Creștinismul și psihologia

download - Copie - Copie

Publicat pe 30 mai, 2020 De danutj

Este cunoscut faptul că astăzi foarte mulți oameni apelează la psihologi și psihiatri pentru a trata diverse afecțiuni psihice sau pentru a beneficia de consiliere privind deciziile și problemele din viața lor. Există voci care consideră că actualmente asistăm la o adevărată explozie a fenomenului și că psihoterapia este noua religie, iar cabinetul de specialitate este noua biserică la care merg foarte multe persoane, îndeosebi în spațiul occidental, dar nu numai. Pe de o parte, indivizii solicită un psiholog ca urmare a eforturilor de a-și gestiona diversele crize, în special de identitate, create de existența umană în contextul societății postmoderne dominate de individualism, cultura de masă și tehnologie. Atomizarea societății, supralicitarea atenției, stresul și tot mai multă muncă sunt tot atâtea cauze ce alimentează oboseala, anxietatea, complexele și dezechilibrele din viața cetățenilor. În unele state, paradigma terapeuticii psihologice a devenit o adevărată obsesie și un panaceu universal. Pentru aproape orice problemă din existența cuiva se recomandă imediat consultarea specialistului psiholog sau psihiatru, iar spațiul public induce în permanență ideea că avem nevoie de terapie în permanență, de la vârsta școlară, până la bătrânețe. Mass-media contribuie foarte mult la propagarea acestei viziuni și ne propune să apelăm cu încredere la terapeuți așa cum o facem în legătură cu problemele uzuale de la îngrijirea dentară și nutriție, până la activitatea fizică și cosmetică. Pe de altă parte, nevoia de terapie este direct proporțională cu distanțarea oamenilor de biserică și de viața religioasă. Spiritualitatea creștină a dezvoltat un cadru coerent în care credincioșii au posibilitatea să realizeze un efort de transformare a vieții lor sub îndrumarea unui părinte spiritual. Contextul relației de ucenicie și taina spovedaniei oferă suportul pentru o bună cunoaștere de sine, pentru forme de terapie care să înlăture problemele și neputințele sufletești, în acord cu o viziune dinamică și relațională despre natura omului. Însă aceste instrumente sunt tot mai puțin utilizate de credincioși și suferă și de incapacitatea instituțiilor eclesiale de a oferi sprijin oamenilor dincolo de slujbele publice. Din păcate, în ultimele decenii, biserica a mai externalizat una dintre slujirile sale fundamentale și pare să cedeze ușor terenul, acceptând faptul că această coordonată a fost preluată cu succes de stat, de oamenii de știință și cei de afaceri. Fenomenul are o mare amploare la nivelul tinerilor, care nu mai acordă încredere bisericii, se declară într-un număr tot mai mare atei și consideră că știința are răspunsul la toate întrebările.

Așa cum observă diverse personalități, de la analistul F. Fukuyama, până la arhiepiscopul de Canterbury, anumiți oameni ai bisericii și-au adaptat discursul și strategia și sunt tentați să facă din Isus un mare terapeut. Dacă această imagine se vinde bine și atrage publicul, biserica poate veni cu o ofertă pe măsură. În anumite confesiuni, slujbele bisericii și activitățile religioase sunt construite ca să facă față acestei tendințe a oamenilor de a-și rezolva probleme legate de stima de sine și prețuirea celorlalți, de a găsi siguranța și confortul pentru experiența lor de zi cu zi în complexitatea lumii actuale, de a construi o identitate care este dominant definită de experiența profesională. În unele cazuri, participarea la slujbele religioase reprezintă o formă de terapie de grup. Predicile au caracter motivațional și pun mare accent pe latura pozitivă a experienței creștine, pe importanța și locul fiecăruia în planul divin, pe sprijinul lui Dumnezeu în toate lucrurile, pe calitatea de învingători a celor care îl urmează pe Isus etc. Adesea, muzica este antrenantă și trebuie să asigure o implicare emoțională foarte puternică, destul de aproape de logica marilor concerte pop-rock. De asemenea, viața comunitară presupune un activism religios care să dea sentimentul apartenenței la o comunitate și implică tot mai mulți credincioși în întâlniri cu diverse roluri și cu diferite categorii de persoane, utilizând scheme de management cât mai bine puse la punct. Nu în ultimul rând, anumite biserici au dezvoltat ideea utilizării unor terapeuți cu educație de specialitate care să facă consiliere în cabinete deschise la nivelul parohiei. Frecvent, acești specialiști nu au nici un fel de cultură religioasă, iar alteori își asumă cadrul credinței creștine, încercând să promoveze o ”psihologie creștină” care combină texte din Scripturi și Freud. Există și prelați care fac cursuri de psihologie și terapie pentru a se pune la dispoziția enoriașilor în această logică nouă, iar unii dintre ei ajung să se ocupe doar de această profesie și eventual renunță la slujirea clericală.

În România, fenomenul noii religii este abia la început. După 1990, societatea românească a intrat în procesul alert de schimbare prin infuzia valorilor occidentale, pe lângă dinamica mecanismului complex de tranziție de la totalitarism la democrația liberală. Existența unei tensiuni și incertitudini la nivelul oamenilor, ce provin din ciocnirea unor viziuni diferite despre lume și viață și din confruntarea unor modele sociale foarte diferite, produce efecte cu impact psihologic puternic, traume și probleme ce necesită terapie. Însă asemenea persoane cu probleme nu știu cum să procedeze, fie din lipsă de cunoaștere, fie dintr-o atitudine de reținere față de soluțiile oferite de psihologi. O anumită inerție a schimbărilor de mentalitate provine din tendința unor structuri de tip tradițional de a se conserva, iar influența unor instituții precum biserica sau școala contribuie la acest mecanism de frânare a înnoirilor la care este supusă viața oamenilor pe diverse căi. În același timp, expunerea la cultura occidentală cere cu rapiditate schimbări de gândire și comportament, iar oamenii resimt această presiune constantă care le poate acutiza anumite probleme din viața lor. Din perspectiva temei analizate, situația din țara noastră este interesantă și pentru că nivelul de cunoștințe privind psihologia umană și etapele dezvoltării personalității, împreună cu nevoile și provocările lor, este destul de scăzut. Atât statul, cât și religia și știința au ținut societatea într-o anumită umbră și incertitudine în ceea ce privește cultura cunoașterii de sine. Lipsa de încredere în instrumentele și rezultatele unor științe sociale precum psihologia sau sociologia, dar și în cele profesate de spiritualitatea creștină, este suficient de mare, după ce populația a trecut printr-un lung proces de inginerie socială. Comunismul și perioada de tranziție au degradat capitalul social și au redus viața socială la o formă de colectivism pestriț în care se întâlnesc diverse surse de autoritate ce solicită atenția și participarea individului, dar fără ca acesta să fie educat în spiritul libertății, cunoașterii de sine și responsabilității.

În general, biserica a folosit instrumente de evaluare și soluționare a problemelor oamenilor care actualmente sunt considerate a fi apanajul psihologiei. Teologia și spiritualitatea creștină au fost și sunt preocupate de înțelegerea naturii umane și a experienței persoanei ca unicitate ce se definește și exprimă relațional, atât în raport cu divinitatea, cât și cu semenii. Anumiți specialiști au descoperit în scrierile Sfinților Părinți metode și abordări terapeutice pe care știința modernă le-a descoperit și dezvoltat abia recent. Este important de subliniat și faptul că liderii religioși au folosit și încă folosesc anumite căi și mijloace cu impact psihologic pentru a convinge și chiar manipula masele de oameni aflate sub autoritatea lor. În România, bisericile se opun invaziei terapeuților, sub pretextul că oamenii găsesc la duhovnici și părinții spirituali toate sfaturile și soluțiile bune pentru problemele lor. A deschide sufletul și a scoate la iveală toate detaliile intime în fața unui străin care pretinde că poate oferi soluții cu ajutorul științei reprezintă un act nesăbuit pe care liderii religioși nu îl recomandă sub nici o formă. În egală măsură însă, oamenii se plâng că dialogul cu clericii nu depășește adesea nivelul unei scheme ritualice care nu produce efectul scontat. Soluțiile primite sunt frecvent anacronice, nu au de a face cu problemele reale ale oamenilor și nu conduc la un rezultat așteptat, fapt care mărește distanța credincioșilor față de biserică. Însă numărul oamenilor care apelează la terapeuți este în creștere. Pe de o parte, unii intră în această lume ca urmare a mecanismului pieței, fiind convinși de publicitate, mărturia unor cunoscuți, informația obținută din documente de specialitate etc. Pe de altă parte, alții consideră că nu au altă sursă la care să apeleze pentru că nu mai au încredere în biserică și în capacitatea ei de a ajuta și interveni eficient în viața lor. Ideea mersului la psiholog a devenit atractivă și din perspectiva faptului că cel credincios iese cumva din sfera comunității religioase unde este mult mai expus privirii și judecății celorlalți, se adresează unui specialist și pune preț pe logica economică: un serviciu plătit conduce inevitabil la beneficii concrete.

În fața acestei tendințe de acaparare a zonei terapiei doar de către cei care utilizează mijloacele și viziunea cunoașterii științifice, biserica este nevoită să facă anumite evaluări importante. Prima privește propria spiritualitate și maniera în care modelele cu care operează sunt relevante și actuale, aduc rezultate eficiente la problemele credincioșilor. Asupra acestui subiect am discutat în trei texte anterioare legate de nevoia unui model de spiritualitate contemporan. A doua vizează dialogul știință – religie. Biserica tinde să aibă o atitudinea rezervată cu privire la rezultatele științei și tehnologiei. Însă istoria recentă a dovedit că lucrurile se schimbă cu o viteză mult mai mare și că nu există un timp suficient de îndelungat, ca în trecut, pentru a evalua noile provocări aduse de aceste noutăți pentru viața de credință. Anumiți teologi și oameni ai bisericii au înțeles că doar printr-un dialog deschis și serios între cele două domenii de cunoaștere se poate ajunge la fundamentarea unui mod de viață care poate corespunde exigențelor credinței creștine în contextul actual. Varianta renunțării la propria abordare și abandonarea problemei în mâinile specialiștilor psihologi, fie la cabinete private sau de stat, fie la cele deschise în curtea bisericii nu este o soluție responsabilă. De cealaltă parte, nu este viabilă nici calea demonizării psihologiei și a muncii terapeuților care practică această specialitate. În fine, nici tentativa unui mix care să integreze credința și știința într-un produs numit ”psihologie creștină” nu poate fi susținută, chiar dacă pentru unii ar fi calea onorabilă de a rezolva lucrurile. Dialogul dintre știință și teologie presupune o abordare care lasă loc de acțiune ambelor domenii în viața oamenilor, cunoscând foarte bine mijloacele, scopurile și limitele fiecărei căi. De pildă, știința nu va lua în calcul niciodată realități precum Dumnezeu, harul, păcatul și răul, și nici nu este necesar să facă asta. Fără acestea însă, viața de credință nu are sens, iar realitatea este forțat îngustată la ceea ce poate demonstra știința. În egală măsură, dacă știința are argumente concrete că anumite boli ale aparatului psihic necesită un tip anume de terapie și mai ales tratament medicamentos, biserica ar trebui să ia act de asemenea rezultate și să își încurajeze credincioșii să le folosească. Mai trebuie subliniat faptul că această deschidere la dialog ar putea avea un impact important în privința efortului de creștere a culturii populației privind experiența umană în calitate de ființe psihice și spirituale, care pot fi afectate de boli la fel de bine cum sunt afectate organele corpului și că au nevoie de tratamente adecvate pentru vindecare. În contextul unui mediu social tensionat și cu un puternic impact la nivel identitar, deschiderea credincioșilor atât către rezultatele antropologiei și spiritualității creștine, cât și față de rezultatele din psihologie poate avea un impact pozitiv în menținerea unui echilibru personal de care este atâta nevoie în această perioadă.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2020/05/30/crestinismul-si-psihologia/

Iacov și Esau. O tristă poveste de familie

download - Copie

isaac_blessing_jacob_-_google_art_project

Publicat pe 30 ianuarie, 2019 De danutj

Analiza capitolului 27 din cartea Genezei ne permite formularea ipotezei că ne aflăm în faţa unei poveşti de familie în care intriga o reprezintă câştigarea unui mare favor așa cum este binecuvântarea tatălui înainte de moartea sa. Potrivit cutumelor epocii, această binecuvântare însemna o ceremonie de investire a fiului moştenitor care va prelua prerogativele tatălui său, anume cele de lider al familiei sau al clanului. Contextul acestei întâmplări ne sugerează faptul că avem de a face cu o intrigă mai complexă care duce la un sfârşit tragic. Este o poveste în care actorii implicaţi văd lucrurile dintr-o singură perspectivă, acţionează greşit şi în final cu toţii au de pierdut.

Cu un capitol mai înainte, citim în Scripturi că Dumnezeu îi promite lui Isaac binecuvântare din pricina tatălui său Avraam. Din acest mesaj înţelegem că Isaac trebuia să fie un om atent la glasul și planul lui Dumnezeu şi să dea mai departe moștenirea sa în acest spirit al tatălui său. Însă tabloul din Geneza 27 ne prezintă un personaj Isaac complet defazat, supus slăbiciunilor bătrâneţii, aplecat asupra plăcerilor pe care i le împlineşte fiul său Esau. În această stare de amorțire și confuzie, el ia iniţiativa de a-l investi pe Esau ca urmaș al familiei. Evident, are ca acoperire autoritatea de cap al familiei și tradiția, însă uită un lucru important învățat de la tatăl său: înaintea acestei decizii să se consulte cu Dumnezeu și cu familia. Urmărim istoria biblică etapă cu etapă, cu realismul și intensitatea ei, punctând asupra unor detalii care ni se par semnificative.

Naraţiunea se desfăşoară într-o succesiune de scene, având o linie de tensiune mereu crescândă, determinată de obiectivul obţinerii binecuvântării. Textul nu ne spune dacă Isaac viza binecuvântarea promisă de Dumnezeu lui Avraam, pe care acum el trebuia să o transmită mai departe unuia dintre fiii săi, dar ne permite să formulăm ipoteza că miza sa este legată doar de acordarea dreptului de lider al familiei lui Esau. Aşa cum ne arată şi capitolul 25, avem de a face cu o familie împărţită, în care unul dintre fii (Iacov) este preferatul mamei, este mai sedentar şi îi place să stea lângă corturi, iar celălalt (Esau) este preferatul tatălui, are calităţile unui om de acţiune, îi place solitudinea şi vânătoarea. De asemenea, este vorba despre o familie în care avem doi gemeni între care există o tensiune mare încă de la nașterea lor. Aceasta este dezvoltată probabil şi de simpatia şi preferinţa fiecărui părinte pentru câte unul dintre ei, dar mai ales de un eveniment din trecut în care fiul cel mare Esau este ispitit şi îşi vinde dreptul său de întâi născut fratelui mai mic, Iacov.

În prima scenă se anunţă intriga naraţiunii prin decizia și planul lui Isaac de a binecuvânta pe Esau. Textul biblic insistă aici pe două detalii referitoare la starea bătrânului. Pe de o parte, este vorba despre un accent pe lipsa sa de cunoaştere în privinţa sfârşitului, a momentului morţii. Această lipsă contrastează puternic cu situaţia celorlalţi patriarhi (Iacov, de exemplu) care fac din momentul binecuvântării fiilor înainte de moarte un gest profetic, fiind în mod vizibil călăuziţi şi inspiraţi de Dumnezeu. Pe de altă parte, textul accentuează ideea plăcerii lui Isaac în privinţa mâncării pregătite de fiul său Esau, iar tema mâncării şi a ospăţului va fi reluată obsesiv (de opt ori) în fiecare din scenele următoare. Este clar că autorul doreşte să arate concentrarea personajelor pe ceremonie, pe aşteptările şi plăcerile şefului casei şi mai puţin pe solemnitatea unui moment care are darul să transmită mai departe nu numai nişte drepturi, ci şi un legământ cu Dumnezeu. Starea lui Isaac este regretabilă și dificil de explicat. Poate fi pusă pe seama bătrâneții și slăbiciunii fizice, însă o cauză poate fi și izolarea și singurătatea, împreună cu situația unei familii împărțite. În contrast cu ideea unui bătrân înțelept și foarte conectat la experiența sfârșitului și a întâlnirii cu Dumnezeu, întâlnim un om obosit, animat de câteva plăceri efemere și de gândul că familia va fi condusă de un om puternic.

Ipostaza Rebecăi care spionează discuţia dintre tată şi Esau întăreşte ideea rupturii din cadrul familiei. Scena a doua aduce în prim plan cealaltă pereche: Rebeca şi Iacov. Dincolo de calităţile ei de femeie energică şi de acţiune, planul pus la cale atât de bine pe moment ne sugerează totuşi o premeditare. Mai mult ca sigur Rebeca ştia că Esau este urmașul şi că Isaac îl va pune stăpân peste toate. Însă ea îl preferă pe Iacov şi doreşte să găsească o cale de a-l pune pe el în fruntea familiei. Ocazia tocmai a sosit. Isaac este dispus să facă o ceremonie privată de investire a fiului său Esau, iar Rebeca pricepe că este şansa ei să îşi promoveze fiul favorit. Planul este simplu şi se bazează pe cele două slăbiciuni prezentate de textul biblic în prima scenă: efectele bătrâneţii şi plăcerea. Iacov intuieşte riscurile şi dă înapoi, însă mama este dispusă să îşi asume ea consecinţele unui eventual eşec. Pentru cititorul modern acest plan și ceea ce urmează par de neimaginat. Ne-am fi așteptat la o discuție între Rebeca și Isaac, argumente și măsuri de convingere (eventual apelul la faptul că Esau a vândut dreptul său lui Iacov). Însă planul soției ne arată că situația lui Isaac era probabil mult mai gravă, că ea nu avea nici un cuvânt de spus și a mizat totul pe slăbiciunea unui tată depășit de situație.

Momentul următor este unul foarte delicat. Iacov îşi ia rolul în serios şi merge până la capăt în planul ţesut de mama sa de a lua binecuvântarea pregătită pentru Esau. Odată intrat în poveste, Iacov trebuie să rămână pe poziţie şi să facă tot ce poate ca să nu se dea de gol. În pasajul din versetele 18-29, el trebuie să mintă de trei ori la întrebările tatălui său şi o face fără nici o rezervă. Mult mai grav este faptul că la un moment dat comite și greşeala de a lua în deşert numele Domnului, atunci când tatăl se arată surprins că s-a întors aşa de repede de la vânătoare. Starea de slăbiciune şi de defazare a lui Isaac este întărită şi în acest pasaj. Deşi aude vocea lui Iacov, Isaac se lasă convins de mirosul hainelor fiului său Esau, iar mâinile sale nu sunt capabile să distingă între o piele de animal şi mâinile unui bărbat. În final, ceremonia are loc în acest cadru restrâns doar cu prezenţa tatălui şi a fiul său. Animat în continuare de aceeaşi idee că Esau trebuie binecuvântat, convins de simţurile şi plăcerile sale în faţa unei confuzii, Isaac rosteşte binecuvântarea peste Iacov. Aşa cum arată conţinutul binecuvântării, putem susţine aceeaşi ipoteză că Isaac viza de fapt doar instituirea urmaşului său ca lider al familiei şi nu transmiterea binecuvântării lui Dumnezeu pe linia legământului cu Avraam. Isaac îl binecuvântă pe Iacov, cel deghizat în Esau, cu belşug de grâu şi vin, cu autoritatea necesară să conducă familia şi alte noroade, cu relaţii bune şi protecţie în faţa oamenilor. Numele Domnului apare în această binecuvântare doar în asociere cu Esau şi personalitatea sa de om al câmpului, al acţiunii, aşa cum i-a plăcut tatălui său.

Următoarea scenă schimbă personajele şi ridică tensiunea naraţiunii la maximum. Asistăm la o dramă receptată foarte puternic atât de Isaac, cât şi de Esau. Când apare Esau cel real şi aduce în faţa tatălui ceea ce el a cerut pentru ceremonia de binecuvântare, textul biblic ne spune că Isaac s-a înspăimântat foarte tare. Probabil că aici are loc un prim pas în procesul de revenire, de trezire a lui Isaac din toată povestea pe care a construit-o pe cont propriu, fără să se consulte cu soţia sa şi fără să întrebe pe Dumnezeu. Această spaimă mare arată nu numai decepţia lui Isaac, că a fost înşelat şi nu a fost capabil să vadă ce s-a întâmplat, ci mai ales că poziţia sa de cap al familiei a fost ameninţată şi că altcineva a jucat acest rol în toată povestea. Într-adevăr, Rebeca este cea care a coordonat toate lucrurile, cunoscându-şi soţul prin slăbiciunile şi intenţiile lui. În acest punct, mulţi comentatori înclină să îi dea credit Rebecăi şi să considere că planul ei a fost bun, pentru că astfel s-a împlinit voia lui Dumnezeu. Sigur, o asemenea interpretare este cu totul riscantă şi conduce la implicaţii care nu pot fi acceptate din perspectivă creştină. În plus, a susţine că Rebeca a fost călăuzită de Dumnezeu pentru acest plan este o poziţie care nu poate fi acceptată. Probabil că cititorul textului biblic se întreabă unde este Dumnezeu şi ce face el în această poveste. Considerăm că prezenţa lui Dumnezeu este vizibilă tocmai în această situație în care Isaac trăieşte o frică mare. Este ocazia ca Dumnezeu să îi vorbească lui Isaac şi să îi arate ce s-a întâmplat cu planul său pus la cale pe cont propriu, într-un moment nu tocmai fericit, într-o familie ruptă şi tensionată. La nivelul lui Esau, drama se consumă altfel. El se simte înşelat a doua oară de fratele său. Este plin de amărăciune, scoate ţipete mari şi îşi dă seama că a pierdut tot ceea ce tatăl său voia să îi ofere. Atunci când Esau întreabă dacă nu a fost păstrat ceva şi pentru el, ne dăm încă o dată seama că binecuvântarea lui Isaac viza doar succesiunea în cadrul familiei. Esau nu putea primi din ce i se cuvenea prin dreptul de întâi născut, pentru că tatăl său i-a oferit toate prerogativele lui Iacov. De asemenea, această scenă ne arată că Isaac suferă o transformare ca urmare a spaimei sale, astfel că în cuvântul adresat lui Esau el vorbeşte profetic, având vederea mai bună şi înţelegând că viitorul pentru cei doi fraţi nu este altul decât al unui conflict permanent.

Cititorul acestui capitol din Scripturi îşi poate pune o sumedenie de întrebări relativ la această dramă. Ce s-ar fi întâmplat dacă Rebeca nu intervenea şi dacă Esau era cel care primea binecuvântarea? Rămânea planul lui Dumnezeu neîmplinit? Avea nevoie Dumnezeu în acel moment de ajutorul preţios al Rebecăi ca să repare ceva ce Isaac dorea să facă greşit? Dacă da, cum putem aprecia o asemenea cale care îşi propune binele, dar săvârşit cu ajutorul minciunii, înşelării, luării în deşert a numelui Domnului? Aşa cum a fost prezentat textul mai sus, luând în considerare şi contextul său, considerăm că binecuvântarea lui Esau nu avea cum să prejudicieze planul lui Dumnezeu. Chiar dacă Esau ajungea liderul familiei, Iacov nu avea nimic de pierdut şi asta nu împiedica cu nimic alegerea sa și continuarea liniei patriarhilor. Mai degrabă, considerăm că această poveste a fost un test în care actorii implicaţi au avut ocazia să demonstreze cine sunt şi care le sunt priorităţile. Această concluzie este susţinută de ultimul pasaj din acest capitol, în versetele 41-46.

Finalul poveştii de familie este unul dramatic în care toată lumea pierde. Rebeca, iniţiatoarea planului de deturnare a binecuvântării, îşi vede fiul ameninţat cu moartea şi îşi dă seama că trebuie să facă ceva să îl scape. Planul său este să îl trimită pe Iacov la rudele sale, la Laban, în ţinutul Haran. Pentru Rebeca finalul este tragic pentru că în cele din urmă îşi pierde fiul cel drag, este nevoită să îl trimită departe şi nu îl va mai vedea niciodată. De asemenea, Iacov nu va obţine nimic din ceea ce mama sa a dorit. El părăsește familia, nu devine liderul și nici beneficiarul averii tatălui. Iacov devine un fugar şi cu frica de a fi mereu urmărit de fratele său care îi doreşte moartea. Isaac are şi el gustul eşecului. Autoritatea lui a fost ştirbită, a fost înşelat şi trădat de cei din casa sa, de propria soţie şi de fiul său mai mic. Isaac riscă să îşi piardă ambii fii şi să nu mai vadă un viitor pentru familia sa pentru că a semănat ură de moarte între copiii săi. Fiul preferat pierde binecuvântarea, iar fiul cel mic trebuie să fie deportat. În fine, Esau este cel înşelat de mama şi de fratele său şi pierde astfel întâietatea în familie. El rămâne acasă, stăpân peste averile tatălui său, însă un asemenea rezultat nu îl satisface, pentru că îl aşază într-un plan secund în raport cu părinţii săi şi în faţa întregii familii după cele întâmplate.

Al treilea moment, al revenirii lui Isaac, este prezentat la începutul capitolului 28, când are loc trimiterea lui Iacov la Laban. Abia în acest cadru este dată adevărata binecuvântare, una care se rosteşte sub călăuzirea lui Dumnezeu, pe linia lui Avraam. Acest final ar fi putut avea loc şi în contextul în care Esau ar fi primit de drept şefia familiei, fără tot planul de deturnare pregătit de Rebeca. În spiritul lui Avraam, Isaac ar fi trebuit să se decidă pentru Iacov, atâta vreme cât Esau dovedise un caracter instabil, al unui om pătimaş care şi-a vândut dreptul de întâi născut pentru o mâncare şi care şi-a luat neveste dintre popoarele locului, aducând pricină de amărăciune părinţilor săi. Această decizie de a-l trimite pe Iacov la Laban se putea lua şi fără tensiunea maximă dintre fraţi la care s-a ajuns din pricina alegerii greşite a lui Isaac. Autorul biblic ne prezintă însă cu detalii toată intriga din capitolul 27 pentru a ne pune la dispoziţie, cu maximă onestitate şi realism, un moment negativ din viaţa patriarhilor, care putea să nu fie, dacă Isaac ar fi vegheat şi ar fi construit un cadru de pace şi unitate în familia sa. Avem de a face cu o poveste care ne pune în prim plan actorii umani, cu slăbiciunile şi intenţiile lor, iar prezența discretă a lui Dumnezeu transpare în momentele cheie unde are loc trasarea soluţiilor de ieşire, după ce problema ajunge să devină una foarte serioasă. O lecţie importantă a acestei istorii este aceea că Dumnezeu se implică inclusiv în poveştile noastre negative pentru a ne arăta greşelile, pentru a ne da ocazia să ni le asumăm şi pentru a ne oferi direcţii de ieşire. De asemenea, textul biblic ne arată că implicarea lui Dumnezeu nu ne scuteşte de asumarea responsabilă a rezultatelor acţiunilor noastre negative, efecte care ne pot urmări uneori toată viaţa, aşa cum vom vedea din istoria lui Iacov.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2019/01/30/iacov-si-esau-o-trista-poveste-de-familie/#more-311

Apocalipsa 21-22 – O lume nouă pentru oameni noi

download - Copie

DE BARZILAIENDAN pe 13 SEPTEMBRIE 2019 • 1 )

Pentru cei ce doresc să se identifice celebrul pietrelor se pot întinde în Apocalipsa

Mai jos este o descriere a fiecărei pietre prețioase la care se face referire în clădirea zidului Noului Ierusalim.

Faceți clic pe imagini pentru a mări.

Jasp

JaspJasper, care înseamnă  piatră reperată sau pătată,  este o varietate opacă, impură de silice, de obicei de culoare roșie, galbenă, maro sau verde. Își datorează culoarea roșie incluziunilor de fier.

Se cunoaște că Jasper a fost o nestemată preferată în lumea antică. Legenda spune că Jasper ar alunga spiritele rele și s-ar proteja împotriva mușcăturilor de șarpe și păianjen. În secolul al IV-lea, s-a crezut că va produce ploaia.

Jasper are o suprafață netedă și este utilizat pentru ornament sau ca piatră de piatră prețioasă. Poate fi foarte lustruit și este utilizat pentru vaze, sigilii și, la un moment dat, pentru cutii de prindere.

Safir

SafirSafir, adică  piatră albastră , este o varietate de corindon mineral, un oxid de aluminiu. Deși albastrul este cea mai cunoscută culoare a acestora, safirurile sunt alcătuite din orice culoare, cu excepția roșului când acestea ar fi numite rubine. Sapfirele pot fi, de asemenea, incolore și se găsesc și în nuanțe de gri și negru.

Safirurile sunt purtate în mod obișnuit ca bijuterii și pot fi găsite în mod natural.

Sapfirele nu erau cunoscute ca o piatră distinctă, iar  safirurile se  refereau la vreo bijuterie albastră în general înainte de vremea Imperiului Roman. Au fost considerate forme de jacint.

calcedonie

calcedonieCalcedonia este compusă din amestecuri foarte fine de cuarț mineral și moganit.

Calcedonia are un luciu ceroase și poate fi semitransparentă sau translucidă. Poate presupune o gamă largă de culori, dar cele mai frecvent întâlnite sunt albul până la gri, albastru-cenușiu sau o nuanță de maro care variază de la palid la aproape negru.

Numele calcedonie provine din latinescul  calcedonius , cuvântul folosit pentru a traduce cuvântul grecesc  khalkedon , găsit o singură dată, în  Cartea Apocalipsei . Este îndoielnic că piatra prețioasă la care se face referire este aceeași cu ceea ce acum se înțelege cu numele.

Smarald

SmaraldSmaraldul este o varietate de mineral beril colorat de verde, prin urme de crom și uneori de vanadiu. Majoritatea smaraldelor sunt foarte incluse, astfel încât rezistența lor la rupere este clasificată în general slabă.

Verde intens este culoarea cea mai dorită în smaralde. Cu cât culoarea smaraldului este mai palidă, cu atât valoarea sa este mai mică.

Cuvântul provenea inițial din ebraică, însemnând  verde . Cu toate acestea, referirile biblice la smarald ca piatră prețioasă este probabil o traducere greșită.

Smaraldele din antichitate au fost minate de egipteni.

sardonix

sardonixSardonyx este o variantă a onixului în care benzile colorate sunt, de obicei, cu bandă plană, albă și roșu maroniu, mai degrabă decât negru.

Utilizarea sardonyxului apare în arta Cretei minoice din recuperările arheologice de la Knossos.

Soldații romani purtau talismane sardonice gravate cu eroi precum Hercules sau Marte, crezând că piatra îl va face pe purtătorul la fel de curajos ca figura sculptată pe ea.

În timpul Renașterii, se credea că sardonyx-ul aduce elocvență asupra purtătorului și a fost apreciat foarte mult de oratori.

sardonix

CarneolSardius este o piatră de culoare roșie de sânge sau de carne și este cunoscut în mod obișnuit ca  carnelian  sau  sard . Este aceeași cu piatra de sardină menționată în  Apocalipsa 4: 3 .

Sardul a fost folosit pentru garniturile cilindrice asiriene, scarabeci egipteni și fenicieni și pentru pietrele grecești și etrusce timpurii. Odemul ebraic  , tradus sardius , era o piatră roșie, probabil sard.

Potrivit lui Pliniu cel Bătrân, sardul își derivă numele din orașul Sardis din Lydia, dar provine mai mult de la cuvântul persan  însămânțat , care înseamnă roșu-gălbui. Alții spun că se găsește în Sardinia, de unde îi poartă numele.

crisolit

crisolitChrysolitul este numit  peridot  atunci când este de un verde-măslin profund,  olivină  atunci când este de un verde gălbui și  crisolit  atunci când are o culoare mai deschisă sau galben-auriu. Numele hrisolit înseamnă  piatră de aur .

Hrisolitul este frecvent menționat în Biblie și în literatura antică; dar a fost probabil topaz. Dacă acest lucru este adevărat, crizolitul anticilor a fost găsit pe insula Topazios, în Marea Roșie. Diodones Siculus spune despre piatra de acolo că nu se vedea de zi, dar era luminos noaptea.

Denumirea hrisolit a fost, de asemenea, aplicată în mai multe timpuri la o serie de alte pietre galbene, cum ar fi zirconul și berilul, pietre de culoare similară fiind de obicei clasificate împreună.

Beril

HeliodorBerilul este un biciclilicat de aluminiu beriliu. Beril pur este incolor, dar este adesea nuanțat de impurități; culorile posibile sunt verde, albastru, galben, roșu și alb. În grecescul beril înseamnă o  piatră prețioasă de culoare albastră-verde a apei de mare .

Beryl este menționat în scripturi, cum ar fi Daniel când îl vede pe Domnul în viziune și descrie „ Corpul său a fost ca berilul. 

Berilul este mult mai moale decât diamantul, rubinul sau safirul. Berilul este destul de comun, iar cristalele în forma sa mai crudă cresc adesea la dimensiuni enorme. Un astfel de cristal este păstrat în Muzeul de Istorie Naturală din Boston, care are o lungime de trei metri și jumătate și o lățime de trei metri și cântărește câteva tone.

Topaz

TopazTopazul pur este incolor și transparent, dar este de obicei nuanțat de impurități; topaz tipic este vinul, galbenul, gri pal, portocaliu roșiatic sau maro albastru. Poate fi, de asemenea, alb, verde pal, albastru, auriu, roz (rar), galben roșiatic sau opac la transparent.

Datorită durității sale, este nevoie de o lustruire bună și prezintă un luciu strălucitor, care este adesea văzut pe fețele de cristal.

Printre antici, ca rubinul, topazul trebuia să fie înzestrat și cu proprietăți medicale minunate și, de asemenea, se credea capabil să dea lumină în întuneric. Când a fost pudrat și luat în vin, a fost considerat un leac pentru astm, nedormire și multe alte boli.

crizopras

crizoprasChysoprasus este o varietate de piatră prețioasă de calcedonie care conține cantități mici de nichel. Culoarea sa este în mod normal verde-măr, dar variază până la verde profund.

Cuvântul Chrysoprasus apare o singură dată în Biblie, în  Apocalipsa 21:20 . Aceasta este poate agata din  Exodul 28:19 .

Chrysoprasus a fost folosit de greci, romani și egipteni în bijuterii și alte obiecte ornamentale și, datorită culorii sale verde semi-opace, este adesea confundat cu jadeitul imperial.

Chrysoprase este apreciat pentru culoarea și raritatea sa și se spune că este piatra prețioasă preferată a lui Alexandru cel Mare.

hiacint

hiacintZambilă, din cuvântul grecesc  zambila , este o varietate de culoare roșie transparentă de zircon.

Jacintul, ca și multe alte zirconii, a fost folosit încă din timpurile biblice. De asemenea, s-a arătat ca o piatră ornamentală în armamentul și armura altor culturi.

Jacinth este mai potrivit pentru articole precum pandantive, coliere, broșe și cercei decât pentru brățări.

Multe culturi antice credeau că jacintul îi va proteja de pericolele personale. Se credea, de asemenea, că protejează proprietatea împotriva furtului. Unii au crezut că este posibil să îndepărteze răul vrăjitoriei. Mulți au crezut că ar avea culoare plictisitoare dacă purtătorul ar fi bolnav.

 Ametist

Ametistul este o varietate violetă de cuarț folosită adesea în bijuterii. Denumirea provine de la greacă care nu înseamnă în  stare de ebrietate . Grecii și romanii antici purtau ametist și făceau vase de băut din ea, cu convingerea că ar împiedica beția.

Ametistul a fost folosit ca piatră prețioasă de către vechii egipteni și a fost folosit în mare parte în antichitate ca nestemate gravate.

Până în secolul al 18-lea, ametistul a fost inclus în cele mai valoroase pietre prețioase alături de diamant, safir, rubin și smarald. Cu toate acestea, de la descoperirea depozitelor extinse în locații precum Brazilia, acesta și-a pierdut cea mai mare parte din valoare.

https://barzilaiendan.com/2019/09/13/apocalipsa-21-22-o-lume-noua-pentru-oameni-noi/

Pagina de Teologie >  Mântuirea de Iosif Ton / Naşterea din fecioară a lui Hristos  de Dr. Benjamin Cocar

download - Copie

Pagina de Teologie

 Mântuirea  de Iosif Ton

Iosif Ton

Conceptul de „mântuire”, sau „salvare”, este central în Sfânta Scriptură şi în teologia creştină. Este normal, în situaţia aceasta, ca subiectul să fie dezbătut în nenumărate cărţi, să fie interpretat în zeci de feluri, să fie adeseori răstălmăcit, şi chiar tratat în mod eretic.

În cele ce urmează, voi căuta să dezvolt conceptul de „mântuire” aşa cum îl explică şi dezvoltă apostolul Pavel în epistola către Romani.

În primul capitol, apostolul ne arată starea de la care oamenii trebuie să fie mântuiţi. Oamenii nu L-au păstrat pe Dumnezeu în cunoaşterea lor, adică, au considerat că mintea lor, independentă de Dumnezeu, le este ghid suficient pentru viaţă. Dumnezeu le-a respectat dreptul lor de a alege şi i-a lăsat în voia minţii lor, adică i-a lăsat să vadă unde vor ajunge călăuziţi numai de propria raţiune. Rezultatul a fost dezastru moral şi de acolo dezastru pe toate celelalte planuri.

Capitolul doi si partea dintâi a capitolului trei sunt dedicate de apostol în special să arate că situaţia decăzută prin separarea de Dumnezeu este generalizată, cuprinzând întreaga omenire.

În partea a doua a capitolului trei, apostolul începe să relateze acţiunea lui Dumnezeu pentru redresarea situaţiei create de separarea oamenilor de Dumnezeu.

Faptul fundamental este că, în ciuda rebeliunii oamenilor, Dumnezeu îi vrea înapoi la Sine. El vrea să rezolve problema lor. Obstacolul principal în calea recuperării oamenilor este de natură juridică: justiţia lui Dumnezeu cere pedepsirea celor răzvrătiţi. Dumnezeu nu-i poate primi pe oameni la Sine atâta timp cât ei sunt declaraţi de justiţia lui ca fiind vinovaţi. Căci, dacă Dumnezeu i-ar declara nevinovaţi, când ei sunt vinovaţi, s+ar face El însuşi vinovat. Trebuie să adăugăm aici că în ebraică nu se lucra cu termenii de „vinovat” şi „nevinovat” ci cu termenii de „drept” şi „nedrept.” La judecată, evreul cerea judecătorului să-i dea lui dreptate, să-l considere pe el „drept” şi pe pârâşul lui „nedrept”. Dacă judecătorul îl declara „drept”, omul spunea că a fost „îndreptăţit.” Dacă omul, fiind drept, era declarat de judecător ca nedrept, însemna că judecătorul este nedrept!

Apostolul Pavel cu aceşti termeni ebraici când discută problema omenirii în a doua parte a capitolului trei. Problema era a lui Dumnezeu Însuşi. Oamenii erau „nedrepţi”. Cum putea oare Dumnezeu să-i primească la Sine, şi prin aceasta să-i declare „drepţi” când ei erau „nedrepţi”, căci dacă o făcea, El însuşi devenea „nedrept”. Problema este formulată succint in versetul 25: „pentru ca El să fie drept şi totuşi să-i socotească (declare, considere) drepţi…”

În joc aici era „dreptatea lui Dumnezeu”! Şi Dumnezeu „şi-a arătat dreptatea Lui”. Cum? Prin fiul Său, cu care El era una”, Dumnezeu a luat asupra Lui Însuşi păcatele lor şi le-a ispăşit murind încărcat cu ele pe cruce. Astfel, justiţia Lui a fost satisfăcută. Acum, pe cei care cred în Isus ca unul care a murit şi a înviat pentru ei, Dumnezeu îi socoteşte drepţi şi totuşi El Însuşi rămâne drept.

Aceasta este numai o dimensiune a mântuirii. Mai trebuie arătate încă două, despre care aflăm din alte surse decât Romani.

A doua dimensiune ne-o dă Însuşi Fiul lui Dumnezeu când ne spune că „Fiul omului a venit să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Matei 20:28 şi Marcu 10:45).

Răscumpărarea” era pe acea vreme actul prin care cineva plătea preţul pentru un sclav (îl „răscumpăra”) şi apoi îl punea în libertate. Imaginea aceasta este dezvoltată tot de Domnul Isus, în cuvintele pe care i le spune lui Saul, pe drumul Damascului: Te-am ales din mijlocul acestui popor şi din mijlocul naţiunilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu şi să primească prin credinţa în Mine iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi” (Faptele apostolilor 26:17-18. Italicele îmi aparţin, I.Ţ.).

Actul de proprietate a lui Satan asupra oamenilor erau păcatele oamenilor. Când Fiul lui Dumnezeu a murit încărcat cu aceste păcate, El a nimicit actul sau certificatul lui Satan de proprietar asupra oamenilor. El nu i-a plătit lui Satan un preţ, cum se spunea în perioada patristică. El i-a răscumpărat pe oameni, adică i-a eliberat din sclavia lui Satan anulând dreptul de proprietar al acestuia când a anulat păcatele oamenilor.

De la moartea Domnului Isus pe cruce, Diavolul nu mai este proprietar de drept asupra oamenilor. Dar oamenilor trebuie să li se deschidă ochii să vadă unde sunt şi, prin credinţa în Domnul Isus, să iasă de sub autoritatea lui Satan şi să vină sub autoritatea lui Dumnezeu.

Oamenii pot să aleagă să rămână sub proprietatea lui Satan, dar ei sunt acum acolo ori prin faptul că nu ştiu că ar putea fi liberi, ori prin actul lor liber de alegere să rămână acolo.

Al treilea aspect al mântuirii priveşte lăuntrul omului. Păcatul este nu numai o încălcare a justiţiei divine şi nu numai o intrare sub sclavia lui Satan, ci este şi o pângărire lăuntrică. Era nevoie de o substanţă care să cureţe această poluare interioară. Iată de ce Şi-a vărsat Fiul lui Dumnezeu sângele pe cruce: „Şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

Apostolul Pavel explică în Romani 4 importanţa credinţei ca actul prin care ne însuşim ceea ce a realizat Fiul lui Dumnezeu pe cruce pentru noi. Apoi, la începutul capitolului 5, el rezumă ceea ce a spus până aici: Deci, fiindcă suntem consideraţi drepţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu” (Romani 5:1-2).

Sunt convins că marea majoritate a credincioşilor evanghelici vor zice că aceasta este mântuirea! Pentru mulţi evanghelici, ceea ce urmează de aici încolo sunt doar comentarii şi sfaturi pioase, bune şi ele, dar neesenţiale pentru mântuire. Mulţi teologi evanghelici argumentează pentru această interpretare. Dar, să vedem cu ochii deschişi ce spune Pavel în continuare: Deci, cu atât mai mult acum, când suntem consideraţi drepţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.

Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui” (5:9-10. Italicele ne aparţin, I.Ţ.).

Observaţi că moartea Domnului Isus a realizat două lucruri: (1) prin ea suntem consideraţi drepţi, şi (2) prin ea suntem împăcaţi cu Dumnezeu. Aceasta este esenţa versetelor 1 şi 2, şi anume că suntem consideraţi drepţi şi avem pace cu Dumnezeu.

Dar! Mântuirea nu este aici! Mântuirea urmează de aici înainte: vom fi mântuiţi prin El (v.9)  şi vom fi mântuiţi prin viaţa Lui (v.10).

O primă observaţie de ordin mai general. În epistolele lui Pavel, după numărătoarea mea, de trei ori mântuirea este la timpul trecut („am fost mântuiţi”), odată este la timpul prezentul continuu, adică suntem în curs de mântuire (în Cornilescu: „suntem pe calea mântuirii”, 1 Cor. 1:18) şi în toate celelalte cazuri (cel puţin zece) este la viitor: „vom fi mântuiţi”, aşa cum este aici de două ori.

Aceasta, desigur, îl armonizează pe Pavel cu Domnul Isus, care ne învaţă că „cine va răbda (persevera) până la sfârşit va fi mântuit” (Matei 24:13).

Să urmărim acum modul în care tratează apostolul Pavel mântuirea în continuare, în Romani, de la capitolul 5 până la capitolul 8.

În capitolul 6, Pavel ne explică unirea Domnului Isus cu noi şi a noastră cu El. Să ne gândim bine că dacă suntem una cu El, aşa cum mlădiţa este una cu viţa, aşa cum ne explică Domnul Isus Însuşi (Ioan 15:1-10), atunci viaţa Lui este în noi, şi noi suntem mântuiţi prin viaţa Lui.

Scopul unirii cu Cristos este exprimat clar: pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului” (6:7).

Moartea Domnului în locul nostru a rezolvat problema trecutului nostru. Dar în prezent noi mai locuim într-un trup înclinat spre păcat, un trup care ne împinge irezistibil spre păcat, şi astfel ne ţine robi ai păcatului. Problema este: Acum că am scăpat de vina păcatului, cum să scap de sub puterea păcatului?

Prima jumătate a răspunsului lui Pavel este: prin unirea cu Cristos şi prin viaţa Lui, care ne vine din această unire!

Dar, unirea cu Cristos nu ne scapă în mod automat, în mod mecanic, de sub robia păcatului. Pavel ne spune în continuare că noi înşine trebuie să învăţăm să nu ne mai dăm părţile trupului nostru în slujba păcatului. În discuţia care urmează în cap.6, de la v.12 la 23, Pavel ne dă două principii majore ale vieţii spirituale, de care dacă nu ţinem seama ne rătăcim totalmente. Ţineţi cont că Pavel se adresează aici credincioşilor care s-au unit cu Cristos şi cărora le-a spus să se socotească, să se considere „în Cristos”.

Iată aceste două principii.

Primul. Credinciosul se află încă faţă în faţă cu cei doi stăpâni: cu Dumnezeu şi cu Diavolul. Fiecare dintre ei ne cheamă să trăim cum ne spune el. Iată acum principiul: „Nu ştiţi că dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi…?” (v.16). Când tu decizi să-l asculţi pe unul sau pe celălalt, prin actul acesta tu te dai celui pe care îl asculţi, intri sub stăpânirea lui, devii sclavul lui!

Când Eva şi Adam au decis să-l creadă şi să-l asculte pe Diavolul, ei au intrat sub stăpânirea Diavolului. Ceea ce ne strigă apostolul Pavel cu tărie este că acest principiu rămâne valabil şi pentru cei credincioşi, pentru cei ce s-au unit cu Cristos! Păcatul are şi acum acelaşi efect: te duce sub stăpânirea celui rău!

Al doilea principiu: „plata păcatului este moartea” (v.23). Nouă ne place să cităm acest verset la evanghelizări şi să-l aplicăm celor necredincioşi, ca săi convingem să vină din moarte la viaţă. Nu-i greşit să folosim versetul şi în aceste ocazii, dar aici, în textul nostru, el se referă la cei credincioşi, la cei uniţi cu Cristos!

Cu alte cuvinte, păcatul întotdeauna separă de Dumnezeu; păcatul întotdeauna îl duce pe cel ce-l comite sub sclavia lui Satan şi păcatul întotdeauna atrage după el moartea, adică separarea finală de Dumnezeu!

Acum, să urmărim ce scrie Pavel în continuare. Dacă decidem să ne dăm toate părţile fiinţei noastre lui Dumnezeu şi cu toate ascultăm de El, ajungem robi ai lui Dumnezeu, şi toate părţile fiinţei noastre sunt roabe ale dreptăţii. Dacă stăruim în acest fel de viaţă, rezultatul este o viaţă sfântă! Şi rezultatul vieţii sfinte este viaţa veşnică! (versetele 18-23). Cred că toţi veţi fi de acord cu mine că scopul pentru care suntem mântuiţi este să căpătăm viaţa veşnică cu Dumnezeu. Dar această mântuire nu este descrisă în Romani 5:1-2, ci în Romani 6:18-23! Adică mântuire înseamnă că am fost eliberaţi de puterea păcatului şi am intrat în ascultare de Dumnezeu, care duce la sfinţirea vieţii. Numai dacă lucrul acesta a devenit realitate în viaţa noastră aici şi acum, avem ca rezultat viaţa veşnică!

Desigur, vom striga că a trăi aici şi acum în sfinţenie este imposibil, cu toată unirea noastră cu Cristos! Pavel a ştiut că aceasta va fi reacţia cititorilor săi şi de aceea continuă discuţia şi ne dă a doua jumătate a răspunsului la întrebarea: Cum să ies de sub puterea păcatului?

Capitolul 7 este o discuţie tot despre robia păcatului şi despre modul în care ne putem scăpa de ea. Esenţa discuţiei este în aceste cuvinte: „Eu vreau să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.”

Pavel încheie capitolul acesta cu rezumatul a ceea ce a spus în capitolul 6. La strigătul disperat al omului, „O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”, el răspunde: „Prin Isus Cristos, Domnul nostru!” (7:24-25). Dar imediat, la începutul capitolului 8, el ne dă a doua parte a răspunsului său la întrebarea „Cum pot scăpa de sub puterea păcatului?”

Iată a doua jumătate a răspunsului:

Legea Duhului vieţii în Cristos Isus m-a eliberat de sub legea păcatului şi a morţii” (8:2).

Să desfacem în bucăţile constitutive această declaraţie extrem de compactă. În primul rând, Pavel vorbeşte despre „viaţa în Cristos”, care a fost subiectul capitolului 6. Apoi, el ne spune că Duhul Sfânt este „Duhul vieţii în Cristos”, adică El este cel care guvernează viaţa în Cristos. Apoi, el ne mai informează că există o „lege” a „Duhului vieţii în Cristos.” Secretul întregului text stă în a afla care este acea lege a Duhului Sfânt şi în a te supune cu toată fiinţa legii aceleia, deoarece acea lege aduce eliberarea de sub robia păcatului şi a morţii!

Legea aceasta o aflăm când pătrundem în esenţa explicaţiei pe care ne-o dă Pavel în versetele 4-14. Aici avem o mare problemă cu traducerea pe care ne-o dă Cornilescu. Eu voi urma şi aici „Cornilescu revizuit”, cu  singura deosebire că vă semnalez de pe acum că versetul 6, care este una dintre cheile înţelegerii întregului pasaj, sună în original aşa: „Mintea cărnii ( a firii pământeşti) este moarte, pe când mintea Duhului este viaţă şi pace”.

În acest pasaj, Pavel împarte oamenii in două categorii: cei care sunt kata sarka (literal „după carne”) şi cei care sunt kata pneuma (literal „după Duhul”). El spune apoi că cei care sunt după carne „se gândesc la ale cărnii”, iar cei care sunt după Duhul „se gândesc la ale Duhului” şi, in versetul şase: Gândirea (sau mintea) cărnii este moarte, iar gândirea (mintea) Duhului este viaţă şi pace. O problemă de traducere avem şi în versetul 9. Traducerea literată este aceasta: „Voi nu mai sunteţi în carne ci în Duhul.”

În versetul unu, Pavel ne spune că „cei ce sunt în Cristos nu umblă (adică nu trăiesc) după carne, ci după Duhul.”

În versetul 9, Pavel ne precizează că cine este al lui Cristos are Duhul lui Cristos (adică Duhul Sfânt), deoarece nu poţi fi al lui Cristos fără să ai Duhul lui Cristos.

Concluzia lui Pavel în versetele 10-12 este că dacă avem pe Cristos şi avem Duhul lui Cristos „nu mai datorăm nimic cărnii, ca să trăim după carne”. Apoi trage concluzia întregii discuţii:”Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă prin Duhul faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

Căci toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:13-14. Italicele îmi aparţin, I.Ţ.).

Vă reamintesc că discuţia a început în capitolul 5 şi ea se referă la mântuirea prin viaţa lui Cristos.

Am văzut, din 8:9-11 că unirea cu Cristos înseamnă şi locuirea Duhului Sfânt (numit şi Duhul lui Cristos şi Duhul lui Dumnezeu) în cel unit cu Cristos: Duhul Sfânt este Duhul vieţii în Cristos.

La sfârşitul discuţiei, Pavel trage câteva concluzii de importanţă fundamentală.

 Prima concluzie este că dacă suntem una cu Cristos şi Duhul Sfânt locuieşte în noi, „noi nu mai datorăm nimic cărnii, ca să trăim după îndemnurile ei. Cu alte cuvinte, noi nu mai suntem robii cărnii; noi avem puterea necesară să spunem „NU!” cărnii. De unde avem această putere: Din Cristos şi din Duhul Sfânt! Când carnea ne îndeamnă la lucruri contrare voii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne călăuzeşte cum să facem în situaţia aceea voia lui Dumnezeu. Şi Duhul Sfânt ne dă şi puterea necesară să nu mai ascultăm de carne, ci să ascultăm de El! Pentru mai multă claritate, în Galateni 5:16-25 Pavel ne spune exact spre ce ne călăuzeşte carnea şi spre ce ne călăuzeşte Duhul Sfânt.

A doua concluzie este că cei care trăiesc sub călăuzirea Duhului Sfânt sunt fii ai lui Dumnezeu.

Ce este mântuirea? Pentru cei care au fost „fiii celui rău” (Matei 13:38 şi Ioan 8:44), mântuire înseamnă că acum au devenit „fii ai lui Dumnezeu”! Şi cine sunt fii ai lui Dumnezeu: Cei ce trăiesc, nu din îndemnurile cărnii, ci din îndemnurile sau călăuzirea Duhului Sfânt.

Permiteţi-mi să formulez altfel această concluzie: Mântuirea nu este descrisă de Pavel în Romani 5:1-2, ci este formulată de el în Romani 8:14!

Să recapitulăm cu alte cuvinte întreaga discuţie. Când trăim după îndemnurile cărnii, suntem robi ai păcatului, robi ai celui rău. Când trăim în unire cu Cristos şi după îndemnurile Duhului Sfânt, suntem robi ai dreptăţii şi avem ca rod sfinţirea, prin care dovedim să suntem fii ai lui Dumnezeu.

Dacă trăim după îndemnurile cărnii, rezultatul este că plata păcatului este moartea, separarea finală de Dumnezeu. Dacă trăim după îndemnurile Duhului Sfânt ne este garantată viaţa veşnică.

Dar cine poate fi sfânt în lumea aceasta? Este strigătul după care se ascund toţi cei care vor să-şi scuze trăirea în carne, trăirea după firea pământească!

Întrebarea este alta: Am învăţat oare să trăim în unire cu Domnul Isus Cristos şi sub călăuzirea Duhului Sfânt? Am luat noi în serios această realitate divină?

Poate aţi observat că am pierdut pe drum un element cheie: „legea Duhului vieţii în Cristos”, care ne eliberează de sub stăpânirea păcatului. Care este această „lege a Duhului”?

În contextul din Romani 8:1-14, se poate deduce că răspunsul are de a face cu mintea, cu gândirea. Mintea este un element central al persoanei umane. Omul trebuie să fie stăpân pe mintea lui, adică el trebuie să decidă dacă mintea lui, sau gândirea lui se îndreaptă şi se concentrează  spre carne, cu impulsurile, dorinţele şi poftele ei, sau se îndreaptă şi se concentrează spre Duhul Sfânt cu preocupările Lui. Cu alte cuvinte: este mintea omului ancorată în carne, sau este ancorată în Duhul Sfânt?

Lucrul acesta este formulat de Pavel tot sub formă de lege în Galateni 6:7-8:

Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul aceea va secera. Cine seamănă în carnea lui (în firea lui pământească) va secera din carnea lui (din firea lui pământească) putrezirea; dar cine va semăna în Duhul va secera din Duhul viaţa eternă.”

Pus pe înţelesul nostru. Dacă toată ziua te uiţi la telenovele şi noaptea la filme murdare, sau la pornografia din internet, mintea ta este impregnată cu imaginile acestea, carnea ta este aţâţată la maximum, şi este normal să faci şi tu ceea ce ai văzut că fac alţii. Dar dacă ai învăţat bucuria comuniunii cu Dumnezeu prin Domnul Isus şi prin Duhul Sfânt, dacă petreci în această comuniune (părtăşie, comunicare în ambele sensuri) până când înveţi ce înseamnă să te bucuri în Domnul, să-ţi găseşti plăcerea în Domnul, să-ţi găseşti desfătarea (delectarea) în Domnul, să-ţi găseşti – realmente şi plenar – fericirea în Domnul, atunci vei vedea cum atracţia cărnii şi a lumii îşi pierde puterea şi în tine curge, prin Isus şi prin Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu!

Aşadar, există o lege a Duhului şi această lege îmi spune că mintea mea trebuie să fie ocupată cu „lucrurile Duhului”, să o umplu cu Cuvântul lui Dumnezeu, să o învăţ să se gândească mereu la cele spirituale, să o ţin ocupată cu cele sfinte sa că nu o năpădească din nou buruienile lumii acesteia. Dacă nu respect această lege, mă înşel pe mine însumi crezând că sunt al lui Dumnezeu!

Cu aceasta venim la problema, spinoasă şi atât de controversată, a posibilităţii pierderii mântuirii. Dacă mântuirea ar fi un obiectun bun pe care mi-l pune Dumnezeu mie în mână, atunci aş putea să mă întreb dacă o mai pot pierde. Dar noi tocmai am văzut că mântuirea este un proces, care începe cu scoaterea mea de sub stăpânirea celui rău şi de sub condamnarea justiţiei lui Dumnezeu şi care are ca scop eliberarea mea de sub puterea şi robia păcatului şi sfinţirea vieţii, prin unirea cu Cristos şi prin trăirea sub călăuzirea şi în ascultare de Duhul Sfânt.

Să mai avem în vedere încă un element. Dumnezeu ne-a făcut persoane, adică fiinţe capabile să discernem şi să alegem. Dumnezeu ne oferă dragostea Lui şi părtăşia cu El, dar nu ne obligă să intrăm în ele. Şi nici după ce intrăm în unire cu Cristos, El nu ne bate în cuie acolo şi nu face să fie imposibil să mai ieşim de acolo. De aceea stăruie El de noi: „Rămâneţi în Mine!” El face clar că o mlădiţă care nu rămâne în El, adică una care nu aduce rodul sfinţeniei, este tăiată şi este aruncată în foc (Ioan 15:5-10).

Uitaţi-vă şi la pilda fiului risipitor. Tatăl, adică Dumnezeu, nu-l obligă pe fiul Său să rămână în casa Lui. Mai târziu, Tatăl spune: „Acest fiu al meu era mort!”

Privind lucrurile din punctul de vedere al Duhului Sfânt, când ni se spune să nu minţim, să nu furăm, să nu ne mâniem, să nu vorbim urât, toate se adună sub acest avertisment: „Să nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt cu care a-i fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării” (Efeseni 4:30).

Poate cineva va zice: „Şi ce dacă îl întristăm? El tot nu mai pleacă din noi.” Este adevărat că Domnul Isus ne învaţă că Duhul Sfânt vine ca să rămână în noi (Ioan 14:15-17), dar nu ne spune că El va rămâne în noi indiferent dacă îl ascultăm sau nu.

Iată ce scrie la Evrei: Căci cei care au fost luminaţi odată, şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor – şi totuşi au căzut…” (Evrei 6:4-6).

Ca să nu mai rămână nici o urmă de îndoială, să vedem întregirea acestui text din Evrei Căci dacă am păcătuit cu voia după ce am primit cunoaşterea adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar aşteptarea înfricoşată a judecăţii…

Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel care-L va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfinţit şi-L va batjocori pe Duhul harului?” (Evrei 10: 26 şi 29).

Câteva cuvinte despre păcatul cu voia. Dacă tu ţi-ai făcut fiţuică pentru teză şi apoi te-a prins copiind, mai poţi să spui că a fost un „accident”, că n-a fost cu voia? Dacă tu minţi sistematic pe clienţii tăi şi înscrii în acte altceva decât adevărul, poţi să spui că nu păcătuieşti cu voia?

Sunt foarte mulţi credincioşi evanghelici care practică tot felul de asemenea afaceri necinstite. Cât de amar se înşeală ei când cred că ei mai sunt în relaţie cu Dumnezeu!

Un adaos pastoral este necesar la acest punct. De câteva ori, apostolul Pavel scrie să nu ne înşelăm crezând că putem face asemenea păcate şi totuşi să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu (1 Cor. 6:9-10; Galateni 5:16-23, cu încheierea în 6:7-8; Efeseni 5:3-6). La fel face şi apostolul Ioan (1 Ioan 1:6-8).

Este posibil însă ca cineva, citind sau auzind aceste învăţături, să se trezească şi să-şi dea seama că a trăit în amarnică autoînşelare. Mai este scăpare? În lumina întregii Scripturi vreau să-i spun unei asemenea persoane că atâta timp cât  Dumnezeu ne mai ţine în această viaţă, El ne mai lasă să mai trăim tocmai fiindcă vrea să ne mai dea o şansă de pocăinţă şi de adevărată întoarcere la El. Apostolul Petru, cel care este şi mai clar cu privire la posibilitatea căderii (vezi 2 Petru 2:20-22), spune chiar că Domnul îşi amână a doua venire pentru că „are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9).

Să ne întoarcem la discuţia despre mântuire pe care o face apostolul Pavel în Romani, de la 1 la 8.

Am văzut că Domnul Isus a vorbit despre moartea Sa ca având ca scop „răscumpărarea” noastră. Am văzut apoi că această răscumpărare înseamnă scoaterea noastră de sub stăpânirea lui Satan şi punerea noastră în libertatea de a-I sluji lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

În Romani 8:19-24, Pavel vorbeşte despre o altă răscumpărare, care va avea loc atunci când Dumnezeu va restaura întreaga creaţie, eliberând-o din „robia stricăciunii”, şi anume, „răscumpărarea trupului nostru” (v.23). Aceasta va avea loc atunci când vom primi trup nou, trup ceresc, trup glorificat ca al Domnului Isus (1 Cor. 15: 40-52 şi Filipeni 3:20-21).

Apoi, către sfârşitul capitolului 8, Pavel ne spune care este scopul întregii creaţii şi al actualei istorii: Dumnezeu vrea să-şi nască şi să-şi formeze aici fii care să devină asemenea Fiului cel din eternitate, pentru ca acesta, fiind în veşnicie singurul născut din Tatăl, să devină doar cel dintâi dintre mai mulţi fraţi (Romani 8:28-29).

Acum notaţi vă rog bine: Fiul lui Dumnezeu a lucrat întotdeauna cu Duhul lui Dumnezeu. Tot aşa fii ai lui Dumnezeu sunt aceia –şi numai aceia – care lucrează cu Duhul lui Dumnezeu.

Mai mult, fii ai lui Dumnezeu sunt aceia care sunt asemenea Fiului lui Dumnezeu. Cum pot ei să fie aşa? Învăţând să trăiască în unire cu Fiul lui Dumnezeu şi sub călăuzirea şi împuternicirea Duhului lui Dumnezeu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Citatele din Noul testament sunt luate din Noul Testament, Traducerea D. Cornilescu, ediţie revizuită, făcută de Societatea Misionară Română în colaborare cu Licht im Osten, publicat în 2003 de Editura Lumina lumii.

horizontal rule

Naşterea din fecioară a lui Hristos    de Dr. Benjamin Cocar

 

Matei 1:18, 22 25 şi Luca 1:26 38 învaţă că naşterea lui Isus a rezultat dintr-o concepere miraculoasă. El a fost conceput în pântecul Fecioarei Maria prin puterea Duhului Sfânt fără vreo sămânţă bărbătească. Aceasta este doctrina naşterii din fecioară, care trebuie distinsă de alte doctrine referitoare la Maria precum virginitatea perpetuă, conceperea imaculată, arogarea sa, care sunt respinse de majoritatea Protestanţilor, şi de părerile în care fraza „naşterea din fecioară” este luată ca să indică un anumit fel de implicare divină în întrupare fără afirmarea virginităţii biologice a mamei lui Isus. Părerile ultime sunt destul de comune în teologia liberală, dar este un abuz de limbaj ca să le numim afirmaţii despre naşterea din fecioară; ele sunt negări ale naşterii din fecioară, deşi poţi fi afirmaţii despre alte lucruri.

Posibilitate şi Probabilitate

Dacă cineva respinge posibilitatea miracolului în general, aşa cum o face de exemplu Bultmann, atunci aceasta trebuie să respingă şi naşterea din fecioară. Dar o astfel de respingere generalizată este arbitrară şi de neapărat în orice bază, şi este contrară faţă de cele mai fundamentale presupoziţii ale gândirii creştine. Naşterea din fecioară nu este mai miraculoasă decât ispăşirea sau învierea sau regenerarea păcătoşilor. Dacă miracolul este respins, atunci nu se mai poate retine nimic important pentru Creştinism.

Dacă cineva acceptă posibilitatea generală a miracolului, atunci el trebuie să se mai întrebe cu privire la posibilitatea şi probabilitatea naşteri din fecioară în particular. Pentru un creştin evanghelic faptul că această doctrină este învăţată în Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu răspunde la astfel de întrebări. Cu toate acestea faptul nu face ca investigarea istorică să fie inutilă. Dacă într-adevăr Scriptura este infailibilă, aceasta este consistentă cu toată descoperirea istorică. Pentru a ilustra aceasta consistenţa poate fi doar ajutătoare, nu doar pentru a-i convinge pe cei care se îndoiesc de autoritatea Scripturii, dar şi să afirme credinţa acelora care o acceptă. Dar o astfel de investigaţie trebuie întreprinsă pe principiile compatibile cu revelaţia creştină, şi nu pe principii antagoniste (cum e şi cazul lui Bultmann) faţă de aceasta de la început.

Relatările Noului Testament

În această  bază, deci, să examinăm credibilitatea martorilor Noului Testament, Matei şi Luca. Ambele evanghelii sunt adesea datate din 70-100 d. Hr., dar dacă presupunem că Isus putea să prezică dărâmarea Ierusalimului (anul 70, şi de ce ar nega un creştin aceasta?), există o amplă evidenţă pentru datarea acestor Evanghelii în anii 60 sau mai devreme. În oricare caz, cele două relatări sunt în general învăţate a fi independente una de alta şi astfel să fie bazate pe o tradiţie care le antedatează pe ambele.

Confirmând antichitatea acestei tradiţii este caracterul remarcabil „ebraic” al ambelor relatării a naşterii: teologia şi limbajul acestor capitole par a fi mult mai caracteristice despre Vechiul Testament decât de Noul Testament, aşa cum au notat mulţi cercetători. Acest fapt face ca ipoteza ca naşterea din fecioară să fie un theologumenon, o povestire inventată de biserica timpurie pentru a-şi susţine dogma Hristologică. Nu există nici o menţiune despre preexistenţa lui Isus. Titlul său „Fiul lui Dumnezeu” este văzut a fii viitor, după cum este şi moştenirea sa a tronului lui David (Luca 1:32, 35). În naraţiunile despre naştere Isus este Mesia al Vechiului Testament, fiul lui David, împlinirea profeţiei, cel care va răscumpăra pe poporul lui Dumnezeu prin fapte măreţe, înălţându-i pe cei umili şi zdrobindu-i pe cei mândrii (Luca 1:46 55). Scriitorii nu trasează nici o interferenţă faţă de naşterea din fecioară referitor la divinitatea lui Isus sau la calitatea ontologică de fiu faţă de Dumnezeu; mai degrabă, ei înregistrează pur şi simplu evenimentul ca un fapt istoric şi (pentru Matei) ca o împlinire a lui Isaia 7:14.

Luca pretinde să fi făcut un studiu atent al datelor istorice (1:1-4), şi această pretenţie a fost dovedită în mod repetat în multele detalii chiar şi de cercetătorii moderni sceptici precum Harnack. Atât vocaţiile sale, de istoric şi de medic, l-ar fi prevenit de la a răspunde în mod credul faţă de rapoartele despre o naşterea din fecioară. Cele două naraţiuni despre naştere au fost atacate drept inconsistente şi/sau eronate în diferite puncte: genealogiile, masacrul copiilor (Matei 2:16), recensământul din timpul lui Quirinius (Luca 2:1 2); dar explicaţiile plauzibile ale acestor dificultăţi au fost şi ele avansate. Moştenirea Davidică a lui Isus (accentuată în ambele relatări) a fost şi ea sub suspiciune; dar aşa cum argumentează Raymond Brown, prezenţa lui Maria şi a fraţilor lui Isus, în special Iacov (Fapte 1:14; 15:13 21; Galateni 1:19; 2:9), în cadrul bisericii timpurii ar fi prevenit dezvoltarea materialului legendar referitor la originea lui Isus. Cu toate acestea, avem motive bune, chiar aparte faţă de crezul în inspiraţia lor, să credem că Luca şi Matei, deşi ei diferă faţă de verdictele istoricilor antici şi moderni.

Restul Scripturii

Multe s-au spus cu privire la „tăcerea Scripturii cu privire la naşterea din fecioară în afara pasajelor menţionate. Această tăcere este reală, însă nu are nevoie să fie explicată de nici o ignoranţă sau negare a naşterii din fecioară de către oricare alţi scriitori ai Noului Testament. Este semnificativ faptul că însăşi Evanghelia lui Matei şi Luca sunt „tăcute” cu privire la naşterea din fecioară prin 50 din cele 52 de capitole combinate. Tăcerea restului Noului Testament poate fi explicată în mod esenţial în aceleaşi feluri cum ar explica cineva tăcerea parţială a lui Matei şi Luca. Noul Testament se ocupă în principal de (1) predicarea lui Isus, viaţa, moartea, învierea (Evangheliile şi la o anumită extindere epistolele); (2) predicarea şi lucrarea misionară în biserica timpurie (Faptele Apostolilor în special); (3) învăţătura cu privire la problemele teologice şi practice ale bisericii (Faptele Apostolilor, epistolele); (4) asigurările triumfului scopurilor lui Dumnezeu şi a viziunilor vremurilor de la sfârşit (Apocalipsa, şi alte cărţi ale Noului Testament).

Naşterea din fecioară nu era parte a predicării lui Isus sau cea a bisericii timpurii. Aceasta nu era nici o chestiune controversată precum cea adresată în epistole (Hristologia în general nu era o chestiune de controversă în particular printre creştini, şi chiar dacă aceasta ar fi fost aşa, naşterea din fecioară în cel mai rău caz nu a fost văzută ca mijloc de susţinere a dogmei Hristologice). Funcţia principală a naşterii din fecioară în Noul Testament, pentru a arăta împlinirea profeţiei şi a descrie evenimentele din jurul naşterii lui Isus, este adecvată doar pentru naraţiunile naşterii, şi doar două dintre acestea au fost păstrate în canon. Trebuie de asemenea să presupunem că biserica timpurie a susţinut o anumită rezervă cu privire la discuţia publică despre aceste chestiuni din respect pentru intimitatea familiei lui Isus, în special Maria.

Există ceva în Noul Testament care să contrazică relatările naşterii din fecioară? Există pasaje în care Isus este descris ca fiul lui Iosif: Ioan 1:45; 6:42; Luca 2:27, 33, 41, 43, 48; Matei 13:55. În mod clar, totuşi, Luca şi Matei nu au avut nici o intenţie de a nega naşterea din fecioară a lui Hristos, doar dacă naraţiunile naşterii sunt adăugiri de mai târziu la cărţi, şi nu este nici o evidenţă cu privire la aceasta. Aceste referinţe se referă în mod clar la Iosif ca tată legal al lui Isus fără referire la întrebarea cine era tatăl biologic. Acelaşi lucru este adevărat în relatările lui Ioan, cu faptul adiţional că cuvintele în discuţie au fost rostite de cei care nu erau prea obişnuiţi cu Isus şi/sau familia sa. (Textul din Matei 1:16, care spune că Iosif l-a născut pe Isus, nu este în mod sigur originalul).

Este Isaia 7:14 prezicerea naşterii din fecioară? Matei 1:22 declară că aceasta „împlineşte” acest pasaj, dar multă controversă a înconjurat această afirmaţie, întorcând înţelesul pasajului din Isaia în context, traducerea sa din LXX, şi folosirea lui Matei a ambelor.

Atestarea post-biblică. Crezul în naşterea din fecioară este larg atestat în literatura din secolul al 2lea. Ignatius a apărat doctrina împotriva docetiştilor, care susţineau că Isus doar „a apărut” a deveni om. Unii au învăţat că Ignatius arată o obişnuinţă cu o tradiţiei independentă de Evangheliile care afirmă despre naşterea din fecioară. Naşterea aceasta a fost negată doar de docetiştii gnostici şi de Ebioniţi, care susţineau că Isus era doar un simplu profet uman. Tăcerea anumitor părinţi bisericeşti, precum şi tăcerea Scripturii, a fost citată ca evidenţă a unei tradiţii contrare cu această doctrină, dar nu există nici o evidenţă clară de vreun astfel de lucru, şi argumentul din tăcere poate fi cu uşurinţă contracarat ca mai sus.

Fundalul păgân sau iudaic? Ocazional unii vor sugera ideea că naraţiunile despre naşterea din fecioară sunt bazate nu pe fapt ci pe povestiri păgâne sau iudaice ale naşterilor supranaturale. O astfel de ipoteză este cea mai neprobabilă. Nu există nici o paralelă clară faţă de noţiunea unei naşteri din fecioară în literatura păgână, doar de naşteri care rezultă din relaţia dintre un dumnezeu şi o femeie (de care nu ar fi nici o sugestie în Matei şi Luca), care rezultă într-o fiinţă jumătate divină şi jumătate umană (care este diferit de Hristologia biblică). În plus, nici una din povestirile păgâne nu localizează evenimentul în istoria ce poate fi trasată la fel cum ar fi cu o relatare biblică. Şi nici nu există vreo paralelă precisă în literatura iudaică. Cele mai apropiate paralele ar fi naşterea supranaturală a lui Isaac, Samson şi Samuel în Vechiul Testament, dar acestea nu erau din femei virgine. Isaia 7:14 nu a fost considerat un pasaj mesianic în literatura iudaică a vremii. Se prea poate că evenimentul naşterii din fecioară să fi influenţat înţelegerea lui Matei a lui Isaia 7:14 decât inversul.

Importanţa doctrinară

Consistenţa acestei doctrine cu alt adevăr creştin este important în utilitatea sa şi, într-adevăr faţă de credibilitatea sa. Pentru Matei şi Luca importanţa principală a evenimentului pare să fie că acesta ne aduce aminte (ca un „semn”, Isaia 7:14) de marile promisiuni din Vechiul Testament de mântuirea prin eliberatori născuţi supranatural, în timp ce trece de ei, arătând că eliberarea finală a lui Dumnezeu a venit. Dar oricine poate trece dincolo de preocupările specifice ale lui Matei şi Luca şi să vadă faptul că naşterea din fecioară este pe deplin consistentă cu rangul complet de doctrină biblică. Naşterea din fecioară este importantă: (1) Datorită doctrinei Scripturilor. Dacă Scriptura greşeşte aici, atunci de ce să ne încredem în ceea ce spune ea despre evenimentele viitoare precum învierea? (2) Datorită divinităţii lui Hristos. În timp ce nu putem spune dogmatic că Dumnezeu putea să între în lume doar printr-o naştere virgină, cu siguranţă că întruparea este un eveniment supranatural dacă este ceva acesta.

A elimina supranaturalul din acest eveniment este a compromite în mod inevitabil dimensiunea divină a acesteia. (3) Datorită umanităţii lui Hristos. Acesta era lucrul important pentru Ignatius şi pentru părinţii din secolul al 2lea. Isus se născuse de fapt; el a devenit într-adevăr unul dintre noi. (4) Datorită lipsei de păcat a lui Hristos. Dacă era născut din doi părinţi umani, ar fi foarte dificil să percepem cum putea să fie el scutit de vina păcatului lui Adam şi să devină un cap nou pentru rasa umană. Şi ar părea a fi doar un act arbitrar al lui Dumnezeu ca Isus să se fi născut fără vreo natură păcătoasă. Cu toate acestea lipsa de păcat a lui Isus în calitate de cap nou al rasei umane şi mielul de sacrificiu al lui Dumnezeu este absolut vital pentru mântuirea noastră (2 Corinteni 5:21; 1 Petru 2:22 24; Evrei 4:15; 7:26; Romani 5:18 19). (5) Datorită naturii harului. Naşterea lui Hristos, în care iniţiativa şi puterea sunt toate ale lui Dumnezeu, este o imagine aptă a harului salvator al lui Dumnezeu în general din care aceasta este o parte. Aceasta ne învaţă faptul că mântuirea este prin actul lui Dumnezeu, nu prin efortul nostru uman. Naşterea lui Isus este ca şi noua noastră naştere, care este tot prin Duhul Sfânt; aceasta este noua creatură (2 Corinteni 5:21; 1 Petru 2:22 24; Evrei 4:15; 7:26; Romani 5:18 19).

Crezul lui Isaia în naşterea din fecioară ca „necesar”? Este posibil să fi mântuit fără să crezi; oamenii mântuiri nu sunt oameni perfecţi. Dar a respinge naşterea din fecioară este a respinge Cuvântul lui Dumnezeu, şi neascultarea este întotdeauna serioasă. În plus, necredinţa în naşterea din fecioară a dus la compromis în celelalte domenii de doctrină cu care este conectată în mod vital.

Profeţii ale naşterii din fecioar 

Isaia 7:14

Un miracol este profeţit

Dumnezeu i-a promis lui Ahaz în fond un miracol nelimitat, 7:11

Se înţelege virgin prin sensul fizic tehnic. Există patru termeni evreieşti pentru cuvântul „virgin”:

1. ’Alma – o femeie tânăra de virginitate biologică. Acesta e cuvântul evreiesc cel mai bun care descrie virginitatea.

2. Yaldah – fată mică, una sub vârsta căsătoriei, Geneza 34:3-4; Ioel 3:3; Zaharia 8:5.

3. Na’arah – cuvânt normal pentru fată, cu un înţeles mai larg; căsătorită, Deuteronom 22:15; necăsătorită, Estera 2:13; o concubină, Judecători 19:2; o virgină căsătorită, Deuteronom 22:23-24; o virgină necăsătorită, Deuteronom 22:28.

4. Bethulah – adesea tradus prin virgin; o virgină din punct de vedere tehnic, Geneza 24:16; Judecători 21:21, o virgină logodită, Deuteronom 22:23-27; o virgină nelogodită.

Această fecioară putea să fie îndeplinită în Fecioara Maria

1. Nu putea să fie soţia lui Ahaz – Ezechia era de cel puţin 6 ani în acest timp, 734 d. Hr., 2 Împăraţi 18:2.

2. Nu putea fi soţia lui Isaia, Isaia 7:3, Isaia avea un fiu de la o prorociţă.

3. Nimeni altcineva nu se califică – nu este nici o înregistrare despre vreo naştere din fecioară în vremea lui Isaia.

4. Dovada finală – Matei 1:22-23

Importanţa şi necesitatea naşterii din fecioară

1. Aceasta este necesară pentru veridicitatea înregistrărilor Evangheliei

Dacă Evangheliile sunt greşite cu privire la naşterea lui Isus, atunci tot ceea ce spun ele despre El poate fi îndoielnic.

2. Aceasta este necesar pentru lipsa de păcat a lui Isus

Ceea ce se naşte din uniunea trupului fizic este şi corupt trupeşte în mod moral, Ioan 3:6. Isus a fost ferit de „păcatul original” atunci când El a devenit om. Altfel El nu putea să fie Mântuitorul lumii.

3. Aceasta este necesar pentru a proteja pe Isus şi Maria de alternativele de blasfemie, Matei 1:18-25; Luca 1:34

4. Aceasta este singura explicaţie teologică referitoare la personalitatea lui Isus

Isus era o persoană din toată eternitatea, El nu şi-a dobândit personalitatea Sa prin naşterea umană.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/teologie_oct08.htm

VIDEO Protestele din Minneapolis: Decizie fără precedent – guvernatorul din Minnesota anunță că va „mobiliza în totalitate” Garda Naţională

download - Copie

de V.M.     HotNews.ro

Sâmbătă, 30 mai 2020, 19:57 Actualitate | Internaţional

Proteste in Minneapolis

Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Proteste in Minneapolis

Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sâmbătă că va „mobiliza în totalitate” Garda Naţională din acest stat american din cauza revoltelor ce continuă, o decizie fără precedent în istoria de 164 de ani a acestei forţe.

„Situaţia din Minneapolis nu mai are legătură în niciun fel cu omorârea lui George Floyd, ci cu atacarea societăţii civile, inocularea fricii şi perturbarea marilor noastre oraşe”, a spus guvernatorul Tim Walz într-un briefing de presă, potrivit Agerpres, care citează agenția DPA.

Jon Jensen, comandantul Gărzii Naţionale din Minnesota, a indicat că vor fi desfăşuraţi aproximativ 2.500 de soldaţi.

Guvernatorul mobilizase deja un contingent numeros de membri ai Gărzii, care au patrulat pe străzile din Minneapolis vineri noaptea.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a afirmat că protestele sunt provocate de oameni care „nu sunt locuitori” ai oraşului.

Sute de persoane au demonstrat vineri seara și în faţa Casei Albe pentru a-şi exprima furia după ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului în care a fost tratat de poliţie.

Moartea acestuia, luni, în Minneapolis, în timpul unei arestări violente, a reînviat sensibilităţile rasiale în SUA.

Demonstraţii ce s-au transformat în revolte au avut loc în Minneapolis, în special în apropierea secţiei de poliţie unde lucrează cei patru poliţişti implicaţi în incident, dar şi în alte oraşe din SUA. Până vineri, protestele s-au extins în multe oraşe americane, de la Detroit şi Atlanta până la New York, Houston şi Washington.

Subiectele zilei

Duminica, 31 Mai 2020

LIVE VIDEO Lansarea NASA – SpaceX: Lansare reușită! / Capsula cu astronauți e în drumul spre Stația Spațială / Racheta Falcon 9 a aterizat cu succes pe o barjă în ocean!

SpaceX și NASA au reușit cu succes să lanseze doi astronauți americani pe orbita Pământului, o premieră istorică în colaborarea dintre administrația americană și zona privată. Lansarea
citeste tot articolul
Redeschiderea teraselor de la 1 iunie : Care sunt principalele măsuri publicate în Monitorul Oficial: maxim patru clienți la o masă; personalul de servire trebuie să poarte măști și mănuși și multe registre

Terasele se vor redeschide de la 1 iunie, iar normele care trebuie respectate la redeschidere au fost publicate în Monitorul Oficial vineri seara. Acestea stabilesc că nu se va permite accesul
citeste tot articolul
Pe lângă premierul Orban, și ceilalți patru miniștri care apar în fotografie au fost amendați – anunță Poliția Capitalei

Poliția Capitalei anunță că cinci membri ai Guvernului au fost amendați, după ce o fotografie distribuită online vineri seară îi surprinde, într-un birou de la Palatul Victoria,
citeste tot articolul
Columbia, Cornell, Brown și altele – Tot mai multe universități americane prestigioase sunt date în judecată de studenți

Universitățile americane cu tradiții sacrosancte și absolvenți de prestigiu mai au acum un lucru în comun: sunt date în judecată de către studenți nemulțumiți, relatează NPR .
citeste tot articolul
VIDEO Protestele din Minneapolis: Decizie fără precedent – guvernatorul din Minnesota anunță că va „mobiliza în totalitate” Garda Națională

Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sâmbătă că va „mobiliza în totalitate” Garda Națională din acest stat american din cauza revoltelor ce continuă, o decizie
citeste tot articolul
?VIDEO Momentul lansării cu succes a misiunii SpaceX – NASA

Lansarea SpaceX-NASA de sâmbătă a fost una cu succes și va rămâne în istorie ca un moment de cotitură în colaborarea dintre administrația americană și zona privată. Lansarea
citeste tot articolul
Germania: Raport al unui înalt funcționar de stat, despre „giganticele pagube colaterale” cauzate de „Coronoia”

Un raport devastator despre gestionarea de către guvernul german a crizei coronavirusului a făcut vâlvă săptămâna trecută. Autorul acestui raport, Stephan Kohn (57 de ani), înalt
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: SUA pun capăt relației cu OMS / Record de infecții în India / UE anunță scăderi semnificative ale schimburilor comerciale din cauza pandemiei

Uniunea Europeană a anunțat, vineri, că valoarea schimburilor sale comerciale la nivel mondial va scădea anul acesta cu 868 de miliarde de euro, reprezentând mai mult de 10%, o prognoză sumbră
citeste tot articolul
Cum se va face accesul pe plajele concesionate. Normele din Monitorul Oficial: Cu rezervare telefonică sau online și distanță de 2 m între șezlonguri

Accesul pe plajele concesionate se va face cu rezervare, telefonică sau online, numărul de persoane fiind limitat, având în vedere că șezlongurile trebuie așezate cu păstrarea distanței de
citeste tot articolul
2 iunie este ultima zi în care pot fi contestate amenzile din perioada de urgență

2 iunie este ultima zi în care pot fi contestate amenzile date pentru nerespectarea restricțiilor impuse în perioada stării de urgență. Deși au fost declarate neconstituționale, acestea
citeste tot articolul
Coronavirus în România: Șase noi decese. Bilanțul morților urcă la 1259

Alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 50 și 77 de ani, au murit din cauza noului coronavirus în România, astfel că bilanțul total al deceselor înregistrate
citeste tot articolul
Trump: Protestatarii ar fi fost întâmpinați de „cei mai răi câini” dacă ar fi trecut de gardul Casei Albe

Președintele Donald Trump a scris sâmbătă pe Twitter că demonstranții care protestau în fața Casei Albe după moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai
citeste tot articolul
Termoscanarea fără conspirații : 5 explicații de la un expert care arată de ce nu trebuie să ne temem de această tehnologie

Un specialist în termoscanare mi-a explicat tot ce poate face această tehnologie și de ce nu trebuie să ne temem de ea.
citeste tot articolul
INTERACTIV Cum a fost afectată mobilitatea românilor pe timpul stării de urgență și cum s-au schimbat drumurile la piață, în parcuri sau la serviciu după 15 mai

Mobilitatea românilor a început să scadă odată cu închiderea școlilor și grădinițelor, pe 11 martie, și a continuat să scadă pe aproape toate planurile – drumuri la locul de muncă,
citeste tot articolul
Adriana Săftoiu, despre fotografia cu Orban și miniștrii: Îmi place scuza că toți suntem oameni…

„Când ești într-o funcție publică și ai greșit, nu poți fi scuzat că și omul de rând face la fel” – afirmă deputatul PNL Adriana Săftoiu, într-o postare pe
citeste tot articolul
Italia nu va accepta să fie tratată ca o colonie de leproși – ministrul de Externe italian

Ministrul de Externe italian, Luigi di Maio, a avertizat sâmbătă că Italia nu va accepta să fie tratată ca o colonie de leproși, promițând o primire călduroasă turiștilor străini în
citeste tot articolul
Oltenia habsburgică: prima tentativă de integrare europeană a românilor

În 1714, Constantin Brâncoveanu și coconii săi au fost uciși la Constantinopole, după ce au suferit torturi cumplite. Doi ani mai târziu, Cantacuzinii care l-au pârât au
citeste tot articolul
VIDEO Zbor inaugural al celui mai mare avion comercial complet electric

Cel mai mare avion comercial complet electric a efectuat zilele trecute zborul inaugural, fiind cel mai recent exemplu din industria aeronautică al unei forme de transport cu zero emisii, relatează
citeste tot articolul
Marea aventură / cum am cumpărat mentă + foi de viță + carne tocată și voi mânca sărmăluțe-n foi de viță

Shoppingul are ceva irațional. Am pornit fără plan în piață ș-am ajuns să cumpăr ingredientele sărmăluțelor în foi de viță. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Azi dimineață la
citeste tot articolul
FOTO Val de meme-uri și glumițe pe Facebook după apariția pozei cu Orban și miniștri săi care beau și fumează în biroul de la Guvern

Apariția vineri seară a pozei cu premierul Ludovic Orban care fumează într-un birou de la Guvern alături de câțiva dintre miniștrii cabinetului său a generat un val de glume și de
citeste tot articolul
Bancul zilei: Astronautul băutor de bere

Ce spune un astronaut căruia îi place berea?
citeste tot articolul

Citește și:

https://www.hotnews.ro/stiri-international-24026374-proteste-sua-minneapolis-minnesota-mobilizare-totala-garda-nationala.htm?cfnl

Satisfacerea nevoilor organismului: Actualizarea de răspuns a COVID-19 a ICC

download - Copie

21 mai 2020: 

21/05/2020 Washington DC (Internațional Creștin Preocuparea) –  Pe măsură ce COVID-19 s-a răspândit în întreaga lume, International Christian Concern a lansat o inițiativă pentru a servi creștinilor persecutați și discriminați pentru credința lor. În doar o lună, International Christian Concern și susținătorii săi generoși au îndeplinit cu succes primul reper de strângere de fonduri pentru a servi victimele persecuției COVID-19 din întreaga lume. Pe măsură ce trupul lui Hristos suferă în întreaga lume, ne unim pentru a le satisface nevoile.

De atunci, ICC a implementat proiecte de ajutor în unele dintre cele mai afectate state precum Nigeria, Irak, Egipt, India, Pakistan, Sri Lanka și Myanmar. Beneficiarii ajutorului oferit de donatorii generoși ai ICC au variat de la văduve, la credincioși musulmani de fond (MBB), la pastorii care și-au pierdut sistemele de sprijin, la creștinii au refuzat ajutorul. Aproape 1300 de persoane și familii au primit până în prezent o valoare de o lună de mâncare.

În India, pandemia COVID-19 a întrerupt evangheliștii din mediul rural din sistemele lor obișnuite de sprijin și biserici. Datorită faptului că aceștia călătoresc adesea pentru a ajunge în zone noi cu Evanghelia, ei nu sunt în măsură să primească ajutor guvernamental în satele lor nativ. Unul dintre acești evangheliști este pastorul Kuluram. El s-a străduit să găsească suficientă mâncare până când ICC l-a revizuit după ce l-a întâlnit prima dată prin inițiativa Bibles and Bikes. El a spus ICC: „Cred că ajutorul de la ICC este o rugăciune cu răspuns pentru că am fost tulburat și mă gândeam cum aș putea gestiona și asigura pentru familia mea după câteva zile, laudă-L pe Dumnezeu că este credincios chiar în mijlocul crizelor de supraviețuire. De asemenea, vreau să mulțumesc ICC că m-a ajutat în această rație și nu trebuie să-mi fac griji pentru luna următoare ”.

O lună de mâncare pentru evanghelistul biblic și biciclete

În Egipt, ICC a continuat să ofere sprijin suplimentar familiilor care fac parte din Hope House. Copiii creștini care de obicei studiază în Hope House, au primit pachete cu alimente pline de nutrienți. Familiile lor au primit și un pui, un cadou special. Mulți dintre părinții copiilor din Hope House sunt muncitori de zi săraci, care lucrează deseori în sate diferite și trimit bani înapoi familiilor lor. Odată cu restricțiile din Egipt, mulți tați și frați nu au putut să lucreze sau să se întoarcă acasă.

Un copil din Casa Speranței stă cu mâncarea pe care a primit-o și mama sa

În Irak, credincioșii musulmani de fond (MBB) și persoanele strămutate intern (IDP) au suferit în mod unic în timpul blocajelor de la COVID-19. MBB-urile, deja izolate de comunitățile lor obișnuite, nu au același tip de acces la sprijinul familial. În urma ISIS, IDP-urile continuă să trăiască în medii instabile, cu acces limitat la resurse. ICC a întâlnit aceste persoane în nevoia lor de a le oferi o valoare de o lună de mâncare pentru ei. Un bărbat, Anwar, a declarat ICC: „ Nu pot avea un viitor mai bun pentru copiii mei , pentru că sunt prea mic pentru a schimba direcția familiei. Am obținut în jur de 15-20 de dolari zilnic din vânzarea de semințe de floarea soarelui pe strada restaurantelor. Dar nu mai sunt locuri de muncă și nu știu când mă voi întoarce . Din disperare pentru un venit, Anwar a încercat să vândă semințe de floarea soarelui cu câteva zile înainte. El a fost arestat temporar și continuă să nu aibă venituri pentru a-și asigura familia, din moment ce a pierdut totul în timpul deplasării ISIS. Cu toate acestea, acum poate avea încredere că el și familia sa vor avea susținere pentru luna următoare.

O fată tânără dintr-o tabără IDP deține o parte din bunurile pe care familia ei le-a primit de la ICC

„Sunt recunoscător lui Dumnezeu că ne-a furnizat acest produs alimentar prin intermediul dvs.. Familia mea a fost foarte supărată. Cu toate acestea, suntem fericiți și recunoscători pentru că ați acordat acest ajutor. De la începutul acestei luni, am fost [limitați] la o singură masă datorată să lipsească; cu toate acestea, copiii mei se vor bucura de mâncare de trei ori pe zi. Oamenii din societate nu ne respectă. Sunt adesea respinși și discriminați. Cu toate acestea, invitarea la colectarea produselor alimentare mi-a întărit credința în Dumnezeu „.

Zeenat, unul dintre beneficiarii Pakistanului, a fost refuzat ajutor alimentar într-un sat din apropierea Lahore, împreună cu alți câțiva creștini din zona cu majoritate musulmană. Zeenat a declarat ICC: „ Sunt recunoscător lui Dumnezeu că ne-a furnizat acest produs alimentar prin intermediul tău. Familia mea era foarte supărată. Cu toate acestea, suntem bucuroși și recunoscători pentru că ați acordat acest ajutor. De la începutul acestei luni, am fost [limitați] la o masă din cauza lipsei; cu toate acestea, copiii mei se vor bucura de mâncare de trei ori pe zi. Oamenii din societate nu ne respectă. De multe ori suntem respinși și discriminat. Cu toate acestea, invitarea la colectarea produselor alimentare mi-a întărit credința în Dumnezeu „.

Beneficiarii pakistanezi la descărcarea alimentelor

ICC continuă să slujească creștinilor persecutați din întreaga lume, în timp ce COVID-19 amenință traiul multor credincioși. Dacă sunteți interesat să ne ajutați să slujim trupul lui Hristos, vizitați pagina noastră de inițiative aici .

21 mai 2020: 21/05/2020 Washington DC (Internațional Creștin Preocuparea) – Pe măsură ce COVID-19 s-a răspândit în întreaga lume, International Christian Concern a lansat o inițiativă pentru a servi creștinilor persecutați și discriminați pentru credința lor.

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 ICC @ WORK

Îndeplinirea nevoilor corpului: Femeia pakistaneză primește ajutor de COVID

31 mai 2020: În ultimele trei luni, preocupările creștine internaționale au documentat cel puțin patru incidente de creștini care au refuzat ajutorul alimentar în Pakistan.

MAI MULT

Set de film creștin atacat de naționali hinduși radicali

31 mai 2020: 31/05/2020 India (Preocuparea creștină internațională) – Potrivit CRUX News, un film setat cu o biserică propice a fost vandalizat de […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

Egalitatea în fața Legii Doar un slogan pentru creștinii indonezieni

30 mai 2020: De către corespondentul ICC al Indoneziei, 30/05/2020, Washington DC (International Christian concern) – Recent, un alt caz de intoleranță față de creștini a avut loc în sub-districtul Cikarang, Bekasi […]

MAI MULT

Mob al extremiștilor din India Harass și familii creștine amenințate pentru aproape trei săptămâni

30 mai 2020: 30/05/2020 India (preocupări creștine internaționale) – Conform Morning Star News, 16 familii creștine din statul Jharkhand din India s-au confruntat cu moartea […]

MAI MULT

Atentat de atac la Biserica Ortodoxă din Egipt

30 mai 2020: 30/05/2020 Egipt (Internațional Creștin) – La 16 mai, un bărbat fără nume ar fi aruncat un cocktail Molotov la un grec […]

MAI MULT

Biserica Melaka din Malaezia

Bisericile din Malaezia au interzis folosirea lui „Allah”

29 mai 2020: 29/05/2020 Malaezia (preocupări creștine internaționale) – Creștinii din Putrajaya, Malaezia se confruntă cu persecuții legale în decizia Înaltei Curți de a-și rezerva dreptul […]

MAI MULT

Biserica Melaka din Malaezia

Bisericile din Malaezia au interzis folosirea lui „Allah”

29 mai 2020: 29/05/2020 Malaezia (preocupări creștine internaționale) – Creștinii din Putrajaya, Malaezia se confruntă cu persecuții legale în decizia Înaltei Curți de a-și rezerva dreptul […]

MAI MULT

 FELLOW ICC

 Raport: Pandemie și persecuție în Orientul Mijlociu

29 mai 2020: Pandemia COVID-19 a inițiat blocarea globală, încetinind societățile, dar nu persecuția religioasă. În Orientul Mijlociu, unde persecuția a fost cândva definită de ISIS, pandemia a expus o transformare …

MAI MULT

Posibile modificări guvernamentale amenințate vocile creștine

29 mai 2020: 29/05/2020 Liban (Preocuparea creștină internațională) – În cadrul unui discurs recent televizat, o figură religioasă din Chișinău a solicitat casarea Libanului […]

MAI MULT

 ICC @ WORK

ICC oferă Biblii pentru credincioșii cu origini musulmane

29 mai 2020: În calitate de credincios de origine musulmană (MBB), achiziționarea unei Biblii într-o comunitate islamică poate prezenta un risc mortal. Simplul act de a privi o Biblie în public poate duce la …

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

Familii creștine din statul Chhattisgarh din India au fost deplasate brutal

29 mai 2020: Pe 20 mai, trei familii creștine din statul Chhattisgarh din India au fost atacate brutal și strămutate de naționaliști hinduși radicali.

MAI MULT

Nigerian condamnat după forțarea creștinilor adolescenți în căsătoria islamică

29 mai 2020: 28/05/2020 Nigeria (The Christian Post) – Un bărbat nigerian a fost condamnat la 26 de ani de închisoare pentru răpirea unui creștin […]

MAI MULT

 COMUNICATE DE PRESĂ

China adoptă Legea securității naționale pentru Hong Kong, în ciuda crizei

28 mai 2020: ICC a aflat că Congresul Național al Poporului, care este legislatura de vârf din China, a aprobat astăzi o nouă legislație controversată privind securitatea națională pentru Hong Kong.

MAI MULT

Pentru interviuri, vă rugăm să o contactați pe Olivia Miller, coordonator în comunicații: press@persecution.org

International Christian Concern prin e2ma.net 

12:03 (acum 3 ore)

către eu

 

“And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for My name’s sake, will receive many times as much, and will inherit eternal life.” – Matthew 19:29
Dear Ardleean Viorel,
I want to share a story with you about a young man with a family who risked everything to turn to Christ.
It all started when Bwambale Abraham, the son of a Muslim imam in Uganda, and some of his friends decided to attend a Christian outreach event showing the Jesus Film in September of 2019.
His story is especially meaningful to me because I worked with the Jesus Film (in Africa), creating new language versions of the film.
Bwambale had no idea that the film would change his life forever.
“We were watching from a distance to avoid being spotted by fellow Muslim friends. After the emotional movie, the pastor explained its meaning and why we needed Christ for the forgiveness of our sins. That is when I began thinking a lot about Christ and His love for humanity,” he recalled.
Despite his Islamic upbringing, the Gospel captured his heart almost immediately. He couldn’t shake off the feeling of love and hope that he saw in Jesus.
But, like so many converts before him, Bwambale found that his family didn’t exactly support his new interest in Christianity. When he asked his father about the film out of curiosity, he threatened to hit him if he attended the crusade.
But the message of Jesus had struck a chord with Bwambale and he couldn’t stop thinking about Him. Despite his father’s harsh words and hatred for Christ, he decided to take a risk. He met with Joseph, who works with Muslim-background believers. Joseph walked him through the Gospel.
“I got converted and after my conversion, I was courageous enough to face my father and break the news of my new faith. I told him that I was now a changed man and Christ was my personal savior,” shared Bwambale.
His father was furious. He threw Bwambale, his wife, and his children out of the family home immediately. They packed their bags and moved out, finding refuge at a friend’s house, where they have been living in a small room ever since.
While the loss of the support from his extended family was a devastating blow, Bwambale has not lost his faith or passion to follow Christ, and he has never stopped praying for his father to come to Christ. He shared with us these words: “My prayer is that I shall continue to love Christ and be an example to the many Muslims around me. I also believe that there is nothing impossible with God and my father is not beyond salvation.”
Bwambale took a risk that will impact him for years to come. He gave up everything for Christ, including job stability and the comfort of his own family. How often do we cling to these very things, as if they will satisfy us for eternity, when the real source of satisfaction (Christ) is already present in our lives?
Bwambale has lived out the words of Paul in Philippians 3:8, “What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ.”
Take a moment today and ask the Lord to use Bwambale beyond what he could ever imagine to reach his family, friends, and neighbors in Islam.
Be Blessed,
Jeff King
President of International Christian Concern
Author of Islam Uncensored and The Last Words of the Martyrs
Host of Into the Deep Podcast
Give Today
To get more devotions like this, sign up for Jeff King’s 40-Day Challenge. The 40-Day Challenge is a series of daily devotions that are a supplement to “The Last Words of the Martyrs,” ICC President Jeff King’s latest book on persecution.
International Christian Concern
www.persecution.org
Donate by phone: 1-800-422-5441Your bridge to the persecuted Church

Selah – סֶלָה: „Oprire”

download - Copie

 DevoționalEducatieImportantRugăciune

 Doina Bejenaru  29-05-2020 08:39:26

Selah – סֶלָה – Un cuvânt ebraic regăsit în Vechiul Testament de 74 de ori. De 71 de ori doar în cartea Psalmilor, iar de 3 ori în cartea profetului Habacuc. Înțelesul lui este nesigur, însă interpretările moderne ne spun că selah ar însemna oprire, urmează un paragraf nou sau ar motiva cititorul să se oprească și să laude pe Domnul.

Fiecare dintre noi experimentăm momente de selah. Unele sunt pentru că noi le alegem, altele ne sunt date, unele sunt mai scurte, altele mai lungi, unele le anticipăm, altele nu le putem anticipa, unele ni le dorim, altele nu. Dar ce spui despre acele momente de selah pe care Dumnezeu ni le dă?

Când Dumnezeu ne pune pe „tușă” înseamnă că intrăm în sesiune unu la unu cu El. Timpul acesta nu trebuie tratat ca un concediu. Câteodată viața noastră e atât de aglomerată încât avem nevoie disperată de momente de selah. Momente în care tot ce părea important și ne capta toată atenția trece în plan secund, iar în prim-plan rămâne doar Dumnezeu.

Scoși din caruselul lumii se poate să ne ia o vreme până ne dezmeticim. Important este ce facem pe urmă. Avem două opțiuni. Fie ne oprim și așteptăm să vedem ce Dumnezeu vrea să ne vorbească și să ne învețe, fie încercăm să evadăm ignorând situația ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Trist, dureros și păgubos este că prin ignorarea situației, practic, Îl ignorăm pe Dumnezeu.

Suntem într-un moment de selah pentru că Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru un nou paragraf. Deschide-ți ochii! Deschide-ți mintea! Deschide-ți inima!

Nu încerca să îți umpli timpul cu soluțiile surogat ale acestei lumi, ci oprește-te și laudă-L pe Domnul. Pur și simplu, fii fascinat de El. Lasă-te încântat de frumusețea Lui. Nu te grăbi să te întorci la vechiul „normal”.

Ascultă ceea ce Dumnezeu are să îți spună!

Sursa: YouVersion

Autor: Harvest Timișoara

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/29/selah-%d7%a1%d6%b6%d7%9c%d6%b8%d7%94-oprire/?

Bebe Ciauşu: Restaurarea lui Petru – Cum tratează Dumnezeu falimentele noastre?

download - Copie

 Doina Bejenaru  29-05-2020 15:08:57

Dacă viaţa ta ar fi perfectă, de ce ai mai avea nevoie de Mine?

Acest mesaj despre eşec, rostit de Domnul Isus Cristos, a fost atât de eficientă încât continuăm să vorbim despre ea şi după 2000 de ani. Studiind viaţa lui Petru, aşa cum este consemnată de autorii Evangheliilor, deducem că se descurca foarte bine să falimenteze, să dezamăgească. Dar dacă studiem viaţa lui Cristos, aşa cum este consemnată de autorii Evangheliilor, înţelegem că se descurca foarte bine să ierte, să încurajeze şi să restaureze.

În spatele acestei întâmplări găsim un adevăr extraordinar, un adevăr dătător de speranţă: Eşecul este un accident – sau poate ceva mai mult decât un accident – este un incident. Dar eşecul nu trebuie să ne definească şi să ne influenţeze destinul veşnic. Aceasta este o veste extraordinară, pentru că, dacă suntem oneşti cu noi înşine, cu Dumnezeu şi cu semenii noştri, cu toţii falimentăm mai devreme sau mai târziu. Din relatările Scripturii despre Petru învăţăm că nu eşecul ne ruinează, ci ce se întâmplă după ce am eşuat.

Urmăriți un mesaj despre Restaurarea lui Petru, relevant peste veacuri.

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/29/bebe-ciausu-restaurarea-lui-petru-cum-trateaza-dumnezeu-falimentele-noastre/?

BREAKING: Victorie pentru Bisericile din Chicago – Guvernatorul renunță la ordinele abuzive de teama Curții Supreme

download - Copie

 Doina Bejenaru  29-05-2020 17:12:47

Cu mai puțin de patru ore înainte de expirarea termenului pentru ca Guv. Statului Illinois J.B. Pritzker să depună opinia sa la cererea de interdicție de urgență formulată la Curtea Supremă a Statelor Unite de cele două biserici române din Chicago, guvernatorul a eliminat unilateral restricțiile asupra bisericilor și caselor de cult.

La câteva ore după ce Biserica Penticostală Română Elim și Biserica Baptistă Română Logos au înaintat o cerere de interdicție de urgență împotriva ordinelor abuzive ale Guvernatorului Illinois la Curtea Supremă, Judecătorul Kavanaugh i-a ordonat Guv. Pritzker să înainteze punctul său de vedere până joi, la ora 8 pm.

Citește și UPDATE: Bisericile române din Chicago amenințate cu demolarea cer intervenția Curții Supreme a Statelor Unite

Chiar înainte de expirarea termenului, Guv. Pritzker a emis „recomandări” pentru deschiderea bisericilor, niciuna dintre ele fiind obligatorie. Bisericile se pot deschide fără restricție, implementând măsuri de siguranță așa cum au făcut-o și până acum, măsurile fiind chiar mai restrictive decât cele oficiale.

Aceste recomandări sunt doar niște sugestii și nu conțin nicio cerință executorie legală. Guvernatorul nu mai impune limita draconică de 10 persoane pentru serviciile religioase.

Recent, guvernatorul declara că nu va permite Bisericilor să se redeschidă complet până când nu va fi descoperit un vaccin sau un tratament, ceea ce putea însemna 12-18 luni.

Este o victorie completă, dar pe termen scurt. Dacă și până când nu există o declarație judiciară potrivit căreia Guv. Pritzker a acționat neconstituțional până acum, nu există nimic să-l împiedice să se răzgândească, fie în această criză, fie în orice viitoare criză.

Guv. Pritzker s-a arătat destul de dispus să ignore Constituția prin decret. Făcând acest lucru, el a provocat daune incalculabile bisericilor române reprezentate de Liberty Counsel și tuturor lăcașurilor de cult din Illinois.

Liberty Counsel va depune un alt document la Curtea Supremă, argumentând că ordinele neconstituționale ale Guv. Pritzker sunt capabile de repetare, dacă nu primesc un răspuns judiciar.

De asemenea, argumentul că presupusa încetare voluntară a acestor ordine  împotriva bisericilor nu aduce în discuție cazul bisericilor, deoarece, întrucât el a emis unilateral ordinele și le-a aplicat agresiv, iar acum le-a anulat, guvernatorul le-ar putea restabili la fel de ușor.

Citește și BREAKING: Primarul orașului Chicago amenință să „distrugă” Bisericile care țin slujbe Duminică

Avocatul Liberty Counsel care a reprezentat cele două biserici române din Chicago este avocatul româno-american Harry Mihet.

Mat Staver, CEO-ul și Fondatorul Liberty Counsel, a declarat:

„Acțiunile unilaterale ale Guv. J.B. Pritzker sunt exemplul clasic al tiraniei. Știa că nu are autoritatea de a încălca drepturile Primului Amendament ale bisericilor și lăcașurilor de închinare, dar a făcut-o oricum și a continuat s-o facă până când cazul a ajuns la Curtea Supremă a Statelor Unite”.

„Guvernatorul nu poate fi de încredere că se poate supune Constituției. Faptul că recent a declarat că bisericile nu vor atinge 50 de participanți timp de 12-18 luni, iar acum, cu câteva ore înainte de înfățișarea de la Curtea Supremă a înlăturat toate restricțiile, ilustrează că nu a avut nici un temei legal pentru aceste ordine discriminatorii, în primul rând”.

„Singurul lucru care s-a schimbat a fost că guvernatorul a fost adus pe treptele Curții Supreme a Statelor Unite. Deși suntem bucuroși că toate bisericile și lăcașurile de cult nu mai au nicio restricție, vrem să ne asigurăm că această tiranie și abuz nu se vor mai repeta”.

Sursa: Tribuna Românească 

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/29/breaking-victorie-pentru-bisericile-din-chicago-guvernatorul-renunta-la-ordinele-abuzive-de-teama-curtii-supreme/?

Femeie din America moare, ajunge în Rai şi este trimisă înapoi cu misiunea de a „aduce acolo cât mai mulţi oameni”

download - Copie

 Poteraș Ionuț  29-05-2020 17:40:47

Charlotte Holmes este într-o misiune de a spune întregii lumi experienţa prin care a trecut în ziua când a murit şi a a ajuns în Rai.

Această experienţă i-a schimbat viaţa definitiv.

În luna septembrie a anului trecut, Charlotte a ajuns într-un spital din oraşul Springfield, statul american Missouri, după ce a mers la un doctor cardiolog pentru o consultaţie. Acesta i-a luat tensiunea, care era 23/13 și a trimis-o imediat să se interneze.

La scurt timp după ce s-a internat în spital, Charlotte a suferit un accident vascular cerebral şi a murit.

„Mi-am văzut trupul de deasupra…mă uitam în jos şi am văzut 12 asistente. O persoană era aplecată peste trupul meu şi-mi făcea manevre de resuscitare. Nu simţeam nici o frică. Simţeam o stare de mulţumire. Era uluitor,” a declarat ea pentru CBN News.

Ea spune că ceea ce a văzut şi auzit în continuare este cu mult mai frumos decât şi-a imaginat vreodată.

„Am ştiut dintr-o dată că nu eram la mine acasă, eram în drum spre casa mea cerească.”

„Aproape imediat, din câte îmi dădeam seama, am auzit muzică. Am văzut copaci, flori şi totul părea că se leagănă în ritmul muzicii…atmosfera era plină de laudele îngerilor şi a oamenilor de acolo.”

„Simţeam mirosul celor mai frumoase flori, mai frumoase decât am văzut vreodată în toată viaţa. Nu există flori pe pamant care să miroasă în acest fel.”

Charlotte spune că a ajuns în faţa porţilor de margăritar si a văzut acolo pe toate rudele şi toţi prietenii ei care muriseră înainte.

„Era o mulţime atât de mare, toţi prietenii mei, toată familia și sfinţii din vechime. Nu există cuvinte ca să exprime ceea ce am văzut acolo.”

M-am uitat şi am văzut familia mea. Mamă, tată, sora mea şi prietena mea cea mai bună. Cu toţii arătau ca în tinereţe. Nimeni nu purta ochelari. Un văr de-al meu, care pe pământ îşi pierduse un picior, acum le avea pe amândouă. Arătau cu toţi ca şi cum ar avea în jur de 30 de ani.”

Charlotte spune că a văzut şi un copil printre ei.

Când era tânără, Charlotte a pierdut o sarcină care ajunsese la 5 luni și jumătate. Pentru o perioadă după acest eveniment nefericit, ea s-a luptat cu depresia pentru că nu putuse să-şi ia la revedere de la copilaşul ei.

„În acea perioadă nu te lăsau să-l ţii în braţe, nu avea voie să-l îngropi…”, îşi aminteşte ea.

„I-am spus lui Dumnezeu ‘Doamne, vreau să-mi văd nepoţii când se căsătoresc.’ Şi dintr-odată Domnul mi-a zis: ‘Te las să alegi. Poţi rămâne aici sau poţi să te întorci. Dar dacă te întorci atunci trebuie să spui şi altora despre această experienţă. Trebuie să aduci acasă cât de mulţi oameni poţi.’ ”

„Domnul a spus: ‘Curând, foarte curând, vin să-mi iau mireasa, Biserica. Nu vei avea mult timp la dispoziție. Du-te, te trimit în Numele Meu.’ ”

Charlotte a ştiut imediat că trebuie să se întoarcă. De atunci ea este într-o misiune de a spune la cât mai mulţi oameni despre experienţa ei.

„Raiul este mult cu mult mai mult decât ne imaginăm noi. Este atât de frumos. Şi slavă Domnului, El mi-a dat atâtea ocazii să îmi spun povestea…să împărtăşesc cu alţii dragostea lui Dummnezeu,” a spus ea. „Trebuie să ducem cu noi în Rai pe cât mai mulţi.”

Sursa: CBN News

Un VIDEO cu mărturia ei:

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/29/femeie-din-america-moare-ajunge-in-rai-si-este-trimisa-inapoi-cu-misiunea-de-a-aduce-acolo-cat-mai-multi-oameni/?

Mai multe personalități au fost prezente la ceremonia de comemorare a apologetului Ravi Zacharias

download - Copie

 Cosmin Frișan  30-05-2020 13:59:44

Vineri, vicepreședintele Mike Pence, Tim Tebow, Louie Giglio, Matt Redman, Lecrae și alții au participat la serviciul de comemorare a cunoscutului apologet creștin Ravi Zacharias, care a murit pe 19 mai și înmormântat în Georgia, pe 21 mai.  Slujba de comemorare din 29 mai a fost destinată să fie o sărbătoare a vieții, a slujirii și a moștenirii spirituale a lui Ravi.

Vicepreședintele MIKE Pence a amintit că plecarea lui Zacharias a venit „într-un moment în care atât de multe familii din întreaga lume plâng pierderea celor dragi din cauza Coronavirusului”.

Pence a vorbit apoi despre cât de importantă a fost slujirea lui Zacharias, atât pentru el personal cât și pentru biserica creștină în ansamblu, relatează Fox News. Vorbind personal despre Zacharias, vicepreședintele a spus: „Dumnezeu l-a adus în calea mea exact la momentul potrivit, cu un cuvânt de înțelepciune, bunătate și încurajare pe care nu o voi uită niciodată.”

De asemenea, Mike Pence l-a pus alături de unii dintre cei mai cunoscuți creștini ai secolului XX și începutul secolului XXI. El a spus că „În Billy Graham, Dumnezeu ne-a dat cel mai mare evanghelist al acestui secol. În Ravi Zacharias, Dumnezeu ne-a oferit cel mai mare apologet creștin al acestui secol. El a fost C.S. Lewis al timpurilor noastre.”

Unele dintre cele mai emoționante tribute ale serviciului religios, care s-au întins pe aproape trei ore, au provenit din partea membrilor familiei lui Zacharias. Fratele său Ramesh a spus mulțimii că „voi l-ați cunoscut ca apologet, eu l-am cunoscut ca frate. El a spus că viața lui Ravi a arătat ce poate face Dumnezeu printr-o persoană care s-a angajat total să-L slujească.

Ramesh a vorbit și despre convertirea lui Ravi. El a spus că Ravi a supraviețuit unei tentative de sinucidere când era adolescent. Mama lor s-a așezat lângă noptieră lui și i-a citit din Biblie. Aceasta l-a determinat să-și dedice viața lui Isus.

Fiica lui Zacharias, Naomi, a spus printre lacrimi că nu există nicio modalitate în care serviciul să poată exprima în mod adecvat ceea ce a însemnat tatăl ei pentru toată lumea, „nu din cauza limitelor timpului, ci din cauza puținelor cuvinte existente”. Ea a spus că își va aminti de tatăl ei ca „bărbatul care m-a iubit dintotdeauna”.

Jude McNeil, nepotul lui Zacharias a spus și el cateva cuvinte. El a spus că el și versorii săi „au pierdut cel mai bun bunic din lume”.

Tim Tebow a vorbit despre influența pe care Ravi Zacharias a avut-o în viața sa. Fostul câștigător al Trofeului Heisman și actual jucător de baseball de la New York Mets l-a descris pe Zacharias nu doar ca pe un frate în Hristos, ci și ca pe „un prieten, un profesor și un erou”. El le-a spus telespectatorilor că a fost lângă patul lui Zacharias în zilele de dinaintea morții acestuia, vorbind și despre speranța lui în Hristos.

Louie Giglio, pastorul Bisericii „Passion City” și fondatorul „Passion Movement”, a deschis și a încheiat serviciul. El a spus că obiectivul lui Ravi în slujire era să-l onoreze pe Isus și să-l onoreze printr-o „viață trăită bine”.

El a vorbit pe larg despre nădejdea lui Zaharia în Isus Hristos. El a spus: „Ravi este ‚foarte’ viu astăzi. Ravi este acasă. Ravi este vindecat. Ravi și-a încheiat alergarea.”

Programul de comemorare poate fi vizionat și mai jos.

SURSA | ChristianHeadlines

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/30/mai-multe-personalitati-au-fost-prezente-la-ceremonia-de-comemorare-a-apologetului-ravi-zacharias/?

Ziua Națională de POST și RUGĂCIUNE „Pentru copiii României!”

download - Copie

De Ziua Internațională a Copilului, rețeaua Radio Vocea Evangheliei vă cheamă să vă uniți la o zi de Post și Rugăciune pentru copiii României. În această zi specială, haideți să le oferim mai mult decât dulciuri și distracție. Vă provocăm pe voi părinții României să vă rugați pentru copiii României. Pentru copii dumneavoastră și pentru cei din vecini, pentru copii abandonați de pe străzi, din canalele subterane sau uitați în orfelinate. Pentru toți copii României și viitorul lor.

Luni, 1 Iunie 2020, toți părinții României se unesc în post și rugăciune ca:

– Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i păzească pe copiii României;

– Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste copiii generației de mâine și să se îndure de ei;

– Domnul să-Și înalțe Fața peste copiii României și să le dea pacea.

Ține și tu post și roagă-te pentru copiii tăi, Luni, 1 Iunie, de Ziua Copilului.

Noi, părinții, postim și ne rugăm în mod special pentru copiii noștri, Luni, 1 Iunie.

Pentru copiii României!

 

Echipa ȘtiriCreștine.ro susține și se alătură acestei inițiative. Haideți împreună să folosim această zi pentru a proclama protecția și binecuvântarea Atotputernicului Dumnezeu peste toți copiii României.

SUA încheie relația cu OMS. Trump: „Lumea are nevoie de răspunsuri din partea Chinei cu privire la virus”

download - Copie

 Cosmin Frișan  30-05-2020 16:03:41

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că Statele Unite ale Americii suspendă intrarea pe teritoriul lor a cetăţenilor chinezi care prezintă un „risc″⁣ potenţial pentru securitate, relatează AFP.

„Astăzi suspendăm intrarea cetăţenilor chinezi pe care i-am identificat că fiind un potenţial risc pentru securitate”, a declarat Trump într-o alocuţiune privind China şi Hong Kong.

De asemenea, preşedintele SUA a anunţat vineri încetarea relaţiei dintre ţara sa şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), pe care a acuzat-o încă de la începutul pandemiei de coronavirus că este prea indulgentă cu Beijingul, relatează AFP.

„China are un control total asupra Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în pofida faptului că a plătit o contribuţie de doar 40 de milioane de dolari pe an, în comparaţie cu ceea ce au plătit Statele Unite, o sumă care este de aproximativ 450 de milioane de dolari pe an”, a declarat Trump în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Casă Albă.

„Lumea are nevoie de răspunsuri din partea Chinei cu privire la virus. Trebuie să avem transparenţă. De ce China a închis oamenii infectaţi din Wuhan în toate celelalte părţi din China?” a adăugat Trump.

Preşedintele american a criticat în repetate rânduri reacţia OMS la coronavirusul care a lovit SUA mai puternic decât oricare altă ţară, pe fondul atenţiei atrase de reacţia propriei administraţii la pandemie. Trump a susţinut că OMS este „centrată pe China” şi a acuzat agenţia că a recomandat împotriva impunerii interdicţiilor de călătorie din China încă de începutul epidemiei.

„Din fericire, nu am fost convins şi am suspendat călătoriile din China salvând un număr nespus de mare de vieţi”, a declarat Trump pe 14 aprilie.

La începutul acestei luni, Trump a ameninţat că va întrerupe definitiv finanţarea OMS. Într-o scrisoare adresată organizaţiei, el a afirmat că, dacă OMS „nu ​​se angajează să facă îmbunătăţiri substanţiale în următoarele 30 de zile, voi face că îngheţarea temporară a finanţării Statelor Unite pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii să fie permanentă şi voi reanaliza calitatea de membru al organizaţiei.”

Vineri, Trump a declarat că OMS „nu ​​a reuşit să facă reforma solicitată”, iar SUA „vor încheia astăzi relaţia noastră cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi vom redirecţiona aceste fonduri către alte nevoi urgente de sănătate publică globală”.

Finanţarea OMS se desfăşoară în cicluri bugetare de doi ani. Pentru ciclul de finanţare pentru 2018 şi 2019, SUA au plătit o sumă de 237 milioane de dolari, precum şi 656 milioane dolari în contribuţii voluntare, în medie 446 milioane dolari pe an, reprezentând aproximativ 14,67% din bugetul total al organizaţiei, potrivit purtătorului de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic.

Pe 20 mai, oficialii OMS au declarat că programele de urgenţă vor avea de suferit dacă preşedintele american va trage definitiv finanţarea destinată agenţiei internaţionale.

Cele mai multe finanţări din Statele Unite se duc direct la programul care ajută ţările aflate în „tot felul de situaţii fragile şi dificile”, a declarat la acea vreme dr. Mike Ryan, directorul executiv al programului de urgenţă pentru sănătate.

OMS a început să avertizeze în privinţa epidemiei din China la mijlocul lunii ianuarie. La 11 martie, oficialii OMS au declarat epidemia că fiind o pandemie, când existau doar 121.000 de cazuri la nivel mondial.

Virusul a infectat până în prezent peste 5,8 milioane de oameni în întreaga lume, conform datelor publicate de Johns Hopkins University.

SURSA | StirilePROTV

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/30/sua-incheie-relatia-cu-oms-trump-lumea-are-nevoie-de-raspunsuri-din-partea-chinei-cu-privire-la-virus/?

Natalia Luchita: „Părinți, dragi părinți, luptați pentru inocența copiilor voștri!” — Știri pentru viață

de Redacția Stiripentruviata.ro Educație pentru moarte și moartea inocenței, a purității, a copilăriei, a viitorului! Asta aduce această educație a desfrânării prevăzută în noile legi votată de acești aleși ai țări, votați și ei la rândul lor că fiind „răul cel mai mic”. Nu înțeleg de ce miile de psihologi nu iau atitudine în față […]

Cinci motive pentru care membrii bisericii tale sunt în dezacord cu privire la momentul redeschiderii bisericilor

download - Copie

Mulți pastori și diferiți lideri de biserică au început să susțină o ”vociferare” apărută recent în rândul membrilor bisericii… care au opinii divergente legate de perioada când se vor re-începe slujbele obișnuite de biserică.

Nu este o surpriză acest aspect. Ar fi mai de ajutor – probabil – să înțelegem motivele din spatele acestor dezacorduri. În ultima perioadă am putut identifica cinci teme majore pe care le vom prezenta în continuare.

1. Cei puternic extrovertiți cât și cei puternic introvertiți vor avea dezacorduri majore cu privire la coordonare.  Acest motiv este evident. Extrovertitul e disperat după reluarea interacțiunii cu ceilalți membrii ai bisericii. El sau ea tânjește după adunările în persoană și conversațiile față către față. Cel puternit introvertit, din contra, și-a cam făcut treaba și a considerat drept suficient că a văzut oameni puțini și a interacționat cu puține persoane în timpul carantinei. Eu mă încadrez în ultima categorie…

2. Diferiți membrii de biserică au diferite surse de autoritate în ceea ce privește coronavirusul.  O mare parte din acest aspect are de a face și cu înclinațiile politice. Pentru alții, acest aspect ar putea fi legat de tipul de știri sau informații care vin pe rețelele de socializare. Pentru unii, ei ascultă de anumiți prieteni și membrii ai familiei. În caz că nu ați observat, există o mulțime de opinii diferite în jurul nostru.

3. Vârsta și sănătatea pot fi factori de opinii divergente.  Două dintre temele comune cu privire la Covid-19 au fost vulnerabilitatea din partea populației mai în vârstă și persoanele cu boli pre-existente. Pentru aceste grupe de persoane nu va fi un lucru neașteptat să vezi că ei sunt mai predispuși să prefere o deschidere mai târzie a bisericilor, decât mai devreme. O cunoștință de-a mea are astm cronic. Părinții lui își fac deja griji cu privire la revenirea lui la slujbe – imaginați-vă ce vor zice cei din biserică când îl vor auzi…

4. Părinții cu copii ar putea decide să mai aștepte.  Majoritatea bisericilor nu vor separa copiii de adulți la slujbele de închinare atunci când se va reîncepe slujba de biserică în clădire. Unii părinți vor ezita să își aducă la slujbe copiii din motive de sănătate și de teama gălăgiei care o pot face aceștia în timpul slujbelor…

5. Atitudinile față de schimbare afectează opiniile cu privire la revenirea la biserică.  De exemplu, dacă un membru care se opune la schimbare află că biserica trebuie să aibă slujbe adiționale datorită distanțării sociale, el sau ea ar prefera să aștepte până când biserica se va întoarce la ”normal”. Membrii bisericii receptivi la schimbare, pe de altă parte, sunt adesea dornici să încerce slujbe noi și idei noi. Ei vor fi gata să revină și să experimenteze noile abordări.

Este oarecum un clișeu pentru pastori și liderii de biserică să audă astfel de motive – adevărul e că nu poți să faci pe plac la toți în același timp. Vă recomand să urmați calea pe care o considerați cea mai bună pentru biserică, dar și pentru sănătatea celor care o vor frecventa. Luați aminte la vocile înțelepciunii. Și rugați-vă ca Dumnezeu să onoreze decizia voastră și să protejeze pe toți cei implicați.

Notă. Materialul de mai sus a apărut inițial în site-ul Church Answers (de unde este și fotografia de la început), publicat și preluat de Christian Post pe 27 mai 2020, și a fost scris de Thom S. Rainer (foto alăturat). Thom este fondatorul și CEO al organizației Church Answers, o comunitate online care oferă o mulțime de resurse pentru liderii bisericii. Anterior fondării acestei organizații, Rainer a slujșit ca președinte și CEO în cadrul LifeWay Christian Resources.

Dacă citați sau folosiți acest material în altă parte, vă rog să păstrați toate link-urile din el și să oferiți sursa citării lui: Blogul Lumea cre(s)tine în care trăim. Mulțumesc.

https://crestinismtrait.blogspot.com/2020/05/cinci-motive-pentru-care-membrii.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cinci_motive_pentru_care

Pentru o antropologie creștină

download - Copie

The-Expulsion-of-Adam-and-Eve-from-Paradise-Benjamin-West-Oil-Painting

Publicat pe 23 decembrie, 2018 De danutj

În domeniul reflecției teologice, secolul al XXI-lea va fi unul al antropologiei. Iată câteva argumente în acest sens. Primul este legat de provocările pe care le aduce cunoașterea științifică și aplicațiile ei. Cu toții suntem de acord că rezultatele științei și tehnologiei au contribuit la o reală îmbunătățire a calității vieții, la eradicarea unor maladii mortale și creșterea speranței de viață, la o mai mare capacitate de valorificare a resurselor naturale și eficientizarea activității din toate domeniile societății. În același timp însă, toate aceste transformări au adus noi provocări cu privire la modul în care ne raportăm unii la alții și la disponibilitatea de a contribui la construirea societății viitoare. Creșterea accelerată a tehnologiei a condus la schimbări importante cu privire la stilul nostru de viață și a influențat semnificativ concepțiile despre om și societate. Traversăm o perioadă în care rezultatele din domenii precum cele ale biologiei, chimiei și geneticii pun serioase întrebări cu privire la natura omului. Hegemonia științei pare să fi cucerit orice redută și să livreze cadrul conceptual și instrumental pentru o societate a viitorului în care nu omul este măsura tuturor lucrurilor, ci puterea rezultatelor cercetării și inovării științifice. Literatura science fiction ne propune o serie de scenarii de la cele mai fanteziste până la unele care pot fi luate foarte serios în calcul. De asemenea, oamenii de știință îndrăznesc să prezică o societate a viitorului dominată de social media și comunități virtuale. Este vorba despre o societate a cunoașterii și informației în care cea mai mare parte din muncă va fi preluată de roboți și inteligența artificială. Va continua procesul de îmbunătățire a naturii umane prin utilizarea tehnologiilor din domeniul medical, genetic și informațional. Omul își va extinde orizontul cunoașterii și mobilității la nivel planetar, atât în căutare de noi resurse, cât și pentru colonii și societăți departe de Terra.

Un al doilea argument privește dinamica ideilor din domeniul social și cultural. Așa cum revoluția științifică de la începutul modernității a produs o schimbare fundamentală de concepție cu privire la univers, om și societate, este de așteptat ca noile achiziții ale științei și tehnologiei (noua revoluție științifică) să aducă schimbări semnificative de înțelegere cu privire la ființa umană și viitorul ei. Literatura de specialitate vehiculează deja o serie de concepte care par să restructureze ideatic tot ceea ce s-a construit până acum. În spațiul public apar tot mai frecvent termeni care dau coordonatele noilor orientări de gândire și practică socială: post-umanism (perspectiva filosofică în care diferența ontologică dintre om și lucruri dispare, împreună cu pretinsa superioritate a ființei umane); trans-umanism (mișcare filosofică și culturală care promovează modalitățile de îmbunătățire a capacităților omului și de lărgire a scopurilor acțiunilor sale); post-politic (ideea de a organiza societatea dincolo de vechile vederi ideologice și de a apela la eficiența experților și managementului instituțional); post-creștinism, post-religie (concepția care admite că viitorul societății umane nu mai este legat de viziunea creștină despre lume și viață, nici de o altă înțelegere religioasă); post-adevăr (contextul în care opiniile publice sunt conturate mai degrabă pe emoții și crezuri personale decât pe fapte obiective). Toate acestea par să conducă la o societate în care omul să fie rupt de orice realitate metafizică și de un suport moral stabil. Desfăcut și analizat în detaliu de diverse științe, omul este mai apoi reconstituit după chipul și asemănarea unei imagini livrate de o teorie sau, uneori, de o ideologie. Unii speră chiar să obținem un produs uman care să fie fabricat în laborator și să răspundă cerințelor unui tip ideal (sănătos, frumos, inteligent etc.) sau să ajute la depășirea unor limite de mult visate de umanitate (să ajungă astfel la viață lungă, fericire, bunăstare etc.). Este posibil ca toate noile curente de gândire să stimuleze o perspectivă antropologică reducționistă și să facă din ființa umană un simplu obiect sau un număr vehiculat în registre și statistici. Gradul de obiectivare la care omul este supus poate conduce la situații aproape imposibil de imaginat în trecut și prezent. Justificările pentru aproape orice tip de inginerie socială sau genetică pot fi ușor produse la adăpostul acestor concepții care propun o nouă înțelegere despre rolul și locul omului în lume.

În al treilea rând, globalizarea și mobilitatea foarte ridicată a populației lasă loc unui proces complex de restructurare a societății umane. Multiculturalismul reprezintă o mare provocare. Diversitatea culturală și cea religioasă vor atinge cote foarte mari în aproape orice zonă geografică, astfel încât omul va trebui să învețe să accepte și să gestioneze o asemenea complexitate. Există atât presiunea integrării în spații sociale care nivelează diferențele, cât și tentația luptei pentru supraviețuire într-o expresie culturală locală. Problema identității se pune în parametri mereu noi, cu tot mai multe variabile și în cadre socio-culturale structural diferite de cele din trecut. Capacitatea de dialog și munca de definire a fundamentelor identitare vor fi turate la maximum, cu riscul apariției unor noi forme de extremism, segregare și intoleranță. Societatea umană va fi solicitată intens să găsească logica unei structuri sociale și economice în care valoarea individualității umane să fie înțeleasă și explorată în noi condiții, dincolo de limitele unor dominante etnice, religioase, politice, educaționale etc.

Nu în ultimul rând, teologia creștină are de recuperat un serios decalaj cu privire la concepția despre om. Dintre capitolele importante ale gândirii creștine, antropologia pare să fi suferit cel mai mult, atât în privința consistenței elaborărilor dogmatice, cât și a actualității și pertinenței mesajului despre om în diverse contexte socio-istorice. În acest sens, asupra creștinismului a planat mereu o aspră critică din partea filosofiei și științei cu privire la discursul și practica Bisericii privind natura omului și scopul existenței sale. De pildă, există critici pertinente cu privire la faptul că în creștinism s-a păstrat o puternică ruptură de gen care dă bărbatului o poziție superioară față de femeie, atât în Biserică, cât și în societate. De asemenea, diverse concepții despre starea de păcat a omului și accentul pe dimensiunea soteriologică lasă expresia umană în lume fără un sens clar, iar realizările omului rămân mereu sub blestemul căderii și distrugerii. Între criticile aduse gândirii creștine se numără și viziunea dualistă cu privire la constituția omului (superioritatea sufletului față de trup) și perspectiva sa antropocentrică (care poate relativiza importanța celorlalte elemente ale creației și neglija responsabilitatea omului față de utilizarea resurselor și viitorul umanității).

Într-un asemenea context, se pune următoarea întrebare: care ar putea fi sarcina unei antropologii creștine actuale, adică ce s-ar mai putea spune sau aduce pe scena dezbaterilor despre om? Subiectul pare cu atât mai sensibil cu cât este vorba despre o poziție teologică sau religioasă, abordare asupra căreia, aproape din start și aproape în orice discuție, planează statutul de subiectiv, periferic sau lipsit de importanță. În ciuda unei asemenea posibile percepții cu privire la orice discurs din zona religioasă, credința creștină poate să participe la masa dialogului măcar cu o sarcină care îi este la îndemână: să demaște limitele și chiar ignoranța oricărei forme de absolutism conceptual și ideologic cu privire la natura omului; să examineze critic și consistent orice tip de discurs care își depășește cadrul propriului tip de cunoaștere; să arate nevoia unui dialog consistent între toate tipurile de cunoaștere atunci când este vorba de a da răspunsuri cu privire la natura și valoarea omului; să aducă în spațiul public o concepție teologică consistentă despre om, cu convingerea că asupra naturii și rațiunii de a fi a omului nu se poate pronunța doar știința sau filosofia.

Atunci când credința creștină afirmă că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asistăm la o deschidere care scapă oricărei forme de reducționism. Omul nu poate fi redus la nici un fel de imagine concepută de cineva, oricât de sofisticată ar putea fi; nu poate fi declarat un mijloc sau un obiect, oricât de mult ne-ar satisface asta. Prin natura lui, omul admite un mister inepuizabil, pentru că măsura lui nu se află în el însuși, ci în Dumnezeu, în cel care l-a creat. Omul este o ființă teologică. Acest caracter impune un respect absolut pentru ființa umană și refuzul oricărui argument care ar putea atenta la valoarea sa ori i-ar putea da o altă poziție în lume decât cea primită de la Dumnezeu prin creație. Chiar dacă nu putem epuiza cu argumente și definiții cunoașterea despre natura omului, ne putem îndrepta efortul să afirmăm valoarea și unicitatea acestei ființe în lume, să o apărăm de orice formă de obiectivare și instrumentare ideologică, de orice tip de simplificare excesivă care ar încadra-o facil în așteptările unei societăți conformiste. Nu este vorba despre o atitudine care ar respinge rezultatele științei sau filosofiei, ci despre una care anunță mereu că omul este mai mult decât aceste tipuri de cunoaștere pot demonstra sau prezice. Pe lângă efortul de a sublinia limitele cunoașterii umane, este necesar un efort de a afirma și apăra demnitatea acestei ființe paradoxale, fiind capabilă să își aducă pieirea prin cele mai nobile sau josnice idealuri (de aceea are mereu nevoie de un ochi critic asupra propriei experiențe), cât și dornică să își depășească mereu condiția și să își afirme libertatea (uneori chiar în detrimentul său).

Dănuţ Jemna

https://danutj.wordpress.com/2018/12/23/pentru-o-antropologie-crestina/#more-263

Biserica aiuriților: Constantin și Elena sunt asemenea apostolilor! Nu i-am vâzut în Noul Ierusalim din Apocalipsa alături de Apostoli!

download - Copie

Biserica aiuriților: Constantin și Elena sunt asemenea apostolilor! Nu i-am vâzut în Noul Ierusalim din Apocalipsa alături de Apostoli!


BY BARZILAIENDAN on MAY 18, 2020 • ( 0 )

Decizia care va mâhni credincioșii: Moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Dimitrie cel Nou nu vor fi scoase în ziua hramului

Moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Dimitrie cel Nou nu vor fi scoase spre închinare credincioşilor de hramul istoric al catedralei, care va fi sărbătorit … anunţă Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, potrivit AGERPRES.

Potrivit sursei citate, lăcaşul de cult va fi deschis celor care vor să se roage şi să aducă cinstire sfintelor moaşte, respectând normele în vigoare.

 Slujbele de hram vor fi oficiate în aer liber, în “Baldachinul Sfinţilor” din apropierea lăcaşului de cult.

În ajunul sărbătorii, … Slujba Privegherii va fi săvârşită de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieşteanul, iar a doua zi programul liturgic va începe cu slujbele Miezonopticii şi Acatistul Sfinţilor Împăraţi, ….

Moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, au fost dăruite de generalul Petru Saltîcov în iulie 1774, iar fragmente din moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena au fost oferite Patriarhului Teoctist, în anul 2002, de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe din Cipru, mai informează Agenţia Basilica.

Citește și: STAREA DE ALERTĂ, adoptată de Guvern. Parlamentul trebuie să voteze în 5 zile

Sfinţii Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena, pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 21 mai, sunt primii împăraţi creştini. Pentru marea contribuţie la răspândirea şi înflorirea creştinismului, Constantin şi mama sa, Elena, au fost trecuţi de Biserica Ortodoxă în rândul sfinţilor şi sunt socotiţi “întocmai cu Apostolii”.

Source: Decizia care va mâhni credincioșii: Moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Dimitrie cel Nou nu vor fi scoase în ziua hramului – Stiri pe surse – Cele mai noi stiri

Biserica aiuriților: Constantin și Elena sunt asemenea apostolilor! Nu i-am vâzut în Noul Ierusalim din Apocalipsa alături de Apostoli!

Pneumatomahia Din Catholic Encyclopedia / Octavian C. Obeada Preşedintele Misiunii Vox Dei

download - Copie

Pagina de Apologetică

Octavian C. Obeada Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

Eroarea, într-adevăr, nu este niciodată expusă în deformarea ei goală, ca nu cumva, fiind astfel expusă, să fie deodată detectată. Aceasta însă este ornată cu şiretenie într-o haină atractivă, ca prin această formă exterioară, să o facă să apară pentru cel neexperimentat (pe cât de ridicolă pară să fie expresia) mai adevărată decât adevărul în sine” (Irineu, Împotriva Ereziilor 1.2).

Cuvântul „erezie” provine de la grecescul hairesis, care înseamnă „alegere”, sau „sciziune”. La început termenul de erezie nu purta cu sine înţelesul negativ pe care îl are acum. Dar, pe măsură ce biserica timpurie a crescut în scopul şi influenţa ei în zona Mediteraneană, diferiţi învăţători au propus idei controversate cu privire la Hristos, Dumnezeu, mântuire, şi alte teme biblice. Devenise necesar pentru biserică să determine ce era şi nu era adevărat conform Bibliei. De exemplu, Arius de Alexandria (320 d. Hr.) a învăţat că Isus era o creaţie. Era aceasta adevărat? Era aceasta important? Ulterior au apărut alte erori. Docetiştii au învăţat că Isus nu era uman. Modaliştii au negat Trinitatea. Gnosticii au negat întruparea lui Hristos. Din necesitate, biserica a fost forţată să se confrunte cu aceste erezii prin a proclama ortodoxia. Şi prin a face astfel, a adus condamnare asupra acestor erezii şi ereticii au devenit o realitate.

Pneumatomahia Din Catholic Encyclopedia

http://www.catholicity.com

(Macedonienii)

O sectă eretică care a înflorit în ţările adiacente Helespontului (Dardanele) în ultima jumătate a secolului al patrulea şi începutul celui de-al cincilea. Ei negau divinitatea Sfântului Duh, de unde şi numele de Pneumatomachi sau combatanţi împotriva Duhului.

Macedonius, fondatorul lor, a fost introdus în episcopia Constantinopolelui de către arieni (342 A.D.), apoi înscăunat de Constantius, care pentru a doua oară îl respinsese pe Pavel, episcopul catolic. Este cunoscut în istorie pentru persecuţiile sale asupra novaţianilor şi catolicilor; deoarece ambele grupări susţineau consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl. El nu numai că i-a respins pe cei ce refuzau să intre în comuniune cu dânsul, ci i-a şi întemniţat pe unii şi i-a deferit pe alţii tribunalelor. În multe cazuri el a folosit tortura pentru a-I sili pe cei care nu voiau să comunice, a botezat cu forţa femei şi copii nebotezaţi şi a distrus multe biserici. Până la urmă, cruzimea sa a iscat o revoltă a novaţianilor în Mantinium, în Paflagonia, unde patru cohorte imperiale au fost înfrânte şi aproape măcelărite. Dezhumarea de către el a corpului lui Constantin a fost privită ca o mârşăvie faţă de protectorul Consiliului de la Niceea şi a dus la un conflict între arieni şi antiarieni, care a umplut Biserica şi vecinătăţile cu masacre. Şi cum dezhumarea a avut loc fără vreo sancţiune a împăratului, Macedonius a căzut în dizgraţie, iar Constantius a pus să fie înlăturat de gruparea acaciană şi apoi succedat de Eudoxius în 360. Această înlăturare, totuşi, nu a fost din motive doctrinare, ci a regiunii în care el a cauzat multă vărsare de sânge şi a îngăduit împărtăşania unui diacon vinovat de desfrâu. Macedonius a continuat să trăiască pentru o vreme lângă Constantinopol şi să provoace necazuri. A murit prin 364. Se crede că în aceşti ultimi ani a formulat respingerea sa faţă de divinitatea Sfântului Duh şi a fondat secta. Prietenia sa intimă cu Eleusius din Cysicus face acest lucru să fie probabil. Unii scolastici, însă, resping identificarea macedonienilor cu pneumatomahienii, aparent pe baze insuficiente şi împotriva autorităţii lui Socrates, un istoric contemporan care a trăit în Constantinopol. Consiliul din Niceea a folosit toate resursele sale pentru apărarea Homoousion-ului Fiului şi cu privire la Duh a adăugat şi cuvintele: „Noi credem în Sfântul Duh” fără vreo altă premisă. Macedonienii au profitat de lipsa de claritate şi ezitările de exprimare ale unora dintre înţelepţii înaintaşi pentru a-şi justifica şi propaga eroarea. Cei mai mulţi din această sectă erau clar ortodocşi privind consubstanţialitatea Fiului; ei au trimis o delegaţie de la  Consiliul semi-arian din Lampsacus (364 A.D.) la papa Liberius, care după unele ezitări a luat la cunoştinţă starea credinţei lor; iar privitor la A Treia Persoană, atât papa cât şi episcopii au fost mulţumiţi de propoziţia: „Noi credem în Sfântul Duh.” Cât timp s-a ascuns în deşert, în timpul celui de-al treilea exil, Athanasius a învăţat de la prietenul său Serapion din Thumis care cunoştea Niceea, totuşi declara Sfântul Duh o creaţie oarecare şi un înger păzitor (pe baza Evrei., i, 14). Athanasius a scris pdată către Serapion în apărarea adevăratei doctrine, iar la întoarcerea sa din exil (362 A.D.) a ţinut un consiliu la Alexandria din care a rezultat prima condamnare formală a pneumatomahiei. O scrisoare sinodică a fost trimisă oamenilor din Antiohia, sfătuindu-i pe toţi să ceară convertirea întru arianism, o condamnare împotriva „celor care spun că Sfântul Duh este o creaţie şi este separată de esenţa lui Hristos. Pentru cei care în timp ce pretind că susţin credinţa mărturisită la Niceea, îndrăznesc să blasfemieze Sfântul Duh, să nege arianismul în cuvinte, în timp ce cu gândul se întorc la el.” Cu toate acestea, în următorul deceniu erezia pare să fi decurs aproape nestăvilită exceptând Patriarhatul Antiohiei, unde la un sinod ţinut în 363, Meletius a proclamat credinţa ortodoxă. În Est, spiritul viu al represiunii asupra abaterii era Amphilochius din Iconium, care în 374 l-a rugat pe Sf. Vasile din Caesarea să scrie un tratat despre adevărata doctrină a Sfântului Duh. Acesta a acceptat, iar tratatul său este o lucrare clasică despre acest subiect (peri tou hagiou II. M. 32). Este posibil ca el să-l fi influenţat pe fratele său Grigore din Nyssa să scrie tratatul său împotriva macedonienilor, din care numai o parte ne-a parvenit şi care pare a se baza pe cuvintele: „Domnul şi dătătorul de viaţă care făptuieşte întru Tatăl.” Aceste cuvinte, aparent luate din Crezul Ierusalimului, au fost folosite de Sf. Epifanius din Salamis în a sa „Ancoratus” când combătea această abatere (374 A. D.). Amphilochius din Iconium, ca mitropolit de Lycaonia, a scris în acord cu episcopii săi o scrisoare sinodică către episcopul din Lycia, care conţinea o excelentă afirmare a adevăratei doctrine (377 A. D.). În Constantinopol (379) Grigore din Nazianzus şi-a rostit predica sa teologică strălucită pe acest subiect. De asemenea, Vestul a susţinut adevărul într-un sinod ţinut în Illyria şi menţionat de Theodoret (H. E., IV, 8) şi de papa Damasus în scrisoarea sa către Paulinus din Antiohia. Erezia a fost condamnată în Primul Consiliu din Constantinopol, iar disensiunile interne au dus curând la pieirea sa. Socrates (H. E., V, 24) susţine că un anumit presbiter macedonian, Eutropius, ţinea întrunirile sale în vreme ce alţii îl urmau pe episcopul Carterius. Eustathius din Sebaste, Sabinus, şi Eleusius din Cyricus par a fi fost conducătorii pe care secta i-a respins (pentru Eustathis, vezi Basil, Ep., CCLXIII, 3). În iunie 383 Theodosius printr-o conferinţă să aducă facţiunile ariene la un acord. Eleusius a mînuit simbolul credinţei reprezentându-i pe macedonieni, odată ce el i-a reprezentat pe ei împreună cu Marcianus din Lampsacus la Consiliul din Constantinopol. După această încercare nereuşită de reconciliere a macedonienilor cu alţi eretici, au apărut asprimile codului Theodosian şi după o generaţie, au dispărut din istorie. Socrates şi Sozomus pomenesc despre un anume Marathonius, uns episcop de Nicomedia de către Macedonius, care a obţinut astfel o poziţie de conducere în secta pe care ei au supranumit-o adesea, de atunci, marathonieni. Pentru Sf. Ieronim, Sf. Augustin, Sf. Damasus şi Rufinus, numele de macedonieni desemnarea obişnuită în Vest. Nu s-au păstrat scrieri ale lui Macedonius,dar scrierile pneumatomachiene sunt menţionate de Didymus cel Orb, care a scris un tratat excelent despre Sfântul Duh în treizeci şi şase de capitole (tradus în latină de Sf. Ieronim la comanda papei Damasus), şi care se referă în opera sa ulterioară (379) despre Treime (II, 7, 8, 10) la unele „scurte expuneri” ale doctrinelor macedoniene pe care le deţinea.

Loors, Eustathius von Sebaste (Halle, 1898); Schermann, Gottheit d. H. Geist, n. d. griech. Vätern d. IV Jahrh. (Leipzig, 1901); Fuller in Dict. Christ. Biogr., s. v.; Hergenroether, Histoire de l’Eglise, II (Paris, 1901), 99.

J.P. ARENDZEN

http://publicatia.voxdeibaptist.org/apologetica_oct08.htm

Marius Oprea despre standardele de educație sexuală, stabilite de Biroul OMS-Europa: Sunt nimicitoare pentru valorile morale. Nu se vor găsi prea mulți părinți care să ceară să le fie predate copiilor lor, pentru a-i transforma în niște roboți sexuali

download - Copie

DE ANDREI NICOLAE  /   ȘTIRI, EDUCAȚIE   /   Publicat: Vineri, 29 mai 2020, 14:43   /   Actualizat: Vineri, 29 mai 2020, 15:09

Marius Oprea despre standardele de educație sexuală, stabilite de Biroul OMS-Europa: Sunt nimicitoare pentru valorile morale. Nu se vor găsi prea mulți părinți care să ceară să le fie predate copiilor lor, pentru a-i transforma în niște roboți sexuali
FOTO: Adevărul
ARTICOLE RELAȚIONATE

Patriarhia Română, reacție la legea care obligă copiii să ia parte la ore de educație sexuală: Reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață

Patriarhia Română, reacție la legea care obligă copiii să ia parte la ore de educație sexuală: Reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață

Un băiat de doar 13 ani și-a violat colega de bancă după ora de EDUCAȚIE SEXUALĂ!
Istoricul Marius Oprea a analizat, pentru agenția Mediafax, posibilele standarde ce vor fi folosite de legiutori în conceperea programei de educație sexuală, materie ce ar fi de dorit să fie introdusă fără acceptul părinților, de către liderii USR.

Articolul vine în contextul în care a reieșit că PNL și PSD doresc introducerea unui amendament la legea care permite educația sexuală a copiilor în școli, prin care părinții să-și dea acordul explicit pentru această oră.  Dan Barna, liderul USR, a criticat acest proiect PNL-PSD.

În textul său, Marius Oprea arată, pe scurt, ce presupun standardele privind educația sexuală în școli, elaborate de Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, cu sprijinul Centrului Federal pentru Educație din Germania.

Aceste standarde au fost redactate în formă finală în 2010, la Koln, într-o broșură consistentă, un îndrumar de peste 150.000 de semne. El conține argumentarea necesității, construirea cadrului legislativ și conținutul educației sexuale în școli. ”Principiile și rezultatele educației sexuale” în școli, potrivit acestui document european sînt exprimate în forme acceptabile: se prevede ca ele să coincidă cu ”nivelul de dezvoltare și înțelegere a persoanei” și cu ”dimensiunea culturală, socială și de gen”. Educația sexuală „se axează pe conceptul holistic de bunăstare, care include sănătatea și se bazează, cu siguranță, pe egalitatea de gen, auto-determinare și acceptarea diversității”. Pînă aici, totul e, să spunem, în regulă.

Dar lucrurile se schimbă, cînd e vorba de practică. Pentru că lecțiile pe care le primesc copiii și tinerii sînt atît de explicite, încît sînt de natură să distrugă pudoarea și inocența lor și să-i maturizeze forțat și nefiresc, trasferînd rolul părinților în această educație către niște ”tehnicieni” ai sexului fără opreliști, în afară de cele ce țin de igienă și de protejarea actului sexual.

Tocmai de aceea, promotorii legii educației sexuale în școli de la USR n-au scos un cuvînt despre conținutul acesteia”, scrie Marius Oprea.

Istoricul analizează conținutul acestor standarde, pe scurt.

Educația sexuală trebuie să înceapă, potrivit acestor standarde europene, de timpuriu. De exemplu, ”matricea” educațională pentru categoria de vîrstă 4-6 ani prevede cum să fie învățați copiii să-și descopere sexualitatea, ”bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp”. Educarea începe de la grădiniță și de la clasa zero, ”despre masturbarea timpurie, descoperirea corpului și a organelor genitale proprii, despre faptul că plăcerea apropierii fizice este o parte normală din viața fiecărui om, tandrețea și apropierea fizică sînt o modalitate de exprimare a dragostei și „afecțiunii”. Copiii trebuie ”să devină conștienți de identitatea de gen, să vorbească despre sentimentele (ne)plăcute cu privire la propriul corp, să își exprime propriile necesități, dorințe și limite”. În contextul unui joc propus de educator „de-a medicul”, li se va dezvolta pruncilor ”o atitudine pozitivă față de propriul corp și funcțiile acestuia, interesul față de propriul corp și corpul altora”.

Apoi, la categoriile următoare de vîrstă, copiii trebuie învățați pas cu pas că au ”dreptul de a adresa întrebări despre sexualitate, dreptul de a explora identitățile de gen, dreptul de a explora goliciunea și corpul, de a fi curioși în legătură cu un act sexual”, ”să își dezvolte abilități de comunicare, prin care să-și exprime necesitățile și dorințele”, să-și creeze o atitudine potrivit căreia „corpul meu îmi aparține”. La primele ore de educație sexuală, copiilor trebuie să li se dezolte ”așteptările de rol și comportamentele de rol în legătură cu excitația sexuală și diferențele de gen, identitatea de gen și orientarea sexuală”, să înțeleagă ”homosexualitatea, modul în care să se bucure de sexualitate în mod corespunzător”, să învețe în legătură cu ”prima experiență sexuală”, cu ”plăcerea, masturbarea, orgasmul”, să-și ”dezvolte capacitățile de comunicare și negociere intimă, să facă alegeri libere și responsabile după evaluarea consecințelor, avantajelor și  dezavantajelor fiecărei alegeri posibile (parteneri, comportament sexual), să facă diferența dintre sexualitatea din viața reală și sexualitatea din media”, să manifeste ”acceptare, respect și înțelegere a diversității în sexualitate și orientării sexuale”. Și așa mai departe”.

În concluzie, menționează Oprea, conținutul acestui îndrumar european cu privire la educația sexuale a copiilor în grădinițe, școli și licee, „dă senzația că este vorba mai degrabă de un manual de învățare continuă a modului în care să-ți dezvolți plăcerile trupești, un manual care distruge cu cruzime orice urmă de inocență a copilăriei și pubertății, fără limite sau bariere de ordin moral. Căci despre aceste bariere nu se vorbește nicăieri.

Cum am spus, în numele Uniunii Salvați România, Dan Barna atrăgea atenția că principalul impediment în aplicarea legii lor de introducere a educației sexuale în școli în conformitate cu „standardele europene” (și pe acestea le-ați putut citi spicuite mai sus), îl reprezintă faptul că va fi nevoie de ”acordul părinților”. Cred și eu. Cu un asemenea conținut, „standardele de educație sexuală” cum sînt ele stabilite de Biroul OMS-Europa sînt nimicitoare pentru valorile și normele morale, care au fundamentat familia românească tradițională. Și nu se vor găsi prea mulți părinți care să ceară benevol să le fie ”predate” copiilor lor, pentru a-i transforma în niște roboți sexuali. De aceea, Uniunea Salvați România ar vrea să ne facă binele cu forța și să ne „educe sexual” copiii în școli, în mod obligatoriu. Doar că acum a devenit mai greu pentru ei să o facă”.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Valerian Stan

Zodia virusului și altele (XI)

de Valerian Stan

Fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii.” Înțelepciunea șarpelui constă în faptul că, atunci când îl bați, el își ferește mai ales capul de la lovituri.

ȘTIRI

Prof. dr. Vasile Astărăstoae: Punctul meu de vedere l-am trimis și parlamentarilor, eu sunt pro-vaccinare, dar cu respectarea drepturilor și al eticii și cu o posologie a riscului

Prof. dr. Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, a explicat că susține vaccinarea pentru anumite boli contagioase, mai grave decât gripa, dar că militează împotriva caracterului obligatoriu al vaccinării, prevăzut într-un proiect legislativ care nu ține cont de specificul personal

Deputatul Matei Dobrovie despre USR: Tocmai oamenii noi dau lecții după ce au pierdut un proces cu AEP pentru că încălcau legea. Fantastic!

Deputatul Matei Dobrovie (PNL) a reacționat dur după criticile aduse de liderul USR, Dan Barna, modificărilor efectuate la legea care obliga copiii la educația sexuală în școli,

Marius Oprea despre standardele de educație sexuală, stabilite de Biroul OMS-Europa: Sunt nimicitoare pentru valorile morale. Nu se vor găsi prea mulți părinți care să ceară să le fie predate copiilor lor, pentru a-i transforma în niște roboți sexuali

Istoricul Marius Oprea a analizat, pentru agenția Mediafax, posibilele standarde ce vor fi folosite de legiutori în conceperea programei de educație sexuală, materie ce ar fi de dorit să fie introdusă fără acceptul părinților, de către liderii USR.

ÎPS Teodosie, dezvăluire despre ÎPS Pimen: Fostul arhiepiscop al Sucevei ținea la Putna harta României întregite, pe care i-a arătat-o și lui Nicolae Ceaușescu. Reacția fostului președinte: a condamnat invazia sovietică a Cehoslovaciei

Vineri 29 mai s-au împlinit nouă zile de la trecerea la cele veșnice a ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ocazie cu care ÎPS Teodosie l-a pomenit pe fostul ierarh bucovinean.

Top 5 FAKE NEWS despre ÎPS Teodosie

Presa noastră s-a întrecut, zilele acestea, ce fake news-uri să mai bage la înaintare pentru a îl denigra pe ÎPS Teodosie. Iată aici top 5 dintre acește știri false date de o parte a presei „quality”

Manifestul asociației Neamunit, lansat de Ziua Eroilor 2020: Chemare pentru toți românii pentru a pune umărul la crearea unui Plan de Țară pentru reconstrucția și viitorul României

Asociația Neamunit a lansat un apel la unitate și la strângerea energiilor care pot contribui la relansarea țării aflată „într-un moment de răscruce”, informează un comunicat trimis pe adresa redacției ActiveNews.

Gafă impardonabilă. De Ziua Eroilor, la Turda s-au încurcat eroii români cu cei ruși

Autoritățile din Turda au reușit să ajungă subiect de știre și scandal joi, de Ziua Eroilor, după s-au înghesuit să depună coroane de flori

Orban anunță anchetă la fabrica Romarm după ce ar fi oprit producția de măști. Linia pentru producția de măști, achiziționată din China cu un milion de dolari, s-a stricat

După ce, la finele lui aprilie, Virgil Popescu, ministrul Economiei anunța că la Romarm  a fost pusă în funcțiune prima linie automatizată pentru producția

Un spital din România, rezervat de două luni pentru CINCI pacienți cu Covid-19. Unitatea medicală nu a mai tratat nici urgențele medicale, nici bolile cronice

Cazul spitalului din Câmpina, în care un singur pacient cu covid -19 este tratat de 70 de medici și 200 de asistente nu este singular.

Românii din Spania au sărbătorit Înălțarea Domnului în INTERIORUL bisericii, după două luni de interdicție de a participa la slujbe

Bisericile ortodoxe din Spania s-au redeschis pentru creștini, după ridicarea restricțiilor impuse în timpul epidemiei de coronavirus

Gheorghe Falcă (PNL): Să oferim cetățenilor o identitate digitală, unde pe un card se pot cumula date despre identitate, sănătate, obligații fiscale și altele, această identitate digitală putând fi unic instrument în relația cu toate instituțiile statului

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă vine cu o propunere surprinzătoare, motivată de impunerea distanțării fizce și de reducerea maculaturii din instituții: stocarea tuturor datelor personale, de identitate, de sănătate, fiscale, bancare, cazier ale cetățenilor români pe un singur card cu microchip, care să devină interfața de contact

Iași: O bătrână spune că a fost amendată cu 10.000 de lei pentru că a ieșit mai devreme din casă.„M-am umilit în fața polițistului.Mi-a zis că voi plăti scump pentru ce am făcut, că o să-mi vând casa!”

Abuzurile comise în timpul stării de urgență continuă să iasă la lumină. O bătrână de 84 de ani, cu pensie de doar 800 de lei, spune că a fost

30 mai: Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul

Creștin ortodocșii îl prăznuiesc  la 30 mai pe Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul. Acesta a trăit

EXTERNE

Trump a semnat ordinul executiv ce vizează limitarea protecției rețelelor sociale: „Trebuie să apărăm libertatea de exprimare de unul dintre cele mai grave pericole din istoria Americii”

Donald Trump va solicita, joi, Comisiei Federale de Comunicații (FCC) revizuirea unei legi care a protejat până acum companiile Twitter,

Restricțiile își arată colții. Medici din SUA: În ultimele săptămâni am văzut mai mulți morți în urma sinuciderilor decât din cauza coronavirusului

Medicii din nordul Californiei spun că în perioada pandemiei au văzut mai multe decese din cauza sinuciderilor decât din cauza coronavirusului,

Spitalele din California au intrat în faliment așteptând coronavirusul care nu a mai venit

În timp ce pandemia de COVID-19 se abătea asupra Italiei și apoi a metropolei americane New York în martie, California,

CULTURĂ

30 mai, începe procesul „ziariștilor-criminali”. 75 de ani de la condamnarea lui Radu Gyr

La 30 mai 1945 începea procesul ziariștilor „criminali de război și vinovați de dezastrul țării”.

ECONOMIE

Succes pentru banca românească: CEC Bank, profit net de 114,1 milioane de lei la sfârșitul trimestrului 1 din 2020

CEC Bank, bancă cu proprietar român,  a realizat un profit net de 114,1 milioane de lei la sfârșitul trimestrului 1

https://www.activenews.ro/stiri-educatie/Marius-Oprea-despre-standardele-de-educatie-sexuala-stabilite-de-Biroul-OMS-Europa-Sunt-nimicitoare-pentru-valorile-morale.-Nu-se-vor-gasi-prea-multi-parinti-care-sa-ceara-sa-le-fie-predate-copiilor-lor-pentru-a-i-transforma-in-niste-roboti-sexuali-161730

Coronavirus în lume: Rusia înregistrează un număr record de morți / Trump pune capăt relațiilor cu OMS / Opoziția din Suedia cere comisie de anchetă pentru modul în care autoritățile au gestionat epidemia

download - Copie

LIVETEXT   de Redactia     HotNews.ro

Coronavirus medici Spania
Vineri, 29 mai 2020, 6:02 Actualitate | Coronavirus

Coronavirus medici Spania
Foto: Jesus Merida/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Numărul cazurilor de coronavirus în lume a depășit vineri 5,9 milioane, în timp ce s-au recuperat aproape 2,6 milioane și au murit peste 360.000 de oameni din cauza Covid-19, potrivit centralizării de pe Worldometeres. În timp ce din ce în ce mai multe state europene relaxează și mai mult restricțiile, America Latină înregistrează recorduri de infecții, cu Brazilia noul epicentru al pandemiei.

Cele mai importante informații, LIVETEXT:

23.20: Rusia a raportat vineri cea mai mare creștere a numărului de decese înregistrate într-o singură zi, respectiv 232 de morți. Bilanțul total, la nivel național, ajunge astfel la 4.374.

În același timp, au fost confirmate 8.572 de noi cazuri de infecții, în total 387.623. Din acest punct de vedere, Rusia se află pe locul trei în lume după SUA și Brazilia.

22.48: SUA pun capăt relației cu Organizația Mondială a Sănătății, ”marioneta Chinei”

21.01: Opoziția din Suedia cere comisie de anchetă pentru modul în care a fost gestionată epidemia de coronavirus

19.40: Cancelarul ​Austriei anunță că măștile nu vor mai fi obligatorii de la 15 iunie: ”Le putem da jos pas cu pas”

19.28: Între închideri intempestive şi redeschideri de la caz la caz, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au acţionat în mod diferit în gestionarea frontierelor în contextul epidemiei de COVID-19, relevă France Presse într-o sinteză citată de Agerpres. O parte dintre ele, între care Franţa, Germania şi Austria, se străduiesc totuşi să ridice în mod coordonat la 15 iunie restricţiile de circulaţie instituite pentru a stopa propagarea noului coronavirus.

18.02: Mii de cadre sanitare au protestat în Italia: „Fără medici nu rămân decât miracolele”

16.36: Oameni de știință ruși și-au injectat un vaccin experimental anti-Covid și i-au promis lui Putin că vor avea unul până la sfârșitul verii

16.19: Franța: După vârful epidemiei, rata mortalității a scăzut față de anii precedenți

15.44: În India, mai multe maimuțe au atacat un cadru medical și au furat probe de sânge recoltate de la pacienți infectați cu Covid-19

14.15: Cercetători din toată lumea își exprimă ”îngrijorări” față de studiul care a dus la suspendarea temporară a studiilor clinice cu clorochină

12.30: Bulgaria plănuiește să ridice carantina obligatorie de 14 zile pentru turiștii din majoritatea statelor UE / România se află printre ele

11:38 Spania va deschide gradual turismul în această vară, începând cu țările europene

11.00: Rusia a raportat vineri 232 de noi decese în 24 de ore din cauza coronavirusului, un record zilnic care a adus bilanțul total la 4.374.

09.10: Norvegia permite călătoriile profesionale fără restricţii către ţările nordice, de la 1 iunie

08.30: VIDEO Spitale supraaglomerate în India: Câte doi pacienți în pat, conectați la același aparat de oxigen

07.45: Numărul deceselor în India a ajuns la 4.706, comparativ cu 4.638 în China.

07.20: Peste 200 de școli s-au închis din nou în Coreea de Sud la doar câteva zile după ce numărul infectărilor de coronavirus a început să crească din nou

05.00: The Guardian: O ilustrată din viitor: viața după carantină în Danemarca

Brazilia, considerată acum epicentrul pandemiei de coronavirus, a înregistrat joi 1.156 de morți și un record de infecții la nivel național în ultimele 24 de ore, în timp ce numărul total de decese este acum aproape de cifrele Spaniei (peste 27.000) și Franței (peste 28.000), cu 26.754.

26.417 de noi infecții au fost raportate, pentru un total de 438.238, potrivit Ministerului Sănătății din a doua cea mai afectată țară din lume după Statele Unite.

Coreea de Sud a raportat 58 de noi cazuri vineri, după ce oficialii din Coreea de Sud au reintrodus măsuri stricte de distanțare socială în zona metropolitană Seul.

”Am hotărât să întărim măsurile de carantină în zona metropolitană pentru două săptămâni de mâine până pe 14 iunie”, a spus acesta. Rezidenții Seulului au fost sfătuiți să evite adunările publice și zonele aglomerate, inclusiv restaurantele și barurile.

Statele Unite au înregistrat și ele joi, 1.297 de noi decese în ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului zilnic al Universității Johns Hopkins de la 00.30 GMT.

Potrivit Worldometers, vineri dimineață, USA ajunsese la 103.330 de decese și 1,7 milioane de cazuri.

Citește și:

Ungaria redeschide piscinele, cinematografele şi teatrele în aer liber, cu măsuri stricte de distanţare socială

Spania trece de luni la o nouă etapă a măsurilor de relaxare: 70% dintre spanioli vor putea merge la restaurant și la piscină

Franța își redeschide cafenelele și restaurantele de la 2 iunie

Subiectele zilei

Sambata, 30 Mai 2020

VIDEO SUA pun capăt relației cu Organizația Mondială a Sănătății, ”marioneta Chinei”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că SUA pun capăt relației cu Organizația Mondială a Sănătății, acuzând-o că a devenit, în esență, ”marioneta Chinei” și a nu
citeste tot articolul
Hidroxiclorochina va fi folosită în continuare în spitalele din România pentru tratarea COVID-19. Medici români: Nu am avut pacienți cu reacții adverse

Hidroxiclorochina rămâne în acest moment în protocolul de tratare a pacienților infectați cu coronavirus și va continua să fie administrată în spitalele din România, a
citeste tot articolul
UPDATE Orban după fotografia virală pe Facebook: Este o poză de ziua mea, I-am servit pe colegi cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey

Ludovic Orban reacționează după apariția fotografiei în care apare fumând în birou și care s-a viralizat pe Facebook. Fotografie cu Ludovic Orban sărbătorind ziua de naștere
citeste tot articolul
Tătaru: Cercetările Oncogen privind vaccinul anti-Covid vor fi preluate pentru studii pe șoareci la Institutul Cantacuzino

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, că a cerut o evaluare în cazul cercetărilor efectuate cu privire la un vaccin românesc anti-COVID la Centrul Oncogen din cadrul
citeste tot articolul
Un român a devenit cel mai bătrân bărbat din lume. Cine este Dumitru Comănescu, bucureșteanul de 111 ani

Un român a devenit cel mai bătrân bărbat din lume după ce britanicul Bob Weighton, care deținea acest titlu, a murit joi, la vârsta de 112 ani. Dumitru Comănescu are 111 ani și șase
citeste tot articolul
Oficial: Obligațiile fiscale neachitate până la 25 iunie nu atrag dobânzi și penalități/ Au fost publicate și noile facilități: amnistia fiscală pe zona de restructurare a obligațiilor

Termenul pentru care nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale neplătite de firme a fost modificat de la jumătatea lunii iunie, la 25 iunie,
citeste tot articolul
Spania instituie venitul minim vital / Un adult singur va primi lunar 462 euro

Guvernul spaniol a aprobat vineri instaurarea unui venit minim vital pentru a lupta împotriva unei sărăcii care a fost și mai mult agravată de criza coronavirusului, ce a determinat o explozie
citeste tot articolul
VIDEO Trump acuză China de violarea tratatelor internaționale și anunță eliminarea statutului privilegiat pentru Hong Kong

Președintele american Donald Trump a acuzat China de încălcarea obligațiilor asumate prin tratatele internaționale ca urmare a impunerii noilor legi ale securității în Hong Kong și a
citeste tot articolul
Coronavirus în lume : Rusia înregistrează un număr record de morți / Trump pune capăt relațiilor cu OMS / Opoziția din Suedia cere comisie de anchetă pentru modul în care autoritățile au gestionat epidemia

Numărul cazurilor de coronavirus în lume a depășit vineri 5,9 milioane, în timp ce s-au recuperat aproape 2,6 milioane și au murit peste 360.000 de oameni din cauza Covid-19, potrivit
citeste tot articolul
FOTO Avioane MiG-21 și F-16 românești, antrenament în aer cu două bombardiere strategice americane B-1B Lancer

Două bombardiere strategice americane de tip B-1B Lancer au desfășurat vineri, 29 mai, pentru prima dată, activități de antrenament în spațiul aerian al României împreună cu
citeste tot articolul
Ambasadorul Marii Britanii: Cazul Kovesi va rămâne unul de referință pentru toți cei angrenați în lupta anticorupție, nu doar în România

Victoria fostei șefe a DNA la CEDO este o confirmae a faptului că, și fără sprijin politic, instituțiile anti-corupție din România și-au respectat mandatul, este de părere ambasadorul Marii
citeste tot articolul
Ionut Dumitru BNR a redus vineri dobânda-cheie cu un ochi la decizia Standard & Poor`s de săptămâna viitoare. Cum ”citim” decizia BNR?

După decizia de reducere a dobânzii-cheie luate vineri de Consiliul de Administrație al Băncii Naționale, am stat de vorbă cu o serie de economiști pentru a afla dacă măsura i-a surprins și
citeste tot articolul
Sondaj IMAS: PNL și PSD, în scădere. Creștere spectaculoasă a Pro România

Liberalii și social-democrații scad în sondaje față de luna precedentă . Pro România își continuă creșterea, partidul lui Victor Ponta fiind creditat cu 11,2%, potrivit unui sondaj
citeste tot articolul
VIDEO Jurnaliști CNN, arestați în timp ce relatau în direct despre protestele din Minneapolis / ”Țara a văzut ce se întâmplă” – a spus reporterul, după eliberare

Trei jurnaliști de la CNN au fost luați în custodia poliției din Minnesota, în timp ce relatau în direct despre protestele din Minneapolis, locul în care un bărbat de culoare a
citeste tot articolul
Rafila: Vaccinarea copiilor să fie o prioritate. Haideți să nu discutăm numai de vacanțe și terase, ci despre accesul la servicii medicale

Vaccinarea copiilor trebuie să fie o prioritate în această perioadă, iar medicii de familie să facă un efort să recupereze copiii care nu au primit la timp vaccinurile, a declarat, vineri,
citeste tot articolul
Oameni de știință ruși și-au injectat un vaccin experimental anti-Covid și i-au promis lui Putin că vor avea unul până la sfârșitul verii

Oameni de știință de la un institut moscovit și-au inoculat un prototip de vaccin împotriva noului coronavirus în contextul în care autoritățile doresc ca Rusia să fie printre
citeste tot articolul
Guvernul acoperă 41,5% din salariul de bază pentru o parte dintre angajați. Ce trebuie să știe angajatorii

Primele măsuri active adoptate de Guvern: 41,5% din salariul de bază la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetățenilor români
citeste tot articolul
VIDEO Cum a ajuns SpaceX o companie celebră – De la scepticismul celor de la NASA, la nebunia frumoasă a lui Elon Musk

Elon Musk a exagerat de multe ori cu promisiunile, dar în unele cazuri emblematice chiar a avut dreptate și SpaceX este un exemplu care poate schimba explorarea spațiului cosmic. SpaceX va
citeste tot articolul
FOTO Arenele Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf, în prezent – Cum au evoluat lucrările

Compania Națională de Investiții a publicat imagini noi de la arenele Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf. Cele trei stadioane vor fi folosite drept terenuri de antrenament la Euro 2020 (care, după
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24023277-coronavirus-lume-29-mai.htm?cfnl

Scuturarea tuturor lucrurilor | Merril Bolender, martie 2020

download - Copie

Cred că Dumnezeu dorește ca poporul Său să înțeleagă vremurile și să știe ce vrea El să împlinească prin această scuturare la nivel mondial.

Fiii lui Isahar au înțeles vremurile și au înțeles și vremurile spirituale și politice. Fiii lui Isahar puteau să deslușească ce făcea Dumnezeu și când. Ei știau când se încheia o mișcare a lui Dumnezeu și când începea alta.” 1 Cronici 12:32 (Parafrazat)

Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerurile.”

Cuvintele ”încă o dată” indică îndepărtarea a ceea ce poate să fie scuturat – adică, a lucrurilor create – ca ceea ce nu poate să fie clătinat să rămână.

(Singurul lucru care nu poate fi scuturat este Împărăția lui Dumnezeu.) Evrei 12:26b

Scuturarea lui Dumnezeu include ”Fiecare domeniu al societății” din întreaga lume:

– Lumea socială – distanțare – carantină

– Lumea afacerilor: economia, bursa

– Lumea didactică

– Lumea sportului

– Lumea divertismentului

– Călătoriile internaționale și croazierele

– Lumea religioasă

– Lumea Bisericii

Lucruri pe care Dumnezeu dorește să le împlinească în timpul acestei scuturări

Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia!

Căci iată, Domnul iese din locuința Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului.

Isaia 26:20-21

 1. Cred că Dumnezeu vrea să își îndepărteze poporul de idoli: Mamona, divertisment, plăceri și siguranțe pământești.

Dragostea pentru lume a înlocuit dragostea pentru Dumnezeu. Divertismentul și unele plăceri ale lumii pot fi acceptate dacă sunt moderate, dar prioritățile noastre trebuie să Îl pună pe Dumnezeu și Împărăția Sa pe primul loc.

Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.”

1 Ioan 2:15

În acest timp de izolare trebuie să ne îndepărtăm de distragerile lumii și să experimentăm o trezire personală, în care concentrarea noastră să fie asupra singurului lucru care contează: Isus și Împărăția Sa.

 1. Să ne schimbăm prioritățile, de la căutarea și trăirea visului american la

… Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

Matei 6:33

 1. Să Își curețe Biserica: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.” 1 Petru 1:16 E o trăsătură de familie. „dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.” 2 Cronici 7:14

În această vreme, Dumnezeu a îndepărtat de la noi tot ce adorăm, întocmai cum a făcut când a trimis în Egipt urgiile care au afectat idolii și toate lucrurile pe care le venerau egiptenii. Dumnezeu spune: „Vrei să venerezi atleții, Îți voi închide stadioanele.” „Vrei să venerezi cântăreții, Îți voi închide centrele civice.” „Vrei să venerezi actorii, Îți voi închide teatrele.” ”Vrei să te închini lui Mamona, voi bloca economia.”

Astăzi, această urgie invizibilă a afectat, la nivel mondial, idolii: Momana (economia), divertismentul, plăcerile, hedonismul, fiecare domeniu al societății fiind afectat. Toate aceste lucruri sunt acceptate cu moderație, însă pentru unii, ele au devenit o prioritate.

Visul american poate fi un idol dacă dragostea pentru lume înlătură prima poruncă a lui Dumnezeu: să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Dumnezeu scutură fiecare domeniu al societății în lumea întreagă pregătind calea marelui seceriș și a ploii târzii. Cincizecimea a fost prima ploaie care a grăbit o recoltă. Ploaia târzie va aduce secerișul final… după care va veni sfârșitul…!

Dumnezeu vrea să ne îndrepte gândurile spre vremea reașezării tuturor lucrurilor… (Faptele apostolilor 3:20-21) Haideți să ne concentrăm asupra lumii Bisericii și a scuturării tuturor lucrurilor. Simt că Dumnezeu mișcă Biserica, de la organizații confesionale create de om, mega-biserici, adunări mari și chiar conferințe până la grupuri mici. Biserica primară a luat naștere în case și în grupuri mici, iar în aceste „vremuri din urmă” se va întoarce în casele împrăștiate prin cartiere, prin orașe și prin zonele rurale.

Cu mai mulți ani în urmă, am auzit un vorbitor spunând un lucru care mi-a provocat gândirea de slujitor. El a spus: ”Predicarea și învățătura de duminica dimineața pot fi informale și pot să inspire, dar nu neapărat să schimbe vieți, cu excepția contextului grupurilor mici, unde există devotament, transparență, responsabilitate, grijă unii față de alții și evanghelizare.

Cred că ceea ce experimentăm este prima fază a acestui lucru. Trebuie să ne rugăm și să postim pentru discernământ, direcție și flexibilitate. Trebuie să încurajăm și să întărim grupurile mici. Faza 1 încă ne permite să ne întâlnim prin intermediul internetului.” Faza 2 s-ar putea să fie oprirea serviciilor publice și a electronicii ??? făcând întâlnirile noastre colective imposibile. În faza 3, întâlnirile nu vor mai fi legale. Biserica va trebui să se retragă în subteran.

Asta s-a întâmplat în China, când bisericile au fost dărâmate, pastorii și liderii turmelor au fost omorâți sau închiși, Bibliile au fost confiscate și arse, iar cărțile de imnuri au fost arse împreună cu materiale de învățătură. Conducerea bisericilor a căzut pe umerii oamenilor de rând care se întâlneau în secret. În Occident, când am început să nu mai primim nicio veste din China, am crezut că Biserica a murit. Doar după câteva decenii, am aflat că Biserica a crescut rapid, într-o unitate nemaiîntâlnită înainte în China. Evanghelismul a explodat prin multe miracole, semne și minuni, confirmând Cuvântul lui Dumnezeu. Prin grupuri mici, Biserica din China a crescut de la aproximativ 3 milioane la peste 100 de milioane în doar câteva decenii.

Ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.” Efeseni 5:27

Voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” Matei 16:18b

Biserica a înflorit și a crescut mai repede sub persecuție decât atunci când a trăit în siguranță în Ierusalim. După ce a început persecuția, Ștefan fiind primul martir, Biserica s-a răspândit în Iudeea, în Samaria și apoi în toate părțile lumii.

S-ar putea să trăim vremurile…? Căci Domnul va împlini pe deplin și repede, pe pământ, cuvântul Lui.” Romani 9:28

PUNEȚI-VĂ CENTURILE DE SIGURANȚĂ

Dumnezeu orchestrează afacerile oamenilor și ale națiunilor pentru a-Și împlini scopurile, lucrând atât prin cei drepți cât și prin cei nedrepți.

Când totul pare să se năruie… în planurile și scopurile lui Dumnezeu, toate lucrurile se așază, în timp ce veacul acesta ia sfârșit și se pregătește revenirea Sa. Se pregătește scena pentru cel mai sumbru scenariu, când totul va părea pierdut.

Vreau să spun de la început: cred că Dumnezeu este mult mai preocupat de încheierea recoltei, de restaurarea Israelului și de pregătirea Miresei Sale decât de trăirea visului american cu libertățile noastre, cu pacea noastră și prosperitatea noastră.

Libertatea, drepturile, prosperitatea și plăcerile pe care le experimentează Biserica aici, în America de Nord, vor fi luate, oricât de mult ne-ar plăcea. Aceasta nu este viața Bisericii prezentată de învățăturile lui Isus și de exemplul Bisericii Primare.

(Tatăl) să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime.” Faptele apostolilor 3:20-2

Recolta finală va pregăti revenirea lui Isus Hristos pentru stabilirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ.

„Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre”

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Dragoste, identitate și scop - Terry Moore - seminar gratuit
  Dragoste, identitate și scop – Terry Moore – seminar gratuit
 • Cel care ne poarta de grija- de Joyce Meyer
  Cel care ne poarta de grija- de Joyce Meyer
 • Cunoașterea lui Dumnezeu, cu Iosif Țon Partea a 3-a
  Cunoașterea lui Dumnezeu, cu Iosif Țon Partea a 3-a
 • Blocaje in rugaciune - 10 minute despre rugaciune
  Blocaje in rugaciune – 10 minute despre rugaciune
 • Fii plin de putere- de Joyce Meyer
  Fii plin de putere- de Joyce Meyer
 • Bazele crestinismului - 2. Dumnezeu
  Bazele crestinismului – 2. Dumnezeu
 • Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu? de Cindy Jacobs
  Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu? de Cindy Jacobs
 • Inima impartita (2)
  Inima impartita (2)

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/sfarsitul-vremurilor/12309-scuturarea-tuturor-lucrurilor-merril-bolender-martie-2020

Despre mărturiile personale, la Alfa Omega în obiectiv | 28 mai 2020

download - Copie

Mărturiile personale sunt unele dintre cele mai vizionate materiale la Alfa Omega. De ce? Fiindcă poveștile de viață ale altora au darul de a ne inspira, mai ales dacă ne regăsim în experiențele și trăirile lor.

Din 2015 producem seria „Vieți în lumină”, urmărită de mii de oameni, poate și de tine. Mărturiile ilustrează modul în care Dumnezeu lucrează, restaurează, vindecă, face minuni.

Dacă ai experiențe deosebite și crezi că Dumnezeu va întări și alte persoane prin ceea ce ai de împărtășit, nu ezita să ne contactezi. Poate că vom distribui și povestea ta! Poți să ne scrii pe Facebook, printr-un mesaj privat adresat pe pagina Alfa Omega TV, sau printr-un mail, la adresa info@alfaomega.tv.

Uită-te până la final. Vei afla ce materiale am mai pregătit pentru tine. Dintre ele amintim NOUA carte „Când crucea a devenit o sabie”, de Merill Bolender. Merită citită”

Putem continua producerea emisiunii datorită susținerii unor oameni ca tine. Mulțumim!

Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te, donează: https://alfaomega.tv/proiecte

„Puterea rugăciunii” poate fi vizionată și pe internet: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
  Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
 • Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
  Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
 • Eutanasia: moartea, singura soluție?
  Eutanasia: moartea, singura soluție?
 • Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
  Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
 • Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
  Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
 • Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu
  Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu
 • Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
  Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
 • De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător
  De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

Alte articole similare

 • Calea Adevarul si Viata 485 - Biserica penticostala din Romania - Pavel Rivis Tipei
  Calea Adevarul si Viata 485 – Biserica penticostala din Romania – Pavel Rivis Tipei
 • Tanarul si Media
  Tanarul si Media
 • Tendințe și provocări în creștinismul contemporan - Iosif Țon
  Tendințe și provocări în creștinismul contemporan – Iosif Țon
 • Dacă Dumnezeu e bun, de ce există răul în lume? De Iosif Țon, pastor, teolog
  Dacă Dumnezeu e bun, de ce există răul în lume? De Iosif Țon, pastor, teolog
 • Concubinajul
  Concubinajul
 • Emisiune in direct despre avort si viata - joi 20 martie 2014
  Emisiune in direct despre avort si viata – joi 20 martie 2014
 • Calea Adevarul si Viata 478 - Proiectul Constanta 2022 - cu Vasilica Croitor
  Calea Adevarul si Viata 478 – Proiectul Constanta 2022 – cu Vasilica Croitor
 • #RSP - Despre valori crestine in politica UE - European Christian Political Movement (ECPM)
  #RSP – Despre valori crestine in politica UE – European Christian Political Movement (ECPM)
 • Am rămas însărcinată, dar sunt prea tânără, ce să fac?
  Am rămas însărcinată, dar sunt prea tânără, ce să fac?
 • Calea Adevarul si Viata 409 - Cultura onoarei - cu Iosif Ton
  Calea Adevarul si Viata 409 – Cultura onoarei – cu Iosif Ton
 • De ce exista atatea diviziuni in crestinism? Pe cine sa cred si de ce?
  De ce exista atatea diviziuni in crestinism? Pe cine sa cred si de ce?
 • Asociatia Picioruse Little feet - Lupta pentru viata
  Asociatia Picioruse Little feet – Lupta pentru viata
 • Daca sunt ateu, dar fac fapte bune, sunt mantuit?
  Daca sunt ateu, dar fac fapte bune, sunt mantuit?
 • Tanarul si Scoala-Profesia
  Tanarul si Scoala-Profesia
 • Mitul #2/4: „Partenerul meu va ști ce am nevoie” (Mituri despre căsătorie)
  Mitul #2/4: „Partenerul meu va ști ce am nevoie” (Mituri despre căsătorie)

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/12627-despre-marturiile-personale-la-alfa-omega-in-obiectiv-28-mai-2020

E supranatural! Episodul 33: Ordine de restricție

download - Copie

Dr. Francis Myles: sala de judecată din CER emite ordine spirituale de restricție. A primit revelația în urma lecției pe care Domnul i-a ținut-o fiindcă nu L-a ascultat. Conform lui Myles, când Domnul îți poruncește ceva, ai face bine să respecți. În plus, nu uita că nu-L poți manipula pe Dumnezeu prin emoții, însă Îl poți determina să lucreze prin Cuvânt.

Seria prezintă investigații și reportaje despre oameni care au experimentat vindecări miraculoase, minuni, și au avut parte de întâlniri personale cu Dumnezeu.

Vizionezi episodul 35 (cod 1036).

Unde ne mai poți vedea:

– pe Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

-pe site: https://alfaomega.tv/

– pe Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiGwx8Yg1dOAr78_5v-zTKQ

– pe Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

-pe canalul de televiziune Alfa Omega TV

Poți urmări oricând canalul Alfa Omega TV, chiar și dacă nu ai televiziune prin cablu: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte

Ultimele articole

 • Biserica după COVID-19 Calea, Adevărul și Viața 655, cu Răzvan Mihăilescu
  Biserica după COVID-19 Calea, Adevărul și Viața 655, cu Răzvan Mihăilescu
 • DOUĂ PROMISIUNI: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer Episodul 20 52
  DOUĂ PROMISIUNI: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer Episodul 20 52
 • Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2020 Puterea rugăciunii 9.13
  Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2020 Puterea rugăciunii 9.13
 • AO News - 29 mai 2020 Știri Alfa Omega
  AO News – 29 mai 2020 Știri Alfa Omega
 • Biserica după perioada de izolare | Reportaj Alfa Omega
  Biserica după perioada de izolare | Reportaj Alfa Omega
 • Se strâng legăturile între Emirate, Israel și Palestina? | Jerusalem DateLine 329, mai 2020
  Se strâng legăturile între Emirate, Israel și Palestina? | Jerusalem DateLine 329, mai 2020
 • Despre mărturiile personale, la Alfa Omega în obiectiv | 28 mai 2020
  Despre mărturiile personale, la Alfa Omega în obiectiv | 28 mai 2020
 • E supranatural! Episodul 33: Ordine de restricție
  E supranatural! Episodul 33: Ordine de restricție
 • E supranatural! Episodul 32: Despre duhul morții
  E supranatural! Episodul 32: Despre duhul morții
 • E supranatural! Episodul 31: Ce scrie în cartea vieții despre tine?
  E supranatural! Episodul 31: Ce scrie în cartea vieții despre tine?
 • La curent cu Orientul Mijlociu | Știri de la televiziunea TV7, 25 mai 2020
  La curent cu Orientul Mijlociu | Știri de la televiziunea TV7, 25 mai 2020
 • Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117
  Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117

https://alfaomega.tv/66-canal-tv/emisiuni/12626-e-supranatural-episodul-33-ordine-de-restrictie

Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective

download - Copie

Împreună cu invitatul din platou, pastorul Aurel Avram, de la biserica penticostala Speranța din Timisoara, și prin contribuțiile pastorului Vasilică Croitor, de la biserica Betleem din Medgidia, se analizează starea Bisericii din Romania afectată de perioada de izolare. Este abordată și nevoia de a folosi acest timp de criză pentru evaluarea stării spirituale a fiecărui credincios și pentru a identifica puncte în care este necesara schimbarea la nivel de individ și biserica.

Provocarea emisiunii pentru fiecare biserică: retragerea între ziduri și separarea de lume sau ieșirea în afară și influențarea societății ?

Materiale asemănătoare te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/rsp

Ne găsești și pe Facebook: https://www.facebook.com/pg/alfaomegatv/posts/?ref=page_internal

RSP 117

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Biserica după COVID-19 Calea, Adevărul și Viața 655, cu Răzvan Mihăilescu
  Biserica după COVID-19 Calea, Adevărul și Viața 655, cu Răzvan Mihăilescu
 • DOUĂ PROMISIUNI: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer Episodul 20 52
  DOUĂ PROMISIUNI: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer Episodul 20 52
 • Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2020 Puterea rugăciunii 9.13
  Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2020 Puterea rugăciunii 9.13
 • Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117
  Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117
 • Realități și perspective MAGAZIN, 26 mai 2020
  Realități și perspective MAGAZIN, 26 mai 2020

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/rsp/12622-iesirea-din-criza-si-nevoia-de-evaluare-realitati-si-perspective-117

PREMIERĂ 14 iunie: Substitutul – tânjirea lăuntrică din spatele unei dependențe – DOC SPECIAL SPR

download - Copie

Drogurile și nevoia de a fi acceptat

În multe cazuri, consumul de droguri este asociat cu o formă de conexiune socială. Totuși rădăcina problemei este legată de o nevoie lăuntrică de a fi acceptat.

Captivitatea drogurilor

Lumea drogurilor este mai adâncă decât se poate vedea cu ochiul liber, iar odată prins în mrejele ei nu mai poți scăpa. Acești tineri au experimentat captivitatea drogurilor pe propia piele.

Drogurile și procesul de eliberare

Procesul de eliberare și vindecare este unul tumultos. În lupta pentru schimbare persoanele dependente se confruntă cu episoade de sevraj și puternice instincte de a se opune regulilor. De aceea, acești tineri au nevoie de suținere pe toate planurile, iar centrul Teen Challenge este locul în care mulți dependenți au regăsit libertatea.

Drogurile – degradare sau libertate?

Drogurile produc o degradare treptată a ființei umane. Totuși, acest viciu poate fi învins odată ce persoana respectivă conștientizează captivitatea în care se află și dorește să caute ajutor pentru a fi liber.

Proiectele Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Prin programele variate, canalul Alfa Omega TV prezintă Evanghelia într-un mod accesibil pentru necreștini, ajută credincioșii să se maturizeze spiritual și promovează valorile creștine în societate, fiind un mod de a face misiune prin media. Prin programele difuzate, numeroși români au fost mântuiți, eliberați, echipati, transformați și au învățat cum să trăiască după principiile lui Dumnezeu.
Emisiunile Alfa Omega TV

Emisiunile Alfa Omega TV

Pentru că românii petrec mult timp privind la televizor, credem că e vital să existe cât mai multe programe creștine, pentru evanghelizare, creștere spirituală și divertisment curat. Adesea, mesajul creștin poate fi mai bine transmis printr-un desen animat sau film, similar cu modul în care Isus a folosit pildele. De aceea, producem sau traducem sute de programe creștine anual, urmărite de zeci de mii de români.
Programe creștine pe stații TV comerciale

Programe creștine pe stații TV comerciale

Cu mult înainte de a apărea canalul Alfa Omega TV, din 1994 și până azi, distribuim lunar programe creștine la alte staţii comerciale seculare (nereligioase) de televiziune din România și Moldova. Azi, Alfa Omega TV trimite programe la peste 30 de televiziuni partenere. Este un proiect media inedit de evanghelizare și răspândire a valorilor creștine la nivelul Europei.
Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Credem că e important să existe materiale care abordează probleme practice, pentru a aplica valorile biblice la fiecare domeniu al vieții. Din 2011, tipărim și expediem gratuit revista Alfa Omega TV Magazin, cu programul TV și articole de viață creștină, pe teme variate. Distribuim gratuit și mii de resurse tipărite, cu o abordare practică. Publicăm și multe materiale online, pentru creșterea spirituală a creștinilor români.
Media Digitala

Media Digitala

Ducem Evanghelia și o perspectivă creștină asupra problemelor contemporane, prin publicarea a mii de resurse online pe platforme digitale variate. Două treimi din persoanele care accesează online materialele noastre multimedia au sub 45 de ani. De aceea, misiunea prin media digitală complementează eforturile depuse prin televiziune.
Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Din 2016, ne concentrăm pe generația tânără, investind resurse în dezvoltarea proiectului de evanghelizare pentru copii Cartea Cărților. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în lumea Bibliei îi expun pe copiii de azi pentru prima dată la povestirile fascinante ale Scripturii. Prin desene difuzate pe TV, prin site-ul interactiv pentru copii și evenimente evanghelistice, investim în dezvoltarea generației de mâine!
Evanghelizare

Evanghelizare

Răspândim Evanghelia 24/7 prin diverse canale media și proiecte, la mii de români de toate vârstele. Difuzăm pe Alfa Omega TV și pe 40 de televiziuni comerciale partenere programe de evanghelizare și pre-evanghelizare, derulăm campanii multimedia de știință-creaționism pentru atei. Anual, 300.000 de utilizatori unici vizitează site-ul nostru si peste 10.000 parcurg prezentarea Evangheliei. Prin media, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu și mântuirea Lui.
Slujire și rugăciune pentru probleme

Slujire și rugăciune pentru probleme

Ca organizație de media creștină, dincolo de informare sau divertisment, ne focalizăm pe slujirea personală în rugăciune și implicarea directă în viața credincioșilor, vedem o mare nevoie mare. Anual, primim peste 5000 de cereri de rugăciune. Ne rugăm cu ei, încercăm să oferim soluții practice, să-i ajutăm, îi conectăm cu credincioși maturi sau biserici din regiunea lor, și producem resurse media care să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor. Zeci de mii parcurg anonim materiale publicate de noi, pe teme sensibile.
Creștere spirituală și ucenicizare

Creștere spirituală și ucenicizare

Prin tematica variată abordată în materialele noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni, cursuri și articole, pe TV, pe DVD, în cărți, în revista AOTV Magazin, pe site și media socială. Abordăm teme relevante – bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viața creștină. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu în România.
Creștinul și societatea

Creștinul și societatea

Cu ajutorul partenerilor Alfa Omega TV, realizăm materiale relevante care să inspire creștinii pentru a fi sare și lumină la locul în care se află, să aplice principiile creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Prin toate canalele media, încurajam atât creștinul obișnuit, cât și liderii din diverse sfere ale societății.
Înțelegerea vremurilor

Înțelegerea vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină.
Reflectarea lucrării Domnului din România

Reflectarea lucrării Domnului din România

Ca organizație de media, intrăm în contact cu multe biserici, organizații creștine și lideri care au ca scop aducerea Împărăției lui Dumnezeu în România. Acest lucru ne dă o privire de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Prin producțiile noastre – emisiuni, reportaje, știri și materiale promoționale – încurajăm și reflectăm aceste mișcări, fiind martori media și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România.

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/12598-substitutul-tanjirea-launtrica-din-spatele-unei-dependente-doc-special-spr

Dumitru Cornilescu – Înălțarea — B a r z i l a i – e n – D a n

Înălțarea (de Dumitru Cornilescu – traducere din limba germana: Serban Constantinescu Tradusa din buletinul “Unter dem Kreuz” (Sub Cruce), buletin publicat de Dumitru Cornilescu. Mesajul a fost tinut la sanatoriul elevetian Le Landli, pentru incurajarea si zidirea sufleteascâ a pacientilot din sanatoriu) “El S-a dus afara pana spre Betania., Si-a ridicat mainile si i-a binecuvantat; […] […]

Închinarea prin darurile omului. O perspectivă antropologică (1)

download - Copie

offering-gift

Publicat pe 30 decembrie, 2018 De danutj

Reflecţia teologică asupra lumii ca dar al lui Dumnezeu şi asupra răspunsului omului, în aceleaşi coordonate ale darului, este una des întâlnită în gândirea patristică şi neopatristică. Această temă este tratată în relaţie cu antropologia şi teologia creaţiei, dar are şi importante valenţe eclesiologice prin relaţia cu tainele Bisericii şi spiritualitatea creştină. Între reflecţiile asupra temei darului și cea a închinării omului prin daruri, inclusiv a eucaristiei, în gândirea patristică atrage atenţia opera Sf. Irineu de Lyon care aduce acestui subiect contribuţii importante din perspectivă antropologică şi eclesiologică. Consecvent cu gândirea sa biblică despre adevăratul Dumnezeu, Sf. Irineu răspunde gnosticilor că nici omul şi nici creaţia nu apar ca un accident sau ca o necesitate pentru fiinţa divină. Dimpotrivă, Dumnezeul Bibliei este o fiinţă perfectă, care nu are nevoie de ceva din afară şi nu suferă vreo schimbare. Din eternitate, Logosul îl glorifică pe Tatăl, fiind împreună cu el, iar Fiul, la rândul său, este glorificat de Tatăl, într-o relaţie reciprocă de cunoaştere şi iubire.

La Sf. Irineu, Dumnezeul biblic este unul personal, o ființă a comuniunii plenare dintre persoanele Sf. Treimi. Acest Dumnezeu a creat lumea ca un act liber al voinţei sale și din iubire. Dorința sa a fost aceea de a aduce în existenţă o fiinţă care să se împărtăşească din viața divină pentru eternitate. Sf. Irineu precizează cu fermitate că Dumnezeu nu a avut şi nu are nevoie ca omul să-i aducă ceva în dar sau să-i aducă slavă. Omul nu a apărut dintr-o necesitate și nu reprezintă un instrument care să compenseze o nevoie sau o lipsă din ființa lui Dumnezeu. Dimpotrivă, el a fost modelat cu scopul de a fi o fiinţă spre care să se canalizeze darurile divine oferite liber și din iubire. Inclusiv după căderea omului, toată iconomia lui Dumnezeu se arată ca o simfonie a mântuirii, adică a unei diversităţi de acte divine care concură spre acelaşi scop al aducerii omului la Dumnezeu şi al participării acestuia la darurile sale eterne.

Analizând Legea şi Profeţii din VT, Sf. Irineu se opreşte la sistemul ceremonial iudaic, la jertfe şi daruri, la sistemul religios prin care poporul ales era chemat să se închine lui Dumnezeu. Rolul ofrandelor este interpretat de Sf. Irineu în spiritul profeţilor VT, care atrag atenţia asupra faptului că Dumnezeu nu are nevoie de jertfe şi că rolul lor este unul profetic şi pedagogic. Considerând că între VT şi NT există o relaţie tipologică, Sf. Irineu se opreşte cu analiza la darurile şi ofrandele aduse în Biserică. Episcopul de Lyon consideră că şi în Biserică se păstrează acest tipar al darurilor pe care omul le aduce lui Dumnezeu, ca acte de închinare înțelese ca posibilităţi de manifestare ale omului în acord cu constituţia sa şi cu scopul pentru care a fost creat.

Ne oprim asupra operei Sf. Irineu pentru a surprinde semnificaţiile pe care autorul le acordă conceptului de dar ca expresie a închinării omului. Mai precis, ne oprim la trei dimensiuni mai importante ale darului şi ale actului închinării pe care le desprindem din lucrarea Adversus Haereses (AH): dimensiunea reflexivă, cea creativă şi cea a libertăţii. În final, ne oprim asupra eucaristiei ca dar al darurilor, ca eveniment al comuniunii omului cu Dumnezeu pe terenul darului.

Dimensiunea reflexivă a închinării şi a darului
În prima parte a cărţii a patra a lucrării sale AH, Sf. Irineu îşi propune să demonstreze că există o unitate teologică între VT şi NT, pentru a combate astfel una dintre învăţăturile de bază ale gnosticismului care susţine că lumea este un accident şi nu este opera lui Dumnezeu. În opinia episcopului de Lyon, a accepta distincţia între un Dumnezeu al VT şi unul al NT înseamnă a accepta că lumea este opera unui Demiurg ignorant, că materia este rea, că mântuirea nu vizează omul întreg, ci doar sufletul, adică înseamnă a rămâne la coordonatele filosofiei greceşti şi fără o soluţie consistentă la problema omului. În efortul de a combate aceste învăţături ale gnosticilor, Sf. Irineu îşi dezvoltă un argument complex prin care se distanţează de viziunea ontologică a anticilor greci şi susţine distincţia dintre creat şi necreat. Autorul subliniază diferența absolută dintre fiinţa lumii și fiinţa divină și arată că Dumnezeu este transcendent creaţiei sale.

În construcţia acestui argument, Sf. Irineu acordă un loc aparte antropologiei sau concepţiei creştine despre om. Episcopul susţine ideea că Dumnezeul biblic a creat omul cu un scop anume şi i-a dat o constituţie care să-i permită atingerea acestui scop: „Dumnezeu face, în timp ce omul este făcut. Cel care face este mereu acelaşi, în timp ce cel care este făcut primeşte în mod obligatoriu un început, o stare intermediară şi o maturitate. Dumnezeu dă binefacerile sale, pe când omul le primeşte. Dumnezeu este perfect în toate, egal şi asemănător lui însuşi, în întregime lumină, în întregime gândire, în întregime substanţă şi sursă a tuturor bunurilor, în timp ce omul primeşte progresul şi creşterea spre Dumnezeu” (AH 4.11.2).

Din pasajul citat, se observă nu numai distincţia de natură dintre om şi Dumnezeu, ci şi specificul naturii umane, acela al unei fiinţe pentru care devenirea este o dimensiune constitutivă. Menirea omului este aceea de a fi un receptacol al gloriei divine, de a se împărtăşi de viaţa lui Dumnezeu pentru eternitate. În limbajul biblic utilizat de Sf. Irineu, scopul omului este să moştenească incoruptibilitatea, ca o împlinire a sa, ca desăvârşire obţinută într-un proces de devenire. Pentru un asemenea destin, omul a primit o constituţie pe măsură care să permită atingerea lui: „el a fost modelat în vederea unei creşteri şi a unei maturităţi” (AH 4.11.1).

În acest context, Sf. Irineu apelează la conceptul biblic de dar pentru a arăta atât lipsa de necesitate din Dumnezeu, cât şi pentru a indica adevărata natură a relaţiei dintre om şi creatorul său: „Dumnezeu, de la început, a modelat omul în vederea darurilor sale” (AH 4.14.2). El a dezvoltat o iconomie în care şi-a manifestat prezenţa în lume, de la patriarhi, profeţi, până la apostoli şi Biserică. În această operă divină, un rol special îl joacă o serie de acte şi de evenimente care iau forma darurilor şi ofrandelor omului. Acestea au valoare de semn, iar funcţia lor este una profetică şi pedagogică. Pentru Sf. Irineu, darurile şi sacrificiile omului mijlocesc semnificaţii şi posibilităţi de a actualiza adevărurile revelaţiei divine în istorie. Ele sunt modalități prin care omul se exprimă în relația cu creatorul și cu lumea, posibilități de exprimare de sine în acord cu constituția primită prin actul creației.

Conceptul de dar este utilizat de Sf. Irineu pentru a susţine unitatea şi continuitatea dintre VT şi NT. Acest concept este înţeles de episcop pe linia interpretativă a profeţilor. Citând din textele VT, Sf. Irineu arată că darurile cerute de Dumnezeu în vechiul legământ nu corespund unei nevoi divine, ci că ele aveau o valoare de semn (AH 4.11.2 – 4.17.5). Darurile şi sacrificiile din VT arată nevoia de mediere dintre om şi Dumnezeu şi anunţă adevărata jertfă pe care o va aduce Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, darurile au rolul de a cultiva relaţia omului cu Dumnezeu, de a-l ajuta să se înţeleagă pe sine şi să îl cunoască pe Dumnezeu, de a discerne scopul pentru care a fost creat. Pentru noul legământ, Sf. Irineu arată că Scriptura păstrează aceiaşi termeni ai darurilor şi ofrandelor. Ucenicii au primit acelaşi mesaj de a aduce lui Dumnezeu daruri, însă cu semnificaţiile pe care le aduce întruparea Fiului. În esenţă, spune Sf. Irineu, pentru Biserică avem aceeaşi învăţătură ca cea a profeţilor: Dumnezeu nu are nevoie de ofrandele şi sacrificiile pe care le aduce omul, dar ele sunt cerute de Dumnezeu pentru că joacă un rol important în relaţia omului cu Dumnezeu şi în întreaga iconomie divină (AH 4.18.1). Ceea ce nu au înţeles evreii cu privire la daruri trebuie să înţeleagă Biserica: rolul darului este să creeze un spaţiu de întâlnire între om şi Dumnezeu, un spaţiu al exprimării sau afirmării de sine al unuia către celălalt, un cadru formativ şi pedagogic care să-l ajute pe om în direcţia devenirii sale.

Din perspectivă antropologică, analiza episcopul de Lyon este importantă pentru că trimite la relația dintre om și Dumnezeu și arată modul în care darul și actul dăruirii reflectă adevărata natură a celor două părți. Sf. Irineu consideră că cel care aduce un dar lui Dumnezeu este el însuşi glorificat prin ceea ce oferă, dacă darul este acceptat (AH 4.18.1). Această dimensiune reflexivă a darului subliniază natura omului și raportul său cu creatorul. Sensul pe care omul l-a primit la creaţie este acela de a se uni cu Dumnezeu, de a primi slava Fiului Tatălui celui veșnic. Dumnezeu, care este liber de orice determinare, a creat omul şi lumea pentru a fi destinatari ai bogăţiilor sale. Ca o ființă care poartă chipul lui Dumnezeu, omul este invitat să asume și să primească ființa și existența sa ca daruri ale creatorului. Ofranda adusă creatorului este modalitatea prin care omul îşi manifestă acest răspuns și își exprimă onoarea și demnitatea sa faţă de Dumnezeu. Gestul dăruirii şi darul însuşi reprezintă modalităţile prin care dăruitorul îşi afirmă consistenţa identităţii sale de ființă personală care se înțelege pe sine, pe Dumnezeu și natura realității. Perspectiva darului este cea care subliniază și întărește natura personală a ființei umane, capacitatea ei de a intra într-un raport cu Dumnezeu bazat pe libertate și iubire. Fiindcă este o ființă liberă, omul poate răspunde creatorului în termeni care confirmă identitatea sa, calitatea de persoană, capacitatea de a se orienta către persoana divină. Omul nu numai că poate oferi daruri, ci prin natura sa este o ființă al cărei mod de a fi presupune dăruirea, exprimarea de sine ca orientare înspre celălalt. Însă omul este o ființă dependentă, pentru că nu are viața în sine, ci o primește ca dar și este chemat să o exprimă tot în parametrii darului.

Relaţia dintre om şi Dumnezeu admite această reciprocitate care pune față în față două ființe personale, capabile de dialog: lumea este darul lui Dumnezeu, iar darurile omului sunt un răspuns la intenţia divină. Însă orice răspuns al omului este proiectat înapoi spre fiinţa lui, conturând mai bine identitatea sa prin slava pe care o primeşte de la Dumnezeu. Astfel, actele de închinare ale omului capătă o semnificaţie profundă şi îl feresc pe cel ce se închină de fariseism (religiozitate de faţadă, aşa cum s-a întâmplat cu poporul evreu), mercantilism (interes şi negoţ cu cele sfinte, o ispită care apare în orice sistem religios) sau corvoadă (obligaţia de a realiza gesturi care costă, pentru a menţine trează conştiinţa datoriei faţă de cel către care se transmite darul).

Dacă ar fi să sintetizăm această dimensiune reflexivă a darului, putem spune că actul închinării omului este un act al întâlnirii sale cu Dumnezeu în reciprocitatea recunoaşterii adevăratei identităţi a fiecăruia dintre cei doi. În închinarea sa, omul recunoaşte slava lui Dumnezeu, cel care este sursa şi destinul a tot ceea ce există. În replică, Dumnezeu răspunde prin a recunoaşte în om chipul său, slava celui chemat să fie fiul lui, cel căruia îi oferă daruri în permanenţă. Deoarece omul este prin natura lui o fiinţă a devenirii şi este chemat să cunoască tot mai profund pe Dumnezeu, actul închinării reprezintă o posibilitate prin care omul se exprimă pe sine în această direcţie. Căutând pe Dumnezeu prin actul dăruirii şi prin darul însuşi, omul primeşte ceea ce Dumnezeu îi oferă ca răspuns, ca o confirmare a iniţiativei şi identităţii sale. Omul îl glorifică pe Dumnezeu prin darul său, însă Dumnezeu îi întoarce slava, pentru că nu îi lipseşte, ci o are din belşug şi vrea să o împărtăşească omului.

Dănuț Jemna

Alteritas 

cu Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2018/12/30/inchinarea-prin-darurile-omului-o-perspectiva-antropologica-1/

Apocalipsa 19 – Nunta Mielului

download - Copie

BY BARZILAIENDAN on MARCH 29, 2020 • ( 2 )

După ce am văzut distrugerea primilor doi dușmani ai lui Dumnezeu, capitolul 19 începe cu o paranteză care ne strămută iar pe tărâmul hiperdimensiunilor din spațiului profetic:

„După aceea am văzut în cer …“ (Apoc. 19:1).

Vedem la prezent ceea ce ne așteaptă, pământește vorbind, în viitor. Între cea de a doua și cea de a treia distrugere de pe pământ suntem invitați în spațiul profetic pentru a asista la proclamarea Nunții Mielului.

Capitolele 19 și 20 din Apocalipsa pot fi intitulate: „Împăratul și Împărăția Lui“. După ce a distrus Babilonul, care este o întruchipare a împărăției celui rău cu oamenii, Isus Christos vine în slavă, puternic să readucă pământul în limitele împărăției lui Dumnezeu. El nu „cucerește“, ci recuperează ce era pierdut.

Nunta Mielului

Înainte de a analiza elementele nunții cerești, se cuvine să facem câteva observații de ansamblu.

Nunta este precedată de trei strigări, fiecare dintre ele începând cu un „Aleluia!“ Prima sărbătorește distrugerea „Babilonului religios“:

„ … am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea! Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei” (Apocalipsa 19:1-2).

Cel de al doilea glas este despre căderea cetății Babilon:

,,Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin! Aleluia!” Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”(Apocalipsa 19:3-5).

Iar cel de al treilea glas este despre revenirea Mielului pentru Nuntă și pentru Împărăție:

„Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) (Apocalipsa 19:6-8).

Reacția celor din cer este pusă în contrast cu bocetul care s-a rostogolit pe pământ la căderea Babilonului cel Mare. Ea scoate în evidență marile diferențe care există între cei din cer și cei de pe pământ.

Este pentru prima dată când întâlnim cuvântul „aleluia“ (alelu – lăudat – ia – Iehova) în Noul Testament! El apare de 24 de ori în Vechiul Testament și de numai 4 ori în Noul Testament.

O a doua observație generală asupra pasajului este că evenimentul nu este numit „Nunta Miresei“, ci „Nunta Mielului!“. De obicei, la nuntă atenția tuturor este atrrasă de mireasă, dar în cazul nostru, toți ochii vor fi îndreptați spre Mire. Mărețul eveniment va fi nu atât împlinirea așteptărilor Miresei, cât împlinirea așteptărilor Fiului lui Dumnezeu căruia Tatăl i-a promis o Mireasă mai înainte de întemeierea lumii:

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui“ (Efes. 1:4).

„Nunta Mielului“ este împlinirea nădejdii lui Christos ca OM. Unirea aceasta n-ar fi fost posibilă dacă Christos nu s-ar fi întrupat mai întâi ca om, pentru că am fi avut naturi diferite. Iată care a fost logica nașterii Lui pe pământ și iată de ce ni se spune că și astăzi El poartă în cer chip de om:

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos“ (1 Timotei 2:5).

Apostolul Pavel profețește despre această unire de după învierea și înălțarea lui Christos la cer, zicând:

„Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată“ (2 Corinteni 11:2).

Au fost multe logodne în care așteptarea a fost lungă, dar aceasta este fără îndoială cea mai îndelungată dintre toate. Biserica așteaptă de două mii de ani, dar Fiul așteaptă dinainte de întemeierea lumii!

O altă observație necesară este că nu Mireasa și-a pregătit rochia de nuntă, ci ea doar a primit-o în dar:

„ … soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor) (Apoc. 19:8).

Iar aceste fapte neprihănite sunt „faptele bune care au fost pregătite pentru ca noi să umblăm în ele“:

„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca  umblăm în ele“ (Efeseni 2:10).

Haideți acum să privim mai de aproape care sunt elementele Nunții Mielului.

I. Unde și când va avea loc Nunta Mielului?

Evenimentul va avea loc înaintea tronului Tatălui, după ce Biserica va fi curățită prin „judecata răsplătirilor“ (1 Cor. 3:10-15). Va fi o ceremonie grandioasă la care vor participa toate făpturile cerești. Biserica va fi lauda lui Christos, pentru că El …

„S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană“ (Efes. 5:25-27).

 II. Cine este Mirele?

Asupra acestui lucru nu încape nici o îndoială: Mirele este Isus Christos, fiul împăratului din pilda unui împărat care a făcut nuntă fiului său (Mat. 22:1-14). Mirele este Mielul prezentat lumii de Ioan Botezătorul. Ioan s-a prezentat pe sine drept „prietenul mirelui“ care se bucură când îi aude glasul (Ioan 3:28). Domnul Isus s-a prezentat El însuși drept mire atunci când a spus „Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei?“ (Mat. 9:15) și a vorbit clar despre Sine în pilda celor zece fecioare (Mat. 25:1-10).

III. Cine este Mireasa?

Există păreri diferite. Unii cred că această „mireasă“ ar fi poporul Israel pentru că este numită în versetul 7 „soția Lui“. Aceasta este poziția pe care a avut-o Israelul în Vechiul Testament:

„ … căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ … “ (Isaia 54:5).

Cei ce îmbrățișează această părere spun că „soție“ ar identifica numele terestru al Israelului, în timp ce „mireasă“ ar fi numele ceresc al poporului lui Dumnezeu. Ei mai spun că așa cum Isaac a trebuit să caute o nevastă „din neamul lui“ și Domnul Isus trebuie să se căsătorească cu cei din poporul Lui, Israel, nu cu cei ce sunt dintre Neamuri. Nu trebuie să uităm însă că dacă Avraam a fost într-adevăr primul evreu, rudele lui au fost toate dintre ne-evrei, adică dintre păgâni. Rebeca, deși rudă de sânge cu Avraam, n-a fost o iudeică.

Nu trebuie să uităm că Scriptura menționează două „mirese“. Una este în Vechiul Testament, iar cealaltă în Noul Testament. Cea din Vechiul Testament este Israelul, mireasa lui Iehova. Cea din Noul Testament este Biserica, Mireasa lui Isus Christos.

Despre Israel este scris „Făcătorul tău este bărbatul tău“ (Isaia 5:-8). Din cauză că s-a dus în curvie după alți dumnezei, Israelul a fost lepădat o vreme, dar Dumnezeu a promis că o va lua înapoi atunci când va fi sfârșit cu curviile ei (Ier. 3:1-18; Ezec. 16:1-63; Osea 2:1-23; 3:1-5). Ea nu va fi luată înapoi ca fecioară, ci ca NEVASTĂ. Nunta pe care o va face Mielul este cu o FECIOARĂ, așa că Nevasta (Israelul) din Vechiul Testament nu poate fi Mireasa (Biserica) din Noul Testament.

Într-o paralelă cu Cântarea Cântărilor, Mireasa provine dintr-un neam inferior ajuns așa din cauza păcatului tatălui lor în grădina Eden, dar prințul a văzut-o, a pețit-o, a răscumpărat-o, s-a dus să-i pregătească un loc, L-a lăsat pe Duhul Sfânt să aibă grijă de ea și o va chema la El, în văzduh, cu un mare alai de nuntă:

„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul“ (1 Tesal. 4:16-17).

Unii cred că Mireasa va fi alcătuită din toți neprihăniții de la Adam până la ultimul convertit dinainte de Răpire, dar nu cred că va fi așa. „Biserica lui Christos“ n-a existat înainte de Rusalii, așa că numai cei ce au trăit în perioada de la Rusalii până la Răpire vor putea face parte din Mireasă.

IV. Ce este ospățul nunții Mielului?

„Apoi mi-a zis: „Scrie: ,,Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!“ Apoi mi-a zis: ,,Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” (Apoc. 19:9).

După ceremonia nunții va urma masa! Este o mare cinste să fi invitat la o asemenea festivitate. Nu degeaba i-a zis îngerul lui Ioan: „Scrie!“ avem de-a face cu o veritabilă invitație la ospăț! Toți sfinții veacurilor care n-au făcut parte din Biserica slăvită a lui Christos vor sta la masă.

„Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare. Dar vă spun că vor veni mulţi de la Răsărit şi de la Apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat. 8:10-12).

V. Ce se va întâmpla după ospățul Nunții Mielului ?

Primul lucru care se va întâmpla va fi marea taină a Bisericii, unirea ei cu Christos:

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup“. Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). (Efeseni 5:31-32).

Din acel moment înainte, Biserica va fi oriunde va fi Christos și oriunde va fi Christos va fi și Biserica. Împreună cu El va fi în mileniul domniei terestre și împreună cu El va fi în Noul Ierusalim. Biserica este o ceată distinctă în rândul cetelor mântuiților lui Dumnezeu. Destinul ei depășește destinele tuturor celorlalte. Nu există suficente cuvinte ca să pot descrie această cinste. Biserica este cu mult mai mult decât poporul Israel. Biserica este net superioară sfinților mântuiți din Necazul cel Mare. Biserica … ei bine, Biserica va fi … va fi Christos. Atunci se va împlini deplin rugăciunea de mijlocire făcută de Fiul lui Dumnezeu în Ioan 17:

„Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei” (Ioan 17:24-26).

Se pare că această revelație i-a tăiat respirația lui Ioan și acesta a căzut la picioarele îngerului care-i vorbea. Copleșit de recunoștință, el vrea să mulțumească și nu știe cui:

„Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)  (Apoc. 19:10).

S-ar putea ca anumite lucruri scrise de Ioan sau comentate de mine aici să nu corespundă cu ordinea evenimentelor din diferitele scheme profetice. Vă rog, țineți minte că avem de-a face cu înălțarea la planul superior al revelației profetice. Nu căutați cadențe cronologice acolo unde totul se vede deplin și deslușit „dintr-o dată“. Avem de-a face cu revelații tematice care se clădesc succesiv unele peste altele, se suprapun și se întrepătrund. Peste revelația Nunții Mielului se va suprapune acum revelația revenirii lui Christos în glorie. Asistăm uimiți la următoarele trei distrugeri ale dușmanilor lui Christos: Fiara, Profetul Mincinos și Neamurile Antichristice.

Marele război de la Armaghedon

De data aceasta, Ioan este plasat la intersecția dintre pământ și cer. În această vedenie, apostolul îl vede pe Domnul Isus venind. Identitatea Lui este dincolo de orice îndoială: este Domnul Domnilor și Cuvântul întrupat în istorie:

„Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. … Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. (Apocalipsa 19:11-13; 15-16).

Domnul nu revine singur, ci în compania unei oștiri a cerului:

„Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat“ (Apoc. 19:14). 

Este clar că această a doua venire nu este tot una cu Răpirea Bisericii, cum confundă unii. Cele două evenimente sunt diferite și diferențiate în timp și în menire.

Pentru cei ce doresc o privire panoramică asupra deosebirilor dintre Răpire și cea de  adoua venire a Domnului, iată un tabel cu astfel de date:

RĂPIRE A DOUA VENIRE
Christos vine DUPĂ‚ ai Săi
1Tes. 4:13-18
Christos vine CU ai Săi
Apoc. 19:14
Credincioșii sunt duși în casa Tatălui
Ioan 14:3
Credincioșii vin pe pământ
Mat. 24:30
Văzut doar de credincioși
1 Cor. 15:52
Orice ochi Îl va vedea
Apoc. 1:7: 19:11-6, Mat. 24:30
Nici o referire la Satan Satan va fi legat
Apoc. 20:1-3
Pământul nu este judecat Pământul este judecat
Apoc. 20:4-5
Este o „taină“
1 Cor. 15:51
Vestită în Vechiul Testament
Dan. 12:1-3; Zah. 12:10; 14:4

Christos revine așa cum a fost vestit în planul mesianic descris în Biblie. El împlinește astfel una din cele mai vechi profeții din Biblie, cea făcută de Enoh, omul care a umblat cu Dumnezeu:

„Şi pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi” (Iuda 14-15).

Revenirea Domnului Isus va avea loc în toiul marii înfruntări de la Armaghedon, când toți împărații pământului vor veni să se înfrunte în Israel. Intervenția Lui în acest conflict va pune capăt măcelului total dezlănțuit de o umanitate sinucigașă. Comentând acel ceas, Domnul Isus a spus:

„Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate“ (Mat. 24:21-22).

Expresia „din gura lui ieșea o sabie ascuțită“ este o metaforă pentru felul în care vor fi nimiciți dușmanii Lui. Nu va fi o înfruntare armată, ci doar o „rostire“ a „Cuvântului lui Dumnezeu“. Oștirile cerești nu vor lupta nici ele, ci doar vor privi nimicirea celor răi. Suntem familiari cu această imagine din profețiile făcute de apostolul Pavel:

„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale“ (2 Tesal. 2:7-8).

Probabil că apostolul Pavel a fost la rândul lui familiar cu o altă profeție, aceea făcută de Isaia:

„ … va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său“ (Isaia 11:4-5).

Aceste versete apar în Isaia în contextul capitolului 11 care vestește lucrarea lui Dumnezeu prin „odrasla“ mesianică cu care Dumnezeu va instaura pe pământ împărăția lui de o mie de ani (despre asta vom vorbi în capitolul următor).

Cu singuranță, apostolul Ioan cunoștea foarte bine conținutul psalmului 2:

„Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie
şi să nu pieriţi pe calea voastră,
căci mânia Lui este gata să se aprindă!“ (Psalm 2:12).

De ce va avea Domnul Isus haina muiată în sânge? Răspunsul îl găsim tot în cartea profetului Isaia:

„Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?”

– „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să izbăvesc!”

– „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc?”

– „Eu singur am călcat în teasc şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. Căci în inima Mea era o zi de răzbunare şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor şi urgia mea M-a sprijinit! Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea şi le-am vărsat sângele pe pământ” (Isaia 63:1-6).

Ioan ne-a vestit deja despre teascul mâniei lui Dumnezeu în Apocalipsa 14; 14-20. Este important că Ioan nu revine la descrierile de acolo, pentru că el are de data aceasta un alt scop: nimicirea dușmanilor numărul trei, perechea Fiara și Profetul mincinos, și numărul patru, neamurile care l-au urmat pe Antichrist.

Judecata acestora începe printr-un anunț teribil:

„Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui“ (Apoc. 19:17-19).

Urmează apoi nimicirea Fiarei și a Profetului mincinos. Remarcați că ei nu sunt aruncați în locuința morților, ci direct în iazul cu foc și pucioasă. Pentru aceștia nu va fi o judecată, ci vor fi trimiși direct la pierzarea veșnică:

„Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă“ (Apoc. 19:19-20).

Amânuntele de mai sus ne arată clar că cei doi sunt Persoane, nu sisteme politice. Ei vor merge „de vii“ în iazul cel veșnic. Așa cum Enoh și Ilie au fost mutați în cer fără să moară, tot așa acești doi dușmani ai lui Dumnezeu vor fi aruncați fără să moară în pierzarea veșnică. Îi vom vedea vii acolo și la finalul împărăției de o mie de ani (Apoc. 20:10).

Este surprinzător ce puține amănunte ni se dau aici despre marea confruntare de la Armaghedon. Motivul este că s-a vorbit despre ea destul în alte părți ale Scripturii.

Cu revenirea Domnului Isus se împlinește profeția străbună făcută odată cu ispitirea femeii și căderea primilor oameni:

„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul“ (Geneza 3:15).

Cu revenirea Domnului Isus se încheie un ciclu al istoriei profețit încă din Geneza 49:

„Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda,
Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
Până va veni Şilo. Şi de El vor asculta popoarele“ (Geneza 49:10).

Cu revenirea Domnului Isus se împlinește profeția din 2 Samuel 7:13 care ne vorbeșe despre Fiul lui David care îi va zidi Numelui lui Dumnezeu o casă și un scaun de domnie care va dăinui veșnic.

Cu revenirea Domnului Isus se împlinesc profețiile din Ezechiel 37 și 38 care vorbesc despre adunarea lui Gog și Magog în valea lui Meghido.

Cu revenirea Domnului Isus la acest ultim conflict se împlinește profeția din Zaharia care vorbește despre Ierusalim ca de nodul problemelor imposibil de rezolvat ale omenirii:

„În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui“ (Zaharia 12:3).

Am văzut cum au fost nimiciți fiara și profetul mincinos la revenirea Domnului Isus.

Al patrulea dușman învins cu această ocazie vor fi Neamurile care l-au urmat pe Antichrist. Ele nu vor fi aruncate deocamdată în iazul cu foc, ci se vor coborî în locuința morților:

„Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor“ (Apoc. 19:21).

Războiul de la Armaghedon prilejuiește desființarea barierei temporară dintre cer și pământ. Cerul se deschide și din el coboară biruitor Fiul lui Dumnezeu împreună cu suita Sa regală. Prin aceasta, pământul nu va mai fi niciodată ce a fost mai înainte. Vom vedea în capitolul următor ce urmări extraordinare va avea aceasta pentru pământ, care nu va mai fi împărăția lui Satan, ci va intra în Împărăția odihnei de o mie de ani. Ard de nerăbdare să ajungem împreună acolo.

https://barzilaiendan.com/2020/03/29/apocalipsa-19-nunta-mielului-2/

SPAM de Caius Obeada

download - Copie

Nostra Aetate  În Zilele Noastre

SPAM  de Caius Obeada

„Va rog sa nu imi mai trimiteti mesaje.

Nu sunt de aceasi religie cu dv.

Mesajele dv. constituie o grava jignire pentru mine.”

Îmi aduc aminte de începutul anilor 2000 când mă chinuiam în fiecare zi să fac delete la toate scrisorile nesolicitate, la mesajele care nu prezentau nici un interes personal. Pericolul de a nu te îngriji de spaţiul virtual acordat în acele timpuri, te punea în posibilitatea de a nu primi chiar şi poşta care ai fi aşteptat-o sau ai fi fost interesat să o primeşti. Din cauza multitudinilor de mesaje primite, mulţi au început să aibă căsuţele poştale virtuale blocate. Nemulţumirea căsuţelor e-mail blocate ajunge la urechilor companiilor de internet, un nou termen apărând să identifice mesajele nesolicitate: SPAM.

Contextul mesajelor SPAM, din punct de vedere istoric, a apărut datorită companiilor publicitare care ajung să se folosească de e-mail în a avertiza publicul de apariţia diferitelor produse, nu numai pe o piaţă locală dar şi mondială. Preţul de lansare a unui e-mail fiind mult mai mic decât cel a unei publicaţii tipărite, multe companii aderă la prospectiva de folosire a unei metode eficace şi economice fără să fi luat în considerare repercusiunile unei campanii globale, a unui spaţiu virtual limitat.

Astfel în lista ţărilor care trimit cele mai multe mesaje SPAM (lansată de Wikipedia) sunt:

USA: 28,4%
Coreea de Sud: 5,2 %
China (incluzând Hong Kong): 4,9%
Rusia: 4,4%

Pe locul 11 în lume este menţionată România cu 2,3%. Trebuie clarificat faptul că procentajul folosit lângă fiecare ţară indică procentul de mesaje SPAM trimise la nivel mondial. Începând cu America, care produce numărul cel mai mare de e-mail SPAM, fiecare ţară îşi are un rol destul de vinovat în ceae ce mulţi au ajuns să experimenteze. Totuşi ne punem întrebarea:

Ce este SPAM?

O întrebare simplă pentru unii, mai ales pentru cei care nu vor să verifice realitatea şi repercursiunea unui  răspuns naiv. O serie de site-uri explică ce este sau ce nu este considerat SPAM, însă multe site-uri ajung să fie mai mult subiective decât obiective. Deseori sunt frământat de ideea că o publicaţie creştină, o biserică sau o misiune ajunge să fie învinovăţită de a trimite mesaje SPAM. Oare SPAM a ajuns să fie o invenţie a lumii virtuale sau a existat din totdeauna? Ce se poate spune de manipulaţia termenului şi înţelegerea greşită a lui?

Una din definiţiile găsite pe internet spune că: termenul „spam” este o referinţă la mesaje comerciale de e-mailuri nesolicitate (UCE – unsolicited commercial email) sau la e-mailurile în bulk nesolicitate (UBE – unsolicitated bulk email). În general e-mailurile nesolicitate conţin publicităţi pentru servicii sau produse.(1)

Cu toate că unii pun accentul pe cuvântul nesolicitat în a explica termenul SPAM, adevărul este că contextul mesajelor comerciale au făcut apariţia ideii de solicitare sau nesolicitare. De exemplu, la magazinele mari ale Americii, la intrare este un mesaj scurt în care face cunoscut că nu acceptă solicitări. Cu alte cuvinte dacă eşti un vânzător, nu îţi pierde timpul să faci solicitări la magazinul local, du-te la centru administrativ al companiei dacă vrei să faci o solicitare sau o propunere de afacere.

Realitatea este că multe din ceea ce cunoaştem sau am ajuns să cunoaştem se datorează informaţiilor auzite, văzute sau citite, fără să le fi aprobat mai dinainte. Nesolicitaţi am ajuns să auzim informaţii utile, să cunoaştem o serie de lucruri, fără să ne fi blocat numai la ceea ce noi am permite să auzim, vedea sau citi. Ideea nesolicitării ajunge să fie ridicolă dacă o luam în context general a ceea ce experimentăm în vieţile noastre. Mesaje comerciale de e-mail nesolicitate devin SPAM, cu accentul pe cuvântul „comercial”, ci nu nesolicitat aşa cum unii ar dori să fie interpretat.

Din anii 1990, până în zilele noastre, mesajele SPAM au ajuns să ia o direcţie mai puţin plăcută, de la o campanie publicitară mondială la o majoritate de mesaje virusate. Dacă la începutul anilor 2000 muzica preluată de pe internet era 90% virusată, o serie de indivizi ajung să găsească metode cât mai dibace în a infecta cât mai multe computere, o satisfacere diabolică care a costat bilioane de dolari în jurul lumii. Nu există zi în care să nu primesc în jur de 2000 de e-mailuri SPAM, majoritatea cu mesaje care m-ar încuraja să deschid un fişier ataşat. În acest context SPAM îşi însuşeşte ideea de mesaj nesolicitat, având în vedere intenţia malină de a face pagubă personală la un număr cât mai mare de persoane.

Poate un mesaj publicitar a unei misiuni sau biserici să fie considerat SPAM?

Mesajul citat la începutul acestui articol a fost primit în contextul unui mesaj informativ al publicaţie săptămânale Vox Vocis – mapamond creştin baptist. Publicaţia Vox Vocis săptămânal preia ştiri din mapamondul publicaţiilor române încercând să ţină la curent creştinătatea de evenimentele şi ştirile creştine. Fără acte publicitare pe paginile publicaţiei, sau vreun interes de prozelitism baptist, această publicaţie adună şi lansează ştirile creştinătăţii româneşti comunităţii mondiale de limbă română.

Săptămânal publicaţia primeşte solicitări de abonare fără verificări de autenticitate a celui care face cerinţa. Au existat cazuri în care am fost solicitaţi să abonăm o listă de e-mail, fără verificări speciale de autenticitate. Considerând că trăim şi folosim tehnologia secolului 21, este mult mai uşor să ignorezi un mesaj decât să te implici într-un dialog de nemulţumire a unui mesaj care ţi s-ar părea nepotrivit religiei sau gusturilor tale.

De exemplu, poşta publicaţiei de apologetică primeşte mii de mesaje săptămânale în care ni se face cunoscut preţurile la pastilele Viagra, sau că fete din Rusia aşteaptă fie contactate. Mesaje cu site-uri pornografice sau mai recent primim mesaje care insinuă că ar deţine fotografia prietenei mele în pielea goala şi dacă nu intervin imediat o să fie lansată pe internet. Aceste mesaje maline, cu intenţia de a face rău, au fost considerate şi sunt considerate a fi SPAM. Cât timp mi-ar fura să răspund fiecărui mesaj să le fac cunoscut că nu sunt interesat în ceea ce oferă, şi cât de jignitor este pentru mine astfel de mesaje?

Printre mesajele menţionate mai sus, primesc şi o serie de mesaje şi ştiri din lumea ortodoxă, adventistă, penticostală, mesaje apărute pe bloguri sau articole din anumite publicaţii. Sunt aceste mesaje SPAM? Faptul că nu sunt ortodox şi primesc mesaje de la bloguri ortodoxe sau adventiste mă face să judec a primi mesaje SPAM?

SPAM în creştinism

Ideea nesolicitării este o idee periculoasă în mediul creştin. Mesajul creştinătăţii a fost lansat într-un mod nesolicitat în sinagogi, în pieţe, la colţuri de stradă. Citind istoria bisericii se poate vedea cum, într-un mod nesolicitat, misionarii, preoţii şi călugării poartă mesajul lui Cristos de la sat la sat de la o localitate la alta. Cu alte cuvinte, creştinismul din totdeauna a purtat mesajul lui Cristos ca un mesaj SPAM. Totuşi, fiecare persoană a putut să ignoreze mesajul, să asculte sau să fie critic.

După invenţia tiparului, Biblia ajunge să fie lansată într-un mod solicitat şi nesolicitat. De exemplu, când faci un cadou unei persoane, putem spune că o faci solicitat sau nesolicitat? Este cadoul o metoda SPAM, în care fără să fi fost solicitaţi trimitem un mesaj? Câţi nu au primit în mod nesolicitat biblii, cărţi, casete, pliante şi multe alte lucruri? Unii s-au bucurat, alţii au fost nemulţumiţi de cine a dat cadoul. Putem spune că am fost nesolicitaţi şi primit SPAM?

Nesiguranţa şi orgoliu unora ajung să facă separări. După ideile unora, este acceptabil să primeşti mesaje nesolicitate din partea bisericii tale, dar este SPAM să primeşti mesaje din parte unei alte bisericii sau denominaţii. Se pare că există un dublu standard, definiţia de SPAM fiind determinată de destinatarul mesajului mai mult decât conţinutul mesajului.

Dacă SPAM este un mesaj nesolicitat, creştinismul s-a folosit de SPAM de la începutul bisericii primare, începând cu Cristos. Dacă SPAM este un mesaj comercial nesolicitat creştinismul nu a fost şi nu va putea fi considerat SPAM niciodată. Mesajele de ajutorare a unei biserici, sau susţinerea unor misionari, ajutorarea creştinilor inundaţi sau a ştirilor creştine nu vor putea să fie considerate SPAM niciodată.

Poate că vom fi nemulţumiţi cu unele mesaje, autorii unor mesaje s-ar putea să ne fie antipatici, chiar duşmani, însă butonul delete totdeauna este mult mai aproape de degetul omului, decât iniţierea unui dialog de confruntare şi jignire. Bineînţeles că sunt tot felul de opinii, însă ideea că o misiune, biserică, publicaţie creştină ar face SPAM, este periculoasă şi total greşită. Sper ca ideea de SPAM să nu oprească pe alţii în a trimite mesaje nesolicitate care de multe ori sunt mult mai utile nu numai mie personal dar şi altora, mai ales când în mod nesolicitat mi se cere să ajut o văduvă, o misiune sau o biserică.

Shalom! Coram Deo!

Note de subsol:

1. What is spam? – Knowledge Base (http://kb.iu.edu/data/afne.html)

http://publicatia.voxdeibaptist.org/editorial_oct08.htm

Lista cu încă 800 de prizonieri de război români morți în lagărul NKVD 99 din Kazahstan, fosta URSS, publicată de ambasadorul român în Federația Rusă, Vasile Soare, cu ocazia Zilei Eroilor

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Joi, 28 mai 2020, 20:49   /   Actualizat: Joi, 28 mai 2020, 22:33   /
Foto: Facebook

Lista cu încă 800 de prizonieri de război români morți în lagărul NKVD 99 din Kazahstan, fosta URSS, publicată de ambasadorul român în Federația Rusă, Vasile Soare, cu ocazia Zilei Eroilor

ARTICOLE RELAȚIONATE


Imagini de la inaugurarea celui de-al doilea cimitir pentru eroii români căzuți în Rusia în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Discursul impresionant al Ambasadorului României, Vasile Soare

Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)
Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)

Ambasadorul României în Federația Rusă, d-l Vasile Soare, a publicat de Ziua Eroilor lista cu 800 de prizonieri români de război morți în lagărul NKVD nr. 99 de la SPASSK, orașul Karaganda, rep. Kazahstan (fosta URSS). Astfel, ambasadorul reușește să aducă o veste nesperată pentru încă 800 de familii românești despre destinul și locul de înhumare a strămoșilor lor dispăruți, despre care nu se mai știa nimic. Totodată, diplomatul român a publicat și o galerie de fotografii inedite de epocă ale lagărului din anii 40-50, fotografii cu cercetările efectuate în arhive și fotografii cu ruinele fostului lagăr și cu zona unde sunt înhumați peste 5000 de prizonieri de război străini, printre care și 800 de români. De altfel, același neobosit Vasile Soare a reușit, după îndelungate eforturi, să ridice în anul 2003 un monument românesc în cimitirul prizonierilor străini de peste drum de fostul lagăr SPASSK 99, monument care a fost și primul din spațiul fostei URSS dedicat prizonierilor români morți în lagărele sovietice.

„75 ANI DE LA INCHEIEREA CELUI DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (IV) ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2020

Hristos S-a înălțat!

Astăzi voi posta LISTA CU 800 DE PRIZONIERI ROMÂNI DE RĂZBOI MORȚI ÎN LAGĂRUL NKVD NR.99 DE LA SPASSK, KARAGANDA, REPUBLICA KAZAHSTAN, care poate fi consultată pe site-ul Ambasadei României la Moscova la punctul 7 și, direct, în format PDF.

De asemenea, postez, în PREMIERĂ, o serie de fotografii inedite vechi despre cum arăta lagărul SPASSK 99 în anii 40-50, fotografii cu cercetările mele în arhive, cu ruinele fostului lagăr și cu perimetrul de 1 km/500 m unde sunt înhumați peste 5000 de prizonieri de război străini, între care și prizonieri români.

Cele 800 de nume de prizonieri români de război din listă au fost identificate de subsemnatul în 2002-2003 în Arhivele din or.KARAGANDA, în timpul primului mandat de ambasador al României în Kazahstan, și grupate pe județele României, de unde proveneau prizonierii noștri. Numele și prenumele, prenumele tatălui, anul nașterii lor sunt relativ corect redactate, însă la denumirile localităților/județelor natale din România de la acea vreme s-au strecurat multe greșeli, înregistrarea prizonierilor români în registrele lagărelor fiind făcută în limba rusă de organele sovietice, necunoscătoare ale limbii române. Când am întocmit Lista (2003), eu am retranscris în limba română ceea ce s-a consemnat în anii 1941-1950 în limba rusă în registrele lagărului…

Așadar, acum revine urmașilor prizonierilor români sarcina de a-și identifica bunicii și străbunicii în această listă! Trebuie să se țină cont și de faptul că în vremea aceea, unele localități se aflau în alte județe/vecine astăzi (ex.unele localități din jud.Râmnicu Sărat din anii 40-50 se află în prezent în jud.Vrancea).

Important de menționat este că, după cercetarea în Arhivele din or.Karaganda/Kazahstan (unde făceam deplasări periodic aprox.1000 km de la Alma-Ata, fosta capitală a Kazahstanului, unde se afla Ambasada României la acea vreme) și identificarea datelor prețioase despre detenția în Lagărul nr.99 de la Spassk a peste 7000 de prizonieri români care au ajuns, mulți dintre ei, după Stalingrad-Cotul Donului la muncă în minele de cărbuni din regiune, Dumnezeu m-a luminat și m-a determinat să fac tot ce îmi stă în putință pentru cinstirea memoriei celor peste 900 de prizonieri români care au murit în acel lagăr între 1941-1950 (din păcate, atunci găsisem în arhive în clar aprox. 800 de nume).

Așa se face că, după complicate aventuri, subsemnatul a reușit să realizeze PRIMUL MONUMENT ROMÂNESC DIN SPAȚIUL FOSTEI URSS DEDICAT PRIZONIERILOR ROMÂNI MORȚI ÎN LAGĂRELE SOVIETICE, care a fost amplasat în cimitirul prizonierilor străini de peste drum de fostul lagăr SPASSK 99 și dezvelit, în cadrul unei ceremonii emoționante, la 9 septembrie 2003, de însuși președintele României de la acea vreme, dl.Ion Iliescu, aflat în vizită oficială în Kazahstan. Monumentul a fost sfințit atunci de un preot român după tradiția noastră.

Informații prețioase, detaliate, despre ce a însemnat sistemul de lagăre din centrul Kazahstanului în anii 1941-1950, în special LAGĂRUL NKVD NR.99 DE LA SPASSK (30 km sud de or.Karaganda) și date despre detenția, condițiile de muncă și viață, respectiv sfârșitul în acel lagăr a mii de prizonieri de război, pot fi consultate în Documentarul redactat de subsemnatul în ian.2006 pe baza datelor din arhive (inclusiv FOTO originale) pe site-ul Ambasadei României la Moscova, la secțiunea Relații bilaterale/Comemorarea eroilor români, punctul 7 (în josul paginii), dedesubtul LISTEI nominale a celor 800 prizonieri români decedați, la https://moscova.mae.ro/node/931 și direct în format PDF.

Am sentimentul unei noi misiuni îndeplinite pentru că astăzi, de Înălțare-Ziua Eroilor României 2020, la 75 de ani de la încheierea celui de al Doilea Război Mondial, aduc o veste nesperată altor 800 de familii de români despre destinul și locul de înhumare a taților, bunicilor, străbunicilor și rudelor acestora – foști prizonieri români de război, care nu s-au mai întors nicodată Acasă din lagărele din Kazahstan și URSS. Sunt convins că regăsirea va fi o veritabilă sărbătoare în aceste familii.

Fie ca astăzi și sufletele ostașilor români căzuți pe front sau morți ca prizonieri de război în lagăre în URSS și nu numai să se înalțe, noi toți având datoria să nu-i uităm și să le cinstim memoria cum se cuvine!!!”, a scris ambasadorul României în Federația Rusă, Vasile Soare, joi, 28 mai 2020, pe Facebook.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Milea Raluca

Cu susu-n jos

de Milea Raluca

Acest dialog imaginar, ce ar fi părut din sfera patologicului în urmă cu câteva luni, devine acum literă de lege. 

PE ACELAȘI SUBIECT

PRIMA PAGINĂ

Știripesurse: Slujba săvârșită de ÎPS Teodosie a dat lovitura în on-line: Sute de mii de români, din țară și străinătate, au urmărit Odovaniei Învierii Domnului

În ciuda criticilor pe care și le-a atras pentru că a decis să săvârșeasă slujba Odovaniei Înveierii Domnului Iisus Hristos în seara de marți spre miercuri

ȘTIRI

ÎPS Teodosie, despre Odovania praznicului Învierii: „Iată, am început Paștile FĂRĂ dumneavoastră, le terminăm CU dumneavoastră!” Această slujbă nu-i creată de mine, ci doar am făcut-o solemnă ca să recuperăm ziua de Paști

ÎPS Teodosie a răspuns joi ascultătorilor Radio Dobrogea, la emisiunea „Cuvântul Ierarhului”, transmisă și pe Facebook de pagina Arhiepiscopiei Tomisului. Fiind primul asemenea dialog de după oficierea slujbei Odovaniei (încheierii) praznicului Învierii, realizatorul emisiunii a pus întrebări despre acest eveniment

Mesajul premierului Ludovic Orban, de Ziua Eroilor: Le închinăm tuturor această zi de mare sărbătoare creștinească, după datina străbună și orânduirea Bisericii Ortodoxe Române, cu tot respectul cuvenit pe măsura sacrificiului lor

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a ținut să transmită un mesaj cu ocazia Praznicului Înălțării Domnului, zi în care țara celebrează și Ziua Eroilor.

Lista cu încă 800 de prizonieri de război români morți în lagărul NKVD 99 din Kazahstan, fosta URSS, publicată de ambasadorul român în Federația Rusă, Vasile Soare, cu ocazia Zilei Eroilor

Ambasadorul României în Federația Rusă, d-l Vasile Soare, a publicat de Ziua Eroilor lista cu 800 de prizonieri români de război morți în lagărul NKVD nr. 99 de la SPASSK, orașul Karaganda, rep. Kazahstan (fosta URSS). Astfel, ambasadorul reușește să aducă o veste nesperată pentru încă 800 de familii

În atenția preoților, a enoriașilor dar și a…forțelor de ordine: purtarea măștilor la slujbele desfășurate în aer liber NU este obligatorie

Având în vedere că am primit la redacție mai multe sesizări din partea oamenilor care au fost prezenți la slujbele desfășurate de Biserică în aer liber,

Amendament PSD, cu susținere PNL: Educație sexuală în școli, doar cu ACORDUL scris al părinților

Educația sexuală în școli trebuie să se desfășoare doar cu acordul scris al părinților, potrivit unui amendament la Legea 272/2004 privind protecția

Klaus Iohannis anunță deschiderea teraselor și a plajelor, dar și reluarea competițiilor sportive. De la 1 iunie dispare declarația pe propria răspundere pentru deplasarea între localități

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, măsurile de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iunie. Printre acestea se numără deschiderea teraselor, a plajelor, dar și deplasările în afara localităților fără declarație pe proprie răspundere.

Mihai Viteazul, martir și erou al națiunii române. Senatul a decis:Înfăptuitorul primei Uniri a românilor va fi omagiat la 27 mai

Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă privind declararea lui Mihai Viteazul martir și erou

CSM a dat aviz negativ proiectului USR de desființare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Deputatul Stelian Ion spune că USR merge mai departe în Parlament cu proiectul desființării SIIJ. Ministrul Justiției sprijină inițiativa

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ, joi, proiectului USR de desființare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, cunoscută și ca Secția Specială. Rezultatul votului privind desființarea SIIJ a fost: 10 membri „împotrivă”, 8 „pentru” și unul nul

Ministrul Economiei, Virgil Popescu: Modificarea Legii Offshore nu se poate face doar de către Guvern. Se poate face imediat după alegerile parlamentare. Sunt convins că noi, liberalii, vom debloca aceste investiții din Marea Neagră

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat joi că PNL dorește modificarea controversatei „legi offshore” vizând resursele naturale din Marea Neagră, demers care nu poate fi realizat de către Guvern, având nevoie de „consens politic” în Parlament, la care s-ar putea ajunge abia după

Zeci de televiziuni naționale și regionale, ziare și publicații online sau tipărite, înscrise în lupta pentru 40 de milioane de euro, sumă alocată de Guvern presei din România pentru informări despre coronavirus

Aproape 750 de cereri au fost depuse până marți, 26 mai 2020, pentru a solicita finanțare din suma de 40 de milioane de euro destinată presei din România, potrivit unui anunț publicat de Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Deputatul Matei Dobrovie (PNL), la TVR Moldova: Ion Chicu și Igor Dodon apără cu totul alte interese, ce au dus la răcirea relațiilor externe. Să vii într-o asemenea conjunctură și să jignești România este INACCEPTABIL

Fără finanțarea UE, a partenerilor de dezvoltare, printre care România ocupă un loc fruntaș, R. Moldova, în momentul de față, nu ar mai exista ca stat, consideră deputatul liberal Matei Dobrovie din Parlamentul României, într-o intervenție la emisiunea „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.

EXTERNE

Totalitarismul a trecut de la teorie la viața de zi cu zi. Masca obigatorie, ca simbol al FRICII și al acceptării politicii liberalismului

Ceva s-a schimbat în America de când a început Marea Panică a Coronavirusului din 2020. Ceva e diferit. Mai rău decât dezacordurile politice

Trump pregătește o lege care va reglementa abuzurile Facebook, Twitter și Google

Donald Trump va solicita, joi, Comisiei Federale de Comunicații (FCC) revizuirea unei legi care a protejat până acum companiile Twitter,

După ce a arătat cum kiturile de teste au dat rezultate pozitive la o capră și un fruct pawpaw, președintele acestei țări a INTERZIS purtarea măștilor

Președintele Tanzaniei, dr. John Pombe Magufuli, a interzis folosirea măștilor, susținând că „utilizarea lor a provocat anxietate în rândul tanzanienilor”.

CULTURĂ

29 mai: Sfânta Muceniță Teodosia

Sfânta Muceniță Teodosia este sărbătorită de Biserica Creștin-Ortodoxă la data de 29 mai.

29 mai: Căderea Constantinopolului, capitala spirituală a românilor. O istorie care nu se învață la școală

Întemeiat sub semnul crucii lui Hristos (arătat pe cer marelui Con­stantin: In hoc signo vinces) și așezat la cumpăna lumilor (între proto-Europa civili­zației greco-latine și fabuloasa „Asie a neamurilor”)

De Ziua Eroilor: Povestea lui Alexandru Dudu Frim, primul civil din lume care a doborât în luptă aeriană un avion de război. A fost Campion European la bob și descedent al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza

De obște, în mentalul nostru românesc, eroii sunt, în special, cei care au murit în luptă pentru apărarea țării sau a credinței noastre

https://www.activenews.ro/stiri/Lista-cu-inca-800-de-prizonieri-de-razboi-romani-morti-in-lagarul-NKVD-99-din-Kazahstan-fosta-URSS-publicata-de-ambasadorul-roman-in-Federatia-Rusa-Vasile-Soare-cu-ocazia-Zilei-Eroilor-161716

DOCUMENT Toate restricțiile care vor fi ridicate de la 1 iunie. Relaxarea decisă prin Hotărâre de Guvern de C.D. HotNews.ro

download - Copie

Joi, 28 mai 2020, 20:58 Actualitate | Esenţial

Orban, la sedinta de Guvern

Orban, la sedinta de Guvern
Foto: Guvern

​Guvernul decide prin hotărâre noile reguli care vor intra în vigoare de la 1 iunie, ca urmare a relaxării unora dintre restricțiile impuse în criza coronavirusului. Măsurile au fost stabilite de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Astfel, începând cu 1 iunie:

Se permite organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în aer liber fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
Se permite organizarea și desfășurarea în bazine în aer liber sau acoperite a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști și a competițiilor sportive tot fără participarea spectatorilor
Se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști a activităților de pregătire fizică în spații închise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel să se asigure minim 7 mp de persoană și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilită
Este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu locuri pe scaune, aflate la o distanță de 2 m unul față de celălalt și cu obligativitatea purtării măștii de protecție în timpul spectacolului
Se ridică restricțiile / interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localității respectiv zonei metropolitane
Se reia transportul feroviar internațional
Se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din si către România
Se permite prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații deschise în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a patru persoane la o masă dacă provin din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
Accesul persoanelor pe plajă se realizează cu asigurarea de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minim doi metri între șezlonguri pentru persoane din familii diferite
Se permite desfășurarea, organizarea de spectacole în sitem de drive in

CONSULTĂ AICI DOCUMENTUL INTEGRAL

„Aceasta este hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Va trebui să introducem în hotărârea de guvern toate modificările făcute în conformitate cu această decizie a CNSU pentru a permite desfăşurarea activităţilor pentru care se ridică restricţiile care au existat până-n momentul de faţă. Toţi miniştrii care trebuie să emită ordinele comune vor trebui să lucreze până-n data de 1 iunie pentru elaborarea ordinelor comune şi pentru publicarea lor în Monitorul Oficial, astfel încât toţi administratorii de plaje, toţi patronii de companii care au terase, toţi transportatorii rutieri şi toate celelalte categorii de agenţi economici şi, de asemenea, şi cetăţenii români să cunoască foarte bine regulile care trebuie respectate odată cu deschiderea acestor activităţi”, a mai spus premierul.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Subiectele zilei

Vineri, 29 Mai 2020

DOCUMENT Toate restricțiile care vor fi ridicate de la 1 iunie. Relaxarea decisă prin Hotărâre de Guvern

Guvernul decide prin hotărâre noile reguli care vor intra în vigoare de la 1 iunie, ca urmare a relaxării unora dintre restricțiile impuse în criza coronavirusului.
citeste tot articolul
Mutarea pe care PSD o plănuiește înaintea alegerilor ca să spulbere procentele PNL. Care e miza reală a moțiunii de cenzură

PSD a anunțat, joi, că va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban dacă Guvernul va decide să nu respecte legea pensiilor care prevede o creștere de 40% de la 1 septembrie.
citeste tot articolul
Cum vom merge la terase după „Marea redeschidere” de pe 1 iunie? Nici patronii nu știu exact

Toată lumea din România pare că e foarte sigură că va putea merge la terase de pe 1 iunie. Patronii acestora au însă multe dubii și la fel de multe necunoscute.
citeste tot articolul
Războiul lui Trump cu companiile social media: Președintele a semnat ordinul împotriva Twitter și Facebook

Președintele Donald Trump a semnat joi ordinul executiv care vizează reglementări privind companiile social media, urmând a fi introdusă o nouă legislație care slăbește poziția Twitter și
citeste tot articolul
Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata la sfârșitul lunii iunie. Recepția este amânată, din nou, pentru sfârșitul anului

Lucrările la metroul din Drumul Taberei nu vor fi recepționate la sfârșitul lunii iunie, așa cum au declarat recent ministrul Transporturilor, Lucian Bode. și premierul Ludovic Orban. Deși
citeste tot articolul
Cum va arăta o zi la școală după reluarea cursurilor. Regulile care trebuie respectate în fiecare clasă

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a dat asigurări că școlile sunt pregătite corespunzător pentru a-i primi, din 2 iunie, pe elevii care vor participa la cursurile de pregătire în
citeste tot articolul
Cîțu: Un scenariu pe care l-am luat în calcul este creșterea cu 10% a pensiilor / Reacția lui Orban

Pensiile ar putea crește cu doar 10% din septembrie și nu cu 40% așa cum era prevăzut. „Este un scenariu pe care l-am luat în calcul, am calculat impactul și riscurile aferente, alături de
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Premierul Boris Johnson le dă liber englezilor la grătare în grădină, alături de prieteni / Franța își redeschide cafenelele și barurile

Numărul cazurilor de coronavirus în lume a depășit joi 5,8 milioane, în timp ce s-au recuperat aproape 2,5 milioane și au murit peste 360.000 de oameni din cauza Covid-19, potrivit
citeste tot articolul
?DOCUMENT Schimbări majore la legea RCA, dezbătută acum în Parlament, s-ar putea resimți în buzunarele a milioane de șoferi: Ce anomalii și abuzuri s-ar vrea corectate

O adevărată înfruntare are loc în aceste zile în Parlament pe tema schimbărilor la legea RCA, pentru a respecta cerințele Comisiei Europene și a ieși astfel din procedura de
citeste tot articolul
Noi măsuri economice care ar putea intra în vigoare în iunie, pe masa ședinței de Guvern. Ce conține proiectul de OUG

Un nou set de măsuri economice este pe masa ședinței de guvern de joi spre a fi adoptate prin Ordonanță de Urgență. Una dintre ele vizează angajații care au fost afectați de șomajul tehnic. Celor
citeste tot articolul
Primăria Sectorului 3 va lărgi strada Drumul între Tarlale la două benzi pe sens și va construi două pasaje rutiere la capete, peste Șos. Industriilor și bd. Theodor Pallady

Primăria Sectorului 3 va lărgi strada Drumul între Tarlale la două benzi pe sens și va construi două pasaje rutiere la capete, la intersecțiile cu Șoseaua Industriilor și bd. Theodor Pallady,
citeste tot articolul
Evaluare Națională 2020. Iohannis anunță o a doua sesiune începând cu 29 iunie pentru elevii cu probleme medicale sau în carantină

Președintele Klaus Iohannis a anunțat organizarea unei a doua sesiuni de Evaluare Națională, începând cu 29 iunie, pentru elevii care nu pot participa la examenele programate din 15 iunie.
citeste tot articolul
?DOCUMENT Un grup de medici în frunte cu Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor, cere respingerea proiectului Legii vaccinării, blocat de 3 ani în Parlament

118 medici români reuniți în cadrul „Asociației Medici pentru Consimțământ Informat”, în frunte cu Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor, au
citeste tot articolul
Tinerii cer ca educația sexuală să nu fie o disciplină condiționată de acordul parental: România ocupă primul loc în UE la numărul de mame adolescente

Elevii și studenții își exprimă dezamăgirea față de parlamentarii care susțin blocarea educației sexuale în școli prin introducerea unui acord parental. Tinerii subliniază că așa cum la
citeste tot articolul
China a aprobat noile legi ale securității care ar putea marca sfârșitul autonomiei Hong Kong-ului

Parlamentul Chinei a aprobat joi noua legislație privind securitatea ce va fi impusă în Hong Kong și va introduce infracțiunea de subminare a autorității Beijingului. Decizia vine după ce sute
citeste tot articolul
Cum își apără Tudorel Toader mandatul de membru al Comisiei de la Veneția

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader reacționează după ce Comisia de la Veneția a transmis pentru HotNews.ro că a primit de la Guvernul României cererea pentru eliberarea sa din funcția
citeste tot articolul
Misterul comorii ascunse de naziști în sudul Poloniei

Informații despre o „comoară nazistă” ascunsă în sudul Poloniei au ieșit recent la iveală din presupusul jurnal secret al unui membru al trupelor naziste SS.Armata lui Hitler ar fi
citeste tot articolul
Mike Tyson, dezvăluiri din închisoare: „Făceam atât de mult sex încât eram prea obosit să merg la sală”

Mike Tyson a dezvăluit că întreținea atât de multe relații intime în perioada în care s-a aflat în închisoare încât era prea obosit să se mai antreneze.
citeste tot articolul
Scottie Pippen, despre cel mai bun baschetbalist din istorie: Nu e Michael Jordan

S-a declarat „dezamăgit și nervos” după ce a văzut documentarul „The Last Dance”, iar acum a ieșit cu o altă serie de declarații, de această dată pentru Essentially Sports. Scottie
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24022929-toate-restrictiile-care-vor-ridicate-1-iunie-relaxarea-decisa-prin-hotarare-guvern.htm?cfnl=

La curent cu Orientul Mijlociu | Știri de la televiziunea TV7, 25 mai 2020

download - Copie

 28.05.2020  |    Stiri Israel si Orientul Mijlociu

Se folosește de ajutorul primit, dar ar „mușca mâna celui care îl hrănește”. Află despre cine și ce e vorba.

Din ediția curentă: Prim-ministrul israelian, Beniamin Netanyahu, acuză o conspirație a unor forțe administrative, care au încercat recent să schimbe balanța puterii în cadrul statului Israel.

Începe procesul liderului Israelian pentru acuza de fraudă, luare de mită și abuz de putere.

Franța pregătește anticipat un răspuns european la acțiunile posibile ale Israelului de a-și impune suveranitatea asupra unor părți din Cisiordania.

La final, vă invităm să ne rugăm împreună pentru Jamaica

Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei „Regimul Sionist, Israel, este o formațiune canceroasă, mortală, în detrimentul acestei regiuni, care fără îndoială va fi înlăturată și distrusă”.

Fără îndoială, virusul rezistent al Sionismului nu va mai dura prea mult,

urmând să fie înlăturat prin determinarea, credința și mândria tinerilor islamici.

Ca parte a neobositului Jihad, Khamenei a chemat toate națiunile musulmane să se alăture poporului palestinian, pe care l-a declarat a fi luptător în prima linie pentru recucerirea Ierusalimului.

„Toți trebuie să ajute națiunea palestiniană în acest Jihad, lupta sfântă a Islamului. Toți trebuie să ajute luptătorii palestinieni și să le stea alături. Vom face cu mândrie tot ce ne stă în putere în privința aceasta”.

Khamenei, care deține cea mai înaltă autoritate iraniană în tot ce privește religia și statul, a profitat în continuare de ocazie pentru a reitera legitimitatea exploatării instituțiilor non-islamice, pentru a fi folosite liber pentru Taqivva, o practică islamică cunoscută, care este folosită în mod deosebit de musulmanii șiiți prin constrângere, pentru a înșela pe non-musulmani cu scopul de a-și extinde credințele lor religioase.

Deși folosirea oricăror mijloace în scopuri religioase, inclusiv susținerea internațională, este permisă în această luptă, este absolut esențial să evităm să ne încredem în guverne occidentale și în grupuri internaționale susținute de acestea.

Aici găsești știrile de la TV7 (sub denumirea „La curent cu Orientul Mijlociu) și nu numai: https://alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel

Grupaj de știri difuzat inițial în 25 mai 2020, realizat de TV7.

Alte știri aici: https://alfaomega.tv/stiri

Unde ne mai poți vedea:

– pe Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

-pe site: https://alfaomega.tv/

– pe Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

-pe canalul de televiziune Alfa Omega TV,

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Ucenicie 7 - De ce Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu
  Ucenicie 7 – De ce Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu
 • Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu?
  Cum poți auzi vocea lui Dumnezeu?
 • Bazele crestinismului - 16. Viata umpluta de Duh Sfant
  Bazele crestinismului – 16. Viata umpluta de Duh Sfant
 • Omul
  Omul
 • Iosif Ton - De ce exista abuzuri in biserica?
  Iosif Ton – De ce exista abuzuri in biserica?
 • Fericit si smerit- de Joyce Meyer
  Fericit si smerit- de Joyce Meyer
 • Ce dragoste mare!
  Ce dragoste mare!
 • Ucenicie 3 - Viața după moarte
  Ucenicie 3 – Viața după moarte
sidebar pulsspiritual
sidebar MC
sidebar stiriro
sidebar stiridinisrael
sidebar aotv cinesuntem
sidebar facebook
sidebar revista
sidebar manaprofetica
sidebar crestinul societatea
sidebar creationism
sidebar proviata
sidebar intelegerea vremurilor
sidebar tvlive
sidebar programtv
sidebar receptie
sidebar mediacenter

 

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-despre-israel/12623-la-curent-cu-orientul-mijlociu-stiri-de-la-televiziunea-tv7-25-mai-2020

Credința și pandemia | Știrile Mapamond Creștin

download - Copie

28.05.2020  |    Mapamond Crestin  |

Pandemia cauzată de noul coronavirus a influențat mentalitatea americanilor privind credința. Potrivit unui sondaj recent efectuat de Universitatea de Teologie din Chigaco și de Associated Press, numărul credincioșilor americani a crescut cu 26% din cauza pandemiei. 31% dintre americanii care Îl urmează pe Hristos cred că virusul este un semnal de la Dumnezeu, prin care îi îndeamnă la schimbare. Iar 2% dintre foștii necredincioși au declarat că acum cred în Dumnezeu.

Reportajul face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 828, difuzată în mai 2020. Alte știri și reportaje prezentate din perspectivă creștină te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/stiri

Fii parte la răspândirea Cuvântului Domnului, la vestirea venirii Lui și la echiparea credincioșilor: https://alfaomega.tv/donatiiresurse crestine gasiti pe site-ul https://alfaomega.tv/

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117
  Ieșirea din criză și nevoia de evaluare | Realități și perspective 117
 • Realități și perspective MAGAZIN, 26 mai 2020
  Realități și perspective MAGAZIN, 26 mai 2020
 • Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
  Cine este Duhul Sfânt pentru mine? | Calea, Adevărul și Viața 653, cu Aurel Avram
 • Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
  Despre genocidul armean, la Realități și perspective MAGAZIN | 19 mai 2020
 • Calea Adevarul și Viața 652 - Rugaciuni din Israel
  Calea Adevarul și Viața 652 – Rugaciuni din

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/12618-credinta-si-pandemia-stirile-mapamond-crestin-828

Israelul are un guvern nou | Știrile Mapamond Creștin 828

download - Copie

După 18 luni de blocaj politic și trei tururi de alegeri, în cele din urmă Israelul are un guvern. Parlamentul Israelului sau Knesseth-ul a depus jurământul după un acord semnat între prim-ministrul Benjamin Netanyahu și liderul Partidului Albastru-Alb, Benny Gantz. Cei doi rivali s-au confruntat în timpul celor trei runde de alegeri, înainte de a decide să colaboreze pentru a forma un guvern de urgență din cauza crizei provocate de noul coronavirus. Potrivit acordului, Netanyahu va fi prim-ministru timp de 18 luni, urmat de Gantz pentru alte 18 luni.

Benny Gantz: Sincer, am fi preferat să formăm un guvern diferit. Poate ar fi fost mai ușor pentru amândoi să mai candidăm într-o altă rundă de alegeri. Amândoi am luat o decizie dificilă, însă am luat decizia potrivită pentru poporul Israel.

Emily Jones: Guvernul a fost format în contextul unor neînțelegeri profunde privind probleme majore și numai timpul ne va spune cât va dura această coaliție fragilă.

Reportajul face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 828, difuzată în mai 2020. Alte știri și reportaje prezentate din perspectivă creștină te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/stiri

Fii parte la răspândirea Cuvântului Domnului, la vestirea venirii Lui și la echiparea credincioșilor: https://alfaomega.tv/donatii

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Înțelegând Persoana Duhului Sfânt
  Înțelegând Persoana Duhului Sfânt
 • Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 66 Iosif Țon
  Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 66 Iosif Țon
 • Joyce Meyer - Ai puterea. O folosesti?
  Joyce Meyer – Ai puterea. O folosesti?
 • Duminica lui Toma | Text biblic interpretat de Ade și Edi Kifor 😊
  Duminica lui Toma | Text biblic interpretat de Ade și Edi Kifor 😊
 • CREAȚIA: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 9 52
  CREAȚIA: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 9 52
 • Somnul sufletului - de doctor R. Baruch
  Somnul sufletului – de doctor R. Baruch
 • Schimba-ti atitudinea - de Joyce Meyer
  Schimba-ti atitudinea – de Joyce Meyer
 • Autoritatea spirituala - in cazul slujirii, unde începe autoritatea ta ca și consilier si unde are autoritate omul?
  Autoritatea spirituala – in cazul slujirii, unde începe autoritatea ta ca și consilier si unde are autoritate omul?

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/12620-israelul-are-un-guvern-nou-stirile-mapamond-crestin-828

Apărătorul credinței, Ravi Zacharias |

download - Copie

Știrile Mapamond Creștin 828

Moștenirea spirituală lăsată de Ravi Zacharias poate fi evaluată privind la milioanele de oameni care au fost instruiți prin învățăturile sale. Pe vremuri, plin de dubii și disperare, el L-a întâlnit pe Hristos la o vârstă fragedă. Apoi și-a dedicat viața vestind mesajul speranței și i-a învățat pe alții cum să își apere credința. Wendy Griffith de la CBN ne va vorbi despre viața și lucrarea sa.

Wendy Griffith: Ravi Zacharias era un tânăr sceptic și necredincios de 17 de ani, care își revenea după o tentativă de suicid, când a auzit cuvintele lui Isus din Ioan 14:19: ”…pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” Adevărul Scripturii i-a dat lui Zacharias speranță și el și-a predat viața lui Hristos. El a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru a căuta adevărul. Versetul din Ioan 14: ”Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa…” a stat la baza misiunii supreme a lui Zacharias în calitate de apologet creștin și evanghelist, aceea de a prezenta și de a apăra adevărul lui Isus Hristos pentru ca și alții să găsească viață în El. Și a făcut-o, de-a lungul anilor, de nenumărate ori la Clubul 700.

Ravi Zacharias: Cât de minunat este să știi când Isus Hristos îți vorbește. El te ajută să te înțelegi pe tine însuți, pentru ca ființa veche să moară datorită sacrificiului Său pe cruce și o nouă ființă autentică să se nască. „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Cred că acest fapt este așa de unic, încât nu putem evita implicațiile ce vin cu sine.

Wendy Griffith: Zacharias a început să predice în India la vârsta de 19 de ani. Câțiva ani mai târziu a fost invitat să vorbească la Asociația Evanghelistică Billy Graham la Amsterdam, unde a predicat în fața a 4 000 de alți vorbitori. Acesta a fost un moment decisiv în viața sa. El a înțeles nevoia critică a apologeticii, a înlăturării obstacolelor intelectuale care au împiedicat mulți oameni să accepte afirmațiile lui Hristos. În 1984, el a fondat Ravi Zacharias International Ministries.

Ravi Zacharias: Dumnezeu v-a adus aici cu un scop în această dimineață. Poate nu Îl cunoașteți cu adevărat, dar în adâncul inimii voastre tânjiți după El spunând: ”Doamne, dacă exiști cu adevărat, vorbește-mi!”

Wendy Griffith: Până la sfârșitul vieții sale, Zacharias a continuat să vestească Evanghelia lui Isus Hristos, prin predici, învățături și o emisiune radio foarte cunoscută, numită: ”Let My Poeple Think” (Lasă poporul meu să gândească, n. tr.). El a ajutat la răspândirea Evangheliei printre milioane de oameni în mai mult de 70 de țări și a scris peste 25 de cărți. În 2017, viziunea lui Zacharias de a înființa un centru de instruire apologetică în Statele Unite a fost realizată odată cu lansarea Institutului Zacharias în Atlanta. El a promovat credința creștină timp de aproape 50 de ani și a vorbit despre cele mai importante subiecte din viață.

Gordon Robertson: Prin sacrificiul lui Isus Hristos, puteți deveni una și aceeași persoană cu Dumnezeu. Este o afirmație unică, nicio altă religie nu o permite.

Ravi Zacharias: În centrul credinței creștine se află harul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt care să caracterizeze credința creștină, aș alege iertarea. Putem fi iertați datorită harului lui Dumnezeu.

Wendy Griffith: Omagiile legate de moștenirea sa spirituală continuă să curgă din întreaga lume, începând cu Franklin Grahampână la purtătoarea de cuvânt a președintelui Trump de la Casa Albă, Kayleigh McEnany.

Kayleigh McEnany: A fost o persoană cu studii academice, un apologet care a înzestrat oamenii cu argumente autentice, iar astfel, oamenii nu avut dubii când au devenit creștini. Viața lui continuă într-o altă viață și puteți fi siguri că moștenirea sa va dăinui și va continua să schimbe vieți.

Wendy Griffith: Zacharias a fost căsătorit cu Margie timp de 48 de ani. Au trei copii adulți. Ravi Zacharias a trăit 74 de ani.

Reportajul face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 828, difuzată în mai 2020. Alte știri și reportaje prezentate din perspectivă creștină te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/stiri

Fii parte la răspândirea Cuvântului Domnului, la vestirea venirii Lui și la echiparea credincioșilor: https://alfaomega.tv/donatii

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
  Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
 • Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
  Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
 • Eutanasia: moartea, singura soluție?
  Eutanasia: moartea, singura soluție?
 • Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
  Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
 • Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
  Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
 • Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu
  Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu
 • Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
  Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc
 • De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător
  De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/12615-aparatorul-credintei-ravi-zacharias-stirile-mapamond-crestin-828

OBLIGATIVITATEA VACCINARILOR SUBMINEAZA DREPTURILE PARENTALE: SPUNEM NU!

download - Copie

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA
Str. Zmeica nr. 12, sector 4, Bucuresti
Tel. 0741.103.025 Fax 0318.153.082
www.alianta-familiilor.ro

office@alianta-familiilor.ro

                                                                                                                                                                  Mai 28, 2020

OBLIGATIVITATEA VACCINARILOR SUBMINEAZA DREPTURILE PARENTALE: SPUNEM NU!

In masura in care putem, analizam, din perspectiva valorilor, diverse proiecte legislative importante care intra in dezbatarea nationala. Ne intrebam, e el bun pentru noi, comunitatea crestina? Ne promoveaza ori inhiba drepturile ori valorile? In cazul de fata, legea privind vaccinarea persoanelor in Romania, submineaza drepturile parentale. Colegii nostri din alte grupuri pro-familie au facut o treaba buna informind publicul din Romania asupra pericolelor continute in proiectul de lege. [Link: https://luptapentruviatata.wordpress.com/2020/01/30/va-rog-de-dragul-sanatatii-si-a-vietii-dvs-si-a-celor-dragi-dvs-informati-va-implicati-va-si-transmiteti-mai-departe-partea-i/]

Argumente impotriva legii vaccinarilor

In opinia lor: (1) Romania va putea deveni o colonie a marilor companii farmaceutice care produc vaccinele; (2) nu suntem informati privind efectele negative ale vaccinelor; (3) pedepsele sunt exorbitante si neconstitutionale in cazurile in care parintii nu se conforma cu viziunera statului privind vaccinarea; (4) companiile farmaceutice de azi nu poseda altruismul, onestitatea intelectuala ori statura morala a persoanelor extraordinare din trecut care au descoperit medicamente de prevenire a bolilor molipsitoare (pojar, tuberculoza, SIDA, boli transmisibile).

Acestia din urma au studiat in laboratoare ani de-a rindul din pura compasiune pentru cei suferinzi fara sa se imbogateasca. Companiile farmaceutice, insa, o fac pentru profit. Isi asuma un risc intentionat si aloca, din start, sume enorme pentru a plati daunele impuse de tribunale. Dar, in final, profitul, mai mult ca sanatatea oamenilor, este tinta principala a eforturilor lor.

In opinia noastra legea privind vaccinarea romanilor submineaza drepturile parentale. Ca de obicei, statul secular cauta sa ne exproprieze autoritatea parentala. Face aici refetinta la  Articolul 21.

Ne preocupa PREZUMPTIA CONSIMTAMINTULUI (Articolul 21.3). Statul presupune ca parintii consimt ca fii si fiicele lor sa fie vaccinate. Ne pronuntam de multi ani impotriva prezumptiilor legiferate de stat pentru ca ele submineaza drepturile omului. S-a discutat si inca se discuta: (1) prezumptia donarii de organe: ne opunem; (2) prezumptia ca oamenii in virsta care bolesc si zac in pat prefera sa fie eutanasiati in loc sa traiasca: ne opunem; (3) prezumptia ca parintii sunt de acord ca educatia sexuala sa fie predata in scoli: ne opunem.

Remedii posibile

Remediul ingrijorarilor noastre este rescrierea articolului 21.3 cu prevederea ca parintii trebuie sa-si dea contimtamintul in mod expres pentru vaccinarea copiilor. Noi numim lucrul acesta: ACORDAREA (nu prezumptia) CONSIMTAMINTULUI. Parintii Romaniei sunt inteligenti si bine informati. Nu pot fi pacaliti asa cum probabil cred statul secular ori cei care au initiat proiectul de lege.

Asta se poate face foarte usor: la inceput de an scolar, ambii parinti dau sau refuza sa dea consimtamintul pentru vaccinarea copiilor lor. Trebuie de asemenea sa fie informati in timp util cind vaccinarile vor avea loc pentru a-si retrage consimtamintul odata ce parintii se informeaza privind efectele pozitive, riscurile, ori efectele negative ale vaccinurilor.

In opinia noastra, la Articolul 21.4 trebuie adaugat inca un paragraf care sa impuna autoritatilor obligatia de a informa parintii, in scris, ca au dreptul sa se opuna vacciinarii copiilor lor.

Situatia asta nu e chiar noua. Cu ani in urma Curtea Constitutionala a Romaniei emis o decizie cu caracter legislativ (ilegala in opinia noastra) care impune parintilor sa isi dea acordul ca copiii lor sa faca religie in scoala. Trebuia procedat chiar invers: parintii care nu vor sa-si dea copiii la ore de religie sa o faca in scris. Asta ne aminteste din nou ca statul secular continua sa inalte zidul de despartire intre parinti si copii prin suprimarea drepturilor parentale.

Legea submineaza libertatea religioasa

Există, însă, și alte motive pentru care legea vaccinărilor trebuie respinsă. Ea subminează libertatea religioasă și de conștiință și marginalizează creștinii. Indirect, le declară gândirea și doctrina incompatibile cu știința si cu presupusa infailibilitate a științei.

De exemplu, pentru a fi produse, anumite vaccinuri folosesc material din fetusul avortat. Toți am observat pe etichetele multor produse un disclaimer de genul „this product is not based on experiments on animals / fabricarea acestui produs nu a implicat experimente pe animale”. De ce oare aceasta disclaimer? Pentru că foarte mulți dintre noi ne împotrivim, din motive de conștiință și moralitate, violenței împotriva animalelor, iar unii dintre noi consideră experimentele medicale pe animale ca fiind imorale. De ce să nu aplicăm acest principiu al conștiinței și la vaccinurile care implică experimente pe fetusul uman? De ce sa nu insistăm ca vaccinurile să aibă un disclaimer similar că nu au implicat experimente pe fetusul uman? Oare nu e ființa umană nenăscuta mai presus de un cimpanzeu?

Lucrul acesta e bine de știut, deoarece majoritatea creștinilor nu realizează că foarte multe vaccinuri au apărut ca urmare a experimentelor pe fetusul avortat. În acest sens, creștinii care se opun vaccinurilor bazate pe aceste experimente imorale trebuie apreciați.

Exceptii viabile

Privind excepțiile, putem învăța din experiența țărilor cu o experiență mai vasta decât a noastră. În Statele Unite de exemplu, toate cele 50 de state impun vaccinări elevilor, dar cu excepții desemnate să respecte libertatea religioasă, de conștiință și de gândire. Vă oferim acest link în care puteți urmări ultimele excepții publicate pe 3 ianuarie anul, acesta: https://www.ncsl.org/…/school-immunization-exemption-state-…

De exemplu, toate statele SUA permit excepții de la vaccinările obligatorii pentru imunitate pe motive medicale. 45 de state permit excepții similare, dar pe motive religioase, iar 15 state permit excepții de la obligativitatea vaccinărilor imunologice pe motive „personale, morale și alte credințe”.

De exemplu, legile din Texas permit părinților să refuze vaccinarea copiilor lor prin „declarație semnată de adult ori de părinte care afirmă ca ei resping vaccinurile de imunizare din motive de conștiință, inclusiv din motive de convingere religioasă / an affidavit signed by the applicant or, if a minor, by the applicant’s parent or guardian stating that the applicant declines immunization for reasons of conscience, including a religious belief”.

Din nefericire, însă, începând din 2015 anumite state SUA au eliminat excepțiile fondate pe convingerile religioase, aceasta fiind situația în statele „progresiste”: California, Maine, New York și Washington. California, de exemplu, nu permite nicio excepție.

De ce România tinde spre dictatură privind regimul vaccinărilor? De ce ar alege România un regim al vaccinărilor similar cu cel al Californiei și nu al Texasului? În primul rând, pentru că vocea creștinilor nu e auzită în interiorul Parlamentului României. Acolo nu avem o prezență a noastră, care să ne prezinte punctele de vedere și care să modifice legile propuse într-un mod care să ne reflecte și să ne protejeze valorile și interesele.

ARTICOLUL 16 DIN DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI

Articolul 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului afirma: „Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. … Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului„. Familia romana isi cere drepturile. Aceste drepturi le pledam, le-am pledat din 2006 incoace, si vom continua sa le pledam. Sunt cele mai pretioase dintre drepturi dar si cele mai abuzate azi. Pretuiti-le!

JOIN US ON FACEBOOK / URMARITI-NE SI PE FACEBOOK!

Publicam comentariile noastre de joi si pe Facebook. Va rugam sa ne urmariti si sa deveniti prietenii nostri pe Facebook: https://ro-ro.facebook.com/Alianta.Familiilor/

VRETI SA FITI INFORMATI?

Buletinul informativ AFR apare in fiecare Marti si e dedicat mai mult stirilor de ultima ora, iar publicatia AFR online apare in fiecare Joi si e dedicata mai mult comentariilor si opiniilor. Cei care doriti sa primiti saptaminal stiri si comentarii la zi privind valorile si evenimentele legislative, politice si sociale care va afecteaza familiile, atit la nivel national cit si la nivel unional si international, sunteti invitati sa va abonati la buletinul informativ saptaminal AFR. Cum? Inregistrindu-va numele si adresa electronica pe pagina home a sitului nostru electronic www.alianta-familiilor.ro.

FACETI-NE CUNOSCUTI!

Faceti-ne cunoscuti familiilor si prietenilor d-tra. Dati mai departe mesajele noastre si incurajati-i sa se aboneze. Va multumim.

ANUNTURI

Cei care doriti sa faceti anunturi prin intermediul AFR privind evenimente legate de familie si valori va rugam sa ni le transmiteti la office@alianta-familiilor.ro.

Alianta Familiilor din Romania

www.alianta-familiilor.ro

Apocalipsa 18 – Babel, Babilon, Babilonie – biruința binelui

download - Copie

Tot ce este înălțat înaintea omului trebuie să piară. Dumnezeu are ultimul cuvânt în istoria omenirii. Apocalipsa 18 descrie distrugerea Babilonului politico-economic al lui Antichrist condus de Satan însuși.

După ce unul din cei șapte îngeri a vestit căderea Babilonului religios și a stat de vorbă cu Ioan în capitolul 17, „un alt înger“ s-a coborât cu o altă solie:

După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei” (Apoc. 18:1-3).

Ioan (Yochanan) vede acest eveniment de pe pământ, căci scrie: „am văzut pogorându-se din cer un alt înger“. Acțiunea din capitolul 18 începe „după aceea“, adică după prăbușirea Babilonului magiei religioase din capitolul Apocalipsa 17. Strigătul „A căzut Babilonul cel mare!“ este un ecou al profeției din Isaia 21:9. Îngerul motivează decizia distrugerii Babilonului prin trei afirmații. El a ajuns:

 1. Un locaş al dracilor
 2. O închisoare a oricărui duh necurat
 3. O închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte

Cea dintâi afirmație ne spune că pe dărâmăturile Babilonului vor sta demoni (daimon). Nu va mai fi locuit de nici o ființă umană. Ideea că demonii locuiesc în locuri pustii apare și în alte locuri în Scriptură (Isaia 13:21-22; 34:14; Ieremia 9:11; 10:22; 51:37; Plângeri 5:18). Păsările necurate care îl vor locui vor fi carnivorele de pradă care se vor hrăni cu cadavrele celor morți.

Babilonul va fi reclădit

Ca să cadă trebuie mai întâi să se ridice în slavă și în putere. Prin Antichrist, Satan se va strădui să aducă lumii un climat de pace și bunăstare, o imitație a promisiunilor lui Dumnezeu pentru împărăția milenară.

Ca să fie distrus, Babilonul trebuie să existe, iar în vremea de acum, din Babilon au rămas numai niște ruine cu ziduri reconstruite pe ici pe colo de Saddam Husseim. Biblia ne vorbește despre Babilonul de pe vremea lui Nimrod și despre Babilonul de pe vremea robiei evreilor. Apocalipsa vestește însă un alt Babilon, ridicat din ruine la o stare de dominație mondială, un „hub“, un centru al comerțului mondial.

Cei familiari cu cărțile profetice ale Bibliei știu că Isaia a vestit o distrugere a Babilonului înainte ca Babilonul să fie ridicat ca imperiu mondial. În mod asemănător, Ioan ne vestește în Apocalipsa distrugerea Babilonului cel Mare, iar noi ne uităm de douăzeci de secole și vedem că Babilonul încă nu există! În nerăbdarea noastră am căutat să explicăm acest paradox spunând că Apocalipsa vorbește despre un babilon metaforic care trebuie identificat cu complexul politico economic al lumii fără Dumnezeu. Unii au zis că babilonul este Organizația Națiunilor Unite, alții cred că Babilonul este Bursa de la Londra sau Bursa de la New York. Am un prieten păstor dintr-o metropolă americană care a predicat foarte sigur de sine că Babilonul cel Mare este … America. La sfârșitul predicii, un mucalit i-a spus:

„Frate, am auzit că-ți faci bagajele“.

Contrariat, prietenul meu i-a răspuns: „Nu e adevărat, nu mă duc nicăieri. Cine ți-a spus?“

„Biblia, frate păstori, Bilia în care credeți și pe care o ascultați. Acolo scrie foarte clar:

„Ieșiți din Babilon! Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!“

Lăsând la o parte astfel de „tălmăciri“ metaforice fanteziste, trebuie să credem că Babilonul va fi exact ceea ce scrie în Apocalipsa 18, o cetate extraordinar de influentă în sistemul politic și economic al lumii, un centru indispensabil pentru comerțul și bunăstarea lumii.

Pe timpul lui Isaia, Babilonul nu era decât o putere de mâna a doua. Tartorul cel mare era Asiria. Ea conducea atunci lumea. Asiria dusese în robie cele zece seminții din regatul lui Israel și tot Asiria era atunci puterea care amenința regatul lui Iuda. Asiria nu este însă decât pe locul doi în lista făcută de Dumnezeu. Pe locul întâi este, ca deobicei, Babilonul.

„Proorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna, ca să vină la porțile asupritorilor!” (Isaia 13:1-2).

Întrebarea care ne stă în minte este: „La ce nimicire a Babilonului se referă profetul Isaia? Numai la cea de pe vremea mezilor sau și la o distrugere viitoare, păstrată pentru „vremurile de la urmă”?

Isaia 13 ne spune clar că cel puțin o parte a pedepsei va fi prin poporul mezilor:

„Iată, ațâț împotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint, și nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor dobor” pe tineri, și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruța pe copii. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.

El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo, și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo, și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii, și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, și zilele nu i se vor lungi” (Isaia 13:17-22).

Textul are însă elemente escatologice și apocaliptice care ne obligă să credem că suntem în fața unei profeții cu împliniri multiple, în care planul imediat se suprapune peste planul îndepărtat în panorama profetică. Versetul 6 pomenește despre „ziua Domnului” (]om Adonai), care poate fi orice zi aleasă de Dumnezeu pentru una din intervențiile Sale pe pământ, dar care înseamnă profetic epoca de la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va pune capăt „zilei Omului” și va inaugura „Ziua Domnului”, cea mare și binecuvântată.

Ziua Domnului despre care ni se vestește în profeția din Isaia 13 este plină de descrieri apocaliptice. Iată ce citim începând cu versetul 9:

„Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu, și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, și luna nu va mai lumina.

Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei, și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași, și voi doborî semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile, și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei Lui aprinse” (Isaia 13:9-13).

O astfel de pedepsire a Babilonului n-a avut loc niciodată în istoie. Ea stă să vină în capitolul 18 din Apocalipsa.

Pregătirea Babilonului

În cartea profetului Zaharia ni se spune ceva foarte interesant despre comerț și despre valea Șinear. În primele șase capitole, profetul are o serie de opt vedenii, opt anunțuri făcute despre ordinea cronologică în care va lucra Dumnezeu cu Israelul până când va instaura cu ei împărăția mesianică. Să privim cu atenție la penultima vedenie.

„Îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, și mi-a zis: „Ridică ochii, și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată țara” (Zaharia 5:5-6).

Un coș de mărime mijlocie s-a ridicat înaintea lui Zaharia, iar conținutul lui era acoperit de un capac greu ca de plumb, de mărimea unui talant. Când Dumnezeu a dat capacul la o parte, Zaharia a văzut o femeie. „Aceasta este nelegiuirea!” a zis îngerul (versetul 8). Este clar că imaginea ne spune că Dumnezeu ține sub control nelegiuirea și nu o lasă să se manifeste în toată puterea ei. Mai mult, Zaharia vede cum femeia numită „nelegiuire” este aruncată înapoi în coș:

„Și i-a dat brânci în efă, și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa? “ (Zaharia 5:9-10).

Răspunsul este plin de semnificație:

„El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei” (Zaharia 5:11).

Unde am mai auzit noi de câmpia Șinear? În Geneza 10 – 11. „Nelegiuirea” este trimisă înapoi în locul de unde a început. Nelegiuirea este trimisă înapoi în Babilonia, în țara Șinear „ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei”.

În vremea lui Zaharia, imperiul Babilonian tocmai căzuse. Iudeii se întorseseră în țara lor și se întrebau dacă venise vremea ca profețiile făcute de Isaia și Ieremia despre restaurarea împărației să se împlinească. Zaharia s-a ridicat și le-a spus din partea Domnului: „Nu încă. Nelegiuirea lumii este ținută încă sub control. Va veni însă o zi în care nelegiuirea va fi eliberată din strânsoarea divină și așezată în țara Șinear ca să se manifeste acolo. La vremea potrivită, nelegiuirea se va arăta public acolo“.

Dacă este ca profeția lui Zaharia să se împlinească, Babilonul va trebui reconstruit încă o dată și va reveni în primul plan al activităților umane. Când Dumnezeu anunță prin Isaia și prin Zaharia că cetatea Babilon va fi fi în ființă înainte de revenirea Domnului Isus și va conduce comerțul mondial trebuie să-L credem pe cuvânt. Babilonul, Babilonul cel mare, va exista iar și va fi judecat cu toată asprimea. Dumnezeu trebuie să termine ceea ce a început în cartea Genezei. Babel și Babilonul trebuiesc făcute praf.

Pericolul coabitării cu Babilonul

Imediat după solia îngerului s-a auzit un alt glas din cer:

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: ‘Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!’ (Apoc. 18:4-8).

Porunca separării prin care Dumnezeu le spune copiilor Lui; „Ieșiți din mijlocul lor!“ este pomenită de cîteva ori în Biblie. În Vechiul Testament ea apare în Geneza 12:1; 19:12; Numeri 16:23; Isaia 48:20; 52:11; Ieremiah 50:8; 51:6, 45; Zaharia 2:6-7.

„Fugiţi, fugiţi din ţara de la miazănoapte! zice Domnul. Căci v-am împrăştiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.” Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!“ (Zaharia 2:6-7)

Porunca separării apare și în Noul Testament:

Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le“ (Efeseni 5:10-11).

„Să ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui“ (Evrei 13:13).

Coabitarea cu Babilonul va fi o mare ispită cu o deosebită forță de atracție, mai ales pentru evreii pricepuți la afaceri comerciale! Glasul ceresc este o chemare și un avertisment totodată. Cei tentați să împărtășească belșugul Babilonului vor gusta și belșugul de pedeapsă divină care se va vărsa asupra cetății. După cum Sodoma și Gomora n-au fost distruse până ce n-a fost scos de acolo neprihănitul Lot, nici Babilonul nu va fi distrus până ce copiii lui Dumnezeu nu vor ieși de acolo! Ce mare har!

Babilonul numărul trei va păstra ceva din strălucirea „capului de aur“ din vedeniile profetului Daniel. În timp ce Imperiul Roman a ocupat o arie de aproximativ 5.000.000 km pătrați stăpânind peste aproximativ 20% din populația lumii de atunci, Imperiul Babilonian a ocupat o suprafață de 35.000.000 km pătrați stăpânind peste aproximativ 44% din populația lumii de atunci.

Așezat în buricul pământului între platformele economice ale Asiei și platformele comerciale ale Europei și Africii, Babilonul va fi un centru nodal pentru toate tranzacțiile lumii. Citiți descrierile făcute de cei care bocesc distrugerea cetății ca să vă dați seama de enorma importanță economică pe care o va avea. În cuvintele Apocalipsei întrevedem parcă acțiunile unei Burse Mondiale, ale unei Case Mondiale de comerț și ale unei Bănci Mondiale:

Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa:  marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier şi de marmură; nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine şi nu le vei mai găsi.
Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui şi vor zice: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură şi cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit!’ (Apoc. 18:11-17a).

Distrugerea babilonului va afecta și comerțul maritim:

Şi toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii şi toţi cei ce câştigă din mare stăteau departe şi, când au văzut fumul arderii ei, strigau: ‘Care cetate era ca cetatea cea mare?’ Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: ‘Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cărei belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu!’ (Apoc. 18:17b-19).

Distrugerea Babilonului

Distrugerea Babilonului va fi rapidă și totală. Informațiile date în Apocalipsa ne spun că va fi distrus în urma marelui cutremur amintit în Apocalipsa 16:19

Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.  … şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.“ (Apoc. 16:18-19).

A doua cauză va fi focul „va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare“. Regiunea este bogată în bitum și petrol așa că nu este greu de imaginat un incendiu teribil:

18-babilon-burning

„Tocmai pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei şi vor zice: ‘Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!’“ (Apoc. 18:8-10).

Descrierea se potrivește cu profeția făcută de Isaia:

Şi astfel, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu“ (Isaia 13:19).

A treia cauză a distrugerii va fi prăbușirea sub scoarța pământului. Va fi probabil o scufundare într-o baie de foc a unei pungi petroliere:

18_MILSTONE-ANGEL

„Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare şi a zis: „Cu aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit!“ (Apoc. 18:21).

Cuvintele îngerului sunt un ecou al unei profeții din cartea lui Ieremia:

Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia: „Când vei ajunge la Babilon, vezi să citeşti toate cuvintele acestea şi să zici: ‘Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit şi că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna.’ Şi când vei isprăvi citirea cărţii acesteia, să legi de ea o piatră şi s-o arunci în Eufrat şi să zici: ‘Aşa va fi înecat Babilonul şi nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui; vor cădea sleiţi de puteri!’ ” (Ieremia 51:60-64).

Dumnezeu însuși va pedepsi Babilonul! Nu o armată ostilă îi va produce căderea, ci mâna Celui Atotputernic o va arde, îi va reduce clădirile la praf și moloz și o va probuși în adânc. Cel care s-a pogorât odinioară la turnul Babel să oprească progresul și să împiedice reintegrarea în sferele cerești cu ajutorul fințelor demonice, va veni s-o mai facă încă o dată. Blestemul rostit la turnul Babel n-a fost revocat niciodată și tot așa de parmenentă va fi și rostirea împotriva Babilonului numărul trei:

Şi nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai-marii pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta şi pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi pe pământ” (Apoc. 18:22-24).

Ca „scaun de domnie al lui Satan“, Babilonul va fi distrus nu numai pentru uciderea sfinților lui Dumnezeu, ci pentru toți cei care au fost omorâți vreodată în istorie. Satan este cel care a adus moartea și uciderea în ecosistemul terestru:

Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr“ (Ioan 8:44).

„Babilonul, „șarpele inelat“ care a râvnit la „poarta cerului“, vicleanul strecurat în paradis să-i ispitească pe primii doi oameni ca să-i despartă de Dumnezeu și să-i aducă sub stăpânirea lui va fi încă o dată înfrânt. Cel ce i-a zdrobit capul la Cruce are tot dreptul și toată puterea ca s-o facă.

Apocalipsa 18 se încheie cu cântări de jale.

Gata! Pe pământ, petrecerea s-a terminat! În cer, Apocalipsa 19 începe cu cântece de bucurie. Acolo, petrecerea abia începe. Toată lumea se pregătește de … nuntă!

https://scripturile.wordpress.com/2020/03/06/apocalipsa-17-babel-babilon-babilonie/

Ştiri din presa română nov 08 2008

download - Copie

Ştiri din presa română

   

Comorile lui Solomon

de Andreea Danciu Raicu

Un site stravechi descoperit intr-o zona destertica din Orientul Mijlociu ar putea avea legatura, sustin arheologii, cu miticele mine ale regelui Solomon. In timpul domniei sale, biblicul rege a acumulat o bogatie imensa din exploatarea miniera si din comert.

Imensa mina de cupru scoasa la lumina de catre acestia se afla intr-o vale arida din Iordania de astazi si pare sa fi fost amenajata in secolul al X-lea inainte de Hristos, adica exact in perioada in care istoricii plaseaza domnia lui Solomon.

Minele se intind pe o suprafata incredibil de vasta si este foarte posibil ca acestea sa fi reprezentat o sursa substantiala de venit pentru imperiu. Anuntul dat publicitatii de catre echipa de arheologi a iscat un val nou de controverse in ceea ce priveste gradul de veridicitate istorica al Bibliei.

de George Damian

Singurul preot care slujeste in limba romana in Valea Timocului, in Serbia, a fost caterisit din treapta preotiei de catre episcopul sarb Iustin. O decizie ciudata: parintele Boian Alexandrovici a fost hirotonit de episcopul Daniel de Varset – episcop al Bisericii Ortodoxe Romane. Astfel ca este greu de crezut ca un ierarh al Bisericii Ortodoxe Sarbe va putea sa-i ia parintelui Boian Alexandrovici ceva ce nu i-a dat niciodata.

Reverendul Wallace Benn
Banul e ochiul dracului. Banii nu aduc fericirea. Sunt doua zicale autohtone. In Marea Britanie, un episcop anglican le spune enoriasilor ca actuala criza a creditelor este o pedeapsa divina pentru ca oamenii au devenit prea materialisti.

Reverendul Wallace Benn, Episcop de Lewes, a scris in newsletter-ul bisericii, ca englezii au devenit obsedati de bani si se teme ca acest lucru a avut un efect nefast asupra vietii tuturor cetatenilor. El spune ca actuala criza a fost generata de lacomie, de speculatiile pe termen scurt, facute pacatuind.

Pelerinii care vor veni la Catedrala Ortodoxa din Alba Iulia se vor putea caza intr-un hotel special amenajat pentru ei

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, marţi, planul urbanistic zonal pentru construirea unui hotel cu 25 de camere destinat pelerinilor, la initiativa Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Imobilul va fi ridicat la marginea municipiului. Arhiepiscopia de Alba Iulia a primit aprobarea aleşilor locali pentru documentaţia planului urbanistic zonal necesar construirii hotelului, votul fiind in unanimitate. Consilierii au apreciat că documentaţia este corectă şi legală. Consilierul economic al arhiepiscopiei, preotul Ion Galaţă, a declarat corespondentului NewsIn că este vorba de un minihotel pentru pelerini. „Vom construi un minihotel pentru pelerini.

Foto - "Daily Mail"

de Alina Olteanu

Arheologii cred ca au descoperit in sudul Iordaniei, la Khirbat en-Nahas, ruinele minelor regelui Solomon, despre care legenda spune ca ar fi fost pline cu aur si diamante. Potrivit arheologilor, in realitate, minele i-ar fi furnizat regelui biblic cantitati uriase de cupru, dupa cum ne-o spune si numele locului, Khirbat en-Nahas insemnand, in limba araba, „ruinele din cupru”. Aceasta descoperire are o insemnate cu atat mai mare cu cat aduce din nou in dezbatere istoricitatea naratiunilor biblice legate de aceasta perioada, relateaza AP.

de Narcisa Balaban

Astăzi (27 oct. 2008) se împlineşte un an de când a fost inaugurat Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române. Evenimentul a avut loc anul trecut pe 27 octombrie, la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, când un sobor de ierarhi condus de Patriarhul Daniel a sfinţit studioul primei televiziuni din istoria Bisericii noastre, TRINITAS TV, şi a studioului din Bucureşti al postului de Radio TRINITAS, la rându-i primul post de radio ortodox din ţara noastră.

Declaratia dintre SUA si Romania privind principiile de cooperare in vederea inculderii Romaniei in Visa Waiver va fi semnata luni la Washington de catre ambasadorul Romaniei Adrian Vierita si de Michael Chertoff, secretarul pentru securitate interna al SUA, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Semnarea acestui document, sustin oficialii MAE, va constitui un pas important catre ridicarea obligativitatii vizelor, dar practic are numai rolul de a confirma vointa politica a Romaniei de a adopta masurile necesare indeplinirii unora dintre criteriile de intrare in Visa Waiver. Concret, aceste criterii se refera la: schimbul de informatii cu privire la persoanele suspecte de activitati teroriste; raportarea pasapoartelor furate/pierdute si implementarea programului „Air Marshals” pe cursele aeriene directe Romania-SUA.

Reuters anunta ca arheologi de la Hebrew University au descoperit in Israel, aproape de locul unde se crede ca David L-a invins pe Goliat, cele mai vechi texte in limba ebraica.

Textele, a caror descifrare inca nu este definitivata – cateva randuri inscriptionate pe  ceva vase de lut, contin cuvinte cum ar fi  ‘judecator’  , ‘rege’,  ’sclav’ etc.

Viitorul nu suna deloc bine pentru IT-ul romanesc

de Vlad Barza

Tot mai multi programatori americani vin sa lucreze in Romania, pentru ca in SUA nu mai gasesc de lucru din cauza crizei, spune Radu Georgescu, presedinte GeCad Group. Criza va fi dura pentru IT-ul romanesc, jumatate din companii ar putea sa nu mai existe peste un an, in special cele dependente de un singur beneficiar care la randul sau are mari probleme, a adaugat seful GeCad in cea de-a treia zi a evenimentului de IT si telecom International Broadband Conference, Mixing the Channels.

„E un trend care acum ceva timp parea incredibil, aducem americani in Romania si le convine sa lucreze in unele cazuri pe salarii mai mici decat romanii. La ei nu mai gasesc de lucru si le convine sa vina aici (…) Desi apreciez creativitatea si inteligenta romanilor, trebuie sa spun ca americanii stiu sa lucreze mai bine in echipa, calitate pe care romanii nu o au”, spune Georgescu care e convins ca tendinta va mai continua macar un an.

Numarul amenzilor date in cazul spam-urilor si a altor infractiuni informatice este prea mic si reflecta timpul prea mare de comunicare dintre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii si furnizorii de internet, a declarat joi, in cadrul unei conferinte, presedintele ANC, Liviu Nistoran, pentru NewsIn.

In privita restructurarii Autoritatii, Nistoran a spus ca are discutii cu Ministerul de Interne si SRI pentru a forma un grup care va activa pe problemele de infractionalitate informatica. Acest grup va avea printre indatoriri investigarea utilizarii ilegale a aparatelor de interceptare a convorbirilor telefonice si dispozitivele care intercepteza comunicatiile bancare (intre bacomat si banca – n.red.).

diac. Sorin MIHALACHE

Datele fizicii actuale ne arată că stelele şi atomii Universului fizic nu respectă aceleaşi legi. Aceasta, deşi şi atomii, şi stelele au aceiaşi constituienţi elementari. Lumea are mai multe descrieri ştiinţifice, deşi, potrivit experienţei noastre directe, ea este una singură. În ciuda progreselor semnificative pe care le-a realizat fizica ultimelor decenii, armonizarea descrierilor Universului întâmpină încă dificultăţi majore.

Cele mai de succes teorii ale fizicii secolului trecut au fost Mecanica Cuantică, Relativitatea Restrânsă şi Relativitatea Generală. Prin intermediul rezultatelor lor şi prin strădania considerabilă a multor fizicieni, astăzi există două mari modele prin intermediul cărora este descrisă lumea fenomenelor fizice din întreg Universul, lumea particulelor şi a interacţiunilor.

Realizat de redacţia revistei ‚‚Isus, un nume bun’’

Redacţia: Frate Tipei, sunteţi preşedintele Cultului Penticostal din Ronânia, de câţi ani deja?

Răspuns: Prin Harul şi cu ajutorul Domnului am fost ales în slujba de preşedinte a Cultului Penticostal din România, Biserica lui Dumnezeu apostolică, din anul 1994, deci de 14 ani.

de Constantin Ciofu

Parohia Slobozia din Protopopiatul Oneşti, judeţul Bacău, se confruntă cu probleme legate de plecarea masivă a tinerilor din localitate  Preotul paroh se implică intens în activităţile social-filantropice, mai ales că numărul bătrânilor ajunge să-l depăşească pe cel al tinerilor  Copiii şi oamenii cu probleme materiale primesc pachete la Paşti şi la Crăciun, iar pentru deţinuţii de la Penitenciarul Târgu Ocna se strâng bani pentru a li se cumpăra cele necesare

Cei care vor să devină preoţi catolici ar trebui să treacă prin teste psihologice al căror scop este să-i depisteze pe candidaţii heterosexuali incapabili să-şi controleze nevoile sexuale şi pe bărbaţii cu puternice tendinţe homosexuale, a declarat joi Vaticanul, relatează Reuters şi AFP. Vaticanul a aprobat joi pentru prima dată eventuala recurgere la psihologi in formarea seminariştilor, pentru a fi indepărtaţi candidaţii homosexuali, insă testele nu vor fi obligatorii, iar viitorii preoţi vor avea intimitatea apărată.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiriA_nov08.htm

 

Acționând potrivit nădejdii și moștenirii primite

download - Copie

 BisericaDevoționalEditorialeMeditaţiiPredici

 Nicu Holban  26-05-2020 17:29:53

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morţi, şi la o moştenire nepieritoare şi nepângărită, care nu se ofileşte şi care este păstrată în ceruri pentru voi. (1Petru 1:3-4)

O lume în jurul nostru se frământă, se întreabă și se îngrijorează punânduși diverse întrebări, care mai de care, cu privire la viitor. Teoriile conspirative, sunt deja fără număr. Fiecare caută să-și prezinte și să-și răspândească cum se poate mai bine teoria, insuflând în  oameni diverse stări și atitudini negative.  Și cu regret, în această plasă a conspirațiilor cad mulți credincioși. Plus se mai adaugă și o autoritate a unor așa ziși proroci, care întăresc și împuternicesc, multe din teoriile respective.

Dacă ar fi scris apostolul Petru Bisericii din sec. XXI, ce sfaturi oare ar fi avut pentru ea, în contextul actual (în această perioadă a pandemiei)? Se pare că diferența ar fi doar în ani. Nu are Dumnezeu mai bune sfaturi pentru Biserică decât acelea pe care ni le-a oferit acum două mii de ani prin apostolii săi slujitori. Nu are nevoie Biserica în vremuri ca acestea, să vină cineva pentru a-i aduce un nou mesaj, mai proaspăt. Amintiți-vă vorba lui Avraam din pilda bogatului nemilostiv: „Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei”. (Luca 16:29) Astăzi avem mult mai mult decât pe Moise și proroci, suntem binecuvântați cu toate scrierile Noului Testament. Și cât de regretabil este, că le evităm (nu neapărat într-un mod oficial și direct), dar, nu le citim, nu le studiem și nu ascultăm de ele, ci ne avântăm spre ceva ce credem noi că este, Cuvânt din partea lui Dumnezeu.

Să lăsăm teoriile și mesajele de prorocie, (cu, așa vorbeșete Domnul), și să atragem din nou atenția la cuvintele și îndemnurile Scripturii.

Un prim sfat a lui Petru, în vremuirle de pe urmă, este ca biserica să-și încingă coapsele minții(1:13) Să-și pregătească mintea pentru acțiune. Și am văzut data trecută că un lucru pe care credincioșii trebuie să-l aibă în minte, este conceptul alegerii. (1:1) În tooate acțiunile ei, Biserica, trebuie să știe că în această lume, este aleasa lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să-și trăiască menirea în concordanță cu identitatea pe care o are.

Cel de al doilea aspect,  amintit de apostol, este nașterea din nou. (1:3)

Biserica, face diferența în comparație cu lumea,  cel puțin ar trebui s-o facă. Credincioșii sunt aleșii lui Dumnezeu, care au avut parte de o transformare. Ei au fost aduși la o nouă viață. O viață pe cât de asemănătoare cu a lumii pe atât de diferită. După nașterea din nou, un credincios nu se retrage din activitățile vieții. El continuă să fie caracterizat de aceleași sfere de activitate, însă, cu mai multă responsabilitate și dăruire de sine. Și aceasta nu este unica diferență. Credinciosul născut din nou, scrie apostolul, a fost născut cel puțin pentru două lucruri (sau, la două lucruri): „…ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morţi, şi la o moştenire…” (1:3-4)

Nădejdea vie și moștenirea, sunt două elemente caracteristice  celor credincioși. La aceasta  îndeamnă apostolul să-și concentreze biserica gândirea.

Dar, observați ce fel de mesaje și prorocii au unii proroci din zilele noastre! Dacă Petru ne îndreaptă atenția spre o nădejde vie, atunci prorociile unora seamănă mai degrabă moartea oricărei nădejdi. Dacă Petru îndreaptă atenția bisericii spre identitatea lor veșnică, atunci prorociile unora sunt de dimensiunea unei vieți pământești. Altfel spus, mesajul lui Petru este unul plin de încurajare și de bucurie cu dimensiuni veșnice, pe când alții astăzi aduc bisericii un mesaj de descurajare, limitat, condensat și concentrat doar lucrurile pământești, fie ele prezente sau viitoare.

Aspectul nașterii din nou, este unul destul de complex, însă apostolul Petru atrage atenția anume la aceste două caracteristici ale nașterii din nou, pentru a trezi în rândurile credincioșilor un puternic simțământ al a unei bucurii și speranțe veșnice. Apostolul își dă toată străduința să deslipească focusul atenției celor credincioși de la cele pământești spre cele veșnice!  Mulți dintre ei începuseră să se descurajeze, se pare. (1:6) Unii se mirau că trebuiau să treacă prin necazuri. (4:12) Iar astfel de stări produc adeseori incertitudine și deznădejde. Din această cauză Petru, se grăbește să le spună, că suferințele, necazurile, încercările, sunt parte ale vieții celui născut din nou. (1:6; 4:12) Prin urmare, ele, nu trebuie să producă panică, nici descurajare între ei.

Nădejdea vie, iată caracteristica Bisericii vii a lui Dumnezeu. Gândiți-vă numai la descurajarea tuturor ucenicilor avută în cele trei zile, în care Cristos a zăcut în mormânt. Însă ce a urmat după ce l-au văzut înviat? Nădejdea lor a venit și ea la viață.

În vremuri ca acestea, de grea cumpănă, de necazuri și incertitudini, să ne îndreptăm atenția spre Cel ce a adus în această lume o nădejde, total diferită de cea care a fost până la El și de care o lume se mai agață. Nădejdea în Cristos este vie, asemenea Lui. Cristos este nădejdea noastră! (Coloseni 1:27)  Să dăm la o parte dar, tot ce ar putea să ne abată de la această glorioasă și veșnică Speranță.

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/26/actionand-potrivit-nadejdii-si-mostenirii-primite/?

Anti-Semitismul creștin: O istorie lungă și un remediu pentru a-i pune capăt

download - Copie

 Gabriela Augustinov  26-05-2020 18:26:38

Când fiica mea avea în jur de cinci ani, am decis să încep să port un yarmulke (sau kipa) în zilele Sfinte de Sărbătoare. Când m-a văzut pentru prima dată, fiica mea m-a întrebat: „Tati, de ce porți pălăria aceea amuzantă?”

„Este un yarmulke”, i-am explicat. „Este ceva ce poartă bărbații evrei”.

„Dar tati”, a protestat ea, „tu nu ești un evreu”. Ea nu a spus acest lucru argumentând că nu ar trebui să port pălăria din cauză că nu sunt evreu. Ea a spus-o pe un ton plin de teamă. Se temea că poate chiar aș putea fi evreu.

Am rămas șocat. De ce era atât de supărată din cauza acestui lucru? Ce a auzit despre faptul de a fi evreu, încât să găsească acest lucru atât de destestabil? De unde vine această atitudine a ei?

Ascultasem recent o predică a unui pastor foarte cunoscut și respectat. El vorbea despre faptul că Isus i-a mustrat pe conducătorii religioși din vremea lui. Pastorul a mai spus că evreii au denaturat legea lui Dumnezeu și au transformat religia într-o modalitate de a face profit.

Bingo.

Dacă nu am înțelege contextul, am putea interpreta această afirmație și să spunem că evreii sunt oameni răi. De câte ori nu ați auzit afirmațiile următoare: „Evreii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în pustie, evreii s-au întors în continuu la păcat în timpul judecătorilor sau iudeii I-au întors spatele lui Dumnezeu în timpul profeților, iudeii L-au răstignit pe Isus, iudeii i-au persecutat pe primii creștini?”

Cu acest tip de retorică care îi pune pe toți iudeii în grupul oamenilor răi, nu este de mirare că unii creștini au căzut în capcana anti-semitismului.

În anul în care am decis să port un yarmulke, lucram la o școală catolică. Un profesor s-a apropiat de mine și mi-a spus: „Unul dintre elevii mei m-a întrebat de ce porți un yarmulke. I-am spus că poate ești evreu. Apoi elevul m-a întrebat dacă evreii au voie să lucreze la această școală și i-am amintit că Isus era evreu. ‘Oh, așa este, nu m-am gândit la asta’, a fost răspunsul elevului.”

O prietenă mi-a spus că ea a crescut crezând că Maria, mama lui Isus era o călugăriță, și că Isus a fost preot. Poți să o învinovățești? În toate tablourile care îl înfățișează pe Isus, câte îi prezintă trăsăturile evreiești? Câți dintre eroii biblici sunt înfățișați ca evrei – David, Isaia, Ieremia, Petru, Pavel, Ioan? Creștinii de-a lungul istoriei, au făcut o treabă eficientă de a-i dezbrăca pe eroii biblici, inclusiv pe Isus, de originile lor evreiești.

Cred că e important să ofer aici o scurtă lecție de istorie.

Pe măsură ce creștinismul s-a răspândit în primul secol, s-a născut o mare dezbatere între evreii care l-au acceptat pe Isus ca pe Mesia și între neamurile (non-evreii) care au făcut la fel. Mulți evrei au considerat Calea (așa numeau ei creștinismul la aceea vreme) ca fiind o sectă evreiască și, prin urmare, cei ce doreau să se alăture Căii, trebuiau să respecte unele legi evreiești precum circumcizia. Acest lucru a dus la convocarea Primului Sinod la Ierusalim în jurul anului 48 d. Hr., despre care citim în cartea Faptel Apostolilor, în capitolul 15. În cele din urmă, s-a decis că neamurile nu trebuie să respecte legile evreiești.

În întregul Nou Testament, întâlnim confruntări continue între creștinii evrei și neamuri. O mare parte din scrisorile lui Pavel au ca scop rezolvarea acestui conflict. În Galateni, capitolul 2, Pavel scrie că l-a mustrat pe Petru, pentru că acesta mânca cu neamurile numai atunci când frații lui iudei nu erau prin preajmă. În scrisoarea sa către Romani, Pavel atinge un subiect delicat, atunci când explică bogăția moștenirii sale evreiești, promovând în același timp harul și credința în Isus ca fiind singurele criterii pentru mântuire.

Pe măsură ce creștinismul a continuat să se răspândească în lumea neamurilor, creștinismul a devenit mai mult „ca neamurile” și tot mai puțin „iudaic”. Din ce în ce mai mulți conducători ai bisericii au începtut să își arate disprețul pentru credința evreiască.

Constituțiile apostolice includ:

Dacă vreun episcop sau vreun alt membru al clerului, postește împreună cu evreii, sau ține sărbătorile cu ei, sau acceptă unul dintre cadourile pe care aceștia le împart la sărbătorile lor, cum ar fi pâine nedospită sau altceva de genul acesta, să fie destituit; dacă este un om laic, să fie exclus… Dacă vreun creștin duce ulei într-un templu păgân sau într-o sinagogă a evreilor sau dacă aprinde lămpile pentru sărbătorile lor, să fie exclus.

Împăratul Constantin a dus retorica anti-evreiască la un alt nivel. În anul 325, el a propus:

În primul rând, este un lucru nevrednic să ținem cea mai sacră sărbătoare, în același mod cum o practică evreii; evreii, care și-au înmuiat mâinile în sânge, și au comis o crimă acerbă. Acești oameni pătați de sânge, sunt așa cum ne putem aștepta: orbi din punct de vedere mintal. Acum, după ce națiunea lor a fost respinsă de către un sistem mai adevărat, pe care noi l-am ținut încă din prima zi a Săptămânii Patimilor și până în prezent, putem să extindem performanța acestei respectări și în perioadele viitoare. Să nu existe nimic în comun între voi și gloata detestabilă a evreilor! Am primit de la Mântuitor o altă cale; o cale deschisă către religia noastră cea mai sfântă, care este atât legală, cât și corectă. Haideți să acceptăm această cale, adevărați și onorabili frați, și să ne depărtăm de aceea complicitate dezgustătoare.

Constantin a căutat să dărâme orice indiciu de iudaism din creștinism, incluzând închinarea creștină în ziua de duminică în locul Sabatului Evreiesc tradițional. Apoi urmează încă 1700 de ani, care includ evenimente groaznice precum inchiziția. Nu este nevoie să o spun – există o lungă istorie a anti-semitismului creștin.

Așadar, cum întreptăm cursul navei? Cum să facem nu numai să evităm anti-semitismul, dar să și promovăm o viziune biblică a iudaismului?

 1. În primul rând, trebuie să recunoaștem și să îi învățăm și pe alții, că eroii biblici au fost evreiși că ei au căutat să păstreze esența iudaismului. Moise nu s-a opus poporului evreu. El s-a opus rebeliunii față de Dumnezeu. Judecătorii nu s-au opus Israelului, ci au căutat să-i restabilească independența. Profeții au căutat să îi îndrepte pe oamenii din poporul lui Dumnezeu. Pavel a promovat o biserică unificată, formată din evrei și neamuri, de orice gen, naționalitate și clasă economică. Isus i-a vindecat pe bolnavi, a stat la masă cu proscrișii și a mustrat sanhedrinul evreiesc, deoarece El a venit să restaureze și să împlinească tot ceea ce iudaismul era menit să fie.

Acești eroi biblici nu au fost anti-evrei. Ei reprezentau idealul de bărbați evrei.

 1. În al doilea rând, trebuie să fim atenți și să nu generalizăm. Generalizarea culturală îi reduce în mod greșit pe toți oamenii la un stereotip. „Negrii sunt criminali, arabii sunt teroriști sau imigranții sunt membri unor bande” – aceste afirmații nu sunt numai false și insensibile, ci incită, de asemenea, la animozitate și ostilitate. În același mod, susținerea faptului că evreii au fost rebeli, este la fel de periculoasă, daunatoare, insensibilă și promovează anti-semitismul.

În schimb, atunci când scoatem în evidență păcatele celor ce s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, haideți să fim cât se poate de specifici despre cine este vorba – fariseii, gloata evreiască supărată, conducătorii sinagogilor, cei care s-au opus lui Isus. Dacă suntem specifici, rămânem fideli faptelor, și îi ajutăm oe oameni să înțeleagă că aceste conflicte au avut loc printre oameni de aceeași credință, religie și cultură evreiască.

 1. În al treilea rând, trebuie să abordăm credința creștină cu recunoștiința incluziunii. În Isus, al nostru Mesia, găsim împlinirea iudaismului – mântuire pentru toți oamenii – pentru evrei și pentru neamuri. Chemarea, pe care El ne-a făcut-o, îndeplinește numeroasele profeții prin care, într-o bună zi Dumnezeu își va aduna oile din toate națiunile. Pentru credincioșii evrei și pentru neamuri există loc pentru a aprecia contextul iudaismului și harul pe care l-am primit cu toții. Toți facem parte din arborele lui Iese, și acest lucru îl datorăm în întregime lui Isus, care este al nostru Mesia.

Permiteți-mi să închei cu o ultimă povestire. Un prieten evreu mi-a spus odată despre disprețul său pentru organizații precum evreii pentru Isus. „De mii de ani, oamenii au spus poporului meu că ei nu pot fi evrei”, a explicat el. Chiar dacă el a înțeles greșit lucrurile, a venit timpul să punem capăt acestei percepții. Îmbrățișarea creștinismului nu înseamnă deloc a respinge iudaismul. Dimportivă, înseamnă a descoperi întreaga bogăție a tot ceea ce iudaismul a fost menit să fie.

Despre autor: Justin Hibbard este co-fondator și director al misiunii Christianity is Jewish și fost pastor al Bisericii New Hope Chapel din Arnold, MD. El este soț și tată a trei copii, îi place tehnologia, să călătorească și să scrie. 

Sursa: Christianity is Jewish

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/26/anti-semitismul-crestin-o-istorie-lunga-si-un-remediu-pentru-a-i-pune-capat/?

Apocalipsa 17 B Căderea Babilonului religios / Apocalipsa 17 – Istoria celor două cetăți: Babilon și Ierusalim

download - Copie

Apocalipsa 17 B Căderea Babilonului religios

Apocalipsa 17b – Biserica catolică nu este „Babilonul cel Mare din Apocalipsa!

Așteptați până la ora 19:30 (Pacific Time)

M-am săturat să-i aud pe unii spunând că Biserica catolică (sau ortodoxă) este Babilonul cel Mare din Apocalipsa! O fi ea o biserică bolnavă, cum au fost cele din Noul Testament și celelalte de atunci încoace, dar nu este o biserică apostată. Și iată de ce …

+++

Identitatea Babilonului religios

Unii cred că „Babilonul religios“ este religia catolică. Nu împărtășesc această convingere din două motive.

În Apocalipsa 17 ni se vorbește despre o religie cu care au curvit împărații pământului. Aceasta include toată istoria omenirii, iar catolicismul nu se califică pentru această definiție.

„Cu ea au curvit împăraţii pământului şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!“ (Apoc. 17:2).

Al doilea motiv este că Babilonul religios va fi religia lui Antichrist, fără nici o asemănare cu creștinismul. Ea va aparem așa cum precizează apostolul Pavel „după lepădarea de credință“. Apostazii locale și parțiale au mai fost dar, va exista o apostazie totală și definitivă, în care orice urmă de creștinism adevărat va fi înlăturat:

„ … să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu“ (2 Tesal. 2:2-4).

Asta nu înseamnă că nu există elemente de păgânism străvechi în catolicism. Dimpotrivă!

În cea mai adâncă decădere a ei, Biserica catolică a ajuns într-adevăr ca o religie păgână, dar n-a fost și nu este o religie păgână. În ea însă au pătruns, ca în toate celelalte religii, elementele unei „proto-religii” cu originea, ați ghicit, în … Babilon.

Iată ce ne spune John Walvoord, în comentariul său asupra cărții Apocalipsa:

„Mulți scriitori notează faptul că multe ritualuri păgâne, necurate ale Babilonului s-au strecurat în biserica primară, iar mai târziu au fost încorporate în Romano-Catolicism (și Ortodoxie) , de care Protestantismul s-a separat în Evul Mediu.

Texte străvechi din surse extrabiblice indică faptul că soția lui Nimrod, cel care a întemeiat cetatea Babilon, a devenit conducătoarea unei mișcări mistice numite „misterele babiloniene”, care constau în ritualuri religioase secrete. Femeia aceasta, cunoscută sub numele de Semiramis, a ajus mare preoteasă idolatră. Se spune că ea ar fi născut un fiu pe care l-ar fi conceput în chip miraculos.

Acest fiu, numit Tamuz, a fost considerat salvatorul poporului său, un fel de precursor fals al lui Mesia, presupus a fi împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu lui Eva:

„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15).

Elementele acestei legende babiloniene au fost încorporate în ritualurile religioase din câteva din marile religii ale lumii. Imaginea mamei, regină a cerului, ținând un fiu în brațe este întâlnită în toată lumea antică și a fost introdusă în practici cu semnificația curățirii de păcat.Cu toate că ritualurile practicate în falsa religie a Babilonului erau mult diferite de la o cetate la alta, aproape în fiecare loc exista un ordin de preoți care se închinau mamei și copilului, practicau stropirea cu apă sfântă și au înfințat un ordin al fecioarelor care să practice prostituția religioasă. Despre Tamuz, fiul, se spune că a fost ucis de o fiară sălbatică și apoi a fost readus la viață, ceea ce, evident, este o imitație satanică care anticipează învierea lui Christos.

egyptian

Religia Babilonului nu este descrisă expres în Biblie, dar avem refetințe clare la conflictul dintre adevărata credință și această pseudoreligie. Profetul Ezechiel s-a ridicat să protesteze din partea lui Dumnezeu față de ceremonia bocirii lui Tamuz:

„Și mi-a zis: „Vei mai vedea și alte urâciuni mari, pe care le săvârșesc ei!” Și m-a dus la intrarea porții Casei Domnului dinspre miază-noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz” (Ezechiel 8:13-14).

Ieremia condamnă practica păgână a facerii de turte în cinstea împărătesei cerului și de a arde tămâie în cinstea ei:

„Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinții aprind focul, și femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului, și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie” (Ieremia 7:17-18).

„Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume: să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut, noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile noastre, în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiți, și nu treceam prin nici o nenorocire! Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate, și am fost nimiciți de sabie și de foamete…” ÎDe altfel, când aducem tămâie împărătesei cerului și-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcându-i chipul, și-i aducem jertfe de băutură?” …

Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Voi și nevestele voastre ați mărturisit cu gurile voastre și ați împlinit cu mâinile voastre ce spuneți: „Vrem să împlinim juruințele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură!” (Ieremia 44:17-19,25).

Pentru cei care privesc cu atenție, închinarea către Baal, foarte răspândită la popoarele Canaanului, a fost o altă formă a aceleași religii a misterelor originară în babilon. Baal este echivalentul perfect al lui Tamuz. Mai toate religiile antice conțin elementele „Tainelor” din religia babiloniană. Europa a fost fascinată de „Mitraism” o religie a acestor „taine” care a lăsat urme adânci în practicile și ritualurile catolicismului și ortodoxiei.

Pe vremea bisericilor din primul secol, cultul misterelor Babilonului ajunsese și în Pergam, locul uneia din cele șapte biserici ale Asiei (Apocalipsa 2:12-17).

Probabil că mulți v-ați întrebat de ce episcopii și cardinalii catolici poartă pe cap acele turnuri asemănătoare cu niște capete de pește.

dagon1

Ei bine, marii preoți ai cultului babilonian purtau pe cap coroane în formă de cap de pește, ca o recunoașterea lui Dagon, zeul pește. Acești mari preoți se numeau „păzitori ai podului”, adică ai pasajului de trecere dintre oameni și satan, titlu imprimat pe aceste coroane. Echivalentul roman al acestui titplu, „Pontifex Maximus”, a fost folosit de Cezar Augustus și de împărații romani de mai târziu, dar a fost adoptat și ca titlu al episcopului Romei. În primele secole de existența ale bisericii din Roma, confuzia a crescut la cote incredibile. S-a încercat combinarea unor elemente ale religiei misterelor din Babilon (Mitraismul) cu credința creștină. Rezultatul n-a fost încreștinarea păgânismului, cum s-a dorit, ci păgânizarea creștinismului, cum vedem astăzi. Confuzia amalganului de atunci este prezentă și astăzi. Apostazia, vizibilă astăzi în forma ei latentă, va înflori în forma ei finală în vremea acestei „superbiserici” care se pare că va înghiți toate formele religioase după răpirea adevăratei Biserici la cer.

„Babilonul cel mare” va fi ceea ce „turnul din Șinear” a fost încă de la început: o încercare de spiritualitate pervertită, un asalt ilicit al lumii cerești, prin mijloace contaminate de Satan și îngerii lui căzuți.

Apostolul Pavel scrie lămurit că religiile păgâne sunt demonice:

„Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii” (1 Corinteni 10:20).

Curva cea mare reprezintă spiritualitatea pervertită a celor care, dorind să recâștige paradisul pierdut al cerului, sunt gata să facă pact cu orice forță supranaturală care le promite obținerea acestui deziderat.

Ultima religie a lumii nu va fi „catolicismul corupt”, ci religia Babilonului, un sincretism de religii foarte variate, toate încercări de a lua legătura cu ființe supranaturale „amabile” și gata să ne călăuzească pașii pe calea „îndumnezeirii”.

Catolicismul nu mai face astăzi mulți convertiți. Se înmulțesc însă cu grămada adepții a tot felul de religii prin care oamenii iau legătura cu „ființe extraterestre, cu entități angelice și cu reprezentanți ai unor civilizații care spun că veghează de mii de ani asupra noastră și ne dirijează evoluția”.

Iată mărturia uimitoare a unei prințese dintr-una din casele regale ale Europei:

„Prințesa Norvegiei, Martha Louise, a declarat că deține puteri supranaturale și că poate învăța oamenii cum să comunice cu îngerii, informează bbc.co.uâ. Fiica regelui Harald și a reginei Sonja a făcut acest anunț pe un site, unde a mai spus că intenționează să deschidă un nou centru de terapie alternativă. Prințesa, în vârstă de 35 de ani, a mai declarat că încă din copilărie putea să citească gândurile și sentimentele oamenilor și că a reușit să intre în contact cu îngerii prin intermediul cailor.

Martha Loise, care are pregătire de psihoterapeut, a mai spus că întotdeauna a fost interesată de tratamentele alternative. Cei care vor veni să studieze la centrul ei, vor învăța cum să „creeze miracole” în viața lor și cum să utilizeze puterile îngerilor lor. Prințesa descrie îngerii ca fiind „niște forțe care ne înconjoară, care ne dau resursele necesare și ne ajută în tot ceea ce facem pe parcursul vieții”.

„Totul s-a întâmplat pe vremea în care aveam grijă de cai. Atunci am reușit să vorbesc cu îngerii. De abia mai târziu am înțeles cât de important este pentru mine acest dar și vreau să îl împărtășesc și altor oameni”, a mai declarat Martha Loise.

Cursul prințesei se desfășoară pe o perioadă de trei ani și va costa 4150 de dolari pe an (HotNews.ro, S.B., 25 iulie 2007).

Catolicismul, oricât de corupt și greșit ar fi el, mai este încă o religie care-L proclamă pe Isus Christos ca Domn. Înainte de cea de a doua venire a lui Christos, împreună cu apariția „omului fărădelegii” se va produce și tragica „lepădare de credință”:

„Cât privește venirea Domnului nostru Isus Christos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar.

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credin