Pagina Pastorală Să nu evanghelizezi?! de Aurel Mateescu / Rolul bisericilor în asistenţa socială de Danut Manastireanu

download

Pagina Pastorală

Să nu evanghelizezi?! de Aurel Mateescu

Zilele trecute se inrosisera tastaturile pe internet de la discutiile pornite din postarea aceasta.

Ma intrebam cam care o fi parerea celui care vine acolo, Franklin Graham. Nu-i judec pe cei implicati in organizare, pentru ca nu-i usor sa organizezi o actiune asa de ampla. Sunt sigur ca intentiile le-au fost bune si s-au gandit ca asta-i calea cea mai buna de a atrage oamenii la acel eveniment – mai ales oamenii care nu merg la biserica. Daca este cea mai buna cale… s-a discutat destul la blogul patratosului.

Dar tot intrebandu-ma singur cam care fi va parerea lui Graham junior, am dat de o alta…Zilele acestea este in China, care se stie, nu-i inca iesita din comunism.
Iata o parere a lui Graham pe tema evanghelizarii ( el ar trebui sa fie evanghelist!)

„On his recent visit to China, Dr. Billy Graham’s son, Franklin, recently stated that Christians should not evangelize during the Olympic Games as it is against the law in that country.

Franklin Graham made his controversial remarks as he recently talked to reporters in China while visiting communist officials. The Chinese government has stated that evangelism will not be tolerated during the Olympics.

The underground church thinks differently, according to one ministry leader. „It is a matter of who heads the church and it is certainly not the government,” says Bob Fu, China Aid Association president in an interview with OneNewsNow. He believes the underground church welcomes evangelistic efforts.

In response to Mr. Graham’s „offensive and inappropriate comments” concerning his opposition to evangelism during the Beijing Olympic Games, Fu stated: „The Chinese Christians are law-abiding, patriotic citizens, but when an unjust law demands them to go against their faith and Jesus’ teaching of the Great Commission, they can not and will not succeed to a ‘faith moratorium’ in order to please an atheistic government during the Olympic Games, even if that means enduring imprisonment and torture. Mr. Graham’s comment is a deep offense to hundreds of House Church prisoners and their family members. „

Nu stiu cum va suna voua, dar mie nu-mi suna ca declaratia lui Petru… Fapte 4:18-20

18 „Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu nici un chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;
20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”

sau, in alta parte, Fapte 5:27-29

„….Şi marele preot i-a întrebat astfel:
28 „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră, şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră sângele acelui om.”
29 Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!”

Ce ziceti?

Articol apărut pe Blogul PRAXIS – blog Aurel Mateescu (http://aurelmateescu.wordpress.com)

Rolul bisericilor în asistenţa socială de Danut Manastireanu

Bisericile şi celelalte organizaţii creştine se află neîndoielnic sub autoritatea înaltului mandat asumat de Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om ca „să aducă săracilor vestea cea bună, să mângâie pe cei întristaţi, să slobozească pe cei închişi pe nedrept, să vindece pe cei bolnavi şi să vestească eliberarea celor oprimaţi” (Ev. Luca 4:18). Aceeaşi responsabilitate este afirmată în mod răspicat şi de către Apostolul Iacov, care spune că „religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor” (Iac. 2:27). Alături de efortul misionar pentru răspândirea învăţăturii lui Christos, grija pentru cei săraci s-a aflat şi în centrul activităţii Sf. Apostol Pavel.

De asemenea, în perioada patristică, între alţii, Sf. Vasile cel Mare (sec. IV) a adăugat activităţilor sale teologice şi pastorale, pe cele cu caracter caritativ, oferind un model demn de urmat întregii creştinătăţi. În perioada Evului Mediu, comunităţile monastice franciscane au promovat un model de spiritualitate care îmbina în chip armonios contemplarea şi acţiunea radicală în folosul celor nevoiaşi.

Bisericile şi celelalte comunităţi religioase protestante, s-au angajat şi ele, dintru început, în acţiuni sociale consistente, cum au fost cele iniţiate de puritanii britanici (sec. XVI-XVII), de mişcarea pietistă din Germania sau de comunităţile moraviene conduse de prinţul Zinzendorf (sec. XVII). În perioada modernă, mişcarea misionară evanghelică a fost caracterizată atât de pasiunea predicării mesajului christic în afara spaţiului dominat de creştinism, cât şi de implicarea activă în plan social, care s-a materializat în crearea de şcoli, spitale, orfelinate şi aziluri, cât şi în transformarea profundă a structurilor sociale, adeseori insuficient dezvoltate în acele părţi ale lumii.

Putem spune, deci, că Biserica creştină, a fost angajată de-a lungul întregii ei istorii, şi prin diversele tradiţii care o reprezintă, într-un efort de transformare holistică – deopotrivă materială şi spirituală – atât cu privire la personalităţile individuale ale membrilor ei, cât şi în planul societăţii în ansamblu, acordând o atenţie specială în acest proces celor defavorizaţi şi marginalizaţi.

Aceasta nu înseamnă nicidecum că impactul social al Bisericii creştine a fost întotdeauna fără reproş. O minimă luciditate critică şi o decentă cunoaştere a istoriei ne vor vindeca, cu siguranţă, de orice ispită triumfalistă. Aşa cum bine ştim, de-a lungul evoluţiei societăţii umane, dar mai ales în perioada modernă, comunităţile religioase, inclusiv cele creştine, n-au fost doar agenţi de integrare socială, ci şi surse de intoleranţă fundamentalistă şi de conflicte sângeroase.

Diversele tradiţii creştine s-au raportat la societatea umană şi la cultura pe care aceasta o creează în baza unor modele teologice specifice, a căror aplicare, mai mult sau mai puţin consecventă, a avut implicaţii majore în practica transformării sociale. Astfel, conform unei analize clasice a acestei problematici, datorată teologului american Richard Niebuhr (Christ and Culture, Harper & Row, New York, 1951), putem vorbi despre cel puţin cinci asemenea modele creştine de raportare la cultură şi societate. Timpul nu ne permite decât o sumară dar necesară trecere în revistă a acestor cinci perspective asupra raporturilor posibile între Biserică şi societatea umană în ansamblul ei.

Prima dintre ele ar putea fi numită modelul antitezei, sau „Christos împotriva culturii”. Acest model priveşte societatea umană, numită generic „lume”, ca fiind în mod fundamental coruptă şi răzvrătită faţă de autoritatea lui Dumnezeu, încât singura şansă pentru răscumpărarea ei din această stare constă în provocarea operată prin „ieşirea din lume” a celor care vor să-şi păstreze neîntinată credincioşia faţă de Christos. Modelul oarecum idealist al antitezei dintre Biserică şi lume este ilustrat de Părinţii Pustiei (sec. IV-V), dar şi de mişcarea anabaptistă (sec. XVI). El este descris de Niebuhr ca fiind în mod paradoxal „o poziţie necesară şi inadecvată” – necesară din pricina pericolului asupra purităţii comunităţii creştine, şi inadecvată din pricina pasivităţii pe care ea o implică. Aplicarea unui asemenea model va avea un impact direct minimal în transformarea socială, chiar dacă exemplele menţionate mai sus au avut efecte sociale care nu pot fi neglijate.

O poziţie încă pesimistă, dar oarecum mai nuanţată cu privire la situaţia creştinului în lume este reprezentată de modelul dualist, numit de autor „Christos şi cultura în paradox”. Potrivit acestui model, creştinul, chemat să „dea lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, şi Cezarului ceea ce este al Cezarului” (Ev. Mat. 22:21), trăieşte într-o tensiune permanentă şi ireconciliabilă, între datoriile lui religioase şi responsabilităţile lui seculare. În ciuda unei abordări mai realiste a ambiguităţilor experienţei creştine, adoptarea modelului paradoxal s-a dovedit falimentară în cazul lipsei de rezistenţă a luteranismului la nazism, în Germania, sau în coaliţia, mai mult decât dubioasă, a evanghelicilor polonezi cu autorităţile comuniste, împotriva catolicilor, în Polonia.

La cealaltă extremă se află modelul acomodării, numit de Niebuhr „Christos din cultură”. El este promovat de cei care nu percep existenţa unei prea mari tensiuni între Biserică şi lume, ori între cerinţele Evangheliei lui Christos şi legităţile evoluţiei sociale. Este vorba despre acea poziţie, specifică liberalismului teologic clasic, care se numeşte îndeobşte „religie civilă” în Statele Unite şi „protestantism cultural” în Europa. Eşecul lamentabil al liberalismului teologic este vădit de sacrificarea dogmelor centrale creştine pe altarul raţiunii dominante, cât şi de alinierea adepţilor săi pe direcţia intereselor forţelor dominante în societate. Aceste slăbiciuni îi plasează pe adepţii acestui model într-o situaţie de evidentă inferioritate, în raport cu celelalte modele, în ceea ce priveşte capacitatea lor de a acţiona în sens profetic la transformarea societăţii.

O a patra abordare, net superioară celor precedente, atât prin rigoarea formulării, cât şi prin rezultatele sale, este modelul sintezei, numit şi „Christos deasupra culturii”, promovat mai ales în tradiţia catolică, dar şi, cel puţin într-o oarecare măsură, în cea ortodoxă. Este o concepţie optimistă, dacă nu cumva prea optimistă, potrivit căreia lumea creată de Dumnezeu, chiar în starea ei decăzută din pricina păcatului originar, nu poate fi în opoziţie radicală cu Christos, prin care a fost adusă în fiinţă. În acelaşi timp, tocmai din pricina implicaţiilor reale ale Căderii, ea nu poate fi atât de apropiată de Christos cum postulează adepţii modelului acomodării. Modelul sintezei afirmă de asemenea în mod plenar principiul diferenţei ontologice între lumea creată şi Creatorul ei. Pornind de pe această bază, adepţii modelului sintezei se implică, cel mai adesea în colaborare cu puterea seculară, şi atunci când nu sunt acaparaţi de aceasta, în transformarea masivă a structurilor şi a instituţiilor seculare.

În centrul acestui continuum al teologiei angajării sociale se află modelul conversionist, denumit de Niebuhr „Christos transformă cultura”. Acest model, formulat de Augustin şi promovat de adepţii Reformei în versiunea ei calvină, dar şi de diverse alte personalităţi din toate marile tradiţii creştine, încearcă să ia în considerare în egală măsură potenţialităţile lumii create de Dumnezeu, cât şi caracterul radical al păcatului care a afectat echilibrul societăţii umane. Pornind de la aceste două convingeri, adepţii modelului conversionist sunt relativ optimişti cu privire la potenţialul transformării radicale a societăţii, În acelaşi timp, ei nu împărtăşesc utopia adepţilor acomodării, cu privire la posibilitatea realizării unei armonii sociale universale, prin simpla prezenţă şi acţiune a Evangheliei în lume. Pentru conversionişti, transformarea culturii şi a societăţii începe cu convertirea radicală a fiecărei fiinţe umane, prin credinţă personală, şi cu încorporarea acesteia în Biserică, trupul mistic al lui Christos. Prin intermediul acesteia, Christos aduce alinare, vindecare şi speranţă, într-o lume care va rămâne în esenţa ei, până la sfârşit, despărţită de Creatorul şi Domnul ei. Idealul legitim al împărăţiei veşnice a păcii şi armoniei universale rămâne astfel o realitate escatologică, realizabilă doar prin revenirea în glorie a lui Isus Christos.

Este evident din cele prezentate mai sus că opţiunea pentru un model cultural sau pentru altul va avea consecinţe majore în ceea ce priveşte forma şi eficacitatea angajării sociale a Bisericii. Probabil că este la fel de evidentă simpatia şi înclinaţia noastră către valenţele transformatoare ale modelului conversionist, tipic protestant. Tocmai această convingere ne face să ne simţim adecvaţi ca evanghelici protestanţi, într-o societate majoritar ortodoxă. Tradiţia recentă şi neîntreruptă de angajare socială relevantă a comunităţii protestante poate constitui o sursă şi un model care să ducă la reconectarea tuturor celorlalte comunităţi creştine româneşti la izvoarele evanghelice şi patristice ale slujirii creştine în societate.

Aceasta nu însemnă însă neapărat că modelul conversionist este cel mai bun şi nici că ar fi cel mai adecvat în acest moment în societatea în care trăim. Ni se pare de la sine înţeles faptul că, oricare ar fi modelul teologic cu care operează, acţiunea socială a Bisericii trebuie să ţină cont de contextul concret în care aceasta fiinţează. Nu este foarte dificil de argumentat faptul că societatea românească postcomunistă se confruntă cu tot felul de patologii de natură economică, politică, socială sau religioasă.

În acest punct este necesar să ne întrebăm dacă este posibilă o angajare socială creştină cu impact vizibil într-o societate bântuită de asemenea patologii? Răspunsul pe care ni-l sugerează Evanghelia este că „nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi” (Luca 5:31). World Vision International, cea mai mare organizaţie creştină din lume finanţată din fonduri private, pe care am cinstea de a o reprezenta la acest forum, a dovedit în cei doisprezece ani de când slujeşte în România, că transformarea socială a comunităţii este nu doar un deziderat, ci o posibilitate reală.

Valorile pe care ne fundamentăm activitatea – convingerile creştine, dedicarea faţă de cei săraci şi mai ales faţă de copii, respectul pentru oameni, administrarea responsabilă a resurselor, deschiderea faţă de relaţiile de parteneriat şi receptivitatea faţă de problemele societăţii – au făcut din World Vision un aliat de nădejde al Bisericilor şi al comunităţilor în acţiunea de asanare a problemelor sociale cu care ne confruntăm în România după aproape cincizeci de ani de comunism. Acest lucru a fost vădit de cele trei conferinţe sociale ale tuturor Bisericilor creştine, organizate şi finanţate de World Vision in anii 1999 şi 2000. În cadrul acestora, reprezentanţii Bisericilor, deopotrivă înalţi clerici, dar şi credincioşi laici, s-au rugat împreună, căindu-se înaintea lui Dumnezeu pentru propria vinovăţie cu privire la probleme care confruntă societatea noastră şi de asemenea au explorat diverse posibilităţi de a se angaja împreună în favoarea celor defavorizaţi şi mai ales a copiilor.

Între altele, World Vision România a investit enorm de multă energie în efortul de dezinstituţionalizare a copiilor abandonaţi în orfelinate, prin reintegrarea lor în familiile naturale sau în familii foster. De asemenea, prin activităţile de microcreditare adresate săracilor activi sub raport economic, World Vision a contribuit, în măsura ei, la însănătoşirea climatului de afaceri şi la activarea potenţialului economic în comunităţile în care lucrează. În acelaşi timp, organizaţia noastră s-a implicat, alături de slujitorii bisericilor şi de alţi lideri comunitari în transformarea holistică a peste o sută de comunităţi rurale.

Desigur, în raport cu dimensiunile gigantice ale problemelor cu care ne confruntăm în prezent, aceste eforturi par simple picături de apă într-un ocean. Cu toate acestea, oricât de modeste ar fi, ele dovedesc faptul că angajarea creştinilor în transformarea societăţii este posibilă şi necesară, pentru binele societăţii româneşti şi pentru gloria lui Dumnezeu, pe care îl slujim în cei săraci şi năpăstuiţi, dar mai ales în copii, fără de care România nu are nici un viitor.

NOTĂ: Această prelegere a fost prezentată la Conferinţa Democraţie şi religie – Experienţa românească. Contribuţia comunităţilor religioase la reconciliere, respect pentru diversitate, democraţie, drepturile omului, protecţia minorităţilor, cooperare şi stabilitate în Europa de Sud-Est, Timisoara, 31 mai-1 iunie 2002.

Articol apărut pe Blogul AGORA CHRISTI (http://agorachristi.wordpress.com)

http://publicatia.voxdeibaptist.org/pastorala_iun08.htm

PERSECUȚION

download

Pe 14 iulie 2015, un lucrător din carieră, numit John, a scăpat cu ușurință de un atac al-Shabaab în Mandera, Kenya. Islamistii au ambuscadat complexul muncitorilor în miezul nopții, tragându-i asupra lor din toate direcțiile.

„Patru dintre colegele mele de cameră au reușit să se ascundă în tavan înainte ca atacatorii să ajungă la ușa noastră”, și-a amintit John. „Cealaltă colegă de cameră și cu mine am încercat să ne scufundăm sub pat, deoarece tavanul era deja plin, dar, din păcate, prietenul meu a fost împușcat în cap și în piept.”

Atacul a continuat o oră. După ce l-au împușcat pe John de mai multe ori, militanții au părăsit camera, presupunând că este mort, dar Ioan a supraviețuit cu răni de pușcă la mână și antebraț.

În anul următor atacului, ne-am asigurat îngrijirile medicale pe măsură ce și-a revenit.

Un an mai târziu, a fost supus unei a doua intervenții chirurgicale pentru a restabili utilizarea mâinii sale, ceea ce l-a împiedicat să funcționeze.

Atunci i-am oferit lui Ioan o mică afacere care i-a permis lui și familiei sale să prospere, în ciuda limitărilor sale fizice.

El conduce astăzi acea afacere; o moară mică care prelucrează diverse cereale în făină.
De-a lungul anilor, Ioan a dat întotdeauna glorie lui Dumnezeu în timpul luptelor și durerii sale și și-a îndreptat clienții către Hristos zilnic, așa cum este ilustrat mai sus în zodia atârnată în magazinul său. Manifestându-și recunoștința, Ioan a spus: „În primul rând, sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat viață și unei familii care au fost atât de înțelegătoare de când am fost rănit în Mandera. Am fost obișnuit să muncesc și să mă asigur pentru familia mea până când mi s-au împușcat mâinile și viața mea a luat o transformare bruscă în durere și lipsă de speranță.

Din momentul în care ICC a aflat despre situația noastră, m-au dus la spital, mi-au cumpărat pachete cu mâncare de două ori, iar acum dețin echipament de măcinare a porumbului. Încă o dată, sunt capabil să pun mâncare pe masă și să-mi cumpăr nevastă și copii haine și încălțăminte noi. ”

Aceste povești sunt ca mâncarea pentru sufletul meu. Puțini bani merg atât de departe în majoritatea locurilor în care lucrăm. Familia lui John ar fi distrusă financiar dacă nu pentru tine, donatorii noștri, care au întins o mână și l-au ridicat.

Aceasta este lucrarea trupului lui Hristos și sunt smerit să fac parte din el. Vă mulțumim pentru că ați fost atât de generos și de grijă pentru fratele și sora dvs. persecutați!

Vă mulțumim că ne ajutați să stăm alături de John pentru a ajuta la ameliorarea nevoilor sale imediate, precum și pentru a sprijini recuperarea pe termen lung a familiei sale. Dacă doriți să sprijiniți pe alții care au fost ruși din cauza dragostei lor pentru Isus, luați în considerare să oferiți fondului nostru Restaurare: vieți și comunități astăzi.


Jeff King
Președinte, preocupări creștine internaționale
Autor, Islam Necensurat și Ultimele Cuvinte ale Martirilor
Gazda Into Deep Podcast
Donează

NewsBites și
Puncte de rugăciune

Citiți știrile de top din această săptămână și modalitățile prin care vă puteți ruga pentru cei persecutați.
Citeste mai mult

Conținut promovat

Elevii iau crucea
Evadând China

Descărcați versiunea completă de tipărire a revistei aprilie.

Pentru a vă înscrie pentru mai mult conținut exclusiv de la International Christian Concern, abonați-vă la revista noastră lunară gratuită.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMsMBHZbbXjpFMcVhpQbRXrhR

INTERACTIV Coronavirus: România vs. Europa. Graficul cazurilor comparativ cu țările europene / Îmbolnăvirile și decesele raportate la 100.000 de locuitori / PLUS: Câte teste a făcut fiecare țară europeană de Victor Cozmei HotNews.ro

download

Marţi, 14 aprilie 2020, 8:00 Actualitate | Coronavirus

Coronavirus. Romania vs tarile din Europa

Coronavirus. Romania vs tarile din Europa

Foto: geo-spatial.org

După 48 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, România se află mult mai jos pe graficul îmbolnăvirilor decât se regăseau majoritatea țărilor vest-europene în același moment. Același lucru e valabil și în cazul deceselor confirmate. În același timp, Ungaria și Bulgaria, țări vecine României, se află la rândul lor mult mai jos pe toate graficele. Vezi în text cum se compara situația din România față de țările UE în ceea ce privește infectările și decesele, dar și situațiile calculate la 100.000 de locuitori.

În a 29-a zi de la primele 30 de cazuri raportate, în România au fost confirmate oficial 4.700 de cazuri de coronavirus. În același moment comparativ, în Ungaria au fost înregistrate 1400, iar în Bulgaria erau 661.

În același moment de comparație, Italia avea aproape 60.000, Spania circa 75.000, Germania puțin sub 50.000, iar Marea Britanie trecuse deja de 20.000.

Dacă privim însă datele confirmate relativ la suta de mii de locuitori, observăm cum graficul se mai comprimă și România se apropie mai mult de curba țărilor vest-europene.

În ceea ce privește numărul de morți, România a înregistrat peste 300 de morți în același moment comparativ în care în Italia erau deja peste 2.000 de victime, iar în Spania erau confirmate peste 4.000 de decese.

Situația deceselor la suta de mii de locuitori pune România mult mai aproape de curba Germaniei sau cea a Franței.

Sigur, numărul total al cazurilor confirmate ține strâns și de modul și intensitatea cu care fiecare stat testează populația. În această privință, România a ajuns în ultimele zile să raporteze în jur de 4.000 de teste efectuate în fiecare zi. În total, de la debutul pandemiei de coronavirus în țara noastră au fost efectuate peste 67.000 de teste.


Spre comparație, Ungaria a raportat peste 33.000 de teste, în timp ce Germania are oficial realizate peste 1,3 milioane de teste. Italia a făcut peste 1 milion de teste, Spania și Marea Britanie au făcut fiecare peste 350.000 de teste, iar Franța a raportat peste 225.000 de teste realizate. Bulgaria, în schimb, avea realizate circa 15.000 de teste până pe 5 aprilie. Vezi aici o statistică ce privește 
numărul de teste pentru coronavirus realizat de fiecare țară europeană.

  • Graficul a fost realizat de comunitatea geo-spatial.org și conține date oficiale din România și din alte state din Europa (cu un decalaj de o zi)
  • Scara folosită în grafice este una LOGARITMICĂ
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

 

Numărul de teste coronavirus efectuate de fiecare țară din Europa:

Statistic: Number of coronavirus (COVID-19) tests carried out in Europe as of April 12, 2020, by country | Statista
Find more statistics at 
Statista

Citeste mai multe despre    harta coronavirus • coronavirus romania

Subiectele zilei

Miercuri, 15 Aprilie 2020

Angajații din spitale, din domeniul asistenței sociale, apărării, ordinii publice și securității naționale nu pot demisiona pe perioada stării de urgență

Angajații din spitale, din domeniul asistenței sociale, precum și din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale nu pot demisiona pe perioada stării de urgență,

  citeste tot articolul

VIDEO Marcel Vela: Acord între MAI și Patriarhie pentru împărtirea paștilor și a luminii de Înviere / Reguli și program

Ministrul de interne Marcel Vela a declarat marți seară că, în urma unui acord între BOR și MAI, s-au stabilit următoarele: pâinea binecuvântată (prescuri) va fi distribuită

  citeste tot articolul

Era o senină și friguroasă zi de aprilie și ceasurile băteau ora 13

?Motto: If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. Orwell, chiar el: „Dacă e să definim, până la urmă, libertatea, atunci libertatea

  citeste tot articolul

webPR: Grace Couture Cakes lansează colecția ”Easter Hope” – deserturi couture pentru Paște

Pentru a cultiva speranța și a păstra o parte din tradițiile care fac sărbătorile frumoase, Grace Couture Cakes lansează o colecție de deserturi premium dedicată sărbătorilor pascale.

  citeste tot articolul

Coronavirus în România: Numărul deceselor a ajuns la 351 / Iohannis a prelungit starea de urgență

Numărul deceselor provocate de coronavirus în România a urcat marți la 351, după anunțarea a încă 20 decese, printre care și o asistentă medicală în Țăndărei. De asemenea,

  citeste tot articolul

Premierul Orban spune că după 15 mai elevii ar putea reveni la școală: „Anul școlar va fi încheiat”

Elevii s-ar putea reîntoarce la școală după data de 15 mai, dacă situația epidemică o va permite, a declarat marți seară premierul Ludovic Orban, care spune că anul școlar va fi

  citeste tot articolul

Patriarhul Daniel ne-a virusat! Adevărat ne-a virusat! sau Cum vede Isus Învierea, made by BOR&Daniel?

Lăcomie! Asta a înțeles Patriarhul Daniel din toată înțelepciunea lui Isus Hristos. Nu-i destul COVID în România. Nu. Trebuie dom’le să dăm virus la tot poporul. Nu a fost

  citeste tot articolul

VIDEO Klaus Iohannis: Starea de urgență, prelungită 30 de zile

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că a semnat decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență, instituită în 16 martie pentru a limita propagarea pandemiei de coronavirus.

  citeste tot articolul

Coronavirus: Europa, la ora primelor tentative de relaxare a carantinei / Pensionară austriacă: Mă bucur că pot cumpăra din nou flori

Mai multe țări din Europa, pe fondul încetinirii propagării coronavirusului, au luat sau se pregătesc să ia măsuri de reducere a carantinei, avertizând concomitent că drumul spre

  citeste tot articolul

Persoanele de peste 65 de ani, sunate și ajutate cu alimente și medicamente / Cum a ajuns Olguța Vasilescu să „murdărească” un proiect la care s-a lucrat pro bono 3 săptămâni

Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani care au nevoie de alimente, medicamente pentru boli cronice sau alte produse de primă necesitate vor fi sprijinite printr-un proiect al Observatorului

  citeste tot articolul

Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care iau paști si lumină de Înviere

Credincioșii care doresc să ia sfintele paști (prescuri) o pot face doar de la cea mai apropiată parohie și trebuie să treacă în declarația pe propria raspundere locul deplasarii,

  citeste tot articolul

INTERACTIV Coronavirus: România vs. Europa. Graficul cazurilor comparativ cu țările europene / Îmbolnăvirile și decesele raportate la 100.000 de locuitori / PLUS: Câte teste a făcut fiecare țară europeană

După 48 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, România se află mult mai jos pe graficul îmbolnăvirilor decât se regăseau majoritatea țărilor vest-europene în

  citeste tot articolul

Coronavirus în lume: Numărul cazurilor se apropie de 2 milioane / Bilanțul deceselor trece de 24.000 în SUA

Numărul cazurilor de coronavirus raportate în lume se apropie de 2.000.000, iar cel al deceselor a trecut de 125.000, în timp ce peste 470.000 de pacienți cu Covid-19 s-au vindecat deja,

  citeste tot articolul

Orban: Intenționăm să suportăm parțial salariul persoanelor care au fost în șomaj tehnic și sunt reangajate

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marți că statul intenționează să suporte parțial, din bugetul fondului de șomaj, salariul persoanelor care au fost în șomaj tehnic și vor fi reangajate

  citeste tot articolul

Timiș: Prototip de sterilizare a aerului expirat de pacienții COVID-19, realizat de cercetătorii de la Universitatea Politehnică

Colectivele de cercetare din cadrul Universității Politehnica Timișoara (UPT) au realizat prototipul unui dispozitiv de sterilizare a aerului expirat de pacienți, cu care ar putea fi dotate secțiile

  citeste tot articolul

Andrei Găitănaru: Învierea? Sting toate luminile în casă. Aprind un chibrit. De la chibrit, o candelă. Și spun soției și copiilor mei: veniți de luați Lumină! VIDEO

Andrei Găitănaru îmbină în mod fericit filozofia antică, teologia patristică și psihoterapeutica. De câteva Învieri, am ritualul să vorbesc cu el. Are darul rar să mă

  citeste tot articolul

Recorder: În plină pandemie, singura fabrică din România care producea ventilatoare pulmonare se închide din lipsă de comenzi

Țările din toată lumea au reacționat încă de la începutul pandemiei crescând numărul paturilor de terapie intensivă și achiziționând sau mărind producția de ventilatoare

  citeste tot articolul

Il Giornale: Un sondaj „îngheață” Bruxelles-ul: Aproximativ 50% din italieni ar vota pentru Italexit

Lipsa de solidaritate manifestată de Uniunea Europeană față de Italia în plină situație de urgență pentru COVID-19 a sporit numărul italienilor care ar vota în favoarea Italexit. Conform

  citeste tot articolul

FOTO Avalanșă de comentarii și ironii pe Facebook după anunțul lui Vela privind lumina de Înviere

Anunțul de marți seară al Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, privind încheierea unui acord acord între Biserica Ortodoxă Română și MAI prin care reprezentanții forțelor de

  citeste tot articolul

Bancul zilei: Măicuța la împărțitul luminii

O măicuță pleacă din mănăstire să ajute cu împărțirea luminii acasă la credincioși. La un moment dat întâlnește o doamnă care îi lasă o impresie profundă și o întreabă:

  citeste tot articolul

VIDEO Cum va arăta noul Santiago Bernabeu

Real Madrid a prezentat pe contul de Twitter imagini cu noul Santiago Bernabeu, arenă care va suferi în următoarea perioadă modificări importante.

  citeste tot articolul

VIDEO Gabriela Firea și Florentin Pandele, „rugăciune la vreme de molimă”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe contul ei de Facebook o înregistrare în video în care, alături de soțul ei, Florentin Pandele (primar Voluntari), rostește o

  citeste tot articolul

VIDEO Cum arată în Italia o petrecere în vremea pandemiei

Italia trece printr-o perioadă foarte dificilă din cauza pandemiei de coronavirus. A depășit 20.000 de morți și a ajuns aproape la 160.000 de cazuri de persoane infectate cu Covid-19. Cu toate

  citeste tot articolul

VIDEO Cea mai ascultată piesă din ultimul deceniu – Cum arată top 10

Piesa „Happy”, a lui Pharrell Williams, este cea mai ascultată în ultimul deceniu, potrivit rezultatelor unui top realizat de BBC Radio 2, iar podiumul este completat de „Rolling

  citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23845848-coronavirus-romania-comparativ-europa-cazuri-decese-teste.htm?cfnl=

Presa elenă vorbește de un „război biologic” pus la cale de Ankara: Turcia încearcă să trimită migranți infectați cu coronavirus în Grecia

download

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE   /   Publicat: Marţi, 14 aprilie 2020, 14:30   /   Actualizat: Marţi, 14 aprilie 2020, 14:39

Presa elenă vorbește de un „război biologic” pus la cale de Ankara: Turcia încearcă să trimită migranți infectați cu coronavirus în Grecia

ARTICOLE RELAȚIONATE

Grupul de la Vișegrad strânge rândurile pentru a ține piept invaziei migranților. Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, solidare cu Grecia. Viktor Orban: „Granița UE trebuie apărată. Ungaria o va face!”
Grupul de la Vișegrad strânge rândurile pentru a ține piept invaziei migranților. Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, solidare cu Grecia. Viktor Orban: „Granița UE trebuie apărată. Ungaria o va face!”

UE plătește migranții să se întoarcă acasă. Suma este de cinci ori mai mare decât cea oferită în mod obișnuit
UE plătește migranții să se întoarcă acasă. Suma este de cinci ori mai mare decât cea oferită în mod obișnuit

Forțele elene sunt în alertă sporită, după ce, potrivit unor informații, Turcia s-ar pregăti să dea drumul unui nou val de migranți în Europa. Oficialii de la Atena spun că se tem că refugiații infectați cu coronavirus s-ar afla printre refugiații din noul val.

Oficialii guvernamentali greci contactați de Voice of America au declarat că au informații potrivit  cărora autoritățile turce mută grupuri de refugiați din zone interioare îndepărtate spre țărmurile vestice ale Turciei, unde traficanții i-ar putea duce, în secret, pe insulele grecești, la doar câțiva kilometri distanță.

De aceea, Garda de coastă a Greciei, Forțele Aeriene și Marina au sporit în ultimele zile patrulele de-a lungul căii navigabile din Marea Egee care desparte Grecia și Turcia. Potrivit sursei citate, autoritățile elene anticipează ceea ce ei numesc o încercare organizată a regimului de la Ankara de a împinge mii de solicitanți de azil în Europa.

Duminică, mai multe publicații elene scriau că Turcia ar avea în vedere un astfel de plan, în speranța că astfel va exercita o nouă presiune asupra Europei, pusă deja la pământ de pandemia de coronavirus, pentru a obține ajutor financiar. Dar șși pentru a provoca pe continent o nouă criză a migrației.

La sfârșitul lunii februarie, Turcia a lansat un atac asimetric împotriva Greciei, la granița terestră din Evros, ajutând zeci de mii de imigranți să intre în Grecia în mod ilegal.  Odată cu răspândirea coronavirusului în lagărele de migranți din partea turcă a graniței, amintește site-ul Greek City Times, majoritatea covârșitoare a imigranților ilegali au fost trimiși din zona de graniță, înapoi în orașele în care au trăit până atunci. Oricât de incredibil ar părea, totul duce la concluzia că statul turc a orchestrat în mod conștient un atac indirect cu război biologic împotriva Greciei, scrie sursa amintită.

La începutul lunii trecute, migranți sirieni au acuzat armata turcă că i-a forțat practic să treacă frontiera greacă.

„Ne-au lăsat pe malul râului și ne-au spus: ‘Duceți-vă!’ Ne-au lăsat singuri. A fost armata turcă”, a mărturisit agenției franceze de presă Taisir, un sirian de 23 de ani, care s-a refugiat acum cinci ani de la Damasc la Istanbul.

OPINII
Dr. Vasile Astărăstoae

Biografii paralele

de Dr. Vasile Astărăstoae

Am ezitat mult și nu știam dacă să răspund sau nu unui atac nedrept al unei persoane/ personaj pe nume Nicolae Țibrigan. M-am gândit că, dacă răspund, îl aduc în atenția publică și nu fac altceva decât să îl promovez. Am ieșit din această espectativă în momentul în care

PE ACELAȘI SUBIECT
Salvini,  mesaj către Berlin: „Noi nu am întrebat niciodată dacă banii pe care i-am dat UE au mers pentru a finanța lumea interlopă germană. Rușine! Spălați-vă pe gură înainte de a vorbi despre Italia”

Salvini, mesaj către Berlin: „Noi nu am întrebat niciodată dacă banii pe care i-am dat UE au mers pentru a finanța lumea interlopă germană. Rușine! Spălați-vă pe gură înainte de a vorbi despre Italia”

ȘTIRI

Klaus Iohannis: Se impune prelungirea stării de urgență cu 30 de zile. Nu păcăliți instituțiile statului, vă păcăliți singuri!

Președintele Klaus Iohannis a emis, marți, decretul pentru prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României pentru încă 30 de zile

Ministrul Vela anunță o ordonanță militară privind Sărbătorile Pascale: Nu vor fi noi restricții, ci excepții

Marți sau miercuri va fi emisă o nouă ordonanță militară, prin care se vor face anumite clarificări cu privire la sărbătorile pascale, a anunțat, marți, la Azuga, ministrul de Interne, Marcel Vela.

Negociem orice, dar nu pentru Biserică

Restricțiile anti-covid par destul de flexibile, dincolo de strictețea la care te face să te gândești denumirea de „ordonanță militară

Presa mănâncă azi o pâine amară

Am scris acest articol în speranța că va ridica niște semne de întrebare colegilor din presă care acum sunt poate mai presați ca oricând

Cererea judecătorului Ioan Petrescu de a fi anulată interdicția participării cetățenilor la slujbele religioase a fost respinsă de Curtea de Apel Iași

Cererea unui judecător, Ioan Petrescu, de a dispune anularea parțială a Ordonanței Militare nr.1, prin care Ministerul de Interne a interzis organizarea de slujbe religioase, a fost respinsă de către Curtea de Apel Iași.

Dan Andronic scrie despre Afacerea „Sparanghelul”: Klaus Iohannis, implicat în exodul muncitorilor români spre Germania?

Plecarea românilor în Germania, cu sutele, în vreme de pandemie, când ordonanțele militare interzic tot ce se putea interzice,

Ministrul Mediului a reacționat la acuzațiile că se exploatează ilegal pădurile catalogându-le drept „fake news”. Răspunsul lui George Simion

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a denunțat ca „fake news” imaginile care circulă pe rețelele de socializare

Andrei Caramitru (USR), explozie de ură contra Ortodoxiei, după aflarea acordului cu MAI: „BOR este doar o organizație criminală, retrogradă, retardată, coruptă. Și ortodoxia ca rit creștin a devenit un coșmar rusofon criminal”

Andrei Caramitru (USR) a reacționat violent pe social media, după ce ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat marți seară încheierea unui acord cu Patriarhia Română, prin care cadrele din subordinea MAI vor supraveghea și sprijini distribuirea paștilor și luminii către credincioși

EXTERNE

Polonia va începe din 19 aprilie repornirea treptată a economiei

Ministrul sănătății din Polonia a anunțat marți dimineață că țara va începe din 19 aprilie repornirea treptată a economiei,

Presa elenă vorbește de un „război biologic” pus la cale de Ankara: Turcia încearcă să trimită migranți infectați cu coronavirus în Grecia

Forțele elene sunt în alertă sporită, după ce, potrivit unor informații, Turcia s-ar pregăti să dea drumul unui nou val de migranți în Europa.

Lukașenko, un președinte care nu crede în COVID : „Nici măcar un om nu a murit de coronavirus”

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko susține că nu există niciun deces cauzat de noul coronavirus în Belarus, și asta în ciuda faptului că rapoartele

CULTURĂ

Săptămâna Mare: Sfânta și Marea Zi de Marți

În Sfânta și Marea Zi de Marți se face pomenirea celor zece fecioare din Sfânta Evanghelie.

15 aprilie: Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la 15 aprilie.

15 aprilie 1944, Paștile însângerate al severinenilor. 76 de ani de la momentul în care avioanele anglo-americane au distrus orașul Drobeta Turnu Severin

Din 15 aprilie, în ziua de Paști, până în iunie 1944, orașul Drobeta Turnu Severin a fost bombardat de către aviația anglo-americană

ECONOMIE

https://www.activenews.ro/externe/Presa-elena-vorbeste-de-un-%E2%80%9Erazboi-biologic-pus-la-cale-de-Ankara-Turcia-incearca-sa-trimita-migranti-infectati-cu-coronavirus-in-Grecia-161040

Un muncitor din Suceava plecat la cules de sparanghel în Germania a murit. Un alt român ajuns pe plantațiile nemților face dezvăluiri despre condițiile de muncă: Am cerut măști. Ne-au spus: „Dar ce, în România aveați măști?”

download

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Marţi, 14 aprilie 2020, 12:20   /   Actualizat: Marţi, 14 aprilie 2020, 12:28

Un muncitor din Suceava plecat la cules de sparanghel în Germania a murit. Un alt român ajuns pe plantațiile nemților face dezvăluiri despre condițiile de muncă: Am cerut măști. Ne-au spus: „Dar ce, în România aveați măști?”

ARTICOLE RELAȚIONATE

Fostul consilier guvernamental Petrișor Peiu face predicții despre cum va arăta lumea după criză și unde se va situa România
Fostul consilier guvernamental Petrișor Peiu face predicții despre cum va arăta lumea după criză și unde se va situa România

Dosar penal pentru un bărbat ce a îndemnat, pe Facebook, oamenii să meargă la biserică în noaptea de Înviere
Dosar penal pentru un bărbat ce a îndemnat, pe Facebook, oamenii să meargă la biserică în noaptea de Înviere

Publicistul Iulian Capsali cere autorităților găsirea unor soluții pentru Înviere: Putem să cerem culoare până la biserica din cartier, așa cum au avut zilierii care au plecat din Suceava, de pildă, spre Cluj, cu autocarele?

 Publicistul Iulian Capsali cere autorităților găsirea unor soluții pentru Înviere: Putem să cerem culoare până la biserica din cartier, așa cum au avut zilierii care au plecat din Suceava, de pildă, spre Cluj, cu autocarele?

La nici o săptămână de la exodul muncitorilor români spre Germania, apar și primele informații despre modul în care sunt tratați. Dar și prima veste proastă: un român de 54 de ani a murit zilele trecute în timp ce se afla la cules de sparanghel, potrivit Monitorul de Suceava.

Conform sursei citate, soția sa a declarat că sâmbătă, bărbatul, Nicolae Bahan, a fost găsit mort.

Pe de altă parte, un alt bărbat din Suceava, care a plecat la cules de sparanghel în Germania, a făcut declarații despre condițiile de muncă pe timp de pandemie de COVID-19. Suceveanul a precizat că a plecat din România pe data de 10 aprilie și li s-a promis că totul va fi bine, numai că la fața locului lucrurile stau cu totul diferit.”La sosire, am primit câte o mască de persoană, dar cum se lucrează în câmp și e vânt, praf și mizerie am cerut să ne suplimenteze numărul de măști. Știți ce ne-au spus? Dar ce, în România aveați măști?

Apa care ni se aduce pe câmp este în canistre și pentru a putea bea am improvizat căni din peturi pe care le-am tăiat în jumătate. La stână vă garantez că sunt condiții mai bune”, a povestit suceveanul pentru Monitorul de Suceava.

Potrivit bărbatului, câmpurile unde se recoltează sparanghelul sunt la o oarecare distanță de locurile de cazare, iar până acolo muncitorii sunt duși cu autobuze ”de pe care curg tablele”, înghesuiți câte 50-60, fără nici un fel de protecție.

Suceveanul a mai menționat că din cauza lipsei echipamentelor de protecție și a apropierii oamenilor sunt deja patru femei care au fost izolate după ce prezintă simptome de îmbolnăvire cu COVID-19.

Bărbatul s-a arătat surprins și de faptul că au ajuns la muncă în Germania și mulți oameni din zona de carantină a județului Suceava.

”Chiar erau câțiva oameni din Pătrăuți care se lăudau pe aici cum au fentat ei filtrele de poliție și au ajuns pe aeroport și de acolo în Germania”, a mai menționat muncitorul aflat la cules de sparanghel.Acesta este cantonat alături de aproximativ 500 de români la circa 40 de km de Freiburg, în apropierea graniței cu Franța.

CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri/Un-muncitor-din-Suceava-plecat-la-cules-de-sparanghel-in-Germania-a-murit.-Un-alt-roman-ajuns-pe-plantatiile-nemtilor-face-dezvaluiri-despre-conditiile-de-munca-Am-cerut-masti.-Ne-au-spus-%E2%80%9EDar-ce-in-Romania-aveati-masti-

UPDATE PREMIERA Sezonului 4, exclusiv pe Alfa Omega TV și pe pagina de Facebook Cartea Cărților!

download

 Doina Bejenaru  13-04-2020 13:11:39

Săptămâna Mare este cu adevărat Super Mare pentru că Alfa Omega TV lansează Super Premiera Sezonului 4 al legendarului desen animat Cartea Cărților! În perioada, 13-19 aprilie, urmărim în premieră 13 aventuri noi prin Cartea Cărților. Zi de zi, de la 09:00 și de la 16:30, vedeți câte două episoade din Sezonul 4, exclusiv pe Alfa Omega TV și LIVE pe pagina oficială de Facebook Cartea Cărților!

În sezonul 4, explorăm împreună cu Oana, Cristi și Memo istoriile:
4.01 – Isus hrănește mulțimile – 13 aprilie, ora 9
4.02 – Petru și Corneliu – 13 aprilie, ora 16:30
4.03 – Pavel și Sila – 14 aprilie, ora 9
4.04 – Templul lui Solomon – 14 aprilie, ora 16:30
4.05 – Evadarea lui Petru – 15 aprilie, ora 9
4.06 – Isus vindecă orbii – 15 aprilie, ora 16:30
4.07 – Iosua și Caleb – 16 aprilie, ora 9
4.08 – Ilie și văduva din Sarepta – 16 aprilie, ora 16:30
4.09 – Învață-ne să ne rugăm – 17 aprilie, ora 9
4.10 – Ieremia – 17 aprilie, ora 16:30
4.11 – Isus în pustie – 18 aprilie, ora 9
4.12 – Pavel și Barnaba – 18 aprilie, ora 16:30
4.13 – Filip – 19 aprilie, ora 9
1.11 – A înviat! – 18 aprilie, ora 16:30

Urmăriți o nouă serie de aventuri unice din Cartea Cărților, acum dublate în limba română de Alfa Omega TV. Profitați de această Super Premieră și petreceți Săptămâna Mare explorând adevăruri profunde cu eroii Cartea Cărților. Pregătiți-vă inimile pentru înviere împreună cu eroii biblici care l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod profund. Apropiați-vă de Dumnezeu și sădiți în inima copiilor dvs sămânța sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu.

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/13/update-premiera-sezonului-4-exclusiv-pe-alfa-omega-tv-si-pe-pagina-de-facebook-cartea-cartilor/?

Când Evanghelia lui Hristos e mai tare decât glonțul Comunismului

download

 Cosmin Frișan  13-04-2020 13:20:48


Adeseori auzim despre cazuri în care creștinii sunt persecutați în țările din Orientul Mijlociu, mai auzim și că unii din acești creștini au o dragoste atât de mare încât îi iartă pe cei care i-au persecutat. La fel este și cazul unei românce, stabilită în SUA.

Virginia Prodan nu ascunde faptul că la ora actuală, din punctul ei de vedere, ar fi trebuit să fie moartă, însă nu și din al lui Dumnezeu. În cartea ei, „Saving My Assassin”, Virginia împărtășește povestea incredibilă despre cum aceasta a privit moartea în față și cum s-a luptat cu cel care urma să o împuște, nu cu forța fizică ci cu Cuvântul lui Dumnezeu.

„Nu sunt un erou, Dumnezeu mi-a dat această misiune și am fost un instrument în mâinile Lui”, spune Virginia pentru CBN News.

În calitate de avocat în domeniul drepturilor omului, la vârstă de 23 de ani, Virginia a convocat în instanță regimul comunist și socialist din România de la acea vreme pentru a-și apăra drepturile ei și ale concetățenilor săi la libertatea religioasă, iar asta aproape i-a costat viața.

„Guvernul Socialist hotăra cine este Dumnezeul tău și hotărârea lor era că Guvernul era Dumnezeul tău, nu Hristos”, explică Virginia.

Creștinii erau aruncați la închisoare în timpul lui Ceaușescu

În timpul guvernării dictatorului Nicolae Ceaușescu, în anii ’80, creștinii care au fost găsiți în posesia Bibliilor sau care împărtășeau dragostea lui Hristos și altora, erau aruncați în închisoare, chiar dacă țara avea legi scrise cum că susțin libertatea religioasă.

„La interogatoriile lungi mi s-a spus adesea că acele legi se găseau în Constituția României, nu pentru protejarea libertății religioase și a expresiei românești, ci erau puse acolo doar pentru ca civilizația occidentală să creadă că avem libertate de exprimare și religioasă”, spune Virginia. Chiar și așa, Virginia a profitat de pe urmă acestor legi pentru a lupta cu guvernul.

„Mai târziu am aflat că, atunci când eram în sala de judecată, în fața judecătorului și a persecutorilor, în spatele meu erau reprezentanți din America, din Franța, Israel, din tot vestul Europei care aveau să ia notițe și să o trimită guvernului lor. Datorită acestui lucru sunt în viață și nu am murit, pentru că Dumnezeu m-a protejat”, mărturisește autoarea memoriile acelor vremuri.

Virginia a atras atenția mass-media occidentale precum Radio Europa Liberă și Vocea Americii.

„Guvernul, la acea vreme, știind că vor fi reprezenanți din mai mule țări, a fost obligat să mă lase să fiu prezentă la proces, altfel trebuia să dea răspunsuri, „unde eram, de ce nu a fost prezentă, de ce s-a dat un verdict fără ca eu să fiu acolo, care este situația mea, și așa mai departe”, explică Virginia.

Răspunsul guvernului: bătaia și tortura

Totuși, în afara sălii de judecată, guvernul s-a răzbunat foarte dur, bătând-o și torturând-o. „Îmi amintesc că eram plină de sânge, aveam dureri insuportabile. M-am uitat direct la cei care mă torturau, tremurând, și le-am spus că nu e bine ceea ce fac, dar Dumnezeu îi iubește și la fel aleg și eu să îi iubesc”, povestește Virginia.

În urma acestor toate lucruri care s-au întâmplat, Virginia și-a câștigat dreptul la libertate religioasă – dar cel mai mare test al ei abia acum urmează.

„A fost atât de riscant încât, atunci când am primit această misiune, i-am spus Domnului, le oferi o șansă ca aceștia să ridice arma și să mă omoare. Am ajuns în posesia unor documente care adevereau faptul că dictatorul minte, și continuă să mintă America”.

 Încrederea în Domnul – Virginia a acceptat sarcina riscantă de a preda documentele Ambasadei Americane

„Am hotărât să risc. Mi-am creat un buzunar în interiorul costumului și am pus documentele acolo cu intenția de a le oferi ambasadei americane a doua zi, când urma să am un caz și știam că vor fi în sala de judecată”, explică Virginia.

Guvernul trimite și asasini în biroul ei

Virginia a reușit să predea documentele, care au fost duse în cele din urmă președintelui Reagan – înfuriind-l pe dictatorul român.

„Guvernul a decis să trimită un ‘client’ în biroul meu, pe asasin, care mi-a spus că ‘nu sunt clientul tău, sunt aici să te omor’. Când am văzut arma, am fost sigură că în acea zi voi muri”.

În timp ce asasinul urlă la ea – Virginia a luptat împotriva lui cu singurul lucru de care era în stare. „M-am uitat la om și am început să vorbesc calmă cu el, aducând în discuție și Cuvântul Evangheliei. Dumnezeu mi-a deschis atunci ochii ai am realizat că și criminalii regimului comunist, angajații statului sunt tot ființe umane, ca mine, care căutau Adevărul așa cum obișnuisem și eu în urmă cu mulți ani”, își amintește Virginia. „Când vorbeam cu el din Evanghelie, m-am uitat la omul care în urmă cu câteva secunde țipa, acum vorbea calm”.

Remarcabil este faptul că, în loc să-i ia viața Virginiei, acesta l-a acceptat pe Hristos. „El a părăsit biroul meu ca un om liber, ca frate în Hristos, iar viața noastră nu a mai fost niciodată aceeași”, a continuat ea.

Virginia prezintă mai multe detalii despre acele vremuri în cartea sa – în care este și un capitol scris chiar de către cel care ar fi trebuit să îi ia viață, despre transformarea remarcabilă care l-a dus într-o viață de slujire. Virginia locuiește în prezent în Statele Unite și lucrează ca avocat pentru drepturile omului.

SURSA | CBN NEWS

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/13/cand-evanghelia-lui-hristos-e-mai-tare-decat-glontul-comunismului/?

Doi creștini din China riscă să fie închiși pentru că au distribuit Biblii pentru copii

download

Augustinov Gabriela  13-04-2020 14:19:49
Photo by chris liu on Unsplash

Doi creștini din provincia chineză Guangdong, au fost arestați la sfârșitul anului trecut pentru că au tipărit Biblii pentru copii. Cei doi riscă acum să fie închiși.

Conform China Aid, Liang Rurui și Zhu Guoqing, ambii din provincia Guangdong au tipărit Biblii pentru copii la cererea unui creștin, pe nume Tang. Ei i-au distribuit lui Tang 7000 de Biblii pentru copii.

Pe 22 noiembrie 2019, autoritățiile locale din orașul Zhongshan le-au inspectat tipografia și au confiscat 8176 de cărți tipărite. Imediat după aceea, Liang Rurui a fost arestat, reținut penal, însă a ieșit pe cauțiune în aceeași zi. Zhu Guoqion a fost și el închis în custodia poliției și arestat oficial de Crăciun.

Pe 24 martie, Procuratura Districtului, din orașul Zhongshan, i-a acuzat oficial pe Liang și Zhu de încălcarea reglementărilor țării și ale pieței prin operațiunea lor ‘ilegală’. Ei riscă să fie condamnați penal pentru operațiuni ilegale de afaceri. Pe Liang îl așteaptă pedeapsa cu închisoarea, între doi ani și opt luni și trei ani și două luni. De asemenea, Procuratura a recomandat ca el să primească și o amendă între 2830 și 4240 de dolari.

Este foarte probabil, ca și Zhu să primească recomandarea unei pedeapse similare de la Procuratură.

China Aid lansează în fiecare an un raport cu privire la persecuția, care are loc asupra creștinilor din China. În anul 2019, au fost raportate tot mai multe cazuri de opresiune religioasă, determinate de campania guvernului de a dezvolta o „religie cu caracteristici chinezești”.

Conform raportului, guvernul chinez adoptă și aplică tot mai multe măsuri care îi permit să conducă, să reglementeze și să cenzureze după propria voință, pentru a se asigura că cetățenii rămân susținători fideli ai Partidului Comunist Chinez. Acest lucru se realizează prin mai multe mijloace: creștinii sunt obligați să cânte cântece naționaliste ca parte a serviciilor religioase, multe biserici și cruci sunt distruse, iar cei care opun rezistență acesor măsuri sunt arestați.

Sursa: Persecution.org

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/13/doi-crestini-din-china-risca-sa-fie-inchisi-pentru-ca-au-distribuit-biblii-pentru-copii/?

STÂNCA LOVITĂ Un articol de John Ritchie

download - Copie - Copie

Acestea sunt cele mai elementare condiţii de viaţă ale sfinţilor lui Dumnezeu în pustiu. Viaţa aceasta este viaţa divină şi cerească, al cărei izvor şi origine este Însuşi Dumnezeul cel viu. Într-adevăr, putem spune că ea vine de la Dumnezeu şi se întoarce la Dumnezeu. Aşa cum apa se ridică până la punctul ei de pornire, tot aşa străduinţele şi dorinţa acestei vieţi se îndreaptă spre Dumnezeu, de la care a venit; nimic altceva n-ar putea oferi omului nou din cel credincios adevărata satisfacţie. Formele moarte şi ceremoniile religioase pot satisface sufletul care nu are viaţă, ci doar trăieşte cu numele, dar care totuşi este mort. Dar sufletul născut cu adevărat din cer va înseta ca cerbul după ape, va înseta după o relaţie directă  şi personală cu Dumnezeu şi va pătrunde prin toate puterile potrivnice ale întunericului, până ce va atinge ţinta sa. Aşa se vor petrece lucrurile cu fiecare copil al lui Dumnezeu. Este unul din semnele caracteristice, care fac deosebirea dintre copilul lumii şi copilul lui Dumnezeu, între cei care poartă în ei viaţa lui Hristos şi cei care sunt morţi în păcatele lor.„Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu“ (Psalm 42:2). „Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut în zori de zi; sufletul meu însetează după Tine, carnea mea tânjeşte după Tine, într-un pământ sec şi uscat, fără apă“ (Psalm 63:1).

Astfel de gânduri se ridică în sufletele noastre, când citim versetele introductive din Exod 17   şi vedem în faţa noastră o tabără care murmură în mijlocul unui pustiu gol, fără nicio picătură de apă. Ceea ce i-a făcut să murmure a fost necredinţa, pentru că ochiul lor se întorsese de la Dumnezeu, şi tocmai plângerea lor era o dovadă pentru faptul că lăsaseră în urmă Egiptul şi acum se găseau în pustiu. Niciodată nu citim despre egipteni că s-au tânguit în acest mod; nici chiar fiii lui Israel nu au făcut acest lucru, cât timp au fost la râul Egiptului. Acum însă se găseau într-o stare de urgenţă, când credinţa lor era pusă la încercare şi când poporul a eşuat, din păcate, ca de atâtea ori. Fără să ţină seama de murmurele lor, Domnul era aproape de ei şi era gata să alimenteze tabăra însetată cu apă, aşa cum mai înainte le-a potolit foamea cu mană (capitolul 16).

Şi noi am experimentat această situaţie de multe ori, de când am păşit în călătoria noastră prin pustiu. Moise a primit porunca să ia toiagul, cu care schimbase râul Egiptului în sânge, şi să lovească stânca la Horeb. Stânca a fost lovită, şi din ea a curs apă. Acelaşi toiag, care a adus egiptenilor judecată, a fost folosit în har pentru a aduce miilor de israeliţi înviorarea necesară.

Însemnătatea spirituală a acestei relatări este foarte simplă. „Stânca era Hristosul“ (1. Corinteni 10:4  ), Hristos, care a fost lovit la cruce cu judecată spre binecuvântarea noastră. Apa este o imagine a Duhului, pe care L-am primit ca rod al morţii lui Hristos şi a lucrării Sale împlinite pe deplin. Dacă stânca nu ar fi fost lovită, apa nu ar fi putut curge din ea; dacă Domnul nostru iubit nu ar fi suportat pentru noi loviturile judecăţii, nu ar fi fost pentru noi nicio salvare, nu am fi avut Duhul Sfânt. Dar mulţumiri să-i fie aduse Numelui Său incomparabil, El, Cel „lovit“ odinioară de Dumnezeu, este acum înălţat sus în ceruri. Duhul a venit jos pe pământ ca mărturie a înălţării Sale şi a curăţirii păcatelor noastre (Ioan 7:39  ; Evrei 10:15  ) şi locuieşte în toţi credincioşii ca Cel care promovează şi întreţine viaţa lor spirituală.

Citim că israeliţii au băut toţi aceeaşi băutură spirituală (1. Corinteni 10:4  ), iar despre credincioşii de astăzi citim că toţi au parte din acelaşi Duh. Acesta este dreptul de naştere şi moştenirea fiecărui membru al familiei lui Dumnezeu. Nu există niciun om care crede în Hristos, care nu a primit Duhul. Ştim că sunt unii care tăgăduiesc acest lucru şi învaţă că o anumită parte din poporul lui Dumnezeu nu a primit pecetea Duhului Sfânt. Dar aceasta este în contradicţie cu învăţătura Cuvântului şi cu experienţa sfinţilor. În Cuvânt citim: „Tuturor celor ce L-au primit (pe Hristos), le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12  ); „pentru că sunteţi fii, Dumnezeu a trimis de la Sine în inimile noastre pe Duhul Fiului Său, care strigă: Ava, Tată!“ (Galateni 4:6  ). Nu pentru că aţi primit învăţătura cutare sau cutare sau pentru că aveţi o anumită măsură de devotament sau sfinţenie, ci „pentru că sunteţi fii“ şi „toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus“ (Galateni 3:26  ). „Însuşi Duhul mărturiseşte cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu“ (Romani 8:16  ) şi: „dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui“ (Romani 8:9  ).

Dar trebuie să ţinem seama de anumite deosebiri. Scriptura face deosebirea între credincioşi care „au primit Duhul“ şi cei care „erau umpluţi cu Duh“ (a se compara 1. Corinteni 2:12   şi Efeseni 5:18  ). Acolo se face o deosebire şi între viaţă şi dezvoltare. Viaţa este la toţi la fel, dar dezvoltarea acestei vieţi diferă de la unul la altul. Duhul lui Dumnezeu locuieşte în fiecare copil al lui Dumnezeu, dar acesta se poate descoperi în forme foarte diferite. Copilul nou-născut are viaţa în Hristos, şi nu există o altă viaţă. Expresii ca „viaţă superioară“ sau „viaţă de sfinţi“ sunt greşite. Ele conţin gânduri care nu sunt după Scriptură. Viaţa poartă la toţi acelaşi caracter, chiar dacă dezvoltarea şi descoperirea ei arată altfel la fiecare în parte. Scriptura vorbeşte despre cei fără putere şi cei tari (Romani 15:1  ), despre cei carnali şi despre cei spirituali (1. Corinteni 3:1  ), dar aici este vorba despre problema dezvoltării, şi nu despre caracterul vieţii primite. Unii au un mers înapoi sub influenţa lumească şi a învăţăturilor false, aşa ca în cazul corintenilor şi al galatenilor; alţii, ca tesalonicenii, arată o dezvoltare rapidă şi sunt bogaţi în darurile Duhului. Aceste deosebiri se fac şi cu privire la Duhul Sfânt. Ştefan şi Barnaba erau bărbaţi plini de Duhul Sfânt (Fapte 7:55  ; 11:24  ), în timp ce unii corinteni erau ca nişte prunci, certându-se şi invidiindu-se (1. Corinteni 3:1-3  ), dar chiar şi lor li se adresează cu „sfinţi în Hristos Isus“ şi sunt numiţi sfinţi – trupul lor este denumit templul Duhului Sfânt (1. Corinteni 1:2, 6  ; 6:13  ). Cu toţii cunoaştem deosebirea dintre un pârâiaş şi un râu mare, care trece peste malurile sale, chiar dacă este aceeaşi apă în ambele. Să facă Domnul ca şi noi să fim plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5:18  ) şi să umblăm în Duhul (Galateni 5:16  ). Aceasta ne-a poruncit Dumnezeu; iar cei care au făcut prin har această experienţă preţioasă, vor vorbi cel mai puţin despre ea. La fel ca la Moise, când a coborât de pe munte, iar faţa lui strălucea, tot aşa vor observa toţi, fără să fim nevoiţi să le povestim despre ceea ce am experimentat; faptele vorbesc pentru sine. Sufletele însetate cu care ne întâlnim pe drumul nostru prin pustiu vor avea şi ele binecuvântare din aceasta, pentru că atunci când noi înşine bem din izvor, din noi vor curge râuri de apă vie (Ioan 7:37, 38  ). Aceasta este marea problemă a timpului nostru printre toţi cei care slujesc din Cuvânt şi predică lumii Evanghelia. Să ne ferească Domnul să ne mulţumim cu o predică legalistă, ce fură puterea înviorătoare şi dătătoare de viaţă a Duhului lui Dumnezeu! Pentru a umbla cu Dumnezeu şi pentru a-i sluji trebuie să ţinem seama de îndemnurile importante: „Nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu“ (Efeseni 4:30  ), „nu stingeţi Duhul“ (1. Tesaloniceni 5:19  ). Dar, ah, de câte ori nu facem aceste lucruri, şi tocmai în aceasta constă cauza pentru slăbiciunea şi lipsa noastră de roadă!

În Numeri 20:7-11   este amintită încă o dată stânca. Aici i se porunceşte lui Moise: „ …vorbiţi stâncii înaintea ochilor lor şi ea îşi va da apele.“ Stânca nu trebuia să fie lovită pentru a doua oară; ea a fost lovită o dată pentru totdeauna, iar acum se spunea: vorbiţi stâncii. Dar Moise a vorbit în mod necugetat către popor şi a lovit stânca. El a fost neascultător faţă de Dumnezeu şi de aceea nu a avut voie să intre ca şi conducător al poporului în ţara Canaan. Stânca noastră a fost lovită o dată pentru totdeauna, iar ca rezultat ne-a fost dat Duhul Sfânt. Noi nu trebuie să-L rugăm să vină jos sau să-i cerem lui Dumnezeu să-L trimită, ca să locuiască în noi. Ca mărturie a curăţirii noastre desăvârşite de păcate (Evrei 10:15  ), ca pecete a salvării noastre actuale şi ca garanţie pentru slava noastră viitoare, Duhul Sfânt este în noi. Aşa cum o fântână oferă florilor din grădină umiditate şi cum un râu, care curge prin câmpie, face ca seminţele să încolţească şi să crească, până aduc roadă, tot aşa lucrează Duhul lui Dumnezeu în cei credincioşi. Cine este aproape de Dumnezeu şi vorbeşte stâncii, nu va duce lipsă de apă; frunzele sale vor fi verzi ca ale palmierului şi va fi plin de forţă de viaţă. Cuvintele pe care le rosteşte vor fi o înviorare pentru sfinţii obosiţi şi un râu al vieţii pentru păcătoşii însetaţi. Sufletul său va fi ca o grădină udată şi ca un izvor de ape, ale cărui ape nu înşală (Isaia 58:11  ).

Drag cititor tânăr, tinde să cunoşti plinătatea Duhului lui Dumnezeu, să bei din râul adânc, care dă sănătate şi aduce rod, şi evită tot ce ar putea să te abată de lângă Cel care este izvorul vieţii, pentru a te duce la fântâniile sparte ale lumii, care nu îţi vor putea da nicio satisfacţie (Ieremia 2:13  ).

http://comori.org/articol.php?item=1463

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/stanca-lovita/

STĂPÂNIREA DE SINE (1)

download - Copie - Copie

„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi” (Efeseni 4:26)

Iată planul biblic de creștere spirituală care include stăpânirea de sine: „Să vă înnoiți în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că suntem mădulare unii altora. „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră, şi să nu daţi prilej diavolului.

Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:23-32).

Dumnezeu ți-a dat fiecare emoție pe care o simți, inclusiv mânia. Însă El vrea s-o ții în frâu. Ai remarcat cuvintele: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”? Când ești mânios, în loc să negi lucrul acesta, folosește-l pentru a determina o schimbare în bine.

Când spui: „Sunt mânios pentru că prețuiesc relația, și aș vrea să discutăm despre asta” – poți contribui la vindecare și soluții. E necinstit să te prefaci că nu ești mânios, când de fapt ești… La fel este și cu exagerarea. „Niciodată nu mă asculți…

Întotdeauna îmi ignori dorințele… Nimeni nu face nimic, în afară de mine!” Astfel de generalizări sunt neadevărate și contribuie doar la agravarea situației, garantând faptul că problema rămâne neștiută și nerezolvată. Voia lui Dumnezeu este să-ți controlezi mânia, în loc s-o lași să te controleze ea pe tine!

Citeste și Cum arată moartea? Fluorescența albastră care ucide celulele în momentul morții, observată pentru prima dată de oamenii de știință

Citeste și O mamă creștină față în față cu ucigașii fiul ei, ce a ales sa facă a uimit o lume întreaga

Anunt important: Pentru că reteaua de socializare ne-a cenzurat ca postarile care se fac sunt aproape oprite pentru ca dvs sa nu le mai vedeti, sa le cititi sau le dati mai departe, va asteptam in grupul creat pentru dvs unde e alta situatie! Va asteptam in grupul acesta: Stiri si incurajari crestine

Sursa: Fundatia Seer
http://logosul.ro/2018/03/21/stapanirea-de-sine-1/

Stiri interne

 Ce mi-a furat pornografia

Nu este un secret faptul că dependența de pornografie este distructivă și nesănătoasă. O mulțime de studii au dovedit acest lucru. Celebrități precum Rusell Brand au vorbit deschis despre acest subiect. Organizații ca „Fight The New Drug” arată realitatea pornografiei. Nu voi începe să argumentez de ce pornografia face atât de mult rău, pentru că acest lucru a fost deja făcut. Scopul acestui articol este …

READ MORE »

Proprietatile terapeutice nebanuite ale cafelei. Te apara de cele mai groaznice boli

Cafea de zi cu zi nu te tine doar treaz, asa cum crezi tu, ci te fereste si de boli. Cafeaua te apara de cancerul de piele, te tine departe de Alzheimer si diabet, iti mareste puterea de concentrare. Poate ca ai mai auzit expresia „Nu-mi spune acum (si de obicei e vorba despre o veste proasta!), nici nu mi-am baut cafeaua”. Probabil …

READ MORE »

STĂPÂNIREA DE SINE (1)

„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi” (Efeseni 4:26) Iată planul biblic de creștere spirituală care include stăpânirea de sine: „Să vă înnoiți în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” …

READ MORE »

A LĂSAT ANGLIA ȘI UN SALARIU DE 5.000 DE LIRE PE LUNĂ PENTRU A SALVA ROMÂNII BOLNAVI DE CANCER

Un medic neurochirurg român, care câștiga 5 mii de lire sterline în Marea Britanie, s-a întors în România și a creat, pe banii lui, o platformă care să ajute bolnavii de cancer. Modelul l-a văzut în Anglia unde e bugetat de stat și oferă soluții eficiente și rapide suferinzilor. Bolnavii din România, obișnuiți să alerge mult prea mult timp de …

READ MORE »

CITEȘTE!PLANTELE AU EFECTE MIRACULOASE ȘI SEAMĂNĂ CU ORGANELE PE CARE LE VINDECĂ: MEDICINA LUI DUMNEZEU

”Lăsați mâncarea să vă fie medicament și medicamentele să vă fie mâncare!”, spunea Hipocrat, părintele Medicinei. O alta teorie veche spune că plantele au fost create de Dumnezeu astfel încît să semene cu organele corpului omenesc şi să conţină tot ceea ce au nevoie pentru o bună funcţionare. Si daca ai auzit zicala ”Esti ceea ce mananci”, acum stii de …

READ MORE »

OARE CINE DISTRIBUIE? MEDIC PSIHIATRU: “NE FACEM ANALIZE, CĂUTĂM MEDICAMENTE, DAR NU MERGEM LA CAUZA DIRECTĂ A SUFERINŢELOR NOASTRE”

Iertarea este un act voluntar, liber, prin care nu-i mai considerăm vinovaţi pe cei care ne-au greşit şi nu ne mai simţim vinovaţi faţă de cei cărora le-am greşit. Este un proces care ne aduce libertate, adevărat fiind că „iertând altuia, nouă ne iertăm“. Când sufletul ne doare, şi trupul ajunge să sufere. Ne facem analize, căutăm medicamente care blochează …

READ MORE »

Anul 2018, fără vară! Fenomenul a mai avut loc în 1816

Anul acesta circulă pe internet teoria potrivit căreia vara lui 2018 nu va mai exista. Acest fenomen ar urma să fie unul identic cu cel din 1816, atunci când în Europa a fost foarte frig, iar nordul continentului a fost acoperit chiar de zăpadă. Și temperaturile medii la nivel global au fost cu 0,4 – 0,7 grade mai mici decât …

READ MORE »

TU ÎI APARȚII LUI DUMNEZEU

„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc… eşti al Meu.” (Isaia 43:1) Când Dumnezeu te răscumpără, devii al Lui. Și când ești al Lui, El te ocrotește! Lucrul acesta este ilustrat de istoria lui Belșațar. Biblia spune: „Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ celor o mie de mai mari ai lui, şi a băut vin înaintea lor. …

READ MORE »

ULTIMUL MESAJ A LUI LORELEI PENTRU STEPHEN HAWKING: ,,Va asigur că sunteti iubit de Dumnezeu!”

ULTIMUL MESAJ A LUI LORELEI PENTRU STEPHEN HAWKING: ,,Va asigur că suntem iubiți de Dumnezeu!” Lorelei Moşneguţu este fără îndoială omul săptămânii în România, după ce a uimit o ţară întreagă la „Românii au Talent”. Deşi nu are mâini, aceasta a cântat impecabil la pian cu picioarele, etalând totodată o voce de înger. Puţini ştiu că micuţa de 14 ani …

Sursa: Fundatia Seer
http://logosul.ro/2018/03/21/stapanirea-de-sine-1/

 

STATUIA SATANISTĂ DIN SUA ŞI MOSCHEIA DIN BUCUREŞTI – ” LA ORDINEA ZILEI „

download

Articol publicat de Doina Bejenaru | 30 iulie 2015, 19:43

ionel-tutac-e1428314026144

Guvernul Ponta a semnat protocolul pentru construirea moscheii din Bucureşti. Se pare că în Bucureşti va fi cea mai mare moschee din Europa, chiar dacă procentul musulmanilor în România este sub 0,3% din totalul populaţiei.

Pentru construirea acestei moschei musulmane, Guvernul Ponta a oferit un teren de peste 11.000 de metri pătraţi în centrul Bucurestiului, în concesiune, pe o durată de 49 de ani.

Interesant este faptul notat de jurnaliştii de la romanialibera.ro că premierul Victor Ponta s-a operat recent în Turcia, într-o clinică al cărei acţionar majoritar este chiar soţia preşedintelui turc Reccep Tayyp Erdogan, care este un foarte agresiv promotor al islamului militant. Are vreo legătura cu donarea acestui teren de către Guvernul României în inima Bucureştiului pentru construirea unei moschei uriaşe? Dumnezeu ştie.

Aceasta era informaţia de ultima ora, însă azi discutăm despre altceva în rubrica „La Ordinea Zilei”, şi anume despre faptul că în oraşul Detroit din Statele Unite a fost amplasată o statuie satanistă a lui celui rau, chiar în centrul orasului.

Şi în Evul mediu, cavalerii templieri se închinau la această creatura numită Baphomet, care are aripi, chip de ţap şi trup omenesc.

Organizaţia ocultă Templul Satanic, care a ridicat această statuie, spune că statuia „este în constrast cu Monumentul Cele Zece Porunci, care se află deja în Oklahoma şi că va avea de asemenea, un scop funcțional, ca şi scaun, pentru ca oamenii de toate vârstele să stea în poala lui Satan pentru inspirație și contemplare”.

Pentru a se asigura de noi generații care să le urmeze doctrina, sataniștii au început din 2014 să introducă cărți de colorat în școli!!!

Cărțile conțin desene cu copii care efectuează ritualuri satanice, desene de promovare a pentagramei în școli, împreună cu o carte cu fabule oculte. Copiii din carte poartă simboluri satanice pe tricouri și răspândesc mesaje anti-intimidare și de toleranță religioasă, alături de desene de colorat, pentru a creea o pentagramă, scrie site-ul cunoastelumea.ro

Despre aceste fenomene anti-creştine discutăm cu pastorul Bisericii Baptiste din Lugoj, Ionel Tuţac.

Citeşte mai mult pe http://www.stiricrestine.ro Statuia satanistă din SUA şi moscheea din Bucureşti – „La Ordinea Zilei”

 La Ordinea ZIlei – RVE: „Statuia satanei în Detroit şi moscheea din Bucureşti” by Doina Bejenaru on Mixcloud

STATORNICIA LUI DUMNEZEU

download

STATORNICIA LUI DUMNEZEU

22 SEPTEMBER 2017

În mai multe locuri din Scriptură, Dumnezeu este descris ca fiind neschimbător. În Psalmul 102, psalmistul compară natura lui Dumnezeu cu cerurile și pământul: ”Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne;…se vor schimba. Dar Tu rămâi Același, și anii Tăi nu se vor sfârși” (v. 26, 27). Psalmul 33:11 subliniază permanența gândurilor lui Dumnezeu: „Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, și planurile inimii Lui din neam în neam. „Și chiar dacă poporul Lui nu a respectat poruncile Lui, Dumnezeu Însuși spune: „Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb” (Maleahi 3:6). Iacov spune că la Dumnezeu „nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17).

Această constanță divină implică mai multe aspecte. În primul rând, nu există nici o schimbare cantitativă. Dumnezeu nu poate crește în nici un domeniu, deoarece El este deja perfecțiunea. Nici nu poate descrește, deoarece dacă ar face-o, ar înceta să mai fie Dumnezeu. Nu există de asemenea vreo schimbare calitativă. Natura lui Dumnezeu nu trece prin modificări. Din această cauză Dumnezeu nu-Și schimbă gândul, planurile sau acțiunile, întrucât acestea se sprijină pe natura Lui, care rămâne neschimbată, indiferent ce se întâmplă. Într-adevăr, în Numeri 23:19 argumentul adus este că de vreme ce Dumnezeu nu este om, acțiunile Lui trebuie să fie nealterabile. În plus, intențiile ca și planurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna consecvente, pentru simplul motiv că voia Lui nu se schimbă. Astfel, Dumnezeu este întotdeauna credincios legământului Lui cu Avraam, de exemplu. El l-a ales pe Avraam și Și-a dat lui cuvântul, și El nu S-ar răzgândi sau nu Și-ar călca promisiunea.

Ce vom face atunci cu acele pasaje în care Dumnezeu pare să Se răzgândească sau să Se căiască de ceea ce a făcut ? Aceste pasaje pot fi explicate în câteva moduri:

Ele sunt simple descrieri ale acțiunilor și sentimentelor lui Dumnezeu în termeni omenești, și dintr-o perspectivă omenească. Aici se includ descrierile în cadrul cărora Dumnezeu experimentează durerea și regretul.

Cele ce par a fi răzgândiri pot să fie noi stadii în realizarea planului lui Dumnezeu.

În fine, unele așa-zise răzgândiri sunt schimbări ale orientării rezultând din faptul că omul s-a angajat într-o relație diferită cu Dumnezeu. Dumnezeu nu S-a schimbat când a păcătuit Adam; mai degrabă omul a căzut în dizgrația lui Dumnezeu. Lucru care este valabil și în sens invers. Luați, de exemplu, cazul cetății Ninive. Dumnezeu a spus: „Încă patruzeci de zile și Ninive va fi nimicită…” Ninive s-a pocăit și a fost cruțată. Cel care s-a schimbat a fost omul, și nu planul lui Dumnezeu.

Dumnezeu este un Dumnezeu măreț. Realizarea acestui fapt i-a mișcat pe scriitorii biblici, cum ar fi psalmiștii. Și această realizare îl mișcă pe credinciosul din zilele noastre, făcându-l să se alăture compozitorului și să proclame:

Totul Te adoră-n lume, Doamne mare, Doamne sfânt
Proslăvindu-Ți al Tău nume, sus în cer și pe pământ.

Pastor Ioan Cocîrțeu

STATORNICIA LUI DUMNEZEU

STAREA JALNICĂ A BISERICILOR

download - Copie - Copie

IMG_1119

Sunt tulburat de mult, dar m-am abținut. Astăzi nu mai pot. Trebuie să vorbesc. Criza actuală o cere. Dacă o ținem tot așa, ne vom stinge într-o generație. Mărturia bisericilor este instrumentul pentru mântuirea oamenilor. Fraților, ne pierdem mărturia! Bisericile riscă să-și piardă relevanța! Unii au și început să plece dintre noi. Măcar ei nu sunt ipocriți. S-au dus să se bucure pe față de păcerile lumii de acum.

Nici nu știu de unde să încep … Să le iau pe rând?

Într-o biserică, doi au murit când au fost chemați la Comitetul bisericii și viața lor a fost analizată. Pur și simplu, s-au enervat, le-a crescut tensiunea și au dat ortul popii. Parcă ,,i-a trăznit Dumnezeu“! Unii spun că a fost ceva divin, dar eu cred în cuceririleștiinței și spun că a fost mai degrabă de vină tensiunea arterială.

O altă biserică, nu-i spun numele, a început să se creadă buricul pământului doar petru că se află în ,,capitală“ …

Să te ferească Dumnezeu să fie o stare de necesitate și biserica să primească ajutoare materiale … Propovăduitorii altruismului teoretic se transformă într-o clipă în egoiștii cei mai avari. Să te ții ceartă! Mai ales femeile se aruncă asupra ,,prăzii“ ca niște hiene nehămesite. Ideia bună a expediatorilor a fost deturnată și denaturată de atitudinea nepotrivită a celor ce le primesc, făcând ca o binecuvântare să se transforme într-un blestem.

Liderii bisericilor și misionarii au ajuns foarte greu de înțeles .. Nu-i poți face să se înțeleagă doi cu doi, iar acolo unde-s patru trebuie neapărat să se despartă și să meargă pe căi diferite. Nu-i vorba despre principii, ci doar de ,,personalită“.

Bisericile dintr-o anuită zonă, iar nu spun unde, au înaceput să cadă victime unor predicatori prăpăstioși care, nici mai mult nici mai puțin, propovăduiesc ,,circumcizia târzie“, ca un regret că n-au avut privilejul să se nască … evrei. Poporul ăsta chiar crede că ei conduc lumea! Nu m-ar mira ca ei să se afle și în spatele mișcării pentru noua ordine mondială. Este foarte suspect ca mai toate strangerile de ajutoare ajung invariabil la … Ierusalim.

Despre starea morală a bisericilor ce să mai zic ? Am ajuns, nu la fel ca oamenii din lume, ci parcă mai răi decât ei! Se trăiește în curvie pe față. Cei ce conduc biserica de acolo nu numai că nu i-au disciplinat, dar i-au lăudat înaintea tuturor! Tot acolo, unii vin beți la Cina Domnului. Toți se ceartă și a apărut o tendință nouă: se dă cinste în adunare celor ce sunt mai bogați. Cu cât sunt mai bogai, cu atâta li se dă mai multă cinste și sunt puși pe scaunul din față. Probabil că banii lor ,,ung“ roțile pe care se face lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare se vrea ,,mare și tare“. S-au împărțit în cete bazați pe simpatii și fac ferfeliță unitatea bisericii.

Am mai văzut ceva. Există unele biserici ,,super-spirituale“. Ele sunt preocupate cu ,,lupta duhovnicească“ cu ,,căpeteniile demonice“ care stăpânesc străzi, sate, orașe și țări întregi. Pasiunea lor este ,,scoaterea de draci“, și ,,luarea în stăpânire“ a caselor, străzilor, satelor, orașelor și țărilor ,,în numele lui Cristos“ … Au ajuns mai rău decât cei pasionați de spiritism, iar adunările lor sunt mai degrabă ,,sedințe de invocare a duhurilor“, decât adunări în care se stăruiește în învățătura apostolilor. Alții practică un fel de cădere în transă și de comunicare în sunete neinteligibile, exersându-se în producerea extazului religios.

În alte locuri, bisericile au ajuns roabele unor ,,învățători“ obsedați cu planșe și diagrame despre calendarul profetic. Au ajuns să confunde evenimentele vestite de Domnul Isus și propovăduiesc că venirea Domnului s-a și produs, că ne aflăm deja în Ziua Domnului și că trebuie să instaurăm domnia lui Christos într-o Biserică biruitoare asupra tuturor formelor de guvernământ și de stat. Ei spun că Antichristul este o formă de împotrivire care a fost deja înfrântă de Evanghelie și că trebuie să implementăm acum biruințele veacului viitor. Văzute cu un ochi critic, din afară, astfel de biserici sunt pline de superstiții, nu de spiritualitate. Unii dintre predicatorii care se vor musafirii noștri sunt așa de dubioși că nu este bine să le dai nici bună ziua, darămite să-i mai și primești în casă!

Ce să mai spun de celelalte biserici? Este clar că ne-am pierdut dragostea dintâi și nu vrem să ne mai întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. Oare ce se va alege dintr-un astfel de creștinism? Unele biserici au dat mâna cu dracul și s-au aliat cu puterea politică, devenind un fel de ,,biserici naționale“ sau ,,de stat“. Am ajuns că statele lumii care zac în cel rău se pretind a fi ,,creștine“. S-a instaurat o formă parșivă de curvie cu puterea politică. Biserica este ,,în pat“ cu mai marii lumii. Cetățenii sunt încreștinați ,,cu forța“, fără a fi întrebați, fiind botezați doar la câteva zile după naștere. S-a ajuns la un fel de talmeș balmeș în are lumea este proclmată ,,creștină“, iar bisericile sunt din ce în ce mai lumești, pline de oameni nenăscuți din nou. Pe alocuri, astfel de biserici prigonesc și-i omoară pe cei mai buni creștini …

În zonele afluente, bisericile se lăfăie în lux și nu există pofte pe care să nu și le satisfacă. Sunt pline de un complex de superioritate față de bisericile din provinciile sărace și propovăduiesc mediocritatea spirituală drept una din marile virtuți. Ele se feresc de ,,extremism“, ajungând să disprețuiască pe cei ce sunt ,,în flăcări“ pentru Domnul. În ochii lor, în optica lor, nesănătosul a ajuns sănătos, iar sănătosul este bănuit de boală. În loc să-și vadă goliciunea formelor, ei au ajuns să se laude cu tot felul de procesiuni și festivaluri religioase.

Nu-i de mirare că unele biserici nu mai sunt ,,ale Domnului“, ci au încăput pe mâna unor oameni mândrii, orgolioși și închipuiți, care se poartă asemenea unor ,,dictatori“, izolâdu-se de celelalte biserici și ,,excluzându-i“ pe cei ce îndrăznesc să aibă o părere deosebită de a lor.

Se tolerează trăirea în păcat, se întreține ura, conflictele personale sunt ridicate la rang de ,,luptă pentru adevăr“, se înobilează disprețul, a dispărut îngăduința față de cel mai slab și dorința de a ridica pe cei căzuți.

Nimeni nu vorbeșe despre ce fel de închinare este plăcută Domnului! Nimeni nu reglementează probema muzicii din biserici!

Imitând lumea din jur, creștinii au ajuns să se dea în judecată unii pe alții. Ei refuză formele de arbitrare din biserică și se duc să se bălăcărească unii pe alții pe la tribunalele celor necredincioși, spre distracția și câștigul avocaților din lume.

Până și cei de la vârf sunt compromiși. Sectarismul și separarea dintre biserici a ajuns la culme. Fiecare susține că este singurul care are dreptate, că numai el deține adevărul, inventând astfel o clauză în care ura este justificată: deosebirile ,,doctrinare“!

Până și cei mai binecuvâtați exponenți ai creștinismului se complac în situații discutabile. Ei adună sume mari de bani, cică ,,pentru cei săraci“, distribuindu-le apoi dintr-o parte în alta și riscând astfel să fie bănuiți de însușire necinstită de fonduri. Te și miri de unde au ei banii cu care călătoresc aproape pe toată fața pământului, în timp ce alții mor de foame și n-au cu ce să se îmbrace … Nu mai poți avea încredere în nimeni. Trăim într-un climat de totală suspciune și fiecare îl bănuiește pe celălalt de ceva rău, de o ,,conspirație“ ocultă. Cei de ,,la centru“ au ajuns să ceară copii după scrisorile celor din teritoriu și le suspectează corespondența.

Unde se va ajunge, fraților? Ce șanse are un astfel de creștinism să mai câștige suflete pentru Christos?  Nu-i de mirare că ne disprețuiește lumea. Ar fi mai bine dacă am ieși din bisericile organizate și fiecare s-ar strădui să ,,umble cu Domnul“, așa cum îi dictează propria conștiință. Dacă o ținem tot așa, dacă nu se întâmplă ceva fundamental, creștinismul va dispare în generația următoare. Cine oare l-ar putea duce mai departe? Cine oare va face ca lucrarea începută de Christos să continue? Cine va zidi în continuare Biserica Domnului?

Iată întrebări la cre fiecare dintre noi trebuie să răspundă. Și asta cât mai urgent!

[Reportaj de la fața locului, în stil de blog românesc modern, desprins din relatările despre bisericile primului secol creștin, așa cum apar ele în cărțile Noului Testament]

Pastor Daniel Brânzei

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/starea-jalnica-a-bisericilor/

STAREA JALNICĂ A BISERICILOR