Doctrinele rasei

20 NOIEMBRIE 2020

O chemare pentru a-l face pe Hristos central

Articol de David Mathis

Editor executiv, desiringGod.org

Dumnezeu nu vorbește despre rasă la fel ca noi. Nu că ar ignora subiectul. Departe de.

Scripturile creștine, de la început până la sfârșit, au multe de spus despre această chestiune – și multe de spus în contextul nostru actual. De fapt, bănuiesc că mulți astăzi ar fi destul de surprinși să descopere cât de conștientă și conștientă este Biblia față de etnie și cât de germană este tensiunile și discuțiile noastre în curs legate de rasă .„În calitate de creștini, cum poate harul să nu caracterizeze răspunsul nostru la tensiunile rasiale și la toate lucrurile?”TweetDistribuiți pe Facebook

Cu toate acestea, disponibilitatea lui Dumnezeu de a vorbi în momentul nostru nu înseamnă că sună ca și noi, sau că binecuvântează sau adoptă fundamentele foarte moderne, seculare, fără de Dumnezeu ale dialogurilor și diatribelor noastre. Ne întâlnește aici și este gata să ne schimbe – nu doar modul în care trăim, ci modul în care vorbim. El dorește ca poporul său „să nu fie conform cu această lume, ci să fie transformat prin reînnoirea minții voastre” ( Romani 12: 2 ). Și totuși mulți dintre noi rezistăm modului său de a vorbi despre rasă (sau îl ignoră cu totul în această privință) și adoptă în schimb abordarea și vocabularul dreptei necredincioase sau al stângii necredincioase.

Dacă felul lui Dumnezeu de a vorbi despre acest subiect a devenit vanilat sau vi se pare irelevant în contextul nostru actual, vreau să vă încurajez, în Hristos, să reconsiderați. Așa cum faceți, știți că a căuta să îmbrățișați abordarea lui Dumnezeu și categoriile sale nu înseamnă a favoriza „dreapta” sau „stânga” în politica americană. Mai degrabă, abordarea subiectului în condițiile lui Dumnezeu va neliniști și demonta atât influențele seculare liberale, cât și influențele conservatoare seculare care modelează atât de mult gândirea, vorbirea și tweet-ul nostru.

Dumnezeu ne dă categorii

De la început până la sfârșit, Scripturile arată cum diversitatea noastră etnică proclamă excelențele Dumnezeului nostru . Și poate că niciun capitol din Scripturi nu vorbește la fel de direct în momentul nostru ca Efeseni 2 . Aici, Pavel nu numai că repetă categoriile cheie din relatarea lui Dumnezeu despre povestea sa, dar și apoi face legături explicite și imediate cu etnia, reconcilierea și pacea. Efeseni 2 este un cuvânt extraordinar de puternic pentru tensiunile și neliniștile din zilele noastre.

Categoriile simple ale Efeseni 2: 1-10 – păcatul, Hristos, harul, credința, binele pentru ceilalți – sunt vitale pentru tratarea de către Pavel a divizării etnice și a unității în Hristos în Efeseni 2: 11-22 .

TOȚI MORȚI DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL

În afară de Hristos, „ai fost mort” ( Efeseni 2: 1 ). Noi toți, evrei și neamuri, alb-negru – „cu toții am trăit odată în patimile cărnii noastre. . . și erau prin fire copii ai mâniei, ca și restul omenirii ”( Efeseni 2: 3 ). Noi toți, fiecare persoană, fiecare etnie, „urmam cursul acestei lumi” – și pentru a face acest lucru, marcați acest lucru, este și „urmați prințul puterii aerului” ( Efeseni 2: 2 ), adică , diavolul. Nu credeți că Satana nu este implicat în obstacolele cu care ne confruntăm. Vom face bine să ținem cont de schemele sale și de natura păcatului umanității, deoarece ne gândim dacă am putea avea un punct comun cu necredincioșii în diferite cauze (în stânga și în dreapta).

TREZIT ÎN HRISTOS

În Hristos, totul s-a schimbat pentru noi. Simțiți forța asta? A fi „în Hristos” afectează modul în care privești tulburările din aceste zile? Cea mai fundamentală divizare din lume nu este alb-negru, sau evreu și neam, sau bărbat și femeie, sau orice altă diferență creată Satana și păcatul nostru se transformă în diviziune. Cel mai de bază este acesta: „în Hristos” sau „în afară de Hristos”.„Sunteți în primul rând creștin, nu în primul rând evreu sau neam, alb sau negru, asiatic sau hispanic.”TweetDistribuiți pe Facebook

Noi, care am ajuns să-L cunoaștem pe Isus, am fost „înviați împreună cu Hristos” ( Efeseni 2: 5 ). Singurul Dumnezeu adevărat „ne-a înviat împreună cu El și ne-a așezat cu El în locurile cerești” ( Efeseni 2: 6 ) – cum nu putem atunci să vedem lumea, aceste tensiuni și toate lucrurile, altfel decât cele moarte spiritual, liberali și conservatori neașteptați? Am fost înviați. Suntem cu adevărat treji. Am fost înviați împreună cu Hristos. Sau avem?

Dacă suntem în viață în Hristos și ne trezim în El, ne-am putea întreba în zile ca ale noastre: Văd acest conflict diferit de cel al unei persoane moarte spiritual? Sunt diferit de un liberal sau conservator mort din punct de vedere spiritual? Gravitând spre o „latură”, devin „jugat inegal cu necredincioșii” ( 2 Corinteni 6:14 )?

GRACE DOMNEȘTE ȘI LUCREAZĂ

Marea interjecție a lui Pavel în Efeseni 2: 5 – „prin har ați fost mântuiți!” – aduce un element distinct creștin la ceea ce se desfășoară în Efeseni 2: 11-22 . În calitate de creștini, cum poate harul să nu caracterizeze răspunsul nostru la tensiunile rasiale și la toate lucrurile? „Războinicii” din dreapta sau din stânga operează din grație? Cât de diferite ar putea fi aceste zile, cel puțin în bisericile noastre, dacă creștinii ar vorbi și ar acționa ca creștini – de parcă ar domni harul?

Pentru a fi clar, domnia harului nu duce la pasivitate sau apatie, ci la energie – la „fapte bune” ( Efeseni 2:10 ). Aceste lucrări bune nu sunt pentru spectacol, ci satisfac nevoile umane reale. Dumnezeu cere lucrări făcute, fapte săvârșite, energie consumată, mușchi angajați, cuvinte rostite, conforturi personale refuzate, disconforturi îmbrățișate, pentru a aduce ceva bun în viața altcuiva care altfel s-ar putea să nu se întâmple. Astfel de fapte bune nu se difuzează pe sine, ci dau slavă Tatălui nostru din ceruri ( Matei 5:16 ). Astfel de lucrări bune rămân de obicei necapturate și neîncărcate. Și astfel de fapte bune apar din inimile noastre în formă de evanghelie, conduse de Duh, nu din dictaturile altora.

Dacă știm ce ne vine – „bogățiile nemăsurate ale harului Său în bunătatea față de noi în Hristos Isus” ( Efeseni 2: 7 ) – cum nu putem căuta să reflectăm acest lucru în lumea noastră?

Deci, predispus la uitare

Acum, în lumina poveștii lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu, ce am putea spune despre cea mai acută tensiune etnică – evreu și neam – și apoi pe toate celelalte? Pavel spune mai întâi: Amintiți-vă ( Efeseni 2: 11-12 ). Poate părea atât de ușor și totuși este atât de profund. Amintiți-vă cine ați fost în afară de Isus: mort spiritual. Și amintește- te cine ești acum, în el: viu spiritual, treaz.

Suntem atât de predispuși să uităm. Apare un dialog nou sau o preocupare nouă se simte presantă. Lumea își are termenii, tonul, laturile și cât de curând uităm. Cât de curând trebuie să-l auzim pe Pavel spunând: „Adu-ți aminte”. Este una dintre cele mai mari nevoi ale noastre ca creștini în astfel de vremuri: să ne amintim ceea ce știm deja.„Terenul comun pe care ne întâlnim nu este al meu sau al tău, ci al lui.”TweetDistribuiți pe Facebook

Amintiți-vă că suntem în primul rând creștini, nu în primul rând evrei sau neamuri, albi sau negri, asiatici sau hispanici. Amintiți-vă, în Hristos, vedem lumea nu în primul rând prin lentila rasei, ci prin lentila persoanei și lucrării sale. „În Hristos” sau „în afară de Hristos” sunt categoriile cele mai mari și cele mai semnificative, nu rasa noastră sau alte elemente distinctive. Amintiți-vă că mai adânc decât culoarea pielii este sângele umanității noastre comune și încă mai profund este sângele lui Hristos.

Pacea este o persoană

„Acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară ați fost departe, ați fost apropiați de sângele lui Hristos” ( Efeseni 2:13 ). Aici și numai aici oamenii găsesc pacea adevărată și durabilă – „căci El însuși este pacea noastră” ( Efeseni 2:14 ). Aceasta este ceea ce creștinii cred, ceea ce spunem și modul în care trăim: Hristos este pacea noastră . Lumea, în afară de Hristos, nu cunoaște această pace, pacea adevărată și durabilă. Așa cum lumea zbate să definească dreptatea și rasismul (o specie de parțialitate biblică ) în afară de Hristos.

Următorul verset ne spune cum Hristos face pace între etnii: creează în sine „un om nou în locul celor doi, deci făcând pace” ( Efeseni 2:15 ). Este izbitor cât de direct vorbește Hristos înviat, prin apostolul său, în zilele noastre, dacă avem urechi de auzit. Dacă Hristos este pace pentru evrei și neamuri, cu cât mai mult între semeni? Ceea ce înseamnă, în calitate de creștini, nu cerem negrii să fie albi, sau albii să fie negri. Mai degrabă, terenul comun, locul în care ne întâlnim, punctul de pace este Isus însuși – sângele său, crucea lui, carnea sa, fiind un om nou în el – și, în acest fel , pacea.

Hristos „ne împacă pe noi amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce” ( Efeseni 2:16 ) – și numai aici, pe măsură ce suntem mai întâi împăcați cu Dumnezeu, suntem apoi împăcați unii cu alții cu adevărat și durabil. În Hristos este împăcarea reală și adevărată, deja realizată, gata de aplicare. În afară de el, reconcilierea va fi subțire, parțială și de scurtă durată. Biserica credincioasă a lui Hristos oferă o pace adevărată și durabilă pe care lumea și necredințele ei polarizate nu o cunosc.„Mai adânc decât culoarea pielii este sângele umanității noastre comune și încă mai adânc este sângele lui Hristos.”TweetDistribuiți pe Facebook

În Hristos, știm că în cele din urmă există o singură cale către unitatea reală și durabilă în rândul oamenilor păcătoși. „Există un singur Dumnezeu”, spune 1 Timotei 2: 5 , „și există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Isus”. Alte moduri, alte încercări, alte nume pot produce unitate pentru un timp, dar acea unitate nu va rezista. Dar când se abordează problema fundamentală – răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu – atunci unitatea pe care o găsim în el și în soluția sa în Hristos, este o unitate adevărată și durabilă, care va crește, nu mai subțire, în timp.

Terenul nostru comun

În vremurile noastre din ce în ce mai seculare, ne confruntăm cu presiuni politico-culturale noi și mai profunde față de alte identități decât cele creștine. Cu toate acestea, în Hristos, dacă suntem cu adevărat în El, suntem de zece mii de ori creștini înainte de a fi altceva. Suntem cetățeni pământeni, într-adevăr. Nu vă înșelați. Această lume contează. Orașele noastre contează. Justiția contează. Pacea contează. Dar corul vocilor și influențelor de astăzi conspiră pentru a ne face să credem că această lume este tot ceea ce contează .

Fără îndoială, adevărurile creștine de bază singure nu vor răspunde la toate întrebările noastre complexe și la diferite aplicații în contexte diferite. Dar în astfel de zile, dacă nu suntem sârguincioși și intenționați ca creștini, vom uita sau diminua rapid primatul de neegalat al identității pe care o avem în Hristos.

În acest moment „alegeți-vă”, răspunsul nostru ca creștini nu este ca negrii să îngenuncheze în fața albilor sau albii să îngenuncheze în fața negurilor, ci ca creștinii să îngenuncheze împreună în fața unui evreu pe nume Isus și să vadă că terenul comun pe care ne întâlnim nu este al meu sau al tău, ci al lui. În trupul său, prin sângele său, într-un singur corp a stabilit un bărbat nou în care fiecare bărbat, femeie și copil de pe planetă este invitat prin credința în el. Ca creștini , nu putem pierde acel punct de plecare atât de important, busola și răspunsul final.David Mathis ( @davidcmathis ) este editor executiv pentru desiringGod.org și pastor la Cities Church din Minneapolis / St. Paul. Este soț, tată a patru copii și autor al cărții Crăciunul pe care nu l-am așteptat: devoțiuni zilnice pentru Advent .

https://www.desiringgod.org/articles/the-doctrines-of-race?utm_campaign=Daily

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.