Cine e de vină pentru revolte?

download - Copie

 

Se datorează faptului că Dumnezeul nostru este credincios că avem încredere deplină în El. El este credincios naturii Sale, credincios cuvântului Său, credincios promisiunii Sale și nu variază niciodată. În acea credincioșie am găsit odihna și securitatea noastră. Acum, evident, îmi vine astăzi să vorbesc cu toți care ascultați cu privire la problemele actuale de care suntem cu toții conștienți. Și așa am menționat mai devreme în săptămână că aș dori să pun întrebarea în această dimineață, iar întrebarea este „Cine este de vină pentru revolte?” Aceasta este întrebarea și să răspundă din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu.

Trăim, evident, în vremuri foarte bizare, care au produs frică și confuzie masivă. Pe deasupra, societatea noastră se îneacă într-o mare de minciuni, se află aproape în totalitate, iar culmile de frică și confuzie creează o insecuritate aproape fatală și un haos devastator. Avem puțină încredere în a crede ce spun politicienii sau ce spun oficialii din domeniul sănătății sau ce spun activiștii sociali sau ce spun profesorii universitari sau ce spun mass-media sau, sincer, ce spun liderii religioși. Am fost mințiți atât de constant. Și există Cel căruia îl putem întoarce și auzim întotdeauna adevărul: acela este Dumnezeul cel viu care S-a descoperit pe Sine în paginile Scripturii, singurul Dumnezeu viu. Iar Scriptura spune: „Să fie Dumnezeu adevărat și fiecare om mincinos”. Dumnezeu este Dumnezeul adevărului. Fiul lui Dumnezeu este calea, adevărul și viața. „Satana, prințul acestei lumi ”- a spus Isus în Ioan 8:44 -„ este un criminal și un mincinos ”. Și întreaga lume se află în poalele Celui Rău și, prin urmare, este aplecată să ucidă și să mintă.

Deci suntem într-o perioadă de haos și minciună. Avem un singur loc în care să ne transformăm în care să putem avea încredere, unul care este credincios și acela este Dumnezeu în cuvântul Său. Isus a spus în Ioan 17 Tatălui: „Cuvântul Tău este adevărul. Cuvântul tău este adevăr. ” Deci, să ne uităm la adevăr și să aflăm care este adevărul despre cine este de vină pentru revolte. Putem începe în cartea pe care v-am citit-o mai devreme, cartea lui Isaia, înapoi în primul capitol.

Cu șapte sute de ani înaintea Domnului Isus Hristos, Dumnezeu se confrunta cu o altă națiune, națiunea lui Israel, abătută în păcat și fărădelegea, după ce respinsese pe Dumnezeul lor și în pragul judecății. Iar în capitolul 1, Domnul vorbește lui Israel în versetul 2: „Ascultă, ceruri și ascultă, pământule; căci Domnul vorbește: „Fiii m-am crescut și m-am născut, dar s-au revoltat împotriva Mea. Un bou îl cunoaște pe stăpân și un măgar pe ieslea stăpânului său, dar Israel nu știe, poporul Meu nu înțelege. Din păcate, neam păcătos, oameni cântăriți cu nelegiuire, urmași ai răutăcioșilor, fii care acționează corupt! L-au abandonat pe Domnul, l-au disprețuit pe Sfântul Israel, s-au abatut de la El.

„Unde vei fi lovit din nou în timp ce vei continua în rebeliunea ta? Întregul cap este bolnav, toată inima este leșinată. De la talpa piciorului până la cap nu este nimic sunet, numai vânătăi, suduri și răni crude, ne presate sau bandajate, nu înmuiate cu ulei. Țara ta este pustie, orașele tale sunt arse de foc. ” Aceasta este pustia unui popor care se întoarce împotriva lui Dumnezeu.

În al cincilea capitol al profeției lui Isaia există o rechizitorie specifică a tuturor păcatelor care au făcut parte din rebeliunea lui Israel împotriva lui Dumnezeu. Iată unul care definește substanțial adevărata lor condiție. Versetul 20 din Isaia 5: „Vai de cei ce numesc binele rău și răul bun; care înlocuiesc întunericul cu lumina și lumina cu întunericul; care înlocuiește amarul cu dulce și dulce cu amar! ” În esență, acesta este păcatul care semnalează venirea judecății. Întoarce adevărul și dreptatea și virtutea cu capul în jos.

Israel a fost condus spre o judecată divină devastatoare. S-au întors împotriva lui Dumnezeu, au aruncat adevărul și moralitatea pe capul său și înIsaia 28:17, Isaia spune că au găsit refugiu în minciuni, au găsit refugiu în minciuni. Isaia 59 , Isaia le spune în versetele 3 și 4: „Căci mâinile tale sunt spurcate de sânge, iar degetele tale sunt nelegiuite; buzele tale au spus minciuni, limba ta mută răutatea. Nimeni nu dă în judecată drept și nimeni nu pledează sincer. Ei au încredere în confuzie și vorbesc minciuni; ei concepe răutate și dau naștere nelegiuire. ”

Acesta este locul în care umanitatea din fiecare generație și din fiecare națiune tinde să se îndrepte spre realitatea chiar a lucrurilor care erau adevărate în Israelul antic. Umanitatea se apleacă în direcția chemării răului binelui și a binelui, înlocuind întunericul cu lumină, lumină cu întuneric, substituind amarul cu dulce și dulce cu amar. Aceasta este natura tuturor, să credem minciuni, să-l urmăm pe tatăl minciunilor, să răsturnăm corect și greșit, iar situația actuală în care trăim este doar o altă manifestare istorică și o imagine a perversiunii umanității.

Atât de confuz. Este esențial să păstrați oamenii muncii inofensivi închiși acasă, ținuți departe de locurile de muncă și de afaceri, astfel încât să nu facă gripa. Dar este esențial, de asemenea, mai esențial să lăsați oamenii să se aplece să facă rău să alerge liber în orașele care distrug locurile în care oamenii își câștigă viața. Blocați-i pe cei slabi și temători și lăsați-i pe cei puternici și violenți să alerge pentru a crea ravagii. Apelați la toate forțele, macinați întreaga lume pentru a opri un virus, apoi eliminați orice reținere atunci când un virus mult mai mortal își propune să distrugă o națiune întreagă. Solicitați dreptate atunci când este luată viața unui bărbat, apoi aplauda mulțimi fără legi de criminali care atacă poliția. Puneți poliția într-o poziție în care nu pot acționa pentru a proteja proprietatea, dar mafii rebeli au voie să o distrugă.

Nu puteți face cumpărături într-un magazin, dar îl puteți jefui. Nu poți munci, dar ești liber să furi. Nu poți participa la biserică, dar o poți arde. Nu poți mânca într-un restaurant, dar îl poți demola. Acum vedem că sunt acuzați în aceste revolte, nu împotriva revoltatorilor, ci împotriva poliției. Vedem lideri care controlează total cei slabi cu frica de gripă, dar nu îi pot controla pe cei puternici pentru că le este frică. Și, apropo, dacă te închini zeului furiei, zeului ura sau zeul răzbunării, poți avea biserică oriunde, oricând, în interior sau în aer liber, fără nicio regulă. Ești complet liber să te închini zeului mayhem, iar soluția pervertită a acestui lucru este să desființezi poliția, cei care sunt ocrotitorii binelui și pedepsitorii celor care fac răul.

Ce s-a întâmplat? Ceea ce este greșit este exact ceea ce este menționat înIsaia 5:20, „Vai” – acesta este un blestem divin – „asupra celor care numesc răul bun și răul bun; care înlocuiesc întunericul cu lumina și lumina cu întunericul; care înlocuiește amarul cu dulce și dulce cu amar! ”

Ce s-a întâmplat? Este ceva de mediu? Este ceva educativ? Este ceva economic? Este un fel de inechitate socială? Ce s-a întâmplat? Cum am ajuns aici cu tot cu susul în jos? Cum am ajuns atât de răsucite? Infractorii devin eroi, iar adevărații eroi sunt destrămați pentru că totul este cu susul în jos.

Avem nevoie de adevăr, iar adevărul este în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este sarcina mea și nici interesul meu să vă dau vreo părere umană, a mea sau a nimănui, dar trebuie să auziți de la Dumnezeu. Vreau să vă ajut să înțelegeți cine este de vină. Vom începe în Romani capitolul 3, Romani capitolul 3 și versetul 10. Aici avem o rezumare a naturii umane. Această rezumare, care se derulează prin versetul 18, este practic trasată din Vechiul Testament. Acestea sunt toate afirmațiile făcute în Vechiul Testament – toate, cu excepția uneia din Psalmi și una din Isaia.

Deci Dumnezeu nu și-a schimbat standardele morale și nici definiția Lui de umanitate. Nu s-a făcut nicio îmbunătățire în cei șapte sute de ani dintre Isaia și sutele de ani dintre Psalmi și situația actuală pe care Pavel o abordează la Roma în timpul Domnului nostru și după. Nu există nicio schimbare. Ceea ce era adevărat despre om în vremurile antice era adevărat despre om în vremurile Noului Testament. Și aici aveți înțelegerea fundamentală care este esențială pentru a ști ce este rău în lume. Și rezumând-o, asta spune Scriptura.

„Așa cum este scris”, și asta înseamnă în Vechiul Testament extras din psalmi și din cartea lui Isaia, aici este o definiție și descriere a patologiei umanității. De patru ori se folosește cuvântul „niciunul” și de trei ori se folosește „tot”. „Nu există niciun drept, nici măcar unul; nu este nimeni care să înțeleagă, nu este nimeni care caută pe Dumnezeu; toate s-au abatut, împreună au devenit inutile; nu este nimeni care să facă bine, nu există nici măcar unul. Gâtul lor este un mormânt deschis, cu limbile pe care le păstrează înșelăciune, otrava de asps le este sub buze; a cărei gură este plină de blesteme și amărăciuni; picioarele lor sunt repezi spre vărsare de sânge, distrugerea și mizeria sunt pe căile lor și calea păcii nu le-au cunoscut. Nu există frică de Dumnezeu în fața ochilor lor. „Aceasta este o patologie care l-ar face pe un psiholog sensibil să meargă să-și facă un job la o benzinărie. Cu asta te ocupi; mult noroc.

Există trei aspecte în acest sens. Există caracter, există conversație și există conduită. Privește ce spune despre personaj. Iată definiția personajului: „Niciunul neprihănit, nici măcar unul”. Nu există bunătate umană? Desigur, există unele bunătăți umane. Dar dreptatea și bunătatea acceptabilă pentru Dumnezeu: nu, nici măcar una. Există o bunătate umană relativă, nu toată lumea este cât se poate de rea. Dar nimeni nu este drept, nimeni nu este sfânt, nimeni în afară de Dumnezeu.

„Nu există nimeni neprihănit, nici unul”. De aceea, poți fi „mântuit de lucrările tale pentru că standardul lui Dumnezeu este:„ Fii sfânt, așa cum sunt sfânt. De aceea, trebuie să ai o dreptate imputată care vine de la Dumnezeu prin Hristos. Trebuie să dai dreptății lui Dumnezeu să fie acceptabil pentru Dumnezeu, deoarece nu există nimeni neprihănit, nici măcar unul – nici măcar o singură ființă umană decât Domnul nostru.

„Nu este nimeni care să înțeleagă.” Efeseni, apostolul Pavel spune: „Mințile lor sunt întunecate”. El chiar ajunge să spună că sunt morți, că sunt orbi. Deci sunt în situația de neinviat de a nu fi drepți și de a nu înțelege nici măcar realitățile dreptății.

Și apoi pentru a înrăutăți: „Nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu”. Voi spuneți: „Ce zici de toată religia?” Toate religiile false ale lumii sunt încercări de a fugi de la adevăratul Dumnezeu. Toate sunt falsuri satanice care trimit oameni în direcția opusă de la Dumnezeu. Isaia 53 , versetul 6 rezumă: „Toată lumea ne place oile s-a rătăcit, s-a întors pe toată lumea spre felul său.” Suntem ca niște oi în care ne rătăcim. Oile se rătăcesc prin natură. Natura noastră ne îndepărtează de Dumnezeu. Fugim de Dumnezeu. Ne refugiem într-un efort nobil pentru a ne simți bine cu fuga noastră, și astfel inventăm religie falsă pentru a ne acomoda revoltei noastre.

Nimeni nu este drept. Nimeni nu intelege. Nimeni nu îl caută pe Dumnezeu. „Toate” – versetul 12 – „s-au abătut, împreună au devenit inutile.” Echivalentul ebraic este rancid, ca laptele acru. Iar laptele acru este inutil, bun pentru nimic, putred.

Versetul 12 adaugă: „Nu există nimeni care să facă bine, nu există nici măcar unul.” Acesta ar trebui să fie primul curs, Psihologie 101. Aceasta este umanitatea. Niciunul neprihănit, niciunul nu înțelege, niciunul nu-L caută pe Dumnezeu, toate s-au abătut deoparte, sunt corupți și nerușiți, niciunul nu face binele adevărat, acceptabil pentru Dumnezeu. Suma caracterului omului este rea, ignorantă, rebelă, deviantă și inutilă și asta este patologia divină.

Biblia trece de la caracter la conversație. Privește versetul 13: „Gâtul lor este un mormânt deschis”. Știm, cu toții, conștienți de respirația urâtă. Dar într-o metaforă grafică, apostolul rezumă ceea ce s-a spus înapoiProverbe 10:32„Gura celui rău vorbește perversitate”, rău. Când deschid gura, există duhoarea morții, ca un mormânt murdar, putrid și deschis este discursul lor.

Apoi, el adaugă: „Cu limbile lor păstrează înșelăciunea, păcălesc. Termenul „înșelăciune” are ca rădăcină un cuvânt care înseamnă cățeluș. Ei se află pentru a vă prinde pentru omor. „Otrava aspilor” – șerpii – „este sub buzele lor”. Cuvintele lor sunt veninoase. Și atunci devine flagrant – nici mai multe subtilități, nici mai multe otravuri, nici un cârlig mai subtil. Acum este la fel de flagrant pe cât poate fi în versetul 14: „Gurile lor sunt pline de blesteme și amărăciuni.” Blestemarea înșelătoare, înșelătoare, otrăvitoare. Aceasta este gura umanității.

Apoi Biblia vorbește despre conduita lor, versetul 15: „Picioarele lor sunt repezi spre vărsare de sânge.” Oamenii sunt ucigași.Ioan 8:44, Am citat mai devreme: „Satana este un criminal”. El este criminalul, criminalul arhetipal primar și toți copiii săi sunt ucigași sau ar putea fi ucigași.

În ultimele câteva luni am avut ocazia să vizitez treizeci de ore de film din al doilea război mondial. A fost realizat în 1973, deci există un film de știri incredibil de grafic, iar apoi se adaugă mărturii personale ale oamenilor care au fost acolo în război. Am terminat doar cu partea finală, urmărind soluția finală din „Hitler: Eliminarea evreilor”. Treizeci de ore din aceasta ar trebui să fie solicitate oricui va avea o înțelegere a umanității. Optzeci și cinci de milioane de oameni au fost uciși într-un interval de aproximativ cinci ani. Optzeci și cinci de milioane de oameni au fost uciși, majoritatea civili, cel puțin cincizeci și cinci de milioane dintre ei.

Am fi îngroziți cu asta astăzi. Și totuși aud oameni care spun că viețile negre contează; și ei o fac. Dumnezeu știe că o fac; contează la fel de mult ca oricare altă viață. Însă, dacă contează atât de mult, cum este faptul că Părinția planificată poate susține Matricea Vieții Negre atunci când există o mie de vieți negre care sunt avortate în fiecare zi. Vrei un holocaust; există un holocaust.

Dacă faci o lege care să le permită oamenilor să ucidă, ei vor ucide. Hitler a permis oamenilor să ucidă, au ucis. Solomon le-a permis oamenilor să ucidă, au ucis. Hirohito le-a permis oamenilor să ucidă, au ucis. Curtea Supremă le permite oamenilor să ucidă, vor ucide De ce? Versetul 15, „Picioarele lor sunt repezi spre vărsare de sânge, distrugerea și mizeria sunt pe căile lor.” Le permiti să se revolte, vor revolta.

„Distrugere” este cuvântul suntrimma. Înseamnă să distrugi ceva în bucăți. Distrugere: devin distructive, distrug lucrurile. Ei creeazătalaipōria, creează mizerie pentru oameni. Fă legi sau dă licență oamenilor să ucidă, vor ucide, vor ucide. Vor alinia oameni, îi vor trage în cap până vor strânge douăzeci de metri adânc într-o gaură, așa cum am văzut în Germania nazistă. Vor ucide în cel mai sigur loc al unui bebeluș, pântecele mamei. Aceasta este inima umană. Și Isus a mers până a spus: „S-ar putea să nu omori, dar dacă urăști pe cineva, ai comis crima în inima ta”.

Și astfel, versetul 17 spune: „Calea păcii pe care nu au cunoscut-o”. Ești surprins de ceea ce se întâmplă cu aceasta fiind patologia omenirii? Tot ce trebuie să faci este să-i lași să o facă și o vor face. Tot ce trebuie să faceți este să eliminați restricțiile și acest lucru veți obține, deoarece aceasta este expresia naturală a inimii umane nerecunoscute.

Totul, de la un argument între două persoane, care ajunge la un tir, la un război care are ca rezultat moartea a optzeci și cinci de milioane de oameni, este produsul, comportamentul acestui tip de personaj. Și suma tuturor, forța din spatele ei este menționată în versetul 18: „Nu există frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor.” În spatele acestei nenorociri se află realitatea motrice: „Ei nu se tem de Dumnezeu”. Ei nu se tem de Dumnezeu.

Proverbe 16: 6spune: „De frica Domnului, oamenii se îndepărtează de rău”. Notează-l. „De frica Domnului, oamenii se îndepărtează de rău.” Si de aceeaProverbe 23:17spune: „Fiți în orice moment în frica Domnului”. Acolo unde nu există frică de Dumnezeu, unde nu există niciun sentiment de culpabilitate, vinovăție și pedepse transcendente și eterne, eliberezi umanitatea pentru a fi ceea ce sunt.

Cea mai mare reținere este frica de Dumnezeu. Părinții noștri fondatori din America știau asta, chiar dacă erau deisti și nu creștini autentici. Știau că, dacă ar scrie o Constituție, care depindea de oamenii care au un comportament moral și de a face bine, vor trebui să-l atașeze de Dumnezeu. Și așa au vorbit despre Dumnezeu și despre o singură națiune și sub Dumnezeu, și acordate de Dumnezeu drepturi inalienabile și cumva răspundeau lui Dumnezeu pentru că știau, în afară de o teamă de o ființă divină, fiara va fi incontrolabilă.

Acum, dincolo de absența fricii de Dumnezeu este respingerea lui Dumnezeu. Nu doar că nu se tem de Dumnezeu, ci este un lucru negativ. Ei fac mai mult decât atât. De fapt, îl resping pe Dumnezeu. Întoarceți-vă la Romani 1 . Acesta este un pasaj foarte familiar. Pavel descrie ceea ce este adevărat și despre om, personal și colectiv. „Mânia lui Dumnezeu” – versetul 18 – „este dezvăluită din cer împotriva oricărei nelegiuiri și nelegiuiri ale oamenilor, care suprimă adevărul în nelegiuire.” Asta fac ei. Ei suprimă adevărul în nelegiuire. Ce adevar? „Ceea ce este cunoscut despre Dumnezeu este evident în interiorul lor; căci Dumnezeu le-a făcut evident. ”

Există sădirea în inima fiecărei ființe umane cunoașterea lui Dumnezeu. Ce zici de asta? Cum pot ști ceva despre Dumnezeu? Pentru că există un factor în fiecare ființă umană care îi conduce la realitatea lui Dumnezeu și acesta este rațiunea umană. Dacă puteți argumenta că dacă introduceți gaz în mașină, va merge și nu o va face, vă gândiți pe baza cauzelor și efectelor. Dacă vă gândiți că, dacă mergeți la muncă și faceți bine, veți câștiga bani, vă gândiți la o cauză și efect. Tot rațiunea este cauza și efectul. Și dacă te uiți la realitatea masivă a creației și ai vreun motiv, știi că trebuia să existe un Creator. Efectul țipă pentru realitatea unei cauze, astfel încât să poți ști de Dumnezeu.

Versetul 20 spune: „Creația lumii demonstrează însușirile Lui invizibile, puterea Lui eternă, natura Sa divină, atât de clar încât ești fără scuză dacă nu crezi în Dumnezeu.” Îl respingi pe Dumnezeu împotriva rațiunii, iar apoi te rebelezi împotriva lui Dumnezeu care îți complică situația.

Versetul 21 spune că acest lucru este caracteristic umanității. „L-au cunoscut pe Dumnezeu” – adică știau că Dumnezeu există, acesta este motivul – „nu L-au onorat ca Dumnezeu sau nu au mulțumit. Au devenit goale în speculațiile lor, inima nebună le-a fost întunecată. Profesând să fie înțelepți, au devenit proști. Ei au schimbat gloria Dumnezeului incoruptibil pentru o imagine în formă de om coruptibil, păsări, animale cu patru picioare, creaturi care se târâu. ”

Asta spuneam mai devreme. Ei resping adevăratul Dumnezeu. Rațiunea i-ar conduce la adevăratul Dumnezeu. Rațiunea ar defini adevăratul Dumnezeu în termenii creației Sale, ceea ce știu despre creația Lui și ceea ce știu despre legea Lui scrisă în inimile lor. Ei resping toate acestea. Ei fug de la adevăratul Dumnezeu și aleargă către zei mincinoși ca o cale de a scăpa de adevăratul Dumnezeu.

Deci, ce face Dumnezeu ca răspuns? Acesta este unul dintre cele mai profunde pasaje din Biblie. „Dumnezeu le-a dat”, versetul 24. Acesta este un termen legal: le-a predat pedepsei, le-a predat executării, le-a predat sentinței. „Dumnezeu le-a dat peste”. Versetul 26, „Dumnezeu i-a dat peste”. Versetul 28, „Dumnezeu i-a dat peste”.

De trei ori Dumnezeu spune: „Ești vinovat că m-ai respins, te-ai răzvrătit împotriva Mea. Te întorc. ” La ce? „Le-a dat peste” – versetul 24, în primul rând – „să poftească inimile până la impuritate, astfel încât trupurile lor să fie necinstite printre ele.” Când Dumnezeu dă oamenilor, există o revoluție sexuală. Imoralitatea devine acceptabilă și veți găsi o cultură înotând într-o fosa septică de pornografie.

Și când Dumnezeu le dă peste, în al doilea rând, versetul 26, „El le dăruiește pasiunilor degradante, iar femeile au schimbat funcția naturală pentru ceea ce este nenatural și, în același fel, bărbații au abandonat funcția naturală a femeii și au ars în dorință unul față de celălalt, bărbații cu bărbați care săvârșesc fapte indecente și primesc la persoanele lor pedeapsa cuvenită pentru eroarea lor. ” Când Dumnezeu va întoarce o societate pentru că L-a respins, va exista, în primul rând, o revoluție sexuală, urmată de o revoluție homosexuală.

Și în final, a treia fază a acestei judecăți, „Dumnezeu le-a dat peste” – versetul 28 – „unei minți depravate”, o minte care nu funcționează. Nu pot gândi drept. Atunci este un partid politic care își construiește platforma de partid pentru uciderea pruncilor în pântece, distrugerea familiei, ridicarea homosexualității, perversiunea transgender și sunt mândri de asta. „Atunci când te vei umple” – versetul 29 – „cu toată nedreptatea, răutatea, lăcomia, răul; plin de invidie, crimă, ceartă, înșelăciune, răutate, bârfe, calomnii, urăciuni ale lui Dumnezeu, insolent, arogant, lăudabil, inventator al răului, neascultător de părinți, fără înțelegere, neîncredere, lipsit de iubire, nemeritat; și, deși știu rânduirea lui Dumnezeu, că cei care practică astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că fac același lucru, dar le acordă din suflet celor care le practică.

Pe deasupra păcătoșeniei naturale se află realitatea adăugată a judecății divine asupra acelor oameni care l-au respins pe Dumnezeu și asupra națiunilor care l-au respins pe Dumnezeu. Deci corupția este sistemică. Nu este social, este sistemic și este personal și nimeni nu scapă. Nu are legătură cu lipsa de oportunități. Nu are legătură cu lipsa de bani. Nu are legătură cu lipsa privilegiului, lipsa de educație. Omul este, în mod firesc, o fiară păcătoasă, care îl respinge pe Dumnezeu, respinge legea Sa, se răzvrătește, nu se teme de Dumnezeu. Toți ne-am născut cu acea nenorocire internă care strică și spurcă. Cicatrizează frumusețea, întunecă înțelepciunea, spurcă iubirea, fură puritatea și fură pacea.

2002 James Waller a scris o carte numită A deveni malefic, subtitrat: Modul în care oamenii obișnuiți comit genocidul și uciderea în masă. Carte interesanta. Un recenzant a spus în legătură cu cartea, „Ceea ce este fascinant în studiul lui Waller este faptul că el contestă presupunerea comună că răul extraordinar trebuie să apară numai dintr-o anomalie din interiorul unui popor sau al unei societăți. O astfel de viziune comună asupra răului extrem este un confort pentru cei care suntem normali, deoarece ne asigură că nu vom participa niciodată la astfel de evenimente oribile. Nu suntem atât de răi. ” Cu toate acestea, ceea ce este atât de neliniștitor în ceea ce privește studiul lui Waller este că el arată că răul extraordinar apare de fapt de la oamenii obișnuiți.

În uciderea masivă de oameni de-a lungul istoriei umane vedem cât de răi pot fi oamenii. Nu doar păcate de mândrie și mânie și ură și brutalitate, prejudecăți și înșelăciune, răzvrătire și răzbunare și nelegiuire; dar există un fel de poftă în umanitate care nu este satiat de cele mai atrăgătoare dintre toate actele. Există o grabă de adrenalină când faci răul și scapi de ea; este o parte a căderii tale. Unele păcate vin cu un înalt. Ei vin cu o emoție de emoție și energie atunci când ești liber de reținere și crezi că vei scăpa de consecințe. Și Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre asta: vorbește despre plăcerile păcatului, vorbește despre trăirea în plăcere.

Era o carte scrisă cu câțiva ani în urmă. Titlul acesteia esteIzbăvește-ne de rău. Într-adevăr o poveste uimitoare. Există aproximativ cinci mii de răpiri pe an în Mexic. Cea mai faimoasă răpire s-a produs cel mai probabil în 2002, răpirea Ernestinei Sodi și a sorei sale actriță, Laura Zapata. Laura, dintr-un anumit motiv, a fost eliberată în 16 zile de răpitori, însă Ernestina a fost reținută pentru răscumpărare peste trei luni. A îndurat abuzuri indiscutabile, teroare, tortură, închisoare dureroasă, așteptând în orice moment să fie ucis.

După ce răscumpărarea a fost plătită de o altă soră care era o cântăreață cunoscută, ea a fost eliberată și a scris povestea ei în Izbăvește-ne de rău, și a fost tradus din spaniolă în engleză. Acest lucru a spus despre captorii ei, iar eu citez: „Nevestele, prietenele lor și mamele lor le era frică de ele. Copiii lor se supun lor fără un cuvânt. Și în ceea ce privește victimele lor, implorăm, plângem, ne rugăm să nu ne ia viața. ” Ea spune: „Infractorii nu se pot schimba niciodată, deoarece mintea lor este deformată. Sunt monștri. Sunt oameni foarte bolnavi. La un moment dat îmi spun că nici măcar nu le pasă de bani; motivul pentru care continuă să facă asta este că nu pot trăi fără graba adrenalinei care vine din a face ceva atât de periculos. Și îmi spun că, atunci când nu sunt implicați într-o răpire, ei ies și bungie sări sau merg la parașuti doar pentru a putea simți un pic din înălțimea cu care s-au obișnuit. Îmi spun că, uneori, merg pe un drum deschis, unde se îndrăznesc să conducă cu viteze care depășesc o sută de mile pe oră doar pentru remedierea adrenalinei. ” Asta este în inima umană; ea caută înaltul pe care îl aduce păcatul.

Michael Stone a scris o carte, este un psiholog, numit Anatomia Răuluiși scrie despre șase sute de ucigași în serie. Una dintre ele a spus acest lucru și l-am citat: „Nu a existat nimic asemănător cu graba adrenalinei de a înjunghia gâtul tuturor fetelor tinere.” Graba adrenalinei: și ai crezut că trebuie să învingă un fel de vinovăție. Există ceva atât de bazat în inima umană încât poate ajunge într-un punct în care asta caută, deoarece acolo este distracția cu adevărat. „Își găsesc plăcerea în răutate”, după cum spune Pavel în 2 Tesaloniceni.

Acum să mergem un pic mai adânc. Întoarceți-vă la Marcu capitolul 7. Înțelegem acum ceva din inima umană. Înțelegem că nu are nici o teamă de Dumnezeu și că l-a respins pe Dumnezeu; și, astfel, Dumnezeu a transformat umanitatea în consecința respingerii, astfel încât ei să meargă pe calea imoralității sexuale, a devianței homosexuale și să sfârșească cu o minte depravată unde nu pot rezolva nimic și trăiesc pentru plăcerile din păcat.

Ascultă ce spune Domnul nostru Marcu 7:14. „A chemat din nou mulțimea la El, a început să le spună:„ Ascultă-mă pe toți și înțelegeți ”. – iată o perspectivă supremă – „Nu există nimic în afara omului care să-l poată spurca dacă intră în el. Lucrurile care ies din om sunt ceea ce îl întină pe om. ”„ Ai auzit asta? Nu ești ceea ce ești din cauza a ceva din afara ta, ci din cauza a ceea ce este în interiorul tău. Acesta este adevărul declarat. Defilarea este la interior.

Vedeți la versetul 18: „Ești atât de lipsit de înțelegere? Ești nechibzuit că nu știi asta? Nu înțelegeți că orice ar intra în omul de afară nu îl poate spurca, pentru că nu intră în inima lui, ci în stomacul său și este eliminat? ” Iar Matthew folosește de fapt cuvântul pentru toaletă. Problema nu este ceva din afara ta care intră în tine, problema este ceea ce se află în interiorul tău care iese din tine.

Versetul 20: „El spunea:„ Ceea ce iese din om, asta îl spurcă pe om. Căci din interior, din inima oamenilor, purcede gândurile rele, curvie, furturi, crime, adulteruri, fapte de râvnire și răutate, precum și înșelăciune, senzualitate, invidie, calomnie, mândrie și nebunie. Toate aceste lucruri rele pornesc din interior și îl întină pe om. ” Iată adevărul: nu ești rău din cauza a ceea ce ți s-a întâmplat pe dinafară, ești rău din cauza cui ești pe dinăuntru. Este ceva în neregulă cu inima ta, versetul 21, nu pompa fizică, ci sinele interior, inclusiv mintea, gândul, atitudinea, motivul, dorința, sursa întregii gândiri, pentru că așa crezi că acționezi.

Aceasta este o privire profundă asupra stării inimii umane. „Pentru dinăuntru” –ek tēs kardias– „iese din inimă”, iar Mark include 12 articole. Primele șase sunt plural și cele de-a doua șase. Primele șase sunt acte și a doua șase sunt atitudini.

„Din interior, din inima oamenilor, continuați gândurile rele”, idei proaste, planuri rele, proiecte rele, intenții proaste, motive rele. Iacov 1 : „Păcatul concepe în inimă”. „Curviile“porneia, de unde obținem cuvântul „pornografie”; tot felul de păcate sexuale deviante. „Furturi, crime, adulteruri”moicheia, sex de orice fel care încalcă un legământ de căsătorie.

„Fapte de râvnire”, lacomie. Lăcomie în spatele atât de mult păcat. A fost vreodată un hoț care să nu fie lacom? A existat vreodată un revoltător care a jefuit care nu a fost lacom? „Ticăloșia,“ponēria. Acesta este răul rău rău, răul care intenționează să acționeze cu răutate care dăunează oamenilor.

Și atunci există „înșelăciune”, mințind. „Senzualitate,”aselgeia. Aceasta este, în esență, lascivitatea, abilitatea comportamentului și vorbirea. Și atunci la fel ca râvnirea vine „invidia”. Invidia duce la râvnire. Literal un ochi rău. Te uiți la ceva și vrei, și urăști persoana care îl are. „Calomnie,”blasphēmia, vorbire abuzivă, blasfemă. „Mândrie”, simțindu-mă superior. „Prostia”, lipsa de sens.

„Toate aceste lucruri rele pornesc din interior și îl spurcă pe om”. Și știi cu cine vorbește? Vorbind cu liderii religioși din Israel. Vorbește cu liderii din capitolul 7, versetul 1, fariseii, cărturarii. Și vorbeau despre a fi curat. Și îl criticau pe Isus pentru că Isus nu a trecut prin spălarea mâinilor, prin spălarea ceremonială a mâinilor. Și astfel Domnul nostru le spune: „Mâinile tale sunt curate, dar inimile tale sunt crude”, ca și cum ai putea face orice pentru a-i plăcea lui Dumnezeu spălându-ți mâinile. Toată întinăcarea ta vine din interior. Versetul 23, „Totul vine din interior”. Ai nevoie de o inimă nouă. Ai nevoie de o inimă nouă.

Așadar, adevărul lui Dumnezeu este clar clar despre problema răului. Toți oamenii sunt păcătoși, fără o excepție. Știm că toți sunt păcătoși pentru că toată lumea moare; iar plata păcatului este moartea. Nu toate sunt la fel de păcătoase, dar toate sunt îndoite în aceeași direcție; și dacă le veți permite, ei își vor alerga mizeria până pe care îi veți lăsa. Unii se vor opri la scurtă linie. Unii vor trece peste linie și trebuie să fie abordați cu forța. Dar observați acest lucru: crima va crește; crima deschisă și flagrantă va crește în același ritm în care reduceți legile împotriva răului. Tolerează homosexualitatea și vei avea o inundație.

Oamenii sunt periculoși, sunt periculoși mortal și munca de a le controla devine din ce în ce mai grea. Și, oh, apropo, criminalitatea crește, de asemenea, la rata avansării tehnologice. Acum avem un tip complet nou de criminalitate: criminalitatea criminală. Ei bine, orice ai inventa, omul va incrimina.

Acum, toate acestea duc la o considerație foarte importantă. Întrucât umanitatea este atât de înșelătoare și atât de depravată și atât de degenerată și atât de periculoasă, atât de distructivă, atât de mortală, cum a așteptat Dumnezeu vreodată să supraviețuim? Suntem doar o întreagă planetă care trăiește din Domnul Zboărilor? Cum se aștepta Dumnezeu să trecem prin această viață cu orice măsură de sens și bucurie, împlinire, valoare? Cum s-a așteptat Dumnezeu vreodată să atenuăm aceste pasiuni păcătoase pentru a putea civiliza, socializa, supraviețui?

Ei bine, Dumnezeu a pus câteva restricții în viața omului. Sunt critici pentru civilizația care supraviețuiește. Și acolo unde sunt întreținute cu atenție și puternic, viața este bună și oamenii se bucură de viața lor. Când aceste restricții sunt atacate, corupte, diminuate sau distruse, viața este foarte, foarte proastă.

Acum există, practic, patru restricții puternice pe care Dumnezeu le-a pus în viața omului. Vreau doar să vă reamintesc de ele pe măsură ce ne apropiem. Unul: Conștiința. Conştiinţă. Știm că conștiința există pentru că atât de mulți oameni sunt plini de vină, plini de anxietate, plini de teamă, plini de teamă, au atacuri de panică. De ce este adevărat? Nu cred că animalele au asta. Nu cred că există vreun animal pe planetă care să se ocupe de anxietate. De ce este asta?

Răspunsul vine în capitolul 2 Romani – cel puțin aceasta este o porțiune definitivă a Scripturii – versetul 11: „Nu există nicio părtinire cu Dumnezeu. Căci toți cei care au păcătuit fără Legea vor pieri și fără Legea ”- aceia care nu au avut Legea scrisă a lui Dumnezeu, Scriptura -„ toți cei care au păcătuit în condițiile Legii vor fi judecați de Lege; căci nu ascultătorii Legii sunt chiar înaintea lui Dumnezeu, ci cei care fac Legea vor fi îndreptățiți. ” Și apoi versetul 14: „Când neamurile” – sau Națiunile; acestea sunt națiuni în afară de Israel care nu au avut Legea lui Dumnezeu. Aceasta este lumea naturală – „atunci când nu au Legea, ci fac din instinct lucrurile Legii, acestea neavând Legea, sunt o lege pentru ei înșiși, prin faptul că arată lucrarea Legii scrise în inimile lor.”

O parte din a fi uman are cinci simțuri, nu? Ei bine, există un alt lucru despre care nu vorbim și acela este sensul dreptului și greșitului, sensul dreptului și greșelii. Construit în fiecare om este o realitate morală. Noi stim aia. De ce? Pentru că versetul următor spune: „Ele arată lucrarea Legii scrise în inima lor, deoarece conștiința lor este marturie, iar gândurile lor le acuză alternativ sau le apără.”

Acesta este un dar de la Dumnezeu. Ar trebui să fii recunoscător pentru durere, nu? Durerea spune: „Opriți asta sau veți face unele daune grave”. Durerea este un avertisment. Conștiința este același tip de mecanism. Conștiința nu este Legea lui Dumnezeu, nu este lege, este pur și simplu un declanșator care acționează practic pentru a ne avertiza că dezobeim o lege. Conduce la teamă, duce la vinovăție, duce la teamă, duce la depresie, duce la alcoolism, duce la droguri, duce la sinucidere dacă nu te ocupi niciodată de acea anxietate și de acea vinovăție și de acea temere. Și la fel ca un idiot care simte durere și continuă să-l aplice și să-l aplice și să-l aplice până când în cele din urmă se distruge fără remediu, la fel și păcătoșii călăresc peste vârful conștiinței lor și se lasă literalmente conduși la moarte cu vinovăție și frică.

Dar cum atacă conștiința? Cum poți avea o societate care nu pare să aibă conștiință? Cum faci asta? Vorbim despre anumiți oameni care au făcut lucruri care nu sunt conștiente și vă spuneți: „Nu cumva conștiința lor s-a ridicat la un moment dat? Oare conștiința oamenilor normali nu spune, în Europa, în cel de-al doilea război mondial, „Nu mai omorâți toți acești oameni”? Cum dorm ei noaptea? Nu le spune ceva? Nu țipă la ei? Nu este sinuciderea uneori, poate mai des decât un efort, pentru a tăcea o conștiință urlătoare? ” apropo, un efort eșuat, deoarece conștiința va urla mai tare în iadul etern.

Deci, cum o persoană închide conștiința? Două moduri: dezinformează-l. Conștiința nu este o lege, conștiința este un mecanism. Poți opri durerea, nu? Puteți opri durerea; ia droguri. Durere de mască. Dacă maschezi durerea, maschezi realitatea că faci unele pagube. Puteți masca conștiința dezinformând-o. Cum faci asta? Tu iei adevărata lege a lui Dumnezeu, care este scrisă în Scriptură și scrisă în inima umană și, practic, o elimini, o denunți, o diminuezi, o îndepărtezi și o înlocuiești cu o altă lege; și dacă veți face acest lucru în generație, veți ridica în cele din urmă generații de oameni a căror conștiință este acum informată prin minciuni.

Aceasta este propaganda. Propaganda este minciuna. Și vezi oameni și zici: „Ei, cum ar putea fi ei atât de zeloși? Cum pot teroriștii islamici să fie atât de zeloși? Nu au conștiință? Conștiința lor este informată prin orice lege au ajuns să creadă. Și dacă credeți toate minciunile care sunt aruncate în jurul societății noastre și toate problemele, dacă le credeți, dacă ați obținut universitatea și vă aruncă în minte toate aceste instrucțiuni ideologice, dacă cumpărați în toate acele minciuni , conștiința ta va înceta să funcționeze, deoarece va fi dezinformată. Dacă aveți o societate care spune „Hai să scăpăm de Biblie”, acesta este primul pas pentru ca o întreagă generație de oameni să fie informați greșit despre ceea ce este corect și ce nu este în regulă. Și acum, unde suntem? Suntem înăuntruIsaia 5:20, totul este cu susul în jos: dreptul este greșit și greșitul este corect.

Celălalt lucru pe care îl poți face pentru a închide conștiința este doar să crezi că nu ar trebui să te simți vinovat. Lasă psihologia să te îndepărteze: „Nu ar trebui să te simți rău cu tine. Esti minunat. Ești cel mai bun. Poți fi orice vrei să fii. Ești eroică. Esti o persoana buna. Ar trebui să poți face orice vrei. Trăiești cum vrei. Nu lăsa pe nimeni să te facă să te simți vinovat pentru nimic. ” Continuați să conduceți toate eforturile împotriva muncii normale a conștiinței și dezinformați conștiința și ați dezlănțuit bestia. Această societate în care trăim astăzi a făcut această pagubă de zeci de ani, de zeci de ani.

Unde este conștiința acestor oameni? Unde este conștiința celor care fac rău, celor care răstoarnă totul? Oh, ha, a fost informat. A fost informat cu minciuni și acum este controlat de minciuni. Și s-a spus din nou, din nou și din nou, că ar trebui să se simtă bine cu sine, că fiecare este propriul său stăpân, stăpânul propriei sale soarte. Fiecare persoană este propriul său zeu. Nu există zeu, tu ești dumnezeu. Nu ar trebui să te simți vinovat, toată lumea ar trebui să te aplece. Și dacă asta nu funcționează, îmbătați-vă, luați droguri.

A doua reținere pe care Dumnezeu a pus-o în societatea umană este familia, familia. Deuteronom 6, Dumnezeu spune: „Învață-L legea copiilor tăi”. Efeseni capitolul 6: „Ridicați-vă copiii în îngrijirea Domnului”. Ce este o familie? Tatăl și mama într-o unire. Familia este o instituție creată divin pentru – ascultați aceasta – familia este instituția creată divin pentru formarea păcătoșilor restrânși. Ai inteles? Familia este instituția creată în mod divin pentru formarea păcătoșilor restrânși care, din generații de moralitate, disciplină, dragoste, virtute și ascultare devin un beneficiu pentru societate, se bucură de darurile lui Dumnezeu și sunt recunoscători. Să mai spun asta. Familia este instituția creată în mod divin pentru formarea păcătoșilor restrânși care, din generații de moralitate, disciplină, iubire, virtute și ascultare, devin un beneficiu pentru societate, se bucură de darurile lui Dumnezeu și sunt recunoscători.

Așadar, doriți să aruncați o societate, mai întâi, să răsturnați moralitatea, astfel încât conștiința să nu mai fie informată corect. Și apoi atacă conștiința ca o sursă nelegitimă de vinovăție. Și apoi du-te după familie. Du-te după familie. Să aveți o mișcare feministă, astfel încât bărbații să fie practic trași și să piardă orice sentiment de respect sau autoritate în familie. Apoi aduceți divorțul. Aduceți abuzuri. Adu-ți imoralitatea. Aduceți homosexualitatea. Aduceți confuzie de gen – orice și orice, orice mod posibil vă puteți gândi. Distrugeți familia și tocmai ați spulberat instituția creată divin pentru formarea păcătoșilor restrânși.

Deci, atunci când orice societate are majoritatea copiilor ei născând fără mamă și tată căsătorit în cămin, când orice societate are mai multe generații de oameni care au respins pe Dumnezeu și Cuvântul Său și au fost în mod regulat informați în mod sistematic despre adevăr și despre dreptate. și când realitățile reziduale ale Legii lui Dumnezeu din inima umană sunt disprețuite și respinse, și când nu au experimentat dragoste și disciplină și direcție acceptabile într-un cămin stabil, tocmai ați îndepărtat două restricții monumentale din societate. Ce se întâmplă în cultura noastră în aceste zile, nu se întâmplă pentru că cineva a murit în Minneapolis. Este mult mai mare decât atât. Biblia spune: „Scoateți toiagul, îl stricați pe copil”. Conștiința trebuie să fie o amenințare la un comportament imoral. Părinții trebuie să fie o amenințare pentru un comportament nesupus și neascultător. Fără asta,

Există o a treia dispoziție pe care Dumnezeu a făcut-o și este guvernarea. Așa că am vorbit despre autoritatea personală în conștiință, despre autoritatea părintească în familie. Guvernul este autoritatea socială. Rolul principal al guvernului nu este bunăstarea materială. Acesta nu este rolul principal al guvernului. Rolul principal al guvernării, potrivit lui Pavel din Romani 13, în timp ce vorbește în numele Domnului Însuși care a conceput guvernarea, Romani 13, foarte importantă parte din Scriptură, versetul 1: „Fiecare persoană trebuie să fie supusă autorităților de conducere. Căci nu există autoritate decât de la Dumnezeu, iar cele care există sunt stabilite de Dumnezeu. ” Nicio autoritate nu poate fi perfectă, dar fiecare autoritate este rânduită de Dumnezeu. Nicio familie nu este neapărat perfectă, nici tată sau mamă, dar sunt rânduite de Dumnezeu. Cunoașterea nimănui despre legea lui Dumnezeu sau conștiința nu este neapărat perfectă, dar sunt concepute de Dumnezeu chiar și cu o măsură de imperfecțiune pentru a împiedica această fiară.

Deci, versetul 2, „Prin urmare, cine rezistă autorității s-a opus rânduielii lui Dumnezeu”. Ceea ce vezi pe străzi este oamenii care se opun lui Dumnezeu. Nu-mi pasă care sunt problemele lor ideologice. Nu mă interesează ce cred că este nedrept sau nedrept. Ei zboară în jurul opoziției autorității pe care Dumnezeu a rânduit-o și se opun lui Dumnezeu. Și, apropo, cei care s-au opus vor primi condamnări asupra lor. Dumnezeu ține conturi; nu scapi de ea.

„Conducătorii” – spune versetul 3 – „nu sunt un motiv de frică pentru comportamentul bun, ci pentru rău”. Lucrurile se întâmplă în arestări. Lucrurile se întâmplă, intră în conflict cu poliția. Nu trebuie să vă temeți dacă mențineți un comportament bun. Vrei să nu ai frică de autoritate? Faceți ceea ce este bine și veți avea laude din partea lor.

Ascultați acest lucru: „Pentru guvern”, poliția și chiar în unele cazuri soldați – „sunt un slujitor al lui Dumnezeu în bine”. Practic, în Noul Testament există doar două persoane despre care se spune că sunt miniștri: pastorii și polițiștii. Ei sunt un slujitor al lui Dumnezeu în bine. „Dar dacă faci ceea ce este rău, fii frică”. Da, ar trebui să-ți fie frică. „Guvernul nu poartă sabia degeaba; este un slujitor al lui Dumnezeu, un răzbunător care aduce mânie celui care practică răul. ”

Uite, avem o societate practic în care conștiința este dezinformată. Avem o societate practic în care oamenii și-au liniștit propria conștiință hotărând că sunt mai buni decât conștiința lor spune că sunt. Avem o societate de oameni crescuți fără disciplina, dragostea, stabilitatea unei case. Și acum aleargă în această țară în toate direcțiile, și este lăsat la dispoziția poliției să încerce să facă o sănătate din acest haos. Acestea sunt oameni care au inimi rele până la miez. Toți facem. Dar nu au fost reținuți de Evanghelie, puterea de transformare a lui Hristos.

Acum vedem ce se va întâmpla pentru că Dumnezeu a rânduit guvernarea. Rezistența la autoritate este rebeliune împotriva lui Dumnezeu, nu numai a guvernului. Rezistența ar trebui să fie, trebuie pedepsită; iar când este pedepsită, ei fac lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care există un sistem de justiție. Acesta este motivul pentru care este atât de oribil când nu avem încredere în FBI, nu avem încredere în Departamentul de Justiție, nu avem încredere în oamenii care au această putere.

Dacă societatea distruge legea lui Dumnezeu, scoate Biblia, o batjocorește, o face ilegală; în școli, dacă societatea face tot ce poate pentru a tăcea conștiința, atunci societatea face tot ce poate face pentru a distruge căsătoria reală, familia, copiii, pentru a face copilașilor un fel de abuz. Și apoi, societatea mai are un pas de făcut: defundarea poliției, distrugerea respectului pentru autoritate. Dezbinarea urmează distrugerii respectului. Apoi îl ai pe Domnul zboarilor. Ei bine, ceea ce vezi în aceste zile este cum ar arăta și ar putea arăta dacă această revoltă ar continua să-i diminueze pe cei care păstrează ordinea, protejând oamenii buni și pedepsind pe cei care fac răul. Urmărim că este asaltat masiv, mai mult decât am văzut vreodată în anii mei.

Mai există unul. Mai există o reținere: asta este biserica. Și spunând asta, simt o durere în inima mea, pentru că o mulțime de acești oameni care se revoltă pe străzi se revoltă chiar în fața bisericilor. Multe biserici din comunitățile din aceste orașe importante, ce au spus? Este mai probabil ca unii dintre oamenii din acele biserici să li se alăture decât să încerce să îi oprească. Dar biserica, critică: ultimul stand.

Mergi la Matei 5:13. Conștiința este o autoritate personală, familia este o autoritate părintească, guvernul este o autoritate socială, iar biserica este o autoritate spirituală. Voi citi doar versetele 13-16, Matei 5 . „Ești sarea pământului; dar dacă sarea a devenit lipsită de gust, cum poate fi din nou sărată? Nu mai este bine pentru nimic, decât pentru a fi aruncat și călcat în picioare de oameni. „Tu ești lumina lumii. Un oraș așezat pe un deal nu poate fi ascuns; nici cineva nu aprinde o lampă și nu o pune sub un coș, ci pe suportul de lampa și dă lumină tuturor celor care sunt în casă. Lăsați-vă lumina să strălucească înaintea oamenilor, astfel încât să vadă faptele voastre bune și să proslăviți pe Tatăl vostru care este în ceruri. ”

Nu suntem doar un grup izolat într-o clădire închisă, suntem sarea pământului, suntem lumina lumii: tu, empatic și plural; tu, El vorbește cu ucenicii Săi. Iată presupunerea. Lumea este în descompunere, lumea este coruptă, iar lumea este întunecată; iar cei care Îl urmează pe Hristos trebuie să fie sare care încetinește putregaiul și lumina care diminuează întunericul.

Să vorbim despre sare. Aceasta este singura rocă pe care o mănânci, apropo, care este probabil bună – compusul clorurii de sodiu. Sarea a fost un factor critic în dezvoltarea civilizației – nu știu dacă știi asta. Doriți să citiți o carte interesantă, citiți cartea numităSarea: o istorie. Într-adevăr este o istorie a lumii. Cartea aceea m-a fascinat.

Sarea a fost un factor critic în dezvoltarea civilizației datorită puterilor sale conservatoare. Sarea a eliminat dependența de alimentele de sezon și de alimentele proaspete, a făcut posibilă conservarea alimentelor și, prin urmare, transportul alimentelor; pivot pentru comerț, iar comerțul este pivot pentru civilizație. Sarea a fost odată atât de dificil de obținut încât a fost foarte apreciată și multe culturi diferite din timpurile antice au folosit-o ca monedă.

Se spune că primul oraș din Europa, care se întoarce cu cinci mii de ani înainte de Hristos, este un oraș: Solnitsata. Cred că astăzi este în Bulgaria. Asta înseamnă că sare funcționează. Cel mai vechi oraș din Europa a construit în jurul unei unități de producție de sare. Sarea a avut o valoare imensă pentru evrei și greci, tamilii și chinezii și hitiții. De fapt, cuvântul „salariu” provine din latinescul „sare”, deoarece oamenii erau plătiți cu sare. Și dacă cineva nu ar fi un angajat foarte bun, ai spune: „Nu-și merită sarea”.

Pentru romani, sarea era mai valoroasă decât aurul. Citeam rulote, am citit, din patruzeci de mii de cămile care traversau deșertul Sahara pentru a aduce sare pe piețe, deoarece sarea era un conservant atât de critic. Acesta a încetinit corupția. De fapt, sarea a determinat destul de mult locația celor mai mari orașe din lume. Sarea creată și distrusă imperiile. Sarea a provocat schimbări de populație. Toate acestea datorită puterii sale de a păstra împotriva corupției. Și ca sarea, prezența copiilor lui Dumnezeu, discipoli ai lui Hristos, credincioși creștini, biserică, încetinește degradarea și corupția societății. Suntem cea mai prețioasă marfă pe care o are această lume. Dar să deschidem barele și să ținem bisericile închise.

Influența bunătății, influența virtuții, influența smereniei, influența dezinteresului, influența bunătății, influența compasiunii și a milosteniei, influența iubirii și, mai important, influența sfințeniei și evlaviei restricționează corupția . De aceea, Petru spune: „Suntem un popor sfânt”. Tu ești sarea pământului; păstrezi. Tu ești puterea de reținere finală. În toată lumea biserica este atacată, nu-i așa? Pastorii sunt uciși. Bisericile sunt închise, distruse pe măsură ce societatea se prinde în gaura neagră a uitării anti-Dumnezeu.

Acum ești sarea pământului. Dar iată un avertisment. „Dacă sarea a devenit” – și cuvântul în greacă estemōrainō, de la care obținem de fapt cuvântul „moron”, un moron este o ființă umană nefuncțională, cineva care nu poate gândi corect. Așadar, dacă sarea nu poate funcționa, dacă sarea și-a pierdut capacitatea de a păstra, precum multă sare care se află pe țărmurile din jurul Mării Moarte, care este plină de sare – de fapt puteți să vă așezați în vârful acesteia și să plutați. Dar acea sare devine coruptă și poluată. Când sarea își pierde capacitatea de a o păstra este pentru că și-a pierdut puritatea, puritatea.

Și acesta este motivul pentru care spun că acesta este un lucru trist pentru mine, deoarece biserica după biserică, după biserică, după biserică nu sărește cultura cu evlavie. Profesorii falși abundă: șarlatani cu scheme religioase Ponzi care iau bani de la oamenii săraci, prin promisiunea minunilor și bogăției; pastorii ale căror vieți sunt necugetate și imorale; centre de divertisment care încearcă să-i facă pe păcătoși să se simtă bine cu ei înșiși, negând, în multe cazuri, confesiuni întregi, negând veridicitatea Scripturii, negând zeitatea lui Hristos, negând Evanghelia; bisericile populare populare doar distractoare păcătoase. Mică preocupare pentru sfințenie, evlavie, virtute, dreptate; nu este mesajul lor. Ei nu se confruntă cu păcatul. Ei nu apelează la trăirea sfântă. Asta ar goli locul. Deci, trebuie să spunem că Satana a făcut unele daune grave conștiinței, familiei, guvernului,

Sarea funcționează indirect. Sarea funcționează în secret. La fel și evlavie și la fel și dreptatea. Lumina, în schimb, funcționează deschis. „Tu ești lumina lumii. Un oraș așezat pe un deal nu poate fi ascuns; nici nu aprinde cineva o lampă, nu o pune sub un coș, ci pe suportul de lampa și dă lumină tuturor celor care sunt în casă. Lăsați-vă lumina să se sinujeze în fața oamenilor, astfel încât să vadă faptele voastre bune și să proslăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. ” Aceasta este lumina strălucitoare a faptelor bune. Există o influență secretă subtilă a dreptății și există un aspect exemplar deschis al dreptății. O ultimă reținere plasată în societate: biserica. Dar atunci când așa-numiții creștini trăiesc vieți păcătoase, încercați să distrați oamenii în loc să trăiască vieți evlavioase deschis în fața oamenilor, nu există nicio reținere.

Cine este de vină pentru revolte? Cine e de vină? Păcătoși, toți, toți, toți; familiile care nu au reușit să crească copii virtuoși, disciplinați, în căsătorii iubitoare; lideri guvernanți slabi care nu reușesc să protejeze binele, pedepsește pe cei care fac răul; și biserici false care nu sunt pline de oameni evlavioși, inimi transformate, trăind vieți drepte.

Deci, care este răspunsul? Cum rezolvăm asta? Ei bine, restabiliți legea lui Dumnezeu, astfel încât conștiința să poată fi informată. Restaurați familia, astfel încât copiii restrânși să poată fi următoarea generație. Restaurează guvernul la rolul său de adevărată justiție. Și restaurați biserica.

Se va întâmpla? Ne rugăm, nu-i așa? Știu că un lucru se va întâmpla. Biblia spune – și nu pot să vorbesc pentru această țară sau pentru acest moment, dar în cele din urmă trebuie să ne confruntăm cu realitatea că o să se înrăutățească până când Mântuitorul vine și va face totul bine. Și El va veni. El se va ivi. Și putem încheia locul unde am început, vă voi citi doar asta.

„Un Mântuitor va veni în Sion. Scoală-te, strălucește; lumina ta a venit și slava Domnului a apărut asupra ta. Căci iată, întunericul va acoperi pământul și întunericul adânc al popoarelor; dar Domnul se va ridica asupra voastră și slava Sa va apărea asupra voastră. ” El vine. Dar înainte de a veni El, vom fi scoși. Și când suntem scoși, Pavel spune că Restrainerul a dispărut și că o perioadă de timp numită mare necaz – tot iadul se desface, descris în Apocalipsa 6 până la 19, la sfârșitul căruia Domnul se întoarce, își înființează propriul Său regat.

Vremuri triste. Și totuși dacă facem pașii restaurării, uneori, în trecut, Dumnezeu a permis astfel de reînvieri, precum perioade de restaurare. Dacă ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la familii ordonate, înapoi la guvernare doar, înapoi la biserici evlavioase credincioase, se poate schimba. În afară de asta, se înrăutățește, până când suntem luați, reținerea finală și judecata cade. Și Hristos va veni atunci, va duce acea judecată la sfârșitul său și va stabili Împărăția Sa glorioasă. Apropo, ne vom întoarce cu El – aminte? – în regatul respectiv.

Părinte, îți mulțumim pentru adevărul Tău. Avem nevoie de adevăr. Vă mulțumim că l-ați prezentat în Cuvântul vostru antic – vechi și încă viu. Vă mulțumim că ne dați adevărul. Fie ca tu să fii milostiv și plin de milă pentru noi. Restaurează Cuvântul Tău, începând cu noi predicatorii credincioși, învățătorii și bisericile și poate să se răspândească pe acest pământ și în toată lumea, spre slava Ta, ne rugăm. Amin.

https://www.gty.org/library/sermons-library/81-80

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.