Ucenicia în evanghelia după Marcu (1)

download - Copie

Marcu

Publicat pe 15 septembrie, 2018 De danutj

Așa cum subliniază studiile de specialitate, în ordine cronologică, evanghelia după Marcu este prima dintre cele patru texte biblice de acest gen, scrisă undeva înainte de distrugerea Ierusalimului de armatele imperiale romane, adică între 65 și 70 AD. Ca stil, cartea este destul de diferită de celelalte două texte sinoptice (evangheliile după Matei și Luca). Are un accent narativ ce subliniază îndeosebi acțiunile lui Isus, dar tonul este alert și dramatic. Figura lui Isus transpare mai mult din prezența sa activă decât din discursuri, autorul subliniind forța sa de caracter și chiar misterul personalității sale. Dincolo de figura centrală a lui Isus, comentatorii subliniază că în această evanghelie se distinge imediat tema uceniciei. Dinamica narativă a textului evidențiază prezența ucenicilor alături de Isus, de la primul până la ultimul capitol al cărții. Isus acționează, face gesturi și vorbește în prezența ucenicilor, având mereu de parcurs un drum între masele de oameni cărora li se adresează și cei ce s-au strâns în jurul lui și îl urmează pretutindeni. Dacă un asemenea accent există, ne putem propune să urmărim, de-a lungul cărții, această constantă însoțire a lui Isus de către discipolii săi pentru a observa procesul în anumite detalii, nuanțe, mize și tensiuni puse la dispoziție de autorul biblic sub inspirația divină. Scopul acestui exercițiu este acela de a extrage câteva elemente utile pentru a înțelege mai bine tema uceniciei, în orizontul acestui text biblic. Fără pretenția unui studiu exegetic de specialitate, parcurgem cartea la nivelul unui cititor obișnuit care este interesat să observe cum anume Sf. Marcu prezintă relația lui Isus cu oamenii care îl urmează. Acest demers presupune mai întâi să subliniem maniera în care Mântuitorul își realizează misiunea și cum îi implică pe ucenici în acest proces. Mai apoi, ideea este să observăm răspunsul, participarea discipolilor în acest cadru creat de Cristos pentru ei.

Pentru început însă, este important să subliniem câteva elemente care pot fi considerate tehnice, dar care țin de specificul acestei evanghelii în raport cu tema analizată. Un prim aspect se referă la termenii folosiți în text pentru a indica pe cei ce îl urmează pe Isus. Pentru cercul restrâns al celor ce îl însoțesc pe Cristos, de-a lungul cărții, Sf. Marcu utilizează cu predilecție termenii ucenici (mathetai) și cei doisprezece (dodeka). În schimb, evanghelistul folosește termenul apostoli (apostolous) doar o singură dată (6:30). În comparație cu celelalte evanghelii, se pare că Sf. Marcu utilizează cel mai frecvent sintagma cei doisprezece pentru a se referi la grupul celor aleși de Isus să îi fie ucenici. Acest titlu pare să fie în concordanță cu accentul autorului asupra autorității cu care au fost investiți discipolii Domnului și cu rolul lor special în comunitatea creștină formată după înălțarea lui Isus la ceruri. Așa cum se va impune în gândirea Noului Testament, cei doisprezece reprezintă o instituție fundamentală pentru Biserică, temelia pe care se zidește trupul lui Cristos în lume. Dacă acesta este un accent specific evangheliei după Marcu, va trebui să îl urmărim pe tot parcursul textului și să subliniem eventuale implicații cu privire la dimensiunea autorității pentru ucenicia creștină, în special cea legată de transmiterea mai departe a adevăratei identități a lui Isus.

Aproape în contrast cu poziția de autoritate cu care au fost investiți și cu cea a situării în prezența lui Isus, cei doisprezece sunt prezentați de Sf. Marcu ca niște oameni cu slăbiciuni și frământări, frecvent incapabili să înțeleagă cine este și ce face maestrul lor. Acesta este un alt aspect care ține de specificul cărţii în tratarea temei uceniciei și merită să îl explorăm. Vom analiza cum textul evangheliei pune suficient accent pe disponibilitatea lui Isus de a li se adresa distinct ucenicilor, în privat, de a lua în calcul toate aceste temeri, neînțelegeri, slăbiciuni. Prin această strategie, este posibil ca Sf. Marcu să încerce să sublinieze că apostolii nu sunt supraoameni, iar alegerea lor specială nu îi scutește de efortul unor transformări importante la nivelul personalității lor. Mai degrabă, autorul evidențiază că drumul discipolilor împreună cu Isus este unul paradigmatic și mesajul despre relația oamenilor cu Cristos se adresează comunității credincioșilor din toate timpurile și din toate spațiile geografice. În egală măsură, această evanghelie ne arată cum Isus nu îi menajează pe ucenicii săi, nu îi izolează de comunitatea mai largă în care se află și le arată cum identitatea lor, construită în contextul social și religios iudaic, este acum supusă unui dur proces de evaluare și transformare. Acest demers dificil de analiză și devenire a unei identități provizorii este pus la vedere și pare a fi unul foarte important în iconomia evangheliei Sf. Marcu.

În paralel cu realismul procesului prin care trec ucenicii aleși de Isus dintre evrei, Sf. Marcu subliniază fin și o serie de ucenici atipici, fie din mulțimea de oameni din Iudeea, fie dintre neamuri, care apar în momente interesante și fac lucruri ce erau de așteptat să vină de la cei din cercul apropiaţilor lui Isus. Sesizăm o dimensiune a uceniciei de la distanță, surprinzătoare, cu oameni care apar de nicăieri și fac gesturi substanțiale. Această deschidere este sugerată de textul biblic și pune o serie de întrebări cu privire la iconomia divină în lume, la dinamica uceniciei și la riscurile unei viziuni statice, tributare unui context anume. Textul ne invită să reflectăm la ideea că nici în vremea lui Isus, și nici acum, nu există un monopol al Bisericii sau al anumitor oameni din Biserică asupra adevărului, că mereu putem fi surprinși de iconomia lui Dumnezeu prin oameni și împrejurări neașteptate. Ca și ucenicii lui Isus odinioară, creștinii de azi pot fi orbi la anumite realități, pot ignora anumite orizonturi ale prezenței divine în lume și pot avea așteptări nefondate ca toate lucrurile să graviteze în jurul lor.

Mai subliniem un aspect ce poate fi urmărit în această evanghelie. Este vorba despre modul în care Sf. Marcu îi aşază pe ucenici în tensiunea confruntărilor pe care le are Isus cu liderii evrei din acea vreme și cu autoritățile lumii nevăzute, ale răului. Textul biblic pare să alterneze și să reia de câteva ori tema acestor confruntări. În asemenea contexte, este pusă în discuție adevărata identitate a lui Isus. Trebuie să nu uităm că, asupra acestei identități, Sf. Marcu insistă cu nuanțe care sunt legate de destinatarii săi, de specificul unor probleme cu care se confruntau creștinii epocii. Textul biblic ne solicită așadar un efort dublu: de a sesiza întrebările și dilemele cu care au de a face ucenicii lui Isus, potrivit cu problemele ridicate de contextul secolului întâi; de a lua în calcul situațiile cu care se confruntă discipolii lui Cristos într-un context cu totul diferit, așa cum este cel actual, de exemplu. Această raportare la identitatea lui Isus este fundamentală pentru identitatea ucenicului, precum și pentru asumarea și manifestarea acestui statut în lume. Interesant este că Sf. Marcu lasă la vedere numeroase detalii cu privire la modul în care ucenicii abordează identitatea maestrului lor, dar și provocările pe care le aduce Isus pentru ca ei să-l înțeleagă. De asemenea, cei doisprezece sunt frecvent în vizorul liderilor religioși și al anumitor oameni din pricina asocierii cu învățătorul lor și a confuziei care aplanează frecvent asupra identității acestuia.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2018/09/15/ucenicia-in-evanghelia-dupa-marcu-1/

Analiza termenului frica de Domnul de Iosif Ton

download - Copie

Pagina Pastorală

Iosif Ton

 

Analiza termenului frica de Domnul

de Iosif Ton

Gândirea greacă şi gândirea ebraică

Grecia antică era dominată de credinţa în sute de zei şi de zeiţe. Pentru greci, toate evenimentele din natură şi din propria lor viaţă erau determinate de unul sau de altul dintre zeii aceştia, sau zeiţele acestea.

În mediul acesta saturat de zeităţi, pe la anul 600 înainte de Cristos, a trăit filozoful grec Tales din Milet (în provincia Ionia, în vestul Turciei de astăzi). Tales a fost primul om grec care a negat existenţa zeilor. El a căutat să le explice grecilor că tot ce există a apărut  de la sine, din forţa naturii înseşi. Această credinţă în forţa naturii de a produce tot ce există a fost dezvoltată apoi de alţi filozofi greci, ca Anaximander, şi a fost formulată pe larg de faimosul om de ştiinţă grec Aristotel, care a trăit pe la anul 350 înainte de Cristos.

Toţi aceşti filozofi l-au plasat pe om între animale. Formula dată de Aristotel a fost că omul este un animal raţional.

Omul de stat atenian, Pericle, a formulat astfel poziţia omului din Atena: „Fiecare dintre cetăţenii noştri, în toate aspectele multiple ale vieţii, este capabil să se dovedească a fi domnul şi stăpânul de drept al propriei sale persoane şi, mai mult, să facă lucrul acesta cu graţie excepţională şi cu îndemânare excepţională.”

În inima tuturor preocupărilor omului atenian era plăcerea personală şi strădania de a avea „o viaţă bună.” Un alt filozof grec, pe nume Protagoras, a formulat dictonul celebru care rezumă întreaga filozofie greacă despre om: „Omul este măsura tuturor lucrurilor.”

Gândirea ebraică este radical diferită de gândirea greacă. În primul rând, gândirea ebraică se bazează nu pe ceea ce gândeşte sau inventează omul, ci se bazează pe actul prin care Iehova, Unicul Dumnezeu existent, S-a revelat pe Sine prin Moise la Sinai. Pentru evreu, toată cunoaşterea lumii, a omului şi a vieţii vine din ceea ce ne spune Iehova. Iată datele de bază ale concepţiei despre lume şi viaţă case se deduc din revelaţia lui Dumnezeu:

Omul este creat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa. Omul este superior animalelor prin faptul că Dumnezeu i-a dat suflare de viaţă din Sine şi prin faptul că Dumnezeu l-a pus să stăpânească peste restul creaţiei. Dumnezeu are un plan cosmic cu omul. Omul este chemat să-L iubească pe Dumnezeu cu toată fiinţa lui şi să trăiască după poruncile pe care i le-a dat Dumnezeu. După această concepţie, cea mai mare tragedie a omului a venit din alegerea primei perechi de oameni de a nu-L asculta pe Dumnezeu, ci de a-şi ghida viaţa după propriile lor idei şi dorinţe.

În gândirea ebraică, sau mai exact, în gândirea biblică, cel mai mare bun al omului este subordonarea faţă de Dumnezeu şi ascultarea de Dumnezeu, iar cel mai mare rău este neascultarea de Dumnezeu şi separarea de Dumnezeu. Să ne uităm cu atenţie la această afirmaţie a înţeleptului Solomon: „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată” (Elesiastul 11:9).

În tinereţea mea, citeam acest verset şi credeam că el este un sfat bun. Ce poate fi mai bine decât să te bucuri, să fii cu inima veselă şi, mai ales, să umbli pe căile pe care ţi le alegi tu, adică să faci ce-ţi place ţie!

Avertismentul referitor la judecata lui Dumnezeu mă gândeam că înseamnă să nu faci abuzuri în libertatea în care îţi trăieşti viaţa. Altfel, fii liber să trăieşti cum îţi place ţie!
Studiind mai de aproape gândirea ebraică, am ajuns să văd cât de greşită era interpretarea pe care o dădeam eu acestui text!

În primul rând, în capitolul următor, Solomon ne dă  principiul de gândire biblică, care este exact opusul trăirii cum te taie pe tine capul: „Să ascultăm încheierea (suma, esenţa) tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria fiecărui om” (Eclesiastul 12:13).

În 11:9, Solomon ne dă gândirea unui tânăr independent, care nu vrea să aibă nici un stăpân, ci să-şi formuleze el însuşi pentru ce să trăiască în viaţă şi cum să-şi trăiască viaţa. Esenţa acestei gândiri este în cuvintele: umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi.

Observaţi contrastul cu 12:13: Teme-te de Dumnezeu şi ascultă de poruncile Lui.

În 11:9, Solomon adaugă că Dumnezeu îl cheamă pe tânăr la judecată „pentru toate acestea”, adică pentru felul de trai bazat pe ceea ce-ţi spune propria inimă şi bazat pe plăcerea ochilor tăi!

Când Dumnezeu te cheamă la judecată înseamnă că ai făcut deja ceva care îţi aduce condamnarea lui Dumnezeu. Încă odată, la ce se referă „toate acestea”? Răspunsul este că „toate acestea” se referă la „umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi.” Cu alte cuvinte, indiferent ce „căi” vei alege, faptul că ai decis să-ţi alegi tu însuţi căile, adică să ţii cont numai de ce-ţi place ţie, este actul care îţi atrage judecata şi condamnarea lui Dumnezeu.

Alternativa era: Teme-te de Dumnezeu şi ascultă poruncile Lui.

Atunci când îţi alegi tu însuţi felul de a fi şi felul de a trăi, prin însuşi actul acestei alegeri tu te-ai revoltat împotriva autorităţii lui Dumnezeu şi te-ai declarat independent de Dumnezeu. Aceasta este crima de les majestate, de revoltă împotriva Regelui regilor!

Faptul că am ajuns la interpretarea cea bună a finalului cărţii Eclesiastul ni-l arată tot Solomon, în cartea Proverbe.

În introducere la la  Proverbe , Solomon ne spune că a scris această carte cu mai multe scopuri, dar scopul principal este pus chiar la început: „pentru cunoaşterea înţelepciunii” (Prov. 1:2).

În cursul cărţii, el explică apoi că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul” (Prov. 9:10). „Începutul” aici are un înţeles mai larg decât „punctul de plecare.” Ceea ce vrea Solomon să spună este că baza înţelepciunii, principiul de temelie al înţelepciunii şi chiar şi conţinutul esenţial al înţelepciunii este „frica de Domnul.”

Adresându-se tot tinerilor, el le dă aceste principii fundamentale de viaţă:
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta,
şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale,
şi El îţi va netezi cărările.
Nu te socoti singur înţelept;
teme-te de Domnul şi abate-te de la rău” (Proverbe 3:5-7).

Ce vrea să spună Solomon prin „frica” sau „teama” de Dumnezeu? Conceptul acesta este central în întreaga gândire biblică şi de aceea trebuie să căutăm să-i prindem corect înţelesul.

Există o relatare în a doua carte a Împăraţilor, în capitolul 17, care ne ajută cel mai mult să înţelegem ce este frica sau teama  de Dumnezeu. În acest text ni se spune că atunci când Asiria a cucerit statul Israel (cele zece seminţii din nord, cu capitala Samaria), evreii din această ţară au fost deportaţi „departe de ţara lor în Asiria” (2 Împăraţi 17:24). În locul lor au fost aduse populaţii păgâne din mai multe părţi ale imperiului asirian. Ţara a fost colonizată cu aceştia, dar la scurtă vreme după stabilirea aici a acestor colonişti au apărut o mulţime de lei care îi omorau pe oameni. Împăratul Asiriei a fost informat despre fenomenul acesta şi consilierii lui i-au dat o explicaţie şi i-au sugerat o soluţie.

Ei i-au spus împăratului că populaţiile care au colonizat ţara „nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului ţării” (v.26) şi, din cauza aceasta, Dumnezeul acesta a trimis leii ca să-i atace pe aceşti străini. Soluţia? Să se găsească un preot evreu care să fie trimis la aceste populaţii „să le înveţe felul în care să slujească Dumnezeului ţării” (v.27).

Un principiu stilistic al naratorului evreu este să nu repete mereu aceleaşi cuvinte, ci să reformuleze ideea şi să o exprime prin alte cuvinte. Prin urmare, naratorul ne-a spus că preotul trimis acolo trebuia să înveţe aceste populaţii „felul în care să slujească Dumnezeului ţării.” Acum naratorul ne spune că preotul a venit şi a făcut exact acest lucru, dar iată cum reformulează el ce a făcut preotul: el a venit „şi le-a învăţat cum să se teamă de Domnul” (v.28).

Apoi naratorul ne spune că aceste populaţii şi-au păstrat închinarea la zeii lor, dar acum se închinau şi lui Iehova (v.29-34). Dar, spune în continuare naratorul, Iehova cere ca oamenii să I se închine numai Lui. El scrie că Iehova a făcut acest legământ cu Israel: „Să nu vă temeţi de alţi dumnezei; să nu vă închinaţi înaintea lor, să nu le slujiţi şi să nu le aduceţi jertfe.

Ci să vă temeţi de Domnul… înaintea Lui să vă închinaţi şi Lui să-i aduceţi jertfe.

Să păziţi şi să împliniţi totdeauna învăţăturile, rânduielile, legea şi poruncile pe care vi le-a scris El şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei” (v.35(b), 36 şi 37).

În ciuda acestei cerinţe de exclusivitate, naratorul încheie scriind că populaţiile acestea „se temeau de Domnul şi slujeau şi chipurilor lor cioplite” (v.41).

Să ne uităm acum mai atent la explicaţiile pe care ni le dă naratorul şi să observăm alternanţele din limbajul lui. Când Dumnezeu le-a spus israeliţilor:
„să nu vă temeţi de alţi dumnezei”,
el adaugă că acest lucru înseamnă:
„să nu vă închinaţi înaintea lor,
să nu le slujiţi şi
să nu le aduceţi jertfe” (v.35).

Iar când Dumnezeu le cere:
„Să vă temeţi de Domnul”
el adaugă că acest lucru înseamnă:
„înaintea Lui să vă închinaţi,
Lui să-I aduceţi jertfe,
să păziţi şi să împliniţi întotdeauna învăţăturile, rânduielile, legile şi poruncile pe care vi le-a scris El, şi
să nu vă temeţi de alţi dumnezei” (v.36-37).

Aici avem de fapt o definire a ceea ce înţelege evreul prin frica sau teama de un anumit dumnezeu şi ce înţelege el prin frica sau teama de Iehova (Domnul).

Să observăm cât de larg este conţinutul termenului „frica sau teama” de divinitate: practic, întreaga religie a acestui dumnezeu (sau Dumnezeu) este cuprinsă în cuvântul „frica” sau „teama”. Cineva a remarcat faptul că evreii nu aveau un cuvânt pentru „religie”. Din textul acesta putem deduce că pentru evrei „teama de un Dumnezeu” însemna toată religia acelui Dumnezeu. În cazul acesta, „frica de Domnul” este întreaga religie a lui Iehova!

Aşa dar, „frica de Domnul” înseamnă să-L recunoşti pe Iehova ca Dumnezeul tău, să recunoşti că El este unicul Dumnezeu existent, adevărat, să I te închini Lui, să-I slujeşti lui, să asculţi de învăţăturile şi de poruncile Lui, adică să fii felul de om pe care  ţi-l descrie El!

Iarăşi cu alte cuvinte, „frica de Domnul” înseamnă să accepţi ca Iehova să-ţi fie Autoritatea ta Supremă şi să trăieşti aşa cum îţi cere acest Stăpân Absolut al tău!

Să ne întoarcem acum la gândirea greacă. Aici omul îşi este propriul lui stăpân. El este măsura tuturor lucrurilor. El este independent. El se călăuzeşte numai după dorinţele şi plăcerile sale. Atunci este normal să auzim de la Socrate că singurul lucru necesar este: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Aceasta înseamnă: Cunoaşte-şi dorinţele, aspiraţiile, pasiunile şi împlineşte-ţi-le!

Spre deosebire de aceasta, gândirea biblică spune: Cunoaşte-L pe Dumnezeu! Cunoaşte planurile Lui pentru tine şi încadrează-te în ele. Atunci îţi împlineşti cu adevărat destinul!

Trebuie să înţelegem deci că atunci când Solomon îi spune tânărului că dacă trăieşte după principiul „umblă după căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi”, el se referea la gândirea păgână, chiar dacă el a trăit cu patru sute de ani înainte de Tales din Milet şi cu 650 de ani înainte de Aristotel. De fapt, prin aceste cuvinte el descrie gândirea satanică, formulată prima dată pentru Adam şi Eva în grădina Eden!

Prin urmare, „frica de Domnul” înseamnă să decizi în tine că nu mergi pe calea pe care ţi-o alegi tu însuţi, ci decizi să-L faci pe Dumnezeul Bibliei Suveranul tău şi decizi să trăieşti sub autoritatea Lui şi după poruncile Lui. Aceasta este începutul înţelepciunii şi aceasta este adevărata înţelepciune!

Înţelepciunea este trăsătura fundamentală a unei minţi care L-a întronat pe Dumnezeu deasupra sa, a unei gândiri care în fiecare situaţie sau împrejurare se referă la Dumnezeu, întrebându-se nu „Ce-mi place mie în această situaţie?”, ci „Care este voia lui Dumnezeu pentru mine în această situaţie?”!

Lucrul acesta se poate vedea limpede din instrucţiunile date de Solomon unui tânăr în textul deja citat din Proverbe 3:3-7. Să le vedem în opoziţie cu gândirea greacă.

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta
Şi nu te bizui pe înţelepciunea ta.”

Gândirea greacă spune: Mintea ta, raţiunea ta, puterea ta de a discerne şi de a decide îţi este suficientă. Nu ai nevoie de Dumnezeu. De fapt, nu ştii dacă El te va ajuta sau nu. Judecă tu, decide tu şi vei vedea că înţelepciunea ta te va duce pe calea plăcută inimii tale!

Gândirea biblică te învaţă să-L pui pe Dumnezeu înainte, să cauţi voia Lui pentru tine şi să te încrezi în El, deoarece El ştie mai bine decât tine ce este bine pentru propria ta viaţă!

„Recunoaşte-L în toate căile tale
Şi El îţi va netezi cărările.”

Primul rând poate fi interpretat în două feluri. Primul este să te obişnuieşti să-L vezi prezent în toate evenimentele care vin în viaţa ta. Să-I vezi mâna Lui la lucru în toate. Să vezi cum toate cooperează ca să se împlinească planurile Lui bune pentru tine. Al doilea este să te obişnuieşti ca în toate situaţiile care apar să-ţi îndrepţi fulgerător gândul spre Dumnezeu şi să-L întrebi cum vrea El să reacţionezi, să-L întrebi care este voia Lui pentru tine în situaţia aceea. Aceste două feluri de interpretare nu trebuie să le vezi ca alternative, ci ca fiind complementare. Căci dacă Îl vezi pe El în toate şi Îl aduci pe El în toate, ai să vezi cum El îţi va călăuzi paşii şi îţi va netezi cărările.

„Nu te socoti singur înţelept,
Teme-te de Domnul şi
Abate-te de la rău.”

Gândeşte-te că mintea ta autonomă înseamnă nu înţelepciune, ci nebunie. Adevărata înţelepciune este numai aceea care îţi vine de la Dumnezeu. A te teme de Dumnezeu înseamnă a-ţi îndrepta mintea spre El, a te supune Lui, a cere înţelepciunea Lui şi a trăi după poruncile Lui. Acestea sunt începutul înţelepciunii, baza înţelepciunii, şi conţinutul înţelepciunii.

De la gândirea greacă ce-ţi spune că „omul este măsura tuturor lucrurilor”, până la gândirea biblică ce-ţi spune să devii „om cu frica lui Dumnezeu”, adică omul care îşi supune gândirea autorităţii lui Dumnezeu, este o cale cât de la pământ până la cer.

În încheierea acestui capitol, să ne amintim din nou de afirmaţia lui Pericle: „Fiecare dintre cetăţenii noştri, în toate aspectele multiple ale vieţii, este capabil să se dovedească a fi domnul şi stăpânul de drept al propriei sale persoane şi, mai mult, să facă lucrul acesta cu graţie excepţională şi cu îndemânare excepţională.”

Aceasta este una dintre cele mai expresive definiţii a ceea ce lumea numeşte „individualism” şi a ceea ce noi trebuie să numim „egoism.” Formula lui Protagoras, „omul este măsura tuturor lucrurilor” este o exprimare prin alte cuvinte a egoismului uman.

În epoca modernă, poetul american  William Ernest Henley (1849-1903)  a formulat gândirea independentă, individualistă, în poezia celebră Invinctus (Cel neînvins):

Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

(Tehnoredactată)
Iată o traducere în proză a acestor versuri:

Din noaptea care mă acopere,
Neagră ca Abisul de la pol la pol,
Mulţumesc oricăror zei care ar putea să existe
Pentru sufletul meu de necucerit.

În cătuşele împrejurărilor în care am fost prins
N-am scâncit şi nu m-am plans
Sub loviturile întâmplării oarbe
Capul mi-e însângerat, dar ne-aplecat.

Dincolo de acest loc de mânie şi de lacrimi
Mijeşte oroarea Tenebrelor
Şi totuşi ameninţarea viitorului
Mă găseşte, şi mă va găsi, neînfricat.

Nu contează cât de strâmtă este poarta,
Nici cât de încărcat de pedeapsă este sulul soartei,
Eu sunt stăpânul soartei mele,
Eu sunt Căpitanul sufletului meu.

Ceva mai aproape de timpul nostrum, cântăreţul Frank Sinatra, om cu aceeaşi substanţă şi gândire ca Henley, a scris şi înregistrat în 1968 acest cântec:

And now, the end is here
And so I face the final curtain
My friend, I’ll say it clear
I’ll state my case, of which I’m certain
I’ve lived a life that’s full
I traveled each and ev’ry highway
And more, much more than this, I did it my way

Iată iarăşi o traducere în proză:

Şi acum, iată sfârşitul
Pentru mine cade cortina finală
Prietene, o spun curat
Voi spune ce-am fost şi pe ce sunt sigur
Am trăit o viaţă plină
Am călătorit pe toate căile
Şi mai mult, mult mai mult decât orice, am făcut-o cum am vrut eu.

Aşa dar, gândirea greacă este încă este cu noi. De fapt, ea este gândirea predominantă a lumii în care trăim. Atât Henley cât şi Sinatra pozează ca oameni care au curajul să fie independenţi. Acesta însă nu-i curaj, deoarece marea majoritate a oamenilor din lumea în care trăim gândesc şi trăiesc aşa.  Nu se cere curaj să fii ca marea turmă.

Adevăratul curaj este să mergi pe calea gândirii biblice, deoarece aceasta înseamnă să intri pe poarta strâmtă şi să mergi pe calea îngustă, pe care sunt puţini , iar cei care îndrăznesc să meargă pe ea par ciudaţi şi sunt dispreţuiţi şi sunt urâţi dee marea turmă.

Gândirea greacă, care este gândirea predominantă a lumii de astăzi, are ca element fundamental independenţa de Dumnezeu.

Gândirea biblică, pe care trebuie să ne-o formăm noi, are ca element fundamental căutarea voii lui Dumnezeu, subordonarea faţă de Dumnezeu şi trăirea după voia lui Dumnezeu. Aceasta este frica de Domnul.

Ce spune Biblia despre căsătoria verişorului cu cumnata?

de Preot Vasile Filat

În acest articol vin să răspund la următoarea întrebare primită azi:

În timp ce studiam cartea Levitic am găsit şi am fost uimit să văd cum priveşte Dumnezeu la căsătoriile între rude. Noi avem o astfel de situaţie: verişorul meu pe linia mamei este căsătorit cu sora soţiei mele. Cum priveşte Dumnezeu la această căsătorie şi dacă este o relaţie care implică incestul?

Ce fel de căsătorii sunt incest?

Este adevărat că căsătoriile între rudele apropiate sunt categorig interzise de Dumnezeu şi despre aceasta este scris în capitolul 18 al cărţii Leviticul.

Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. (Levitic 18:6)

După ce spune această poruncă, Dumnezeu face o listă exhaustivă care include tot felul de relaţii ce sunt interzise de El şi care implică incestul. Iată această listă:

Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Ţi-este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. Să nu descoperi goliciunea sorei tale, fata tatălui tău, sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fetei tale. Căci este goliciunea ta. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. I-ţi este soră. Să nu descoperi goliciunea sorei tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Ţi-este mătuşă. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata feti ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire. Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci necaz descoperindu-i goliciunea alături de nevastă-ta, cât timp ea este încă în viaţă. (Levitic 18:7-18)

Potrivit acestui pasaj incest sunt căsătoriile şi respectiv relaţiile sexuale cu următoarele persoane:

Părinţii
Părinţii vitregi
Surori sau fraţi de la ambii sau de la un părinte doar
Nepoţi
Fraţi si surori vitrege
Unchi şi mătuşă şi partenerii lor de căsătorie
Noră sau ginere
Cumnată (nevasta fratelui tău) sau cumnat (soţul sorei tale)

Cât priveşte întrebarea cititorului despre căsătoria verişorului său pe linia mamei cu sora soţiei sale, nici pe departe nu este trecută o astfel de relaţie la categoria incest şi deci, nu văd nici un temei biblic pentru ei ca să nu se căsătorească.

Aparut in MoldovaCrestina.net

http://publicatia.voxdeibaptist.org/pastorala_nov08.htm

“Pe aripile vântului”. Ăsta este al treilea război mondial. Între copii și bătrânii lor părinți de Eugen Istodor HotNews.ro

download - Copie

Joi, 11 iunie 2020, 9:28 Actualitate | PERSPEKTIVA

Afisul filmului „Pe aripile vantului”
Foto: Hotnews

Afisul filmului "Pe aripile vantului"

“Pe aripile vântului” film despre anii 1860-80 din sudul SUA a fost retras de către HBO. Serialul “Little Britain” și el a avut aceeași soartă la BBC și Netflix. “Pe aripile vântului” este socotit prea romantic privind problemele rasiste. “Little Britain” își bate joc crunt de britanici și de prejudecățile lor de întreținuți ai soartei. Afro-americanii edulcorați și englezii cretinizați – două ștampile puse unor filme. Și cu aceste ștampile filmele sunt “evacuate” pe scara de incendiu ca niște spectatori care se țin de prostii. CLICK aici pentru explicații. Pe Hotnews Și pe contul Facebook Mona Nicoară.

În spatele dărâmării statuilor, revoltelor americane, retragerii de filme de pe platforme stă un demon tânăr. Suntem chiar într-o lume în schimbare. Nu-i vrăjeală. De generații, de culturi.

Și bătrânii spun așa: tragedia întâmplărilor din industria difuzării de filme (HBO, Netflix, BBC) stă, de fapt, în invazia prostiei. Prostie? Pandemiile de superficialitate, analfabetism funcțional și hipersensibilitate care bântuie universul nostru atât de conectat, atât de intolerant și imatur. Iar toate astea dau incapacitatea de a percepe ce-i realitate, ce-i ficțiune, ce-i realitate, ce-i poveste inventată. Nu oare de aceea fake news-ul are atâta putere și influență? Este boala tipului de gândire “denotativ”, al tipului de gândire care nu înțelege că există o filosofie a lucrurilor, o lume abstractă, dincolo de orice cumperi și posezi: țoală, mașină, parfum, iaht, acțiune la bursă, bani în conturi. Dar toate aceste acumulări de obiecte au o semnificație. Lăcomie, inconștiență, anxietate. Toate aceste semnificații sunt ignorate. Este ignorată o întreagă lume de simboluri și mistere care deranjează, care sufocă de indignare, în loc să fie analizată și înțeleasă.

Lupii tineri sunt aici grăbiți, câștigători și mereu nesatisfăcuți. Astfel de victorii, precum scoaterea de pe scena mare a filmelor, sunt incredibile pentru ei. Tinerii de ani de zile încearcă să ajusteze o istorie ostilă, străină practic de propria lor înțelegere. Și în ne-înțelegerea lor, mare dreptate au. Rasism, bullying, intoleranță de tot felul, fac parte din registrul, felul de viață al “bătrânilor”. Ei vor o lume mai bună, mai dreaptă, și au rețelele de socializare și timpul de partea lor. Pun la colț culturi, istorii, dărâmă statui, dau de pământ cu o lume care ne le dă prea multe șanse, încremenită în proiecte.

Este o zguduire a sistemului consumerist, globalist, construit fără multă etică în zeci de ani de zile. Suntem într-un moment în care o generație scrie istoria și dărâmă fără multă cumpănire trecutul care i se pare greu, de neînțeles, oribil, intolerant. Până aici povestea sună cumva. Problema este ca aceste revizuiri, intoleranțe să se oprească într-un echilibru.

Ori n-are cum.

Tinerii n-au cultura bătrânilor. Bătrânii nu le-au dat moștenire înțelegerea, cheile culturii lor. Bătrânii n-au chef să-i priceapă pe tineri. Unii nu-s dornici să-nțeleagă contexte, iar o lungă listă de manageri le țin isonul, țin mult la păstrarea poziției lor în sistem și țin enorm la audiența lor tânără, activă, consumatoare. Ceilalți spun: noi așa am apucat, ce să schimbăm așa deodată?

Răzbunarea pe produse culturale este răzbunarea cea mai la îndemână.
Statui, cărți, filme n-au destule vorbe și public să le apere. Arta, cultura explicate fac o lume mai bună, urcă poporul pe aripile vântului. Dar cine-i în stare astăzi să explice? Tinerii înțeleg de la tineri, nu admit lecțiile bătrânilor.

Rănile lumii în care trăim nu-s predominant în cultură. „Pe aripile vântului” mă-ndoiesc că e vizionat de atât de mulți tineri. Dar este clar că trebuie lovit într-un lider cultural. Culmea filmul cu cele mai înalte cote de încasări din istorie a fost dat jos în momentul în care era cel mai puțin vizionat.

Ce nu se înțelege este simplu: cultura “execută” mișcările tectonice din societate. Cultura nu este nevinovată, dar este mută, nu se apără prea tare. Și n-are dece. Cultura este gratuitate (adică în primul rând delectare a minții, apoi abia informație).

Nu cumva încet încet, acut acut al treilea război mondial este cel între fiu și tată, între fiică și mamă? Mamă, tată nu mai sunt modele. N-au fost în stare să se explice la timp, să se adapteze la mediu digital la timp sunt animale depășite. Contează o lume mai rapidă, mai dreaptă și asta are liderii, modele ei. Cei mai mulți n-au văzut „Pe aripile vântului”. Cei mai mulți nu au răbdare la film. Cei mai mulți nu-nțeleg „Pe aripile vântului”. Pe cei mai mulți îi doare în bască de „Pe aripile vântului”. Cei puțin care înțeleg „Pe aripile vântului” nu-nțeleg dece este prearomantic rasist filmul.

Nasol, toate astea arată că TOȚI suntem „pe aripile vântului”. Vântul cel nou.

Pentru cei prea grăbiți, uite povestea retrasă pentru disclaimer. “Pe aripile vântului” este prezentă pe amazon, în librării, pe torente, etc..

Scarlett este frumoasă de pică și plină de viață. La vârsta ei fragedă, habar n-are de prejudecăți și, de aceea, vrea dragostea imposibilă a lui Ashley, un tip care știe bine ce vrea de la viață. Scarlett prin obsesia asta a ei devine tot mai nefericită și-și tratează iubirile ce vin cu exigență și orbire. În fapt, Scarlett cu tot năsucul ei “pe sus” face față admirabil momentelor grele ale sărăciei, războiului ce se abat asupra Atlantei mitice. Este devotată și muncitoare, își apără rivala de rău, soția gravidă a lui Ashley, și-și scoate din foame apropiații, nicio diferență între „negrii” și tatăl orb. Film de război și dragoste. Afro-americanii / Negrii nu-s mulți în film. Sunt în posturi inferioare. Sunt tratați însă egal, uman. Aici cea mai importantă este Mammy. Fără de Mammy personajul Scarlett ar fi dureros de inept. Că lucrurile stau așa, stă faptul că actrița care o joacă pe Mammy, a câștigat Oscarul, a depășit orice canon al epocii.

Pentru cei prea grăbiți, uite povestea, ficțiunea retrasă poate definitiv de pe BBC, Netflix. De luat depe torente, amazoane, etc.

E umor nerușinat aici. Dar bazat pe un mecanism simplu. Britanicii ținuți pe mofturi variate, dar ținuți prin stipendii de către stat. Omul cu dizabilități, capricios, care nu e deloc cu dizabilități. Dar care se complace în întreținut. Este o metaforă la adresa lumii sensibile, fără orizont, incapabilă să-și vadă “lungul nasului”, păstrată la infinit, de către societate, într-o inocență tălâmbă și consumeristă.

Citeste mai multe despre    pe aripile vantului • hbo maxpak • bbc londra • political correctness • netflix

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Subiectele zilei

Vineri, 12 Iunie 2020

Orban: Decizia de prelungire a stării de alertă o luăm săptămâna viitoare / Ce restricții se ridică de la 15 iunie

Premierul Ludovic Orban a anunțat joi seară că Guvernul va decide prelungirea stării de alertă săptămâna viitoare. Șeful Guvernului a anunțat însă că mai multe restricții vor fi ridicate
citeste tot articolul
Carele cu boi, un apogeu al creației grigoresciene, vândute la licitație

Săptămâna aceasta, joi, 11 iunie, pentru prima dată în istoria pieței românești de artă, au ieșit la vânzare în același timp, într-aceeași licitație, două picturi
citeste tot articolul
VIDEO Reacția Moscovei la noua Strategie de apărare a României: Bucureștiul a început să plagieze, politicienii români nu sunt capabili să gândească independent

Moscova a acuzat joi politicienii de la București că plagiază și nu sunt capabili să gândească independent, după ce noua Strategie Națională de Apărare a Țării pentru 2020-2024 adoptată de
citeste tot articolul
VIDEO „Golden Gate-ul” de peste Dunăre. Cum va arăta Podul de la Brăila și în ce stadiu sunt acum lucrările

Podul peste Dunăre de la Brăila se conturează a fi un proiect cu adevărat impunător. Două turnuri de aproape 200 de metri înălțime de care se vor prinde două cabluri de oțel care vor susține
citeste tot articolul
A cincea stare a materiei a fost observată pentru prima oară în spațiu

Oamenii de știință au reușit, la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), să observe pentru prima oară în spațiu a cincea stare a materiei, o performanță a fizicii cuantice care va ajuta
citeste tot articolul
Iohannis, despre opoziția PSD față de prelungirea stării de alertă: În fața unei boli ești precaut sau prost / UPDATE Dacă cineva s-a simțit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit la pacienți, am vrut să atrag atenția asupra pericolului manipulării

Președintele Klaus Iohannis a susținut că politicienii care se opun prelungirii stării de alertă fug după voturi, comentând că ”în fața unei boli ești precaut sau prost”. El a
citeste tot articolul
Cîțu: Vom prelungi o parte dintre măsurile de relaxare economică până pe 25 octombrie

O parte dintre măsurile de relaxare economică ce urmau să expire la finele lunii iunie vor fi prelungite până la 25 octombrie, a declarat, joi seara, ministrul Finanțelor Publice, Florin
citeste tot articolul
Ambasadorul rus la București: „Spre deosebire de Occident, în Rusia există libertate de exprimare. Toți își exprimă opiniile și nu-i plesnește nimeni peste bot”

Ambasadorul rus la București, Valery Kuzmin, a declarat, joi, că Uniunea Europeană „caută un inamic extern pe seama căruia să pună problemele sale” atunci când acuză Rusia că e
citeste tot articolul
“Pe aripile vântului”. Ăsta este al treilea război mondial. Între copii și bătrânii lor părinți

“Pe aripile vântului” film despre anii 1860-80 din sudul SUA a fost retras de către HBO. Serialul “Little Britain” și el a avut aceeași soartă la BBC și Netflix.
citeste tot articolul
Cazul vloggerului Colo care instigă la viol, ce a pățit fata care l-a reclamat sau cum arată o țară fără educație sexuală

Cum arată, de fapt, România când educația sexuală pentru tineri nu se face în școli, ci pe internet sau la televizor.
citeste tot articolul
Twitter anunță anihilarea unei operațiuni de propagandă a Chinei vizând mesaje legate de pandemie

Twitter a transmis joi că a eliminat sute de mii de conturi care promovau propaganda favorabilă guvernului de la Beijing și mesajele înșelătoare ale Chinei, inclusiv în ceea ce privește
citeste tot articolul
Europa vrea să dezvolte un tun electromagnetic

Europa a lansat un proiect de cercetare pentru dezvoltarea unui tun electromagnetic, care ar revoluționa artileria lansând la viteză mare și la mai multe sute de kilometri un proiectil fără
citeste tot articolul
Ministrul Sănătății din Italia: Vom avea un vaccin pentru COVID-19 la toamnă

Ministrul italian al sănătății Roberto Speranza confirmă o alianța cu Franța, Germania și Olanda pentru obținerea un avaccin anti coronavirus, potrivit La Stampa, citat de Rador. Speranza optează
citeste tot articolul
Cum se implică Rusia și China în protestele anti-rasism / Rețeta a fost folosită și la alegerile americane din 2016

Rusia și China au intervenit în protestele americane anti-rasism, cu scopul de a diviza societatea și de a promova neîncrederea în taberele din spectrul politic, potrivit unei
citeste tot articolul
Trump mulțumește prelatului italian care i-a scris că protestele din SUA sunt un complot politic

Președintele Donald Trump a mulțumit unuia dintre cei mai virulenți oponenți ai Papei Francisc pentru sprijinul acordat, prelatul italian Carlo Maria Vigano, care i-a trimis o scrisoare în care
citeste tot articolul
?GRAFICE România, pe locul cinci în UE la viteza internetului, dar codașă de trei ani la rând la serviciile publice digitale și la utilizarea internetului

Digitalizarea economiei României a rămas în urmă, în ciuda vitezelor mari de internet în special din zonele urbane și a prețurilor scăzute, atenționează joi Comisia Europeană
citeste tot articolul
Nigel Farage a rămas fără emisiunea radio, după ce a comparat dărâmarea statuilor de către manifestanții antirasiști cu acțiunile talibanilor

Eurofobul britanic Nigel Farage și-a pierdut joi emisiunea zilnică de la un post de radio național, LBC, după ce a comparat doborârea statuii unui comerciant de sclavi în timpul unei
citeste tot articolul
Scenariul lui Biden: Armata îl va da afară pe Trump din Casa Albă, dacă nu va recunoaște înfrângerea în alegeri

Prezidențiabilul democraților, Joe Biden, a spus că, în opinia sa, armata îl va escorta pe Donald Trump afară din Casa Albă în scenariul în care acesta va pierde alegerile din
citeste tot articolul
Craiova-FC Botoșani nu se mai joacă după ce medicul Botoșaniului a fost confirmat cu noul coronavirus

Medicul echipei FC Botoșani, Petrică Rădăuceanu, a primit, joi, rezultat pozitiv la testarea pentru coronavirus. Testarea s-a făcut miercuri, înainte ca echipa să plece spre Craiova, unde
citeste tot articolul
Champions League: Turcia nu vrea să renunțe la găzduirea finalei: „Suntem convinși că vom primi vești bune”

Turcia a reafirmat, joi, că vrea să găzduiască, potrivit planurilor inițiale, finala din acest an a Champions League, relatează AFP.
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-perspektiva-24049861-aripile-vantului-treilea-razboi-mondial-asta-este-intre-copii-batranii-lor-parinti.htm?cfnl=

Un nou protest împotriva tăierilor ilegale de păduri este organizat de AUR sâmbătă la Rădăuți. Participanții vor protesta din mașini, conform restricțiilor din starea de alertă

download - Copie

DE VLAD PÂRĂU  /   ȘTIRI   /   Publicat: Joi, 11 iunie 2020, 21:09   /   Actualizat: Joi, 11 iunie 2020, 21:54
Foto: Facebook AUR

Un nou protest împotriva tăierilor ilegale de păduri este organizat de AUR sâmbătă la Rădăuți. Participanții vor protesta din mașini, conform restricțiilor din starea de alertă

ARTICOLE RELAȚIONATE

Protest împotriva tăierii ilegale de păduri la Sebeș, organizat de partidul AUR în fața fabricilor Sweighoffer și Kronospan
Protest împotriva tăierii ilegale de păduri la Sebeș, organizat de partidul AUR în fața fabricilor Sweighoffer și Kronospan

Alianța pentru Unirea Românilor, fondată de George Simion pe 1 Decembrie la Alba Iulia, își deschide duminică o filială în Madrid și încă 6 organizații locale până pe 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române
Alianța pentru Unirea Românilor, fondată de George Simion pe 1 Decembrie la Alba Iulia, își deschide duminică o filială în Madrid și încă 6 organizații locale până pe 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române

Un protest inedit împotriva tăierilor ilegale de păduri va avea loc sâmbătă, la Rădăuți, județul Suceava, de la ora 12:00. Fiecare participant se va deplasa cu mașina proprie pe strada Austriei, apoi va intona în dreptul acesteia imnul național și va claxona timp de o oră în fața fabricilor Egger și Schweighofer, se arată într-un comunicat de presă transmis de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Organizatorii precizează că, pe fondul stării de alertă și al presiunilor forțelor de ordine, protestul se va desfășura în mod similar cu cel care a avut loc la Sebeș în urmă cu 2 săptămâni în fața fabricilor Kronospan și Schweighofer. Fiecare manifestant este rugat să aibă câte un steag tricolor, iar bucovinenii să fie îmbrăcați în costume populare.

„Gheorghe Flutur nu va putea să ne intimideze prin intermediul Jandarmeriei locale și al celorlalte instrumente administrative de care dispune, sau să zădărnicească acțiunile românilor care spun adevărul. Avem dreptul legal, constituțional de a ne afla pe drumurile țării. Dacă nimeni din județul Suceava nu îndrăznește să ridice glasul împotriva acestui baron galben, cu nimic diferit față de baronii roșii, să afle că AUR reprezintă o generație nouă în politică, care nu tolerează atacurile asupra sănătății românilor și încălcarea dreptului la liberă exprimare și la protest față de abuzuri. Tăierea de păduri la proporții inimaginabile și distrugerea locurilor de muncă pentru suceveni și toți românii sunt fenomene care ne preocupă cu prioritate și pe care AUR va căuta să le îndrepte”, a declarat George Simion, copreședinte AUR.

La rândul său, copreședintele Claudiu Târziu a denunțat faptul că firmele românești au fost asfixiate de intrarea marilor companii austriece pe piața lemnului din România.

„Firmele mici și mijlocii românești, dar și muncitorii care lucrau în industria lemnului au fost cei mai afectați de intrarea în țară a companiilor Schweighofer, Kronospan și Egger, care au instituit un oligopol pe exploatarea materialului lemnos. Mulți români și-au pierdut locurile de muncă pentru că firmele cu capital românesc au fost nevoite să se închidă, neputând face concurență coloșilor austrieci”, a subliniat Claudiu Târziu, copreședinte AUR.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Mihai Șomănescu

Ce se întâmplă acum în Statele Unite?

de Mihai Șomănescu

Aparent, totul a plecat de la un filmuleț în care un cetățean negru este ținut la pământ, de către un polițist alb care-i pune genunchiul pe gât. Ulterior, cetățeanul de culoare a decedat.

PE ACELAȘI SUBIECT

ȘTIRI

Patriarhia Română cere revenirea slujbelor în biserici, considerând că „este deja deplin justificată și adecvată actualei realități sociale românești”

Patriarhia Română consideră că revenirea slujbelor religioase în lăcașurile de cult, în actualele condiții, „este deja deplin justificată și adecvată actualei realități sociale românești”, informează un comunicat de presă trimis pe adresa redacției.

Reprezentanții creștinilor penticostal îi cer președintelui Iohannis redeschiderea lăcașurilor de cult după 15 iunie, având în vedere nevoile spirituale ale credincioșilor și dreptul la libertatea de religie, prevăzut de Constituție

Reprezentanții Cultului creștin Penticostal din România i-au adresat președintelui republicii o scrisoare în care îi solicită să permită deschiderea lăcașurilor de cult, după modelul altor țări europene

Ministrul Sănătății: Reluarea slujbelor în biserici nu intră în discuție pentru 15 iunie

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit, miercuri seară, despre măsurile care se au în vedere din 15 iunie și a explicat că meciurile se vor juca

„Ați contribuit la toată manipularea asta de o cruzime de nedescris!” Pagina de Facebook a lui Raed Arafat, asaltată de românii care se plâng că NU au fost TRATAȚI în stare de urgență

Pagina de Facebook a șefului DSU, Raed Arafat, a fost luată cu asalt de români nemulțumiți că nu au fost primiți la tratament în spitale

OMS: Tunelurile de dezinfecție montate în școli, foarte periculoase pentru sănătate

Tunelurile de dezinfecție pentru elevi instalate în zeci de școli în România și recomandate în Ordinul comun al miniștrilor Sănătății și Educației sunt

Ministrul Tineretului anunță redeschiderea sălilor de fitness de la 15 iunie. Dușurile după antrenament sunt interzise!

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat că de pe 15 iunie vor fi redeschise sălile de fitness din România.

Un nou protest împotriva tăierilor ilegale de păduri este organizat de AUR sâmbătă la Rădăuți. Participanții vor protesta din mașini, conform restricțiilor din starea de alertă

Un protest inedit împotriva tăierilor ilegale de păduri va avea loc sâmbătă, la Rădăuți, județul Suceava, de la ora 12:00. Fiecare participant se va deplasa cu mașina proprie pe strada Austriei, apoi va intona în dreptul acesteia imnul național și va claxona timp de o oră în fața fabricilor Egger și Schweighofer

Statele din Grupul de la Vișegrad doresc ca planul de relansare economică post-pandemică propus de Comisia Europeană să fie mai consistent și mai flexibil pentru țările din Est

Statele membre ale grupului de la Vișegrad (Republica Cehă, Polonia, Slovacia și Ungaria) consideră că elemente ale planului de relansare economică în urma pandemiei de coronavirus propus de Comisia Europeană trebuie revizuite în așa fel încât să nu favorizeze statele mai bogate ale UE în detrimentul celor mai sărace

Zodia virusului și altele (XIV)

Din cărțile de istorie aflăm că d-na Blandiana a fost o luptătoare împotriva regimului comunist. Ce nu aflăm, însă, din aceleași cărți, e că, între mai multe altele, dânsa a votat manu propria excluderea lui Goma din Uniunea

12 iunie: Sfântul Cuvios Petru Atonitul

Cuviosul Petru a fost de neam grec, cu rânduiala ostaș și voievod. El a venit la călugărie în acest chip: fiind trimis…

12 iunie 1942. Americanii BOMBARDEAZĂ orașul Ploiești, care devine PRIMA țintă a Forțelor Aeriene ale SUA în Europa în Al Doilea Război Mondial

În urmă cu 78 de ani, SUA și România erau în război, unul adevărat, soldat de mii de victime.

EXTERNE

Lecția bulgară. Guvernul de la Sofia reduce TVA-ul pentru restaurante și serviciile de catering pentru a ajuta industria lovită de pandemie

Parlamentul Bulgariei a aprobat, miercuri, planul Guvernului de a reduce taxa pe valoarea adăugată pentru produsele alimentare furnizate de

La mai puțin de o lună după ce a expulzat reprezentanții OMS din țara sa pentru felul în care au tratat criza Covid-19, președintele din Burundi a murit de infarct

Președintele statului Burundi, Pierre Nkurunziza, a decedat din cauza unui atac de cord, informează Al Jazzeera, citând Guvernul de la Gitega.

Familia lui George Floyd, scrisoare către Națiunile Unite în care cere sprijin pentru „dezarmarea poliției din Statele Unite”

Familia lui George Floyd, bărbatul de culoare ucis în timp ce se afla în custodia poliției în Minneapolis, a trimis o scrisoare către Națiunile Unite

ECONOMIE

Compania care deține brandul „Zara” anunță intenția de a închide 1 200 de magazine până în 2021

Inditex plănuiește să închidă 1.200 de magazine până în 2021, ca parte dintr-o nouă strategie care va integra magazinele fizice cu cele online, potrivit Marketwatch.

SPORT

Țiriac, președinte! In fine, federația de tenis poate primi finanțare după trei ani de procese în care a fost târâtă de finul președintelui Iohannis

Conducerea Federației Române de Tenis a fost recunoscută în instanță după ce a câștigat la Curtea de Apel procesul intentat de reprezentantul clubului Pamira Sibiu și finul președintelui Iohannis,

https://www.activenews.ro/stiri/Un-nou-protest-impotriva-taierilor-ilegale-de-paduri-este-organizat-de-AUR-sambata-la-Radauti.-Participantii-vor-protesta-din-masini-conform-restrictiilor-din-starea-de-alerta-161911

Mana de luni: O întâlnire cum nu a mai existat, care mi-a schimbat viața

download - Copie

Gabriela Augustinov  08-06-2020 15:12:00

8 Iunie 2020  Ray Kerwood

[Nota Editorului: Următorul text este extras și adaptat din Cross Currents: „O călătorie a unui supraviețuitor din cel de-al Doilea Război Mondial prin furtunile vieții spre portul sigur al lui Dumnezeu”, o autobiografie de Ray Kerwood. Ray este de multă vreme membru al CBMC. El  a servit cu distincție ca ofițer al Marinei Comerciale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A activat timp de 28 de ani pe diferite posturi de management în cadrul Gulf Oil înainte de a-și lansa propria companie, Alpine Petroleum. Cartea lui este disponibilă GRATUIT în întregime pe site-ul CBMC International]

Unul dintre punctele de cotitură din viața mea spirituală a fost  participarea la un curs de Școală Duminicală pentru adulți la o biserică situată doar la câteva blocuri distanță de locul în care eu și soția mea, Donna, locuiam în Charleston, Virginia de Vest. Un bărbat pe nume C.W. Lee ținea acest curs. El nu era preot, ci un tehnician de laborator în cadrul Union Carbide. Am rămas foarte impresionat de învățăturile lui și mi-am propus să vorbesc cu el duminica următoare, înainte de curs.

În acea perioadă Donna și cu mine treceam printr-o perioadă dificilă în căsnicie, și C.W. împreună cu soția sa, Ruth, au fost de acord să se întâlnească cu noi. La începutul întâlnirii, pe când ne salutam, atât mie cât și Donnei ne-a fost foarte clar faptul că acest cuplu era diferit de toate celelalte pe care le cunoscusem. Era evident faptul că Isus Hristos era centrul vieții lor.

La scurt timp după aceea, C.W. și-a deschis Biblia și ne-a explicat ce înseamnă să îl cunoști personal pe Dumnezeu și să îl primești pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn. El a citit mai întâi pentru noi Ioan 3:16 : “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică”. Mai auzisem aceste cuvinte înainte, dar, cumva, ca niciodată, în acea după-amiază în inima mea s-a cufundat adânc faptul că Dumnezeu, Creatorul meu, Conducătorul Universului, m-a iubit de fapt personal și m-a iubit suficient de mult ca să-l trimită pe Fiul Său, Isus Hristos, să se nască pe acest pământ.

Am observat pe fața Donnei faptul că și ea răspundea acestui mesaj la fel de intens ca mine. Apoi, C.W. ne-a purtat printr-o serie de versete din cartea Romani din Noul Testament. După ce a încheiat, nu a mai fost nevoie să ne ofere explicații, ci a fost rândul nostru. Eu și Donna ne-am rugat cu voce tare, cerându-ne iertare pentru păcatele noastre și cerându-i lui Dumnezeu să intre în inimile noastre. C. W. și Ruth ne-au explicat apoi ce înseamnă să ne trăim viața urmându-l pe Isus Hristos. Probabil că nu am știut atunci semnificația completă a ceea ce ni s-a întâmplat, dar amândoi am știut că a fost cel mai important eveniment al vieților noastre.

După ce ne-au condus pe  amândoi la Hristos, C.W. și Ruth nu ne-au abandonat, ci s-au jertfit pe ei înșiși pentru a ne ajuta să creștem ca și creștini. Acest lucru este și mai semnificativ deoarece noi le eram complet străini înainte de acea după-amiază, și amândoi erau foarte ocupați. Nu știu cum au găsit timp pentru tot ceea ce au făcut, adăugând și faptul că ei au devenit mentorii noștri spirituali. Amândoi s-au asigurat că facem parte dintr-o biserică bună, cu o invățătură biblică sănătoasă, dar programul lor de mentorat a constat în faptul că ne-au luat cu ei peste tot pe unde au mers.

Prin C.W. eu m-am implicat în CBMC și am început să mă intâlnesc cu alți bărbați creștini temători de Dumnezeu, care au avut, printr-o varietate de moduri, un impact major în viața mea și în creșterea mea spirituală. C.W. și Ruth au rămas prietenii noștri apropiați și mentorii noștri spirituali până ne-am mutat din Virginia de Vest. Chiar și așa, noi am mai păstrat legătura cu ei telefonic. Până în momentul în care a trecut în prezența lui Dumnezeu, la vârsta de 92 de ani, el a influențat viețile a mii de persoane prin mărturia și viața lui evlavioasă.

C.W. le-a spus mereu oamenilor că atunci când va muri, nu va dori să lase nimic în urmă. El dorea să dea tot ceea ce avea pentru lucrarea Domnului. Așa mi-l amintesc eu. Așa doresc ca oamenii să își aducă aminte și de mine.

https://www.stiricrestine.ro/2020/06/08/mana-de-luni-o-intalnire-cum-nu-a-mai-existat-care-mi-a-schimbat-viata/?

Mihai Gheorghiu: Ce se întâmplă pe străzile Americii zilele acestea nu poți să nu remarci similitudinile cu bolșevismul anilor 1916, 1917, 1918, cu demența revoluționară bolșevică

download - Copie

ON JUNE 11, 2020 BY GEORGEIN EVENIMENT, OPINIONS

Șeful unei asociații de polițiști din New York acuză, revoltat, imunda campanie de presă împotriva poliției din SUA, care îi portretizează pe toți polițiștii ca fiind criminali. În același timp, nu poți citi nimic în “presa liberă” despre polițiștii uciși în aceste zile pe străzile Americii.

Urmărind ce se întâmplă pe străzile Americii zilele acestea nu poți să nu remarci similitudinile cu bolșevismul anilor 1916, 1917, 1918, cu demența revoluționară bolșevică care crea soviete de muncitori și soldați peste tot, care votau desființarea armatei și a poliției, degradarea ofițerilor, care puneau în practică vânătoarea de vrăjitoare, de kulaci, intelectuali, aristocrați, ofițeri, burghezi etc. Au sfârșit prin crearea propriei poliții care executa sumar dușmanii poporului.

Campaniile publice de îngenunchere, de spălat picioarele afro-americanilor, ritualurile publice de manifestare a penitenței pentru trecutul istoric, jurămintele publice de supunere la noua ordine a rasismului antirasist, toate aceste creații de laborator care devin astăzi ritualuri publice, penitență publică disciplinară dovedesc o imensă voință politică de autodistrugere, o extraordinară ură de sine a unei avangarde politice radicale care vizează impunerea unei noi ordini economice și politice care să încheie definitiv istoria Occidentului. După colț ne așteaptă noua ordine mondială leninistă carcerală, a noii clase angelice de eliberatori de sub imperiul cancerului libertății falsificate de “albul” criminal.

RECENT POSTS

https://wordpress.com/post/ardeleanlogos68.wordpress.com/36002