Afecțiunile noastre sunt atât de multe

O promisiune ciudată pentru cei mai ciudați ani

Biserica Orașelor | Sfântul Paul


Imaginați-vă o zi în care creștinii sunt din ce în ce mai marginalizați. Nu sunt încă persecutați fizic, dar oriunde se întorc, sunt insultați. Sunt jigniți. Sunt calomniați în mod regulat. Și vitriolul pare să crească. Printre cei influenți, creștinismul nu este în tendințe; dacă este ceva, creștinismului i se reproșează tot mai mult diversele probleme percepute în societate.

Nu este doar o descriere potrivită a vremurilor noastre, ci și acum aproape două milenii, apostolul Petru le-a scris creștinilor în circumstanțe similare. Nu erau încă persecutați fizic, dar se confruntau cu dezaprobarea din ce în ce mai mare a lumii: insulte, calomnii, umeri reci. Și unde s-a întors Petru, când și-a propus să pună pixul pe hârtie și să le scrie o scrisoare? El a apelat la Psalmul 34 .„Când lucrurile sunt rele, gustă și vezi că el este bun.”TweetDistribuiți pe Facebook

De două ori 1 Petru citează Psalmul 34 – pe scurt în 2: 3 și mai pe larg în 3: 10-12. Ceea ce îi determină pe unii cercetători să creadă că Petru ar fi putut medita pe larg la Psalmul 34 în timp ce se pregătea să le scrie primilor creștini în suferințele lor. Și are sens. Legătura cheie dintre ziua lui Petru și a noastră și Psalmul 34 este versetul 19: „Multe sunt necazurile celor drepți, dar Domnul îl izbăvește din toate”.

Pregătește-te pentru suferință

A vedea cum folosește Petru Psalmul 34 ne ajută să vedem bogăția a ceea ce face David în Psalmul 34 . După cum a văzut Petru, Psalmul 34 ne pregătește să suferim. Nu este doar o chemare pentru poporul lui Dumnezeu să sărbătorească împreună cu David eliberarea sa de suferință, ci și, în timp ce facem acest lucru, să ne pregătim pentru propriile noastre suferințe, indiferent dacă sunt deja prezente sau venite. O vedem chiar în prima linie:

Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice moment ;
     lauda lui va fi continuu în gura mea. ( Psalmul 34: 1 )

De ce să spui „în orice moment”? Pentru că există momente în care lăudarea Domnului ar putea părea neobișnuită, sau cel puțin neașteptată – momente în care presupunem că lauda ar putea înceta. Când ar fi asta? Timpuri grele. Afecțiuni.

Și totuși, David, după ce a trecut printr-o astfel de suferință (superscriptul menționează momentul în care viața lui a fost amenințată în rândul filistenilor în 1 Samuel 21: 10-15 ), spune: „Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice moment ”. Nu doar în vremurile bune, când lauda este ușoară. Nu doar când totul pare în regulă cu lumea. Nu doar acele vremuri, ci tot timpul . Când este amenințat, când este greu, când este incert. Când este dureros. Când sunt nerăbdător și vreau doar ca pandemia să se termine și să revină la viața normală, și se prelungește și continuă. Apoi – în acel moment – în căderile vieții, în încercări, în dureri, în suferință, există tot timpul despre care vorbește David.

Acesta este contextul în care ar trebui să citim versetul 8: „Gustă și vezi că Domnul este bun”. Când 1 Petru 2: 3 face aluzie la el și spune „dacă într-adevăr ați gustat că Domnul este bun”, Petru face apel la ceea ce acești credincioși bătăuși au experimentat în suferință – chiar la ceea ce ne cheamă David în Psalmul 34 : gustați și vedeți, în suferință, în vremurile rele, că Domnul este bun. Să ai încredere în el împotriva oricăror cote. Sprijiniți-vă de el, odihniți-vă în el, când se pare că nu există cale de ieșire. Când lucrurile sunt rele, gustă și vezi că este bun.

Deci, cu ajutorul ajutorului apostolului Petru cu privire la modul de citire a acestui psalm, ia în considerare patru adevăruri din Psalmul 34 pentru noi în generația noastră și în această pandemie.

1. Poporul lui Dumnezeu va suferi (versetele 19-22).

Prima parte a versetului 19 spune: „Multe sunt necazurile celor drepți”.

Lasă acea afirmație să aibă efectul ei. Nu merge mai repede. Isus le-a spus adepților săi în Ioan 16:33 : „În lume veți avea necazuri”. Iar apostolul Pavel s-a dus la plantele bisericii sale, în timp ce le-a dat elementele de bază ale vieții creștine și i-a învățat „prin multe necazuri trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu” ( Fapte 14:22 ). Iar Tesalonicenilor, Pavel le scrie despre suferințele lor: „Știți voi înșivă că suntem destinați pentru aceasta. Căci când am fost cu tine, ți-am tot spus în prealabil că trebuie să suferim necazuri ”( 1 Tesaloniceni 3: 3-4 ).

Fiind poporul lui Dumnezeu, „cei drepți” nu este o promisiune de ușurință pământească. De fapt, odată cu aceasta vin promisiuni de suferință. Și nu doar „unii”, ci „mulți”. „ Multe sunt suferințele celor drepți”. Așadar, am putea spune: Ei bine, este un tratament destul de slab de la un Dumnezeu atotputernic față de poporul său. Atunci de ce să fii al lui? De ce să te deranjezi să fii drept?

Versetele 21-22 arată clar că suferința servește două scopuri contrastante pentru cei drepți și pentru cei răi, pentru poporul lui Dumnezeu și pentru dușmanii săi. Versetele 21-22:

Necazul îi va ucide pe cei răi
     și cei care urăsc pe cei drepți vor fi osândiți.
Domnul răscumpără viața slujitorilor Săi;
     niciunul dintre cei care se refugiază în el nu va fi condamnat.

„A fi poporul lui Dumnezeu,„ cel drept ”, nu este o promisiune de ușurință pământească”.TweetDistribuiți pe Facebook

Necazul îi strică pe cei răi. Este sfârșitul poveștii lor. Dar necazul îi face pe cei drepți și nu este sfârșitul lor. Dezvăluie adevăratele lor culori. Are un efect umilitor, mai degrabă decât un efect de întărire. Necazul are un efect purificator pentru cei drepți, în timp ce are un efect pedepsitor pentru cei răi. Cei răi vor fi condamnați la judecata finală. Cei drepți, deși necăjiți – și prin necazuri – nu vor fi condamnați, ci Domnul însuși le va răscumpăra viața.

Dar trebuie să întrebăm mai multe despre „cei drepți” aici. Cine sunt „cei drepți” din versetul 15? Cine sunt poporul lui Dumnezeu, „slujitorii” lui din versetul 22, „sfinții” lui din versetul 9? Vreau să fiu în acest număr! Psalmul 34 ne spune mult mai multe despre poporul lui Dumnezeu decât despre faptul că sunt drepți, dar și despre ceea ce îi face drepți:

 • Versetul 2: sunt smeriți: „Lăsați smeriții să audă și să se bucure”.
 • Versetul 5: ei sunt „cei care se uită la el”.
 • Versetele 7 și 9: „cei care se tem de el”.
 • Versetele 8 și 22: „cei care se adăpostesc în el”.
 • Versetul 10: „cei care Îl caută pe Domnul”.
 • Versetul 14: „se îndepărtează de rău și fac binele”.
 • Versetul 18: el îi numește „cu inima zdrobită” și „zdrobit cu duhul” (nu cel neîntrerupt și cel zdrobit, ci cel zdrobit și zdrobit).

Deci, așa cum sugerează întregul psalm și așa cum explică versetul 19, poporul lui Dumnezeu va suferi . Necazurile celor drepți sunt multe. Cities Church, luăm acest lucru cu seriozitate totală. Nu pretindem că creștinismul ne eliberează de suferințele din această lume. De fapt, presupunem că aduce mai mult, deocamdată, nu mai puțin. Multe suferințe .

Astfel, Petru le spune cititorilor săi în 1 Petru 4: 1: „Înarmați-vă cu același mod de gândire”. El spune în 1 Petru 4:12 : „Preaiubiților, nu fi surprins de încercarea aprinsă când vine să te testeze, ca și când ți s-ar întâmpla ceva ciudat”. Asteapta-te la asta. Pregătește-ți inima pentru asta.

Biserica Orașelor, să fim înarmați. Să nu ne mirăm. Dar să fim gata să gustăm și să vedem, în vremurile rele, cât de bun este Domnul nostru.

2. Poporul lui Dumnezeu „face bine” în timp ce așteaptă (versetele 11-18).

Ideea așteptării este implicată de versetele 11-18. Presupunerea este că eliberarea de suferință nu vine imediat. Dumnezeu nu este geniul lămpii care îndeplinește dorințele în momentul în care cerem. El este Dumnezeu Atotputernic. El conduce universul fără sfatul nostru. El alege în mod liber să salveze pe cei drepți și o face în calendarul său – nu al lor.

Versetele 11-18 oferă o clarificare dublă pentru cei drepți în numeroasele lor suferințe . În primul rând, promisiunea salvării divine nu este o promisiune de salvare imediată . Așteptarea în suferință face parte din ceea ce o face să fie o suferință. Dumnezeu înseamnă pentru poporul Său să îndure într-o suferință care nu dispare imediat. Și 1 Petru este explicit despre această chemare de a aștepta calendarul lui Dumnezeu:

 • 1 Petru 1: 6 , „Acum pentru o vreme , dacă este necesar, ați fost îndurerat de diferite încercări” – adică mai mult decât doriți, dar mic în raport cu eternitatea.
 • 1 Petru 5: 6 , „Umiliți-vă. . . sub mâna puternică a lui Dumnezeu pentru ca la timpul potrivit să te înalțe pe tine ”.
 • 1 Petru 5:10 , „După ce ai suferit puțin , Dumnezeul tuturor harurilor, care te-a chemat la gloria Sa veșnică în Hristos, te va restabili, întări, întări și întări”.

Deci, prima clarificare: promisiunea salvării divine nu este o promisiune de salvare imediată. În al doilea rând: suferința și suferința nu sunt o scuză pentru rău . Mai degrabă, în timp ce așteptăm salvarea lui Dumnezeu, Psalmul 34 ne cheamă să „facem binele”.„Vor fi frici, necazuri, suferințe, chiar moarte – și va fi înviere de cealaltă parte.”TweetDistribuiți pe Facebook

Psalmul 34 are două părți mari: Versetele 1-10 este chemarea la timp de închinare și mărturie (am strigat după ajutor; Dumnezeu m-a salvat; bucură-te cu mine). Apoi, versetele 11-22 sunt timpul de predare (el împărtășește lecțiile). Versetul 11 ​​începe noua secțiune: „Vino, copii, ascultați-mă; Te voi învăța frica de Domnul ”. Apoi, David ne face apel: la dorința noastră de viață (când moartea amenință) și de multe zile (când par puține) și de a vedea binele (când se confruntă cu răul), și el spune – ce? Îți găsești drumul de a face față? Plânge? Bâzâi? Fii autentic și transmite-ți nemulțumirile cu Dumnezeu? El spune în versetele 13-14,

Ferește-ți limba de rău
     și buzele de a vorbi înșelăciunea.
Întoarce-te de la rău și fă bine;
     caută pacea și urmărește-o.

Cu alte cuvinte, durerile suferinței nu sunt o scuză pentru rău. Afectarea unei pandemii sau a unui tratament nedrept la locul de muncă sau a unei traume din copilărie sau a fi insultat din cauza credinței tale nu este un motiv pentru care poporul lui Dumnezeu să acționeze ca al diavolului. Necazul nu este o scuză pentru bârfe sau anxietate păcătoasă sau furie păcătoasă sau apatie spirituală.

De fapt, suferința este o chemare, către poporul lui Dumnezeu, pentru exact opusul. O pandemie nu este un semn de la Dumnezeu că suntem într-o pauză și aveți o scuză pentru a fi slabi spiritual. Mai degrabă, suferința sună în urechile celor drepți ca o chemare la „a face bine” cu atât mai mult, pentru a ne păstra limba de rău și inimile noastre de necredință. Necazul este timpul jocului: luminile noastre vor străluci cu adevărat și vor da slavă Tatălui nostru din ceruri sau nu?

Deci, nu numai cei drepți se confruntă cu multe suferințe și așteaptă în acele suferințe, ci fac bine în timp ce așteaptă. Cei drepți sunt drepți în necazuri. Cei drepți sunt drepți când sunt amenințați.

Și acest accent din Psalmul 34 pe a face bine în timp ce așteptăm este ceea ce îl determină pe Petru să se îndrepte spre acest psalm pentru a-și încuraja cititorii. El le spune creștinilor jigniți și răi tratați: „Păstrați-vă conduita printre neamuri onorabilă, pentru ca atunci când vor vorbi împotriva voastră ca răufăcători, să văd faptele voastre bune și să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua vizitei” (2:12). Și apoi, el citează versetele 12-16 ca sprijin pentru a spune: „Nu răsplătiți răul pentru rău sau jignitul pentru jignirea, ci dimpotrivă, binecuvântați [faceți binele], căci pentru aceasta ați fost chemat, pentru a obține o binecuvântare ”( 1 Petru 3: 9 ).

Așadar, David le spune poporului său, iar Petru lui, iar acum acest psalm și 1 Petru ne spun, necazul nu este o scuză pentru păcat . De fapt, suferința este un nou apel la a face bine.

O întrebare pentru noi toți, în acest moment, este: La ce ne folosim în timp ce așteptăm suferința acestei pandemii? Ai lăsat această suferință să devină o scuză sau o cauză pentru păcat sau pentru apatie spirituală? Îi faci bine altora în timp ce aștepți? Și dacă, să spunem, suntem la jumătatea pandemiei, cum a fost prima ta jumătate? Ai făcut bine, mai degrabă decât rău, în timp ce ai așteptat? Și la ce ne-ar putea chema Dumnezeu, în săptămânile următoare, în oboseala noastră, pe măsură ce această suferință continuă?

3. Dumnezeu își salvează poporul cu răsunet (versetul 20).

Răsunător – nu abia, ci pe deplin și în cele din urmă. Acesta este versetul 20, dar include tot limbajul aparent suprasolicitat în psalm. Ai observat toate „toate” și „nonurile” din Psalmul 34 ?

 • Stih 1: „Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice moment”.
 • Versetul 4: „El. . . m-a izbăvit de toate temerile mele ”.
 • Versetul 5: „Fețele lor nu se vor rușina niciodată ”.
 • Versetul 6: Dumnezeu „l-a salvat pe [David] din toate necazurile sale”.
 • Versetul 9: „Cei care se tem de el nu duc lipsă ”.
 • Versetul 10: „Celor care îl caută pe Domnul nu le lipsește nimic bun ”.
 • Stih 17: „Domnul. . . izbăvește [pe cei drepți] din toate necazurile lor ”.
 • Versetul 19: „Domnul izbăvește [pe cei drepți] din. . . toate [suferințele lor]. ”
 • Versetul 22: „ Niciunul dintre cei care se adăpostesc în el nu va fi condamnat”.

Eliberat de toate fricile, de toate necazurile, de toate necazurile – așa că ne întrebăm: Eliberează Dumnezeu întotdeauna pe cei drepți?

Viața din oasele uscate

Răspunsul din Psalmul 34 vine în versetul 20, cu un „tot” final. Începeți de la versetul 19:

Multe sunt necazurile celor drepți,
     dar Domnul îl izbăvește din toate.
Își păstrează toate oasele;
     nici unul dintre ei nu este rupt.

Versetul 20 este probabil cea mai obscură parte a acestui psalm pentru noi astăzi, deoarece nu mai acordăm o semnificație simbolică multă oaselor. Dar, în Biblie, oasele au tot felul de semnificații figurative, în funcție de context. Nu auzim doar despre „carne și os”, referindu-se la corpul uman sau la rudenie sau la îngroparea oaselor, oasele fiind ultima parte rămasă a corpului odată ce carnea a putrezit sau a fost consumată. Vederea oaselor, prin pielea cuiva care trăiește, este un semn al foamei sau al bolii sau al pierderii. Oasele se referă, de asemenea, la partea cea mai adâncă a oamenilor (ca în Psalmul 6: 2 : „Sunt lâncezind … oasele mele sunt tulburate”).

Și în studiile noastre din Geneza și Exod, amintiți-vă două mențiuni ciudate despre oase. În primul rând, nu există mai multe oase faimoase în Scriptură decât cele ale lui Iosif. Cartea Genezei se încheie cu Iosif făcându-i pe fiii lui Israel să jure că își vor aduce oasele din Egipt în Țara Făgăduinței atunci când Dumnezeu le va elibera ( Geneza 50:25 ). Iar când Israelul își face exodul, gajul se împlinește. Exod 13:19 :

Moise a luat oasele lui Iosif cu el, pentru că Iosif i-a făcut pe fiii lui Israel să jure solemn, spunând: „Cu siguranță Dumnezeu te va vizita și îmi vei duce oasele cu tine de aici”.

„Strigătul sună în urechile celor drepți ca o chemare la„ a face bine ”cu atât mai mult”.TweetDistribuiți pe Facebook

Și nu doar Geneza, ci și cartea lui Iosua se încheie cu oasele lui Iosif. Iosua 24:32 : „În ceea ce privește oasele lui Iosif, pe care le-a adus poporul lui Israel din Egipt, le-au îngropat la Sihem, în pământul pe care l-a cumpărat Iacov”. În Noul Testament, evreii sărbătoresc acest lucru ca pe un mare act de credință: „Prin credință, Iosif, la sfârșitul vieții sale, a menționat exodul israeliților și a dat instrucțiuni cu privire la oasele sale” ( Evrei 11:22 ). Cum este un act de credință?

În mijlocul tuturor, doar răsuflă înainte de menționarea oaselor lui Iosif în Exod 13 , apar instrucțiuni despre mielul de Paște din Exodul 12 : „Se va mânca într-o singură casă; să nu scoateți niciun fel de carne în afara casei și să nu spargeți niciunul din oasele ei ”( Exodul 12:46 ; de asemenea Numeri 9:12 ). Se pare că există ceva sacru în legătură cu oasele. Dar imaginea nu este încă completă.

Apoi ajungem la Ezechiel 37 și viziunea sa despre o vale de oase uscate – oasele fiind partea rămasă a corpurilor care au trăit cândva. Oasele uscate reprezintă moartea și totuși nu sunt devastări. Ceva rămâne. Oasele rămân. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel să profețească, iar carnea se întoarce la oase, apoi respirația se întoarce la trupurile restaurate și o armată a poporului lui Dumnezeu este ridicată din mormânt.

Cu alte cuvinte, oasele intacte, oasele păstrate, oasele neîntrerupte, reprezintă speranța învierii, că Dumnezeu, în momentul său perfect, va reasambla oasele și va restabili carnea, va da respirație și va readuce oasele uscate la viață deplină cu puterea învierii.

Promisiunea Învierii

Acum, pentru a ne întoarce la Psalmul 34 , Dumnezeu păstrând oasele celor drepți este o promisiune a învierii. El îi păstrează pentru a-i restabili. Și observați bine, învierea nu înseamnă lipsa morții . De fapt, o cere. Mai întâi trebuie să mori pentru a fi readus la viață. La fel cum eliberarea nu înseamnă nicio problemă . Mai întâi trebuie să existe probleme înainte de a putea fi eliberat de ea.

Deci, Psalmul 34 nu spune că cei drepți nu vor muri, că nu vor suferi în trup și nu vor muri în trup. Dar promite că Dumnezeu îi va învia. Toate oasele lor vor fi păstrate ; care este figurativ, nu literal. Niciunul nu va fi spart. Un om drept poate într-adevăr să rupă oase și chiar să moară cu oase rupte. Ideea este că Dumnezeu își va păstra oasele – Dumnezeu îl va învia; Dumnezeu îl va pune din nou împreună și îi va da din nou carne și va respira din nou. Iar necazul, chiar dacă îl ucide, nu-i va învinge pe cei drepți în cele din urmă.

Motivul pentru care lui Iosif i-a pasat de oasele sale este că el credea că Dumnezeu îl va învia într-o zi. Iar motivul pentru care Dumnezeu i-a instruit poporului său să nu rupă oasele mielului de Paște este că într-o zi Dumnezeu va învia adevăratul Miel de Paște la viață. Și astfel Ioan 19:36 relatează, la moartea lui Isus,

Aceste lucruri au avut loc pentru ca Scriptura să se împlinească: „Niciunul din oasele lui nu va fi rupt”.

Și dacă cunoaștem semnificația oaselor, spunem în acel moment al Evangheliei lui Ioan (dacă nu a fost deja suficient de clar), Isus va învia. Nu va rămâne mort. Aceste oase neîntrerupte sunt un semn. Dumnezeu îi păstrează. Dumnezeu îi va crește.

Deci, întoarce-ne la întrebarea noastră din „toate” și „nonele” din Psalmul 34 : Eliberează Dumnezeu întotdeauna pe cei drepți? Și răspunsul este un da răsunător. Din toate fricile. Din toate necazurile. Din toate suferințele. Dumnezeu îi va păstra toate oasele. Nici măcar unul nu va fi spart. Ceea ce înseamnă că vor exista frici, necazuri, suferințe, chiar moarte – și va fi înviere de cealaltă parte. Și Dumnezeu își va elibera poporul nu în momentul preferat, ci al lui.

Biserica Orașelor, dacă am ști, în suferințele noastre, oricât de grave ar fi, ce salvare răsunătoare avem, am fi mult mai pregătiți să suportăm încercările noastre momentane.

4. Poporul lui Dumnezeu îl sărbătorește împreună (versetul 3).

Într-un sens, aceasta este întreaga primă jumătate a psalmului (versetele 1-10), dar uitați-vă mai ales la versetul 3: „O, mărește-l pe Domnul împreună cu mine și să-L înălțăm împreună!

Ce înseamnă „a-L mări” pe Dumnezeu? Nu înseamnă să-l facem să pară mai mare decât este – de parcă atunci când ne adunăm împreună pentru a-i cânta laudele, îl facem să pară mare, când de fapt este mic. Asta ar fi să mărești ca un microscop. Un microscop ia obiecte mici și le face să pară mai mari decât sunt, astfel încât ochii noștri slabi să le poată vedea.„Vrem să mărim unii altora adevărul, frumusețea și valoarea lui Dumnezeu în Hristos.”TweetDistribuiți pe Facebook

Mai degrabă, când ne unim vocile (și viețile) împreună în lauda Domnului nostru, îl mărim ca un telescop. Telescoapele iau obiecte masive care par mici pentru ochii noștri fragili, umani și îi fac să semene mai mult cu ceea ce sunt cu adevărat: enorm dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Asta seamănă mai mult cu mărirea pe care o facem atunci când ne adunăm în închinare și cu felul de mărire pe care îl facem unul pentru celălalt și pentru lumea noastră, prin cuvintele și viața noastră.

Dumnezeu este enorm dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Și glorios dincolo de capacitatea noastră de a aprecia pe deplin. Și puternic dincolo de capacitatea noastră de măsurare. Dar, tragic, el pare adesea mic pentru ochii noștri umani fragili și căzuți. Nu-l vedem așa cum este. Avem nevoie de ajutor. De la David. De la Petru. Unii de la alții. Și ne adunăm săptămânal ca biserică pentru acest tip de mărire: să ne reamintim reciproc ceea ce este mai real, ce este mai prețios, ce este glorios. Și în viața noastră și prin cuvintele noastre, vrem să mărim adevărul, frumusețea și valoarea lui Dumnezeu în Hristos unul față de celălalt și pentru o lume care nu vede realitatea așa cum ar trebui.

Mărit în bucuria noastră

Există o ultimă componentă pe care nu o putem trece cu vederea. David nu raportează doar faptele. Psalmul 34 nu este un raport detașat, obiectiv. David sărbătorește. El fierbe. El a gustat bunătatea lui Dumnezeu în vremuri rele. El e fericit. El spune în versetul 2: „Lăsați pe cei smeriți să audă și să se bucure ”.

Dumnezeu nu este atât de mărit în cuvintele noastre și în viața noastră, când raportăm pur și simplu adevărul, așa cum este și atunci când ne bucurăm de el. Când ne bucurăm în el, arată bine. Când îl sărbătorim și bunătatea lui față de noi, și bunătatea lui față de toți cei care se uită la el și se tem de el și îl caută și se refugiază în el, el este mărit – și mai ales când gustăm și vedem că este bun în mijlocul multora suferințe.David Mathis ( @davidcmathis ) este editor executiv pentru desiringGod.org și pastor la Cities Church din Minneapolis / St. Paul. Este soț, tată a patru copii și autor al cărții Crăciunul pe care nu l-am așteptat: devoțiuni zilnice pentru Advent .

https://www.desiringgod.org/messages/our-afflictions-are-so-many?utm_

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.