Mana profetica – Rodnicie…

download - Copie

L-am auzit pe Domnul spunând că sezonul rodniciei este aici, El face ceva nou și prin puterea Duhului Sfânt readuce la viață lucruri stinse din viața ta. Dumnezeu aduce eliberare poporului Său, El este Același Dumnezeu care face minuni.

Verset biblic: Isaia 43: 18-21 – “Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi! Iată, voi face ceva nou și-i gata să se întâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri, în locuri secetoase. Fiarele câmpului Mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiu și râuri, în locuri secetoase, ca să adap pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele.”

© Ruach Ministries

Mana profetica – Ridica-te

M-am trezit cu un sentiment al urgenței în ce privește Biserica, care trebuie să se ridice și să-și ocupe poziția menită în Duhul, căci de o vreme am simțit că Biserica se află într-o poziție de apatie spirituală, în starea de căldicei și ne-am pierdut dragostea dintâi. Întocmai cum Pavel a predicat în cartea Efeseni 1:18 – ca Dumnezeu să ne deschidă ochii spirituali pentru a vedea unde ne poziționăm ca și Trup, iar în al doilea rând, să discernem cum ar trebui să fie umblarea personală a fiecăruia dintre noi. Înțelegând ce se întâmplă în domeniul spiritual, putem vedea două împărății care sunt diametral opuse în ceea ce privește convingerile și standardele. Vedem aceste mișcări lucrând în domeniul natural, unde umanismul înșelător se află în opoziție cu Dumnezeul Bibliei. Mulți și-au pierdut dragostea dintâi și au recurs la credința într-o formă a Evangheliei ușoară, socială și acceptabilă care nu implică nicio suferință, niciun sacrificiu și nici moartea firii pământești. Simt că Dumnezeu ne spune să ne TREZIM căci ziua și ceasul sunt aproape. Isus nu a dat naștere Bisericii, fără să nu sufere, cu siguranță moartea de care El a avut parte este un exemplu pentru noi toți. Trebuie să ne întrebăm în ce domeniu ne cere Dumnezeu să renunțăm la noi înșine pentru ca slava Sa să se manifeste și să curățe tot ce nu este de la El, transformând astfel trupul, sufletul și duhul nostru.

Citeste mai departe

Mana profetica – Slava Domnului…

Mană profetică

Slava Domnului

Slava lui Dumnezeu este cea care ne protejează, această slavă care este peste noi ne dă tărie, direcție, scop și așteptări pentru viitor! Dumnezeu zice: privește înapoi la slava care este peste tine, întărește-te, stabilește-ți un scop, și ai încredere pentru viitor, lăsându-L pe Dumnezeu să-ți aducă aminte de tot ce a făcut pentru tine în trecut. Daca îți reîmprospătezi memoria cu biruințele trecute, încercările din care ai ieșit biruitor, eliberările de care ai avut parte, străpungerile de care te-ai bucurat, vei începe să cunoști calea Lui spre destinul tău.

Citeste mai departe

Mana profetica – Proclamatie…

O, liderilor, de ce tăceți atât de mulți dintre voi? V-am dat Cuvântul Meu, v-am dat Duhul Meu și v-am dat puterea Mea ca să distrugeți lucrările celui rău. Cuvântul Meu în gura voastră este la fel de puternic ca și în gura Mea. V-am dat autoritate să legați și să dezlegați în ceruri și pe pământ. Să știți că ceea ce gândiți aceea veți vorbi, așadar orice gând faceți-l rob ascultării de Cuvântul Meu și apoi începeți să vorbiți. Da, vorbiți prin credință, declarați cu îndrăzneală că Eu locuiesc în voi și lucrez prin voi, astfel veți vedea manifestarea puterii Împărăției Mele și realitatea ei, zice Domnul.

Citeste mai departe

Mana profetica – Odihneste-te in credinta…

Îl aud pe Domnul spunând că trebuie să intrăm în odihna Lui aliniindu-ne la planurile și scopurile Lui. Atunci când intrăm în odihna Sa, noi nu vom mai rătăci așa cum poporul Israel a făcut-o în pustie, nu vom mai privi înapoi așa cum a făcut nevasta lui Lot, ci vom avea o nouă experiență cu El și ne vom afla într-o stare de pace deplină. Intrarea în odihna Lui implică o acțiune din partea noastră și anume, noi trebuie să facem primul pas și să intrăm prin credință, căci Dumnezeu nu Se impune, ci cu blândețe ne cheamă să ne odihnim.

Verset biblic: Evrei 4

© Ruach Ministries

Mana profetica – Sari…

Am văzut un bazin foarte îngust, lung și foarte, foarte adânc. Oamenii stăteau pe marginea bazinului îmbrăcați în costumele lor de baie, gata pentru a sări în apă, însă ceva îi trăgea înapoi; erau speriați ca nu cumva sărind să se lovească de partea cealaltă, de asemenea erau speriați pentru că nu puteau vedea fundul bazinului și se temeau că, dacă sar, nu vor fi în stare să revină la suprafață suficient de repede pentru a lua din nou o gură de aer. Domnul vorbește astfel: “sari și scufundă-te în prezența Mea, încrede-te în Mine din toată inima ta în orice faci și mai mult ca orice nu-ți fie teamă de necunoscut. Eu te voi ridica la suprafață pentru a lua o nouă gură de aer, ai încredere în Mine, căci planurile Mele nu sunt de nenorocire ci de speranță și propășire, să-ți dau un viitor și o viață plină de bucurie. În timp ce adopți un stil de viață, dă frâu liber pasiunii de a umbla cu Mine și aruncă-te în prezența Mea”.

Citeste mai departe

Mana profetica – Performanta…

Îl văd pe acest lider lucrând și lucrând, încercând să câștige aprobarea tuturor celor din jurul lui și să-I fie plăcut lui Dumnezeu. Îl aud pe Domnul spunând: Dragostea Mea este necondiționată și nu se bazează pe performanțele tale ci pe natura și caracterul Meu. Oricât de mult te străduiești să-Mi fi pe plac, trebuie să știi că dragostea Mea pentru tine este veșnică și întrece orice pricepere omenească, nu este naturală, ci supranaturală și nu are de-a face cu ce faci, ci cu cine ești. Caută să Mă cunoști, umblă în ascultare pe căile Mele și atunci binecuvântările Mele te vor copleși în fiecare zi.

Citeste mai departe

Mana profetica – Unde iti este indreptata privirea…

“Mulți sunt cei ce și-au fixat privirea la lucrurile pământești și nu la Cuvântul Meu și la lucrurile de sus, la lucrurile veșnice care au valoare în Împărăția Mea. Începe să crești în credință, luându-ți privirea de la ceea ce vei mânca sau cu ce te vei îmbrăca, și ațintește-ți privirea la bunătatatea Mea, la harul Meu și la dragostea Mea pentru tine. Continuând să ai privirea îndreptată la Mine și la Cuvântul Meu, vei vedea Împărăția Mea manifestându-se în viața ta, în căsnicia ta și în lucrarea ta și vei umbla în biruința mult dorită de tine”, zice Domnul.

Citeste mai departe

Mana profetica – Greutatea slavei…

Aurul este testat în foc. Tot așa slava lui Dumnezeu, aurul vieții noastre, este testată în focul încercărilor, necazurilor și durerilor. Potrivit dicționarului Strong, cuvântul “slavă” poate fi tradus ca și “greutate”, însă doar figurativ în sensul bun al cuvântului, „splendoare” sau „abundență”. Domnul zice: „Știu că te simți ca și cum treci prin foc din nou și din nou, însă este spre a se descoperi în tine adevărata greutate a aurului slavei Mele. Rămâi aproape căci răsplata va veni!”

Citeste mai departe

Mana profetica – Toate lucrurile sunt cu putinta…

Datorită măreției Dumnezeului pe care-L slujim putem spune că toate lucrurile sunt cu putință pentru cei ce cred.
Aceeași putere care L-a înviat pe Isus din morți, este și în noi; putem umbla cu îndrăzneală știind că Acela care ne-a creat pe noi, cerurile și pământul, nu ne va părăsi și nu ne va lăsa. Încurajați-vă, voi toți cei iubiți de Domnul, căci El este de partea voastră și nu va îngădui nimic peste puterile voastre.
“Ai încredere în Mine”, zice Domnul, „Eu sunt interesat să-ți ofer ce este mai bun pentru tine, și desăvârșesc toate lucrurile cu privire la viața ta!”

Citeste mai departe

Mana profetica – Un vant supranatural…

Domnul zice: “Chiar azi deschid urechile poporului Meu ca să audă sunetul nou care-l fac să se audă pe pământ – sunetul vântului Meu de trecere spre un nou sezon. Este un vânt puternic care va zdruncina vechile structuri, va scutura națiuni și va rupe legături. Este vântul violent al geloziei Mele care va ucide și va distruge tot ceea ce stă între noi, și aceasta pentru că te iubesc cu o iubire veșnică și am o dorință puternică pentru tine! Odihnește-te la adăpostul dragostei Mele, la adăpostul “Eu sunt” al furtunii, atunci când suflă vântul. Nu te opune schimbării, căci schimbarea este necesară pentru a te duce spre o chemare mai înaltă, pentru a te conduce în destinul tău și pentru a-Mi glorifica Numele. Dacă asculți cu atenție, vei auzi că este sunetul care deschide uși! Nu te teme, căci Eu sunt cu tine.”

Citeste mai departe

O teologie publica sau o teologie res publica, de Rick Elgendy

download - Copie

Posted on 15 august 2008 by DanutM

Săptămâna trecută, James Dobson, de la Focus on the Family, a atacat un discurs ţinut de senatorul Barack Obama la o întâlnire a organizaţiei „Call to Renewal”, o mişcare a activiştilor politici creştini. O personalitate religioasă care critică un candidat la preşedinţie nu este nimic nou, dar un schimb serios de opinii despre locul religiei în viaţa unei societăţi democratice nu trebuie să fie pierdut în vacarmul politic prezidenţial din această perioadă electorală.

În discursul lui, Obama se întreba nu dacă o pluralitate crescândă de tradiţii religioase înseamnă haos pentru un discurs public destul de monolitic până nu demult, ci dacă chiar şi o populaţie exclusiv creştină ar avea mai puţine dezacorduri în ceea ce priveşte politicile publice: „Al cărui creştinism să-l predăm în şcoli? Al lui James Dobson sau a lui Al Sharpton?” Obama prezintă aici un punct de vedere formulat de Jeffrey Stout în cartea lui, Democraţie şi Tradiţie: „În circumstanţele unui «discurs secularizat» – în cadrul căruia participanţii la un dialog public comun nu pot să considere ca un lucru de la sine înţeles existenţa unui acord religios fundamental, nici în ce priveşte convingerile, nici în practică – simplul apel la o singură autoritate religioasă unică în calitate de arbitru pentru un conflict public, va fi un eşec. Sugestia lui Stout este implicită în întrebarea lui Obama: „Care pasaj din Scriptură ar trebui să conducă politica noastră publică?” Dezbaterile care ar rezulta din încercarea de a răspunde la această întrebare n-ar putea fi rezolvate prin instaurarea credinţei creştine (sau a oricărei alteia) ca normativă pentru cetăţeanul american. Astfel, trebuie să ne aşteptăm la un dezacord între oamenii de bună credinţă şi să cultivăm acele virtuţi ale vieţii civice care permit continuarea conversaţiei în ciuda existenţei acestui dezacord. Critica lui Dobson, care se concentrează pe obiecţia sa cu privire la faptul că este considerat coreligionarul lui Al Shrapton şi pe exemplele scripturale oferite de Obama, ne arată că Dobson n-a prea priceput despre ce este cu adevărat vorba.

Dobson formulează însă o preocupare ce merită o atenţie serioasă. Mai târziu în discursul lui, Obama părăseşte argumentul lui Stout, apropiindu-se de noţiunea de raţiune publică a lui John Rawls: „Democraţia cere, susţine Obama, ca cei care au motivaţii religioase să şi traducă preocupările într-un limbaj universal, mai degrabă decât într-unul conţinând valori specifice religiei lor. Aceasta cere ca propunerile lor să fie argumentate şi să se supună raţiunii. Dobson este îngrijorat de faptul că Obama „încearcă să argumenteze că este nedemocratic să crezi sau să lupţi pentru acele principii morale ale Bibliei care nu sunt susţinute de oameni de toate credinţele” şi întreabă dacă el, ca cetăţean, ar trebui să-şi alinieze acţiunile la „cel mai mic numitor comun de moralitate”.

Lui Obama ar trebui să-i pese de acest lucru, de vreme ce a vorbit despre faptul că ar fi lipsit de neutralitatea să le spui cetăţenilor unde şi cum să nu-şi practice religia (cu referire la politicile publice) şi fiindcă a declarat că este „practic o absurditate” să aştepţi ca oamenii să nu „implice «moralitatea lor personală» în dezbaterile politice publice”. A mai spus totuşi că dacă am fi martori la o versiune modernă a lui istoriei lui Avram, căruia Dumnezeu i-a poruncit să-l sacrifice pe fiul său, Isaac, „noi am chema cu siguranţă poliţia şi am aştepta ca asistenţa socială să i-l ia lui Avram pe fiul său Isaac”, oricât de validă ar fi experienţa lui religioasă. Aici simţim rezonanţa temerilor lui Dobson cu privire la influenţa lui Rawls asupra lui Obama: dacă am recurge doar la „legile comune sau la raţiunea elementară” (orice am înţelege prin acele aceste entităţi suspecte), atunci societatea n-ar poate suporta prezenţa unor convingeri religioase robuste (şi, prin extensie, a unor asemenea persoane religioase). Deşi teologia specifică unei anumite tradiţii religioase este cu siguranţă o unealtă slabă pentru construirea un consens, o situaţie în care statul s-ar simţi obligat să elimine orice convingere religioasă sau orice acţiune care cade în afara a ceea ce se înţelege prin „raţiune publică” ar părea o tragică înfrângere în ceea ce priveşte libertatea religioasă. Cum, atunci, putem să înaintăm ca o societate, urmărind atât crearea unui consens public cât şi crearea unui spaţiu în care cetăţenii să poată fi religioşi?

Câţiva autori ne-au oferit recent reformulări ale conceptului de spaţiu public. Sugestia lui Charles Mathewes, formulată în cartea A Theology of Public Life, lansează distincţia între „teologia publică” şi „teologia vieţii publice”: O teologie publică este o declaraţie a convingerilor creştine dezbrăcată de particularitatea sa şi redată celorlalţi într-o formă acceptabilă pentru ei, în timp ce teologia vieţii publice este o descriere a locului pe care îl ocupă viaţa publică în economia mijloacelor creatoare şi mântuitoare ale lui Dumnezeu. O teologie a vieţii publice implică angajarea în sfera politică privită ca o acţiune ascetică, o aplicare a uceniciei creştine care acţionează prin zidirea virtuţilor credinţei, speranţei şi a iubirii; Mathewes întăreşte astfel sugestia lui Stout că virtuţile discursive şi nu neapărat consensul religios, se află la temelia unui dialog public sănătos. O altă analiză vine din partea lui William T. Cavanaugh, care în cartea lui Imaginaţie teopolitică subliniază căile prin care condiţiile materiale politice deschid drumuri dincolo de dezbaterile politice sponsorizate de stat. Cavanaugh descrie practici concrete – de la participarea la o agricultură susţinută de comunitate, la anumite de înţelegere şi practicare a Euharistiei – ca mijloace de dialog cu lumea, fără a traduce convingerile religioase în ceva ce nu sunt.

Aceste recomandări nu rezolvă în mod hotărâtor eterna problemă a convingerilor profund asumate într-o pluralitate religioasă, aşa cum n-o fac nici afirmaţiile făcute de Obama sau de Dobson. Totuşi, pe măsură ce teologii şi eticienii elaborează motivaţii în baza cărora cetăţenii religioşi se pot angaja în sfera publică într-un mod caritabil şi având în minte mai mult decât o simplă competiţie pentru bunurile publice, putem spera că dialogul va fi tot mai civilizat şi mai roditor.

Rick Elgendy este doctorand în teologie la University of Chicago Divinity School.

Textul a fost publicat la 3 iulie 2008 în revista electronică săptămânală Sightings, editată de Martin Marty Center de la University of Chicago Divinity School.

(Traducerea, Elena Goga. Editarea, Dănuţ Mănăstireanu)

https://agorachristi.wordpress.com/2008/08/15/o-teologie-publica-sau-o-teologie-res-publica-de-rick-elgendy/#more-137

Evanghelia lui Isus sau Evanghelia lui Pavel ?

download - Copie

BY BARZILAIENDAN on DECEMBER 13, 2010 • ( 13 )

(contextul dialogului se găsește la pagina doctrinară)

Nădăjduiesc să arat că această dihotomie este artificială, lipsită de perspectivă escatologică și foarte păgubitoare pentru biserica de azi. Ca și „armonia Evangheliilor“, această dihotomie încearcă să împace prieteni care nu s-au certat niciodată.

Dihotomia este artificială

Pavel NU ARE O EVANGHELIE. Mesajul lui nu se personalizează decât prin comparație cu apostolii ramurii evreiești ai creștinismului (Ioan, Petru, Iacov). Asta ne spune el răspicat în Galateni 1.

„Pavel, apostol nu dela oameni, nici printr’un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L -a înviat din morţi,  2şi toţi fraţii cari sînt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei:  3Har şi pace vouă dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Domnul nostru Isus Hristos!  4El S’a dat pe Sine însuş pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.  5A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.  6Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v’a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie.  7Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sînt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.  8Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v’am propovăduit -o noi, să fie anatema!  9Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit -o, să fie anatema!  10Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n’aş fi robul lui Hristos“ (Gal. 1:1-10).

Pavel propovăduiește Evanghelia lui Christos, „primită direct de la El, prin descoperire dumnezeiască“. Chiar dacă are direcții deosebite  de cea a celor trei apostoli amintiți în ceea ce privește mântuirea Neamurilor, Evanghelia propovăduită de Pavel nu este o „altă Evanghelie“, ci este Evanghelia veritabilă a lui Isus Christos.

Dihotomia este lipsită de perspectiva escatologică

Trebuie să ne învățăm să „împărțim corect Cuvântul adevărului, fără să fim pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.“ (1 Cor. 10:32).

Mesianic vorbind, Evanghelia din Evanghelii ni-l prezintă pe un Isus venit „doar ca oile pierdute ale casei lui Israel“. El are aparent puțin interes și simpatie pentru cei din afara Israelului:

„Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea, şi a început să strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.“  23El nu i -a răspuns nici un cuvînt. Şi ucenicii Lui s’au apropiat şi L-au rugat stăruitor: ,,Dă -i drumul, căci strigă după noi.“  24Drept răspuns, El a zis: ,,Eu nu sînt trimes decît la oile pierdute ale casei lui Israel.“  25Dar ea a venit şi I s’a închinat, zicînd: ,,Doamne, ajută-mi!“  26Drept răspuns, El i -a zis: ,,Nu este bine să iei pînea copiilor, şi s’o arunci la căţei!“  27,,Da, Doamne“, a zis ea, ,,dar şi căţeii mănîncă fărămiturile cari cad de la masa stăpînilor lor“ (Mat. 15:22-27).

În preambulul Evangheliei scrise de el, Ioan ne spune că Domnul Isus a venit la și pentru evrei: „A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit“ (Ioan 1:11).

Dacă aceștia L-ar fi primit, așa cum prevedea planul mesianic, Dumnezeu ar fi început pe pământ Împărăția mesianică cu poporul evreu. N-au făcut-o însă, ratându-și destinul „în generația aceea“. Aceasta este esența predicii rostite de Dumnezeu prin Petru în Templul de la Ierusalim. Locul în care a fost rostită predica are tot atâta semnificație ca și conținutul ei. Dumnezeu își „lămurește“ copiii de cele întâmplate și le recomandă ce trebuie să facă pentru îndreptarea epocalei (în sensul cel mai concret al cuvântului) greșeli pe care tocmai o făcuseră:

„Petru, cînd a văzut lucrul acesta, a luat cuvîntul, şi a zis norodului: ,,Bărbaţi Israeliţi, pentruce vă miraţi de lucrul acesta? Dece vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble?  13Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mîna lui Pilat; şi v’aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să -I dea drumul.  14Voi v’aţi lepădat de Cel Sfînt şi Neprihănit, şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş.  15Aţi omorît pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L -a înviat din morţi; noi sîntem martori ai Lui.  16Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care -l vedeţi şi -l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii.  17Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri.  18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor proorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.  19Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela Domnul vremile de înviorare,  20şi să trimeată pe Cel ce a fost rînduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,  21pe care cerul trebuie să -L primească, pînă la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime“ (Fapte 3:12-21, dar citește tot capitolul).

Cartea Faptele Apostolilor este cronica acestei oferte de pocăință în reîncadrare în planul mesianic pe care le-o face Dumnezeu celor din poporul Său, Israel. Finalul cronicii (care nu are de fapt un final, ci se termină brusc … pentru că lipsesc paginile ei viitoare, … cine citește să înțeleagă!), ne prezintă încăpățânarea evreilor în refuzul lor și hotărârea providențială a lui Pavel să meargă cu evanghelia la Neamuri: „I-au hotărît o zi, şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le -a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le -a adus dovezi, şi a căutat să -i încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin Prooroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă pînă seara.  24Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n’au crezut.  25Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n’a adăugat decît aceste vorbe: ,,Bine a spus Duhul Sfînt prin proorocul Isaia către părinţii voştri,  26cînd a zis: ,Du-te la poporul acesta, şi zi -i: ,,Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.  27Căci inima acestui norod s’a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.“  28Să ştiţi dar că mîntuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă Neamurilor, şi o vor asculta.“ (Fapte 28:23-28).

Semnele și minunile profețite de Ioel și manifestate în capitolul doi din cronica Faptele Apostolilor ar fi putut semnala debutul Împărăției mesianice și abilitatea supranaturală dată de Dumnezeu evreilor pentru a vesti mântuirea în toate limbile popoarelor. N-a fost însă să fie așa, iar Împărăția a fost amânată pentru o altă epocă. Venirea ei este însă la fel de sigură ca legile naturii și se va face într-un viitor glorios, cu sau fără înțelegerea și acceptarea Neamurilor din Biserică. Această escatologie încheie teologia sistematică trimisă de Pavel credincioșilor din Roma (Romani 10 – 11).

Va veni o vreme când „tot Isarelul va fi mântuit| (Rom. 12Ș26). Aceasta nu va fi o pagubă pentru Neamuri, ci o amplificare a lucrării de salvare mondială: „Întreb dar: ,,S’au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s’a făcut cu putinţă mîntuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;  12dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?  13V’o spun vouă, Neamurilor: ,,Întrucît sînt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea,  14şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să stîrnesc gelozia celor din neamul meu, şi să mîntuiesc pe unii din ei.  15Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decît viaţă din morţi? (Rom. 11:11-15).

Iată deci că cel ce încearcă să scoată o Evanghelie doar din … Evanghelii face o mare gafă teologică și, lipsit de o corectă perspectică escatologică, va încerca păgubos să aplice creștinismului de azi texte și prerogative specific destinate Împărăției mesianice.

Să nu fiu înțeles greșt, Evangheliile conțin Evanghelia! Ele au însă și nuanțe profetice și spirituale destinate exclusiv planului lui Dumnezeu cu poporul Israel. Cine nu va ține seama de ele, riscă să semene confuzie, amestecând lucrurile, confundând trăirile Israelului din Împărăție cu trăirile destinate creștinilor dintre Neamuri în veacul acesta al harului.

Dacă ne-ar fi fost suficiente Evangheliile, Dumnezeu nu l-ar mai fi ridicat pe … Pavel! Acesta este „amănuntul” pe care-l „scapă“ proponenții unei Evanghelii limitate la cronicile evenghelistilor. Mai bine de jumătate din scrierile Noului testament sunt lămuririle date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt lui Pavel pentru „zidirea Eclesiei“.

(Notă explicativă: Termenul Biserică, imposibil de evitat în discuțiile teologice de azi, este o deformare escatologică amilenistă. Cuvântul este u derivat de la Basilea, Basileu (de unde ne vine și Vasile), care înseamnă „împărăție, împărat“. Astăzi este cu neputință, semantic vorbind, să facem o distincție ăntre Ămpărăție și Biserică, pentru cp ambii termeni înseamnă același lucru. Elesia este forma tainică a Împărăției, avanpremiera Marii Împărății care va veni. În Eclesie se manifestă incipient, la scară mică și doar din când ăn când, caracteristicile împărăției și manifestarea darurilor supranaturale  prin care se va manifesta ea plenar, acoperind întreg pământul).

Evanghelia vestită de Pavel este actualizarea învățăturii Domnului Isus pentru vremea Neamurilor, aplicarea ei particulară la perioada de timp de acum, pănă când Israelul se va întoarce la Dumnezeu ca să-și împlinească destinul mesianic.

Nu este de mirare că, între actualizarea trimisă de Dumnezeu prin Pavel și învățătura celor care au rămas credincioși misiunii printre evreii lui Israel au existat și există dispute și deosebiri (un exemplu de prejudecată evreiască o gasiți aici).

Iată mărturia lui Pavel și rezolvarea acestui conflict printr-o înțelegere de destinație și specific: „1Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obîrşie omenească;  12pentrucă, n’am primit -o, nici n’am învăţat -o dela vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.  13Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religiunea Iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu, şi făceam prăpăd în ea;  14şi cum eram mai înaintat în religiunea Iudeilor de cît mulţi din neamul meu, de o vîrstă cu mine. Eram însufleţit de o rîvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti.  15Dar cînd Dumnezeu-care m’a pus deoparte din pîntecele maicii mele, şi m’a chemat prin harul Său, -a găsit cu cale  16să descopere în mine pe Fiul Său, ca să -L vestesc între Neamuri, îndată, n’am întrebat pe niciun om,  17nici nu m’am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m’am dus în Arabia. Apoi m’am întors din nou la Damasc.  18După trei ani, m’am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa, şi am rămas la el cincisprezece zile.  19Dar n’am văzut pe niciunul altul dintre apostoli, decît pe Iacov, fratele Domnului.  20În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint.  21După aceea m’am dus în ţinuturile Siriei şi Ciliciei.  22Şi eram încă necunoscut la faţă Bisericilor lui Hristos, cari sînt în Iudea.  23Ele auzeau doar spunîndu-se: ,,Cel ce ne prigonea odinioară, acum propovăduieşte credinţa, pe care căuta s’o nimicească odinioară.“  24Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea“ (Gal. 1:13 – 2:10).

Frecușurile dintre susținătorii Împărăției lui Isus cu Israelul și Pavel nu s-au terminat însă chiar așa de repede, după cum o mărturisește apostolul Pavel: „1Dar cînd a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în faţă, căci era de osîndit.  12În adevăr, înainte de venirea unora dela Iacov, el mînca împreună cu Neamurile; dar cînd au venit ei, s’a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur.  13Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi Iudei, aşa că pînă şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor.  14Cînd i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: ,,Dacă tu, care eşti Iudeu, trăieşti ca Neamurile, şi nu ca Iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul Iudeilor?“  15Noi sîntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre Neamuri.  16Totuş, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentrucă nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii“ (Gal. 2:11-16).

Aplicarea planului mesianic al Împărăției la vremea Eclesiei a fost ceva dificil pentru Petru și pentru mulții alții (atunci și acum …). Iată „oful “ marelui pescar, așa cum apare din propria lui mărturisire: „Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mîntuire, cum v’a scris şi prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,  16ca şi în toate epistolele lui, cînd vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sînt unele lucruri grele de înţeles, pe cari cei neştiutori şi nestatornici le răstîlmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor“ (2 Petru 3:15-16).

Dihotomia este periculoasă și păgubitoare pentru creștinismul de azi

Pretenția fratelui nostru iubit, Iosif Țon, de  a scoate învățături pentru creștinism „doar din Evanghelii“ este periculoasă pentru că neagă atitudinea teologilor de-al lungul secolelor, așezând artificial între Isus și Pavel un val al neînțelegerilor. Nu, Pavel nu ne-a dăruit un Isus diferit de Cel din Evanhelii, ci Isus din evanghelii l-a ales pe Pavel ca să ne descopere o taină ținută ascunsă până la Cruce și descoperită doar lui (lui Pavel) după Rusalii, când Israelul L-a refuzat pe Isus Christos și, pentru o vreme, Evanghelia  a fost trimisă la Neamuri.

Cine nu ține cont de această realitate va confunda manifestările Împărăției cu viața bisericii (eclesiei) creștine normale. Iată câteva consecințe nefaste:

  1. O dorința ca „semnele și viața Împărăției“ să se manifeste acum, neapărat și în toată puterea și gloria lor, în creștinism. De asta ne tot sforțăm să „scoatem“ prooroci, vindecători și oameni spirituali cu manifestări supranaturale nemaiîntâlnite pe pământ, etc. Noul Testament ne spune că, deocamdată, doar „gustăm puterile vecului viitor“ (Evrei 6:5).  Până la venirea plenară a Împărăției din planul mesianic, supranaturalul este prezent  cu prioritate numai în inimile noastre („Christos în voi și voi în Christos) și doar arareori și cu picătura în jurul nostru și în lucrările noastre. espre aceste diferențe dintre „acum și atunci“, „în parte și deplin“ vorbea așa de frumos și corect Radu Gheorghiță în răspunsul dat fratelui Iosif Țon (aici).
  2. Un sentiment nesănătos de vinovăție pentru că nu trezim numeric plinătatea Împărăției viitoare.Creștinii tânjesc după o așa numită „trezire“ mondială, anticipând-o ca pe un debut al instaurării domniei lui Christos peste persoanele, politicile și pasiunile lumii. Fără această răspândire a creștinismului în toată lumea și la toate popoarele, istoria lui riscă să fie declarată drept un eșec lamentabil. Oare așa să fie?

În realitate, creștinii au doar responsabilitatea de a vesti Evanghelia la orice făptură, anticipând că unii „o vor crede“, iar alții o vor refuza. Noi trebuie să facem ucenici doar DIN toate Neamurile. Ucenicizarea popoarelor întregi va fi prerogativul Israelului în Împărăția mondială (vezi cei 144.000 din Apocalipsa și „vindecarea Neamurilor“).

Oricât nu ne-ar place, creeștinismul nu a învins în Polonia pentruca Polonia să fie Împărăția lui Dumnezeu. Creștinismul n-a învins Imperiul Roman ca să-și instaureze domnia mesianică asupra lumii într-un Imperiu creștin catolic. America nu este o țară creștină. Americanii n-au ajuns în țara promisă și promisiunile din Vechiul testament nu li se potrivesc celor strămutați în „lumea nouă“.  Obrăznicia cu care unele popoare se grăbesc să-și revendice prerogativele și promisiunile poporului ales nu-i forțează mâna lui Dumnezeu, ci scot mai degrabă în evidență lipsa noastră de  cunoașterea Scripturilor și egoismul nostru copilăresc, dar feroce.

  1. Nerăbdare în convertirea altora.Din această confuzie s-au născut arderile pe rug ale ereticilor, Inchiziția, cruciadele absurde și injustificabilele războaie „sfinte“. Scopul nu scuză mijloacele. Strădaniile noastre firești, pătate de patimile păcatului, nu vor reuși să aducă pe pământ Împărăția lui Dumnezeu. Creștinismul nu este islam! Semiluna noastra nu crește datorită strădaniilor noastre … Noi așteptăm să se lumineze de ziuă și să răsară în inimile noastre «luceafărul de dimineață“:

„De aceea, fraţilor, căutaţi cu atît mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.  11În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia vecinică a Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos. …

(Remarcați: N-am intrat încă pentru că încă nu este în forma eclesiei, dar vom intra în viitorul profetic).

… În adevăr, v’am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui.  17Căci El a primit dela Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci cînd, din slava minunată, s’a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“  18Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, cînd eram cu El pe muntele cel sfînt.  19Şi avem cuvîntul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într’un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre“ (2 Petru 1:10, 16-19).

Sforțările noastre pentru trezirea mondială pleacă dintr-o dorință bună, dar sunt lipsite de suportul Scripturii. În zadar vom închiria stadioane și uriașe săli de spectacole. Caraghios ne vom lăsa seduși de personalitatea unor oameni cu magnetism oratoric și-i vom urma extaziați ca pe niște „trimiși“ cu puteri extraordinare. Ei se vor dovedi, fără excepție șu unul după altul, profeți mincinoți, speculatori de naivitate, înșelați înșelători sau profitori fără scrupule. Marile „treziri“ s-au stins una după alta. Realitatea ne contrazice constant, dar noi ne încăpățânăm să stăruim în greșelile celor dinaintea noastră. Pasiunea noastră pentru sufletele pierdute este justificată și semn de sănătate a credinței. Panica pentru „nerealizările trezirii mondiale“ însă este o stare de febră bolnăvicioasă care trebuie tratată cu Scriptura.

Ar mai fi și altele de adăugat …

Ideea că Biserica a înlocuit definitiv Israelul a fost doctrina mortală care a făcut din Catolicism și Ortodoxie niște dezastre. Iluzia că Biserica este destinată să acopere pământul (ca în vedenia lui Daniel) a dus la războaie de cucerire imposibil de justificat cu doctrina iubirii și a dreptului personal la alegere, la practica Inchiziției și la imorala doctrină a „celor două săbii“, în care Biserica s-a aliat sinucigaș cu Statul secular (sau pseudo-religios).

Mai nou, cei care m-au sâcâit supărător cu ideea că Isus și Pavel au mesaje diferite au fost frații mei evrei „mesianici“. Ei sunt din cealaltă extremă, negând inspirația apostolică a lui Pavel și tratându-l ca pe un deformator al „adevăratei Evanghelii“ (bineînțeles „a Împărăției“).  Ei m-au învinuit că pierd vremea cu Neamurile, când ar fi trebuit de mult să fiu alături de poporul Israel și de Evanghelia Împărăției lui.  Le-am răspuns întotdeauna că sunt creștin, ceea ce este mult mai mult decât să fiu doar un evreu naționalist și încăpățânat. Prefer să stau la masa din Împărație alături de Isus ca Mireasă, nu ca cetățean al Împărăției.

(Este luni dimineață. Duminica păstorilor … M-am oprit puțin să meditez și să reacționez la evenimentele din România. Oare vor folosi cuiva gândurile și reflexiile mele?  Ce bine că am măcar acest jurnal în care pot să răsuflu în voie!)

(Pentru cei ce cititi mai usor in limba engleza: aici)

(Un articol complementar aici: Trezit sau răsuflat?)

(Articolul lui Eugen Matei aici: Eugen Matei – Iosif Ton si Scriptura)

Evanghelia lui Isus sau Evanghelia lui Pavel ?

Misiunea Betania. mar09.2009

download - Copie

Misiunea Betania

Pagina Proiectului Betania este realizată de

Ana Gabriela Olaru

Coordonatoare Proiect Betania

Impactul proiectului BETANIA

 Proiectul BETANIA,reprezinta o mana intinsa cu dragoste si dedicare catre persoanle in varsta,care au nevoie mai mult ca oricand,de afectiunea si sprijinul celor mai tineri.

Pentru biserica pe care o pastoresc, BETANIA este o adevarata binecuvantare in ce priveste slujirea celor aflati la a doua tinerete. Bucuria si multumirea sufleteasca din inima acestora este mai presus de orice altceva,atunci cand sunt vizitati,incurajati si motivati sa ramana credinciosi Domnului pana la capatul alergarii pe calea credintei. Conflictul dintre generatii ce fisureaza unitatea multor biserici,poate fi evitat doar prin responsabilizarea generatiei tinere, de a pretui si sluji pe cei mai in varsta.

Este minunat sa observ la intalnirile si vizitele ce sunt facute in cadrul proiectului,cum voluntari de toate varstele,uneori parinti si copii, slujesc impreuna pe cei ce le pot fi parinti sau bunici. Este o porunca biblica ce se regaseste peste tot pe paginile Scripturii, de a respecta si purta de grija perilor albi.Prin programele ce le desfasoara,de vizitare si ajutorare a seniorilor, BETANIA ofera cadrul implinirii si implementarii acestei porunci la nivel de biserica locala si in comunitatea constanteana.

Deschiderea proiectului pentru persoanele varstnice din comunitate, ofera posibilitatea manifestarii dragostei crestine catre cei care sunt uitati sau abandonati de societate si uneori chiar si de familii.

Este un indemn pentru Biserica lui Cristos sa ajunga si sa slujeasca astfel de persoane ce au nevoie de lumina Evangheliei in sufletele lor, inainte ca viata sa se stinga pentru vesnicie. Este o cursa contra cronomentru pe care biserica trebuie sa o castige inainte de a fi prea tarziu. BETANIA este motorul si cadrul necesar castigarii acestei curse. Daca la nivel oficial cei batrani sunt prezentati ca si “cazuri, BETANIA ii priveste ca si “persoane”,cautand sa le ofere incredere si recastigarea demnitatii pierdute.

 Un vechi proverb spune: “Cine nu are batrani sa-i cumpere”. Este atat de adevarata si in acelasi timp atat de uitata aceasta vorba inteleapta. Niciunde nu vom putea gasi de cumparat intelepciune si experienta de viata acumulata de cei in varsta.Cu toate acestea,nu mai sunt locuri in azilele de batrani si cei tineri  uita sa se ridice si sa ofere loc celor in varsta.Copiii isi lasa pe drumuri parintii,autoritatiile ridica neputincioase din umeri,dand vina pe lipsa fondurilor,intrandu-se parca intr-un cerc vicios de unde nu este scapare.

In astfel de vremuri dificile, biserica prin oameni dedicati si plini de iubirea lui Cristos, este chemata sa faca diferenta in societate,investind nu in ziduri si tehnologie, ci in suflete si relatii. Proiectul BETANIA lucrul acesta si-l propune, avand o motivatie biblica si o slujire competenta.Ca si pastor al bisericii,nu pot decat sa multumesc Domnului pentru ca acest proiect exista si ma rog ca el sa se extinda, astfel incat mai multe persoane in varsta sa experimenteze atingerea divina, rasplata divina va fi pe masura daruirii.”

Pastor Claudiu Fechete

Betania in slujba seniorilor!

 Ne facem planuri si ne uram multe lucruri la inceput de an.Cea mai mare urare pe care imi permit sa v-o (mi-o) fac este: sa fie anul in care sa ne apropiem mai mult de Dumnezeu, sa-L ascultam si sa-I implinim Cuvantul prin faptele noastre!

Am invatat ca „a iubi înseamna a gasi fericirea noastra în fericirea altora”….prin rugaciunile dumneavoastra ne-ati ajutat in acest final de an sa iubim, daruindLunile sfarsitului de an au insemnat un pic de belsug in casele seniorilor.

Au fost efectuate:

Vizite la domiciliu impreuna cu asistentul medical, cu care impreuna am studiat retete si am decontat medicamente conform retetelor medicilor specialisti si de familie.

Consilierea beneficiarului si a familiei

Am intalnit foarte multi seniori care cred ca pentru ei soarele a apus in mod definitiv…ei se autodenumesc”papusi stricate”. Dureros! Am parcurs case si alaturi de pachetele cu alimente am vestit ca exista ajutor la Cel caruia Ii vom sarbatori NASTEREA! Dragostea salvatoare a Dumnezeului care ne cauta, strabate ca un fir rosu. Adesea oamenilor li se pare ca Dumnezeu Si-a indepartat dragostea, S-a retras din viata lor, le-a intors spatele,Si-a ascuns fata de ei si a mai ingaduit si greutati. Dragostea lui Dumnezeu este insa ca soarele care isi mentine traiectoria neschimbata si care este acoperit doar temporar de nori

Am fost ascultati in pelegrinarile noastre si de nepotii seniorilor si unii din copiii lor care nu-L cunosc pe Domnul.

Un caz special este cel al doamnei M.S. indurerata de boala nurorii si a fiului,amandoi necunoscatori ai lui Dumnezeu,fara speranta cerului”.

Ne-am rugat impreuna si am adus alinare prin Cuvantul lui Dumnezeu.Am facut cunoscut si am indemnat un grup de surori in a vizita pe M.S., incurajand-o in durerea sa, invatand cum sa se comporte in preajma nurorii ce se afla pe pat de suferinta, sfartecata de cancer la numai 46 de ani.

N.J., aflat grav bolnav pe pat de spital. Seniorul, in varsta de 84 de ani si-a dorit cateva momente impreuna cu pastorul si le-a primit cu bucurie, fiind incurajat in a primi si privi altfel suferinta. 

Oferirea unui sprijin material lunar care consta in alimente,

Am avut ocazia sa ducem bucurie in casele unui numar de 11 persoane.

Alimentele au fost foarte variate,vizand in aceasta luna si cozonaci,ciocolata,bomboane de ciocolata,astfel asteptand sarbatoarea Craciunului.

Am remarcat bucuria cu care conducerea bisericii noastre a privit acest ajutor adus unor membri ai sai. Am inregistrat in minte lacrimile, zambetele seniorilor, telefoanele de multumire primite si de asemenea impactul ce activitatea noastra a avut in familiile celor vizitati de-a lungul timpului.

As mentiona cazul unei batrane de etnie roma, care nu stia cum sa se bucure efectiv de cele primite.Ea traieste, impreuna cu fiica sa cu handicap psihic dintr-o pensie foarte mica si din vanzarea fierului vechi, pe care-l procura greu, strabatand zile in sir prin frigul iernii si arsita verii. Nu a incetat sa multumeasca lui Dumnezeu pentru ca cineva s-a gandit si la ea.

Oferirea de resurse materiale pentru persoanele asistate care au abilitati pentru confectionare de articole destinate tot beneficiarilor.

Doamna E.P a primit scule si a tricotat doua genunchiere pentru doi seniori, si un pulover pentru o fata orfana de ambii parinti. 

Organizarea de evenimente pentru beneficiari

Intalnirea seniorilor a avut loc in 13 decembrie in locasul oferit de conducerea  Bisericii Crestine Baptiste “Sf Treime” Constanta, prin dragostea si amabilitatea fr pastor Claudiu Fechete.Domnul sa-l binecuvinteze!

Prezenta a peste 70 de persoane din biserica si comunitate a constituit o mare bucurie pentru noi

Prezenta la intalnire a unui mare numar de voluntari, a fost benefica: unii au transportat seniorii la intalnire ,unii au pregatit gustarea, altii au cantat, au spus poezii pe langa seniori, au fotografiat,au impartasit impresii cu seniorii .

O noutate a constituit prezenta dirijorului de cor, I.P., impreuna cu fiica sa ,care la final au marturisit ca  au rupt din timpul de sarbatoare al familiei largite, ascultand marturiile seniorilor si vazand cum stiu sa se bucure impreuna. O noua experienta de viata pentru dansii. Seniorii au fost incantati de salutari, mesaje scrise , din partea unor prieteni ai seniorilor, mesaje-surpriza; a fost felicitat si incurajat grupul de voluntari, in numar de 21,din care 15 prezenti.Acestia au primit buletinul informativ al Betaniei,la zi, cate un pix si un calendar comandate la librarie crestina Kerigma!

Un aspect important al tuturor intalnirilor este rugaciunea pentru bolnavii imobilizati din comunitate;pentru cei cunoscuti li se citesc numele. Am amintit cazurile foarte grave a trei seniori.

La pauza pentru gustare am proiectat fotografii din timpul ultimlor doua intalniri acompaniate de o muzica de fundal atragatoare,calda,diversa.

La pupitru tehnic au fost prezenti doi voluntari,un tanar si chiar fratele pastor Fechete.

Au participat trei persoane noi si in total opt din comunitatea de Constanta

La final toti seniorii prezenti au primit cate un calendar crestin pentru anul 2009.

Oferirea de informatii in cadrul intalnirilor individuale şi de grup specifice problematicii varstei a treia.

Pe langa informatiile medicale privind “Indigestia” (alimentatia de sarbatori), au fost impartite tuturor materiale scrise ca: “Cine este vinovat pentu suferinta mea?”;”De cate ori sa iert pe aproapele meu”;”Darul lui Dumnezeu pentru tine”-darul Craciunului.

Vizitele periodice la domiciliu

Au fost facute in afara programuli de vizite cu alimente,doua vizite,la doua senioare, imobilizate in casa, una dintre ele paralizata de 3 ½ ani.

Am incurajat si am relationat timp indelungat,au primit si fructe,de asemenea medicamente pentru raceala.

Evaluarea gradului de satisfactie al beneficiarilor a fost inregistrata de voluntari in cadrul intalnirii din 13 decembrie,care au inregistrat satisfactia si multumirea seniorilor pentru: revederea persoanelor dragi,intalnirea cu personae noi,comunicarea eficienta,primirea de informatii medicale si de interes general, vizionare fotografii cu alti seniori, relationare.

Au fost prezenti doi pastori, invitat care a luat cuvantul, un membru al Comitetului BCB,capelan la inchisoarea Poarta Alba.De asemenea membrii din patru biserici din oras.

Un imbold pentru activitatea proiectului: donatiile sporadice din partea persoanelor ce iubesc Betania si seniorii.

Incredintati ca Dumnezeu niciodata nu ne paraseste „Caci Domnul nu lasa pe poporul Sau…” (Psalmul 94:14a) stiind caci alegerea Lui nu se schimba si dragostea Lui este vesnica, doresc ca toate bucuriile facute seniorilor,Domnul sa vi le inmulteasca dvs si familiilor dvs si in Dragostea Sa sa fim pastrati cu totii!

Motive de rugaciune:

pe toti cei ce si-au adus aportul intr-un fel sau altul la proiectul Betania,

voluntari,colaboratori,donatori, care nu cunosc pe Dumnezeu si nu au… „speranta cerului”

pe cei ce au trecut prin diferite traume,deceptii sau depresii in anul 2008, apoi ma gandesc acum la cei ce si-au pierdut partenerul de viata, ori o persoana draga din familie: Preda Emilia, Angela Baban, Banu Lenuta, Clipa Gh.,fam Bobric, Viorica,Daniel si Crina Vidican

pe oamenii singuri, impovarati de griji, nemultumiti si fara speranta

 

Domnul sa va binecuvinteze!

http://publicatia.voxdeibaptist.org/betania_mar09.htm

Molimă cu sparanghel

download - Copie

Gelu Trandafir – 10 aprilie 20200

Cred că guvernanții nu au înțeles impactul constrângerilor stării de urgență asupra credincioșilor și nu au prețuit renunțările pe care aceștia le-au acceptat și practicat admirabil până acum. Altfel autoritățile române nu ar fi organizat cum au organizat, inclusiv cu ordonanțe militare cu dedicație, mini-migrația către culturile nemțești de sparanghel alb (polonezii, care veneau de obicei, cam #stauacasă de data aceasta). Nu doar că, la un moment cheie, au smintit și demobilizat lumea care trebuie să stea în casă ori să își închidă afacerile în România (vă închipuiți vreun ghid organizând un autocar cu pelerini prin Transilvania și Moldova ori vreun medic dentist care și-ar redeschide cabinetul?), dar au și oferit pe tavă argumente și imagini năucitoare propagandei putiniste care îndeamnă la răzvrătire (sputnik, activenews etc.).

De la un kommentariat opac la tot ce este creștinesc, dar extaziat la vederea militarilor înarmați pe străzi (pe alocuri, chiar fericit să vadă cum își iau bătaie de la polițiști călcătorii de carantină) chiar nu ai la ce să te aștepți. Dar de la guvernanți – DA. Pentru că autoritățile române au tot interesul – și chiar e în interesul țării – ca să dăinuie înțelegerea, social țesută, legată de acceptarea renunțării la niște libertăți și drepturi până domolim virusul Partidului Comunist Chinez.

Autoritățile aveau așadar tot interesul să nu arate dublă măsură, să nu transmită mesaje contradictorii. Să fie credibile. Or tocmai aici au gafat.

În timp ce predicau restricții severe, iar președintele ne spunea – chiar cu o nuanță umană în voce – cum va sta el în casă cu soția în noaptea de Înviere, autoritățile creau cu bună-știință condițiile devălmășiei de la Cluj. Căci nu e vorba doar de responsabilitatea aeroportului ori a firmei organizatoare, să fim serioși. Fără știrea și minima coordonare din partea oficialităților nu se pot plimba zeci de autocare în plină stare de urgență prin Moldova și Transilvania pentru a înghesui 1.500 români la îmbarcare spre Germania. Românii au tot dreptul să se ducă la muncă dacă legea (dată cu dedicație în acest caz, să fie clar) le permite. Și bine fac, fiecare cântărește, sunt oameni muncitori, de admirat, care își asumă conștient riscuri pentru familiile lor. Chiar ei au fost puși în pericol ieri, la Cluj, oraș altfel vegheat din drone, de-a dreptul chinezește.

Player video

http://inliniedreapta.net/wp-content/uploads/2020/04/drona_covid_cluj.mp4?_=1

Ce mesaj transmiți?

Demobilizare. Ori e carantină, ori nu e?

Player video

Organizând așa ceva la apogeul molimei în România, pe fondul închiderii granițelor, anulării zborurilor, interzicerii stricte a formării de grupuri de persoane, autoritățile române s-au gândit vreo clipă ce mesaj transmit pentru afacerile din România? Ce mesaj transmit credincioșilor români chiar în perioada cea mai sfântă pentru creștini, când sunt Paștile la romano-catolici și protestanți și vine Săptămâna Mare la ortodocși și greco-catolici și când chiar trebuie să stăm în case?

 

Rămânem responsabili

La vreme de molimă, Bisericile s-au comportat responsabil în relația cu statul și, bineînțeles, creștinește. Ierarhii (ortodocși și catolici, deopotrivă), preoții, credincioșii au strâns din dinți și au înțeles situația, deși au fost voci – mai ales din bezna pro-putinistă – care au îndemnat la răzvătire în Biserica Ortodoxă. Clerul responsabil a fost lăsat acum în ofsaid de niște autorități care, neînțelept (asta este cel mai cu îngăduință lucru ce poate fi afirmat acum, înaintea unor investigații), au oferit muniție propagandei ruse.

Vom trece (și) peste asta. Cu gust amar și cu și mai puțină încredere.

Spre deosebire de guvernanți, ne vom comporta în continuare responsabil. Nu vom pica în capcana propagandei putiniste care, fără doar și poate, va exploata dublul standard dovedit de autoritățile române.

Căci dincolo de propaganda trompetelor lui Putin, dincolo de gafele și servilismul autorităților, noi știm că e poruncă să nu îți pui în pericol viața ta și nici pe a altora prin purtare nesăbuită. Și că e învățătură să nu îl ispitești pe Dumnezeu să facă minuni ca să te scoată din prostiile în care singur te bagi nechibzuit (doar Satana e cel care i-a spus lui Isus „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici.”).

Se pare că sparanghelul alb – spargle –  îi scoate scoate din minți pe nemți care îi dedică și festivaluri – Sparglefests – în Germania. Așa o fi. În orice caz, autoritățile române au dat-o cu sparanghelul nemțesc în fasole.

NYT: Care va fi țara care va triumfa într-o epocă post-pandemică? Pont: Nu e China sau SUA de I.B. HotNews.ro

download - Copie

Marţi, 21 iulie 2020, 0:55 Actualitate | Internaţional

Angela Merkel
Foto: Michael Kappeler / AFP / Profimedia

Angela Merkel

Imaginați-vă o țară, o mare putere economică occidentală, unde coronavirusul a apărut târziu, dar în care guvernul, în loc să nege și să întârzie, a acționat încă de la început. Era mai pregătit pentru teste și gata să urmărească evoluția “ca să reducă nivelul” rapid și să limiteze decesele la un număr mai mic decât în oricare altă importantă putere industrială occidentală. Stoparea virusului a permis un scurt blocaj bine gestionat, care a dus la reducerea șomajului cu un procent de numai 6%. Pe fondul unei adevărate risipe de laude la nivel internațional, conducătoarea țării, plicticos de previzibilă, s-a confruntat cu o mare creștere a sprijinului la nivel național, de la 40% la 70%, potrivit New York Times, citat de Rador.

Această imagine în oglindă a Americii președintelui Trump e pusă față în față cu Germania sub conducerea cancelarului Angela Merkel. Crescânda sa popularitate a marginalizat politic extrema dreaptă și extrema stângă. Sindicatele germane au conlucrat cu patronii lor ca să mențină fabricile deschise și un regim de muncă sigur (industria de prelucrare a cărnii din această țară a fost o excepție notabilă). Guvernul dnei Merkel a conlucrat cu landurile germane ca să limiteze pandemia și cu confrații din statele membre ale Uniunii Europene ca să stabilească un fond de redresare pentru țările cel mai grav afectate de virus.

Forța Germaniei demonstrează că, cel mai probabil, o mare parte a economiei va răzbate prin lumea de după pandemie.

Coronavirusul accelerează un sindrom al economiilor naționale datorat crizei financiare mondiale din anul 2008. Guvernele își asumă un tot mai mare control asupra tuturor aspectelor vieții economice, gestionează datoriile publice ca să asigure creșterea economică și impun noi bariere comerțului exterior și imigrației. Doar aspectul virtual al economiei mondiale e în ascensiune, pe măsură ce oamenii lucrează, se distrează și fac achiziții prin internet.

Care ar fi țările care ar înflori în acest peisaj economic în schimbare? În pofida dominanței lor de ordin tehnologic, Statele Unite și China se confruntă cu prea multe datorii, iar guvernele lor au fost în general criticate pentru proasta gestionare a pandemiei. Vietnamul pare promițător – o forță exportatoare în ascensiune, cu un guvern care a oprit virusul din fașă. Rusia are și ea o economie îndoielnică din cauză că președintele Vladimir Putin a încercat ani de zile să-și izoleze țara în fața presiunilor financiare – un demers defensiv care se va dovedi tot mai valoros într-o lume aflată în rapidă globalizare.

Dar se pare că marele câștigător va fi Germania. Riposta sa în fața pandemiei i-a scos în evidență niște forțe de care dispunea și anterior: un guvern eficient, datorii reduse, reputația excelenței la nivel industrial și o sporită capacitate de a crea companii tehnologice autohtone într-o lume dominată de giganți americani și chinezi ai internetului.

În timp ce alte țări se tem că recentele concedieri ar putea deveni permanente, cei mai mulți dintre angajații germani au rămas pe ștatele de plată grație rapidei expansiuni a așa-zisului Kurzarbeit, un sistem guvernamental care datează de un secol și care plătește companiile pentru ca ele să-și păstreze angajații cu orar de lucru redus în timpul unor crize temporare. Germania și-a putut extinde sistemul Kurzarbeit – și multe alte lucruri în domeniul serviciilor sociale – grație faimoasei sale austerități. Ani la rând, în timp ce dna Merkel pleda pentru austeritate în fața celorlalți membri ai Uniunii Europene, ei au tot poreclit-o ‘gospodina șvabă‘ – arhetipul unui nemțoaice înțelepte care strânge firimituri de pâine ca să facă un aluat. Acum nu mai râd de ea.

Din cauză că Germania a intrat în pandemie cu un excedent bugetar guvernamental, ea și-a putut sprijini economia blocată prin plăți acordate direct familiilor, prin reduceri de impozite, prin creditarea companiilor sau prin alte forme de ajutor, care s-au ridicat la 55% din PIB, adică, prin ajutoare de patru ori mai mari decât cele din SUA, relative la PIB. Pentru prima oară, ea a putut și a și dorit să acorde fonduri stimulative de urgență statelor vecine care, de multă vreme, se plângeau că ‘zgârcenia’ germană afectează întreg continentul. Demersul a fost deopotrivă viclean și generos. Acele țări pot acum să-și permită mai bine ca niciodată exporturile germane.

Și totuși, Germania nu renunță la a avea un buget echilibrat. Cum majoritatea cheltuielilor se vor datora economiilor, datoria populației din Germania ar urma să crească, dar s-ar ridica la numai 82% din PIB – niște datorii mult mai mici decât cele ale Statelor Unite sau ale altor țări foarte dezvoltate, care cheltuiesc mult mai puțin pentru fondurile de redresare economică.

Cei care se îndoiesc afirmă că Germania depinde acum într-un mod periculos de exporturile din industrie, mai ales de cele destinate Chinei, într-o perioadă de scădere a comerțului mondial. Deplin conștientă de aceste slăbiciuni, Germania dorește să-și modernizeze principalii exportatori, respectiv, marile companii producătoare de automobile. Prin reglementări și prin critici publice, guvernul încearcă să-i convingă pe producătorii de automobile să renunțe la motoarele pe combustibil lichid, încă foarte profitabile, în avantajul automobilelor electrice din viitor. Stuttgart-ul, orașul-gazdă al companiilor Porsche și Mercedes-Benz, a interzis circulația în oraș a mașinilor mai vechi, bazate pe motorină.

Germania încă se mai gândește dacă să devină o putere tehnologică mai competitivă. Ea alocă cercetării aproximativ același buget ca al Statelor Unite (aproximativ 3% din PIB) și dispune de un plan pe termen lung menit să creeze un ecosistem antreprenorial asemănător celui din Silicon Valley, în care capitaliștii îndrăzneți să lanseze niște incipiente companii promițătoare. Industria tehnologică a Germaniei nu este fără regrese, cum ar fi , de exemplu, recenta și brusca prăbușire a companiei tehnologice financiare Wirecard, care a ridicat semne de întrebare în privința vigilenței forurilor sale de supraveghere financiară. Dar multe dintre primele succese din domeniu, copii ale companiilor americane comerciale și de livrări de alimente online, înregistrează o ascensiune rapidă.

Planul german de relansare economică include și un fond de $56 miliarde pentru companii începătoare care pot să digitalizeze industrii tradiționale apelând la inteligență artificială și la alte noi tehnologii. Alături de Franța, Germania a anunțat recent ceea ce, în opinia ministrului său al economiei, ar fi o ‘revoluție’ digitală, menită să creeze un ‘cloud‘ pe internet care să rivalizeze cu cele din America și din China.

Germania este o societate conservatoare și în curs de îmbătrânire, dar s-a dovedit că cei care o critică și afirmă că ea este prea lentă în privința schimbării, s-au înșelat. La începutul anilor 2000, când Germania era considerată ca fiind ‘bolnavul Europei’, țara a adoptat niște reforme pe piața muncii care i-au redat statutul de cea mai stabilă economie de pe continent. Pe măsură ce pandemia grăbește drumul spre digitalizare și spre deglobalizare, sporind totodată datoriile la nivel mondial, Germania se evidențiază prin relativa sa lipsă de slăbiciune în fața acestor probleme și printr-un guvern pregătit să le facă față. (New York Times)

Subiectele zilei

Marti, 21 Iulie 2020

Cum explică Guvernul cele peste 3.000 de cazuri active de Covid-19 care lipseau din statisticile oficiale

Aproximativ 3.680 de persoane confirmate pozitiv cu Covid-19 nu au mai fost spitalizate în perioada 2-20 iulie, în condițiile în care nu au mai existat reglementări în acest
citeste tot articolul
Andreea Esca: Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii

Andreea Esca, prezentatoarea Știrilor ProTV, a confirmat luni seara că a fost bolnavă de Covid-19, la fel și soțul său și unul dintre copii, dar că toți trei sunt în prezent bine, ultimele
citeste tot articolul
Tătaru: Se poate ajunge și la 1.000 de cazuri de COVID pe zi / La trei cazuri la mia de locuitori se poate decide instituirea carantinei într-o localitate sau cartier

România ar putea ajunge în următoarea perioadă la o mie de cazuri de COVID-19 pe zi, iar autoritățile ar putea decide instituirea carantinei în anumite zone, localități sau cartiere,
citeste tot articolul
Summit maraton pentru Planul de relansarea economică a UE s-a reluat: Speranțe prudente pentru un acord / Ultima propunere de negociere: credite de 360 miliarde euro și granturi de 390 miliarde euro

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat luni „speranța” de a ajunge la un acord pentru Planul de relansare european post-coronavirus,
citeste tot articolul
O „cortină de fier” pentru a opri virusul: Norvegia și Finlanda închid granițele cu Suedia

Patrule armate, senzori electronici, armată și elicoptere ale pazei de frontieră care zboară din extremul nord în extremul sud. Iar în orașele de graniță, precum Strömstad, care
citeste tot articolul
NYT: Care va fi țara care va triumfa într-o epocă post-pandemică? Pont: Nu e China sau SUA

Imaginați-vă o țară, o mare putere economică occidentală, unde coronavirusul a apărut târziu, dar în care guvernul, în loc să nege și să întârzie, a acționat încă
citeste tot articolul
Subiectele zilei : CTP, despre Andreea Esca: E o profesionistă care frizează perfecțiunea. Acum a fost o amatoare, dar a salvat niște vieți; Klaus din Pont și statul de strâmb; Cel mai titrat laborator de gândire al Rusiei: Clubul Valdai – un Sputnik pentru intelectuali

Peste 87.000 de adulți și minori dispăruți în 30 de ani. Ministerul de Interne ascunde informații. Dintre acestea, în cazul a 54.689 de persoane autoritățile au dispus revocarea
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Magnați și politicieni ruși și-au făcut în secret un vaccin experimental / Peste 80 de copii mai mici de doi ani s-au îmbolnăvit de Covid-19 într-un comitat din SUA

Numărul cazurilor de coronavirus confirmate în lume a ajuns luni la peste 14,6 milioane, iar cel al deceselor asociate cu Covid-19 la 609.000, aproximativ 8,7 milioane de persoane fiind
citeste tot articolul
Ludovic Orban: Pacienții pozitivi care s-au externat după decizia CCR vor fi căutați / Dacă vom avea peste 1.200 de cazuri pe zi am putea lua unele măsuri restrictive

Pacienții infectați cu noul coronavirus și care s-au externat la cerere din spital vor fi căutați acum, a declarat luni seară, la Digi 24, premierul Ludovic Orban. El spune că autoritățile nu cunosc
citeste tot articolul
Scenariile pentru desfășurarea alegerilor locale și pentru începerea școlii dacă în septembrie vor fi peste 1000 de cazuri de COVID pe zi. Ce spune Nelu Tătaru

Alegerile locale programate pentru 27 septembrie ar putea avea loc pe parcursul a două zile, a spus ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, întrebat ce se va întâmpla dacă în
citeste tot articolul
Trump vede purtarea măștii ca pe un gest „patriotic”

Donald Trump a susținut, luni, că purtarea unei măști pentru protecție în fața coronavirusului este un gest „patriotic”, după ce a afișat mult timp o poziție ambiguă cu privire la
citeste tot articolul
??FOTO Turiștii au călcat cu mașinile vegetația plajelor sălbatice din zona Vadu și Corbu

Turiștii au călcat din nou cu mașinile vegetația plajelor sălbatice din zona Vadu și Corbu. Aproape 20.000 de turiști au fost în weekend pe plajele sălbatice, cu 4.000 de vehicule.
citeste tot articolul
Die Welt: Summitul-haos este sfârșitul unei iluzii a UE

?După acest summit Europa nu va mai fi ca înainte. Nu doar durata este una istorică; negocierile maraton marchează și sfârșitul unei iluzii a Europei. Negocierile, care alunecă tot mai
citeste tot articolul
GRAFIC Proiecția cazurilor de COVID-19 până în luna septembrie: Maxim de 2.600 de cazuri zilnice într-un scenariu moderat / Scenariul mai drastic prevede peste 124.000 de cazuri active

Până pe 19 septembrie România ar putea cunoaște peste 2.600 de cazuri zilnice de infectări noi cu coronavirus și peste 1.500 de persoane internate la terapie intensivă dacă indicele de
citeste tot articolul
Ludovic Orban, despre alegerile locale: Încă negociem cu USR-ul / Primariile de sector 3 și 4 sunt cel mai greu de câștigat

Premierul Ludovic Orban a declarat luni seară că negocierile cu USR pentru stabilirea candidaților pentru primarii de sector continuă, dar consideră important că susținerea lui Nicușor Dan ca unic
citeste tot articolul
?Inițiativa USR de desființare a Secției Speciale a primit raport de respingere în Comisia Juridică din Senat/ Proiectul intră la vot final

Senatorii juriști au dat luni raport de respingere proiectului de lege al USR USR care propune desființarea Secției Speciale de anchetare a magistraților. Raportul urmează să intre în
citeste tot articolul
Israelul îl arestează pe guvernatorul palestinian al Ierusalimului sub suspiciunea de „terorism”

Guvernatorul palestinian al Ierusalimului, Adnane Gheith, a fost arestat de poliția israeliană, fiind cercetat pentru prima dată pentru „terorism”, a declarat avocatul său luni pentru
citeste tot articolul
Emanuel Ungureanu: Epidemioloaga responsabilă de dezastrul de la Galați câștigă 500.000 de lei pe an. Are contract cu DSP și cu 4-5 spitale

Medicul Mariana Ioan, epidemiologul care conduce Compartimentul de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Galați, are și contracte cu 4-5 spitale și
citeste tot articolul
VIDEO Vânzătoare pălmuită de o femeie căreia îi atrăsese atenția că nu poartă mască, într-un magazin din Baia Mare

O femeie a pălmuit o vânzătoare dintr-un magazin din Baia Mare, după ce aceasta a atenționat-o că nu poartă mască. Poliția Maramureș face verificări.
citeste tot articolul
VIDEO SUA: Cel puțin 71 de oameni împușcați, dintre care 12 mortal, în incidente armate petrecute în weekend la Chicago

Cel puțin 71 de persoane au fost împușcate, 12 dintre acestea mortal, într-o serie de incidente armate ce au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în orașul american
citeste tot articolul
VIDEO USA Today: La un miting de campanie, Kanye West a pretins că Harriet Tubman „n-a eliberat niciodată vreun negru” și a discutat în lacrimi despre avort

Rapperul Kanye West, care în ziua de 4 iulie și-a anunțat intenția de a candida la președinția SUA, a fost duminică seară amfitrionul unui miting de campanie cam incert, în statul
citeste tot articolul
?Liga 2, play-off: UTA Arad, cu un pas mai aproape de promovare (2-0 vs CS Mioveni)

UTA Arad a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa CS Mioveni, în play-off-ul Ligii a II-a. În urma acestui rezultat, arădenii s-au distanțat la cinci puncte de
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-international-24184369-nyt-care-tara-care-triumfa-intr-epoca-post-pandemica.htm?cfnl

Profesorul Vladimir Beliș: De unde știm numărul real al deceselor provocate de COVID-19, dacă nu se fac autopsii? Pun sub semnul întrebării categorisirea ca fiind decese cauzate de coronavirus pentru toți cei testați pozitiv

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Luni, 20 iulie 2020, 09:10   /   Actualizat: Luni, 20 iulie 2020, 09:18

Profesorul Vladimir Beliș: De unde știm numărul real al deceselor provocate de COVID-19, dacă nu se fac autopsii? Pun sub semnul întrebării categorisirea ca fiind decese cauzate de coronavirus pentru toți cei testați pozitiv

ARTICOLE RELAȚIONATE

Dr. Ligia Barbarii, șefa Laboratorului de Genetică din cadrul INML, despre lipsa autopsiilor, așa-zisele laboratoare ale DSP, teste îndoielnice și alte bâlbe: „Din cei 1.400 de decedați, câți, de fapt, au murit din cauza unor infecții respiratorii?”
Dr. Ligia Barbarii, șefa Laboratorului de Genetică din cadrul INML, despre lipsa autopsiilor, așa-zisele laboratoare ale DSP, teste îndoielnice și alte bâlbe: „Din cei 1.400 de decedați, câți, de fapt, au murit din cauza unor infecții respiratorii?”

Profesorul dr. Vladimir Beliș, fostul director al Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, a declarat duminică seara, la Antena3, că autopsiile în cazul pacienților cu COVID-19 sunt deosebit de importante pentru aflarea numărului real al deceselor.

Beliș consideră că autopsia este necesară din două motive: pentru aflarea numărului real al deceselor provocate de coronavirus, dar și pentru a putea stabili tratamentul potrivit.

„Plecând de la ideea că există cazuri asimptomatice. Deci omul are testul pozitiv, e infectat, dar nu are niciun semn. Plecând de la acest lucru, eu pun sub semnul întrebării categorisirea ca fiind decese cauzate de coronavirus pentru toți cei care sunt testați pozitiv. E o logică elementară. Dacă sunt cazuri asimptomatice. Există și alte cauze de moarte. Iar acest lucru pune sub semnul întrebării dacă raportarea de număr total de decese prin COVID-19 este cel real. Autopsia e necesară pentru că din mențiunea legală autopsia se face pentru stabilirea cauzei morții. Deci dacă plecăm de la ideea că nu toți cei care sunt etichetați că mor de COVID-19, chiar mor de COVID-10, atunci trebuie să facem o autopsie ca să vedem de ce a murit. Chiar dacă a fost infectat cu coronavirus, poate a murit din cauza unui infarct miocardic. Deslușirea cauzei morții prin calea autopsiei, primul obiectiv”, a explicat profesorul Beliș.
Un al doilea motiv pentru care trebuie făcută autopsia, spune Beliș, este că „în orice afecțiune nouă care nu e suficient de bine studiată, nici din punct de vedere clinic, nici din punct de vedere morfo-patologic, e necesară autopsia”. „E necesară pentru a lămuri care sunt leziunile organice specifice determinate de această nouă maladie. De ce? Pentru că stabilind ce organe sunt afectate, putem aplica și tratamentul. Nu poți să dai un tratament dacă nu știi ce organ e vizat de boala respectivă. Și cum să afli dacă nu faci autopsie? Pentru mine e un mare semn de întrebare”, a declarat Beliș.
Recent, șeful medico-legiștilor din Bulgaria a declarat că „nu a murit nimeni de coronavirus. Au murit oameni CU coronavirus, dar NU DIN CAUZA infecției de coronavirus. Nu e nevoie nici de pandemii, nici de epidemii. Asta au spus colegii noștri din Spania, Italia, Germania, Elveția și Franța. E o transmitere absolut manipulativă a informației, nimic comun cu realitatea”, a spus el.
CELE MAI POPULARE
OPINII

Controversa statuilor

Fie că ne place sau nu, fața Europei este pe cale să se schimbe. Europa este pe cale să devină mai neagră, mai musulmană sau atee. Statuia Sfintei Genoveva de pe frontonul bisericii Saint Etienne du Mont, stropită cu vopsea roșie, este un simbol al acestei schimbări.

PE ACELAȘI SUBIECT

ȘTIRI

Alegerile locale din septembrie ar putea ține două zile, pentru evitarea aglomerării la urne, opinează Ministrul Sănătății. Premierul crede că ideea e bună, însă doar Parlamentul poate introduce o asemenea modificare legislativă

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a opinat că alegerile locale de la finele lunii septembrie ar putea fi organizate în două zile consecutive, pentru a da posibilitatea alegătorilor să nu se aglomereze la urne și să mențină distanțarea fizică între ei. La rândul lui, premierul Ludovic Orban a spus că ideea i se pare bună

Dinamica creșterii numărului de cazuri COVID-19 – analiză și explicații

La o săptămână după introducerea măsurilor de relaxare la 1 iunie, numărul de cazuri noi de COVID-19 în România a cunoscut o creștere continuă,

Av. Dan Chitic și o parte dintre protestatari au pichetat luni sediul Avocatului Poporului, după ce în prealabil au depus online un memoriu conceput de av. Gheorghe Piperea

O parte dintre participanții la protestele împotriva abuzurilor legii carantinării au manifestat luni în fața instituției Avocatului Poporului din București. 

O convingătoare radiografie a reglementărilor și măsurilor abuzive, fără corespondent nicăieri în lume

O ploaie torențială a făcut ca duminică, 19 iulie, să fie prezenți în Piață în jur de 500 de oameni (o parte, adăpostiți sub copacii de lângă Muzeul Antipa).

EXTERNE

Macron a cedat nervos în timpul reuniunii dedicate planului de relansare economică a UE. Cei 27 joacă în prelungiri, după ce s-au târguit pe bani și nu au ajuns la nicio înțelegere

Liderii Uniunii Europene, care în urmă cu un an, la Sibiu, se lăudau cu marea  „solidaritate” comunitară, nu au ajuns, după patru zile de discuții

Donald Trump promite că nu va impune americanilor să poarte măști: „Vreau ca oamenii să aibă o anumită libertate”

Președintele Donald Trump nu va impune o lege prin care să facă obligatorie purtarea măștii în spațiile publice. Donald Trump susține

CULTURĂ

20 iulie: Sfântul Ilie. Ziua Aviației Române

Pe 20 iulie Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul; Sfântului Mucenic Secund din Sirmium; Sfântului Ierarh Ilie I, patriarhul Ierusalimului; Cuviosului Avraam din Galici.

20 iulie: 93 de ani de la moartea Regelui Ferdinand „Întregitorul” și urcarea Regelui Mihai pe tronul României

Astăzi se împlinesc 93 de ani de când Regele Mihai a urcat pe tronul României. S-a întâmplat în 20 iulie 1927…

21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche

La 21 iulie sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox: Sfinții Cuvioși Rafael (sec. XVI) și Partenie (XVII) , viețuitori în obștea monahală de la Mănăstirea Agapia Veche, în județul Neamț

21 iulie: 113 ani de la trecerea la cele veșnice a lui Nicolae Grigorescu, pictorul național al României

La 21 iulie 2020 se împlinesc 113 ani de la trecerea la cele veșnice a pictorului Nicolae Grigorescu, considerat fondatorul picturii române moderne și un simbol național pentru modul în care a adus în prim-plan valori ale spiritualității română