PS Mihai: Cu discreție, pe străzile pribegiei, Dumnezeu se face părtaș soartei noastre

GMT -25 decembrie 20200

Fragmente din scrisoarea pastorală a PS Mihai, episcop greco-catolic de București (la acest link poate fi accesat: textul integral):

De mai bine de nouă luni viețile noastre au fost bulversate de virusul care atacă sănătatea, viața și ne ține departe unii de alții. Niciun cuvânt parcă nu mai oferă sens acestei aventuri teribile, care ne a pus în fața slăbiciunii noastre omenești. În aceste luni, tulburător de lungi, la fel ca timpul în care un copil așteaptă în sânul maicii sale un trup complet pentru a se putea naște, nu ne am putut întâlni decât fugitiv cu cei apropiați. Când ne puteam întâlni, prețuirea bucuriei de a fi împreună lăsa atât de mult de dorit. Lunga despărțire și frica de contagiere ne au permis, însă, vederea multor lucruri mici, al căror înțeles arată valoarea ființei noastre. Câte suflete generoase în spitale au îmbogățit lumea în aceste luni prin devotamentul lor! (…)

Întruparea și nașterea lui Hristos nu au fost o aventură de fațadă. „Născându-se din femeie și murind în grele chinuri înseamnă că smerenia și suferința au fost preferate”1 înaintea oricăror lucruri. Dumnezeu nu s-a prefăcut, a coborât între noi, s-a jertfit pentru mântuirea noastră ca să ne poată purta cu El în drumul Lui spre veșnicie. El a venit să poarte alături de noi nedreptatea lumii în suferința sa, tocmai de aceea, se naște în lume: pentru a da un nou curs vieții. Cu discreție, pe străzile pribegiei, Dumnezeu se face părtaș soartei noastre, „devine mic pentru ca noi să l putem înțelege”2.

Vestea nașterii lui Isus a fost oferită celor mai disprețuiți oameni din vremea lui. Păstorilor, simpli și umili, pe care societatea îi disprețuia, și regilor magi, străini, dar care „de la stea au învățat să se închine Soarelui dreptății”. Credința conferă, așadar, prin har, luciditate și discernământ. Unii creștini, sub pretextul că aduc cinstire familiei creștine și patriei, se folosesc de lozinca goală a tradiției pentru a-și ascunde pofta de stăpânire. Oamenii consumați de dorința de putere sfârșesc, din păcate, în curtea Celui rău. Ei vor „să aducă pe toată lumea la aceeași opinie prin orice mijloc de persuasiune, inclusiv manipularea deschisă sau clandestină. Acest model este acela al sistemelor totalitare și ideologice […] Adevărul lui Dumnezeu nu este un adevăr abstract… și face apel la o definiție complet diferită: Dumnezeu este izvorul vieții și al sensului acesteia! El nu poate fi umbră și întuneric. Din momentul în care îl eliberează pe om din minciună, El îl așază în lumina adevărului, permițându-i să se împărtășească din acest izvor veșnic al înțelepciunii sale”3. Deci, dacă adevărul lui Hristos ne face liberi, este pentru că Isus desființează voința de putere, înlocuind-o prin slujire și jertfă. De aceea, Isus nu a venit spre noi prin strategiile puterii și continuă să se descopere celor smeriți.

Pofta de putere face rău sufletelor simple și bune care caută, zi de zi, să apere prin viața lor moștenirea creștină de pe continentului nostru! Fără iubirea și respectul în Hristos totul poate deveni idolatrie. Unirea cu Roma a Bisericii românilor din Ardeal a conferit nației noastre beneficiul unei mai profunde trăiri în Isus și străduința pentru demnitatea libertății. Aceste lucruri au dat naștere mai târziu atașamentului firesc și corect față de națiune, ca slujire și devotament creștin, lucru care nu poate fi contestat.

Isus a fost prevestit de Isaia profetul ca „Domn al păcii”. El s-a născut și a venit să instaureze pacea, o pace pe care lumea n-o vrea, sub pretextul de a nu avea tulburări sau conflicte deschise. Ce ciudat este să vezi cum societatea secularizată de azi, care nu se sfiește să folosească minciuna pentru a și apăra interesele, pretinde creștinilor să tacă pentru a nu crea tulburări! Ei, bine, tocmai în aceste momente nesigure, când se proclamă îndepărtarea stărilor de conflict, Isus ne propune adevărata Lui pace. Pacea lui Isus „dezvăluie în orice caz minciunile noastre. Ea ne smulge din comoditate, conducându-ne la luptă, spre suferința pe care o implică adevărul. Doar așa poate lua naștere adevărata pace în comparație cu pacea aparentă, în spatele căreia se ascund fățărnicii și conflicte de toate felurile”4. (…)

Judecata lui Isus nu pune preț pe prejudecățile omenești și nu face caz de merite, așa cum le consideră în general lumea profană. Sfântul Părinte Papa a așezat Noul An 2021 sub oblăduirea Sfântului Iosif. Ascultător față de inspirațiile Cerului, convins că harul se desăvârșește în neputință, Dreptul Iosif s-a știut expune pentru a proteja pe copilul Isus și pe Maica Preacurată. Umilul tâmplar din seminția lui David ne poate călăuzi și pe noi prin întunericul încercărilor de față, fără să pierdem gustul încrederii și al speranței. (…)

+ MIHAI, episcop

1 Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, 235.

2 Joseph Ratzinger în dialog cu Peter Seewald, Dumnezeu și lumea. A crede și a trăi în epoca noastră, 390.

3 Jean-Marie Lustiger, Le choix de Dieu (Alegerea lui Dumnezeu), 355.

GMT -25 decembrie 20200

http://inliniedreapta.net/ps-mihai-cu-discretie-pe-strazile

Nimic nu va fi imposibil cu Dumnezeu

Crăciunul prin ochii mamelor

Articol de Jon Bloom

Scriitor, desiringGod.org

„Când a venit plinătatea timpului, Dumnezeu și-a trimis Fiul, născut din femeie” ( Galateni 4: 4 ). Dar puțini dintre mulți care se rugau și căutau sosirea lui Mesia l-au recunoscut când a venit. Modul și forma Adventului său, la fel ca punctul culminant al misiunii sale mântuitoare, aproximativ trei decenii mai târziu, nu se potriveau cu așteptările lor. Ambele au fost mai deranjante și mai minunate decât și-a imaginat nimeni. Crăciunul dovedește cu adevărat că „nimic nu va fi imposibil cu Dumnezeu” ( Luca 1:37 ) – ceva ce două mame, adolescenta Maria și Elizabeth de vârstă mijlocie, au asistat în moduri extraordinar de personale.

Luca spune poveștile îngerului Gavriil care a făcut diferite promisiuni divine lui Zaharia, referitor la Ioan Botezătorul și Mariei, cu privire la Isus Mesia. Fiecare raport spune despre modul în care acești sfinți au răspuns la Dumnezeu cu credință. Și răspunsurile sunt diferite. Cele două fire sunt frumos țesute împreună când Maria călătorește pentru a rămâne cu soția lui Zaharia, Elisabeta. În cele din urmă, vedem harul mântuitor al lui Dumnezeu manifestat în ambele.

Imaginați-vă o conversație între Maria și Elisabeta, la scurt timp după momentul uluitor în care, la întâlnirea pentru prima dată de când amândouă rămăseseră gravide în mod neașteptat, fiecare a izbucnit în închinare ( Luca 1: 39-55 ).


Cele două femei au stat o clipă lângă ușă, într-o tăcere sfântă, cu ochii lacrimi închiși unul pe celălalt în sfântă minune, cu mâinile pe abdomen ținând copii sfinți – burta Elisabetei umflată vizibil. Apoi, Elizabeth a repetat în liniște ceea ce Maria tocmai exclamase: „Sfânt este numele lui”.

Mary răsuflă greu și se așeză pe stâlpul ușii. O concepție miraculoasă nu-i scutea valurile de greață la începutul sarcinii. „O Maria! Vino să stai jos. La ce mă gândesc? ” Elizabeth o îndrumă spre un scaun lângă masă. „Trebuie să fii epuizat – și flămând! Când ai mâncat ultima dată? ”

– Azi dimineață, spuse Mary. Elizabeth avea deja două mici pâini pe un platou.

„Ei bine”, a spus Elizabeth, adăugând un ciorchine sănătos de struguri, „nu e de mirare că te simți slab!” Au fost adăugate câteva curmale și măsline, iar ea a pus vasul în fața tinerei mame, care nu avea încă șaisprezece ani. „Mânca!” a poruncit cu bunătate maternă, în timp ce toarnă două căni de apă. „Ai mers pe jos până la Nazaret?”

– Nu tot drumul, zâmbi Mary. „Domnul mi-a trimis câțiva străini amabili cu căruțe”.

În timp ce Elisabeta îi întindea ceașca lui Mary, ea a spus: „Trebuie să te fi luat, ce, patru zile?” Apoi s-a oprit și s-a uitat la Mary o clipă, nedumerită. „Ce te-a adus aici, Mary?”

„Mi s-a spus că aștepți și tu un copil”, a răspuns Mary, „și știam că tu, mai mult decât oricine, îl vei înțelege pe al meu. . . situatie.”

„Dar aproape nimeni nu știe că sunt însărcinată”, a spus Elizabeth. „Am păstrat secretul timp de cinci luni. Abia de curând am început să le spun altora. Cine din Nazaret ar putea să știe încă? ”

Mary a făcut o pauză și apoi a spus: „Mi-a spus un înger”.

Elizabeth zâmbi cu bună știință. „Ah, am avut un sentiment”, a spus ea. „A fost Gabriel?”

Ochii Mariei s-au mărit. „Da! A venit și la tine? ” ea a intrebat.

„Nu eu. Zaharia – când oferea tămâie în templu ”.

„Ce i-a spus lui Zaharia?”

– Ei bine, a spus Elizabeth, nu sunt sigură că am toată povestea încă. Zaharia nu a putut vorbi despre asta. ”

„Nu are voie să-ți spună?” a întrebat Mary.

„Nu, are voie ; pur și simplu nu- mi poate spune. Îngerul l-a făcut surd și mut. Zaharia poate scrie, dar nimeni care știe că ne așteptăm nu poate citi. Deci, tot ce știu este ceea ce am adunat din gesturile mâinilor și din citirea buzelor. Dar știu că îngerul Gabriel i-a apărut, i-a spus că vom avea un copil – după toți acești ani! – că trebuie să-l numim Ioan, că nu trebuie să bea vin sau băuturi tari și că va fi un profet ca Ilie. ”

Mary privi gânditoare în jos. Apoi, în liniște, aproape vorbindu-și, a spus: „Ilie. . . „Iată, îți voi trimite profetul Ilie”. . . ”

Elizabeth a luat citatul și l-a terminat, „. . . înainte să vină ziua cea mare și minunată a Domnului ”( Maleahi 4: 5 ). Au încuiat din nou ochii în minune sfântă și, din instinct, și-au așezat din nou mâinile pe abdomenele lor sfinte.

Apoi Elizabeth a spus: „De aceea a sărit, Mary!” A întins mâna lui Mary. „De aceea copilul meu John a sărit de bucurie când ți-am auzit vocea! El nu se bucura doar de vocea mamei Domnului nostru. El a simțit prezența Aceluia a cărui cale este să se pregătească! ” O altă tăcere sfântă. Mai multe lacrimi sfinte. Duhul Sfânt a fost puternic prezent.

„Ți-a dat îngerul un nume pentru fiul tău?” a întrebat Elizabeth.

„El a spus:„ Îi vei chema numele Iisus ”, a spus Maria. „Iisus . . . ” a savurat-o pe Elisabeta, „Numele lui Mesia este Isus. . . Domnul mântuiește . Desigur că acesta este numele său. ”

– Și numele tău de Ioan, spuse Mary. „Domnul este milostiv”. Elizabeth înclină capul pentru a opri lacrimile.

„Domnul este foarte, foarte milostiv, să acorde acestei bătrâne rușinate de sterilitate privilegiul de a-și aduce profetul în lume”. Apoi, privind înapoi în sus, a spus: „Și să o aduc pe foarte tânără mama Domnului meu. . . ” Apoi a lovit-o.

„Maria! Ai avut o nuntă și nu am auzit de asta? ”

„Nu”, a răspuns Mary, „încă sunt logodită – cu Iosif”. Elizabeth părea mai confuză. – Nu am fost cu Iosif sau cu niciun bărbat, spuse Mary încet. „Îngerul mi-a spus:„ Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea copilul care se va naște va fi numit sfânt – Fiul lui Dumnezeu. ‘”

Elizabeth rămase cu gura căscată de mirare. Apoi și-a dus mâna la gură și ochii ei au strălucit de bucurie. „ Asta a însemnat!” ea a spus.

„Ce?” a întrebat Mary.

Elisabeta a spus: „Acele cuvinte care s-au revărsat când te-am văzut:„ Binecuvântată este cea care a crezut că va avea loc împlinirea a ceea ce i s-a spus de la Domnul ”. Aș putea spune că Duhul Sfânt mă îndemna să vorbesc și acum știu pe deplin ce înseamnă aceste cuvinte: Ai crezut ! Ai crezut îngerul Domnului, chiar și atunci când ți-a spus că sarcina ta va fi un miracol – o sarcină ca nimeni altcineva nu a experimentat vreodată! ” Mary a zâmbit blând.

Ajungând din nou mâna Mariei, Elisabeta a spus: „Nu avem toți o credință atât de mare, Maria. Lui Zaharia nu se va deranja dacă vă spun asta. Așa cum am spus, nu știu încă toate detaliile, dar știu că îngerul l-a lovit pe Zaharia mut, deoarece, când a auzit mesajul îngerului, mi s-a părut incredibil. Adică suntem bătrâni . Nu mai speram. Oricum, Zaharia l-a interogat cumva pe Gabriel și a fost disciplinat ”.

Maria a zâmbit și a spus: „Când îngerul mi-a spus că ești însărcinată, el a spus:„ Căci nimic nu va fi imposibil la Dumnezeu ”.”

„El a spus asta?” a întrebat Elizabeth.

Mary a dat din cap și a spus: „A fost un dar pentru mine să știu că nu sunt singură – că există cineva care să înțeleagă pe mine. . . situatie. Dar cred că ar putea fi un dar și pentru voi, pentru a vă ajuta să știți că Dumnezeu este milostiv față de cei pe care îi cheamă să creadă ceea ce li se pare imposibil ”.

„O, Dumnezeu este milostiv”, a spus Elizabeth. Mai multe lacrimi. „Dar tu, scumpă Maria. Ne-am străduit să credem promisiunea lui Dumnezeu pentru ceea ce ni s-a părut imposibil. Dar ai crezut promisiunea lui Dumnezeu pentru ceea ce este cu adevărat imposibil pentru om. Nu trebuia să fii convins că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu.

„O Maria, binecuvântată ești tu printre femei. Și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și sfânt este numele său ”. Elizabeth se opri doar ca să o savureze din nou. „Iisus.”


Răspunsurile diferite ale lui Zaharia și ale Mariei la anunțurile lui Gabriel se potrivesc cu modelul țesut în Scriptură: sfinții care trăiesc momente glorioase de mare credință și momente inobile de poticnire, credință slabă. Și, de obicei, cu cât Scriptura ne spune mai multe despre viețile sfinților, cu atât avem mai multe șanse să le vedem trăind ambele feluri de momente. Ceea ce este o milă pentru noi, întrucât „toți ne împiedicăm în multe feluri” ( Iacov 3: 2 ) și știm cum este să strigăm: „Cred; ajută necredința mea! ” ( Marcu 9:24 ).

În acest Crăciun, oricare ar fi făgăduințele lui Dumnezeu în care vă luptați să credeți, amintiți-vă pe Isus – că Iehova salvează. Și amintiți-vă pe Ioan – că Iehova este milostiv. Și chiar dacă tu, la fel ca Zaharia, te străduiești să crezi promisiunea lui Dumnezeu pentru că pare imposibil să fie adevărat, Dumnezeu este în continuare milostiv cu tine, chiar dacă asta înseamnă că te disciplinează mai întâi pentru a te ajuta să vezi și să primești dragostea și îndurarea sa statornică.

Crăciunul ne amintește într-adevăr că „nimic nu va fi imposibil la Dumnezeu” ( Luca 1:37 ).Jon Bloom ( @Bloom_Jon ) este autor, președinte și cofondator al Desiring God. Este autorul a trei cărți, Not by Sight , Things Not Seen și Don’t Follow Your Heart . El și soția lui au cinci copii și își fac locuința în Orașele Gemene.

https://www.desiringgod.org/articles/n

Cea mai grea perioadă a anului

Durere și pierdere îndurerată la Crăciun

Articol de Vaneetha Rendall Risner

Colaborator obișnuit

Sezonul de Crăciun poartă mari așteptări. Așteptările care adesea seamănă mai mult cu imaginile Hallmark decât cu speranța liniștită de a sărbători nașterea lui Hristos. Imaginăm întâlniri festive cu familia și prietenii, cadouri înfășurate strălucitor sub copaci împodobiți și mese delicioase în jurul meselor cu cei dragi.

Cu toate acestea, pentru cei care au suferit pierderi, sărbătorile aduc deseori un sentiment de teamă. Îmi amintesc de norul care atârna deasupra mea când mă apropiam de primul Crăciun după moartea fiului meu. Lumea mea se oprise, dar toți ceilalți păreau să avanseze. Îmi amintesc descurajarea dinaintea sărbătorilor după diagnosticul meu de sindrom post-poliomielit, când mi s-a spus să nu împachetez cadouri, să cumpăr cadouri sau să mă distrez așa cum am avut în anii trecuți. Și mă cutremur când mă gândesc la cât de devastat m-am simțit în primul Crăciun după ce a plecat soțul meu, în timp ce mă învârteam din epava familiei noastre sparte. Bucuria pentru lume, în special lumea mea, părea imposibilă.

Într-un an ca al nostru, când pierderea și tristețea sunt de nedescris adânci pentru mulți, când ne-am pierdut sănătatea, visele, cei dragi, mijloacele de trai, sentimentul de siguranță, ne întrebăm cum am putea avea bucurie. Cuvintele lui John Piper ne oferă o punte:

Ocazional plângeți profund viața pe care sperați să o fi. Îndurerează pierderea. Simte durerea. Apoi spală-ți fața, ai încredere în Dumnezeu și îmbrățișează viața pe care ți-a dat-o.

Îmbrățișarea vieții pe care ne-a dat-o Dumnezeu este mult mai bună decât supraviețuirea. Este trăirea intenționată a prezentului, recunoașterea a ceea ce este greu și alegerea de a avea încredere în mijlocul acestuia. Este primitor acolo unde suntem în viață, în timp ce ne întristăm sincer ceea ce ne dorim să fie diferit. Ne confruntă și ne numește dezamăgirile, dar nu le lasă să ne definească.

Pierderea îndurerată și încrederea în Dumnezeu

Cum trecem de la îndurerarea pierderilor noastre la îmbrățișarea prezentului? Cea mai bună cale pe care o cunosc este prin sfânta practică a lamentării. Ideea plângerii a devenit mai populară în ultimii ani, dar uneori este interpretată greșit ca fiind supărată pe Dumnezeu, strigând orice vrem într-o furie mocnită. Pur și simplu, acesta este păcatul. Dar la cealaltă extremă, este și greșit să te întorci de la Dumnezeu dezamăgit, oferindu-i tratamentul tăcut.„În viața mea, lamentarea a fost un tovarăș pe drumul spre bucurie”.TweetDistribuiți pe Facebook

M-am îndepărtat de Dumnezeu în durerea mea după moartea fiului meu. Am simțit că Dumnezeu m-a dezamăgit și am ezitat să mă apropii de Cel care ar fi putut să-mi împiedice durerea. Nu credeam că prezența lui mă va mângâia. Deși pierderile mele nemulțumite mă înăbușeau, trecând în moduri distructive, petrecerea timpului cu el se simțea ca o corvoadă neatrăgătoare. Așadar, mi-am umplut durerea, crezând că cel mai bun mod de a supraviețui a fost să-mi ignor durerea. Și să-l ignore pe Dumnezeu.

Dar pe măsură ce distanța mea față de Dumnezeu a crescut, a crescut și golul meu. Mi-am dat seama că nu mai era nicăieri altundeva pentru că doar Isus avea cuvintele vieții. Așadar, m-am întors spre Dumnezeu și am stat cu el, cu Biblia deschisă, luptându-mă prin durerea mea. Am descoperit că Biblia ne modelează cum să ne plângem.

Apropierea cu durere

De-a lungul paginilor Scripturii, vedem cum să strigăm sincer Domnului nostru în durerea noastră. Dumnezeu vrea să ne apropiem de el ( Iacov 4: 8 ) și ne invită să ne revărsăm plângerile și necazurile ( Psalmul 142: 2 ).

Îi putem spune că am uitat ce sunt pacea și fericirea și că am pierdut speranța ( Plângeri 3: 17-18 ). Sau exprimați că nimic nu se simte în siguranță și nimeni nu pare să aibă grijă de noi ( Psalmul 142: 4 ). Cu toate acestea, suntem siguri că îi pasă de lacrimile și vărsăturile noastre ( Psalmul 56: 8 ), așa că îi putem cere cu îndrăzneală să ne izbăvească din apele potopului ( Psalmul 69: 13-14 ) și să ne audă dorințele și să ne întărească inimile ( Psalmul 10:17 ). Lamentul se încheie când ne declarăm încrederea în Dumnezeu ( Psalmul 28: 7 ) și ne amintim de tot ce a făcut în timp ce îi recităm promisiunile sale ( Psalmul 77: 11-14 ).

Psalmii plângerii sunt intens personali. Sunt la prima persoană – oameni care vorbesc direct cu Dumnezeu, nu despre el. Ei nu îl țin pe Dumnezeu la distanță, ci mai degrabă dovadă o încredere profundă în timp ce scriitorii își dezvăluie luptele interioare și exterioare.

Plângerea duce la promisiuni

În viața mea, lamentația a fost un tovarăș pe drumul spre bucurie. După ce m-am plâns lui Dumnezeu, am putut să aud și să îmbrățișez pe deplin promisiunile sale. Am mai multă încredere în Dumnezeu. Mă simt auzit și înțeles. Nu am resentimente mocnite ascunse sau indiferență întărită. Tânjesc să mă apropii de Dumnezeu, să-i experimentez confortul și liniștea. Isaia este cartea mea de mângâiere, unde Dumnezeu vorbește în mod direct poporului său, asigurându-ne că:

El este cu noi. „Nu te teme deoarece sunt cu tine; nu fiți consternat, pentru că eu sunt Dumnezeul vostru; Te voi întări, te voi ajuta ”( Isaia 41:10 ). „Când vei trece prin ape, voi fi cu tine” ( Isaia 43: 2 ).

El ne-a răscumpărat. „Ți-am șters păcatele ca un nor și păcatele tale ca o ceață; întoarce-te la mine, că te-am răscumpărat ”( Isaia 44:22 ).

El nu ne-a uitat. „Nu te voi uita. Iată, te-am gravat pe palmele mâinilor mele ”( Isaia 49: 15-16 ).

El ne va purta. „[Tu] ai fost purtat de mine înainte de nașterea ta, purtat din pântece; până la bătrânețea ta sunt eu și te voi purta până la părul cărunt ”( Isaia 46: 3-4 ).

Promisiunile lui Dumnezeu sunt extraordinare. Ei depind de promisiunea lui Emanuel, Mesia prezis de Isaia, care garantează că Dumnezeul nostru este cu noi. Nu vom merge niciodată singuri.

Primindu-l pe Immanuel în vale

Cum intrăm în acest sezon de Crăciun, când pierderea se simte vreodată prezentă, fără a ceda disperării? Cum găsim bucurie când puțin este așa cum era înainte și viața noastră se simte subțire și goală? Cum sărbătorim nașterea lui Hristos atunci când nimic din jurul nostru nu se simte sărbătoritor?„Nu este nevoie să vă strângeți bucuria de unul singur în acest Crăciun. Apropie-te de Domnul ”.TweetDistribuiți pe Facebook

Ne lamentăm. Citim Biblia, chiar și atunci când se simte uscată, căutând cuvinte care exprimă sentimentele noastre și cuvinte care declară promisiunile lui Dumnezeu. Ne rugăm, chiar și atunci când nu avem chef, chemându-l pe Dumnezeu în suferința noastră și ne îndepărtând de mânie sau indiferență. Nu ne îndreptăm privirea de la suferința noastră și nici nu o privim cu platitudini. Stăm cu Domnul nostru, împărtășind dezamăgirile și durerile noastre de inimă. Ne întristăm ceea ce a fost și îmbrățișăm ceea ce este, în timp ce medităm la marea lui dragoste pentru noi.

Și pe măsură ce facem aceste lucruri, ochii noștri vor fi deschiși spre adevărul cuvintelor lui Dumnezeu, promisiunile extravagante pe care ni le face și darul neprețuit al lui Hristos însuși.

Nu trebuie să strângeți bucurie de unul singur de Crăciunul acesta. Apropie-te de Domnul tău. Spune-i ce simți. Revarsă-ți inima spre el ( Psalmul 62: 8 ) și primește promisiunea și bucuria lui Emanuel, căci Dumnezeul nostru este cu adevărat alături de noi.Vaneetha Rendall Risner este autorul cărții Walking Through Fire: A Memoir of Loss and Redemption . Vaneetha și soțul ei Joel locuiesc în Raleigh, NC, unde scrie pe site-ul ei , încurajând cititorii să se întoarcă la Hristos în durerea lor.

https://www.desiringgod.org/articles/the-hardest-time-of-year

PÂNZA DE PAIANJEN — Ciprian I. Bârsan

Se spune că odată o femeie a fost urmărită prin pădure de niște infractori care voiau să o jefuiască. Femeia a intrat într-o peșteră, pe care a găsit-o în calea ei, cu speranța de a se ascunde și a nu fi găsită. Infractorii o căutau prin preajma peșterii iar ea le auzea vocile și pașii. […]

PÂNZA DE PAIANJEN — Ciprian I. Bârsan

Contează cu adevărat Nașterea Fecioară?

Contează cu adevărat Nașterea Fecioară?

Articol de Greg Lanier

Profesor, Seminarul Teologic Reformat

Sezonul Adventului crescendos cu nașterea lui Iisus a fecioarei Maria. Discuțiile incomode cu copiii despre definiția „fecioarei” deoparte, această afirmație – că Isus s-a născut dintr-o tânără nazareneană, dar nu ca urmare a relațiilor conjugale cu logodnicul ei, Iosif sau orice alt bărbat – este o afirmație centrală a Creştinism.

Este mărturisit în Crezul apostolilor („conceput de Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria”) și Crezul de la Niceea („s-a întrupat prin Duhul Sfânt și fecioara Maria”). Cu toate acestea, afirmația merge și mai înapoi.„Iisus – spre deosebire de orice alt om care a existat vreodată – s-a născut fără un tată uman”.TweetDistribuiți pe Facebook

Aristides (d. 134 d.Hr.) atestă că creștinii din zilele sale au afirmat că Iisus „dintr-o fecioară ebraică și-a asumat și s-a îmbrăcat cu carne” ( Apology §2), iar Ireneu (d. 130) afirmă: „Biserica. . . a primit de la apostoli și discipolii lor această credință. . . [inclusiv] nașterea dintr-o fecioară ”( Împotriva ereziilor 1.10).

Este vital, deci, ca în fiecare an să avem ocazia să reflectăm asupra acestui fapt uluitor, fundamental al creștinismului: Isus – spre deosebire de orice alt om care a existat vreodată – s-a născut fără un tată uman.

„Născut din Fecioara Maria”

Unde vedem acest lucru în Scriptură? Să începem cu prima parte a frazei crezale, „ născută din fecioara Maria”.

Deși Noul Testament învață în mod regulat dumnezeirea deplină a lui Isus , nu putem trece cu vederea accentul pus pe umanitatea sa. Pavel vorbește direct despre cum Isus a fost „ născut din femeie” ( Galateni 4: 4 ) și „ născut după asemănarea bărbaților” ( Filipeni 2: 7 ). El afirmă, de asemenea, că Isus este un al doilea și mai mare Adam ( Romani 5:14 , 19 ) și că este „ omul Hristos Isus” care mijlocește între Dumnezeu și oameni ( 1 Timotei 2: 5 ). Ioan, Pavel și autorul evreilor subliniază în mod similar modul în care Fiul divin „s-a făcut trup ” ( Ioan 1:14 ), „a venit în trup””( 1 Ioan 4: 2 ),„ s-a manifestat în trup ”( 1 Timotei 3:16 ) și„ a luat ”din„ carne și sânge ”( Evrei 2:14 ). Nașterea umană a lui Isus este esențială pentru Noul Testament.

A doua parte a expresiei, „născută din fecioara Maria ”, este bine stabilită în Evanghelii. Relatarea lui Luca despre vestirea lui Gabriel se repetă „fecioară” de două ori ( Luca 1: 26-27 ), iar răspunsul Mariei subliniază, de asemenea, modul în care nu a cunoscut un bărbat ( Luca 1:34 ). Gabriel oferă indicii revelatoare despre metafizica nașterii fecioare, prin faptul că Duhul Sfânt va „umbri” ( episkiazō grecesc ) pe Maria ( Luca 1:35 ). Acest verb este folosit în altă parte pentru manifestarea glorioasă a lui Dumnezeu pe pământ ( Matei 17: 5 ; Luca 9:34 ; Exodul 40:35 ), sugerând că Duhul lui Dumnezeu este agentul activ al creației speciale a corpului uman al lui Isus în pântec.

Matei este și mai accentuat în privința concepției virgine a lui Isus, începând cu genealogia. De aproape patruzeci de ori, Matei folosește un verb activ ( egennēsen ) pentru cum un bărbat „a născut” un alt bărbat din arborele genealogic ( Matei 1: 2-16 ). Chiar și în cele patru referințe la mame (Tamar, Rahab, Rut, Bat-Șeba), Matei încă folosește formula tatălui „născut” -fiu.

Dar pentru Isus, el rupe brusc tiparul. Spre deosebire de înainte, el nu spune că Iosif l-a „născut” pe Iisus. Mai degrabă, el folosește o formă pasivă ( egennēthē ) pentru a afirma cu exactitate că Isus „a fost născut” nu de Iosif, ci „de” Maria ( Matei 1:16 ). Și utilizarea pasivului înseamnă în continuare că Maria nu l-a „născut” pe Iisus, ci pe altcineva. Cine?

Matei răspunde în 1:18: „înainte ca [Maria și Iosif] să se reunească, s-a găsit că era însărcinată de la Duhul Sfânt”. Iosif este alarmat pentru că știe  nu a impregnat-o pe Maria. Pentru a preveni divorțul, îngerul îl asigură că copilul este „de la Duhul Sfânt” ( Matei 1:20 ). Și pentru a evita suspiciunile persistente cu privire la virginitatea Mariei, Matei confirmă că Iosif „nu a cunoscut-o până nu a născut” ( Matei 1:25 ).

Luca și Matei afirmă în mod repetat fraza „a fecioarei Maria” din crez. Faptul că narațiunile lor evidențiază diferite detalii (păstori, magi etc.), dar sunt uniți în acest punct arată că afirmația despre nașterea fecioară a lui Isus se întoarce chiar înainte de ei.

Cât de departe?

„Îi vor numi Immanuel”

În mod surprinzător, nașterea fecioară se întoarce la Vechiul Testament: „Toate acestea au avut loc pentru a împlini ceea ce Domnul spusese de către profet:„ Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor numi Emanuel ”( Matei 1: 22-23 ).

Această citație din Isaia 7:14 este bine cunoscută. Unii au speculat că Matei a inventat nașterea virgină pentru a fabrica o împlinire a profeției lui Isaia. Totuși, așa cum se arată mai sus, nașterea fecioară este atât de bine împletită în relatarea lui Matei, încât un text de dovadă a lui Isaia nu este, strict vorbind, necesar . Deci, ce funcție are Isaia 7:14 în poveste?„În timp ce Dumnezeu s-a înmulțit în pântecele unei fecioare, Isus a devenit semnul că mântuirea a sosit pentru poporul lui Dumnezeu”.TweetDistribuiți pe Facebook

Isaia 7-8 se ocupă de amenințarea reprezentată de puterile străine pentru poporul lui Dumnezeu. Isaia aduce avertisment și mângâiere regelui lui Israel, iar elementul central al acestor interacțiuni sunt trei copii numiți simbolic: Maher-shalal-hash-baz („viteza prăzii, prada se grăbește”), avertizarea judecății iminente ( Isaia 8: 3-4) ); Shear-Jashub („o rămășiță se va întoarce”), reiterând promisiunea lui Dumnezeu de restaurare viitoare ( Isaia 7: 3 ); și Immanuel („Dumnezeu cu noi”), indicând prezența susținătoare a lui Dumnezeu ( Isaia 7:14 ). Isaia oferă astfel de „semne” lui Israel ( Isaia 7: 10-11 ; 8:18 ) pentru a-i chema să se încreadă în Domnul ( Isaia 7: 98: 13-14 ).

Folosirea lui Isaia de către Matei, deci, nu este o dovadă simplistă a unei profeții de naștere virgină; mai degrabă, sugerează că prezența lui Dumnezeu este acum realizată chiar în copilul Hristos. O astfel de semnificație mai largă este confirmată de alte citate ale „împlinirii” Vechiului Testament din Matei în narațiunea sa despre naștere. Când citează profeția de la Betleem din Mica 5: 2 ( Matei 2: 5-6 ), el transmite modul în care Isus este păstorul-rege care aduce un nou exod .

Când îl citează pe Osea 11: 1 ( Matei 2: 14-15 ), El îl descoperă pe Isus ca „Fiul” suprem – întruchiparea lui Israel – pe care Dumnezeu îl eliberează din Egipt. Și când citează Ieremia 31:15 ( Matei 2:18 ), el ne amintește că atacul lui Irod asupra Betleemului continuă un tipar de persecuție violentă – și că eliberarea va veni ( Ieremia 31:16 ).

Pe scurt, citatul „Immanuel” al lui Matei – privit în contextul său propriu, precum și împreună cu celelalte citate ale acestuia din Vechiul Testament – arată că nașterea fecioară a lui Isus are o semnificație istorică-răscumpărătoare . Așa cum Dumnezeu enfleshed în pântecele unei fecioare, Isus a devenit semn că mântuirea a sosit pentru poporul lui Dumnezeu.

Advent uimitor

Bazându-ne pe aceasta, care putem spune că sunt implicațiile teologice ale nașterii virgine?

Dumnezeu își ține promisiunile. Referirea lui Matei la Isaia ne amintește de nenumăratele moduri în care Hristos aduce la îndeplinire profețiile Vechiului Testament. Iustin Martir și Origen au subliniat modul în care această împlinire a lui Isaia 7:14 dovedește veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu ( Dialog cu Trif 66, 84; Împotriva lui Celsus 1.35).

Isus este cu adevărat Fiul divin. Nașterea fecioară joacă un rol cheie în explicarea modului în care Isus este Fiul lui Dumnezeu. Părinții bisericii susțin în mod regulat că lipsa unui tată fizic, uman înseamnă că singurul tată adevărat – cel care „naște” pe Fiul – este Tatăl ceresc (de exemplu, Ireneu, împotriva ereziilor 19.3; Tertulian, împotriva lui Marcion 4.10.6 ). Poate că Isus însuși recunoaște acest lucru la vârsta de 12 ani, când îi respinge pe Maria și pe Iosif spunând că trebuie să fie în „casa Tatălui meu” ( Luca 2:49 ).

Isus este cu adevărat om, deși nu este „obișnuit”. Nașterea fecioară a lui Isus ajută, de asemenea, la menținerea unui echilibru strâns: el este nu numai Fiul divin, ci și pe deplin om. Substanța sa umană este derivată de la Maria, astfel încât să poată fi ispitit pe deplin la fel ca noi ( Evrei 4:15 ) și să ofere ispășire prin sânge ( Romani 3:25 ). Totuși, lipsa unui tată uman îl eliberează de „generația obișnuită” de Adam, care îi întinează pe toți cu păcatul ( Evrei 4:15 ; Westminster Confession of Faith 6.3), astfel încât să poată oferi ispășire pentru aleși ( Evrei 7:27 ).

Creștinismul este supranatural. În cele din urmă, nașterea virgină ne amintește că roca de bază a creștinismului este înfricoșarea miraculoasă a lui Dumnezeu triunitar în creație. Creștinismul și naturalismul nu pot coexista. Nașterea virgină nu poate fi explicată. Fie Duhul a conceput pe Fiul întrupat al Tatălui în pântecele fecioarei Maria – un dat unic al istoriei – fie nu avem niciun om-Dumnezeu ca Mântuitor.

Poate că cel mai bun memento al rădăcinilor antice ale acestei convingeri este în Luca 1:43 , când ruda Mariei, Elisabeta, o întâmpină ca „ mama Domnului meu ”. Maria este cu adevărat mama umană și o fecioară. Cu toate acestea, copilul supranatural din pântecele ei este – chiar ca un copil nenăscut – Domnul divin. Este o venire uimitoare.Greg Lanier (dr., Cambridge) este profesor asociat de Noul Testament la Seminarul Teologic Reformat din Orlando, unde locuiește împreună cu soția și cele trei fiice. Lucrarea sa despre Hristologia timpurie include metafore conceptuale divine și Hristologia Evangheliei lui Luca (T&T Clark, 2018), Is Jesus Cu adevărat Dumnezeu? (Crossway, 2020) și Corpus Christologicum (Hendrickson, 2021).

https://www.desiringgod.org/articles/

Dumnezeu se bucură să locuiască în noi

CEEA CE VOM CREDE ȘI VOM CREDE

22 decembrie 2020

Articol de Chris Bruno

Profesor, Bethlehem College & Seminary

Cred în Duhul Sfânt. Crezul Apostolilor )

„Cred în Duhul Sfânt”. Cu aceste cuvinte, Crezul Apostolilor ne introduce credința în persoana a treia a Treimii ca element esențial al credinței creștine. Spre deosebire de declarațiile despre Tatăl și Fiul, Crezul nu elaborează în mod explicit persoana și lucrarea Duhului.

Cei mai vechi părinți ai bisericii și-au concentrat cea mai mare parte a energiei pe definirea și apărarea înțelegerii corecte a persoanei și lucrării lui Hristos, așa că nu au acordat o atenție atât de strânsă persoanei sau lucrării Duhului Sfânt precum au făcut-o Hristologiei. Cu toate acestea, ei au recunoscut că Scripturile afirmă pe deplin zeitatea Duhului.

În Marea Comisie, Isus le poruncește ucenicilor săi să boteze în numele singular al Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Pavel închide 2 corinteni cu o binecuvântare care cere ca harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu ei ( 2 Corinteni 13:14 ). Toate cele trei persoane ale Trinității participă în mod egal la identitatea divină.

De aceea, alături de Dumnezeu Tatăl Atotputernic și de Isus Hristos Domnul nostru, credem în Duhul Sfânt. Și pentru a mărturisi credința noastră în Duhul Sfânt, trebuie să mărturisim atât zeitatea, cât și personalitatea Duhului Sfânt.

Persoană a Duhului Sfânt

Mulți creștini înțeleg personalitatea Tatălui și a Fiului fără dificultate. Chiar dacă avem neînțelegeri severe sau familii disfuncționale, majoritatea dintre noi putem înțelege ce înseamnă să fii tată sau fiu din cauza propriilor noastre experiențe în cadrul unei familii. Dar pentru mulți, Duhul Sfânt pare mai degrabă Forța din Războiul Stelelor , sau ca o idee eterică, decât o persoană care participă la părtășia Trinității alături de Tatăl și Fiul. Dar Scripturile ne învață că Duhul Sfânt nu este o forță impersonală sau vibrații bune pe care Isus le trimite poporului său. El este a treia persoană a Treimii, implicată intim atât în ​​lucrarea creației, cât și a mântuirii.

Unele grupuri, precum Martorii lui Iehova, ar putea argumenta că Duhul Sfânt nu este o persoană, ci reprezintă în schimb puterea lui Dumnezeu în lucru în lume. Dar toți creștinii ortodocși nu ar fi de acord cu acest lucru, iar Scriptura este foarte clară cu privire la această întrebare. Când Petru îl condamnă pe Anania pentru înșelăciunea sa când și-a vândut proprietatea, dar a păstrat o parte din încasări, Anania a fost vinovat că a mințit „Duhului Sfânt”, ceea ce, spune Petru, înseamnă să-l minți „lui Dumnezeu” ( Fapte 5: 3-4) ). În această scurtă replică, Petru afirmă atât zeitatea, cât și personalitatea Duhului Sfânt.„Duhul Sfânt este o persoană care interacționează cu noi în moduri personale”.TweetDistribuiți pe Facebook

Acest lucru este în concordanță cu ceea ce vedem în altă parte în Scriptură. Isus le spune ucenicilor săi că Tatăl va trimite un alt Ajutor, Duhul Sfânt. Duhul le-a învățat și le-a reamintit tot ceea ce Iisus le-a învățat ( Ioan 14:16 , 26 ). În scrisoarea sa către biserica din Efes, Pavel ne poruncește să nu întristăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ( Efeseni 4:30 ). Implicația este că Duhul este o persoană care interacționează cu noi în moduri personale.

În cele din urmă, în Fapte 7:51 , Ștefan îi condamnă pe mulți dintre colegii săi evrei pentru că au rezistat Duhului Sfânt, la fel cum au făcut strămoșii lor. Din aceasta, putem vedea că Duhul Sfânt este o persoană căreia i se poate împotrivi la un anumit nivel și care a lucrat atât în ​​epoca veche, cât și în cea a noului legământ.

Nu numai că suntem avertizați împotriva împotrivirii sau îndurerării Duhului, dar Noul Testament ne amintește și de lucrarea pozitivă a Duhului în numele nostru. De exemplu, Pavel ne încurajează în rugăciunile noastre, știind că „Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm pentru ce să ne rugăm așa cum ar trebui, dar Duhul însuși mijlocește pentru noi cu gemete prea adânci pentru cuvinte ”( Romani 8:26 ). Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia persoană a Treimii, care lucrează activ în numele poporului său.

Relația cu Tatăl și Fiul

Pe măsură ce biserica creștină clarifica tot mai mult ceea ce învață Scripturile despre natura Duhului Sfânt, a apărut o divizare între bisericile vorbitoare de greacă din Est și bisericile vorbitoare de latină din Occident. Aceasta a făcut parte dintr-o diviziune mai mare care a dus în cele din urmă la ceea ce se numește în mod obișnuit „Marea Schismă”, atunci când Episcopul Romei și Patriarhul Constantinopolului s-au excomunicat reciproc în 105 d.Hr. Principalul dezacord teologic dintre Est și Occident se referea la problema dacă Duhul Sfânt provine numai de la Tatăl sau de la Tatăl și de la Fiul său.

Crezul niceno-constantinopolitan a spus inițial că Duhul Sfânt provine de la Tatăl. Adică, în interiorul Trinității, Duhul Sfânt pleacă veșnic de la Tatăl. În secolul al VI-lea sau al șaptelea, unele biserici occidentale au început să adauge cuvintele „și Fiul” ( filioque în latină). Patriarhul Fotie I al Constantinopolului a condamnat această adăugire, dar în 1014 bisericile occidentale au adoptat-o ​​oficial, ceea ce a dus apoi la schisma din 1054. Această dispută cu privire la clauza filioque ne- ar putea părea irelevantă în biserica secolului XXI; cu toate acestea, există dovezi biblice bune pentru clauza filioque .

Dovezi pentru Filioque

De exemplu, în Ioan 15:26 , Isus le spune ucenicilor săi: „Când vine Ajutorul, pe care ți-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care vine de la Tatăl, va da mărturie despre mine”. Rețineți că Isus spune că va trimite Duhul, dar Duhul provine și de la Tatăl. El nu vorbește aici despre procesiunea eternă a Duhului Sfânt, dar acest lucru ne-ar putea oferi o fereastră a funcționării interne a Treimii.

Scripturile numesc, de asemenea, Duhul Sfânt „Duhul lui Hristos” ( Romani 8: 9 ), un indicator suplimentar despre modul în care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se relaționează între ei. Adică, împreună cu Tatăl, Hristos trimite Duhul în lume, astfel încât prezența lui Dumnezeu să fie mediatizată în primul rând prin prezența Duhului în această eră a noului legământ.

În cele din urmă, viziunea noii creații din Apocalipsa 22: 1 poate susține, de asemenea, filioque , pentru că acolo vedem „râul apei vieții, strălucitor ca cristalul, care curge din tronul lui Dumnezeu și al Mielului” Dacă apa reprezintă Duhul (așa cum face adesea apa în Scriptură, Ioan 7: 37-39 ), atunci el curge de pe tronul lui Dumnezeu Tatăl și al lui Hristos Mielul.

Duhul Tatălui și al Fiului

Aceste texte, și altele ca acestea, ne oferă un bun mandat teologic pentru a înțelege Duhul Sfânt ca provenind de la Tatăl și Fiul. El nu este o ființă mai mică, dar există, în schimb, o relație unică atât cu Tatăl, cât și cu Fiul în același timp. Prin urmare, reflecțiile lui Augustin din Orașul lui Dumnezeu au un puternic mandat biblic:

Ceea ce a vrut Domnul nostru să înțelegem când a suflat asupra ucenicilor Săi, spunând: „Primește Duhul Sfânt”, a fost că Duhul Sfânt este Duhul nu numai al Tatălui, ci și Duhul Singurului Fiu născut. Căci, de fapt, unul și același Duh este Duhul atât al Tatălui, cât și al Fiului – nu o creatură, ci Creatorul și formând împreună cu ei Treimea: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. (341)

„Duhul exultă asupra poporului său. Duhul se încântă în locuința Lui printre noi ”.TweetDistribuiți pe Facebook

Din eternitate, Duhul Sfânt provine atât de la Tatăl, cât și de la Fiul său. Relația sa cu Tatăl nu este separată de relația sa cu Fiul; în schimb, el se raportează atât la Tatăl, cât și la Fiul împreună. Astfel, filioque ne întărește înțelegerea unității Dumnezeului nostru triunitar. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt uniți în relațiile lor între ei și cu poporul lui Dumnezeu, în care se bucură.

Bucuria Duhului Sfânt

Țefania 3:17 spune: „Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, un puternic care va mântui; se va bucura de tine cu bucurie; te va liniști prin dragostea lui; el va exulta asupra ta cu cântări puternice ”. Acest verset este o fereastră uimitoare către bucuria lui Dumnezeu asupra poporului său, dar are o aplicație unică pentru bucuria Duhului Sfânt în această eră a noului legământ.

Amintiți-vă că prezența Domnului se găsește în poporul Său, în special prin Duhul care locuiește printre noi. Prin urmare, împlinirea Zefania 3:17 de astăzi este în prezența Duhului Sfânt în mijlocul poporului său. Duhul nu numai că i-a condus pe ucenici în tot adevărul și nu numai că ne ajută să ne rugăm mai bine decât știm, dar se bucură și de noi, poporul lui Dumnezeu, cântând.

Poate am putea spune chiar că aceasta face parte din mijlocirea Duhului pentru sfinți ( Romani 8:26 ). Cel puțin, putem vedea că Duhul Sfânt exultă asupra poporului său. Duhul se bucură în locuința sa printre noi. Acest lucru este remarcabil. Duhul Sfânt este pe deplin Dumnezeu, a treia persoană a Treimii, totuși se bucură de poporul său, iar oamenii lui se pot bucura acum de el.Chris Bruno ( @ chrisbruno1 ) este decan asociat și profesor asociat de Noul Testament și teologie biblică la Bethlehem College & Seminary . El este, de asemenea, directorul site-ului de intrare al site-ului Hawaii din Bethlehem College & Seminary.

https://www.desiringgod.org/articles/god-delights-t

Lucian Bălănescu: Despre Crăciun

ApologeticăEducatieOpinii 22 decembrie 2020  Niciun comentariuDoina Bejenaru

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ieslea.jpg

Există două mari viziuni prin care ne raportăm la realitate. Una în care pare că lumea este guvernată de o iarnă continuă și rece, fără niciun fel de scăpare, unde suferința și durerea nu au niciun sens. Alta în care dincolo de suferință și durere omul poate vedea lumina speranței.

În sprijinul primei viziuni, Richard Dawkins spune: „Nu există niciun spirit, forță conducătoare a vieții, nicio vibrație, apariție, influență, protoplasmă sau gelatină mistică. Viața este doar biți și biți și biți de informație digitală. Universul pe care îl observăm are exact proprietățile pe care ar trebui să le așteptăm dacă nu ar exista, în mod fundamental nici design, nici scop, nici rău, nici bine – nimic în afară de indiferență neîndurătoare”.

În Leul, Dulapul și Vrăjitoarea, scriitorul britanic C.S Lewis creează imaginea unei ierni continue sub magia nefastă a unei vrăjitoare. Tocmai asta îi spune domnul Tumnus micuței Lucy: În Narnia este tot timpul iarnă, niciodată crăciun. Crăciunul este în Narnia simbolul schimbării definitive, este triumful leului Aslan asupra vrăjitoarei. Este bucuria care aduce nădejde și transformare. Este reprezentarea celei de-a doua viziuni.

Pentru creștini crăciunul nu este sărbătoarea simpaticului moș crăciun și nici doar magia unor tradiții frumoase. Crăciunul reprezintă revoluția supremă care s-a produs în istoria umanității. Îl reprezintă pe marele Autor care se scrie pe Sine în poveste astfel încât să poată fi cunoscut de protagoniști. Crăciunul este promisiunea că iarna nu va domni veșnic. Că realitatea nu e creată doar din biți digitali.

Din acest motiv apostolul Ioan scrie în prologul poate celei mai frumoase opere din literatura antică următoarele cuvinte:

„A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.”

Crăciunul vorbește despre o venire. Venirea cuiva. Dar cum arată, care este natura Celui care vine? Ioan spune că Logosul s-a făcut trup și a locuit printre oameni. Cuvântul folosit de Ioan pentru locuit este același folosit pentru Cort. Logosul a venit să își instaleze cortul printre oameni. Dar ce simboliza cortul în Vechiul Testament? Era locul de întâlnire al oamenilor cu Dumnezeu. Era locul de întâlnire dintre cer și pământ. Era întâlnirea dintre sacru și profan cum s-ar exprima Mircea Eliade. Cortul era spațiul prezenței lui Dumnezeu. Locul în care iudeii își ispășeau păcatul. Era locul pocăinței și locul restaurării.

Dar de ce era nevoie de cort? De ce nu puteau oamenii să se apropie de Dumnezeu pur și simplu? Să se roage și să Li se răspundă? Răspunsul este simplu: din cauza categoriilor diferite. Omul este creatură, iar Dumnezeu este creator, este motivul pentru care această creatură există. Tot ceea ce ființează și poate fi cunoscut este cuplat în Dumnezeu. Iar creatura a hotărât să se decupleze. Păcatul lui Adam și al Evei înseamnă separare, despărțire. Izgonire. Asta a însemnat ieșirea din Eden. Efectele păcatului sunt imediate și catastrofice. Decizia omului de a se plasa pe sine deasupra lui Dumnezeu. Dar ce nu știa omul atunci este că orice decuplare de Dumnezeu însemnă categoric moarte. Nu există viață dincolo de Dumnezeu. Păcatul nu înseamnă altceva decât separare de Dumnezeu. Sfințenia, prin contrast, înseamnă separarea de păcat. Adică apropierea de Dumnezeu.

Separarea asta a fost una ontologică. Omul a fost izgonit din prezența lui Dumnezeu. S-a creat astfel această distanță între cer și pământ. Din acest motiv când Moise este pe Horeb, înțelege că nimeni nu poate să Îl vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Era nevoie de o imagine. De un spațiu de întâlnire. Ăsta este motivul pentru care Dumnezeu le-a oferit imaginea Cortului..

Crăciunul înseamnă, simplu, Dumnezeu vine să-și așeze Cortul printre noi.

Când Isus este în Templu și îi alungă pe cei care făceau comerț le spune iudeilor: distrugeți acest Templu și Îl voi ridica în trei zile. Se referea la Templul trupului său. Isus este cortul sau templul. Este prezenta Lui Dumnezeu venind în lume.  Isus este noul spațiu de închinare.

În Apocalipsa Ioan spune:

„Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Mesajul crăciunului este că Dumnezeu a venit. A venit la toți cei care Îl primesc. Cortul Lui nu mai este într-un loc. El este cortul. El este ușa oilor. Nu este ușa staulului. Este ușa oilor. Oile au acces la El. Este în proximitatea oricui vine la El prin credință și pocăință.

În toate religiile lumii antice sau moderne, inclusiv în ateism trebuie să demonstrezi că ești suficient de bun ca să îți primești verdictul. Crăciunul spune povestea Logosului care a venit ca noi să fim din nou uniți cu Dumnezeu. Iar tot ce pot să fac eu este să mă las schimbat de El.

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/22/lu

Avem cuvintele exacte ale lui Hristos sau o parafrază?

00:00-12: 52

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Abonati-va

mărSpotifyE-mail

Transcriere audio

Astăzi avem o întrebare cu adevărat importantă despre cum ar trebui să ne gândim la cuvintele consemnate ale lui Hristos în Bibliile noastre. Avem cuvintele reale ale lui Hristos sau avem o parafrază a ceea ce a spus el? Întrebarea este de la Reston, care locuiește în Newton, Iowa. „Pastorul Ioan, pe măsură ce continuu să studiez Biblia și, în special, textul și transmiterea propriu-zise a Bibliei în sine, continuu să mă confrunt cu o dezbatere asupra a două fraze latine: ipsissima verba („ chiar cuvintele ”) și ipsissima vox („ foarte voce ‘), sau esența cuvintelor. Dezbaterea este dacă scriitorii Evangheliei ne dau sau nu cuvintele exacte rostite de Hristos sau esența parafrazată a cuvintelor lui Isus. Tu ce crezi? Și ce legătură are aceasta cu interpretarea noastră biblică? ”

Această întrebare mă duce înapoi aproape cincizeci de ani la cei trei ani petrecuți la Universitatea din München din Germania, din 1971 până în 1974, lucrând la o disertație despre cuvintele lui Isus din Matei și Luca: „ Iubiți-vă dușmanii ”.

Ghici istorice

Pentru a scrie o disertație pentru o universitate germană în anii 1970 despre cuvintele lui Isus, trebuia să i se prezinte tot timpul această întrebare: Putem dezlipi straturile tradiției și să ne întoarcem la ipsissima verba lui Isus, chiar cuvintele lui Isus? Iisus? Așadar, a trebuit să mă cufund în genul de bursă care a dezvoltat metode pentru a ajunge la cuvintele lui Isus. Te-ai cufundat în aceste lucruri, pentru că așa s-a făcut munca pentru a îndepărta straturile și a încerca să ajungi la ipsissima verba .„Comunicarea sensului, intenției, este esențială. Cuvintele sunt mijloace în acest scop. ”TweetDistribuiți pe Facebook

Acum, dacă vă întrebați dacă am avut o criză de credință, s-ar putea să fiți surprinși de natura crizei. Nu a fost o criză a credinței mele în adevărul și valoarea Scripturii, ci o criză a credinței mele în adevărul și valoarea unei astfel de erudiții academice. Și chiar a fost o criză. Ce faceam? Și ce au făcut de două secole în această țară, Germania și peste tot, care a fost influențată de critici mai înalte?

A mers cam așa: articol după articol pe care l-am citit și carte după carte, a început și a fost pătruns de cuvintele probabil și probabil . Și totuși au avut tendința, la sfârșitul articolului, la sfârșitul cărții, să se îndrepte spre ceea ce s-au numit rezultatele asigurate ale studiilor critice. Și nu am putut vedea niciodată o cale clară. Cum ai ajuns de la toate acele probabile și toate acele probabile la așa-numitele „rezultate asigurate ale burselor”? Totul mi s-a părut a fi presupuneri istorice. Și, după părerea mea, nu erau deloc asigurați, deoarece erau construiți pe presupuneri, iar și iar și iar. Asta le-a dat aspectul de bursă.

Și în calitate de creștin care ajunsese să am încredere în Isus Hristos ca Domn, Mântuitor, comoară a vieții mele, care ieșise din Biblie cu dovezi atât de convingătoare în mintea și inima mea, atât de reale și de încredere, știam că trebuie să existe un un mod mai bun și un mod mai fiabil de a ajunge la o convingere cu privire la adevărul persoanei, la învățături, la lucrare și la cuvintele lui Isus.

Aceasta a fost criza: ceea ce era în joc pentru mine nu era dacă Hristos era real și Noul Testament era adevărat. Ceea ce era în joc era dacă vreun misionar își va da viața pentru presupuneri. Adică, într-adevăr, cărturari, hai. Ce se va întâmpla duminică dimineață cu pastorii care cred ceea ce crezi tu, care nu cred ceea ce nu crezi, care se ocupă de Biblie așa cum crezi? Nu se va întâmpla nimic. Asta se va întâmpla. Nu ar putea exista misionari; nimeni nu își va da viața pentru acest tip de presupuneri. Deci, acesta este fundalul. Asta mi-a venit în minte când am citit această întrebare.

Ce a spus Isus

Permiteți-mi să spun trei lucruri despre ipsissima verba , chiar cuvintele lui Isus. În primul rând, nu știm ce limbă a vorbit Isus în fiecare conversație și în fiecare moment de predare din viața sa. El putea vorbi în greacă, putea vorbi în aramaică, putea vorbi în ebraică, dar există dovezi foarte bune că cel puțin o parte din timp (majoritatea cărturarilor ar spune de cele mai multe ori; aici se întâmplă un pic de presupuneri) ) vorbea în aramaică, limbajul semitic obișnuit din Galileea și Iudeea de atunci. Unele dintre dovezile acestui fapt sunt că scriitorii Evangheliei păstrează unele dintre cuvintele sale aramaice:

Și aceste resturi din aramaică au făcut ca majoritatea cărturarilor să spună că probabil vorbea de cele mai multe ori în aramaică, care era o limbă semitică – era legată de ebraică și foarte asemănătoare cu ebraica din Iudeea și Galileea de atunci. Aceasta înseamnă că probabil nu avem cuvintele lui Isus tot timpul pentru că el nu vorbea în greacă, iar ceea ce avem este grecesc. Noul Testament a fost scris inițial în greacă și l-am citit în traducerile noastre. Și așa, chiar dacă a predat uneori în greacă, ceea ce ar putea avea, cititorii de engleză de astăzi nu au cuvintele pentru că citesc engleza.

Aceasta este prima observație: probabil că nu avem ipsissima verba pentru că el vorbea în aramaică și nimeni nu citește aramaica când citesc astăzi Noul Testament grecesc, care este modul în care a fost scris.

Ce a vrut să spună Isus

A doua observație: ceea ce este esențial pentru a ne conecta în mod fiabil cu mintea lui Hristos – ceea ce el intenționa cu adevărat să comunice atunci când a predat – nu sunt chiar cuvintele, ci chiar sensul, chiar intenția pe care a avut-o atunci când a comunicat cu orice cuvinte a folosit. Comunicarea sensului, intenției, este esențială. Cuvintele sunt mijloace în acest scop. Iată un exemplu: Ce se întâmplă dacă ai trimis un prieten să mă întrebe dacă am crezut că ar trebui să cumperi un abonament la un anumit serviciu video? Și vă raportează, în scris, într-un e-mail: „John a spus:„ Da, sunt sigur că ar fi o mare utilizare a banilor tăi. ”” Acum, acestea sunt chiar cuvintele mele, dar dacă aș fi avut sarcastic le-a spus prietenului tău, așa: „Da, sunt sigur ar fi o mare utilizare a banilor tăi. ” Sensul, intenția cuvintelor mele, este „Nu fi prost. Nu vă risipiți banii pentru abonamentul respectiv ”.

Deci, ideea este următoarea: s-ar putea ca însăși cuvintele mele să nu poarte sensul meu. Oamenii trebuie să realizeze acest lucru despre limbă. Semnificația și limbajul nu sunt aceleași și trebuie să fim atenți la modul în care limba comunică intenția. Vreau să știu ce a vrut să spună Isus – ce a vrut el să înțeleg. Fie că am chiar cuvintele lui sau nu este relativ lipsit de importanță în comparație cu acestea: Sunt cuvintele pe care le-a folosit Dumnezeu pentru a comunica sensul lui Isus care a făcut asta pentru noi?

Al doilea punct, deci, este că nu trebuie să presupunem că este mai bine să avem cuvintele lui Isus decât să avem o interpretare exactă și fidelă a sensului și a minții lui Hristos, garantată de Dumnezeu în inspirația Scripturilor .

Carta infailibilă a Bisericii

Iată a treia observație: Biblia însăși ne prezintă o doctrină, o învățătură, despre propria inspirație a lui Dumnezeu și veridicitatea și fiabilitatea ei, care ne asigură nu cuvintele mai puțin importante ale lui Isus în aramaică sau greacă sau ebraică, ci o comunicare adevărată și de încredere a ceea ce a vrut să spună Isus – ceea ce a intenționat să comunice cu cuvintele pe care le-a folosit.„Însuși Dumnezeu a planificat ca pentru noi să fie păstrată o scriere fidelă, adevărată și infailibilă”.TweetDistribuiți pe Facebook

Avem acest lucru comunicat cu adevărat și fidelitate în limba Scripturii, greacă și ebraică? Și răspunsul este da. Și am încercat să-mi adun toate gândurile despre aceste lucruri – despre modul în care știm că Biblia este adevărată – într-o carte scrisă acum câțiva ani, numită O glorie particulară: modul în care Scripturile creștine își dezvăluie adevărul lor complet . Recomand asta. Dacă vrei să aprofundezi modul în care cred că Biblia se arată adevărată, acolo încerc să spun tot ce am înțeles.

Iar argumentul meu este că Dumnezeu a oferit o Scriptură auto-autentificată, care permite celui mai simplu credincios, prin Duhul Sfânt, prin semnele și dovezile divine ale Scripturii în sine, să știe că este adevărat și să știe cu atâta încredere încât își pot da viața în mod just pentru acest adevăr.

Permiteți-mi să închei cu un paragraf din acea carte despre mesajul lui Isus în Noul Testament în special.

[Isus] a venit să depună mărturie despre adevăr ( Ioan 18:37 ) cu toată autoritatea lui Dumnezeu ( Ioan 17: 2 ; Matei 28:18 ). El a planificat și s-a pregătit pentru ca acel adevăr și autoritate să fie păstrat printr-o bandă de apostoli pe care îi va călăuzi prin propriul său Duh în tot adevărul necesar pentru întemeierea și păstrarea bisericii sale ( Ioan 14: 25-26 ; 16: 12– 14 ; Efeseni 2:20 ; 1 Corinteni 2:13 ). În perfectă armonie cu voința lui Dumnezeu pentru Hristos și cu voința lui Hristos pentru această biserică, acești purtători de cuvânt și-au pus învățăturile în scris cu un simț sobru și conștient că ceea ce au scris pentru biserică ar fi hristosul ei infailibil până când Iisus va veni din nou. ( A Peculiar Glory , 124)

Așadar, concluzionez că, în cea mai mare parte, a nu avea cuvintele sale nu este o pierdere pentru biserică, deoarece el însuși a planificat să fie păstrat pentru noi o scriere fidelă, adevărată și infailibilă a ceea ce dorea să fie comunicat.John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. El este autorul a peste 50 de cărți , inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cel mai recent Providence .ÎNTREBAȚI-L PE PASTORUL IOAN

UITĂ-TE LA CARTEDiferența dintre păcat, păcate și greșeliCare este diferența dintre păcat, păcate și greșeli în Biblie?John Piper17 AcțiuniARTICOLPlăcere oamenilor care îi place lui DumnezeuNu toate persoanele plăcute acceptă dorințele și cerințele altora. De asemenea, cei evlavioși se străduiesc să mulțumească, dar cu motive foarte diferite.Marshall SegalAcțiuni de 2,2K

Dumnezeu este cel mai slăvit în noi
când suntem cel mai mulțumiți în El

Aflați mai multe despre Dorința lui Dumnezeu 

DORIND PE DUMNEZEU

https://www.desiringgod.org/interviews/do-we-have-the-exact-words-of-christ-or-a-paraphrase?utm

JOHN PIPER

Suferința m-a vindecat

18 DECEMBRIE 2020

Articol de Mark Talbot

Profesor, Wheaton College

În introducerea unei noi traduceri a Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu a lui Atanasie , CS Lewis a observat că „fiecare epocă are propria sa perspectivă. Este deosebit de bun la a vedea anumite adevăruri și este în mod special susceptibil să facă anumite greșeli. ” Una dintre cele mai omniprezente greșeli din epoca noastră este că noi, în Occident, credem că, pur și simplu pentru că suntem creștini, Dumnezeu ne va feri de multă suferință.

Cu toate acestea, Scriptura este plină de suferința sfinților lui Dumnezeu. Firul său roșu șerpuiește Biblia de la începutul ei până aproape de sfârșitul ei, clarificând faptul că Dumnezeu lucrează adesea în și prin suferința sfinților săi, mai degrabă decât să-i ferească de ea.„Dumnezeu lucrează adesea în și prin suferința sfinților săi, mai degrabă decât să-i ferească de ea”.TweetDistribuiți pe Facebook

Cu toate acestea, chiar și atunci când ne dăm seama de acest lucru, de multe ori ne gândim încă la suferință ca la ceva rău care trebuie doar să fie tolerat, mai degrabă decât ceva bun care trebuie să fie binevenit. Deci, aceste cuvinte ne pot surprinde: „Vi s-a dat nu numai privilegiul de a vă încrede în Hristos, ci și privilegiul de a suferi pentru el” ( Filipeni 1:29 NLT ). Putem conveni cu ușurință că credința – „încrederea în Hristos” – este un privilegiu și un dar, dar este mult mai greu pentru noi să fim de acord că și suferința ar putea fi.

Cum poate fi aceasta? Răspunsul la această întrebare necesită să știm ce este suferința și cum ne afectează.

Ce este Suferința

Suferim ori de câte ori experimentăm ceva care este suficient de neplăcut sau de dăunător încât să vrem să se termine. Cu cât este mai neplăcută sau dăunătoare o experiență, cu atât suferim mai mult. A fi batjocorit pentru că ești creștin este un mod de a suferi pentru Hristos, chiar dacă este o suferință destul de blândă; pierderea locului de muncă din cauza credinței este o suferință mai mare; și a fi torturat pentru că a fost martor fidel la adevărul lui Dumnezeu – așa cum a fost Ieremia – este și mai rău.

Aceeași scară se aplică problemelor fizice. Dacă aveți o durere de cap ușoară și doriți să nu o faceți, atunci suferiți ușor. Dacă aveți o migrenă care v-a lăsat să vă geme pe stomac în pat, atunci suferiți mai mult. Și dacă aveți o durere de cap despărțitoare despre care știți că este cauzată de o tumoare cerebrală inoperabilă care probabil vă va ucide, atunci probabil că suferiți profund.

Ce face suferința

Ceea ce ne șochează este că Biblia ne spune că ar trebui să ne bucurăm de suferința noastră. Două pasaje se remarcă. Iacov 1: 2–4 declară:

Numărați toată bucuria, fraților mei, când întâlniți încercări de diferite feluri, pentru că știți că încercarea credinței voastre produce statornicie. Și lăsați statornicia să aibă efectul său deplin, astfel încât să fiți desăvârșiți și completi, lipsiți de nimic.

În mod similar, Pavel în Romani 5: 3-5 susține,

Ne bucurăm de suferințele noastre, știind că suferința produce rezistență, iar rezistența produce caracter, iar caracterul produce speranță, iar speranța nu ne face rușine, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat .

Aceste pasaje subliniază faptul că experiența noastră de diferite tipuri de greutăți poate produce schimbări importante în noi.

REZISTENȚĂ

În primul rând, încurajează dezvoltarea statorniciei sau a rezistenței în fața dificultăților. Iacov ne îndeamnă să lăsăm statornicia „să aibă efectul său deplin”, astfel încât să „putem fi perfecți și complecți, lipsiți de nimic”, în timp ce Pavel explică încă câteva schimbări pe care le poate aduce suferința rămasă statornică sau durabilă.

CARACTER

În al doilea rând, statornicia produce caracter . Caracterul rezultă din faptul că personalitățile noastre sunt testate și testate în diferite moduri. Suferința durabilă ne maturizează, astfel încât să începem să vedem viața diferit. Evaluăm semnificația și valoarea evenimentelor care ne lovesc în moduri noi și mai profunde.

De exemplu, un psalmist declară că suferința lui l-a determinat să înceapă să vadă și să iubească cuvântul lui Dumnezeu pentru ceea ce este de fapt:

Te-ai purtat bine cu robul Tău,
     Doamne, după cuvântul tău. . . .
Înainte să fiu afectat, m-am rătăcit,
     dar acum îți țin cuvântul.
Ești bun și faci bine. . . .
Este bine pentru mine că am fost chinuit,
     ca să pot învăța statutele tale.
Legea gurii tale este mai bună pentru mine
     decât mii de bucăți de aur și argint. . . .
Știu, Doamne,. . . că cu credincioșie m-ai chinuit. ( Psalmul 119: 65 , 67-68 , 71-72 , 75 )

„Deși corpul meu este rupt, spiritul meu a fost vindecat prin darul suferinței mele”.TweetDistribuiți pe Facebook

Într-un alt caz, Pavel îl laudă pe Dumnezeu ca fiind „Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toată suferința noastră, pentru ca noi să putem mângâia pe cei aflați în orice suferință, cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. ” Pavel și-a dat seama că necazurile pe care le-a trăit el și Timotei în Asia, care i-au condus la disperarea vieții însăși, i-au învățat să se bazeze doar pe Dumnezeu. De asemenea, i-a pregătit să-i ajute pe alții să suporte cu răbdare propria lor suferință ( 2 Corinteni 1: 3-11 ). Experiențe de acest gen l-au învățat pe Pavel că absolut nimic nu îi poate separa pe creștini de dragostea lui Hristos ( Romani 8: 31-39 ).

SPERANŢĂ

În al treilea rând, aceste dificultăți de dezvoltare a caracterului, ne spune Pavel, produc speranță . Și speranța, scrie Pavel, „nu ne face rușine, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” Pavel aflase că iubirea fermă a lui Dumnezeu pentru noi devine de fapt mai clară pentru noi prin suferință.

Cu toate acestea, sunt și mai multe aici. Neplăcerile și nocivitatea suferinței ne determină să nu ne mulțumim cu satisfacțiile minore ale vieții. Ne încurajează să tânjim după ceea ce va aduce numai întoarcerea lui Dumnezeu la sfârșitul istoriei.

Acest lucru este evidențiat în Evrei 11 . De exemplu, Avraam s-a supus când Dumnezeu i-a spus să-și părăsească patria și să se îndrepte spre un loc pe care să-l primească ca moștenire, chiar dacă, în timp ce ieșea, nu știa unde se duce. Și în timp ce Dumnezeu a promis că Avraam va moșteni acest loc, el, fiul său Isaac și nepotul său Iacov și-au trăit întreaga viață fără să-l primească. Ni s-a spus că „au murit cu credință”, nu au primit lucrurile făgăduite, ci doar „le-au văzut și le-au salutat de departe”, trăind întotdeauna ca „străini și exilați pe pământ”. Acest lucru i-a determinat să caute o patrie care urma să vină, să „dorească o țară mai bună, adică una cerească”, să aștepte cu nerăbdare orașul care la sfârșitul timpului va coborî din cer – un oraș „care are fundații, al căror proiectant și constructor este Dumnezeu ”(Evrei 11: 8-16 ; vezi Apocalipsa 21: 2 , 10 ).

Au învățat că „aici nu avem oraș durabil, ci căutăm orașul care va veni” ( Evrei 13:14 ). Rătăcirea lor fără adăpost i-a împiedicat să-și construiască viața pe nisip. În schimb, ei au zidit pe Stânca lui Hristos, pe Cel care urma să vină ( Matei 7: 24-27 ; 1 Corinteni 10: 4 ).

Vindecat prin suferință

Când am suferit un accident paralizant la 17 ani, căzând la o jumătate de metru de pe un leagăn asemănător lui Tarzan, tot felul de plăceri banale care mă distraseră au căzut, determinându-mă să mă concentrez asupra relației mele cu Dumnezeu. Și până în prezent, paralizia mea mă concentrează, alungând distracțiile.

Deși corpul meu este rupt, spiritul meu a fost vindecat prin darul suferinței mele. Accidentul meu și toate celelalte suferințe pe care le-am cunoscut mi-au dat o slujire și, astfel, privilegiul unei vieți abundente în profunzime și sens. Suferința ta poate face același lucru și pentru tine.Mark Talbot (dr., Universitatea din Pennsylvania) este profesor asociat de filosofie la Wheaton College, unde a predat din 1992. Domeniile sale de expertiză academică includ teologia filosofică, psihologia filosofică, David Hume, Augustine și Jonathan Edwards. El este, de asemenea, autorul cărții Când dispar stelele: ajutor și speranță din poveștile suferinței din Scriptură . Mark și soția sa, Cindy, au o fiică și trei nepoți.

https://www.desiringgod.org/articles

Vine bucuria după suferință sau în ea?

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Transcriere audio

Întrebarea de astăzi ne vine de la un ascultător pe nume Matt, care ne-a trimis acest e-mail. „Bună, pastor John, și vă mulțumesc că mi-ați luat întrebarea. Știu că adesea vorbești despre bucurie în suferință, așa cum a făcut Pavel. Și asta mă conduce la întrebarea mea. În Psalmul 30: 5 , psalmistul spune că bucuria se găsește pe cealaltă parte a suferinței – plânsul durează noaptea, „dar bucuria vine odată cu dimineața”. Dar mărturia lui Pavel în Noul Testament susține că a găsit bucurie împreună cu suferința sa. El a spus acest lucru în 2 Corinteni 6:10 , vorbind despre a fi „mâhnit, dar totdeauna bucuros”. Deci, bucuria urmează suferinței? Sau există bucurie în interiorul suferinței? Și s-a schimbat ceva în noul legământ? ”

Mama mea a fost ucisă într-un accident de autobuz în Israel în 1974. Aveam 28 de ani. Cumnatul meu m-a sunat și mi-a spus că mama mea a murit, iar tatăl meu a fost grav rănit și s-ar putea să nu reușească. Atât știa el. M-ar ține la curent. Am închis telefonul și i-am spus lui Noël ce mi-a spus. M-am dus în dormitor, am îngenuncheat lângă pat și am plâns mult timp.

Stânca bucuriei creștine

Și în plânsul meu – în plânsul meu ; simultan, nu secvențial – mă bucuram. Plânsul se datora, desigur, durerii copleșitoare a durerii și pierderii – pierderea masivă a celui pe care eu atât de mult îl prețuiam.

Bucuria a fost aceasta: „Mulțumesc că am avut o mamă atât de uimitoare. Mulțumesc că mi-ai dat-o timp de 28 de ani. Mulțumesc că, evident, nu a suferit prea mult. Mulțumesc că este în rai și nu în iad. Mulțumesc pentru nenumăratele amabilități pe care mi le-a arătat crescând. Mulțumesc că tatăl meu este încă în viață; te rog să-l salvezi. Mulțumesc că o voi revedea. Mulțumesc, Iisuse, că ai murit pentru noi și ai acoperit păcatul ei, păcatul meu și păcatul lui ”. Fiecare amintire dulce care mi-a căzut în minte a făcut ca lacrimile să curgă mai mult și bucuria să aibă un gust mai dulce.

Deci, dincolo de orice umbră de îndoială în mintea mea, nu este vorba dublă să spun „întristat, dar totdeauna bucurându-se” – întristat, totuși mereu, chiar în întristarea, bucurându-se ( 2 Corinteni 6:10 ). Nu e prost; asta nu este dublă vorbire. Aceasta este realitatea simultană. L-am gustat.„Stânca bucuriei este scufundată în durere, dar nu este dislocată, răsturnată sau înlăturată”.TweetDistribuiți pe Facebook

Și totuși, este la fel de adevărat că noaptea mea de plâns ar lăsa loc, în timp util, unei bucurii fără lacrimi. La asta cred că înseamnă psalmistul când spune că bucuria urmează durerii. Există valuri de întristare, durere și pierdere care se sparg, valuri mari care se sparg, peste stânca de neclintit a bucuriei creștine, iar aceste valuri scufundă râsul în val. Îl poți simți: ploaia în creștere a plânsului care răsare neinvitat din inima ta. Dar nu dislocă stânca, iar valurile se retrag în timp util, iar stânca străluceste din nou în lumina soarelui fără lacrimi.

Pavel și psalmii

Acum, nimeni nu ar trebui să acorde nicio atenție la ceva ce tocmai am spus, cu excepția cazului în care există o bază biblică bună pentru aceasta. Experiența nu rezolvă lucrurile pentru noi, așa că permiteți-mi să testez ceea ce tocmai am descris drept experiența mea cu unele Scripturi. Psalmul 30: 5 spune:

Mânia [lui Dumnezeu] este doar pentru o clipă,
     iar favoarea sa este pentru o viață întreagă.
Plânsul poate întârzia pentru noapte,
     dar bucuria vine odată cu dimineața.

Iar Psalmul 126: 5-6 spune:

Cei care seamănă în lacrimi
     vor secera cu strigăte de bucurie!
Cel ce iese plângând,
     purtând sămânța pentru semănat,
va veni acasă cu strigăte de bucurie,
     aducându-și snopii cu el.

În mod clar există o experiență cu lacrimi urmată secvențial de strigăte de bucurie. Și Matt se întreabă dacă există un conflict între acest lucru și 2 Corinteni 6:10 , care spune că suntem „întristați, dar totdeauna ne bucurăm”. Deci, avem lacrimi urmateprin strigăte de bucurie în Psalmul 30: 5 , care este secvențial, iar bucuria este întotdeauna întristată în 2 Corinteni 6:10 , care este simultană. în

Deci, Matt se întreabă dacă diferența se datorează faptului că unul este înaintea lui Hristos – înainte de noul legământ, întreabă el – și altul vine după Hristos, după lucrarea de pe cruce. De aceea există o diferență între Psalmi și 2 Corinteni? Și răspunsul este nu, nu de aceea. Știm asta pentru că aceeași realitate secvențială descrisă de Psalmi este experimentată în Noul Testament.

Munca bucuriei

Să ne uităm la câteva dintre acestea, pentru că, chiar și când ne uităm la secvență, constatăm că în această descriere secvențială a dureros, atunci bucuros există și bucurie în durere.

Deci, să luăm Ioan 16:20 , unde Isus spune: „Adevărat, cu adevărat vă spun, veți plânge și vă veți plânge. . . . Vei fi întristat, dar tristețea ta se va transforma în bucurie ”. Aceasta este secvențială: „Pentru că mor și apoi trăiesc din nou” – apoi el face comparația – „vei avea bucurie”. Dar iată ce spune el. Aceasta este analogia pe care o face:

Când o femeie naște, are durere pentru că i-a sosit ceasul, dar când a născut copilul, nu-și mai amintește de angoasă, de bucurie că o ființă umană s-a născut pe lume. ( Ioan 16:21 )

Există tristețe în angoasa durerilor de travaliu, urmată de bucurie. Acum, angoasa nu se datorează necredinței. Angoasa se datorează durerii: sezonul durerii cedează copilului în brațe și aduce un sezon de bucurie fără lacrimi.

Dar chiar și în strigătele durerii de muncă, există ceea ce Pavel numește bucuria speranței. El spune în Romani 12:12 : „Bucură-te în speranță”. Și în Romani 5: 2-3 spune: „Ne bucurăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Nu numai asta, ci ne bucurăm suferințele noastre”. Deci, el i-a pus pe cei doi laolaltă în Romani 5: 2-3 . Ne bucurăm de suferințele noastre – durerile noastre de muncă, ați putea spune – pentru că toată suferința creștină este ca a naște: Dumnezeu o face să aducă „o greutate eternă a gloriei”, spune el în 2 Corinteni 4:17 . Deci, există atât tristețe și bucurie secvențiale, cât și simultane.

Pavel dă un alt exemplu de întristare și bucurie secvențială și simultană. Când creștinii au murit în Tesalonic, Pavel a scris în 1 Tesaloniceni 4:13 : „Nu vrem să fiți neinformați, fraților, despre cei care dorm [adică cei care au murit], ca să nu vă întristați ca alții fă cine nu are nicio speranță ”. În mod clar, se întristează; se întristează pentru pierderea persoanei iubite. Dar va veni ziua când acele lacrimi nu vor mai curge așa – acea secvență. Există durerea și pierderea copleșitoare și plânsul și apoi vine sezonul acolo unde s-a terminat.„Vătămarea și bucuria nu sunt contrare; nu sunt contrare. Pot exista în același timp. ”TweetDistribuiți pe Facebook

Dar chiar și acum, până în acea zi de lipsă de lacrimi, lacrimile nu sunt asemenea celor care nu au nicio speranță. Și consider că asta înseamnă ceea ce Pavel a spus în Romani 5: 2 : „Ne bucurăm în speranță”. Speranța gloriei nu contrazice lacrimile care curg în același timp al bucuriei speranței. Nici măcar nu usucă lacrimile – nu imediat. Dar bucuria noastră este neclintită, nemișcată de lacrimi. Stânca bucuriei este scufundată în durere, dar nu este dislocată, răsturnată sau înlăturată.

Fiecare lacrimă ștearsă

Iată un alt pasaj care poate da cheia modului în care pot exista atât experiențe secvențiale, cât și simultane de durere și bucurie. Ioan descrie epoca care va veni în Apocalipsa 21: 4 astfel: „El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nici nu va mai fi jale, nici plâns, nici durere, pentru că lucrurile de odinioară au avut a murit.”

Deci, aici spune că există o secvență de durere-bucurie între această vârstă decăzută și acea vârstă perfectă. Aici există suferință și durere și acolo avem bucurie. Aceasta este epoca lacrimilor, a dolului și a plânsului. În acea epocă, toate lacrimile vor fi șterse – nu mai plânge, nu mai durere.

Dar observați că lacrimile sunt corelate cu moartea: „[Dumnezeu] va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi”. Iar plânsul este corelat cu durerea: „nici plânsul, nici durerea”. Consider că acest lucru înseamnă că lacrimile creștine și plânsul creștin nu se datorează pierderii speranței și nici datorită dislocării bucuriei de neclintit. Mai degrabă, lacrimile se datorează morții, iar plânsul se datorează durerii; plângem pentru că doare. Există durere reală în lume – durere fizică, durere emoțională – și nu există oprire a lacrimilor, nu? Când vin, vin. Nu spuneți: „Oh, nu ar trebui să le am.” Nu, doare. Doare. Iar durerea și bucuria nu sunt contrare; nu sunt contrare. Ele pot exista în același timp. Asta creează experiența secvențială a durerii și bucuriei.

Bucuria creștină nu înseamnă că nu simțim durere. Și când o simțim, vin lacrimi. Nu ne hotărâm să vină; doar vin. Iar psalmistul spune: „Vor fi șterse”. Și Pavel spune: „Ei pot scufunda pentru un timp chipul strălucitor și râsul bolovanului bucuriei în Hristos, așa cum o fac valurile în creștere, dar nu dislocă stânca bucuriei”. Ne întristăm, dar ne bucurăm mereu.John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. El este autorul a peste 50 de cărți , inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cel mai recent Providence .

https://www.desiringgod.org/interviews/does-joy-c

Ultimii copii ai sindromului Down

Testarea prenatală schimbă cine se naște și cine nu. Acesta este doar începutul.
părinte cu mâna pe cap de fată tânără

Un nou ghid pentru a trăi schimbările climatice. Robinson Meyer vă aduce cele mai mari idei și cele mai importante informații pentru a vă ajuta să înfloriți pe o planetă în schimbare.

Fotografii de Julia Sellmann


Efoarte puține săptămâni sau cam asa ceva, Grete FALT-Hansen primește un telefon de la un străin pune o întrebare pentru prima dată: Ce este place să ridice un copil cu sindromul Down?

Uneori, apelantul este o femeie însărcinată, care decide dacă va avorta. Uneori, un soț și o soție sunt pe linie, cei doi în dezacord agonizant. Odată, își amintește Fält-Hansen, un cuplu așteptase ca screening-ul prenatal să revină normal înainte de a anunța sarcina prietenilor și familiei. „Am vrut să așteptăm”, le spuseră celor dragi, „pentru că dacă ar avea sindromul Down, am fi avortat”. L-au sunat pe Fält-Hansen după ce s-a născut fiica lor – cu ochi înclinați, nas aplatizat și, cel mai inconfundabil, copia suplimentară a cromozomului 21 care definește sindromul Down. Se temeau că prietenii și familia lor ar crede acum că nu-și iubesc fiica – atât de grele sunt judecățile morale care însoțesc dorința sau dorința de a aduce pe lume un copil cu dizabilități.

https://audm.herokuapp.com/player-embed/?pub=atlantic&articleID=last-children-down-syndrome

Toți acești oameni iau legătura cu Fält-Hansen, o profesoară de 54 de ani, pentru că ea conduce Landsforeningen Downs Syndrom sau Asociația Națională a Sindromului Down din Danemarca și pentru că ea însăși are un fiu de 18 ani, Karl Emil, cu sindrom Down. Karl Emil a fost diagnosticat după ce s-a născut. Își amintește cât de fragil se simțea în brațele ei și cât de îngrijorată era de sănătatea lui, dar, mai ales, își amintește: „Am crezut că era atât de drăguț”. La doi ani după ce s-a născut, în 2004, Danemarca a devenit una dintre primele țări din lume care a oferit screening-ului prenatal al sindromului Down pentru fiecare femeie însărcinată, indiferent de vârstă sau de alți factori de risc. Aproape toate mamele în așteptare aleg să susțină testul; dintre cei care primesc un diagnostic de sindrom Down, mai mult de 95% aleg să avorteze.

Danemarca nu este la suprafața sa deosebit de ostilă pentru handicap. Persoanele cu sindrom Down au dreptul la asistență medicală, educație, chiar și bani pentru pantofii speciali care se potrivesc picioarelor lor mai largi și mai flexibile. Dacă îi întrebi pe danezi despre sindrom, este probabil ca aceștia să-i aducă pe Morten și Peter, doi prieteni cu sindromul Down care au jucat în programe TV populare unde au spart glume și au disecat jocuri de fotbal. Cu toate acestea, un golf pare să separe atitudinile exprimate public și deciziile private. De când a fost introdus screeningul universal, numărul copiilor născuți cu sindrom Down a scăzut brusc. În 2019, doar 18 s-au născut în întreaga țară. (Aproximativ 6.000 de copii cu sindrom Down se nasc în SUA în fiecare an.)https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Fält-Hansen se află în poziția ciudată de a conduce o organizație care ar putea avea din ce în ce mai puțini membri noi. Scopul conversațiilor sale cu părinții așteptați, spune ea, nu este să-i influențeze împotriva avortului; susține pe deplin dreptul unei femei de a alege. Aceste conversații sunt menite să completeze textura vieții de zi cu zi care lipsește atât din clișeul bine intenționat că „persoanele cu sindrom Down sunt întotdeauna fericiți”, cât și din litania posibilelor simptome oferite de medici la diagnostic: dizabilitate intelectuală, tonus muscular scăzut, defecte cardiace, defecte gastro-intestinale, tulburări imune, artrită, obezitate, leucemie, demență. S-ar putea să spună că, da, Karl Emil poate citi. Caietele sale sunt pline de poezii scrise cu scrierea sa atentă și robustă. Avea nevoie de terapie fizică și de vorbire când era tânăr. Iubește muzica – ochelarii cu margele aurii sunt modelați după vedeta sa populară daneză preferată. Uneori devine ciudat, la fel ca toți adolescenții.

Un apel telefonic se poate întinde în mai multe; unii oameni vin chiar să-l întâlnească pe fiul ei. La final, unii se alătură asociației cu copilul lor. Alții, de care nu mai știe niciodată.

Acești părinți vin la Fält-Hansen pentru că se confruntă cu o alegere – una făcută posibilă prin tehnologia care privește ADN-ul copiilor nenăscuți. Sindromul Down este numit frecvent „canarul din mina de cărbune” pentru reproducerea selectivă. A fost una dintre primele afecțiuni genetice care a fost examinată în mod obișnuit în uter și rămâne cea mai îngrijorătoare din punct de vedere moral, deoarece este printre cele mai puțin severe. Este foarte compatibil cu viața – chiar și o viață lungă și fericită.

Forțele progresului științific merg acum spre teste din ce în ce mai multe pentru a detecta condiții genetice din ce în ce mai mari. Progresele recente în genetică provoacă anxietăți cu privire la un viitor în care părinții aleg ce fel de copil să aibă sau nu. Dar acel viitor ipotetic este deja aici. A fost aici de o întreagă generație.

Fält-Hansen spune că apelurile pe care le primește sunt legate de informații, ajutând părinții să ia o decizie cu adevărat informată. Dar sunt și momente de căutare, de a pune întrebări fundamentale despre părinți. Te-ai întrebat vreodată, am întrebat-o, despre familiile care ajung să aleagă avortul? Simți că nu ai reușit să demonstrezi că viața ta – și viața copilului tău – merită să o alegi? Mi-a spus că nu se mai gândește la asta așa. Dar la început, a spus ea, și-a făcut griji: „Și dacă nu le place fiul meu?”

•••

În ianuarie, am luat un tren dinspre Copenhaga spre sud, în micul oraș Vordingborg, unde Grete, Karl Emil și sora lui de 30 de ani, Ann Katrine Kristensen, m-au întâlnit la gară. Cei trei formau o falangă de paltoane întunecate care fluturau salut. Vremea era tipică lunii ianuarie – rece, cenușie, blustery – dar Karl Emil m-a dus la înghețată, unde a vrut să-mi spună că îi cunoaște pe angajați. Aroma lui preferată de înghețată, a spus el, era lemnul dulce. „E foarte danez!” Am spus. Grete și Ann Katrine au tradus. Apoi s-a îndreptat spre un magazin de îmbrăcăminte pentru bărbați și a început o conversație cu funcționarul, care tocmai îl văzuse pe Karl Emil intervievat la un program danez pentru copii cu prietena sa, Chloe. „Nu mi-ai spus că ai o prietenă”, s-a tachinat funcționarul. Karl Emil a râs, răutăcios și mândru.

Ne-am așezat la o cafenea, iar Grete i-a dat telefonul lui Karl Emil pentru a se ocupa în timp ce vorbeam în engleză. A făcut selfie-uri; mama, sora și eu am început să vorbim despre sindromul Down și despre programul de screening prenatal al țării. La un moment dat, lui Grete i s-a amintit de un documentar care stârnise un strigăt în Danemarca. Ea și-a recuperat telefonul pentru a căuta titlul: Død Over Downs („Sindromul Moarte până la Down”). Când Karl Emil i-a citit peste umăr, fața lui s-a mototolit. S-a ghemuit în colț și a refuzat să ne privească. Înțelesese, evident, și suferința îi era limpede pe față.

https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Grete și-a ridicat ochii spre mine: „El reacționează pentru că poate citi”.

„Trebuie să fie conștient de dezbatere?” Am întrebat, ceea ce mi s-a părut pervers chiar să spun. Deci, este conștient că există oameni care nu doresc să se nască oameni ca el?Da, a spus ea; familia ei a fost întotdeauna deschisă cu el. În copilărie, era mândru că are sindromul Down. A fost unul dintre lucrurile care l-au făcut unic pe Karl Emil. Dar, în adolescență, a devenit enervat și jenat. Și-a dat seama că este diferit. „De fapt, el m-a întrebat, la un moment dat, dacă din cauza sindromului Down uneori nu a înțeles lucrurile”, a spus Grete. „Tocmai i-am spus sincer: da.” Pe măsură ce îmbătrânește, a spus ea, și-a făcut pace cu asta. Acest arc mi s-a părut familiar. Este arcul creșterii, în care siguranța noastră de sine în timp ce copiii mici se răstoarnă în furtunile adolescenței, dar în cele din urmă, sperăm, ajungem să acceptăm cine suntem.Dintr-o dată, o nouă putere a fost împinsă în mâinile oamenilor obișnuiți – puterea de a decide ce fel de viață merită adus pe lume.

Deciziile pe care părinții le iau după testarea prenatală sunt private și individuale. Dar când deciziile se învârtesc atât de covârșitor într-o direcție – de a avorta – pare să reflecte ceva mai mult: o judecată întreagă a societății cu privire la viața persoanelor cu sindrom Down. Asta am văzut reflectat pe chipul lui Karl Emil.

Danemarca este neobișnuită pentru universalitatea programului său de screening și pentru exhaustivitatea datelor sale, dar modelul ratelor ridicate de avort după diagnosticul sindromului Down este valabil în toată Europa de Vest și, într-o oarecare măsură mai mică, în Statele Unite. În țările bogate, pare a fi simultan cel mai bun și cel mai rău moment pentru sindromul Down. O mai bună îngrijire a sănătății are mai mult decât dublarea speranței de viață. Un acces mai bun la educație înseamnă că majoritatea copiilor cu sindrom Down vor învăța să citească și să scrie. Puțini oameni vorbesc public despre dorința de a „elimina” sindromul Down. Cu toate acestea, alegerile individuale se adună la ceva foarte apropiat de asta.

În anii 1980, pe măsură ce screeningul prenatal pentru sindromul Down a devenit obișnuit, antropologul Rayna Rapp i-a descris pe părinții de la frontiera tehnologiei reproducerii drept „pionieri morali”. Dintr-o dată, o nouă putere a fost împinsă în mâinile oamenilor obișnuiți – puterea de a decide ce fel de viață merită adus pe lume

.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Domeniul medical s-a luptat, de asemenea, cu capacitatea sa de a oferi această putere. „Dacă nimeni cu sindrom Down nu ar fi existat vreodată sau ar exista vreodată – este un lucru teribil? Nu știu ”, spune Laura Hercher, consilier genetic și directorul cercetării studenților de la Sarah Lawrence College. Dacă luați complicațiile de sănătate legate de sindromul Down, cum ar fi probabilitatea crescută de debut precoce cu Alzheimer, leucemie și defecte cardiace, ea mi-a spus: „Nu cred că cineva ar argumenta că acestea sunt lucruri bune”.

Dar ea a continuat. „Dacă lumea noastră nu ar avea oameni cu nevoi speciale și aceste vulnerabilități”, a întrebat ea, „ne-ar lipsi o parte din umanitatea noastră?”

•••

În urmă cu șaizeci și unu de ani, la Copenhaga a avut loc primul test prenatal cunoscut pentru o tulburare genetică din lume. Pacienta era o femeie în vârstă de 27 de ani, purtătoare de hemofilie, o tulburare de sângerare rară și severă, transmisă de la mame la fii. Ea a născut deja un băiețel, care a trăit doar cinci ore. Obstetricianul care a născut copilul, Fritz Fuchs, i-a spus să se întoarcă dacă va rămâne vreodată gravidă. Și în 1959, conform studiului de caz publicat, ea s-a întors, spunând că nu ar putea trece cu sarcina dacă ar avea un alt fiu.

Fuchs se gândise la ce să facă. Împreună cu un citolog numit Povl Riis, el experimentase folosirea celulelor fetale care pluteau în lichidul amniotic galben care umple uterul pentru a determina sexul unui copil. Un băiat ar avea un risc de 50% de moștenire a hemofiliei; o fată nu ar avea aproape niciun risc. Dar mai întâi aveau nevoie de lichid amniotic. Fuchs a introdus un ac lung în abdomenul femeii; Riis a studiat celulele la microscop. Erafată.

https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Femeia a născut o fiică câteva luni mai târziu. Însă, dacă bebelușul ar fi fost băiat, ea era pregătită să facă avort – ceea ce era legal în legislația daneză la acea vreme pe „motive eugenice” pentru fetușii cu risc de boli psihice sau fizice severe, conform articolului Riis și Fuchs care descrie cazul. Ei au recunoscut posibilul pericol de a băga un ac în abdomenul unei femei însărcinate, dar au scris că este justificat „deoarece metoda pare să fie utilă în eugenie preventivă”.

Acest cuvânt, eugenie , evocă astăzi imagini specifice și urâte: sterilizarea forțată a celor „blocați” în America de la începutul secolului al XX-lea, care la rândul său a inspirat igiena rasială a naziștilor, care au gazat sau au ucis alte zeci de mii de oameni cu dizabilități, mulți dintre ei copii. Dar eugenia a fost odată o căutare științifică principală, iar eugenicienii credeau că îmbunătățesc omenirea. Și Danemarca s-a inspirat din SUA și a adoptat o lege de sterilizare în 1929. În următorii 21 de ani, 5.940 de persoane au fost sterilizate în Danemarca, majoritatea fiindcă erau „retardate mental”. Cei care au rezistat sterilizării au fost amenințați cu instituționalizarea.

Eugenia din Danemarca nu a devenit niciodată la fel de sistematică și violentă ca în Germania, dar politicile au ieșit din obiective de bază similare: îmbunătățirea sănătății unei națiuni prin prevenirea nașterii celor considerate a fi poveri asupra societății. Termenul de eugenie a scăzut în cele din urmă din favoare, dar în anii 1970, când Danemarca a început să ofere teste prenatale pentru sindromul Down mamelor cu vârsta peste 35 de ani, a fost discutat în contextul economisirii banilor – ca și în cazul în care, costul testării a fost mai mic decât aceea de instituționalizare a unui copil cu dizabilități pe viață. Scopul declarat a fost „prevenirea nașterii copiilor cu dizabilități severe, pe tot parcursul vieții”.

POVEȘTI CONEXE

Și acest limbaj s-a schimbat de mult; în 1994, scopul declarat al testării a devenit „să ofere femeilor o alegere”. Activiști precum Fält-Hansen s-au împins înapoi împotriva modalităților subtile și nu atât de subtile prin care sistemul medical încurajează femeile să aleagă avortul. Unii părinți danezi mi-au spus că medicii au presupus automat că vor dori să programeze un avort, ca și cum nu ar exista cu adevărat altă opțiune. Acest lucru nu mai este cazul, spune Puk Sandager, specialist în medicină fetală la Spitalul Universitar Aarhus. Cu zece ani în urmă, medicii – în special medicii mai în vârstă – erau mai predispuși să se aștepte ca părinții să înceteze, mi-a spus ea. „Și acum nu ne așteptăm la nimic”. Asociația Națională a Sindromului Down a lucrat, de asemenea, cu medicii pentru a modifica limba pe care o folosesc la pacienți – „probabilitate” în loc de „risc, „„ Aberație cromozomială ”în loc de„ eroare cromozomială ”. Și, desigur, spitalele conectează acum părinții care se așteaptă cu oameni precum Fält-Hansen pentru a purta acele conversații despre cum este să crești un copil cu sindrom

Down.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Poate că toate acestea au avut un anumit efect, deși este greu de spus. Numărul de copii născuți de părinți care au ales să continue o sarcină după un diagnostic prenatal de sindrom Down în Danemarca a variat de la zero la 13 pe an de când a fost introdus screeningul universal. În 2019, au fost șapte. (Alți unsprezece copii s-au născut din părinți care fie au refuzat testul, fie au obținut un fals negativ, ceea ce face numărul total de copii născuți cu sindrom Down anul trecut 18)

De ce atât de puțini? „Privind din exterior, o țară precum Danemarca, dacă doriți să crească un copil cu sindrom Down, acesta este un mediu bun”, spune Stina Lou, un antropolog care a studiat modul în care părinții iau decizii după un diagnostic prenatal al unui anomalie fetală. Din 2011, s-a încorporat în unitatea de medicină fetală de la Spitalul Universitar Aarhus, unul dintre cele mai mari spitale din Danemarca, unde a făcut umbră lui Sandager și altor medici.

Conform orientărilor din 2004, tuturor femeilor însărcinate din Danemarca li se oferă un screening combinat în primul trimestru, care include teste de sânge și o ecografie. Aceste date, împreună cu vârsta maternă, sunt utilizate pentru a calcula șansele sindromului Down. Pacienților cu probabilitate ridicată li se oferă un test de diagnostic mai invaziv folosind ADN fie din celulele fetale care plutesc în lichidul amniotic (amniocenteză), fie din țesutul placentar (eșantionarea villusului corionic). Ambele necesită lipirea unui ac sau cateter în uter și prezintă un risc mic de avort spontan. Mai recent, spitalele au început să ofere teste prenatale neinvazive, care utilizează fragmente de ADN fetal care plutesc în sângele mamei. Această opțiune nu a devenit populară în Danemarca, totuși, probabil pentru că testele invazive pot prelua o suită de tulburări genetice pe lângă sindromul Down. Mai multe boli excluse, mai multă liniște sufletească

.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Dar Lou a fost interesat de vremurile în care testele nu au oferit liniște sufletească, când, de fapt, au oferit contrariul. Într- un studiu pe 21 de femei care au ales avortuldupă un diagnostic prenatal al sindromului Down, ea a constatat că au avut tendința de a-și baza deciziile pe scenariile cele mai nefavorabile. O copie suplimentară a cromozomului 21 poate provoca o varietate de simptome, a căror gravitate nu este cunoscută până la naștere sau chiar mai târziu. Majoritatea persoanelor cu sindrom Down învață să citească și să scrie. Alții sunt nonverbali. Unii nu au defecte cardiace. Alții petrec luni sau chiar ani în și din spital pentru a repara o valvă cardiacă. Majoritatea au sisteme digestive sănătoase. Altora nu au terminațiile nervoase necesare pentru a anticipa mișcările intestinale, necesitând mai multe intervenții chirurgicale, posibil chiar și o pungă stomatologică sau scutece. Femeile care au ales avortul se temeau de cele mai grave rezultate posibile. Unii chiar au întristat posibilitatea de a avorta un copil care ar fi putut avea o formă ușoară de sindrom Down. Dar, în cele din urmă, Lou mi-a spus, „incertitudinea devine prea mare”.

Stina Lou, antropolog
Stina Lou, antropolog, studiază deciziile pe care vi le iau părinții după un diagnostic prenatal al unei anomalii. (Julia Sellmann)

Acest accent pus pe incertitudine a apărut atunci când am vorbit cu David Wasserman, un bioetician la Institutul Național de Sănătate al SUA, care, împreună cu colaboratorul său Adrienne Asch, a scris unele dintre cele mai pronunțate critici ale avortului selectiv. (Asch a murit în 2013.) Ei au susținut că testarea prenatală are ca efect reducerea unui copil nenăscut la un singur aspect – sindromul Down, de exemplu – și determinarea părinților să judece viața copilului numai în acest sens. Wasserman mi-a spus că nu crede că majoritatea părinților care iau aceste decizii caută perfecțiunea. Mai degrabă, a spus el, „există o profundă aversiune la risc”.

Este greu de știut cu siguranță dacă oamenii din studiul lui Lou au decis să abandoneze din motivele pe care le-au dat sau dacă acestea au fost justificări retrospective. Dar atunci când Lou a intervievat părinții care au făcut alegerea neobișnuită de a continua o sarcină după diagnosticul sindromului Down, ea i-a găsit mai dispuși să îmbrățișeze incertitudinea.

Părinții copiilor cu sindrom Down mi-au descris procesul inițial de doliu pentru copilul pe care credeau că îl va avea: copilul pe care urmau să-l meargă pe culoar, care urma să absolvească facultatea, care urma să devină președinte. Nimic din toate acestea nu este garantat cu niciun copil, desigur, dar, deși majoritatea părinților trec printr-o realiniere lentă a așteptărilor de-a lungul anilor, testarea prenatală a fost o scădere rapidă a dezamăgirii – toate acele vise, oricât de nerealiste, se evaporă deodată. Și apoi medicii vă prezintă o listă lungă de afecțiuni medicale asociate cu sindromul Down. Gândiți-vă în acest fel, sora lui Karl Emil, Ann Katrine, a spus:

„Nimeni nu ar avea un copil”, a spus Grete.

•••

Un efect deosebit al programului de screening universal al Danemarcei și al ratei ridicate de avort pentru sindromul Down este că un număr destul de mare de copii născuți cu sindrom Down sunt născuți de părinți care au primit în esență un fals negativ. Rezultatele lor de screening din primul trimestru au declarat că șansele lor erau foarte mici – atât de scăzute încât nu au nevoie de teste de urmărire invazive. Pur și simplu au continuat cu ceea ce credeau că este o sarcină obișnuită. Cu alte cuvinte, la fel ca și cuplul consiliat cu Grete, aceștia sunt părinți care ar fi putut alege să avorteze, dacă ar fi știut.

https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

A doua zi după ce am cunoscut-o pe Grete, am participat la o întâlnire a grupului local cu sindromul Copenhaga Down. Femeia care m-a invitat, Louise Aarsø, avea o fetiță de 5 ani, cu sindrom Down, Elea. Aarsø și soțul ei făcuseră alegerea neobișnuită de a renunța la screening. Deși susțin dreptul la avort, știau că vor dori să aibă copilul în ambele sensuri. La întâlnire, două din celelalte șapte familii mi-au spus că screening-ul prenatal a sugerat cote extrem de mici. La naștere, au fost surprinși. Câțiva alții au spus că au ales să continue sarcina, în ciuda unei probabilități mari de sindrom Down. Ulla Hartmann, al cărui fiu Ditlev avea 18 ani, a menționat că s-a născut înainte de începerea programului național de screening. „Suntem foarte recunoscători că nu am știut, pentru că am avut doi băieți gemeni când am rămas însărcinată cu Ditlev și chiar nu cred că am fi fost: „Bine, hai să luăm această provocare când avem maimuțele astea în perdele”, mi-a spus ea. „Dar crești cu provocarea.”

Daniel Christensen a fost unul dintre părinții cărora li s-a spus că șansele sindromului Down sunt foarte mici, ceva de genul 1 din 1.500. El și soția sa nu au fost nevoiți să facă o alegere și, când se gândește la asta, a spus: „ceea ce mă sperie cel mai mult este de fapt cât de puțin știam despre sindromul Down” Care ar fi fost baza alegerii lor? Fiul lor August are acum 4 ani, cu o soră geamănă, despre care Christensen a spus pe jumătate în glumă că este „aproape normal”. Ceilalți părinți au râs. „Nimeni nu este normal”, a spus el.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Apoi femeia din dreapta mea a vorbit; mi-a cerut să nu-i folosesc numele. Purta o bluză verde, iar părul ei blond era tras într-o coadă de cal. Când ne-am întors cu toții către ea, am observat că începuse să se rupă. „Acum sunt mișcat de toate poveștile; Sunt puțin … S-a oprit ca să-și recapete răsuflarea. „Răspunsul meu nu este atât de frumos.” Cotele sindromului Down pentru fiul ei, a spus ea, erau de 1 din 969.

– Îți amintești numărul exact? Am întrebat.

„Da, fac. M-am întors la ziare. ” Probabilitatea a fost suficient de mică încât să nu se gândească la asta după ce s-a născut el. „Pe de o parte, am văzut problemele. Și, pe de altă parte, era perfect. ” A durat patru luni până când a fost diagnosticat cu sindromul Down. Acum are 6 ani și nu poate vorbi. Îl frustrează, a spus ea. Se luptă cu fratele și sora lui. Mușcă pentru că nu se poate exprima. „A fost de atâtea ori și nu te simți niciodată în siguranță”. Experiența ei nu este reprezentativă pentru toți copiii cu sindrom Down; lipsa controlului impulsurilor este comună, dar violența nu. Punctul ei, totuși, a fost că nici imaginea unui copil fericit, atât de des prezentată în mass-media, nu este întotdeauna reprezentativă. Nu ar fi ales această viață: „Am fi cerut avortul dacă am ști”.

Un alt părinte a intrat și conversația a intrat într-un subiect asociat și apoi altul până când a continuat complet. La sfârșitul ședinței, în timp ce alții stăteau în picioare și își adunau hainele, m-am întors din nou către femeie pentru că eram încă șocat că era dispusă să spună ce spusese. Recunoașterea ei părea că încalcă un cod nerostit de maternitate.

Desigur, a spus ea, „este rușinos dacă spun aceste lucruri”. Își iubește copilul, pentru că cum nu o mamă? „Dar iubești o persoană care te lovește, te mușcă? Dacă ai un soț care te mușcă, poți să-ți iei adio … dar dacă ai un copil care te lovește, nu poți face nimic. Nu poți spune doar „Nu vreau să fiu într-o relație”. Pentru că este copilul tău. ” A avea un copil înseamnă a începe o relație pe care nu o poți rupe. Se presupune că este necondiționat, ceea ce este probabil ceea ce ne deranjează cel mai mult la avortul selectiv – este o admitere că relația poate fi de fapt condiționată.

•••

Cresterea copilului este o scufundare in necunoscut si incontrolabil. Este frumos în acest fel, dar și descurajant.

În domeniul rece, științific al biologiei, reproducerea începe cu o amestecare genetică aleatorie – un act de soartă, dacă ai fi mai puțin rece, mai poetic. Cele 23 de perechi de cromozomi din celulele noastre se aliniază astfel încât ADN-ul pe care l-am moștenit de la mama și tatăl nostru să poată fi remixat și împărțit în seturi de 23 de cromozomi unici. Fiecare ovul sau spermă primește un astfel de set. La femei, această diviziune cromozomiale începe, în mod remarcabil, atunci când ei înșiși sunt feții lorpântecele mamei. Cromozomii îngheață pe loc timp de 20, 30, chiar 40 de ani, pe măsură ce fătul devine un copil, o fată, o femeie. Ciclul se termină numai atunci când oul este fertilizat. În anii care urmează, proteinele care țin cromozomii împreună se pot degrada, rezultând ovule cu prea mulți sau prea puțini cromozomi. Acesta este mecanismul biologic din spatele majorității cazurilor de sindrom Down – 95 la sută dintre persoanele născute cu o copie suplimentară a cromozomului 21 l-au moștenit de la mama lor. Iată de ce sindromul este adesea, deși nu întotdeauna, legat de vârsta mamei.

În interviurile pe care le-am realizat și în interviurile pe care le-au realizat Lou și cercetătorii din SUA, alegerea a ce se face după un test prenatal a căzut disproporționat asupra mamelor. Au existat și tați care au agonisit alegerea, dar de obicei mamele suportă cea mai mare parte a sarcinii. Există o explicație feministă (corpul meu, alegerea mea) și una mai puțin feministă (familia este încă în primul rând domeniul femeilor), dar este adevărat în orice sens. Și luând aceste decizii, multe dintre femei păreau să anticipeze judecata cu care se vor confrunta.

https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Lou mi-a spus că a vrut să intervieveze femeile care au ales avortul după diagnosticul sindromului Down, deoarece sunt o majoritate tăcută. Sunt rar intervievați în mass-media și rareori sunt dispuși să fie intervievați. Danezii sunt destul de deschiși la avort – în mod uimitor pentru urechile mele americane -, dar avorturile pentru o anomalie fetală și mai ales sindromul Down sunt diferite. Încă poartă un stigmat. „Cred că pentru că noi, ca societate, ne place să ne considerăm incluzivi”, a spus Lou. „Suntem o societate bogată și credem că este important ca diferite tipuri de oameni să fie aici.” Și pentru unele dintre femeile care sfârșesc prin a alege avortul, „propria lor înțelegere de sine este puțin zdruncinată, pentru că trebuie să accepte că nu sunt genul de persoană așa cum credeau”, a spus ea.

Pentru femeile din studiul lui Lou, încheierea unei sarcini după un diagnostic prenatal a fost foarte diferită de încheierea unei sarcini nedorite. Acestea erau aproape toate sarcinile dorite, în unele cazuri sarcini foarte dorite în urma unor lungi lupte cu infertilitatea. Decizia de a avorta nu a fost luată cu ușurință. O femeie daneză pe care o voi numi „L” mi-a spus cât de teribil era să-ți simți copilul înăuntrul ei odată ce a luat decizia de a înceta. În patul de spital, a început să plângă atât de tare, încât personalul a avut dificultăți în a o seda. Adâncimea emoțiilor ei a surprins-o, pentru că era atât de sigură de decizia sa. Avortul a avut loc acum doi ani și nu se mai gândește prea mult la asta. Dar povestind la telefon, a început să plângă din nou.

https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

A fost dezamăgită să găsească atât de puțin în mass-media despre experiențele femeilor ca ea. „Mi s-a părut bine și nu am deloc regrete”, mi-a spus ea, dar se simte și ca „faci ceva greșit”. L este cineastă și a vrut să facă un documentar despre alegerea avortului după diagnosticul sindromului Down. Ba chiar a crezut că își va împărtăși propria poveste. Dar nu reușise să găsească un cuplu dispus să fie în acest documentar și nu era pregătită să se lase singură acolo.

Când Rayna Rapp, antropologul care a inventat termenul de pionieri morali , a intervievat părinții supuși testelor prenatale în New York în anii 1980 și 90, a observat o anumită preocupare în rândul anumitor femei. Subiecții ei reprezentau o felie de oraș destul de diversă, dar femeile albe din clasa de mijloc păreau mai ales fixate pe ideea de „egoism”. Femeile pe care le-a intervievat au fost printre primele din familiile lor care au renunțat la gospodărie pentru muncă plătită; nu aveau doar locuri de muncă, ci și carierecare erau esențiale pentru identitatea lor. Odată cu controlul nașterii, ei aveau mai puțini copii și îi aveau mai târziu. Aveau mai multă autonomie reproductivă decât femeile în istoria omenirii. (Rapp însăși a venit la această cercetare după ce a avortat din cauza sindromului Down când a rămas însărcinată ca profesor în vârstă de 36 de ani.) „Tehnologia medicală transformă„ alegerile ”lor la nivel individual, permițându-le, la fel ca partenerii lor de sex masculin, să-și imagineze limite voluntare la angajamentele lor față de copiii lor ”, a scris Rapp în cartea sa Testarea femeilor, testarea fetusului .„Am vinovăție pentru că nu sunt genul de persoană care ar putea crește acest tip special de nevoie specială”, a spus o femeie. „Vinovăție, vinovăție, vinovăție”.

Dar exercitarea acelor „limite voluntare” asupra maternității – alegerea de a nu avea un copil cu dizabilități de teamă pentru modul în care ar putea afecta cariera cuiva, de exemplu – devine judecată ca „egoism”. Tehnologia medicală poate oferi femeilor o alegere, dar nu transformă instantaneu societatea din jurul lor. Nu demontează așteptarea ca femeile să fie primele îngrijitoare sau să șteargă idealul unei mame bune ca una care nu pune limite devoțiunii sale față de copiii săi

.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Centralitatea alegerii feminismului îl aduce, de asemenea, într-un conflict inconfortabil cu mișcarea pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Activiștii anti-avort pentru drepturile din SUA au profitat de acest lucru pentru a introduce proiecte de lege care interzic avortul selectiv pentru sindromul Down în mai multe state. Cercetătorii cu dizabilități feministe au încercat să rezolve conflictul susținând că alegerea nu este deloc o alegere reală. „Decizia de a avorta un făt cu handicap, chiar și pentru că„ pare prea dificil ”, trebuie respectată”, a scris în 1998 Marsha Saxton, directorul de cercetare de la Institutul Mondial pentru Dezabilități.. Dar Saxton o numește o alegere făcută „sub constrângere”, argumentând că o femeie care se confruntă cu această decizie este încă constrânsă astăzi – prin concepțiile greșite populare care fac ca viața cu handicap să fie mai rea decât este de fapt și de către o societate ostilă persoane cu dizabilități.

Și când se nasc mai puține persoane cu dizabilități, devine mai greu pentru cei care se nasc să ducă o viață bună, susține Rosemarie Garland-Thomson, bioetician și profesor emerit la Universitatea Emory. Mai puține persoane cu dizabilități înseamnă mai puține servicii, mai puține terapii, mai puține resurse. Dar recunoaște, de asemenea, modul în care această logică pune întreaga greutate a unei societăți incluzive asupra femeilor individuale.

Nu este de mirare, deci, că „alegerea” se poate simți ca o povară. Într-un mic studiu al femeilor din SUA care au ales avortul după diagnosticul unei anomalii fetale, două treimi au spus că au sperat – sau chiar s-au rugat – pentru un avort spontan. Nu este că și-au dorit soții, medicii sau parlamentarii să le spună ce trebuie să facă, dar au recunoscut că alegerea vine cu responsabilitate și invită judecata. „Am vinovăție pentru că nu sunt genul de persoană care ar putea crește acest tip special de nevoie specială”, a spus o femeie din studiu. „Vinovăție, vinovăție,

vinovăție”.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Introducerea unei alegeri remodelează terenul pe care stăm cu toții. A renunța la testare înseamnă a deveni cineva care a ales să renunțe. A testa și a pune capăt unei sarcini din cauza sindromului Down înseamnă a deveni cineva care a ales să nu aibă un copil cu dizabilități. A testa și a continua sarcina după diagnosticul sindromului Down înseamnă a deveni cineva care a ales să aibă un copil cu dizabilități. Fiecare alegere vă pune în spatele unei linii de demarcare sau a alteia. Nu există un teren neutru, cu excepția poate că sperăm că testul va reveni negativ și nu va trebui să alegeți niciodată ce urmează.

Ce fel de alegere este aceasta, dacă sperați să nu trebuie să alegeți deloc?

•••

Este puțin probabil ca sindromul down să dispară complet din lume. Pe măsură ce femeile așteaptă mai mult pentru a avea copii, incidența sarcinilor cu o copie suplimentară a cromozomului 21 crește. Testarea prenatală poate fi, de asemenea, în cazuri rare greșită, iar unii părinți vor alege să nu avorteze sau să nu testeze deloc. Alții nu vor avea acces la avort.

În Statele Unite – care nu are un sistem național de îngrijire a sănătății, nici un mandat guvernamental de a oferi screening prenatal – cea mai bună estimare a ratei de întrerupere după un diagnostic de sindrom Down este de 67 la sută . Dar acest număr ascunde diferențe puternice în interiorul țării. Un studiu a constatat rate mai mari de reziliere în vest și nord-est și în rândul mamelor cu studii superioare. „În Upper East Side din Manhattan, va fi complet diferit decât în ​​Alabama”, a spus Laura Hercher, consilierul genetic.Cum alegeți între un embrion cu risc ușor crescut de schizofrenie și altul cu risc moderat de cancer de sân?

Aceste diferențe îl îngrijorează pe Hercher. Dacă numai cei bogați își permit să analizeze în mod obișnuit anumite condiții genetice, atunci aceste condiții pot deveni proxy de clasă. Ele pot deveni, cu alte cuvinte, probleme ale altora . Hercher își face griji cu privire la un decalaj de empatie într-o lume în care cei bogați se simt izolați de boală și

dizabilități.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Pentru cei cu bani, posibilitățile de selecție genetică se extind. Avantajul este testarea genetică preimplantativă (PGT) a embrionilor creați prin fertilizarea in vitro, care în ansamblu poate costa zeci de mii de dolari. Laboratoarele oferă acum testarea unui meniu de afecțiuni genetice – cele mai multe dintre ele afecțiuni rare și severe, cum ar fi boala Tay-Sachs, fibroza chistică și fenilcetonurie – permițând părinților să selecteze embrioni sănătoși pentru implantarea în uter. Oamenii de știință au început, de asemenea, să încerce să înțeleagă condiții mai frecvente care sunt influențate de sute sau chiar mii de gene: diabet, boli de inimă, colesterol ridicat, cancer și – mult mai controversat – boli mintale și autism. La sfârșitul anului 2018, Genomic Prediction, o companie din New Jersey, a început să ofere examinarea embrionilorpentru riscul apariției a sute de afecțiuni, inclusiv schizofrenia și dizabilitatea intelectuală, deși de atunci a dat înapoi în liniște asupra acesteia din urmă. Singurul test pe care îl cer clienții, mi-a spus șeful științific al companiei, este pentru autism. Știința nu este încă acolo, dar cererea este.

Politica testării prenatale pentru sindromul Down și avort este în prezent combinată de necesitate: singura intervenție oferită pentru un test prenatal care constată sindromul Down este un avort. Însă reproducerea modernă oferă părinților mai multe modalități de a alege ce fel de copil să aibă. PGT este un exemplu. Și băncile de spermă oferă acum profiluri detaliate ale donatorilor care definesc culoarea ochilor, culoarea părului, educația; de asemenea, depistează donatorii pentru tulburări genetice. Mai mulți părinți au dat în judecată băncile de spermă după ce au descoperit că donatorul lor poate avea gene nedorite, în cazurile în care copiii lor au dezvoltat afecțiuni precum autismul sau o boală nervoasă degenerativă. În septembrie, Curtea Supremă din Georgia a decisun astfel de caz, în care un donator de spermă și-a ascuns istoricul bolilor mintale, ar putea merge mai departe. Curtea a decis că „practicile comerciale înșelătoare” ale unei bănci de spermatozoizi care și-au denaturat procesul de control al donatorilor ar putea „în esență să fie o fraudă obișnuită a consumatorilor”.

Garland-Thomson numește această comercializare a reproducerii „eugenie de catifea” – catifea pentru modul moale, subtil, care încurajează eradicarea dizabilității. La fel ca Revoluția de catifea din care ia termenul, se realizează fără violență evidentă. Dar, de asemenea, capătă o altă conotație pe măsură ce reproducerea umană devine din ce în ce mai supusă alegerii consumatorului: catifeaua , ca și calitatea, calibru ridicat, nivel superior. Nu ți-ai dori doar binele pentru bebelușul tău – unul pe care îl cheltui deja zeci de mii de dolari pe FIV pentru a-l concepe? „Transformă oamenii în produse”, spune Garland-Thomson.

•••

Nimic din toate acestea nu sugerează că testarea ar trebui abandonată în totalitate. Majoritatea părinților care aleg testarea genetică încearcă să-și scutească copiii de suferința fizică reală. Boala Tay-Sachs, de exemplu, este cauzată de mutații ale genei HEXA , care determină distrugerea neuronilor din creier și măduva spinării. La aproximativ trei până la șase luni, bebelușii încep să piardă abilitățile motorii, apoi viziunea și auzul. Ei dezvoltă convulsii și paralizie. Majoritatea nu trăiesc copilăria trecută. Nu există leac.

În lumea testării genetice, Tay-Sachs este o poveste de succes. A fost aproape eliminat printr-o combinație de testare prenatală a făturilor; testarea preimplantării embrionilor; și, în populația evreiască Ashkenazi, unde mutația este deosebit de răspândită, screeningul purtătorului pentru a descuraja căsătoriile dintre persoanele care ar putea transmite împreună mutația. Lipsa acestui succes este că a avea un copil cu boala nu mai este o simplă nenorocire, deoarece nu s-ar fi putut face nimic. Poate fi văzut în schimb ca un eșec al responsabilității personale.

Medicii privind fertilitatea mi-au vorbit cu pasiune despre extinderea accesului la FIV pentru părinții care sunt fertili, dar care ar putea folosi screeningul embrionar pentru a preveni transmiterea bolilor grave. Într-o lume în care FIV devine mai puțin costisitoare și mai puțin dură pentru corpul unei femei, acest lucru ar putea deveni foarte bine un lucru responsabil. Și dacă treceți deja prin toate acestea pentru a depista o boală, de ce să nu profitați de întregul meniu de teste? Ipoteticul pe care și-l imagina sora lui Karl Emil, în care sunt expuse toate riscurile unui copil, se simte mai aproape ca niciodată. Cum alegeți între un embrion cu risc ușor crescut de schizofrenie și altul cu risc moderat de cancer de sân?

https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Nu este surprinzător faptul că cei care pledează pentru testarea genetică preimplantativă preferă să mențină conversația concentrată asupra bolilor monogene, unde mutațiile genei individuale au efecte grave asupra sănătății. Discuția despre minimizarea riscului de afecțiuni precum diabetul și bolile mintale – care sunt, de asemenea, puternic influențate de mediu – se îndreaptă rapid către bebelușii de designer. „De ce vrem să mergem acolo?” spune David Sable, un fost medic FIV care este acum un capitalist de risc specializat în științele vieții. „Începeți cu cele mai simple din punct de vedere științific, bolile monogene – fibroză chistică, anemie cu celule secera, hemofilie – unde ați putea defini foarte specific care este beneficiul.”

Atunci, ce-i cu sindromul Down, l-am întrebat, care poate fi mult mai puțin sever decât acele boli, dar oricum este examinat în mod obișnuit? Răspunsul său m-a surprins, considerând că și-a petrecut o mare parte din carieră lucrând cu laboratoare care numără cromozomii: „Conceptul de numărare a cromozomilor ca indicator definitiv al adevărului – cred că vom analiza acest lucru și vom spune: Doamne, am fost atât de înșelați. „Luați în considerare cromozomii sexuali, a spus el. „Ne-am închis în acest binar bărbat-femeie pe care l-am aplicat cu XX și XY.” Dar nu este chiar atât de îngrijit. Bebelușii născuți XX pot avea organe de reproducere masculine; cei născuți XY pot avea organe reproductive feminine. Și alții se pot naște cu un număr neobișnuit de cromozomi sexuali, cum ar fi X, XXY, XYY, XXYY, XXXX, ale căror efecte variază foarte mult în ceea ce privește

severitatea.https://86ea21d96daa67a908822a4447a8b7ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Când Rayna Rapp cerceta testarea prenatală în anii ’80 și ’90, a dat peste mai multe seturi de părinți care au ales să avorteze un făt cu anomalie cromozomială sexuală, de teamă că ar putea duce la homosexualitate – nu contează că există niciun link cunoscut. De asemenea, s-au îngrijorat că un băiat care nu se conformează XY nu va fi suficient de masculin. Citind despre anxietățile lor 30 de ani mai târziu, am simțit cât de mult s-a mișcat pământul sub picioarele noastre. Desigur, unii părinți s-ar putea să aibă în continuare aceleași temeri, dar astăzi limitele „normalului” pentru gen și sexualitate cuprind mult mai mult decât banda îngustă de acum trei decenii. Un copil care nu este nici XX, nici XY se poate încadra în lumea de astăzi mult mai ușor decât într-una binară de gen rigid.

Ambele anomalii ale cromozomului sexual și sindromul Down au fost ținte timpurii ale testării prenatale – nu pentru că sunt cele mai periculoase condiții, ci pentru că au fost cele mai ușor de testat. Numără doar cromozomii. Pe măsură ce știința trece peste această tehnică relativ rudimentară, Sable a meditat, „termenul sindrom Downprobabil va dispărea la un moment dat, pentru că s-ar putea să constatăm că având acel al treilea 21 cromozom poate nu are un nivel previzibil de suferință sau funcție modificată ”. Într-adevăr, majoritatea sarcinilor cu un al treilea exemplar al cromozomului 21 se încheie ca avorturi spontane. Doar aproximativ 20 la sută supraviețuiesc până la naștere, iar persoanele care se nasc au o gamă largă de dizabilități intelectuale și afecțiuni fizice. Cum poate un cromozom 21 suplimentar să fie incompatibil cu viața în unele cazuri și în alte cazuri să ducă la un băiat, ca unul pe care l-am cunoscut, care poate citi și scrie și efectua trucuri de jonglerie cu diabolul său? În mod clar, se întâmplă ceva mai mult decât un cromozom suplimentar.

Pe măsură ce testarea genetică a devenit mai răspândită, a dezvăluit cu câte alte anomalii genetice trăim mulți dintre noi – nu numai cromozomi suplimentari sau lipsă, ci și bucăți întregi de cromozomi care sunt șterse, bucăți duplicate, bucăți lipite pe un alt cromozom, mutații asta ar trebui să fie mortal, dar care să apară la adultul sănătos din fața ta. Fiecare persoană poartă un set de mutații unice pentru ei. Acesta este motivul pentru care bolile genetice noi și rare sunt atât de greu de diagnosticat – dacă comparați ADN-ul unei persoane cu un genom de referință, veți avea sute de mii de diferențe, majoritatea total irelevante pentru boală. Ce este, atunci, normal? Testarea genetică, ca serviciu medical, este utilizată pentru a impune limitele „normalului” prin screening-ul celor anomali, dar a vedea toate anomaliile care sunt compatibile cu viața ne-ar putea extinde înțelegerea despre normal. „Este al meu extins”, mi-a spus Sable.

Sable a oferit acest lucru ca o observație generală. Nu s-a gândit că este calificat să speculeze ce înseamnă acest lucru pentru viitorul screeningului sindromului Down, dar am găsit această conversație despre genetică rezonantă în mod neașteptat cu ceva ce mi-au spus părinții. David Perry, un scriitor din Minnesota al cărui fiu în vârstă de 13 ani are sindromul Down, a spus că nu-i place modul în care persoanele cu sindrom Down sunt descrise ca îngeri și drăguți; l-a găsit turtit și dezumanizant. El a arătat în schimb modul în care mișcarea neurodiversității a funcționat pentru a aduce autismul și ADHD în tărâmul variației neurologice normale. „Avem nevoie de mai multe tipuri de normal”, a spus un alt tată, Johannes Dybkjær Andersson, muzician și director de creație la Copenhaga. „Este un lucru bun, când oamenii apar în viața noastră” – ca fiica sa, Sally, acum șase ani – „și sunt pur și simplu normali într-un mod total diferit”. Creierul ei procesează lumea altfel decât el. Este nefiltrată și deschisă. Mulți părinți mi-au spus că această calitate poate fi uneori ciudată sau perturbatoare, dar poate, de asemenea, să rupă limitele înăbușitoare ale adecvării sociale.

Stephanie Meredith, directorul Centrului Național pentru Resurse Prenatale și Postnatale de la Universitatea din Kentucky, mi-a povestit când fiul ei de 20 de ani și-a văzut sora în ciocnire cu un alt jucător pe terenul de baschet. A lovit pământul atât de tare, încât o fisură sonoră a trecut prin sală. Înainte ca Meredith să poată reacționa, fiul ei sărise deja din grada și își ridicase sora. „Nu era îngrijorat de reguli; nu era îngrijorat de decor. Pur și simplu răspundea și avea grijă de ea ”, mi-a spus Meredith. De curând i se adresase o întrebare simplă, dar profundă: de ce era cea mai mândră despre fiul ei, care nu era o realizare sau o piatră de hotar? Incidentul pe terenul de baschet a fost unul care mi-a venit în minte. „Nu are legătură cu realizarea”, a spus ea. „Are legătură cu grija pentru o altă ființă umană.”

Această întrebare rămăsese la Meredith – și mi-a rămas – din cauza cât de subtil și puternic reformulează ceea ce părinții ar trebui să prețuiască în copiii lor: nu notele sau trofeele de baschet sau scrisorile de acceptare a facultății sau oricare dintre lucrurile despre care părinții se laudă de obicei. Procedând astfel, deschide ușa către o lume mai puțin obsedată de realizări. Meredith a subliniat că sindromul Down este definit și diagnosticat de un sistem medical format din oameni care trebuie să aibă un mare succes pentru a ajunge acolo, care probabil își bazează o parte a identității pe inteligența lor. Acesta este sistemul care oferă părinților instrumentele pentru a decide ce fel de copii să aibă. Ar putea fi părtinitoare asupra întrebării cui are valoare viața?

•••

Când mary wasserman l-a născut pe fiul ei, Michael, în 1961, copiii cu sindrom Down din America erau încă trimiși în mod obișnuit la instituțiile de stat. Își amintește că medicul anunțase „Este un idiot mongoloid” – termenul folosit înainte ca numărul cromozomilor să devină obișnuit – și spunându-i „acesta” ar trebui să meargă imediat la instituția de stat. Wasserman se oferise voluntar o săptămână la o astfel de instituție din liceu și nu va uita niciodată priveliștile, sunetele, mirosurile . Copiii erau murdari, neîngrijiti, neîngrijiti. Sfidând medicul ei, ea l-a dus pe Michael acasă.

Primii ani nu au fost ușori pentru Wasserman, care a fost o mamă divorțată pentru o mare parte din copilăria lui Michael. A lucrat pentru a-i sprijini pe amândoi. Atunci nu erau cu adevărat îngrijiri de zi formale, iar femeile care le conduceau afară din casele lor nu-l doreau pe Michael. „Celelalte mame nu erau confortabile”, i-a spus una dintre ele după prima săptămână. Alții l-au respins direct. A angajat babysitter private, dar Michael nu avea colegi de joacă. Abia la 8 ani, când s-a deschis o școală pentru copii cu dizabilități în apropiere, Michael a mers la școală pentru prima dată.

Michael are acum 59 de ani. Viața unui copil născut cu sindrom Down astăzi este foarte diferită. Instituțiile de stat s-au închis după expunerea condițiilor insalubre și crude pe care Wasserman le zărise ca student la liceu. După ce copiii cu dizabilități pleacă acasă de la spital astăzi, aceștia au acces la o mulțime de terapii de vorbire, fizice și ocupaționale de la guvern – de obicei, fără costuri pentru familii. Școlile publice trebuie să ofere acces egal la educație pentru copiii cu dizabilități. În 1990, Legea americanilor cu dizabilități a interzis discriminareaîn locuri de muncă, transport public, îngrijiri de zi și alte afaceri. Incluziunea a făcut din persoanele cu dizabilități o parte vizibilă și normală a societății; în loc să fie ascunși în instituții, ei trăiesc printre toți ceilalți. Datorită activismului părinților precum Wasserman, toate aceste schimbări au avut loc în viața fiului ei.

Își dorește ca Michael să fi avut oportunitățile pe care le au acum copiii? „Ei bine”, spune ea, „cred că poate în unele privințe a fost mai ușor pentru noi.” Desigur, terapiile l-ar fi ajutat pe Michael. Dar astăzi există mai multă presiune asupra copiilor și părinților. Ea nu l-a transferat pe Michael la întâlniri sau nu s-a luptat cu școala pentru a-l include în clasele generale sau nu l-a ajutat să aplice la programele de facultate care au proliferat acum pentru studenții cu dizabilități intelectuale. „A fost mai puțin stresant pentru noi decât este astăzi”, spune ea. Creșterea unui copil cu dizabilități a devenit mult mai intensă – nu diferit de creșterea unui copil.

Nu pot număra de câte ori, în timpul raportării acestei povești, oamenii mi-au spus: „Știi, oamenii cu sindrom Down lucrează și merg la facultate acum!” Acesta este un remediu important pentru așteptările scăzute care persistă și un memento intens al modului în care o societate în transformare a transformat viețile persoanelor cu sindrom Down. Dar, de asemenea, nu surprinde întreaga gamă de experiențe, în special pentru persoanele ale căror dizabilități sunt mai grave și cele ale căror familii nu au bani și conexiuni. Locurile de muncă și facultatea sunt realizări care merită sărbătorite – la fel ca reperele oricărui copil – dar m-am întrebat de ce trebuie atât de des să indicăm realizări pentru a demonstra că viața persoanelor cu sindrom Down este semnificativă.

Când am întrebat-o pe Grete Fält-Hansen cum este să-i deschid viața părinților care încearcă să decidă ce să facă după un diagnostic prenatal al sindromului Down, presupun că o întrebam cum este să-i deschid viața judecata acelor părinți – și, de asemenea, a mea, jurnalist, care puneam aici aceleași întrebări. După cum mi-a spus, se îngrijorase la început că s-ar putea ca oamenii să nu-i placă fiul ei. Dar ea înțelege acum cât de diferite pot fi circumstanțele fiecărei familii și cât de dificilă poate fi alegerea. „Mă simt trist când mă gândesc la femeile însărcinate și la tați, că sunt întâmpinate cu această alegere. Este aproape imposibil ”, a spus ea. „Prin urmare, nu-i judec”.

Karl Emil se plictisise în timp ce vorbeam în engleză. A tras de părul lui Grete și a zâmbit zâmbitor pentru a ne reaminti că era încă acolo, că miza conversației noastre era foarte reală și foarte umană.


Acest articol apare în ediția tipărită din decembrie 2020. A fost publicat online pentru prima dată pe 18 noiembrie 2020.

SARAH ZHANG este scriitoare la The Atlantic.ConectațiStare de nervozitateBucurați-vă de acces nelimitat la Atlantic pentru mai puțin de 1 USD pe săptămână.conectareAbonează-te acum

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/12

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/12/the-last-children-of-down-syndrome/

Trei adolescenți au câștigat bătălia legală pentru a putea merge la școală în Vietnam

CulturăEducatieExterneImportantPersecuții 16 decembrie 2020  Niciun comentariuGabriela Augustinov

Imagini: ADF International

Trei adolescenți creștini din Vietnam au primit șansa de a merge la liceu, după ce guvernul a anulat cerința de a prezenta documentele de identitate la înscriere. Aceștia sunt membri ai comunității Hmong – o minoritate etnică creștină – cărora li se refuză eliberarea documentelor de identitate din cauza religiei lor. Fără documente adecvate, majoritatea copiilor Hmong nu se pot înscrie la școală, nu au acces la îngrijiri medicale și nu se pot bucura de multe alte drepturi și servicii de bază acordate altor cetățeni.

Cu ajutorul Boat People SOS și ADF International, Giàng, Lý și Sùng au reușit să obțină aprobarea autorităților pentru a se înscrie la liceele din provincia Lam Dong, în ciuda faptului că au rămas apatrizi.

„Nimeni nu ar trebui să fie persecutat din cauza credinței. În mijlocul persecuției sistematice a creștinilor Hmong și Montagnard din Vietnam, acest eveniment recent este o victorie extraordinară. Faptul că acești trei tineri membri ai comunității Hmong vor putea merge la liceu este un pas semnificativ în direcția corectă și ar putea fi deschizător de drumuri pentru mulți alții. Este rezultatul eforturilor continue de apărare a drepturilor, iar aceste eforturi trebuie să continue până când creștinii Hmong și Montagnard sunt recunoscuți oficial ca cetățeni. Guvernul din Vietnam a făcut ca mii de creștini din Vietnam să nu aibă nici o cetățenie, pur și simplu din cauza religiei lor. Pentru mulți, singurul mijloc de a scăpa de persecuție este acela de a fugi în zonele nelocuite, expunându-le unor condiții de viață periculoase. Această formă de persecuție este o încălcare gravă a libertății religioase și îndemnăm guvernul vietnamez și comunitatea internațională să o contracareze ”, a declarat Kelsey Zorzi, directoarea departamentului pentru Apărarea Libertății Religioase la nivel Global al ADF International.

Pledând pentru drepturile creștinilor din Vietnam

Creștinii Montagnard și Hmong au fost persecutați în Vietnam încă din anii 1960. Guvernul îi consideră o amenințare la adresa „securității naționale” și a „unității naționale” și li se refuză drepturile de bază ale cetățenilor. Aceștia sunt constrânși, închiși și uneori chiar torturați pentru a-i forța să renunțe la credința lor și să se convertească la confesiunile controlate de guvern. Autoritățile locale refuză să le elibereze documente de „înregistrare a domiciliului” iar acest lucru le face imposibilă solicitarea actelor de identitate și de cetățenie, îi împiedică să dețină proprietăți, să obțină un loc de muncă legal, să deschidă un cont bancar sau să beneficieze de servicii publice, făcându-i niște apatrizi în propria țară. Unii fug în zone nelocuite ale țării în care trăiesc în condiții periculoase și insalubre, în timp ce alții solicită azil în străinătate.„Este încurajator să vedem o îmbunătățire a situației minorității creștine Hmong din Vietnam. Cu toate acestea, țara continuă să nu respecte drepturile minorităților religioase și standardele internaționale privind libertatea religioasă sau libertatea de credință. Ca parte integrantă în mai multe tratate privind drepturile omului, Vietnam ar trebui să facă mai multe pentru a proteja drepturile celor mai vulnerabile grupuri din țară ”, a declarat Paul Coleman, director executiv ADF International.Sursa: ADF International

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/16/trei-adolescenti-

SUMMIT-ul ACMO 2020: „Un loc în inimă”

AnunțuriForumInterneSeminarii 16 decembrie 2020  Niciun comentariuDoina Bejenaru

Alianța Creștină Moldova Fără Orfani lansează o nouă provocare pentru fiecare inimă de creștin. Vineri, 18 decembrie, ora 14:30 echipa organizatorică invită toți cei care luptă pentru copii orfani, la cea de-a II-a ediție a Summit-ului cu genericul: „Un loc în inimă”!

Când lucrăm pentru cauza celor vulnerabili și ne dedicăm copiilor care provin din medii dezavantajate înțelegem nevoia de a avea grijă de sine pentru a fi în stare să avem grijă de altcineva. „Un loc în inima!” este despre a privi în inima fiecăruia din noi pentru a ne analiza сa să ne asigurăm că oferim tot ce e mai bun celor de care avem grijă.

Evenimentul se va desfășura online pe contul oficial de YOUTUBE.

„Abia așteptăm această reuniune cu fiecare din voi și credem că acest eveniment va fi începutul unei noi etape de susținere reciprocă. Din cauza situației epidemiologice ne reorganizăm, facem pași mici dar siguri pentru a putea rămâne conectați și în unitate” este mesajul organizatorilor.

Pentru o organizare calitativă a evenimentului, parcurgeți pașii de înregistrare completând Formularul Google AICI!ACMO este o alianță a organizațiilor creștine din Republica Moldova și are drept scop protecția și promovarea intereselor copiilor orfani și a celor rămași fără îngrijire părintească. ACMO își propune să mobilizeze întreaga societate înspre manifestarea grijii față de copiii aflați în dificultate. Visăm astfel ca Moldova să devină o țară de oameni care investesc timpul, talentele și resursele lor pentru îngrijirea acestor copii.Pentru mai multe detalii și update-uri, urmăriți grupul oficial ACMO AICI!

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/16/summit-ul-acmo-

Jurnal de Rugăciune: Fii misionar prin rugăciune pentru poporul Kutai, Indonezia

ImportantInterneMisionari româniMisiuneRugăciune 17 decembrie 2020  Niciun comentariuDoina Bejenaru

În perioada, 18-24 decembrie, te provocăm să pui pe lista ta de mijlocire noi popoare, noi puncte pe harta lumii, care nu au Pâinea Vieții în limba lor. Popoare care nu au gustat din bucuria mântuirii și puterea Cuvântului care vindecă și transformă. Fiți misionari prin rugăciune, contribuiți la lărgițirea Împărăției Evangheliei purtând și susținând pe cei aflați în prima linie de misiune prin traducerea Bibliei.

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Kutai, Asia
După calendarul lunar, în luna decembrie ne rugăm pentru poporul Kutai din Indonezia, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugați-vă ca Domnul să le ia vălul de pe ochi și să vadă adevărata cale. Rugați-vă pentru puținii creștini de acolo să fie o mărturie bună și să împărtășească Evanghelia cu încredere. Rugați-vă să se găsească credincioși capabili pentru începerea traducerii Bibliei în limba Malay, Tenggarong Kutai.

Călăuzirea lui Dumnezeu prin pandemie: Global
Vă mulțumim că v-ați rugat pentru întâlnirile de planificare ale echipei de Promovare a Rugăciunii din Alianța Globală Wycliffe, în februarie. În timp ce unele dintre planurile făcute au fost modificate din cauza restricțiilor coronavirusului, echipa a simțit călăuzirea Domnului de-a lungul anului. Un exemplu este că Dumnezeu i-a condus la începutul anului către tema „șalom” pentru Ziua Mondială de Rugăciune Wycliffe. Resursele de rugăciune trebuiau să fie diferite anul acesta, dar Dumnezeu i-a ajutat să răspundă creativ la provocare, iar părerile primite au fost copleșitor de pozitive. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru călăuzirea și binecuvântarea Sa.

20 de noi dactilografi: Marea Britanie
Mission Assist este o organizație a Alianței, din Marea Britanie, cu o rețea de voluntari dedicați care ajută mișcarea mondială de traducere a Bibliei. Recent, Mission Assist a raportat un răspuns copleșitor la un comunicat de presă din septembrie pentru mai mulți dactilografi. Acest lucru a dus la un flux de 20 de membri noi pentru a ajuta la dactilografierea Scripturilor tipărite și a documentelor conexe pentru a le face disponibile în format digital. Lăudați pe Dumnezeu pentru toți cei care au răspuns. Rugați-vă pentru acești voluntari noi în timp ce primesc instruire și vor începe munca. Rugați-vă pentru managerii de proiect și editorii care supraveghează fluxul suplimentar de muncă. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru calitatea înaltă a serviciilor digitale realizate de acești voluntari dedicați.

Credincioșia lui Dumnezeu timp de 50 de ani: Olanda
Wycliffe Olanda continuă să desfășoare în mod eficient slujirea traducerii Bibliei chiar și în mijlocul unei pandemii mondiale. Acesta este rezultatul credincioșiei lui Dumnezeu. Wycliffe Olanda a sărbătorit 50 de ani în această vară. Dumnezeu a călăuzit, a întărit și a oferit înțelepciune pe tot parcursul drumului. Personalul a găzduit o sărbătoare prin livestream pe YouTube și mulți oameni au participat online. Wycliffe Olanda continuă să vadă proviziile financiare ale lui Dumnezeu, chiar dacă strângerea de fonduri este dificilă în timpul pandemiei. Slavă Domnului, căci mare este credincioșia Lui!

Materiale educaționale produse în parteneriat: Filipine
Lăudați-L pe Dumnezeu pentru parteneriatul strâns al Departamentului pentru Educație (DepEd) al guvernului filipinez și al echipelor de lingvistică și alfabetizare ale Asociației Traducătorilor din Filipine (TAP). În noiembrie, abecedarul Kinamayú a fost validat cu succes online cu Divizia DepEd a Orașului Bislig, oferind un model pe care alte echipe lingvistice să-l urmeze în timp ce creează materiale educaționale în propriile limbi. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru atelierele de gramatică desfășurate anul trecut de echipa TAP pentru 16 comunități indigene care se află în proces de dezvoltare a sistemelor lor de scriere oficiale. Rugați-vă pentru disponibilitate și încurajare pentru ca aceste echipe să lucreze în mare parte virtual. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze acest parteneriat în timp ce comunitățile lucrează pentru a dezvolta manuale de alfabetizare care îi vor ajuta să citească Scripturile traduse.

În ciuda obstacolelor: Australia
‘Atunci el [Isus] le-a spus ucenicilor săi: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.” (Matei 9: 37-38) Lăudați-l pe Domnul că, în ciuda tuturor obstacolelor din acest an, zece noi membri s-au alăturat la Wycliffe Australia în ultimele douăsprezece luni, datorită eforturilor birourilor regionale Wycliffe Australia. Birourile regionale slujesc în a ține la curent bisericile cu privire la activitatea de traducere a Bibliei, recrutarea de noi lucrători și procesarea cererilor. Unele birouri au reușit să continue activitățile și evenimentele online sau chiar față în față, iar unele au fost mai mult îngreunate datorită restricțiilor. Cu toate acestea, Dumnezeu continuă să aducă lucrătorii necesari. Lăudați-I pentru credincioșia Sa într-un an atât de dificil.

Susținere și progres pentru cei care se pregătesc: Peru, America
Personalul și studenții CILTA îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru răspunsul la rugăciuni în acest an universitar. Deși anul a fost mai complicat din cauza pandemiei, Dumnezeu a dat sănătate și a asigurat îngrijirea copiilor ai căror părinți sunt studenți. În primul semestru toate cursurile au avut loc online. În al doilea semestru, unele predări în clasă au făcut posibile sesiunile de practică necesare pentru a finaliza cursurile. Studenții s-au confruntat cu provocări financiare din cauza pandemiei și a instabilității politice din unele țări de origine. Cu toate acestea, Dumnezeu și-a arătat credincioșia față de toți, asigurându-le nevoile și oferindu-le capacitatea de a continua să avanseze în programele lor de studiu. Rugați-vă pentru studenți în timp ce își încheie anul de formare. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea o sărbătoare bucuroasă de absolvire și să-i îndrume în lucrare pe viitor.

Sursa: Wycliffe România

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/17/

Hristos Confuzie

ȘASE ERORI COMUNE DESPRE ISUS

16 decembrie 2020

Articol de Mark Jones

Contribuitor invitat

REZUMAT: Iisus Hristos, Dumnezeul-om, este gloria centrală a credinței creștine. Cu toate acestea, însuși faptul că este atât Dumnezeu, cât și om a devenit prilejul multor neînțelegeri și denaturări, chiar și în rândul creștinilor sinceri. Unii vorbesc de parcă nu ar fi pe deplin uman; alții de parcă nu ar fi pe deplin divin; încă alții ca și când nu mai este atât Dumnezeu, cât și om. Creștinii de-a lungul secolelor au avut grijă să corecteze astfel de erori frecvente – nu pentru că le-a plăcut despicarea firelor de păr, ci pentru că știau că punctele de vedere mai puțin precise despre Isus funcționează întotdeauna în detrimentul nostru spiritual.

Pentru seria noastră continuă de articole despre pastori, lideri și profesori, l-am rugat pe Mark Jones (dr., Leiden), ministru la Faith Vancouver Presbyterian Church, să identifice și să corecteze unele dintre cele mai frecvente erori hristologice.

Credința că Iisus din Nazaret este atât pe deplin Dumnezeu, cât și pe deplin omul a invitat indiferență, intrigi, dezbateri, speculații, batjocură și confuzie timp de aproximativ două mii de ani. Cu toate acestea, în mod adecvat, această credință a invitat, de asemenea, închinarea, devotamentul și bucuria în toată lumea, încă din timpul întrupării sale ( Luca 1:41 ). Dar chiar și printre cei care se închină și îl adoră pe Hristos, rămâne o mare ignoranță, neînțelegere și eroare cu privire la identitatea sa. Astăzi, mulți au păreri mai puțin precise despre cine este Isus, întotdeauna (în diferite grade) în detrimentul lor spiritual.

Toată cunoașterea adevărată a Mântuitorului este necesară și utilă pentru a ne bucura de Dumnezeu. În măsura în care îl cunoaștem pe Isus Hristos, îl vom cunoaște pe Dumnezeu. În măsura în care îl înțelegem greșit pe Domnul nostru, vom fi ignoranți de Dumnezeu. Ignoranța nu este prietenul creșterii spirituale. Isus este imaginea vizibilă a lui Dumnezeu invizibil ( Coloseni 1:15 ), astfel încât cei care îl văd pe Isus să-L vadă pe Tatăl ( Ioan 14: 9 ). Nimeni nu poate pretinde că îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu care nu-L cunoaște cu adevărat pe Fiul său.„În măsura în care îl înțelegem greșit pe Domnul nostru, vom fi ignoranți de Dumnezeu. Ignoranța nu este un prieten al creșterii spirituale. ”TweetDistribuiți pe Facebook

Discipolilor săi, Isus le-a pus probabil cea mai importantă întrebare care poate fi adresată oricărei persoane: „Cine spui că sunt?” ( Matei 16:15 ). A fost vreo întrebare mai puternic contestată, complet sau parțial neînțeleasă, ignorată de bună voie în pericol și răspuns corect la câștigul etern? Ca răspuns la întrebarea lui Hristos, Petru a spus: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu” ( Matei 16:16 ). Ioan se referă la Isus ca „Cuvântul” care s-a făcut trup ( Ioan 1:14 ). Toma l-a mărturisit pe Isus ca fiind „Domnul” și „Dumnezeul” său ( Ioan 20:28 ). Autorul Evreilor a avut multe de spus despre cine este Isus, inclusiv referindu-se la el ca „strălucirea slavei lui Dumnezeu” ( Evrei 1: 3), care luau parte din carne și sânge ( Evrei 2:14 ). Apostolul Pavel poate vorbi despre „omul Hristos Iisus” ( 1 Timotei 2: 5 ), care este „chipul lui Dumnezeu invizibil, întâiul născut al întregii creații” ( Coloseni 1:15 ) și destinatarul numelui divin. ca Domnul înviat ( Filipeni 2: 9-11 ).

Aceste declarații și multe altele pe care le găsim în Scripturi ne oferă o realitate destul de șocantă: omul Iisus din Nazaret nu este un om obișnuit, ci Dumnezeu în trup. El este omul-Dumnezeu, o distincție pe care nimeni altcineva nu o poate sau nu o va avea. El este o persoană unică, nu în sensul obișnuit am putea numi pe cineva unic, ci cu adevărat unic în măsura în care nu există altcineva ca el. Aceasta se întâmplă să fie gloria credinței creștine, dar a fost și ocazia unor neînțelegeri regretabile. De-a lungul istoriei sale, Biserica a încercat să explice această glorioasă taină a omului-Dumnezeu, dar din diferite motive, mulți continuă să uite istoria și să perpetueze erorile care nu ar trebui să fie făcute cu adevărat. Deci, cine spui că este Iisus?

1. Este cu adevărat om?

La sfârșitul secolului I, erezia Docetismului a apărut prin Serapion, episcopul Antiohiei (190-203). El a susținut că carnea lui Isus era „spirituală”. Iisus nu avea o adevărată natură umană, ci a apărut doar (grecesc, dokeō = „a apărea”) uman. Mai târziu, în secolul al IV-lea, Apollinaris din Laodicea (c. 315-392) a avansat o altă viziune falsă asupra lui Hristos. Crezul Nicean este în parte un răspuns la opiniile sale. Apollinaris a susținut că Logosul, Fiul etern, și-a asumat un corp uman, dar nu o minte umană. Acest lucru însemna, spuneau adversarii săi, că întruparea era pur și simplu divinitatea Fiului care locuiește în carnea fără minte / fără suflet. Chiar și în secolul al XVII-lea, teologul puritan John Owen s-a întristat că există oameni „în aceste zile” care „distrug adevărul naturii sale umane”.1 Ce înseamnă să fii cu adevărat om? Înseamnă că suntem trup-suflete. Isus a fost și este cu adevărat uman.

După cum afirmă Conciliul de la Calcedon (451 d.Hr.), el este „cu adevărat om; la fel ca un suflet și un corp rezonabil. . . același consubstanțial cu noi în bărbăție; ca noi în toate lucrurile, cu excepția păcatului ”. Domnul este ca noi „în toate privințele” ( Evrei 2:17 ). Nu lipsesc dovezile biblice referitoare la umanitatea lui Hristos. El a experimentat reacții fizice, cum ar fi foamea ( Matei 4: 2 ), sete ( Ioan 19:28 ) și oboseală ( Ioan 4: 6 ). El a plâns ( Ioan 11:35 ), a plâns ( Luca 19:41 ), a oftat ( Marcu 7:34 ) și a gemut ( Marcu 8:12). Așa cum a spus BB Warfield, „Nu lipsește nimic pentru a face impresia puternică că avem în fața noastră în Isus o ființă umană ca noi înșine”. 2 Acest lucru este vital pentru noi să credem, pentru că, așa cum spunea Grigorie de Nazianz în Epistola 101 , „Ceea ce nu a presupus că nu a vindecat”. Avem suflete care au nevoie de răscumpărare? Isus trebuia să posede un suflet. Avem corpuri cu facultăți și puteri raționale? Isus trebuia să posede un corp cu facultăți și puteri raționale.

Răspunzând diferitelor erori legate de umanitatea lui Hristos, Owen a afirmat:

Domnul Hristos, ca om, a făcut și trebuia să exercite tot harul prin facultățile și puterile raționale ale sufletului său, prin înțelegerea, voința și afecțiunile sale. . . . Natura sa divină nu i-a fost pentru el în locul unui suflet și nici nu a operat imediat lucrurile pe care le-a îndeplinit, așa cum și-au imaginat unii din vechime; dar fiind un om perfect, sufletul său rațional era în el principiul imediat al tuturor operațiunilor sale morale, așa cum sunt și ale noastre în noi. 3

Acțiunile morale ale lui Hristos au fost cu adevărat acte umane. S-a dezvoltat chiar ca o ființă umană adevărată, trecând de la putere la putere, înțelepciune în înțelepciune. Gradele noi și mai mari de cunoaștere erau adecvate creșterii sale în înțelepciune și cunoaștere ( Luca 2:52 ). Acest lucru este posibil numai dacă el posedă o adevărată natură umană, inclusiv o minte și un suflet finit care reflectă propriile noastre minți și suflete finite. Acesta este un articol esențial al credinței noastre, altfel ascultarea sa nu a fost cu adevărat ascultarea umană față de Dumnezeu, ceea ce ridică tot felul de întrebări referitoare la mântuirea noastră.„Duhul Sfânt a fost tovarășul inseparabil al lui Hristos, nu l-a părăsit niciodată și nici nu l-a părăsit o dată”.TweetDistribuiți pe Facebook

Sângele, transpirația și lacrimile Mântuitorului nostru nu erau o simplă fantomă, lucru pe care scriitorii evangheliilor și evreilor l-au aruncat pentru efect retoric. Sângele lui era un sânge real care s-ar revărsa de la tine sau la mine dacă am fi tăiați, înjunghiați sau străpunsi; sudoarea lui, ca niște picături de sânge, a fost efectul unui suflet în angoasă asupra realității terifiante a crucii; iar lacrimile sale provin de la o inimă cu adevărat frântă asupra efectelor păcatului asupra umanității, pe care numai el putea să le fixeze prin cruce. El a preluat natura noastră, o natură cu adevărat umană, pentru totdeauna, pentru a ne putea vindeca pentru totdeauna.

2. A avut ajutor?

Dacă Isus a fost ajutat în ascultarea sa față de Dumnezeu făcând voia Tatălui ( Ioan 4:34 ; 5:19 , 30 ; 6:29 , 42 , 57 ), care sunt cele două persoane cele mai susceptibile de a-l ajuta pe Domnul nostru? Trebuie să fie celelalte două persoane din binecuvântata Treime, Tatăl și Duhul, care îl iubesc cel mai mult. În Isaia, ni se spune că Duhul Domnului va sta pe Mesia, slujitorul Domnului:

Duhul Domnului va sta peste el,
     Duhul înțelepciunii și al înțelegerii,
     Duhul sfatului și puterii,
     Duhul cunoașterii și frica Domnului. ( Isaia 11: 2 )

Acest lucru este afirmat mai târziu în Isaia 42: 1 , primul cântec de slujitor:

Iată slujitorul meu, pe care îl susțin,
     alesul meu, în care se încântă sufletul meu;
Mi-am pus Duhul peste el;
     el va aduce dreptate națiunilor. (vezi și Isaia 61: 1 )

Dumnezeu Tatăl își susține robul (Fiul) punându-și Duhul Sfânt asupra lui. După cum citim în al treilea cântec de slujitor din Isaia, „Domnul Dumnezeu mă ajută” ( Isaia 50: 7 ). Aceasta este o frumoasă reflectare trinitară a lucrării lui Dumnezeu în mântuirea noastră.

În Noul Testament, citim multe referiri la lucrarea Duhului Sfânt asupra lui Hristos. Începând cu întruparea ( Luca 1:31 , 35 ), până la botezul său ( Marcu 1:10 ), până la ispita pustiei sale ( Marcu 1:12 ; Luca 4:14 ), la predicarea sa ( Luca 4:18 ), la săvârșirea minunilor ( Matei 12:28 ), până la moartea sa ( Evrei 9:14 ), la învierea sa ( Romani 1: 4 ; 8:11 ) și la înălțarea și înscăunarea sa ( Fapte 2:33 ; Psalmul 45: 1-7), constatăm că Duhul Sfânt a fost tovarășul inseparabil al lui Hristos, nu l-a părăsit niciodată și nici nu l-a părăsit. El a fost un dar care i-a fost dat de la Tatăl pentru ca Iisus să poată, ca un adevărat om, să asculte și să-i placă Tatălui.

Există un sentiment în care Isus ne arată ce înseamnă a trăi o viață pe deplin dependentă de Dumnezeu. Ar fi putut alege să se bazeze direct pe propria sa natură divină? Desigur. Dar asta pierde scopul adevăratului său serviciu. El a venit ca slujitor al lui Dumnezeu, ca să facă voia lui Dumnezeu și să facă lucrarea care i-a fost dată în condițiile lui Dumnezeu. Ca răspuns, Dumnezeu Tatăl l-a potrivit și l-a echipat să-l slujească. Celebra zicală a lui Augustin „Dă ceea ce porunci și poruncește orice vrei” este adevărat în primul rând cu privire la relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul. Dumnezeu îi dă Fiului darurile (ale Duhului) necesare pentru a-L asculta și astfel poate porunci orice dorește, pentru că nu este în afara capacității omului Hristos Isus. Hristos ne dezvăluie nu numai că numai El este Mântuitorul, ci și ce înseamnă să trăiești o viață cu adevărat religioasă în deplină dependență de Dumnezeu.

3. Ar fi putut să păcătuiască?

Ar fi putut Isus, pentru că a fost cu adevărat ispitit, să fi păcătuit? Există o serie de motive pentru care a fost imposibil pentru Isus să păcătuiască, dintre care două sunt cruciale și ar trebui să calmeze dezbaterea.

În primul rând, dacă spunem că Hristos ar putea să păcătuiască, atunci creăm o problemă între relația celor două voințe ale lui Hristos. Are două voințe, fiecare potrivită celor două naturi ale sale: o voință divină și o voință umană. Definiția credinței din cel de-al șaselea Sinod ecumenic spune: „Aceste două voințe naturale nu sunt contrare una cu cealaltă (Doamne ferește!), Așa cum afirmă ereticii impii, dar voința sa umană urmează și aceasta nu ca rezistentă și reticentă, ci mai degrabă ca supus voinței sale divine și atotputernice. ” Voința umană a lui Isus nu poate fi contrară voinței sale divine. Voința divină – împărtășită de Tatăl, Fiul și Duhul – este una. Voința umană a lui Hristos este supusă voinței divine, dar nu poate fi contrară acesteia.

Aceasta duce la cel de-al doilea motiv – și anume, pentru că Hristos este o singură persoană, el nu ar putea păcătui fără a implica întreaga Dumnezeire. Unitatea persoanei lui Hristos are anumite implicații care sunt înspăimântătoare de gândit, pe de o parte, dar glorioase de meditat, pe de altă parte. Pe scurt, Hristos nu putea păcătui fără a-l implica pe Dumnezeu. Natura umană a lui Hristos poate fi perfectă (capabilă să păcătuiască) în abstract, dar de fapt nu putem considera niciodată faptele lui Hristos în abstract, deoarece el este o persoană care acționează, nu o natură care acționează. În personalitatea sa, el este omul-Dumnezeu și, prin urmare, o persoană impecabilă.

După cum spune WGT Shedd, „Când Logosul intră în uniune cu o natură umană, astfel încât să o constituie o singură persoană cu ea, el devine responsabil pentru tot ceea ce face această persoană prin instrumentalitatea acestei naturi. . . . Dacă Isus Hristos păcătuiește, Dumnezeu întrupat ar păcătui ”. 4 Întrebați-vă doar: putem concepe să spunem că Dumnezeu a păcătuit? Pentru că dacă spunem că teoretic este posibil ca Isus să păcătuiască, atunci spunem că Dumnezeu poate să păcătuiască. Și nimic nu ar putea fi mai îngrozitor de luat în considerare.

El a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără (posibilitatea) păcatului ( Evrei 4:15 ). Realitatea ispitelor sale este la fel de reală ca și faptul că el nu putea și nu voia să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Aceasta nu este doar un mister pentru noi, ci și o declarație glorioasă despre cine este Isus.

4. Este încă pe deplin uman?

Mulți credincioși au dreptate să afirme că Isus a fost cu adevărat om pe pământ, chiar dacă nu reușesc să înțeleagă în mod adecvat ce înseamnă asta. Dar unii se confundă puțin când îi întrebi dacă Iisus este încă pe deplin om acum că este așezat la dreapta Tatălui în slavă. Cea mai cruntă neînțelegere pe care o auzim de obicei este că Isus se întoarce la Dumnezeu după înălțarea sa. Și mai rău, unii vor spune: „Ce nevoie mai are umanitatea sa?”„Natura umană a lui Hristos va fi întotdeauna cu adevărat umană, chiar și în starea Sa glorificată din ceruri”.TweetDistribuiți pe Facebook

Owen a remarcat: „Că este încă în aceeași natură umană în care a fost pe pământ, că are același suflet rațional și același corp, este un articol fundamental al credinței creștine”. 5 Existența continuă a lui Hristos ca Dumnezeu-om este un articol fundamental al religiei noastre. Strălucitul teolog olandez Abraham Kuyper, meditând la Ioan 1:14 , a scris odată: „Cuvântul s-a făcut carne! A devenit carne să nu se mai separe niciodată de acea carne! Nici măcar în prezent pe tron. ” 6

Potrivit lui Owen, natura umană a lui Hristos nu este acum „îndumnezeită” (adică nu este făcută zeu); nu „în cer se unesc într-o singură natură cu divinul printr-o compoziție a lor”. 7 El este și pentru totdeauna va fi pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Natura sa umană nu are niciun atribut divin sau proprietate comunicată astfel încât să nu mai fie umană. Natura umană a lui Hristos va fi întotdeauna cu adevărat umană, chiar și în starea sa glorificată din ceruri. Și aceasta este o veste bună pentru noi, care îl așteptăm pe Mântuitorul nostru, „Domnul Iisus Hristos, care ne va transforma trupul smerit pentru a fi ca trupul Său glorios, prin puterea care îi permite chiar să-și supună toate lucrurile” ( Filipeni 3:20 –21 ). Cu alte cuvinte, vom vedea umanitatea lui glorificată cu ochii propriilor noastre corpuri umane glorificate.

Pentru noi acum, înseamnă că Hristos slăvit are o compasiune umană față de noi; ne privește ca pe unul care este capabil să ne compătimească în slăbiciunile noastre, deoarece a trăit odată în slăbiciune ( Evrei 4:15 ). El este încă un preot, unul care posedă o umanitate de care el însuși se bucură, fiind capabil să facă toate lucrurile la putere de dragul miresei sale, biserica.

5. Este pe deplin Dumnezeu?

Se presupune că un număr considerabil de creștini evanghelici profesori se întreabă dacă Isus este pe deplin Dumnezeu. „Un om măreț, numit de Dumnezeu să fie Mântuitor, da! Dar cu siguranță nu Dumnezeu în felul în care Tatăl este Dumnezeu ”, susțin ei. Arius din Alexandria (c. 250–336) pare a fi cel mai faimos eretic care a negat că Fiul, Logosul, ar fi fost egal cu Tatăl. Arius a sugerat că a existat un moment în care Fiul lui Dumnezeu nu era, negând astfel adevărata divinitate a lui Hristos.

Dovada că Iisus din Nazaret este pe deplin divin – homoousios (aceeași substanță) cu Tatăl – este atât de copleșitoare încât face dificilă simpatia cu cei care se luptă cu acest adevăr. Dacă Isus nu este pe deplin Dumnezeu, scriitorii Noului Testament s-au străduit să confunde și să mintă biserica (de exemplu, vezi Filipeni 2: 5-11 ; Evrei 1: 1-14 ; Coloseni 1: 15-20 ).

Prologul Evangheliei lui Ioan oferă suficiente dovezi explicite prin care biserica își poate susține argumentul că Isus este cu adevărat Dumnezeu. Luați în considerare cuvintele de deschidere: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, iar Cuvântul era Dumnezeu”. Mai târziu în prolog, Ioan subliniază punctul uluitor – poate cel mai incredibil verset pentru care poate crede orice evreu din secolul I – că „Cuvântul s-a făcut trup” ( Ioan 1:14 ). „A fost” în versetul 1 ar trebui să fie pus în contrast cu „a devenit” în versetul 14. Cuvântul (Logos) nu a „devenit” în sensul existenței. Mai degrabă, Cuvântul pur și simplu „a fost”. Alte pasaje din Evanghelia lui Ioan servesc la confirmarea și susținerea acestui adevăr ( Ioan 3:13 ; 6:62 ; 8: 57-58 ; 17: 5 ; 20:28).

Mai târziu, Ioan face referire la momentul în care Isaia l-a văzut pe „Regele, Domnul oștirilor” ( Isaia 6: 5 ). După ce a citat o secțiune din Isaia 6 , el afirmă că Isaia „a spus aceste lucruri pentru că a văzut slava [lui Isus] și a vorbit despre el” ( Ioan 12:41 ). Mai mult, în Isaia ni se spune că Dumnezeu nu dă slava lui altcuiva decât lui însuși ( Isaia 42: 8 ); și totuși Iisus îl roagă pe Tatăl să-l slăvească în prezența Tatălui său „cu gloria pe care a avut-o [cu Tatăl său] înainte ca lumea să existe” ( Ioan 17: 5 ). Dacă Isus nu este Dumnezeu, atunci nu numai că este înșelat, dar cererea lui este o urâciune.

În cartea Apocalipsa, Ioan face o serie de afirmații care demonstrează divinitatea lui Hristos conectându-l în mod explicit pe Isus și pe Iahve:

Yahweh (Isaia)Isus (Apocalipsa)
„Eu, Domnul, primul și cu ultimul; Eu sunt el ”(41: 4).„Nu vă temeți, eu sunt primul și ultimul și cel viu” (1: 17-18).
„Eu sunt primul și sunt ultimul; în afară de mine nu există nici un zeu ”(44: 6).„Și îngerului bisericii din Smirna scrie:„ Cuvintele primului și ultimului, care au murit și au prins viață ”” (2: 8).
„Eu sunt el; Eu sunt primul și sunt ultimul ”(48:12).„Eu sunt Alfa și Omega, primul și ultimul, începutul și sfârșitul” (22:13).

Ce ne învață aceste paralele? Isus nu este altul decât Iahve însuși.

Ca foarte Dumnezeu al lui Dumnezeu, egal în esență cu Tatăl și Duhul Sfânt, Isus posedă în mod necesar toate atributele divine. Tatăl este maiestuos? La fel și Fiul. Este Tatăl infinit, etern și nesfârșit de puternic? La fel și Fiul. Este Tatăl sfânt, sfânt, sfânt? La fel și Fiul. În ceea ce privește natura divină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egale în esență. El nu este doar glorios, ci infinit și neschimbător de glorios.

6. Maria este „mama lui Dumnezeu”?

Dar ce zici de limbajul potrivit căruia Maria este mama lui Dumnezeu ( Theotokos )? Adevărul acestei afirmații nu ar trebui respins din cauza modului în care a fost înțeleasă greșit de romano-catolici. Când Fiul a devenit trup ( Ioan 1:14 ), el și-a asumat o natură umană, nu o persoană umană. Natura umană subzistă în personalitatea Fiului lui Dumnezeu: „nu este împărțit sau separat în două persoane, ci unul și același Fiu și singurul Dumnezeu Născut, Cuvânt, Domnul Iisus Hristos” (Sinodul din Calcedon).

Teologii au numit întruparea Fiului lui Dumnezeu „unirea ipostatică”. Unirea celor două naturi într-o singură persoană înseamnă că atunci când vorbim despre Isus, nu spunem „natura Sa umană a făcut asta” sau „Natura Sa divină a făcut asta”. Mai degrabă, spunem că Isus a făcut acest lucru sau altul, fie în funcție de natura sa umană, fie divină. Pavel face acest lucru la începutul Romanilor: „. . . cu privire la Fiul său, care a fost descendent de la David după trup ”( Romani 1: 3 ). Subiectul este persoana, Fiul, care efectuează acțiuni fie în funcție de natura sa umană (de exemplu, mâncarea, Luca 24:43 ), fie de natura sa divină (de exemplu, susținerea lumii, Evrei 1: 3 ).„Singura speranță pentru biserică astăzi nu este un simplu om, ci omul-Dumnezeu”.TweetDistribuiți pe Facebook

Prin urmare, Maria nu a născut o natură umană în abstract, ci o persoană. Această persoană este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Maria este mama lui Dumnezeu, care este învățătura Crezului Calcedonian (451 d.Hr.) și o încercare a ortodoxiei pentru credincioșii creștini. Acesta este motivul pentru care, în Faptele Apostolilor 20:28 , Pavel îi poate îndeamnă pe bătrânii efeseni „să aibă grijă de biserica lui Dumnezeu, pe care a obținut-o cu propriul său sânge”. Dumnezeu Fiul a obținut, prin moartea și învierea sa, biserica cu propriul său sânge.

Cine spui că este Iisus?

Datorită intrării păcatului în lume prin om, omul trebuie să-i satisfacă lui Dumnezeu. Dar omul păcătoș nu poate face satisfacție pentru păcatul său. Un simplu om fără păcat ar putea face doar potențial restituirea unui singur om păcătos. Satisfacția pentru mulți oameni („ca nisipul care este pe malul mării”, Geneza 22:17 ) poate avea loc numai prin intermediul omului-Dumnezeu, Isus Hristos. El este Mesia numit de Dumnezeu, care singur poate aduce mântuirea păcătoșilor.

Petru a recunoscut acest mare adevăr spre marele său câștig. Prin credință, Petru l-a mărturisit pe Isus ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu ( Matei 16:16 ). Prin vedere, Petru acum privește slava lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos. Cei care privesc slava lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos în această viață prin credință se pot aștepta cu încredere să facă același lucru în viața care va veni prin vedere. De aceea singura speranță pentru biserică astăzi nu este un simplu om, ci omul-Dumnezeu, care te întreabă: „Cine spui că sunt eu?”


 1. John Owen, The Works of John Owen , 24 vol., Ed. William H. Goold (1850–1853; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1965), 1:40. 
 2. BB Warfield, „Viața emoțională a Domnului nostru”, în Persoana și lucrarea lui Hristos (Phillipsburg, NJ: P&R, 1950), 139.  
 3. Owen, Works , 3:169. 
 4. WGT Shedd, Teologie dogmatică , 3 vol. (New York: Charles Scribner’s Sons, 1888), 2: 334. 
 5. Owen, Works , 1: 344–45. 
 6. Abraham Kuyper, In den Kerstnacht [În noaptea de Crăciun] (Wormser, 1887), 127–28. 
 7. Owen, Works , 1: 345. 
 8. https://www.desiringgod.org/articles/christ-confusion?utm_campaign=D

Petre Costea | Gestapo-ul român în plină forță în România

BisericaComunicatCulturăEditorialeMass mediaPoliticRugăciuneSocietateUltimele știri 13 decembrie 2020  Un comentariuCosmin Frișan

Trecând prin România în săptămânile de campanie electorală mi-am data seama că Securitatea e în acțiune în forță în România.

Dictatura măştilor, amenințările cu pedepse pentru cei care nu vor să se vaccineze ori să-şi vaccineze copiii, amenințările cu amenzi exorbitante ori amenzile deja date, sunt realități zilnice şi numeroase în România. Nu ar trebui să fie aşa. Clasa politică din România pare lipsită de rațiune şi parcă intenționat ne subminează drepturile.

Pe multiplele trasee pe care am ajuns ni s-a interzis uneori accesul în incinta oraşelor carantinate chiar dacă doream doar să lăsăm materiale de campanie şi să ieşim în grabă.

Declarațiile pe proprie răspundere nu prevedeau, explicit, posibilitatea de a ne deplasa în zonele carantinate pentru a lăsa materiale de campanie ori a afişa materiale de campanie. În consecință, poliția şi jandarmii îşi făceau cu elan datoria: ne amenințau cu amenzi de la 500 la 2500 de lei. Ruşinos. Încercam să ne exercităm drepturile constituționale, deloc triviale, iar statul ne amenința cu amenzi exorbitante.

Nu blamăm poliția ori jandarmii. Blamăm elita politică a României care promoveazamă în România o atmosferă de teroare politică, o cultură politică anti-constituțională şi anti-libertate. Pe perioada pandemiei Constituția şi drepturile pe care ni le conferă nu pot fi suspendate. Poliția şi jandarmii erau executanții fideli ai politicii neconstituționale a guvernanților.

Ruşine si autorităților dintr-un alt oraş al României unde un voluntar de campanie a primit o amendă de 500 de lei pentru că distribuia fluturaşi ARN în spațiul public.

Tânarul voluntar nu ştia că în oraşul respectiv trebuie să plăteşti o taxă de 5 lei pentru a-ți exercita drepturile constituționale.

Transmiterea unui fluturaş de campanie ori de oricare alt fel, atât timp cât fluturaşul are de a face cu subiecte de interes public, constituie discurs public asupra unui subiect public care este protejat de Constituție. Din nefericire, în România aceste legi nu pot fi atacate ca fiind neconstituționale.

Am dat,  de asemenea, peste oameni, în special tineri, îngroziți că trebuie să-şi vaccineze copiii. Unii refuză, iar autoritățile refuză să le primeasca copiii la şcoală.

Bieţii părinți tineri au trebuit să meargă cu Constituția în mână să convingă autoritățile şcolare că dreptul la educație şi depturile parentale au precedență asupra frivolității autorităților. Azi e un vaccin, mâine este altul, iar apoi statul ne face robi, pretinzând că noi nu ştim ce este bine pentru noi, pe când statul ştie.

Am dat şi peste un tânăr amendat cu 500 de lei pentru că şi-a tras masca sub bărbie pentru a mânca un corn din mers în spațiul public.

Groaznic. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să vă atenționez să fiți vigilenți: statul vrea cu gelozie să vă suprime drepturile, fie că e pandemie, fie că nu.

SURSA | Facebook.com

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/13/gestapo-ul-roman-in-plin

Costel Ghioancă este de azi doctor în filosofie, cu calificativul „Foarte Bine” — Istorie Baptistă

Azi, 14 decembrie 2020, Dumnezeu l-a binecuvântat pe fratele Costel Ghioancă păstor al Bisericii Creștine Baptiste „Adonai” din București, cu harul de a adăuga diplomei de doctor în teologie și pe cea de doctor în filosofie. Aceasta aduce o  îmbogățire în poporul baptist și în cadrul Institutului Teologic Baptist din București, unde Costel predă…

Costel Ghioancă este de azi doctor în filosofie, cu calificativul „Foarte Bine” — Istorie Baptistă

Ce se întâmplă cu necreștinii care iau Cina Domnului?

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Transcriere audio

Astăzi lansăm două întrebări pastorale. Sunt înrudite. Primul este de la un ascultător pe nume Ethan. „Pastor John, salut, și vă mulțumesc că mi-ați luat întrebarea. Biserica mea are în vedere să-i lase pe necredincioșii cunoscuți să ia Cina Domnului. Argumentul este că indică necredinciosul către lucrarea Domnului pe cruce și întoarcerea sa viitoare, o formă de sensibilizare. Ce-ai zice?” Și o întrebare similară vine de la un ascultător pe nume Matt. „Bună, pastor John. Recent, m-am gândit la membrii nominali ai bisericii care participă la Cina Domnului. Ce se întâmplă când o persoană neregenerată mănâncă pâinea și bea vinul? Care este păcatul specific pe care îl comite o astfel de persoană? Cred că este păcătos să participe o astfel de persoană. Dar de ce este cazul? ” Pastor John, ce le-ai spune lui Ethan și lui Matt?

Permiteți-mi să încep cu ceva direct la prima parte a întrebării. Dacă pastorii voștri se gândesc să-i întâmpine pe necredincioși să mănânce Cina Domnului ca un mod de a-i îndrepta către Isus, probabil că vă aflați într-o biserică greșită. Asta este atât de departe de Noul Testament și de ceea ce ne învață despre Cina Domnului, încât îmi este foarte greu să cred că pastorii tăi sunt supuși serios autorității Scripturii, mai degrabă decât propriei lor înțelepciuni. Acesta este răspunsul meu inițial, direct: este iresponsabil și ignorant în cel mai bun caz, și neascultător și crud în cel mai rău caz, pentru a-i încuraja pe necredincioși să mănânce Cina Domnului.

Avertismente de viață și moarte

Acum, motivul pentru care spun crud este că avertismentele pe care Pavel le dă mâncării Cinei Domnului nevrednic sunt în cele din urmă avertismente asupra vieții și morții. Iată ce spune el în 1 Corinteni 11: 27–28 :

Prin urmare, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-o manieră nedemnă, va fi vinovat cu privire la trupul și sângele Domnului. Atunci o persoană să se examineze pe sine, atunci, și astfel să mănânce din pâine și să bea din pahar.

„Avertismentele pe care Pavel le dă mâncării Cinei Domnului în mod nevrednic sunt în cele din urmă avertismente despre viață și moarte”.TweetDistribuiți pe Facebook

Ce va găsi un necredincios dacă se va examina pe sine? El va găsi necredință. Și tocmai asta intenționează Pavel să găsim. Nesupunerea necredinței a pus stăpânire pe viața noastră? Dacă da, fixează-te și nu mănâncă această cină, presupunând că nu contează. Acesta este întregul punct al autoexaminării. Deci, de ce ai invita pe necredincioși în acea situație mortală?

Continuați să citiți în versetul 29: „Pentru oricine mănâncă și bea fără a discerne corpul mănâncă și bea judecată asupra sa.” Discernerea corpului înseamnă înțelegerea unicității și gloriei totale a corpului fizic al lui Isus ca un sacrificiu infinit valoros pentru păcate – ceea ce necredincioșii nu fac.

Versetul 30: „De aceea mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi, iar unii au murit.” De aceea spun că este crud să îi încurajezi pe necredincioși să mănânce această cină. Versetele 31–32: „Dar dacă ne-am judeca pe noi înșine cu adevărat, nu am fi judecați. Dar când suntem judecați de Domnul, suntem disciplinați, astfel încât să nu fim condamnați împreună cu lumea ”.

Cu alte cuvinte, credincioșii adevărați care trebuie să fie disciplinați din cauza modului în care mănâncă Cina Domnului pot fi mântuiți, chiar dacă mor printr-o disciplină pentru că au luat Cina Domnului. Dar ce s-ar întâmpla cu un necredincios? Nu vor fi salvați.

Când Isus a spus și când Pavel a spus că de fiecare dată când mâncăm Cina Domnului, o facem în amintirea lui Isus ( Luca 22:19 ; 1 Corinteni 11:24 ), ei nu aveau în vedere un fel de amintire pe care o are un necredincios , doar să ne amintim că a existat o astfel de persoană ca Isus: poate că a existat; poate a existat – și a murit pentru păcatele noastre sau poate a murit pentru păcatele noastre. Au vrut să ne amintim de prețiozitatea a ceea ce s-a întâmplat când Isus a murit și i-a vărsat sângele. Amintirea este o amintire iubitoare, o amintire recunoscătoare – nu o amintire necredincioasă.

Împărtășind împreună cu Hristos

Și acest lucru este făcut mult mai clar (ca și cum ar putea fi) în 1 Corinteni 10 , nu 11, ci 10: 16-22. Nu mulți oameni merg aici pentru a obține clar despre Cina Domnului și ce înseamnă, dar este foarte important. Cina Domnului, conform 1 Corinteni 10: 16–22 , este o participare la Hristos . Iată ce scrie:

Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este o participare la sângele lui Hristos? Pâinea pe care o spargem, nu este o participare [o împărtășire] la trupul lui Hristos? Pentru că există o singură pâine, noi, care suntem mulți, suntem un singur trup, pentru că toți luăm parte dintr-o singură pâine. ( 1 Corinteni 10: 16–17 )

Cu alte cuvinte, pâinea reprezintă biserica, trupul lui Hristos, participând la viața lui Hristos, participând la ea. Acest lucru este imposibil de conceput ca necredincioși. Versetul 21:

Nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Să-l provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem mai puternici decât el? ( 1 Corinteni 10: 21–22 )

Cu alte cuvinte, Pavel a avut de-a face explicit cu necredincioșii care au tipurile lor de ceremonii religioase în care mănâncă și beau, și cu credincioșii care au felul nostru de ceremonie în care mâncăm și bem și el neagă că puteți participa la ambele. Este o neînțelegere tragică a tranzacției glorioase dintre Hristos și poporul său la Cina Domnului dacă pastorii au încercat să reinterpreteze această cină ca un instrument evanghelistic pentru a-i îndrepta pe necredincioși către Isus. Tragic.„Arătați necredincioșilor frumusețea Evangheliei și spuneți-le că nu ar trebui să participe încă”.TweetDistribuiți pe Facebook

Tranzacția glorioasă este următoarea: Mai întâi, ne amintim care este temelia credinței noastre în sângele și trupul lui Hristos sacrificat pentru noi. În al doilea rând, există o comuniune sau, așa cum spune 1 Corinteni 10 , o împărtășire, o participare la, Hristos, spiritual, pe măsură ce ne hrănim cu El prin credință și suntem hrăniți și mulțumiți în sufletele noastre. Nici un necredincios nu poate face acest lucru. Și acesta este sensul momentului. Nu este conceput așa cum ar trebui.

‘Te vrem’

Lasă-mă să termin așa. Da, da, da, Cina Domnului îi arată pe necredincioși către Hristos și arată clar că nu sunt participanți la ea – în Hristos. Ei nu participă la iertare. Ei nu participă la mântuire. Nu participă la a doua venire de salvare de la mânie. Asta comunică interdicția de a participa când ne privesc bucurându-ne de Isus. Comunică: „Te dorim. Vrem ca, în privința asta, să vedeți ce vă lipsește ”.

Și, Tony, pot mărturisi, cu mare senzație, că funcționează așa. Îmi amintesc, de exemplu, un bărbat care stătea în balcon chiar în fața mea în vechiul nostru sanctuar, lună de lună, an de an, în fiecare duminică de comuniune. Era un necredincios cu o soție credincioasă. Nu a ratat niciodată o duminică. L-am cunoscut pe om. Am avut conversații despre Isus. Este un necredincios flagrant. Și în timpul comuniunii, când am spus: „Dacă încă nu ai încredere în Hristos, lasă tava să treacă și să mediteze la frumusețea Evangheliei”, m-aș uita bine la el când am spus aceste cuvinte, chiar la el, în fața lui, la vreo patruzeci de metri distanță. Ne cunoșteam.

Apoi, într-o duminică de comuniune, s-a oprit la ușă, m-a luat de mână și mi-a spus: „Pastor, trebuie să vorbim”. Iar la 22:30, în noaptea de miercuri următoare, Dumnezeu l-a salvat și l-am botezat câteva săptămâni mai târziu. Așa funcționează. Nu alunga pe necredincios din serviciile tale. Arată-le frumusețea Evangheliei și spune-le că nu ar trebui să participe încă. Dar, oh, Dumnezeu să-ți dea ochii să vezi, pentru că vrem să te bucuri de asta cu noi.John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. El este autorul a peste 50 de cărți , inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cel mai recent Providence .

https://www.desiringgod.org/interviews/what-happens-to-non-christians-who-take-the-lor

Curtea Constituțională a Austriei a stabilit că suicidul asistat trebuie legalizat

ExterneImportantPoliticȘtiință 13 decembrie 2020  Niciun comentariuCosmin Frișan

Curtea constituțională a Austriei a decis vineri, 11 Decembrie 2020, că țara încalcă drepturile fundamentale în ce privește dreptul unei persoane la suicidul asistat și a ordonat guvernului să pună accent pe ridicarea cât mai rapidă a interdicției de a recurge la această acțiune în 2021, relatează The Local.at

Mai multe persoane – inclusiv doi bolnavi în fază terminală și un medic – aduseseră cazuri în fața instanței, cerând o hotărâre în această privință în statul considerat creștin.

„Decizia oamenilor de a-și lua propria viață în mod conștient trebuie respectată de legiuitori”, a declarat Christoph Grabenwarter, președintele Curții Constituționale din Austria, subliniind în același timp că dreptul acesta se aplică strict în cazul în care alegerea este făcută „în mod liber, fără nicio influență exterioară”.

În prezent, efectuarea suicidului asistat se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare.

Guvernul austriac al coaliției conservatoare-verzi a solicitat menținerea legislației existente care interzice sinuciderea asistată, invocând „potențiale abuzuri” dacă ar fi legalizate.

Protagoniștii legalizării spun că o interdicție interferează cu libertatea religioasă în măsura în care se bazează pe considerații etice creștine.

Legea Eutanasiei a fost aprobată deja în Olanda, Belgia și Canada. Germania a aprobat Legea Eutanasiei în februarie 2020. Olanda și Belgia a mers mai departe și a aprobat prin lege eutanasierea copiilor sub 12 ani. Decizia Curții Constituționale din Austria privind legea eutanasiei va intra în vigoare de la 01 ianuarie 2022.

În cadrul unui referendum desfășurat în Noua Zeelandă la sfârșitul lunii octombrie 2020, cetățenii au votat în favoarea legalizării eutanasiei. Vedeți mai multe știri despre fenomenul legalizării Eutanasiei în lume AICI! 

Pentru cei care cunosc limba germană, vă invităm să vedeți emiterea deciziei pentru eutanasie, enunțată de președintele Curții Constituționale din Austria.

LASĂ UN COMENTARIU

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 Anunță-mă prin e-mail când se fac alte comentarii.

 Anunță-mă prin e-mail despre articolele noi.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cu

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/13/c

AI GRIJĂ LA CINE APELEZI

ON  BY GEORGEIN INCURAJARE

„Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmul 32:5)

Când te lupți cu o apucătură sâcâitoare sau cu o dependență dură, vei găsi suport dacă apelezi la un grup de sprijin potrivit. Și când ai nevoie de ajutor, să nu-ți fie jenă să apelezi la un astfel de sprijin…

Dar ai grijă cui îi mărturisești păcatele!

Psalmistul a scris: „Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.”

Iată ce am găsit scris undeva: „Nu discuta niciodată ceea ce dorești ca celălalt să uite. Cuvintele fac din gânduri o realitate; ele dau viață și longevitate subiectelor discutate. Certurile ar muri și conflictele ar înceta dacă vorbele tale nu le-ar susține. Cuvintele suflă viață peste toate lucrurile. Este scris: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele” (Proverbele 18:21). Cuvintele pot răni: „Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor” (Proverbele 18:8).

Nu-i poți opri pe alții să vorbească despre tine, dar nu le da tu informațiile pe care ți-ai dori să nu le știe, ori să le uite. Și nu oferi niciodată informații inutile, care implică, solicită sau pretind întrebări suplimentare. Fii precaut când îți mărturisești greșelile. Încercarea ta de a fi deschis poate fi sinceră, dar greșelile tale pot avea dimensiuni și consecințe mai mari, în mintea lor, decât lecția pe care ai învățat-o și pe care încercai să le-o împărtășești.

Firește, există momente în care e benefic și chiar necesar să oferi informații și clarificări suplimentare, dar trebuie să fii înțelept. Concentrează-te asupra viitorului, nu asupra trecutului. Nu spune niciodată nimic din ceea ce nu ai dori să mai auzi vreodată tot restul vieții tale!”

Ai grijă deci la cine apelezi, și cum o faci!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

AI GRIJĂ LA CINE APELEZI (2) – Fundația S.E.E.R. România

Meditație selectată de Lidia Miu

Momentul ăla când afirmi că ”ai rămas (fără) mască”…

1 DAY AGO 4 MINUTEREAD 0 ComentariiZilele trecute am rămas mască. De fapt am rămas fără mască. Adică mi s-a rupt suportul de ureche de la masca facială pe care suntem oarecum obligați să o purtăm în spațiile publice și spațiile închise din oraș. Aveam la mine o mască de rezervă… dar mă gândeam la masca mea pe jumătate funcțională. M-am privit în ecranul telefonului să văd cum arată masca parțial echilibrată și m-am simțit penibil. Arăta de parcă… fusesem în cine știe ce război și am cules-o de pe cine știe ce coclauri…

Am scos-o de pe figură și am respirat. Ce bine e fără mască! Apoi am căutat masca de rezervă și am pus-o pe figură… în caz că apărea poliția să nu mă trezesc cu vreo altă ”mască” în fața mea…

Probabil că și voi ați ajuns în situații penibile ca cea descrisă mai sus. Sau poate nu. Poate nu fiecare dintre voi avea ”masca de rezervă” la el. Important e că… am făcut să fie totul ”bine”. Am făcut compromisul ăla care ni-l cere acum societatea din jur, și sunt sigur că niciunuia dintre noi nu ne place să purtăm mască pe figură.

Ciudat este că unii – fie că au mască pe gură sau nu – ei se comportă de parcă ar fi alte persoane. La ei masca fizică – existentă sau inexistentă – este și parte din personalitatea lor. Ei nu sunt una și aceiași persoană, ci sunt duplicitari, tri-plicitari… și așa mai departe. Adică au felul lor de a reacționa față de anumite persoane pe care le sunt lor mai apropiate, alt fel de reacții față de persoanele mai depărtate… și cu siguranță alte caracteristici de reacție față de restul

Noi nu definim o persoană după masca pe care o poartă. Asta e clar. Definim o persoană după modul cum vorbește, cum reacționează, cum gândește, cum se comportă. Dacă era să definim persoanele după masca pe care o poartă, probabil că aveam acum – în așa zisa pandemie – 2 sau 3 categorii maxim. Cei cu mască albastră, cei cu mască de altă culoare… și cei cu măști de plastic. Am văzut persoane care purtau măști de plastic – transparente, logic – și mi s-a părut că nu aveau nimic pe față. Am stat să văd dacă cei cu măști albastre sau din alte materiale sau alte culori se vor lua de respectiva persoană… așa cum bine am văzut cu toți – sunt sigur că fiecare a avut de a face cu persoane care știu mai bine decât tine cum se poartă masca în public. Și culmea culmilor e că nu există nici un studiu sau ceva solid care să arate, să demonstreze că masca aia ne-ar proteja de ceva.

Am prieteni care au purtat masca foarte corespunzători și s-au îmbolnăvit de covid. Nu știu cum au ”luat-o”. Așa că nu putem concluziona că purtatul sau nepurtatul de măști ne-ar proteja de ceva.

Ulterior am tras concluzia, după ce am discutat cu unii dintre ei, sau după ce am văzut că au scris și la publicul larg de felul cum s-a manifestat boala la ei, că nu a fost așa de groaznică experiența precum o descrie mass-media. Aoleu câți au mai murit. Aoleu câți s-au mai infectat. Aoleu dar câte din aceste cazuri sunt gripă sau altceva și nu covid-19. Și ne văităm și realizăm – noi, dar ne văd apoi și alții – că purtăm o mascăSuntem niște ipocriți. În loc să învingem frica asta anormală din noi… ne panicăm pe noi și mai panicăm și pe ceilalți din jurul nostru.

Așa cum am mai scris în alte ocazii, au ajuns unii din jurul nostru să fie experți în măști. Culmea e că ei nici nu au studii medicale, nici măcar nu știu să scrie formule chimice, dar ei sunt atotcunoscători. Au văzut și ei 2-3 documentare, și gata, ei sunt experți. Experți la extreme aș spune. Dacă e să îi pui să spele niște farfurii sau să șteargă pe un adult incapacitat… acolo nu mai sunt nici experți, nici nu mai pot să dea lecții.

Asta pentru că purtatul de măști i-a făcut pe mulți din jurul nostru să fie nu doar niște ipocriți, dar și niște incapabili de a mai fi oameni. Înainte mai știam să zâmbim, să mai salutăm, să ne oferim o îmbrățișare. Acum… am devenit reci, pasivi, distanți, și inutili. Fiecare pentru sine.

Auzisem că a apărut pe net niște videoclipuri cu persoane care s-au filmat și prezentau cum o să reacționăm când nu o să mai fie obligatorie purtarea de măști. O să vedem pe mulți cum casă în public fără să mai pună mâna la gură. O să vedem pe mulți cum o să își scarpine nasul, de parcă ar avea ceva pe el. O să fie mai mulți cu mâinile peste gură… probabil vor duce dorul acelor momente când erau ”sub acoperire” cu mască. Probabil că atunci o să realizeze mulți că mai trebuiau să se spele și pe dinți… că acum cu masca pe figură… nu prea mai simt ceilalți din jur dacă ai respirația rău-mirositoare sau nu.

Așadar, ar trebui să ne gândim la momentul când o să fim fără mască. Să ne imaginăm cum eram înainte și cum vom fi noi după ce ne vom scoate măștile de pe figură. Cu siguranță că mulți încă vor folosi soluțiile dezinfectante la nesfârșit. Există persoane care se dau cu dezinfectant gândind că din aer li se lipește pe ei ceva… și apa cu săpunul nu mai sunt bune. Există și persoane care nici măcar apa cu săpunul nu îl folosesc. Nu l-au folosit înainte, nu îl folosesc nici acum. Au găsit acele dozatoare unde există dezinfectant gratis și… hop și ei… că e moca!

Abia aștept să se termine perioada asta teribilă de purtat de mască. O să vedem atunci ce eroi suntem noi și ce eroi avem în jur. Să dea bunul Dumnezeu să ajungem mai repede la ziua aia!

https://gtgospel.wordpress.com/2020/12/13/cum-sa-depasesti-complexul-de-inferioritate/

Dumnezeul cerului a devenit om

CEEA CE VOM CREDE ȘI VOM CREDE

13 decembrie 2020

Articol de David Mathis

Editor executiv, desiringGod.org

Cred în Isus Hristos, singurul Său Fiu, Domnul nostru. El a fost conceput prin puterea Duhului Sfânt și s-a născut din Fecioara Maria. Crezul Apostolilor )

Doar o cărămidă în zidul creștinismului. Asta a susținut tânărul pastor despre nașterea virgină. Nu este nevoie să stăm lângă bariere inutile în calea credinței creștine. Dacă cineva scoate cărămida aia, a spus el, nu înseamnă că tot peretele cade.

Într-adevăr, peretele poate să nu cadă imediat. Dar cine începe să scoată cărămizi din ziduri pe care vrea să rămână în picioare? Zidul ar putea reprezenta viața noastră, dar ce rămâne cu generațiile care urmează? De ce să le lase un zid defect? Și, în plus, acest pastor, acum fost pastor, a continuat să demonstreze că abandonarea nașterii virgine este rareori sfârșitul îndepărtării cărămizilor.

De fapt, este vital ca biserica să afirme, așa cum a făcut-o de-a lungul secolelor, că Isus „a fost conceput de Duhul Sfânt și s-a născut din fecioara Maria”, deoarece Evangheliile o învață atât de clar. Credința în concepția virginală este esențială, așa cum este esențial să crezi orice ne spune Dumnezeu. El și-ar fi putut aduce Fiul pe lume într-un mod diferit, dar nu a făcut-o – și ne-a spus cum a făcut-o. Ne vom preface că strigăm: „Doamne, Doamne” și nu credem ceea ce spune?„Credința în concepția virginală este esențială, așa cum este esențial să crezi orice ne spune Dumnezeu.”TweetDistribuiți pe Facebook

Crezul Apostolilor mărturisește: „Credem în Isus Hristos, singurul Său Fiu, Domnul nostru, care a fost conceput de Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria”. Cine este Iisus – conform Scripturilor și capturat în acest rezumat atent și timp testat al bisericii timpurii – nu este deconectat sau nu are legătură cu concepția virginală. Cu toate acestea, înainte de a ajunge la nașterea sa, crezul face trei afirmații masive despre Isus care pot părea atât de familiare încât suntem predispuși să trecem cu vederea semnificația lor. Luați în considerare simplitatea și profunzimea mărturisirii îndelungate a bisericii despre Isus ca „Hristos, singurul Său Fiu, Domnul nostru”.

Iisuse, Hristosul

„Iisus Hristos” – numele său dat și titlul său mesianic au fost asociate atât de strâns acum de două milenii încât de multe ori le tratăm ca pe numele și prenumele său. „Hristos”, desigur, este grecesc pentru Unsul ( Mesia în ebraică). Cu o mie de ani înainte de primul Crăciun, poporul lui Dumnezeu a așteptat un Mesia care vine – Hristosul – care va îndeplini promisiunile lui Dumnezeu către și prin marele rege David.

Prin intermediul profetului Natan, Dumnezeu i-a anunțat lui David: „Casa și împărăția ta vor fi asigurate pentru totdeauna înaintea mea. Tronul tău va fi stabilit pentru totdeauna ”( 2 Samuel 7:16 ). Tronul lui David stabilit pentru totdeaunaînsemna fie un descendent după altul, cu dinastia care nu se mai termina, fie o descendență singulară în linia lui David care stăpânește pentru totdeauna. David, prin îndrumarea divină, a venit să o ia ca pe acesta din urmă și chiar a vorbit despre un descendent care avea să fie superiorul său, stăpânul său, căruia Dumnezeu însuși i-ar spune: „Stai la dreapta mea” ( Psalmul 110: 1 ). Dumnezeu nu numai că îl va face pe acest descendent rege fără sfârșit, ci, șocant, și „preot pentru totdeauna” ( Psalmul 110: 4 ).

Prin Isaia și profeți, poporul lui Dumnezeu a crescut în așteptările și dorințele sale de a se naște acest mare copil, de a fi dat acest fiu, pe umerii căruia ar fi guvernul lor și pe care poporul l-ar numi, în mod remarcabil, „Sfătuitor minunat, Dumnezeu puternic , Tată veșnic, prinț al păcii ”( Isaia 9: 6 ).

În ceea ce privește creșterea guvernului său și a păcii,
nu va avea nici un sfârșit,
pe tronul lui David și peste împărăția sa,
să o întărească și să o susțină
cu dreptate și cu dreptate
din acest timp înainte și pentru totdeauna. ( Isaia 9: 7 )

Cum ar putea să-l numească „Dumnezeul cel puternic” va fi descoperit în timp, dar pentru a căuta un Hristos mult așteptat, fără îndoială, a fost fără îndoială să-l anticipeze pe cel care va fi om și nu mai puțin. La fel ca strămoșul său David, el ar fi un rege uman . A te naște în linia lui David ar însemna să te naști dintr-o femeie. Când Îl atribuim pe Hristos lui Isus, în timp ce implicăm mult mai mult, nu așteptăm nimic mai puțin decât unul care este cu adevărat om.

COMPLET UMAN

Și așa a fost. Nu era un spirit care pretindea sau pur și simplu părea a fi om. Pe măsură ce Evanghelia lui Ioan o surprinde atât de memorabil, „Cuvântul s-a făcut trup” ( Ioan 1:14 ). Era om, până la capăt. Născut dintr-o mamă umană, a fost înfășurat ca un prunc fragil, expus pericolului în această lume căzută, a crescut în putere, înțelepciune și statură ( Luca 2:40 , 52 ) și „a învățat ascultarea prin ceea ce a suferit” ( Evrei 5 : 8 ). El a mâncat, a băut și a dormit – a obosit ( Ioan 4: 6 ), a devenit sete ( Ioan 19:28 ) și flămând ( Matei 4: 2 ) și slăbit din punct de vedere fizic ( Matei 4:11 ; Luca 23:26 ). El a murit ( Luca 23:46). Și a înviat din nou cu un trup cu adevărat uman, acum glorificat, ( Luca 24:39 ; Ioan 20:20 , 27 ).„„ Isus este Domnul ”este în același timp cea mai de bază și cea mai înaltă declarație.”TweetDistribuiți pe Facebook

Dar nu doar corpul uman; tot în suflet. El a expus în mod clar emoții umane, minunându-se ( Matei 8:10 ), fiind tulburat ( Ioan 11: 33–35 ; 12:27 ; 13:21 ) și fiind „foarte întristat, chiar până la moarte” ( Matei 26:38 ). De asemenea, el a demonstrat o minte umană pe măsură ce a crescut în înțelepciune ( Luca 2:52 ) și a recunoscut neștiința ( Marcu 13:32 ) – și o voință umană în supunerea sa pe tot parcursul vieții față de Tatăl său ( Ioan 6:38 ), culminând cu Ghetsimani ( Matei 26:39 ).

Adevărata și deplina umanitate a lui Hristosnu a fost niciodată pus în discuție pentru ucenicii săi și pentru cei care umblau cu el pe străzile Galileei și Ierusalimului. L-au văzut, l-au auzit, l-au atins ( 1 Ioan 1: 1 ). El a fost în mod clar nimic mai puțin decât uman. Cu toate acestea, cei mai stricți dintre monoteiști, care în cele din urmă îl vor venera pe acest om, au ajuns să vadă, în timp, că era mai mult.

Iisuse, Fiul unic al lui Dumnezeu

Hristos este un lucru; „Fiul unic” al lui Dumnezeu este cu totul altul. Acest Isus nu este doar om adevărat, biserica a venit să se spovedească, ci și Dumnezeu adevărat. Dar nu așa cum ar putea presupune cinicii moderni. Mărturisirea lui Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu – ca Dumnezeu însuși în triunitatea Dumnezeirii – nu a fost un proiect întreprins de apostolii săi și generațiile ulterioare, deoarece venerația lor pentru un mare învățător a crescut din proporții.

Mai degrabă, când acest adevărat om a înviat din morți, ca fapt obiectiv al istoriei, cu mai mult de cinci sute de martori ( 1 Corinteni 15: 6 ), ultima piesă era acum la locul său. Din secole de profeție și o viață de insinuări și dezvăluiri șocante a venit verdictul: acest om nu era numai Hristos, ci într-adevăr Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu.

PE DEPLIN DUMNEZEU

Multă vreme Dumnezeu s-a angajat să vină ( Psalmul 96: 11-13 ; Mica 5: 2 ). Isaia, așa cum am văzut, a văzut „Dumnezeu puternic” la acest copil născut și fiu dat. Și acum, cu ochii deschiși de învierea sa, o vedem „în toate Scripturile” ( Luca 24:27 , 44 ) și mai departe fiecare pagină din Evanghelii , de la litania detaliilor neașteptate din jurul nașterii sale, până la autoritatea surprinzătoare a învățăturii sale, către șoaptele crescânde cu fiecare semn pe care îl îndeplinea.

Religia evreiască a menținut o divizare ontologică clară între Dumnezeu și om. Numai Dumnezeu a fost Creator; numai Dumnezeu a meritat închinare; numai Dumnezeu a liniștit mările; numai Dumnezeu ar judeca lumea. Din nou și din nou, cuvintele și faptele lui Hristos au demonstrat că adevărata identitate a acestui om a sfidat categoriile. Nu numai că era în mod vădit om, dar era demonstrabil divin. Cumva, singurul adevărat Dumnezeu însuși venise printre ei ca unul dintre ei, ca om. El era într-adevăr unul – o esență pe care biserica avea să o spună – și, de asemenea, trei persoane : Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Iisuse, Domnul nostru

O ultimă marcă impunătoare a identității divine în mintea evreiască a fost titlul de Domn . Prima și cea mai importantă mărturisire a credinței lor a fost că Domnul este Domnul . Yahweh – cel mai sfânt nume, numele personal al lui Dumnezeu, legământ, dezvăluit lui Moise la tufiș. Numele era atât de sfânt încât, de teamă să nu-l pronunțe greșit sau să-l dezonoreze cumva cu buze necurate, oamenii i-ar furniza Domnului (ebraică adonai) atunci când citeau cu voce tare numele lui Dumnezeu în suluri.

Acest lucru face ca atribuția timpurie pe care Isus este Domnul – de către evrei, a tuturor oamenilor – să fie atât de uimitoare. Isus este Domnul este în același timp și cea mai de bază și cea mai înaltă declarație. Și nu numai, pe fundalul Scripturilor ebraice, aceasta este o mărturisire clară și răsunătoare a zeității lui Hristos, ci și o mărturie a singularității sale de persoană.

El este singurul Domn al poporului său. Și singurul lor Domn este o persoană singulară. Ca om cu adevărat și cu adevărat Dumnezeu, el nu este două persoane. Mai degrabă, el este o persoană spectaculoasă cu două naturi depline și distincte, divină și umană – așa cum ar susține marele crez din 451 d.Hr. „fără confuzie, schimbare, divizare sau separare”.

O persoană spectaculoasă

Această persoană singulară – pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, într-o singură persoană spectaculoasă – este cea care a locuit luni întregi în pântecele Mariei și s-a născut în Betleem. Spre deosebire de orice alt om, el este Dumnezeu. Și, spre deosebire de orice alt om, el a fost „conceput de Duhul Sfânt” ( Luca 1:31 , 35 ; Matei 1:18 , 20 ).

Dumnezeu ar fi putut alege să-L aducă pe Fiul Său în lume într-un alt mod. Dar nu a făcut-o. El a considerat potrivit în înțelepciunea sa de necercetat, pentru bucuria noastră și pentru gloria Fiului său, să o facă așa cum a făcut-o în acel prim Crăciun. Și ne minunăm. Wayne Grudem surprinde ceea ce mulți au observat de-a lungul secolelor,

Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a rânduit o combinație de influență umană și divină în nașterea lui Hristos, astfel încât umanitatea sa deplină să ne fie evidentă din faptul nașterii sale umane obișnuite dintr-o mamă umană, iar dumnezeirea sa deplină să fie evidentă de la faptul concepției sale în pântecele Mariei prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt.

Gloria concepției sale virginale nu este nicio cărămidă de îndepărtat și aruncat. Acesta nu este doar un fapt încăpățânat, obiectiv al istoriei și revelației divine, ci și o prezență prețioasă din partea Tatălui despre cine este acest Isus. El este Hristosul și omul pe deplin, și este singurul Fiu al lui Dumnezeu, și pe deplin divin, și totul într-o singură persoană unită, neconfundată și nedivizată, care este Domnul nostru.

Slujitorii Domnului lor îl primesc cu bucurie și îl proclamă cu bucurie, împreună cu o serie de alte adevăruri surprinzătoare pe care o lume necredincioasă le găsește la fel de neplăcute.David Mathis ( @davidcmathis ) este editor executiv pentru desiringGod.org și pastor la Cities Church din Minneapolis / St. Paul. Este soț, tată a patru copii și autor al cărții Crăciunul pe care nu l-am așteptat: devoțiuni zilnice pentru Advent .

https://www.desiringgod.org/articles/the-god-of-heaven

Cincinalurile morții

Bogdan Cărăușu16/11/2020

FacebookWhatsAppTelegramMessengerSkypeRedditLinkedIn

2010 – șase bebeluși mureau și alți cinci erau răniți într-un incendiu declanșat la Maternitatea Giulești.

2015 – 64 de oameni mureau și alți 186 erau răniți într-un incendiu izbucnit în clubul Colectiv.

2020 – 10 pacienți care erau internați în Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț au murit într-un incendiu a cărui cauză exactă urmează să fie stabilită.

Sunt date marcate cu negru în istoria recentă a României, date care amintesc de evenimente nefericite cauzate de incompetența, corupția și cinismul clase politice. Să fim bine înțeleși, pentru toate aceste drame, vinovăția morală și de drept este a politicienilor care au alterat – prin decizii de neînțeles – și ultima brumă de funcționalitate existentă în statul numit România.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Dacă Dumnezeu nu ar exista de G.K. Chesterton și vei contribui la susținerea siteului R3Media.

Și totuși, dincolo de tragismul situației, cinismul celor care ne conduc frizează patologicul. Citim cu stupoare declarațiile unui vremelnic ministru care ne spune că „…suntem toți vinovați în această țară, nu doar sistemul medical și autoritățile locale…”.

Da, domnule ministru Tătaru, într-un fel aveți dreptate dacă privim lucrurile în ansamblu: pentru că și noi, cetățenii acestei țări suntem vinovați.

Suntem vinovați pentru că nu am mers cu toții la București în iunie 1990, pentru a opri intervenția brutală a minerilor și pentru a cere ca punctul 8 al Proclamației de la Timișoara să fie respectat.

Suntem vinovați pentru că am continuat să muncim și să ne plătim impozitele și taxele, sperând că va fi de ajuns pentru a scoate țara din sărăcie.

Suntem vinovați pentru că am plecat din țară cu milioanele, în loc să ieșim în stradă și să vă cerem socoteală pentru îngroparea economiei românești.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: George Soros – puterea din umbră, de David Horowitz și Richard Poe, și vei contribui la susținerea siteului R3Media.

Suntem vinovați pentru că votăm mereu „răul mai mic” (aceeași Mărie cu altă pălărie, în fapt), nădăjduind că lucrurile se vor schimba în bine.

Suntem vinovați pentru că vă răbdăm de 30 de ani, iar unii dintre noi continuă chiar să aibă încredere în dumneavoastră.

Noi, cetățenii acestei țări suntem vinovați pentru multe, individual și colectiv, domnule ministru. Dar în cazul de față, vina vă aparține exclusiv dumneavoastră, conducătorilor noștri, domnule Tătaru.

Încercarea de vă dilua vina, aruncând-o în mod paușal într-o mare a uitării colective din care nimeni nu va mai fi capabil să identifice adevărații responsabili, este jenantă.

Starea în care se află domeniul sănătății și, de fapt, cam toate domeniile din România, reprezintă o consecință directă a modului în care dumneavoastră și colegii dumneavoastră ați înțeles să conduceți această țară.

Și pentru că tot veni vorba de colegi, aștept să urmați exemplul colegului dumneavoastră de clasă politică ajutătoare – domnul Victor Ponta – și să vă prezentați demisia.

Găsirea unui acar Păun ar fi doar o măsură paliativă, dar atitudinea dumneavoastră nu ne dă motive de optimism în ce privește însănătoșirea veridică.

De la conducătorul statului nu mai putem aștepta nimic bun, domnia sa demonstrând până acum că singura măsură pe care o cunoaște este dubla măsură.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Ghidul incorect politic –despre femei, sex și feminism, de Carrie Lukas  și vei contribui la susținerea siteului R3Media.

Societatea civilă, la rândul ei, este amorțită și pare receptivă doar la stimuli de servici(i) și incapabilă să reprezinte cu adevărat societatea românească. Sau poate că tocmai aceasta este drama noastră, că societatea civilă reprezintă prea bine societatea românească: divizată și polarizată excesiv de factorul politic.

Nu ne mai rămâne decât să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază și să nu suferim vreun accident. Pentru că în România și o simplă cădere pe gânduri poate fi fatală…

Jurnal de rugăciune: Rugăciune pentru unitate

ImportantMisionari româniMisiuneRugăciune 10 decembrie 2020  Niciun comentariuGabriela Augustinov

Wycliffe România
11-17 decembrie

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Kutai, Asia
După calendarul lunar, în luna decembrie ne rugăm pentru poporul Kutai din Indonezia, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugați-vă ca Domnul să le ia vălul de pe ochi și să vadă adevărata cale. Rugați-vă pentru puținii creștini de acolo să fie o mărturie bună și să împărtășească Evanghelia cu încredere. Rugați-vă să se găsească credincioși capabili pentru începerea traducerii Bibliei în limba Malay, Tenggarong Kutai.

Relații pe plan spiritual: Ungaria
În timpul pandemiei de coronavirus, personalul Wycliffe Ungaria a început să se întâlnească în fiecare dimineață pe Zoom. Ei continuă să se întâlnească zilnic împreună pentru a se ruga. Miercuri dimineață, primesc pe oricare dintre lucrătorii lor din întreaga lume să li se alăture. Aceste timpuri de rugăciune au devenit un punct culminant pe care toată lumea îl așteaptă cu nerăbdare. Rugăciunea comună a fost o sursă de reîmprospătare spirituală și a întărit relațiile celor care participă. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru modul în care încurajează Wycliffe Ungaria în timpul pandemiei. Dumnezeu să lase bucuria și pacea Sa din abundență peste ei, pe măsură ce continuă să facă din timpul de rugăciune o prioritate majoră zilnică.

Împărtășind Cuvântul prin prietenie: Africa
Noul Testament Dekamo* a intrat în direct pe aplicația de Biblii YouVersion la începutul acestui an. Membrii echipei de traducere le-au spus entuziasmați tuturor prietenilor lor. Unii dintre acești prieteni aparțin religiei majoritare din acea zonă. Au început să citească Noul Testament pe ascuns pe telefoanele lor. Un bărbat și-a sunat prietenul traducător pentru a pune întrebări despre ce înseamnă anumite pasaje. Alții aud Scripturile Dekamo prin versiunea audio. Rugați-vă pentru distribuirea copiilor tipărite ale Noului Testament Dekamo. Seed Company anunță că Noul Testament este publicat, dar livrarea cărților nu a ajuns încă la poporul Dekamo. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să îi îndemne pe mulți oameni să dorească Biblia scrisă în limba lor. Rugați-vă ca Dumnezeu să se reveleze poporului Dekamo și să-i conducă la mântuire.
*Pseudonim

Încurajări reciproce prin întâlniri virtuale: Australia
Majoritatea personalului și voluntarilor de la Centrul Național al Traducătorilor Bibliei Wycliffe Australia (WBTA) din Kangaroo Ground lucrează de acasă. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru tehnologia care ajută la menținerea legăturii dintre ei și prin care se bucure de un „ceai virtual de dimineață” săptămânal pentru a rămâne conectați și a fi încurajați. Lăudați-l pe Dumnezeu că tehnologia permite, de asemenea, personalului WBTA să continue să comunice cu echipele lor lingvistice de la distanță. Rugați-vă pentru conexiuni de internet stabile, astfel încât echipele să poată continua întâlnirile și să se încurajeze reciproc.

Prietenie și colaborare pentru mobilizare: America
În perioada 2018 și 2019, COMIBAM InternacionalOM America Latină și nava Logos Hope au sărbătorit prietenia și colaborarea. Ei s-au angajat într-o călătorie pentru a chema latino-americanii să ducă Evanghelia în regiunile neatinse ale lumii. Trecând din port în port pe continentul sud-american, lucrătorii misionari din diferite organizații și-au unit forțele în speranța de a se mobiliza și implica mii de oameni pentru lucrarea de misiune. A trecut un an. Loviți de pandemia COVID, cu boala, izolarea și criza economică, unii care au răspuns nu își pot continua planurile lor. Alții merg mai departe prin cursuri online și se pregătesc pentru munca lor viitoare. Alții sunt gata să-și înceapă sarcinile, dar nu pot pleca din cauza restricțiilor de călătorie. Rugați-vă ca toți să continue să aibă o atitudine de încredere în Domnul. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă uși, astfel încât cei care au arătat deschidere să poată înainta în chemarea și angajamentul lor.

Prietenii reciproce: Papua Noua Guinee și Australia
În fiecare an, în timpul vacanțelor școlare, Biserica Baptistă Răscumpărătorul din Sydney, Australia trimite o echipă de tineri și lideri să viziteze poporul Barai din Papua Noua Guinee. Echipa desfășoară programe de dezvoltare spirituală și slujește în mod practic oamenii. În timpul vizitei lor din ianuarie, au oferit asistență medicală de bază oamenilor din cinci sate. La rândul ei, comunitatea Barai oferă posibilitatea acestor tineri de a experimenta viața într-o altă cultură. Biserica sprijină proiectul de traducere Barai și sponsorizează copiii Barai să urmeze școala în Australia și să-i crească în ucenicie creștină. Lăudați pe Domnul pentru darul prieteniei dintre culturi și naționalități.

Unitate și prietenie în nevoi: Filipine
Lăudați-l pe Dumnezeu pentru echipele de traducere Ata Manobo, Sama Samalnon și Taut Bato din Wycliffe Filipine. Acum traduc cea de-a doua carte din Biblie, Evanghelia după Ioan. Dedicarea și ajutorul sincer al consultanților, precum și unitatea și sprijinul echipelor de traducere, sunt esențiale pentru îndeplinirea acestei sarcini. Rugați-vă pentru o conexiune excelentă la internet în timp ce își continuă activitatea virtuală. Rugați-vă ca harul și dragostea lui Dumnezeu să unească inimile și cugetele lor în această slujire.

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/10/

Când homosexualitatea vine acasă

Trei lecții pentru angajarea celor dragi

Articol de Josh Blount

Pastor, Franklin, West Virginia

Revoluția sexuală este peste tot. Puține buzunare ale societății noastre nu au fost afectate într-un fel de literele LGBTQ +. Și pentru mulți, buzunarele afectate includ familiile noastre:

„Mamă și tată, sunt gay.”

„Cred că sunt trans.”

„Bunico, de ce nu au alți copii doi mami?”

Când conversația culturală devine personală, aducând la masă discuții care odată păreau de neconceput, ce necesită fidelitatea față de Domnul nostru? Într-o lume în care supunerea față de legea sfântă a lui Dumnezeu este etichetată drept „homofobie” și ură, cum rămânem fermi în fața învățăturii clare a Bibliei?

Aceste întrebări iau o urgență suplimentară atunci când provin de la membrii de familie dragi: dacă este un copil adult care se identifică ca gay sau un membru al familiei care se luptă cu genul său – sau chiar tranziții și apoi solicită să folosiți un nume nou și pronume noi.

Spațiul nu îmi permite să repet toate învățăturile biblice legate de aceste probleme, dar aș recomanda câteva cărți excelente despre homosexualitate , transgenderism și iubirea persoanelor LGBTQ + , precum și un articol al consilierului biblic Mike Emlet, „ Five Ministry Priorități pentru cei care se luptă cu atracția de același sex . ” Aici să ne concentrăm asupra a trei virtuți pe care le putem urmări, în dependență de Dumnezeu, în conversațiile noastre cu cei dragi: dragoste înțeleaptă, claritate curajoasă și rezistență la rugăciune.

Dragoste Înțeleaptă

Începem cu dragostea, pentru că, dacă posedăm toate celelalte, dar ne lipsește dragostea autentică, suntem gongi zgomotoși și zimbale care clocotesc ( 1 Corinteni 13: 1 ). A  ți iubi membruul familiei înseamnă că îi pui interesele mai presus de ale tale. Îl duci pe inima ta, ceea ce va invita inevitabil durerea și tristețea.„Iubirea înțeleaptă necesită supunerea la vocea autoritară a lui Dumnezeu în Biblie”.TweetDistribuiți pe Facebook

O astfel de relație ne va testa dragostea: Este biblică, cu rădăcini în caracterul lui Dumnezeu? Sau este egoist, înrădăcinat în propriile dorințe și dorințe? Suntem dispuși să iubim această persoană așa cum este cu adevărat (un păcătos dezordonat, complex, nerecuperat), sau doar așa cum dorim ca el să fie de dragul nostru (îngrijit, necomplicat și nesolicitat)? Lăsați Domnul să folosească această circumstanță grea pentru a o face mai asemănătoare cu dragostea pe care ne-a arătat-o ​​Tatăl în timp ce eram încă păcătoși ( Romani 5: 8 ).

CE SPUNE DUMNEZEU?

A iubi cu înțelepciune înseamnă că suntem dependenți de Scriptură ( 2 Timotei 3:15 ) și de Dumnezeu ( Iacov 1: 5 ) ca singura busolă care indică nordul adevărat. Conversația actuală despre sex și sexualitate este zgomotoasă . Toată lumea are o părere. Și unele dintre aceste opinii sunt satanice, ducând în cele din urmă la distrugere ( 2 Corinteni 4: 4 ; 2 Timotei 2:26 ). Iubirea înțeleaptă necesită supunerea la vocea autoritară a lui Dumnezeu în Biblie.

Desigur, punctele de plecare care nu pot fi negociate sunt învățăturile Bibliei despre sexualitate în locuri precum Geneza 1-2 , Efeseni 5: 3-6 , Romani 1: 18-30 și 1 Corinteni 6: 9-11 . Cu toate zgomotul, poziția Bibliei este simplă și frumoasă: legământul, legătura dintre un soț și soție îl reprezintă pe Hristos și biserica sa. Intimitatea sexuală este un dar aici și numai aici. Prin urmare, toate celelalte relații sexuale sunt păcătoase și rele. Ei încalcă legea lui Dumnezeu și, fără pocăință adevărată, produc mânia lui Dumnezeu ( Efeseni 5: 6 ).

Dacă pierdem aceste puncte de ancorare, nu putem aduce vesti bune nimănui , indiferent de păcatele comise. Vom fi ca o persoană care încearcă să administreze RCP într-un mediu cu gravitație zero: fără un punct fix de ancorare, nu putem aplica suficientă presiune pentru a aduce viață.

SUB DORINȚA HOMOSEXUALILOR

Cu dragoste înțeleaptă, totuși, vreau să spun mai mult decât să definesc poziția Bibliei cu privire la sexualitate și păcat (deși niciodată mai puțin de atât). Pentru a iubi cu înțelepciune este necesar să luăm Scriptura ca ghid pentru interpretarea tuturor experiențelor umane. Când un membru al familiei îți spune că este homosexual sau se luptă cu sexul său sau este atras de același sex, se lucrează mult mai mult decât simpla sexualitate. Experiența umană în fața lui Dumnezeu nu este reductibilă la o singură dimensiune (indiferent dacă este sexualitate sau furie sau amărăciune sau mândrie) și, prin urmare, concentrarea doar pe etica sexuală poate restrânge inutil discuția.

Este posibil ca persoana iubită să renunțe la reținere și să urmărească păcatul sexual deschis, dar este, de asemenea, posibil ca eticheta „gay” sau „trans” să aibă puțin de-a face cu apetitul fizic și să aibă mult de-a face cu speranțe și doruri distorsionate. Mai ales pentru tineri, „gay” și „trans” reprezintă adesea o identitate, o comunitate de înțelegere și o sursă de semnificație pentru suferință și înstrăinare. Acestea alcătuiesc constelații ale experienței umane care sunt de un ordin diferit de perversiunile sexuale. Ele sunt răspunsuri la ruperea lumii care înlocuiesc „mântuitorii” lumii pentru Mântuitorul viu. Sexualitatea păcătoasă este adesea înrădăcinată sau influențată de o durere profundă din trecut.„Dumnezeu nu mântuiește cu amărăciune, chiar dacă uneori salvează încet”.TweetDistribuiți pe Facebook

Pe lângă suferința trecută, vor apărea găuri negre ale dorințelor păcătoase. Dar nu doar la dorințele păcătoase la care te gândești – poftele cărnii sunt multe și deseori mai subtile decât apetitul sexual brut ( Galateni 5: 17-21 ). Tacticile militare bune folosesc diversiuni: ține-ți adversarul ocupat aici, în timp ce te pregătești în secret pentru distrugerea lui acolo. Satana este un maestru tactician. Dacă poate păstra conversația despre sex, atunci când este vorba mai mult despre altceva, el câștigă.

ASCULTĂ, ROAGĂ-TE, VORBEȘTE

Învățarea modului de navigare în aceste fire va necesita timp, discernământ și bineînțeles rugăciune, așa că mergeți încet. Întreabă întrebări. Asculta. „Ești confortabil să-mi spui mai multe? Ai mai spus cuiva? ” Sam Allberry are câteva gânduri excelente despre ce să spună în acest tip de conversație în concluzia cărții sale Is God Anti-Gay? Dacă membrul familiei tale se deschide pentru tine pentru prima dată, mulțumește-i! Asta a luat curaj; probabil că nu s-a făcut din capriciu. Afirmați-vă angajamentul față de relație – nu îl veți „renega” pentru că v-a spus.

După aceea, s-ar putea să nu trebuiască să spui altceva, cel puțin pentru acea conversație. Iubirea înțeleaptă știe că nu o putem „remedia” cu sfaturile sau eforturile noastre, așa că ne putem permite să ascultăm cu răbdare o vreme. Iubirea înțeleaptă știe, de asemenea, că Dumnezeu trebuie să vorbească în cele din urmă, așa că ne rugăm pentru oportunități de a-i spune cu adevărat și cu dragoste adevărul, mai ales despre libertatea și iertarea pe care Dumnezeu i le dă în Evanghelie.

Claritate curajoasă

Dacă suntem ghidați de iubirea înțeleaptă, ne vom îndrepta spre claritate: din întuneric și în lumină. Iubirea creează încredere. Încrederea permite o conversație continuă, sperăm că o conversație bidirecțională cu o mai bună înțelegere. Înțelepciunea ghidează apoi acea conversație către scopurile lui Dumnezeu. Iar rezultatul va fi claritate – claritate despre ceea ce a trăit această persoană și simte și claritate despre ceea ce Dumnezeu a spus și vrea pentru această persoană.

Sperăm și ne rugăm ca claritatea care apare să ne atragă pe amândoi către Isus: să primim harul, să ne predăm lui ca Domn, Mântuitor și Comoară, și apoi să umblăm împreună în sfințire continuă cu onestitate și transparență descoperite. Vrem ca claritatea care apare să fie claritatea care unește vestea bună a Evangheliei cu problemele reale ale inimii. Inima umană este un câmp de luptă acerbă, dar când intră Dumnezeu viu, se produce schimbarea.„Dacă Satan poate păstra conversația despre sex, atunci când este vorba mai mult despre altceva, el câștigă”.TweetDistribuiți pe Facebook

Iată unde este nevoie de curaj. Uneori claritatea care apare nu este plină de speranță, ci dureroasă; nu unificând, ci încordând: „Cred că ne înțelegem, dar nu pot fi de acord cu tine asupra acestei noi identități.” „Te iubesc, dar nu sunt de acord cu alegerile tale.” Aceasta este o chestiune delicată și, dacă ne grăbim aici, putem deteriora inutil relația. Dar dacă fugim de asta, riscăm și mai mult. Vom întâlni confuzie și compromis și, probabil, îl vom conduce pe persoana iubită departe de vindecare, pocăință și eliberare. Și, așadar, dragostea înțeleaptă trebuie să ia forma unei curaje clare.

Curajul în aceste conversații, în această relație, înseamnă că arătăm că credem că Dumnezeu ne definește sexualitatea și identitatea – chiar și atunci când cineva pe care îl iubim nu este de acord cu noi. Acest lucru necesită curaj și credință, uneori mare curaj și credință.

Merita? Dacă pare fericit, nu ne putem mulțumi cu asta? Dacă vine acel moment de dezacord puternic, nu ne este mai ușor să ne schimbăm? Da – pe termen scurt. Dar asta ar fi să-L respingem pe Dumnezeu și să-l abandonăm pe cel drag la păcatul său – și în cele din urmă la iad. Câți au schimbat prostește fericirea eternă și dragostea pentru pace și confort temporar și superficial într-o relație? Claritatea curajoasă în Hristos merită întotdeauna ceea ce costă (și mult mai mult).

Rezistență la rugăciune

Puține virtuți creștine sunt mai puțin strălucitoare sau mai vitale decât rezistența. Noul Testament poruncește și recomandă perseverența ( Romani 5: 3-4 , 15: 4–5 ; Evrei 10:36 ; Iacov 1: 3 ). Și nu vom îndura mult timp fără rugăciune. Fără rugăciune, rezistența se prăbușește în fatalism sau apatie: „Este ceea ce este”. Rezistența la rugăciune spune: „Aș prefera să plâng în genunchi decenii decât să am mâine o„ soluție ”fără Dumnezeu.”

De ce este necesară rezistența la rugăciune atunci când o persoană dragă este prinsă de urmarea haotică a revoluției sexuale? Pentru că confuzia asupra sexualității nu este o soluție rapidă. Când o persoană se aruncă cu capul într-o identitate gay, rareori va exista o simplă „revenire la normal”. În schimb, așteptăm și dorim deseori lunga lucrare a lui Dumnezeu – întregul arc al unei vieți, transformat de harul suveran nu în interior, ci înspre Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ne dorim pentru noi înșine și ceea ce ne rugăm pentru cei dragi: ca în ultima zi să putem sta împreună maturi, pe deplin asigurați în voia lui Dumnezeu ( Coloseni 4:12 ). Această călătorie poate fi lungă și plină de lacrimi și durere, dar în cele din urmă va fi liberă de ambele și plină în loc de bucurie și binecuvântare.

Când această speranță viitoare ne umple ochii, ne dăm seama că nu ne putem mulțumi doar cu ceea ce va face o vacanță pașnică în familie. Cel mai bun lucru pentru copilul nostru, prietenul nostru, este să nu spunem „Orice te va face fericit”. Fericirea lumească nu este lucrarea manuală a Domnului. Dar ceea ce face el este mult mai bun. Nu permiteți confuziei culturale să erodeze această încredere: niciun indicator de identitate monden nu poate oferi vreodată bucuriile solide și comorile durabile cunoscute doar de copiii Sionului. Asta tânjim să vedem pentru cei dragi. Așadar, ne rugăm pentru dragoste înțeleaptă. Cerem claritate și curajul de a nu abandona claritatea Bibliei pentru înțelepciunea lumească – chiar și atunci când o astfel de claritate este dură și dureroasă. Apoi îndurăm. Și ne rugăm. Atâta timp cât este nevoie.

Nu pot promite că persoana iubită se va întoarce la Domnul sau va fi mântuit. Nu știm asta. Știm asta: Dumnezeu nu mântuiește cu amărăciune ( 1 Timotei 2: 4 ), chiar dacă uneori salvează încet. Și acea muncă merită să o aștepți, să te rogi și să o iubești.Josh Blount este pastor la Biserica Living Faith din Franklin, West Virginia. El și soția sa Anna au trei copii. Josh a absolvit The Southern Baptist Theological Seminary și în prezent este doctorand la Westminster Theological Seminary, Philadelphia.

https://www.desiringgod.org/articles/when

Creștinul se căsătorește necreștin – Cum răspunde o biserică?

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Abonati-va

mărSpotifyE-mail

Transcriere audio

Primim un flux constant de întrebări pastorale foarte dure pentru pastorul John în căsuța de e-mail. Vă mulțumim că le-ați trimis și vă mulțumim pentru răbdarea pe care o aveți cu noi, în timp ce încercăm să analizăm cât mai multe dintre ele. Iată una dintre aceste întrebări, de la un ascultător pe nume Eric, pastor. „Bună, pastor John! Sunt un pastor care mă întreb ce ar trebui să fie un mod corect de acțiune atunci când un creștin se căsătorește cu bună știință cu un necredincios. Credinciosul a fost avertizat și a continuat oricum cu sindicatul. Acum căsătoria a fost oficializată. Deci, cum ar trebui să răspundem noi, biserica, acum? „

Pentru a răspunde la acest lucru, să clarificăm câte straturi de păcătoșenie există atunci când un credincios care mărturisește respinge sfatul bătrânilor bisericii și se căsătorește cu un necredincios. Voi menționa doar trei straturi. Mai sunt și alții, dar acest lucru ne va ajuta să simțim seriozitatea.

Straturi de păcat

În primul rând, credinciosul care mărturisește sfidează și se răzvrătește împotriva unei porunci explicite a Noului Testament al lui Dumnezeu. Pavel spune în 1 Corinteni 7:39 : „O soție este legată de soțul ei cât trăiește. Dar dacă soțul ei moare, este liberă să se căsătorească cu cine dorește, numai în Domnul ”. „Numai în Domnul” înseamnă numai pentru o persoană care este în Domnul – un credincios, un urmaș al lui Isus. Deci, dacă această învățătură este făcută clară credinciosului și credinciosul respinge ascultarea de această poruncă, ea acționează în sfidare deschisă a învățăturii apostolilor și a lui Dumnezeu.

În al doilea rând, probabil și mai important, pentru că ajunge la miezul problemei: un credincios care alege să se căsătorească cu un necredincios arată cât de profund este compromisa dragostea credinciosului pentru Hristos. Isus a spus, în esență, „Dacă nu mă iubești mai mult decât îți iubești pe cel mai apropiat om iubit, nu ești demn de mine” (vezi Matei 10:37 ). Aceasta este o afirmație uimitoare pe care Iisus o pune în inimile noastre. Dar dacă credinciosul se bucură de prezența, prietenia și intimitatea unei persoane care respinge Hristos (iubitul sau iubita) mai mult decât prezența și părtășia lui Hristos, însăși credința și dragostea lor pentru Iisus este pusă în discuție de Isus – nu de mine , dar de Isus. Aceasta este cea mai profundă problemă.

Cum poate inima unui credincios să-l îmbrățișeze pe Isus ca comoară și satisfacție supremă și să respingă cuvintele lui Isus pentru a fi în brațele celui care nu are credință și nu are o afecțiune adevărată pentru cea mai prețioasă posesie a credinciosului? Pentru mine este de neconceput. Am găsit întotdeauna acest lucru de neînțeles. Ceva este profund, profund greșit în afecțiunea inimii pentru Hristos. Acesta este al doilea strat al păcătoșeniei.„Liderii bisericii trebuie să fie pregătiți pentru a fi denunțați de oamenii care cred că știu mai bine decât apostolii”.TweetDistribuiți pe Facebook

Și în al treilea rând, dacă liderii credincioși ai bisericii au explicat cu dragoste voința lui Dumnezeu bazată pe cuvântul lui Dumnezeu credinciosului și i-au spus credinciosului să nu avanseze cu această căsătorie ilicită din ascultarea de Hristos, atunci căsătoria nu este doar rebeliune împotriva poruncă biblică explicită și nu numai o revelație a unei inimi idolatre care pune un om mai presus de Hristos în afecțiuni, ci și o respingere a autorității bătrânilor, pe care Dumnezeu a dat-o pentru a proteja oile de păcat.

Acum aceasta este situația și încep de aici, astfel încât restul a ceea ce am de spus să sune în mod corespunzător serios.

Disciplina în dragoste

Răspunsul meu este că bătrânii pledează, se roagă, învață și apoi, dacă toate acestea sunt respinse, îl elimini pe credincios din calitatea de membru al bisericii, pentru că a mers mai departe cu căsătoria. Scopul acestei îndepărtări este de a-l sobri pe credinciosul neascultător, de a-i trezi și de a-i câștiga către o inimă pocăită și ascultătoare și restaurare.

Mulți oameni nu iau Biblia în serios. Sunt descumpărați și supărați de bisericile care iau Biblia la fel de în serios cum spun. Mulți creștini care mărturisesc astăzi ar considera o asemenea excomunicare ca fiind mai dureroasă decât utilă. Ei o numesc intolerantă; chiar o numesc urăscă. Dar asta pentru că își înalță propria înțelepciune deasupra înțelepciunii lui Dumnezeu. Aceștia folosesc același raționament pentru motivul pentru care nu ar trebui să scoatem o persoană din calitatea de membru pe care persoana neascultătoare o obișnuia să se căsătorească cu necredinciosul: Poate necredinciosul va fi câștigat lui Hristos în această căsătorie. Poate că dacă îi păstrezi ca membri sau îi păstrezi pe unul ca membri, celălalt va fi unul.

Și părinții – oh, ai persoanei excomunicate sau ai prietenilor, dacă nu sunt serios biblici, vor susține că nu îi vei putea câștiga lui Hristos scoțându-i din biserică. Se vor enerva. Necredinciosul te va numi intolerant și urăsc, susținând că nu va fi răscumpărător, ci va fi înstrăinător. Asta vor spune ei. Asta trebuie să fie pregătiți să audă bătrânii.

Nu este ceea ce ne învață Biblia cu tărie. În 2 Tesaloniceni 3: 14–15 și în 1 Corinteni 5: 4–5 , Pavel susține posibilitatea și dorința ca, printr-un asemenea sfânt ostracism, oamenii să fie, de fapt, mântuiți și restaurați. De fapt, am văzut că disciplina bisericii are chiar acest efect în slujirea mea. Liderii bisericii trebuie să fie pregătiți pentru a fi denunțați de oamenii care cred că știu mai bine decât apostolii cum să iubească oamenii.

Restaurată la pocăință

Una dintre celelalte întrebări de răspuns este aceasta, care este foarte importantă: Cum arată pocăința și restaurarea într-o astfel de situație? Nu înseamnă că căsătoria este anulată; este într-adevăr o căsătorie – o căsătorie care nu ar fi trebuit încheiată, dar acum, după ce a fost încheiată, nu ar trebui să fie ruptă; ar trebui să fie sfințit.

Iar Pavel este la fel de clar în legătură cu faptul că un credincios nu ar trebui să divorțeze de un necredincios, precum este faptul că nu ar trebui să se căsătorească cu unul ( 1 Corinteni 7:12 ). Deci, pocăința de păcat în căsătoria cu un necredincios nu include divorțul de necredincios. Ceea ce include este o schimbare a inimii, nu o schimbare a căsătoriei:

 • Ar trebui să existe o remușcare și un regret autentic pentru neascultare față de 1 Corinteni 7:39 .
 • Ar trebui să existe o recunoaștere și o pocăință că inima nu a fost corectă când l-a pus pe om mai presus de Hristos în afecțiuni.
 • Ar trebui să existe scuze și tristețe pentru respingerea sfatului liderilor lui Dumnezeu în biserică.

„Un credincios care alege să se căsătorească cu un necredincios arată cât de profund este compromisa dragostea credinciosului pentru Hristos”.TweetDistribuiți pe Facebook

Și toate aceste schimbări sunt posibile în timp ce căsătoria rămâne intactă. Într-adevăr, aș spune că un bărbat sau o femeie care rămâne într-o astfel de căsătorie poate spune unui soț necredincios aceste cuvinte: „Dragostea mea trezită din nou pentru Iisus și Hristosul meu mai presus de tine ca Domn și Mântuitor și dorința mea de a fi o parte din poporul lui Hristos din nou și regretul meu pentru păcatul meu în căsătoria cu un necredincios nu înseamnă că am încetat să te iubesc sau că vreau să te părăsesc. Avem un legământ până când moartea ne desparte; Intenționez să o păstrez. De fapt, credința mea restaurată înseamnă că acum știu să te iubesc mai bine. Aș vrea să o arăt. Sper că mă vei avea. ”

Nu știm dacă soțul necredincios va primi asta. Dar este posibil și acesta este scopul disciplinei; aceasta este rugăciunea noastră.John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți , inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cel mai recent Providence .

https://www.desiringgod.org/interviews/christian-marries-non-christian

ȘTIRILE — Ciprian I. Bârsan

Astfel, în nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, și osteneala noastră să fi fost degeaba.1 Tesaloniceni 3:5 VDC Știrile fac parte din cotidian, fie că sunt serioase sau siropoase, violente sau vulgare, stirile fac raiting, iar noi consumatorii sunt avizi, flămânzi […]

ȘTIRILE — Ciprian I. Bârsan

NICI DUPĂ 30 DE ANI! SISTEMUL scapă din nou criminalii de la Revoluție, prinși și în Dosarul Mineriadei. Iliescu-KGB, Măgureanu-SRI și Petre Roman primesc cadou de la „Moș Gerilă” întoarcerea la ZERO a Dosarului din 1990. Viorel Ene: Judecătorul e mason

DE VICTOR RONCEA  /   ȘTIRI   /   Publicat: Joi, 10 decembrie 2020, 21:30   /   0 comentarii

NICI DUPĂ 30 DE ANI! SISTEMUL scapă din nou criminalii de la Revoluție, prinși și în Dosarul Mineriadei. Iliescu-KGB, Măgureanu-SRI și Petre Roman primesc cadou de la "Moș Gerilă" întoarcerea la ZERO a Dosarului din 1990. Viorel Ene: Judecătorul e mason

  

ARTICOLE RELAȚIONATE

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis definitiv, joi, restituirea la Parchetul Militar a dosarului Mineriadei din 1990, în care au fost trimiși în judecată fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director SRI Virgil Măgureanu, pentru refacerea de la zero a urmăririi penale, după ce toate probele strânse de procurori au fost anulate.

Pe scurt, conform opiniei subsemnatului, parte în dosar, ca și în cazul Dosarului Revoluției, Rechizitoriul Dosarului Mineriadei a fost transmis instanței – într-un moment politic propagandistic – fără a fi complet finalizat și cu vicii de procedură, tocmai pentru a putea fi apoi returnat la Parchetul Militar și a se tergiversa la nesfârșit judecata – sau măcar până moare Iliescu liniștit, în patul lui călduț din Primăverii, cartierul nomenklaturii roșii. Aceeași practică a fost întreprinsă și de Dan Voinea, groparul Dosarului Revoluției și complice cu criminalii din Decembrie 1989, care și-au continuat activitatea criminală și în Iunie 1990.

Viorel Ene, președintele Asociației Victimelor Mineriadelor din România, îl acuză pe judecătorul cauzei că este mason și a răspuns unor ordine oculte, după cum puteți citi mai jos.

Vedeți și MINERIADA din 13 – 15 iunie 1990. Mărturii, documente, fotografii, VIDEO.

Instanța supremă a respins joi toate contestațiile depuse la dosar de Parchetul General și părțile vătămare, fiind menținută o decizie din 8 mai 2019 a unui judecător de cameră preliminară, prin care s-a constatat nelegalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii militari și s-a dispus excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale, transmite Agerpres.
În mai 2019, judecătorul de cameră preliminară a admis cererile și excepțiile invocate de inculpații din acest dosar, printre care și fostul președinte Ion Iliescu, de partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne, precum și excepțiile ridicate din oficiu de magistrat.

„Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/P/2014 din 12 iunie 2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, sub următoarele aspecte: sub aspectul nelegalității constând în lipsa dispoziției de începere a urmăririi penale pentru faptele pretins comise de inculpații Iliescu Ion, Roman Petre, Voiculescu Gelu Voican, Măgureanu Virgil și Florescu Mugurel Cristian în perioada 11-12 iunie 1990; sub aspectul nelegalității urmăririi penale efectuate în cauză după redeschiderea urmăririi penale în ceea ce privește comiterea infracțiunii de crime împotriva umanității în varianta normativă a uciderii unor persoane (art. 439 alin. (1) lit. a); în ceea ce privește descrierea faptelor reținute prin actul de sesizare în sarcina inculpaților, indicarea și analiza mijloacelor de probă”, se arăta în decizia magistratului, menținută joi de un alt complet de la ÎCCJ.

De asemenea, instanța a constatat nulitatea mai multor acte de urmărire penală, respectiv rezoluții ale Parchetului Militar, printre care și cea din 9 iunie 2005, prin care s-a dispus începerea urmăririi penale față de Ion Iliescu.

„Dispune excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale. Restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare”, se menționează în decizia judecătorului.

Practic, prin această decizie, procurorii trebuie să refacă de la zero ancheta în acest dosar.

Președintele Asociației Victimelor Mineriadelor din România, Viorel Ene, care se zbate de aproape 30 de ani să-i aducă în fața Justiției pe vinovați, a izbucnit supărat: „JUSTIȚIA CORUPTĂ ȘI ASERVITĂ POLITIC A DISTRUS DOSARUL REPRESIUNII DIN IUNIE 1990, ANULÂND TOATE PROBELE DIN DOSAR STRÂNSE DE-A LUNGUL A 30 DE ANI ! Judecatorul mason Epure Constantin din ordinul Masoneriei și al SRI – care nu voia să fie considerat parte responsabilă în Dosar -. a anulat toate probele pretinzând că inculpaților nu li s-au adus la cunoștiintă învinuirile. Soluția lui a fost îmbrățișată și de judecatoarele care au judecat contestația noastră.Pe capul lor să cadă sângele nevinovat al celor morți, răniți, schingiuiți. Suferința noastră de atunci și în cei 30 de ani nu ne lasă să renunțam la luptă. Daca Justiția este de partea criminalilor va trebui sa ne facem singuri dreptate!”, a transmis acesta.

Vedeți și Fotografii inedite din 13 iunie 1990 AICI. „Fenomenul Piața Universității 1989-1990. 30 de ani”.Pe 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis în judecată pe: Ion Iliescu, la data faptelor președinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN) și președinte al României; Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Măgureanu, fost director al Serviciului Român de Informații; general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general și șef al Direcției Procuraturilor Militare.

De asemenea, au fost deferiți justiției: amiral (rez.) Emil „Cico” Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN și șef al Direcției Generale de Cultură, Presă și Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazimir Ionescu, vicepreședinte al CPUN; Adrian Sârbu, șef de cabinet și consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, președinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Minieră Bărbăteni; Plăieș Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Școlii Militare Superioare de Ofițeri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Peter, comandant al Unității Militare 0575 Măgurele aparținând Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB.

Procurorii militari susțineau că, în zilele de 11 și 12 iunie 1990, autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților aflați în Piața Universității din București, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamației de la Timișoara și își exprimau, în mod pașnic, opiniile politice, în contradicție cu cele ale majorității care forma puterea politică la acel moment.

În acest atac ar fi fost implicate, în mod nelegal, forțe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, SRI, precum și peste 10.000 de mineri și alți muncitori din mai multe zone ale țării.

Conform Parchetului Militar, atacul a fost pus în practică în dimineața zilei de 13 iunie 1990, având următoarele consecințe: moartea prin împușcare a 4 persoane, vătămarea integrității fizice sau psihice a unui număr total de 1.388 de persoane, privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a unui număr total de 1.250 de persoane.

În realitate însă, numărul morților și răniților a fost mult mai mare, conform anchetei Ligii Studenților la care semnatarul acestor rânduri a participat, cercetare bazată pe mărturiile noastre și ale colegilor noștri din acele zile, documentate inclusiv prin mijloace foto/video.

În cadrul acestei acțiuni, peste 200 de persoane au fost ridicate și transportate la o unitate militară a Ministerului de Interne din localitatea Măgurele, unde au fost reținute până în după-amiaza aceleiași zile, când au fost lăsate să plece, după o cercetare sumară, scrie Agerpres incomplet, fără a finaliza știrea, și anume prin completarea cu informația că aceasta s-a petrecut pe 13 iunie, ulterior, pe 14 iunie cât și pe 15 iunie 1990, urmând arestarea și reținerea ilegală a peste 1000 de tineri și studenți, închiși în condiții inumane și maltratați bestial – chiar și sub ochii procuroarei Monica Macovei – la fostele unități ale Securității de la Băneasa și Măgurele.

Vom reveni pe acest subiect.

PE ACELAȘI SUBIECT

Candidatul partidului „anti-sistem” AUR la Brașov este chiar FONDATORUL STS. Francisc Tobă, fost deputat FSN-PDSR este acuzat și de crime abominabile comise în Decembrie 1989 la Sibiu. Dezvăluiri: STS – SPIONI, TACÂM, SEX

SCHEMA UDMR aplicată la AUR. IMPOSIBILA SURPRIZĂ. La victoria din butoane au ieșit din adormire masonul Nicolae Voiculeț și miliardarul Bobby Păunescu, fiul ofițerului DIE George Constantin Păunescu, devalizator Bancorex și afacerist cu oligarhii Rusiei

ABSENTEISM ISTORIC! ROMÂNIA NOASTRĂ: Peste 12.000.000 de români NU AU VOTAT și au respins MASCARADA!

Mare este Dumnezeu! Minunea de la Râșca – Drăgănești: Antimisul Bisericii cu Icoana Mântuitorului a rămas nears după un incendiu care a topit și clopotele

Așa-zisul caz de „rasism” cu arbitrul român Colțescu în centru, comentat de jurnaliștii italieni: „Circul Black Lives Matter a fost activat imediat, dar vă rugăm să ne spuneți, aici, cine a murit? Ar trebui românii să-și modifice vocabularul?”

BEC a anunțat NOI REZULTATE PARȚIALE. Camera Deputaților: PSD 29,38%, PNL 25,16%, USR PLUS 14,96%. Senat: PSD 29,81%, PNL 25,56%, USR PLUS 15,44%

CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri/NICI-DUPA-30-DE-ANI-SISTEMUL-scapa-din-nou-criminalii-de-la-Revoluti

Combate păcatul ca un victor, nu o victimă

00:00-12: 35

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Transcriere audio

Nu combate păcatul ca o victimă a păcatului; lupta împotriva păcatului ca biruitorul asupra păcatului, ești în Hristos. Aceasta este pumnul unui puternic clip de predică trimis de către Nathan. Nathan, un ascultător de podcasturi, mi-a trimis un clip prin e-mail, numindu-l „unul dintre cele mai influente clipuri pe care le-am întâlnit vreodată”. Și „cea mai impactantă linie care mi-a lovit inima acum două veri”, scrie el, „a fost linia despre combaterea păcatului ca un învingător, nu o victimă. În loc să ne simțim învinși, Dumnezeu vrea să avem încredere că războiul este câștigat în el ”. Acesta este un rezumat bun al unui clip foarte bun din predica lui Pastor John din 2001 despre Romani 8: 1–4 . Aici este.

În Hristos, acum, vedem că sunt două lucruri adevărate despre noi. Romani 8: 1 și Romani 8: 2 repetă aceeași frază: „în Hristos Isus”. Ce suntem în Hristos Isus în versetul 1? „Prin urmare, nu există acum nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus”. Deci, primul lucru pe care îl putem spune despre a fi în Hristos Isus este că verdictul este pronunțat și nu suntem condamnați. A trecut; procesul s-a încheiat: nicio condamnare în Hristos Isus. Și apoi versetul 2 spune: „Legea Duhului vieții te-a eliberat în Hristos Isus”.„Dacă vă puneți credința în Isus, veți fi uniți cu Isus. Și în Isus, nu există condamnare și există putere ”.TweetDistribuiți pe Facebook

Deci, avem iertare și acum avem putere în Hristos Isus. Nu intrați în Hristos Isus fără să aveți amândoi cei transferați către voi. Există iertare în Hristos; există putere în Hristos. Nu intri în Hristos și spui: „Am iertarea și nu puterea” sau „Am puterea și nu iertarea”. În Hristos, le primești pe amândouă sau nu le primești; nu ești în Hristos. Dacă vă puneți credința în Isus, vă uniți cu Isus. Și în Isus, nu există condamnare și există putere.

Cauză sau dovezi?

Acum, iată întrebarea: Cum se leagă funcționarea puterii spre eliberare și transformare de declarația că nu am nicio condamnare? Și acest lucru nu este ciudat. Aceasta este viata ta. Îi iei înapoi, mori. Le faci bine și le trăiești, trăiești.

Deci, care este ordinea dintre versetele 1 și 2? Observați cuvântul pentru , la începutul versetului 2. S-ar putea să vă doriți să nu fie acolo.

Prin urmare, acum nu există nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus. Căci legea Duhului vieții te-a eliberat în Hristos Isus de legea păcatului și a morții.

NIV spune pentru că . Celelalte versiuni spun pentru . Înseamnă același lucru. Deci, care este relația dintre justificarea din versetul 1 și sfințirea din versetul 2? Ei bine, înainte de a răspunde prea repede, ține cont de ceva. Înțelesul pentru sau pentru  , atât în ​​limba engleză, cât și în limba greacă, atât în ​​limba apostolică, cât și în limba dvs., are două semnificații:

 1. pentru sau pentru  poate introduce o bază sau un motiv sau un motiv pentru care ceva este sau
 2. poate introduce dovezi că știți că este ceva.

Permiteți-mi să vă dau un exemplu din limba dvs. „Mi-e foarte foame pentru că stomacul meu mârâie.” Sau puteți spune: „Mi-e foarte foame pentru că am sărit peste micul dejun”. Și pentru că în acele două propoziții are semnificații radical diferite. Un stomac mârâit nu este baza foametei; este efectul și dovada foamei. Și folosim cuvântul pentru că : „Mi-e foarte foame pentru că stomacul meu mârâie”. Dar dacă spun „Mi-e foarte foame pentru că am sărit peste micul dejun”, știm că sărind peste micul dejun este cauza foametei – este pământul și baza foametei.

Condamnați că a stat

Deci, iată întrebarea mea pentru relația dintre versetele 1 și 2 din Romani 8 : Care este sensul pentru  este aici? Spune el: „Prin urmare, acum nu există nici o condamnare pentru că, uite, ești transformat de Duhul lui Dumnezeu, mărturisind că ești liber”? Sau spune: „Prin urmare, acum nu există nici o condamnare, deoarece temelia și baza acceptării voastre la Tatăl, verdictul dvs. de nevinovăție , este neprihănirea lucrată de Duhul pe care îl îndepliniți?” Voi argumenta că pentru  sau pentru pentru la începutul versetului 2 este dovada, indică evidența, că versetul 1 este așa.

Motivul numărul unu: observați relația dintre versetele 2 și 3. Versetul 3 începe cu același cuvânt, pentru că sau pentru : „Duhul vieții te-a eliberat în Hristos Isus de legea păcatului și a morții pentru că [acum rezuma versetul 3 la declarația sa principală] Dumnezeu a condamnat păcatul în trup, carnea propriului său Fiu. ” Și amintiți-vă că am arătat legătura dintre cuvântul condamnat acolo în versetul 3 și cuvântul condamnareîn versetul 1. Versetele 1 și 3 sunt împreună în aceasta. Versetul 3 se referă la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru a te îndrepta cu el. El l-a trimis pe Fiul său să ducă o viață perfectă, să moară o moarte substitutivă, să poarte condamnarea voastră – fără vinovăție, fără mânie, fără condamnare. De ce? Iisus, în trup, l-a purtat. Dumnezeu l-a condamnat acolo și nu în tine. Și aceasta este dată ca bază a versetului 2, sfințirea ta.

Deci, atunci când versetul 1 spune: „Nu există nici o condamnare acum în tine”, arată versetul 3, spunând: „El a murit pentru tine. Toată mânia lui Dumnezeu a fost revărsată asupra lui. Deci, uite: Duhul este în tine, triumfând asupra păcatului tău. Bucura! Nu există nicio condamnare ”.

Toată diferența în Duh

Romani 7: 6 este magnific prin claritatea și puterea sa: „Dar acum suntem eliberați de lege, după ce am murit pentru ceea ce ne-a ținut captivi. . . ” Și aici, în context, este legea mozaică. Știm asta din versetele 1-5. Am fost eliberați din lege – blestemul legii, vinovăția legii, condamnarea legii. Hristos a devenit un blestem pentru noi, astfel încât blestemul legii este rupt ( Galateni 3:13 ). Nu ne-a mai trecut. Și apoi, uitați-vă la aceste cuvinte prețioase care urmează: „. . . astfel încât să slujim în noul mod al Duhului și nu în vechiul mod al codului scris. ”„Luptă-ți păcatul ca un învingător – nu o victimă.”TweetDistribuiți pe Facebook

Care este relația dintre eliberarea de lege cu condamnarea ei, blestemul și vina și capacitatea de a Duhului de a triumfa în slujba lui Dumnezeu? Care este relația? Este limpede ca cristalul în acest verset: am fost eliberați de asta pentru a putea sluji în acest fel. Dacă îi întorci pe aceia, nu ai creștinism. Ai o altă religie.

 • Este diferența dintre a lupta pentru a ne justifica și a lupta cu încredere pentru că suntem justificați.
 • Este diferența dintre procesul tău ceresc de judecată care se află în spatele tău, cu un verdict irevocabil de nevinovăție pronunțat și având procesul în fața ta, atârnat deasupra capului tău, întrebându-te dacă comportamentul tău se va măsura în puterea Duhului Sfânt.
 • Este diferența dintre libertatea încrederii și robia fricii.
 • Este diferența dintre a-i oferi lui Hristos dubla slavă a ființei sale neprihănirea și condamnarea noastră și puterea care ne aduce în sfințenie, sau doar a-i da jumătate din gloria lui și a-l chema pe cel care ne permite să îndeplinim o neprihănire pe care o vom oferi către Dumnezeu de la noi înșine ca fundament al acceptării noastre cu el. Nu vreau să obțină jumătate din glorie. Vreau ca el să obțină toată gloria sa – sângele și dreptatea lui fiind temelia acceptării noastre și puterea sa fiind mijlocul prin care suntem eliberați și transformați.
 • Și este diferența dintre viața ta și moartea ta.

Luptă ca un Victor

Deci, roagă-te. Roagă-te cu mine acum ca Dumnezeu să te ajute să cazi pe fața ta și roagă-te: „O, Doamne, Doamne, ajută-mă să fac acest lucru corect. Ajută-mă să nu fiu fariseu. Ajută-mă să știu să mă odihnesc dulce în nici o condamnare care există în Hristos, astfel încât, din dulcea comuniune și odihnă și acceptare și dragoste și justificare și justificare care există în tine, aș putea avea acum putere în Duhul Sfânt. să obțin victoria asupra poftei mele, a lăcomiei și a fricii mele ”. Rugați-vă așa.

Și apoi, când ieși, luptă-ți păcatul ca un învingător, nu ca o victimă. Când ieșiți de aici în această după-amiază și vin ispitele – și vor veni; există în membrii voștri o altă lege, legea păcatului și a morții ( Romani 7:23 ) – Duhul este în tine pentru a te ajuta să faci război împotriva acestei legi. Și războiul, ca învingător, cu încrederea că suntem iubiți și acceptați, va arăta că ești iubit și acceptat. Luptă ca un învingător săptămâna aceasta, nu ca o victimă.

Și acum, Dumnezeu să vă umple de toată bucuria și pacea în a crede, în timp ce vă încredeți în promisiunile sale prețioase și foarte mari. Și, așadar, să abundați în speranță.John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. El este autorul a peste 50 de cărți , inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cel mai recent Providence .

https://www.desiringgod.org/interviews/fight-sin-like-a-victor-not-a-victim?

Universul nu a fost un accident

CEEA CE VOM CREDE ȘI VOM CREDE

10 decembrie 2020

Articol de Jon Bloom

Scriitor, desiringGod.org

„Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernic, creatorul cerului și al pământului.” Crezul Apostolilor )

Marea majoritate a oamenilor de-a lungul istoriei umane au crezut că Dumnezeu (sau un zeu sau numeroși zei sau un fel de ființă divină) a creat tot ceea ce există. Mitologiile și cosmologiile au diferit, dar viziunile lumii dominante în aproape fiecare cultură au fost de acord că, atunci când cercetăm pământul sau cerurile, ceea ce privim este o creație.

Deci, pentru cea mai mare parte a erei creștine, când creștinii au mărturisit din Crezul apostolilor: „Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernic, creatorul cerului și al pământului”, ascultătorii necreștini nu au găsit conceptul lui Dumnezeu ca creator incredibil. Cu greu cineva ar fi putut concepe posibil ca cosmosul să apară de la sine. Unele zeități trebuie să fi făcut toate acestea.„Marea majoritate a oamenilor de-a lungul istoriei umane au crezut că un fel de ființă divină a creat tot ceea ce există”.TweetDistribuiți pe Facebook

Astăzi, însă, cel puțin în unele părți ale lumii, este o poveste diferită. Numărul din ce în ce mai mare spune că mărturisirea noastră despre creație este ridicolă. Ei susțin că cred cosmosul, iar noi locuitorii, am apărut fără nicio inițiativă divină. Și, deși nu este încă viziunea personală declarată a majorității indivizilor, naturalismul ateist sau agnostic, cu originea lui Dumnezeu mai puțin și viziunile din timpul sfârșitului, a devenit cea mai influentă viziune asupra lumii a culturilor populare din Europa, America de Nord și alte regiuni . Și reprezintă o provocare formidabilă pentru credința creștină în Dumnezeu Creatorul.

Dar pentru creștini, o astfel de provocare nu este nimic nou. În fiecare epocă, am fost chemați să depunem mărturie – și să mărturisim înainte – o lume necredincioasă, oricare ar fi viziunea sa dominantă asupra lumii, că Dumnezeu Creatorul este realitatea supremă, că există un sens profund în tot ceea ce a făcut el și că el dirijează cursul viitorului creației sale nu către dispariție, ci spre o nouă naștere a libertății. Și acest lucru necesită curaj creștin, deoarece mărturisirea noastră va părea prostească pentru cei care pretind altfel.

Mărturisire îndrăzneață

A crede că Dumnezeu Tatăl este Creatorul cerului și al pământului înseamnă a crede că Dumnezeu este realitatea supremă. Este să crezi

 • că adevărul fundamental este autorevelarea lui Dumnezeu ca „Eu sunt cine sunt” ( Exodul 3:14 ), Unul care există în sine „de la care sunt toate lucrurile și pentru care noi existăm” ( 1 Corinteni 8: 6 ) ;
 • că Dumnezeu este „Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos” ( Romani 15: 6 ) și „Tatăl nostru. . . Tatăl îndurărilor ”( 2 Corinteni 1: 2-3 ) pentru toți cei care, prin credință, sunt„ în Hristos ”( Romani 8: 1 );
 • că acest Dumnezeu este Dumnezeu, „și nu există altul” ( Isaia 45:22 );
 • că nu numai că nu există alt dumnezeu, dar nu există absența lui Dumnezeu, nimic absolut– că „la început [a fost] Dumnezeu” ( Geneza 1: 1 ). Perioadă.

Într-o lume pluralistă, aceasta poate părea o mărturisire îndrăzneață. Și creștinismul a existat doar într-o lume pluralistă. Este nevoie de curaj pentru a te opune unei viziuni culturale dominante asupra lumii și a declara că realitatea finală este, de fapt, radical diferită. Și din punct de vedere istoric, creștinii au fost deseori chemați să mărturisească pe Dumnezeul trinitar ca realitate supremă și cosmosul ca creație a sa în fața culturilor a căror viziune asupra lumii este diametral opusă (adesea cu o mare ostilitate) la ceea ce mărturisim. Este nevoie de curaj pentru a fi creștin mărturisitor.

În cea mai mare parte, acele alte viziuni dominante asupra lumii au fost fundamental religioase: animiste, panteiste, politeiste sau monoteiste. Dezbaterea s-a concentrat asupra supernaturii care este reală.„Ceea ce creștinii văd în jurul lor (sau ar trebui) este o creație, care are o semnificație profundă”.TweetDistribuiți pe Facebook

Dar pentru majoritatea creștinilor din Occident astăzi, cea mai dominantă viziune alternativă asupra lumii în cultura dvs. este fundamental nereligioasă. O parte din aceasta se datorează modului în care națiunea dvs. este construită din punct de vedere constituțional: pentru a găzdui o multitudine de viziuni asupra lumii, ceea ce, în general, este bun. Dar, după cum știm cu toții, se datorează și influenței naturalismului metafizic (negarea supranaturalului). Această credință a crescut semnificativ în ultimii 150 de ani, în mare parte ca rezultat al inferențelor extrase din descoperirile din diverse domenii științifice, cel mai faimos în teoria evoluției lui Darwin prin selecție naturală. Acum dezbaterea sa concentrat pe însăși existența supranaturalului.

O realitate semnificativă în joc în dezbaterea despre creație este dacă magnificul cosmos are sau nu vreun sens inerent. Și implicațiile acestei întrebări, în special, sunt uriașe.

Speranța unui cosmos creat

Când creștinii mărturisesc că Dumnezeu Tatăl a creat cerurile și pământul, inerente acestei credințe sunt trei adevăruri: în primul rând, că creația lui Dumnezeu a fost inițial „foarte bună” ( Geneza 1:31 ); în al doilea rând, că după căderea omenirii (Geneza 3 ), Dumnezeu a supus creația inutilității – în speranță ( Romani 8:20 ); în al treilea rând, că Dumnezeu a supus-o atât în ​​speranță „încât creația însăși va fi eliberată de robia ei la corupție și va obține libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu” ( Romani 8:21 ).

Aceasta înseamnă că ceea ce creștinii văd în jurul lor (sau ar trebui) este o creație, unul care are o semnificație profundă. Vedem „ceruri [care] declară slava lui Dumnezeu” ( Psalmul 19: 1 ) și un „pământ. . . plin de slava Lui ”( Isaia 6: 3 ). Chiar și în zădărnicie și corupție, creștinii văd în creație „atributele invizibile ale lui Dumnezeu, și anume, puterea Sa eternă și natura divină. . . în lucrurile care au fost făcute ”( Romani 1:20 ). Iar gemetele acestei creații corupte, pe care le experimentăm cu toții, crește (sau ar trebui) să ne așteptăm la „libertatea [promisă] a gloriei copiilor lui Dumnezeu”, când El va face cerurile și pământul complet noi, și „va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nici nu va mai fi jale, nici plâns, nici durere” ( Apocalipsa 21: 14 ).

Cu alte cuvinte, un cosmos creat de „Dumnezeul speranței” face posibil ca un creștin să fie umplut „cu toată bucuria și pacea în a crede, [și] prin puterea Duhului Sfânt. . . [a] abundă în speranță ”( Romani 15:13 ).

Disperarea unui Cosmos necreat

Pe de altă parte, naturalismul metafizic nu menține nicio speranță. Celebrul filozof, matematician și naturalist metafizic din secolul al XX-lea Bertrand Russell, în proză frumoasă și în termeni brutali, a arătat clar ce înseamnă a îmbrățișa o credință într-un cosmos „gol de sens”:

Omul respectiv este produsul unor cauze care nu aveau previziunea scopului pe care îl atingeau; că originea, creșterea, speranțele și temerile, iubirile și credințele sale nu sunt decât rezultatul unor colocări accidentale de atomi; că niciun foc, nici un eroism, nici o intensitate a gândirii și a sentimentelor nu pot păstra o viață individuală dincolo de mormânt; că toate muncile veacurilor, toată devoțiunea, toată inspirația, toată strălucirea de amiază a geniului uman, sunt destinate dispariției în vasta moarte a sistemului solar și că întregul templu al realizării Omului trebuie inevitabil să fie îngropat sub resturile unui univers în ruine. . . . Numai în cadrul schelelor acestor adevăruri, numai pe temelia fermă a disperării neclintite, locuința sufletească poate fi construită de acum înainte în siguranță. („ Închinarea unui om liber ”)

Punând-o și mai personal, spre sfârșitul vieții sale, Russell a spus despre moartea sa care se apropie,

Există întuneric afară și când voi muri, va fi întuneric înăuntru. Nu există nici o splendoare, nici o imensitate nicăieri; doar banalitate pentru o clipă, și apoi nimic.

Citind-o pe Russell, îmi amintesc de comentariul lui Chesterton referitor la un anumit naturalist metafizic pe care-l știa: „El înțelege totul și totul nu pare să merite înțeles” ( Ortodoxia , 18). Și este eminamente discutabil faptul că știința validează în mod concludent o astfel de viziune asupra lumii, așa cum susținea Russell. O serie de oameni de știință credibili și raționali, la examinarea dovezilor, au ajuns la credința că Dumnezeu Tatăl a creat cerurile și pământul.

Dar Russell pune în discuție acest punct: naturalismul metafizic este fără speranță. „Nu există nici o splendoare, nici o vastitate nicăieri.” Aceasta este, la urma urmei, o viziune asupra lumii construită pe „temelia fermă a disperării neclintite”. Și aici se află un indiciu al adevărului a ceea ce este în cele din urmă real, pe care inima umană îl recunoaște și tânjește: speranța.

Întrebare la care putem răspunde

Poate fi intimidant să-l mărturisim pe Dumnezeu ca Creator în fața unei viziuni asupra lumii care are un arsenal de pretinse afirmații științifice și obiecții față de crezul nostru. Credem că trebuie să le putem răspunde în mod capabil. În timp ce unii dintre noi sunt chemați și echipați pentru a face acest lucru, mulți dintre noi nu sunt.„Creștinismul este bogat în ceea ce naturalismul metafizic este falimentat: speranța”.TweetDistribuiți pe Facebook

Dar toți creștinii au ceva de care orice altă persoană are nevoie disperată și nu poate să nu caute: speranța. De aceea Petru a spus: „Fiți întotdeauna pregătiți să apărați pe oricine vă cere un motiv pentru speranța care este în voi” ( 1 Petru 3:15 ). El nu a vrut să spună că noi toți ar trebui să fim pregătiți să demontăm și să invalidăm viziunea asupra lumii altuia. A vrut să spună că noi toți ar trebui să fim pregătiți să ne explicăm speranța .

Speranța este necesară pentru viața umană. Sufletele noastre au nevoie de speranță, precum corpurile noastre au nevoie de hrană – nu putem continua fără ea. Ceea ce înseamnă că cei care îmbrățișează descrierea lui Russell despre realitatea ultimă au o credință pe care inimile lor nu o pot suporta cu adevărat. O credință (care este ceea ce este naturalismul) construită pe o bază de disperare neclintită este vulnerabilă la o credință construită pe temelia speranței.

Creștinismul sună ca „nebunie” pentru necredincioși ( 1 Corinteni 1:18 ). Dumnezeu a conceput-o astfel. El a ales „ceea ce este nebun în lume ca să-i rușineze [pe cei care cred că sunt] înțelepți” ( 1 Corinteni 1:27 ). Deci, nu ar trebui să ne surprindă atunci când naturaliștii metafizici ne numesc furioși. Dar creștinismul este abundent bogat în exact ceea ce naturalismul metafizic este în stare de faliment din: speranța. Acest lucru ne poate da curaj pe măsură ce mărturisim credința noastră îndrăzneață în Dumnezeu Tatăl, Creatorul cerului și al pământului. Căci când suntem întrebați cum „prin credință înțelegem că universul a fost creat prin Cuvântul lui Dumnezeu” ( Evrei 11: 3 ), putem fi pregătiți să le oferim ceea ce au cel mai mult nevoie: Dumnezeul speranței.Jon Bloom ( @Bloom_Jon ) este autor, președinte și cofondator al Desiring God. Este autorul a trei cărți, Not by Sight , Things Not Seen și Don’t Follow Your Heart . El și soția lui au cinci copii și își fac locuința în Orașele Gemene.

https://www.desiringgod.org/articles/the-universe-was-no-accident?

Jurnalul unui Doctor: Vaccinul anticovid

EducatieImportantInterneOpinii 8 decembrie 2020  Un comentariuDoina Bejenaru

Zilele trecute, o unitate sanitară mi-a trimis un mesaj cerându-mi să confirm, sau nu, angajarea mea ca voluntar în procesul de vaccinare anticovid. Nu mă îndoiesc că intențiile acelei instituții sunt bune, însă abordarea ei este una greșită. M-am simțit la fel ca pacientul, care mergând la medic pentru o durere oarecare, i se spune fără nici o explicație că trebuie să se opereze și că este așteptat a doua zi pentru internare. Evident că o astfel de poziție naște o reacție firească de respingere, pacientul respectiv dorind să consulte și un alt medic, pentru o second-opinion, un medic care să-i explice ce diagnostic are și necesitatea efectuării acelui act chirurgical.

Având în vedere valul conspiraționist care bântuie societatea românească, o abordare pripită, lipsită de înțelepciune, nu va face decât să hrănească supiciunile, dând apă la moară celor care afirmă că întreaga boală a fost creată special de cineva care are un interes să vândă un vaccin, sau este folosită ca pretext pentru o vaccinare obligatorie care urmărește ciparea, manipularea și controlul populației. Cred că înainte de a face liste cu cine se vaccinează trebuie să aducem câteva clarificări cu privire la nevoia (dacă există) legată de vaccinare, la felul cum acționează vaccinul și la cât de sigur este acesta.

Este tot mai evident pentru toată populația că ne confruntăm cu o situație sanitară neobișnuită, dramatică, extrem de gravă și am să iau spre comparație două momente etalon: cel de acum din noiembrie 2020 si cel de acum un an din noiembrie 2019.

Acum un an de zile nimeni dintre noi nu putea afirma că un număr mare de prieteni, vecini, rude, cunoscuți erau bolnavi, unii în stare gravă în spital (și existau infecții sezoniere). Anul acesta, am numărat cel puțin 10 persoane care au decedat și alte 10 care s-au îmbolnăvit în stare gravă necesitând spitalizare, pe lângă alte zeci care au făcut forme asimptomatice de boală.

Anul trecut nu erau atât de multe cadre medicale infectate, care să facă forme de boală ce să necesite internare, sau care să ducă la deces.

Anul trecut nimeni nu se lupta ca spitalele să creeze locuri suplimentare la secțiile de ATI așa cum s-a întîmplat anul acesta din cauza cererii neobișnuit de mari.

Anul trecut nu mureau atât de mulți oameni încât să fie necesară înființarea pe lângă unitățile sanitare de morgi mobile în care cadavrele să fie depozitate din lipsă de spațiu.

Anul trecut, un pacient cu o boală cronică putea merge la policliniă fără probleme pentru a primi tratamentul specific, ceea ce anul acesta a devenit extrem de dificil, multe luni (cele de carantină) acești pacienți fiind refuzați, sau îngreunându-li-se accesul la serviciile medicale.

Toate aceste transformări, toată această dare peste cap a echilibrului sanitar existent se datorează unui element agravant, unui factor al cărui nume îl cunoaștem cu toții: covid-19, un virus din familia coronavirusurilor, care a pornit din China și s-a răspândit datorită legăturilor comerciale pe întreg mapamondul, producând milione de victime, dezorganizând viața socială și economică a planetei.

Până în momentul de față, singurele metode eficiente de luptă împotriva infecției au constat în prevenție prin purtatul măștii, spălatul pe mâini, respectarea distanțării fizice și izolarea unei comunități cu testarea masivă a membrilor ei pentru identificarea și carantinarea celor infectați. Ultimele măsuri sunt extrem de costisitoare, necesită un efort financiar și organizatoric uriaș, fiind greu de aplicat la scară națională (deși unele țări încearcă să implementeze astfel de măsuri). Uneori, pentru a scădea presiunea pe sistemul sanitar, se recurge la lockdown, sau închiderea activităților pentru o perioadă de timp într-o regiune, sau în toată țara. Este doar o măsură de scădere temporară a numărului de cazuri de infecție, pentru că odată relaxate măsurile de restricție, răspândirea bolii se reia și numărul de cazuri crește din nou.

La noi în țară, se poate constata că după ieșirea din starea de urgență, numărul de cazuri a crescut progresiv de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, urmând o curbă ascendentă, tot mai abruptă, pe măsură ce tot mai multe persoane s-au infectat. Vorbim de o transmitere masiv comunitară, cu depășirea capacității sistemului medical de a mai face față în mod corespunzător.

În acest context dramatic pentru toată lumea, mai multe companii au afirmat că sunt pe cale să pună la punct vaccinuri anticovid care să stopeze boala. Cea mai cunoscută și mai aproape de finalizare este o firmă germană condusă de doi cercetători de origine turcă. În ce constă vaccinul lor? Cum se știe, coronavirusul este o sferă lipidică ce conține un material informatic, un ARN. Pe sfera aceasta este o coroană de spiculi, sau țepi (de aceea se numește coronavirus), niște proteine cu care virusul se poate prinde de membrana celulei gazdă. Virusurile nu au capacitatea de a se multiplica singure, ele se atașează folosind acei spiculi de membrana unei celule, urmând ca materialul genetic să fie vărsat în interiorul acestei celule. El ajunge la nucleu și îl face să producă alți viruși. Ca să folosesc o comprație plastică, este ca și cum cineva ar intra în casa ta forțând ușa, ar folosi camerele, ți-ar mânca mâncarea și ar face 10 000 de copii. Virusurile fiice sparg celula gazdă și invadează alte celule sănătoase, procesul repetându-se în fiecare celulă în parte.

Pentru a produce spiculii cu care se prinde de celule, o porțiune din informația genetică conținută în ARN-ul viral este citită și folosită de către un polinucleotid ce există în interiorul virusului și care se numește ARN mesager. Vaccinul constă în selecționarea acestui ARN mesager, învelirea lui într-o membrană lipidică și introducerea în organism. Ajuns aici, intră în celulele noastre care vor produce spiculi pe membrana lor. Sistemul imun recunoaște aceste proteine ca fiind străine producând anticorpi împotrriva lor, astfel că la o întâlnire cu virusul real (cum se întâmplă când ne infectăm), anticorpii vor bloca calea de intrare a virusului în celulele noastre, nepermițând multiplicarea lui și creând condiții pentru ca mecanismele celulare proprii să-l elimine.

Vaccinul este de departe calea cea mai convenabilă de a învinge o infecție virală. Se poate aplica în masă și dacă se dovedește eficient, va duce la scăderea numărului de îmbolnăviri (mai ales a cazurilor grave) și implicit a mortalității, permițându-ne să ne întoarcem la viața pe care o știam înainte de pandemie. În studiul acestui vaccin au fost implicați în jur de 40 000 de adulți și vreo 2000 de copii, jumătate din ei primind vaccin, iar cealaltă jumătate ser fiziologic. Nici cei care administrau, nici cei care primeau nu știau cine, ce primește. Rezultatele studiului au fost extrem de încurajatoare, vaccinul asigurând 90% protecție împotriva infecției. Efectele adverse raportate au fost minime, febră și o stare de mahmureală care a dispărut într-una, două zile.

Se pare că vaccinul dă rezultate; întrebarea care se pune: Este el suficient de sigur pe termen lung? Nu dă autism, alergii, Alzheimer, sterilitate, sau vreo altă grozăvie biologică? Cu siguranță că producătorii nu ne pot garanta astfel de lucruri, pentru că testarea lui se face doar de câteva luni. Putem să fim siguri însă de câteva lucruril:

Medicina a evoluat în ultimile decenii, devenind mult mai precisă, mai minim-invazivă, mai performantă. Cu toate limitările ei, a progresat. O serie de vaccinuri pe care le folosim în Programul Național de vaccinare, pe care le-am făcut cu toții și le-au făcut și copiii noștri constă în introducerea în corpul uman de viruși vii atenuați, sau viruși morți (de ex.vaccinul antipoliomielită conține virus inactiv, cel antirujeolic, virus viu atenuat). Practic întreg materialul genetic ne-a fost injectat în corp. Dacă noi ne temem că un fragment mic dintr-un virus, responsabil cu producerea unei bucățele de coajă de virus ne poate da efecte secundare, cum se face că virușii întregi din alte vaccinuri nu au produs aceste efecte (sau le-au produs într-un număr nesemnificativ)? Dacă acele vaccinuri nu ne-au înnebunit, nu ne-au dat sterilitate, autism și altele, de ce am crede că actualul vaccin care este realizat în condiții net superioare celor de acum câteva decenii, va da reacții adverse?

Firmele producătoare de astfel de vaccinuri sunt recunoscute pe plan mondial. Ele produc o gamă largă de produse de care ne bucurăm cu toții. Mi-e greu să cred că peste noapte s-au transformat în organizații criminale care vor să ne ucidă. În plus, pentru ele este o afacere și asocierea cu un produs nociv nu face decât să le ducă la faliment, la dispariția de pe piață, ceea ce nici un producător nu dorește.

Trăim totuși într-o lume democrată, unde laboratoarele comunică unele cu altele, cercetătorii se cunosc, știu unii de alții, se întălnesc la conferințe, există un cadru științific în care ideile interacționează. Este greu să ascunzi multă vreme că ceva nu funcționează bine, mai ales când ai concurență. În plus massmedia, iubitoare de știri senzaționale abia ar aștepta un derapaj pentru a se hrăni cu un astfel de subiect luni întregi.

Statele europene doresc să iasă cât mai repede din această criză sanitară. Puțin le pasă lor dacă românii vor dori, sau nu să se vaccineze; interesul național primează. În Germania probabil 80% din populație va dori să se vaccineze (la noi procentul ar fi cam de 30%, cu 36% care s-ar vaccina după o perioadă  de timp de urmărire) și asta pentru că germanii au încredere în sistemul lor medical și în politicienii lor, mai mult decât au românii.

Neîncrederea noastră are rădăcini vechi, din comunism, când medicul era plătit prost fiind silist să primească o remunerație de la pacient pentru a trăi decent. În plus sistemul medical nu a empatizat, nu a simțit niciodată cu pacientul. Cadrele medicale (medici , asistente, infirmiere), da, dar sistemul ca ansamblu, nu și este suficient să ne gândim la atmosfera și la condițiile de spital de stat. Și relația dintre medic-pacient era influențată de aceeași distațare, de aceeași răceală și lacunarism informațional. După revoluție presa a sancționat derapajele, culpabilizând medicii și accentuând doar drepturile pacienților. Abia după mărirea salariilor cadrelor medicale, li s-a asigurat acestora o demnitate financiară, făcându-le independente (cel puțin oficial) de remunerația prin plic, iar venirea pandemiei nu a făcut decât să conștientizeze societatea de importanța corpului  medical. Cu toate aceste progrese, dialogul dintre medici și populație este încă unul anevoios la care trebuie lucrat, pentru că fără complianță nu se poate face medicină de calitate, nu se poate trata. Despre politicieni nici numai e nevoie să menționez ceva, pentru că aici neîncrederea este la cote maxime, ei nefiind văzuți ca unii care caută binele comunitar, ci ca unii puși pe căpătuială, gată să se vândă oricui dă mai mult.

S-ar putea să nu putem arde anumite etape de maturizare socială, așa că va trebui să mai așteptăm să mai vedem. Putem urmări evoluția rezultatelor vaccinurilor care se anunță a fi salvatoare. Nu ne obligă (și nici nu cred că este cazul) nimeni să ne vaccinăm, dar dacă vrem să o facem, atunci trebuie făcută masiv, de către majoritatea. Numai o vaccinare de 80-90% asigură controlul epidemiologic al infecției și asta din două considerente. Vaccinul actual este creat pentru tulpina virală de acum. De la lună la lună se produc mici modificări ale configurației virale, așa că, după 6 luni vaccinul poate deveni ineficient, nemaifiind capabil să recunoască virusul mutant, deci amânarea va necesita creearea altui vaccin, altfel sunt bani aruncați. Dacă 50% din populație se vaccinează și 50% nu, tulpina virală din cei nevaccinați va produce mutații ce îi vor afecta în câteva luni și pe cei vaccinați, pentru că ei sunt protejați împotriva tulpinei inițiale. Din aceste motive, o vaccinare eficientă (este valabil la toate vaccinurile pe care deja le facem) trebuie să cuprindă marea masă a populației pentru a distruge tulpina virală masiv, nelăsând ca grupuri populaționale semnificative să rămână neprotejate.

Dacă vaccinurile actuale se dovedesc eficiente, nu văd un motiv rațional, întemeiat să nu ne vaccinăm.

Dr. Mihai Tudor Gavrilă 

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/08/

“VENIȚI LA MINE, TOȚI CEI TRUDIȚI ȘI ÎMPOVĂRAȚI!”

ON  BY GEORGEIN UNCATEGORIZED

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)

Nu există nicio îndoială că aceste versete sunt foarte personal pentru oricine le citește. Recent, Domnul m-a ajutat să le înțeleg mai clar și mai profund decât oricând. 

Este posibil ca Domnul să nu ne ceară doar să luăm jugul Său, ci să „facem schimb” cu jugul lui? Jugul pus pe noi de robia păcatului este un jug greu, cumplit de greu. Indiferent dacă cineva este necredincios, înjugat la jugul diavolului și al păcatului, sau este creștin care a ajuns prins în capcana păcatului (mai ales dacă este un păcat secret), acesta poartă o povară tare grea!

Toți suntem născuți în păcat, adică cu toții suntem născuți cu o natură căzută. Numai când devenim născuți din nou, trecem din întuneric în lumină. Trecem de sub „domnia păcatului” sub „domnia lui Isus” și devenim literalmente ființe noi în Cristos. Acum, în interiorul nostru, este natura lui Cristos și Duhul Sfânt locuiește în noi. Îmi amintesc că, înainte de a deveni creștin, m-am gândit că voi muri dacă voi deveni copilul lui Dumnezeu și nu voi mai putea înjura și chiar mai grav, pentru că va trebui să întorc și celălalt obraz. Dar s-a întâmplat un lucru uimitor când mi-am dat inima și viața Domnului, nu mai voiam nici măcar să vorbesc urât și nici să mai răspund cu aceeași monedă celor care-mi făceau rău. Am început să-mi doresc să am o inimă curată, din care să izvorască doar cuvinte curate spre gloria Lui Dumnezeu și să consider că este un privilegiu să „întorc și celălalt obraz”. Măcar atât pot face pentru Acela care și-a dat nu doar ambii obraji, ci tot trupul să fie bătut și torturat pentru mine.

Avantajul înjugării cu Domnul este că El este puternic și are cea mai bună inimă. Isus vrea să ne ajute să nu ajungem copleșiți și învinși. El este permanent alături de noi, ca să ne ajute. Când trăiam în păcat, nu căutam ajutorul Domnului, ci încercam să ne rezolvăm problemele în orice fel puteam. Și dușmanul (diavolul și demonii lui) a fost întotdeauna aproape și făcea totul ca să ne încurce, să ne facă să eșuăm, să ne fure orice speranță și stimă de sine, etc. Orice beneficii pe care le oferă vreodată diavolul oricui, sunt de scurtă durată și foarte dăunătoare. Adevărul este că oricine crede că diavolul îi este prieten, se înșală amarnic. Pentru Satan, fiecare suflet rănit și distrus, este o lovitură împotriva lui Dumnezeu.
 
 
Libertatea creștinului sincer este rezultatul faptului că prin Isus ni s-au iertat păcatele, iar rămânerea în iertarea Domnului este sursa celei mai mari bucurii pe care cred că o poate avea cineva vreodată. Când cineva ajunge să se obișnuiască cu comiterea unui anumit păcat sau să cadă în capcana unui traume, ajunge foarte împovărat și oprimat. Numai când acceptăm oferta Domnului, de a veni la El, putem să scăpăm de jugul greu și să ne întoarcem acolo unde ar trebui să fim, sub conducerea Domnului pe calea Lui dreaptă. Când suntem înjugați cu Isus Cristos, suntem într-un jug fericit și ușor. Adevărata viața o putem găsi doar în puritatea relației cu Domnul nostru iubitor. Iar dacă cineva alege să se răzvrătească și să-L părăsească pe Isus, viața acelei persoane va deveni cumplit de grea.
 
„Celor trudiți și împovărați”, Domnul le oferă „odihnă pentru sufletele lor”. Biblia Amplificată spune: „toți cei trudiți, greu împovărați și supraîncărcați”. Am căutat sensul expresiei „trudiți și împovărat” în limba greacă originală și înseamnă „obosiți și epuizați pentru că poartă o sarcină grea”. Cine a renunțat deja la conducerea eului (a păcatului) și a acceptat domnia Lui Isus, știe bine sensul acestei expresii. Cine nu a făcut-o, are nevoie să ajungă la punctul în care își dă seama de adevărul acestui lucru. Orice jug pe care îl împărtășim cu orice sau cu oricine în afară de Domnul, nu va fi spre binele nostru, chiar dacă pare minunat la început. Mai devreme sau mai târziu, orice alt jug în afară de Domnul, ne va dezamăgi. Odată ce ne eliberăm din acel jug și luăm jugul oferit de Domnul, începem să trăim cu adevărat! Găsim „odihnă pentru sufletele noastre”. Semnificația termenului „psucho”, tradus „suflet” din versetul de mai sus este de „suflare de viață, suflet ca loc al emoțiilor și a voinței, sinele, identitatea distinctă a fiecărui individ”. Cred că fără Domnul, ajungem epuizați mental, spiritual și chiar fizic, în efortul de a căuta soluții la probleme și ca urmare a necazurilor în care intrăm singuri. Dar, când alegem să luăm jugul Domnului și să urmăm conducerea Lui, putem să ne odihnim știind că dragostea și bunătatea Lui ne vor ajuta să trecem cu bine peste toate.
 
Domnul ne spune că este „blând și smerit cu inima” și „să învățăm de la El”. Dacă Cel care are totul și deține totul, este blând și umil, cu cât mai mult trebuie să învățăm de la El. Domnul ne-a dat Cuvântul Său, ne-a trimis Duhul Său și este mai aproape de noi decât propria noastră suflare. El se oferă să ne învețe căile Sale și chiar să ne ajute să-L urmăm.
 
Asta înseamnă că nu avem probleme niciodată? Poate că ne luptăm să iertăm pe cineva care ne-a făcut mult rău sau ne luptăm cu slăbiciunile noastre, cum ar fi alcoolul, drogurile, alte obiceiuri proaste, tentațiile sexuale, problemele de temperament etc. Este cert că, dacă trăiți suficient de mult, veți ispitit în toate domeniile în care ați putea cădea! Dar vă garantez că Domnul pregătește calea de scăpare pentru cei care Îl roagă să îi ajute să învingă ispita. Dacă Îi cerem ajutorul, El este gata să ne ajute. Dumnezeu este cu adevărat un Tată bun, cel mai bun. Atâta timp cât continuăm să ne „ridicăm”, nu suntem învinși! Dar nu trebuie să o facem prin puterile noastre. Să rămânem înjugați cu Domnul primind ajutorul și conducerea Lui. Să ascultăm și să învățăm de la El cum să depășim problemele vieții. Noi alegem dacă vrem să ne purtăm poverile singuri sau acceptăm oferta Lui. Lăudat să fie Domnul, pentru că dacă alegem ce ne oferă, răsplata este odihnă pentru sufletele noastre! Lăudat să fie Domnul, pentru că noi nu merităm harul și bunătatea Lui și totuși El ne binecuvântează. Aleluia, chemarea Lui este pentru toți, pentru „oricine vrea” să-L urmeze, la fel cum este și dragostea Lui.
 
Eli Cockrell

Vaccinarea obligatorie anti-Covid? OMS susține acum că nu ia în calcul imunizarea forțată. Cu măștile cum a fost?

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE   /   Publicat: Marţi, 08 decembrie 2020, 13:42   /   Actualizat: Marţi, 08 decembrie 2020, 14:33   /   0 comentarii

Vaccinarea obligatorie anti-Covid? OMS susține acum că nu ia în calcul imunizarea forțată. Cu măștile cum a fost?

  

ARTICOLE RELAȚIONATE

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu ia în calcul să impună țărilor să-i oblige pe cetățeni să se vaccineze, a declarat luni un oficial, potrivit The Guardian.„Nu cred că avem în vedere să dăm un mandat pentru vaccinări”, a spus Kate O’Brien, director Departamentul de Imunizare al OMS.„Pot fi unele țări sau unele situații în țări în care circumstanțele profesionale o cer sau în care recomandăm să fie vaccinări pentru anumite categorii”, a adăugat ea, afirmând că spitalele ar putea fi un astfel de exemplu. 

De la utilizarea măștilor și a mănușilor, ba recomndate, ba nu, până la modul de efectuare a testelor pentru covid-19 sau la tratarea asimptomaticilor, Organizația Mondială a Sănătății a dat dovadă de inconsecvență în plină pandemie. Anunțând într-o zi una, revenind a doua zi cu alte recomandări, OMS a  reușit să-i amețească și pe specialiști.
Din momentul izbucnirii epidemiei Covid-19, Organizația Mondială a Sănătății –  cea care la 14 ianuarie 2020 a distribuit pe contul sau de Twitter un mesaj care liniștea populația mondială astfel: „Investigațiile preliminare ale autorităților chineze nu au descoperit nicio dovadă clară a transmisiei de la om la om a noului coronavirus (2019 – nCov) identificat în Wuhan, China”, a devenit punctul de referință pentru țările implicate în lupta împotriva noului coronavirus. În martie,  sfatul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a fost acela că doar două tipuri de persoane ar trebui să poarte mască: cei bolnavi, care prezintă simptome, și cei care au grijă de persoane suspectate de infectare cu covid-19. Pe 6 iunie, când noile dispoziții veneau cu altă teorie. În ciuda convingerii că doar purtarea măștilor nu este suficientă împotriva infecției, Organizația a recunoscut că ele „servesc pentru a ne proteja pe noi înșine și pe ceilalți”. Din acest motiv, documentul OMS sublinia: „Guvernele ar trebui să încurajeze publicul larg să poarte măști în situații specifice”, cum ar fi în locurile aglomerate.

Deși OMS zice că vaccinul nu va fi obligatori, ministrul sănătății din Ontario a declarat că vaccinarea împotriva coronavirusului nu va fi obligatorie, dar cei care nu primesc vaccinarea ar putea să se cunfunte cu restricții. 

„Pot exista anumite restricții în ceea ce privește călătoria sau alte restricții care pot apărea ca urmare a nevaccinării, dar va depinde de persoana respectivă să ia acea decizie. Noi dorim ca toată lumea să primească vaccinul”, a declarat Christine Elliott.
Între timp, Marea Britanie a început astăzi campania de vaccinare cu injecția produsă de Pfizer și BioNTech. Multe dintre vaccinurile care au fost dezvoltate până acum au fost testate pe mii de voluntari din diferite țări. Nu toate au fost aprobate și nu sunt multe guvernele care au început să ofere vaccinuri populației. Dar sunt și câteva țări care au dat deja startul vaccinării în masă.

Rusia a început săptămâna trecută vaccinarea pe scară largă. Putin a cerut injectarea cu Sputnik V, deși eficiența lui nu a fost demonstrată sută la sută. De asemenea, o sută de milioane de americani vor fi vaccinați în următoarele trei luni.

 China a vaccinat deja peste un milion de oameni cu trei seruri experimentale anti-Covid, Sinovac, CanSinoBio și Sinopharm. Vaccinarea în masă a început încă din octombrie. Sute de oameni au stat la coadă pentru vaccinurile care nu au studiile clinice finalizate. Cei care au fost injectați cu serul Sinopharm nu au avut reacții adverse.

CELE MAI POPULARE
PE ACELAȘI SUBIECT

TRUMP CONTRAATACĂ. „Cel mai important discurs pe care l-am rostit vreodată”. Președintele american pune la zid hoții de voturi și reafirmă că nu va ceda lupta. „Dacă nu eliminăm frauda nu vom mai avea o țară”

Generalul american care avertiza înaintea alegerilor că CIA are un soft pentru schimbarea rezultatelor alegerilor și în alte țări: Trump să-și folosească „puterile de urgență” și „să-și onoreze jurământul” pentru a învinge lovitura de stat a Deep State

Marea Britanie, prima țară care aprobă folosirea vaccinului Pfizer/BioNTech. Pentru a contracara orice opinie anti-vaccinare, Londra recurge la unități de elită de „război informațional” ale armatei, care au combătut ISIS

Marea fraudă COVID: Ce secret teribil ascunde China?

Jon Voight, mesaj puternic pentru SUA, valabil și pentru România: Vă cer tuturor să luptați acum. Cu toată dragostea, și rugăciunile, și adevărul, putem câștiga această bătălie împotriva forțelor răului care au pus stăpânire pe țara noastră

Orgie LGBT cu 25 de persoane într-un bar din capitala UE, în plin lockdown. Europarlamentarul lui Orban și câțiva diplomați, prinși cu „masca jos” călare pe burlan

RECOMANDĂRILE NOASTRE

Candidatul partidului „anti-sistem” AUR la Brașov este chiar FONDATORUL STS. Francisc Tobă, fost deputat FSN-PDSR este acuzat și de crime abominabile comise în Decembrie 1989 la Sibiu. Dezvăluiri: STS – SPIONI, TACÂM, SEX

SCHEMA UDMR aplicată la AUR. IMPOSIBILA SURPRIZĂ. La victoria din butoane au ieșit din adormire masonul Nicolae Voiculeț și miliardarul Bobby Păunescu, fiul ofițerului DIE George Constantin Păunescu, devalizator Bancorex și afacerist cu oligarhii Rusiei

Cine votează masoneria riscă să-și piardă Mântuirea!

Interviu cu Regele Mihai: „Naționalismul și patriotismul constituie ceva foarte adânc din punct de vedere moral”. 3 ani de la trecerea în veșnicie a ultimului Rege al României (+5 decembrie 2017)

https://www.activenews.ro/externe/Vaccinarea-obligatorie-anti-Covid-OMS

Planul de a fi întrerupt

Dragoste lentă într-o lume ocupată

Articol de Scott Hubbard

Editor, desiringGod.org

La un moment dat, am crezut că cel mai bun test pentru credința noastră în suveranitatea lui Dumnezeu a fost fidelitatea noastră față de cele cinci puncte ale calvinismului . Dar în ultima vreme m-am întrebat dacă un alt test ar putea fi mai potrivit: cum răspundem la întreruperi, ineficiențe și întârzieri neprevăzute împrăștiate de-a lungul zilelor noastre.

Mulți dintre noi aplaudă la înaltă suveranitate sărbătorită de Charles Spurgeon:

Cred că fiecare particulă de praf care dansează în razele soarelui nu mișcă un atom mai mult sau mai puțin decât își dorește Dumnezeu – că fiecare particulă de spray care se aruncă împotriva bărcii cu aburi își are orbita, precum și soarele din ceruri – că pleava din mâna câștigătorului este condus ca stelele în cursurile lor. („ Providența lui Dumnezeu ”)

Totuși, unde merg aclamațiile noastre (sau aclamațiile mele, în orice caz) când Dumnezeu, în providența sa, aranjează particulele din universul său împotriva planurilor noastre pentru ziua aceea? Când răscoalele computerului sau copilul nostru convoacă atenția întregului magazin alimentar sau colegul nostru bate în mijlocul productivității noastre strălucite? Prea des, răspunsul meu intern se ridică la următorul: „Motele de praf pot fi supuse stăpânirii lui Dumnezeu, dar acest lucru trebuie să fi scăpat de suveranitatea sa”.

Dar Dumnezeul care este suveran asupra mântuirii noastre este suveran și asupra programelor noastre, inclusiv toate întreruperile.

Credință, nu eficiență

Nu putem spune că Dumnezeu ne-a lăsat nepregătiți pentru astfel de întreruperi. Povestea Scripturii despre răscumpărare nu dă impresia că eficiența este una dintre valorile principale ale lui Dumnezeu. Dacă ar fi, argumentul Bibliei ar fi mult mai drept (și mult mai puțin interesant). În repetate rânduri, Dumnezeu îi dă oamenilor săi o parte importantă a muncii – lucrarea pe care ne-am putea imagina este pur și simplu prea importantă pentru a fi întârziată – și apoi își cere poporului să aibă încredere în el prin întrerupere.„Vrem să ne mișcăm sarcinile fără întrerupere; vrea să avem încredere în el în fiecare întrerupere ”.TweetDistribuiți pe Facebook

El îi spune lui Neemia să construiască zidul în jurul Ierusalimului și apoi îi permite unei mulțimi de dușmani să oprească lucrarea pentru o vreme ( Neemia 4: 7-14 ). Îl cheamă pe Ieremia să profețească în Iuda, apoi poruncește să fie aruncat într-o cisternă ( Ieremia 38: 1-6 ). El îl însărcinează pe Pavel să predice Evanghelia neamurilor, apoi îl aterizează într-o celulă de închisoare ( Filipeni 1: 12-13 ). Timpul nu ar fi putut spune despre așteptarea lui Iosif în Egipt, despre zborurile lui David de la Saul și despre mulțimile care l-au interceptat pe Iisus în timp ce se îndrepta spre altă parte.

Ce facem din astfel de întârzieri suverane? Aparent, după cum scrie Jon Bloom , „Dumnezeu nu este la fel de interesat de eficiența noastră ca și el în credința noastră”. În mod regulat, chiar dacă subconștient, intrăm în zilele noastre cu eficiența ca agendă: împăturim rufele și scriem hârtia și pregătim masa, pregătim studiul biblic și ne culcăm fără nici o sarcină. Cu toate acestea, deseori, agenda lui Dumnezeu pentru noi nu este eficiența , ci credința – pentru că „fără credință este imposibil să-i faci plăcere” ( Evrei 11: 6 ).

Vrem să ne mișcăm sarcinile fără întrerupere; vrea să avem încredere în el în fiecare întrerupere. Și astfel, el ne va perturba în mod regulat, chiar și zilnic, planurile.

Întreruperi contrafăcute

Deci, credința, nu eficiența, este agenda principală a lui Dumnezeu pentru noi în fiecare zi. Pe măsură ce ne gândim cum ne putem pregăti pentru întreruperile zilnice pe care ni le trimite, ar fi bine să avem în vedere o clarificare: nu ar trebui să primim fiecare întrerupere ca o întrerupere sfântă – ca o ineficiență sfințită trimisă de Dumnezeu. Nu fiecare întrerupere este creată la fel.

Pentru mulți dintre noi astăzi, întreruperea este aerul pe care îl respirăm. Abia dacă putem trece cincisprezece minute fără ca telefonul să ne bâzâie, să ne trimită e-mailurile, să ne amintească calendarul, să actualizăm aplicația de știri, să semnalizăm rețelele sociale Ne-am obișnuit cu o minte fragmentată de tehnologie. Într-adevăr, mulți dintre noi s-au obișnuit mai mult decât obișnuiți – ne bucurăm de succesul de dopamină de un sfert de oră (sau mai mult) pe care îl oferă smartphone-urile noastre. Dacă sunt separați de ecranele noastre pentru o după-amiază, ne-am putea agita ca cineva în retragere.

Întreruperi ca acestea rareori sfințesc. De fapt, ei fac în mod regulat contrariul. În loc să ne propulseze în viața vecinilor din jurul nostru în acel moment ( Matei 22:39 ), ei ne atrag să acordăm cea mai bună atenție în altă parte. În loc să ne încetinească să ascultăm ( Iacov 1:19 ), ei ne antrenează în artele regretabile ale glisării, descuamării și „multitaskingului”. În loc să ne invite să ne aruncăm povara asupra lui Dumnezeu ( 1 Petru 5: 6-7 ), ei hrănesc în mod regulat anxietate la nivel scăzut. Cu toate acestea, prea des, mi-e rău de întreruperea de la vecinul meu de alături, totuși savurez cea din fluxul meu de știri.

În orice caz, înșurubați ușa împotriva acestor întreruperi. Dezactivați notificările pentru perioade de zi. Decideți cât de des vă veți verifica e-mailul. Când te duci la culcare (sau mai bine, cu mult înainte să o faci), pune-ți și telefonul la culcare. Indiferent ce este nevoie, cultivați tipul de minte calmă și concentrată, care este gata să primească întreruperi reale.

Suficient de marjă pentru dragoste

Dincolo de a ne scăpa de întreruperi contrafăcute, am putea lua în considerare un alt pas practic către primirea întreruperilor pe care Dumnezeu le trimite: lăsați suficientă marjă în programul vostru pentru dragoste. Marja este spațiul gol din calendarele și listele noastre de sarcini – părțile goale, neplanificate ale zilei, disponibile pentru neașteptate.

Poate că întreruperile ne frustrează pe unii dintre noi pentru că pur și simplu nu avem nicio marjă. Uneori împachetez o întâlnire sau o sarcină peste alta, lăsându-mă să fug între responsabilități cu puțin spațiu pentru a respira între ele – și fără loc pentru întreruperi. O astfel de planificare (cel puțin pentru majoritatea dintre noi, de cele mai multe ori) reflectă o cantitate aproape ridicolă de hibrid, de parcă aș aștepta ca minutele să meargă după bunul meu plac.„Cei care au încredere profundă în suveranitatea lui Dumnezeu învață să lase suficientă marjă în zilele lor pentru întreruperi suverane.”TweetDistribuiți pe Facebook

Luați în considerare modul în care a trăit Isus. Căci oricât de plin era, nu a fost niciodată atât de rezervat încât să nu mai poată zăbovi câteva minute pe drum. Ai observat vreodată cât de des este întrerupt? Cât de regulat intervine un discipol sau un străin ( Luca 12:13 )? Cât de des strigă cineva pe marginea drumului după ajutor ( Marcu 10: 46–48 )? Cât de des au fost invadate chiar și mesele sale de nevoile unui vecin ( Luca 7: 36–38 )? Și ați observat vreodată cum Isus nu a fost niciodată tulburat sau grăbit?

Când Fiul lui Dumnezeu a umblat printre noi, a fost perfect în răbdare. Și nu numai pentru că era Fiul lui Dumnezeu, ci și pentru că avea realismul sănătos și sănătos să se aștepte la întreruperi și să lase suficient spațiu în viața lui pentru a-și iubi aproapele. De câte ori ne-am iritat la întreruperi deoarece, spre deosebire de Isus, nu aveam spațiu în programul nostru pentru ele? În acest caz, pocăința înseamnă mai mult decât a-l ruga pe Dumnezeu pentru răbdare; înseamnă, de asemenea, să planificăm mai mult spațiu în programele noastre.

Cei care au încredere profundă în suveranitatea lui Dumnezeu învață să lase suficientă marjă în zilele lor pentru întreruperi suverane. Pentru că credința nu se bazează doar pe Dumnezeu atunci când vin întreruperile; planifică, de asemenea, întreruperi înainte ca acestea să vină. Lasă buzunarele zilei și săptămânii necompletate, iar peste restul scrie: „Dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face asta sau aia ” ( Iacov 4:15 ).

Planuri mult mai bune

Chiar și așa, o minte concentrată și un program cu marjă nu ne vor pregăti pentru fiecare întrerupere. Ne vor veni multe întreruperi care se simt incomode și nedorite. Și în astfel de momente, este bine să facem un pas înapoi, să ne respirăm, să ne rugăm și să ne amintim de tot binele pe care Dumnezeu îl trimite prin întreruperi.

Gândește-te mare pentru o clipă. Unde am fi dacă Dumnezeu nu l-ar fi întrerupt pe Avraam în Haran, Moise în Madian, David printre stâne, Maria în inocența logodnică, Petru în barca lui de pescuit, Pavel pe drumul spre Damasc? Și unde ai fi dacă nu ți-ar fi întrerupt viața – dacă Isus nu ți-ar fi invadat rebeliunea confortabilă și ți-ar fi făcut semn să te pocăiești și să crezi?

Odată ce Dumnezeu ne răstoarnă viața, nu încetează să folosească întreruperi (mari sau mici) pentru binele nostru. Prin ele, el ne pedepsește mândria, ne încetinește pasul, ne deschide ochii, ne îndoaie spre dependență și ne învață să avem încredere. El ne amintește că nu urmărește eficiența noastră maximă, ci în schimb conformitatea noastră maximă cu Hristos, care nu a fost niciodată prea ocupat, prea preocupat sau prea nerăbdător pentru a fi întrerupt.

Dacă știm tot ceea ce face Dumnezeu prin întreruperi, putem face mai mult decât să le evităm: după ce am planificat tot ce putem, putem chiar să ne rugăm ca el să fie încântat să ne întrerupă cu planurile sale mai bune și perfecte.Scott Hubbard este absolvent al Bethlehem College & Seminary și editor pentru desiringGod.org. El și soția sa, Bethany, locuiesc cu fiul lor în Minneapolis.

https://www.desiringgod.org/articles/plan-to-be-interrupte

Cuvinte prețioase de la un apostol pe moarte

Lecții pentru 2020 de la 2 Timotei

Biserica Orașelor | Sfântul Paul


Ieri, 12 septembrie, a fost a patruzecea mea aniversare. Nu-mi amintesc că tatăl meu a împlinit treizeci de ani, dar îmi amintesc că el a împlinit patruzeci de ani. Îmi amintesc de baloanele negre. Și îmi amintesc cărțile pe care scria „peste deal”.

Peste ce deal? Dealul vieții, se pare. Prima jumătate urci dealul; a doua jumătate cobori. Așadar, a fi „peste deal” înseamnă că ești la jumătatea drumului – până la moarte. Acum ești pe drum. Ești mai aproape de moarte decât de naștere. Și asta dacă moartea vine la bătrânețe. Nu există garanții că va fi. Mai ales într-o pandemie globală.

Așadar, ieri a fost nu numai ziua de naștere a patruzecea, ci și ziua de naștere la mijlocul pandemiei, iar acum, în această dimineață, ne deschidem 2 Timotei, care este ultima scrisoare a apostolului Pavel înainte de moartea sa. El este în închisoare la Roma și este la un pas de execuție și este foarte conștient de asta. El îi spune lui Timotei în 4: 6-7: „A sosit timpul plecării mele”.

Momentul nostru

Dar mult mai semnificativ decât unul dintre pastorii voștri care se află acum „peste deal” este acest moment din viața bisericii noastre. Biserica noastră de cinci ani și jumătate. Biserica noastră, care este un popor, nu o clădire – pe care ar trebui să o cunoaștem bine, deoarece nu am deținut o clădire până în ianuarie. Biserica noastră, care a folosit cu greu acea clădire în ultimele șase luni. Biserica noastră, care s-a adunat ultima dată într-un singur loc la un moment dat, pe 8 martie – acum mai bine de șase luni.„De fapt, Dumnezeu face ceva pentru noi și în noi și prin noi în timp ce ne adunăm împreună”.TweetDistribuiți pe Facebook

Și, ca biserică, ne aflăm acum într-un anotimp critic, pe măsură ce intrăm în această toamnă, cu cele mai anormale șase luni din majoritatea vieților noastre, fără un scop clar încă la vedere. Mulți dintre noi mor de foame pentru harul pe care ni-l dă Dumnezeu, felul în care ne hrănește sufletele, în interacțiunile regulate față în față pe care le avem ca creștini în biserică. Frăția este un mijloc vital al harului lui Dumnezeu. În închinarea săptămânală corporativă și în grupurile comunitare și grupurile de viață obișnuite, Dumnezeu modelează și hrănește și dă stabilitate sufletelor noastre.

Dacă vă simțiți gol din punct de vedere spiritual sau lent, nu este o surpriză mare. Dumnezeu face de fapt ceva pentru noi și în noi și prin noi în timp ce ne adunăm împreună. Într-un grad sau altul, cu toții simțim dispersate efectele spirituale ale acestor șase luni. Vom coasta? Ne vom relua? Am ajuns la un moment foarte important în viața bisericii noastre.

Și 2 Timotei nu este doar „următorul” în seria noastră de expuneri. Acesta este un cuvânt deosebit de bine pentru noi în acest moment, împrăștiat și obosit de o pandemie globală, cu iarna afectată de noi. O pandemie aduce în prim plan conștiința morții. Și fiecare iarnă este un fel de repetiție pentru moarte. În 2 Timotei, Pavel își gândește propria moarte. Iar această scrisoare este o chemare îndrăzneață pentru rezistență și menținerea fermă, în fața suferinței și suferinței. Această scrisoare este exact ceea ce avem nevoie acum ca biserică.

Trei cuvinte pentru Biserică

Deci, în această dimineață, când începem în 2 Timotei, ne uităm la versetele 1-2. Dar apoi vreau, de asemenea, să obținem o previzualizare a ceea ce Dumnezeu poate avea pentru magazin pentru biserica noastră prin această scrisoare în acest anotimp special. Vreau să ne atrag atenția asupra unui adevăr din versetul 1 și altul din versetul 2 și să privim imaginea mai mare a scrisorii și să obținem o prevestire a modului în care 2 Timotei se hrănește cu momentul nostru.

1. Hristos promite viața dincolo de această lume (versetul 1).

Stih 1: „Pavel, un apostol al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, conform făgăduinței vieții care este în Hristos Isus . . . ”

In 2020, we are surrounded by voices that tell us overtly and subtly that this life is all there is. Whether it’s conversations with neighbors and coworkers, even family, or the messages on the big screen, small screen, and pocket screen, or what we read online and what we hear on the radio and through podcasts — at every turn we meet the subtle assumption, if not overt message, that this life is all there is. Or at least all we can really live in light of. All we know is what we see, hear, smell, taste, and touch. So get all you can out of this life, because there is no sure eternity to live in light of.

Dar aici Pavel, în fața morții, începe cu „promisiunea vieții care este în Hristos Isus”. Moartea pare acum la fel de reală pentru Pavel ca oricând – la fel ca pentru unii dintre noi, moartea a arătat la fel de reală ca în ultimele luni. Moartea vine. Este sigur și acum este aproape pentru Pavel. Și în acel moment, el se agață de „promisiunea vieții care este în Hristos Isus”.

El spune mai multe în 1:10: harul lui Dumnezeu „acum s-a manifestat prin apariția Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie”. Ce înseamnă că a „desființat moartea”? Isus a învins chiar ceea ce lumea noastră se teme cel mai mult: moartea . El a golit moartea de puterea ei. El a defangat moartea. Și după ce a biruit moartea, înviat din nou, ne-a invitat să fim uniți cu el prin credință și să spunem cu el: „O moarte, unde este victoria ta? O, moarte, unde este înțepătura ta? ” ( 1 Corinteni 15:55 ).

Dar Isus nu doar a desființat, nu a distrus sau a lăsat deoparte moartea. El „a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie”. Într-o lume speriată de moarte cu privire la mortalitatea ei, Isus a adus nemurirea. El a adus răspunsul pe care îl caută fiecare om viu. El însuși a luat moartea pe care o meritam pentru păcatul nostru, ca să putem participa la viața pe care o are pe deplin Dumnezeu și om perfect – adică viața veșnică.

Și oh, cum noi și lumea noastră trebuie să-l auzim pe Pavel vorbind despre „promisiunea vieții” (versetul 1) și „nemurirea” (versetul 10) și „slava veșnică” (2:10) și despre „împărăția cerească a lui Hristos ”(4:18) și„ speranța vieții veșnice ”( Tit 1: 2 ).

Acum, Isus promite viața în prezent, nu numai viața veșnică care va veni. Am văzut anul trecut în 1 Timotei 4: 8 că evlavia „este o promisiune pentru viața prezentă și, de asemenea, pentru viața viitoare”. Da, există viață și viață din plin ( Ioan 10:10 ), aici și acum în Hristos. Dar acesta nu este accentul principal în 2 Timotei, așa cum scrie Pavel dintr-o închisoare romană, sigur că în curând îi vor lua capul. Promisiunea vieții acum, în această epocă, este prețioasă. Nu ne batem joc de asta. Iar promisiunea vieții veșnice, în cele din urmă, se va dovedi a împietri promisiunea vieții acum.

Biserica Orașelor, Hristos promite viața dincolo de această lume. Să nu fim lăudați de societatea noastră laică și de propaganda ei. Oriunde ne întoarcem, presupunerile sunt din ce în ce mai seculare. Dumnezeu este din ce în ce mai ignorat în discursul public și în conversația politicoasă, dacă nu se spune că este cu totul în afara limitelor. Fără ca Cuvântul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu să ne amintească că priveliștile și sunetele, gusturile și mirosurile și texturile acestei lumi fizice, oricât de reale sunt, nu sunt tot ceea ce este real, vom fi înșelați. Aceasta este una dintre marile înșelăciuni din zilele noastre și poate cea mai profundă: că lumea și viața sunt tot ceea ce există. Dar Hristos promite viața dincolo de această lume.

2. Hristos asigură familia dincolo de această lume (versetul 2).

Versetul 2: „Către Timotei, copilul meu iubit. . . ”

Este uimitor să vedem cum Pavel vorbește cu Timotei ca fiul său în credință:

 • 1 Timotei 1: 2 : „adevăratul meu copil în credință”
 • 1 Timotei 1:18 : „copilul meu”
 • La fel și pentru Tit, în Tit 1: 4 : „adevăratul meu copil într-o credință comună”
 • Apoi aici, în 2 Timotei 1: 2 : „copilul meu iubit”
 • Tot în 2: 1: „copilul meu”

Pentru a fi clar, Timotei și Tit nu sunt fiii biologici ai lui Pavel. Nici nu sunt fii adoptați legal. Sunt mai mult decât atât . Sunt fii „adevărați”, spune el. Nu ca fiii ; sunt fii adevărați . Ceea ce arată tipul de relații pe care Dumnezeu vrea să le creeze și să le susțină în Hristos.„În Hristos, ceea ce avem în comun este cea mai importantă realitate din univers”.TweetDistribuiți pe Facebook

Acest tip de legătură familială – și mai profundă decât cea familială – nu este unic pentru Pavel, Timotei și Tit. Mai degrabă, aceasta este ofranda și, într-adevăr, norma, pentru cei care pretind unicul Domn adevărat ca fiind cea mai mare loialitate a lor. Isus a spus: „Oricine face voia Tatălui meu din ceruri este fratele și sora mea și mama” ( Matei 12:50 ). Și el a spus: „Oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau copii sau pământuri, pentru numele meu, va primi o sută de ori și va moșteni viața veșnică” ( Matei 19:29 ).

În Hristos, ceea ce avem în comun este cea mai importantă realitate din univers. Împărtășirea biologiei și a sângelui nu se compară. Împărtășirea aceleiași alma mater nu se compară. Împărtășirea aceluiași cartier, același oraș, același stat, aceeași națiune, culoare a pielii, subcultură, cauze politice, ocupație sau hobby nu se compară cu împărtășirea lui Hristos.

Frați și surori în Hristos, împărtășim în comun realitatea cea mai importantă, de neegalat, singură din tot universul și din toată istoria: îl avem pe Dumnezeu însuși în Isus Hristos. Știți ce potențial avem în această cameră – în Hristos – pentru cele mai semnificative, mai provocatoare, mai întăritoare și mai prețioase relații de pe planetă?

Pe măsură ce ne întoarcem înapoi în viața săptămânală împreună în moduri noi, permiteți-mi să întreb: Aveți relații de acest gen? „Copilul meu iubit”. „Adevăratul meu copil în credință”. „Adevăratul meu copil într-o credință comună”. Adevărata mea soră. Adevăratul meu frate. Nu vă pot promite că acest tip de profunzime, că aceste tipuri de relații mai apropiate decât un frate se vor întâmpla aici. Nu sunt automate; sunt daruri de la Dumnezeu, care trebuie cultivate în timp. Dar pot promite acest lucru: nu există un loc mai bun pentru a găsi astfel de prietenii. Este posibil să nu găsiți relațiile pe care le-ați dorit întotdeauna la această biserică, dar în Hristos nu există un loc mai bun pentru a le căuta.

3. Hristos își protejează poporul în momente ca acestea.

Deci, Hristos promite viața dincolo de lume, iar Hristos oferă familie dincolo de această lume, iar acum, vreau să vă dau trei teme din restul scrisorii, sub titlul: Hristos își protejează biserica în momente ca acestea. În vremuri de neliniște și incertitudine. Deci, aici ne întrebăm: Ce am putea găsi 2 Timotei care ne spune în toamna anului 2020? Luați în considerare trei refrenuri care ne întâlnesc în acest moment.

1. EL NE CHEAMĂ SĂ SUPORTĂM (PE MĂSURĂ CE ALȚII SE ÎNDEPĂRTEAZĂ).

Există momente în care se pare că puțini defectează și alteori când pare mai mult decât câteva. Pavel a scris 2 Timotei în ceea ce pare a fi un anotimp slab. Nu părea o reînviere. Vremurile se simțeau grele; poate chiar bisericile păreau subțiri. Pavel scrie în capitolul 3 despre „cei care se strecoară în gospodării și prind femei slabe, împovărate cu păcate și rătăciți de diferite patimi” ( 2 Timotei 3: 6 ). Și el avertizează în capitolul 4: „Vine vremea când oamenii nu vor suporta o învățătură sănătoasă, dar având urechi mâncărime, vor acumula pentru ei înșiși profesori care să se potrivească propriilor lor pasiuni și se vor îndepărta de la ascultarea adevărului și vor rătăci în mituri ”( 2 Timotei 4: 3-4 ).

Dar acest lucru nu a fost îndepărtat pentru Paul; era dureros de aproape. El spune în 1:15: „Toți cei din Asia s-au îndepărtat de mine”. Și dacă acest lucru nu pare suficient de sfâșietor, el menționează Demas – același Demas pe care l-a menționat ca parte a echipei sale în Coloseni 4:14 și Filemon 24 . El spune în 2 Timotei 4:10 : „Demas, îndrăgostit de această lume prezentă, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic”. Puteți simți durerea din inima lui în timp ce scrie „îndrăgostit de această lume prezentă”?

În calitate de pastori, am văzut binele și răul pandemiei. Să nu ne prefacem; acesta a fost un proces. Cernă biserica ca grâul. Pentru unii, acestea au fost zile prețioase de noi profunzimi de seriozitate, concentrare și devotament. Unii se vor gândi cu drag la 2020. Și pentru alții, aceste vremuri au erodat și au scufundat inima credinței. Rădăcinile sunt libere. Unii se întorc. În special, s-ar putea să simțiți că mulți se îndepărtează sau doar se îndepărtează.

Și într-o zi în care căile se despart, chemarea lui Pavel către Timotei și către noi, este să îndurăm . Pavel însuși dăinuie, având în vedere „slava veșnică” (2:10) și promite în Hristos: „dacă vom răbda, vom domni și cu el” (2:12). El spune că „robul Domnului trebuie să fie [răbdător] cu răbdarea” (2:24). El menționează „persecuțiile pe care le-am îndurat” (3:11). Și îi spune lui Timotei direct: „Continuă în ceea ce ai învățat și ai crezut ferm, știind de la cine ai învățat” (3:14). Și el avertizează: „Vine vremea când oamenii nu vor suporta o învățătură sănătoasă . . . . Cât despre tine, fii mereu sobru, îndură suferința , fă lucrarea unui evanghelist, împlinește slujirea ta ”(4: 3-5).

Cities Cities, în aceste zile, când unii se îndepărtează, precum Demas, îndrăgostit de lume, să-l urmăm pe Pavel și să putem spune în cele din urmă (4: 7): „Am luptat lupta cea bună, am terminat rasa, am păstrat credința. ” Să terminăm acest segment al cursei pe care Dumnezeu ni l-a pus în acest sezon și să păstrăm credința împreună, pe măsură ce intrăm în acest sezon proaspăt al vieții bisericești.

2. EL NE CHEAMĂ SĂ SPUNEM ADEVĂRUL CU HAR (AȘA CUM ALȚII SCOT MINCIUNI, VENIN ȘI NEBUNIE).

Este izbitor ce contrast există în 2 Timotei între modul în care Pavel caracterizează învățătura falsă și ceea ce spune că ar trebui să fie Timotei. În primul rând, el ne dă negativul, ce să evităm, ce caracterizează învățătura falsă (și poate că nu este ceea ce credeți):

 • 2:14: „Împărtășiți-i înaintea lui Dumnezeu să nu se certe pe cuvinte , ceea ce nu face niciun bine, ci doar distruge ascultătorii”.
 • 2: 16-17: „Evitați bâlbâitul ireversiv , pentru că îi va conduce pe oameni la tot mai mult nelegiuire, iar vorbirea lor se va răspândi ca gangrena”.
 • 2:23: „Nu aveți nimic de-a face cu controversele prostești și ignorante ; știi că cresc ceartă ”.

„Frați și surori în Hristos, împărtășim în comun realitatea cea mai importantă de neegalat, singură din tot universul.”TweetDistribuiți pe Facebook

Se pare că învățătura falsă despre care Paul este îngrijorat este mai mult asemănătoarea zilnică de pe rețelele sociale și de televiziune decât este ca o învățătură formală. Unii profesori falși sunt predicatori și învățători, fără îndoială. Dar majoritatea nu sunt. Ei „se strecoară în gospodării și prind femei slabe”. Ei semănă semințe într-o conversație politicoasă. Nu montează un amvon, ci ne umple urechile celelalte sute douăzeci de ore de veghe din săptămână. Gândiți-vă la asta: o jumătate de oră pe săptămână de predicare, față de ce? Nouăzeci de ore pe săptămână cu alte influențe?

Un articol recent de la The Gospel Coalition observă: „Biserica este din ce în ce mai mult o singură voce dintre mulți care vorbesc în viața unui creștin. Obiceiurile de închinare ale unei biserici pot ocupa două ore din săptămâna creștinului. Însă podcast-urile, emisiunile radio, știrile prin cablu, social media, divertismentul în flux și alte forme de mass-media reprezintă 90 de ore pe săptămână. Și ia în considerare efectul pandemiei. Autorul, Brett McCracken, observă:

 • „COVID-19 a accelerat și mai mult tendința deja îngrijorătoare a creștinilor care sunt formați mai mult de viața online și de ecosistemul ideologic partizan decât de viața bisericească și practicile sale formative”.
 • „În carantină, creștinii au fost conduși încă mai departe într-o existență complet online: băând din fântâna adesea toxică a discursului pe internet în moduri care le otrăvesc sufletele. În mare parte lipsiți de scufundări semnificative în practicile formative creștine, creștinii se formează în orice cameră de ecou online pe care o numesc acasă. ”

El spune că aceasta este „poate cea mai mare meta amenințare cu care se confruntă biserica din secolul XXI”. Fraților și surorilor, rețelele de socializare pot fi o grămadă. Înțelepciunea pentru unii o evită cu totul. Pentru alții, există o chemare și o oportunitate de a face bine, de a spune adevărul, de a avea o influență mică. Dar nu pluti doar fără intenționalitate. Starea ta de spirit va fi grevată; speranța ta va fi taxată; viziunea ta despre lume va fi distorsionată; care este, în microcosmos, cum este să trăiești în această lume.

Dar acest lucru este cu adevărat important de remarcat: în războiul de conținut străvechi care se întâmplă în Efes, Pavel nu spune doar să vă conectați urechile. Nu spune doar să-ți acoperi ochii. Nici măcar nu spune să nu vorbească. El are ceva pozitiv de spus: Folosește cuvintele pentru a da har, pentru a spune adevărul, pentru a oferi claritate, pentru a produce pace. Rostiți și tastați cuvinte constructive și clarificatoare, mai degrabă decât cuvinte distructive și confuze. Folosiți cuvinte prudente, intenționate, mai degrabă decât cuvinte flipante, necurate. Și vedeți că obțineți un flux regulat de astfel de cuvinte clare, constructive, dătătoare de viață, hrănitoare cu sufletul în urechi și inimi. Iată cum afirmă Pavel în 2 Timotei 2: 24-26 , spunând „robul Domnului”, astfel încât să știm că nu este doar pentru Timotei, ci pentru păstori și pentru noi toți:

Slujitorul Domnului nu trebuie să fie certător, ci bun cu toată lumea, capabil să învețe, suportând răbdarea răului, corectându-și adversarii cu blândețe. Poate că Dumnezeu le poate acorda pocăință, ducând la cunoașterea adevărului, iar ei își vor reveni și vor scăpa de lațul diavolului, după ce vor fi capturați de el pentru a-și face voia.

Și avem un standard și o sursă, așa cum spune Pavel în 2 Timotei 3:16 : „Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și profitabilă pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare și pentru instruire în neprihănire”. Și lui Timotei în 4: 2: „Predică cuvântul ; fii gata în sezon și în afara sezonului; mustră, mustră și îndeamnă, cu răbdare și învățătură deplină ”. Deci Timotei trebuie „să facă tot posibilul pentru a se prezenta lui Dumnezeu ca un om aprobat, un lucrător care nu are nevoie să-i fie rușine, care se ocupă cu dreptate de cuvântul adevărului” (2:15).

3. EL NE CHEAMĂ SĂ PĂSTRĂM SFÂRȘITUL LA VEDERE (AȘA CUM ALȚII TRĂIESC DOAR PENTRU MOMENT).

Vârful scrisorii este 4: 1–8. Acolo Pavel îl acuză solemn pe Timotei, pentru ultima dată, să predice cuvântul lui Dumnezeu și apoi spune: „A sosit timpul plecării mele” (4: 6). Și în această ultimă secțiune a scrisorii propriu-zise, ​​înainte de comentariile și notele sale de încheiere, Pavel atrage de două ori atenția asupra venirii lui Hristos:

Stih 1: „Vă poruncesc în prezența lui Dumnezeu și a lui Hristos Isus, care trebuie să judece pe cei vii și morți, și prin apariția lui și împărăția sa. . . ”

Versetul 8: „De acum este așezată pentru mine cununa dreptății, pe care Domnul, judecătorul drept, mi-o va acorda în acea zi și nu numai mie, ci și tuturor celor care au iubit apariția Lui”.

Pavel ține la vedere sfârșitul. Rezistența creștină face exact asta. Nu doar o singură zi continuă. Se uită la sfârșit și se uită la Hristos și harul său pentru puterea zilnică (2: 1; 4:17), în lumina salvării sale finale.

Cities Biserica, pandemia se va sfârși. Această viață se va sfârși. Această vârstă se va sfârși. Isus Hristos se întoarce, ceea ce este o veste spectaculos de bună pentru poporul său și o groază nespusă pentru dușmanii săi. El vine ca „judecătorul drept” (versetul 8), care va „judeca pe cei vii și morți” (versetul 1). El va aduce dreptate deplină, adecvată și fără compromisuri asupra celor care l-au respins și s-au îndepărtat de el. Și va aduce salvare și recompensă, nu doar pentru Pavel, ci pentru „toți cei care au iubit apariția lui”:

 • Salvare – 4:18: „Domnul mă va scăpa de orice faptă rea și mă va aduce în siguranță în împărăția Lui cerească”.
 • Recompensă – 4: 8: „Mi-a fost pusă coroana dreptății, pe care Domnul, judecătorul drept, mi-o va acorda în acea zi și nu numai mie, ci și tuturor celor care au iubit apariția Lui.”

Pentru a ne lumina ochii

Ceea ce ne aduce la masă, unde nu numai că privim înapoi, ci și înainte. Până la sfârșitul acestui sezon. Și până la sfârșitul acestei ere, când Hristos vine din nou pentru a-și răsplăti dușmanii și pentru a-și salva și răsplăti poporul.

Și Dumnezeu ne dă acest tabel în prezent pentru rezistența noastră. Aici Hristos ne dă mâncare și băutură duhovnicească, să primim cu credință, să ne redăm sufletele, să ne luminăm ochii, să ne întărească în harul care este în Hristos Isus, să răbdăm, să ne ținem ferm, să nu sufluem în furtuni și să nu atingeți acest sezon dificil.David Mathis ( @davidcmathis ) este editor executiv pentru desiringGod.org și pastor la Cities Church din Minneapolis / St. Paul. Este soț, tată a patru copii și autor al cărții Crăciunul pe care nu ne așteptam: devoțiuni zilnice pentru advent .

https://www.desiringgod.org/messages/precious-words-from-a-dying-apostle

Cum lupt cu sindromul impostorului?

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

Transcriere audio

Întrebarea de astăzi ne vine de la o tânără anonimă. „Pastor John, îmi place foarte mult să ascult aceste podcast-uri și le găsesc extrem de utile pentru a face față provocărilor vieții. Provocarea mea este anxietatea la locul de muncă. Lucrez în medicină. De ceva timp, de la școală până la începutul carierei mele, cred că am suferit de „sindromul impostorului”, un fenomen care afectează în mod obișnuit profesioniștii, deseori femeile, cu tendința de a fi perfecționiști, ceea ce îi face să creadă că sunt o fraudă la locul lor de muncă, nu este suficient de bun și orice succes este întâmplător. Nu am încredere în propriile talente și abilități.

„Din acest motiv, experimentez o anxietate semnificativă înainte și în timpul muncii, în măsura în care simt că trebuie să renunț. Acest lucru îmi afectează cu adevărat sănătatea mintală, dar nu pentru că nu mă bucur de slujba mea – da. M-am rugat să depășesc acest lucru, cerând ajutor și vindecând. Ai vreun gând? De asemenea, am întâlnit recent un antrenor specializat în „sindromul impostorului” și a depășit-o ea însăși. Ar fi greșit să caut ajutorul unui antrenor necreștin? ”

Voi salva ultima parte a întrebării pentru altă dată, pentru că cu cât mă gândeam mai mult la ce se ocupă ea, asta simt că trebuie să mă adresez aici. Putem aborda problema utilizării corecte sau necorespunzătoare a consilierii seculare mai târziu. Iată cele patru trăsături pe care le văd în viața ei care au nevoie de o perspectivă biblică:

 1. tendințe perfecționiste
 2. un sentiment că într-adevăr, atunci când este competentă la locul de muncă, este o fraudă, un impostor
 3. crezând că succesele și competențele ei se datorează cu adevărat doar norocului
 4. anxietate care vine din toate acestea

Permiteți-mi să dau ceea ce văd ca o perspectivă biblică asupra acelor trăsături ale experienței ei și sper că această perspectivă biblică asupra fiecăreia dintre acestea va aduce o anumită măsură de eliberare dintr-o viață de iluzie.

1. Odihnește-te în Evanghelie.

Aș numi sindromul impostorului un fel de anorexie profesională. Cu alte cuvinte, ceea ce este anorexia pentru corp, sindromul impostor este de competența dumneavoastră. Cu anorexie, o femeie de 25 de ani de nouăzeci de lire sterline, optzeci de lire sterline (s-ar putea să fie un bărbat, dar este aproape întotdeauna femei) stă în fața unei oglinzi și vede o femeie supraponderală. Cu sindromul impostorului, o persoană competentă, de succes, responsabilă, ajutătoare stă în fața oglinzii și vede un angajat incompetent, iresponsabil, inutil, fraudulos. Provocarea în ambele cazuri este de a depăși iluziile și de a trăi în realitate cu Iisus Hristos în centru.

Deci, mai întâi, tendințele perfecționiste: de multe ori la rădăcina nevoii simțite de a face întotdeauna mai bine și de a face mai mult este incertitudinea profundă de a fi iubit și acceptat și aprobat – cel mai profund de Dumnezeu, dar și de alte persoane semnificative din viața noastră, precum părinții sau prietenii sau supraveghetorii.

Acum, răspunsul biblic la un astfel de impuls – spre a face mai mult, a face mai bine, a fi perfect – nu este acela de a descuraja oamenii de la căutarea excelenței, ci de a răsturna totul. Cu alte cuvinte, în afară de Hristos și de mântuirea și harul său și de prietenie și iertare și acceptare – în afară de Hristos – ne străduim constant spre iubire, spre acceptare, spre iertare.

Evanghelia întoarce asta cu capul în jos și pune acceptarea și dragostea în partea de jos, din care putem apoi să ne străduim spre excelență fără povara „Trebuie să mă dovedesc pentru a mă iubi”. Numai prin har, numai prin credință, numai pe baza lucrării lui Hristos, stăm pe stânca glorioasă a iertării păcatelor noastre, acceptarea noastră cu Dumnezeu, eliminarea vinovăției noastre, anularea datoriilor noastre – toate a rădăcinat în dragostea lui Dumnezeu, care ne-a ales pentru el însuși înainte de întemeierea lumii. Acolo începe viața și fiecare zi. Și apoi există, desigur, diferite grade de pasiune pentru realizare și excelență. Dar nu o urmărim pentru a fi acceptați sau pentru a fi iertați sau pentru a obține dragoste.„În afară de Hristos, ne străduim în permanență spre iubire, spre acceptare, spre iertare.”TweetDistribuiți pe Facebook

Așadar, aș încuraja și îndemna prietena noastră să facă un pas înapoi și să se asigure că are o înțelegere adevărată, reală, minunată și odihnitoare și dulce a Evangheliei lui Isus: ce a făcut pentru ea pe cruce, care este mântuirea ei prin har prin credință. Oh, este un lucru foarte, foarte eliberator de realizat: „Pot să urmăresc în continuare excelența și totuși să nu fiu strangulat și anxios din cauza tuturor nesiguranței și fricii că nu pot face suficient pentru a fi iubit. Viața a fost răsturnată; a fost întors pe cap. Sunt liber.”

Aceasta este perspectiva biblică asupra perfecționismului.

2. Realizează că nu ești o fraudă.

În al doilea rând, ea se referă la sentimentul că poate fi o fraudă la locul de muncă, mai degrabă decât cu adevărat competentă, cu adevărat responsabilă și de ajutor.

Ei bine, iată ce înseamnă fraudă . Frauda este o intenție de a înșela o persoană sau un grup, de obicei în scop personal, ceea ce pune cealaltă persoană la un risc semnificativ. Nu o numim fraudă atunci când cineva crede că avem mai multe competențe decât credem că avem, dacă nu avem intenția de a le înșela și dacă nu există dovezi că ne lipsesc competențele pe care cred că le avem. Dacă intrați la muncă în fiecare zi cu o bună voință, nu cu o voință înșelătoare, iar la sfârșitul zilei sunteți perceput ca fiind competent, responsabil și de ajutor, deoarece nu există dovezi contrare, nu sunteți fraude indiferent care sunt sentimentele tale.

3. Recunoașteți providența lui Dumnezeu.

În al treilea rând, ea spune că persoanele cu acest sindrom de impostor sunt predispuse să-și pună la punct competențele, responsabilitatea și utilitatea față de noroc.

Acum, cel mai natural răspuns la aceasta este să-l numim irațional , ceea ce este. Mergi la serviciu în fiecare zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, și performezi întotdeauna la un nivel de competență și responsabilitate, astfel încât să-i determine pe autorii tăi să aprobe, iar mintea ta spune că acele câteva mii de momente de competență au fost lovituri de noroc – ca și când nu ai fi avut niciodată o mână proastă în trei mii de jocuri de poker. E irațional. Dar toate sindroamele distructive sunt iraționale, așa că ce folos are să spui asta? Știe că este irațional.

Iată o alternativă la răspunsul la acest sindrom al impostorului și gândind că este noroc. Aș sugera să îmbrățișați acest lucru. Gandeste – te din greu și lung cu privire la aceasta, și să o predicăm să te: nu există nici un lucru , cum ar fi noroc – perioadă . Nu există noroc. Ceea ce lumea numește noroceste providența lui Dumnezeu. Deci, ceea ce aveți de-a face nu sunt câteva mii de cazuri profesionale de noroc, în care ați avut noroc și ați dovedit competenți, responsabili și de ajutor din întâmplare. Nu asta se întâmplă; nu există un accident sau un noroc. Dumnezeu, nu norocul, a adus acele mii de momente de competență, responsabilitate și ajutor. Acesta este un model de susținere divină, sprijin divin, ajutor divin, îndrumare divină, care poartă toate semnele unei chemări, a unei vocații de la Dumnezeu.

Prin urmare, când te trezești dimineața și simți anxietate că norocul tău s-ar putea epuiza astăzi, unul dintre răspunsuri este să-ți propovăduiești: „Nu există așa ceva ca norocul. Nu mai gândi așa. Nu există. Dumnezeu m-a susținut în toate aceste mii de momente de competență pe care le-am numit „noroc”. Dumnezeu m-a susținut chiar dacă sunt cu adevărat incompetent ”.„Ceea ce lumea numește„ noroc ”este providența lui Dumnezeu.”TweetDistribuiți pe Facebook

Adică, imaginează-l: chiar dacă sunt cu adevărat incompetent, cu adevărat iresponsabil, cu adevărat inutil, Dumnezeu a ales miile de oportunități pentru a mă face să acționez de parcă aș fi fost competent, aș fi de ajutor și aș fi fost responsabil și el intenționează pentru mine să vadă în acest model o chemare, un scop, un design, pentru că este fidel. Nu este noroc; este Dumnezeu.

Deci, ridică-te dimineața și spune: „Voi merge în această zi fără să-mi încrucișez degetele că norocul se va epuiza sau nu se va epuiza, ci bucurându-mă – bucurându-mă în credința că Dumnezeul meu este cu mine. El este credincios. Își va ține sfârșitul apelului. ”

4. Înrădăcinați-vă încrederea în grija credincioasă a lui Dumnezeu.

Ceea ce duce la o scurtă afirmație despre anxietate. Puteți vedea că răspunsul la anxietate este deja încorporat în celelalte trei. Isus a spus: „Nu vă îngrijorați”. Și apoi a dat opt ​​motive în Matei 6: 25–34 de ce să nu fii neliniștit. Și toate aceste motive au la bază acest lucru – nu că ești cu adevărat competent; nu acolo sunt înrădăcinate. Ei au rădăcini în aceasta: tu ești mai valoros decât păsările și ești mai valoros decât crinii, iar Dumnezeu este suveran și Dumnezeu este credincios.John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. El este autorul a peste 50 de cărți , inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cel mai recent Providence .

https://www.desiringgod.org/interviews/how

Dr. Wodarg și Dr. Yeadon solicită oprirea tuturor studiilor de vaccinare împotriva coroanei și solicită semnarea co-petiției

ON  BY GEORGEIN LIFE AND HEALTH

La 1 decembrie 2020, fostul șef de cercetare respiratorie de la Pfizer, Dr. Michael Yeadon, specialistul în plămâni și fostul șef al departamentului de sănătate publică Dr. Wolfgang Wodarg au depus o cerere la EMA, Agenția Europeană de Medicină responsabilă pentru întreaga UE cu privire la aprobarea medicamentului, pentru suspendarea imediată a tuturor studiilor de vaccin SARS CoV 2, în special a studiului BioNtech / Pfizer pe BNT162b (numărul EudraCT 2020-002641-42).

Dr. Wodarg și Dr. Yeadon cer ca studiile – pentru protecția vieții și sănătății voluntarilor – să nu fie continuate până când nu este disponibil un proiect de studiu adecvat pentru a răspunde preocupărilor semnificative de siguranță exprimate de un număr tot mai mare de renumiți oamenii de știință împotriva vaccinului și a proiectului studiului.

Pe de o parte, petiționarii solicită ca, din cauza lipsei cunoscute de precizie a testului PCR într-un studiu serios, să se utilizeze așa-numita secvențiere Sanger. Aceasta este singura modalitate de a face declarații fiabile cu privire la eficacitatea unui vaccin împotriva Covid-19. Pe baza numeroaselor teste PCR diferite de o calitate deosebit de variabilă, nici riscul de boală, nici un beneficiu posibil al vaccinului nu pot fi determinate cu certitudinea necesară, motiv pentru care testarea vaccinului pe oameni nu este etică în sine.

Mai mult, ei cer ca aceasta să fie exclusă, de ex. prin intermediul experimentelor pe animale, pot fi realizate riscurile deja cunoscute din studiile anterioare, care provin parțial din natura virușilor coronii. Preocupările sunt îndreptate în special către următoarele puncte:

 • Formarea așa-numiților „anticorpi ne-neutralizanți” poate duce la o reacție imunitară exagerată, mai ales atunci când persoana testată se confruntă cu virusul real „sălbatic” după vaccinare. Această așa-numită amplificare dependentă de anticorpi, ADE, este cunoscută de mult din experimente cu vaccinuri corona la pisici, de exemplu. În cursul acestor studii, toate pisicile care au tolerat inițial bine vaccinarea au murit după ce au prins virusul sălbatic.
 • Se așteaptă ca vaccinările să producă anticorpi împotriva proteinelor vârf ale SARS-CoV-2. Cu toate acestea, proteinele spike conțin, de asemenea, proteine ​​omologe sincitină, care sunt esențiale pentru formarea placentei la mamifere, cum ar fi oamenii. Trebuie exclus că un vaccin împotriva SARS-CoV-2 ar putea declanșa o reacție imună împotriva sincitinei-1, întrucât în ​​caz contrar, infertilitatea de durată nedeterminată ar putea duce la femeile vaccinate.
 • Vaccinurile ARNm de la BioNTech / Pfizer conțin polietilen glicol (PEG).  70% dintre oameni dezvoltă anticorpi împotriva acestei substanțe – aceasta înseamnă că mulți oameni pot dezvolta reacții alergice, potențial fatale la vaccinare.
 • Durata mult prea scurtă a studiului nu permite o estimare realistă a efectelor tardive. Ca și în cazurile de narcolepsie după vaccinarea împotriva gripei porcine, milioane de oameni sănătoși ar fi expuși unui risc inacceptabil dacă s-ar acorda o aprobare de urgență și ar urma posibilitatea observării efectelor tardive ale vaccinării. Cu toate acestea, se pare că BioNTech / Pfizer a depus o cerere de aprobare de urgență la 1 decembrie 2020.

APEL LA AJUTOR: Dr. Wodarg și dr. Yeadon solicită cât mai multor cetățeni europeni posibil să-și semneze petiția trimitând e-mailul pregătit aici către EMA.

Nachtrag: Wegen teilweiser Überlastung der Server hier der Inhalt der E-Mail und die Kontaktadressen zum späteren Selbst-Versenden:

An: press@ema.europa.eu; petitionEMA@corona-ausschuss.com

Betreff: Co-signing the petition of Dr. Wodarg, Germany, and Dr. Yeadon, UK (submitted on 1-Dec-2020)

Dear Sir or Madam, I am hereby co-signing the petition of Dr. Wodarg and Dr. Yeadon to support their urgent request to stay the Phase III clinical trial(s) of BNT162b (EudraCT Number 2020-002641-42) and other clinical trials. The full text of the petition of Dr. Wodarg and Dr. Yeadon can be found here: https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf I hereby respectfully request that EMA act on the petition of Dr. Wodarg and Dr. Yeadon immediately. Regards

Sursa: https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/

https://saltmin.com/2020/12/06/dr-wodarg-si-dr-yeadon-solicita

Vavila Popovici: Machiavelismul alegerilor

ON  BY GEORGEIN ESSAYS

 „E mai bine să eșuezi în condiții onorabile decât să reușești prin fraudă.” – Sofocle

   Frauda, înșelăciunea sau hoția se definește ca o faptă de rea-credință și care se pedepsește penal. Acțiunea este denumită în fel și chip: furt, hoție, furătură, furtișag, furăciune, șparlire. A fura vine din latina vulgară – furare.

   Fapta este răspândită pe întreaga planetă, desigur în mod variat. Cauza? La unii – lăcomia, la alții – sărăcia, și la alții – gustul înșelăciunii, al trădării de sine – în primul rând – , fără ca acest simț să fie trecut prin filtrul propriei rațiuni.

   Se întâmplă de multe ori, și acum din ce în ce mai mult, ca oamenii să se conecteze la ceea ce este în dizarmonie cu vibrația sufletului lor, cea dăruită de Divinitate, cea a normalității, a armoniei. Am putea spune că uneori această conectare scapă voinței și interesului nostru, atragem sau suntem atrași spre vibrații negative; conectarea se poate face, în acest caz conștient sau inconștient, uneori din necunoaștere, neînțelegere sau din naivitate. Se intră într-o sferă a înșelăciunii, înșelăm sau suntem înșelați, comportamentul este deviat de la normal și moralitatea este călcată în picioare. 

   Cu ocazia alegerilor din 3 noiembrie, în America s-au produs fraude la vot. Adică înșelăciune, hoție, dar parcă sună mai puțin calomnios cuvântul care se folosește – fraudă. Alegerile se dovedesc a fi fost machiavelice, deoarece în afara strictei corectitudini care s-ar fi cerut, s-a dovedit a se fi desfășurat cu calcul premeditat cu țintă foarte precisă, dibaci și chiar ingenios – pe alocuri.

  Ca o paranteză amintesc alegerile din 1946 din România, când s-a făcut pasul decisiv pentru comunizarea României. Comuniștii, sprijiniți de armata sovietică de ocupație, au falsificat grosolan alegerile, apoi au trecut la dezmembrarea Opoziției, de multe ori prin violență. După ce au obținut fraudulos controlul asupra Parlamentului, comuniștii au trecut la planul final: i-au arestat pe liderii partidelor democratice, apoi l-au șantajat pe Regele Mihai I să abdice și să plece în exil, iar în 1948 a urmat interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Și a început organizarea României după modelul sovietic. Acea pagină de istorie a avut ca tutlu cuvintele lui Stalin rostite în 1937: „Nu contează cine votează, contează cine numără voturile.”

   Revin la situația din Statele Unite ale Americii. Democrații, dar și unii republicani, s-au delimitat de acuzațiile de fraudă în alegeri, lansate de președintele american Donald Trump. „Aceasta devine nebunie”, a spus un congresmen din Illinois, apreciind că preocupările legitime cu privire la fraudă ar trebui tratate legal. El a avertizat de asemenea asupra răspândirii „dezinformării”. „Nu există nicio susținere pentru afirmațiile președintelui care subminează procesul nostru democratic. America numără voturile și trebuie să respectăm rezultatele așa cum am făcut întotdeauna înainte”, a spus un guvernator republican din Maryland. Adică cum? Tot așa… fraudând? „Dacă cineva are dovada unor nereguli, ar trebui să o prezinte și să o rezolve.” Păi asta se și încearcă a se face! De ce se tem oare? Consideră eventuala dovedire a fraudei un pericol pentru democrație? Sau o știrbire a prestigiului partidului furăcios? Unii pur și simplu au afirmat de asemenea că nu văd nicio o dovadă a unei fraude semnificative în alegerile din 3 noiembrie. Ca și cum a fura un ou nu este același lucru cu a fura un bou (după un proverb românesc) și invers: a fura un bou poate fi considerat a fi furtul unui ou (după ei). 

   Istoria ne-a dovedit că nu numai cu săbii și bombe au fost dobândite teritorii, ci și prin fraudă. Iată că, dimensiunile fraudei pot fi inimaginabile, dar tot fraudă se numește și furtul mic și cel mare, cu atât mai mult cu cât și unul și altul pot răsturna situații. De aceea trebuie descoperite, date la iveală, pedepsite, pentru a nu mai fi repetate în viitor. „Unde-i lege nu-i tocmeală!”, sună un alt proverb românesc. 

   Înțeleptul grec Socrate, într-un larg dialog a ajuns la noțiunea de Adevăr și Dreptate: „ … Cei care ascultă de legi se poartă după dreptate. … Și știi cum se numește dreptate? Ceea ce poruncesc legile. … Așa dar cei care fac ceea ce le spun legile, fac ce e drept și ceea ce se cuvine (…) Deci cei care se conduc după dreptate, sunt oameni drepți. (…) Iți închipui că ne putem supune legilor fără să știm ce poruncesc ele? – Nu! – Prin urmare, acei care cunosc legile ce rânduiesc legăturile între oameni, se poartă potrivit dreptății! Așa dar cei care se poartă după dreptate sunt oameni drepți (…) E om drept acela care  cunoaște legile care-i călăuzesc purtarea față de ceilalți oameni”. 

   Președintele Donald Trump, într-un discurs important, a promis să continue lupta împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2020,  oferind detalii despre ultimele sale acțiuni pentru a combate frauda electorală, într-o înregistrare video de 45 de minute.

  Președintele a vorbit pe larg despre toate alegațiile de fraudă și iregularități înregistrate la vot, prezentate în cadrul a numeroase audieri organizate în toată țara de către echipa sa de avocați condusă de fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani. „În calitate de președinte, nu am o datorie mai înaltă decât să apăr legile și continuitatea Statelor Unite”, a declarat Președintele. „De aceea, sunt hotărât să protejez sistemul nostru electoral, care se află acum sub un asediu concertat.” „…Continui să merg înainte deoarece reprezint 74 de milioane de oameni.”

   Președintele și-a onorat de fiecare dată promisiunile făcute, a luptat din răsputeri să le ducă la îndeplinire. Cred că o va face și acum. Și mai cred în oamenii care vor lupta alături de Președinte pentru aflarea adevărului și redarea demnității acestei țări.

   Președintele a afirmat că va prezenta în instanță dovezile fraudei în masă, sperând că se va ajunge la Curtea Supremă, dominată de judecători conservatori. „Le vom arăta și sperăm că tribunalele – în special Curtea Supremă a Statelor Unite – le vor vedea și vor face ceea ce este corect pentru țara noastră”, a spus el. Adică –  Adevărul, Dreptatea. „Dacă nu eliminăm frauda, frauda enormă și oribilă care a avut loc la alegerile din 2020, nu vom mai avea o țară”, a avertizat el.

   Biblia este categorică, clară şi în privinţa furtului. Porunca a opta a Decalogului spune: „Să nu furi!” Tot Biblia ne învață: „Nu apuca pe calea celor fără de lege și nu păși pe drumul celor răi! Ocolește-o și nu merge pe ea, treci pe alături și du-te mai departe; căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău și nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă. Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege și beau vin dobândit prin asuprire.” (Pilde, cap. 4,14-17)

  Există oameni care mai păstrează caracterul cinstit al fiecărui neam, deși de multe ori sunt luați în derâdere, sau li se acoperă glasul, lăsându-se astfel cale liberă comportamentului lipsit de cinste. Căci necinstea înseamnă corupție, abatere de la morală și într-o societate întemeiată pe cultul banului, corupția ia amploare. 

   Cu toate acestea, oamenii cinstiți sunt cei mulți care nu pot admite necinstea trecută cu vederea și cred că vor lupta în continuare pentru adevăr. Putem lăsa ca moralitatea să fie anulată și a lăsa să fie călcată onoarea cu bocancul? Oamenii au mai lăsat odată să treacă peste ei bocancul bolșevic, vrem să se repete? 

   Trăim într-o lume în care există nu numai indivizi, dar și instituții specializate în înșelarea legii, ai căror angajați, bine plătiți, fac aranjamente, interpretări false, mincinoase, înșelăciuni prin care îi acoperă pe cei ce fură. Sunt, cu alte cuvinte, specializați în furt, pentru ei „legea sunt eu, legile suntem noi, clica noastră!”. În acest mod se poate schimba concepția despre viață a oamenilor, ne mai ținând cont de cinste, dreptate, onoare. 

   Înșelăciunea, furtișagul sunt frecvente în viața de zi cu zi, au devenit droguri pentru diferiți indivizi, aflați unii în administrarea unor țări, alții în politică.

   Vavila Popovici – Carolina de Nord

_______________________

Vavila Popovici – Amazon

website: www.vavilapopovici.com

Conducătorii pe care-i merită o națiune…

ON  BY GEORGEIN NATURA UMANA

Biblia ne spune că națiunile care se complac în păcat și le îngrămădesc unul peste altul fără număr și fără căință au parte de conducători lacomi din trei puncte de vedere.

Prima lăcomie este lăcomia după avere. Citeam despre Barac Obama că atunci când a ajuns președinte avea avere de 1 milion de dolari, iar după zece ani de mandat are o avere de peste 200 de milioane de dolari. La noi nu prea au cum să o declare că nu e câștigată ca la Americani din “vânzarea de cărți sau talk show-uri”. La noi doar auzim zvonuri că banii de spitale sunt prin Brazilia, Madagascar, Panama și alte țări exotice unde ai noștri și-au făcut palate, plaje private și hoteluri. Iată ce zice Biblia despre ei: “Împărat eşti tu oare, de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău şi nu bea şi el? Şi totuşi el făcea dreptate şi judecată, şi era fericit… Dar tu n-ai ochi şi inimă decât ca să te dedai la lăcomie… (Ieremia 22:15)!” Doamne, ne smerim, ne căim de păcate și te rugăm îndepărtează conducătorii lacomi după avere!

Al doilea fel de lăcomie este lăcomia de rușine. Îi avem și pe aceștia la conducerea țării, conducători care nu se mai satură de rușine, afișează fapte rușinoase și caută să facă din comportamentul depravat chiar lege pentru toți. Iată ce zice Amos: “Abia au încetat să bea şi se dedau la curvie; cârmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi după ruşine” (Osea 4:18)! Da, de conducători bețivi și curvari e plină țara, am avut și președinte renumit pentru așa ceva. Conducători cu amante mai tinere cu 30 de ani decât ei, conducători care să sponsorizeze concerte spurcate, avem și din aceștia. Doamne, ne smerim, ne căim de păcate și te rugăm îndepărtează conducătorii lacomi după rușine și păcat.

Al treilea tip de lăcomie este lăcomia după nedreptate. Ultimul grad al lăcomiei lor este lăcomia de a-și umili propriul popor. Am avut un dictator a cărui soție ne făcea pe noi românii “viermi”, am avut acest cuplu de dictatori, care nu dădea doi bani pe o viață de om și pe faptul că românul muncitor primea ulei, zahăr și carne cu porția. Câinii poliției mâncau mai multă carne decât un om obișnuit, iar securiștii aveau tot ce-și doreau. Azi sunt convins că mulți dintre conducătorii noștri pe fața ne promit și ne lingușesc, iar la mesele lor vorbesc despre noi ca despre niște “vite de corvoadă” bune de subjugat. Iată ce a spus Amos despre aceștia: “Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își îngrămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire” (Amos 3:10). Să elibereze Domnul poporul acesta și de acești conducători lacomi de a ne umili și subjuga prin nedreptate și chiar prin ucidere, pentru că ne mor bolnavii intubați în incendii prin spitalele din care fură ei. Doamne, ne smerim, ne căim de păcate și te rugăm îndepărtează conducătorii lacomi după nedreptate și uciderea noastră cu zile.

Rugați-vă și votați mai întâi de toate cu smerenie și puritate în inimi!
Cu prețuire,
Toni Berbece

https://saltmin.com/2020/12/06/conducatorii-pe-care-i-merita-o-natiune/

TĂCEREA CARE DOARE MAI TARE CA UN ȚIPĂT

Va mai aduceți aminte de cazul Bodnariu? Probabil că da. Participând la unul dintre mitingurile de protest, în favoarea familiei Bodnariu, am trăit o experiență pe care o povestesc prima dată. În timp ce se făceau fotografiile cu protestul pașnic, un coleg pastor, îmi spune:- Du-te tu mai în față, eu nu vreu să ies în poză!- De ce? L-am întrebat cu surprindere.- Eu sunt sponsorizat de o biserica din Norvegia și nu vreau să mă vadă că particip la protest!Tot în acea perioadă, am avut o discuție cu un misionar norvegian în Constanța și l-am întrebat: cum e posibil ca Biserica din Norvegia să nu ia poziție față de abuzul exercitat de autorități asupra copiilor familiei Bodnariu? Răspunsul a fost că nu există nici un abuz, că suntem dezinformați și autoritățile au acționat legal, pentru binele copiilor.Nu mai știu detalii, dar îmi aduc aminte de o întâmplare din timpul Germaniei naziste. Pe lângă o biserică protestantă trecea o cale ferată. Pe acea cale ferată mergeau trenurile care duceau evreii la Auschwitz. Duminica dimineață când trenul trecea, serviciile de închinare ale bisericii erau perturbate de țipetele și plânsul evreilor din tren. Cand trenul trecea biserica se ridica și cânta cu patos, ca să acopere țipetele celor din tren, care le tulburau serviciul de închinare.Astăzi, în România, la Timișoara (și nu numai), acum la Constanța, poliția și jandarmii dau năvală în biserici, tulbură serviciile de închinare, terorizează pastorii și preoții, aplică amenzi oamenilor care au îndrăznit să meargă și să se închine. Știți ce doare cel mai tare? Tăcerea bisericii și a liderilor ei. Ne amăgim că suntem liberi să ne întâlnim pe Zoom. Ne prostim unii pe alții că bisericile nu sunt închise, ne putem aduna în afară în ger, la 2 m distanță.Bunica mea îmi povestea cum în anii 1920 a fost botezată. Botezul a avut loc noaptea, într-o zi de iarnă, la un pârâu. Fratele care a efectuat botezul a venit dintr-o altă localitate, pe poteci din pădure, ca să nu fie prins și arestat de poliție și jandarmi. Frații din biserică au spart gheața din pârâu și au făcut o copcă. Acolo, în noapte, în ger, au botezat-o în apa rece ca gheața. Se întîmpla în vremea în care biserica baptistă creștea, în perioada interbelică. Ce se întîmplă astăzi cu Biserica îmi aduce aminte cuvintele din Daniel 6:11 „Atunci, oamenii aceştia au dat năvală în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se şi chemând pe Dumnezeul lui.” Nimeni nu s-a ridicat să îi ia apărarea lui Daniel în fața abuzurilor. Credeți că Daniel era singurul evreu de la curtea împăratului? Mă îndoiesc profund! Astăzi tăcerea este de aur .. dar ce uităm este că dacă vom tăcea nu înseamnă că ne va fi bine! Unii tac de frică, alții tac din prostie, unii tac pentru bani, alții tac ..Întrebarea la care va trebui să răspunzi, mai devreme sau mai târziu, va fi: tu de ce ai tăcut? Va trece și această perioadă, vor veni și vremuri mai bune. Dar conștiința pătată o vei duce cu tine toată viața și prețul tăcerii tale va trebui să îl plătești, cu dobândă!Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele* vor striga.” Luca 19:40„Cine e cel care stă ferm? Numai cel pentru care standardul final nu stă în rațiunea sa, în principiile sale, conștiința sa, libertatea, virtutea sa, ci cel care este pregătit să le sacrifice pe toate acestea, când prin credință și devotament față de Dumnezeu este chemat la acțiune obedientă și responsabilă: persoana responsabilă, a cărei viață nu va fi nimic altceva decât un răspuns la chemarea lui Dumnezeu”. – Dietrich Bonhoeffer

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând jos şi cadru apropiat

https://www.facebook.com/aurel.silivestru?

https://www.facebook.com/aurel.silivestru?

Căprar Emanuel 1957 – 2020, din Petroșani — Istorie Baptistă

Fratele Emanuel Căprar s-a născut în ziua de 9 martie 1957, în Petroșani. Părinții s-au numit Ioan și Rodica. A făcut cele 8 clase generale, apoi s-a înscris la Liceul Industrial din Petroșani. A absolvit Institutul Teologic Baptist din București.  După terminnarea liceului, lucrează la Intreprinderea de Utilaj Minier din Petroșani. În anul 1982…

Căprar Emanuel 1957 – 2020, din Petroșani — Istorie Baptistă

Jurnal de rugăciune: Rugăciune pentru proiectele din România

Gabriela Augustinov  03-12-2020 21:12:43

Wycliffe România

4-10 decembrie

Bugetul proiectului Rroma – România
În ziua de vineri, 4 decembrie, comitetul pentru traducerea Bibliei în limba rromani standard, se va întâlni cu partenerii Wycliffe România și SIL pentru formarea bugetului de lucru pe următorii trei ani. Bugetul acesta face parte din propunerea de sponsorizare pentru partenerii care doresc să se implice financiar în această lucrare. Rugați-vă pentru înțelepciune în a estima bine cheltuielile pentru fiecare activitate propusă. Cereți Domnului parteneri care să prindă viziunea acestei lucrări și să susțină proiectul. Ne rugăm ca Romii să beneficieze de Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor și astfel să ajungă să cunoască dragostea Tatălui pentru ei care poate aduce o transformare frumoasă în viețile și comunitățile lor.

Tabăra pentru adolescenții lucrătorilor – România
În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, Wycliffe România împreună cu alte organizații din PIM (Parteneri în Misiune), am organizat o tabără pentru adolescenții misionarilor și lucrătorilor din România. Acești adolescenți au atât binecuvântări speciale cât și provocări specifice fiind copii de lucrători. Părinții fiind foarte ocupați au mai puțin timp pentru ei, totuși au presiunea de a fi exemplu, mai buni decât ceilalți, pentru a menține imaginea părinților în comunitate. Tabăra s-a numit #Story unde adolescenții au fost încurajați să-și împărtășească atât binecuvântările cât și poverile (share your story), să-și caute modele creștine (challange your story) dar și să descopere chemarea lui Dumnezeu pentru viitorul lor (add to your story). Tabăra a decurs foarte bine și a fost foarte apreciată atât de către adolescenți cât și de părinții lor care au participat la ultima sesiune. Dumnezeu să binecuvânteze într-un mod special pe acești adolescenți care au nevoie de susținere specială din partea Lui și a noastră.

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Kutai, Asia
După calendarul lunar, în luna decembrie ne rugăm pentru poporul Kutai din Indonezia, neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugați-vă ca Domnul să le ia vălul de pe ochi și să vadă adevărata cale. Rugați-vă pentru puținii creștini de acolo să fie o mărturie bună și să împărtășească Evanghelia cu încredere. Rugați-vă să se găsească credincioși capabili pentru începerea traducerii Bibliei în limba Malay, Tenggarong Kutai.

Traducere în parteneriat: Camerun
Lăudați-l pe Dumnezeu pentru proiectul Nweh care a început în 2019 ca parte a grupului Bamenda din Camerun. Bisericile din zonă doresc să aducă întreaga comunitate să se închine singurului Dumnezeu adevărat al Bibliei. Ei doresc să conteste și să corecteze sincretismul larg răspândit care îmbină credințele religioase tradiționale cu închinarea creștină în regiune. Creștinii cred că Scripturile în limba Nweh vor fi cheia în acest proces. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru CABTAL care este capabil să dezvolte parteneriatul cu biserica și comunitatea în această traducere. Până acum Matei și porțiuni din Luca au fost redactate. Rugați-vă pentru unitate între toți partenerii din proiect, și Scripturile să aibă un impact semnificativ asupra vieții personalului proiectului și a voluntarilor comunității în timp ce lucrează împreună.

Parteneri în evanghelizare: Etiopia
Wycliffe Etiopia a lansat un program numit „Credința vine în urma auzirii” la închisoarea Fiche în colaborare cu lucrarea pentru închisori a bisericii Meserete Kirstos. Echipa intenționează să creeze un grup de ascultători printre prizonieri. Vor asculta Biblia audio (Mega-voce) în Oromifa timp de 30 de minute și vor avea un timp pentru discuții. Ei au ca scop finalizarea Noului Testament în termen de un an. Până în prezent, echipa a oferit prizonierilor 60 de Biblii audio Mega-Voice. De asemenea, s-au rugat împreună cu prizonierii și 12 dintre ei au decis să-L urmeze pe Hristos. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze în continuare acest parteneriat și tot mai mulți prizonieri să-l urmeze pe Hristos.

Legăturile divine ale lui Dumnezeu: Ungaria
Directoarea Wycliffe Ungaria a vizitat Kenya în 2017. În timpul acestei călătorii a întâlnit un consultant în traducerea Bibliei de la organizația Traducerea Bibliei și Alfabetizarea (BTL). A început să se formeze o prietenie și, când directorul s-a reîntors în Ungaria, au continuat să păstreze legătura. Ea a aflat recent că unul dintre proiectele de traducere a Bibliei cu care lucrează consultantul are mare nevoie de fonduri. Când a auzit de această nevoie, și-a amintit de o persoană pe care a cunoscut-o anul trecut, care dorea să se implice într-un proiect de traducere a Bibliei. Directoarea i-a conectat pe cei doi, iar acum necesitățile financiare rămase din acest an pentru acest proiect de traducere sunt pe deplin asigurate. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru aceste legături divine de prieteniei. Mulțumiți lui Dumnezeu că a adus oamenii potriviți împreună la momentul potrivit pentru planurile și scopurile sale. Rugați-vă ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea sa bogată peste acest nou parteneriat. Fie ca aceasta să aducă slavă lui Dumnezeu.

Traducerea creează și încurajează prieteniile: Papua Noua Guinee
În 2000, Ken Nayau și o echipă de traducători au început procesul de traducere* a Noului Testament Manambu. Lăudați-L pe Domnul deoarece pe 5 octombrie 2020 a fost finalizată verificarea consultantului pentru ultima carte. Lăudați-L pe Domnul pentru sprijinul puternic al oamenilor și bisericilor din întreaga lume care au colaborat necurmat alături de Ken și echipa de traducători prin încurajări, rugăciune și finanțe. Prieteniile s-au format pe măsură ce toată lumea a contribuit la atingerea acestui obiectiv. Rugați-vă pentru echipă care pe o perioadă de câteva luni vor citi Noul Testament pentru a face o verificare finală a traducerii. Rugați-vă ca oamenii Manambu să-L cunoască pe Isus ca prieten al lor, în timp ce vor folosi Scriptura în limba lor.
* Traducerea Noului Testament Manambu a fost inițial finalizată și lansată în 1980, însă oamenilor le-a fost greu să înțeleagă. După consultarea cu traducătorii inițiali și cu alții, comunitatea a decis că era nevoie de o re-traducere.

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/03/jurnal-

Alfa Omega TV la ora bilanțulu

Varianta webDonează
Alfa Omega TV – la ora bilanțului – Raport de misiune 2020“Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor!” (Zaharia 4:6)Încă de la început am adoptat acest verset ca motto al lucrării Alfa Omega TV și putem afirma cu tărie, că toate s-au făcut și au fost posibile datorită Domnului, care ne-a călăuzit pas cu pas. Am văzut cum viețile oamenilor au fost schimbate prin programele difuzate de noi, au primit răspuns la problemele cu care s-au confruntat, au fost vindecați, mântuiți, restaurați.

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/4bsKULl9Ns9RbyU2FxLgVbuj6JYeeXgfuj_hnXbWwFRmqHLj43fe9DDQFHQV8yaBw5AUZO-ajL1xzHl6hUhGn7MVR88dQAdAoj7SbjbBeql5CIMOARYvY-dfp-MXyVxoEz67f9v5t5CkGFErkkO9ADEJNGvVBw=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/7330c6ee7835b2593d8936157/images/a01f15e8-06a0-4716-b742-edc4c60c541e.jpg
2020 – scurt raport de activitateAnul 2020 a fost un an atipic, dar mulțumim Domnului că am reușit, cu ajutorul Lui și al celor care ne-au susținut în rugăciune și financiar să continuăm emisia neîntreruptă, să producem sau traducem emisiuni și să distribuim resurse gratuite de evanghelizare și echipare. Atât statisticile realizate la sfârșit de an cât și mărturiile primite de la cei ce ne urmăresc ne-au încurajat și ne-au motivat să facem cu credincioșie munca ce ne-a fost încredințată.Canalul Alfa Omega TV a continuat să fie prezent si în 2020 în toate marile rețele de cablu din România, fiind inclus în lista cu televiziuni “must-carry” stabilită anual de CNA. În 2020 am tradus și produs peste 1060 ore de emisiuni informative, de slujire și rugăciune, mărturii, filme, documentare, programe pentru copii. Am produs și difuzat în direct atât pe canal cât și în mediile online 20 de emisiuni Calea Adevărul și Viața, cu rugăciune și slujire pentru telespectatori. Văzând un interes crescut față de emisiunile de știri difuzate de Alfa Omega TV am lansat două emisiuni informative noiAO News și Realități și perspective Magazin.Am continuat să lucrăm cu peste 30 de stații de televiziune comerciale locale și regionale. Aceste stații primesc lunar de la noi aproximativ 20 de ore de programe creștine, filme, documentare, desene animate și emisiuni TV pe care le difuzează adesea în prime-time.

Revista gratuită Alfa Omega TV Magazin a fost tipărită și distribuită în peste 42.000 de exemplare. Am distribuit gratuit peste 30.000 de broșuri și cărți creștine iar peste 18.000 de resurse electronice au fost descărcate gratuit de pe site-ul alfaomega.tv în ultimul an.În 2020 am avut o prezență mai crescută în media digitală. Am postat peste 2.300 de articole noi pe site-ul alfaomega.tv care a fost vizitat de peste 430.000 de utilizatori unici,cu 50.000 mai mulți decât în 2019. Cumulat, pe rețelele de media socială Facebook și Youtube am avut peste 24 de milioane de vizualizări la clipurile noastre video, cu 10 milioane mai mult decât anul trecut.Aplicația pentru dispozitive mobile a îmbrăcat o nouă formă, mult mai accesibilă, disponibilă atât pentru Android cât și pentru iOS începând din octombrie 2020. În primele două luni de după lansare, 2000 de persoane au descărcat-o.Scurt istoricÎn 1994 s-a născut lucrarea de media creștină Alfa Omega TV. Am început să traducem programe creștine străine, pe care le furnizam la stații de televiziune comerciale locale și regionale până în ziua de azi.Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mare bogăție de resurse video, în 1999 am creat primul site al lucrării de media creștină Alfa Omega TV, urmat apoi de alfaomega.tv, unde și în prezent postăm atât articole scrise cât și materiale video cu conținut creștin.În 2002, cu mult înainte de apariția Youtube (2005), am făcut primele video streaming-uri online, o lucrare de pionierat în media digitală creștină din România.În 2006 a fost lansat pe satelit canalul de televiziune Alfa Omega TV, cu emisie permanentă 24/7, retransmis online integral din 2007 și până în prezent.Tot în 2006 am deschis canalul de YouTube Alfa Omega TV iar în 2010 am creat paginile de Facebook, de Twitter, și am dat drumul la un newsletter email săptămânalce continuă și azi.În 2011 apare prima variantă a aplicației pentru dispozitive mobile, ajunsă acum la a patra versiune. În același an, a apărut si primul număr al revistei Alfa Omega TV Magazin.În 2018 am creat contul de Instagram Alfa Omega TV, iar in 2020, văzând interesul crescut pentru secțiunea de știri, am creat pagina de Facebook 

Știrile Alfa Omega TV.Am enumerat mai sus câteva canale pe care, de-a lungul timpului, am început să le folosim pentru a transmite Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod accesibil și relevant, pentru a echipa credincioșii, pentru a evangheliza și a vesti cea de-a doua venire a lui Hristos. Nu ne-am limitat doar la canalul TV de televiziune clasică ci am crescut, ne-am dezvoltat și ne-am adaptat la mijloacele moderne apărute.Misiune prin mediaDeoarece două treimi din cei ce accesează materialele noastre online au sub 45 de ani, proporția fiind exact inversă în cazul canalului TV, dimensiunea multimedia completează armonios ceea ce facem prin canalul Alfa Omega TV și prin furnizarea de programe creștine la alte televiziuni nereligioase partenere. Dorim să promovăm în continuare valori creștine în societatea contemporană folosindu-ne de toate aceste mijloace media, oferind prin emisiunile produse sau traduse de noi o alternativă curată, un conținut divers, din perspectivă creștină.Suntem mulțumitori Domnului pentru anul 2020 în care am învățat mai mult ca oricând ce înseamnă dependența de Domnul. Multumim tuturor celor care ați fost alături de noi, atât prin rugăciune cât și financiar. Ne bucurăm să vedem că slujirea noastră are impact în viețile oamenilor iar materialele produse sau traduse de noi transformă, schimbă vieți.  Fiți parte alături de noi la lucrarea de misiune prin media și în 2021.Fiți parteneri Alfa Omega TV!Modalități de susținere financiarăDonează cu card debit/creditDonează cu cardul! Paypal-EUR     Paypal-USDDonează prin telefon fix (Telekom). Sună la:
 0900.900.135 – 5 €   |   0900.900.130 – 10 € Donează prin SMS
Trimite un SMS cu textul AOTV la nr.  7688   
(Vodafone, Orange, Telekom)Donații în cont sau prin mandat poștal
Fundatia Alfa Omega, CUI: 11419935
BANCA TRANSILVANIA (Swift: BTRLRO22)
Cont Lei: 
RO37 BTRL 0360 1205 i181 11XX
Cont EUR: RO54 BTRL EURC RT00 i181 1101
Cont USD: RO94 BTRL USDC RT00 i181 1101 Alte metode de a dona
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox

A spus Isus că suntem zei?

Întrebați-l pe pastorul Ioan

00:09-08: 22

Interviu cu John Piper

Fondator și profesor, desiringGod.org

mărSpotifyE-mail

Transcriere audio

Astăzi lansăm o întrebare biblică foarte bună de la un ascultător internațional la podcast. „Dragă pastor John, salut și mulțumesc pentru acest podcast! Numele meu este Beatrice și locuiesc în Malaezia. Întrebarea mea pentru tine este despre ce înseamnă Biblia când spune: „Sunteți zei”. Spune acest lucru în Psalmul 82: 6 , iar apoi Isus îl cită din nou în Ioan 10:34 . Îmi puteți explica ce înseamnă asta? ”

Iată situația. În Ioan 10 , Isus tocmai a spus (în versetul 30): „Eu și Tatăl suntem unul”. Și acum, liderii evrei care-l aud spun acest lucru, punându-l împreună cu tot ce a spus, deduc că blasfemează făcându-se egal cu Dumnezeu. Deci, în versetul 31, scrie: „Evreii au ridicat din nou pietre ca să-l ucidă”. Acum, aceasta este o criză, pentru că ora morții lui Isus nu a venit încă. Isus va muri când a ales să moară și nu cu un minut mai devreme: „Nimeni nu-mi ia [viața] de la mine, dar eu o dau de la sine” ( Ioan 10:18 ).

Calea de evadare

Așadar, el trebuie să dezamorseze cumva acest moment critic, sau este pe cale să fie lapidat legal, deoarece evreii ar putea să-i arunce cu pietre pe oameni pentru blasfemie. Trebuie să iasă cumva din această situație, astfel încât să-și poată face drum, în timpul său, către felul de moarte pe care intenționează să o moară. Deci, Isus va dezvălui această amenințare în câteva moduri.

Mai întâi, el spune: „V-am arătat multe fapte bune de la Tatăl; pentru care dintre ei o să mă jefuiți? ” ( Ioan 10:32 ). Și ei răspund: „Nu pentru o lucrare bună o să te ucidem cu pietre ci pentru hulă, pentru că tu, fiind om, te faci Dumnezeu” ( Ioan 10:33 ). Cu alte cuvinte, din toate lucrurile pe care le-a spus Isus – inclusiv numindu-l pe Dumnezeu Tatăl său și spunând că el și Tatăl sunt una și, implicit, prin urmare, că El este Fiul unic al lui Dumnezeu – ei deduc și deduc corect, că se tratează pe sine însuși ca pe Fiul lui Dumnezeu într-un mod unic, doar că ei îl numesc un mod hulitor.

Și acum Isus va dezamăgi situația a doua cale și va scăpa, ceea ce face el în versetul 39: „A scăpat din mâinile lor”. Cum a făcut asta? El o face citând Psalmul 82: 6 . El spune,

Nu este scris în Legea voastră: „Am spus că sunteți zei”? Dacă le-a numit dumnezei cărora le-a venit cuvântul lui Dumnezeu – și Scriptura nu poate fi încălcată – spuneți despre cel pe care Tatăl l-a consacrat și l-a trimis în lume: „Voi hulați”, pentru că am spus: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu”? ( Ioan 10: 34–36 )

Principatele și Puterile

Deci, ce face? Să ne întoarcem și să citim Psalmul 82 . Începe astfel:

Dumnezeu și-a luat locul în sfatul divin;
     în mijlocul zeilor ține judecata. ( Psalmul 82: 1 )

Acum, cine sunt? Aceștia sunt așa-numiții „zei” și sunt ființe îngerești, pe care Noul Testament le numește „principate și puteri în locurile cerești” ( Efeseni 3:10 KJV ). Și Dumnezeu este pe cale să pronunțe judecata asupra lor, pentru că își folosesc autoritatea, în spatele autorităților lumii, pentru a susține nedreptatea mai degrabă decât justiția. Deci, versetul 3 al Psalmului spune (acesta este Dumnezeu care vorbește cu acea adunare a zeilor),

Dă dreptate celor slabi și orfanilor;
     păstrează dreptul celor necăjiți și a celor săraci.
Salvează pe cei slabi și pe cei nevoiași;
     izbăvește-i din mâna celor răi. ( Psalmul 82: 3-4 )

Și apoi după rechizitoriul pe care tocmai l-a dat, vine condamnarea de la Dumnezeu în versetul 6, care este ceea ce citează Isus și spune:

Am spus: „Sunteți zei,
     fii ai Celui Preaînalt, toți;
totuși, la fel ca bărbații [nu vorbește cu bărbații; el vorbește cu ființe îngerești] vei muri vei
     si cad ca orice print. ( Psalmul 82: 6-7 )

Cu alte cuvinte, chiar dacă aveți un statut foarte exaltat ca zei – principate, puteri, îngeri – veți veni să vă prăbușiți la fel cum vin prăbușirea conducătorilor umani care abuzează de autoritatea lor.

Blasfemia s-a retras

Deci, când Isus spune că Dumnezeu i-a numit „zei”, nu vorbește despre noi. Acesta este răspunsul la întrebarea Beatrice. De fapt, nu vorbește cu nicio ființă umană obișnuită; el vorbește despre și față de ființe îngerești, care sunt numite uneori „zei” în Vechiul Testament – la fel ca atunci când Satana vine înaintea lui Dumnezeu în primul capitol al lui Iov și scrie: „Fiii lui Dumnezeu au venit să se prezinte înaintea Domnului, și a venit și Satana printre ei ”( Iov 1: 6 ). Acesta este sensul în care „zeii” sunt folosiți aici și „fiii lui Dumnezeu”.

Răspunsul la întrebarea Beatrice este că în acest text, atât în ​​Psalmul 82, cât și în Ioan 10 , nu suntem numiți zei; ființele angelice sunt numite zei. Și Isus nu intră în niciun argument elaborat aici despre semnificația acestui psalm; el pur și simplu folosește acest text ca o manevră inteligentă de evadare de la a fi lapidat. Tocmai l-au acuzat de blasfemie datorită faptului că s-a numit Fiul lui Dumnezeu și el deviază acuzația de blasfemie atrăgând atenția asupra faptului că în Psalmi chiar termenul „fii ai lui Dumnezeu” este folosit pentru ființe mai mici decât Dumnezeu. Și nimeni nu îl acuză pe psalmist sau pe Dumnezeu însuși de blasfemie, așa că întoarce-te.

Dumnezeu și Omul

Dacă credeți că acest lucru înseamnă – și am putea fi tentați să gândim acest lucru – că Isus susține că este doar o ființă îngerească asemănătoare cu zeii ca acei zei, ar fi o mare greșeală. El nu se echivalează cu acei zei din Psalmul 82 . De fapt, el folosește un limbaj foarte exaltat și spune: „Spuneți despre cel pe care Tatăl l-a consacrat și l-a trimis în lume:„ Voi hulați ”, pentru că am spus:„ Sunt Fiul lui Dumnezeu ”?” ( Ioan 10:36 ).

El nu dezamorsează situația reducându-și pretenția la zeitate; el dezamorsează situația complicând termenul de Fiu al lui Dumnezeupentru acuzatorii lui, astfel încât acestea trebuie să se zguduit din nou pe urmele lor hermeneutic , în scopul de a gândi un minut despre cum să se ocupe de ceea ce tocmai spusese din Psalmul 82 . Și când se întâmplă asta, a plecat. Versetul 39 spune că își scapă.

Deci, există lucruri interesante și importante de învățat aici în utilizarea lui Isus a Psalmului 82 , dar faptul că suntem zei nu este unul dintre ei.John Piper ( @JohnPiper ) este fondator și profesor al desiringGod.org și cancelar al Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani, a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți , inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cel mai recent Providence .

https://www.desiringgod.org/interviews/

Continuă să continui – de Vladimir Pustan — Nickbags

Continuați să iubiți. A iubi e renunțarea la propriile drepturi. Oare avem așa ceva? Continuați să muriți. Zilnic și total. Aceasta înseamnă pocăință. Continuați să slujiți. Cel mai bun leac împotriva depresiei și sinuciderii. Continuați să visați. Alb-negru sau color. Cine nu mai visează larg și mult e mort, chiar dacă trăiește. Continuați să rămâneți…

Continuă să continui – de Vladimir Pustan — Nickbags

Când Dumnezeu îi spune focului să stea…

ON  BY GEORGEIN EVENIMENT

Pavel este un tânăr de vreo 55 de kg, dar pe care-l vezi mereu la Biserică cu câte o boxă în brațe, cu câte o grindă de la scena pe care o montează, cu câte un cablu pe care-l trage pentru a avea sunet.

Este primul în orice se face la Biserică. Nu i-a scăzut pasiunea nici după ce s-a însurat, nici după ce i s-a născut un copil, nici când afacerea i-a crescut, nici când a fost bolnav, de multe ori l-am văzut întins pe jos la Biserică după ce s-a supra solicitat cu montajul sistemului de sunet sau aranjarea sălii.

Dar să vă zic de ce necaz l-a ferit Dumnezeu, pe acest om preaiubit de El. La etajul casei avea două saltele una peste alta, care s-au supra încins de la încălzirea prin podea și care s-au aprins în cele din urmă, casa fiind pe structură din lemn a început să ia foc, dar îngerul lui Dumnezeu a oprit focul să nu se extindă la toată casa.

Pavel era la Biserică unde a simțit un îndemn puternic ca imediat după slujbă să fugă acasă, când a ajuns a găsit casa plină de fum. Mare i-a fost uimirea să vadă cum focul a fost oprit fix în locul acela, deși avea toate condițiile să se extindă, fiind geamurile deschise, deci mult oxigen și material care arde ușor. Dar adevărat este cuvântul care spune: „Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă și-i voi arăta mântuirea Mea (Psalmul 91:14-16).”

Așadar, oameni buni, Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. El se îndură de cine îi face plăcere să se îndure și El ține cont de râvna și de pasiunea noastră pentru El. Ce-i drept El se îndură de noi și când suntem păcătoși, darămite când îi suntem plăcuți. Vă mai las și acest verset aici: “Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută” (Plângerile lui Ieremia 3:25).

Cu prețuire,
Toni Berbece

Petru Lascău: Patrie și patriotism

Doina Bejenaru  01-12-2020 09:15:38

Nu era prea legal ceea ce făceam. Regimul străinilor în republica noastră socialistă era strict reglementat. Ar fi trebuit să merg să raportez la miliție, cine sunt, de unde vin, cu ce scop și mai ales ce am discutat cu ei. Dar cum să faci așa ceva? Cu frații tăi în Christos? Nici vorbă!

Ne-am oprit pentru o plimbare prin pădure. Era pe la începutul verii. Frunzele copacilor erau de un verde traslucid, prin care soarele cernea o feerie de lumini pe pajiștea poenilor presărate de flori. Am ales un loc să ne așezăm pentru o slănină friptă la frigare, tratamentul surpriză pentru oaspeții mei finlandezi. Eram sigur că n-a mâncat așa ceva niciodată.

Împreună cu copiii am strâns lemne și am aprins focul. Soția a pregătit feliile de pâine, bucățile de slănină și ceapa. Am ales apoi niște lăstari proaspeți și cu un briceag am fabricat frigările, bețele acelea ascuțite la capăt în care am înfipt apoi slănina și ceapa. Cel mai mic din cei doi băieți pe care îi aveam atunci, era foarte nerăbdător să mănânce „ănină cu poc” (slănină cu foc).

Mikko, era un profesor universitar care preda economie la o facultate din Helsinki. Era și impresarul quartetului bărbătesc „Exodus” – din Biserica Fildelfia din capitala finlandeză. Veniseră pe ruta Helsinki – Oradea, cu cursa special oraganizată ca nordicii să poată veni la Băile Felix. Cu ocazia aceasta le-am organizat câteva concerte prin bisericile din țară. Acum erau oaspeții mei și voiam să le creez o amintire de neuitat, o mostră de ospitalitate românească, un picnic la pădure, la o slănină pe băț.

Le urmăream cu coada ochiului reacțiile la vederea meniului zilei. Vreo doi erau oripilați la gândul că va trebui să mânânce așa ceva, dar băieții, bine educați, n-au făcut mofturi prea mari. Ba chiar au descoperit că slănina noastră cu ceapă, fripte pe același băț, sunt chiar delicioase. Piliticoși băieții.

După prânz i-am servit cu un Borsec, și băieții au scos chitara. Căldura focului și prânzul câmpenesc se cereau acompaniate cu câteva cântări ale băieților. Bineînțeles că le-am ceerut să cânte Down by the River Side (La malul râului), un negro-spiritual de care eram cu toții fascinați. Mi-au împlinit dorința și apoi au mai cântat ceva. S-au ridicat în picioare și într-o poziție de mare respect au cântat o melodie minunată. Eram fascinați de ea. Când s-au așezat din nou pe pături, i-am întrebat cum de s-au ridicat în picioare la cântarea aceea? Ce fel de cântec era de cerea un asemenea respect?

„Este imnul nostru național!” mi-a spus Mikko, cu un fel de religiozitate în glas.

Nu ar fi putut să mă șocheze mai mult. Pentru mine, atunci, să cânți imnul de stat în pădure, în poziție de drepți, trebuia să fii ori nebun ori beat. Băieții nu băuseră decât apă minerală. Eram consternat. Mi se crease un gol în suflet, un fel de durere inexplicabilă. Pricepeam drama pe care o trăiam, îmi perdusem cu totul dragostea de țară, de patria în care mă născusem. Patriotismul meu murise prin suprasolicitarea propagandei comuniste. În gura comuniștilor se perverteau și cele mai sacre idei și cuvinte. Eram îngrozit să constat că eram un străin în propria mea țară, jefuit de cele mai nobile sentimente pe care ar fi trebuit să le am față de țara și poporul meu. Eram incapabil să cânt, nici măcar de unul singur, în pădure, imnul țării mele. Mi se părea degradant, act nebunesc sau comportament de bețiv. Patria și patriotismul erau concepte golite de esența lor, pervertite de o ideologie mincinoasă, care nu-și mai aveau loc în inima mea.

Poate că aceasta este una din explicațiile pentru care mii de români ne-am luat lumea în cap și am emigrat, uneori prin sacrificii și riscuri enorme. Departe de casă, cei mai mulți dintre noi ne-am redobândit dragostea de țară și poporul în care am venit pe lume. Aici, în America sunt mai mare patriot român decât am fost acasă, în România comunistă.

Când a trebuit să vopsim turnul unei biserici pe care o păstoream în Chicago, nu m-am mirat de propunerea unor frați români să-l vopsim roșu galben și albastru. Trei culori cunosc pe lume…

Petru Lascău
Pastorul și autor
Phoenix Arizona

https://www.stiricrestine.ro/

Statistică Wycliffe: Harta traducerii Bibliei în lume

Doina Bejenaru  01-12-2020 09:33:52

Astăzi, milioane de oameni din toată lumea au acces la Cuvântul lui Dumnezeu în limba pe care o înțeleg cel mai bine. Sărbătorim traducerea Scripturii în mai mult de 3415 de limbi și vedem cum Dumnezeu își împlinește misiunea prin puterea Sa și prin parteneriate. Mai multe organizații misionare, biserici și comunități creștine se implică în mișcarea de traducere a Bibliei.

Populația totală a lumii, care numără 7,8 miliarde de oameni, vorbesc 7360 de limbi. Dintre acestea doar 3415 de limbi au Scriptura completă sau părți din ea.

Mai exact, aceasta înseamnă că Biblia a fost tradusă complet în doar 704 limbi și ajunge la doar 5,7 miliarde de oameni. Alte 1551 de limbi au doar Noul Testament complet și câteva pasaje din Vechiul Testament, iar asta înseamnă doar 815 milioane de oameni. Și 1160 de limbi care au doar câteva pasaje din Biblie traduse, care au ajuns la 458 de milioane de oameni.

Prin urmare, 255 de milioane de oameni și 3945 de limbi nu cunosc Scripturile și încă nu au cum să audă Vestea Bună a Împărăției Evangheliei. Dar vestea bună este că 738 de limbi dintre acestea sunt cu proiecte de traducere a Bibliei în desfășurare, ceea ce va acoperi pe harta lumii fără Biblie 65,4 milioane de oameni

1193 de limbi nu sunt suficient de vitale pentru a planifica o lucrare de traducere pentru ele, aceasta înseamnă că 20,8 milioane de persoane încă nu vor putea avea curând un proiect de traducere a Bibliei. 2014 limbi au nevoie de traducerea Bibliei, iar pregătirile pentru aceasta încă nu au început – 167 de milioane de oameni.

Nevoia de traducere a Bibliei 1,5 miliarde de oameni, care vorbesc 6656de limbi, nu au Biblia completă în limba lor maternă. 167 de milioane de oameni, care vorbesc 2014 limbi, au nevoie ca lucrarea de traducere a Bibliei să înceapă.

Această hartă include regiunile și populația din:

 • Africa – 597 de limbi, 20 de milioane de oameni
 • America – 119 limbi, 2,6 milioane de oameni
 • Asia – 839 limbi, 141 milioane de oameni
 • Europa – 61 de limbi, 3,4 milioane de oameni
 • Pacific – 403 limbi, 0.44 milioane de oameni.

Traducerea Bibliei în desfășurare acoperă 2731 de limbi din 167 de țări care au un proiect de traducere activ, sau pregătirea lucrării a început și convertit în numărul de oameni la care trebuie să ajungă înseamnă 6,2 miliarde de oameni.

Alianței Globale Wycliffe și Organizațiile Alianței lucrează la traducerea Bibliei în cel puțin 2130 de limbi și pe teritoriul a cel puțin 132 de țări.

Organizațiile Alianței au fost implicate în traducerea Noului Testament sau a Bibliei în cel puțin 1594 de limbi. Și concomitent în traducerea a cel puțin a unei cărți biblice publicate în alte 824 de limbi. Lucrând în parteneriat cu comunitățile locale, personalul Alianței nu ajută doar în scopuri legate de Scriptură, dar contribuie, de asemenea, la producerea de resurse pentru alfabetizare, educație, sănătate și pentru alte obiective în folosul comunităților, alături de Scriptură.

Statisticile nu sunt de regulă așa de simple cum arată numerele. Ne străduim să oferim un instantaneu precis al numerelor principale, dar datele sunt de fapt un pic mai complexe decât atât. De exemplu, nu se măsoară atât de simplu, doar stabilind limbile care au sau nu Scriptura. Majoritatea limbilor care au doar „ceva din Scriptură” au nevoie de mai mult, și chiar Bibliile complete trebuie să fie revizuite din când în când. De asemenea, comparațiile cu rapoartele anuale anterioare sunt dificile și, uneori, nu sunt posibile, datorită schimbărilor și îmbunătățirilor continue în definirea datelor și a metodelor de colectare.

Un nou mod de a măsura progresul traducerii Bibliei

Statisticile oferă o perspectivă prin care se poate măsura progresul în traducerea Bibliei la nivel mondial. Progresul presupune nu numai publicarea traducerilor, ci și schimbarea vieților pe măsură ce oamenii Îl întâlnesc pe Dumnezeu prin Cuvântul Său, și pe măsură ce mișcarea de traducere a Bibliei la nivel mondial aduce o unitate mai mare în Hristos.

Liderii Alianței au început să exploreze alte moduri importante de măsurare a progresului, cum ar fi: Ce impact are Scriptura în schimbarea vieții, în comunitățile acestea? Își asumă bisericile din ce în ce mai mult responsabilitatea pentru lucrarea de traducere a Bibliei? Colaborează bisericile, comunitățile și organizațiile mai eficient împreună în lucrarea de traducere? Acestea sunt doar câteva exemple de măsurători care se iau în considerare. Pentru a citi mai multe, consultați acest document.

Totuși, la 1 octombrie 2020 se estimează că mai sunt 2014 de limbi care au nevoie de traducerea Bibliei, limbi în care lucrarea încă nu s-a început. Dumnezeu a pus pe inima partenerilor din Alianța Globală Wycliffe, Viziunea 2025: Cu ajutorul lui Dumnezeu și al partenerilor, vrem să vedem un proiect de traducere a Bibliei început în toate limbile care au nevoie de ea, până în anul 2025.

Rugați-vă ca popoarele care încă așteaptă Cuvântul lui Dumnezeu să-l primească în generația aceasta. Au așteptat prea mult!

„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.” Luca 10:2

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/01/

Cap. XI – Conflict cu Amoniții și cu popoarele din jur — Blog Creștin Ardelean Viorel

CĂRȚILE BIBLEI About Prefață VT Prezentare Elementele de cult ale evreilor Pentateucul Popoarele Bibliei Cărțile istorice VT Cărțile poetico-didactice Cărțile profetice Eseuri în VT Personalități din VT Perioada intertestamentară NT Prezentare Cărțile istorice NT Cărțile Neamurilor Cărțile de ucenicie Cărțile evreilor Eseuri în NT Personalități din NT Introducere în teologie META Dezautentificare Flux intrări Flux comentarii […]

Cap. XI – Conflict cu Amoniții și cu popoarele din jur — Blog Creștin Ardelean Viorel

Florin Ianovici: Nu ucideți sufletul României

ImportantInterneMisiuneOpiniiRugăciune

Doina Bejenaru  01-12-2020 09:38:03

Dis de dimineață m-am trezit cu gândul la țara mea, la români. Mi-am articulat sufletul pe unda rugăciunii si am așteptat șoapta Duhul Sfânt. Nu am pretenții că Dumnezeu îmi vorbește, dar în minte a răsunat duios: nu ucideți sufletul României.

Am început rugăciunea întrebând: care este sufletul României? Și deodată, mi-a apărut în minte ulița copilăriei mele, cu bunicii stând spre asfințit pe prispă, cu dulcea tihnă a zilelor pline de trudă, când bunicii, odată cu cântatul cocoșilor, începeau alergarea.

Bunica scutura mereu așternuturile, mătura casa udând lutul ca să nu se ridice praful, dădea de mâncare la orătănii, iar bunicu începea să frământe lutul ca să facă cărămizi. Până și numele bunicilor mei, Ion si Anica, sunt frânturi din sufletul românesc.

În strachini de lut, bunica turna lapte din șiștar, ne dădea turte coapte pe plită si ne făcea scrob din ouă luate direct din cotețul de găini. Miercurea si vinerea posteam cu toți, iar duminica erau pregătite straiele de sărbătoare cu care mergeam la biserică.

Auzeam des clopotele care anunțau slujbele sau sărbătorile. Casa bunicilor mei era una plină de evlavie. Bunica a născut 11 copii din care i-au trăit 7. Bunicu le-a ridicat câte o casă fiecăruia.
Prima predică pe care am ascultat-o a fost a bunicii care mi-a spus: ,,vezi, nepoate că lumea e spurcată la gură, tu să nu sudui niciodată pe Dumnezeu că e mare păcat. Si dacă te prind, îți rup gura…”

Înțeleg că sufletul României este familia credincioasă. Când ea va muri, România va rămâne fără suflet, copiii, dacă se vor mai naște, vor rămâne fără viitor. Mă rog fierbinte ca Dumnezeu să ne ajute, să vină în ajutorul familiei, acolo unde glasul mamei si brațele tatălui poartă copiii dați de Dumnezeu. În fiecare casă, acolo unde există mamă si tată, acolo unde există dragoste de Dumnezeu, se află sufletul României.

Să domolim astăzi pasul, să ridicăm privirea, să tragem aer în plămâni si să avem grijă de sufletul României. Voi, mamă si tată, strângeți copii aproape, rostiți o rugăciune si primiți urarea mea pentru voi, voi care sunteți sufletul României.

Doamne, ocrotește-i pe români.
Noi, astăzi, mergem la biserică să ne rugăm pentru România.

Florin Ianovici
Pastorul Bisericii „Renovatio” București

https://www.stiricrestine.ro/2020/12/01