Apocalipsa 17 B Căderea Babilonului religios / Apocalipsa 17 – Istoria celor două cetăți: Babilon și Ierusalim

download - Copie

Apocalipsa 17 B Căderea Babilonului religios

Apocalipsa 17b – Biserica catolică nu este „Babilonul cel Mare din Apocalipsa!

Așteptați până la ora 19:30 (Pacific Time)

M-am săturat să-i aud pe unii spunând că Biserica catolică (sau ortodoxă) este Babilonul cel Mare din Apocalipsa! O fi ea o biserică bolnavă, cum au fost cele din Noul Testament și celelalte de atunci încoace, dar nu este o biserică apostată. Și iată de ce …

+++

Identitatea Babilonului religios

Unii cred că „Babilonul religios“ este religia catolică. Nu împărtășesc această convingere din două motive.

În Apocalipsa 17 ni se vorbește despre o religie cu care au curvit împărații pământului. Aceasta include toată istoria omenirii, iar catolicismul nu se califică pentru această definiție.

„Cu ea au curvit împăraţii pământului şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!“ (Apoc. 17:2).

Al doilea motiv este că Babilonul religios va fi religia lui Antichrist, fără nici o asemănare cu creștinismul. Ea va aparem așa cum precizează apostolul Pavel „după lepădarea de credință“. Apostazii locale și parțiale au mai fost dar, va exista o apostazie totală și definitivă, în care orice urmă de creștinism adevărat va fi înlăturat:

„ … să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu“ (2 Tesal. 2:2-4).

Asta nu înseamnă că nu există elemente de păgânism străvechi în catolicism. Dimpotrivă!

În cea mai adâncă decădere a ei, Biserica catolică a ajuns într-adevăr ca o religie păgână, dar n-a fost și nu este o religie păgână. În ea însă au pătruns, ca în toate celelalte religii, elementele unei „proto-religii” cu originea, ați ghicit, în … Babilon.

Iată ce ne spune John Walvoord, în comentariul său asupra cărții Apocalipsa:

„Mulți scriitori notează faptul că multe ritualuri păgâne, necurate ale Babilonului s-au strecurat în biserica primară, iar mai târziu au fost încorporate în Romano-Catolicism (și Ortodoxie) , de care Protestantismul s-a separat în Evul Mediu.

Texte străvechi din surse extrabiblice indică faptul că soția lui Nimrod, cel care a întemeiat cetatea Babilon, a devenit conducătoarea unei mișcări mistice numite „misterele babiloniene”, care constau în ritualuri religioase secrete. Femeia aceasta, cunoscută sub numele de Semiramis, a ajus mare preoteasă idolatră. Se spune că ea ar fi născut un fiu pe care l-ar fi conceput în chip miraculos.

Acest fiu, numit Tamuz, a fost considerat salvatorul poporului său, un fel de precursor fals al lui Mesia, presupus a fi împlinirea promisiunii făcute de Dumnezeu lui Eva:

„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15).

Elementele acestei legende babiloniene au fost încorporate în ritualurile religioase din câteva din marile religii ale lumii. Imaginea mamei, regină a cerului, ținând un fiu în brațe este întâlnită în toată lumea antică și a fost introdusă în practici cu semnificația curățirii de păcat.Cu toate că ritualurile practicate în falsa religie a Babilonului erau mult diferite de la o cetate la alta, aproape în fiecare loc exista un ordin de preoți care se închinau mamei și copilului, practicau stropirea cu apă sfântă și au înfințat un ordin al fecioarelor care să practice prostituția religioasă. Despre Tamuz, fiul, se spune că a fost ucis de o fiară sălbatică și apoi a fost readus la viață, ceea ce, evident, este o imitație satanică care anticipează învierea lui Christos.

egyptian

Religia Babilonului nu este descrisă expres în Biblie, dar avem refetințe clare la conflictul dintre adevărata credință și această pseudoreligie. Profetul Ezechiel s-a ridicat să protesteze din partea lui Dumnezeu față de ceremonia bocirii lui Tamuz:

„Și mi-a zis: „Vei mai vedea și alte urâciuni mari, pe care le săvârșesc ei!” Și m-a dus la intrarea porții Casei Domnului dinspre miază-noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz” (Ezechiel 8:13-14).

Ieremia condamnă practica păgână a facerii de turte în cinstea împărătesei cerului și de a arde tămâie în cinstea ei:

„Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinții aprind focul, și femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului, și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie” (Ieremia 7:17-18).

„Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume: să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut, noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile noastre, în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiți, și nu treceam prin nici o nenorocire! Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate, și am fost nimiciți de sabie și de foamete…” ÎDe altfel, când aducem tămâie împărătesei cerului și-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcându-i chipul, și-i aducem jertfe de băutură?” …

Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Voi și nevestele voastre ați mărturisit cu gurile voastre și ați împlinit cu mâinile voastre ce spuneți: „Vrem să împlinim juruințele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului, și să-i turnăm jertfe de băutură!” (Ieremia 44:17-19,25).

Pentru cei care privesc cu atenție, închinarea către Baal, foarte răspândită la popoarele Canaanului, a fost o altă formă a aceleași religii a misterelor originară în babilon. Baal este echivalentul perfect al lui Tamuz. Mai toate religiile antice conțin elementele „Tainelor” din religia babiloniană. Europa a fost fascinată de „Mitraism” o religie a acestor „taine” care a lăsat urme adânci în practicile și ritualurile catolicismului și ortodoxiei.

Pe vremea bisericilor din primul secol, cultul misterelor Babilonului ajunsese și în Pergam, locul uneia din cele șapte biserici ale Asiei (Apocalipsa 2:12-17).

Probabil că mulți v-ați întrebat de ce episcopii și cardinalii catolici poartă pe cap acele turnuri asemănătoare cu niște capete de pește.

dagon1

Ei bine, marii preoți ai cultului babilonian purtau pe cap coroane în formă de cap de pește, ca o recunoașterea lui Dagon, zeul pește. Acești mari preoți se numeau „păzitori ai podului”, adică ai pasajului de trecere dintre oameni și satan, titlu imprimat pe aceste coroane. Echivalentul roman al acestui titplu, „Pontifex Maximus”, a fost folosit de Cezar Augustus și de împărații romani de mai târziu, dar a fost adoptat și ca titlu al episcopului Romei. În primele secole de existența ale bisericii din Roma, confuzia a crescut la cote incredibile. S-a încercat combinarea unor elemente ale religiei misterelor din Babilon (Mitraismul) cu credința creștină. Rezultatul n-a fost încreștinarea păgânismului, cum s-a dorit, ci păgânizarea creștinismului, cum vedem astăzi. Confuzia amalganului de atunci este prezentă și astăzi. Apostazia, vizibilă astăzi în forma ei latentă, va înflori în forma ei finală în vremea acestei „superbiserici” care se pare că va înghiți toate formele religioase după răpirea adevăratei Biserici la cer.

„Babilonul cel mare” va fi ceea ce „turnul din Șinear” a fost încă de la început: o încercare de spiritualitate pervertită, un asalt ilicit al lumii cerești, prin mijloace contaminate de Satan și îngerii lui căzuți.

Apostolul Pavel scrie lămurit că religiile păgâne sunt demonice:

„Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii” (1 Corinteni 10:20).

Curva cea mare reprezintă spiritualitatea pervertită a celor care, dorind să recâștige paradisul pierdut al cerului, sunt gata să facă pact cu orice forță supranaturală care le promite obținerea acestui deziderat.

Ultima religie a lumii nu va fi „catolicismul corupt”, ci religia Babilonului, un sincretism de religii foarte variate, toate încercări de a lua legătura cu ființe supranaturale „amabile” și gata să ne călăuzească pașii pe calea „îndumnezeirii”.

Catolicismul nu mai face astăzi mulți convertiți. Se înmulțesc însă cu grămada adepții a tot felul de religii prin care oamenii iau legătura cu „ființe extraterestre, cu entități angelice și cu reprezentanți ai unor civilizații care spun că veghează de mii de ani asupra noastră și ne dirijează evoluția”.

Iată mărturia uimitoare a unei prințese dintr-una din casele regale ale Europei:

„Prințesa Norvegiei, Martha Louise, a declarat că deține puteri supranaturale și că poate învăța oamenii cum să comunice cu îngerii, informează bbc.co.uâ. Fiica regelui Harald și a reginei Sonja a făcut acest anunț pe un site, unde a mai spus că intenționează să deschidă un nou centru de terapie alternativă. Prințesa, în vârstă de 35 de ani, a mai declarat că încă din copilărie putea să citească gândurile și sentimentele oamenilor și că a reușit să intre în contact cu îngerii prin intermediul cailor.

Martha Loise, care are pregătire de psihoterapeut, a mai spus că întotdeauna a fost interesată de tratamentele alternative. Cei care vor veni să studieze la centrul ei, vor învăța cum să „creeze miracole” în viața lor și cum să utilizeze puterile îngerilor lor. Prințesa descrie îngerii ca fiind „niște forțe care ne înconjoară, care ne dau resursele necesare și ne ajută în tot ceea ce facem pe parcursul vieții”.

„Totul s-a întâmplat pe vremea în care aveam grijă de cai. Atunci am reușit să vorbesc cu îngerii. De abia mai târziu am înțeles cât de important este pentru mine acest dar și vreau să îl împărtășesc și altor oameni”, a mai declarat Martha Loise.

Cursul prințesei se desfășoară pe o perioadă de trei ani și va costa 4150 de dolari pe an (HotNews.ro, S.B., 25 iulie 2007).

Catolicismul, oricât de corupt și greșit ar fi el, mai este încă o religie care-L proclamă pe Isus Christos ca Domn. Înainte de cea de a doua venire a lui Christos, împreună cu apariția „omului fărădelegii” se va produce și tragica „lepădare de credință”:

„Cât privește venirea Domnului nostru Isus Christos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar.

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesal. 2:1-4).

Apostazii mai mici sau mai mari, mai banale sau mai spectaculoase s-au petrecut în toate veacurile. Nu despre ele vorbește apostolul Pavel. Un alt loc în care apostolul Pavel vorbește despre vremea „apostaziei” este 1 Timotei 4:1-2, unde apostolul adaugă câteva detalii:

„Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor”.

Soarta Babilonului religios

Este interesant că apostolul Ioan s-a mirat mult când a văzut-o pe femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor (mucenicilor) lui Isus. Mirarea lui ilustrează mirarea noastră. Dumnezeu este însă gata să explice și să ne spună clar ce se va întâmpla cu ea:

„Şi am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne“ (Apoc. 17:5-7).

Existența ei este legată de apariția „fiarei“ descrisă deja în Apocalipsa 11:7 și 13:1. Este teribila fiară a patra din viziunile profetului Daniel, „nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică“ pe care am identificat-o deja cu Imperiul Roman. Intrat într-o adormire după primele secole de creștinism, prima fază a Imperiului roman aținut aproximativ 1.000 de ani, din 753 î.Ch. până în 476 d.Ch.

După această aparentă moarte, Imperiul Roman revine în cea de a doua lui formă prin parafarea Europei Unite cu semnarea tratatului de la Maastricht în anul 1993. Semnatarii noii Constituții europene s-au grăbit să scoată din textul ei orice referinre la trecutul sau prezentul creștin al continentului. Era normal, această formă politică este insuflată de Satan însuși:

„Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni (Apoc. 17:8-9).

Îngerul leagă reapariția fiarei de spațiul geografic al celor șapte coline (referință tradițională pentru Roma):

„Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia. Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme.  Şi fiara, care era şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte şi merge la pierzare“ (Apoc. 17:10-11).

Îngerul îi spune lui Ioan, care trăia întemnițat de prima formă a Imperiului Roman, că acest Imperiu va reveni în viitor sub forma unei confederații de zece unități administrative:

„Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara“ (Apoc. 17:12)

Peste ele îl vor întrona pe Antichristul obraznic care se va lupta pe față cu Dumnezeu:

„Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui” (Apoc. 17:13-14).

Înainte de a pieri în lupta cu Mielul, antichristul, fiara, Satan va face însă ceva: va distruge orice formă de religie pentru că se va declara pe sine drept Dumnezeu, atunci când va intra în Templul de la Ierusalim:

17-16_fiara pe femeie

„Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului” (Apoc. 17:15-18).

Religiile idolatre vor fi înlăturate pentru a putea face loc cultului Satanei.Paradoxal, orgoliul Satanei va pune capăt tuturor formelor de religie păgâne. Măștile vor cădea și Satan va cere tuturor să i se închine pe față.

Capitolul următor, Apocalipsa 18, ne va arăta cum va distruge Isus Christos Babilonul politic al fiarei.

https://barzilaiendan.com/2020/03/20/apocalipsa-18-prabusirea-babilonului-cel-mare/

Apocalipsa 17 – Istoria celor două cetăți: Babilon și Ierusalim

Apocalipsa 17 – Istoria celor două cetăți: Babilon și Ierusalim

Ce poate urma după acel: „S-a isprăvit!“ (Apoc. 16:17) rostit cu glas tare de Dumnezeu în Templul Său?  Urmează să ne urcăm puțin mai sus la o perspectivă profetică mai înaltă și să aruncăm o privire integratoare asupra istoriei lumii.

Capitolele 17, 18, 19 și 20 conțin deznodământul istoriei. Reluând această perioadă din perspectiva panoramei profetice, …

Apocalipsa 17 – Istoria celor două cetăți: Babilon și Ierusalim

Ştiri internaţionale sept 09 2008

download - Copie

Pagina de ştiri

Ştiri internaţionale
   

ANALIZĂ: Dumnezeu nu este mort şi nici creştinismul din America

de Will Hall

NOTA EDITORULUI: Ceea ce urmează este primul din patru articole care se adresează cercetărilor ce au fost publicate în ultimul an despre oamenii de credinţă din SUA. Seria examinează creştinismul din America, ce înseamnă numerele pentru Southern Baptist Convention şi influenţa alegătorilor evanghelici pe piaţa publică.

NASHVILLE, Tenn. (BP)—Biblia avertizează „primul care spune cazul pare a avea dreptate până vine al doilea şi spune partea lui.”

Din nefericire, acest proverb a devenit tot mai adevărat în ultimii ani, iar creştinii şi credinţa lor sunt prezentaţi nefavorabil – alternativ, ca un bloc monolitic apoi fragmentat şi tot mai puţini – de către o mas media care uneori nu este prea sofisticată şi alteori este aparent doar maliţioasă. Chiar şi unii evanghelici au dat dovadă de o lipsă de discernământ în pretenţia de a-i cunoaşte pe evanghelici „eu sunt unul din ei”), apoi apără vederi ce par a fi la limită faţă de ceea ce este evident sau stabilit în legătură cu aceşti evanghelici.

Baptistii din Congregatia USA Southern Baptists trebuie sa se schimbe, sau vor disparea

Presedintele Seminarului Teologic Southern Baptist, Rev. Albert R. Mohler spune ca cel putin doua treimi dintre tinerii baptisti din S.B.C. parasesc [definitiv] biserica intre adolescenta si maturitate. In cuvintarea sa, tinuta recent la seminarul din Louisville, Rev. Albert R. Mohler a avertizat ca organizatia [Cultul] Southern Baptist Convention va disparea in timp daca aceasta tendinta nu este inversata.

Creștinii sunt optimiști pe timp de criză

Creștinii ce provin din diverse comunități sunt mai optimiști pe timp de criză, afirmă psihologii, potrivit Christian TodayFactorii ce produc acest optimism precum simțul umorului, buna educație sunt evidente, însă studiile demonstrează faptul că a avea credință este un factor cheie, a spus Rob Waller, psihiatru consultant și director al Premier Mind & Soul. În astfel de comunități credincioșii se pot încuraja unul pe altul cu prietenie, socializare și alte mijloace de ajutor. Acestea (comunitățile religioase) pot împărtăși poveri și pot compensa lipsa ajutorului din partea familiei. De asemenea, speranța în viața veșnică pune problemele curente în context. Credința că viața este mai mult decât aici, ne poate ajuta în vremuri tensionate- nu te simți prins de capcana timpului, al banilor sau posesiunilor, existând și credința că acest timp nu va dura pentru totdeauna.

Pentru Stiri Crestine, Marius Zarnescu

Creștinii sunt chemați să se roage în timpul Ramadanului

Misionarii cer creștinilor să se roage pentru musulmani, asta în contextul începerii Ramadanului, luna lor sfântă, specifică The Christian PostEste într-un fel un timp al căutării, când ei postesc și sunt mai înclinați spre lucrurile spirituale, a spus Sammy Tippit pentru  Mission Network News, un evanghelist ce își are lucrarea printre musulmani. Au un fel de sete și-o foame pentru Dumnezeu. În timpul acesta al Ramadanului, mulți vor avea vise despre Isus.

După un an, creștinii din Orissa se roagă pentru pace

Compass Direct News raportează faptul că după un an de la cel mai mare atac asupra creștinilor din India, bisericile din țară se roagă și postesc pentru pace. Luni s-a ținut oîntâlnire interdenominațională în New Delhi pentru a marca „Ziua Națională Kandhamal”. Creștinii consideră că s-ar putea să treacă mult timp până pacea și împăcarea vor fi o realitate în Kandhamal, locul unde violența a durat săptămâni întregi în 2008. Atunci peste 100 de persoane au fost ucise, peste 4500 de case și 250 de biserici au fost arse, precum și 13 instituții educaționale.

Pentru Stiri Crestine, Marius Zarnescu


Sute de mii de evanghelici s-au reunit in Mexic la rugaciune pentru tara

Aproximativ 15 de mii de oameni s-au adunat în stadionul “Heriberto Jara Corona” Xalapa, Veracruz, pentru a face “o rugăciune pentru Mexic”, conform portalului Noticias Cristianas. In 100 de oraşe ale ţării mexicanii s-au adunat pentru a participa la intalnire si s-au rugat pentru siguranta crestinilor evanghelici, criza economică, de sănătate şi de lipsa de locuri de muncă în ţară.

La Veracruz, zeci de pastori s-au intalnit cu presedintele statului, Gov Fidel Herrera Beltran, secretarul Muncii Americo Zuniga, Javier Duarte si Elizabeth Morales, primarul David Velasco Chedraui Xalapa.

Delegaţia europeană caută parteneriat în plantarea de biserici

Recent, liderii CMERI (Centrul pentru misiune şi evanghelizare a romilor internaţionali) au vizitat cartierul general al Church of God la invitaţia lui Timothy Hill. CMERI este o federaţie de peste 100 de congregaţii rome în peste 50 de naţiuni din lume. Episcopul Hill a extins invitaţia după ce a aflat de la Jonathan Augustine, superintendentul regional al viziunii CMERI de parteneriatul lor în plantarea de biserici Church of God la poporul rom în Polonia şi Ucraina.


Credinţa care cântă: imnurile fac teologia portabilă

Robert Dilday

RICHMOND, Virginia (ABP) – „Dacă ştii de care imnuri religioase o congregaţie este ataşată cel mai mult, vei putea să deduci ce anume, din creştinism, înseamnă cel mai mult pentru acea biserică.”

Când autorul de cântece religioase Erik Routley scria asta, în 1982, „războiul slujbelor” din Statele Unite atingea un punct fierbinte.

Peste mai mult de un sfert de secol, conflictul – îndeosebi între avocaţii imnurilor religioase, pe de o parte, şi corurile tip slavă-şi-închinare pe de altă parte – au ajuns în principiu la o remiză. În timp ce cei care se închină au încă preferinţe stilistice puternice (şi adesea le glăsuiesc agresiv), muzicienii bisericeşti de azi par să se concentreze mai puţin pe disonanţele stilistice şi mai mult pe conţinut. Chiar şi aşa, cuvintele lui Routley încă sună veridic – şi pentru un motiv bun. După secole în care primii creştini compuneau imnuri simple pentru a-şi exprima credinţa, muzica cântată şi auzită în congregaţii continuă să aibă forma concepţiei teologice a creştinilor.

Convertite iraniene neşovăielnice în credinţă, în ciuda arestului

Două convertite la creştinism, Maryam Rustamopoor (stânga) şi Marzieh Amirizadeh, sunt arătate într-o fotografie înainte de 5 martie, când ele au fost arestate în Iran.

WASHINGTON (BP) – Două convertite iraniene la creştinism stau puternice în credinţa lor, potrivit unui raport din Iran de Farsi Christian News Network (Reţeaua de Ştiri Creştine Farsi).

Cele două convertite, Marzieh Amirizadeh, 30 ani, şi Maryam Rustampoor, 27 ani, au fost chemate să apară în ceea ce FCNN a descris ca fiind „curtea revoluţionară” în Tehran în 9 august. Femeile au fost închise încă de la arestarea lor în 5 martie şi au fost ţinute în închisoarea notorie a Iranului, Evin încă pentru o audiere a tribunaluilui în 18 martie.

Tatăl unui convertit fugar spune că păstorul „i-a spălat creierul” fiicei sale

De Aaron J. Leichman

Mohamed Bary, la dreapta, soţia lui Aysha, în centru, şi fiul lor Rilvan răspund la întrebări despre fiica lor Rifqa în timpul unui interviu joi, 13 august, 2009, în Columbus, Ohio. Rifqa Bary a fugit de acasă pentru că ea a crezut că va fi rănită pentru că s-a convertit la creştinism.

Tatăl unei adolescente care a fugit de acasă pentru că ea s-a temut că familia ei musulmană o vor omorî pentru că s-a convertit la creştinism, neagă că vre-odată şi-a ameninţat fiica lui şi spune că ea a fost „antrenată” de păstorul unei biserici din Orlando, Fla.

ANALIZĂ INTERNAŢIONALĂ: Uciderea a 8 creştini poate porni o revizuire a legii privind blasfemia

NASHVILLE, Tennessee (BP) – La câteva zile după ce o gloată de musulmani din Pakistan au ucis opt creştini, pe baza zvonurilor că un Coran – cartea sfântă a islamului – a fost pângărit, prim-ministrul ţării a făgăduit o revizuire a legilor care, spune el, „sunt în detrimentul armoniei religioase”. Anunţul lui Yousuf Raza Gilani din 6 august ridică perspectiva schimbărilor în controversatele legi „ale blasfemiei” din Pakistan, legi care impun pedepse aspre, chiar cu moartea, pentru insulte aduse islamului, profetului Mohamed sau Coranului.

„Un comitet cuprinzând experţi în constituţie, ministrul pentru minorităţi, ministrul afacerilor religioase şi pe alţi reprezentanţi vor discuta legile care sunt în detrimentul armoniei religioase, pentru a soluţiona felul în care pot fi ele îmbunătăţite”, a spus Gilani, conform Associated Press. El a cuvântat la o adunare din Gojra, acolo unde opt creştini au fost ucişi şi câteva zeci de case ale creştinilor au fost incendiate, după ce un fals zvon a circulat, cum că un Coran ar fi fost pângărit.

Peste 30.000 de penticostali s-au adunat pentru al 53-lea consiliu general

De Joshua A. Goldberg

În jur de 32.000 de penticostali din jurul lumii se vor aduna în Orlando, Fla., în această săptămână pentru al 53-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu, care se va deschide oficial luni.

Întrunirea de cinci zile a liderilor din corpul de 51 milioane de membri, va fi un timp pentru a conduce afacerile, a stabili politica pentru slujitorii săi, alegerea oficialilor, şi permiterea conducerii să ofere viziunea şi să stabilească direcţia în care se îndreaptă cea mai mare mişcare penticostală din lume, ca biserică.

Studenţii de facultate îl reliefează pe Hristos în Europa

Bethany Arndt vorbeşte cu o studentă sub Arcul de Triumf din Paris. Arndt, membră a echipei Youth Hostel Missions (Misiunile de Pensiuni de Tineret) de anul trecut, continuă să îl propovăduiască pe Hristos cu oamenii pe care îi întâlnea în timpul călătoriei anuale misionare de o lună, de la Universitatea din Mobile.

De Kathy Dean

MOBILE, Alabama. (BP) – Imaginaţi-vă o lume în care Dumnezeu nu contează, mântuirea este irelevantă şi simplul act al rugăciunii înainte de masă este ceva făcut doar în intimitatea de acasă.

Lumea este mai aproape de aşa ceva decât cred oamenii, a spus prelatul campusului Universităţii din Mobile, Neal Ledbetter.

Pastor din Texas acuzat de anonimat cibernetic faţă de o fostă membră

de Bob Allen

MARSHALL, Texas (ABP) – Un pastor active în Cooperative Baptist Fellowship a demisionat din biserică în mijlocul acuzaţiilor că ar fi trimis emailuri nepotrivite unei femei care făcuse odată parte din congregaţie.

Biroul şerifului Caddo Parish din Shreveport, La., a eliberat un comunicat de presă la data de 11 august, cu privire la Matthew Darren Wood, 38 ani, din Marshall, Texas, care s-a predat după ce a primit o somaţie pentru delictul de ascundere cibernetică. El este acuzat de trimiterea a mai multe emailuri anonime, cu natură sexuală, unei femei de 21 de ani din Shreveport, într-o zi din martie.

Atacuri năpraznice asupra creştinilor sunt raportate în Sri Lanka

Krishni de Alwis

COLOMBO, Sri Lanka – Atacuri asupra creştinilor din Sri Lanka au răbufnit considerabil în săptămânile recente, după înfrângerea guvernului de către separatiştii Tamil din luna mai.

Au fost raportate atacuri în districtele Puttlam, Gampaha şi Kurunegala, din vestul Sri Lanka, districtul central Polonnaruwa, districtul Mannar în nord şi districtul Matara în sud, potrivit National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL) (Alianţa Evanghelică Creştină Naţională din Sri Lanka).

Cel mai recent, atacatorii din 28 iulie au dat foc la o biserică de la Adunările lui Dumnezeu în Norachcholai, districtul Puttlam, distrugând clădirea. Pastorul a primit telefoane frenetice de la vecini cam la ora 8:45 p.m. care raportau că, clădirea era în flăcări, ca un ecou al incendierii similare din urmă cu aproape un an care a distrus clădirea originală din acel loc.

Patriarhii rus şi georgian pledează pentru pace la un an de la războiul din Ossetia

Sophia Kishkovsky

Moscova (ENI). Liderii bisericii ortodoxe din Rusia şi Georgia au cerut pace, în vreme ce omologii politici au discutat acuzaţiile de agresiune ce marchează aniversarea de un an a războiului din Ossetia de sud.

Patriarhii ruşi şi georgieni au mai comemorat şi victimele războiului brutal, scurt cu privire la regiunea de sud Ossetia.

Patriarhul Kirill I al bisericii ortodoxe ruseşti şi Patriarhul Ilia II al bisericii ortodoxe georgiene au accentuat moştenirea spirituală comună a părţilor aflate în război, continuând linia de anul trecut a lui Ilia şi a decedatului Patriarh Aleksei II al bisericii ortodoxe ruse, care au căutat reconcilierea în timpul conflictului.

Creştinii kenyeni şi musulmanii la cuţite cu privire la Curţile islamice

Fredrick Nzwili

Nairobi (ENI). Creştinii din Kenya spun că nu sunt necesare Curţile islamice, dar unii musulmani fără nume din ţara est africană au fost citaţi spunând că dacă astfel de instituţii nu sunt în constituţie, ei s-ar putea rupe de propriul lor stat.

Reprezentanţii de săptămâna aceasta a celor două credinţe diferite s-au angajat într-un meci de strigare în oraşul de coastă Mombasa. Ei îşi arătau vederile unui grup de experţi la o audiere în care un grup de musulmani insista asupra includerii Curţilor islamice, cunoscute sub numele de Kadhis, în noua constituţie.

Decizia agenţiei americane de a adăuga India la Lista de supraveghere este „regretabilă”, spune un oficial

de Aaron J. Leichman

O decizie a unei agenţii guvernamentale americane de a plasa India pe o listă de potenţiali violatori ai libertăţii religioase este „regretabilă”, spune ministrul de externe indian.

Miercuri, comisia de libertate internaţională religioasă USA (USCIRF) a aşezat India oficial pe Lista de supraveghere – o listă ce necesită, după spusele agenţiei, o monitorizare îndeaproape, datorită naturii şi întinderii încălcării libertăţii religioase, tolerate sau conduse de guvern.

Specific, USCIRF a spus că India a primit intrarea pe această listă datorită creşterii tulburătoare a violenţei comune împotriva minorităţilor religioase – mai ales creştinii din Orissa din 2008 şi musulmanii din Gujarat din 2002 – şi „răspunsul total inadecvat din partea guvernului indian de a proteja drepturile minorităţilor religioase.”

Două Dioceze Episcopale anunţă public slujitorii homesexuli candidaţi pentru funcţia de Episcop

De Eric Young

Doi slujitori homesexuali publici au fost numiţi să asiste episcopul Diocezei Episcopale din Los Angeles ca episcopi aleşi, alcătuind un alt studiu de caz pentru Biserica Episcopală, ale cărei acţiuni în ultimii ani au încordat relaţiile cu întreaga Comunitate Anglicană.

Într-o zi după ce comitetului Diocezei Episcopale din Minnesota a anunţat un preot homesexual ca fiind unul dintre cei trei numiţi pentru funcţia de episcop, Dioceza Episcopală din Los Angeles a arătat că doi din şase nominalizaţi pentru episcopii cu drept de vot sunt homesexuali declaraţi, incluzând pe unul care a fost cu „partenera de viaţă” din 1988.

Rugăciune de 30 de zile cheamă creştinii să se roage pentru lumea musulmană

O chemare specială pentru creştinii din toată lumea timp de 30 de zile, pentru a se ruga pentru musulmani, a apărut în cadrul unei întâlniri a liderilor creştini internaţionali în Estul Mijlociu, în 1992. Prima „rugăciune de 30 de zile” a avut loc în martie 1993. Anul acesta, rugăciunea este programată din data de 22 august – 20 septembrie şi coincide cu Ramadanul (o lună sfântă de post în Islam). Conform cu Dr. Grant McClung, „Această mişcare de rugăciune este coordonată din Franţa, dar broşuri speciale de rugăciune sunt uşor de găsit prin http://www.WorldChristian.com şi http://www.30daysprayer.com/muslim.”

Portugalia menţine căsătoria tradiţională prin 3-2 decizia curţii

În această poză făcută în 16 februarie 2006, Teresa Pires, stânga, îmbrăţişează pe Helena Paixao în Aveiro, nordul Portugaliei. Cele două femei reprezintă primul cuplu gay care a lansat o provocare publică legilor căsătoriei din Portugalia, unde căsătoriile dintre persoanele de acelaşi sex sunt interziese. Joi, 31 Iulie 2009, Curtea Constituţională a Portugaliei a spus că cele cinci legi judecătoreşti ale sale 3-2 împotriva unui apel înaintat de Paxao şi Pires după ce au fost îndepărtate de un birou al stării civile din Lisabona, pentru că legea menţionează că mariajul este între oameni de sexe diferite.

Într-o decizie 3-2, Curtea Constituţională a Portugaliei a arătat că constituţia naţiunii, care interzice discriminarea pe baza orientării sexuale, nu mandatează legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex. Cuplul lesbian, care şi-a pierdut decizia, se va întâlni cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

SUA au pus India sub observare din cauza tulburărilor privind libertatea religioasă

Comisia SUA pentru Libertate Religioasă a adăugat India pe „lista de supraveghere” a ţărilor care au eşuat în onorarea normelor libertăţii religioase. Comisia a făcut acest pas ca urmare „a replicii în mare măsură inadecvate” la violentele atacuri asupra membrilor unor grupări de minorităţi religioase, aşa cum a fost violenţa de gloată asupra creştinilor din statul Orissa în decursul ultimului an. Guvernul Indiei a respins criticile şi a avertizat asupra „interferenţei necuvenite” de la Washington.

Întrunire a creştinilor în California pentru apărarea rugăciunilor cu „Isus”

Nathan Black

Fostul preot militar al marinei, Gordon James Klingenschmitt a plecat spre Lodi, California, locul devenit câmpul cel mai vast al bătăliei pentru rugăciunea în numele lui Isus Hristos.

Klingenschmitt, care în prealabil intrase în greva foamei pentru a protesta pentru dreptul de a invoca numele lui Isus, se aşteaptă ca sute de oameni să i se alăture miercuri pentru o întrunire de rugăciune pe tot cuprinsul statului, sub genericul „Ridicaţi-vă pentru Isus”.

Ateul Sam Harris se simte „incomod” cu alegerea NIH făcută de Obama

Erik Young

Renumitul genetician Francis S. Collins are „recomandări impecabile” şi „pare o alegere briliantă” pentru a conduce prima agenţie de cercetări medicale a naţiunii, dar unul dintre cei mai controversaţi atei ai naţiunii încă are îndoielile sale.

Raport din Vietnam: după un violent raid al poliţiei, catolicii bătuţi se confruntă cu acuzări

[Sora Emily Nguyen semnalează din dioceza vietnameză Vinh]

Poliţia vietnameză a anunţat că şapte catolici care au fost reţinuţi după un raid violent al poliţiei la biserica Tam Toa se vor confrunta cu acuzări de infracţiuni.

La conferinţa de ştiri ţinută la biroul Ministerului Informaţiei şi Comunicaţiilor din Hanoi miercuri, 28 iulie, general-maiorul Hoang Cong Tu –director general deputat al departamentului securităţii generale de sub tutela Ministerului Securităţii Publice – a anunţat decizia guvernului vietnamez de a-i pune sub acuzare pe cei şapte catolici, care au fost reţinuţi fără posibilitatea eliberării pe cauţiune.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiri_sept09.htm

Tragedia peruană: Cum a ajuns țara printre cele mai afectate de coronavirus în pofida măsurilor stricte de S.J. HotNews.ro

download - Copie

Marţi, 26 mai 2020, 23:06 Actualitate | Coronavirus

Coronavirus Peru
Coronavirus Peru
Foto: Sergi Rugrand / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Peru a fost una din primele țări din ambele Americi care a implementat măsuri stricte pentru combaterea pandemiei de COVID-19, impunând o oră de stingere, carantina și închiderea granițelor. În pofida acestor eforturi a ajuns una dintre cele mai afectate țări de noul coronavirus, relatează CNN.

Luni bilanțul infecțiilor se apropia de 124.000 de cazuri înregistrate iar numărul deceselor depășise 3.600, țara din Anzi fiind doar în spatele Braziliei atât ca număr al infecțiilor cât și al morților din statele Americii de Sud.

Cele două țări au avut abordări radical diferite: în timp ce președintele brazilian Jair Bolsonaro a minimalizat pericolele aduse de noul coronavirus, președintele peruan Martin Vizcarra a declarat starea de urgență la nivel național încă din 15 martie și a închis granițele țării. Însă măsurile luate în Peru nu au oprit coronavirusul.

În jur de 85% din paturile secțiilor de terapie intensivă dotate cu ventilatoare sunt ocupate potrivit cifrelor făcute publice de autorități și există temeri că spitalele vor deveni supraaglomerate în curând.

„Nu este doar o urgență de sănătate, este o catastrofă de sănătate, o situație în care pandemia a depășit capacitatea de răspuns a sistemului medical”, a afirmat dr. Alfredo Celis de la Colegiul medicilor din Peru pentru CNN.

Cum a ajuns o țară care a răspuns atât de rapid și serios la pandemie în această situație?

Nevoile de bază versus măsurile de carantină

Inegalitatea profundă din Peru este unul dintre motive, potrivit dr. Elmer Huerta, un medic peruan.

„Ceea ce am aflat este că virusul scoate la suprafață toate condițiile socio-economice dintr-un loc”, a declarat acesta.

Mulți dintre cei mai săraci peruani nu au de ales și trebuie să iasă în afara locuințelor pentru a munci, procura hrană sau chiar și pentru tranzacții bancare.

De exemplu, doar 49% din gospodăriile din Peru dețin un frigider sau congelator (61% în zonele urbane), potrivit unui recensământ din 2017. Asta înseamnă că mulți peruani sunt nevoiți să meargă zilnic la piață pentru a cumpăra mâncare pentru că nu își pot face provizii, susține dr. Huerte.

„Ți se cere să eviți contactul cu alți oameni într-o societate în care nu poți rămâne în casă”, declară acesta.

În 14 aprilie, la aproape o lună după ce autoritățile au declarat starea de urgență și implementat măsuri de carantină, o televiziune din Peru a difuzat imagini cu o piață aflată la periferia capitalei Lima.

Cumpărătorii au așteptat la coadă cu orele și, deși majoritatea purtau măști de protecție, păstrarea distanței sociale părea imposibilă.

„Trebuie să îndurăm mulțimile fiindcă nu există o altă cale”, a declarat pentru TV Peru o femeie care stătea la coadă, adăugând că „dacă nu o facem nu vom avea mâncare. Nu avem nimic de mâncat, de aceea trebuie să venim aici”.

În acea zi bilanțul infecțiilor cu noul coronavirus era de 10.303. Astăzi este de 10 ori mai mare.

Consecințe neprevăzute

Oamenii au ajuns să se înghesuie și la bănci în timp ce încercau să ridice ajutoarele de la guvern. Pachetul de asistență financiară adoptat de executiv pentru a ajuta milioane din cele mai vulnerabile familii a fost o idee bună dar prost gândită și implementată, potrivit lui Kristian Lopez Vargas, un economist peruan și profesor asistent la Universitatea din California, Santa Cruz.

Într-un raport publicat anul trecut, agenția care supervizează sectorul bancar din Peru arăta că doar 38% din adulții din țară au un cont bancar.

Lipsa accesului la un sistem financiar a însemnat că majoritatea recipienților ajutorului din partea statului au trebuit să se deplaseze în persoană la bănci pentru a ridica banii.

„Nu era greu de anticipat comportamentul oamenilor când vor încerca să acceseze acest ajutor”, a declarat Lopez Varga pentru CNN, adăugând că „în schimb aceste politici au cauzat un rău care putea fi evitat, făcând oamenii să se adune în mulțimi numeroase în fața băncilor”.

Iar mulți peruani locuiesc și muncesc în condiții care nu pot fi reconciliate cu măsurile de distanțare socială, subliniază economistul.

Potrivit acestuia, în peste 30% din gospodăriile din Peru patru sau mai mulți oameni dorm în aceeași cameră iar mai mult de 72% din peruani muncesc în economia informală.

Pentru cei care trăiesc de la o zi la alta muncind în economia subterană obținerea unui venit înseamnă de multe ori ieșitul în afara locuințelor. Acest lucru, combinat cu nevoile a milioane de locuitori de a se aproviziona cu mâncare și alte bunuri din piețe supraaglomerate, „a fost un mix exploziv”, potrivit lui Lopez Vargas.
Citeste mai multe despre    noul coronavirus • peru

Subiectele zilei

Miercuri, 27 Mai 2020

Guvernul cere oficial renunțarea la chinezi pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă

Compania Nuclearelectrica a informat marți acționarii și investitorii că a primit o solicitare de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de a iniția procedurile pentru
citeste tot articolul
De ce s-a supărat România pe Ungaria? Mizele discuțiilor Aurescu-Szijjarto de la București

Vizita ministrului ungar de Externe, Peter Szijjarto, la București a venit într-un moment tensionat al relatiilor româno-ungare, legat într-o bună măsură de schimbul de declarații
citeste tot articolul
Avizul de mediu pentru Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 1, suspendat de instanță/ Documentația dădea liber la construcții în Parcul Herăstrău, Baza Pro Rapid și Pădurea Băneasa

Tribunalul București a suspendat, marți, avizul de mediu pentru Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 1, prin care deveneau construibile părți din Parcul Herăstrău, din Pădurea Băneasa și
citeste tot articolul
Nelu Tătaru a cerut „reevaluarea” cazului asistentei de 45 de ani din Botoșani trecută inițial ca deces din cauza COVID-19 și apoi retrasă de pe listă, pe motiv că se vindecase de infecție înainte de a muri

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a cerut marți „reevaluarea cazului 1178” de pe lista deceselor cauzate de coronavirus – Lenuța Buta, asistenta medicală în vârstă de 45 de ani
citeste tot articolul
Tragedia peruană: Cum a ajuns țara printre cele mai afectate de coronavirus în pofida măsurilor stricte

Peru a fost una din primele țări din ambele Americi care a implementat măsuri stricte pentru combaterea pandemiei de COVID-19, impunând o oră de stingere, carantina și închiderea
citeste tot articolul
Orban și Iohannis le-au spus liberalilor planul alegerilor: 27 septembrie localele și 6 decembrie parlamentarele. Nu se face remaniere – surse

Premierul Ludovic Orban le-a comunicat liberalilor la întâlnirea de la Vila Lac că Guvernul are un plan în ceea ce privește cele două scrutine electorale: cele locale sunt programate
citeste tot articolul
În atenția șoferilor care circulă în afara României: Asigurările Carte Verde își schimbă culoarea , începând din 1 iulie 2020

Polițele de asigurare Carte Verde, atașate sau nu contractului de asigurare RCA, al căror rol este de a asigura protecție financiară pentru accidente rutiere produse în afara României, vor
citeste tot articolul
Nelu Tătaru: Dacă se menține panta descendentă, pe la începutul lui august am putea reveni la o viață cvasi-normală

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, marți, la postul B1 TV, că România se află pe o pantă descendentă în ceea ce privește evoluția infecțiilor cu coronavirus, iar la finalul
citeste tot articolul
Imunitatea la noul coronavirus ar putea dura doar șase luni – studiu

Imunitatea la noul coronavirus SARS-CoV-2 ar putea dura doar șase luni, arată un studiu realizat de Universitatea din Amsterdam, care pune sub semnul întrebării utilitatea introducerii
citeste tot articolul
Coronavirusul și marile fabrici din România: Cum au fost afectate Dacia, Ford, Airbus și alte mari uzine și cum arată „noul normal” pe liniile de producție

Pandemia de coronavirus a lovit puternic în activitatea celor mai mari fabrici și uzine din țară, nume mari precum Ford sau Dacia fiind forțate să trimită mare parte din angajați în
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Wuhan a testat 85% din populația orașului în ultimele 10 zile / Spania cere reguli comune în UE pentru deschiderea frontierelor

Numărul cazurilor de coronavirus la nivel mondial se apropie de 5,6 milioane, iar cel al deceselor asociate cu Covid-19 a ajuns circa 348.000, în timp ce peste 2,3 milioane de pacienți au fost
citeste tot articolul
BBC: FBI va cerceta moartea unui bărbat de culoare, după ce un polițist apare cu genunchiul pe gâtul acestuia

FBI va cerceta moartea unui bărbat de culoare din statul american Minnesota, după ce a apărut un videoclip în care un polițist apare cu genunchiul pe gâtul acestuia, scrie BBC . În
citeste tot articolul
Vlad Mixich: Campania de testare pentru coronavirus declanșată de Gabriela Firea, un non-sens din punct de vedere epidemiologic și medical

Prima campanie de testare pentru coronavirus prin RT-PCR declanșată de primarul Capitalei, Gabriela Firea, este „un non-sens din punct de vedere epidemiologic și medical, în primul
citeste tot articolul
LIVEVIDEO Slujbă de Înviere cu repetiție la Constanța. ÎPS Teodosie a împărțit din nou Lumina de Paști, marți noapte

În această noapte, în bisericile și mânăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului se va oficia slujba de Înviere, clericii invitând credincioșii să vină să primească
citeste tot articolul
Olanda: Premierul nu și-a vizitat mama înainte ca aceasta să moară pentru a respecta măsurile de carantină

Premierul olandez Mark Rutte nu a putut să își viziteze mama înainte ca aceasta să decedeze fiindcă a respectat măsurile impuse pentru a preveni răspândirea COVID-19, printre acestea
citeste tot articolul
Autostrăzile spre Moldova, în discuție la Ministerul Transporturilor cu primarii din regiune: „Nevoia de infrastructură în Moldova este vitală”

“Lansarea și accelerarea proiectelor de infrastructură rutieră din zona Moldova” a fost tema unei discuții avute loc marți la Ministerul Transporturilor unde au participat primarii din
citeste tot articolul
Business report: Vești proaste din agricultură: Producția de grâu va scădea până la nivelul de acum cinci ani; Optimism pe bursele europene pe măsură ce economiile repornesc

Curs de guvernare: Economia și administrația – problemă comună: lipsa competențelor digitale ale personalului ? Profit.ro: Optimism pe bursele europene pe măsură ce economiile repornesc ? Libertatea:
citeste tot articolul
Ungaria, Slovacia și Cehia își redeschid în această noapte frontierele comune. În ce condiții sunt permise deplasările

Ungaria, Slovacia și Cehia își vor redeschide, începând de la miezul nopții de marți spre miercuri, frontierele comune pentru cetățenii acestor state, cu anumite condiții, a
citeste tot articolul
Un proiect de lege adoptat de Senat dă un semnal că piața de capital va fi afectata pe o perioada de doi ani (CFA România)

Senatul a adoptat pe 19 mai un proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a înstrăinării participațiilor statului la companiile și societățile naționale, la
citeste tot articolul
USR acuză Guvernul Orban că blochează înființarea DNA-ului pădurilor / PNL, PMP și UDMR au dat vot negativ proiectului de lege în comisii

Senatorul USR, Mihai Goțiu, susține că Guvernul Orban încearcă să blocheze proiectul de lege privind înființarea DNA-ului pădurilor la Senat. Goțiu scrie, pe Facebook că senatorii PNL,
citeste tot articolul
Google a șters milioane de recenzii negative pentru TikTok după ce ratingul aplicației a scăzut la 1,2 stele

Google a șters milioane de recenzii negative pentru TikTok din magazinul Play după ce ratingul aplicației a scăzut de la 4,5 la 1,2 stele peste noapte, relatează BBC .?
citeste tot articolul
VIDEO China: Povestea câinelui care și-a așteptat stăpânul 3 luni pe holul unui spital din Wuhan

Câinele în vârstă de șapte ani – cu numele Xiao Bao (micuța comoară) – a ajuns la Spitalul Wuhan Taikang din provincia Hubei din China Centrală, împreună cu proprietarul său
citeste tot articolul
?Bundesliga: Bayern Munchen, aproape campioană (1-0 vs Borussia Dortmund)

Bayern Munchen s-a impus cu 1-0, marți, în derbiul disputat pe terenul Borussia Dortmund, și s-a apropiat de al optulea titlu consecutiv de campioană al Germaniei.
citeste tot articolul
Bancul zilei: Inginerul nuclear chinez

Într-o centrală nucleară americană era un inginer chinez. Scund și slab, acesta era ținta glumelor proaste făcute de colegi, glume la care, oricât de proaste ar fi fost, nu se supăra
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24018891-tragedia-covid-19-peru.htm?cfnl

Gen. (r) Silviu Predoiu, fost șef operativ al SIE: Unii lideri politici s-au folosit de pretextul crizei pentru a-și consolida puterea. Trăsăturile de autoritarism din personalitatea acestora au devenit mult mai vizibile după luna februarie

download - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Marţi, 26 mai 2020, 08:45   /   Actualizat: Marţi, 26 mai 2020, 08:45

Gen. (r) Silviu Predoiu, fost șef operativ al SIE: Unii lideri politici s-au folosit de pretextul crizei pentru a-și consolida puterea. Trăsăturile de autoritarism din personalitatea acestora au devenit mult mai vizibile după luna februarie

ARTICOLE RELAȚIONATE

Regizorul Cristi Puiu: Mi-e teamă că ne îndreptăm către un totalitarism pe care nu îndrăznim să îl denumim. Cel care deține informația deține puterea și cred că azi e foarte limpede. Pentru unii veghează Big Bang-ul, pentru mine veghează Dumnezeu

Regizorul Cristi Puiu: Mi-e teamă că ne îndreptăm către un totalitarism pe care nu îndrăznim să îl denumim. Cel care deține informația deține puterea și cred că azi e foarte limpede. Pentru unii veghează Big Bang-ul, pentru mine veghează Dumnezeu

Gheorghe Piperea, după scandalul izolării pensionarilor: „Nimeni nu mai e convins acum că autoritățile sunt chiar așa de departe de tentații totalitariste”

Gheorghe Piperea, după scandalul izolării pensionarilor: „Nimeni nu mai e convins acum că autoritățile sunt chiar așa de departe de tentații totalitariste”

Silviu Predoiu, fostul șef adjunct al SIE, a postat un text pe Facebook în care susține că, după relaxarea restricțiilor, analiștii occidentali evaluează măsurile luate în mai multe țări în criza coronavirusului și atrag atenția asupra ușurinței cu care autoritățile au dispus măsuri de limitare drastică a dreptului la circulație și liberă exprimare.

Silviu Predoiu, acum consultant, susține că, prin demersul lor, analiștii occidentali vor să înțeleagă cât de utile, cât de oportune, cât de justificate și de corecte au fost aceste măsuri și dacă nu cumva în spatele lor s-au ascuns și alte interese. Pe lista analiștilor se regăsesc lideri din Rusia, China, Filipine, Turcia, Israel și Ungaria, care au folosit premeditat actualul context pentru a-și consolida puterea.

„Pentru mai bine de trei luni atenția celor mai mulți dintre noi a fost monopolizată de criza pandemică, multe din temele care anterior declanșării acesteia ne umpleau agenda zilnică fiind, cel puțin temporar, abandonate. Toți am urmărit evoluția bolii, am încercat să înțelegem care sunt simptomele definitorii ale acesteia, am căutat informații despre remedii, am tresărit speriați la anunțul zilnic al bilanțului victimelor de la noi și de aiurea, ne-am bucurat (poate exagerat și prea timpuriu) când lucrurile au început să pară că merg spre mai bine. În tot acest timp, chiar dacă unii au mai „înțepat” autoritățile, căci, nu-i așa, cineva trebuie să vină și cu critica constructivă, cei mai mulți dintre noi, dincolo de bombăneală curentă, normală, aproape din fișa postului de cetățean, am respectat dispozițiile acestora. Le-am respectat atunci când le-am înțeles dar și atunci când nu le-am înțeles, căci toți am avut nevoie să credem în cei ce ne conduc în asemenea momente, să ne convingem că au un plan și, uneori în ciuda evidențelor, că știu ce au de făcut.

Așa lucrează frica, în fața amenințărilor mortale vrem, ne impunem să avem încredere în cei din frunte, chiar dacă în sinea noastră știm că, în mod evident, unii dintre ei ar putea lua lecții de coerență logică de la alde Garcea și de elocvență de la Gică Hagi.

Asta a fost. Acum, pe măsură ce situația se normalizează, pardon, se relaxează, iată că vine și bilanțul. De data aceasta lucid, scuturat de frică, așezat, ba chiar cu o tentă ușor părtinitoare și revanșardă. Nu a ajuns încă la noi dar în alte părți a început.

Parcurgând lucrări recente din reviste de specialitate constatăm că analiști occidentali, acum însă unii serioși, au trecut la evaluarea, punct cu punct, a acțiunilor autorităților din diferite state în fața amenințării, căutând să înțeleagă cât de utile, cât de oportune, cât de justificate și de corecte au fost acestea, dacă nu cumva în spatele lor s-au ascuns și alte interese.

Ni s-a spus repetat că ideograma chineză care desemnează criza este rezultanta asocierii a două ideograme: WEI (primejdie) și JI (oportunitate). Iar apoi am tot fost invitați să căutăm oportunitatea din această criză. Da, este corect căci aparent paradoxal, ascunse printre amenințări, în asemenea momente există multiple oportunități ce așteaptă să fie identificate și valorificate, acoperind domenii diverse, de la economic la politic, trecând prin relații externe, coeziune socială, etc. și având, de asemenea, finalități diferite – de la , la și până la cel național.

La acest exercițiu, de identificare și valorificare a oportunităților, se pare că unii au fost mai abili și mai rapizi decât alții pentru că s-a constatat că, surpriză, nu în puține cazuri, prin măsuri arbitrare, unii lideri politici ai momentului s-au folosit de pretextul crizei pentru a-și consolida puterea și pentru a compromite, prin atacuri și acuze repetate, forțele opoziției. Trăsăturile de autoritarism din personalitatea acestora au devenit mult mai vizibile după luna februarie a acestui an. De fapt ele au existat acolo tot timpul dar erau purtate, cel puțin de unii dintre ei, cu relativă și aparentă timiditate, mai mult sau mai puțin ascunse sub o lungă listă de justificări. A fost nevoie ca și să o ceară pentru a renunța la mască, arătând-și adevăratele ambiții.

Analizele în curs atrag atenția asupra ușurinței cu care autoritățile din mai multe țări au dispus măsuri de limitare drastică a drepturilor de liberă circulație și de liberă exprimare. Se insistă asupra diferenței dintre recomandări ferme, convingător argumentate (așa cum au procedat, în opinia analiștilor, liderii ce înțeleg cu adevărat valorile democratice) și restricții și sancțiuni severe ce amintesc de regimurile dictatoriale.

Se subliniază gravitatea deciziilor transpuse în prevederi legale ce, în numele combaterii , au transformat autoritățile în arbitrul unic, cu drept de veto, al corectitudinii și utilității vectorilor de presă și social-media.

Sunt contestate dur de către analiști specializați măsurile adoptate de o serie de state în sensul folosirii pe scară largă a unor instrumente avansate de monitorizare tehnică a mobilității populației proprii în scopul amenințării actuale, subliniind că este puțin probabil ca utilizarea lor să înceteze odată cu dispariția virusului.

Evaluările sunt în curs iar cel mai frecvent, ca exemple de acțiuni ale unor politicieni ce au folosit actualul context în mod premeditat și în bună tradiție dictatorială, pentru a-și consolida puterea, sunt citate deocamdată cele ale liderilor din Rusia, China, Filipine, Turcia, Israel și Ungaria. Lista rămâne însă deschisă…”, este textul publicat de Silviu Predoiu.

CELE MAI POPULARE
OPINII
Milea Raluca

Cu susu-n jos

de Milea Raluca

Acest dialog imaginar, ce ar fi părut din sfera patologicului în urmă cu câteva luni, devine acum literă de lege. 

PE ACELAȘI SUBIECT
Avocatul Gheorghe Piperea cere în instanță suspendarea stării de alertă:  Acest demers este esențial pentru democrația din România și pentru libertatea generațiilor viitoare. Libertățille sunt sugrumate treptat, iar statul de drept se aneantizează

Avocatul Gheorghe Piperea cere în instanță suspendarea stării de alertă: Acest demers este esențial pentru democrația din România și pentru libertatea generațiilor viitoare. Libertățille sunt sugrumate treptat, iar statul de drept se aneantizează

ȘTIRI

Gen. (r) Silviu Predoiu, fost șef operativ al SIE: Unii lideri politici s-au folosit de pretextul crizei pentru a-și consolida puterea. Trăsăturile de autoritarism din personalitatea acestora au devenit mult mai vizibile după luna februarie

Silviu Predoiu, fostul șef adjunct al SIE, a postat un text pe Facebook în care susține că, după relaxarea restricțiilor, analiștii occidentali evaluează

Nelu Tătaru: În condițiile în care vom avea de la o zi la alta cazuri noi în scădere sau număr constant mic ne gândim la altă perioadă de relaxări. De exemplu, cea așteptată a teraselor, de la 1 iunie

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, afirmă că, dacă numărul de cazuri noi de îmbolnăvire cu coronavirus va continua să scadă sau dacă va exista

Ministrul Sănătății, la Trinitas TV: „Ne gândim la o relaxare și la nivelul Bisericii, ne gândim și la o relaxare la nivelul spectacolelor în aer liber, în proximitatea zilei de 1 iunie”

Ministrul Sănătății a anunțat marți la Trinitas TV posibiltatea unor măsuri de „relaxare a populației și la nivel de comunicare sau de comuniune” începând cu data de 1 iunie. Nelu Tătaru a fost invitatul Elvirei Gheorghiță la emisiunea „Prețuiește Sănătatea”

Mărturiile șocante ale unor pacienți din județul Mureș, testați pozitiv COVID19. Oamenii sunt disperați și cer testări care să dovedească faptul că prima testare a fost greșită

În urmă cu două săptămâni, angajații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș au fost testați și 30 au fost depistați

Senatul a votat majoritar o moțiune simplă la adresa ministrului de Interne. Marcel Vela a luat apărarea măsurilor restrictive, susținând că au fost „corecte”, impuse „pentru a proteja sănătatea cetățenilor”

Moțiunea simplă inițiată de Partidul Social-Democrat la adresa ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, a fost adoptată marți seară cu 65 de voturi pentru, 25 împotrivă și 5 abțineri. Social-democrații au solicitat demisia ministrului Marcel Vela, pe motiv că

Klaus Iohannis s-a întâlnit cu fruntașii PNL la o vilă de protocol din București. Florin Roman: „În câteva zile, Guvernul liberal prezintă un amplu program de revigorare a economiei românești”

Președintele republicii, Klaus Iohannis, care formal nu aparține niciunui partid politic, a avut marți o întâlnire informală cu mai mulți lideri ai PNL, printre care și premierul Ludovic Orban, la o vilă de protocol din București

Miniștrii de Externe ai României și Ungariei au avut o întâlnire la București. Szijjártó dorește implementarea unui plan economic în Ardeal. Aurescu cere oficialilor ungari să nu mai facă declarații contrare Parteneriatului Strategic cu România

Miniștrii de externe ai României și Ungariei, Bogdan Aurescu și Péter Szijjártó, au stabilit la București ca cele două țări să depășească prin dialog tensiunile care au marcat recent relația bilaterală

Arhiepiscopia Tomisului anunță programul Odovaniei Învierii

În această noapte, în bisericile și mânăstirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia din nou slujba de Înviere, credincioșii fiind invitați să vină

Liderul de la Priștina refuză să lucreze cu mediatorul slovac desemnat de UE pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia. El pledează pentru un cadru de negocieri organizat de Merkel și Macron sau de SUA

Președintele Kosovo, Hashim Thaci, a declarat marți că nu va participa la negocierile privind normalizarea relațiilor cu Serbia conduse de mediatorul special al Uniunii Europene, pledând în schimb pentru un rol sporit al SUA în acest dialog

EXTERNE

Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor contrazice estimările inițiale: Rata mortalității COVID-19 este de 0,26%”

Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) indică o rată a mortalității pentru COVID-19 de numai 0,26%, dublu fața

CULTURĂ

27 mai: Sf.Ioan Rusul. Cum ajunge un simplu soldat să fie sfânt

Sf. Ioan Rusul s-a născut în Mica Rusie în jurul anului 1690.

27 mai: Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, episcopul Sardei

Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul a trăit în secolele III-IV, fiind contemporan cu Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin.

27 mai 1600: Ziua în care Mihai Viteazul devine „domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată Țara Moldovei”

Mihai Viteazul, domn al Țării Românești, a deschis în istoria poporului român o nouă epocă, care va avea drept scop unirea celor trei principate române.

SPORT

Abiteboul: Ricciardo, presat de McLaren să ia decizii pripite

Dezamăgit că l-a pierdut pe Daniel Ricciardo în fața celor de la McLaren, Cyril Abiteboul, directorul echipei Ranult susține

https://www.activenews.ro/stiri/Gen.-r-Silviu-Predoiu-fost-sef-operativ-al-SIE-Unii-lideri-politici-s-au-folosit-de-pretextul-crizei-pentru-a-si-consolida-puterea.

SEMINAR de CREȘTERE SPIRITUALĂ: Luptați pentru credință | Epistola lui Iuda

download - Copie

Doina Bejenaru  25-05-2020 13:17:05

Pandemia a limitat accesul creștinilor la serviciile divine din locașurile sfinte. Un mare număr de biserici nu au reușit să se adapteze la condițiile de închinare și ucenicie în mediul online. Credincioșii caută învățătură și dacă nu cunosc Biblia, devin vulnerabili la diverse erezii și învățături nimicitoare care bântuie masiv în spațiul online. Pentru a preveni rătăcirea și căderea de la credință și pentru ca să aibă o creștere spirituală sănătoasă este important pentru fiecare ucenic al lui Hristos să învețe cum să studieze Biblia în profunzime.

La conferința online de două zile din 30-31 mai pastorul Vasile Filat va preda Epistola lui Iuda după metoda inductivă.

La această conferință vei învăța:
– cum să te lupți pentru credința adevărată
– cum să studiezi Biblia în profunzime
– cum să conduci un grup de studiu biblicSesiunile se vor desfășura în ambele zile după același program:
10:00 – 13:00 – Studiu Biblic
13:00 – 15:00 – Pauză
15:00 – 18:00 – Studiu BiblicPentru participare la conferință aveți nevoie de manualul „Epistola lui Iuda”. Dacă locuiți în Chișinău, pentru procurarea manualului contactați pe diaconul Igor Filimon +373 (78) 439214. Dacă nu aveți posibilitate să faceți rost de manual în forma tipărită, puteți procura manualul online AICI!Pentru participanții la conferință se face o reducere de 30% la versiunea electronică a manualului. Ca să puteți beneficia de reducere trebuie să introduceți la procurare codul IUDA30.Pentru înregistrare completați formularul AICI!

 

Primul primar transgender din istoria Franţei

download - Copie

 Poteraș Ionuț  26-05-2020 10:44:14

O femeie transgender din Franţa a câştigat alegerile dintr-o comună şi a devenit primul primar care face parte din acest grup din istoria ţării.

Consiliul local din Tilloy-lez-Marchiennes din nord-estul Franţei a ales-o sâmbătă pe Marie Cau pentru funcţia de primar.

În vârstă de 55 de ani, aceasta a a candidat cu o platformă electorală ce s-a bazat pe sustenabilitate ecologică şi pe sprijinirea economiei locale.

Într-o declaraţie pentru agenţia France Press, Cau a spus că ea „nu este activistă” şi că vrea să se axeze pe responsabilităţile ce îi vor reveni în noua funcţie.

„Oamenii nu m-au ales pentru că sunt sau nu transgender, m-au ales datorită programului pe care l-am propus”, a declarat Cau.  „Asta-i ceea ce e interesant: atunci când lucrurile devin normale nu vei fi discriminat.”

Ministrul egalităţii de gen din Franţa, Marlene Schiappa, a făcut o postare pe o reţea de socializare prin care şi-a declarat sprijinul pentru noul primar.

„Vizibilitatea persoanelor trans şi lupta împotriva transfobiei este dependentă de exercitarea responsabilităţilor politice şi publice. Felicitări Marie Cau!”

Rezidenţii din Tilloy-lez-Marchiennes – o comună cu mai puţin de 600 de locuitori situată în apropierea graniţei cu Belgia – au votat în alegerile locale în luna martie.

Aceştia au ales consilierii locali din lista formaţiunii „Decidem împreună”, printre care se afla şi Maria Cau. Sâmbăta trecută noul consiliu local a votat în unanimitate să o aleagă pe Cau în funcţia de primar.

Stephanie Nicot, cofondatoare a Asociaţiei Naţionale a Transgenderilor din Franţa, a declarat că alegerile au arătat că „cetăţenii noştri sunt din ce în ce mai progresişti,” şi au votat pentru „valoarea indivizilor, indiferent de identitatea lor de gen.”

Sursa: BBC

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/26/primul-primar-transgender-din-istoria-frantei/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+StiriCrestine+