Montanismul /  Montanus / Octavian C. Obeada Preşedintele Misiunii Vox Dei Apologet Baptist

download - Copie - Copie

Pagina de Apologetică

Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

horizontal rule

Eroarea, într-adevăr, nu este niciodată expusă în deformarea ei goală, ca nu cumva, fiind astfel expusă, să fie deodată detectată. Aceasta însă este ornată cu şiretenie într-o haină atractivă, ca prin această formă exterioară, să o facă să apară pentru cel neexperimentat (pe cât de ridicolă pară să fie expresia) mai adevărată decât adevărul în sine” (Irineu, Împotriva Ereziilor 1.2).

Cuvântul „erezie” provine de la grecescul hairesis, care înseamnă „alegere”, sau „sciziune”. La început termenul de erezie nu purta cu sine înţelesul negativ pe care îl are acum. Dar, pe măsură ce biserica timpurie a crescut în scopul şi influenţa ei în zona Mediteraneană, diferiţi învăţători au propus idei controversate cu privire la Hristos, Dumnezeu, mântuire, şi alte teme biblice. Devenise necesar pentru biserică să determine ce era şi nu era adevărat conform Bibliei. De exemplu, Arius de Alexandria (320 d. Hr.) a învăţat că Isus era o creaţie. Era aceasta adevărat? Era aceasta important? Ulterior au apărut alte erori. Docetiştii au învăţat că Isus nu era uman. Modaliştii au negat Trinitatea. Gnosticii au negat întruparea lui Hristos. Din necesitate, biserica a fost forţată să se confrunte cu aceste erezii prin a proclama ortodoxia. Şi prin a face astfel, a adus condamnare asupra acestor erezii şi ereticii au devenit o realitate.

 

Articolele din acest număr:

 

 Montanismul – informaţii generale [pagina 1]

[click aici…]

 Neo-Montanismul [pagina 1]

[click aici…]

 Montanismul [pagina 2]

[click aici…]

 Montanus [pagina 2]

[click aici…]

Montanismul

Montanismul a fost o mişcare sectară creştină timpurie de la jumătatea secolului al II-lea A.D., denumită după fondatorul ei, Montanus. A prosperat cel mai mult în jurul regiunii Frigia, unde mai înainte adepţii ei erau numiţi catafrigieni; cu toate astea, s-a răspândit rapid în alte regiuni ale Imperiului Roman, unde cu ceva timp înainte creştinismul era în general tolerat sau legal. Chiar dacă curentul principal al bisericii creştine ortodoxe a triumfat împotriva montanismului timp de câteva generaţii, etichetându-l drept erezie, secta a persistat în unele locuri izolate până în secolul al VIII-lea. Unii oameni au desluşit anumite trăsături paralele între montanism şi penticostalism (numit de unii neo-montanism). Cel mai faimos montanist cunoscut oriunde a fost, fără îndoială, Tertullian, care fusese cel mai de seamă scriitor bisericesc latin, înainte de a trece în tabăra montanistă.

Istorie

Curând după convertirea lui Montanus la creştinism, el a început să călătorească prin aşezările rurale din Asia Minor, predicând şi mărturisind. Montanus era însoţit de două femei, Prisca, uneori numită Priscilla, şi Maximilla, care susţineau şi ele că sunt întruchipări ale Sfântului Duh care s-a pogorât şi le-a inspirat. El a susţinut că primise o serie de revelaţii direct de la Sfântul Duh şi că este paraclete al Evangheliei lui Ioan 14:16. Pe unde mergeau, „cei Trei”, cum erau numiţi, vorbeau în viziuni extatice şi îşi îndemnau adepţii la post şi rugăciune, astfel ca şi ei să poată avea parte de aceste revelaţii personale. Învăţăturile sale s-au răspândit din Frigia natală (unde el a proclamat satul Pepuza ca loc al Noului Ierusalim) de-a lungul lumii creştine contemporane, spre Africa şi Galia.

Mişcarea schismatică a fost, în parte, inspirată de o lecturare gnostică a Evangheliei lui Ioan— „Vă voi trimite apărătorul [paraclete], spiritul adevărului” (Heine 1987, 1989; Groh 1985); reacţia la această revelaţie continuă a divizat comunităţile creştine, iar multe ierarhii episcopale ortodoxe au luptat pentru a o suprima. Episcopul Apollinarius a găsit biserica din Ancyra împărţită în două, iar el s-a opus „falsei profeţii” (citat de Eusebius 5.16.5).

Prisca pretindea că Hristos i s-a arătat întruchipat ca femeie. Când a fost excomunicată, ea a exclamat „Sunt alungată precum lupul dintre oi. Eu nu sunt lup: sunt cuvântul şi duhul şi puterea.”

Cel mai renumit apărător al montanismului a fost, fără doar şi poate, Tertullian, altă dată luptător al credinţei ortodoxe, care redea că noua profeţie era extraordinar motivată şi a început să nu mai ţină pasul cu ceea ce el a început să numească „biserica mai multor episcopi” (Despre modestie). Irenaeus, care a vizitat Roma în timpul apogeului controversei, în timpul pontificatului lui Eleuteriu, s-a întors în Lion găsindu-l în disensiuni, şi a fost inspirat să scrie prima mare declaraţie a poziţiei curentului principal catolic, Adversus Haereses.

Deşi biserica creştină ortodoxă a triumfat împotriva montanismului pe parcursul câtorva generaţii, inscripţiile din valea Tembris din nordul Frigiei, datate între anii 249 şi 279, proclamă deschis loialitatea lor faţă de montanism. O scrisoare a lui Ieronim către Marcella, scrisă în 385, respinge pretenţiile montanismului, care au tulburat-o [1]. Această sectă persistă şi în secolul al optulea, iar unele din ideile sale despre prezenţa personală directă şi extatică a Sfântului Duh se regăseşte în toate formele de penticostalism. Ei sunt foarte asemănători şi sectei Molokan.

Diferenţe între creştinismul montanist şi cel ortodox

Credinţele montanismului contrastau cu cele ortodoxe în următoarele:

Credinţa că profeţiile montaniştilor înlocuiau şi îndeplineau cele susţinute de  Apostoli.

Încurajarea proorocirii extatice şi a vorbirii în limbi necunoscute, contrastând cu mai sobra şi disciplinata teologie domninată în creştinismul ortodox în acea vreme şi după aceea.

Opinia că creştinii căzuţi în dizgraţie nu mai pot fi mântuiţi, contrastând şi ea cu părerea creştin ortodoxă că pocăinţa poate duce la reprimirea păcătosului în sânul bisericii.

Profeţii montanismului nu vorbeau ca trimişi ai lui Dumnezeu: „Aşa a grăit Domnul,” ci mai degrabă se descriau ca fiind posedaţi de Dumnezeu, şi vorbeau ca şi cum ar fi fost persoana Lui. „Eu sunt Tatăl, Cuvântul şi Paraclete,” spunea Montanus (Didymus, De Trinitate, III, xli); această posedare de către un duh, care vorbea în timp ce profetul era incapabil să-i reziste, este descrisă în spiritul lui Montanus: „Iată omul, ca o liră, iar eu mă duc spre el ca un plectru [pană]. Omul doarme, iar eu sunt treaz (Epifanius, „Hæreses”, xlviii, 4).

O mai puternică subliniere a evitării păcatului, a ordinii bisericii şi a traiului apocaliptic decât în creştinismul ortodox. Ei lăudau castitatea, inclusiv interdicţia recăsătoririi.

Ieronim şi alţi lideri bisericeşti susţineau că montaniştii sprijină credinţa conform căreia  Treimea constă într-o singură persoană, similară cu sabellianismul, as fiind opusă doctrinei ortodoxe potrivit căreia Treimea este un Dumnezeu alcătuit din trei persoane. Au fost unii care erau într-adevăr monarhieni modalişti (sabellieni) şi alţii mai apropiaţi de doctrina Treimii. Se semnalează că aceşti modalişti botezau pomenind numele lui Isus Hristos, în opoziţie cu menţionarea Treimii. Cei mai mulţi dintre montaniştii ulteriori au fost în tabăra modalistă.

Vezi şi

Testamentul lui Iov  

Creştinismul carismatic

Penticostalismul

Mişcarea Profetică Apostolică

Linkuri externe

Catholic Encyclopedia: Montaniştii

Scrisoarea lui Ieronim (xli) către Marcella pentru respingerea ereziei lui Montanus, scrisă în 385, „pasaje puse laolaltă din Evanghelia lui Ioan” care au prilejuit întrebări ale Marcellei

EarlyChurch.org.uk Bibliografie extnisă şi articole on-line.

Montanismul în ediţia din 1911 a Encyclopædia Britannica

Surse

Eusebius din CaesareaHistoria ecclesiae, 5.16–18

Alte lecturi

Groh, Dennis E. 1985. „Utterance and exegesis: Biblical interpretation in the Montanist crisis,” in Groh and Jewett, The Living Text (New York) pp 73 – 95.

Heine, R.E., 1987 „The Role of the Gospel of John in the Montanist controversy,” in Second Century v. 6, pp 1 – 18.

Heine, R.E., 1989. „The Gospel of John and the Montanist debate at Rome,” in Studia Patristica 21, pp 95 – 100.

Pagels, Elaine, 2003. Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas ISBN 0375501568, contains a brief introduction to Montanism, with notes in chapter „God’s Word or Human Words?”

Trevett, Christine, 1996. Montanism: Gender, Authority and the New Prophecy (Cambridge University Press)

Preluare din „http://en.wikipedia.org/ „

sus

horizontal rule

MONTANUS

Conform mărturiei părinţilor timpurii ai bisericii, Irineu, Tertulian, Hippolytus şi Eusebius, Montanus a scris cartea „Noua Profeţie” în care el a învăţat următoarele:

Când Isus a vorbit despre trimiterea unui alt mângâietor el s-a referit la prima revărsare a Duhului Sfânt, şi Montanus însăşi a fost „altul” mângâietor. Nu e clar dacă El şi Maxumilla erau duhuri sfinte cu propria lor putere (similar cultului Calea) sau au fost umpluţi cu Duhul Sfânt (precum Penticostalii din zilele moderne)

A doua sa revărsare cu Duhul Sfânt consta din profeţii false şi o „bâlbâială în van” care nu a fost niciodată practicată de vreun profet sau învăţător al Vechiului sau al Noului Testament.

El a mai învăţat că DOMNUL avea să revină curând pentru a-şi stabili împărăţia în oraşul său natal din Phrygia (precum învaţă cultul RLDS că acesta va fi Independenţa Missouri)

Când duhul său sfânt va veni peste o persoană aceasta era în ceea ce el numeşte o „Extazie”. Tertulian descrie această „extazie” ca fiind aceeaşi când puterea lui Dumnezeu îl umbrea pe Adam atunci când acesta a căzut într-un somn adânc (similar fenomenului „Ucis în Duhul”). Eusebius pe de altă parte descrie „Extazia” ca o cădere şi o tăvălire pe jos.

Câţiva dintre Frigieni s-au rupt din grupul lui Montanus pentru a forma Cata-Frigienii. Ei erau montanistii care au învăţat erezia Praxain – că Isus este Tatăl (Conform Penticostalilor Unicităţii)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Irineu 178

Împotriva Ereziilor 3.11 / Montaniştii au egalat cu zero darul Duhului, care în ultimele vremuri a fost, prin buna plăcere a Tatălui, revărsat peste rasa umană, care nu admit aspectul dispensaţiei evanghelice prezentat de Evanghelia lui Ioan, în care Domnul a promis că va trimite Paracletul (Ioan 16); aceştia pun deoparte atât Evanghelia cât şi Duhul profetic. Ce oameni nenorociţi! Care vor să fie pseudo-profeţi, într-adevăr, dar care înlătură darul profeţiei din Biserică; acţionează precum Encratitae care, pe baza felului în care unii au ajuns în ipocrizie, se ţineau departe de comuniunea fraţilor. Trebuie să concludem, mai mult, că Montaniştii nu pot admite nici pe Apostolul Pavel. Căci în Epistola sa către Corinteni, el vorbeşte în mod expres despre darurile profetice şi recunoaşte pe bărbaţii şi femeile care prorocesc în Biserica. Prin aceasta ei păcătuiesc în mod specific împotriva Duhului lui Dumnezeu.

Tertulian

 

Marcion 4.22 – Cartea Montanistă „Noua Profeţie” învaţă că atunci când Dumnezeu vorbeşte printr-un om un „har de extazie sau răpire” este împărţit prin care „el îşi pierdea în mod necesar senzaţia sa deoarece el este umbrit cu puterea lui Dumnezeu”.

Marcion 5.8 – El este de acord cu Montanus că darurile Duhului însoţesc „extazia sau răpirea” cum este ea numită.

Praxeas 1.1 – Erezia Praxeană este că Isus este Tatăl întrupat. După ce Episcopul Romei a admis darurile profetice ale lui Montanus, Prisca şi Maximilla. Praxeas şi-a învăţat erezia sa în conjuncţie cu ideile lui Montanus. Aceasta a dus la faptul că episcopul Romei a abdicat ideile lui Montanus şi cele praxeane (Tertulian era un Montanist în acest timp).

Ereziile 1.7 – Catafrigienii – duhul sfânt era în apostoli dar Paracletul era doar în Montanus şi el este superior faţă de Hristos. Câţiva dintre Catafrigieni (numiţi cataproclani sau cataschinetani) învaţă şi ei că Isus este Tatăl.

Ereziile 1.9 – Praxeas a introdus o erezie pe care Papa Victor(inus) a fost atent să o confirme, că Isus Hristos este Tatăl.

Praxeas 1.1 – Erezia Praxeană este că Isus este Tatăl întrupat. După ce Episcopul Romei a admis darurile profetice ale lui Montanus, Prisca şi Maximilla. Praxeas şi-a învăţat erezia sa în conjuncţie cu ideile lui Montanus. Aceasta a dus la faptul că episcopul Romei a abdicat ideile lui Montanus şi cele praxeane (Tertulian era un Montanist în acest timp).

Tratatul Sufletului 1.45 – Astfel că încă de la început somnul a fost inaugurat de extazie: „Şi Dumnezeu a trimis o extazie peste Adam, şi acesta a adormit”.

Despre post – E vorba de cei care ridică controversă faţă de Paraclet; în această privinţă Noua Profeţie a fost respinsă: nu că Montanus şi Priscilla şi Maximilla învaţă un alt Dumnezeu, şi nici că ei îl despart pe Isus Hristos (de Dumnezeu), nici că ei răstoarnă vreo regulă specifică de credinţă, ci că ei învaţă în mod clar postul mai frecvent şi apoi căsătoria. Considerând limita căsătoriei, am publicat deja o apărare a monogamiei (3). Acum lupta noastră este lupta stăpânirii secundare (sau mai degrabă primară) în ceea ce priveşte abţinerea de la dietă. Ei ne acuză că ţinem post pentru noi înşine; cu prelungirea Staţiilor noastre în general în spre seară; cu observarea xerofagiilor, ţinerea mâncării aparte de umezeala vreunui trup, sau vreun suc ori fruct; şi că nu mâncam sau bem ceva cu o aromă de vin; precum şi cu abstinenţa de la baie, congruentă cu dieta noastră uscată. Ei ne reproşează adesea că producem Noutăţi; referitor la nelegiuirea acestora ei deţin o regulă prescriptivă, că ori trebuie considerată a fi erezie, dacă (punctul din dispută) este o presupunere umană; sau altfel denumită pseudo-profeţie, dacă aceasta este o declaraţie spirituală; şi acestea fiind spuse, în oricare fel, noi care revendicăm auzirea (sentinţa) anatemei.

Hippolytus

Respingerea tuturor Ereziilor 8.12 şi 10.22 – Falşii profeţi ai Montaniştilor introduc noutăţi despre post şi ospeţe. Unii învaţă că Tatăl este Fiul.

Eusebius

Istoria Eclesiastică 5:16-17 – În descrierea ereziei Frigiene, Eusebius spune: „Montanus a devenit pe lângă sine, şi fiind deodată într-un fel de nebunie şi extazie, el a aiurit şi a început să se bâlbâie şi să rostească lucruri ciudate, profeţind într-o manieră contrară acu obiceiul constant al Bisericii transmis prin tradiţia de la început. Unii din cei care au auzit rostirile sale nebuneşti în acea vreme erau indignaţi, şi l-au mustrat ca pe unu care era posedat, şi că era sub controlul unui demon, şi era condus de un duh de înşelăciune şi că distrăgea mulţimea; şi ei i-au interzis să vorbească, amintind distincţia dată de Domnul şi avertizarea sa de a fi atenţi împotriva profeţilor falşi.

Dar alţii care se credeau că erau posedaţi de Duhul Sfânt şi de un dar profetic au fost entuziasmaţi şi nu puţin bufanţi; şi uitând distincţia Domnului, ei au provocat spiritul seducător, nebun şi insidios, şi au fost trişaţi şi înşelaţi de el. În consecinţa acestora, el nu mai avea să fie verificat, aşa încât să păstreze liniştea. Astfel că prin artificiu, sau printr-un sistem de viclenie rea, diavolul, ascunzând distrugerea pentru cei neascultători, şi fiind onorat în mod nevrednic de ei, a incitat şi înflăcărat în mod secret înţelegerile lor care au devenit deja înstrăinate de adevărata credinţă”

El continuă să menţioneze faptul că liderii bisericii după ce au studiat „duhul de bâlbâială” şi profeţiile care nu au mai fost judecate acestea fiind lucrarea unui „duh fals şi seducător” şi ei se separă pe sine de eretici şi se reţin de la comuniune cu ei de asemenea.

Pentru a dovedi că un profet adevărat nu „vorbeşte în extazie”, el spune în capitolul 17:

Profetul fals cade într-o extazie” care este „presupusa ignoranţă” sau „nebunia involuntară a sufletului”. „Dar ei nu pot arăta că unul din profeţii din vechime sau mai noi era astfel purtat în duhul”. Nici „Agab, sau Iuda, sau Sila, sau fiicele lui Filip, sau Ammia din Filadelfia, sau Quadratus, sau oricare alţii”.

Tot el a declarat că dacă ei erau profeţi reali, prezicerile lor aveau să fie 100% clare deoarece „apostolul a învăţat că era necesar ca darul profetic să continue în toată Biserica până la venirea finală. Însă ei (Montaniştii) nu pot arata aceasta”.

Asterius Urbanus 300

3.2 – „Duhul de înnebunire” l-a determinat pe Montanus să se spânzure. După câţiva ani mai târziu acesta l-a determinat pe Maximillia să comită sinucidere în acelaşi fel.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/apologetica2_iun08.htm#1

István Tárkányi, pastor reformat-calvinist la Biserica Reformată Centrală – I din Cluj

download - Copie - Copie


Istvan Tarkanyi, pastor reformat-calvinist, Biserica Reformată Centrală – I, Cluj. Fotografie de Mátyás-Péter Győző

Noi am închis bisericile înainte de intrarea în vigoare a decretului oficial. În sâmbăta de dinainte, ministrul de interne a anunțat că se închid lăcașele de cult, dar decretul ar fi intrat în vigoare doar de duminică seara, însă a doua zi dimineața majoritatea bisericilor calviniste erau închise. Atunci am trecut toți pastorii, acolo unde este posibil, la slujbe online, live-uri pe Facebook, materiale audio sau predici transcrise.

În orașe, și nu numai, toate slujbele sunt transmise prin intermediul rețelelor de socializare live din biserici. În plus, câte un pastor din Protopopiatul Clujului publică online o slujbă de 10-15 minute zilnic, explicarea scurtă a unui text biblic, care ajunge la enoriașii conectați la mediul virtual. Acest lucru este important pentru noi întrucât la calviniști, Biblia ocupă un rol central în liturghie.

De asemenea, în această perioadă de izolare impusă am luat legătura telefonic cu enoriașii de peste 65 de ani. I-am întrebat dacă au nevoie de ajutor cu cele zilnice. Bineînțeles că unii au zis că da și am venit în ajutorul lor.

Însă duminică nu vom transmite din biserici întrucât toți episcopii reformați maghiari din Bazinul Carpatic au căzut de comun acord ca în prima zi de Paști slujba să fie transmisă de televiziunea publică din Ungaria, de la ora 10. Astfel, duminică dimineața toți vom urmări aceeași slujbă televizată, chiar dacă nu vom fi fizic împreună și vom lua Cina Domnului în casele noastre.

Tainele pe care noi le celebrăm sunt Botezul și Cina Domnului, sau Împărtășania, cum este cunoscută de către majoritatea creștinilor din România. Acolo unde capul familiei este un bărbat, el va pregăti, practic, Cina Domnului, compusă din vin și pâine și îi va împărtăși pe ceilalți pentru că noi credem în preoția universală, adică a tuturor creștinilor, deci chiar dacă este o taină, nu este obligatoriu să fie administrată de către un pastor hirotonisit.

Acolo unde nu este prezent un bărbat, va prelua femeia acest rol. Spovedania în fața unui preot nu este obligatorie printre reformați, important este ca fiecare dintre noi să-și mărturisească păcatele cu sinceritate în fața Domnului, înainte de Împărtășanie.

Chiar dacă nu putem fi împreună fizic de sărbători, le urez tuturor credincioșilor un Paște binecuvântat. Indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru în aceste clipe grele, să nu uităm că Hristos trăiește și doar prin jertfa Lui trăim și noi cu adevărat.

Posted by: Daniel Branzai <branzai@gmail.com>

ISPĂŞIREA – MOARTEA ŞI ÎNVIEREA LUI ISUS CRISTOS Matei 27: 45-56 , Evrei 4:15-16, 5:1-14, Mat 28 :1-15

Blog Creștin Ardelean Viorel

download

ISPĂŞIREA – MOARTEA ŞI ÎNVIEREA LUI ISUS CRISTOS

Matei 27: 45-56 , Evrei 4:15-16, 5:1-14 Mat 28 :1-15

 1). INTRODUCERE.  Evanghelia după Matei [1] stă asemenea unei ferestre  între cele două testamente. Se leagănă între Vechiul Testament de unde culege profeţiile împlinite despre prima venire a lui Hristos şi apoi “se leagănă” în Noul Testament şi vorbeşte despre noua creaţie  a lui Dumnezeu, copii Născuţi din Nou, fii lui Dumnezeu.  Autorul este  Matei a fost un vameş convertit (Matei 9:9), care a fost ales să scrie evreilor despre  Mesia. În limba greacă[2] numele este Malthias, este un nume semit şi însemnă „ Darul lui Iahve”. A fost şeful vameşilor, devine ucenicul lui Isus, iar tradiţia spune că după ce a predicat Evanghelia în Palestina, a mers la păgâni şi a murit de moarte bună în Macedonia sau Etiopia. Ideea principală din carte.  Matei…

Vezi articolul original 17.757 de cuvinte mai mult

PERSECUȚION

download - Copie - Copie

Dragă Ardelean Viorel

Solomon și soția sa, Mercy, au fondat un orfelinat în Nigeria în 1996. Orfelinatul a ajutat sute de copii de când s-a deschis în urmă cu mai bine de două decenii, oferind copiilor vulnerabili un viitor și învățându-i să se îndrăgostească de Isus și să urmeze adevărul biblic .
Cu toate acestea, orfelinatul este situat într-una dintre cele mai fundamentaliste zone islamice din Nigeria. În 2002, guvernul de stat a încercat să închidă orfelinatul, dar nu a reușit.
Anul trecut, însă, în ciuda faptului că a avut toate documentele legale, orfelinatul a fost închis de guvernul de stat în ziua de Crăciun.
Statul a mutat toate cele 27 de orfani în case conduse de stat, unde vor fi obligați să studieze învățăturile islamice. Acești copii, cel mai probabil, nu vor mai vedea o Biblie până când nu sunt adulți.
Dar iată o schimbare uimitoare în poveste!
Șase dintre copii erau atât de flămânzi de Evanghelie, încât au scăpat acasă, în martie, pentru a participa la biserică. A fost prima lor slujbă bisericească în luni și au fost bucuroși!
Mai târziu în acea zi, un pastor asociat cu biserica a chemat-o pe Mercy pentru a-i spune că are copiii cu el. Mercy a recuperat copiii, dar i s-a cerut în mod legal să-i returneze în casa condusă de stat de unde fugiseră.
Isus a fost întrebat de discipolii Săi: „Cine este cel mai mare din Împărăția cerurilor?” Îți amintești ce a făcut El? El a chemat un copil din mijlocul lor și l-a făcut să stea în mijlocul lor. Apoi a spus ceva profund:
„Cu adevărat, vă spun, dacă nu vă veți transforma și nu veți deveni copii, nu veți intra niciodată în împărăția cerurilor. Cine se smerește ca acest copil este cel mai mare din Împărăția cerurilor. ”
Isus spunea că drumul către măreția din ceruri este prin adoptarea mai întâi a credinței umile a unui copil. Să ai încredere și să urmezi cu toată inima.
În cele din urmă, acesta este ceea ce este dezolant în acest caz. Acești copii îl iubesc pe Isus și ei iubesc adevărul Lui.
Îl iubesc atât de mult, încât erau dispuși să riște totul pentru a-l găsi din nou pe Isus.
După cum vă puteți imagina, inima lui Mercy s-a rupt când le-a întors în casele conduse de statul islamic la care fuseseră repartizați. Din păcate, aceasta face parte din ministerul persecuției. Când extremiștii au puterea statului în spatele lor, nu există prea multe de făcut într-un caz ca acesta.
Cercetăm cazul pentru a vedea dacă putem primi tracțiune în ceea ce privește pledoaria cu privire la acest caz și ar aprecia rugăciunile dvs. pentru copii și pentru înțelepciune pentru noi în ceea ce privește abordarea acestui caz.
Isus ne-a spus, de asemenea, ceva jignitor cu privire la costurile necesare pentru urmărirea Lui și despre moștenirea pe care o suportăm.
„Dacă cineva vine la mine și nu-și urăște propriul tată, mama și soția, copiii și frații și surorile, da, chiar viața sa, nu poate fi discipolul meu. Cine nu poartă propria cruce și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. ”
„Și toți cei care au părăsit case sau frați sau surori sau tată, mamă sau soție sau copii sau câmpuri de dragul meu vor primi de o sută de ori mai mult și vor moșteni viața veșnică.”
– Luca 14:26, Matei 19:29
Acești tineri orfani au trăit prima parte a pasajului de mai sus. Ei și-au demonstrat marea iubire pentru Isus și credința lor i-a costat cu drag. Își poartă crucea în ciuda greutății sale.
Aceștia au plătit un preț greu și vor continua să plătească costul de mai mulți ani.
Vă rugăm să le păstrați în rugăciune.
Fi binecuvântat,
Jeff King
Președintele preocupărilor creștine internaționale
Autor al Islamului Necenzurat și Ultimele Cuvinte ale Martirilor
Gazda Into Deep Podcast
Dacă doriți să susțineți educația creștină a copiilor marginalizați din națiunile musulmane, luați în considerare sprijinul Casei Speranței, în care rupem cicluri de persecuții multigeneraționale.

International Christian Concern icc@persecution.org prin e2ma.net 

Meditația Zilei cu Sorin Cigher – Ziua #26: Susținerea mea rămâne Domnul

Educatie, Important, Meditaţii

download - Copie - Copie

 Doina Bejenaru  10-04-2020 08:00:27

,,…seara vine plânsul, iar dimineața, veselia.” (Psalmul 30:5)

Dragilor, cu pași repezi ne apropiem de sărbătoarea învierii Domnului Isus. Această sărbătoare ne amintește că suntem înconjurați și susținuți de mai mulți decât ni se pare și avem susținere mai mare decât am crezut. Este garanția Lui, confirmată!

Cheile Hapkhal, Demerdzhi Yaila, Crimeea

Cred că fiecare ați experimentat momente de deznădejde, de dezorientare, de decepție. V-ați pus întrebări, ați vrut explicații, ele nu au venit la timpul vostru, dar la timpul Lui au venit… și pe altele poate încă le așteptăm. Ați plecat la culcare îngrijorați, v-ați pus capul pe pernă, seara, cu lacrimile în ochi, inimile frânte de durere și nu ați știut ce aduce ziua de mâine. Conștientizăm tot mai mult că pământul nu ne garantează nimic. Lumea nu are ce să ne ofere, decât un zâmbet fals și lacrimi multe. Societatea, mai ales în aceste vremuri, se agită și observăm o lipsă totală de încredere în Dumnezeu. Nici măcar nu se sinchisesc să apeleze la Dumnezeul cerului și al pământului… Ba mai mult, cine îndrăznește să apeleze este considerat ridicol și marginalizat cât de mult se poate. Da, așa este lumea cu toate strategiile ei efemere. Poate mulți v-ați încrezut în oameni, în cei mari, în rezolvarea problemelor de către ei… însă, dezamăgirea a venit proporțional cu încrederea în ei.

Perioada sărbătorilor înseamnă cel mai bun prilej de a îți reașeza gândirea, într-o direcție care garantează susținere, care nu dezamăgește. Poate niciodată nu ai încercat, la modul cel mai serios și practic, să-ți pui viitorul în mânile Lui și să nu te mai îngrijorezi de nimic. Ce ar putea să-ți facă omul? De ce să îți fie teamă de om? Dacă ești convins că Dumnezeu este cu tine, ce mai contează ce îți poate face unul care are viața așa de scurtă? Nu uita! El ridică și coboară! Dumnezeu iubește omul, dar niciodată nu a iubit faptele rele ale lui. Dumnezeu nu este străin de lacrimile tale! Dumnezeu îți cunoaște suferința, teama, îngrijorarea, știe că mai mult nu poți. El te iubește așa, cu limitele tale! El îți promite că niciodată nu te lasă!

Sărbătorile acestea aș dori să-ți fie garanția prezenței definitive a Domnului în viața ta! Să experimentezi dragostea Lui, nelimitată și cu atâta sacrifiu pentru tine! Dacă erai singurul pe acest pământ, El venea doar pentru tine! El te iubește, El te îngrijește și dacă a îngăduit aceste momente grele peste lume, înseamnă că nu ne-a uitat, dar ceva s-a întâmplat la noi. Poate am pus prea mult accent pe noi și mai puțin pe El. Ne-a interesat mai mult partea materială, în detrimentul celei spirituale. Poate biserica, a fost pentru noi locul la care ne-am dus de rușine sau că eram prea încărcați cu poveri și voiam să primim ceva în schimb… am fost consumatori ai programelor, dar mai puțin implicați. Nu știu ce lecție vei învăța din toată frământarea aceasta, dar dacă astăzi vine plânsul, aș dori ca acest plâns să fie unul de introspecție și să te decizi să te schimbi. El vrea schimbare! El ne vrea transformați! Doresc ca acest timp să fie unul pentru transformarea din temelii a tuturor credincioșilor, să fim oameni duhovnicești care să privim la Hristosul care merge la cruce pentru noi! El rămânul primul și ultimul în care merită să ne punem încrederea! El te susține, privește la El!

Sorin Cigher,
10 aprilie 2020
Pastorul Bisericii Baptiste Sion din Sibiu

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/10/meditatia-zilei-cu-sorin-cigher-ziua-26-sustinerea-mea-ramane-domnul/?

Confruntă Fricile: „Nu te teme să te muți!”, de Remus Runcan

download - Copie - Copie

 Doina Bejenaru  10-04-2020 08:15:30

Geneza 46:1-7, Evrei 11:13

Este un stres mare când trebuie să te muți și nu cred că trebuie să o faci de dragul mutatului, dar totuși, trebuie să ai disponibilitatea ca atunci când Domnul te cheamă la o anumită lucrare, într-un anumit spațiu geografic, să fii gata să o pleci spre locul în care Dumnezeu te trimite. Asta i-a cerut lui Avraam, lui Moise, părinților Domnului Isus, etc. Dacă asculți de Domnul, nu trebuie să te temi să te muți, acesta este un exercițiu pentru marea noastră mutare. Autorul Epistolei către Evrei în 11:33 ne spune despre toți eroii credinței că au mărturisit “că sunt străini și călători pe pământ”.

Cât timp trăim, zidim case și altare, locuim în mijlocul semenilor noștri, dar trebuie să fim dispuși să ne mutăm, pentru că suntem numai niște peregrini, a căror țară nu este pe pământul acesta. Orice mutare ne obișnuiește cu ideea mutării noastre finale, când vom “părăsi trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul” (2 Corinteni 5:8).

Deci, nu te teme de mutare, amintește-ți promisiunea făcută de Domnul lui Iacov “Eu Însumi voi coborî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate iarăși de acolo” (v.4).

Moartea nu-i un capăt de drum, ci doar o mutate, o mutare dintr-un cort la o casă ale cărei condiții sunt net superioare celor oferite de un cort, oricât de confortabil ar fi el.

Rugăciune: Privind în Cuvântul Tău, Dumnezeule, știu că sunt străin și călător pe pământ și că mă îndrept spre o țară veșnică. Te rog să mă pregătești pentru această mare mutare ca să fiu dezlegat de toate limitările acestui trup. Îți mulțumesc că ești cu mine și că l-ai trimis pe Domnul Isus ca să biruie moartea, astfel ca El să îmi garanteze învierea într-o casă veșnică pe care El mi-a pregătit-o în slavă. Amin.

Remus Runcan este autorul a trei titluri de carte în limba română: „Se stinge o lume” (2015), „Capcanele Facebook-ului” (2016) și „Povestea lui Face” și două titluri în limba engleză: Virtual Communication (2015) și Facebook Mania (2020). Urmează să publice în curând un titlu de carte care vine să Confrunte Fricile. Puteți achiziționa online în format Kindle sau print, prin EMAG, Amazon sau din Librăriile creștine Kerigma și Scriptum, cărțile semnate de Remus Runcan pentru creșterea, dezvoltarea și vindecarea dvs.

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/10/confrunta-fricile-nu-te-teme-sa-te-muti-de-remus-runcan/?

Creștinii din UK sunt chemați să se roage pentru Boris Johnson, care este la terapie intensivă

download - Copie - Copie

 Cosmin Frișan  10-04-2020 11:24:46

Liderii bisericilor cer creștinilor să se roage pentru Boris Johnson după ce acesta fost mutat la terapie intensivă, aflându-se sub tratament pentru coronavirus.

Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a postat pe Twitter: „Vestea că premierul nostru a fost mutat la terapie intensivă ne adâncește compasiunea pentru toți cei care sunt grav bolnavi și pentru cei care au grijă de ei. Invit toți credincioșii să ni se alăture în rugăciunea pentru Boris Johnson și pentru cei dragi ”.

Premierul britanic în vârstă de 55 de ani, a fost mutat la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul St Thomas din Londra, luni seară, după o deteriorare a stării sale de sănătate, având probleme de respirație, administrându-i-se  oxigen.

Și cardinalul Vincent Nichols, șeful Bisericii Catolice din Anglia și Țara Galilor, a cerut oamenilor să se roage pentru premierul Britanic.

„Primul ministru Boris Johnson duce o luptă puternică împotriva coronavirusului și are nevoie de rugăciunile noastre. Să ne rugăm pentru el, pentru toți cei care suferă și pentru cadrele medicale, care au grijă de ei”, a scris Cardinalul pe Twitter.

Ministrul Cabinetului, Michael Gove, a declarat pentru BBC Breakfast că „speranțele și rugăciunile sale” au fost îndreptate către premier și că premierul primește „cea mai bună îngrijire”.

„În aceste momente premierul este la terapie intensivă, fiind îngrijit de către cadrele medicale, primind cea mai bună îngrijire din partea echipei din St. Thomas, iar speranțele și rugăciunile noastre sunt cu el și cu familia sa”, a spus el.

Marți, oficialii au declarat că Boris Johnson rămâne internat la terapie intensivă, dar nu există „nicio schimbare” la starea lui.

Președintele SUA, Donald Trump, s-a numărat printre liderii mondiali care i-a trimis un mesaj lui Boris Johnson. El a spus, în cadrul ședinței sale de presă, luni, că „americanii se roagă toți pentru recuperarea lui”, numindu-l un „om special și un prieten al Statelor Unite.”

SURSA | ChristianToday

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/10/crestinii-din-uk-sunt-chemati-sa-se-roage-pentru-boris-johnson-care-este-la-terapie-intensiva/?

Criză umanitară în statul Kaduna, din Nigeria, atacuri necontrolate asupra creştinilor

Anunțuri, Externe, Important, Persecuții, Politic

download - Copie - Copie

 Cosmin Frișan  10-04-2020 13:47:35


JOS, Nigeria, 8 aprilie – Morning Star News – Persoanele strămutate din cauza atacurilor unor ciobani musulmani în Fulani în statul Kaduna, Nigeria care au ucis 60 de creștini în martie au mare nevoie de ajutor, a spus un lider al comunității.

„Avem o cronică a pierderilor uriașe suferite de creștini din cauza legilor impuse de către atacatori, care încearcă să-i izgonească și să le ocupe pământurile, în timp ce guvernul urmărește de la distanţă. Aceste cruzimi dure asupra comunităților creștine autohtone au început în 6 ianuarie, făcând multe victime, pierderi de vieţi omeneşti sau materiale”, a spus Luka Binniyat, purtătorul de cuvânt al Uniunii Populare din Kaduna de Sud (SOKAPU).

Binniyat a declarat că atacurile i-au forțat pe locuitorii regiunilor vizate, pe femei, copii și bătrâni să fugă în pustie pentru a scăpa cu viaţă. Numărul celor care au fugit din calea atacatorilor a ajuns la câteva mii.

„Comunitățile Kugosi și Kajari au fost pustiite, câteva sate de creștini rătăcesc prin tufișuri, fără mâncare sau apă. Prin urmare, solicităm tuturor persoanelor, grupurilor și entităților bine intenționate să vină în ajutorul acestor persoane exilate din propriile localităţi, care au mare nevoie de hrană, asistență medicală și adăpost temporar.”

În regiunile Chikun și Jema’a au avut loc numeroase atacuri în care au fost ucişi mai multe persoane.

Cel puțin 25 de creștini au fost uciși în 31 de martie în urma atacurilor asupra a trei comunități, în timp ce alți 11 au fost uciși într-un alt sat. Printre cei uciși se aflau șase creștini din satul Guruku; trei din satul Kuduru – Hassana Bala, Jamilu Hassan și Halima Bala. De asemenea Haliru Nawela și Kure Dogonyaro au fost, răniți în timpul atacului,” a declarat Binniyat.

Păstorii au atacat satul Jagindi pe 30 martie, ucigând doi creștini, Musa Barde și pe fratele său, Danlami Barde. Pe 26 martie, păstorii au ucis trei creștini în satul Kuduru.

În mesajele trimise către Morning Star News, rezidenții au confirmat atacuri asupra a  opt  comunități preponderent creștine: Guruku, Kuduru, Kugosi, Kajari, Unguwar Dorowa, Bakira, Manini și Katarma.

„Pe 25 martie, trei creștini au fost uciși de teroriștii Fulani, în satele Adara din Unguwar Dorowa și Bakira, Maro Ward, în Kajuru”, a spus printr-un mesaj trimis celor de la Morning Star News, Ishaya Onnusim, un locuitor din zonă, „mulți alți creștini au fost și răniți grav în timpul atacului.”

Binniyat a adăugat că pe 18 martie în regiunea Chikun, atacatorii au ucis alți trei creștini în comunitățile Kugosi și Kajari.

„Pe 17 martie, au venit cu motociclete în jurul orei 20 și au început să tragă la întâmplare, împuşcând pe oricine le ieşea în cale” în satul Manini, regiunea Chikun, a spus. Au ucis doi creștini, Markus Danjuma, în vârstă de 50 de ani și Sharana Danjuma, 42 de ani, a spus el.

Pe 16 martie, trei creștini au fost uciși în satul Katarma, în zona guvernului din Chikun. În trei zile, în acea perioadă, cel puțîn șapte creștini au fost uciși de.”

La 30 ianuarie, Christian Solidarity Internaţional (CSI) a emis un avertisment de genocid pentru Nigeria, solicitând membrului permanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să ia măsuri. CSI a emis apelul că răspuns la „creșterea nivelului violenței îndreptate împotriva creștinilor nigerieni.

Nigeria e clasată pe locul 12 pe Lista de monitorizare Open Doors 2020, a țărilor în care creștinii suferă cea mai mare persecuție, dar pe locul al doilea la numărul de creştini uciși pentru credința lor, imediat după Pakistan.

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/10/criza-umanitara-in-statul-kaduna-din-nigeria-atacuri-necontrolate-asupra-crestinilor/?

344 de bebeluși nenăscuți salvați în urma campaniei „40 de zile pentru viață” din această primăvară

download - Copie - Copie

Cosmin Frișan  10-04-2020 15:04:57

Peste 340 de copii nenăscuți au fost salvați în timpul campaniei din primăvară „40 de zile pentru viață”, campania bianuală care presupune rugăciune, post și mitinguri pașnice în fața clinicilor de avort din întreaga lume.

Deși campania din această primăvară, care ar fi trebuit să se desfășoare în perioada 26 februarie – 5 aprilie, a fost întreruptă din cauza pandemiei de Coronavirus, a rezultat totuși cel puțin 344 de rapoarte confirmate ale bebelușilor salvați de la avort în cele 500 de orașe și 30 de țări din jurul lume în care s-a desfășurat campania.

Shawn Carney, președintele „40 de zile pentru viață”, a suspendat mitingurile la jumătatea lunii martie. Înainte de această dată, mitingurile au fost limitate la câteva persoane, respectând limitele impuse.

În New York City, un voluntar „40 de zile pentru viață” a vorbit, în fața unei clinici, cu o femeie însărcinata care dorea să facă avort. După aproximativ 45 de minute, femeia a ieșit din clinică și i-a spus voluntarului: „Nu am făcut avortul. Sunt însărcinată în 17 săptămâni, medicii mi-au spus că nu e o problema asta! Aceștia au făcut presiuni asupra mea! Acum, nu-mi vine să cred că am fost pe cale să fac asta.”

În Boulder, Colorado, un cuplu a ajuns la o clinică de avort, dar după ce au văzut voluntarii campaniei „40 de zile pentru viață”, s-au răzgândit.

„Au spus că s-au răzgândit pentru că ne-au văzut rugându-ne”, a spus Janet, un voluntar al campaniei. „Oamenii spun că rugăciunile noastre sunt ascultate, iar când ne văd rugându-ne, îi face pe mulți să își schimbe decizia. Până să aud asta chiar de la cupluri care au renunțat la avort, nu am crezut că simpla noastră prezența poate face așa schimbări.”

În Flossmoor, Illinois, doi voluntari ai campaniei au ajutat-o pe o tânăra de 20 de ani însărcinată să își schimbe decizia,  încurajând-o în schimb să viziteze un centru pro-viață. După ce au stat de vorba, s-au îmbrățișat și rugat, unul din cei doi, a însoțit-o ​​pe tânăra să își programeze o ecografie, după aceea tânăra s-a înscris la orele de parenting.” Au declarat cei de la „40 de zile pentru viață”.

Campania se desfășoară în fiecare primăvară și toamnă.

SURSA|ChristianHeadlines

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/10/344-de-bebelusi-nenascuti-salvati-in-urma-campaniei-40-de-zile-pentru-viata-din-aceasta-primavara/?

Un nou weekend marca Cartea Cartilor LIVE!

download - Copie - Copie

 Doina Bejenaru  10-04-2020 15:30:31

Părinți, copii și bunici, vă invităm la o nouă serie de aventuri prin Cartea Cărților alături de Cristi, Oana și Memo. Sâmbătă și duminică, 11-12 aprilie, urmăriți integral Sezonul 3, călătorind în vremurile biblice din următoarele perioade, întâlnit următorii eroi.

Sâmbătă, 11 Aprilie 2020
09:00 – 09:30
Episodul 3.01 – Rut
09:30 – 10:00
Episodul 3.02 – Ioan Botezătorul
10:00 – 10:30
Episodul 3.03 – Turnul Babel și Ziua Cincizecimii
10:30 – 11:00
Episodul 3.04 – Isaac și Rebeca
16:30 – 17:00
Episodul 3.05 – Naaman și fetița slujitoare
17:00 – 17:30
Episodul 3.06 – Samuel și chemarea lui Dumnezeu
17:30 – 18:00
Episodul 3.07 -David și Saul

Duminică, 12 Aprilie 2020
09:00 – 09:30
Episodul 3.08 – Neemia
09:30 – 10:00
Episodul 3.09 – Elisei și sirienii
10:00 – 10:30
Episodul 3.10 – Învierea lui Lazăr
16:30 – 17:00
Episodul 3.11 – Solomon
17:00 – 17:30
Episodul 3.12 – Daniel și visul împăratului Nebucadnețar
17:30 – 18:00
Episodul 3.13 – Samariteanul milostiv

Urmărește în fiecare weekend până la Paște, primele trei sezoane Cartea Cărților, iar în Săptămâna Mare, nu pierde PREMIERA SEZONULUI 4, exclusiv pe Alfa Omega Tv!

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/10/un-nou-weekend-marca-cartea-cartilor-live/?

Mesajul vicepreşedintelui S.U.A. Mike Pence: „Întristaţi dar nu fără nădejde”

download - Copie - Copie

Poteraș Ionuț  10-04-2020 16:00:14

Cu ocazia apropiatelor Sărbători Pascale vicepreşedintele american Mike Pence a afirmat despre credinţa a milioane de americani că este un izvor de speranţă în mijlocul situaţiei tot mai dificile cauzate de creşterea numărului de infectări şi decese din cauza pandemiei de coronavirus.

Pence a făcut aceste declaraţii în timpul conferinţei de presă zilnice pe care o susţine administraţia preşedintelui Trump şi Grupul Operativ pentru Coronavirus.

„S-au realizat peste 1.9 milioane de teste şi suntem în situaţia în care avem peste 400.000 de americani infectaţi cu Covid-19 şi în mod trist peste 14.000 de decese. Suntem îndureraţi. Dar aşa cum ne spune şi Sfânta Carte, nu suntem întristaţi ca cei fără nădejde. În această săptămână specială ştim că credinţa a milioane de americani este o sursă de mângâiere pentru ei.”

Şi preşedintele Trump s-a referita la Sărbătoarea Paştelui.

„Săptămâna aceasta este un sfântă, când credincioşii de pe tot cuprinsul naţiunii vor sărbători Paştele, Vinerea Mare şi Învierea Domnului,” a spus Trump. „Milioane de familii de evrei vor sărbători începutul Paştelui evreiesc la apusul soarelui, o tradiție sacră care continuă din vremea Egiptului antic.Duminică vom sărbători Învierea Domnului, pe care cu toţii o aşteptam. În viitor vom sărbători de multe ori Paştele în bisericile noastre.”

Trump şi Pence au vorbit cu peste 10.000 de lideri religioşi într-o teleconferinţă pentru a le „mulţumi pentru felul în care au încurajat oamenii în aceste vremuri dificile.”

„Chiar dacă trebuie să stăm separaţi fizic, putem folosi această perioadă să ne rugăm, să medităm şi să ne concentrăm pe relaţia noastră personală cu Dumnezeu.”

„Vom învinge acest virus şi-l vom învinge curând. Ne vom lua țara înapoi,” a mai spus Trump.

Sursa: Christian Headlines

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/10/mesajul-vicepresedintelui-s-u-a-mike-pence-intristati-dar-nu-fara-nadejde/?