Coronavirus: Dărnicia în vreme de carantină | Pastor Vasile Filat

download - Copie - Copie

 

Carantina a pus multe biserici în situația când nu am putut face colecta și aceata le stopează lucrarea în Evanghelie. De asemenea, mulți creștini doresc să știe cum pot continua să sprijinească lucrarea bisericii prin resursele lor financiare. Dar cum oare va afecta această pandemie dărnicia sfinților și lucrarea Evangheliei în general?
Vă aștept joi, la orele 21:00 să discutăm acest subiect. Scrieți la comentarii întrebările pe care le aveți și aspectele pe care doriți să le acoperim în discuția noastră.

Cursul ”Eliberarea de frică” – https://moldovacrestina.md/eliberarea-de-frica-gratis/

Lecția despre coronavirus:
RO – https://ro.scribd.com/document/451546232/Lect-ie-Coronavirus
RU – https://ro.scribd.com/document/451546241/Урок-коронавирус
ENG – https://ro.scribd.com/document/451757302/Coronavirus-Lesson

Devino ucenicul lui Isus Hristos: https://moldovacrestina.md/devino-ucenicul-lui-dumnezeu/

Anunț pentru a oferi ajutor bătrânilor în timpul pandemiei de COVID-19 (Coronavirus): https://ro.scribd.com/document/452076006/Anunț-pentru-a-oferi-ajutor-bătranilor-in-timpul-pandemiei-de-COVID-19-Coronavirus?fbclid=IwAR3mdDLcocqhnJKWhr8wNTOVp11RiobsOu4ed7ypLm9lC4Lx9e3pQbB2IYI

► INSTAGRAM? Urmărește pagina Pastorului Vasile Filat: http://bit.ly/2mul2Ml
► ABONEAZĂ-TE la canalul nostru de Youtube: http://bit.ly/2m6kaNo

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA: info@precept.md sau studiu@moldovacrestina.md
+373(69)966779

#coronavirus #pastorvasilefilat

https://moldovacrestina.md/coronavirus-darnicia-in-vreme-de-carantina-pastor-vasile-filat/

Biserica, între escatologie și ecologism Carmen Lăiu – 17 IANUARIE 2020

download - Copie - Copie

În miezul frământărilor polarizante legate de mediu, creștinii s-au trezit prinși în tensiunea dintre convingerea că mediul se va degrada continuu, ca semn al iminentei Apocalipse, și necesitatea de a avea un comportament proactiv în protejarea mediului.
Deși creștinii reprezintă o forţă în lume, inclusiv sub aspect numeric, totuși percepţia generală este că sunt mai puţin dispuși să ia o atitudine care să conteze în ce privește mediul înconjurător. Paradoxal, reticenţa de a se implica mai mult în ocrotirea planetei pe care o consideră creaţia lui Dumnezeu poartă uneori tocmai marca crezului lor religios.

Scepticismul credinţei

Peste o treime dintre creștinii evanghelici cred că nu există „dovezi solide“ că ne confruntăm cu schimbări climatice, în timp ce numai 28% dintre creștini evanghelici albi sunt convinși că activitatea umană a contribuit la încălzirea Pământului, potrivit unui studiu[1] al organizaţiei Pew Research Center.

Până la urmă însă, nici faptul că o biserică face declaraţii oficiale despre necesitatea protejării mediului nu înseamnă foarte mult, câtă vreme instituţiile ei nu alocă resurse notabile pentru ceea ce ar putea reprezenta un tip nou, dar eficient de mărturie creștină, subliniază[2] William K. Hayes, profesor de biologie și director al Centrului pentru Studii de Biodiversitate și Conservare la Universitatea Loma Linda.

O atitudine indiferentă faţă de distrugerea mediului decurge, pe de o parte, dintr-o înţelegere eronată a versetelor din Geneza 1:26-28, în care Dumnezeu declară că dă în stăpânirea omului pământul și vieţuitoarele sale, observă licenţiata în teologie și bloggerul pe teme de ecoteologie Liz Jakimow. Unii creștini au înţeles din acest pasaj biblic că fiinţele umane sunt cel mai valoros segment al creaţiei, dacă nu chiar singurul, în timp ce elementele non-umane ale naturii au valoare doar în măsura în care aduc beneficii omului. In extremis, „stăpânirea“ pământului a fost interpretată ca un drept de a supune natura, și chiar de a o exploata, deși, în realitate, ea se traduce printr-o responsabilitate a administrării pământului și resurselor sale într-un mod care să fie în concordanţă cu voinţa lui Dumnezeu, argumentează Jakimow, inventariind o serie de dovezi scripturistice.[3]

Pe de altă parte, doctrina escatologică îi determină pe unii creștini să susţină că nu trebuie să ne focalizăm asupra pământului, pentru că, oricum, lumea va fi distrusă și recreată la a doua venire a lui Iisus. Un studiu[4] din 2012 a confirmat faptul că certitudinea iminenţei apocalipsei poate modela atitudinea faţă de schimbările climatice, arătând că acei creștini americani conservatori care cred că lumea se va sfârși foarte curând tind să fie mai puţin preocupaţi de problemele de mediu.

În cele din urmă, deși cred că trebuie să aibă grijă de mediu, creștinii au devenit treptat mai distanţi și mai sceptici faţă de acest subiect, iar orientarea politică are de-a face cu acest proces. Ecologismul a fost asociat cu liberalismul, iar în America, tendinţa este de a așeza semnul egalităţii între liberalismul teologic și cel politic, spune Robin Vildeman, profesor la Texas A&M University.[5]

În această atmosferă de reticenţă, atitudinea papei Francis devine substanţă de contrast, pontiful transformându-se într-o „o voce în pustiu“[6], după cum remarcă un editorial din The Guardian.

Un lider spiritual și soluţiile sale pentru crizele lumii

În mai 2019, la întâlnirea anuală a membrilor Academiei Pontificale, ,papa a militat pentru o autoritate globală care să urmărească „binele comun“[7]. În cadrul întâlnirii, papa a denunţat tendinţa spre naţionalism și „excesele de suveranitate“, insistând asupra faptului că, în contextul globalizării economice, tehnologice și culturale, „statul naţional nu mai este capabil să obţină binele comun al populaţiei sale“[8].

Globalizarea trebuie gestionată în folosul tuturor naţiunilor, a subliniat Francisc, avansând și o soluţie în acest sens: formarea unei entităţi suprastatale, care să fie învestită cu autoritatea de a reglementa problemele de interes major, precum schimbările climatice, imigraţia sau pacea mondială.

„Niciun alt lider spiritual nu vorbește atât de hotărât în favoarea săracilor și a mediului din lumea în curs de dezvoltare“[9], scrie The Guardian. Jurnalistul Reynard Loki susţine că un lider spiritual de talia papei poate aduce o perspectivă proaspătă în problema schimbării climatice, „în special atunci când politicienii, legiuitorii și negociatorii internaţionali au eșuat mizerabil atât de mult timp“[10].

Cu patru ani în urmă, papa Francisc emitea o enciclică asupra mediului, act „aproape fără precedent“, după cum observa Daniel Scheid, profesor de teologie la Universitatea Duquesne. „Rareori în vremurile moderne, o declaraţie papală majoră a primit atât de multă atenţie și dezbatere, înainte chiar de a fi emisă“[11], subliniază jurnalistul Peter Smith.

„Niciodată nu ne-am rănit și abuzat locuinţa noastră comună așa cum am făcut-o în ultimele două sute de ani“[12], afirmă papa Francisc în enciclica Laudato si, publicată pe 24 mai 2015. În scrisoarea sa, papa acceptă concluziile cercetătorilor despre rolul major jucat de om în criza climatică, subliniază rolul combustibililor fosili în producerea schimbărilor climatice și afirmă obligaţia morală a ţărilor dezvoltate de a ajuta ţările sărace în combaterea schimbărilor climatice, insistând asupra faptului că lumea trebuie „să audă atât strigătul pământului, cât și strigătul săracilor“.

După publicarea enciclicii Laudato si, Reynard Loki sugera că acesta ar putea fi momentul perfect pentru a-i încredinţa „primului papă modern“ un loc de frunte în gestionarea schimbărilor climatice, după ce, inventariind câteva nume sonore ale politicii, conchide: „Nimeni nu are acoperirea globală și respectul de care se bucură papa Francisc.“[13]

Sub lupă

Russell Ronald Reno, redactorul revistei ecumenice First Things, crede că, prin denunţarea necruţătoare a ordinii globale actuale, scrisoarea papei reprezintă „cea mai antimodernă enciclică de la Sylabbus of Error a papei Pius al IX-lea, în 186“[14].

Iar Michael Brendan Dougherty, corespondent la revista The Week, mărturisește că așteaptă încă „o papalitate umilă, care evită politica și nu prezice reforme“, „un slujitor al slujitorilor“.[15] O asemenea așteptare este nerealistă, susţine însă jurnalista Elizabeth Bruenig, subliniind că a-i cere lui Francisc să rămână în afara problemelor politice, concentrându-se exclusiv pe chestiunile religioase, ar însemna să impui „noţiunea de «sferă politică» unei instituţii care nu a înghiţit niciodată asemenea delimitări“[16].

În ciuda percepţiei publicului că Francisc este cel mai angajat politic papă dintre predecesorii săi, adevărul este că Francisc este fidel tradiţiei Vaticanului de a se implica în probleme seculare, susţine Federica Genovese, lector la Universitatea din Essex, Marea Britanie. Încercând să descopere dacă e adevărat că enciclica Laudato Si este un nou tip de manifest politic, Genovese a analizat cele 34 de enciclice papale publicate din 1958, descoperind că toate aceste scrisori aveau un ton politic consecvent, distinct de mesajul spiritual. Un studiu al postărilor de pe Twitter ale papei Francisc a confirmat că mesajele sale nu sunt „mai politice (…) decât au fost în trecut scrierile altor papi“[17], conchide Genovese.

De fapt, nici apelul la o autoritate transnaţională nu este o noutate. În 2009, atunci când papa Benedict a emis enciclica Caritas in Veritate, John Sniegocki, profesor de etică creștină la Universitatea Xavier din Cincinnati, a declarat că unul dintre elementele cele mai controversate ale enciclicei era reprezentat de apelul făcut către instituţiile internaţionale de a interveni în reglementarea economiei. „Unul dintre lucrurile pe care le spune este că economia globală scapă puterii statelor individuale de a o reglementa“[18], observa Sniengocki.

Analizând enciclica, filosoful și teologul Michael Novak puncta faptul că nu se simte comod cu recomandarea unei instituţii internaţionale căreia să i se confere puterea de a controla economia globală. „Îmi place guvernul limitat. Aș prefera să am mai multe guverne limitate decât o autoritate imperativă“[19], a tranșat Novak o alegere firească între creșterea puterii guvernamentale (și încă la un nivel transnaţional) și limitarea acesteia – creștinii optând în mod tradiţional pentru al doilea scenariu, mai ales că se confruntau adesea cu persecuţia religioasă.

Soluţia odihnei sabatului duminical

Laudato Si, enciclica emisă de Francisc, identifica și ea un antidot pentru crizele majore ale lumii, greu de anticipat de cei mai mulţi dintre locuitorii planetei – reîntoarcerea la odihna pierdută a sabatului, „menit să fie o zi care ne vindecă relaţiile cu Dumnezeu, cu noi înșine, cu ceilalţi și cu lumea“[20]. Documentul redă păzirea duminicii ca un act cu miză incalculabilă: supravieţuirea planetei, notează Lincoln Steed, redactor al revistei Liberty.[21]

Într-o analiză scrisă pentru The New York Times, Mark Oppenheimer remarcă faptul că imaginea unui catolic care face apologia sabatului este ceva insolit, pentru că, deși catolicii au respectat duminica, susţinătorii sabatarianismului au fost, în mod tradiţional, protestanţii.[22] Iniţial, legile albastre („blue laws“), cunoscute și sub numele de legi duminicale, au restricţionat sau interzis în special activităţile din zilele de duminică. În timp, justificarea oficială a acestor legi s-a schimbat, dar mulţi protestanţi au continuat să le apere. „În anii 1820, s-a spus că este vorba de un moment de pauză pentru a medita la obligaţiile noastre faţă de Dumnezeu“[23], afirmă David Sehat, istoric la Universitatea de Stat din Georgia. Cincizeci de ani mai târziu, „au început să folosească justificarea (folosită acum, s.n.) de papa Francisc: o zi pentru a petrece timp cu familia, pentru păstrarea sănătăţii și promovarea bunelor moravuri“[24].

Considerate relicve ale unor vremuri în care oamenii doreau un stat teocratic, legile albastre au fost abrogate târziu în unele state ale Americii, iar în altele încă subzistă. Maryland interzice vânzarea de mașini, 15 state interzic sau restricţionează vânătoarea, iar 32 de state restricţionează vânzarea alcoolului în ziua de duminică.[25]

Abrogarea acestor legi se dovedește dificilă, din pricina opoziţiei puternice a grupurilor religioase, arată Oppenheimer. Renunţarea la legile albastre transmite mesajul că „moralitatea nu ar trebui să joace niciun rol în politica publică“, se lamentează Daniel Avila, director asociat pentru politici și cercetări la Conferinţa Catolică din Massachusetts. Faptul că statul Massachusetts a abrogat interdicţia comercializării băuturilor alcoolice duminica reprezintă pentru Oppenheimer „un pas în procesul de transformare a Sabatului în altă zi“[26].

De-a lungul timpului, instanţele au soluţionat diferit plângerile cu privire la faptul că legile albastre încalcă libertatea religioasă, fie stabilind că legile sunt constituţionale și îndeplinesc scopuri seculare legitime (asigură o zi de odihnă tuturor, reduc munca poliţiștilor duminica), fie declarând neconstituţionalitatea lor, scrie profesorul de drept David Hudson. În 2004, un tribunal din New York a invalidat o lege care limita vânzarea alcoolului duminica, stabilind că acest gen de legi au la bază credinţe religioase, iar substituirea fundamentului religios cu unul secular (dreptul părinţilor la o zi de odihnă, pentru a nu fi suprasolicitaţi) nu face reglementarea „mai puţin reprobabilă, mai ales atunci când guvernul îi spune comerciantului în care zi este sabatul“[27].

Viitorul legilor albastre este incert, spune Hudson, remarcând totuși că, în perioadele de criză economică, susţinătorii lor devin foarte vocali, considerându-le o soluţie legitimă, nu din raţiuni economice, însă, ci de ordin religios.

Există o mișcare conservatoare care militează pentru un rol mai pregnant al religiei în spaţiul public, dar atunci când se apelează la ajutorul guvernului pentru a susţine forţa religiei, rezultatul seamănă cu a te împușca în picior, scrie Zachary Yost, care are un doctorat la Universitatea Catolică din America. Yost analizează argumentele preotului Dominick Bouck, care spune că abrogarea legilor albastre va afecta săracii și va consolida cultura consumeristă. Realitatea e diferită, susţine Yost, pornind de la teoria sociologului Frank Tannenbaum, care spune că echilibrul societal este realizat din conflictul între instituţiile societăţii – familie, biserică, stat, piaţă – în timp ce haosul și dezordinea survin atunci când o instituţie câștigă prea multă putere.

În societatea occidentală munca eclipsează celelalte aspecte ale vieţii, iar conservatorii vor să remedieze acest dezechilibru prin intermediul legilor albastre, însă nu legislaţia restabilește echilibrul, argumentează Yost, pentru că „nu abordează problema de bază: valorile care motivează acţiunile oamenilor“.

Legile albastre nu vor reuși să umple bisericile, pentru că oamenii nu le frecventează atât de rar doar din lipsă de timp – primii creștini au intrat în arenele cu lei pentru că își preţuiau credinţa mai mult decât viaţa, iar această scală a valorilor nu poate fi legiferată, ci doar reevaluată și aplicată individual, conchide Yost.[28] Omul are nevoie de libertate religioasă ca să poată înflori, scrie[29] Hugh Whelchel, citând studiul economistului Joe Connors, care a arătat că libertatea politică și economică depind de cea religioasă.

Cartea de care îţi amintesc soluţiile lui Francisc

Enciclica Laudato Si a papei Francisc apare la mai bine de o sută și cincizeci de ani de la publicarea iniţială (1858) a volumului Great Controversy (cunoscut în română cu titlul Marea luptă sau Tragedia Veacurilor), semnat de autoarea adventistă Ellen G.White. Legătura uimitoare dintre cele două este că volumul masiv al lui Ellen White, foarte atractiv, de altfel, din perspectiva intrigii pe care o conţine și a cheii de interpretare a istoriei lumii din perspectivă spirituală, oferea ca motive de îngrijorare și ca previziuni de urmărit în viitor preocuparea și intenţia conducerii Bisericii Catolice de a stabili un sistem de conducere cu influenţă globală și de a transforma închinarea în ziua de duminică într-un reper cu rol identitar esenţial pentru creștinii din întreaga lume. Ambele idei generează implicit, conform autoarei Ellen White, premisele persecutării celor care nu vor fi de acord cu această nou creată alianţă politico-religioasă. Autoritatea globală și odihna de Sabat, ca soluţii pentru unele dintre crizele lumii, trezesc fără îndoială conexiuni cu volumul Great Controversy.

În timp ce vremurile de criză vor face, probabil, soluţii radicale să pară eligibile, e nevoie să ne reamintim că, deși o planetă sănătoasă este un imperativ, depindem cel puţin la fel de mult de libertatea de a ne alege valorile religioase pentru a ne putea bucura pe de-a-ntregul de casa care încă mai poartă semnătura Arhitectului ei. Nicio biserică care încearcă să promoveze sau să-și impună prin mâna autorităţii civile doctrinele religioase ca soluţii pentru ieșirea din criză nu se află în acord cu principiul fundamental biblic al libertăţii de conștiinţă, pe care Dumnezeu Însuși ne-a oferit-o și garantat-o.

Footnotes

[1]„Cary Funk, Becka A. Alper „Religion and Science“, Pew Research Center, 22 oct. 2015, https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/2015/10/PI_2015-10-22_religion-and-science_FINAL.pdf”.
[2]„William k. Hayes, „Christians and Environmental Stewardship“, Adventist Review, 5 feb. 2016, https://www.adventistreview.org/1601-45”.
[3]„Liz Jakimow, „Genesis 1:26-28 and Environmental Rights“, Right Now, 22 febr. 2013, http://rightnow.org.au/opinion-3/genesis-126-28-and-environmental-rights/”.
[4]„David C. Barker, David H. Bearce, „End-Times Theology, the Shadow of the Future, and Public Resistance to Addressing Global Climate Change“, în SAGE Journals, vol. 66, nr. 2, 2013, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1065912912442243?journalCode=prqb”.
[5]„Kashmira Gander,„What do evangelical christians really think about climate change?“, Newsweek, 19 sept. 2019, https://www.newsweek.com/what-evangelical-christians-think-climate-change-1459927”.
[6]„„The Guardian view on Pope Francis: a voice in the wilderness“, The Guardian, 9 sept. 2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/09/the-guardian-view-on-pope-francis-a-voice-in-the-wilderness”.
[7]„ „Discorso del santo padre Francesco ai partecipanti alla plenaria della pontificia accademia delle scienze sociali“, 2 mai 2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190502_plenaria-scienze-sociali.html”.
[8]„ Idem.”
[9], „„The Guardian view on Pope Francis: a voice in the wilderness“, The Guardian, 9 sept. 2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/09/the-guardian-view-on-pope-francis-a-voice-in-the-wilderness”.
[10]„Reynard Loki, „5 Reasons Pope Francis’ Encyclical on the Environment Matters“, The Forum on Religion and Ecology at Tale, 7 iun. 2015, http://fore.yale.edu/news/item/5-reasons-pope-francis-encyclical-on-the-environment-matters/”.
[11]„Peter Smith, „Pope’s coming encyclical on environment stirring both hope and anxiety“, Pittsburgh Post-Gazette, 31 mai 2015, https://www.post-gazette.com/news/environment/2015/05/31/Popes-coming-encyclical-on-environment-stirring-both-hope-and-anxiety/stories/201505290133”.
[12]„„Encyclical Letter Laudato Si’ of The Holy Father Francis on Care for Our Common Home“, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html”.
[13], „Reynard Loki, „5 Reasons Pope Francis’ Encyclical on the Environment Matters“, The Forum on Religion and Ecology at Tale, 7 iun. 2015, http://fore.yale.edu/news/item/5-reasons-pope-francis-encyclical-on-the-environment-matters/”.
[14]„R.R. Reno, „The Return of Catholic Anti-Modernism“, First Things, 18 iun. 2015, https://www.firstthings.com/web-exclusives/2015/06/the-return-of-catholic-anti-modernism”.
[15]„Michael Brendan Dougherty, „How Pope Francis allows politics to distort the Christian faith“, The Week, 22 ian. 2015, https://theweek.com/articles/534933/pope-francis-allows-politics-distort-christian-faith”.
[16]„Ekizabeth Bruening, „Pope Francis, Radical Leftist?“, The New Republic, 28 ian. 2015, https://newrepublic.com/article/120871/pope-francis-too-political”.
[17]„Federica Genovese, „No, Pope Francis isn’t more political than his predecessors, after all“, The Washington Post, 1 apr. 2018, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/01/no-pope-francis-isnt-more-political-than-his-predecessors-after-all/”.
[18]„Rachel Donadio, Laurie Goodstein, „Pope Urges Forming New World Economic Order to Work for the «Common Good»“, The New York Times, 7 iul. 2009, https://www.nytimes.com/2009/07/08/world/europe/08pope.html”.
[19]„Ibidem.”
[20]„Vezi nota 12.”
[21]„Lincoln Steed, „Divine Rest and the Environmental Imperative“, Adventist Biblical Research, https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/Divine%20Rest%20and%20the%20Environmental%20Imperative_0.pdf”.
[22]„Mark Oppenheimer, „Pope Francis Has a Few Words in Support of Leisure“, The New York Times, 26 apr. 2013, https://www.nytimes.com/2013/04/27/us/pope-francis-has-a-few-words-in-support-of-leisure.html”.
[23], „Ibidem.”
[24]Ibidem.
[25]„ Ibidem.”
[26], „Ibidem.”
[27]„David Hudson, „Blue Laws“, Freedom Forum Institute, aug. 2009, https://www.freedomforuminstitute.org/first-amendment-center/topics/freedom-of-religion/free-exercise-clause-overview/blue-laws/”.
[28]„Zachary Yost, „Blue Laws Won’t Fill America’s Churches Again“, Mises Institute, 10 iun. 2019, https://mises.org/power-market/blue-laws-won%E2%80%99t-fill-america%E2%80%99s-churches-again”.
[29]„Hugh Whelchel, „Four Reasons Religious Freedom Matters for Society“, Institute for Faith, Works and Economics, 16 iul. 2016, https://tifwe.org/four-reasons-religious-freedom-matters-for-society/”.

Biserica, între escatologie și ecologism

Maimuţă, papagal sau clovn de Caius Obeada  

download - Copie - Copie

Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 Maimuţă, papagal sau clovn

de Caius Obeada

 Generaţie după generaţie, experimentele şi încercările înaintaşilor noştri sunt repetate şi experimentate, repercusiunile unei stări păcătoase de întuneric rămânând aceleaşi. Fiecare generaţie are speranţa unei schimbări, a unui trai mai bun ca a părinţilor lor. Totul devine ceea ce Solomon scrie in Leviticul: ”ce a fost va mai fi şi ce va fi a mai fost.”

 Starea spirituală a omului rămâne o incertitudine, speranţa naşterii din nou rămânând o incertitudine pentru mulţi, oferta salvării rămânând în mâinile Celui care o oferă fiecărei generaţii. Incertitudinea inimii poartă mintea omului spre orizonturi şi speranţe inexistente. În învăţăturile rabinice mintea este prezentată ca un organ staţionar, care împlineşte comenzile inimii, un concept care explică rolul inimii faţă de cel al minţii.

 Inima omului este cea care caută satisfacere, folosindu-se de capacitatea mintală în a găsi căi şi modalităţi de împlinire a voii sale. De exemplu, o inimă care simte singurătatea, ajunge să folosească mintea în găsirea unei modalităţi de ieşire din acest sentiment al singurătăţii. Unii ajung să-şi găsească satisfacerea în compania altora, în cluburi sociale, baruri, cluburi sportive, îşi găsesc o plinătate şi o satisfacere temporară.

 Nimeni şi nici o generaţie, încă, nu a reuşit să găsească o soluţie sau vreun remediu unei inimi nesatisfăcute, în afară de soluţia Scripturii: Cristos. În grădina Edenului femeia ajunge să aibe dezideriul unui fruct necunoscut, în baza unei imagini, inima femeii ajunge să aibe dezideriul necunoscutului. Inima a deziderat fructul, mintea a început să-şi imagineze frumuseţea şi bunătatea, găseşte o cale prin care să-şi convingă bărbatul, totul în fantezia minţii la dezideriul inimii, riscând totul pentru satisfacerea unei imaginaţii.

 Mulţi din cei ce citesc aceste rânduri sunt dintre acei care cunosc Biserica, merg la biserică ocazional, cunosc mesajul Scripturilor. Din sutele de creştini care frecventează bisericile noastre, câţi oare ajung să-şi împlinească satisfacţia inimii în prezenţa darului divinităţii în Isus Cristos? Din păcate, bisericile noastre ajung să aibă caractere care nu ajung să cunoască Cristosul, experienţa lor în biserică rămânând limitată la experienţa imaginară a ceea ce ar crede că un copil a lui Dumnezeu ajunge să experimenteze şi să trăiască.

 Maimuţa

 După teoria Darwinistă, omul s-ar trage din maimuţă. Unele aspecte fiziologice ar părea să fie asemănătoare omului, unii asociind caracteristicile animalice a maimuţei cu apucăturile necontrolate a omului. Maimuţa este o reprezentare animalică a unui om necontrolat, care caută să-şi satisfacă plăcerile şi necesităţile personale. Dacă dai o banană unei maimuţe, ea fuge, se ascunde şi se bucură singură de plăcerile imediate a unei gustări.

 În acelaşi spirit, avem mulţi în bisericile noastre care îşi ascund bunătăţile, îşi satisfac necesităţile personale în singurătatea egoismului lor. La fel ca şi o maimuţă, se ascund, îşi apără prada cu orice preţ, nu sunt interesaţi în a împărtăşii darurile primite. Autorul epistolei către Evrei ne învaţă să fim ospitalieri, totuşi egoismul şi inima singuratică îşi găseşte satisfacţie în singurătatea inimii sale.

 Tot în biserică aceste maimuţe ajung să ne bată pentru întâietate, de a fi primele în primirea unor bunătăţi, gata să atace şi să pună jos pe oricine le-ar sta în faţă. Aceste maimuţe fără Dumnezeu, imitatori a copiilor lui Dumnezeu, ajung să ne umple bisericile, să ne dea lecţii şi, în singurătatea inimii lor, să fure bogăţiile şi darurile primite din partea Domnului.

 Aceştia sunt cei care nu au ajuns să cunoască pe Cristos, însă au reuşit să înveţe unele lucruri care ajung să mimeze, pentru scurte perioade, pe cei care sunt adevăraţi copii a Domnului. Aceste maimuţe ne-au umplut băncile, ne-au surzit urechile cu nemulţumirile lor, orişicând gata de atac, pentru satisfacerea unei inimi moarte, satisfacerea nevoilor carnale.

 Una din catastrofele experimentale din generaţie în generaţie a Creştinismului este prezenţa maimuţelor îmbrăcate în veşmintele eclesiastice, moţăind şi sărind în sus şi în jos la amvoanele bisericilor noastre. Aceste maimuţe au blocat uşile bisericilor noastre, blocând total intrarea lui Hristos. În acest context îl găsim pe Hristos la uşă bătând în Apoc. 3:16.

 Papagalul

 Un alt aspect al singurătăţii unei inimi fără Dumnezeu este dorinţa de a se face auzit cu speranţa de a apropia sau câştiga o audienţă. Omul nu a fost făcut să fie singur. Devine o anormalitate ca o persoană să trăiască în singurătate. La fel ca şi o maimuţă, ne place să ne bucurăm singuri de cele mai bune sarmale, însă nu ne place să fim în singurătate.

 Pentru câştigarea unei audienţe, unii ajung să stăpânească darul copierii. Cu mulţi ani în urmă era un tânăr căruia i s-a dus vestea că predică aşa de bine la fel ca şi Ţon. Spre nedumerirea multora, acest tânăr a fost invitat în biserici să predice Evanghelia. Totul a mers bine până când, într-una din predici, face afirmaţia: „În timpul când am studiat la Oxford…” Spre nedumerirea tuturor această afirmaţie i-a dat peste cap pe toţi. Când a studiat la Oxford acest tânăr? Era prea tânăr să fi studiat la o universitate. Acest tânăr era un papagal a generaţiei sale. Unul care memorase predicile fratelui Ţon, predicând evanghelia în imitaţia puterii şi a cuvintelor unui mesaj care nu îi aparţinea.

 Câţi papagali nu sunt la amvoanele noastre? Unii şi-au luat masterate şi doctorate, având capacitatea de a imita şi repeta mesajele înaintaşilor noştri, copiind ceea ce nu le aparţine, copiind mesajele altora, câştigând aprecierea altora pe un mesaj care nu le aparţine. Într-o perfecţiune a vocii, cu intonaţii şi mesaje copiate, papagalii zilelor noastre, într-o fire animalică, îşi lasă găinăriile în faţa tuturora.

 Aceşti papagali sunt cei cu mesaje memorate, care zbor de la biserică la alta, de la un amvon la altul, în fiecare biserică lăsându-şi găinăriile unui suflet fără Cristos. Păsări zburătoare cu culori acaparante, purtători a unui mesaj fără Cristos.

 Clovn

 Introducerea mea la acest caracter a fost în anii copilăriei când părinţii mei m-au dus la circul „Luna Parc”. Momente de neuitat, o seară perfectă, plină de râs şi voioşie, până când am ajuns acasă, întors la sărăcia pe care am cunoscut-o în calitate de copil. Câţi ar putea să reziste spiritului voios, zâmbăreţ, umorului pe care un clovn îl aduce audienţei?

 Din păcate, bisericile noastre au ajuns să experimenteze mesajele superficiale a unor clovni, care încearcă să ne facă fericiţi pe moment, care încearcă să ne ridice sus, fără o schimbare dinăuntru, ci numai una superficială, de moment. Aceşti clovni ajung la amvoanele bisericilor noastre purtând mesaje de bucurie, de rezolvare a problemelor noastre numai printr-o afirmaţie sau un semn care ar identifica acceptarea lui Cristos în vieţile noastre.

 Pentru unii, acceptarea lui Cristos în vieţile noastre pare a fi rezolvarea tuturor problemelor, datoriile bancare parcă ar dispărea, problemele de sănătate dispar peste noapte, problemele de căsnicie dispar, totul dispare în urma formulei magice de acceptare a lui Cristos în viaţa omului.

 Câţi nu acceptă pe Cristos, pe această premiză, iar la prima încercare sau obstacol se trezesc la realitatea îngreunării problemelor, ajungând să-şi dea seama că problemele nu şi-au găsit o rezolvare în formula promisă ci, de fapt, o adâncire mai mare. Promisiunile unui clovn ajung să fie false, Cristosul de fapt promiţând mai mult probleme în urma acceptării în viaţa noastră a mesajului Evangheliei.

 Mesaje false a unor clovni, nu numai că aduc nesatisfacţie, dar aduc întristare, frământare, necaz şi o îndepărtare mai mare faţă de Cristosul Salvării. Scriptura ne face promisiunea persecuţiei, a batjocorii, a îngreunării poverii în schimbul vieţii veşnice, totuşi, unii clovni vin să ne spună că bucuria, îmbogăţirea, înlăturarea tuturor problemelor, pot fi rezolvate în primire lui Cristos în viaţa omului.

 Un mesaj străin, o fantezie momentană care te face bucuros, pe moment, până ajungi acasă la aceiaşi sărăcie, la aceleaşi probleme, fără sprijin sau ajutor, doar cu o promisiune care nu există din partea unuia care a încercat să te ridice din groapa în care şi el se află. Imitatori a unui mesaj care nu vine de la Cristos ci de la cel care încearcă să păcălească pe toţi.

 Uitându-ne la cele trei caractere, nu ştii care este mai periculos pentru că toate trei au un mesaj străin Evangheliei, departe de adevărul Mântuitor a lui Cristos. Atâta timp cât ne place să auzim ce vrem, şi să ne complacem în fantezia inimilor noastre, aceste caractere vor rămâne în bisericile noastre aşa cum au rămas şi în timpurile înaintaşilor noştri.

 Coram Deo!

http://publicatia.voxdeibaptist.org/editorial_iun08.htm

ORICINE REGRETĂ PĂCATUL SE POATE ÎNTOARCE LA ISUS!

download - Copie - Copie

Picture

Ați fost odată „născuți din nou” și „împăcați cu Dumnezeu”, dar a intervenit ceva acre a schimbat această stare de fapt? Ați pierdut drumul drept și acum vreți să vă întoarceți acasă la Domnul?

Diavolul și chiar unii dintre semenii noștri au reușit să-i convingă pe unii dintre cei care au abandonat relația cu Isus, că nu se mai pot întoarce la El. Acesta este un mare neadevăr.

Ca și tatăl fiului risipitor, Domnul tânjește să vă întoarceți la El.

Ca dovadă, stau următoarele versete:

Zaharia 1:3-4 „Spune-le dar: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi,zice Domnul oştirilor.» Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte, zicând: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!» Dar n-au ascultat şi n-au luat aminte la Mine, zice Domnul.”

 Ioel 2:13 „Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite. ”

 Romani 11:22-23 Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu. Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi.

 Luca 15:3-7 Dar El le-a spus pilda aceasta: „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe islaz şi se duce după ceapierdută, până când o găseşte? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: ‘Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.’ Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă.”

Diavolul este mincinos. Atâta timp cât puteți auzi vocea Duhului Sfânt, care vă cheamă înapoi la Dumnezeu, mai aveți speranță. Fără Duhul Sfânt, nici un om nu poate avea dorința să se împace cu Dumnezeu. Oricine susține că Biblia spune că „o persoană nu se mai poate întoarce la Dumnezeu”, scoate versete din context fără să țină cont de ce spune restul.

Luca 15:21-24 „Fiul i-a zis: ‘Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.’ Dar tatăl a zis robilor săi: ‘Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort şi a înviat; era pierdut şi a fost găsit.’ Şi au început să se veselească.”

https://www.carmenpuscas.com/oricine-regret258-p258catul-se-poate-icircntoarce-la-isus.html

O îmbrăcare ciudată

download - Copie - Copie

Istoria Binecuvantarii

Devenirea noastră Hristică începe cu o îmbrăcare ciudată: „Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de… .” De obicei, când ni se spune „îmbrăcați-vă cu…!”, ne gândim să punem ceva pe noi. De data aceasta, „îmbrăcarea” presupune să punem ceva în noi, nu pe noi. Cu alte cuvinte, mai întâi ni se cere o schimbare lăuntrică radicală, pentru că :
Nu-n vuietul mulțimilor stârnite
Și nu în vii aplauze pe străzi,
Ci-adânc în noi e lupta ce ne-aduce
Înfrângeri, sau victorii negrăite.[1]
Ca să se poată manifesta în relații, sfințirea trebuie să înceapă în noi. Nu la întâmplare scrie Pavel: „Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie […]” (Col. 3:12, s.n.). Îndemnul apostolului rezonează cu sfatul înțeleptului Solomon din Proverbe: „Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții” (4:23). După cum bine știm, apa va fi întotdeauna pe măsura calității izvorului. Pentru ca în relațiile noastre să fie prezente îndurarea, bunătatea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința, iertarea și pacea, iar în loc de cuvinte rele, Cuvântul lui Dumnezeu și cântări de laudă, trebuie curățat izvorul. Curățarea lui cere implicarea noastră hotărâtă și totală. Faptul că majoritatea verbelor din text sunt la diateza activă și reflexivă semnalează acest imperativ.  1Dacă, deci, ați înviat împreună cu Cristos, […] 5…omorâți  mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. […] 8… lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. 9Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se  înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut. 11Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Cristos este totul și în toți. 12Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. 13Îngăduiți-vă unii pe alții, și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, așa iertați-vă și voi. 14Dar  mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii (Coloseni 3:1-14).

În textul de mai sus, apostolul descrie procesul sfințirii. Agentul sfințitor este Duhul Sfânt, dar El nu-și poate duce la bun sfârșit lucrarea fără participarea noastră. Nouă ni se cere să omorâm…, să ne lăsăm de …, să ne îmbrăcăm cu…, să ne îngăduim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții etc.

Cine este însă îndeajuns pentru astfel de lucruri? Nu ne spune profetul Ieremia că „inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (17:9). Cum am putea să ne schimbăm inima dacă nu putem nici măcar să o cunoaștem? Vestea bună este că Dumnezeu a început în noi procesul schimbării și ne cheamă să ne alăturăm Lui.

După obiceiul său, Pavel începe Epistola către Coloseni cu o parte teologică (cap. 1-2) și încheie cu o parte aplicativă (cap. 3-4). Este important să observăm că, în primele două capitole, Dumnezeu face lucrarea, iar noi ne bucurăm de ea. Pavel mulțumește „Tatălui, care [ne-a] învrednicit să [avem] parte de moștenirea sfinților, în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Coloseni 1:12-14). Iar în capitolul următor el continuă: 11În El ați fost tăiați împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Cristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, 12fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. 13Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 14A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 15A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce (Coloseni 2:11-15).

Și în textul de mai sus verbele sunt la diateza activă, dar vedem că de data aceasta agentul este Dumnezeu. El face lucrarea, iar noi ne bucurăm de ea. Am fost tăiați împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos, și astfel Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția întunericului în Împărăția Fiului dragostei Lui. Tot El a șters zapisul cu poruncile ce ne acuza și a dezbrăcat domniile și stăpânirile ca să ne elibereze de sub robia lor. Toate acestea nu anulează însă nevoia implicării noastre.

Teologii vorbesc despre procesul sfințirii ca despre ceva ce a avut loc „deja” și totuși „nu încă”. Am dezbrăcat „deja” omul cel vechi cu faptele lui și am îmbrăcat omul cel nou, dar cu toate acestea, omul cel nou continuă să se înnoiască, „după chipul Celui ce l-a făcut”, adică, după chipul lui Hristos.

Așadar, sfințirea trebuie înțeleasă prin prisma celor trei ipostaze ale ei: sfințire inițială, progresivă și finală. Sfințirea inițială are loc în momentul în care Îl mărturisim pe Isus Hristos ca Domn. Viața creștină începe deci prin punerea deoparte pentru Dumnezeu, pe care o considerăm a fi sfințirea inițială sau sfințirea de drept. De sfințirea finală ne vom bucura abia la sfârșitul alergării, dacă vom rămâne întemeiați și neclintiți în credință, fără să ne abatem de la nădejdea Evangheliei (Col. 1:23). Sfințirea finală o vom gusta când va veni Hristos,[2] pentru „El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Filipeni 3:21).

Spre momentul sfințirii inițiale privim în urmă, iar spre cel al sfințirii  finale privim înainte. În schimb, luptele noastre de zi cu zi țin de sfințirea progresivă, care va dura până când Dumnezeu ne va chema acasă. Scriptura ne îndeamnă să urmărim „pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14). La rândul lui, Petru afirmă că, în preștiința Sa, Dumnezeu „ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos” (1Petru 1:2, s.n.). Prin urmare, sfințirea nu este opțională. Ba mai mult, ea se realizează în contextul unei lupte spirituale acerbe: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești” (Efes. 6:12).

În concluzie, putem afirma că devenirea noastră hristică începe cu o îmbrăcare ciudată, dinspre înăuntru înspre afară: „Îmbrăcați-vă cu o inimă ca inima lui Hristos. Pentru că numai Domnul cercetează inima și încearcă rărunchii (Ier. 17: 10), ar trebui să strigăm și noi împreună cu psalmistul: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă, și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei! (Ps. 139:23-24). Dacă am acceptat provocarea sfințirii, a devenirii noastre hristice, trebuie să acceptăm acel „transplant de cord” pe care numai Dumnezeu îl poate face, acea tăiere împrejur a inimii ce se realizează prin taina nașterii din nou, a nașterii de sus, din Duh, din Dumnezeu. Logosul  întrupat „a venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:11-13).

Beniamin Fărăgău
Aprilie 8, 2020

[1] Billy Graham, Duhul Sfânt, Editura Stephanus, București
[2] 1 Ioan 3:1-2.

Noutăți


În perioada care urmează nu avem program cu publicul!


Comenzile de cărți (dacă există) vor fi expedite EXCLUSIV prin curier rapid (în limita programului firmelor de curierat), doar în anumite zile, pe care vi le vom comunica prin telefon!
TAXE GRATUITE PRIN CURIER RAPID!
Pe perioada restricțiilor, taxele de expediere vor fi suportate integral de către noi!
Vă punem la dispoziție cărți E-book, pe platformele Apple și Android

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/11092

VIDEO Ordonanța militara nr 8: Marcel Vela: Interdicții la exportul de cereale și la cumpărarea de pachete majoritare de actiuni la companiile energetice de Redactia HotNews.ro

download - Copie - Copie

VIDEO Ordonanța militara nr 8: Marcel Vela: Interdicții la exportul de cereale și la cumpărarea de pachete majoritare de actiuni la companiile energetice
de Redactia     HotNews.ro
Joi, 9 aprilie 2020, 22:21 Actualitate | Coronavirus

Marcel Vela
Marcel Vela
Foto: Agerpres
Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, secretarul de stat Bogdan Despescu și secretarul de stat Raed Arafat au susținut joi seara, la sediul MAI, o declarație de presă. Ei au anunțat o nouă ordonanță militară, cea cu numărul 8.

HotNews.ro a transmis LIVE TEXT și VIDEO declarațiile de la sediul MAI

Printre îndemnuri patriotice, ministrul Marcel Vela a anunțat Ordonanța Militara cu nr 8. Măsurile cele mai importante: se suspendă cumpărarea de pachete majoritare de actiuni la companiile energetice din sistemul de stat național; se interzice exportul de cereale, de produse de panificație si de ulei; se prelungeste interdictia zborurilor spre Spania cu încă două săptămâni Ministerul Transporturilor va aviza orice transport aerian, chiar daca aeroporturile sunt in subordinea Consiliului Judetean.

DOCUMENT Textul Ordonanței Militare 8

Declarații Marcel Vela:

Sunt conștient că mă adresez unui popor creștin și moral Stând în casă și respectând restricțiile vom intra mai repede in normalitatea pe care ne-o dorim cu totii Stiu că vă doriți să mergeti la Biserica în noaptea de Inviere, dar e mai bine sa stam acasa ca sa evitam explozia cazurilor
Am suplimentat numărul patrulelor pentru noaptea de Înviere
Vămile cu Ungaria rămân deschise pentru muncitorii transfrontalieri
Zboruri spre Spania, interdictie prelungită: Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
Din aceasta seara este permisa circulatia dupa ora 22 celor care practica pescuitul comercial
Este permisa deplsarea apicultorilor inspre si dinspre stupina. Cel in cauza trebuie sa faca dovada cu actele activitatii
Pentru cei care ofera servicii de service auto
Măsuri pentru securitatea alimentara:

Se interzice exportul pentru următoarele produse agroalimentare (cereale, produse de panificație și ulei): grâu, orez, orz, soia, porumb, produse de patiserie, biscuiți și ulei.
Procedurile de export pentru aceste produse aflate deja in derulare se supenda pe perioada starii de urgenta
Se suspenda si activitatea pentru emiterea certificatelor fito-sanitare necesare pentru exportul acestor produse

Ca urmare a cazurilor de infectie cu coronavirus din azile:

Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
Se suspendă cumpărarea de pachete majoritare de actiuni la companiile energetice
În zilele de joi, vineri si sambata – premergatoare sarbatorilor Pascale- operatorii economici isi pot prelungi orarul de functionare
Ca urmare a celor intamplate azi la aeroportul din Cluj, Ministerul Transporturilor va aviza orice transport aerian, chiar daca aeroporturile sunt in subordinea Consiliului Judetean

Declaratii Bogdan Despescu:

Toti cetățenii români care vor reveni in tara in aceasta perioada vor intra in carantina. Mesajul lui Despescu: Veti sta in carantină de Paște și nu cu familia
Declaratii Raed Arafat:
Le ureaza la multi ani cadrelor medicale cu ocazia zilei mondiale a Sanatatii de pe 7 aprilie
Arafat explică ca investigatiile vor continua pentru cazurile care nu suporta amanare. Ambulatoriul rămâne deschis, dar medicii vor decide asupra urgenței cauzei pacienților
Ce cauza nu ar fi urgentă? Arafat dă ca exemplu de caz o proteza de sold
Nimeni nu-i opreste pe medici sa trateze pacientii, dar ramane in responsbilitatea lor sa nu puna in pericol viata tuturor pacientilor si a medicilor chemand pacienti la spital care nu au nevoie de interventii de urgenta

Redăm integral textul Ordonanţei Militare nr. 8:

„Art.1 – (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură,
precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.
(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.
(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
(4) Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.
(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.2 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.
Art.3 – (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.4 – (1) Se prelungește, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță militară, pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară – totală sau parțială – a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art.5 – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la alin.(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.
(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.6 – (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.7 – (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.
(2) Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă pe perioada stării de urgență.
(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.8 – (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.9 – (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor prevăzute la alin.(1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.10 – (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o perioada de 14 zile.
(2) Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.
(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.
(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care personalul prevăzut la alin.(3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului serviciului.
(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art.9 alin.(1) este interzis.
(8) Măsura prevăzută la alin.(7) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.11 – (1) În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor art.10 alin.(2), autoritățile administrației publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute la art.9 alin.(1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.
Art.12 – (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art.9 alin.(1) i se asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.13 – (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art.9 alin.(1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.14 – (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.15 – (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/ cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.
(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.16 – Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.
Art.17 – În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.
Art.18 – (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:
„(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art.5, pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”
(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.
Art.19 – (1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr.5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:
„(4) Măsura prevăzută la alin.(2) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.20 – (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”
2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.”
3. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.21 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 3;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.2;
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art.4 – 6;
d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la art.7 și 8;
e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.9 – 14;
f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.15;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art.22 – Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.
Art.23 – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.
Art.24 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare”.

Subiectele zilei

Vineri, 10 Aprilie 2020

VIDEO Ordonanța militara nr 8: Marcel Vela: Interdicții la exportul de cereale și la cumpărarea de pachete majoritare de actiuni la companiile energetice

Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a anunțat în această seară Ordonanța Militara cu nr 8. Printre măsurile cele mai importante amintim: se suspendă cumpărarea de pachete majoritare
citeste tot articolul
Cea mai bună ocazie investițională

O galerie transilvăneană își închide porțile, dar nu înainte de a scoate la vânzare un stoc de 500 de tablouri de artă românească clasică și contemporană. Sub egida Hanul
citeste tot articolul
VIDEO Cum își pasează autoritățile vina pentru înghesuiala de pe Aeroportul Cluj, în plină pandemie de COVID/ Prefect: O situație nefericită, despre care nu am știut / Dosar penal deschis pentru zădărnicirea combaterii bolilor

În plină pandemie de coronavirus, aproape 2.000 de oameni s-au înghesuit joi în parcarea Aeroportului Cluj pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la muncă în
citeste tot articolul
Exportul de cereale, zahăr, biscuiți – interzis pe perioada stării de urgență

Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat că, pe perioada stării de urgență, se suspendă exportul mai multor produse agroalimentare, precum grâu, porumb, orez sau zahăr.
citeste tot articolul
Planul de asistență financiară adoptat de Eurogrup are valoarea de 500 de miliarde de euro

Planul de asistență financiară adoptat joi seară de miniștrii de Finanțe ai statelor din zona euro prevede alocarea a 500 de miliarde de euro. Linia de credit de urgență „va fi disponibilă
citeste tot articolul
Coronavirus în România: Numărul deceselor a ajuns la 248, cel al cazurilor a trecut de 5.000 / Cel mai negru bilanț zilnic – 28 de morți

Bilanțul deceselor provocate de coronavirus în România a urcat joi la 248, potrivit datelor oficiale. Joi s-au raportat si cele mai multe decese pentru o zi, 28. Raportarea de la orele
citeste tot articolul
Coronavirus în lume: 100 de zile de când China a raportat ”o pneumonie cu cauză necunoscută” / Ungaria, în carantină pe termen nedefinit

Numărul cazurilor de coronavirus din lume a ajuns la circa 1,5 milioane, în timp de peste 88.500 de pacienți cu Covid-19 au murit, iar 330.000 s-au vindecat, arată centralizările de pe Arcgis și
citeste tot articolul
VIDEO Șomaj tehnic la bugetari: Orban cere să fie incluși și șefii / Ordonanța va fi analizată cu fiecare minister

Premierul Ludovic Orban a cerut ca ordonanța de urgență privind șomajul tehnic în sectorul public să includă și șefii. „Să găsiți o formă de exprimare a solidarității și pentru șefime,
citeste tot articolul
DOCUMENT Textul Ordonanței Militare 8

Ministrul de interne Marcel Vela și secretarii de stat din MAI Raed Arafat și Bogdan Despescu au prezentat joi seară o nouă ordonanță militară, cea cu numărul 8.
citeste tot articolul
Alexandru Rafila: În noiembrie-decembrie vom avea un alt vârf de infectări cu COVID-19

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a afirmat joi seara, la Mediafax, că în lunile noiembrie-decembrie vom avea un alt vârf de infectări cu COVID-19,
citeste tot articolul
Florin Cîțu: Avem o scădere a veniturilor de 20 miliarde lei și o creștere a cheltuielilor de 12 miliarde lei

Proiectul de rectificare bugetară ar putea fi prezentat în ședința de luni a Guvernului pentru a fi aprobat, a anunțat ministrul finanțelor, la începutul ședinței de joi. În acest
citeste tot articolul
Eurostat: Prăbușire pe piețele imobiliare din România și Grecia între 2007-2019

Grecia este „campioană” în sens negativ – și chiar la doi indicatori – în ceea ce privește situația prețurilor locuințelor în perioada 2007 – 2019. Concret, în
citeste tot articolul
Clasament Forbes: Magnații din întreaga lume au devenit puțin „mai săraci” în 2020 din cauza virusului. Bezos rămâne cel mai bogat om din lume

În ciuda unui divorț multimilionar, averea proprietarului Amazon, Jeff Bezos, continuă să crească pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 113 miliarde de dolari în active
citeste tot articolul
Radu Paraschivescu: Ca un măgar ce sunt, încerc să nu stau în calea Irinei / Dacă dau peste ceva care-mi place, devin găman. Înfulec ca Azorel INTERVIU

Radu Paraschivescu e acasă în Balta Albă. Și-i la fel. Scrie, traduce, iubește fotbalul. E sanitarul de serviciu al limbii române. De COVID-ul ăsta, dimineața, înjură cioara care-l
citeste tot articolul
Mărturia unui medic militar de la Suceava: Pregătiți-vă pentru decizii grele. Într-o terapie cu 30 de bolnavi și 10 ventilatoare pe cine intubăm? Vom avea cu toții pierderi

Un medic militar care a ajuns zilele acestea la Suceava, cel mai mare focar de coronavirus din România, povestește, într-un mesaj făcut public, cum se văd lucrurile „pe partea
citeste tot articolul
UPDATE Dosar penal în cazul șpăgii de la morga Spitalului Județean Suceava / Mai mulți suceveni au reclamat că li s-a cerut câte 100 de lei ca să-și ridice rudele decedate

Parchetul Tribunalului Suceava a deschis un dosar penal după ce mai mulți suceveni s-au plâns că angajații de la morga Spitalului Județean Suceava le-a cerut șapgă câte 100 de lei pentru
citeste tot articolul
Orban: Circa 80.000, 90.000 de persoane e posibil să plece la muncă în străinătate

Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, la TVR 1că este posibil ca 80.000, 90.000 de oameni să plece din România la muncă în străinătate, potrivit Mediafax. Șeful Executivului spune că
citeste tot articolul
VIDEO Ungaria intră în carantină pe termen nedefinit

Ungaria a prelungit carantina la nivel național pe termen nedefinit pentru a încetini răspândirea coronavirusului, a anunțat prim-ministrul Viktor Orban pe pagina sa de Facebook joi,
citeste tot articolul
Facebook acuză: Nso a piratat WhatsApp. Israelienii: doreau ca software-ul nostru să-i spioneze pe utilizatori

Rețeaua socială a intentat un proces companiei israeliane de securitate cibernetică, pe care o acuză că a spionat 1400 de utilizatori WhatsApp cu software-ul Pegasus: potrivit experților, ar fi
citeste tot articolul
VIDEO Dan Barna: Linia că USR s-a „dat” cu PSD vine și dinspre PNL. Nu se pune problema unui armistițiu cu PSD. Da, discutăm ca să găsim soluții

Dan Barna răspunde criticilor că USR „s-a dat” cu PSD spunând că în niciun caz nu se pune problema unui armistițiu cu partidul condus de Marcel Ciolacu și că această linie este
citeste tot articolul
VIDEO Craiova: Personalul medical de la „Victor Babeș” a făcut o horă în curtea spitalului

Medicii și asistentele de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Craiova au făcut hora mare în curtea spitalului. A fost un gest de bucurie
citeste tot articolul
Bob Dylan Bob Dylan, în sfârșit în vârful topurilor muzicale, la 78 de ani

Bob Dylan, câștigător de premiu Nobel, de Oscar și de vreo 10 premii Grammy, a reușit primul său hit number one în topul Bilboard, din Statele Unite, potrivit Mediafax. Bob Dylan tocmai a
citeste tot articolul
Bancul zilei: Cornetul de semințe

Pe o stradă, o bătrânică vindea semințe cu 5 lei cornetul. Un tânăr care trecea în fiecare zi pe acolo îi lăsa cei 5 lei, dar nu-și lua niciodată cornetul.
citeste tot articolul

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23822355-ordonanta-militara-coronavirus-romania-9-aprilie-declaratii-marcel-vela-raed-arafat.htm?cfnl=

1800 de români creștini evanghelici au participat Joi seară la Cina Comunitară de Împărtășanie la Chicago

download - Copie - Copie

ON APRIL 10, 2020 BY GEORGEIN UNCATEGORIZED

Cea de-a 4-a ediție a evenimentului cunoscut ca „Cina Comunitară de Împărtășanie la Chicago” a avut loc în seara zilei de Joi 9 aprilie, în concordanță cu stabilirea sărbătoririi Paștelui în SUA de către toți creștinii protestanți, neoprotestanți și desigur catolici, după calendarul catolic.

Și de data aceasta, bisericile penticostale din zona metropolitană a orașului Chicago au fost invitate să participe împreună într-un program comun menit să păstreze și să dezvolte părtășia între credincioșii din această zonă. În final, bisericile organizatoare au fost Biserica Penticostală Română „Betania”, din suburbia Niles, gazdă a evenimentului, și Biserica Penticostală Română „Elim” din Chicago. Pastorii seniori ai acestor două biserici, pastorul gazdă Luigi Mițoi și pastorul Cristian Ionescu al Bisericii Elim, au slujit împreună.

Pastorul Luigi Mițoi: „De 2000 de ani Biserica lui Hristos nu a putut fi învinsă!”

Pentru că statul Illinois este într-o perioadă unică de ordin de a „sta acasă” și de „a păstra distanța socială”, dat de guvernatorul statului, organizarea și desfășurarea evenimentului Cinei de Împărtășanie a fost cu totul diferit de oricare până acum. Astfel, în zilele precedente evenimentului, respectiv Marți și Miercuri, lideri spirituali ai celor două biserici au voluntariat cu schimbul pentru a face posibilă distribuirea elementelor Cinei, azima și rodul viței. Credincioșii care au putut să se deplaseze cu mașina la Biserica Betania în cele două zile au primit elementele Cinei pentru numărul de persoane din familia lor, iar persoanele în vârstă sau fără posibilități de deplasare au primit acasă în prealabil aceste elemente.

În total au fost distribuite 1800 de pachețele sigilate ermetic pregătite de o fabrică specializată în astfel de produse pentru uz religios și le fac disponibile bisericilor creștine de orice confesiune. Aceste pachețele au fost oferite oricărui credincios evanghelic aflat în zonă, fie permanent sau temporar, în baza regulii de a fi botezat în baza mărturiei sale proprii.

În final, Joi seara, credincioșii au fost invitați cu toții să urmărească în același timp transmisiunea în direct a programului religios găzduit în Biserica Betania, unde cei doi pastori și încă alte 6 persoane au asigurat atât partea muzicală de închinare, mesajele și predicile, precum și partea tehnică de transmisie. În ultima parte a programului, așa cum se procedează de obicei, pastorii s-au rugat și au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste elementele Cinei și au procedat la servirea lor în același timp cu cei 1800 de credincioși ce au urmărit emisiunea – cei mai mulți în direct iar unii ulterior. Pe lângă cele două biserici organizatoare și credincioșii ce au ales acest mod de Împărtășanie, alți credincioși din Hawaii din Biserica Penticostală Betania de acolo, au ales și au planificat să participe și ei în acest act semnificativ de comuniune.

Astfel, iată că regulile stabilite de autoritățile de stat și cele federale au fost respectate întru totul, iar Coronavirusul și amenințările acestuia nu au putut stăvili dorința credincioșilor de a avea Cina Comunitară de Împărtășanie și de această dată.

Programul religios poate fi urmărit pe internet și în zilele următoare, la adresa:https://livestream.com/bisericabetania/events/2477293/videos/204319524

Sursa: https://tribuna.us/1800-de-romani-crestini-evanghelici-au-participat-joi-seara-la-cina-comunitara-de-impartasanie-la-chicago/

Andrei Croitoru: Masa Domnului în caseIn „Incurajare”

Daniel Branzei – Inedit la Cina DomnuluiIn „Biblia”

ATAC ÎMPOTRIVA VORBIRII DUHULUI SFÂNT ÎN ADUNĂRIIn „Credinta”

1800 de români creștini evanghelici au participat Joi seară la Cina Comunitară de Împărtășanie la Chicago

Averea Bisericii: 6 comentarii la considerațiile d-lui Theodor Paleologu

download - Copie - Copie

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   ȘTIRI   /   Publicat: Joi, 09 aprilie 2020, 10:55   /   Actualizat: Joi, 09 aprilie 2020, 11:15

Averea Bisericii: 6 comentarii la considerațiile d-lui Theodor Paleologu

ARTICOLE RELAȚIONATE

Dana Budeanu: Deschideți bisericile de Paști! Mă, nenorociților, să meargă oamenii să ia LUMINA. Testați, că ieșim!
Dana Budeanu: Deschideți bisericile de Paști! Mă, nenorociților, să meargă oamenii să ia LUMINA. Testați, că ieșim!

Părintele Milea de la Buzău, către președintele Iohannis: Suspendați ordonanța militară o zi, pentru ca poporul român să se poată ruga în liniște păstrând distanța socială, sub cerul liber, în curtea bisericilor și a mănăstirilor, de Paști
Părintele Milea de la Buzău, către președintele Iohannis: Suspendați ordonanța militară o zi, pentru ca poporul român să se poată ruga în liniște păstrând distanța socială, sub cerul liber, în curtea bisericilor și a mănăstirilor, de Paști

Site-ul Averea Bisericii publică un text, ca reacție la unele afirmații făcute în spațiul public de Theodor Paleologu. Cele șase teze expuse de Paleologu, prin care se declară de acord cu închiderea bisericilor de Paști, susținând că  Biserica Ortodoxă Română trebuie să evite cu orice preț să fie asociată cu o explozie a cazurilor de coronavirus, sunt demontate cu tot atâtea comentarii.

Publicăm mai jos textul integral:

„Domnul Theodor Paleologu a scris astăzi șase considerații despre disputa legată de deschiderea bisericilor în noaptea de Înviere. Probabil în dorința de a recupera, într-un fel, situația deloc plăcută a creștinilor din România.
Se fac unele confuzii în textul amintit de aceea am făcut comentarii pe cele șase considerații. Ce spune politicianul roman:

1. „Analogia cu magazinele de mîncare este ineptă. Bunurile spirituale sînt diferite de cele materiale și nu te duci să le iei cu punga de la magazin. Biserica nu e prăvălie.

Biserica este cu siguranță mult mai mult pentru noi, cei care credem. Dar a fost catalogată de către Statul român ca având o importanță secundară, se poate vedea simplu comparând atitudinea și empatia premierului bulgar pentru viața bisericii cu cea a mai marilor noștri care ne conduc acum vremelnic.

Bunurile spirituale se pot lua și în mod spiritual, prin rugăciune personală în taina inimii. Dar pentru un parastas pentru soțul adormit, slujba Sfântului Maslu pentru cei bolnavi și mai ales Sfânta Liturghie, unde Hristos se împarte în fiecare duminică pentru noi toți, ca să fim Una în El, avem nevoie de biserică. Poate mai mult decât de zece ieșiri la magazine.

Creștinismul lucrează cu materia, Hristos se împarte în chip de materie iar noi pentru a deveni biserică participăm în trup la comuniunea euharistică.

„Dumnezeu coboară între oameni și suie oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii” spune părintele Arsenie Boca.

2. „Argumentul că bisericile nu s-au închis în timpul epidemiilor de ciumă din secolele VI și XIV demonstrează exact contrariul. Pe atunci nu se știa nimic despre răspîndirea epidemiilor”.

Da, astăzi cunoaștem mai mult din punct de vedere medical. Biserica însă a luptat dintotdeauna pentru sănătatea trupului și sufletului omului alături de medici. Și mulți medici s-au confruntat cu lucrarea „medicală” a sfinților ei, cu intervenția lor acolo unde medicina se oprise.

În epidemii preoții au fost alături de oameni. Mărturie este povestea preotului din Brașov care și-a împărtășit întreaga comunitate, cu prețul vieții lui (a fost executat de autoritățile imperiului), toți credincioșii scăpând însă de molimă.

3. „Există o specie de apucați care au impresia că se opun secularizării, dar care, de fapt, o accelerează prin atitudinile lor lipsite de minte. Se tot încăpățînează să ofere adversarilor lor nuielele cu care să fie flagelați. Și nu doar ei, ci întrega Biserică. Biserica Ortodoxă Română trebuie să evite cu orice preț să fie asociată cu o explozie a cazurilor de coronavirus.”

Nu știm exact modelul la care se raportează domnul Theodor Paleologu.

Îmi vine în minte însă versetul despre cine sunt creștinii, de fapt : „Voi sunteți sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni.” (Matei 5,13).

4. „Comparația cu persecuția din timpul regimului comunist nu este doar cretină, ci de-a dreptul nerușinată.”

În timpul comunismului creștinii slujeau Sfânta Liturghie până și în temnițele de la Aiud și Gherla. În comunism nu s-au încuiat niciodată bisericile de Înviere. Nu au fost amendați oamenii pentru că se rugau la un parastas. Nu veneau două echipaje care să verifice preotul dacă nu cumva a ascuns pe cineva în biserică.  Deci chiar nu se poate face comparația

5. „Vocile care cer deschiderea bisericilor de Paște sînt cu totul minoritare. Un singur episcop a derapat grav. Majoritatea ierarhilor, preoților și credincioșilor au o atitudine înțeleaptă și responsabilă.”

Există un singur sondaj care s-a făcut în acest sens, cel realizat de DCNews.  Rezultatul a fost că peste jumătate dintre români s-au pronunțat în favoarea deschiderii bisericilor în noapte de Înviere.

Mai mult de 75% dintre argeșeni au fost de exemplu „pentru”.

6. „În sfîrșit și cel mai important, dacă ieșim în noaptea de Înviere pe balcoane, dacă aprindem cîte o lumînare și cîntăm „Cristos a-nviat”, transformăm întreaga țară într-o imensă biserică. Să fim creștini, nu cretini.”

Nu cred că analogia este dintre cele mai fericite. Da, vom face acest lucru, vom cânta, ne vom aprinde cu cei dragi lumânările din candela de acasă .

Dar Hristos Lumina rămâne singur acolo, în Biserică, în Sfântul Potir.

OPINII
Paul Ghițiu

22 de efecte ale Covid 19 care vor amplifica represiunea, iobăgia, atomizarea societății, reducerea selectivă a populației și globalizarea – Pandemia, o scurtătură către statul sclavagist mondial (3)

de Paul Ghițiu

Pandemia de covid 19, indiferent dacă este fabricată, sau doar „încălecată” conform unui scenariu pregătit

Vestea cea bună! Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova s-au prins într-o horă de bucurie, pe „M-a făcut mama oltean”, după ce au reușit să salveze viața primului pacient cu noul Covid-19

Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova s-au prins într-o horă de bucurie, pe „M-a făcut mama oltean”, după ce au reușit să salveze viața primului pacient cu noul Covid-19 internat aici, informează Mediafax

Averea Bisericii: 6 comentarii la considerațiile d-lui Theodor Paleologu

Site-ul Averea Bisericii publică un text, ca reacție la unele afirmații făcute în spațiul public de Theodor Paleologu.

Nu te teme, turmă mică!

Mărturisesc că am crezut, cu toată inima, până miercuri seară la ora la care am citit comunicatul Patriarhiei că vom putea merge, măcar puțin, la Slujba de Înviere.

Biografii paralele

Am ezitat mult și nu știam dacă să răspund sau nu unui atac nedrept al unei persoane/ personaj pe nume Nicolae Țibrigan. M-am gândit că, dacă răspund, îl aduc în atenția publică și nu fac altceva decât să îl promovez. Am ieșit din această espectativă în momentul în care

Ministrul Finanțelor: Creșterea pensiilor depinde de execuția bugetară. Dublarea alocațiilor nu este cuprinsă în buget

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a afirmat că măsura de creștere a pensiilor depinde de execuția bugetară, iar în ceea ce privește

Directorul SGA Suceava spune că a fost demis din funcție pentru că s-a rugat în genunchi în fața instituției pentru a salva orașul de pandemie

Daniel Drăgoi, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, a fost demis din funcție începând

Încă un exemplu de „DISTANȚARE SOCIALĂ”. Noi stăm în case de Florii și de Paști, sute de români au luat cu asalt aeroportul din Cluj pentru a pleca la cules recolte în Germania

În vreme ce un milion de români au rămas în șomaj tehnic din cauza interdicțiilor impuse de guvern în criza de coronavirus

De necrezut: În timp ce România este în plină pandemie, Tolontan e îngrijorat că nu se mai găsesc medici care să facă avorturi

În timp ce sistemul medical românesc este solicitat de maxim de pandemia de Covid-19, cotidianul Libertatea

Premierul britanic a scăpat de faza critică a bolii. Boris Johnson a fost tranferat de la Terapie Intensivă într-un salon de spital, unde va fi monitorizat până la vindecarea de coronavirus

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu Covid-2019, a ieșit joi de la terapie intensivă, unde fusese transferat luni seara, și rămâne spitalizat

EXTERNE

În țara care nu închide bisericile, parlamentarii și membri ai guvernului au salariile SUSPENDATE de la 1 aprilie! Decizia va dura până la sfârșitul crizei

Oamenii politici din Bulgaria au salariile suspendate de la 1 aprilie. Parlamentarii, membrii guvernului și ai birourilor politice

https://www.activenews.ro/stiri/Averea-Bisericii-6-comentarii-la-consideratiile-d-lui-Theodor-Paleologu-160958

Vestea cea bună! Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova s-au prins într-o horă de bucurie, pe „M-a făcut mama oltean”, după ce au reușit să salveze viața primului pacient cu noul Covid-19

download - Copie - Copie

DE MIHAI ȘOMĂNESCU  /   ȘTIRI, SĂNĂTATE   /   Publicat: Joi, 09 aprilie 2020, 17:43   /   Actualizat: Joi, 09 aprilie 2020, 17:48

Vestea cea bună! Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova s-au prins într-o horă de bucurie, pe „M-a făcut mama oltean”, după ce au reușit să salveze viața primului pacient cu noul Covid-19

ARTICOLE RELAȚIONATE

Vestea cea bună! Sergiu, „tăticul călăreț”, și-a luat soția și bebelușul de la maternitate
Vestea cea bună! Sergiu, „tăticul călăreț”, și-a luat soția și bebelușul de la maternitate

Top 10: Cele mai citite articole din 2016 de pe ActiveNews. Subiectele despre EDUCAȚIE, familie, sănătate au fost cele mai apreciate de cititorii noștri. Vestea cea bună face audiență
Top 10: Cele mai citite articole din 2016 de pe ActiveNews. Subiectele despre EDUCAȚIE, familie, sănătate au fost cele mai apreciate de cititorii noștri. Vestea cea bună face audiență

Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Craiova s-au prins într-o horă de bucurie, pe „M-a făcut mama oltean”, după ce au reușit să salveze viața primului pacient cu noul Covid-19 internat aici, informează Mediafax.

Bărbatul din Caracal a fost internat în spital în data de 6 martie, iar în această perioadă a fost pe punctul de a muri de trei ori. Joi, el a fost declarat vindecat și externat.

Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase Craiova, bărbatul este primul pacient cu COVID -19 internat în Spitalul de Boli Infecțioase Craiova. Acesta a fost de mai multe ori în Terapie Intensivă, după ce starea lui de sănătate s-a agravat. El are familia în străinătate, așa că medicii și asistentele care l-au tratat s-au îngrijit ca acesta să aibă tot ce-i trebuie: de la obiecte de îmbrăcăminte și de igienă personală, la apă și mâncare.

Joi, după mai bine de o lună de zile de stat în spital, bărbatul a fost declarat vindecat.

De bucurie că a reușit să-i salveze viața, personalul medical care era de serviciu a ieșit în curtea spitalului, îmbrăcat cu echipamente de protecție, și a jucat o horă pe melodia „M-a făcut mama oltean”.

La final, pacientul care se afla la geamul salonului unde era internat, a fost aplaudat de cadrele medicale care i-au și dat vestea că va pleca acasă.

„A fost un moment de bucurie și un moment de satisfacție. Au reușit să vindece un bolnav cu comorbidități, un bolnav pe care în repetate rânduri am crezut că-l pierdem. Astăzi, el este negativ și va părăsi spitalul. A fost un semn de mulțumire pentru pacientul care a rezistat alături de noi în toată această luptă”, a declarat, pentru Mediafax, Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Craiova.

ActiveNews inițiază campania „VESTEA CEA BUNĂ”, ca o reacție la epidemia de informații negative cu care suntem bombardați în fiecare zi. Vom încerca să vă spunem cât mai multe vești bune, provocându-vă și pe dumneavoastră să duceți vorba bună mai departe. Doamne, ajută!

PE ACELAȘI SUBIECT
CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri-sanatate/Vestea-cea-buna-Cadrele-medicale-de-la-Spitalul-de-Boli-Infectioase-Craiova-s-au-prins-intr-o-hora-de-bucurie-pe-%E2%80%9EM-a-facut-mama-oltean-dupa-ce-au-reusit-sa-salveze-viata-primului-pacient-cu-noul-Covid-19-160965

Meditația Zilei cu Sorin Cigher – Ziua #24: Degetul lui Dumnezeu

Educatie, Important, Meditaţii

download - Copie - Copie

 Doina Bejenaru  08-04-2020 08:00:12

King Pharaoh and His Dead Son by James Tissot. SuperStock / Getty Images

Faraon nu a înțeles că Dumnezeu rămâne stăpânul universului chiar dacă el se încăpățânează și se crede un zeu pe pământ. A avut nevoie de câteva lecții de umilire, ca într-un final să îi tremure picioarele și să capituleze. Ce este mai grav în această relatare? Poporul suferă nevinovat, pentru că stăpânul ia decizii nepricepute… Proverbul spune: un singur rău, distruge mult bine… Deși a fost atenționat și a primit avertismente, nu a fost gata să se supună autorității divine. Putea să o facă mai repede, dar până nu a fost atins unde îl durea cel mai tare, nu a făcut nimic. Peste poporul pe care îl conducea a venit nenorocirea în câteva reprize. Totul s-ar fi terminat cu bine dacă ar fi cedat de prima dată. Însă omul mândru, arogant, cel care se crede cineva pe acest pământ, acela care a uitat că este om… și să fie om… pierde mult, dar mai mult au de suferit cei pe care îi conduce. După multă suferință, după multe dovezi ale existenței lui Dumnezeu, i se aduce la cunoștință că degetul lui Dumnezeu apasă… și că nu are rost să se pună cu Creatorul lumii, că va pierde orice luptă. Cu toate dovezile vizibile și invizibile, omul plin de sine o știe pe a lui, una și bună: sunt cineva!

Mă întreb astăzi, după ce observăm în jurul nostru atâta suferință, de ce liderii din această lume nu vor să creadă că este degetul lui Dumnezeu aici? De ce stau în continuare în încăpățânare, folosind tot felul de tertipuri artificiale, pentru a rezolva o problema atât de mare? Situația în care ne aflăm ar putea fi rezolvată foarte simplu dacă fiecare lider și-ar întoarce fața spre Dumnezeu, s-ar smeri, ar recunoaște că este fără resurse și fără soluții. Sunt convins că rezultatul ar fi altul. Istoria este cea mai bună mărturie; când oamenii au văzut că este degetul lui Dumnezeu și știind că nu se pot lupta cu El, nici măcar cu un deget al Domnului, s-au abandonat în brațele Lui, I-au recunoscut supremația!

Pierd mult cei care se consideră cineva, fiind, de fapt, niște bieți muritori care își încoardă mușchii în fața unui Dumnezeu atotputernic. Momentele neplăcute prin care trecem azi sunt dovada faptului că degetul lui Dumnezeu apasă, vrea să ne trezească și să privim spre El, apoi, plini de smerenie, să ne aruncăm în brațele Lui. Rezultatele vor fi altele! Așteptăm ca, în număr cât mai mare, liderii politici, religioși ai lumii să apeleze la Dumnezeul minunilor! Dumnezeul care își poate lua degetul apăsător și să oprească toată nenorocirea din lume! Este mai bine în brațele Lui decât sub degetul apăsător al mâniei Lui!

Sorin Cigher,
8 aprilie 2020
Pastorul Bisericii Baptiste Sion din Sibiu

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/08/meditatia-zilei-cu-sorin-cigher-ziua-24-degetul-lui-dumnezeu/?

Confruntă Fricile: „Teama de judecata lui Dumnezeu”, cu Remus Runcan

Consiliere, Educatie, Important, Interne

 Doina Bejenaru  08-04-2020 08:15:10

Geneza 42:25-35, 1 Ioan 1:9

Frații lui Iosif au trăit bântuiți de amintirea vânzării fratelui lor. Când își văd argintul la gura sacilor lor, nu se pot bucura, ci îi apucă teama. Tremurând s-au întrebat „ce ne-a făcut Dumnezeu” (v. 28, 35)

Este destul de ciudat să nu te poți bucura de evenimentele pozitive din viața ta pentru că îți amintești că ai făcut ceva împotriva cugetului tău și că e posibil ca acel lucru să te ajungă din urmă. Orice lucru pe care nu l-ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu și pentru care nu te-ai pocăit sincer îți produce o stare de teamă. Păcatul este împotriva lui Dumnezeu și un Dumnezeu sfânt nu poate să tolereze păcatul și de aceea aduce la judecată păcatul. De aceea trebuie să practicăm mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu și trebuie să existe o părere de rău și o hotărâre de a nu le mai repeta.

Greșelile din trecut trebuie rezolvate în sângele Domnului Isus care poate ierta orice nelegiuire astfel încât omul să nu mai ajungă la judecată, ci să treacă direct din moarte la viață (Ioan 5:24). Judecata lui Dumnezeu nu se va face pentru păcatele mărturisite, ci pentru cele ascunse, tăinuite, acoperite, acelea care crezi că nu le știe nimeni. Domnul le știe!

Rugăciune: Doamne Isuse Hristoase, vin cu smerenie înaintea Ta și mă rog ca prin Duhul Sfânt să-mi descoperi orice păcat din trecut pe care l-am ascuns și nu l-am mărturisit înaintea Ta! Nu vreau să mă tem de judecată și, înțelegând dreptatea Tatălui, doresc să mă pun la adăpostul harului Tău. Te rog să mă cureți în sângele de la cruce și să mă faci curat pe dinăuntru și pe dinafară! Vreau să te urmez toată viața mea. Mulțumesc pentru iertarea pe care mi-ai dat-o. Amin!

Remus Runcan este autorul a trei titluri de carte în limba română: „Se stinge o lume” (2015), „Capcanele Facebook-ului” (2016) și „Povestea lui Face” și două titluri în limba engleză: Virtual Communication (2015) și Facebook Mania (2020). Urmează să publice în curând un titlu de carte care vine să Confrunte Fricile. Puteți achiziționa online în format Kindle sau print, prin EMAG, Amazon sau din Librăriile creștine Kerigma și Scriptum, cărțile semnate de Remus Runcan pentru creșterea, dezvoltarea și vindecarea dvs.

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/08/confrunta-fricile-teama-de-judecata-lui-dumnezeu-cu-remus-runcan/?

China numită într-o comisie a Naţiunilor Unite pentru drepturile omului

download - Copie - Copie

 Poteraș Ionuț  08-04-2020 10:00:48

China a fost numită într-o influentă comisie din cadrul O.N.U. pentru Drepturile Omului – în ciuda faptului că regimul comunist din această ţară este notoriu pentru încălcarea drepturilor omului şi persecutarea minorităţilor religioase.

Conform FoxNews, Jiang Duan, reprezentantul Chinei la misiunea Naţiunilor Unite de la Geneva, va fi parte din Consiliul Consultativ pentru Drepturile Omului al O.N.U. şi va fi consilierul pentru zona Asia-Pacific din cadrul acestui Consiliu.

Ca parte a Consiliului Consultativ, China va fi responsabilă pentru selecţia persoanelor care vor investiga încălcarea drepturilor omului şi care vor raporta încălcarea libertății de exprimare, răpirile ordonate de autorităţi şi arestarea şi reţinerea cetăţenilor fără a fi acuzaţi oficial, printre altele.

„Permisiunea acordată unui regim opresiv şi inuman de a alege cine investighează respectarea libertăţii de exprimare, a detenţiilor arbitrare şi a răpirilor executate de autorități  e ca şi cum ai numi un piroman să fie şeful pompierilor,” a declarat Hillel Neuer, director executiv al ONG-ului UN Watch din Geneva.

China are un istoric de participări în consiliu şi în 2012 a întrerupt discursul unui activist al drepturilor omului care critica încercarea de a adăuga Venezuela printre membrii consiliului. Ulterior ambasadorul SUA la Naţiunile Unite, Nikki Haley a numit consiliul O.N.U. „cel mai mare eşec” pentru că organizaţia avea printre membrii ei dictaturi precum China. Statele Unite s-au retras din acest consiliu.

Guvernul chinez a fost acuzat şi pentru modul în care a răspuns la criza generată de coronavirus.

Criticii acuză China că a muşamalizat dovezile privind mărturiile legate de răspândirea Covid-19, după ce infecţia a debutat în oraşul Wuhan. Conducerea Partidului Comunist este acuzată că a constrâns la tăcere doctorii care au încercat să avertizeze lumea despre potenţialul devastator al virusului şi unele rapoarte sugerează că regimul a minţit în mod sistematic despre numărul persoane răpuse de boală.

„A durat îngrozitor de mult până când restul lumii a devenit conştientă despre pericolul care sălăşluieşte în interiorul Chinei,” a declarat Secretarul de Stat american Mike Pompeo reporterilor în luna martie.

Sursa: Daily Caller

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/08/china-numita-intr-o-comisie-a-natiunilor-unite-pentru-drepturile-omului/?

Franklin Graham despre Pandemia de CORONAVIRUS: „Este rezultatul al unei lumi căzute”

download - Copie - Copie

 Cosmin Frișan  08-04-2020 12:47:15

Franklin Graham, liderul evanghelic și președintele organizației „Samaritan’s Purse”, a declarat într-un interviu acordat lui Jeannie Pirro, de la FOX NEWS că pandemia este un „rezultat” al unei „lumi căzute”.

„Această pandemie este rezultatul unei lumi căzute, o lume care a întors spatele lui Dumnezeu. Aș încuraja oamenii să se roage împreună cu noi și să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu”, a declarat evanghelistul Franklin Graham.

Pirro l-a întrebat și pe Graham ce răspuns dă oamenilor care se întreabă de ce Dumnezeu a permis această pandemie?

„Nu cred că Dumnezeu avea de gând să se întâmple asta, tot ce se întâmplă, este din cauza păcatului care există în lume. Am păcătuit împotriva Lui. Trebuie să-I cerem iertarea lui Dumnezeu” a mai punctat evanghelistul.

De asemenea, Graham a vorbit și despre spitalul pe care „Samaritan’s Purse” l-a instalat în Parcul Central al orașului New York. New York City este unul dintre cele mai afectate orașe de coronavirus. De luni și până astăzi, există peste 67.550 de cazuri confirmate și aproximativ 3.000 de decese asociate acestui virus.

„Așa cum a raportat Christian Headlines, „Samaritan’s Purse” a deschis unitatea de îngrijire medicală cu 68 de paturi la 1 aprilie. Unitatea are un număr de aproximativ 70 de medici, asistente medicale și alți lucrători în domeniul medical. Nu am crezut niciodată că în Central Park, în New York, aceste spitale mobile, în corturi, cu aparaturi de ultima generație, vor fi văzute pe străzi. Este o situație foarte gravă. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Medicii și asistentele din acest spital, din Central Park sunt creștini. Ne rugăm pentru pacienții noștri. Avem capelani acolo pentru a ne ruga pentru ei. Avem grijă de toți cei care vin. Și, desigur, vrem că oamenii să știe că Dumnezeu îi iubește și că nu i-a uitat. Suntem acolo pentru a-i îngriji în numele lui Isus”, a mai declarat Franklin Graham.

ȘtiriCreștine.ro amintește că ințiativa echipei „Samaritan’s Purse” a dat curs unul val de atacuri din partea comunității LGBT împotriva creștinilor. Deși inițiativa a fost primită cu foarte multă căldură de majoritatea și apreciată ca o un act de solidaritate care vine să preia din povara spitalelor din Manhattan, activiștii LGBT și jurnaliștii progresiști au început să condamne organizația umanitară pentru că este fondată pe exact principiile biblice care o motivează să salveze vieți.

Judah Robinson, reporter și producător la Now This News, a distribuit o fotografie cu voluntarii care montau corturile, cu următorul titlu: „Spitalul temporar din Central Park este construit de Samaritan’s Purse, organizația umanitară condusă de pastorul anti-LGBT Franklin Graham”. Mass-media mainstream a preluat imediat știrea, NBC afișând titlul „Grupul din spatele spitalului COVID-19 din Central Park este condus de evanghelistul antigay”, notează Tribuna Românească AICI!

Și în aceste zile, oamenii fără Dumnezeu nu își înfrânează ura și mânia. Vă chemăm să vă rugați pentru SUA, pentru lucrarea echipei „Samaritan’s Purse” și pentru întreaga lucrare spirituală, fizică și emoțională care se întâmplă în Parcu Central al orașului New York. Rugați-vă pentru toți creștinii antrenați în această luptă. Rugați-vă pentru toți medicii, pentru consilierii, capelanii și evanghelistul Franklin Graham acuzat pe nedrept de oameni fără Dumnezeu. Știm din istorie că Dumnezeu a zdrobit un Faraon atotputernict, considerat un zeu. Dumnezeu ține pulsul istoriei și El acum schimbă vremurile pentru ca noi să arătăm mireasma dragostei Lui prin grijă, milă și bunătate.

SURSA | ChristianHeadlines

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/08/franklin_graham_despre_pandemia_de_coronavirus_este_rezultatul_unei_lumi_cazute/?

APEL la RUGĂCIUNE: Consiliul Consultativ al Cultelor din România

Comunicat, Interne, Rugăciune

 Doina Bejenaru  08-04-2020 19:24:32

În această perioadă de grea încercare, Consiliul Consultativ al Cultelor din România se adresează tuturor credincioşilor cu un mesaj de încurajare, binecuvântare şi îndrumare.

Primul nostru îndemn este de a rămâne în case, de a respecta cu stricteţe măsurile dispuse de autorităţile publice şi de a coopera cu acestea, asigurându-se totodată slujbele religioase în lăcaşul de cult, dar fără participarea fizică a credincioşilor, slujbele fiind transmise online.

Cel de-al doilea îndemn este ca fiecare dintre noi să stăruie acasă în rugăciune personală sau împreună cu familia, pentru a-L ruga pe Milostivul Dumnezeu să ne ajute să depăşim acest moment de grea încercare. Rugăciunea este sursă de putere spirituală pentru a învinge teama şi boala. Cultivarea păcii sufletului prin rugăciunea stăruitoare ne fereşte de panică şi deznădejde şi ne face să conştientizăm dubla noastră responsabilitate în această perioadă: personală şi comunitară.

Medicilor, întregului personal din instituţiile medicale, cât şi tuturor celor care prin munca lor depusă în perioada pandemiei ajută la continuarea vieţii în parametrii cât se poate de normali, precum şi celor care asigură asistenţă religioasă oamenilor aflaţi în suferinţă, le adresăm un cuvânt de preţuire şi încurajare în lucrarea lor jertfelnică. De asemenea, adresăm un mesaj de preţuire şi încurajare poliţiştilor, jandarmilor şi militarilor. Ei toţi sunt prezenţi continuu în rugăciunile noastre.

Slujitorilor cultelor religioase le adresăm îndemnul de a continua activitatea lor şi de a actualiza datele lor de contact şi de a le posta pe site-urile şi platformele digitale ale comunităţilor lor, pentru a putea fi contactaţi de toţi cei care au nevoie de consiliere religioasă, de încurajare sau de orice alt sprijin folositor.

Îi îndemnăm pe toţi credincioşii să ţină legătura telefonic sau prin alte mijloace de comunicare cu slujitorii cultelor, iar pe toţi cei care doresc să se implice efectiv în activităţi de voluntariat îi îndemnăm să acţioneze organizat în cooperare cu autorităţile locale, potrivit recomandărilor fiecărui cult. Recomandăm tuturor să urmărească transmisiile slujbelor religioase la radio, la televizor sau prin internet.

Este necesar ca fiecare dintre noi să dea dovadă de înţelepciune în aceste vremuri de încercare, intensificând rugăciunea şi responsabilitatea pentru sănătatea personală şi socială. De asemenea, să arătăm solidaritate socială concretă prin ajutorarea celor aflaţi în nevoi, oferindu-le ajutor material, respectiv asistenţă socială la domiciliu persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, în mod voluntar, avizat de către autorităţi.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, să ne binecuvânteze pe toţi, să ne ajute, să ne dăruiască sănătate, pace, speranţa şi iubire milostivă faţă de cei aflaţi în suferinţă, iar celor care au murit să le dăruiască viaţă veşnică.

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din România
Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizaţie de natură etică, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică şi non-profit, format din următoarele 13 culte recunoscute:

Biserica Ortodoxă Română, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Cultul Musulman din România, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică C.A. din România, Biserica Evanghelică Luterană din România, Biserica Unitariană Maghiară şi Biserica Creştină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România.

Sursa: Agerpress

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/08/apel-la-rugaciune-consiliul-consultativ-al-cultelor-din-romania/?

Cum să ne rugăm în vremuri de criză, cu Răzvan Mihăilescu Calea, Adevărul și Viața 634

download - Copie - Copie

Rugăciunea e o disciplină spirituală de bază în viața creștinului. E cu atât mai importantă când ne aflăm în situații-limită, care ne fac să ne simțim dezorientați.

Invitatul nostru de azi e pastorul Răzvan Mihăilescu, de la Biserica „Râul Vieții”, din București.

Edițiile anterioare ale emisiunii pot fi văzute aici: https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual

Urmărește-ne pe Facebook, acolo publicăm materiale pe care nu le vei vedea pe aici: https://www.youtube.com/channel/UCiGwx8Yg1dOAr78_5v-zTKQ

Avem și cont de Instagram, aruncă o privire: https://www.instagram.com/alfaomegatv/

Canalul TV poate fi vizionat 24/7 și este unul dintre cele mai vizionate de români. Uită-te și tu. Dacă nu ai televizor, ne găsești online: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Vrei să fii parte din lărgirea Împărăției și vestirea întoarcerii Domnului? Lucrează împreună cu noi: https://alfaomega.tv/donatii

Ultimele articole – Viața spirituală

 • Rugaciuni care inlatura ingrijorarile - 10 minute despre rugaciune
  Rugaciuni care inlatura ingrijorarile – 10 minute despre rugaciune
 • Aurelian Barbu - Consecintele spirituale ale relatiilor sexuale inainte de casatorie
  Aurelian Barbu – Consecintele spirituale ale relatiilor sexuale inainte de casatorie
 • Cum te afecteaza traume din copilarie la maturitate; exemplu - Bogdan Graur
  Cum te afecteaza traume din copilarie la maturitate; exemplu – Bogdan Graur
 • Psalmul 23
  Psalmul 23
 • Înfruntă-ți uriașii și continuă să-ți trăiești viața - de Joyce Meyer
  Înfruntă-ți uriașii și continuă să-ți trăiești viața – de Joyce Meyer
 • Cum pot fi vindecat? de Tudor Pețan, Alfa Omega TV
  Cum pot fi vindecat? de Tudor Pețan, Alfa Omega TV
 • Joyce Meyer - Bucura-te de fiecare zi 799 (Partea 1) - Tu si creierul tau cu Caroline Leaf
  Joyce Meyer – Bucura-te de fiecare zi 799 (Partea 1) – Tu si creierul tau cu Caroline Leaf
 • Nadejde si responsabilitate cu privire la rapire
  Nadejde si responsabilitate cu privire la rapire

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual/12307-cum-sa-ne-rugam-in-vremuri-de-criza-cu-razvan-mihailescu-calea-adevarul-si-viata-634

Cartea Cărților – premiera sezonului 4 la Alfa Omega TV – 13-19 aprilie 2020

download - Copie - Copie

Cartea Cărților a pregătit noi aventuri pentru copiii din România. În această perioadă când sunt impuse restricții din cauza pandemiei, cei mici își pot petrece timpul într-un mod plăcut și util. Ei pot călători în timp, în vremurile biblice, într-un nou sezon alături de îndrăgitele personaje Cristi, Oana și roboțelul Memo. Premiera sezonului 4 Cartea Cărților are loc în Săptămâna Mare. Zilnic, din 13 până în 19 aprilie, pe canalul Alfa Omega TV vor fi difuzate câte două episoade, unul la ora 9:00, iar al doilea la ora 16:30, fără reluări.

Hei, copii! Asta-i șansa voastră să vedeți Cartea Cărților. Hai să explorăm alături de Cristi… ei sunt Oana și Memo, în timp ce călătoresc înapoi în timp.

Memo: Recunoașterea facială îmi arată că aici e Simon Petru, un ucenic de-al lui Isus.

Duminică, 19 aprilie, în prima zi de Paște, după amiaza, copiii își vor putea reaminti despre evenimentele care au avut loc în urmă cu peste 2000 de ani, când Isus a fost adus în faţa lui Pilat, despre drumul spre Golgota, răstignirea şi apoi Învierea Sa.

Hei, copii! Asta-i șansa voastră să vedeți Cartea Cărților.

Hai să explorăm alături de Cristi: Super!

Oana: Unde suntem?

Și Memo: Mi-e prea frică să privesc!

Sezonul 4 al proiectului evanghelistic Cartea Cărților conține 13 episoade noi, în care copiii vor putea călători alături de ucenicii Domnului Isus. Cei mici vor putea învăța despre dragostea lui Dumnezeu, despre rugăciune, mântuire, mulțumire, iubirea aproapelui și despre răspândirea mesajului Evangheliei.

Hei, copii! Asta-i șansa voastră să vedeți Cartea Cărților. Hai să explorăm alături de Cristi… ei sunt Oana și Memo, în timp ce călătoresc înapoi în timp.

Memo: Recunoașterea facială îmi arată că aici e Simon Petru, un ucenic de-al lui Isus.

Din cauza pandemiei cu Covid-19, DVD-urile sezonului 4 Cartea Cărților urmează să fie disponibile la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie. Acestea pot fi precomandate accesând link-ul afișat:

https://alfaomega.tv/librarie/cartea-cartilor/cartea-cartilor-sezonul-4-produs

Reportaj integrat în emisiunea „Mapamond creștin” 821 – aprilie 2020. Mai multe știri și reportaje creștine găsești aici: https://alfaomega.tv/stiri

Ultimele articole – crestinul si societatea

 • Adrian Stupar - Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?
  Adrian Stupar – Am făcut avort în trecut, ce mai pot face acum?
 • Ghiță Alecsei - Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”
  Ghiță Alecsei – Mărturie despre un copil salvat prin Campania „40 zile pentru viață”
 • Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață - ce metode de contracepție recomandă
  Bogdan Cioată, medic ginecolog pro-viață – ce metode de contracepție recomandă
 • Adrian Totan - Resurse de educație sexuală pentru copii
  Adrian Totan – Resurse de educație sexuală pentru copii
 • Adrian Totan - Responsabilitatea părinților cu privire la educația sexuală a copiilor
  Adrian Totan – Responsabilitatea părinților cu privire la educația sexuală a copiilor
 • Adrian Totan - Ce presupune cursul de educație sexuală al Fundației Estera și cui îi este adresat?
  Adrian Totan – Ce presupune cursul de educație sexuală al Fundației Estera și cui îi este adresat?
 • Adrian Totan - Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală?
  Adrian Totan – Cum răspundem părinților care resping ideea de educație sexuală?
 • Adrian Totan - Există o legătură între lipsa educației sexuale și avort?
  Adrian Totan – Există o legătură între lipsa educației sexuale și avort?

https://alfaomega.tv/stiri/stiri-din-romania/12295-cartea-cartilor-premiera-sezonului-4-la-alfa-omega-tv

Bisericile din Taiwan răspândesc dragostea lui Dumnezeu în mijlocul pandemiei

download - Copie - Copie

 08.04.2020  |    Mapamond Crestin  |

Nu doar guvernul din Taiwan răspunde epidemiei. Și Biserica din Taiwan are grijă de pacienți și de personalul medical și contribuie la oprirea răspândirii virusului. Acest reportaj ne-a fost trimis de partenerii noștri din Taipei, de GOOD TV.Reporter: Taiwanul are mai bine de 200 de cazuri confirmate de coronavirus și peste 20.000 de oameni care se află în carantină în casele lor. În Taiwan bisericile și lucrările creștine au lansat campanii pentru a împărtăși dragostea lui Dumnezeu în lupta împotriva pandemiei. Biserica Xindian Top colaborează cu vânzători de cafea pentru a duce cafea cu bilete de mulțumire scrise de mână pentru a încuraja personalul medical din prima linie.

Bărbat: Sper că exemplul nostru va inspira și alte biserici din Taiwan să fie o lumină în lume.

Femeie: Cafeaua a venit cu un bilețel. Este foarte încurajator.

Bărbat: Doamne, ne rugăm pentru ca această mâncare să îi hrănească. Să îi sature și să îi mângâie.

Reporter: Acestea sunt 150 de porții de pui prăjit livrate personal de pastorul Sheng Dao Ming și de membrii Bisericii Taipei Star unui spital pentru a încuraja personalul medical.

Subtitrare: Vă susținem !

Reporter: În sud, Biserica Good News Christian și organizația misionară Chinese Christian Medical au livrat suplimente nutritive unui spital local. Biserica Chiayi Quaker Living Water a dus mere proaspete spitalelor creștine.

Pastorul Joseph Chou: În aceste vremuri întunecate, trebuie să fim o lumină în întuneric și să transmitem dragoste comunității.

David Lee: Doamne, în cadrul interacțiunii în familie, Doamne toarnă dragostea ta peste ei! Umple acest cămin cu bucurie, pace și sănătate.

Reporter: Asociația Taiwan Gospel Home Care a vizitat oameni în vârstă care locuiesc singuri, care sunt vulnerabili și le-a dat măști gratuite.

Femeie: Am stat la rând pentru măști în frig și ploaie, dar nu am găsit niciuna. Sunt foarte mulțumitoare pentru măști.

David Lee: Ceea ce oferim noi este mai mult decât o mască. Îi ajutăm să învingă durerea și frica.

Reporter: În timp ce pandemia se răspândește și tensiunile sociale sunt mari, bisericile din Taiwan trebuie să se mobilizeze în aceste vremuri critice și să proclame dragostea lui Hristos pe insulă.

Reportaj extras din emisiunea „Mapamond creștin” 821 – aprilie 2020. Mai multe știri și reportaje creștine găsești aici: https://alfaomega.tv/stiri

Ultimele articole – înțelegerea vremurilor

 • Cum să ne rugăm în vremuri de criză, cu Răzvan Mihăilescu Calea, Adevărul și Viața 634
  Cum să ne rugăm în vremuri de criză, cu Răzvan Mihăilescu Calea, Adevărul și Viața 634
 • Ce faci în izolare? Cu Adrian Crisztea Calea, Adevărul și Viața 633
  Ce faci în izolare? Cu Adrian Crisztea Calea, Adevărul și Viața 633
 • Realități și Perspective MAGAZIN 07 aprilie 2020
  Realități și Perspective MAGAZIN 07 aprilie 2020
 • Mesaje din izolare Calea, Adevărul și Viața 632
  Mesaje din izolare Calea, Adevărul și Viața 632
 • În Biblie scrie despre carantină și izolare Pastor Mihai Dumitrașcu
  În Biblie scrie despre carantină și izolare Pastor Mihai Dumitrașcu

https://alfaomega.tv/stiri/mapamond-crestin/12281-bisericile-din-taiwan-raspandesc-dragostea-lui-dumnezeu-in-mijlocul-pandemiei