Scrisoare pentru bătrâni – de Nicolae Geantă — Noutati Crestine

Inițial publicat pe CrestinTotal.ro: Vă scriu pentru că anul acesta de Paște v-am văzut extrem de triști. Triști că n-ați putut să vă cuminecați cu frații la biserică. Triști că n-ați putut să vă vedeți copiii și nepoți de sărbători. Iar cozonacul și ouăle încondeiate v-au rămas neîncepute. Triști că n-ați putut să… via Scrisoare pentru […]

TOMA NECREDINCIOSUL Ioan 20: 24-31 ARDELEAN VIOREL

1-IMG_20180402_141409

1). INTRODUCERE[1].  Evghelia după Ioan, numit şi  „ ucenicul prea iubit” nu face parte din evangheliile sinoptice. El mai scrie : 1,2,3, Ioan şi Apocalipsa. Evanghelia este scrisă cam între anii 40 – 140 D.C. Ioan este ultimul supravieţuitor al crupului apoastolic. Ea  este Evanghelia dragostei, a credinţei Destinatar  au fost bisericile care cunoşteau faptele şi evenimentele legate de Persoana şi Lucrarea lui Cristos. Apar dualisme majore  ca : viaţă şi moarte; de sus şi de jos; lumină şi întuneric.  Simbolurile sunt : Isus Cristos  este :  apa vie; pâinea din cer; adevărata viţă; păstorul cel bun; uşa şi calea; lumina; Nu mai există un secret mesianic: Isus Cristos declară deschis :  „Eu sunt Mesia” Ioan 4:25-26. Exemplu lui Isus şi femeia din Samaria. Apar discuţii intime : Isus şi Nicodim ; Isus şi samariteanca;  Isus şi cei 12;  Isus şi Petru; Isus şi Pilat; Isus cu Dumnezeu în rugăciune. Trei cuvinte cheie ies în evidenţă: semne,   redate prinminuni (7);  a crede  ce înseamnă a recunoaşte adevărată o afirmaţie şi  viaţa  Ioan 17: 3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Titlul[2]: În originalul grec, cartea poartă titlul: „Kata Ioannen” care înseamnă „după Ioan”. Autorul: Despre Ioan ştim că a fost fiul lui Zebedei şi frate cu Iacov, împreună se  ocupau cu pescuitul şi s-au întîlnit pentru prima dată cu Domnul Isus pe malul mării,  pe cînd îşi cîrpeau mrejele (Matei 4:21; Marcu 1:19).  Înainte de a deveni ucenic al lui Isus, Ioan a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul (Ioan  l :35-40). Conţinutul cărţii: Spre deosebire de ceilalţi trei Evanghelişti care s-au străduit să  aştearnă pe hîrtie viaţa Domnului Isus într-o ordine oarecum cronologică, Ioan  porneşte în scrierea Evangheliei sale de la cu totul alte premize.  Supravieţuind ca longevitate tuturor celorlalţi apostoli, şi ajungînd să trăiască într-o  epocă în care divinitatea, nu istoricitatea lui Cristos era contestată, Ioan s-a apucat  să scrie căutînd să-şi convingă cititorii că: „Isus este” nu numai fiul Mariei şi al lui  Iosif, ci şi „Cristosul, Fiul lui Dumnezeu”. Numai un astfel de Isus a putut aduce  oamenilor mîntuirea: „şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui” (Ioan 20:31)  Cei  trei îl prezintă pe Isus, el merge mai departe şi-L interpretează pe Isus. Ei ni-L  prezintă pe Domnul din afară, Ioan pătrunde mai adînc şi ni-L arată aşa cum era pe  dinăuntru. Cei trei subliniază „omenescul” din viaţa lui Isus, Ioan ne descopere  „divinul” din fiinţa şi lucrările Lui. Este interesant[3] de notat că următorii părinţi ai Bisericii primare atribuie cea de-a patra Evanghelie apostolului Ioan: Teofil, episcop al Antiohiei – 180 d.H.; Ireneu – 190 d.H., discipol al lui Polycarp, care a fost discipol al lui Ioan; Clement din Alexandria – 200 d.H.; fragmentul muratorian de asemenea afirmă că autorul acestei Evanghelii este Ioan. Minunile din Ioan sunt date ca semne şi au fost alese cu mare atenţie pentru a interpreta anumite adevăruri importante (de exemplu, Isus hrăneşte cei 5 000 de oameni şi după aceea urmează discursul Său cu privire la Pâinea vieţii). Ioan prezintă 11 semne deosebite. În Ioan figurile de stil folosite de Isus sunt metaforele. Ioan păstrează o ordine cronologică demnă de atenţia noastră (de exemplu, “a doua zi”, 1:29, 35, 43). El prezintă o succesiune logică şi cronologică. De asemenea, el acordă o atenţie specială locurilor şi localităţilor (de exemplu, Betabara, dincolo de Iordan, 1:28; “Cana din Galileea”, 2:1). Deşi divinitatea lui Hristos este în prim plan, nici umanitatea Lui nu este pierdută din vedere şi este accentuată într-un mod cu totul deosebit (de exemplu, “Isus, ostenit de călătorie”, Ioan 4:6). Numele Isus este preponderent. Hristos este mult mai puţin folosit. Acest lucru poate părea ciudat într-o Evanghelie care vrea să stabilească divinitatea Lui. Scopul: Au fost oferite câteva explicaţii diferite cu privire la scopul pentru care a scris Ioan această Evanghelie: 1Corectarea Evangheliilor sinoptice (explicaţie neîntemeiată pentru că Ioan nu s-a ocupat de materialul celorlalte Evanghelii); 2 corectarea concepţiei greşite despre Ioan Botezătorul; 3 combaterea erorilor lui Cerintius; 4 motivul oferit de însuşi Ioan în cap.   Ioan 20:31  „Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui”. A fost scrisă  şi pentru a înlocuii şi a depăşi evgheliile sinoptice. Aprecieri: De-a lungul întregii istorii a Bisericii s-a adus un tribut glorios celei de-a patra Evanghelii. Unii au numit-o “inima lui Hristos”, alţii “Evanghelia spirituală”, iar în Europa i s-a spus: “adâncul sufletului lui Hristos.” Origen a spus: “Evanghelia (lui Ioan) este desăvârşirea Evangheliilor aşa cum Evangheliile sunt desăvârşirea Scripturii.” Jerome a spus: “Ioan excelează în profunzimea tainelor divine.” TEMA: Divinitatea lui Isus este scopul suprem. De asemenea, are prioritate caracterul mesianic. Acesta este afirmat succint în Ioan 20:31 – “Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.”În Ioan 16:28 este redată o mişcare uimitoare: “Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.” Dumnezeu a devenit om. Aceasta este afirmaţia simplă a unui fapt sublim. John Wesley a spus: “Dumnezeu (care este veşnic) S-a limitat pe Sine la un răstimp determinat.” Capitolul 20  Isus a înviat dintre cei morţi duminică (v. 1) şi de atunci credincioşii se întâlnesc în prima zi a săptămânii. Se pare că Maria Magdalena a venit la mormânt înaintea celorlalte femei. Când a văzut mormântul deschis s-a întors şi a plecat de acolo. Când au sosit celelalte femei ea era probabil la jumătatea drumului spre casa lui Ioan. Observaţi că Petru stă cu Ioan. După lepădarea lui Petru, Ioan îl luase cu el. Ce era atât de deosebit în faptul că fâşiile de pânză erau pe jos? Amintiţi-vă că Iosif şi Nicodim pregătiseră trupul pentru înmormântare (19:40). Ei au uns trupul Domnului cu miresme şi l-au înfăşurat cu fâşii de pânză aşa cum erau înfăşurate mumiile. Fiecare deget era înfăşurat separat, apoi toată mâna, apoi braţul care la sfârşit era legat de trup şi trupul tot era înfăşurat pe deasupra. Ioan şi Petru ştiau că era imposibil ca Isus să iasă din această carcasă. Era fizic imposibil să scoţi trupul din această înfăşurătoare fără să fie dezlegate mai întâi acele fâşii. “A văzut” înseamnă că a avut loc o inspecţie prelungită (v. 8) care l-a convins şi el “a crezut”. Învierea era singurul răspuns. Maria nu L-a recunoscut (v. 14), nu pentru că era mult prea schimbat, ci pentru că nu se aştepta deloc să-L vadă. “Nu mă ţine” (v. 17) (este, de fapt, “nu te agăţa de Mine”, după care urmează motivul: “încă nu M-am suit la Tatăl”. Asemenea marelui preot în ziua ispăşirii, El urma să-Şi prezinte jertfa în ceruri. Ucenicii L-au recunoscut (v. 20). El le-a arătat rănile. Este uimitor faptul că rănile Lui sunt încă prezente în trupul Său glorificat. El va purta în trupul Său semnele păcatului pentru ca noi să fim înfăţişaţi înaintea Lui curaţi şi fără prihană (Efes. 5:27). În timpul acela dinainte de Ziua cincizecimii când Duhul Sfânt a venit să locuiască în cei credincioşi, ucenicii lui Isus au avut nevoie de ajutor (v. 22). Ce anume va duce la înlăturarea păcatului? Evanghelia. Evanghelia trebuie predicată pentru ca păcatul să fie înlăturat. Deşi nu era nevoie, Toma a trăit o săptămână de îndoială şi întuneric (v. 24, 25), dar el sfârşeşte prin a aduce mărturia cea mai înaltă despre Domnul Isus (v. 28). Au fost înregistrate 11 apariţii ale lui Isus înainte de înălţarea Sa la cer, dar toate lucrurile acestea sunt scrise pentru ca noi să credem (v. 31). Ioan arată foarte clar care a fost scopul Lui în scrierea acestei Evanghelii. Personajele sunt  colective şi individuale Avem  grupul ucenicilor format din : Petru şi Andrei; Iacob şi Ioan; Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei; Iacob şi Tadeu; Simion şi Iuda. Ei  erau oameni simplii, pescari, vameş, zelot, dar Cristos unifică În relaţie cu Cristos, Petru se leapădă, dar mai târziu e martirizat, ( avea un caracter explosiv);  Toma este şovăielnic; Iuda trădează şi vinde.  În relaţia noastră cu Sfânta Scriptură,  Cristos  NU  este alb şi negru, apar momente şi nuanţe de gri,  de nesiguranţă, şovăire, avem nevoie de dovezi. Suntem tari în credinţă, când avem de trecut un obstacol pe ce ne bazăm? Experienţa din trecut, Cuvântul lui Dumnezeu. Viaţa spirituală este ceva dinamic.

2). TOMA NECREDINCIOSUL[4] A rămas ca şi vorbă până în zilele noastre. v.19 În seara aceleiaş zile, cea dintîi a săptămînii, pe cînd uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: ,,Pace vouă!„ Acest grup se împrăştiase când Isus a fost prins şi dus la Cruce, dar acum se pare că se adunaseră din nou şi, cuprinşi de frică, se ascundeau într-o cameră.  Atunci când supranaturalul vine în contact cu ceea ce este natural, mesajul este întotdeauna “Pace” sau “Nu vă temeţi!”? Acum, când dumnezeirea Sa atinge umanitatea ucenicilor, Isus le spune: “Pace vouă Acum ucenicii L-au cunoscut când L-au văzut pe Domnul. Aceşti oameni erau înspăimântaţi. Isus a apărut în trupul Său glorificat şi a intrat în odaie trecând de uşile încuiate. De aici putem deduce că trupul glorificat nu se supune legilor universului fizic. De aceea cred că, atunci când va avea loc răpirea, când trupurile noastre vor fi schimbate, nu va fi nici o dificultate să ne întâlnim cu Domnul în văzduh. v.20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mînile şi coasta Sa. Ucenicii s’au bucurat, cînd au văzut pe Domnul. Deşi Isus are un trup glorificat, urmele cuielor şi coasta străpunsă au rămas. Ucenicii văd asemănarea neobişnuită cu trupul pe care-L văzuseră atârnat pe Cruce. Rănile sunt acolo unde trebuie. Eu nu-mi închipui că trupurile noastre slăvite vor avea răni. A fost nevoie ca trupul lui Isus să poarte aceste răni pentru că acestea sunt răni pe care El le-a îndurat pentru noi. El a purtat în trupul Său rănile noastre pentru ca să ne poată prezenta înaintea lui Dumnezeu fără vină şi fără pată. Isus a luat asupra Lui păcatul nostru şi aceasta va fi dovada în veşnicie. 20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mînile şi coasta Sa. Ucenicii s’au bucurat, cînd au văzut pe Domnul. v.21  Isus le-a zis din nou: ,,Pace vouă! Cum M’a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi.„ Nu cred că Domnul Se repetă pur şi simplu. Aici este vorba despre o altfel de pace. În versetul 19 era pacea răscumpărării, pacea cu Dumnezeu. Acum răscumpărarea este desăvârşită. Aceasta este pacea descrisă în Matei 11:28: “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”Aceasta este odihna răscumpărării, odihna păcii.  Mai există şi o altfel de pace. Este pacea tuturor celor care au părtăşie cu Dumnezeu şi fac voia Lui. Aceasta este pacea descrisă în Matei 11:29: “Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” 22  După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: ,,Luaţi Duh Sfînt!  În Ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a venit şi i-a botezat în trupul lui Hristos. De asemenea, tot atunci au fost înzestraţi cu putere de sus. Biserica a luat fiinţă chiar în ziua aceea. El locuieşte în cel credincios şi îl botează în trupul lui Hristos. 23  Celorce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţinea vor fi ţinute.„ Acesta este un verset important care, de cele mai multe ori, este înţeles greşit. John Calvin spunea: “Când Hristos le spune apostolilor să ierte păcatele, El nu le încredinţează lor ceva ce stă numai în puterea Sa. Lui I-a fost încredinţată sarcina de a ierta păcatele. El le încredinţează numai propovăduirea iertării păcatelor în Numele Lui.” Nici în cartea Faptele Apostolilor, nici în Epistolele lui Pavel nu întâlnim vreun incident în care vreun apostol să fi iertat păcatele cuiva. Ei merg pretutindeni şi vestesc iertarea păcatelor. Prin ce anume se obţine iertarea păcatelor? Nici măcar Dumnezeu nu poate face acest lucru în chip arbitrar. Iertarea păcatelor se face numai prin sângele lui Isus Hristos. În Vechiul Testament, iertarea păcatelor se baza pe faptul că Hristos va veni şi va muri pentru păcatele oamenilor. Dumnezeu mântuia “pe datorie” în Vechiul Testament până când avea să vină Hristos să moară pentru păcate. Astăzi, Dumnezeu iartă păcatele când noi credem că Hristos a murit pentru ele. Cum putem înlătura noi păcatele? Prin vestirea Evangheliei! Aceasta este lucrarea cea mai importantă pe care o putem face. Dar este extraordinar să ştim că, prin simpla prezentare a Cuvântului lui Dumnezeu, oamenii ajung să-L primească pe Domnul Isus Hristos şi să devină făpturi noi în El. Aşa ceva se întâmplă atunci când noi vestim Evanghelia harului lui Dumnezeu. Acesta este privilegiul cel mai glorios pe care-l putem avea astăzi. Noi avem o responsabilitate. Dacă nu predicăm lumii Evanghelia, păcatele nu vor fi iertate. Cred că acum noi culegem roadele anilor în care nu am dus Evanghelia în toată lumea. Noi avem singurul lucru care va aduce iertare lumii care esteEvanghelia lui Isus Hristos. 24  Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cînd a venit Isus. v.25  Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul!„ Dar el le-a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.„ v.26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăş în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe cînd erau uşile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, şi le-a zis: ,,Pace vouă!„ v.27  Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi adu-ţi mîna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.„ v.28  Drept răspuns, Toma I-a zis: ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!„ Cât de mare era îndoiala lui Toma! El are o dovadă destul de mare pentru a deveni credincios, dar nu crede. Oricum, cel puţin acum este din nou împreună cu restul ucenicilor. Dacă vreţi să creşteţi în har, trebuie să fie fiţi împreună cu sfinţii lui Dumnezeu şi să creşteţi împreună cu ei. Aveţi nevoie să împărtăşiţi altora ce învăţaţi din Cuvântul lui Dumnezeu. “Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult cu cât vedeţi că ziua se apropie” (Evrei 10:25). Trebuie să fim împreună pentru a creşte împreună.Problema nu constă în lipsa dovezilor referitoare la moartea şi învierea lui Isus. Problema este în inima omului.Dumnezeu va lămuri îndoiala sinceră din inima unui om, dar nu cred că El Se va ocupa de îndoielile nesincere. Mulţi spun că nu pot crede Biblia. Ei pretind că problema lor este de natură intelectuală. Cei mai mulţi oameni nu vor crede Biblia din cauza problemelor morale. Cineva mi-a spus acum câtva timp că nu poate crede în Vechiul Testament. Am aflat ieri că acest om trăieşte în adulter. Vechiul Testament spune:“Să nu preacurveşti!”(Exod 20:14). El nu vrea să creadă ce spune Vechiul Testament. Dar sunt convins că Dumnezeu va lămuri întotdeauna îndoielile unui om sincer.Nu veţi găsi o mărturie mai puternică despre Domnul Isus decât mărturia lui Toma. Este una din marile mărturisiri de credinţă ale Scripturii. Pentru un evreu, a spune: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!”era mai presus de orice altceva. Şi aceste cuvinte ies de pe buzele lui Toma, omul care s-a îndoit cel mai mult. 29  ,,Tomo„ i-a zis Isus, ,,pentrucă M’ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n’au văzut, şi au crezut.„ Noi, cei care credem astăzi în realitatea morţii şi învierii lui Isus Hristos, avem parte de o binecuvântare specială. v.30  Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne cari nu sînt scrise în cartea aceasta. v.31  Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui. Aceasta este cheia Evangheliei. Domnul a făcut multe alte lucruri care nu sunt consemnate. El a vindecat mii de oameni. Cred că Ioan vrea să spună şi că Isus a mai făcut multe alte lucruri după învierea Sa, lucruri care nu au mai fost scrise. Evanghelistul Ioan a făcut o selecţie a celor scrise. El a ales materialul pe care l-a scris pentru că avea în vedere un scop clar.  Ioan nu a încercat să scrie o biografie a lui Isus Hristos. El nici măcar nu a încercat să umple golurile lăsate de ceilalţi evanghelişti în prezentarea vieţii Domnului. El a scris pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aveţi viaţa în Numele Lui. Numai prin credinţă primiţi viaţa şi sunteţi născuţi din nou. Veţi fi copii ai lui Dumnezeu numai prin credinţa în Domnul Isus Hristos. Toma [5]  numit şi necredinciosul, este unul din cei 12 ucenici. Isus se arată după 8 zile.  El a fost un om şovăielnic şi nici un critic modern nu ar fi putut să fie mai ştiinţific decât Toma. El a cerut mai multe dovezi decât avea nevoie ( pentru a crede în înviere) dar Cristos i-a oferit şi mai multe.  Toma a dat dovadă de devotament  Ioan 11;16  Atunci Toma, zis Geamãn, a zis celorlalţi ucenici: „Haide sã mergem şi noi sã murim cu El!”   şi  a fost gata să meargă cu Isus Cristos la mormântul lui Lazăr. El a dat dovadă de ignoranţă,  dar şi de  onestitate. Iese în evidenţă cu ocazia Învierii lui Isus Cristos. ver 25,  şi are nevoie de dovezi pentru a crede. Este şi o Mărturisirea de credinţă „ Domnul meu şi Dumnezeul meu” ver 28, „ fericie de cei ce nu văd şi cred” ver 29 este punctul al Evangheliei după Ioan Tradiţia spune căToma lucrează ulterior în Parţia şi India, şi  este martirizat  şi se poate asocia cu Apoc. 2:10 „… Fii credincios pânã la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”

3). CREDINŢA[6]  O definiţie a credinţei o găsim în  Evrei 11:1  Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Este  admiterea unei relaţii mai presus de tine în care să te încrezi sau să îţi pui nădejdea.  E o calitate a credinciosului şi  credinţa poate fi : Mare: Mat 8:10„ Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.”   Mică : Mat 16:8„ Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pîini?”    Inutilă  Iacov 2:19 „Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară!” În Vechiul Testament, (credincioşie), evreii considerau credinţa, mai degrabă ca ceva care se face, decât ca ceva care se posedă. (implica mai degrabă acţiune decât calitate). aman înseamnă a fi ferm, stabil, statornic, a considera că ceva este adevărat În Noul Testament, cuvântul folosit este pistis, pistos şi înseamnă a crede pe cineva, a admite existenţa unei realităţi, a te încrede în cineva. Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Sau  Evrei. 11:6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui Dumnezeu!. Credinţa e ceva de ordin mintal care presupune şi acţiune, ea nu este ceva pasiv.Credinţa presupune un ataşament personal faţă de persoana lui Isus Cristos.Credinţa creşte odată cu cunoaşterea şi trebuie dusă până la capăt. Apoc 2.10.  Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” Există teste ale credinţei la: noii convertiţi,  cei mai în etate,  la toţi credincioşii. Testul credinţei noastre este Învierea lui Isus Cristos… act ce stă la baza creştinismului. De asemenea există şi alte teste. Testul îndoielii:  Marcu 5 35 Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?” Testul simplităţii :Marcu 10: 13 I-au adus nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. 14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat, şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. 15 Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea!” Testul perseverenţei, îndrăzneliiLuca 5  18 Şi iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog, şi căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. 19 Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul casei, şi l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Testul în faţa autorităţii :Ioan 3 : 5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Testul aşteptării:Ioan 11  3 Surorile au trimis la Isus să-i spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav.” 4 Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” 5 Şi Isus o iubea pe Marta, şi pe sora ei, şi pe Lazăr. 6 Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era; Termenii Credinţei   acceptaţi de Dumnezeu sunt:  Credinţa în :  în lucrurile nădăjduite care nu se văd,  în călăuzire spre neprihănire Credinţa îl caută pe Dumnezeu,  crede în bunătatea Lui,  se încrede în Cuvântul Său – ascultă promisiunile Lui – îşi potrivesc viaţa după promisiunile Lui – respinge duhul lumii, caută un cămin ceresc,  perseverează în încercări,  şi îndură persecuţia,  binecuvintează generaţiile viitoare,  refuză plăcerile păcatului,  săvârşeşte fapte puternice prin neprihănire,  suferă pentru Dumnezeu,  nu se reîntoarce în patria din care a ieşit (Egipt), în cazul nostru în lume. Creştinii trăiesc în diferite regimuri, democratice, totalitare, diferite zone geografice… în general nimeni nu e scutit de încercări.  Apar crize existenţiale (tragedii în viaţă), sau spirituale ( atacuri demonice, sau urmări ale păcatului). Creştinii trebuie să le treacă cu succes. Am încercat să înţelegem împreună conceptul de credinţă la modul ideal în relaţia : om – Divinitate   şi om – Dumnezeu, de aspectul relaţiei dintre Creator şi om. Suntem conştienţi că idealul rămâne ceva de domeniul viitorului, ceva spre care păşim, păşim mereu şi puţin probabil că ne vom atinge ţelul în această viaţă. De fapt noi idealizăm multe aspecte ale vieţii, credinţa fiind unul dintre ele. De asemenea o să observăm tensiune ce se creează între aspiraţia omului spre divinitate şi omul real de zi cu zi.  Credinţa omului între ideal, aspiraţie şi realitate este un adevăr ce se perpetuează  continuu de-a lungul întregii vieţi, iar desăvârşire, eliminarea tensiunii se obţine doar în cer. Întrebarea din ce sursă ne hrănim, sau îl căutăm pe Dumnezeu cu adevărat ?, rămâne o întrebare pertinentă.

4).  ISUS CRISTOS  CA DOMN [7]  (ver 28).  Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” ucenicii au realizat pe Isus Cristos ca Domn prin descoperirea de Sine al lui Dumnezeu într-o manieră progresivă. Cărţile Noului Testament şi  primii creştini Biserica, văd o succesiune firească a domniei lui Cristos.  Biserica este  o aproximare a Împărăţiei lui Dumnezeu.  Isus Cristos este domn peste Biserica lui. Domnia lui este terestră şi   spirituală. Domnia Lui NU este temporară, ci veşnică Fiecare cult are neajunsurile sale în relaţie sa cu Isus Cristos ca domn. Biserica Catolică prin papalitate; Biserica Ortodoxă prin „ simfonia Bizantină” Preoţia şi Imperiul ; Biserica protestantă prin: pluralismul teologic, ecumenisc, subiectivism carismatic.  Isus Cristos trebuie să aibă calitatea de Domn noi suntem slujitori. El trebuie să fie Stăpânul vieţii noastre. Psalmi 146:10  Domnul împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudaţi pe Domnul!  Isaia 53:12  De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.  Coloseni 2:10  Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.   Coloseni 1:18  El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

5). CONCLUZII. Mântuirea vine prin Har, dar poate fi însuşită prin răspunsul credinţei omului prin perseverenţă până la capăt.  Există 2două pericole: Creştinii devin subiectivi şi în mod nejustificat renunţă la o bază intelectuală solidă în Sfânta Scriptură, şi  îşi  folosesc latura emoţională, autosugestie. Sau există creştini cu pretenţii de obiectivitate exagerate, cunosc foarte bine Sfânta Scriptură, dar fără o schimbare a inimii. Duhul Sfânt aplică diferit aspecte ale mântuirii la modul personal. Creează echilibru între subiectivitate şi obiectivitate. Există un ataşament personal (Ioan 3:16)  în  Isus Cristos.Credinţa creşte odată cu cunoaşterea ( poate fi mică sau mare).  Credinţa şi pocăinţa sunt inseparabile. Procesele fundamentale ale naturii viaţa sunt ireversibile. Doar Dumnezeu poate inversa procesul. Învierea lui Cristos este o minune pentru noi pentru Dumnezeu este voie. În noua sa înfăţişare Cristos nu e limitat de timp şi spaţiu, de materie, totuşi El mănâncă şi bea. În umblarea credinţei apar teste şi uneori simţim nevoia de dovezi. Trebuie să existe un moment în care am spus ca Toma; ISUS CRISTOS  este Domnul Viaţa creştină a bisericii e ceva dinamic. Credinţa în Învierea lui Isus trebuie să ne adune împreună.  Până unde suntem gata să credem în Isus Cristos  ân binecuvântările sau crizele de care avem parte, pentru că viaţa este ceva complex, dinamic nu alb saunegru,  ci există şi  multe nuanţe de gri.  Învierea este un fapt real oamenii vor avea parte de ea. Învierea va fi Glorificarea credinciosului. Şcoala credinţei  este guvernată de Dascăli ai credinţei: Abel Enoh, Ilie, Daniel, Ghedeon, Moise, David,  Isaia Ieremia, etc.  Şcoala de astăzi este un  schimb de informaţie, exestă o rupturăîntre ceea ce vorbim şi ceea ce suntem. Se pierde aspectul relaţiei şi a părtăşiei. Credinţa presupune: Cunoştinţă, Sentiment, Voinţă, Nădejde. Dacă un expert traduce Biblia  din ebraică sau greacă, ( Ioan: 3:16), şi badea Ion citeşte,  întrebarea este cine se pocăieşte? Răspunsul este  cel care a înţeles  şi  este o lucrare a Duhului Sfânt. Credinţa adevărată există doar  în termenii lui Dumnezeu :  Isus Cristos , Crucea, Învierea,  spălarea păcatelor,  pocăinţă,  ascultare. Apocalipsa 2 :10 Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” Credinţa este  actul unei singure clipe  şi  o atitudine toată viaţa.

Ioan 20: 19 – 31. 19  În seara aceleiaş zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!” 20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul. 21  Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 22  După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! 23  Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.” 24  Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 25  Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”26  După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc, şi le-a zis: „Pace vouă!” 27  Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” 28  Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29  „Tomo” i-a zis Isus „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” 30  Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu Sunt scrise în cartea aceasta. 31  Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

Bibliografie:

http://cristianet.fr/index.php?option

http://www.twrro.ro/Itinerar_Biblic.html

Ardelean Viorel,

https://ardeleanlogos.wordpress.com/predici/toma-necredinciosul/

Cei mai opresați din Pakistan și Pandemia COVID-19

De către corespondentul Pakistan al ICC

24.04.2020 Washington DC (Internațional Creștin Preocupare)  Ca multe alte țări, pandemia COVID-19 a pus Pakistanul și o mare parte a populației sale blocate. Peste 7.000 de cazuri pozitive au fost confirmate de la mijlocul lunii aprilie, pe lângă 135 de decese legate de COVID-19. Recent, guvernul Pakistanului a extins blocarea la nivel național până la 30 aprilie.

În timp ce pandemia a afectat multe sectoare ale vieții, mai există unele la locul de muncă. Asistenții medicali ai țării rămân în luptă pe primele linii ale epidemiei. Cu toate acestea, cel mai oprimat segment al societății din Pakistan, lucrătorii de salubritate, sunt de asemenea la locul de muncă.

În Pakistan, creștinii alcătuiesc între 80% și 90% din forța de muncă de salubrizare, inclusiv măturătorii străzii din țară, menajere și lucrători de canalizare. Acest procent este o suprareprezentare extremă, deoarece creștinii pakistanezii reprezintă mai puțin de 2% din populația totală a țării.

Așa cum a fost documentat de International Christian Concern (ICC), această reprezentare excesivă se datorează practicilor discriminatorii de angajare. În multe cazuri, reclame de locuri de muncă pentru posturi de salubrizare, considerate cele mai scăzute și murdare, sunt rezervate doar solicitanților non-musulmani.

În afară de a fi relegat la cele mai joase și murdare poziții din forța de muncă, există multe alte cazuri nevăzute de abuzuri suferite de acești lucrători de salubritate creștină.

Guvernul a transferat o mare parte din managementul forței de muncă pentru salubrizare contractanților privați. Acești contractanți nu angajează lucrători de salubrizare în posturi permanente, ci oferă contacte temporare care garantează munca doar pentru câteva luni. Salariile sunt mici. Nu sunt furnizate echipamente de siguranță. Și, pentru a rezista, sănătatea lucrătorilor de salubritate nu este luată în considerare.

„ Primesc 15.000 de rupii (91,00 USD) pe lună și muncesc 12 ore pe zi ”, a declarat recent ICC Perveen Bibi, un lucrător de salubritate creștină. „ Cu toate acestea, nu primim salarii lunar. Depinde de dispoziția ofițerului. Uneori ne plătește după două luni sau poate chiar se întinde până la trei luni plus! 

„ Dacă ne solicităm echipamentul de plată și siguranță, ofițerul îl pune doar pe umerii guvernului și nu își asumă responsabilitatea pentru asta ” , a continuat Bibi.

În calitate de angajați temporari, contractele lucrătorilor de salubritate expiră la fiecare 88 de zile. Acestea sunt apoi „reangajate” la fiecare trei luni, din nou pentru contracte temporare. Pentru mulți, acest ciclu continuă zeci de ani până când sunt prea slabi pentru a lucra. Nu sunt oferite pensii sau pensii. Muncitorii din salubritate nu primesc zile libere, nu au sfârșit de săptămână, nici sărbători și nici nu au voie să își ia concediu medical.

În prezent, mai multe abuzuri sunt puse pe seama pandemiei COVID-19, chiar și în sistemul de asistență medicală din Pakistan.

Medicii din Punjab și Quetta au refuzat să meargă la muncă din cauza lipsei măștilor și a altor unelte de protecție. Cu toate acestea, în același timp, lucrătorii de salubrizare au fost nevoiți să-și continue munca, inclusiv în spitalele naționale. O mare parte din această lucrare este realizată manual și fără echipament de protecție.

„ Nu ne sunt furnizate echipamente de siguranță în spital ”, a declarat ICC Saleem Masih, un lucrător de salubrizare creștin dintr-un spital administrat la guvernare din Lahore. „ Nu suntem considerați oameni de către conducere sau tratați în mod egal cu alți angajați din spital.

„ Ne este frică de coronavirus; Cu toate acestea, avem nevoie și de slujbele noastre pentru a ne hrăni copiii ” , a explicat Masih.

În timp normal, lucrătorii de salubritate creștină se confruntă cu discriminare și abuz ca parte a vieții lor de zi cu zi. Cu toate acestea, în timpul pandemiei COVID-19, acești creștini vulnerabili sunt nevoiți să aleagă între salariile lor scăzute și expunerea la virusul care a închis aproape jumătate din lume.

Acum, mai mult decât oricând, trebuie luate în considerare drepturile, siguranța și sănătatea forței de muncă pentru salubritatea Pakistanului. Dacă nu, acești creștini săraci și comunitățile din care fac parte riscă expunerea nedreaptă la COVID-19.

Dacă doriți să susțineți creștinii persecutați afectați de pandemia COVID-19, luați în considerare să acordați fondului de criză COVID-19 al ICC astăzi.,

Pastorul Lao a fost arestat în timpul blocării COVID-19, vizitarea familiei interzisă

25 aprilie 2020: 25/04/2020 Laos (Preocuparea creștină internațională) – Pe 15 martie, pastorul Lao Sithon Thiphavong, 34 de ani, a fost arestat pentru organizarea unei mase […]

MAI MULT

Egiptul merge înapoi COVID Restricții peste Ramadan

25 aprilie 2020: 25/04/2020 Egipt (Preocuparea creștină internațională) – Săptămâna aceasta marchează două sărbători religioase importante pentru cetățenii Egiptului. Paștele ortodox a fost respectat […]

MAI MULT

Supraviețuitorii de bombardament de Paște din Sri Lanka continuă recuperarea lentă la un an după atacuri

25 aprilie 2020: 25/04/2020 Sri Lanka (Internațional Creștin Preocupare) – marți, 21 aprilie, a marcat un an de la bombardamentele de Paști din 2019 care au zguduit […]

MAI MULT

Consiliul minorităților care poate fi format

24 aprilie 2020: Deoarece COVID-19 își face drum în jurul lumii, nu face discriminări între grupurile de credință, ci în Pakistan, o țară […]

MAI MULT

Militanții Fulani ucid patru în statul Kaduna

24 aprilie 2020: 24.04.2020 Nigeria (Internațional Creștin) – Un alt atac a avut loc pe 19 aprilie în orașul Angwan Magaji, Kaduna […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Fugi pentru viețile tale: Femeia în vârstă rupe ambele mâini în Nigeria

24 aprilie 2020: „Dormeam când auzisem împușcături! Ne-am trezit brusc și am început să fugim! ”

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Samaritenii: împărtășirea Evangheliei cu cei care ne urăsc – partea a 2-a

24 aprilie 2020: „Dar veți primi putere atunci când Duhul Sfânt va veni asupra voastră; și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului. ”

MAI MULT

 ICC @ HEART

 Episodul 15: Un corp

24 aprilie 2020: Francis Chan a părăsit recent America să-și înceapă noul minister în Asia. În semn de omagiu, Jeff King susține un discurs pe care Chan l-a susținut în 2017 la o conferință ICC în care Chan dezvăluie cum noi, biserica americană, putem merge alături de frații și surorile noastre suferințe în Hristos.

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

 Cum va avea impact criza coronavirusului în Irak?

24 aprilie 2020: COVID-19 a dus globul la oprire. Dar, pe măsură ce fiecare țară abordează pandemia, apar noi tendințe care ar putea oferi indicii despre cum va evolua țara în următoarele luni sau ani.

MAI MULT

 ICC @ WORK

 COVID-19: Un dezastru în fața celor persecutați

24 aprilie 2020: În mijlocul pandemiei COVID-19, unele guverne profită de această criză pentru a-și înăspri comunitățile creștine deja vulnerabile sau pentru a le refuza ajutorul alimentar.

MAI MULT

Pakistan’s Most Oppressed and the COVID-19 Pandemic

DE CE A MURIT DOMNUL CRISTOS? LAURENTIU STOIAN


De ce a murit Domnul Cristos?

            Cine își mai pune astăzi această întrebare? Pentru majoritatea oamenilor este o întrebare care nu-și are locul, toată lumea știe sau crede că știe de ce a murit Hristos. Oare așa să fie? Lucrurile sunt simple: este luna aprilie și sărbătorim Paștele – o mare sărbătoare creștină, motiv să facem curățenie acasă, să cheltuim o mulțime de bani pentru mâncare, haine noi, cadouri și multe altele. Și să nu uităm, de Paște trebuie neapărat să mergem la biserică, trebuie să marcăm momentul. Așa se face de generații. Vom avea câteva zile libere, motiv de mare distracție și când acest mini concediu va trece, vom rămâne cu sufletul pipernicit și vom fi tot neîmpliniți.

Pentru cei credincioși, ce semnificație mai are azi, în anul de grație 2020, moartea lui Hristos? Cine se mai cutremură la gândul morții Sale fără vină? Căci El nu era dator să moară, dar a murit în locul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu a decretat că plata păcatului este moartea (Romani 6:23). Noi, cei păcătoși ar fi trebuit să plătim păcatele noastre cu moarte, dar dragostea nespus de mare a lui Dumnezeu pentru noi L-a determinat să găsească un înlocuitor pentru fiecare dintre noi, iar acesta să plătească cu moarte în locul nostru.

            Dacă am face un sondaj de opinie și am căuta răspuns/răspunsuri la întrebarea „De ce a murit Hristos?”, majoritatea celor intervievați ar răspunde că El a murit pentru păcatele noastre. Acesta este un răspuns corect, dar incomplet.

De ce a murit Hristos? Iată câteva răspunsuri la care vă îndemn să meditați:

Hristos a murit pentru păcatele noastre. Pavel le spune Corintenilor: „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi” (1 Corinteni 15:3). Moartea lui Hristos a făcut parte din planul lui Dumnezeu și despre acest plan aflăm din Scripturi, scopul principal al morții lui Hristos fiind să plătească datoria noastră de a muri pentru păcatele noastre. În plus, El a murit nu doar ca noi să nu mai plătim pentru păcatele noastre, ci și pentru ca noi să avem parte de viață veșnică: „darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Hristos a murit ca să-și strângă un popor care să îi aparțină. Pavel îi spune lui Tit: „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui …” (Tit 2:14). Pentru a avea un popor, Dumnezeu a trebuit întâi să ne răscumpere (1 Petru 1:18-19) de sub stăpînirea celui rău: „… să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi” (Fapte 26:18). Apoi, pe toți cei care au ales să facă parte din poporul lui Dumnezeu El îi curățește și îi transformă să se asemene cu Dumnezeu.
Dacă ne-a răscumpărat, acum Dumnezeu este stăpânul tuturor celor care au ales să accepte stăpânirea Lui. El a murit ca să stăpânească (domnească) peste cei care beneficiază de jertfa Sa (prin credință): „Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii” (Romani 14:9). Ce înseamnă ca Dumnezeu să stăpânească? Aceasta presupune din partea ta ascultare totală de voia stăpânului – „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani 6:16)

Hristos a murit pentru ca toți cei care îi aparțin să Îl pună pe El ca prim scop al trăirii lor: „ Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei” (2 Corinteni 5:15). Dacă faci parte din poporul Lui și Îi aparții, El este acum stăpânul și tu trebuie să subordonezi totul mulțumirii stăpânului tău, planurile tale se vor subordona planurilor Lui.

Hristos a murit ca să ne dea posibilitatea părtășiei cu Dumnezeu – „ Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El” (1 Tesaloniceni 5:9-10). Ce înseamnă să trăim împreună cu El? Pe scurt, părtășie, adică relaționăm: comunicăm, facem planuri împreună și le ducem la îndeplinire împreună, aceasta înseamnă că aparținem casei Lui.

Nu în ultimul rând, Hristos a murit să nimicească pe Diavolul –  „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul” (Evrei 2:14). Prin moartea lui Hristos, Dumnezeu l-a învins definitiv pe Diavolul, i-a anulat dreptul de proprietate asupra omului, mai mult de atât, a câștigat biruința asupra morții. Dumnezeu este stăpân peste moarte, de aceea El poate să dea viață veșnică.

Iată, v-am prezentat câteva conotații ale morții lui Hristos. Drept concluzie, observăm că Dumnezeu a făcut un plan de mântuire a noastră în Sine Însuși (Efeseni 1:9), cheia acestui plan fiind Hristos („taina voii Sale” – Efeseni 1:9 și Coloseni 2:2). În El am fost înfiați (Efeseni 1:5), am fost răscumpărați și iertați de păcate (Efeseni 1:7), am fost făcuți moștenitori (Efeseni 1:11) și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, ca semn al apartenenței de casa Lui (Efeseni 1:13). Planul lui Dumnezeu, așadar, este să Îi facă lui Hristos cât mai mulți frați cu putință și, după ce aceștia vor semăna tot mai mult în caracter cu Hristos (Romani 8:29), în final să îi ducă în slavă (Evrei 2:10).

Este important de reținut faptul că moartea lui Hristos nu ar avea valoare fără învierea Sa. Învierea lui Hristos de către Dumnezeu Tatăl (Galateni 1:1, Efeseni 1:20, Coloseni 2:12, 1 Petru 1:21 etc.) validează lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Hristos (Romani 1:4).

Evreii sărbătoreau la Paște eliberarea din robia egipteană, noi sărbătorim la Paște eliberarea noastră din robia Satanei și a păcatului. Hristos a murit și a înviat din moarte, iar noi toți am fost chemați să căpătăm slava Domnului nostru Isus Hristos (2 Tesaloniceni 2:14 – „Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos”).

Oare care va fi atitudinea noastră, cum ne vom raporta la această lucrare copleșitor de măreață pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi prin Hristos?

Laurentiu Stoian

Învierea Domnului Isus din Morți și Sfânta Scriptură, Pastor Balaciu Ioan

În duminica Floriilor, Păstor Viorel Iuga

Nu vă înspăimântaţi, Păstor Viorel  Iuga

Mesaj din partea păstorului Viorel Iuga, 7 aprilie 2020

DOMNUL ESTE PĂSTORUL MEU, pastor Balaciu Ioan

22 de zile de post şi rugăciune pentru naţiune, Pastor Viorel Iuga

Recomandare cu privire la Cina Domnului în perioada pandemiei, Pastor Paul Negrut, Vicepreședinte cu educația UBR

In acest moment actul Cinei Domnului nu poate fi tinut in conditii obisnuite.+ Mai multe articole

https://www.baptisti-arad.ro/articole/de-ce-murit-domnul-cristos-laurentiu-stoian

Nestorius şi nestorianismul Octavian C. Obeada

download

Pagina de Apologetică

Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

Eroarea, într-adevăr, nu este niciodată expusă în deformarea ei goală, ca nu cumva, fiind astfel expusă, să fie deodată detectată. Aceasta însă este ornată cu şiretenie într-o haină atractivă, ca prin această formă exterioară, să o facă să apară pentru cel neexperimentat (pe cât de ridicolă pară să fie expresia) mai adevărată decât adevărul în sine” (Irineu, Împotriva Ereziilor 1.2).

Cuvântul „erezie” provine de la grecescul hairesis, care înseamnă „alegere”, sau „sciziune”. La început termenul de erezie nu purta cu sine înţelesul negativ pe care îl are acum. Dar, pe măsură ce biserica timpurie a crescut în scopul şi influenţa ei în zona Mediteraneană, diferiţi învăţători au propus idei controversate cu privire la Hristos, Dumnezeu, mântuire, şi alte teme biblice. Devenise necesar pentru biserică să determine ce era şi nu era adevărat conform Bibliei. De exemplu, Arius de Alexandria (320 d. Hr.) a învăţat că Isus era o creaţie. Era aceasta adevărat? Era aceasta important? Ulterior au apărut alte erori. Docetiştii au învăţat că Isus nu era uman. Modaliştii au negat Trinitatea. Gnosticii au negat întruparea lui Hristos. Din necesitate, biserica a fost forţată să se confrunte cu aceste erezii prin a proclama ortodoxia. Şi prin a face astfel, a adus condamnare asupra acestor erezii şi ereticii au devenit o realitate.

Articolele din acest număr:

 

 Nestorianismul [pagina 1] [click aici…]
 Săptămâna 12 – Efes (431) şi nestorianismul [pagina 1] [click aici…]
 Nestorius şi nestorianismul [pagina 2]

Nestorius şi nestorianismul

I. ERETICUL

Nestorius, care a dat numele ereziei nestoriene, s-a născut în Germanicia, în Siria Euphoratensis (dată necunoscută); a murit în Thebaid, Egipt, cca. 451. A trăit ca preot şi călugăr în mănăstirea de la Euprepius, lângă ziduri, când a fost ales de împăratul Theodosius al II-lea să fie patriarh al Constantinopolului, ca succesor al lui Sisinnius. El avea o reputaţie solidă pentru elocvenţă, iar popularitatea memoriei Sf. Chrysostom în rândul oamenilor oraşului imperial se poate să fi influenţat alegerea împăratului of a unui alt preot din Antiohia ca episcop al curţii. A fost hirotonisit în aprilie 428, şi a făcut o excelentă impresie, se pare. Nu a pierdut timpul în a-şi arăta zelul împotriva ereticilor. După numai câteva zile de la numirea sa, Nestorius deja distrusese o capelă ariană, convingându-l şi pe Theodosius să lanseze un edict sever împotriva ereziei în următoarele luni. El pusese mâna pe bisericile macedonienilor din Hellespont, luând măsuri împotriva orartodecimanilor rămaşi în Asia Mică. El i-a atacat şi pe novaţieni, în pofida reputaţiei bune a episcopului lor. Refugiaţii pelagieni din Apus, totuşi, nu au fost alungaţi de el, necunoscând prea bine condamnarea lor cu zece ani înainte. I-a scris de două ori  papei Sf. Celestin I pentru a obţine informaţii. Nu a primit răspuns, dar Marius Mercator, un discipol al Sf. Augustin, a publicat un memoriu despre acest subiect la Constantinopol, prezentându-l împăratului, care i-a proscris grabnic pe eretici. La sfârşitul lui 428, sau la începutul lui 429, Nestorius a expus prima dintre faimoasele sale predici împotriva noţiunii Theotokos şi a detaliat doctrina sa antiohiană despre Întrupare. Primul care a ridicat vocea împotriva ei a fost Eusebius, un mirean, ulterior episcop de Dorylaeum şi acuzator al lui Eutyches. Doi preoţi din oraş, Filip şi Proclus, ambii foşti candidaţi fără succes la patriarhie, au cuvântat împotriva lui Nestorius. Filip, cunoscut ca Sidetes, din Side, locul său natal, autor al unei istorii vaste şi discursive, acum pierdută, l-a acuzat pe patriarh de erezie. Proclus (a cărui candidatură avea să urmeze mai târziu) a ţinut un discurs bombastic, dar perfect ortodox, încă existent, la care Nestorius a replicat printr-un discurs improvizat, pe care de asemenea îl deţinem. Toate acestea au cauzat, fireşte, o mare frământare la Constantinopol, îndeosebi printre clerici, care evident nu erau prea ataşaţi de străinul din Antiohia. Sf. Celestin a condamnat imediat doctrina. Nestorius a aranjat cu împăratul, în vara anului 430, întrunirea unui consiliu. În acest moment el a precipitat lucrurile, iar convocarea patriarhilor şi mitropoliţilor a avut loc pe  19 nov., înainte ca sentinţa papei, trimisă prin Chiril din Alexandria, să-i fie înmânată lui  Nestorius (6 dec.). La consiliu, Nestorius a fost condamnat, iar împăratul, după îndelungi amânări şi ezitări, a ratificat decizia. A fost confirmată de papa Sixtus al III-lea.

Soarta lui Nestorius a fost una grea. A fost lăsat de către papă la mila rivalului său, Chiril; a fost chemat să accepte în decursul a zece zile, sub ameninţarea înlăturării, nu o definiţie papală, ci o serie de anateme stabilite în Alexandria sub influenţa falsurilor apollinariene. Nu a fost condamnat de întregul consiliu, ci doar de o parte, care nu a aşteptat sosirea episcopilor din Antiohia. El a refuzat să recunoască jurisdicţia acestui număr incomplet, în consecinţă refuzând să apară sau să se apere în vreun fel. Nu a fost îndepărtat din episcopia sa datorită răzgândirii împăratului. Însă Nestorius era mândru: nu arătase semne de cedare sau de ajungere la un compromis; nu a făcut nici cerere de apel către Roma. S-a retras la mănăstirea sa din Antiohia cu demnitate şi aparentă resemnare. Prietenii lui, Ioan din Antiohia, şi tabăra sa, l-au abandonat, iar la dorinţa împăratului, la începutul anului  433, au dat mâna cu Chiril, iar Theodoret a făcut la fel mai târziu. Episcopii suspectaţi a-i fi favorabili lui Nestorius au fost înlăturaţi. Un edict al lui Theodosius al II-lea, din 30 iulie 435, a condamnat la ardere scrierile sale. Câţiva ani mai târziu, Nestorius a fost scos din izolarea sa şi alungat la Oasis. De acolo a fost luat de către nubieni, deodată, într-un  raid, şi restaurat la Thebaid, cu mâna şi o coastă rupte. El s-a înfăţişat guvernatorului, pentru a nu fi acuzat că a fugit.

Descoperirea recentă a unei versiuni siriene a apologiei greceşti (pierdute) a lui Nestorius scrisă chiar de el, a trezit iarăşi interesul în privinţa ortodoxiei sale. Manuscrisul (ciuntit), vechi de 800 de ani, cunoscut sub numele de „Bazarul lui Heraclides”, şi editat mai recent ca „Liber Heraclidis” de P. Bedjan (Paris, 1910), relevă dispreţul persistent ataşat numelui de Nestorius, astfel că spre sfârşitul vieţii sale el a fost obligat să-l înlocuiască cu un pseudonim. În lucrarea sa susţine că credinţa lui este aceeaşi cu cea din omagiatul „Tom”, sau epistola lui Leo cel Mare către Flavian, şi îşi scuză lipsa înaintării unui apel către Roma prin prejudecata generală căreia i-a fost victimă. Un fin pasaj din Sacrificiul  Euharistic care apare în „Bazar” poate fi pomenit aici: „Este ceva în neregulă la tine  pe care vreau să ţi-l arăt în câteva cuvinte, pentru a te face să îl îndrepţi, pentru că vei vedea îndată ceea ce este potrivit. Care este, dar, greşeala? Tainele sunt puse imediat în faţa credinciosului precum tainul acordat soldaţilor de regele lor. Chiar dacă oastea credincioşilor nu poate fi văzută nicăieri, însă ei sunt alungaţi împreună cu catehumenii, precum pleava, de vântul indiferenţei. Şi Hristos este crucificat ca simbol [kata ton tupon], sacrificat prin sabia rugăciunii preotului; dar, când era pe cruce, şi-a aflat discipolii deja fugiţi. Teribilă este greşeala aceasta, o trădare de Hristos acolo unde nu este persecuţie, o fugă a credinciosului de lângă Trupul Domnului atunci când nu este război” (Loofs, „Nestoriana”, Halls, 1905, p. 341).

Scrierile lui Nestorius au fost iniţial foarte numeroase. Cum s-a afirmat mai sus,  „Bazar” a fost publicată recent (Paris, 1910) în traducerea siriană, singura în care a supravieţuit. Restul fragmentelor după Nestorius au fost minuţios examinate, puse laolaltă şi editate de către Loofs. Cuvântările sale arată o reală elocvenţă, dar foarte puţine au rămas în greaca originală. Traducerile în latină ale lui Marius Mercator sunt sărăcăcioase ca stil şi textul  este rău păstrat. Batiffol i-a atribuit lui Nestorius multe predici care ne-au parvenit sub numele altor autori; trei ale lui Athanasius, una a lui Hippolytus, trei ale lui Amphilochius, treizeci şi opt ale lui Vasile din Selleucia, şapte Sf. Chrysostom; dar Loofs şi Baker nu acceptă această atribuire. Mercati a indicat patru fragmente într-o scriere a lui  Inocent, episcop de Maronia (ed. Amelli în „Spicil. Cassin.”, I, 1887), iar fragmente în armeană au fost publicate de către Ludtke.

II. EREZIA

Nestorius a fost un discipol al şcolii din Antiohia, iar hristologia sa a fost, în esenţă, cea a lui Diodorus din Tarsus şi a lui Theodor din Mopsuestia, ambii episcopi cilicieni şi mari adversari ai arianismului. Ambii au murit în cadrul Bisericii Catolice. Diodorus era un om sfânt, mult venerat de Sf. Ioan Chrysostom. Theodor, însă, a fost condamnat personal  la fel ca şi scrierile lui de Al Cincilea Consiliu General, în 553. În opoziţie cu mulţi dintre  arieni, care spuneau că prin Întrupare Fiul lui Dumnezeu a căpătat un trup uman în care Natura Sa Divină a luat locul sufletului, şi a adepţilor lui Apollinarius din Laodicea, care susţinea că Natura Divină îndeplinea funcţiunile sufletului superior sau intelectual, antiohienii insistau asupra plenitudinii omenescului pe care Cuvântul şi l-a asumat. Din păcate, ei reprezentau această natură umană ca pe un om complet, şi reprezentau Întruparea ca pe o asumare a omului de către Cuvânt. Acelaşi fel de vorbire era îndeajuns de comun la scriitorii latini (assumere hominem, homo assumptus) şi ei îl luau cu un sens ortodox; noi încă cântăm în Te Deum: „Tu ad liberandum suscepturus hominem”, unde trebuie să înţelegem „ad liberandum hominem, humanam naturam suscepisti”. Dar scriitorii antiohieni nu puneau înţelesul „omul asumat” (ho lephtheis anthropos) în aceeaşi ipostază cu A Doua Persoană a Sfintei Treimi. Ei preferau să vorbească despre  synapheia, „joncţiune”, în loc de enosis, „unificare”, şi spuneau că amândoi erau o singură persoană ca demnitate şi putere, şi trebuie adulate laolaltă. Cuvântul persoana în forma sa greacă prosopon poate fi luat cu sens de unitate juridică sau fictivă; nu implică obligatoriu ceea ce cuvântul „persoană” implică pentru noi, adică unitatea subiectului în privinţa conştiinţei şi a tuturor activităţilor interioare şi exterioare. Astfel că nu suntem uimiţi să aflăm că Diodorus a admis doi Fii, iar Theodor practic vorbea de doi Hristoşi, cu toate că ei nu puteau dovedi că au existat într-adevăr doi indivizi în Hristos. Două lucruri sunt certe: primul, acela că fie că ei credeau sau nu în unitatea individului din Cuvântul Întrupat, explicau această unitate într-un mod greşit; al doilea, foloseau cel mai inadecvat şi încâlcit limbaj când vorbeau despre uniunea omenescului cu Dumnezeul Suprem – limbaj care este, la modul obiectiv, eretic, chiar dacă intenţia autorului ar fi bună.

Nestorius, la fel ca Theodor, a insistat în mod repetat că el nu admitea doi Hristoşi sau doi Fii, şi că frecvent a susţinut unitatea acelei prosopon. La venirea în Constantinopol el a ajuns la concluzia că teologia foarte diferită pe care a găsit-o răspândită acolo era o formă de greşeală ariană ori apollinariană. În această privinţă nu greşea în totalitate, odată ce izbucnirea eutihianismului douăzeci de ani mai târziu poate fi privită ca dovadă. În primele luni ale pontificatului, a fost implorat de către pelagianul Iulian din Eclanum şi alţi episcopi exilaţi ai taberei sale să le recunoască ortodoxia şi să fie repuşi în drepturi. El a scris cel puţin trei scrisori către papă, Sf. Celestin I, pentru a vedea dacă aceşti petiţionari au fost condamnaţi eronat sau nu, însă nu a primit răspuns, nu pentru că (aşa cum prea adesea s-a repetat) papa şi-a imaginat că el nu a respectat condamnarea pelagienilor de către el şi de împăratul apusean, ci pentru că Nestorius a adăugat în scrisori, care încă există, denunţări ale presupuşilor arieni şi apollinarieni din Constantinopol, dând astfel semne clare de greşeli antiohiene care în curând vor fi cunoscute ca nestoriene. În particular i-a denunţat pe cei care foloseau cuvântul Theotokos, chiar dacă el era gata să admită folosirea acestuia într-un anume sens: „Ferri tamen potest hoc vocabulum proper ipsum considerationem, quod solum nominetur de virgine hoc verbum hoc propter inseparable templum Dei Verbi ex ipsa, non quia mater sit Dei Verbi; nemo enim antiquiorem se parit.” O astfel de admitere este mai rea decât nefolosirea, deoarece implică întreaga greşeală potrivit căreia Neprihănita Fecioară nu este mama celei de A Doua Persoane a Sfintei Treimi. Este păcat, ca atare, că Loofs şi alţii care-l apără pe Nestorius trebuie să apeleze la frecvenţa cu care el repeta că ar trebui să se accepte noţiunea Theotokos doar în sensul în care a fost bine înţeles. În aceeaşi scrisoare el vorbeşte chiar corect despre „două naturi adorate într-o singură Persoană a Singurului întâi născut printr-o unire perfectă şi de neconfundat”, dar asta nu-i poate scuza greşeala cum că binecuvântata Fecioară este mama unei naturi, nu a unei persoane (un fiu este obligatoriu o persoană, nu o natură), nici aberaţia: „Nici o femeie nu poate zămisli un fiu mai bătrân decât ea însăşi.” Diaconul Leo, care peste douăzeci de ani, ca papă, avea să limpezească întreaga doctrină, i-a dat aceste scrisori lui Ioan Cassian din Marsilia, care mai demult scrisese împotriva lui Nestorius şapte volume, „De incarnatione Christi”. Înainte de a-şi fi terminat lucrarea, el a mai obţinut nişte discursuri ale lui  Nestorius, din care citează în volumele ulterioare. El înţelege anapoda şi exagerează învăţătura oponentului său, dar tratatul său este important pentru că face ca stereotip,  odată pentru totdeauna, doctrina pe care lumea apuseană a acceptat-o ca Nestorianism. După ce a explicat faptul că noua erezie era o reînnoire a pelagianismului şi ebionitismului, Cassian îl prezintă pe patriarhul de Constantinopol ca propovăduind că Hristos este un om oarecare (homo solitarius) care a primit uniunea cu Divinitatea ca răsplată a Patimii Sale. Cassian însuşi clarifică deopotrivă unitatea persoanei şi distincţia între cele două naturi, totuşi formularea „două naturi şi o singură Persoană” este mai puţin clar enunţată de el decât de Nestorius, iar dezbaterea cere definiţii şi enunţări clare şi la obiect.

Între timp, Nestorius era atacat de proprii săi clerici şi, simultan, de către Sf. Chiril, patriarh de Alexandria, care mai întâi l-a denunţat, chiar dacă fără a-i da numele, într-o epistolă către toţi călugării din Egipt, iar apoi i s-a opus personal prin scrisori, şi în fine, i-a scris papei. Loofs este de părere că Nestorius nu ar fi fost niciodată deranjat numai de  Sf. Chiril. Însă nu avem motive să facem vreo legătură între Sf. Chiril şi opoziţia ereticului de la Constantinopol şi Roma. Rivalii lui Filip din Side şi Proclus şi mireanul  Eusebius (ulterior episcop de Dorylaeum), precum şi romanul Leo, se pare că au acţionat fără vreun îndemn din Alexandria. Era de aşteptat ca papa Celestin să specifice anumite erezii ale lui Nestorius şi să le condamne, sau să dea o definiţie a credinţei tradiţionale care era primejduită. Din nefericire, nu a făcut nimic de genul aceasta. Sf. Chiril a trimis la Roma corespondenţa sa cu Nestorius, o culegere a discursurilor patriarhului şi o lucrare proprie pe care tocmai o alcătuise, formată din cinci volume, „Contra Nestorium”. Papa le-a tradus în latină, iar apoi, după întrunirea consiliului obişnuit, a obţinut o condamnare generală a lui Nestorius şi o încuviinţare unanimă a conduitei Sf. Chiril, în timp ce a rânduit executarea acestui decret vag, prin Chiril, odată ce patriarhul de Alexandria era inamicul ereditar atât al teologului antiohian, cât şi al episcopului constantinopolitan. Nestorius era chemat să retracteze ideile în decurs de zece zile. Sentinţa a fost atât de aspră pe cât ne putem aştepta. Sf. Chiril s-a văzut obligat să schiţeze o formă de retractare. Cu ajutorul unui consiliu egiptean, el a formulat un set de douăsprezece anatemizări care pur şi simplu rezumă greşelile pe care le indicase în cele cinci volume din lucrarea „Contra Nestorius”, pentru că se pare că papa agrea doctrina din acea lucrare. Cel mai important este să notăm că în acest moment Sf. Chiril nu şi-a sprijinit cazul pe documente apollinariene şi nu a adoptat formula apollinariană mia physis sesarkomene de la Pseudo-Anathasius. El nu susţine cu atât de multe cuvinte „cele două naturi de după uniune”, dar lucrarea sa împotriva lui Nestorius, cu profunzimea şi precizia Sf. Leo, este o admirabilă expunere a doctrinei catolice, demnă de un doctor în religie, surclasând de departe tratatul lui Cassian. Cele douăsprezece anatemizări sunt mai puţin reuşite, deoarece Sf. Chiril a fost întotdeauna un scriitor încurcat, iar tentativa lui solitară de concizie trebuie citită în conexiune cu lucrarea pe care o rezumă.

Anatemizările au fost deodată atacate, prin interesul lui Ioan, patriarhul Antiohiei, de a apăra Şcoala Antiohiană, de Andrei din Samosata şi de marele Theodoret din Cyrus. Primul a scris la Antiohia; obiecţiile lui au fost consimţite de un sinod ţinut acolo şi i-au fost trimise lui Chiril ca punct de vedere oficial al episcopilor orientali. Sf. Chiril a trimis răspunsuri separate celor două grupări antagonice, tratându-l pe Andrei cu mai mult respect decât pe Theodoret, cu care este dispreţuitor şi sarcastic. Cel din urmă i-a fost, fără îndoială, superior alexandrianului ca talent şi învăţătură, însă în acel context nu i se potrivea ca teolog. Amândoi, Andrei şi Theodoret s-au arătat a fi penibili şi incorecţi; în cel mai bun caz au dovedit, pe alocuri, că vorbirea Sf. Chiril este ambiguă şi rău chibzuită. Ei au susţinut frazeologia antiohiană criticabilă, şi au respectat uniunea hipostatică (enosis kath hypostasin) la fel ca şi physike enosis ca neortodoxe şi rupte de scriptură. Ultima expresie este într-adevăr nepotrivită, putând duce la greşeli. Chiril a trebuit să explice că el nu a rezumat credinţa prin prisma Întrupării, ci doar a pus laolaltă principalele greşeli ale lui Nestorius cu propriile cuvinte ale ereticului. În cărţile lui împotriva lui Nestorius, l-a prezentat greşit uneori, însă în cele douăsprezece anatemizări  el a oferit o imagine perfect fidelă a punctului de vedere al lui Nestorius, pentru că de fapt  Nestorius nu s-a dezis de afirmaţii, aşa cum nici Andrei din Samosata ori Theodoret n-au refuzat să le sprijine. Anatemizările erau desigur, la modul general, aprobate de Consiliul din Efes, însă n-au fost niciodată adoptate oficial de Biserică. Nestorius a replicat printr-un set de douăsprezece contra-anatemizări. Unele dintre ele sunt direcţionate împotriva învăţăturilor Sf. Chiril, altele atacă greşeli pe care Sf. Chiril nici nu visa să le susţină, de exemplu că natura umană a lui Hristos a devenit, prin uniune, nimicită şi fără de început, o concluzie caraghioasă care mai târziu a fost atribuită unei secte monofizite numită  Actistetae. Per ansamblu, noua programă a lui Nestorius sublinia vechea sa poziţie, aşa cum a făcut şi în predicile violente ţinute împotriva Sf. Chiril sâmbătă şi duminică, 13 şi 14 decembrie 430. Nu avem dificultăţi în definirea doctrinei lui Nestorius în ceea ce priveşte spusele: Maria nu L-a adus pe lume pe Dumnezeul Suprem (adevărat) nici pe Cuvântul lui Dumnezeu (fals), ci organismul, templul Dumnezeului Suprem. Omul Isus Hristos este acest templu, „mantia purpurie animată a Regelui”, aşa cum se exprimă el într-un pasaj de o mare elocvenţă. Dumnezeul Întrupat nu a suferit şi nu a murit, ci l-a ridicat din morţi pe cel pe care îl întrupa. Cuvântul şi Omul vor fi venerate împreună, iar el adaugă: dia ton phorounta ton phoroumenon sebo (Prin El, cel ce poartă, mă închin la El, care este purtat). Dacă Sf. Pavel vorbeşte despre crucificarea Domnului Slavei, el se referă la om prin „Domnul Slavei”. Există două naturi, spune el, şi o singură persoană; dar despre cele două naturi se vorbeşte îndeobşte de parcă ar fi două persoane, iar spusele din Scriptură despre Hristos sunt unele corespunzătoare naturii despre Om, altele celei despre Cuvânt. Dacă Maria ar fi numită Mama lui Dumnezeu, ar fi transformată în zeiţă, iar neamurile necreştine ar fi indignate.

Este destul de dificil în privinţa cuvintelor. Dar oare nu Nestorius s-a exprimat mai bine în privinţa aceasta? Episcopii orientali cu siguranţă nu au fost toţi necredincioşi relativ la  unitatea subiectului din Hristos Întrupat, şi de fapt Sf. Chiril a făcut pace cu ei în 433. Cineva ar putea spune că Nestorius a declarat cu emfază că există un Hristos şi un Fiu, iar Sf. Chiril a păstrat pentru noi unele pasaje din predicile acestuia pe care sfântul le admite a fi perfect ortodoxe, iar prin urmare pe de-a întregul nepotrivite cu restul. De exemplu: „Mare e taina darurilor! Pentru că acest prunc vizibil, care pare atât de tânăr, care are nevoie de veşminte pentru trupuşorul lui, care în substanţa pe care o vedem este nou născut, este Fiul Veşnic, aşa cum este scris, Fiul care este Făcătorul tuturor, Fiul care pune laolaltă legătura nezdruncinată a puterii Sale întreaga creaţie, care altminteri ar pieri.” Şi apoi: „Chiar dacă pruncul este atotputernicul Dumnezeu, El tot este, O Arius, Dumnezeu Cuvântul ca subiect al lui Dumnezeu.” Şi: „Noi recunoaştem omenescul pruncului, ca şi Divinitatea Sa; unitatea din acest Copil o păzim sub forma naturii omeneşti şi dumnezeieşti.” Se poate probabil admite despre Nestorius că a intenţionat pe deplin să asigure unitatea individului în Hristos. Însă a dat explicaţii greşite despre unitate, iar învăţătura sa duce, în mod logic, către doi Hristoşi, chiar dacă el nu admite acest fapt. Nu doar spusele sale sunt eronate, ci şi doctrina din spatele cuvintelor este eronată, tinzând să distrugă întregul înţeles al Întrupării. E imposibil de negat că atât învăţătura, cât şi spusele conduc spre consecinţe eretice. A fost, prin urmare, inevitabil pentru el să fie condamnat. El a repetat aceeaşi opinie douăzeci de ani mai târziu în „Bazarul lui Heraclides”, care nu arată o schimbare reală a opiniei, cu toate că el îşi declară aderenţa la Tomul Sf. Leo.

După ce consiliul din 431 a fost legalizat de împărat, tabăra antiohiană nu a cedat deodată. Însă consiliul a fost confirmat de papa Sixtus al III-lea, care l-a urmat pe Sf. Celestin, fiind consimţit de întregul occident. Antiohia a fost astfel izolată, şi în acelaşi timp Sf. Chiril s-a arătat gata să ofere explicaţii. Patriarhii de Antiohia şi Alexandria au căzut de acord asupra „crezului de uniune” în 433 (vezi EUTIHIANISM). Andrei din Samosata, ca şi alţii, nu l-a acceptat, ci a declarat noţiunea „Theotokos” ca eretică. Theodoret a ţinut un consiliu la Zeuguma care a refuzat anatemizarea lui Nestorius. Însă  prudentul episcop de Cyrus după o vreme a priceput că prin „crezul de uniune” Antiohia  avusese mai mult de câştigat decât Alexandria; aşa că a acceptat să ajungă la un soi de compromis. El spune că a condamnat persoana lui Nestorius, în timp ce a  anatemizat şi doctrina lui. O nouă stare de lucruri a apărut când moartea Sf. Chiril, în 444, a luat mâna restrictivă a acestuia de pe nestăpâniţii lui adepţi. Prietenul lui Nestorius, contele Irenaeus a ajuns episcop de Tyre, fiind persecutat de tabăra lui Chiril, cum a fost şi Ibas, episcop de Edessa, care era un mare învăţător în acel oraş. Aceşti episcopi, împreună cu Theodoret şi Domnus, nepotul şi succesorul lui Ioan de Antiohia, au fost înlăturaţi de către Dioscorus din Alexandria în cadrul Mişelescului Consiliu din Efes (449). Ibas era îmbibat de teologie antiohiană, însă în faimoasa lui epistolă către Maris Persanul el îl dezaprobă pe Nestorius la fel ca şi pe Chiril, iar la Consiliul din Calcedonia era dornic să strige o mie de anateme la adresa lui Nestorius. El şi Theodoret au fost ambii iertaţi de consiliu, şi ambii se pare că au adoptat opinia că Tomul Sf. Leo era o reabilitare a teologiei antiohiene. Aceeaşi opinie a fost adoptată de monofiziţi, care îl priveau pe Sf. Leo ca oponent al învăţăturii Sf. Chiril. Nestorius, în exilul său, s-a bucurat de această întorsătură a politicii romane, aşa cum o vedea el. Loofs, urmat de mulţi scriitori, chiar şi din cei catolici, sunt de aceeaşi părere. Dar Sf. Leo însuşi credea că acest lucru completa, nu distrugea lucrările Consiliului din Efes, iar învăţătura sa este doar o formă mai clară a doctrinei timpurii a Sf. Chiril, aşa cum era ea expusă în cele cinci volume împotriva lui Nestorius. Însă este adevărat că exprimarea de mai târziu a Sf. Chiril, pentru care cele două scrisori către Succensus sunt tipice, porneşte de la formularea pe care el a crezut de cuviinţă să o adopte dintr-un tratat apollinarian bănuit a fi al marelui său predecesor, Athanasius: mia physis ton Theou Logou sesarkomene. Sf. Chiril a crezut această formulare una stângace, aşa cum atitudinea lui o arată, iar ea a devenit de fapt  cuvântul de ordine al ereziei. Însă Sf. Chiril se străduieşte să o înţeleagă în sensul corect şi se depăşeşte pe el când admite două naturi chiar şi după uniune en theoria, o încuviinţare care îl scăpase chiar pe Severus de o bună parte a acestei erezii.

Faptul că Loofs ori Harnack au eşuat în a percepe diferenţa crucială dintre antiohieni şi  Sf. Leo, se explică uşor prin lipsa de credit pe care au dat-o doctrinei catolice a celor două naturi, neînţelegând prin urmare foarte simpla explicaţie dată de Sf. Leo. Întocmai cum unii scriitori declară că monofiziţii întotdeauna luau physis cu sensul de hypostasis, aşa şi Loofs şi alţii susţin că Nestorius lua hypostasis mereu cu sensul de physis, referindu-se nici mai mult, nici mai puţin la două ipostaze ca la două naturi. Dar cuvintele par să aibă înţelesuri perfect definite relativ la toţi teologii acelei vremi. Faptul că monofiziţii distingeau termenii, este probabil (vezi MONOFIZIŢI ŞI MONOFIZITISM), toţi admiţând că ei înţelegeau prin ipostază o natură reală. Faptul că Nestorius nu înţelegea, din contră, luând termenul natură ca având acelaşi înţeles cu ipostază şi ambele cu înţelesul de esenţă este destul de evident, din trei motive clare: primul, nu poate să fi înţeles nimic atât de absolut opus sensului dat termenului hypostasis (ipostază) de către monofiziţi; al doilea, dacă înţelegea natură prin ipostază, nu mai are nici un termen rămas pentru „existenţă” (pentru că în mod cert folosea ousia cu sensul de „esenţă” în loc de „existenţă”); al treilea motiv, întreaga doctrină a lui Theodor din Mopsuestia şi refuzul lui Nestorius de a admite aproape orice formă de communicatio idiomatum, ne forţează să luăm aceste „două  naturi” ale lui cu sensul de existenţă a naturilor.

Criticii moderni consideră că doctrina ortodoxă a grecilor împotriva monofizitismului – de fapt, doctrina calcedoniană, aşa cum a fost ea salvgardată de mulţi ani – era practic doctrina antiohiană sau nestoriană, până ce Leontius a modificat-o într-o  direcţie conciliantă. Această teorie este total gratuită, pentru că de la Calcedonia încolo nu mai există vreun polemist ortodox de la care să ne fi rămăşiţe în greacă demne de luat în seamă  prin care să fim capabili să judecăm până unde a fost Leontius un inovator. După toate evenimentele pe care le cunoaştem, conchidem atacurile întreprinse de monofiziţi, care deşi obişnuiau să-şi privească opozanţii catolici ca pe cripto-nestorieni, prin asta deosebindu-i de adevăraţii nestorieni care susţineau deschis două ipostaze şi blamau noţiunea de Theotokos. De fapt putem spune că, după ce Ioan de Antiohia şi Theodoret au făcut pace cu Sf. Chiril, nu s-a mai auzit în lumea greacă de teologia antiohiană. Şcoala a fost deosebită, dar mică. În chiar Antiohia, în Siria şi în Palestina, călugării, care erau deosebit de influenţi, erau chirilieni, iar un mare procent din ei erau pe cale de a deveni monofiziţi. Doar dincolo de lumea greacă nestorianismul avea să se dezvolte. Era în Edess o şcoală renumită pentru persani, care probabil fusese întemeiată pe vremea Sf. Efrem, când Nisibis a încetat să mai aparţină Imperiului Roman, în 363. Creştinii din Persia au suferit persecuţii teribile, iar Edessa romană i-a atras pe persani pentru studii paşnice. Sub directivele lui Ibas, şcoala persană din Edessa s-a îmbibat de teologie antiohiană. Însă faimosul episcop de Edessa, Rabbûla, cu toate că stătuse deoparte la  consiliul Sf. Chiril din Efes, împreună cu alţi episcopi ai patriarhatului antiohian, a devenit după consiliu un chirilian convins, chiar violent, făcând tot ce-i stătea în putinţă împotriva şcolii persanilor. Ibas însuşi i-a devenit succesor. Însă la moartea protectorului său, în 457, persanii au fost alungaţi din Edessa de monofiziţi, care deveniseră foarte puternici. Siria a devenit atunci monofizită, dându-i pe Philoxenus şi mulţi alţi scriitori. Persia a devenit, simultan, nestoriană. Din rândul exilaţilor din Edessa în propria lor ţară, nouă au devenit episcopi, incluzându-i pe Barsumas, ori Barsaûma din Nisibis şi Acacius din Beit Aramage. Şcoala din Edessa a fost închisă până la urmă, în 489.

În acea vreme, Biserica din Persia era autonomă, renunţând la stăpânirea Antiohiei şi a episcopilor „apuseni” la Consiliul din Seleucia, din 410. Superior ecleziastic peste toţi  era episcopul de Seleucia – Ctesiphon, care şi-a luat rangul de catholicos. Acest prelat fusese Babaeus ori Babowai (457-84) pe timpul sosirii profesorilor nestorieni de la Edessa. Se pare că el i-a primit cu braţele deschise. Însă Barsaûma, ajungând episcop de  Nisibis, cel mai apropiat oraş mare de Edessa, a rupt relaţiile cu slabul catholicos, şi, la un consiliu pe care l-a ţinut la Beit Lapat în aprilie, 484, şi-a pronunţat depoziţia. În acelaşi an, Babowai a fost acuzat în faţa regelui de conspiraţie cu Constantinopolul şi trimis cu cruzime la moarte, fiind spânzurat de degetul inelar şi apoi, se spune, crucificat  şi biciuit. Nu există suficiente dovezi în povestea care îl face pe Barsaûma acuzatorul său. Episcopul de Nisibis era la toate evenimentele favoritul regelui Peroz (457-84) şi era capabil să-l convingă că ar fi un lucru bun pentru regatul persan dacă creştinii de aici ar fi avut toţi o altă nuanţă faţă de cei din Imperiu, adică să nu mai aibă tendinţa de a gravita în jurul Antiohiei şi Constantinopolului, care oficial nu erau sub sfera actului „Henoticon” al lui Zeno. În consecinţă, toţi creştinii care nu erau nestorieni au fost alungaţi din Persia. Dar povestea acestei persecuţii, aşa cum este narată într-o scrisoare a lui Simion din Beit Arsam nu este general acceptată ca fiind credibilă, iar numărul desemnat de 7.700 de martiri monofiziţi este chiar incredibil. Oraşul Tagrit a rămas singurul monofizit. Însă armenii nu au putut sţ-şi atragă vreun sprijin, iar în anul 491 ei au condamnat la Valarsapat Consiliul din Calcedonia, pe Sf. Leo şi pe Barsaûma. Peroz a murit în 484, la scurt timp după ce l-a omorât pe Babowai, iar energicul episcop de Nisibis a nădăjduit mai puţin, desigur, de la succesorul acestuia, Balash. Deşi Barsaûma la început s-a opus noului catholicos, Acacius, în august 485 a avut o întrevedere cu el, dându-şi consimţământul, înştiinţându-l despre necesitatea controlului în Seleucia. Oricum, el s-a scuzat pentru absenţa de la consiliul lui Acacius din 484 de la Seleucia, unde 12 episcopi au fost prezenţi. La această adunare, cristologia antiohiană a fost încuviinţată şi un canon de la Beit Lapat care consimţea căsătoria clericilor a fost repetat. Sinodul a declarat că dezaprobă fanfaronada, îndemnându-se la umilinţă în scopul de a pune capăt groaznicelor scandaluri clericale care i-au discreditat pe magienii persani [speţă a călugărilor] ca şi pe credincioşi; prin urmare, ei au consfinţit că clericii trebuie să facă un jurământ de castitate; diaconii se pot căsători, iar pe viitor nimeni nu va mai putea fi hirotonisit preot  exceptând un diacon care are o soţie legitimă şi copii. Deşi nu este dată vreo permisiune  preoţilor sau episcopilor de a se căsători (pentru că ar fi fost contrar canoanelor Bisericii Răsăritene), se recurgea totuşi la practica aceasta, posibil pentru eliminarea uniunilor ilicite. Barsaûma însuşi se spune că s-ar fi căsătorit cu o maică pe nume Mamoé; însă conform lui Mare, aceasta s-a întâmplat la sugestia regelui Peroz, fiind doar o căsătorie cu numele, cu intenţia de a asigura păstrarea averii doamnei de la confiscare.

Biserica Persană era acum organizată, dacă nu pe de-a întregul unificată, fiind formal subscrisă la teologia Antiohiei. Însă Acacius, când a fost trimis de rege ca delegat la  Constantinopol, a fost obligat să accepte anatema împotriva lui Nestorius pentru a fi primit în confesiunea de acolo. La întoarcere, s-a plâns cu amărăciune că a fost denumit  nestorian de către monofizitul Philoxenus, declarând că „nu ştia nimic” despre Nestorius. Cu toate că Nestorius fusese întotdeauna venerat ca sfânt de către Biserica Persană. Un singur lucru îi mai trebuia Bisericii Nestoriene; voia o şcoală teologică proprie, pentru ca clerul ei să fie capabil să-şi susţină propriile argumente teologice, fără a fi tentaţi să studieze în centrele ortodoxe din Est sau în numeroasele şi strălucitele şcoli pe care monofiziţii le înfiinţau acum. Barsaûma a deschis o şcoală la Nisibis, care avea să ajungă mai renumită decât predecesoare din Edessa. Rector era Narses Leprosul, un cărturar foarte prolific, de la care s-au păstrat puţine scrieri. Universitatea avea un singur colegiu, cu o viaţă tipic mănăstirească. Regulile sale încă se păstrează (vezi NISIBIS). La un moment dat auzim de un număr de 800 de studenţi. Marea lor somitate era Theodore din Mopsuestia. Comentariile sale au fost studiate prin traducerile făcute de către Ibas şi au fost privite ca aproape infailibile. Canonul lui Theodore din Scriptură a fost adoptat, aşa cum aflăm din „De Partibus Divinae Legis” a lui Junilius, (P.L., LXVIII, şi editat de Kihn), lucrare care este o traducere şi adaptare a lecturilor publicate ale unui anume Pavel, profesor la Nisbis. Metodologia este aristotelică şi trebuie legată de renaşterea aristotelică care în lumea greacă este asociată în principal cu numele lui Philoponus, iar în vest cu Boethius. Faima acestui seminar teologic era atât de mare încât papa Agapetus şi Cassiodorus au dorit să întemeieze unul asemănător în Italia. Încercarea a fost imposibilă în acele vremuri tulburi; dar mănăstirea lui Cassiodorus de la Vivarium s-a inspirat din exemplul de la Nisibis. Au existat şcoli mai puţin importante la Seleucia şi în alte locuri, chiar şi în oraşe mai mici.

Barsaûma a murit undeva între 492 şi 495, Acacius în 496 ori 497. Narses se pare că a trăit mai mult. Biserica Nestoriană pe care ei au fondat-o, deşi ruptă de Biserica Catolică  datorită rigorilor politice, nu a intenţionat niciodată să practice mai mult decât o autonomie precum cea a patriarhatelor răsăritene. Erezia ei constă în principal în refuzul de a accepta Consiliile din Efes şi Calcedonia. Este interesant să notăm că nici Junilius, nici Cassiodorus nu vorbesc despre şcoala de la Nisibis ca eretică. Probabil că ştiau că nu este chiar ortodoxă, însă persanii care apăreau la Locurile Sfinte ca pelerini sau la  Constantinopol trebuie să fi părut precum catolicii în privinţa urii lor pentru monofiziţi, care le erau mari inamici în răsărit. Învăţătura oficială a Bisericii Nestoriene pe vremea regelui Chosroes (Khusran) al II-lea (mort în 628) ne este bine prezentată în tratatul „De unione” alcătuit de energicul călugăr Babai cel Mare, păstrat ca manuscris. Din acesta  Labourt a extras pasaje (pp. 280-87). Babai neagă că ipostază şi persoană au acelaşi înţeles. O ipostază este o esenţă singulară (ousia) existând ca entitate independentă, numeric una, separată de altele din întâmplare. O persoană este proprietatea unei ipostaze  care o deosebeşte de celelalte (pare mai degrabă a fi „personalitate” decât „persoană”) ca fiind ea însăşi şi nu alta, aşa cum Petre e Petre şi Pavel este Pavel. Ca ipostaze, Petre şi  Pavel nu se deosebesc, deoarece au aceleaşi trăsături specifice, însă se deosebesc prin trăsăturile lor particulare, înţelepciune sau altceva, înălţime sau temperament etc. Şi, ca o  proprietate singulară pe care o are ipostaza, nu este ipostaza în sine, proprietatea singulară prin care se deosebeşte este numită „persoană”.

S-ar părea că Babai spune că „un om” (individuum vagum) este ipostaza, ci nu persoana, până adăugăm trăsăturile individuale prin care el este cunoscut ca Petre ori Pavel. Asta nefiind acelaşi lucru cu deosebirea dintre natură şi ipostază, şi nici nu se poate afirma că prin hypostasis Babai se referea la ceea ce noi am numi natură specifică, iar prin persoană ceea ce am numi ipostază. Teoria pare a fi o încercare nereuşită de a îndreptăţi formularea tradiţională nestoriană: două ipostaze într-o singură persoană. Cât despre natura uniunii, Babai cade spre zicala antiohiană că ea este inefabilă, şi preferă metaforele uzuale – faţadă, şedere, templu, acoperământ în locul unei definiri a uniunii. El respinge communicatio idiomatum ca implicând confuzia între naturi, dar îngăduie o anume „transbordare de nume”, pe care o explică cu mare atenţie.

Creştinii persani erau numiţi „orientali” sau „nestorieni” de către vecinii lor din vest. Ei şi-au dat denumirea de caldeeni; dar această denumire este de obicei rezervată în ziua de azi pentru vasta porţiune a rămăşiţelor existente care s-au reunit cu Biserica Catolică. Starea prezentă a acestor greco-catolici, aşa cum şi ramura din India este cunoscută ca „creştini Malabar „, este descrisă ca şi CREŞTINI CALDEENI. Istoria Bisericii Nestoriene trebuie asociată cu PERSIA. Nestorienii au pătruns şi în China şi Mongolia şi au lăsat în urmă o piatră inscripţionată, ridicată în februarie 781, care descrie introducerea   creştinismului în China dinspre Persia, sub domnia lui T’ai-tsong (627-49). Piatra se află la Chou-Chih, la cincizeci de mile sud-vest de Sai-an Fu, care în secolul al şaptelea era capitala Chinei. Este cunoscut ca ” Monumentul Nestorian”.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/apologetica2_iul08.htm

Ar trebui sau nu redeschise școlile după 15 mai? Ce spun profesorii: „Când vom avea proceduri clare pentru protejarea sănătății copiilor, nu exerciții de imagine, voi fi hotărâtă să îmi primesc copiii în clasă” de Andreea Ofițeru HotNews.ro

Vineri, 24 aprilie 2020, 19:41 Actualitate | Educatie

inchide

Fara cursuri
Foto: frwl/ Wikimedia Commons

​Premierul Ludovic Orban a anunțat că școala ar putea începe după ce se termină starea de urgență, adică după 15 mai, iar toți elevii vor fi obligați să poarte măști de protecție. Mulți dintre părinți și profesori au spus că supraaglomerarea din clasele cu peste 30 de elevi ar pune în pericol viața copiilor. HotNews a stat de vorbă cu câțiva profesori despre posibilitatea chemării elevilor la școală după jumătatea lunii mai.

Coziana Zaharia, învățătoare la Scoala ”Ionel Teodorean” din Capitală, arată că ideea redeschiderii școlii nu ar fi bună. ”Simplu spus, ne-am juca de-a scoala. Nu putem prelua modelul suedez de desfasurare a activitatilor educative – 4 din cele 5 ore și jumătate outdoor, restul în incinta clasei. Spațiile exterioare sunt insuficiente și lipsite de funcționalitate. Poate așa ne gândim la grădini pedagogice, la spații ofertante ale bibliotecilor școlare, la parteneriate reale cu spațiile muzeale și bibliotecile bucureștene, în cazul nostru, unele dintre ele necunoscute de copii, unde clar se pot desfășura activități nonformale, dar atât de atractive și cu sens”, a spus Coziana Zaharia.

Învățătoarea spune că, cel puțin la clasa ei, învățământul online funcționează foarte bine cu o structură clara de program. Coziana Zaharia le dă copiilor material cât mai divers din punct de vedere al elementelor învățării, cât și al conținuturilor.

”Să nu uităm că înaintea acestei perioade multe clase/chiar școli au fost închise pe perioade repetate uneori, din pricina gripei de tip A sau B. Ne-am jucat și atunci de-a școala – copiii stăteau acasă 3 zile, reveneau apoi, deși dezinfectări eficiente nu aveau loc. Când vom avea proceduri clare pentru protejarea sănătății copiilor, nu exerciții de imagine, voi fi hotărâtă să îmi primesc copiii în clasa cu încrederea ca totul va fi bine”, a mai spus învățătoarea.

Învățătoarea arată că pentru mărirea spațiilor în care învață elevii pot fi folosite containerele care sunt deja folosite în unele școli.

Containerele amplasate în curțile școlilor pot fi soluții de creare de spații suplimentare, personalul e deficitar. Și pentru că va fi o Școala Altfel, clar, atragerea muzeografilor, actorilor, antreprenorilor pentru susținerea unor activități în paralel cu cele ale profesorului poate constitui soluția lucrului cu grupe mici de copii. Eu am clar o problemă cu paralizarea spațiilor gen biblioteci, muzee și blocarea oportunității de activități co-teaching (profesor-specialist în alt domeniu)”, a mai spus învățătoarea.

Profesoară de limba română: Programul școlar ar trebui modificat

Cristina Tunegaru, profesoară de limba română la o școală de lângă București, spune că nu ar fi deloc o idée înțeleaptă să îi aducem la școală pe toți copiii în același timp.
”Revenirea la școală trebuie să se facă pe etape. De exemplu, să se întoarcă, numai pe bază de voluntariat, elevii din clasele terminale. Programul școlar ar trebui, de asemenea, modificat. De exemplu, să stea la scoală 3-4 ore, timp în care să studieze o singură disciplină și să intre în contact cu un singur profesor. Numărul de copii într-o clasă ar trebui redus. În niciun caz nu cred că e o idee bună să revenim cu toți elevii în același timp”, a spus Cristina Tunegaru.
Claudia Chiru, o altă învățătoare din București, susține că soluția pentru începerea școlii în condiții de siguranță pentru toți elevii ar trebui sa vina de la specialiștii in domeniu. ”Cred că virusologii și medicii ne pot spune cum e bine să ne purtăm și ce să facem pentru a fi în siguranță. Din punctul meu de vedere întoarcerea la scoala se poate face oricând, eu știu ce am de făcut. Imediat mă apuc de predare-învățare-evaluare. Întrebarea este dacă vom fi în siguranță. La această întrebare nu știu să răspund, nu mă pricep”, a spus Claudia Chiru.

Director de școală: Optez pentru examene amânate sau date online

Directoarea Școlii Ferdinand din București, Violeta Dascălu, spune că ar opta pentru examene amânate sau date online. ”Din câte am ascultat, văzut, nu reiese că vom începe scoala toți! Cred că vor veni în grupuri mici elevii din anii terminali, pentru încheierea situației, iar ceilalți vor absolvi cu notele care sunt, plus ce vor mai fi. Optez pentru examene amânate sau date online”, a spus Violeta Dascălu.
Pe de altă parte, Remus Pricopie, rectorul SNSPA și fost ministru al Educației spune că redeschiderea școlilor și universităților, pe 16 mai, și organizarea examenelor de final de an, în sistem clasic, este un scenariu nerealist, iar Ministerul Educației și să aibă un Plan B.
Fostul ministru spune că din acest plan B ar trebui să facă parte și o măsură precum cea ca încheierea mediilor aă aibă loc după o formulă adecvată – chiar și prin notă unică pentru fiecare disciplină (fără teze, fără număr minim de note, în funcție de disciplină, profil etc.).
Pricopie spune că organizarea examenelor naționale în sistem digitalizat și individualizat, asemănător testelor de tip TOEFL. Dacă acest lucru nu poate fi realizat în timp util, Pricopie propune să se recurgă la o formulă de echivalare a notelor pentru examenele naționale, procedură atipică, dar deja asumată și de alte țări.

Medic infecționist aflat în prima linie în lupta cu COVID-19, despre redeschiderea școlilor: Categoric nu. Ar fi irațional / Această boală poate afecta într-un mod absolut dramatic

Iuliana Petre

Dr. Iuliana Petre: Efectele directe ale virusului asupra cordului sunt foarte rare. Complicațiile cardiovasculare sunt o consecință a severității bolii respiratorii

 Subiectele zilei

Sambata, 25 Aprilie 2020

?INTERVIU Cât de imprevizibilă este infecția cu noul coronavirus: Se poate transforma brusc într-o afecțiune severă după o săptămână de simptome ușoare

Infecția cu noul coronavirus este o afecțiune extrem de imprevizibilă, iar automedicația și lipsa unei discuții cu medicul, în momentul în care apar simptome suspecte, nu sunt recomandate
citeste tot articolul
Ar trebui sau nu redeschise școlile după 15 mai? Ce spun profesorii: „Când vom avea proceduri clare pentru protejarea sănătății copiilor, nu exerciții de imagine, voi fi hotărâtă să îmi primesc copiii în clasă”

Premierul Ludovic Orban a anunțat că școala ar putea începe după ce se termină starea de urgență, adică după 15 mai, iar toți elevii vor fi obligați să poarte măști de protecție. Mulți dintre
citeste tot articolul
Coronavirus în România: Printre decesele raportate vineri sunt doi bărbați de 26 și 30 de ani / Orban: Fiecare măsură de relaxare va fi evaluată după 2 săptămâni

Bilanțul deceselor asociate cu Covid-19 în România a urcat vineri la 567, după anunțarea a 22 de noi victime, printre care și cel mai tânăr pacient care moare cu această boală – un
citeste tot articolul
Ministrul Economiei propune oferirea unui bonus companiilor care angajează salariați și îi țin șase luni

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus, vineri, că o idee de relansare a economiei, după ce va trece pandemia de COVID-19, ar fi ca acele companii care angajează salariați pentru cel puțin șase
citeste tot articolul
VIDEO Interviu cu militarul care conduce spitalul din Focșani: „Astăzi noi ne confruntăm cu un veritabil război biologic, această infecție cu SARS-CoV-2” / Imagini din spital

La spitalul județean din Focșani, acolo unde Armata a preluat controlul și a trimis medici militari care să coordoneze activitatea medicală în contextul pandemiei de coronavirus, a fost
citeste tot articolul
Arhitectul strategiei suedeze împotriva COVID-19 apără neintroducerea carantinei: „Vedem deja efectele imunității de masă”

Anders Tegnell, arhitectul planului Suediei de a nu impune carantina pentru a preveni răspândirea COVID-19, a declarat că strategia funcționează și că în capitala Stockholm se beneficiază
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: Spania, cel mai mic număr de decese zilnice din ultima lună / Germania va relaxa restricțiile după ce va ajunge la câteva sute de cazuri pe zi

Numărul deceselor asociate cu coronavirusul au depășit 50.000 în Statele Unite, peste un sfert din bilanțul mondial de 191.000. Americanii au raportat până acum aproape 900.000 de cazuri
citeste tot articolul
Recorder: Cum a primit Arhiepiscopia Sucevei derogare specială pentru a putea să încalce carantina / IPS Pimen, care prezenta deja simptome, a participat la Slujba de Înviere

Luni, Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Prelatul a fost transportat la București cu un elicopter militar și a provocat o
citeste tot articolul
Coronavirusul poate provoca atacuri cerebrale și pacienților cu simptome ușoare – medici americani

Medicii care tratează COVID-19 au început să observe recent formarea de cheaguri de sânge în diferite părți ale corpului. Potrivit lui Thomas Oxley, un neurochirurg la Spitalul Mount
citeste tot articolul
Rise Project: Ofițeri de la fostul “Doi ș’un sfert”, aruncați de Arafat în lupta cu noul coronavirus

Secretarul de stat Raed Arafat tocmai a detașat ofițeri DGPI în conducerile tuturor centrelor teritoriale de intervenție împotriva Covid 19. Ordinul intern semnat pe 16 aprilie de Arafat
citeste tot articolul
?Ghid pentru parinti : Cum sa-ti ajuti copilul la teme cu calm si fara stres

Autoarea demonstrează, cu nenumărate exemple, cum stabilirea unui program constant și previzibil pentru teme (inclusiv în perioadele de vacanță) poate îmbunătăți nu doar deprinderile de
citeste tot articolul
INTERVIU Medic de boli infecțioase: Nu am mai văzut în viața mea câte 10-12 ambulanțe aliniate la spital. Atunci am realizat dramatismul acestei boli / Am văzut moartea cu ochii / Te marchează neputința familiilor celor care pier

Medicul infecționist Carollina Radu de la Spitalul Municipal Hunedoara, aflată în prima linie în lupta cu coronavirusul, spune că nu a trăit așa ceva în cei peste 32 de ani de
citeste tot articolul
Sezonieri în Germania: Recolta este în siguranță, culegătorii români nu – Deutsche Welle

Situația dificilă a muncitorilor români care ajută la strângerea recoltei în Germania este analizată pe larg în emisiunea „Panorama” difuzată de postul public
citeste tot articolul
Producătorul dezinfectanților Lysol și Dettol emite avertismente, după comentariile lui Trump

Reckitt Benckiser, compania care produce dezinfectanții Lysol și Dettol, a solicitat clienților să nu consume produse de curățare, după ce președintele american Donald Trump a sugerat posibilitatea
citeste tot articolul
Buticurile italiene se redeschid, însă lucrurile s-au schimbat: „Nu va mai fi la fel”

Armata de vânzători de cărți, papetării și magazine artizanale a reînceput să își redeschidă ușile în Italia după o perioadă de carantină care le-a afectat afacerile. Cu un
citeste tot articolul
Trump spune că a fost „sarcastic” când a sugerat injectarea cu dezinfectant ca tratament împotriva Covid-19

?Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a fost sarcastic atunci când a sugerat posibilitatea de a injecta dezinfectant în corpul uman pentru a combate noul coronavirus.
citeste tot articolul
VIDEO Mihaela Nunweiller acuză poliția că ”a hărțuit-o” la miezul nopții fiind chemata de Gabi Oprea jr. / Poliția Capitalei spune că se fac cercetări

Mihaela Nunweiller, fiica fostului mare fotbalist Lică Nunweiller, acuză pe pagina sa de Facebook că a fost ”hărțuită” de poliție la miezul nopții sub pretextul că nu a parcat
citeste tot articolul
FOTO Reciful cosmic – superba fotografie de la aniversarea a 30 de ani de existență a telescopului Hubble

Telescopul Hubble împlinește 30 de ani de când este pe orbită, iar Agenția Spațială Europeană și NASA au postat pentru această aniversare una dintre cele mai frumoase fotografii,
citeste tot articolul
VIDEO NASA a construit un ventilator medical în 37 de zile

Inginerii de la laboratorul Jet Propulsion al NASA din Pasadena, California, au construit în doar 37 de zile un ventilator care să-i ajute pe pacienții COVID-19 aflați în stare critică,
citeste tot articolul
CNN: Wuhan a rezistat la Covid-19. Dar poate supraviețui la ceea ce urmează? / Micii patroni, prăbușiți financiar și psihic

În urmă cu doar trei luni, Wang le plătea angajaților din restaurantul său bonusurile de Anul Nou Chinezesc și își sărbătorea al treilea an de afaceri încheiat cu succes. Acum, după
citeste tot articolul
Justin Ștefan (LPF): „Sper să putem relua Liga 1 în luna iunie”

?Secretarul general de la LPF, Justin Ștefan, a declarat, vineri seară, că speră ca Liga I să se poată relua în luna iunie, cel mai târziu la 13/14 iunie.
citeste tot articolul
EHF: Măsuri fără precedent – Naționala feminină a României, direct la turneul final CE2020

Federația Europeană de Handbal (EHF) a anunțat, vineri, măsuri drastice în privința cupelor europene și a meciurilor în care sunt angrenate echipele naționale în acest an, măsuri
citeste tot articolul
VIDEO Tudor Chirilă a lansat o melodie din izolare: „E și treaba mea”

Tudor Chirilă a lansat din izolare „E și treaba mea”, o piesă care încearcă să arate aproape toate stările prin care trecem în momentele în care suntem „blocați”
citeste tot articolul
Bancul zilei: Redeschiderea școlii

Dimineața, mama trezește copilul: – Hai, trezirea, știi că s-a terminat carantina și reîncepe școala!
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23918388-trebui-sau-nu-redeschise-scolile-dupa-15-mai-spun-profesorii-cand-vom-avea-proceduri-clare-pentru-protejarea-sanatatii-copiilor

Ludovic Orban vrea ca românii să fie testați cu TERMOSCANERE la locul de muncă și la școală

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 24 aprilie 2020, 16:05   /   Actualizat: Vineri, 24 aprilie 2020, 16:06

Ludovic Orban vrea ca românii să fie testați cu TERMOSCANERE la locul de muncă și la școală

ARTICOLE RELAȚIONATE

Gheorghe Piperea, după scandalul izolării pensionarilor: „Nimeni nu mai e convins acum că autoritățile sunt chiar așa de departe de tentații totalitariste”
Gheorghe Piperea, după scandalul izolării pensionarilor: „Nimeni nu mai e convins acum că autoritățile sunt chiar așa de departe de tentații totalitariste”

Premierul Ludovic Orban a discutat vineri la Ministerul Afacerilor Interne, despre măsurile de relaxare pe care autoritățile urmează să le ia. Premierul a participat la ședința Grupului de Suport Tehnico-Științific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României. Printre aceste măsuri, se regăsește introducerea termoscanerelor la locul de muncă și în școli.

„„Este clar că trebuie să facem o inventariere a tuturor măsurilor restrictive care au fost luate și mai ales să stabilim niște criterii cât se poate de obiective privitoare la cadența măsurilor de relaxare, că este vorba de libertatea de circulație, redeschiderea școlilor, reluarea transportului public, pe fiecare măsură de relaxare va exista o analiză foarte serioasă, care va cuprinde riscul epidemiologic și un set de măsuri aferente măsurii de relaxare. (…) De exemplu, posibilitatea realizării unui triaj la școală sau la locul de muncă, prin intermediul termometrelor electronice.

Pentru a pune în aplicare o astfel de măsură, e nevoie de o dotare a companiilor, a instituțiilor publice astfel încât se poată lua temperatura în fiecare zi la locul de muncă. Dacă persoana are o temperatură de peste 37 de grade, să nu i se permită accesul la locul de muncă și să fie supusă unei evaluări medicale, inclusiv testarea pentru COVID astfel încât să se reducă posibilitatea ca oameni care ar putea fi infectați cu COVID să fie la muncă sau fie în spații publice. Aplicarea acestei măsuri presupune o pregătire”, a afirmat premierul.

OPINII
Valerian Stan

Gânduri de Paști

de Valerian Stan

*Pe Hristos nu-L voi merita atât timp cât va exista ceva ce să mă întristeze mai mult decât Patimile Lui și ceva ce să mă bucure mai mult decât Învierea Lui.

PE ACELAȘI SUBIECT

https://www.activenews.ro/stiri/Ludovic-Orban-vrea-ca-romanii-sa-fie-testati-cu-TERMOSCANERE-la-locul-de-munca-si-la-scoala-

Ludovic Orban despre măsurile care vor fi luate după 15 mai: Vom avea o campanie de informare publică. Nu vor mai fi în vigoare ordonanțele militare

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Vineri, 24 aprilie 2020, 08:47   /   Actualizat: Vineri, 24 aprilie 2020, 09:09

Ludovic Orban despre măsurile care vor fi luate după 15 mai: Vom avea o campanie de informare publică. Nu vor mai fi în vigoare ordonanțele militare

ARTICOLE RELAȚIONATE

Jurnalistul Ion Cristoiu: Acest guvern ultraminoritar a supraviețuit până când s-a ivit un examen real. Toate aceste bâlbe sunt costisitoare nu pentru PNL, care poate să aibă soarta PNȚCD la sfârșitul crizei, ci pentru poporul român
Jurnalistul Ion Cristoiu: Acest guvern ultraminoritar a supraviețuit până când s-a ivit un examen real. Toate aceste bâlbe sunt costisitoare nu pentru PNL, care poate să aibă soarta PNȚCD la sfârșitul crizei, ci pentru poporul român

Dragi politruci, agenți secreți, polițiști, procurori, și tot restul de oficiali mafioți ai statului român, am pentru voi o veste rea și una bună
Dragi politruci, agenți secreți, polițiști, procurori, și tot restul de oficiali mafioți ai statului român, am pentru voi o veste rea și una bună

Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seară, că se va face o campanie de informare publică pe tema măsurilor de relaxare care vor fi luate după data de 15 mai.

„Anunțul președintelui României, pe care îl susținem, este foarte clar: se vor elimina restricțiile privitoare la libera circulație. Nu vor mai fi în vigoare ordonanțele militare care au instituit aceste restricții și, practic, cetățenii se vor putea mișca liber, vor putea ieși din casă și cu alte scopuri decât cu scopurile pentru care s-a permis ieșirea din casă în ordonanțele militare. Sigur că vor trebui respectate niște reguli, adică vor rămâne regulile de distanțare fizică, să nu se stea în grupuri mai mari de trei persoane, să poarte mască în mijloacele de transport în comun. Vor fi un set de reguli care vor însoți această măsură de eliminare practic a restricțiilor referitoare la libera circulație”, a declarat premierul la postul B1 TV.

Întrebat dacă aceste măsuri de eliminare a restricțiilor vor fi valabile, după data de 15 mai, și pentru cei de peste 65 de ani, Orban a arătat că „măsura va fi valabilă pentru toți cetățenii români”.

Premierul a adăugat că va exista o campanie de informare publică în acest sens. „Cu siguranță vom avea o campanie de informare publică. Această campanie va fi și generală, dar vom avea și o campanie de informare aferentă fiecărei măsuri pentru care se elimină restricții”, a afirmat Orban.

„Când se vor relaxa măsurile va exista o mișcare mai mare a cetățenilor, va exista o posibilitate de reluare cel puțin a sectorului hotelier. În ceea ce privește reluarea activitatii la restaurante suntem încă într-o analiză foarte serioasă. Pentru că noi înainte să relaxam anumite măsuri facem o anchetă epidemiologică. Nu pot să dau un orizont de timp, nu știm când se vor redeschide. În ceea ce privește hotelurile, hotelurile cu siguranță nu vor avea restricții, hotelurile vor putea funcționa în anumite condiții de respectare a unor reguli prin care să se reducă la maxim posibilitatea de infectare. Asta va depinde și de mișcarea oamenilor și nevoia oamenilor de cazare”, a declarat Ludovic Orban.

CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri/Ludovic-Orban-despre-masurile-care-vor-fi-luate-dupa-15-mai-Vom-avea-o-campanie-de-informare-publica.-Nu-vor-mai-fi-in-vigoare-ordonantele-militare

START Mișcării Globale „30 de zile de rugăciune pentru Lumea Musulmană” 2020

Mai bine de 27 de ani la nivel mondial și de 11 ani în România, milioane de creștini și musulmani trăiesc experiențe inedite. Anual, timp de 30 de zile, în perioada Ramadanului, atât creștinii, cât și musulmanii se întâlnesc în mod unic cu Isus. Aceste experiențe unice sunt trăite datorită unui fenomen spiritual pe care noi îl numim – Rugăciune!

Proiectul „30 de zile de rugăciune pentru Lumea Musulmană” este o mișcare mondială care provoacă creștinii din toată lumea să fie misionari prin rugăciune. De cealaltă parte, în perioada în care noi ne rugăm pentru ei, milioane de musulmani sinceri îl descoperă pe Isus prin vise sau mărturia creștinilor persecutați.

Cum a început proiectul 30 de zile?

Mișcarea mondială de rugăciune pentru Lumea Musulmană s-a născut în urma unei întâlniri a unui grup de lideri misionari care a avut loc în Orientul Mijlociu în anul 1992. Dumnezeu i-a conștientizat atunci de atitudinea lor greșită față de Lumea Musulmană și au luat hotărârea să devină mai activi în demonstrarea dragostei lui Dumnezeu pentru oamenii musulmani. Un an mai târziu, în 1993 apare prima ediție a Ghidului 30 de zile de rugăciune pentru musulmani. Sincronizat cu perioada Ramadanului, ghidul este unul dintre modurile în care putem răspunde chemării lui Dumnezeu, în dorința de a-i mobiliza pe creștini să interacționeze cu musulmanii din comunitățile lor și de pretutindeni în lume.

La 27 de ani distanță, ghidul 30 de zile de rugăciune pentru Lumea Musulmană este tradus în aproximativ 30 de limbi și distribuit în 40 de țări. În fiecare zi din timpul Ramadanului, știm că sute de mii de credincioși se unesc în rugăciune, făcând acest proiect unul dintre cele mai mari evenimente de rugăciune din lume.

Majoritatea voluntarilor implicați sunt misionari, traducători, jurnaliști, designeri, fotografi și simpli creștini care au fost atinși de această chemare, de a iubi și câștiga musulmanii din întreaga lume pentru Împărăția Evangheliei, prin rugăciune!

Ghidul 30 de zile de rugăciune pentru Lumea Musulmană în România

Primul Ghid 30 de zile de rugăciune tradus în limba română de ȘtiriCreștine.ro a fost ediția din 2009. La inițiativa fondatorului site-ului ȘtiriCreștine.ro, Vio Pop, echipa internațională a împărtășit textul ghidului și drepturile de autor pentru producerea și distribuirea gratuită în România. Prima ediție a fost tradusă și publicată doar în format online. Însă începând cu 2010, până în 2018 ghidul 30 de zile de rugăciune a ajuns la mii de români și în sute de biserici în varianta PDF și în varianta printată. Pe parcursul timpului, proiectului s-au alăturat mulți parteneri care au înțeles viziunea și nevoia de a ne ruga pentru lumea musulmană.

Printre aceștia vrem să menționăm și să mulțumim pentru că au fost alături: Alfa Omega TV, Radio Vocea Evangheliei Timișoara, Radio Filadelfia, Radio Samariteanul, Radio Cireșarii, Silviu Luncan, Tineri pentru Misiune Mediaș, Tineri pentru Misiune Craiova, Frontiers România, și sutelor de biserici, cititori fideli care au descărcat PDF-urile complet pentru a urmări zilnic motivele de rugăciune pentru musulmani.

Suntem recunoscători lui Dumnezeu și tuturor celor care pe parcursul acestor 11 ani sau implicat intelectual, spiritual și financiar.

Ediția 2020: „Noi curente și mișcări religioase în viața și închinarea Lumii Islamice”

În condițiile actuale, ediția 2020 a Ghidului 30 de zile de rugăciune pentru Lumea Musulmană în limba română va fi distribuită doar în format online pe ȘtiriCreștine.ro și audio pe Radio Vocea Evangheliei Timișoara pe frecvența de 92,2 FM sau online pe http://www.rve-timisoara.ro, zilnic de la ora 06:40 dimineața și la 16:45 după masă.

și la 16:45 după masă.

Cum putem să ne rugăm?

Cum putem să ne rugăm?

În perioada, 24 aprilie – 23 mai 2020, vă provocăm să cunoașteți curentele moderne și mișcările religioase din viața și închinarea musulmanilor moderni. La fel ca și în creștinism, islamul este caracterizat de o diversitate mare de confesiuni și mișcări ideologice care îi separă unii de alții. În diversitatea lor, vă provocăm să le cunoașteți convingerile religioase și să îi binecuvântați în rugăciune pentru ca ei să-L cunoască Isus – „Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine”!

În 2020 suntem mai egali ca niciodată! Și musulmanii nu vor trăi Ramadanul ca de obicei, la fel cum și noi am sărbătorit Paștele într-un mod unic în toată istoria post-modernă. În acest context, noi avem mai mult timp să ne rugăm pentru ei, iar ei vor avea mai mult timp să reflecte la viața lor. Descoperiți-le convingerile, nevoile, contextul și lăsați Duhul Sfânt să vă ghideze în rugăciune. Dacă aveți musulmani în vecinătatea dvs nu ezitați să le împărtășiți Vestea Bună a Evangheliei.

În luna care ne stă în față, vom cunoaște și ne vom ruga pentru următoarele grupuri musulmane de pe harta lumii. Explorați împreună cu noi viața și modul lor de închinare, rugându-vă ca ei să cunoască adevărata părtășie cu Mângâietorul, Răscumpărătorul și Creatorul.

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/23/start-miscarii-globale-30-de-zile-de-rugaciune-pentru-lumea-musulmana-2020/?

 

 

Vremurile în care trăim Calea, Adevărul și Viața 646, cu Fănel Șerban

download

O primă emisiune introductivă dintr-o serie de dialoguri care încearcă să ne ajute să întelegem vremurile în care trăim din perspectivă biblică.

Poți urmări oricând canalul Alfa Omega TV, chiar și dacă nu ai televiziune prin cablu: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Mulțumim că ne ajuți să răspândim Cuvântul Domnului și să vestim venirea Lui: https://alfaomega.tv/proiecte

ULTIMELE ARTICOLE

Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate

Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate

Unde ne mai poți vedea:

Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc

Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc

Unde ne mai poți vedea:

De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

Veștile despre ce se întâmplă cu mediul înconjurător nu au fost niciodată mai sumbre și nici nu au captat atenţia jurnaliștilor și publicului larg așa cum se întâmplă astăzi. De asemenea, studiile din ce în ce mai alarmante ale cercetătorilor au încetat să mai fie de interes doar pentru comunitatea știinţifică, concluziile lor regăsindu-se pe prima pagină a ziarelor sau în fluxul de știri al utilizatorilor reţelelor de socializare.

Isus ne poruncește să ne implicăm în societate Ioan Bădăliță

Isus ne poruncește să ne implicăm în societate Ioan Bădăliță

De ce există rezerve când vine vorba de implicarea creștinilor în societate?

Relevanța Bisericii în societate Pastor Viorel Iuga

Relevanța Bisericii în societate Pastor Viorel Iuga

Fiecare credincios trebuie să fie relevant pt cei din jur, fiecare biserică trebuie relevantă în societat prin subiectele pe care le abordează și prin activitățile desfășurate. Relevanța nu e complicată: presupune o trăire frumoasă, o vorbire înțeleaptă. În plus, nu e un stas, ci trebuie să găsim modalități de a fi relevanți omului cu care ne întâlnim, iar Duhul Sfânt ne călăuzește în relația cu fiecare. Vorbirea nu trebuie să fie complicată, savantul înțelege și limbajul omului de rând.

Ce înseamnă să fii cetățean al Împărăției Cerului | Pastor Viorel Iuga

Ce înseamnă să fii cetățean al Împărăției Cerului | Pastor Viorel Iuga

Țara în care ne-am născut ne dă dreptul de a fi cetățeni ai ei. Când ne naștem din nou. Dumnezeu ne face onoarea de a fi cetățeni în Împărăția Cerului. În societatea în care ne aflăm, ne bucurăm de privilegiile pe care le avem, dar să nu uităm de responsabilități. La fel, în Împărăția lui Dumnezeu primim drepturi, dar și responsabilități pe care trebuie să le îndeplinim. Atât timp cât cele două coexistă fără să existe fricțiuni, nu avem dileme morale. Dar, dacă societatea impune reguli care contravin principiilor divine, trebuie „să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”.

Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu

Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu

Situația în care ne aflăm – generată de Coronavirus – este una de criză, truism evident, dar așa o percepem, așa o trăim. Și această criză îngrijorează, sperie, îngrozește chiar. Reacții normale, inevitabile, deloc condamnabile la urma urmei. Natura noastră umană ia act de noutatea înfricoșătoare a unei realități.

Biserica, încotro? - Editorial de Sorin Pețan

Biserica, încotro? – Editorial de Sorin Pețan

În anii ‘90, România cunoștea un interes crescut de spiritualitate creștină. Această etapă, în care s-au născut multe biserici și lucrări creștine de mare impact, s-a stins gradual. Motivele sunt multiple: secularizarea, materialismul, deschiderea spre alte religii sau idei datorată circulației libere în UE și avansului tehnologiei, problemele slujitorilor Bisericii; o viață spirituală creștină neconvingătoare.

Evanghelicii români față cu viitorul - de Teofil Stanciu

Evanghelicii români față cu viitorul – de Teofil Stanciu

Dacă în anii comunismului, cultele și comunitățile evanghelice erau orientate spre interior, cu minime legături cu societatea și probleme ei, deceniile ulterioare au fost caracterizate, în opinia mea, de un comportament preponderent reactiv față de problemele ivite, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul poporului credincios al mișcării evanghelice – iar asta atunci când s-a coagulat cât de cât o reacție.

Adrian Stupar - Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?

Adrian Stupar – Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?

Sunt multe femei care în trecut, în mod special în anii ’90, au făcut unu sau mai multe avorturi. Ulterior ele au realizat că acest lucru este greșit înaintea lui Dumnezeu. Ce se mai poate face acum? Răspunde la această întrebare Adrian Stupar, lider al comunității penticostale din Timișoara.

Ghiță Alecsei - Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”

Ghiță Alecsei – Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”

„40 de zile pentru viață” este o inițiativă pașnică, foarte specifică și independentă, care se axează pe 40 de zile de post, rugăciune și veghe pașnică în fața clinicilor de avort și care are la bază o motivație educațională. Cadrul celor patruzeci de zile este preluat din numeroase exemple întâlnite de-a lungul istoriei biblice. În decursul a 12 ani, prin aceste campanii, au fost salvate peste 12.000 de vieți.

Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață - ce metode de contracepție recomandă

Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață – ce metode de contracepție recomandă

Dr. Bogdan Cioată – Medic specialist Obstetrică – Ginecologie este unul din medicii din România care refuză să facă avorturi. L-am întrebat ce metode de contracepție recomandă el. Iată răspunsul său.

Adrian Totan - Resurse de educație sexuală pentru copii

Adrian Totan – Resurse de educație sexuală pentru copii

Adrian Totan recomandă câteva cărți educaționale pentru copii, în funcție de vârsta pe care o au aceștia.

Adrian Totan - Responsabilitatea părinților cu privire la educația sexuală a copiilor

Adrian Totan – Responsabilitatea părinților cu privire la educația sexuală a copiilor

Numărul părinților care realizează importanța educației sexuale și cei care își asumă această responsabilitate față de copiii lor este din păcate foarte mic. Adrian Totan explică de ce este important ca părinții să fie principalii factori de influență asupra copiilor lor atunci când vorbim despre sexualitate.

Adrian Totan - Ce presupune cursul de educație sexuală al Fundației Estera și cui îi este adresat?

Adrian Totan – Ce presupune cursul de educație sexuală al Fundației Estera și cui îi este adresat?

Ce conține mai exact cursul de educație sexuală predat de Adrian Totan, de la Fundația Estera? Pentru ce categorie de vârstă este conceput acest curs?

Adrian Totan - Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală?

Adrian Totan – Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală?

Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală? De ce este important ca copiii să afle din surse sigure informații cu privire la sexualitate, metode de contracepție, boli cu transmitere sexuală, etc?

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual/12423-vremurile-in-care-traim-calea-adevarul-si-viata-646-cu-fanel-serban

De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

download

 22.04.2020  |    Crestinul si STIINTA-EDUCATIA-CULTURA  |

Veștile despre ce se întâmplă cu mediul înconjurător nu au fost niciodată mai sumbre și nici nu au captat atenţia jurnaliștilor și publicului larg așa cum se întâmplă astăzi. De asemenea, studiile din ce în ce mai alarmante ale cercetătorilor au încetat să mai fie de interes doar pentru comunitatea știinţifică, concluziile lor regăsindu-se pe prima pagină a ziarelor sau în fluxul de știri al utilizatorilor reţelelor de socializare.

La finalul anului trecut, cercetători de top au realizat un raport pentru Comitetul Interguvernamental pentru Schimbările Climatice (IPCC), avertizând că planeta ar mai dispune doar de 12 ani pentru a menţine temperatura medie globală cu 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, după acest termen de graţie, fiecare 0,5 grade Celsius în plus urmând să amplifice riscul fenomenelor meteo extreme. Deși a venit cu cifre greu de digerat și cu scenarii care au arătat că o diferenţă de numai jumătate de grad Celsius se poate traduce în milioane de vieţi umane afectate, raportul a fost totuși „incredibil de conservator”, apreciază Bob Ward, de la Institutul de Cercetări Grantham pentru Schimbările Climatice. Documentul nu menţionează probabilitatea creșterii numărului de refugiaţi din cauza schimbărilor climatice și nici pericolul ca planeta să ajungă în punctul în care încălzirea extremă să devină un drum cu sens unic, explică Ward.

În noiembrie 2019, peste 11.000 de cercetători din 153 de ţări au declarat, într-o lucrare ce a fost publicată în revista BioScience a Academiei Oxford, „clar și fără echivoc” că planeta noastră se confruntă cu o urgenţă climatică. Deși au recunoscut că în ultimii 40 de ani rezolvarea crizei de mediu a înregistrat o serie de eșecuri, oamenii de știinţă susţin că „o recentă creştere a îngrijorării” cu privire la criza climatică este încurajatoare pentru cei care studiază această problemă spinoasă.

Studii mai vechi sau mai recente arată însă că, în ceea ce-i privește pe creștini, îngrijorarea cu privire la mediu se menţine la cote modeste. De fapt, potrivit studiilor, creștinii sunt mai degrabă sceptici atunci când este vorba de subiectul schimbărilor climatice, decadenţa mediului fiind privită în cheie escatologică: antidotul babelului climatic este reprezentat de lumea cea nouă, care va fi recreată din cenușa celei vechi.

Această atitudine apatică faţă de mediu a fost taxată de critici din exterior și alimentată, deopotrivă, de voci din interiorul bisericii.

Creștinismul, agent coroziv al ecologismului?

În 1967, istoricul Lynn White a scris un adevărat rechizitoriu la adresa viziunii creștine a Occidentului, pe care o considera responsabilă de criza mediului, într-un articol intitulat „Rădăcinile istorice ale crizei noastre ecologice”. Potrivit istoricului, creștinismul a măturat ideea de sacralitate a naturii pe care o nutreau păgânii, așezând în loc imaginea omului creat după chipul lui Dumnezeu, care „stăpânește” peste creaturile pământului. Prin urmare, creștinismul a introdus dualitatea dintre om și natură și a impus monopolul omului asupra mediului, ultimele bariere faţă de exploatarea naturii prăbușindu-se astfel fără zgomot, susţinea White.

Teologul și filosoful american Francisc Schaeffer s-a numărat printre primii apologeţi creștini care au contestat acuzaţia conform căreia teologia creștină susţine exploatarea mediului, argumentând că stăpânirea despre care vorbește cartea Genezei implică gestionarea elementelor naturii luând în calcul faptul că acestea au valoare în sine și nu trebuie deteriorate. De altfel, un alt pasaj al Genezei clarifică sensul „stăpânirii” primite asupra pământului de primii oameni: „Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească” (Geneza 2:15), subliniind ideea de ocrotire și nu de dominaţie.

În ultimii ani, ideea că trebuie să administrăm în mod înţelept lumea creată a fost supusă unui tir de critici chiar în interiorul comunităţii creștine, arată o analiză semnată de cercetătorul Calvin DeWitt, de la Universitatea din Wisconsin Madison, și de profesorul de filosofie Ronald Nash, care a predat la Reformed Theological Seminary.

Prima provocare puternică venită din interior a fost lansată de evanghelicul James Watt, secretar de interne al SUA în timpul peședintelui Reagan, care a susţinut ideea că pământul slujește doar ca „o staţie temporară pe drumul spre viaţa veșnică”, dar și ca depozit de resurse exploatabile în acest scurt periplu pământesc. Poziţia lui Watt părea să valideze viziunea lui White, conform căreia viziunea creștină reprezintă pilonul crizei ecologice, iar apologeţii creștini au combătut această filosofie a exploatării, evidenţiind că Biblia ransmite un alt mesaj: pământul aparţine Creatorului său, și nu oamenilor, iar scopul creaţiei nu se mărginește la satisfacerea nevoilor umane.

Viziunea gnostică, potrivit căreia materia este rea, dar și suspectarea creștinilor preocupaţi de mediu de contaminare cu filosofia panteistă sau New Age au reprezentat alte motive de a exonera creștinimul de orice datorie faţă de mediul înconjurător, arată DeWitt și Nash.

O ultimă categorie care se dezangajează faţă de datoria de a ocroti planeta este cea a creștinilor prinși în dezbateri nesfârșite cu privire la veridicitatea crizei mediului – întrucât nu sunt siguri că dovezile care indică apropierea de colapsul planetei sunt dincolo de orice îndoială, aceștia rămân cantonaţi într-o așteptare fără speranţă de acţiune.

Această poziţie nu este una biblică, argumentează autorii, pentru că administrarea responsabilă a creaţiei rămâne un imperativ, indiferent de starea acesteia, nereprezentând o opţiune, nici o soluţie de criză, „ci un mod de viaţă”. De fapt, Biblia abundă în sfaturi legate de îngrijirea mediului, încă de la primele ei pagini, și conţine chiar și un mesaj de final pentru cei care deteriorează creaţia, deconstruind astfel încercările de a minimaliza importanţa acestui subiect.

Liniile directoare ale mesajului biblic

Noul și Vechiul Testament relevă o doctrină a vieţii, scrie profesorul de teologie Joann Davidson, inventariind o serie de dovezi biblice despre grija divinităţii faţă de fiecare element al lumii create.

În primele capitole din Geneza, Dumnezeu califică drept „foarte bune” lucrurile create. Animalele au primit, la fel ca omul, „suflare de viaţă” și o dietă vegetariană, iar ulterior, căderea în păcat a afectat întreaga creaţie.

În vremea lui Noe, Dumnezeu a dat instrucţiuni pentru a salva animale într-o arcă, ferindu-le de o catastrofă globală, iar textul biblic menţionează că Dumnezeu și-a amintit, după ce ploaia a încetat, „de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie” (Geneza 8:1) și chiar a inclus în legământul său, dincolo de oameni, „orice făptură vie”(Geneza 9:8-10).

Davidson subliniază că animalele sunt pomenite în instrucţiunile date copiilor lui Israel la intrarea în Canaan (de exemplu, măgarul căzut sub greutatea poverii trebuia ajutat, chiar dacă era proprietatea unui dușman), dar și pământul sau pomii – de pildă, exista interdicţia de a tăia, într-o campanie militară, pomii din jurul cetăţii asediate. De asemenea, atât pământul, cât și animalele sunt incluse în instrucţiunile legate de sabatul săptămânal sau de anul sabatic.

În promisiunile de restaurare a creaţiei, într-o lume din care păcatul va fi eradicat, este inclusă și lumea animală, conform mesajului transmis profetului Osea.

Iar Noul Testament nu face decât să continue această „teologie a vieţii”, prezentând imaginea unui Dumnezeu căruia nu-i rămâne indiferentă niciuna dintre fiinţele create de El: „Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu” (Luca 12:6). De altfel, în ultimele secvenţe ale cărţii Apocalipsa, în judecata dreaptă și finală a divinităţii este cuprinsă și pedepsirea celor care „prăpădesc pământul”.

Studiile care arată o preocupare mai scăzută a creștinilor faţă de mediu îi trezesc un gust amar lui Steve Dunbar, biolog marin la Universitatea Loma Linda, care mărturisește că această situaţie îi amintește de apatia israeliţilor, descrisă foarte viu în cartea profetului Ieremia: „Mulţi păstori Mi-au distrus via şi Mi-au călcat ogorul în picioare; Mi-au prefăcut ogorul Meu cel plăcut într-un deşert pustiit. Au făcut din el un pustiu; pustiit, el se jeleşte înaintea Mea. Toată ţara a fost devastată, căci nimănui nu-i pasă” (Ieremia 12:10, 11, NTLR). Aceasta este o declaraţie surprinzătoare despre poporul ales, în care nu se găsește nimeni căruia să îi pese de distrugerea mediului, punctează Dunbar, care preia textul biblic pentru a-l folosi ca o cutie de rezonanţă pentru propria noastre indiferenţă. „Auzim strigătul oceanelor Lui care au de-a face cu poluarea noastră, a creaturilor Sale prinse în capcana deșeurilor noastre? (…) Auzim strigătul semenilor noștri atunci când nu mai pot trăi în habitatele pe care El le-a creat pentru ei?”, se întreabă Dunbar, subliniind că, în cazul în care urechea noastră prinde vaietele unei creaţii abuzate, „întrebarea mai mare este: «Există cineva căruia să-i pese?»”.

Escatologia nu e o scuză pentru ignorarea problemelor de mediu

În unele cazuri, doctrina escatologică este folosită de creștini pentru a se sustrage oricărui efort de protejare a mediului, dat fiind că destinul planetei li se pare a fi deja pecetluit.

Credinţa că pământul va fi distrus și recreat la venirea lui Isus îi determină pe mulţi creștini să trateze grija faţă de mediu ca pe un bagaj pe care îl poţi expedia liniștit pe bancheta din spate, scrie Rahel Wells, profesor la Universitatea Andrews. Totuși, o doctrină corectă nu trebuie să modeleze comportamente greșite, susţine Wells, apreciind că „escatologia oferă o motivaţie solidă pentru ecologie”. Remarcând faptul că „pasajele escatologice includ o imagine a pământului restaurat și întinerit”, Wells conchide că un crez escatologic presupune mai degrabă îngrijirea mediului decât opoziţia faţă de administrarea lui cumpătată.

„Escatologia și ecologismul nu sunt, până la urmă, idei contradictorii, ci complementare. Grija faţă de planeta noastră nu este deconectată de misiunea creștină de a răspândi vestea cea bună a salvării”, punctează și Silvia Schimpf-Torreblanca, profesor la Antillean Adventist University.

Ben Holdsworth, profesor la Union College din Lincoln, Nebraska, a scris despre intersecţia celor „cinci E”: escatologie, eclesiologie, evanghelizare, economie și mediu (environement). Escatologia vorbește despre o accentuare a distrugerii naturii pe măsură ce evenimentele Apocalipsei se apropie, iar eclesiologia ar trebui să se concentreze pe impactul acestei realităţi asupra membrilor bisericii. Un mediu deteriorat va afecta economia societăţii, însă această criză trebuie privită de biserică nu doar ca împlinire escatologică, ci drept oportunitate de „a duce speranţa într-o lume cufundată în criză crescândă”.

De fapt, în loc de a privi cu reticenţă eforturile care se fac pentru salvarea mediului, creștinii ar trebui să fie primii preocupaţi de această criză, tocmai datorită crezului lor esctologic, afirmă Bob White, profesor de geofizică la Universitatea Cambridge, remarcând că, din perspectivă biblică, pământul seamănă mai puţin cu Titanicul și mai mult cu nava Queen Mary, având în vedere că „va fi reconstruit și mai glorios”.

Motive suplimentare pentru a conserva darurile primite

Nu este misiunea creștinilor aceea de a soluţiona disputele privind încălzirea globală, notează Joann Davidson, subliniind că, deși preocuparea faţă de criza mediului este de dată recentă în societatea noastră, scriitorii biblici și-au exprimat recunoștinţa faţă de creaţie, dar și îngrijorarea faţă de modul în care ne raportăm la ea, cu mult mai devreme. În consecinţă, crede Davidson, motivele biblice în favoarea protejării mediului nu doar că sunt  mai vechi, dar merg mai în profunzime decât actuala etică a mediului.

Creștinii trebuie să protejeze planeta care le-a fost dată ca locuinţă pentru că lumea materială este importantă pentru Dumnezeu și El este implicat în susţinerea ei, explică Bob White, profesor de geofizică la Universitatea Cambridge. Pe de altă parte, aceasta este porunca specifică dată de divinitate în zorii istoriei umanităţii, iar administrarea chibzuită a resurselor planetei este parte din închinarea creștină, subliniază profesorul.

Natura este cartea din paginile căreia încă irumpe iubirea și forţa Creatorului, așa că administrând-o judicios, ne consolidăm legătura cu divinitatea și predăm acest privilegiu și generaţiei următoare, punctează profesorul de biologie William Hayes.

Există însă și alte motive pentru a gestiona cu prudenţă mediul și resursele sale. De exemplu, cele de ordin economic. Resursele planetei sunt finite, iar un consum nesustenabil afectează în cele din urmă mediul, producând daune deloc neglijabile din punct de vedere financiar. Doar în 2018, cele mai severe 10 dezastre naturale au produs pagube de cel puţin 84,8 miliarde de dolari, potrivit unui studiu al organizaţiei Christian Aid, care a arătat că „schimbările climatice au un impact devastator asupra vieţilor şi modului de existenţă al multor oameni chiar în acest moment”, după cum a declarat Kat Kramer, conducătoarea departamentului pentru climă al organizaţiei.

Grija pentru mediu ar trebui să fie generată și de motive legate de sănătate și de justiţie socială, punctează Hayes. Un mediu sănătos susţine sănătatea umană prin ecosistemele sale, dar un mediu deteriorat generează boală, tensiuni și inegalitate. În general, cei mai săraci locuitori ai planetei plătesc un cost injust pentru a susţine confortul și risipa din statele dezvoltate, iar creștinii ar trebui să fie cei mai vocali în susţinerea drepturilor celor defavorizaţi de exploatarea mediului, nu doar în cazul fiinţelor umane, ci și a altor forme de viaţă, concluzionează Hayes.

Nu preţuim îndeajuns natura pentru că nu am fost niciodată nevoiţi să trăim lipsiţi de frumuseţea și abundenţa ei. O lume lipsită de biodiversitate, „din inox, oţel și ciment, despuiată de orice plantă și animal, orice copac sau coastă de deal”, ar însemna nu doar „o lume cu greu locuibilă, din punct de vedere biologic”, ci una „în care cu greu am vrea să trăim”, notează jurnalistul Thomas Friedman. Ar fi, de fapt, o lume în care am realiza pe deplin semnificaţia cuvintelor entomologului Edward Wilson, care observa că distrugerea ecosistemelor pentru profit e similară cu arderea tablourilor din Luvru pentru a găti cina. Numai că, în acest caz, tablourile au o valoare imposibil de cuantificat, pentru că Acela care le-a semnat a făcut ca viaţa să curgă prin fiecare por, nuanţă și relief. Iar atunci când Celui infinit îi pasă chiar și de o vrabie care cade la pământ, omul, creatura a cărui viaţă l-a costat cel mai mult pe Creator, nu se cade să orbecăie prin pâcla indiferenţei.

Sursa: articol scris de Carmen Lăiu pentru Semnele Timpului

Alte articole despre creștinul și societatea: https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea

Locul unde se crede că a fost botezat Isus este curățat de mine | Mapamond creștin 823

În fiecare an, pelerinii vin la Râul Iordan pentru a fi botezați acolo unde Ioan L-a botezat pe Isus. Timp de decenii, acest loc sfânt a fost închis din cauza minelor letale rămase de pe vremea Războiului de Șase Zile. Recent, Israelul a anunțat că situl este curățat de mine pentru prima dată în ultimii 53 de ani, datorită unui proiect masiv de înlăturare a minelor. Șapte biserici dețin proprietăți aici, dar nu au putut accesa locul din cauza unor primejdii precum explozivele mascate. Autoritățile din Israel speră că pelerinii vor putea vizita situl în curând și se vor bucura de acest loc cu o istorie bogată.

Citeste mai departe

Ajutor financiar pentru bisericile din SUA aflate în dificultate | Mapamond creștin 823

Îndemnul vicepreședintelui pentru a dona în continuare este de o importanță crucială. De fapt, potrivit unui sondaj recent, 47% dintre biserici afirmă că donațiile au scăzut în mod semnificativ. Pentru unele biserici mici din domeniul rural, asta ar însemna să-și închidă porțile definitiv. Așa cum ne va spune Abigail Robertson de la CBN, lucrările creștine au trecut la acțiune și ajutorul este pe drum.

Citeste mai departe

Israelul continuă repatrierea evreilor | Mapamond creștin 823

În timp ce multe țări și-au închis granițele pentru străini din cauza epidemiei cauzate de noul coronavirus, există o excepție remarcabilă: Israelul. Aici continuă să fie primiți imigranții evrei care se întorc pe tărâmul strămoșesc. Corespondentul CBN din Orientul Mijlociu, Julie Stahl ne va vorbi despre cei care se întorc în țara evreiască în mijlocul pendamiei.

Citeste mai departe

Devoționale pentru copii, cu Edi Kifor | Reportaj Alfa Omega TV

Școlile sunt închise de o lună și jumătate din cauza măsurilor impuse de răspândirea noului coronavirus. Astfel, copiii sunt obligați să stea acasă, iar această situație îi provoacă pe părinți să găsească soluții împotriva plictiselii. Familia Kifor din București face parte dintr-o comunitate de creștini evanghelici și este implicată în activitatea cu copiii.

Citeste mai departe

Vino la Isus

Sărbătoarea Învierii Domnului este una a bucuriei pentru că ne aduce aminte despre triumful vieții. La Alfa Omega TV dorim să transmitem acest mesaj cu ajutorul liderilor creștini. În campania numită „Vino la Isus!” îi îndemnăm pe oameni să caute ajutor în Cuvântul lui Dumnezeu.

Citeste mai departe

Un bărbat spune că Dumnezeu l-a vindecat de Covid-19

În Statele Unite, un bărbat din Georgia celebrează o a doua șansă la viață după ce spune că Dumnezeu l-a vindecat de Covid-19. Clay Blently a fost internat 11 zile în spital și el a spus că starea lui de sănătate s-a îmbunătățit când Dumnezeu a suflat aer în plămânii săi. Eric Philips de la CBN vine cu detalii.

Citeste mai departe

Cartea Cărților – premiera sezonului 4 la Alfa Omega TV – 13-19 aprilie 2020

Cartea Cărților a pregătit noi aventuri pentru copiii din România. În această perioadă când sunt impuse restricții din cauza pandemiei, cei mici își pot petrece timpul într-un mod plăcut și util. Ei pot călători în timp, în vremurile biblice, într-un nou sezon alături de îndrăgitele personaje Cristi, Oana și roboțelul Memo. Premiera sezonului 4 Cartea Cărților are loc în Săptămâna Mare. Zilnic, din 13 până în 19 aprilie, pe canalul Alfa Omega TV vor fi difuzate câte două episoade, unul la ora 9:00, iar al doilea la ora 16:30, fără reluări.

Citeste mai departe

Majoritatea americanilor consideră că pandemia este un semn de alarmă de la Dumnezeu

Potrivit unui sondaj efectuat de Joshua Fund, dintre cei intervievați 44% sunt de părere că epidemia de coronavirus și consecințele negative asupra economiei sunt, citez: „Un semnal de alarmă pentru a ne întoarce la Dumnezeu.” Invitatul meu este Joel Rosenberg, autor de succes și fondator al Joshua Fund. Îți mulțumesc pentru participare, Joel. Ce părere ai despre rezultatele sondajului?

Citeste mai departe

Casa lui Elisei? Mapamond creștin 820

Profetul biblic Elisei a vindecat bolnavii, a înviat morții și a chemat foc din cer. Excavările în Valea Iordanului aduc la suprafață ceea ce unii cred că a fost casa lui cu mii de ani în urmă. Un arheolog a descoperit un oraș bine planificat, vechi de 3.000 de ani. Ei au găsit și o clădire unică ce ar fi putut fi casa lui Elisei. Arheologii au descoperit o încăpere deosebită din această casă, cu o masă și o bancă. Ei au găsit o bucată de oală cu inscripția Elisei ce datează din secolul al 9-lea. Astfel, unii cred că aceasta a fost camera lui Elisei.

Citeste mai departe

Copiii din Africa se roagă pentru țările care suferă din cauza pandemiei Mapamond creștin 820

În Africa, sunt copii care participă la rugăciunea globală. Elevii din Mozambic cheamă numele lui Dumnezeu pentru cei pe care nici măcar nu îi cunosc. O postare pe Facebook a devenit virală. Aici se vede cum copiii își pun mâinile pe hartă, pe diverse țări care suferă din cauza epidemiei. Ei se roagă pentru protecție. În acel moment, Mozambicul nu avea cazuri confirmate de coronavirus. Acum, primul pacient al țării este un bărbat de 70 de ani care s-a întors din Marea Britanie.

Citeste mai departe

Pandemia văzută din Israel Barry Segal

Nu e prima dată când ne confruntăm cu o pandemie globală. Între 1918 și 1920, 15 milioane de oameni din întreaga lume au murit din cauza gripei spaniole. Moartea neagră sau ciuma bubonică, căreia i s-a spus și „moartea îngrozitoare”, a decimat între 15 și 75 de milioane de oameni în Eurasia, apărând de mai multe ori în decursul a 10 secole. Ciuma a fost cauzată

Citeste mai departe

Situația legată de pandemie în America

În America s-a decretat stare de urgență. Oficialitățile se tem că o epidemie ar putea copleși spitalele. Astfel, ei au cerut oamenilor să nu se strângă mai mult de zece oameni într-un loc. Școlile sunt închise în cel puțin 36 de state, afectând peste 30 de milioane de studenți din țară. În multe state, barurile, restaurantele și alte afaceri au fost închise. În California, cel mai mare stat, oamenii rămân acasă pe o perioadă nedefinită. În domeniul medical, potrivit unui studiu efectuat în rândul pacienților, s-a ajuns la concluzia că boala lovește tinerii mai tare decât s-a crezut inițial. Dintre cei spitalizați cu coronavirus, 38% au vârsta cuprinsă între 20 și 54 de ani, iar 12% dintre cei care au ajuns la terapie intensivă au vârsta între 20 și 44 de ani. Între timp, medicii spun că medicamentul „Chloroquine” folosit pentru tratarea malariei este promițător.

Citeste mai departe

Un bărbat a decis să dea înapoi un artefact furat

Din cauza acestei pandemii, oamenii au mult timp să reflecteze asupra vieții lor și asupra acțiunilor lor. Cel mai bun exemplu este decizia unui bărbat israelian care recent a decis să înapoieze autorităților un artefact pe care l-a furat în urmă 15 ani. Acest bărbat care rămâne anonim a furat o balistă din Orașul lui David. Potrivit experților, acest artefact are 2.000 de ani și a fost folosit la catapulte în timpul distrugerii Ierusalimului de către romani în anul 70d.Hr. Bărbatul a decis să dea artefactul înapoi când a izbucnit epidemia de coronavirus deoarece el a crezut că, citez „se apropie sfârșitul lumii” și a venit timpul să își îndrepte greșelile.

Citeste mai departe

Milioane de oameni riscă să moară în Iran, autoritățile nu vor să ia măsuri

Iranul continuă să fie focarul coronavirusului în Orientul Mijlociu. Liderii țării au recunoscut că ar putea să moară milioane de iranieni de această boală. Guvernul Statelor Unite a criticat Iranul deoarece nu dorește să ia măsuri pentru a opri răspândirea virusului. Dr. Mike Ansari este director la Mohabat TV, unul dintre cele mai mari canale de televizune creștine care vestește Evanghelia în țara islamică. Potrivit lui Ansari, creștinii din Iran sunt lumină în întuneric.

Citeste mai departe

O nouă trezire spirituală zguduie lumea

A trecut multă vreme de la acele vremuri timpurii în care legende din lumea misionarilor ca William Carey, Hudson Taylor și David Livingstone au slujit timp de mai multe decenii pentru a vedea roadele muncii lor. În prezent, misionarii răspund la acea chemare. Această nouă generație de misionari vin din părți îndepărtate ca Mongolia, din deșertul Orientului Mijlociu și din sud-estul Asiei.

Citeste mai departe

Colaps economic în SUA | Mapamond creștin 823

După o lună de la oprirea din cauza pandemiei de COVID-19, economia Americii este într-o situație disperată. Mai bine de 22 de milioane de americani au apelat la ajutorul de șomaj în ultimele patru săptămâni. Suferința este vizibilă la cozile lungi în fața băncilor de alimente din întreaga țară. Președintele Trump este pregătit să repornească economia Americii, prin linii directoare legate de relansare. Însă, vor trece săptămâni până când oamenii se vor putea întoarce la lucru și luni până când economia va avea semne de recuperare. Biserici din întreaga țară intervin pentru a-i ajuta pe nevoiași, printre care și o biserică numeroasă din Oklahoma. Serviciile acestei biserici oferă speranță la mii de oameni și oferă comunității ajutor practic. Așa cum ne explică Charlene Aaron, acest ajutor vine în perioada cea mai propice.

Citeste mai departe

Cum să învingă creștinii frica generată de pandemie pentru a-L sluji pe Dumnezeu? | Mapamond creștin 823

Pandemia și schimbările pe care le aduce societății noastre generează multă frică. Cum înving creștinii această teamă și cum îl slujesc pe Dumnezeu în timpul acestei crize? Recent, Wendy Griffith de la CBN a stat de vorbă cu episcopul Wellington Boone în cadrul emisiunii „Prayer Link” de la CBN.

Citeste mai departe

Binecuvântare preoțească | Mapamond creștin 823

Unul dintre evenimentele cele mai deosebite în Israel este acela când mii de evrei se strâng la Zidul Plângerii pentru a primi binecuvântarea preoțească. Ce s-a întâmplat în acest an? Situația a fost diferită, așa cum vă puteți imagina, din cauza noului coronavirus. Însă mesajul biblic a rămas neschimbat. Emily Jones vine cu detalii din Ierusalim.

Citeste mai departe

Fondatorul organizației creștine de media CBN, Pat Robertson, a împlinit 90 de ani

Alfa Omega TV și rețeaua americană de televiziune Christian Broadcasting Network colaborează de peste 25 de ani. Cele două lucrări creștine de media au un scop comun, acela de a atinge viețile oamenilor astfel încât aceștia să îl cunoască pe Dumnezeu. Recent, fondatorul organizației americane CBN, Pat Robertson a împlinit 90 de ani din care o bună parte i-a dedicat slujirii în televiziune și în evanghelizare. Reportajul care urmează a fost realizat de echipa de știri a televiziunii CBN și prezintă o retrospectivă din 1961, când Pat Robertson a apărut la televizor în emisiunea inaugurală.

Citeste mai departe

Epidemia de coronavirus se răspândește

„Rămâneți acasă și opriți răspândirea visrusului”. Acesta este mesajul președintelui Donald Trump și al echipei sale care a anunțat că în această săptămână 200.000 de americani ar putea să își piardă viața din cauza virusului. Însă acest număr poate fi redus în mod dramatic dacă oamenii rămân în casă și limitează contactul cu alții.

Citeste mai departe

De ce are Taiwanul așa de puține cazuri de COVID-19?

Aproape de țărmurile Chinei se află țara insulară Taiwan. Milioane de oameni călătoresc între continent și insulă. Din acest motiv, unii au crezut că insula se va confrunta cu o epidemie de COVID-19 de proporții. Însă, Taiwanul are doar câteva sute de cazuri. Autoritățile au învățat în urma epidemiei SARS din 2003 și și-au protejat granițele, au implementat restricții și carantine locale în foarte scurt timp. Mai mult, spitalele trebuie să aibă pe stoc echipamente medicale pentru o lună. Taiwan trimite 10 milioane de măști în întreaga lume, printre care 2 milioane pentru America.

Citeste mai departe

Bunică de 90 de ani, vindecată de COVID-19: Nu aș fi reușit fără Dumnezeu!

O bunică de 90 de ani a mărturisit că Dumnezeu a fost alături de ea în mijlocul furtunii. Ea s-a infectat cu COVID-19 în casa pentru bătrâni din Washington unde au murit multe persoane. Ea spune că până și în noaptea cea mai întunecată, Dumnezeu a fost alături de ea. Reporterul de la CBN, Caitlin Burke ne spune povestea ei impresionantă.

Citeste mai departe

Drumul Evangheliei Mapamond creștin 820

Israelul și-a închis granițele tuturor străinilor pentru a combate epidemia de coronavirus. Având în vedere că în prezent turiștii nu pot merge în Israel, Biroul de Știri CBN oferă o vizită virtuală în Țara Sfântă. Emily Jones vine cu detalii din Ierusalim.

Citeste mai departe

Sinagoga din Magdala Mapamond creștin 820

Vă ducem la Magdala, un oraș antic pe malurile Mării Galileei unde, potrivit unora, s-ar fi aflat casa Mariei Magdalena. Aici găsim o sinagogă din primul secol care încă nu a fost scoasă la suprafață și care ne arată cum a fost viața pe vremea lui Isus. Potrivit experților, în sinagogă se află un artefact care este la fel de important ca Manuscrisele de la Marea Moartă. Acest artefact se numește Piatra Magdala care a fost creat în așa fel încât să semene cu al Doilea Templu din Ierusalim de pe vremea lui Isus.

Citeste mai departe

Românii sunt chemați la rugăciune, în unitate, pentru oprirea pandemiei de coronavirus

În lumea întreagă, oamenii se mobilizează la rugăciune și post pentru ca Dumnezeu să oprească pandemia de coronavirus. Alfa Omega TV și Rețeaua de rugăciune pentru România cheamă românii, indiferent de confesiune, să se unească în rugăciune pentru stoparea epidemiei, pentru protecția țării și a populației. Așa cum spune în Biblie, în cartea 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, Dumnezeu promite vindecarea unei țări dacă poporul se smerește, se roagă, caută fața Lui și se întoarce de la comportamentul rău.

Citeste mai departe

La curent cu Orientul Mijlociu – știri de la televiziunea TV7

Grupări susținute de Iran au lansat mai multe atacuri cu rachete împotriva Arabiei Saudite și a unor instalații susținute de SUA, în timp ce Teheranul face apel la comunitatea internațională pentru a atenua sancțiunile Washingtonului împotriva Iranului, iar în Israel au apărut peste 1000 de noi cazuri de infecții cu COVID-19.

Citeste mai departe

Mesajul lui Mike Pence către biserici | Mapamond creștin 823

Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, conduce grupul operativ al președintelui Trump care luptă împotriva noului coronavirus. El este și o persoană foarte credincioasă. În cadrul unui interviu acordat lui David Brody de la CBN, vicepreședintele a lăudat bisericile americane deoarece acestea contribuie la încetinirea răspândirii virusului.

Citeste mai departe

Un pastor condamnat la închisoare în Cuba | Mapamond creștin 823

O mamă creștină din Cuba care a fost trimisă la închisoare deoarece a ales școlarizarea acasă a fost eliberată. Aceasta este o veste bună pentru familie, dar soțul ei rămâne în închisoare. Corespondentul-șef din Washington pentru CBN, Jennifer Wishon a vorbit cu un reprezentant de la Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională. Urmăriți reportajul.

Citeste mai departe

Marea Galileii este aproape plină! | Mapamond creștin 823

Apa de ploaie continuă să umple Marea Galileii. În prezent nivelul apei este cel mai mare din ultimii 16 ani. Potrivit Autorității Hidrologice a Israelului, nivelul apei crește zilnic cu cca. 2 centimetri și jumătate. Nivelul apei a crescut cu mai bine de 30 de centimetri între lunile martie și aprilie. Iarna ploile au fost neașteptat de frecvente și se estimează că vor fi și mai multe ploi.

Citeste mai departe

https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/stiinta-educatie-cultura/12386-de-ce-sa-le-pese-crestinilor-de-mediul-inconjurator

Cum pot fi sare și lumină în mediul în care mă aflu | Laurențiu Popescu

Unde ne mai poți vedea:

– pe Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

-pe site: https://alfaomega.tv/

– pe Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

-pe canalul de televiziune Alfa Omega TV

Materiale asemănătoare găsești aici: https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/social

ULTIMELE ARTICOLE

Vremurile în care trăim Calea, Adevărul și Viața 646, cu Fănel Șerban

Vremurile în care trăim Calea, Adevărul și Viața 646, cu Fănel Șerban

O primă emisiune introductivă dintr-o serie de dialoguri care încearcă să ne ajute să întelegem vremurile în care trăim din perspectivă biblică.

Șansa unui nou început | Calea, Adevărul și Viața 646

Șansa unui nou început | Calea, Adevărul și Viața 646

Sărbătorile au fost lăsate de Dumnezeu în Scripturi să ne amintească anumite lucruri și să marcheze evenimente. Dar sărbătorile trec, noi rămânem, și e foarte importantă atitudinea pe care o adoptăm în urma celebrărilor.

COVID-19: Controverse, control și cuvinte bune | Lucian Chiș

COVID-19: Controverse, control și cuvinte bune | Lucian Chiș

Îl asculți pe Lucian Chiș, președintele Federației Bisericilor Creștine Autonome din România

Ce ne spune învierea lui Isus Hristos? Lucian Chiș

Ce ne spune învierea lui Isus Hristos? Lucian Chiș

Îl asculți pe Lucian Chiș, președintele Federației Bisericilor Creștine Autonome din România

Ce urmează după COVID-19? | Nelu Chiriță

Ce urmează după COVID-19? | Nelu Chiriță

Nelu Chiriță e pastor la Biserica „Speranța”, Galați.

DEOSEBIT: Isaia 53: 1-6, recitat de Edi Kifor

DEOSEBIT: Isaia 53: 1-6, recitat de Edi Kifor

Alte resurse pentru copii (și nu numai) găsiți aici: http://carteacartilor.tv/

Să ne aducem aminte de Isus Hristos | Sami Caba

Să ne aducem aminte de Isus Hristos | Sami Caba

Sami Caba este pastor la Biserica „Râul Trezirii” din Arad.

Restricție la rugăciune? | Sami Caba

Restricție la rugăciune? | Sami Caba

Sami Caba este pastor la Biserica „Râul Trezirii” din Arad.

Atitudinea Bisericii după Paște | Liviu Axinte

Atitudinea Bisericii după Paște | Liviu Axinte

Asculți un mesaj din partea pastorului Liviu Axinte, de la biserica „Elim” din Piatra Neamț.

Efectele jertfei lui Hristos | Florin Pop

Efectele jertfei lui Hristos | Florin Pop

Care sunt efectele sacrificiului lui Isus Hristos și ce impact au aspura noastră?

Repetiție pentru viitor | Claudiu Lăpădat

Repetiție pentru viitor | Claudiu Lăpădat

Claudiu Lăpădat este pastor la Biserica „Sfânta Treime” din Timișoara.

Cât de mult contează ca Dumnezeu să îți vorbească în vremuri de criză | Liviu Axinte

Cât de mult contează ca Dumnezeu să îți vorbească în vremuri de criză | Liviu Axinte

Asculți un mesaj din partea pastorului Liviu Axinte, de la biserica „Elim” din Piatra Neamț.

Scenarii de viață | Dinu Onea

Scenarii de viață | Dinu Onea

Dinu Onea este pastor la Biserica Credinței din Baia Mare

TU investești în sufletul tău? | Virgil Dan

TU investești în sufletul tău? | Virgil Dan

Virgil Dan este pastor la Biserica „Eclesia” din Cluj-Napoca

Fericirile: Ade și Edi Kifor

download

Fericire din Matei, capitolul 5, interpretate de Ade și Edi Kifor

Dă mai departe

Alte resurse pentru copii (și nu numai) găsiți aici: http://carteacartilor.tv/

Creștinul și societatea

ARTICOLE

Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate

Cu ce se confruntă studenții creștini la universitate

Unde ne mai poți vedea:
Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc

Ce au în comun educația și migrația | Nicu Grămesc

Unde ne mai poți vedea:

De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

De ce să le pese creștinilor de mediul înconjurător

Veștile despre ce se întâmplă cu mediul înconjurător nu au fost niciodată mai sumbre și nici nu au captat atenţia jurnaliștilor și publicului larg așa cum se întâmplă astăzi. De asemenea, studiile din ce în ce mai alarmante ale cercetătorilor au încetat să mai fie de interes doar pentru comunitatea știinţifică, concluziile lor regăsindu-se pe prima pagină a ziarelor sau în fluxul de știri al utilizatorilor reţelelor de socializare.

Isus ne poruncește să ne implicăm în societate Ioan Bădăliță

Isus ne poruncește să ne implicăm în societate Ioan Bădăliță

De ce există rezerve când vine vorba de implicarea creștinilor în societate?
Relevanța Bisericii în societate Pastor Viorel Iuga

Relevanța Bisericii în societate Pastor Viorel Iuga

Fiecare credincios trebuie să fie relevant pt cei din jur, fiecare biserică trebuie relevantă în societat prin subiectele pe care le abordează și prin activitățile desfășurate. Relevanța nu e complicată: presupune o trăire frumoasă, o vorbire înțeleaptă. În plus, nu e un stas, ci trebuie să găsim modalități de a fi relevanți omului cu care ne întâlnim, iar Duhul Sfânt ne călăuzește în relația cu fiecare. Vorbirea nu trebuie să fie complicată, savantul înțelege și limbajul omului de rând.
Ce înseamnă să fii cetățean al Împărăției Cerului | Pastor Viorel Iuga

Ce înseamnă să fii cetățean al Împărăției Cerului | Pastor Viorel Iuga

Țara în care ne-am născut ne dă dreptul de a fi cetățeni ai ei. Când ne naștem din nou. Dumnezeu ne face onoarea de a fi cetățeni în Împărăția Cerului. În societatea în care ne aflăm, ne bucurăm de privilegiile pe care le avem, dar să nu uităm de responsabilități. La fel, în Împărăția lui Dumnezeu primim drepturi, dar și responsabilități pe care trebuie să le îndeplinim. Atât timp cât cele două coexistă fără să existe fricțiuni, nu avem dileme morale. Dar, dacă societatea impune reguli care contravin principiilor divine, trebuie „să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”.

Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu

Despre bunătatea crizei ce ni s-a dat | Teofil Stanciu

Situația în care ne aflăm – generată de Coronavirus – este una de criză, truism evident, dar așa o percepem, așa o trăim. Și această criză îngrijorează, sperie, îngrozește chiar. Reacții normale, inevitabile, deloc condamnabile la urma urmei. Natura noastră umană ia act de noutatea înfricoșătoare a unei realități.

Biserica, încotro? - Editorial de Sorin Pețan

Biserica, încotro? – Editorial de Sorin Pețan

În anii ‘90, România cunoștea un interes crescut de spiritualitate creștină. Această etapă, în care s-au născut multe biserici și lucrări creștine de mare impact, s-a stins gradual. Motivele sunt multiple: secularizarea, materialismul, deschiderea spre alte religii sau idei datorată circulației libere în UE și avansului tehnologiei, problemele slujitorilor Bisericii; o viață spirituală creștină neconvingătoare.

Evanghelicii români față cu viitorul - de Teofil Stanciu

Evanghelicii români față cu viitorul – de Teofil Stanciu

Dacă în anii comunismului, cultele și comunitățile evanghelice erau orientate spre interior, cu minime legături cu societatea și probleme ei, deceniile ulterioare au fost caracterizate, în opinia mea, de un comportament preponderent reactiv față de problemele ivite, atât la nivel instituțional, cât și la nivelul poporului credincios al mișcării evanghelice – iar asta atunci când s-a coagulat cât de cât o reacție.

Adrian Stupar - Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?

Adrian Stupar – Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?

Sunt multe femei care în trecut, în mod special în anii ’90, au făcut unu sau mai multe avorturi. Ulterior ele au realizat că acest lucru este greșit înaintea lui Dumnezeu. Ce se mai poate face acum? Răspunde la această întrebare Adrian Stupar, lider al comunității penticostale din Timișoara.

Ghiță Alecsei - Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”

Ghiță Alecsei – Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”

„40 de zile pentru viață” este o inițiativă pașnică, foarte specifică și independentă, care se axează pe 40 de zile de post, rugăciune și veghe pașnică în fața clinicilor de avort și care are la bază o motivație educațională. Cadrul celor patruzeci de zile este preluat din numeroase exemple întâlnite de-a lungul istoriei biblice. În decursul a 12 ani, prin aceste campanii, au fost salvate peste 12.000 de vieți.

Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață - ce metode de contracepție recomandă

Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață – ce metode de contracepție recomandă

Dr. Bogdan Cioată – Medic specialist Obstetrică – Ginecologie este unul din medicii din România care refuză să facă avorturi. L-am întrebat ce metode de contracepție recomandă el. Iată răspunsul său.

Adrian Totan - Resurse de educație sexuală pentru copii

Adrian Totan – Resurse de educație sexuală pentru copii

Adrian Totan recomandă câteva cărți educaționale pentru copii, în funcție de vârsta pe care o au aceștia.

Adrian Totan - Responsabilitatea părinților cu privire la educația sexuală a copiilor

Adrian Totan – Responsabilitatea părinților cu privire la educația sexuală a copiilor

Numărul părinților care realizează importanța educației sexuale și cei care își asumă această responsabilitate față de copiii lor este din păcate foarte mic. Adrian Totan explică de ce este important ca părinții să fie principalii factori de influență asupra copiilor lor atunci când vorbim despre sexualitate.

Adrian Totan - Ce presupune cursul de educație sexuală al Fundației Estera și cui îi este adresat?

Adrian Totan – Ce presupune cursul de educație sexuală al Fundației Estera și cui îi este adresat?

Ce conține mai exact cursul de educație sexuală predat de Adrian Totan, de la Fundația Estera? Pentru ce categorie de vârstă este conceput acest curs?

Adrian Totan - Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală?

Adrian Totan – Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală?

Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală? De ce este important ca copiii să afle din surse sigure informații cu privire la sexualitate, metode de contracepție, boli cu transmitere sexuală, etc?

Adrian Totan - Există o legătură între lipsa educației sexuale și avort?

Adrian Totan – Există o legătură între lipsa educației sexuale și avort?

România este țara cu cel mai mare număr de avorturi din Europa și cu cel mai mare număr de mămici adolescente. Exista o legătură între aceste date și lipsa educației sexuale? Ne răspunde Adrian Totan.

Aprilie - Campania „Creștinul și societatea”

Aprilie – Campania „Creștinul și societatea”

Creștinii sunt urmași ai lui Hristos, oameni care au ales să creadă în Isus, au primit nașterea din nou, intrând în Trupul lui Hristos, Biserica (Romani 12:5). Fiind parte integrantă din Trup, se subînțelege nevoia ca fiecare individ mântuit să participe activ la bunăstarea Trupului, slujind Biserica în funcție de chemarea primită: „după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora”.

Adrian Totan - Beneficiul respectării principiilor biblice cu privire la relațiile sexuale

Adrian Totan – Beneficiul respectării principiilor biblice cu privire la relațiile sexuale

Care sunt beneficiile respectării principiilor biblice cu privire la relațiile sexuale? De ce merită să aștepți până la căsătorie?

Adrian Totan - Educația sexuală în funcție de vârsta copilului

Adrian Totan – Educația sexuală în funcție de vârsta copilului

Ce înseamnă practic educația sexuală în funcție de vârsta copilului? Cum vorbești cu un copil de 9 ani și cum vorbești cu un adolescent de 14 ani?

Adrian Total - De ce este importantă educația sexuală?

Adrian Total – De ce este importantă educația sexuală?

De ce este important ca copiii/adolescenții să aibă parte de o educație sexuală sănătoasă?

Adrian Totan - Care sunt efectele cursului de educație sexuală pe care îl predă Fundația Estera?

Adrian Totan – Care sunt efectele cursului de educație sexuală pe care îl predă Fundația Estera?

Fundația Estera predă un curs de educație sexuală elevilor de liceu. Care sunt efectele asupra elevilor după ce termină de parcurs cursul?

Trump refuză să aloce 1 miliard de dolari pentru avorturi sub umbrela luptei împotriva Covid-19

Trump refuză să aloce 1 miliard de dolari pentru avorturi sub umbrela luptei împotriva Covid-19

Politica pro-viață a administrației Trump a câștigat încă o victorie: Nancy Pelosi și-a retras amendamentul care prevedea alocarea a 1 miliard de dolari pentru avorturi sub umbrela luptei împotriva Covid-19.

Alexandra Nadane: „În umbra luptei cu Covid-19, continuă lupta pentru viața copiilor nenăscuți”

Alexandra Nadane: „În umbra luptei cu Covid-19, continuă lupta pentru viața copiilor nenăscuți”

În timp ce toate forțele și toată atenția lumii sunt concentrate pe lupta cu Covid-19, s-ar părea că nimeni nu ar alege moartea. Dar nu este așa. În SUA, Nancy Pelosi, Speaker-ul Camerei Reprezentanților, politician democrat pro-avort, a încercat să introducă sprijinirea avortului într-un proiect de lege cu privire la sprijinirea oamenilor afectați de epidemia cu noul

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/intimitate-cu-dumnezeu/12413-fericirile-ade-si-edi-kifor

TU investești în sufletul tău? | Virgil Dan

download

Virgil Dan este pastor la Biserica „Eclesia” din Cluj-Napoca

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual/12404-tu-investesti-in-sufletul-tau-virgil-dan

Unde ne mai poți vedea:

– pe Facebook: https://www.facebook.com/alfaomegatv/

-pe site: https://alfaomega.tv/

– pe Instagram: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

-pe canalul de televiziune Alfa Omega TV

Materiale asemănătoare găsești aici: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual

Ultimele articole – Viața spirituală

 • 3-1 De la blestem la binecuvantare - Restaurare si identitate in Cristos
  3-1 De la blestem la binecuvantare – Restaurare si identitate in Cristos
 • Care e rolul mijlocirii in slujriea de vindecare-eliberare?
  Care e rolul mijlocirii in slujriea de vindecare-eliberare?
 • Ce mi-a furat pornografia
  Ce mi-a furat pornografia
 • Somnul sufletului - de doctor R. Baruch
  Somnul sufletului – de doctor R. Baruch
 • Iertarea
  Iertarea
 • Mantuirea si pacatul (2)
  Mantuirea si pacatul (2)
 • Ce faci daca anumite probleme se repeta simptomatic in viata ta - Bogdan Graur
  Ce faci daca anumite probleme se repeta simptomatic in viata ta – Bogdan Graur
 • Aurelian Barbu - Daca Dumnezeu e bun, de ce exista rau in lume?
  Aurelian Barbu – Daca Dumnezeu e bun, de ce exista rau in lume?