Afecțiunile noastre sunt atât de multe

O promisiune ciudată pentru cei mai ciudați ani

Biserica Orașelor | Sfântul Paul


Imaginați-vă o zi în care creștinii sunt din ce în ce mai marginalizați. Nu sunt încă persecutați fizic, dar oriunde se întorc, sunt insultați. Sunt jigniți. Sunt calomniați în mod regulat. Și vitriolul pare să crească. Printre cei influenți, creștinismul nu este în tendințe; dacă este ceva, creștinismului i se reproșează tot mai mult diversele probleme percepute în societate.

Nu este doar o descriere potrivită a vremurilor noastre, ci și acum aproape două milenii, apostolul Petru le-a scris creștinilor în circumstanțe similare. Nu erau încă persecutați fizic, dar se confruntau cu dezaprobarea din ce în ce mai mare a lumii: insulte, calomnii, umeri reci. Și unde s-a întors Petru, când și-a propus să pună pixul pe hârtie și să le scrie o scrisoare? El a apelat la Psalmul 34 .„Când lucrurile sunt rele, gustă și vezi că el este bun.”TweetDistribuiți pe Facebook

De două ori 1 Petru citează Psalmul 34 – pe scurt în 2: 3 și mai pe larg în 3: 10-12. Ceea ce îi determină pe unii cercetători să creadă că Petru ar fi putut medita pe larg la Psalmul 34 în timp ce se pregătea să le scrie primilor creștini în suferințele lor. Și are sens. Legătura cheie dintre ziua lui Petru și a noastră și Psalmul 34 este versetul 19: „Multe sunt necazurile celor drepți, dar Domnul îl izbăvește din toate”.

Pregătește-te pentru suferință

A vedea cum folosește Petru Psalmul 34 ne ajută să vedem bogăția a ceea ce face David în Psalmul 34 . După cum a văzut Petru, Psalmul 34 ne pregătește să suferim. Nu este doar o chemare pentru poporul lui Dumnezeu să sărbătorească împreună cu David eliberarea sa de suferință, ci și, în timp ce facem acest lucru, să ne pregătim pentru propriile noastre suferințe, indiferent dacă sunt deja prezente sau venite. O vedem chiar în prima linie:

Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice moment ;
     lauda lui va fi continuu în gura mea. ( Psalmul 34: 1 )

De ce să spui „în orice moment”? Pentru că există momente în care lăudarea Domnului ar putea părea neobișnuită, sau cel puțin neașteptată – momente în care presupunem că lauda ar putea înceta. Când ar fi asta? Timpuri grele. Afecțiuni.

Și totuși, David, după ce a trecut printr-o astfel de suferință (superscriptul menționează momentul în care viața lui a fost amenințată în rândul filistenilor în 1 Samuel 21: 10-15 ), spune: „Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice moment ”. Nu doar în vremurile bune, când lauda este ușoară. Nu doar când totul pare în regulă cu lumea. Nu doar acele vremuri, ci tot timpul . Când este amenințat, când este greu, când este incert. Când este dureros. Când sunt nerăbdător și vreau doar ca pandemia să se termine și să revină la viața normală, și se prelungește și continuă. Apoi – în acel moment – în căderile vieții, în încercări, în dureri, în suferință, există tot timpul despre care vorbește David.

Acesta este contextul în care ar trebui să citim versetul 8: „Gustă și vezi că Domnul este bun”. Când 1 Petru 2: 3 face aluzie la el și spune „dacă într-adevăr ați gustat că Domnul este bun”, Petru face apel la ceea ce acești credincioși bătăuși au experimentat în suferință – chiar la ceea ce ne cheamă David în Psalmul 34 : gustați și vedeți, în suferință, în vremurile rele, că Domnul este bun. Să ai încredere în el împotriva oricăror cote. Sprijiniți-vă de el, odihniți-vă în el, când se pare că nu există cale de ieșire. Când lucrurile sunt rele, gustă și vezi că este bun.

Deci, cu ajutorul ajutorului apostolului Petru cu privire la modul de citire a acestui psalm, ia în considerare patru adevăruri din Psalmul 34 pentru noi în generația noastră și în această pandemie.

1. Poporul lui Dumnezeu va suferi (versetele 19-22).

Prima parte a versetului 19 spune: „Multe sunt necazurile celor drepți”.

Lasă acea afirmație să aibă efectul ei. Nu merge mai repede. Isus le-a spus adepților săi în Ioan 16:33 : „În lume veți avea necazuri”. Iar apostolul Pavel s-a dus la plantele bisericii sale, în timp ce le-a dat elementele de bază ale vieții creștine și i-a învățat „prin multe necazuri trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu” ( Fapte 14:22 ). Iar Tesalonicenilor, Pavel le scrie despre suferințele lor: „Știți voi înșivă că suntem destinați pentru aceasta. Căci când am fost cu tine, ți-am tot spus în prealabil că trebuie să suferim necazuri ”( 1 Tesaloniceni 3: 3-4 ).

Fiind poporul lui Dumnezeu, „cei drepți” nu este o promisiune de ușurință pământească. De fapt, odată cu aceasta vin promisiuni de suferință. Și nu doar „unii”, ci „mulți”. „ Multe sunt suferințele celor drepți”. Așadar, am putea spune: Ei bine, este un tratament destul de slab de la un Dumnezeu atotputernic față de poporul său. Atunci de ce să fii al lui? De ce să te deranjezi să fii drept?

Versetele 21-22 arată clar că suferința servește două scopuri contrastante pentru cei drepți și pentru cei răi, pentru poporul lui Dumnezeu și pentru dușmanii săi. Versetele 21-22:

Necazul îi va ucide pe cei răi
     și cei care urăsc pe cei drepți vor fi osândiți.
Domnul răscumpără viața slujitorilor Săi;
     niciunul dintre cei care se refugiază în el nu va fi condamnat.

„A fi poporul lui Dumnezeu,„ cel drept ”, nu este o promisiune de ușurință pământească”.TweetDistribuiți pe Facebook

Necazul îi strică pe cei răi. Este sfârșitul poveștii lor. Dar necazul îi face pe cei drepți și nu este sfârșitul lor. Dezvăluie adevăratele lor culori. Are un efect umilitor, mai degrabă decât un efect de întărire. Necazul are un efect purificator pentru cei drepți, în timp ce are un efect pedepsitor pentru cei răi. Cei răi vor fi condamnați la judecata finală. Cei drepți, deși necăjiți – și prin necazuri – nu vor fi condamnați, ci Domnul însuși le va răscumpăra viața.

Dar trebuie să întrebăm mai multe despre „cei drepți” aici. Cine sunt „cei drepți” din versetul 15? Cine sunt poporul lui Dumnezeu, „slujitorii” lui din versetul 22, „sfinții” lui din versetul 9? Vreau să fiu în acest număr! Psalmul 34 ne spune mult mai multe despre poporul lui Dumnezeu decât despre faptul că sunt drepți, dar și despre ceea ce îi face drepți:

 • Versetul 2: sunt smeriți: „Lăsați smeriții să audă și să se bucure”.
 • Versetul 5: ei sunt „cei care se uită la el”.
 • Versetele 7 și 9: „cei care se tem de el”.
 • Versetele 8 și 22: „cei care se adăpostesc în el”.
 • Versetul 10: „cei care Îl caută pe Domnul”.
 • Versetul 14: „se îndepărtează de rău și fac binele”.
 • Versetul 18: el îi numește „cu inima zdrobită” și „zdrobit cu duhul” (nu cel neîntrerupt și cel zdrobit, ci cel zdrobit și zdrobit).

Deci, așa cum sugerează întregul psalm și așa cum explică versetul 19, poporul lui Dumnezeu va suferi . Necazurile celor drepți sunt multe. Cities Church, luăm acest lucru cu seriozitate totală. Nu pretindem că creștinismul ne eliberează de suferințele din această lume. De fapt, presupunem că aduce mai mult, deocamdată, nu mai puțin. Multe suferințe .

Astfel, Petru le spune cititorilor săi în 1 Petru 4: 1: „Înarmați-vă cu același mod de gândire”. El spune în 1 Petru 4:12 : „Preaiubiților, nu fi surprins de încercarea aprinsă când vine să te testeze, ca și când ți s-ar întâmpla ceva ciudat”. Asteapta-te la asta. Pregătește-ți inima pentru asta.

Biserica Orașelor, să fim înarmați. Să nu ne mirăm. Dar să fim gata să gustăm și să vedem, în vremurile rele, cât de bun este Domnul nostru.

2. Poporul lui Dumnezeu „face bine” în timp ce așteaptă (versetele 11-18).

Ideea așteptării este implicată de versetele 11-18. Presupunerea este că eliberarea de suferință nu vine imediat. Dumnezeu nu este geniul lămpii care îndeplinește dorințele în momentul în care cerem. El este Dumnezeu Atotputernic. El conduce universul fără sfatul nostru. El alege în mod liber să salveze pe cei drepți și o face în calendarul său – nu al lor.

Versetele 11-18 oferă o clarificare dublă pentru cei drepți în numeroasele lor suferințe . În primul rând, promisiunea salvării divine nu este o promisiune de salvare imediată . Așteptarea în suferință face parte din ceea ce o face să fie o suferință. Dumnezeu înseamnă pentru poporul Său să îndure într-o suferință care nu dispare imediat. Și 1 Petru este explicit despre această chemare de a aștepta calendarul lui Dumnezeu:

 • 1 Petru 1: 6 , „Acum pentru o vreme , dacă este necesar, ați fost îndurerat de diferite încercări” – adică mai mult decât doriți, dar mic în raport cu eternitatea.
 • 1 Petru 5: 6 , „Umiliți-vă. . . sub mâna puternică a lui Dumnezeu pentru ca la timpul potrivit să te înalțe pe tine ”.
 • 1 Petru 5:10 , „După ce ai suferit puțin , Dumnezeul tuturor harurilor, care te-a chemat la gloria Sa veșnică în Hristos, te va restabili, întări, întări și întări”.

Deci, prima clarificare: promisiunea salvării divine nu este o promisiune de salvare imediată. În al doilea rând: suferința și suferința nu sunt o scuză pentru rău . Mai degrabă, în timp ce așteptăm salvarea lui Dumnezeu, Psalmul 34 ne cheamă să „facem binele”.„Vor fi frici, necazuri, suferințe, chiar moarte – și va fi înviere de cealaltă parte.”TweetDistribuiți pe Facebook

Psalmul 34 are două părți mari: Versetele 1-10 este chemarea la timp de închinare și mărturie (am strigat după ajutor; Dumnezeu m-a salvat; bucură-te cu mine). Apoi, versetele 11-22 sunt timpul de predare (el împărtășește lecțiile). Versetul 11 ​​începe noua secțiune: „Vino, copii, ascultați-mă; Te voi învăța frica de Domnul ”. Apoi, David ne face apel: la dorința noastră de viață (când moartea amenință) și de multe zile (când par puține) și de a vedea binele (când se confruntă cu răul), și el spune – ce? Îți găsești drumul de a face față? Plânge? Bâzâi? Fii autentic și transmite-ți nemulțumirile cu Dumnezeu? El spune în versetele 13-14,

Ferește-ți limba de rău
     și buzele de a vorbi înșelăciunea.
Întoarce-te de la rău și fă bine;
     caută pacea și urmărește-o.

Cu alte cuvinte, durerile suferinței nu sunt o scuză pentru rău. Afectarea unei pandemii sau a unui tratament nedrept la locul de muncă sau a unei traume din copilărie sau a fi insultat din cauza credinței tale nu este un motiv pentru care poporul lui Dumnezeu să acționeze ca al diavolului. Necazul nu este o scuză pentru bârfe sau anxietate păcătoasă sau furie păcătoasă sau apatie spirituală.

De fapt, suferința este o chemare, către poporul lui Dumnezeu, pentru exact opusul. O pandemie nu este un semn de la Dumnezeu că suntem într-o pauză și aveți o scuză pentru a fi slabi spiritual. Mai degrabă, suferința sună în urechile celor drepți ca o chemare la „a face bine” cu atât mai mult, pentru a ne păstra limba de rău și inimile noastre de necredință. Necazul este timpul jocului: luminile noastre vor străluci cu adevărat și vor da slavă Tatălui nostru din ceruri sau nu?

Deci, nu numai cei drepți se confruntă cu multe suferințe și așteaptă în acele suferințe, ci fac bine în timp ce așteaptă. Cei drepți sunt drepți în necazuri. Cei drepți sunt drepți când sunt amenințați.

Și acest accent din Psalmul 34 pe a face bine în timp ce așteptăm este ceea ce îl determină pe Petru să se îndrepte spre acest psalm pentru a-și încuraja cititorii. El le spune creștinilor jigniți și răi tratați: „Păstrați-vă conduita printre neamuri onorabilă, pentru ca atunci când vor vorbi împotriva voastră ca răufăcători, să văd faptele voastre bune și să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua vizitei” (2:12). Și apoi, el citează versetele 12-16 ca sprijin pentru a spune: „Nu răsplătiți răul pentru rău sau jignitul pentru jignirea, ci dimpotrivă, binecuvântați [faceți binele], căci pentru aceasta ați fost chemat, pentru a obține o binecuvântare ”( 1 Petru 3: 9 ).

Așadar, David le spune poporului său, iar Petru lui, iar acum acest psalm și 1 Petru ne spun, necazul nu este o scuză pentru păcat . De fapt, suferința este un nou apel la a face bine.

O întrebare pentru noi toți, în acest moment, este: La ce ne folosim în timp ce așteptăm suferința acestei pandemii? Ai lăsat această suferință să devină o scuză sau o cauză pentru păcat sau pentru apatie spirituală? Îi faci bine altora în timp ce aștepți? Și dacă, să spunem, suntem la jumătatea pandemiei, cum a fost prima ta jumătate? Ai făcut bine, mai degrabă decât rău, în timp ce ai așteptat? Și la ce ne-ar putea chema Dumnezeu, în săptămânile următoare, în oboseala noastră, pe măsură ce această suferință continuă?

3. Dumnezeu își salvează poporul cu răsunet (versetul 20).

Răsunător – nu abia, ci pe deplin și în cele din urmă. Acesta este versetul 20, dar include tot limbajul aparent suprasolicitat în psalm. Ai observat toate „toate” și „nonurile” din Psalmul 34 ?

 • Stih 1: „Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice moment”.
 • Versetul 4: „El. . . m-a izbăvit de toate temerile mele ”.
 • Versetul 5: „Fețele lor nu se vor rușina niciodată ”.
 • Versetul 6: Dumnezeu „l-a salvat pe [David] din toate necazurile sale”.
 • Versetul 9: „Cei care se tem de el nu duc lipsă ”.
 • Versetul 10: „Celor care îl caută pe Domnul nu le lipsește nimic bun ”.
 • Stih 17: „Domnul. . . izbăvește [pe cei drepți] din toate necazurile lor ”.
 • Versetul 19: „Domnul izbăvește [pe cei drepți] din. . . toate [suferințele lor]. ”
 • Versetul 22: „ Niciunul dintre cei care se adăpostesc în el nu va fi condamnat”.

Eliberat de toate fricile, de toate necazurile, de toate necazurile – așa că ne întrebăm: Eliberează Dumnezeu întotdeauna pe cei drepți?

Viața din oasele uscate

Răspunsul din Psalmul 34 vine în versetul 20, cu un „tot” final. Începeți de la versetul 19:

Multe sunt necazurile celor drepți,
     dar Domnul îl izbăvește din toate.
Își păstrează toate oasele;
     nici unul dintre ei nu este rupt.

Versetul 20 este probabil cea mai obscură parte a acestui psalm pentru noi astăzi, deoarece nu mai acordăm o semnificație simbolică multă oaselor. Dar, în Biblie, oasele au tot felul de semnificații figurative, în funcție de context. Nu auzim doar despre „carne și os”, referindu-se la corpul uman sau la rudenie sau la îngroparea oaselor, oasele fiind ultima parte rămasă a corpului odată ce carnea a putrezit sau a fost consumată. Vederea oaselor, prin pielea cuiva care trăiește, este un semn al foamei sau al bolii sau al pierderii. Oasele se referă, de asemenea, la partea cea mai adâncă a oamenilor (ca în Psalmul 6: 2 : „Sunt lâncezind … oasele mele sunt tulburate”).

Și în studiile noastre din Geneza și Exod, amintiți-vă două mențiuni ciudate despre oase. În primul rând, nu există mai multe oase faimoase în Scriptură decât cele ale lui Iosif. Cartea Genezei se încheie cu Iosif făcându-i pe fiii lui Israel să jure că își vor aduce oasele din Egipt în Țara Făgăduinței atunci când Dumnezeu le va elibera ( Geneza 50:25 ). Iar când Israelul își face exodul, gajul se împlinește. Exod 13:19 :

Moise a luat oasele lui Iosif cu el, pentru că Iosif i-a făcut pe fiii lui Israel să jure solemn, spunând: „Cu siguranță Dumnezeu te va vizita și îmi vei duce oasele cu tine de aici”.

„Strigătul sună în urechile celor drepți ca o chemare la„ a face bine ”cu atât mai mult”.TweetDistribuiți pe Facebook

Și nu doar Geneza, ci și cartea lui Iosua se încheie cu oasele lui Iosif. Iosua 24:32 : „În ceea ce privește oasele lui Iosif, pe care le-a adus poporul lui Israel din Egipt, le-au îngropat la Sihem, în pământul pe care l-a cumpărat Iacov”. În Noul Testament, evreii sărbătoresc acest lucru ca pe un mare act de credință: „Prin credință, Iosif, la sfârșitul vieții sale, a menționat exodul israeliților și a dat instrucțiuni cu privire la oasele sale” ( Evrei 11:22 ). Cum este un act de credință?

În mijlocul tuturor, doar răsuflă înainte de menționarea oaselor lui Iosif în Exod 13 , apar instrucțiuni despre mielul de Paște din Exodul 12 : „Se va mânca într-o singură casă; să nu scoateți niciun fel de carne în afara casei și să nu spargeți niciunul din oasele ei ”( Exodul 12:46 ; de asemenea Numeri 9:12 ). Se pare că există ceva sacru în legătură cu oasele. Dar imaginea nu este încă completă.

Apoi ajungem la Ezechiel 37 și viziunea sa despre o vale de oase uscate – oasele fiind partea rămasă a corpurilor care au trăit cândva. Oasele uscate reprezintă moartea și totuși nu sunt devastări. Ceva rămâne. Oasele rămân. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel să profețească, iar carnea se întoarce la oase, apoi respirația se întoarce la trupurile restaurate și o armată a poporului lui Dumnezeu este ridicată din mormânt.

Cu alte cuvinte, oasele intacte, oasele păstrate, oasele neîntrerupte, reprezintă speranța învierii, că Dumnezeu, în momentul său perfect, va reasambla oasele și va restabili carnea, va da respirație și va readuce oasele uscate la viață deplină cu puterea învierii.

Promisiunea Învierii

Acum, pentru a ne întoarce la Psalmul 34 , Dumnezeu păstrând oasele celor drepți este o promisiune a învierii. El îi păstrează pentru a-i restabili. Și observați bine, învierea nu înseamnă lipsa morții . De fapt, o cere. Mai întâi trebuie să mori pentru a fi readus la viață. La fel cum eliberarea nu înseamnă nicio problemă . Mai întâi trebuie să existe probleme înainte de a putea fi eliberat de ea.

Deci, Psalmul 34 nu spune că cei drepți nu vor muri, că nu vor suferi în trup și nu vor muri în trup. Dar promite că Dumnezeu îi va învia. Toate oasele lor vor fi păstrate ; care este figurativ, nu literal. Niciunul nu va fi spart. Un om drept poate într-adevăr să rupă oase și chiar să moară cu oase rupte. Ideea este că Dumnezeu își va păstra oasele – Dumnezeu îl va învia; Dumnezeu îl va pune din nou împreună și îi va da din nou carne și va respira din nou. Iar necazul, chiar dacă îl ucide, nu-i va învinge pe cei drepți în cele din urmă.

Motivul pentru care lui Iosif i-a pasat de oasele sale este că el credea că Dumnezeu îl va învia într-o zi. Iar motivul pentru care Dumnezeu i-a instruit poporului său să nu rupă oasele mielului de Paște este că într-o zi Dumnezeu va învia adevăratul Miel de Paște la viață. Și astfel Ioan 19:36 relatează, la moartea lui Isus,

Aceste lucruri au avut loc pentru ca Scriptura să se împlinească: „Niciunul din oasele lui nu va fi rupt”.

Și dacă cunoaștem semnificația oaselor, spunem în acel moment al Evangheliei lui Ioan (dacă nu a fost deja suficient de clar), Isus va învia. Nu va rămâne mort. Aceste oase neîntrerupte sunt un semn. Dumnezeu îi păstrează. Dumnezeu îi va crește.

Deci, întoarce-ne la întrebarea noastră din „toate” și „nonele” din Psalmul 34 : Eliberează Dumnezeu întotdeauna pe cei drepți? Și răspunsul este un da răsunător. Din toate fricile. Din toate necazurile. Din toate suferințele. Dumnezeu îi va păstra toate oasele. Nici măcar unul nu va fi spart. Ceea ce înseamnă că vor exista frici, necazuri, suferințe, chiar moarte – și va fi înviere de cealaltă parte. Și Dumnezeu își va elibera poporul nu în momentul preferat, ci al lui.

Biserica Orașelor, dacă am ști, în suferințele noastre, oricât de grave ar fi, ce salvare răsunătoare avem, am fi mult mai pregătiți să suportăm încercările noastre momentane.

4. Poporul lui Dumnezeu îl sărbătorește împreună (versetul 3).

Într-un sens, aceasta este întreaga primă jumătate a psalmului (versetele 1-10), dar uitați-vă mai ales la versetul 3: „O, mărește-l pe Domnul împreună cu mine și să-L înălțăm împreună!

Ce înseamnă „a-L mări” pe Dumnezeu? Nu înseamnă să-l facem să pară mai mare decât este – de parcă atunci când ne adunăm împreună pentru a-i cânta laudele, îl facem să pară mare, când de fapt este mic. Asta ar fi să mărești ca un microscop. Un microscop ia obiecte mici și le face să pară mai mari decât sunt, astfel încât ochii noștri slabi să le poată vedea.„Vrem să mărim unii altora adevărul, frumusețea și valoarea lui Dumnezeu în Hristos.”TweetDistribuiți pe Facebook

Mai degrabă, când ne unim vocile (și viețile) împreună în lauda Domnului nostru, îl mărim ca un telescop. Telescoapele iau obiecte masive care par mici pentru ochii noștri fragili, umani și îi fac să semene mai mult cu ceea ce sunt cu adevărat: enorm dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Asta seamănă mai mult cu mărirea pe care o facem atunci când ne adunăm în închinare și cu felul de mărire pe care îl facem unul pentru celălalt și pentru lumea noastră, prin cuvintele și viața noastră.

Dumnezeu este enorm dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Și glorios dincolo de capacitatea noastră de a aprecia pe deplin. Și puternic dincolo de capacitatea noastră de măsurare. Dar, tragic, el pare adesea mic pentru ochii noștri umani fragili și căzuți. Nu-l vedem așa cum este. Avem nevoie de ajutor. De la David. De la Petru. Unii de la alții. Și ne adunăm săptămânal ca biserică pentru acest tip de mărire: să ne reamintim reciproc ceea ce este mai real, ce este mai prețios, ce este glorios. Și în viața noastră și prin cuvintele noastre, vrem să mărim adevărul, frumusețea și valoarea lui Dumnezeu în Hristos unul față de celălalt și pentru o lume care nu vede realitatea așa cum ar trebui.

Mărit în bucuria noastră

Există o ultimă componentă pe care nu o putem trece cu vederea. David nu raportează doar faptele. Psalmul 34 nu este un raport detașat, obiectiv. David sărbătorește. El fierbe. El a gustat bunătatea lui Dumnezeu în vremuri rele. El e fericit. El spune în versetul 2: „Lăsați pe cei smeriți să audă și să se bucure ”.

Dumnezeu nu este atât de mărit în cuvintele noastre și în viața noastră, când raportăm pur și simplu adevărul, așa cum este și atunci când ne bucurăm de el. Când ne bucurăm în el, arată bine. Când îl sărbătorim și bunătatea lui față de noi, și bunătatea lui față de toți cei care se uită la el și se tem de el și îl caută și se refugiază în el, el este mărit – și mai ales când gustăm și vedem că este bun în mijlocul multora suferințe.David Mathis ( @davidcmathis ) este editor executiv pentru desiringGod.org și pastor la Cities Church din Minneapolis / St. Paul. Este soț, tată a patru copii și autor al cărții Crăciunul pe care nu l-am așteptat: devoțiuni zilnice pentru Advent .

https://www.desiringgod.org/messages/our-afflictions-are-so-many?utm_

„Toate neamurile” și plantarea de biserici

Marea Trimitere. Nici cuvântul „marea” și nici „trimitere” nu se află în Biblie, dar această descriere se potrivește. Această „poruncă, ordin, directivă autoritară” este „neobișnuit de mare, extremă și remarcabilă”  (cuvinte împrumutate din definițiile termenilor aflate în dicționar). Dar de ce?

Scopul principal al sarcinii este întruchipat în cele două cu mici cuvinte: toate neamurile. Sintagma este tradusă din grecescul panta ta ethnē. Este adesea subiectul unor discuții semnificative. Când mulți oameni aud cuvântul ethnē sau „neamuri”, imediat se gândesc la țări. Dar când Domnul Isus a spus aceste cuvinte, nu existau țări așa cum înțelegem noi astăzi. Statul-națiune este o invenție a erei moderne. În vremea Domnului Isus, erau doar grupuri de oameni, și erau imperii. Așadar, Isus se referea la popoare — la toate popoarele.

Când Domnul Isus a spus „tuturor neamurilor”, El nu a vrut să spună exact ceea ce doresc misiologii ca mine să citească în text — ca și cum ar fi vorbit despre cele unsprezece mii de grupuri etnolingvistice care se află astăzi în lume. Totuși, El a vrut să identifice mai mult decât pur și simplu neevrei sau neamuri. El a vorbit poporului evreu care știa că Dumnezeu a creat națiunile la Babel (Gen. 11: 9), a chemat națiunile „până la Ierusalim” (Isaia 2), a arătat limbile națiunilor la Rusalii (Fapte 2), și va fi venerat de bărbați și femei din orice limbă, trib și națiune pentru totdeauna (Apocalipsa 7).

Cu alte cuvinte, când Domnul Isus a vorbit despre a merge la neamuri, ascultătorii Lui din acea zi înțelegeau imensitatea acestei sarcini extraordinare. Ideea de „neamuri” nu era nouă pentru ei — deși Domnul Isus schimba modul în care poporul lui Dumnezeu avea să le abordeze.

Vorbind despre neamuri, Domnul Isus a schimbat direcția misiunii. Acum nu mai trebuia ca popoarele să se suie la Iersualim (Isaia 2), ci trebuia ca ucenicii să plece din Iersualim către neamuri (Fapte 1:8).

Auzind aceste cuvinte, ucenicii au acționat. Ceea ce au făcut arată ceea ce au înțeles ei din cuvintele Domnului Isus atunci când le-a poruncit să meargă la toate neamurile. Ei au mers la toate neamurile — și au plantat biserici. Și așa trebuie să facem și noi.

Marea Trimitere fără o focalizare pe națiuni ratează contextul ei biblic, acțiunile ucenicilor, și locul pe care aceasta îl ocupă în misiunea lui Dumnezeu. Marea Trimitere fără o focalizare pe plantarea de biserici ratează ceea ce au făcut ucenicii după ce au auzit Marea Trimitere.

Când Domnul Isus a spus „toate neamurile”, El a redirecționat misiunea și Și-a trimis ucenicii către națiuni. În funcție de cine numără și de modul în care numără, există mai mult de șase mii de grupuri etnice neatinse. Doar mai puțin de trei mii dintre acestea nu sunt sunt abordate deloc, ceea ce înseamnă că este puțină sau nu este nicio prezență evanghelică în mijlocul lor.

Neamurile contează în Marea Trimitere, iar Dumnezeu ne cheamă să plantăm biserici în mijlocul acestora (și în mijlocul altor națiuni). Au nevoie de noi plantări de biserici.

Neamul tău, de oriunde ai citi acest articol, se află printre națiuni. De oriunde citești aceste cuvinte, pasajul biblic ți se aplică. Plantarea de biserici trebuie să aibă loc în națiunea ta, la fel cum ar trebui să aibă loc în toate neamurile. Uneori, aceasta se înâmplă pentru că națiunile trăiesc în mijlocul națiunii noastre. Numai în SUA există mai mult de cinci sute de grupuri etnice neabordate și neatinse cu Evanghelia.

Într-un lucrare de cercetare publicată anul trecut [2013] de către Seminarul Teologic Gordon-Conwell, misiologul Todd M. Johnson și echipa lui au descoperit că aproximativ douăzeci la sută dintre necreștinii din America nu cunosc personal un creștin. Mai mult de șaptezeci și cinci la sută din oamenii aparținând religiilor Sikh, Hinduism și Jainism care trăiesc în SUA nu cunosc niciun creștin. Același lucru este adevărat și cu mai mult șaizeci și cinci la sută dintre budiști, șintoiști, taoișit, zoroastriști, și practicanți ai religiei tradiționale chineze. Chiar patruzeci și doi la sută dintre musulmani mărturisesc faptul că nu au niciun contact creștin apropiat. Toți aceștia au nevoie de plantări de biserici.

Însă, chiar și oamenii făcând parte din cultura majoritară au nevoie de noi biserici. Biserica este centrală în misiunea lui Dumnezeu de a proclama Evanghelia lui Hristos fiecărui bărbat, fiecărei femei și fiecărui copil. Uitându-ne în Noul Testament, putem observa că plantarea de biserici întențională, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a fost metoda cheie folosită de bisericile primare prin care au ascultat de porunca Domnului Isus. Acest lucru ar trebui să fie adevărat și astăzi. Iar aceasta include plantarea de biserici în centrele urmane, în suburbii, în comunitățile rurale și așa mai departe. Toate acestea au nevoie de noi biserici plantate.

Marea Trimitere nu poate fi îndeplinită fără plantarea de biserici. Domnul Isus ne-a poruncit să facem ucenici, să-i botezăm și să-i învățăm. Aceste trei lucruri sunt făcute în contextul unei biserici locale. Dacă vrei să vezi cum oamenii devin ucenici, sunt botezați și sunt învățați din Cuvântul lui Dumnezeu, fie într-un oraș mare din America [sau România, n. trad.], fie într-un mic sat din Asia, plantarea de biserici trebuie să fie unul din mijloacele folosite.

Cineva a plantat biserica din care faci parte. Cineva a plantat biserica din care cineva a venit să îți spună Evanghelia. Cineva a plantat biserica unde ai devenit ucenic, unde ai fost botezat și unde ai primit învățătură din Cuvânt pentru prima dată.

Nu lăsa ca biserica ta să fie înfundătura de pe autostrada Marii Trimiteri. Națiunile — și cei pierduți din poporul tău — au nevoie de mai mult. Au nevoie de noi plantări de biserici.

Autor: Ed Stetzer
http://www.ligonier.org

Sursa: Agenția Kairos 

știri creștine

Doamne, dă-ne dragoste discernătoare

O rugăciune pentru zilele împărțitoare

Articol de Marshall Segal

Scriitor personal, desiringGod.org

Ultimul an a dezvăluit multe despre noi, spre bine și spre rău. Încercările ne expun, ne confruntă și ne purifică și Dumnezeu ne-a dat încercări de diferite feluri. Cine știe ce pot aduce următoarele luni sau săptămâni – sau chiar ore -?„Nu avem nevoie de iubire ușoară sau ușoară. Avem nevoie de greutatea și durabilitatea iubirii cu discernământ. ”TweetDistribuiți pe Facebook

Ar trebui să ne adunăm ca biserică în ciuda virusului sau nu? Ar trebui să purtăm măști sau nu? A fost justificată utilizarea forței de către un ofițer? A fost o tragere motivată rasial? Ar trebui să mărșăluim? Ce ar trebui să spunem (sau să tweetăm)? Ar trebui să spunem ceva? Trăim o catastrofă climatică? Ce ar trebui să spunem, ca creștini, despre această președinție? Ar trebui să votăm pentru acest partid sau acel partid, acest candidat sau acel candidat sau pentru cineva care nu va câștiga niciodată?

Complexitatea provocărilor și durerilor noastre – relațională și politică, medicală și financiară, mentală și spirituală – descoperă două impulsuri periculoase și rivale în noi.

Impulsuri imature

În circumstanțe dificile sau confuze, confruntați cu rapoarte conflictuale și cereri emoționale de ajutor sau compasiune, adesea fie analizăm și judecăm fără dragoste, fie ne aruncăm în dragoste fără discernământ atent.

Chiar și într-o singură inimă umană – inima mea umană – ne putem simți leagănându-ne înainte și înapoi între acești poli îndepărtați, fiecare având suficient drept pentru a ne câștiga încrederea și devotamentul și totuși suficient de greșit pentru a ne distrage sufletele și a ne submina mărturia. Avem nevoie, la fel de mult astăzi ca oricând, de căsătoria ciudată într-o rugăciune veche:

Rugăciunea mea este ca iubirea ta să abundă din ce în ce mai mult, cu cunoștințe și tot discernământ. ( Filipeni 1: 9 )

Iubire și discernământ. Discernământ și dragoste. Poate că îi vedem rar pe cei doi împreună în viața reală și totuși înțelepciunea se ascunde în nunta celor doi. Dumnezeu i s-a alăturat, perfect în Hristos și acum din ce în ce mai mult în noi, pentru ca noi să strălucim – răbdători, curajoși, umili, pașnici, plini de speranță, credincioși, diferiți – în zile deosebit de întunecate, dezbinatoare și tulburătoare ca ale noastre.

Iubire fără discernământ

Primul eșec, în mijlocul crizei sau al revoltelor, ar fi ca noi să încercăm să urmărim dragostea în timp ce lăsăm deoparte discernământul. „Este rugăciunea mea ca dragostea ta să abundă din ce în ce mai mult”, spune Pavel, „ cu cunoaștere și tot discernământul ” ( Filipeni 1: 9 ). Iubirea fără discernământ descifrează realitatea și ia decizii (adesea subconștient) bazate în principal pe ceea ce își doresc și simt alții. Este o iubire capitulantă, o iubire superficială și adesea superficială, de obicei o iubire necinstită. Acest tip de dragoste are o alergie la întrebări grele și un dinte dulce pentru aprobarea altora.

Departe de a face dragostea mai puțin iubitoare, totuși, adevăratul discernământ nu face decât să adâncească și să adâncească dragostea. După cum spune Pavel în rugăciunea sa, această iubire abundă nu în ciuda cunoașterii și discernământului, ci cu cunoaștere și discernământ. Cunoașterea și discernământul nu sunt doar cutii pe care dragostea le poate verifica; sunt unele dintre cele mai puternice rădăcini ale iubirii.

CUNOŞTINŢE

Ce este cunoașterea? Cunoașterea este o conștientizare exactă a realității, în special a realității spirituale, dobândită prin educație sau experiență. Știm că cunoașterea spirituală este în cele din urmă întotdeauna un dar al lui Dumnezeu din cauza modului în care Pavel se roagă pentru aceasta ( Filipeni 1: 9 ; Efeseni 1:17 ; 1 Corinteni 2: 13-14 ). Dar, deși cunoașterea este un dar, tot „ne ostenim” și „ne străduim” să creștem în ea ( Coloseni 1: 29–2: 3 ), în mare parte supunându-ne învățăturilor credincioase ( Efeseni 4: 11–13 ).

Deci, cunoștințele de care avem nevoie sunt distribuite în mod supranatural de Dumnezeu printr-o atenție atentă, chiar riguroasă, la cuvântul său. Îl primim și trebuie să creștem în el ( Coloseni 1: 9-10 ).

DISCERNĂMÂNT

Și ce este discernământul? Discernământul este capacitatea de a judeca bine, în special de a judeca modul în care Dumnezeu ar putea judeca în orice situație dată.

Deși cele două sunt înrudite, chiar suprapuse, discernământul este mai evaziv, deoarece pune cunoștințele să funcționeze în viața reală. Un lucru este să definim abstract binele și răul, binele și răul , dar este o altă sarcină mai provocatoare să le deosebim în realitate – în relații reale, în titluri reale, în crize reale. Și din nou, în timp ce capacitatea noastră de a discerne bine este dată în cele din urmă de Dumnezeu, știm că este „instruită printr-o practică constantă pentru a distinge binele de rău” ( Evrei 5:14 ). Practică constantă . Dacă nu a mai venit niciun alt bine din evenimentele din anul trecut, cu siguranță ne-a provocat să facem ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem în orice moment: să creștem continuu în discernământ.„Departe de a face dragostea mai puțin iubitoare, adevăratul discernământ nu face decât să adâncească și să mărească dragostea.”TweetDistribuiți pe Facebook

Iubirea pune discernământ. Și nu doar oarecare discernământ, ci „tot” discernământul ( Filipeni 1: 9 ) – un discernământ aprofundat și extins, un discernământ ascultător, învățat și pus la îndoială, un discernământ rareori presupus. Un discernământ implacabil care întărește o iubire și mai implacabilă . În timp ce dezbaterile se dezlănțuie și împărățiile se clatină și virusurile se răspândesc, nu avem nevoie de iubire ușoară sau ușoară. Avem nevoie de greutatea și durabilitatea iubirii cu discernământ .

Discernământ fără dragoste

Dar, pentru ca cei mai discernecători dintre noi să înceapă să se gândească mai mult la noi înșine decât ar trebui, Pavel se roagă nu în cele din urmă pentru discernământ , ci pentru dragoste. Și nu orice iubire, ci o iubire abundentă .

În timp ce unii se încadrează într-o dragoste vagă și nelegată condusă de frica de om, alții dintre noi sunt atât de ocupați și hotărâți să pună toate întrebările corecte pe care nu le iubim niciodată. Ancheta, nu persoanele cu nevoi reale, devine centrul, chiar fascinația. Ne scuzăm de iubire vestind discernământ. Acest tip de persoană citește adesea extensiv, dar se roagă puțin. Devine încet suspicios față de cei nevoiași și este apăsat când ar putea fi compătimitor.

Pe cât de important este discernământul, Pavel se roagă aici că dragostea , nu discernământul, ar abunda din ce în ce mai mult. Dacă discernământul nostru sună din ce în ce mai cinic și indiferent, nu este categoric discernământul pentru care Pavel se roagă. Discernământul evlavios catalizează și întărește iubirea. Aprinde inimile pentru a-și asuma riscuri în dragoste. Este posibil să nu fie dragostea pe care o doresc alții – de foarte multe ori, nu va fi genul de dragoste sau de sprijin pe care alții îl vor, așteaptă sau chiar cer. Dar este totuși dragoste – o dorință profundă și un angajament de a sluji (și de a sacrifica) binele etern al celorlalți.

În timp ce dezbaterile se dezlănțuie și împărățiile se clatină și se răspândesc virușii, nu avem nevoie de analize distante sau speculații cinice. Avem nevoie de căldura și devotamentul discernământului iubitor .

Umplut de Iubire Discernătoare

Practicarea iubirii și discernământului nu înseamnă doar supraviețuirea într-o lume căzută. Cerul și iadul sunt în joc, într-un fel real, prin cât de bine iubim și discernem. Apostolul Pavel se roagă ca dragostea bisericii să fie abundentă de cunoaștere și de tot discernământul „ pentru ca voi să aprobați ceea ce este excelent și să fiți pur și fără vină pentru ziua lui Hristos, umplută cu rodul dreptății care vine prin Isus Hristos” ( Filipeni 1: 10-11 ).„Nu avem nevoie de analize distante sau speculații cinice. Avem nevoie de căldura și devotamentul discernământului iubitor. ”TweetDistribuiți pe Facebook

Dacă nu abundăm în iubire și discernământ, dacă nu învățăm să identificăm și să aprobăm ceea ce este excelent și adevărat, nu vom fi puri și fără vină pentru ziua lui Hristos. Această curăție și nevinovăție nu este neprihănirea lui Hristos imputată nouă, ci neprihănirea pe care o lucrează cu milă în noi și prin noi ( Filipeni 2: 12-13 ) – nu perfecțiunea, ci puritatea autentică și nevinovăția care îi îndepărtează pe oamenii lui Dumnezeu de lume ( Filipeni 2:15 ). Și dacă nu suntem curați și fără vină pentru ziua lui Hristos – într-o măsură reală și crescândă – atunci El ne va întoarce în ziua lui Hristos ( Matei 7: 21-23 ; Evrei 12:14 ).

Oricât de nepregătit ne-am simțit pentru zilele fără precedent ale anului trecut, cât de rău ar putea fi găsit nepregătit pentru acea zi grozavă și înfricoșătoare? Ar trebui să ne dorim mult să fim plini de rodul dreptății, așa cum se roagă Pavel, plin de o iubire abundentă, marcată de un discernământ din ce în ce mai rafinat.

Practicarea – practicarea cu adevărat – a iubirii și a discernământului nu se referă doar la câștigarea unui argument sau la a fi pe partea dreaptă a istoriei, ci a fi drept în fața lui Dumnezeu pentru eternitate. Dacă vrem să-L slăvim pe Dumnezeu în tot ceea ce facem, nu ne putem mulțumi cu discernământ fără dragoste reală. Dacă vrem să fim tot mai asemănători cu Isus, nu ne putem mulțumi cu dragostea fără un discernământ real. Dacă vrem să facem diferența în zilele întunecate ca acestea, avem nevoie de o iubire reală plină de cunoștințe reale și discernământ în presiunile și complexitățile foarte reale pe care ni le-au fost date.Marshall Segal ( @marshallsegal ) este scriitor și editor manager la desiringGod.org. El este autorul cărții Nu s-a căsătorit încă: urmărirea bucuriei în singuratate și întâlniri . A absolvit Colegiul și Seminarul Bethlehem . El și soția sa, Faye, au doi copii și locuiesc în Minneapolis.

https://www.desiringgod.org/articles/lord-give-us-discerning-love?

Inima impartita (2)

InapoiInainte

C. Fragmentarea

Strategia lui Satan de divizare şi de cucerire slăbeşte unitatea şi puterea persoanei, pregătind-o pentru distrugere.

În abuzul sexual, de exemplu, mintea deseori se disociază de persoană, sau emoţiile sunt închise într-o parte care le îngheaţă. Ca rezultat, memoria este blocată, sau abilitatea persoanei de a avea sentimente este îngrădită.

Trauma, fragmentarea care rezultă, şi demonizarea victimei devin posibile deoarece mintea şi voinţa îşi părăsesc poziţiile de gardă ale fortăreţei. Vrăjmaşul se năpusteşte înăuntru şi îşi introduce minciunile (Luca 11: 18-22) în porţiunea care a fost separată de întregul persoanei. Această minte permite uneori formarea de identităţi separate, din fragmentele care păstrează o parte din elementele caracteristice ale persoanei, în scopul de a face faţă crizei. Aceste „părţi” create de minte, sau personalităţi, deşi sunt incomplete în ele însele, sunt însărcinate să ducă la îndeplinire anumite sarcini. Prin trimiterea spre păstrare a evenimentelor, a informaţiilor, a secretelor în anumite „părţi” create de minte, gândirea noastră crede că poate controla acele evenimente. Personalităţile multiple sunt o percepţie, deşi există, şi întotdeauna va exista, doar o singură persoană în fiecare om. Fragmentarea şi disocierea sunt calea minţii de a face faţă dificultăţilor sau realităţii confuze. Deşi personalitatea multiplă este o aşa numită „închipuire a percepţiei persoanei”, e nevoie să se lucreze la realităţile percepute de mintea ei, pentru ca acea persoană să fie restaurată prin intermediul adevărului.

Isus şi toţi oamenii regelui

„…Toţi caii regelui şi toţi oamenii regelui nu l-au putut repara pe Humpty”, dar Regele poate!

Integrarea psihologică a părţilor sau a personalităţilor din trecut a fost un efort obositor şi nefolositor, fără vreo înţelegere clară a procesului de care e nevoie pentru a duce la îndeplinire reunirea fragmentelor.

VERSETUL CHEIE: Ps. 33: 16-17 – „Nu mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz. Calul nu poate da chezăşia biruinţei, şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea„

Avându-l pe Isus ca şi consilier, ceea ce „nici caii regelui, nici oamenii regelui nu au putut să facă”, poate realiza Isus într-o secundă.

D. Micile părţi umane

Micile părţi umane îşi asumă rolul şi responsabilitatea de a proteja esenţa persoanei de durere şi de pericolele grave.

Loialitatea cioburilor fiinţei umane faţă de esenţa persoanei le face pe acestea să-şi asume rolul de „protejare” a persoanei. Ele cred că activitatea lor va da persoanei siguranţă şi adăpost în faţa altor dureri. În mod neînţelept, acest lucru se face prin chemarea de demoni care să le ofere puterea şi ajutorul, părţile umane nesuspectând că vor deveni subjugate de chiar puterile în care s-au încrezut pentru protecţie.

Aceste părţi umane cred minciunile demonilor care le capturează, crezând că aceştia le sunt protectori. Întrucât măsura în care ele acţionează, potrivit instruirii subconştiente şi influenţei acestor protectori demonici, părţile umane cooperează cu duşmanul. Acesta e acum capabil să ducă la îndeplinire diverse sarcini împotriva persoanei, prin care va sabota şi va diminua sănătatea şi siguranţa individului. Partea fragmentată va fi blocată şi ţinută captivă de către spiritele demonice, ca şi cum ar plăti o recompensă celui care a răpit-o. Fragmentarea este strategia de divizare şi de cucerire a lui Satan, prin care sunt subminate unitatea şi puterea persoanei, pregătind-o pe aceasta pentru distrugere.

Pe scurt

Când ceaşca psihicului uman este spartă, duşmanul vine repede pentru a câştiga teren pe seama cioburilor separate de miez. El le învăluie cu minciuni, le înconjoară cu îngrijitori răi şi cu spirite ale întunericului potrivite scopurilor sale. Iuda v.19 face referire la batjocoritorii care în zilele de pe urmă vor fi „supuşi poftelor firii, cei care dau naştere la dezbinări”. Cuvântul grecesc pentru dezbinare are înţelesul de a rupe în bucăţi. Aceste fragmente ale psihicului uman formează nucleul în jurul căruia duşmanul îşi va forma întăritura. Aceste „mici părţi umane”, ţinute prizoniere în suflet, sunt ostatice ale spiritelor demonice care perpetuează minciuna. Multe din aceste părţi au învăţat să „coopereze cu duşmanul”, crezând că fac ceea ce este bine.

VERSETUL CHEIE: 2 Corinteni 4: 6 – ;„Căci Dumnezeu, care a zis: ‘Să lumineze lumina din întuneric’ ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos.”

E. Adevărul în interiorul fiinţei umane

Adevărul ne eliberează şi ne face un întreg. Isus vine pentru a spune adevărul „micilor părţi umane”. 

Pentru a adăuga confuzie, demonii se deghizează uneori în părţi umane, sau conving părţile umane că ele sunt demoni, sau satanişti, sau irecuperabil de rele. Părţile umane îşi iau foarte în serios menirea şi poverile, purtând deseori timp îndelungat rezistenţa şi deziluzia faţă de Dumnezeu. Ele cred cu adevărat că „protejează” persoana de alte dureri, nedându-şi seama că fac parte din planul diavolului de distrugere a persoanei. Atâta timp cât se agaţă de minciuni, ele sunt un teren propice pentru mai multă opresiune. Sunt uşi deschise pentru activităţile demonice. Pavel se referă la domeniile neschimbate şi nesfinţite ale vieţii noastre ca la omul carnal, sau firea pământească. Isus i-a spus lui Petru: „când vei fi convertit, întăreşte-ţi fraţii.” Această parte neconvertită a noastră (firea) conţine toate întăriturile, îndoielile, cioburile sparte şi rezistenţa minţii împărţite, îndreptate toate împotriva lucrării de sfinţire a Duhului Sfânt.

Pavel, în Romani 7: 15-21, descrie lupta omului spiritual care trăieşte în Duhul împotriva omului carnal, care face ceea ce crede el că e bine.

Discernerea a ceea ce e fals

Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie care poate despărţi chiar gândurile de pornirile inimii. Este o armă puternică în descoperirea spiritelor (demonilor) care acţionează prin imitarea persoanei reale, create de Dumnezeu. Noi îi putem cere duşmanului să-şi îndepărteze „masca”, lăsând persoana să-i vadă adevărata faţă. Prin aceasta munca lui e zădărnicită, iar persoana poate distinge adevărul.

VERSETUL CHEIE: 2 Corinteni 10: 5 – „Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Cristos.”

Strategia lui Satan

 • Dezbină şi cucereşte prin ÎNDOIALĂ („oare Domnul a zis?”) şi prin CONFUZIE
 • Ne leagă cu minciuni
 • Ne face să devenim fără putere

https://www.alfaomega.tv/viata-spirituala/eliberare/eliberand-captivii/3852-inima-impartita-2

Fata creștină de 13 ani din Pakistan forțată să se convertească și să se căsătorească cu bărbatul care a răpit-o recuperată din mâinile răpitorului ei

Cosmin Frișan  04-11-2020 18:06:54

LAHORE , Pakistan, 3 noiembrie 2020 (Morning Star News) – Luni, 2 noiembrie, Poliția din Karachi, Pakistan a recuperat o fată creștină de 13 ani și a arestat ​​un bărbat de 44 de ani, acuzat că a răpit-o, a forțat-o să se convertească la Islam și să se căsătorească cu el, au declarat surse.

Acțiunea a avut loc la câteva ore după ce Înalta Curte Sindh, sub presiunea unui val tot mai mare de proteste pornite de la validarea anterioară a căsătoriei, a ordonat ca tânăra de 13 ani, Arzoo Raja, să fie găzduită într-un adăpost guvernamental pentru femei până când va apărea la o ședință judecătorească Joi, 5 noiembrie.

„Curtea a menționat că problemele care trebuie abordate sunt vârsta fetei, dacă a fost convertită forțat și dacă mariajul este legal”, a declarat avocatul și activistul pentru drepturile libertății, Jibran Nasir.

Judecătorii KK Agha și Amjad Ali Sahito au ordonat teste medicale pentru a determina vârsta lui Arzoo, deși părinții ei au furnizat documente legale de la Autoritatea Națională de Baze de Date (NADRA) care arată că s-a născut la 31 iulie 2007, asta însemnând că are vârstă de 13 ani.

Nasir a declarat că instanța a ordonat poliției să o recupereze pe Arzoo de la Syed Ali Azhar, care are 44 de ani, conform arhivelor instanței. După ce tatăl lui Arzoo, Raja Masih, a raportat dispariția fiicei sale de pe 13 octombrie, poliția l-a informat că Azhar le-a arătat un certificat de căsătorie islamic, un certificat de conversie și o declarație în care minora și-ar fi dat consimțamantul din propria ei voință.

Acuzatul a fost prezentat pe 2 noiembrie în fața unui judecător care a ordonat arestarea preventivă a acestuia până vineri (6 noiembrie), deși se așteaptă că acesta să fie prezent joi (5 noiembrie) la Înalta Curte Sindh pentru audierea în cazul lui Arzoo.

Azhar a răpit-o pe minoră din localitatea West Câmp Road din colonia Muhalla Railway din Karachi, potrivit familiei. Fetele minore care sunt răpite în Pakistan sunt supuse unor presiuni intense, inclusiv amenințări asupra lor și a familiilor lor, pentru a da declarații false.

Deși instanța de judecată în prima fază, pe 27 octombrie, a cerut poliției să nu „hărțuiască cuplul proaspăt căsătorit”, în hotărârea de luni, judecătorii „au criticat organele de poliție pentru că nu au urmat ordinul judecătoresc privind protecția fetei minore, spunând de asemenea, că judecătorii nu au interzis polițistilor să investigheze cazul”,a spus Nasir.

Tot Nasir a lăudat instanța pentru admiterea cererii părinților pentru recuperarea fiicei lor, dar a pus sub semnul întrebării comportamentul avocaților care au facilitat pregătirea documentelor care arată vârsta falsă a lui Arzoo.

„Pentru a ne salva copiii, guvernul, sistemul judiciar, avocații, societatea civilă și mass-media ar trebui să se afle pe aceeași pagină. Cu toții trebuie să ne jucăm rolurile în mod eficient”, a spus Nasir.

Ulterior, el a scris pe Twitter: „Mă bucur că atât guvernul Sindh, cât și guvernul federal vor să facă #JusticeForArzoo (#DreptatePentruArzoo, n.tr). Având la bord ambele guverne, avem speranța că acest caz va deveni un motiv pentru o concentrare reînnoită asupra drepturilor copilului.”

Cazul a stârnit proteste din partea grupurilor pentru drepturile omului, obligând guvernul Sindh să ia act de căsătoria ilegală și să își schimbe decizia.

Raportul sexual cu o fată cu vârstă de sub 16 ani este un viol și se pedepsește cu moartea sau o pedeapsă de minimă de 10 ani de închisoare în Pakistan.

Consecințe posibile

Mary James Gill, o creștină care a fost anterior parlamentară și fondatoare a Centrului pentru Drept și Justiție, a declarat pentru Morning Star News că, deși Arzoo este minoră, declarația ei cu privire la convertirea și căsătoria forțată va fi un element cheie în legalitatea (sau ilegalitatea) actelor furnizate de către avocații răpitorului.

„Dacă Arzoo afirmă că s-a convertit la islam de bună voie, convertirea va rămâne valabilă, deoarece nu avem nicio lege care să anuleze acțiunea chiar și pentru minori”, a spus Gill. „Același lucru este valabil și cu acuzația de căsătorie forțată. Dacă recunoaște că s-a căsătorit de bună voie, va fi trimisă la Darul Aman (un adăpost sigur) până când va ajunge la vârsta căsătoriei, adică la 18 ani.”

Căsătoria poate fi întreruptă numai prin divorț/separare sau anularea certificatului de căsătorie, dacă această afirmă că a fost constrânsă să semneze documentul, a spus Gill.

Dar avocatul Curții Supreme Saiful Malook, cel care a câștigat cazul lui Asia Bibi în dosarul în care aceasta a fost acuzată de blasfemie, a spus că, chiar dacă Arzoo ar da o declarație în favoarea acuzatului, nu ar avea nicio valoare legală.

„Căsătoria întră sub incidența Contract Act și niciun minor nu poate deveni parte într-un astfel de act”, a spus Malook. „Legea de restricționare a căsătoriei copiilor interzice, de asemenea, căsătoria fetelor sub 18 ani. De asemenea, legea „Guardians and Ward” spune că o căsătorie cu un minor este un delict penal și o infracțiune împotriva societății.”

Secțiunea 376 din Codul penal al Pakistanului, care pedepsește violul cu moartea sau cu închisoarea de la 10 la 25 de ani, s-ar aplică dacă Azhar este condamnat conform statutului, a spus Malook. Azhar ar putea fi de asemenea acuzat de înșelăciune, fraudă și fals, a spus el.

„Este probabil că instanța să dispună un dosar penal și împotriva preotului care a pregătit și a aprobat certificatul de căsătorie, știind că față este minoră, de asemenea, ar putea fi deschise dosare penale și împotriva celorlalți complici ai acuzatului”, a spus Malook.

Chestiunea conversiei religioase ar fi o problemă dificilă de abordat de către înalta Curte, iar Curtea Supremă ar trebui să definească termenii de referință corespunzători pentru a determina sistemul judiciar din subordine, a spus el.

Măsuri cuprinzătoare

Cazul Arzoo a expus diferitele moduri în care fetele minore devin vulnerabile în funcție de clasă, inocență, religie și sex.

Gill a spus că guvernul trebuie să adopte măsuri juridice și politice cuprinzătoare la nivel național și provincial pentru a opri convertirile forțate și căsătoriile fetelor minore.

„Dacă nu se iau măsuri împotriva unor astfel de practici, atunci incidente asemănătoare vor contribui puternic la răspândirea diviziunilor sociale, a distanțelor și a discordanțelor între comunitățile cu credințe diferite”, a spus ea. „Țînând cont de legea privind restricționarea căsătoriei copilului, din 1929, astfel de căsătorii cu fete minore sunt de neacceptat.”

SURSA | CristianHeadlines

https://www.stiricrestine.ro/2020/11/04/fata-crestina-de-13-ani-din-pakistan

Dumnezeu îi vrea pe cei răniți | Joyce Meyer

Viața lipsită de răni nu seamănă deloc cu viața Învățătorului (Brennan Manning)
Adevărata noastră problemă nu o reprezintă faptul că suntem răniți, ci faptul dacă suntem dispuși sau nu să fim vindecați. Dumnezeu se folosește de rănile noastre pentru a ne da înțelepciune și pentru a ne pregăti să putem aduce lumină în întunericul altor suflete rănite. Brennan Manning a spus: „Într-o încercare inutilă de a ne șterge trecutul, lipsim comunitatea de darul nostru vindecător. Dacă ne ascundem rănile de teamă și de rușine, atunci întunericul din noi nici nu va putea fi iluminat, nici nu va putea fi transformat într-o lumină pentru ceilalți.”¹³

Dumnezeu vrea să aibă în armata Lui soldați care să Îi fii permis să le vindece rănile. Indiferent cine te-a respins în trecut, te asigur că Isus nu te va respinge. Dacă ai simțit vreodată că Dumnezeu nu te-ar putea folosi din cauza trecutului tău, gândește-te la cele scrise de Pavel către biserica din Corint:

De pildă, fraților, uitați-vă [doar] la voi, care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți [considerați a fi] înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales (1 Corinteni 1:26).

Poate că îți lipsește educația care te-ar putea ajuta să obții anumite poziții, dar educația ta nu Îl interesează prea mult pe Dumnezeu. El te poate folosi fie cu aceasta, fie fără aceasta. Poate că nu cunoști niciun om influent sau puternic, dar asta nu contează, căci Dumnezeu îți poate da favoare. „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă” (1 Samuel 16:7). În 1 Corinteni 1:27-28 scrie:

[Nu] Dar Dumnezeu a ales [a selectat în mod deliberat] lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele tari.
Și Dumnezeu a ales [a selectat în mod deliberat] lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt.

Dumnezeu îi alege intenționat pe cei care au fost răniți ca să lucreze în armata Împărăției Sale. El lucrează prin rănile și slăbiciunile acestora pentru ca oamenii să-I vadă puterea. Când oamenii din lume cred că sunt puternici și au toate calificările necesare, dar fără a se baza și a se încrede în Dumnezeu, El trebuie să-i treacă adesea cu vederea, alegând în schimb pe cineva care e mai puțin calificat din perspectiva lumii, dar care se bazează în întregime pe El în toate domeniile vieții. Dacă te încrezi în Dumnezeu, s-ar putea să vină ziua în care chiar și oamenii care te rănesc vor vedea lucrurile mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta și prin tine, folosindu-te ca instrument al Său.

A avea experiență e un beneficiu, dar obținerea experienței este dureroasă. În loc să te gândești prin câte lucruri dureroase ai trecut în viață, nu ar fi mai bine să te gândești la câtă experiență ai căpătat acum și la câte oportunități ți se oferă datorită faptului că ești fiica lui Dumnezeu? Nu uita că Dumnezeu nu respinge pe nimeni. Tocmai de aceea a și spus Isus:

Oricine crede în El [cine se agață de, se încrede în, se bazează pe El] nu este judecat [cel care crede în El nu ajunge la judecată niciodată; pentru acesta nu este respingere, nici condamnare; el nu suferă nicio condamnare]… (Ioan 3:18).

Atunci când dai interviu pentru o slujbă, o întrebare care ți se va adresa cu siguranță este: „Ce experiență aveți?” Angajatorul probabil că va fi interesat de ce fel de educație ai, însă dacă pentru aceeași slujbă dau interviu două persoane care au aceeași educație, dar una dintre ele are experiență în domeniu, iar cealaltă nu are, atunci cu siguranță că slujba o va primi persoana cu experiență.

Experiența ne oferă ceva ce nu putem găsi niciunde altundeva. Noi învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și din experiența de viață (Proverbe 3:13). E ușor de vorbit despre ceva anume, dar numai experiența face ca ceea ce spunem să merite a fi ascultat. Lumea e plină de oameni care vorbesc despre ceea ce nu știu, încercând să-i educe pe ceilalți cu privire la ceva ce nu au experimentat niciodată.

Îmi amintesc de un psiholog care mi-a spus că, în timp ce stătea cu pacienții ei și le vorbea neîncetat, își dădea seama că nu îi ajuta deloc, iar uneori simțea chiar că habar nu avea despre ce vorbea. După ce a citit cartea mea despre vindecarea interioară Beauty for Ashes (Frumusețe în loc de cenușă, n.tr.) și prima mea carte despre minte, Câmpul de bătălie al minții, a spus că a început să-i asculte cu adevărat pe cei care veneau la ea, permițându-le să vorbească despre durerea lor, iar atunci când le oferea sfaturi, le recomanda aceste două cărți. Ea era educată în psihologie, dar eu aveam experiență; prin urmare, educația ei și experiența mea au folosit împreună la ajutorarea pacienților ei.

Nu spun că fiecare psiholog și fiecare psihiatru trebuie să fi experimentat tot ce au experimentat și pacienții lor, dar cred că educația lor e mult îmbogățită dacă au trebuit să aplice în propriile vieți principiile despre care vorbesc.
Tindem să disprețuim lucrurile rele prin care am trecut, dar Dumnezeu le poate folosi pentru a-i ajuta pe alții dacă Îi permitem. Nu cred nicio clipă că Dumnezeu a pus la cale abuzul meu pentru ca eu să am experiență, ci cred că El s-a folosit de experiența mea ca să ajute alți oameni și la fel va face și cu experiența pe care ai căpătat-o tu.

Dumnezeu se folosește de oricine e dispus să se lase folosit de către El, dar, în cadrul activității pentru Împărăție, sunt câteva funcții pe care numai cei cu experiență le pot ocupa. Dacă cineva suferă, e foarte frustrant și inutil să încerci să vorbești cu cineva despre asta dacă respectiva persoană habar nu are prin ce trece. Când suferim, avem nevoie de empatie, iar cea mai potrivită persoană să ne-o ofere e numai cineva care a trecut prin ce trecem noi.

Fragment din cartea Vindecarea sufletului unei femei, de Joyce Meyer. Poate fi descărcată aici: https://tv.joycemeyer.org/romana/ebooks/vindecarea-sufletului-unei-femei/

Citește mai mult despre problemele emoționale: https://alfaomega.tv/viata-spirituala/probleme-emotionale

Vrei să afli cum poți fi mântuit? Află acum: https://alfaomega.tv/viata-spirituala/mantuire

Sursa foto: Unsplash

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/probleme-emotionale/13693-dumnezeu-ii-vrea-pe-cei-raniti-joyce-meyer

AO NEWS | 4 noiembrie 2020

 04.11.2020  |    Mapamond Crestin  |   80  |     1 min

1. Premierul român în Israel – discută despre comerț, relații economice – TPS

2. Israelul transmite condoleanțe Austriei după atacul terorist – TPS

3. Global Imams Council a adoptat definiția internațională a antisemitismului – TPS

4. Apel la rugăciune: Organizația Vocea Martirilor pentru Republica Centrafricană – GNA

Dă like și distribuie dacă îți place și dacă vrei să îți aducem conținut asemănător. Sau, de ce nu, propune tu alte tipuri de materiale sau subiecte pe care să ți le oferim. Ne poți scrie sugestiile tale în secțiunea de comentarii.

Alte știri găsești pe site-ul Alfa Omega TV: https://alfaomega.tv/stiri

Urmărește-ne și pe pagina de Facebook Știrile Alfa Omega pentru a fi la curent cu ce se întâmplă în țară și în lume

Ultimele articole – crestinul si societatea

lume: https://facebook.com/StirileAlfaOmega

https://www.alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/13712-ao-news-4-noiembrie-2020