Analiza termenului frica de Domnul de Iosif Ton / Moartea lui Hristos  de Dr. Benjamin Cocar

download - Copie

Pagina de Teologie

Iosif Ton

Analiza termenului frica de Domnul   de Iosif Ton

Gândirea greacă şi gândirea ebraică

Grecia antică era dominată de credinţa în sute de zei şi de zeiţe. Pentru greci, toate evenimentele din natură şi din propria lor viaţă erau determinate de unul sau de altul dintre zeii aceştia, sau zeiţele acestea.

În mediul acesta saturat de zeităţi, pe la anul 600 înainte de Cristos, a trăit filozoful grec Tales din Milet (în provincia Ionia, în vestul Turciei de astăzi). Tales a fost primul om grec care a negat existenţa zeilor. El a căutat să le explice grecilor că tot ce există a apărut  de la sine, din forţa naturii înseşi. Această credinţă în forţa naturii de a produce tot ce există a fost dezvoltată apoi de alţi filozofi greci, ca Anaximander, şi a fost formulată pe larg de faimosul om de ştiinţă grec Aristotel, care a trăit pe la anul 350 înainte de Cristos.

Toţi aceşti filozofi l-au plasat pe om între animale. Formula dată de Aristotel a fost că omul este un animal raţional.

Omul de stat atenian, Pericle, a formulat astfel poziţia omului din Atena:

„Fiecare dintre cetăţenii noştri, în toate aspectele multiple ale vieţii, este capabil să se dovedească a fi domnul şi stăpânul de drept al propriei sale persoane şi, mai mult, să facă lucrul acesta cu graţie excepţională şi cu îndemânare excepţională.”

În inima tuturor preocupărilor omului atenian era plăcerea personală şi strădania de a avea „o viaţă bună.” Un alt filozof grec, pe nume Protagoras, a formulat dictonul celebru care rezumă întreaga filozofie greacă despre om: „Omul este măsura tuturor lucrurilor.”

Gândirea ebraică este radical diferită de gândirea greacă. În primul rând, gândirea ebraică se bazează nu pe ceea ce gândeşte sau inventează omul, ci se bazează pe actul prin care Iehova, Unicul Dumnezeu existent, S-a revelat pe Sine prin Moise la Sinai. Pentru evreu, toată cunoaşterea lumii, a omului şi a vieţii vine din ceea ce ne spune Iehova. Iată datele de bază ale concepţiei despre lume şi viaţă case se deduc din revelaţia lui Dumnezeu:

Omul este creat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa. Omul este superior animalelor prin faptul că Dumnezeu i-a dat suflare de viaţă din Sine şi prin faptul că Dumnezeu l-a pus să stăpânească peste restul creaţiei. Dumnezeu are un plan cosmic cu omul. Omul este chemat să-L iubească pe Dumnezeu cu toată fiinţa lui şi să trăiască după poruncile pe care i le-a dat Dumnezeu. După această concepţie, cea mai mare tragedie a omului a venit din alegerea primei perechi de oameni de a nu-L asculta pe Dumnezeu, ci de a-şi ghida viaţa după propriile lor idei şi dorinţe.

În gândirea ebraică, sau mai exact, în gândirea biblică, cel mai mare bun al omului este subordonarea faţă de Dumnezeu şi ascultarea de Dumnezeu, iar cel mai mare rău este neascultarea de Dumnezeu şi separarea de Dumnezeu. Să ne uităm cu atenţie la această afirmaţie a înţeleptului Solomon:

„Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată” (Elesiastul 11:9).

În tinereţea mea, citeam acest verset şi credeam că el este un sfat bun. Ce poate fi mai bine decât să te bucuri, să fii cu inima veselă și, mai ales, să umbli pe căile pe care ți le alegi tu, adică să faci ce-ți place ție!

Avertismentul referitor la judecata lui Dumnezeu mă gândeam că înseamnă să nu faci abuzuri în libertatea în care îţi trăieşti viaţa. Altfel, fii liber să trăieşti cum îţi place ţie!

Studiind mai de aproape gândirea ebraică, am ajuns să văd cât de greşită era interpretarea pe care o dădeam eu acestui text!

În primul rând, în capitolul următor, Solomon ne dă  principiul de gândire biblică, care este exact opusul trăirii cum te taie pe tine capul: „Să ascultăm încheierea (suma, esenţa) tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria fiecărui om” (Eclesiastul 12:13).

În 11:9, Solomon ne dă gândirea unui tânăr independent, care nu vrea să aibă nici un stăpân, ci să-şi formuleze el însuşi pentru ce să trăiască în viaţă și cum să-și trăiască viața. Esenţa acestei gândiri este în cuvintele:

 umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi.

Observaţi contrastul cu 12:13:

Teme-te de Dumnezeu şi ascultă de poruncile Lui.

În 11:9, Solomon adaugă că Dumnezeu îl cheamă pe tânăr la judecată „pentru toate acestea”, adică pentru felul de trai bazat pe ceea ce-ţi spune propria inimă şi bazat pe plăcerea ochilor tăi!

Când Dumnezeu te cheamă la judecată înseamnă că ai făcut deja ceva care îţi aduce condamnarea lui Dumnezeu. Încă odată, la ce se referă „toate acestea”? Răspunsul este că „toate acestea” se referă la „umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi.” Cu alte cuvinte, indiferent ce „căi” vei alege, faptul că ai decis să-ţi alegi tu însuţi căile, adică să ţii cont numai de ce-ţi place ţie, este actul care îţi atrage judecata şi condamnarea lui Dumnezeu.

Alternativa era: Teme-te de Dumnezeu şi ascultă poruncile Lui.

Atunci când îţi alegi tu însuţi felul de a fi şi felul de a trăi, prin însuşi actul acestei alegeri tu te-ai revoltat împotriva autorităţii lui Dumnezeu şi te-ai declarat independent de Dumnezeu. Aceasta este crima de les majestate, de revoltă împotriva Regelui regilor!

Faptul că am ajuns la interpretarea cea bună a finalului cărţii Eclesiastul ni-l arată tot Solomon, în cartea Proverbe.

În introducere la la  Proverbe , Solomon ne spune că a scris această carte cu mai multe scopuri, dar scopul principal este pus chiar la început: „pentru cunoaşterea înţelepciunii” (Prov. 1:2).

În cursul cărţii, el explică apoi că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul” (Prov. 9:10). „Începutul” aici are un înţeles mai larg decât „punctul de plecare.” Ceea ce vrea Solomon să spună este că baza înţelepciunii, principiul de temelie al înţelepciunii şi chiar şi conţinutul esenţial al înţelepciunii este „frica de Domnul.”

Adresându-se tot tinerilor, el le dă aceste principii fundamentale de viaţă:

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta,

şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Recunoaşte-L în toate căile tale,

şi El îţi va netezi cărările.

Nu te socoti singur înţelept;

teme-te de Domnul şi abate-te de la rău” (Proverbe 3:5-7).

Ce vrea să spună Solomon prin „frica” sau „teama” de Dumnezeu? Conceptul acesta este central în întreaga gândire biblică şi de aceea trebuie să căutăm să-i prindem corect înţelesul.

Există o relatare în a doua carte a Împăraţilor, în capitolul 17, care ne ajută cel mai mult să înţelegem ce este frica sau teama  de Dumnezeu. În acest text ni se spune că atunci când Asiria a cucerit statul Israel (cele zece seminţii din nord, cu capitala Samaria), evreii din această ţară au fost deportaţi „departe de ţara lor în Asiria” (2 Împăraţi 17:24). În locul lor au fost aduse populaţii păgâne din mai multe părţi ale imperiului asirian. Ţara a fost colonizată cu aceştia, dar la scurtă vreme după stabilirea aici a acestor colonişti au apărut o mulţime de lei care îi omorau pe oameni. Împăratul Asiriei a fost informat despre fenomenul acesta şi consilierii lui i-au dat o explicaţie şi i-au sugerat o soluţie.

Ei i-au spus împăratului că populaţiile care au colonizat ţara „nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului ţării” (v.26) şi, din cauza aceasta, Dumnezeul acesta a trimis leii ca să-i atace pe aceşti străini. Soluţia? Să se găsească un preot evreu care să fie trimis la aceste populaţii „să le înveţe felul în care să slujească Dumnezeului ţării” (v.27).

Un principiu stilistic al naratorului evreu este să nu repete mereu aceleaşi cuvinte, ci să reformuleze ideea şi să o exprime prin alte cuvinte. Prin urmare, naratorul ne-a spus că preotul trimis acolo trebuia să înveţe aceste populaţii „felul în care să slujească Dumnezeului ţării.” Acum naratorul ne spune că preotul a venit şi a făcut exact acest lucru, dar iată cum reformulează el ce a făcut preotul: el a venit „şi le-a învăţat cum să se teamă de Domnul” (v.28).

Apoi naratorul ne spune că aceste populaţii şi-au păstrat închinarea la zeii lor, dar acum se închinau şi lui Iehova (v.29-34). Dar, spune în continuare naratorul, Iehova cere ca oamenii să I se închine numai Lui. El scrie că Iehova a făcut acest legământ cu Israel: „Să nu vă temeţi de alţi dumnezei; să nu vă închinaţi înaintea lor, să nu le slujiţi şi să nu le aduceţi jertfe.

Ci să vă temeţi de Domnul… înaintea Lui să vă închinaţi şi Lui să-i aduceţi jertfe.

Să păziţi şi să împliniţi totdeauna învăţăturile, rânduielile, legea şi poruncile pe care vi le-a scris El şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei” (v.35(b), 36 şi 37).

În ciuda acestei cerinţe de exclusivitate, naratorul încheie scriind că populaţiile acestea „se temeau de Domnul şi slujeau şi chipurilor lor cioplite” (v.41).

Să ne uităm acum mai atent la explicaţiile pe care ni le dă naratorul şi să observăm alternanţele din limbajul lui. Când Dumnezeu le-a spus israeliţilor:

„să nu vă temeţi de alţi dumnezei”,

el adaugă că acest lucru înseamnă:

„să nu vă închinaţi înaintea lor,

să nu le slujiţi şi

să nu le aduceţi jertfe” (v.35).

Iar când Dumnezeu le cere:

„Să vă temeţi de Domnul”

el adaugă că acest lucru înseamnă:

„înaintea Lui să vă închinaţi,

Lui să-I aduceţi jertfe,

să păziţi şi să împliniţi întotdeauna învăţăturile, rânduielile, legile şi poruncile pe care vi le-a scris El, şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei” (v.36-37).

Aici avem de fapt o definire a ceea ce înţelege evreul prin frica sau teama de un anumit dumnezeu şi ce înţelege el prin frica sau teama de Iehova (Domnul).

Să observăm cât de larg este conţinutul termenului „frica sau teama” de divinitate: practic, întreaga religie a acestui dumnezeu (sau Dumnezeu) este cuprinsă în cuvântul „frica” sau „teama”. Cineva a remarcat faptul că evreii nu aveau un cuvânt pentru „religie”. Din textul acesta putem deduce că pentru evrei „teama de un Dumnezeu” însemna toată religia acelui Dumnezeu. În cazul acesta, „frica de Domnul” este întreaga religie a lui Iehova!

Aşa dar, „frica de Domnul” înseamnă să-L recunoşti pe Iehova ca Dumnezeul tău, să recunoşti că El este unicul Dumnezeu existent, adevărat, să I te închini Lui, să-I slujeşti lui, să asculţi de învăţăturile şi de poruncile Lui, adică să fii felul de om pe care  ţi-l descrie El!

Iarăşi cu alte cuvinte, „frica de Domnul” înseamnă să accepţi ca Iehova să-ţi fie Autoritatea ta Supremă şi să trăieşti aşa cum îţi cere acest Stăpân Absolut al tău!

Să ne întoarcem acum la gândirea greacă. Aici omul îşi este propriul lui stăpân. El este măsura tuturor lucrurilor. El este independent. El se călăuzeşte numai după dorinţele şi plăcerile sale. Atunci este normal să auzim de la Socrate că singurul lucru necesar este: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Aceasta înseamnă: Cunoaşte-şi dorinţele, aspiraţiile, pasiunile şi împlineşte-ţi-le!

Spre deosebire de aceasta, gândirea biblică spune: Cunoaşte-L pe Dumnezeu! Cunoaşte planurile Lui pentru tine şi încadrează-te în ele. Atunci îţi împlineşti cu adevărat destinul!

Trebuie să înţelegem deci că atunci când Solomon îi spune tânărului că dacă trăieşte după principiul „umblă după căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi”, el se referea la gândirea păgână, chiar dacă el a trăit cu patru sute de ani înainte de Tales din Milet şi cu 650 de ani înainte de Aristotel. De fapt, prin aceste cuvinte el descrie gândirea satanică, formulată prima dată pentru Adam şi Eva în grădina Eden!

Prin urmare, „frica de Domnul” înseamnă să decizi în tine că nu mergi pe calea pe care ţi-o alegi tu însuţi, ci decizi să-L faci pe Dumnezeul Bibliei Suveranul tău şi decizi să trăieşti sub autoritatea Lui şi după poruncile Lui. Aceasta este începutul înţelepciunii şi aceasta este adevărata înţelepciune!

Înţelepciunea este trăsătura fundamentală a unei minţi care L-a întronat pe Dumnezeu deasupra sa, a unei gândiri care în fiecare situaţie sau împrejurare se referă la Dumnezeu, întrebându-se nu „Ce-mi place mie în această situaţie?”, ci „Care este voia lui Dumnezeu pentru mine în această situaţie?”!

Lucrul acesta se poate vedea limpede din instrucţiunile date de Solomon unui tânăr în textul deja citat din Proverbe 3:3-7. Să le vedem în opoziţie cu gândirea greacă.

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta  Şi nu te bizui pe înţelepciunea ta.”

Gândirea greacă spune: Mintea ta, raţiunea ta, puterea ta de a discerne şi de a decide îţi este suficientă. Nu ai nevoie de Dumnezeu. De fapt, nu ştii dacă El te va ajuta sau nu. Judecă tu, decide tu şi vei vedea că înţelepciunea ta te va duce pe calea plăcută inimii tale!

Gândirea biblică te învaţă să-L pui pe Dumnezeu înainte, să cauţi voia Lui pentru tine şi să te încrezi în El, deoarece El ştie mai bine decât tine ce este bine pentru propria ta viaţă!

„Recunoaşte-L în toate căile tale

Şi El îţi va netezi cărările.”

Primul rând poate fi interpretat în două feluri. Primul este să te obişnuieşti să-L vezi prezent în toate evenimentele care vin în viaţa ta. Să-I vezi mâna Lui la lucru în toate. Să vezi cum toate cooperează ca să se împlinească planurile Lui bune pentru tine. Al doilea este să te obişnuieşti ca în toate situaţiile care apar să-ţi îndrepţi fulgerător gândul spre Dumnezeu şi să-L întrebi cum vrea El să reacţionezi, să-L întrebi care este voia Lui pentru tine în situaţia aceea. Aceste două feluri de interpretare nu trebuie să le vezi ca alternative, ci ca fiind complementare. Căci dacă Îl vezi pe El în toate şi Îl aduci pe El în toate, ai să vezi cum El îţi va călăuzi paşii şi îţi va netezi cărările.

„Nu te socoti singur înţelept,

Teme-te de Domnul şi

Abate-te de la rău.”

Gândeşte-te că mintea ta autonomă înseamnă nu înţelepciune, ci nebunie. Adevărata înţelepciune este numai aceea care îţi vine de la Dumnezeu. A te teme de Dumnezeu înseamnă a-ţi îndrepta mintea spre El, a te supune Lui, a cere înţelepciunea Lui şi a trăi după poruncile Lui. Acestea sunt începutul înţelepciunii, baza înţelepciunii, și conţinutul înţelepciunii.

De la gândirea greacă ce-ţi spune că „omul este măsura tuturor lucrurilor”, până la gândirea biblică ce-ţi spune să devii „om cu frica lui Dumnezeu”, adică omul care îşi supune gândirea autorităţii lui Dumnezeu, este o cale cât de la pământ până la cer.

În încheierea acestui capitol, să ne amintim din nou de afirmaţia lui Pericle: „Fiecare dintre cetăţenii noştri, în toate aspectele multiple ale vieţii, este capabil să se dovedească a fi domnul şi stăpânul de drept al propriei sale persoane şi, mai mult, să facă lucrul acesta cu graţie excepţională şi cu îndemânare excepţională.”

Aceasta este una dintre cele mai expresive definiţii a ceea ce lumea numeşte „individualism” şi a ceea ce noi trebuie să numim „egoism.” Formula lui Protagoras, „omul este măsura tuturor lucrurilor” este o exprimare prin alte cuvinte a egoismului uman.

În epoca modernă, poetul american  William Ernest Henley (1849-1903)  a formulat gândirea independentă, individualistă, în poezia celebră Invinctus (Cel neînvins):

Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

  (Tehnoredactată

Iată o traducere în proză a acestor versuri:

Din noaptea care mă acopere,

Neagră ca Abisul de la pol la pol,

Mulţumesc oricăror zei care ar putea să existe

Pentru sufletul meu de necucerit.

În cătuşele împrejurărilor în care am fost prins

N-am scâncit şi nu m-am plans

Sub loviturile întâmplării oarbe

Capul mi-e însângerat, dar ne-aplecat.

Dincolo de acest loc de mânie şi de lacrimi

Mijeşte oroarea Tenebrelor

Şi totuşi ameninţarea viitorului

Mă găseşte, şi mă va găsi, neînfricat.

Nu contează cât de strâmtă este poarta,

Nici cât de încărcat de pedeapsă este sulul soartei,

Eu sunt stăpânul soartei mele,

Eu sunt Căpitanul sufletului meu.

Ceva mai aproape de timpul nostrum, cântăreţul Frank Sinatra, om cu aceeaşi substanţă şi gândire ca Henley, a scris şi înregistrat în 1968 acest cântec:

And now, the end is here
And so I face the final curtain
My friend, I’ll say it clear
I’ll state my case, of which I’m certain
I’ve lived a life that’s full
I traveled each and ev’ry highway
And more, much more than this, I did it my way

Iată iarăşi o traducere în proză:

Şi acum, iată sfârşitul

Pentru mine cade cortina finală

Prietene, o spun curat

Voi spune ce-am fost şi pe ce sunt sigur

Am trăit o viaţă plină

Am călătorit pe toate căile

Şi mai mult, mult mai mult decât orice, am făcut-o cum am vrut eu.

Aşa dar, gândirea greacă este încă este cu noi. De fapt, ea este gândirea predominantă a lumii în care trăim. Atât Henley cât şi Sinatra pozează ca oameni care au curajul să fie independenţi. Acesta însă nu-i curaj, deoarece marea majoritate a oamenilor din lumea în care trăim gândesc şi trăiesc aşa.  Nu se cere curaj să fii ca marea turmă.

Adevăratul curaj este să mergi pe calea gândirii biblice, deoarece aceasta înseamnă să intri pe poarta strâmtă şi să mergi pe calea îngustă, pe care sunt puţini , iar cei care îndrăznesc să meargă pe ea par ciudaţi şi sunt dispreţuiţi şi sunt urâţi dee marea turmă.

Gândirea greacă, care este gândirea predominantă a lumii de astăzi, are ca element fundamental independența de Dumnezeu.

Gândirea biblică, pe care trebuie să ne-o formăm noi, are ca element fundamental căutarea voii lui Dumnezeu, subordonarea față de Dumnezeu și trăirea după voia lui Dumnezeu. Aceasta este frica de Domnul.

Moartea lui Hristos  de Dr. Benjamin Cocar

Moartea lui Isus Hristos este inima Evangheliei, şi este una din temele centrale ale Scripturii. „Crucea lui Hristos este centrul moral şi universal al universului. Eternitatea trecută nu cunoştea nici un alt viitor, şi o eternitate ce avea să vină nu va cunoaşte nici un alt trecut” Sir Robert Anderson.

1. Faptul morţii lui Hristos

a. În tipuri şi simboluri

Sistemul sacrificial al Vechiului Testament  Romani 3:21

Hainele de piele Geneza 3:21

Mielul lui Abel Geneza 4:4

Jertfa lui Isaac Geneza 22:8

Şarpele de aramă Numeri 21//Ioan 3:14-15

Mielul Pascal Exod 12//Ioan 1:29

b. În profeţiile Vechiului Testament

Sămânţa femeii Geneza 3:15

Cel care suferă din Psalmul 22

Robul care suferă Isaia 52:13-53:12

Mesia cel străpuns Daniel 9:24-26

Păstorul lovit Zaharia 13:7

c. În predicarea lui Ioan Botezătorul

Ioan 1:29

d. În însăşi învăţătura lui Hristos

Ioan 2:18-22

Ioan 3:14-15

Ioan 6:51-56

Matei 16:21

Marcu 8:32

e. În predicarea apostolilor

Fapte 2:23

Fapte 3:14-15

1 Corinteni 15:1-3

f. Comemorat în vremurile din urmă şi în sferele eterne

Apocalipsa 5:8-10

Apocalipsa 21-22 „Mielul” apare de circa 5 ori

2. Necesitatea morţii lui Hristos

Matei 16:21

a. Această necesitate a fost impusă de sine în mod voluntar

Ioan 10:14-18

Efeseni 5:2

Filipeni 2:8

3. Motive pentru moartea lui Isus

a. Pentru a-şi împlini scopul Său etern

Ioan 12:27

1 Petru 1:19-20

Apocalipsa 13:8

b. Pentru a fi ascultător de voia lui Dumnezeu Tatăl

Matei 26:38-39

Matei 26:42-44

Evrei 10:5-7

Evrei 10:10

A fost Dumnezeu în vreo obligaţie de a-şi trimite Fiul Său pe cruce?

1. Părerea necesităţii ipotetice

Aceasta spune că Dumnezeu putea să fi folosit alte mijloace pentru a salva pe oameni fără ispăşire sau vreo satisfacere penală. Dar Dumnezeu a voit metoda de ispăşire deoarece au loc mai multe avantaje şi harul este mult mai mult arătat. În această părere nu există nimic în natura lui Dumnezeu care să silească ispăşirea prin sânge.

2. Părerea necesităţii de consecvenţă absolută

John Murray, Redemption Accomplished and Applied, p. 9 şu.

Această părere susţine faptul că odată ce Dumnezeu în har a făcut decizia de a-i salva pe indivizi, era necesar să realizeze aceasta prin moartea propriului Său Fiu datorită perfecţiunii propriei Sale naturi. Satisfacerea printr-un sacrificiu de înlocuire a fost singura cale. Dumnezeu nu era sub obligaţia de a-i salva pe păcătoşi, dar prin consecinţă a fost obligat să-l trimită pe Isus la cruce atunci când şi-a propus în har să-i salveze pe cei ce cred.

Dumnezeu s-a decis să salveze – harul pur; după aceea, doar moartea lui Isus putea realiza mântuirea pentru noi.

Evrei 2:10, 17

c. Pentru a împlini profeţia

Matei 26:54

Luca 24:44-46

d. Pentru a-şi împărtăşi viaţa Sa veşnică cu oamenii

Ioan 3:14-15

Ioan 12:20-24

2. Natura morţii lui Hristos

a. Moartea aduce ideea de separare

Exista în fond două feluri de moarte, fizică şi spirituală; ambele înseamnă separare şi ambele sunt rezultatul păcatului.

Isus a experimentat ambele feluri de moarte. El a fost „făcut păcat” 2 Corinteni 5:21

b. Isus a fost separat de Dumnezeu

Matei 27:46

(1) Aceasta nu era o separare a două persoane din Dumnezeire. Isus nu a fost scos din Trinitate. Dumnezeirea este o singură esenţă indivizibilă care subzistă în trei persoane. Acesta este un aranjament etern necesar şi nu poate fi schimbat.

(2) Aceasta nu era o separare a naturilor divină şi umană a lui Isus. Persoana lui Isus este indivizibilă. O astfel de separare ar diviza persoana lui Hristos şi ar pune capăt valorii suferinţelor Sale. Divinul are nevoie de uman ca să facă posibile suferinţele; umanul are nevoie de divin ca să facă suferinţele personale şi de folos.

(3) Aceasta nu era o separare filială. Tatăl nu l-a urât pe Isus, sau să-i întoarcă spatele în vreun fel filial. Dumnezeu l-a iubit pe Isus pe cruce, Ioan 10:17. Uniunea Logosului şi a naturii umane ar fi prevenit orice abandonare filială de către Tatăl.

(4) Separarea era una juridică sau spirituală. Dumnezeu ca Judecător şi-a întors faţa de la Isus. El a fost „făcut păcat” din punct de vedere juridic şi vina pe care a purtat-o în acel mod l-a determinat pe Dumnezeu Judecătorul cel Neprihănit să-L părăsească. Inclus în această părăsire a fost şi intimitatea şi comuniunea care în mod normal a decurs între Tatăl şi Fiul bazat pe sfinţenia lor reciproca etică.

c. Duhul şi sufletul lui Isus au fost separate de trupul Său

Matei 27:50

Sângele literal al lui Isus care s-a scurs a fost un reprezentativ sau simbolic al ascultării Sale perfecte. Sângele are întotdeauna de a face cu aspectele juridice, legale ale ispăşirii. Acesta are de a face cu vine.

3. Înţelesul morţii lui Hristos – ispăşirea

a. Înţelesul ispăşirii

Ispăşirea provine de la cuvântul evreiesc kipper. În mod probabil acest provine de la cuvântul acadian care înseamnă a şterge. În cadrul teologiei kipper înseamnă în fond a înlătura sau a compensa.

Levitic 17:11

b. Fundamentele ispăşirii lui Hristos

(1) O satisfacere penală a sfinţeniei lui Dumnezeu

Romani 3:25-26

Există o diferenţă între o satisfacere pecuniară şi una penală.

În cadrul satisfacerii pecuniare accentul este pe datorie şi lucruri; adică, ceea ce este plătit este cantitatea precisă sau lucrul datorat precis, nimic altceva. Eliberarea nu este o chestiune de har, ci de drept. Aceasta preia unele din caracteristicile unui schimb comercial.

În satisfacerea penală accentul este pe crimă şi persoane. Aceasta accentuează felul de plată, de cine, etc. Suferinţa suplinitoare este admisibilă la discreţia judecătorului, şi eliberarea este o chestiune de har precum şi de drept deoarece judecătorul supune voluntar spre aranjarea pedepsei, sau o acceptă.

Un echivalent legal deplin de pedeapsă este acceptat mai degrabă decât suferinţa exactă. Aceasta recunoaşte faptul că suferinţele lui Isus au fost diferite de ale noastre dar ele au fost contrapartida legală faţă de datoria infinită pe care o datoram noi. Vezi Boetner, Studies in Theology, pp. 295-97; A. A. Hodge, The Atonement, p. 34 şu.

Sfinţenie este atributul fundamental moral al lui Dumnezeu. Sfinţenia este afirmarea de sine a purităţii lui Dumnezeu, consistenţa de Sine eternă. Sfinţenia este susţinerea de sine, dragostea este comunicarea de sine. Auto-susţinerea trebuie să preceadă comunicarea de sine. Valoare precede darul. Dumnezeu trebuie să aibă ceva de dat.

Sfinţenia condiţionează dragostea. Dragostea lui Dumnezeu este dragoste sfântă. Sfinţenia face suferinţa necesară; dragostea o face voluntară şi voită, Romani 3:26//Ioan 3:16.

Păcatul este o contrazicere a sfinţeniei lui Dumnezeu şi creează vină. Sfinţenia lui Dumnezeu include sfânta Sa voinţă şi dorinţă. Orice contrazice fiinţa şi legea lui Dumnezeu creează o pasivitate spre pedeapsă, adică vină. Din moment ce Dumnezeu este o fiinţă sfântă morală infinită, vina este în domeniul moral şi etic precum şi în domeniul legal şi juridic. Vina cere pedeapsă. Păcatul este pedepsit deoarece e vrednic de pedeapsă.

Romani 1:32

Evrei 2:2

2 Tesaloniceni 1:6

Deuteronom 21:22

Isus a devenit o înlocuire voluntară pentru păcătoşi şi a suferit în locul lor pedeapsa păcatului.

Isaia 53:4-6, 8-9, 11-12

2 Corinteni 5:21

Galateni 3:13

Sfinţenia ofensată creează patru domenii de nevoie, şi acestea sunt împlinite de cele patru categorii ale ispăşirii lui Hristos:

1. Vina – împlinită prin compensarea sacrificială, Evrei 9:26; 10:12.

2. Robia – împlinită prin răscumpărare, Matei 20:28; Efeseni 1:7, Tit 2:14; 1 Petru 1:18-19; Romani 3:24; Evrei 9:15; 1 Timotei 2:6.

3. Mânia – împlinită prin împăcare, 1 Ioan 2:22.

4. Duşmănia – împlinită prin reconciliere, Isaia 59:2; Romani 5:10; Coloseni 1:21, 2 Corinteni 5:18-19.

Eficacitatea ispăşirii lui Hristos

Prin eficacitatea ispăşirii lui Hristos se înţelege ceea ce permite şi determină ca sângele Său să producă efectele intenţionate în mod divin. Ce posedă sângele lui Hristos sau reprezintă care să-i permită acestuia să satisfacă cerinţele sfinte ale lui Dumnezeu în domeniile vinei, robiei, mâniei, şi duşmăniei? Ce factor unificator există care poată să cuprindă cele patru categorii?

Răspunsul este ascultarea lui Hristos.

Există 2 aspecte ale ascultării lui Hristos:

a. Ascultarea activă a lui Hristos – ascultarea perceptivă

(1) Hristos a împlinit cerinţele pozitive ale legii lui Dumnezeu

(2) Răsplătirea ascultării lui Hristos este creditată către credincios

(3) Pe această bază credinciosul este acceptat ca neprihănit şi restaurat în favoare cu Dumnezeu

b. Ascultarea pasivă a lui Hristos – ascultarea penală

Aceasta nu înseamnă că El a fost făcut victimă în mod involuntar prin a fi forţat să asculte. Nu era faptul că El a fost supus către ceva anume. Aceasta se referă la faptul că El a cedat faţă de moartea crucii care era un rezultat al cedării lui faţă de suferinţă în tot cadrul vieţii Sale.

(1) Isus a plătit pedeapsa pentru legea încălcată a lui Dumnezeu

(2) Plata pentru pedeapsa legii lui Dumnezeu de sfinţenie este creditată credinciosului

(3) În această bază credinciosul este iertat şi pardonat

Isaia 53

Ioan 6:38

Romani 5:19

http://publicatia.voxdeibaptist.org/teologie_ian09.htm

5. Ce a mai rămas din unitatea Bisericii?

download - Copie

Una din criticile vehemente aduse miscarii “protestante” si “miscarii evanghelice” este ca a produs “fracturarea” trupului lui Christos. Oare asa sa fie?

Privita sub numirile ei istorice, biserica a fost mai intai “crestina”, apoi “catolica”, apoi “ortodoxa”, apoi “protestanta” si mai de curand “evanghelica.” Ce a insemnat aceasta succesiune de numiri?

In primele trei veacuri, crestinismul s-a aflat in faza sa “expansionista”, credincios misiunii de a ajunge “pana la marginile pamantului.” Sub influenta lucrarii apostolilor si inca sub extraordinarul impuls dat de pogorarea Duhului Sfant, crestinismul a trecut, insangerat si persecutat, toate granitele civilizatiei de atunci si a devenit o “forta” demna de luat in seama de cei care faceau calcule politice. Raspandit prin activitatea milioanelor de anonimi, avansand cu viteza deplasarilor personale (“per pedes apostolorum”), crestinismul a fost raspandit de “martori”, care nu de putine ori au fost gata sa devina “martiri” in confruntarea cu Statul si cu puternicii zilei.

Luat sub protectia imperiala de Constantin, acest “crestinism” a devenit “catolic” (universal, general), ravnind sa-i aduca in sanul Bisericii pe toti locuitorii pamantului. Pentru realizarea acestui deziderat, Biserica “catolica” nu a ezitat sa foloseasca forta de constrangere pusa la dispozitie de alianta cu “imperiul” politic.Cand Imperiul Roman s-a scindat in cele doua ramuri, Apuseana si Rasariteana, cezarul de la Constantinopol a creiat o Biserica nedependenta de scaunul papal de la Roma.

Adunati in sinoade convocate “la comanda” de imparatii Bizantului, episcopii au gasit “nod in papura” in teologia Bisericii Catolice, au “afurisit”-o (excomunicat-o) si s-au autoproclamat pastratorii “dreptei credinte”. S-a nascut astfel, dintr-un fel de decret politic, “Biserica Catolica Ortodoxa Rasariteana.”

Antagonismul dintre cele doua ramuri ale bisericii “catolice” dainuieste si astazi. Nu se poate spune deci ca “protestantii” au inceput “sfasierea trupului lui Christos.”

Prin Reforma, Luther n-a urmarit sa formeze o alta biserica, ci doar sa o reformeze, din interior, pe cea existenta. Biserica Protestanta s-a nascut doar din reactia violenta a Romei. Ea i-a impins afara pe cei ce cereau Reforma. Treizeci de ani de razboaie necurmate, uriase dislocari si migratii umane si milioane de morti dovedesc cu prisosinta ca “protestantii” s-au nascut doar din “intoleranta” Romei fata de unii din cei mai spirituali fii ai ei.

Eliberat din chinga “traditiilor” si “ritualismului” religios, crestinismul a redescoperit Biblia si a devenit “evanghelic.” Autoritatea eclesiastica a fost inlocuita cu “autoritatea Scripturii.” S-a revenit astfel la vremea “crestinismului incipient”, cu biserici autonome, traind intr-o totala separare de puterea politica.

Odata cu Reforma au fost declansate energiile spiritului uman independent, tinute in lanturi de “opresiunea” inchizitiei atata amar de vreme. Scapata de sub constrangerea Statului pseudocrestin, societatea a produs miscari de gandire “alternative” crestinismului. Prin renastere si iluminism s-a instaurat epoca “rationalismului umanist.” El a produs apoi “materialismul” si, o data cu el, progresul extraordinar al tuturor indeletnicirilor legate de “materie.” Omenirea s-a “tehnologizat” si se grabeste sa se “supratehnologizeze.”

Spiritul critic analist a invadat lumea Bisericii si a produs valuri de “liberalism”, in care scepticismul general a erodat increderea in Biblie si in trairile “spirituale.”

Omenirea a trait pentru o vreme iluzia posibilitatii de a aduce prin “stiinta”, fara ajutorul lui Dumnezeu, “raiul pe pamant.” Au urmat insa dezastroasele razboaie mondiale, spulberarea oricaror increderi in “bunatatea imanenta” a omului si, incet, incet, oamenii au inceput sa caute iar ajutorul de “dincolo de sfera propriilor lor puteri.”

Astazi, ezitand sa se reintoarca la “crestinismul istoric” si la obsesivul “stat crestin” sau “natiune crestina”, oamenii au cautat sa patrunda in realitatile spirituale individual, pe calea unor religii orientale exotice sau pe mai “tehnologizata” alternativa a “extraterestrilor.” In plina epoca moderna, asistam la renasterea “paganismului antic”.

Mai este oare posibila o “unire” a tuturor bisericilor pentru a reface unitatea “catolica” dupa care ofteaza unii? Spre un asemenea tel se indreapta toate miscarile “ecumenice” contemporane. Altii se intreaba insa mai serios si mai profund: “Ce a mai ramas din dorinta exprimata de Domnul Isus in Ioan 17, cand a cerut Tatalui ca urmasii Sai sa fie “una” dupa cum Tatal si Fiul sunt “una”? A fost ascultata aceasta rugaciune? In caz ca raspunsul este afirmativ (si nu vad cum ar putea cineva spune ca Tatal nu L-a ascultat pe Domnul Isus!) ce fel de unitate este caracteristica Bisericii?Avem la dispozitie cateva alternative: unitatea organizatoric-institutionala, unitatea organica, unitatea spirituala, unitatea escatologica. Sa le luam pe rand:

1. Unitatea organizatorica-institutionala.

Oricat ar parea de neobisnuit, eu cred cu tarie ca Dumnezeu n-a vrut ca Biserica sa fie “catolica”, un fel de imparatie terestra a tuturor crestinilor. In spiritul acestei opinii citez continutul tuturor cartilor Noului Testament. Ele ne vorbesc despre o convietuire terestra perpetua intre “bine” si “rau”, intre “grau” si “neghina”, intre fiii lui Dumnezeu si fiii Diavolului, intre fiii luminii si fiii intunerecului. Ultimul capitol al Apocalipsei decreteaza profetic: “Cine este nedrept, sa fie nedrept si mai departe; cine este intinat, sa se intineze si mai departe; cine este fara prihana sa traiasca si mai departe fara prihana. Si cine este sfant, sa se sfinteasca si mai departe!” (Apoc. 22:11).

Intr-o alta rostire escatologica, trecuta cu vederea de multi, profetul Daniel proclama: “Este hotarat ca razboiul va tinea pana la vremea sfarsitului si impreuna cu el si pustiirile” (Daniel 9:26).

Dumnezeu nu a intentionat sa lase pe seama oamenilor “asezarea imparatiei” (“Nu este treaba voastra sa stiti cand … – Fapte 1:7; “Imparatia Mea nu este din lumea aceasta” – Ioan 18:36).

Parerea mea este ca daca biserica de astazi ar reusi sa-i adune, prin “ecumenism”, pe toti crestinii intr-o singura “organizatie”, ea s-ar imbata imediat de putere si s-ar amesteca iarasi in treburile politice ale societatii. Doamne, fereste!

Biserica a fost confundata adesea cu Israelul (vezi numirea de “noul Israel”) si a incercat sa imbrace zadarnic destinul si prerogativele acestui popor terestru. Dumnezeu are insa planuri diferite cu Israelul si cu Biserica. Desi amandoua au roluri principale in economia “cunostintei mantuitoare despre Dumnezeu”, Israelul si Biserica au caracteristici si misiuni diferite (de aceea nici nu au putut actiona “concomitent” in economia divina).

Israelul are un destin terestru, cu o tara aflata intre granite bine precizate, cu o capitala identificata sub numele de Ierusalim, cu un sistem propriu de guvernare, cu un sistem de taxare corespunzator, cu dusmani si aliati politici.

Prin contrast, Biserica este compusa din oameni “din toate neamurile”, cu cetatenie “in ceruri”, in asteptarea unui Ierusalim ceresc si cu o nadejde nestramutata in stramutarea extraterestra, pentru a intra in odaia de nunta a Mirelui, Isus Christos. Caracterul acesta de “intersectie” intre temporal si etern, intre lumea de acum si lumea viitoare, intre loialitatea fata de “cezarul” terestru si credinciosia fata de Capul suprem asezat la dreapta Maririi pe tronul ceresc, face din Biserica o entitate cu o existenta unica in istoria lumii. “Straini si calatori” pe pamant, membrii ei sunt destinati, nu sa conduca treburile societatii, ci sa fie “prigoniti si urati” de oamenii din lume, asemenea “Invatatorului” lor (Ioan 15:18-27).

Nimic nu este mai strain de invatatura Noului Testament decat ideia unui Stat “crestin” sau a unei societati mondiale “crestine”. O “unitate” conceputa pe aceste coordonate a fost o aberatie istorica si o epoca a compromisurilor si decadentei spirituale.

2. Unitatea organica.

Un organism este compus dintr-un ansamblu de “organe” ce contribuie fiecare in parte la sanatatea si bunul mers al intregului. Noi suntem obisnuiti sa vedem relatiile noastre cu Dumnezeu si cu Christos mai mult in mod individual, adica numai in ce ne priveste pe noi personal. Exista insa o alta realitate, in care Dumnezeu se gandeste la noi mai mult in colectiv, ne vede ca pe o unitate compusa si complexa: trupul lui Christos.

Din pacate suntem de multe ori prea individualisti si prea oportunisti, vrem sa se invarta totul in jurul nostru si intrebam ingrijorati: “Care este avantajul nostru?” Insa Dumnezeu ne vede colectiv, El ne vede ca plinatatea slavita a lui Christos, prin care El va implini odata totul.

Este absolut esential sa putem vedea fiecare aceasta perspectiva a lui “noi”, a ansamblului in care traiesc organic toti copiii lui Dumnezeu. Privita din acest punct de vedere, Biserica lui Christos exista astazi in toate bisericile “locale”, oricare le-ar fi numele lor denominational.

Pentru a intelege mai bine, este instructiv sa comparam istoria formarii primei creatii cu cea de a doua, cea veche cu cea noua, spre a arata legatura celei din urma cu “trupul lui Christos.”

Prima creatie a inceput prin crearea cerurilor si a pamantului. Ele impreuna (cerurile si pamantul) au constituit partial marea si intinsa baza (scena) pe care s-au desfasurat evenimentele ulterioare.

Prin crearea lui Adam si a Evei, Dumnezeu a incheiat prima creatie. Textul Bibliei ne spune ca, dupa ce a terminat de lucrat “Dumnezeu S-a odihnit de toata lucrarea Sa” (Gen. 2:3).

Cea de a doua creatie nu incepe cu ceruri noi si cu un pamant nou. Acestea nu mai constituie baza pentru urmatoarele evenimente ale creatiei. Mai bine zis, creatia noua incepe in ordinea inversa. Ea incepe cu Omul Isus Christos (1 Tim. 2:5). Acesta este al doilea Om, Omul din cer si ultimul Adam (1 Cor. 15:45,47). El este piatra din capul unghiului aleasa pentru creatia cea noua (Isa. 28:16; 1 Petru 2:7). In El se continua noua creatie. Pentru inceput se spune: ” … daca este cineva in Christos, este o faptura noua” (2 Cor. 5:17). Orice om care Ii apartine lui Christos, devine o creatie (“zidire” – ctisis) noua.

Aceasta isi gaseste deci prima ei forma in “trupul spiritual al lui Christos”, in Biserica, intr-un Om nou (Efes. 2:15). Apoi, ea se extinde in toata natura inconjuratoare, care asteapta cu o dorinta infocata descoperirea fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8:19-22). Aceasta creatie se va incheia prin realizarea unui cer nou si a unui pamant nou. Dupa aceea, Dumnezeu se va odihni iarasi, de data aceasta “impreuna cu oamenii.”

In desenul de mai sus, vedem cele doua triunghiuri asezate unul peste celalalt. Pe partea mai lata a triunghiului de jos avem baza extinsa a cerurilor si a pamantului primei creatii. Partea lata a triunghiului de sus ne prezinta extinderea noului cer si a pamantului nou din creatia cea noua. Punctul central si de contact al celor doua triunghiuri este Christos, intrupat in chipul celui dintai Adam.

Imaginea ne prezinta o dezvoltare diametral opusa si confluenta a celor doua creatii, veche si noua, care se intalnesc “in Christos.” Cea veche culmineaza prin crearea lui Adam, cea noua incepe cu Christos, ultimul Adam. La formarea creatiei noi, “trupul lui Christos” va fi Organismul ceresc-pamantesc, care, respins de creatia veche, o va zgudui din temelii si va deveni “unealta” oricarei innoiri, conform lui Apoc. 2:15: “Iata ca Eu fac toate lucrurile noi!” (Fritz Binde, Desavarsirea trupului lui Christos).

Unitatea organica este o realitate spirituala nevazuta, restransa la “Biserica adevarata” care va fi Mireasa Mielului. In planul “crestinismului social” vizibil insa, ezitam sa spunem ca biserica are o unitate organica deoarece intre diferitele biserici denominationale nu exista prea multe forme de colaborare sau intr-ajutorare reciproca.

3. Unitatea spirituala.

Este evident ca, destinati sa traiasca “in lume”, fara a fi insa “din lume”, raspanditi printre toate natiunile pamantului, crestinii vorbesc despre o unitate la nivelul unei trairi mai adanci decat trairea sociala, unitatea spirituala. Ea este conditia si circumstanta in care putem vorbi si despre unitatea “vizibila” a bisericii locale.Aceasta unitate este exprimata in Noul Testament prin expresia: “Este un singur trup, un singur Duh, dupa cum si voi ati fost chemati la o singura nadejde a chemarii voastre. Este un singur Domn, o singura credinta, un singur botez” (Efes. 4:4-5).

Unitatea Bisericii este ilustrata in multe feluri: ca aceea existenta intre un sot si o sotie, ca aceea prezenta intre pietrele unei cladiri “duhovnicesti”, ca aceea dintre mladite si vita de vie. Este vorba de o unitate “functionala” in planul existentei spirituale.

Apostolul Pavel vede unitatea externa manifestata in biserica locala ca o urmare fireasca a unirii pe care fiecare crestin o are cu Christos. El vede aceasta unitate, nu ca pe ceva de dorit sau de realizat, ci ca pe ceva deja in existenta, ce trebuie primit prin credinta si pastrat printr-o viata de ascultare: “Va sfatuiesc dar eu, cel intemnitat pentru Domnul, sa va purtati intr-un chip vrednic de chemarea pe care ati primit-o, cu toata smerenia si blandetea, cu indelunga rabdare; ingaduiti-va unii pe altii in dragoste, si cautati SĂ PĂSTRAȚI unirea Duhului, prin legatura pacii” (Efes. 4:1-3).

Biserica traieste in aceasta unitate “a Spiritului” despre care apostolul Pavel vorbeste atat de frumos in 1 Corinteni 12.

4. Unitatea escatologica.

Chiar si cel mai inflacarat sustinator al Bisericii trebuie sa recunoasca faptul ca Biserica crestina, asa cum am urmarit-o de-a lungul secolelor si asa cum se manifesta ea astazi, nu reprezinta un exemplu ideal de “unitate.” Nici macar biserica locala, restransa in perimetrul aceleaisi experiente sociale si avantajata de atatea lucruri comune pe care le au membrii ei, nu poate fi o pilda de “desavarsita unitate”, ca aceea despre care vorbea Domnul Isus in capitolul 17 al Evangheliei lui Ioan:

“Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una in noi, cum si noi suntem una. Eu in ei si Tu in Mine; pentru ca ei sa fie in chip desavarsit una.”

Cand a rostit aceste cuvinte, Domnul Isus era inca pe pamant si-I cerea Tatalui sa fie dus in slava: “Și acum, Tata, proslaveste-Ma la Tine insuti cu slava, pe care o aveam la Tine, inainte de a fi lumea” (Ioan 17:5).

Conceptul de unitate a Bisericii trebuie legat de aceasta asteptare escatologica a clipei in care toate nedesavarsirile vor fi imbracate in slava viitoare. Toti aceia care sunt acuma una cu Christos, Mirele lor, vor fi una in mireasa care va intra cu El in odaia de nunta.

,,Pentru ca noi suntem madulare din madularele Lui, carne din carnea Lui si os din oasele Lui. De aceea “va lasa omul pe tatal sa si pe mama-sa si se va lipi de nevasta-sa, si cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare – vorbesc despre Christos si despre Biserica” (Efes. 5:30-32).

Dincolo de multele si dureroasele conflicte care exista in bisericile crestine de astazi, “unitatea aceasta escatologica” poate fi gustata oriunde se intalnesc credinciosi maturi si plini de spiritualitate: “Si El a dat pe unii apostoli; pe altii prooroci … pentru desavarsirea sfintilor, … , pentru zidirea trupului lui Christos, pana vom ajunge toti la UNIREA credintei si a cunostintei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la inaltimea staturii plinatatii lui Christos; ca sa nu mai fim copii, plutind incoace si incolo, purtati de orice vant de invatatura, prin viclenia oamenilor si prin siretenia lor in mijloacele de amagire, ci credinciosi adevarului, in dragoste, sa crestem in toate privintele, ca sa ajungem la Cel ce este Capul, Christos” (Efes. 4:11-15).

O astfel de traire spirituala a unitatii crestine poate fi gustata de fiecare crestin, indiferent de numirea bisericii lui locale. Ea trece peste orice bariere temporare ale denominatiilor din crestinismul actual.

Era “post-crestina”?

Cei din Europa anilor 1950 s-au grabit sa proclame intrarea societatii contemporane intr-o epoca “post crestina.” Pentru nereusita revenire la “pre-crestinism” din timpul “renasterii”, paradoxal, oamenii au dat vina tot pe biserica. Nedorind sa se intoarca la realitatile Evului Mediu, oamenii din societatea moderna stau in cumpana. Ce-i de facut? Ce a mai ramas neexplorat si neexperimentat?

In vidul ideologic produs de atatea deziluzii, oamenii au inceput sa creada in bazaconii “extraterestre”, in solutii de unificare spirituala cu universul propuse de religiile orientale si in alternative inca neexplorate.

In plin veac al revolutiilor tehnologice, traim, paradoxal, o intoarcere la fundamentalismul religios al islamului si al altor religii. Ele refuza progresul steril adus de “civilizatiile crestine.” In Anglia moderna, scade numarul bisericilor, dar creste numarul moscheilor!Intram oare cu adevarat intr-o civilizatie “post crestina”?

Cuvintele acestei intrebari par un ecou al unei intrebari retorice pusa de Domnul Isus: “Dar cand va veni Fiul omului, va gasi El credinta pe pamant?” (Luca 18:8).

Nadejdea si optimismul nostru pentru viitorul crestinismului nu se sprijina nici pe “realizarile” crestine din istorie si nici pe “calitatea” liderilor crestini de astazi. Certitudinea ca acest crestinism va dainui pana la sfarsit, oferind pana la capat o usa de mantuire si de iesire de sub mania lui Dumnezeu se reazama pe considerente mult mai inalte si mai stabile.

https://istoriecrestina.wordpress.com/i-scurt-rezumat-istoric-al-bisericii/5-ce-a-mai-ramas-din-unitatea-bisericii/

Coronavirus în lume: Rusia raportează cel mai scăzut bilanț zilnic din ultimele două luni / SUA au ajuns la 2,5 milioane de infectări de Redactia HotNews.ro

download - Copie

LIVETEXT

Vineri, 26 iunie 2020, 7:34 Actualitate | Coronavirus Testare coronavirus
Foto: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia

Testare coronavirus

Numărul cazurilor de coronavirus din lume a urcat la circa 9,7 milioane, iar cel al deceselor raportate la 491.000, în condițiile în care peste 5,2 milioane de persoane au fost declarate vindecate de Sars-Cov-2, arată centralizarea realizată de Worldometers. Bilanțul din cea mai afectată țară, SUA, a ajuns la 2,5 milioane de infectări și aproximativ 127.000 de decese.

Cele mai noi informații despre pandemie, LIVETEXT:

01.21 „Avem o problemă gravă” în sudul SUA, declară epidemiologul Anthony Fauci

23.24 Franța raportează peste 1.500 de cazuri noi de coronavirus, cel mai ridicat bilanț zilnic de la finalul lunii mai

21.44 SUA: Florida interzice consumul de alcool în baruri după ce pasionații de petreceri au mărit riscul epidemic

21.11 Bulgaria a primit cu trandafiri primii turişti străini post-pandemie

20.24 Studiu internațional: Decesele în rândul copiilor cu Covid-19 sunt foarte rare

18.42 Abordarea americană în combaterea Covid-19 nu funcţionează, recunoaşte Anthony Fauci

18.28 Coaliţia condusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) care luptă împotriva noului coronavirus are nevoie de 31,3 miliarde de dolari în următoarele 12 luni pentru a dezvolta şi a implementa teste, tratamente şi vaccinuri, au anunţat vineri reprezentanţii ei

17.56 Oamenii de ştiinţă abia încep să înţeleagă numeroasele probleme de sănătate cauzate de Covid-19

17.13 Guvernatorul Texasului a ordonat vineri închiderea tuturor barurilor din statul care a avut unele din cele mai relaxate carantine din SUA, afirmând că este evident pentru autorități că răspândirea coronavirusului este datorată în principal unor anumite tipuri de activități, precum ieșirile în baruri

16.32 Autoritățile din Iran au raportat peste 100 de decese zilnice cauzate de COVID-19 pentru a 8-a zi la rând

16.22 Suedia susține că OMS a greșit când a inclus-o pe lista țărilor periculoase

15.46 Covid-19 poate provoca probleme neurologice în rândul pacienților tineri – studiu

15.41 Rusia: Unul din cinci moscoviți are deja imunitate la coronavirus

14.40 La o lună după ce s-a declarat liber de coronavirus, Muntenegru a început să reimpună restricții

14:20 Noi întăriri trimise în focarul epidemic Mondragone, după tensiunile dintre muncitorii bulgari și localnici

13.23 Care este situația în țările vecine cu România

13.04 Australia raționalizează din nou vânzările de hârtie igienică / Mesajul premierului către cumpărătorii panicați: Încetați, e ridicol

12.26 Rusia a raportat vineri 6.800 de cazuri noi, cel mai mic bilanț zilnic de după sfârșitul lunii aprilie, totalul rucând la 620.794 de infecții. De asemenea, au fost anunțate 176 de decese noi (8.781 în total)

10.44 R. Moldova a cerut ajutor Rusiei, dar a fost refuzată. Motivul invocat de Kremlin

10.21 Pieţele bursiere şi alte active riscante ar putea suferi o a două prăbuşire dacă pandemia de coronavirus se extinde considerabil, sunt reintroduse măsurile de izolare sau cresc din nou tensiunile comerciale, se arată într-un raport al Fondului Monetar Internaţional

10.17 Peste 25.000 de persoane au murit în Mexic din cauza COVID-19, iar alte 200.000 au fost infectate cu noul coronavirus de la începutul epidemiei în această ţară cu 127 de milioane de locuitori

07.43 În China continuă scăderea numărului de infecții, fiind raportate doar 13 cazuri noi, dintre care 11 în Beijing

07.39 Rețeaua de supermarketuri Woolworths reintroduce limite la cumpărarea de hârtie igienică, în condițiile în care achiziționarea acestui produs pe fond de panică a reînceput în mai multe regiuni, probabil din cauza creșterii numărului de cazuri

00.43 Măștile devin obligatorii în următoarea fază de relaxare a măsurilor restrictive în Irlanda

00.18 19 cartiere de la periferia nordică a Lisabonei reintră în carantină de la 1 iulie

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Shania Twain

FOTO Cum și-a uimit Shania Twain (54 de ani) fanii cu o imagine rară pe Instagram

Subiectele zilei

Sambata, 27 Iunie 2020

Raed Arafat: Dacă nimeni nu vrea să creadă, medicii vor ajunge să decidă cine rămâne în viață și cine nu. Sună extrem de cinic dar este realitatea!

Secretarul de stat Raed Arafat se declară supărat că românii au început să ignorele măsurile de siguranța, ba chiar să nu mai creadă în existența coronavirusului și atrage atenția că
citeste tot articolul
Maestrul și Ucenicii

Maestrul Corneliu Baba, semnatarul unor opere perfect contemporane prin umanismul lor, a influențat generații de artiști români, tot mai râvniți la nivel internațional. Astăzi, maestrul se
citeste tot articolul
Planul de relansare economică va fi prezentat miercuri / Va fi un program de investiții pe cinci ani

Premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, în special cei din zona de economie, vor prezenta miercuri marele plan de relansare economică, au spus pentru HotNews.ro surse guvernamentale.
citeste tot articolul
?FOTOGALERIE Cluj-Napoca: Cum arată strada Regele Ferdinand, modernizată cu fonduri europene: trotuare generoase, piste de biciclete, bandă unică pentru autobuz

Primăria Cluj-Napoca a finalizat lucrările de modernizare a străzii Regele Ferdinand: trotuarele au fost lărgite, s-au plantat copaci, s-au amenajat piste de biciclete și bandă unică pentru
citeste tot articolul
Salarii mărite în 2019 pentru angajații din ANCOM, arbitrul pieței telecom: Sorin Grindeanu, venit mediu net lunar de peste 44.000 de lei

Numărul și salariile angajaților din ANCOM, autoritatea care reglementează piața comunicațiilor în valoare de peste 3,5 miliarde de euro, au crescut anul trecut, așa cum a promis de altfel Sorin
citeste tot articolul
DNA anunță oficial că Liviu Dragnea este inculpat în dosarul Tel Drum, în care prejudiciul depășește 31,34 milioane de lei

DNA a anunțat vineri punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva fostului lider al PSD Liviu Dragnea, în dosarul Tel Drum, pentru constituire a unui grup infracțional organizat,
citeste tot articolul
Cum completezi Declarația unică – GHID VIDEO

Consultantul fiscal Cornel Grama ne-a ajutat în crearea unui ghid video de completare a Declarației Unice pentru diverse situații, deoarece ANAF nu a realizat ceva de genul acesta. Acest
citeste tot articolul
Punctajul PSD transmis șefilor de organizații. Cum vor pesediștii să-i facă pe liberali responsabili pentru epidemia de coronavirus

PSD trage politic în criza coronavirusului, șefii de organizații primind instrucțiuni de la centru pentru a ataca organizat, âîn conferințele de presă, Guvernul PNL.
citeste tot articolul
Deputatul PSD Mitică Mărgărit, cel cu „ciasuri de mână” în declarația de avere, a fost numit membru în Comisia de control SRI

Unul dintre parlamentarii proaspăt numiți săptămâna aceasta în Comisia de control a activității SRI este deputatul PSD Mitică Marius Mărgărit, despre care presa a relatat anul trecut că
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Rusia raportează cel mai scăzut bilanț zilnic din ultimele două luni / SUA au ajuns la 2,5 milioane de infectări

Numărul cazurilor de coronavirus din lume a urcat la circa 9,7 milioane, iar cel al deceselor raportate la 491.000, în condițiile în care peste 5,2 milioane de persoane au fost declarate
citeste tot articolul
HARTĂ INTERACTIVĂ Drumul Expres DX12 Craiova – Pitești: Contract atribuit pe Lotul 3. Constructorul român UMB va construi cei 32 de km

Asocierea de firme românești SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade a câștigat licitația pentru proiectare ași execuția tronsonului 3 (31,75 km) al drumului expres DX12
citeste tot articolul
Rareș Bogdan: Aducerea lui Ștefu este o greșeală pentru PNL / A fost apropiatul lui Dragnea și Carmen Dan la 10 august

Rareș Bogdan a criticat vineri seară decizia PNL Buzău de a-l aduce în partid pe Viorel Ștefu, fost secretar de stat în subordinea lui Carmen Dan la violențele Jandarmeriei de pe 10
citeste tot articolul
Cum au descoperit gălățenii o stea aflată la 13.600 ani lumină depărtare, pe care au numit-o „Galați V15”

Galați V15 e numele ultimei stele botezate după orașul de pe malul Dunării. V fiindcă e o stea variabilă, 15 fiindcă e a 15-a stea descoperită de echipa de la Observatorul astronomic din Galați. Doi
citeste tot articolul
Arafat: Am evitat un dezastru ca în Italia / Am pierdut o parte din populația României care nu mai dă credibilitate autorității

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, susține că România a evitat un dezastru precum cel din Italia, în care medicii au ales între cei care scapă de coronavirus și cei pe
citeste tot articolul
Națiunile democratice trebuie să coopereze pentru a se asigura că o criză de sănătate nu se transformă într-o criză a democrației (editorial Bogdan Aurescu/Thomas E. Garrett)

Democrația nu este întotdeauna un marș triumfal, ci mai degrabă un maraton, iar națiunile democratice trebuie să coopereze și să fie solidare pentru a se asigura că actuala criză de sănătate
citeste tot articolul
Coronavirus: Italia interzice utlizarea compartimentelor de bagaje din cabina avioanelor

Depozitarea bagajelor de tip carry-on în compartimentele de bagaje din cabina avioanelor care sosesc sau pleacă din Italia este de acum înainte interzisă din motive sanitare, a anunțat
citeste tot articolul
UPDATE Atac cu cuțitul în centrul orașului Glasgow: Șase persoane au fost rănite, atacatorul a fost împușcat mortal de polițiști / Incidentul, la un hotel care găzduiește solicitanți de azil

Un atacat armat a avut loc vineri într-un hotel din centrul orașului Glasgow. Șase persoane, între care un polițist, au fost transportate la spital, după ce au fost înjunghiate.
citeste tot articolul
Cum au reacționat românii care au aflat de la TV că „nu există coronavirus”. Un document al Guvernului și o instrucțiune expresă a CNA

Creșterea numărului de infectări cu noul coronavirus poate fi și o consecință a teoriilor conspirației și a informațiilor false despre COVID-19 promovate de televiziuni, dar și de politicieni, susține
citeste tot articolul
Val de atacuri ransomware din Rusia împotriva unor companii americane (experți)

Hackeri cu baza în Rusia au lansat un nou val de atacuri împotriva unor întreprinderi americane prin ransomware, un tip specific de malware care le permite criptarea datelor în
citeste tot articolul
SUA: Camera Reprezentanților a votat în premieră pentru a transforma Washington DC în cel de-al 51-lea stat american

Camera Reprezentanților a aprobat vineri un proiect de lege prin care să transforme într-un stat capitala federală Washington DC, o premieră istorică salutată de democrați, dar care nu are șanse
citeste tot articolul
Samsung a lansat șase noi modele de telefoane în țară

?Samsung Electronics România a prezentat vineri oficial ultimele telefoane lansate din seria Galaxy A în, șase modele cu prețuri ce pornesc de la 900 de lei și ajung la 1.800 lei,
citeste tot articolul
?Liga 1: FC Botoșani, prima victorie în play-off (2-0 vs Gaz Metan Mediaș)

Formația FC Botoșani a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Gaz Metan Mediaș, în etapa a V-a a play-off-ului Ligii I. Trupa lui Marius Croitoru a obținut astfel
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24138167-coronavirus-lume-26-iunie.htm?cfnl

Raed Arafat compară situația internării asimptomaticilor cu cea a unui avion cu pasageri și insistă cu internarea forțată a lor

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 26 iunie 2020, 10:43   /   Actualizat: Vineri, 26 iunie 2020, 10:55

Raed Arafat compară situația internării asimptomaticilor cu cea a unui avion cu pasageri și insistă cu internarea forțată a lor

ARTICOLE RELAȚIONATE

Prof. Vasile Astărăstoae: Suntem singura țară care spitalizează asimptomaticii. Oamenii să-și trăiască viața, să nu fie panicați. Previziunea mea e că vor mai apărea cazuri până la data de 1 iulie, maxim 200-300 pe zi, iar după se vor diminua
Prof. Vasile Astărăstoae: Suntem singura țară care spitalizează asimptomaticii. Oamenii să-și trăiască viața, să nu fie panicați. Previziunea mea e că vor mai apărea cazuri până la data de 1 iulie, maxim 200-300 pe zi, iar după se vor diminua

Promedica, sindicatul medicilor din România, către ministrul Sănătății: Nu mai internați asimptomaticii infectați cu noul coronavirus! Avocatul Poporului acuză: Suntem singurul stat UE care a internat obligatoriu persoanele asimptomatice
Promedica, sindicatul medicilor din România, către ministrul Sănătății: Nu mai internați asimptomaticii infectați cu noul coronavirus! Avocatul Poporului acuză: Suntem singurul stat UE care a internat obligatoriu persoanele asimptomatice

Secretarul de stat, Raed Arafat, insistă ca pacienții asimptomatici cu COVID-19 să fie internați, în ciuda faptului că Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor nu recomandă acest lucru. Șeful DSU a comparat situația internării asimptomaticilor cu cea a unui avion cu pasageri cărora li se cere votul referitor la cum vor să fie pilotat avionul.

„Dacă dăm individului dreptul de a spune „eu nu vreau să rămân în spital chiar dacă știu că sunt simptomatic și pot să transmit”, dacă nu mai putem să îl controlăm într-un fel, să îi spunem că rămâne acasă …aici e similară treaba cu un avion cu pasageri și le cerem să voteze cum vor să fie pilotat avionul și dacă vor să nu mai poarte centură de siguranță. Cred că vom avea probleme serioase în gestionarea problemei mai departe, dar nu vreau să mă pronunț anterior. Vreau să vedem ce zice Curtea Constituțională exact, ce interpretări au juriștii și ce ce soluții vin”, a spus Arafat, joi, la Antena 3.

„Vedem ce măsuri luăm după motivarea CCR”, a mai precizat Raed Arafat, după ce Curtea Constituțională a decis că Parlamentul nu poate decide asupra Hotărârii privind instaurarea sau prelungirea stării de alertă.
De asemenea, judecătorii CCR au stabilit că izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru.
Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a semnat marți un ordin prin care pacienții COVID-19 asimptomatici vor fi izolați acasă, însă doar după 10 zile de spitalizare.
CELE MAI POPULARE
OPINII
Ovidiu Tânjală

USR și administrarea tolerabilă a actului de justiție

de Ovidiu Tânjală

Mulțumită USR corupția este o temă importantă a dezbaterii publice în România, cu toții vorbim despre corupți și despre corupție.

PE ACELAȘI SUBIECT
Încă o victimă făcută de psihoza Covid-19 indusă de autorități: un tânăr suspectat de coronavirus a fost plimbat între spitale, care au refuzat să-i trateze pancreatita. În cele din urmă, Sabin Ciurcă a murit și testul pentru Covid-19 a ieșit NEGATIV

Încă o victimă făcută de psihoza Covid-19 indusă de autorități: un tânăr suspectat de coronavirus a fost plimbat între spitale, care au refuzat să-i trateze pancreatita. În cele din urmă, Sabin Ciurcă a murit și testul pentru Covid-19 a ieșit NEGATIV

ȘTIRI

COD ROȘU de ploi și inundații. Jiul de Vest a depășit nivelul istoric înregistrat la inundațiile din 1999. Case înghițite de ape, sute de oameni evacuați în Valea Jiului. Galeriile minei Lupeni, inundate

Apele râului Jiul de Vest s-au revărsat, vineri, lăsând în urmă case inundate și drumuri blocate. Hidrologii au prelungit codul roșu valabil pentru județele

Caz revoltător, la Târgu Jiu: femeie operată, cărată în spate de fiica ei pentru că în spital se afla în vizită ministrul Sănătății

O femeie operată la picior a fost ignorată de medicii de la Spitalul Județean din Târgu Jiu, pe motiv că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, se afla în vizită

Doctorul Virgil Păunescu: Protocoalele de tratament pentru Covid din România nu au fost tocmai eficiente. Tratamentul aplicat la noi este apă de ploaie, toate antiretroviralele nu au niciun efect

Directorul Institutului Oncogen, prof. doctor Virgil Păunescu a declarat pentru publicația Național, că tratamentele aplicate în România

Raed Arafat compară situația internării asimptomaticilor cu cea a unui avion cu pasageri și insistă cu internarea forțată a lor

Secretarul de stat, Raed Arafat, insistă ca pacienții asimptomatici cu COVID-19 să fie internați, în ciuda faptului că Centrul European pentru Prevenirea

Condiții de muncă inumane la un abator din Germania unde lucrează mii de români, dintre care un sfert ar fi infectați cu noul coronavirus

Condițiile la care sunt supuși muncitorii români angajați de unele firme de procesare a cărnii din Germania seamănă mai degrabă cu sclavia modernă. În abatorul german german Tönnies, unul dintre cele mai mari focare de coronavirus din Europa, lucrează aproape 4.000 de cetățeni români, dintre care 1.000 sunt infectați

Liviu Dragnea, scos din închisoare și adus la DNA. Fostul lider PSD, pus sub învinuire în dosarul Tel Drum

Liviu Dragnea a fost citat la DNA, pentru vineri, pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul Tel Drum.

Seminar online organizat la Parlamentul European pe tema impactului crizei COVID-19 asupra celor 3 confesiuni creștine. Pr. George Vâlcu a vorbit despre restricțiile impuse Bisericii, sugerând că statul i-a discriminat pe credincioși

Un seminar online pe tema impactului crizei coronavirus asupra Bisericilor a fost organizat miercuri, 24 iunie 2020, de Grupul de lucru al Partidului Popular European (PPE) privind Dialogul intercultural și religios. În cadrul dezbaterii au fost reprezentate cele trei confesiuni creștine majore din Europa

Zece sirieni au fugit dintr-un centru de carantină din județul Arad și sunt căutați de Poliție

Zece cetățeni sirieni au părăsit fără acordul autorităților un centru de carantină din județul Arad, fiind căutați de forțele de ordine și dați în consemn la frontieră, informează

EXTERNE

Cănuță OMSucit. Inconsecvența Organizației Mondiale a Sănătății începând cu măștile și terrminând cu asimptomaticii

De la utilizarea măștilor și a mănușilor, ba recomndate, ba nu, până la modul de efectuare a testelor pentru covid-19 sau la tratarea asimptomaticilor,

CULTURĂ

27 iunie 1840: Nașterea lui SAMSON Bodnărescu. Poezia dedicată de EMINESCU prietenului său, la data de 27 iunie

Samson Bodnărescu s-a născut la data de 27 iunie 1840, satul Voitinel, județul Suceava și a murit la 3 martie 1902, în Pomârla, județul Botoșani.

Sinaxarul demnității românești. 27 Iunie 1953, Episcopul Ioan Suciu

S-a născut la Blaj, la 4 decembrie 1907, într-o familie de preoți. După mamă (Maria), era nepotul vestitului orator Ioan Coltor, canonic arhidiecezan.

27 iunie: Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini

Sfântul Cuvios Samson s-a născut din părinți bogați în Roma antică. Sfântul Samson a fost rudă cu împăratul

https://www.activenews.ro/stiri/Raed-Arafat-compara-situatia-internarii-asimptomaticilor-cu-cea-a-unui-avion-cu-pasageri-si-insista-cu-internarea-fortata-a-lor-162108

Cineva te vede. Versetul zilei

download - Copie

ON JUNE 27, 2020 BY GEORGEIN INCURAJARE

„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi” (Proverbele 22:29)

Omul iscusit despre care vreau să vă vorbesc a început ca muncitor la compania de căi ferate. Când i s-a oferit ocazia să lucreze în biroul de livrări, timp de câteva zile, a profitat de ocazie. În acest timp, superiorul său i-a cerut câteva rezultate și cifre vitale. „Vreau să le am pe birou când mă întorc peste trei zile,” a spus acesta. Tânărul nu știa nimic despre contabilitate, dar a muncit trei zile și trei nopți fără să doarmă și, când șeful său s-a întors, avea rezultatele și cifrele pregătite. Prin asta a câștigat respectul și admirația superiorului său și de îndată ce s-a ivit un post permanent, l-a recomandat pe acest tânăr.

Cu timpul, tânărul a fost promovat de multe ori și de fiecare dată a fost aplaudat pentru meticulozitatea sa și pentru că era demn de încredere. În cele din urmă, a ajuns vicepreședintele uneia dintre cele mai mari companii producătoare de hrană pentru animale din lume.

Biblia ne spune: „Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.”

În varianta sa „The Message” a Bibliei, Eugene Peterson parafrazează astfel: „Uită-te la oamenii care sunt buni în meseria lor – muncitorii iscusiți sunt mereu căutați și admirați; ei nu lasă pe nimeni să le-o ia înainte.” Reține așadar: fie că știi, fie că nu, la locul de muncă ești privit. Caracterul tău, etica muncii și atitudinea ta sunt observate. Și vei fi răsplătit nu numai după sarcinile pe care le îndeplinești, ci și pentru atitudinea și modul în care le duci la bun sfârșit! Deci, fii un om iscusit!

*****************************

D. L. Moody a spus: «Adu-ți cererile înaintea lui Dumnezeu, apoi spune-I: „Facă-se nu voia mea, ci a Ta!”. Cea mai binecuvântată lecție pe care am învățat-o în școala lui Dumnezeu a fost să-L las pe El să aleagă pentru mine».

*****************************

Versetul zilei
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. – EXODUL 20:12
Amin!

Cineva te vede. Versetul zilei

Judecătorii reglementează copiii migranți din centrele de detenție a familiilor guvernamentale trebuie eliberați din cauza coronavirusului

download - Copie

Priscilla Alvarez byline   De Priscilla Alvarez , CNN

Actualizat 1150 GMT (1950 HKT) 27 iunie 2020

Copiii care au fost încarcerați de Homeland Security sunt adăpostiți în corturi în Homestead, Florida, SUA, 26 iunie 2019. REUTERS / Carlo Allegri

Copiii care au fost încarcerați de Homeland Security sunt adăpostiți în corturi în Homestead, Florida, SUA, 26 iunie 2019. REUTERS / Carlo Allegri

(CNN)Guvernul american trebuie să elibereze copiii migranți deținuți în cele trei centre de detenție familială din țară până la jumătatea lunii iulie din cauza pandemiei coronavirusului, a judecat vineri un judecător federal .

Hotărârea face parte dintr-un efort continuu de eliberare a imigranților ținuți în detenție, care sunt deosebit de susceptibili la coronavirus, având în vedere setările limitate la instalații și potențialul de răspândire.

În ordinea ei , judecătoarea Dolly M. Gee de la Curtea Districtului SUA din Districtul Central din California a solicitat eliminarea rapidă a copiilor migranți care se află la unul dintre cele trei centre de detenție familială, care sunt conduse de Imigrări și Executare vamală și situate în Texas și Pennsylvania.

Copiii trebuie eliberați împreună cu părinții sau cu „sponsori adecvați disponibili sau alte setări disponibile non-congregate disponibile fără COVID”, cu acordul părinților sau tutorilor lor, a spus judecătorul Gee.

Începând cu 8 iunie, erau 124 de copii aflați în custodia ICE, potrivit hotărârii. Hotărârea, care solicită eliberarea copiilor până la 17 iulie, se aplică copiilor care au locuit în cele trei instalații mai mult de 20 de zile.

Eforturile, a scris Gee, trebuie făcute cu „viteză deliberată”.

CITEȘTE ȘI: Regulile judecătorilor SUA trebuie să elibereze copiii migranți din centrele de detenție familială

CITEȘTE ȘI: Regulile judecătorilor SUA trebuie să elibereze copiii migranți din centrele de detenție familială

În general, aproximativ 8.858 de deținuți testați în custodia ICE, care au fost testați pentru coronavirus, iar 751 s-au testat pozitiv, conform statisticilor agenției începând de vineri după-amiază.

CNN a adresat ICE pentru comentarii.

Luna trecută, parlamentarii de la Camera Democrată au cerut administrației Trump într-o scrisoare să explice incidentele raportate ale ICE prin care solicită familiilor migranților aflați în detenție să aleagă între a rămâne cu copiii sau a-i elibera.

Avocații și avocații de imigrare au împărtășit anecdote ale familiilor reținute distruse de întâlnirile lor cu ICE, descriind întâlniri între părinți și ofițerii ICE cu privire la faptul dacă copiii lor vor rămâne în custodie cu părintele sau vor fi transferați la un sponsor din SUA.

Familiile reținute în toate cele trei unități de detenție ICE – Berks în Pennsylvania, Texasul de Sud (Dilley) și Centrele rezidențiale pentru familii din județul Karnes din Texas – au împărtășit povești similare. Copiii din instalații variază între 1 an și 17 ani, potrivit avocaților și avocaților care oferă asistență juridică.

„Administrația trebuie să înceteze să folosească această criză de sănătate publică ca mijloc de implementare a politicilor imigrației ilegale și inumane. În aceste perioade extraordinare, suferința umană nu trebuie să se agraveze prin încuierea familiilor sau insuflarea fricii în inimile părinților migranți”, citește scrisoarea , se adresează secretarului de securitate internă Chad Wolf, și directorului interimar pentru imigrări și executare vamală, Matt Albence.

ICE a refuzat instituirea unei alegeri binare sau separarea vreunui părinți de copiii lor „în conformitate cu„ alegerea binară ”.

Această poveste a fost actualizată cu informații suplimentare.

https://edition.cnn.com/2020/06/26/politics/children-released-from-immigration-detention-centers/index.html?

 

Începutul durerilor Realități și perspective 121 cu Adiel Bunescu, Alina Dinu Onea

download - Copie

Împreună cu invitații, Adiel Bunescu, Alina și Dinu Onea, încercăm să conturăm o perspectivă biblică asupra vremurilor pe care le trăim. Analizăm provocările cu care suntem confruntați, discutăm despre nevoile bisericii care au ieșit la iveală în contextul pandemiei și vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu. Nu trecem cu vederea importanța înțelegerii identității creștine în situații de presiune. De asemenea, răspundem la întrebarea: „Cum să facem față schimbărilor care provoacă un dezechilibru emoțional?”.

Materiale asemănătoare te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/rsp

Alte date despre evenimente actuale găsești pe noua pagină de știri: https://www.facebook.com/pg/StirileAlfaOmega/posts

Ne găsești și pe Facebook: https://www.facebook.com/pg/alfaomegatv/posts

RSP 121

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Învățăm din perioada de izolare | Realități și perspective 122, cu Lucian Chiș și Cristian Șoimaru
  Învățăm din perioada de izolare | Realități și perspective 122, cu Lucian Chiș și Cristian Șoimaru
 • Începutul durerilor Realități și perspective 121 cu Adiel Bunescu, Alina Dinu Onea
  Începutul durerilor Realități și perspective 121 cu Adiel Bunescu, Alina Dinu Onea
 • Realități și perspective MAGAZIN 23 iunie 2020
  Realități și perspective MAGAZIN 23 iunie 2020
 • Realități și Perspective MAGAZIN 16 iunie 2020
  Realități și Perspective MAGAZIN 16 iunie 2020
 • Să înțelegem vremurile Realități și perspective 118, cu Aurel AVRAM
  Să înțelegem vremurile Realități și perspective 118, cu Aurel AVRAM

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara
  Pandemia și eternitatea de Aurel Avram, pastor, Biserica Speranța Timișoara
 • Biserica după COVID-19 de Viorel Iuga
  Biserica după COVID-19 de Viorel Iuga
 • Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
  Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE
 • Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
  Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica
 • Eutanasia: moartea, singura soluție?
  Eutanasia: moartea, singura soluție?
 • Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
  Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057
 • Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
  Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate
 • Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu
  Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Darurile spirituale pot fi folosite greșit
  Darurile spirituale pot fi folosite greșit
 • Rugaciunea facuta cu credinta - 10 minute despre rugaciune
  Rugaciunea facuta cu credinta – 10 minute despre rugaciune
 • Cum intră demonii?
  Cum intră demonii?
 • Sprijin in furtuna- de Joyce Meyer
  Sprijin in furtuna- de Joyce Meyer
 • Secțiunea Viața spirituală - creștere spirituală și maturizare
  Secțiunea Viața spirituală – creștere spirituală și maturizare
 • Pasiune pura 3.14 - Pacatul ascuns in casnicie
  Pasiune pura 3.14 – Pacatul ascuns in casnicie
 • #RSP - De ce este o jena in bisericile crestine in ce priveste discutia despre sex?
  #RSP – De ce este o jena in bisericile crestine in ce priveste discutia despre sex?
 • Billy Graham: Dumnezeu nu se supără când creștinii se recreează
  Billy Graham: Dumnezeu nu se supără când creștinii se recreează

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/rsp/12780-inceputul-durerilor-realitati-si-perspective-121-cu-adiel-bunescu-alina-dinu-onea

Joyce Meyer și secretul grilei de programe: Alfa Omega în obiectiv, cu Andrada Popa | 25 iunie 2020

download - Copie

Colega noastră, Andrada, care slujește în departamentul de broadcast, ne împărtășește secretul elaborării grilei și ne povestește despre materialele de la Joyce Meyer. Afli impactul pe care materialele despre creșterea spirituală și despre credința aplicată în viața de zi cu zi îl au asupra a mii de oameni. Totodată, vei auzi care e procedeul complicat prin care un program apare pe ecranul televizorului sau al device-ului de pe care urmărești un canal TV. Urmărește, dă like și distribuie. Edițiile anterioare pot fi consultate aici: https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/no… Poți urmări oricând canalul Alfa Omega TV, chiar și dacă nu ai televiziune prin cablu: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-om… Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte Urmărești Alfa Omega în obiectiv, cu Andrada Popa | 25 iunie 2020

Cum poți avea sănătate divină | Gordon Lindsay

download - Copie

 Este cunoscut faptul că nenorocirile îi aduc pe mulți oameni la Dumnezeu. „Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc cuvântul Tău.” (Psalmul 119:67). Isaia spunea: „Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.” (Isaia 26:9). Mulți criminali își schimbă purtarea după ce au petrecut un timp în închisoare.

Primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu pentru poporul israelit, după ce l-a scos din robia egipteană, a fost un legământ al vindecării, arătând prin aceasta cât de importantă este înaintea Lui sănătatea copiilor Săi. Studiindu-l, acest legământ este văzut ca fiind un legământ al sănătăţii. Era o promisiune potrivit căreia Domnul le făgăduia israeliților că nu vor fi loviţi cu niciuna dintre bolile cu care i-a lovit pe egipteni, dacă vor asculta de El.

Pentru o vreme, copiii lui Israel s-au bucurat de binecuvântările deosebite făgăduite prin acest legământ. Psalmistul spunea: „A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.” (Psalmul 105:37)

Credincioșii de azi pot avea parte de aceleași binecuvântări de care s-au bucurat israeliții odinioară. Toți aceia care pășesc în Cuvânt și revendică aceste promisiuni vor descoperi că sunt încă valabile. Ce privilegiu să poți trăi în fiecare zi liber de blestemul bolilor!

Mulți dintre noi nu apreciem sănătatea decât în momentul în care n-o mai avem. Abia atunci ne dăm seama ce mare binecuvântare este ea. Boala și suferința sunt produsul celui ce le creează – diavolul (Iov 2:7). Teoria potrivit căreia boala îi sfințește și îi purifică pe oameni este o eroare catastrofală. Boala are adesea ca rezultat deteriorarea capacităților mintale la fel de mult ca a celor fizice. Boala prelungită îi determină pe oameni să pună la îndoială providența lui Dumnezeu.

Este adevărat că unii, cu incapacități fizice provocate de boală, s-au ridicat deasupra suferinței lor manifestând un caracter cristic. Această stare de spirit, însă, s-a manifestat mai degrabă în ciuda suferinței decât provocată de ea. Cu mult mai mult ar putea un suferind să-și trăiască viața în slujba Domnului bucurându-se de sănătate decât să zacă într-un pat de suferință sau într-un scaun cu rotile. I-am auzit pe unii mărturisind că boala le-a fost benefică. Trebuie să recunoaștem că, în anumite cazuri, acest lucru este adevărat. Unii oameni nu-L vor sluji pe Dumnezeu până nu trec printr-o suferință grea. Dacă suferința îi determină pe oameni să vină la Domnul, atunci putem spune că e de folos. Unii s-au întors la Dumnezeu în urma unei tragedii. Poate au pierdut pe cineva drag sau și-au pierdut într-un dezastru bunurile pământești, devenind dintr-odată săraci. Este cunoscut faptul că nenorocirile îi aduc pe mulți oameni la Dumnezeu. „Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc cuvântul Tău.” (Psalmul 119:67). Isaia spunea: „Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.” (Isaia 26:9). Mulți criminali își schimbă purtarea după ce au petrecut un timp în închisoare.

Dumnezeu abordează însă diferit modul de lucru cu poporul Său răscumpărat, față de cei ce încalcă legea, sau sunt nepăsători și cărora trebuie să le curme cursul încăpățânării lor prin măsuri drastice. Cu siguranță am fi nesăbuiți să spunem: „Doamne, Tu știi că, dacă îmi dai sănătate și prosperitate, nu Te voi sluji cu toată inima. Cu cât mă binecuvântezi mai mult, cu atât mă voi îndepărta mai mult de Tine. Dacă mă vei ține în sănătate și putere, voi sluji lumii acesteia și diavolului. Dacă însă vei aduce asupra mea suferință și boală, mă voi întoarce la Tine și Te voi sluji.” Dorința lui Dumnezeu nu este de a-Și folosi nuiaua pe spatele copiilor Lui pentru a-i determina să Îl slujească.

Dumnezeu i-a încredințat Bisericii o sarcină uriașă pentru a o duce la împlinire. De aceea, El are nevoie de bărbați tari și femei puternice cărora să le poată încredința o normă întreagă de lucru și care să nu fie în schimb o povară pe umerii Bisericii. Cu alte cuvinte, El dorește „ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” (3 Ioan 1:2)

Extras din broșura Cum poți avea sănătate divină, de Gordon Lindsay, care prezintă 7 legi ale sănătății. Dacă vrei să aprofundezi subiectul, poți achiziționa broșura de aici: https://alfaomega.tv/librarie/slujind-trupul-lui-hristos/cum-poti-avea-sanatate-divina-produs

Alte resurse despre sănătate, boală și vindecare ți-am pregătit aici: https://alfaomega.tv/viata-spirituala/vindecare

Sursa foto: Unsplash

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Charles Nzekwe - Vindecare prin cuvant (extras din Rugul Aprins 2015)
  Charles Nzekwe – Vindecare prin cuvant (extras din Rugul Aprins 2015)
 • Nadejde si responsabilitate cu privire la rapire
  Nadejde si responsabilitate cu privire la rapire
 • Cum gestionăm frica în timp Joni Eareckson Tada
  Cum gestionăm frica în timp Joni Eareckson Tada
 • Bazele crestinismului - 1. Biblia
  Bazele crestinismului – 1. Biblia
 • Lasa-ti grijile in seama celui care se ingrijeste de tine (Joyce Meyer)
  Lasa-ti grijile in seama celui care se ingrijeste de tine (Joyce Meyer)
 • Marturia unui homosexual - Alan Chambers
  Marturia unui homosexual – Alan Chambers
 • Binecuvantare sau blestem - transmitere generationala in Noul Testament - Mircea Graur
  Binecuvantare sau blestem – transmitere generationala in Noul Testament – Mircea Graur
 • Inima impartita (1)
  Inima impartita (1)

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/vindecare/12783-cum-poti-avea-sanatate-divina-gordon-lindsay

Prima lege a sănătății: alimentează-te corect | Gordon Lindsay

download - Copie

25.06.2020  |    Vindecare  |

Rugăciunea nu este menită a fi un agent de slăbire, cu excepția unor cazuri rare de dereglări ale glandelor. A slăbi presupune a reduce porția de mâncare asimilată. Ține minte următorul aspect: excesul semnificativ de greutate scurtează viața omului cu aproximativ cinci ani, aproape aceeași medie ca în cazurile fumătorilor înrăiți.

Imediat după ce Dumnezeu le-a oferit copiilor lui Israel legământul vindecării, El le-a dat câteva instrucțiuni speciale, pe care trebuiau să le respecte pentru a se bucura de binecuvântările unei sănătăți divine. Acest lucru este menționat cât se poate de clar în legământul făcut la Mara (vezi Exodul 15:22-27). În timpul robiei egiptene, mulți dintre israeliți au căutat în mod evident să evadeze din realitate (la fel cum mulți oameni frustrați o fac și in zilele noastre), practicând obiceiuri care i-au împins mai apoi spre lăcomie. Încă de la începutul umblării lor cu Dumnezeu, El i-a învățat pe copiii Lui să respecte legile unui mod de viață sănătos, pentru a se putea bucura de o sănătate divină.

Prin urmare, Domnul le-a dat provizii speciale de mană, care conținea elementele esențiale ale unui aliment, inclusiv minerale și vitamine. Când Domnul a rostit pentru ei legământul vindecării, a spus că-i va „încerca”. Tot așa îi va „încerca” să vadă dacă vor asculta de prima Lui lege a sănătății – respectarea poruncii date de El în vederea menținerii unei diete echilibrate corespunzătoare: „Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieşi afară şi va strânge, cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare şi să văd dacă va umbla sau nu după legea Mea” (Exodul 16:4).

Domnul a mai adăugat apoi ca supliment la mană o anumită cantitate de carne (vezi versetul 8). Dimineața strângeau mana. Seara primeau prepelițele. Se părea însă că mulți dintre ei nu erau mulțumiți doar cu acea porție de prepelițe. Doreau să aibă carne la fiecare masă! Ni se spune că în mijlocul lor era o „adunătură de oameni” – oameni care nu aveau 6 Gordon Lindsay sânge de evrei în ei. Numeri 11:4, 5 spune că „adunăturii de oameni, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă” de carnea din Egipt.

Această înclinație senzuală în mod cert îi făcea să dorească să se îndoape cu mâncare consistentă și nesănătoasă. Dumnezeu a fost nemulțumit de dorința lor exagerată după carne și, chiar dacă le-a satisfăcut pofta, drept umare, asupra lor s-a abătut pedeapsa: „Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor… Ei au mâncat şi s-au săturat din destul: Dumnezeu le-a dat ce doriseră. Dar n-apucaseră să-şi astâmpere bine pofta, mâncarea le era încă în gură, când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei şi a doborât pe tinerii lui Israel” (Psalmul 78: 18, 29-31).

Prin urmare, primul lucru pe care Dumnezeu i-a învățat pe copiii lui Israel, după ce au primit legământul vindecării, a fost de a fi moderați la mâncare și de a înțelege că un apetit necontrolat poate duce la consecințe dezastruoase. Scriptura subliniază atât de des acest adevăr, încât ne silește să înțelegem că Dumnezeu acordă importanță maximă apetitului controlat.

După mulți ani de slujire în rugăciune pentru cei bolnavi, am descoperit că mulți creștini sunt bolnavi din cauza unor obiceiuri greșite de alimentație. Altfel spus, aceștia pur și simplu își pregătesc mormântul mai devreme. Reprezentanți din mediul medical și ai companiilor de asigurare confirmă faptul că cei supraponderali sunt cu mult mai mult expuși bolilor și decesului prematur decât cei cu greutate normală. Este o vorbă: „Nu poți fi și gras și în formă.” Medicii estimeză că 35% din populație sunt peste greutatea care le poate asigura sănătatea! Companiile de asigurare, care au acces la statisticile mortalității, au dovedit, dincolo de orice îndoială, că persoanele supraponderale sunt predispuse bolilor și morții premature. Oamenii obezi aud toate aceste avertismente, dar cei mai mulți nu iau seama.

Lor le este mult mai ușor să pășească în față la rugăciune, așteptând ca evanghelistul să rostească în dreptul lor o rugăciune făcută cu credință. Iar dacă nu se vindecă, îl acuză pe evanghelist de credință insuficientă. Problema însă nu este lipsa credinței evanghelistului, ci ignorarea de către ei a legii sănătății. Adunătura de oameni a atras asupra lor o pedeapsă severă, deoarece au mâncat exagerat și mulți oameni astăzi nu realizează că acest lucru poate fi valabil și pentru ei. Apostolul spune că toate aceste lucruri „s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră” (1 Corinteni 10:11).

Este dovedit că multe dintre bolile obișnuite de care oamenii suferă, cum ar fi bolile de inimă, hipertensiunea arterială, hemoragiile cerebrale, bolile de rinichi, crizele de fiere, se datorează unui apetit necontrolat. Foarte mulți oameni încearcă să scape de îngrijorările și frustrările lor mâncând fără măsură. Cel mai bine este să înfrunți problemele și nu să găsești o formă de a scăpa de ele. O persoană care încearcă să slăbească are șanse de a-și recăpăta sănătatea și astfel nu va mai avea nevoie de rugăciuni speciale pentru vindecare. Există o listă cu principalele boli care cauzează moartea și care subliniază foarte clar punctul nostru de vedere. Cele mai multe dintre bolile care duc la deces sunt acelea care, într-o bună măsură, sunt consecințe ale obezității.

PRINCIPALELE BOLI CARE DUC LA DECES DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

 1. Boli de inimă: 733.800
 2. Cancer 496.200
 3. Atac cerebral 145.500
 4. Boli pulmonare 84.300
 5. Pneumonie și gripă 76.900
 6. Diabet 46.800
 7. Boli de ficat (ciroză) 26.700

Cifre conform Breviarului Statistic al Statelor Unite din 1992, publicat de Publicația guvernamentală oficială pentru 1989.

 Aproape 70% dintre decese în America se datorează bolilor asociate cu obezitatea. Multe dintre aceste decese au fost din rândul persoanelor în vârstă, însă un procent semnificativ s-a putut semnala în rândul persoanelor sub 70 de ani.

Cartea din care e extras fragmentul, în mod cert, nu intenționează să ofere sfaturi pentru dietă. Există multe alte surse de informații practice pe acest subiect. Totuși, este cunoscut faptul că alimentele slabe în calorii, cum ar fi fructele și legumele, pe lângă faptul că sunt pline de vitamine și minerale, au și efectul de ardere a grăsimilor depozitate.

Rugăciunea nu este menită a fi un agent de slăbire, cu excepția unor cazuri rare de dereglări ale glandelor. A slăbi presupune a reduce porția de mâncare asimilată. Ține minte următorul aspect: excesul semnificativ de greutate scurtează viața omului cu aproximativ cinci ani – aproape aceeași medie ca în cazurile fumătorilor excesivi. (Cu siguranță, nicio persoană care face exces de băutură și fumat nu se poate aștepta să beneficieze de sănătate divină). Foarte mulți mor înainte de vreme pur și simplu datorită greutății lor excesive.

DANIEL: EXEMPLUL UNUI MOD DE VIAȚĂ MODERAT

Povestea lui Daniel și a celor trei prieteni ai săi este exemplul clasic de răsplătire a unui mod temperat de hrănire. Cartea Daniel, una dintre cele mai dramatice cărți ale Bibliei, ne prezintă viața de succes a unui om al lui Dumnezeu, care a trăit aproape o sută de ani. În vreme ce împărății se ridicau și cădeau, Dumnezeu l-a păstrat pe Daniel și l-a făcut un confident al regilor și prinților. Unicitatea caracterului său folositor pe o perioadă atât de îndelungată te provoacă să afli secretul succesului lui. Factorul vital a fost, în mod cert, credincioșia lui în rugăciune. Și totuși, fără sănătate, viața de rugăciune a cuiva este ineficientă. Daniel și-a propus să nu se spurce cu mâncărurile bogate în carne de la masa regelui. Cumpătarea lui i-a permis să poarte în mod activ responsabilitățile statului pe o perioadă de mai bine de 70 de ani – perioada robiei babiloniene.

„Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce… El i-a ascultat în privinţa aceasta şi i-a încercat zece zile… Îngrijitorul lua bucatele şi vinul care le erau rânduite şi le dădea zarzavaturi” (Daniel 1:8, 14, 16).

Bucatele alese ale Babilonului nu erau pentru Daniel și tovarășii lui. Ei au ascultat de legea înfrânării în ce privește alimentația. În vreme ce conducătorii Babilonului dispăreau unul după altul de pe scena vieții, Daniel a reușit să trăiască o viață lungă și plină de succes.

REGULA NUMĂRUL 1: Cel ce dorește să beneficieze de o sănătate divină ca a lui Daniel trebuie să aibă o viață cumpătată. Persoana care devine supraponderală din cauza unei alimentații necumpătate deschide ușa spre boli degenerative și, mai mult ca sigur, își va scurta viața. La început, Dumnezeu le-a promis copiilor Lui sănătate divină, însă cu respectarea anumitor condiții. Una dintre ele era respectarea unei diete echilibrate. Acest lucru implică stăpânire de sine, cu rezultate însă care-și merită efortul.

Extras din broșura Cum poți avea sănătate divină, de Gordon Lindsay, care prezintă 7 legi ale sănătății. Dacă vrei să aprofundezi subiectul, poți achiziționa broșura de aici: https://alfaomega.tv/librarie/slujind-trupul-lui-hristos/cum-poti-avea-sanatate-divina-produs

Alte resurse despre sănătate, boală și vindecare ți-am pregătit aici: https://alfaomega.tv/viata-spirituala/vindecare

Sursa foto: Unsplash

Etichete: boalacancersanatatemancareobezitatefumatvegetarianalimentațiepneumonieinimăatac cerebralboli pulmonaregrihemoragiehipertensiune

Ultimele articole – Viața spirituală

 • RĂSCUMPĂRARE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 2 52
  RĂSCUMPĂRARE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashower I Episodul 2 52
 • Secțiunea Viața spirituală - creștere spirituală și maturizare
  Secțiunea Viața spirituală – creștere spirituală și maturizare
 • Adrian Totan - Importanta modului in care educatia sexuala este prezentata
  Adrian Totan – Importanta modului in care educatia sexuala este prezentata
 • Ia jos semnul „Nu deranjați” de pe viața ta - de Joyce Meyer
  Ia jos semnul „Nu deranjați” de pe viața ta – de Joyce Meyer
 • Adaptarea finala
  Adaptarea finala
 • Cele zece porunci
  Cele zece porunci
 • Relatia: inima- gura- de Joyce Meyer
  Relatia: inima- gura- de Joyce Meyer
 • Luis Palau, invitație la rugăciune
  Luis Palau, invitație la rugăciune

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/vindecare/12795-prima-lege-a-sanatatii-alimenteaza-te-corect-gordon-lindsay

Vaticanul versus Trump. Statul Paralel și Biserica Paralelă a lui Satan

download - Copie

Autor: Adrian Pătrușcă26 iunie 2020

papa-francisc

Papa Francisc s-a manifestat ca unul dintre cei mai aprigi oponenți ai lui Donald Trump și ai naționalismului său creștin, militând pentru o serie de valori marxiste precum globalizare, ecologie, multiculturalism, Noua Ordine, umanism.

Un editorial excepțional al lui Joseph Hippolito în Front Page Mag.

Un fost diplomat al Vaticanului în Statele Unite a făcut o afirmație șocantă într-o scrisoare adresată lui Donald Trump.

Arhiepiscopul Carlo Maria Vigano, nunțiul papal, adică ambasadorul Varicanului la Washington în perioada 2011-2016, descria conflictele care răvășesc anul acesta Statele Unite drept o bătălie biblică între Bine și Rău.

Partea șocantă este afirmația lui Vigano că „establishmentul” catolic se află de partea Răului.

„La fel cum există un Stat Paralel („Deep State”)”, scria Vigano, „există și o Biserică Paralelă („Deep Church”) care își trădează misiunea și renunță la angajamentele față de Dumnezeu.”

Abandonându-și angajamentele, „Biserica Paralelă” se dedică opunerii lui Trump.

Mulți americani cunosc termenul „Deep State”: un grup de politicieni și funcționari care se consacră impunerii unui program care contrazice principiile fondatoare ale națiunii. Dar ce este „Biserica Paralelă” („Deep Church”)?

William Lobdell, fostul redactor al departamentului de religie al Los Angeles Times a oferit fără să vrea un exemplu.

Lobdell, un convertit la protestantismul evanghelic, era aproape de a deveni catolic. Dar relatând despre scandalurile sexuale și financiare din lumea catolică, a fost răvășit. În timp ce urma cursuri de cateheză pentru a trece la catolicism, el s-a apucat din nou de băutură, ajungând la dezalcoolizare.

În cele din urmă, Lobdell a devenit ateu, a demisionat din funcția de editor religios și a scris un editorial în care își explica demisia.

El vorbește despre un mesaj misterios de la o sursă surprinzătoare:

„Am primit un e-mail de la cineva adânc înfipt la Vatican, care spune că sunt mulți acolo care nu cred nimic din toate astea”, scrie Lobdell referindu-se la teologia catolică. „A fost uimitor.”

Și mai uimitoare este ideea că Biserica Catolică tolerează adorarea satanistă. Acest lucru este afirmat de către Malachi Martin, un universitar catolic, fost exorcist iezuit, care are legături extinse la Vatican.

„Avem episcopi și preoți și maici – dar mai ales episcopi – care au devenit membri ai unor clanuri sataniste și îl venerează pe Satan”, a declarat Martin într-un interviu din 1997 luat de ziaristul catolic Bernard Janzen. „Nu vă pot spune cât este de șocant când descoperi că un episcop este membru al unui clan satanic și îl adoră pe Lucifer. Este o profanare.”

„Unii dintre ei au menirea de a deveni influenți. Alții, de a deveni Cardinali, și aceștia au parte de o atenție specială. Credeți-mă, au parte de o atenție specială.”

Pentru Martin, implicațiile sunt evidente:

„Organizația – organizația Romano Catolică, alcătuită din cardinali, episcopi, preoți, călugări, maici, cu școli, și academii, și instituții, parohii și dioceze și toate celelalte – această organizație, se află în apostazie. În prezent, o majoritate importantă a oamenilor (laicilor) se află în apostazie, au fost duși la apostazie, dar și o importantă minoritate a cardinalilor, episcopilor, preoților și călugărilor se află în apostazie. Ei nu mai afirmă și practică adevărurile de bază ale Creștinismului, au uitat de Catolicism.”

„Ei descoperă că pot nega divinitatea lui Iisus și nimeni nu le face nimic. Majoritatea este dusă de nas și scoasă în afara credinței adevărate și ei nu știu acest lucru, deoarece sunt obedienți. Cei mai mulți consideră că este prea dificil să te opui curentului. Cum se pot ridica ei împotriva păstorului lor și să-i zică: «Ne înveți erezii» sau «Nu ne înveți adevărul»?

În 2009, Arhiepiscopul Robert Zollitsch, președintele conferinței episcopilor germani, confirma afirmațiile lui Martin.

Zollitsch a declarat la televiziunea germană că Iisus Hristos „nu a murit pentru păcatele oamenilor, ca și când Dumnezeu ar fi oferit o jertfă sacrificială, ca un țap ispășitor”, ci din „solidaritate” cu cei săraci și cu cei suferinzi. Astfel, Zollitsch repudia una dintre dogmele de bază ale creștinismului.

Papa Francisc s-a manifestat ca unul dintre cei mai aprigi oponenți ai lui Donald Trump și ai naționalismului său creștin, militând pentru o serie de valori marxiste precum globalizare, ecologie, multiculturalism, Noua Ordine, umanism.

Papa Benedict, în ciuda faptului că a imprimat o linie conservatoare Bisericii și era conațional al lui Zollitsch, nu l-a corectat pe acesta public, nici nu l-a criticat. Zollitsch fusese numit ca episcop de Freiburg în 2003 de către Papa Ioan Paul al II-lea.

„Școlile catolice, în ansamblul lor, par că se rușinează să fie catolice”, a scris pe Twitter Melanie Diodati, masterandă în Teologie la Villanova. „Și își petrec întreaga viață pentru a le dovedi altora că nu sunt «prea» catolici. Este de-a dreptul jenant.”

Așadar, dacă episcopii, preoții și călugării catolici nu mai cred în teologia creștină fundamentală, atunci în ce cred ei? Într-o utopie globalistă, umanistă, așa cum a documentat Front Page Magazine.”

„Agenda lor este aceasta deoarece aceasta este dorința lui Lucifer”, a spus Martin. „Ei doresc să de-supranaturalizeze învățătura Romano Catolică, astfel încât să devenim ființe umane bune, nemotivate supranatural și astfel accesibile planurilor pe care ei le au cu umanitatea, care sunt niște planuri foarte întunecate.”

Aceste planuri urmăresc subordonarea Catolicismului discursului de luptă împotriva nedreptății sociale, așa cum scrie Diodati pe Twitter:

„Proful: Așa cum știm cu toții, religia noastră este folosită și sprijină oprimarea persoanelor, din cauza rasei sau genului.

Colegii de clasă: aprobă într-un acord total.

Eu… ”

Prof “as we all know, our very religion is used as and in fact supports oppression of people, race and gender wise”

Classmates *nod in profound agreement*

Me pic.twitter.com/tmWfImPbEJ

— Melanie (@MelanieDio) June 15, 2020

Dar ce au toate acestea de-a face cu Trump? Simplu. Afirmând prerogativele Statelor Unite, independent de ale celorlalte națiuni, Trump se opune agendei globaliste a Vaticanului.

Această agendă include frontierele deschise, promovate de Papa Francisc. În îndrumările sale pentru alegătorii catolici, episcopul de San Diego, Robert McElvoy, s-a bazat pe stereotipele anti-Trump criticând politicile anti-imigrație ale președintelui.

McElvoy a afirmat că o „cultură a excluziunii” s-a „dezvoltat atât de dramatic în sânul națiunii noastre, în ultimii trei ani” iar aceasta „a inoculat un venin de animozitate la adresa imigranților” care „paralizează politicile noastre atât de profund încât nu putem nici măcar găsi o cale pentru a-i proteja tinerii care au venit în această țară, copii fiind, și acum tânjesc să devină cetățeni ai singurei patrii pe care au cunoscut-o”.

Însă, în aceste îndrumări, McElvoy evită să spună cât de profitabile sunt frontierele deschise pentru frații săi episcopi.

Papa Francisc s-a manifestat ca unul dintre cei mai aprigi oponenți ai lui Donald Trump și ai naționalismului său creștin, militând pentru o serie de valori marxiste precum globalizare, ecologie, multiculturalism, Noua Ordine, umanism.

În 2018, Conferința Episcopilor Catolici din Statele Unite a primit 26 de milioane de dolari din partea guvernului federal pentru a sprijini imigranții. Iar în 2015 și 2016, Conferința a înregistrat per ansamblu  66,2% din veniturile sale din contracte și donații federale. Așadar, mai puțini imigranți, mai puțini bani.

Alți critici sunt de-a dreptul apoplectici. Printre ei, economistul Jeffrey Sachs, unul dintre apropiații Papei Francisc și un militant al folosirii avortului pentru a controla populația.

În cadrul unei conferințe care a avut loc în februarie, la Vatican, Sachs a numit abordarea unilaterală a lui Trump „o fărădelege absolută” și o „golănie, o încălcare totală a regulilor internaționale”.

Această abordare a determinat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris pentru emisiile de dioxid de carbon, acord pe care Francisc, ca un ecologist devotat, îl susține cu entuziasm.

Sachs l-a mai acuzat pe Trump și de „dezmembrarea sistemului internațional” și a încurajat audiența să nu permită să fie „intimidată prin agresiune”, declarând că o re-alegere a lui Trump ar fi „absolut periculoasă”.

Conferința de la Vatican la care a participat Sachs avea titlul „Noi forme de solidaritate: Către o incluziune fraternă, integrare și inovare”.

Isteric este și Cardinalul Wilton Gregory, arhiepiscopul de Washington. Când Trump și soția sa, Melania, care este catolică, au vizitat memorialul Sfântului Ioan Paul al II-lea, pe 2 iunie, Gregory a reacționat într-o declarație:

„Găsesc că este deconcertant și reprobabil ca un obiectiv catolic să permită să fie abuzat și manipulat de o manieră atât de flagrantă, care încalcă principiile noastre religioase, cele care ne îndeamnă să apărăm drepturile tuturor, chiar și pe ale celor cu care suntem în dezacord.”

Inerent în criticile lui Gregory este stereotipul de stânga că Trump este un rasist tiranic și egoist. El omite faptul că organizația Cavalerilor lui Columb, care are în custodie memorialul, l-a invitat pe Gregory să i se alăture lui Trump la ceremonie, la care, de altfel, președintele a anunțat că va emite un decret pentru a întări libertatea religioasă în lumea întreagă.

Site-ul catolic Crux a relatat că Gregory nu a știut despre vizită până pe 1 iunie. Însă corespondența dintre Casa Albă și oficialii memorialului arată că Gregory a declinat invitația în data de 30 mai.

Totuși, Gregory a continuat cu propaganda:

„Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a fost un mare susținător al drepturilor și demnității ființelor umane… Cu siguranță el nu ar fi tolerat folosirea gazelor lacrimogene și a altor mijloace de descurajare pentru a le face să tacă, a le împrăștia sau intimida pentru o ședință de fotografii în fața unui lăcaș de cult al păcii”.

Arhiepiscopul a făcut aluzie la o manifestație în apropierea bisericii episcopale St. John, dispersată de forțele de ordine. Trump a vizitat apoi biserica – care fusese parțial distrusă de un incendiu – și a pozat pentru o fotografie în care ținea în mână o Biblie.

Manifestația devenise atât de violentă încât protestatarii au aruncat cu „cărămizi, sticlă cu apă înghețată și lichide caustice”, a declarat șeful interimar al Poliției Parcurilor din Statele Unite, Gregory Monahan, într-un comunicat.

Poliția „urmând măsurile stabilite, a emis trei avertismente prin portavoce, pentru a le cere manifestanților să evacueze zona”, a explicat Monaham. „În timp ce unii manifestanți au devenit mai agresivi, încercând să pună mâna pe armele polițiștilor, polițiștii au folosit cartușe fumigene și cu piper. Ofițerii nu au folosit gaze lacrimogene…”

Declarațiile lui Monahan și Gregory au fost date în aceeași zi. După publicarea comunicatului lui Monahan, arhiepiscopia nu a dat nici un comunicat pentru a prezenta scuze.

A doua zi după declarația lui Gregory, Vigano a dat publicității o scrisoare deschisă adresată catolicilor din Washington:

„În cursul ultimilor 20 de ani, arhidioceza voastră din Washington, în general, și acum pentru a treia oară, a fost și continuă să fie tulburată și rănită de falși păstori, al căror drum în viață este plin de minciuni, înșelăciune, desfrâu și corupție. Oriunde au fost, ei au reprezentat o permanentă sursă de scandal grav pentru diverse biserici locale, pentru toată țara voastră și pentru toată Biserica.”

Vigano a făcut referire la cei doi predecesori ai lui Gregory, cardinalul Donald Wuerl și acum caterisitul Theodore McCarrick. Wuerl a fost implicat în ascunderea abuzurilor sexuale, iar McCarrick în abuzuri sexuale în serie.

În scrisoarea adresată lui Trump, Vigano l-a inclus implicit pe Gregory printre liderii care încearcă să saboteze nu doar președinția, ci întreaga Biserică:

„Este deconcertant că există episcopi – precum aceia pe care i-am denunțat recent – care, prin cuvintele lor, dovedesc că s-au aliniat taberei celeilalte. Sunt subordonați Statului Paralel, globalismului, gândirii aliniate, Noii Ordini Mondiale, pe care o invocă frecvent în numele unei «Frății Universale» care nu are nimic creștinesc în ea…”

Martin a exprimat această supunere mai succint. Înaintea morții sale, în 1999, Martin lucra la o carte care promitea să fie magnus opusul său.

Titlul său? „Primatul: Cum Instituția Bisericii Catolice a devenit o creație a Noii Ordini Mondiale.”

STIRI CALDE

·                                 15:00 – Cine a pus Covidu-n drum la Brăila, singurul oraș unde n-a murit nimeni infectat

·                                 14:51 – A murit românul care a deținut recordul de cel mai vârstnic bărbat din lume

·                                 14:42 – Salariul românilor infectați din abatoarele germane. Țiriac: „Nu așa arată sclavagismul”

·                                 14:33 – Este gata o nouă expertiză cu privire la accidentul fostului ministru Daniel Chițoiu 

·                                 14:24 – În ce hal a ajuns Dinamo? „Poker, bere, furturi, cantonamente în bătaie de joc…”

·                                 14:15 – Mândria US Air Force e vulnerabilă și la fulgere

·                                 14:06 – Claudiu Bleonț intră tare pe scena politică. Actorul s-a pozat cu Orban & Co. | FOTO

·                                 13:57 – Bilanț devastator în Hunedoara. Sute de gospădării, inundate de viitura din Valea Jiului

·                                 13:48 – Un șofer drogat sau băut a făcut prăpăd pe străzi. Poliția n-a avut chef să reacționeze

·                                 13:39 – News Alert! Jurnal de panemie. 325 de cazuri noi de îmbolnăvire cu Covid 19

·                                 13:30 – Date înfiorătoare la nivel global. Numărul infecţiilor creşte îngrijorător

https://evz.ro/vaticanul-versus-trump-statul-paralel-si-biserica-paralela-a-lui-satan.html/3