Biserica sare si lumina Mat. 5: 13-16

1).INTRODUCERE 

–  “Predica de pe Munte” = discurs etic la începutul lucrării lui Isus Cristos. 

– Isus Cristos repetă sintagma : “A-ţi auzit – dar Eu vă spun” (Mat.cap.5-7) un nou Moise a poporului Israel , un nou set de legi. Se merge la  motivaţii, dincolo de litera Legii. Paralela dintre Moise şi Cristos.

– a fost adresată cercului de ucenici. Existau şi mulţimile.

–  a fost adresată bisericii primare, universale din toate timpurile

– ce impact are astăzi: eu,  credincioşii  şi biserica ? – în lumea de astăzi. (corupţie)

– invitaţia de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu  singura soluţie posibilă – (Matei 4:17)  De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

– Împărăţia lui Dumnezeu = locul peste care Dumnezeu este Împărat – poporul peste care Dumnezeu este Împărat – cetăţeni ai cerului

– Predica de pe Munte este de natură polemică: – cu aplicarea Legii – cu cei ce trebuiau să fie depozitarii Cuvântului lui Dumnezeu, liderii religioşi din vreamea aceea. Isus Cristos a dat în vileag falsul în opoziţie cu adevărata împărăţie.

– Luther spune despre „Predica de pe Munte” că ne conduce la pocăinţă.

– Karl Marx spune = etică  corectă dar nu în sens religios.

 – Este relevantă pentru noi astăzi. DA – în prezent este cuprins viitorul.

 – Împărăţia lui Israel, –  în contrast cu adevărata împărăţie fondată pe principiile din „Predica de pe Munte”  (Ioan 1:17)  „căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.”

 – în Mat.5:20, Isus Cristos declară sisatemul fariseistic, inoperant pentru a duce pe cineva în Cer

2). DINCOLO DE APARENŢE

– – aspectul declarativ –  90% din poporul român se declară creştini – în opoziţie cu faptele rele ce caracterizează ţara noastră.

– o contradicţie între Numele de Creştin şi fapte ( ale întunerecului).

– În Vechiul Legămînt, poporul Israel trebuia să fie un model pentru celelalte popoare în baza legământului dintre Dumnezeu şi Israel (Exod 24). Ţinerea / călcarea Vechiului Legământ = binecuvântări / blesteme. rezultatul a fost exilul (în 722, Regatul dr Nord, Samaria), şi (587, Regatul de Sud, Ierusalim). Evreii nu au îndeplinit într-un fel funcţia de popor al lui Dumnezeu. Existau tipare deformate în închinarea iudeilor pecare Isus le condamnă.

– în Noul Legământ, creştinii, Biserica era legată de Isus Cristos. E strâns legat de Cina Domnului, (1Cor 11:23-25), este semnificativ că Isus se referă pâinea = trupul Său, iar vinul simboliza sângele Său. Isus = Mielul Pascal.

– Biserica = 4 funcţii principale rezultate din (Fapte.2:42). – Cuvântullegătura frăţeascăînchinareamărturie.  „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pîinii, şi în rugăciuni”  Sunt stâlpii de susţinere a bisericii. Nici unul nu poate fi absent.  Adevărata Biserică îşi îndeplineşte funcţia.

– ne adunăm pentru Laudă şi închinare, ne despărţim pentru mărturie.

– la 4 din cele 7 biserici din Apocalipsa, li se spune să se pocăiască.

3). LUMEA DE ASTĂZIRomânia = democraţie, perioada de tranziţie. Avem câteva caracteristici:

– autonomizarea etosului (sumă de tradiţii), dar fără etică

– exesţialismul românesc, act de voinţă, într-o mare de nonsens. Nu există o direcţie clară.

– nu mai este importantă etica, moralitatea, ci sinceritatea în relaţii.

– acceptăm „condiţia umană” şi la celălalt, adică PĂCATUL.

– nu avem aşteptări mari de la alţii, dar nici de la noi.

– există o alcătuire întâmplătoare a diverselor fragmente ale vieţii, un mozaic eterogen,(Ecumenismul).

4). SARE ŞI LUMINĂ  – figuri de stil – pentru a accentua influenţa urmaşilor Lui.

– Sarea – dă gust (evlavios în lume) – păstrează şi conservă o lume care a intrat în degradare. Există o atenţionare: dacă sarea îşi pierde gustul va fi lepădată.

– Lumina – alungă întunerecul – înlătură întunerecul – indică cum poţi să ieşi din întuneric. Noi urâm lumina prin natura noastră păcătoasă.

– accente ale figurilor de stil: –  pot să-şi piardă calităţile – retragerea din lume este un non – sens – să fie funcţionale – să fie exemple.

5). CONCLUZII

 – credinciosul şi Biserica trebuie să fie Sare şi lumină

– Biserica trebuie să-şi păstreze nealterate funcţiile: Cuvântul – legătura frăţească – închinarea – mărturie.

– „Predica de pe Munte” are relevanţă pentru noi astăzi.

– în lumea de azi şi nu numai, trebuie să fim drepţi, fără compromisuri.

– pocăinţa e o stare dar şi un proces = intri pe Poară – umblii pe Cale

– Biserica presupune standarde ale sfinţeniei

Fapte 13:47  Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

Matei 5  13 Voi Sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi Sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.