Vavila Popovici: FILOZOFIA, RELIGIA, ȘTIINȚA ȘI POLITICA (10) – Renașterea — Revista ARMONIA – Saltmin Media

„Cine nu respectă viața, nu merită să trăiască.” – Leonardo da Vinci Evul Mediu, sau perioada medievală, a constituit epoca istorică cuprinsă între Antichitatea târzie și Renaștere. Renașterea a fost perioada de tranziție dintre Evul Mediu și Istoria Modernă. Umanismul a fost un curent de gândire care s-a afirmat în secolele XIV-XVII în Europa și […] […]

Geologia Pământului tânăr

luni, 24 iunie 2013

În articolul de mai jos vă voi prezenta câteva din argumentele geologice care erau până nu demult considerate argumente solide care demonstrau că vârsta Pământului conform modelului Biblic nu este adevărată, iar astăzi cu avansarea cunoștințelor în domeniul științei s-a constatat că ele sunt greșite.

1 Argument — Varve

Un argument răspandit împotriva datării vârstei pământului conform modelului Biblic îl reprezintă varve (depozit de argile), formatiuni de roca cu straturi amestecate alcătuite din sedimente mărunte, întunecate și  dure. Se presupune că schimbările anuale alcătuiesc depozitele de culoare deschisă vara și întunecate iarna. Sa afirmat că unele din formațiunile de rocă sunt compuse din sute de mii de varve, ”demonstrând” astfel că pământul este cu mult mai bătrân decât afirmă Biblia.1 Însa presupunerea că pentru formarea fiecărei perechi de straturi este necesar un an este greșită.

Cataclismele recente ne arată, că așa evenimente catastrofale ca potopul, descris în Biblie poate forma depozite de straturi în rocă într-o perioadă scurtă de timp. Erupția vulcanului Sf. Elena din statul Washington a creat 8 metri de formațiuni de straturi sedimentare doar într-o singura zi! 2

A fost studiată compozitia depunerii formată rapid pe pe plajă, a amestecului de nisip cu lut, de o adîncime de 1 metru și cu o suprafată echivalentă unui stadion de fotbal (secțiunea transversală aratată în stanga: granule obisnuite de nisip de cuarț despărtite de straturi întunecate de granule de minerale mai dense, asa ca  rutil). 3

Când sedimentele au fost studiate în laborator, sa constatat că straturile subțiri sau format automat, asa cum apa în miscare transporta într-o parte particulele de diferite forme, formând figura (din dreapta). 4  Surpriza a parvenit când sa aflat că grosimea fiecărui strat depinde de marimea particulelor, dar nu de condițiile de curgere.5 Această formațiune stratiformă (diatomit) a fost descompusă în mici particule și din nou au fost create aceleași condiții de scurgere, în rezultatul căruia sau format straturi sedimentare identice. 6

Există multe varve, create de rîul Verde (Green River)7 în Wyoming, SUA. Dar aceste straturi intermediare nu pot fi anuale, deoarece peste tot în ele sunt găsite pești și păsări bine păstrate.

Greu de imaginat , că aceste animale moarte puteau să se afle la fundul lacului în stare neatinsă pe parcursul a zeci de ani,  lent acoperite de straturi sedimentare. Prezenta lor este deterinată de o îngropare catastrofică. Des se afirmă că peștele sau pasărea poate să rămână în starea initială pe fundul lacului, deoarece mediul apos era usor alcalin și asfel sau pastrat corpurile. 8  In prezent este cunoscut, că apa ușor alcalinizată impune descompunerea materialului organic. O alta problema a explicației varve constă în faptul că numărul straturilor nu este acelaș pe toată formatiunea rocii, așa cum ar trebui sa fie, dacă acestea erau depozitele anuale. 9

2 Argument – Evaporite

Rocile stratiforme asemănătoare în unele depozite imense, ce conțin carbonat de calciu și sulfat de calciu în Texas de asemenea este folosit în discuții ca argument în favoarea varstei mari a pământului. 10   Una din explicații afirmă că depozitele sau format când soarele evapora apa de mare, de aici și termenul ”depozit de evaporite”. În mod natural pentru formarea acestor depozite mari este necesar foarte mult timp. Însa, aceste sedimente sunt de o înalta puritate chimică fapt care ne arată că ele nu puteau fi aduse în forma uscată de soare, la stare de praf în timp de o mie de ani. Mult mai credibil ca ele sau format rapid în rezultatul interacțiunii dintre apele fierbinți și reci ale mării în timpul influenței vulcanilor subacvatici (depozit hidrotermal).11

3 Argument – Prea multe fosile

O altă pretenție adresata creaționiștilor constă în aceea că există ”’prea multe fosile”. 12 Dacă toate aceste animale ar învia, se zice că ele ar fi acoperit toata planeta, cel puțin cu jumătate de metru. De aceea ele nu puteau sa apară de la o pereche de ființe vii, îngropate în urma potopului.  13

Nu e de mirare că esența problemei dispare, când sunt studiate detaliile. Numărul mare de fosile adus ca argument a fost estimat în formațiunea imensă din Carrow în Africa de Sud. În această formațiune fosilele formează ”mormântul fosilelor”, adunând resturile de animale în „fântâna sedimentara” locală.14  Desigur nu este corect sa fie luată în calcul această concentrație mare de fosile ca principiu pentru toată suprafața pământului. În calcul de asemenea este folosită informație incorectă despre densitatea actuală a pupulațiilor de animale și nu se ia în considerație condițiile de viață care au existat până la Potop. 15

4 Argument – Prea mult cărbune

Un alt argument, folosit împotriva perioadei de timp Biblice — este că lumea până la potop nu putea să producă suficienta vegetație pentru formarea cantitaților mari de zăcăminte de cărbune. 16  Dar iarași acest argument este bazat pe presupuneri greșite. Suprafața teritoriului uscatului până la potop era cu mult mai mare, până când apele potopului sau napustit peste suprafața pământului. De asemenea clima până la potop era cu mult mai productivă. 17 În afară de aceasta sa constatat că o mare parte din cărbune sa format din pădurile ce pluteau pe apă. 18 De aceea calculul bazat doar pe suprafața uscatului nu este veridic. Si în ultimul rând, evaluarea faptului de câtă vegetație este nevoie este bazată pe o interpretare greșită, că carbunele sa format lent în zona mlaștinoasă în rezultatul putrezirii plantelor. Potopul rapid a îngropat plantele și a produs de o sută de ori mai mult carbune decat în mlaștini. 19

5 Argument – Păduri fosilizate

Pădurea fosilizată din parcul national Eloustonskom des este folosit în debateri împotriva cronologiei biblice.  20 A fost înaintata versiunea, că pe rămășițele primei păduri a crescut o noua pădure tânără, și acest ciclu s-a repetat cel putin de 50 de ori. Desigur, o astfel de interpretare are nevoie de sute de mii de ani pentru formarea depozitelor stratiforme, care este incomensurabil cu vârsta biblica a pământului. Dar această interpretare de asemenea nu corespunde faptului, trunchiurile și buturugile copacilor sunt distruse la bază și nu au o sistemă de rădăcini corespunzătoare. Mai mult de atât, copacii din diferite straturi au același numar de inele anuale, iar aceasta înseamnă ca ei au crescut toți în același timp.  21

În comparație cu 50 de păduri succesive, dovezile geologice mai mult corespund ideii că copacii au fost dezrădăcinați din alt loc și transportați cu fluxurile vulcanice similar, cum a avut loc în timpul erupției vulcanului Sf. Elena în 1980, când copacii plutind și înbibați cu apă s-au scufundat cu radacina in jos. 22

6 Argument – Baia de nămol a lui Noe

Unele din încercările de a descredita Biblia sun pur si simplu absurde, ca de exemplu ideia unei prea mari cantitați de roci sedimentare pe pământ, care nu puteau sa se depună într-un an cât a durat potopul. Se spune că atunci corabia ar fi plutit într-un ocean de ”supă de pământ”, nici un peste nu ar fi putut supravețui.23  Acest argument nu ea în considerare cum apa transportă sedimentele. Pretenția presupune naiv că sedimentele au fost proporțional amestecate pe întreg volumul de apă în timp de un an cât a durat potopul, asemănător ca într-un iaz tulburat. Rocile sedimentare nu se comportă în așa fel. Desigur, apa în mișcare transportă particulele în „golf” și fiind depuse, ele rămân izolate de sistemă. 24 Tot acelaș volum de apă poate forma depuneri mari de sedimente, dacă se deplasează peste continente, de exemplu,  în urma transportului materialului sedimentar în timpul potopului.

Alte argumente

Unele probleme geologice asemănătoare, care erau considerate ”incontestabile”  pentru cei ce credeau în vârsta tânără a pământului, dar pentru care acum există răspunsuri clare:

1.Pentru creșterea recifului de corali este necesar milioane de ani.25 Practic, tot ce se credea a fi ”recifi de corali”, s-a dovedit a fi, platforme subtiri de carbon, cel mai probabil depozitate în timpul potopului.26 Reciful este doar un strat subțire de asupra. În alte cazuri ”recif” nu a crescut împreună cu coralii, dar a fost transportat acolo cu apa. 27

2.Pentru acumularea depozitelor de cretă este necesar milioane de ani.28 Procesul acumulării cretei nu este constant, dar el poartă un caracter întâmplător. În condiții de cataclism al potopului, componente ale oranismelor minuscule, ca de exemplu Coccolithophoride puteau sa creezedepozite de cretă într-o perioadă scurtă de timp. 29

3.Pentru răcirea granitului era necesar milioane de ani.30 Dar nu în cazul efectului de răcire a apei  circulante. 31

Exemplu: Răcirea pietrei de granit (a) conducție și (b) convecție. Mărimile săgeților proporționale vitezei ieșirii căldurii de la suprafață. Convecția foarte repede dispersează căldura  prin crăpături.

Pentru formarea mineralelor metamorfice este necesar milioane de ani.32 Reacțiile metamorfice decurg rapid în prezența excesului de apă, care putea să-l aducă potopul.

5. Erozia rocilor sedimentare pe kilometrii întregi, care acoperă rocile metamorfice necesită milioane de ani. 33Numai la viteza actuala de erodare. Nu reprezintă o problemă cu o erodare rapidă a rocilor sedimentare de mulți kilometrii sub acțiunea unui volum mare de apă care se mișca rapid în timpul potopului.

Concluzie

Cu cațiva ani în urmă nu existau răspunsuri la aceste întrebări. Până acum nu exista răspunsuri încă la alte întrebări, dar asta nu înseamnă că ele în general nu sunt, pur și simplu înca nu au fost descoperite. Cu siguranță, în continuare o să apară alte argumente care vor încerca să ”demonstreze”, că Biblia sau oricare din aceste argumente nu sunt adevărate. Când la aceste argumente se vor găsi răspunsuri, atunci din nou vor aparea altele. Aceasta este esenta științei. Toate aceste concluzii preliminare și apariția altor descoperiri, înseamnă că ideile învechite trebuiesc înlocuite. De aceea cercetările creaționiste sunt importante. În cele din urme știința nu poate nici demonstra și nici contrazice Biblia. Pentru aceasta este nevoie de credință, dar nu credință oarbă. Acele lucruri care contrazic Biblia nu sunt fapte, ci doar interpretările atașate lor. Deoerece noi niciodată nu vom putea cunoaște tot, pentru ca să putem întelege lumea noastră înconjurătoare trebuie să începem cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Referintele:

 1. Hayward, Ref. 1, pp. 8788.
 2. Хэм, К., я был вдохновлён на горе Св. Елены! Creation 15(3):1419, 1993.
 3. Batten, D., Sandy stripes: Do many layers mean many years? Creation 19(1):3940, 1997; online at <http://www.answersingenesis.org/creation/v19/i1/sandy.asp&gt;.
 4. Julien, P., Lan, Y., and Berthault, G., Experiments on stratification of heterogeneous sand mixtures, CEN Technical Journal 8(1):3750, 1994.
 5. Snelling, A.A., Nature finally catches up, CEN Technical Journal 11(2):1256, 1997; online at <http://www.answersingenesis.org/tj/v11/i2/nature.asp&gt;.
 6. Berthault, G., Experiments on lamination of sediments, EN Technical Journal 3:2529, 1988.
 7. Hayward, Ref. 1, p. 215.
 8. Garner, P., Green River Blues, Creation 19(3):1819, 1997; online at <http://www.answersingenesis.org/creation/v19/i3/greenriver.asp&gt;.
 9. Hayward, Ref. 1, pp. 8991.
 10. Williams, E., Origin of bedded salt deposits, Creation Research Society Quarterly 26(1):1516, 1989.
 11. Hayward, Ref. 1, pp. 125126.
 12. Креационисты согласны с тем, что некоторые ископаемые сформировались после потопа, но их количество относительно мало и не меняет довода.
 13. Froede, C., The Karroo and other fossil graveyards, Creation Research Society Quarterly 32(4), pp. 199201, 1996.
 14. Woodmorappe, J., The antediluvian biosphere and its capability of supplying the entire fossil record, in The First International Conference on Creationism, Robert Walsh (ed.), Creation Science Fellowship, Pittsburgh, p. 205218, 1986.
 15. Hayward, Ref. 1, pp. 126128.
 16. При повышеном содержании в атмосфере CO2, как было неоднократно показано, растения вырастают более пышными.
 17. Wieland, C., Forests that grew on water, Creation 18(1):2024, 1996; online at Scheven J., The Carboniferous floating forest 9 An extinct pre-Flood ecosystem, CEN Technical Journal10(1):7081, 1996, and Schцnknecht, G., and Scherer, S., Too much coal for a young earth? CEN Technical Journal 11(3):278282, 1997; online at
 18. Hayward, Ref. 1, pp. 128130.
 19. Morris, J., The Young Earth. Master Books, Colorado Springs, pp. 112117, 1994,
 20. Sarfati, J., The Yellowstone petrified forests, Creation 21(2):1821, 1999;
 21. Hayward, Ref. 1, p. 185; Ross, Ref. 4, pp. 1534.
 22. Walker, T., The pitch for Noah’s Ark. Creation 7(1):20, 1984; online at The New Encyclopaedia Britannica 8:564565, 15th Ed., Chicago, 1992.
 23. Hayward, Ref. 1, p. 122.
 24. Hayward, Ref. 1, p. 8487.
 25. Oard, M.J. The paradox of Pacific guyots and a possible solution for the thick ‘reefal’ limestone on Eniwetok Island, CEN Technical Journal 13(1):12, 1999.
 26. Roth, A.A., Fossil reefs and time, Origins 22(2):86104, 1995.
 27. Hayward, Ref. 1, p. 9192.
 28. Snelling, A.A., Can Flood geology explain thick chalk beds? CEN Technical Journal 8(1):1115, 1994.
 29. Hayward, Ref. 1, p. 93.
 30. Snelling, A.A. and Woodmorappe, J., Granites 9 they didn’t need millions of years of cooling,Creation 21(1):4244, 1998; online at
 31. Hayward, Ref. 1, p. 9192.
 32. Snelling, A.A., Towards a creationist explanation of regional metamorphism, CEN Technical Journal 8(1):5157, 1994. Also: Wise, K., How fast do rocks form? In The First International Conference on Creationism, Robert Walsh (ed.), Creation Science Fellowship, Pittsburgh, pp. 197204, 1986.
 33. Hayward, Ref. 1, pp. 9192.

Publicat de 

http://creationismulstiintific.blogspot.ro/2013/06/geologia-pamantului-tanar.html

https://ardeleanlogos.wordpress.com/creationism/geologia-pamantului-tanar/

GÂNDACII BOMBARDIER

download-3 (2)

Gândacii bombardier:
Ştiinţa copiază modelul
pulverizatoruluide Thomas F. Heinze    Traducere de Lionel Mischie

Vă amintiţi de gândacul bombardier, faimos pentru faptul că aruncă asupra duşmanilor săi un lichid fierbinte şi toxic, printr-un pulverizator aflat în partea lui inferioară? Science News ne informează că acest gândac: „inspiră proiectanţi de motoare, de dispozitive de administrare a medicamentelor şi de extinctoare în îmbunătăţirea tehnologiilor de pulverizare”. … „Ar putea de asemenea să ducă la mecanisme mai eficiente energetic folosite la injectoarele motoarelor de maşină şi chiar să conducă la o nouă generaţie de extinctoare care să poată produce fie o ceaţă fină, fie picături mari în funcţie de tipul de foc ce trebuie stins”.1  (Science News, 5 aprilie 2008)

Iată explicaţie revistei Science News’ despre modul în care gândacul reuşeşte să facă acest lucru: „Elementul cheie al puternicului sistem de apărare al gândacului constă în orificiul de admisie al camerei de combustie şi în valvele de evacuare. Valva de admisie se deschide pentru a primi elementele chimice, care încep să fiarbă imediat ce se amestecă, şi se închide atunci când a fost primită o cantitate suficientă de gaz.

Pe măsură ce gazele reacţionează, se produce căldură iar presiunea din camera de combustie, închisă, creşte. Când presiunea atinge un punct critic, capătul valvei de evacuare este forţat să se deschidă iar lichidul fierbinte este aruncat afară ca o explozie puternică de abur toxic, printr-un proces cunoscut ca ‘evaporare flash (instantanee)’.2

După ce gazul este evacuat, valva de evacuare se închide, valva de admisie se deschide iar camera de combustie se umple din nou, pregătind momentul următoarei ţâşniri otrăvitoare.” (Science News, 5 aprilie 2008)

De ce copiază oamenii creaţia lui Dumnezeu pentru a construi cele mai bune pulverizatoare? Pulverizatoarele proiectate de om nu funcţionează la fel de bine. Şi există o explicaţie pentru acest lucru: „Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii.”   (1 Corinteni 1:25)

Sistemul de apărare al gândacului este o puternică dovadă a existenţei unui design inteligent, însă evoluţioniştii speculează că ceea ce s-a întâmplat în realitate nu ţine decât de modificări aleatorii, accidentale, numite mutaţii, iar selecţia naturală a eliminat toate accidentele care nu au adus îmbunătăţiri. Însă nu numai că există gândaci care nu au acest minunat sistem de apărare, dar aceştia sunt într-un număr mult mai mare decât gândacii bombardier. Selecţie naturală? Treziţi-vă!

În orice caz, cercetările ştiinţifice moderne ne spun că oamenii de ştiinţă au hotărât să copieze pulverizatorul gândacului pentru a face pulverizatoare pentru industriile lor, deoarece oamenii nu au reuşit să proiecteze pulverizatoare care să funcţioneze la fel de bine. Presupunem că unii dintre cei care în smerenie copiază proiectul minunat al lui Dumnezeu sunt evoluţionişti care încearcă în continuare să creadă că „cel mai bun pulverizator” a fost rezultatul unui accident fericit.

    Natura este plină de exemple de proiecte minunate:
– Bondari grei care ne uimesc cum zboară cu aripile lor micuţe, cărând polen pentru a face mierea gustoasă.
– Şopârle Geko ce urcă vertical pe pereţi sau merg pe tavan, pe suprafeţe prea alunecoase pe care alte animale la fel de grele nu se pot căţăra.
– Furnici care pot duce până la 50 de ori propria greutate.
– Păsări colibri care dau din aripi cu o frecvenţă între 40 şi 200 ori pe secundă.

Designul este prezent peste tot în lumea noastră. De fapt Dumnezeu a proiectat şi un mod simplu şi eficient pentru mântuirea păcătoşilor. Şi-a dat propriul Fiu, pe Isus, care a purtat păcatele noastre în trupul Său pe cruce, în timpul crucificării Sale. Datoria este „plătită în întregime”, şi mulţi au beneficiat de acest lucru. Poţi fi şi tu printre ei. Primeşte plata Lui pentru păcatele tale încrezându-te în Isus Cristos pentru mântuire. Nu încerca să proiectezi o altă cale.

Să continuăm să avem minţile şi ochii deschişi pentru a vedea minunile proiectelor lui Dumnezeu în creaţie, şi să-I spunem „Mulţumesc!” Creatorului nostru care este responsabil de proiectarea unor idei atât de inteligente încât noi nu putem decât să le copiem.

REFERINŢE:

1 – Science News Magazine, April 5, 2008

2 – S.k. ’Flash Evaporation’, http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_evaporation

„Gândacii bombardier: Ştiinţa copiază modelul pulverizatorului”
<http://www.creationism.org/romanian/bombardier_ro.htm&gt;

https://ardeleanlogos.wordpress.com/creationism/gandacii-bombardier/

GĂINA PILTDOWN – ALATĂ ÎNȘELĂTORIE A EVOLUȚIONISMULUI.

download-3 (2)

” ‘Găina piltdown’ — Altă înşelătorie a evoluţionismului „

În 1999, National Geographic a publicat fotografia unei creaturi care a „dovedit” că păsările au evoluat din dinozauri. Numită Archaeoraptor, a fost descoperită în China şi a fost numită ca fiind „o adevărată verigă ce a lipsit din lanţul complex ce leagă dinozaurii de păsări” (Sloan 100). Fotografia arăta o creatură „cu braţele unei păsări primitive şi coada unui dinozaur” ” (Ibid.), şi era însoţită de afirmaţii gen, „Este o verigă lipsă între dinozaurii tereştri şi păsările care chiar puteau să zboare” (Ibid.), şi „Această fosilă e probabil cea mai bună dovadă de la Archaeopteryx că păsările, într-adevăr, au evoluat din anumiţi dinozauri carnivori [dromaezauri]” (Ibid. 101).

Piltdown Man Hoax, 1912
Piltdown Man in 1912
Archaeopteryx Fossil
Related Fossil: Archaeopteryx
În Scrisorile către Editorul numărului din martie 2000, însă, paleontologul Xu Xing (Academia de ştiinţe chineză) a scris că „Archaeoraptor pare să fie compus dintr-o coadă de dromaezaur şi trup de pasăre.” Când reporterul Lewis Simons a studia amănunţit înşelătoria, a dezvăluit

o poveste secretă şi nechibzuită împletită din încredere greşit plasată, prăbuşiri de egouri năvalnice, preamărire proprie, iluzii deşarte, presupuneri naive, greşeală omenească, încăpăţânare, manipulare, trădare, corupţie, şi mai ales, comunicare abisală (Simons 128).

Un fermier chinez lipise laolaltă două fosile şi a vândut-o unui negustor de fosile care „a recunoscut că deseori vindea fosile compuse” (Ibid. 129). Această fosilă a ajuns la Stephen Czerkas, un om entuziasmat de dinozauri dar care nu avea calificări ştiinţifice, care l-a contactat pe paleontologul Philip Currie. Simons a scris, „Currie era atât de ocupat cu alte angajamente în jurul lumii încât nu a acordat proiectului Archaeoraptor atenţia cuvenită” (Ibid. 130).

Currie a avut reţineri vis-a-vis de fosilă, dar a neglijat să-l informeze pe Christopher Sloan, care a scris articolul din 1999. Simons a numit acest lucru drept „lipsă colosală de responsabilitate” din partea lui Currie (Ibid.). Fosila a fost examinată de prof. Timothy Rowe de la Universitatea din Texas care a afirmat, „Existau şansele că era un fals” (Ibid.). Currie a trimis un coleg, tehnicianul în fosile Kevin Aulenback, ca să investigheze; concluzia lui Aulenback a fost că „era un specimen compus” (Ibid. 131).

Între timp, Czerkas şi Currie trimiseseră o lucrare la ziarele Nature şi Science. Simons descrie lucrarea originală:

Pe a cincea pagină lucrarea afirma că, coada asemănătoare cu cea a dromaezaurului la o creatură asemănătoare cu pasărea sugera un element necunoscut în ce priveşte evoluţia păsărilor din dinozauri. Pe scurt, acest lucru le-a zis Czerkas celor de la National Geographic că era „veriga lipsă” (Ibid.).

Ambele ziare au respins articolul (Ibid.131-132). Totuşi, National Geographic a continuat cu versiunea lor. Simons a numit frenezia media „un spectacol cu ponei şi câini pentru reporteri …” (Ibid. 132).

Currie a spus că a fost „cea mai mare greşeală din viaţa mea.” …

… ei au văzut ce doreau să vadă.

La scurt timp după, Xu i-a spus lui Sloan, „Sunt 100% sigur …că Archaeoraptor e un specimen fals” (Ibid.). Când înşelătoria a fost dată în vileag, Czerkas a recunoscut că a făcut o „greşeală idioată, tâmpită.” Currie a spus că a fost „cea mai mare greşeală din viaţa mea.” Sloan a spus, „Târam înăuntru un monstru” (Ibid.). Redactorul şef de la National Geographic, William Allen a întrebat, „Cum am intrat în prostia asta?” (Ibid. 128). Simons oferă un răspuns: „Pentru unii paleontologi proeminenţi care l-au văzut …micul schelet a fost îndelung căutata cheie către misterul evoluţiei” (Ibid.). Adică, au văzut ce doreau să vadă.

Critica adusă a fost dură. Într-un articol despre cele mai mari douăzeci de gafe din ultimii douăzeci de ani, revista Discover scris „Găina Piltdown,” termenul folosit pentru înşelătorie. Denumirea derivă de la Omul Piltdown, un compus artificial al unui craniu uman cu mandibulă de maimuţă ce a fost „descoperit” în 1912 (Newman 80). Aşa cum paleontologii din acea vreme au îmbrăţişat Omul Piltdown pentru că erau nerăbdători să găsească vreo dovadă care să susţină evoluţia omului, oamenii de ştiinţă contemporani au îmbrăţişat Archaeoraptor din cauza disperării lor de a dovedi că păsările au evoluat din dinozauri.

    Referinţe:

Newman, Judith. (2000). „Twenty of the Greatest Blunders in Science in the Last Twenty Years.” Discover 21, no. 10.

Simons, Lewis (2000). „Archaeoraptor Fossil Trail.” National Geographic 198, no. 4.

Sloan, Christopher (1999). „Feathers for T. Rex?” National Geographic 196, no. 5.

” ‘Găina piltdown’ — Altă înşelătorie a evoluţionismului”

<http://www.creationism.org/romanian/piltdownbirdshort_ro.htm&gt;

https://wordpress.com/post/ardeleanlogos68.wordpress.com/24521

Fluierarul auriu al Pacificului – Creaturi extraordinare care sfidează evoluția

 25.11.2016  |    Stiinta si Creationism

Iată o păsărică despre care se poate spune că este cel mai mare explorator din lume. Fluierarul auriu al Pacificului este o pasăre de coastă care trăieşte în nordul arctic. Deşi nu cântăreşte decât 200 de grame, face patru ouă care se clocesc în 24 de zile. După ce ies puişorii, pasărea porneşte cu curaj, într-o migrare herculeană. Cum explică evoluţia faptul că un animal migrator merge dintr-un loc, unde trăieşte vara, într-un loc unde trăieşte iarna?

De obicei, explicaţia este de felul următor: ai o pasăre care trăieşte în Texas. Dar într-o iarnă, se face foarte frig în Texas, aşa că se decide să meargă în Mexic. Aşa că zboară câţiva kilometri în sud şi îşi spune, o aici deja este mai bine. Apoi, vara, se întoarce din nou în Texas, dar este o vară foarte călduroasă, aşa că se decide să meargă în Kansas. Aşa că zboară în nord, căutând o climă mai răcoroasă. Şi în fiecare an poate să meargă tot mai mult spre sud, tot mai mult spre nord, până ajunge la un moment dat la cercul arctic şi până în America de Sud.

Această pasăre încalcă acea regulă. În primul rând, este o pasăre foarte mică, cam de mărimea unui porumbel. Nu este o înotătoare, trăieşte la cercul arctic, mai precis în Alaska. Îşi lasă puii şi migrează în Hawaii, pe timpul iernii. Când pleacă din Alaska, trebuie să zboare 88 de ore, fără oprire, pentru că nu este uscat. Trei zile şi patru nopţi, fără oprire. Cum poate să facă aşa ceva?

Aceste păsări încep să mănânce mult şi acumulează cam 70 grame de energie pentru arderi. Aici este o problemă. Avem un zbor de 88 de ore şi ard un gram pe oră. Asta înseamnă că au combustibil doar pentru 70 de ore de zbor. Aşa că vor cădea în ocean, neştiind să înoate, doar la câteva ore de Hawaii. Totuşi, cum reuşesc să ajungă acolo?

Pentru că Dumnezeu le-a creat astfel încât să zboare în formaţie, alternând liderii şi ţinând astfel piept curenţilor de aer. În acest mod zborul este mai uşor. Şi gâştele zboară în formaţie. Acest lucru se reduce energia care se consumă în timpul zborului. Nu este neobişnuit pentru păsările de mărimea aceasta să piardă 50% din greutatea corpului. Pe parcursul migrării lor se arde toată grăsimea. Este o faptă deosebit de curajoasă, dacă vă puteţi imagina ca o persoană de 45 de kg să piardă 22 kg într-o călătorie de cinci zile în jurul lumii.

Este un lucru pe care mamiferele nu pot să îl facă. Numai Dumnezeu ar fi putut face acest lucru, deoarece explicaţia dată de evoluţionişti nu se potriveşte. Nu se poate, sub nici o formă, ca în fiecare an să zboare puţin mai mult. Puţin mai departe, mai în sud, acolo e hrană pentru peşti. Nu pot să o facă……citeşte mai departe

https://alfaomega.tv/creationism/articole/6362-fluierarul-auriu-al-pacificului-creaturi-extraordinare-care-sfideaza-evolutia

https://ardeleanlogos.wordpress.com/creationism/fluierarul-auriu-al-pacificului-creaturi-extraordinare-care-sfideaza-evolutia/

Există vreo contradicție între știință și credința creștină?

 02.11.2016  |    Stiinta si Creationism  |

La sfârșitul secolului XIX au apărut două cărți care au lansat această legendă, că știința ar contrazice credința creștină. De atunci, au fost mari dezbateri, și trebuie să accentuăm că totul e o absurditate. Care știință contrazice credința creștină? Matematica? Fizica? Medicina? Niciuna din științe nu contrazice credința creștină. Dimpotrivă! Credința creștină face apel la rațiune. Dumnezeu vrea să fie iubit cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea (Matei 22). Dumnezeu vrea să Îl iubim cu mintea noastră! El nu e împotriva minții, împotriva rațiunii. În Isaia 1:18 Dumnezeu ne invită “veniți să judecăm împreună, să raționăm împreună”. El vrea să ne punem mintea la contribuție, pentru că El a creat mintea noastră. Cum ar putea să o disprețuiască, dacă El a creat-o?

Pentru a pune totul în context, trebuie să vedem cum au apărut științele moderne………linK

link

Am predat un curs acum vreo 10 ani, “Concepții despre lume și viață”, în multe centre universitare, pentru studenți. Le explicam studenților: “din moment ce înveți despre cele 9 concepții despre lume și viață, fii atent la ce face omul de știință. El are o serie de descoperiri științifice, faptele științei lui. Pe aceste fapte, el le interpretează conform concepției lui despre lume și viață. Și tu imediat poți identifica de exemplu dacă profesorul e new age, sau panteist, sau marxist sau existențialist. Și poți spune profesorului: eu accept datele științei dumitale, dar interpretarea mea este alta.”

link

Când cred în lucrurile spirituale, trebuie imediat să zic: cu toate științele de azi, pot eu să dovedesc existența spiritului? Și ajungem să vedem că nu dovedesc, dar fac plauzibilă existența lumii spirituale. Poți fi un om de știință și credincios? Întâi ești credincios, și apoi știința ta te ajută să fii credincios, să înțelegi mai bine și pe Dumnezeu și lumea spirituală creată. Ca om în secolul XXI, eu am două surse de cunoaștere: revelația și știința. Și dacă le combin bine și creativ, devin o ființă plină.

Domnul Isus îmi dă concepția despre lume și viață totală. El este și Dumnezeul meu, și Învățătorul meu, și Salvatorul, și Cel care îmi dă curățirea de păcate și care mă învață să trăiesc cu Dumnezeu. Toate mi le dă Isus. Și de la El mă duc la toți ceilalți să clădesc, dar după ce am primit ce e de bază de la Dumnezeul întrupat în Isus din Nazaret.

Extras din interviuri cu prof. dr. Iosif Țon, difuzate în cadrul emisiunii Întrebări esențiale, zilnic de la ora 6.45, pe canalul Alfa Omega TV

Seminarul Concepții despre lume și viață, predat de Iosif Țon, va fi difuzat pe canalul Alfa Omega TV începând de miercuri, 7 decembrie 2016, ora 18, timp de 10 săptămâni. El poate fi comandat și pe DVDla prețul de 40 lei din librăria AOTV, la comenzi@alfaomega.tv, sau telefon 0256.284.913.

https://alfaomega.tv/creationism/articole/6244-exista-vreo-contradictie-intre-stiinta-si-credinta-crestina

https://ardeleanlogos.wordpress.com/creationism/exista-vreo-contradictie-intre-stiinta-si-credinta-crestina/

„Adunarea, care este trupul Său.“  Efeseni 1, 22 – 23

download-3

„Adunarea, care este trupul Său.“   Efeseni 1, 22 – 23

Cuvânt înainte la ediţia întâi.

La începutul lunii ianuarie a anului 1931 a avut loc în Auers-bach, Mosbach, o conferiţă. S-a prelucrat tema biblică „Adunarea trupului”. Într-o armonie minunată au slujit mai mulţi fraţi la Cuvânt. Materialul era nou pentru mulţi, însă întrebările prelucrate au stârnit un interes crescând, şi aşa s-a dat acum aprobare unei dorinţe urgente, de a reda în scris, în acest micuţ script, conţinutul principal al gândurilor. Participanţii la conferiţă, ei înseşi, vor avea posibilitatea, cu ajutorul acestui mic script, vezi 2. Petru 1, 12. 13, să-şi aducă aminte de adevărurile, care atunci le-au adus o aşa de bogată binecuvântare. Tuturor celorlalţi copii ai lui Dumnezeu dorim felul nobil, generos de cercetare al credincioşilor din Berea, Faptele Apostolilor 17, 11: „Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” Caieţelul vrea să dea impuls spre un studiu biblic plin de roade. Locurile din biblie sânt în limba germană luate din traducerea „Elberfelder Uebersetzung”, iar în româneşte din traducerea Cornilescu. Fie ca şi acest script prin Duhul, care călăuzeşte în tot Adevărul, să fie folosit, pentru ca noi împreună cu toţi sfinţii să cunoaştem metoda plină de înţelepciune spre ajungerea scopurilor Sale cu adunarea trupului. DUMNEZEUL şi Tatăl DOMNULUI nostru ISUS CHRISTOS, Tatăl slavei, să dăruiască caietului o uşă deschisă.

Neckarzimmern, 19. Martie 1931  Hans Wiederkehr

La ediţia nou prelucrată 1998

Cu câtva timp înainte mi-a trimis un frate câteva scripte mai vechi, printre care era şi unul cu titlul: „Adunarea, care este trupul Său”.

Cu mare bucurie am citit expunerile şi mi-a fost clar: Acest script trebuie tipărit încă odată!

Nu mi-a fost posibil să găsesc pe aceea sau acela, care poartă drepturile de autor. Bineînţeles, aceste drepturi rămân prin aceasta noua ediţie neatinse.

Dezvoltarea continuă a limbii germane a făcut necesară o prelucrare, care s-a făcut însă cu mare grijă. Textele biblice din prima ediţie sânt luate din „vechea” traducere Elberfelder, în unele locuri corectate în sensul textului original (ebraic sau grecesc). De aceea unele din aceste citate par cam ne-obişnuite.

DOMNUL cel Credincios să binecuvinteze acest mic script, al cărui mesaj este astăzi nespus de necesar.

Leer-Loga, Decembrie 1998

Lucrarea misionară CHRISTOS pentru TINE

ADUNAREA TRUPULUI

Scriptura mărturiseşte, că TOTUL a fost creat din DUMNEZEU, prin DUMNEZEU şi către DUMNEZEU (Romani 11, 36). VOIA SA cheamă ceea ce nu este spre a împlini un anumit scop (Romani 4, 17), tot EL îl îngrijeşte şi îl conduce spre scopul planificat de EL însuşi (Psalm 119, 91.

Spre a-şi împlini voia Sa DUMNEZEU foloseşte toate întregurile (universul), lumina şi întunericul (Isaia 45, 7) şi îşi aduce la îndeplinire planul Său în anumite perioade de timp, epoci sau “aionos” (termen grecesc folosit pentru a descrie întregimea unei lumi, aici la plural) şi aceasta în FIUL SĂU (Isaia 9, 6: Tatăl Lumilor; Evrei 1, 2), în aşa fel încât EL stabileşte pentru fiecare perioadă de timp un anumit scop parţial. Atât cât pentru împlinirea acestui scop parţial este nevoie de oameni pentru a conlucra, DUMNEZEU a dăruit acelora în voia Sa prin Cuvânt totul, lucruri de bază şîndatoriri, tot ceea ce au nevoie. De aceea a şi fost în toate timpurile pentru oamenii aceia, care priveau ca cea mai distinsă a lor îndatorire de a căuta bunăvoinţa lui DUMNEZEU (Galateni 1, 10), o preocupare serioasă, să o cunoască din Cuvântul Său şi să li se permită să facă voia lui DUMNEZEU (Deuteronom 32, 46 – 47; Ioan 4, 34; Filipeni 1, 9 – 11). DUMNEZEU se bucură de aceasta şi este fericit, când noi împlinim după voia Sa îndatoririle, pe care EL ni le-a dat, când noi facem după voia Sa lucrările, pe care EL le-a pregătit mai dinainte (Efeseni 2, 10). Dacă noi încercăm să aducem la îndeplinire planurile lui DUMNEZEU după voia noastră, atunci sântem nişte lucrători, care trebuie să se ruşineze, pentru că nici măcar nu ştim, poate că nici măcar nu vrem să ştim, ce vrea DUMNEZEU să aibă acum de la noi (2 Timotei 2, 15). Este aşa de nespus de important, ca noi să împărţim drept” tot Cuvântul Adevărului”, asta în-seamnă, ca noi să lăsăm fiecărei epoci în parte acelea ca lucruri de bază şi îndatoriri şi scop, care au fost deja de mult atribuite acelei epoci de către DUMNEZEU. Pentru a putea diferenţia fiecare din aceste linii dumnezeieşti, ni se permite să cerem cunoştinţă şi pricepere (Coloseni 1, 9).

O îndrumare, după cum se „împarte” scriptura, ne dă Galateni 2, 9, unde citim: „…şi când au cunoscut harul, care-mi fusese dat, Iacov, Chifa (Petru) şi Ioan, care sânt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba, mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.” Aici avem o împărţire clară a lucrului, cum mai clar nici nu poate fi exprimată. Pentru cine e valabilă slujba pe care o fac Iacov, Petru şi Ioan? Tăierii împrejur! Şi cui sânt adresate scrisorile lor? Cu siguranţă nu naţiunilor, pentru că acelora aveau Pavel şi lucrătorii săi să le slujească.

Scriptura şi situaţiile din ţările „creştine” ne arată în exemple serioase, unde se ajunge, când se trece peste normele aşezate de DUMNEZEU. Ne gândim la adunările din Galatia, care au părăsit evanghelia harului, amestecând-o cu legea mozaică (Galateni 1, 6 – 8). Cât de serios a trebuit să vorbească Pavel cu ei! Sau ne gândim la asociaţiile, organizaţiile, comunităţile de pe-aici de pe colo, cum şi-au împrumutat de la Israel lucrurile de bază ale învăţăturii lor şi tot de acolo au preluat cercul lor de îndatoriri şi cum ei chiar şi prin aceasta s-au încâlcit în sclavie de unele feluri. Există aşa de mulţi credincioşi, care spun într-o smerenie nebiblică, presupusă, că nu este nevoie să se ştie gândurile, planurile şi scopurile lui DUMNEZEU pentru diferitele epoci şi grupe omeneşti; principal este, ca să-L iubesti pe DOMNUL, şi că oricum nu se poate ajunge la o anumită claritate, cum DUMNEZEU îşi pune în aplicare şi îşi împlineşte de fapt gândurile Sale de dragoste. Cine gândeşte aşa, nu numai că acţionează împotriva scripturii, dar este şi mai nechibzuit decât o femeie, care ar spune: „Ce este soţul meu de meserie, ce face el şi cu ce se ocupă, ce planifică şi speră şi gândeşte, toate acestea nu le ştiu şi nici nu vreau să le ştiu. Important e că eu îl iubesc.” Cine vorbeşte aşa, nu ştie, cu câtă iubire DUMNEZEU, şi cu câtă ardoare, doreşte El să aibă părtăşie cu noi, pacea Sa, gândurile Sale, felul Său de a fi, fiinţa, esenţa Sa şi felul Său de gândire să le pună înlăuntrul nostru. El totuşi ne-a descoperit prin Duhul Său ceea ce nici un ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit şi la inima niciunui om nu s-a suit (1 Corinteni 2, 9 – 10).

Ce ne împiedică pe noi adesea la împărţirea dreaptă a Scripturii? Nu este evlaviosul şîngrijitul nostru egoism? Să ne gândim la imaginea biblică a nunţii! Se va spune ca mirele este DOMNUL şi noi sântem mireasa. Şi cine sânt prietenii mirelui? Tot noi? Botezătorul se numeşte pe sine însuş în Ioan 3, 29 prietenul mirelui. Şi slugile? Sântem noi şi acestea? Şi fecioare de mireasă mai sânt şi ele pe-acolo! Sântem noi chiar şi acestea? Dacă vrem noi să fim toţi aceştia, atunci rămâne în sala de nuntă nimeni în plus în afară de noi! Ce nechibzuit şi evlavios egoism! – Sau să luăm alte grupe de mântuiţi : Cine sânt cei 144000 sigilaţi, la care se numără unii cu aşa mult drag? Nu scrie clar şi categoric în Apocalipsa 7, 4, că ei ar fi „din toate seminţiile fiilor lui Israel”? Cine este „gloata mare”, pe care, în contrast cu cei exact 144000, “nu putea s-o numere nimeni”? Ea stă, după Apocalipsa 7, 9, în faţa tronului. Nu gândesc mulţi că aceia sântem noi? Noi vom judeca lumea şi pe îngeri. (Noi vom şedea împreună cu Christos pe tron) (1 Corinteni 6, 2 – 3). Este o diferenţă imensă, dacă stau înaintea unui tron, sau dacă şed pe tron! Aşa ne luăm noi promisiuni, care în economia mântuirii nouă nu ne sânt date. Sau să ne gândim odată la acelea, pe care mulţi credincioşi din ceea ce DUMNEZEU a stabilit ca lucruri de bază şi îndatoriri pentru o cu totul altă gospodărie, le scot de acolo pentru scopurile lor. Se ia credincioşilor iudaici botezul spre iertarea păcatelor şi se pune ca bază a vieţii „creştine” personale; pocăinţa dinainte se lasă bineînţeles la o parte (Faptele Apostolilor 2, 38), sau se însuşeşte porunca misionară, pe care a dat-o DOMNUL ucenicilor, ca să facă toate naţiunile ca ucenici, în timp ce DUMNEZEU acum scoate numai o parte aleasă dintre naţiuni (Faptele Apostolilor 15, 14; Efeseni 1, 4). Aşa în-colţeste florile lui egoismul nostru creştinesc pe pământul unei inimi adânc necurăţite (Galateni 6, 12–13). Roade ale neprihănirii spre slava şi lauda lui DUMNEZEU nu va aduce el niciodată (Filipeni 1, 11)!

DUMNEZEU vrea din totdeauna să dăruiască roadă în creaţia sa şi s-o lase să devină coaptă (Geneza 1, 11.12.22.28; Geneza 9, 1; Isaia 27, 6; Ioan 15, 16; Coloseni 1, 10). El a dăruit şi pământul, a pus baza, pe care noi putem aduce roadă (1 Corinteni 3, 11). Ce vrem să construim deasupra? Lemn, fân, trestie sau aur, argint şi pietre preţioase? Cum aducem noi roadă? Fiind plini de cunoştinţa voii Sale în toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească (Coloseni 1,9–10). Să dorim, privind cele ce urmează, să ne plecăm înaintea Voii Sale!

Înainte să ne orientăm în ceea ce priveste esenţa adunării trupului, vrem să mai remarcăm încă un lucru, şi anume că Scriptura diferenţiază mai multe feluri de adunări. Cuvântul grecesc „ekklesia” înseamnă de fapt o strângere, care a fost chemată şi adusă împreună pentru un anumit scop. În Faptele Apostolilor 19, 39 citim: „Dar dacă umblaţi după altceva, se va hotări într-o „ekklesia” legiuită”. Şi în versetul 41 al aceluiaşi capitol este scris:”După aceste cuvinte, a dat drumul la „ekklesia”. Din context reiese foarte clar, că în ambele exemple nu e vorba de adunări creştine, ci de grupuri de oameni, care au fost chemate să vină împreună cu un anumit scop, respectiv care trebuiau să fie chemate să se întâlnească. în Faptele Apostolilor 7, 38 citim despre o „ekklesia în pustie”, deci o adunare de-a dreptul iudaică. Evrei 12, 23 vorbeşte despre o „ekklesia generală” şi despre o „ekklesia a celor întâi născuţi”. Romani 16, 5 ne vorbeşte despre o adunare care se aduna într-o casă, de asemenea şi versetele 14 şi 15 ale aceluiaş capitol. Adunarea paulinică neorganizată, care se aduna în locuinţe private, care devine organică şi creşte, ne trece aici, în capitolul de saluturi a epistolei către Romani, foarte clar înainte. Vedem chiar şi din aceste puţine referinţe, căci cuvântul „Adunare” se poate referi la diferite corporaţii, şi de aceea este foarte important de a le diferenţia pe acestea „împărţind drept cuvântul adevărului”. Diferitele adunări sânt chemate în timpuri diferite, în moduri diferite şi pentru scopuri şi ţinte diferite. Fiecare adunare are o anumită bază, o anumită îndatorire şi o anumită ţintă.

Baza adunării trupului

Baza adunării biblice este voinţa lui DUMNEZEU, aşa cum a fost ea împărtăşită oamenilor prin cuvânt. Oamenii au încercat din totdeauna să adauge acestei baze dumnezeieşti elemente lumeşti (filozofie, înşelăciune, tradiţii omeneşti); aceasta nu este după Christos (Coloseni 2, 8)! „Ekklesia” din Filadelfia primeşte minunata mărturie, că ea a păzit şi a păstrat Cuvântul DOMNULUI şi că, de aceea EL i-a dăruit ei o uşă deschisă (Apocalipsa 3, 8). Este aşa de foarte important, ca noi să verificăm mai întâi de toate baza, să verificăm ceea ce este voia lui DUMNEZEU cea bună, plăcută şi desăvârşită care se referă la o anumită ţintă pentru gospodăria trupului lui CHRISTOS. DUMNEZEU a vorbit în multe feluri şi în multe chipuri oamenilor: El a vorbit de la faţă la faţă (Exod 33, 11), El a vorbit prin prooroci (Evrei 1, 1). El a lăsat Cuvântul (lo-gos) să devină trup (Ioan 1, 14). El a vorbit prin descoperire (Romani 16, 25). El a împărtăşit voia Sa în anumite timpuri numai anumitor grupuri exact definite de oameni. Logos (cuvântul), cel venit în carne (Ioan 1, 14) mărturiseşte, că el a fost trimis numai la oile pierdute ale casei lui Israel (Matei 15, 24). Însă lui Pavel i-a fost încredinţată „evanghelia prepuţului”(Romani 15, 16 +18; Galateni 1, 16 şi 2, 7). Toate popoarele neiudaice, deci şi noi, aparţin „prepuţului”, sânt naţiuni sau păgâni, străini (Exod 12, 48; Efeseni 2, 11–12). Dacă vreau eu ca şi credincios dintre naţiuni să ştiu când, cum şi pentru ce DUMNEZEU ne-a chemat pe noi, cei aleşi dintre naţiuni (Efeseni 1,4; Faptele Apostolilor 15, 14), pot să învăţ acest lucru numai de la acela, căruia DUMNEZEU i-a încredinţat vestirea acestui plan deosebit, şi anume de la apostolul Pavel! Vezi Efeseni 3, 2 + 5: „…dacă…aţi auzit de isprăvnicia harului lui DUMNEZEU, care mi-a fost dată faţă de voi,…taina lui Christos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri”. Cât de mult valoroase şi de neînlocuit sânt celelalte scrieri cu privire la gândurile de dragoste ale lui DUMNEZEU în judecată şi har cu Israel, cu toată mulţimea popoarelor păgâne, cu lumile de îngeri şi cu tot universul, cât de delicioasă este îmbărbătarea pe care o găsesc eu pentru mine în acestea, – despre adunarea trupului nu ne scrie decât Pavel, şi anume printr-o împuternicire directă, dumnezeiască. Aceasta nu este în nici un caz o desconsiderare a cărţilor nepaulinice ale Bibliei, ci numai împărţirea dreaptă a cuvântului după voia lui Dumnezeu. Pavel ne mărturiseşte, că el a primit evanghelia sa prin descoperirea lui Isus Christos (Galateni 1, 11–12), şi anume de la DOMNUL cel înviat!

Care este acum conţinutul de bază al acestei evanghelii?

DOMNUL şi aceia, care L-au văzut şi L-au auzit, ca-re L-au pipăit cu mâinile lor (1 Ioan 1, 1 – 3) vestesc, ceea ce era de la întemeierea lumii (Matei 13, 35). Când DOMNUL ISUS şi Petru vorbesc despre ceea ce era înainte de întemeierea lumii, mărturisesc adevăruri despre persoana lui ISUS (Ioan 17, 24 si 1 Petru 1, 20). Pavel învaţă, că fiecare dintre mădularele adunării trupului au fost alese dinainte de întemeierea lumii (Efeseni 1, 4). Expresia din limba grecească care este tradusă prin „întemeiere” „prokatabolas kosmu”, are înţelesul unei aruncări în judecată, după ce a avut loc o rupere, a cosmosului (kata = de sus în jos, în depărtare; balain = a arunca). Adunarea trupului a fost deci înainte de această prăbuşire în judecată a cosmosului scoasă şi aleasă cu un scop şi nu stă de aceea cu tot ceea ce DUMNEZEU trebui să construiască în cosmos ca urmare a acestei prăbuşiri în judecată în nici-o legătură.

DUMNEZEU a încheiat odată, ca semn al înnoitei stări de pace între Sine şi oameni, un legământ (Geneza 9, 9). În schimb noi nu sântem uniţi cu El printr-un legământ, ci am devenit, ca şi mădulare ale trupului Fiului Său Preaiubit, fii ai Săi propri (Romani 8, 15). DUMNEZEU trebui odată, atunci când forţa omului voia să ajungă până la cer, să-i împrăştie pe aceştia pe întreg pământul şi să le încâlcească limbile (Geneza 11,8 – 9). Noi însă sântem toţunul în Christos (Galateni 3, 28; Coloseni 3, 11). Pentru adunarea trupului unitatea nu se opreşte la stâlpii grăniceri! DUMNEZEU a dat odată poporului Său legea cu plinul de porunci, cu mulţimea observării formelor şi timpurilor (Deuteronom 5, 6 – 21; Neemia 9, 13 şi multe altele). Legea însă, care a fost dată spre viaţă, a pricinuit moartea (Romani 7, 10), aşa ca toţi aceia, care au vrut să aibă părtăşie cu DUMNEZEU prin faptele legii, au căzut sub blestem (Galateni 3, 10). Noi însă nu observăm nici forme religioase, nici timpuri, pentru că noi sântem dezlegaţşi răscumpăraţi prin Christos de blestemul legii. Legea naşte totdeauna robie (Galateni 4, 24). Noi însă am primit făgă-duinţa DUHULUI prin credinţă (Galateni 3, 13-14).

Aceasta este baza adunării trupului: Noi am fost aleşi de DUMNEZEU înainte de aruncarea cosmosului în judecată şi de aceea prin poziţia noastră scoşi din acest prezent „aion” (Cornilescu: neam) rău (Galateni 1, 4), care însă încă ne înconjoară aparent cu întunericul lui, cu forţa lui şi cu toate recursurile blestemului legii. Vrem însă să reţinem: Noi sântem lucrarea LUI! Totul ceea ce posedăm pe această bază sigură şi minunată, este de la DUMNEZEU (2 Corinteni 5, 18); toate eforturile propri, de a obţine o bază şi o nădejde, sânt lipsite de valoare, „căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui DUMNEZEU. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi sântem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Christos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit DUMNEZEU mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2, 8 – 10).

Îndatorirea adunării trupului

Versetul 10 din capitolul 2 al epistolei către Efeseni ne arată îndatorirea adunării trupului în forma sa de bază şi mărginită prin scopul ei. Noi nu sântem mântuiţi pentru a savura, ci sântem creaţi pentru fapte bune şi anume pentru astfel de fapte, pe care DUMNEZEU le-a pregătit după voia Sa. Aceasta este fundamental pentru felul îndatoririi noastre, şi anume că ea a fost „pregătită mai dinainte“ de DUMNEZEU, şi că noi nu avem nevoie să ne căutăm vreun domeniu de activitate după plăcerea noastră. Noi gândim adesea că locul nostru este lângă acei oameni, care caută să îmbunătăţească veacul (aion-ul) acesta rău prezent prin griji (Marcu 4, 19); prin aceasta însă se pierde ceea ce este mai delicios, şi anume Cuvântul, şi este de aceea un vas de ocară stăpânului Să(2 Timotei 2, 20-21). Baza îndatoririi noastre în acest veac (aion) rău este Cuvântul lui DUMNEZEU, care ne face cunoscută voinţa lui DUMNEZEU chiar şi pentru acest veac (aion) rău (Efeseni 5, 17). Ţinta îndatoririi noastre este ca să umblăm în faptele „pregătite mai dinainte”, aducând la desăvârşire Cuvântul, în care este aşternută voia lui DUMNEZEU, prin mersul nostru – ca mărturie pentru puterile cereşti –. Se pune mult accent pe faptul că noi să aducem la îndeplinire voia lui DUMNEZEU şi prin felul în care trăim. Atât cât DOMNUL a dăruit lumină, se dezvăluie prin aceasta ceva din taina voiei Sale (Efeseni 1, 9), dar deseori nu se umblă cum trebuie, pentru că se iau în considerare învăţăturile începătoare ale lumii (Coloseni 2, 20). Pavel se poartă aspru cu trupul său, şi-l ţine în stăpânire, ca nu cumva, după ce a propovăduit altora, el însuşi să fie lepădat. La el corespunde vorbirea cu felul lui de trăire (1 Corinteni 9, 27).

Care este acum conţinutul îndatoririi noastre în acest veac (aion)?

Toţi oamenii, pe care TATĂL i-a atras într-un fel sau altul din depărtarea de EL (Romani 3, 12; Efeseni 2, 5) din nou într-o relaţie de viaţă cu EL însuşi (Coloseni 2, 19), au avut – independent în ce veac (aion) au trăit – totdeauna îndatorirea, ca prin mersul lor să fie o lumină şi o mărturie pentru aceia, în mijlocul cărora au trăit (Psalm 119, 46; 1 Ioan 1, 2; Faptele Apostolilor 4, 33). Chiar şi pe Pavel îl preocupă să ne amin-tească că din viaţa noastră ies virtuţi şi laudă pentru cei care ne înconjoară (Filipeni 4, 8). Faţă de aproapele nostru noi am primit şi slujba împăcării. Şi câţi oameni nu sânt dornici să aibă un astfel de om în apropierea lor care, prin personalitatea sa, să le fie o mireasmă de la viaţă spre viaţă (2 Corinteni 2, 15 şi 16). Cine este capabil de a duce evanghelia păcii celor lipsiţi de pace (Efeseni 6,15)?

După această slujbă personală, pe care au avut-o toţi credincioşii din toate timpurile, adunarea trupului are în totalitatea ei o îndatorire: Acum trebuie făcută cunoscută înţelepciunea nespus de felurită a lui DUMNEZEU, prin „ekklesia trupului Său”, domniilor şi stăpânirilor din locurile cereşti (Efeseni 3,10). Prin prăbuşirea cosmosului a fost distrusă unitatea din întreaga creaţie: Păcatul a venit în lume şi a creat o ruptură adâncă între DUMNEZEU şi oameni (Romani 3, 12) şi pentru că păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor (Romani 5, 12), blestemul depărtării de Dumnezeu, gelozia şi mânia, cearta şi discordia, lipsa de unitate şi vrăjmaşia s-a răsfrâns în toate relaţiile omeneşti. Este o mare ruptură între oameni (Geneza 3, 12; Geneza 4, 8), da, vrăjmăşia şi lipsa de armonie a ajuns la linia de moarte a depărtării de Dumnezeu întreaga creaţie (Romani 8, 22). Unitatea întregului întreg a fost distrusă. Pe acest teren de morţi începe acum DUHUL LUI DUMNEZEU să prezinte într-un mod desăvârşit unitate prin adunarea trupului Său. Oare cum se miră puternicele căpetenii de îngeri, când cunosc la noi „înţelepciunea nespus de colorată” a lui DUMNEZEU, care cu tot eşecul aparent al lui DUMNEZEU de-a lungul secolelor, din ceea ce nu este nimic (1 Corinteni 1, 28) poate să strângă şi să facă o unitate. DUMNEZEU este din ce în ce mai fericit, din ce în ce mai evlavios, cu privire la aceasta (1 Timotei 3,16). Realizarea acestei îndatoriri distinse a noastre, de a fi un obiect de prezentare puterilor de îngeri ca şi „ekklesia trupului Său”, este însă legată de creşte-rea personală interioară a fiecărui mădular al trupului în parte. Cu cât construim mai mult în ascuns o unitate interioară în relaţia noastră personală de viaţă cu DOMNUL, cu atât mai mult vom fi capabili, ca şi „ekklesia” prin smerenia noastră, prin blândeţea noastră, prin îndelunga noastră răbdare, să prezentăm faţă de lumea nevăzuta o unitate duhovnicească, strâns legată prin legătura păcii (Efeseni 4, 3). Astfel, pentru că noi am ajuns să fim o privelişte din cer pentru lumile de îngeri (1 Corinteni 4, 9), ce fel de oameni ar trebui să fim noi în viaţa noastră personală, pentru a desăvârşi sfinţenia spre slava şi împlinirea nădejdii chemării noastre de către DUMNEZEU (Efeseni 1, 18).

Forma şi conţinutul îndatoririi noastre dumnezeieşti ca şi adunare a trupului ne conduc din ce în ce mai mult de la sine înseşi în micime şi în ascunziş în mersul veacului acestuia. Efectele luminoase, care pleacă de la noi, strălucesc până în locurile cereşti, în lumile care sânt vizibile numai pentru ochii credinţei; deaceea putem noi să rămânem aici jos în umbră faţă de lumea vizibilă, putem să lăsăm să fim dezavantajaţi şi să fim caracterizaţi ca nebuni (1 Corinteni 6, 7; 1 Corinteni 4, 10)! Întreaga noastră bază, slujba noastră trupească de fel şi întreaga noastră nădejde a slavei se află în nevăzut, în timpurile dinaintea creaţiei lumii, aşa încât toată cugetarea noastră şi toate simţurile noastre se îndreaptă înspre acest nevăzut, care este în ceruri şi nu înspre ceea ce este pe pământ (Coloseni 3, 2)! Întreaga noastră viaţă, gândirea, voinţa şi cunoaşterea noastră, este ascunsă cu CHRISTOS în DUMNEZEU. Mersul veacului prezent lucrează dimpotrivă prin abundenţa puterii vizibilului, a ceea ce este legat de privire (1 Ioan 2, 15 şi 16; Luca 4, 5). Acum caută inima omului, astăzi, ca şi în toate timpurile, să echilibreze lipsa de armonie interioară, în care a ajuns în depărtarea sa de Dumnezeu, căutând să aducă în cea mai bună armonie vizibilul şi ceea ce poate fi privit prin activităţi culturale, sociale şi religioase, iar nouă, care „vrem să fim mai buni ca alţii” ni se ia în nume de rău că nu vrem să ajutăm la aceasta. Este în întregime voinţa lui DUMNEZEU, de a aduce odată totul în armonia deplină a vieţii (1 Corinteni 15, 28). Pentru aceasta trebuie mai întâi ca totul să moară (1 Corinteni 15, 36). Nu este îndatorirea adunării trupului de a împiedica acest proces de trecere prin moarte, constituţia ei („politeuma”) se află în locurile cereşti (Filipeni 3, 20), slujbele ei sânt manifestări ascunse ale vieţii faţă de lumea nevăzută.

Ceva, care este ascuns, nu se poate pune la expoziţie în public. Dacă viaţa noastră este ascunsă în DUMNEZEU, atunci este pur şi simplu imposibil s-o arătăm lumii. Cu toată credincioşia şi dăruirea şi cu toată râvna demnă de recunoştinţă nu ajută aici nici alaiuri, nici procesiuni, nici-o îmbrăcăminte creştinească, nici-o insignă, nici coruri de masă, nici performanţe oratorice. Tot ceea ce reuşim să facem cu toate aceste mijloace este cel mult o prezentare cu totul deformată, a ceea ce se poate transmite numai unui om duhovnicesc cu mijloace duhovniceşti (1 Corinteni 2, 14)! Când DOMNUL ne consideră demni de a mărturisi celor ce ne înconjoară ceva din posesia noastră interioară, atunci aceasta are loc nu prin împlinirea sau purtarea unor lucruri aparente ca la expoziţie (Coloseni 2, 16 şi 17), ci prin manifestarea de viaţă a posesiei noastre interioare sub legitimaţia lui DUMNEZEU. Iar atunci mărturia noastră slujeşte, prin lucrarea harului lui DUMNEZEU, pentru a predica câte unui om cuvântul nebun despre cruce (1 Corinteni 1, 18) şi nu pentru a ajuta omenirii suferinde prin programe politice, sociale sau religioase să iasă din lipsa ei de armonie.

Formele de conducere omeneşti, stările sociale şi sistemele religioase nu au nici cea mai mică influenţă asupra împlinirii şi desăvârşirii adunării trupului. Nu este de datoria acestei adunări nici să facă revoluţie împotriva autorităţii, nici să reformeze regulile care domnesc actual. Noi nu avem decât să ne supunem stăpânirilor (Romani 13, 1; Tit 3, 1). Pavel nu a scris nici-un cuvânt împotriva crudului şi tiranului Nero, nici n-a format vreun partid creştin, care să fie nevoie să ceară desfiinţarea sclaviei. El era cetăţean al acelei ţări şi aici jos numai musafir şi străin. Un oaspete însă nu se va amesteca niciodată în administraţia casei, în care el este tolerat numai prin dispoziţie de mai sus.

Dacă a văzut vreodată un om întregul volum al gândurilor de mântuire şi ţelurilor de slavă dumnezeieşti, atunci acesta a fost apostolul Pavel. El era într-adevăr un împuternicit al lui DUMNEZEU. Cum îşi împlineşte însă el lucrarea lui aici jos? Ce sentimente stau la baza scrisorilor sale? „V-am scris cu multă mâhnire şi strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi” (2 Corinteni 2, 4). El nu se simţea ca un funcţionar, care scotea decrete, pe el îl umplea dragostea exagerată, care se jertfea pe sine spre mântuirea sufletelor încredinţate lui, spre înăl-ţarea trupului lui CHRISTOS (Coloseni 1, 29; Faptele Apostolilor 20, 31), ca să-şi sfârşească, să-şi desăvârşească alergarea si slujba, pe care a primit-o de la DOMNUL (Faptele Apostolilor 20, 24). Are loc slujba ta şi a mea tot cu mâhnire, strângere de inimă şi lacrimi (2 Corinteni 12, 15)?

„Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos…” (1 Corinteni 4, 1). Cuvântul, care este tradus aici cu „slujitori” înseamnă de fapt „rob vâslaş” sau „vâslaş subordonat”. Dacă ne gândim la galerele din acel timp, atunci ne putem imagina cât de cât ce era un astfel de „hiperetes”. În camere închise, cu aer stricat, aceşti vâslaşi erau prinşi cu picioarele în cătuşe, în general sclavi sau criminali, şi trebuiau să-şi facă slujba lor istovitoare adesea în chinuri îngrozitoare.

Iar Pavel se prezintă aici pe sine de asemenea ca un „rob vâslaş” sau „vâslaş subordonat”! Asta dă de gândit! Nu căpitan, nici ofiţer de vas, ci „vâslaş subordonat”. El face cea mai umilitoare, cea mai dezonorabilă muncă de slugă. Poziţia sa nu este aceea a unui stimat, a unui conducător, ci mai mult aceea a unui dispreţuit, a unui chinuit, a unui criminal! Nu pe rândul cel mai din faţă, nu pe lângă cei dintâi din timpul lui stătea Pavel, ci lângă cei mai din urmă. El se numeşte pe sine un osândit la moarte (1 Corinteni 4, 9). Aşa cum gladiatorii mergeau în arenă pentru a-şi lăsa vieţile lor, aşa purta el întotdeauna omorârea DOMNULUI ISUS cu el, în trupul lui (2 Corinteni 4, 10). În carnea lui, Pavel, ai cărui urmaşi trebuie noi să fim (1 Corinteni 11, 1; 1 Tesaloniceni 1, 6), nu ducea deloc o viaţă plăcută. Ce sclipire a vieţii lui trupeşti ni se arată, când citim ce le scrie el corintenilor lui în cea de-a doua lui scrisoare (2 Corinteni 11, 23 – 33)! El lucrează cu mâinile lui până la extenuare şi îngrijeşte nu numai de întreţinerea vieţii sale, ci şi de aceea a însoţitorilor şi conlucrătorilor lui (Faptele Apostolilor 20, 33–34; 1 Corinteni 4, 12). Pavel este desigur pe dinafară un amărât de rob vâslaş! Nu există la el nici cea mai mică putere, nici prestigiu, nici cinste. El înfăţişează nu numai prin cuvinte, ci prin întreaga lui viaţă, cu fiecare bătaie de inimă şi cu fiecare răsuflare, nimicnicia adunării trupului. „Un gunoi al lumii am ajuns, lepădătura tuturor” (1 Corinteni 4, 13). Acest cuvânt caracterizează ruşinea, umilinţa absolută a poziţiei de creştin. Dächsel traduce: „Noi sântem o scuipătoare…”. Pot fi repudierea şi respingerea, pe care le-a experimentat Pavel cu evanghelia sa, evanghelia slavei, pronunţate mai clar? Scuipă-toare! Gunoi! Lepădătură! Există ceva mai lipsit de valoare şi mai scârbos? Ultimele resturi de demnitate a vreunei funcţii şi de laudă a cărnii dispar!

Pavel, cel izolat şi părăsit de conlucrătorii lui, cel dispărut, cel care trebuie la Roma să fie „căutat cu multă grijă”, până este găsit de Onisifor în temniţă (2 Timotei 1, 16 – 17), ni se oferă ca exemplu, ceea ce el este cu adevărat! Căci cu cât mai mult ni se fac accesibile în detaliu slăvile harului imens al minunatului nostru DUMNEZEU-Mântuitor şi cu cât mai mult ni se transmit acestea în esenţa lor, cu atât mai mult intră viaţa noastră exterioară în umilinţa, în izolarea şi în repudierea, prin care a proslăvit Pavel pe DUMNEZEUL şi TATĂL lui şi al nostru. Viaţa noastră este ascunsă şi noi vrem să aşteptăm cu plăcere, până ce lui DUMNEZEU îi va plăcea să descopere El însuşi ceea ce este ascuns. La fel ca şi un om care se dezvoltă şi ia formă în trupul mamei sale şi noul om nu iese la iveală mai devreme, până când el nu este complet, din cap până-n picioare, tot aşa este şi cu CHRISTOS (1 Corinteni 12, 12). Capul, DOMNUL ISUS, a fost desăvârşit prin suferinţe (după Evrei 2, 10) şi înălţat în slavă (Efeseni 1, 20; Filipeni 2, 9), însă mădularele nu sânt încă gata; ele vor fi conduse de asemenea – ca şi capul – prin suferinţe în ascuns la ţintă (Filipeni 3, 10; Coloseni 1, 24). Acuma trebuie să aşteptăm (Tit 2, 12 – 13). Toate încercările, cât de bun intenţionate ar fi ele, de a scoate cu forţa la lumină ceea ce este în formare şi are să devină, nu sânt numai neînţelepte, ci sânt o piedică şi o periclitare ajungerii la desăvârşire a adunării trupului lui CHRISTOS.

Cu toată dragostea faţă de fraţii în DOMNUL dorim totuşi să mărturisim cu claritate ceea ce DUMNEZEU ne-a descoperit prin DUHUL Său ca voie a Sa în Cuvântul Său, mulţumindu-I, că El ne socoteşte vrednici, nu numai să credem în El, dar să şi suferim pentru El, pentru că avem aceeaş luptă de dus, pe care am văzut că a dus-o Pavel şi despre care am auzit de la el (Filipeni 1, 29 – 30)! Noi ştim că, la fel ca şi la Ismael şi la Isaac odinioară, aşa şi acum, cel născut după carne – care a fost binecuvântat de DUMNEZEU peste măsură (Geneza 17, 20) – prigoneşte pe cel născut din DUH (Galateni 4, 28–29; 2 Timotei 3, 12). Dar noi ştim de asemenea, că noi avem să slujim acum de laudă slavei Sale înaintea lui DUMNEZEU şi înaintea căpeteniilor şi a puterilor din locurile cereşti şi că „în veacurile viitoare, (aionos) vom purta un imens caracter de slavă”.

Scopul adunării trupului

Fiecare „ekklesia”, pe care DUMNEZEU o cheamă şi o pune deoparte, în diferitele gospodării ale Sale, are şi un anumit scop, o anumită ţintă pentru care a fost aleasă. Acest scop, sau aceasta ţintă, corespunde cu baza ei. Şi adunarea trupului are scopul ei, ţinta ei: Un scop, o ţintă, plin(ă) de o slavă mi-nunată, un scop, o ţintă, care depăşeşte orice gândire omenească. Căci aşa cum începutul şi baza acestei adunări a trupului Său sânt independente de orice legătură pământească, tot aşa trebuie ca şi sfârşitul acestei adunări, străine în acest cosmos, să înfăţişeze plinătatea transformată şi desăvârşită a începutului supraomenesc şi a descoperirii dumnezeieşti. Slava adunării trupului este acum una încă ascunsă. „Când va fi descoperit CHRISTOS, viaţa noastră, atunci veţi fi descoperiţi şi voi cu El în slavă” (Coloseni 3, 4)!

Viaţa dumnezeiască interioară, care a fost dăruită fiecărui mădular al trupului în parte, poartă încă de acum caracter de slavă în sine: Ceea ce DUMNEZEU a plănuit, înainte de prăbuşirea în judecată a cosmosului, în voia Sa, a desăvârşit în Fiul Său, „la împlinirea vremii” (Galateni 4, 4). El ne-a smuls din tot ceea ce avea de-a face cu legea şi „a turnat dra-gostea Sa în inimile noastre prin DUHUL SFÂNT, care ne-a fost dat” (Romani 5, 5). Acum, pentru noi, aceasta nu mai este o problemă imposibil de rezolvat, şi anume de a aplica cea mai distinsă poruncă în cazurile schimbătoare ale vieţii (Marcu 12, 29 – 31; Luca 10, 27), ci noi putem şi ni se permite să iubim, chiar acolo unde şi atunci când alţii se poartă urât cu noi, pentru că aceste expresii de viaţă, ca roadă a lucrării Duhului (Galateni 5, 22), reies din legătura care, ca şi o rădăcină, este strâns legată de dragostea dumnezeiască(Efeseni 3,17). Aceasta ne umple de o linişte adâncă, pentru că atunci ştim că toate încercările, toate indignările, lucrează împreună spre bine (Romani 8, 28).

Ca oameni, pe care DUMNEZEU i-a ales înainte de prăbuşirea lumii, noi avem pace cu El (Romani 5, v.1). Şi pentru că El ne-a îndreptăţit, El ne-a şi eliberat şi ne-a făcut parte de libertatea slavei copiilor lui DUMNEZEU (Romani 8, 30). Adunarea trupului „nu mai citeşte pe Moise”, prin faptul că se supune unor statute.

De aceea ea este eliberată de măhrama, care este aşezată deasupra ochilor şi inimii tuturor acelora, care vor să fie sub lege, şi priveşte „cu faţa descoperită slava DOMNULUI” (2 Corinteni 3, 15 – 18), care „ne-a făcut cunoscut care este bogăţia slavei tainei, care a fost ascunsă din veacuri (aionos) şi din toate generaţiile” (Coloseni 1, 26 – 27)!

În 1 Corinteni 4, 1 nu sântem numiţi numai slujitori (vâslaşi subordonaţi) ai lui CHRISTOS, ci şi „administratori (Cornilescu traduce „ispravnici”) ai tainelor lui DUMNEZEU”. Cât de departe însă sântem noi adesea de această voinţă nespus de mare şi minunată! Se spune uneori că noi nu am fi sfătuitorii secreţi ai lui DUMNEZEU şi că nu am putea să ştim despre revărsările de har şi despre desfăşurările slavei plănuite de DUMNEZEU. Aceasta sună în realitate foarte evlavios şi smerit, este însă omenesc şi nu dumnezeiesc, pentru că cuvântul descoperit al lui DUMNEZEU ne mărturiseşte cu totul altceva: Noi trebuie să fim „administratori ai tainelor lui DUMNEZEU”. Cum pot eu însă să administrez ceva, ceea ce nici nu cunosc? În Efeseni 1, 9 Pavel mărturiseşte, că el ne-a făcut cunoscută „taina voiei Sale”, iar pentru Coloseni Pavel cere ca ei să fie umpluţi de cunoaşterea voiei Sale (Coloseni 1, 9). Într-un alt loc Pavel scrie (Efeseni 3, 9), că el are harul, „să pună în lumină înaintea tuturor care este administraţia (isprăvnicia) tainei ascunse”. Nu observăm noi, cum atâtor copii ai lui DUMNEZEU nu le sânt cunoscute gândurile şi felul de lucru ale lui satan (2 Corinteni 2, 12)? El este încă „diabolos”, cel ce aruncă toate la grămadă, cel ce spune: „Oare a zis DUMNEZEU cu adevărat?”! Ar trebui să-i cunoaştem gândurile bine, pentru că odată, da, vom judeca pe îngerii căzuţi (1 Corinteni 6, 3; Iuda 1, 6). Pentru aceasta sântem pregătiţi încă de acum,suferind mai mult sau mai puţin – ca şi Pavel odată – sub loviturile pumnilor lor (2 Corinteni 12, 7; Efeseni 6, 11 – 12). În paradis DUMNEZEU a interzis oamenilor să mănânce din pomul cunoştinţei (Geneza 2,17).

Şarpele şiret a ispitit pe oameni spre neascultare împotriva voinţei lui DUMNEZEU. Noi trebuie, după voia Sa, să creştem prin cunoaşterea lui DUMNEZEU (Coloseni 1, 10). Ce face şarpele acum? El face pe credincioşi să pună pe plan secundar cunoaşterea lui DUMNEZEU, să nu dea importanţă privirii pline de adorare a scopurilor Sale, a gândurilor, a planurilor şi a intenţiilor Sale, sau chiar îi face să le privească cu dispreţ, să-şi clădească o poziţie dispreţuitoare faţă de ele.

Însă DUMNEZEUL, care a chemat din întuneric lumina, ca să lumineze, DUMNEZEUL care este mai mare decât acela, pe care El l-a creat (Isaia 54, 16), este Acela, care a făcut lumină în inimile noastre pentru ca lumina cunoştinţei slavei lui DUMNEZEU să strălucească pe faţa lui CHRISTOS” (2 Corinteni 4, 6)! Ceea ce era ascuns din veacuri (aionos) şi din generaţii (Cornilescu : din veşnicii şi în toate veacurile) (Coloseni 1, 26; Efeseni 3, 5 şi 9; Romani 16, 25 – 26), ceea ce era atunci cu totul întunecos, aceasta DUMNEZEU ne-a descoperit nouă, „vaselor de îndurare” (Romani 9, 23), în aşa fel încât noi putem privi slava lui DUMNEZEU, care este unită în CHRISTOS. Pavel duce o luptă pe moarte pentru coloseni şi laodiceeni, pentru ca inimile lor să cunoască taina: pe CHRISTOS (Coloseni 2, 2)! CHRISTOS este începutul şi sfârşitul tuturor drumurilor lui DUMNEZEU (Apocalipsa 1, 7), cele ascunse şi cele descoperite. Toată plinătatea lui DUMNEZEU şi-a găsit în El iradiaţia, potrivit cu fiinţa ei (Evrei 1, 3).

Înspre această plinătate dumnezeiască trebuie ca noi să fim umpluţi prin nemărginita bogăţie a harului Său în veacurile (aionos) care vor veni (Efeseni 2, 7), prin faptul că sântem împreună moştenitori, împreună un trup şi împreună părtaşi ai lui CHRISTOS şi ai făgăduinţelor Lui (Efeseni 3, 6).

Dacă noi căutăm aici părtăşia suferinţelor Lui şi asemănarea cu moartea Lui (Filipeni 3, 10), atunci acolo vom fi împreună moştenitori cu ISUS CHRISTOS (Romani 8, 17). Noi nu vom moşteni însă numai ca fraţi, având aceleaşi drepturi, lângă El (Romani 8, 29), ci vom fi ca mădulare unite cu El (Efeseni 5, 30; Coloseni 2, 19), trupul Său, părtaşi profesiei Lui dumnezeieşti. Pentru a împlini această profesie, dată Lui de DUMNEZEU, CHRISTOS, capul, are nevoie ca plinătate de noi, mădularele, care-L completează de-abia în acea perfecţiune, care este necesară pentru împlinirea profesiei Sale (Efeseni 1, 22 – 23).

În această perfectă, unitară plinătate se va duce la îndeplinire oricare şi fiecare promisiune, pe care TATĂL a dat-o CHRISTOSULUI Lui, „căci făgăduinţele lui DUMNEZEU, oricâte ar fi ele, în El (în CHRISTOS) este Da şi în El este Amin, lui DUMNEZEU spre slavă, prin noi” (2 Corinteni 1, 20). CHRISTOSUL este Da şi Amin la toate promisiunile lui DUMNEZEU! Satan însă este marele negativist, care caută să înfăţişeze copiilor lui DUMNEZEU promisiunile lui DUMNEZEU ca fiind dubioase. Să facem totuşi ca Avraam, care „a dat slavă lui DUMNEZEU, deplin încredinţat că ceea ce El făgăduieşte, poate să şi împlinească.” (Romani 4, 21). DUMNEZEU a dat FIULUI Său totul, ca o moştenire minunată (Evrei 1, 2; Coloseni 1, 16) şi va supune totul lui CHRISTOS (Efeseni 1, 10), pentru ca El să umple totul în toţi (Efeseni 1, 23). Noi vom fi, ca şi mădulare ale lui CHRISTOS, împreună părtaşi ai acestei promisiuni şi ea se va executa spre slava lui DUMNEZEU, prin noi. Cât de pline de înţeles sânt aceste două mici cuvinte „…prin noi”! Ne-am dat noi seama vreodată, că întreaga creaţie, care acum suspină împreună şi stă în durerile naşterii, aşteaptă, ca noi să ieşim din ascuns, pentru ca ea „să fie eliberată şi să aibă parte de libertatea slavei copiilor lui DUMNEZEU” (Romani 8, 19 si 21 – 22)? Cu cât mai mult însă aşteaptă TATĂL şi FIUL, ca trupul să fie desăvârşit şi unit cu capul, pentru ca marile planuri de mântuire şi scopuri de dragoste ale lui DUMNEZEU care cuprind întregul tot al întregurilor să fie aduse la îndeplinire! De-abia atunci, când trupul lui CHRISTOS este alcătuit şi descoperit împreună cu capul în slavă (Coloseni 3, 4), vom sta la dispoziţia lui DUMNEZEU în tot sensul voinţei dumnezeieşti. Şi după această a noastră slăvită slujbă, tânjeşte întreaga creaţie. Ce „bogăţie nepătrunsă a lui CHRISTOS” (Efeseni 3, 8).

Ce să spunem noi la acestea? Face aceasta pe un om duhovnicesc mândru sau înfumurat? Cu siguranţă nu! Îl pleacă în praf şi-l conduce la dăruire şi adorare. Lui DUMNEZEU i-a plăcut să plănuiască şi să descopere aceasta; El, care a jurat pe Sine însuşi că Îşi va împlini planurile şi scopurile Sale (Isaia 45, 23), Îşi va împlini şi toate promisiunile Sale. Noi însă pornim de la premiza „că suferinţele din vremea de acum nu cad în cântar cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi” (Romani 8, 18)!

„ Iar Aceluia, care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, după puterea care lucrează în noi, a Lui să fie slava în adunare şi în Christos Isus asupra tuturor neamurilor „aion”-ului „aionos”-urilor! Amin” (Efeseni 3, 20 – 21).

NOTĂ:

 1. Totul (greceşte „ta panta” = „(ele) toate”, deci întregul întregurilor toate, totul).

De aceastea aparţin toate cele ce au fost create, tot ce se vede şi tot ceea ce nu se vede.

Urmează câteva locuri textuale, unde se foloseşte termenul „ta panta” :

Romani 11, 36: Din El, prin El şi pentru El sânt toate lucrurile! A Lui să fie slava în veci! Amin.

1 Corinteni 8, 6: totuş pentru noi nu este decât {un} singur Dumnezeu: Tatăl, dela care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi şi {un} singur Domn: Isus Christos, prin care sânt toate lucrurile şi prin El şi noi.

1 Corinteni 15, 28: când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Efeseni 1, 10: pentru administrare la împlinirea vremii: spre a-Şi uni iarăş în Christos toate lucrurile, cele din ceruri şi cele de pe pământ, într-unul.

Efeseni 1, 23: care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.

Efeseni 3, 9: şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia (administraţia) acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile

Efeseni 4, 10: Cel ce S-a pogorât este acelaş cu cel ce S-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.

Filipeni 3, 21: care va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Coloseni 1, 16: pentrucă în El au fost făcute toate lucrurile care sânt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri: toate lucrurile au fost făcute prin El şi pentru El.

Coloseni 1, 17: şi El este înainte de toate lucrurile şi toate lucrurile sânt susţinute prin El.

Coloseni 1, 20: şi să împace prin El toate lucrurile cu Sine, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.

Evrei 1, 3: El, care este iradiaţia slavei Lui şi amprenta fiinţei Sale şi care poartă toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale S-a aşezat la dreapta maiestăţii în locurile din înălţime, după ce a lucrat curăţirea păcatelor…

Evrei 2, 10: se cădea, în adevăr, ca Acela pentru care sânt toate lucrurile şi prin care sânt toate lucrurile, care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească prin suferinţe pe Căpetenia mântuirii lor.

Apocalipsa 4, 11: Tu eşti vrednic, Domnul şi Dumnezeul nostru, să iei slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai creat toate lucrurile şi după voia Ta erau ele şi au fost ele făcute.

 1. Aion (plural:aionos)

= epocă, mers al timpului, veac, perioadă a lumii, de cele mai multe ori tradus cu „veşnicie”, ceea ce însă poate induce în eroare, pentru că noi legăm de termenul „veşnicie” ceva care nu are nici început, nici sfârşit, Noul Testament referindu-se la aceasta însă numai atunci când cuvântul este redat astfel: „în veacurile (aionos) veacurilor (aionos)” ş.a.

Deseori cuvântul „aion” se află la plural, ceea ce nu ar face sens, dacă „aion” = „veşnicie”, ar însemna o perioadă fără început şi fără sfârşit.

„aion” este un termen central în Noul Testament; el apare de 102 ori.

Urmează câteva locuri textuale:

Matei 12, 32: oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Matei 13, 22: referitor la sămânţa căzută între spini: acesta este cel ce aude cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor sufocă cuvântul, care nu mai aduce roadă.

Apocalipsa 1, 6: şi a facut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! (tradus cuvânt cu cuvânt: în aionos-urile aionos-urilor; această expresie este folosită de 19 ori în Noul Testament) Amin.

Tit 2, 12: şi ne învaţă, pentru ca să (re)negăm păgânătatea şi poftele lumeşti şi să trăim în mersul veacului de acum cumpătaţi, drepţi şi cu teamă de Dumnezeu.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/articole_oct07.htm

ECLESIOLOGIE – doctrina despre Trupul lui Cristos (Biserica) – Ruina Bisericii – Partea I. –

download-3 (2)

Ruina Bisericii  Partea I

Una dintre cele mai de bază idei din spatele mişcării „Fraţii Plymouth” a fost aceea a Ruinării Bisericii. Doctrina aceasta formează o mare parte a coloanei învăţăturilor eclesiastice tradiţionale ale „fraţilor”, deşi a fost în mare ignorată în vremurile mai moderne. Ramura „exclusivă” a mişcării a păstrat învăţătura pe linia întâi a crezurilor lor încă de la începutul mişcării în Dublin, Irlanda în jurul anului 1827. Ramura „deschisă” a mişcării a lăsat în mare parte această învăţătura în urmă.

 Acesta este un mic sumar despre Ruina Bisericii. Există alte lucrări ale altor scriitor mai capabili listaţi mai jos. Două sunt disponibile pe acest site.

Când vorbim despre „Ruina Bisericii”, ne referim la faptul că Biserica şi-a părăsit de mult starea sa imaculată, şi este într-o condiţie diferit de drastică decât cea expusă în Scriptură. Aceasta, de sigur, nu este o idee pe care o avem pur şi simplu prin a privi la felul cum este Biserica astăzi, dar şi prin a citi ceea ce are Domnul să spună despre aceasta în Scriptură. De fapt, căderea şi ruina eventuală a Bisericii a fost profeţită de multe ori în cărţile Noului Testament, inclusiv 2 Timotei, 2 Petru, Iuda şi Evanghelii. Însăşi Hristos s-a referit la aceasta în pilda Sa despre grâul şi neghina.

Biserica Biblică

Înaintea ca să putem discuta în mod inteligent despre starea Bisericii, este important să vedem mai întâi ce s-a intenţionat să fie de fapt Biserica în mintea lui Dumnezeu. Aceasta este expusă în mare în epistolele Pauline: în Efeseni el dă locul Bisericii, în Corinteni, 1 şi 2 Timotei şi Tit, el oferă ordinea Bisericii, şi în Coloseni şi Filipeni el prezintă mărturia Bisericii.

Este important să realizăm faptul că Biblia vorbeşte de un singur Trup, o singură Biserică, deşi aceasta se întâlneşte în diferite locuri. Cu alte cuvinte, există doar o singură Biserică, deşi sunt multe adunări care sunt constituentele sale. Mai apoi, locul Bisericii este pe pământ (vezi Ioan 17:12-16). Biserica nu este un popor pământesc: scriptura ne spune în mod expres faptul că aceasta este cerească în natura şi caracterul ei (vezi Ioan 15:18-19); cu toate acestea, locul ei de mărturie este pe pământ. Întreaga naţiune a Bisericii din Cer este nescripturală. Aceasta nu este niciodată numită Biserică în ceruri, ci Mireasa. Aceasta nu este doar din punct de vedere semantic: deşi ştim că există doar o singură Biserică, termenii Scripturii care o descriu sunt indicatori a aspecte diferit de variate de adevăr cu privire la aceasta.

Unitatea Bisericii

Unitatea Bisericii trebuia să fi fost un punct de grăitor în mărturia ei. Hristos se roagă în mod expres în Ioan 17 ca „ei să fie una… ca lumea să ştie că tu m-ai trimis”, dacă am eşuat să arătăm lumii unitatea, atunci noi de fapt negăm faptul că Hristos a fost trimis de Dumnezeu! Mulţi neagă faptul că această unitate este „exterioară”. Ei pretind că ea este un fel de „unitate invizibilă” care leagă laolaltă Biserica. Aceasta este exact contrariul a ceea ce s-a rugat de fapt Domnul Isus. El a cerut în mod specific o unitate pe care lumea să o vadă! „Prin aceasta vor ştii oamenii că sunteţi ucenicii mei: dacă aveţi dragoste unul faţă de altul”. Pot „toţi oamenii” să cunoască că noi suntem ucenicii Lui dacă ei nu pot vedea dragoste unul pentru altul?

Şi noi am acţionat în mod specific în contradicţie directă faţă de adevărul unităţii Bisericii în multe feluri, mari şi mici, pentru multe secole. Exista deja o dizolvare de unitate în Corint când a fost scrisă 1 Corinteni. Vă amintiţi? Unii erau „ai lui Apolo”, alţii „ai lui Pavel”. Acesta este felul de dezbinare care zboară în faţa mărturiei lui Hristos pe pământ. De sigur, noi am dus-o la nivele mai adânci în lumea modernă, avem „denominaţii”, unde am format legal societăţi şi biserici, şi chiar aveam „membrii de biserică”! Cum ar putea să fie aceasta consistent cu o unitate pe care să o vadă lumea, unde ar ştii lumea că Hristos a venit de la Dumnezeu?

Dar si soluţiile omului la probleme au fost departe de ideal. Unii au reacţionat prin a deveni „independenţi”, simţind că o poziţie de „independenţă” este sigură faţă de erorile denominaţionale. Dar problema este că nu poate exista unitate în independenţă! Cele două sunt exclusive în mod reciproc! De sigur, ecumenismul s-a arătat a fi opusul unităţii evlavioase de asemenea. Cum am putea spune aceasta aşa de dogmatic? Pentru că aceasta necesită o respingere a Scripturii. Nu putem numi în conştiinţă ceva „unitatea Duhului” care neagă de fapt Divinitatea lui Hristos, sau perfecţiunea lucrării Sale. Acestea subminează însăşi baza Creştinismului. Şi cu toate acestea ele devin necesare atunci când încercăm să combatem dezbinarea cu un caracter atotcuprinzător. De fapt, ecumenismul demonstrează foarte ascuţit că ruina Bisericii nu este ceva care am putea repare. Şi acesta este un punct central: nu există cale de întoarcere.

Şederea şi Starea

Când vorbim despre Ruina Bisericii, nu spunem că Biserica şi-a pierdut locul ei în cer, Domnul însuşi a spus că porţile iadului nu o vor biruii. Ceea ce spunem de fapt este că Biserica a fost făcută responsabilă pentru a-l reprezenta pe Dumnezeu pe pământ, şi l-a negat de fapt pe El acolo. Acesta nu e vorba despre o întrebare despre destinul etern sau mântuire, ci despre mărturia exterioară.

De aici facem distincţia dintre Biserică şi Mireasă. Ideea din spatele unei „biserici” este un conciliu de guvernare într-o democraţie directă. Aceasta nu este ideea de uniune şi intimitate pe care le avem într-o „mireasă”. De sigur că Domnul nu va permite miresei Sale să eşueze din ceea ce El i-a încredinţat ei: ea este a Lui prin dreptul muncii Lui, nu datorită ei. Cu toate acestea, Biserica a fost lăsată pe pământ ca o reprezentantă a împărăţiei lui Dumnezeu. Aceasta este, dacă vreţi, ambasada Cerului pe pământ. Aceasta are responsabilitate, şi ea a eşuat în ea.

Deci au biruit porţile Iadului împotriva Bisericii? Nu, noi nu am fost pierduţi. Dar noi am eşuat să „umblăm vrednici de chemarea noastră” ca un trup pe pământ în absenţa Sa. Aşadar nu, porţile Iadului nu au biruit Biserica; dar noi am eşuat să dăm Domnului unicul loc pe care El ar trebui să-l aibă pe pământ. „Casa lui Dumnezeu” a devenit „marea casă”, şi drepturile Sale nu au fost menţinute în locul lor unde El şi-a pus numele pe pământ.

Ruina în Scriptură

Când citim Noul Testament, vedem că ceea ce este zugrăvit ca starea naturală a Bisericii nu este deloc în acord cu ceea ce observăm de fapt astăzi. Aceasta abia dacă este o idee nouă: mulţi credincioşi din vremea Apostolilor au notat aceasta. Ceea ce nu au realizat cei mai mulţi este că aceasta este exact în acord cu ceea ce s-a rostit de către Apostoli în lucrarea lor. A fost prezis în mod specific că Biserica va eşua în locul care i s-a dat pe pământ.

Aşa că adevăratul punct distinct de aici nu este că Biserica este coruptă în mărturia ei pământească, ci că această corupere este ceea ce s-a prezis în Scriptură, şi, în plus, aceasta este irevocabil. Aici „fraţii” s-au depărat în mod ascuţit de Reformatori, şi în fond de toate celelalte grupări de „trezire / reînnoire”. Conform „fraţilor”, eşecul bisericii este în acord atât cu tiparul dispensaţilor anterioare cât şi cu doctrinele şi profeţiile Noului Testament.

Din punct de vedere dispensaţional, ceea ce am observat în înregistrarea biblică a istoriei este că Dumnezeu îl pune pe om într-o poziţie de care el e responsabil să o menţină. De fiecare dată, omul eşuează în responsabilitatea sa, şi Dumnezeu trebuie să vină să judece. Apoi Dumnezeu dă la o parte ceea ce este vechi şi stabileşte ceva nou în locul acestora. Maxima pe care obişnuia să o folosească J. N. Darby pentru a rezuma aceasta este spre efectul faptului că „Dumnezeu îl pune întotdeauna pe om responsabil într-o stare pe care El intenţionează în final să o împlinească El Însuşi”. Mărturia Bisericii pe pământ nu este diferită. Pe de-o parte, Biserica este templul care este al Domnului şi El îi pune pe credincioşi în aceasta ca pietre vii. Pe de altă parte, noi toţi construim pe temelie, şi lucrarea noastră este încercată în foc. Ambele aspecte ale Bisericii sunt date în 1 Corinteni 3. În al doilea aspect a eşuat Biserica în mărturia noastră exterioară. Astfel, omul pus fiind într-o postură responsabilă a eşuat, şi Domnul trebuie să vină să judece. Acesta este întregul punct din Apocalipsa 2 şi 3. Apo este spunerea profetică a lui Dumnezeu care aduce judecata pe pământ, şi începe în judecarea Bisericii. De ce? Pentru că judecata întotdeauna „începe cu Casa lui Dumnezeu”.

Din punct de vedere profetic, nu numai că Epistolele prezic o înrăutăţire generală a condiţiei Bisericii (din nou, facem referire la Iuda, 2 Timotei, 2 Petru, etc.), dar ele prezic în mod specific judecata asupra ei. Romani 11:11-24 este un exemplu evident. Aici Apostolul spune credincioşilor că ei au fost altoiţi la un măslin ca ramuri sălbatice. Acest pasaj a fost adesea forţat să spună că Biserica a moştenit promisiunile şi poziţia lui Israel, dar o citire onestă a pasajului indică faptul că nici un astfel de gând nu este în mintea Apostolului. De fapt, Bisericii i se spune că şi-a luat locul ei de binecuvântare, şi Israel a fost tăiat, dar temporar. Apoi Apostolul se întoarce către punctul prezent: că poziţia Bisericii în măslin nu este garantată. „Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat ramurile naturale, nici pe voi nu vă va cruţa” (Romani 11:21). Concluzia este că Biserica este sub acelaşi fel de responsabilitate în care a eşuat Israelul. Concluzia ulterioară este că eşecul lor, este aşteptată „nici El nu vă va cruţa”.

Noţiunea poziţiei Bisericii ca fiind perfectă în cer nu este contrazisă aici. O privire la Galateni va confirma aceasta. Întregul mesaj al Galatenilor este că promisiunile au fost date lui Avraam, şi Dumnezeu nu promite dacă nu intenţionează să elibereze. Legea a venit mai târziu, şi chiar printre oameni, când cineva a promis, nu putea să altereze aceasta după 400 de ani prin a adăuga stipulaţii. Concluzia este că Legea a fost dată ca să convingă de păcat, şi aceasta îl pune pe Israel sub o responsabilitatea pentru mărturia lui Dumnezeu pe pământ, dar nu poate desface promisiunile făcute lui Avraam. Evrei 6 ne aminteşte de aceasta, „în care Dumnezeu, care a vrut să arate mult mai abundent moştenitorilor promisiunii sfatul imuabil, l-a confirmat printr-un jurământ”. Domnul primite lui Avraam binecuvântare, şi intenţionează să îşi ţină promisiunea, dar Noul Testament insistă că Domnul intenţionează să o împlinească în Hristos.

Aceasta este exact analog faţă de responsabilitatea şi ruina Bisericii. Dumnezeu ne poate foarte bine tăia din măslin. Totuşi, binecuvântarea cerească şi mărturia sunt cele implicate aici. El îşi va împlini promisiunile Sale în Biserică, dar aceasta va fi spre slava şi onoarea Sa. Noi am eşuat, dar El nu o va face. Am putea foarte bine veni sub judecată ca pierzători ai mărturiei lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta nu afectează sfaturile Lui eterne, şi nici planurile Sale de a glorifica pe Fiul Său în aceasta.

Consecinţele ruinei

Punctul important final al învăţăturii Ruinei este că aceasta are rezultate practice în Biserica de astăzi. Dumnezeu nu are nici un plan de a re-crea acea Biserică din Fapte. Dumnezeu nu face nici o lucrare de renovare. Omul a fost pus sub responsabilitate şi a eşuat. El nu va repara în sensul pagubei pe care am făcut-o. Totuşi, există un loc pentru noi în chiar cele mai întunecate zile de corupere din jurul nostru. Chiar şi în cea mai rea ruină a poporului lui Israel în Vechiul Testament, Domnul era conştient de cei care se temeau de El. Noi trebuie să acceptăm faptul că am eşuat, dar să admitem judecata Domnului asupra acesteia. Într-un sens foarte adevărat suntem mai mult sau mai puţini în aşteptarea judecăţii pentru eşecul nostru. Acesta este un timp şi o oportunitatea mare, totuşi, de a practica dependenţa de El. Când am eşuat cel mai mult El se încântă în a se arăta pe Sine ca cel mai tare. Noi ar trebui să fi fost umiliţi de o privire biblică la mărturia prezentă. Nu este nici un motiv de disperare, ci de umilinţă, pocăinţă, şi mai mult decât orice, de a ne arunca în tăria Lui, de a cunoaşte puterea şi harul Său.

Există o analogie aici faţă de naţiunea evreiască după Captivitatea Babiloniană. Judecata a avut loc şi ei au suferit pentru păcatele lor. De fapt, Israelul era mai mult sau mai puţin dus, şi Iuda era o naţiune servitoare din acel punct înainte. Templul a fost dărâmat şi slava lui Dumnezeu l-a părăsit (vezi Ezechiel), dar ei tot erau poporul ales de Dumnezeu. „V-am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: Cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuşi am iubit pe Iacov” (Maleahi 1:2). Evreii aparent nu credeau că Dumnezeu i-a iubit şi pe ei: ei n-au văzut nici un semn exterior al acestui lucru, dar El se grăbeşte să-i asigure de dragostea Sa, chiar când ei erau în rebeliune clară şi neascultare, şi sufereau din cauza aceasta (vezi versetele următoare). Dumnezeu nu ne-a alungat şi nu o va face. Dar El trebuie să judece păcatul pe care îl vede El.

Aşadar care este răspunsul nostru? Daniel a trăit într-o vreme similară, şi răspunsul său este instructiv: Daniel 9 înregistrează o rugăciune în care el mărturiseşte păcatele poporului său. Este important să notăm că deşi Daniel aparent nu a făcut nici unul din lucrurile ce le-a mărturisit în Daniel 9, el nu încearcă să de distanţeze pe sine de ele. El nu spune niciodată „ei au făcut lucruri teribile”, ci „noi…”. Nu putem scăpa de Biserică. Oriunde am merge, noi vom fi în aceasta. Nu putem scăpa de păcat, chiar dacă am încerca să găsim o biserică „pură”. (Vă rog să notaţi că există o responsabilitate foarte reale de „a ne depărata de nelegiuire”. Dar nu la aceasta fac referinţă. Punctul este că există o responsabilitate comună care nu este micşorată de separarea practică). Dar noi trebuie să recunoaştem şi să judecăm păcatul condiţiei noastre prezent.

Şi întotdeauna când eşuăm, în mod colectiv sau individual, noi dovedim bunătatea şi harul lui Dumnezeu. „Dar acolo unde păcatul a fost din plin, harul a fost mult mai abundent” (Romani 5:20). Eşecul nostru este o şansă pentru El de a dovedi inima Sa. Dar noi nu ne desfătăm în eşec, suntem chemaţi din acesta. Noi nu putem să „fixăm” Biserica. Putem umbla în dependenţă şi credinţă cu Domnul într-o dispensaţie ruinată. Putem să ne încredem în El pentru a ne prezenta „sfinţi, fără prihană şi fără vină înaintea Lui” (Coloseni 1:22).

http://www.voxdeibaptist.org/Ruina_Biserici01.htm

Apocalipsa 12 – Taina fărădelegii

Pe lângă descoperirea lui Isus Christos, cartea Apocalipsa ne înlesnește accesul într-o serie întreagă de alte realități din multiversul în care existăm. Una dintre ele este „taina fărădelegii“ despre care amintește și apostolul Pavel, el însuși un om care a fost pentru o vreme „dincolo“ de dimensiunile lumii noastre, în realitățile celui de al treilea cer (2 Cor. 12:1-5). Scriindu-le celor din Tesalonic, Pavel le aduce aminte despre acest subiect pe care îl mai abordase într-una din vizitele sale:

„Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale“ (2 Tes. 2:5-8).

Ce este „taina fărădelegii“?

O taină este un adevăr ținut ascuns în Dumnezeu până la vremea la care devine public. Există o „taină a fărădelegii“,  ca o piesă în mai multe acte care străbate toată istoria omenirii. Ea clocotește în adâncuri și manevrează din umbră, căutând să împiedice realizarea planului mesianic pe pământ. Apocalipsa ridică cortina să putem privi pe scena lucrărilor demonice cu care au cochetat, conștienți sau inconștienți, toți împărații pământului. Vom afla lucruri extraordinare în capitolele care urmează!

Până acum am privit în Apocalipsa istoria prin prisma oamenilor de pe pământ a căror existență este determinată decisiv de evenimente din cerul al treilea. Ni s-a îngăduit să privim în ceea ce oamenii de știință de astăzi numesc intuitiv „hiperspațiu“, chiar dacă n-am putut înțelege deplin realitatea cu dimensiunile multiple de acolo. În capitolul 12 schimbăm punctul de vedere al acțiunii și recapitulăm evenimentele de la finalul istoriei din prisma ridicării, lucrării și prăbușirii lui Antichrist.

Apocalipsa 12 – 14 așează în context marele conflict din ultima parte a săptămânii a șaptezecea din profeția lui Daniel, numit Necazul cel Mare sau Necazul lui Iacov. Va fi cumplit pentru poporul care s-a identificat cu planul mesianic al lui Dumnezeu în istorie, căci „taina fărădelegii“ va lucra cu toară puterea în fiii neascultării.

Suntem la mijlocul cărții Apocalipsa și Dumnezeu vrea să ne familiarizăm cu evoluția răului în lume ca să justifice încă o dată mânia și pedeapsa pe care o va dezlănțui asupra lui prin revărsarea celor șapte potire ale mâniei Mielului. Efectele trâmbiței a șaptea vor veni doar începând cu capitolul 15. Până atunci, Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii să înțelegem teribila încleștare care există în lume între forțele răului și Dumnezeu. Vom cunoaște „taina fărădelegii“. Narațiunea va fi mai ușor de urmărit dacă identificăm cele „șapte“ personaje ale ei.

 1. Femeia învăluită în soare – Apoc. 12:1-2
 2. Balaurul – Apoc. 12:3-4
 3. Copilul de parte bărbătească – Apoc. 12:5-6
 4. Arhanghelul și războiul stelelor – Apoc 12:7-12
 5. Rămășița evreiască – Apoc. 12:17
 6. Fiara ieșită din mare – Apoc. 13:1-10
 7. Fiara ridicată din pământ – Apoc. 13:11-18

Pe măsura parcurgerii textului vom vedea ce rol a jucat, joacă și va juca fiecare personaj în marea dramă a istoriei umane. În capitolul 12 ne întâlnim cu primele cinci personaje principale. Datorită spațiului restrâns, nu vom face un studiu detaliat, ci doar o sumară trecere în revistă. Pentru cei care vor ceva mai mult recomandăm excelentele studii făcute de Clarance Larkin (The Book of Revelation), preluate și de John MacArthur în comentariile sale asupra cărții Apocalipsa.

În capitolele 12 – 19 se găsesc nu mai puțin de șapte „semne“ care apar pe cer. Secțiunea este supranumită și „cartea semnelor“. După ce n-am avut nici un „semn“ în primele 11 capitole, vom citi despre trei semne în cer (Apoc. 12:1, 3; 15:1) și patru semne pe pământ (Apoc. 13:13-14; 16:14; 19:20). Ne așteptam să fie așa, pentru că și în Evanghelia scrisă de același Ioan am întâlnit tot șapte “semne“ alew divinității lui Isus din Nazaret.

1. Femeia învăluită în soare – Apoc. 12:1-2

„În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască“ (Apoc. 12:1-2).

Expresia „un semn mare“ atrage atenția nu doar asupra dimensiunilor, ci a importanței. În limba greacă, „semeion“ înseamnă un „anunț“, o comunicare, un gest simbolic, un tip, iar termenul „mare“ este „megas“.  Asistăm la descrierea unor megaviziuni, care acopere adevăruri masive, cu implicații majore în istoria lumii. Cine este „femeia învăluită în soare“?

Dacă ar fi să  ne luăm după iconografia catolică, femeia este Maria, mama Domnului Isus, iar cele douăsprezece stele sunt apostolii. Din această fantasmagorie s-a născut doctrina „învierii Mariei“ și a înălțării ei la cer (aici).

Alții spun că femeia ar fi Biserica, iar stele sunt cei doisprezece apostoli. Pentru aceștia din urmă, femeia este biserica cu literă mică, adică organizația instituțional-tradițională, iar pruncul pe care-l va naște este Biserica cu literă mare, adevărata Biserică, singura care va fi răpită la cer.

Realitatea este că „femeia“ metaforică nu poate fi nici fecioara Maria și nici Biserica creștină. Ea este poporul Israel, națiunea lui Israel. Este suficient să ne aducem aminte de visul lui Iosif: „Am mai visat un vis! Soarele, Luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraţii tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?” (Gen. 37:9).

Iosif a fost atunci cea de a douăsprezecea stea din cununa amintită în textul Apocalipsei, întregind astfel numărul celor doisprezece seminții ale lui Israel. Veciul Testament este plin de pasaje în care poporul Israel este asemănat metaforic cu o femeie. Iată un exemplu din Isaia: „Nu te teme, căci nu vei rămâne de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi acoperită de ruşine, ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău.” „Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.“ (Isaia 54:4-8).

Când a păcătuit și a fost lepădată temporar de Dumnezeu, națiunea a fost comparată cu o „văduvă“ (Isaia 47:7-9; Luca 18:1-8), cu o femeie părăsită de bărbat (Isaia 50:1) și chiar cu o femeie curvă (Ieremia 3:1-25, Osea 2:1-23). Prin contrast, Biserica este prezentată în Noul Testament drept „o fecioară“, o logodnică curată care se pregătește de nuntă: „Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos“ (2 Cor. 11:2-3).

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană“ (Efes. 5:25-27).

În Apocalipsa, „femeia învăluită în soare“ este „însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască“.  Cum ar putea Biserica să fie într-o astfel de stare? S-ar potrivi așa ceva pentru o fecioară care se pregătește de nuntă?

Realitatea biblică este că nu Biserica L-a născut pe Christos, ci Biserica s-a născut din suferințele Lui!

Nu este scris nicăieri în Biblie că Biserica va deveni Mamă, dar acest lucru este pomenit de multe ori despre poporul Israel. Chiar și apostolul Pavel, amintind despre cele șapte privilegii ale poporului ales scrie: „Ei sunt israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele, patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!“ (Romani 9:4-5).

Christosul s-a născut trupește din Israel. El este „sămânța promisă“ de Dumnezeu: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui“ (Isaia 9:6-7).

Revenirea lui Isus Christos pentru Israel se va petrece după evenimente pe care Biblia le numește „durerile nașterii“: „Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile naşterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume“ (Ioan 16:20-21).

„Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu“ (Mat. 24:8-0).

Nu există nici o îndoială! Femeia din Apocalipsa 12 este poporul Israel!

De fapt, în Apocalipsa sunt pomenite patru „femei“ simbolice. Cu cea dintâi ne-am întâlnit în scrisoarea adresată bisericii din Tiatira și este un simhbol al idolatriei păgâne deșănțate și poartă numele Izabelei din Vechiul Testament (Apoc. 2:20-23; 1 Regi 16:31;21:25; 2 Regi 9:7). Cea de a doua femeie din Apocalipsa este pomenită în Apocalipsa 19 și este Biserica cea adevărată, Mireasa Mielului. Cea de a treia femeie este „curva celei mari cu care au curvit împărații pământului“ și simbolizează Babilonul religios (Apoc. 17:1-18). Vom vorbi mai mult despre ea când vom ajunge la capitolul 17. Cea de a patra „femeie“ este aceasta pomenită în capitolul 12 și ea este națiunea lui Israel.

2. Balaurul – Apoc. 12:3-4

Cel de al doilea „semn“ cu semnificațoii profunde care s-a arătat „în cer“, adică în hiperspațiul celei de a treia „întinderi“ este grozav la înfățișare:

„În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte“ (Apoc. 12:3-4)

Identitatea lui ne este descoperită în versetul 9: „Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui“ (Apoc. 12:9).

Balaurul poartă culoarea sângelui vărsat, pentru că este ucigaș prin însăși natura lui (Ioan 8:44). Cele șapte capete și zece coarne și șapte cununi împărătești sunt embleme ale puterii lui și ale autorității, căci el este „domnul puterii văzduhului“ și „stăpânitorul lumii acesteia“(Efes. 6:12. Ioan 12:31, 14:30, 16:11).

Înfățișarea lui se aseamănă cu înfățișarea „fiarei“ cu care ne vom întâlni în următorul capitol, ceea ce ne face să spunem că între cei doi există o legătură organică. Fiara va fi întruparea balaurului. Ea nu apare decât după ce balaurul va fi aruncat din cer. Diavolul va intra în Antichrist, cum a intrat altă dată în Iuda (Ioan 13:27), va rupe legământul cu evreii la jumătatea Săptămânii Necazului cel Mare, va intra în Templu ca „urâciune a pustiirii“, se va da drept dumnezeu și va prăbușii lumea într-un teribil cataclism final.

„A treia parte din stelele cerului“ care îl urmează sunt îngerii contaminați de răscoala lui împotriva lui Dumnezeu. Îngerii sunt numiți „stele ale cerului“ (Iov 38:7). Ei vor împărtăși soarta eternă a lui Satan în iadul de foc și pucioasă (Mat. 25:41).

Ioan ne spune că balaurul „a stătut înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naște“. Istoria lumii este istoria acestei încercări a lui Satan de a împiedica lucrarea lui Dumnezeu prin Mesia-Isus Christos. El știe că Cel născut din „sămânța femeii“ îi va zdrobi capul (Gen. 3:15). În Egipt, Diavolul a încercat să-i omoare pe toți copiii de parte bărbătească din Israel. Prin Haman, același Diavol a încercat să omoare tot neamul evreilor. Toate eforturile lui au fost însă zadarnice și copilul minune s-a născut în Betleemul din Iudea.

Atunci Diavolul l-a influențat pe Irod să ucidă toți copiii de parte bărbătească sub doi ani din ținutul acela. Dumnezeu  și-a scăpat fiul, trimițând familia lui Iosif în Egipt. Toată viața lui Isus a fost marcată de încercări ale Diavolului de a-L omorî. I-a făcut pe cei din Nazaret să încerce să-L arunce în prăpastie de pe sprânceana muntelui, a stărnit o furtună teribilă pe marea Galileii, I s-a împotrivit prin cărturari și farisei, a intrat în Iuda ca să-L vândă și L-a pus pe o cruce prin vocea norodului și prin indecizia compromițătoare a lui Pilat.

Dezbrăcat de putere la Calvar, Satan a căutat și mai caută încă și azi să zădărnicească planurile lui Dumnezeu prin Christos cu Biserica Sa. Apostolul Pavel a simțit-o pe propria lui piele: „Astfel, o dată şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana“ (1 Tes. 2:18).

3. Copilul de parte bărbătească – Apoc. 12:5-6

Cel de al treilea personaj al dramei dezlănțuite de „taina fărădelegii“ în Apocalipsa 12 – 14 este acest copil, neapărat de parte bărbătească: „Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie. Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile“ (Apoc. 12:5-6).

Nu încape nici o îndoială! Acest copil născut din Israel este Isus Christos, nădejdea veacurilor. Psalmul 2 ne-o spune clar:

Totuşi Eu am uns pe Împăratul Meu
pe Sion, Muntele Meu cel sfânt.”
„Eu voi vesti hotărârea Lui – zice Unsul.
Domnul Mi-a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu!
Astăzi Te-am născut.
Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire
şi marginile pământului în stăpânire!
Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier
şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar” (Ps. 2:6-9).

Biruitor asupra lui Satan, Pruncul ceresc a fost „răpit“ la Dumnezeu și la scaunul Lui de domnie. Apostolul Ioan, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, trece cu vederea perioada Bisericii (care ar trebui să fie între versetele 5 și 6 din Apocalipsa 12) și sare de la „stărpirea Unusului“ direct la „fuga femeii în pustie“. Turbat de mânie pentru că l-a scăpat pe Prunc, balaurul caută să se răzbune pe femeia care l-a născut, adică pe poporul Israel, instrumentul împlinirilor profetice despre domnia lui Christos pe pământ.

(Notă: Trebuie să fim atenți să nu cădem în plasa „cronologiilor“ minuțioase în care se desfășoară aceste evenimente. Pentru că avem de a face cu revelații din hiperspațiu, despre o realitate cu mult mai multe dimensiuni decât ale noastre, este bine să ne ferim de tabele și schițe care să încerce să așeze „în timp“, ceea ce se petrece mult dincolo de timp și de spațiu. Relatarea din Apocalipsa atinge iar sferele evenimentelor care se desfășoară dincolo de lumea noastră, așa că trebuie să le luăm „tematic“, nu cronologic, silindu-le și înghesuindu-le ca să ne iasă nouă schițele și tabelele escatologice. Revelațiile din capitolul 12 ne dau panorama cerească a evenimentelor legate de lucrarea „tainei fărădelegii“ de-a lungul istoriei. Analiza acestui tip de text trebuie să fie în același timp analitică, dar și integratoare, pentru că anumite „evenimente“ acopere de fapt perioade foarte mari de „timp“.)

În timpul Necazului lui Iacov, întrupat în Antichrist, Satan se va năpusti ca un turbat asupra celor din Israel. Poporul lui Dumnezeu va fugi însă într-un loc din pustie. Vor fi vremuri grele pentru evrei, vremuri teribile. Comentându-le, Domnul Isus a spus:

„De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate“ (Mat. 24:15-22).

4. Arhanghelul și războiul stelelor – Apoc 12:7-12

După cele două „semne“ care au apărut în cer, apostolul Ioan ne vorbește despre un teribil conflict angelic care a avut loc acolo. Nevăzut de noi, dar resimțit din plin, în sferele cerului de mijloc are loc un război teribil, un conflict angelic, un veritabil „război al stelelor“: „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui“ (Apoc. 12:7-9).

Faptul că Satan a putut veni în Eden să-i ispitească pe Adam și Eva, precum și faptul că el s-a putut înfățișa împreună cu ceilalți „fii ai lui Dumnezeu“ înaintea tronului ceresc pentru a-l învinovăți pe Iov ne arată clar că, deși aruncat de pe „muntele lui Dumnezeu“, el are pentru o vreme o mare libertate de mișcare. El și îngerii lui nu sunt aruncați deocamdată toți în adânc, ci sunt oarecum liberi.

Ioan ne spune că această libertate de mișcare îi va fi restrânsă drastic la sfera din jurul planetei pământ. Nu știm multe despre acest război al stelelor. Am mai auzit despre el dintr-una din exclamațiile Domnului Isus:

„Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer“ (Luca 10:18).

Cel care se luptă cu Satan din partea lui Dumnezeu este arhanghelul MIhail. Ne-am mai întâlnit cu el în descoperirile din profețiile lui Daniel. Vorbind despre Mihail în contextul conflictelor angelice din sferele cerești, un alt înger de rang înalt, Gavril, a spus:

„Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei“ (Daniel 10:13).

„Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail“ (Daniel 10:21).

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte“ (Daniel 12:1-2).

Tradus, numele lui Mihail înseamnă „Cine este ca Iehova?“, o foarte categorică alternativă la atitudinea lui Lucifer-Satan care a fost creiat un heruvim strălucitor, dar s-a semețit și a vrut să fie ca Dumnezeu (Ezec. 29:2). Marele voievod Mihail este ocrotitorul poporului evreu și va fi instrumental în pecetluirea soartei lui Satan. El s-a luptat cu Satan și pentru trupul lui Moise, într-o înfruntare al cărui sens nu ne-a fost descoperit nouă: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” (Iuda 1:9).

Este important să observăm că Satan nu se luptă direct cu Dumnezeu. Nici n-ar putea! Dumnezeu este infinit în toate atributele Sale și atotputernicia Lui l-ar nimici într-o clipă. Pentru a-l alunga pe Satan, marele balaur, din cer este suficient ca Dumnezeu să trimită împotriva lui pe una din căpeteniile oștilor cerești. Mihail biruiește, iar Satan este alungat. Ioan spune simplu: „Și locul lor nu s-a mai găsit în cer“ Apoc. 12:8).

„Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci Diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme” (Apoc. 12:10-12)

Alungarea lui Satan din sferele înalte ale cerului va umple de bucurie pe cei de acolo, dar va fi vai de cei de pe pământ. Apostolul Petru a avut în vedere și el aceste vremuri atunci când a scris: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită“ (1 Petru 5:8).

Războiul din cer s-a transformat în războiul de pe pământ. „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.“ Christos l-a biruit pe Satan prin sângele Său vărsat și tot așa îl vor birui și cei care-l urmează pe Christos, mai ales cei care vor pecetlui cu viața mărturia lor în cea de a doua parte a Necazului cel Mare. :

„Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui“ (Apoc. 12:13-14).

Pentru că femeia și balaurul sunt numiri metaforice, trebuie să luăm în același semn și numirea pentru „cele două aripi ale vulturului celui mare carer au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie“. Expresia ne aduce aminte de izbăvirea evreilor din robia egipteană:

„Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine“ (Exod 19:4).

Profetul Isaia vorbește și el despre această vreme a protecției divine când scrie: „Du-te, poporul meu (Israel), intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe (trei ani și jumătate), până va trece mânia!“ (Isaia 26:20).

Persecuția dezlănțuită de balaur împotriva evreilor va fi mare, dar protecția oferită de Dumnezeu va fi și mai mare.

„Atunci, şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură.“ (Apoc. 12:15-16).

Profetul Daniel a avut mari probleme cu aceste vremuri din urmă și a cerut explicații suplimentare. Iată răspunsul primit atunci: „Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: ,,Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?” Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că vor mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme (3.5 ani) şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înţeles şi am zis: ,,Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?” El a răspuns: ,,Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului.  Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile (3.5 ani). Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!“ (Daniel 12:6-12).

Clarance Larkin vede în urmărirea evreilor de balaurul cel mare prigoana care i-a însoțit pe cei din Israel în cei aproape 2.000 de ani scurși de la răstignirea lui Christos. Iată scena petrecută în Ierusalim: „Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri” (Matei 27:25).

„Dreptatea lui Dumnezeu, spune Larkin, a făcut ca aceste vorbe să fie împlinite întocmai. Pentru vina sângelui vărsat, „răzbunătorul sângelui“ îi urmărește în fiecare generație. Au ajuns pribegi printre străini. Porecla batjocoritoare pe care au primit-o a fost „evreul rătăcitor“. Antisemitismul a fost, este și va fi o constantă a lumii acesteia, împlinind într-un fel descrierile din Deuteronom:

„Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, şi acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră.  Între aceste neamuri, nu vei fi liniştit şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi şi sufletul îndurerat. Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta. În groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii, dimineaţa vei zice: ,,O, de ar veni seara!” şi seara vei zice: ,,O, de ar veni dimineaţa!“ (Deut. 28:64-67).

Singura scăpare pentru vărsătorul de sânge era să fugă într-una din cetățile de scăpare rânduite de Dumnezeu. Trebuia să stea acolo până la moartea Marelui Preot, iar apoi putea pleca în siguranță, absolvit de vină.

Poporul evreu n-a putut beneficia de protecția cetății de scăpare, care-L simboliza pe Christos, din pricina necredinței. Când se vor întoarce însă la Domnul, evreii vor intra sub protecția divină, așa cum ne indică acest text din Apocalipsa. În total, balaurul a lansat trei atacuri asupra femeii și le-a ratat pe toate. A vrut să ucidă copilul și n-a putut. A atacat femeia și ea a scăpat în pustie. A lansat un potop de ape, dar a ratat și atacul acesta. Nebun de furie, el s-a întors să se lupte cu urmașii femeii.“

5. Rămășița evreiască – Apoc. 12:17

Mânios că nu i-a putut face nimic femeii apărate de Dumnezeu în pustie, balaurul s-a întors să se răfuiască cu cei rămași: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos“ (Apoc. 12:17).

Aici avem încă o dovadă că „femeia“ din acest capitol nu este Biserica, ci Israelul. Când Biserica va fi răpită la cer nu va rămâne în urma ei nici o „rămășiță“. Toți cei găsiți „în Christos“ vor părăsi pământul. Versetul ne vorbește aici despre o rămășiță cu două caracteristici: cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Christos. Ei sunt în același timp și evrei ortodocși care țin foarte strict Legea strămoșească (de aceea le spune Domnul Isus: „Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna și nici într-o zi de Sabat“), dar au ajuns să creadă și în salvarea prin Isus Christos.

Aduceți-vă aminte cele spuse de profetul Daniel:

„Nişte oşti trimise de el vor veni şi vor spurca Sfântul Locaş, cetăţuia, vor face să înceteze jertfa necurmată şi vor aşeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe cei ce rup legământul.  Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi. Înţelepţii poporului vor învăţa pe mulţi. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviţi de sabie şi de flacără, de robie şi de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutaţi puţin, şi mulţi se vor uni cu ei din făţărnicie. Chiar şi din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi, curăţiţi şi albiţi până la vremea sfârşitului, căci sfârşitul nu va fi decât la vremea hotărâtă“ (Daniel11:31-35).

Acesta este contextul istoric în care se va împlini ceea ce a spus Domnul Isus în Matei 25 despre Judecata viitoare a Neamurilor. El va despărți atunci oile de capre, după atitudinea pe care au avut-o față de unul din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei“. Sub influența balaurului, „rămășița seminței femeii“ va fi persecutată și privată de drepturi în toată lumea. Dumnezeu îi va răsplăti pe cei care, în ciuda pericolelor care-i amenință pe toți cei ce-i vor ajuta pe evrei, le vor da apă și mâncare, haine și îngrijire. Aparent, va fi o judecată a faptelor, dar vor fi niște fapte ale credinței și consacrării față de poporul lui Dumnezeu.

Despre vremea teribilă a progromului mondial vom citi în capitolul următor:

„I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască“ (Apoc. 13:7).

https://scripturile.wordpress.com/2019/12/04/apocalipsa-12/

„O viață minunată” de Frank Capra: o înnobilare a spiritului uman (de Onalee McGraw)

download-3 (2)

Simina Bălășoiu     15/12/2019

Cum putem reconstrui cultura și comunitatea într-o lume în care părem să fim legați unii de alții în grupuri de interese economice, pragmatice, uitându-ne la ceilalți ca la dușmanii noștri de moarte? Un răspuns este să redescoperim acele părți ale vieții care formează întregul unei comunități sănătoase. Și ce poate fi mai potrivit pentru aflarea sensului ei decât să privim mai îndeaproape la orășelul Bedford Falls din filmul O viață minunată?

James Stewart și Karolyn Grimes în „O viață minunată” (1946); It’s a Wonderful Life (original title)

În anul 2005, la aproape 60 de ani după prima sa difuzare, filmul O viață minunată apărea pe locul 1 în lista Institutului de Film American a celor mai profunde 100 de filme americane. Totuși, când s-a lansat, filmul nu a avut un succes de casă copleșitor. Regizorul Frank Capra împreună cu toată distribuția au fost cam dezamăgiți. Capra sperase că filmul va avea succes, din moment ce îl văzuse ca pe ceva ce-l așteptase toată viața pentru a-l realiza. În autobiografia sa, The Name Above the Title, Capra a speculat că mulți iubitori de film de după război pur și simplu nu au vrut să li se pună în față teme atât de grele ca cele ale filmului.

Pentru o perioadă mare de timp, O viață minunată a fost uitat, și în 1974 dreptul de autor s-a stins. Tot atunci a început să fie difuzat la televizor de Crăciun. În anii ’70 o nouă generație de spectatori s-a îndrăgostit de film și în special de mesajul optimist și de portretul nostalgic al orașului natal tipic american. În câțiva ani, a devenit atât de popular încât era vizionat în mod tradițional de Crăciun de multe familii. Astăzi filmul este clasic și desigur că nu ne vom permite să îl uităm din nou. Viziunea și dorința lui Capra de înnobilare a spiritului uman cu ajutorul unei povești atât de puternice a devenit în sfârșit un vis împlinit.

Predarea către generația tânără a conceptelor de cultură și comunitate

Trăim într-o vreme în care oamenii suferă de izolare și înstrăinare de familiile lor. Profesorii de filosofie postmodernă își continuă discursurile, spunându-le copiilor noștri că nu sunt nimic altceva decât „o grămadă de celule”, dar că pot fi „orice vor să fie”.

Normele sociale și morale care odinioară formau țesătura culturii noastre au dispărut din comunități și filme în ultimii 50 de ani. Pe rețelele de socializare are loc o discuție continuă despre declinul prosperității oamenilor și despre ura și disprețul public care degradează peisajul nostru politic. Totuși, sunt câteva – rare – propuneri despre ce se poate face.

Cum putem reconstrui cultura și comunitatea într-o lume în care părem să fim legați unii de alții în grupuri de interese economice, pragmatice, uitându-ne la ceilalți ca la dușmanii noștri de moarte? Cum și de unde să începem reconstrucția? Un răspuns este să redescoperim acele părți ale vieții care formează întregul unei comunități sănătoase și să le discutăm cu copiii noștri, care nu au avut niciodată parte de ea. Și ce poate fi mai potrivit pentru aflarea sensului ei decât să privim mai îndeaproape la orășelul Bedford Falls, cu ce are el și nu are, în schimb, Pottersville.

Pe parcurs, ne putem înțelepți cu ajutorul spuselor Sfântului John Henry Newman, care pleda în favoarea imaginației când căuta sensul realității: „Inima este în mod obișnuit atinsă nu prin intermediul rațiunii, ci al imaginației, prin cel al impresiilor directe, prin mărturisirea faptelor și a evenimentelor, prin istorie, prin descriere. Oamenii ne influențează, vocile ne înduioșează, privirile ne subjugă, faptele ne inflamează.”

Bedford Falls versus Pottersville

O viață minunată ne oferă o viziune de ansamblu asupra a ce face o comunitate să fie puternică, reală și vie. Chiar și într-o vreme când mulți dintre noi nu am trăit experiența vieții autentice într-o comunitate, Frank Capra ne ajută să o recunoaștem.

Locuitorii din Bedford Falls sunt o parte din ceva mai mare decât ei înșiși. Pentru a supraviețui, o comunitate sau o societate civilă trebuie să cuprindă suficienți oameni care să aibă umilința să recunoască faptul că așa stau lucrurile. Prea adesea societatea noastră e împărțită în oameni de succes, aflați în top, care au totul, și oameni la baza societății, care abia supraviețuiesc. Ar fi timpul ca noi, cei din pătura de mijloc, din ce în ce mai mică, să începem să împărțim din umanitatea noastră colectivă cu cei din vârf și cu cei de la bază.

Comunitățile puternice nu există întâmplător. În viziunea lui Capra despre comunitatea autentică, trebuie făcute sacrificii, trebuie investit timp personal și trebuie depus un efort susținut pentru a se clădi prietenii.

Căsătoria dintre George și Mary Bailey este văzută ca structura de bază care încapsulează un mod de viață în acea comunitate și societate civilă. Când vin vremuri grele, trebuie să putem să ne bazăm pe oameni de încredere, iar ei, la rândul lor, trebuie să se bazeze pe noi. Aceasta înseamnă că trebuie să ne cunoaștem unii pe alții bine, ca să putem să ne încredem unii în alții.

Capra înțelege aceste concepte și le înfățișează în mod genial în secvențele imediat de după căsătoria celor doi.

George și Mary sunt martorii unei crize bancare. George le explică investitorilor că locuințele lor sunt o investiție și în oricare altă casă din comunitate. Această scenă este una dintre cele mai importante din istoria filmului clasic și ea explică ce este acela bunul comun. George îi asigură pe toți că „putem trece cu bine prin asta. Trebuie să fim uniți, însă. Trebuie să avem încredere unii în alții.”

În Pottersville în schimb nu vedem decât mici crâmpeie de viață, însă e clar că oamenii nu sunt fericiți. Ernie este neprietenos, plin de amar și, în plus, divorțat. Nick nu mai este barmanul drăguț, ci un terorist. Violet a fost arestată și întemnițată.

George a atins multe vieți prin alegerile pe care le-a făcut zi de zi. Este important să vedem că fiecare persoană are un dar de făcut celorlalți. Absența sa lasă o gaură în țesătura societății, iar lumea nu ar putea fi la fel fără ea.

Clarence aduce acasă această învățătură: „Ciudat, nu? Viața fiecăruia atinge viețile multora și când nu este prezent lasă un gol teribil, nu-i așa?”

Recunoașterea unui adevăr imuabil vine din experiența pe care o împărtășim: George Bailey și domnul Gower

Literatura și teatrul create în viziunea clasică realistă asupra naturii umane ne permit să luăm condiția umană așa cum e: căzută, și totuși capabilă de salvare, cu elemente de bine și de rău amestecate și în proporții variabile. Filmele făcute în stilul realismului clasic pun în lumină toate laturile sufletului nostru: imaginația, rațiunea, simțul moral și memoria, toate întrepătrunse. Vor exista întotdeauna câțiva radicali cu viziune individualistă, relativistă sau fatalistă cărora nu le va plăcea filmul O viață minunată, însă chiar și lor li se va părea greu să îl ignore.

În povestirea clasică, intriga secundară conlucrează pentru a forma un tot unitar. Am știut acest lucru în urma experienței mele de ani în care am scris ghiduri privind studiul filmului clasic, dar confirmarea adevăratei forțe pe care o deține realismul clasic în film a venit dintr-o altă sursă, de pe YouTube. Un bărbat care a spus că nu poate suporta filmul a postat două scene care contrastează puternic, între domnul Gower și tânărul George Bailey, și domnul Gower ca bețivanul fără speranță și George din secvența-fantezie. Bărbatul a spus că, în ciuda faptului că nu suportă filmul, postează cele două scene pentru că îi dau lacrimile de fiecare dată când le vede.

Cu ajutorul imaginației absorbim aceste imagini și idei și le transpunem la nivelul rațiunii. Ne îmbogățim cu înțelegerea adâncă a felului cum se relaționează oamenii și a responsabilității morale profunde și misterioase pe care o avem unii față de alții. Înarmat cu imaginile atât de puternice ale familiei, prieteniei și comunității, chiar și un filosof postmodern ar fi mișcat și convins de adevărurile exprimate în film, așa ca noi toți.

Despre autor

Onalee McGraw este directorul Educational Guidance Institute, o instituție care ajută profesorii să utilizeze filmele clasice pentru a prezenta adevăruri universal valabile despre caracter, virtuți, adevăr, bunătate și frumusețe. În anii ’80, Onalee McGraw a fost numită de președintele Ronald Reagan în fruntea National Council of Education Research. Deține titlul de doctor în Științe Politice obținut la Georgetown University. Traducere și adaptare după The Imaginative Conservative.

„O viață minunată” de Frank Capra: o înnobilare a spiritului uman (de Onalee McGraw)

Sistemul de sănătate: Cea mai importantă bătălie pro-viață a zilelor noastre (de Louis Brown)

download-3

PRO VITA Bucureșt   09/12/2019

Libertatea pacientului nu ar supraviețui unui sistem de îngrijire medicală centralizat. Dreptul la viață nu ar supraviețui unui sistem de asistență medicală centralizat. Nici dreptul la libertatea religioasă nu ar supraviețui unui astfel de sistem.

red.: Apărut sub titlul Health Care: The Greatest Pro-Life Political Battle of Our Time, articolul se referă specific la sistemul de sănătate din SUA și la disputele cu privire la finanțarea din bugetul public a avortului în această țară precum și la libertatea medicului de a refuza această practică. Deși sistemul sanitar american este diferit din toate punctele de vedere de cel din țările europene, inclusiv România, din cauza filosofiei economice și fiscale extrem de diferite, considerăm utilă prezentarea aricolului întrucât și în România au apărut, deocamdată timid, discuții despre o privatizare mai largă a asigurărilor și rețelei sanitare. Deși poate părea un subiect marginal într-o țară în care avortul este la fel de banal ca extracția unei măsele, mișcarea pentru viață (pro-life) din România are datoria să profite de orice oportunitate pentru a reafirma natura non-taumaturgică a avortului și ca atare faptul că acesta NU este un act de îngrijire a sănătății, dimpotrivă. Ca atare, niciun creștin conștient nu poate participa de bunăvoie la acest act. Dacă în acest moment nu are încotro, întrucât contribuția lunară la „sănătate” (CAS) este obligatorie prin lege, o potențială reformă trebuie să cuprindă și posibilitatea cetățeanului de a refuza finanțarea sau subvenționarea atentatelor împotriva vieții mascate sub pretinse acte medicale, așa cum este avortul. În plus, în SUA disputa s-a accentuat cu apropierea alegerilor prezidențiale din 2020, în care reprezentanți de marcă ai taberei de stânga (Democrații) – Harris, Biden, Buttigieg, Warren, Sanders – au declarat că vor să abolească parțial sau total asigurările private în favoarea unui sistem centralizat, public, obligatoriu și unic, cu alte cuvinte în favoarea unui sistem „european”.

Sistemul de asistență medicală pe care îl avem în America este decisiv pentru a stabili dacă țara noastră protejează cetățenii cei mai vulnerabili: nou-născuți, mamele însărcinate, săracii și persoanele cu dizabilități. Dreptul la viață și libertatea religioasă se află în echilibru.

Astăzi, țara noastră poate fi la mai puțin de trei ani distanță de un program de îngrijire medicală centralizat. Senatorul Bernie Sanders (Vermont) și Reprezentanta Pramila Jayapal (D-Washington) au introdus la începutul acestui an proiectul legii „Medicare pentru Toți” în Senat și Camera Reprezentanților. Legislația propusă a fost susținută de câțiva alți candidați la președinție, inclusiv senatorii Booker, Warren și Harris, precum și de peste 100 de membri ai Congresului [1].

Stabilirea unui program de asistență medicală unic, scopul „Medicare pentru Toți”, ar pune mai bine de 15% din economia țării sub control guvernamental, forțând peste 150 de milioane de americani să își piardă asigurarea privată de sănătate. În cadrul „Medicare pentru Toți” și al altor propuneri similare, guvernul ar lua majoritatea deciziilor majore cu privire la ce proceduri medicale pot fi sau nu pot fi decontate, ce îngrijiri pot primi sau nu pot primi pacienții și ce proceduri pot face medicii sau nu.

Libertatea pacientului nu ar supraviețui unui sistem de îngrijire medicală centralizat. Dreptul la viață nu ar supraviețui unui sistem de asistență medicală controlat federal. Nici libertatea religioasă și nici îngrijirea sănătății conformă cu învățătura catolică nu ar supraviețui unui astfel de sistem.

Din fericire, există o cale mai bună. Acum este momentul să promovăm o viziune asupra sănătății centrată pe pacient, care păstrează libertatea individuală, oferă o „plasă de siguranță” pentru cei săraci și vulnerabili și protejează în mod autentic drepturile omului și drepturile civile din țara noastră.

Mizele dezbaterii asupra sistemului de sănătate

Sunt deosebit de sensibil la importanța protejării drepturilor civile în asistența medicală, deoarece am urmat o școală de drept cu tradiție în comunitatea de culoare, cu speranța de a deveni avocat pentru drepturile civile. După absolvire, providența mi-a arătat că dreptul la viață este fundamentul tuturor drepturilor omului și drepturilor civile. Aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Paul al II-lea au devenit un far călăuzitor pentru mine:

„Mai presus de toate, strigătul nostru comun, just, în numele drepturilor omului – de exemplu, al dreptului la sănătate, la locuință, la muncă, la familie, la cultură – este fals și iluzoriu dacă dreptul la viață, dreptul de temelie, fundamental și condiția pentru existența tuturor celorlalte drepturi personale, nu este apărat cu maximă hotrâre.”

Stilul nostru de viață american se bazează pe sacrosantele drepturi ale omului și drepturi civile, care, toate, se bazează pe dreptul fundamental la viață. Fără acestea, Republica nostră ar fi pierdută.

Dezbaterea de astăzi în domeniul sănătății va juca un rol important în a decide dacă aceste libertăți atât de mult prețuite vor supraviețui. Asistența medicală are în vedere întrebări fundamentale despre viața, demnitatea și identitatea fiecăruia. La nivel practic, „Medicare pentru toți” atinge toate problemele majore din mișcarea pro-life, inclusiv:

 1. dacă legea federală va continua să interzică finanțarea din fonduri federale pentru avort, păstrând amendamentul Hyde;
 2. dacă clinicile medicale pro-viață pentru femei și centrele de criză de sarcină vor rămâne deschise;
 3. dacă avortul va fi în mod fals normalizat ca „îngrijire medicală” pe tot cuprinsul țării și
 4. dacă libertatea religioasă a pacienților, medicilor, spitalelor, asigurătorilor, a altor entități de îngrijire a sănătății și a angajatorilor va fi protejată.

În plus, rezultatul acestei dezbateri va decide dacă pacienții și consumatorii își vor controla singuri deciziile cu privire la îngrijirea sănătății, dacă persoanele bolnave cronice sau cu handicap vor primi asistența medicală pe care o merită sau aceasta le va fi refuzată deoarece nu îndeplinesc condițiile pentru o suficientă „calitate a vieții”.

În fine, rezultatul acestei dezbateri va decide dacă respectăm dreptul la viaţă.

Un mandat federal pentru avort

Dispozițiile specifice ale legislației „Medicare pentru Toți” din proiectul înaintat în acest an demonstrează clar că încearcă să dea o lovitură mortală mișcării pro-viață. Dispozițiile creează, de exemplu, un mandat federal pentru avort. Secțiunea 201 a proiectului de lege prevede ca programul „Medicare pentru Toți” să deconteze „îngrijirea completă a sănătății reproductive, a sănătății maternale și a nou-născutului.” În vocabularul industriei medicale, termenul „îngrijirea completă a sănătății reproductive” include avortul electiv.

În plus, secțiunea 701 interzice orice restricții privind utilizarea fondurilor pentru sănătatea reproducerii: „Orice altă dispoziție legală în vigoare la data adoptării prezentei, care restricționează utilizarea fondurilor federale pentru orice serviciu de sănătate reproductivă, nu se va aplica finanțării din Fondul fiduciar.” Cu alte cuvinte, „Medicare pentru Toți” ar înlocui legislația existentă, care împiedică finanțarea federală pentru avorturi.

Dacă mai avem vreo umbră de îndoială cu privire la faptul că „Medicare pentru Toți” dă naștere unui mandat federal pentru avort în întregul sistem de asistență sanitară, un tweet al senatorului Sanders demonstrează că legislația propusă de el ar cimenta finanțarea publică pentru avort în întreg sistemul medical american:

Atacuri la adresa libertății religioase

În plus față de amenințările la adresa vieții sale, „Medicare pentru Toți” amenință și libertatea religioasă și dreptul la obiecția de conștiință, printr-o dispoziție care constrânge profesioniștii din domeniul medical să efectueze proceduri care le încalcă convingerile morale sau religioase.

Secțiunea 104 a proiectului de lege „Medicare pentru Toți” este înșelător menționată ca fiind o „dispoziție antidiscriminare”. În mod îngrijorător, această secțiune ar obliga medicii și spitalele să efectueze terapie de tranziție de gen, schimbare chirurgicală de sex și alte proceduri conexe, sub amenințarea unui proces federal pentru încălcarea drepturilor civile.

Acest articol de lege a fost adaptat probabil din reglementările din era Obama, emise cu privire la Secțiunea 1557 din Legea privind îngrijirile accesibile. Luna trecută, un judecător federal a anulat aceste reglementări pe motiv că încălcă Legea federală de restabilire a libertății religioase ca și Legea privind procedurile administrative. Deși proiectul de lege interzice, declarativ, discriminarea bazată pe religie, el nu oferă o protecție semnificativă pentru libertatea religioasă sau pentru dreptul la libertatea de conștiință.

Este imposibil de găsit o modalitate prin care asistența de sănătate autentic catolică să poată supraviețui adoptării legii „Medicare pentru Toți”, o lege în care avorturile la cerere sunt obligatorii în cadrul unui sistem de asistență medicală unic, centralizat; în care medicii, profesioniștii medicali și spitalele sunt obligați să facă schimbare de sex și alte proceduri care le încalcă credința și în care Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (denumirea ministerului american al Sănătății, n.tr.) emite reglementări sub prezumția eronată că avortul și chirurgia de realocare a sexului ar fi servicii de îngrijire a sănătății.

Aceleași preocupări cu privire la libertatea pacienților, dreptul la viață, libertatea religioasă, drepturile omului și drepturile civile se desprind și din „opțiunea publică” promovată de fostul vicepreședinte Joe Biden sau din „Medicare la alegere” promovat de Pete Buttigieg. Chiar și un plan național opțional de îngrijire a sănătății ar duce în mod inevitabil la un sistem sanitar controlat de guvern, deoarece un astfel de program guvernamental federal ar zdrobi asigurătorii privați de pe piață. Asistența medicală privată nu poate concura cu resursele guvernului. În plus, este aproape sigur că orice program național de sănătate ar include un mandat federal pentru avort și ar anula orice protecție semnificativă pentru libertatea religioasă.

Ce se poate face

Ce poți face tu?

În primul rând, informează-te. Fii conștient că această luptă de reformare a sistemului sanitar are implicații masive pentru mișcarea pro-viață, în protejarea copiilor nenăscuți, a mamelor, a celor săraci și vulnerabili.

În al doilea rând, căută să înțelegi principiile creștine referitoare la cultura vieții și la îngrijirea sănătății și să împărtășești aceste principii altora. Citește enciclice bisericești relevante privind respectarea vieții umane. Rămâi angajat în dezbaterea publică, împărtășind aceste lucruri și perspective pro-viață dar și propria ta experiență cu familia, prietenii, biserica, asociații și comunitatea.

În al treilea rând, alătură-te mișcării pentru libertatea religioasă în asistența medicală, abonându-te la Jurnalul Catolic al Fundației Christus Medicus, la alerte de știri și știri de ultimă oră despre evoluțiile legislative și politice relevante din Congres. Dacă ești medic, profesionist în domeniul medical sau ești implicat altfel în industria medicală, consideră să te înscrii în filiala locală a Asociației Medicale Catolice.

În al patrulea rând, ia în considerare susținerea și promovarea Health Care Choices 2020, un nou plan de asigurare sanitară și îngrijire a sănătății centrat pe pacient, care respectă dreptul la viață, îi protejează pe cei săraci și vulnerabili și care, aplicat, ar reduce semnificativ costurile cu sănătatea.

Din punct de vedere legal, este esențial să ne asigurăm că țara noastră are judecători federali și judecători ai Curții Supreme a SUA care respectă Constituția și principiile fundamentale ale Americii. Politic, însă, cea mai mare luptă pro-viață a zilelor noastre este lupta pentru a defini asistența medicală și tipul de sistem de îngrijire a sănătății pe care să îl avem în Statele Unite. Niciodată nu a fost mai urgent să te alături acestei mari lupte, pentru a construi o cultură a iubirii și a dreptății.

Despre autor

Louis Brown este directorul executiv al Fundației Christ Medicus, o societate de asistență medicală catolică nonprofit. Avocat, fost angajat al Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din SUA și fost membru al echipei de consilieri a unui congressman. Traducere și adaptare după The Public Discourse.

[1]. Spre lămurire, Parlamentul federal (central) al Statelor Unite ale Americii se numește Congress (Congresul) și este bicameral, compus din Senat și Camera Reprezentanților. Senatul are 100 de membri, câte 2 din partea fiecărei entități componente, în timp ce în Cameră numărul de aleși din partea fiecărui stat diferă foarte mult, funcție de mărimea teritoriului. Membrii Senatului sunt denumiți Senator, iar membrii cele de a doua camere sunt îndeobște denumiți Congressman și Congresswoman, oarecum echivalenții deputaților din România, însă în SUA cele 2 camere au atribuții net diferite, spre deosebire de sistemul românesc unde diferența este formală. Pe lângă Congres, fiecare stat are un parlament propriu și un grad de autonomie important în a decide propria legislație, cu condiția ca domeniul de legiferare să nu fie unul federal. Toate aceste corpuri legiuitoare se supun Constituției SUA. (n. tr.)

Sistemul de sănătate: Cea mai importantă bătălie pro-viață a zilelor noastre (de Louis Brown)

Revoluționarii pornografici

download-3 (2)

„Totul s-a schimbat in lumea materiala; totul trebuie sa se schimbe in lumea politica si in cea morala. Jumatate din revolutia lumii este facuta, cealalta jumatate asteapta sa fie infaptuita”.

O perspectiva picanta, dar semnificativa asupra Revolutiei Franceze se deschide daca arunci un ochi pe biografiile si bibliografiile catorva dintre cei mai importanti protagonisti politici sau intelectuali ai epocii. De la bun inceput esti izbit de conexiunile coplesitoare dintre actiunea revolutionara, pe de o parte, si productia pornografica. Rasturnarea monarhiei si a bisericii pare ca a fost inextricabil legata de inversarea completa a valorilor si a ordinii naturale, astfel incat eliminarea regelui si a preotilor a fost doar o borna, relevanta ce-i drept, in drumul spre un iad senzualist (paradis terestru, in terminologia revolutionarilor).

Contele de Mirabeau, in pofida sangelui albastru, s-a daruit cu totul schimbarii de regim politic si a fost liderul primelor evenimente, fiind si autorul conceptelor de „mare revolutie” si „revolutie a mintii”. In prima parte a vietii, inainte de a ajunge faimos, a fost intemnitat pentru razvratire si rapire. In castelul de la Vincennes, unde a ispasit pedeapsa, si-a dedicat timpul unor epistole licentioase catre iubita sa „Sophie”, si scrierii a doua romane obscene, „Erotica biblion” si „Ma conversion”. Tot aici l-a cunoscut si pe Marchizul De Sade, in a carui „Filozofia in budoar” se simte, conform unor interpreti, influenta romanului lui Mirabeau „Le Rideau levé ou l’éducation de Laure”. In viata reala, cei doi s-au detestat cu intensitate.

Louis Antoine de Saint Just, supranumit „Ingerul Mortii”, a reprezentat perfect tipul revolutionarului eliberat cvasi complet de trasaturi personale. „Voi vorbi in numele tuturor oamenilor, tuturor religiilor, tuturor legilor, ca si cum eu nu as avea niciuna… Ma distantez de orice lucru pentru a ma putea atasa de orice”, declara el intr-un pasaj cu reminiscente rousseauiste. In pofida efortului sau, Saint Just s-a atasat de literatura de proasta calitate, in special cea pornografica. Si, ca urmare, a scris un roman, „Organt”, in care atacurile la adresa  monarhiei, Bisericii si aristocratiei sunt condimentate cu episoade indecente. Intr-o alta lucrare a sa, elaborata in cea mai buna traditie a relativismului pe care il imbratisa, de altfel, explicit, personajul principal afirma ca „vrea sa traiasca in felul sau, sa dispretuiasca, sa flateze, sa vorbeasca, sa taca, sa rada, sa iubeasca, sa urasca!”.

Restif de la Bretonne este mai cunoscut astazi in special ca urmare a cartii lui Mario Vargas Llosa, „Caietele lui Don Rigoberto”. Insa principala mostenire lasata lumii de catre autorul francez consta in cuvantul „comunism”, in acceptiunea sa curenta, si intr-o pledoarie constanta pentru un astfel de sistem, pe care il credea viabil, printre altele, cu ajutorul unor vizite interplanetare. Locul experimentului comunist avea sa fie, nu se putea altfel, planeta Venus, ca urmare a simbolismului erotic. Pe langa implicarea sa in revolutia egalitarista, Restif de la Bretonne s-a remarcat si prin publicatiile sale impudice, precum „Anti-Justine”, un roman scris ca replica la mult mai faimosul „Justine” al Divinului Marchiz.

Sylvain Marechal, autointitulat L’HSD (l’homme sans Dieu – omul fara Dumnezeu) nu s-a distins in evenimentele politice ale Revolutiei, insa s-a implicat din plin in dezbaterile de idei foarte la moda. Iar optiunea sa a fost pentru o versiune de comunism utopic si pentru poeme erotice, scrise sub pseudonimul „Pastorul Sylvain”. A planuit o lovitura de stat alaturi de Conspiratia Egalilor si si-a dorit ca Revolutia Franceza sa fie doar un preludiu pentru o revolutie comunista generala, ultima din istoria omenirii:

„Totul s-a schimbat in lumea materiala; totul trebuie sa se schimbe in lumea politica si in cea morala. Jumatate din revolutia lumii este facuta, cealalta jumatate asteapta sa fie infaptuita”. Desi pare destul de sigur ca el este autorul „Manifestului Egalilor”, politia nu i-a facut mari probleme. A ridiculizat constant Biserica si aristocratia, iar printre contributiile sale revolutionare poate fi amintita ideea unui nou calendar.

Pierre Choderlos de Laclos isi datoreaza faima astazi, in buna masura, datorita unor ecranizari hollywoodiene dupa romanul sau erotic „Legaturi periculoase”, desi cartea a fost un bestseller inca de la lansare, in anul 1782. Pe langa literatura licentioasa, de Laclos a dovedit si virtuti organizatorice, ce au jucat un rol in victoria armatei franceze in Batalia de la Valmy, conform unor interpreti. A fost secretarul lui Philip D’Orleans, varul regelui, cel care si-a schimbat numele in Philip Egalite, pentru a fi in ton cu vremurile. Ambii erau protagonisti ai cafenelelor din Palais Royal, acolo unde au inflorit, alaturi de pasiuni revolutionare, si pasiuni sexuale. Potrivit lui James Billington, una dintre publicatiile aparute acolo se intitula „Bordelul National aflat sub patronajul Reginei, pentru uzul confederatilor Provinciali” si imbina vulgaritatile cu politica.

Insa orice trecere in revista a revolutionarilor pornografici ar fi incompleta fara mentionarea Marchizului de Sade, bun prieten cu de Laclos. In aprilie 1783, nobilul degenerat a fost numit judecator, prilej de uimire chiar si pentru el: „Nu o sa ghicesti niciodata… Sunt judecator, da, judecator” ii scria unui amic. Totusi, marchizul nu a rezistat prea mult in functie, deoarece a refuzat sa puna in executare „o decizie oribila, inumana”, dupa cum a calificat-o chiar el, pe care istoricii o intuiesc a fi distrugerea provinciei Vendee sau transferul Mariei Antoaneta mai aproape de esafod.

Dar contributia sa infamanta la Revolutie a survenit pe taramul ideilor, acolo unde a dat viata tuturor aberatiilor sexuale posibile si imposibile. Mai mult, el a surprins perfect inversarea ordinii naturale presupusa de antropologia moderna: „Starea omului moral este una de liniste si pace; starea unui om imoral este una de agitatie continua”. O afirmatie la care ar putea subscrie si Fericitul Augustin, dupa cum remarca E. Michael Jones in „Libido Dominandi”. Insa, scopul lui de Sade nu il reprezenta afirmarea scalei de valori traditionale, ci rasturnarea ei cu susul in jos. Astfel, „nelinistea il impinge si il identifica pe revolutionar cu insurectia necesara in care republicanul  trebuie sa mentina guvernul din care face parte”.

Doar pentru a adauga o tusa de negru in tabloul de mai sus, merita amintit ca majoritatea personajelor de mai sus faceau parte din diverse organizatii oculte, potrivit aceluiasi Billington.

Revoluționarii pornografici

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și „guvernul judecătorilor”. INTERVIU cu Boštjan Zupančič, fost judecător la CEDO

Gregor Puppinck   11/12/2019

Boštjan M. Zupančič a fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din 1998 până în 2016. A mai fost judecător al Curții Constituționale din Slovenia și vicepreședinte al Comitetului Națiunilor Unite împotriva Torturii. Este autorul volumului On the European Court of Human Rights: An Insider’s Retrospective (1998-2016), Eleven International Publishing, 2019. Interviu realizat de Grégor Puppinck, publicat pentru prima dată în limba franceză în Valeurs actuelles din 5 decembrie 2019. Interviul integral în original aici.

D-le Zupančič, după ce ați servit timp de 18 ani la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), mare parte în calitate de președinte al Secției a Treia, ați spune că acest organism neobișnuit servește justiția sau un anume model de societate, sau pe amândouă?

O întrebare excelentă. Dar ce este „justiția”? În principiu, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, procesul este utilizat pentru a rezolva conflictele dintre persoane și Stat. Dacă Statul în cauză este găsit „vinovat”, individul a câștigat împotriva puterii Statului; prin urmare, acest proces implică un model de societate antiautoritară. Aceasta este înfrângerea „Leviatanului” lui Hobbes [1].

Există mai multe abordări filozofice privind drepturile omului care duc, în practică, la soluții juridice diferite. Există un acord în cadrul Curții privind înțelegerea drepturilor omului? Este ea diferită de cea a autorilor Convenției [2]?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului are 47 de semnatari [Statele-părți, n.tr.] și 47 de judecători diferiți. Ei nu împărtășesc nici modul în care înțeleg noțiunea de drepturile omului și nici o filozofie comună. Cu toate acestea, au în comun raționamentul juridic, ceea ce le permite să rezolve conflictele care le sunt aduse în atenție.

Nici „părinții” Convenției nu au avut o înțelegere clară asupra drepturilor omului. Cu toate acestea, ei au fost supuși unei influențe comune legate de originea americană a Convenției și a Curții, după cum a subliniat jurnalistul britanic Ambrose Pritchard. Întrucât se baza pe modelul juridic anglo-saxon, Curtea a fost proiectată în așa fel încât să rezolve conflictele în mod practic, fără a adopta o poziție teoretică de principiu.

În susținerea baza acestui pragmatism, unde este locul ipotezelor filozofice și ideologice în cadrul judecăților?

Să folosim exemple concrete. În cauza Lautsi contra Italiei (2011), una dintre cele cinci camere ale Curții a avut inițiativa abrogării legii italiene care impunea prezența crucifixelor pe pereții claselor, considerând-o contrară Convenției. Decizia a produs o tulburare semnificativă în opinia publică. Cazul a fost apoi înaintat Marii Camere, care a inversat decizia Camerei inferioare. În cazul Lambert și alții c. Franței (2015), Curtea a pronunțat un verdict neconvingător, considerând că domnul Lambert nu avea dreptul la viață, chiar dacă îl recunoaște ca persoană de drept. În cazul Delfi A.A. c. Estoniei (2015), Curtea a apărat cu tărie libertatea de exprimare pe internet, după care a declarat că blasfemia (cu privire la Mohamed) este o infracțiune în cazul E.S. c. Austriei (2019)… Aceste cazuri, în special Lautsi, sunt ambigue și confuze. De ce? Deoarece Curtea a pornit de fapt de la premise implicit ideologice și politice, pe care apoi le-a estompat după ecranul de fum al detaliilor tehnice.

Aceste cazuri sunt numeroase, iar problema ridicată de ele trebuia rezolvată prin respectul Curții față de „marja de apreciere a statelor”, abținându-se astfel de la intervenția în deciziile pur politice. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, Curtea și-a redus treptat gradul de discreție, afirmând, în sute de hotărâri, că Convenția este un „instrument viu” care nu ar trebui luat literal, ci a cărui semnificație ar trebui interpretată „în lumina condițiilor actuale”, permițând astfel extinderea domeniului său de aplicare. Subliniez din nou că rolul CEDO ar trebui să fie pur și simplu acela de a soluționa dezacordurile concrete dintre indivizi și stat.

Există „Drepturile omului” în sine, ca ideal al justiției imanente?

Drepturile omului nu există în sine sau, mai degrabă, sunt doar drepturi subiecte ale CEDO și recunoscute ca atare de către aceasta. Nu există drepturi ale omului, există numai accesul Curții la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Restul este literatură. Drepturile omului au fost, după război, o vitrină ideologică americană făcută pentru Uniunea Sovietică și țările din spatele Cortinei de Fier. Când am studiat la Harvard în anii ’70, am presupus acest lucru ca de la sine înțeles.

În zilele noastre, a afirma cele de mai sus a devenit aproape o blasfemie, deoarece drepturile omului nu mai sunt doar o ideologie, ci au devenit o religie. Cu ce ​​scop? Evident, cu scopul de a justifica orice, de la imigrație la „discursul urii”. Nu pare să-i deranjeze pe apărătorii drepturilor omului că nimeni nu știe care sunt, de fapt, acestea. Dimpotrivă, această nebulozitate le convine, deoarece pot, cu scop de propagandă, să prezinte ca drepturi ale omului tot ceea ce ei consideră util din punct de vedere politic. Oare are un copil dreptul la viață înainte de a se naște? Nimeni nu pare gata să-i acorde azi copilului nenăscut statutul de subiect de drept, care îi fusese conferit încă din epoca dreptului roman.

În acest sens, scrieți că avortul este o „crimă” de la o anumită etapă a dezvoltării fetale încolo și arătați că nu este justificabil în temeiul Convenției…

Abordez istoric această întrebare în cartea mea, revenind la Codul lui Hammurabi, apoi la pozițiile lui Platon sau Gratian. Astăzi, biologii știu că viața umană începe de la concepție înainte. Embrionul nu este un „grup de celule”. Totuși, aceasta nu este o problemă biologică sau morală, ci una strict juridică. La un moment dat, ea rezultă în acordarea statutului de subiect de drept nascitur-ului, adică celui care nu este încă născut fizic. Curtea nu a luat niciodată o poziție structurată cu privire la problema avortului, lăsând problema la latitudinea celor 47 de state (ABC c. Irlandei, 2010), chiar dacă s-a pronunțat asupra utilizării celulelor stem embrionare (Parrillo c. Italiei, 2015) și a declarat în cauza Vo c. Franței (2004) că protejarea vieții fătului uman este un scop public legitim. Prin urmare, s-a pus într-o situație inextricabilă, refuzând să recunoască subiectivitatea juridică a fătului, deși acesta este cât se poate de viu, în timp ce i-a recunoscut-o lui Vincent Lambert, care se afla în stare vegetativă.

În Franța, a spune că avortul este o crimă este scandalos.

Faptul că afirmația este scandaloasă în Franța nu dovedește absolut nimic. Deja lucrurile se schimbă în Statele Unite, mișcarea „pro-viață” crește, articole pro-viață sunt acum publicate chiar și în jurnalele facultății de drept de la Harvard… Este cel puțin ciudat că țările mari sunt „autosuficiente” cultural, orientate spre sine și nu țin cont de experiențele altor națiuni. Acest lucru este valabil în Statele Unite, unde am predat 10 ani și am trăit 15 ani, dar și în Franța, unde locuiesc de 18 ani în Alsacia, precum și în Germania sau China și multe altele în general, țări cu trecut „glorios”. De asemenea, bariera lingvistică, în special în Franța, este un obstacol.

Cum putem explica faptul că avortul a devenit o dogmă?

Da, această dogmă concordă cu ideea că drepturile omului devin treptat o ideologie, dacă nu chiar o religie. Avortul a devenit un drept sacru. Francezii sunt deosebit de sensibili la presiunea manipulării mass-media (altfel Macron nu ar fi fost ales niciodată) și la „corectitudinea politică” rezultată. În 1974, Simone Veil a avut mari dificultăți – este „război”, a spus ea atunci – în a obține legalizarea avortului în Adunarea Națională [3]. A fost o problemă juridică? Se baza poziția ei pe principii? Ea a prezentat avortul ca pe o „soluție” excepțională și, desigur, așa cum au tendința toate excepții legale, avortul a devenit regula. De atunci, douăzeci la sută din generațiile franceze au fost avortate.

Scrieți despre Curte că a devenit „activistă”. Ce înseamnă asta?

O instanță activistă, oriunde, este o instanță care își arogă decizii de politică publică – depășind raționamentul juridic autonom menționat mai sus. În acest punct, cele două sisteme juridice principale se ciocnesc. În modelul anglo-saxon, raționamentul juridic se bazează pe analogie; în sistemul continental, se bazează pe silogismul formal. Acesta din urmă este extrem de constrângător atunci când există un principiu (o premisă majoră) pe care instanța trebuie să îl respecte. Dar la Strasbourg și în toate instanțele constituționale, chiar și în Franța, deseori, atunci când este vorba de judecarea unei cauze particulare, fie premisele principale care trebuie aplicate sunt inexistente, fie analogiile cu precedentele sunt neclare. Judecătorii continentali nu sunt obișnuiți cu asta, așa că se găsesc, într-un fel, în absența unui cadru. Astfel, sistemele juridice continentale au trecut de la o extremă la alta, de la formalismul juridic la un raționament neobișnuit prin analogie în care instanțele nu au o limită externă, ci trebuie să o impună ele însele, singure. Consecința este „activismul judiciar”: guvernul judecătorilor. După cum am subliniat, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului acest lucru apare odată cu utilizarea formulei „instrument viu”. Acest activism este prezent în multe cazuri. Este perceptibil în timpul deliberărilor și nu în textul final al hotărârilor, care este scris ex post facto, adică argumentul juridic al hotărârilor este construit după decizie, cu un recurs important la copiere/lipire din hotărârile anterioare. Doar un inițiat poate percepe corect problema. Contra-greutatea constă în Protocoalele (adăugate la Convenție de statele semnatare) care impun respectarea marjelor naționale de apreciere. Dar este evident că limitarea activismului judiciar nu poate fi impusă de lege…

În cartea dvs., subliniați importanța rolului Grefei Curții, al numeroșilor juriști angajați de Curte în sprijinul celor 47 de judecători. Puteți detalia?

Din 2011, toate cauzele care ajung la Curte sunt examinate de o „secțiune de filtrare”, condusă de un grefier. Aceasta identifică toate cererile care i se par inadmisibile (peste 90%) și le trimite unui singur judecător (de o altă naționalitate decât cea a părților cauzei), care decide singur, pe baza indicațiilor primite de la grefa Curții și, prin urmare, le respinge aproape integral. Acest judecător nu apucă să vadă dosarele cazurilor pe care trebuie să le pronunțe, în special din cauza barierei lingvistice. Sute de cauze sunt literalmente „băgate sub preș” – alți foști judecători au confirmat acest lucru. Dosarele cauzelor respinse sunt distruse după un an, lăsând instanța fără nicio dovadă a existenței acestora.

Atunci când un apel este audiat de o cameră compusă din șapte judecători, este numit un „judecător raportor” cu rol de supervizare. În mod normal, acesta va consulta juriștii din Grefa Curții însărcinați cu pregătirea proiectului de hotărâre, care este apoi prezentat direct celorlalți judecători pentru deliberare. Ca urmare a acestei proceduri, eu nu am văzut niciodată, în calitate de judecător în asemenea cauze, dosarul pe care trebuia să mă pronunț, ci doar proiectul de hotărâre – cu excepția cazului în care eram judecător național (adică atunci când cauza era înaintată împotriva Sloveniei). Prin urmare, deliberările se bazează doar pe textul proiectului de hotărâre și pe nimic altceva.

Cu alte cuvinte, grefierii sunt cei care „trag sforile” la Curte. Judecătorii sunt înlocuiți la fiecare nouă ani, dar grefierii rămân și sunt din ce în ce mai influenți. Situația este diferită pentru puținele cauze înaintate la Marea Cameră, compusă din 17 judecători, întrucât audierea publică este obligatorie, iar elementele relevante ale cauzei sunt înaintate în prealabil judecătorilor spre examinare. Imediat după audiere, cauza este deliberată. Grefa Curții ia act și încearcă să respecte argumentele judecătorilor în redactarea proiectului de hotărâre. Așa ar trebui să fie întotdeauna.

Avocații se plâng adesea de imprevizibilitatea Curții de la Strasbourg; cum se poate explica aceasta?

Impredictibilitatea este cauzată în special coexistenței dificile între raționamentele judecătorilor de pe continent și cele ale judecătorilor anglo-saxoni. În dreptul continental, previzibilitatea deciziilor judecătorești se bazează pe stabilitatea normelor, pe aplicarea silogismului juridic și pe transferul controlului către instanțele superioare. În schimb, în dreptul anglo-saxon, coerența jurisdicțională se bazează pe gestionarea precedentelor (stare decisis). CEDO motivează prin analogie pe baza unor similitudini faptice între cazuri, la fel ca în dreptul comun. Cu toate acestea, întrucât majoritatea judecătorilor și membrilor Grefei Curții provin de pe continent și antrenați sunt în raționamentul silogistic, ei au o înțelegere redusă a raționamentului analogic. Astfel, hotărârile sunt imprevizibile. Această imprevizibilitate este accentuată și de lipsa controlului asupra lor de către o autoritate superioară.

Nu este prea dur să spunem că judecătorii sunt „din ce în ce mai mediocri” atunci când se presupune că ei provin din rândul celor mai buni din Europa?

De acolo provin? Nu am știut. Ei bine, la început, erau într-adevăr de „mare calibru”, mai ales în domeniul dreptului internațional, ceea ce nu are prea multe legături cu cauzele judecate la Strasbourg. Totuși, erau mari talente, de exemplu danezul Alf Ross care era un geniu. Tranziția la „noua Curte” din 1998 a dus la asimilarea foștilor membri ai Comisiei Europene a Drepturilor Omului în noua instanță permanentă. Cu siguranță că nu erau mai buni decât judecătorii precedenți. Am avut un prieten briliant la Harvard, care m-a întrebat dacă ar trebui să candideze. L-am îndemnat să aplice la un post. S-a dus să-l vadă pe ministrul Justiției, care i-a spus deschis că va nominaliza o femeie, ceea ce s-a dovedit ulterior a fi un dezastru. Cu una sau două excepții, judecătorii Regatului Unit, Irlandei, Ciprului și Maltei (instanțele anglo-saxone) sunt cu unul sau două capete peste judecătorii continentali. Unul dintre aceștia a venit în biroul meu după deliberări, să-mi plângă pe umăr. L-am întrebat care este problema. A dat același răspuns de mai multe ori: „…sunt atât de proști.”

Își stabilește uneori Curtea obiective, alegând să abordeze un tip de caz sau să promoveze un tip nou de drepturi, într-o anume țară, la un moment dat? Aceasta este impresia lăsată, de exemplu, de faptul că o serie întreagă de cazuri împotriva Poloniei (unele dintre ele sunt vechi) cu privire la drepturile LGBT au fost comunicate recent simultan, și chiar în același timp cu o campanie de comunicare publică a unor ONG-uri în favoarea acelorași drepturi. E vorba doar despre o chestiune de organizare internă a muncii?

Ei bine, nu am fost la curent cu astfel de evenimente pe vremea mea. Dar, din nou, trebuie să țineți cont că nu există CEDO „ca atare”. Există judecători și juriști diferiți care se ocupă de cazuri diferite. Dacă un judecător are înclinația pe care o descrieți, este înclinația lui personală, poate pre-judecata sa. Având în vedere cele de mai sus, este acum cu siguranță posibil așa ceva. Un aspect mai sinistru al acestei situații este ceea numim „litigii strategice”, conduse de avocați de marcă în anumite domenii ale dreptului. Așa a fost cu celebrul dosar din 2007 în cauza D.H. și alții c. Republicii Cehe cu privire la copiii romi din Republica Cehă și altele. În mod evident, intenția era să protejeze drepturile romilor, ceea ce este bine, dar motivul, pre-judecata, era să creeze jurisprudență pentru scopuri ulterioare. În acest caz, avocații (Lordul Lester și dl. Goldstone) nu s-au întâlnit niciodată cu reclamanții, ceea ce este relevant.

În 1950, Convenția a fost adoptată pentru a proteja Europa de totalitarism și pentru a contracara regimurile comuniste. În prezent, Europa se confruntă cu noi amenințări totalitare (de exemplu, islamismul și trans-umanismul). În opinia dvs., Curtea ne poate apăra eficient de aceste rele?

Când vine vorba de noi amenințări totalitare, acestea pot fi tratate de la caz la caz, cum ar fi, de exemplu, comportamentul scandalos al jandarmeriei lui Macron față de „vestele galbene”. Când aceste manifestări de violență vor ajunge la Strasbourg, Curtea va emite, fără îndoială, o „hotărâre-pilot”, adică va stabili un precedent de referință pentru disfuncția sistemică și structurală. Curtea poate judeca aceste acte de violență, deoarece ele sunt încălcări cauzate de un stat (Franța), în timp ce islamismul și trans-umanismul nu sunt atribuibile unei entități publice (legitimatio passiva) și, prin urmare, nu pot fi condamnate de Curtea Europeană.

[1]. „Leviathan” sau „The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil”, este o carte scrisă de englezul Thomas Hobbes (1588–1679) care își derivă numele de la ființa biblică a Leviatanului. Cartea tratează subiectul structurii societății și a guvernului și este considerată unul din primele și cele mai influente exemple ale teoriei contractului social. Scrisă în timpul Războiului civil (1642–1651), „Leviathan” pledează pentru conducerea societății de către un suveran absolutist, un guvern unic și perpetuu, ca unică garanție a evitării unui război general al „tuturor contra tuturor”. (n.tr.)

[2]. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO – este brațul juridic al Consiliului Europei și are jurisdicție asupra celor 47 de state membre ale acestuia. Instrumentul juridic al Curții se numește Convenția Europeană a Drepturilor Omului. A nu se confunda cu Consiliul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. (n.tr.)

[2]. Simone Veil (1927-2017) jurist și politician francez, ministru al Sănătății în guvernul Valéry Giscard d’Estaing. Președinte al Parlamentului European și membru al Consiliului Constituțional al Franței (echivalentul Curții Constituționale din România). Autoarea principală a legii prin care Franța a legiferat avortul la cerere. (n.tr.)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului și „guvernul judecătorilor”. INTERVIU cu Boštjan Zupančič, fost judecător la CEDO

Jurnal de Rugăciune Wycliffe: „Misiune de cercetare a limbii în Caucaz”

download-3 (2)

În perioada, 12-18 decembrie 2019, ne rugăm pentru România, Asia de Sud-Est, America, Federația Rusă, Asia Centrală și Caucaz. Puneți deoparte câteva minute să aduceți în rugăciune aceste motive de rugăciune și pe cei implicați în răspândirea Evangheliei până la marginile pământului?

Proiectul Rroma: România Proiectul de traducere a Bibliei pentru Romii din România a stagnat o perioadă de aproximativ un an datorită unor parteneriate care nu au funcționat. Se duc lupte spirituale în fiecare proiect de traducere. Evident că cel rău caută pe orice cale să oprească această lucrare. Rugați-vă pentru întâlnirea care are loc la Brașov mâine pentru a se discuta reorganizarea proiectului. Rugați-vă pentru biruință și o colaborare frumoasă, pentru traducători devotați și pentru finanțarea necesară.

Introducerea buletinului „Râuri de rugăciune”: Global La sfârșitul anului 2019, apar modificări la buletinul săptămânal de rugăciune publicat de Alianța Globală Wycliffe. În prezent se numește Buletinul concentrat pe rugăciune, iar noul nume al buletinului va fi Râuri de rugăciune. Formatul, metoda de distribuire și o parte din conținut vor fi diferite. Cei care primesc săptămânal buletinul nu trebuie să-și reînnoiască înscrierea pentru a primi Râuri de rugăciune. Rugați-vă pentru personalul din echipa de rugăciune să facă bine aceste schimbări, deoarece adună motive de rugăciune într-un stil diferit și învață să folosească diferite programe pe calculator. Rugați-vă ca predarea de la un sistem la altul să se realizeze fără probleme.

Pregătirile pentru Atelierul de consultanță în traducere: Asia de Sud-Est În ultimii ani, noi proiecte lingvistice au fost lansate cu o frecvență din ce în ce mai ridicată, necesitatea formării mai multor consultanți în traducere crește odată cu aceasta. Echipa de coordonare a traducerilor din Asia lucrează pentru a rezolva această necesitate stringentă, organizând anual Atelierul de dezvoltare a consultanților în traducere (TCDW). În trecut, avea loc la fiecare doi ani. Rugați-vă pentru pregătirile pentru următorul TCDW planificat pentru 15 iunie – 10 iulie 2020.

Întâlnirile echipei Wycliffe America din ianuarie: Zona America Echipa Wycliffe America se va întâlni în ianuarie. Cereți-I lui Dumnezeu protecție în călătorii pentru membrii echipei. Rugați-vă pentru călăuzire și direcție în timp ce ei se concentrează pe dezvoltarea următoarelor domenii:

 • Instruirea oamenilor pentru o mai mare implicare în traducerea Bibliei, inclusiv roluri de susținere.
 • Dezvoltarea structurilor în care organizațiile din zona America pot susține în continuare o mișcare în creștere de traducere a Bibliei.
 • Analiza și extinderea implicării Bisericii din America în deciziile și conversațiile cheie.
 • Membrii echipei lucrează virtual din multe locații de-a lungul anului. Rugați-vă ca Dumnezeu să le binecuvânteze timpul când se vor întâlni împreună.

Cercetarea limbii: Caucaz O organizație lingvistică internațională intenționează să cerceteze utilizarea limbii într-o zonă din Caucaz. Multă vreme, o astfel de muncă nu a fost posibilă din cauza problemelor de securitate. Mai multe agenții partenere naționale doresc să înțeleagă mai bine comunitățile de limbi din regiune, în special nevoia lor de Scriptură. Situația sociolingvistică este complexă și de-a lungul timpului populația locală a fost suspicioasă față de străini. Cereți-I lui Dumnezeu să ghideze și să protejeze oamenii implicați în planificarea și realizarea acestei cercetări. Rugați-vă pentru contacte favorabile din fiecare comunitate pentru a lucra cu cei care cercetează.

Finanțare pentru folosirea Scripturii: Federația Rusă și Asia Centrală Finanțarea pentru folosirea Scripturii este o provocare continuă pentru o organizație care lucrează cu comunitățile de limbi din Rusia și Asia Centrală. Diverși parteneri financiari importanți aleg să finanțeze doar activități de traducere. Aceasta înseamnă că organizațiile interesate de folosirea Scripturii trebuie să găsească noi parteneri financiari. Rugați-vă ca Dumnezeu să ofere modalități noi și creative de a finanța domeniul folosirii Scripturii.

Parteneriat în rugăciune cu ocazia Zilei Mondiale de Rugăciune Wycliffe: Global Lăudați-L pe Dumnezeu că peste 30 de organizații ale Alianței Globale Wycliffe și organizații partenere s-au unit în rugăciune în Ziua Mondială de Rugăciune Wycliffe din noiembrie 2019. Organizațiile s-au unit două câte două, au schimbat motive de rugăciune și mulțumire și s-au angajat să se roage reciproc. Această experiență de comunicare este un mijloc de consolidare a relațiilor și de înțelegere între organizațiile Alianței. Rugați-vă ca organizațiile să continue să se încurajeze și să se roage unele pentru celelalte pe tot parcursul anului.

Sursa: Wycliffe România

https://www.stiricrestine.ro/2019/12/13/jurnal-de-rugaciune-wycliffe-misiune-de-cercetare-a-limbii-in-caucaz/?

Ziua a cincea – #Pray4Family: „Dumnezeu – ocrotitorul meu”

download-3 (2)

În predica de pe munte, Domnul Isus a zis: „Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?” Prin aceste cuvinte Dumnezeu ne prezintă importanța omului pentru El, și ne încurajează să ne încredem deplin în Acel căruia nu-i este indiferentă chiar soarta unei creații mici. Astăzi ne rugăm ca Domnul să se îngrijească de toate nevoile familiare.

Să ne rugăm pentru :

 • Încredere în Dumnezeu, El se va îngriji și ne va da tot de ce avem nevoie;
 • Înțelepciune în luarea deciziilor;
 • Câștig stabil și un post de muncă bun;
 • Familiile să nu fie separate pe timp îndelungat din cauza muncii în străinătate;
 • Oportunitatea de a cumpăra propria locuință;
 • Familiile să nu ia împrumuturi și credite, dar să își poată acoperi cheltuielile din salarii;
 • Posibilitatea și dorința de a da celor nevioași din câștigul propriu.

Planul de Citire:

Deutronom 6:10-11 – „Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca şi te vei sătura”.

Isaia 32:18 – „Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite”.

Proverbe 14:11 – „Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori”.

Deutronom 15:6 – „Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a spus, aşa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele; tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine”.

https://www.stiricrestine.ro/2019/12/13/ziua-a-cincea-pray4family-dumnezeu-ocrotitorul-meu/?