Documente şi date din Istoria Bisericii de Nicolae Moldoveanu

download

Pagina de Istorie

 

Adevăr Istoric

 

2. Nicolae MoldoveanuRUGĂCIUNEA

 Fără a mai arăta felul de rugăciune şi mulţumire al apostolilor şi creştinilor amintiţi în Noul Testament, dăm mai jos câteva din rugăciunile şi mulţumirile primilor creştini, slujindu-ne şi acestea ca model, pe lângă cele arătate de Sfânta Scriptură, în vechea carte “învăţătura celor doisprezece apostoli”, găsim următoarea rugăciune, cu ocazia Cinei Domnului.

 Pentru pâine:

Noi îţi mulţumim, Tatăl nostru, pentru viaţă şi cunoştinţele pe care ni le-ai dăruit nouă prin Isus, Robul Tău. Slavă Ţie în veci ! Cum această pâine frântă a fost răspândită pe munţi, a fost adunată şi s-a făcut una, aşa să se adune şi ecclesia (adunarea) Ta de la toate marginile pământului întru împărăţia Ta, căci a Ta este slava şi puterea prin Isus Hristos în veci!”

 Pentru pahar:

Mulţumim Ţie, Tatăl nostru, pentru viţa sfântă David, robul Tău, pe care Tu ai descoperit-o nouă, prin Isus, Robul Tău. Slavă Ţie în veci!”

 Ca încheiere: “Mulţumim Ţie Părinte Sfânt, pentru Numele Tău cel Sfânt, pentru care Tu ai gătit loc în inima noastră şi pentru cunoştinţa, credinţa şi nemurirea, pe care Tu ni le-ai descoperit nouă prin Isus, Robul Tău! Hrană şi băutură ai dat oamenilor, ca ei să-Ţi mulţumească Ţie. Iar pe noi ne-ai învrednicit de hrană dumnezeiască pentru viaţa pământească prin Fiul Tău. Pomeneşte, Doamne, pe ecclesia (adunarea) Ta, mântuieşte-o de tot răul şi o deşteaptă la iubirea Ta; adun-o din cele patru vânturi în împărăţia Ta, gătită de Tine! Căci a Ta este puterea şi slava în veci. Să vie harul şi să treacă lumea aceasta! Osana Dumnezeului lui David! Cine-i sfânt să se apropie la aceasta, cine nu, să se pocăiască! Maranata! Amin!” (A. P. Lopuhin, Istoria Biblică, voi. 6, pag. 181; Farrar, Primele zile ale creştinismului, vol. 1, pag. 178 -179). Aminul de la urmă îl rostea toată adunarea.

 Desigur, creştinii nu se roagă numai la Cina Domnului, ci însăşi viaţa lor este o permanentă stare de rugăciune, o neîntreruptă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Aceasta este de fapt starea creştină normală.

 Fer. Augustin, (o rugăciune a lui): “Vezi, Tată, priveşte şi vezi şi fie ca sub privirea îndurării Tale să găsesc har bătând la poartă înaintea Ta şi să pătrund tot adâncul cuvintelor Tale. Te rog prin Domnul nostru Isus Hristos, Fiul Tău, Omul cel de-a dreapta Ta, Fiul Omului, pe care L-ai întărit Mijlocitor între Tine şi noi, prin care ne-ai căutat pe noi cei ce nu Te căutam pe Tine; prin Cuvântul Tău, prin care ai făcut toate, între care şi pe mine, zic prin Fiul Tău Unic, prin care ai chemat la înfiere poporul credincioşilor, între care şi pe mine: Te rog prin El, care şade de-a dreapta Ta şi Te roagă pentru noi, întru care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Aceste comori le caut în cărţile Tale.” (Confesiuni, Cartea a XI, II, 3 – 4).

 Fer. Augustin, face lumină în privinţa rugăciunii la mijlocitorii între om şi Dumnezeu, spunând: “Pe cine aş putea găsi care să mă împace cu Tine? Oare ar trebui să mă rog îngerilor? Cu ce rugăciune? Cu ce taine? Mulţi au încercat aceste lucruri şi au căzut în dorinţa unor curioase viziuni şi au fost demni să aibă iluzii…” (Confesiuni, Cartea a X-a, XLII, 67).

 Şi continuă: “Dar adevăratul Mijlocitor, pe Care, prin milostivirea Ta cea ascunsă, L-ai arătat şi L-ai trimis oamenilor, pentru ca prin pilda Lui, oamenii să înveţe smerenia, Acel Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos, a apărut între păcătoşii muritori şi Nemuritor.” (Confesiuni, Cartea a X-a, XLIII, 68).

 Tertulian spune: “Adorăm pe Dumnezeu prin Hristos.” (Apologeticum XXI, pag. 118).

 Sf. Ioan Gură de Aur, având în vedere cele de la Romani 8: 34, scrie: “Deci pentru ce introduceţi pe îngeri mijlocitori? (Dar pe Maica Domnului şi pe toţi sfinţii? n.n.) (Col. Omil. 4, pag. 48).

 Sf. Ioan Gură de Aur. La Dumnezeu nu e aşa, căci de El poţi să te rogi fără mijlocitori; fără bani, fără cheltuială, El îţi împlineşte rugămintea. E de ajuns să-L chemi în inima ta, să-I aduci lacrimi şi El îndată vine de-L poţi aduce lângă tine…” (Predici despre pocăinţă, Predica a IV-a, pag. 38, trad. Şt. Bezdechi, Sibiu 1938).

 Sf. Ioan Gură de Aur. Să ne supunem, dar, şi să nu ne rugăm de fală, nici împotriva duşmanilor şi nici să nu-L învăţăm pe Dumnezeu cum să ne ajute…” (Predici despre pocăinţă, Predica a IV-a, pag. 38, trad. Şt Bezdechi, Sibiu 1938).

 Sf. Ioan Gură de Aur. Să facem rugăciunile nu prin mişcările corpului, nu cu plecarea capului, ci cu bună dispoziţie sufletească… cu frângere de inimă şi cu lacrimi neprefăcute.” (Citat de Lopuhin în Comentarii la Ev. după Matei, pag. 160, Bucureşti, 1948).

 Sf. Ioan Gură de Aur. Dumnezeu nu ţine seama de nici un fel de loc, pentru că El cere doar inimă cucernică.” (Omilia V asupra Anei, 6).

 Sf. Ioan Gură de Aur, adunând poporul în biserică în fiecare zi, se ruga împreună cu ei şi-i învăţa din Sfânta Scriptură. Iată una din rugăciunile sale la sfârşitul unei predici: “O Doamne, care nu vrei moartea păcătosului, ci îndreptarea şi viaţa lui, îndură-Te şi ne stai în ajutor la scaunul de judecată al Hristosului Tău, ca, prinzând noi curaj, să ajungem în împărăţia cerului, spre slava Ta, căci Ţie Ţi se cade mărirea, împreună cu Fiul Tău unul născut şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea în vecii vecilor. Amin.”

 Sf. Maxim Mărturisitorul: În vremea rugăciunii alungă din minte şi înţelesurile simple ale lucrurilor omeneşti şi vederea tuturor celor create, ca nu cumva, încărcat cu închipuire, să cazi de la Cel neasemănat…” (Filocalia, voi. II, pag. 86).

 Econom P. Vintilescu: Din a doua jumătate a sec. al II-lea şi până în a doua jumătate a sec. al IV-lea, formula cu care se încheiau rugăciunile creştinilor era: «Slavă Tatălui prin Fiul, în Sfântul Duh».” (Cultul şi ereziile, pag. 65).

După rânduiala cultului ortodox, numai rugăciunile statornicite în scris sunt valabile.

 Canonul 25 al Sinodului ţinut la Hippo în anul 393 (aprobat de Sinodul al III-lea de la Cartagina din anul 397) prescrie: “Nimeni să nu se servească de formule de rugăciuni străine, dacă nu a luat în această privinţă mai întâi avizul fraţilor competenţi.”

 În Pidalion, canonul 114, este mai categoric: “Nu trebuie să se întrebuinţeze decât formulare (formule) de rugăciuni examinate de sinod şi strânse odinioară în colecţie de bărbaţi competenţi.” (pr. Petru Vintilescu, Liturghierul explicat, pag. 13 – 14, Ed. Inst. Biblic şi de Misiune Ortodoxă Bucureşti, 1972).

 Policarp, ucenic al ap. Ioan, a rostit următoarea rugăciune, înainte de a se urca pe rugul unde avea să fie ars: “Părinte al lui Isus Hristos, Fiul Tău binecuvântat şi mult iubit, prin mijlocirea căruia am primit harul de a Te cunoaşte, Dumnezeul îngerilor şi al puterilor cereşti, creatorul drepţilor ce vieţuiesc înaintea Ta, îţi mulţumesc pentru că mi-ai făcut onoarea de a mă pune în această zi şi în această oră în numărul martirilor Tăi şi pentru că-mi dai partea la paharul Fiului Tău, pentru a mă învia în trup şi în suflet la viaţă veşnică. Primeşte-mă astăzi ca jertfă plăcută şi serveşte în mine adevărul făgăduinţelor Tale. Te laud, Te binecuvântez, Te măresc prin Isus Hristos, Fiul Tău care este Preot în veac, prin care şi cu care Ţi se cuvine mărire în toţi vecii în Sfântul Duh, amin !” (Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, pag. 113).

 Ceea ce este de remarcat în aceste rugăciuni şi mulţumiri, e că toate se adresează Tatălui prin Domnul Isus. Aşa făceau şi apostolii şi toţi creştinii de la început.

 Aşa să facem şi noi!

 Origen: Dăm mărire lui Dumnezeu după puterea noastră prin Hristos cel împreună slăvit în Sfântul Duh. Ce înseamnă aceasta? O profesiune de subordonare şi arianistă în formulele liturgice ale Bisericii, în primele secole? Desigur că nu. Atunci era obiceiul Bisericii de a adresa Tatălui rugăciunea în Numele Fiului sau prin Fiul, obicei, care îşi urcă originea şi temeiul în Noul Testament… Nu trebuie să pierdem din vedere vârsta, la care se afla Biserica în această epocă dinaintea primului sinod ecumenic (325), când liturghia se prezenta ca un tip uniform. Până acum, singura putere sufletească în convertirea creştinilor şi singura compatibilă religiei fusese credinţa. Ea luase o formă condensată şi sumară în formele cultului.

S-au făcut imputări de “subordiţionism” lui Origen lui Dionisie cel Mare, lui Atenagora (+177), lui Teofil (+186), lui Tertulian 220 – 240), lui Lucian (+312). (ec. Petre Vintilescu, Cultul şi ereziile, pag. 42 – 44, Piteşti, 1926).

http://publicatia.voxdeibaptist.org/istorie_iul08.htm

VIDEO Rusia finalizează construcția unei catedrale imense în care apar portretele lui Putin, Stalin și Serghei Lavrov, alături de mesajul „Crimeea este a noastră!”

download

de R.M.     HotNews.ro
Luni, 27 aprilie 2020, 17:42 Actualitate | Internaţional
Catedrala fortelor armate din Rusia
Catedrala fortelor armate din Rusia
Foto: Captura YouTube
Rusia finalizează construcția unei imense biserici ortodoxe decorate cu mozaicuri care îl reprezintă pe Vladimir Putin și Iosif Stalin și care ar trebui terminată în mai, pentru a sărbători 75 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste, scrie AFP.

Situată pe teritoriul parcului militar „Patriot” din apropiere de Moscova, Catedrala forțelor armatei este un adevărat panteon al gloriei liderilor Rusiei, ale căror chipuri sunt reprezentate alături de Dumnezeu, Fecioara Maria și alți sfinți.

Dedicată victoriei URSS în al Doilea Război Mondial, catedrala ortodoxă glorifică și „faptele de arme ale poporului rus” precum anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în 2014, a explicat ministerul rus al Apărării.

Cu o înălțime de aproape 100 de metri și șase cupole aurite, catedrala va fi a treia cea mai mare din Rusia, potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului.

Ca titlu de comparație, Catedrala Mântuirii Neamului din București are o înălțime de 120 de metri.

Piesa centrală a edificiului este o serie de mozaicuri în culori care reproduc, printre altele, chipurile lui Stalin, Vladimir Putin și alți demnitari ai statului rus, precum ministrul Apărării, Serghei Șhoigu, ministrul de Externe Serghei Lavrov și șeful Consiliului Național de Securitate Nikolai Patrușev.

Pe un alt mozaic este scris sloganul „Crimeea este a noastră!”, o frază folosită de la anexarea din 2014.

Turla clopotniță are o înălțime de 75 de metri, pentru a marca 75 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste. Treptele catedralei au fost construite cu elemente topite din tancurile și avioanele germane.

Chiar dacă biserica va fi gata până în 9 mai, tradiționala defilare militară din Piața Roșie a fost amânată de Vladimir Putin din cauza noului coronavirus.

Istoricul Serghei Briun a criticat proiectul, în paginile ziarului Vedomosti, vorbind despre o „parodie a istoriei statului rus” și subliniind paradoxul de a afișa într-o catedrală portretul lui Stalin, care a inițiat o campanie de persecutare a clericilor.

Biserica ortodoxă rusă a insistat însă asupra faptului că Stalin conducea țara în momentul victoriei asupra celui de-al Treilea Reich.

Subiectele zilei

Subiectele zilei

Marti, 28 Aprilie 2020

 

Monica Anisie: Toate situațiile școlare vor fi încheiate cu două note/ Nu se vor mai da teze/ Evaluarea Natională începe pe 15 iunie, Bacalaureatul pe 22 iunie

Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat, luni seară, că Evaluarea Natională va începe pe 15 iunie, iar Bacalureatul va începe pe 22 iunie cu probele scrise și va continua cu probele
citeste tot articolul
Ludovic Orban, despre relaxarea restrictiilor în etape: Parcurile ar putea fi deschise / Fără concerte și restaurante deschise / Ar putea exista și posibilitatea de a merge la munte/mare

În primul rând vor dispărea restricțiile privind circulația în interiorul localităților, dar se vor păstra reguli clare pentru circulația în afara localității, fără ca acestea
citeste tot articolul
Coronavirus în România: Bilanțul deceselor a ajuns la 646 / Vârstnicii vor putea ieși din case și dimineața și seara / Iohannis: Grădinițele, școlile și universitățile nu se redeschid

Bilanțul deceselor asociate cu coronavirusul a ajuns luni, în România, la 646, după anunțarea a 27 de noi victime. Raportarea de astăzi de la prânz a urcat numărul de cazuri la
citeste tot articolul
Coreea de Nord: Cine este Kim Yo-jong, misterioasa femeie care ar putea deveni următorul lider al țării

Speculațiile privind starea de sănătate a dictatorului nord-coreean, Kim Jong-un, au determinat guvernele și analiștii să speculeze cu privire la persoana care i-ar putea urma la conducerea țării. Un
citeste tot articolul
VIDEO O nouă ordonanță militară: Marcel Vela anunță relaxarea restricțiilor pentru persoanele peste 65 de ani

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat luni relaxarea restricțiilor de deplasare impuse pentru persoanele peste 65 de ani. Astfel, aceste persoane vor putea ieși în afara locuințelor
citeste tot articolul
VIDEO Reprezentanții Asociației Școlilor Particulare din România cer Guvernului un set de măsuri pentru deschiderea școlilor în siguranță: Acolo unde școlile își permit de ce nu am începe?

Reprezentanții Asociației Școlilor Particulare din România cer Guvernului să creeze un set de măsuri pentru deschiderea școlilor în siguranță, iar școlile care pot să le aplice, să
citeste tot articolul
Iulian Cristache , de la Asociația părinților, cere redeschiderea creșelor și grădinițelor

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, cere redeschiderea creșelor și grădinițelor deoarece părinții care nu au cu cine să își lase copiii sub 12 ani
citeste tot articolul
De la inimă la intestine, toate organele atacate de coronavirus

Nu numai plămânii și inima: infecția provocată de noul coronavirus SarsCoV2 este o boală sistemică ce afectează întregul organism, dăunând vaselor de sânge, rinichilor,
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Numărul de cazuri a trecut de 3 milioane / Rusia a depășit China la numărul de infecții

Numărul de cazuri de coronavirus raportate în lume a trecut luni de pragul de 3 milioane, iar cel al deceselor asociate cu Covid-19 de 210.000, în condițiile în care, de asemenea,
citeste tot articolul
VIDEO Rusia finalizează construcția unei catedrale imense în care apar portretele lui Putin, Stalin și Serghei Lavrov, alături de mesajul „Crimeea este a noastră!”

Rusia finalizează construcția unei imense biserici ortodoxe decorate cu mozaicuri care îl reprezintă pe Vladimir Putin și Iosif Stalin și care ar trebui terminată în mai, pentru a
citeste tot articolul
?VIDEO Testul Elanului cu mașini electrice: Tesla Model 3, BMW i3s, Nissan LEAF și altele

Mașinile electrice au bateriile amplasate în podea, ceea ce este un beneficiu pentru manevrabilitate, însă apare o problemă legată de masa totală ridicată, care face adesea ca majoritatea
citeste tot articolul
Miniștrii Turismului din UE au ajuns la un acord cu privire la „pașapoartele Covid-19”

„Turismul a înregistrat un declin imens și neașteptat…din cauza pandemiei de coronavirus”, a declarat ministrul croat al Turismului, Gari Cappelli, care a prezidat videoconferința,
citeste tot articolul
Acuzată că e pacientul zero care a adus virusul în China, viața i-a fost dată peste cap de promotorii teoriilor conspiraționiste

Maatje Benassi, o rezervistă din Armata Statelor Unite, a devenit ținta unei teorii conspiraționiste care pretinde că a adus noul coronavirus în China. Acuzațiile false care se răspândesc
citeste tot articolul
Belgienii, îndemnați să mănânce cartofi prăjiți de două ori pe săptămână, pentru a rezolva problema surplusului de stocuri

Fermierii belgieni și-au îndemnat concetățenii să vină în ajutorul lor și să mănânce cartofi prăjiți de două ori pe săptămână, pentru a rezolva astfel problema unui stoc
citeste tot articolul
Hormonii sexuali feminini i-ar putea ajuta pe bărbați în lupta cu COVID-19

Hormonii sexuali feminini ar putea să îi ajute pe bărbați în lupta cu boala COVID-19. Este o ipoteză a cercetătorilor americani, care au remarcat că boala a ucis mai mulți bărbați
citeste tot articolul
Alertă în Marea Britanie privind o complicație gravă în rândul copiilor ce ar putea fi asociată cu coronavirusul

Medicii Sistemului Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie au fost avertizați să fie atenți la o complicație rară dar periculoasă în rândul copiilor care poate avea legătură cu
citeste tot articolul
SUA: Joe Biden rămâne mult mai puțin vizibil decât Trump în ciuda unui sprijin puternic

Izolat la locuința sa de mai bine de o lună și vizat de o acuzație de agresiune sexuală, candidatul democrat la Casa Albă Joe Biden rămâne puțin vizibil într-o țară centrată pe criza
citeste tot articolul
Patriarhia Română: Obligativitatea educației sexuale, un atentat asupra inocenței copiilor

Patriarhia Română susține că orele de educație pentru sănătate, inclusiv de educație sexuală pentru copii, ar trebui să fie opționale, potrivit basilica.ro. ”Considerăm că încadrarea
citeste tot articolul
Suceava: Un cal furat a ajuns din nou la proprietarul de drept pentru că avea obiceiul să muște. Dosar penal pentru hoți, plus amendă că au plecat la furat fără declarație pe proprie răspundere

Un cal furat în timpul nopții de la un proprietar din comuna suceveană Râșca și ajuns în cursul dimineții următoare la noul proprietar, în urma unui schimb făcut cu hoții, avea
citeste tot articolul
Bancul zilei: Turism la munte

Fericit că s-au redeschis hotelurile, un turist creștin hotărăște să meargă la munte. Neavând prea multe lucruri de făcut într-o zi merge în drumeție de capul său.
citeste tot articolul
Mutua Madrid Open Virtual Pro: Sorana Cîrstea, victorii cu Johanna Konta și Elina Svitolina

?Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a obținut victorii contra britanicei Johanna Konta și a ucrainencei Elina Svitolina, luni, în primele sale meciuri din Grupa a 2-a a
citeste tot articolul
FOTO Cadoul „otrăvit” al grecului: Ce i-a făcut Tsitsipas lui Kyrgios de ziua acestuia – „Ești un idiot”

Stefanos Tsitsipas a postat luni pe contul personal de Facebook o fotografie în care apare cu un carton pe care e scris un număr de telefon și mesajul: „Sună-mă!”. A fost de fapt
citeste tot articolul

Prof. Mircea Miclea: Suntem obsedați de siguranță sanitară legată de COVID-19 și ignorăm orice altceva. Pentru că doar urgențele se tratează, sute de bolnavi de inimă, cancer, diabet mor cu zile! Celelalte boli au luat o pauză și doar covid-19 există?

download

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Luni, 27 aprilie 2020, 10:35   /   Actualizat: Luni, 27 aprilie 2020, 10:48

Prof. Mircea Miclea: Suntem obsedați de siguranță sanitară legată de COVID-19 și ignorăm orice altceva. Pentru că doar urgențele se tratează, sute de bolnavi de inimă, cancer, diabet mor cu zile! Celelalte boli au luat o pauză și doar covid-19 există?

ARTICOLE RELAȚIONATE

 Cinci întrebări în plină pandemie COVID-19

Cinci întrebări în plină pandemie COVID-19

 22 de efecte ale Covid 19 care vor amplifica represiunea, iobăgia, atomizarea societății, reducerea selectivă a populației și globalizarea – Pandemia, o scurtătură către statul sclavagist mondial (3)

22 de efecte ale Covid 19 care vor amplifica represiunea, iobăgia, atomizarea societății, reducerea selectivă a populației și globalizarea – Pandemia, o scurtătură către statul sclavagist mondial (3)

Asistăm la ascensiunea unei noi religii: cea a Siguranței, iar lucrurile firești au început să fie considerate periculoase, scrie Mircea Miclea, profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai, fost ministru al Educației. Amintind că înainte, o furtună de vară era doar o furtună de vară, dar acum are are coduri de periculozitate, Miclea spune că în timpul pandemiei noua religie a siguranței „s-a răspândit și mai mult în mințile noastre, cu o viteză mai mare decât cea a coronavirusului”. Și asta pentru că, susține Miclea, „oamenii și societățile sunt la fel. Unii vor să fie ca boilerele: să fie în siguranță, chiar dacă fierb în interior. Alții preferă să fie ca avioanele: să poată zbura, chiar dacă riscurile sunt mari”. Prin urmare, scrie fostul ministru al Educației, acum ne așteaptă o alegere: „ce vrem să fim, boilere sau avioane?”

„O nevoie firească, de a ne simți în siguranță, s-a transformat într-o religie! Are tot mai mulți adepți: unii, pentru că își pot justifica prin ea propriile spaime, alții, pentru că prin ea își pot vărsa ura și frustrările, iar alții, pentru că pot obține câștiguri frauduloase, dar fabuloase, de pe urma ei. Cultul excesiv al siguranței poate fi însă dezastruos, atât pentru individ, cât și pentru societate. El inhibă realizarea altor nevoi, la fel de firești: de relații proximale cu semenii noștri, de a fi liberi, de a avea realizări personale. Cu cât ne apărăm mai mult, cu atât ne dezvoltăm mai lent. Ajungem să ne protejăm, cu costuri tot mai mari, un mod de viață tot mai lipsit de valoare. De aceea, transformarea siguranței dintr-o nevoie într-un cult trebuie contracarată prin analiză critică. Fac aici începutul, gândind câteva aspecte.

Reprezentarea, în mintea noastră, a pericolului, e altceva decât pericolul. Ca orice fenomen complex, pericolul, indiferent care, are mai multe aspecte, poate fi privit din mai multe perspective. Ne apropiem de reprezentarea corectă a pericolului prin integrarea perspectivelor asupra lui. Dacă ne uităm acum la ce ni se spune despre COVID-19, apare că suntem în preajma Apocalipsei. Ni se prezintă zilnic date absolute, care se cumulează cu cele din ziua precedentă. Toate graficele (despre persoanele infectate sau decedate) arată o creștere înfricoșătoare. Dar, dacă raportăm exact aceleași date la datele din alte țări sau dacă raportăm mortalitatea COVID-19 la milionul de locuitori și comparăm cu alte rate de mortalitate (de cancer, de accidente auto, de gripă sezonieră, de tulburări cardiace, de accidente cerebrovasculare), semnificația datelor se schimbă. Arată că ne confruntăm cu un pericol, dar care este mai mic decât altele cu care ne-am obișnuit și, în niciun caz, nu e anticamera Apocalipsei. Diferența este aceea dintre un adevăr care paralizează și un adevăr care zidește, cum s-ar spune în limbaj teologic. Așadar, să nu punem botu’, să nu consideram o perspectivă, un decupaj tendențios asupra pericolului ca fiind pericolul real. Să ne uităm și în alte părți, nu doar acolo unde ni se indica cu degetul de către „autorități”  și, mai ales, să integrăm perspectivele, informațiile. Prin gândire critică și integrare ne vom apropia mai mult de adevăr și, cum zice Cartea, adevărul ne va face liberi!

Relația dintre măsurile de siguranță și starea de siguranță este non-liniară. Adepții cultului siguranței vin cu o idee simplistă (care, tocmai de aceea, intră ușor în mintea oamenilor), care susține că, cu cât vom lua mai multe măsuri de siguranță, cu atât vom fi mai în siguranță. Fals! Relația este non-liniară. Doar până la un punct plusul de măsuri de siguranță duce la o stare de siguranță mai bună, după care costurile pe care le incumbă și excesul lor le fac disfuncționale. Este firesc să ne spălăm pe mâini, de pildă, pentru a ne proteja de virusuri sau de microbi. Dar, dacă facem acest lucru excesiv, ajungem la tulburare obsesiv-compulsivă, care ne ruinează viața, cariera și relațiile relevante! Așadar, orice măsură de siguranță suplimentară trebuie judecată riguros, în funcție de circumstanțe. Carl von Clausewitz, un general prusac, scria în celebra lui carte Despre război că cine se apără mereu nu poate câștiga niciodată!”.

Citiți textul integral AICI.

OPINII
Valerian Stan

Zodia virusului și altele (VIII)

de Valerian Stan

Pe concetățenii UDMR-iști îi simpatizez între mai multe altele și pentru că unii ca Băsescu și Iliescu n-ar fi avut loc printre ei în veacul veacurilor. 

 

Geza Molnar, cel mai reputat epidemiolog clujean: „Epidemia de COVID 19 din România se apropie de final. Ciclul epidemic trece în 6 – 8 săptămâni”

Epidemiologul Geza Molnar a explicat pentru MEDIAFAX că pandemia în România este în platou, și că evoluează în dinți de fierăstrău,

Ministrul Educației a explicat cum vor avea loc Evaluarea Națională și Bacalaureatul. Elevii din anii terminali merg la școală în grupuri de maxim 10 persoane

Ministrul Educației a explicat cum se va desfășura anul școlar pentru elevii care vor merge la școală, după anunțul Președintelui Iohannis de astăzi.

Patriarhia Română, reacție la legea care obligă copiii să ia parte la ore de educație sexuală: Reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață

Patriarhia Română afirmă că a militat pentru caracterul opțional al orelor de educație sexuală, ce vor cuprinse în noile programe pentru viață și sănătate, conform unei legi adoptate în luna martie, a.c.

Varujan Vosganian (ALDE) ar dori debarcarea Guvernului Orban de către Parlament, după 15 mai: „Cred că ar fi argumente pentru o moțiune de cenzură, dar nu ca o mișcare politică, ci ca una argumentată pe situația reală din țară”

Varujan Vosganian, vicepreședinte ALDE, a vorbit luni, în exclusivitate pentru DC News, despre scenariul depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban, după ridicarea stării de urgență

Decizie judecătorească împotriva măsurilor de restrângere a circulației persoanelor și a comerțului cu amănuntul, aplicată dar contestată de Guvern în Cehia

După ce Tribunalul Administrativ din Praga a declarat joi ilegale limitările decise ca urmare a pandemiei de coronavirus, Guvernul ceh a abolit în decurs de câteva ore toate îngrădirile libertății de mișcare

Coridoare speciale pentru călătorii și așa-numitele Pașapoarte COVID-19 sunt câteva dintre măsurile propuse de Miniștrii Turismului din statele membre UE pentru salvarea sezonului turistic 2020

Miniștrii Turismului din Uniunea Europeană au discutat luni despre modul în care pot ajuta acest sector afectat de pandemia de coronavirus și au căzut de acord să introducă așa-numitele „pașapoarte Covid-19”, precum și să analizeze posibilitatea deschiderii unor coridoare speciale pentru călătorii

Poeta și jurnalista Clara Mărgineanu a trecut la cele veșnice la doar 47 de ani

Jurnalista și poeta Clara Mărgineanu,fostă jurnalistă TVR și poetă a trecut la cele veșnice duminică, la vârsta de 47 de ani, a anunțat regizorul Cornel Mihalache pe facebook.

Siria: Prețurile produselor alimentare s-au dublat în ultimul an, fiind de 14 ori mai mari decât media prețurilor de dinainte de război, anunță Programul Alimentar Mondial (PAM) din cadrul ONU

Prețurile produselor alimentare s-au dublat într-un an în Siria și au ajuns la un nou record, echivalând cu de 14 ori media prețurilor de dinainte de începutul războiului în urmă cu nouă ani

EXTERNE

Letonia are doar 12 morți și doar 800 de persoane infectate, deși NU a blocat economia. Rețeta succesului, explicată de premierul leton

Secretul succesului Letoniei în lupta cu pandemia, fără a opri economia, așa cum s-a întâmplat în restul lumii, este explicat de premierul țării.

Rudy Giuliani îi acuză pe Obama și pe imunologul-șef din SUA: ”Au finanțat în 2017 laboratorul din Wuhan. Dacă acesta se dovedește a fi locul de unde provine virusul, noi am fost cei care am dat banii!”

Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani,  lansează acuzații la adresa lui Barack Obama și a lui Anthony Fauci, imunologul-șef al SUA

Prima vaccinată! Ce spune primul voluntar din Marea Britanie care a primit un vaccin experimental împotriva coronavirusului

Unul dintre primii voluntari din Marea Britanie care a primit o doză de vaccin experimental împotriva coronavirusului anunță că se simte bine

CULTURĂ

28 aprilie: Sfinții Iason și Sosipatru

Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru – au fost ucenici ai Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Iason era din Tars (Cilicia – Asia Mică), ajungând mai târziu episcop aici, iar Sosipatru era din Ahaia (Grecia) și a ajuns episcop în Iconia (Asia Mi

https://www.activenews.ro/stiri/Prof.-Mircea-Miclea-Suntem-obsedati-de-siguranta-sanitara-legata-de-COVID-19-si-ignoram-orice-altceva.-Pentru-ca-doar-urgentele-se-

Scrisoarea a 118 medici din România către deputați: „Vă solicităm, cu argumente medicale, științifice și etice, sa respingeți la vot proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor”

download

DE ANDREI NICOLAE  /   ȘTIRI, SĂNĂTATE   /   Publicat: Luni, 27 aprilie 2020, 18:25   /   Actualizat: Marţi, 28 aprilie 2020, 15:23

Scrisoarea a 118 medici din România către deputați: „Vă solicităm, cu argumente medicale, științifice și etice, sa respingeți la vot proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor”

ARTICOLE RELAȚIONATE

Alexandru Rafila cere URGENTAREA unei legi a vaccinării „care să ajute la atingerea țintelor OMS - de 95% acoperire vaccinală”

 Alexandru Rafila cere URGENTAREA unei legi a vaccinării „care să ajute la atingerea țintelor OMS – de 95% acoperire vaccinală”

Vaccinarea obligatorie. O perspectivă incorectă politic

 Vaccinarea obligatorie. O perspectivă incorectă politic

Vaccinarea obligatorie. O perspectivă incorectă politic

 Câteva mituri despre antivacciniști

Cătălin Ivan: Mă opun categoric vaccinării obligatorii pentru că decizia privind sănătatea proprie și a copiilor trebuie să rămână la nivelul individual și familial

 Cătălin Ivan: Mă opun categoric vaccinării obligatorii pentru că decizia privind sănătatea proprie și a copiilor trebuie să rămână la nivelul individual și familial

În condițiile în care s-au intensificat discuțiile despre o posibilă adoptare a Legii Vaccinării Obligatorii a Persoanelor, 118 medici români reuniți în cadrul Asociației „Medici pentru Consimțământ Informat” au redactat o scrisoare deschisă adresată deputaților și pe care ActiveNews o va reda în exclusivitate.

În textul lor, medicii le cer deputaților „să respingă proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în România(PLx 399/2017)”. Aceștia precizează că „nu suntem împotriva vaccinării în sine, suntem împotriva obligativității vaccinării, suntem pentru consimțământul informat al pacientului”.

În sprijinul memoriului lor, medicii aduc argumente medicale, legislative dar și etice.

Dintre acestea, spicuim: „Siguranța vaccinurilor este o problemă reală, recunoscută chiar de organizația mondială a sănătății;

legislația actuală a UE permite punerea pe piață a vaccinurilor după o procedură simplificată de studii preclinice;

frecvența și tipul reacțiilor adverse postvaccinale sunt practic imposibil de evaluat cu acuratețe dar și că vaccinurile sunt produse biologice cu înalt potențial de contaminare genetică”

De asemenea, medicii atrag atenția că „proiectul de lege transformă vaccinarea dintr-un act medical într-un act pur administrativ”, că „îngrădește exprimarea opiniei profesionale a medicilor, asistenților medicali și farmaciștilor” dar și că „proiectul de lege prevede vaccinarea obligatorie a personalului medical cu un număr necunoscut de vaccinuri, lăsând deschisă posibilitatea condiționării exercitării profesiei medicale de statusul vaccinal”.

Reamintim că la începutul lunii martie, 50 de medici, între care dr. Vasile Astărăstoae și dr. Pavel Chirilă, au semnat un text asemănător.  Din motive de siguranță, dar și pentru a proteja identitatea celorlalte cadre medicale de eventuale presiuni din partea anumitor persoane din comunitatea medicală, nu vom dezvălui identitatea celorlalți  semnatari. Numele acestora, precum și datele de identificare de pe parafă, apar însă pe scrisoarea care a fost trimisă parlamentarilor.

Proiectul Legii Vaccinării Obligatorii a fost adoptat de Senat în octombrie 2017.

Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaților a votat pentru adoptarea proiectului vaccinării obligatorii, în martie 2020, după o ședință stabilită pe ascuns, unde nici măcar parlamentarii care depuseseră amendamente la proiect nu au fost invitați.

Proteste naționale împotriva legii vaccinării au avut loc în România pe 7 martie, la care au luat parte mii de persoane în mai multe orașe.

Iată textul scrisorii celor 118 medici:

CĂTRE MEMBRII CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Semnatarii prezentei, medici cu drept de liberă practică din România, considerăm că avem o datorie profesională și de conștiință să vă solicităm să respingeți proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie persoanelor în România (PLx 399/2017).

Nu suntem împotriva vaccinării în sine, suntem împotriva obligativității vaccinării, suntem pentru consimțământul informat al pacientului.

 Contrar aparenței, nu există consens în medicină referitor la siguranța și eficacitatea vaccinurilor.

Iată argumentele:

SIGURANȚA VACCINURILOR ESTE O PROBLEMĂ REALĂ, RECUNOSCUTĂ CHIAR DE ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII

În decembrie 2019, în cadrul summitului global al Organizației Mondiale a Sănătății referitor la siguranța vaccinurilor, numeroși experți internaționali au ridicat probleme legate de scăderea încrederii populației în vaccinare și lipsa studiilor adecvate referitoare la siguranța vaccinurilor 1. Vaccinurile sunt injectate în primul rând persoanelor sănătoase,dar în prospectele vaccinurilor sunt enumerate multiple reacții nedorite, ce pot apărea după injectare 2, 3, 4. Unele dintre acestea sunt boli invalidante permanente: convulsii, paralizii, encefalopatii (afectări ale creierului), șoc anafilactic. Chiar dacă aceste efecte nu apar la absolut toate persoanele vaccinate, la nivelul de cunoaștere medicală actual, nu avem metode să prevedem cu exactitate care persoane sunt vulnerabile și vor dezvolta efecte nedorite și care nu. Chiar și efectuând analize medicale înainte de vaccinare, nu avem certitudinea identificării tuturor persoanelor care riscă dezvoltarea reacțiilor adverse postvaccinale.

Efectul rezultat este că se previne o boală infecto-contagioasă, dar se creează alte boli cronice, cu evoluție imprevizibilă pe termen lung.

 LEGISLAȚIA ACTUALĂ A UNIUNII EUROPENE PERMITE PUNEREA PE PIAȚĂ A VACCINURILOR DUPĂ O PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ DE STUDII PRECLINICE

Legislația actuală a Uniunii Europene prevede că punerea pe piață a unui nou vaccin se face pe baza unui dosar în care studiile clinice sunt făcute de însuși producătorul acelui vaccin. Întregul proces este unul pur birocratic, studiile producătorului nu sunt confirmate de către o terță instituție independentă 5.

În studiile de siguranță făcute înainte de punerea pe piață, niciun vaccin nu este comparat cu placebo. Toate studiile compară lotul care primește vaccinul nou cu un lot martor care primește un alt vaccin deja înregistrat pe piață, produs de obicei de aceeași companie. Ambele loturi de copii primesc în plus și toate celelalte vaccinuri din schema de vaccinare pentru vârsta respectivă. De obicei, rezultatele studiilor conchid că nu s-au înregistrat mai multe reacții adverse în lotul vaccinat față de lotul martor 6.

În plus, vaccinurile beneficiază de o versiune simplificată a studiilor preclinice în care nu se consideră necesare studii de farmacocinetică, de carcinogenicitate (capacitatea de a induce cancer) și nici de genotoxicitate (capacitatea de a induce mutații genetice) 6.

FRECVENTA SI TIPUL REACTIILOR ADVERSE POSTVACCINALE SUNT PRACTIC IMPOSIBIL DE EVALUAT CU ACURATEȚE

Unul din principalele contra argumente aduse fricii de efecte adverse postvaccinale este că acestea apar „foarte rar”. Adevărul este însă că frecvența reacțiilor adverse postvaccinale este imposibil de evaluat cu acuratețe.

În multe din prospectele vaccinurilor aflate pe site-ul oficial al Agenției Naționale a Medicamentului 2, 3, 4, reacțiile adverse sunt clasificate în două categorii:

–         Reacții adverse evidențiate din studii preclinice, realizate înainte de punerea pe piață a vaccinului; urmărirea persoanelor vaccinate se oprește după aproximativ 30 zile;

–         Reacții adverse apărute după punerea pe piață a vaccinului; acestea se evaluează prin raportare continuă în sistemul național electronic de înregistrare a reacțiilor adverse.

Studii internaționale au arătat că reacțiile adverse sunt în general subraportate într-o proporție de 1/100 (una din o sută reacții adverse apărute este raportată în sistemul electronic în SUA) 7.

VACCINURILE SUNT PRODUSE BIOLOGICE CU ÎNALT POTENȚIAL DE CONTAMINARE GENETICĂ

Pentru producția industrială a vaccinurilor, virusul vaccinal este cultivat pe:

 • culturi de celule animale(virusul polio pe celule VEROconf. prospectului 3, adică celule de rinichi de maimuță, iar virusul rujeolic pe embrion de pui de găină) 4
 • celule diploide umane, adică embrion uman avortat (vaccinul rubeolic este cultivat pe                  celuleMSC-5 conf. prospectului, ceea ce înseamnă celule pulmonare de embrion uman avortat) 4.

Se știe că virusurile în general au o structură genetică simplă și versatilă; ele au capacitatea de a îngloba material genetic din celulele pe care sunt cultivate în propriul lanț de ADN sau ARN și de a-l transporta apoi în interiorul organismului care primeste vaccinul. În acest fel, vaccinurile în general constituie o cale de introducere de material genetic străin în sângele persoanelor vaccinate.

Conform standardelor actuale, contaminarea genetică acceptată este definită la maxim 10 nanograme de ADN străin pe doza de vaccin 8Este dovedit științific că materialul genetic străin introdus direct în sânge, declanșează la om oncogeneză (cancer) 9și boli autoimune (scleroză multiplă, lupus, psoriazis, autism).

VACCINURILE CONȚIN ADJUVANȚI CHIMICI TOXICI PENTRU OM

Conform prospectelor, în compoziția vaccinurilor există: hidroxid de aluminiu, fosfat de aluminiu, thimerosal (compus al mercurului), formaldehidă, squalene, etc. Este dovedita științific translocarea aluminiului de la locul de injectare în creier15 și în alte organe, ca și toxicitatea aluminiului14și mercurului asupra sistemului nervos uman; există multe studii care ridică problema legăturii între acestea și autism14, demența Alzheimer18, boli neurologice16, 17.

VACCINURILE CU VIRUS VIU ATENUAT NU AU EFICIENȚĂ 100% DIN CAUZA TENDINȚEI NATURALE A VIRUSURILOR DE A REALIZA MUTAȚII GENETICE

Epidemii apar periodic în interiorul populațiilor cu rata foarte înaltă de vaccinare din cauza tendinței naturale de mutație genetică a virusurilor. Când o populație este supusă vaccinării în masă, apare fenomenul numit „presiune imunitară”. Virusul este supus unei presiuni imunitare care îl determină să creeze o mutație genetică. Aceasta este explicația epidemiilor periodice de rujeolă sau gripă în populații cu rată înaltă de vaccinare, mai degrabă decât mult-condamnata scădere a ratei de vaccinare în populație!

PERSOANELE VACCINATE CU VIRUS VIU ATENUAT POT DEZVOLTA CHIAR BOALA ÎMPOTRIVA CĂREIA SUNT VACCINATE ȘI POT TRANSMITE ALTOR PERSOANE VIRUSUL VACCINAL

Ni se tot spune că dacă vaccinăm peste 90-95% din populație eradicăm anumite boli infecțioase virale prin întreruperea circulației virusului sălbatic în populație. Se știe că persoanele vaccinate cu virus viu atenuat (rujeolă, rubeolă, oreion, gripă) pot dezvolta boala împotriva căreia sunt vaccinate 10, 11, chiar dacă într-o formă presupus mai ușoară. Ele elimină virusul pe căile naturale timp de până la 28 zile după vaccinare 12, 13 și sunt potențial contagioase în acest timp. De aici, de exemplu, interdicția persoanelor care au primit transplant de organe (au imunitate scăzută pentru că primesc medicație imuno-supresoare) de a se vaccina și de a veni în contact cu persoane vaccinate cu virus viu atenuat în primele 6 luni după transplant.

Din această perspectivă, întreruperea circulației unui virus sălbatic este puțin probabilă prin vaccinare!

PROIECTUL DE LEGE TRANSFORMĂ VACCINAREA DINTR-UN ACT MEDICAL ÎNTR-UN ACT PUR ADMINISTRATIV

Vaccinarea este un act medical, este un proces individual, pe care orice medic îl parcurge cu fiecare pacient în parte, pentru că fiecare pacient are particularitățile lui. Pacientul investește medicul și actul medical al vaccinării cu o anume încredere și cu anumite așteptări.

Dacă vaccinarea devine obligatorie prin lege, tot acest proces va dispărea. Vaccinarea se transformă dintr-un act medical într-un act administrativ. Medicul va fi obligat prin lege să administreze vaccinuri unui pacient obligat și el să le primească. Încrederea care trebuie să existe în relația dintre medic și pacient va dispărea. Văzând că nu găsește un partener de dialog în medicul său, pacientul își va părăsi medicul, va recurge la alte mijloace de informare și va lua decizii în consecință.

PROIECTUL DE LEGE ÎNGRĂDEȘTE EXPRIMAREA OPINIEI PROFESIONALE A MEDICILOR, ASISTENȚILOR MEDICALI ȘI FARMACIȘTILOR

La art. 59 din proiectul de lege, găsim precizarea că „personalul medico-sanitar și farmaceutic, indiferent de specialitate” are obligația „să furnizeze informații corecte, dovedite științific, legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare”. Comisia pentru sănătate și familie a aprobat o formă ușor nuanțată a acestui articol, încercând să-i îndulcească caracterul vădit coercitiv, dar a păstrat la art. 71 prevederea conform căreia nerespectarea prevederilor art. 59 „constituie abatere disciplinară gravă” care se sancționează de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Colegiul Famaciștilor din România și Colegiul Medicilor Dentiști din România.

În proiectul de lege se dorește ca personalul medical să adopte o poziție de consens privind necesitatea vaccinării obligatorii a întregii populații și, mai mult, se prevede și soluția pentru eventualele opinii profesionale contrare spiritului de obligativitate: sancționarea medicilor / farmaciștilor respectivi!

În contextul coercitiv al proiectului de lege, sintagma „informații corecte, dovedite științific” pe care personalul medical este obligat să le furnizeze, lasă loc de interpretare pentru că știința nu și-a spus ultimul cuvânt în domeniul vaccinării. Dacă un medic, pe baza experienței clinice personale sau în urma studiului literaturii științifice, ar ridica o problemă legată de siguranța sau de eficacitatea unui vaccin, ar face-o tocmai în spiritul jurământului lui Hipocrate, din grijă pentru pacient.

Acest lucru ar constitui o opinie profesională legitimă pentru un membru al personalul medico-sanitar!

PROIECTUL DE LEGE PREVEDE VACCINAREA OBLIGATORIE A PERSONALULUI MEDICAL CU UN NUMĂR NECUNOSCUT DE VACCINURI, LĂSÂND DESCHISĂ POSIBILITATEA CONDIȚIONĂRII EXERCITĂRII PROFESIEI MEDICALE DE STATUSUL VACCINAL

Art. 13 litera c) din proiectul de lege precizează căvaccinarea va fi obligatorie pentru personalul medical. Nu se precizează însă ce vaccinuri, câte și cu ce frecvență vor fi administrate personalului medicallăsând practic deschisă posibilitatea ca această listă să fie continuu îmbogățită cu toate noile vaccinuri care apar pe piață.

Iată, chiar în prezent, apariția îmbolnăvirilor Covid19! Mass media anunță în mod repetat că se studiază intens crearea unui vaccin împotriva SARS-Cov-2. Cel mai probabil, odată produs, vaccinul va fi în primul rând introdus pe lista de vaccinuri obligatorii pentru personalul medical, considerat a priori expus la îmbolnăvire. Având în vedere experiența din alte țări, există riscul ca angajarea și menținerea în profesie a personalului medical să fie condiționată de administrarea vaccinurilor obligatorii.

Pentru toate cele enumerate mai sus, vă solicităm să respingeți proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în România (Plx 399/2017).

BIBLIOGRAFIE 

 1.  OMS. Summitul global privind siguranța vaccinurilor, 2-3 decembrie 2019.
  https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/02/default-calendar/global-vaccine-safety-summit
  https://www.youtube.com/watch?v=AjvJ1xfwDOw
 2. Prospect vaccin Tetraxim – reactii adverse la pct. 4.8.
  http://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_4490_30.03.12.pdf
 3. Prospect vaccin Imovax Polio – reactii adverse la pct. 4.8.
  http://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_4596_27.04.12.pdf
 4. Prospect vaccin Priorix – reactii adverse la pct. 4.8.
  http://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_4820_20.07.12.pdf
 5. DIRECTIVA 2001/83/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 6 NOIEMBRIE 2001 DE INSTITUIRE A UNUI COD COMUNITAR CU PRIVIRE LA MEDICAMENTELE DE UZ UMAN.
  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_ro.pdf
 6. European Medicines Agency. Comitee for Human Medicinal Products. Note for Guidance on the Clinical Evaluation of Vaccines.
  https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/note-guidance-clinical-evaluation-vaccines_en.pdf
 7. Lazarus, Ross. Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System.
  https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
 8. WHO Technical Report Series. Annex 3. Recommendations for the evaluation of animal cell cultures as substrates for the manufacture of biological medicinal products and for the characterization of cell banks.
  https://www.who.int/biologicals/vaccines/TRS_978_Annex_3.pdf
 9. Hilleman MR.  History, precedent, and progress in the development of mammalian cell culture systems for preparing vaccines: Safety considerations revisited. J Med Virol 1990 May;31(1):5-12.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.1890310104/abstract
 10. Strebel PM, Aubert-Combiescu A.et al. Paralytic poliomyelitis in Romania, 1984-1992. Evidence for a high risk of vaccine-associated disease and reintroduction of wild-virus infection. Am J Epidemiol. 1994 Dec 15;140(12):1111-24.
 11. Strebel PM et al. Epidemiology of poliomyelitis in the United States one decade after the last reported case of indigenous wild virus-associated disease. Clin Infect Dis. 1992 Feb; 14(2): 568-79.
 12. Kaic B, Gjenero-Margan I et al. Spotlight on measles 2010: Excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010.
  http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.35.19652-en
 13. Priorix-Tetra. Rezumatul caracteristicilor produsului, pg.3. https://www.anm.ro/_/_RCP/RCP_11722_24.04.19.pdf
 14. Mold M, Umar D, King A, Exley C. Aluminium in brain tissue in autism. J Trace Elem Med Biol. 2018 Mar; 46:76-82.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29413113

 1. Gherardi RK, Eidi H, Crépeaux G, Authier FJ, Cadusseau J. Biopersistence and brain translocation of aluminum adjuvants of vaccines. Front Neurol. 2015 Feb 5;6:4.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25699008

 1. Gherardi RK, Crépeaux G2, Authier FJ. Myalgia and chronic fatigue syndrome following immunization: macrophagic myofasciitis and animal studies support linkage to aluminum adjuvant persistency and diffusion in the immune system. Autoimmun Rev. 2019 Jul;18(7):691-705

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31059838

 1. Aoun Sebaiti M, Kauv P, Charles-Nelson A, Van Der Gucht A, Blanc-Durand P, Itti E, Gherardi RK, Bachoud-Levi AC, Authier FJ. Cognitive dysfunction associated with aluminum hydroxide-induced macrophagic myofasciitis: A reappraisal of neuropsychological profile. J Inorg Biochem. 2018 Apr;181:132-138

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29079320

 1.  Mirza A, King A, Troakes C, Exley C.Aluminium in brain tissue in familial Alzheimer’s disease.J Trace Elem Med Biol. 2017 Mar;40:30-36.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28159219

CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Scrisoarea-a-118-medici-din-Romania-catre-deputati-%E2%80%9EVa-solicitam-cu-argumente-medicale-stiintifice-si-etice-sa-

De ce a păstrat Cristos semnele răstignirii după înviere?

PREDICA de DUMINICA: Bebe Ciauşu

V-ați întrebat vreodată de ce a păstrat Domnul Isus rănile răstignirii după înviere? Toma a fost unul dintre ucenicii care a pierdut primele întâlniri cu Fiul lui Dumnezeu înviat. Obișnuim să îl poreclim necredincios, dar oare cum suntem noi?

Vă invităm să vedem cinci argumente ca răspuns la această întrebare împreună cu pastorul Bisericii Baptiste din Ineu, Bebe Ciaușu.

30 de zile 2020 | Ziua #4: Nubienii din Egipt și Sudan

Abu Ali a crescut ca un musulman tradițional într-un sat nubian la sud de Aswan, Egipt. Crescând, a început să descopere sufismul – o formă mistică a islamului în care musulmanii urmăresc înțelegerea mai profundă a iubirii și a adevărului divin, prin experiența personală și directă cu dumnezeu.

Abu Ali petrecea ore întregi de meditație zilnică, tânjind după o viziune a lui Dumnezeu. În orice caz, dezamăgirea legată de sufism, împreună cu expunerea la Evanghelie, l-au adus în cele din urmă la Isus.

Nubienii se află printre cele mai vechi civilizații pe care le cunoaștem. Până în secolul al VI-lea după Hristos, ei înființaseră trei regate în Valea Nilului. Toate aceste trei regate au îmbrățișat creștinismul, formând cele mai vechi Biserici africane. Răspândirea islamului în secolul al XIII-lea a dus treptat la dispariția creștinilor, iar astăzi au mai rămas numai foarte puțini creștini nubieni.

Din cele două milioane de nubieni, 99 % sunt adepții islamului sunit. Cu toate acestea, mulți oameni, ca și Abu Ali, sunt atrași de sufism, în încercarea lor de a-L experimenta tot mai mult pe Dumnezeu. Unele dintre conceptele sufiste îi fac mai receptivi la Evanghelie.

Șomajul ridicat, parțial din cauza construcției barajului înalt Aswan (finalizat în anul 1970 și inaugurat în anul următor), a făcut ca mii de nubieni să plece la muncă în Statele Golfului Persic și în Arabia Saudită, ca să le poată asigura traiul familiilor lor de acasă. În locurile unde muncesc, mulți au intrat sub influența islamului conservativ Wahhabi. Această influență a produs schimbări în practica religioasă, în comportamentul și în îmbrăcămintea lor, pe care le-au adus și în patria lor, creând astfel și mai multă opoziție față de creștinism.

Cum să ne rugăm:

 1. Roagă-te din Fapte 22:14-15 pentru nubieni, ca să se întoarcă la credința lor veche și să formeze biserici noi.
 2. Roagă-te pentru acei nubieni care se află sub influență sufistă sau wahhabistă – ca să aibă o întâlnire autentică cu Isus.
 3. Roagă-te pentru numărul tot mai mare de creștini care s-au dus să împărtășească Evanghelia printre nubieni.

Biserica Angliei lansează o linie telefonică specială pentru rugăciune

 Cosmin Frișan  27-04-2020 12:26:52

Arhiepiscopul de Canterbury a lansat o linie telefonică gratuită, deschisă 24 de ore pe zi pentru închinare și rugăciune destinată în special celor care nu au acces la internet.

Justin Welby a spus că linia telefonică, numită „Daily Hope”, este disponibilă de duminică, 26 Aprilie, și va aduce lauda și închinarea în casele oamenilor pe toată perioada în care clădirile bisericilor sunt închise din cauza coronavirusului.

„Sunt mulți oameni în țara noastră fără acces la internet, este important să îi sprijinim pe cei care se simt singuri și izolați, indiferent de vârstă. Serviciul Daily Hope le va permite oamenilor să asculte imnuri, să se roage să asculte cuvinte care să le ofere confort și speranță, în special în acest sezon”, spus Justin Welby.

Mii de biserici au ales serviciile de streaming și au creat grupuri de rugăciune online din 17 martie, de când serviciile  au fost suspendate. Potrivit Oficiului pentru Statistică Națională, în 2019, 7,5% dintre adulți nu au folosit niciodată internetul, inclusiv 2,5 milioane de persoane cu vârsta peste 75 de ani.

Persoanele care sună la numărul 0800 804 8044 vor auzi un salut din partea arhiepiscopului și pot alege apoi dintr-o serie de opțiuni ce anume vor să audă, imnuri, rugăciuni, devoționale și sfaturi despre Covid-19.

Liderii bisericii au declarat de asemenea un număr mult mai mare de persoane care preferă să acceseze serviciile online de rugăciune decât să meargă la biserică, chiar și în perioadele normale. Site-urile web permit oamenilor să localizeze bisericile din apropiere, care se folosesc de live streaming pentru a face publice programele, iar BBC a transmis predici și cântări bisericești în fiecare duminică de când a început izolarea.

Unii anglicani proeminenți au susținut că bisericile ar trebui să rămână deschise, spunând că închiderea lor pot dăuna sănătății  spirituale a oamenilor.

SURSA | TheGuardian

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/27/biserica-angliei-lanseaza-o-linie-telefonica-speciala-pentru-rugaciune/?

Fărâme de Veșnicie: O taină luminată

Apologetică, Educatie, Important

Doina Bejenaru  27-04-2020 17:49:56

În momentul respectiv, nu fusesem pregătită pentru acea întrebare. Fiind studentă la teologie și religie, eram obișnuită să mi se ceară să-mi apăr și să-mi explic teologia, însă acum eram pusă în fața unei situații diferite. Vorbeam cu cineva despre niște temeri mai vechi de-ale mele – o tulburare de nutriție și o imagine total greșită despre aspectul meu, care nu-mi dădeau pace. Îi explicam persoanei că am reușit să trec peste aceste frici cu ajutorul unei credințe care mi-a adus speranța într-o lume ce se află dincolo de orice teamă, o lume unde orice rană va fi vindecată, iar lacrimile nu vor mai fi. Răspunsul său m-a coborât foarte rapid de pe piedestalul meu de speranță. „Care este teologia ta privind trupul?”m-a întrebat el. „Cum vorbește Dumnezeu prezenței tale fizice, chiar acum?” Habar n-aveam cum să răspund. Cum mă însoțise trupul meu până acum, în viață și credință? Nu eram sigură că se întâmplase acest lucru.

Partea fizică nu prea este luată în considerare de cei ocupați cu cele spirituale. Pentru creștin, însă, cele două sunt unite fără echivoc, prin mila Domnului, iar studierea acestui aspect ne pune pe făgașul unei lumi de speranță. Ce înseamnă faptul că Cristos a venit în această lume în trup, cu măduvă și cu tendoane cu tot? Ce înseamnă faptul că evenimentele tragice ale Săptămânii Mari, pe care tocmai am lăsat-o în urmă, s-au întâmplat în trup? Ce înseamnă faptul că veștile învierii, care s-au răspândit foarte iute, n-au luat-o pe calea cea mai facilă, susținând că Isus pur și simplu a înviat din morți din punct de vedere spiritual? Au mâncat și au băut alături de El. I-au atins rănile de moarte. Au susținut din răsputeri că Isus se întorsese de la ororile crucii, în trup înviat.

Ce înseamnă faptul că creștinii spun că Isus este Fiul înălțat al lui Dumnezeu, mijlocind prin trup omenesc, ființă în trup care acum șade la dreapta Tatălui? Ce are de-a face trupul sfârtecat și înviat al lui Cristos cu trupul meu astăzi? Iată întrebările pe care biserica le ține aproape, fizic și atent, chiar dacă despărțirea modernă a spiritualului de fizic, a cerurilor de pământ, a ceea ce este acum de ceea ce va fi, le-a transformat în întrebări foarte dificile, care trebuie să ne pună pe gânduri. Acum, mai mult ca oricând, acestea sunt ideile care merită cercetate din nou.

Spun acest lucru pentru că avem o speranță unică dacă este să ne comparăm cu celelalte religii: Dumnezeu în trup. Dumnezeu într-un trup înviat. Promisiunea clară pe care a primit-o creștinul este uniunea cu nimeni altul decât însuși Cristos cel întrupat. În credință și prin Duhul Sfânt, suntem uniți cu același trup care s-a aflat pe cruce și apoi a fost pus în mormânt, cel care a mâncat cu tovarășii săi și a umblat cu cei respinși – atât înainte cât și după propria moarte. Suntem uniți cu un trup care a fost rănit și batjocorit, mort și înviat, un trup care reprezintă promisiunea umană și fizică a învingerii temerii de moarte. În privința teologiei trupului, Noul Testament spune totul foarte clar: „Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos.”(1)

După cum se vede, descrierea biblică a Dumnezeului care vine să recreeze toate lucrurile este mult mai „pământească” decât aș fi vrut eu să cred odinioară, același lucru fiind valabil și în dreptul altora, fie că sunt critici sau susținători ai creștinismului. Oricât de privat și de irelevant, oricât de detașat și de impasibil am vedea creștinismul sau chiar pe Cristos însuși, este clar faptul că avem o credință cu menirea de a ne ajuta să primim și să experimentăm aceste taine luminate: Dumnezeu în trup, răscumpărând totul chiar acum, orice împrejurare zilnică ce ne murdărește viața în trup.

Cristos, care a venit și a murit, fiind înviat în trup mijlocitor nu este nici pe departe o promisiune neînsemnată. A fost aproape de lumea materială pentru re-crearea căreia a venit pe pământ. A suferit și a murit în trup. Și rămâne un trup adevărat și viu, care se va întoarce să șteargă orice lacrimă din ochii noștri. Trupul lui Cristos, pe care biserica îl prezintă tuturor de-a lungul Săptămânii Mari și după aceea, reprezintă ceva mai uman, mai real decât noi înșine. Spre această realitate ne cheamă Isus; aceasta este realitatea în care vrea să ne transforme și pe care ne-o propovăduiește. Prezența reală a lui Cristos adaugă o oarecare dimensiune cerească vieții noastre. A o descrie ca altceva decât o dimensiune care ne oferă călăuzire aici și acum, în trupul nostru real și în lumea care ne înconjoară, înseamnă să înțelegem greșit darul care ni s-a oferit.

Departe de a fi un subiect de discutat în alte vremuri și în alt loc, criza globală în care ne aflăm ne cheamă să îmbrățișăm această idee. Cum ne poate vorbi Dumnezeu prezenței noastre fizice chiar acum? Cum însoțește trupul tău părtășia ta cu Dumnezeu și întrebările pe care le ai pentru El? Gândește-te la Cristos, care a umblat prin lume în trup de om, care a îngenuncheat în rugăciune, care și-a îndreptat fața spre patimile crucii și care și-a dat trupul, ca să-l salveze pe al tău. Cristos, care astăzi este înviat și regenerat, este aici și ne cheamă chiar și astăzi spre această taină luminată.

*Acest text a fost redactat de Jill Carattini, editor al programului Fărâme de veșnicie la Ravi Zacharias International Ministries, Atlanta, Georgia.

(1)   1 Corinteni 15:21-22.

Sursa: RZIM România

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/27/farame-de-vesnicie-o-taina-luminata/?