Medalii de frunte pentru Moldova la Campionatul European de TKD din Estonia | ACTUAL

download - Copie

Moldova Creștină TV

Published on May 2, 2018

Clubul de Taekwon-Do Stolas Leukas a adus din nou faimă Republicii Moldova. Recent 7 sportivi din cadrul Clubului au participat la Campionatul European din Estonia, de unde s-au întors cu 2 medalii de argint și una de bronz.

Published on May 2, 2018

Clubul de Taekwon-Do Stolas Leukas a adus din nou faimă Republicii Moldova. Recent 7 sportivi din cadrul Clubului au participat la Campionatul European din Estonia, de unde s-au întors cu 2 medalii de argint și una de bronz.

Isus din evanghelii (20)

download - Copie

Publicat pe 23 august, 2020 De danutj

Învierea lui Isus îi surprinde pe toți ucenicii, deși au fost anunțați de învățător că acest eveniment va avea loc, așa cum au profețit și Scripturile. Întregul tablou este constituit din câteva scene vii, prezentate atât de natural de autor încât invită cititorul să participe direct la tot ceea ce se prezintă în textul biblic. Geniul autorului biblic ne pune în față o proiecție vizuală deosebit de sugestivă, aproape cinematografică, ce ne implică gradual pe fiecare în retrăirea acestui episod din viața celor ce l-au urmat pe Mântuitorul. Figura lui Isus cel înviat apare progresiv, din căutările, suferința și speranța renăscută a ucenicilor. Fiecare scenă contribuie narativ și simbolic la prezentarea lui Cristos ca biruitor al morții și împlinitor al iconomiei lui Dumnezeu în lume. De asemenea, cu fiecare pas, suntem confruntați cu propriile trăiri și întrebări, cu evaluarea imaginii pe care o avem despre Isus și cu revelația pe care o aduce evenimentul învierii.

Tăcerea evangheliei cu privire la ziua de sâmbătă este enigmatică. Isus este pus în mormânt și totul încremenește parcă odată cu dispariția învățătorului. Lucrurile revin la viață cu o provocare ce ridică întrebări și invită la acțiune. În tip ce bărbații stăteau încuiați de frica iudeilor, femeile par mai curajoase și decid să meargă la mormânt duminică dimineață devreme, după ce a trecut Sabatul. Textul biblic o menționează doar pe Maria Magdalena și faptul că ea găsește mormântul gol. Urmează un cadru care este demn de un Oscar. Acțiunea crește brusc în viteză și intensitate. Maria aleargă la apostoli, iar apoi Petru și ucenicul iubit (cel mai probabil Ioan) aleargă la mormânt. Autorul biblic este dispus să dea aici mai multe detalii care nu par a fi semnificative, așa cum este cursa câștigată de ucenicul mai tânăr, prezența fâșiilor de pânză de pe jos sau poziția ștergarului. Deși Isus este absent, persoana sa emană atâta forță și îi animă profund pe cei doi discipoli. Vestea că el nu mai este în mormânt le dă oare speranță sau le mărește suferința? Nu știm. Dar este mecanismul care a declanșat ieșirea lor din starea de amorțire, din blocajul pe care l-a adus moartea lui Cristos. Însă moartea nu are ultimul cuvânt. Prezentarea detaliată a acțiunii și descrierea mormântului gol fac parte din intenția Scripturii de a ne vorbi despre faptul că Isus nu a rămas închis de moarte. „Celălalt ucenic”, care a alergat mai repede, a intrat al doilea în mormânt și a văzut și el că nu mai este nimeni. Doar despre el textul biblic ne spune lapidar că a crezut. Ce a crezut? În înviere sau în faptul că Isus lipsește, așa cum a anunțat Maria? Textul biblic rămâne provocator și ne cere să ne plasăm acolo, să facem cursa alergării alături de discipoli, să privim în mormânt și să ne punem întrebări sau să lăsăm ființa să tresară și să iasă din amorțire. Realitatea învierii îl ascunde pe Isus privirii și orizontului experienței așa cum a fost disponibilă înainte de moartea sa, însă acest tip de absență îl face prezent altfel. Lipsa sa din mormânt îi invită pe ucenici la reflecție, la reevaluarea trecutului și la orientarea responsabilă către misiunea încredințată de Cristos.

Scena a doua vine ca urmare a insistenței suferinde a femeilor de a găsi un răspuns cu privire la lipsa lui Isus din mormânt. Plânsul Mariei exprimă o suferință adâncă. Pe lângă faptul că învățătorul a murit, acum lipsește din locul în care a fost așezat după ce a fost coborât de pe cruce. Durerea și insistența femeii primesc un răspuns neașteptat din partea lui Dumnezeu. Așa cum la naștere îngerii se manifestă și anunță venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, acum ei se arată Mariei pentru a pune o întrebare, pentru a răscoli ființa omului ce caută adevărul. Învierea lui Cristos este o renaștere și reprezintă ieșirea omului de sub cădere și moarte, iar mesajul evangheliei cu privire la această realizare a lui Isus trebuie vestit tuturor. Al doilea Adam se ridică din moarte și inaugurează o nouă perioadă a istoriei omenirii, iar îngerii îi invită pe oameni să primească acest mesaj și să îl transmită mai departe. Dimensiunea interogativă lansată de îngeri este continuată apoi de Isus Cristos cel înviat. Maria nu are încă ochii deschiși să îl recunoască pe Isus și crede că este grădinarul. Abia atunci când i se rostește numele ea pricepe că în fața ei este cel pe care l-a văzut murind și a fost îngropat. Dar pentru a avea această claritate a privirii, textul ne spune că a mai fost nevoie de o întoarcere a Mariei, de o răsucire a ființei ei, de o transformare pe care o face credința, de o deschidere către prezența lui Isus cel înviat pentru care nu este suficientă privirea sensibilă. Această transformare a Mariei este încununarea unei experiențe alături de Isus și ceilalți ucenici, rodul căutării și dorinței de a urma calea lui Cristos. Pentru Maria, Isus nu mai este doar învățătorul, ci Domnul. Prin declarația ei, asistăm la formularea concisă a mesajului creștin care îl vestește lumii pe Isus Cristos ca om și Dumnezeu, ca cel care a trăit pentru a învinge păcatul și moartea. Maria apare în acest pasaj ca modelul ucenicului prin excelență și calea pe care trebuie să o urmeze omul pentru a găsi răspunsurile la întrebările fundamentale. Încântarea și entuziasmul ei că l-a găsit pe Isus sunt temperate de mesajul legat de ultima parte a misiunii lui Cristos. Învierea este urmată de înălțarea omului la dreapta lui Dumnezeu, iar prin acest act Isus se identifică complet cu noi cei din istorie. El subliniază că este fratele nostru, că se duce la Tatăl lui și la Tatăl nostru, la Dumnezeul lui și la Dumnezeul nostru. Învierea deschide drumul omului către Dumnezeu, iar Fiul lui Dumnezeu întrupat ne invită și ne arată calea către viața veșnică. Aparenta distanță pe care o pune Isus între el și Maria este acum clarificată de direcția și orientarea pe care trebuie să o aibă ucenicul în lume. Suntem chemați să îl urmăm pe Isus pentru a atinge destinul său, care este unirea cu Dumnezeu și dobândirea statutului de fii ai lui Dumnezeu. Isus a ajuns acolo deja și ne cere să îl urmăm, ne-a deschis tuturor calea și ne arată care este sensul existenței noastre. El este atât Marele Preot, cât și jertfa, este atât calea, cât și scopul nostru, este atât fratele, cât și Domnul nostru. Această identitate a lui Cristos nu produce ambiguitate, ci curaj și deschidere, bucurie și încredere.

A treia scenă se petrece seara. După o zi lungă de întrebări și emoții, speranțe și iluzii consumate în mica comunitate a celor ce l-au urmat pe învățător, se realizează minunea apariției sale. Se așteptau oare? Cei doi ucenici au găsit mormântul gol, iar Maria le-a adus mesajul că l-a întâlnit pe învățător și că a înviat dintre cei morți. Însă tensiunea nu a trecut. Textul biblic subliniază că discipolii erau încă animați de frică, se temeau că liderii religioși vor continua să acționeze mai departe și ei vor putea fi victime, așa cum a fost și maestrul lor. Însă tensiunea trebuie să fi fost mărită și de cele întâmplate peste zi, de dispariția trupului din mormânt, de pretenția Mariei că l-a văzut pe Isus înviat. Probabil că lucrurile au fost și mai complexe, de vreme ce Cristos le adresează mesajul „Pace vouă!” și apoi îi invită să vadă semnele crucificării ca să fie convinși că el este cu adevărat. Apariția bruscă a lui Isus este revelatoare și detensionează situația imediat. Din nou, foarte laconic, textul biblic nu insistă pe reacția ucenicilor, ci ne spune doar că s-au bucurat că l-au văzut pe Isus. Ca și în cazul declarației Mariei, acum învățătorul este numit Domnul, identitate pe care discipolii trebuie să o transmită mai departe. De pe această poziție, se conturează un cadru sugestiv care corespunde cu cel din cartea Facerii și momentului creației omului. Marea realizare a Fiului lui Dumnezeu devine un nou început și baza pentru o nouă creație. Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, insuflă o viață nouă ucenicilor, potrivit unui nou statut pe care aceștia îl dobândesc prin Isus Cristos. Unirea omului cu Dumnezeu este realizată de Isus cel înviat, iar acest destin este acum împărtășit tuturor celor ce cred prin iconomia Duhului Sfânt. Învierea corespunde cu împlinirea promisiunii divine potrivit căreia omul primește viața veșnică și statutul de fiu înfiat. Ideea trimiterii ucenicilor în lume a fost enunțată deja în rugăciunea sacerdotală și este reluată și aici. Misiunea discipolilor reprezintă continuarea misiunii lui Isus, cu autoritatea primită de la Dumnezeu Tatăl. Ca parte a noii creații care se dezvoltă în lume, ucenicii devin agenții și slujitorii învierii, ai renașterii la care sunt invitați toți oamenii, în parteneriat cu lucrarea eficientă a Duhului Sfânt.

Ultima parte a capitolului al douăzecilea anticipează marea întrebare cu privire la credința în înviere pentru toți ucenicii care vor urma, care nu au fost de față să-l vadă pe cel revenit din moarte la viață. Apostolul Toma îl anticipează pe ucenicul care nu a fost de față atunci când Isus i-a invitat pe discipolii săi să se apropie și să vadă semnele cuielor și lovitura din coasta sa. Pe nedrept, el a rămas etichetat drept necredinciosul, uitând că ceilalți frați ai lui au avut același comportament când femeile au adus vestea cu privire la învierea lui Isus. Cu riscul unei repetiții evidente și pentru unii de prisos, când Isus se arată din nou peste o săptămână, îl invită pe Toma să vadă și să atingă așa cum a făcut-o și la prima apariție cu ceilalți. Însă intenția autorului biblic este la fel de clară, așa cum s-a întâmplat cu Maria. Toma este tipul ucenicului care este invitat să creadă pe baza cuvintelor celor ce l-au văzut pe Cristos înviat. Inițiativa lui Isus de a se revela produce o răsturnare de situație care ne amintește de reacția Mariei când își aude numele rostit. Prin gura acestui discipol se declară o formulă de credință unică în tot Noul Testament („Domnul meu și Dumnezeul meu”) și în dreptul său este afirmată cea mai importantă fericire la care poate accede omul în lume, aceea de a crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Apostolul Toma completează titlul de Domn pe care ucenicii l-au folosit pentru Isus cel înviat cu cel de Dumnezeu pentru a indica identitatea sa de Fiu etern al Tatălui, cel care a lăsat slava sa divină pentru a veni în lume ca slujitor umil. Mesajul lui Toma reprezintă miezul proclamării creștine care afirmă că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu care a adus lumii viața veșnică prin tot ceea ce a trăit și a realizat. El este al doilea Adam, începutul unei noi creații la care este invitat orice om să participe prin credință. Aparent, Toma răspunde acestei invitații printr-o credință bazată pe semne evidente, pe o participare efectivă la un eveniment concret pe care l-a putut verifica empiric. Însă lucrurile nu stau așa. Ca noi toți, poate, Toma a cerut semne concrete, dar credința nu s-a născut pe baza lor, ci pe o transformare lăuntrică.

Isus nu se arată deodată omului pentru a convinge și a înlătura orice îndoială. Apariția sa nu a produs niciun efect dacă nu a existat organul propice pentru a recepta prezența sa. Maria îl vede și nu îl recunoaște decât după ce ființa sa realizează o răsucire, o reorientare pe care o produce doar credința. Învierea se adresează credinței, și nu evidențelor, așa cum o subliniază glosa scurtă de la finalul capitolului. Încrederea în Isus și acceptarea realității învierii implică în totalitate persoana credinciosului, o marchează profund cu întrebări, îndoieli, emoții și odihna activă a unei întâlniri care redefinește și repoziționează viața ucenicului pentru totdeauna. Apropierea noastră de Cristos cel înviat nu poate ocoli confruntarea cu suferința morții și posibilității pierderii lui Isus, cu angoasele întrebărilor legate de identitatea sa și cu așteptările noastre care nu primesc întotdeauna răspunsul sau soluția dorită. Evanghelia ne prezintă adevărul învierii ca o realitate spre care ne mișcăm cu toții și care, în același timp, are nevoie de inițiativa lui Cristos de a face pasul decisiv către noi. Nu l-am putea întâlni pe Isus cel înviat dacă nu l-am căuta. Și nu l-am putea găsi, dacă el nu ne-ar căuta pe fiecare dintre noi în chiar miezul vieții noastre, în complexitatea întrebărilor și sentimentelor cu care ne confruntăm. Isus cel înviat pare mai distant și dă impresia că impune deja un respect și o poziție nouă față de experiența avută cu ucenicii înainte de moartea sa. Această senzație vine din intenția autorului biblic de a deschide câmpul acțiunii și interacțiunii de la grupul restrâns al celor cărora Isus li s-a arătat în ziua învierii către toți ucenicii care vor crede pe baza mărturiei lor, fără să-l fi văzut și pipăit pe Cristos precum Toma. Isus este învățătorul apropiat și intim legat de viața ucenicilor, dar este și Domnul și Dumnezeul nostru. Este omul aproape de fiecare dintre noi, accesibil și deschis fiecăruia la dialog, prietenie și iubire, dar exigent și cu standarde la care ne cere să aspirăm fără compromisuri, cu o autoritate pe care nu o putem neglija, cu o identitate care nu ne va fi comodă niciodată. El este Dumnezeu-omul care coboară spre fiecare și ne cere apoi să urcăm cu el pe treptele jertfei de sine către înviere și viața veșnică alături de Duhul Sfânt și de Tatăl.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2020/08/23/isus-din-evanghelii-20/

MASONERIA ROMÂNĂ

download - Copie

Istorie

Scurt istoric al Masoneriei in Romania

Masoneria asa cum o cunoastem azi a ajuns pe teritoriul Romaniei la inceputul sec. XVII, venind de la Istambul odata cu corabiile ce carau graul, mierea si berbecii catre capitala de atunci a Imperiului Otoman. Pe uscat a ajuns pornind din tarile Germanice.

Masoneria romana speculativa constituie prima loja la Iasi. Este atestata documentar in 5734, intaiul Mare Maestru fiind insusi domnitorul Moldovei Nicolae Mavrocordat, care a preconizat si a inceput lucrari masonice, fapt pentru care a fost mutat in Principatul Munteniei. Se cunosc ofiterii primei loji, acestia fiind boieri (nobili) pamanteni.

Masoneria franceza a avut un rol determinant in revolutia lui Horea in 5794. Horea, edificator de case si biserici, frate mason, a putut ajunge pana la Imparat in baza dreptului de vizita acordat de o loja vieneza, loja Binefacerea. Exista plansa tinutei, precum si rezumatul cuvintelor pe care le-a rostit. Prin sacrificiul sau, Horea a coborat in cuvant, din cuvant in legenda, constituind si astazi o prezenta in Tara Motilor, Tirolul Romaniei, cum i-a fost spus de fratele Octavian Goga.

Un alt eveniment important il constituie Unirea Principatelor Moldova si Tara Romaneasca la 24 ianuarie 5859. Unirea a fost gandita de masoni si realizata de frati prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al ambelor principate.

Marele Cuza nu si-a dorit domnia. A fost propus Vasile Alecsandri care a renuntat, apoi Mihail Kogalniceanu, care a renuntat si el, ca in cele din urma sa fie ales fostul parcalab de Galati, devenind prin reformele in cheie masonica Marele Domnitor Alexandru Ioan. Datorita intelepciunii lui si a sfetnicului sau, Mihail Koganiceanu (si el frate mason), guvernul Romaniei din acea vreme a pus in aplicare eliberarea sclavilor manastiresti, mai inainte ca Statele Unite sa-i fi eliberat pe cei de culoare de sub sclavie. Ideea de Libertate, Egalitate, Fraternitate, ideea de Lumina nascuta din Adevar, ideea ca omul poate deveni mai bun, ca este perfectibil, au calauzit de-a lungul timpului lucrarea masonica romaneasca.

Intaia Mare Loja, cu caracter capitular, s-a instalat la Bucuresti, capitala de astazi a Romaniei la 5880, iar primul Mare Maestru ales a fost Constantin M. Moroiu.

Convinsi ca dintotdeauna Masoneria si-a impletit Lucrarea cu marile idealuri ale natiunii, duminica 1 septembrie 6002 Marele Consiliu al Marii Loji Nationale A Romaniei, a rememorat, printr-o suita de expuneri, atmosfera de inalta emulatie fraterna ce domina Masoneria Romana a anului 5880.

Actiunile masonilor in slujba tarii constituie expresia unei activitati ce a onorat in cel mai inalt grad rosturile catre care era orientata Marea Loja Nationala a Romaniei, desavarsita la 8 septembrie 5880 de ilustrul Mare Maestru Constantin M. Moroiu.

Acordand intreaga recunostinta si admiratie fratilor ce au condus destinele, a fost decretata, la cererea Marelui Consiliu, in tinuta ceremoniala din 1 septembrie 6002, ziua de 8 septembrie, ca suprema sarbatoare pentru intreaga Obedienta a Marii Loji Nationale A Romaniei, continuatoare a idealurilor si modelului Lucrarii de aleasa tinuta inceputa la 8 septembrie 5880 si mentinuta neintrerupt pana astazi.

Totodata, prin Decretul Marelui Maestru al Marii Loji Nationale A Romaniei, au fost conferite Brevetele pentru cea mai inalta distinctie: „Marea Cruce Masonica a Romaniei”, acordata Post-Mortem, Marilor Maestrii Adrian Dohotaru si Sever Frentiu, incorporati in eternitate.

Din treapta in treapta, in desfasurarea timpului, masonii au fost prezenti in 5918 la Marea Unire, cand Transilvania, Tara de peste padure – constituind prin sanctuarele de la Sarmisegetuza insasi inima Romaniei, se va alipi Romaniei. Vocile care au rasunat cu ani in urma pe Campia Libertatii in tumult la Alba Iulia vor consfinti pe veci Marea Unire.

Recunoasterea de catre marile puteri se datoreaza in cele din urma geniului lui Ion Bratianu, care prin delegatia romana in frunte cu Alexandru Vaida Voievod il vor convinge pe Clemenceau de legitimitatea acestei recunoasteri. Acelasi aport major insemnat il va avea Regina Maria, descendenta a doua case imperiale, care il va convinge pe „Tigru”, pana atunci neinduplecat. Regina Maria era fiica Marelui Maestru al Angliei si intr-un grad de foarte apropiata prietenie cu Regele Imparat al Angliei, George al V-lea , Fost Mare Maestru al Marii Loji a Angliei pana la urcarea sa pe tron. Astfel, in culisele istoriei atat de intortocheate, masonii au fost intotdeauna prezenti, aducandu-si aportul lor la consolidarea drepturilor legitime ale tarii, cu care au avut intotdeauna o identitate de destin.

Masoneria romana a continua lucrarea, mentinand verticalitatea coloanelor cu toata oprimarea la care a fost supusa de-a lungul ocupatiei naziste precum si a celei neo-comuniste. Fratii care ne-au precedat au activat in vremuri de restriste. Datorita lor lumina in masoneria romana nu s-a stins niciodata.

Greul, obolul suferintei s-a petrecut aici pe teritoriul nostru legitim, pe care nu l-am parasit niciodata, a activitatii noastre neintrerupte prin care am sustinut Lucrarea. Fratii s-au ajutat reciproc, spun marturiile, dovada, in lagarele de munca fortata, cu nimic mai prejos decat Auswitz, Belsen. Metodele au fost diferite, noi nu am cunoscut cuptoarele mortii, care depasesc ca amploare si modalitate a crimei orice imaginatie umana.

Familiile s-au ajutat reciproc, in timp ce fratii erau internati in lagare. Undeva in nevazut, in pretutindeni, a existat o rezistenta. Fratii, multi frati, sunt convins ca nu au crezut ca ocupatia comunista va avea sfarsit in secolul care a apus. Dar iata, Dumnezeu a vrut ca oroarea sa se prabuseasca in sine, ca trista utopie, cum a numit-o Vaclav Havel, sa aiba sfarsitul la care am asistat. Nu stiu, desi am cautat sa ma documentez, daca alte fratii masonice din alte teritorii ocupate au avut o soarta ca a noastra.

Un argument hotarator, il constituie, in continuitatea lucrarii, hotararea Suveranului Mare Comandor C. Belu, de a stramuta Supremul Consiliu al Romaniei la Paris, prin intermediul Dr. Leonida Vladimir.

Fratele Fred Cerchez a tinut baniera masoneriei romanesti cu demnitate inaltata in viforul istoriei, a vanturilor nu o data contrarii.

Fratii nostri, evrei, emigrati in Israel, s-au simtit in continuare romani. Loja a sarbatorit anul trecut 50 de ani de activitate continua, lucrand in limba romana.

S-au depus toate eforturile de a reconstitui cat mai aproape, cu exactitate de adevar, luand contact cu veteranii-Plesuvii, dintre care cei mai multi astazi sunt la Orientul Etern. In viata mai sunt cativa. La unison, informatiile coincid, constituind fara variante, un singur Corpus. Intaia tinuta in Libertate dupa 5989 a avut loc in ziua de Sf. Stefan 5989, in Templul Memorial din str. Radu de la Afumati. Au fost cinci: Anton Dimitriu, Nicu Filip, Edmond Nicolau, Mircea Sion si Ion Udrea.

A fost aceasta tinuta istorica, de-a dreptul emotionanta, ne-am strans in tinuta deschisa, recunoscandu-ne frati. Deasupra era steaua inflacarata, pe un altar improvizat, echerul si compasul deschise la gradul 1, la loc vizibil asa cum impune randuiala.

Lipsa unui document al acestei tinute este explicata de fratele Edmond Nicolau prezent acolo: „Eram atat de cuprinsi de emotie, incat nimanui dintre noi nu i-a stat capul la asta. Era firesc, n-am crezut sa apuc ziua asta, dupa 45 de ani de ocupatie sovietica, facuta cu mana romaneasca.”

A urmat o perioada benefica pentru masoneria romana. La modestul sediu „La Curte”, cum i s-a spus dintotdeauna, s-a facut un instructaj temeinic, fratii adunandu-se din trei in trei zile in tinute prelungi, descoperindu-li-se in dinamica ritualurilor, ma refer la cele trei grade, adevarurile adanci, eterne pe care le contin.

Aici au conferentiat Edmond Nicolau, Nicu Filip, Mircea Sion, aceasta in mod sustinut; au fost invitati, in tinute albe, diferite personalitati din varii domenii, care i-au luminat pe frati.

Se gasesc si acum in uriasul pod al templului, caprele si scandurile, cu care se constituia, in potcoava, masa. Nu exista taxa de participare, ci fiecare venea cu ce putea.

Toata aceasta activitate nu a ramas fara rezultate. La 24 ianuarie 5993 la complexul „Lebada”, dupa atatia ani, s-a regularizat Masoneria Romana, care intra prin acest act istoric, in circuitul recunoasterilor planetare. La „Lebada” este inscaunat Primul Mare Maestru ales sub auspiciile Marelui Maestru al Italiei Giuliano Di Bernardo. Ia parte la ceremonie ill. fr:., imputernicitul American pentru S-E Europei, Arnold Hermann. Ca element suplimentar, fr:.Arnold e nascut in Bucuresti. Mai tarziu, intr-o ceremonie impresionanta, faclia luminii este trecuta, de ill. fr:.Di Bernardo, Mare Maestru al Italiei, la Pallazzo Giustiniani, in mainile Marelui Maestru Nicu Filip, in prezenta si cu girul imputernicitilor speciali, H. Doug Lemmons, Arnold Hermann.

Ordinul Masonic Roman contemporan este in esenta sa, continuatorul traditiilor si lucrarii masonice in spatiul carpato-dunareano-pontic din ultimii 180 de ani. Desi rupt dupa caderea Romaniei in interiorul lagarului comunist, printre supravietuitorii, obsedantului deceniu, al dictaturii staliniste si apoi al sfertului de secol de recluziune nationala ordonata de Nicolae Ceausescu, s-au aflat luminile care sa continue lucrarea traditionala a Masoneriei.

Daca la inceputurile sale, s-a constituit ca element de coeziune a generatiei lagarelor comuniste, Marea Loja a evoluat in societatea romaneasca spre o mai mare cuprindere a generatiei formate intre 5950-5970, cei numiti tehnicienii socialismului, cei care au facut prima reforma, esuata in timp, a comunismului stalinist. Aceasta generatie de stanga, fara a avea nici un fel de tangenta cu elementele cheie ale sacrului (fie religios sau masonic) a privit continuarea lantului masonic ca pe o curiozitate si apoi ca pe un element lipsa in viata lor spirituala, care trebuie cunoscut si insusit.

In ceea ce priveste Marii Ofiteri si Marii Demnitari ai Lojii, fiecare provincie trebuie sa fie prezenta si reprezentata in Marele Consiliu. Astfel, Clujul si Alba Iulia, Timisoara si Craiova, Aradul si Suceava, Constanta si Iasiul – enumerarea nu este limitativa – trebuie sa fie reprezentate, fiind parte in hotararile ce se iau.

Dintotdeauna, masonii de pe teritoriul Romaniei, au fost solidari cu tara. Aceasta, indreptateste sa explicam de ce prima Constitutie in libertate, prima Constitutie a unei Masonerii Regulare, a unei masonerii care pune primatul credintei in Dumnezeu a fost votata sa se desfasoare intr-un Convent convocat la Alba Iulia. Intr-un Convent in care delegati de pe toate intinderile tarii sa fie prezenti, convergenti la orasul simbol al unitatii tuturor romanilor, care este si va fi Alba Iulia.

Proiectul de Constitutie prezentat Conventului, a fost infatisat adunarii impreuna cu un alt proiect redactat in taina, contrar uzantelor masonice care implica adevarul si increderea. Cele doua proiecte au fost prezentate integral Conventului, care punand la vot a acceptat proiectul fratelui Voiculescu, inlaturand proiectul cel de-al doilea ca neconcludent, neindeplinind aspiratiile Masoneriei Romane in acel moment.

Constitutia de la Alba Iulia a fost prezentata de fratele Voiculescu, pusa la vot, articol cu articol, si intrunind unanimitatea a fost votata si promulgata prin Decret de catre Marele Maestru.

Conventul Ordinar, alege ca Mare Maestru, pe regretatul frate Dohotaru Adrian. Mandatul Marelui Maestru Adrian Dohotaru va dura putin, 5-6 saptamani, el fiind victima unui accident.

Masoneria Romana, in speta Marea Loja Nationala a Romaniei, a avut demnitatea si curajul sa ia pozitie impotriva coruptiei practicata in Ordin, coruptia fiind elementul cheie care a facut ca terorismul sa aiba puterea pe care am vazut-o in lume.

In aceasta lumina, la Conventul Extraordinar de la Brasov 13-14 aprilie 6002, noul Mare Maestru al Marii Loji Nationale A Romaniei a fost ales prin vot deschis, persoana fratelui Viorel Danacu.

Toate masurile initiate de Conventul Extraordinar de la Brasov, vizeaza promovarea intereselor nationale ale Romaniei, sustinerea integrarii Euro-Atlantice, asigurarea bunastarii pentru Poporul Roman, consolidarea statului de drept, cautarea progresului permanent al Romaniei, sustinerea reformelor initiate de Presedintele Romaniei si de Guvern.

In felul acesta, Ordinul Masonic Roman sprijina, ca intotdeauna in ultimele secole, realizarea obiectivelor nationale ale Poporului Roman: modernizarea politica si economica, asigurarea unitatii si independentei nationale, progresul social si edificarea statului de drept.

Modificarile aduse Constitutiei Marii Loji Nationale A Romaniei si noul program de guvernare, izvorate din discutiile purtate la Brasov, vizeaza, ca prioritati directe si imediate, eliminarea coruptiei din cadrul Ordinului, transformarea Marii Loji Nationale A Romaniei intr-un cadru de discutii si cercetari indreptate spre edificarea binelui Romaniei si al Umanitatii precum si spre onorarea nevoilor de Adevar ale fratilor si sprijinirea prin toate mijloacele a integrarii Romaniei in NATO si in UE.

Printre modificarile aduse Constitutiei se numara si unele legate de promovarea comunicarii interne intre membrii Ordinului. Acestea au devenit necesare intrucat, in ultimii ani, Marea Loja Nationala a Romaniei s-a extins foarte mult, multe persoane onorabile alaturandu-se lojilor. Din aceasta cauza s-au operat modificari de natura sa garanteze permeabilitatea structurilor de conducere ale Marii Loji Nationale A Romaniei, libertatea candidaturilor tuturor masonilor indreptatiti la orice functie si reprezentarea in Marele Consiliu a fratilor din diferite Oriente de pe intreg teritoriul Romaniei.

Dupa cum se cunoaste, Ordinul Masonic se bucura de o reala si impresionanta traditie in Romania. In firul vremii, fratii din cadrul Ordinului, au participat direct la toate evenimentele care au marcat constituirea statului national unitar roman. Si nu de putine ori, Masonii Romani si-au dat tributul lor, sub forma supremei jertfe, in situatii in care s-a decis soarta tarii.

Pentru materializarea actiunii de a transforma Marea Loja Nationala a Romaniei intr-un spatiu de cercetare a nevoilor societatii romanesti si de identificare a cailor si mijloacelor necesare progresului si modernizarii, Conventul a decis infiintarea Lojii de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, care ii va reuni, ca membrii sau vizitatori, pe fratii care sunt preocupati de dezvoltarea gandirii masonice si de problemele cu care se confrunta societatea contemporana, devenind astfel coloana de sustinere istorica, sociala si in cea mai mare parte metafizica a structurilor.

Loja de Ritualistica Comparata si Cercetare Masonica constituie dovada maturitatii gandirii masonice prin adancirea izvoarelor si convergenta lor intr-o entitate doctrinara constitutional filozofic masonica.

Masoneria constituita pe teritoriul Romaniei a gasit un fond fertil, arhaic, precrestin; de unde caracterul profund religios inclinatia spre meditatie si traditionalism a poporului roman.

Loja de Cercetari propune punerea in discutie si demararea unei Enciclopedii Masonice Universale, de conceptie originala.

Lucrarea implica profesionalitate si o continua supraveghere de ansamblu, termene fixate de colectivul redactional.

Ca punct de plecare va fi trimisa o adresa catre toate Marile Loji de la care am primit recunoastere, rugand fiecare Mare Loja sa binevoiasca ca pe un numar de pagini sa-si constituie in limba Engleza, propria sa istorie de la origini pana in zilele noastre. Lucrarea la Enciclopedia Masonica a inceput deja. O lucrare complexa la care participa frati din Obedienta.

Marea Loja Nationala a Romaniei este Obedienta autonoma, suverana, recunoscuta de masonii de pe teritoriul Romaniei.

Marea Loja Nationala a Romaniei este profund traditionala, pastratoarea cu strictete a neclintitelor Landmark-uri.

Marea Loja Nationala a Romaniei a fost regular constituita din trei Loji regular constituite, primind Lumina de la Mari Loji Regulare universal recunoscute si continua traditia masonica prin Conventul Extraordinar de la Brasov 13-14 aprilie 6002.

Marea Loja Nationala a Romaniei si Lojile de sub Obedienta sa nu intretin nici o relatie masonica sau de alta natura cu Loji mixte sau corpuri care admit femei intre membrii lor.

Masonii ce alcatuiesc Marea Loja Nationala a Romaniei, proclama cu tarie credinta Intru Marele Arhitect al Universului, in puterea si vointa Sa revelata, in nemurirea sufletului, in Constitutie si este profund traditionala, pastratoare cu strictete a neclintitelor Landmark-uri.

Cele trei Mari Lumini ale Masoneriei Universale: Cartea Legii Sacre (Biblia, Torah, Coranul sau Zend Avesta, dupa caz) deschisa, Echerul si Compasul, sunt in deplina cinstire, asezate la vedere, pe tot timpul lucrarilor ce se desfasoara in Lojile de sub Obedienta Marii Loji Nationale A Romaniei.

La Orient, stau cele trei Mari Simboluri Sacre: Ochiul lui Dumnezeu in Triunghiul Sacru, Soarele si Luna, de o parte si de alta a lui, patronand dinspre Orient randurile de frati corespunzatoare celor doua coloane fundamentale J si B.

La Marea Loja Nationala a Romaniei, pe peretele corespunzator pozitiei Soarelui, inspre Orient, este arborata Baniera Marii Loji Nationale A Romaniei, iar pe cel corespunzator Lunii, este arborat Tricolorul Romaniei.

In mod solemn si sacru, orice initiat in masonerie, va depune juramantul cu mana stanga si privirea asezate deopotriva pe Cartea Legii Sacre deschisa, pe Echer si pe Compas, pentru a vibra in armonia dintre cuvant si sacralitatea divinului.

Marea Loja Nationala a Romaniei are suveranitate masonica deplina pe intreg teritoriul Romaniei, asupra Lojilor de sub Obedienta sa. Se autoguverneaza, avand putere absoluta asupra Lucrarii celor trei grade: Ucenic, Calfa, Maestru.

Marea Loja Nationala a Romaniei nu-si imparte autoritatea cu nici o alta putere masonica sau laica asupra celor trei grade amintite si nici un demnitar din conducerea vreunui Rit nu poate detine in paralel demnitati si functii in Marele Consiliu al Marii Loji Nationale A Romaniei.

Marea Loja Nationala a Romaniei, autorizeaza functionarea in teritoriul pe care il guverneaza a Riturilor de perfectiune, universal acceptate.

Marea Loja Nationala a Romaniei si Lojile de sub Obedienta sa, in timpul Tinutelor rituale, interzice discutiile politice, religioase sau de afaceri.

Masoneria de Rit Scotian Antic si Acceptat, lucrand pe teritoriul Romaniei trebuie sa reprezinte coloana de sustinere morala, materiala si sociala a natiunii romane. Masoneria, prin lucrarea sa, contribuie la garantia drepturilor cetatenesti si respectul natiunii noastre in lume.

Marea Loja Nationala a Romaniei participa activ la viata de zi cu zi a Romaniei.

Avem astazi o Loja taraneasca, care lucreaza pentru ridicarea materiala, sociala a satului romanesc. Suntem pe cale de a infiinta noi triunghiuri taranesti, in alte puncte ale tarii, la Putna, Teleorman, Maramures.

Masoneria isi propune sa depuna eforturile ca taranul roman, devenind agricultor, acesta sa duca la inchegarea unor microferme, cu randament sporit, cu mijloace mecanice de lucru, cu un sprijin sporit si competent al organelor statale.

Am mai spus-o, taranul roman nu trebuie cautat in balade, in muzee de arta folclorica, nici in literatura.

Taranul roman, dintotdeauna a constituit clasa cea mai napastuita. A dat cu sapa, a tras cu coasa, jumatate din an pus sa hiberneze. Masoneriei ii revine rolul sa-l faca pe taran contemporan epocii, constient ca este o forta care poate realiza enorm pentru ca tarii, intregii natiuni sa-i mearga bine, restabilind astfel un echilibru intre sat si oras.

Avem un cler care si-a dat din plin obolul de suferinta si moarte in inchisorile si lagarele de munca fortata, a caror amintire inca cutremura de groaza, dar care acum s-a estompat si continua sa se estompeze, devenind istorie, subiect de discutie in mari adunari filozoficesti.

Noi romanii suntem, natiunea in majoritatea ei, crestini ortodocsi. N-am oprimat celelalte culte, nicicand. Nu am daramat bisericile sub ocrotire papala cu tunul cum a facut-o la ordinul habsburgic, generalul Bem.

Este de dorit sa avem Preoti Masoni, pe care ii chemam sa ne cunoasca, sa cunoasca idealurile si eforturile noastre pentru unire si respectul celorlalte religii. Preotii din tara noastra trebuie sa cunoasca, ca spre a deveni mason trebuie sa crezi nestramutat in Dumnezeu, trebuie sa-ti iubesti aproapele ca pe tine insuti, trebuie sa cunoasca ca noi vorbim lumii prin fapte, ca binele il facem in taina, asa cum propavaduiesc sfintele noastre scripturi. Preotii nostri, respectatii nostri Preoti trebuie sa cunoasca faptul ca Masoneria repudiaza din plin sectele care ne-au napadit credinta si tara.

Papa Ioan Paul spuse: „Biserica ar trebui sa-si deschida ferestrele atat ca sa vada afara, dar mai ales pentru a permite aerului curat sa intre inauntru”.

Poate numai in fosta Rusie, credinta a fost atat de oprimata cat a fost la noi. Sa nu uitam ca efortul comunismului a fost ca poporul roman sa devina ateu. La lumina acestor realitati istorice trebuie reexaminata spiritualitatea atat in areal contemporan, cat si in perspectiva unor deveniri ale caror inceputuri se intrevad prin ceata, prin care corabia statala inainteaza usor, cu grija sa nu se sfarame de stanci. S-a asezat asupra lumii o ceata, prin care se intrevede o confruntare grava cum n-a mai cunoscut inca omenirea, cand adversarul nu mai este o teava de tun, ci este o naluca, cand maini teroriste agita arma atomica, agita razboiul chimic, cand agita virusi ucigatori la care nu cunoaste nimeni antidotul. La ceasul acesta al istoriei, Masoneria de pe teritoriu cheama fratii sa stea stransi umar la umar, unul langa altul, spre a duce in continuare aportul nostru pozitiv, ca, inca o data o spun, sa ne ocupam locul pe care il meritam in lume.

Chemarea noastra s-a adresat si se adreseaza tineretului, se adreseaza studentilor din toate domeniile de cercetare si suntem bucurosi ca am avut audienta. Intaia loja de studenti, Loja „Mihai Eminescu” a luat cu entuziasm fiinta. A doua loja, Nichita Stanescu este in curs de constituire.

Avem un tineret pe toate planurile extrem de dotat, se anunta la orizont o generatie avand ca pista de decolare pe Eugen Ionesco, de radacina din Slatina, acesta care a asezat ca si O’Neill teatrul contemporan pe coordonate noi in deplin acord cu gandirea lumii.

Acum, cand Raul si-a intins in mod alarmant aripile peste lume, cand ignoranta si reaua vointa lasa locul unor forme din ce in ce mai subtile, chemarea spre o noua expresie a Lucrarii noastre Masonice, cere sa ocrotiti si sa respectam Adevarul, sa curmam avantul cu care securea coruptiei ciunteste zeci de suflete, sa ne unim prin traditionalul lant al fraternitatii, inchipuind din trupurile si mintile noastre acel zid unic pe care doar iubirea il poate intari.

Pe data de 31 octombrie 6003 a fost trimisa o scrisoare tuturor Marilor Loji in care au fost mentionate urmatoarele: alaturi de toate natiunile lumii suntem si noi romanii, martorii multiplelor evenimente care continua sa otraveasca pacea omenirii.

Dincolo de stradania personala de perfictibilitate, implinirea noastra nu va fi intreaga, decat, armonizandu-ne in grandioasa Lucrare a Masoneriei Universale, va asiguram, iubiti si respectati frati, de intreaga noastra disponibilitate, de alesul sentiment de iubire fraterna pe care-l nutrim fata de voi si toti fratii romani.

Marea Loja Nationala a Romaniei continua din dorinta de Adevar si Dreptate, condamnarea oricaror acte de coruptie, extremism, sau terorism, acest flagel distrugator care loveste omenirea si viata alimentata de coruptie – sangele care iriga si constituie puterea actului terorist – care se cer anulate.

Am fi onorati sa intelegeti ca noi continuam Lucrarea inceputa in 5880, regularizata in 5993, Lucrare re-asezata pe eternele principii ale masoneriei universale, focalizandu-si pretuirea pe neclintitele elemente de traditie masonica.

De aceea nadajduind intr-o buna si fraterna intelegere a intentiilor noastre, va asiguram inca o data de intreaga noastra pretuire si deplina disponibilitate la conlucrare.

In ziua de 24 Ianuarie 6003, la Casa Vernescu, Calea Victoriei 113, Bucuresti, la ora 1200, Marea Loja Nationala a Romaniei a sarbatorit jubileul de 10 ani de activitate masonica depusa in cinstea Ordinului, spre binele Patriei in prezenta delegatiilor fratilor din teritoriu.

Europa nu constituie ca Statele Unite ale Americii o natiune, Europa este o constelatie de culturi, de traditii, de orgolii, pe care masoneria Continentului cauta sa-i dea un numitor comun.

In acest sens Marea Loja Nationala a Romaniei incorporeaza lucrarii, gasirea modalitatii corecte ca cele cinci principii fundamentale:

 • Credinta in existenta Marelui Arhitect al Universului, tinutele rituale tinandu-se intru Gloria Sa;
 • Prezenta celor Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei: Biblia, Echerul si Compasul;
 • Interzicerea dicutiilor cu subiect politic sau religios in cadrul tinutelor rituale;
 • Neadmiterea femeilor in cadrul tinutelor rituale;
 • Respectarea intocmai a Landmark-urilor;

Marea Loja Nationala a Romaniei este membra cu drepturi depline a Confederatiei Marilor Loji Unite ale Europei prin semnarea acordului de aderare de catre Marele Maestru Viorel Danacu la Paris, in anul 6004. Constitutia si Regulamentul sunt aceleasi cu cele ale membrilor Confederatiei Marilor Loji Unite ale Europei.

http://www.mlnar.ro/francmasoneria/masoneria-romana

https://ardeleanlogos.wordpress.com/diverse/masoneria-romana/

MAI ÎNTÂI LUMEA VA ÎNEBUNI

download - Copie

Un articol excelent preluat de pe blogul lui Daniel Branzai:

De multe ori, cînd sînt uimiţi de mersul lucrurilor şi nu găsesc alt comentariu, oamenii spun: a înebunit lumea! Vorba e o exagerare voită, mărturiseşte o îngrijorare încă sub control şi, cu timpul, s-a tocit, după prea o prea deasă folosire pe teme mici: coafura femeilor, culoarea pantalonilor purtaţi de tineri, mersul pe sîrmă între doi zgîrie-nori şi alte năzbîtii imprevizibile. Din păcate, vremurile în care această vorbă mare era un moft s-au încheiat. Vorba care spune că „a înebunit lumea” spune chiar asta.

Semnele şi dovezile sînt peste tot, apar în fiecare zi şi se măsoară în frici, delir verbal şi masacre. Violenţa publică şi anxietatea au rolul conducător în societate, mai bine zis, în felul în care mase mari de oameni nu mai suportă locurile, relaţiile şi situaţiile care însemnau, pînă de curînd, convieţuire automată şi siguranţă garantată. Primul efect al avalanşei de ştiri tragice şi bizare care dau fundalul de fiecare zi al vieţii îm mari oraşe şi state vest-europene e pervers: lumea înţelege că se întîmplă ceva şi că i se întîmplă ceva, dar nu mai reuşeşte să distingă între cauze şi efect, între ce e posibil şi ce e imposibil.

Iată,de pildă, disputa furioasă între autorităţi şi societate pe tema răspunderii şi a siguranţei publice. Aceleaşi replici au apărut şi s-au derulat furios, fără excepţie, în fiecare stat occidental lovit de terorism. Părţile nu se mai înţeleg şi nici nu pot urmări logica elementară a situaţiei. Mai întîi, reprezentanţi ai publicului cer socoteală statului, poliţiei şi serviciilor secrte. Acuzaţia spune că lumea plăteşte servicii şi funcţionari care nu reuşesc să apere oamenii de atacuri teroriste. Deasemnea, că autorităţile n-au depistat din timp organizarea unui atentat sau n-au avut habar de existenţa celor ce au săvîrşit cel mai recent masacru. Statul răspunde, de pildă prin vocea Ministrului de Interne german sau francez, că nu are cum să asigure protecţia totală. Tot statul merge mai departe şi înştiinţează populaţia că va trebui să trăiască, de acum înainte, cu riscul atacurilor teroriste. Mai mult, reprezentanţi de vîrf ai statului precizează nervos, cu un reproş abia mascat, că securitatea totală şi democraţia nu sînt compatibile. Sîntem deja în mijlocul unei dispute care nu degenerează în răcnete, dar şi-a pierdut logica şi cultivă, mai departe, neîncrederea şi nesiguranţa.

Cel mai uimitor şi semnificativ detaliu al disputei stat incapabil de protecţie – societatea neprotejată e absurditatea comună. Pe de o parte, publicul are pretenţia extremă la securitate totală, în condiţii de deschidere totală, adică doreşte, fără să-şi dea seama, şi limitarea libertăţii şi menţinerea ei. Pe de altă parte, statul tratează valul de violenţă teroristă în manieră penală, ca suită masivă de infracţiuni atipice dar, nu mai puţin, infracţiuni. Ambele părţi sînt departe de problema unei lumi confruntate cu un tip de schimbare fără precedent în istorie şi, deci, de netratat atîta vreme cît marea schimbare nu e recunoscută şi luată ca punct de plecare.

Ce schimbare? Brutal spus, înlocuirea majorităţilor, din interior. Mai clar, transferul continuu de populaţie soldat cu majorităţi de altă cultură, în centre urbane mari şi, pe viitor, la nivel naţional. Regula tipică pentru contactele între populaţii spunea că o majoritate poate fi cucerită sau condusă, dar nu înlocuită de o minoritate de import. Regula a fost infirmată. Pentru prima oară în istoria Occidentului, societăţi cu demografie slabă sînt treptat redefinite de importuri succesive care tind să dea o majoritate sau, în orice caz, o cultură mult mai activă, ba chiar militantă. Şi, cum importul s-a produs legal şi nu prin invazie sau dominaţie, majoritatea locală în scădere şi minoritatea importată în expansiune împart aceeaşi cetăţenie, acelaşi stat, acelaşi oraş şi aceleaşi drepturi. Efectul e devastator în caz de conflict. Violenţa nu mai are însemne şi nu dă preaviz. Teroarea e vecină şi invizibilă. Statul are şanse tot mai mici de prevenţie, iar publicul larg e expus unui pericol vecin cu arbitrariul ruletei. Cu asta, toate elementele pentru discordie, neînţelegere şi iritare isterică sînt la locul lor.

În plan psihic şi mental, nebunia care mănîncă viaţa oraşelor şi statelor occidentale vine din conştiinţa tot mai clară, dar nerostită, a neputinţei. Oamenii care pleacă la servici cu metroul sau ies sîmbăta la restaurant ştiu că pot fi ţinte şi că nu e nimic de făcut. Aproape nu există conversaţie între prieteni care să nu ajungă la sau să nu pornească de la una şi aceeaşi mărturisire resemant-panicată: mi-e frică în fiecare zi, dar n-am ce face! După care, fiecare reintră în rutina programului de fiecare zi, cu speranţa că va fi ocolit de zar. Alte mărturisiri vin de la oameni care spun că se surprind evaluînd spaţii şi situaţii publice din perspectiva teroristului: e acest loc destul de aglomerat? Piaţa de legume e sigură? Dar tîrgul producătorilor de lînă în care tocmai am intrat? Ce şanse sînt ca un atac terorist să aibă loc pe linia mea de metrou?

Încă mai copleşitor e arbitrariul amplificat de arbitrar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că terorismul îşi alege victimele la întîmplare, dar lucrează cu o schemă plăsmuită, totuşi,pe baza unei explicaţii: răzbun victimele din Orientul Mijlociu sau opresiunea colonială sau alte pretexte şi alibiuri fără sens. Mai nou, însă, a apărut terorismul arbitrar al celor ce nu au nici măcar o schemă elementară la dispoziţie. E vorba de ucigaşii care ucid dintr-un impuls profund personal şi intraductibil. Recentul caz de la München intră în această serie care nu mai încearcă o motivaţie sau o cauză de ordin colectiv. Interesant şi sumbru, acest val nou de violenţă fără urmă de sens pare să fie încurajat de repetarea violenţei de motivaţie teoristă. Într-un fel, odată spărtura practicată, prin ea se revarsă nebunii suplimentare.

E, deja, mai mult decît poate duce o societate normală, societatea pe care o credeam, pînă nu de mult, dată, stabilă, chiar plicticos de stabilă. Ce urmează deschide un spaţiu larg patologiei. Şocul va schimba lumea. Dar, mai întîi, aşa cum zice o vorbă tocită, lumea va înebuni.”

Traian Ungureanu

Mai întîi, lumea va înebuni

https://ardeleanlogos.wordpress.com/diverse/mai-intai-lumea-va-inebuni/

Misiunea Betania / Ana Gabriela Olaru iun. 09.2009

download - Copie

Misiunea Betania

 

Pagina Proiectului Betania este realizată de

Ana Gabriela Olaru

Coordonatoare Proiect Betania

Noi vă iubim!

„…Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul” [Lev. 19:18]

Cu entuziasm si cu dorinta revederii au pasit seniorii in curtea Casei Laura, sambata, 09 mai 2009. Soarele deja anunta o zi speciala…. se reflecta in mare, privindu-l ii simteam caldura… La primele ore ale diminetii seniorii urcau aleea, salutand in dreapta si in stanga lor, privind si chiar mangaind pomii infloriti, iarba proaspata si verde, un nou suflu de viata si in inima lor. Unii s-au asezat cuminti pe banci si bucuria noastra era sa-i vedem cu zambetul pe buze, discutand de-ale lor. Un murmur continuu se auzea din curte, voci vesele, exclamatii!

La bucatarie era forfota mare, „albinutele” erau, ca de obicei, la datorie, agitandu-se, cand si cand primind cu zambete pe seniorii ce veneau sa-i salute. Mirosea a cafea si vanilie, a ceai si lamaie, a buna dispozitie generala.

Alexandru Vasile, la cei aproape 74 de ani, se trezise dis de dimineata pentru a prepara gogosile proaspete, ce acum „tronau” pe masa din bucatarie… rand pe rand aproape fiecare avea ceva de adaugat la „obolul” adus pentru seniori.

Gospodinele aduceau pachete si le depuneau pe masa bucatariei.Domnul sa ii binecuvinteze pe cei ce au simtit sa faca daruri in Numele Lui, seniorilor.

Am invatat sa le facem fotografii pentru ca amintirea clipelor de bucurie, petrecute, sa ramana imortalizata. Aparatele se auzeau din cand in cand, chiar de la debutul intalnirii.

Intalnirea din mai a fost un speciala din mai multe motive: ultima intalnire la care a participat pastor Claudiu Fechete, ca si pastor in Constanta, inainte de plecarea definitiva a sa impreuna cu familia, la Alba. La intalnire au sosit ca invitati si cativa prieteni de familie, copiii acestora. S-au adus cuvinte de apreciere, prin amabilitatea dlui Dume Daniel, a dnei Miki Georgescu, au fost multumiri aduse pastorului, familiei, au primit cadou un album cu fotografii din activitatea Betania, din 2003 si pana azi, dvd-uri, flori. Emotionata, fam Fechete a multumit tuturor pentru dragostea ce li s-a aratat de-a lungul timpului, afirmand ca de la seniori au invatat multe lucruri bune, ce le pun in practica, asigurandu-ne de dragostea lor si purtarea in rugaciune,chiar daca fizic ne despartim. Sigur ca ei sunt invitati oricand sa participe la intalniri,atunci cand dorul de noi,de mare, ii va coplesi. Dorinta noastra este ca aceasta iubita familie sa duca pe meleagurile din Alba, “zvonul” Betaniei, urmand exemplul din Constanta.

Am invatat prin cuvantul vestit de fratele pastor, cum ne putem manifesta dragostea fata de aproapele nostru.O manifestare a aprecierii si dragostei noastre pentru “perii albi”, sunt aceste intalniri organizate in diferite locatii.

Iubirea este cea mai nobilă dintre virtuţi uitandu-ne la efectele sale. Scriptura ne invata iubirea dezinteresată, agapè. Ceea ce il innobileaza pe om este chiar faptul ca este iubit de Dumnezeu, cu aceast fel de dragoste gratuita, jertfita.

Copiii au impartit versete din Biblie, frumos lucrate de mana lor,ajutati de parinti.

Un alt eveniment ce a facut intalnirea noastra speciala, a fost sarbatorirea unei senioare la venerabila varsta de 99 de ani. Va puteti imagina? 99 de ani !!!…

Alaturi de familie, sora Enache s-a simtit onorata, iubita, apreciata.

Domnul sa o binecuvinteze in continuare.

Seniorii prezenti credem ca au dus in bisericile (3 biserici baptiste, 1 penticostala) din care fac parte, dragostea noastra.

Iar Celui ce, prin puterea care lucreaza in noi,

poate sa faca nespus mai mult decit cerem sau gandim noi,

a Lui sa fie slava…”

(Efes 3:20-21a)

http://publicatia.voxdeibaptist.org/betania_iun09.htm

sus

LEGI DINAINTEA SINAIULUI

download - Copie

Legi dinaintea Sinaiului

   

Oricine citeste Geneza si Exodul isi da seama ca anumite reglementari sociale si religioase sunt semnalate in text fara a li se identifica originea (Ex. 18:16). Cu siguranta, unele dintre aceste legi le-au fost date oamenilor de insasi Dumnezeu: (1) legea Sabatului (Gen. 2:3), legea jertfelor (Gen. 4:4), etc. Altele insa sunt consemnate in text fara nici o referinta de initiativa divina. Probabil ca aceste legi au fost produsul experientei si intelepciunii umane, bazate pe marturia interioara a constiintei. Apostolul Pavel scrie:

„Cand Neamurile, macar ca n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, isi sunt singuri lege; si ei dovedesc ca lucrarea Legii este scrisa in inimile lor; fiindca despre lucrarea aceasta marturiseste cugetul si gandurile lor, care s-au se invinovatesc sau se dezvinovatesc intre ele. Si faptul acesta se va vedea cand, … , Dumnezeu va judeca, prin Isus Christos, lucrurile ascunse ale oamenilor” (Rom. 2:14-16).

In 1901, M. J. de Morgan a descoperit la Susa „Codul lui Hamurabi”. Acest personaj, numit in Biblie Amrafel (Gen. 14:1), a fost o mare pesonalitate a vremii, imparat al Babilonului. Data probabila a scrierii este 2.139 i. Ch.. Cu opt sute de ani inainte de vremea lui Moise, aceste legi au guvernat viata popoarelor aflate in teritoriu dintre Golful Persic si Marea Caspica si din Persia pana la Marea Mediterana. Relatarea biblica ni le arata la lucru in tara Canaanului. Hamurabi si-a numit legile: „Judecati despre neprihanire”, desi comparate cu legile date de Dumnezeu prin Moise, perceptele lui nu sunt nici neprihanite si nici nepartinitoare. Iata doar cateva aspecte contrastante:

Ofensa

Legea Mozaica

Codul lui Hamurabi

Furt Sa dea inapoi indoit (Ex. 22:9) Moartea (#4 din Cod)
Jaf Sa dea inapoi indoit (Ex. 22:7) Moartea (#21 din Cod)
Adapostirea unui rob fugar Nevinovat (Deut. 23:15) Moartea (#16 din Cod)
Mutilarea unui rob Eliberarea robului Stapanul compensat #199
Ranirea unui om bogat Dinte pentru dinte Dinte pentru dinte #196,197
Ranirea unui om sarac Dinte pentru dinte Sa plateasca o „mina” de argint
Ranirea mortala a unei fete de om bogat De la caz la caz Moartea @209
Ranirea mortala a unei fete de om sarac De la caz la caz Sa plateasca cinci sicli de argint #211,213

Iata cateva texte biblice in care se vad operand legile lui Hamurabi:

 1. Legea adoptarilor il face pe Eliezer mostenitorul lui Avraam(Gen. 15; #191)
 2. Agar naste pentru Avraam(Gen. 23:16), Bilha (Gen. 30:4) si Zilpa (Gen.30:9) nasc pentru Iacov (#146).
 3. Reglementari pentru cumpararea pesterii Macpela(Gen.23; #7).
 4. Pedeapsa cu moartea pentru furt, propusa de Iacov lui Laban(Gen. 31:32; #4).
 5. Iuda propune ca Tamar sa fie arsa de vie pentru curvie(Gen. 38:24; #110).
 6. Cel ce a furat cupa lui Iosif trebuie sa moara(Gen. 44:9; #4).
 7. Ruben pierde dreptul de intai nascut(Gen. 49:4; #158).
 8. Lui Avraam nu ii este ingaduit sa o vanda pe Hagar(Gen. 16:6; #119).

ROBOAM

Legătura dintre contracepția hormonală, avort și cancer mamar

download - Copie

Interviu cu dr. Gerard M. Nadal, profesor de biologie, microbiolog american, despre legătura dintre avort, pilula contraceptivă și cancer mamar

Site-ul „Fathers for Good”, la rubrica „Tați care merită să fie publicați”, l-a intervievat pe dr. Gerard M. Nadal despre legătura dintre avort, pilula contraceptivă și cancer mamar.

Gerard M. Nadal deține un doctorat în domeniul microbiologiei moleculare și, recent, a luat o poziție fermă față de legătura dintre avortul provocat și cancerul de sân. Multe studii au arătat legătura, iar biologia de bază explică motivul fiziologic. Cu toate acestea, o mentalitate a avortului, care există în zona științei și a mass-media, ține aceste fapte în umbră, spune dr. Gerard M. Nadal.

A predat timp de șaisprezece ani microbiologie, microbiologie medicală, imunologie, genetică, anatomie și fiziologie, biochimie și biologie moleculară, atât la Universitatea Saint John, din New York, cât și la Colegiul Manhattan, Riverdale, New York, ca profesor de biologie invitat (profesor visiting).

Dr. Nadal are 49 de ani, este căsătorit și tatăl a trei copii. În prezent, urmează un masterat în teologie la Universitatea Franciscană din Steubenville.

Fathers for Good (FfG):  Explicați pe scurt ceea ce înțelegeți prin legătura dintre cancerul de sân și avort.

Dr. Nadal: Am aflat pentru prima dată despre legătura dintre cancerul de sân și avort acum trei ani, când am dat peste o carte intitulată „Cancerul de sân, legătura sa cu avortul și pilula contraceptivă”, scrisă de medicul Chris Kahlenborn. Este carte importantă pentru cei care nu sunt medici.

Pe scurt, când femeile rămân însărcinate pentru prima dată, ele produc cantități enorme de hormoni – estrogen și progesteron – , care stimulează țesutul producător de lapte al sânului ca să sufere o proliferare masivă în primul trimestru. Aceste celule formează lobulii, imaturi și vulnerabili la cancer, de tip 1 și de tip 2. În ultimul trimestru, modificările hormonale vor face ca acești lobuli să se maturizeze în proporție de 85%, transformându-se în lobuli de tip 3 și 4, care sunt rezistenți la cancer. Terminarea sau întreruperea sarcinii prin avort provocat privează lobulii de tip 1 și 2 de maturizare, care se produce în ultimul trimestru, lăsând în urmă o mare parte a celulelor nou-formate, predispuse la cancer.

Majoritatea femeilor care au avut pierderi de sarcină au pierdut sarcinile tocmai pentru că nu au produs suficienți hormoni, estrogen și progesteron, care să prolifereze și să le modifice sânul. Prin urmare, aceste femei nu au același risc ca femeile care au avorturi provocate.

FfG: Cum este implicată pilula contraceptivă în cancerul mamar?

Dr. Nadal: Pilula conține doze foarte mari de estrogen și progesteron sintetic, care imită o sarcină urmată de avort lunar. Studiile au arătat rate înfricoșătoare de cancer de sân la femeile care iau pilula sau li se administrează terapia de înlocuire a estrogenului în menopauză. Ambele aceste medicamente au același mecanism în producerea cancerului mamar ca și avortul provocat. Un studiu recent ne face pe unii dintre noi să credem că forma sintetică a estrogenului din pilulă poate fi responsabilă de o formă deosebit de agresivă și mortală a cancerului de sân, numită cancer de sân triplu negativ.
Karen Malec este președintele și co-fondatorul Coaliției privind avortul/cancerul de sân și are un site web foarte informativ în acest sens.

FfG: Credeți că această legătură este ascunsă publicului, pentru a se proteja avortul la cerere?

Dr. Nadal: Din păcate, nu este o părere. Pe 22 februarie, am scris un articol în Headline Bistro, care detaliază acest lucru. Unii cercetători, care favorizează avortul, spun un lucru în revistele de epidemiologie, pe care puțini oameni le citesc, apoi renunță la realitate, pentru a mulțumi politicile publice ce protejează și promovează avortul la cerere și contracepția hormonală. Cu toate acestea, ei cunosc mai bine ca oricine răul care li se face femeilor: 1 din 9 va dezvolta cancer de sân.

FFG: Unii ar spune că discutați despre o interpretare a datelor și că nu există nici un adevăr obiectiv, chiar și în știință.

Dr. Nadal: Dacă cineva a avut vreodată nenorocirea să cadă de pe o scară sau de a sparge porțelanurile bune ale mamei, poate cu siguranță depune mărturie despre adevărul științific al legii gravitației. În mod similar, cunoaștem factorii care vor crește probabilitatea de a dezvolta boli, deoarece avem certitudinea științifică în ceea ce privește fiziologia normală a corpului și fiziopatologia care rezultă din modul în care substanțele chimice sau microbii perturbă această funcționare normală. Același lucru este valabil și în legătura dintre avort, contraceptivele orale și cancerul de sân.

Când se fac încercări de a se modifica realitatea pentru a o adapta la o agendă, adevărul este primul care cade victimă și oamenii plătesc prețul cu trupul, mintea și sufletul lor pentru negarea realității obiective.

Când conduceam ședințele de reculegere de la colegiu, obișnuiam să descriu legea lui Dumnezeu, care funcționează ca șinele de protecție pe un drum de munte. El știe zonele periculoase. În această lumină, legea Sa devine eliberatoare, deloc constrângătoare. Ne eliberează, ca să ne trăim viața, neîmpovărați de suferința inutilă. Cu cât mai multe dovezi empirice descoperim în știință, cu atât mai mult ajungem să apreciem aceste șine de siguranță și cu atât mai mult putem preveni o parte din această suferință inutilă.

Pentru mai multe informații, vizitați blog-ul dr. Nadal https://gerardnadal.com/

http://www.culturavietii.ro/2017/06/13/pericole-pilula-contraceptiva-avort-cancer-mamar/?

PERSECUȚON

download - Copie

The Ongoing Persecution of Early Rain Covenant Church | Part 3

International Christian Concern prin e2ma.net 

12:02 (acum 3 ore)

 

https://youtu.be/YAEM6Ep-yPM?t=3
Dear Ardleean Viorel,
Over the past few weeks, we have had the privilege of sharing with you an interview with members of China’s heavily persecuted Early Rain Covenant Church (ERCC).
In today’s final section, they discuss the reality of life on the ground for Christians in China and how churches in the West can help.
Will you lend a hand by raising your voice on behalf of our persecuted brothers and sisters today? If you haven’t already, please sign our petition calling for the release of an imprisoned leader of ERCC.
Be Blessed,
Jeff King
President of International Christian Concern
Author of Islam Uncensored and The Last Words of the Martyrs
Host of Into the Deep Podcast
Give Today
International Christian Concern
www.persecution.org
Donate by phone: 1-800-422-5441Your bridge to the persecuted Church

Share this email:
Twitter Facebook
Manage your preferences | Opt out using TrueRemove
Got this as a forward? Sign up to receive our future emails.
View this email online.
2020 Pennsylvania Ave. NW # 941
Washington, DC | 20006 US
This email was sent to viorelardelean2016@gmail.com.
To continue receiving our emails, add us to your address book.
powered by emma

Cuplul creștin iranian fuge din țară după pierderea apelului

19 august 2020: Preocuparea creștină internațională (ICC) a aflat că la 15 august 2020, pastorul iraniano-asirian Victor Bet-Tamraz și soția sa Shamiram Issavi au fugit din țară.

MAI MULT

Cel puțin 37 de creștini uciși în statul Kaduna doar în august

22 august 2020: 22.08.2020 Nigeria (Preocuparea creștinilor internaționali) – Până în această lună, au fost omorâți cel puțin 37 de creștini în creștin […]

MAI MULT

imagine implicită ;

Creștinul iranian încheie o sentință de 24 de luni de închisoare

22 august 2020: 22/08/2020 Iran (Preocuparea creștină internațională) – Marți, creștinul iranian convertit Mohammadreza Omidi (Youhan) a fost eliberat din închisoare după ce a terminat […]

MAI MULT

Guvernul în Mali Răsturnat de Junta Militară

21 august 2020: 21.08.2020 Mali (Internațional Creștin) – Marti de săptămâna aceasta, liderii militari din Mali și-au răsturnat guvernul într-un caz fără sânge […]

MAI MULT

 ICC @ HEART

 Episodul 31: Fuga din Hong Kong

21 august 2020: Hong Kongerii pierd lupta pentru libertate. Jeff King îl intervievează pe pastorul Jacob *, care a fugit din Hong Kong din motive de siguranță, după ce China a anunțat introducerea Legii securității naționale. Își împărtășește preocupările pentru biserica din Hong Kong și creștinii de acolo care au înflorit ani de zile sub guvernul democratic din Hong Kong.

MAI MULT

Suhakam reia investigația privind cuplul creștin dispărut

21 august 2020: 21.08.2020 Malaezia (îngrijorare creștină internațională) – La 12 august, Comisia pentru Drepturile Omului din Malaezia (Suhakam) a reluat ancheta dispărută […]

MAI MULT

 COMUNICATE DE PRESĂ

 Turcia transformă o altă biserică renumită într-o moschee

21 august 2020: ICC a aflat că, pe 21 august, președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a emis un ordin oficial de transformare a Bisericii Sfântului Mântuitor Bizantin Chora într-o moschee.

MAI MULT

Convenția promovează drepturile minorităților religioase din Pakistan

21 august 2020: 21.08.2020 Pakistan (Preocuparea creștină internațională) – Conform Asia News, a fost organizată o convenție națională a activiștilor pentru drepturile omului în […]

MAI MULT

Oficialii egipteni refuză îngroparea copilului creștin

21 august 2020: 21.08.2020 Egipt (Preocuparea creștină internațională) – Oficialii egipteni locali din provincia New Valley (Centrul Frafra) au forțat creștinii să […]

MAI MULT

China a folosit COVID-19 pentru reprimarea catolicilor subterane

20 august 2020: 20.08.2020 China (îngrijorare creștină internațională) – Deși COVID-19 nu a mai înțeles titlurile din China, guvernul chinez este […]

MAI MULT

Peste 100 de persoane luate captiv prin ISWAP Attack

20 august 2020: 20.08.2020 Nigeria (Preocuparea creștinilor internaționali) – Marți, 18 august, militanții din grupul splenar Boko Haram, statul islamic Africa de Vest […]

MAI MULT

Primul ministru irakian vizitează Washingtonul

20 august 2020: 20.08.2020 Irak (Preocuparea creștină internațională) – Astăzi, premierul irakian Mustafa al-Kadhimi este de așteptat să se alăture președintelui american Trump la […]

MAI MULT

 ICC @ HEART

 Real Scoop de pe Hagia Sophia

20 august 2020: Este posibil să fi auzit în ultima vreme termenul „Hagia Sophia” care circulă în știri. Pentru mulți musulmani, este prin obiectivul sărbătorii …

MAI MULT

Primul ministru irakian vizitează Washingtonul

20 august 2020: 20.08.2020 Irak (Preocuparea creștină internațională) – Astăzi, premierul irakian Mustafa al-Kadhimi este de așteptat să se alăture președintelui american Trump la […]

MAI MULT

 ICC @ HEART

 Real Scoop de pe Hagia Sophia

20 august 2020: Este posibil să fi auzit în ultima vreme termenul „Hagia Sophia” care circulă în știri. Pentru mulți musulmani, este prin obiectivul sărbătorii …

MAI MULT

 ICC @ WORK

 Plantarea Bisericilor O bicicletă la un moment dat

20 august 2020: De când Narendra Modi a devenit prim-ministru al Indiei în 2014, creștinii au suferit o persecuție sporită și uneori brutală la mâinile vecinilor lor hinduși extremisti.

MAI MULT

Cimitirul creștin din Pakistan Desecrat și ocupat de bărbați înarmați

20 august 2020: 20.08.2020 Pakistan (Preocuparea creștină internațională) – La 17 august, un grup de bărbați înarmați conduși de Sarfraz Bhatti, Jabbar Bhatti, […]

MAI MULT

 ICC @ WORK

 Scaunul cu rotile oferă securitate MBB irakian

19 august 2020: De când avea nouă ani, Amar trăiește cu dizabilități semnificative. El a fost lăsat în cea mai mare parte incapacitat cu puțină capacitate de a experimenta activitățile de care se bucurau copiii irakieni.

MAI MULT

 COMUNICATE DE PRESĂ

Cuplul creștin iranian fuge din țară după pierderea apelului

19 august 2020: Preocuparea creștină internațională (ICC) a aflat că la 15 august 2020, pastorul iraniano-asirian Victor Bet-Tamraz și soția sa Shamiram Issavi au fugit din țară.

MAI MULT

Conducătorul Christian Rickshaw în Pakistan a fost bătut și acuzat fals de terorism

19 august 2020: 19.08.2020 Pakistan (Preocuparea creștină internațională) – La 24 iulie, Nasir Pervaiz, un șofer creștin auto-rickshaw, a fost bătut și acuzat în mod fals […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Banul biblic din Malaezia

19 august 2020: În Malaezia, limba Bahasa, vorbită de majoritate, nu are o Biblie disponibilă.

MAI MULT

Vezi mai mult

STIRI DE TOP

Curtea pakistaneză a dispus ca fetița creștină
în vârstă de 14 ani să fie returnată la răpitorul ei ICC a aflat că Lahor …MAI MULT
Turcia transformă o altă biserică renumită într-o moschee
ICC a aflat că în august …MAI MULT
Ioan Fredricks
Patru femei creștine spitalizate după atac brutal în India de Nord
17.08.2020 India (Internationa …MAI MULT

ICC VIDEO

Real Scoop de pe Hagia Sophia MAI MULT

„Ei o bat pe fiica mea până când sunt inconștienți” MAI MULT

„Ești gata să mori pentru Isus?” MAI MULT

FEED RSS

Moartea – versiunea ebraica / „Viata” – versiunea greaca

download - Copie

Moartea – versiunea ebraica

Posted on 16/04/2009 by ciprianmusat

Moartea în Vechiul Testament

 1. Mavet(substantiv) înseamnă moarte. Vechiul Testament reuşeşte să contureze mai multe însemnătăți ale cuvântului moarte.

–    Astfel, moartea, imediat după păcatul primilor oameni, este parte integrantă a realităţii în care trăieşte prins fiecare om. Moartea este inevitabilă pentru orice om (Ps. 89:48),  neprihănit (Num. 23:10) sau nu (Ezec. 18:23).

–   În timp ce moartea neprihăniţilor este scumpă (Ps. 116:15) şi considerată o formă de adormire, pentru cei păcătoşi moartea este privită ca o formă de pedeapsă (Deut. 21:22). Venită după o viaţă lungă şi îndestulată, moartea nu primeşte în Vechiul Testament o conotaţie negativă ci este considerată un proces natural. Atunci când moartea survine „înainte de vreme” ea aduce cu sine sentimente de teroare şi spaimă neputând fi înţeleasă.

–   În unele locuri din Vechiul Testament moartea este un loc echivalent Sheol-ului, un loc prăfuit (Ps. 22:15) cu multe camere. În faţa morţii un om se poate simţi prins în capcană, înfăşurat în legături şi prins în laţuri. Moartea este un tărâm la care se ajunge prin intrarea pe anumite porţi. (Iov 38:17, Ps. 9:13)

–   În lumea veche toate lucrurile asupra cărora oamenii nu aveau puterea de control erau personalizate în zeităţi. Israeliţii puneau însă moartea în atribuţiile Dumnezeului lor suveran.

–   Chiar dacă nu existau consemnări ale victoriei asupra morţii în Vechiul Testament, psalmistul crede că Dumnezeu are putere asupra morţii (Ps. 116:8)  şi atunci când moartea şi-a intrat în drepturi Dumnezeu poate să smulgă omul chiar şi din braţele ei. Totuşi, adevăratul triumf asupra morţii se va fi înregistrat în Noul Testament.

 1. Mut (verb) – poate fi tradus prin a muri, a fi dat morţii, a ucide.Acest verb apare de nenumărate ori în Vechiul Testament aratând atât moartea naturală care survine din cauza vârstei înaintate  cât şi moartea violentă într-un război sau ca urmare a unei acţiuni umane ucigătoare.

Pentru prima dată verbul apare în Gen. 2:17 unde Adam şi Eva sunt avertizaţi că în ziua în care vor mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului vor muri negreşit. Aici moartea implică mai mult decât moarte fizică imediată ci şi o cunoaştere şi o apropiere progresivă de momentul morţii. În Vechiul Testament moartea este strict legată de păcat (Ezec. 3:18-20) iar Noul Testament completează imaginea atunci când afirmă ca Adam şi Eva au murit spiritual imediat ce păcatul a intrat în viaţa lor. Astfel moartea nu a făcut parte din planul iniţial al lui Dumnezeu ci a fost adusă printre oameni de păcat.

Vechiul Testament oferă o imagine destul de ştearsă a conceptului de viaţă după moarte şi de înviere. Se poate constata însă o anumită progresie a acestor concepte astfel încât profeţii Vechiului Testament reuşesc să contureze destul de bine noţiunea de viaţă de după moarte (Dan 12:2)

 1. Napal(verb) – înseamnă în general „a cădea”. Este folosit de cele mai multe ori în contextul unor întâmplări  militare unde înseamnă a muri.

S-a folosit transliterarea cuvintelor din original din cauza limitarilor inerente blogului. Daca esti prima data pe blog, iti recomand sa te abonezi prin RSS Feed sau email pentru a primi toate  noutăţile.

© 2009 ganditorul.wordpress.com Cuvinte în oglindă!

Filed under: Cuvinte in oglinda | Tagged: a decedaa muricuvinte ebraicelimba ebraicamoarteamoartea in Bibliemoartea in ebraicamormantmortteologieversiunea ebraica |

„Viata” – versiunea greaca

Posted on 11/04/2009 by ciprianmusat

 1. Bios(substantiv) cuprinde într-un singur cuvânt înşiruirea de secunde pe care omul le trăieşte sau, pe de altă parte, posesiunile materiale necesare pentru supravieţuire (1Ioan 3:17). Pavel foloseşte acest termen pentru a descrie viaţa în general iar apostolul Ioan spune că există o parte a biosului care este păcătoasă (lăudăroşenia vieţii – 1Ioan 2:16). În Noul Testament sunt câteva pasaje în care aceste implicaţii ale cuvântului bios – viaţă ca durată şi posesiuni materiale dedicate supravieţuirii – se suprapun într-un tot unitar. Astfel, în Luca 8:14 bios este caraterizat de griji, bogăţii şi plăceri iar în Marcu 12:44 văduva săraca a pus în visterie posesiunile ei necesare vieţii.
 2. Zoe (substantiv) este cuvântul care se referă la viaţă ca existenţă prezentă dar şi ca formă de fiinţare pe care o vom îmbrăca în viitorZoe este tema principală a Evangheliei după Ioan, evanghelie în care viaţa veşnică este un tip de viaţă pe care îl putem experimenta în prezent prin Domnul Isus (Ioan 5:24, 11:25-26). Ioan merge chiar mai departe cu această afirmaţie şi susţine că a scris Evanghelia tocmai cu scopul de a produce adevărată viaţă în cititorii săi (Ioan 20:31). Deşi viaţa veşnică în deplinătatea ei nu poate fi trăită decât în viitor, Pavel susţine şi el ideea lui Ioan conform căreia acest tip de zoeporneşte chiar de acum (Romani 6:4). Evanghelia dar şi celelalte scrieri Noi Testamentale ne lasă de asemenea să vedem în Domnul Isus un reprezentat al vieţii veşnice ce a vizitat pământul efemerităţii. El este „pâinea vieţii„, „calea, adevărul şi viaţa” „Domnul vieţii„, posesorul puterii unei zoe nepieritoare.
 3. Psyche(substantiv). În opoziţie cu părerea grecească acceptată în  acele vremuri care vedea în suflet o entitate distinctă şi separată de trup, termenul acesta îşi găseşte rădăcinile în termenul evreiesc nepes tradus prin „viaţă, suflare, suflet”. Sunt multe pasajele din Noul Testament în care psyche descrie întreaga fiinţă umană aflată în existenţă (1Petru 3:20, 2Petru 2:14, Mat. 6:25). Ca şi evreiescul nepespsyche este sursa vieţii dintr-un om dar şi aşezământul voinţei, al minţii şi al emoţiilor. Domnul Isus spunea că cine va păstra psyche pentru el însuşi îl va pierde dar cine Îi va încredinţa Lui întregul psyche îl va păstra găsind împlinire în comuniune cu Dumnezeu.

Concluzii

Aşa cum era de aşteptat Noul Testament înregistrează o progresie a înţelegerii vieţii, înţelegere care se reflectă automat şi în cuvintele cu care aceasta capătă formă pe pergament. Dacă Vechiul Testament este preocupat în general de aspectele vieţii de pe pământ şi acordă acesteia o importanţă aproape milităroasă (ocrotirea vieţii ca act de bunăvoinţă în război, dihotomia viaţă – moarte), în Noul Testament noţiunea se complică şi capătă alte valenţe.

O dată ce adevărata viaţă a vizitat pământul în persoana Domnului Isus, omul începe să îşi ridice privirile spre cer şi să îndrăznească să se gândească şi la viaţa de dincolo de biosul limitat în timp şi încărcat de grijuri şi nevoi, dorinţe şi porniri păcătoase. Speranţa adusă de Domnul Isus trece de orice închipuire şi capătă sens discuţia despre o viaţă fără de sfârşit care începe de acum dar care îşi va găsi împlinirea totală când setos, omul se va adăpa din izvorul apelor vii şi va mânca din pomul vieţii.

Citeşte şi „Viaţa” – versiunea ebraică

S-a folosit transliterarea cuvintelor din original din cauza limitarilor inerente blogului. Daca esti prima data pe blog, iti recomand sa te abonezi prin RSS Feed sau email pentru a primi toate  noutăţile.

© 2009 ganditorul.wordpress.com Cuvinte în oglindă!

Filed under: Cuvinte in oglinda | Tagged: bioscuvinte in greacaCuvinte in oglindaebraicagreacaNoul Testament in greacapsycheteologieversiunea greacaviataviata in greacazoe | 2 Comments »

Viaţa – versiunea ebraică

Posted on 06/04/2009 by ciprianmusat

Vechiul Testament

 1. Haya(verb) este termenul genericfolosit de-a lungul Vechiului Testament pentru „viaţă”  şi „a trăi. Iosua a lăsat cu viaţă pe Rahav (Iosua 6:25), Dumnezeu a ţinut în viaţa pe Caleb (Iosua 14:10) şi Noe a ţinut vii animalele din arcă (Genesa 6:19); Dumnezeu este atât de puternic încât nimeni nu poate să Îl vadă şi să continue să  trăiască, El poate să o ia haya şi de asemenea poate să o dea înapoi. Termenul este folosit de asemenea pentru a indica ocrotirea vieţii. Astfel Dumnezeu îl trimite pe Iosif în Egipt cu mult înaintea fraţilor săi tocmai pentru a-i păstra cu viaţă (ocroti) pe aceştia atunci când foametea va fi o realitate.
 2. Nepes(verb) este de asemenea folosit pentru a indicaviaţa deşi cuvântul se mai poate traduce şi prin suflare, suflet, fiinţă.
 3. Hay(substantiv)indică viaţă sau fiinţarea în constrast cu moartea sau încetarea existenţei. Solomon scrie că nu este nimic mai bun pentru o persoană decât să se bucure şi să trăiască bine în viaţă (Ecles. 3:12), psalmistul declară că îl va binecuvânta pe Domnul toată viaţa lui (Ps. 63:4)  iar Iona a crezut de câteva ori că ar fi fost mai bine pentru el să fie mort decât să aibă hay (Iona 4:3).

Cuvântul este adeseori parte integrantă şi a unui jurământ care pecetluia promisiunile evreilor. Astfel, Boaz jură că o va lua pe Rut de nevastă şi îşi pecetluieşte vorbele cu afirmaţia „viu este Domnul!” (Rut 3:13) . Surprinzătoare este însă întrebuinţarea acestui cuvânt de către Dumnezeu Însuşi în dreptul Său; pentru că îşi iubeşte poporul şi vrea să se asigure că acesta îi înţelege dragostea Dumnezeu aduce garant Vieţii Sa, fără început şi sfârşit („Cât este de adevărat că trăiesc în veci…) (Deut. 32:40, Isaia 49:18, Ier. 22:24)

 1. Ruah(substantiv) – deşi înţelesul primar al cuvântului este cel de vânt sau spirit acesta mai poate fi înţeles şi ca suflare, respectivsuflare de viaţă – evidenţă fizică de netăgăduit a prezenţei vieţii într-un trup uman.

Avem aşadar patru forme de bază ale cuvântului viaţă, aşa cum ele se găsesc în manuscrisele sacre. Data viitoare vom încerca să descoperim formele greceşti ale aceluiaşi cuvânt, să analizăm elementele noi (dacă sunt) pe care Noul Testament le aduce pe scenă şi să tragem concluziile.

S-a folosit transliterarea cuvintelor din original din cauza limitarilor inerente blogului. Daca esti prima data pe blog, iti recomand sa te abonezi prin RSS Feed sau email pentru a primi devotionalul zilnic. De aici poti downloada programul de citire a Bibliei pentru tot anul 2009

© 2009 ganditorul.wordpress.com Cuvinte în oglindă!

https://ganditorul.wordpress.com/category/cuvinte-in-oglinda/