Un stat slab sau unul puternic?

download - Copie

Publicat pe 17 iulie, 2020 De danutj

Într-o formă sau alta, nu doar în România, ci pretutindeni, s-au formulat întrebări și opinii despre cât de capabil este statul democratic să facă față unei crize majore așa cum este pandemia din ultimele luni. Pentru unii, blocarea întregii vieți economico-sociale și culturale a unei țări a reprezentat răspunsul simptomatic al unui stat slab, al unei administrații și clase politice incompetente. Deciziile luate au părut a fi răspunsul instinctiv al fricii și al lipsei de responsabilitate. Lipsa de soluții și de coordonare, amatorismul, dependența instituțiilor publice de decidenți politici incompetenți au dat senzația unei slăbiciuni sistemice de neiertat. Pentru alții, introducerea stării de urgență a însemnat un act de forță, încălcarea drepturilor omului, manifestarea violenței politice și ideologice la scară mare a celor aleși să conducă viața unei națiuni. Președinți și premieri, miniștri și directori de agenții au profitat de situația de urgență pentru a câștiga capital politic și a atinge interese țintite. Au fost prezenți permanent în mass-media, au ținut discursuri populiste și au insistat pe nevoia de a emite cât mai multe restricții și de a impune legea cu orice preț. Frecvent, acești lideri au condamnat comportamentul populației și au insistat pe faptul că este necesară mai multă reglementare și mai multă forță din partea statului.

Perioada de criză generată de pandemie a scos la iveală tot mai mult dilema cu privire la rolul și locul statului într-o societate democratică, dar în plină globalizare și într-o perioadă cu multe schimbări care dau senzația că ne aflăm într-o perioadă de tranziție spre ceva încă nedefinit. Vocile publice au întreținut o stare de incertitudine cu privire la mărimea și iconomia aparatului de stat, a logicii ordinii și intervenției autorităților pentru respectarea ei. Nu putem vorbi încă despre o polarizare, dar cele două direcții care critică fie lipsa de atitudine și pregătirea precară a statului, fie abuzurile și dorința de control par să fie mai degrabă poziționări reactive și fără argumente consistente. În România, ecourile acestor idei au arătat și mai mult decalajul în care ne aflăm față de societatea occidentală și față de parametrii unei societăți democratice mature. Spațiul public autohton a fost dominat de discursuri politicianiste de cea mai slabă calitate, de analize de presă mioape și partinice, de specialiști obedienți și fără curajul de a asuma o poziție profesională coerentă. De la intrarea în starea de urgență, guvernații și președintele au intrat în campanie electorală, au făcut exces de zel în a-i condamna pe cei din opoziție și în a dojeni populația.

Ideea de stat puternic poate fi înțeleasă greșit. Multe voci s-au exprimat pe această temă în ultima vreme și au semnalat temeri legate de lipsa unei legislații adecvate care să confere statului mai multă putere și pârghiile necesare pentru impunerea ordinii și rezolvarea problemelor publice, de la educație și sănătate până la securitate, infrastructură și comunicații. Conceptul de stat puternic nu se referă la acumularea puterii, nici la volumul personalului din administrație sau la mărimea bugetului, nici la averea și influența statului în viața economică și socială. Mai degrabă, se are în vedere capacitatea sa de a asigura funcționarea eficientă a serviciilor publice, accesul egal al tuturor cetățenilor la acestea, garantarea și asigurarea securității și respectării legii. Așa cum observa istoricul Eric Hobsbawm, evoluția statului democratic occidental a presupus o serie de modificări atât sub presiunea liberalismului, cât și a dezvoltării economiei de piață și serviciilor, dar mai ales a globalizării, ceea ce a condus inevitabil la o slăbire a lui. O parte dintre serviciile publice asigurate de stat (școli, închisori, transport, comunicații, apă și energie, asistență socială etc.) au fost externalizate și au fost preluate de companii private naționale și internaționale. Mutația cea mai importantă nu este legată neapărat de faptul că toate acestea au trecut în zona privată și nu mai sunt administrate de stat, ci că funcționarea lor după principiul maximizării profitului creează dezechilibre și inegalități privind accesul populației la bunuri și servicii publice. Logica politică cu privire la binele comun a fost treptat înlocuită cu logica economică. Acest lucru se poate lesne observa din discursurile politicienilor și din încremenirea gândirii lor în paradigma eficienței economice. Dacă rolul statului este acela de a asigura un bine comun pentru toți cetățenii, atunci multe dintre strategiile și deciziile sale cer o altă abordare decât cea a economiei de piață.

Cu timpul, statul a devenit mai suplu și mai tehnicizat și are la dispoziție un corp de funcționari foarte profesionalizat care răspunde prompt atât problemelor, cât și criticilor din mass-media sau ale specialiștilor angajați să evalueze activitatea guvernanților. Însă nu aceasta este problema principală. Acest stat a devenit mai slab pentru că s-a distanțat de cetățenii pe care trebuie să îi servească și astfel a pierdut o parte din încrederea lor. Nu este numai o problemă de abordare și de limbaj, ci și una de înlocuire a mecanismului politic și de guvernare pentru popor cu cel al unui corp de experți care dorește să își consolideze poziția managerială prin artificii sofisticate de relații publice și comunicare. Pe de o parte, slăbirea statului se poate observa ușor din reacția populației care se implică civic și politic tot mai puțin. Dezinteresul față de sfera publică are mai multe cauze, dar una dintre ele ține de metamorfoza politicului și confiscarea sa de către un grup restrâns de oameni flancat de o armată de experți. Pe de altă parte, lipsa de încredere a oamenilor în politicieni și guvernanți a condus la o relaxare în privința respectării regulilor și a căutării binelui comun. Începutul secolului XXI este simptomatic în acest sens. În mai toate țările democratice occidentale se resimte această ruptură între stat și cetățeni manifestată prin: apariția unor tensiuni sociale, a unor grupuri xenofobe și extremiste; dificultăți la nivelul aparatului de stat de a păstra ordinea publică și de a asigura resursele pentru serviciile publice; neglijarea unor largi categorii de populații cum ar fi săracii și emigranții; și a unor probleme sensibile cum ar fi poluarea mediului și creșterea inegalităților sociale.

România postdecembristă nu a reușit să construiască un stat puternic, ci a avut mereu abordări și soluții de conjunctură. Atât cât s-a putut, consolidarea instituțiilor publice s-a realizat ca urmare a obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană, deci prin pârghii externe. Invocarea nevoii unui stat puternic a fost receptată cu multă confuzie atât din pricina moștenirii comuniste și a imaginii unor conducători autoritari care se pot impune pe scena publică și pot obține adeziunea maselor pentru o direcție anume, cât și pe fondul unei instabilități politice constante. Populația României este încă polarizată și cu așteptări diferite față de stat. O parte mare a cetățenilor este destul de dependentă de politicile publice și de deciziile guvernanților, astfel că este obligată să rămână conectată la amatorismul acțiunilor și discursurilor populiste ale conducătorilor. Pentru aceștia, un stat puternic ar fi cel care le rezolvă problemele, care le acoperă nevoile și este condus de oameni puternici care își țin promisiunile electorale. Cealaltă parte a populației nu mai crede în schimbarea mult promisă și consideră că trebuie să își ia destinul în propriile mâini și să își rezolve singură problemele. Incertitudinea socio-economică și politică îi face pe aceștia să fie tot mai dezinteresați de sfera publică, să nu participe la vot sau la inițiative civice. Lipsa de transparență și de onestitate a guvernanților, cazurile de corupție înaltă, nepotismul și mita sunt realități care descurajează lupta pentru binele comun, pentru respectarea ordinii și legii și incită la căutarea soluțiilor obscure, la limita legalității și care să evite cât mai mult interesul public.

Statul român nu este nici suplu și nici profesionalizat. Dimpotrivă, este supradimensionat, atât numeric, cât și la capitolul cheltuieli, fiind căpușat de tot soiul de interese ale unor persoane fizice și companii care urmăresc un job facil și afacerile cu statul. Cu alte cuvinte, este un stat slab, care se mișcă greu și ineficient, foarte birocratic, stufos și volatil în legi și regulamente, cu o predictibilitate scăzută. Revenind la perioada ultimelor luni marcate de pandemie, este destul de lesne de observat care sunt simptomele acestui stat slab și de ce retorica ieftină a guvernanților nu convinge pe nimeni. Dacă unii se gândesc că un stat puternic ar însemna mai mulți polițiști și militari pe străzi care să impună prin amenzi și intimidare restricțiile și legile, se înșală. Nici suspendarea anumitor drepturi și nici acordarea unei puteri mai mari guvernului sau președintelui nu vor rezolva problema. Populația și-a pierdut răbdarea și încrederea într-o clasă politică demagogică, în inițiative de fațadă și în oameni incompetenți. Ipocrizia conducătorilor s-a văzut în permanență începând cu atitudinea de superioritate cu care i-au tratat pe cetățeni, precum și încălcarea de către ei înșiși a regulilor cerute altora, mergând până la urmărirea intereselor electorale și de grup. Un stat puternic va fi posibil nu prin revendicarea instinctelor și himerelor trecutului legate de control, supraveghere și impunere, ci prin apelul la onestitate și transparență din partea guvernanților și politicienilor, la atitudine și disponibilitatea de a mobiliza resurse și a găsi un teren comun de gândire și acțiune în favoarea populației. În egală măsură, un posibil stat care se întărește va apela la consultarea societății civile și organizarea de dezbateri publice, va invita cetățenii și actorii socio-economici să participe la acțiuni concrete care să ducă la consolidarea simțului civic și responsabilitate. Deocamdată suntem departe de aceste coordonate, iar clasa politică se afundă în lupta electorală. Urmează o vară fierbinte și meciuri ideologice fără interes. Ne dorim ca populația să nu-și piardă minimul de luciditate și bun simț, de care dispune de altfel, pentru a nu se lăsa purtată nici în tensiuni și dezordine socială, nici în manipularea mediatică a politicienilor și teoriilor conspiraționiste. Mai avem nevoie de timp și perseverență pentru a reuși schimbarea mentalităților și sperăm ca istoria să mai aibă răbdare cu noi.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2020/07/17/un-stat-slab-sau-unul-puternic/#more-755

Oare a lucrat vreodată Duhul Sfânt fără Tatăl și fără Fiul ?

download - Copie

BY BARZILAIENDAN on MAY 15, 2014

M-a întrebat cineva despre botezul în apă și despre primirea Duhului Sfânt. M-a întrebat și ,,cine și când și în ce“ i-a botezat pe ucenicii Domnului?“ Discuțiile au fost interesante, întrebările ușoare, răspunsurile mult mai grele. Iată o consecință a lor:

Părerile sunt diferite, practicile sunt diferite pentru că și în Biblie există cazuri diferite.

Varianta #1 – Ucenicii au fost botezați mai întâi în apă (probabil) de Ioan Botezătorul și apoi rebotezați de Domnul Isus (Cum puteau fi botezați în moartea Lui dacă El încă nu murise încă? Eu nu pot să spun …). Ucenicii au primit Duhul Sfânt mult mai târziu, în două situații distincte: prima dată după înviere și a doua oară la Rusalii (Ioan 20:22; Fapte 2).

Varianta #2 – Cei convertiți la Rusalii au fost botezați în apă și li s-a promis că apoi vor primit Duhul Sfânt (Fapte 2:41 nu ne spune că au primit Duhul Sfânt. Doar că au fost botezați!)

Varianta #3 – Cei din casa lui Corneliu au primit mai întâi Duhul Sfânt, când le vorbea Petru și au fost botezați numai după aceea !!! Deci ordinea a fost inversată.

Varianta #4 – Ucenicii lui Ioan Botezătorul au primit Duhul Sfânt la punerea mâinilor, după ce au fost rebotezați de Pavel.

Cartea Faptele Apostolilor este cronica unei tranziții. Fiecare caz citat mai sus are logica lui. Nu putem repeta azi situațiile de atunci. Nici nu avem nevoie. Niciunul din evenimentele amintite mai sus nu este identic cu celelalte. De exemplu, la Rusalii (și numai la Rusalii) s-a auzit un vâjâit de vânt și au fost vizibile niște limbi de foc care s-au așezat ,,câte una pe fiecare din ei“. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată după aceea și, cu siguranță, nu se mai întâmplă azi. Un anumit caz particular din Faptele Apostolilor nu poate crea o doctrină decât dacă este amintit în Evanghelii și în Epistole. Altfel am avea PATRU doctrine bazate pe evenimentele enumerate în cele patru variante de mai sus.

Deci:

– Evangheliile arată clar că Duhul Sfânt este activ în viața unui om înainte de botez, în procesul convingerii și al pocăinței. Nimeni nu poate veni la Dumnezeu dacă nu-L convinge și nu-l atrage Duhul Sfânt (Ioan 16:5-15).
– Botezul în apă este un simbol care arată o lucrare deja făcută în inima celui ce se botează. Cine a făcut această lucrare? Nu există decât un singur răspuns: Duhul Sfânt.
– Nimeni nu poate zice ,,Christos este Domnul decât prin Duhul Sfânt“ (1 Cor. 12:3).
– Ucenicii s-au umplut de Duhul Sfânt de mai multe ori (vezi și Fapte 4:31).

Deci, este adevărat că n-aveți încă Duhul SAfânt dacă ați trecut doar prin botezul în apă? Trebuie să răspundeți afirmativ numai dacă n-ați venit încă la Dumnezeu cu pocăința lucrată de Duhul Sfânt și numai dacă nu L-ați făcut încă pe Christos Domn în viața dumneavoastră. Altfel, ați fost deja subiectul lucrării Duhului Sfânt.

Dacă botezul este unirea cu Christos în moartea și în învierea Lui, atunci el înseamnă și momentul în care Duhul Sfânt vă botează (adică vă așează în trupul lui Christos). Nu există o relație cu Duhul Sfânt în afara trupului lui Christos. Există o plinătate pe care o putem pierde și o putem recâștiga, dar asta este o altă problemă …

Dacă Duhul Sfânt ne îmbracă cu Christos, atunci această realitate spirituală este ilustrată în actul botezului în apă: ,,Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Christos, v-aţi îmbrăcat cu Christos“ (Gal. 3:27).

Este foarte nepotrivit și chiar vecin cu erezia să despărțim relația noastră cu Christos de relația noastră cu Duhul Sfânt. Ele sunt concomitente, simultane, excluzând, chiar interzicând, folosirea unor termeni ca aceștia: ,,înainte“, ,,după“, ,,ca o consecință“, etc.

Tot ce face Duhul Sfânt face pentru Christos.
Tot ce face Christos face prin Duhul Sfânt.
Și niciunul dintre aceștia nu poate face nimic fără a fi mai întâi voia Tatălui.

De ce am despărți sfânta unitate a persoanelor din triunitatea divină?  Chiar și atunci când Christos a părut subiectiv că a fost părăsit de Tatăl, pe Crucea ispășirilor, Biblia ne spune că, obiectiv, Dumnezeu era acolo, ,,în Christos“, împăcând lumea cu Sine (2 Cor. 5:19).

Să încheiem cu un alt exemplu frumos al lucrării colective și concomitente a trinității:

,,Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.  14El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.  Tot ce are Tatăl, este al Meu; deaceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi“ (Ioan 16:13-15).

P.S. – Da, am auzit și eu de formulări năstrușnice ca aceasta: Credința este în Tatăl, Mântuirea este în Fiul și sfințirea este în Duhul Sfânt. Sună frumos, dar le putem oare despărți ?

P.S. 2. – Botezul în apă nu este legat întotdeauna în textul Noului Testament cu o lucrare specială a Duhului Sfânt, dar asta nu înseamnă că ea n-a existat !

Exemplul #1 – când Petru își îndreptățește lucrarea pentru care fusese ,,chemat la Comitet“ de cei din Ierusalim, el folosește o expresie foarte interesantă:

,,Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfînt S’a pogorît peste ei ca şi peste noi la început“ (Fapte 11:15). El nu spune (și nici nu poate spune) ,,ca peste noi întotdeauna“. De la ,,începutul“ amintit de Petru ca punct de reper trecuseră deja mulți ani de zile,  foarte multe convertiri și la fel de multe botezuri.

Exemplul #2 – După convertirile Lidiei și ale celor din casa sutașului nu ni se spune nimic despre o lucrare specială a Duhului Sfânt. Dar asta nu înseamnă că ea nu s-a produs. Dimpotrivă!

,,După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: ,,Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămîneţi în casa mea.“ Şi ne-a silit să intrăm.“ (Fapte 16:15)

,,Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.“ (Fapte 16:33)

Am putea spune, doar în glumă, că unora dintre cei convertiți în Faptele Apostolilor li s-a făcut harul să fie ,,pentecostali“, iar altora li s-a îngăduit să rămână doar ,,baptiști“. Gluma ar ține dacă n-am râvni cu toții să fim și să rămânem întotdeauna ,,creștini după Evanghelie“.

P.S. 3. – Da, am oprit comentariile la acest post. Știți și voi de ce …

https://barzilaiendan.com/2014/05/15/oare-a-lucrat-vreodata-duhul-sfant-fara-tatal-si-fara-fiul/

Capitolul VII – Perioada Tăcută, din anul 1688 până în anul 1800   Secţiunea III J. M. Cramp, D.D. (1796-1881)

download - Copie

 ISTORIE BAPTISTĂ

De la fondarea biserici creştine până în prezent de J. M. Cramp, D.D. (1796-1881)

Capitolul VII – Perioada Tăcută, din anul 1688 până în anul 1800

 Secţiunea III

Progresul denominaţiei în America de Nord – Suferinţele din New England –Elizabeth Backus – Doamna Kimball – Virginia – Predicarea lui Whitfield – „Noile Lumini” – Asociaţia Philadelphia – Alte asociaţii – Corespondenţa cu predicatorii din Londra – Mari treziri – Universitatea Brown – Nova Scotia – New Brunswick – Canada

La începerea acestei perioade existau doar 13 biserici Baptiste în America de Nord. În anul 1740, numărul bisericilor era 37, cu mai puţin de 3.000 de membrii. În anul 1790, însă, erau 872 de biserici care conţineau 64.975 de membrii. 25 de biserici noi au fost formate în prima jumătate a perioadei; în a doua jumătate nu mai puţin de 835 de biserici. Aceasta este cu certitudine o creştere minunată.

Este interesant de notat datele stabilirii primelor biserici din câteva State:

1073Welsh Tract, Delaware.
1705. Groton, Connecticut.
1714. Burleigh, Virginia.
1724. Golden Hill, New York.
1727. Perquimans, N. Carolina.
1742. Chestnut Ridge, Maryland.
1755. Newtown, New Hampshire.
1764. Berwick, Maine.
1768. Shaftesbury, Vermont.
1772. Kiokee, Georgia.
1780. Buffalo Ridge, Tennessee.
1781. Nolinn, Kentucky.
1790. Miami, Ohio.
1796. New Design, Illinois.

Strămoşii noştri Baptişti au avut o luptă grea în Statele Noii Anglii. Congregaţionaliştii erau „Ordinul Principal”, şi suportul lucrătorilor lor era oferit prin lege, sub forma unei taxe, percepută de la toţi locuitorii. Ei au plecat de la o stabilire şi au aşezat alta! O mişcare înapoiată a avut loc, în introducerea „legământului de jumătate de cale”, care a umplut bisericile cu oameni care erau străini faţă de evlavie1. Aprecierea pentru salariile lucrătorilor era riguros impusă. A fost în zadar faptul că Baptiştii au pledat dezacordul lor conştiincios din „Ordinul Principal”, şi obligaţia sub care stăteau ei pentru a-şi susţine predicatorii lor. Oprimatorii lor nu aveau să asculte, nici să se abată vreo notă de la cererile lor. Biciul era în mâinile lor, şi aceştia îl aplicau fără milă.

„Din anul 1692 până în anul 1728, Baptiştii erau pretutindeni, cu excepţia Bostonului şi alte câteva oraşe, taxaţi pentru a susţine pe lucrătorii Congregaţionalişti. Faptul menţinerii închinării lor prin sine nu era admis pentru a fi un motiv suficient pentru a-i scuti pe aceştia de la rate pentru a susţine o lucrare care din punctul de vedere al conştiinţei ei nu-l puteau auzi. Pentru refuzul lor de a plăti asemenea rate, ni se spune că ‚adesea trupurile lor erau prinse şi aruncate în temniţa comună, drept răufăcători, iar vitele lor, porcii, caii, mobila din casă şi uneltele de gospodărie, erau sechestrate cu forţa de la ei, şi vândute în mod ruşinos, de multe ori nici măcar la un sfert din prima valoare’. Mai este adăugat totodată că ‚presiunile apăsătoare şi suferinţele cauzate de aceste sechestrări, întemniţări, şi pierderile consecvente ca urmare, i-a făcut pe mulţi Baptişti să se îndoaie, adesea ruinaţi de unii din oamenii noşti, şi descurajaţi de alţii în aşa măsură încât aceştia se strămutau cu restul lucrurilor care le-au mai rămas, în afara Provinciei’”2.

În Anul 1728, un Act a fost emis de către Curtea Generală din Massachusetts, care îi scutea pe Baptişti de la taxă; întrucât aceasta uşura doar persoanele, lăsând astfel proprietatea susceptibilă, acesta a fost de puţin serviciu. Au fost emise mai apoi şi alte Acte, care să fie în vigoare pentru scurte perioade, presupuse a da uşurare; acestea însă au fost astupate cu aşa de multe condiţii dificile şi întunecate, încât Baptiştii au continuat să sufere, în multe locuri, pentru mulţi ani. Următoarele scrisori de la câteva femei creştine oferă ilustraţiile dureroase ale acestor declaraţii.

Elizabeth Backus, mama Rev. Isaac Backus, îi scrie astfel fiului ei:

„Norwich, Nov. 4, 1752.”

„DRAGUL MEU FIU, – Am auzit ceva despre încercările tale şi am fost întristată, până să am tăria să dau cazul lui Dumnezeu, şi să-mi las povara acolo. Şi acum vreau să îţi spun ceva despre încercările noastre. Fratele tău Samuel este în temniţă de 20 de zile. Pe 15 octombrie colectorii au venit la casa noastră şi m-au dus în închisoare, în jurul orei nouă, într-o noapte ploioasă, întunecată. Fraţii Hill şi Sabins au fost aduşi acolo în ziua următoare. Am stat în temniţă 13 zile, iar apoi am fost puşi în libertate, nu ştiu prin ce mijloace. În timp ce eram acolo, mulţi oameni au venit să mă vadă, unii spuneau un lucru alţii alt lucru. Oh, nenumăratele capcane şi ispite care mă asediază! Nu m-am gândit la ele înainte. Dar o, condescendenţa Cerului! Deşi eram legată când am fost aruncată în acest cuptor, eram totuşi eliberată şi l-am găsit pe Isus în mijlocul cuptorului cu mine. Oh, apoi am putut să renunţ la numele meu, proprietate, familie, viaţă şi suflare, în mod liber pentru Dumnezeu. De acum temniţa mi se părea ca un palat. L-am putut binecuvânta pe Dumnezeu pentru toate râsetele şi batjocurile aduse la adresa mea. Oh, dragostea ce s-a revărsat pentru toată omenirea! Atunci am putut să iert cum îmi dorisem să fiu iertată, şi să-mi iubesc aproapele ca pe mine însumi. Diaconul Griswold a fost pus în temniţă pe 8 octombrie, şi ieri bătrânul frate Grover; încă se mai află în căutarea altora, toate acestea făcând apel la umilire. Biserica a numit ziua de 13 noiembrie să fie petrecută în rugăciune şi post pentru acestea. Îmi amintesc de dragostea mea pentru tine şi soţia ta, şi dragii copii ai lui Dumnezeu cu tine, implorând rugăciunile tale pentru noi într-o asemenea zi de încercare. Cu toţi suntem într-o stare tolerabilă de sănătate, aşteptând să te vedem. Acestea de la draga ta mamă,

ELIZABETH BACKUS”.

„DOMNULE BACKUS, – Înţeleg că dumneata aduni materiale pentru o Istorie Baptistă, în care îţi propui să faci public felul cum sunt oprimaţi Baptiştii în Massachusetts Bay. Aceasta este pentru a vă înştiinţa de faptul că în anul 1768, într-o noapte foarte rece de iarnă, în jurul orei nouă sau zece seara, am fost luat prizonier, şi dus de colectorul din oraşul unde trăiesc, din familia mea, formată din trei copii mici, ca să fiu pus în temniţă. Fiind o noapte destul de rece, am concluzionat, printr-un sfat, că în timp ce eram deţinut într-o tavernă în drum spre temniţă câteva ore, pentru a plăti suma de 4-8 L. M. [adică Bani Legali], pentru care am fost făcut prizonier, aceasta fiind rata ministerială. Motivul pentru care am refuzat să o plătesc înainte a fost pentru că eram Baptişti, şi aparţineam Societăţii Baptiste, în Haverhill, şi aveam un certificat arătat evaluatorilor, după cum presupun, conform legii. Aşa ei au avut de a face cu o săracă văduvă din Bradford, a lui Solomon Kimball, din oraşul menţionat anterior; în a cărei casă Rev. Hezekiah Smith a fost tratat cu ruşine de către mulţi dintre oamenii din Bradford, care au venit trimişi de şerif, Amos Mulliken, la vremea când Smith trebuia să predice în casa noastră, la cererea soţului meu, şi s-a argumentat cald cu el, şi l-a ameninţat dacă nu avea să predice. Domnul Smith a început serviciu cu o cântare, fără să ia în socoteală gălăgia, vociferările şi ameninţările oamenilor. Unul dintre ei a apucat scaunul, în spatele căruia stătea domnul Smith, dinaintea lui. Soţul meu a dorit ca Smith să mai întârzie puţin până ce acesta înăbuşea tumultul; însă toate strădaniile sale de a-i linişti au fost în zadar. Soţul meu a dorit ca domnul Smith să înceapă serviciul public, care l-a şi îndeplinit, şi l-a continuat fără alte molestări.

MARTHA KIMBALL”.

„Bradford, septembrie 2, 1774”.

„N.B. Pot atesta cele de mai sus. Se poate observa că taverna unde m-au dus se află la circa două mile de casa mea. După ce am plătit ceea ce mi-au cerut aceştia, iar apoi a trebuit să mă întorc la săracii mei copii fără de tată, prin zăpadă cu picioarele goale, în moartea nopţii, expus la severitatea răcelii”3.

În celelalte State din Noua Anglie, cu excepţia lui Rhode Island, Baptiştii au avut de a face cu acelaşi tratament. Rev. Marshall, de exemplu, care a lucrat în Connecticut, a fost pus în butuci pentru că predica în parohia altui lucrător, şi apoi trimis în temniţă pentru „predicarea Evangheliei contrar legii”. Limba de calomnie a fost ocupată împotriva lui, şi „pretutindeni se vorbea împotriva lui”. Taxat în mod nedrept, întemniţat nelegitim, ţinta ridiculizării tuturor oamenilor, ei nu au tremurat, şi nici nu au încetinit în zel sau efort; şi Dumnezeu i-a binecuvântat în mod minunat.

Succesul lor a fost mare şi în Virginia. După trezirea de sub Whitfield şi asociaţii săi, mulţi lucrători Baptişti au făcut itinerarii în acel Stat, şi au predicat în aşa fel încât mulţimile au crezut şi s-au convertit. La scurtă vreme a izbucnit persecuţia. Câţiva dintre lucrători au fost arestaţi. „Dacă se poate în închinarea voastră”, spunea avocatul, „aceşti bărbaţi sunt mari tulburători de pace; ei abia se întâlnesc cu omul pe drum şi îi şi înfige un text din Scriptură pe gât”. Deoarece ei nu vroiau să promită că vor înceta să predice, ei au fost încredinţaţi temniţei, unde au mers cu bucurie, cântând în timp ce mergeau pe stradă, imnul Dr. Watts, „Largă e calea ce duce la moarte”. Aceasta era în zona din Spottsylvania, în anul 1768. Acelaşi curs a fost urmat de magistraţii din alte părţi ale Statului. Circa 30 de lucrători, pe lângă mulţi susţinători şi alţii care au manifestat seriozitatea creştină pentru salvarea sufletelor, au fost întemniţaţi, unii dintre ei în mod repetat4.

„Magistraţii, în toate părţile Republicii, au îndemnat şi direcţionat clerul din cadrul Statului, precum şi pe prietenii lor mai zeloşi, să înceapă o tulburare neliniştită a oamenilor, şi o persecuţie fără inimă a lucrătorilor din bisericile noastre. S-au făcut încercări de a înlătura Actul de Tolerare, şi legile vechi şi învechite au fost căutate, şi s-au făcut legi pentru punerea în vigoare a prevederilor lor. Evaluările au fost urmărite cu mare vigilenţă; amenzi au fost impuse şi adunate; adunările au fost tulburate şi dispersate cu violenţă; pastorii şi alţi lucrători au fost arestaţi, aduşi înaintea tribunalelor, terorizaţi şi pedepsiţi în mod ruşinos. Toate acestea, şi multe altele, sunt recunoscute de însăşi lucrătorii şi istoricii ‚Bisericii de Stat’. Dr. Hawks, de exemplu, spune: ‚Nici un neconformist din Virginia nu a experimentat, pentru o vreme, un tratament mai aspru ca cel asupra Baptiştilor. Ei au fost bătuţi şi întemniţaţi, şi cruzimea şi-a taxat ingeniozitatea sa pentru a inventa moduri noi de pedeapsă şi tulburare. Consecinţele uzuale au urmat. Persecuţia îşi făcea prieteni din victimele sale; şi cei cărora nu li s-a permis să vorbească în privat, au găsit auditorii doritori în mulţimea ce-i simpatizau, care se aduna în jurul temniţelor, să-i audă cum predică de dincolo de ferestrele cu zăbrele. Nu este puţin probabil că însăşi această opoziţie a împărţit tărie în alt mod, în măsura în care aceasta a oferit Baptiştilor o bază comună pe care să aducă rezistenţă’”5.

„În toate temniţele unde fraţii noşti erau întemniţaţi, ei predicau zilnic de la ferestre către mulţimile care se adunau să-i asculte”6.

Iritaţi dincolo de măsură de această îndrăzneală, duşmanii lor au recurs la diferite expediente pentru a le încerca. „În unele cazuri”, spune Benedict, „s-au bătut din tobe în timpul serviciului; s-au ridicat îngrădiri mari înaintea ferestrelor temniţei; chibrituri şi alte materiale sufocante au fost arse în afara uşilor temniţei”. Toate însă erau în zadar. Slujitorii lui Dumnezeu predicau, iar oamenii erau în mod egal determinaţi să asculte. Convertiţii se multiplicau; biserici noi au apărut pretutindeni în Stat: „aşa de mult a crescut Cuvântul lui Dumnezeu, şi a predominat”.

Marea creştere a denominaţiei noastre a avut loc după anul 1740. În toamna acelui an Whitfield ajunsese la Newport, Rhode Island, şi a început acel curs de strădanie Evanghelică în Statele Unite care a fost productiv, sub binecuvântarea Divină, de rezultate atât de remarcabile. Trezirea de la Northampton, Massachusetts, în 1734, pregătise deja minţile oamenilor, într-o oarecare măsură, pentru revărsarea generală a Duhului. Aceasta a fost acordată în mod plin de har, manifestarea sa fiind aşa de glorioasă încât „în terme de doi sau trei ani 30 sau 40 de mii de suflete au fost născute în familia cerului în New England”7. Unii dintre convertiţi s-au alăturat bisericilor existente, însă un număr mare au format biserici separate, solicitând evidenţa satisfăcătoare ca acei candidaţi pentru comuniune să fie supuşi regenerării. Regula Noului Testament fusese înlăturată din cadrul „Ordinului Principal”, şi Noile Lumini, aşa cum au fost numiţi aceştia, au determinat să reinstaureze principiile primitive în locul lor adecvat. Efectul natural a fost că mulţi dintre ei au devenit Baptişti.

Noii convertiţi erau „aprinşi în duhul”. Ei însetau după mântuirea sufletelor. Eforturile neasemuite au fost imediat utilizate pentru răspândirea Evangheliei. Unii au mers din casă în casă din cadrul vecinătăţii lor, „avertizând şi învăţând pe fiecare om”, şi îi îndemnau pe toţi să se întoarcă la Domnul. Lucrătorii pioşi au fost stârniţi de exercitarea neobişnuită, şi creştinii vechi şi-au reînnoit tinereţea lor. „Domnul a dat cuvântul; mare a fost compania acelora ce l-a publicat”. Nu erau cu toţii calificaţi pentru lucrare, aşa cum am judeca noi acum; au fost comise greşeli, şi s-au adoptat măsuri de proprietate îndoielnică, în anumite locuri; însă astfel de lucruri pot fi aşteptate în vremuri de mare încântare spirituală. Nu se poate nega faptul că lucrătorii au fost în general bărbaţi ai lui Dumnezeu, „plini de Duhul Sfânt şi de putere”. Ei aveau convingeri profunde cu privire la răul păcatului, şi la primejdia stării de rebeliune. Dragostea lui Dumnezeu în Hristos a împuternicit sufletele lor. Părerile lor despre realităţile solemne ale unei alte lumi erau vii şi afectau inimile. Ei „întotdeauna puneau pe Domnul înaintea lor”, şi umblau precum ar fi în faţa scaunului de judecată. Apelurile lor sincere îi făceau pe cei tari să tremure, îi uimea pe mulţi destrăbălaţi în tăcere, şi producea lacrimi din partea ofensatorilor încăpăţânaţi. Zeci de mii se plecau înaintea maiestăţii adevărului.

Unii dintre cei mai puternici predicatori au emigrat în alte State; şi oriunde mergeau, potopul binecuvântării curgea peste ţară. Virginia a fost îndatorată în mod remarcabil strădaniilor acestora. În 1768 existau doar 10 biserici Baptiste în acel Stat; în 1790 erau 210. Statele Carolina şi altele din Sud au fost şi ele vizitate de Noile Lumini, şi efecte măreţe au urmat.

De îndată de bisericile baptiste au devenit suficient de numeroase, ele au purces să se combine în Asociaţii, aranjament care a fost dovedit a fi eminent de conductiv faţă de prosperitatea grupului. Păzindu-se cu atenţie împotriva asumării puterii eclesiastice şi evitarea tuturor instanţelor cu afacerile bisericilor individuale, lucrătorii şi delegaţii care se adunau din când în când au exercitat o supervizare frăţească asupra cauzei Baptiste, şi adesea „au plănuit lucruri liberale” în dreptul ei. Edificarea personală a fost promovată de serviciile religioase; părtăşia creştină a fost reînnoită şi extinsă; întrebări importante despre doctrină şi practică au fost discutate, şi s-a dat sfat în cazurile dificile; bisericile slabe şi nevoiaşe au fost asistate; s-au produs planuri pentru difuzarea mai largă a adevărului Evangheliei. Aproape toate aventurile denominaţiei noastre pot fi referinţa pentru influenţa acelor adunări Asociaţionale.

Asociaţia Philadelphia a fost prima de acest fel. Aceasta a fost formată în 1707. „Această asociaţie”, spune Dr. Samuel Jones, în Predica de Secol, „a apărut din ceea ce ei numesc adunările Generale şi uneori Anuale. Aceste adunări au fost instituite încă din 1688, şi au avut loc în mod alternativ în mai şi septembrie la Lower Dublin, Philadelphia, Salem, Cohansey, Chester şi Burlington, locuri unde erau membrii, deşi nici o biserică sau biserici nu au fost constituite, cu excepţia lui Lower Dublin şi Cohansey. La aceste întâlniri strădaniile lor erau în principal îngrădite faţă de lucrarea Cuvântului şi administrarea ordonanţelor Evangheliei. Însă în anul 1707, aceştia se pare că au luat mai decent forma unei Asociaţii; pe atunci ei aveau delegaţi din câteva biserici şi s-au extins în grijile lor generale. Noi, prin urmare, ne datăm începuturile ca o Asociaţie din acea vreme, deşi s-au putea, cu doar puţină incorectitudine, să o extindem cu câţiva ani în urmă. Aceştia nu erau decât un grup plăpând, deşi erau un grup de fraţi credincioşi, ce constau din cinci biserici, anume, cele din Lower Dublin, Piscataway, Middletown, Cohansey şi Welsh Tract. Pe atunci erau doar aceste cinci în America de Nord, cu excepţia lui Massachusetts şi Rhode Island”8.

Această Asociaţie este încă un grup mare şi înfloritor, fără a lua în considerare numeroasele mlădiţe care le-a produs. Există alte 17 Asociaţii în Stat.

La câţiva ani după stabilirea Asociaţiei Philadelphia, s-a deschis o corespondenţă cu lucrătorii Baptişti din Londra. Într-o scrisoare datată din 12 august 1714, Abel Morgan spune: „Suntem acum nouă biserici. . . În aceste biserici există circa 500 de membrii, dar care sunt larg răspândiţi în această zonă. E nevoie de lucrătorii noştri pentru a lucra cu mâinile lor. Speram, dacă Domnul ne va da mai mult ajutor, să fim mai multe biserici în scurt timp. Majoritatea bisericilor administrează sacramentul o dată pe lună. Aceşti lucrători sunt cu toţi sănătoşi în credinţă, şi practicăm majoritatea lucrurilor precum bisericile britanice”. O altă scrisoare, scrisă în anul următor, conţinea o cerere de asistenţă, în cărţi, etc., „pentru păstrarea şi promovarea ulterioară a adevărului din aceste părţi”. Doi gentlemeni au răspuns cererii. „Thomas Hollis şi John Taylor au dat o provizie de cărţi; Hollis a trimis 12 copii ale Adnotărilor lui Burkitt asupra Noului Testament, spunând ca fiecare lucrători din acele părţi să aibă câte o copie; John Taylor a dat cărţi în valoare de 12 lire, şi câteva copii ale Catehismului Baptist”. Confirmând darul, biserica din Philadelphia a scris următoarele: „Scrisoarea voastră a fost citită în întâlnirile noastre din oraş şi ţară. Am ajuns la concluzia ca aceste cărţi să fie dispuse după intenţie: cărţile de familie pentru beneficiul celor bine-dispuşi; Adnotările pentru persoanele calificate în particular. Celelalte cărţi pentru folos public, pentru ca fraţii noştri de bază să poată apela la ele, acestea fiind înregistrate aici în oraş, pot fi împrumutate şi returnate apoi; prin acestea generaţia prezentă cât şi cea viitoare poate beneficia de ele. Conţinutul scrisorilor şi un catalog al cărţilor este înregistrat în biblioteca bisericii noastre, pentru a se prevenii greşelile”. O altă confirmare a fost trimisă de către Asociaţie, la întrunirea sa anuală, ţinută în septembrie 1717. Un extras din scrisoarea lor va arăta natura luptei dusă de Baptiştii din Pennsylvania din acea vreme: „Credem că însăşi minţile oamenilor de aici sunt pătate cu Arminianism, Socinianism şi altele. Noţiunea comună a religiei printre ei este precum o casă de leproşi: nu trebuie să fie reparată prin petecire, ci trebuie dărâmată şi re-construită pe temelia corectă – legământul de har. Aceasta ne luptăm să facem, şi, prin urmare, ne împotrivim curentului vremii, pentru ca cei care ne întrec să nu vadă nici o cauză de a deplânge faptul că am mers înaintea lor; şi aceasta vom continua, dacă ne va permite Dumnezeu”9. Ei au făcut-o şi au făcut-o corect. Nici unul din succesorii lor nu s-au plâns „că ar fi mers careva înaintea lor”.

Am reclamat creşterea remarcabilă a denominaţiei noastre în ultima jumătate a perioadei notate acum. A fost roada unei serii de treziri. Lucrătorii dina cele vremuri nu erau satisfăcuţi cu eliberarea din datoriile lor de pastoraţie. Ei au făcut călătorii lungi, predicau unde mergeau, uneori fără vreun plan definit sau preconceput, ci munceau şi călătoreau după cum se credeau călăuziţi de sus. Au urmat efecte măreţe, „Domnul lucra cu ei, şi confirma Cuvântul”, nu neapărat prin „semne care au urmat”, aşa cum au văzut bisericile Apostolice, ci printr-o afişare mai mare a puterii şi milei, prin convertiri de suflete. Aceste manifestări nu au fost îngrădite în vreo anumită parte a ţării; de ele s-au bucurat pretutindeni. Rhode Island a experimentat o binecuvântare bogată în 1774. Bisericile din părţile de nord ale New England erau mai mult de dublu în număr în cei zece ani de după 1792. Multe mii au fost adăugate în Virginia şi alte State Sudice. În 1791 a existat o trezire extensivă în Massachusetts, care a ajuns până în Statul New York. 293 de membrii au fost adăugaţi bisericilor din Saratoga şi Stillwater în acel an10.

Nu trebuie să fim surprinşi de anumite lucruri ciudate. Toată societatea era într-o fierbere; lucruri ciudate se întâmplau la suprafaţă, ici şi colo, şi erau privite, sau se râdeau de ele, sau se plângea, până ce se uitau. Dacă bisericile ce formau Sandy Creek Association din North Carolina erau tenace în sărutul dragoste, punerea mâinilor peste membrii, numirea diaconiţelor, şi altele de acest gen; dacă un trup mare Baptişti din Virginia era aşa de greşit încât să aleagă, în anul 1774, trei din numărul lor, şi să-i desemneze drept „apostoli”, investindu-i cu puterea de superintendenţă generală; şi dacă, în anumite privinţe, fervenţa sentimentelor Noilor Lumini ajungea la o mai bună discreţie şi decenţă, trebuie să ţinem în minte lucrurile specifice din acele vremuri. După un anotimp lung de răceală şi secetă, Domnul a „turnat apă peste cel însetat, şi potoape de apă peste pământul uscat”; vegetaţia spirituală a crescut groasă şi puternică, care necesita cultivatori îndemânatici, şi o anumită pagubă a fost experimentată pentru dorinţa de îngrijire în altoire şi pregătire. În decursul a câţiva ani aceste nevoi au fost împlinite şi s-au constituit aranjamentele adecvate. Cu siguranţă că am prefera o trezire a religiei, deşi am fi izbucniţi de ceva iregularităţi, faţă de răceala ca de moarte a formei şi simplicităţii ortodoxiei.

Anul 1764 a fost memorabil pentru fundarea Colegiului Rhode Island, acum numit „Brown University”. Această Instituţie îşi are originea în Asociaţia Philadelphia. Dorinţa acestei măsuri fusese simţită de multă vreme. Rev. Morgan Edwards era mişcătorul principal în această mişcare, şi părerile lui au fost înaintate cu zel către Baptiştii din Pennsylvania. Ei au ales Rhode Island drept loc al Colegiului propus, deoarece se presupunea că preponderenţa Baptiştilor din acel Sta va asigura acordarea unui statut potrivit de integrare. Rev. James Manning, pe atunci din Philadelphia, fiind la Newport, Rhode Island, în 1763, în drumul său către Halifax Nova Scotia, a convocat o întrunire a principalilor Baptişti, şi le-a prezentat subiectul înaintea acestora. Rezultatul a fost că s-a format un plat, s-au luat măsurile preliminare, şi s-a aplicat imediat la legislatura pentru un statut. Au apărut câteva dificultăţi, din tratamentul necinstit al unul lucrător Prezbiterian a cărui asistenţă a fost cerută în participarea la statut, şi care de fapt l-a trasat într-o asemenea manieră încât Prezbiterienii să aibă controlul. Planul a fost biruit, şi promotorii originali ai obiectului au obţinut dorinţele lor. Colegiul a fost fondat pe baza următorului plan:

„În cadrul acestei instituţii catolice şi liberale nu vor fi admise vreun test religios, ci, din contra, toţi membrii ei se vor bucura pe deplin, în mod liber, absolut, de libertatea de conştiinţă neîntreruptă; şi locul profesorilor, al tutorilor, şi al celorlalţi ofiţeri, cu excepţia preşedintelui, va fi liber şi deschis tuturor denominaţiilor de Protestanţi; şi tinerii din toate denominaţiile religioase pot şi vor fi admişi în mod liber faţă de avantajele egale, onorariile şi onorurile colegiului sau universităţii, şi vor primi un tratament corect, generos şi egal în cadrul rezidenţei lor de aici, aceştia având în comportament paşnic, conformându-se după legile şi statuturile în vigoare; şi învăţătura publică va fi în privinţa ştiinţelor; şi diferenţele sectariene de opinie nu vor face parte din instruirea publică şi clasică”.

„Guvernarea colegiului este condusă de un Bord de Indivizi, ce constă din 12 membrii, din care 8, inclusiv preşedintele, trebuie să fie Baptişti; şi un Bord de Tutori, care constă din 36 de membrii, din care 22 trebuie să fie Baptişti, cinci Prieteni sau Quakeri, patru Congregaţionalişti şi cinci Episcopalieni. Aceştia reprezintă denominaţiile diferite ce există în Statul unde s-a obţinut statutul. Instruirea şi guvernarea imediată a colegiului stă în responsabilitatea preşedintelui şi a Bordului de Indivizi”11.

Manning, mai târziu Dr. Manning, a fost ales preşedinte. El şi-a început lucrările la Warren, în 1766, şi a fost la scurtă vreme încurajat de către studenţii aduşi lui pentru instruire. Ridicarea unei clădiri de colegiu era necesară, şi Providence a fost ales ca loc, acel oraş oferind cea mai mare contribuţie pentru acest obiect. Lucrarea a fost realizată în 1770. La izbucnirea războiului american, Instituţia a fost suspendată pentru 6 ani, şi clădirea a fost folosită drept baracă şi pentru scopurile de spital ale armatei. Dr. Manning a murit în 1791, şi a fost urmat de Dr. Maxcy, care şi-a dat demisia în 1802, când Dr. Masser a devenit preşedinte. El a fost urmat de Dr. Wayland, care a demisionat, „plin de onoruri”, în 1856. Universitatea a fost apoi sub preşedenţia Dr. Barnas Sears, care a demisionat în 1867, pentru a supraveghea aranjamentele educaţionale din Sud, fondate de foarte generoasa libertatea a lui George Peabody, Esq., şi este urmat de Dr. Alexis Caswell.

Această vulnerabilă instituţie are acum o sută de ani. Circa 2.000 de studenţi au absolvit de aici, din care circa 500 au devenit lucrători ai Evangheliei12.

Colegiul Rhode Island a fost numit „Brown University”, în 1804, în onoarea lui Nicholas Brown, Esq., cui i se datorează liberalitatea. În anul mai sus menţionat el a fondat Profesoratul în Retorică şi Beletristică. Mai apoi a ridicat „Hope Hall”, o structură spaţioasă, desemnată să permită acomodarea crescută de care era nevoie pentru studenţi, ce a costat 30.000 de dolari. „Manning Hall”, construită mai recent de câţiva binefăcători generoşi, are biblioteca la parter, şi partea superioară este folosită drept capelă. Biblioteca cuprinde intre 30 şi 40 de mii de volume.

Importanţa oferirii mijloacelor de instruire pentru ci care au intrat în lucrare a fost devreme simţită de fraţii noştri pe Continentul American. O sumă considerabilă a fost ridicată pentru asistarea persoanelor de acest fel de către Asociaţia Philadelphia. Seminarele de educaţie privată au fost stabilite în diferite părţi ale ţării, care au fost frecventate de mulţi care mai apoi au devenit lucrători ai Evangheliei. Prima academie de acest fel a fost deschisă de Eaton, la Hopewell, New Jersey, în 1756. Dr. Samuel Jones a stabilit alta, la Lower Dublin, Pennsylvania, în 1766; o a treia a fost fondată la Wrentham, Massachusetts, în 1776, de W. Williams, unul din primii absolvenţi ai Colegiului Rhode Island. Acestea au fost eforturi folositoare. EI au fost germenii nobilelor preluări care au caracterizat era curentă.

Introducerea principiilor şi practicilor Baptiste în acea parte a Continentului American care acum este numit „British North America” rămână a fi înregistrat.

În 1760, Shubael Bimock şi familia, cu alte persoane, au emigrat din Connecticut şi s-au stabilit în Newport, Nova Scotia. Pacostele care le-au îndurat în propria lor ţară prin a fi taxaţi pentru susţinerea lucrătorilor „Ordinului Principal” (Congregaţional) a dus la înlăturarea lor. Rev. John Sutton, un lucrător Baptist, i-a însoţit. El a rămas circa un an în provincie, a botezat pe fiul lui Dimock, Daniel şi pe mulţi alţii, apoi s-a întors. Familia Dimocks, tatăl şi fiul, au predicat Evanghelia în districtul unde s-au stabilit, şi mulţi au fost convertiţi şi botezaţi, însă nu s-a format nici o biserică.

Rev. Ebenezer Moulton, din Massachusetts, a vizitat aceiaşi provincie în 1761, şi a predicat în principal la Yarmouth. Aceleaşi rezultate au avut loc la Newport. Şi el s-a întors.

În 1763, Rev. Nathan Mason înlăturat din Swansea, Massachusetts, înspre Sackville, care pe atunci era în Nova Scotia, dar care acum este în New Brunswick (separarea în două provincii având loc în 1784). A fost formată o biserică, unde Mason a fost ales pastor înainte de a pleca. Întreaga biserică a emigrat. Ei au rămas la Sackville circa 8 ani, timp în care au crescut la 60 de membrii. Emigranţii originali s-au întors, şi biserica s-a stins. O altă biserică a fost formată în acelaşi loc în 1799.

Prima biserică Baptistă formată în provincie a fost în Horton. 10 persoane au constituit o biserică, pe 19 octombrie 1778, şi Rev. Nicholas Pearson, care predicase acolo de ceva vreme, a fost ales pastor al lor. Strădaniile sale au avut aşa mare succes încât 52 de persoane au fost adăugate bisericii în 1779 şi 1780. În ultimul an biserica a adoptat comuniunea deschisă, prin admiterea Congregaţionaliştilor la părtăşia lor. Celelalte biserici careu au fost stabilite în cadrul secolului au stabilit aceiaşi politică.

Lucrătorilor cărora le e datoare denominaţia pentru strădaniile lor din Nova Scotia au fost Thomas Handly Chipman, Joseph Dimock, John Burton, James Manning, Theodore Seth Harding, Harris Harding, Edward Manning, Enoch Towner şi Joseph Crandal. Toţi aceştia au fost bărbaţi eminenţi în vremea lor. Needucaţi în înţelesul comun al cuvântului, ei erau bine versaţi în teologia Bibliei, şi erau predicatori puternici. Ei nu se îngrădeau faţă de vecinătatea unde locuiau, ci călătoreau prin provincie, proclamând vestea bună oriunde aveau acces la oameni, şi întorcând pe mulţi „de la puterea Satanei la Dumnezeu”. Numele lor sunt ţinute în mare onoare în Nova Scotia.

Părtăşia amestecată a predominat în toate bisericile, cu excepţia celei de la Halifax, care era singura biserică Baptistă (numită propriu astfel) din Nova Scotia, la finalul secolului al 18lea. Dar toţi pastorii erau Baptişti, şi convertiţii erau botezaţi în mod invariabil. Comuniunea strictă a devenit practica bisericilor în 1809.

Prima Asociaţie din British North America a fost formată în Lower Granville, Nova Scotia, 23 iunie, 1800. Aceasta consta din nouă biserici, anume: Annapolis şi Upper Granville, Digby, Lower Granville, Horton, Newport, Cornwallis, Chester, Yarmouth şi Sackville, N.B.

O biserică Baptistă a fost formată în Township of Hallowell, Prince Edward County, Canada West, în jurul anului 1795. Rev. Joseph Winn a fost poastor şi probabil a exercitat supravegherea generală asupra altor comunităţi baptiste, care au fost ulterior fondate în acea parte a Canadei. Rev. Reuben Crandell a fost şi el un lucrător activ şi de succes în aceiaşi provincie.

AU fost mulţi lucrători excelenţi a căror nume şi vieţi merită să fie înregistrate aici, dar spaţiul nu ne permite.

Note de subsol:

 1 Legământul „de jumătate de cale” este astfel explicat de Dr. Lyman Beecher: „Conform proviziilor acestei anomalii în religie, persoanele cu o comportare regulată, deşi lipsiţi de pietate, poţi fi consideraţi drept membrii ai Bisericii, şi să-şi ofere copiii spre botez, fără să vină la Cina Sacramentală, motiv pentru care pietatea era considerată indispensabilă. Efectul era că, datorită legământului, aşa cum era numit, devenea o ceremonie comună, aiurită, şi botezul era extins tuturor care erau la modă, făceau lucruri de auto-neprihănirea, pentru a putea solicita aceasta pentru ei sau copiii lor. În privinţa promisiunii educării copiilor lor în frica de Domnul şi supunerea faţă de disciplina Bisericii, pe de altă parte, sau de grija atentă pe de altă parte, ei le treceau cu vederea, atât cei corecţi cât şi cei care le făceau” – Autobiografie, i. p. 270

2 Dr. Hovey’s Life and Times of Isaac Backus, p. 167.

3 Hovey, pp. 28, 184.

4 Benedict’s History of the Baptists, p. 654.

5 History of the Protestant Episcopal Church in Virginia, p. 121.

6 Howell’s Early Baptists of Virginia, p. 39.

7 Trumbull’s History of Connecticut, quoted by Dr. Hovey, p. 35.

8 Benedict’s History, p. 605.

9 Ivimey, iii. pp. 127,131, 133.

10 Hovey, p. 258.

11 Hovey, p. 151.

12 See Guild’s History of Brown University.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/istorie_mar08.htm

Practica subventiilor de la Stat si doctrina Bisericii

download - Copie

Posted on februarie 27, 2010 | Comentarii închisela Practica subventiilor de la Stat si doctrina Bisericii

In mod normal, in viata fiecarui credincios si in viata fiecarei Bisericii, aspectele practice (praxis) se fundamenteaza pe invatatura sau doctrina (dogma) acceptata de persoana sau Biserica respectiva ca fiind adevarata.

Invataturile sau doctrinele crestine isi au originea in revelatia divina, revelatie care, in conformitate cu gandirea protestant-evanghelica se gaseste in Sfintele Scripturi.

De aceea, in conceptia protestant-evanghelica, numai in baza invataturilor biblice se stabilesc si se evalueaza aspectele practice atat in viata personala cat si in cea ecclesiala. Daca asa stau lucrurile, se poate afirma ca, in mod normal, in viata fiecarui credincios sau a fiecarei Biserici, orice invatatura sau practica trebuie sa fie articulata in baza unui suport biblic clar.

Ordinea corecta a lucrurilor in credinta protestant-evanghelica este intotdeauna aceasta: revelatie-invatatura-practica.

Este important sa precizez ca tema pe care o abordez in aceasta meditatie este din perspectiva credintei protestant –evanghelice. Alte traditii crestine au alte conceptii cu privire la suficienta Scripturii si la locusul unde este depozitata si pastrata revelatia divina.

Este adevarat ca istoria crestinismului consemneaza si imprejurari in care, fie in viata credinciosilor (individual sau grupuri), fie in viata Bisericilor, s-au strecurat practici care nu au avut suport clar in Scriptura. Indiferent pe ce cale au intrat aceste practici, odata acceptate, dupa un timp mai scurt sau mai lung, ele au inlocuit revelatia divina si au devenit sursa pentru doctrina. Mai apoi, adeptii acestei abordari au inventat teorii si metode de a demonstra ca practicile nebiblice si doctrinele izvorate din ele sunt in conformitate cu revelatia divina.

In acest caz, ordinea normala a lucrurilor a fost rasturnata in felul urmator: practica-doctrina-revelatie.

Cele mai cunoscute metode pentru legitimarea acestei abordari sunt:

  1. a) negarea suficientei Scripturii (revelatia divina nu se gaseste exclusiv in Scripturi ci si in alte locuri cum ar fi Traditia) ;
  2. b) adoptarea unei hermeneutici periculoase (2 Petru 3:16 In epistolele lui Pavel “sunt unele lucruri grele de inteles, pe care cei nestiutori si nestatornici le rastalmacesc ca si pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor”).

Am facut aceste precizari pentru a stabili cadrul conceptual in care voi aborda practica nebiblica a acceptarii subventiilor de la Stat de catre Bisericile Baptiste din Romania.

Este un fapt atestat istoric si bine cunoscut ca in cei peste o suta cincizeci de ani de marturie baptista in Romania, Bisericile baptiste nu au acceptat subventii de la Stat in virtutea principiului de credinta cu privire la separatia Bisericii de Stat. Baptistii si-au extras acest crez din Sfintele Scripturi, care stabilesc limpede identitatea Statului si identitatea Bisericii, precum si natura si continutul relatiilor dintre Stat si Biserica.

Statul este o forma de organizare social-politica si administrativa a popoarelor de pe pamant. Marturisirea de Credinta a Cultului Crestin Baptist din Romania, scrisa si aparata in fata autoritatilor dictatoriale ale regimului comunist-stalinist in anul 1950 exprima foarte concis prerogativele biblice incredintate de Dumnezeu Statului:

”Noi credem si marturisim ca autoritatea Statului este de la Dumnezeu, fiind imbracata cu putere pentru pastrarea dreptului, ordinii si pedepsirea raufacatorilor.”

Autoritatea Statului este delegata de Dumnezeu si se exercita in sfera ordinii si randuielii social-adminstrative in relatiile dintre oameni in lucrurile pamantesti.

Spre deosebire de Stat care este o organizatie eminamente umana, Biserica este un organism divino-uman care se deosebeste radical de orice alta organizatie, asociatie sau grupare umana. Dintre toate institutiile de pe pamant, numai Biserica are ca si Cap al ei pe Domnul Isus Hristos. Biserica este trupul Lui Hristos!

“El este mai inainte de toate lucrurile si toate se tin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii”(Coloseni 1:19-20).

Relatia dintre Stat si Biserica trebuie sa tina cont de faptul ca Biserica este Trupul lui Hristos si Hristos este Capul Bisericii. Autoritatea lui Hristos in Biserica este desavarsita si suverana. Ea nu poate fi limitata sau incalcata de absolut nimeni.

Statutul Cultului Crestin Baptist din Romania votat de Congresul Cultului din Mai 2007 si recunoscut de Guvernul Romaniei la 16 ianuarie, 2008 afirma in Capitolul I, Principii si dispozitii generale, la litera f) Principiul libertatii religioase :

“Cultul Crestin Baptist din Romania este liber si autonom fata de stat. Baptistii sustin principiul separarii bisericii fata de stat, potrivit dictonului ‘o biserica libera intr-un stat liber.”

Este adevarat ca de-a lungul istoriei, prin abuz de putere, Statul si-a extins autoritatea si asupra domneniilor care nu i-au fost incredintate de Dumnezeu. Unul dintre aceste domenii este Biserica.

Biserica este a lui Dumnezeu si nu a Cezarului

In Evanghelia dupa Marcu avem afirmatia Mantuitorului:

“Dati dar Cezarului ce este al Cezarului si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu” (Marcu 12:17).

In aceasta afirmatie, Domnul Isus face distinctie clara intre sfera de responsabilitate a Statului reprezentat aici de Cezar si sfera lucrurilor care sunt direct sub autoritatea lui Dumnezeu. Prima intrebare care se ridica este daca Biserica se afla in sfera de responsabilitatea a Cezarului sau este direct sub autoritatea lui Dumnezeu? Modul in care raspundem la aceasta intrebarea va determina raspunsul la intrebarea daca este corect din punct de vedere biblic ca Biserica sa fie subventionata de Stat.

Dati Cezarului ce este al Cezarului! Este esential sa intelegem corect afirmatia Domnului Isus pentru a stabili clar a cui este Biserica: a Cezarului sau a lui Dumnezeu?

In Evanghelia dupa Matei, Domnul Isus afirma ca Biserica este a Lui:

“Pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea” (16;18).

In Fapte 20:28 Apostolul Pavel spune prezbiterilor Bisericii din Efes ca Biserica este a Domnului:

“Sa pastoriti Biserica Domnului, pe care a castigat-o cu insusi sangele Sau.”

In Romani 16:16 Apostolul Pavel spune Bisericii din Roma ca Bisericile sunt ale lui Hristos:

“Toate Bisericile lui Hristos va trimit sanatate.”

In 1 Corinteni 10:32 Apostolul Pavel afirma ca Biserica este a lui Dumnezeu:

“Sa nu fiti pricina de pacatuire… pentru Biserica lui Dumnezeu.”

In 1 Corinteni 11:16, 22 gasim afirmatia ca Bisericile sunt ale lui Dumnezeu:

“Noi n-avem un astfel de obicei si nici Bisericile lui Dumnezeu”; “Sau dispretuiti Biserica lui Dumnezeu?”

In 2 Tesaloniceni1:4 Apostolul Pavel afirma ca Bisericile sunt ale lui Dumnezeu:

“De aceea ne laudam cu voi in Bisericile lui Dumnezeu.” In 1 Timotei 3:5 Apostolul Pavel afirma din nou ca Biserica este a lui Dumnezeu: “Cum v-a ingriji de Biserica lui Dumnezeu?”

Din textele biblice mentionate mai sus se poate observa ca:

  1. a) Domnul Isus zideste Biserica Lui si nu Cezarul;
  2. b) Bisericala singular si Bisericilela plural sunt ale Domnului Hristos, nu ale Cezarului;
  3. c) Bisericala singular si Bisericilela plural sunt ale lui Dumnezeu, nu ale Cezarului.

Textele care vorbesc despre Biserica la singular, se refera de regula la Biserica universala, iar textele care vorbesc despre Biserica la plural se refera la Bisericile locale.

In baza acestor texte observam ca Biblia afirma clar ca atat Biserica universala cat si Bisericile locale sunt in totalitate ale Domnului Hristos si ale lui Dumnezeu Tatal si nu ale Cezarului..

Faptul ca Scriptura afirma ca Bisericile sunt si ale Tatalui si ale Fiului nu reprezinta o contradictie datorita unitatii desavarsite intre Tatal si Fiul.

Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu a afirmat ca:

“Eu si Tatal una suntem” (Ioan 10:30); si

“Tot ce are Tatal este al Meu” (Ioan 16:15).

Acceptarea de catre Biserica a subventiilor de la Stat reprezinta un atac direct asupra domniei si suveranitatii Lui Isus Hristos in Biserica.

Daca revenim acum la intrebarea: a cui este Biserica, a Cezarului sau a lui Dumnezeu? – raspunsul Biblic este clar: Biserica este in totalitate a lui Dumnezeu! Nu am gasit nici un text in toata Scriptura care sa afirme ca Biserica, sau macar o parte din lucrurile Bisericii sunt ale Cezarului.

Daca Biserica este a lui Dumnezeu, poate Cezarul sa-si asume responsabilitatea peste lucrurile Bisericii, sau poate cineva din interiorul Bisericii sa incredinteze Cezarului ceva din fiinta si viata Bisericii?

Intrebarea aceasta ridica problema domniei absolute a lui Hristos peste toate aspectele Bisericii. In Efeseni capitolul 1, Apostolul Pavel vorbeste despre Isus Hristos pe care Dumnezeu

“L-a inviat din morti si L-a pus sa seada la dreapta Sa in locurile ceresti, mai pe sus de orice domnie, de orice stapanire, de orice putere, de orice dregatorie si de orice nume, care se poate numi nu numai in veacul acesta, ci si in cel viitor. El I-a pus totul sub picioare si L-a dat capetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinatatea Celui ce plineste totul in toti” (1:20-23).

Daca Isus Hristos este autoritatea suprema in tot universul si daca este Capul Bisericii, insemna ca numai El are dreptul sa isi exercita autoritatea peste “toate lucrurile Bisericii”, inclusive peste resursele materiale si peste banii Bisericii. Nici Cezarul si nici slujitorii Bisericii nu pot incredinta altcuiva responsabilitatea peste anumite lucruri ale Bisericii fara sa atenteze la suveranitatea absoluta a Lui Isus Hristos in Biserica. Statutul Cultului Crestin Baptist din Romania surprinde clar acest element de crez in articolul 5.

Par. 1) Cultul Crestin Baptist din Romania este liber si autonom fata de stat, independent fata de orice persoana fizica sau juridical de drept public ori privat.

Par. 2) Libertatea si autonomia Cultului Crestin Baptist se manifesta si prin dreptul sau exclusive de a-si stabili doctrina si perceptele religioase proprii, normele interne de organizare si functionare; dreptul exclusive de a infiinta/desfiinta unitati de cult; dreptul de a-si allege reprezentantiiin conducerea structurilor din cadrul cultului, fara amestec din partea statului; dreptul de a avea o jurisdictie duhovniceasca proprie.

Par. 3) Autonomia Cultului Crestin Baptist, in sensul Constitutiei Romaniei, se manifesta si prin faptul ca acesta, din modive doctrinare, nu accepta subventii financiare din partea statului pentru activitatea cultic si pentru functionarea sa.

Sub calauzirea Duhului Sfant si in temeiul Scripturilor, reprezentantii Bisericilor la Congresul din Mai, 2007 au afirmat clar si hotarat natura si continutul relatiilor dintre Bisericile Baptiste si Statul Roman. Lucrurile nu se opresc insa aici. Este cunoscut faptul ca de-a lungul istoriei Bisericii, Cezarul a incercat sa-si extinda sfera de influenta si asupra Bisericii.

Mijloacele la care a apelat Cezarul pentru a prelua controlul asupra Bisericii au fost multiple. Dintre acestea cele mai frecvente au fost metoda prigoanei si metoda privilegiilor. Unii slujitori ai Bisericii au cedat de frica in fata prigoanelor, iar altii au cedat ispitei in fata privilegiilor.

Asa cum in vremea prigoanei am regretat faptul ca unii au cedat de frica, la fel si acum regret ca unii slujitori ai Bisericilor Baptiste au cedat in fata ispitei privilegiilor financiare. Si mai dureros este faptul ca atunci cand au fost atentionati, in loc sa se pocaiasca si sa se indrepte, isi justifica faptele prin afirmatii de genul ca oferta Statului de a da bani Bisericilor este un gest de bunavointa dezinteresata si fara nici un pericol.

Altfel spus, ne adormim cugetele cu presupozitia ca Cezarul este binevoitor si nu are nici un interes in ce priveste controlul asupra Bisericii. Pe aceasta cale a intrat in viata unor biserici o practica noua, fara baza biblica si straina de invatatura si practica baptista de pana acum. Dupa modelul istoric bine cunoscut, in prima faza se va proceda la legitimarea practicii nebiblice prin argumente pragmatic, iar in faza a doua, practica va deveni izvor de doctrina. In felul acesta procedura normala revelatie-doctrina-practica a fost rasturnata si se porneste de la practica-doctrina-revelatie. Istoria se repeta! Cu ajutorul banului, Cezarul isi face loc in lucrurile Bisericii care de drept sunt ale lui Hristos.

Inainte de a continua dezbaterea acestui subiect , as dori sa adresez cititorilor o intrebare:

Dupa informatiile pe care le aveti din istoria crestinismului, ce credeti ca a infuentat mai mult Biserica intr-o directie gresita: persecutia lui Nero sau privilegiile lui Constantin cel Mare? Vom continua in meditatia urmatoare.

Paul Negrut

https://negrutpaul.wordpress.com/2010/02/27/practica-subventiilor-de-la-stat-si-doctrina-bisericii/

Coronavirus: O aplicaţie de urmărire a simptomelor indică şase tipuri distincte ale infecţiei COVID-19 de N.O. HotNews.ro

download - Copie

Vineri, 17 iulie 2020, 19:24 Actualitate | Coronavirus

Coronavirus, imagine generică
Foto: Profimedia Images

Coronavirus, imagine generică

Oameni de ştiinţă britanici care analizează datele dintr-o aplicaţie de urmărire a simptomelor infecţiei COVID-19 utilizată pe scară largă au ajuns la concluzia că există şase tipuri distincte ale bolii, fiecare caracterizat de un set de simptome, relatează vineri Reuters, citează Agerpres.

O echipă de la King’s College din Londra a descoperit, de asemenea, că cele şase tipuri sunt corelate cu niveluri de gravitate ale infecţiei, dar şi cu probabilitatea ca un pacient să aibă nevoie de ajutor pentru respiraţie – oxigen sau ventilator – dacă este spitalizat.

Concluziile respective ar putea ajuta medicii să prognozeze care pacienţi cu COVID-19 sunt cei mai expuşi riscului şi au cel mai probabil nevoie de asistenţă spitalicească în viitoare valuri ale epidemiei.

”Dacă poţi prezice cine sunt aceşti oameni în Ziua 5, ai timp să le oferi sprijin şi intervenţii timpurii, precum monitorizarea oxigenului şi a nivelului de zahăr din sânge şi să te asiguri că ei sunt hidrataţi corespunzător”, a spus Claire Steves, unul dintre medicii care au coordonat studiul.

În afară de tuse, febră şi pierderea mirosului – evidenţiate adesea drept principalele trei simptome ale COVID-19 – datele oferite de aplicaţie au arătat şi alte simptome, precum durere de cap, dureri musculare, oboseală, diaree, stare de confuzie, pierderea apetitului şi respiraţie dificilă.

De asemenea, rezultatele au variat în mod semnificativ – unele persoane au manifestat simptome uşoare, de tipul celor caracteristice gripei sau unei erupţii, în timp ce alţii au avut simptome acute sau chiar au decedat.
Studiul, publicat online vineri, dar care nu este dublat de opiniile unor oameni de ştiinţă independenţi, a descris următoarele şase tipuri de COVID-19:

1.’Ca o gripă’ fără febră – durere de cap, pierderea mirosului, dureri musculare, tuse, gât inflamat, durere pectorală, lipsa febrei.

2.’Ca o gripă’ cu febră – durere de cap, pierderea mirosului, tuse, gât inflamat, răguşeală, febră, pierderea apetitului.

3.Gastrointestinal – durere de cap, pierderea mirosului, pierderea apetitului, diaree, gât inflamat, durere pectorală, fără tuse.

4.Nivel unu grav, oboseală – durere de cap, pierderea mirosului, tuse, febră, răguşeală, durere pectorală, oboseală.

5.Nivel doi grav, stare de confuzie – durere de cap, pierderea mirosului, pierderea apetitului, tuse, febră, răguşeală, gât inflamat, durere pectorală, oboseală, stare de confuzie, dureri musculare.

6.Nivel trei grav, abdominal şi respirator – durere de cap, pierderea mirosului, pierderea apetitului, tuse, febră, răguşeală, gât inflamat, durere pectorală, oboseală, stare de confuzie, dureri musculare, respiraţie dificilă, diaree, durere abdominală.

În cazul pacienţilor cu tipurile 4, 5 şi 6 probabilitatea de a fi spitalizaţi şi probabilitatea de a avea nevoie de sprijin pentru respiraţie este mai mare.

Subiectele zilei

Sambata, 18 Iulie 2020

Arafat: Toate secțiile de Terapie Intensivă-Covid din București sunt pline / Niciun caz grav nou nu mai poate fi internat / Și mâine vom avea o cifră record

Doctorul Raed Arafat a declarat vineri că, la această oră, nu mai există locuri libere la Terapie Intensivă. Este vorba despre Institutul Matei Balș, Spitalul de Boli Infecțioase „Victor
citeste tot articolul
Tătaru spune că „încă suntem pe o ascensiune ușoară” a cazurilor de COVID-19. „Avem un număr mai mare de teste, e normal să avem un număr mai mare de confirmări”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat vineri că România încă se află pe „o ascensiune ușoară” a infectărilor cu noul coronavirus, pe fondul relaxărilor și nerespectării
citeste tot articolul
Cum transformă pandemia COVID 19 sistemul de învățământ și cât de pregătiți sunt profesorii din România pentru școala online

Sistemul de învățământ este printre cele mai afectate de pandemia COVID-19 și Ministerul Educației are mai puțin de două luni să vină cu soluții viabile și să facă modificările necesare,
citeste tot articolul
Recompensă pentru șeful de cabinet al ministrului economiei: funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica

Iulian Cristian Bosoancă, un apropiat al ministrului economiei Virgil Popescu, a fost recompensat vineri cu funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica. Numirea a fost făcută
citeste tot articolul
VIDEO Procurorul care a deschis dosarul 10 august, despre soluția DIICOT de clasare parțială: Suntem consternați și încă procesăm ceea ce s-a întâmplat

„Suntem consternați și încă procesăm ceea ce s-a întâmplat”, spune procurorul militar Bogdan Pîrlog, cel care a deschis dosarul privind intervenția în forță a
citeste tot articolul
Arafat: Asimptomaticul care se externează la cerere nu se va izola singur acasă, ci și familia este obligată să stea în carantină

Șeful Grupului de Comunicare Strategică Raed Arafat explică că o persoană asimptomatică care decide să se externeze nu se va izola singur acasă, ci și familia este obligată să stea în carantină.
citeste tot articolul
UE denunță politica sancțiunilor condusă de administrația Trump

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a denunțat vineri politica sancțiunilor a administrației americane, spunând că aceasta este contraproductivă, relatează AFP.
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Epidemia continuă să progreseze, nou record de infectări în SUA / Rusia, acuzată de atacuri cibernetice care vizează studiile pentru un vaccin

Covid-19 continuă să progreseze, în special în Brazilia și în Statele Unite, unde a doborât un nou record de noi cazuri detectate în ultimele 24 de ore. Peste 13,6
citeste tot articolul
La mulți ani, Frau cancelar! Angela Merkel împlinește 66 de ani și e de ziua sa pe baricade la Bruxelles. Are oare în vedere și un succesor?

Sunt multe locuri plăcute unde să-ți sărbătorești ziua de naștere. Între acestea nu se numără, neapărat, sediul european de la Bruxelles, unde se afla vineri Angela Merkel, cu ceilalți șefi de
citeste tot articolul
Tudorel Toader spune că nu e vinovat nici de amenda de 3 mil. euro primită de România / Postarea fostului ministru a atras replici acide de la Ana Birchall și Lia Olguța Vasilescu

O postare în care Tudorel Toader încearcă să arunce vina pe foștii săi colegi de Guvern pentru netranspunerea Directivei privind spălarea banilor, în urma căreia românii s-au
citeste tot articolul
Coronavirus: O aplicație de urmărire a simptomelor indică șase tipuri distincte ale infecției COVID-19

Oameni de știință britanici care analizează datele dintr-o aplicație de urmărire a simptomelor infecției COVID-19 utilizată pe scară largă au ajuns la concluzia că există șase tipuri distincte ale
citeste tot articolul
Germania: „Rambo din Pădurea Neagră”, arestat după șase zile de urmărire

Poliția germană a anunțat vineri că arestat un suspect bine înarmat, acuzat că a dezarmat și luat armele unor polițisti, în urma unei umăriri prin Pădurea Neagră care a mobilizat timp de
citeste tot articolul
Australia: Un copil de 10 ani supraviețuiește după ce a fost tras în apă de un rechin

Un rechin a ”înșfăcat” vineri un băiat de 10 ani dintr-o barcă de pescuit în Australia, dar a reușit să scape după ce tatăl său a sărit în ajutorul său, au spus
citeste tot articolul
FMI: PIB-ul SUA se va contracta 37% în trimestrul II / Revenirea pandemiei, „principalul risc” pentru economie

Revenirea cazurilor Covid-19 reprezintă „riscul principal” pentru economia SUA, estimează FMI vineri, cerând autorităților „să depună noi eforturi” pentru a lupta
citeste tot articolul
Alți patru turiști români din Grecia confirmați cu COVID-19 / Avertismentul Ministerului de Externe pentru românii care refuză carantina în Grecia

Alte patru cazuri de COVID-19 au fost confirmate în rândul turiștilor români aflați în Grecia, astfel că numărul total al turiștilor depistați cu coronavirus în Grecia
citeste tot articolul
VIDEO ”Dă-te jos de pe gâtul meu”: Un polițist britanic, suspendat după ce o înregistrare video îl arată cum îl imobilizează cu genunchiul pe un bărbat de culoare

Un ofițer al Poliției Metropolitane a fost suspendat vineri, după ce o înregistrare video îl arată cum a imobilizat un suspect de culoare punându-i genunchiul pe gât în
citeste tot articolul
Coronavirus SUA: Guvernatorul statului Georgia a dat în judecată primăria Atlanta pentru a o împiedica să facă obligatorie purtarea măștii

Guvernatorul statului Georgia, Brian Kemp, a dat în judecată autoritățile locale din Atlanta pentru a preveni ca orașul american să impună obligativitatea purtării măștii în public,
citeste tot articolul
Capsula echipată de SpaceX va reveni pe Pământ pe 2 august

Cei doi astronauți americani care au ajuns pe Stația Spațială Internațională (ISS) la bordul capsulei SpaceX Dragon în mai vor pleca pe 1 august, a anunțat vineri șeful Nasa, potrivit AFP.
citeste tot articolul
Nuntă privată la Palatul Windsor. Prințesa Beatrice s-a căsătorit

Prințesa Beatrice, nepoata Reginei Elizabeta a II-a și fiica cea mare a prințului Andrew și a ducesei de York, Sarah, s-a căsătorit, vineri, cu omul de afaceri Edoardo Mapelli Mozzi, la Palatul
citeste tot articolul
?Liga 1, play-off: Victorie categorică pentru Astra Giurgiu (4-0 vs Gaz Metan Mediaș)

?Formația Astra Giurgiu a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa Gaz Metan Mediaș, în etapa a opta a play-off-ului Ligii I.
citeste tot articolul

Călin Popescu Tăriceanu: „Internarea forțată chiar și pentru 5 minute este lipsire de libertate, este arest! Care poate fi dispus doar de un judecător, și nu de un politruc cu carnet PNL, ajuns șef la DSP după ce a fost chelner o viață întreagă”

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 17 iulie 2020, 19:43

Călin Popescu Tăriceanu: „Internarea forțată chiar și pentru 5 minute este lipsire de libertate, este arest! Care poate fi dispus doar de un judecător, și nu de un politruc cu carnet PNL, ajuns șef la DSP după ce a fost chelner o viață întreagă”

ARTICOLE RELAȚIONATE

Tăriceanu, atac la Iohannis: „Ce ironie tristă să auzim apeluri la unitate de la cel care ne-a împărțit în ciume.  Faptele ne arată că pentru președinte nu contează decât el și partidul lui!”
Tăriceanu, atac la Iohannis: „Ce ironie tristă să auzim apeluri la unitate de la cel care ne-a împărțit în ciume. Faptele ne arată că pentru președinte nu contează decât el și partidul lui!”

Tăriceanu, după declarațiile lui Iohannis: Să o lase mai ușor cu amenințările că nu e Fuhrer ci, încă, președintele României. Dacă vrea anchete, să vadă cum s-a reușit exportul de muncitori în Germania în plină stare de urgență
Tăriceanu, după declarațiile lui Iohannis: Să o lase mai ușor cu amenințările că nu e Fuhrer ci, încă, președintele României. Dacă vrea anchete, să vadă cum s-a reușit exportul de muncitori în Germania în plină stare de urgență

Călin Popescu Tăriceanu, unul dintre puținii senatori care a votat împotriva legii abuzive a carantinării, atrage atenția că „internarea forțată chiar și pentru 5 minute este lipsire de libertate”, un fel de arest, care nu poate fi dispus decât „de un judecător și nu de un politruc cu carnet PNL ajuns șef la DSP”.

Potrivit liderului ALDE, posibilitatea contestării în instanță a internării forțate nu va ajuta petentul să se elibereze mai repede, chiar și cel mai rapid proces putând să se extindă pe durata unei săptămâni întregi, mult peste cele „maximum” 48 de ore, cât se pretinde că ar dura internarea unui asimptomatic. Acest lucru ar putea duce și la aglomerarea instanțelor cu mii de cazuri care vor trebui soluționate în procedură de urgență. Nu doar judecătorii vor avea de suferit de pe urma legii carantinării, ci și medicii, care vor fi transformați în gardieni ai unui sistem devenit, din medical, penitenciar, este de părere Tăriceanu.

CELE MAI POPULARE

OPINII

Valerian Stan

Zodia virusului și altele (XVI)

de Valerian Stan

În textul precedent am scris despre rușinea națională de la Pata Rât. Pe forum, cum mă așteptam, multe critici. Multe și virulente. Însă mai niciuna fără vreo legătură cu logica. Imprecații pur și simplu, din partea unor anonimi care cred că a fi patriot înseamnă să-i urăști de moarte pe țigani și pe evrei. Alții, creștini închipuiți, cred că

PE ACELAȘI SUBIECT
18 iulie: Moartea Reginei Maria. Pe ultimul drum, Armata Română i-a oferit un salut unic, nerepetat vreodată în fața unui alt om

18 iulie: Moartea Reginei Maria. Pe ultimul drum, Armata Română i-a oferit un salut unic, nerepetat vreodată în fața unui alt om

 

ȘTIRI

Jurnalistul Ion Cristoiu: Trei MOTIVE pentru care medicii ne sperie și fac propaganda Guvernului

Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu explică de ce în timpul stării de urgență, medicii vorbeau sub protecția anonimatului despre lipsa echipamentelor

Medic român din Austria depistat cu COVID-19: În lumea civilizată nu te internează obligatoriu. Febra nu e motiv de internare. Cei mai mulți dintre pacienții cu coronavirus din Austria stau acasă

Un medic român stabilit în Austria și soția sa, tot româncă, au fost depistați cu COVID-19. Medicul a povestit pentru „Adevărul” experienta sa.

Călin Popescu Tăriceanu: „Internarea forțată chiar și pentru 5 minute este lipsire de libertate, este arest! Care poate fi dispus doar de un judecător, și nu de un politruc cu carnet PNL, ajuns șef la DSP după ce a fost chelner o viață întreagă”

Călin Popescu Tăriceanu, unul dintre puținii senatori care a votat împotriva legii abuzive a carantinării, atrage atenția că „internarea forțată chiar și pentru 5 minute este lipsire de libertate”, un fel de arest, care nu poate fi dispus decât „de un judecător și nu de un politruc cu carnet PNL ajuns șef la DSP”.

UE pune bețe-n roate giganților internetului din SUA: Companii de peste ocean nu mai pot transfera datele personale ale cetățenilor europeni

Giganții americani ai internetului au primit o nouă lovitură dură în războiul cu Comisia Europeană, informeaza stiritvr.ro.

Părintele Dan Damaschin, preotul bisericii maternității din Iași, continuă să ajute mii de copii să-și împlinească visele, în pofida neajunsurilor materiale. CUM PUTEM CONTRIBUI

Părintele Dan Damaschin, preotul bisericii maternității din Iași, prin Asociația „Glasul Vieții” pentru ajutorarea mamelor sărmane și a copiilor lor, își continuă campania umanitară deja cunoscută și face apel la

Taina Feminității

Adevărul de-acasă.

Deseori, gesturile noastre arată doar sentimente de suprafață

Zodia virusului și altele (XVIII)

Câteva sute de oameni, spre disperarea Jandarmeriei și în pofida opoziției ei agresive, au continuat și în această săptămână să protesteze în Piața Victoriei și la sediile PNL și PSD. Au fost nevoiți s-o facă în moduri dintre cele mai inedite, care să-i ferească de furia organelor. Tot respectul pentru asemenea oameni!

Restaurare cu buldozerul

În trei cuvinte, imaginea unui popor care se preface, la nesfârșit, că mai are o șansă. Că va fi și altfel decât azi. Că restaurarea țării se va termina la timp și că vizitatorii, cuminți, vor plăti bilet întreg și vor admira, metru cu metru, minunea.

Sfântul Ilie e sărbătorit la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” printr-un iarmaroc și o tabără de creație

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” sărbătorește zilele „Iarmarocului de Sfântul Ilie” pe 18 și 19 iulie, unde Teatrul Muzical „Ambasadorii” prezintă spectacolul „ÎNȘIR’TE MĂRGĂRITE” în cele două seri, de la 17:00, într-un cadru menit să refacă atmosfera vechilor târguri de odinioară.

EXTERNE

Kover despre Koveși: E agent străin! Ceaușescu ar fi mândru de ea dacă ar vedea-o

În timpul dezbaterii asupra pachetului de redresare economică a UE, László Kövér, liderul Parlamentului Ungariei, a acuzat-o pe Laura Codruța Koveși,

CULTURĂ

18 iulie: Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor

Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor (azi Silistria, Bulgaria) este pomenit în calendarul creștin ortodox la 18 iulie.

18 iulie: Moartea Reginei Maria. Pe ultimul drum, Armata Română i-a oferit un salut unic, nerepetat vreodată în fața unui alt om

Născută Marie Alexandra Victoria la Eastwell Park în Marea Britanie, fiind fiica principelui Alfred al Marii Brita

 

https://www.activenews.ro/stiri/Calin-Popescu-Tariceanu-%E2%80%9EInternarea-fortata-chiar-si-pentru-5-minute-este-lipsire-de-libertate-este-arest-Care-poate-fi-dispus-doar-de-un-judecator-si-nu-de-un-politruc-cu-carnet-PNL-ajuns-sef-la-DSP-dupa-ce-a-fost-chelner-o-viata-intreaga-162313

Arabia Saudită

download - Copie

Săptămâna aceasta ne mai rămâne puțin timp pentru a ne ruga pentru creștinii persecutați.

Arabia Saudită este încă o țară pentru care suntem chemați să ne rugăm.

Iată câteva lucruri pentru care te poți ruga:

– Liderii țării au nevoie ca viața lor să fie schimbată de Dumnezeu.

– Creștinii au nevoie de protecția lui Dumnezeu.

– Misionarii au nevoie de protecție.

Te chemăm să stai cu noi în rugăciune!

Vă mulțumim în numele tuturor celor de la Genesis Mission,

Rev. Ilie U. Tomuta