Viitorul evanghelicilor din România (4)

download - Copie

future
Publicat pe 10 iulie, 2020 De danutj

Încheiem această evaluare a spațiului evanghelic românesc prin sublinierea unor elemente care ar putea susține un posibil efort de delimitare a unor direcții și acțiuni privind elaborarea unui proiect de viitor. Deși nu există încă semnale concrete în acest sens, resursele existente ar putea fi mobilizate printr-o strategie de convergență, de construcție a unui cadru de dialog și a unor proiecte care pot avea un impact important pentru viitorul evanghelicilor din România. În context postmodern, cu tendințe de diversificare și deconfesionalizare, de difuzie și contextualizare excesivă, discuția despre un proiect de viitor poate fi anacronică și fără temei. Pentru evanghelicii din România, comunismul și anii de tranziție ce au urmat au reprezentat perioade istorice dificile în care eforturile de definire și de consolidare a identității și cele ale asumării unui loc și a unei misiuni specifice nu s-au putut realiza coerent și cu rezultate semnificative. Întrebarea este dacă aceste eforturi pot fi reluate sau dacă nu cumva este prea târziu și trebuie să urmăm logica supraviețuirii prin întreprinderi și soluții punctuale pe care le propun liderii locali. Se poate considera că lucrurile s-au mișcat deja prea mult în direcțiea divergenței și atomizării astfel încât ideea unui proces invers să nu mai aibă vreo șansă? Anumite proiecte din cadrul bisericilor protestante magisteriale și chiar evanghelice din Franța și Germania ne sugerează că pot exista și realizări contra curentului și că viitorul comunității creștine depinde de capacitatea bisericilor de a se regăsi într-un corp mai mare, de a pune umărul la o misiune care are o miză dincolo de granițele locale și confesionale.

IV. Un posibil proiect comunitar?

Comunitățile evanghelice traversează o lungă perioadă de criză. În privința depășirii ei, nu pot fi identificate decât eforturi individuale și locale care seamănă mai degrabă cu niște tentative de a supraviețui tranziției. Cele două ramuri care se conturează ca posibile direcții de evoluție nu reușesc să se constituie ca soluții reale care să adune bisericile în jurul unei strategii și a unor obiective comune. Orientarea spre trecut a unei părți dintre biserici se realizează prin idealizarea experienței înaintașilor, fără realism și fără intenția reală de a învăța din istorie. Se dorește revenirea la ceva din trecut pentru a găsi un loc stabil, o structură care să dea o minimă coerență unei comunități în continuă schimbare și fără orizont. Sub presiunea întrebărilor, frământărilor, nevoii de soluții și orientare, liderii acestei poziții consideră că evoluția recentă a comunităților stă sub semnul unei devieri de la direcția cea bună a înaintașilor și că singura variantă viabilă este aducerea lucrurilor la o matcă din care s-a ieșit cândva. Cea de-a doua categorie de biserici evanghelice caută noi forme de exprimare, noi modele de organizare și încearcă să găsească mijloace de expresie care să răspundă așteptărilor generației tinere de credincioși. În acest caz, eficiența instituțională și dimensiunea sociologică sunt mult mai importante decât valorile trecutului și dimensiunea confesională pentru conturarea unei vieți comunitare. Bisericile de acest tip reușesc să își mobilizeze membrii, dincolo de slujbele publice, în activități pentru nevoi specifice, pe grupuri de persoane în funcție de vârstă, gen, profesie etc. În ciuda unei mobilități și diversități de activități mai ridicate, și aceste biserici rămân în zona unor soluții conjuncturale care nu asigură o cale de ieșire din confuziile crizei identitare.

Tendințelor de a concentra energia pe reforme contextuale și pe inițiative locale animate de managementul organizațional, precum și celor de a conserva și perpetua un trecut fictiv, trebuie să li se răspundă prin acțiuni de alt tip. Pentru perioada de tranziție pe care o traversează evanghelicii, se pretează mai degrabă o serie de soluții care sunt necesare pentru stabilitate și pentru orientarea comunităților pe termen mediu și lung. Vorbim despre proiecte care privesc: cunoașterea transparentă și onestă, atât a trecutului, cât și a prezentului; pregătirea solidă a noilor generații de lideri; slujirea credincioșilor în funcție de nevoile lor și de provocările pe care le aduce contextul societății românești actuale; scrierea unor cărți și documente fundamentale care să constituie baza pentru evaluarea și definirea identității evanghelice etc. Considerăm că pentru aceste acțiuni există un potențial uman care poate demara proiecte și poate propune bisericilor evanghelice remedii concrete constructive. Punctual, ne oprim la câteva demersuri posibile care însă cer o coroborare a resurselor, convergența unor idei și eforturi, ieșirea din logica orgoliilor și dorinței de afirmare a liderilor și centrarea pe biserica locală.

1.   Cunoașterea și asumarea trecutului

Cunoașterea trecutului este esențială atât pentru cei care au reflexe tradiționaliste și propun un viitor de tip conservator, cât și pentru comunitățile care se consideră progresiste și își doresc reforme majore. Fondul multor probleme cu care se confruntă evanghelicii din România este legat de transmiterea unor tipare din trecut. Tendințele fundamentaliste și dualismul, individualismul și conflictul cu orice tip de autoritate, activismul și dominanta religioasă în definirea identității sunt doar câteva coordonate structurale care se transmit din trecut ca un bagaj insuficient evaluat și cu multe efecte negative. Ca urmare, nu sunt suficiente micile încercări de a povesti trecutul prin mărturii, istorii ale unor comunități locale sau chiar încercări de a scrie o istorie a bisericilor confesionale din România. Este necesară inițierea unui proces de reflecție care să poată explica lucrurile în profunzime și să conducă la înțelegerea fenomenului în toată complexitatea lui, nu doar la prezentarea descriptivă a evenimentelor care au marcat nașterea și apoi dezvoltarea bisericilor evanghelice. Cunoașterea adevărului despre părinții fondatori, fără false idealisme și nostalgii, este importantă pentru dozarea așteptărilor cu privire la modele și repere, la standarde și valori, la ce este posibil sau nu de realizat. Analiza spiritualității evanghelice și a transformărilor realizate prin trecerea de la o generație la alta oferă șansa identificării atât a elementelor prețioase și constructive, cât și a celor care au produs derapaje și confuzie pentru dinamica bisericilor. La suprafață, aceste realități par a fi cunoscute de liderii bisericilor evanghelice, însă lipsește curajul de a le asuma public și de a le confrunta strategic prin analize de adâncime. Din păcate, încă există un soi de lașitate și de impotență care însoțește viața liderilor. Acestea vin atât din derapajele și compromisurile realizate, dar mai ales din orgolii și neîmpliniri, din răni nevindecate și așteptări nefondate.

Trecerea timpului, uitarea sau îngroparea trecutului nu sunt soluții, ci cele mai proaste modalități de a rezolva problemele. Asumarea trecutului, cu bune și rele, cu responsabilitate și curaj, este decisivă pentru viitorul unei comunități. Perspectiva nu se poate construi pe un trecut obscur, pe greșeli, păcate și răni neasumate și nevindecate. Ca și societatea în ansamblu, bisericile din România au evitat să discute trecutul perioadei comuniste, să-l evalueze și să-l asume cu transparență și luciditate, în spiritul evangheliei lui Cristos. Mereu s-a spus că nu este momentul oportun să facem asta și a fost subliniată sensibilitatea problemei, efectul negativ asupra comunității etc. Toate acestea, chiar dacă ar fi adevărate, sunt false probleme în raport cu importanța asumării propriei istorii. Niciodată nu este prea târziu pentru reconciliere. Însă acest proces trebuie realizat fără patimă, cu maturitate și cu dorință de vindecare și progres. Dacă liderii din trecut nu au putut face asta din diverse motive, nu înseamnă că ideea trebuie abandonată și că ne putem uita la viitor fără a mai fi necesară privirea în propria istorie. În egală măsură, perioada celor 30 de ani de tranziție trebuie evaluată cu atenție. Multe probleme s-au acutizat în acești ani, multe decizii și acțiuni au produs efecte distructive și nu pot fi trecute cu vederea. Rupturile și dezbinările, conflictele de interese și compromisurile tacit acceptate de conducători sunt nerevendicate și li se refuză șansa evaluării transparente și elaborării unor soluții viabile. Aceste analize atât de necesare se pot realiza nu numai prin concursul liderilor, ci și cu asistența unor specialiști în teologie, istorie, sociologie, psihologie, economie etc. Din fericire, evanghelicii au deja printre membrii bisericilor o serie de specialiști în aceste domenii și pot colabora cu alții care sunt interesați de evoluția minorităților religioase.

2.     Crearea de spații formative

Viața unei comunități religioase presupune un proces permanent de schimbare. Orice generație de creștini preia de la înaintași o moștenire pe care o actualizează în contextul propriei experiențe. Identitatea creștină trebuie nu numai cunoscută, ci și actualizată la probleme și întrebări noi, la oameni reali care își duc viața în contextul unei societăți dinamice. Continuitatea experienței creștine presupune un efort dublu și deloc facil. Pe de o parte, este vorba despre munca de cunoaștere, de asistare a credincioșilor în procesul de înțelegere și asumare a adevărului biblic, a principiilor care stau la baza vieții creștine. Pe de altă parte, fiecare generație are misiunea ei și are de adus aportul propriu la ceea ce înseamnă experiența bisericii lui Cristos în lume. Identitatea creștină trebuie afirmată în datele unei comunități anume, cu nevoi și provocări specifice. Rolul bisericii în lume este acela de a-i sluji pe credincioși în direcția echipării lor, a ucenicizării și transformării lor după modelul vieții lui Cristos.

Bisericile evanghelice din România se află în fața unei presiuni mari determinate de schimbările rapide din viața societății care îi determină pe credincioși să reevalueze așteptările liderilor de a continua viața religioasă după modelul din trecut. Membrii comunităților nu mai au nici timpul și nici disponibilitatea să se angajeze în tipul de activism religios al slujbelor și întâlnirilor publice numeroase. De asemenea, nevoile lor s-au diversificat, iar ceea ce oferă comunitatea religioasă nu le acoperă decât într-o foarte mică măsură. Două aspecte pot fi menționate ca urgențe asupra cărora liderii bisericilor trebuie să reflecteze și pentru care să ia decizii pe măsură.

În primul rând, este vorba despre nevoia de creștere a gradului alfabetizare a tinerei generații cu privire la fundamentele credinței creștine. Pentru foarte mulți dintre tinerii crescuți în bisericile evanghelice, cunoștințele despre adevărurile revelației creștine se rezumă la o serie de vocabule memorate de-a lungul anilor în cadrul slujbelor lungi sau la diverse grupuri specializate. În mare parte, ceea ce știu ei că reprezintă miezul tare al credinței creștine este reprezentat de o serie de enunțuri ce țin de specificul confesional și de retorica discursului public. Deși multe biserici practică cateheza și școlile duminicale, atât seriozitatea muncii de formare, cât și mijloacele utilizate conduc la un exercițiu de limbaj, de asimilare a jargonului religios confesional. Reevaluarea utilității și eficienței practicilor existente, de la cateheze până la școlile duminicale și la grupurile de lucru, reprezintă un punct strategic esențial pentru viitorul evanghelicilor din România. Este clar că tinerii nu mai pot fi ținuți în biserici nici prin concerte religioase de proastă calitate, nici prin activisme de tot felul. Este necesară o muncă colosală de a intra în dialog cu acești tineri, de a le prezenta creștinismul în toată profunzimea lui și de a-i invita să-și asume viața de credință în cunoștință de cauză. Pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de oameni capabili și disponibili să slujească în acest sens, de viziune și efort comunitar pentru a putea asista generația tânără în definirea identității creștine. Neglijarea acestei dimensiuni strategice va agrava conflictul dintre generații. Tinerii vor fi astfel încurajați să părăsească bisericile părinților și să dezvolte noi comunități, să migreze spre alte spații religioase sau să renunțe la tipul de viață religioasă la care îi invită bisericile actuale.

În al doilea rând, este vorba despre formarea liderilor bisericilor evanghelice. Aici lucrurile sunt și mai grave, pentru că mecanismele existente au condus la derapaje și tendințe din care se poate reveni cu greu. O parte dintre liderii evanghelici, în special pastorii sau conducătorii de biserici, au studii teologice. Însă formarea lor în școlile confesionale este realizată după o paradigmă păguboasă, eludând o mare parte din miza formării intelectuale specifice nivelului de studii superioare. Abordarea institutelor teologice evanghelice presupune pregătirea de oameni capabili să conducă adunările generale ale credincioșilor, să organizeze slujbele și întâlnirile publice, să fie buni predicatori și administratori ai resurselor bisericii. Frecvent, oamenii care intră în aceste institute vin gata formați, au deja o înțelegere asupra tuturor lucrurilor și vin cu așteptarea de a-și întărească convingerile și paradigma lor de lucru. Din păcate, în facultățile de teologie evanghelice nu se pune accent pe o echipare a capacității de gândire și înțelegere a fenomenului religios și a teologiei creștine, pe așezarea unor fundamente cu ajutorul analizei și evaluării critice a dezvoltării tradiției creștine. Bifarea unei diplome de licență în teologie sau a unui curs de formare are doar o miză simbolică. Poziția de lider este asigurată de alte elemente, cum ar fi o serie de trăsături de personalitate, capacitatea de a acumula capital politic și de a influența enoriașii etc.

Este evident că liderii bisericilor locale nu trebuie să fie teologi în sensul academic, dar nu pot neglija echiparea la acest nivel și formarea continuă în acord cu nevoia comunităților de a avea răspunsuri competente cu privire la întrebări actuale sensibile. Pe lângă conducătorii religioși cu diplomă de la școlile confesionale, în bisericile evanghelice există un număr mare de persoane care dețin poziții de autoritate și formează grupul celor care dețin conducerea în comunitate. Axarea lor pe predicare și pe management instituțional îi lasă relaxați în privința unei munci autentice de formare și de evaluare a carismelor și competențelor lor în materie de slujire. Viitorul comunităților evanghelice depinde mult de calitatea liderilor. Nevoia de dialog între biserici și de a crea proiecte comune poate fi acoperită doar de oameni care înțeleg importanța formării. Din păcate, ucenicia, ca una dintre cele mai importante căi de transformare și maturizare a liderilor, este neglijată foarte mult la evanghelici. O schimbare strategică cu impact pentru viitor ar fi aceea ca accesul la o poziție de autoritate în biserici să fie legat de practica uceniciei, de stagii de formare și practică și de mecanisme de validare a carismelor și competențelor personale.

3.      Baze pentru o teologie evanghelică autohtonă

Teologia evanghelică reprezintă un capitol foarte sensibil, dar esențial pentru identitatea comunităților și pentru viitorul lor. Criza de identitate asupra căreia am insistat în textele precedente are o cauză profundă în lipsa unei teologii coerente la nivel confesional. Această problemă ține de specificul istoric al dezvoltării bisericilor, dar reprezintă și un handicap asupra căruia nu s-a revenit aproape deloc în ultimii 30 de ani. O anumită diversitate de gândire și de înțelegere a identității creștine, în general, și a celei confesionale, în particular, se poate urmări ca o realitate ce provine de la fondatorii bisericilor evanghelice și care a continuat și la generațiile următoare. Pastorii și predicatorii actuali, împreună cu ceilalți lideri ai comunităților, pretind că dispun de o teologie confesională, însă nu riscă să o prezinte sistematic în cărți și documente care să fie supuse unor dezbateri și evaluări publice. Dominanta orală a tradiției evanghelice a lăsat lucrurile la acest nivel, al unor formulări aproximative, mereu nuanțate de la un lider la altul, de la o regiune la alta, de la o biserică la alta. Transferul unui conținut teologic coerent este neglijat și chiar subminat și din pricina modelului congregațional care lasă o completă autonomie bisericii locale în toate lucrurile. În aceste condiții, fiecare generație și aproape fiecare lider se simt obligați să revină asupra fundamentelor, să redefinească lucrurile în propriul context, să dezvolte propria teologie. Acest lucru s-a realizat mereu sub impactul unor influențe multiple care nu au fost niciodată analizate, filtrate și asumate coerent.

Un demers actual sau viitor de definire teologică ar trebui să accepte că, probabil, cea mai mare provocare o presupune disponibilitatea de a învăța de la alții, de a apela la reperele teologice fundamentale ale bisericii care definesc mai întâi identitatea creștină în general. Abia în următorul pas se poate înțelege și defini specificul confesional. Dar și în cazul definirii confesionale, la fel de importantă este raportarea la resursele existente în tradiția evanghelică la nivel internațional. Întrebarea este dacă generația actuală de lideri și teologi este dispusă la un asemenea efort de identificare a unui numitor comun, a unei baze teologice solide care să reprezinte platforma de pe care să fie discutate apoi elementele specific evanghelice și cele ale fiecărei direcții confesionale. Dacă proiectul unei teologii evanghelice va începe de la definirea specificului confesional, sunt șanse mari să repetăm istoria, și anume ca această teologie să fie reinventată și în viitor de către fiecare generație.

Cu privire la această nevoie reală de gândire și construcție teologică, trebuie făcută precizarea că evanghelicii din România dispun de un potențial fără precedent și chiar invidiat de multe comunități evanghelice din Europa. Există un număr destul de mare de evanghelici români (între 100 și 150) care au obținut un doctorat în teologie la universități din România și străinătate. Din păcate, mulți dintre acești teologi au emigrat, alții nu sunt acceptați să predea în școlile teologice autohtone, iar alții nu au mai continuat să scrie după ce au finalizat teza. Neglijarea acestei resurse este cumva de înțeles pentru fenomenul evanghelic românesc, însă continuarea aceastei abordări va  descuraja efortul de elaborare a unei teologii care să susțină dezvoltarea bisericilor pe viitor. Probabil că școlile de teologie confesionale care pregătesc pastori nu vor juca un rol important în acest proiect. Alternativele pot fi reprezentate de inițiative ale teologilor existenți care cred în nevoia de a produce texte esențiale pentru propria comunitate. Ne putem gândi la grupuri de lucru și dialog evanghelic, la un institut de cercetare sau chiar o școală de teologie evanghelică. Deocamdată, cei care ar putea participa la o inițiativă consistentă sunt implicați în propriile proiecte, iar o platformă concretă și resursele necesare întârzie să apară. Deși pentru unii poate fi o așteptare neîntemeiată sau chiar riscantă această idee a unui proiect teologic evanghelic, tocmai de acest tip de convergență de gândire și practică este nevoie pentru ca proiectul de viitor al evanghelicilor să nu fie o simplă iluzie.

4.   O spiritualitate autentică și realistă

Dezvoltarea spiritualității evanghelice trebuie realizată în raport cu contextul actual, ținând cont de specificul societății românești, de contextul religios al acestei țări, de dinamica bisericii creștine în ansamblul ei, de iconomia lui Dumnezeu pentru această perioadă istorică. Este tot mai clar că viziunea din trecut de a avea o viață comunitară construită prin opoziția față de majoritari și prin crearea unei subculturi proprii nu mai sunt nici realiste și nici relevante. Dacă evanghelicii își doresc să fie o comunitate creștină care să aibă un cuvânt de spus în societate, cu o spiritualitate autentică, nu o va putea face decât printr-o expresie de tip protestant care își propune să aibă un impact în lume, și nu să se izoleze față de ea. Dualismul profesat de evanghelici i-a aruncat pe credincioși deja într-o experiență contradictorie. Biserica le cere ieșirea din lume și conturarea unei experiențe religioase între zidurile bisericilor, în timp ce societatea le impune exigențe noi și participarea activă la transformările economico-sociale actuale. Depășirea acestei rupturi presupune o schimbare de perspectivă și orientarea coordonatelor specifice etosului evanghelic (în special activismul și conversionismul) către un proiect comunitar care sprijină credincioșii să își trăiască plenar viața în lume prin tot ceea ce fac. Ieșirea din actualele mecanisme ale unei spiritualități artificiale care își consumă energia prin bifarea unor activități de ordin religios reprezintă singura soluție reală pentru viitor. În acest sens, câteva aspecte trebuie rezolvate punctual.

În primul rând, evanghelicii trebuie să își revizuiască atitudinea de superioritate și comportamentul sectar, îndeosebi în raport cu celelalte comunități creștine, dar mai ales cu biserica majoritară. Permanenta tensiune întreținută de evanghelici față de ortodocși nu a fost și nu va fi productivă. Respectul pentru confesiunile tradiționale, efortul de a cunoaște specificul lor religios reprezintă elemente de normalitate, cu atât mai mult pentru generația tânără, care crește și se educă în parametrii informației și ai globalizării. Importantă este și evaluarea problemei agresivității misionare și a prozelitismului profesat în special în mediul rural. Când comunitățile creștine se află în dispută nu are de pierdut decât mărturia creștină, iar oamenii care au nevoie de evanghelie sunt îndepărtați.

În al doilea rând, trebuie abandonată paradigma cantitativă care a luat forma unei viziuni de a construi biserici locale de mari dimensiuni, cu clădiri mari și număr mare de membri. Această strategie ar putea fi corectată prin limitarea strategică a numărului de credincioși dintr-o biserică locală și încurajarea dezvoltării mai multor biserici locale într-o anumită zonă geografică. Cândva creștinii majoritari din România apreciau la evanghelici modelul bisericilor locale de dimensiuni mici, care au șansa să fie ca o familie și să dezvolte o viață comunitară autentică. Iată un reper care poate fi luat în calcul în privința dinamicii viitoare a bisericilor locale. De asemenea, acest proiect are nevoie de susținerea liderilor și de o anumită cooperare între confesiunile evanghelice. Tensiunea existentă între orientarea tradiționalistă care își dorește biserici mari și conservatoare și cea care se definește prin schimbare și viziuni progresiste nu va produce efecte pozitive pe viitor. Dacă noile biserici apar prin fragmentare și din fracturi la nivelul celor locale, evanghelicii se condamnă singuri la dizolvare.

În al treilea rând, considerăm că modelul congregațional necesită o serioasă ajustare. Structura și nevoile credincioșilor s-au modificat foarte mult, astfel încât slujirea și conducerea bisericilor au nevoie de o altă abordare. O echipă de lideri dinamică și diversă, bine pregătită și serios angajată în slujire reprezintă alternativa la un lider proeminent și o masă de votanți care îi susțin proiectul managerial. Trebuie temperată și versiunea modelului de organizare de tip corporatist care a fost îmbrățișată de bisericile noi și în special de cele independente. Aparenta democrație și eficiența organizațională nu reprezintă soluții atâta vreme cât nu există o schimbare profundă de înțelegere cu privire la spiritualitatea și identitatea creștină. Viitorul comunităților evanghelice trebuie să ia în calcul foarte serios și participarea femeilor la conducerea și slujirea bisericilor, nu numai la slujiri care sunt alocate aproape discriminatoriu. Dezechilibrele de gen din comunități cauzate atât de ideologia religioasă, cât și de misoginismul profesat de lideri au deja efecte vizibile și reprezintă o frână serioasă pentru dezvoltarea normală a bisericilor.

Nu în ultimul rând, evanghelicii trebuie să ia în calcul fenomenul accelerat al secularizării societății românești. Acest proces are loc deja în toate comunitățile religioase și este confirmat de tot mai multe voci competente și studii de specialitate. Este important să subliniem că acesta se realizează cu o viteză mult mai ridicată la protestanții evanghelici decât la majoritarii ortodocși. Pentru cei dintâi, ruptura dintre viața socială și cea religioasă este mult mai mare și este întreținută printr-o abordare care îi îndepărtează pe tineri de ideea asumării unei vieți creștine angajate. Pragmatismul și inteligența tinerilor îi determină să se situeze convenabil între cele două lumi, dar este tot mai clar că nominalismul îi caracterizează cel mai bine. Ei sunt prezenți în biserici pentru că acolo le sunt părinții și posibilii parteneri de viață, dar nu mai pot fi ținuți locului mult timp prin spectacole religioase și predici mediocre. Dacă alergia lor la orice formă de fundamentalism, ipocrizie și falsă spiritualitate nu este recunoscută și nici luată în calcul în privința unor schimbări profunde, evanghelicii își vor pierde tinerii și vor constata că varianta de a-i implica în activisme religioase de formă nu corespunde cu nevoia lor de spiritualitate autentică.

5.   Cunoașterea potențialului actual

Structural, evanghelicii nu au fost interesați să își cunoască bine propriul potențial, să analizeze evoluția bisericilor și să identifice cele mai bune soluții de dezvoltare comunitară. Singurul accent mai clar este legat de orientarea misiunii în zonele rurale, însă și acest proiect a rămas în responsabilitatea bisericilor locale, fără o strategie coerentă. Simptomatică este însă lipsa datelor cu privire la efectivul și structura evanghelicilor, precum și lipsa studiilor de specialitate care să identifice nevoi concrete din punct de vedere social, economic și psihologic. Evanghelicii traversează o serie de transformări socio-demografice care țin atât de tendințele societății românești în ansamblu, cât și de specificul propriilor comunități. Cunoașterea și evaluarea implicațiilor acestora este vitală pentru viitor, iar anumite acțiuni concrete sunt mai mult decât necesare.

În primul rând, viitorul bisericilor evanghelice trebuie să ia în calcul dinamica socio-demografică a populației și fenomenul migraționist. Dacă la nivel național este relativ dificil să fie estimat numărul de persoane care au emigrat din România după 1990 (se avansează cifre între 4 și 5 milioane de persoane), pentru bisericile evanghelice, acest lucru este relativ mai ușor de realizat, pentru că în diaspora credincioșii s-au organizat deja în biserici locale. Așadar, din punct de vedere practic s-ar putea face o analiză cu privire la structura socio-demografică a membrilor confesiunilor evanghelice, atât din România, cât și din diaspora, dacă există voința politică în acest sens. Este necesară o muncă coroborată și acceptată la nivelul tuturor bisericilor, însă decizia de a demara un asemenea proiect este dificil de luat cunoscând reticențele ideologice ale liderilor evanghelici cu privire la numărarea poporului. Cu toate acestea, o analiză reală a potențialului uman, a structurii și distribuției teritoriale a comunităților reprezintă un demers esențial pentru a putea elabora o strategie de dezvoltare viitoare. Trebuie să mai subliniem și faptul că evanghelicii au rămas concentrați în câteva județe ale României (Arad, Timiș, Bihor, Hunedoara, Bistrița, Cluj, Suceava), în special zonele în care s-au format primele biserici.

În al doilea rând, dinamica bisericilor evanghelice trebuie să ia în calcul tendințele demografice naționale de scădere a efectivului populației și a fertilității și de îmbătrânire demografică. Aceste fenomene au afectat bisericile mai puțin în trecut, însă în prezent și pentru viitor lucrurile stau altfel. Familiile tinere și-au însușit deja comportamentul demografic tipic pentru societățile occidentale, iar factorul religios nu mai cântărește în domeniul planificării familiale și a vârstei la care se nasc primii copii. Acest lucru, cumulat cu tendința generației tinere de a emigra, va conduce în viitor la un regres numeric al comunităților evanghelice și la îmbătrânirea demografică a acestora. Un proiect comunitar trebuie să ia în calcul asemenea transformări și să frâneze eventualele efecte negative, mai ales pentru bisericile din mediul rural.

Nu în ultimul rând, evaluarea potențialului uman din perspectiva nivelului de educație și a profesiilor reprezintă un punct strategic esențial. Chiar dacă evanghelicii au rămas tributari unei viziuni antiintelectualiste și neglijează educația și profesia din punct de vedere teologic, viitorul bisericilor va depinde mult de maniera în care aceste două dimensiuni vor fi integrate în definirea spiritualității. Nivelul de educație al evanghelicilor a crescut și probabil că a depășit sau va putea depăși media națională în viitor. Tânăra generație este mult mai ancorată în dinamica societății și manifestă mai mult interes pentru educație și orientare profesională. Important este ca acești credincioși să poată primi din partea comunității creștine un sprijin consistent cu privire la întrebările ce se nasc la adresa calității lor de creștini cu o viață profesională intensă în diverse domenii ale societății românești. Altfel, riscul este ca dimensiunea profesională și cea economică să devină dominantele care vor defini identitatea lor, iar religiosul și așteptările bisericilor privind slujirea să devină opțiuni secundare.

Încheiem această analiză pe același ton realist. Pe de o parte, istoria recentă și situația prezentă par să fie potrivnice unei dezvoltări armonioase pentru bisericile evanghelice și acordării unei șanse pentru un proiect comunitar. Îndeosebi în ultimii 30 de ani, lucrurile au evoluat în alt sens decât cel al coerenței unei comunități închegate care să fi reușit definirea unui loc clar în societate. Nu s-au concretizat acele idei și planuri care să adune liderii și bisericile locale în jurul unor inițiative care să producă convergență și dialog. Pe de altă parte, comunitățile evanghelice dețin suficiente resurse umane și economice care pot fi antrenate în acest demers, poate mai mult ca niciodată. Realismul invocat se referă mai ales la inerția mare a sistemului religios și la rezistența pentru orice tip de schimbare. Inițiativele actuale care încearcă diverse soluții riscă să se piardă și să irosească resurse importante dacă nu sunt conectate și așezate într-o strategie mai mare. Probabil că asemenea proiecte punctuale trebuie să continue și să se încerce noi abordări și posibile colaborări până ce se va constitui masa critică necesară pentru o schimbare de anvergură, iar iconomia divină va urni mai multe forțe latente pe care acum nu le vedem sau nu le intuim.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2020/07/10/viitorul-evanghelicilor-din-romania-4/

Mana profetica – Buni organizatori…

download - Copie

 

Văd persoane care își fac planuri, planuri care să se potrivească cu dorințele lor. Își replanifică agenda, își recalculează bugetele, toate pentru a se potrivi cu planificările lor. Lucrul acesta a devenit preocuparea lor cea mai mare, ba chiar lucrul care le distrage atenția de la orice altceva. Caută-L pe Domnul în toate planurile tale pentru a te asigura că planurile tale sunt parte din planul Lui. El tânjește să te călăuzească prin Duhul Lui, să te protejeze, să-ți deschidă ochii și să-ți croiască drum spre tot ce are în plan pentru tine. Încredințează-I lui Dumnezeu tot ce ai și El va face ceva frumos, la timpul hotărât de El.

Citeste mai departe

Mana profetica – Un vuiet…

Aud un vuiet neîntrerupt în duhul… un val chemând un alt val.

Ești în așteptare și te trezești în fiecare dimineață întrebându-te când se va schimba cursul lucrurilor. Dumnezeu este preocupat să schimbe cursul lucrurilor și vuietul neîntrerupt anunță începutul lucrurilor noi. Situația ta este pe cale să se schimbe căci Dumnezeu este cel ce pune lucrurile în mișcare, la fel cum valurile odată ridicate nu mai pot fi oprite. Nu te da bătut, continuă să crezi în promisiunile lui Dumnezeu. El nu te va dezamăgi. Ascultă vuietul care anunță schimbarea cursului lucrurilor.

Citeste mai departe

Mana profetica – Perioade in viata ta…

 

De multe ori ne dăm seama că tot ceea ce noi avem nevoie este Dumnezeu, doar atunci când ajungem în acel punct în care tot ceea ce avem este Dumnezeu. Și acest loc nu este unul greu de găsit, deoarece avându-L pe Dumnezeu în centrul vieții tale, vei avea parte de o curgere a bucuriei Sale, a păcii Sale, a prezenței și slavei Lui. Poate te găsești în acest moment într-o perioadă a vieții tale în care se pare că tot ce îți era familiar a fost îndepărtat – însă Domnul îți spune: Eu sunt Începutul și Sfârșitul, Căpetenia și Desăvârșirea credinței tale.Amintește-ți că El nicidecum nu te va lăsa și cu niciun chip nu te va părăsi. Începe să mărturisești că El este Răscumpărătorul tău și în El nu vei duce lipsă de nimic în ce privește viața ta, și aceasta pentru că Dumnezeu este centrul tuturor lucrurilor.

Citeste mai departe

Mana profetica – Pe ce te bizuiesti?…

Îl aud pe Domnul spunând că trebuie să rămânem permanent în odihna Lui, în vremuri în care suntem atât de prinși cu viața de zi cu zi încât cădem în capcana de a face lucrurile bizuindu-ne pe tăria noastră și, înainte să ne dăm seama, ne trezim că am rătăcit pe o altă cale. Întoarce-te astăzi în locul Lui de odihnă crezând din toată inima ta și mărturisind cu gura ta că Isus Cristos este Domn peste viața ta. Isus a spus că jugul Lui e bun și sarcina Sa e ușoară, așadar renunță azi la oricare ar fi lucrul de care de agăți, altul decât Isus, și lasă-L pe El să te conducă și să te călăuzească prin puterea Duhului Sfânt.

Citeste mai departe

Mana profetica – Cancerul compromisului…

Îi văd pe mulți care au obosit să se mai încreadă în Dumnezeu, și s-au hotărât să ia controlul asupra situațiilor lor și să-și trăiască viața în felul lor. Această decizie te-a adus într-un loc al compromisului și drept consecință ți-ai pierdut mărturia.

Dumnezeu îți vorbește astăzi astfel: nu amesteca lumina cu întunericul, anturajul rău corupe moștenirea ce ți-a fost încredințată. Răspunsul tău se află în timpul petrecut în rugăciune și post, rugăndu-te în Duhul vei începe să te rogi voia perfectă a lui Dumnezeu pentru situația ta. Dacă te disciplinezi în această direcție, vei experimenta creșterea credinței înlăuntrul tău, vei crește în putere spirituală, te vei împotrivi diavolului și-l vei pune pe fugă. Duhul de compromis care te-a influențat va avea din ce în ce mai puțin control asupra situației în care te afli, și Dumnezeu va fi proslăvit în vreme ce stilul tău de viață va începe să mărturisească bunătatea lui Dumnezeu și revărsările peste viața ta.

Citeste mai departe

Mana profetica – Directie…

Astăzi mi-am adus aminte de acea istorisire în care ucenicii au ieșit noaptea să pescuiască, după obiceiul lor. În dimineața următoare, Isus i-a strigat și i-a întrebat dacă au prins ceva pești, ei i-au răspuns cu nu au prins nimic. Atunci Isus le-a spus să arunce mrejele în cealaltă parte și, curând, ei abia au mai putut să le tragă înapoi, de pline ce erau cu peștii ce i-au prins.

Cred că prin aceasta Domnul ne amintește că, deși facem lucrurile ca la carte și în mod firesc, aceasta nu ne garantează întotdeauna reușita. Avem nevoie să fim conectați la Cel ce știe planurile pe care le are pentru noi. Eu sunt Acela care cunosc totul de la început până la sfârșit, zice Domnul. Rămâi conectat la Mine și Eu te voi purta atunci când ești aplecat, atunci când trebuie să faci față schimbărilor și provocărilor. Eu îți voi da direcție și îndreptare ca tu să Mă proslăvești cu reușitele tale.

Citeste mai departe

Mana profetica – Prezenta lui Dumnezeu

Tânjește sufletul tău după prezența lui Dumnezeu?

Dumnezeu dorește să toarne slava Sa peste națiuni. Slava Lui se coboară atunci când poporul Lui înalță cântări de închinare înaintea Domnului.

Vino cu închinarea ta în sala tronului de unde curge Apa Vie și nu vei mai înseta niciodată.

Citeste mai departe

Mana profetica – 18.07.2013 – Lipsa de credinta

Am avut un vis. Am văzut o femeie pe un platou de filmare care trebuia să realizeze o cascadorie. Desi ea nu era cascador de profesie, a acceptat acest rol. Platoul era tot pregătit, la fel și camerele de filmat. Femeia a primit instrucțiunile cu privire la cascadorie: de pe o tambulină trebuia să sară într-o piscină cilindrică, dar problema era că în bazin nu era apă! Bazinul era gol. Apa era peste tot în jurul lui, dar nu în el. Totul era regizat astfel încât să pară că femeia dispare. După ce ea a aflat acest lucru a decis să renunțe. Ce producătorul a omis să spună este că ea avea să poarte o coardă de siguranță care o proteja și susținea și era imposibil să eșueze și să se rănească.

Este cineva care trebuie să ia o decizie. Ți-ai făcut temele, cunoști toate datele, dar la un moment dat te-ai retras pentru că nu ai credință. Dumnezeu este cordonul tău de siguranță și El nu te va lăsa să eșuezi. El te va călăuzi și te va duce spre victorie în tot ce ai de făcut. Fă un pas al credinței alături de Isus care este cordonul tău de siguranță și care nu te va lăsa să eșuezi! Când ceva pare imposibil de realizat, alături de Isus devine posibil. El știe… El știe… El știe și nu te va lăsa să cazi.

Verset biblic: 2 Samuel 23:5: “El a făcut cu mine un legământ veşnic, bine întărit în toate privinţele şi tare. Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea?”

Citeste mai departe

Mana profetica – 19.07.2013 – Pazeste-ti limba

Domnul ne spune că trebuie să ne pazim limba. Când suntem nervoși ar trebui să așteptăm până să vorbim pentru că odată rostite, cuvintele nu pot fi retrase niciodată. De multe ori oamenii spun lucruri pe care le regretă, dar consecințele sunt ireparabile.

Verset biblic: Proverbe 29:20: „Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el.”

Mana profetica – 17.07.2013 – Trairea in Imparatie

„Aveți grijă să nu fiți prinși de lucrurile pământești care sunt trecătoare, de tentații și dorințe a căror satisfacție e temporară. Nu trăiți în lume ca și cum aceasta ar fi casa voastră. Voi sunteți copiii Mei, iar casa voastră este în Cer. Eu vă aștept să veniți cu brațele larg deschise. Uitați-vă țintă la lucrurile de sus care sunt eterne și veți primi ca răsplată cununa vieții.”

Verset biblic: Psalmul 123:1: „La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuieşti în ceruri.”

Mana profetica – 16.07.2013 – Sapat pe mainile Mele

„Poporul Meu poartă poveri grele pe care n-ar trebui să le poarte. Încredințează-ți viața în mâna Mea și nu te voi dezamăgi. Amintește-ți că văd totul și știu totul, Eu nu dormitez și nici nu dorm. Te iubesc și mă interesează fiecare aspect al vieții tale. Încredințează-Mi totul și vei fi uimit de felul în care voi lucra. Este bucuria Mea să te susțin, să veghez asupra ta și să te binecuvântez. Când cazi Eu te ridic, când ești slab Eu te întăresc. Astăzi te țin în palma Mea unde poți găsi odihnă.”

Verset biblic: Isaia 49:16 „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele…”

Războiul stelelor și religia antică

download - Copie

DIN 16 Decembrie 2015 Categorie: Articole

Apariția unui nou episod din seria de filme Star Wars este un moment important pentru martorii creștini. Cu siguranță, ne putem ridica din umeri, din moment ce Star Wars este veste veche. Sau putem să-i prezentăm cu entuziasm pe nepoții noștri la ceea ce am putea crede că este o fire iubită, inofensivă. Sau putem – și ar trebui – să descoperim în serie o ocazie de a ne accentua prezentarea mesajului Evangheliei și de a ajuta copiii și nepoții noștri, precum și oricine altcineva ar putea fi interesați, să înțeleagă cultura în care trăiesc.

În această faimoasă și creativă saga, pe care trebuie să o respectăm pentru valoarea sa artistică, găsim multe idealuri pozitive – vitejie, prietenie, dragoste și spiritualitate și altele – care ajută la explicarea succesului seriei. Cu toate acestea, în examinarea relatării Star Wars despre misterul și noblețea vieții umane, în comparație, răspunsul Bibliei apare cu o putere incomparabil mai convingătoare.

Fenomenul Star Wars

Răspunsul la întrebări de moralitate și spiritualitate a fost obiectivul lui George Lucas când a creat Star Wars. În anii ’70, în vremea umanismului secular, oamenii erau flămânzi de adevăr spiritual. Lucas și-a dat seama că poveștile erau mai puternice decât teoriile intelectuale – în special pentru copii. El și-a propus să producă un basm pentru copii, așezat în spațiul exterior, ca „instrument de predare” pentru re-crearea „misterelor cosmice clasice”. În acest fel, el a influențat publicul tânăr și bătrân și a afectat profund ultimele decenii ale civilizației occidentale. Noile filme vor extinde fără îndoială această influență în generațiile următoare.

Înțelegerea viziunii asupra lumii

Pe măsură ce milioane de oameni se revarsă, poate naiv, în teatre în acest weekend pentru a se reconecta cu puternicul basm pentru adulți din Star Wars , cei mai mulți nu vor fi conștienți de viziunea asupra lumii care conferă acestei saga structura și coerența sa. Termenul de viziune asupra lumiiînseamnă pur și simplu modul în care gândim despre lume fără a ne opri să ne gândim la asta. Peștele nu trebuie să se gândească la apa în care înoată. Am petrecut o mare parte din anii mei de predare și scriere arătând că există doar două moduri de a vedea lumea. Le numesc „Oneism” și „Twoism”, care este un alt mod de a descrie ce ne spune Apostolul Pavel în Romani 1:25. El spune că există doar două moduri de a fi uman – fie ne închinăm naturii (în o mie de moduri diferite), fie ne închinăm Creatorului. Dacă poți număra de la unu la doi, poți înțelege viziunea asupra lumii. Închinarea naturii este Oneismul, deoarece natura este tot ce există și totul este făcut din aceleași lucruri. „Totul este unul!” Aceasta este esența unei viziuni asupra lumii păgâne. Închinarea Creatorului înseamnă că în toată realitatea există două tipuri de existență: Creatorul necreat și orice altceva, care este creat. Aceasta este viziunea despre lume a Twoismului.

Conform acestui standard, Star Wars este clar Oneist. În ciuda elementelor distractive de care ne bucurăm cu toții, mesajul filmului este auto-conștient păgân. Dacă acest lucru sună dur, verificați următoarele elemente.

O abordare oneistă a moralității, creației, spiritualității, mântuirii și morții

Iată câteva dintre principiile Oneist pe care le găsim în  filmele Star Wars :

 • Moralitatea este ceea ce faci. Forța este fie bună, fie rea, în funcție de felul în care te lovești de ea prin emoțiile tale. Nu există nicio distincție obiectivă între bine sau rău.
 • Existența se creează. Obi-Wan Kenobi spune: „Forța este un câmp energetic creat de toate lucrurile vii.” Nu există nicio distincție Creator / creatură.
 • Spiritualitatea se găsește în interior, nu este revelată din exterior. Luke Skywalker trebuie să aibă încredere în sentimentele sale, să-și golească mintea de întrebări și să „simtă Forța care curge prin el” pentru a-și crea propriul adevăr.
 • În răscumpărare, Anakin Skywalker / Darth Vader „salvează” în mod optimist galaxia și îl distruge pe împărat, deși răul nu poate fi în cele din urmă eliminat, deoarece răul este parte integrantă a unei lumi oneiste.
 • Potrivit lui Yoda, moartea este somn etern.

Mai exact, Star Wars conține o vedere păgână a lui Dumnezeu

Lucas a spus că dorește să producă ceva spiritual, dar spiritualitatea pe care o propune nu se bazează în mod clar pe Twoismul biblic. Acesta este cel mai clar cazul în care binecuvântarea păgână constantă „Fie ca Forța să fie cu tine” înlocuiește binecuvântarea biblică tipică, „Domnul să fie cu tine”. Pentru Lucas, Dumnezeu este o „forță” – nu o persoană. Natura, care conține acea „forță”, face parte din Forță. Dumnezeu, creatorul transcendent, care este separat de creație, nu există. Acest lucru face ca Star Wars, la cel mai profund nivel, să fie Oneist.

Dar cât de Oneist? Pentru a răspunde la această întrebare, avem nevoie de un fundal mic. Poate doriți să urmăriți seria didactică Ligonier Doar două religii , în special a treia parte, „ Spiritualitatea alternativă a lui Carl Jung ”. Foarte simplu, termenii lui Lucas „partea întunecată” și „partea ușoară” provin direct de la Carl Jung. Jung a fost un psiholog elvețian anti-creștin al secolului trecut. Influența sa enormă a plantat semințe de gândire păgână Oneist, care acum înflorește puternic în cultura noastră. O parte din moștenirea lui Jung este Star Wars .

George Lucas a ridicat ideile lui Carl Jung de la un bărbat pe care l-a numit „mentorul” și „prietenul său”, Joseph Campbell, care era un discipol angajat al lui Jung. Un gânditor extrem de influent, la propriu, Campbell a respins creștinismul și a devenit un expert în miturile păgâne. A produs o serie de documente PBS de mare succes , The Power of Myth (1988), filmată, în parte, la Ranch-ul lui Lucas Skywalker.

Jung a introdus miturile „spirituale” păgâne despre unirea laturilor întunecate și luminoase. Pentru el, aceasta a însemnat respingerea lui Hristos biblic și închinarea la zeul gnostic, Abraxas, care era pe jumătate om și pe jumătate bestie – un zeu care combină toate opusele. Această unire a laturii întunecate și a luminii, a binelui și a răului, a lui Dumnezeu și a Satanei (în estimarea sa), este ceea ce Joseph Campbell a numit „monomitul” „religiei antice”, pe care l-a învățat lui Lucas. Astfel, Darth Vader este „echilibratorul” forțelor ușoare și întunecate.

Deși Lucas nu intră atât de adânc în astfel de idei ca Jung și Campbell, el le popularizează în mod eficient ideile. Se observă unirea opozițiilor în următoarele domenii:

 • totul este relativ;
 • nu există nicio distincție între animale, oameni și mașini;
 • nu există absoluturi morale;
 • nu există un mediator divin / uman unic;
 • nu există Dumnezeu, separat de noi, care este creator și mântuitor.

Cum a fost transformată viziunea noastră mondială?

Sir Isaac Newton (1643–1727), unul dintre cei mai mari oameni de știință din Occident, a spus în urmă cu mulți ani: „Cel mai frumos sistem de soare, planetele și cometele nu puteau decurge decât din sfatul și stăpânirea unei ființe inteligente și puternice … Această Ființă guvernează toate lucrurile, nu ca sufletul lumii, ci ca Domn peste toate. ” Mulțumesc în parte lui Lucas, mulți cred acum că umanitatea este acea ființă inteligentă și puternică, împuternicită de Forță și că ne vom salva.

„Forța se va trezi” cu aceeași forță de data asta?

Fără îndoială, The Awakens Force va încerca să surprindă o nouă generație de iubitori de mituri naive. Remorca declară: „Forța vă sună. Lasă-l să intre. ”

Cu destui bani și imaginație, există toate motivele pentru a crede că Forța va reîncepe gândirea păgână într-o nouă generație de credincioși occidentali care au cumpărat deja bilete în valoare de 50 de milioane de dolari pentru lansarea din decembrie. Mai mult decât atât, apelul la păgânism nu a scăzut cu siguranță din anii ’70 -’80. Filmul este obligat să prindă imaginația celor care se numesc acum „spirituali, dar nu religioși”. Lumea noastră contemporană îmbrățișează acum spiritualitatea păgână estică:

 • În Islanda, chiar și atei se alătură religiei cu cea mai rapidă creștere, Zuism, care este o credință păgână din Sumeria antică.
 • Revista Faerie (pentru persoanele care cred în zâne) este cel de-al XIX-lea cel mai popular titlu de stil de viață din cele 157 vândute la Barnes &  Noble.
 • Milioane de americani practică forme de meditație estică și yoga pentru a fi eliberați de robia contrariilor și pentru a reuși să se alăture laturilor întunecate și ușoare ale existenței.
 • În redescoperirea „Forței”, acești deținători de bilete spirituali dornici cred că se vor găsi „în cer”, așa cum a spus un fan recent.

Un răspuns creștin

O mare parte din viața mea a fost dominată de imagini Star Wars , întrucât am publicat o trilogie care răspunde fenomenului păgân pe care îl reprezintă. Astfel, am scris Imperiul gnostic lovește înapoi , războaiele spiritului și întoarcerea rabinului  (ca o carte electronică – în formă tipărită, Capturând mintea păgână ). Aceste „războaie ale spiritului”, reînviat popular de Lucas, reprezintă, după cum am menționat mai sus, singurele două spiritualități oferite: „monomitul” Oneismului păgân sau evanghelia istorică a duismului biblic. Cu Stars Wars , ne regăsim în centrul acestei lupte spirituale atemporale.

To Go or Not To Go

Cred că există motive întemeiate pentru vizionarea acestui film. Cu siguranță îi putem respecta valoarea artistică și de divertisment. Scenele de luptă galactică și drama umană sunt distractive. Dar, de asemenea, văzând acest film, creștinii își pot accentua atât înțelegerea culturii contemporane, cât și aprecierea credinței creștine, permițându-le să vadă cu claritate antitetică atât mesajul creștin, cât și mesajul Star Wars pentru a prezenta Evanghelia într-o cale proaspătă pentru timpul nostru.

Facând acest lucru, urmăm ceea ce au făcut creștinii de-a lungul veacurilor. Trebuie să ne dăm seama că atunci când Obi-Wan Kenobi îl poruncește pe Luca să urmeze „religia antică”, aceasta este o referință tehnică clară (pentru cei cunoscuți) la „păgânismul pre-creștin”. Manechinul este aruncat în jos într-un apel la confruntarea teologică. Dar această „religie”, străveche, modernizată, deși se afirmă implicit a fi adevărată, creează probleme imense și nu dă răspunsuri satisfăcătoare la misterele majore ale vieții:

 • Nicio forță impersonală sau „ea” nu poate satisface nevoile afective și morale profunde ale persoanelor umane.
 • Nicio sursă umană sau impersonală nu poate oferi o relatare adecvată a originilor, deoarece un astfel de cont nu reușește să ofere o explicație convingătoare fie a persoanei, nici a inteligenței, pe care se bazează universul și acest film, în special – inclusiv dragostea dintre Luca și tatăl său și vrăjitoria tehnologică care face ca Star Wars să fie atât de distractiv.

Doar un Creator transcendent, personal și triunitar, poate face asta. Doar adevărul unui astfel de Dumnezeu personal poate satisface nevoile noastre cele mai profunde.

La această relansare a seducătorului mit al Războiului Stelelor , cu declarația că „totul este în sfârșit bine pentru că totul este unul singur”, lumea nu trebuie să audă un mit inteligent. Trebuie să audă o proclamație îndrăzneață a unui fapt istoric – faptul că în Hristos Dumnezeu a învins întunericul imperiului rău al păcatului uman. Acum acordă o izbăvire reală sufletelor umane nevoiașe și o promisiune reală – nu a „somnului etern” impersonal, dar a unei viitoare vieți înviate veșnice și a unei întâlniri față în față cu El, Făcătorul nostru și iubitorul Mântuitor.

Dr. Peter Jones este directorul executiv al adevărului Xchange , un minister care există pentru a recunoaște și a răspunde la marea creștere a neopaganismului. El a scris mai multe cărți și este profesorul din seria Numai două religii .

https://www.ligonier.org/blog/star-wars-ancient-religion/

3. O marturisire de credinta

download - Copie

Aprobata de Conventia Baptista de Sud (SUA) in 9 Mai 1963 si revizuita in 9 Iunie 1998.

Scriptura

Sfinta Scriptura a fost scrisa de oameni sub inspiratie divina si este inregistrarea revelatiei de Sine a lui Dumnezeu catre om. Este o visterie desavirsita de invatatura divina. Autorul ei este Dumnezeu, scopul scrierii ei este salvarea oamenilor, iar continutul ei este adevarul absolut, neatins de nici un fel de eroare. Ea ne descopere principiile dupa care ne judeca Dumnezeu; si ca atare este si va ramine pina la sfirsitul lumii, adevaratul centru de unitate a Crestinilor, si un standard suprem de verificare al intregului comportament uman, al tuturor crezurilor si opiniilor religioase. Modelul de interpretare a Bibliei este Isus Christos.

Ex. 24:4; Deut. 4:1-2; 17:19; Ios. 8:34; Ps. 19:7-10; 119:11, 89, 105, 140; Isa. 34:16; 40:8; Ier. 15:16; 36; Mat. 5:17-18; 22:29; Luca 21:33; 24:44-46; Ioan 5:39; 16:13-15; 17:17; Fapte 2:16 ff.; 17:11; Rom. 15:4; 16:25-26; 2 Tim. 3:15-17; Evr. 1:1-2; 4:12; 1 Petru 1:25; 2 Petru 1:19-21

Dumnezeu

             Exista un singur si numai un singur Dumnezeu viu si adevarat. El este o fiinta personala, inteligenta de natura spirituala, Creatorul, Rascuparatorul, Sustinatorul si Conducatorul Universului. Dumnezeu este infinit in sfintenie si desavirsit in toate celelalte atribute ale Sale. Lui ii datoram cea mai mare dragoste, adorare si supunere. Dumnezeul etern ni se reveleaza ca Tatal, Fiul si Duhul Sfint, cu atribute personale distincte dar fara deosebire in natura, esenta sau fiinta.

Dumnezeu Tatal.

           Dumnezeu Tatal domneste cu cu providenta Sa protectoare peste tot universul, peste toate creaturile Sale, si peste suvoiul curgerii istoriei umane, facind-o sa implineasca scopurile harului Sau. El este atotputernic, atotiubitor si atotintelept. Dumnezeu este un Tata adevarat pentru aceia care au devenit copii ai lui Dumnezeu prin credinta in Isus Christos. Atitudinea Lui parinteasca este indreptata spre toti oamenii.

Gen. 1:1; 2:7; Ex. 3:14; 6:2-3; 15:11 ff.; 20:1 ff.; Lev. 22:2; Deut. 6:4; 32:6; 1 Cron. 29:10; Ps. 19:1-3; Isa. 43:3, 15; 64:8; Ier. 10:10; 17:13; Mat. 6:9 ff.; 7:11; 23:9; 28:19; Marcu 1:9-11; Ioan 4:24; 5:26; 14:6-13; 17:1-8; Fapte 1:7; Rom. 8:14-15; 1 Cor 8:6; Gal. 4:6; Efes. 4:6; Col. 1:15; 1 Tim. 1:17; Evr. 11:6; 12:9; 1 Petru 1:17; 1 Ioan 5:7

Dumnezeu Fiul

             Christos este eternul Fiu al lui Dumnezeu. Isus Christos s-a intrupat prin Duhul Sfint si prin nasterea din fecioara Maria. Isus a revelat si a implinit in mod desavirsit voia lui Dumnezeu, luind asupra Lui insusi limitarile si prerogativele naturii umane, identificindu-se complect cu omenirea, dar raminind El insusi fara pacat. El S-a supus legii divine si a cinstit-o, iar prin moartea Sa pe cruce a facut posibila rascumpararea omului din pacat. A inviat din morti  in trup glorificat si s-a aratat ucenicilor drept acelasi care a fost cu ei si innainte de rastignirea Sa. S-a inaltat la cer si este acum inaltat la dreapta lui Dumnezeu, unde sta ca Mijlocitor, partas al naturii dumnezeiesti si al naturii umane, si ca Acela in persoana caruia se realizeaza impacarea dintre Dumnezeu si om. Se va intoarce in putere si glorie sa judece lumea si sa duca la indeplinire misiunea Sa rascumparatoare. Locuieste acum in toti credinciosii ca Domnul lor cel viu si intotdeauna prezent.

Gen. 18:1 ff.; Ps. 2:7 ff.; 110:1 ff.; Isa. 7:14; 53; Mat. 1:18-23; 3:17; 8:29; 11:27; 14:33; 16:16, 27; 17:5; 27; 28:1-6, 19; Marcu 1:1; 3:11; Luca 1:35; 4:41; 22:70; 24:46; Ioan 1:1-18, 29; 10:30,38; 11:25-27; 12:44-50; 14:7-11; 16:15-16, 28; 17:1-5, 21-22; 20:1-20, 28; Fapte 1:9; 2:22- 24; 7:55-56; 9:4-5, 20; Rom. 1:3-4; 3:23-26; 5:6-21; 8:1-3, 34; 10:4; 1 Cor 1:30; 2:2; 8:6; 15:1-8, 24-28; 2 Cor 5:19- 21; Gal. 4:4-5; Efes. 1:20; 3:11; 4:7-10; Filip. 2:5-11; Col. 1:13-22; 2:9; 1 Tes. 4:14-18; 1 Tim. 2:5-6; 3:16; Tit 2:13-14; Evr. 1:1-3; 4:14-15; 7:14-28; 9:12-15, 24-28; 12:2; l3:8; 1 Petru 2:21-25; 3:22; 1 Ioan 1:7-9; 3:2; 4:14-15; 5:9; 2 Ioan 7-9; Apoc. 1:13-16; 5:9-14; 12:10-11; 13:8; 19:16

Dumnezeu Duhul Sfint

          Duhul Sfint este Duhul lui Dumnezeu. El a inspirat sfintii din vechime sa scrie Scipturile. Prin iluminare, El ii ajuta pe oameni sa priceapa adevarul. El |l proslaveste pe Christos. El dovedeste lumea vinovata in ce priveste pacatul, neprihanirea si judecata. El ii cheama pe oameni la Salvatorul lor, si realizeaza innoirea lor prin nasterea din nou. El cultiva caracterul Crestinului, ii mingiie pe cei credinciosi si le da daruri spirituale pentru slujirea lui Dumnezeu prin Biserica Lui. El il pecetluieste pe cel credincios pentru ziua rascumpararii finale. Prezenta lui in viata crestinului ne da certitudinea ca Dumnezeu il va duce pe cel credincios la statura plinatatii lui Christos. El invata si imputerniceste credinciosul si biserica in lucrarea de inchinare, evanghelizare si slujire.

Gen. 1:2; Jud. 14:6; Iov 26:13; Ps. 51:11; 139:7 ff.; Isa. 61:1-3; Joel 2:28-32; Mat. 1:18; 3:16; 4:1; 12:28-32; 28:19; Marcu 1:10, 12; Luca 1:35; 4:1, 18-19; 11:13; 12:12; 24:49; Ioan 4:24; 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-14; Fapte 1:8; 2:1-4, 38; 4:3l; 5:3; 6:3; 7:55; 8:17, 39; 10:44; 13:2; 15:28; 16:6; 19:1-6; Rom. 8:9-11, 14-16, 26-27; 1 Cor 2:10- 14; 3:16; 12:3-11; Gal. 4:6; Efes. 1:13-14; 4:30; 5:18; 1 Tes. 5:19; 1 Tim. 3:16; 4:1; 2 Tim. 1:14; 3:16; Evr. 9:8, 14; 2 Petru 1:21; 1 Ioan 4:13; 5:6-7; Apoc. 1:10; 22:17

III.    Omul

          Omul a fost creat printr-un act special de Dumnezeu, dupa chipul si asemanarea Sa si este coroana creatiunii Lui. La inceput omul a fost facut si inzestrat de Creatorul Sau cu libertatea de a alege. Prin alegerea lui libera omul a pacatuit impotriva lui Dumnezeu si a adus pacatul in rasa umana. Fiind ispitit de Satana omul a calcat porunca lui Dumnezeu si a cazut din starea lui de inocenta initiala, ceea ce a face ca urmasii lui sa mosteneasca o natura si a un mediu inconjurator inclinate spre pacat si din momentul cind sunt capabili de actiuni morale devin calcatori ai poruncilor divine si sunt sub osinda. Numai harul lui Dumenzeu il poate readuce pe om in sfinta partasie cu El si-l poate ajuta sa-si indeplineasca scopul pentru care l-a creat Dumnezeu. Sanctitatea personalitatii umane este evidenta din faptul ca Dumnezeu  l-a creat pe om dupa chipul si asemanarea Sa, si din faptul ca Christos a murit pentru om; ca atare fiecare om are in sine demnitate si merita respect si dragoste crestina.

Gen. 1:26-30; 2:5, 7, 18-22; 3; 9:6; Ps. 1; 8:3-6; 32:1-5; 51:5; Isa. 6:5; Ier. 17:5; Mat. 16:26; Fapte 17:26- 31; Rom. 1:19-32; 3:10-18, 23; 5:6, 12, 19; 6:6; 7:14-25; 8:14-18, 29; 1 Cor 1:21-31; 15:19, 21-22; Efes. 2:1-22; Col. 1:21-22; 3:9-11

Mintuirea

Mintuirea implica rascumpararea deplina a omului si este oferita fara plata tuturor acelora care-L accepta pe Isus Christos ca Domn si Mintuitor, pe Cel care a obtinut prin singele Lui rascupararea celui credincios. |n sensul ei deplin mintuirea include nasterea din nou, sfintirea si glorificarea.

 1. Regenerarea, sau nasterea din nou, este o lucrare a harului lui Dumnezeu prin care credinciosii devin creaturi noi in Isus Christos. Ea este o schimbare a inimii produsa de Duhul Sfint prin convingerea de pacat, la care cel credincios raspunde prin pocainta fata de Dumnezeu si prin credinta in Domnul Isus Christos. Pocainta si credinta sunt nedespartite ca experiente ale harului. Pocainta este intoarcerea sincera de la pacat spre Dumnezeu. Credinta este primirea lui Isus Christos ca Domn si Mintuitor si predarea intregii personalitati inaintea Lui. Justificarea este harul achitarii depline a credinciosului, bazata pe imputarea neprihanirii lui Christos asupra tuturor pacatosilor care se pocaiesc si cred in Christos. Justificarea il plaseaza pe cel credincios intr-o relatie de pace si de bunvointa din partea lui Dumnezeu.
 2. Sfintenia este experienta  prin care, incepind cu momentul nasterii din nou, credinciosul este pus de-oparte pentru scopurile lui Dumnezeu si creste spre perfectiune morala si spirituala prin prezenta si puterea Duhului Sfint care locuieste in el. Cresterea in har trebuie sa continue pe toata durata vietii celui nascut din nou.
 3. Glorifcarea este punctul culminant al mintuirii, starea finala binecuvintata si permanenta a celui rascumparat.

Gen. 3:15; Ex. 3:14-17; 6:2-8; Mat. 1:21; 4:17; 16:21-26; 27:22 to 28:6; Luca 1:68-69; 2:28-32; Ioan 1:11-14, 29; 3:3-21, 36; 5:24; 10:9, 28-29; 15:1-16; 17:17; Fapte 2:21; 4:12; 15:11; 16:30-31; 17:30-31; 20:32; Rom. 1:16-18; 2:4; 3:23-25; 4:3 ff.; 5:8-10; 6:1-23; 8:1-18, 29-39; 10:9-10, 13; 13:11-14; 1 Cor 1:18, 30; 6:19-20; 15:10; 2 Cor 5:17- 20; Gal. 2:20; 3:13; 5:22-25; 6:15; Efes. 1:7; 2:8-22; 4:11-16; Filip. 2:12-13; Col. 1:9-22; 3:1 ff.; 1 Tes. 5:23-24; 2 Tim. 1:12; Tit 2:11-14; Evr. 2:1-3; 5:8-9; 9:24-28; 11:1 – 12:8, 14; Iacov 2:14-26; 1 Petru 1:2-23; 1 Ioan 1:6 to 2:11; Apoc. 3:20; 21:1 to 22:5.

Pastrarea sfintilor in har

             Alegerea este scopul maret al lui Dumnezeu, in conformitate cu care El innoieste, sfinteste si duce pacatosii in glorie. Este in plina concordanta cu vointa libera a omului si cuprinde tot ceea ce este necesar pentru viata. Este prezentarea glorioasa a bunatatii suverane a lui Dumenzeu si este intelepciune infinita, sfinta si neschimbata. Exclude mindria si promoveaza smerenia.

Toti adevaratii credinciosi rabda pina la sfirsit. Cei pe care Dumnezeu i-a primit in Christos, si care au fost sfintiti prin Duhul Sfint nu vor cadea niciodata din starea de har, ci vor starui pina la capat. E posibil ca si credinciosii sa cada in pacat datorita neglijentei si ispitelor, intristind Duhul Sfant, subrezind harul si mingiierea lor, aducind rusine cauzei lui Christos, si disciplina asupra lor insasi, dar ei pot fi ridicati de puterea lui Dumnezeu prin credinta spre mintuire.

Gen. 12:1-3; Ex. 19:5-8; 1 Sam. 8:4-7, 19-22; Isa. 5:1-7; Ier. 31:31 ff.; Mat. 16:18-19; 21:28-45; 24:22, 31; 25:34; Luca 1:68-79; 2:29-32; 19:41-44; 24:44-48; Ioan 1:12-14; 3:16; 5:24; 6:44-45, 65; 10:27-29; 15:16; 17:6, 12, 17-18; Fapte 20:32; Rom. 5:9-10; 8:28-39; 10:12-15; 11:5-7. 26-36; 1 Cor 1:1-2; 15:24-28; Efes. 1:4-23; 2:1-10; 3:1-11; Col. 1:12-14; 2 Tes. 2:13-14; 2 Tim. 1:12; 2:10, 19; Evr. 11:39 – 12:2; 1 Petru 1:2-5, 13; 2:4-10; 1 Ioan 1:7-9; 2:19; 3:2

Biserica 

             O biserica nou-testamentala a Domnului Isus Christos este un grup local de credinciosi botezati care sunt asociati prin legamint in credinta si partasia evangheliei, care practica cele doua simboluri ale lui Christos (cina si botezul), care sunt dedicati invataturii Sale, care folosesc darurile, drepturile si privilegiile investite in ei de Cuvintul Sau si care cauta sa raspindeasca evanghelia pina la marginile pamintului. Aceasta biserica locala este o grupare autonoma, care actioneaza in proces democratic sub Conducerea lui Isus Christos. Intr-o astfel de adunare membrii sunt egali in drepturi si in responsabilitati. Singurele pozitii distincte recomandate de Scriptura sunt pastorii si diaconii.

Noul Testament vorbeste deasemenea despre Biserica ca si trup al lui Christos care-i include pe toti rascumparatii din toate timpurile.

Mat. 16:15-19; 18:15-20; Fapte 2:41-42, 47; 5:11-14; 6:3-6; 13:1-3; 14:23, 27; 15:1-30; 16:5; 20:28; Rom. 1:7; 1 Cor 1:2; 3:16; 5:4-5; 7:17; 9:13-14; 12; Efes. 1:22-23; 2:19-22; 3:8-11, 21; 5:22-32; Filip. 1:1; Col. 1:18; 1 Tim. 3:1-15; 4:14; 1 Petru 5:1-4; Apoc. 2-3; 21:2-3

Botezul si Cina Domnului

Botezul crestin este cufundarea celui credincios in apa in Numele Tatalui, al Fiului si al Duhului Sfint. El este un act al ascultarii, simbolizind credinta intr-un Mintuitor crucificat, ingropat si inviat, moartea credinciosului fata de pacat, ingroparea firii vechi si invierea la o viata noua in Isus Christos. Botezul este o marturie despre credinta in invierea finala a celor morti. Fiind o practica bisericeasca, botezul este o conditie obligatorie pentru a intra in dreptul de membru al bisericii si pentru participarea la Cina Domnului.

Cina Domnului este un act simbolic de ascultare prin care membrii bisericii, prin impartasirea cu piinea si rodul vitei, comemoreaza moartea Rascumparatorului lor si aniticipeaza cea de a doua Lui venire.

Mat. 3:13-17; 26:26-30; 28:19-20; Marcu 1:9-11; 14:22-26; Luca 3:21-22; 22:19-20; Ioan 3:23; Fapte 2:41-42; 8:35-39; 16:30-33; Fapte 20:7; Rom. 6:3-5; 1 Cor 10:16, 21; 11:23-29; Col. 2:12

Ziua Domnului

             Prima zi din saptamina este Ziua Domnului. Ea este o instituire crestina care trebuie respectata in mod regulat. Ea comemoreaza invierea lui Christos dintre cei morti si trebuie pusa deoparte pentru devotiune spirituala si inchinare, atit in public, cit si in particular, prin abtinerea de la distractiile lumesti, prin odihna de la activitatile muncii cotidiene, singura exceptie fiind munca strict necesara si faptele milei.

Ex. 20:8-11; Mat. 12:1-12; 28:1 ff.; Marcu 2:27-28; 16:1-7; Luca 24:1-3, 33-36; Ioan 4:21-24; 20:1, 19-28; Fapte 20:7; 1 Cor 16:1-2; Col. 2:16; 3:16; Apoc. 1:10

Imparatia lui Dumnezeu

Imparatia lui Dumnezeu include doua aspecte: in general, suveranitatea Lui peste tot universul, si, in particular, suveranitatea Lui peste toti cei care, de buna voie, il recunosc pe El ca si Imparat al lor. In sens restrins, |mparatia este teritoriul spiritual al mintuirii, in care oamenii intra prin incredere si devotament copilaresc fata de Isus Christos. Crestinii trebuie sa se roage si sa lucreze pentru ca sa vina Imparatia si sa se faca voia lui Dumnezeu pe tot pamintul. |n forma ei plenara, Imparatia va fi instaurata la sfirsitul veacului, la revenirea lui Isus Christos.

Gen. 1:1; Isa. 9:6-7; Ier. 23:5-6; Mat. 3:2; 4:8-10, 23; 12:25-28; 13:1-52; 25:31-46; 26:29; Marcu 1:14-15; 9:1; Luca 4:43; 8:1; 9:2; 12:31-32; 17:20-21; 23:42; Ioan 3:3; 18:36; Fapte 1:6-7; 17:22-31; Rom. 5:17; 8:19; 1 Cor 15:24-28; Col. 1:13; Evr. 11:10, 16; 12:28; 1 Petru 2:4-10; 4:13; Apoc. 1:6, 9; 5:10; 11:15; 21-22

Vremurile din urma

Dumnezeu la timpul hotarit de El, si pe caile hotarite de El, va aduce in curind sfirsitul lumii. Conform promisiunilor Lui, Isus Christos va reveni personal, vizibil si in glorie, pe pamint; mortii vor invia; si Christos va judeca toti oamenii dupa dreptate. Cei pacatosi vor fi aruncati in Iad, locul de pedeapsa vesnica. Neprihanitii inviati in trupuri de slava vor fi rasplatiti si vor locui pe vecie in Cer cu Domnul.

Isa. 2:4; 11:9; Mat. 16:27; 18:8-9; 19:28; 24:27, 30, 36, 44; 25:31-46; 26:64; Marcu 8:38; 9:43-48; Luca 12:40, 48; 16:19-26; 17:22-37; 21:27-28; Ioan 14:1-3; Fapte 1:11; 17:31; Rom. 14:10; 1 Cor 4:5; 15:24-28, 35-58; 2 Cor 5:10; Filip. 3:20-21; Col. 1:5; 3:4; 1 Tes. 4:14-18; 5:1 ff.; 2 Tes. 1:7 ff.; 2; 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:1, 8; Tit 2:13; Evr. 9:27-28; Iacov 5:8; 2 Petru 3:7 ff.; 1 Ioan 2:28; 3:2; Iuda 14; Apoc. 1:18; 3:11; 20:1 to 22:13

Evanghelism si Misiune

Este datoria si privilegiul fiecarui urmas al lui Christos si a fiecarei biserici a lui Isus Christos de a merge sa faca ucenici din toate neamurile. Renasterea spirituala prin Duhul Sfint inseamna si dobindirea dragostei pentru altii. Efortul misioanr colectiv este deci rezultatul manifestarii nasterii din nou si este poruncit in repetate rinduri in inavataturile lui Christos.  Este de datoria fiecarui copil al lui Dumenzeu sa staruiasca continuu in cistigarea celor pierduti pentru Christos, atit prin efort personal, cit si prin orice alte metode in armonie cu Evanghelia lui Christos.

Gen. 12:1-3; Ex. 19:5-6; Isa. 6:1-8; Mat. 9:37-38; 10:5-15; 13:18-30, 37-43; 16:19; 22:9-10; 24:14; 28:18-20; Luca 10:1-18; 24:46-53; Ioan 14:11-12; 15:7-8, 16; 17:15; 20:21; Fapte 1:8; 2; 8:26-40; 10:42-48; 13:2-3; Rom. 10:13-15; Efes. 3:1-11; 1 Tes. 1:8; 2 Tim. 4:5; Evr. 2:1-3; 11:39 to 12:2; 1 Petru 2:4-10; Apoc. 22:17

Scolarizarea

Scopul scolarizarii in Imparatia lui Christos este asociat cu activitatile misionare si de caritate si este finantat prin suportul liber consimtit al bisericilor. Un sistem scolar crestin adecvat este necesar in implinirea programului de maturizare spirituala pentru poporul lui Christos.

In educatia crestina ar trebui sa existe un echilibru sanatos intre libertatea academica si responsabilitatea academica. In orice relatie ordonata a vietii umane libertatea este totdeauna limitata, niciodata absoluta. Libertatea unui profesor care activeaza in scolile, colegiile si seminariile crestine este limitata de supunerea fata de suveranitatea lui Isus Christos, de caracterul autoritar al Scripturii si de scopul distinct pentru care exista scolile crestine.

Deut. 4:1, 5, 9, 14; 6:1-10; 31:12-13; Neem. 8:1-8; Iov 28:28; Ps. 19:7 ff.; 119:11; Prov. 3:13 ff.; 4:1-10; 8:1-7, 11; 15:14; Ecl. 7:19; Mat. 5:2; 7:24 ff.; 28:19-20; Luca 2:40; 1 Cor 1:18-31; Efes. 4:11-16; Filip. 4:8; Col. 2:3, 8-9; 1 Tim. 1:3-7; 2 Tim. 2:15; 3:14-17; Evr. 5:12 to 6:3; Iacov 1:5; 3:17

Darnicia

             Dumnezeu este sursa tuturor binecuvintarilor temporare si spirituale; tot ce avem si tot ce suntem ii datoram Lui. In administrarea posesiunilor lor, crestinii au o indatorire de ordin spiritual, o chemare sfinta prevazuta in Evanghelie si o preocupare dictata de natura slujirii lor in lume. Ei sunt deci sub obligatia de a-L servi pe Dumnezeu cu timpul lor, cu talentele lor si cu tot ce au din punct de vedere material. Crestinii trebuie sa recunoasca faptul ca toate acestea le sunt incredintate pentru a fi folosite spre gloria lui Dumnezeu si spre ajutorarea altora. In conformitate cu Scripturile, crestinii trebuie sa daruiasca din ceea ce au cu bucurie, in mod regulat, sistematic, proportional cu venitul lor si de buna voie pentru innaintarea cauzei Rascuparatorului pe pamint.  

Gen. 14:20; Lev. 27:30-32; Deut. 8:18; Mal. 3:8-12; Mat. 6:1-4, 19-21; 19:21; 23:23; 25:14-29; Luca 12:16-21,42; 16:1- 13; Fapte 2:44-47; 5:1-11; 17:24-25; 20:35; Rom. 6:6-22; 12:1-2; 1 Cor 4:1-2; 6:19-20; 12; 16:1-4; 2 Cor 8-9; 12:15; Filip. 4:10-19; 1 Petru 1:18-19

 Cooperarea

In masura in care realitatea o cere, poporul lui Christos trebuie sa se organizeze in asociatii si conventii pentru cooperare la cel mai inalt nivel in atingerea scopului maret al Imparatiei lui Dumnezeu. Astfel de organizatii nu au insa nici o autoritate unele asupra altora sau asupra bisericilor locale. Ele au un caracter voluntar si cu scop consultativ si sunt destinate sa stimuleze, sa combine si sa directioneze in cel mai efectiv mod energiile poporului crestin. Membrii bisericilor Nou Testamentale trebuie sa coopereze unii cu altii pentru innaintarea lucrarilor misionare, de educatie si de binefacere care duc la extinderea Imparatiei lui Christos. In  sens Nou Testamental, unitatea crestina este definita drept o armonizare spirituala si o cooperare voluntara a diferitelor grupe din poporul crestin care urmaresc implinirea unor scopuri comune. Cooperarea este de dorit si justificata chiar si intre diferite denominatii crestine, atunci cind scopul urmarit este el insusi justificat si cind aceasta cooperare nu implica o incalcare a constiintei sau un compromis al loialitatii fata de Christos si fata de Cuvintul Sau asa cum este el  revelat in Noul Testament.

 Ex. 17:12; 18:17 ff.; Jud. 7:21; Ezra 1:3-4; 2:68-69; 5:14-15; Neem. 4; 8:1-5; Mat. 10:5-15; 20:1-16; 22:1-10; 28:19-20; Marcu 2:3; Luca 10:1 ff. Fapte 1:13-14; 2:1 ff.; 4:31-37; 13:2-3; 15:1-35; 1 Cor 1:10-17; 3:5-15; 12; 2 Cor 8-9; Gal. 1:6-10; Efes. 4:1-16; Filip. 1:15-18

Crestinul si Ordinea Sociala

Fiecare crestin este obligat sa caute sa instaureze autoritatea suprema a voiei lui Christos atit in viata personala, cit si in viata sociala. Mijloacele si metodele folosite pentru imbunatatirea societatii si pentru instaurarea bunelor moravuri intre oameni pot fi de un ajutor real si permanent numai cind sunt inradacinate in renasterea individului prin harul acordat de Dumnezeu in Isus Christos. Crestinul trebuie sa confrunte, in Duhul lui Christos, orice forma de lacomie, egoism sau viciu. El trebuie sa lucreze ca sa aiba ce sa dea orfanilor, nevoiasilor, batrinilor, saracilor si celor bolnavi. Fiecare crestin trebuie sa caute sa aduca economia, guvernul si societatea ca un tot unitar sub balanta principiilor dreptatii, adevarului si dragostei fratesti. Pentru promovarea acestor scopuri, crestinii trebuie sa fie gata sa colaboreze cu toti oamenii de bine, suportind orice cauza buna, fiind intotdeauna gata sa actioneze in spiritul dragostei, dar  fara a compromite loialitatea pentru Christos si pentru adevarul Sau.

 Ex. 20:3-17; Lev. 6:2-5; Deut. 10:12; 27:17; Ps. 101:5; Mic. 6:8; Zah. 8:16; Mat. 5:13-16, 43-48; 22:36-40; 25:35; Marcu 1:29-34; 2:3 ff.; 10:21; Luca 4:18-21; 10:27-37; 20:25; Ioan 15:12; 17:15; Rom. 12-14; 1 Cor 5:9-10; 6:1-7; 7:20- 24; 10:23 to 11:1; Gal. 3:26-28; Efes. 6:5-9; Col. 3:12-17; 1 Tes. 3:12; Filimon; Iacov 1:27; 2:8

Pacea si Razboiul

Este de datoria crestinilor sa  caute pacea cu toti oamenii pe principiile dreptatii. |n conformitate cu spiritul si invatatura lui Christos, ei trebuie sa faca tot ce atirna de ei ca sa sa puna capat razboiului.

Adevaratul remediu pentru duhul razboinic este Evanghelia Domnului nostru. Cea mai imperioasa nevoie a lumii este aceea de a accepta invatatura Lui in toate problemele dintre oameni si natiuni, si aceea de a aplica practic  Legea Lui bazata pe iubire.

 Isa. 2:4; Mat. 5:9, 38-48; 6:33; 26:52; Luca 22:36, 38; Rom. 12:18-19; 13:1-7; 14:19; Evr. 12:14; Iacov 4:1-2

  Libertatea religioasa

             Dumnezeu singur este Stapinul constiintei, iar El o vrea eliberata de robia oricaror invataturi si porunci omenesti care sunt impotriva Cuvintului Sau si nu-L reprezinta. Biserica si Statul trebuie sa fie separate. Statul datoreaza fiecarei biserici protectie si garantarea deplinei libertati de a persevera in implinirea scopurilor ei spirituale. |n garantarea libertatii religioase, Statul nu trebuie sa favorizeze diferentiat nici un fel de grup eclesiastic sau denominational. Pentru ca stapinirile civile sunt rinduite de Dumnezeu, este de datoria crestinilor sa le fie supuse in toate lucrurile care nu sunt contrare cu vointa Lui revelata. Biserica n-are voie sa recurga la ajutor din partea Statului pentru implinirea lucrarii ei. Evanghelia lui Christos prevede ca implinirea scopurilor ei sa fie facuta exclusiv prin resurse aflate in perimetrul strict al Bisericii. Statul nu are dreptul sa penalizeze pe cineva pentru opiniile sale religioase, orice forma ar lua acestea. Statul nu are dreptul sa impuna taxe pentru suportul oricarei forme de religie. Idealul crestin este “O biserica libera intr-un stat liber”, iar aceasta implica dreptul tuturor oamenilor de a avea acces liber si nestinjenit la Dumnezeu, precum si dreptul de a formula si de a propaga opinii in sfera religioasa fara nici un amestec din partea puterii civile.

 Gen. 1:27; 2:7; Mat. 6:6-7, 24; 16:26; 22:21; Ioan 8:36; Fapte 4:19-20; Rom. 6:1-2; 13:1-7; Gal. 5:1, 13; Filip. 3:20; 1 Tim. 2:1-2; Iacov 4:12; 1 Petru 2:12-17; 3:11-17; 4:12-19

Familia

             Dumnezeu a orinduit familia ca si institutia de temelie a societatii. Ea este compusa din persoane inrudite unele cu altele prin casatorie, singe sau adoptiune. Casatoria este legamintul stabilit intre un barbat si o femeie care se leaga sa ramina impreuna pe toata durata vietii. Casatoria este un dar unic prin care Dumenzeu realizeaza citeva scopuri: ilustreaza unirea dintre Christos si Biserica Sa, pune la dispozitia barbatului casatorit si a femeii casatorite un cadru pentru relatiile de intimitate in care acestia isi implinesc trairile sexuale in conformitate cu standardele biblice si perpetueaza rasa umana.

Barbatul si nevasta au o valoare egala inaintea lui Dumenzeu, fiind creati amindoi dupa chipul si asemanarea Lui. Relatiile de casatorie ilustreaza felul in care se poarta Dumnezeu cu poporul Sau. Barbatul trebuie sa-si iubeasca nevasta dupa cum si Christos si-a iubit Biserica. Dumnezeu i-a dat barbatului responsabilitatea sa hraneasca, sa pazeasca si sa conduca familia lui. Nevasta trebuie sa se supuna de buna voie autoritatii barbatului care o slujeste din dragoste, dupa cum si Biserica este supusa de buna voie lui Christos, Capul ei. Creata ca si barbatul dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu, nevasta este agala cu el innaintea lui Dumnezeu si a primit din partea lui Dumnezeu resposabilitatea de de a-si respecta barbatul, de a-l sluji ca un ajutor potrivit in administrarea casei si in formarea noii generatii.

Copiii, din momentul conceptiei, sunt o binecuvintare si o mostenire de la Domnul. Parintii trebuie sa arate copiilor prin viata lor modelul lui Dumnezeu pentru viata de casnicie. Parintii trebuie sa-i invete pe copiii lor valori morale si spirituale si sa-i determine, prin exemplul personal consistent si prin disciplina dragostei sa faca decizii bazate pe adevarul biblic. Copiii trebuie sa-si cinsteasca parintii si sa le fie supusi.

 Gen. 1:26-28; 2:18-25; 3:1-20; Ex. 20:12; Deut. 6:4-9; Ios. 24:15; 1 Sam. 1:26-28; Ps. 78:1-8; 127; 128; 139:13-16; Prov. 1:8; 5:15-20; 6:20-22; 12:4; 13:24; 14:1; 17:6; 18:22; 22:6,15; 23:13-14; 24:3; 29:15,17; 31:10-31; Ecl. 4:9-12; 9:9; Mal. 2:14-16; Mat. 5:31-32; 18:2-5; 19:3-9; Marcu 10:6-12; Rom. 1:18-32; 1 Cor 7:1-16; Efes. 5:21-33; 6:1-4; Col. 3:18-21; 1 Tim. 5:14; 2 Tim 1:3-5; Tit 2:3-5; Evr. 13:4; 1 Pet. 3:1-7.

https://istoriecrestina.wordpress.com/iii-miscarea-baptista/3-o-marturie-de-credinta/

Ştiri din presa română feb.09.2009

download - Copie

Vaticanul l-a afurisit pe Barack Obama: «un arogant care crede ca are drept de viata si de moarte»  de Viorel Patrichi

Dupa ce Barack Obama a abrogat o lege care permitea avorturile, a venit randul Vaticanului sa dea o replica dura noului presedinte american. Arhiepiscopul Rino Fisichella (foto), presedintele Academiei Pontificale pentru Viata a Vaticanului, l-a sanctionat categoric pentru decretul amintit. “Este o aroganta din partea celui care se crede drept, semnand un decret care este, de fapt, o liberalizare suplimentara a avortului si deci a distrugerii de fiinte umane. Este esential sa stii sa asculti toate solicitarile tarii. Fara sa te inchizi in viziuni ideologice, cu aroganta unei persoane care, avand puterea, crede ca are drept de viata si de moarte. Este una din primele actiuni ale presedintelui Obama si, cu tot respectul posibil, mi se pare ca drumul catre dezamagire a fost foarte scurt.

 Pistoale din al doilea Razboi Mondial, descoperite in turla unei biserici din Braila de Oana Popoiu

Doua pistoale datand din al doilea Razboi Mondial au fost gasite, luni, in peretele unei biserici din localitatea braileana Silistraru, in timpul unor lucrari de renovare.

Lacasul de cult a fost construit la sfarsitul secolului 19, din lemn, cativa ani mai tarziu fiind supus unor ample lucrari de consolidare ce au constat in construirea unor ziduri din caramida, peste cele deja existente. Spatiul liber dintre cei doi pereti a ascuns, ani la rand, doua pistoale letale de calibru 9 mm, ce au cazut din turla cand mesterii au indepartat tencuiala de pe peretii de lemn ai podului.


 Alegerea noului patriarh rus se joaca intre Putin si Medvedev

Peste 200 de inalti prelati ai Bisericii Ortodoxe Ruse s-au reunit ieri in cadrul consiliului episcopol pentru a desemna cel putin trei candidati la scaunul de Patriarh. Reuniunea a avut loc la catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova, reconstruita cu sprijinul fostului patriarh Aleksei al II-lea, decedat subit in decembrie anul trecut. Dupa ce consiliul prezinta lista candidatilor, urmeaza sa se intruneasca Sinodul. Aceasta adunare trebuie sa-l aleaga cu usile închise, începând de maine, dar nu mai târziu de joi, pe noul patriarh al Moscovei si al întregii Rusii.

Chinezii sarbatoresc intrarea in Anul Boului

Chinezii au facut ieri ultimile pregatiri pentru cea mai mare sarbatoare a lor – Anul Nou lunar. Dupa zodiacul chinezesc, 2009 va fi Anul Boului, considerat simbol al belsugului. Oamenii s-au adunat în târgurile de pe lânga templuri, pregatind artificii si îndreptându-se spre gari si statii de autobuze pentru a ajunge acasa, relateaza Reuters.

Mitropolitul Kiril este noul Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii 27.01.2009, Moscova (Catholica)

Mitropolitul Kiril este noul Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii

Delegaţii Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, reunit la Moscova, l-a ales pe Mitropolitul Kiril de Smolensk şi Kaliningrad ca cel de-al 16-lea Patriarh al Moscovei şi Întregii Rusii. Mitropolitul Kiril a obţinut 508 din cele 702 de voturi (adică 72%) în alegerile de astăzi. Pentru a fi ales Patriarh, un candidat trebuie să fie sprijinit de peste jumătate din delegaţi. Alte 169 de voturi (24%) au mers către Mitropolitul Kliment de Kaluga şi Borovsk.

Campania ateiştilor italieni nu reuşeşte să aibă continuitate 22.01.2009, Genova (Catholica)

Încercarea unui grup italian ateu de a copia campania publicitară de pe autobuzele britanice s-a împotmolit din cauza finanţării slabe şi a deciziei companiei ce reglează reclamele pe mijloacele de transport de a respinge reclamele pentru că ar putea fi ofensatoare. Uniunea Ateiştilor şi Agnosticilor Raţionalişti (UAAR) a sponsorizat o campanie pe autobuzele din Genova cu textul „Vestea proastă este că Dumnezeu nu există; vestea bună este că nu aveţi nevoie de El.”

 Secta hollywoodiană doreşte să se extindă în Columbia 20.01.2009, Bogota (Catholica)

Biserica Scientologică, ce are numeroşi membri printre vedetele de la Hollywood (John Travolta, Kirstie Alley, Tom Cruise ş.a.), caută să se extindă şi în oraşe columbiene precum Bogota, Cali şi Medellin. Conform cotidianului „El Tiempo”, în Medellin secta operează de patru ani în casa lui Jairo Alonso Ramirez, un inginer care şi-a părăsit locul de muncă pentru a deveni liderul templului. Publicaţia spune că Ramirez speră să extindă templul scientologic din Medellin şi în alte părţi ale ţării.

 Apocalipsa in 2012? Controverse, teorii si… filme de Alina Olteanu

Dupa ce isteria apocalipsei in 2000 a trecut, lumea a inceput sa-si concentreze atentia asupra anului 2012. Alimentat de tomuri intregi de carti si alte lucrari, site-uri web si marturii legate de predictii antice, interesul pentru anul 2012 drept an terminus al omenirii sau, dupa caz, drept inceput al unei noi ere, ia acum un avant fara precedent, relateaza CNN. Anul 2012 marcheaza sfarsitul unui ciclu de 5.126 ani in calendarul Maya, elaborat de o civilizatie renumita pentru cunostiintele sale avansate in materie de astronomie dar si pentru orasele pe care le-a lasat in urma in Mexico si in America Centrala.

Schitul cu stele cazute in iarba de Teodor Seran

Exista momente in viata cand simtim nevoia sa fugim spre liniste. Pentru ca nu­mai in simplitatea ei atem­porala gasim momentele de reculegere pe care le recla­ma sufletul, obosit de aspri­mea clipelor care alcatuiesc viata. La Schitul Iezer din nor­dul Olteniei linistea este eterna, intrerupta doar de glasul tanguitor al clopotelor.

 Papa Benedict al XVI-lea isi reafirma solidaritatea cu poporul evreu

Papa Benedict al XVI-lea isi reafirma solidaritatea cu poporul evreu

Papa Benedict al XVI-lea si-a reafirmat miercuri „deplina si indiscutabila solidaritate” cu poporul evreu, intr-o incercare de a diminua tensiunile aparute intre Biserica Catolica si reprezentantii comunitatii evreiesti, dupa ce un episcop catolic a negat Holocaustul, informeaza Reuters.

Suveranul Pontif a declarat ca incercarea de a extermina poporul evreu in timpul Holocaustului trebuie sa ramana un avertisment pentru toti oamenii.

Mitropolitul Kirill, noul patriarh al Moscovei şi tuturor ruşilor

Biserica Ortodoxă rusă l-a ales marţi pe reformatorul Kirill, in varstă de 62 de ani, drept noul său patriarh, după moartea lui Aleksei al II-lea, luna trecută, relatează Reuters, citata de NewsIn.

Un oficial al bisericii a anunţat in direct la televiziune că sinodul Bisericii Ruse, din care fac parte peste 700 de inalţi prelaţi, precum şi reprezentanţi de rang inferior ai clerului şi simpli credincioşi reprezentand parohiile, l-a ales pe Kirill in defavoarea contracandidatului său, conservatorul Kliment. Kirill a primit 508 voturi din totalul de 677.

In interiorul Vaticanului sunt pareri impartite cu privire la decizia de a ridica excomunicarea episcopului care a negat Holocaustul

Papa Benedict al XVI-lea a luat se pare decizia de a ridica excomunicarea episcopului Richard Williamson, care a negat existenta camerelor de gazare naziste, fara sa se consulte prea mult cu cei din interiorul Vaticanului, informeaza Reuters. „Numai o mana de oameni au stiut ce urmeaza si, aparent, oamenii care erau implicati in dialogul cu evreii nu s-au numarat printre ei”, a declarat o sursa pentru Reuters.

Se pare ca, decizia Papei a nemultumit o parte a clericilor care se tem ca acesta miscare a Suveranului Pontif va afecta relatiile cu evreii.

Batalia KGB-istilor pentru Patriarhia Rus de Mihai Isac

Mitropolitul Kiril, supranumit si „Tarul tutunului”, este favoritul alegerilor desfasurate azi la Moscova

Marele Sinod al Patriarhiei Ortodoxe Ruse demareaza azi procedurile pentru ale­ge­rea noului patriarh rus, din randul celor trei mitro­po­liti candidati, desemnati duminica de consiliul episcopal reunit la Moscova, informeaza Interfax.

Cei trei mitropoliti intrati in carti – Kiril (foto stanga), Kliment (foto dreapta) si Filaret (foto medalion) – sunt acuzati de colaborare cu fostele servicii secrete sovietice KGB, dar si de evaziune fiscala si relatii cu lumea interlopa a oligarhilor rusi. Mitropolitii Kiril de Smolesnsk si Kaliningrad, precum si Kliment de Kaluga, sunt principalii favoriti la postul de patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, fiind desemnati, impreuna cu mitropolitul Filaret de Minsk, candidati la alegerea patriarhului Moscovei si al Intregii Rusii, a anuntat Interfax.

Conflictul dintre ştiinţă şi Dumnezeu, în echilibru de Alina Vataman

Între Dumnezeu şi ştiinţă s-a stabilit, în mod firesc, o legătură bazată pe contradicţii şi care datează de cel puţin 400 de ani, când a avut loc procesul în care Inchiziţia l-a acuzat de erezie pe Galileo Galilei.

Eforturile prin care creaţioniştii americani încearcă să inducă nesiguranţa asupra evoluţiei omenirii reprezintă o formă de manifestare a acestui conflict. Lor li se adaugă decenii de argumente din partea membrilor bisericii, a politicienilor şi a cercetătorilor atei.

  Biblia de 9 kilograme a ajuns la Timişoara de Manuela Strinu

Organizatorii manifestării Expo-Biblia au găsit o soluţie spirituală pentru problema anului

Biblii vechi, foarte mari şi foarte mici sau pe suport audio – expoziţia a adus la Timişoara 150 de cărţi sfinte.

Expoziţia de cărţi sfinte face turul ţării şi s-a oprit, astăzi, în capitala Banatului ca să reînvie interesul timişorenilor pentru credinţă. Expo-Biblia aduce la Biserica Adventistă cărţi vechi şi noi din toate regiunile ţării. Bibliile au fost adunate din colecţii personale ale credincioşilor, iar cele mai vechi datează chiar din anul 1700.

  Biserica rusă alege patriarhul de Viorica Marin

Favorit la scaunul de patriarh al Rusiei, mitropolitul Kirill, acuzat de simpatii faţă de catolici, s-a întâlnit încă din 2007 cu Papa Benedict al XVI-lea Foto: EPA

Bătălia se dă între mitropolitul Kirill, un reformator, şi mitropolitul conservator Kliment. Biserica Ortodoxă Rusă şi-a ales ieri candidaţii din rândul cărora îl va desemna începând de mâine pe patriarhul Rusiei care îi va succeda lui Aleksei al II-lea.

 Kirill este noul patriarh al ruşilor 

Biserica Ortodoxă rusă l-a ales azi pe reformatorul Kirill, în vârstă de 62 de ani, drept noul său patriarh, după moartea lui Aleksei al II-lea, informează Reuters, citată de NewsIn.

Un oficial al bisericii a anunţat în direct la televiziune că sinodul Bisericii Ruse, din care fac parte peste 700 de înalţi prelaţi, precum şi reprezentanţi de rang inferior ai clerului şi simpli credincioşi reprezentând parohiile, l-a ales pe Kirill în defavoarea contracandidatului său, conservatorul Kliment. Kirill a primit 508 voturi din totalul de 677.

 Biblie unicat, expusa la Arad

O Biblie uriasa, scrisa in 66 de limbi, a fost expusa, luni dupa-amiaza, la Arad, in cadrul unei manifestari organizate de Biserica Adventista de Ziua a Saptea din Romania, care va expune scriptura in 20 de localitati din tara.

Organizatorii si-au propus ca, pana in 31 ianuarie, sa expuna Biblia uriasa in 20 de localitati, in cadrul proiectului international „Follow the Bible/Urmeaza Biblia”, care marcheaza astfel prezenta Bibliei multilingve pe teritoriul Romaniei.

 Mitropolitul Kiril, ales Patriarh al Moscovei si al Intregii Rusii

Mitropolitul Kiril, ales Patriarh al Moscovei si al Intregii Rusii

Mitropolitul Kiril de Smolensk si Kaliningrad a fost ales marti Patriarh al Moscovei si al Intregii Rusii, preluand astfel conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse, a anuntat Conciliul episcopal, citat de Mediafax.

„Accept si va multumesc”, a declarat Kiril, inainte de anuntarea rezultatelor.

El a obtinut 508 voturi din totalul de 700 ale Conciliului Bisericii Ortodoxe reunit la Moscova pentru alegerea succesorului patriarhului Aleksei al II-lea, decedat in decembrie 2008.

Noul Patriarh trebuie să fie un „comandant” 19.01.2009, Moscova (Catholica)

Şeful reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Ruse pe lângă Instituţiile Europene, Episcopul Hilarion de Viena şi Austria, crede că noul Patriarh trebuie să fie un lider spiritual şi un misionar puternic şi nu unul care să reducă împrejur la tăcere. Sub Patriarhul Alexei, consideră el, s-a făcut o muncă uriaşă. Dar este mai dificilă sarcina viitorului Patriarh: „să aducă la Biserică enormele mase de oameni care se consideră ortodocşi, dar nu duc o viaţă conform credinţei iar uneori nici măcar nu cunosc elementele credinţei”.

 Unirea Principatelor – de la amvon la Divan de Alexandru Briciu

Crescut sub umbra Bisericii sale, românul – fie el muntean, moldovean sau ardelean – a trecut prin vitregiile timpului cu nădejdea unei vremi în care va trăi în comuniune cu fraţii săi de dincolo de Milcov sau Carpaţi. Un râu şi un munte, două elemente sădite de Dumnezeu nu spre a fi graniţe, ci spre a uni pe cei de acelaşi neam.

Biserica neamului consemnează numeroase evenimente în care conştiinţa religioasă a vegheat la temeluirea conştiinţei naţionale. Istoricul A. D. Xenopol arată cum călugărul Maxim, viitor mitropolit al Moldovei, a împăcat pe Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare, cu Radu-Vodă al IV-lea al Ţării Româneşti. Un muşatin şi un urmaş al Basarabilor lăsau, în negura istoriei, vremurile când părinţii lor luptau împotriva duşmanului comun şi chemau răzeşii şi moşnenii la un război fratricid. Călugărul Maxim, sfetnic al domnitorului moldovean, a împiedicat lupta de la Râmnicu Sărat printr-un argument incontestabil: „Sunteţi creştini şi de acelaşi neam!“.

BBC, criticat pentru că a întors spatele victimelor din Gaza de Alexandra Livia Dorbea

Postul BBC a fost criticat de politicieni şi lideri religioşi din Marea Britanie din cauza hotărârii de a nu transmite un apel caritabil pentru ajutorarea victimelor conflictului din Fâşia Gaza, informează Daily Mail.

ITV, Channel 4 şi 5 au căzut de acord să difuzeze un apel de două minute primit din partea a 13 organizaţii britanice caritabile, care încearcă să ajute cei aproximativ 500.000 de palestinieni care au rămas fără apă, ca urmare a conflictului armat din Fâşia Gaza.

 Biblia lui Lincoln

Depunerea juramantului cu mana pe Biblie este de asemenea un gest simbolic, o traditie instituita inca de la primul presedinte ame­rican, care tine de valorile anglo-americane statuate in epoca. Biblia pe care actualul presedinte va de­pune juramantul este de asemenea una incarcata de istorie, fiind Bi­blia pe care a fost investit Abraham Lincoln, in 1861, care este pastrata la Biblioteca Con­gre­sului. Dupa ce­remonie, pre­sedintele confirmat este condus in Sala Statuilor din Capitoliu, unde ia masa de pranz impreuna cu membrii Con­gresului, o traditie instituita in 1897. Dupa pranz, urmeaza de­plasarea la Casa Alba, coloana oficiala fiind insotita de o parada. Restul zi­lei este completat prin manifestari festive. Alte momente din ceremonia inaugurarii lui Oba­ma, intitulata „A New Birth of Freedom” sunt inspirate tematic din a doua investitura a lui Lincoln, in 1865, pe care presedintele de culoare il considera modelul sau. (M.N.)

Biserici gorjene la Venetia

Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia organizeaza azi, de la ora 19.00, o dezbatere urmata de o expozitie de fotografie, pe tema bisericilor de lemn din judetul Gorj – tezaur de arhitectura si iconografie romaneasca.

Proiectul este menit sa contribuie la restaurarea, conservarea si promovarea tezaurului valorilor de patrimoniu cultural eclezial, reprezentat de cele 116 biserici de lemn inregistrate in lista monumentelor istorice, dintre cele aproximativ 150 care supravietuiesc peste veacuri.

Sustinatorii celor doi candidati importanti la succesiunea lui Aleksei a II-lea se ataca reciproc in presa

Pe masura ce se apropie alegerile pentru desemnarea unui succesor al Patriarhului Moscovei si al intregii Rusii, Aleksei al II-lea, partizanii celor doi favoriti incep sa se atace in presa, informeaza AFP, preluata de NewsIn.

„Inainte de alegerea Patriarhului, a inceput razboiul informatiilor compromitatoare”, a comentat cotidianul rus „Kommersant”.

Astfel, mitropolitul Kirill de Smolensk si Kalinigrad, care a condus temporar Biserica Ortodoxa Rusa dupa moartea Patriarhului, este acuzat ca a abuzat in anii ’90 de reducerile de taxe de care beneficia Biserica la alcool si tigari. Cu toate acestea, ministrul de finante de la acea data, Aleksandr Pocinok, a explicat, pentru postul de radio Eho Moskvi, ca cel care s-a opus anularii acestor privilegii fiscale a fost contracandidatul acestuia, mitropolitul Klement de Kaluga si a subliniat ca mitropolitul Kirill nu a avut nici o legatura cu aceasta problema.
 

Cristian Bădiliţă: Orthodoxie versus ortodoxie 22.01.2009, Bucureşti (Catholica)

Într-un comunicat de la începutul lunii, Editura Curtea Veche anunţa: „printre alte noutăţi pentru 2009 menţionăm Cristian Bădiliţă – Orthodoxie versus ortodoxie”. Despre acest volum, care ar urma de săptămâna viitoare să se găsească în librării, aflăm de pe internet că „încearcă să redefinească orthodoxia, cu h, prin lărgirea semantică a termenului”.

„Orthodoxia nu trebuie identificată cu ortodoxia – confesiune creştină rezultată în urma rupturii de la 1054. Această lărgire presupune şi adâncirea semantică a termenului `orthodoxie`, întrucât creştinismul nu este dogmă goală, ci întruparea dogmei cristice într-un mod de viaţă conform cu Evanghelia.

Noua stemă a Episcopiei de Lugoj 22.01.2009, Lugoj (Catholica)

Un decret publicat pe BRU.ro prezintă noua stemă a Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj. Potrivit decretului dat de Episcopul Alexandru Mesian, al Eparhiei de Lugoj, „Această stemă este rodul unui studiu de specialitate, în conformitate cu regulile heraldicii clasice, realizat de dr. Franz Von Klimstein, arhivist episcopal al Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara”. După ce este publicată imaginea noii steme, anexa acestui decret prezintă descrierea stemei.

  Seară Ecumenică de Rugăciune la Cluj-Napoca 22.01.2009, Cluj (Catholica)

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, celebrează ca în fiecare an, împreună cu întreaga lume creştină, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Cu acest prilej, în perioada stabilită, în parohiile Eparhiei, pe lângă rugăciunile zilnice prescrise, s-au organizat programe de rugăciune împreună cu fraţii din alte Biserici. La nivel eparhial, marţi 20 ianuarie, în capela „Sfântul Iosif” din Piaţa Cipariu, a fost organizată o Seară Ecumenică de Rugăciune, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai diferitelor confesiuni creştine din Cluj-Napoca, aflăm de pe BRU.ro.

Biserică distrusă de foc de Laura Ilie

ARGEŞ. Un violent incendiu izbucnit ieri dimineaţă a distrus complet o biserică veche de două secole din comuna argeşeană Bârla.

Sătenii care locuiesc în apropierea bisericii au observat flăcările şi au apelat numărul unic de urgenţă 112. Mai multe echipaje de pompieri din Piteşti şi Costeşti au luptat cu focul câteva ore, dar în zadar, pentru că biserica era din lemn. Din primele cercetări se pare că focul a pornit de la o sobă nesupravegheată.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiriA_feb09.htm

Ştiri internaţionale feb.09.2009

download - Copie

Seminarul Baptist să Devină Prima Şcoală Protestantă pentru a Oferi Doctoratul în Spiritualitate Aaron J. Leichman

Seminarul special al Convenţiei Baptiste de Sud plănuieşte să devină prima instituţie Protestantă în Statele Unite ale Americii pentru a oferi un doctorat în spiritualitate, potrivit unui anunţ din această săptămână.

Seminarul special al Convenţiei Baptiste de Sud plănuieşte să devină prima instituţie Protestantă în Statele Unite ale Americii pentru a oferi un doctorat în spiritualitate, potrivit unui anunţ din această săptămână.

Baptişti, musulmanii spun că dialogul este un pas în direcţia corectă de Bob Allen

Cărturarii Baptişti şi Musulmani s-au adunat recent la Şcoala Teologică Andover Newton lângă Boston pentru un dialog istoric. (FOTO. Farooqui)

NEWTON CENTER, Mass. (ABP) – Mai multe duzine de baptişti şi musulmani s-au adunat în 9-11 ianuarie pentru a repara o relaţie mai bine cunoscută pentru retorica aspră anti-islamică de către predicatorii baptişti cu un profil înalt, decât de dialog sau cooperare.

Stan Hastey, un membru baptist al sarcinii forţă care a planificat evenimentul, l-a numit o „seminală dar cu siguranţă promiţătoare” oportunitate de a îmbunătăţi un dialog baptist-musulman desfigurat de o demonizare a islamului după evenimentele din Statele Unite ale Americii din 11 septembrie.

Centrul de botez în Iordan se va deschide în martie

Construcţia Centrului de Botez în Iordan

Alianţa Baptistă Mondială (ABM) va conduce un serviciu de dedicare pentru noul Centru este Botez în Iordan la deschiderea sa oficială din 20 martie 2009.

Centrul este localizat pe bancul Râului Iordan pe pământ aproape de regiunea cunoscută ca Betania de dincolo de Iordan, unde se crede că Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus Cristos.

Studenţii Bibliei aduc speranţă lucrătorilor la o fabrică din India

Atingerea comunităţii este o parte majoră a educaţiei studenţilor de la colegiul Biblic GFA.

India (MNN/GFA) – Majoritatea oamenilor care trăiesc în partea Jammu & Kashmir din India, cunoscute ca „Zona Industrială” lucrează în fabrici. Unul dintre aceşti lucrători este acum un lucrător mult mai fericit, mulţumită noii sale prietenii cu un grup de studenţi la colegiul Biblic Gospel for Asia.

Misiunea Mondială a BMS numeşte un nou Director General

David Kerrigan, un membru al Comisiei Alianţei Mondiale Baptiste pentru Doctrină şi Cooperare inter-bisericească, a fost numit Director General al Misiunii Mondial a BMS, braţul major de misiune al baptiştilor din Anglia. Kerrigan îl succedă pe Alistair Brown, un membru al Consiliului General şi al Comitetului Executiv al BWA, care este acum preşedintele Seminarului Teologic Baptist de Nord în Chicago, Illinois, în Statele Unite ale Americii. Brown a luat prezenta lui numire la începutul noului an şcolar în 2008.

Majoritatea celor care merg la biserică dintre Protestanţi sunt deschişi faţă de alte denominaţii Audrey Barrick

Cei care merg la biserică dintre Protestanţi nu sunt mai loiali denominaţiei lor decât sunt faţă de mărcile de pastă de dinţi sau textura de la baie, raportează o firmă de cercetare. Doar 16 procente dintre Protestanţi sunt exclusiv loiali faţă de denominaţia lor.

Rezultatele din ultimul studiu al Ellison Research, dat publicităţii luni, arată că 16 procente dintre Protestanţi sunt loiali exclusiv denominaţiei lor şi vor lua în considerare să frecventeze o biserică din denominaţia lor din prezent. dacă ar fi puşi într-o situaţie în care ar trebui să-şi părăsească biserica lor din prezent.

Unu la unu: este religia, stupid! De RUTHIE BLUM LEIBOWITZ

‚Majoritatea oamenilor din lume îşi iau credinţa lor foarte în serios,’ spune Roberta Green Ahmanson. „Unii chiar mortal.” Aceasta este exact motivul de ce scriitoarea şi filantroapa de 59 de ani, din California, deplânge ceea ce ea numeşte „punctul orb” al mediei în relaţia cu religia. Punct orb: Când jurnaliştii nu înţeleg religia, de fapt, este titlul noii sale cărţi scrise (publicată de Oxford University Press, şi co-editată cu Paul Marshall şi Lela Gilbert).

Patriarhul Lisabonei: Nu vă căsătoriţi cu bărbaţi musulmani

Cardinalul Jose da Cruz Policarpo, Patriarhul de rit latin din Lisabona din 1998, a avertizat femeile Catolice să nu se căsătorească cu bărbaţi musulmani. „Fiţi atente cu dragostea. Gândiţi-vă de două ori înainte să vă căsătoriţi cu un musulman, gândiţi-vă serios pentru că aceasta aduce multe certuri – şi chiar Allah nu poate spune unde se vor sfârşi toate acestea,” a spus el. Cardinalul a adăugat, „Puteţi dialoga doar cu cineva care vrea să dialogheze. Cu fraţii noştri musulmani, de exemplu, dialogul este foarte dificil.”

Preşedintele din Kyrgyzstan semnează o lege restrictivă pentru religie

Kyrgyzstan (MNN) – creştinii din Kyrgyzstan se vor confrunta cu mai multă opoziţie deoarece preşedintele naţiunii a semnat o Lege a Religiei nou, restrictivă. Potrivit Forum 18 News, preşedintele Kurmanbek Bakiev a semnat legea în 12 ianuarie.

Joel Griffith cu Slavic Gospel Association descrie noua lege. „Există o interdicţie asupra acţiunii agresive direcţionată spre prozelitism. Există o interdicţie asupra distribuirii de literatură religioasă, materiale religioase tipărite, audio şi video, şi re-înregistrarea de fapt obligatorie a tuturor organizaţiilor religioase înregistrate.”

Guvernul chinez îi oferă compensaţii Pastorului Bike

Pastorul Bike şi soţia lui (Fotografie oferită prin amabiliatea Voice of the Martyrs Canada/China Aid)

China (MNN) – Biroul Chinez de Securitate Publică l-a compensat evident pe Pastorul „Bike” Zhang Mingxuan cu 17.000 yuan pentru hărţuirea făcută de agenţii lor faţă de familia lui.

Franţa jură să pedepsească atacatorii care au aruncat bombe în sinagoga din Paris

Vandalii din Franţa au aruncat cocteiluri Molotov la o sinagogă dintr-o suburbie din nordul Parisului în mijlocul tensiunilor din Franţa faţă de ofensiva Israelului în Fâşia Gaza, a spus Poliţia Franceză luni.

Conducerea poliţiei din regiunea Seine-Saint-Denis a spus că bombele cu gazolină au avariat un restaurant uşa următoare dar nu au făcut răniri. O fereastră a fost sfărâmată în restaurant şi zidul a fost înnegrit.

Istoricii urmăresc începutul mişcării baptiste în urmă cu 400 de ani De Ken Camp

WINSTON-SALEM, N.C. (ABP) – Unii creştini înainte de 1609 au susţinut ceea ce mulţi afirmă ca fiind credinţe distinctiv baptiste. Baptiştii din 1609 practicau botezul credinciosului, dar ei nu scufundau. Chiar aşa, majoritatea istoricilor bisericii sunt de acord că baptiştii au apărut ca o mişcare distinctă în urmă cu 400 de ani.

De la începutul lor, baptiştii au fost caracterizaţi printr-o urmărire neobosită a adevărului lui Dumnezeu, a spus Bill Leonard.

Botezurile schimbă cultura bisericii

O femeie sărbătoreşte după ce a fost botezată în Lacul Lanier de lângă Biserica Baptistă Blacksher Place din Flowery Branch, Ga. Biserica a dezvoltat o cultură de evanghelism urmărind o accentuare numită „100 suflete în 100 de zile.”

De Erin Roach

FLOWERY BRANCH, Ga. (BP) – O iniţiativă de a boteza „100 suflete în 100 de zile” a odrăslit într-o atmosferă de evanghelism la Biserica Baptistă Blacksher Place care a devenit noua cultură a congregaţiei din zona Atlanta.

Vieţi au fost schimbate, incluzând un cuplu care a fost dependent de amfetamine şi căutau o speranţă. Împiedicându-se de biserica extinsă în Flowery Branch, Ga., ei au auzit mesajul Evangheliei şi s-au rugat ca să-l primească pe Cristos.

Prima Biserică Ortodoxă Română din Scoţia a deschis festivitatea din Glasgow

O biserică din capătul de est din Glasgow urmează să fie consacrată ca primul loc de închinare pentru Biserica Ortodoxă Română din Scoţia.

Biserica Vechea Parohie Shettleston va găzdui o ceremonie de inaugurare specială la ora 3 pm în duminica aceasta deoarece devine casa Ortodocşilor Români din oraş.

Metropolitanul Joseph Pop zboară din România pentru a binecuvânta sala, şi de asemenea va aduce cu el un mesaj de la fostul rege al ţării, Mihai.

Top zece exemple de lovituri împotriva creştinilor din America, 2008

VISTA Calif. (christiansunite.com) – Comisia anti-defăimare creştină (CADC) a pregătit o listă Top Zece enumără cele mai sfruntate acte de lovituri faţă de creştinii din America în 2008. În fiecare zi în America creştini serioşi se confruntă cu ostilitate crescândă la muncă, la şcoală, şi în cultură pentru că ei susţin credinţa şi valorile lor.

„Este timpul ca loviturile faţă de creştini să se oprească şi pentru creştini să nu mai fie trataţi ca cetăţeni de clasa a doua,” a spus Doctorul Gary Cass, Preşedintele şi Ofiţerul Executiv Şef al CADC. „Fanatismul anti-creştin este real şi crescând. Cei care se angajează în el ar trebui expuşi şi chemaţi să dea socoteală.”

Musulmanii ruşi speră că un nou Patriarh va fi prietenul lor aşa cum a fost Alexy II

Ufa, 15 ianuarie 2009, Interfax – La intrarea Consiliului Local, Bordul Spiritual de Musulmani din Rusia au îndemnat Biserica Ortodoxă Rusă să aleagă un Patriarh înţelept deschis faţă de cooperarea cu reprezentanţii din alte religii.

Autorii adresei transmise către Interfax-Religion în ziua de joi au numit alegerile care vin „un eveniment de o mare importanţă,” nu doar pentru „fraţii ortodocşi, ci de asemenea pentru imamul rus deoarece misiunea Patriarhală este responsabilă şi grea.”

Înţelesul sărbătorii Martin Luther King, Jr.

Coretta Scott King
Pentru The King Center

Sărbătoarea Martin Luther King, Jr. comemorează viaţa şi moştenirea unui om care a adus speranţă şi vindecare Americii. Noi comemorăm de asemenea valorile veşnice pe care el ne-a învăţat prin exemplul său – valori de curaj, adevăr, dreptate, compasiune, demnitate, umilinţă şi slujire care atât de strălucitor au definit caracterul lui Dr. King şi au împuternicit conducerea lui. În această sărbătoare, noi comemorăm dragostea universală, necondiţionată, iertarea şi nonviolenţa care au împuternicit spiritul său revoluţionar.

De ce Israel trebuie să termine lupta din Gaza Dr. Tony Beam

Dr. Tony Beam

Israel nu poate permite ca cetăţenii săi să continue să fie terorizaţi pentru că luptătorii Hamas aleg să se ascundă în şcolile înconjurate de copii inocenţi.

Într-o zi în timp ce Isus îi învăţa pe ucenicii Săi despre costul uceniciei El a folosit următoarea ilustraţie: „Ce împărat va face război împotriva altui împărat, nu stă mai întâi jos şi cugetă dacă este în stare cu zece mii să îl întâlnească pe cel care vine împotriva lui cu douăzeci de mii?” Mesajul comunicat de Isus este clar. Mai înainte de a începe o sarcină ar trebui să socoteşti preţul să vezi dacă eşti dispus să faci paşii necesari pentru a vedea sarcina dusă la îndeplinire.

Protejaţi creştinii sau retrageţi-vă, îi instruieşte curtea supremă din India pe oficialii din Orissa

New Delhi, 6 ianuarie 2009 (CWNEws.com) – Într-o critică aprinsă a conducerii guvernului naţionalist Hindus din Orissa, curtea supremă federală din India a spus că liderii statului ar trebui să demisioneze dacă nu pot opri violenţa împotriva minorităţii creştine de acolo.

„Nu vom accepta persecuţia minorităţii. Dacă guvernul statului este incapabil să-i protejeze, acesta ar trebui să demisioneze,” a declarat curtea federală. Curtea răspundea la o petiţie pentru protecţie înaintată de Arhiepiscopul Raphael Cheenath din Bhubaneswar. Petiţia cita lipsa securităţii în special în districtul Kandhamal, unde mii de creştini au fugit din casele lor ca să scape de gloatele hoinare hinduse.

Episcop homosexual chemat să se roage pentru Obama

NASHVILLE, Tenn. (BP) – Rugăciunea a devenit o faţetă şi mai polarizatoare a inaugurării lui Barack Obama cu ştirile din 12 ianuarie că, episcopul homosexual controversat al Bisericii Episcopale, Gene Robinson din New Hampshire, va conduce un eveniment de rugăciune legat de inaugurare pe treptele Memorialului Lincoln în 18 ianuarie.

Rugăciunea a devenit prima dată un subiect aprins pentru Obama când el l-a selectat pe Rick Warren, un pastor pro-viaţă, pro-familie din California, pentru a rosti rugăciunea de inaugurare în 20 ianuarie.

Cristos Cap, Biserica Mireasă: Reflecţii Papale asupra sfântului Pavel

Vatican, 14 ianuarie 2009 (CWNews.com) – În audienţa sa publică săptămânală din 14 ianuarie, Papa Benedict XVI şi-a continuat seria sa de convorbiri despre învăţăturile lui sfântul Pavel, concentrându-se în această săptămână asupra felului în care Apostolul se referă la Isus ca fiind capul Bisericii, şi asupra Bisericii ca fiind Mireasa lui Cristos.

Isus este identificat ca fiind capul Bisericii în epistolele către Coloseni şi Efeseni, a punctat Papa. Titlul are două înţelesuri, a continuat Sfântul Părinte. Isus este capul trupului, liderul şi guvernatorul comunităţii creştine. „Biserica este supusă Lui, deopotrivă de a urma călăuzirea Lui superioară şi pentru a primi toată vitalitatea care emană din El.” Titlul se referă de asemenea la Isus ca fiind conducătorul întregii creaţii şi a tuturor puterilor cereşti.

Purtaţi-vă unul altuia poverile, spune Capul Lutheran

Interdependenţa fiinţelor umane face necesară purtarea sarcinilor unii altora, spune Secretarul General al Federaţiei Mondiale Lutherane. Reverendul Dr. Ishmael Noko a apelat la comuniunea Lutherană să respingă abordarea populară a vieţii „fă-o-tu-însuţi.”

de Jennifer Gold

Interdependenţa fiinţelor umane face necesară purtarea sarcinilor unii altora, spune Secretarul General al Federaţiei Mondiale Lutherane.

Au trecut 40 de zile de la decesul Patriarhului Alexy

Moscova, 13 ianuarie 2009, Interfax – Serviciile recviem pentru Patriarhul Alexy II al Moscovei şi al întregii Rusii, care a murit în urmă cu 40 de zile, vor fi conduse în 13 ianuarie, marţi, în toate bisericile ale Bisericii Ortodoxe Ruse din Rusia, CSI şi alte ţări străine.

Liturghia Divină şi serviciul recviem va fi condus la Catedrala Yelokhovo Epiphany, unde este îngropat arhiepiscopul. Înlocuitorul episcopiei patriarhale, Kirill din Smolensk şi Kaliningrad va conduce serviciile.

Evreii ruşi consideră că, comentariile lui Mufti Ashirov cu privire la acţiunile Israelului în Palestina lucrează din imaginaţia sau provocarea lui morbidă

 Moscova, 15 ianuarie 2009, Interfax – Acuzaţiile Israelului aduse de co-preşedintele Consiliului rus Mufti Nafigullah Ashirov „lucrează din imaginaţia lui morbidă,” crede Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Rusia (FJCR).

„Domnul Ashirov a fost implicat profesionist în speculaţii. El este o persoană care jonglează cu cuvintele fără a înţelege înţelesul lor,” a spus capul Departamentului de Presă al Federaţiei, Boruh Gorin către Interfax-Religion.

Expoziţia Byzantium stârneşte interesul în cultura creştină şi islamică Martin Revis

Londra (ENI). Potirul din Antioch, considerat de unii ca Sfântul Graal, cupa care a fost folosită de Cristos la Ultima Cină, atrage atenţia a aproape 6000 de vizitatori în fiecare zi la o expoziţie în Londra care descrie 1000 de ani ai Imperiului Bizantin. „Byzantium 330-1453” se va desfăşura la Academia Regală Britanică de Arte până în 22 martie.

Aceasta arată icoane, lucrări din fildeş, aur şi argint, picturi pe perete şi alte artefacte aduse în Londra din Europa, Statele Unite ale Americii, Rusia, Ucraina şi Egipt.

Criza din Gaza

Alianţa Baptistă Mondială (ABM), prin braţul său de ajutorare şi dezvoltare, Ajutorul Lumii Baptiste (ALB), ajută persoane care suferă din cauza crizei din Gaza.

Un membru al echipei Rescue24 (dreapta) oferă tratament medical unei victime din Gaza

O echipă ALB Rescue24, condusă de Ajutorul Baptist Ungar (ABU), a fost în Cairo, Egipt, din 31 decembrie 2008, oferind tratament medical persoanelor care au fugit din Gaza. ALB a oferit un dar iniţial de 10.000 $ pentru efortul de ajutor medical.

Femeia musulmană şi rabinii au adăugat la amestecul rugăciunii inaugurale

Fatada de vest a Capitolului in timpul unor repetitii de dimineata pentru inaugurarea presedintelui ales Barack Obama din Washington, duminica, 11 ianuarie, 2009.

de Rachel Zoll

La fostele inaugurări, rugăciunile ceremoniale rostite pentru viitorul preşedinte atrăgeau la fel de multă atenţie precum steagurile de pe podium.

Nu şi anul acesta.

Alegerea clerului făcută de Barack Obama este sub cercetarea atentă cum nu s-a mai făcut faţă de nici un preşedinte ales înaintea lui, alternativ jignind Americanii de la stânga şi de la dreapta în timp ce el navighează prin câmpul minat al religiei din Statele Unite ale Americii.

Păstorul olandez ‚ateu’ îndeamnă biserica să discute dacă Dumnezeu există Andreas Havinga

Utrecht, Olanda (ENI). Un păstor al Bisericii Protestante din Olanda care a ieşit în evidenţă după publicarea unui manifest „ateu” a provocat sinodul general al denominaţiei lui să discute dacă Dumnezeu există.

Mulţi clerici şi membri laici ai bisericii ar găsi o astfel de discuţie ajutătoare, a spus Rev. Klaas Hendrikse în 5 ianuarie într-o scrisoare deschisă către secretarul general al bisericii, Rev. Arjan Plaisier.

Persecuţia în 2009

Internaţional (MNN) – Probabil persecuţia va continua să se intensifice în anul 2009, în timp ce naţiunile se zbat prin necazurile economice şi Statele Unite ale Americii inaugurează un nou preşedinte.

„Cred că acesta este un timp extrem de volatil, şi cred că creştinii din jurul lumii sunt mai mult şi mai mult supuşi la persecuţie în numele zeilor falşi şi a filozofiilor false,” a spus Carl Moeller de la Open Doors (Uşi Deschise).

Rick Warren îi acuză pe critici de ‚Cristofobie’ De Bob Allen

LAKE FOREST, Calif. (ABP) – Pastorul Rick Warren a denumit critica selectării sale de a se ruga la investirea Preşedintelui ales Barak Obama din 20 ianuarie, „discurs al urii” şi „Cristofobie” într-un mesaj video pe pagina de internet a Bisericii Saddleback.

„Mulţi dintre voi mi-aţi scris săptămâna aceasta şi aţi spus, ‚Rick, cum vei răspunde la toate acestea, ştii tu, aceste false acuzaţii şi atacuri, minciuni clare şi bârfe ale urii, şi cu adevărat mult discurs al urii?’” Warren a spus într-un mesaj de 22 de minute către membrii bisericii. „Este ceea ce aş numi Cristofobie – oamenii care se tem de orice creştin.”

Religia a putut evolua datorită abilităţii sale de a-i ajuta pe oameni să exercite autocontrolul

Biserica rurală. Religia a putut evolua datorită abilităţii sale de a-i ajuta pe oameni să exercite autocontrolul. (Credit: iStockphoto/Philip Dyer)

ScienceDaily (1 ianuarie 2009) – Autocontrolul este critic pentru succesul în viaţă, şi un nou studiu făcut de profesorul de Psihologie Michael McCullough de la Universitatea din Miami a descoperit că oamenii religioşi au mai mult autocontrol decât au corespondenţii lor mai puţin religioşi.

Aceste descoperiri sugerează faptul că oamenii religioşi ar putea fi mai buni în urmărirea şi dobândirea scopurilor pe termen lung care sunt importante pentru ei şi pentru grupurile lor religioase. Aceasta, la rândul ei, ar putea explica de ce oamenii religioşi tind să aibă cele mai mici rate de abuz de substanţe, o mai bună reuşită şcolară, mai puţină delicvenţă, comportamente sănătoase mai bune, mai puţină depresie, şi vieţi mai lungi.

 sus

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiri_feb09.htm

 

Revista Alfa Omega TV Magazin: Alfa Omega în obiectiv | 09 iulie 2020

download - Copie

 

În ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în obiectiv vă prezentăm noul număr al revistei Alfa Omega TV Magazin, munca din spate și câteva impresii ale cititorilor.

Suntem mulțumitori Domnului și dumneavoastră, parteneri ai lucrării Alfa Omega, că de 10 ani tipărim si distribuim gratuit această revistă. Aproximativ 10 euro acoperă concepția, tipărirea și distribuirea unui număr de revistă Alfa Omega TV Magazin pentru 10 persoane.

Familia Ligia și Tibi Seman, cât și Angela Țiprigan, organizatori și vorbitori în cadrul conferinței “Femei ale destinului”, vorbesc despre impactul sesiunilor transmise online și ulterior pe canalul Alfa Omega TV.

Dacă doriți să revedeți sesiunile accesați link-ul următor: https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12779-conferinta-nationala-a-femeilor-mamaia-29-iunie-3-iulie-2020-transmisie-live

În această emisiune îți prezentăm 6 titluri de cărți care pot fi achiziționate atât în format tipărit, cât și în format e-book, accesând link-ul următor: https://alfaomega.tv/librarie/ebooks .

Resurse recomandate:

“Când Crucea a devenit o Sabie” – Merrill Bolender

“Mantaua rugăciunii” – Bill Norton

„Rugăciunea care mută munții” – Gordon Lindsay

„Relațiile în termenii lui Dumnezeu” – Marjorie Cole

“Diavolul în fața instanței “– Marjorie Cole

“Un caz de justiție “– Marjorie Cole

Proiectele Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Prin programele variate, canalul Alfa Omega TV prezintă Evanghelia într-un mod accesibil pentru necreștini, ajută credincioșii să se maturizeze spiritual și promovează valorile creștine în societate, fiind un mod de a face misiune prin media. Prin programele difuzate, numeroși români au fost mântuiți, eliberați, echipati, transformați și au învățat cum să trăiască după principiile lui Dumnezeu.
Emisiunile Alfa Omega TV

Emisiunile Alfa Omega TV

Pentru că românii petrec mult timp privind la televizor, credem că e vital să existe cât mai multe programe creștine, pentru evanghelizare, creștere spirituală și divertisment curat. Adesea, mesajul creștin poate fi mai bine transmis printr-un desen animat sau film, similar cu modul în care Isus a folosit pildele. De aceea, producem sau traducem sute de programe creștine anual, urmărite de zeci de mii de români.
Programe creștine pe stații TV comerciale

Programe creștine pe stații TV comerciale

Cu mult înainte de a apărea canalul Alfa Omega TV, din 1994 și până azi, distribuim lunar programe creștine la alte staţii comerciale seculare (nereligioase) de televiziune din România și Moldova. Azi, Alfa Omega TV trimite programe la peste 30 de televiziuni partenere. Este un proiect media inedit de evanghelizare și răspândire a valorilor creștine la nivelul Europei.
Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Credem că e important să existe materiale care abordează probleme practice, pentru a aplica valorile biblice la fiecare domeniu al vieții. Din 2011, tipărim și expediem gratuit revista Alfa Omega TV Magazin, cu programul TV și articole de viață creștină, pe teme variate. Distribuim gratuit și mii de resurse tipărite, cu o abordare practică. Publicăm și multe materiale online, pentru creșterea spirituală a creștinilor români.
Media Digitala

Media Digitala

Ducem Evanghelia și o perspectivă creștină asupra problemelor contemporane, prin publicarea a mii de resurse online pe platforme digitale variate. Două treimi din persoanele care accesează online materialele noastre multimedia au sub 45 de ani. De aceea, misiunea prin media digitală complementează eforturile depuse prin televiziune.
Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Din 2016, ne concentrăm pe generația tânără, investind resurse în dezvoltarea proiectului de evanghelizare pentru copii Cartea Cărților. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în lumea Bibliei îi expun pe copiii de azi pentru prima dată la povestirile fascinante ale Scripturii. Prin desene difuzate pe TV, prin site-ul interactiv pentru copii și evenimente evanghelistice, investim în dezvoltarea generației de mâine!
Evanghelizare

Evanghelizare

Răspândim Evanghelia 24/7 prin diverse canale media și proiecte, la mii de români de toate vârstele. Difuzăm pe Alfa Omega TV și pe 40 de televiziuni comerciale partenere programe de evanghelizare și pre-evanghelizare, derulăm campanii multimedia de știință-creaționism pentru atei. Anual, 300.000 de utilizatori unici vizitează site-ul nostru si peste 10.000 parcurg prezentarea Evangheliei. Prin media, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu și mântuirea Lui.
Slujire și rugăciune pentru probleme

Slujire și rugăciune pentru probleme

Ca organizație de media creștină, dincolo de informare sau divertisment, ne focalizăm pe slujirea personală în rugăciune și implicarea directă în viața credincioșilor, vedem o mare nevoie mare. Anual, primim peste 5000 de cereri de rugăciune. Ne rugăm cu ei, încercăm să oferim soluții practice, să-i ajutăm, îi conectăm cu credincioși maturi sau biserici din regiunea lor, și producem resurse media care să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor. Zeci de mii parcurg anonim materiale publicate de noi, pe teme sensibile.
Creștere spirituală și ucenicizare

Creștere spirituală și ucenicizare

Prin tematica variată abordată în materialele noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni, cursuri și articole, pe TV, pe DVD, în cărți, în revista AOTV Magazin, pe site și media socială. Abordăm teme relevante – bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viața creștină. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu în România.
Creștinul și societatea

Creștinul și societatea

Cu ajutorul partenerilor Alfa Omega TV, realizăm materiale relevante care să inspire creștinii pentru a fi sare și lumină la locul în care se află, să aplice principiile creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Prin toate canalele media, încurajam atât creștinul obișnuit, cât și liderii din diverse sfere ale societății.
Înțelegerea vremurilor

Înțelegerea vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină.
Reflectarea lucrării Domnului din România

Reflectarea lucrării Domnului din România

Ca organizație de media, intrăm în contact cu multe biserici, organizații creștine și lideri care au ca scop aducerea Împărăției lui Dumnezeu în România. Acest lucru ne dă o privire de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Prin producțiile noastre – emisiuni, reportaje, știri și materiale promoționale – încurajăm și reflectăm aceste mișcări, fiind martori media și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România.

Tinerii și Biserica, azi și mâine – Interviu cu Lucian Bălănescu

download - Copie

Cum ai caracteriza, sintetic, perioada pe care o traversăm? 

Dincolo de pandemia care ne afectează pe toți, trăim în plină cultură a confuziei. Altfel spus, traversăm o deplină perioadă de post-adevăr. Suntem împărțiți pe preferințe. Preferințele doctrinare, politice, ideologice par mult mai seducătoare decât adevărul. Adevărul ar trebui să fie nemilos cu preferințele noastre, dar se pare că am hotărât să-l îngropăm. Așa că ce are de suferit este chiar gândirea critică. Buna judecată. Oamenii se dedică total propriilor gusturi și orice dialog se poartă de pe marginea confirmării propriilor prejudecăți.

Așa că problema cea mai gravă pe care o observ este că Biserica este măcinată de lupte, de preferințe, este tot mai mult modelată de spiritul lumii și nu se concentrează pe lucrurile care i-ar putea aduce „salvarea”. Ucenicie și misiune. Mai pe larg, mai jos.

Care e perspectiva tinerilor „nereligioși” de azi (sub 30 de ani, urbani) asupra Bisericii în general și asupra credinței creștine? Este vreo schimbare în perspectiva lor, raportat la generația părinților lor?

Există o schimbare fundamentală în modul în care tinerii generației Z se raportează la religie, cel puțin în orașele mari universitare. Apartenența la ortodoxie nu mai este atât de puternică și prejudecățile față de mișcarea evanghelică sunt mult mai reduse. Așa că, acum, tinerii sunt de regulă agnostici sau pur și simplu indiferenți cu privire la credința creștină, dar sunt deschiși.

Argumentele nu sunt instrumentele prin care se ajunge la inima lor. Relațiile autentice sunt. Din acest motiv, bisericile trebuie să redevină comunități în care relațiile autentice să fie posibile. Biserica Bunavestire, unde slujesc, este o comunitate care are ca fundament doi stâlpi: întâlnirea întregii comunități în public și întâlniri în case. Biserica este păstorită cu ajutorul liderilor de grupuri de casă. Astfel că cineva care este nou și intră într-un astfel de grup are toate șansele să găsească o atmosferă de căldură și deschidere.

Această generație nu poate fi ușor convinsă cu privire la schimbarea credinței, dar este adusă din starea de cinism către o stare de deschidere prin dragoste practică și prin unitatea Bisericii.

Dincolo de pandemia actuală, în special în ceea ce privește tinerii urbani, care sunt marile provocări pe care contextul de azi le adresează Bisericii din România, unde reacția Bisericii este neadecvată?

Conflictul între generații nu este unul nou și nu cred că va dispărea vreodată. Se schimbă doar forma. Dacă în anii ‘90, tinerii se luptau să introducă muzica contemporană în biserică, probabil că lupta de acum este să fie acceptați cei care se tatuează, poartă piercinguri și care nu se mai blochează în diferite forme. În opinia mea, Biserica încă este prea mult blocată în formă, iar acolo unde vrea să țină pasul, nu pare să reușească să facă schimbările profunde.

O biserică ce își modelează programele după o tendință consumeristă, va ajunge în final în colaps. Cea mai mare nevoie a tinerilor nu este după programe care să îi țină activi și interesați, ci după o predicare intimă a harului și o respingere insistentă a legalismului. Legalismul, ipocrizia, formalismul excesiv, misticismul religios, bibliolatria sunt surogate ale Evangheliei care țin comunitățile pe loc, alături de lupta pentru putere și lipsa unei vieți duhovnicești autentice.

Secularismul nu mai este un dușman pe față. Biserica este deja secularizată. Dușmanul este mult mai subtil. Spiritul lumii este în biserică și tinerii (dar nu doar ei) sunt modelați de el. Din acest motiv, predicarea trebuie să înceteze să mai fie doar moralizatoare. Este nevoie de forță reală în predicare. De prezența Duhului Sfânt și de multă rugăciune.

Tinerii părăsesc bisericile din multe motive. Ipocrizia „fraților”, divorțul dintre ce se predică și ce se trăiește în spațiul privat; lipsa unei trăiri autentice în familie. Putem spune că multe biserici își „vaccinează” viitorii adulți împotriva Evangheliei printr-o falsitate spirituală. Oamenii sunt mult mai interesați de păstrarea unor metode sau a unor tradiții decât de formarea tinerei generații.

C.S. Lewis atrăgea atenția cu mult mai mult stil: “Când noi, creștinii, ne comportăm într-un mod rău, sau eșuăm în a ne comporta bine, noi facem creștinismul să pară necredibil față de lumea de afară. Viețile noastre trăite într-un mod lipsit de bunătate și compasiune fac ca lumea să vorbească. Iar noi le oferim o bază solidă pentru a vorbi în așa fel încât să arunce îndoiala asupra adevărului creștinismului.” 

Mulți pleacă din biserică pentru că bisericile nu sunt spații sigure în care tinerii să-și poată exprima îndoielile. Nu spun că Biserica ar trebui să fie transformată într-un club filosofic în care îndoiala să devină noua virtute, ci doar să fie modelată o credință care ia forma unor convingeri puternice, nu a unor certitudini sectare.

Soluția pentru toate acestea este predicarea harului. Sigur, nu a unui har ieftin, nu a unui har fără prezența dreptății și a costului jertfei Lui Hristos, ci a harului arătat atât de plastic în pilda fiului risipitor. Dumnezeu este, așa cum frumos spunea Timothy Keller, El însuși risipitor în dragoste. Bisericile trebuie să redevină laboratoare ale harului. Comunitățile să fie modelate de har și să fie expoziții ale harului și dragostei lui Hristos pentru noi în societate. Doar așa fiii noștri risipitori vor găsi drumul spre casă.

Harul a fost și rămâne o piatră de poticnire pentru mințile legaliste. Pentru toți, fie atei, religioși, indiferenți, habotnici, agnostici, pentru toți, de ieri și de azi, ideea că Hristos nu leagă pe cineva de trecutul lui este de neimaginat. Dar tocmai acest mesaj trebuie spus cu multă claritate și insistență acestei generații ahtiate după dragoste reală și relații autentice.

Ce nevoi și așteptări au tinerii creștini de la liderii bisericilor de azi? Cum ar trebui să se adapteze slujitorii Bisericii pentru a răspunde acestor nevoi ale tinerilor?

Cei care sunt acum adolescenți și tineri intră în ceea ce generic se numește generația ZAcestei generații i se reproșează că ar fi individualistă, prea anxioasă și, mai ales, lipită aproape organic de telefoanele deștepte.:) Ce îmi place mie la această generație este atracția lor pentru frumos. Ei evalueză lumea estetic. Din acest motiv, vor fi atrași de o biserică ce va face până și programele într-o manieră care să exprime frumosul. Vor respinge tot ce este „fake”, tot ce pare nenatural și, mai ales, autoritatea impusă.

Și atunci cum ne apropiem de tinerii aceștia? Ofer aici trei idei.

1. Trebuie clădită încrederea. Pentru tinerii ăștia frumoși, autoritatea nu înseamnă mare lucru. Un pastor sau un vlogger stau pe aceeași poziție de autoritate, amândoi au un microfon și o platformă. Contează ce spun și cum știu să îi apropie pe ascultătorii lor. Erudiția și „baletul retoric” îi lasă reci. Oamenii vor să înțeleagă, în cuvinte simple, adevărul spus.

Dar cel mai mult vor prezență. Vor să se apropie de oameni, nu de vedete. Din acest motiv, dacă vreți să vă apropiați de acești tineri, dați la o parte mantia de autoritate, învățați să râdeți cu ei și chiar să râdeți de voi înșivă și petreceți timp cu ei. Cât mai mult. Asta a făcut și Isus cu ucenicii lui. I-a luat cu el. Dănuț Mănăstireanu a introdus o idee care pentru mine este nouă: ucenicia prin excursii. Să mergi într-o călătorie, prin țară, prin Europa, pe unde aveți acces. Este un mod de inițiere și învățare tare prețios. Dar, vă previn, costul este imens. Vă va costa timpul, egoul și comfortul. Dar merită.

2. Trebuie să folosim tehnologia. Generația mea s-a născut în analog și a trebuit să învețe din mers digitalul. Metaforic vorbind, am învățat să înotăm. Generația Z s-a născut în apă. Copiii ăștia navighează internetul și folosesc aplicațiile cu o dexteritate care pentru noi este dezarmantă. Putem să alegem varianta simplă prin care doar să îi blamăm și să aruncăm vinovăție pe ei sau varianta în care înțelegem că trebuie să fim și noi acolo. Trebuie să ne obișnuim cu gândul că există și ucenicie digitală. Nu știu exact cum funcționează în toate aspectele, dar știu că trebuie să fim prezenți pe Instagram, pe Youtube și pe multe alte canale.

Acesta e și motivul pentru care am creat Diapologeticus (canal de Youtube dedicate apoologeticii unde pun tot felul de materiale despre apărarea credinței creștine). Acolo se află această generație. M-a întristat și speriat penuria de materiale „creștine” în limba română de pe Youtube.

Așa că trebuie să fim acolo, să le fim disponibili, să le răspundem la întrebările pe care ni le adresează pe Facebook Messenger. Mult mai greu scoți un tânăr la o cafenea decât să vorbești cu el pe Whatsapp sau pe Messenger. Fiți prezenți. Fiți deschiși. Fiți sensibili.

3. Trebuie să-l predicăm pe Hristos. Trebuie! Nu este o opțiune. Acești tineri sunt foarte diferiți de noi, dar au aceeași nevoie. Ceea ce se profețește despre ei este aproape apocaliptic. Se spune că, printre ei, rata de depresie și sinucidere va crește îngrijorător. Anxietatea este deja prezentă printre ei.

Ispita noastră este să ne apropiem de ei cu abordări psihologiste sau cu teama că, dacă suntem prea spirituali, ne vor respinge. Dar ei tocmai de asta au cea mai mare nevoie. De mai mult Hristos și de mai puțin show. Au nevoie să-l vadă pe Hristos dincolo de dogmă și tradiții. Am convingerea că generația lor va respinge tot mai radical barierele confesionale pe care noi le-am ridicat. Ei vor să știe că Evanghelia este adevărată, iar în momentul în care vor fi convinși, vor răsturna lumea. Din nou.

Sunt subiecte care ar trebui dezbătute mai mult în Biserică azi, pentru a ajuta tinerii?

Am început lucrarea între studenții și tinerii din biserica Bunavestire și în primul an am fost foarte frustrat că nu vedeam nicio schimbare. Nici numeric, nici calitativ. Și atunci mi-am dat seama că lupta mea nu trebuie să fie dusă făcând concurență lumii. Tinerii nu veneau la întâlnirile noastre pentru muzică mai bună în primul rând sau pentru entertaiment de calitate. Internetul și media ofereau divertisment de o calitate net superioară față de ce puteam noi să oferim. Iar muzică bună puteau găsi la orice concert. Acești tineri aveau nevoie de Hristos și Evanghelie spuse pe limba lor. Adică voiau să le vorbim fără menajamente și fără perdea pe teme care erau de interes pentru ei. Și așa am făcut.

Teme de interes pentru generația asta:

– Cum să facă față pierderilor – moartea celor dragi, pierderea relațiilor la care țin, pierderea credinței.

– Cum să se raporteze la prietenii lor care au ieșit din biserică?

– Are Dumnezeu un plan chiar și cu cei care au ajuns la o vârstă și nu au avut nicio relație până atunci?

– Cum sa fie fericiți și „cool” între prieteni necreștini fără să renunțe la valorile lor?

– Cum să gestioneze timpul?

– Cum să se raporteze la sexualitatea lor înainte de căsătorie?

– Cum să trăiască împliniți ca „single”?

– Este OK să te tatuezi?

Care sunt câteva aspecte care vor afecta substanțial Biserica în viitor? Despre ce subiecte ar trebui să începem să discutăîn cadrul Bisericii, pentru a ne pregăti pentru ceea ce urmează să vină pe termen lung, peste ani buni?

Nu este nicio inovație dacă spun că Biserica se va schimba în viitor. Cred totuși că perioada pe care o trăim acum, secularizarea tot mai profundă, acomodarea cu ceea ce numim post-adevărpandemia prin care tocmai trecem, toate vor aduce o schimbare profundă a modului în care gândim Biserica. Sigur că orice predicție este periculoasă și poate cădea în ridicol, din acest motiv spun de la început că ceea ce spun se bazează pe observații și nu este rodul unei profeții.

În primul rând, am tot mai mult convingerea că bisericile vor fi tot mai multe și tot mai mici. Bisericile mari se vor fragmenta sau se vor organiza in multi-site. Pandemia joacă un rol aici. Comunitățile vor fi mai răspândite și mai calde.

În al doilea rând, bisericile care țin mai mult la metode și tradiții nu vor rezista. Generațiile care vin sunt mai puțin impresionate de forme și datini. Vor rezista bisericile care vor pune accentul pe misiune și care vor fi creative în acest demers. Bisericile actuale arată mai mult ca o navă de croazieră în care fiecare vine și se servește cu ce vrea. Dar în vremurile ostile care ne așteaptă, vor rezista navele de luptă. Adică cele care își vor regăsi chemarea inițială a Mântuitorului.

„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu16:15,16)

În ultimul rând, bisericile vor fi tot mai puțin centrate pe consumCreștinismul consumerist va muri tocmai pentru că societatea va fi tot mai ostilă cu credința creștină. Biserica se va regla și curăța de cei care vin doar dintr-un spirit de consum. Își va face din nou loc închinătorul care este gata să piardă totul pentru Hristos.

Pentru materiale de apologetică cu Lucian Bălănescu, accesați canalul Diapologeticus pe Youtube. Îl puteți contacta pe Lucian pe Facebook: fb.com/lucian.balanescu

10.4 diapologeticus ultrawide

Interviu cu Lucian Bălănescu, pastor al Bisericii „Bunavestire” Bucureşti, fost antreprenor în IT, public speaker pe teme de credință în universități, fondator al platformei de apologetică Diapologeticus.

Etichete: biserica si societatearelevantatineriCrestinul si Bisericapandemiecovid19

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Realități și perspective MAGAZIN 7 iulie 2020
  Realități și perspective MAGAZIN 7 iulie 2020
 • Cum putem auzi vocea lui Dumnezeu Puterea rugăciunii 9.14, cu Nușa Paul
  Cum putem auzi vocea lui Dumnezeu Puterea rugăciunii 9.14, cu Nușa Paul
 • Despre rugăciune Puterea rugăciunii 9.12, cu Nușa Paul
  Despre rugăciune Puterea rugăciunii 9.12, cu Nușa Paul
 • IULIE 2020 | Punctele de rugăciune | Puterea rugăciunii 9.15
  IULIE 2020 | Punctele de rugăciune | Puterea rugăciunii 9.15
 • Învățăm din perioada de izolare | Realități și perspective 122, cu Lucian Chiș și Cristian Șoimaru
  Învățăm din perioada de izolare | Realități și perspective 122, cu Lucian Chiș și Cristian Șoimaru

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Biserica și societatea de Laviniu Gabor
  Biserica și societatea de Laviniu Gabor
 • Tinerii și Biserica, azi și mâine - Interviu cu Lucian Bălănescu
  Tinerii și Biserica, azi și mâine – Interviu cu Lucian Bălănescu
 • Apostolii reconcilierii - Valorile creștine și părinții Uniunii Europene
  Apostolii reconcilierii – Valorile creștine și părinții Uniunii Europene
 • COVID-19: Lecții pentru Biserică - Interviu cu Lucian Chiș
  COVID-19: Lecții pentru Biserică – Interviu cu Lucian Chiș
 • OPORTUNITĂȚILE Pandemiei - Interviu cu Costel Grămadă
  OPORTUNITĂȚILE Pandemiei – Interviu cu Costel Grămadă
 • Când o treime din populația lumii moare
  Când o treime din populația lumii moare
 • Biserica după COVID-19 - editorial de Sorin Pețan
  Biserica după COVID-19 – editorial de Sorin Pețan
 • Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara
  Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara

Alte articole similare

 • Noi raspunsuri pentru o Era Moderna?
  Noi raspunsuri pentru o Era Moderna?
 • Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu
  Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu
 • Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
  Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
 • Ian Green - Crestini nou testamentari sau biblici
  Ian Green – Crestini nou testamentari sau biblici
 • Revoluția adevărului
  Revoluția adevărului
 • Goana dupa apreciere: de ce posteaza tinerii fotografii provocatoare pe retelele de socializare?
  Goana dupa apreciere: de ce posteaza tinerii fotografii provocatoare pe retelele de socializare?
 • Creștinul și orfanii
  Creștinul și orfanii
 • Lui Dumnezeu îi pasă de mediul înconjurător - de Chip Ingram
  Lui Dumnezeu îi pasă de mediul înconjurător – de Chip Ingram
 • Soluții la avort
  Soluții la avort
 • Bărbaţii şi avortul
  Bărbaţii şi avortul
 • 3-3 Fundatia Copiii Fagaduintei, Oradea
  3-3 Fundatia Copiii Fagaduintei, Oradea
 • Cum Il putem reprezenta pe Hristos in afara Bisericii?
  Cum Il putem reprezenta pe Hristos in afara Bisericii?
 • Calea Adevarul si Viata 480 - Dumnezeu poate schimba o tara - Maria Prean
  Calea Adevarul si Viata 480 – Dumnezeu poate schimba o tara – Maria Prean
 • Seminarul Finante pe intelesul tuturor - Andres Panasiuk (3)
  Seminarul Finante pe intelesul tuturor – Andres Panasiuk (3)
 • Provocările Bisericii în marile orașe - Adiel Bunescu, pastor, București
  Provocările Bisericii în marile orașe – Adiel Bunescu, pastor, București

https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/biserica/12881-tinerii-si-biserica-azi-si-maine-interviu-cu-lucian-balanescu

Biserica și societatea de Laviniu Gabor

download - Copie

Laviniu Gabor (n.1974) este soț și tată a patru copii. Fondator și director general al unei firme de IT și fondator și președinte a platformei decenu.eu. Este pasionat de teologia publică și de un creștinism laic pe care dorește să-l vadă implementat în toate sferele societății.

În bussiness și-n politică. În arte și-n educație. În școli, universități sau spitale. Un creștinism dezbrăcat de limbajul de lemn, formele moarte și rigorile dogmatice. Crede în forța relațiilor și în puterea dialogului, iar pentru că îi pasă de oameni și vrea să îi ajute în echiparea lor pentru pentru o viață de calitate, sub toate aspectele ei, a ales să planteze și să păstorească o biserică. Biserica Logos din Oradea.

Cum ai caracteriza perioada actuală, individual, ca biserică, ca societate?

Neașteptată și surprinzătoare. Ne-am trezit aruncați în meandrele ei fără ca cineva să ne avertizeze. Nimeni nu a fost antrenat în prealabil și nimănui nu i-a fost ușor. Sentimentele de panică și frică au alternat cu cele de liniște. Liniștea izvorâtă din comuniunea mai strânsă cu familia. Toate astea au ajuns să fie condimentate cu resentimente față de autorități, diaspora sau sistemul medical. Experiența fiecăruia este însă unică și depinde de foarte multe variabile. Cu siguranță însă, cu toții, indivizi sau instituții, au învățat să improvizeze, să inoveze. Să se adapteze noilor realități. Să găsească rezolvări. Să așeze repere în mijlocul incertitudinilor.

Care ar trebui să fie atitudinea Bisericii față de context și societate? 

În primul rând, bine ar fi ca Biserica să fie un reper. O ancoră. Un punct de stabilitate. Un loc de refugiu. Un spațiu în care anvergura crizei să fie compensată de siguranță, speranță, acceptare și multă empatie. Desigur asta implică prezență. Prezența Bisericii în mijlocul durerilor sociale, căutând să aducă mângâiere și restaurare. Ar fi necesar ca Biserica să fie prezentă la masa dialogului în toate forurile instituționale unde se discută posibile soluții, pentru că nu poți fi parte a rezolvării dacă nu ești parte a discuțiilor.

De asemenea, ar fi nevoie să fie prezentă în mijlocul comunității mai largi decât propria ogradă confesională. O lume disperată are nevoie de o biserică pasionată, zicea A.W. Tozer. Ea trebuie să fie gata de să se implice, o implicare onestă fără urme de prozelitism și fără agende și interese ascunse; o implicare centrată pe oameni și nevoile lor. Dacă mult clamata intimitate cu Dumnezeu nu duce la compasiune față de oameni înseamnă că suntem doar tributari unui limbaj de lemn și purtătorii unui creștinism de care nu are nimeni nevoie. N-ar trebui să uităm că adevăratul creștinism este cald și blând și nu este un sistem de legi și corolare pe care dacă le respecți ajungi în cer.

Cum va fi Biserica după pandemia COVID, în viitorul apropiat? Ce se va schimba? 

Pe cât pot intui, schimbările vor fi inevitabile. Crizele au menirea să scuture fundamentele și să oblige la reconsiderarea valorilor și practicilor. Desigur că va exista rezistență și reîntoarcerea la vechile paradigme va fi cea mai la îndemână cale, doar că, acceptate sau nu, schimbările s-au produs deja și ar fi înțelept ca Biserica să cântărească bine vremurile și să fie dispusă să redefinească anumite concepte, acolo unde este nevoie. Două luni au fost suficiente pentru deprinderea unor obiceiuri noi. Ignorarea realităților nu poate duce la ceva bun. Dimpotrivă, finalitatea ar putea fi crearea unui monolit instituțional unde dependența, codependența și manipularea să fie practici curente.

Un pas important s-ar putea să fie așezarea la masa dialogului onest, purtat între reprezentanții categoriilor de vârstă și categoriilor sociale, între conducerea Bisericii și enoriași. Un dialog în care cuvântul bărbaților și femeilor să aibă aceeași greutate și unde discuțiile să se poarte de la același nivel, în smerenie.

Bisericile au făcut multe lucruri bune, dar cu siguranță unele activități s-au făcut din inerție sau pur și simplu dintr-o competiție cel puțin stupidă, deși mă tem că și foarte nocivă, cu alte biserici. Acestea trebuiesc scuturate și fiecare biserică în parte va trebui să-și găsească rolul și locul în economia lui Dumnezeu. Hristos e capul Bisericii și cu mare bucurie, prin Duhul Sfânt, va descoperi direcțiile Bisericii Lui, va ridica și împuternici oameni, va trimite resursele de care este nevoie.

Dincolo de pandemie, care sunt câteva provocări ale Bisericii în această vreme? 

Cred că, în primul rând, Biserica are nevoie să-și reconsidere poziția față de cei din interiorul ei, cu reglajele de rigoare. Oamenii nu ar trebui să mai vină la biserică pentru a fi binecuvântați de un program. Ei ar trebui să devină programul. Ei ar trebui să fie echipați, împuterniciți și susținuți în slujirea lor, o slujire care cu siguranță va depăși întâlnirea comunitară.

O astfel de abordare poate să revoluționeze formele actuale, pentru că inginerii, doctorii, studenții, instalatorii, oamenii politici, artiștii sau oamenii de afaceri înțeleg dintr-odată că lucrarea creștină nu mai e limitată la un spațiu și un timp, ci că își pot trăi cu demnitate și pasiune valorile creștine în mijlocul comunității mai largi. De luni până sâmbătă. „Gloria lui Dumnezeu este omul pe deplin viu”, spunea Irineu, unul dintre Părinții Bisericii și așa ar ajunge cu toții: vii, bucuroși și plini de pasiune. Frica generală este că o astfel de direcție va profana sacrul. Dimpotrivă, cred eu, va sacraliza profanul și va deschide oportunități nelimitate.

Apoi, Biserica ar trebui să renunțe la spiritul protestatar. Mereu nemulțumită. Mereu ofensată. Schimbările nu se fac dând cu pumnul în masă și scriind petiții. Ce vor înțelege cei din afara Bisericii? Cum se vor simți? Ce simțim noi față de cineva care are mereu ceva de reproșat, față de cineva care în mod repetat vrea să-și impună valorile și stilul lui de viață?

Poate ar fi util să învățăm ceva din perioada inchizițiilor. Asta nu înseamnă că Biserica va trebui să fie izolată, absentă și claustrată în subcultura ei, ci va trebui să învețe limbajul cetății și apoi, cu smerenie și eleganță, să fie dispusă să-și explice și argumenteze alegerileNu de prezență creștină ducem lipsă, ci de influență creștină și asta pentru că vocea noastră nu este întotdeauna susținută de caracter și competență. Sau vorbește o limbă neinteligibilă în societate.

În al treilea rând, cred că Biserica ar trebui să-și asume diferențele doctrinare. Faptul că paleta confesional-religioasă este așa bogată nu este un dezavantaj, ci poate fi chiar șansa înțelegerii adevărului. Oare nu tocmai Biserica, în universalitatea ei, este comunitatea hermeneutică? Oare nu așezarea la masa dialogului ne-ar face pe toți beneficiarii unei istorii și ai unei tradiții la care nu avem altfel acces? Nu cumva părtășia astfel creată ar putea deveni creuzetul proiectelor dezvoltate împreună? Proiecte care să influențeze în profunzime toate sferele societății.

Asta înseamnă, din nou, o schimbare a filosofiei de funcționare și a atitudinii față de cei „din lume”. Înseamnă să fim ecumenici, clădind punți, înseamnă să măsurăm impactul măsurilor luate în societate în loc să numărăm numărul participanților la programele bisericii. Înseamnă să fim focalizați mai degrabă pe eficiența măsurilor în detrimentul metodelor și practicilor diferite.

De ce nu am crede că fiecare oraș are biserica Lui? Da! O Biserică orto-catolico-protestantă? Aceeași Biserică care se întâlnește în spații și-n feluri diferite. Oare nu în felul acesta își trimitea Dumnezeu mesajele celor șapte biserici? „Îngerului bisericii din Sardes spune-i…” Probabil că, în momentul în care vom face acest pas, vom ajunge să ne privim orașele și comunitățile drept un bun comun. Ni le vom asuma și le vom învesti cu personalitate. Le vom privi ca pe o persoană cu dureri și nevoi, pentru ca apoi împreună să fim parte a rezolvării lor. Poate nu ar strica să ne întrebăm cum măsurăm sănătatea unei societăți.

Sunt subiecte mai sensibile care ar trebui dezbătute mai mult în Biserică azi? 

Biserica trăiește uneori o schizofrenie, un fel de separare între ortodoxie si ortopraxie. Nu este capabilă să contextualizeze principiile Scripturii în cotidian. Rămânem sistematic în zona exegezei și hermeneuticii. Mult prea conceptuali și prea puțin în mijlocul problemelor.

Se discută prea puțin despre o teologie a muncii, despre etica afacerilor, despre oportunitatea implicării în politică, despre crearea de ecosisteme ce pot susține transformări structurale, despre educație în general și educația confesională în mod particular, despre criza demografică și migrație, despre umanism, dezumanizare și secularizare. Despre relația cu statul, despre sacramente. Sunt atâtea domenii în care ar fi nevoie de prezența activă a Bisericii! 10.4 sferele societatii

Paradoxal, Biserica se baricadează și se încăpățânează să creadă că dacă nu se amestecă în domeniile acestea, nu va fi afectată de ele. Mi se pare că e un demers greșit. Mai înțelept ar fi, cred, ca „credincioșii să învețe să gândească într-un mod centrat pe Hristos și să articuleze principii dătătoare de viață pe limba ascultătorilor contemporani”, după cum zicea Alan Platt în cartea sa Agenți ai schimbării.

Dacă Biserica ar trebui să iasă dintre ziduri, cum o poate face astăzi, practic?

Sunt multe forme în care Biserica poate scăpa de zidurile care au limitat-o. Astfel de inițiative apar tot mai des. În ce ne privește, am dezvoltat o platformă în afara bisericii, numită Decenu.eu, care se vrea a fi un catalizator de resurse și proiecte. Decenu.eu este o platformă asumat creștină (fără a face caz de asta și neinteresată de culori confesionale), care facilitează contexte publice în care valorile fundamental umane și grija față de oraș să fie transmise (pe înțelesul celor mulți) și trăite (în primul rând de noi, cei din interior). Nu avem nicio afiliere denominațională. Din punct de vedere dogmatic, ne limităm la esența stipulată în Crezul creștin și considerăm Biblia drept o carte inspirată divin, fără să insistăm sau să problematizăm suplimentar acest aspect.

Scopul nostru este, în primul rând, bunăstarea orașului sub toate aspectele sale și căutăm astfel moduri cât mai concrete de a participa la creșterea calității vieții în orașul nostru. În al doilea rând, încercăm să facilităm contexte publice prin intermediul cărora valorile creștine să fie transmise, cunoscute și analizate, oferind astfel posibilitatea asumării lor. Credem că aceste valori sunt temelia unei societăți sănătoase și ar trebui să se regăsească în toate ariile ei, fie că vorbim despre business, politică, media, familie sau oricare altă sferă. Ne propunem să promovăm un creștinism autentic, practic, implicat activ în viața comunității, refuzând în același timp propaganda și prozelitismul de orice fel.

Strategia noastră e să dezvoltăm proiecte care să aducă un plus de valoare, să stârnească un dialog sau să slujească o nevoieorganizate în afara clădirii bisericii: conferințe de business, seri de film organizate la cinematograf, concerte în aer liber, conferințe tematice cu invitați cunoscuți (sau care merită cunoscuți) în mediile creștine și în afara lor, ca Dănuț Mănăstireanu, András Visky sau H.R. Patapievici, ateliere artistice, competiții sportive, webinarii pe timp de criză sau proiecte educaționale ca revista Convergențe, care are acum 55 de autori, acoperind toată paleta confesional-religioasă.

Toate aceste proiecte și activități creează o comunitate de oameni unde nevoia de echipare pentru ceva mai bun e evidentă. A trebuit să gândim sisteme care să o susțină. Am creat academia.decenu.eu, un spațiu virtual unde doritorii se pot înscrie la diverse cursuri, iar acum suntem pe punctul să pornim un sistem de mentorare. Aceeași nevoie de echipare și de resurse ne-a determinat să înființăm și o editură. Materializarea acestei viziuni în context local a atras privirile administrației locale care s-a arătat interesată de un parteneriat pe anumite proiecte. 10.4 strategie

În încheiere, citez Psalmul 137:4. „Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?” Este strigătul evreilor duși în robie. Cum am putea noi cânta acele cântări sfinte în această societate coruptă, lucrurile sfinte țin de locurile sfinte, asta afirmă ei. Doar că Dumnezeu nu este de acord: „Zidiți case și locuiți-le; sădiți grădini și mâncați din roadele lor! Luați-vă neveste și faceți fii și fiice; însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți, și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei! (Ieremia 29:5-8).

Nu Biserica este periferică societății, ci societatea este periferică Bisericii. Din mijlocul problemelor și frământărilor, ea, Biserica, trebuie să se întrebe mereu cum poate iubi dezinteresat și sluji fără așteptări. Cum își poate oferi resursele pentru un bine comun fără să contabilizeze și să capitalizeze în vreun fel acest sprijin. Doar în felul acesta creștinismul devine dezirabil. Altfel va rămâne o altă religie.

Etichete: societatecrestinul si societateabiserica si societateapandemiecovid19

Tiberiu Ciubotari – Ce faci cand Dumnezeu nu raspunde la rugaciuni?

download - Copie

25.07.2018  |    Crestinul si RELATIILE  |

As vrea sa vorbesc depre credinta care muta muntii, dar si despre situatia in care muntii raman fara sa se mute. Era o gluma care zicea ca „prin credinta se pot muta muntii, dar hai sa-i lasam acolo unde i-a pus Dumnezeu”. Gandul pe care il am se refera la situatia aceea in care sunt credincios, dar Dumnezeu nu ma scoate din incercarea prin care trec, din situatia limita care doare si din care as vrea sa ies cat mai repede. Ce se intampla? Cum privesc o astfel de realitate?

Evrei capitolul 11:1 ne ofera definitia credintei: „Şi credinţa este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredinţare despre lucrurile care nu se vad.”… despre muntii care nu se misca. Urmeaza o descriere, aici, in capitolul 11 numit capitolul credintei si imi spune despre Enoh, despre Noe, despre Avraam, despre marii oameni a lui Dumnezeu, despre Isaac, despre Iacov, despre Iosif, Moise care a despicat Marea Rosie. Sa citesc versetul 32 si mai departe: “Si ce voi mai zice? Caci nu mi-ar ajunge vremea, daca aş vrea sa vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci. Prin credinţa au cucerit ei imparaţii, au facut dreptate, au capatat fagaduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scapat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji in razboaie, au pus pe fuga oştirile vrajmaşe.” s.a.m.d. Credinta aceasta, care in mod supranatural schimba realitati, muta muntii… bun. Dar ce se intampla atunci cand cred si Dumnezeu nu muta muntele de suferinta din viata mea. Ce fac?

Exista o credinta care muta muntii, dar exista o credinta care rabda. Textul din Evrei 11, in continuare, in versetele de la 36 la 40 ne spune asa: „Alţii au suferit batjocuri, batai, lanţuri şi inchisoare; au fost ucişi cu pietre, taiaţi in doua cu ferastraul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit imbracaţi cu cojoace şi in piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – ei, de care lumea nu era vrednica – au ratacit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crapaturile pamantului. Toţi aceştia, macar ca au fost laudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese fagaduit; pentru ca Dumnezeu avea in vedere ceva mai bun pentru noi, ca sa n-ajunga ei la desavarşire fara noi.” Atunci cand esti credincios si Dumnezeu nu muta muntele nu deznadajdui, ramai credincios si priveste in realitatea aceea vesnica, in Imparatia lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu iti pregateste lucruri mari, mai bune decat cele pamantesti, trecatoare.

Am tinut sa impartasesc acest lucru: credinta care muta mutii. Ajuta-ne, Doamne! Credem ca poti sa faci lucruri mari in viata noastra, dar sa avem si credinta care rabda. Pana la urma credinta inseamna increderea intr-o persoana, in Domnul Isus Hristos, care face sau nu face, care dupa planul sau voia Lui misca realitatile asa cum stie El, spre binele celor ce il iubesc pe Dumnezeu, adica spre binele celor ce sunt chemati sa fie asemenea Lui. Finalul acestui proces este sa fim asemenea Lui, sa fim in glorie cu El, sa fim ca El si acolo sa ne fie bine. Binele acesta imediat este marunt, trecator, efemer si sa avem in vedere vesnicia.

Mai multe intrebari si raspunsuri similare la: http://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/relatii#axzz5M54iacvv

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Realități și perspective MAGAZIN 7 iulie 2020
  Realități și perspective MAGAZIN 7 iulie 2020
 • Cum putem auzi vocea lui Dumnezeu Puterea rugăciunii 9.14, cu Nușa Paul
  Cum putem auzi vocea lui Dumnezeu Puterea rugăciunii 9.14, cu Nușa Paul
 • Despre rugăciune Puterea rugăciunii 9.12, cu Nușa Paul
  Despre rugăciune Puterea rugăciunii 9.12, cu Nușa Paul
 • IULIE 2020 | Punctele de rugăciune | Puterea rugăciunii 9.15
  IULIE 2020 | Punctele de rugăciune | Puterea rugăciunii 9.15
 • Învățăm din perioada de izolare | Realități și perspective 122, cu Lucian Chiș și Cristian Șoimaru
  Învățăm din perioada de izolare | Realități și perspective 122, cu Lucian Chiș și Cristian Șoimaru

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Biserica și societatea de Laviniu Gabor
  Biserica și societatea de Laviniu Gabor
 • Tinerii și Biserica, azi și mâine - Interviu cu Lucian Bălănescu
  Tinerii și Biserica, azi și mâine – Interviu cu Lucian Bălănescu
 • Apostolii reconcilierii - Valorile creștine și părinții Uniunii Europene
  Apostolii reconcilierii – Valorile creștine și părinții Uniunii Europene
 • COVID-19: Lecții pentru Biserică - Interviu cu Lucian Chiș
  COVID-19: Lecții pentru Biserică – Interviu cu Lucian Chiș
 • OPORTUNITĂȚILE Pandemiei - Interviu cu Costel Grămadă
  OPORTUNITĂȚILE Pandemiei – Interviu cu Costel Grămadă
 • Când o treime din populația lumii moare
  Când o treime din populația lumii moare
 • Biserica după COVID-19 - editorial de Sorin Pețan
  Biserica după COVID-19 – editorial de Sorin Pețan
 • Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara
  Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara

Alte articole similare

 • O natiune care nu isi protejeaza copilasii nenascuti va disparea de pe harta - de Gerda Chisarau
  O natiune care nu isi protejeaza copilasii nenascuti va disparea de pe harta – de Gerda Chisarau
 • Remus Runcan - Distantarea sociala, narcisismul si depresia: efecte ale retelelor de socializare
  Remus Runcan – Distantarea sociala, narcisismul si depresia: efecte ale retelelor de socializare
 • Mama lui Andrea Bocelli: „Medicii mi-au spus să fac avort”
  Mama lui Andrea Bocelli: „Medicii mi-au spus să fac avort”
 • Calea Adevarul si Viata 478 - Proiectul Constanta 2022 - cu Vasilica Croitor
  Calea Adevarul si Viata 478 – Proiectul Constanta 2022 – cu Vasilica Croitor
 • Nevoia de deschidere a liderilor spirituali din Romania catre lucruri noi - Titus Coltea
  Nevoia de deschidere a liderilor spirituali din Romania catre lucruri noi – Titus Coltea
 • Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață - ce metode de contracepție recomandă
  Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață – ce metode de contracepție recomandă
 • Căsătoria și familia - 2. Înainte de căsătorie
  Căsătoria și familia – 2. Înainte de căsătorie
 • Liber de datorii 2 - Planul și pregătirea pentru viitorul nostru financiar
  Liber de datorii 2 – Planul și pregătirea pentru viitorul nostru financiar
 • Reforma a schimbat totul - 500 de ani de la Reformă
  Reforma a schimbat totul – 500 de ani de la Reformă
 • Liviu Mihaileanu - Propunere legislativa pentru a facilita procesul de adoptie
  Liviu Mihaileanu – Propunere legislativa pentru a facilita procesul de adoptie
 • Iubește-ți dușmanii în câți pași vrei tu
  Iubește-ți dușmanii în câți pași vrei tu
 • 2-2 Tineri Pentru Misiune Medias si festivalul Promisiune
  2-2 Tineri Pentru Misiune Medias si festivalul Promisiune
 • Femeia care iubeste - de Rodica Filip
  Femeia care iubeste – de Rodica Filip
 • Care este scopul suferintei?
  Care este scopul suferintei?
 • Homeopatia
  Homeopatia

https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/relatii/9141-tiberiu-ciubotari-ce-faci-cand-dumnezeu-nu-raspunde-la-rugaciuni

Ce faci daca anumite probleme se repeta simptomatic in viata ta – Bogdan Graur

download - Copie - Copie

 13.01.2017  |    Eliberare  |

Unul dintre lucrurile cele mai revelatoare in consiliere pe care le-am observat este atunci cand vorbim de arborele generational. Daca ne-am imagina un beci in care trebuie sa faci curatenie, si nu ai acolo lumina, vreun geam, abia se poate observa ceva, in momentul in care ai aprins lumina in beciul ala totul este clar. Stii ce trebuie sa pastreze, ce sa arunci, cum sa faci ordine. In timpul consilierilor, indiferent cu ce problema vine omul, in momentul ne uitam la arborele generational, parca se face lumina, lucruile devin mai clare si putem observa repetitivitatea in arborele generational al diferitelor probleme.

La un moment dat am primit in consiliere pe cineva care avea probleme demonice. Mi-a spus ca acum nu mai sunt asa de dese, dar de 3, 4 ori pe zi vad niste prezente demonice care imi vorbesc, in anumite situatii vor sa ma atace, odata il si zgariasera si nu stia ce sa faca. Acest tanar era adoptat de la o varsta foarte frageda. Familia din care provenea aveau multi alti copii dati in plasament, era o familie viciata, femeia fiind implicata in prostitutie si iar barbatul era proxenet in „industria” aceasta „subterana”, daca ii putem spune asa. Nu a fost timp ca acesti parinti sa fi investit in el timp sa-l creasca, sa-l educe, sa-l invete intr-un mod gresit. Mama s-a scapat de el inca din spital, copilul ajungand la Protectia Copilului. De acolo o familie binevoitoare l-a adoptat.

Ceea ce am condus aceasta persoana sa faca a fost sa-si ierte parintii pentru pacatele in care acestia erau implicati, pentru viata lor deschisa la tot felul de relatii sexuale, la pacat. Sa-i ierte pentru abandon, pentru dorinta lor de avortare a copilului. Dupa ce am trecut de aceasta faza de consiliere arborelui generational, am luat autoritate asupra acestor duhuri care ii dau tarcoale si in numele lui Isus le-am legat si le-am poruncit sa se departeze de la el. L-am invatat pe acest tanar cum trebuie sa se impotriveasca. Daca cumva mai revin, le mai observa , sa se impotriveasca oricaror forme de comunicare, de tentative a vrajmasului de a stabili o comunicare cu el.

Ulterior a venit la consiliere si a spus ca situatia lui s-a imbunatatit. Ii mai aparusera de cateva ori, dar el s-a impotrivit si le-a poruncit sa plece de la el. Nu a mai existat aceasta permanenta a duhurilor cu care trebuia sa se lupte in fiecare zi. Rezolvarea arborelui generational este extrem de important. Chiar daca cineva nu observa in viata lui probleme asa de mari demonice, totusi problemele cu care se confrunta se poate sa se regaseasca in arborele generational, pacate savarsite de parinti, de bunici, de strabunici, lucrurile trebuie observate si cautate in arborele generational si aduse inaintea lui Dumnezeu pentru a fi rezolvate. Cand persoana vine la noi la consiliere, ii cerem sa faca arborele generational, si anume sa isi treaca numele pe o foaie, pe mama, pe tata, parintii din partea tatalui, ai mamei si sa noteze la fiecare dintre aceste casute anumite probleme, pacate pe care acestia le-au facut , diferite implicari in alte credinte in afara crestinismului, daca au existat avorturi, violente, abuzuri, dependente, de droguri, alcool, fumat si orice alt lucru care poate sa aduca probleme peste viata omului.

Interviu: Bogdan Graur, consilier, http://InHimMinistry.com

–––––––

Cursul SOS sintetizeaza mai multe principii de baza pentru eliberare si vindecare interioara, punandu-le la dispozitia crestinilor pentru a-i ajuta sa ajunga cat mai aproape de starea ceruta Bisericii de a fi fara pata, fara zbarcitura, ci sfanta si fara prihana (Efeseni 5:27). Temele abordate sunt ccruciale: pocainta, acordarea de iertare altora, vindecarea arborelui generational, dezlegarea legaturilor nedumnezeiesti, legarea demonica si eliberarea de acestea, ruperea blestemelor, ungerea cu undelemn, vindecarea supranaturala.

Acceseaza si parcurge cursul SOS, gratuit: http://alfaomega.tv/viata-spirituala/eliberare/cursul-sos

Etichete: sos, eliberare, graur, inhimministry, mostenire generationala, consiliere

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Abuzul spiritual
  Abuzul spiritual
 • Sinuciderea
  Sinuciderea
 • Care e rolul mijlocirii in slujriea de vindecare-eliberare?
  Care e rolul mijlocirii in slujriea de vindecare-eliberare?
 • Cum sa traiesti ca fiinta sexuala intr-o lume pervertita sexual - de Titus Coltea
  Cum sa traiesti ca fiinta sexuala intr-o lume pervertita sexual – de Titus Coltea
 • SEMINAR INTREG GRATUIT pentru femei - Fete inarmate cu sabii - Lisa Bevere
  SEMINAR INTREG GRATUIT pentru femei – Fete inarmate cu sabii – Lisa Bevere
 • 7 motive pentru care creștinii ar trebui să plângă mai mult
  7 motive pentru care creștinii ar trebui să plângă mai mult
 • DURERILE NAȘTERII: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 3 52
  DURERILE NAȘTERII: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 3 52
 • Psalmul 91
  Psalmul 91

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/eliberare/6502-ce-faci-daca-anumite-probleme-se-repeta-simptomatic-in-viata-ta-bogdan-graur