Incendiul de la Catedrala din Nantes: un voluntar al bisericii mărturisește că a pornit flăcările intenționat

download - Copie

Un bărbat de 39 de ani a fost acuzat de incendierea Catedralei din Nantes, unde o orgă care data din anul 1621, a fost distrusă.

Un asistent voluntar al bisericii a mărturisit că a pornit intenționat incendiul care a deteriorat grav Catedrala Saint Peter și Saint Paul din Nantes, a declarat avocatul acestuia.

Bărbatul de 39 de ani, un solicitant de azil din Rwanda, care locuiește în Franța de câțiva ani, a fost arestat sâmbătă, după ce analizele de laborator au stabilit că incendiul a fost pus intenționat, a anunțat procurorul de caz.

„Clientul meu a colaborat”, a spus duminică pentru ziarul Presse-Ocean avocatul bărbatului, Quentin Chabert, fără să explice motivele pentru care clientul său a încercat să dea foc Catedralei Saint Peter și Saint Paul.

„Regretă faptele comise … Clientul meu este devastat de remușcări”, a spus Chabert.

Procurorii au deschis o anchetă în urma incendiului din dimineața zilei de 18 iulie, după ce aceștia au constatat că focul a izbucnit în trei locuri diferite in Catedrala pe care bărbatul a închis-o în urmă cu o seară.

El a fost ridicat de către polițiști pentru interogatoriu a doua zi, ulterior fiind eliberat fără să fie pus sub acuzare, rectorul catedralei spunând la acea veme: „Am încredere în el la fel de mult că și cum am încredere în orice voluntar.”

Dar procurorul din Nantes, Pierre Sennes, a spus sâmbătă seara, într-o declarație de presă, că bărbatul a fost acuzat până la urmă de „distrugeri și daune provocate de incendiu și se confruntă cu o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro.”

„El a recunoscut încă de la începutul interogatoriului, că a pornit cele trei focuri din catedrală, aprinzând orga principală, orgă mai mică și tabloul electric”, a spus Sennes.

Incendiul a avut loc la 15 luni după incendiul devastator de la Catedrala Notre-Dame din Paris, iar atunci s-au atras mai multe semnale de alarmă cu privire la riscurile de securitate pentru alte biserici istorice din Franța.

În timp ce pompierii au reușit să stingă focul din Nantes după doar două ore, fără a-i fi afectată structura principala, orga, care data din 1621, care a supraviețuit revoluției franceze și a trecut prin cel de-al doilea război mondial, a fost distrusă.

De asemenea, s-au pierdut artefacte și picturi neprețuite, inclusiv o lucrare din secolul al XIX-lea a artistului Jean-Hippolyte Flandrin și vitralii care conțineau rămășițe din sticlă din secolul al XVI-lea.

Lucrările la Catedrală au început în 1434 și au continuat până în 1891. A fost avariată de un incendiu în 1972, după care au fost adăugate armături de beton.

Guvernul francez a spus că va asigura restaurarea catedralei. Philippe Charron, șeful agenției regionale de patrimoniu, a avut o intervenție scurtă, „dacă va fi posibil, anumite elemente ale orgii principale vor fi restaurate.

„Va dura câteva săptămâni pentru a asigura structura cladirii înainte să se poată începe lucrările … alte câteva luni de inspecții minuțioase”, el a adăugat că reconstrucția va dura câțiva ani.

SURSA | The Guardian

Punerea mâinilor

download - Copie

 Oamenii comunică între ei nu numai prin cuvinte, ci şi prin gesturi. O strîngere de mînă arată încredere, învoială şi tovărăşie. Un semn cu pumnul strîns înseamnă ameninţare. Unul dintre cele mai întîlnite gesturi din paginile Bibliei este „punerea mîinilor”. Care este semnificaţia acestui gest?

Mesajul primordial al „punerii mîinilor” asupra cuiva sau asupra a ceva este „identificarea”. Cel mai clar text despre aceasta se găseşte în avertismentul dat de apostolul Pavel lui Timotei: „Să nu-ţi pui mîinile peste nimeni cu grabă: şi să nu te faci părtaş păcatelor altora: pe tine însuţi păzeşte-te curat” (1 Tim. 5:22). Ideea textului este că cine-şi pune mîinile peste altul, se identifică cu el şi cu evoluţia lui viitoare.

Identificarea dintre două persoane poate fi în multe domenii: identificare în binecuvîntare, identificare în destin, identificare în slujire, identificare în părtăşia la aceeaşi atitudine din partea lui Dumnezeu. Ţinînd cont de aceste realităţi, trebuie să înţelegem că „punerea mîinilor” din Biblie are şi ea semnificaţii diferite.

Avraam şi ceilalţi patriarhi şi-au pus mîinile asupra urmaşilor lor pentru a-i binecuvînta şi a-i face părtaşi aceleiaşi chemări şi aceloraşi promisiuni primite din partea lui Dumnezeu (Gen. 27:27). Ajuns în Egipt, bătrînul Iacov nu s-a sfiit să-l binecuvinteze pe Faraon (Gen. 47:7). Acelaşi Iacov şi-a aşeazat mîinile pe capetele copiilor născuţi lui Iosif în Egipt pentru a-i identifica cu sine şi pentru a-i înfia (Gen. 48:8-20).

La „Sărbătoarea Ispăşirii”, Aaron, ca Mare Preot, făcea un transfer simbolic de vinovăţie. El trebuia să pună mîinile pe capul ţapului de Azazel, să mărturisească peste el toate păcatele lui Israel, şi apoi să-l alunge în pustie (Lev. 16:20-34). Tot o astfel de identificare este descrisă şi în procesul aducerii jertfei de ardere de tot (Lev. 1:4).

Leviţii au fost acceptaţi ca reprezentanţi ai evreilor în slujirea preoţească atunci cînd toţi cei din poporul lui Israel şi-au pus mîinile asupra lor, identificîndu-se astfel cu ei (Lev. 8:10).

În Noul Testament, liderii bisericii din Antiohia şi-au pus mîinile peste Pavel şi Barnaba, dîndu-le astfel autoritatea lor în slujirea la care-i chemase Domnul (Fapte 13:2, 3). Cei dintîi diaconi au fost promovaţi în slujire alături de presbiteri şi apostoli prin punerea mîinilor (Fapte 6:6). Apostolul Pavel îi aminteşte lui Timotei că printr-o procedură asemănătoare fusese şi el promovat în lucrare alături de presbiterii Bisericii (1 Tim. 4:14).

La înălţarea Sa la cer, Domnul Isus şi-a ridicat mîinile asupra ucenicilor şi i-a trimis în marea lor misiune de răspîndire a Evangheliei (Luca 24:50-51). Din mîinile Lui, pe care se aflau semnele cuielor, a venit asupra ucenicilor puterea şi autoritatea în lucrare. Cu această autoritate apostolică, cei doisprez/ece au săvîrşit lucrări asemănătoare cu acelea ale Domnului: „Prin mîinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod” (Fapte 5:12; 12:12).

Punerea mîinilor se mai practică şi ca un simbol al iertării şi al vindecării celui neputincios (Mat. 9:18; Fapte 9:17; 28:8; Iacov 5:14; Marcu 16:18).

Punerea mîinilor s-a mai folosit şi pentru primirea noilor convertiţi în sînul Bisericii (Fapte 8:16-17; 9:17; 19:6).

https://scripturile.wordpress.com/2013/01/19/punerea-mainilor/

Documente şi date din Istoria Bisericii de Nicolae Moldoveanu 8.I COANELE (partea III)

download - Copie

Pagina de Istorie

Adevăr Istoric

Documente şi date din Istoria Bisericii

de Nicolae Moldoveanu

8. I COANELE (partea III)

<s™an class=”FontStyld61″>Despre iconoclaşti (împotrivitorii icoanelor) se spunea că sunt urmaşii lui Origen. (Viktor Lazarev, Istoria picturii bizantine, vol. 1, pag. 258, Edit. Meridiane, Bucureşti 1980). Tot în cartea mai sus amintită V. Lazarev scrie: “Biserica (clădirea de zid) era considerată în Bizanţ (şi astăzi în Biserica Ortodoxă) ca un alt cer pe pământ, ca locaş al Domnului, în care domneşte Hristos. Icoana Lui cuprinde cupola, din care El, înconjurat de îngeri, priveşte pământul.”

Evagrie Monahul: “Rugându-te, să nu dai vreun chip lui Dumnezeu în tine, nici să îngădui minţii tale să se modeleze după vreo formă, ci apropie-te în chip nematerial de Cel nematerial şi vei înţelege.” (Filocalia I, 83).

Dacă în Vechiul Legământ, Dumnezeu a dat porunci precise cu privire la toată rânduială religioasă: Cortul cu toate ale lui, legea preoţiei, legea jertfelor, legea sărbătorilor, etc. etc., pentru ca poporul să ştie ce are de făcut – fără să adauge şi fără să scoată nimic -, cu atât mai mult în Noul Legământ, a lăsat o rânduială scrisă, prin sfinţii apostoli, la care omul nu trebuie să scoată sau să adauge ceva. (vezi Apoc. 22:18-19). Cine face lucrul acesta, săvârşeşte un mare păcat: stricarea Cuvântului lui Dumnezeu (2 Cor. 2:17; 4:2), pentru care va da socoteală în ziua judecăţii.

Nu dăm dreptate batjocoritorului Voltaire, în ce a scris el împotriva Bibliei, însă totuşi a remarcat un adevăr, când a vorbit despre riturile din creştinism. Zice el: “Dacă Isus ar fi vrut să întemeieze o Biserică (aşa ca cea de astăzi) n-ar fi dat, oare, şi legile acesteia? N-ar fi stabilit chiar El toate riturile? N-ar fi anunţat cele şapte taine, despre care nu vorbeşte nimic? N-ar fi spus oare: mama Mea este mama lui Dumnezeu? Dimpotrivă, El îi spune mamei Sale: «Femeie, ce am Eu a face cu tine?» El nu stabileşte nici rituri, nici ierarhie; nu El este deci, cel care a făcut religia care se vede astăzi… Creştinismul de acum, dimpotrivă, este total diferit faţă de religia lui Isus… Nici una din sărbători n-a fost instituită de Isus…” (Dialoguri şi anecdote filozofice, pag. 151,153 – 154, Edit. Univers, Bucureşti, 1985).

Preotul prof. dr. Ioan Bria, teolog ortodox, scrie limpede: “Cel care a fixat teologia icoanei în forma ei clasică a fost sf. Ioan Damaschin (cea. 730 – 760)… Sinodul al VII-lea ecumenic (Niceea, Bitinia, 787), cu contribuţia patriarhului Tarasie (784 – 806), fixează învăţătura ortodoxă despre reprezentarea iconografică a lui Hristos, Maicii Domnului, îngerilor şi sfinţilor…” (Dicţionarele Teologie Ortodoxă, pag. 202, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981).

Dumnezeu nu locuieşte în nimic din ceea ce a putut face mâna omului. El locuieşte numai în lucrările Lui. Dragostea, curăţia, sfinţenia sunt lucrări ale Lui. Aici locuieşte El. Şi dacă noi ne lăsăm lucraţi de El, atunci şi inima noastră este o locuinţă a Lui (Efes. 3:17; 1 Petru 3:15).

Dumnezeul cel viu locuieşte numai în ceea ce este viu. Nimic mort, nimic din ceea ce este materie fără viaţă nu poate fi locuinţa lui Dumnezeu. Iată un adevăr mare!

“Noroiul ne supără abia atunci când ne murdăreşte încălţămintea”, spune un înţelept. Din pricina aceasta scriem mereu despre primejdia amestecului omenescului cu dumnezeiescul, învăţături de pe pământ cu adevărurile cereşti.

În sec. al VIII-lea (cam pe la anul 714), sub împăratul Leon (Isaurul) a început o luptă aprigă împotriva icoanelor (iconoclasmul), luptă care a durat peste 100 de ani. La sinodul ecumenic ţinut la Constantinopole (anul 754), unde au participat 338 de episcopi, s-a declarat cultul icoanelor idolatrie. (Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, vol. 2, pag. 345). La sinodul ţinut la Niceea (anul 787) de adoratorii icoanelor, se proclamă libertatea cultului icoanelor. (I. Georgescu, Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 291 – 292).

“Dumnezeu este Duh” (Ioan 4:24). Fiinţă absolută nelegată nici de timp, nici de spaţiu.

Şi filozofii greci, care părăsiseră credinţa în zei (idoli), arătau că Dumnezeirea nu stă în materia fără viaţă.

Heraclit îşi bătea joc de materialul fără viaţă al statuilor.

Xenofon ironiza forma lor imitată (a statuilor).

Antisthen – care era un cinic – susţinea că divinitatea nu se aseamănă cu nici o fiinţă şi că nici o imagine nu poate să ne dea o idee despre ea.

Zenon – care era stoic – spunea fără înconjor că nu se cade a ridica temple zeilor, nici a le înfăţişa chipul, căci opera zidarilor şi a mâinilor omeneşti nu poate fi nici sfântă, nici vrednică de multă consideraţie.

Plutarh socoteşte mai primejdioasă superstiţia de a socoti ca zei imaginile lor materiale decât filozofia, care duce la ateism.

Aceşti filozofi sunt citaţi şi de marele învăţător creştin din sec. al III-lea, Clement Alexandrinul în cărţile lui: Stromatele şi Protrepticon.

“Adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” spunea Domnul Isus (Ioan 4:23). Prin aceasta însă, în măsura în care încearcă «să-L circumscrie», orice reprezentare în imagine a lui Dumnezeu este din capul locului o impostură, despre care profeţii spun în chip adecvat că este un «nimic». Nu există imagini materiale şi incorporabile. Prin urmare, interdicţia vechi-testamentală rămâne în vigoare ca poruncă obligatorie şi pentru Biserică.» (Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Ruhilov, trad. de Ioan I. Icăjr. Edit. Deisis, Sibiu 1996, pag. 14).

După iconoclasm (lupta împotriva icoanelor), “restabilirea cultului icoanelor se face tot de împăraţi: împărăteasa Irina (787) şi împărăteasa Teodora (842) au folosit forţa în acest scop.” (magistr. Lucian -. Gaftan, Acte de violenţă şi abuz ale împăraţilor bizantini faţă de patriarhii de la Constantinopole, (art. publicat în rev. Studii Teologice, nr. 7 – 8, 1956, pag. 455).

Adoratorii icoanelor se numeau iconomahi sau iconoduli, iar luptătorii împotriva icoanelor se numeau iconoclaşti.

Icoanele zise făcătoare de minuni au apărut în sec. al XIII-lea. (Istoria Bis. Universale, vol. 2, pag. 131).

“Vina multor tăgăduiri de Dumnezeu o poartă cei ce adeseori au coborât supraomenescul şi necuprinsul, înfăţişându-l în chipuri pământeşti.” (Forester, Hristos şi viaţa omenească, pag. 81).

Despre icoane se mai poate cerceta următorul material: Teofil al Antiohiei, Către Autolic, cartea l cap. 3, Apologeţi de limbă greacă, pag 283; Rev. Harul, nr. 2, pag. 66 – 67, 2000; Richard Wurmbrand, Viaţa lui Isus, vol. 1, pag. 72; Nicolae Moldoveanu, Meditaţii la Fap. Ap. vol. III, cap. 17:24 – 28; Studii Teologice, 1971, nr. 9 – 10, pag. 628 – 671.

9. POSTUL

Postul, alături de rugăciune, este una din practicile importante în viaţa creştină. Domnul Isus învăţa pe ucenicii Săi să postească, pentru că postul pregăteşte trupul în vederea lucrării Duhului şi numai prin post şi rugăciune se poate câştiga biruinţa asupra poftelor trupeşti şi asupra unor soiuri de draci. (Matei 17:21). Totuşi Domnul Isus nu porunceşte postul, ci doar arată binefacerile lui. Omul este liber, să postească sau nu. Mântuirea nu este legată de post, dar postul ajută mântuirii.

“Postul se considera, în primele secole, cu deosebire însemnat ca mijloc de a dovedi seriozitatea vieţii creştine şi de a se întări în ea. Dar postul nu era ridicat la rangul de obligaţie generală, ci rămăsese numai o nevoinţă benevolă.” (Farrar, Primele zile ale creştinismului, vol. 1, pag. 187).

“La început creştinii posteau după nevoia lăuntrică a vieţii lor duhovniceşti, amintindu-şi de povaţa Mântuitorului.” (A. P. Lopuhin, Istoria Biblică, voi. 6, pag. 179).

Ca zile deosebite de post sunt amintite zilele de miercuri şi vineri, încă din sec. al III-lea şi al IV-lea. Iudeii ţineau post luni şi joi. Obiceiul creştin pare a fi împrumutat de la iudei. (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 153). Ideea aceasta s-a ivit încă din sec. al II-lea, întrucât în aceste zile a fost vândut şi răstignit Domnul Isus. (Farrar, Viaţa şi opera Sfinţilor Părinţi, vol. 1, pag. 376, notiţa nr. 48).

“Zilele voastre de post să nu fie aceleaşi cu ale făţarnicilor (fariseilor), căci ei postesc lunea şi joia, iar voi să postiţi miercurea şi vinerea.” (învăţătura celor doisprezece apostoli, învăţătura a XIV-a).

Filostorg, în istoria sa (cartea a X-a, 12, pag. 265), spune că în acel timp (sec. IV – V) zilele de post erau miercuri şi vineri şi că nu se mânca nimic în aceste zile, până seara.

În afară de zilele de miercuri şi vineri, când se ajuna de obicei până la ora trei după amiază, numită semipostire (semijejunium), creştinii ţineau post în zilele de dinaintea Pastelor. Acest post era general, dar durata lui era diferită: ]n unele adunări se postea (se ajuna) o zi, în altele două, în altele 40 de ore. (Farrar, Viaţa şi opera Sfinţilor Părinţi, vol. 1, pag. 63; Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 155; Eusebiu de Cezareea, Istoria Bis. pag. 163).

În sec al III-lea, postul s-a prelungit la 6 zile, în care se mânca o singură dată pe zi pâine cu sare. Cu trecerea timpului, postul s-a tot prelungit până s-a ajuns la şapte săptămâni, numindu-se “post” doar reţinerea de la anumite alimente (în deosebi carne). (Istoria Bis. Universale, vol. 1, pag. 155).

În apus, cu timpul, miercurea a fost înlocuită cu sâmbăta, ca zi de post. (Eusebiu Popovici, Istoria Bis. Universale, vol. 2, pag. 232).

Posturile: Crăciunului, Sânpetrului şi Sfintei Marii, au fost introduse în perioada a II-a a istoriei creştinismului, adică de la sec. al IV-lea înainte. La Postul Paştelui s-a mai adăugat şi săptămâna brânzei sau “săptămâna albă”, fiindcă atunci se mânca brânză, lapte, unt şi ouă. (Eusebiu Popovici, Istoria Bis. universale, vol. 2, pag. 233 – 235).

În evul mediu s-a făcut şi completarea celor patru posturi. (Istoria Bis. Universale, vol. 2, pag. 126).

Evagrie, în privinţa postului zice: “În privinţa înfrânării de la anumite bucate nu ne-a oprit Dumnezeiescul Cuvânt ca să nu mâncăm ceva… e un lucru ce rămâne la alegerea ta, ca o problemă a sufletului.” (Filocalia pag. 47).

Sf. Ioan Gură de Aur, zice: “Care este folosul păzirii mâncărilor? Spune-mi. Oare un astfel de om nu lucrează sub puterea păcatului? Dacă trebuie a păzi ceva, apoi este aceea de a se păzi cineva pe sine singur. O singură pază trebuie: aceea de a fugi de păcat.” (Comentariu la Evrei, Omilia XXXIII, 379).

Sf. Ioan Gură de Aur. “Postul adevărat nu stă atâta în lepădarea de mâncări, cât în lepădarea de păcate.”- Isaia 58: 6. (Predici despre statui, vol. I, pag. 76).

Asterie al Amasei: “Nu falsifica postul ca să nu păţeşti ce păţesc cârciumarii. Dacă ei sunt pedepsiţi pentru că pun apă în vin, cum vei scăpa oare nepedepsit tu care falsifici asprimea postului prin mâncări de post pregătite cu multă grijă şi artă?

Harţi

Harţi, (“prevestitor” sau “prezicător”) se numeşte săptămâna în care miercurea şi vinerea nu se ţinea post. Cuvântul este de origine armeană, aragiavore, în tălmăcire: “prezicător”, intrat în limba română din limba greacă (arţivurion), care-l preluase de fapt din limba armeană.

Practica aceasta este în legătură cu “Duminica vameşului şi fariseului” (după Paşti), căci, spre a se deosebi de mândria fariseului care zicea că posteşte de două ori pe săptămână, creştinii nu posteau în acea săptămână. (Eusebiu Popovici, Istoria Bis. Universale, vol. 2, pag. 236).

Ca şi celelalte practici creştine şi postul a devenit o formă goală pentru majoritatea creştinilor de nume. Ei postesc, după rânduiala bisericii, adică nu mănâncă: lapte, carne, ouă, dar în schimb, fumează, beau şi înjură aşteptând cu nerăbdare ziua în care pot să mănânce carne şi celelalte alimente oprite.

Domnul Isus uneşte postul cu rugăciunea şi urmaşii Lui aşa fac până în ziua de astăzi. Postul care nu este unit cu rugăciunea şi care nu porneşte din dorinţa de a supune trupul în vederea lucrării Duhului, nu are nici o valoare duhovnicească.

sus

</s™an>

http://publicatia.voxdeibaptist.org/istorie_apr09.htm

COVID-19 în România – a opta săptămână la rând în care crește numărul de noi cazuri / Situația în lume – topul țărilor cu cele mai multe îmbolnăviri de Redactia HotNews.ro

download - Copie

Luni, 27 iulie 2020, 16:49 Actualitate | Coronavirus

Testare coronavirus
Foto: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Testare coronavirus
În săptămâna 20-27 iulie, România a înregistrat un nou record al numărului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei în ţara noastră: 7.763 de noi infectări. Este a opta săptămână la rând în care în care numărul de noi îmbolnăviri creşte. Şi la nivel mondial, numărul de infectări s-a dublat în ultimele șase săptămâni, ajungându-se de la aproximativ 8 milioane de cazuri în 16 iunie la peste 16 milioane cazuri în 27 iulie.

COVID-19 în România – a opta săptămână la rând în care crește numărul de cazuri noi

Până luni, 27 iulie, în România erau confirmate 45.902 de cazuri de infecţie cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), cu 1.104 mai multe faţă de ultima raportare, de duminică. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.794 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 3.440 pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare, conform informării Grupului de Comunicare Strategică (GCS) de la ora 13.00.

GSC arată că până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 1.110.534 de teste. Dintre acestea, 7.574 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.877 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical, iar 2.697 la cerere.

Numărul de decese în rândul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 era, la 27 iulie 2020, de 2.206 persoane, numărul de decese înregistrate în ultimele 24 de ore fiind de 19. GCS arată că 17 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, un pacient decedat nu a prezentat comorbidităţi, iar pentru altul nu au fost raportate comorbidităţi până în prezent. La ATI, erau internaţi 353 de pacienţi.

Cu 7.763 de cazuri noi în ultimele 7 zile, România înregistrează o nouă creştere a numărului de infectări faţă de intervalul 13-20 iulie (5.191 cazuri noi). Este a opta săptămână la rând în care numărul de cazuri noi creşte de la o săptămână la alta, după ce în anterioarele şase săptămâni consecutive s-au înregistrat scăderi ale numărului de cazuri noi de la o săptămână la alta.

COVID-19 în România în ultimele şapte zile: 7.763 de cazuri noi; între 12 şi 30 decese noi pe zi

În intervalul 20-27 iulie, numărul cazurilor confirmate pozitiv cu noul coronavirus a crescut până la 45.902 de la la 38.139 în 20 iulie 2020, în intervalul 20-27 iulie înregistrându-se 7.763 cazuri noi.

Situaţia perioadei 20-27 iulie 2020, pe zile, a fost următoarea: 20 iulie – 681 de cazuri noi; 21 iulie – 994 cazuri noi; 22 iulie – 1030 cazuri noi; 23 iulie – 1.112 cazuri noi; 24 iulie – 1.119 de cazuri noi; 25 iulie – 1.284 cazuri noi; 26 iulie – 1.127 cazuri noi; 27 iulie – 1.104 cazuri noi.

Evoluţia deceselor la 24 de ore, în intervalul 20-27 iulie, a oscilat între 12 şi 36.

Evoluţia COVID-19 în România pe săptămâni: 20-27 iulie, cea mai mare creştere săptămânală de la începutul epidemiei

În intervalul 20-27 iulie, numărul de cazuri noi a fost de 7.763, în creştere semnificativă faţă de intervalul anterior (13-20 iulie), când numărul de cazuri noi a fost 5.191.

Evoluţia numărului de cazuri în ultimele 16 săptămâni: 6-13 aprilie (circa 2.500 cazuri noi); 13-20 aprilie (circa 2.300 cazuri noi); 20-27 aprilie (circa 2.400 cazuri noi); 27 aprilie-4 mai (circa 2.200 cazuri noi); 4-11 mai (2.076 cazuri noi); 11-18 mai (1.448 cazuri noi); 18-25 mai (1.247 cazuri noi); 25 mai-1 iunie (1.115 cazuri noi); 1-8 iunie (1.206 cazuri noi); 8-15 iunie (1.561 cazuri noi); 15-22 iunie (2.126 cazuri noi); 22-29 iunie (2.291 cazuri noi); 29 iunie-6 iulie (2.641 cazuri noi); 6-13 iulie (3.725 cazuri noi); 13-20 iulie (5.191 cazuri noi), 20-27 iulie (7.763 cazuri noi).

În privinţa numărului de persoane decedate în ultimele săptămâni, situaţia pe săptămâni se prezintă după cum urmează: 6 aprilie – 157 decese; 13 aprilie – 317 decese; 20 aprilie – 451 decese; 27 aprilie – 631 decese; 4 mai – 803 decese; 11 mai – 972 decese; 18 mai – 1.107 decese; 25 mai – 1.193; 1 iunie – 1.270; 8 iunie – 1.334 decese; 15 iunie – 1.427 decese; 22 iunie – 1.523 decese; 29 iunie – 1.634 decese; 6 iulie – 1.768 decese; 13 iulie – 1.901 decese; 20 iulie – 2.038 decese; 27 iulie – 2.206 decese.

 Evoluţia COVID-19 la nivel mondial în ultimele şapte zile şi pe săptămâni: 16.264.048 de cazuri şi 648.966 de decese până la 27 iulie

La nivel mondial, în ultimele şapte zile, numărul de cazuri confirmate a crescut cu 1.755.156 cazuri, de la 14.508.892 de infectări în 20 iulie, la 16.264.048 cazuri la 27 iulie, ora 13.00, conform hărţii Arcgis, realizate de Centrul Johns Hopkins pentru Ştiinţa şi Ingineria Sistemelor (sursa: https://coronavirus.jhu.edu/map.html).

Din totalul de 16.264.048 de cazuri în 27 iulie, 648.966 erau reprezentate de decese. În ultimele şapte zile, numărul deceselor a crescut la nivel mondial de la 606.206 în 13 iulie 2020, la 648.966 în 27 iulie, ora 13.00, conform sursei citate.

Se observă, la nivel mondial, menţinerea trendului ascendent al numărului de îmbolnăviri în ultimele patru săptămâni, după ce în intervalul 8-22 iunie s-a înregistrat o scădere.

Şi numărul deceselor noi (42.760) a fost, în intervalul 20-27 iulie, în creştere faţă de săptămâna anterioară (37.078 decese).

În săptămânile precedente, evoluţia deceselor a fost următoarea: circa 35.000 decese – 11 mai; aproximativ 32.000 decese – 18 mai; aproape 30.000 decese – 25 mai 2020; circa 30.000 – 2 iunie; circa 30.000 decese – 9 iunie; aproximativ 27.000 decese – 15 iunie; circa 34.000 decese – 22 iunie şi 29 iunie; în jur de 32.000 decese – 6 iulie; 34.500 decese – 13 iulie, peste 37.000 decese – 20 iulie şi 42.760 decese – 27 iulie.

Topul țărilor cu cele mai multe îmbolnăviri raportate

La 27 iulie, Statele Unite, Brazilia, India, Rusia, Africa de Sud, Mexic, Peru, Chile ocupă primele locuri în clasamentul ţărilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19. În ultimele şapte zile, Africa de Sud a urcat pe locul al cincilea de pe poziţia nouă în săptămâna precedentă, în faţa statelor Mexic, Peru, Chile şi Regatul Unit.

La 27 iulie, ora 13.00, în topul ţărilor cu cele mai multe infectări raportate, cu peste 200.000 de cazuri, se aflau: Statele Unite (4.234.140 cazuri şi 146.935 decese), Brazilia (2.419.091 cazuri şi 87.044 decese), India (1.435.616 cazuri şi 32.771 decese), Rusia (811.073 cazuri şi 13.249 decese), Africa de Sud (445.433 cazuri şi 6.769 decese), Mexic (390.516 cazuri şi 43.680 decese), Peru (375.961 cazuri şi 17.843 decese), Chile (345.790 cazuri şi 9.112 decese), Regatul Unit (301.020 cazuri şi 45.837 decese), Iran (291.172 cazuri şi 15.700 decese), Pakistan (274.289 cazuri şi 5.842 decese), Spania (272.421 cazuri şi 28.432 decese), Arabia Saudită (266.941 cazuri şi 2.733 decese), Columbia (248.976 cazuri, 8.525 decese), Italia (246.118 cazuri şi 35.107 decese), Turcia (226.100 cazuri şi 5.613 decese), Bangladesh (223.453 cazuri şi 2.928 decese), Franţa (217.801 cazuri şi 30.195 decese), Germania (206.751 cazuri şi 9.124 decese), indică harta Arcgis, realizată de Centrul Johns Hopkins pentru Ştiinţă şi Ingineria Sistemelor (27 iulie, ora 13.00).

Ţările cu cele mai multe decese la nivel mondial erau, la 27 iulie, ora 13.00: Statele Unite (146.935), Brazilia (87.044 decese), Regatul Unit (45.837), Mexic (43.680), Italia (35.107), India (32.771), Franţa (30.195), Spania (28.432), Peru (17.843), Iran (15.700), Rusia (13.249) etc.

Situaţia COVID-19 pe continente: America pe primul loc, Asia pe locul al doilea şi Europa pe locul trei

În privinţa distribuţiei COVID-19 pe continente, America se află pe primul loc, urmată de Asia şi Europa; Africa şi Oceania au cele mai puţine cazuri, potrivit Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC).

Conform statisticilor ECDC, pe continentul african, la 27 iulie, cele mai multe cazuri se înregistrau în Africa de Sud, Egipt, Nigeria, Ghana şi Algeria.

În Asia, primele cinci state care au raportat cele mai multe cazuri sunt: India, Iran, Pakistan, Arabia Saudită şi Turcia, în timp ce în America de Sud şi Nord, primele cinci state cu cele mai multe îmbolnăviri erau: Statele Unite, Brazilia, Mexic, Peru şi Chile.

Situaţia COVID-19 în Europa

Statele din Europa cu cele mai multe îmbolnăviri (peste 200.000) erau, la 27 iulie: Rusia, Regatul Unit, Spania, Italia şi Germania.

Statele cu cele mai puţine cazuri din Europa, cu sub 20.000 de îmbolnăviri, erau, la data menţionată: Vatican (12), Liechtenstein (86), San Marino (699), Malta (700), Andorra (897), Cipru (1.057), Letonia (1.219), Islanda (1.847), Lituania (2.008), Estonia (2.034), Slovenia (2.082), Slovacia (2.179), Muntenegru (2.799), Grecia (4.193), Ungaria (4.448), Albania (4.763), Croaţia (4.857), Luxemburg (6.272), Kosovo (6.917), Finlanda (7.393), Bosnia şi Herţegovina (9.767) etc., conform hărţii Arcgis. (Sursa: AGERPRES)

Pe Marte

VIDEO Marte și o misiune incredibil de grea – Cum vor americanii și europenii să aducă mostre de rocă de pe ”Planeta Roșie”

Subiectele zilei

Marti, 28 Iulie 2020

Zâzanie între DSP-uri și Poliție: Cum își pasează instituțiile „recuperarea” pacienților COVID care au refuzat internarea în cele 3 săptămâni de vid legislativ / Lider sindical: De Paști ni s-a cerut să ducem lumină, acum mai rămâne să facem și pe medicii

Zâzanie între Direcțiile de Sănătate Publică și Poliție din cauza procedurii de „recuperare” a pacienților COVID care au refuzat internarea în cele trei săptămâni de
citeste tot articolul
Cîțu: Vom crește alocațiile pentru copii de la 1 august, în jur de 15%

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, anunță majorarea alocațiilor pentru copii în jur de 15%, urmând ca la 1 ianuarie să urmeze o altă creștere. În opinia sa, legea care
citeste tot articolul
Cum a pierdut China Europa Centrală și de Est

În primul rând, China nu a îndeplinit promisiunile entuziaste făcute regiunii privind investițiile de amploare. Investițiile străine directe chineze în UE au atins în
citeste tot articolul
COVID-19 în România – a opta săptămână la rând în care crește numărul de noi cazuri / Situația în lume – topul țărilor cu cele mai multe îmbolnăviri

În săptămâna 20-27 iulie, România a înregistrat un nou record al numărului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei în țara noastră: 7.763 de noi infectări. Este a
citeste tot articolul
Blitzkrieg legislativ: Proiectul PSD-ALDE-UDMR care scoate Guvernul din schema stabilirii datei alegerilor parlamentare, adoptat în timp record de Parlament. UPDATE

Proiectul PSD-ALDE-UDMR prin care parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare, și nu Guvernul cum este în prezent, a fost adoptat în regim de urgență. Inițiativa care poartă
citeste tot articolul
Subiectele zilei: Tezaurul românesc la Moscova, un dosar fără final. Cum tergiversează rușii restituirea aurului; Exploatare cu sistem. Sistemul subcontractorilor în Germania

Documente declasificate. Cum ar fi vrut administrația Clinton să-i ajute pe sârbi în timpul războiului din Bosnia, în pofida masacrului de la Srebrenița… Cum a ajuns conspirația
citeste tot articolul
Rafila : Să renunțăm la termenul nefericit de ”distanțare socială” / Masca trebuie purtată și în aer liber daca distanța fizică nu poate fi obținută

Alexandru Rafila, reprezentantul României în Organizația Mondială a Sănătății, susține necesitatea purtării măștii medicale și în aer liber atunci când distanțarea fizică nu
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: China înregistrează cel mai mare număr de îmbolnăviri din aprilie și până acum

Numărul total de cazuri de infecții cu noul coronavirus a ajuns luni la 16.420.289, din care 10.048.052 sunt pacienți vindecați, în timp ce 652.256 de oameni și-au pierdut viața, potrivit
citeste tot articolul
Vaccinul Moderna COVID-19 ar putea fi gata de utilizare până la sfârșitul anului, afirmă SUA

Vaccinul Moderna Inc împotriva COVID-19 ar putea fi gata pentru utilizare pe scară largă până la sfârșitul acestui an, au declarat luni oficiali americani și ai companiei, după ce
citeste tot articolul
Financial Times. Redresarea economică a Europei nu e asigurată

Deocamdată cifrele par să confirme ideea că dacă găsești răspunsul sanitar corect, atunci și economia i-o va lua pe urme. Datele încurajatoare din Europa contrastează cu cele din SUA, unde
citeste tot articolul
VIDEO Prima autostradă finalizată în acest an: Tronsonul care se leagă direct de rețeaua de autostrăzi a Ungariei

Săptămâna aceasta va avea loc recepția la finalizarea lucrărilor pe primul tronson de autostradă terminat în 2020. Bucata din autostrada Transilvania de la Biharia la Borș se va lega
citeste tot articolul
VIDEO „Am purtat două măști timp de 6 ore pentru a arăta că saturația sângelui nu scade”. Experimentul care demontează unul din miturile din jurul pandemiei de SARS-Cov-2

Astăzi, există nenumărate mituri în jurul pandemiei SARS-Cov-2. Unul dintre ele spune că, dacă purtăm mască, ne scade saturația în oxigen a sângelui. La prima vedere, pare logic: o
citeste tot articolul
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă în ultimele zile / De ce și cum explică reprezentanții Primăriei Capitalei că în mai multe zone afectate nu figurau avarii

În ultimele zile, mii de bucureșteni din Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei au rămas fără apă caldă și au postat sute de mesaje de nemulțumire pe rețelele de socializare. Oamenii nu știau de ce
citeste tot articolul
Un milion de turci din Germania ar putea rămâne fără cetățenia germană. Cât de sensibilă e problema dublei cetățenii

Potrivit relatărilor mass-mediei turce, autoritățile germane se pregătesc să revoce cetățenia germană pentru un milion de turci din Germania. Argumentul este faptul că aceștia și-ar fi recăpătat
citeste tot articolul
CNAS a decis să facă acum ceea ce trebuia să facă de 3 săptămâni: A cerut, de la ANOFM, lista cu persoanele care au fost în șomaj tehnic

Problema celor care au fost în șomaj tehnic suportat de stat care s-au trezit ca fiind neasigurați la sistemul de sănătate este cunoscută deja de toată lumea. După ce autoritățile au aruncat
citeste tot articolul
În Paris, traficul aerian ar reveni la nivelul său de dinainte de criză între 2024 și 2027

Va trebui să așteptăm până undeva între 2024 și 2027 pentru ca traficul aeroporturilor pariziene, lovit de șocul pandemiei de coronavirus, să revină la nivelul său anterior crizei, a
citeste tot articolul
Cîțu: Voi prezenta un document pe care PSD l -a aprobat în ședință de Guvern și în care recunoștea că nu vor crește pensiile cu 40 %

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat luni seara că va prezenta un document, aprobat în ședință de Guvern, în care PSD recunoștea că nu poate să majoreze pensiile fără ajutor
citeste tot articolul
Germania se opune deocamdată readmiterii Rusiei în Grupul țărilor puternic industralizate

Rusia nu poate fi readmisă în Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atât timp cât nu se rezolvă problema regiunii Crimeea, anexată de Moscova în anul 2014, și
citeste tot articolul
Municipalitatea relansează licitația pentru 100 de autobuze electrice

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, că municipalitatea relansează licitația pentru 100 de autobuze electrice.
citeste tot articolul
Radu Budeanu, patronul Cancan și Gândul, acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul Hidrolectrica

Omul de afaceri Radu Budeanu, patron al publicațiilor Cancan și Gândul, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, în dosarul Hidrolectrica. În acest
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24196686-covid-19-romania-opta-saptamana-rand-care-creste-numarul-noi-cazuri-situatia-lume-topul-tarilor-cele-mai-multe-

Timiș: Făget, primul oraș din România care intră în carantină, după noua lege

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Luni, 27 iulie 2020, 09:14   /   Actualizat: Luni, 27 iulie 2020, 09:23

Timiș: Făget, primul oraș din România care intră în carantină, după noua lege

ARTICOLE RELAȚIONATE

Prof. dr. Vasile Astărăstoae:Sunt declarați decedați de covid-19 cei cu simptome, dar cu teste negative. Legea carantinării este împotriva cetățenilor, lasă loc abuzurilor, și totuși lumea aplaudă aceste măsuri
Prof. dr. Vasile Astărăstoae:Sunt declarați decedați de covid-19 cei cu simptome, dar cu teste negative. Legea carantinării este împotriva cetățenilor, lasă loc abuzurilor, și totuși lumea aplaudă aceste măsuri

Legea privind izolarea și carantina, dezbătută azi de Senat. „Dictatura” medicală, instaurată prin deciziile instanțelor: cei care contestă carantinarea vor fi monitorizați medical
Legea privind izolarea și carantina, dezbătută azi de Senat. „Dictatura” medicală, instaurată prin deciziile instanțelor: cei care contestă carantinarea vor fi monitorizați medical

Primul oraș din România care intră în carantină, după nouă lege este localitatea Făget, din județul Timiș. Asta pentru că numărul infectărilor cu SARS-COV-2 a ajuns la aproape 50, iar două dintre persoanele bolnave au murit.Autoritățile din județul Timiș au cerut Comitetului Național pentru Situații de Urgență declararea carantinei în orașul Făget, unde au fost înregistrate 47 de cazuri de coronavirus. Astfel, Făget a devenit primul oraș care intră în carantină după aprobarea noii legi.

Până acum, în orașul Făget au fost depistate 47 de cazuri de COVID-19, dintre care 8 sunt cadre medicale de la spitalul din Făget.

În România, alte două localități sunt în carantină. Este vorba de localitatea Gornet din județul Prahova, au fost înregistrate 15 cazuri noi între 8 și 20 iulie, și localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, unde au fost înregistrate 32 de cazuri de COVID-19 la o populație de 3.600 de locuitori.

Carantina vizează Făgetul și satele Bichigi, Temerești și Colonia Mică.

Hotărârea a fost transmisă către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care a emis ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, prin care s-a decis instituirea carantinării zonale.

Prevederile în acest caz pentru o localitate carantinată prevăd intrarea, respectiv ieșirea pentru:

– transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;

– persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;

– persoanele care susțin examene de admitere la facultate;

– persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;

– persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

– deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

– urgențe medicale.

Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a decis că se împuternicește primarul și Consiliul Local al orașului Făget să ia măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Conform Hotărârii CJSU Timiș, se interzice intrarea/ieșirea în/din orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din zona carantinată, este operațională linia Telverde pentru informații legate de coronavirus, la numărul 0800 800 358.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Valerian Stan

Zodia virusului și altele (XVIII)

de Valerian Stan

Câteva sute de oameni, spre disperarea Jandarmeriei și în pofida opoziției ei agresive, au continuat și în această săptămână să protesteze în Piața Victoriei și la sediile PNL și PSD. Au fost nevoiți s-o facă în moduri dintre cele mai inedite, care să-i ferească de furia organelor. Tot respectul pentru asemenea oameni!

PE ACELAȘI SUBIECT
Primăria comunei prahovene Gornet a atacat în instanță carantinarea unui sat, impusă miercuri de CJSU, și cere DSU daune de jumătate de milion de euro

Primăria comunei prahovene Gornet a atacat în instanță carantinarea unui sat, impusă miercuri de CJSU, și cere DSU daune de jumătate de milion de euro

ȘTIRI

Măștile ar putea să devină obligatorii și în aer liber, în spațiile aglomerate. Orban: „Discutăm această posibilitate”

Premierul Ludovic Orban a anunțat că s-ar putea impune obligativitatea măștii în aer liber, în spațiile în care este foarte aglomerat

Timiș: Făget, primul oraș din România care intră în carantină, după noua lege

Primul oraș din România care intră în carantină, după nouă lege este localitatea Făget, din județul Timiș. Asta pentru că numărul infectărilor

Un cunoscut medic susține că testarea COVID-19 a devenit o industrie. De ce infectările apar NUMAI la testele de stat?

Doctorul Adina Alberts susține că din testarea cu COVID-19 se scot foarte mulți bani din buzunar.  Aceasta spune că testele pentru coronavirus „scot

Focar de coronavirus la o fermă legumicolă din sudul Germaniei unde lucrează sute de muncitori sezonieri, majoritatea români

La ferma de legume Mamming, din regiunea Bavaria a Germaniei, unde 178 de muncitori sezonieri sunt infectați cu noul coronavirus din 480, majoritatea români, s-a instituit carantina

Puterea și ipostazele cuvântului

În 2009, am propus Senatului UMF Grigore T. Popa Iași acordarea titlului de Doctor Honoris Causa mitropolitului Clujului, Vadului și Feleacului IPS Bartolomeu (Anania). Chiar dacă această propunere a trezit unele reacții în afara Universității, de la tot felul de „progresiști”

Chișinăul se împrumută cu 232% din cota Republicii Moldova la FMI, în baza unui acord pe 3 ani, condiționat de reforme economice

Misiunea Fondului Monetar Internațional și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind programul de reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe trei ani, finanțat cu aproape 558 milioane de dolari

Acord de încetare totală a confruntărilor dintre forțele naționale și cele proruse, adoptat în regiunile estice ale Ucrainei

Un acord care prevede încetarea în totalitate a confruntărilor militare între serviciile de securitate ucrainene și insurgenții proruși a intrat în vigoare luni în regiunile separatiste din estul Ucrainei

COD GALBEN de instabilitate atmosferică temporar accentuată. Ploi torențiale și vijelii în mai multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o atenționare meteo de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin descărcări

28 iulie 1914. 106 de ani de la izbucnirea PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL. Artileria austro-ungară a bombardat Regatul Serbiei. Cum s-a decis intrarea României în război

Pe 28 iulie se împlinesc 106 ani de la declanșarea Marelui Război, devenit în scurtă vreme Primul Război Mondial, care se va încheia pe 11 noiembrie 1918

EXTERNE

Președintele Mexicului: Nevoia purtării unei măști în public nu a fost dovedită științific. Dacă o mască ar fi o opțiune pentru reactivarea economiei, aș pune-o imediat!

Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a minimalizat importanța purtării măștii, spunând că nevoia purtării acesteia în public

CULTURĂ

28 iulie: Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena

Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de28 iulie.

https://www.activenews.ro/stiri/Timis-Faget-primul-oras-din-Romania-care-intra-in-carantina-dupa-noua-lege-162378