Apocalipsa 8 – Distrugerea ecosistemului planetar

download - Copie

 https://youtu.be/3ZqKRulyrsw?t=210

OCTOMBRIE 30, 2019 9:32 AM / 5 COMENTARIILA APOCALIPSA 8 – DISTRUGEREA ECOSISTEMULUI PLANETAR

Ne întoarcem din sferele cerești pe pământ, reluăm timpul secvențial, cronologic și vedem că atunci când îngerul rupe cea de a șaptea pecete se dezlănțuie asupra pământului judecata celor șapte trâmbițe. Încă o dată, evenimente și acțiuni din dimensiunile sferelor cerești ascunse de noi au ca urmare evenimente catastrofale din lumea noastră.

Ele debutează într-o atmosferă solemnă, și aparent, ca răspuns la rugăciunile sfinților care au cerut răzbunare pentru sângele lor vărsat:

„Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Şi am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor“ (Apoc. 8:1-4).

„Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Apoc. 6:9-10).

„Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ. Şi cei şapte îngeri, care aveau cele şapte trâmbiţe, s-au pregătit să sune din ele“ (Apoc. 8:5-6).

Înainte să analizăm judecățile declanșate pe pământ de fiecare dintre cele șapte trâmbițe, aruncăm o privire de ansamblu asupra lor și vedem că ele sunt simetrice, chiar paralele, cu judecățile care vor fi declanșate pe pământ, mai târziu, de revărsarea celor șapte potire, care vor culmina cu judecarea Babilonului și cu revenirea lui Isus Christos pe pământ. Acesta este lucrul care i-a făcut pe mulți să spună că asistăm la un fel de reluare a acelorași etape, ca la tipograf, când pagina de hârtie este expusă la straturi succesive de culori din care este compusă imaginea finală.

trambite_si_potire

Intensitatea judecăților crește și se amplifică de la peceți, la trâmbițe și apoi la potire. În cadrul septadei care marchează cea de a șaptezecea săptămână finală din profeția lui Daniel, judecățile trâmbițelor au loc în prima jumătate a săptămânii, în partea dintâi a Necazului celui Mare, iar judecățile potirelor se petrec în cea de a doua jumătate, numită în altă parte „mânia lui Dumnezeu“:

„Şi una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor“ (Apoc. 14:10; 15:7).

Slide5

Judecățile trâmbițelor se aseamănă foarte mult cu plăgile Egiptului și este normal să fie așa, pentru că asemeni faraonului de altădată, populația pământului va striga iar obraznic: „Și cine este Iehova ca să ascultăm de El?“

Ruperea celei de a șaptea peceți și sunetul primelor șase trâmbițe produc un efect dramatic:

„Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas“ (Apoc. 8:1).

Ziua Domnului

Judecățile teribile care marchează finalul istoriei și al stăpânirii lui Satan pe pământ sunt numite generic în profețiile Biblie cu termenul „Ziua Domnului“, în care Dumnezeu ia înapoi ceea ce este de drept al Lui. Am văzut deja în capitolul 5 câteva din aceste judecăți teribile. Ele au fost descrise acolo în termeni generali. Cu capitolul 8 ni se dau descrieri mult  mai precise, cu amănunte care înspăimântă. Înfruntarea dintre forțele demonice și autoritatea lui Dumnezeu va fi teribilă.

Când am ajuns la cea de a cincea pecete din capitolul 6, sute de milioane de oameni au fost deja omorâți. Cea de a șasea pecete dezlănțuie tulburări cosmice despre care s-a mai vorbit încă de pe vremea Vechiului Testament:

„Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric, şi nu lumină. Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid şi-l muşcă un şarpe! Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi fără strălucire? “ (Amos 5:18-20)

Am ajuns acum la cea de a șasea pecete, care, după părerea multora, cuprinde toate celelalte judecăți următoare, și cele ale trâmbițelor și cele ale potirelor, în total paisprezece judecăți.

Când a fost ruptă cea de a șaptea pecete am intrat într-o atmosferă plină de dramatism caracterizat de trei elemente: (1) tăcere, (2) tămâie, (3) trâmbițe.

Tăcerea anunță solemnitatea momentului. Până acum au vorbit îngerii și oamenii. Acum asistăm la cel mai important eveniment de la căderea lui Adam. Este ultima pecete. Nu mai este o alta! A venit sfârșitul și Dumnezeu are ultimul cuvânt, așa că tot ce este în jur tace:

„Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui cel sfânt!“ (Zah. 2:13)

Este liniștea de dinaintea furtunii! Împreună cu tămâia, rugăciunile sfinților martirizați se înalță spre Dumnezeu și cer judecata celor vinovați. Acum va fi judecat cel rău. Păcatele vor fi pedepsite, iar Christos va fi înălțat înaintea tuturor. Să sune deci trâmbițele!

Judecățile trâmbițelor

Din alte texte ale Bibliei știm că pe pământ s-a înălțat deja Antichrist și și-a început teribila sa domnie. Credincioșii din poporul evreu și dintre Neamuri au fost deja masacrați. Cu o obrăznicie demonică, acest lider mondial va duce toată lumea în eroare și va lucra ca cel mai absolut dictator din istorie. Amănunte despre aceasta vom găsi în capitolele următoare din Apocalipsa.

Trâmbițele vor suna acum ca pe vremea când Iosua a cucerit Ierihonul. La cea de a șaptea trâmbiță s-au prăbușit atunci zidurile și tot la cea de a șaptea trâmbiță se va prăbuși acum tot sistemul păcătos al lumii.

Ca o primă observație efectul primelor patru trâmbițe este descris în doar șapte versete (Apoc. 8:7-13), dar efectele ultimelor două trâmbițe ocupă nu mai puțin de 50 de versete!

Primele patru sunt legate împreună și descriu distrugerea ecosistemului mondial, de care se vorbește așa de mult în ultima vreme. Dumnezeu i-a făcut omului o casă și acum i-o distruge.

Distrugerea ecosistemului planetar

Întâmplările acestea teribile trebuie luate literal, nu simbolic. Unii vor să vadă în aceste distrugeri metaforele unei judecăți politice, unei judecăți sociale, unei judecăți comerciale și a uneia economice. Astea sunt interpretări fanteziste. Astfel de judecăți vor avea loc în celelalte capitole ale Apocalipsei. Aici ni se descrie pur și simplu distrugerea mediului fizic în care-și duc oamenii existența. Dumnezeu a protejat până acum planeta și așa ceva nu s-a întâmplat, dar acum El își retrage mâna protectoare care a făcut din pământ marea excepție a cosmosului. Mai mult, El ne descopere că ecosistemul planetar n-a fost, nu este și nu va fi în administrarea noastră. Nu-l putem crea și nu-l putem distruge! Există forțe mult mai mari ca ale noastre la lucru aici. Sunt îngeri special responsabili de clima ecosistemului planetar. Patru îngeri puternici guvernează activitatea vânturilor (Apoc. 7:1) și un înger „al apelor“ este responsabil cu regimul hidrologic al lumii (Apo. 16:5)

Prima trâmbiță

„Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi au venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă“ (Apoc. 8:7)

A treia parte din ecosistemul natural este distrusă. Veriga lanțului vegetal este ruptă. Animalele nu mai au ce să mănânce, nu va mai fi lemn de construcție, pădurile care primenesc aerul vor dispare. Vor fi vremuri teribile, iar cei care se închină acum „mamei pământ“ și făpturii în locul Făcătorului ei vor fi pedepsiți aspru, împreună cu toți cei ce i-au simpatizat.

Cea de a doua trâmbiță

„Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; şi a treia parte din mare s-a făcut sânge; şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit; şi a treia parte din corăbii au pierit“ (Apoc. 8:8-9)

Acest „munte“ nu vine din spațiul cosmic, ci cade din relieful planetei. El are înfățișarea unui vulcan imens care produce un val uriaș (țunami) în oceanele și mările lumii. El va polua apa oceanelor și va omorî a treia parte din viețuitoarele marine.

Nu, Dumnezeu nu va mai distruge pământului cu apele unui potop, dar va folosi apele ca să îngenuncheze mândria încăpățânată a omenirii. Toate orașele portuare și a treia parte din vapoarele lumii vor fi distruse. Domnul Isus a prevestit aceste lucruri în Apocalipsa mică din Evanghelia lui Luca:

„Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate“. (Mat. 21:25-26)

Dacă aveți convingerea că oamenii distrug azi planeta, așteptați să vedeți ce va fi când Dumnezeu însuși o va distruge. Cel ce a distrus grădina Edenului va distruge și ecosistemul pe care ni l-a dăruit pentru o vreme. Marile corpuri de apă sărată ale planetei vor fi afectate.

Cea de a treia trâmbiță

„Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. Steaua se chema „Pelin” şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare“ (Apoc. 8:10-11).

Acesta este un meteorit sau o cometă („asteros“ înseamnă asteroid) care va exploda la intrarea în atmosferă și își va răspândi pe toată suprafața planetei resturile poluante. Apa dulce va fi afectată.

Lipsa apei potabile va cauza moarte peste tot. Râurile vor curge, dar apa lor va cauza moartea, lacurile vor exista, dar apa lor va fi otrăvită. Oamenii însetați se vor uita la ele, dar apele nu vor mai fi vii, ci vor fi moarte, ca Marea Moartă de astăzi. Setea lor nu va mai putea fi stinsă și vor muri pe capete, ca muștele.

Cea de a patra trâmbiță

„Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea, de asemenea” (Apoc. 8:12).

Ne ridicăm acum deasupra planetei și asistăm la tulburarea bolții cerești. Creatorul care a adus bezna peste egipteni și a făcut întunerec în amiaza mare la răstignirea Fiului Său pe Golgota va face ca, pentru o vreme, energia primită din spațiul cosmic de planeta noastră să se micșoreze. Asta va tulbura ciclurile biologice, ciclurile naturale și clima planetei. S-ar prea putea ca aceasta să declanșeze pe suprafața planetei vânturi și furtuni distrugătoare cu o intensitate nemaivăzută. Nu trebuie să încercăm să explicăm cum se vor întâmpla aceste lucruri și să le căutăm niște cauze „naturale“. Cel ce a făcut luminătorii planetei poate oricând să facă lumina lor mai mică sau mai mare (cum vom vedea în celelalte capitole). Și ca și cum toate cele de până acum n-ar fi fost suficiente, făpturile cerești anunță alte judecăți, mai grozave decât acestea !

„M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!” (Apoc. 8:13).

Expresia „prin mijlocul cerului“ este unică în felul ei și foarte interesantă. Expresia originală este „cerul de mijloc“ și definește o întindere de dincolo de percepțiile noastre umane, din spațiul unor alte dimensiuni la care nu avem acces încă.

Toate aceste nenorociri descrise de primele patru trâmbițe sunt, parafrazându-l pe Domnul Isus, „doar începutul durerilor“. Pentru nașterea Împărăției viitoare vor veni și alte dureri, mai mari și mai apropiate unele de celelalte. Și asta doar pentru că oamenii n-au vrut și nu vor vrea să-L primească pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn și n-au vrut să I se închine:

Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile lor“ (Apoc. 9:20-21).

Dumnezeu are o îndelungă răbdare, dar nu-l lasă nepedepsit pe cel rău sau așa cum spunea un comentator biblic:

„Chiar dacă sentința dată împotriva celor răi a părut uneori că întârzie, ea s-a declanșat nimicitor.

Izabela a putut să se zbenguie în vicleșugurile ei idolatre pentru o vreme, dar caii pedepsei i-au măcinat oasele până la urmă sub copite, iar câinii au mâncat-o și i-au lins sângele ei de împărăteasă.

Lumea veche a putut să-l batjocorească pe neprihănitul Noe și a crezut că poate să-și vadă nesimțitoare de distracțiile ei păcătoase, dar a pierit atunci sub apele nimicitoare trimise să spele fața unui pământ rușinat de păcatele lor.

Legea supremă a lui Dumnezeu nu va suferi la nesfârșit nedreptatea strigătoare la cer care I s-a făcut Fiului divin în sălile tribunalului lui Pilat. Ea nu poate ignora felul în care a fost batjocorit, scuipat și torturat în curțile imperiale. Pedeapsa va veni și împlinirea ei va fi trâmbițată prin sunete care vor cuprinde toată planeta. Tot ce a fost creat pentru fericirea și desfătarea oamenilor va fi întors împotriva lor pentru că n-au dat cinste Creatorului în a cărui casă au fost sortiți să trăiască vremelnic. Cei ce n-au vrut să cunoască dragostea lui Dumnezeu vor ajunge atunci să-i cunoască mânia, iar trupurile lor moarte vor acoperi pământul“.

Pentru recapitulare, iată un tabel cu cele șapte peceți:

cele-7-peceti-copyright_3

Apocalipsa 18 – Babel, Babilon, Babilonie – biruința binelui

MARTIE 6, 2020 11:22 AM / 2 COMENTARIILA APOCALIPSA 18 – BABEL, BABILON, BABILONIE – BIRUINȚA BINELUI

Tot ce este înălțat înaintea omului trebuie să piară. Dumnezeu are ultimul cuvânt în istoria omenirii. Apocalipsa 18 descrie distrugerea Babilonului politico-economic al lui Antichrist condus de Satan însuși.

După ce unul din cei șapte îngeri a vestit căderea Babilonului religios și a stat de vorbă cu Ioan în capitolul 17, „un alt înger“ s-a coborât cu o altă solie:

„După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei” (Apoc. 18:1-3).

Ioan (Yochanan) vede acest eveniment de pe pământ, căci scrie: „am văzut pogorându-se din cer un alt înger“. Acțiunea din capitolul 18 începe „după aceea“, adică după prăbușirea Babilonului magiei religioase din capitolul Apocalipsa 17. Strigătul „A căzut Babilonul cel mare!“ este un ecou al profeției din Isaia 21:9. Îngerul motivează decizia distrugerii Babilonului prin trei afirmații. El a ajuns:

 1. Un locaş al dracilor
 2. O închisoare a oricărui duh necurat
 3. O închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte

Cea dintâi afirmație ne spune că pe dărâmăturile Babilonului vor sta demoni (daimon). Nu va mai fi locuit de nici o ființă umană. Ideea că demonii locuiesc în locuri pustii apare și în alte locuri în Scriptură (Isaia 13:21-22; 34:14; Ieremia 9:11; 10:22; 51:37; Plângeri 5:18). Păsările necurate care îl vor locui vor fi carnivorele de pradă care se vor hrăni cu cadavrele celor morți.

Babilonul va fi reclădit

Ca să cadă trebuie mai întâi să se ridice în slavă și în putere. Prin Antichrist, Satan se va strădui să aducă lumii un climat de pace și bunăstare, o imitație a promisiunilor lui Dumnezeu pentru împărăția milenară.

Ca să fie distrus, Babilonul trebuie să existe, iar în vremea de acum, din Babilon au rămas numai niște ruine cu ziduri reconstruite pe ici pe colo de Saddam Husseim. Biblia ne vorbește despre Babilonul de pe vremea lui Nimrod și despre Babilonul de pe vremea robiei evreilor. Apocalipsa vestește însă un alt Babilon, ridicat din ruine la o stare de dominație mondială, un „hub“, un centru al comerțului mondial.

Cei familiari cu cărțile profetice ale Bibliei știu că Isaia a vestit o distrugere a Babilonului înainte ca Babilonul să fie ridicat ca imperiu mondial. În mod asemănător, Ioan ne vestește în Apocalipsa distrugerea Babilonului cel Mare, iar noi ne uităm de douăzeci de secole și vedem că Babilonul încă nu există! În nerăbdarea noastră am căutat să explicăm acest paradox spunând că Apocalipsa vorbește despre un babilon metaforic care trebuie identificat cu complexul politico economic al lumii fără Dumnezeu. Unii au zis că babilonul este Organizația Națiunilor Unite, alții cred că Babilonul este Bursa de la Londra sau Bursa de la New York. Am un prieten păstor dintr-o metropolă americană care a predicat foarte sigur de sine că Babilonul cel Mare este … America. La sfârșitul predicii, un mucalit i-a spus:
„Frate, am auzit că-ți faci bagajele“.
Contrariat, prietenul meu i-a răspuns: „Nu e adevărat, nu mă duc nicăieri. Cine ți-a spus?“
„Biblia, frate păstori, Bilia în care credeți și pe care o ascultați. Acolo scrie foarte clar: „Ieșiți din Babilon! Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!“

Lăsând la o parte astfel de „tălmăciri“ metaforice fanteziste, trebuie să credem că Babilonul va fi exact ceea ce scrie în Apocalipsa 18, o cetate extraordinar de influentă în sistemul politic și economic al lumii, un centru indispensabil pentru comerțul și bunăstarea lumii.

Pe timpul lui Isaia, Babilonul nu era decât o putere de mâna a doua. Tartorul cel mare era Asiria. Ea conducea atunci lumea. Asiria dusese în robie cele zece seminții din regatul lui Israel și tot Asiria era atunci puterea care amenința regatul lui Iuda. Asiria nu este însă decât pe locul doi în lista făcută de Dumnezeu. Pe locul întâi este, ca deobicei, Babilonul.

„Proorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna, ca să vină la porțile asupritorilor!” (Isaia 13:1-2).

Întrebarea care ne stă în minte este: „La ce nimicire a Babilonului se referă profetul Isaia? Numai la cea de pe vremea mezilor sau și la o distrugere viitoare, păstrată pentru „vremurile de la urmă”?

Isaia 13 ne spune clar că cel puțin o parte a pedepsei va fi prin poporul mezilor:

„Iată, ațâț împotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint, și nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor dobor” pe tineri, și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruța pe copii. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.

El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo, și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo, și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii, și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, și zilele nu i se vor lungi” (Isaia 13:17-22).

Textul are însă elemente escatologice și apocaliptice care ne obligă să credem că suntem în fața unei profeții cu împliniri multiple, în care planul imediat se suprapune peste planul îndepărtat în panorama profetică. Versetul 6 pomenește despre „ziua Domnului” (]om Adonai), care poate fi orice zi aleasă de Dumnezeu pentru una din intervențiile Sale pe pământ, dar care înseamnă profetic epoca de la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va pune capăt „zilei Omului” și va inaugura „Ziua Domnului”, cea mare și binecuvântată.

Ziua Domnului despre care ni se vestește în profeția din Isaia 13 este plină de descrieri apocaliptice. Iată ce citim începând cu versetul 9:

„Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu, și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, și luna nu va mai lumina.

Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei, și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași, și voi doborî semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile, și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei Lui aprinse” (Isaia 13:9-13).

O astfel de pedepsire a Babilonului n-a avut loc niciodată în istoie. Ea stă să vină în capitolul 18 din Apocalipsa.

Pregătirea Babilonului

În cartea profetului Zaharia ni se spune ceva foarte interesant despre comerț și despre valea Șinear. În primele șase capitole, profetul are o serie de opt vedenii, opt anunțuri făcute despre ordinea cronologică în care va lucra Dumnezeu cu Israelul până când va instaura cu ei împărăția mesianică. Să privim cu atenție la penultima vedenie.

„Îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, și mi-a zis: „Ridică ochii, și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată țara” (Zaharia 5:5-6).

Un coș de mărime mijlocie s-a ridicat înaintea lui Zaharia, iar conținutul lui era acoperit de un capac greu ca de plumb, de mărimea unui talant. Când Dumnezeu a dat capacul la o parte, Zaharia a văzut o femeie. „Aceasta este nelegiuirea!” a zis îngerul (versetul 8). Este clar că imaginea ne spune că Dumnezeu ține sub control nelegiuirea și nu o lasă să se manifeste în toată puterea ei. Mai mult, Zaharia vede cum femeia numită „nelegiuire” este aruncată înapoi în coș:

„Și i-a dat brânci în efă, și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa? “ (Zaharia 5:9-10).

Răspunsul este plin de semnificație:

„El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei” (Zaharia 5:11).

Unde am mai auzit noi de câmpia Șinear? În Geneza 10 – 11. „Nelegiuirea” este trimisă înapoi în locul de unde a început. Nelegiuirea este trimisă înapoi în Babilonia, în țara Șinear „ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei”.

În vremea lui Zaharia, imperiul Babilonian tocmai căzuse. Iudeii se întorseseră în țara lor și se întrebau dacă venise vremea ca profețiile făcute de Isaia și Ieremia despre restaurarea împărației să se împlinească. Zaharia s-a ridicat și le-a spus din partea Domnului: „Nu încă. Nelegiuirea lumii este ținută încă sub control. Va veni însă o zi în care nelegiuirea va fi eliberată din strânsoarea divină și așezată în țara Șinear ca să se manifeste acolo. La vremea potrivită, nelegiuirea se va arăta public acolo“.

Dacă este ca profeția lui Zaharia să se împlinească, Babilonul va trebui reconstruit încă o dată și va reveni în primul plan al activităților umane. Când Dumnezeu anunță prin Isaia și prin Zaharia că cetatea Babilon va fi fi în ființă înainte de revenirea Domnului Isus și va conduce comerțul mondial trebuie să-L credem pe cuvânt. Babilonul, Babilonul cel mare, va exista iar și va fi judecat cu toată asprimea. Dumnezeu trebuie să termine ceea ce a început în cartea Genezei. Babel și Babilonul trebuiesc făcute praf.

Pericolul coabitării cu Babilonul

Imediat după solia îngerului s-a auzit un alt glas din cer:

„Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: ‘Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!’ (Apoc. 18:4-8).

Porunca separării prin care Dumnezeu le spune copiilor Lui; „Ieșiți din mijlocul lor!“ este pomenită de cîteva ori în Biblie. În Vechiul Testament ea apare în Geneza 12:1; 19:12; Numeri 16:23; Isaia 48:20; 52:11; Ieremiah 50:8; 51:6, 45; Zaharia 2:6-7.

„Fugiţi, fugiţi din ţara de la miazănoapte! zice Domnul. Căci v-am împrăştiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.” Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!“ (Zaharia 2:6-7)

Porunca separării apare și în Noul Testament:

„Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le“ (Efeseni 5:10-11).

„Să ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui“ (Evrei 13:13).

Coabitarea cu Babilonul va fi o mare ispită cu o deosebită forță de atracție, mai ales pentru evreii pricepuți la afaceri comerciale! Glasul ceresc este o chemare și un avertisment totodată. Cei tentați să împărtășească belșugul Babilonului vor gusta și belșugul de pedeapsă divină care se va vărsa asupra cetății. După cum Sodoma și Gomora n-au fost distruse până ce n-a fost scos de acolo neprihănitul Lot, nici Babilonul nu va fi distrus până ce copiii lui Dumnezeu nu vor ieși de acolo! Ce mare har!

Babilonul numărul trei va păstra ceva din strălucirea „capului de aur“ din vedeniile profetului Daniel. În timp ce Imperiul Roman a ocupat o arie de aproximativ 5.000.000 km pătrați stăpânind peste aproximativ 20% din populația lumii de atunci, Imperiul Babilonian a ocupat o suprafață de 35.000.000 km pătrați stăpânind peste aproximativ 44% din populația lumii de atunci.

Așezat în buricul pământului între platformele economice ale Asiei și platformele comerciale ale Europei și Africii, Babilonul va fi un centru nodal pentru toate tranzacțiile lumii. Citiți descrierile făcute de cei care bocesc distrugerea cetății ca să vă dați seama de enorma importanță economică pe care o va avea. În cuvintele Apocalipsei întrevedem parcă acțiunile unei Burse Mondiale, ale unei Case Mondiale de comerț și ale unei Bănci Mondiale:

„Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa:  marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier şi de marmură; nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine şi nu le vei mai găsi.
Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui şi vor zice: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură şi cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit!’ (Apoc. 18:11-17a).

Distrugerea babilonului va afecta și comerțul maritim:

„Şi toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii şi toţi cei ce câştigă din mare stăteau departe şi, când au văzut fumul arderii ei, strigau: ‘Care cetate era ca cetatea cea mare?’ Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: ‘Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cărei belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu!’ (Apoc. 18:17b-19).

Distrugerea Babilonului

Distrugerea Babilonului va fi rapidă și totală. Informațiile date în Apocalipsa ne spun că va fi distrus în urma marelui cutremur amintit în Apocalipsa 16:19

„Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.  … şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.“ (Apoc. 16:18-19).

A doua cauză va fi focul „va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare“. Regiunea este bogată în bitum și petrol așa că nu este greu de imaginat un incendiu teribil:

18-babilon-burning

„Tocmai pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei şi vor zice: ‘Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!’“ (Apoc. 18:8-10).

Descrierea se potrivește cu profeția făcută de Isaia:

„Şi astfel, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu“ (Isaia 13:19).

A treia cauză a distrugerii va fi prăbușirea sub scoarța pământului. Va fi probabil o scufundare într-o baie de foc a unei pungi petroliere:

„Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare şi a zis: „Cu aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit!“ (Apoc. 18:21).

18_MILSTONE-ANGEL

Cuvintele îngerului sunt un ecou al unei profeții din cartea lui Ieremia:

„Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia: „Când vei ajunge la Babilon, vezi să citeşti toate cuvintele acestea şi să zici: ‘Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit şi că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna.’ Şi când vei isprăvi citirea cărţii acesteia, să legi de ea o piatră şi s-o arunci în Eufrat şi să zici: ‘Aşa va fi înecat Babilonul şi nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui; vor cădea sleiţi de puteri!’ ” (Ieremia 51:60-64).

Dumnezeu însuși va pedepsi Babilonul! Nu o armată ostilă îi va produce căderea, ci mâna Celui Atotputernic o va arde, îi va reduce clădirile la praf și moloz și o va probuși în adânc. Cel care s-a pogorât odinioară la turnul Babel să oprească progresul și să împiedice reintegrarea în sferele cerești cu ajutorul fințelor demonice, va veni s-o mai facă încă o dată. Blestemul rostit la turnul Babel n-a fost revocat niciodată și tot așa de parmenentă va fi și rostirea împotriva Babilonului numărul trei:

„Şi nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai-marii pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta şi pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi pe pământ” (Apoc. 18:22-24).

Ca „scaun de domnie al lui Satan“, Babilonul va fi distrus nu numai pentru uciderea sfinților lui Dumnezeu, ci pentru toți cei care au fost omorâți vreodată în istorie. Satan este cel care a adus moartea și uciderea în ecosistemul terestru:

„Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr“ (Ioan 8:44).

„Babilonul, „șarpele inelat“ care a râvnit la „poarta cerului“, vicleanul strecurat în paradis să-i ispitească pe primii doi oameni ca să-i despartă de Dumnezeu și să-i aducă sub stăpânirea lui va fi încă o dată înfrânt. Cel ce i-a zdrobit capul la Cruce are tot dreptul și toată puterea ca s-o facă.

Apocalipsa 18 se încheie cu cântări de jale.

Gata! Pe pământ, petrecerea s-a terminat! În cer, Apocalipsa 19 începe cu cântece de bucurie. Acolo, petrecerea abia începe. Toată lumea se pregătește de … nuntă!

Apocalipsa 8 – Distrugerea ecosistemului planetar

https://scripturile.wordpress.com/?s=Apocalipsa+8&submit

Ştiri din presa română 08 2008

download - Copie

Ştiri din presa română

   

Mitropolia Basarabiei: Preotii contestatari sunt provocati de forte ostile

Mitropolia Basarabiei dezaproba ceea ce numeste forma scandaloasa aleasa de unii slujitori ai sai pentru a rezolva chestiunile interne.Reprezentantii Mitropiliei califica actiunile acestora drept provocari inspirate de anumite forte ostile, informeaza NewsIn

Un grup de 44 de preoti ai Mitropoliei Basarabiei au adresat luna trecuta o scrisoare conducerii Mitropoliei Basarabiei prin care denunta ingerinta politicului in treburile interne ale bisericii si cer demisia de onoare a mitropolitului Petru Paduraru, arhiepiscop al Chisinaului, mitropolit al Basarabiei si Eparh al Plaiurilor.

Biserica Rusa amenintata de schisma

Un episcop ultraconservator si sustinator al monarhiei, exclus din Biserica Ortodoxa rusa, a aruncat o anatema impotriva patriarhului Moscovei si al tuturor rusilor, Aleksei al II-lea, acuzandu-l de „erezie”.

 

CNSAS cere Tribunalului Bucureşti să constate colaborarea episcopului Casian cu fosta Securitate

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii susţine că episcopul Dunării de Jos a fost „util” Securităţii timp de 10 ani şi cere Tribunalului Bucureşti să constate existenţa calităţii de colaborator a lui Casian Crăciun, instanţa fixand pe 22 septembrie primul termen de judecată.

Casian Crăciun „a fost recrutat ca informator ca urmare a propunerii Departamentului Cultelor ca acesta să fie trimis la studii in străinătate, fiind folosit pentru incadrarea informativă a diverselor medii din cadrul emigraţiei romaneşti”, se arată in nota de constatare emisă de Direcţia Investigaţii a CNSAS.

 

Ziua Mondială a Tineretului nu este un Woodstock catolic

19.07.2008, Sydney (Catholica)

Preşedintele organizaţiei Caritas Internaţional le-a spus tinerilor aflaţi la Sydney că Ziua Mondială a Tineretului nu este un Woodstock catolic – cum au prezentat evenimentul chiar şi unele voci catolice din păcate – ci o mărturie despre acţiunea Duhului Sfânt. Cardinalul Oscar Rodriguez Maradiaga a ţinut să sublinieze aceasta la ultima dintre catehezele pe care le-a susţinut, sâmbătă.

Papa nu mai trebuie sa poarte blana

Una dintre principalele asociatii de aparare a drep­tu­rilor animalelor din Italia a anuntat, luni, ca va lansa o petitie pe Internet prin care se va solicita papei Benedict al XVI-lea sa renunte la etola de hermelina pe care o poarta in timpul slujbelor religioase de la Vatican. Lorenzo Croce, presedintele Asociatiei italiene de apa­rare a drepturilor animalelor si mediului (AIDAA), a decla­rat ca petitia nu este nici o provocare, nici o intentie de a organiza o manifestare anti-religioasa.

 

Papa denunta „idolii falsi”

de Ileana Cornea

Papa Benedict al XVI-lea a inceput, ieri, partea oficiala a vizitei australiene, demarata duminica, printr-un omagiu la adresa „deciziei curajoase” a Guvernului tarii-gazda de a recunoaste „nedreptatile” suferite, in trecut, de populatiile aborigene.

Suveranul Pontif a salutat si angajamentul Australiei in favoarea protectiei mediului.

 

BOR construieste o biserica de 2 milioane de euro la Roma

In urma ultimei rectificari bugetare, care i-a adus Ministerului Culturii si Cultelor 50 de milioane de lei, aproximativ 14 milioane de euro, romanii de peste hotare, in special cei din Italia si Spania, vor beneficia de lacasuri de cult ortodoxe, informeaza Financiarul. Din banii alocati, doua milioane de euro sunt destinati amenajarii unei parohii si a unei episcopii ale Bisericii Ortodoxe Romane, precum si crearii unui centru multicultural, ambele la Roma.

 

Catehezele în limba română la Sydney

21.07.2008, Sydney (Catholica)

O parte esenţială a Zilei Mondiale a Tineretului (ZMT) sunt catehezele. Acestea s-au desfăşurat în zilele de 16, 17 şi 18 iulie 2008 în diferitele puncte ale oraşului Sydney şi au fost ţinute, în general, de Episcopi. După cateheze a urmat Sfânta Liturghie. Pentru tinerii din România, prezenţi la ZMT de la Sydney, catehezele au fost ţinute de PS Virgil Bercea, care a prezidat şi Sfintele Liturghii din zilele respective. Catehezele au fost ţinute în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Homebush (un cartier al oraşului Sydney), păstorită de pr. Michael Anghel, aflăm din corespondenţa pr. Felix Roca apărută pe Ercis.ro.

 

Cererea în căsătorie din partea lui Dumnezeu

20.07.2008, Sydney (Catholica)

Astăzi Papa Benedict al XVI-lea a celebrat Liturghia de încheiere a celei de-a XXIII-a ediţii a Zilei Mondiale a Tineretului. La amiază a recitat rugăciunea Angelus cu tinerii prezenţi pe hipodromul Randwick. Înainte de rugăciune a rostit câteva cuvinte, pe care vi le oferim în traducere în continuare. După rugăciune, Sfântul Părinte şi-a luat rămas bun de la Cardinalul George Pell şi Cardinalul Stanislaw Rylko şi de la tineri, dându-le întâlnire în 2011, la Ziua Mondială a Tineretului din Madrid, Spania.

Dragi prieteni tineri,

În frumoasa rugăciune pe care urmează să o recităm, reflectăm asupra Mariei ca o tânără care primeşte chemarea Domnului de a-şi dedica viaţa Lui într-un mod foarte particular, un mod care ar implica dăruirea generoasă de sine, ca femeie şi ca mamă. Să ne imaginăm cum trebuie să se fi simţit. A fost cuprinsă de teamă, categoric copleşită de perspectiva care stătea înaintea ei.

 

IPS Teofan (centru stanga) impreuna cu Patriarhul Daniel (centru dreapta), dupa liturghiePatriarhul a avut o aniversare fără fast

Aniversarea celui de-al 57-lea an de viaţă al Patriarhului Daniel s-a desfăşurat într-un cadru restrâns, fără fast, în prezenţa persoanelor apropiate.

Debutând cu oficierea Sfintei Liturghii în paraclisul cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei patriarhale de către Preasfintitul Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, împreună cu Preasfintitul Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, arhiepiscop şi mitropolit onorific al Târgoviştei, Înaltpreasfinţitul Nifon, Preasfinţitul Irineu Slătineanul, noul mitropolit ales al Olteniei, aniversarea a continuat cu slujba de Te Deum de la ora 12:00, cu un discurs laudativ rostit de PS Irineul Slătineanu şi s-a încheiat cu un discurs de mulţumire al Patriarhului Daniel.

Apocalipsa e anunţată pe 21.12.2012

Apocalipsa, MayaÎn ultimul timp au apărut tot mai mult informaţii conform cărora 21 decembrie 2012 va fi Ziua Apocalipsei. Pură speculaţie sau adevăr, ideea a făcut înconjurul lumii şi a stârnit numeroase controverse. Astfel, s-au impus dovezi clare care să vină în sprijinul informaţiei. Potrivit datelor furnizate de caledarul indienilor Maya, dar şi din comunicări precise provenite din partea Pentagonului, Apocalipsa are o nouă dată fixă: 21 decembrie 2012. Din punct de vedere ştiintific, lucrurile sunt simple: spre sfârşitul anului 2012, polaritatea actuală a Pământului urmează să se schimbe.

 

Vaticanul, cu bugetul pe roşu

de Arina Avram

Vaticanul a dat publicităţii, în aceste zile, rezultatele sale financiare din 2007. Pentru prima oară, din 2003 încoace, Sfântul Scaun a încheiat anul cu bugetul pe roşu. Consiliul Cardinalilor pentru Studierea Problemelor Organizaţionale şi Economice a raportat un venit total de 236,737.207 milioane de euro, în timp ce cheltuielile au ajuns la suma de 245,805.167 milioane de euro.

S-a înregistrat un deficit de 9.067.960 euro. Aparatul administrativ, mijloacele de comunicare, precum şi turneele Papei în lume costă tot mai mulţi bani. Cele mai mari pierderi provin din deficitul de la Radio Vatican şi ziarul oficial „L’Obsservatore Romano”.

Patriarhul împlineşte 57 de ani

Preafericitul Daniel, patriarhul BOR, îşi aniversează astăzi ziua de naştere, alături de colaboratorii săi din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Sărbătoarea oficială va avea loc la 30 septembrie, data întronizării sale ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. Aniversarea Patriarhului, care împlineşte 57 de ani, va fi precedată de oficierea Sfintei Liturghii în paraclisul cu hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”.

 Episcopul Casian primea bani de la Securitate

de Ionel Stoica

Episcopul Casian al Dunării de Jos (foto), pe numele laic Costică Crăciun, a fost recrutat ca informator al Securităţii sub numele conspirativ de Crin (1981-1985), Casius (1985-1991) şi Casio (1988).

CNSAS a trimis dosarul episcopului Casian judecătorilor Tribunalului Bucureşti, care trebuie să constate dacă Preafericitul a avut calitatea de „colaborator al Securităţii”.

Potrivit Direcţiei Investigaţii din CNSAS, Costică Crăciun a fost recrutat „ca informator ca urmare a propunerii Departamentului Cultelor ca acesta să fie trimis la studii în străinătate, fiind folosit pentru încadrarea informativă a diverselor medii din cadrul emigraţiei româneşti”.

Papa Benedict al XVI-leaScuzele Papei pentru abuzurile preoţilor pedofili din Australia

de Alexandra Livia Dordea

Papa Benedict al XVI-lea şi-a cerut scuze oficial în faţa victimelor abuzurilor comise în Australia de preoţii catolici pedofili, relatează BBC.

Suveranul Pontif a subliniat că faptele preoţilor vinovaţi de abuzuri sexuale asupra unor copii sunt o ruşine pentru toţi credincioşii. El a declarat că este profund indignat de suferinţa pe care abuzaţii au îndurat-o şi că vinovaţii ar trebui să fie pedepsiţi de justiţie. „Vă cer tuturor să ne sprijiniţi şi să-i ajutaţi pe episcopi să lucreze împreună ca să combatem acest rău. Victimele ar trebui să primească ai multă compasiune, iar cei responsabili de aceste rele trebuie aduşi în faţa justiţiei”, a spus Papa Benedict.

Satele care imprejmuiesc codrii seculari intregesc peisajul paradiziac, unde omul respecta naturaCodrii Seculari Slătioara, catedrala de lemn a Rarăului

de Dana Balan

Bătrâna pădure numără molizi de 300-400 de ani, lângă care ai deopotrivă sentimentul vremelniciei şi pe cel al veşniciei.

Rezervaţia naturală Codrii Seculari Slătioara stă bine ascunsă, în spatele unor drumuri chinuitoare, de furia turistului înarmat cu aparate de filmat şi provizii păstrate în pungi de plastic. Până la următoarele asfaltări, pădurea rămâne o „insulă“ a copacilor care cresc doar ca să atingă cerul.

Molizi de 60 de metri înălţime

Drumul care leagă Gura Humorului de Câmpulung Moldovenesc este atât de prost, încât poate numai botaniştii şi silvicultorii pasionaţi ar străbate cei 8 kilometri de drum desfundat – altă- dată pistă pentru Raliul Bucovinei, prin anii ’80 -, până la Frasin, şi de acolo tot înainte, spre satul Slătioara din comuna Stulpicani, vreo 15 kilometri.

Slujba cu ocazia zilei de naştere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel - GALERIE FOTOSlujba cu ocazia zilei de naştere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel – GALERIE FOTO

Vezi aici imagini din cadrul slujbei Te Deumului oficiat cu ocazia zilei de naştere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.


Fotografii preluate din site-ul Gandul – 23 iulie 2008 (www.gandul.info)

 Episcopia SRL Biserica vrea o treime din Curtea de Arges

de Sorin Simion

Sfintiile lor au coplesit comisiile de specialitate, dar si instantele din Arges, cu cereri prin care solicita sa li se „retrocedeze” un liceu, o strada de la cap la coada si aproape un cartier întreg. „Gardianul” a prezentat, intr-una din editiile precedente, modul in care Mânastirea Curtea de Arges a intrat in afaceri imobiliare, pe lânga alte câteva zeci de obiecte de activitate pe care le are societatea patronata de biserica. Astazi, va dezvaluim modul in care Episcopia Argesului si Muscelului a trecut la „profesionisti” pe piata retrocedarilor imobiliare.

Cesare BonizziFratele metalist


de Maria Vladescu

Îmbrăcat în straie preoţeşti, sandale, cu un cordon peste mijloc, fratele Cesare Bonizzi, în vârstă de 62 de ani, este departe de a fi un rocker obişnuit.

Este italian, călugăr romano-catolic din Ordinul Capucinilor şi solistul trupei Fratello Metallo (Fratele Metal), relevă Reuters. Cesare Bonizzi, care se descrie drept un „cântăreţ-predicator“, a revenit în atenţie luna aceasta, odată cu lansarea celui de-al doilea album heavy-metal al său – „Misteri“.

Călugărul are această ocupaţie de mai bine de zece ani, iar anul acesta a cântat în cadrul festivalului „Gods of Metal“ (Zeii Metalului) din Italia, alături de trupa sa, pe aceeaşi scenă pe care au urcat formaţii precum Iron Maiden.

Episcopul Diomid de Anadyr si ChukotkaEpiscopul ortodox rus anti-ecumenist Diomid caterisit de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse

Acesta, la randu-i, il afuriseste pe Patriarhul Alexei al Rusiei si toti episcopii in comuniune cu el

Cam asa ar fi in doua propozitii descrierea evenimentelor care au urmat caterisirii episcopului Diomid de Anadyr si Chukotka (47 de ani), episcop al regiunii din anul 2000, de catre Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse la inceputul acestei luni.

Agentia Interfax informeaza ca Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, cu o majoritate absoluta (doar 3 abtineri), a votat pentru “dezbracarea” Episcopului Diomid si reducerea acestuia la starea laicala datorita neascultarii sale fata de ierarhie si decizia Sinodului care l-a chemat sa se caiasca.

 Patru femei s-au auto-excomunicat din Biserica


Dana Reynolds, femeie "episcop"
Dana Reynolds, care afirma ca este episcop catolic, a hirotonit duminica trei femei preot intr-o biserica protestanta din Boston. Inainte ca ceremonia sa aiba loc, Arhiepiscopia de Boston a dat un comunicat in care a anuntat ca toate cele patru

femei se vor autoexcomunica prin participarea la o astfel de ceremonie. 

Pe data de 29 mai, Vaticanul, prin Congregatia pentru Doctrina Credintei, a reiterat invatatura Bisericii care afirma ca Biserica nu are putere si autoritate sa hirotoneasca femei, si a adaugat ca „atat cei care incearca sa confere ordurile sacre unei femei, cat si femeile care incearca sa le primeasca, se excomunica ‘latae sententiae’„.

Ecumenismul a ajuns într-un moment critic

/ 314
19.07.2008, Sydney (Catholica)

Papa Benedict al XVI-lea consideră că mişcarea ecumenică a ajuns într-un punct critic, dar că trebuie rezistat tentaţiei de a vedea doctrina ca ceva care divizează. Afirmaţiile au fost făcute în Sydney, ieri dimineaţa, conform orei locale, la o întâlnire ecumenică cu aproximativ 50 de lideri religioşi. Evenimentul, găzduit în cripta Sf. Maria din Catedrala din Sydney, a avut loc în contextul celei de-a 23-a Zi Mondiale a Tineretului, în desfăşurare în Australia.

Combinaţia de miere şi scorţişoară – romana si engleza

Am dat peste rindurile de mai jos in care am gasit foarte multe informatii despre beneficiile pe care le are scortosoara si mierea. Tatal meu si fratele meu sint apicultori si am cunoscut dintotdeauna multe din avantajele mierii, a polenului si al propolisului.

Dar combinatia cu scortisoara si mai ales aplicatiile ei nu le-am cunoscut pe deantregul. De aceea am considerat de folos sa traduc articolul de mai jos.

Rodica Botan

 

Tinerii sunt mai religioşi decât se crede

14.07.2008, Gutersloh (Catholica)

O fundaţie germană de cercetări raportează că, în ciuda convingerii răspândite, adolescenţi şi tinerii sunt interesaţi de religie. Fundaţia germană Bertelsmann a anunţat miercuri, 9 iulie 2008, că un studiu privind religia şi practicile religioase în întreaga lume a descoperit că 85% dintre tinerii cu vârsta între 18 şi 29 de ani sunt religioşi, şi 44% sunt profund religioşi. Doar 13% nu ţin deloc la Dumnezeu sau la credinţă.

Drumul prin viata al unui roman este insotit de coruptie, de la momentul nasterii, este ideea centrala a unui documentar britanic

Romanii se confrunta cu coruptia inca dintainte de a se naste, iar marul cel putred al societatii sunt chiar politicienii, „cea mai mare problema a Romaniei”, este ideea in jurul careia se construieste un reportaj al Journeyman Pictures, o casa de productie de documentare britanica, postat pe YouTube.

Documentarul de putin peste 7 minute – postat pe YouTube sub titlu „Coruptia in Romania” – incepe ca o calatorie prin viata unui roman, care se confrunta cu coruptia inca dinainte de a se naste, dar se concentreaza apoi pe „cea mai mare problema a Romaniei”, clasa politica, parlamentarii.

Gardianul: Episcopia Argesului se ocupa de coafura si autostrazi

de Ioan Muresan Gardianul

Despre implicarea Prea Sfintiei Sale Calinic, episcopul de Arges si Muscel, în scandalul imens declansat în jurul societatii de turism Muntenia SA din Pitesti, presa a scris pe larg, asa ca nu detaliem. Trebuie totusi spus ca, în mod normal, o institutie cum e o episcopie nu avea de ce sa se amestece într-o afacere strict mireana, „pe cât de banoasa, pe atât de dubioasa”, dupa cum a fost numita chiar în presa din Pitesti. De un an si ceva încoace, PS Calinic a înfiintat chiar o societate comerciala, SC Filotheos SRL Curtea de Arges.

Papa Benedict al XVI-leaPapa denunta falsii idoli ai societatii consumiste

Papa Benedict al XVI-lea a denuntat joi „falsii idoli” ai societatii consumiste, in fata a 150.000 de tineri catolici adunati la Sydney pentru Zilele mondiale ale tineretului.

El le-a cerut tinerilor sa nu se lase sedusi de cei care vad in ei niste „niste simpli consumatori” intr-o societate „in care puterea de a alege devine binele, noutatea trece drept frumusete iar experienta subiectiva inlocuieste adevarul”.

Un episcop rus arunca anatema asupra Patriarhului Alexei al II-lea

Un episcop ultraconservator si monarhist, exclus din Biserica ortodoxa rusa, a aruncat joi anatema asupra Patriarhului Moscovei si al intregii Rusii, Alexei al II-lea, pe care il acuza de erezie, anunta AFP.

Fericirea este scrisă în gene

de Vasile Decu

Capacitatea de a fi fericit este un lucru predeterminat de gene, evenimentele pozitive din viaţă, precum căsătoria sau naşterea copiilor, crescând nivelul acestui sentiment doar temporar, potrivit unui studiu realizat de o echipă internaţională de cercetători, preluat de BBC.

Nivelul de bază al fericirii rămâne acelaşi aproape pe tot parcursul vieţii de adult, potrivit studiului publicat în „Economic Journal“. Economişti din Marea Britanie, SUA şi Franţa care au lucrat la acest studiu îşi bazează concluziile pe cei 20 de ani de analiză asupra nivelului de satisfacţie raportat de mai multe sute de persoane din Germania. Chiar şi după evenimente dramatice, precum un deces, nivelul de fericire generală scade, dar revine la medie relativ repede.

Patriarhul Alexei al Rusiei propus doctor honoris causa la Cluj de catre IPS Bartolomeu Anania

Patriarhul Alexei al Rusiei propus doctor honoris causa la Cluj de catre IPS Bartolomeu AnaniaCu binecuvantarea IPS Bartolomeu Anania, Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj a inaintat rectoratului Universitatii „Bases-Bolyai” propunerea decernarii titlul de doctor honoris causa Patriarhului Alexei II al Moscovei si intregii Rusii.

Contact de saptamanalul Timpolis despre acest subiect, pr. prof. Ioan Chirila, decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa din Cluj, afirma: „Cu binecuvantarea Inalt Prea Sfintiei Sale Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, s-a inaintat rectoratului Universitatii «Babes-Bolyai» propunerea de decernare a titlului de doctor honoris cauza patriarhului Alexei, urmand ca rectorul sa decida pasii urmatori. Cursul este asa: eu fac propunerea rectoratului, iar cel care poarta discutiile pe mai departe este rectorul. Am avut cu el o discutie tehnica acum trei saptamani despre acest lucru. Trebuie sa obtinem si acceptul patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane. Bineinteles ca ma consult si cu Inalt Prea Sfintia Sa Bartolomeu, deoarece facultatea noastra are o subordonare dubla, fata de ierarh si fasa de Ministerul educatiei. Inalt prea Sfintia Sa a aderat la idee, spunand ca trebuie sa se respecte toate diligentele. O astfel de decernare este mult mai complicata, fiind vorba de mari personalitati eclesiastice. Am crezut de cuviinta ca, dupa ce am acordat acest titlu si altor personalitati eclesiastice, ar fi potrivit macar sa incercam sa facem acest lucru si pentru patriarhul Alexei, pentru ca ocupa un loc important in viata bisericii ecumenice si noi, zona Transilvaniei, am avut relatii interbisericesti sustinute cu ei. Actualmente exista necomunicare din cauza zonei din Moldova. Am crezut ca am putea ajuta la restabilirea comunicarii. Efectul nu s-ar simti doar la nivelul universitatii noastre.

Parintele ortodox roman Boian Alexandrovici din Timoc amenintat de ortodocsii sarbi

Pr. Boian AlexandroviciChiar daca nu mai tine de Banat, parintele Boian nu poate fi caterisit de sarbi
 
O noua stire despre intelegerea a doua „biserici surori” vine, de data aceasta, in legatura cu Biserica Ortodoxa Sarba si Biserica Ortodoxa Romana. Saptamana aceasta au reinceput discutiile despre o eventuala caterisire a preotului roman din Timoc (Serbia), 
Boian Alexandrovici, din partea B.O.S.-ului, institutie care ar putea sa il cateriseasca pe protopopul de Dacia Ripensis tot asa de canonic ca si o eventuala biserica ortodoxa din Tara de Foc, dat fiind ca parintele Boian tine de B.O.R., si, mai explicit, de Patriarhul Daniel. Pana in 2006, Protopopiatul de Dacia Ripensis era subordonat Mitropoliei Banatului, dar o schimbare convenita intre B.O.R. si B.O.S. in legatura cu statutul episcopului Daniil, din Varset, a restrans jurisdictia Vicariatului de Varset, inca neridicat legal la rangul de episcopie, la teritoriul Banatului Sarbesc. Cu toate acestea, excluderea parintelui Boian de sub jurisdictia banateana nu il lasa „in vant”, ca oricine care vrea sa isi ascuta cutitul caterisirii sa il poata incerca pe preotul roman dupa cum ii e voia.

Vizita la tabăra de tineret a Uniunii Bisericilor Evanghelice Baptiste din Moldova

Aseară am avut bucuria şi privilegiul să fiu invitat la o tabără organizată de Anatol Andriuţă, liderul de tineret al Uniunii Bisericilor Evanghelice Baptiste din Moldova. Cei aproape 200 de tineri au venit din diferite raioane ale ţării împreună cu lideri lor şi au studiat Sfintele Scripturi în timpul acestei săptămâni.

Am ales să predic în baza următorului text din Sfintele Scripturi:

Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. “Vai de tine, Horazine!” a zis El. “Vai de tine, Betsaido!” Căci, Dacă ar fi fost făcute în Tir şi în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă. De aceea vă spun, că în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi pogorât până în Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, care au fost făcute n tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine. (Ev. Matei 11:20-24)

La încheierea mesajului, am făcut o invitaţie celor care nu au încheiat încă un legământ cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus şi prin pocăinţă, să o facă atunci. Slăvit să fie Dumnezeu pentru cei în jur de 40 de tineri băieţi şi fete care au ales să încheie acest legământ aseară.

Interviu cu IPS Nicolae Corneanu dupa Sinod

25 mai 2008 - IPS Nicolae Corneanu s-a impartasit in cadrul unei Liturghii greco-catoliceInterviu pentru Radio Romania Actulitati cu IPS Nicolae Corneanu (Transcript):

Reporter: …Legat de momentul acesta, al Sinodului, cum primiti decizia Sf. Sinod, I. P.S. voastra?

Nicolae Corneanu: Cu toata smerenia si buna credinta…Sunt increzator in realitatea, obiectivitatea tuturor hotararilor Sf. Sinod si nu pot decat sa fiu cu recunostina pentru faptul ca Sf. Sinod apreciaza si bunele si relele asa cum se cuvine.

Reporter: A fost o greseala gestul pe care l-ati facut?

IPS Bartolomeu Anania dezminte zvonul ca l-ar invita la Cluj pe Patriarhul Alexei al Moscovei

IPS Bartolomeu Anania

Ieri am primit pe adresa noastra urmatorul comunicat din partea pr. Bogdan de la Biroul de presa al Mitropoliei de Cluj pe care-l transmitem in intregime:

Mitropolitul Bartolomeu dezminte zvonul potrivit caruia l-ar invita la Cluj pe Patriarhul Alexei al Moscovei

Mitropolitul Bartolomeu Anania dezminte zvonul potrivit caruia l-ar invita la Cluj pe Patriarhul Alexei al Moscovei pentru un doctorat honoris causa, iar aceasta din simplul motiv ca, nefiind nici rectorul Universitatii si nici Patriarhul Romaniei, nu are caderea sa o faca.

Prin iertarea celor doi ierarhi apostati, BOR isi risca relatiile cu celelalte biserici ortodoxe

Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ieri sa ii ierte pe Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, si pe Episcopul Oradei, Sofronie Drincec, acuzati de apostazie. Anuntul a fost facut de PS Vincentiu Ploiesteanu, Episcop Vicar Patriarhal. Sfântul Sinod a dezaprobat gesturile necanonice ale celor doi ierarhi, care au produs tulburare în Biserica. Apoi, Sfântul Sinod a luat act de regretul si pocainta acestora, pe care le-a primit ca prim semn de îndreptare. Hotararea de astazi a Sinodului BOR, cum anticipa ziarul nostru, va genera, pe de o parte, reactii de apreciere din partea celor care s-au pozitionat de partea celor doi ierarhi, iar pe de alta parte, reactii imprevizibile din partea celor care au cerut caterizarea lor. Este posibil ca masura luata la Bucuresti sa afecteze relatiile cu celelalte Biserici Ortodoxe, mai ales ca unele dintre ele au vazut in fapta celor doi ierarhi “o jignire adusa insesi Tainei Bisericii”.

Sinodul BOR l-a iertat pe Mitropolitul Corneanu

de Andrei Luca Popescu

Sinodul nu a dat curs „fanatismului justitiar” si „extremismului”, dezaprobate de Patriarhul Daniel.

Forul suprem al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) nu a dat satisfactie vocilor traditionaliste din lumea bisericeasca, printre care s-a numarat si cea a Mitropolitului Bartolomeu Anania al Clujului, care au cerut caterisirea (excluderea din Biserica) a Mitropolitului Nicolae Corneanu si a Episcopului Sofronie. Cei doi au incalcat canoanele BOR, primul impartasindu-se alaturi de greco-catolici, la sfintirea unei biserici din Timisoara, celalalt slujind agheasma de Boboteaza alaturi de un episcop greco-catolic. „Sfantul Sinod a dezaprobat gesturile necanonice ale celor doi ierarhi, care au produs tulburare in Biserica. Apoi, Sfantul Sinod a luat act de regretul si pocainta acestora, pe care le-a primit ca prim semn de indreptare”, se arata in comunicatul Patriarhiei.

A sosit ziua cea mare! Sfantul Sinod hotaraste astazi soarta episcopilor Nicolae si Sofronie

Astazi (8 iulie, 2008), Sfantul Sinod va lua in discutie cazul Mitropolitului Banatului, Nicolae Corneanu, si cel al Episcopului Oradei, Sofronie Drincec, acuzati de apostazie, una dintre cele mai dificile situatii dezbatute de forul suprem al Bisericii Ortodoxe Romane din istoria institutiei. Primul s-a impartasit cu greco-catolicii pe 25 mai, iar cel de-al doilea a sfintit Aghiasma mare de Boboteaza impreuna cu un episcop greco-catolic.

O data facute publice, cazurile celor doi ierarhi au generat luari de pozitie pro si contra, iar pe masura ce ziua in care Sinodul se va pronunta asupra lor se apropia, presiunile au crescut, semn ca faptele celor doi sunt foarte grave, de vreme ce au afectat o mare parte din credinciosi, iar lumea ortodoxa a reactionat si ea pe masura. La Cancelaria Sfantului Sinod s-au primit pana acum zeci de memorii, s-au emis fel de fel de opinii impotriva celor doi sau in favoarea lor, IPS Bartolomeu Anania fiind ierarhul asupra caruia s-au revarsat toate relele, deoarece a cerut, deschis, caterizarea celor doi. Nici Patriarhul Daniel nu a scapat de tirul criticilor, informatii despre care noi am mai scris, dovedind ca si Preafericirea Sa este unul dintre cei vizati de campania declansata cu acest prilej.

 Prea Murdaria Sa


O restituire necesara despre Mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania. Mai multe despre personaj, inclusiv amanunte despre faptele de vitejie mentionate in articolul de mai jos gasiti in sectiunea Mitropolitul tortionar.
Articol publicat in „Lumea Libera Romaneasca”, New York, nr. 476 – 15 noiembrie 1997
Paul Goma: Anania
Paris 30 octombrie 1997

Cu o insolenta dintre cele mai suspecte un anume Valeriu Anania protesteaza in Vatra – nr. 9/97, pag. 61 – impotriva aluziilor formulate de Adrian Hamzea (tot in Vatra, nr. 5) la adresa unui calugar legionar, reeducator la Aiud, agent al propagandei ceausiste in USA, uns de Iliescu IPSS.
Rau a facut A. Hamzea ca, cedand romanismului, nu i-a spus pe nume – anumelui Anania.

 Poate Biserica lupta impotriva coruptiei?

de Ion Vianu

Saptamana trecuta am aratat in aceasta pagina ca, daca o noua Constitutie este necesara, ea nu va rezolva automat problema majora a societatii noastre, cancerul care ne roade si face imposibil pasii decisivi. Se intelege ca vorbesc despre coruptie, coruptia „mica” si „mare”. si mai spuneam ca sanctiunile europene, oricat de dure ar fi, nu vor avea eficacitatea dorita, atata vreme cat va fi preponderent cinismul celor care practica sistematic coruptia. Ar fi bine sa aruncam o privire asupra istoriei Europei Occidentale, sa vedem ce a facut posibila marea ei dezvoltare, suprematia ei de veacuri in lume, dezvoltarea ei nemaiintalnita, nu numai in domeniul tehnologiilor, dar si al spiritului, atat timp cat de la Renastere incoace artele, literatura, filosofia, dar si stiintele si tehnologia au cunoscut o inflorire extraordinara.

 

Un nou prefect la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor

Un nou prefect la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor09.07.2008, Vatican (Catholica)

Sfântul Părinte a acceptat demisia pe motiv de vârstă prezentată de Cardinalul Jose Saraiva Martins, până astăzi prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor. În locul său l-a numit pe Arhiepiscopul salezian Angelo Amato, titular de Sila, cel care până acum a fost secretar al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei. S-a născut la 8 iunie 1938, urmând şcoala saleziană. A studiat apoi filosofia şi teologia în Roma. A fost hirotonit preot la 22 decembrie 1967, devenind membru al Salezienilor lui Don Bosco. A studiat la Universitatea Pontificală Saleziană, specializându-se în cristologie. În 1972 a predat ca asistent. În 1974 a obţinut doctoratul. În 1978 şi 1979 s-a aflat în Grecia, la mănăstirea ortodoxă Moni Vlatadon, unde se află un renumit institut de studii patristice. În 1988 a petrecut un an sabatic la Washington DC, SUA. A fost profesor de dogmatică la Universitatea Saleziană, iar timp de 12 ani (1981-1987 şi 1993-1997) decan al Facultăţii de Teologie. La 19 decembrie 2002, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit secretar al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei. A fost secretar al Cardinalului Joseph Ratzinger, apoi al Cardinalului William Levada (2005-2008). A fost consacrat Episcop la 6 ianuarie 2003 de către Papa Ioan Paul al II-lea. Este considerat ca principalul artizan al documentului Dominus Iesus. După alegerea ca Episcop al Romei, Papa Benedict în prima audienţă l-a primit pe Arhiepiscopul Amato.

Decizia Sfântului Sinod privind comportamentul sacramental şi liturgic al clerului şi credincioşilor ortodocşi

09.07.2008, Bucureşti (Catholica)

În şedinţa de lucru, din zilele de 8-9 iulie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat în discuţie împărtăşirea Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, la o Liturghie greco-catolică şi concelebrarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu un ierarh greco-catolic la slujba de sfinţire a Aghiazmei Mari. Sfântul Sinod a dezaprobat gesturile necanonice ale celor doi ierarhi, care au produs tulburare în Biserică. Apoi, Sfântul Sinod a luat act de regretul şi pocăinţa acestora, pe care le-a primit ca prim semn de îndreptare.

Irineu Slatineanul a fost ales noul mitropolit al OltenieiIrineu Slatineanul a fost ales noul mitropolit al Olteniei

Episcopul vicar al Episcopiei Ramnicului, Irineu Slatineanul, este noul mitropolit al Olteniei, ales in sedinta de marti a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane cu 24 de voturi pentru din 47, informeaza Rompres.

PS Irineu (Popa) Slatineanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ramnicului, s-a nascut la 16 noiembrie 1957, in localitatea Perisani, judetul Valcea, numele de botez fiind Ioan.

A urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova (1975-1980) si ale Institutului Teologic Universitar din Bucuresti (1981-1985), unde a fost admis si pentru cursurile de doctorat. In urma unei burse primite de la statul francez, si-a continuat pregatirea teologica la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris (1987-1990), unde i s-a conferit titlul de doctor in 1990. Intre 1986 si 1987, a urmat cursurile de limba si literatura franceza la Universitatea din Grenoble.

Un nou ierarh ortodox pentru Europa de Nord

Un nou ierarh ortodox pentru Europa de NordPe data de 6 iulie a avut loc la Stockholm ceremonia de intronizare a Preasfintitului Parinte Maca­rie Dragoi, primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane a Europei de Nord.

In urma hotararii Patriarhiei Romane de a constitui Episcopia Ortodoxa Romana a Europei de Nord, PS Macarie Dragoi a fost ales episcop al noii eparhii, in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din 5 martie 2008. Episcopul Macarie, cel mai tanar episcop roman, si-a afirmat dorinta de a contribui la unitatea comu­nitatilor romanesti din tarile nor­dice, care „sunt extrem de ras­firate”. Sase ani, intre 1998 si 2003, Macarie Dragoi a fost se­cretar de cabinet al IPS Bartolomeu al Vadului, Feleacului si Clujului, fiind uns in monahism in 23 iunie 2003.

Da-ul pentru femeile Episcop reprezintă un nou obstacol

08.07.2008, Vatican (Catholica)

Decizia Bisericii Anglicane ce deschide calea spre consacrarea femeilor ca Episcopi este un obstacol pentru comuniunea cu Biserica Catolică, susţine Vaticanul. Luni seara, după patru ore de dezbateri, Sinodul general al Bisericii Angliei a afirmat că „dorinţa majorităţii este ca femeile să fie acceptate la episcopat”. Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor a răspuns astăzi printr-un comunicat. „Am aflat cu regret vestea că votul Bisericii Angliei pavează drumul spre introducerea legislaţiei ce va conduce la hirotonirea femeilor întru episcopat”, se spune. „Poziţia catolică pe această temă a fost clar exprimată de Papa Paul al VI-lea şi Papa Ioan Paul al II-lea.”

Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 8-9 iulie 2008

09.07.2008, Bucureşti (Catholica)

În zilele de 8-9 iulie 2008, la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate menţionăm: canonizarea Sfântului Ierarh Iachint de Vicina, primul Mitropolit al Ţării Româneşti (cu ziua de prăznuire la 28 octombrie), a Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, părintele erei creştine şi al dreptului bisericesc (1 septembrie) şi a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, Domnitorul Ţării Româneşti, om de cultură isihastă şi prinţ al păcii (26 septembrie); prăznuirea Sfântului Sfinţit Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei, în ziua de 13 septembrie; înfiinţarea de birouri de catehizare a tineretului în fiecare eparhie a Bisericii Ortodoxe Române pentru dezvoltarea proiectului Hristos împărtăşit copiilor; Sfântul Sinod a ales pe Părintele Arhimandrit Andrei – Nicolae Moldovan în postul de episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului cu titlul de Făgărăşanul.

 

Avertismentul duhovnicului

Avertismentul duhovnicului


Scandalul impartasirii Mitropolitului Nicolae Corneanu al Banatului la greco-catolici este departe de a se sfarsi. Sfantul Sinod urmeaza sa decida in sedinta din 8-9 iulie asupra cererii de caterisire a Mitropolitului cazut in erezie. In aceasta perioada, persoane si grupuri de alta confesiune decat cea ortodoxa au trimis PF Patriarh Daniel si membrilor Sinodului diverse scrisori de sustinere a lui Corneanu in incercarea de a forta o alta decizie a inaltilor ierarhi ortodocsi. Faradeleagea comisa de Corneanu este clara insa si nu poate fi acceptata, explica intr-un material elocvent publicistul Dan Ciachir. Iar intr-un interviu in exclusivitate – disponibil integral la http://www.ziua.ro – parintele Justin Parvu de la Manastirea Petru Voda, supranumit „Duhovnicul Neamului”, avertizeaza asupra riscurilor de sciziune a Bisericii dreptcrediciosilor in cazul in care Mitropolitul apostatic nu va fi caterisit. (V.R)

 

http://publicatia.voxdeibaptist.org/stiriA_aug08.htmsus

Notă:

Fizicianul Cristian Presură despre fake news-ul legat de 5G: În Olanda și în Anglia chiar au fost atacate turnuri cu antene 5G / Blocarea site-urilor de fake news este o solutie ineficientă

download - Copie

de Ionut Baias     HotNews.ro

Sâmbătă, 16 mai 2020, 12:58 Science – Tehnologie

Cristian Presura despre 5G si fake news

Cristian Presura despre 5G si fake news

Foto: Hotnews

În România, autoritățile au închis acele siteuri care legau apariția coronavirusului de implementarea tehnologiei 5G. În SUA au avut loc proteste, în Anglia și Olanda au fost chiar atacate turnuri de antene 5G. Profilul celui care răspândește teorii ale conspirației este, in general (dar nu mereu), cel care are mai puține preocupări științifice, spune cunoscutul fizician și cercetător Cristian Presură, care nu crede că cenzura din partea autorităilor ar putea avea vreun efect, decât unul pe termen scurt. Frica de tehnologia nouă este una generală, dar ”cand cunosti știința și știi diferența dintre volt si amper, îți pui întrebările tehnice corecte si oprești multe idei conspiraționiste din fașă.”

Ionuț Baiaș: În România, cam cele mai multe site-uri blocate pentru fake news promovau teoria conspirației că tehnologia 5G a provocat apariția sau mutația virusului. Tu ți-ai dedicat mult timp combaterii acestei teorii. De ce crezi că persista această teorie a conspirației?

Cristian Presură: Explicația că 5G a provocat virusul nu are așa de mulți adepți în România. Teoria persistă pentru că mereu se găsește un GicăContra care mai aruncă paie pe foc. Cred că explicațiile mele și ale altora au oprit la timp pe cei care ar fi căzut în capcană. Spre exemplu în Anglia și Olanda au fost chiar atacate turnuri de antene 5G.

NotăDiscuția din interviul video nu a fost transcrisă integral

Rep: Avem ”un pacient zero al dezinformării”, ca să-i zicem așa, pe dr Cowen. E un doctor, a scris o carte, unde face legături de la gripă spaniolă la coronavirus, electrificare, sateliți și 5G. Care e profilul omului care răspândește așa ceva?

Cristian Presură: Eu mă lupt pentru omul de rând, încercând să-l fac să înțeleagă că, în multe cazuri, poate face diferența cu mintea lui, aducându-și aminte ce a învățat la școală și căutând în surse corecte. Profilul celui care răspândește este, în general (dar nu mereu), cel care are mai puține preocupări științifice. Asta pentru că, atunci când nu cunoșți știință bine, ți se pare oarecum magie și cazi pradă la tot felul de speculații. Când știi diferența dintre volt și amper, ca să dau doar un exemplu, îți pui întrebările tehnice corecte și oprești multe idei conspiraționiste din fașă. La 5G de exemplu este vorba de putere care se măsoară în Jouli, de faptul că radiația este termală. Desigur că pot fi și efecte subtile, dar în mare înțelegi că radiația nu poate fi tot atât de cancerigenă ca cea ultravioletă, de exemplu. Pe de altă parte, se vede la mulți dintre cei care împrăștie ideile conspiraționiste că își fac din asta un război personal, un motiv al existenței lor. E ca și cum caută ceva cu care să iasă în evidență, într-o lume în care, din păcate, valoarea oamenilor este evaluată în numărul de like-uri pe care le primește.

Rep: Cat de important e motorul social-media pentru ”conspiraționiști” în răspândirea unor astfel de teorii? Blocarea unor astfel de site-uri e o soluție?

Cristian Presură: Mediul online împrăștie astfel de teorii conspiraționiste, dar la fel de bine împrăștie și informația corectă. Decizia de a-i bloca poate fi folosită în cazuri extreme, dar nu trebuie abuzat, pentru că îi legitimează. Până la urmă, soluția e una: educația!, iar regula educației este „gândește cu mintea ta”. Oricine trece printr-o școală care te învață să gândești cu mintea ta, care descoperă exactitatea științei, va rămâne „vaccinat:” împotriva pseudostiinței și a exagerărilor conspiraționiste.

Cum s-a folosit și Edison de teoria conspirației împotriva lui Tesla

Rep: Are rădăcini adânci teoria conspirației. În clipul tău de pe youtube folosești și foarte multe exemple din propria familie, ceea ce mi se pare că umanizează mult subiectul și-l face mai digerabil. Astfel, combați vechea teorie a conspirației cu ”gripa spaniolă apărută că urmare a electrificării Europei”, dând exemplul satelor din România care nu au fost electrificate, dar cazuri au fost, inclusiv al străbunicii tale care s-a îmbolnăvit. Știi să fi circulat și atunci în spațiul românesc o anumită teorie a conspirației?

Cristian Presură: În spațiul românesc nu știu, dar a fost povestea din New York cu oamenii care vor muri pe liniile de electricitate. Interesant, în poză apare un cal mort, care este o întâmplare reală. Oamenii din laboratorul lui Edison au omorât un cal folosind curent alternativ ca să îl oprească pe Tesla…

Rep: Crezi că societatea va privi cu ochi mai buni de acum încolo și va deveni mai conștientă de importanța cercetării sau a sistemului medical?

Cristian Presură: În cazul în care se va reuși găsirea unui vaccin, cred că da. Se poate însă să nu se reușească, nu din cauze de cercetare, ci pur și simplu pentru că nu este posibil. Atunci vor crește teoriile conspiraționiste. Pe de altă parte, depinde și de generațiile viitoare. Dacă ele sunt educate bine, vor vedea adevărul.

Despre redacția virtuală #CovRoMd

Rețeaua informală #CovRoMd cuprinde 27 de publicații de nivel local, regional, național, reprezentate de PressHubExpress de Banat (Caraș-Severin, Timiș), Mesagerul de Sibiu (Sibiu), Monitorul de Cluj (Cluj), Alba24.ro(Alba, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sibiu, Timiș), Gazeta de Dimineață (Hunedoara), Argeșul Online (Argeș), Epoch Times Romania (național),Monitorul de Botoșani (Botoșani), Oradea Press (Bihor), eBihoreanul(Bihor), Átlátszó Erdély (Harghita, Covasna, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureș), Revista 22 (national level), Zi de Zi (Mureș), Jurnalul Văii Jiului (Hunedoara), Arad24.net (Arad), Banatul Azi (Timiș, Arad, Caraș-Severin), inRoman.ro (Neamț), Resita.ro(Caraș-Severin), Liber în Teleorman (Teleorman), Info Sud-Est(Tulcea, Constanța), Jurnalul de Argeș (Argeș), Crișana (Bihor), Transilvania Reporter (Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj), Gazeta de Sud (Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Olt), Viața Liberă (Galați), Ziarul de Iași (Iași) și Vrancea24 (Vrancea).

La nivel european, rețeaua include partenerul EURACTIV.ro (parte a rețelei pan-europene EURACTIV, prezentă în 14 țări, cu sediul central la Bruxelles), la nivelul Republicii Moldova, report.md, și, la nivelul unei comunități de 5,6M de utilizatori în România și 1M în diaspora românească, HotNews.ro, prin platforma de dezbateri interactive, LIVE VIDEO #deladistanță.

Citeste si:

 

Subiectele zilei

Luni, 18 Mai 2020

Ghidul pentru revenirea la muncă pentru angajați și angajatori, publicat de Ministerul Muncii. Ce are de făcut fiecare dintre părți

Duminică, Ministerul Muncii a publicat un Ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru angajați și angajatori, în care se specifică ce măsuri trebuie să ia angajatorii
citeste tot articolul
Amenzi de până la 2.500 de lei pentru cei care merg, de luni, în afara localității fără declarație sau care nu poartă mască în spațiile publice închise

Începând de luni, cei care merg în afara localității sunt obligați să dețină o declarație pe proprie răspundere în care să fie precizate motovele deplasării. Amenzile pentru
citeste tot articolul
VIDEO Primul șantier în lucru de pe autostrada A1 Sibiu – Pitești. Mobilizare mare a constructorului. La ce stadiu a ajuns în sub două luni de la începerea lucrărilor

Pe primul tronson contractat din autostrada A1 Sibiu – Pitești se lucrează intens, la circa o lună și jumătate de când lucrările efective de șantier au demarat. Constructorul de pe tronsonul
citeste tot articolul
Fizicianul Cristian Presură despre fake news-ul legat de 5G: În Olanda și în Anglia chiar au fost atacate turnuri cu antene 5G / Blocarea site-urilor de fake news este o solutie ineficientă

În România, autoritățile au închis acele site-uri care legau apariția coronavirusului de implementarea tehnologiei 5G. În SUA au avut loc proteste, în Anglia și Olanda au
citeste tot articolul
Cum sunt prezentate traumele legate de COVID-19 de către un medic de urgență: Cei care rezistă și scapă vor rămâne cu sechele

Pierderea musculară este de 40% în 20 de zile pentru un tânăr care ajunge pe ventilație din cauza infectării cu coronavirus, explică pe Facebook Cosmin Librimir, medic la Spitalul Județean
citeste tot articolul
Fotogalerie Cum au decurs primele slujbe religioase de după ridicarea restricțiilor. De la mulțimi atente să respecte distanțarea socială, la ”prigoana” împotriva bisericii

La unele biserici a fost lume mai multă, la altele mai puțină. Toate slujbele din cele 5 biserici vizitate s-au ținut afară, preoții așezând scaune în curtea bisericilor la distanțe care
citeste tot articolul
Mai mulți bucureșteni s-au adunat cu mașinile în Piața Constituției pentru a doua seară la rând. Poliția e la fața locului, fără a putea lua măsuri

A doua seară la rând în care câteva zeci sau sute de persoane s-au adunat în Piața Constituției, în parcare, cu mașinile, în condițiile în care starea de
citeste tot articolul
VIDEO Premierul Orban, despre mesajele protestatarilor din Piața Victoriei: Toate sloganele mi se pare că fac parte din apanajul unor tematici care nu au legătură cu interesul național

„Mesajele celor care sunt în Piața Victoriei sunt niște mesaje pe care eu personal nu le înțeleg”, a declarat duminică seara premierul Ludovic Orban, întrebat despre
citeste tot articolul
Opt vaccinuri anti-COVID-19 sunt în etapa de testare pe oameni, anunță OMS

Opt vaccinuri anti-COVID 19 sunt în studiile clinice și se testează pe oameni, anunță Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Din opt companii care sunt aproape de un vaccin, patru sunt din
citeste tot articolul
Animalul care poate fi arma noastră secretă contra coronavirusului

Este posibil ca soluția contra coronavirusului să fi fost în fața ochilor noștri în tot acest timp, ronțănind leneșă un morcov. Se pare că tot ce avem nevoie ne poate fi oferit de
citeste tot articolul
Masive proteste împotriva restricțiilor Corona în marile orașe germane, dar și în alte țări europene. De la gândirea oblică , la extremiști și protestatari anti-vaccin

Mii de oameni au protestat în marile orașe germane, în Marea Britanie, Polonia și Elveția. Ei cer mai multă libertate și „mai puține restricții Corona”. Se invocă și
citeste tot articolul
Ludovic Orban, despre starea de alertă: Terasele vor fi menținute închise / Toate instituțiile de control implicate vor fi pe teren și vor impune aplicarea legii / Îmi puneți întrebări deranjante

O nouă ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență a fost convocată pentru luni, 7,30 dimineața, iar ședința de Guvern pentru ora 8.00, a anunțat duminică seara premierul Ludovic Orban.
citeste tot articolul
Marcel Ciolacu spune că PSD vrea moțiune de cenzură după starea de alertă, iar Parlamentul nu va intra în vacanță la vară

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminică seară, că a discutat cu liderul Pro România, Victor Ponta, precum și cu cel al ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, ca Parlamentul să nu intre
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Prima zi din ultimele două luni când Spania are sub 100 de noi decese / Mexicul, rată a mortalității de peste 10% / Opt vaccinuri sunt în prezent în etapa de testare pe oameni

Numărul cazurilor de coronavirus din lume a depășit 4,7 milioane, iar cel al deceselor de persoane infectate cu Sars-Cov-2 este de peste 313.000, aproximativ 1,8 milioane de pacienți fiind declarați
citeste tot articolul
Noul manager de la spitalul Piatra Neamț, patron de pompe funebre: „Mă recomandă experiența mea de business”

Noul manager al Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț, Marius Ghineț, este proprietar al unei firme de pompe funebre,. El a fost numit șef la spitalul din Piatra Neamț pe 15 mai de către
citeste tot articolul
VIDEO Haosul de la Vama Nădlac continuă și după ce au fost deschise alte 10 ghișee

Blocajul la Vama Nădlac continuă chiar și după ce au fost deschise 10 noi ghișee de verificare. Marin Bondar, șef al Inspectoratului Teritorial Oradea, a spus că nu se aștepta la un val așa mare de
citeste tot articolul
STB caută asigurări pentru parcul auto, călători și bagajele acestora : Ce sume se plătesc în caz de accidente și când nu se acordă despăgubiri

Societatea de Transport București (STB) vrea să cumpere asigurări RCA și CASCO pentru vehiculele sale, precum și servicii de asigurare a călătorilor și bagajelor acestora, contract cu o valoare
citeste tot articolul
VIDEO FOTO Primire glacială pentru premierul belgian / Personalul medical dintr-un spital i-a întors ostentativ spatele

Premierul belgian Sophie Wilmes a fost întâmpinată cu răceală în cadrul unei vizite într-un spital. Personalul medical s-a întors cu spatele la premier, acesta fiind un
citeste tot articolul

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

https://science.hotnews.ro/stiri-tehnologie-23999780-fake-news-5g-coronavirus-cristian-presura.htm?cfnl=

Despre prorocie

download - Copie

ON MAY 18, 2020 BY GEORGEIN MIRACOLE

Un subiect sensibil, însă Biblia are ceva de spus și în dreptul acestui lucru. Personal sunt pentru prorocia bună și pentru prorocii buni. Bunicul meu a fost proroc, eu am avut parte de mesaje care s-au împlinit. Insă am văzut si multă confuzie in acest domeniu.

M-am uitat in Scriptura să văd ce calități trebuie să aibă o prorocie bună, si am găsit câteva aspecte:

 1. – Sa nu contrazica Scriptura si nici standardele lui Dumnezeu. Deuteronom 13: 1-5. Cand ai parte de un mesaj care te incurajeaza la pacat sa stii ca nu este de la Domnul.
 2. – Trebuie sa se implineasca ce vesteste prorocul. Deuteronom 18:20,21.
 3. – Sa iti fie descoperite lucruri specifice si nu informatii generale. Ca de exemplu: Apropiete de Mine si eu te voi binecuvanta. Asta potriveste la oricine. Cand proorocii Bibliei au proorocit au vorbit lucruri specifice care au fost clare si s-au implinit. De exemplu Isaia cu sute de ani inainte de Cristos spune in capitolul 7:”Iata, fecioara va ramane insarcinata, va naste un Fiu si-I va pune numele Emanuel.” Lucru nemaipomenit in vremea lui Isaia insa s-a intamplat la nasterea lui Isus, fecioara a ramas insarcinata si a nascut pe Mantuitorul lumii. Un alt exemplu este in 2 Imparati 7 cand Elisei descopera ca in ciuda foametei mari care este a doua zi va fi mancare din belsug in cetate, si asa a fost, la o singura zi dupa s-a inplinit.
 4. – Sa fie conform prorociei din Noul Testament. Intre profetiile Vechiului Testament si a Noului Testament exista o diferenta. In Vechiul Testament proofetiile erau indreptate in mare parte catre poporul evreu care s-a indepartat de Dumnezeu si catre celelalte popoare care nu il recunoasteau pe Dumnezeu. Ele erau in mare parte proofetii de judecata. In Noul Testament gasim ca proorocia este un dar al Duhului Sfant. In 1 Corinteni 14 ni se spune linia pe care trebuie sa mearga prorocia in Biserica lui Cristos. Cand mesajul este pentru Biserica spune Apostolul Pavel (1 Corinteni 14:1-4) trebuie sa fie spre zidire, sfatuire si mangaiere. Cand este pentru cei din afara Bisericii care vin in adunare spune Pavel (1 Corinteni 14:24,25) trebuie spre descoperirea starii lui si a tainelor sale.
 5. – Prorocia buna este cea in care alege Dumnezeu sa iti vorbeasca. Am observat ca multi astazi suna, cauta, si viziteaza prorocii sa le vorbeasca. Cred ca Dumnezeu este Suveran si El stie cand trebuie sa ne vorbeasca. Cred ca daca toata ziua tragem de proroci sa ne vorbeasca intr-o zi s-ar putea sa ne vorbeasca de la ei. Cel mai intelept este sa te rogi in taina daca ai o problema si sa il rogi pe Domnul sa iti trimita El un prooroc fara sa il chemi tu. Am experimentat de multe ori acest lucru si in felul acesta am vazut cu adevarat ca Dumnezeu lucreaza si astazi, ca promisiunea Lui din Faptele Apostolilor capitolul 2 este valabila si astazi: ” In zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice faptura; feciorii vostri si fetele voastre vor prooroci, tinerii vostri vor avea vedenii, si batranii vostri vor visa vise! Da, chiar si peste robii Mei si peste roabele Mele voi turna, in zilele acelea, din Duhul Meu si vor proroci.”

Sursa: https://rodiagnusdei.wordpress.com/tag/pastor-tiberiu-pop/

Despre prorocie

30 de zile 2020 | Ziua #24: Musulmanii nominali

download - Copie

 30 zile de rugăciune, Important, Interne, Misiune, Rugăciune

 Augustinov Gabriela  17-05-2020 08:05:02

DESCĂRCAȚI întregul ghid în format PDF AICI!

Aţi auzit de expresia „creştin nominal”? Aceasta descrie o persoană care acceptă valorile creştine recunoscute şi, din când în când, participă la unele ceremonii sau ritualuri creştine, însă nu consideră creştinismul de o mare importanţă în viaţa ei.

Un „creştin cultural” poate fi ateu, agnostic sau se poate descrie ca fiind „spiritual, dar nu religios”. Adesea astfel de persoane au crescut într-un mediu care a fost tradiţional creştin, cu care ei se identifică, deşi pot respinge anumite idei sau exprimări ale credinţei.

Un înţeles similar are şi termenul „musulman cultural”. Comunitatea musulmană din întreaga lume înregistrează un declin în angajamentul faţă de religie, deoarece oamenii sunt dezamăgiţi de creşterea formelor extremiste ale credinţei, de liderii religioşi corupţi şi de constrângerile religioase impuse. Un musulman cultural se identifică tot ca musulman, însă el va fi religios doar cu numele, sau nu se va considera religios deloc.

Musulmani nominali sunt peste tot, însă proporţia lor este mai ridicată în Europa, Asia Centrală, în anumite regiuni din Orientul Mijlociu şi din Asia de Sud-Est. Cercetări recente întreprinse de Pew Research Centre au descoperit că doar 1% dintre musulmanii din Azerbaidjan şi 5% dintre cei din Albania frecventează moscheea în mod regulat, de exemplu. Ei au descoperit şi că doar 2% dintre musulmanii din Kazahstan şi 14% dintre cei din Bosnia-Herzegovina îşi fac cele cinci rugăciuni zilnice. În S.U.A., unde musulmanii alcătuiesc doar 1% din populaţie, 64% dintre ei spun că religia este foarte importantă pentru ei, procent care este aproximativ egal cu procentul creştinilor dedicați.

Pe măsură ce rolul religiei se schimbă la nivel global, musulmanii, ca și creștinii, sunt confruntaţi cu întrebări despre identitatea lor atât în interiorul, cât şi în exteriorul comunităţilor tradiţionale.

CUM SĂ NE RUGĂM:

Rugaţi-vă pentru musulmanii care tânjesc după o credinţă plină de semnificaţie, ca ei să o găsească. Matei 6:33

Meditaţi în rugăciune la modul în care noi, ca şi credincioşi în Hristos, ar trebui să ne examinăm credinţa pentru a vedea dacă este autentică. 2 Corinteni 13:5 şi Iacov 3:9-12

Inspirați-vă din Psalmul 111 şi rugați-vă pentru musulmanii nominali.

https://anchor.fm/

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/17/30-de-zile-2020-ziua-24-musulmanii-nominali/?

PREDICA de DUMINICĂ cu Bebe Ciauşu: Psalmul 13 – De ce întârzie Dumnezeu să ne vină în ajutor? (Video)

download - Copie

 

De ce ni se pare uneori că Dumnezeu se joacă răbdarea noastră, cu nervii noştri? Dacă ştim că suntem încercaţi de El şi că ajutorul ne vine de la El, de ce nu ne răspunde la rugăciuni atunci când Îl chemăm în ajutor. Am crezut multă vreme, şi n-am încetat să cred, că mult mai dureroasă decât întrebarea „De ce?”, pe care I-o punem cel mai des când trecem prin încercări, este întrebarea „Până când?”.

Toţi trecem prin momente dificile, fie acasă, fie la şcoală sau la serviciu, fie că ne-am confruntat cu o boală care ne-a secat de toate puterile, fie că am trecut printr-o criză financiară, fie un şef la serviciu excesiv de pretenţios care te chinuie în fiecare zi, fie un coleg ranchiunos, invidios care te face să-ţi fie greu să mai mergi la şcoală sau la serviciu. Alţii au de îndurat greutăţi din partea unui tată sau a unui soţ alcoolic, sau a unui copil alcoolic, alţii trebuie să aibă mereu grijă de un copil cu handicap. Încercările vin. Pentru unii sunt mai mari, pentru alţii mai mici, dar toţi trecem prin încercări.

Şi acum, pentru că Biblia ne învaţă să strigăm la Dumnezeu şi ne promite că El ne vine în ajutor, noi facem lucrul acesta. Şi aşteptăm izbăvirea – aşteptăm ca soţul alcoolic, sau tatăl sau copil să înceteze să mai bea, să facă Dumnezeu o minune în viaţa lor şi să nu-şi mai bată joc de trupurile lor şi de familiile lor; aşteptăm ca, în urma rugăciunii şi a postului, boala să se amelioreze sau să se vindece. Aşteptăm să ieşim din criza financiară, aşteptăm să vedem că Dumnezeul căruia ne-am rugat îl schimbă pe şeful prea exigent, pe colegul prea ranchiunos sau pe vecinul invidios. Aşteptăm ca, în urma rugăciunilor, copilul cu handicap să treacă cu bine peste operaţia dificilă care a costat destul de mult, să se facă un pic mai bine. Dar nu se întâmplă nimic din toate astea. Şi eşti dezamăgit, şi nu mai întrebi „de ce”? Întrebi, „Doamne, până când?” „Până când vei sta nepăsător faţă de problemele mele şi ale familiei mele? Până când te vei juca cu răbdarea mea? Doamne până când o să mă laşi în starea de descurajare în care sunt? Până când n-o să am de lucru? Până când?” Aceasta este întrebarea de la care vreau să plecăm în studierea acestui Psalm.

Psalmul 13 a fost scris de David într-o vreme când era epuizat şi foarte descurajat. Viaţa acestui om s-a schimbat radical după ce l-a ucis pe Goliat, uriaşul filistenilor care-i băgase în sperieţi pe evrei. Fusese pentru o vreme erou naţional. Mergând pe străzi, în uralele soldaţilor, fetele îi ieşeau în cale şi-i cântau vitejia: „Saul a bătut miile lui, dar David a bătut zecile lui de mii.” Cântecul acesta nu a plăcut deloc împăratului Saul, care a început să-l invidieze pe David, ba chiar căuta să-l ucidă de teama de a nu-l detrona. Măcinat de acest gând, Saul nu se mai gândea de-acum la duşmanii pe care-i avea în afara graniţelor, ci la acest tânăr pe care voia cu orice preţ să-l ucidă. Şi dacă urmărim succesiunea evenimentelor, vreme de aproape 8 sau 9 ani, Saul l-a tot urmărit pe David să-l ucidă. În această perioadă, David a trăit în păduri, în pustiuri sau în peşterile din munţii lui Israel. În cele din urmă a trebuit să fugă afară din ţară şi să-şi caute scăparea în afara graniţelor ţării al cărei împărat fusese uns. „De la erou naţional la fugar”, aşa s-ar putea intitula acest capitol din viaţa lui David.
Epuizat, descurajat, luptând mereu pentru viaţa lui şi a familiei lui, nemaiînţelegând nimic din felul în care Dumnezeu lucrează, David strigă: „Doamne, până când?” Ascultaţi: „Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?Până când Îţi vei ascunde faţa de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji şi inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?” (1-2). De 4 ori în două versete, exasperat, David întreabă: „Doamne, până când?”

Aş vrea să folosim această rugăciune a lui David pentru a învăţa de ce întârzie Dumnezeu când Îl chemăm în ajutor. Şi aş vrea mai întâi să ne uităm ce se întâmplă atunci când vedem că Dumnezeu întârzie.

A. Când Dumnezeu întârzie să ne vină în ajutor, avem impresia că a uitat de noi
Cât de repede trece timpul când avem de-a face cu lucruri sau situaţii plăcute sau liniştitoare. Şi cât de greu trece când neliniştea ne cuprinde sufletul şi când lucrurile par că scapă de sub control.
Vă aduceţi aminte ce spune Biblia că s-a întâmplat în noaptea când Domnul Isus a fost vândut de Iuda? După cină, Isus Şi-a luat ucenicii şi a mers cu ei în Ghetsimani. Pe 8 i-a lăsat undeva mai departe, iar pe Petru, Ioan şi Iacov i-a luat cu El şi au înaintat prin grădină. I-a lăsat şi pe ei undeva, iar apoi a mers singur mai departe pentru a se ruga. Acolo, a început să se roage Tatălui. Văzând pericolul, lupta, ruşinea, batjocura şi umilinţa, văzând puterile demonice adunate laolaltă să-l ucidă, Isus se ruga cum nu o mai făcuse niciodată înainte. Sudoarea îi acoperea fruntea şi gemetele lui străbăteau grădina cu măslini, iar prietenii lui cei mai apropiaţi dormeau duşi, deşi le spusese: „Rămâneţi aici, vegheaţi şi rugaţi-vă”.

Isus simte că e singur, simte că nu-I este nimeni alături în luptă, aşa că merge la ei şi-i trezeşte, îndemnându-i din nou să se roage şi să vegheze împreună cu El în rugăciune. Merge să se roage din nou şi, pentru că nici un om nu-i era alături, un înger a venit să-L încurajeze. Isus se ruga mai intens: „Tată, e prea greu paharul, e prea amar, Tată, dacă vrei depărtează-l de la Mine.” Păcatele noastre au fost atât de cumplite că L-au făcut şi pe Fiul lui Dumnezeu să dea înapoi când a trebuit să le confrunte, să le poarte. Continuă să se roage atât de intens încât Duhul Sfânt ne spune că ajunsese într-un chin ca de moarte. Nu îl neliniştea gândul morţii, ci gândul că Dumnezeu Îşi va întoarce faţa de le El, pentru că va fi împovărat cu mizeria noastră spirituală, iar El nu mai fusese niciodată, din veşnicie, despărţit de Tatăl.

Personal, cred că acolo în Ghetsimani, Domnul Isus a luat prima înghiţitură din paharul pe care, pe cruce, avea să-l bea până la ultima picătură. A mers iarăşi la ucenici şi când L-au văzut aceştia transfigurat de suferinţă, cu sângele curgându-i pe frunte, spune din nou Cuvântul că „nu ştiau ce să-I răspundă”. Cât de uşor trecuse timpul pentru ucenicii ce dormiseră şi cât de anevoie trecuse pentru Fiul lui Dumnezeu, care simţise că în ceasul acela de rugăciune se comprimase întreaga istorie a omenirii.
Puţine lucruri sunt mai greu de suportat pentru cei care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, decât simplul gând că i-ar putea uita. În disperarea sa, David, spune: „Doamne, până când mă vei uita? Ai mei m-au trimis la oi şi-au uitat de mine în mijlocul pustietăţii şi al pericolelor, L-am învins pe uriaşul care a ocărât Numele Tău şi a batjocorit poporul Tău şi Saul a uitat asta. Nu-i mai vine în minte decât cântecul fetelor şi ura ce mi-o poartă. Doamne, tu m-ai uns ca rege peste Israel dar de atâţia ani de zile pribegesc prin păduri şi pustiuri, nu pot oferi nicio clipă de odihnă familiei mele şi dormim cu toţii prin grote ca hoţii. Doamne, ai uitat de mine? Până când nu-ţi vei aduce aminte că nu eu am vrut să fiu rege, ci Tu ai vrut să fiu rege? Până când?”

Aţi avut astfel de momente, de disperare, în care să spuneţi: „Doamne, ai uitat de mine?” Vreau să vă spun că Dumnezeu nu uită niciodată de copiii Lui, chiar dacă întârzie să le vină în ajutor. Biblia spune: „Poate o femeie să-şi uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: Iată te-am săpat pe mâinile Mele…” (Isaia 49:15-16). Ce imagini sugestive! Cum ar putea o mamă să-şi uite copilul pe care-l alăptează? Şi totuşi, chiar dacă ar fi posibil aşa ceva, Dumnezeu tot nu ne va uita vreodată, pentru că ne-a scris, ne-a săpat, în palmele Sale, ca să ne aibă totdeauna înaintea ochilor.

B. Când Dumnezeu întârzie să ne vină în ajutor, avem impresia că ne-a părăsit
A fi uitat e un lucru, a fi părăsit e cu totul altceva. Ni se întâmplă uneori să uităm de oameni, chiar de cei dragi ai noştri, nu pentru că vrem, ci din cauza desfăşurării lucrurilor în viaţa noastră. Suntem prinşi în atât de multe, că uităm de ei. A părăsi însă, implică intenţia noastră, este, dacă vreţi, o uitare premeditată.

Mă întorc la exemplul Domnului Isus. Cele mai dureroase cuvinte, cea mai dureroasă experienţă a Sa a fost crucea. Deşi în Ghetsimani a agonizat până acolo că sudoare I s-a prefăcut în sânge, mult mai dureroasă, mai grea a fost experienţa crucii. Ghetsimani a fost greu, Golgota a fost şi mai grea. Acolo, pe cruce, în agonia morţii, pentru că tocmai acest moment îl înspăimântase pe Cristos până acolo că ar fi vrut să nu bea paharul suferinţei, Isus a văzut că Tatăl nu se mai putea uita la El din cauza păcatelor noastre şi a strigat: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?”

Ştiţi unde mai întâlnim aceste cuvinte, acest strigăt de disperare „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” În Psalmul 22. Este un psalm mesianic, scris tot de David. Ceea ce înseamnă că David mai trecuse de multe ori prin experienţa relatată în psalmul 13, mai experimentase sentimentul părăsirii de Dumnezeu.

Este aşa o mare mângâiere pentru noi să ştim că atunci când suferim, când avem probleme, nu suntem singurii. Nu suntem singurii care nu înţeleg voia lui Dumnezeu şi nu suntem singurii care-şi strigă durerea: „Până când Doamne?” David, omul după inima lui Dumnezeu, a fost unul dintre cei care au experimentat această stare, şi nu o dată, ci de nenumărate ori. Dar o mângâiere mult mai mare pentru noi este faptul că Însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a simţit părăsit. Şi noi, de multe ori doar ne simţim părăsiţi, dar Domnul Isus a fost chiar părăsit. Isaia ne spune despre El că a fost dispreţuit şi părăsit (53:3).

Data viitoare când vă veţi simţi părăsiţi, retrageţi-vă în rugăciune şi gândiţi-vă că Dumnezeul căruia vă rugaţi, vă cunoaşte pe deplin stările, pentru că El însuşi a fost părăsit. Ştie exact ce simţiţi, de aceea vă înţelege pe deplin. Tatăl şi-a întors faţa de la Fiul Său ca să nu mai fie nevoie să-şi întoarcă vreodată faţa de la noi. A fost preţul cumplit de mare pe care L-a plătit ca să nu-l mai plătim noi. Credeţi asta? Dacă nu sunteţi convinşi, ascultaţi ce spune Dumnezeu în Epistola către Evrei: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi!” (13:5).

C. Când Dumnezeu întârzie să ne vină în ajutor, avem impresia că nu o să mai scăpăm niciodată din necaz

Teama că Dumnezeu nu o să ne vină în ajutor amplifică sentimentele noastre negative, ne face să vedem problemele mult mai mari decât sunt.

a. grijirile zilnice – v. 2a.

Sunt atâtea lucruri zilnice cu care ne confruntăm.

b. situaţiile adverse – 2b.

Încercaţi să vă puneţi puţin în situaţia lui David. Încercaţi să vă imaginaţi că din adolescenţă, un om cu mare autoritate vă spune că planul lui Dumnezeu este să ajungeţi preşedintele ţării. Te şi vezi la Cotroceni, dând interviuri, vorbind la televiziuni, făcând vizite oficiale, vorbind parlamentului, semnând legi, fiind bine primit la tot felul de sărbători, înconjurat de mulţimi peste tot. Toţi vor să-şi facă poză cu tine, toţi vor să le dai un autograf pe şapcă, pe tricou sau pe abonamentul de tramvai. Dar situaţia ia o turnură exact opusă şi ajungeţi să fiţi vânat de actualul preşedinte şi de oamenii lui; în ţară nu aveţi linişte, şi nici familia nu mai are linişte. În cele din urmă sunteţi nevoit să fugiţi din ţară. Vă gândiţi de multe ori la spusele omului aceluia cu autoritate, şi mai ales vă gândiţi dacă chiar a înţeles bine mesajul lui Dumnezeu. Chiar a spus Dumnezeu aşa ceva? Dacă a spus, când se va întâmpla asta? Până când va trebui să suferiţi pentru simplul fapt că cineva v-a spus că o să fiţi viitorul preşedinte?

Exact aceasta a fost situaţia lui David. Cu ce fusese el vinovat că Samuel îl unsese ca rege şi că-i spusese din partea Domnului că o să fie următorul rege? De ce trebuia să stea David prin păduri şi grote? Şi mai ales, până când avea să fie urmărit de oamenii regelui în orice colţ de ţară? David vede situaţia aceasta ca pe una fără ieşire. Şi asta ni se întâmplă şi nouă când credem că Dumnezeu nu ne vine în ajutor. Noi nu avem de înfruntat ca David o armată vrăjmaşă, un vrăjmaş atât de perfid ca Saul, dar avem de luptat împotriva unui vrăjmaş mult mai aprig şi mai perseverent. Apostolul Petru spune: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul dă târcoale şi caută pe cine să înghită, ca un leu!” (1 Petru 5:8).

Ajungem acum să răspundem la întrebarea pe care am pus-o la început: De ce întârzie Dumnezeu să ne vină în ajutor când avem nevoie de El?

1. Dumnezeu nu întârzie, dar lucrează după un calendar diferit

Vedeţi, Dumnezeu este veşnic, noi suntem, în schimb, atât de limitaţi şi, cu toate acestea, avem pretenţia de a-L înţelege pe Dumnezeu pe deplin, să-I înţelegem toate planurile, să-I cunoaştem toate căile. Deşi lucrul acesta este imposibil, pentru că Biblia spune clar că „gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre şi căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre.” Din perspectiva Sa, Dumnezeu nu întârzie niciodată în împlinirea făgăduinţelor sale. Petru spune lucrul acest foarte clar în a doua sa epistolă 3:9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui cum cred unii…” Tot Petru spune că Dumnezeu lucrează după un calendar diferit, pentru că măsoară timpul diferit. Petru spune că „înaintea lui Dumnezeu o zi sunt ca o mie de ani şi o mie de ani sunt ca o zi”.

Haideţi să ne îndreptăm atenţia spre un alt om al lui Dumnezeu: Daniel. În cap 9 din cartea care-i poartă numele, Daniel descrie cum a văzut în cartea profetului Ieremia că trebuiau să treacă 70 de ani pentru robia regatului de Sud, aşa că din moment ce se apropia sfârşitul celor 70 de ani, Daniel vrea să fie lucrător împreună cu Dumnezeu la împlinirea planurilor dumnezeieşti şi începe o perioadă de rugăciune şi post. Şi n-a terminat bine să spună amin, că un înger a venit cu răspunsul. Aşa lucrează Dumnezeu câteodată. Dar în capitolul 10, Daniel are parte de un mesaj din partea Domnului şi trei săptămâni stă în post şi rugăciune. 21 de zile Daniel se roagă şi nu primeşte niciun răspuns. Nu mai era el pe placul lui Dumnezeu? De ce întârzia Dumnezeu acum? De ce prima dată nici nu şi-a terminat bine rugăciunea şi a primit răspuns, iar acum 21 de zile se roagă şi posteşte şi nimic? Întârzia Dumnezeu? Nu, doar că lucra după un calendar diferit. „Daniele, om preaiubit şi scump, ţi-am auzit rugăciunea din cea dintâi zi când ţi-ai pus mintea ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum Dar căpetenia Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile.”

Dumnezeu voia să-i dea lui Daniel mai mult decât un răspuns, de aceea lucra după un calendar diferit, voia să-i dea o viziune cu privire la toată istora de la el încoace. Voia să înţeleagă el şi milioanele de credincioşi de atunci încoace, că rugăciunea presupune luptă, că rugăciunea nu e vorbărie goală, ci rugăciunea e o luptă spirituală, că cerul şi pământul se mişcă, iar forţele angelice se pun în mişcare şi se luptă cu demonii care vor să întârzie rugăciunile lui Dumnezeu, ca să credem că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi şi să ne descurajăm să întrebăm ca David: „Doamne, până când?”

2. Dumnezeu nu întârzie, dar lucrează după un plan diferit

David nu-şi vedea viitorul, dar Dumnezeu i-l vedea. David avea să fie un rege mare, dar mai trebuia să aibă puţină răbdare. Toate trebuiau făcute conform planului divin. Or, de cele mai multe ori când disperăm, o facem pentru că nu înţelegem planurile lui Dumnezeu.

În Vechiul Testament avem câteva capitole despre un profet care a trăit într-o vreme când răzvrătirea poporului împotriva lui Dumnezeu era la culme. Asemenea lui David, Habacuc nu înţelege planurile lui Dumnezeu. Se roagă ca poporul să se pocăiască, dar poporul devenise fără frâu, Dumnezeu nu mai avea pe cine să întoarcă la El. Aşa că, de acolo din mijlocul întunericului spiritual, Habacuc se roagă ca şi David: „Până când voi striga către Tine Doamne fără să m-asculţi? Până când mă voi tângui ţie fără să dai ajutor?” (1:2).

Dumnezeu avea un plan pe care profetul nu-l înţelegea. Avea de gând să-i aducă pe haldei ca să pedepsească Regatul de Sud prin ei. Este nevoie uneori de nuiaua Domnului, pentru că numai astfel se mai pot întoarce unii la El. Noi nu înţelegem planurile Lui, dar în cele din urmă acele planuri ne vor conduce la El, ne vor apropia de El. Pe cât de frământat îşi începe Habacuc profeţia, pe atât de liniştit o încheie: [3:17-19].

3. Dumnezeu vrea să ne apropiem mai mult de El

Ştiţi ce face David după ce-şi plânge descurajarea? Se roagă. Ascultaţi: [versetul 3]. Nu există manuale care să ne înveţe rugăciunea adevărată, nu există cărţi de rugăciune care să ne ajute să stăm în prezenţa Creatorului nostru. Durerile şi necazurile, pericolele şi crizele sunt cei mai buni profesori. Nimic nu ne învaţă să ne vărsăm focul inimii înaintea lui Dumnezeu ca durerea.

Dacă Dumnezeu ar fi trimis şi a doua oară răspunsul lui Daniel după prima rugăciune, Daniel şi-ar fi încheiat postul atunci. Dar pentru că nu a aflat răspunsul decât după mai multă vreme, Daniel a continuat să se roage şi să stea în post înaintea Domnului.

Noi suntem copiii lui Dumnezeu şi El e Tatăl nostru, de aceea vrea să stea mai mult de vorbă cu noi. Spuneţi-mi cei care sunteţi părinţi, v-aţi mulţumi ca fiul sau fiica dvs. să vă vorbească doar două minute pe zi? N-aţi vrea să vorbiţi mai mult cu ei?

Tatăl nostru vrea să stea de vorbă cu noi, de aceea uneori ne atrage atenţia că două minute nu sunt de ajuns, aşa că trimite câte o boală peste noi ca să avem timp de rugăciune.

Am auzit de multe ori credincioşi care au trecut prin diferite crize, mai ales prin perioade de boală mai îndelungate, spunând: „Am fost bolnav, dar aşa mult timp am avut să mă rog şi să citesc Biblia.”

Dumnezeu ne iubeşte, e gelos când ne ocupăm de altceva mai mult decât de relaţia cu El, şi vrea să-I dăm mai multă atenţie. David îşi începe rugăciunea astfel: „Priveşte, Doamne, Dumnezeul meu.... (v. 3). Doamne, am crezut că Ţi-ai întors faţa de la mine, ca să nu mă mai vezi. Doamne, am crezut că sunt uitat şi părăsit; acum, Te rog, priveşte!”

Eu am crezut că Ţi-ai întors faţa de la mine, dar, de fapt, Tu Ţi-ai întors faţa spre mine. David se întoarce spre Dumnezeu şi după rugăciune izbucneşte într-o cântare de laudă (vv. 5-6).

Credinţa, nu este un accesoriu de lux pe care-l plimbăm pe la biserică atunci când ne merge bine. Autenticitatea credinţei este demonstrată tocmai în momentele dificile. Atunci, ca şi David trebuie să căutăm mai mult faţa Domnului. David spune: „am încredere în Tine” v. 5.

Putem să insistăm ca Dumnezeu să ne răspundă pe loc la probleme, să facă bine să se grăbească cu răspunsurile că nu avem prea mult timp la dispoziţie, sau putem să lăsăm ca lacrimile şi durerea să ne ridice privirea spre cer şi să spunem: „Doamne, nu înţelegem de ce, nu ştim nici până când, dar ne încredem în Tine.”

Viața Bisericii în vremurile de pe urmă din perspectiva epistolei 1 Petru (Audio)

download - Copie

 Nicu Holban  17-05-2020 08:13:58

 

Interesul pentru escatologie, crește pe zi ce trece tot mai mult. Oamenii par să fie tot mai cointeresați de evenimentele vremurilor de pe urmă decât de ceea ce ar trebui să facă în acele vremuri. De observat că, atunci când se vorbește despre vremurile de pe urmă, se atrage atenția cel puțin la două aspecte; la tot răul ce urmează să se întâmple odată cu venirea anticristului, și la aspectul răpirii, odată cu venirea Domnului Isus. Însă nu se prea amintește despre Viața Bisericii, în vremurile de pe urmă. Se spune cum va fi lumea, dar mai puțin cum va fi Biserica. Se amintește despre tot răul lumii în vremea lui anticrist, și tot mai puțin despre Viața Bisericii, din acele vremuri.

Cum arată Biserica în vremurile de pe urmă, când de-a lungul istoriei au fost atâția anticriști și în fața ei au fost puse atâtea alegeri, de care depindea viața sau moartea ei?

Care este viața biseicii în vremurile de pe urmă? Iată dar, o întrebare la care trebuie meditat, lucru despre care au scris toți autorii Noului Testament și nu este ceva ascuns, secret, care trebuie să fie descoperit la sfârșitul istoriei omenirii.

Prin acest studiu, se va încerca să se contureze și să fie prezentată Viața Bisericii în vremurile de pe urmă. Studiul se va limita la scrierile apostolului Petru, în încercarea de ai pătrunde gândirea cu privire la acele vremuri.

Cert este că Petru și-a dorit ca turma încredințată lui să aibă un discernământ clar cu privire la vremurile în care trăiesc și totodată o atitudine corectă față de acele vremuri.

Oare, ce l-a interesat cel mai mult pe Petru și ce și-a dorit să vadă atunci când va privi la Biserică, când va privi la soți și soții, la stăpâni și robi, la bătrâni și tineri? (2:18, 3:1-7, 5:1-6) În ciuda criticilor aduse lui Petru,  el scrie din perspectiva unui păstor, a unui presbiter ce-și iubea atât turma cât și pe Cel ce i-a poruncit s-o păstorească (1Petru 5:1; Ioan 21:15-17). Posibil durerea cea mai mai mare era că scria din perspectiva unui pastor ce-și avea turma împrăștiată (1:1), și totuși cu o inimă plină de afecțiune pentru fiecare membru al ei.

Nu, Petru nu s-a văzut falimentat sau descalificat din cauza celor împrăștiați, dimpotrivă, fiecare verset al epistolei este îmbibat de o speranță vie și de o siguranță divină, veșnică. (1:3,5)  Dacă majoritatea celor ce vorbesc astăzi despre vremurile de pe urmă lasă prin mesajele lor umbre de descurajare aducându-i pe oameni la deprimare, atunci spiritul apostolului este total diferit.

De aceea în vremurile de pe urmă, biserica are nevoie de îndemnurile apostolului Petru, păstorul care a cunoscut necazurile turmei sale și care din cauza împrejurărilor neavând ocazia să fie alături de ea, i-a scris îndemnuri și sfaturi prin care i-a inspirat multă încredere și speranță. Aceasta este chemarea păstorului, a ispravnicului credincios al harului felurit al lui Dumnezeu.(1Petru 4:10)  El vorbește doar Cuvintele lui Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie glorificat Dumnezeu. (4:11) Însă se pare că o inimă mâhnită de îngrijorări, descurajată de împrejurări, nu este în stare să-I aducă glorie, Marelui Păstor și Mântuitor de suflete!

Privind la epistola lui Petru, având doar gândul Judecății lui Dumnezeu, (despre care apostolul amintește în epistolă, (4:17), mesajul despre adevăratul har al lui Dumnezeu de care este alipită Biserica, nu va putea fi înțeles.  Prin urmare, prima epistolă a apostolului Petru, este îmbibată de sfaturi și îndemnuri ce decurg dintr-o învățătură a harului lui Dumnezeu.

De aceea, materialul acestui studiu va fi prezentat în formă de îndemnuri și sfaturi, pe care apostolul Petru le are pentru Biserică. Însă toate fiind într-un context care vorbesc despre vremurile de pe urmă. (1:20)  Prin aceasta se va încerca să se explice și să fie prezentată caracteristica vieții Bisericii în vremurile de apoi.

Este oare vre-o diferență a ceea ce a fost, este și va trebui să fie Biserica? Sau poate în toate timpurile aleșii lui Dumnezeu (1:1), au fost caracterizați de ceva ce i-a identificat ca Biserică și de altceva ce i-a descalificat ca Biserică.

Fie dar ca, gândurile, îndemnurile și sfaturile apostolului Petru, să conducă cititorul prin sistemul complex de viață a unei Biserici ce a trăit mereu cu atitudinea și conceptul vremurilor de pe urmă. (1:20)

https://www.stiricrestine.ro/2020/05/17/viata-bisericii-in-vremurile-de-pe-urma-din-perspectiva-epistolei-1petru/?

Calea Adevarul și Viața 652 – Rugaciuni din Israel

download - Copie

15.05.2020  |    Romania – puls spiritual 

Rugăciuni din Ierusalim pentru România și Israel, înălțate de-a lungul timpului de Alfa Omega TV: ne rugăm pentru împlinirea planului Domnului cu cele două națiuni și întreaga lume.

Alte materiale edificatoare îți stau la dispoziție aici: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual

Poți urmări oricând canalul Alfa Omega TV, chiar și dacă nu ai televiziune prin cablu: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Mantuirea si pacatul (1)
  Mantuirea si pacatul (1)
 • Cerere de rugaciune
  Cerere de rugaciune
 • Au loc vindecări și azi? | Pavel Riviș-Tipei
  Au loc vindecări și azi? | Pavel Riviș-Tipei
 • Manualul luptatorilor (1)
  Manualul luptatorilor (1)
 • Renunta la lucrurile nefolositoare - de Joyce Meyer
  Renunta la lucrurile nefolositoare – de Joyce Meyer
 • Ascultă Biblia: Ioan 14:27,Filipeni 4: 6-7 sigla
  Ascultă Biblia: Ioan 14:27,Filipeni 4: 6-7 sigla
 • Bazele crestinismului - 8. Biserica
  Bazele crestinismului – 8. Biserica
 • Impactul familiilor abuzive asupra copiilor
  Impactul familiilor abuzive asupra copiilor

ULTIMELE ARTICOLE

Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 16 Iosif Țon

Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 16 Iosif Țon

Urmărești partea întâi din seria de 6 videoclipuri realizate de pastorul Iosif Țon, cu tema: „Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus”.
Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 66 Iosif Țon

Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 66 Iosif Țon

Urmărești ultima parte din seria de 6 videoclipuri realizate de pastorul Iosif Țon, cu tema: „Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus”.
Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 56 Iosif Țon

Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 56 Iosif Țon

Urmărești partea a 5-a din seria de 6 videoclipuri realizate de pastorul Iosif Țon, cu tema: „Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus”.
Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 46 Iosif Țon

Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 46 Iosif Țon

Urmărești partea a 4-a din seria de 6 videoclipuri realizate de pastorul Iosif Țon, cu tema: „Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus”.
Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 36 Iosif Țon

Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 36 Iosif Țon

Urmărești partea a 3-a din seria de 6 videoclipuri realizate de pastorul Iosif Țon, cu tema: „Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus”.
Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 26 Iosif Țon

Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus Partea 26 Iosif Țon

Urmărești partea a 2-a din seria de 6 videoclipuri realizate de pastorul Iosif Țon, cu tema: „Cunoașterea lui Dumnezeu prin Domnul Isus”.
Duminica lui Toma | Text biblic interpretat de Ade și Edi Kifor 😊

Duminica lui Toma | Text biblic interpretat de Ade și Edi Kifor 😊

Ade și Edi Kifor, doi copii minunați, recită un text biblic specific evenimentului pe care îl comemorăm în duminica zisă „a Tomii”, sau a lui Toma. E vorba de Ioan 9: 20 – 29

Cum gestionăm frica în timp Joni Eareckson Tada

Cum gestionăm frica în timp Joni Eareckson Tada

Prietena mea Peggy Campbell a stat de vorbă cu un vecin care i-a spus: Nu ți-e dor de zilele bune?,
Ce dragoste mare!

Ce dragoste mare!

Devoțional video: Ce dragoste mare!
Libertate!

Libertate!

Libertate!
Rugăciunea dupa voia lui Dumnezeu Joni Eareckson Tada

Rugăciunea dupa voia lui Dumnezeu Joni Eareckson Tada

Când au fost aruncate bombe peste Londra, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, C.S. Lewis a scris:
Dumnezeu este SUVERAN Joni Eareckson Tada

Dumnezeu este SUVERAN Joni Eareckson Tada

Bună ! Sunt Joni Eareckson Tada.
Cine are ultimul cuvânt în viața ta? Virgil Dan

Cine are ultimul cuvânt în viața ta? Virgil Dan

Nu te teme de nimeni, decât de Dumnezeu. Tot în El trebuie să fie și speranța ta, și de El trebuie să asculți.
Studiu biblic și încurajare Psalmul 94:19

Studiu biblic și încurajare Psalmul 94:19

„Când gânduri negre se frământă înlăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul”.
Emaus: confuzie și redirecționare Petrica Bulica

Emaus: confuzie și redirecționare Petrica Bulica

Petru Bulica e pastor la Biserica „Betel”

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual/12558-calea-adevarul-si-viata-652-rugaciuni-din-israel

De ce suntem pro-Israel și de ce ar trebui să îl susții și tu Alfa Omega în obiectiv, 14 mai 2020

download - Copie

Uită-te până la capăt pentru a afla informații aparte despre televiziunea Alfa Omega, despre statul Israel, despre cum poți avea impact prin media, și despre materialele pe care ți le punem la dispoziție.

„De la dispersia evreilor în toată lumea în anul 70 d.Hr. până la formarea statului modern Israel în 1948, o rămășiță de evrei a rămas în permanență pe teritoriul Israelului de azi. Însă la sfârșitul secolului 19, în diaspora evreiască apare sionismul, ce susținea crearea unui “cămin național evreiesc” pe teritoriul vechiului Israel, ca răspuns la creșterea accelerată a antisemitismului. Prin lobby și activism politic, mișcarea sionistă a organizat imigrația, legală și ilegală, a evreilor înapoi în țara lor (aliyah), facilitând un fenomen absolut unic în lume – întoarcerea unui popor în țara lui de origine, după 2 milenii de absență. Deși departe de a fi perfect în acțiunile sale de azi, prin simpla lui existență, Israelul este o minune și un semn profetic al lui Dumnezeu pentru generația noastră.”

Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte

Emisiunea a fost difuzată în 14 mai 2020, pe canalul TV Alfa Omega TV și pe Youtube.

ULTIMELE ARTICOLE

Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE

Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica Idei PRACTICE

Cum să-ți administrezi finanțele, Petru Bulica | Idei PRACTICE 🙂
Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica

Cum să NU îi ajuți pe săraci Petru Bulica

Uneori, unele persoane au probleme financiare nu fiindcă pur și simplu sunt sărace, există cazuri în care și dacă ar primi o sumă uriașă, nu le-ar ajunge. Problema e că mulți oameni nu știu să își chivernisească banii și îi risipesc pe lucruri inutile. Cu toate acestea, nu trebuie condamnați, ci ajutați.
Eutanasia: moartea, singura soluție?

Eutanasia: moartea, singura soluție?

Boala unui copil ne provoacă să ne întrebăm de ce ? De ce el și nu eu ? Asta cu siguranță schimbă viețile părinților.
Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057

Documentar „TRANSUMANISMUL, reinventând umanitatea prin tehnologie!”: Realități și perspective 057

Transumanismul e un curent nou ce susține că următoarea etapă a evoluției va fi combinarea ADN-ului uman cu mașinăriile sau computerele, pentru a obține niște superoameni, cu superputeri, care vor fi ca niște zei.

Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate

Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate

Unde ne mai poți vedea:
Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc

Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc

Unde ne mai poți vedea:

De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

Veștile despre ce se întâmplă cu mediul înconjurător nu au fost niciodată mai sumbre și nici nu au captat atenţia jurnaliștilor și publicului larg așa cum se întâmplă astăzi. De asemenea, studiile din ce în ce mai alarmante ale cercetătorilor au încetat să mai fie de interes doar pentru comunitatea știinţifică, concluziile lor regăsindu-se pe prima pagină a ziarelor sau în fluxul de știri al utilizatorilor reţelelor de socializare.

Isus ne poruncește să ne implicăm în societate Ioan Bădăliță

Isus ne poruncește să ne implicăm în societate Ioan Bădăliță

De ce există rezerve când vine vorba de implicarea creștinilor în societate?
Relevanța Bisericii în societate Pastor Viorel Iuga

Relevanța Bisericii în societate Pastor Viorel Iuga

Fiecare credincios trebuie să fie relevant pt cei din jur, fiecare biserică trebuie relevantă în societat prin subiectele pe care le abordează și prin activitățile desfășurate. Relevanța nu e complicată: presupune o trăire frumoasă, o vorbire înțeleaptă. În plus, nu e un stas, ci trebuie să găsim modalități de a fi relevanți omului cu care ne întâlnim, iar Duhul Sfânt ne călăuzește în relația cu fiecare. Vorbirea nu trebuie să fie complicată, savantul înțelege și limbajul omului de rând.
Ce înseamnă să fii cetățean al Împărăției Cerului | Pastor Viorel Iuga

Ce înseamnă să fii cetățean al Împărăției Cerului | Pastor Viorel Iuga

Țara în care ne-am născut ne dă dreptul de a fi cetățeni ai ei. Când ne naștem din nou. Dumnezeu ne face onoarea de a fi cetățeni în Împărăția Cerului. În societatea în care ne aflăm, ne bucurăm de privilegiile pe care le avem, dar să nu uităm de responsabilități. La fel, în Împărăția lui Dumnezeu primim drepturi, dar și responsabilități pe care trebuie să le îndeplinim. Atât timp cât cele două coexistă fără să existe fricțiuni, nu avem dileme morale. Dar, dacă societatea impune reguli care contravin principiilor divine, trebuie „să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”.

Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu

Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu

Situația în care ne aflăm – generată de Coronavirus – este una de criză, truism evident, dar așa o percepem, așa o trăim. Și această criză îngrijorează, sperie, îngrozește chiar. Reacții normale, inevitabile, deloc condamnabile la urma urmei. Natura noastră umană ia act de noutatea înfricoșătoare a unei realități.

Biserica, încotro? - Editorial de Sorin Pețan

Biserica, încotro? – Editorial de Sorin Pețan

În anii ‘90, România cunoștea un interes crescut de spiritualitate creștină. Această etapă, în care s-au născut multe biserici și lucrări creștine de mare impact, s-a stins gradual. Motivele sunt multiple: secularizarea, materialismul, deschiderea spre alte religii sau idei datorată circulației libere în UE și avansului tehnologiei, problemele slujitorilor Bisericii; o viață spirituală creștină neconvingătoare.

Evanghelicii români față cu viitorul - de Teofil Stanciu

Evanghelicii români față cu viitorul – de Teofil Stanciu

Dacă în anii comunismului, cultele și comunitățile evanghelice erau orientate spre interior, cu minime legături cu societatea și probleme ei, deceniile ulterioare au fost caracterizate, în opinia mea, de un comportament preponderent reactiv față de problemele ivite, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul poporului credincios al mișcării evanghelice – iar asta atunci când s-a coagulat cât de cât o reacție.

Adrian Stupar - Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?

Adrian Stupar – Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?

Sunt multe femei care în trecut, în mod special în anii ’90, au făcut unu sau mai multe avorturi. Ulterior ele au realizat că acest lucru este greșit înaintea lui Dumnezeu. Ce se mai poate face acum? Răspunde la această întrebare Adrian Stupar, lider al comunității penticostale din Timișoara.

Ghiță Alecsei - Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”

Ghiță Alecsei – Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”

„40 de zile pentru viață” este o inițiativă pașnică, foarte specifică și independentă, care se axează pe 40 de zile de post, rugăciune și veghe pașnică în fața clinicilor de avort și care are la bază o motivație educațională. Cadrul celor patruzeci de zile este preluat din numeroase exemple întâlnite de-a lungul istoriei biblice. În decursul a 12 ani, prin aceste campanii, au fost salvate peste 12.000 de vieți.

Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață - ce metode de contracepție recomandă

Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață – ce metode de contracepție recomandă

Dr. Bogdan Cioată – Medic specialist Obstetrică – Ginecologie este unul din medicii din România care refuză să facă avorturi. L-am întrebat ce metode de contracepție recomandă el. Iată răspunsul său.

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/12550-de-ce-suntem-pro-israel-si-de-ce-ar-trebui-sa-il-sustii-si-tu-alfa-omega-in-obiectiv-14-mai-2020

De ce Israel? Raportarea creștinilor la evreii de azi – editorial de Sorin Pețan

download - Copie

 15.05.2019  |    Israel  |

În articol pentru creștinii români sceptici cu privire la relevanța Israelului pentru creștinism azi, despre raportarea noastră, a creștinilor, la Israel și poporul evreu. 

Multă lume, inclusiv evreii, au crezut că, datorită alegerii lor ca popor de către Dumnezeu, evreii sunt speciali iar restul popoarelor sunt inferioare. Poate aceasta să fi fost una din cauzele antisemitismului. Însă Dumnezeu a ales evreii pentru noi, pentru a ne binecuvânta pe noi, lumea întreagă, nu i-a ales (doar) pentru ei înșiși. Toată lumea a fost vizată, de la începutul legământului cu Avraam, să fie binecuvântată prin intermediul evreilor. Iar apogeul acestei binecuvântări a lumii întregi, prin evrei, a venit sub chipul lui Isus. Chiar El spune „Mântuirea vine de la iudei” (Ioan 4:22), dar versetele următoare arată că ea depășește cadrul iudaic.

Istoria dintre creștini și evrei e lungă și a fost marcată de suspiciune și rezervă, de ambele părți. Evreii nu s-au purtat foarte bine cu creștinii din Biserica Primară, deși primii creștini erau evrei. Nici noi, creștinii, din păcate, nu le-au rămas datori după aceea. Și totuși, cu bune sau rele, chiar Pavel, cel care a fost principalul promotor al includerii Neamurilor în Noul Legământ, scrie clar în Romani că noi, creștinii, suntem altoiți în rădăcina Israelului, iar aceștia sunt temporar într-o stare de orbire spre beneficiul nostru, dar nu permanent. De aceea, noi vă îndemnăm să susțineți pe evrei, sunt (încă) parte din planul lui Dumnezeu.

Au toate acestea legătură cu statul modern secular Israel, care uneori are politici controversate? Da, există o legătură. După Holocaust, a devenit evident pentru întreaga lume nevoia unui stat care să-i protejeze pe evrei, sau măcar să le dea dreptul să se apere când sunt atacați, cum a fost cazul decretului lui Haman pe vremea Esterei, în Biblie.

Israelul este o minune modernă, o țară de doar 71 de ani! România are o istorie mai lungă ca stat, și nu are vecini care și-au jurat să o șteargă de pe hartă, dar această țară mică este înaintea României, ca dezvoltare, atitudine, inovare, ca deschidere. Au fost un popor care literalmente a făcut deșertul să înflorească, precum profeția din Isaia 35, prin muncă asiduă și tehnologie, dar și având un sentiment al chemării și al timpului împlinit.

Isus a indicat renașterea Israelului ca fiind un semn al vremurilor de pe urmă (Matei 24:32-35). Israelul a fost o țară care a luat naștere „într-o zi”, ca profeția din Isaia 66. În prima zi de existență, statul Israel a fost atacat de absolut toți vecinii, porniți să-i „arunce în mare” pe evrei. De atunci, cam tot la 10 ani, Israelul a fost în război. Și azi Iranul își dezvoltă tehnologia nucleară și cântă același refren: distrugerea Israelului. Iar escatologiile iudeo-creștină și respectiv islamică vorbesc straniu de similar despre evenimente ce țin de sfârșitul vremurilor, localizate în Israel și Ierusalim. Dar acești 71 de ani fac vizibilă o mână divină care protejează Israelul.

Israelul este singura democrație funcțională reală din regiune, un miracol în contextul Orientului Mijlociu, unde regula e fie autoritarianismul absolut (secular sau islamist), fie războiul sectar. Democrația israeliană e complexă, 20-25% din populația ei fiind etnic arabă. Chiar și etnicii evrei sunt extrem de diferiți între ei, emigrând din locuri diverse – America de Nord, Europa occidentală, Africa, Rusia sau Ucraina.

Din punct de vedere religios, Israelul e tolerant, e singura zonă din Orientul Mijlociu unde populația creștină înflorește, în loc să dispară. Deși cam trei sferturi din israelieni aderă într-o formă oarecare la iudaism, majoritatea lor nu sunt practicanți, existând tensiuni în societate între evreii secularizați și cei religioși legat de rolul pe care iudaismul ar trebui să îl joace în sfera publică.

Există o minoritate infimă de evrei mesianici în Israel, dar cei mai mulți creștini din Israel sunt arabi palestinieni. Uneori, evreii și creștinii palestinieni se situează pe poziții adverse, și e dificil de înțeles care parte ar trebui să o susținem – pentru noi, cei de aici.

Israelul nu e o țară perfectă. Dacă profeții Vechiului Testament ar trăi astăzi, probabil ar critica sever societatea israeliană, chemând-o la sfințenie, dreptate și a se întoarce la Dumnezeu. Mai important ca o privire romanțată sau idealistă, e important să înțelegem Israelul și pe evrei așa cum ei sunt, atunci când greșesc sau comit abuzuri, să le indicăm corect, să luăm partea dreptății. În Noul Legământ, contează nu etnia, ci inima alipită de Dumnezeu. Dar să înțelegem că da, uneori evreii fac greșeli, dar contextul în care ei trăiesc e extrem de dificil, au mulți dușmani care le vor distrugerea, dușmani naturali și spirituali, iar sprijinul lumii creștine e esențial. Să îi susținemsă ne rugăm pentru ei ca indivizi și ca popor, chiar și în această perioadă de „orbire” și „împietrire”, cum o numește apostolul Pavel în Romani 11, pentru că ei sunt destinați să se întoarcă la același Dumnezeu ca acela în care noi credem, și să-L accepte pe Isus ca Mesia lor. Ei sunt rădăcina pe care noi, creștinii, stăm. Deși avem o lungă istorie de antisemitism în România, e dificil să fii creștin practicant și simultan antisemit.

Evreii, deși nu sunt în starea optimă în prezent, (fiind în împietrirea despre care vorbește Pavel în Romani 11), chiar și astăzi sunt o lumină pentru multe alte popoare. Chemarea de a binecuvânta pe alții este puternic vizibilă și azi. Alfa Omega TV vă prezintă și aspecte mai puțin cunoscute ce privesc Israelul, de la inovațiile lor remarcabile, la modul în care Scripturile Vechiului Testament inspiră atitudinea lor de a-i ajuta pe alții, la relațiile pe care le au cu vecinii în contextul turbulent al „butoiului cu pulbere” mondial din Orientul Mijlociu, la perspectiva biblică asupra Țării Sfinte, la rolul evreilor în contextul sfârșitului vremurilor. Zgâriem doar suprafața, dar vă încurajăm să aprofundați online, avem sute de articole și clipuri video pe site: www.alfaomega.tv/intelegereavremurilor/israel

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Billy Graham: Dumnezeu nu se supără când creștinii se recreează
  Billy Graham: Dumnezeu nu se supără când creștinii se recreează
 • Psalmul 46
  Psalmul 46
 • Mădălina Gavril: mărturie intervenții divine în viața cotidiană | Vieți în lumină 3.4
  Mădălina Gavril: mărturie intervenții divine în viața cotidiană | Vieți în lumină 3.4
 • Devoțional pentru copii, cu Edi Kifor Matei 6:33 (episodul 5)
  Devoțional pentru copii, cu Edi Kifor Matei 6:33 (episodul 5)
 • Putere, autoritate si eliberare
  Putere, autoritate si eliberare
 • Principiile specifice ale Scripturii (3)
  Principiile specifice ale Scripturii (3)
 • Principiile specifice ale Scripturii (2)
  Principiile specifice ale Scripturii (2)
 • Vieti in lumina 2.3 - Aaron si Ioana Vasadi - marturia unei vindecari de cancer
  Vieti in lumina 2.3 – Aaron si Ioana Vasadi – marturia unei vindecari de cancer

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/israel/10574-de-ce-israel-editorial-de-sorin-petan

Campania despre înțelegerea vremurilor și săptămâna pro-Israel la Alfa Omega TV

download - Copie

 13.05.2020  |    Stiri din Romania

Evenimentele care au loc în societate ne influențează viața. Scandalurile politice sunt la ordinea zilei, tensiunile internaționale se acutizează, omenirea se confruntă cu epidemii, violența se amplifică, iar manipularea și dorința de dominare sunt tot mai vizibile. De aceea este nevoie să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Prin campania „Înțelegerea vremurilor” din luna mai, Alfa Omega încearcă să ajute creștinii să înțeleagă vremurile.

Sorin Pețan, coordonator campania „Înțelegerea vremurilor”: E foarte important să analizăm actualitățile să vedem ce se întâmplă. Ceea ce încercăm să facem noi este să oferim perspective. Nu neapărat să luăm o parte anume sau să împingem o anumită idee, ci să arătăm diverse perspective pentru a ajuta oamenii să înțeleagă lucrurile, să decidă pentru ei ce să facă, să-și lărgească orizontul, să înțeleagă cum să se comporte, ce să înțeleagă din spatele anumitor realități, anumitor știri pe care le văd la televizor sau pe internet. De asemenea, să înțeleagă și miza spirituală a tensiunilor actuale din Orientul Mijlociu.

Pe parcursul lunii mai, pe canalul Alfa Omega TV, dar și în mediul online, cei care doresc pot afla informații despre zonele de conflict de pe glob, despre Orientul Mijlociu, raportarea Bisericii la provocările actuale și despre planul lui Dumnezeu. Creștinii sunt provocați să discearnă vremurile și să înțeleagă Scripturile pentru a ști ce să facă.

Marius Birgean, pastor, Biserica Emanuel – Timișoara: Noi nu putem să fim detașați de evenimentele din jurul nostru chiar dacă ele ne bulversează, poate, prin amploarea lor creează panică, teamă cu privire la viitor. Dacă avem o înțelegere biblică asupra realității, lucrurile acestea își vor căpăta, să zic așa, rolul lor în planul lui Dumnezeu și, ca și credincioși, vom fi mai bine echipați ca să ne raportăm la ele. Așa-numita „politică a struțului”, la care ați făcut referire, la izolarea credincioșilor în ghetourile lor, în preocupările lor individuale sau cel mult restrânse la biserica locală din care fac parte, ea este bună, dar nu este suficientă. Ca și credincioși avem nevoie de o înțelegere biblică asupra realității fără să cădem în derozoriu.

Unul dintre aspectele importante pentru creștini este raportarea la Israel. Din acest motiv, campania de înțelegere a vremurilor include și o săptămână dedicată poporului ales de Dumnezeu.

Sorin Pețan, coordonator campania „Înțelegerea vremurilor”: Un loc special îl ocupă și situația din Orientul Mijlociu, din Israel, din Iran. Sunt tensiuni acolo destul de serioase. Noi considerăm că Biserica este altoită în Israel, conform pasajului din Romani capitolul 11 și nu numai, și încercăm să privim în acea regiune ca să înțelegem ce se întâmplă, care este miza dintre israelieni și palestinieni, care este situația cu Iranul, situația extrem de complicată și de tensionată din Siria și să încercăm pur și simplu să ajutăm oamenii să înțeleagă, să vadă actualitățile, poate să le privească dintr-o altă perspectivă și să își deschidă mintea despre anumite lucruri. Și să se roage.

Marius Birgean, pastor, Biserica Emanuel – Timișoara: Ca și creștini nu putem să fim decât filosemiți, să iubim poporul Israel, să ne rugăm pentru mântuirea lor, să ne rugăm pentru acel moment în care mahrama să se ridice de pe ochii lor și ei să vadă cu adevărat cine este Cel pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru restaurarea lor. Acela este Domnul Isus Mântuitorul, Cel care a venit acum 2000 ani, a murit, a înviat, s-a înălțat la dreapta Tatălui și urmează să vină a doua oară să judece viii și morții.

De 14 ani, în săptămâna dedicată Israelului, Alfa Omega organizează evenimente specifice de rugăciune, dar anul acesta, din cauza pandemiei, conferința pro-Israel nu poate avea loc.

Biblia spune despre fiii lui Isahar, un trib din vechiul Israel, că ei se pricepeau la înțelegerea vremurilor și știau ce să facă. Și noi putem să observăm semnele biblice și să încercăm să luăm decizii înțelepte.

Urmărește documentare, filme, articole și alte materiale excepționale pe canalul Alfa Omega TV, pe site-ul http://www.alfaomega.tv și pe pagina de facebook Alfa Omega TV. Să înțelegem împreună vremurile! Luna mai, lună tematică „Înțelegerea vremurilor” la Alfa Omega TV.

Reportajul face parte din emisiunea „Mapamond creștin” 826, difuzată în mai 2020. Alte știri și reportaje prezentate din perspectivă creștină te așteaptă aici: https://alfaomega.tv/stiri

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Calea Adevarul și Viața 652 - Rugaciuni din Israel
  Calea Adevarul și Viața 652 – Rugaciuni din Israel
 • Lepădarea de credință I Calea, Adevărul și Viața 651, cu Fănel Șerban
  Lepădarea de credință I Calea, Adevărul și Viața 651, cu Fănel Șerban
 • Repere istorice, semnificații contemporane Realități și perspective 116, cu Marius Birgean
  Repere istorice, semnificații contemporane Realități și perspective 116, cu Marius Birgean
 • Realități și perspective MAGAZIN 12 mai 2020
  Realități și perspective MAGAZIN 12 mai 2020
 • 100 de ani de la Conferința de la San Remo Realități și perspective
  100 de ani de la Conferința de la San Remo Realități și perspective

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12540-campania-despre-intelegerea-vremurilor-si-saptamana-pro-israel-la-alfa-omega-tv

Ultima nebunie a mișcării pro avort: Planned Parenthood vrea o prințesă Disney care să avorteze

download - Copie

Filiala din Pennsylvania a rețelei de clinici Planned Parenthood și-a atras un val de critici dure după ce a postat pe Twitter un mesaj în care spunea că și-ar dori ca Disney să-și adauge în portofoliul de personaje animate și o prințesă care să fi făcut avort, scrieActiveNews.ro.

Mesajul a fost șters ulterior, însă americanii vigilenți au reușit să prindă într-o captură „dorința” celor de la  Planned Parenthood Keystone: „Avem nevoie de o prințesă Disney care a făcut un avort”.

Sugestiile lor  includ și o prințesă care să fie „pro-alegere”, dar și o prințesă „imigrant fără acte”,  „o sindicalistă” și „o prințesă care să fie transgender”, potrivit The Independent.

Deși au șters tweet-ul la doar două ore după postare, capturile de pe ecran ale mesajului pro avort au fost imediat răspândite pe social media, unde comentariile critice au început să curgă.

Unii internauți s-au declarat șocați de faptul că PP poate crede că este o idee bună să implice copiii în chestiuni care au legătură cu viața de adulți.

„Nu cred că fetițele care iubesc prințesele Disney trebuie să știe despre avort sau despre alte probleme sociale complexe”, a scris o femeie. Altcineva a comentat: „Copiii nu pot fi doar copii? O astfel de propunere este complet inadecvată”.

Până și cei care susțin rețeaua PP s-au manifestat împotriva propunerii ca Disney să includă o asemenea aberație: avortul făcut de o prințesă într-o poveste pentru copii.

„Eu susțin Planned Parenthood.  Cu toate asetea prințesele Disney nu au cum să facă avorturi pentru că nu fac sex. Nu au organe genitale. Nu au probleme reale. Ele reprezintă o evadare idealistică și nu reflectara societății actuale. Opriți-vă!”

Planned Parenthood (PP) este principala organizație de promovare a avortului și a educației sexuale în lume, sub acoperirea așa-numitelor „drepturi sexuale și reproductive”.  Anul trecut, Camera Reprezentanților din Congresul SUA a votat pentru retragerea finanțării publice acordate gigantului federal  Planned Parenthood. Astfel, se interzice, de acum inainte, ca din banii contribuabililor americani să fie finanțate avorturi prin Medicaid.

Doru Neamțu 🔴 „Eşti tu un adevărat creştin?” (Biserica Română Philadelphia Portland)

Tony Berbece 🔴 Dacă Hristos ar fi fost într-un cult religios…

Poziția Bisericii Ortodoxe Române față de „parteneriatul civil”

Aici a avut „revelaţia religioasă” braşoveanul care şi-a asasinat copiii şi nevasta, în grota…

Nașul TV: Ediție specială cu Ioan Panican, Laura Bretan și Mihail Neamțu

Gheorghe Smeoreanu 🔴 Dacă acceptăm familia LGBT, restul va fi floare la ureche…

NEW‼️ Meditație biblică nepublicată a pastorului Richard Wurmbrand: Ce nevoi avem?

A fi pro-viață la… Casa Albă și la Premiile Grammy

Alianța Familiilor din România 🔴 Dreptul internațional: nu există un drept la avort

http://newsnetcrestin.blogspot.ro/2018/03/ultima-nebunie-miscarii-pro-avort.html

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/ultima-nebunie-a-miscarii-pro-avort-planned-parenthood-vrea-o-printesa-disney-care-sa-avorteze

ULTIMUL APEL – Nicolae Geantă

download - Copie

by rodi in Uncategorized

Ultimul apel

Era ultima duminică pe care o petrecea Isus pe pământ. 10 Nisan. 10 aprilie anul 30. Zeci de mii de evrei umpluseră Templul din Ierusalim. Iosefus Flavius zice despre Casa Domnului că niciun pământean nu o putea privi dimineața. Soarele reflectat în plăcile de aur turnate de Irod pur și simplu te orbeau. Ierusalimul era în clocot. Circa două milioane de evreii veniseră-n Cetatea Sfântă pentru Paște. Adică să Îl sărbătorească pe Dumnezeul nevăzut… Iar Dumnezeu venea la ei chiar acum, călare pe un măgăruș. Probabil alb. Simbolul Împăratului care vine cu pace! 

Multe predici le ținuse Mesia. Dar acum era ultimul apel. Și ultima predică Isus o ține cu lacrimi! Dragomir Stancu spune că „a plâns pentru cetate” în grecește înseamnă „a plâns în hohot”. Pentru Lazăr plânsese cu „lacrimi multe”.

Ultimul apel e pentru renunțarea la fariseism. Aveau religie, dar nu și Dumnezeu. Aveau Templu dar nu și pe Domnul Templului. Și fariseismul îi făcuse sterpi. Smochini neroditori. Așa ajunge orice ortodox, orice papistaș, orice protestant pentru care tradițiile, dogmele, legile, sunt mai presus de Legiuitor.

Ultimul apel e pentru chemarea la pace. Răzvrătirea nu va duce decât la autodistrugere. Cine scoate sabia de sabie va pieri! Mai ales cine scoate pumnul înaintea lui Dumnezeu!

Ultimul apel e prevenirea dinaintea dezastrului. Titus a arat peste Ierusalim. Hitler a făcut evreii săpun. Israel a primit mai multe palme decât toată planeta la un loc. Nici Bisericile din Apocalipsa nu au scapat. Cum vom scăpa noi dacă von sta nepăsători?

Ultimul apel poate fi respins. Evreii au dntat două mii de ani pentru asta. Dar poate fi și ascultat. Tâlharul a intrat în Rai la ultimul apel!

Ultimul apel a fost făcut într-o procesiune modestă. Și totuși, cea mai cunoscută din istorie… Intr-o zi va fi o procesiune și mai mare. Atunci, zicea Traian Dorz, va ninge de jos în sus. Milioane de creștini vor zbura la Ceruri la ultimul apel al lui Hristos dinaintea judecății. 

Tu vei fi cu ei?

Nicolae.Geantă

https://rodiagnusdei.wordpress.com/2017/04/10/ultimul-apel-nicolae-geanta/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/ultimul-apel-nicolae-geanta/

Țipete surde? – Nicolae Geantă

 

Are peste doi metrii. Și numai 16 ani. E rugbyst în pregătire pentru nationala de juniorii. De fapt toți colegii săi sunt așișderea. El e șeful lor. La liceu unii sunt neatenți. Iar el mereu le reproșează. Strigând. Dar lor nu le pasă. „De ce sunt ăștia surzi când țip, domn’ profesor?” Exact, de ce unii nu aud țipetele de la doi metrii de ei?

Le-am spus rugbyștilor din liceul meu că Munch, un nordic de prin Oslo, e un pictor bacovian. În tabloul „Țipătul” o femeie stă pe-un pod și urlă ca din dinte de șarpe. Are gura lărgită cât Etna și țignal ca sirenele din port. Nu-i știm durerea, nu-i știm motivația disperării, dar țipătul ei „îti ieie auzul”, vorba lui Creangă. Cerul de deasupra e un vârtej negru. Semn că divinitatea concordă cu glasul durerii. Numai că, pe fundal, doi tineri ce se țin de mână trec liniștiți mai departe! Semn al dramei umane: țipetele nu se aud! Sau nimeni nu vrea să audă pe nimeni!

„De ce țipă așa? Ne deranjează!”. „Da’ ce urlii domn’e? Ce ești în pădure? În pustiu?”. „Dacă mai zbieri așa du-te la psiholog, la un spital de psihiatrie?” Sunt recomandările celor ce sunt deranjați…Octavian Paler se întreba retoric: „E oare vid în jurul strigătului disperării? Nu pătrunde niciun ecou?” Ori nu auzim pentru că nu vrem? Că în niciun caz țipetele nu sunt surde.

Zilnic oamenii țipă. Nu trebuie neapărat să strige cu cuvinte, cu zgomote furibunde. Unii tipă prin lacrimi, alții prin sărăcie, alții prin boli ori prin sânge. Sau pur și simplu printr-o privire cu fețele lor chinuite, ca niște oglinzi strâmbe. Iar noi o luăm nepăsători pe alături. Ca niște șoferi care trec grăbiți pe roșu. Suntem neempatici chiar dacă Hristos ia parte cu ei la durere. Și strigă cu ei…

Săptămâna trecută am vizitat un orfelinat. Orbfelinat l-am numit eu. Pentru că deși e ditamai clădirea plină de abandonați nu e văzută de nimeni! Nici auzită…

„Oamenii țipă, i-am spus rugbystului. Motivele lor sunt diferite. Iar noi, cu urechi de cratiță parcă… Problema nu este că nu îi auzim. Ci nu dorim să-i auzim! Dumnezeu țipă încă de pe o Cruce. Dar nu durerea lui, ci durerea noastră. Iar noi, ca evreii din ziua răstignirii, privim dezinteresați acest spectacol!”

Ar trebui să ne chinuim să descifrăm țipetele celor din jur. Ale bolnavilor, săracilor, bisericii, societații. Dar pentru asta trebuie să ne oprim și să ne desfundăm urechile! Apoi lumea va fi ca o muzică cerească nu doar un strigăt al disperării…

Nicolae.Geantă

Ipotești, 19 mai 2017

http://nicolaegeanta.blogspot.ro/2017/05/tiepete-surde-de-nicolae-geanta.html

Țipete surde? – Nicolae Geantă

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/tipete-surde-nicolae-geanta/

Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine?

download - Copie

Teofil Gavril 06/01/2017 Har sau lege,

Una din marile piedici în calea înțelegerii Harului lui Dumnezeu este greșeala de a compara sau de măsura dragostea lui Dumnezeu cu modul nostru de a iubi. Oamenii nu pot să creadă (nici chiar cei din biserici) că Dumnezeu poate iubi necondiționat. De regulă nu concep o astfel de iubire pentru că nu încape în sistemul lor de măsurare, e mai mare mult decât ruleta lor.

Iubirea noastră omenească nu e chiar iubire dacă o comparăm cu originalul. Iubim pe cineva care merită câtuși de puțin și iubim mai tare pe cei ce merită mai mult. Excepțiile sunt rare sau apar la anumiți oameni odată cu trecerea vârstei și la oamenii care cresc spiritual în relația cu Dumnezeu.

De regulă iubim pe cei ce merită, pe cei ce fac ceva pentru noi sau pentru alții, pe cei ce arată bine, pe cei ce vorbesc frumos, pe cei ce sunt manierați, pe cei ce sunt vedete, pe cei ce ne atrag într-un anume fel, pe cei față de care avem anumite datorii cum ar fi părinții și copiii, pe cei cu care avem relații de colegialitate sau vecinătate dat de regulă trebuie să aibă ceva merite că altfel nu putem să îi iubim.

Când spun oamenilor în consiliere că Dumnezeu îi iubește așa cum sunt și că El are problemă doar cu păcatul lor pur și simplu refuză o asemenea iubire. Ei se văd nevrednici de iubirea divină și se străduiesc mult să devină „iubibili”. Ar vrea să dea măcar câteva motive lui Dumnezeu să îi iubească și pe ei. Cei mai mulți, chiar convertiți fiind, spun: „Pe mine? Nu știi ce vorbești. Tu știi ce am făcut eu și cât? Tu realizezi că am trăit atâta vreme în păcat și acum tot în păcat sunt? Cum să mă iubească Dumnezeu?” Pur și simplu se măsoară cu standardele iubirii omenești și spun: Îmi pare rău, nu găsesc nimic vrednic de iubit!

Când vorbim de iubirea semenilor tot cam așa stau lucrurile întrucât standardul e dat de iubirea corectă de sine. „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Noi credem adesea că cei ce ne iubesc au ură pentru noi sau dispreț sau mândrei dar probleme cel mai adesea pleacă de la o proastă iubire de sine. Ei nu se iubesc pe ei înșiși suficient ca să ne arate nouă o iubire decentă. De aceea unde am familii în care soții își reproșează unul altuia lipsa iubirii îi învăț mai întâi să se respecte și să se iubească corect ei înșiși ca mai apoi să se poată iubi unul pe celălalt.

Dumnezeu e unic în univers deoarece ne iubește de dragul Său nu pentru meritele noastre. Ne iubește pentru că suntem creația Sa și pentru că în noi este măcar o umbră a slavei ce rea odată în grădină. E adevărat că păcatele noastre au anulat orice drept de a fi iubiți de Dumnezeu dar tot așa de adevărat este că Dumnezeu ne iubește nu pentru fapte ci pentru Fiul Său care a murit pentru noi. Dumnezeu se uită la Isus și vede un Sfânt iar noi, cei care ne punem nădejdea în El suntem văzuți tot așa datorită Lui. Merite… cine are merite vrednice de o iubire divină? Priviți la Iov, care începe să facă ceva calcule în acest sector și care nu iese la socoteală.

E adevărat că un copil de Dumnezeu nu trebuie să mai trăiască în păcat dar nici nu mai poate trăi acolo fără mustrare, disconfort, neplăcere: Ioan zice: Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

Iubirea Lui e eternă, completă, dăruitoare pentru că așa este El. Poate vom aprofunda teme mai mult în viitor.

http://www.filedinjurnal.ro/2017/01/06/ti-ai-inchipuit-ca-eu-sunt-ca-tine/

Tu şi lumea spirituală IOSIV ŢON

download - Copie

Un pom produce rod în mod natural, fără efort, conform felului său: un măr produce mere, un smochin produce smochine. Tot aşa este şi cu animalele: toate produc fără efort ceea ce este înscris în natura lor să producă. Oaia produce anumite lucruri, iar lupul produce altele; şi manifestările lor (blândeţe în primul caz şi violenţă feroce în al doilea) sunt naturale, conform structurii lor materiale, care nu poate fi schimbată. (Oricât ai stârni şi întărâta un miel, nu poţi să-l înveţi violenţa lupului.)

Cu totul altceva este omul. Iată doi copii născuţi în aceeaşi familie, primind aceeaşi hrană, aceeaşi iubire, aceeaşi educaţie, şi totuşi unul va deveni o persoană nobilă, pozitivă, creatoare, celălalt va merge pe căile răutăţii şi ale distrugerii. Unul produce un anumit rod, celălalt un alt rod, de o natură complet diferită. De ce-i aşa? Cum se explicărodul diferit din doi oameni crescuţi în acelaşi mediu? Aceasta fără să mai vorbim de cei care cresc de la început în medii total diferite. Dar, de ce există medii diferite? De ce există atâta răutate în omenire? Şi invers, cum se explică faptul că în mijlocul răutăţii şi al corupţiei există şi oameni de o mare nobleţe şi bunătate şi curăţie morală şi spirit de sacrificiu de sine?

La întrebările acestea s-a căutat să se dea răspuns, dar oamenii nu găsesc o explicaţie raţională plauzibilă.

Răspunsul îl găsim numai dacă acceptăm concepţia despre lume şi despre om pe care ne-o oferă Biblia. Iată care este aceasta. Spre deosebire de plante şi de animale, omul nu este numai parte materială: el are o structură dublă – este şi parte materială şi parte spirituală. De fapt aceste părţi constitutive sunt atât de diferite una de cealaltă încât Pavel ne vorbeşte despre omul nostru din afară şi despre omul nostru din lăuntru. El ne spune că aceste două structuri se pot separa, se pot detaşa una de cealaltă şi atunci când ele se desprind una de cealaltă partea materială se descompune, iar partea spirituală pleacă de aici la Dumnezeu, unde are pregătită o altă casă (vezi 2 Corinteni 4:16-18 şi 5: 1-10 şi altele).

Este ca şi un computer care are parte materială (hardul şi softul) şi parte imaterială creată de mine (my documents, my music, corespondenţa mea, lucrurile pe care le vizionez etc.). Când partea materială a laptopului meu se învecheşte, eu transfer toată partea de informaţie în alt laptop!

Celălalt fapt esenţial pe care ni-l spune Biblia este că există o lume spirituală în jurul meu, pe care nu o percep cu partea mea materială, dar cu care sunt în contact prin partea mea spirituală. Despre aceasta vom vorbi în meditaţia din săptămâna următoare.

IOSIV ŢON http://iosif-ton-mesaje.eu/start/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/tu-si-lumea-spirituala-iosiv-ton/