Semnificația simbolurilor profetice / Simboluri / Profeția Bibliei

download-1

Semnificația simbolurilor profetice / Simboluri Profeția Bibliei

De ce sunt profețiile biblice învăluite în simboluri? În Luca 08:10 Isus a spus: „ Pentru tine a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți le este dat în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. “Multe dintre profețiile apocaliptice au fost date în timp ce profeții erau într – o țară străină ostil. Un motiv pentru care Dumnezeu camuflată profețiile în simboluri a fost de a proteja mesajele.

 Animale și părțile lor

 • Cal = Forța de aderență și putere în luptă (Iov 39:19, Psalms 147: 10, Proverbe 21:31)
 • Dragon = Satana sau agenția lui (Isaia 27: 1; 30: 6, Psalms 74: 13- 14, Apocalipsa 12: 7-9, Ezechiel 29: 3, Ieremia 51:34)
 • Beast / putere politică = Britanie / guvern (Daniel 7:17, 23)
 • miel = Isus / sacrificiu (Ioan 1:29, 1Corinteni 5 : 7)
 • Lion = Isus / puternic rege adică Babilonul (Apocalipsa 5: 4-9, Ieremia 50: 43-44, Daniel 7: 4, 17, 23)
 • Ursul = distructiva Putere / Medo Persia (Proverbe 28:15, 2 2 Împărați: 23-24, Daniel 7: 5)
 • Leopard = Grecia (Daniel 7: 6)
 • Serpent = Satana (Apocalipsa 12: 9; 20: 2)
 • Limba = limbă / vorbire (Exodul 04:10)
 • Wolf = Dușmani deghizați (Matei 7:15)
 • Dove = Duhul Sfânt (Marcu 1:10)
 • Ram = Medo Persia (Daniel 8:20)
 • Goat = Grecia (Daniel 8:21)
 • Claxon = King sau împărăție (Daniel 7:24; 8: 5, 21- 22, Zaharia 1: 18-19, Apocalipsa 17:12)
 • aripi = Viteză / protecție / Deliverance (Deuteronom 28:49, Matei 23:37)

 Culori

 • Alb = Puritate (Apocalipsa 3: 4-5; 07:14; 19:14)
 • Albastru = Legea (Numeri 15: 38-39)
 • Purple = Royalty (Mark 15:17, Judecători 8:26)
 • Roșu / Scarlet = Sin / corupției (Isaia 1:18, Naum 2: 3, Apocalipsa 17: 1-4)

 Fier, Elemente și Obiecte naturale

 • Aur = Pure Character prețioase și rare (Isaia 13,12) 
 • Argint = Cuvintele pure și înțelegere (Proverbe 2: 4; 3: 13-14; 10:20, 25:11, Psalms 12 : 6)
 • Alama, staniu, fier, plumb, argint = zgurii impur Caracter (Ezechiel 22: 20-21)
 • Apă = Duh Sfânt / viață veșnică (Ioan 7:39; 4:14, Apocalipsa 22:17, Efeseni 5 : 26)
 • Ape = zona / oameni de locuit, națiunile (Apocalipsa 17:15)
 • foc = Duhul Sfânt (Luca 3:16)
 • Arbore = Cruce; Oamenii / Nation (Deuteronom 21: 22-23, Psalmii 92:12; 37:35)
 • semințe = descendents / Isus (Romani 9: 8, Galateni 3:16)
 • Fructe = Lucrări / Acțiuni (Galateni 5:22)
 • Fig tree = O națiune care ar trebui să dea roade (Luca 13: 6-9)
 • Vineyard = Biserica pe care ar trebui să dea roade (Luca 20: 9-16)
 • Câmpul = Mondiale (Matei 13:38, Ioan 04:35)
 • Harvest = Sfârșitul Lumii (Matei 13:39)
 • Reapers = Angels (Matei 13 : 39)
 • spini / Thorny Ground = Cares acestei vieți (Marcu 4: 18-19)
 • Stars = Îngeri / mesageri (Apocalipsa 1:16, 20; 12: 4, 7-9, Iov 38: 7)
 • Iordania = moarte (Romani 6: 4, Deuteronom 04:22)
 • Munti = puteri politice sau politico-religioase (Isaia 2: 2-3, Ieremia 17: 3; 31:23; 51: 24-25, Ezechiel 17: 22- 23, Daniel 2:35, 44-45)
 • Rock = Isus / adevăr (1 Corinteni 10: 4, Isaia 8: 13-14, Romani 9,33, Matei 07:24)
 • Soare = Isus / Evanghelia (Psalmi 84 : 11, Maleahi 4: 2, Matei 17: 2, Ioan 8:12; 9: 5)
 • Vânturi = Strife / comoție / „vânturi de război“ (Ieremia 25: 31-33, 49: 36-37; 4: 11-13 Zaharia 07:14)
 1.  Obiecte Diverse
 • Lampă = Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmul 119: 105) 
 • ulei = Duhul Sfânt (Zaharia 4: 2-6, Apocalipsa 4: 5)
 • Sword = Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:17, Evrei 04:12)
 • Pâine = Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 6:35, 51-52, 63)
 • Vin = sânge / legământ / doctrine (Luca 05:37)
 • miere = viață fericită (Ezechiel 20: 6, Deuteronom 8: 8-9)
 • îmbrăcăminte = Character (Isaia 64: 6, Isaia 59: 6)
 • Crown = Un Riglă glorios sau domnie (Proverbe 16:31, Isaia 28: 5, Isaia 62: 3)
 • Ring = Authority (Geneza 41: 42-43, Esther 3: 10-11)
 • înger = Messenger (Daniel 8:16, 9:21, Luca 1:19, 26, Evrei 1,14)
 • Babilon = apostaziei / confuzie / rebeliune (Geneza 10: 8-10; 11 : 6-9, Apocalipsa 18: 2-3; 17: 1-5)
 • Mark = semn sau sigiliu de aprobare sau dezaprobare (Ezechiel 9: 4, Romani 4:11, Apocalipsa 13:17; 14: 9-11; 7: 2-3)
 • Sigiliul = Sign sau marca de aprobare sau dezaprobare (Romani 04:11, Apocalipsa 7: 2-3)
 • alb Robes = Victory / dreptate (Apocalipsa 19: 8; 3: 5; 7:14)
 • Jar / Vessel = Persoana (Ieremia 18: 1-4, 2Corinthians 4: 7 )
 • Timp = 360 Ziua (Daniel 4:16, 23, 25, 32; 7:25; Daniel 11:13 margine)
 • Duratele = 720 zile (Daniel 7:25, Apocalipsa 12: 6, 14; 13: 5)
 • Zi = an Literal (Ezechiel 4: 6, Numbers 14:34)
 • Trompetă = tare de avertizare a abordării lui Dumnezeu (Exodul 19: 16-17, Joshua 6: 4-5)

 Acțiuni, activitățile și starea fizică

 • Vindecare = Salvation (Luca 5: 23-24)
 • lepră / Boală = Sin (Luca 5: 23-24)
 • Foamete = Dearth Adevărului (Amos 8:11)

 

Oamenii și părți ale corpului

 • Femeia, Pure = Biserica adevărată (Ieremia 6: 2, 2Corinthians 11: 2, Efeseni 5: 23-27)
 • Femeie, Corupt = Apostatul Church (Ezechiel 16: 15-58; 23: 2-21, Hosea 2: 5; 3: 1, Apocalipsa 14: 4)
 • hoţ = bruschețea venirii lui Isus (1 Tesaloniceni 5: 2-4, 2Petru 3:10)
 • mână = Deeds / Lucrări / Acțiuni (Eclesiastul 9:10, Isaia 59: 6)
 • frunte = Mind (Deuteronom 6: 6-8, Romani 7:25 Ezekiel 3: 8-9)
 • Picioare = plimbării / Direction (Geneza 19: 2, Psalm 119: 105)
 • Ochii = Spiritual Discernământul (Matei 13: 10-17, 1Ioan 2:11)
 • piele = neprihănirea lui Hristos (Exodul 12: 5, 1 Petru 1:19, Isaia 1: 4-6)

Biserica • desfranata = Apostatul / religie (Isaia 1: 21- 27, Jeremiah 3: 1-3; 6-9)

 • Capete = puteri majore / conducători / guverne (Apocalipsa 17: 3, 9-10)

Numere biblice

Multe dintre numerele din Biblie au o semnificație mai profundă profetic. Atât în Vechiul și Noul Testament, numere dezvăluie concepte ascunse și sensuri care scapă de obicei cititorul casual. Și -a lungul istoriei, oameni cu minți luminate, cum ar fi Augustin, Isaac Newton, Leonardo Di Vinci, a arătat mai mult decât o curiozitate care trece în ceea ce privește importanța numerelor biblice. Încă o dată, Isus a spus: „ perii din cap sunt numărate “ Matei 10:30. Evident, numerele biblice trebuie luate în considerare cu atenție.

1  – Reprezintă curăție absolută și unitatea (. Efeseni 4: 4-6; Ioan 17: 21-22) (Presupunem cititorii nu aunevoie de mai mult decât aceste două referințe bibliografice, ca cele mai multe dintre informațiile biblice cu privire la unitatea și curăție este cunoștințe comune.)

2  – Reprezintă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu; de exemplu, legea și profeții (Ioan 1:45), doi sau trei martori (2 Corinteni 13: 1), și o sabie cu două tăișuri (Evrei 4:12). Marcu 6: 7 și Apocalipsa 11: 3. Este folosit , de asemenea , de 21 de ori în cărțile lui Daniel și Apocalipsa.

4  – Reprezintă adevăr universal, la fel ca în cele patru direcții (nord, sud, est, vest) și cele patru vânturi (Matei 24:31; Apocalipsa 7: 1; 20: 8). În actele 10:11, o foaie cu patru colțuri simbolizează Evanghelia merge la toate neamurile.

5  – Reprezintă de predare. În primul rând, există cele cinci cărți ale lui Moise. În al doilea rând, Isus a învățat despre cele cinci fecioare înțelepte și folosite cinci pâini de orz folosite pentru a alimenta 5.000.

6  – Reprezintă cultul omului, și este numărul omului, ceea ce înseamnă răzvrătirea lui, imperfecțiune, lucrări, și neascultare. Acesta este folosit de 273 de ori în Biblie, inclusiv derivații săi ( de exemplu, așasea) și încă 91 de ori ca „saptezeci“ sau „60.“ Omul a fost creat în ziua a șasea (Geneza 1:26, 31). A se vedea , de asemenea , Exodus 31:15 și Daniel 3: 1.

Acest număr este semnificativ mai ales în cartea Apocalipsa, ca „666“ identifică fiara. „ Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei: căci este număr de om; Și numărul ei este : șase sute șaizeci și șase “(Apocalipsa 13:18).

7  – reprezintă perfecțiunea, și este semnul lui Dumnezeu, cultul divin, completari, ascultare, și odihnă. „Prințul“ a numerelor biblice, este folosit de 562 de ori, inclusiv derivații săi ( de exemplu, a șaptea, șeptari). ( A se vedea Geneza 2: 1-4, Psalms 119: 164 și Exodul 20: 8-11 . Pentru doar câteva dintre exemplele)

Numărul șapte este, de asemenea, cele mai comune în profeția biblică, care apar de 42 de ori în Daniel și Apocalipsa singur. În Apocalipsa există șapte biserici, șapte duhuri, șapte sfeșnice de aur, șapte stele, șapte lămpi, șapte sigilii, șapte coarne, șapte ochi, șapte îngeri, șapte trompete, șapte tunete, șapte mii uciși într-un mare cutremur, șapte capete, șapte coroane, șapte urgii, șapte potire de aur, șapte munți și șapte regi.

10  – Reprezintă legea și restaurare. Desigur, aceasta include  cele Zece Porunci găsit în Exod 20 . A se vedea , de asemenea , Matthew 25: 1 (zece fecioare); Luke 17:17 (zece leproși); Luke 15: 8 (vindecare, zece monede de argint).

12  – Reprezintă Biserica și autoritatea lui Dumnezeu. Isus a avut 12 discipoli, și au existat 12 triburi ale lui Israel. În Apocalipsa 12: 1, cei 24 de bătrâni și 144000 sunt multipli de 12. Orașul Noul Ierusalim are 12 temelii, 12 porți 12 mii furlong, un copac cu 12 feluri de fructe de 12 ori pe an mâncat de 12 ori 12.000 sau 144.000 de . ( A se vedea Apocalipsa 21.)

40  – Reprezintă o generație și ori de testare. A plouat timp de 40 de zile în timpul inundațiilor. Moise a petrecut 40 de ani în deșert, așa cum au făcut copiii lui Israel. Isus a postit timp de 40 de zile.

50  – Reprezintă putere și celebrare. Jubileul a venit după anul 49th (Levitic 25:10) și Cincizecime a avut loc la 50 de zile după învierea lui Hristos (Fapte 2).

70  – Reprezintă conducerea umană și judecată. Moise a numit 70 de bătrâni (Exod 24: 1); Sanhedrinul a fost format din 70 de oameni. Isus a ales 70 ucenici (Luca 10: 1). Isus ia spus lui Petru să ierte de 70 de ori 7.

 https://semnelevremurilor.wordpress.com/semnificatia-simbolurilor-profetice/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.