Vremurile minunilor

download - Copie

BY BARZILAIENDAN on SEPTEMBER 19, 2014

Întrebare: De ce nu face Dumnezeu mai multe minuni astăzi? De ce nu sunt minunile ceva obișnuit și cotidian în creștinism?

Răspuns: Minunile sunt, prin chiar definița lor, ,,excepții de la normal“, rarități prin excelență. Urmariți raționamentul următor:

  1. Dacă în creștinism minunile ar fi ,,normalul“, lucruri extraordinare s-ar întâmpla în fiecare zi, în toate locurile unde sunt creștini.
  2. Dacă lucruri extraordinare s-ar întâmpla de două mii de ani, în fiecare zi, în toate locurile unde sunt creștini, extraordinarul n-ar mai fi extraordinar, ci ar fi ,,normalul“ de fiecare zi al creștinismului.
  3. Dacă lucrurile extraordinare ar fi ,,normale“, atunci ele n-ar mai fi ,,minuni“ și n-am mai avea nevoie de credință !!! Am umbla în fiercare zi ,,prin vedere“, nu prin credință.

Corolarul raționamentului: Credința nu este funcțională decât atunci când minunile sunt excepția de la regulă și când ele se întâmplă ,,nenormal“, din când în când, imposibil de anticipat sau de provocat prin ceea ce am putea face noi.

Relația dintre credință și minuni nu poate fi alta decât aceasta: credința este permanentă și este cu atât mai mare cu cât minunile sunt mai rare și mai … ,,excepționale“.

Q.E.D. – Dr. Agoste

,,Dacă ar sta pe cer mereu, după trei zile nimeni nu s-ar mai uita la curcubeu.“

Discuțiile teologice pot fi profitabile și ele fac parte din viața noastră creștină. Conflictul de păreri nu trebuie să ajungă conflict de persoane. Vă rog să nu faceți din aceste schimburi de păreri un ,,meci“ nesportiv, o întrecere în care ,,să ne mușcăm și să ne mâncăm unii pe alții“. În măsura în care a făcut-o și eu în trecut, îmi cer scuze cu această ocazie.

Am citit categorisirile din foarte folositorul articol despre ,,lupta dintre cesaționiști și continuaționiști“ (aici). Vă mărturisesc deschis că nu prea îmi place. Deși nu sunt un teolog de seamă, și mie îmi place să mă raportez la Biblie și la istorie. În acest articol aș vrea să răspund la întrebarea: ,,ce continuă“ și ,,ce nu continuă“ atunci când facem aceste distincții. Aș lua ca exemplu problema minunilor (deși s-ar cuveni să vorbim și de vremea profeților, vremea revelației canonice, despre vremea punerii temeliei prin apostoli și profeți, etc.).

Dacă prin continuaționaliști se înțelege o perpetuare, o generalizare a vremurilor minunilor, v-aș propune un punct de vedere care arată că minunile n-au fost o prezență covârșitoare decât în anumite perioade istorice. Ele nu au avut o prezență permanentă și continuă în viața copiilor lui Dumnezeu. Nu au avut-o nici atunci și nu o au nici acum. Între aceste vremuri de ,,intervenții divine“ au existat lungi perioade de timp în care minunile n-au fost predoninante. O ,,continuare“ a unei vremi a minunilor este o contradicție în termeni, atăta vreme cât istoria ne arată că ele au apărut covârșitor doar în scurte intervale de timp și s-au manifestat doar ,,sporadic“ după aceea. Nu are cum să continue ceea ce nu a fost niciodată ,,continuu“ până acum, nu-i așa?

Vă propun deci un punct de vedere care face o distincție între vremuri de intervenție majoră a lui Dumnezeu în istorie și vremuri în care minunile au fost doar incidentale.

Adresându-mă tuturor celor cuprinși în diferitele presupuse categorii de teologi și celor ce se identifică cu pozițiile lor, iată ce vă supun atenției:

O definiție a minunilor

O minune este definită ca o suspendare sau o modificare temporară a legilor naturii, o intervenție divină extraordinară făcută de obicei cu un scop precis. O altă definițe ar fi că o minune este o ,,singularitate“, un eveniment care contrazice ,,regula“ și este irepetabiăl în natura sa. Un exemplu este umblarea pe mare, plutirea unei unelte de fier și scufundarea unui obiect de lemn, învierea unui mort, etc.

Minuni cotidiene

Lumea făcută de Dumnezeu este în ea însăși o creație minunată. Apostolul Pavel ne spune că natura ilustrează însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu (Rom. 1:20).

Alternative la conceptul de lume creată de Dumnezeu și a rânduielilor din ,,legile naturii“ ar fi haosulși hazardul, arbitrariul unei mișcări brawniene. Pentru cei care au ochi să vadă, fiecare nouă dimineață este o minune care predică existența lui Dumnezeu, iar ,,credincioșia“ Lui Dumnezeu este … ,,așa de mare“. Nu este o minune că viața nu există pe alte planete. Minune este că în universul acesta observabil, Cineva a aranjat parametrii naturii exact în așa proporții ca viață să existe și să poată fi întreținută (Psalm. 19).

Minuni neobișnuite

  1. Peste mărturia naturii minunate, minunile sunt intervenții extraordinare făcute de Dumnezeu cu scopuri precise. Pentru că ne-am obișnuit cu minunea creației și nu-L mai băgăm în seamă pe Dumnezeu, El intervine câteodată ,,supranatural“ ca să ne șocheze și să ne atragă atenția.
  2. Aceste invervenții prin minuni și semne au fost destul de rare în istorie. Eu le numesc ,,vremurile minunilor“ ca să le disting din mersul obișnuit al vremii rânduielilor lui Dumnezeu.

O astfel de vreme a minunilor a fost pe timpul lui Moise. De ce a ieșit Moise în evidență față de ceilalți? Pentru că, spre deosebire de viața natirală a celorlalți, Moise a fost marea excepție, instrumentul prin care Dumnezeu a intervenit supranatural pentru a Se face cunoscut înaintea lui Faraon, înaintea poporului evreu și înaintea întregii omeniri. Vremea minunilor lui Moise a rămas ca un punct de reper în istoria lumii. ,,Adu-ți aminte …cum te-am scos cu mână tare din Egipt“ a fost porunca, pentru că Dumnezeu n-a ales să repete minunile săvârțite de Moise în fiecare generație care a venit după el.

O altă vreme a minunlor va fi pe timpul apocaliptic al trâmbițelor, potirelor, când unele intervenții divine se vor asemăna cu plăgile săvârșite de Dumnezeu prin Moise în Egipt, dar amplificate la scară planetară.

O altă perioadă a minunilor  a fost pe vremea lui Ilie și Elisei. De ce au ieșit ei în relief și ce i-a făcut ,,excepționali“? Faptul că ei, și numai ei, au fost instrumentele intervențiilor supranaturale ale lui Dumnezeu în generația aceea. Apostazia adâncă de atunci a trebuit zguduită cu ceva ,,excepțional“ și Dumnezeu a făcut-o.

O altă perioadă a minunilor  a fost vremea lui Daniel în captivitatea babiloniană. Scopul acelor evenimente unice a fost să arate evreilor și lumii de atunci că exilul evreilor și distrugerea Ierusalimului unde fusese tronul împărăției lui Israel nu a însemnat și detronarea lui Dumnezeu de pe tronul cerului.

O altă vreme a minunilor a fost vremea oferirii Împărăției mesianice. Epoca a debutat prin activitatea lui Ioan Botezătorul, care, interesant, nu a făcut nici o minune. Vremea ofertei Împărăției s-a manifestat plenar în viața și învățătura lui Isus Christos (Mesia). Așa cum a trebuit să recunoască până și Nicodim, minunile săvărșite de Domnul Isus au fost certificarea calității Lui de trimis al lui Dumnezeu (Ioan 3:2). Oferta Împărăției a fost refuzată de evrei și acum suntem în vremea Bisericii (mare confuzie în limba română din cauza terminologiei ortodoxe: basileia=împărăție). Apostolii au considerat capacitatea de a săvârși minuni un fel de atestat divin al misiunii și autorității lor. Apostolul Pavel vorbește chiar despre ,,semnele unui apostol“ (2 Cor. 12:12). De ce erau acestea așa de deosebite? Pentru că numai un apostol le-ar fi putut face, ceilalți nu. Minunile au fost și în acest caz excepția, nu regula.

De ce se întâmplă așa de puține minuni în vremea Bisericii ? Mai întâi trebuie să ne punem de acord cu această afirmație, căci ea descrie o ,,realitate istorică“. Noi putem să ne facem învățături și doctrine după cum credem sau ne place, dar realitatea practică este foarte ,,încăpățânată“ ! Ea face numai cum vrea ea. Orice doctrină de-a noastră trebuie verificată cu relaitatea istorică. O privire panoramică asupra istoriei bisericilor catolică și ortodoxă, ne arată că una din condițiile preliminare pentru canonizarea unui ,,sfânt“ a fost și este să fi făcut cel puțin o minune. De ce este acesta un semn al statutului de ,,excepție între creștini“? Pentru că săvârșirea de minuni nu a fost și nu este un eveniment obișnuit, de fiecare zi.

Dacă ,,Christos a purtat la Cruce toate păcatele și boalele noatre“ (și asta ar însemna o perpetuă sănătate a trupului creștinilor) cum de apostolul Pavel, autoritatea lui Dumnezeu pentru Biserică, ne-a spus în Romani 8 că:

,,Toată firea suspină și sufere ateptând descoperirea fiilor lui Dumnezeu … Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru“ (Care este deci încă în viitor !!!)

La aceasta, apostolul Pavel adaugă:

,,Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți (pentru asta așteptăm noi ,,înfierea“). Dar o nădejde care se vede (adică dacă am fi experimentat deja ,,răscumpărarea trupului“ și n-am mai cunoaște boala) nu mai este nădejde: pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui?“

,,Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem (,,răscumpărarea trupului nostru“), așteptăm cu răbdare“ (Rom. 8:20-25).

Apostolul Pavel ne spune că trupul nostru, casa noastră pământească ,,se desface“, repetănd ceea ce ne spusese deja Solomon-Eclesiastul despre bolile degenerative ale organismului (Ecles. 12:1-7).

Raportul scris al lucrărilor Apostolului Pavel conțin și ,,limitările“ semnelor apostolice. Ele nu s-au manifestat oricând și cu oricine. Tocmai aceste manifestări sporadice le-a conferit caracter de ,,semne“ ale realităților împărăției care va veni, nu de dovadă că această împărăție a și venit (!).  Pe Trofim la lăsat bolnav în Milet, lui Timotei nu i-a recomandat mai mult rugăciune și credință, ci i-a recomandat ca tratament medical ,,Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi cîte puţin vin, din pricina stomahului tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri (s.n.)“ – 1 Tim. 5:23. Pe Epafras l-a văzut neputincios aproape murind lângă el (,,căci a fost bolnav și foarte aproape de moarte“) și numai un har special de la Dumnezeu l-a ținut în viață.

Se pare că Pavel a avut el însuși o boală de ochi care-l făcea să scrie neîndemânatec ,,cu litere mari“ ( Gal. 6:11; 2 Tes. 3:17; 1 Cor. 16:21; Col. 4:18), fiind forțat să-și dicteze scrisorile unui ,,terțiu“ (Rom. 16:22). Alte beteșuguri au necesitat ca doctorul Luca să stea mereu alături de el.  A fost bolnav trupește în Galatia:

,,Dimpotrivă, ştiţi că, în neputinţa trupului v’am propovăduit Evanghelia pentru întîia dată.  Şi, n’aţi arătat nici dispreţ, nici desgust faţă de ceeace era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, m’aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuş Hristos Isus (,,înger“ și ,,Christos“ într-un trup neputincios?)“ (Gal. 4:13-14).

Ca să nu mai vorbim de celebrul ,,țepuș în carne“ de care n-a scăpat niciodată, oricât de mult s-a rugat el Domnului (2 Cor. 12:9-10).

A spune că minunile au caracterizat mereu și continuu viața copiilor lui Dumnezeu, fie în Vechiul Testametn, fie în Noul Testament este deci o contrazicere a realității istorice. Sigur, Dumnezeu poate face orice, oricum și oricând. Dar El a ales să nu intervină în legile naturii pe care a creat-o decât rar și cu scopuri întotdeauna foarte bine precizate.

Luând dintre ,,minunile neobișnuite“ aspectul vindecărilor divine (am putea lua însă oricare altă categorie a minunilor) putem spune că suntem,  în general, de acord cu cel care a spus că vindecările sunt înlăturarea condiției de boală și pot fi de trei feluri:

– vindecări pe care le face Dumnezeu fără medicamente și doctori,
– vindecări pe care le face Dumnezeu prin medicamente și doctori și
– vindecări depline prin moarte, adică prin scoaterea din realitatea decăzută de azi.

O nuanță care subliniază cumva ,,obișnuitul“ cu care ne-am prea obișnuit este și aceasta:

,,Eu cred în vindecarea divină, dar cred și mai mult în sănătatea divină!“ – dr. Curtis Nims

Faptul că Dumnezeu ne menține sănătoși într-o lume dezechilibrată și decăzută din cauza păcatului este o minune mai mare decât orice vindecare! Ne-am obișnuit însă cu sănătatea și nu-i mai mulțumim lui Dumnezeu cum s-ar cuveni pentru ea. Strigăm doar când ne îmbolnăvim, de parcă am avea un drept garantat la sănătate veșnică.

Nu poți fi ,,continuaționist“ cu orice preț și să ai ambiția să spui că minunile săvârșite de Dumnezeu prin Moise trebuie să se manifeste și astăzi. În mod similar nu poți pretinde că noi TOȚI suntem continuatorii lui Ilie și Elisei. Concluzia este că nu ne putem numi nici continuatorii minunilor săvârșite de Domnul Isus și de apostoli atunci cândDumnezeu încă făcea oferta Împărăției celor din poporul evreu.  Acum, când Împărăția a fost refuzată și experimentăm o realitate tristă ,,până la reașezarea tuturor lucrurilor“ (Fapte 3:21), trăim într-un climat al mântuirii ,,prin credință“. Nu uitați că evreilor care îi cereau neîncetat minuni, Domnul Isus le-a răspuns:

,,Pe cînd noroadele se strîngeau cu grămada, El a început să spună: ,,Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decît semnul proorocului Iona.  Căci după cum Iona a fost un semn pentru Niniviteni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta“ – Luca 11:23

Minunle făcute de Domnul Isus au fost și ele adeseori învăluite în discreție. Domnul i-a oprit adesea pe cei cărora li se întâmplaseră să le facă publice. El nu a vrut să-i ,,copleșească“ pe evrei printr-o cascadă a minunilor, ci a vrut doar să întârească credința celor înclinați să-L identifice drept Mesia, ,,Unsul trimis de Dumnezeu“.

De ce a respins Domnul Isus ispitele minunilor propuse de diavol în celebrul pasaj al ispitirii din pustie? Pentru că, așa cum demonstrează strălucit Dostoievschi, preluînd un principiu enunțat de apostolul Pavel: minunile nu schimbă neapărat natura umană, ci îi poate ațâța periculos doar setea după senzațional și după ,,mâncarea pieritoare“ (Ioan 6:26-27). Minunile săvârșite de Moise nu i-au transformat pe evreii de atunci într-o suficientă măsură ca să nu mai cârtească împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Evreii din generația minunilor au pierit cu toți în pustia nemulțumiților. Minunile săvârșite de Ilie și Elisei nu i-au transformat prin pocăință pe evreii de atunci. Ele n-au împiedicat ducerea lor în cuptorul curățitor al robiei. Minunile săvârșite de Domnul Isus nu i-au transformat pe contemporanii Domnului Isus și nu i-au împiedicat s-L părăsească, să-L huiduiască și să-L dea la moarte.

Iată pricipiu salvării lumii emis de apostolul Pavel:

,,Căci întrucît lumea, cu înţelepciunea ei, n’a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mîntuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.  Iudeii, într’adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune;  dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie;  dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.  Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înţeleaptă decît oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decît oamenii“ (1 Cor. 1:21-25).

Dumnezeu a săvârșit cea mai mare minune a istoriei în momentul Lui de maximă slăbiciune, crucificarea. El a refuzat sugestia: ,,Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce“, deși putea foarte bine să o accepte. După înviere, în loc să se arate tuturor, copleșindu-i cu minunea revenirii la viață, El a ales să se arate doar selectiv, la oameni cu care avea scopuri precise, ascunzându-Se parcă de toți ceilalți într-un anonimat care a îngăduit necredinței să facă victime până în ziua de astăzi.

Vremea minunilor Christice a mai durat apoi pentru evrei în perioada apostolică, când au devenit semne de autentificare. Nu la întâmplare, doctorul Luca alege în Faptele Apostolilor să ne arate că Pavel a făcut cam exact aceleași minuni și semne ca și Petru. Intenția lui a fost să prezinte minunile lui Pavel drept o acreditare apostolică ,,de aceași rang“ ca și a lui Petru. Providențial, ne trebuia o astfel de atestare, căci fără ea n-am fi dat o mare atenție scrierilor lui Pavel, care ocupă o parte masivă din Noul Testament. Vremea oferirii Împărăției pentru poporul evreu s-a cam încheiat odată cu ultimul capitol al Faptelor, când Pavel nu a încercat să-i convingă pe evrei care l-au vizitat în arestul său la domiciliu din casa de la Roma prin săvîrșirea de minuni și semne supranaturale, ci le-a dovedin din împlinirea Scripturilor că își ratează temporar oferta divină:

,,Fiindcă Iudeii i se împotriveau şi-l batjocoreau, Pavel şi-a scuturat hainele, şi le-a zis: ,,Sîngele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sînt curat. Deacum încolo, mă voi duce la Neamuri“ (Fapte 18:6; Fapte 28:24-29).

A spune că minunile ca semne de autentificare continuă și astăzi după ,,rețeta“ din ultimul capitol al Evangheliei lui Marcu înseamnă a da apă la moară ,,bisericii șerparilor“ din America unde autentificare creștină se face prin joaca cu șerpi veninoși. Ca să nu mai spun despre o validare care ar fi necesară prin ingurgitarea unor băuturi otrăvitoare … Astfel de circuri americane nu sunt vrednice de Evanghelie.

Vremea Bisericii nu este o vreme a minunilor, ci a credinței ,,în ciuda lipsei minunilor“. Ucenicii Domnului Isus n-au dus-o prea bine de-a lungul veacurilor. Același Dumnezeu care a închis gurile leilor pe vremea lui Daniel n-a mai făcut-o și când urmașii Lui au fost dați la fiare în arenele romane. Același Dumnezeu care a fost cu cei trei tineri în cuptorul cu foc și i-a scos de acolo nevătămați n-a intervenit în nici un fel când creștinii erau arși pe rug. Același Dumnezeu care l-a izbăvit în mod miraculos pe Petru din temniță n-a intervenit la fel ca să-i scape nici pe Iacov și nici pe cei din lanțul de martiri pomeniți în ,,Oglinda martirilor“ (,,The Martyrs Mirror“), care se continuă azi cu creștinii din Irak și din celelalte țări musulmane.

Sigur, minunile și vindecările divine au continuat și în vremea Bisericii, dar nu ca regulă, ci ca excepții ale harului divin. De ele ne bucurăm și noi astăzi. Pentru ele ne rugăm atunci când avem câte ,,un țepuș“ ca apostolul Pavel, dar ca și el suntem lipsiți de ele ori de câte ori Dumnezeu găsește că așa este ,,mai bine“. (O mărturie extraordinară au Joni Eareckson Tada și pe care mulți dintre noi am ascultat-o personal depunându-și mărturia).

Man Without Limbs touches the world

Este adevărat că Domnul Isus a venit ca să nimicească lucrările diavolului, dar deocamdată lucrarea aceasta este doar în domeniul sufletului. Restul nu se face acum, ci ,,atunci“. Trupul își așteaptă, împreună cu tot restul creației ,,clipa răscumpărării“ nădăjduite, așa cum o numește apostolul Pavel în Romani 8. Acum, ,,lumea zace în cel rău“ și el este domnul lumii acesteia. Știind că mai are doar puțină vreme, diavolul își face de cap și caută să îi înghită pe cei care-i aparțin lui Christos. ,,Nimicirea lucrărilor diavolului“ nu este misiunea creștinilor. O va face doar Christos la cea de a doua Sa venire. Atunci El va lua în stăpânire nu numai trupurile noastre, ci și întreaga lume.

O concluzie:

De ce este necesară o asemenea discuție? La urma urmei nu este mai bine să lăsăm pe fiecare să creadă și Dumnezeu ,,să facă după credința fiecăruia“?

Discuția este necesară pentru că trăim vremuri periculoase pentru ,,păstrarea Evangheliei“ și avem datoria să apărăm ,,credința dată odată pentru totdeauna sfinților“ (vezi epistola lui Iuda).

La începutul acestui mileniu, prin anul 2001, liderii charismatici din America au proclamat inaugurarea unei noi epoci creștine numită ,,Noua Reformație“. Ei au anunțat că ,,tot“ ce s-a întâmplat în veacul întâi se va întâmpla acum iarăși. Printre altele, vor apare apostoli care vor avea revelații noi care vor depăși Noul Testament, vom avea contact cu îngerii, vom putea circula dus-întors în cer, vom proclama domnia lui Christos peste tot și toate și vor instaura Împărăția pe toată fața pământului. Ei pretind că vindecările vor deveni lucruri obișnuite și trebuiesc încadrate în forme noi. Cei suferinzi nu vor mai chema presbiterii acasă, ci se vor duce ei la adunare, unde-i vor aștepta servicii speciale de vindecare. Așa ceva nu a existat pe vremea apostolilor, nici pe vremea bisericilor istorice, nici pe vremea primei Reforme. Vi-l închipuiți pe Luther sau pe alt mare reformator să conducă astfel de servicii de vindecare?

NAR (pentru cei care vor să caute fenomenul pe Google) nu este o trezire spirituală autentică, ci o ușă periculoasă spre manifestări ciudate, în care minunile, nu ,,credința în ce este scris“ este autentificarea divină. Ei culeg versete de pe aici și acolo din Biblie, unele adresate exclusiv evreilor și asta doar într-o anumită circumstanță istorică, și construiesc un sistem teologic atrăgător, dar neadevărat. Invalizi și bolnavii incurabili le cad victime nevinovate, munciți inutil de un sentiment de neîmplinire și vinovăție.

,,Cel ce vine va veni și nu va zăbovi“! Până atunci, cred că este bine să ne ferim de extremisme și să nu fim nici din cei care îi spun lui Dumnezeu ce TREBUIE să facă, nici din cei care-I spun ce N-ARE VOIE să facă. Nu este vremea minunilor ,,ca regulă“, dar ele se pot întâmpla oricând ,,ca excepție“. Nu cred că există ,,continuaționaliști“ care să coboare foc din cer ca pe vremea lui Ilie sau să transforme apa în vin ca la nunta din Cana Galilei, deși astfel de actualizări au apărut în șlagăre și poezii (le mai încearcă unii și prin restaurante …). Teologia nu se face însă nici cu poezia și nici cu melodia! Teologia se face buchisind pe textul Scripturii și stăruind cu credincioșie în ,,învățătura apostolilor“.

Este preferabil să stăm în smerenie, să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să facă cum crede El de cuviință. Trebuie să rămânem ancorați în Sola Scriptura, până ce Cuvântul se va coborî iarăși printre noi, aducând cu Sine și Împărăția viitoare pentru care am fost îndemnați să ne rugăm cu sârguință: ,,Doamne, vie Împărăția Ta!“

P.S. – V-am prezentat un ,,punct de vedere“ nu un manifest de luptă. El nu este îndreptat împotriva nimănui în mod expres, ci este o afirmare de poziție. Dacă ar fi să mă plasez într-una din cele două tabere, cesaționiști și continuaționiști mi-aș găsi foarte greu o poziție cu care să mă identific. Prefer să rămân alături de acest punct de vedere desprins din analiza trecutului, așa cum ne-a fost el descris în Biblie și în documentele ultimelor douăzeci de secole. Fără nici o îndoială, Dumnezeu este cu noi în toate necazurile acestei lumi nedesăvărșite. Și tot fără îndoială, noi nu suntem încă cu El, în lumea Lui desăvârșită și lipsită de prezența și prăpădirile păcatului.

https://barzilaiendan.com/2014/09/19/vremurile-minunilor/

Limitele originalității BY BARZILAIENDAN on FEBRUARY 9, 2011 

download - Copie

HOME › TEOLOGICE › LIMITELE ORIGINALITĂȚII

Limitele originalității
BY BARZILAIENDAN on FEBRUARY 9, 2011

O originalitate „stearpă“ sau una „fertilă“?

Scriam mai demult că, în teologie, pretenția originalității și copyrightul strict și orgolios este deplasată, o frână în calea dezvoltării unei culturi teologice. Când este vorba să ne străduim să facem ceva la cel mai înalt nivel pe care-l putem ajunge, ifosele și prețiozitatea corectitudinii prost înțelese nu au ce căuta (aici).

Aș vrea să adaug azi câteva completări:

1. Conduc o mașină Hyundai Genesis (pentru păstorii biblici! probabil urmează „Hyundai Exodus“!).  Nu mă pricep la mașini. Am luat-o din curtea cu mașini lovite pentru că mi-a plăcut. Cei pricepuți la mașini mi-au spus că nu este de mirare că mi-a plăcut. Modelul corean are fața de la Mercedes, spatele de la BMW, cutia de viteze făcută după modelul X, iar motorul după marca Y. Mi-au spus că modelul este un semn de „progres“. Coreenii vin tare din urmă pe piața auto. Până și economiștii marxiști și-au dat seama de existența acestui mecanism al progresului: „Acumulare cantitativă urmată de un salt calitativ!“

2. Vreau să-mi cumpăr un IPad făcut de Apple. Aștept modelul numărul doi care va apare pe piață prin luna Aprilie. Prieteni cunoscători mi-au spus că au ieșit pe piață o mulțime de IPad-uri produse de alte companii. Pot să-l cumpăr pe oricare dintre ele. Diferențele sunt minore, mi-au spus ei. Este semn de „progres“ electronic. Firmele cu pricina au redus decalajul creat pentru o vreme de compania Apple. La fel a fost și cu Iphone-ul. La început a fost o idee revoluționară care a lăsat în urmă competiția. Acum sunt pe piață o sumedenie de telefoane asemănătoare produse de alte firme. Și ele … au „progresat“.

3. Exemplele mele ar putea continua la nesfârșit. În arhitectură au fost vremuri cu imitări de construcții și stiluri care s-au numit generic „baroc“, „venețian“, „brâncovenesc“, etc. În muzică, un șlagăr nou lansează și el o modă prin imitații de stil. În îmbrăcăminte, creatorii originali au fost imitați foarte repede, ducând astfel la „progresul“ social al industriei respective. În filosofie, apariția unui gânditor deosebit duce la instaurarea unui curent nou, a unei epoci intelectuale. În politică se pare că nu i-am depășit nici până astăzi pe greci. Încercăm însă din răsputeri să-i imităm, propovăduind pretutindeni democrația ca un semn de „progres“!

Imitarea cu detalii puțin modificate dincolo de „copyright“ face ca toate aceste emulări aducătoare de progres să fie „legale“, și chiar … recomandabile. Până și în tăiatul părului există perioade și stiluri create de imitațiile unui „inspirat“ care a fost „original“ și n-a imitat pe cei dinaintea lui. El a adus progresul, iar mulți au progresat imitându-i descoperirile.

4. Cât de caragioși sunt cei care interzic astfel de „furturi“ în … teologie! Gospodarul pe care-l lăuda Domnul Isus în evanghelie putea scoate „lucruri vechi și lucruri noi din visteria inimii lui“. Asta pentru că „a învățat“ ceea ce trebuia de la alții:

„Şi El le -a zis: ,,De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi“ – Mat 13:52.

Oare tocmai teologii (predicatorii și conducătorii de școală duminicală) să n-aibă voie să „progreseze“ prin acumulări din creațiile fraților lor?

M-a sunat disprețuitor un „teolog original“ din România și mi-a spus că nu fac nici două parale pentru că majoritatea lucrurilor pe care le știu le-am citit din cărțile școlilor prin care am trecut, plus alte lecturi particulare. El, s-a recomandat dumnealui plin de … smerenie, n-a citit și nu vrea să citească din cărți. De la cincisprezece ani citește doar Biblia. Tot ce știe este descoperire personală, nepoluată cu contribuții omenești. Am rupt repede dialogul. I-am spus să fie consecvent și de azi înainte să nu mai îmbrace decât haine făcute de el, să nu mai mănânce decât mâncare gătită de el, să nu meargă decât în mașini făcute de el și să nu locuiască decât în case făcute de el. S-a făcut că nu mă înțelege … sau poate chiar n-a înțeles. Nu era obișnuit să audă părerile altora …

V-ați gândit că până și cel mai înțelept dintre oameni, Solomon, a cules, colectat, adaptat, adâncit și publicat creațiile altora? – Eclesiastul 12:9

La urma urmei: „Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri; și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân“ (Eclesiastul. 12:11).

Asta nu este o pledoarie pentru lene, ci pentru hărnicie!

Sigur, nu sunt pentru furt. În familie însă se mai împrumută hainele unii de la alții, se împrumută bicicleta și, uneori, chiar pantofii. Iar în armată, armamentul este un bun comun care duce la victoria colectivă.

Eu pledez pentru o originalitate ne-egoistă! Pledez pentru o originalitate din care să poată să progreseze toți ceilalți din jurul meu, o originalitate care să nu blocheze avar adevărul, ci să-l dăruiască altruist tuturor.

În limitele bunului simț și fără profitarea financiară nesimțită, folosirea predicilor și a  studiilor făcute de alți frați cade sub incidența lucrurilor îngăduite în familie și în armată. Acestea sunt două din metaforele folosite de NT pentru descrierea Bisericii. Vorba unui conferențiar creștin american foarte cunoscut: „Nu toți putem trage cu pușca, dar toți putem măcar să cărăm dintr-un loc în altul … cartușele.“

Oare de ce aleg predicatorii, păstorii și în general, oamenii intelectuali (sau pseudo) să se fotografieze în fața unor impozante biblioteci pe care le au acasă? De ce nu se fotografiază în fața unui perete gol, pe balcon sau … în bucătărie? Fotografierea pe fundalul bibliotecii este un mesaj subliminal care zice: „Sunt un om citit. Când stați de vorbă cu mine puteți afla cam ce scrie în toate cărțile acestea. Le-am citit pe toate!“

Unul din regretele mele cele mai mari este că n-am „percutat“ din mândrie la o ofertă a fratelui Richard Wurmbrand. Mi-am zis atunci că încearcă să mă facă un „sclav negru“ care să lucreze pentru el. Era bătrân și neputincios când mi-a zis: „Am mii și mii de fișe scrise pe bucăți de hărtie. Eu, ori de câte ori ascult pe cineva scot creionul și hârtia. La unii le pun repede înapoi în buzunar … Dar alteori am notat lucruri cu totul remarcabile. Am extras astfel de lucruri și din mulțimea de cărți pe care le-am citit. Mi-ar trebui cineva care să facă ordine în aceste sertare și să le așeze pe subiecte.“

Nenorocitul de mine! N-am priceput atunci că fusese o ofertă delicată de dragoste din partea cuiva care mă iubea foarte mult și nu voia să jignească un tinerel pe care-l cântârise și-l găsise puțin orgolios … Am coșmaruri și acum în care văd sertarele doldora de bilețele și bucăți de hârtie … atât de aproape și totuși … inaccesibile.

Imi aduc aminte ca John MacArthur povestea ca a stat odată la un amvon cu un „coleg foarte original“. Înainte să se ridice la rândul lui ca să predice, acesta i-a zis: „Ascultă cu atenție! Pun pariu că din textul acesta n-ai auzit și n-ai citi niciodată ce am să spun eu.

Nici tu n-ai văzut așa ceva în textul acesta“.
După ce s-a așezat înapoi, a întrebat: „Ei?“
Răspunsul lui John a fost: „Nici acum nu văd în acest text ceea ce ai spus tu.“

Ambiția de a fi original cu orice preț este foarte condamnabilă, iar interzicerea de a predica ceea ce am auzit sau citit la alții ar îngheța debitul predicilor noastre.

Eu fac fișe pe computer. Am învățat de la pățania aceea cu fratele Richard măcar atât. Să fac ceea ce a făcut și el toată viața. Să adun materiale de la alții. Poate că le voi lăsa la bătrânețe unuia mai tânar, care nu mă va … refuza.

Într-o „pană“ de inspirație, l-am sunat din mașină pe prietenul meu Nelu Gug, pe atunci păstor la Scramento. „Merg la ordinare, la Phoenix, și n-am o predică potrivită. Mă ajuți?“ Bineînțeles că a făcut-o. Ca să nu fiu „prins“ de cei din Phoenix, înainte de predică, le-am mărturisit toată tărășenia.

La Bethel, obișnuiesc să spun la începutul unui studiu din ce carte m-am inspirat. Unora nu le place. „Nu ne mai spune, Daniel. Nici acasă n-avem nevoie să ne spună nevasta de unde a cumpărat ingredientele din care a făcut mâncarea. Mai mult ne-ar plictisi sau chiar enerva. E suficient s-o facă bună …“

Doamne, oare ce ne-am face dacă „cineva“ s-ar găsi (gândi) să pună „copyright“ pe toate cărțile de bucate?

Lumina și sarea pe care ne-o dă Dumnezeu nu este niciodată doar pentru noi înșine …

Limitele originalității

Mana profetica – Dumnezeu este pretutindeni

download - Copie


03.06.2013  |    Devoțional  |

Dumnezeu este pretutindeni. Rămâne responsabilitatea noastră să ne oprim, să ascultăm, să privim în jur, să ne cercetăm inima și să-L vedem pe Dumnezeu în ea… El este pretutindeni… Deschide-ți ochii astăzi și-L vei vedea pe Dumnezeu pretutindeni în jurul tău. Dă-ți jos masca critică și privește la Dumnezeu care este prezent în jurul tău. Dumnezeu este pretutindeni și este cu tine mereu. Privește la harul Său, la bunătatea Sa, la mila Sa, la frumusețea Sa, la purtarea Sa de grijă, la dragostea Sa … este timpul să PRIVEȘTI.

Circumstanțele și perspectivele tale se vor schimba atunci când Îl vezi pe Dumnezeu în ele!

Verset biblic:2 Petru 1:16– “…ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui.”

© Ruach Ministries

Mana profetica – Cantati Domnului…

Am avut o vedenie cu o femeie care îi punea lui Dumnezeu întrebări, și la care cerea cu insistență răspunsuri. Se pare că Dumnezeu, în acest moment, nu răspunde acestor întrebări; vezi multe alte lucruri și multe alte persoane care au parte de străpungere, și asta te face să fii gata-gata să te răzvrătești, să dai din picioare și să strigi. Domnul îți spune: fiica Mea, Eu ți-am ascultat rugăciunile și voi da curs cererilor tale, un singur lucru însă cer de la tine: fii plină de bucurie și laudă Numele Meu; ai cerut, așadar acum fi gata să vii înainte Mea cu laudă și închinare și intră în acel loc de odihnă, în timp Mă aștepți cu închinarea ta.

Citeste mai departe

Mana profetica – Pace pentru sufletul tau…

Simt astăzi că sunt mulți care doresc să evadeze – vrei să evadezi de la locul de muncă, din căsnicie, din biserică, și tot ce dorești este să nu mai dai socoteală nimănui, și aceasta pentru că nu vezi altă soluție. Îl aud pe Dumnezeu spunându-ți: vrăjmașul încearcă să te deconecteze și să te ducă într-un loc de izolare totală. Duhul îți atrage inima spunându-ți: fă toate corecțiile necesare până în cele mai adînci unghere ale ființei tale. Fii cu băgare de seamă la ce acorzi atenție, pe cine asculți, căci dacă acorzi atenție și dai ascultare sfătuitorilor care nu sunt călăuziți de Duhul, atunci vei ajunge în acel loc al deconectării. Dumnezeu îți vorbește astfel astăzi: lasă-Mă să Mă conectez din nou la inima ta, lasă-Mă să-ți schimb direcția și cursul inimii tale spre locul potrivit. Întoarce-te la căile de odinioară, la căile cele vechi când umblai bine și vei găsi odihnă și pace pentru sufletul tău.

Citeste mai departe

Mana profetica – Ordine divina…

Fiul Meu, ai lucrat bine ca să ții casa Mea în rânduială. Totuși, dacă faci lucrurile acestea din rutină și nu prin Duhul Meu nu vei atrage plinătatea slavei Mele. Eu te-am ales ca pe un vas al Meu prin care să se vadă slava Mea. Ascultă ce Duhul Meu are să-ți spună și fă lucrurile în felul Meu. Și dacă începi să te rogi: “Doamne, eliberează-mă de rutina care stinge Duhul lui Dumnezeu”, atunci vei începe să vezi o schimbare. Eu sunt un Dumnezeu al rânduielii Mele, nu al rutinei umane care aduce moarte în loc de slavă, zice Domnul.

Citeste mai departe

Mana profetica – Caci Eu stiu gandurile…

Într-o vedenie am văzut o casă care tocmai a fost renovată și peste tot era dezordine. Era mult moloz, praf și porțiuni din clădire încă neterminate. L-am întrebat atunci pe Domnul ce înseamnă toate acestea, iar El mi-a răspuns că are loc o renovare sau o amenajare în viața ta chiar acum. Pe moment totul pare o dezordine de nedescris și aceasta îți provoacă multă frustrare, totuși El dorește să-ți facă de cunoscut că în acest moment este foarte ocupat cu extinderea ta, cu ridicarea ta la un nou nivel. Și la fel ca în cazul renovării unei clădiri, este multă dezordine și frustrare până când totul este finalizat, ca mai apoi tu și cei din jurul tău să vă minunați de frumusețea lucrului finalizat.

Citeste mai departe

Mana profetica – Fa-ti curaj…

Îl văd pe Isus atângând umărul unui bărbat ce este așezat la biroul său. Bărbatul încremenește în momentul în care realizează că Cel ce îl atinge este Isus! Isus îi reamintește cu blândețe că, indiferent unde ne aflăm, indiferent de circumstanțe, Isus este PRIETENUL APROPIAT, care dorește să ne fie alături în tot ceea ce noi suntem implicați. Isus pune apoi mâna pe mouse-ul computerului acestui domn și începe a-i arăta unele lucruri pe computer, ca mai apoi să se bucure câteva momente împreună.

Fă-ți curaj astăzi, și în timp ce avansezi, caută să-L implici în tot ceea ce faci, cugetând la Cuvântul Său și rostind Cuvântul Său! Atunci vei prospera și vei avea izbândă!

Citeste mai departe

Mana profetica – O privire fixa…

Te-am văzut pe terenul de golf luptându-te să introduci mingea în gaură. Nu renunța, încă o încercare și-ți vei atinge scopul. Dă din tine tot ce ai mai bun pentru a arunca frustrarea în gaura cu nisip a terenului de golf și las-o acolo. Ai petrecut multe ore pe terenul de golf perfecționându-ți îndemânarea de a juca, așadar vei culege rezultatele pe măsura efortului depus. Rămâi focalizat, păstrează-ți credința, rămâi cu privirea ațintită la minge și nu lăsa nimic să-ți distragă atenția. Încă o încercare și vei nimeri dintr-o singură lovitură!

Citeste mai departe

Mana profetica – Harul…

Harul, este favoare divină, împuternicirea pe care ți-o dă Duhul zilnic pentru a intra în scopurile Sale desăvârșite atât cu privire la tine, cât și și la biserica Sa. Dumnezeu ne dă har divin și ne face administratori ai harului într-un mod responsabil, care să-I aducă Slavă, și care să ducă la înaintarea Împărăției Sale și la împlinirea scopurilor Sale. Mila biruiește judecata, privește mai presus de ce este firesc, dezvoltă credința profetică și accesează promisiunile pe care El le are pentru tine astăzi!

Citeste mai departe

Mana profetica – Asteptare…

Îl văd pe Domnul apropiindu-Se de copiii Săi și spunându-le: aveți așteptări mai mari de la Mine! Atunci când mergi în odăița ta de rugăciune, într-o stare de așteptare, Eu, Domnul tău, cunosc deja lucrurile pentru care dorești să te rogi. Inima ta este deja plină de credință și mulțumire, așadar Mă vei vedea lucrând la cauza ta într-o măsură mult mai mare decât tu te aștepți.

Citeste mai departe

Mana profetica – Stand pe pamant sfant…

Văd pe mulți dintre voi cu dorința de a pătrunde mai adânc, de a fi mai aproape, de a sta pe pământ sfânt, însă nu ați experimentat încă acea străpungere în prezența lui Dumnezeu pe care ați dorit-o. Domnul îți spune: “este timpul să-ți scoți încălțămintea’. Potrivit dicționarului „Strong’s dictionary”, „a scoate”, literalmente înseamnă „a smulge”, „a îndepărta” sau „a arunca”, iar încălțămintea, uneori poate simboliza ocupația, un refuz la o cerere în căsătorie, sau uneori ceva fără valoare.

Te-ai agățat de lucruri fără valoare, lucruri care ți-au ocupat loc și timp în viața ta spirituală, lucruri care au împiedicat o dedicare totală din partea ta, însă Domnul îți spune că ai parte acum de un sezon al harului și revelației divine, un timp de a da lucrurile la o parte, de a înlătura lucrurile lumești și de a te poziționa pe pământul sfânt, gata de a păși în lucruri mai profunde cu Dumnezeu, gata de a intra în destinul tău.

Citeste mai departe

Mana profetica – Sunetul trambitei…

Într-o viziune mă aflam în fața zidurilor Ierihonului, iar la distanță puteam vedea pe poporul Israel. Auzeam sunetul trâmbiței în timp ce ei suflau, era sunetul biruinței.

Așa cum israeliții, prin sunetul trâmbițelor, au avut parte de biruință asupra Ierihonului, la fel fă și tu, zice Domnul, pentru ca slava Mea să se manifeste în viața ta. Acum este timpul să scoți strigăte de biruință, cu Trâmbița Biruinței, căci strigătul tău va pătrunde prin atmosferă și va schimba situația ta. Bucură-te prin laudă și închinare înaintea Regelui Slavei căci așa vine biruința! Asumă-ți răspunderea față de orașul tău, căci la strigătul tău Dumnezeu va schimba mediul în care se află. Umblă astăzi în Biruință!

Citeste mai departe

https://alfaomega.tv/devotional/2369-mana-profetica-dumnezeu-este-pretutindeni

8  Tradiția care trădează

download - Copie

Iată un document care enumeră pașii formării ,,tradițiilor din bisericile istorice“. Va rog să citiți și nota mea de la sfârșit.

SFANTA TRADITIE SAU SFANTA PREDANIE

Cand am vorbit despre Sfinta Scriptura am aratat ca ea nu cuprinde intreaga Descoperire sau Revelatia supranaturala, ci numai o parte, fiindca Descoperirea sau Revelatia supranaturala este mult mai bogata decit cea cuprinsa in Sfinta Scriptura, dupa cum marturiseste Sfintul Apostol si Evanghelist Ioan: <<Dar sint si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care, daca s-ar fi scris cu de-amanuntul, cred ca in lumea aceasta nu ar incapea cartile ce s-ar fi scris>> (Ioan 21, 25), sau: <<Multe avind a va scrie, n-am voit sa le scriu pe hirtie si cu cerneala, ci nadejduiesc sa vin si sa vorbesc gura catre gura, ca bucuria noastra sa fie deplina>> (II Ioan, 1, 12).

Aceste marturii ne incredinteaza ca multe din invataturile, din faptele si din minunile Mintuitorului nu ni s-au pastrat in scris, ele fiind retinute si duse mai departe cu sfintenie prin viu grai de Sfintii Apostoli si apoi si de urmasii lor, episcopii si preotii, prin Biserica pina la noi, si care vor fi duse mai departe pina la sfirsitul timpurilor. Mintuitorul, desi nu ne-a lasat nimic scris, a poruncit Sfintilor Apostoli sa propovaduiasca prin viu grai invatatura Sa, faptele si minunile Sale, fiind martorii Sai inaintea popoarelor pina la marginile lunii: <<Drept aceea, mergind, invatati toate neamurile…>> (Matei 28, 19). Au trebuit sa treaca mai bine de 10 ani de la Inaltarea Domnului pina cind Sfintul Apostol si Evanghelist Matei, in anul 44-45, a scris prima Evanghelie pentru crestinii dintre iudei (in limba aramaica, tradusa apoi curind in limba greaca). Intregul Noul Testament nu este decit formularea scrisa a Traditiei apostolice. Raspindirea crestinismului s-a facut mai intii prin viu grai, caci nu statea atunci la indemina tuturor cunostinta scrisului, iar raspindirea cartilor scrise era un lucru greu, scump si anevoios. Aceasta realitate o afirma si Sfintul Apostol Pavel: <<Credinta este din auzire, iar auzirea, prin cuvintul lui Dumnezeu>> (Rom. 10, 17), <<credinta care a fost data sfintilor, o data pentru totdeauna>> (Iuda, 3).

Din marturiile Sfintilor Apostoli intelegem ca invatatura data de Dumnezeu prin viu grai Bisericii, din care o parte s-a fixat in scris mai tirziu, o pastram in Sfinta Traditie sau Sfinta Predanie , care este al doilea tezaur sau izvor al Revelatiei supranaturale, egal cu Sfinta Scriptura, intre ele fiind o legatura strinsa, incit nu se poate face o deosebire intre adevarul cuprins in unul si in celalalt tezaur de credinta. Adresaindu-se crestinilor din Tesalonic, Sfintul Apostol Pavel ii indeamna: <<Asadar, fratilor, stati si tineti predaniile pe care le-ati invatat, fie prin cuvintul, fie prin epistola noastra>> (II Tes. 2, 15).

Sfinta Traditie sau Sfinta Predanie este insasi tinerea de minte vie a Bisericii, viata Bisericii in totalitatea ei, permanentizarea dialogului Bisericii cu Hristos, caci continutul Scripturii primit prin credinta ce se transmite de la Apostoli in comunitatea Bisericii, nefiind un produs omenesc, ci fiind insuflat de Duhul Sfint, trebuie pe de o parte pazit, pe de alta adincit in intelesurile lui nealterate primite de la Sfintii Apostoli. Prin aceasta, Sfinta Scriptura se cere inteleasa dupa o Traditie neschimbata de la Sfintii Apostoli. Continutul Sfintei Scripturi se cere cunoscut si trait intr-o intensitate si adincime tot mai mare, fiindca insusi continutul Revelatiei supranaturale care este Domnul Iisus Hristos cel necuprins, se voieste cunoscut si insusit tot mai mult si iubit tot mai intens. Sfinta Traditie actualizeaza acest dinamism al Sfintei Scripturi fara sa-l altereze, fiindca ea insasi este o aplicare si o aprofundare continua a continutului Sfintei Scripturi. Biserica pastreaza si tine Sfinta Scriptura aplicata in viata ei prin Sfinta Traditie , mereu noua, dar mereu aceeasi. O tine mereu noua si mereu aceeasi Traditie originara prin care Sfintii Apostoli au precizat dreapta invatatura de credinta prin care se comunica real Hristos in cursul generatiilor, cu bogatia intepuizabila a bunatatilor Lui. Traditia, ca explicare mereu imbogatita a aceluiasi Hristos, nu se poate desparti de primirea Lui ca continut neschimbat al Traditie, de curgerea aceluiasi har al Lui, sau de primirea aceleiasi Persoane a Lui in Biserica prin Sfintele Taine si prin cuvintul explicativ despre El.

Sfinta Traditie este permanentizarea transmiterii in Biserica a aceluiasi Hristos revelat intreg, adica intrupat, rastignit si inviat. Este prelungirea actiunii mintuitoare a lui Dumnezeu din Hristos in lume descrisa esential in Sfinta Scriptura. Numai prin Sfinta Traditie continulul Sfintei Scripturi devine mereu viu, actual si dinamic in toata integritatea lui, la cursul generatiilor din istorie chemate la mintuire. In acest sens dogmatic, Sfinta Traditie completeaza Sfinta Scriptura. Fara ea nu se poate patrunde si trai tot continutul Sfintei Scripturi, fiindca Sfinta Traditie are rolul de a pune si de a tine generatiile succesive de crestini in legatura cu Hristos prin faptul ca ea este in esenta atit invocare a lui Hristos, cit si primirea Duhului Sfint, ceea ce reprezinta Sfintele Taine si ierurgiile, in care se cer si se primesc prin rugaciune harurile si darurile Sfintului Duh, care sfintesc sufletul si trupul omului, cit si natura lui inconjuratoare. Sfinta Traditie nu poate deci exista fara Biserica, trupul tainic al Domnului Iisus Hristos, nu poate exista fara oamenii care cred in Sfinta Revelatie, care cred adica in Hristos si in lucrarea Lui mintuitoare, si care sint madulare ale Trupului lui Hristos. De aceea Biserica incepe cu Sfinta Traditie si Sfinta Traditie incepe cu Biserica. Biserica Sfinta Scriptura si Sfinta Traditie sint indisolubil unite. Sfinta Scriptura este absorbita in viata Bisericii prin Sfinta Traditie. Sfinta Scriptura se finalizeaza si ia forma trairii concrete in Biserica prin Sfinta Traditie. Biserica este cea care explica si aplica Sfinta Scriptura in continutul ei autentic prin Sfinta Traditie apostolica pazita de ea. Sfinta Traditie apostolica apare o data cu Biserica si Biserica odata cu ea, ca aplicare practica a Sfintei Revelatii, pe cind Sfinta Scriptura nu se naste odata cu Biserica, ci ulterior in Biserica. Biserica da garantie de la inceput despre Sfinta Scriptura ca parte autentica a Sfintei Traditii (Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Teologia dogmatica ortodoxa , vol. I, Bucuresti, 1978, p. 58-77). In acest inteles, Sfinta Tratitie si Sfinta Scriptura formeaza o unitate indivizibila, completindu-se si armonizindu-se reciproc, si ele impreuna ne transmit adevarul Revelatiei supranaturale ce a fost incredintat Bisericii spre a fi pastrat si propovaduit pentru mintuirea noastra.

Primii crestini, ni se spune in Faptele Apostolilor, <<staruiau in invatatura Apostolilor si in impartasirea, in fringerea painii si in rugaciuni>> (Fapte 2, 42). Din acestea s-au dezvoltat apoi Sfinta Liturghie si rugaciunile prin care se cheama Duhul Sfint pentru savirsirea Sfintelor Taine si a diferitelor sfintiri sau ierurgii. Pe toate acestea Biserica Ortodoxa le-a pastrat, avind marturii despre ele de la Sfintii Parinti ai Bisericii, prin primele secole crestine, fara a fi schimbat ceva. Centrul cultului nostru crestin este Sfinta Liturghie cind se savirseste taina mai presus de fire a transformarii piinii si a vinului euharistic in insusi Trupul si Singele Domnului Iisus Hristos Taina Sfintei Cuminecari sauSfintei Impartasanii . Liturghia Sfintului Ioan Gura de Aur este o prescurtare a Liturghiei Sfintului Vasile cel Mare, iar aceasta este o prescurtare a Liturghiei Sfintului Apostol Iacob, de prin secolele II sau III, de la primii ucenici ai Apostolilor care, la rindul ei, este perpetuarea Sfintei Cine de Taina , savirsita de Mintuitorul in seara de miercuri spre joi, 13 spre 14 nisan (martie) inainte de mintuitoarele Sale Sfintei Patimi: <<Si luind piinea, multumind a frint si le-a dat lor, zicind: Acesta este Trupul Meru care se da pentru voi; aceasta sa faceti spre pomenirea Mea>> (Luca 28, 19). Porunca Mintuitorului este o dovada clara ca din Traditia apostolica s-a dezvoltat mai tirziu Traditia bisericeasca .

Sfintii Apostoli au primit Sfinta Traditie de la Mintuitorul, iar Biserica a primit-o de la Sfintii Apostoli, care au transmis-o urmasilor lor, episcopilor si preotilor pina in zilele noastre. Biserica, si in special Biserica ortodoxa, a pastrat neschimbata toata invatatura si practica de inchinare si de unire cu Hristos prin Sfintele Taine, din vremea Sfintilor Apostoli, asa cum ne sint lasate de Sfintii Parinti ai Bisericii in scrierile lor.

Referindu-se la Sfinta Traditie, Sfintul Vasile cel Mare spunea urmatoarele, din care citam: <<Unele dintre dogmele si propovaduirile pastrate de Biserica le avem din invatatura scrisa, pe altele insa le-am primit din Traditia apostolica transmise in taina. Amindoua aceste categorii au aceeasi autoritate pentru evlavie. Nimeni nu va spune cuvint impotriva acestora, pentru ca nimeni nu cunoaste cit de cit asezamintele bisericesti. Daca am incerca sa inlaturam obiceiurile nescrise, ca neavind mare importanta, nu ne-am da seama ca am pagubi Evanghelia in partile ei principale; mai mult, am restringe propovaduirea la numele ei gol. De pilda (ca sa pomenesc lucrul cel dinti si foarte obstesc, cine a invatat prin scris cuvintele de chemare a Sfintului Duh pentru prefacerea piinii Euharistiei si a Paharului binecuvintarii? Nu ne multumim cu cele pe care le mentioneaza Apostolul sau Evanghelia, ci spunem unele lucruri inainte, altele pe urma, ca avind mare putere pentru taina si pe care le luam din invatatura nescrisa. Noi binecuvintam apa Botezului si untdelemnul Ungerii, inca si pe cel ce se boteaza. Din ce scrieri? Nu din Traditia tacuta si tainica? Ce cuvint scris ne-a invatat ungerea insasi cu untdelemn? Iar cufundarea omului de trei ori, de unde este? Celelalte cite sint in legatura cu Botezul, lepadarea de satana si de ingerii lui, din ce scriere sint? Nu sint oare din aceasta invatatura nepublicata si secreta pe care Parintii nostri au pastrat-o sub tacere, fara iscodire, ca unii care invatasera bine acel lucru: pastrarea in tacere a maretiei sfinte a Tainelor>>? (Sf. Vasile cel Mare, Desrpe Sfintul Duh , Migne P. G. XXXII, col. 188-189, cit. Invatatura de credinta ortodoxa , Bucuresti, 1952, p. 34). O alta marturie despre Sfinta Scriptura nu se pomenesc cele intimplate la moartea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu Maria. Dar acestea se istorisesc in cea mai veche si adevarata Traditie, care ne spune ca, in momentul slavitei ei adormiri, toti Sfintii Apostoli care colindau lumea in vederea mintuirii s-au adunat la Ierusalim venind prin vazduh. Aici ei au avut o viziune cu ingeri si au ascultat melodia dumnezeiasca a puterilor ceresti…>> (Sfintul Ioan Damaschin, Omilii la Adormirea Fecioarei Maria , Migne P. G. XCVI, col. 748, cit. in Invatatura de credinta ortodoxa , Bucuresti, 1952, p. 34-35).

In decursul istoriei, Sfinta Traditie orala s-a exprimat si s-a formulat in diverse moduri. Ea cuprinde acele invataturi, ca si practici liturgice si tipiconale, pe care Biserica universala, prin autoritatea ei teologica le-a recunoscut ca dogme. Ea vine de la Sfintii Apostoli si totdeauna si pretutindeni a fost in Biserica fara schimbare. Biserica a statornicit aceste adevaruri prin hotaririle Sinoadelor ecumenice si prin Cartile simbolice sau Marturisirile de credinta . Pentru Biserica Ortodoxa sint obligatorii definitiile celor sapte Sinoade ecumenice sau a toata lumea, despre care facem amintire in continuare:

Sinodul I de la Niceea (325), care s-a pronuntat impotriva ereziei sustinuta de preotulArie din Alexandria (Egipt), care invata ca Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ar fi mai mic decit Dumnezeu Tatal, subordonat Tatalui, fiind cea dintii dintre fapturile umane create. Sinodul I ecumenic a stabilit invatatura ca Fiul este de o fiinta (sau consubstantial) cu Tatal, cele trei persoane ale Sfintei Treimi fiind de o fiinta sau substanta: Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat .

Sinodul al II-lea ecumenic (Constantinopol, 381) a condamnat doua erezii ale timpului: erezia lui Macedonie , care nega deplina dumnezeire a Duhului Sfint, si erezia lui Apolinarie , care nega prezenta sufletului rational in Domnul Iisus Hristos, acesta fiind inlocuit cu Cuvintul. Sinodul al II-lea ecumenic a hotarit ca: Duhul Sfint, Domnul de viata-facatorul, Care din Tatal purcede (porneste), cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si marit, care a grait prin prooroci . Sinodul al II-lea ecumenic a completat crezul de la Niceea in 7 articole cu inca 5 articole despre Duhul Sfint (art. 8), despre Biserica (art. 9), despre Botez – Sfintele Taine (art. 10) si despre viata viitoare (art. 11 si 12). Simbolul de credinta <<niceo-constantinopolitan>> a devenit normativ si obligatoriu pentru intreaga Biserica si el este marturisit la primirea botezului, ca si in timpul Sfintei Liturghii de catre credinciosi impreuna cu clericii slujitori.

Sinodul al III-lea ecumenic (431, Efes) s-a tinut contra lui Nestorie, expiscop de Constantinopol, care invata ca in Hristos exista doua persoane corespunzatoare ce cele doua firi ale Sale, umana si divina. Sinodul a stabilit invatatura ca exista numai o singura persoana a Fiului, preexistenta intruparii, in care s-au unit cele doua firi, divina si umana fara de pacat, si Maica Domnului nu este Maica trupului sau Nascatoare de Hristos, cum sustinea Nestorie, ci Nascatoare de Dumnezeu , fiindca a nascut un singur ipostas sau o singura presoana in doua firi, umana si divina, si a ramas Pururea Fecioara Maria .

Sinodul al IV-lea ecumenic (451, Calcedon) a condamnat monofizitismul, erezie care sustinea ca Domnul Hristos nu are decit o singura fire sau o singura natura, cea dumnezeiasca, pe cind trupul Sau uman a fost luat in aparenta. Sinodul a stabilit ca Domnul Iisus Hristos exista doua firi sau doua naturi depline, cea dumnezeiasca si cea omeneasca, unite intr-o singura persoana sau intr-un singur ipostas. Persoana sau ipostasul in care sint unite cele doua firi este Cuvintul vesnic, Domnul Iisus Hristos. Cele doua firi sint unite intr-o singura persoana: neimpartite si nedespartite, neschimbate si neamestecate.

Sinodul al V-lea ecumenic (553, Constantinopol) a condamnat in cele <<Trei Capitole>> afirmatiile unor teologi influentati de monofizitism si de nestorianism, afirmind ca Domnul Iisus Hristos pastreaza cele doua firi si dupa ce a avut loc unirea acestora intr-un singur ipostas.

Sinodul al VI-lea ecumenic (noiembrie 680 – septembrie 681, Constantinopol) a condamnat erezia monotelitismului , care afirma existenta unei singure vointe a Mintuitorului si a stabilit existenta a doua vointe naturale si doua lucrari, corespunzatoare celor doua firi, insa vointa Sa umana conlucreaza in mod perfect cu cea dumnezeiasca, fiind pe deplin indumnezeita.

Sinodul al VII-lea ecumenic (787, Niceea) a condamnat erezia iconoclasmului , care respingea cinstirea icoanelor, pe motivul ca ar fi idolatrie, Sinodul a aratat ca icoana nu este o imagine a lui Dumnezeu cel nevazut, ci a lui Dumnezeu si recunoaste cinstirea umanitatii indumnezeite a Fiului lui Dumnezeu. In cinstirea icoanelor nu materialul lor din care sint confectionate este cinstit, ci persoana pe care ele o reprezinta.

Dupa anul 787 nu s-au mai tinut sinoade ecumenice ale Bisericii intregi universale, din cauza evenimentelor istorice vitregi care au urmat in Rasaritul ortodox. In secolul al XVII-lea intesnificindu-se controversele confesionale au aparut Marturisirile de credinta pentru a feri pe crestinii ortodocsi de ratacirile eretice, alcatuite de : Mitrofan Kritopulos (1625); de Petru Movila, numita Marturisirea Ortodoxa , formulata de Sinodul de la Iasi in 1642; de patriarhul Dositei al Ierusalimului, numita Pavaza Ortodoxiei , cunoscuta si cu numele de Marturisirea Patriarhilor Ortodocsi , fiind lucrarea aprobata a Sinodului de la Ierusalim din 1672. O marturisire de credinta este si Enciclica Patriarhilor Ortodocsi , fiind lucrarea aprobata a Sinodului de la Ierusalim din 1672. O marturisire de credinta este si Enciclica Patriarhilor Ortodocsi de la 1848 (in romaneste, textul si traducerea de prof. Teodor M. Popescu, Bucuresti, 1935). Aceste Marturisiri de Credinta ortodoxa se bazeaza pe Traditia apostolica preluata si transmisa de Barbatii apostolici, de Sfintii Parinti si de Scriitorii bisericesti si ea este invatatura Bisericii Ortodoxe, sub indrumarea si acoperamintul Duhului Sfint.

Sfinta Traditie se afla cuprinsa si in cartile de slujba si de ritual ale Bisericii. Biserica lui Hristos este cea care a statornicit adevarurile de credinta prin invataturile si canoanele Sfintelor Sinoade ecumenice, ale Sinoadelor locale, prin Marturisirile de credinta si in cartile ei simbolice si de cult bisericesc.

Din cele aratate retinem ca idei calauzitoare:

  1. Dumnezeu a descoperit invatatura Sa mintuitoare oamenilor prin viu grai, pentru a fi inteleasa si urmata in viata. Numai o parte din Descoperirea sau din Revelatia divina a fost cuprinsa in Sfinta Scriptura a Vechiului si Noului Testament. Inainte de Sfinta Scriptura, invatatura descoperita de Dumnezeu oamenilor s-a pastrat <<din auzire>> , prin viu grai in Sfinta Traditie sau Sfinta Predanie , cum ne spune Sfintul Apostol Pavel: <<Credinta este din auzire, iar auzirea, prin cuvintul lui Hristos>> (Rom. 10, 17);
  2. Desavirsirea Descoperirii sau Revelatiei lui Dumnezeu s-a facut <<la plinirea vremii>> prin Fiul lui Dumnezeu, nascut om fara de pacat, pentru a noastra mintuire, Domnul Iisus Hristos, care a invatat pe oameni in timpul petrecerii Sale pe pamint numai prin viu grai si a poruncit Sfintilor Apostoli sa invete la rindul lor prin viu grai cele auzite, cele vazute si cele traite de ei impreuna cu Domnul Iisus Hristos: <<Mergind, invatati toate neamurile, botezindu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfintului Duh, invatindu-i sa pazeasca toate cite v-am poruncit voua, si iata Eu sint cu voi in toate zilele, pina la sfirsitul veacului>> (Matei 28, 19);
  3. Sfinta Traditie sau Sfinta Predanie este deci al doilea izvor sau tezaur al Descoprerii sau Revelatiei divine trebuitoare mintuirii noastre, egala si cu nimic mai prejos decit Sfinta Scriptura Sfinta Traditie a fost de la inceput si este pretuita de intreaga Biserica Ortodoxa in aceeasi masura ca si Sfinta Scriptura si formeaza o unitate deplina;
  4. Sfinta Traditie primita de la Mintuitorul de Sfintii Apostoli, numita Traditia apostolica , si transmisa prin urmasii lor, episcopii si preotii, hirotoniti sa conduca bisericile comunitatilor crestine in toata lumea, a fost fixata in parte si in scris de timpuriu si s-a pastrat fara schimbare pina astazi, in hotaririle si canoanele sinoadelor ecumenice si locale, in simbolurile de credinta, in scrierile Sfintilor Parinti, in cartile de slujba ale Sfintei Biserici, in Sfinta Liturghie, in Marturisirile de Credinta, si se numeste Traditie bisericeasca .

Trebuie avut insa in vedere ca nu orice traditii sau traditie in Biserica este si Sfinta Traditie. Pentru a deosebi Sfinta Traditie in Biserica de ce sint traditii sau traditie etnica, cultural-bisericeasca sau de alta natura, Sfinta Traditietrebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) Traditia sa fi fost tinuta in Bisericile apostolice, adica sa vina din timpul Sfintilor Apostoli prin succesiune ierarhica, sa aiba continuitate neintrerupta pina astazi; b) Sa fi fost recunoscuta si urmata intotdeauna de intreaga Biserica ecumenica; c) Sa nu cuprinda in sine invatatura care ar veni in contrazicere cu Sfinta Scriptura, cu Traditia apostolica sau cu scrierile Sfintilor Parinti ai Bisericii; d) Adevarul de credinta trebuie sa fie cuprins in Sfinta Scriptura si in Sfinta Traditie si sa aiba consintamintul tuturor Bisericilor Ortodoxe.

Confesiunile protestante si denominatiunile lor sustin suficienta Sfintei Scripturi pentru autoritatea cuvintului lui Dumnezeu si considera ca nu exista un alt criteriu al Revelatiei divine decit Biblia, ea fiind suficienta pentru mintuire. Numai ce este consemnat si scris in Biblie este valabil pentru credinta. Biblia este mediul prin care Hristos vorbeste credinciosilor si mijlocul de transmitere a harului lui Dumnezeu pentru mintuire. Traditia este considerata numai un mijloc secundar pentru credinta. Nu se poate insa nega realitatea ca Biserica este aceea care a ales cartile biblice si a fixat canonul lor. Biserica le-a pastrat autoritatea lor divina si le interpreteaza intelesul fara greseala, iar aceasta lucrare in cadrul Bisericii vorbeste despre prezenta Sfintei Traditii . A nega rolul Sfintei Traditii in sinul Bisericii insemneaza a nega rolul Sfintului Duh <<de viata datator>> in Biserica. Aceasta echivaleaza cu a nega viata insasi a Bisericii si a te expune sa iesi din matca ei ca si pestele din matca unei ape pe mal, expus sa moara.

Se invoca unele texte scripturistice ca justificare a suficientei Bibliei pentru autoritatea cuvintului lui Dumnezeu, cautind sa se infirme rolul Sfintei Traditii , ca detinatoare impreuna cu Sfinta Scriptura a Revelatiei supranaturale, cum sint: <<Cercetati Scripturile, ca socotiti ca in ele aveti viata vesnica. Si acelea sint care marturisesc despre Mine>> (Ioan 5, 39). Se afirma ca Mintuitorul a cerut sa cercetam Scripturile si nu Sfinta Traditie . Textul este gresit interpretat, fiindca atunci cind vorbea Mintuitorul Noul Testament inca nu era scris si nu facea parte din Sfinta Scriptura. Aici este vorba despre marturiile mesianice din Vechiul Testament care se refereau la venirea Mintuitorului in lume. Sfinta Scriptura o formeaza si Vechiul si Noul Testament laolalta. In acelasi sens gresit se interpreteaza cuvintele Mintuitorului si din parabola <<Bogatul nemilostiv si saracul Lazar>> : <<Si i-a zis Avraam: Daca nu asculta de Moise si de prooroci, nu vor crede nici daca ar invia cineva dintre morti>> (Luca 16, 31). Pe baza acestui text scripturistic se poate respinge Sfinta Traditie , cind se vorbeste in mod clar numai de Vechiul Testament? Un alt text scripturistic adus in discutie: <<Iar acestea s-au scris, ca sa credeti ca Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, si, crezind, ca aveti viata in numele Lui>> (Ioan 20, 31). Textul acesta este invocat in sprijinul inlaturarii Sfintei Traditii. Orice interpretare scripturistica trebuie sa tina seama de textele paralele si de contextul textului discutat. Acelasi Sfint Apostol si Evanghelist Ioan nu se contrazice cind afirma ca : <<Multe avind a va scrie, n-am voit sa le scriu pe hirtie si cu cerneala, ci nadajduiesc sa vin la voi si sa vorbesc gura catre gura, ca bucuria noastra sa fie deplina>> (II Ioan, 12). Din textul respectiv rezulta in mod clar folosirea celor doua cai, si scrisul si predania prin viu grai . Dar un text si mai convingator scripturistic pentru adeverirea Sfintei Traditii il avem tot de la Sfintul Apostol si Evanghelist Ioan deja citat: <<Dar sint si alte multe lucruri pe care le-a facut Iisus si care daca s-ar fi scris cu de-amanuntul, cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cartile ce s-ar fi scris. Amin>> (Ioan 21, 25). Sfintul Apostol Pavel le scria Tesalonicienilor: <<Deci, dar, fratilor, stati neclintiti si tineti predaniile pe care le-ati invatat, fie prin cuvint, fie prin epistola noastra>> (II Tes. 2, 15). Textul respectiv ne vorbeste despre folosirea Traditiei apostolice prin viu grai, de la inceputul Bisericii, ca si folosirea scrisului, a Scripturii sfinte , care completindu-se, cuprind cuvintul lui Dumnezeu adresat oamenilor pentru mintuire, si intre ele nu se poate face o separare sau o diminuare.

O atitudine contrara pozitiei protestante o prezinta teologia catolica mai veche, care considera Traditia ca un izvor independent al Revelatiei divine, ce curpinde adevaruri de credinta care nu se gasesc si in Sfinta Scriptura. De aici a decurs atitudinea papala ca pentru formularea de dogme noi nu este necesara confirmarea explicita a Sfintei Scripturi. Biserica Ortodoxa invata ca o invatatura de credinta nu se afla exclusiv in Sfinta Scriptura sau exclusiv in Sfinta Traditie. Orice invatatura dogmatica trebuie sa aiba temei atit in Sfinta Traditie cit si in Sfinta Scriptura.

Din cele prezentate retinem ca invatatura de credinta:

Sfinta Traditie sau Sfinta Predanie este Descoperirea sau Revelatia scupranaturala facuta din iubire de Dumnezeu prin viu grai oamenilor pentru mintuirea lor, care, mai tirziu, o parte s-a fixat si in scris. Ea este egala cu Sfinta Scriptura, aceasta fiind o parte a Sfintei Traditii, si impreuna alcatuiesc o unitate nedespartita, intregindu-se reciproc.

Biserica Ortodoxa pastreaza nealterat izvorul Descoperirii dumnezeiesti al credintei noastre crestine cuprins in Sfinta Traditie si in Sfinta Scriptura . Indemul Sfinului Apostol Pavel catre Tesaloniceni sa ne fie si noua de urmat:<<Stati neclintiti si tineti predaniile pe care le-ati invatat >> (II Tes. 2, 15), si vom avea nadejdea mintuirii noastre impreuna cu parintii si inaintasii nostri, care ne-au predat dreapta credinta ortodoxa.

Pr. Prof. Ion Ionescu,

Studii teologice, seria a II-a, anul XLIII, nr. 4, iulie-august 1991, pag. 57-64.

Notă noastră:

Autorul articolului de mai sus scrie despre atitudinea protestantă față de ,,tradiție“și se delimitează de ea. Argumentul care susține autoritatea Bisericii în formarea ,,sfintei tradiții“ este că tot Biserica a avut și autoritatea de a selecta scrierile canonice așezate în Biblie. Ne întâlnim iar cu paradoxul: ,,Cine a fost mai întâi: oul sau găina?“

Părerea mea este că Biserica nu a avut autoritatea să ne dea Biblia și, prin urmare, nu are nici autoritatea să ne dea nici ,,sfânta tradiție“. Singurul lucru pe care l-a făcut Biserica adevărată a fost să recunoască autoritatea scrierilor inspirate și să se așeze sub ea !!! Biserica nu a dat autoritate Scripturilor, după cum nu i-a dat autoritate nici lui Christos. Biserica le-a ,,recunoscut“ autoritatea, după cum i-a recunoscut autoritatea și lui Christos.

Ca să mă înțelegeți vă dau un exemplu: Primesc acasă zeci de scrisori, unele de la prieteni aletele de la neprieteni și altele de la autorități. Ce fac  cu ele? Dacă unele scrisori sunt de la autorități (tribunal, primărie, poliție, școală) eu le pun de-o parte și le tratez altfel decât pe celelalte; mă așez sub autoritatea lor și fac ceea ce mi se spune în ele. Conținutul lor nu este relativ pentru mine, ci obligatoriu. Asta a făcut Biserica adevărată cu scrierile canonice atunci când le-a separat din mulțimea apocrifelor care circulau în vremea aceea. Nimic mai mult și nimic mai puțin!

Biserica nu are însă autoritatea de a emite apoi și alte învățături ,,canonice“, care să formeze o tradiție ,,sfântă“,  după cu nici eu nu am autoritatea de a scrie scrisori pe care să le trimit altora ca venind din partea ,,autorităților“ (tribunal, guvern, poliție). Faptul că am în posesie câteva scrisori cu statut de document legal nu mă califică să emit și eu documente legale !!! Documentele ,,mele“ nu pot fi niciodată puse pe același palier de autoritate cu ducumentele emise de autorități. Ar fi caraghios și … m-ar lua poliția. Sola Scriptura trebuie să rămână temelia și ancora Bisericii adevărate. A le da oamenilor dreptul de a emite păreri cu statut de învățături inspirate este nu doar periculos, ci și obraznic.

Oricine examinează cu atenție elementele ,,sfintei tradiții“ descoperă repede că ele sunt la același nivel cu ,,apocrifele“ refuzate la momentul istoric al formării canonului Noului Testament, simple pretenții și păreri omenești. Refuzarea ,,tradiției“ este la fel de necesară astăzi ca și refuzarea ,,apocrifelor“.

Sfânta tradiție a bisericilor istorice a ajuns astăzi la fel de condamnabilă ca și datinile evreiești osândite de Christos :

,,El le -a mai zis: ,,Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră“ – Marcu 7:9

Trebuie să privim tradiția bisericească cu același sfânt scepticism manifestat de avertizarea apostolică:

,,Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos“ – Coloseni 2:8

Aparenta evlavie a reglementărilor stabilite prin tradiție sunt o cursă mortală pentru el ce se îndepărtează prin ele de simplitatea și libertatea Evangheliei:

,,Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mîncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat, cari sînt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcîndu-şi voia lui însuş printr’o smerenie şi închinare la îngeri, amestecîndu-se în lucruri pe cari nu le -a văzut, umflat de o mîndrie deşartă, prin gîndurile firii lui pămînteşti, şi nu se ţine strîns de Capul din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i -o dă Dumnezeu. Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: ,,Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!“ Toate aceste lucruri, cari pier odată cu întrebuinţarea lor, şi sînt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într’o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sînt de nici un preţ împotriva gîdilării firii pămînteşti“ – Coloseni 2:16-23

,,Voi păziţi zile, luni, vremi şi ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi“ – Galateni 4:10-11

https://istoriecrestina.wordpress.com/ii-biserica-ortodoxa-rasariteana/traditia-care-tradeaza/

Pagina Pastorală / Autoritatea Hristica a apostolului Pavel de Ioan Pribag…..

download - Copie

Pagina Pastorală

Plictiseala din Biserica (2)

Abordarea mea s-ar putea sa vi se para prea putin duhovniceasca. Este drept ca ma refer mai mult la lucrurile “care izbesc ochii“, la lucrurile tehnice ale Bisericii, dar, sa nu uitam, oamenii nu au nevoie de teorii religioase; ei au nevoie de o manifestare practica a evlaviei crestine. Oamenii s-au saturat  de atatea teorii seci si fara putere; vor sa vada manifestarea prezentei lui Dumnezeu intr-un mod real. Oare nu cumva ceea ce facem noi in Biserica il impiedica pe Dumnezeu sa se manifeste? continuare aici…

Autoritatea Hristica a apostolului Pavel de Ioan Pribag

Autoritate. Desemneaza influenta general acceptata a unei persoane; persoana care se  impune prin prestigiu jertfei sale; putere, drept de a impune ascultare.

Sistemul religios in care traim impune autoritatea clerului bisericesc. Asa ca si biserica noastra s-a rugat aproape doi ani pentru un pasto r. El este in centrul bisericii datorita unui concept autoritar doctrinar. In timpul slujbelor religioae, prin pozitia lui amvonala, in rugaciunile membrilor ce-l au in exclusivitate pe pasto r – “unsul domnului”, se asteapta ca Domnul sa vorbeasca prin el. La fel este si-n liturghia ortodoxa; rugaciunile ii au in vedere in primul rand pe clerul bisericesc. Oare nu recunoastem acelas duh religios. Nici lumea religioasa nu poate trai fara autoritatea liderilor in biserica. Nu as vrea sa condamn clerul bisericesc, ci conceptul autoritati. continuare aici…

Ce nu este un pastor? – Partea I   de Marius Cruceru

Să începem apofatic, pornind de la negaţii: Ce nu este ceva ca să descoperim mai apoi ce este, dacă ne va ajuta cunoaşterea Sfintelor Scripturi şi cunoaşterea tradiţiei vieţii eclesiale?

1. Păstorul nu este profesor. Mulţi confundă catedra cu amvonul şi invers. În ultimii ani a avut loc în România un fenomen îmbucurător. Din ce în ce mai mulţi pastori şi-au continuat studiile şi unii dintre aceştia au făcut o slujbă excelentă în Academia. Statistica în privinţa masteratelor şi doctoratelor este foarte încurajatoare, dar… amvonul nu este locul în care predăm lecţii. Eclesia este informată de AcademiaAcademia este sub autoritatea Eclesiei, dar între cele două trebuie păstrată distanţa. Pastorirea nu presupune în primul rînd predare. Include şi transmiterea predaniei, a mărturisirii de credinţă, cere caticheza, dar apucăturile didactice trebuie descurajate. Folosirea Powerpointului în timpul predicării poate fi un ajutor excelent. Folosit prost, poate fi o piedică în primirea mesajului din Scripturi. continuare aici…

A fi barbat e o alegere

Asa cum unii stiti de aici de intalnirea pe care A.B.C.R. (adica Asociatia Barbatilor Crestini din Romania), Sambata seara a avut loc o intrunire constructiva bazata pe o partasie placuta a circa 200 de barbati crestini evanghelici.  Inchinarea si tot ce s-a petrecut acolo a stat sub semnul Slavei lui DUMNEZEU, dar si a unui principiu promovat de A.B.C.R.  ” a fi de parte barbateasca tine de nastere,  a fi barbat tine de alegere!”continuare aici…

Bărbaţii, o specie pe cale de dispariţie 1 de Paul Negruţ

În cartea Judecători, capitolul 16, Cuvântul lui Dumnezeu prezintă un mesaj care este adresat în special bărbaţilor.

Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă şi a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Gaza: „Samson a venit aici.” Şi l-au înconjurat şi au pândit toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată noaptea şi au zis: „Când se va lumina de ziuă îl vom omorî”. Samson a rămas culcat până la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii s-a sculat şi a apucat porţile cetăţii cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri şi le-a dus pe vârful muntelui din faţa Hebronului. După aceea a iubit o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi i-au zis: „Înduplecă-l şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint.” Dalila i-a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde îţi vine puterea ta cea mare şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit?” Samson i-a zis: „Dacă aş fi legat cu şapte funii noi, care să nu fie uscate încă, aş slăbi şi aş fi ca oricare alt om.” Domnitorii filistenilor au adus Dalilei şapte funii noi, neuscate încă. Şi ea l-a legat cu funiile acestea. Iar nişte oameni stăteau la pândă la ea, într-o odaie. Ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Şi el a rupt funiile cum se rupe o aţă de câlţi când se atinge de foc. Şi astfel n-au ştiut de unde-i venea puterea. Dalila i-a zis lui Samson: „Vezi, ţi-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum, te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat!” El i-a zis: „Dacă aş fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuinţate niciodată, aş slăbi şi aş fi ca orice alt om.” Dalila a luat nişte funii noi şi l-a legat cu ele. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Iar nişte oameni stăteau la pândă într-o odaie. Şi el a rupt funiile de la braţe ca pe o aţă. Dalila i-a zis lui Samson: „Până acum, ţi-ai bătut joc de mine şi mi-ai spus minciuni. Spune-mi, cu ce trebuie să fii legat?” El i-a zis: „N-ai decât să împleteşti cele şapte şuviţe de păr din capul meu în urzeala ţesăturii.” Şi ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Şi el s-a trezit din somn şi a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. Ea i-a zis: „Cum poţi spune: «Te iubesc», când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ţi-ai bătut joc de mine şi nu mi-ai spus de unde-ţi vine puterea ta cea mare.” Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de moarte, şi-a deschis toată inima faţă de ea şi i-a zis: „Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi şi aş fi ca oricare alt om.” Dalila, văzând că-şi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor şi a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui.” Şi domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson şi a început astfel să slăbească. El şi-a pierdut puterea. Atunci ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Şi el s-a trezit din somn, şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte şi mă voi scutura.” Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. Filistenii l-au apucat şi i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învârtea la râşniţă în temniţă (Judecători 16:1-21).

Afirmam anterior că Charles Swindoll relatează cum un psiholog îl întreabă pe nepoţelul lui de şapte ani: „Michael Jackson este femeie sau bărbat?” Iar după o clipă de gândire, copilul i-a răspuns: „Amândouă.” În mintea copilului era confuzie pentru că e greu să faci deosebire între bărbat şi femeie după modul cum se prezintă lucrurile în exterior. Cineva a împărţit bărbaţii în două categorii: vertebrate şi nevertebrate. Diferenţa dintre vertebrate şi nevertebrate este mare, dar una dintre aceste deosebiri este că nevertebratele se târăsc, iar vertebratele umblă. Nevertebratele, adică moluştele, viermii, se târăsc. În schimb, vertebratele pot umbla, iar cele mai multe se pot ridica.

        Altcineva a spus că la poarta raiului erau două intrări pentru bărbaţi. Pe o poartă scria: Bărbaţii care au fost sub papucul nevestei, iar pe cealaltă poartă scria: Bărbaţii care au fost capi de familie. Şi când s-au îndreptat bărbaţii spre intrare, cu toţii s-au dus la poarta pe care scria: Bărbaţi care au fost sub papucul nevestei. Numai unul singur s-a dus la poarta cealaltă, şi când a ieşit un înger să-l întrebe: „Tu ce cauţi aici?”, bărbatul a răspuns: „Nu ştiu, dar aici m-a trimis nevastă-mea.”                                                                          Trăim într-o vreme în care bărbaţii nu ştiu exact ce este un bărbat, cum ar trebui să arate şi ce ar trebui să facă el. Charles Swindoll comentează:

Îţi aminteşti de vremea când bărbaţii erau bărbaţi? Îţi aminteşti când puteai să spui cine este bărbat după înfăţişare? Îţi aduci aminte de vremea când bărbaţii ştiau cine sunt, erau mulţumiţi de identitatea lor şi nu voiau sa fie nimic altceva decât ceea ce erau? … Îţi aduci aminte de vremea când femeile se pudrau, purtau cercei şi bikini?

Din pricina acestei confuzii, au apărut două extreme în rândul fiinţelor de sex masculin. La o extremă se află brutele, genul de bărbat care apare ca macho, Rambo, cu pistol în mână, care omoară o armată întreagă, aruncă flăcări, distruge, zdrobeşte, calcă peste toate, acel bărbat care vrea să pară un superman. Foarte mulţi băieţi îmbrăţişează modelul acesta, crezând că aşa trebuie să se poarte un bărbat. De aceea, adoptă această înfăţişare prin care să dea impresia unui superman, a unei făpturi dure, care deţine autoritate, putere, a unui bărbat pe care nu-l mai poate controla nimeni şi nu-l poate opri nimic. Tinerii îşi însuşesc acest model.

La extrema cealaltă se află bărbaţii efeminaţi, care au abandonat tot ce-i masculin în ei. Aceştia sunt ca nişte cocote de sex masculin. Dacă vă uitaţi la ei, veţi vedea că poartă îmbrăcăminte asemănătoare cu cea a femeilor: cerceluşi, mărgele, cu tot felul de farduri, pudră pe faţă şi ruj pe buze. Aceşti oameni n-au nimic bărbătesc în ei şi parcă sunt nişte făpturi căzute de pe o altă planetă. Foarte mulţi tineri îmbrăţişează acest model. În prezent, în societatea noastră se observă tendinţa de a şterge diferenţele dintre bărbaţi şi femei. Au apărut magazine unisex. În toată civilizaţia aceasta, ţinta atacului este bărbăţia, modelul bărbătesc. Autorul american Hans Sebald a făcut următoarea constatare:

Adesea, toată educaţia băieţilor este lăsată în seama femeilor: mama, educatoarea de la grădiniţă, învăţătoarea de Şcoală Duminicală, învăţătoarea de la şcoală. Băieţii sunt expuşi în permanenţă influenţei unor fiinţe pe care nu trebuie şi nici nu pot să le imite, dar ale căror idei şi preferinţe trebuie să le accepte şi să le pună în practică.

Absenţa taţilor din familie şi societate are repercusiuni negative asupra educaţiei băieţilor care este, în cea mai mare măsură, lăsată în sarcina femeilor. Nu că n-ar avea femeile ce să-i înveţe sau că n-ar avea rolul lor în educaţie. Problema care apare însă este următoarea: un băiat care nu are un model bărbătesc nu ştie cum trebuie să crească, în ce direcţie să se îndrepte, cum trebuie să arate el când va ajunge mare, cum arată un bărbat şi care este rolul lui. În acest sens, Stu Weber afirmă:

Lucrul de care au cea mai mare nevoie este o viziune. Pentru ca băieţii să ajungă bărbaţi, au nevoie de o ţintă clară, o vizualizare a ceea ce este bărbatul … De aceea este important pentru băieţi să fie în preajma bărbaţilor … Lucrul important este viziunea masculinităţii. Să ştie ce are să devină şi apoi să se dedice atingerii ţelului de a deveni un tânăr bărbat.

Alvin Toffler este de părere că într-o societate din care dispare modelul bărbătesc, apar copii dezorientaţi, dezechilibraţi, şi de fapt întreaga civilizaţie se dezechilibrează. Majoritatea femeilor nevrotice sunt femei care nu au un bărbat pe care să se poată bizui. Nu pentru că n-ar fi măritate, ci pentru că soţul nu e acasă sau dacă este acasă este absent din viaţa familiei. Din pricina aceasta, femeile intră într-o criză psihologică, iar această criză duce la nevroză. Trăim într-o lume plină de copii dezechilibraţi şi de femei nevrozate. Aceasta este concluzia psihologilor şi sociologilor.

Dat fiind faptul că a dispărut modelul bărbătesc din societate şi din familie, traversăm o perioadă în care se întâmplă ceea ce spune Psalmul 11 în versetul 3: „Şi când se surpă temeliile ce ar putea să mai facă cel neprihănit?” Când se surpă temeliile şi dispar bărbaţii, ce ar mai putea să facă cel neprihănit? Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este legitimă şi logică: Cine are interesul să distrugă modelul bărbătesc din familie? Şi ce scop urmăreşte acela care distruge modelul bărbătesc din familie?                Ca să înţelegem aceste aspecte, este important să vedem ce spune Scriptura cu privire la planul lui Dumnezeu pentru om, pentru bărbat şi pentru familie. Acest plan ne este dezvăluit încă de la început în Scriptură, în cartea Geneza, capitolul 1, versetul 27: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” Prin creaţie, Dumnezeu a creat fiinţe distincte, parte bărbătească şi parte femeiască cu identitate sexuală şi roluri distincte.

Continuând această idee, în capitolul 2, versetul 24, Dumnezeu spune: „De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.” Aşadar, Dumnezeu a creat parte bărbătească şi parte femeiască. În capitolul 2 din Geneza ne este dezvăluită istoria extraordinară a creării femeii, momentul când Dumnezeu a creat-o pe Eva şi a adus-o la Adam. Vedem bucuria lui Adam când şi-a găsit partenera potrivită pentru viaţă, şi concluzia lui Dumnezeu este următoarea: „De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa” şi cei doi vor alcătui o familie.

NOTE:
Charles R. Swindoll, Growing Wise in Family Life, Multnomah Press, Portland, 1988, p. 53.

Charles R. Swindoll,  Growing Wise in Family Life, p.  52.

Charles R. Swindoll, Growing Wise in Family Life, pp. 52-54.

Hans Sebald, Momism, Nelson – Hall, Chicago, 1976, pp. 111, 112.

Stu Weber, „How to Raise Masculine Sons”, în Dennis Rainey, ed., Building Strong Families, Crossway, Wheaton,  2002, pp. 137, 144.

Alvin Toffler,  The Third Wave, Bantam Books, New York, 1982, p. 123.

Lawrence Fuchs, Family Matters, Random House, New York, 1972, p. 109.

Alexander Strauch, Men and Women Equal Yet Different, Lewis and Roth Publishers, Littleton. CO:,  1999, pp. 15-24.  

Acest text este parte din cartea Nu este bine ca omul să fie singur.

Preluat de pe site-ul lui Paul Negrut 

http://publicatia.voxdeibaptist.org/pastorala_feb09.htm

Văduva dă naștere copilului la patru luni după soțul martir   De Nathan Johnson

download - Copie

07/08/2020 Washington DC (International Christian concern ) – Velma Awour a salutat-o ​​pe băiețelul ei care a învins, Rowen, pe 26 iunie. Tatăl lui Rowen, Kevin, a fost foarte încântat să-și întâlnească noul copil. Din octombrie 2019, Kevin și Velma au muncit din greu pentru a-și pregăti locuința pentru adăugarea noului lor băiețel în familia lor de patru. Apoi, în martie, toate visele lor s-au spulberat când Kevin a fost ucis cu brutalitate de al-Shabaab pentru credința sa în Hristos.

Vorbind cu ICC la câteva zile după nașterea lui Rowen, Velma Awour a povestit cum mănâncă bucuria vine în mijlocul durerii pierderii soțului. „11 martie este ziua care va rămâne gravată pe inima noastră pentru tot restul vieții noastre. Am primit vestea atacului cu autobuzul din Mandera și că soțul meu se număra printre cele trei persoane care au fost împușcate mortal de către luptătorii al-Shabaab. Am fost șocat, deoarece din momentul în care Kevin a plecat spre Mandera unde lucra, am fost în continuă atingere și călătoria lui a fost bine până au ajuns în zona Jabi-bar. ”

Kevin Owen Onyango a fost ucis într-un atac acerb asupra pasagerilor creștini din nord-estul Keniei pentru că a refuzat să se convertească la islam. Grupul terorist din Somalia, al-Shabaab, urmărește autobuzele de pasageri care se deplasează între Nairobi și Mandera. Apoi îmbrățișează autobuzele, izgonind creștinii de musulmani și executându-i pe creștini.

Velma și-a amintit: „În acea zi, peste 20 de oameni de armă au oprit autobuzul în care Kevin călătorea și i-au rugat pe creștini să coboare. El și un alt bărbat creștin au coborât din autobuz, dar un alt bărbat musulman i-a însoțit. Amândoi au refuzat să recite Shahada, în timp ce bărbatul musulman a încercat să negocieze cu insurgenții vorbitori somali. Toți trei au fost uciși la fața locului, când autobuzul a fost fluturat să accelereze spre orașul Mandera. ”

Înainte de a-și părăsi familia în vestul Keniei, el i-a asigurat pe soția sa și pe doi băieți tineri că se va întoarce la începutul lunii iunie pentru a aștepta venirea copilului lor nenăscut. Velma a spus: „Am avut un moment de rugăciune cu o zi înainte să călătorească. L-am rugat pe Dumnezeu să ne păstreze în siguranță și să-l protejeze pe Kevin până în iunie când va reveni să mă ajute în ultimele zile ale sarcinii. El ne-a promis că îl vom vedea curând. Lucrase în orașul riscant Mandera timp de doi ani pentru dragostea pe care o avea pentru familia sa. Și-a pus viața în pericol pentru că a vrut să ne ofere tot ce este mai bun. ”

Ea a adăugat: „El a murit într-un moment în care ne așteptam ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu un alt copil. Rowen nu-și va vedea niciodată și nu-l va cunoaște pe tatăl său. Kevin nu a trăit pentru a-și ține cel de-al treilea fiu. El a murit o moarte nevinovată, în timp ce ținea mărturia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. ”

Kevin Owen Onyango este unul dintre mulți creștini care și-au pierdut viața în mâinile nemiloase ale extremiștilor somali din Kenya. Grupul radical islamic a efectuat atacuri în Nairobi, Mombasa, Lamu și în cele trei județe nord-estice Garissa, Mandera și Wajir. Acest lucru a lăsat multe familii rupte și fără câștigători de pâine, prin urmare, au alunecat în sărăcie.

Velma este îngrijorată de creșterea a trei copii fără persoana care le-a asigurat. Și-a stârnit temerile și a explicat: „Prin intermediul oamenilor de bine, am reușit să ne susținem până acum. De fapt, avem suficiente chirii și mâncare pentru următoarele patru luni. De asemenea, am primit asistență financiară pentru a face cumpărături pentru nou-născutul. Îmi face griji pentru viitorul creșterii acestor trei băieți. Vor avea nevoie de educație, îngrijire medicală, îmbrăcăminte și adăpost. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze cu o sursă lunară de venit pentru a ne ajuta să parcurgem. ”

Cu ajutorul partenerilor locali, ICC a reușit să o ajute pe Velma în creșterea băieților ei. Am putut oferi unele dintre elementele de care Velma va avea nevoie pentru a avea grijă de noul ei fiu și de restul familiei sale. Vă rugăm să vă rugați pentru ea, deoarece își dă seama de viață fără soțul ei. De asemenea, te rog să te rogi pentru acești tineri care trebuie să crească fără tatăl lor. Rugați-vă să înțeleagă de ce a murit și de ce Hristos este mai mult decât meritat.

Pentru interviuri, vă rugăm să o contactați pe Olivia Miller, coordonator de comunicații: press@persecution.org

Velma Awour a salutat-o ​​pe băiețelul ei care a sărit, Rowen, pe 26 iunie. Tatăl lui Rowen, Kevin, a fost foarte încântat să-și întâlnească noul copil.

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Coliziunea Egiptului de securitate și libertate: partea a 3-a

08 iulie 2020: Problemele de securitate din Egipt sunt de asemenea paralele cu problemele legate de rasism și măsuri discriminatorii ale poliției. Este un subiect care lovește cu greu mulți creștini. Nu sunt doar creștini. De asemenea, sunt copti.

MAI MULT

Bărbați înarmați au ucis 32 de civili în Mali

08 iulie 2020: 07/08/2020 Mali (Internațional Creștin) – Cel puțin 32 de civili au fost uciși în centrul Mali, când bărbați înarmați nu au fost identificați pe […]

MAI MULT

Creștinii algerieni se tem de o nouă discriminare religioasă

08 iulie 2020: 07/08/2020 Algeria (Internațional Creștin) – O listă cu toți profesorii și apartenențele lor religioase la nivel primar, mediu și […]

MAI MULT

Papa omite referința din Hong Kong în ultima adresă

07 iulie 2020: 07/07/2020 Hong Kong (Preocuparea creștină internațională) – În cea mai recentă adresă a lui Angelus dată de Papa Francisc la 5 iulie, […]

MAI MULT

Soldații și teroriștii Boko Haram se luptă în statul Borno, Nigeria

07 iulie 2020: 07/07/2020 Nigeria (Internațional Creștin) – Sâmbătă, 27 iunie, cel puțin 10 soldați și 20 de insurgenți au fost uciși într-un […]

MAI MULT

steagul Indiei

Familia creștină a fost atacată brutal în Chhattisgarh

07 iulie 2020: 07/07/2020 India (Preocuparea creștină internațională) – La 1 iulie, o familie creștină indiană a fost atacată brutal de către naționali hinduși radicali […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Coliziunea Egiptului de securitate și libertate: partea a 2-a

07 iulie 2020: Pe măsură ce Egiptul se apucă de insurgențe teroriste și de izbucnirea COVID-19, măsurile de securitate au crescut. În timp ce siguranța țării este esențială, mulți egipteni se tem…

MAI MULT

Israel comandă închiderea canalului TV creștin

07 iulie 2020: 07/07/2020 Israel (Internațional Creștin) – La 28 iunie, autoritățile de reglementare din domeniul radiodifuziunii israeliene și-au anunțat ordinea ca mass-media evanghelică din Marea Britanie […]

MAI MULT

Legea anti-terorism din Filipine ar putea duce la abuzul de drepturi

06 iulie 2020: 07/06/2020 Filipine (Preocuparea creștină internațională) – La 3 iulie, președintele Rodrigo Duterte a semnat în lege controversatul proiect de lege antiterorist, care […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Coliziunea Egiptului de securitate și libertate: prima parte

06 iulie 2020: De la creșterea ISIS în 2014, extremiștii au rămas angajați să vizeze creștinii din Orientul Mijlociu. În Egipt, bisericile din toată țara au fost atacate.

MAI MULT

Adivasi Familii creștine atacate de radicalii hinduși din Chhattisgarh

06 iulie 2020: 07/06/2020 India (Preocupare creștină internațională) – Caravan News relatează că, la 20 mai, căminul a două familii creștine adivasi […]

MAI MULT

Boko Haram a răpit patru lucrători de ajutor în statul Borno

05 iulie 2020: 07/05/2020 Sudan (International Christian concern) – Un videoclip a fost lansat săptămâna trecută care arată patru lucrători de ajutor din diferite mari […]

MAI MULT

Omul turc intră în biserică pentru a-l recita pe Adhan

05 iulie 2020: 07/05/2020 Turcia (îngrijorare creștină internațională) – Întrucât conversația națională a Turciei se concentrează pe transformarea bisericii din Santa Sophia în […]

MAI MULT

Vietnam comunist

Familia de pastor vietnamez prizonier bătut și reținut

05 iulie 2020: 07/05/2020 Vietnam (Preocuparea creștină internațională) – Familia unui activist politic și pastor din Vietnam, care a fost închis […]

MAI MULT

Familia creștină pakistaneză luptă pentru a înregistra raportul poliției împotriva oamenilor care-i hărțuiesc închinarea

05 iulie 2020: 07/05/2020 Pakistan (International Christian concern) – La 23 mai, Sherry Masih și familia sa au fost atacate de un grup de […]

MAI MULT

Vezi mai mult

De la marxism-leninism la teoria gender: „Greșelile Rusiei” și subminarea morală a Civilizației Occidentale

download - Copie

Conferinţă susţinută în cadrul Simpozionului “Enciclica Humanae Vitae la 50 de ani de la publicare”, organizat de Asociaţia Medicilor Catolici Bucureşti şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii Bucureşti la 9 mai 2018

Teoria gender este practic ultimul răcnet în materie de ideologii care atacă familia și însăși natura umană. Scopul acestei prezentări e să vă conving că tot ce se întâmplă în jurul nostru sub inspirația unor astfel de ideologii se leagă de profeția Maicii Domnului de la Fatima din 1917, despre “greșelile Rusiei” și de faptul că ele se vor răspândi în întreaga lume.

Ce spune „teoria genului”

„Teoria genului” e titulatura pe care o folosesc adepţii. E tradus în românește de la “gender”, în engleză, pe scurt este pur și simplu afirmația că a fi bărbat sau femeie nu ține de o realitate obiectivă, ci este pur și simplu o alegere. Ideile noastre despre bărbaţi şi femei nu ar fi decât un construct cultural, artificial, pe care societatea opresivă, patriarhală și heterosexuală o impune prin educație atunci când copiii sunt crescuți ca băieți și ca fetițe.

Faptul că băieţeii sunt îmbrăcaţi în bleu și se joacă cu trenuleţul și cu pistolul de-a indienii, iar fetițele sunt îmbrăcate în roz şi se joacă cu păpuși de-a bucătăria este o expresie a impunerii de către societatea opresivă a unui „rol” preconceput, atribuit unui anumit sex.

This 11-year-old drag kid is using his voice to encourage LGBTQ youth to be themselves: https://t.co/wr3c9Fim7N pic.twitter.com/CAXgiPODJV — CNBC (@CNBC) December 22, 2018

Trebuie să înțelegem că noțiunea cu care suntem cu toții familiarizați, care este evidentă, este sexul ca realitate biologică. Această ideologie încearcă să înlocuiască noțiunea asta, care ține de evidență, cu un concept luat din gramatică – “gen”. Sunt limbi în care genurile sunt două, în română sunt trei, aici e practic o ruptură intre realitățile biologice și ceea ce vorbim – domeniul cuvintelor. În plus, de exemplu, în romănește, “pisică” e de gen feminin, și tot “pisică” spunem și despre indivizii de sex masculin ai acelei specii, adică folosim un gen gramatical care nu corespunde sexului biologic al motanului despre care vorbim.

Asta e ceva intenționat – faptul că se înlocuiește noțiunea de sex cu cea de gen e deja o mutație, poate nu e perceptibilă pentru toată lumea, dar la nivel cultural are un rol extrem de important. De ce este atât de important?

În numele combaterii stereotipurilor sunt impuse măsuri extrem de radicale în educație

Pentru că sub pretextul combaterii stereotipurilor “opresive” de care am vorbit, pe care ideologii de gen le impută “societății patriarhale”, cea care, spun ei, formează copiii separat, ca băieți și fetițe, aşadar, în numele combaterii stereotipurilor sunt impuse măsuri extrem de radicale în educație. Se începe de la grădiniță cu încercarea de a-i îmbrăca pe copii invers, de a-i învăța să se joace băieții ca fetițele și fetițele ca băieții.

În spațiul public începem să vorbim o limba păsărească inventată de acești ideologi, nu se mai poate vorbi de mama și de tata. În spitalele din Scoția, de exemplu, s-a cerut personalului să evite folosirea cuvintelor “mama” și “tata” în prezența copiilor; în Spania, pe certificatele de naștere nu mai scrie “mama” și “tata”, scrie “Progenitor A” și “Progenitor B” ca să nu facem discriminări.

Lucrurile sunt foarte avansate și deși par ridicole, și sunt ridicole, și am zice că așa ceva nu se poate, totuși vom vedea în curând cum vom fi înconjurați de aceste realități.

Olavo de Carvalho

Filozoful brazilian Olavo de Carvalho are darul de a condensa în formule scurte tot felul de rătăciri ale timpurilor noastre. El spune (vedeți, în portugheză, Educação, Ideologia de Gênero e Feminismo) că teoria genului este de fapt o impunere a imaginației în dauna realității evidente.

Daca un tânăr într-o dimineață se simte femeie, cu toții suntem obligați să îl tratam ca femeie pentru că așa se imaginează el atunci, și poate se și răzgândește. Vedem o anumită realitate dar trebuie să ne prefacem că susținem alta, cam asta e esența. Dar „de ce ar avea prioritate imaginația lui față de percepția mea?”, întreabă Olavo de Carvalho. El explică, dărâmând astfel complet toată teoria genului, faptul că există, aşa cum ştim, două sexe biologice, masculin și feminin, și exista doua posibilități în privinţa autopercepției acestora – ori femeile se autopercep ca femei, ori se autopercep ca bărbați. Ori percepţia coincide cu realitatea, ori percepția NU coincide cu realitatea. Teoria genului redusă la esență spune că varianta în care percepţia NU coincide cu realitatea este cea naturală, iar varianta în care coincide, adică femeia e femeie și bărbatul e bărbat, nu e naturală, este impusă de societatea opresivă. Reiese clar absurditatea acestei teorii. Iar dacă nu reiese, există o formulare încă și mai simplă, tot a lui Olavo de Carvalho – pe scurt, „teoria gender” spune că: „unii băieți se nasc fete, dar nici un băiat nu se naște băiat”. Ca să fie clar.

Cine este geniul care a inventat această teorie?


O cheamă Judith Butler. Nu este singura, dar ea este simbolul întregii școli. Este profesor universitar și are foarte multe ifose academice și este tratată în acest sens de mass-media. Toată lumea o înconjoară cu un respect deosebit și cu multe plecăciuni.

Judith Butler, „University of California, Berkeley, Maxine Elliot Professor in the Department of Comparative Literature and the Program of Critical Theory”

Marea ei operă este biblia ideologiei gender. Se numește “Gender trouble. Feminism and subversion of identity”. După cum observă un cercetător polonez, Marek Rosiak, logician de profesie, încă din titlu ne dăm seama că nu avem de-a face cu o lucrare științifică, pentru că nu așa se intitulează o carte științifică. În ştiinţă nu e vorba de „subversiune”. Subversiune înseamnă deja o agendă politică, nu e vorba de cercetare și de discuții ştiinţifice. Partea cealaltă, cu “trouble”, e și mai gravă; aceea că Judith Butler nici măcar nu ascunde faptul că ea scrie aceste lucruri pentru că vrea să își lămurească propriile sale frământări, întrucât ea e lesbiană, s-a născut într-o familie cu tot felul de obiceiuri ne-kosher, ca să spunem aşa (pentru că vine dintr-o familie de origine evreiască), și vrea să își lămurească toate aceste tulburări și de aceea a scris această carte “Gender trouble”, care e acum considerată o lucrare științifică.

Mie mi-a plăcut cum a desfăcut Marek Rosiak, acest logician polonez, cum a făcut praf această carte, pentru că de fapt a mers la esențe. Să știți, e un mare sacrificiu, o mare penitență să citești Judith Butler, este imposibil, o lectură extrem de obositoare și noi, ăștia, oamenii obișnuiți, renunțam după o pagină, două, e ceva ce te adoarme imediat, nu reziști. Marek Rosiak e un mare logician și un om de mare forță care a putut să citească această carte cap-coadă și esența ei a redus-o la o anumită pagină care e demonstrația teoriei gender:

În ce măsură normele influențează „identitatea”?
În ce măsură „identitatea” este de fapt un ideal normativ?
În ce mod normele determină conceptul de „identitate”?
→ Nu există identitate.
(Dr. Marek Rosiak, Universitatea Łódzi, conferință în polonă –
„Gender Trouble” a lui Judith Butler din Perspectiva Logicii și a Metodologiei)

Dar de fapt nu e o demonstrație, e o serie de întrebări. Pornind de la întrebări care sunt nevinovate, firești, până la sugestii și, la sfârșit, o afirmație. Deci nu are deloc construcția logică e unei demonstrații. N-avem nici argumente, nici informații, doar o serie de întrebări retorice din care, chipurile, a rezultat marea invenție.

Iar ce observă Marek Rosiak, un om care are experiență în polemici cu filozofi din școala gender, de câte ori încerci să pui problema logic, să te duci la un seminar al acestui grup, un fel de sectă, de fapt, intri acolo și încerci să pui o întrebare, ești dat afară pentru „falologocentrism”, mă scuzați de expresie, dar nu eu am inventat-o și trebuie să o citez. Adică e respinsă logica pe care o știe toată lumea pentru că ea a fost inventată de bărbați, de bărbați albi…mă rog, e clar că e expresia sistemului patriarhal, și atunci, daca nu funcționam după logica aia, alta nu este, și atunci nu mai suntem legați de regulile logicii. Termenul asta, “falologocentrism”, este al lui Derrida, un filozof care a contribuit mult la dărâmarea inteligenței în Occident.

Ce este caracteristic pentru „teoria gender” și în special pentru lucrările lui Judith Butler, dar și pentru toată școala, toată mișcarea, e faptul că mimează caracterul academic. Există catedre de „gender studies”, există doctorate, biblioteci, lucrări, lumea se poartă ca și cum ar fi seminare științifice – fac tot ritualul de seminare științifice, comunicări, lucrări, discuții, dar de fapt, esența este ce am văzut. Mai mult decât asta chiar nu e.

În plus, nu mă pot abține să nu aduc vorba de asta – Judith Butler în 1998 a primit un fel Zmeura de Aur în domeniul filozofiei, i s-a acordat premiul I pentru cea mai proastă scriere filozofică, mai ales pentru un fragment din această operă care e atât de celebrată.

Prof. Ryszard Legutko, europarlamentar polonez, a comparat „teoria gender” cu lisenkoismul. Una peste alta, e o impostură, nu e știință, nu e demonstrată, nu rezultă din cercetare, de aici, ilustrația pe care am ales-o, din prima ediție a cărții lui Andersen cu povestea împăratului cu hainele cele noi – împăratul care umbla în lenjerie de corp și toată lumea îl admira, ce haine frumoase are, până când un copil a zis, stați un pic, e dezbrăcat.

Cam la asta se rezumă teoria genului.

Hainele cele noi ale împăratului

,De unde vine toată nebunia asta?

Eu am auzit de foarte multe ori conferințe despre „gender ideology” care încep așa: „gender ideology este o ideologie care ne vine din Statele Unite”. De asemenea, de foarte multe ori am auzit şi citit, mai ales în literatura creștină, că este “expresia hedonismului, consumismului decandenței occidentale” și că ar fi vorba de „prea multă libertate”.

Acum, ceea ce vreau să demonstrez e că e invers, că nu e asta, e cu totul altceva.
Și anume, e vorba de ceea ce a spus Maica Domnului de la Fatima în 1917, când a profețit că Rusia își va răspândi rătăcirile în întreaga lume, provocând războaie și persecuții.
Ceea ce susțin e că acestea nu sunt doar păcate trupești împotriva curăției, este ceva mult mai serios. Problema este, așa cum spune Sf. Pavel, nu lupta cu trupul și cu sângele, noi ne luptăm aici cu forțele întunericului. Despre asta este vorba.

“Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.” (Ef. 6:12)

Pentru originea acestui rău despre care a vorbit Maica Domnului la Fatima, avem o cercetare făcută de Richard Wurmbrand, un pastor protestant, fost comunist, convertit. S-a născut într-o familie evreiască, dar nu era credincios, a trecut prin toate aceste etape și cunoștea foarte bine marxismul.

Richard Wurmbrand a făcut cercetări despre viața lui Marx, a scos la iveală corespondență personală a lui Marx cu membrii ai familiei, mărturii ale servitoarei cum că Marx practica niște ritualuri ciudate în casă, ritualuri care nu seamănă cu nimic cunoscut din iudaism sau din creștinism, fiul lui îi trimitea scrisori în care i se adresa “dragă Satan” – asta e o chestie tipică în lumea satanistă, ei se identifică cu stăpânul lor și vorbesc așa între ei – cel mai important este că în tinerețe, înainte de pretențiile lui de analize economice și de fundamentat ideologii, el a scris versuri, și versurile îi exprimă preaplinul inimii. Adică sunt versuri sataniste, în care își exprimă ura față de Cel care e acolo sus și dorința de a târî în prăpastie întreaga omenire în hohote de râs, el însuși împreună cu toată omenirea să se ducă acolo să ardă în flăcări, niște chestii îngrozitoare, sinistre.

Dacă vreți să vedeți detalii despre asta, cartea este accesibilă pe internet în limba română și în încă cel puțin 16 limbi – “Marx și Satan”, de Richard Wurmbrand (în formau audio book, aici). Citiți, e important

Ce a rezultat din opera lui Marx? A rezultat, așa cum știm, teroarea binecunoscută, sute de milioane de morți, nu vorbim doar de Uniunea Sovietică, ci și de China și de tot ce a urmat. Cât despre familie, aveau învățături foarte precise. Marx și Engels lucraseră împreună la o cărțulie pe care doar Engels a publicat-o pentru că Marx intre timp murise – „Despre originea familiei, a proprietății private și a statului”, asta ca să știm care este atitudinea marxismului clasic, cel vechi, de la mama lui, în privința familiei.
Acolo găsim afirmația că familia burgheză monogamă este începutul subjugării femeii și că trebuie să revenim la modelele primitive alternative față de familia monogamă, și asta cred că se întâmplă în ziua de azi.

Revoluția sexuală nu a început în Occident, a început în Rusia sovietică

Iată că revoluția sexuală nu a început în Occident, a început în Rusia sovietică, cu cel puțin 50 de ani înainte de Statele Unite, care sunt considerate locul prin excelență al „consumismului, individualismului, hedonismului și decadenței”. Iată că avortul a fost legalizat prima oară în Rusia sovietică, iar în Statele Unite – cu vreo 60 de ani mai târziu. De asemenea, divorțul fără vină. Divorțul în lumea lui Lenin fusese făcut atât de facil, încât nici măcar nu mai erai nevoit să iți anunți soțul – făceai o carte poștală, plăteai trei ruble și o puneai la poștă. Asta era tot. Asta a dus la milioane și milioane de familii care au fost aruncate în aer. Înainte, divorțul era considerat ca fiind imputabil uneia dintre părți, nu divorțai pentru că nu te mai înțelegeai, divorțai pentru că a fost vorba de infidelitate sau a fost vorba de ceva grav care s-a întâmplat, și atunci unul dintre soți era vinovat, nu se putea să nu aibă nimeni nicio vină. Lenin a instituit pentru prima oară în Rusia Sovietică divorţul fără vină.

Prima paradă gay din istorie nu a fost la Los Angeles, nici la San Francisco, a fost la Sankt Petersburg, in 1918.

Homosexualitatea, pentru prima oară în lume, în istoria omenirii, a fost depenalizată în Rusia, în 1922.

Educația sexuală radicală obligatorie la școală a fost nu în Rusia, dar în Ungaria, în vremea lui Bela Kun, după revoluția bolșevică.

Secvență dintr-un documentar realizat de televiziunea de stat Rusia-1:

0.43 первое декрет Ленина об отмене брака и об отмене наказании за гомосексуализм

The first decree of Lenin on the abolition of marriage and the abolition of punishment for homosexuality

0.55 зимой 18 года московские лесбиянки прошли по краснои площади з плакатами „долои стыд”

In winter of (19)18 the Moscow lesbians walked along the Red Square with banners „down (with) shame”

1.03 вскоре была создана одноименноe общество которое проводила обнаженный  демонстрации

Soon an association with the same name was created which conducted nude demonstrations

1.09 на красной площади

on the Red Square

1.11 Ле́нин вместе с соратниками приветствовал всо это словами:

Lenin together with his comrades-in-arms welcomed all this with the words:

1.16 „так держати товарищи”

„Keep it up, comrades!”

Iată câteva exemple din revoluția sexuală a lui Lenin, cum am găsit în cartea unui autor polonez, care numește toată operațiunea asta “păcatul organizat”, deci păcatul de stat. De exemplu, într-o localitate, Saratov, Comisariatele dragostei libere au naționalizat femeile și au stabilit că femeile intre 17 și 30 de ani sunt obligate, indiferent de starea civilă, să accepte să aibă relații cu cetățenii bărbați. Era datoria lor. Iar muncitorii aveau garantat dreptul la sex cu orice cetățeancă femeie, de trei ori pe săptămână. Asta e doar un exemplu, așa se întâmpla peste tot.
Mai sunt și alte aberații, o paradă a nudiștilor în vara 1918, imediat după revoluție, abecedarul erotic – erau milioane de țărani nealfabetizați și ca să îi atragă spre bucuria citirii literelor, tematica era erotică.

Cel mai tare au suferit femeile și copiii

Ideea este că rezultatul final al acestor experimente a fost un dezastru total. Milioane de copii abandonați, care vagabondau prin toate stepele și pe toate drumurile, și care cădeau bineînțeles în infracționalitate; promiscuitate îngrozitoare, boli cu transmitere sexuală. Mai ales, dintre toate părțile implicate, cel mai tare au suferit femeile și copiii, bineînțeles, care sunt cei mai vulnerabili și pe care, cât de cât, așa cum era, familia tradițională, cu imperfecțiunile ei, oarecum îi ocrotea. Femeia a ajuns să se vândă pentru mâncare, fiindcă nu era mâncare în Rusia sovietică, și copiii au ajuns vagabonzi.

Am putea vorbi o oră despre viol ca instituție în Rusia sovietică, pentru că avea un rol de control social. Femeile de multe ori erau mai rebele decât bărbații și aveau tendința să se opună unor absurdități, și atunci frica era instrumentul principal de control social, dar violul avea ceva în plus; era și elementul de frică, şi în plus, cel de umilire. Practic, să nu mai ridici capul după ce s-a întâmplat așa ceva. Era și o metodă de interogatorii în subsolurile KGB-ului, mă rog, NKVD. Când armata sovietică triumfătoare a eliberat Europa de Est, s-au înregistrat, în mod oficial, 4 milioane de violuri. Două milioane, doar în Germania.

Dar având în vedere tot tabloul ăsta de dezastru pe care îl crease revoluția sexuală a lui Lenin, Stalin a fost nevoit să mai retracteze puțin din aceste măsuri. Stalin a încercat să limiteze un pic din acest dezmăț pentru că el avea alte planuri, se gândea la război și nu se putea merge la război cu o societate degradată în asemenea hal. Să ne amintim însă ce vrea să distrugă acest atac. Vrea să distrugă Civilizaţia Iudeo-Creştină. „Femeia în civilizația iudeo-creștină” e intitulat acest diapozitiv.

Singura civilizație în care femeia are un statut și este respectată, este civilizația iudeo-creștină

Suntem înconjurați de aceste idei preconcepute, că femeia în trecut era oprimată, că bărbatul o subjuga, că Biserica a fost un factor de menținere a acestei stări de subordonare a femeii șamd.

Realitatea este că dintre toate culturile de pe pământ și din toată istoria și geografia omenirii, singura civilizație în care femeia, cât de cât, are un statut și este respectată, este civilizația iudeo-creștină, deși oamenii sunt păcătoși și abuzurile tot există, deși noi suntem învățați să îl iubim pe aproapele și uneori nu îl iubim și uneori cine e mai puternic face abuz de forță – asta așa se întâmplă pe pământ peste tot. Dar să ne arate nouă adversarii noștri în care loc de pe lumea asta, care învățătură și care religie, care cultură și ideologie, dă femeii mai mult decât i-a dat civilizația iudeo-creștină.

Femei din Vechiul Testament,
Cartea Pildelor lui Solomon (Proverbe) cap. 31, 10-31, laudă adusă femeii virtuoase, se citește de Shabbat (adică, săptămânal, de către evreii practicanţi)
Femei din Noul Testament
Maica Domnului
Întâlnirea lui Isus cu femeia samarineancă Sf. Ioan cap. 4
Sf. Pavel către Galateni cap. 3 (2-29):
Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.
Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.
Femei sfinte ale Bisericii
Toate lucrurile încep de la religie, culturile se formează pe religie. Morala creştină se bazează pe porunca dragostei de aproapele. Propovăduieşte ocrotirea celor slabi și vulnerabili (femeia față de bărbat e mai slabă fizic); propovăduieşte sfințenia căsătoriei, dragostea între soți. Acestea sunt lucruri fundamentale legate de morala creștină.
Credința este cea care a creat cultura și instituțiile civilizației noastre, și mentalitățile, până și manierele.

Faptul că un domn ar trebui să cedeze locul în metrou unei doamne, că ar trebui să deschidă ușa și să o lase pe ea să intre în față, astea sunt lucruri care e păcat că se pierd, corectitudinea politică nu le poate înlocui.

Trei valuri de feminism

Am menționat civilizaţia iudeo-creştină ca să vedem de la ce s-a pornit şi dacă feminismul era sau nu era cu adevărat necesar. Sunt trei valuri ale feminismului și sunt multe feluri de a vedea aceste valuri. Sunt autori care nu le văd așa, dar ăsta eu cred că e un fel de consens, majoritatea le numără în felul acesta.

Valul 1 de feminism ar fi cel din secolul 19 și începutul secolului 20, când lucrurile s-au schimbat foarte mult, a apărut revoluția industrială, să zicem că viața gospodărească a devenit mai ușoară și femeia putea deja să lucreze în afara căminului. Atunci au apărut aceste mișcări feministe care au cerut pentru femeie accesul la anumite profesii, la studii, la drepturi civile, mai ales la dreptul de vot. Aici încă lucrurile nu sunt neapărat marxiste. Există și un filon marxist în primul val, dar nu e preponderent, revendicările sunt oarecum justificate și s-au rezolvat în cea mai mare parte.

Dar Valul 2 și Valul 3 deja sunt marxiste și nejustificate. Bunica mea în anii ’20 a făcut studii superioare, a devenit farmacistă, și-a întemeiat o familie, nu avea nici ură de bărbați, nici de copii, a crescut copii, nepoți, nu era nicio contradicție între faptul că avea un serviciu și făcuse studii, și faptul că a fost fericită ca mamă de familie și ca bunică. Deja în 1968, revoluția sexuală este una de dușmănie – avem ura de clasă transportată în domeniul familiei, între bărbați și femei. Femeile îi urăsc pe bărbați, urăsc copiii și urăsc însăși esența feminității.

Al treilea val este gender, aici nici nu mai e nevoie să urâm bărbații, pentru că nici nu există bărbați. Gender e cea mai avansată formă, care neagă pur și simplu împărțirea în bărbați și femei.

„Teoria critică”


Școala de la Frankfrut

Cum am ajuns la asta? Judith Butler face parte din “teoria critică”, își asumă chestia asta pe site-ul ei, ea predă teorie critică la Berkeley, unde este mare profesor. Să vedem de unde vine “teoria critică”, ce este ea.

De fapt, “teoria critică” este un alt nume dat unui curent care începe de la Școala de la Frankfurt, iar Școala de la Frankfurt este, nici mai mult, nici mai puțin decât un proiect al lui Lenin. E vorba de Internaționala a Treia, Komintern, care și-a făcut acest proiect cultural. Școala de la Frankfurt e întemeiată de Lenin, Georg Lukacs și Willi Munzenberg, care la vremea aia era șeful acestei internaționale – mai târziu l-au omorât comuniștii. Astfel a început o acțiune de subversiune culturală, nu mai este marxismul clasic, care vorbea de clase, de lupta de clasă, de muncitori, de capitaliști, de exploatare, de vorbele pe care noi le știm de la școală. Este vorba de o variantă adresată Occidentului, oarecum camuflată.

În Școala de la Frankfurt, autorii nu sunt foarte clari în privința scopului final al acțiunilor lor, ei nu spun că vor să aducă URSS-ul pe tot mapamondul, ei doar demască, critică, distrug, discreditează, deconstruiesc, desfac în mii de bucățele civilizația existentă sperând, ca orice revoluționar, că din distrugerea asta o să iasă o minunăție, paradisul pe pământ.

Ce e caracteristic pentru Școala de la Frankfurt este că pornește de la Marx, dar și de la Freud. Folosește multe expresii, concepte din psihologie, cu scopul final de subminare a instituțiilor civilizației occidentale, în special familia. Numele de “teorie critică” vine de la manifestul acestei școli, care a fost formulat mai târziu (Max Horkheimer, 1937). În zilele noastre nu prea se mai vorbește de Școala de la Frankfurt în legătură cu Judith Butler, se vorbește de “teoria critică”, care este același filon, iar oamenii aceștia sunt conștienți că aparțin acestei tradiții, nu o neagă. Găsiți pe site-ul lui Judith Butler cine a influențat-o. Nu fac o dezvăluire de secrete, e ceva ce ei recunosc.

Lungul marș prin instituții

Un alt filon important al marxismului cultural este Antonio Gramsci. El nu aparține Școlii de la Frankfrut, e, să zic așa, un comunist independent, care a recomandat aceste strategii pe care noi le vedem împlinite de multe decenii în Occident, și la noi au pătruns și funcționează de minune.

Gramsci nu vrea să facă revoluție în sensul sângeros, brutal, de naționalizare a mijloacelor de producție și de trimis capitaliștii în lagăr șamd, dimpotrivă, el vrea să înceapă de la cultură. Cultura întăi să fie cucerită, să avem noi, comuniștii, hegemonia în domeniul cultural, și apoi o să fie ca un măr copt care o să ne pice în mână și societatea, și politicul. Puterea politică o să o luăm în mod firesc, n-o să mai existe nicio opoziție, fiindcă nimănui n-o să îi mai treacă prin cap niciun fel de alte idei după ce noi punem stăpânire pe toate mințile.

Schimbările trebuie să fie gradate, imperceptibile, nu spui că te duci la comunism. Gramsci spune clar că ăsta e scopul, dar recomandă să camuflăm lucrurile astea și să folosim doar mici schimbări gradate, tovarăși de drum, să folosim actori, sportivi cunoscuţi, care să își dea cu părerea. Şi să infiltrăm instituțiile.

Foarte important, ceea ce a recomandat el e infiltrarea Bisericii Catolice, pentru Gramsci acesta era adversarul numărul 1 al comunismului. El scria în anii ‘20 și iată că în 1968 primirea enciclicii Humane Vitae de către foarte mulți dintre contemporanii săi în Biserică arată că strategia recomandată de Gramsci deja dăduse roade foarte importante.

Iuri Bezmenov

Practic, în 50 de ani s-a văzut că s-a avansat mult în acest sens, iar în zilele noastre știm asta foarte bine. Iuri Bezmenov a fost un tânăr ofițer KGB care la un moment dat a luat decizia să plece în Occident și să dezvăluie ce făcea el în instituția respectivă. Bezmenov a dezvăluit faptul că cel puțin 85% din resursele pe care KGB-ul le folosea pentru subversiunea în Occident nu erau alocate spionajului industrial sau militar, sau acţiunilor de sabotaj, pentru aruncat poduri în aer, asasinate etc, ci pentru subversiunea culturală. Aproape tot efortul se îndrepta în sensul unei distrugeri a moralității Occidentului, ca Occidentul să fie decăzut și puterd și să fie ușor de cucerit, în cele din urmă și militar.

Ideea era că se putea face asta mult mai ușor dacă Occidentului i se inoculau aceste idei care să îl facă să se autodistrugă, să se sinucidă. Mai există și alte nume importante dar nu am timp să spun ce a făcut fiecare pentru cauza revoluției sexuale.

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich este un marxist freudian foarte reprezentativ, căruia îi aparțin noțiunile de revoluție sexuală, sexualizarea copiilor – el a propovăduit că copiii trebuie luați de la părinți și să primească educație sexuală din cea mai frageda pruncie, ca părinții să nu-i mai poată influența – și utilizarea politică a sexualității. Este important că Wilhelm Reich era foarte bun prieten cu cel mai mare spion sovietic al tuturor timpurilor, Arnold Deutsch, care este și azi pe pereții tuturor academiilor de spioni, care sunt foarte importante în Rusia și acum. Deutsch este modelul pentru orice spion rus. Putin când era mic își dorea să fie Arnold Deutsch, ăsta e simbolul lor și modelul prin excelență. Acesta era strâns legat, printr-o prietenie puternică și trainică, cu Wilhelm Reich.

Îi mai avem pe Herbert Marcuse și pe Michel Foucault, mai aproape de noi, până acum trei ani mai activa și Ernesto Laclau. Aceștia sunt toți autori care s-au remarcat prin contribuții pentru distrugerea moralității și pentru susținerea mai ales a înlocuirii proletariatului clasic al lui Marx cu alte categorii. Fiindcă lucrurile nu s-au confirmat.

Marx a vorbit prostii, lucrurile nu au fost cum le-a profețit el. Iar proletariatul, practic, nu mai există acum în Occidennt așa cum îl descria Marx. Atunci, cine să facă revoluție, că totuși, revoluție ei vor să facă? Unii propun să fie homosexualii sau cei din diferite minorități sexuale, mai ales Foucault, iar Ernesto Laclau susține că nu ne trebuie neapărat o clasă anume care să facă revoluția, clasa aceea o creăm noi prin discursul nostru revoluționar. Ar merita să ne oprim asupra acestei nebunii, dar din păcate nu e timp.

Revoluția sexuală de la 1968 e una sexuală, dar este și marxistă

Ce trebuie subliniat este că revoluția sexuală de la 1968 e una sexuală, dar este și marxistă. Toate pancartele, simbolurile, toate steagurile care fluturau pe străzile Parisului în mai 1968 erau cu Che Guevara, Mao, Ho Și Min, nu erau cu autori capitaliști. Trebuie înțeles și din perspectiva istoriei ce curaj extraordinar de martir a avut Papa Paul al VI-lea când a scos Humane Vitae în acest an revoluționar, 1968. Judith Butler cu teoria genului se înscrie și ea în aceasta linie.

Mai există și alte repere importante, tot cu comuniști. De exemplu, Alfred Kinsey, un impostor care de meserie era entomolog, se ocupa de studiul insectelor, care a fost promovat drept cel mai mare sexolog al tuturor timpurilor. Lui i se datorează vestitul 10%, a susținut că 10% din populația SUA sunt homosexuali, dar se ascund de rușine, de opresiune, de nu știu ce. Mai târziu, o profesoară psiholog, profesor universitar și în SUA, și la universitatea din Haifa, Judith Reisman, a făcut cercetări asupra cercetărilor lui Kinsey și a descoperit crime îngrozitoare. El făcea experimente sexuale pe copii, pe sugari, pedofilie de mare cruzime. Cercetările propriu-zise erau fraude, pentru că el își făcuse această statistică de unde i-a iest 10% printre infractori, a făcut în închisori cercetarea asta. A făcut un sondaj printre violatori, printre pedofili, printre cei care erau închiși pentru infracțiuni legate de sexualitate. Kinsey era legat printr-o strânsă prietenie cu Harry Hay.

Harry Hay la o paradă gay din Los Angeles, SUA, 1986, în care acesta susține pedofilia: „NAMBLA MERGE CU MINE” Citiți și Amintiri despre viitorul LGBT: pedofilia, drept al omului nou

Harry Hay e un alt mare simbol. Prima organizație pentru drepturile homosexualilor din istoria omenirii este Mattachine Society, înființată de Harry Hay, care el însuși era membru al partidului comunist american, și 95% sau 98% dintre membrii acestei organizații erau membri ai Partidului Comunist din SUA. Partidul comunist american era ceva minuscul și era o agentură KGB 100%. Despre asta a explicat Whittaker Chambers în cartea “Witness”. Mattachine Society a fost prima organizație pentru “drepturile gay-ilor”. Harry Hay, mai târziu, după Mattachine, a înființat “Radical Faeries”, Zânele Radicale. Vedeți și titulatura, toate acestea au o simbolistică homosexualistă, dar au tot timpul și ceva cu “radical”, cu “eliberare”, sună marxist. Ce e interesant e că Harry Hay nu s-a sfiit niciodată să își arate sprijinul pentru NAMBLA, care e organizația pedofililor din SUA, și de care chiar și mulți homosexuali se sfiesc. Nu prea se arată alături de NAMBLA decât unii foarte radicali.

Protest „Mattachine Society”, New York, 28 iunie, 1970

Marxismul clasic și marximul cultural

Ca să rezumăm, avem marxismul clasic, care vrea preluarea violentă a proprietății, și marxismul cultural, care este o revoluție și mai profundă, antropologică, care vrea să dărâme nu doar structura socială, ci chiar identitatea sexuală și natura umană.

Ceea ce au în comun cele două forme de marxism nu sunt doar autorii, ci sunt și mentalități comune. Caută motive de revoltă, caută neapărat să găsească o categorie oprimată și să o instige la ură împotriva altei categorii care chipurile o oprimă, promite mântuirea aici pe pământ, dă dovadă de mare lipsă de scrupule în urmărirea obiectivelor revoluționare. Şi mai ales caracterul totalitar, care acum pare mai soft. Ceea ce trăim acum în Occident nu e chiar Gulag și poliție politică, tortură etc, dar pretenția asta de științific al teoriei gender practic exclude alte opțiuni, pentru că orice altceva e neștiințific, nici nu putem să discutăm. Faptul că se adoptă limbajul drepturilor omului, cine se poate opune, că doar n-o să fii împotriva drepturilor omului? Asta face să elimine discuția, nu este loc pentru alte păreri.

Ce s-a întâmplat de fapt? Toată istoria comunismului din 1917 și până în ziua de azi este caracterizată printr-o alternanță dialectică intre modul soft și modul hard. Avem întăi revoluția bolșevică, extrem de sângeroasă, extrem de brutală și de violentă. Avem apoi, după primele experimente care au dat greș, foametea care s-a ivit în urma naționalizărilor, Lenin trece la NEP, Noua Politică Economică, un fel de glasnost, o relaxare. Mai tărziu vine Stalin și iar strânge șurubul, apoi vine Hrușciov, care denunță crimele lui Stalin și declară un nou dezgheț. După care vine Brejnev și iar strânge șurubul, după care vine Gorbaciov și instaurează Perestroica.

Golitsyn, Perestroika Deception: 1995

Perestroika Deception: Memoranda to the Central Intelligence Agency – The World’s Slide Towards the Second October Revolution (‘Weltoktober’)

Aceasta este cartea lui Golițîn, tot un kaghebist care a ales libertatea, unde explică faptul că Perestroica nu este altceva decât o nouă strategie comunistă care permite acestor idei să se răspândească în lumea întreagă fară stavilă, pentru că Occidentul e acum convins că a câștigat Războiul Rece și nu se mai apară împotriva acestui tip de propagandă. Practic, datorită faptului că a avut loc Perestroica, porțile s-au deschis complet pentru revoluția leninistă mondială. Formula “Revoluția Satanică Mondială a lui Lenin” îi aparține lui Christopher Story. Practic, noi nu am terminat cu comunismul, noi suntem într-o fază foarte avansată.

Rolul Rusiei


Foto: Vladimir Putin vorbind în timpul vizitei la portul din Crimeea, Sevastopol, 9 mai, 2014. / Fotograf: Iuri Kadobnov/AFP/Getty Images

E important să înțelegem bine rolul Rusiei acum pentru că tot auzim că, vezi Doamne, Putin e apărătorul creștinismului, apărătorul familiei, speranța apărării vieții, copiilor nevinovați șamd.

Noi, ca români, înțelegem mai ușor decât poți să le explici unor occidentali că Rusia finanțează și una, și alta dintre aceste trenduri. Există dovezi foarte clare că a sprijinit mișcarea Occupy Wall Street din SUA, mișcare în mod notoriu aliată cu mișcările LGBT. Asta nu se explică, un guvern conservator care promovează creștinismul, nu ar trebui să facă așa ceva în altă țară. Se poate intra în amănunte – în America Latină, Forul de la Sao Paulo, tratatul de pace din Columbia, care înseamnă 300 de pagini de ideologie gender și pe care Lavrov (ministrul de externe al „conservatorului” Putin) și cu Castro l-au negociat cu guvernul columbian.

Ajungem și la România, unde pe lista lui Dughin, lista de agenți de influență pe care Dughin, ideologul principal al regimului Putin, contează în Romania, găsim și pe dl Stanciu de la Provita, care e mare apărător al Referendumului și apărător al familiei, și pe Vasile Ernu de la criticatac, un radical bolșevic, leninist, susținător al mișcărilor homosexualilor și mare opozant al Referendumului. Avem și unul, și altul, cu stânga lovim dintr-o parte, cu dreapta lovim din partea cealaltă, și în felul ăsta gestionăm toată scena politică.

Sursa: Lista lui Dughin, dec. 2014


Mai observăm că teoria genului este impusă prin diferite instrumente. Politic, da, dar nu pe față neapărat, cel puțin în Romania, nu la vedere, nu o să vedeți un partid în Romania care vine cu asta la alegeri, poate USR nu peste mult o să se și declare, dar deocamdată nu se exprimă nimeni chiar așa de radical (conferinţa e din 2018, între timp a apărut PLUSR şi predicţia s-a împlinit). În schimb, pe căi administrative, lucrurile au intrat profund, au intrat și în învățământ.

România

La nivel de Europa, aceste proiecte de texte sunt de obicei propuse și se pot vota cu sprijinul în primul rand al grupărilor de stânga, și mai ales al socialiștilor, PES, Partidul Socialist European, sprijiniți de ALDE, de liberali, dar liberalii sunt întotdeauna pe locul doi, inițiativa aparține stângii. E important de văzut cum votează PSD toate aceste chestii. Aici aveți exemple de texte care sunt extrem de radicale în acest sens, să vă uitați cum au votat europarlamentari ai PSD la asta. Cu rare excepții, că unul a lipsit, sau ce știu eu ce s-a întâmplat, ei sprijină toate aceste lucruri și în principal doamna Vasilica Dăncilă, care acum sprijină familia tradițională și se pozează la biserică.

Iată un text pe care România l-a ratificat, “Convenția pentru prevenirea violenței împotriva femeii”. Iarăși este un titlu imbatabil, cine poate să fie contra unei astfel de declarații? Doar nu vrei să fie femeia bătută.

– convenție ratificată de guvernul PSD 2014, ministrul Rovana Pb.

Articolul 3 litera c: “gen” va însemna rolurile, comportamentele, activitățile şi atributele construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei şi bărbaţi;

Capitolul III Articolul 12 alin. 1

Părţile vor lua măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale şi culturale de comportament al femeilor şi bărbaţilor, în vederea eradicării prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor şi a altor practici, care sunt bazate pe ideea inferiorităţii femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbaţi

Sub pretextul acestei combateri a violenței, iată ce măsuri radicale s-a angajat Romania să ia. “Genul”, în înțelesul acestei convenții, înseamnă “rolurile, comportamentele etc pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați” – zici că e luat direct din Judith Butler.

Asta noi nu am discutat, nu a existat o dezbatere, v-a întrebat cineva, ați votat? Poate nu eram de acord. A fost trecută pe sub mână, cine a știut, a știut. Rovana Plumb a semnat în 2014. În Romania nu s-a zis nici pâs. În Polonia a fost un scandal enorm când a fost vorba de asta.

Articolul 14 – Educaţie

1 Părţile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen împotriva femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacităţii în evoluţie a elevilor, în curriculumul formal şi la toate nivelele de educaţie.

2 Părţile vor face demersurile necesare pentru a promova principiile la care s-a făcut referire în alineatul 1 în stabilimentele educaţionale informale, precum şi în stabilimentele sportive, culturale şi recreative şi în mass media.

Iată la ce s-a angajat guvernul României: “părțile (guvernul n.m.) vor lua măsuri pentru a promova schimbările în modelele sociale și culturale de comportament al femeilor și bărbaților, în vederea eradicării prejudecăților, obiceiurilor, tradițiilor care sunt bazate pe […] roluri stereotipe pentru femei și bărbați.”

Deci faptul că zici mamă sau tată într-o casă deja contravine acestor chestii și guvernul s-a angajat pentru eradicarea lor. Nu mai vorbesc de Biblie, de scrisorile Sf. Pavel, astea chiar trebuie eradicate.

Iată ce s-a mai angajat guvernul României, pentru educație: “în tot materialul didactic să fie vorba de roluri de gen nestereotipe”, mama conduce naveta spațială și tata face sarmale. Totul să fie inversat și deja în curricula de școală și de grădiniță.

Interesantă e și această parte: “și în stabilimentele sportive, culturale și recreative și în mass media” – ce ascunde vorba asta? Ascunde WC-urile gender, mă scuzați. Asta e ultima bătălie pe care a dat-o Obama înainte să termine mandatul, un mare proiect ideologic era ca WC-urile să nu mai fie pentru femei și pentru bărbați – îmi pare rău că aduc vorba, dar suntem intre medici și lucrurile sunt deja foarte avansate.

De exemplu, apare situația următoare: o doamnă, situația e reală, mergea la o sală de fitness și după ce a făcut antrenamentul a vrut să meargă la duș. Acolo s-a întâlnit cu un bărbat, bărbat toată ziua – era evident că era bărbat – care declarase că el în ziua aceea se simte femeie. Fără glumă. Faptul că ea a țipat și a chemat paza și a protestat a dus la eliminarea ei din acel club sportiv, pentru că l-a discriminat pe acel domn care era trans, sau nu ştiu ce minoritate.

Și de data asta, ca și revoluția lui Lenin, în loc să elibereze femeia, practic o duce într-o situație în care ea nu mai poate ieși din casă pentru că dacă merge la studii sau să lucreze, sau să facă antrenamente, o să dea de un derbedeu în duș sau la toaletă și cine va câștiga dacă acolo o să aibă loc un meci de box? Femeia pierde, nu are cum să fie altfel. Și orice derbedeu care vrea să violeze o femeie se declară în ziua aia femeie și nu poate fi discriminat.

Pe scurt, profesorul Richard Legutko, care este un filozof polonez și europarlamentar din partea Poloniei, a zis așa: liderii UE, din păcate – generația actuală – sunt toți ori generațional, ori mintal, ca tradiție, discipoli ai lui mai ‘68, iar acest mai ‘68 a fost o revoluție marxistă și sexuală. De aceea, zice el, găsim absolut în toate documentele UE, fară excepție, obsesiv, referire la minorități sexuale, orientări sexuale, sexuale, sexuale. Că e vorba de securitate, că e vorba de transporturi, că e vorba de pescuit, că e vorba de siguranță alimentară, peste tot trebuie să apară neapărat o referire la gender. După cum profețește prof. Legutko, teoria gender probabil se vă prăbuși nu peste mult, cum s-a prăbușit marxismul clasic, dar întrebarea este ce dezastre va produce, pentru că aruncând în aer familia și înnebunind atâtea generații, lucrurile nu au cum să fie lipsite de consecințe.

Ce trebuie să nu uităm, să nu ne lăsăm descurajați, că profeția de la Fatima a fost completată cu aceasta promisiune, care nu este condiționată de meritele noastre – așa a formulat-o Maica Domnului în aparițiile sale – că, la sfârșit, Inima Neprihănită vă triumfa.

PUBLICATE RECENT

„Tratamentul cu hormoni al disforiei de gen în copilărie înseamnă efectiv experimente în masă asupra tinerilor și sterilizarea lor” – Colegiul American al Pediatrilor

http://inliniedreapta.net/de-la-marxism-leninism-la-teoria-gender/?utm_source=Newsletter+ILD&utm_campaign=3d101fac8c-

Coronavirus în lume: Peste 200.000 de decese în Europa / Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, testat pozitiv cu COVID-19 / Orașul Melbourne, plasat din nou în carantină, peste 5 milioane de persoane în izolare la domiciliu de Redactia HotNews.ro

download - Copie

Coronavirus in India

Marţi, 7 iulie 2020, 11:03 Actualitate | Coronavirus

Coronavirus in India
Foto: Biplov Bhuyan/Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pandemia cauzată de coronavirus a ucis peste 200.000 de persoane în Europa, două treimi dintre decese fiind înregistrate în Regatul Unit, Italia, Franța și Spania. Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Statele Unite au depășit, marţi, pragul de 3 milioane de îmbolnăviri de Covid-19, potrivit cifrelor prezentate de Worldometers.info. Peste cinci milioane de persoane au primit marţi ordin de la autorităţile locale de a rămâne în izolare la domiciliu la Melbourne, al doilea cel mai mare oraș al Australiei.

Citește ultimele informații despre pandemie LIVETEXT pe HOTNEWS:
–––––––––––––––––––––––––––––

01.07 Afirmații ale lui Boris Johnson despre răspândirea coronavirusului în azilele de bătrâni produc indignare în Marea Britanie

00.21 Grecia: 85% din noile cazuri de coronavirus sunt la turiștii care au intrat prin Kulata

23.00 SUA confirmă că și-au anunțat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății / Cum este finanțată OMS

22.45 UE verifică vânzările online de măști și geluri dezinfectante

22.19 Personalitățile care au fost infectate sau au decedat de Covid-19

20.53 OMS recunoaşte că există „dovezi emergente” despre răspândirea noului coronavirus prin aer

20.14 Pacienții care au simptome de Covid-19 de peste 14 zile au cele mai mari șanse să aibă anticorpi specifici – arată concluziile preliminare ale unui studiu realizat de MedLife în parteneriat cu Institutul Matei Balș și Spitalul Clinic Colentina

19.42 Serbia se teme de un al doilea val, după ce a înregistrat marţi 13 decese

19.09 Franța: Fostul premier Edouard Philippe şi doi foşti miniştri ai sănătăţii, vizaţi de o anchetă judiciară. Judecătorii francezi vor ancheta plângerile penale care vizează modul în care a fost gestionată criza Covid-19

18.44 ​Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost depistat pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de el într-un mesaj televizat. „Toată lumea știa că va ajunge la o parte considerabilă a populației mai devreme sau mai târziu. Pentru mine a fost pozitiv”, a spus Bolsonaro, referindu-se la testul COVID-19 pe care făcut luni.

18.27 Guvernul SUA a acordat 1,6 miliarde de dolari companiei Novavax pentru un proiect de vaccin

17.16 Creşterea indicelui de mortalitate în Franţa în lunile martie şi aprilie, cele mai grave din perioada crizei provocate de noul coronavirus, a fost mai pronunţată în rândul populaţiei imigrante, mai ales a celor originari din Africa şi Asia

16.43 Pandemia cauzată de coronavirus a ucis peste 200.000 de persoane în Europa, două treimi dintre decese fiind înregistrate în patru dintre țările cele mai puternic afectate de COVID-19

Marea Britanie (44.236) și Italia (34.869) sunt țările europene care au înregistrat cele mai multe decese, fiind urmate de către Franța (29.920) și Spania (28.388).

15.50 Autoritățile din Beijing au anunțat marți că nu au depistat niciun nou caz de COVID-19 în capitala Chinei în ultimele 24 de ore pentru prima dată de la începutul lunii iunie

14.38 Șeful serviciilor de sănătate publică din Israel și-a dat demisia marți, pe fondul creșterii infecțiilor cu noul coronavirus, acuzând că economia a fost repornită prea rapid, lucru care ar fi deraiat eforturile de a combate pandemia

13.32 Ministerul Sănătății din Iran a anunțat că 200 de persoane și-au pierdut viața din cauza COVID-19 în ultimele 24 de ore, un record în republica islamică

12.21 Peste cinci milioane de persoane au primit marţi ordin de la autorităţile locale de a rămâne în izolare la domiciliu la Melbourne, al doilea oraş ca mărime din Australia, în urma unei creşteri masive a numărului de cazuri de COVID-19

Restricţia va intra în vigoare de la miezul nopţii în noaptea de marţi spre miercuri pentru o perioadă de cel puţin şase săptămâni, a declarat premierul statului Victoria, Daniel Andrews.

11.32 Doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase din SUA, a apreciat luni că situaţia epidemiei de coronavirus din ţara sa „chiar nu e bună”

Într-o conversaţie transmisă în direct pe internet cu şeful Institutelor Naţionale de Sănătate, Francis Collins, dr. Fauci a avertizat că „este o situaţie gravă de care trebuie să ne ocupăm imediat” şi că Statele Unite se confruntă în continuare cu primul val de infectări

10.39 Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, cunoscut pentru scepticismul său în ceea ce priveşte pandemia de COVID-19, a declarat că are unele simptome ale coronavirusului, inclusiv febră 38 grade Celsius, şi că s-a testat pentru virus

Potrivit presei braziliene, rezultatele testelor vor fi cunoscute marţi

Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 înregistrate în 24 de ore, SUA au ajuns la 3.040.833 de infectări, fiind de departe ţara cu cele mai multe persoane confirmate cu infecţia cu noul coronavirus.

În cursul zilei de luni, cele mai multe cazuri noi au fost în Texas, 9.054, urmat de California cu 6.891 infecţii noi şi Florida – 6.336. În total, New York, epicentrul focarului în prima parte a pandemiei, rămâne statul cu cele mai multe cazuri înregistrate – 422.851, urmat de California cu 277.433 cazuri şi Texas – 210.006.

La nivel mondial, poziţia secundă este ocupată de Brazilia, cu 1.626.071 cazuri, iar pe locul al treilea se află India, cu 720.346 îmbolnăviri.

Lista medicamentelor potenţiale împotriva maladiei Covid-19 continuă să se reducă: după hidroxiclorochină, studiile clinice europene Solidarity şi Discovery au renunţat, de asemenea, la tratamentul lopinavir/ritonavir, considerat ineficient şi susceptibil de a genera efecte indezirabile.

Statele Unite nu vor acorda viză studenţilor străini înscrişi în instituţii de învăţământ care vor continua cursurile numai online după vacanţa de vară 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat luni serviciile americane de migraţie.

Bali, cea mai populară destinaţie de vacanţă a Indoneziei, va primi din nou turişti începând cu această lună, chiar dacă pe insulă numărul cazurilor de infecţii cu noul coronavirus a crescut de patru ori în ultimele săptămâni. În timp ce turiştii locali pot vizita plajele, templele şi locurile populare de surfing începând de joi, vizitatorii străini vor avea voie să facă acest lucru doar după 11 septembrie, a declarat guvernul din Bali într-un comunicat de presă.

Subiectele zilei

Miercuri, 8 Iulie 2020

? Se vor redeschide școlile din septembrie? Cele 3 scenarii pe care Federația de părinți le-a pus pe masă la discuțiile de la minister. „Ar trebui să își asume toată lumea riscul”

Institutul Național de Sănătate Publică ar urma să eleborez săptămâna viitoare un set de reguli și recomandări pentru începerea noului an școlar. Până atunci, Federația Națională a
citeste tot articolul
SUA confirmă că și-au anunțat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății / Cum este finanțată OMS

Statele Unite au confirmat marți că au notificat oficial Organizația Națiunilor Unite despre retragerea americană de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), acuzată de Washington că a
citeste tot articolul
OMS recunoaște că există „dovezi emergente” despre răspândirea noului coronavirus prin aer

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recunoscut marți că există „dovezi emergente” despre răspândirea noului coronavirus prin aer, după ce mai mulți oameni de știință au cerut
citeste tot articolul
Personalitățile care au fost infectate sau au decedat de Covid-19

Politicieni, sportivi, artiști: iată o imagine de ansamblu asupra principalelor figuri infectate cu noul coronavirus, precum președintele brazilian Jair Bolsonaro, care a anunțat marți că a fost
citeste tot articolul
Firea: Nu mai candidez dacă Ponta sau Negoiță sunt peste mine în sondaje

Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat, marți seara, că nu mai candidează pentru al doilea mandat dacă cei care ar putea-o concura pe partea de centru-stânga, respectiv Robert Negoiță sau
citeste tot articolul
The Lincoln Project: Republicanii care se unesc pentru ca Donald Trump să piardă alegerile prezidențiale

Pe Twitter, terenul de joc preferat al lui Donald Trump, un grup de Republicani se unește pentru a-l discredita pe președintele Statelor Unite, potrivit La Libre , citat de Rador. „Misiunea
citeste tot articolul
VIDEO Imaginile cu scandalul provocat de cei doi deputați PSD care s-au certat cu polițiștii într-un fast-food din Capitală / Au fost amendați cu 4000 de lei și pentru nepurtarea măștii

Cei doi deputați PSD – Adrian Solomon și Irinel Stativă – care au refuzat să poarte mască într-un fast-food din sectorul 3 și s-au certat cu polițiștii au fost amendați și pentru că nu au purtat
citeste tot articolul
Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, depistat pozitiv la testul COVID-19

Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost depistat pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de el într-un mesaj televizat. „Toată lumea știa că va ajunge la o parte
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Peste 200.000 de decese în Europa / Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv cu COVID-19 / Orașul Melbourne, plasat din nou în carantină, peste 5 milioane de persoane în izolare la domiciliu

Pandemia cauzată de coronavirus a ucis peste 200.000 de persoane în Europa, două treimi dintre decese fiind înregistrate în Regatul Unit, Italia, Franța și Spania. Președintele
citeste tot articolul
Caz rejudecat, după o decizie a CEDO, privind un bărbat din Hunedoara care a agresat sexual o fetiță. Sentința definitivă: tot trei ani de închisoare

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, instanță care a rejudecat, în urma unei decizii CEDO, dosarul în care un bărbat din județul Hunedoara a primit inițial, în urmă cu un deceniu, o
citeste tot articolul
Românca depistată cu Covid-19 în Grecia s-a plimbat 72 de ore în Creta, ca să nu-și strice vacanța (presa elenă)

Românca depistată cu noul coronavirus în Grecia a ignorat protocoalele de siguranță și a călătorit timp de 72 de ore în jurul insulei Creta. Ea le-a spus autorităților că nu a vrut
citeste tot articolul
Aproape 100 de români din Linz, infectați cu coronavirus

Aproape 100 de români din orașul austriac Linz sunt infectați cu coronavirus, anunță Ministerul român de Externe, care precizează că niciuna dintre persoanele infectate nu a fost
citeste tot articolul
Alegeri locale 2020: Candidaturile se depun până în 18 august. Campania electorală începe în 28 august / Deciziile Autorității Electorale

Candidaturile pentru alegerile locale pot fi depuse până în 18 august, iar campania electorală începe în 28 august, a anunțat Autoritatea Electorală Permanentă, după ce Senatul
citeste tot articolul
NYT: Cum s-a îndrăgostit din nou Germania de Angela Merkel

Cancelarul Angela Merkel este pe cale să se retragă. După aproape 15 ani în funcție, se pare că pandemia este ultima sa mare problemă cu care se confruntă. Ea i-ar putea pecetlui totodată și
citeste tot articolul
Bode: Traseul autostrăzii Comarnic trecea prin curtea Palatului Cantacuzino și prin etajul 6 al unor clădiri

Ministrul Lucian Bodea a declarat marți seară, la Digi 24, că proiectul autostrăzii Comarnic-Brașov este cel mai bun exemplu de ”cum să-ți bați joc tu stat român de un proiect important de
citeste tot articolul
Traian Băsescu, despre candidatura la primăria Capitalei: Nu mă voi da în lături și nu-mi voi lăsa partidul ”Bucureștiul e de stânga, Clujul e de dreapta”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat marți seară, la Digi 24, că ia în calcul să candideze la primăria Capitalei dacă PNL și USR nu vor include și PMP în negocieri. ”Ar fi o
citeste tot articolul
Româncele din Registrul european al expertelor în securitate cibernetică

Firmele care au nevoie de specialiști în securitate cibernetică pot accesa acum un registru online al femeilor europene care activează în cybersecurity, în care se regăsesc și
citeste tot articolul
SUA: Împrumuturile pentru salvarea IMM-urilor au finanțat și miliardari, inclusiv pe Kanye West

Kanye West, care și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ale SUA din noiembrie, a beneficiat de fondurile de ajutorare de la guvern pentru brandul său de adidași, Yeezy, dezvoltat
citeste tot articolul
Mărturia jurnalistului CNN Richard Quest infectat cu coronavirus: Virusul a trecut, dar simptomele au rămas

Tusea s-a întors, fără avertisment și aparent fără motiv; la fel a făcut-o și oboseala. E adevărat că niciuna nu este la fel de debilitantă ca și când am fost infectat cu virusul, dar s-au
citeste tot articolul
Peste o mie de lideri religioși americani îi cer lui Trump să renunțe la execuțiile federale

Peste o mie de lideri religioși americani i-au solicitat marți președintelui Donald Trump să renunțe la reluarea execuțiilor federale , programată săptămâna viitoare după 17 ani de
citeste tot articolul
Bancul zilei: Cum poți să scoți din sărite un polițist

Un polițist stă într-o intersecție din Capitală. Apare un șofer și trece pe roșu. Polițistul nimic. Acelasi șofer parchează lângă el neregulamentar. Polițistul nimic. Șoferul se dă jos
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24157638-coronavirus-lume-7-iulie-sua-depasit-trei-milioane-infectii.htm?cfnl

Proiectul de lege privind carantina și izolarea prevede că Guvernul poate carantina și bunurile suspecte de COVID, nu doar persoanele

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Marţi, 07 iulie 2020, 08:42   /   Actualizat: Marţi, 07 iulie 2020, 08:46

Proiectul de lege privind carantina și izolarea prevede că Guvernul poate carantina și bunurile suspecte de COVID, nu doar persoanele

ARTICOLE RELAȚIONATE

Dr. Vasile Astărăstoae: Dilema etică: internare obligatorie sau izolare?
Dr. Vasile Astărăstoae: Dilema etică: internare obligatorie sau izolare?

CCR explică de ce internarea forțată, carantina și izolarea pacienților de covid-19 sunt neconstituționale: O veritabilă privare de libertate și restrângere a drepturilor fundamentale
CCR explică de ce internarea forțată, carantina și izolarea pacienților de covid-19 sunt neconstituționale: O veritabilă privare de libertate și restrângere a drepturilor fundamentale

Guvernul a adoptat luni un proiect de lege care se referă la carantinarea, izolarea și internarea persoanelor în cazul unei epidemii. Acesta nu este valabil doar pentru pandemia de COVID-19, ci stabilește cadrul legal pentru măsurile luate în orice situație de risc biologic și epidemiologic.

Proiectul de lege adoptat luni de Guvern, referitor la carantina, izolarea și internarea obligatorie a pacienților COVID-19, prevede și carantina bunurilor. Proiectul a fost prezentat în exclusivitate de Adevărul. Proiectul de lege a fost trimis la Parlament, unde poate fi modificat de majoritatea PSD-ALDE-ProRomânia.

Astfel, Art. 2 al legii prevede că

În înțelesul prezentei legi se definesc următorii termeni: a) „carantina persoanelor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spatii special desemnate de către autorități, la domiciliu sau în locația declarată de către persoana carantinată.

Art. 2 În înțelesul prezentei legi se definesc următorii termeni: a) „carantina persoanelor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spatii special desemnate de către autorități, la domiciliu sau în locația declarată de către persoana carantinată. b) „carantina bunurilor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, prin care se urmărește separarea bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau altor bunuri suspecte de contaminare.

Secretarul de stat Raed Rafat a precizat luni că proiectul de lege privind carantina, aprobat în Guvern, are o definiție a carantinei asemănătoare cu regulamentul internațional sanitar, că izolarea la domiciliu este soluția la care se va recurge doar când capacitatea spitalelor e depășită. Legea prevede și modalitățile de contestare a măsurilor de izolare și carantină. De la intrarea în vigoare a deciziei CCR privind neconstituționalitatea carantineri decisă prin ordin de ministrul, 550 de persoane au fost externate. Raed Arafat a relatat cazul unui pacient care a cerut externarea, deși necesita oxigenare.

OPINII

PE ACELAȘI SUBIECT

Florin Roman, liderul deputaților liberali: PSD, principalul vinovat pentru creșterea numărului de cazuri de COVID-19 din România

Florin Roman, liderul deputaților liberali: PSD, principalul vinovat pentru creșterea numărului de cazuri de COVID-19 din România

ȘTIRI

Proiectul de lege privind carantina și izolarea prevede că Guvernul poate carantina și bunurile suspecte de COVID, nu doar persoanele

Guvernul a adoptat luni un proiect de lege care se referă la carantinarea, izolarea și internarea persoanelor în cazul unei epidemii.

Liberalii nu exclud o revenire la starea de urgență: „Dacă lucrurile scapă de sub control, Guvernul va lua măsuri!”

Guvernul va lua măsurile de rigoare, dacă lucrurile vor redeveni grave în privința epidemiei Covid-19.Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu

Stat în stat: Unifarm a SECRETIZAT toate contractele de achiziții din timpul stării de urgență

Noua conducere a Unifarm SA, reprezentată de Cornel Ionuț Ionescu, anunță că toate contractele încheiate pe timp de pandemie de către

Zodia virusului și altele (XVI)

În textul precedent am scris despre rușinea națională de la Pata Rât. Pe forum, cum mă așteptam, multe critici. Multe și virulente. Însă mai niciuna fără vreo legătură cu logica. Imprecații pur și simplu, din partea unor anonimi care cred că a fi patriot înseamnă să-i urăști de moarte pe țigani și pe evrei. Alții, creștini închipuiți, cred că

Deputatul Matei Dobrovie (PNL) recapitulează demersurile făcute pe lângă autoritățile finlandeze pentru eliberarea copiilor Cameliei Smicală

Deputatul Matei Dobrovie (PNL) relatează, într-un articol publicat în ziarul Adevărul, demersurile instituționale pe care le-a făcut în interesul copiilor Cameliei Smicală, deținuți și separați abuziv de serviciile „sociale” finlandeze, care le refuză accesul la justiție.

Perioada electorală a alegerilor locale va începe cel mai târziu din 29 iulie 2020, dacă deputații vor stabili data desfășurării scrutinului pe 27 septembrie

Autoritatea Electorală Permanentă anunță, marți, că perioada electorală a alegerilor locale din acest an va începe cel mai târziu în 29 iulie, iar în 2 august va fi constituit Biroul Electoral Central, dacă data alegerilor locale va fi stabilită de Parlament la 27 septembrie

Uciderea generalului iranian Soleimani de o dronă americană a fost „arbitrară și ilegală”, a reliefat un raport al expertei ONU în drepturile omului, Agnes Callamard

Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un atac cu dronă american la Bagdad în ianuarie a fost arbitrară și ilegală, dat fiind că Washingtonul nu a demonstrat că generalul iranian reprezenta un pericol imediat, consideră experta ONU în drepturile omului Agnes Callamard, raportor special privind execuțiile extrajudiciare

EXTERNE

În Germania, persoanele infectate cu Covid vor fi căutate de militari cu câinii

Câinii pot detecta explozibili și droguri, dar pot depista și noul coronavirus? Armata germană și o fundație universitară veterinară lucrează cu diverse

CULTURĂ

8 iulie: Trecerea la Domnul a poetului Vasile Militaru, martir al temnițelor comuniste

Vasile Militaru s-a născut la 19 septembrie 1886, într-o familie de plugari din Dobreni-Câmpurelu

 

https://www.activenews.ro/stiri/Proiectul-de-lege-privind-carantina-si-izolarea-prevede-ca-Guvernul-poate-carantina-si-bunurile-suspecte-de-COVID-nu-doar-persoanele-162219

Mana de Luni: Cele trei P-uri ale afacerilor

download - Copie - Copie

de Rick Boxx

Marc Belton, un fost director executiv al companiei alimentare General Mills, a vorbit într-un interviu despre ceea ce el numește „cele trei P-uri” ale statutului unei afaceri: Profit, Privilegiu și Putere. Observațiile lui au fost foarte pătrunzătoare iar eu mă pot raporta la multe din cele menționate de el. Aș dori să sintetizez aici aceste puncte, începând cu Profitul – acele beneficii extra primite datorită poziției și realizărilor în afaceri.

Pe când eram un tânăr bancher, am prezentat comitetului de împrumuturi o cerere de imprumut al unui club tradițional. Directorul General al companiei a fost atât de entuziasmat de faptul că aduceam această nouă companie în cadrul băncii încât le-a spus tuturor celor din cameră că banca ar trebui să îmi cumpere mie un abonament la acel club. Învidia, însă a început să încolțească la locul de muncă. Curând după aceea unii dintre superiorii mei au negociat abonamente personale pentru același club, lucru ce a făcut ca avantajul meu inițial să fie modificat substanțial și să pară, astfel,  mai puțin interesant. În cele din urmă, am decis să renunț la acestă „oportunitate”.

Un pasaj biblic, Galateni 5:26, ne avertizează: „Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții”.  Ca și angajatori trebuie să fim atenți la beneficiile pe care le oferim anumitor angajați. Fie că intenționăm sau nu, acest lucru poate aduce invidie și conflict în cadrul echipei.

O altă idee pe care Belton o menționează este faptul că pe măsură ce liderii avansează în cadrul companiei, poziția lor le oferă deseori mai multe  Privilegii. Este posibil ca acest lucru să se prezinte sub forma libertății suplimentare în modul de gestionare a timpului, prin  disponibilitatea  mașinilor companiei sau prin invitații exclusiviste prin care să întâlnească lideri influenți.

Odată primite, aceste privilegii pot permite mândriei să rodească în acele persoane, lucru ce poate da startul eșecului moral și etic. De exemplu, ele îl pot determina pe  individ să facă tot ceea ce este necesar pentru a acumula cât mai multe privilegii. Mai mult decât atât, aceste privilegii care devin obișnuințe și ceva „normal” pentru aceste persoane, pot părea extravaganțe inutile și risipitoare pentru ceilalți.

Biblia ne învață, „Când vine mândria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți” (Proverbe 11:2). Privilegiile câștigate sub formă de recompense în urma muncii grele sunt de admirat, dar  noi suntem sfătuiți să fim atenți ca mândria  care apare în urma privilegiilor să  nu ne aducă dezonoare.

Cel de-al treilea punct al lui Belton face referire la Putere. Utilizările și abuzul puterii se manifestă în mai multe moduri, însă el a menționat ca exemplu faptul că multe sindicate ale forței de muncă au fost în declin în ultimii ani. Mulți consideră că unul dintre motivele care a contribuit la acest lucru a fost faptul că mulți lideri și directori ai sindicatelor au abuzat și au folosit în mod greșit puterea.

Cu ani în urmă, un prieten de-al meu a participat la o întâlnire de sindicat, așteptând să asculte sau poate chiar și să participe la o discuție legată de un posibil blocaj al muncii. Unul dintre membri sindicatului s-a ridicat în picioare pentru a protesta împotriva grevei. Totuși, înainte ca acesta să poată rosti câteva cuvinte, doi oameni puternici l-au escortat pe acest rebel în afara încăperii. Acestă acțiune a dovedit clar că nu vor mai avea loc „discuții” pe această temă.

Un alt pasaj din Scriptură face referire la acest comportament în afaceri: „Frica de Domnul este urârea răului; trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu” (Proverbe 8:13).Deseori succesul în afaceri aduce cu el oportunitatea de a crește nivelul de putere. Această putere poate fi utilizată în multe moduri folositoare, dar în același timp poate fi direcționată și greșit. Ar trebui să fim conștienți de această ispită si să nu permitem puterii să ne ducă la mândrie și aroganță.

https://www.stiricrestine.ro/2020/07/06/mana-de-luni-cele-trei-p-uri-ale-afacerilor/?