Semnificația simbolurilor profetice / Simboluri / Profeția Bibliei

download-1

Semnificația simbolurilor profetice / Simboluri Profeția Bibliei

De ce sunt profețiile biblice învăluite în simboluri? În Luca 08:10 Isus a spus: „ Pentru tine a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți le este dat în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. “Multe dintre profețiile apocaliptice au fost date în timp ce profeții erau într – o țară străină ostil. Un motiv pentru care Dumnezeu camuflată profețiile în simboluri a fost de a proteja mesajele.

 Animale și părțile lor

 • Cal = Forța de aderență și putere în luptă (Iov 39:19, Psalms 147: 10, Proverbe 21:31)
 • Dragon = Satana sau agenția lui (Isaia 27: 1; 30: 6, Psalms 74: 13- 14, Apocalipsa 12: 7-9, Ezechiel 29: 3, Ieremia 51:34)
 • Beast / putere politică = Britanie / guvern (Daniel 7:17, 23)
 • miel = Isus / sacrificiu (Ioan 1:29, 1Corinteni 5 : 7)
 • Lion = Isus / puternic rege adică Babilonul (Apocalipsa 5: 4-9, Ieremia 50: 43-44, Daniel 7: 4, 17, 23)
 • Ursul = distructiva Putere / Medo Persia (Proverbe 28:15, 2 2 Împărați: 23-24, Daniel 7: 5)
 • Leopard = Grecia (Daniel 7: 6)
 • Serpent = Satana (Apocalipsa 12: 9; 20: 2)
 • Limba = limbă / vorbire (Exodul 04:10)
 • Wolf = Dușmani deghizați (Matei 7:15)
 • Dove = Duhul Sfânt (Marcu 1:10)
 • Ram = Medo Persia (Daniel 8:20)
 • Goat = Grecia (Daniel 8:21)
 • Claxon = King sau împărăție (Daniel 7:24; 8: 5, 21- 22, Zaharia 1: 18-19, Apocalipsa 17:12)
 • aripi = Viteză / protecție / Deliverance (Deuteronom 28:49, Matei 23:37)

 Culori

 • Alb = Puritate (Apocalipsa 3: 4-5; 07:14; 19:14)
 • Albastru = Legea (Numeri 15: 38-39)
 • Purple = Royalty (Mark 15:17, Judecători 8:26)
 • Roșu / Scarlet = Sin / corupției (Isaia 1:18, Naum 2: 3, Apocalipsa 17: 1-4)

 Fier, Elemente și Obiecte naturale

 • Aur = Pure Character prețioase și rare (Isaia 13,12) 
 • Argint = Cuvintele pure și înțelegere (Proverbe 2: 4; 3: 13-14; 10:20, 25:11, Psalms 12 : 6)
 • Alama, staniu, fier, plumb, argint = zgurii impur Caracter (Ezechiel 22: 20-21)
 • Apă = Duh Sfânt / viață veșnică (Ioan 7:39; 4:14, Apocalipsa 22:17, Efeseni 5 : 26)
 • Ape = zona / oameni de locuit, națiunile (Apocalipsa 17:15)
 • foc = Duhul Sfânt (Luca 3:16)
 • Arbore = Cruce; Oamenii / Nation (Deuteronom 21: 22-23, Psalmii 92:12; 37:35)
 • semințe = descendents / Isus (Romani 9: 8, Galateni 3:16)
 • Fructe = Lucrări / Acțiuni (Galateni 5:22)
 • Fig tree = O națiune care ar trebui să dea roade (Luca 13: 6-9)
 • Vineyard = Biserica pe care ar trebui să dea roade (Luca 20: 9-16)
 • Câmpul = Mondiale (Matei 13:38, Ioan 04:35)
 • Harvest = Sfârșitul Lumii (Matei 13:39)
 • Reapers = Angels (Matei 13 : 39)
 • spini / Thorny Ground = Cares acestei vieți (Marcu 4: 18-19)
 • Stars = Îngeri / mesageri (Apocalipsa 1:16, 20; 12: 4, 7-9, Iov 38: 7)
 • Iordania = moarte (Romani 6: 4, Deuteronom 04:22)
 • Munti = puteri politice sau politico-religioase (Isaia 2: 2-3, Ieremia 17: 3; 31:23; 51: 24-25, Ezechiel 17: 22- 23, Daniel 2:35, 44-45)
 • Rock = Isus / adevăr (1 Corinteni 10: 4, Isaia 8: 13-14, Romani 9,33, Matei 07:24)
 • Soare = Isus / Evanghelia (Psalmi 84 : 11, Maleahi 4: 2, Matei 17: 2, Ioan 8:12; 9: 5)
 • Vânturi = Strife / comoție / „vânturi de război“ (Ieremia 25: 31-33, 49: 36-37; 4: 11-13 Zaharia 07:14)
 1.  Obiecte Diverse
 • Lampă = Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmul 119: 105) 
 • ulei = Duhul Sfânt (Zaharia 4: 2-6, Apocalipsa 4: 5)
 • Sword = Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:17, Evrei 04:12)
 • Pâine = Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 6:35, 51-52, 63)
 • Vin = sânge / legământ / doctrine (Luca 05:37)
 • miere = viață fericită (Ezechiel 20: 6, Deuteronom 8: 8-9)
 • îmbrăcăminte = Character (Isaia 64: 6, Isaia 59: 6)
 • Crown = Un Riglă glorios sau domnie (Proverbe 16:31, Isaia 28: 5, Isaia 62: 3)
 • Ring = Authority (Geneza 41: 42-43, Esther 3: 10-11)
 • înger = Messenger (Daniel 8:16, 9:21, Luca 1:19, 26, Evrei 1,14)
 • Babilon = apostaziei / confuzie / rebeliune (Geneza 10: 8-10; 11 : 6-9, Apocalipsa 18: 2-3; 17: 1-5)
 • Mark = semn sau sigiliu de aprobare sau dezaprobare (Ezechiel 9: 4, Romani 4:11, Apocalipsa 13:17; 14: 9-11; 7: 2-3)
 • Sigiliul = Sign sau marca de aprobare sau dezaprobare (Romani 04:11, Apocalipsa 7: 2-3)
 • alb Robes = Victory / dreptate (Apocalipsa 19: 8; 3: 5; 7:14)
 • Jar / Vessel = Persoana (Ieremia 18: 1-4, 2Corinthians 4: 7 )
 • Timp = 360 Ziua (Daniel 4:16, 23, 25, 32; 7:25; Daniel 11:13 margine)
 • Duratele = 720 zile (Daniel 7:25, Apocalipsa 12: 6, 14; 13: 5)
 • Zi = an Literal (Ezechiel 4: 6, Numbers 14:34)
 • Trompetă = tare de avertizare a abordării lui Dumnezeu (Exodul 19: 16-17, Joshua 6: 4-5)

 Acțiuni, activitățile și starea fizică

 • Vindecare = Salvation (Luca 5: 23-24)
 • lepră / Boală = Sin (Luca 5: 23-24)
 • Foamete = Dearth Adevărului (Amos 8:11)

 

Oamenii și părți ale corpului

 • Femeia, Pure = Biserica adevărată (Ieremia 6: 2, 2Corinthians 11: 2, Efeseni 5: 23-27)
 • Femeie, Corupt = Apostatul Church (Ezechiel 16: 15-58; 23: 2-21, Hosea 2: 5; 3: 1, Apocalipsa 14: 4)
 • hoţ = bruschețea venirii lui Isus (1 Tesaloniceni 5: 2-4, 2Petru 3:10)
 • mână = Deeds / Lucrări / Acțiuni (Eclesiastul 9:10, Isaia 59: 6)
 • frunte = Mind (Deuteronom 6: 6-8, Romani 7:25 Ezekiel 3: 8-9)
 • Picioare = plimbării / Direction (Geneza 19: 2, Psalm 119: 105)
 • Ochii = Spiritual Discernământul (Matei 13: 10-17, 1Ioan 2:11)
 • piele = neprihănirea lui Hristos (Exodul 12: 5, 1 Petru 1:19, Isaia 1: 4-6)

Biserica • desfranata = Apostatul / religie (Isaia 1: 21- 27, Jeremiah 3: 1-3; 6-9)

 • Capete = puteri majore / conducători / guverne (Apocalipsa 17: 3, 9-10)

Numere biblice

Multe dintre numerele din Biblie au o semnificație mai profundă profetic. Atât în Vechiul și Noul Testament, numere dezvăluie concepte ascunse și sensuri care scapă de obicei cititorul casual. Și -a lungul istoriei, oameni cu minți luminate, cum ar fi Augustin, Isaac Newton, Leonardo Di Vinci, a arătat mai mult decât o curiozitate care trece în ceea ce privește importanța numerelor biblice. Încă o dată, Isus a spus: „ perii din cap sunt numărate “ Matei 10:30. Evident, numerele biblice trebuie luate în considerare cu atenție.

1  – Reprezintă curăție absolută și unitatea (. Efeseni 4: 4-6; Ioan 17: 21-22) (Presupunem cititorii nu aunevoie de mai mult decât aceste două referințe bibliografice, ca cele mai multe dintre informațiile biblice cu privire la unitatea și curăție este cunoștințe comune.)

2  – Reprezintă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu; de exemplu, legea și profeții (Ioan 1:45), doi sau trei martori (2 Corinteni 13: 1), și o sabie cu două tăișuri (Evrei 4:12). Marcu 6: 7 și Apocalipsa 11: 3. Este folosit , de asemenea , de 21 de ori în cărțile lui Daniel și Apocalipsa.

4  – Reprezintă adevăr universal, la fel ca în cele patru direcții (nord, sud, est, vest) și cele patru vânturi (Matei 24:31; Apocalipsa 7: 1; 20: 8). În actele 10:11, o foaie cu patru colțuri simbolizează Evanghelia merge la toate neamurile.

5  – Reprezintă de predare. În primul rând, există cele cinci cărți ale lui Moise. În al doilea rând, Isus a învățat despre cele cinci fecioare înțelepte și folosite cinci pâini de orz folosite pentru a alimenta 5.000.

6  – Reprezintă cultul omului, și este numărul omului, ceea ce înseamnă răzvrătirea lui, imperfecțiune, lucrări, și neascultare. Acesta este folosit de 273 de ori în Biblie, inclusiv derivații săi ( de exemplu, așasea) și încă 91 de ori ca „saptezeci“ sau „60.“ Omul a fost creat în ziua a șasea (Geneza 1:26, 31). A se vedea , de asemenea , Exodus 31:15 și Daniel 3: 1.

Acest număr este semnificativ mai ales în cartea Apocalipsa, ca „666“ identifică fiara. „ Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei: căci este număr de om; Și numărul ei este : șase sute șaizeci și șase “(Apocalipsa 13:18).

7  – reprezintă perfecțiunea, și este semnul lui Dumnezeu, cultul divin, completari, ascultare, și odihnă. „Prințul“ a numerelor biblice, este folosit de 562 de ori, inclusiv derivații săi ( de exemplu, a șaptea, șeptari). ( A se vedea Geneza 2: 1-4, Psalms 119: 164 și Exodul 20: 8-11 . Pentru doar câteva dintre exemplele)

Numărul șapte este, de asemenea, cele mai comune în profeția biblică, care apar de 42 de ori în Daniel și Apocalipsa singur. În Apocalipsa există șapte biserici, șapte duhuri, șapte sfeșnice de aur, șapte stele, șapte lămpi, șapte sigilii, șapte coarne, șapte ochi, șapte îngeri, șapte trompete, șapte tunete, șapte mii uciși într-un mare cutremur, șapte capete, șapte coroane, șapte urgii, șapte potire de aur, șapte munți și șapte regi.

10  – Reprezintă legea și restaurare. Desigur, aceasta include  cele Zece Porunci găsit în Exod 20 . A se vedea , de asemenea , Matthew 25: 1 (zece fecioare); Luke 17:17 (zece leproși); Luke 15: 8 (vindecare, zece monede de argint).

12  – Reprezintă Biserica și autoritatea lui Dumnezeu. Isus a avut 12 discipoli, și au existat 12 triburi ale lui Israel. În Apocalipsa 12: 1, cei 24 de bătrâni și 144000 sunt multipli de 12. Orașul Noul Ierusalim are 12 temelii, 12 porți 12 mii furlong, un copac cu 12 feluri de fructe de 12 ori pe an mâncat de 12 ori 12.000 sau 144.000 de . ( A se vedea Apocalipsa 21.)

40  – Reprezintă o generație și ori de testare. A plouat timp de 40 de zile în timpul inundațiilor. Moise a petrecut 40 de ani în deșert, așa cum au făcut copiii lui Israel. Isus a postit timp de 40 de zile.

50  – Reprezintă putere și celebrare. Jubileul a venit după anul 49th (Levitic 25:10) și Cincizecime a avut loc la 50 de zile după învierea lui Hristos (Fapte 2).

70  – Reprezintă conducerea umană și judecată. Moise a numit 70 de bătrâni (Exod 24: 1); Sanhedrinul a fost format din 70 de oameni. Isus a ales 70 ucenici (Luca 10: 1). Isus ia spus lui Petru să ierte de 70 de ori 7.

 https://semnelevremurilor.wordpress.com/semnificatia-simbolurilor-profetice/

Despre învățătura lui Ewald Frank | Adevărul despre Adevăr

download-1

Pagina de Mărturisiri / Ana Gabriela Olaru

download-1

Pagina de Mărturisiri

Ana Gabriela Olaru Pagina de Mărturisiri este realizată de

 Ana Gabriela Olaru

Corespondent Constanţa

În acest număr:

  Trecerea noastră prin viaţă [pe această pagină]
  Misiunea Micul Samaritean USA [pe această pagină]

Trecerea noastră prin viaţă     

Adrian Olariu - presedintele fundatiei Osana, Constanta

La sfârşitul verii, într-o după amiază caniculară, eram în biroul unei instituţii pentru a rezolva o problemă oficială. După aşteptare, discuţii tensionate şi… timp pierdut, mă gândeam deja la următoarea problemă de rezolvat din programul încărcat al zilei. Nu ieşisem încă din clădire, când , după câteva tunete înfundate, cerul s-a întunecat şi a pornit o ploaie torenţială, deasă ca o perdea de apă. Stăteam nervos în uşa instituţiei, alături de alte persoane care aşteptau trecerea ploii, necăjit de această dezlănţuire a naturii care îmi încurca programul şi mă punea în întârziere…Deodată, prin faţa noastră a trecut în goană, râzând, un cuplu de tineri îndrăgostiţi. Bucuria şi lipsa lor de griji a avut un efect neaşteptat asupra mea pentru ca în momentul următor, fără să gândesc prea mult, influenţat de atitudinea lor, mergeam şi eu prin ploaie ….. curios era faptul că apa care curgea în valuri din cer a “spălat” şi supărarea de care eram cuprins cu câteva momente înainte… mă simţeam liber, liniştit, bucuros chiar dacă eram ud până la piele…

Această întâmplare m-a făcut să cuget la trecerea noastră prin viaţă, la modul în care ne raportăm la evenimentele şi situaţiile în care suntem implicaţi, la felul în care îi influenţăm, chiar fără să ne dăm seama, pe cei din jur prin atitudinea noastră şi la bucuria pe care am putea- o avea daca am păstra mereu în inima noastră Iubirea. Cum ne manifestăm atunci când evenimentele sau situaţiile în care suntem implicaţi par a ne sta împotrivă? Ce facem atunci când natura sau oamenii nu se comportă aşa cum am dori noi? .. ne tulburăm?.. ne tensionăm? Nu ar trebui oare să ne bucurăm de faptul că suntem în viaţă, că suntem iubiţi, că avem un spirit liber, că avem totuţi resursele necesare să depaşim obstacolele, situaţiile sau evenimentele pe care oricum nu le putem influenţa direct şi imediat… Şi atunci?.. să acceptăm orice, oricum fără să reacţionăm, să ne lăsăm “purtaţi de val”, în voia sorţii?.. Cred că suntem limitaţi în multe privinţe, dar avem capacităţi şi abilităţi pe care le putem folosi în situaţiile cotidiene pentru a influenţa pozitiv pe cei cu care interacţionăm. Poate că nu putem schimba cursul multor manifestări, evenimente, dar în mod sigur putem influenţa pe cei de lângă noi, pe cei cu care locuim, lucrăm sau pe cei pe care îi întâlnim în drumurile noastre… îi putem ajuta cu un zâmbet, cu solicitudinea, cu atitudinea noastră… de alfel cred că atitudinea şi starea noastră interioară au efecte contagioase… putem induce tristeţe sau bucurie, stres sau linişte, deznădejde sau curaj celor din jurul nostru.

Cred că trebuie să ne propunem ca şi scop să trecem frumos prin viaţă, să aducem blâdeţe, iertare, pace şi bucurie celor din jur… să fim acea “sare şi lumină” spirituală de care orice grup sau comunitate umană are nevoie pentru a sta în echilibru.

Să purtam în noi iubire … Iubirea Celui ce a coborât la noi, a suferit pentru noi, a înviat şi stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi… Numai Spiritul Său poate rodi în noi voia Lui pentru creaţia Sa, numai El poate face ca din inimile noastre să curgă izvoare de viaţă şi ceea ce semănăm azi vom culege mâine. Cu voia sau fără voia noastră, lăsăm în urmă o impresie, o amprentă, o moştenire care dăinuie veşnic. Cred că trebuie să trecem prin viaţă umpluţi de iubire, de compasiune, răspândind în jur o mireasmă de viaţă către viaţă, aducând bucurie şi pace în inimile celor din jur.. căci atitudinea noastră poate face diferenţa!

 

Adrian Olariu

Preşedintele Fundaţiei OSANA Constanţa

Misiunea Micul Samaritean USA

Mă numesc Olaru Ana-Gabriela şi sunt administrator al Fundaţiei Osana şi Coordonatorul Proiectului Betania, ce se adresează persoanelor vârstnice. In această calitate, la începutul lunii martie a anului curent, m-am simţit onorată să primesc din partea domnilor Adrian Olariu şi Adrian Banu, dreptul de a gestiona fructele uscate (piersici şi stafide primite de la Misiunea Micul Samaritean USA), în vederea acoperirii nevoilor bătrânilor, copiilor instituţionalizaţi, famiilor nevoiaşe cu mulţi copii. Insărcinarea mea cred că nu a fost una la voia întâmplării, deoarece misiunea noastră, ca şi fundaţie, este slujirea copiilor orfani sau abandonaţi, a familiilor în criză, a bătrânilor aflaţi în dificultate, prin implicarea comunităţii creştine locale.

Am răspuns afirmativ solicitării referitoare la distribuirea de fructe şi am pornit la lucru. Poate ar fi trebuit să fiu speriată de cantitatea de fructe, atunci când containerul s-a deschis şi mi-am văzut maşina neputincioasă şi mică. Nu a fost aşa, ci am mulţumit lui Dumnezeu că există creştini care nu ne cunosc, dar care au aflat despre neputinţele şi nevoile noastre. M-am rugat la Dumnezeu ca hotărârile ce le iau în privinţa distribuirii acestei donaţii să fie conform dorinţei donatorilor şi în mod obiectiv. Să primesc ajutor din partea Lui prin oameni de nădejde, să pot fi o mărturie a îngăduinţei, bunătăţii şi dăruirii de la semen către semen, în Iubirea Lui.

Am poposit acasă şi am aşezat pe o hârtie o mulţime de aşezăminte care ar fi putut beneficia de ajutor prin primirea fructelor. M-a ajutat mult şi faptul că am ajutat la desfăşurarea în doi ani, consecutiv, a Operaţiunii de Crăciun, care mi-a dezvăluit locuri în mare lipsă, din aproape tot judeţul. In perioada 02 03 06 -11.04 06, timp în care s-a desfăşurat acţiunea împărţirii fructelor, am fost sprijinită cu benzină de către Sc “Narcom Internaţional” pentru transportul cu break-ul Fundaţiei Osana, cu camionul unităţii pentru transport la distanţă şi greutate mai mare.

Un ajutor deosebit am avut din partea unor colegi ai cursului de Lucrători sociali, colegi implicaţi în activitatea socială, în instituţii ce ocrotesc copiii defavorizaţi, infectaţi HIV, cu handicap, centre pentru bătrâni.

La “Adăpostul de zi şi noapte” sunt primiţi în jur de 40 de copii ai strazii. Doamna Atena F. îmi spune că pe timpul verii numărul creşte prin sosirea altor copii din ţară, în zona litorală şi instituţia pe care o conduce face eforturi ca aceştia să fie reintegraţi în familiile naturale. Copiii existenţi în instituţie, prea puţini la acea oră, împreună cu o voluntară, transportă cutiile din portbagaj, ridică capacele cutiilor curioşi să vadă ce este în interior. Se bucură la auzul cuvântului compot, iar eu plec cu zâmbetul lor de mulţumire pe camera foto..

La “Azilul de bătrâni” din Constanţa poposesc împreună cu două voluntare ale Proiectului Betania, şi suntem dirijate către bucătăria unităţii, imortalizând pe cameră câteva chipuri în aşteptarea mesei. Si aici bătrânelele ce au aflat de ce venisem cu acele bidoane si cutii mari, au mulţumit din priviri, unele ne-au luat mâinile şi le-au strans in apreciere. Câtă bucurie! Aici se află cei pentru care azilul este casa lor până la sfârşitul vieţii.

Pe parcursul periplului cu fructe am poposit şi la mai multe familii sărace din Constanţa.Una dintre ele are 12 copii în creştere; o familie cu doi batrâni cu o singură pensie, el suferă de debilitate mintală, în urma unor supărări; altă familie în care soţul suferă de o boală cumplită, scleroză în plăci, de 24 de ani această boală îi macină organismul; o alta cu soţul depresiv; un numar de 11 familii defavorizate, cu 35 de copii, asistaţi de Fundaţia OSANA.

Din proprie iniţiativă domnul Daniel D, administrator al Aşezământului “Aripi pentru copii” M.Kogalniceau, la volanul Daciei albastre, a însoţit break-ul argintiu la Casa “Ashitanoe” din M.Kogalniceanu, unde un numar de 10 copii abandonaţi, au parte de o bună îngrijire; apoi la “Casa Florilor” din Lazu, unde alţi zece copii au fost preluaţi cu ani în urmă din spital, au “primit” în dar mame care-i iubesc şi au condiţii de trai decente. Copiii de la ambele case au cerut voie să mănânce stafide pe loc şi mămicile s-au pus pe treaba făcându-le primul compot… Bucurie şi aici..

Impreună cu Daniel am încărcat pe rând două maşini cu fructe şi am poposit la sinistraţii din aşezamântul Tuzla. La Tuzla apa a venit cu furie şi a avut înălţimea de 4 metri, aşa încât unele case nu se mai vedeau, altele au fost inundate până la streaşină şi altele cu podul mai înalt au salvat vieţi. Am stat de vorbă cu oamenii şi am fost consternaţi să putem vedea imagini pe viu, cu case hălcuite de ape, cu oameni amărâţi şi disperaţi, căci toată agoniseala de o viaţă a fost luată de apă. Sperietura zilelor 21 si 22 septembrie 2005 nu o vor uita curând, căci ei revăd filmul dezastrului în fiecare clipă în mintea lor.Revăd crucile celor 7 morţi şi nu pot uita cum Dumnezeu le-a îngăduit viaţa. Canalizarile nu au facut faţă potopului de ape, aşa încât absolut toate lucrurile aflate în casă oamenilor au fost luate, ori deteriorate, imposibil de a mai fi folosite. Acolo sunt 15 familii, tineri, batrani si copii, inghesuiti intr-o tabara. Uimirea ce se poate citi pe feţele lor, că “primesc ceva fără bani..”, dar şi disperarea, se pot observa şi în foto din folderul Tuzla al CD-ului. Aici am cerut ajutor fratelui păstor baptist, Costel N. din zonă şi împreună cu acesta am bătut la uşile unor familii care într-adevar aveau nevoie de o undă de speranţă, de o vorbă caldă şi orice produs ce le putea bucura familia. Am întâlnit familii cu mulţi copii, care au traversat momentul inundaţiilor cu greu, în acele zile fatidice, când valul a venit ziua, majoritatea copiilor erau plecaţi la şcoală, ori se întorceau de la şcoală. Părinţii au trăit clipe de coşmar atunci, copiii s-au salvat cum au putut, ajutaţi de consăteni, ori prinzându-se cu mânuţele plăpânde de copacii din preajmă.

Am poposit ducând bucuria stafidelor şi piersicilor şi la ei, familii cu 9,7 şi 6 copii care nu au cum să cunoască gustul acestor fructe, părinţii lor nu-şi permit să le cumpere .

Fructele au fost adevărată mană cerească pentru ei şi cu lacrimi în ochi au mulţumit cerului şi fraţilor pentru ceea ce au primit.

Am întâlnit o familie cu un băieţel, Beniamin, cu mari probleme locomotorii, care aşteaptă o nouă operaţie la Bucureşti, urmeaza altele 10.

Rifat Beniamin Salim, nascut iunie 2002, sufera de :

-ARTROGRIPOZĂ MEMBRE SUPERIOARE ŞI INFERIOARE -forma grava

-PICIOR VARUS EQUIN BILATERAL

-DISPLAZIE LUXANTĂ DE ŞOLD BILATERALĂ

Necesită tratament ortopedic îndelungat şi tratament chirurgical în etape. Conform diagnosticului pus sub parafa medicului Prof Dr. Florea Iordachescu, Sef Clinica Pediatrie, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” Bucureşti. Familia mai are încă două fetiţe, de 14 şi respectiv 6 ani, un baiat şi este nevoiaşă. Beniamin a suferit trei operaţii (se pare că sunt necesare 12).Operaţiile au avut loc la Bucureşti, însă familia nu-şi mai permite astfel de cheltuieli.

Am putut vedea văduve, familii cu trei, patru copii, care nu pot funcţiona la şcoală, pentru că nu au ce îmbrăca, puţinele lucruri cumpărate pentru acest capitol au fost luate de ape. Copiii se uită la noi cu ochi micuţi şi studiază pe după geamurile maşinii ce anume le-am adus. Intind mânuţele murdare şi şoptesc un “mulţumesc”, fiind vizibil marcaţi şi ei de tumultul aspru al vieţii la care sunt obligaţi. Părinţii lor mulţumesc lui Dumnezeu pentru fraţii de la Micul Samaritean care s-au gândit la ei şi cu lacrimi de bucurie ne îmbrăţişează pentru că realizează că Dumnezeu nu i-a uitat nici acum.

Am pornit de dimineaţă într-o altă zi la Cumpăna, la îndemnul unei voluntare a Betaniei, care mi-a facut cunoscut faptul că acolo există familii deosebit de sărace, cu mulţi copii. Fratele păstor, Corneliu D., din localitate a încărcat şi dumnealui break-ul, a fost de un real folos strângând o parte din copilaşii nevoiaşi la biserica şi ocupându-se efectiv de împărţirea corectă a fructelor. 129 de copii ai 25 de familii s-au putut bucura că pe masa lor a putut fi aşezată cana de compot şi plăcinta cu stafide şi brânză…Tot din proprie initiativă păstorul Corneliu D. a solicitat ca din porţia pregatită pentru Cumpăna să ducă şi în localitatea Ciucurova din Tulcea.

Am străbătut oraşul Constanţa localizând alte aşezăminte şi am poposit la Centrul de bătrani Alfa, unde li se asigură două mese pe zi unui număr de peste 43 de bătrâni ai străzii sau defavorizaţi; apoi la Misiunea Bisericii Penticostale Betel , ce se ocupă de 18 copii defavorizaţi, asigurându-le o masă caldă şi efectuarea lecţiilor, precum şi petrecerea timpului liber iniţiind jocuri. Pe rând am chemat la încărcare sau m-am deplasat la Project Romanian Resurce, Shalom Ministries, SOS Copiii străzii, Tineri pentru misiune, Life Internaţional, care au în îngrijire copii ai străzii, copii ai văduvelor marinarilor (Life)…, alfabetizarea copiilor de etnie turcă şi tătară. Fundaţia CHI RO (Casa de Viaţă Nouă), Fundaţia Alături de voi, Fundaţia Diaconia, Fundaţia RHM, Fundaţia Osana, Fundaţia Giovani Bosco, Fundaţia Stânca veacurilor, sunt fundaţii ce se ocupă de copiii abandonaţi, defavorizaţi, instituţionalizaţi, ori aflaţi în centre de zi; copii plasaţi în familii naturale şi tip Foster şi în locuinţe protejateş copii deţinuţilor. Au primit cu toţii fructe uscate..

 Misiunea “Mâini întinse” de pe lângă Biserica Creştină Baptistă din Cernavodă, care instruieşte 18 copii în dorinţa de a-i alfabetiza, cât şi Centru Cuvântul Vieţii cu 45 de copii, au fost aprovizionate cu fructe.

Plantarea unei biserici în localităţile Poiana, a atras un număr de 6 familii defavorizate, care sunt sprijiniţi din colectă şi donaţii pentru a-şi putea continua şcoala. Ei locuiesc în corturi şi containere. Lucrarea de la Seimeni a familiei Marius B., implicarea în evanghelizarea localităţii, în rezolvarea parţială a problemelor de ordin social, a beneficiat de fructe care au adus un suport de vitamine copiilor din acele familii lovite de soarta. In sudul judeţului au ajuns fructe prin fratele Nicu O., misionar baptist într-o zonă săracă, dar cu mulţi nevoiaşi.

Localităţile Galeşu, M.Kogălniceanu, N.Bălcescu, cu misiuni creştine în comunitate, printre familii nevoiaşe, au purtat prin lucratorii implicati şi tineri în misiune, din Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”, ajutorul în fructe din partea Misiunii Samaritene.

Apoi la Centru de zi Agigea cu 40 de copii în curs de alfabetizare şi oferirea unei mese calde, zilnic.

Prin intermediul păstorului Daniel T. din zonele Corbu şi Histria, alături de hainele donate de Fundaţia Osana, s-a ajuns şi în Nordul Judeţului Constanţa.

E-adevarat că fructele au pătruns în zone ca Ialomiţa (Perişoru), CălăraşiLumina, NăvodariBasarabi,Valu lui Traian, Medgidia, Adamclisi, Rariştea, de unde nu a fost posibilă fotografierea din lipsa de aparat; apoi la Babadag de Tulcea .

“Aceste fructe sunt distribuite oamenilor care au o situaţie materială foarte grea(lipsa locurilor de muncă, venituri mici,insuficiente faţă de nevoile unor familii numeroase). Am văzut surprinderea şi bucuria pe care le-au adus-o darul dumneavoastră pe multe chipuri.Ele sunt distribuite în mai multe comunităţi printre care Mânăstirea, Fundulea, Gurbăneşti, Olteniţa (localităţi din judeţul Călăraşi),Slobozia(judeţul Ialomiţa). Vă muţtumesc în numele tuturor celor care au primit aceste daruri, dorind ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească gestul frumos al dumneavoastră.” Am citat pe Cristi C., lucrător misionar.

Fructele uscate au ajuns prin fratele Nicolae D., de la Fundaţia Raza Soarelui, în localităţile de pe malul Dunării.

In cadrul Proiectului Betania,în care activez, am avut mult sprijin din partea voluntarilor proiectului, care s-au implicat activ, ca pe lângă cei 19 beneficiari să fie posibil de a primi fructe uscate şi alţi bătrâni nevoiaşi, ori cu mari probleme de sănătate, în special cei imobilizaţi la pat, ori cu mari probleme în deplasare, de asemenea cu probleme intestinale..Compotul făcut din aceste fructe le-a influenţat sanatatea în bine.

Distribuţia a continuat în comunitate, obiectivul l-a constituit pensionari din oraş, cu probleme financiare în special, cu probleme grave de sănătate. Bucuria ce se putea citi pe feţele lor era imensă. O puteţi citi şi dvs vizionând toate fotografiile făcute de-a lungul zilelor de distribuţie.

Pentru ca un cât mai mare număr de bătrâni să beneficieze de piersici şi stafide, voluntarii au muncit ore în şir la aranjarea în sacoţi şi pungi de plastic şi aşa s-a acoperit în proporţie de 90 % cerinţa. Cele mai active voluntare Ana Capotă la 80 de ani, Elena Mezei de 67 de aniMaria Aparaschive de 48 de anipăstorul Claudiu Fechete, Dana Constantin de 52 de ani, au contribuit la buna desfăşurare a activităîţii legate de distribuire. Asistentul social Liviu Marin s-a deplasat la azilul de bătrâni în mod repetat, ducând cu el şi Evanghelia lui Hristos. Ajutor am avut prin tinerii bisericii implicaţi în misiuni in judet au ajutat la distribuire.

 Personal am mulţumit Misiunii Micul Samaritean USA, în numele celor peste 96 de bătrâni, care s-au bucurat şi tremurul mâinilor ridicate în rugăciune spre mulţumire, lacrimile şi vocile tremurânde, emoţionate că au primit un dar preţios, cred că le simţiţi şi auziţi şi dumneavoastră, celor spre care se îndreaptă mulţumirile noastre.

M-am (ne-am) întors din pelerinajul de mai bine de o lună, pe de o parte cu imaginea unor oameni necăjiţi, cărora şi lor Dumnezeu le-a făcut mari promisiuni de-a lungul vieţii pe acest pământ, pe de alta cu bucuria implicării în această amplă distribuţie a unui mare număr de persoane. Am putut fi cu toţii în slujba Celui ce poartă de grijă păsărilor cerului, orfanului, văduvei, care ne iubeşte cu o iubire veşnică, am putut fi o mărturie vie în faţa celor ce nu înţeleg motivaţia aportului nostru în slujire şi nu au gustat din Bunătatea Celui Atotputernic, care a sădit dragostea pentru aproape în noi.

Mi-aş fi dorit să acopăr şi zona de N, N-V a judeţului, acolo unde sunt sate foarte sărace, ce se întind către Nord şi Hârşova, uliti de sat cunoscute, străbătute împreună cu voluntari cu shoebox-uri, în decembrie 2004. Dacă Domnul îngăduie vom ajunge şi acolo cu altă ocazie.

Inchei cu un verset din Evrei 13:16 „… să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Ii plac.

Am simţit călăuzirea Sa în aceste zile mai mult ca oricând şi am adus rugăciuni de mulţumire pentru jertfa fraţilor noştri samariteni, pentru zile de har, zâmbete, lacrimi, mulţumiri …

http://publicatia.voxdeibaptist.org/marturisiri_mai06.htm

Cum Dumnezeu l-a crescut pe Ghedeon ca și lider? 8 principii pentru creșterea ucenicilor

download-1

Vitalie Marian

Vitalie Marian

Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Ghedeon să izbăvească poporul lui Israel din mâna madianiților, el era un fricos, necredincios și avea un concept negativ despre sine.  Dar, după ce Dumnezeui i-a dat o victorie zdrobitoare asupra vrăjmașului, descoperim pe un Ghedeon viteaz, curajos și deplin încrezut în puterea lui Dumnezeu. Vă invităm să observați cum Dumnezeu l-a crescut pe Ghedeon ca și conducător al armatei israelite și judecător al lui Israel și ce principii putem învăța pentru facerea ucenicilor.

Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Ghedeon să izbăvească poporul lui Israel din mâna madianiților, el era un fricos, necredincios și avea un concept negativ despre sine.  Dar, după ce Dumnezeui i-a dat o victorie zdrobitoare asupra vrăjmașului, descoperim pe un Ghedeon viteaz, curajos și deplin încrezut în puterea lui Dumnezeu. În acest articol vreau să observăm cum Dumnezeu l-a crescut pe Ghedeon ca și conducător al armatei israelite și judecător al lui Israel și ce principii putem învăța pentru facerea ucenicilor. Vom studia Judecători, capitolele 6-8.

1. Îl încurajează

Când Îngerul lui Dumnezeu a venit la Ghedeon, acesta bătea grâul în teasc, de teama madianiților. De fiecare dată, când israeliții semănau culturi, vrăjmașul venea și le jefuia recolta. Iată cum l-a salutat Îngerul:

„Îngerul Domnului i S-a arătat, și i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” (Judecători 6:12).

Dumnezeu îl numește pe fricosul Ghedeon viteaz, înainte ca acesta să devină un viteaz cu adevărat. Cuvintele de încurajare sunt foarte necesare în lucrul cu oamenii. Ele dezvoltă simțul încrederii. Chiar dacă ucenicii noștri încă nu au realizat nimic, să le spunem totdeauna că împreună cu Dumnezeu ei vor izbuti lucruri mari.

2. Îl învață încrederea în Dumnezeu

Răspunsul lui Ghedeon la salutul Îngerului a fost tăios și plin de frustrări la adresa lui Dumnezeu.

„Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentruce ni s-au întîmplat toate aceste lucruri? Și unde sînt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc părinții noștri cînd spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește, și ne dă în mînile lui Madian!” (Judecători 6:13)

Este evident că Ghedeon nu cunoștea Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă îl cunoștea avea să știe că Dumnezeu i-a dat pe evrei în mâna vrăjmașilor din cauza idolatriei și neascultării lor. De aceea, Îngerul Domnului nu stă la polemică cu Ghedeon, dar imediat îi spune ce are de făcute:

„Domnul S-a uitat la el, și a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, și izbăvește pe Israel din mîna lui Madian; oare nu te trimet Eu?” (Judecători 6:14)

Dumnezeu alege un simplu tânăr, Ghedeon, ca să izbăvească pe Israel din mâna vrăjmașului, armata căruia era numeroasă ca “nisipul mării”. Ghedeon era neputincios, dar faptul că Dumnezeu l-a trimis, îi garanta biruința. Și noi am primit însărcinarea să facem ucenici din toate neamurile și să-i împăcăm pe oameni cu Dumnezeu. Firește vorbind, misiunea este imposibilă dar cu Dumnezeu este totul posibil. Acest adevăr trebuie să ne motiveze pe noi și pe ucenicii noștri.

3. Insistă, nu cedează

Cu toate că Dumnezeu i-a făcut chemare și l-a asigurat de prezența Sa, Ghedeon se scuză că n-are capacitățile și resursele necesare.

„Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea eate cea mai săracă din Manase, și eu sînt cel mai mic din casa tatălui meu”.(Judecători 6:15)

Dumnezeu însă nu cedează și-i mai promite o dată că va fi cu El și îi va da biruință:

„Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, și vei bate pe Madian ca pe un singur om”. (Judecători 6:16)

Să nu cedăm nici noi atunci când ucenicii noștri aduc scuze că nu se vor putea isprăvi cu o sarcină sau alta din lipsă de cunoștințe sau resurse. Atunci când Dumnezeu trimite în lucrare, să-i învățăm să nu aibă pretenții mari, dar să înceapă a lucra cu resurse minime pe care le au. Dumnezeu ne spune la fiecare – „Du-te cu putea aceasta pe care o ai”.

4. Îi dă o sarcină

Înainte ca să-l trimită la luptă împotriva madianiților, Dumnezeu îi dă o însărcinare lui Ghedeon  – să dărâme altarele lui Baal și ale Astarteii din casa tatălui său și să zidească în locul lor un altar Domnului.

„În aceeași noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia vițelul tatălui tău, și un alt taur de șapte ani. Dărîmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești, pe vîrful acestei stînci, un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea, și să aduci o ardere de tot, cu lemnul din stîlpul idolului pe care-l vei tăia” (Judecători 16:25-26)

Ghedeon l-a ascultat pe Dumnezeu, a luat 10 oameni cu el și a făcut ce-i poruncise Domnul. Pe de o parte, Dumnezeu a testat ascultarea lui Ghedeon de El. De altă parte, această experiență l-a crescut pe Ghedeon și l-a ajutat să depășească frica și să se încreadă în Dumnezeu. După această întâmplare, citim cum Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, atunci când a aflat că armata vrăjmașului a împresurat țara. A luat inițiativa și a făcut apel la semințiile lui Israel ca să meargă să lupte împreună cu el.

„Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trîmbiță, și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis soli în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimes soli în Așer, în Zabulon și în Neftali, cari s-au suit să le iese înainte.” (Judecători 6:34-35)

De multe ori, ucenicii noștri stagnează în creștere pentru că noi nu le dăm responsabilități. Niciodată nu putem ști abilitățile lor, fără ca să le dăm careva însărcinări practice. S-ar putea să fie și o surpriză pentru ei, când vor descoperi ce poate face Dumnezeu prin ei.

5. Tolerează imaturitatea lui

Cu toate că s-ar părea că, la această etapă, Ghedeon deja s-a maturizat în umblarea lui cu Dumnezeu, următorul lui gest vorbește contrariul. Ghedeon îL pune pe Dumnezeu la testul cu lână. Începe negocierile lui cu fraza: “Dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mîna mea, cum ai spus….”. Oare Ghedeon nu știa că Dumnezeu voia să izbăvească pe Israel prin mâna Lui? Evident că știa, dar refuza să-L creadă pe Dumnezeu din Cuvânt.

“Iată, voi pune un val de lînă în arie; dacă numai lîna va fi acoperită de rouă, și tot pămîntul va rămînea uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mîna mea, cum ai spus.”. (Judecători 6:37)

Această faptă indica la imaturitatea lui spirituală. Cu toate acestea, Dumnezeu manifestă răbdare cu el și face pe placul lui. Și noi trebuie să ne înarmăm cu răbdare și să tolerăm imaturitatea ucenicilor noștri. Să fim gata să ne coborâm la nivelul lor și să le slujim, atunci când e nevoie.

6. Îi dă instrucțiuni clare

După ce l-a întărit în chemarea lui, Dumnezeu îl învață acum pe Ghedeon cum să-și aleagă ostașii cu care să meargă la luptă. Citim în Judecători 7:2-7 cum Dumnezeu îi dă instrucțiuni foarte clare. Din 22 de mii de oameni, Ghedeon rămâne într-un final cu doar 300. Mai întâi îi trimite acasă pe fricoși iar apoi pe cei ce limpăiau apa din râu, ca câinii. Fricoșii și cei cei căutau confort nu aveau ce căuta în echipa lui Ghedeon. Lucrarea lui Dumnezeu implică de multe ori prigoane și lipsuri, de aceea trebuie să-i facem conștienți pe ucenicii noștri de aceste realități și să luăm în echipa noastră oameni curajoși și dedicați întru totul lucrării Evangheliei.

7. Îi dă biruință asupra vrăjmașului

Așa cum i-a promis, Dumnezeu a mers cu Ghedeon în această luptă și i-a dat birunță zdrobitoare asupra madianiților. De fapt, Ghedeon cu cei 300 de oameni viteji, nici n-au luptat, dar au fost martori cum Dumnezeu s-a luptat pentru ei. Armele lor de luptă au fost ulcioarele, trâmbițele și făcliile. Atât. Puterea și vitejia lor a fost încrederea lor în Dumnezeu. Exemplul personal al lui Ghedeon a influiențat 300 de oameni, care s-au încrezut în puterea lui Dumnezeu. Nu putem face ucenici pentru Domnul Isus, fără ca să devenim noi un exemplu pentru ei. Trebuie să-i implicăm cu noi în lucrare și să le arătăm exemplul nostru propriu de încredere în Dummnezeu, pentru ca ei să poată experimenta biruințele Domnului.

8. I-a dat libertatea de alegere

Când a ajuns în picul succesului său în calitate de izbăvitor și a primit aprecierea poporului, Ghedeon a făcut o mișcare greșită, care l-a descalificat ca și lider național. Din aurul  luat de la madianiți el și-a făcut un efod, pe care l-a pus în casa sa și care a ajuns o pricină de curvie pentru tot poporul.

„Greutatea verigilor de aur pe cari le-a cerut Ghedeon, a fost de o mie șapte sute de sicli de aur, afară de lunișoare, de cerceii de aur, și hainele de purpură, pe cari le purtau împărații Madianului, și afară de lănțișoarele dela gîtul cămilelor lor. Ghedeon a făcut din ele un efod, și l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul; și a fost o cursă pentru Ghedeon și pentru casa lui.” (Judecători 8:26-27)

Efodul era haina pe care o purtau doar preoții și locul lui era în Casa lui Dumnezeu, și nu în casa lui Ghedeon. Ghedeon a făcut acest pas din lipsa cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu. Era responsabilitatea lui să studieze Legea lui Dumnezeu. Și, cu toate că Dumnezeu l-a format ca lider și a făcut o lucrare mare prin el, totuși El i-a dat libera alegere.

Este o lecție pentru noi toți. Oricât de frumoase sunt lucrările pe care le face Dumnezeu în viața noastră, trebuie să fim totdeauna vigilenți ca să urmăm cu scumpătate Cuvântul Lui. Să nu trăim din victoriile trecutului. Cunoașterea zilnică a lui Dumnezeu ne va asigura biruință asupra păcatului și ne va asigura de roade bogate pentru Împărăția Lui.

Dacă aveți nevoi de rugăciune sau întrebări din Biblie, la care căutați răspuns, contactați-ne pe una din căile de comunicare de mai jos.

O zi binecuvântată să aveți.

Cu drag, Vitalie Marian.
Administratorul siteu-ului Moldova Creștină.

Moldova Creștină <vitalie.marian@moldovacrestina.md>

Contează statutul social în alegerea partenerului de căsătorie? | Pastor Vasile Filat

download-1

Bună dimineața,
Atunci când vine vorba despre alegerea partenerului de căsătorie, cât de mult contează statutul social al persoanei? Cu toate că Biblia nu vorbește nimic despre acest criteriu, totuși, sunt anumite aspecte de care trebuie să țină cont cei care vor să intre în căsătorie, și despre care pastorul Vasile Filat menționează în video de mai jos.

Publicat pe 28 mai 2019

Biblia nu vorbește nimic despre statut, nici nu ne măsoară după numărul diplomelor pe care le avem. Totuși, sunt anumite aspecte de care trebuie să țină cont cei care vor să intre în căsătorie, și despre care menționez în acest video. Vă invit să ascultați acest mesaj. Seminar de creștere spirituală: https://www.facebook.com/events/11195… Cum să-ți alegi partenerul de viață? | Adevărul despre Adevăr https://www.youtube.com/watch?v=4fE0-… BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova Servicii Divine: Duminică, 14:0016:00 Joi, 18:3019:30 – ceasul de rugăciune tel. +373 (68) 060601 https://www.facebook.com/bunavestire…. PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA: info@precept.md +373(69)966779 #moldovacrestina #pastorvasilefilat #căsătoria

Taiwan devine prima ţară din Asia care legalizează căsătoriile între persoanele de acelaşi sex

Taiwan devine prima ţară din Asia care legalizează căsătoriile între persoanele de acelaşi sex

Începând de vineri, cuplurile de acelaşi sex se pot căsători în mod legal în Taiwan, potrivit CBN News.

Curtea Constituţională din Taiwan a decis în mai 2017  că, potrivit prevederilor Constituţiei, cuplurile de acelaşi sex au dreptul de a se căsători şi a dat un termen de doi ani Parlamentului ca să modifice legea căsătoriei.

Nouă lege a intrat în vigoare pe 24 mai, potrivit CNN.

Insula Taiwan găzduieşte o largă comunitate homosexuală şi există chiar şi parade homosexuale anuale. Totuşi, în noiembrie 2018, a avut loc un referendum în care cetăţenii au votat în chestiunea căsătoriei între persoane de acelaşi sex. 70 % dintre votanţi au respins referendumul.

Cu toate acestea, săptămâna trecută legiuitorii din Taiwan au votat un proiect de lege în care această căsătorie a primit statut legal.

Wu Tzu-an, un activist homosexual din Taipei, a declarat că votul reprezintă „cel mai bun” rezultat pentru ţară.

„Este de asemenea o modalitate prin care putem să arătăm că suntem diferiţi de China,” a spus el, referindu-se la faptul că în China căsătoriile homosexuale nu sunt legale. „Personal nu am planuri să mă căsătoresc, însă cred că este un semn de egalitate.”

Xiaogand Wei, liderul Institutului de Educaţie pentru Sănătatea Genului din Beijing, spune că legea este istorică.

„Va avea un impact pozitiv asupra comunităţii LGBT din China, ne oferă multă speranţă,” a declarat el pentru CNN.

„Guvernul chinez a arătat înspre tradiţiile culturale ca fiind motivul pentru care căsătoriile între persoanele de acelaşi sex nu sunt potrivite pentru China. Însă decizia politică din Taiwan, care are o tradiţie comună cu China, dovedesc faptul că cultura chineză poate fi deschisă, diversă şi progresivă.”

Directorul executiv al Alianţei Taiwaneze pentru Parteneriate Civile, Victoria Hsu, a declarată că speră ca familiile heterosexuale nu vor avea sentimentul că vor pierde ceva, după intrarea în vigoare a noii legi.

De asemenea preşedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen a comentat şi el votul asupra legii. „Am făcut un mare pas înainte înspre adevărata egalitate, şi am făcut Taiwanul o ţară mai bună.”