INTRAREA LUI ISUS ÎN IERUSALIM – Matei 21: 1-9 schiță

1). INTRODOCERE – evg după Matei = Evanghelia Regelui  – este scrisă pentru evrei. –  Scopul = apologetic, demonstrarea faptului că Isus Cristos este Mesia  autor = Matei vameşul, predică 15 ani în Palestina, moare de moarte bună în Etiopia sau Macedonia  – textul se împarte în 4 : – 1- 6 ascultarea lui Isus de Dumnezeu – ver 3 ascultarea ucenicilor de Isus Cristos – ascultarea oamenilor de ucenici –  7-9 intrarea triunfală al lui Isus în Ierusalim.

– momentul intrării lui Isus în Ierusalim este relatată de toţi cei 4 evanghelişi, era duminica dinaintea morţii Sale.

–  există 2 puncte de marcaj în evg după : Matei 4:17De atunci încolo, sus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape. Matei 16 : 21 De atunci încolo, sus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât, şi că a treia zi are să învieze. Nu mai există un secret mesianic, Este o perioadă de declin în relaţia Sa cu semenii.  – de fapt Cristos cobora spre CRUCE ( abisul păcatelor) şi în acelaşi timp urca spre apogeul lucrării Sale.

– Fiul lui Dumnezeu urma să fie  RegeMiel de JertfăMare PreotZiditorul casei lui IsraelRege peste Împărăţia Cerurilor.  – era un moment de tensiune în viaţa lui Cristos, mulţimea îi aducea osanale ver 9. dar în acelaşi timp, după botez, şi momentul ispitirii Realitatea CRUCI era evidentă  – momente importante premergătoare….. Cruci:  – 2 orbi vindecaţi în Ierihon – intrarea lui Isus în Ierusalim – gonirea vânzătorilor din Templu (curăţirea casei Domnului) –  blestemarea smochinului.

2). AŞTEPTAREA MESIANICĂ  – exista o aşteptare mesianică deosebită în acea perioadă. Sec 2 B.C. – 1 D.C. (curba lui Gaus) – exista un precedent pentru  Mesia, dar de tip uman, care s-au ridicat pentru izbăvire, perioada Macabeilor, zeloţii care erau foarte patrioţi. – aşteptarea era puternic ancorată în politic ( asuprirea Romei), social ( sărăcie). Exista totuşi şi o aşteptare a unei izbăviri spirituale  MESIA . Simeon aştepta adevărata Împărăţie al lui Dumnezeu.  Luca 2: 25-34 – momentul intrării lui Isus în Ierusalim este focalizată (ver 9), pe împlinirea unei profeţii făcută de Zaharia 9 : 9 Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.  – – Felul în care a intrat în Ierusalim este un simbol care arată că Împărăţia Sa nu este din lumea aceasta, ci e de ordin  Duhovnicesc. – Isus este denumit Domn al păcii de 747 ori în N.T.  – Dumnezeu îi face o promisiune lui David în 2 Samuel 7:16 Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”.  Isaia readuce în centru promisiunea : Isaia 9 : 6 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. 7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oştirilor. – psalmii abordează această problemă 45; 72; 110…regali Mesianici

– Mica vorbeşte despre locul naşterii lui Mesia. Mica 5 : 2 Şi tu, Betleeme Efrata, cu toate că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.

– în Apocalipsa 19: 16 Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”

3).CURĂŢIREA TEMPLULUI  – Blestemarea Smochinului – sunt evenimente inseparabile.

– blestemarea smochinului = o judecată a ceea ce se întâmpla în Templu. Matei 21: 13 şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tîlhari.” Ieremia spune acelaşi lucru : Ieremia 7 11Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, o peşteră de tîlhari înaintea voastră?” „Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul!”  – asistăm la o curăţire a Templului ver 12. Isus face rânduială în Casa Tatălui Său.

– Templul este punctul de testare a relaţiei dintre Om  şi Dumnezeu Romani 1 18 mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. Templul e un loc al judecăţii dar se aplică principiul substituţiei (jertfele), Scaunul de judecată se transformă în Scaunul de îndurare. Păcatele mărturisite sunt luate şi aşezate pe altar. În urma iertării urmează sărbătoarea.

– această funcţie a Templului NU se negociază. Dacă cineva vine la Templu pentru altceva, sufere Judecata lui Dumnezeu şi Templul se transformă într-o peşteră de tâlhari. Atunci nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcat.

–Cum s-a ajuns aici – ce se fură de fapt – Cine e găsit vinovat în Templu sau Biserică – ultima curte de apel = Dumnezeu

– Dumnezeu nu-şi negociază termenii:  TEMPLU – CRUCE – BISERICĂ

4) ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU  – înseamnă  Suveranitatea lui Dumnezeu peste o ţară şi peste un popor. Termenul de Domn, „Curios” este echivalentul lui YHWH din V.T. Termenul de UNS, poate fi folosit pentru a descrie, desemna un Rege. Principiile Împărăţiei lui Dumnezeu sunt concretizate în „ Predica de pe Munte” Mat. Cap 5-7.

– Fiul omului vine în Împărăţia Sa. Percepţia mulţimii ver 9 este una pozitivă „ Osana Fiul lui David”, ca trezită din somn pt o clipă  se pare că a înţeles rolul de Rege al lui Isus (vindecarea orbilor). Reacţia cărturarilor e negativă. ver 15.

– mai târziu tot o mulţime a strigat RĂSTIGNEŞTE-L. Nu era Mesia pe care-l aşteptau.  Evreii erau născuţi pentru Împărăţie dar în realitate NU au beneficiat de ea.

– Împărăţia Cerurilor este de obârşie divină. Sabia nu are ce să caute în ea, e bazată pe dragoste.

– există o tensiune între deja – nu încă în viaţa credinciosului, a Bisericii, în cadrul Împărăţiei.

5). concluzii  – I.C,  ca  Rege inaugurează  Împărîţia Cerurilor ver 9 – Exista o aşteptare mesianică –  noi aşteptăm a – 2 – a venire al lui Cristos.

– funciile Templului Crucii, Bisericii nu se pot negocia –  funcţiile lui Cristos de Mântuitor şi Domn nu se pot despărţii.

 – Biserica este o aproximare a împărăţiei lui Dumnezeu,(az iBis. nu Îl lasă să funcţioneze pe Cristos ca Domn al Bisericii)

–  exită aceea tensiune dintre deja – nu încă, pe care o resimţim, e o realitate.

– avem datoria să ascultăm de Rege, dacă suntem supuşi

– cine ne guvernează viaţa. Se ridică problema ascultări credinciosului.

– există un moment când domni lui Isus Cristos va fi completă. Unii de bună voie cu bucurie, alţii de nevoie.

SĂ FACEM PARTE DIN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU – prin CRUCE

ARDELEAN VIOREL

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.