Gata cu scuzele!

download - Copie

 DevoționalMeditaţii     Cosmin Frisan  08-10-2018 

O minciună pe care adesea vrăjmașul o folosește pentru a ne lega la ochi și pentru a ne păstra în mediocrație, asta nu este o scuză? Un prieten de-al meu mi-a spus recent că fiul lui nu poate lua note mari la teste. El excelează la teorie, dar când vine vorba de practică, mintea lui devine goală și nu reușește. Acesta a fost motivul pentru care a fost atât de slab în clasa sa.

Pe undeva, această minciună a fost spusă despre fiul său, sau chiar el a decis să spună asta despre el însuși; dar de-a lungul anilor înfrângerea s-a întipărit în mintea lui ca un râu care sculptează în stâncă. Cu timpul, apa va săpa tot mai adânc. Apoi a devenit o realitate care îl împiedica să treacă peste anumite lucruri și în cele din urmă venea cu o scuză.

Scuzele din viețile noastre ne împiedică să stabilim mai mult decât cel mai bun. Se pare că avem mereu o scuză pentru neajunsurile noastre. Întotdeauna avem ceva sau pe cineva pe care-l învinuim pentru viața noastră. Nu este niciodată vina noastră. Ne mărturisim continuu nesiguranța prin alibiuri aparent justificabile. Declarăm că așa se întâmplă întotdeauna cu noi, cu familiile noastre.

Cele mai multe eșecuri provin dintr-o istorie de scuze și o lipsă a dorinței de a persevera.

O ușă închisă nu înseamnă întotdeauna NU. De cele mai multe ori o ușă este închisă pentru că Dumnezeu a deschis o ușă mai mare și mai bună pentru noi. Trebuie să mergem mai departe și să continuăm să batem.

„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide”. (Matei 7: 7)

Suntem atât de scufundați în trecut și ne-am prins pe tehnicile vechi, încât nu putem vedea speranța, privind doar prin ferestrele murdare ale limitărilor proprii. Suntem limitați de zidurile pe care le construim. Putem să fim atât de țintuiți de scuze, încât chiar ne scuzăm pentru scuzele noastre.

În Biblie ne sunt date multe exemple de astfel de scuze, pornind de la Eva, pretinzând că era vorba doar de vina șarpelui și de abilitatea eronată de a o înșela.

„Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom”. (Geneza 3:13)

Dumnezeu spune destul!

Este timpul să primiți victoria pe care Dumnezeu o are pentru voi. Puteți face toate lucrurile prin Hristos, care vă dă putere! El vă poate da calități supranaturale. El poate face să fii la locul potrivit la momentul potrivit. Dacă vorbești despre viață într-o situație și credință în circumstanțele vieții, iubirea lui Dumnezeu și binecuvântările din cer te vor urmări când nu te vei mai scuza.

Harul lui Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie. În consecință, nu vei avea nevoie de alte raționalizări pentru lipsa victoriei personale în viața ta. Ai încredere în Cuvântul Lui și planurile pe care El le are pentru viața ta! Planul lui Dumnezeu este acesta: El îți va da o nouă speranță și un viitor luminos.

În cele din urmă, succesul va veni când visele îți vor deveni mai mari decât scuzele.

Pune-ți pentru totdeauna într-o cutie și sigilează vechile justificări și scuze improvizate. Îndepărtează ambalajul de „scuză după scuză” care te rețin de la cele mai bune daruri ale lui Dumnezeu. Fii o nouă făptură în Hristos și lăsă promisiunile Sale de mântuire să te încurajeze, să te ridice și să te ierte de scuzele tale!

Prin Hristos, voi sunteți refăcuți și întregiți în fiecare parte a vieții voastre. Nu te mai scuza de visele tale. În schimb, îndeplinește-le. Începe să vorbești despre problemele din viața ta. Lasă promisiunile lui Dumnezeu să se întipărească în inima ta, să declare aceste adevăruri și lasă-le să-ți depășească regretele și raționalizările.

Când renunți la scuzele tale, vei avea rezultate.

,,Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoşteam şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.” Eu am răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.” Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: ‘Sunt un copil’, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap”, zice Domnul. Apoi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.” (Ieremia 1: 4-10)

Autor: Nina Keegan

Sursa: CBN Devotions

https://www.stiricrestine.ro/2018/10/08/gata-cu-scuzele/?

https://ardeleanlogos.wordpress.com/opinii/gata-cu-scuzele/

Etica: Acțiuni exterioare bazate pe motive interioare

download - Copie

 Doina Bejenaru  19-06-2018 

Etica a fost dintotdeauna o provocare pentru mediul de afaceri și cel profesional, și, în ciuda avansărilor și schimbărilor care au avut loc, ar putea fi o și mai mare provocare pentru secolul 21. Termenul „etică” este derivat din cuvântul antic grecesc ethos, care însemna „locul nostru ca ființe umane” sau „locul unde trăim”. În acest sens, termenul ethos sau eticăpoate fi privit ca fiind „casa noastră”.

Aceasta îmi amintește de timpul când tatăl meu ni se adresa nouă ca familie, în timp ce eram adunați în jurul mesei pentru cină. Cu privire la unele acțiuni sau comportamente pe care el le considera inacceptabile, spunea mereu: „Aici, în această casă nu se face așa”. De fapt, el ne informa care sunt „regulile casei”, standardele, practicile și tradițiile pe care noi trebuia să le respectăm.

Evident că pentru noi, oamenii, casa sau locul nostru este casa unde locuim, căsnicia noastră, grupul social în care suntem integrați, societatea unde trăim, orașul nostru, cartierul unde locuim, biserica unde ne închinăm cu alții și compania de unde ne câștigăm existența, sau după cum numește Biblia „pâinea cea de toate zilele”. A trăi conform unui cod etic personal și profesional, înseamnă, de fapt, acțiuni care ne fac să fim „mai acasă”.

Profesorul brazilian Dr. Mario Sergio Cortella a prezentat o conceptualizare excelentă a eticii: „Este un set de principii și valori pe care le folosim ca să răspundem la trei întrebări esențiale din viață: Vreau? Ar trebui să fac? Pot să fac? Sunt lucruri pe care le vrem, dar nu ar trebui (să le avem). Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem, dar nu putem. Sunt lucruri pe care le putem face, dar nu vrem”.

Dileme ca aceasta ne invadează viața de zi cu zi și relațiile noastre profesionale și cauzele nevăzute, interioare ale acțiunilor noastre profesionale.

Apostolul Pavel subliniază faptul că atunci când facem ce nu vrem este din cauză că suntem dominați de o forță interioară numită „păcat”: „Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.” (Romani 7:20).

Unul dintre conceptele despre păcat pe care le-am învățat este că păcatul înseamnă „să greșești ținta”. Știm ce trebuie să facem, dar când încercăm să facem, greșim ținta corectă și țintim altceva.

Antidotul divin pentru păcat este iertarea. Atunci când ne recunoaștem păcatele și le mărturisim, Dumnezeu ne va ajuta să le învingem, oferindu-ne iertare, și împuternicindu-ne astfel încât să nu dorim ce nu ar trebui și dăruindu-ne abilitatea de a face ce trebuie: „…El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:8,9).

Totuși, dacă avem principii etice și arătăm un comportament moral, „casa noastră” este mult mai mult decât a avea intenția de a respecta practici, valori și principii bune. Necesită mai mult decât o simplă dorință, sau chiar exersarea dorinței. Este nevoie de o schimbare interioară, o nouă gândire.

În Romani 12:2 ni se spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre…„. A ne preface (a fi transformați, n. tr.) nu este ceva ce putem îndeplini noi înșine. Este ceva care, după cum spune Biblia, doar Domnul Isus poate face! Galateni 2:20 ne asigură pe fiecare dintre ucenicii Lui: „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.

de Sergio Fortes

Alte știri:

Conferința pastorală – Impact Global – la Băile Herculane

Muşcat de capul tăiat al şarpelui

O provocare cu „palpitații”: renovarea Secției de Pediatrie din Spitalul Atsimo

Ziua a 30-a din 30 de zile de rugăciune: Puterea Simbolurilor

Misionari Români: A fost tipărit primul Nou Testament în limba shekkacho

https://www.stiricrestine.ro/2018/06/19/etica-actiuni-exterioare-bazate-pe-motive-interioare/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/opinii/etica-actiuni-exterioare-bazate-pe-motive-interioare/

EDITORIAL Comentarii pertinente pe marginea potopului biblic

download - Copie

 Doina Bejenaru  19-12-2017

Nu sunt de acord cu aceia care susțin că Biblia este doar o amplă culegere de mituri și legende. Întâi pentru faptul că foarte mulți dintre așa-zișii cunoscători și comentatori, fie că n-au citit-o deloc, vasăzică împrumută și susțin cu ardoare simplele speculații ale mintoșilor ce-și doresc „nemurirea” pe amăgitoarea cale a neuitării lor prin atari teribilisme, fie că au citit-o în pripă și cu detașarea dată de nepasiune, cu toate că Biblia este o carte inepuizabilă, ce-și dezvăluie adevărul și frumusețea doar acelora care revin necontenit la ea.

Apoi, deși n-a fost concepută ca un limitat tratat științific de cei 40 de bărbați inspirați, care au scris-o în aproximativ 1600 de ani, ci ca o inegalabilă călăuză moral-spirituală a omenirii în vederea mântuirii individuale și colective, Biblia conține idei științifice de-o remarcabilă profunzime, idei confirmate de descoperirile arheologice (bunăoară, existența hitiților), acceptate de medicina modernă (alimentația rațională, igiena, tratarea unor afecțiuni) și cu rol fundamental pentru astronomie. De pildă, în cartea Iov 26/7 se afirmă că „[Dumnezeu] întinde nordul deasupra golului, suspendând pământul pe nimic”, iar în Isaia 40/22 ni se face cunoscut că „Există Unul care locuiește deasupra cercului pământului”.

Cât privește aparentele contradicții ale Scripturilor, ele decurg din faptul că scriitorii biblici au abordat în mod diferit același eveniment (variantele, precum cele ale evangheliștilor despre viața pământească și lucrarea Mântuitorului, nu sunt nicidecum contradicții!), deseori putând fi lămurite prin atenta analiză a contextului din care fac parte.

Iar eu spun că nu-i nici contradicție și nici lipsă de respect din partea acelui cititor care purcede de la axioma că toate cele 66 de cărți ale Bibliei au fost integral inspirate și numai în parte revelate (în opinia lui Petre Țuțea, inspirația=favoarea divină, revelația=acțiunea directă a divinității) și care, totuși, descoperă în unele dintre ele că anumite relatări, considerate mituri de unii comentatori, sunt rezultatul împletirii a două sau mai multe variante distincte. Explicația rezonabilă și în ton cu sus-amintita tratare diferită a aceluiași eveniment, nu poate să fie decât următoarea: Tocmai pentru că povestitorii erau inspirați, din venerație față de respectivul act divin și în pofida evidentelor deosebiri de narare, deosebiri cu necesitate generate de specificul moral-spiritual al fiecăruia dintre ei, viitorii copiști și/sau traducători (că vorbim de soferimii și masoreții iudei, de autorii Septuagintei, ai Vulgatei sau ai tălmăcirilor de mai târziu) nu și-au permis decât mici și neesențiale abateri de la textul inițial (cazul soferimilor, condamnați pentru așa ceva chiar de Iisus), străduința și, totodată, satisfacția lor (cazul masoreților, considerați maeștri ai tradiției) fiind aceea că n-au operat nicio modificare în textele copiate și transmise, ci au semnalat abaterile predecesorilor în notele marginale numite masora!

Iată de ce dificila misiune a traducătorilor Scripturilor a constat în aflarea celui mai adecvat corespondent pentru termenii întrebuințați de autori în „textul consonantic” (textul ebraic cu 22 de consoane și fără niciun semn vocalic).

Cum toți bibliștii sunt de acord că Moise, autorul Pentateuhului, a compilat Genesa (Facerea), Samuel a compilat Judecătorii, Ieremia a procedat în chip asemănător cu 1 și 2 Împărați, iar Ezra cu 1 și 2 Cronici, și cum se admite ipoteza unor posibile interpolări după anul 1000 î.e.n., iată motivul pentru care Jean Astruc, catolic și medic de Montpellier, semnalează în cartea sa Conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moyse s’est servi pour composer le livre de la Génèse , carte apărută la Bruxelles în anul 1753, regularitatea cu care – ne spune Gabriel Gheorghe în opusculul Mitul potopului. Inadvertențe în interpretarea religioasă (Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982) – „în anumite pasaje din Genesa, Dumnezeu era numit exclusiv Elohim, în timp ce în alte pasaje era numit Iehova”.

Astfel atenționat, la recitirea cu atenție a pasajului despre Noe și potopul universal, constați cu surprindere că afirmația lui Jean Astruc este întemeiată („Sunt capitole întregi unde Dumnezeu se numește Elohim și niciodată Iehova și, dimpotrivă, sunt altele, și acestea nu-s mai puține ca celelalte, unde Dumnezeu nu se numește decât Iehova și niciodată nu i se dă numele de Elohim”) și că, neputând să-i atribuim lui Moise această „stranie și sui-generis inconsecvență” la scrierea unei cărți atât de importante ca Genesa, mult mai logic este să admitem că ea „este alcătuită din două sau trei manuscrise, legate și cusute la un loc din fragmente deosebite, apaținând unor autori diferiți, în care fiecare a dat lui Dumnezeu, nu unul și același nume, ci nume diferite: unul i-a dat numele Elohim, altul Iehova sau Iehova-Elohim” (J. Astruc).

Vasăzică, având în vedere faptul istoric că, după moartea lui Solomon, Iudeea s-a împărțit în Regatul de Nord (al lui Israel) și Regatul lui Iuda, povestirea despre potop este rezultatul amestecului dintre varianta iahvistă (iehovistă) și varianta elohistă: prima este mai veche, aparține cronicarului sau grupului de cronicari din Regatul lui Israel și face referire la Atotputernic prin apelativul Iahve (Adonai), echivalat în românește prin Domnul; cea de-a doua variantă aparține cronicarului sau grupului de cronicari din Regatul lui Iuda și folosește numai apelativul Elohim, tradus în românește prin Dumnezeu.

Se impune o precizare vizavi de apelativele întrebuințate în cele două variante. Deoarece la vechii evrei era foarte răspândită ideea (cu substrat tainic-religios) de-a nu face cunoscut, ba chiar de-a nu pronunța numele Celui la care se închinau, iată motivul pentru care cronicarul israelit utilizează termenul Adonai, iar cel din Regatul lui Iuda evită în mod intenționat să folosească sacrul nume Iahve, mai înainte ca acesta să fi fost comunicat neinițiaților, drept urmare, recurge la apelativul Elohim, de unde derivă atributul „elohist”.

În plus, ne informează Gabriel Gheorghe, care la rândul său îl citează pe scriitorul și comentatorul francez Ernest Renan, redactorul iahvist s-a inspirat atât din Cartea lui Iaschar sau Cartea războaielor lui Iahve (culegere de vechi cântece eroice, mai mult sau mai puțin incluse în Numeri, Iosua și Judecătorii), cât și din Cartea legendelor, scriere considerată „începutul Bibliei” de către eruditul francez și pe care relatarea iahvistă o urmărește cu fidelitate până în punctul unde Dumnezeu se căiește că l-a făcut pe om și ia decicizia să-l nimicească, evident, cu excepția dreptului Noe și a familiei acestuia. În acest punct, ne informează Gabriel Gheorghe, drumurile celor două scrieri se despart: în Cartea legendelor, „Noe figurează ca descoperitor al viței de vie și vinului (…), dar nu se găsește nicio aluzie la potop”, pe când în relatarea iahvistă, Noe – grație sfințeniei sale – devine salvatorul omenirii.

Fără a intra într-o dezbatere privind caracterul universal al potopului biblic (atenție, în împrejurări extraordinare, potrivit voinței divine mai presus de legile obișnuite ale naturii și de logica umană, se pot produce miracole!), pentru că asta ar duce la o prea mare îndepărtare de subiectul prezentului articol, merită subliniate următoarele particularități ale celor două variante:

1)Întrucât legendele sumero-babiloniene despre potop, precum aceea cuprinsă în epopeea lui Ghilgameș, sunt atestate în scris cu circa 1200 înaintea relatării din Genesa, transferul ideatic (imposibil de stabilit cu certitudine când anume a avut loc) nu s-a putut produce decât de la primii spre evrei, nicidecum în sens invers;

2)În timp ce cronicarul iahvist împarte viețuitoarele în curate și necurate, stabilind introducerea în arcă a câte șapte perechi din animalele și păsările curate și a câte unei singure perechi din animalele și păsările necurate (Genesa 7/2-3), cronica elohistă nu conține o atare distincție, așa că prevede introducerea în arcă a câte unei singure perechi (o parte bărbătească și una femeiască) din „tot ce trăiește, din orice făptură” (Genesa 6/19-20);

3)În varianta iahvistă, potopul a durat cu totul și cu totul 101 zile, pe când durata potopului elohist este de 370 de zile (calculele au avut în vedere luna ebraică lunară de 29,5 zile);

4)Dacă în relatarea iahvistă este menționată doar ploaia printre mijloacele întrebuințate de Dumnezeu pentru producerea potopului (Genesa 7/12), relatarea elohistă menționează atât ruperea unor izvoare ale Adâncului, cât și deschiderea stăvilarelor cerului (Genesa 7/11 și 8/12);

5)La sfârșitul potopului, Noe din versiunea iahvistă înalță un altar și aduce o uriașă jertfă (mii de specii) din toate viețuitoarele curate (Genesa 8/20), astfel că „Domnul a mirosit un miros plăcut” (Genesa 8/21), dar versiunea elohistă, unde Noe are la dispoziție doar câte o pereche de viețuitoare, firește că nu pomenește nimic de altar și jertfe.

Aceeași clară delimitare a celor două relatări se constată și în prima parte a Genesei (partea creației propriu-zise). Între versetele 1-31 ale primului capitol și versetele 1-3 ale celui de-al doilea, versiunea elohistă începe cu facerea luminii, pentru ca pe terenul pregătit (cerul, pământul, soarele, luna și stelele, viețuitoarele mării și ale pământului), omul să fie zămislit la urmă, în ziua a șasea („Dumnezeu=Elohim a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu: parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut”), pentru ca între versetele 4-25 din capitolul 2, versiunea iahvistă să înceapă creația cu omul (versetul 7) și să încheie lucrarea Domnului Dumnezeu (Iahve) cu femeia făcută din coasta bărbatului.

Sighetu Marmației,

George  PETROVAI

https://www.stiricrestine.ro/2017/12/19/editorial-comentarii-pertinente-pe-marginea-potopului-biblic/

Mana profetica – Sabia Regelui…

download - Copie

galerie home devotional

Mana profetica – Sabia Regelui…

Am avut o vedenie în care cerul era foarte întunecat – dintr-o dată cerul întunecat a fost luminat de lumina unui fulger și o sabie foarte mare a apărut pe cer. Descărcarea luminoasă provenea de la sabia însăși și lumina era albastră. În timp ce cugetam la această vedenie am auzit următoarele cuvinte: „Voi spinteca întunericul cu Sabia Luminii Mele și în locul lui va fi Puterea Mea și Adevărul…

Haideți să acționăm urgent. Lucrul acesta să ne stârnească și să ne tulbure… Să spunem: Vino, Doamne! Înfruntă vrăjmașii noștri și biruiește-i! Salvează-ne de de cel rău cu Sabia Ta! Salvează-ne, Împăratul nostru!

Citeste mai departe

Mana profetica – Atmosfera…

Dumnezeu a făcut o chemare, atât individuală cât și colectivă, Trupului lui Cristos, pentru a susține o atmosferă spirituală de laudă și mulțumire. Acest lucru favorizează formarea unui climat al prezenței lui Dumnezeu. Pe de altă parte, atunci când susținem o atmosferă spirituală încărcată de păcat și nelegiuire, favorizăm prezența unui climat demonic. Dacă o atmosferă susținută crează un climat, atunci climatul crează o întăritură. Întăritura definește cultura unei îngrădiri. Duhurile demonice luptă să dețină controlul pentru a defini cultura unui credincios, al unui cămin, al unui mediu corporativ sau al unei națiuni. Isus S-a confruntat cu multe feluri de ambianță, însă de fiecare dată le-a provocat prin autoritatea Lui. Dumnezeu cheamă Biserica să se ridice în autoritatea care i-a fost dată și să nu mai lase loc întăriturilor să creeze astfel de culturi!

Citeste mai departe

Mana profetica – Prietenie

Prietenie

M-am trezit în această dimineață și mi-a răsunat în urechi cuvântul „gregar”… era ciudat…astfel că în mintea mea s-a pornit o mulțime de întrebări…

Îți trăiești viața într-un mod expresiv?

Ești sociabil cu cei din jur?

Te închini într-un mod expresiv?

Laudele tale la adresa lui Dumnezeu sunt făcute fără rezerve?

Este felul tău de vorbire prietenos?

Citeste mai departe

Mana profetica – Fii multumit

Lăcomia este o mare problemă a societății noastre moderne. Cei mai mulți oameni doresc să aibă mai mult – unii lucrează mult prea multe ore și prea puțini mai au timp să petreacă cu familia sau să se odihnească. Unii pierd timpul la jocurile de noroc, alții comit fraude și fură. Jocurile de noroc au deschis o ușă pentru setea de bani, o poftă ce nu poate fi astâmpărată și care de multe ori conduce la crime (vezi Isaia 65:11-12). În Evrei 13:5 ni se spune să fim mulțumitori cu ceea ce avem. Cuvântul în limba greacă pentru „mulțumit” înseamnă „a ridica o barieră, a evita cum se cuvine, a fi suficient”. Putem așeza o măsură între noi și poftă, lăcomie sau dorință după posesiuni pământești? Unele cuvinte în ebraică pentru „mulțumit” se traduc cu „a fi acceptat, a îndrepta, a găsi favoare, a îndulci sau a beneficia”. Putem noi mai degrabă să căutăm Împărăția, să îmbunătățim relații stricate, să restaurăm pacea noastră cu Dumnezeu și să umblăm în favoarea Sa? Și la ce ne-ar folosi dacă câștigăm toată lumea dar ne-am pierde sufletele înaintea lui Dumnezeu?

Citeste mai departe

Mana profetica – Onoreaza-L pe Duhul Sfant

Duhul Sfânt ne-a fost dat ca și ajutor, și totuși avem tendința să uităm acest lucru fiind prinși în rutina de fiecare zi. Duhul Sfânt dorește să fie real pentru fiecare dintre voi, cu toate acestea, El nu ve veni cu forța, ci, fiind un gentlemen, va aștepta ca tu să-I permiți accesul. Nu-l lăsa pe diavolul să te înșele cu gândul că lucrurile mari trebuie să le încredințezi lui Dumnezeu, iar tu trebuie să tratezi doar lucrurile mici. Dumnezeu dorește să arunci asupra Lui toate grijile tale, căci jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară. Isus a venit pentru ca noi, în Numele Lui, să-L chemăm pe Dumnezeu să ne ajute în orice lucru. Dacă îți faci zilnic obiceiul de a-L onora pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, invitându-L să fie parte din viața ta de zi cu zi, vei începe să experimentezi prezența Sa, ca mai apoi să mărturisești intervențiile Sale divine în viața ta.Citeste mai departe

Mana profetica – Discernamantul.

Cuvântul „a discerne” își are originea în cuvântul grecesc anakrinoin, care în Noul Testament înseamnă „a distinge, a deosebi, a examina”. Discernământul este abilitatea de a distinge sau de a judeca drept. Biblia ne spune că regele Solomon era renumit pentru înțelepciunea și discernământul lui, și, de asemenea, apostolul Pavel ne spune să dăm dovadă de discernământ. Ar trebui, așadar, să ne bizuim întotdeauna pe Duhul Sfânt, pentru ca înțelepciunea Sa divină să ne conducă și călăuzească.Citeste mai departe

Mana profetica – Lupta dupa avutie…

Am avut un vis acum câteva zile care m-a afectat profund în duhul. Mă aflam în fața a ceea ce părea a fi „o născocire de plan”… Mă aflam într-un apartament, de la etajul doi al unei clădiri cu apartamente ieftine, foarte mic, dotat cu foarte puțin mobilier. Era acolo o doamnă drăguță, aranjată foarte bine și cu părul lung șaten. Știam în duhul meu că ea nu locuia acolo… era apartamentul altei doamne. Doamna aceasta mi-a spus că a lucrat din greu pentru a câștiga premiul, însă, din greșeală, i-a fost încredințat doamnei căreia îi aparținea acest apartament și că de fapt nu trebuia să fie al ei. S-a îndreptat apoi spre un dulap cu sertare din lemn de culoare închisă și l-a deschis.Citeste mai departe

Mana profetica – Fecioare intelepte…

În timpul meu de rugăciune L-am întrebat pe Domnul cum pot fi eu sigur de alegerea și chemarea mea? Am primit o imagine distinctivă în duhul a acelora care-și umplu constant duhul cu untdelemn. În aceste zile, cea mai mare parte din activitatea noastră este centrată spre a avea impact și uităm într-un fel de „dragostea dintâi”, de Domnul Isus Cristos și relația noastră cu El. Fecioarele înțelepte au fost acelea care s-au pregătit pentru venirea mirelui. Nu putem ști ziua când va veni, dar cu siguranță Dumnezeu ne arată că venirea lui Isus este aproape.

Acesta este un îndemn de a vă verifica nivelul de untdelemn…

Citeste mai departe

Mana profetica – Capacitatea…

Dumnezeu încredințează mai mult acelora care dovedesc capacitatea de a face mai mult cu ceea ce au deja. Fiecare dintre noi am fost binecuvântați cu daruri și talente și cu capacitatea de a le folosi în scopul Împărăției Lui și spre slava Sa. Mulți sunt cei care se plâng că nu au ce face. Ia seama la darurile și talentele cu care Dumnezeu te-a înzestrat și pe măsură ce te încrezi în El, darurile vor începe să-ți facă loc de manifestare. Te încurajez așadar, să folosești ceea ce ți s-a încredințat, căci altfel Dumnezeu va ridica pe altcineva care să poarte mandatul tău. Mă rog să funcționezi la capacitatea maximă la care Dumnezeu te-a chemat.Citeste mai departe

Mana profetica – Primeste Cuvantul

Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să elibereze, să înnoiască, să restaureze și să transforme. Dumnezeu eliberează Cuvântul rhema în duhul tău și situația se va schimba, dar pentru asta trebuie să primești Cuvântul și să-l lași să lucreze, să meditezi la el și să-l pui în practică.

Când Cuvântul lui Dumnezeu este eliberat, acesta nu rămâne fără rod, ci împlinește scopul pentru care a fost trimis. Dar dacă noi nu insistăm și nu folosim credința prin Cuvânt, Duhul Sfânt nu are cu cine să colaboreze. Cuvântul va începe să lucreze pentru tine din momentul în care îți vei pune credința în aplicare și te vei concentra asupra Cuvântului.

Citeste mai departe

Mana profetica – Nu te teme…

Duhul de frică este pretutindeni în jurul nostru. El încearcă să pună stăpânire pe noi și să ne controleze, Dumnezeu însă spune: Nu te teme de provocări și circumstanțe, nu te teme de situația care pare sumbră și imposibilă. Încurajează-te, căci Dumnezeu se luptă pentru tine. Același Dumnezeu care S-a luptat de-a lungul secolelor pentru poporul Său, Se luptă și pentru tine deoarece Acest Dumnezeu este același, ieri, astăzi și în veci de veci. Dumnezeu S-a dovedit de încredere în Cuvântul Său… și câtă vreme privirea ți-e ațintită la El, vei vedea biruința.Citeste mai departe

Zacheu – un om mic care a trăit o schimbare mare!

download - Copie

Luca 19

Introducere: Fără nici o îndoială, Luca este atent la context atunci când așează întâmplarea cu Zacheu exact înainte de pilda polilor. În felul acesta, învățătura Domnului Isus despre responsabilitatea noastră financiară în fața lui Dumnezeu iese și mai clar la suprafață.

Întâmplarea cu Zacheu ne dă o pildă de schimbare a atutudinii față de bani, iar pilda polilor generalizează această schimbare la viața tuturor urmașilor lui Christos.

Pe care dorinți să o luăm mai întâi? Eu mă limitez aici la întâmplarea cu Zacheu, un om mic care a trăit o schimbare mare.

I. Și-a schimbat părerea față de Isus Christos și de Dumnezeu

Este una să-L privești pe Isus de la distanță și cu totul alta să-l primești în casa și în viața ta. Curiozitatea și simpatia l-au suit pe Zacheu în dud (sycamor), dar ele au fost doar mugurii unei înfloriri care s-a produs atunci când Domnul Isus a intrat la el în casă. Tu L-ai primit pe Isus Christos la tine acasă? Ce efect a avut venirea Lui în viața ta?

II. Și-a schimbat părerea față de săracii din jur

Săracii existaseră și până atunci în jurul lui Zacheu, dar nu-l preocupaseră. Dintr-o dată, ei au devenit preocuparea lui arzătoare. Oare de ce?

Eu cred că zacheu a început să-i vadă pe oameni prin prisma musafirului, prin prisma lui Dumnezeu. Este tema ,,împăratului“ pe care o va dezvolta Domnul în pilda polilor …

III. Și-a schimbat părerera față de bani.

Omul acesta a ajuns în sfârșit bogat! Până atunci era ,,sărac“ și căuta să-și ascundă goliciunea cu banii adunați. După întâlnirea cu Domnul Isus, bani nu l-au mai tentat. Avea deja ceva mult mai prețios. Era bogat și a putut da din preaplinul inimi lui tuturor celor din jur.

Tu ești sărac și strângi sau bogat și dai?

https://scripturile.wordpress.com/2018/05/05/zacheu-un-om-mic-care-a-trait-o-schimbare-mare/

Pagina Pastorală / Iadul văzut în Vechiul şi Noul Testament /….O faptura noua de Ioan Pribag

download - Copie

Iadul văzut în Vechiul şi Noul Testamentde dr. Warren Vanhetloo, un predicator-învăţător, acum bunic pensionar care trăieşte în Holland, MichiganIadul văzut în Vechiul TestamentSă ne imaginăm că sarcina ta este să explici, unui copil de clasa a şasea, în mod clar, căldura şi puterea bombei atomice care a căzut asupra Hiroşimei. Ţi s-ar permite să foloseşti câteva clipuri vizuale şi diagrame. Curând îşi vei da seama că întâmpini două dificultăţi:

·         Sunt cuvintele şi imaginile suficiente pentru a comunica prin ele magnitudinea căldurii şi puterii implicate? Şi
·         Este în stare copilul de clasa a şasea capabil să înţeleagă conceptele pe care tu intenţionezi să le prezinţi?Acestea sunt problemele pe care Dumnezeu a trebuit să le rezolve pentru a informa umanitatea despre suferinţa iadului, termenii verbali nepotriviţi şi înţelegerea mentală imatură. Soluţiile lui sunt interesante pentru a fi observate. Vorbitorul Său principal în facerea e cunoscut a acelei părţi a realităţii a fost agentul activ al creaţiei, Singurul Său Fiu – Unul mult mai bine calificat pentru aceea slujbă, decât oricare dintre noi am fi calificaţi să spunem despre forţa unei bombe atomice sau cu hidrogen. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a tăinuit informaţia faţă de umanitate până al venirea lui Isus Hristos, ci a dat câteva indicaţii prealabile. continuare aici…

Ce vom face cu Isus?de Cosmin PascuSaptamana Patimilor ne ofera posibilitatea de a reflecta spre trecut. Mai cu precadere, spre Cristos Cel care spunea despre El insusi ca este fiul lui Dumnezeu, si care, cu convingere afirma ca este Dumnezeu. Cu siguranta ca aceasta convingere a fost unul din motivele pentru care a fost crucificat, insa un alt motiv credibil se afla in Ioan 11:47-54, unde Evanghelistul Ioan doreste sa scoata la suprafata seriozitatea acestui caz documentat si inregistrat pe paginile istoriei. In cele ce urmeaza as dori sa privim asupra unor pasi extrem de importanti pentru cei interesati sa predice (si nu numai) acest pasaj in Sapatamana Patimilor. continuare aici…

Ce fel de serviciu divin?de Daniel BranzeiA discuta la nesfarsit despre forma si formatul serviciilor divine din biserici este sinonim cu a discuta preferintele vestimentare. Pe aceasta cale putem aluneca foarte repede spre legalism. Hainele noastre servesc unor principii care stau in spatele scopurilor prestabilite de Dumnezeu (sa ne dea identitate individuala, sa ne tempereze pornirile sexuale si sa ne protejeze (omul este o creatura fara solzi, pene, blana, carapace, etc.) In mod similar, forma pe care o iau serviciile de inchinare din biserici trebuie subordonata intotdeauna unor principii care stau in spatele scopurilor stabilite de Dumnezeu pentru Biserica: aducerea oamenilor la Dumnezeu, integrarea lor in adunarea crestina, maturizarea credinciosilor, manifestarea darurilor pentru slujire, proslavirea prioritara a lui Dumnezeu, prin Christos si Duhul Sfant. continuare aici…

O faptura nouade Ioan Pribag(Gal.6.15)

Omul vechi: omul carnal, omul din afara: defineste fiinta umana nascuta in pacat si nelegiuire, omul apartinand naturii Intaiului Adam, care isi este sie-si dumnezeu. Gen.3.5

Omul nou: omul cu natura Intaiului Adam, nascut din nou din Dumnezeu prin credinta in Isus Hristos, omul duhovnicesc, omul din launtru, o faptura noua.

In articolul anterior ne-am ocupat de scopul ur marit de apostolul Pavel in bisericile Galati ei – “chipul Lui Hristos in credinciosi.” Acum ne ocupam de modul in care se realizeaza acest chip – faptura noua.

Indreptatirea in Hristos are in vedere simbioza intre fapta ispasitoare a Lui Hristos, si fapta credintei omului. Hristos fiind primit prin credinta, tot prin credinta in Hristos se primeste Duhul Sfant – potenta ind umnezeirii omului in toata plinatatea. Duhul Sfant ne constientizeaza ca suntem fii al Lui Dumnezeu, cultiva in noi sentimentul patern de “Tata” al Dumnezeirii. continuare

aici…http://publicatia.voxdeibaptist.org/pastorala_mai09.htm

​Tinerii, un vector puternic de transmitere a coronavirusului, dar dificil de convins / Unii experți văd partea bună: O generație care poate obține mai rapid imunitatea colectivă de R.M. HotNews.ro

download - Copie

Vineri, 7 august 2020, 18:28 Actualitate | Coronavirus

Coronavirus Franta
Foto: DENIS CHARLET / AFP / Profimedia

Coronavirus Franta

Egoiști, iresponsabili și periculoși? Arătați cu degetul de Organizația Mondială a Sănătății și de numeroase autorități publice, tinerii par responsabili de reizbucnirea epidemiei, un public complicat de convins în timpul distracțiilor de vară, scrie AFP.

„Puneți-vă întrebarea: am într-adevăr nevoie să merg la această petrecere?”. După ce a pus direct în discuție tinerii, la finalul lui iulie, OMS a venit cu un nou avertisment joi, prin vocea directorului pentru urgențe sanitare, Michael Ryan, care a făcut apel la simțul de „responsabilitate” al tinerilor.

Venirea vacanțelor și ridicarea restricțiilor a provocat o avalanșă de ieșiri pentru tinerii între 15-25 ani, nerăbdători să se distreze.

Cluburile de noapte sunt acuzate de autorități că sunt adevărate cuiburi de Covid-19. Elveția, una dintre primele țări care au redeschis discotecile, a trăit această experiență.

La Geneva, între 40% și 50% dintre cazurile detectate în ultimele două săptămâni au fost „legate de oameni care au frecventat discotecile și barurile, locuri unde se dansează sau lumea se îmbrățișează”, a afirmat profesorul Didier Pittet, șeful serviciului de prevenție a infecțiilor de la Spitalul Universitar din Geneva.

În alte țări, discotecile sunt închise sau reduse la simple baruri, cu locul de dansat interzis, așa cum este Ibiza, în arhipelagul spaniol Baleare, una dintre capitalele mondiale ale distracției.

Acest lucru nu a impresionat tinerii, care se distrează acum pe străzi, în păduri sau pe plaje.

În apropiere de Manchester, petreceri „raves” au reunit între 2.000 și 4.000 de persoane. La Londra, poliția întrerupe în mod regulat petreceri neautorizate în aer liber iar la Paris, pădurea Vincennes a devenit un loc favorit pentru „free party”.

Organizatorii acestor petreceri techno clandestine, fără măști și fără distanțare socială, cum este Antoine Calvino, „sărbătoarea este vitală (…) Este o evadare și o zonă de toleranță fără egal”.

Carantină sau libertate totală

Și Germania este îngrijorată de ceea ce directorului institutului Robert Koch, Lothar Wieler, denumește „imprudente (…) petreceri sălbatice”. „Chiar dacă este vorba de tineri, statistic mai puțin susceptibili de a contacta forme grave ale bolii, ei își pot infecta familiile”, avertizează el.

Numărul de contaminări, adeseori asimptomatice, crește puternic.

În Canada, persoanele sub 39 de ani constituie de acum majoritatea noilor cazuri. Dar nici ei „nu sunt invincibili” în fața bolii, avertizează direcția de Sănătate publică.

Peste tot, autoritățile încearcă să controleze fenomenul.

Spania dorește o abordare nuanțată: „Tinerii constituie, potrivit epidemiologului ministerului Sănătății Fernando Simon, un grup mai dificil de controlat”, cu „un stil de viață (…) foarte diferit”.

Acesta a sugerat „pedepse” dacă e necesar dar fără „diabolizare”.

Și nu este simplu să te adresezi acestei categorii.

„Ce informație au reținut tinerii?”, se întreabă Mariano Urraco. Întâi, „e carantină+, apoi +e libertate+. Pentru ei, nu e vorba de o libertate supravegheată, ci totală”.

După o campanie de avertizare asupra riscurilor prezentate de „botellones” – practica de a consuma alcool în locurile publice – primăria Madridului a distribuit o reclamă video legată de importanța purtatului măștii, chiar dacă este inconfortabilă.

Reclama arată un grup de tineri care beau bere, apoi o discotecă, o unitate de terapie intensivă și apoi un crematoriu, cu legenda: „Sunt locuri mai încinse decât o mască. Protejează-te, protejează-ne”.

Imunitate de generație

În fața neputinței autorităților, unii propun pragmatismul.

„Lăsați tinerii să se infecteze, doar nu vom trimite armata”, spune Eric Caumes, specialist în boli infecțioase la spitalul Pitié-Salpétrière din Paris.

Deoarece „tinerii nu respectă oricum gesturile barieră”, acesta propune observarea beneficiilor: „Această grupă de vârstă poate obține mai rapid o imunitate colectivă. Dar trebuie protejați cei mai în vârstă, cu măști în interiorul locuințelor”.

„Idealul ar fi ca toți cei sub 30 de ani să fie imunizați natural și protejarea celor peste 50 de ani până la găsirea unui vaccin sau a unui tratament eficient”, concluzionează el.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Aer conditionat

Poți folosi aerul condiționat în timpul pandemiei? Răspunsul OMS

Subiectele zilei

Vineri, 7 August 2020

Avocatul Poporului a atacat la CCR articolele privind internarea obligatorie pentru 48 de ore prevăzută de noua lege a carantinei

Avocatul Poporului a atacat vineri la Curtea Constituțională două articole din noua lege a carantinei referitoare la „izolarea într-o unitate sanitară sau la locație alternativă atașată
citeste tot articolul
Coronavirus în România : 1.378 de noi cazuri raportate în ultimele 24 de ore. Număr record de decese: 50

Alte 1.378 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul ajungând la 59.273, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de Comunicare
citeste tot articolul
Pană masivă de curent în București / Și Palatul Victoria a rămas fără electricitate

O pană masivă de curent s-a produs vineri, în jurul orei 13.00, în București, fiind afectate mai multe cartiere, din trei sectoare, dar și localități din județul Ilfov. Chiar și clădirea
citeste tot articolul
VIDEO LIVETEXT Accident aviatic în India: un avion cu 191 de persoane la bord s-a rupt în două la aterizare / Cel puțin 16 morți și 15 răniți grav

Un avion al companiei Air India Express, cu 191 de pasageri la bord, s-a rupt în două la aterizarea pe aeroportul din Calicut (sud-vestul țării), potrivit Times of India. Avionul efectua o
citeste tot articolul
Cum explică ministrul Justiției lipsa de reacție în cazul dosarului 10 august. Predoiu: M-a costat foarte mult

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a afirmat că poziția ministrului Justiției față de munca procurorilor trebuie să fie „reținută” în ceea ce privește o eventuală pronunțare
citeste tot articolul
DSP București intră sub conducere militară : Va fi coordonată de generalul-medic Ionel Paul Oprea, care a condus temporar și Spitalul Județean Suceava, în această primăvară

Direcția de Sănătate Publică București intră sub conducere militară, în urma unei decizii a ministrului Sănătății, Nelu Tătaru. DSP București va fi coordonată de generalul-medic Ionel Paul
citeste tot articolul
?Tinerii, un vector puternic de transmitere a coronavirusului, dar dificil de convins / Unii experți văd partea bună: O generație care poate obține mai rapid imunitatea colectivă

Egoiști, iresponsabili și periculoși? Arătați cu degetul de Organizația Mondială a Sănătății și de numeroase autorități publice, tinerii par responsabili de reizbucnirea epidemiei, un public
citeste tot articolul
Business report: Ce diferențe sunt între Prima Casă și noul program de garantare a creditelor. Cele trei mari vulnerabilități ale economiei. Contractul de un miliard de euro

Noua Casă: Ce diferențe sunt între Prima Casă și noul program de garantare a creditelor ? Cele trei mari vulnerabilități ale economiei românești în pandemie ? Piața IT&C din
citeste tot articolul
UPDATE Costică Constanda a blocat conturile Primăriei Capitalei / Reacția Gabrielei Firea

Costică Constanda anunță că blochează conturile Primăriei Capitalei, după ce și a patra oară propunerea de a-i da lui omului de afaceri un teren în Satul Francez astfel încât
citeste tot articolul
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, acuzat că a trimis o echipă de asasini în Canada

Un fost oficial al serviciilor de informații ale Arabiei Saudite care are legături apropiate cu agențiile secrete din Occident l-a acuzat pe prințul moștenitor al regatului saudit, Mohammed bin
citeste tot articolul
Gorj: Un pacient de 84 de ani, vindecat de Covid-19 în spital, a murit acasă, la două ore după externare

Un pacient în vârstă de 84 de ani, din comuna Văgiulești, județul Gorj, tratat de coronavirus în spitalul suport pentru COVID-19, din orașul Târgu-Cărbunești, a murit acasă, la
citeste tot articolul
Erdogan anunță reluarea operațiunilor de explorare a gazelor în estul Mediteranei

Președintele Turciei Recep Erdogan a anunțat vineri că țara sa a reluat operațiunile de explorare a gazelor în estul Mediteranei susținând că Grecia nu și-a respectat angajamentele privind
citeste tot articolul
Politico: Macron le-a oferit elitelor din Beirut un morcov și un termen-limită

Președintele francez Emmanuel Macron a mers în Beirutul devastat oferind un morcov și stabilind un termen-limită, scrie Politico .
citeste tot articolul
Noi emisiuni Tezaur: Românii vor putea împrumuta statul la dobânzi de 3,5 – 4,75% pe an, începând de luni

Românii pot subscrie începând de luni, 10 august 2020, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2,
citeste tot articolul
Gazoductul Ungheni-Chișinău a fost finalizat / Orban: Chiar dacă nu s-a făcut o inaugurare, investiția este gata

Premierul Ludovic Orban a anunțat că a fost finalizat gazoductul Ungheni – Chișinău, însă nu a fost făcută o inaugurare. Premierul susține că va exista posibilitatea furnizării de gaze din
citeste tot articolul
„Sticla acoperea drumul ca gheața. Clădirile erau distruse. Oameni cu ochii pierduți rătăceau pe străzi”. Relatarea unei jurnaliste care a văzut carnagiul din Beirut

Așteptam în clinica veterinară cu câinele meu în vârstă de doi ani, Brownie, pentru a treia sa consultație în 36 de ore fiindcă febra nu voia să îi treacă și nu
citeste tot articolul
Exploziile din Beirut: Președintele libanez evocă „neglijența” sau „o rachetă”

Președintele libanez, Michel Aoun, a afirmat vineri că explozia catastrofală din portul Beirut a fost provocată „fie de neglijență, fie de o intervenție externă”, evocând ipoteza
citeste tot articolul
Biden: Comunitatea hispanică este incredibil de diversă, „spre deosebire de comunitatea afro-americană”

Candidatul democrat pentru președinția Statelor Unite, Joe Biden, a declarat miercuri că membrii comunității hispanice din SUA sunt „incredibil de diverși”, spre deosebire de comunitatea
citeste tot articolul
Robin Hood: Bernie Sanders vrea o taxă de pandemie pentru miliardari / Cât ar avea de plătit Elon Musk, Mark Zuckerberg sau Jeff Bezos

Liderii din domeniul tech și alți miliardari ar putea fi forțați să plătească sute de miliarde de dolari câștigați în timpul pandemiei de COVID-19 potrivit unei legi introduse de
citeste tot articolul
Simona Halep, despre participarea la US Open: „Nu știu încă, nu am decis” / Românca va juca și în proba de dublu la Praga

Simona Halep a plecat, vineri, spre Praga, unde va participa la turneul WTA de săptămâna viitoare și a afirmat că încă nu a decis dacă va participa la US, deși, în condițiile
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24217772-tinerii-vector-puternic-transmitere-coronavirusului-dar-dificil-convins-unii-experti-vad-partea-buna-generatie-care-poate-obtine-mai-rapid-imunitatea-colectiva.htm?cfnl=

România trimite în Liban circa 8 tone de materiale medicale destinate tratării victimelor exploziei din Beirut. Două aeronave militare vor decola sâmbătă, având la bord ajutoare și specialiști

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 07 august 2020, 22:10   /   Actualizat: Vineri, 07 august 2020, 22:55
Foto: AviatiaMagazin.ro

România trimite în Liban circa 8 tone de materiale medicale destinate tratării victimelor exploziei din Beirut. Două aeronave militare vor decola sâmbătă, având la bord ajutoare și specialiști
ARTICOLE RELAȚIONATE

Proteste antiguvernamentale la Beirut după explozia devastatoare de marți. Sătui de corupție, mii de libanezi cer ca țara lor să treacă sub controlul Franței
Proteste antiguvernamentale la Beirut după explozia devastatoare de marți. Sătui de corupție, mii de libanezi cer ca țara lor să treacă sub controlul Franței
Infernul din Beirut, bilanț provizoriu: Cel puțin 100 de morți, 4.000 de răniți, peste 200.000 de oameni rămași fără locuințe. A fost instituită starea de urgență pentru două săptămâni

Infernul din Beirut, bilanț provizoriu: Cel puțin 100 de morți, 4.000 de răniți, peste 200.000 de oameni rămași fără locuințe. A fost instituită starea de urgență pentru două săptămâni
Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autorităților libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produse la un depozit de azotat de amoniu din Beirut, la data de 4 august, acestea urmând să fie transportate spre Liban cu aeronave ale Forțelor Aeriene Române, care vor decola sâmbătă, 8 august, de pe Baza 90 Transport Aerian, a anunțat MApN, citat de Agerpres.

România s-a numărat printre statele care au primit cerere de acordare a asistenței internaționale din partea guvernului libanez, prin activarea Mecanismului European de Protecție Civilă. Astfel, Guvernul României, societatea civilă și reprezentanții diasporei libaneze au răspuns imediat apelului solicitat, iar, prin eforturi comune, o cantitate relevantă de echipamente medicale urmează a fi donate către statul libanez, se arată într-un comunicat transmis vineri de MApN.

În acest demers s-au implicat și Forțele Aeriene Române, punând la dispoziție două aeronave (C-130 Hercules și C-27J Spartan) care să asigure transportul materialelor medicale indispensabile tratamentelor destinate victimelor.

De asemenea, două cadre ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vor însoți echipajul care va asigura transportul aerian și vor asigura predarea materialelor medicale către autoritățile responsabile din Liban.

Din partea Ministerului Mediului, un membru al echipei de protecție civilă europeană, aflat deja în zona afectată de explozie, sprijină autoritățile în coordonarea forțelor de intervenție și a asistenței internaționale.

CELE MAI POPULARE
OPINII

 

PE ACELAȘI SUBIECT
Zeci de mii de oameni au marcat în capitala Germaniei „Sfârșitul pandemiei - Ziua Libertății”, protestând împotriva îngrădirii drepturilor fundamentale sub pretext epidemiologic. Poliția a dispersat mitingul

Zeci de mii de oameni au marcat în capitala Germaniei „Sfârșitul pandemiei – Ziua Libertății”, protestând împotriva îngrădirii drepturilor fundamentale sub pretext epidemiologic. Poliția a dispersat mitingul

ȘTIRI

Legea carantinării, atacată la CCR de Avocatul Poporului: Izolarea în spital este constituțională doar dacă reprezintă ultima soluție și se recurge la ea după epuizarea oricărei alte căi de rezolvare a problemei

Avocatul Poporului a sesizat, vineri, Curtea Constituțională cu o excepție de neconstituționalitate ce face referire la sintagma „izolarea într-o unitate

Avocatul Poporului: Internarea într-o unitate spitalicească nu ar trebui condiționată de testarea COVID-19

Avocatul Poporului a transmis, vineri, că internarea într-o unitate spitalicească nu ar trebui condiționată de testarea COVID-19

Iohannis își cere scuze după ce a prezentat informații eronate despre calculul pentru scenariile de deschidere a școlii și dă vina pe ministrul Sănătății

Administrația Prezidențială a transmis joi seară, printr-un comunicat, că președintele Klaus Iohannis a vorbit în cadrul conferinței de miercuri în baza

Un medic militar a fost numit de ministrul Sănătății în fruntea DSP București: colonelul Ionel Paul Oprea

Secretarul de stat colonel medic Ionel Paul Oprea va coordona Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Bucureștiului, în urma unei decizii a ministrului Sănătății

Guvernul nu a dat nici acum măștile gratuite pentru persoanele defavorizate. Un reprezentant al guvernului le recomandă să se protejeze cu FULARE. În plină caniculă

Măștile gratuite pentru persoanele din medii defavorizate încă nu au ajuns la destinație, din cauza unor contestații la licitația de la Ministerul Sănătății.

România trimite în Liban circa 8 tone de materiale medicale destinate tratării victimelor exploziei din Beirut. Două aeronave militare vor decola sâmbătă, având la bord ajutoare și specialiști

Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autorităților libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produse la un depozit de azotat de amoniu din Beirut, la data de 4 august, acestea urmând să fie transportate spre Liban cu aeronave ale Forțelor Aeriene Române, care vor decola sâmbătă

Încă o victimă a psihozei în care trăim. Bolnavă de cancer, o femeie a fost lăsată să moară pentru că avea coronavirus, medicii refuzând transferul ei la ATI

Sfârșit tragic pentru o femeie din Târgu Jiu bolnavă de cancer, care s-a infectat cu noul coronavirus la Spitalul Fundeni, unde făcea tratament pentru leucemie.

Premierul Ludovic Orban a anunțat finalizarea lucrărilor la gazoductul Ungheni-Chișinău, care conectează Republica Moldova la infrastructura energetică a României, oferindu-le basarabenilor alternativa la gazul rusesc

Premierul Ludovic Orban a anunțat, în cadrul ședinței de Guvern de vineri, finalizarea lucrărilor la gazoductul Ungheni-Chișinău, care conectează Republica Moldova la infrastructura energeică a României, oferindu-le locuitorilor din stânga Prutului o alternativă la dependența de gazul rusesc

153 de români care lucrau la o fermă din Germania unde infectările de coronavirus au proliferat s-au întors în țară, după ce au fost testați de 3 ori

Un număr de 153 de cetățeni români care lucrează la o fermă din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, unde s-au confirmat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, și care doresc să revină în țară sunt repatriați, vineri, cu o cursă aeriană de tip charter, pe cheltuiala autorităților germane

CULTURĂ

7 august: Sfânta Teodora de la Sihla. Moaștele sfintei din Carpați se află la Kiev

La 7 august, Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește pe Sfânta Teodora de la Sihla.

7 august: Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul, cel mai mare pictor din epoca Brâncovenilor și a Cantacuzinilor

Marele rugător, isihast și pictor Pârvu Mutu, canonizat de Biserica Ortodoxă pe 6 august 2017 sub numele de Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul de la Mănăstirea Robaia,

8 august: Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului

Biserica Ortodoxă îl pomenește pe 8 august pe Sfântul Ierarh Emilian Mărtrisitorul

https://www.activenews.ro/stiri/Romania-trimite-in-Liban-circa-8-tone-de-materiale-medicale-destinate-tratarii-victimelor-exploziei-din-Beirut.-Doua-aeronave-militare-vor-decola-sambata-avand-la-bord-ajutoare-si-specialisti-162469

AONEWS | 5 august 2020

download - Copie

1. La 15 ani de la părăsirea Fâșiei Gaza, mulți dintre evacuații israelieni nu și-au găsit un cămin – TPS

La 15 ani după ce guvernul israelian, condus atunci de Ariel Sharon, s-a retras din Fâșia Gaza, mulți israelieni care au fost expulzați din casele lor nu și-au găsit nici până în ziua de azi un cămin și un loc stabil.

În vara anului 2005, statul Israel a părăsit Fâșia Gaza și nordul Samariei, moment în care au fost evacuați aproximativ 10.000 de israelieni care locuiau acolo. Oraș după oraș, buldozerele armatei israeliene au mers de la clădire la clădire și le-au demolat.

Înainte de demolare, guvernul a promis că va oferi un pachet complet de relocare și compensare celor care și-au pierdut casele și că toate comunitățile vor fi sprijinite să se restabilească în interiorul Israelului. Cu toate acestea, adevărul este departe de aceste promisiuni.

General Maior (ret.) Yair Naveh, care a comandat retragerea armatei din Samaria de Nord în 2005, a declarant că retragerea unilaterală a Israelului a fost o „greșeală gravă”.

„Nu am realizat niciun beneficiu cu această evacuare. Niciunul. Zero.„ a spus Naveh citat de TPS. Acțiunea de acum 15 ani nu a diminuat deloc terorismul grupării Hamas, ci dimpotrivă, acesta a crescut, la fel ca și numărul de focuri de rachetă trase din Fâșia Gaza, aflată sub controlul său, spre așezările din Israel.

2. Beirut zguduit de o explozie masivă, generând daune considerabile, sursă necunoscută – CBN

O explozie puternică a zguduit capitala Libanului, Beirut și a rănit numeroase persoane, provocând pagube importante.

Suflul exploziei s-a resimțit în mai multe părți ale capitalei și un fum gros s-a ridicat, acoperind cerul orașului. Locuitorii din mai multe cartiere au raportat că geamurile le-au fost sparte și că a căzut din tencuială. Explozia pare a fi localizată în interiorul portului Beirut și a provocat distrugeri substanțiale, spulberând totodată ferestre la kilometri distanță.

Mai mulți martori citați de CBN din apropierea portului Beirut au raportat că au văzut persoane rănite la pământ și distrugeri numeroase până în centrul Beirutului. Unele posturi de televiziune locală au raportat că explozia a fost în portul Beirut, într-o zonă în care erau depozitate petarde.

Amintim că gruparea teroristă Hezbollah are puternice legături în Liban și în Siria, iar tensiunile recente dintre aceasta și Israel s-au accentuat.

3. Israelul și India lansează operațiunea comună de testare a diagnosticului rapid pentru COVID-19 – TPS

Echipa de 20 de medici specialiști israelieni trimiși în India conduc o operațiune fără precedent în lupta împotriva Coronavirusului (COVID-19). Zilele trecute au anunțat implementarea etapelor finale de testare a patru tehnologii avansate pentru diagnosticarea rapidă a Coronavirusului. India este una dintre cele mai afectate țări la nivel global de această pandemie.

Delegația israeliană condusă de Direcția de Cercetare și Dezvoltare a Apărării din Ministerul Apărării din Israel a efectuat o serie de teste pentru a determina eficacitatea unui număr de soluții de diagnostic rapid dezvoltate în Israel.

Echipamentul de ultimă generație a fost donat Indiei de către Ministerul Afacerilor Externe și de către membrii sectorului privat. Această acțiune își propune să ajute India în abordarea crizei de Coronavirus și include ventilatoare exportate în India în urma unei aprobări excepționale.

Cele patru instrumente de diagnostic, testate de către echipele israeliene, pot detecta rapid prezența virusului în organism, de obicei în câteva minute. Capabilitățile de diagnostic rapid sunt cea mai eficientă metodă de a preveni carantina prelungită și ar putea permite redeschiderea economiei globale.

4. Creștinii persecutați se confruntă cu un ultimatum – Abandonează-l pe Dumnezeu sau nu vei primi ajutor pentru Covid – GNA

Reprezentantul organizației Open Doors din Marea Britanie și Irlanda spune că este „inundat” de rapoartele creștinilor din întreaga lume, cărora li se cere să renunțe la credința lor în schimbul ajutorului social pentru COVID-19.

Creștinii din țări precum Bangladesh, India, Sudan și Malaezia, spun că se confruntă cu un ultimatum: trebuie să-și abandoneze credința dacă doresc să primească hrană prin programele de asistență socială naționale sau regionale.

Analistul senior Illia Djadi de la Open Doors privind libertatea religiei și credința în Africa sub-sahariană, spune că cea mai mare problemă din această regiune este că foarte mulți creștini se bazează pe sprijinul comunității lor în mijlocul unei crize ca aceasta. O parte a comunității se întorc împotriva lor și le cer să renunțe la creștinism, altfel nu vor primi niciun fel de ajutor. Chiar și ajutoarele de stat sunt redirecționate în multe situații, în așa fel încât creștinii să nu aibă parte de ele.

Alte informații de actualitate: https://alfaomega.tv/stiri

Pentru a fi la curent cu ultimele știri creștine, urmărește pagina Știrile Alfa Omega: https://facebook.com/StirileAlfaOmega

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Ian Green - Despre credinta
  Ian Green – Despre credinta
 • Consecintele spirituale ale pacatului sexual
  Consecintele spirituale ale pacatului sexual
 • Poți trăi o viață lipsită de conflicte - de Joyce Meyer
  Poți trăi o viață lipsită de conflicte – de Joyce Meyer
 • RSP - Despre agenda LGBT, ideologia de gen si cum influenteaza ele pilonii societatii
  RSP – Despre agenda LGBT, ideologia de gen si cum influenteaza ele pilonii societatii
 • Schimbarea care mi-a transformat viața - de Joyce Meyer
  Schimbarea care mi-a transformat viața – de Joyce Meyer
 • Caderea de la credinta
  Caderea de la credinta
 • SOS 3. Putem fi afectati de pacatele stramosilor?
  SOS 3. Putem fi afectati de pacatele stramosilor?
 • Anca Sofronie, Bucuresti - Despre vindecare
  Anca Sofronie, Bucuresti – Despre vindecare

 https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/13096-aonews-5-august-2020

Predicatorul de pe stradă din Seattle | Știre Mapamond Creștin

download - Copie

Unii protestatari din Seattle, Washington nu au fost interesați de mesajul Evangheliei. Urmăriți modul în care au hărțuit un predicator de pe stradă, până când cineva a intervenit.

Predicator de pe stradă: Dacă vreți ca lumea să fie un loc mai bun, atunci începeți cu voi înșivă. Predați-vă viața lui Isus.

Protestatară: Nu ești cu noi. Te rog să ne lași în pace! Te rog să ne lași în pace! Te rog să ne lași în pace! Nu ne mai urmări!

Predicator de stradă: Nu vă urmăresc. Voi mă urmăriți pe mine.

Protestatar: Pleacă! Pleacă!

Predicator: Isus Hristos este Calea, Adevărul și Viața. Numai prin El puteți ajunge în cer. Prin sângele Său vărsat. Aveți nevoie de Isus. Isus a spus că dacă nu sunteți născuți din nou…

Protestatar: Pleacă!

Predicator: Nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu.

Protestatar: Pleacă!

Chuck Holton: Care este scopul tău?

Protestatar: Ce?

Chuck Holton: Mă întreb oare care este scopul tău?

Protestatar: Să cinstesc faptul că sunt aici, iar el se amestecă.

Chuck Holton: Te referi la Primul Amendament, la dreptul de a protesta. Despre asta vorbești?

Protestatar: De la care biserică ești?

Chuck Holton: Eu nu locuiesc aici. Nici nu sunt din această țară. Mă întreb dacă dacă despre asta vorbești?

Protestatar: Duminică la biserică…

Chuck Holton: Asta spune Primul Amendament? Îți dă dreptul să îi spui ce să facă sau îți dă dreptul să spui ce ai de spus? Mă întreb, mă întreb dacă îmi poți explica asta. Atâta tot.

Știrea face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 838, difuzată în august 2020.

Alte știri aici: https://alfaomega.tv/stiri

Urmărește noua pagină de Facebook Știrile Alfa Omega: https://facebook.com/StirileAlfaOmega

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Realități și Perspective MAGAZIN 4 august 2020
  Realități și Perspective MAGAZIN 4 august 2020
 • Datoria noastră față de Israel Calea, Adevărul și Viața 658
  Datoria noastră față de Israel Calea, Adevărul și Viața 658
 • Vindecare și restaurare după izolare Calea, Adevărul și Viața 659 Partea 12
  Vindecare și restaurare după izolare Calea, Adevărul și Viața 659 Partea 12
 • Vindecare și restaurare după izolare Calea, Adevărul și Viața 659 Partea 22
  Vindecare și restaurare după izolare Calea, Adevărul și Viața 659 Partea 22
 • Punctele de rugăciune ale lunii august 2020 Puterea rugăciunii 9.19
  Punctele de rugăciune ale lunii august 2020 Puterea rugăciunii 9.19

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/13089-predicatorul-de-pe-strada-din-seattle-stire-mapamond-crestin