Mana profetică – Dăruiește și vei fi răsplătit!

download - Copie

Sunt mulți săraci în jurul nostru. Unii dintre ei sunt săraci pentru că nu au niciun venit, iar alții sunt săraci, datorită faptului că sunt invalizi și nu au sursă de venit sau vreun sprijin. Cuvântul de astăzi este pentru aceia care s-au sustras, sub diferite motive, de la responsabilitatea de a-i ajuta pe săraci. Dumnezeu te invită să dăruiești săracilor, deoarece tu ești extensia mâinilor Lui pline de compasiune și El este Cel ce te va răsplăti.

Verset biblic: Proverbe 19:17 – „Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, și El îi va răsplăti binefacerea.”

© Ruach Ministries

Mana profetică – Vremea deciziei…

Am văzut un om ce se află pe punctul de a lua o decizie cu privire la slujirea lui. Te văd stând în picioare; ai primit un cuvânt profetic, în ce privește voia lui Dumnezeu pentru viața ta, iar acum ești disperat să primești un cuvânt de confirmare. Cuvântul Domnului îți vorbește astăzi astfel: „Da, trebuie să te muți în țara pe care ți-am arătat-o; aici va fi locul slujirii tale.” Îl aud pe Duhul Domnului șoptind duhului tău: „Fiule, Eu sunt cu tine, voi merge înaintea ta și îți voi pregăti dinainte locul unde trebuie să mergi.”

Citeste mai departe

Mana profetică – Familia ta…

Astăzi, în timp ce mă rugam, am văzut foarte clar o femeie care se ruga stăruitor, ca Dumnezeu să schimbe inima soțului și copiilor ei; părea însă că nimic nu s-a schimbat. Era secătuită, atât în duhul, cât și fizic, astfel încât ajunsese foarte deprimată. Îl aud pe Duhul Domnului spunând: „Fiica Mea, tu ți-ai făcut partea; lasă-Mă acum să-Mi fac partea Mea, predă-i cu totul în mâna Mea și începe de-acum să te focalizezi pe prezența Mea. În timp ce faci lucrul acesta, Îl văd pe Domnul stârnind în tine o foame și o sete după Dumnezeu și-L văd pe Dumnezeu lucrând cu putere prin tine. Nu întârzia împlinirea destinului tău, deoarece peste viața ta este o chemare puternică. Focalizându-te asupra Mea și a prezenței Mele, vei vedea cum lucrurile se schimbă în jurul tău”, zice Domnul.

Citeste mai departe

Mana profetică – Alungă-l pe diavol prin bucuria din inima ta!

Oricare ar fi lucrul cu care te confrunți astăzi, ai nevoie, ca și copil al lui Dumnezeu, să stârnești bucuria mântuirii în inima ta. Cum poți face asta? Începe prin a medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Bucuria apare atunci când meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu și când acesta aduce revelație în inima ta. Rostește Cuvântul lui Dumnezeu, căci el produce credință. Proverbe 15:23 – „Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, și ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! Când începi să aplici Cuvântul lui Dumnezeu la situațiile și problemele cu care te confrunți, se va stârni bucuria în inima ta și diavolul va da bir cu fugiții.

Citeste mai departe

Mana profetică – În ce lucrare alegi să te implici?

În timp ce mă rugam în această dimineață, Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut faptul că există cineva care nu e decis cu privire la a începe o lucrare sau a se alătura alteia. Acestei persoane îi este frică de eșec mai mult decât de orice altceva, astfel încât, opțiunea de a se alătura altei lucrări, i se pare mult mai potrivită. Îl aud pe Duhul Domnului spunându-ți: „Lucrarea ta este unică și Dumnezeu te-a chemat la ea cu un scop. Dumnezeu este Ziditorul oricărui lucru, prin urmare, încrede-te în El cu toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dumnezeu așteaptă să facă lucruri mărețe prin această lucrare.

Citeste mai departe

Mana profetică – Desprinde-te de trecut!

Îl aud pe Domnul spunând că sunt atât de mulți copiii ai Săi care cunosc ceea ce spune Scriptura despre iertare, însă practic nu sunt în stare să îi ierte pe cei ce le-au greșit.

Domnul spune: „Iertarea nu este un sentiment, ci o alegere, a alege fie să te legi mereu de trecut, fie să ierți și să pășești înainte spre viitorul ce îl am pregătit pentru tine. În timp ce îl vei elibera pe cel ce te-a rănit, sentimentele tale vor începe să se schimbe, vei simți vindecarea încolțind în sufletul tău și o schimbare a atitudinii tale față de viață. Bucuria și pacea îți vor inunda ființa, iar Eu voi începe să lucrez la inima celui ce ți-a provocat durerea. Privește la Mine, continuă să oferi iertare și tu vei cunoaște ce înseamnă să fii adăpat din fântâna vieții.”

Citeste mai departe

Mana profetica – Schimbarea ce determină transformarea…

Îl aud pe Domnul spunându-ți că e gata să aibe loc o schimbare în viața ta. O schimbare ce va determina o transformare. Schimbarea și transformarea nu sunt același lucru – schimbarea are loc în domeniul spiritual și va determina o transformare care, în domeniul natural, se va vedea abia peste câțiva ani. O astfel de schimbare a avut loc în viața lui Iosif, atunci când a fost vândut ca sclav, adevărata trasnformare însă a avut loc abia în momentul în care a fost numit domnitor peste Egipt. Poate ești un Iosif, gata să fi eliberat din închisoare! Cineva, undeva este gata să-și amintească de tine și să te elibereze din închisoare!

Citeste mai departe

Mana profetică – Propășirea „bate la ușă”!

Intri într-un sezon în care ceea ce este înăuntrul tău va determina faptele și realizările tale. Este vremea în care ai nevoie să-ți saturi duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu și să meditezi zi și noapte la ceea ce este scris în el. În timp ce vei începe să-ți hrănești duhul, vei începe să primești revelații noi, vei da roadă la timpul potrivit și vei prospera în tot ceea ce faci. Duhul Sfânt te va călăuzi în această vreme, în alegerile pe care trebuie să le faci cu privire la prietenii alături de care vei continua această călătorie și cei pe care trebuie să-i dai de o parte. Propășirea „bate la ușă”!

Citeste mai departe

Mana profetica – Să fim lumină!

Să fim atenți la ceea ce răspândim în jurul nostru, lumina noastră să fie cu adevărat lumină, și nu întuneric. Când cineva, care nu-L cunoaște pe Isus, privește la noi, ce vede în noi, pe cine vede în noi? Este viața ta un exemplu, o mărturie vie pentru cei din lume? Să ne examinăm din nou și din nou inimile, pentru a ne asigura că-L reprezentăm pe Isus cu acuratețe în lumea aceasta.

Verset biblic: 1 Petru 2:12 –„Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”

© Ruach Ministries

Mana profetica – O funie a sperantei…

Dumnezeu a spus în Ieremia 29:11 că are pentru noi un viitor și o nădejde. De-a lungul timpul cuvântul „nadejde”, „speranță” s-a diluat în ceva similar expresiei „ar fi frumos” – ex.: „Nădăjduiesc că nu va ploua sâmbătă”/„Nădăjduiesc că vom câștiga meciul de rugby.” Nădejdea despre care vorbește Dumnezeu este ceva cu totul diferit! În ebraică acest cuvânt înseamnă „funie, așteptare figurativă – ce derivă din cuvântul rădăcină „a lega împreună, a colecta, a aștepta, a strânge împreună”. Cuvântul „nădejde” este același tradus în Iosua 2:18, 21 prin cuvântul „funie”. Rahav a legat o funie a speranței! În limba greacă, cuvântul „nădejde” este explicat mult mai detaliat. Înseamnă „a anticipa”, de obicei în mod plăcut, „așteptare” sau „încredere”.

Citeste mai departe

Mana profetica – Nu fii nehotarât!

Ce se întâmplă atunci când eziți să faci ceea ce Dumnezeu ți-a cerut să faci? Adversarul tău face primul pas. Dacă vrei să trăiești prin credință, ezitarea este este unul dintre cele mai periculoase obiceiuri pe care le poți avea. Iar acest obicei îl dobândești datorită faptului că ești nehotărât. Biblia spune că un astfel de om este „nehotărât și nestatornic în toate căile sale (în ceea ce gândește, simte sau decide) – Iacov 1:6-8. Dacă ești șovăielnic, deciziile pe care le ei sunt împărțite. Încerci să trăiești prin credință, dar în același timp îți protejezi și temerile. Faci declarații de credință precum: „Cred că Dumnezeu mă vindecă”. Apoi, frica din tine îți șoptește: „Nu vei fi vindecat”. Ia decizia de a te încrede în Cuvântul lui Dumnezeu și de a acționa potrivit cu ceea ce este scris în el. Când mintea îți este cuprinsă de îndoială, respinge-o cât de repede poți.

Citeste mai departe

Pagina Pastorală / …“De-a v-aţi-ascunselea” cu Dumnezeu de Marius Cruceru

download - Copie

Pagina Pastorală

 

Un barbat in planul divin (IV)

3. Ghibbor (războinicul)

Una din cele mai uimitoare calități ale Bibliei este refuzul ei de a se conforma părerilor schimbătoare ale oamenilor. Ea definește bărbatul în complexitatea minunată a trăsăturilor de caracter rânduite de Dumnezeu. Între aceste trăsături există și una „războinică”, numită în ebraică „ghibbor”. Estre una din trăsăturile majore ale masculinității. Cel care nu și-a descoperit încă această trăsătură nu sunt a ajuns încă un bărbat adevărat, ci a rămas un copil întărziat, un „băiat al mamei” în căutarea unei foarfeci cu care să-și taie cordonul ombilical.

Definiție: Ce putem spune de acest „ghibbor” descris în Biblie? Combinația cele trei consoane ale cuvântului, g, b și r, poartă în ebraică semnificația de „putere, de tărie, cu aplicația de superioritate și excelență”. Din aceasta derivă folosirea lui pentru a denumi „proeminența, importanța, distincția și stăpânirea”. Traducerile acestui cuvânt în limba română sunt: războinic, viteaz, ostaș și luptător. continuare aici…

Dragostea în timpul gripei porcine

de Marius Cruceru

Este gripă. Porcină sau Mexicană? Încă nu ne-am hotărît, dar este gripă cu un potenţial pandemic foarte mare. S-a spus că este un virus creat în laborator împotriva hispanicilor, ba că este o modalitate de a potoli criza economică prin “plivirea” oamenilor, rărire controlată, ba că este un virus scăpat din laboaratoarele militare.

Şi dacă este aşa, ce dacă?

Iată ce mă preocupă acum.

Azi mergem la Biserică. Soţia mea se va întîlni cu surorile şi în biserica noastră surorile se sărută suroreşte pe amîndoi obrajii cînd se întîlnesc. Toţi dăm mîinile. Totul se petrece fără mască. continuare aici…

“De-a v-aţi-ascunselea” cu Dumnezeu

de Marius Cruceru

După o succintă introducere, am parcurs pînă acum trei secţiuni din predica de pe munte, Fericirile, cu pasajul-articulaţie despre Sare-Lumină-Cetate, după care am încercat să ne uităm în tratatul de peratologie articulat de Cristos.

Discursul lui Isus începe promiţător, pare a fi în linie cu toate platformele-program, cu toate ideologiile, cu toate lozincile religioase: soluţii pentru fericire. Dezamăgirea nu întîrzie să apară.

Am văzut că verbul “a fi fericit” nu se poate conjuga decît la timpul aorist. “Copacul în care creşte fericirea nu mai creşte pe pămîntul blestemat.” Fericirea este un album care a fost închis, dar va fi redeschis odată cu trecerea în cealaltă viaţă, Viaţa cea adevărată. Pînă atunci sîntem în interval, într-un interval în care ne sclipesc licăriri ale fericirii care va să vie. Fericirea nu poate fi înghiţită decît cu picătura şi din cînd în cînd, în momente tînjite, dar care apar pe neaşteptate. O dimineaţă de sîmbătă, o seară, o stare de bine, toate sînt scurte şi nu pot fi prelungite cu vreun chip. continuare aici…

sus

http://publicatia.voxdeibaptist.org/pastorala_iun09.htm

 

Dragostea în timpul gripei porcine

download - Copie

Publicat pe 3 mai 2009de Marius David

Este gripă. Porcină sau Mexicană? Încă nu ne-am hotărît, dar este gripă cu un potenţial pandemic foarte mare. S-a spus că este un virus creat în laborator împotriva hispanicilor, ba că este o modalitate de a potoli criza economică prin „plivirea” oamenilor, rărire controlată, ba că este un virus scăpat din laboaratoarele militare.

Şi dacă este aşa, ce dacă?

Iată ce mă preocupă acum.

Azi mergem la Biserică. Soţia mea se va întîlni cu surorile şi în biserica noastră surorile se sărută suroreşte pe amîndoi obrajii cînd se întîlnesc. Toţi dăm mîinile. Totul se petrece fără mască.

mother_teresa

Ba, mai mult. Fraţii mei creştini după evanghelie vor lua Cina Domnului şi, aşa cum este tradiţia în bisericile lor, vor lua din acelaşi pahar. O comunitate de 200-300 de oameni chiar va roti buza paharului, dar cu toţii vor atinge aceeaşi buză şi ei nu cred în transubstanţiere.

Mîine poate că prin mănăstiri vor fi împărtăşiri. Lingura de argint şi Trupul Domnului vor anula virusul, dacă acesta a ajuns acolo?

Ce vom face oare?

Vom da mîinile ca şi înainte, surorile se vor îmbrăţişa cu dragoste creştină, dar şi cu o conştienţă umbrită de primejdie.

Oare nu aici este eroismul dragostei? Să ştii că te poţi infecta oricînd şi să rişti gestul de dragoste. Ce-ar spune sora căreia i-a ars casa săptămîna asta, dacă n-am îmbrăţişa-o cu dragoste, ce-ar spune dacă i-am întinde mîna cu prudenţă şi am respinge-o?

Dragostea are riscurile ei. Este aşa de îngustă graniţa între un fanatism de tipul: „eu nu mă infectez, Domnul mă va păzi” şi atitudinea hiperprudentă cu mănuşi, mască şi şerveţele.

Cum mă voi purta cu cineva pe care îl văd în tramvai şi dă semne evidente de boală? Mă voi feri din faţa ploii de stropi atunci cînd strănută. Ce voi face mîine la uşă (trebuie să spun că obiceiul în bisericile baptiste este ca la sfîrşitul slujbei pastorul să dea mîna cu toată lumea care iese din sanctuar)? Voi da mîna cu toţi, ca de obicei?

Şi cu cei suspecţi? Cu toţi fraţii şi surorile, parte din Trupul lui Cristos. Asta e, dacă Trupul are mădulare care poartă gripă porcină…

Apostolul spune: Dragostea „toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă”. 1 Cor. 13:7

Dragostea, dacă trebuie, poartă şi gripa porcină, crede că nu se va îmbolnăvi, nădăjduieşte că nu va lua strănutul ucigaş şi rabdă pe aproapele în apropiere.

Dragostea suportă mirosul de transpiraţie, mirosul fetid al gurilor cu parodontoză, dragostea duce şi aduce, pentru că oricum avem credinţa că vom muri la timpul nostru. Nici un fir de păr nu ni se va mişca din cap fără ştirea Lui. Mai de preţ este preţuirea fraţilor în Cristos decît preţuirea propriei noastre vieţi, nu-i aşa? Nu-i mai senin să ne păzim cu grijă, dar mai dihai să ne încredem în suveranitatea lui Dumnezeu deopotrivă decît să trăim cu frica-n sîn?

Să ne amintim de Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, ce femeie bărbată, şi cum muta şobolanii care îi mîncau de vii pe leproşi cu mîna, fără mănuşi.

Fanatism? Şi oare nu se merită mai bine să trăieşti viaţa aşa decît cu obsesia lui Michael Jackson pentru bacterii. Ea a trăit pînă la 97 de ani, lui îi cade nasul la 40 de ani.

025jacksondm_468x561

Iată cuvîntul de curaj al Sfintelor:

Psalm 91:1  Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic,
2  zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
3  Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4  El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5  Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6  nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie ziua în amiaza mare.
7  O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8  Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9  Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,
10  de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11  Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;

12  şi ei te vor duce pe mâni, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13  Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.
14  „Fiindcă Mă iubeşte, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15  Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

16  Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi-i voi arăta mântuirea Mea”.
***

Pastorul Al Mohler are o meditaţie excelentă pornind de la această idee. Iată şi varianta audio.

Barbatul in planul divin (VI)

download - Copie

BY BARZILAIENDAN on JULY 2, 2009 • ( 0 )

6men

5. Iș (bărbatul matur)

Is

 

Un barbat in planul divin (IV)

3. Ghibbor (războinicul)

Una din cele mai uimitoare calități ale Bibliei este refuzul ei de a se conforma părerilor schimbătoare ale oamenilor. Ea definește bărbatul în complexitatea minunată a trăsăturilor de caracter rânduite de Dumnezeu. Între aceste trăsături există și una „războinică”, numită în ebraică „ghibbor”. Estre una din trăsăturile majore ale masculinității. Cel care nu și-a descoperit încă această trăsătură nu sunt a ajuns încă un bărbat adevărat, ci a rămas un copil întărziat, un „băiat al mamei” în căutarea unei foarfeci cu care să-și taie cordonul ombilical.

Definiție: Ce putem spune de acest „ghibbor” descris în Biblie? Combinația cele trei consoane ale cuvântului, g, b și r, poartă în ebraică semnificația de „putere, de tărie, cu aplicația de superioritate și excelență”. Din aceasta derivă folosirea lui pentru a denumi „proeminența, importanța, distincția și stăpânirea”. Traducerile acestui cuvânt în limba română sunt: războinic, viteaz, ostaș și luptător

Nici un bărbat nu ajuge la maturitate fără rănirile necesare. Dincolo de năbădăioasa primăvară și de ploile violente din debutul verii se întinde periaoda de maturizare și de creștere a recoltelor din toamnă.

Definiție: Iș înseamnă „bărbatul adult, soțul (ca în Osea unde Dumez se prezintă ca bărbatul lui Israel) sau umanitatea, persoană de rang înalt, stăpânul, reprezentantul lui Dumezeu“ (Gen. 2:23). Iș nu este nici „yeled“ (bărbatul tânăr, nici zaken (bărbatul împlinit) cu care ne vom întâlni în capitolul următor.

Uz: Iș este bărbatul care a trecut prin cataractele locurilor periculoase și s-a așezat în albia liniștită a câmpiei. El s-a refăcut din rănile aproape mortale și, păstrând cicatricile, prezintă creditul unuia care are „experiență“: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumezeu celor ce-L iubesc“ (Iacov 1:12).

Iș este bărbatul care s-a specializat în ceva. Termenul apare deobicei împreună cu un atribut care îl califică: un om tare și voinic, un războinic (1 Samuel 16:18), omul milostiv (Proverbe 11:17), un om priceput (Proverbe 17:27), un om de pace (Psalm 37:37), om destoinic, temător de Dumezeu, demn de încredere (Exodul 18:21), bărbați de război (Deut. 2:14), omul lui Dumezeu (de 75 de ori în Scriptură).

Iș este bărbatul care a trecut de la individualism la integrarea în structura stabilă a familiei și societății. Dintr-un competitor, el s-a transformat într-unul care colaborează. Singuraticul de până mai ieri este acum solidar cu grupul din care face parte. Cel dornic să acapareze a devenit cel darnic. Statura lui nu se mai măsoară prin ceea impresionează privirea, ci prin eea ce realizeză el prin activitățile lui. Într-un cuvânt, iș este bărbatul care a încetat să fie ceea ce-l doresc ceilalți și a început să fie ceea ce a hotărât el că trebuie să devină. El nu mai provește realitatea prin ochii altora, ci prin ochii lui.

Iș nu mai bate la poarta speranțelor, ci s-a așezat în casa realizărilor. El este bucuros alături de „ișa“, partenerul potrivit pe care i l-a dăruit Dumezeu (Gen. 2:23).

Cine studiază Biblia în original va descoperi ca „iș“ apare în calificativul „iș elohim“, un „om al lui Dumezeu“. Un astfel de om nu este ca toți ceilalți oameni. Această asociere implică autoritate, misiune și reprezentare. Ea a fost aplicată preoților, profeților și celor chemați într-un mod special de Dumezeu. Numirea i-a fost aplicată lui Moise (Deut. 33:1), Samuel (1 Samuel 9:6), David (Neemia 12:24), Ilie (1 regi 17:18) și Elisei (2 Regi 4:7-13).

Aflat pe patul morții, David îl numește așa pe Solomon: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întăreşte-te (ghibbor), şi fii om (iș)“ (1 Regi 2:2).

Maturitatea cerută pentru a deveni împărat nu avea de a face așa de mult cu calitațile personale, cât cu relația personală cu Dumezeu. Carta drepturilor și obligațiilor împăratului prevedea foarte clar acest lucru:

„Când se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia dela preoţii din neamul Leviţilor. Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea, pentruca inima lui să nu se înalţe mai pe sus de fraţii lui, şi să nu se abată dela poruncile acestea nici la dreapta nici la stînga, şi să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el şi copiii lui, în mijlocul lui Israel“ (Deut. 17:18-20).

Un om al lui Dumez trebuia să facă din Cuvântul lui Dumez obsesia vieții lui. Acesta este și mesajul psalului ales să stea în proologul cărții psalmilor. Omul după inima lui Dumez descris acolo este „iș“:
„Ferice de omul (iș) care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!“ (Psalm 1:1-2)

Omul matur trebuie să aibă compasul său personal cu care să se orienteze în viață, dincolo de sfaturile pe care I le dau din afară profesorii, păstorul, soția, biserica, prietenii sau rudele.

Cu alte cuvinte, ceea ce a pierdut Adam la cădere poate fi recâștigat acum de om la maturitate. Am fost creați să domnim ca reprezentanți ai lui Dumnezeu și redobândim măcar în parte acestă poziție și privilegii prin lucrarea restauratoare a Duhului în cei mântuiți (Efes. 5:1 – 6:17, Gal. 5:1; Coloseni 2:20-23).

Abuz: Una din avertizările cele mai nebăgate în seamă ale Bibliei este: „Cunoștința îngâmfă, dragostea zidește“ (1 Corinteni 8:1). Bărbatul care-ți folosește superioritatea ca pe o platformă înaltă de pe care privește cu dispreț mulțimea celor care n-au ajuns încă la nivelul lui este una din cele mai dezamăgitoare imagini din societate. Mulțumirea de sine care te face să fi continuu nemulțumit de ceilalți este aluatul din care se dospește sinuciderea spirituală.

Exemple: Surprinzător, Biblia ni-l dă ca exemplu de maturitate pe profetul Ilie. Acest „om al lui Dumezeu“ a fost frânt prin încercările extraordinare prin care a trecut. Urmărit trei ani de zile de Ahab, urmărit apoi de Izabela, mereu în pericol de a-și pierde viața, Ilie a crescut în tărie lăuntrică și în încrederea lui în Dumezeu. Chipul său a devenit legendar, iar credința lui unică o inspirație pentru nenumărate generați. Momentul lui apoteotic a fost pe muntele Carmel. Acolo, Ilie a fost nu numai unul dingur împotriva a patru sute de prooroci ai Astarteei, ci unul singur împotriva unei întregi națiuni. Destinul lui Ilie n-a fost împlinit atunci când s-a pogorât focul din cer și „a mistuit jertfa, lemnele, pietrele și a supt apa care era în șanț“ (1 Regi 18:38), ci atunci când tot poporul de pe munte s-a întors la Dumnezeul cel adevărat și a strigat: „Domnul este adevăratul Dumezeu! Domnul este adevăratul Dumezeu!“ (1 Regi 18:39).

Cei care cunosc limba ebraică știu că atunci poporul a strigat, nimic mai mult și nimic mai pițin decât numele lui … Ilie. „Elijahu“, numele lui ebraic avea închis în sine destinul profetului: „El“ (Elohim) și „Iahu“ (Iehova) sunt combinate ca să dea exact strigătul concluzie la care i-a împins lucrarea lui Ilie pe cei din Israel: Domnul este adevăratul Dumezeu!

Personalitatea lui Ilie a fost covârșitoare. Nu-I de mirare că l-a înălțarea lui la cer, ucenicul său, Elisei a simțit că pierde nu numai un dascăl, ci toată puterea lui israel: „Părinte! Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!“ (2 Regi 2:12).

ilie

Ilie este omul care și-a depășit condiția fagilității umane, devenind o stâncă de neclintit în mărturia sa pentru Iehova. Prin aceasta, el a devenit un „tip profetic“ pe tiparul căruia Dumezeu a anunțat venirea lui Ioan Botezătorul, cel care trebuia să pregătească poporul pentru venirea lui Mesia (Maleahi 4:5-6).
Ajungerea la maturitate este o treaptă pregătită pentru fiecare dintre noi. Încercările și frângerile prin care ne trece Dumez n-au menirea să ne distrugă, ci să ne crească. Divinul stăpân al viei, ne „curățește ca să aducem și mai multă roadă“ (Ioan 15:2). Iată propiria mea mprturie, așa cuma apărut ea într-un articol scris după moartea tatălui meu:

Când ajunge un băiat la maturitate ?

Pe vremea mea, în România, un baiat trăia doar cu “certificatul de nastere” pana la paisprezece ani, cand primea, in sfarsit, un “buletin de identitate” (pana atunci existase doar prin identitatea parintilor lui). Varsta aceasta de paisprezece ani seamana suspect de mult cu un echivalent al lui “Bar Mitzva” de la evrei, cand baiatul citeste pentru prima data cu voce tare din Tora si este declarat “personal responsabil” de implinirea ei inaintea lui Iehova.

Tot in Romania, la optsprezece ani deveneai “major”. La aproximativ aceasta varsta iti luai “bacalaureatul”, un cuvant care insemna initial ca ai sfarsit-o cu scoala si esti gata de insuratoare. La americani, devii major pe la douazeci si unu de ani, cand ai voie sa-ti cumperi singur bauturi alcoolice. In realitate, si in Romania tot pe la douazeci si unu de ani erai socotit major sau cum se mai spunea “cu armata facuta”.

Capeti o identitate pe la 12 – 14 ani, esti major pe la 18-21 de ani … dar la “maturitate” cand ajungi cu adevarat?

Am auzit pe cineva spunand ca nu poti fi copil decat o singura data, dar poti fi copilaros toata viata si sunt de aord cu observatia. Totusi, cand ajunge un baiat la “maturitate” ?
Acum, in zilele acestea de criza personala, cred ca eu pot sa dau un raspuns la aceasta intrebare: un baiat ajunge matur numai atunci cand ii moare tatal sau. Am cincizeci si trei de ani si cred ca numai acum trec intr-o singuratate noua pragul maturitatii.

Cu cativa ani in urma, l-am sunat pe Valentin Popovici la cateva zile dupa moartea tatalui sau si l-am intrebat asa … cvum se intreaba … fara sa astept cu adevarat un raspuns : “Cum te simti?” Am primit atunci un raspuns pe care nu-l asteptam, nu l-am inteles si nu l-am patruns pana ce n-am trecut si eu prin aceeasi experienta: “Frate Daniel e greu … s-a facut dintr-o data asa de intunerec si de rece in jurul meu …”

Cred ca “maturitatea” este un prag existential imposibil de trecut atata timp cat traiesti inca pe umerii tatalui tau. Esti si ai dreptul sa ramai copil cata vreme poti rosti expresii ca acestea: “Tatal meu este mai tare ca tatal tau!”, “Te spun lu’ tata!”, “Nu stiu, am sa-l intreb pe tatal meu”, “Sa-i spunem si lui tata” … Cand nu mai poti rosti aceste cuvinte esti condamnat la “maturitate”. Absenta tatalui te proiecteaza in realitatea unei singuratati care dezechilibreaza, debiliteaza si chiar decurajeaza. Este o trauma din care trebuie “sa te ridici singur”, ca sa “stai pe picioarele tale”.

Cand moartea tatalui se produce inainte de vreme si orfanul este inca nevarstnic, singuratatea acestei “maturizari fortate” lasa urme adanci si uneori o viata fara gust sau cu gust de carton, ca patlagelele de sera culese inca verzi si sortite sa se coaca pe drumul catre piata. Un astfel de copil al nimanui, care are in loc de tata doar un nume de imprumut pe certificatul de nastere sau pe buletinul de identitate, are de obicei doua evolutii posibile.

Una, pe care am vazut-o la tatal meu, care a trait de mic fara parinti, este sa ramana o fiinta vulnerabila, foarte sensiblila, care se retrage in spatele unui zid de aparenta raceala si pare “distant” celor din jur. As numi aceasta evolutie “alternativa nucii”, care are o coaja tare, dar are in inima ei “patru frati ingemanati”, dulci la gust si plini de undelemn.

O a doua evolutie posibila este sa devina un om virulent, gregar, purtatorul unei masti de saltimbanc, abil creator de fantezie, priceput la scris, la muzica sau la un alt limbaj prin care poate crea o lume virtuala in care sa se simta el insusi bine si “in siguranta”. Cand se simte amenintat, atacat sau contestat direct, el raspunde exagerat, cu un sentiment de panica. As numi aceasta evolutie “alternativa artistului”.

Ce am sa fac eu la cei cincizeci si trei de ani ai mei? Cum se “maturizeaza” un barbat ajuns intre timp el insusi bunic? Va marturisec sincer, nu stiu. Vom trai si …veti vedea. Pana una alta, am inca surprinzator de multe lacrimi in rezervor si caut un loc ferit in care sa nu ma gaseasca … nepotii.

branzais

Acesta ar fi aspectul sentimental al problemei. Stiu, din punct de vedere spiritual, orice copil al lui Dumnezeu are un Tata care nu moare si care-i este intotdeauna aproape si la indemana. Asta ii pune pe cerstini in avantaj fata de ceilalti oameni si ne rezolva mult mai usor problema echilibrului launtric.

Barbatul in planul divin (VI)

Rusia de azi, mai violentă decât URSS. Şi legal, şi ilegal de Contributors.ro

download - Copie

Vineri, 21 august 2020, 1:16 Actualitate | Opinii

Sorin Ionita
Foto: Arhiva personala

Sorin Ionita

Ieri în Siberia opozantul politic Andrei Navalnîi a fost otrăvit – a doua oară, după episodul similar din iulie 2019. Federaţia Rusă în perioada decadentă a regimului Putin se scufundă inexorabil într-o gaură neagră a represiunii instituţionalizate ce nu mai poate fi ascunsă cu maşinăria popagandei de stat, ori sub masca de modernitate urbană vibrantă afişată la Moscova şi St Petersburg. Aparenţa de normalitate şi legitimitate internaţională e tot mai greu de apărat, deoarece nu există ruj suficient de gros pentru cât de mare s-a făcut scroafa, cum s-ar zice.

Nu-i vorba doar de otrăvirea lui Navalnîi, petrecută ieri; ori de împuşcarea în plină stradă a lui Boris Nemţov, un alt adversar celebru al lui Putin, în 2015. La urma urmei operaţiuni criminale de acelaşi fel, pentru eliminarea unora incomozi politic, au avut loc chiar şi peste hotare: de exemplu contra candidatului Viktor Iuşcenko, ulterior ajuns preşedinte al Ucrainei, care a fost desfigurat în 2004 după o contaminare cu dioxină, tot pe cale alimentară.

De regulă Kremlinul nu neagă poveştile, ci doar faptul că ar avea el însuşi de-a face cu ele. În cazul Nemţov ancheta s-a oprit la un grup de killeri ceceni, fără să ştim ce i-a motivat pe ei să asasineze un politician moscovit care nici măcar nu avea scorurile actuale ale lui Navalnîi în sondaje. Kremlinul păstrează distanţarea de evenimente şi ceea ce se cheamă “deniability”: oficial, n-am fost noi, şi n-aveţi vreo dovadă că am fi fost.

Doar că trucul e altul. În realitate, de exemplu, Cecenia e condusă cu mână de fier de un tânăr satrap sociopat, Ramzan Kadîrov, instalat la putere de Moscova, liber să facă orice doreşte atâta timp cât mica republică problematică rămâne loială Federaţiei. Din când în când omul furnizează echipe de mercenari violenţi, o specialitate locală. In rest, îşi face vacanţele (termen relativ) cu Vladislav Surkov, “cardinalul gri” al Kremlinului, şef cu propaganda şi ideolog al regimului Putin până anul trecut. Parcă văd că, dacă episodul de ieri sfârşeşte prost, tot nişte ceceni acţionând de capul lor vor fi scoşi în faţă.

Poate că nu Kremlinul a comandat să i se pună ceva în ceai lui Navalnîi la Tomsk; poate că nici asasinarea lui Nemţov nu s-a făcut din ordinul direct al lui Putin. Însă atmosfera nazisto-bolşevică de cetate asediată, în care orice contestatar al regimului este automat etichetat trădător, manevrat de forţe subterane ori plătit de duşmanii externi, deci finalmente un corp străin care face rău naţiunii organice ruse, reprezintă în sine o încurajare tacită pentru oricine vrea să elimine excrescenţele nocive.

Diverşi antreprenori politici, economici ori grupuri de rebeli fără cauză (angry young men, cum le spun mai nou sociologii din Europa), ce concurează între ei pentru a fi remarcaţi şi a căpăta acces la resurse în acest sistem mafiot vast şi descentralizat care este statul rus, iau deci adesea iniţiative pe cont propriu. Liniile mari de acţiune, prietenii, inamicii şi narativul sunt toate stabilite de la centru; în rest, există independenţă operaţională şi chiar rivalitate între clanuri ori ramuri ale aparatului militaro-securist. E şi mai ieftin aşa, ca diverşi privaţi să-şi asume cheltuielile şi riscul operaţiunilor acoperite – şi beneficiile dacă ele reuşesc – deoarece bugetul Rusiei a cam sărăcit în ultima vreme. Asta nu înseamnă că liderii politici ruşi, în cap cu Vladimir Putin, nu sunt responsabili pentru tot ceea ce se petrece sub patronajul lor îngăduitor, cum ar vrea să credem.

In paralel cu această subcontractare a crimei organizate în interes de stat, Federaţia Rusă acţionează însă tot mai draconic şi la vedere, prin legi şi instituţii. Zilele trecute a fost arestat un videoblogger, Andrei Pij, care ţinea pe Youtube canalul “Urbanturizm” cu aproape 1 milion de abonaţi; îl vedeţi aici https://www.youtube.com/user/urbanturizm. Specialitatea lui era explorarea siturilor industriale abandonate, zonelor urbane non-turistice, buncărelor ori tunelurilor metroului din Moscova, o activitate trendy pe online în toată lumea. Autorităţile ruse îl acuză acum de spionaj şi vânzare de secrete de stat către Ucraina (unde omul se ducea cu filmările pe un stick USB să le monteze), pedeapsa potenţială fiind de opt ani de puşcărie.

In februarie 2020, un grup de tineri radicali politic din regiunea Volga a fost condamnat la pedepse de până la 18 ani de închisoare (!) sub acuzaţia nedovedită de terorism şi subminare a puterii. Comentatorii au comparat imediat cazul cu unul din 1963, când un grup similar de tineri rebeli şi contestatari au fost acuzaţi în spiritul vremii de “tentativă de răsturnare a regimului comunist şi instaurarea unei republici burgheze în URSS prin metode teroriste”. Doar că atunci pedepsele după lege erau între 8 şi 10 ani, nu 18 ani ca în Rusia contemporană.

Mai mult, propaganda anti-sovietică ducea adesea la sentinţe mai uşoare decât se dau azi pentru “provocarea de suferinţe morale” membrilor forţelor de ordine, ori pentru celebra “aruncare cu pahare de plastic” în direcţia poliţiei la demonstraţii. Ultima pildă vine chiar de Putin, fiind oferită la o întâlnire cu consiliul pentru drepturile omului, instituţie împachetată cu loialişti hardliners care l-au ascultat respectuos:

“Intâi aruncă un pahar de plastic în autoritate, ok. Apoi o butelie de plastic, ok. Apoi o sticlă, apoi o piatră, apoi încep să tragă cu arma şi să spargă magazine. Trebuie să prevenim din start aşa ceva”.

Şi încă una, la fel de memorabilă, din aceeaşi întâlnire, cu referire la un episod ce a iscat scandal public în timpul protestelor din 2019, vezi poza.

“E ok să loveşti o femeie în burtă? E ok să baţi un poliţist? Bineînţeles că nu-i ok să loveşti o femeie în burtă. Dar dacă cineva loveşte o femeie în burtă, asta nu dă dreptul altcuiva să bată un poliţist. Astea sunt chestiuni foarte subtile.”

Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Subiectele zilei

Vineri, 21 August 2020

DOCUMENT Ce se întâmplă dacă nu vor fi construite noi centrale electrice pe gaz în următorii 4 ani / Transelectrica avertizează asupra unor riscuri majore

Până în 2024 trebuie construite noi grupuri producătoare de energie pe gaz naturale. Aceasta în condițiile în care până atunci vor fi închise grupuri energetice pe
citeste tot articolul
VIDEO Momentul în care Navalnîi este dus cu targa la ambulanță. Medicii se luptă pentru ”a salva viața” opozantului, după ce ar fi fost otrăvit / Kremlinul îi urează ”însănătoșire rapidă” – UPDATE

Medicii ruși se luptau joi pentru a „salva viața” opozantului Alexei Navalnîi, plasat în terapie intensivă într-un spital din Siberia, după ce i s-a făcut rău la bordul
citeste tot articolul
[P] Apetitul pentru achiziția de locuințe rămâne ridicat; 1 din 3 potențiali clienți caută vilă; confortul și spațiile de locuit mai mari câștigă teren în detrimentul locației, iar parcurile, grădinile și terasele sunt un must

Este piața rezidențială din București pregătită să răspundă cererii de vile? Apetitul pentru achiziția de locuințe rămâne ridicat, în condițiile în care peste 80% dintre cei care
citeste tot articolul
Duel SUA-Europa la ONU. Pompeo îi acuză pe europeni că „s-au aliniat cu ayatollahii” / Europenii acuză SUA că s-a retras din acord

Ministrul american de externe, Mike Pompeo, a acuzat joi Parisul, Londra și Berlinul că au „ales să se alinieze cu ayatollahii iranieni”, în loc să onoreze alianța lor cu Statele
citeste tot articolul
Rusia de azi, mai violentă decât URSS. Și legal, și ilegal

Ieri în Siberia opozantul politic Andrei Navalnîi a fost otrăvit – a doua oară, după episodul similar din iulie 2019. Federația Rusă în perioada decadentă a regimului Putin se
citeste tot articolul
A fost lansat primul test rapid de depistare a virusului SARS COV 2 produs în România

Primul test rapid de depistare a virusului SARS COV 2 produs în România a fost lansat joi de două companii partenere autohtone, Romlab și Sintofarm, potrivit Mediafax. Testul are avizul
citeste tot articolul
Steve Bannon, reținut pentru deturnare de fonduri, pledează nevinovat și va fi eliberat pe cauțiune

Steve Bannon, unul dintre arhitecții campaniei elevtorale care a dus la victoria lui Donald Trump, a fost arestat joi pe un iaht și a pledat nevinovat la acuzația de deturnare de fonduri prin
citeste tot articolul
Coronavirus în lume : Coreea de Sud și Germania înregistrează o creștere a numărului de cazuri

Bilanțul global al îmbolnăvirilor cu noul coronavirus a ajuns joi dimineață la 22.582.361 de cazuri, din care 15.303.966 sunt pacienți vindecați, iar 791.022 sunt decese, arată datele
citeste tot articolul
Germania: Experimentul venitului de bază necondiționat, în care se plătesc 1.200 de euro pe lună, vreme de trei ani

Ideea unui venit de bază garantat și necondiționat nu este nouă. Statul ar plăti o sumă fixă ??tuturor cetățenilor, în fiecare lună, indiferent de soldul contului lor – și, mai ales, fără sa
citeste tot articolul
VIDEO O tânără psiholoagă a rănit cu mașina un polițist și a plecat de la fața locului. Europol: A încercat să îl omoare

Magistrații au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele unei femei care miercuri a intrat cu mașina în motocicleta unui polițist, pe o stradă din Buzău, iar apoi a fugit de
citeste tot articolul
Proiectul Iordache privind preluarea controlului ANCOM, omorât și înviat în aceeași zi în Parlament: Miza ar putea fi chiar accesul Huawei la rețelele 5G , acuză deputatul USR Cătălin Drulă

Deputatul PSD Florin Iordache și-a retras joi proiectul de lege care crea noi sinecuri plătite cu mii de euro și ar fi permis trimiterea a 4 politicieni care să participe la luarea deciziilor în
citeste tot articolul
Descoperire spectaculoasă din Triasic: Fosilele unui monstru marin și ale prăzii pe care a înghițit-o

În apele calde și puțin adânci ale unei mări ce acoperea, acum 240 de milioane de ani, zona de sud-vest a Chinei, o reptilă acvatică asemănătoare unui delfin a atacat și înghițit o
citeste tot articolul
Descoperire arheologică în Israel: Câmpul de luptă unde „Richard Inimă de Leu” i-a învins pe sarazini este exacavat

Un arheolog din Israel a localizat unul dintre câmpurile de luptă cheie ale celei de-a treia cruciade – locul în care Richard I al Angliei, cunoscut și sub numele de Richard Lionheart, și
citeste tot articolul
Din Rusia, cu dragoste: Lista oponenților Kremlinului care s-au îmbolnăvit subit sau au fost otrăviți

Politicianul de opoziție rus, Alexei Navalnîi se află în comă într-un spital din Siberia , purtătorul său de cuvânt afirmând că a fost otrăvit în cursul dimineții.
citeste tot articolul
Germania a actualizat lista „zonelor de risc“ din România / Județul inclus pe listă

Județul Vâlcea a fost inclus de autoritățile germane pe lista ”zonelor de risc”, iar Ialomița, Mehedinți și Timiș au fost retrase. La acest moment, alături de București, 15 județe
citeste tot articolul
O stea care a explodat la 65 de ani-lumină de Pământ ar fi putut declanșa una dintre cele mai mari extincții în masă

Pe măsură ce perioada Devonianul târziu a continuat, din ce în ce mai multe ființe au dispărut, culminând cu una dintre cele mai mari extincții în masă pe care planeta noastră
citeste tot articolul
Orban: Nici Marcel Ciolacu nu a purtat mască la Parlament, nici Victor Ponta, nici liderul Grupului PSD

Premierul Ludovic Orban i-a criticat joi seara, la Realitatea Plus, pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, liderul Pro România, Victor Ponta, dar și pe liderul Grupului PSD din Camera Deputaților,
citeste tot articolul
Coronavirus Franța: Peste 4.700 de noi cazuri în 24 de ore / Prima oară când se trece pragul de 4.000 din luna mai încoace

Franța a raportat joi peste 4.700 de noi cazuri în 24 de ore, cu peste 1.000 față de ziua precedentă, relatează AFP.
citeste tot articolul
Italia înregistrează cel mai mare număr de cazuri noi începând cu luna mai

Italia, până în prezent printre țările europene relativ scutite de reapariția coronavirusului, a înregistrat 845 de cazuri noi în 24 de ore, cea mai mare cifră
citeste tot articolul
Novak Djokovic, despre prezența sa în SUA: „Sunt aici fiindcă este foarte important ca sportul nostru să continue”

?”Sunt aici fiindcă este foarte important ca sportul nostru să continue”, a declarat, pentru New York Times, liderul mondial al tenisului masculin, Novak Djokovic, care a închiriat o
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24242789-rusia-azi-mai-violenta-decat-urss-legal-ilegal.htm?cfnl=