SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE CEEA CE CREDEM – DOCTRINELE FUNDAMENTALE ALE SCRIPTURII, PASTOR ILIE BLEDEA

download - Copie

În aceste vremuri tulburi, ca și în orice vreme, avem tot mai mare nevoie de doctrine biblice solide cunoscute și crezute cu tărie. Ceea ce ne poate ține tari în vremuri de criză este crezul nostru, credința noastră. Este foarte important ca, din când în când, să ne punem întrebări de genul: Ce credem cu adevărat? Credem adevărul? Și, de ce credem ceea ce credem? Care sunt argumentele credinței noastre? Pe ce se bazează credința noastră?

În aceste vremuri ca și în trecut, o mare problemă în poporul Domnului este lipsa de cunoaștere (Osea 4:6), deși mulți vorbesc numai de practică, problema cea mai mare este cunoașterea. Poporul Domnului pe vremea lui Osea avea practică, însă practica închinarea la idolii și alte lucruri care îl dezgustau pe Dumnezeu, pentru că au lepădat cunoașterea.

Cunoașterea precisă și profundă a doctrinelor este importantă pentru că, noi trebuie să trăim corect în relație cu Dumnezeu, însă trebuie să fim gata întotdeauna să dăm socoteală de nădejdea care este în noi, cu blândețe și teamă…1 Petru 3:15. Cum putem fi gata să dăm socoteală, răspuns și să apărăm ceea ce credem, dacă nu știm?

Din păcate, în unele cazuri se poate spune că, avem de a face nu numai cu ignoranță, ci și cu indiferență în ce privește doctrinele Scripturii, sau în ce privește învățătura. Se aleargă după senzaționalism și sentimentalism, nu după cunoașterea Scripturii și a doctrinelor biblice.

De aceea, în acest articol aș vrea să subliniez importanța și necesitatea cunoașterii doctrinelor biblice.

Prin doctrine biblice mă refer la ceea ce spun MacArthur și Mayhue în cartea Doctrinele Bibliei: „Doctrinele biblice se referă la învățătura Scripturii, indiferent că este de natură proclamatoare, expozitivă sau categorială. Aceasta face ca toată Scriptura să fi e de natură doctrinară.”1 Acesta este un adevăr, pe care ar trebuie să îl înțeleagă toți creștinii. Biblia este o carte doctrinară, teologică, chiar dacă este scrisă în diferite genuri și forme literare. Este foarte important să înțelegem valoarea doctrinei sănătoase biblice, pentru viața, trăirea și slujirea creștină. În acest sens, selectez aici câteva motive, consemnate de John MacArthur și Richard Mayhue, în cartea „Doctrinele Bibliei”:

1. Doctrina sănătoasă este folositoare din punct de vedere spiritual (2 Timotei 3:16-17).

2. Doctrina sănătoasă face delimitarea între adevăr și eroare (2 Corinteni 11:1-15; 2 Timotei 3:16-17).

3. Doctrina sănătoasă a ocupat un loc central în viața și lucrarea Domnului Isus (Matei 7:28-29; Marcu 4:2; Luca 4:32).

4. Doctrina sănătoasă a ocupat un loc central în biserica primară (Fapte 2:42; 5:28; 13:12).

5. Martirii creștini și-au dat viața pentru doctrina sănătoasă (Fapte 7:54-60); Fapte 12:2; 2 Timotei 4:6-8).

6. Cristos și apostolii au dat directive privitoare la transmiterea doctrinei sănătoase către generația următoare (Matei 28:18-20; 2 Timotei 2:2).

7. Doctrina sănătoasă protejează bisericile de învățători falși (Tit 1:9).

Toate aceste motive arată cât de importantă este studierea doctrinei, sau a doctrinelor biblice. Să cunoaștem teologia biblică și sistematică, să știm ce credem.

Doctrinele fundamentale ale Scripturii sunt 10 la număr. În cele 10 sunt incluse și altele, însă aș vrea ca prin câteva articole, să parcurgem pe scurt cele 10 doctrine fundamentale, cu rugăciunea ca, această prezentare succintă să fie o provocare pentru a aprofunda și a cunoaștem cât mai bine doctrinele credinței.

Cele 10 doctrine biblice fundamentale sunt:

* Doctrina despre Scriptură – Bibliologie

* Doctrina despre Dumnezeu – Teologie propriu-zisă

* Doctrina despre Cristos – Cristologia

* Doctrina despre Duhul Sfânt – Pneumatologia

* Doctrina despre om – Antropologia

* Doctrina despre păcat – Hamartologia

* Doctrina despre mântuire – Soteriologia

* Doctrina despre îngeri – Angelologia

* Doctrina despre biserică – Eclesiologia

* Doctrina despre lucrurile din urmă – Escatologia

Aceste 10 categorii de doctrine biblice cuprind toată revelația specială dată de Dumnezeu în Scriptură, care trebuie cunoscută și crezută de fiecare creștin. Cu ajutorul Domnului și a Cuvântului le vom parcurge succint pe fiecare.

Până atunci, să punem mâna pe Scriptură, să citim ca să știm ce credem și de ce credem! Să știm bine în Cine am crezut! 2 Timotei 1:12.

Pastor Ilie Bledea

ALTE ARTICOLE

Sunt sigur că în ziua aceea, Cineva va evidenţia şi răsplăti verticalitatea celor ce au căutat Lumina şi s-au hrănit din Soare.” Pastor Viorel Iuga

CÂND UN CREDINCIOS SE ROAGĂ, EL VORBEŞTE CU DUMNEZEU, Păstor Ion Damian

ESTE DUHUL SFÂNT O PERSOANĂ REALĂ SAU DOAR O PUTERE IMPERSONALĂ? Păstor Bebe Ciaușu

CE TREBUIE SĂ ȘTIE UN CREȘTIN DESPRE DUHUL SFÂNT? Păstor Vasi Duma

VREMURILE DIN URMĂ… ULTIMA SPEȚĂ DE OAMENI – Păstor Ovidiu Drăgan

BOTEZ LA BISERICA CRESTINA BAPTISTA DIN COVASINT

Comunicat: Rezultatele finale la Bacalaureat ale Liceelor Teologice Baptiste în sesiunea iunie-iulie 2020

FRUMUSEȚEA COPILĂRIEI, Cristina-Andreea Ianculescu

PÂNĂ CÂND? Păstor Ovidiu Drăgan+ Mai multe articole

https://www.baptisti-arad.ro/articole/sa-cunoastem-mai-bine-ceea-ce-credem-doctrinele-fundamentale-ale-scripturii-pastor-ilie-bledea

Isus din evanghelii (16)

download - Copie

john 16

În capitolul al șaisprezecelea, Isus insistă asupra identității sale și îi avertizează pe ucenici că lumea nu a înțeles cu adevărat cine este și ce a făcut pentru oameni. Ca urmare, venirea Duhului Sfânt este decisivă pentru clarificarea aspectelor legate de persoana și misiunea lui Cristos în istorie. Isus subliniază importanța operei Mângâietorului și nevoia ca ucenicii să înțeleagă bine lucrurile și să devină parteneri în iconomia divină care urmează perioadei de după moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu. Textul biblic ne pune în față o ultimă scenă a unei întâlniri atât de intime și de maximă încărcătură a lui Cristos cu cei aleși de el să îl urmeze. Maestrul îi provoacă pe ucenici să-l întrebe despre ceea ce va urma, le stârnește curiozitatea, dar și sentimentele. Pe de o parte, Isus explică cum anume prezența și lucrarea Duhului vor continua misiunea sa și vor arăta lumii cine a fost cu adevărat Cristos. Pe de altă parte, el anunță un viitor în care discipolii nu vor fi lipsiți de prezența sa efectivă, de continuarea relației lor și a procesului de formare. Aceștia vor vedea rezultatele activității Fiului lui Dumnezeu pe pământ și le vor trăi deplin în calitate de co-mărturisitori ai adevărului, alături de Duhul adevărului.

Isus decide să se apropie și să se deschidă tot mai mult față de ucenici. Trăiește alături de ei sentimentele de întristare produse de mesajul plecării din lume și de iminenta despărțire. Chiar dacă ei nu pricep în totalitate cele auzite, important este faptul că învățătorul se atașează de inima lor și întărește și mai mult legătura ce s-a clădit în scurta călătorie împreună. Din cele relatate de evanghelist, pentru Isus pare să fie foarte importantă această strategie de a construi încrederea și atașamentul dintre el și discipoli. Este clar că înțelegerea lor de la acel moment era limitată, având ei înșiși nevoie de clarificările pe care le va aduce Duhul Sfânt. Însă pentru Cristos este esențial ca ucenicii să-și consolideze încrederea în el și să accepte că tot ceea ce urmează este parte a planului divin, chiar dacă mintea umană înțelege puțin sau uneori contrariul. Chiar sub tensiunea momentului declarațiilor de rămas bun, Isus face o incursiune teologică profundă și le explică discipolilor cum anume Mângâietorul va aduce lumină cu privire la identitatea și misiunea sa. Cristos subliniază că Duhul Sfânt va confrunta lumea și o va dovedi vinovată în raport cu persoana și lucrarea sa pe trei direcții. Deși mesajul este scurt și dens, avem de a face cu un mecanism argumentativ care răstoarnă falsa concepție a iudeilor cu privire la viața lui Isus și arată cum anume ucenicii trebuie să lupte ei înșiși cu toate ideile care promovează un alt Cristos decât cel autentic.

În primul rând, textul biblic ne spune că Duhul va dovedi lumea vinovată pentru că refuză să creadă în Isus. Acest păcat al necredinței este definit în spiritul Scripturii ca un refuz de a accepta lucrarea lui Dumnezeu, de a respinge oferta sa și relația pe care o inițiază cu omul. Așa cum ne arată textele Noului Testament, ucenicii au fost acuzați și condamnați pentru faptul că ei cred în Isus și în calitatea sa de Mesia, de Fiu al lui Dumnezeu. Lumea îi etichetează pe cei ce îl urmează pe Cristos și îi consideră păcătoși, vinovați de păcatul credinței în cineva care nu poate fi acceptat cu adevărat ca trimisul lui Dumnezeu. Această abordare din partea lumii este evidentă pentru că Isus nu a răspuns așteptărilor evreilor și nici ale altora cu privire la statutul de Cristos și mântuitor. Un profet care moare pentru viața lumii, un Mesia umil și slujitor al tuturor nu corespunde tiparului religios și politic al omului antic sau modern. În replică, Duhul Sfânt va demonstra că Scripturile au profețit despre această identitate a lui Cristos (In. 5:45-47) și că păcatul și vina constau tocmai în respingerea lui și așteptarea unui alt trimis providențial. Nu este vorba despre un păcat în sens juridic, despre o condamnare divină a unei respingeri sau neascultări, ci de faptul că refuzul de a crede în Isus reprezintă de fapt renunțarea la a beneficia de rezultatele iconomiei sale. Acest păcat al necredinței în Isus este echivalent cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, împotriva Parakletului care a venit să îl ofere pe Cristos lumii. Cei care resping lucrarea sa rămân în afara operei de mântuire.

În al doilea rând, Isus subliniază că Duhul va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă el se duce la Tatăl și oamenii nu îl vor mai vedea. Din nou, rolul Duhului Sfânt este acela de a conduce oamenii în lumina adevărului și de a demasca concepțiile false cu privire la persoana și lucrarea lui Isus. În acest caz, este vorba despre ideea că Isus a fost respins de Dumnezeu, că a murit blestemat pe lemnul crucii, ca urmare a dreptății divine, pentru că era un păcătos. Potrivit Scripturii, doar cei drepți îl vor vedea pe Dumnezeu, în timp ce păcătoșii vor fi departe de fața lui. După înviere însă, sarcina Duhului este aceea de a arăta lumii că Isus s-a dus la Tatăl, că el a împlinit dreptatea divină și că moartea sa pe cruce a reprezentat exact voia lui Dumnezeu de a salva omenirea din păcat și damnare. Așadar, ucenicii sunt invitați să urmeze iconomia Duhului și să combată imaginea falsă transmisă de liderii evrei și să arate lumii că dreptatea divină s-a împlinit tocmai prin acceptarea liberă și din iubire a Fiului ca să moară pentru noi toți. Dumnezeu Tatăl a confirmat acest lucru pentru că l-a primit pe Fiul său iubit (In. 8:21-29) și i-a întărit mărturia că el este mântuitorul promis.

În al treilea rând, Duhul Sfânt vine să dovedească lumea vinovată în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. Ideea biblică de judecată se referă la intervenția lui Dumnezeu care separă lucrurile, lumina de întuneric, adevărul de minciună etc. Procesul intentat lui Isus s-a bazat pe această strategie de a susține că el a fost un vinovat, că era un om care nu respectă legea și a comis păcatul capital al blasfemiei pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Judecata lui Isus a fost făcută de liderii poporului și a adus cu sine o sentință a morții și a despărțirii de Dumnezeu, o condamnare care vine inevitabil dintr-o evaluare potrivit căreia Isus ar fi fost un om care nu a respectat Legea, care a lucrat împotriva voinței divine. El a fost acuzat că nu ascultă de autorități și că lucrează cu ajutorul demonilor, adică este un adversar direct al lui Dumnezeu. Mângâietorul vine în lume să arate că păcatul este de fapt al lumii și constă în aceea că refuză să vină la lumină, pentru că faptele ei sunt rele. Refuzul ofertei divine de a fi de partea lui Cristos și a lucrării sale reprezintă deja o decizie care conduce inevitabil la separarea de Dumnezeu, la judecată. Adevărul pe care îl aduce Duhul Sfânt în istorie este acela că cel rău a fost deja judecat prin lucrarea lui Isus (In. 12:33). Distanțarea lui Cristos de păcat și de lucrarea răului, decizia sa liberă și din iubire de a urma calea adevărului și ascultarea de Dumnezeu au scos omul de sub puterea păcatului și a morții și au dus la împărțirea lumii în două. Judecata oamenilor constă în refuzul operei divine realizate de Isus, în faptul că oamenii au iubit mai mult întunericul și modul lor de viață decât calea lui Cristos (In. 3:14-21) și astfel l-au respins pe Dumnezeu și darul vieții veșnice.

În a doua parte a capitolului, Isus insistă pe această idee a plecării sale, dar și pe faptul că discipolii vor avea parte de o experiență pentru care trebuie să fie bine pregătiți. Mai întâi, ei vor trebui să guste amărăciunea despărțirii și, mai ales, să asiste la ceea ce se va întâmpla cu învățătorul lor. Este inevitabil acest traseu, cu atât mai mult cu cât discipolii aveau nevoie ei înșiși să treacă prin procesul propriei transformări și al dobândirii unei alte înțelegeri cu privire la identitatea lui Mesia. Mai apoi, învierea și venirea Mângâietorului vor aduce o schimbare importantă, vor transforma întristarea în bucurie, confuzia în claritate și înțelegere. Această abordare profetică din partea lui Isus rezonează atât cu spiritul Scripturii, potrivit căruia Dumnezeu își împărtășește planurile cu slujitorii săi și îi pregătește pentru ceea ce va urma, cât și cu dorința sa de a consolida relația cu ucenicii. Cadrul testamentar și intensitatea momentului despărțirii îl fac pe Isus să trăiască intens momentele acestea cu discipolii și arată dorința sa de a-i ajuta, atât cât se poate, ca să fie în stare să treacă cu bine peste evenimentele traumatice din Ierusalim. Isus are curajul și anunță faptul că ucenicii îl vor părăsi și îl vor lăsa singur în experiența dură a judecății și condamnării, a descărcării furiei lumii asupra persoanei sale prin violență, dispreț și ucidere. Însă finalul discursului său către ucenici exprimă dorința de a sădi pacea, și nu frica, de a întări credința lor, și nu teama sau disperarea. Chiar dacă mesajul este greu de înțeles, Cristos le cere discipolilor să aibă încredere în el, să își asume faptul că el va birui asupra lumii și că ceea ce el va urma să trăiască este o decizie luată din iubirea pentru toți oamenii.

Prin cuvintele transmise, Isus însuși pare să își întărească convingerea și credința că urmează calea cea bună, să își susțină încrederea în Tatăl și în sprijinul lui, în ciuda faptului că cei dragi îl vor părăsi. Ne este greu să ne punem în locul lui Isus și să îi înțelegem trăirea din acele ultime momente de comuniune cu cei care l-au însoțit în misiunea sa și pe care trebuie să îi lase să traverseze o perioadă atât de dificilă. În egală măsură, ne este imposibil să intuim povara pe care a purtat-o Cristos atunci, însă putem vedea curajul și iubirea de care a dat dovadă în fața urii lumii și a slăbiciunii celor apropiați. I-a păsat de ucenicii săi și le-a acordat atenția și sentimentele cele mai calde până la capăt. De asemenea, s-a lăsat în mâinile Tatălui, căruia îi adresează un cuvânt lung, o rugăciune profundă înainte de patima sa.

Dănuț Jemna

https://wordpress.com/read/feeds/87070314/posts/2821390191

Mana profetica – Un semn…

download - Copie

Sunt mulți cei care profețesc în Numele Meu, dar faptele lor nu sunt în acord cu ceea ce spune Cuvântul Meu. Prea mulți umblă cu compromisuri, iar pe de altă parte când au ocazia să Mă mărturisească, o fac. Atunci când Mă accepți în viața ta, porți semnul Meu în tine. Și totuși sunt mulți aceia care trăiesc fără dovada semnului Meu în viața lor. Frații Mei, cum poate un pom să producă și fructe bune și fructe rele? Nu trebuie să fie așa; începe prin a lucra la rădăcina lucrurilor, făcând acele ajustări care te vor face să devii acea persoană care are dovada semnului Meu în viața ei și prin care pot fi proslăvit, zice Domnul.

Citeste mai departe

Mana profetica – Inceputuri noi…

Îl aud pe Domnul spunând unui lider: “Astăzi este un nou început, toate cele vechi s-au dus. Ai rămas ferm, cu o credință neclintită în Mine, în ciuda a ceea ce ai văzut sau experimentat. Am îngăduit să treci prin aceste încercări și teste, pentru ca tu să vezi valoarea din fiecare persoană. M-ai lăsat să-ți schimb inima față de critici, de căutătorii de greșeli și de defăimători. Ai trecut testul dragostei, dragoste pentru cei neiubiți, răniți și respinși. Eu sunt Dumnezeul începutului, al celei de-a doua șanse și al începuturilor noi. Fixează-ți doar privirea spre drumul ce ți-l pun înainte, căci astăzi este un nou început pentru tine.”

Citeste mai departe

Mana profetica – Un timp pentru cantat…

Lăudați pe Domnul Cel atotputernic, cântați Domnului cântece noi. Dumnezeu dorește să locuiască în mijlocul laudelor copiilor Săi. Este o vreme a bucuriei, o vreme a cântatului și închinării. Este un timp în care închinătorii trebuie să se ridice, căci bătălia va fi câștigată prin înălțarea de cântece noi. Când Mă lauzi prin cântare, credința va răsări în inima ta și cântecele de eliberare te vor înconjura. Te va părăsi descurajarea, bucuria va izbucni, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care locuiesc în mijlocul tău șu Eu sunt Acela care îi voi birui pe vrăjmașii tăi!

Lasă-L pe Dumnezeu să se ridice și vrăjmașii Lui vor fi împrăștiați!

Citeste mai departe

Mana profetica – Ai valoare…

Dragostea lui Dumnezeu pentru omenire este incomensurabilă. Te-ai gândit vreodată că tu ești centrul gândurilor și afecțiunii Lui? Când vei avea revelația acestui lucru, vei știi să-L stimezi cu adevărat pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales să-I slujim și să-L iubim. Prin înțelepciunea, puterea și dragostea lui Dumnezeu noi am fost înălțați la statutul de împărați și preoți împreună cu El. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte.

Verset biblic: Ieremia 29:11 – “Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.”

© Ruach Ministries

Mana profetica – Semanatul…

Ești îndoielnic cu privire la ceea ce semeni, întrebându-te dacă nu cumva totul este în zadar, însă Domnul îți spune: „niciodată ceea ce semeni nu este în zadar, căci timpul investit și sămânța ce ți-am dat-o Eu să o semeni, are mult potențial. Fiind sămânța Mea, ea este binecuvântată și menită să aducă recoltă. Ai fost credincios și vei primi răsplata – nu este acum timpul să renunți.

Verset biblic: 2 Corinteni 9:6 – “Să știți: cine seamănă puțin, puțin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.”

© Ruach Ministries

Mana profetica – Firescul lucrurilor…

Am imaginea unui carusel din parcul de distracție. Este foarte drăguț și cei ce sunt așezați pe căluți sunt oameni diferiți: o persoană pare plictisită, o alta este cuprinsă de teamă, o persoană pare că e gata să sară jos, însă se teme să o facă și o altă persoană care este indiferentă la tot ce se petrece în jur, lăsându-se doar purtată de val.

Cred că toate aceste persoane îi reprezintă pe aceia care doresc să iasă din ciclul firesc al fiecărei zile dorind o schimbare. Dumnezeu le spune acestora să se încreadă în El și că orice inițiativă fără fapte este nulă, fără efect și fără nici o valoare. Nu aștepta caruselul să se oprească, pentru a decide să te dai jos, căci poate nu se va întâmpla niciodată. Faptele merg înaintea schimbării; fă ceva diferit astăzi care te va catapulta din carusel.

Citeste mai departe

Mana profetica – Cuvantul Meu:

Lasă azi Cuvântul Meu să-ți conducă inima, Cuvântul Meu care lucrează în tine. Nu lăsa dezamăgirile trecute, rănile sau răzbunarea să iasă din tine, ci lasă Cuvântul meu să se reverse dinlăuntrul tău. Pe măsură ce crești în Cuvântul Meu și cuvintele Mele rămân în tine, cere-Mi orice și îți voi da, pentru că ceea ce vei cere nu va fi un lucru rău, ci va fi în acord cu inima și voia Mea. Inima ta va decide viitorul tău în Mine și cuvintele tale vor da direcția cursului evenimentelor din viața ta.  Așadar, strânge Cuvântul Meu în inima ta și păzește-o mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.

Citeste mai departe

Mana profetica – Dragostea…

Dumnezeu spune că El este dragoste, și te iubește nespus de mult. De aceea El L-a trimis pe Isus să moară pentru păcatele noastre. Dumnezeu tânjește după părtășia cu tine, după o cumunicare intimă cu tine. Apropie-te și ascultă ce El are să îți spună. Nu-ți fie teamă să te atingi de El. Vino și experimentează dragostea lui Dumnezeu. El dorește să-I simți atingerea dragostei și îmbrățișării Sale. Experimentează astăzi plinătatea dragostei Lui!

Citeste mai departe

Mana profetica – Nu ezita…

Ce se întâmplă atunci când eziți să faci ceva ce Dumnezeu ți-a spus să faci? Adversarul tău are șansa să facă primul pas. Diavolul sare pe tine. Dacă vrei să trăiești prin credință, ezitarea este unul dintre cele mai riscante obiceiuri pe care ți l-ai putea însuși. Și vine din faptul că nu ești decis. Biblia îl caracterizează pe un astfel de om ca fiind nestatornic, de neîncredere și nesigur în orice gândește, simte sau decide.Dacă ești șovăielnic, deciziile pe care le ei sunt divizate. Încerci să trăiești prin credință dar în același timp îți protejezi teama.

Citeste mai departe

Mana profetica – Intarit…

A fi întărit prin neprihănire înseamnă să poți sta în prezența sfântului, atotputernicului, minunatului Dumnezeu fără nici un sentiment de vinovăție sau inferioritate. Dumnezeu L-a făcut pe Cristos păcat pentru noi, astfel încât noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Verset biblic: 2 Corinteni 5:17, 21 – “Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

© Ruach Ministries

Mana profetica – Presupuneri…

Spre cine te îndrepți atunci când ai nevoie de ajutor, când ai nevoie de un răspuns important la o întrebare importantă? Îl întrebi mai întâi pe Dumnezeu? Urmează exemplul lui David; el se afla în fața unei bătălii cu cei mai puternici filisteni care au venit cu TOȚII împotriva lui. Domnul i-a spus: “Suie-te, și Eu îi voi da în mâinile tale.” Nu te baza pe presupuneri. Caută-L pe Domnul în rugăciune și prin Cuvânt. 1 Cronici 14:8-17

Verset biblic: Ieremia 33:3 (AMP) – “Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști [nu le distingi și nu le recunoști, de care nu ai cunoștință și nu le înțelegi].”

© Ruach Ministries

ROADA DUHULUI SFÂNT

download - Copie

 1. Despre roada Duhului Sfînt
  2. Care este scopul rodirii Duhului Sfînt
  3. Care este partea noastră în toate acestea?
  4. Despre paradoxul creșterii spirituale

1. Despre „Roada Duhului Sfînt”

În introducerea capitolului precedent am scris că pentru rodirea Duhului Sfînt în viața noastră se cere participare personală.  Spre deosebire de „darurile Duhului”, rodirea duhovnicească indică, într-o oarecare măsură, nivelul consacrării și creșterii fiecăruia dintre noi.  Iată cum:

 1. Rodirea este întotdeauna dependentă de calitatea solului. Aduceți- vă aminte de parabola semănătorului spusă de Domnul Isus.  Calitatea solului a determinat mărimea recoltei.  Tot așa, Duhul Sfînt ar putea face din fiecare credincios un caracter ca acela descris de Pavel în Galateni 5:22,23.  De ce nu o face?  Pentru că rodirea Duhului depinde de felul în care ne lăsăm noi modelați și de măsura în care răspundem inițiativelor Lui în viața noastră.

ILUSTRAȚIE:  Doi credincioși sînt diferiți după același număr de ani de credință, pentru că asemănarea lor cu Christos a fost lucrată numai în măsura în care L-au lăsat pe Duhul Sfînt să-și facă lucrarea în viața lor.

 1. Roada Duhului arată cît ne-am lăsat lucrați de Dumnezeu. Înainte de a lucra prin noi, Dumnezeu vrea să lucreze prin noi, pregătindu-ne așa cum un meșter iscusit își pregătește instrumentele.  Pe de altă parte, scopul lui Dumnezeu cu noi este în primul rînd să ne facă asemenea Lui și numai în planul secundar să ne dea bucuria de a deveni „împreună lucrători cu El”.  Un proverb înțelept spune:  „Ceea ce avem este darul lui Dumnezeu pentru noi, ceea ce devenim este darul pe care-l putem face noi Domnului”.  Cu ceea ce L-am lăsat pe Dumnezeu să ne facă, vom intra în veșnicie !!!

Mulți vor să meargă înaintea lui Dumnezeu în virtutea lucrărilor la care au fost părtași, dar sărmanii de ei, aceștia nu știu că „darurile duhovnicești” nu sînt pricină de laudă înaintea Celui care ni le-a dat „după buna plăcere a voiei Lui”.

ILUSTRAȚIE: „Doamne, nu am scos noi draci în Numele Tău, nu am predicat noi în Numele Tău?” – „Depărtați-vă de la Mine.  Niciodată nu v-am cunoscut !” (Matei 7:22,23)

 1. Roada Duhului Sfînt caracterizează creșterea.„După roadele lor îi veți cunoaște”, spune Domnul Isus (Matei 7:16).  Pomii nu sînt apreciați iarna, cînd au crengile goale.  Atunci ar trebui tăiați cu toții, dar nimeni nu-i taie.  Gospodarul priceput așteaptă vremea roadelor și numai atunci vine cu toporul în grădină, gata să pună capăt lipsei de rodnicie.
 2. Roada Duhului Sfînt ne certifică „rămînerea” noastră în Christos. În Ioan 15:1-8, Domnul Isus nu spune:  „Rămîneți în Mine și veți avea multe … daruri”, și nici „dacă veți avea multe daruri, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit”, ci spune „veți aduce multă roadă” și „dacă veți aduce multă roadă” veți fi astfel „ucenicii Mei”.
 3. Dumnezeu știe darurile, dar caută roada. „Tatăl Meu este Vierul.  Pe orice mlădiță care rămîne în mine și nu aduce roadă, El o taie… și o aruncă afară” (Ioan 15:1-8).
 4. Roada Duhului Sfînt va fi criteriul de judecată. Pilda smochinului neroditor din Luca 13 este o bună ilustrație: „Iată că sînt trei ani de cînd vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc.  Taie-l.  La ce să mai cuprindă pămîntul degeaba.”  Numai ce este dumnezeiesc va intra în cer.  Dacă Christos nu se reproduce în noi acum pe pămînt, nu vom avea acces cu El în lumea de mîine.

Care este scopul rodirii Duhului Sfînt în viața noastră?

Biblia ne spune că „toți (oamenii) au păcătuit și sînt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23)  Așa cum sîntem, noi sîntem victime sigure ale Diavolului și candidați fără drept de apel la osînda iadului veșnic.  Omul, ca urmaș al lui Adam, este sub blestem, iar firea pămîntească este aservită legii păcatului și a morții. (Rom. 7:22-24)

Pentru a fi recuperat de Dumnezeu, omul nu mai poate fi reparat, ci trebuie regenerat. „Trebuie să vă nașteți din nou” este mesajul pe care L-a adus Domnul Isus celor pe care venise să-i readucă la Tatăl. (Ioan 3:1-16)  Trebuie să fim născuți „de sus” din Dumnezeu (Ioan 1:13). Aceasta este lucrarea pe care vrea să o facă Duhul Sfînt.  În 1 Ioan 3:9 ni se spune că:  „Oricine este născut din Dumnezeu” are „sămînța Lui în el”.  Duhul Sfînt ne ia din starea în care ne aflăm, ne naște „dintr-o sămînță nepieritoare”, și vrea să ne crească apoi „pînă vom ajunge toți… la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Christos”. (Efeseni 4:13)

Este interesant să subliniem că în Galateni ni se descrie roada Duhului Sfînt.  Deși este vorba de mai multe trăsături de caracter, este menționată o singură roadă, la singular, pentru că este vorba de Christos.  Duhul Sfînt vrea să lucreze în noi asemănarea cu Christos.  Apostolul Pavel ne spune că noi toți: „Privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și sîntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. (2 Corinteni 3:18)  Cu fiecare zi care trece, oglinda în care privim trebuie să ni-L arate din ce în ce mai mult pe Christos, sau cum zice Pavel: „Christos în voi, nădejdea slavei”. (Coloseni 1:27)  Credincioșilor din Galatia, același apostol le scrie: „copilașii mei, pentru care simt din nou durerile nașterii, pînă ce va lua Christos chip în voi !” (Galateni 4:19)

Roada Duhului din Galateni 5:22,23 este o schițare a caracterului lui Christos.  După fiecare din elementele ei s-ar putea adăuga fără îndoială expresia „a lui Christos”:

– dragostea                       – facerea de bine

– bucuria                           – credincioșia

– pacea                              – blîndețea

– îndelunga răbdare      – înfrînarea poftelor

– bunătatea

Scopul rodirii este deci asemănarea cu Christos.  Planul lui Dumnezeu a fost ca El să fie numai „Cel dintîi dintre mai mulți frați”, urmînd ca prin înfierea lucrată de El, noi să intrăm de drept în familia lui Dumnezeu.

„Du-te la frații Mei și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și la Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17).

Ceea ce a cîștigat Christos pentru noi „de drept”, prin moartea și învierea Sa glorioasă, este lucrat acum „de fapt” în noi de către Duhul Sfînt, prin nașterea din nou și prin procesul de creștere spirituală. Început în veșnicie, acest plan de mîntuire se va desăvîrși odată cu intrarea noastră în veșnicia viitoare cînd „vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este” (1 Ioan 3:2). Între veșnicia trecută și veșnicia viitoare, Duhul Sfînt lucrează în ceea ce noi numim „timp” la transformarea noastră din oameni aparținînd speciei Adamice, în oameni așezați în Cel de-al doilea Adam și făcuți părtași firii dumnezeiești ca fii. (1 Corinteni 15:45-49)

3. Care este partea noastră ?

Am spus deja că pentru rodirea Duhului Sfînt în viața noastră se cere și participarea noastră și că rodirea duhovnicească măsoară într-o oarecare măsură consacrarea și contribuția fiecăruia dintre noi.  Evidențele ne arată că la același timp de convertire, nu există nici măcar doi credincioși care să fi crescut în aceeași măsură, și aceasta se întîmplă deoarece nu există nici măcar doi oameni care să răspundă la fel față de inițiativele Duhului Sfînt în viețile oamenilor.

Biblia ne vorbește despre cîteva categorii de oameni care au răspuns diferit lucrării Duhului Sfînt:

 1. Împotrivitori față de lucrarea Duhului. În Faptele Apostolilor capitolul 7 ni se amintește de cuvîntarea lui Ștefan.  Ni se spune că în acele zile Iudeii „nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el”. (Fapte 6:10)  Totuși, argumentele lui Ștefan nu au reușit să-i determine pe ascultătorii lui să-L primească pe Christos ca Mesia.  Din această cauză Ștefan le spune deschis:  „Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile !  Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfînt.  Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi” (Fapte 7:51).
 2. Creștini care întristează Duhul Sfînt.În Efeseni 3:17-32, Pavel îi îndeamnă pe creștini să-și pună viața în armonie cu învățătura care le-a fost dată.  Din felul în care li se adresează se vede limpede că apostolul credea că schimbarea felului lor de viață era în parte și o responsabilitate care apăsa pe umerii lor.  Refuzul de a începe această „dezbrăcare de omul cel vechi” și „îmbrăcare cu Christos”, este prezentat de apostol drept o atitudine care „Îl întristează pe Duhul Sfînt”. (4:30)
 3. Creștini care sting Duhul Sfînt. În 1 Tesaloniceni 1:19 sîntem sfătuiți să[1]  „nu stingem Duhul”.  Versetul acesta a fost greșit interpretat ca o primejdie posibilă a căderii din Har.  Contextul imediat ne arată însă altceva.  În versetul 15 este scris:

„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Christos Isus, cu privire la voi”.  În procesul de sfințire pe care Îl lucrează în viața noastră, Duhul Sfînt folosește tot felul de lucruri, stări și evenimente.  Noi știm că „toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sînt chemați după planul Său” (Romani 8:28).

Totuși, uneori uităm lucrul acesta și nu-I mai mulțumim lui Dumnezeu chiar pentru „toate” lucrurile, iar aceasta zădărnicește sau întîrzie într-o oarecare măsură lucrarea Duhului în viața noastră.  Expresia „stingeți Duhul” se referă tocmai la o asemenea situație în care energia Duhului este împiedicată să lucreze.  Este ca și cu „stingerea entuziasmului”.

 1. Creștini care se predau Duhului Sfînt.Acest subiect este dezvoltat pe larg de apostolul Pavel în Romani 6 și Romani 8.  Spicuim aici numai cîteva expresii mai edificatoare: „dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu” (6:13), „v-ați făcut robi ai neprihănirii” (6:18), „trăiesc după îndemnurile Duhului” (8:5), „umblă după îndemnurile Duhului” (8:5), „prin Duhul faceți să moară faptele trupului” (8:13), „Căci toți cei ce sînt călăuziți de Dumnezeu sînt fii ai lui Dumnezeu” (8:14).  (Vezi anexa nr. 6)

Despre paradoxul creșterii spirituale

Pentru cei care au citit cu atenție epistolele Noului Testament, nu este nici un secret că ele sînt structurate în trei secțiuni care cuprind, de obicei în ordine:  învățătură, îndemnuri, saluturi.  Învățătura pune accent pe explicarea lucrării făcute de Dumnezeu în folosul oamenilor, îndemnurile pun accentul pe felul în care oamenii trebuiesc să răspundă lucrării lui Dumnezeu, iar saluturile ilustrează legăturile care s-au stabilit între cei care au intrat în viața cea nouă.

Dacă vom cerceta cu atenție, vom vedea că, luate separat, capitolele de învățătură și capitolele de îndemnuri par a spune lucruri diferite în problema creșterii spirituale.  Uneori informațiile primite par a se contrazice de-a dreptul. Iată de exemplu ce scrie în Filipeni 1:6: „Sînt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi pînă în ziua lui Isus Christos”.  Din acest text reiese clar că lucrarea din lăuntrul nostru este în întregime o lucrare a lui Dumnezeu prin Duhul.  El a început-o, El o face și tot El este Acela care o va duce la desăvîrșire.

În 1 Petru 1:5-7, după ce ni s-a spus că: „Dumnezeiasca Lui putere  ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat…” (1:3), sîntem îndemnați să ne dăm și noi toate silințele, ca să unim cu credința noastră fapta;  cu fapta, cunoștința;  cu cunoștința, înfrînarea;  cu înfrînarea, răbdarea;  cu răbdarea, evlavia;  cu evlavia, dragostea de frați;  cu dragostea de frați, iubirea de oameni”.  Iar în 1 Petru 1:10 se adăuga: „De aceea fraților, căutați cu atît mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră;  căci dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată”. Singura explicație a acestor aparente contraziceri este că Biblia vrea să știm că lucrarea de creștere spirituală, ca și mîntuirea de altfel, este o lucrare în întregime dumnezeiască și tot în întregime o lucrare pe care este chemat să o facă omul.  În mintea noastră aceste lucruri nu se împacă, dar se pare că în mintea lui Dumnezeu ele se împacă de minune.

În teologie situația aceasta se numește „antinomie” și ea mărturisește limitările gîndirii noastre.  Pentru noi există o aparentă opoziție între suveranitatea divină și responsabilitatea umană.  Altfel spus, noi înțelegem doar în parte cum împacă Dumnezeu activitatea Sa ca Împărat suveran și activitatea Sa ca Judecător.

Biblia ne învață că, de pe poziția de Împărat, Dumnezeu hotărăște și controlează toate lucrurile, între care și activitățile omului, conform cu planurile Lui veșnice. (vezi:  Geneza 45:8;  50:20;  Proverbe 16:9;  21:1;  Matei 10:29;  Faptele Apostolilor 4:27;  Romani 9:20;  Efeseni 1:4,5,11;  etc.)

Aceeași Biblie ne spune însă și că, din poziția de Judecător, Dumnezeu trage la răspundere pe fiecare om și-l socotește responsabil pentru alegerile pe care le face în vederea împlinirii propriilor lui planuri. (vezi:  Matei 25;  Romani 2:1-16;  Apocalipsa 20:11-13;  etc.)  Așa că oricine aude Evanghelia este socotit răspunzător de felul în care răspunde și dacă nu o primește, este vinovat de necredință.  „… dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut… “ (Ioan 3:18)  Și tot așa, apostolul Pavel simțea apăsînd asupra lui responsabilitatea Evangheliei: „… căci trebuie s-o vestesc;  și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia !” (1 Corinteni 9:16)

În aceeași Biblie se găsesc laolaltă și suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană.  Uneori ele se întrepătrund în conținutul aceluiași text, (vezi Luca 22:22), „Negreșit, Fiul omului se duce, după cum este rînduit.  Dar vai de omul acela prin care este vîndut El !” Datoria noastră este să păstrăm în echilibru cele două adevăruri și să nu ne lăsăm ispitiți să-l preferăm pe unul în dauna celuilalt.  Într-o bună zi Dumnezeu ne va explica El însuși de ce n-am putut înțelege unele lucruri care sînt  „potrivite cu înțelepciunea” divină.

O foarte frumoasă poezie care redă paradoxul creșterii spirituale este scrisă de unul dintre cei mai mari poeți creștini ai neamului nostru:  Traian Dorz.  Fratele Dorz a surprins cum nu se poate mai bine tensiunea care există între promisiunea lui Dumnezeu și angajamentul pe care ni-l pretinde pentru ajungerea la „desăvîrșire”.  Iată mai jos această scurtă, dar bogată poezie, pe care este bine s-o citim, s-o înțelegem, să o învățăm pe dinafară și mai ales… s-o trăim.

Tu ne-ai promis împărăția
Tu ne-ai promis împărăția
cerească, Doamne, tuturor –
dar nu o dai decît acelor
ce cred și luptă pînă mor.

Tu ai promis izbîndă-n lupta
cu cel viclean și rău, oricui,
dar nu o dai decît acelui
statornic în credința lui.

Tu ai promis c-asculți pe-oricare
îndreaptă rugăciuni spre cer,
dar nu răspunzi decît acelor
ce-au gînd curat în tot ce-Ți cer.

Tu ai promis că ești de-a pururi
cu toți ai Tăi în tot ce fac,
dar nu rămîi decît cu-aceia
ce vor trăi după-al Tău plac.

Tu ai promis desăvîrșirea
oricui se străduie mereu,
dar nu o dai decît acelui
ce suie dealul cel mai greu.

Tu ai promis tot ajutorul
oricui în lupta vieții grea,
dar nu i-l dai decît acelui
ce luptă cît puterea sa.

Iconomia tranziţiei

download - Copie

Posted on 14 ianuarie 2008 by vasilecm
Dănuţ Jemna

Dacă ar fi să realizăm o analiză a tranziţiei societăţii româneşti, la toate nivelurile, am putea utiliza în acest scop coordonatele experienţei poporului evreu după ieşirea din Egipt. O astfel de abordare are acoperire în câteva puncte esenţiale. În primul rând, atât pentru evrei cât şi pentru români, a existat un moment de cotitură în istorie care a schimbat complet datele existenţei sociale anterioare. Ruptura cu trecutul duce inevitabil înspre o perioadă de trecere, dificil de gestionat, cu probleme şi pericole, cu riscul de a rata perspectiva care se deschide înainte. Perioada de trecere este legitimă şi presupune o serie de acte decisive de delimitare faţă de trecut şi de aşezare a societăţii pe noul făgaş. În al doilea rând, din păcate, pentru ambele popoare, trecerea se transformă în tranziţie. Startul este ratat, iar istoria se mişcă într-o direcţie nedorită. Pentru evrei urmează o perioadă de 40 de ani de peregrinare prin pustie, o vreme de tranziţie care îngroapă o generaţie de oameni în nisipurile aride ale deşertului. România, de asemenea, a ratat startul pentru democratizarea societăţii. Suntem în plin proces de tranziţie, după aproape 20 de ani, şi nimeni nu este în stare să descifreze când şi în ce condiţii această tranziţie va lua sfârşit. Tranziţia este o prelungire nelegitimă a perioadei de trecere. Este o ratare a acestei perioade, un proces fără coordonate, proiect şi direcţie. Vremea tranziţiei este una a incertitudinilor, încercărilor, poticnelilor. Orizontul noii societăţi nu este clar, apare criza şi zbaterea în încercări contextuale de a salva situaţia. Apar disputele cu privire la un posibil proiect de viitor şi ies la iveală persoanele providenţiale care promit ieşirea din criză. Se comit greşeli, societatea suferă, iar omul de rând începe să înţeleagă că între promisiuni şi realitate este o distanţă foarte mare. În al treilea rând, când efectele ratării apar, când marile probleme ies la suprafaţă, în ambele situaţii se comite eroarea de a încerca să se rezolve situaţia de criză produsă de tranziţie fără a asuma ideea unei iconomii a tranziţiei. Toate soluţiile încercate au fost de moment, neinspirate, fără orizont şi viziune, fără proiect şi subminate din interior de o lipsă de organ pentru coordonatele noii societăţi care trebuie construită.

Probabil că paralela poate continua şi în alte puncte importante, o parte dintre acestea vor fi surprinse în continuare. Ideea textului de faţă este însă alta. Dacă s-a ratat momentul sau perioada de trecere şi s-a derapat în tranziţie, este esenţial de a înţelege că o asemenea perioadă trebuie tratată ca atare, cu proiect, cu discernământ. Se poate vorbi despre o iconomie a tranziţiei şi se pot delimita aspectele care definesc o astfel de iconomie. O sursă de inspiraţie pentru asemenea date o constituie experienţa celor 40 de ani de pustie a poporului ales. Cu siguranţă, o altă sursă importantă este istoria modernă a lumii, dar şi istoria propriei tranziţii din ultimii 18 ani. Pentru a putea delimita coordonatele unei iconomii a tranziţiei, utilizând paradigma Exodului, este important să se răspundă la o serie de întrebări de tipul: Ce a produs în popor perioada anterioară? Se poate extrage o substanţă catalizatoare chiar din experienţa robiei şi întunericului în care poporul a trăit atâta timp? Care au fost premisele pe care s-a realizat schimbarea şi ieşirea poporului din vechiul sistem? Care au fost cauzele care au transformat trecerea în tranziţie? Ce s-a întâmplat în cei 40 de ani de pustie, în afară de îngroparea bărbaţilor de peste 20 de ani?

Să încercăm să răspundem la câteva dintre aceste întrebări într-o manieră generalizatoare, care implică atât pentru situaţia din antichitate, cât şi situaţia din România postcomunistă.

Tranziţia pare inevitabilă. Sistemul din care se iese şi-a făcut treaba foarte bine. Generaţia matură care trebuie să preia responsabilitatea de a construi noua societate dovedeşte că nu este pregătită. Momentul istoric se realizează cu conjugarea unor forţe importante, dar beneficiarii evenimentului par să nu fie pregătiţi. În trecut, poporul striga după eliberare, era oprimat de o mână de fier şi căuta cu agonie o soluţie. Dar să nu ne amăgim. Poporul a convieţuit cu sistemul opresiv. O clasă importantă de oameni, pregătiţi, cu competenţe, asigura funcţionalitatea sistemului opresiv. Această clasă, care asigura şi relaţia între cei oprimaţi şi opresori, este una de maximă importanţă în vechiul sistem, dar reprezintă şi singura categorie de oameni care pot face ceva în spaţiul imediat al schimbării (între evrei este important să sesizăm acele personaje care ştiau carte si se ocupau cu gestiunea muncilor de jos a fraţilor lor, iar în comunism avem specialiştii şi funcţionarii de la toate nivelurile). Aşadar, în lipsa unui program de formare a unor oameni într-un sistem paralel cu cel al sistemului opresiv, după schimbarea ordinii sociale, construcţia noii societăţi cade tot pe cei care aveau responsabilităţi în vechiul sistem. Aceşti oameni sunt prima sursă generatoare de criză. Ei înşişi intră într-o criză personală pe care o transmit în tot ceea ce fac. Ei sunt oamenii care trăiesc un soi de culpabilitate şi se tem pentru viitorul lor, sunt cei care trebuie să îşi schimbe discursul şi modul de a acţiona. Îşi păstrează sau preiau noi responsabilităţi în noul sistem, dar nu riscă schimbări importante, ci se concentrează pe propria securitate şi pe interesul de a acumula suficientă putere ca să nu fie uşoară eliminarea lor din noul sistem. Devin nostalgici faţă de trecut şi se gândesc că e posibil oricând o întoarcere la ce a fost. În situaţii problematice aplică psihologia hoţului şi strigă „prindeţi hoţul”. Ca să încheiem acest tip de analitică, perspectiva este evidentă: fără oameni pregătiţi special pentru schimbare, noua realitate va trebui să fie gestionată de cei care au făcut să funcţioneze vechiul sistem. Aici intră iconomia tranziţiei. Această realitate trebuie asumată. Este o doză de realism care nu trebuie să scape în favoarea falsului idealism al celor care văd transformarea omului şi a societăţii vechi în 200 de zile. Aşadar, tranziţia este zborul pe aripile vechiului sistem.

Cea mai periculoasă consecinţă a acestei stări de fapt este aceea că în tranziţie formatorii sunt tocmai oamenii care au dus greul vechiului sistem. Riscul cel mai mare este acela de a perpetua bolile vechiului sistem în noua societate. În iconomia tranziţiei, problema formării este fundamentală. Capitalul străin pare a fi o soluţie cu totul importantă. Acest capital poate juca atât rolul de instanţă critică, obiectivă, care are capacitatea de a vizualiza adevăratele probleme ale societăţii în tranziţie, dar şi rolul de a forma oameni într-un cadru de gândire diferit. (Să ne amintim că unul dintre puţinele momente pozitive din perioada pustiei este intervenţia salutară a unui Ietro, preotul Madianului, în definirea unei structuri de lideri la nivelul poporului). Iconomia tranziţiei presupune formarea unei noi generaţii de oameni, dar departe de influenţele trecutului. Această distanţă se poate menţine prin utilizarea capitalului străin: experienţa şi şcolile celor care sunt deja pe un drum mai bun. În acelaşi timp, distanţarea de păcatele trecutului presupune evidenţierea acestora, analiza şi condamnarea lor publică, clarificarea interferenţelor şi a zonelor gri. Deşi o asemenea abordare poate fi dramatică uneori, delimitarea de trecut nu se poate face altfel.

Ne apropiem astfel de una dintre cele mai delicate coordonate ale iconomiei tranziţiei. În această perioadă, păcatele şi problemele trecutului trebuie asumate şi ispăşite, iar cei care continuă să le facă trebuie puşi sub reflectorul public. Tranziţia nu se poate termina decât atunci când cei care vor să aşeze valorile noii societăţi sunt capabili să arate de ce lumea veche nu a fost bună şi unde sunt bolile ei, respectiv, cum ne afectează ele. Tranziţia este vremea curăţirii şi a discernământului. O mare greşeală este să se treacă în grabă peste acest proces sau să fie făcut de mântuială. Altfel nimeni nu va înţelege de ce a fost nevoie de această transformare şi cu greu va înţelege cineva de ce valorile noii lumi sunt superioare. Acum este vremea să se cântărească de ce este mai importantă libertatea decât pâinea şi siguranţa Egiptului. Un astfel de discernământ l-au avut foarte puţini în vechiul sistem. Ei au fost marginalizaţi şi oprimaţi, iar urmaşi autentici au avut puţini.

Perioada Egiptului putea fi şansa dezvoltării unei conştiinţe şi a unui ideal la nivelul poporului. Pentru un număr mic de oameni, aceste lucruri s-au întâmplat (femei care s-au temut să ucidă pruncii născuţi sau oameni care au transmis credinţa în valorile şi făgăduinţele date părinţilor). Chiar dacă nu au reuşit să dea prea multe roade, aceşti oameni trebuie să constituie reperele şi modelele perioadei de tranziţie. Modele nu pot fi cei care, cu cuminţenie, au supravieţuit onorabil în vechiul sistem iar acum se fac apărătorii şi promotorii noilor valori. Pericolul tranziţiei este acela al demolării şi relativizării oricărui model autentic. O soluţie ieftină este punerea în prim plan a unor false modele sau a unor personaje ce nu pot fi urmate de nimeni (artişti, fotbalişti, oameni bogaţi, star-uri de tot felul). În această perioadă trebuie să fie îngropaţi oamenii care au trăit în epoca anterioară, dar este o mare greşeală să îngropam şi ceea ce trebuie să rămână. Tânăra generaţie, generaţia tranziţiei nu va mai şti nimic nici despre trecut, nici despre valorile care au rezistat în acea epocă amară. O asumare realistă a procesului tranziţiei înseamnă a discerne asupra acestei înclinaţii nocive de a reteza trecutul cu orice preţ pentru a se salva aparenţele şi ipocrizia celor care vor să îngroape adevărata lor identitate şi cu ei şi a modelelor autentice care pot folosi în prezent.

Vizualizând modelele autentice care vin din trecut, în perioada de tranziţie este extrem de important să se creioneze limpede ce va urma, ce va fi după. Tranziţia este un interval, mai lung sau mai scurt. Dar va fi un după. Cum va arăta? Cine poate contura asta? Ei bine, acel viitor trebuie adus în prezent şi construit din prezent. În tranziţie se aşează instituţii şi se formează cadrul lumii pe care o dorim (în pustie se zideşte cortul şi se aşează instituţiile care vor da dinamică noului popor). Este vremea conturării proiectelor. Tranziţia nu poate lăsa un gol, chiar dacă oamenii acestei vremi sunt destinaţi trecerii sub nisipul pustiei. Acum se scriu cărţile şi se redescoperă valorile unei tradiţii perene. Ceaţa tranziţiei va dispărea atunci când cei din generaţia tânără vor fi capabili să vadă şi să primească de la înaintaşi ceva care merită să supravieţuiască trecerii lor. Deşi în prima fază tranziţia este dominată de spiritul demolării, este important să apară şi faza construcţiei. Dacă odată cu cel îngropat mor si realizările lui, atunci tranziţia va continua la infinit.

Este important de înţeles că tranziţia nu se termină atunci când generaţia tânără a terminat de îngropat ultimul om care s-a maturizat în vechiul sistem. Există o flexibilitate specifică iconomiei tranziţiei. Tranziţia poate fi lungită sau scurtată, în funcţie de felul în care poporul se raportează la trecut, prezent şi viitor. Procesul poate fi grăbit (ne uităm la vecini de-ai noştri care au un avans considerabil), dar poate fi şi încetinit (ne uităm la societatea românească care nu se desprinde încă de trecut, îl trăieşte în prezent şi nu are ochi să vadă un viitor diferit). Oamenii prezentului, au responsabilitatea şi capacitatea de a se implica şi de a schimba datele tranziţiei. Fără a fi vorbe dintr-un discurs demagogic, cu fiecare persoană care se responsabilizează faţă de datele procesului în care se află întreaga societate se face un pas care pune limite tranziţiei. Iată de ce este important să ştim că ne aflăm în tranziţie şi că în această perioadă trebuie să se întâmple anumite lucruri, iar de altele trebuie să ne ferim cu orice preţ.

https://agorachristi.wordpress.com/2008/01/14/iconomia-tranzitiei/#more-49

Dorin Axente – Actualitatea Manuscriselor de la Marea Moartă

download - Copie

Posted on 22 aprilie 2009 by DanutM

11

Cele 900 de manuscsrise scrise în ebraică, aramaică şi greacă, descoperite între 1947-1956 în 11 peşteri aflate în proximitatea localităţii Khirbet Qumran pe malul vestic al Mării Moarte, reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale secolului al XX-lea. Chiar de la descoperirea primelor manuscrise şi până la publicarea integrală a lor, s-au emis diverse teorii referitoare la posibilii autori care stau în spatele acestei colecţii extraordinare de scrieri antice. Publicate integral doar după mulţi ani de la descoperirea lor şi sub presiunea comunităţii academice internaţionale, misterul încă pluteşte asupra acestor texte şi a lumii din spatele lor. Cine sunt autorii acestor manuscrise şi care este semnificaţia lor pentru studiile biblice?

21

Deşi în acest moment există o majoritate covârşitoare de cercetători care, sub diverse forme şi teorii, atribuie manuscrisele esenienilor, Rachel Elior, profesor de filozofie şi mistică la „Hebrew University”, Ierusalim, a reluat recent o mai veche ipoteză, emisă de Lawrence Schiffman în 1995, şi anume cea a Saducheilor ca autori ai manuscriselor (http://abcnews.go.com/International/story?id=7110837&page=1). Cartea ei (Memory and Oblivion), care va aparea în luna aprilie la Ierusalim, susţine că esenienii nici măcar nu au existat şi că sunt sunt produsul unor teorii fictive. Este imposibil, susţine ea, ca un grup aşa numeros care a produs o aşa colecţie de scrieri, sa nu fie amintit de nici o sursă evreiască clasică sau chiar creştină timpurie.

Se poate afirma că gruparea Saducheilor se găseşte în spatele Manuscriselor de la Khirbet Qumran? Numele lor derivă probabil de la Ţadoc, preotul de pe vremea împăraţilor David şi Solomon din a cărui linie de descendenţă proveneau Marii Preoţi ai Israelului. Aşa cum bine se ştie, Saducheii erau bogaţi şi influenţi, formând elita conducatoare a societăţii evreieşti, focalizată pe Templu şi pe oraşul sfânt, Ierusalim. În contrast, multe scrieri descoperite pe malul Mării Moarte exprimă insatisfacţia cu ceea ce se întâmplă la Templu (1QS, 1QpHabacuc, CD) sau afirmă că Templul împreună cu actuala ordine preoţească vor fi înlocuite cu ceva nou, în linie cu voia lui Dumnezeu (11QT, 1QM). Chiar mai mult decât atât, unele manuscrise denotă o credinţă în îngeri (Songs of the Sabath Sacrifice) şi în viaţa veşnică (1QS, 1QH), lucruri total opuse modului în care sunt prezentaţi Saducheii în Noul Testament sau de către Iosif Flavius şi de literatura rabinică dupa anul 70 CE. Există totuşi o distincţie care trebuie facută: Schiffman susţine că această comunitate din spatele manuscriselor este formată din Saduchei dizidenţi care se opuneau ascensiunii la funcţia de Mare Preot a lui Ionatan Macabeul în anul 152 BCE. Aceasta ar explica, într-un fel, opoziţia autorilor manuscriselor faţă de politica socială şi religioasă de la Templu. De asemenea, modul în care Saducheii interpretează anumite pasaje din Mishna precum şi susţinerea lor pentru linia preoţească a lui Ţadoc, se reflectă în căteva scrieri de la Marea Moartă. Aceste asocieri rămân totuşi superficiale în comparaţie cu argumentele în favoarea esenienilor ca autori ai manuscriselor. Rămâne de văzut în ce măsura comunitatea de cercetători a „Manuscriselor de la Marea Moartă” va fi convinsă de argumentele lui Rachel Elior.

Abia acum ajungem la punctul culminant. Dupa primul impact şocant al ştirilor din media referitoare la cartea lui Rachel Elior, unii cercetători susţin că autoarea nu existăînrealitate(http://blog.christianitytoday.com/history/2009/03/bombshell_theory_israeli_schol.html). Chiar dacă există mai multe cărti atribuite lui Rachel Elior, se pare că nici un istoric nu a întâlnit-o în persoană, nu a participat la nici o întâlnire academică. Ea are doar o pagina web la „Hebrew University” din Ierusalim, o pagina dedicată în Wikipedia şi răspunde oponanţior ei pe un anumit blog. Rachel Elior este probabil un mit fabricat de jurnalişti în căutarea unei ştiri senzaţionale în ajun de Paşti, susţine Alan Smithee care crede că există mai multe dovezi pentru existenţa esenienilor decât pentru cea a lui Rachel Elior. Sau este posibil ca toate aceste comentarii sa fie doar o ironie adresată lui Rachel Elior şi a metodologiei pe care o foloseşte pentru a nega existenta esenienilor?

3

În ciuda acestor polemici nesfârşite, semnificaţia descoperii manuscriselor de la Marea Moarta este imensă pentru studiile biblice. Aproximativ 220 de manuscrise descoperite în peşteri sunt biblice şi conţin aproape întreg Vechiul Testament. Deşi unele dintre ele sunt în limba greacă, majoritatea sunt în ebraică şi aramaică. Până la descoperirile din 1947 de la Marea Moartă, cele trei surse ale textului Vechiului Testament erau: textele masoreţilor, Septuaginta şi Pentateuhul Samaritean. Cea mai veche copie a textelor masoreţilor este Codex Leningrad cu vocalele intacte care datează din anul 1008 C.E. Prima ediţie tipărită a textului masoretic a fost publicată la Veneţia în anul 1524-5 şi reprezită baza scripturilor evreieşti moderne. În ceea ce priveşte Septuaginta, cele mai vechi copii în limba greacă provin din sec. 3-4 C.E., la mare distanţă de momentul original al traducerii. Pentateuhul samaritean, care conţine doar primele cinci cărţi ale lui Moise a supravieţuit doar în comunităţile samaritenilor, cele mai vechi copii provenind din perioada Evului Mediu. Chiar dacă nu există diferenţe textuale majore între cele trei surse, iar copiile în ebraică sunt mult mai târzii decât copiile Septuagintei, cercetătorii biblici au ridicat mereu problema priorităţii unei surse în detrimentul celeilalte pentru a produce o traducere cât mai exactă a Vechiului Testament. În cercurile protestant-evanghelice s-a preferat textul masoreţilor pentru că, la urma urmei, scripturile evreieşti au fost scrise în ebraică şi aramaică iar scribii evrei erau recunoscuţi pentru acurateţea lor. Ce schimbări a adus, în acest context, descoperirea „Manuscriselor de la Marea Moartă” ţinând cont că avem de a face cu texte vechi, păstrate neaşteptat de bine în vase de piatră, din perioada iudaismului celui de-al doilea Templu (aprox 250 BC) ? Marea surpriză a fost că manuscrisele biblice de la Qumran confirmă, din punct de vedere textual, atât textul masoreţilor cât şi textul Septuagintei. Cazul cel mai relevant este al textului cărţii Ieremia: din cele 5 copii în ebraică descoperite în peştera 4, două copii conţin texul scurt, corespunzător versiunii Septuagintei iar alte două copii textul mai lung care reflectă versiunea masoreţilor. Textul cărţii Deuteronom, descoperit în peştera 5, reflectă paralele textuale cu toate cele trei surse, inclusiv pentateuhul samaritean, ceea ce face dificil de afirmat prioritatea unei surse în detrimentul celorlalte.

4

Chiar dacă printre descoperirile manuscriselor biblice de la Marea Moartă predomină cărţile Pentateuhului, situaţia în iudaismul celui de-al doilea Templu era mult mai fluidă decât ne-am putea imagina cei mai mulţi dintre noi în ceea ce priveşte variantele textuale şi cărţile autoritative ale evreilor din aceea perioadă. Descoperirea unor multiple variante textuale ale aceleaşi cărţi biblice (Isaia sau Ieremia) în aceeaşi locaţie, folosite de aceeaşi comunitate în închinare, denotă o tradiţie biblică complexă şi consistentă. Chiar mai mult, numărul mare de copii descoperite în peşterea 4 ale cărţilor Jubileele şi 1 Enoh, asociate cu eroii biblici Moise şi Enoh, demonstrează autoritatea şi popularitatea de care se bucurau aşa numitele cărţi pseudoepigrafe sau chiar apocrife (Tobit, Ben Sira) printre iudeii din iudaismul celui de-al doilea Templu.

Descoperirea „Manuscriselor de la Marea Moartă” ne obligă să păstrăm în continuare un ochi critic dar şi o undă de mister vis-a-vis de comunitatea din spatele acestor texte antice, faţă de istoria complexă şi fascinantă a iudaismului celui de-al doilea Templu cât şi faţă de tradiţiile textuale ale Scripturii înainte de 100 C.E.

https://agorachristi.wordpress.com/2009/04/22/dorin-axente-actualitatea-manuscriselor-de-la-marea-moarta/#more-185

Pagina de MEDIA este realizată de Ioan Ciobotă / Interviuri, documentare, reportaje, eseuri, articole Mar.09.2009

download - Copie

Interviuri, documentare, reportaje, eseuri, articole

Pagina de MEDIA este realizată de

Ioan Ciobotă

Radio Vocea Evangheliei Timişoara

www.rve-timisoara.ro

Aparitii editoriale la Radio Vocea Evangheliei

Ce nume i-ai da copilului tau nenascut ?”
* documentar, partea a 2-a –

Reporter:
– Ce ati simtit atunci cand ati fost in spital cu avortul de acum 2 ani si jumatate?

Doamna Mirela:
Eram foarte stresata, am avut o stare psihica foarte proasta, inclusiv starea sanatatii in general s-a inrautatit, si ma gandeam uneori c-am sa mor in urma acestui avort. Pe de alta parte, ma apasa faptul ca trebuie sa omor un copil. Era in ajunul sarabatorilor de iarna si ma gandeam la pruncii ucisi de Irod, ma gandeam ca se apropie copilul si eu trebuie sa recurg la acest fapt.
 [continuare]

„LINIE TELEFONICA CRESTINA PENTRU COPII”

Ioan Ciobota, reporter:
Biserica Aletheia din Timisoara desfasoara un proiect intitulat „LINIE TELEFONICA PENTRU COPII” L-am intrebat pe Razvan Duminica, coordonatorul acestui proiect, despre ce este vorba.

Razvan Duminica:
Timisoara este un oras mare, si la fel ca in intreaga tara, valorile moral-crestine au fost pervertite, iar societatea va suferi tot mai mult de pe urma acestor lucruri, asa ca vrem sa prezentam Evanghelia copiilor si familiilor lor, astfel incat sa crestem o generatie aproape de Dumnezeu.
 [continuare]

Un extraordinar documentar despre avort
“Ce nume i-ai da copilului tau nenascut ?”

documentar, partea I –
• Realizat in anul 1999 pentru Radio Vocea Evangheliei – Timisoara
• Difuzat initial de Radio Vocea Evangheliei – Romania, prin statiile Timisoara, Sibiu, Oradea, Suceava, Cluj-Napoca, Bucuresti 
[continuare]

Isuse, de unde iau bani sa-mi platesc datoriile??

Locul de munca, chiria, ipoteca si rata la banca

Cineva a scris intr-o zi pe Internet: “Isuse, de unde iau bani sa-mi platesc datoriile??”.
Google l-a trimis si spre blogul meu, dar nu stiu daca cel care a pus aceasta intrebare a gasit vreun raspuns multumitor.

Oamenii se tem ca nu vor mai avea loc de munca, si atunci nu mai au cu ce sa-si plateasca chiria, ipoteca sau rata la banca.

Se tem de somaj, de ziua de maine, de vesti rele.
Merg dimineata la servici cu gandul: “Oare azi ma da in somaj?…”

Si in felul acesta dimineata se intuneca, chiar daca este soare afara, viata devine trista si deprimanta, chiar daca (deocamdata) nu suntem someri si nu am ajuns in incapacitate de plata, iar bucuria dispare, fara sa fi primit un diagnostic… cutremurator.

Daca sunt si somer sau nu mai am bani pentru datoriile curente, sau am primit acel diagnostic… cutremurator, cu atat mai grav…

Nu stiu ce solutii exista, decat sa ma prabusesc pe genunchi inaintea lui Dumnezeu, sa-mi vars inima inaintea Lui si sa caut cu toata puterea voia lui Dumnezeu pentru viata mea.

O posibila solutie practica ar fi SA DAU ALTORA, MAI NECAJITI, DIN CEEA CE AM.
Chiar in aceste vremuri de stramtorare, SA DAU ALTORA din ceea ce am.

Atunci nu ma mai concentrez egoist spre mine insumi, ci ma uit cu altruism, dragoste si daruire spre altii.
Si asta imi aduce vindecare mentala, ma elibereaza partial de presiunea psihica.

O alta solutie, SA MA BUCUR IN DOMNUL.
Chiar asa! Sa cant de bucurie si sa ma bucur in Domnul din toata inima. Poate lumea va spune ca sunt nebun, dar Bucuria Domnului aduce racorire oaselor mele si imi lumineaza si invioreaza sufletul si mintea.

Potrivit cu Evanghelia slavei FERICITULUI Dumnezeu […]

Cat pentru mine, FERICIREA MEA ESTE SA MA APROPII DE DUMNEZEU;
pe Domnul Dumnezeu Il fac locul meu de adapost […]
caci ajutorul omului este zadarnic […]

Te iubesc din inima, Doamne, taria mea ! […]

Eu strig: ‘Laudat sa fie Domnul’ si sunt izbavit de vrajmasii mei.
Ma inconjurasera legaturile mortii,
si ma ingrozisera riurile pierii;

ma infasurasera legaturile mormantului
si ma prinsesera laturile mortii.

Dar, in stramtorarea mea, am chemat pe Domnul,
si am strigat catre Dumnezeul meu […]

El si-a intins mana de sus,
m-a apucat,
m-a scos din apele cele mari “

Iar la intrebarea celui de pe Internet: “Isuse, de unde iau bani sa-mi platesc datoriile??”, habar n-am ce sa raspund.

Dar macar stiu ca ma bucur in Domnul, inima mea se bucura in Dumnezeul mantuirii mele.

Stirea cea mai nasola pe ziua de azi

Stiti care e stirea cea mai nasola pe ziua de azi?
Si de fapt de cand exista lumea?

Ca ABSOLUT TOTUL, DAR ABSOLUT TOT CEEA CE FACEM, SPUNEM SI GANDIM SE INREGISTREAZA IN CER.

Si se pastreaza pentru vesnicie, trecand mai intai ca probe in procesul nostru, al fiecaruia, la judecata din Ziua de apoi.

******************************

Din 20 Ianuarie 2009, tuturor persoanelor din Romania le sunt inregistrate toate convorbirile telefonice, SMS-urile si e-mailurile.

Informatiile vor fi stocate si se va sti cu exactitate cine ne va suna, de pe ce numar si din ce loc, pe cine vom suna, unde ne aflam in momentul cand dam telefon, toate datele de identificare a persoanei cu care vorbim la telefon, locul unde aceasta se afla cand a vorbit cu noi.

Toti furnizorii de internet sunt obligati sa stocheze timp de sase luni date despre navigarea noastra pe internet si identificarea dupa IP a locatiei fizice a calculatorului si toate adresele de internet pe care le accesam.

Cu ocazia asta, oare vor scapa de pornografie cei care … ?

Asadar, indiferent daca vorbim cu soacra, cu “Gogule, probleme, ma?” sau cu Osama bin Laden, indiferent daca am intrat vreodata sau nu in atentia vreunui serviciu de informatii, vom fi super atent urmariti.

Cine plateste distractia asta?

Bineinteles ca noi platim totul, in factura de telefon. Altfel spus vom fi urmariti pe banii nostri, vom plati ca sa fim urmariti.

Unii se cred putin dumnezei, dar sunt doar jalnici epigonii, doar caricaturi de Dumnezeu.

******************************

Dar stiti care e stirea cea mai buna de azi?
Si din ultimii 2000 de ani?

Ca Dumnezeu arunca toate pacatele noastre in marea uitarii, daca ne pocaim si acceptam iertarea gratuita oferita de Isus Cristos, Fiul Sau. Auziti, iertare absolut gratuita, necuprinsa mascat sau nemascat in nicio factura !!

Iertare Gratis. Dar nu ieftina!!
Este oferita gratis, dar nu este ieftina, si nu este ieftina pentru ca pacatul meu si al tau a fost platit cu sangele sfant si scump al Domnului Isus Cristos, varsat pentru mine si pentru tine pe cruce.

Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viata vesnicã.” Evanghelia dupa Ioan 3:16.

Am fost rascumparati cu un mare pret… cel mai mare pret din Univers – Fiul Tatalui…

Umbland liber in mijlocul focului

In afara cuptorului de foc, prietenii lui Daniel erau legati, INSA !! in mijlocul cuptorului, in mijlocul focului umblau liber !!

Poate esti la “gura cuptorului” sau ii simti dogoarea in ceafa.
NU-TI FIE TEAMA !!

Cei 3 tovarasi ai lui Daniel au fost eliberati de Dumnezeu ABIA CAND AU FOST ARUNCATI IN FOC !!
IN FOC UMBLAU LIBERI !

Focul, cuptorul, dezastrul, incercarea, intotdeauna inseamna eliberare !! CRISTOS ESTE PREZENT INAUNTRUL DEZASTRULUI si acolo El preia controlul.
Dar ABIA ACOLO !!
ATENTIE !
ABIA ACOLO, IN MIJLOCUL FOCULUI !
Acolo El te ia in brate si te dezleaga.

Cuptoarele pot fi de mai multe feluri:
– cuptoare in care ne baga altii sau altceva
– cuptoare in care omul se baga de bunavoie, “ca prostu’ “.

Cuptoarele in care ne baga altceva sau altcineva pot fi o boala cumplita, cancer etc, tensiune in familie sot-sotie, parinti-copii sau cu alti membri ai familiei.
Pot fi niste vecini imposibili, niste sefi sau subalterni enervanti etc.

Cuptoarele in care se baga omul de bunavoie pot fi curvie, avort, minciuna, furt, duplicitate, goana dupa bani, afaceri etc. Despre datorii la banci, dobanzi sau somajul de la orizont, sa nu mai vorbim.

Cand Nicolae Steinhard a fost contactat de securitatea comunista pentru a deveni informatorul lor, el l-a intrebat pe tatal sau ce sa faca.
Tatal sau i-a raspuns: “Fiule, faci ce vrei. Dar in functie de alegerea ta vei avea zile linistite si NOPTI INGROZITOARE sau zile ingrozitoare, dar NOPTI LINISTITE.”

Cand te bagi singur in cuptor s-ar putea sa ai si ZILE SI NOPTI INGROZITOARE !

*************
Marele imparat Nebucadnetar construieste un chip de aur de 30 de metri – mai inalt decat un bloc cu 10 etaje !! – si porunceste ca toata lumea sa se inchine acelui chip.

Trei prieteni ai lui Daniel refuza sa se inchine acelui chip. Ei se inchina doar Dumnezeului adevarat, care S-a prezentat pe Sine Insusi in Biblie.
“Atunci Nebucadnetar, maniat si plin de urgie […] le-a zis: „Inadins oare, Sadrac, Mesac si Abed-Nego, nu slujiti voi dumnezeilor mei, si nu va inchinati chipului din aur pe care l-am inaltat?
[…] daca nu va veti inchina lui, veti fi aruncati pe data in mijlocul unui cuptor aprins! Si care este dumnezeul acela, care va va scoate din mana mea?”

Sadrac, Mesac si Abed-Nego au raspuns imparatului Nebucadnetar: „Noi n-avem nevoie sa-ti raspundem la cele de mai sus.
Iata, Dumnezeul nostru, caruia ii slujim, poate sa ne scoata din cuptorul aprins, si ne va scoate din mana ta, imparate.

Si CHIAR DE NU NE VA SCOATE, sa stii, imparate, ca nu vom sluji dumnezeilor tai, si nici nu ne vom inchina chipului din aur pe care l-ai inaltat!”

Aici baietii deja sunt cam obraznici, asa ca:
“Nebucadnetar s-a umplut de manie, si si-a schimbat fata, intorcandu-si privirile impotriva lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego. […] a poruncit sa incalzeasca de sapte ori mai mult cuptorul, de cum se cadea sa-l incalzeasca.
[…] Apoi a poruncit […] sa-i arunce in cuptorul aprins. Acesti trei oameni […] au cazut legati in mijlocul cuptorului aprins.”

DE AICI INCEPE ALTA DINTRE MARILE MINUNI ALE ISTORIEI BIBLIEI.

Atunci imparatul Nebucadnetar s-a inspaimantat, si s-a sculat repede. A luat cuvantul si a zis sfetnicilor sai: „N-am aruncat noi in mijlocul focului trei oameni legati? […] Ei bine, eu vad PATRU !! oameni umbland slobozi in mijlocul focului, si nevatamati; si CHIPUL CELUI DE-AL PATRULEA SEAMANA CU AL UNUI FIU DE DUMNEZEI !”

Observati? Imparatul trece de la chipul imens de aur, la chipul Celui care are putere asupra focului, de fapt asupra vietii si a mortii.

Apoi Nebucadnetar s-a apropiat de gura cuptorului aprins, si, luind cuvantul, a zis: „Sadrac, Mesac si Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Prea inalt, iesiti afara si veniti incoace!” si Sadrac, Mesac si Abed-Nego au iesit din mijlocul focului.
[…] Focul n-avusese nici o putere asupra trupului acestor oameni, […] nici perii capului lor nu se pirlisera, hainele le ramasesera neschimbate, si nici macar miros de foc nu se prinsese de ei.”

DE AICI SE SCHIMBA TOTUL, DAR ABSOLUT TOTUL !

Nebucadnetar a luat cuvantul si a zis: „Binecuvantat sa fie Dumnezeul lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego, care a trimis pe ingerul Sau si a izbavit pe slujitorii Sai care s-au increzut in El, au calcat porunca imparatului si si-au dat mai degraba trupurile lor decat sa slujeasca si sa se inchine altui dumnezeu decat Dumnezeului lor!

Iata acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi rau de Dumnezeul lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego, va fi facut bucati si casa lui va fi prefacuta intr-un morman de murdarii, pentru ca… nu este nici un alt dumnezeu, care sa poata izbavi ca El.”

Asadar, datorita credintei de neclintit a celor 3 tineri, marele imparat Nebucadnetar trece de la “chipul de aur” creat de mana omului, la “CHIPUL CELUI [CARE] SEAMANA CU AL UNUI FIU DE DUMNEZEI !”

Nu uita: CRISTOS ESTE PREZENT INAUNTRUL DEZASTRULUI si acolo El preia controlul.
Dar ABIA ACOLO !!
ATENTIE !
ABIA ACOLO, IN MIJLOCUL FOCULUI !
Acolo El te ia in brate si te dezleaga !

P.S. S-ar putea sa nu iesi niciodata din cuptor, sau Dumnezeu sa nu te scoata niciodata, dar EL ramane credincios si te elibereaza !
Te vei simti liber CHIAR INAUNTRUL CUPTORULUI !!!
Atunci spune si tu: “CHIAR DE NU NE VA SCOATE”… noi nu vom sluji dumnezeilor acestui pamant.

Insa, daca te-ai bagat singur in cuptor… imi pare rau…

Slavit sa fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Cristos, prin Duhul Sfant, in veci de veci, amin.

Ioan Ciobota

http://ioanciobota.wordpress.com/

http://publicatia.voxdeibaptist.org/media_mar09.htm

​INFOGRAFIC Sclerodermia și fibroza pulmonară – progres revoluționar de Smile Media

download - Copie

Marţi, 21 iulie 2020, 9:39 Actualitate | Esenţial

Sclerodermia și fibroza pulmonară
Foto: captura ecran

Sclerodermia și fibroza pulmonară

Sclerodermia, cunoscută și sub denumirea de scleroză sistemică, aparține unei familii de boli care afectează țesuturile conjunctive din corp. Țesutul conjunctiv ține organismul împreună prin sprijinirea, conectarea și separarea diferitelor părți ale acestuia. Deoarece sclerodermia afectează acest țesut, simptomele pot apărea în orice zonă a corpului, inclusiv pe piele, plămâni și alte organe.

Sclerodermia este o boală rară și se știu foarte puține despre aceasta. De asemenea, prezintă o serie de simptome care afectează organe diferite, ceea ce îngreunează recunoașterea, iar acest lucru poate întârzia diagnosticul precoce și precis.

Cu toate acestea, deși diagnosticul cu sclerodermie este un moment care schimbă viața pacientului, există modalități de gestionare a bolii și a simptomelor ei, fiind din ce în ce mai multe cercetări întreprinse în acestă arie medicală.

Felul în care sclerodermia afectează o persoană depinde de organele afectate de boală, de severitatea simptomelor și de cum se dezvoltă ele în timp. Mai mult decât atât, persoanele cu sclerodermie au diferite combinații de simptome:
Schimbări la nivelul pielii
Efecte la nivelul mâinilor și picioarelor
Probleme pulmonare
Dureri articulare și rigiditate
Impactul asupra sistemului digestiv
Spre exemplu, până la 90 la sută dintre persoanele cu sclerodermie pot dezvolta un anumit nivel de boală pulmonară interstițială (BPI-SS). Este momentul când sclerodermia afectează plămânii, rezultând în fibroze.

Tocmai de aceea educația este foarte importantă, iar pacienții și medicii trebuie să înțeleagă complexitatea acestei boli și să monitorizeze simptomele. Cu cât este diagnosticată mai timpuriu, cu atât pacientul cu sclerodermie are mai multe șanse să primescă sfaturi specializate. Recent, Comisia Europeană a aprobat prima și singura opțiune de tratament disponibilă pentru persoanele care suferă de boala pulmonară interstițială, iar această aprobare constituie un progres revoluționar privind acoperirea unei nevoi stringente a pacienților.

Proiectii COVID-19 pana pe 19 septembrie

GRAFIC Proiecția cazurilor de COVID-19 până în luna septembrie: Maxim de 2.600 de cazuri zilnice într-un scenariu moderat / Scenariul mai drastic prevede peste 124.000 de cazuri active

Subiectele zilei

Miercuri, 22 Iulie 2020

Cele cinci puncte slabe ale acordului istoric pentru relansarea economică a UE. Analiză AFP

Acordul încheiat marți pentru un plan european de relansare finanțat pentru prima dată prin emiterea de datorie comună reprezintă o turnură istorică, dar el rămâne prea modest în
citeste tot articolul
Ce am văzut în 11 zile de pandemie petrecute prin hotelurile și restaurantele de pe Valea Prahovei

Coada e de vreo 5 persoane. E unul dintre puținele hypermarketuri din Bușteni. O localnică, fără niciun fel de mască se infiltrează la coadă și încearcă să intre în față. Oamenii
citeste tot articolul
Laserul de la Măgurele, trei dezamăgiri. Prima dezamăgire: laserul nu vindecă cancerul, nu poate trata deșeurile radioactive și nu a existat până acum vreun puls de 10 PW

Laserul de la Magurele ar fi putut fi o frumoasă poveste. Așa si începuse. ”Cel mai mare laser din lume” avea sa fie instalat la Magurele. O investiție enormă a Comisiei Europene, un
citeste tot articolul
Prefectul de Olt, infectat cu Covid-19, în stare gravă

Starea de sănătate a prefectului de Olt, Florin Homorean, infectat cu SARS-COV-2, s-a agravat. În ultimele două zile. În această seară s-a luat decizia transferării sale la un spital din
citeste tot articolul
Document publicat de sociologul Gelu Duminică: Șeful de post care a bătut un bărbat culcat la pământ este în funcție, deși oficial se anunțase demiterea sa. VIDEO cu imaginile violenței

Șeful Postului de Poliție din Bolintin Vale care în aprililie a fost surprins în timp ce lovea violent cu bărbat întins la pământ în timpul unei intervenții este în
citeste tot articolul
Subiectele zilei: Nota de plată uriașă emisă pentru un pacient COVID-19 din România, care a stat internat doar șapte zile; Percheziții, manele și belele: Salam și Guță, storși de bani de Clanul Duduianu

„Predica” preotului din Cluj Bogdan Chiorean pentru cei care nu cred în covid: Vaccinați-vă copiii, nu mai credeți în conspirații și renunțați la Dr. Google. „E un
citeste tot articolul
Sinteza zilei: Acord „istoric” sau „imperfect”? Ce spun analiștii și ziarele străine despre fondul de relansare

Un bun compromis european este un compromis pe care nimeni nu îl iubește. „Semnul unui compromis european de succes este că nimeni nu-l iubește”, spune Rebecca Christie de la grupul
citeste tot articolul
Președintele Iohannis, fără mască la Consiliul European / Administrația prezidențială: În acel spațiu, purtarea măștii a fost opțională

Președintele Klaus Iohannis apare fără mască într-un mic grup de lideri europeni la Consiliul European. După ce fotografia s-a viralizat rapid, administrația prezidențială a declarat
citeste tot articolul
A decedat Yuki Okinaga, simbolul uneia dintre cele mai puțin glorioase pagini din istoria SUA

Yuki Okinaga Hayakawa Llewellyn, o americancă japoneză prezentată într-o fotografie din 1942 stând pe niște bagaje în timp ce aștepta să fie trimisă cu mama ei într-o tabără de
citeste tot articolul
După aproape 5 luni de epidemie și după ce presa a semnalat anchete epidemiologice inexistente, Orban anunță că vor fi stabilite proceduri „clare” și „probabil 24 de ore” termen de efectuare a anchetei epidemiologice

Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, că a stabilit împreună cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, că va fi emis un ordin „care să stabilească foarte clar procedurile, din momentul
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Ce se știe despre vaccinul AstraZeneca / Acord în UE pentru planul de relansare economică

Numărul cazurilor de coronavirus confirmate oficial în lume a ajuns la aproape 15 milioane, iar cel al deceselor asociate cu Covid-19 la peste 613.000, aproape 9 milioane de oameni fiind
citeste tot articolul
The Guardian: Politica irlandeză: o frumusețe de invidiat ia naștere

În arhipelagul pe care trăim lângă coasta continentului european o nouă națiune capătă tot mai multă importanță. Această nouă națiune nu este dezbinatul Regat Unit „global”
citeste tot articolul
Marian Vanghelie (arhiva) Marian Vanghelie anunță că vrea să candideze la Capitală: „Dacă se înscrie Ponta, voi candida 100%!”

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a anunțat marți seara, într-o emisiune televizată, că intenționează să candideze la Primaria Capitalei, iar dacă în aceeași cursă se va
citeste tot articolul
Deputatul „Mitralieră” Cătălin Rădulescu, amendat pentru nepurtarea măștii. „Eu nu cred într-o boală fără simptome”

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a fost amendat pentru nepurtarea măștii de protecție în spațiu închis, dar și pentru că a jignit polițistul care l-a somat în legătură cu masca.
citeste tot articolul
?INFOGRAFIC Sclerodermia și fibroza pulmonară – progres revoluționar

Sclerodermia, cunoscută și sub denumirea de scleroză sistemică, aparține unei familii de boli care afectează țesuturile conjunctive din corp. Țesutul conjunctiv ține organismul împreună prin
citeste tot articolul
Senatorii au respins legea pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție

Senatorii au respins, marți, proiectul de lege pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
citeste tot articolul
Emanuel Ungureanu: Încă 7 angajați ai Primăriei Cluj, infectați cu coronavirus. Primul caz a fost confirmat acum o săptămână, dar DSP a refuzat să testeze angajații

Încă 7 angajați ai Primăriei Cluj au fost confirmați cu infecție cu coronavirus, la o săptămână după ce în instituție a fost confirmat un prim caz, dar Direcția de Sănătate Publică
citeste tot articolul
Andreea Esca are COVID. COVID-ul există, în sfârșit!

Întâi a fost COVID-ul. Ne-a băgat în case, ne-a omorât semenii. Apoi, am ieșit din case și am început delirul și trăncăneala. Ce morți? Ce carantină? Ce mască? – dă-le
citeste tot articolul
VIDEO Gard virtual pe DN1 în Brașov pentru îndepărtarea urșilor și altor animale de la șosea

La marginea drumului național DN1, între Timișul de Jos și Timișul de Sus, în județul Brașov, au fost instalate peste 60 de dispozitive care vor ține la depărtare animalele sălbatice
citeste tot articolul
?Liga 2, play-off: Meci fără goluri între Turris Turnu Măgurele și Petrolul Ploiești

Turris-Oltul Turnu Măgurele a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marți, pe teren propriu, cu FC Petrolul, în etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a.
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24184774-infografic-sclerodermia-fibroza-pulmonara-progres-revolutionar.htm?cfnl=

După discuții maraton, liderii UE au aprobat un plan de relansare economică pentru scoaterea Europei din criză. Europarlamentar PSD: România nu a existat în negocierile de la Bruxelles. Am plecat cu traista plină de promisiuni și am venit cu ea goală

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Marţi, 21 iulie 2020, 12:34   /   Actualizat: Marţi, 21 iulie 2020, 12:33

După discuții maraton, liderii UE au aprobat un plan de relansare economică pentru scoaterea Europei din criză. Europarlamentar PSD: România nu a existat în negocierile de la Bruxelles. Am plecat cu traista plină de promisiuni și am venit cu ea goală

ARTICOLE RELAȚIONATE

Grecia sfidează UE anunțând că nu acceptă condițiile din planul de relansare post-pandemie. „Nu vrem să ne reîntoarcem la supravegherea strictă și nepopulară impusă de UE, Banca Centrală și FMI”
Grecia sfidează UE anunțând că nu acceptă condițiile din planul de relansare post-pandemie. „Nu vrem să ne reîntoarcem la supravegherea strictă și nepopulară impusă de UE, Banca Centrală și FMI”

În vremuri de pandemie, fiecare națiune e pentru sine. În câteva zile, Europa frontierelor deschise a devenit istorie
În vremuri de pandemie, fiecare națiune e pentru sine. În câteva zile, Europa frontierelor deschise a devenit istorie

În plină pandemie, toate măștile de protecție și combinezoanele medicale fabricate în Bacău sunt EXPORTATE în Europa. Managerul fabricilor de la Trotuș spune că nu a fost contactat de NIMENI din partea statului român

„Am reușit!”, a transmis Charles Michel, președintele Consiliului European, marți dimineață, după o noapte grea de negocieri care a încheiat unul dintre cele mai lungi summituri ale UE din istorie, transmite Politico.
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord marți dimineață asupra unui pachet de 750 de miliarde de euro fonduri destinate redresării economice a blocului comunitar, grav afectat de criza coronavirus, care a omorât până acum 135.000 de persoane din UE.
Fondul de redresare al UE va fi compus din 390 de miliarde de euro sub formă de subvenții și 360 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Aceste sume se vor alătura celor aproximativ 1.000 de miliarde de euro, care vor forma bugetul Uniunii pe următorii 7 ani.

În plină pandemie, toate măștile de protecție și combinezoanele medicale fabricate în Bacău sunt EXPORTATE în Europa. Managerul fabricilor de la Trotuș spune că nu a fost contactat de NIMENI din partea statului român

Runda interminabilă a negocierilor Consiliului European a dat naștere, la sfârșitul a patru zile și patru nopți de negocieri, unui Fond de redresare ecomomică în care marele câștigător este premierul olandez Mark Rutte.

Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Rutte și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1.824 de miliarde de euro pentru relansarea Europei. Concluzia vine dupa patru zile de tratative maraton si a fost anuntat pe Twitter de președintele Consiliului European.

România nu a existat în negocierile de la summitul UE în care s-a discutat planul de relansare și a pierdut, susține europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Am plecat cu traista plină de promisiuni și am venit cu ea goală”, spune Negrescu.
Acesta explică, printre altele, într-o postare pe Facebook, că cele 79,9 de miliarde de euro comunicate public de Klaus Iohannis sunt compuse și din împrumuturi, nu doar din granturi.
„Față de propunerea inițială a Comisiei Europene și a Parlamentului European, cetățenii europeni și România pierd prin decizia luată astăzi de Consiliul European privind bugetul european. Liderii europeni au decis asupra unui buget care reduce substanțial sumele propuse inițial pentru dezvoltarea rurală, cercetare, sănătate sau digitalizare ceea ce conduce la mai puțini bani, mai ales în termeni de granturi, pentru România, față de formula inițială. Planul de relansare, ambițios în concepție, are astăzi mai puține granturi decât în propunerea aprobată de Parlamentul European. Practic, România nu a existat în aceste negocieri, nu a avut o agendă clară și a obținut mai puțin decât formulele matematice sau cât ne trebuia dacă ne uităm la necesitățile reale ale țării noastre, decalajele de dezvoltare și impactul crizei COVID-19″, a scris Negrescu, pe Facebook.
El a adăugat că cele 79,9 de miliarde de euro comunicate public sunt compuse și din împrumuturi, nu doar din granturi, iar atât în termeni de sume, cât și prin condițiile impuse țărilor beneficiare, România pierde față de ce se obținuse, obiectiv, prin formulele aplicate de instituțiile europene.
„Ce trebuia să primească România și nu a obținut echipa de negociere: minim 50 de miliarde granturi în viitorul buget european (fără planul de relansare), din cele 33 de miliarde din planul de relansare, minim 25 de miliarde în granturi în planul de relansare (acum avem multe împrumuturi), creșterea sumei alocate raportându-ne la noul val de îmbolnăviri de COVID din România, regula N+3 aplicată planului de relansare, mai puține condiționalități pentru a folosi banii mai ușor și în zonele de interes, să nu existe un rol al altor state membre sau un mecanism neclar în alocarea/blocarea banilor europeni pentru a nu ne afla în situația Schengen, alocarea pe anvelope naționale a programelor administrate de Comisia Europeană, un buget european consistent pentru sănătate care să ajute România, un buget mai mare pentru dezvoltarea rurală dat fiind faptul că a fost un program de succes în România, iar necesarul este încă foarte mare, fără resurse proprii care să coste prea mult România”, a explicat europarlamentarul PSD.
Potrivit acestuia, România are oameni de valoare care ar fi putut negocia pentru țară, dar nu au făcut parte din echipa „ținută la secret”.
„Nici măcar oamenii din Reprezentanța Permanentă sau experții din țară pregătiți pentru Președinția Consiliului UE, care știu bugetul european, nu au fost implicați. Sunt trist pentru România și dezamăgit că în ciuda apelurilor mele publice pentru un efort național, pur și simplu, s-a preferat adoptarea unei poziționări politice greșite. Credeți-mă că nu am nimic de împărțit cu nimeni, preferam doar ca România să obțină ce trebuie. Știu că puteam mai mult”, a completat Negrescu.
El a susținut că „România nu a existat”, iar „rarele apariții” ale reprezentantului țării noastre au fost alături de „premierul controversat și contestat al Bulgariei”, Boiko Borisov.
„Imaginile spun multe privind influența României sub conducerea dreptei care tot se lăuda în ultimii ani cu prieteniile sale în Europa. De fapt, aceste prietenii nu există. Au fost doar poze de campanie. Nu trebuie să mă credeți pe mine, puteți să citiți postările live de la Consiliul European ale Politico. Ce au obținut alte state: Olanda, Austria, Suedia și Danemarca au obținut scăderea granturilor, alocări preferențiale suplimentare pentru anumite țări din fondurile de coeziune: 1 miliard pentru Cehia, 500 de milioane pentru Germania, 300 de milioane pentru Slovenia, 200 pentru Belgia, 100 pentru Cipru și 100 pentru Finlanda, 5 țări au obținut reduceri de la plata contribuției la bugetul european (Danemarca 377 milioane, Germania 3,6 miliarde, Olanda 1,9 miliarde, Austria 565 milioane, Suedia 1 miliard)”, a menționat el.
CELE MAI POPULARE
OPINII
Ciprian Buzner

Prostia noastră cea de toate zilele

de Ciprian Buzner

Trăim într-o lume schizofrenică; mai precis, într-o lume ruptă în două, răstignită în rațiune și răstignită în simțire.

PE ACELAȘI SUBIECT
Adriana Saftoiu, vice-președintele Comisiei pentru copiii dispăruți, dezvăluire șocantă: ONG-urile ne-au transmis că Direcțiile de Protecția Copilului furnizează „marfă” pentru rețelele de trafic de carne vie

Adriana Saftoiu, vice-președintele Comisiei pentru copiii dispăruți, dezvăluire șocantă: ONG-urile ne-au transmis că Direcțiile de Protecția Copilului furnizează „marfă” pentru rețelele de trafic de carne vie