Contează cu adevărat Nașterea Fecioară?

Contează cu adevărat Nașterea Fecioară?

Articol de Greg Lanier

Profesor, Seminarul Teologic Reformat

Sezonul Adventului crescendos cu nașterea lui Iisus a fecioarei Maria. Discuțiile incomode cu copiii despre definiția „fecioarei” deoparte, această afirmație – că Isus s-a născut dintr-o tânără nazareneană, dar nu ca urmare a relațiilor conjugale cu logodnicul ei, Iosif sau orice alt bărbat – este o afirmație centrală a Creştinism.

Este mărturisit în Crezul apostolilor („conceput de Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria”) și Crezul de la Niceea („s-a întrupat prin Duhul Sfânt și fecioara Maria”). Cu toate acestea, afirmația merge și mai înapoi.„Iisus – spre deosebire de orice alt om care a existat vreodată – s-a născut fără un tată uman”.TweetDistribuiți pe Facebook

Aristides (d. 134 d.Hr.) atestă că creștinii din zilele sale au afirmat că Iisus „dintr-o fecioară ebraică și-a asumat și s-a îmbrăcat cu carne” ( Apology §2), iar Ireneu (d. 130) afirmă: „Biserica. . . a primit de la apostoli și discipolii lor această credință. . . [inclusiv] nașterea dintr-o fecioară ”( Împotriva ereziilor 1.10).

Este vital, deci, ca în fiecare an să avem ocazia să reflectăm asupra acestui fapt uluitor, fundamental al creștinismului: Isus – spre deosebire de orice alt om care a existat vreodată – s-a născut fără un tată uman.

„Născut din Fecioara Maria”

Unde vedem acest lucru în Scriptură? Să începem cu prima parte a frazei crezale, „ născută din fecioara Maria”.

Deși Noul Testament învață în mod regulat dumnezeirea deplină a lui Isus , nu putem trece cu vederea accentul pus pe umanitatea sa. Pavel vorbește direct despre cum Isus a fost „ născut din femeie” ( Galateni 4: 4 ) și „ născut după asemănarea bărbaților” ( Filipeni 2: 7 ). El afirmă, de asemenea, că Isus este un al doilea și mai mare Adam ( Romani 5:14 , 19 ) și că este „ omul Hristos Isus” care mijlocește între Dumnezeu și oameni ( 1 Timotei 2: 5 ). Ioan, Pavel și autorul evreilor subliniază în mod similar modul în care Fiul divin „s-a făcut trup ” ( Ioan 1:14 ), „a venit în trup””( 1 Ioan 4: 2 ),„ s-a manifestat în trup ”( 1 Timotei 3:16 ) și„ a luat ”din„ carne și sânge ”( Evrei 2:14 ). Nașterea umană a lui Isus este esențială pentru Noul Testament.

A doua parte a expresiei, „născută din fecioara Maria ”, este bine stabilită în Evanghelii. Relatarea lui Luca despre vestirea lui Gabriel se repetă „fecioară” de două ori ( Luca 1: 26-27 ), iar răspunsul Mariei subliniază, de asemenea, modul în care nu a cunoscut un bărbat ( Luca 1:34 ). Gabriel oferă indicii revelatoare despre metafizica nașterii fecioare, prin faptul că Duhul Sfânt va „umbri” ( episkiazō grecesc ) pe Maria ( Luca 1:35 ). Acest verb este folosit în altă parte pentru manifestarea glorioasă a lui Dumnezeu pe pământ ( Matei 17: 5 ; Luca 9:34 ; Exodul 40:35 ), sugerând că Duhul lui Dumnezeu este agentul activ al creației speciale a corpului uman al lui Isus în pântec.

Matei este și mai accentuat în privința concepției virgine a lui Isus, începând cu genealogia. De aproape patruzeci de ori, Matei folosește un verb activ ( egennēsen ) pentru cum un bărbat „a născut” un alt bărbat din arborele genealogic ( Matei 1: 2-16 ). Chiar și în cele patru referințe la mame (Tamar, Rahab, Rut, Bat-Șeba), Matei încă folosește formula tatălui „născut” -fiu.

Dar pentru Isus, el rupe brusc tiparul. Spre deosebire de înainte, el nu spune că Iosif l-a „născut” pe Iisus. Mai degrabă, el folosește o formă pasivă ( egennēthē ) pentru a afirma cu exactitate că Isus „a fost născut” nu de Iosif, ci „de” Maria ( Matei 1:16 ). Și utilizarea pasivului înseamnă în continuare că Maria nu l-a „născut” pe Iisus, ci pe altcineva. Cine?

Matei răspunde în 1:18: „înainte ca [Maria și Iosif] să se reunească, s-a găsit că era însărcinată de la Duhul Sfânt”. Iosif este alarmat pentru că știe  nu a impregnat-o pe Maria. Pentru a preveni divorțul, îngerul îl asigură că copilul este „de la Duhul Sfânt” ( Matei 1:20 ). Și pentru a evita suspiciunile persistente cu privire la virginitatea Mariei, Matei confirmă că Iosif „nu a cunoscut-o până nu a născut” ( Matei 1:25 ).

Luca și Matei afirmă în mod repetat fraza „a fecioarei Maria” din crez. Faptul că narațiunile lor evidențiază diferite detalii (păstori, magi etc.), dar sunt uniți în acest punct arată că afirmația despre nașterea fecioară a lui Isus se întoarce chiar înainte de ei.

Cât de departe?

„Îi vor numi Immanuel”

În mod surprinzător, nașterea fecioară se întoarce la Vechiul Testament: „Toate acestea au avut loc pentru a împlini ceea ce Domnul spusese de către profet:„ Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor numi Emanuel ”( Matei 1: 22-23 ).

Această citație din Isaia 7:14 este bine cunoscută. Unii au speculat că Matei a inventat nașterea virgină pentru a fabrica o împlinire a profeției lui Isaia. Totuși, așa cum se arată mai sus, nașterea fecioară este atât de bine împletită în relatarea lui Matei, încât un text de dovadă a lui Isaia nu este, strict vorbind, necesar . Deci, ce funcție are Isaia 7:14 în poveste?„În timp ce Dumnezeu s-a înmulțit în pântecele unei fecioare, Isus a devenit semnul că mântuirea a sosit pentru poporul lui Dumnezeu”.TweetDistribuiți pe Facebook

Isaia 7-8 se ocupă de amenințarea reprezentată de puterile străine pentru poporul lui Dumnezeu. Isaia aduce avertisment și mângâiere regelui lui Israel, iar elementul central al acestor interacțiuni sunt trei copii numiți simbolic: Maher-shalal-hash-baz („viteza prăzii, prada se grăbește”), avertizarea judecății iminente ( Isaia 8: 3-4) ); Shear-Jashub („o rămășiță se va întoarce”), reiterând promisiunea lui Dumnezeu de restaurare viitoare ( Isaia 7: 3 ); și Immanuel („Dumnezeu cu noi”), indicând prezența susținătoare a lui Dumnezeu ( Isaia 7:14 ). Isaia oferă astfel de „semne” lui Israel ( Isaia 7: 10-11 ; 8:18 ) pentru a-i chema să se încreadă în Domnul ( Isaia 7: 98: 13-14 ).

Folosirea lui Isaia de către Matei, deci, nu este o dovadă simplistă a unei profeții de naștere virgină; mai degrabă, sugerează că prezența lui Dumnezeu este acum realizată chiar în copilul Hristos. O astfel de semnificație mai largă este confirmată de alte citate ale „împlinirii” Vechiului Testament din Matei în narațiunea sa despre naștere. Când citează profeția de la Betleem din Mica 5: 2 ( Matei 2: 5-6 ), el transmite modul în care Isus este păstorul-rege care aduce un nou exod .

Când îl citează pe Osea 11: 1 ( Matei 2: 14-15 ), El îl descoperă pe Isus ca „Fiul” suprem – întruchiparea lui Israel – pe care Dumnezeu îl eliberează din Egipt. Și când citează Ieremia 31:15 ( Matei 2:18 ), el ne amintește că atacul lui Irod asupra Betleemului continuă un tipar de persecuție violentă – și că eliberarea va veni ( Ieremia 31:16 ).

Pe scurt, citatul „Immanuel” al lui Matei – privit în contextul său propriu, precum și împreună cu celelalte citate ale acestuia din Vechiul Testament – arată că nașterea fecioară a lui Isus are o semnificație istorică-răscumpărătoare . Așa cum Dumnezeu enfleshed în pântecele unei fecioare, Isus a devenit semn că mântuirea a sosit pentru poporul lui Dumnezeu.

Advent uimitor

Bazându-ne pe aceasta, care putem spune că sunt implicațiile teologice ale nașterii virgine?

Dumnezeu își ține promisiunile. Referirea lui Matei la Isaia ne amintește de nenumăratele moduri în care Hristos aduce la îndeplinire profețiile Vechiului Testament. Iustin Martir și Origen au subliniat modul în care această împlinire a lui Isaia 7:14 dovedește veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu ( Dialog cu Trif 66, 84; Împotriva lui Celsus 1.35).

Isus este cu adevărat Fiul divin. Nașterea fecioară joacă un rol cheie în explicarea modului în care Isus este Fiul lui Dumnezeu. Părinții bisericii susțin în mod regulat că lipsa unui tată fizic, uman înseamnă că singurul tată adevărat – cel care „naște” pe Fiul – este Tatăl ceresc (de exemplu, Ireneu, împotriva ereziilor 19.3; Tertulian, împotriva lui Marcion 4.10.6 ). Poate că Isus însuși recunoaște acest lucru la vârsta de 12 ani, când îi respinge pe Maria și pe Iosif spunând că trebuie să fie în „casa Tatălui meu” ( Luca 2:49 ).

Isus este cu adevărat om, deși nu este „obișnuit”. Nașterea fecioară a lui Isus ajută, de asemenea, la menținerea unui echilibru strâns: el este nu numai Fiul divin, ci și pe deplin om. Substanța sa umană este derivată de la Maria, astfel încât să poată fi ispitit pe deplin la fel ca noi ( Evrei 4:15 ) și să ofere ispășire prin sânge ( Romani 3:25 ). Totuși, lipsa unui tată uman îl eliberează de „generația obișnuită” de Adam, care îi întinează pe toți cu păcatul ( Evrei 4:15 ; Westminster Confession of Faith 6.3), astfel încât să poată oferi ispășire pentru aleși ( Evrei 7:27 ).

Creștinismul este supranatural. În cele din urmă, nașterea virgină ne amintește că roca de bază a creștinismului este înfricoșarea miraculoasă a lui Dumnezeu triunitar în creație. Creștinismul și naturalismul nu pot coexista. Nașterea virgină nu poate fi explicată. Fie Duhul a conceput pe Fiul întrupat al Tatălui în pântecele fecioarei Maria – un dat unic al istoriei – fie nu avem niciun om-Dumnezeu ca Mântuitor.

Poate că cel mai bun memento al rădăcinilor antice ale acestei convingeri este în Luca 1:43 , când ruda Mariei, Elisabeta, o întâmpină ca „ mama Domnului meu ”. Maria este cu adevărat mama umană și o fecioară. Cu toate acestea, copilul supranatural din pântecele ei este – chiar ca un copil nenăscut – Domnul divin. Este o venire uimitoare.Greg Lanier (dr., Cambridge) este profesor asociat de Noul Testament la Seminarul Teologic Reformat din Orlando, unde locuiește împreună cu soția și cele trei fiice. Lucrarea sa despre Hristologia timpurie include metafore conceptuale divine și Hristologia Evangheliei lui Luca (T&T Clark, 2018), Is Jesus Cu adevărat Dumnezeu? (Crossway, 2020) și Corpus Christologicum (Hendrickson, 2021).

https://www.desiringgod.org/articles/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.