Isus din evanghelii (10)

download - Copie - Copie

Isus din evanghelii (10)
Acum 4hîntrupare

blind
evanghelia după Ioan

Isus

Capitolele 9 și 10 din Evanghelia după Ioan duc tensiunea legată de identitatea lui Isus la cele mai înalte cote. La orice inițiativă, fie că este o minune, fie că este un discurs sau o simplă prezență publică, liderii religioși îl etichetează pe Isus și îl declară un îndrăcit, un om posedat de demoni. În contextul epocii, această apreciere nu își găsește un echivalent nici cu cele mai serioase acuze sau invective pe care noi le-am putea adresa astăzi oricărui individ. Nu poate rivaliza nici măcar cu cele de șarlatan sau de impostor, pe lângă cele de bufon, pervers, malefic sau bolnav psihic. În cazul lui Isus, acuza este cu atât mai gravă cu cât asistăm la un caz aparte. Dacă în alte situații de posesiuni demonice relatate în textul biblic avem de a face cu oameni care își pierd controlul și nu mai sunt stăpâni pe propriile capacități, în cazul lui Isus lucrurile stau altfel. Autoritățile evreilor consideră că Isus face minuni cu ajutorul demonilor, că are o putere deosebită care vine de la cel rău și o exercită pentru a câștiga popularitate și a duce poporul în eroare. Seriozitatea acestei acuze dovedește cel puțin două lucruri. Mai întâi, faptul că acest nou candidat la funcția de Mesia pare să fi câștigat suficient capital politic și religios la nivelul populației. Mai apoi, faptul că liderii îl consideră o amenințare foarte serioasă la adresa sistemului. A-l considera demonizat sau chiar unul care îi controlează pe demoni și îi folosește în slujba sa reprezintă singura soluție de contracarare a acestei ofensive dramatice a fiului tâmplarului din Nazaret. Decizia de a-l prinde și de a-l ucide a fost luată deja, însă lipsește mobilul și cadrul prielnic de a le pune în aplicare. Isus era înconjurat de mase de oameni care veneau să-l asculte și să beneficieze de minuni. A-l aresta pur și simplu reprezenta un gest care putea produce reacția mulțimii și eventuale conflicte ce trebuiau evitate. Rămâne strategia de a-i întinde curse și de a-l prinde în flagrant. Este interesant de analizat modul în care Isus răspunde acestui plan al conducătorilor poporului evreu și cum anume își continuă misiunea în această atmosferă tensionată. Pentru un observator extern sau de la distanță, așa cum este cititorul de astăzi, Isus pare fie un idealist naiv, fie un actor politic versat care știe cum să își urmărească interesul. Dar dacă este un realist care își asumă toate riscurile și intră într-o luptă mult mai complexă decât pare la prima vedere?

Mai întâi, observăm atitudinea lui Isus în raport cu oamenii din popor, îndeosebi față de cei care au nevoie de el și de intervenția lui Dumnezeu în viața lor. El pare să ignore opoziția oficialilor, acuzele și încercările de a-l elimina de pe scenă. Demonstrează convingere cu privire la propria misiune, încredere în susținerea divină și dezinteres față de vocea mulțimii. Cazul vindecării orbului din naștere este cu totul interesant pentru că, pe lângă această poziție fermă a lui Isus, evidențiază atât starea poporului evreu din acea perioadă, cât și ruptura dintre clasa conducătoare și omul de rând. Pentru spiritualitatea populară iudaică, boala era semnul păcatului și era considerată consecința lui directă, inclusiv intervenția divină cu scop pedagogic de a marca acest adevăr în anumite cazuri aparte. Orbul din naștere purta acest stigmat și era condamnat la o existență mizeră, alături de alți camarazi de suferință. Pentru cei bolnavi, totul era închis în această paradigmă deterministă, indiferent de ceea ce se petrecea cu adevărat în viața lor. În ciuda acestui destin, omul vindecat de Isus arată că are personalitate și credință, că spiritul său nu a fost ucis de o religie moartă și de o judecată fără echivoc din partea semenilor. El răspunde ferm acuzelor la adresa sa, dar mai ales cu privire la cele aduse lui Isus, apelând la aceeași logică cu care el însuși a fost judecat. Dacă Isus a făcut un bine și l-a vindecat, nu poate fi un păcătos, un om animat de demoni. Pe această poziție rămâne până la capăt, în ciuda insistenței fariseilor de a-l convinge de contrariu. Etichetat la rândul său ca păcătos, deși a fost vindecat, cel născut orb se vede plasat de partea lui Isus și, ironic, primește titlul de ucenic al său, în opoziție cu identitatea de ucenic al lui Moise. Confruntarea dintre acest om și autorități demonstrează că adevărata orbire nu este în plan sensibil, ci în cel al înțelegerii și credinței. Cei ce aveau Legea lui Dumnezeu se aflau în rătăcire pentru că i-au ratat sensul și au făcut din religie un instrument al controlului și beneficiilor trecătoare. În schimb, acest nou ucenic al lui Isus este răsplătit cu o altă întâlnire în care are parte de una dintre puținele cazuri din Scripturi în care Isus afirmă că este Fiul lui Dumnezeu. Această identitate ne este prezentată de pe o poziție iconomică, pentru că este legată de misiunea lui Cristos de a aduce lumina în lume. În acest pasaj, Isus își asumă titlul de Fiu al lui Dumnezeu în sens biblic, adică își revendică rolul de Mesia cel așteptat, profetul Domnului care a fost anunțat de Scripturi că va aduce poporului și întregii lumi lumina revelației divine. Deși nu pare, această poziție a lui Isus reprezintă un gest de smerenie care ține de realitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Isus își leagă identitatea nu de un titlu sau de un nume, ci de misiunea sa. El își confirmă adevărata calitate de Fiu al lui Dumnezeu prin ceea ce a asumat să realizeze în lume, prin modul în care și-a dus slujba până la capăt. Pentru cel vindecat nu au fost importante argumentele teologice, ci faptul că Isus i-a schimbat viața, i-a dat un nou sens și o nouă calitate. Exact aceste lucruri sunt imposibil de înțeles de niște autorități compromise care își simțeau amenințată poziția.

Mai apoi, sesizăm că textul biblic se dezvoltă în aceeași direcție care susține identitatea lui Isus prin misiunea sa și prin mărturia Scripturii cu privire la adevăratul Mesia. El se prezintă ca un păstor autentic ce are grijă de oile sale. Imaginea este dezvoltată cu detalii și cu ajutorul comparației cu falșii păstori, cărora nu le pasă de turmă și se comportă ca niște hoți și tâlhari. Ideea de păstor este construită pe un teren nou care are la bază reciprocitatea cunoașterii, iubirii și dăruirii dintre Dumnezeu și om. Dispar coordonatele formale ale unui angajament sau contract și se dezvoltă o viziune relațională care pune preț pe importanța ființei umane și pe dorința lui Dumnezeu de a le oferi viața. Isus afirmă că el este gata, în acord cu voia sa și a Tatălui din ceruri, să își dea viața pentru semenii săi și subliniază că aceasta este cu adevărat misiunea pentru care a venit în lume. Singura cale prin care oamenii pot trăi, adică îl pot cunoaște pe Tatăl și pot fi în relație cu el, este aceea ca Fiul să le dea viața sa. Viziunea cu care operau evreii despre viață și moarte, despre ce înseamnă a fi copilul lui Dumnezeu este complet răsturnată. Totul se leagă de disponibilitatea Fiului de a se oferi pe sine, de a le da viața sa, pentru ca oamenii să poată deveni fii ai Tatălui, nu printr-un legământ scris, nici prin apartenența la o etnie, ci printr-un răspuns liber la iubirea lui Dumnezeu. Iconomia divină presupune ca viața Fiului să fie oferită lumii, iar Isus Cristos acceptă în smerenie și cu supunere față de Tatăl să ducă această misiune până la capăt. Când evreii aud acest mesaj, îl consideră nebun, demonizat. Într-adevăr, această perspectivă, această cale aleasă de Dumnezeu de a ne mântui, de a ne aduce aproape de sine este de neînțeles pentru mintea omului. De aceea ea se adresează mai întâi credinței și apoi minții și inimii noastre.

În finalul capitolului al zecelea, Isus are o nouă confruntare cu acuzatorii săi. Liderii iudei îi cer să le spună deschis dacă el este Mesia. Este evident că ei intuiau că aceasta este poziția pe care Isus o putea revendica și că poporul îi acorda deja acest titlu. O confirmare din gura lui putea însemna exact acel flagrant pe care ei îl așteptau. Însă nu puteai fi Mesia fără girul autorităților, nu se putea obține acest titlu fără ca învățații și autoritățile politice să o confirme. Isus nu intră în jocul lor, dar știe că miza acestei confruntări este esențială. El nu putea nega că este Mesia, dar nici nu putea accepta acest titlu în conformitate cu viziunea lor redusă la semnificații strict politice și etnice. El își confirmă identitatea prin misiunea asumată și subliniază din nou că aceasta presupune actul suprem de a-și da viața pentru oameni, astfel încât ei să aibă viața veșnică și să poată fi pentru totdeauna cu Dumnezeu. În acest context, Isus rostește o propoziție scurtă care va produce un întreg scandal și care îi va aduce acuza capitală de blasfemie: „Eu și Tatăl una suntem”. Din răspunsul lui Isus, se poate observa că el își asumă mai întâi acest statut de pe o poziție iconomică. El apelează la Scripturi, care îi numesc pe cei credincioși fiii lui Dumnezeu, și arată că el se identifică cu Fiul Tatălui pentru că face voia lui Dumnezeu, pentru că împlinește lucrările lui. Isus le cere evreilor, ca și nouă de altfel, să îi analizăm identitatea plecând de la modul său de viață, de la slujirea sa, de la modul în care s-a raportat la Dumnezeu. Chiar dacă afirmația sa admite valențe ontologice și trimite la un adevăr fundamental al revelației biblice, anume că Dumnezeu s-a făcut om și a venit în lume pentru a ni se oferi ca dar, Isus ne cere să ne uităm mai întâi la implicațiile ei și la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în viața sa. Cristos nu pretinde un angajament formal, nici la o lege scrisă, nici la o idee abstractă cu privire la dumnezeirea sa, ci răspunsul liber la o invitație de a răspunde la ceea ce el ne oferă. Când ne spune că viața sa este darul lui Dumnezeu pentru lume, el se referă la ceea ce a trăit în fiecare zi în lume prin raportarea la Tatăl și la semeni, adică face trimitere la ceea ce el a realizat ca om în toate etapele vieții sale. Moartea sa de bună voie pentru oameni este apogeul unei existențe jertfelnice, a unei vieți de ascultare și dependență de Tatăl, una care ne cuprinde și pe noi în epopeea întoarcerii tuturor la Dumnezeu.

Dănuț Jemna

https://wordpress.com/read/feeds/87070314/posts/2652173782

Teama de haosul coronavirus determină achizițiile de arme pentru autoapărare

download - Copie - Copie

Teama de tulburări civile și haos în stradă determină o creștere a vânzărilor de arme și muniții la nivel național, în timp ce oamenii din Statele Unite se pregătesc să se apere.

Achizițiile legate de arme de foc s-au dezvoltat în martie , pe măsură ce coronavirusul s-a răspândit prin țară, iar mai mult de două treimi din populație au primit ordin de către oficialii locali să rămână acasă pentru a încetini răspândirea acesteia. SUA nu au înregistrat încă tulburări civile, dar jafurile și revoltele sunt posibile pe măsură ce pandemia se stabilește pe termen lung, potrivit experților în materie de criminalitate, economie și comportament.

„S-ar putea ajunge să fie ceva în care există revolte de discordie publică și altele. Ce se întâmplă dacă alimentarea sau alimentarea cu apă este întreruptă pentru perioade îndelungate de timp?” a declarat președintele Ligii Cetățenești a Apărării din Virginia, Philip Van Cleave.

„Dacă sunt acolo la coadă și reușesc să asigure niște mâncare și unii oameni ar putea fi disperați să-l îndepărteze de ei … ai folosi armele pentru autoapărare”, a spus el. „Totul este să poți să te protejezi”.

Recomandat pentru tine

Candidații și consultanții care încearcă să încaseze cu atenție pandemia coronavirusului

Dr. John R. Lott, Jr., un avocat pentru drepturile de armă care a fondat Centrul de Cercetare pentru Prevenirea Crimei, a declarat că îngrijorarea că poliția ar putea gestiona o posibilă ridicare a infracțiunii este justificată și le solicită unora să ia autoapărare în propriile lor mâini.

„Aveți poliție din toată țara, care este restricționată din punct de vedere al capacității lor de a răspunde la apeluri”, a spus Lott. „Atunci, pe de altă parte, aveți o mulțime de închisori și închisori din toată țara care eliberează prizonieri.”

„Oamenii sunt preocupați de siguranța lor și nu este altceva decât, știi, că vor să aibă un stingător din cauza posibilității de a putea avea un incendiu”, a spus Lott.

Proprietarii de arme pentru prima dată se numără printre cei care fac cumpărături din motive de îngrijorare, poate veni un moment în care poliția este inundată sau nu poate răspunde la apelul lor de ajutor.

„În perioadele de nesiguranță, oamenii își dau seama că guvernul nu poate fi acolo pentru ei”, a spus Van Cleave. „Oamenii care se trezesc – îi salut”.

În casa lui Van Cleave din Virginia de Nord, este din ce în ce mai dificil să găsești rafturi stocate la magazinele de arme din cauza afluxului de vânzări din ultimele câteva săptămâni.

FBI a efectuat peste 3,7 milioane de verificări de fond pentru persoanele care încearcă să cumpere arme în martie, cel mai mult într-o singură lună, întrucât pandemia coronavirusă continuă să se răspândească în SUA În Virginia, 82.675 de verificări de fond au fost finalizate în martie, potrivit FBI National Date instantanee ale sistemului de verificare a fondului penal.

A fost, de asemenea, dificil să obții timp de antrenament, a spus el. Guvernatorul democrat, Ralph Northam, a închis toate spațiile de filmare interioară, clasificându-le drept „divertisment” și neesențial pentru a fi deschise publicului, în ciuda guvernului federal considerându-le infrastructură critică. Organizația lui Van Cleave a anunțat în această săptămână că dă în judecată redeschiderea gamei de arme.

„Au nevoie undeva să învețe”, a spus Van Cleave despre noii proprietari de arme. „Este ca și cum ai cumpăra o mașină și nu ai unde să conduci… Oamenii trebuie să practice. A trage este o abilitate perisabilă. „

https://www.washingtonexaminer.com/news/fear-of-coronavirus-chaos-drives-gun-purchases-for-self-defense?

Chemarea Macedoneanului – 3. Un apostol cu teologia sistematizată BY BARZILAIENDAN on APRIL 4, 2020 • ( 2 )

download - Copie - Copie

Din ce în ce mai frumos și mai practic! Lăsați-mi un comenatriu mai jos.

Cu ani în urmă am dat un interviu celor de la Alfa și Omega. M-au întrebat atunci dacă aș avea ceva împotrivă dacă Dumnezeu ar da revelații suplimentare astăzi. I-am răspuns că avem deja mult prea mult în Biblie și pricepem doar în parte. M-am oferit atunci să revin ca să discutăm puțin despre sistemul teologic al apostolului Pavel, complet și complex. N-am revenit. O faca acum parțial prin intermediul acestui capitol de carte. Sper să ajungă și acolo unde trebuie.

Vavila Popovici: Filozofia, știința, religia și politica (14) – Isaac Newton

download - Copie - Copie

ON APRIL 4, 2020 BY GEORGEIN ESSAYS

„Filozofia este medicina sufletului.” – Cicero

„Știința este cunoaștere organizată.” – Herbert Spencer

„Religia este dialogul etern dintre omenire și Dumnezeu.” – Franz Werfel

„Cei mai mulți își închipuie că politica e un fel de distracție, cu foloase și onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viața și viitorul țării tale.” – Ion I.C. Brătianu

Isaac Newton a fost un renumit om de știință englez, alchimist, teolog, mistic, matematician, fizician și astronom, savantul care s-a aflat la originea teoriilor științifice care au revoluționat știința, în domeniul opticii, matematicii și în special al mecanicii.

Newton (1643-1727) s-a născut în satul Wolsthorpe, situat la 10 km sud de orășelul Grantham, în apropierea țărmului răsăritean al Angliei. S-a născut în preajma izbucnirii marelui război civil în Anglia, a fost martorul executării lui Carol I, al guvernării lui Cromwell, al Restaurației Stuarților, al așa-numitei „glorioase revoluții, fără vărsare de sânge” din 1688, și a murit la vârsta de 84 de ani, când regimul constituțional era consolidat. Furtunile politice însă, n-au lăsat urme prea adânci asupra vieții lui, el fiind considerat, la vremea aceea, un „filozof apolitic”.

Tinerețe fără bătrânețe de la Farmec

Viața lui Newton a decurs liniștită, bucurându-se de o sănătate bună. A murit necăsătorit, iar călătoriile lui s-au mărginit la mici distanțe, netrecând granițele Angliei. Tatăl său murise cu trei luni înainte de nașterea lui. Mama, rămasă văduvă, a decis să se mărite cu un om bogat, de două ori mai bătrân decât ea. Acesta însă și-a dorit o soție fără copii, astfel încât mama a fost nevoită să îl abandoneze pe Isaac (pe atunci în vârstă de 3 ani), lăsându-l în grija bunicilor care l-au trimis la școală și l-au îndemnat spre studiul științelor matematice, limbii latine și teologiei. În 1656, s-a înapoiat la Woolsthorpe cu trei copii – fratele și surorile lui Isaac. Mama l-a adus de la Grantham înapoi la Woolsthorpe, unde a rămas la țară 2 ani, timp destul de îndelungat pentru un adolescent, când se formează caracterul și înclinațiile. Școala din Grantham însă, unde Newton a petrecut aproape 5 ani, a avut o mare influență asupra formării caracterului său, contribuind la însușirea matematicii, limbii latine și a teologiei, necesare pentru studiile universitare.

Newton avea pasiunea de a construi jucării mecanice complicate, îi plăcea să confecționeze zmeie, pe care, uneori, le înălța noaptea, agățându-le felinare de hârtie colorată și răspândind cu această ocazie, în glumă, zvonuri despre o nouă cometă. Soțul nepoatei lui Newton povestește că acesta considera drept prima sa experiență de fizică aceea pe care a făcut-o în 1658, și anume: dorind să determine puterea vântului în timpul furtunii, a măsurat lungimea săriturii sale proprii în direcția vântului și în sens contrar. Avea talent și la desen. Pe pereții camerei sale din casa în care locuia erau atârnate desene, portrete ale conducătorilor școlii de la Grantham, chipul regelui Carol I, dovadă a sentimentele sale politice regaliste în epoca lui Cromwell. Sub chipul regelui se aflau versuri, care au fost atribuite lui Newton însuși.

Perioadei de la Grantham îi aparține, după cât se pare, singura idilă din viața lui Newton. În casa farmacistului Clark s-a împrietenit cu mica Miss Storey, pe care o creștea farmacistul. Mai târziu, prietenia s-a transformat în dragoste și s-a pus la cale căsătoria lor. Când însă Newton s-a hotărât definitiv pentru cariera universitară, a renunțat la intenția de a se căsători; după tradiția medievală, membrii colegiului trebuiau să rămână celibatari. Mistress Vincent (fostă miss Storey) își amintea la bătrânețe că Newton era un tânăr tăcut, gânditor și serios, care participa fără plăcere la jocurile tovarășilor săi. El prefera să rămână acasă, chiar în societatea fetelor, cărora le făcea adeseori diferite jucării. Îi plăcea de asemenea, după spusele ei, să culeagă ierburi de leac. Până la sfârșitul vieții, Newton a întreținut raporturi de prietenie cu tovarășa jocurilor sale din copilărie, a ajutat-o și a vizitat-o ori de câte ori venea prin locurile natale.

Odată cu mutarea la Cambridge a intervenit schimbarea radicală în viața lui, trecutul, legăturile avute au fost uitate, în atmosfera austeră de la Trinity College. Despre primii ani se știe că uneori lua parte la chefuri studențești și juca cărți, probabil pentru a nu se singulariza printre ceilalți. Poate și pentru a dobândi o experiență în plus. Ulterior s-a dovedit a fi econom și ordonat în cheltuielile sale, sume importante cheltuind doar pentru cărți și aparate științifice.

Doar nepoata sa a continuat să locuiască la el și nu s-a despărțit de el nici după ce s-a măritat a doua oară. Bătrânețea lui a fost liniștită, fără complicații și zguduiri bruște. Abia la vârsta de 80 de ani s-a constatat la Newton o afecțiune serioasă a vezicii, însoțită de o litiază. Cu toate că deținea o funcție înaltă, el a rămas până în ultimele zile modest și simplu în relațiile cu oamenii și în îmbrăcăminte. După mărturia multor contemporani, în înfățișarea sa exterioară, Newton nu avea nimic deosebit, care să atragă atenția. Era de statură sub-mijlocie, îndesat și cu o privire vie și pătrunzătoare, mereu cufundat în gânduri. Econom și socotit, el își ajuta întotdeauna cu plăcere prietenii și rudele. Starea sănătății lui s-a înrăutățit vizibil în 1725, când Newton și-a încetat de fapt serviciul la Monetărie și a predat funcțiile soțului nepoatei sale – Condwitt. Newton a fost mutat la Kensington, unde curând și-a pierdut cunoștința și a murit liniștit la cei 84 de ani ai săi. Corpul lui Newton a fost adus de la Kensington la Londra și înmormântat în cadrul unei ceremonii solemne la Westminster. Patru ani mai târziu rudele lui Newton au ridicat la mormântul său un monument cu chipul lui, decorat cu diferite embleme și simboluri. Epitaful de pe mormântul său conține următorul text: „Aici se odihnește Sir Isaac Newton, nobil, care cu o rațiune aproape divină a demonstrat cel dintâi, cu făclia matematicii, mișcarea planetelor, căile cometelor și fluxurile oceanelor. El a cercetat deosebirile razelor luminoase și diferitele culori care apar în legătură cu acesta, ceea ce nu bănuia nimeni înaintea lui. Interpret sârguincios, înțelept și corect al naturii, al antichității și al Sfintei Scripturi, el a afirmat prin filozofia sa măreția Dumnezeului atotputernic, iar prin caracterul său exprima simplitatea evanghelică. Să se bucure muritorii, că a existat o asemenea podoabă a speciei umane. Născut la 25 decembrie 1642, decedat la 20 martie 1727”.

Laboratorul uriaș al lui Newton a fost domeniul astronomiei, iar instrumentele sale geniale au fost metodele matematice, unele dintre ele inventate de el însuși. Totuși, el nu s-a lăsat antrenat de latura pur astronomică și matematică a activității sale, ci a preferat pe aceea de fizician. Până la Newton și după el, până în prezent, omenirea nu a cunoscut o manifestare a geniului științific de o forță și o durată mai mare.

Poetul englez Edmund Spencer a redat următoarele cuvinte ale lui Newton, rostite cu puțin timp înaintea morții sale: „Nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează căutând din timp în timp pietricele mai colorate decât de obicei, sau o scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea”.

Când și-a luat licența, în aprilie 1665, Newton a trecut practic neobservat. Pe cont propriu, fără a beneficia de îndrumarea cuiva, a continuat să studieze noile matematici și filozofii, să-și elaboreze propriile teorii și să încredințeze rezultatele muncii caietelor de notițe.

În acel an 1665, universitatea a fost închisă din cauza unei epidemii de ciumă și, în următorii 2 ani, a fost nevoit să stea acasă, meditând în voie asupra a tot ce învățase. În această perioadă, Newton a pus bazele teoriei calcului diferențial și a dezvoltat o teorie mai veche în eseul „Despre culori”, care cuprindea majoritatea ideilor pe care avea să le dezvolte în lucrarea „Optica”. Tot în această perioadă, a studiat elementele mișcării circulare a corpurilor și a aplicat calculele în cazul planetelor și a Lunii, ajungând la concluzia că planetele sunt susținute pe orbite de o forță invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele și Soare – teorie care avea să fie de importanță crucială pentru elaborarea legii atracției gravitaționale. Lumea nu aflase însă nimic despre aceste descoperiri.

În 1667, după redeschiderea universității, Newton a fost primit într-o frăție a colegiului. În 1669 Isaac Barrow, profesor lucasian de matematică, omul care îi trimisese lui John Collins (la Londra) lucrarea „De Analisy”, a demisionat pentru a se dedica religiei, punându-l pe Newton ca succesor al său. Profesor lucasian era titularul prestigioasei catedre Lucasiene de Matematică de la Universitatea Cambridge; denumirea provenind de la numele filantropului Henry Lucas (1610-1663). Printre titularii acestei catedre se numără acum și Stephen Hawking. Postul de profesor l-a scutit pe Newton de necesitatea de a lucra ca preparator, dar l-a obligat să țină anual un curs.

Newton a susținut că lumina este alcătuită din corpusculi de materie aflați în mișcare. Această concepție corpusculară asupra luminii a constituit întotdeauna o teorie speculativă, aflată la periferia preocupărilor sale din domeniul opticii. Principala contribuție a lui Newton a fost în domeniul culorilor. O teorie mai veche, care data cel puțin din vremea lui Aristotel, susținea că un anumit spectru de culori, curcubeul de exemplu, se formează prin modificarea luminii, care, la origine, este albă. Descartes a aplicat această teorie în cazul culorilor spectrului solar și l-a explicat printr-un ansamblu de tehnici mecaniciste. În urma unor experimente întreprinse între 1665 și 1666, în cadrul cărora a studiat un fascicul îngust de raze care era proiectat pe peretele unei camere întunecate, a respins ideea că lumina este simplă și omogenă, susținând că este complexă și eterogenă, și că, fenomenul culorilor ia naștere prin descompunerea amestecului eterogen în componente simple: natura corpusculară a luminii este demonstrată prin faptul că razele de lumină, luate separat, au proprietăți constante. A ajuns la concluzia că razele de lumină se reflectă sub unghiuri diferite, de unde și spectrul prismatic; că fenomene precum curcubeul iau naștere din descompunerea prin refracție a luminii albe în fascicule de lumină colorată. Eterogenitatea luminii a constituit fenomenul fizicii optice de atunci încoace.

Între 1670 și 1672 Newton s-a ocupat mai mult cu problemele de optică, studiind refracția luminii, descompunerea și recompunerea ei, și pe baza descoperirilor a construit un telescop cu reflexie, care a fost prezentat în 1671 la Royal Society.  La începutul anului 1672, încântat de entuziasmul cu care fusese primit telescopul său, Newton le-a prezentat celorlalți membri și o comunicare științifică despre teoriile sale cu privire la culori. El a probat că lumina este alcătuită din particule. Cercetările ulterioare au demonstrat natura ondulatorie a luminii, pentru ca, mai târziu, în mecanica cuantică să se vorbească despre dualismul corpuscul-undă. Modelul de telescop folosit azi este cel introdus de către Newton.

Royal Society devenise arena principală a luptei și a victoriilor științifice ale lui Newton. Din 1703 și până la sfârșitul vieții, el a fost președintele acestei societăți. Societatea era alcătuită dintr-un grup de învățați care se întâlneau în fiecare săptămână pentru a urmări experimentele noi și pentru a discuta despre știință. Mottoul lor era: „Nullius in verba” (Pune totul la îndoială). Triumful științific al lui Newton se împletea cu onorurile palatului, respectul discipolilor, îngrijire bună acasă.

Telescopul lui Newton devenise curând un obiect de mândrie națională în Marea Britanie și era aparatul preferat al astronomilor englezi. Telescopul lui poate fi considerat drept un preludiu la activitatea ulterioară. Scopul direct al telescopului – lumea aștrilor – l-a atras pe Newton spre problemele de bază ale mecanicii cerești ale astronomiei. Au urmat fazele cele mai importante ale vieții științifice a lui Newton.

Newton s-a antrenat în polemică, a trebuit să scrie criticilor scrisori lungi, care treceau prin mâinile secretarului Societății Regale. Îl iritau obiecțiile nefondate, era jignit când concluziile sale erau calificate ipoteze – cuvânt pe care nu-l putea suferi. „Știți, scria el – că adevărata metodă de a descoperi însușirile lucrurilor constă în a le deduce din experiență. V-am mai spus că teoria mea este concludentă pentru mine… nu numai pentru că sunt infirmate toate presupunerile contrarii, ci și pentru că decurge din experiențele pozitive și hotărâtoare.”

Activitatea sa a încununat mai multe domenii ale fizicii: mecanică, căldură, teoria despre sunet, lumină, electricitate și magnetism și cel al fenomenelor, care astăzi sunt reunite sub denumirea de „fizică moleculară”.

În 1679 a reluat studiile sale asupra gravitației și efectelor ei asupra orbitelor planetelor, referitoare la legile lui Kepler cu privire la mișcarea corpurilor cerești, și a publicat rezultatele în lucrarea „Asupra mișcării corpurilor”, în 1684.
În lucrarea „Principiile matematice ale filozofiei naturale”(1687), Newton stabilește cele trei legi universale ale mișcării (Legile lui Newton), referitoare la inerția de repaus și mișcare și la principiul acțiune-reacțiune. Folosește pentru prima dată termenul latin gravitas (greutate), pentru determinarea analitică a forțelor de atracție, și definește Legea atracției universale.

Newton se dovedea a fi un om profund religios și în afară de aceasta, un teolog erudit. În 1703, John Locke scria nepotului său, King: „Newton este într-adevăr un savant remarcabil, nu numai datorită uimitoarelor sale realizări în domeniul matematicii, ci și în teologiei, grație vastelor sale cunoștințe în Sfânta Scriptură, puțini putându-se compara cu el”.

Newton a scris numeroase opuscule cu subiecte filozofice și religioase asupra interpretării unor texte din Biblie, sub influența spiritualismului mistic al filozofului englez Henry More și a convingerii în unitatea universului împotriva dualismului cartezian. A fost influențat și de rosicrucianism (comunitate care studiază și practică legile care guvernează universul). A fost adept al profețiilor făcute în baza Bibliei. Astfel Newton a profețit că sfârșitul lumii nu va veni înainte de anul 2060. Lucrările sale: The Chronology of Ancient Kingdoms Amended și Observations Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John au fost publicate după moartea sa.

Cercetătorii au constatat că Newton a scris mai mult despre religie, alchimie și ocultism decât tot restul scrierilor sale la un loc. El a căutat îndelung piatra filozofală, nu pentru a transforma plumbul în aur, ci pentru a dezlega misterele ultime ale Creației, lucru pentru care se simțea ales de Dumnezeu. Credea că multe texte antice și mituri sunt rețete alchimice cifrate, pe care le executa experimental în laborator. Cunoștințele alchimice l-au ajutat mult în postul de funcționar și apoi conducător al Monetăriei Regale, fiind ocupat printre altele cu depistarea falsificatorilor de bani, pe care-i trimitea de obicei la moarte prin spânzurare, revărsându-și, în acest mod, furia care continua să mocnească în el, după disputele cu criticii lucrărilor lui.

A fost un protestant ascetic, eretic și ocultist. Teoria acțiunii la distanță a fost criticată în epocă, ca fiind idee ocultă. Contrar mecanicismului cartezian, Newton credea că totul în natură este viu (inclusiv metalele).

Legenda spune că ideea de gravitație i-a venit spontan, văzând cum cade un măr din pom, atunci când se desprinde din codița sa. Oricum, cunoașterea mistică este exemplificată prin răspunsul lui la întrebarea cum a descoperit legea gravitației universale: „Am fost inspirat!” Românul Petre Țuțea spunea, în genul lui de spunere, că omul „caută, nu află și dacă află, trebuie să fie ca Newton, inspirat”. Întruna din cărțile sale scrie despre inspirație: „Artistul își închipuie că adaugă căii omului, metodei, inspirația, acea stare irațională a spontaneității pe care o poate avea și savantul, cum a avut-o Newton la legea gravitației universale, așa cum a mărturisit-o chiar el. Nietzsche, care a rămas volitiv aici, a distins inspirația de revelație, de acest har imanentist-provocator”. „Revelația e har! Dacă scoți ideea de revelație din creștinism, nu mai facem biserici, ci facem școli primare, universități, și în loc să ai colțul cu sfinți, ai colțul cu Newton, cu Galileo, cu Copernic…”

Scriitorul, filozoful nostru contemporan Ion Papuc, în cartea sa „Eseuri alese” editată în 2017, încheind astfel capitolul „Limba lui Dumnezeu”: „Omul simplu se duce la Biserică și se închină Dumnezeului părinților săi, cel al credinței în care a fost botezat. Atleții cunoașterii, aceia care se zbat să forțeze granițele a ceea ce nu știm încă, nu confundă domeniile și se duc alături de cei simpli, și se închină în același mod și aceluiași Dumnezeu. Doar științificii mici, de îndată ce au izbutit să afle cât fac doi și cu trei, își imaginează că pot da la o parte tradiția și pot inova în credință. Dumnezeu este mult mai aproape și mult mai departe  de noi, pentru ca, fiindu-ne accesibilă limba lui, noi să i-o putem translata, într-un idiom de muritor, cum cutează să spere științificii. Lor, Issac Newton le-a oferit un sprijin nemeritat, o construcție pretins matematică, dar de fapt o simplă retorică, more geometrico, o mascată inducere în eroare”. Ion Papuc consideră că „eroarea mortală a lui Newton blasfemiază nu numai Biserica, ci însăși civilizația în interiorul căreia își are el marile izbânzi ale spiritului …”

Voltaire, scriitor și filozof francez al perioadei iluminismului, iubitor al ideilor provocatoare despre religie și admirator al lui Newton, împreună cu contesa Emilie du Chatelet, matematician, fizician, important partener romantic al vieții sale, au contribuit la introducerea lucrărilor lui Newton în Franța. Voltaire a și participat la înmormântarea lui Newton.

Iată că și știința caută, uneori găsește și aduce mari contribuții progresului, alteori comite și erori, dovadă au fost unele contestări de-a lungul timpului (Eminescu: „Ce-un secol ne zice ceilalți o dezic…”). Marea eroare a lui Newton a fost aceea că nu a auzit întreaga chemare a lui Dumnezeu în inspirația și gândirea savanților.

Pe Isaac Newton filozofia l-a preocupat numai în măsura în care avea nevoie pentru a pune bazele investigației sale matematice a naturii. Fizica sa, mai exact, filozofia naturală a lui Newton nu poate fi disociată de conceptele inteligibile de timp absolut și spațiu absolut, opuse timpului și spațiului sensibil sau datorate simțului comun. Timpul absolut, adevărat și matematic, el îl numește Durată.

Preocupat de problema timpului au fost mulți filozofi, printre care și filozoful român Constantin Rădulescu Motru (1868-1957). Într-o lucrare a sa atrăgea atenția asupra faptului că Immanuel Kant concepea ca și Galilei sau Newton, timpul stric matematic sau geometric: „Timpul, după cea mai recentă definiție științifică, este un simplu sistem de măsuri convenționale dobândite prin instrumente de orologerie”, timpul cronometric având o valoare pur utilitară; singurul timp real este cel trăit, „simțit de om în sufletul său”, identificându-l cu „destinul”, prin care înțelegea devenirea, cu caracter de finalitate, a „unităților organice”: ființe vii, specii, indivizi umani, popoare. Chiar în prefața lucrării el explică folosirea termenului de „destin” pentru timpul trăit, și nu pe cel de „durată” care sugerează o „simplă existență anonimă”(vezi „Istoria filozofiei românești, vol. II – C. R. Motru”).

Stephen Hawking în cartea sa „Scurtă istorie a timpului”, vorbește de sensurile timpului: 1) termodinamic – direcția timpului în care dezordinea sau entropia crește; 2) psihologic – simțim trecerea timpului, ne reamintim trecutul; 3) cosmologic – direcția timpului în care universul se extinde.

În ceea ce privește structura internă a spațiului, a „diviza” spațiul, adică a separa în mod efectiv și real „părțile” sale, este imposibil, imposibilitate care nu interzice efectuarea unor distincții „abstracte” și „logice” și nu ne împiedică să deosebim „părți” inseparabile în spațiul absolut. Infinitatea și continuitatea spațiului absolut implică această distincție. De aici derivă afirmația că mișcarea absolută este mișcarea în raport cu spațiul absolut, și toate mișcările relative implică mișcări absolute. Mișcarea absolută este însă foarte greu, dacă nu imposibil de determinat. Cât privește mișcarea circulară, ea dă naștere unor forțe centrifuge a căror determinare permite recunoașterea existenței ei într-un corp dat și chiar să-i măsurăm viteza, fără a trebui să ne interesăm de poziția sau de comportamentul vreunui alt corp decât al celui care se rotește. Descoperirea caracterului absolut al rotației constituie o confirmare decisivă a concepției despre spațiu a lui Newton, ea o face accesibilă cunoașterii noastre empirice și, fără să o lipsească de funcția și de statutul ei metafizic, îi asigură rolul și locul de concept științific fundamental. Căci dacă mișcarea inerțială, adică mișcarea rectilinie și uniformă, devine – exact ca și repausul – starea naturală a unui corp, atunci mișcarea circulară, care în orice punct al traiectoriei își schimbă direcția, păstrând totodată o viteză unghiulară constantă, apare din punctul de vedere al legii inerției ca o mișcare nu uniformă, ci constant accelerată. Spre deosebire însă de simpla translație, accelerația a fost întotdeauna ceva absolut și așa a rămas până la emiterea teoriei relativității generale de către Einstein, care o lipsește de caracterul său absolut. Or, ca să realizeze acest lucru, Einstein a trebuit să re-închidă Universul și să nege structura „geometrică” euclidiană a spațiului, confirmând astfel logica concepției newtoniene.

În cartea „Filosofie, Crestomație și Bibliografie – Ed. Academiei Republicii Socialiste România București 1989”, spre edificare, este un citat al lui Newton cu privire la timp și la spațiu: „Timpul absolut, adevărat și matematic, în sine și după natura sa, curge în mod egal și fără nici o legătură cu ceva extern și cu un alt nume se cheamă și durată. Timpul relativ, aparent și comun este acea măsură (precisă sau neegală) sensibilă și externă a oricărei durate, determinată prin mișcare, care se folosește de obicei în loc de timpul adevărat, ca oră, ziuă, lună, an. Spațiul absolut considerat în natura sa, fără nici o relație cu ceva extern, rămâne totdeauna asemenea și imobil. Spațiul relativ este o măsură sau o parte oarecare mobilă acelui absolut, care se relevă simțurilor noastre prin poziția sa față de corpuri, și de obicei se confundă cu spațiul imobil.” – I.N. Principiile matematice ale filosofiei naturale.

Printre criticii lucrărilor lui Newton s-a numărat Robert Hooke, un membru important al Societății Regale, care se considera expert în domeniul opticii. Când în 1675, Newton a trimis Societății Regale comunicarea intitulată „O ipoteză care explică proprietățile luminii”, aceasta fiind o prezentare generală a fenomenelor din natură, Hooke a susținut că Newton îl plagiase, fapt care l-a enervat. Totuși, conflictul a fost soluționat repede printr-un schimb de scrisori formale și excesiv de politicoase care nu au reușit să ascundă disprețul pe care cei doi savanți îl simțeau unul față de celălalt.

Newton a avut un schimb de scrisori cu un cerc de iezuiți englezi din Liege pe tema teoriei culorilor. Deși obiecțiile acestora erau nefondate, faptul că afirmau că experimentele lui erau greșite, l-a făcut pe Newton să-și piardă cumpătul. Corespondența a continuat până în 1678, când Newton a suferit o depresie nervoasă. Un an mai târziu, moartea mamei sale l-a făcut să se izoleze și mai mult. Timp de șase ani a refuzat orice discuție pe subiecte științifice, cu excepția cazurilor în care corespondența era inițiată de alții, dar și pe aceasta o întrerupea cât mai curând posibil.

În acea perioadă s-a îndreptat către filozofia hermetică pe care și-o însușise încă din timpul studenției. Newton, care fusese mereu interesat de alchimie, se cufundase acum în ea și concepția sa despre natură a cunoscut o schimbare radicală. Până atunci Newton fusese un filozof mecanicist, această filozofie mecanicistă excluzând posibilitatea acțiunii la distanță. Acum explica atracțiile prin prisma unor procese eterice, invizibile. Exemplu este lucrarea lui din 1675, „Ipoteză asupra luminii”, în care își prezenta teoria eterului. Totuși, unele fenomene, precum capacitatea unor substanțe chimice de a reacționa doar cu anumite substanțe din aceeași categorie, îl puneau pe gânduri, el vorbind de „un principiu secret”, conform căruia unele substanțe se arătau „sociabile” sau „nesociabile” față de altele. În 1679, Newton a abandonat eterul și forțele sale invizibile și a început să cerceteze fenomene inexplicabile: afinitățile chimice, căldura degajată în urma reacțiilor chimice, tensiunea superficială a fluidelor, activitatea capilarelor, forța de atracție moleculară care se exercită între două corpuri aflate în contact, forțele de atracție și de respingere dintre particulele de materie etc.

Peste mulți ani, în cea de-a doua ediție în engleză a lucrării „Optica”, Newton aborda din nou teoria eterului, de data aceasta fiind vorba de un eter care presupunea conceptul de acțiune la distanță prin amplasarea unei forțe de respingere între particulele sale. Filozofii mecaniciști au susținut întotdeauna că forțele de atracție și de respingere din teoriile lui Newton erau transpuneri directe ale simpatiilor și antipatiilor de natură ocultă din filozofia ermetică. Totuși, Newton le considera modificări aduse filozofiei mecaniciste, prin care o supunea unui calcul matematic exact. În viziunea sa, forțele de atracție se defineau prin cantitate și ofereau o punte de legătură între două teme principale abordate de știința din secolul al XVII-lea: filozofia mecanicistă, care aborda o viziune mecanicistă asupra lumii și filozofia pitagoreică, prin care se insista asupra naturii matematice a realității. Descrierea mișcării tuturor obiectelor folosind conceptul de forță a reprezentat cea mai importantă contribuție a lui Newton în știință.

Newton a recunoscut că schimbul de scrisori cu Hooke l-a ajutat să demonstreze că forța care acționează asupra unui corp care se rotește este invers proporțională cu pătratul distanței dintre acesta și punctul în jurul căruia se rotește – una dintre cele două teoreme cruciale pe care avea să se bazeze legea atracției gravitaționale. Mai mult, definiția lui Hooke cu privire la dinamica planetelor (forța de atracție constantă exercitată de un corp va trage în mod constant o planetă de pe traiectoria sa de inerție) sugera că aceasta putea fi aplicată și la nivelul cosmosului, conform conceptului de forță a lui Newton și oferea o explicație pentru traiectoriile planetelor. Între 1679 și 1680, Newton s-a ocupat doar cu studiul dinamicii planetelor; el nu ajunsese încă la definiția legii atracției gravitaționale. Cinci ani mai târziu, în 1684, Newton a primit vizita astronautului englez Edmond Halley, care era, la rândul său, preocupat de studiul orbitelor. După ce a aflat că Newton găsise rezolvarea la această problemă, i-a smuls promisiunea că îi va trimite demonstrația. Trei luni mai târziu, primește un scurt tratat intitulat „Despre mișcare.” Newton lucra deja la îmbunătățirea și extinderea acestuia. Peste doi ani și jumătate „Despre mișcare” devenise „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”, care nu este doar o capodoperă a lui Newton, ci și o lucrare fundamentală a științei moderne, ea nu prezenta legea atracției gravitaționale. Deși era un tratat despre dinamica planetelor, nu conținea niciuna dintre cele trei legi newtoniene ale mișcării. Abia tratatul revizuit include prima lege (a inerției) și cea de-a doua lege a mișcării, legea forței care definește exact forțele ce acționează între corpurile care deveniseră personajele principale ale teoriei sale despre natură.

Mecanica redată în „Principii” reprezenta o descriere cantitativă exactă a mișcării corpurilor vizibile și se baza pe cele trei legi universale ale mișcării, stabilite de Newton: (1) un corp își menține starea de repaus atâta timp cât asupra sa nu acționează alte forțe; (2) schimbarea stării de repaus (produsul dintre viteză și masa corpului) este proporțională cu forța care acționează asupra ei; (3) pentru orice acțiune există o reacție egală și opusă. Aplicate unei mișcări circulare, aceste legi au condus la formula măsurării cantitative, în funcție de viteza și de masa unui corp, a forței centripete necesare pentru a devia un corp de pe traiectoria sa rectilinie într-un cerc dat. Când Newton a substituit această formulă celei de-a treia legi a lui Kepler a descoperit că forța centripetă care ținea planetele pe orbitele lor, în jurul Soarelui, descrește odată cu pătratul distanței dintre acestea și Soare.

În 1686, când Societatea Regală a primit manuscrisul complet al volumului, Hooke l-a acuzat din nou pe Newton de plagiat, o acuzație care nu se susținea. Hooke ar fi fost mulțumit dacă Newton i-ar fi recunoscut meritele, întrucât Hook își trăia ultimii ani din viață. Dar reacția lui Newton a fost să-și revizuiască manuscrisul și să scoată aproape orice referire la Robert Hooke, gest care dezvăluia caracterul lui Newton.

„Principiile” i-au adus imediat recunoașterea internațională. După publicarea  Principiilor, Newton, un protestant fervent, a condus protestele profesorilor de la Cambridge împotriva încercărilor lui Iacob al II-lea de a face din această  universitate o instituție catolică și a fost ales să reprezinte universitatea la convenția la care s-a semnat acordul revoluționar. În acest context, a cunoscut un mare număr de intelectuali, printre care și pe filozoful John Locke. Un capitol din viață se încheiase și nu avea să se mai simtă mulțumit de izolarea impusă de cercetare. Dorința de schimbare a fost influențată de matematicianul englez Fatio de Duillier, care i-a sugerat să-și găsească un post în Londra, el locuind în Londra și având interese comune cu Newton, prietenia dintre ei constituind una dintre cele mai profunde experiențe din viața de adult a lui Newton și care, după multe scrisori în care-l chema la Cambridge, și multă suferință din partea lui Newton până la o nouă depresie, a încetat brusc la un moment dat. Totuși, Newton își căutase un post și în 1696 devenise vistiernicul monetăriei. Deși a demisionat din funcțiile pe care le deținea la Cambridge abia în 1701, Newton s-a mutat la Londra, care avea să devină din acel moment căminul său. Aici s-a ocupat de alte domenii de care era interesat, precum religia și teologia. La începutul anilor 1690, îi trimisese lui Locke o copie a unui manuscris în care încerca să demonstreze că fragmentele din Biblie referitoare la Sfânta Treime reprezentau interpretări moderne ale textului original. Când Locke a făcut demersurile necesare pentru publicarea manuscrisului, Newton l-a oprit, de teamă că părerile sale împotriva Sfintei Treimi aveau să devină cunoscute și puteau să atragă pedepse grave. Mai târziu, avea să-și dedice mult timp studierii profețiilor făcute de Daniel și de sfântul Ioan. Lucrările lui au fost publicate după moartea sa.

În 1703, Newton a devenit președintele Societății Regale din Londra. Cu 4 ani în urmă, devenise unul dintre cei 8 membri străini asociați ai Academiei Franceze de Științe. În 1705, regina Anne l-a ridicat în gradul de cavaler, prima dată când un savant se bucura de această onoare. Sir Issac Newton a condus Societatea Regală magistral, afirmau unii. Totuși, astronomul regal, era de părere că o condusese tiranic. Newton a continuat să fie președintele Societății Regale (de multe ori ațipind în timpul întrunirilor) și vistierul monetăriei până la sfârșitul vieții. În ultimii ani a locuit împreună cu nepoata sa, Catherine Barton Conduitt și cu soțul acesteia.

Newton a avut un adversar pe măsură în filozoful și matematicianul german Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton dezvoltase calculul diferențial înainte ca Leibniz să se fi apucat serios de studiul matematicii. Leibniz a ajuns la același calcul independent de Newton și lucrarea lui Leibniz (1684) a fost cea care a făcut cunoscut publicului calculul diferențial. În Principiile, Newton a făcut aluzii la metoda sa, dar a publicat-o abia după ce a anexat alte două lucrări, în 1704. În acel moment, începuseră deja să apară disputele cu privire la cine descoperise primul calculul. Ceea ce începuse cu insinuări nevinovate a escaladat rapid în acuzații fără înconjur de plagiat de ambele părți. Încurajat de susținători, Newton s-a lăsat atras în mijlocul polemicilor, iar furia sa a devenit de necontrolat. Nici comportamentul lui Leibniz nu a fost unul tocmai plăcut. Disputa cu Leibniz și dorința de a scăpa de stigmatul plagiatului aveau să-l urmărească până la sfârșitul vieții. Aproape orice lucrare scrisă de savant în ultimii 25 de viață cuprindea un paragraf plin de venin la adresa filozofului german. Până la urmă, doar moartea a putut pune capăt furiei sale.

Gravitația, pentru a o înțelege, reprezintă atracția reciprocă între două mase; forța care menține planetele pe orbita lor în jurul Soarelui și cea care ne ține și pe noi legați de planeta noastră. Efectul gravitației este întotdeauna de atracție între corpuri, iar intensitatea forței gravitaționale dintre două mase variază invers proporțional cu pătratul distanței dintre acestea. Simplitatea formulei forței gravitaționale ascunde însă un fenomen subtil și complex care rămâne un mister profund. Dacă matematicianul, astronomul german Johannes Kepler a crezut că mișcările planetelor sunt dictate de către o „forță divină” emanată de la Soare, Newton și-a dat seama că aceeași forță care face ca o piatră aruncată să cadă înapoi pe Pământ, ține și planetele pe orbita Soarelui, și Luna pe orbita Pământului.

Petre Țuțea era de părere că Newton a intuit că „gravitația este Dumnezeu”.

Sau gravitația este o deformare a spațiului-timp, cum spune Einstein? Sau este „forța universală”, cum tot el o mărturisește: „Este forța care include și guvernează totul, este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers și încă nu a fost identificată de noi. Această forță universală este IUBIREA. Este „cea mai puternică forță nevăzută… Este gravitație, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atrași de alții”.

Ecuațiile Dumnezeu=Iubire și Iubirea=atracție sunt cele care ne satisfac pe noi oamenii, sub aspect rațional și spiritual. Căci „Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el” (Sf. Apostol Ioan).

Vavila Popovici

Vavila Popovici: Filozofia, știința, religia și politica (14) – Isaac Newton

Apocalipsa 19:11-21 – Marea bătălie de la ArmaghedonBY BARZILAIENDAN on APRIL 3, 2020 • ( 1 )

download - Copie - Copie

Marele război de la Armaghedon

De data aceasta, Ioan este plasat la intersecția dintre pământ și cer. În această vedenie, apostolul îl vede pe Domnul Isus venind. Identitatea Lui este dincolo de orice îndoială: este Domnul Domnilor și Cuvântul întrupat în istorie:

Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. … Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. (Apocalipsa 19:11-13; 15-16).

Domnul nu revine singur, ci în compania unei oștiri a cerului:

Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat“ (Apoc. 19:14). 

Revelation-19.11-21

Este clar că această a doua venire nu este tot una cu Răpirea Bisericii, cum confundă unii. Cele două evenimente sunt diferite și diferențiate în timp și în menire.

Pentru cei ce doresc o privire panoramică asupra deosebirilor dintre Răpire și cea de  adoua venire a Domnului, iată un tabel cu astfel de date:

RĂPIRE

A DOUA VENIRE

Christos vine DUPĂ‚ ai Săi
1Tes. 4:13-18
Christos vine CU ai Săi
Apoc. 19:14
Credincioșii sunt duși în casa Tatălui
Ioan 14:3
Credincioșii vin pe pământ
Mat. 24:30
Văzut doar de credincioși
1 Cor. 15:52
Orice ochi Îl va vedea
Apoc. 1:7: 19:11-6, Mat. 24:30
Nici o referire la Satan Satan va fi legat
Apoc. 20:1-3
Pământul nu este judecat Pământul este judecat
Apoc. 20:4-5
Este o „taină“
1 Cor. 15:51
Vestită în Vechiul Testament
Dan. 12:1-3; Zah. 12:10; 14:4

Cristos revire așa cum a fost vestit în planul mesianic descris în Biblie. El împlinește astfel una din cee mai vechi profeții din Biblie, cea făcută de Enoh, omul care a umblat cu Dumnezeu:

Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi” (Iuda 14-15).

Revenirea Domnului Isus va avea loc în toiul marii înfruntări de la Armaghedon, când toți împărații pământului vor veni să se înfrunte în Israel. Intervenția Lui în acest conflict va pune capăt măcelului total dezlănțuit de o umanitate sinucigașă.  Comentând acel ceas, Domnul Isus a spus:

Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate“ (Mat. 24:21-22).

Expresia „din gura lui ieșea o sabie ascuțită“ este o metaforă pentru felul în care vor fi nimiciți dușmanii Lui. Nu va fi o înfruntare armată, ci doar o „rostire“ a „Cuvântului lui Dumnezeu“. Oștirile cerești nu vor lupta nici ele, ci doar vor privi nimicirea celor răi. Suntem familiari cu această imagine din profețiile făcute de apostolul Pavel:

Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale“ (2 Tesal. 2:7-8).

Probabil că apostolul Pavel a fost la rândul lui familiar cu o altă profeție, aceea făcută de Isaia:

„ … va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său“ (Isaia 11:4-5).

Aceste versete apar în Isaia în contextul capitolului 11 care vestește lucrea lui Dumnezeu prin „odrasla“ mesianică cu care Dumnezeu va instaura pe pământ împărăția lui de o mie de ani (despre asta vom vorbi în capitolul următor).

Cu singuranță, apostolul Ioan cunoștea foarte bine conținutul psalmului2:

Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie
şi să nu pieriţi pe calea voastră,
căci mânia Lui este gata să se aprindă!“ (Psalm 2:12).

De ce va avea Domnul isus haina muiată în sânge? Răspunsul îl găsim tot în cartea profetului Isaia:

Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?”

– „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să izbăvesc!”

– „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc?”

– „Eu singur am călcat în teasc şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. Căci în inima Mea era o zi de răzbunare şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor şi urgia mea M-a sprijinit! Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea şi le-am vărsat sângele pe pământ” (Isaia 63:1-6).

Ioan ne-a vestit deja despre teascul mâniei lui Dumnezeu în Apocalipsa 14; 14-20. Este important că Ioan nu revine la descrierile de acolo, pentru că el are de data aceasta un alt scop: nimicirea dușmanilor numărul trei, Fiara și Profetul mincinos, și numărul patru,  Neamurile care l-au urmat pe antichrist.

Judecata acestora începe printr-un anunț teribil:

Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui“ (Apoc. 19:17-19).

Urmează apoi nimicirea Fiarei și a Profetului mincinos. Remarcați că ei nu sunt aruncați în locuința morților, ci direct în iazul cu foc și pucioasă. Pentru aceștia nu va fi o judecată, ci vor fi trimiși direct la pierzarea veșnică:

Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă“ (Apoc. 19:19-20).

apoc19_20

Amânuntele de mai sus ne arată clar că cei doi sunt Persoane, nu sisteme politice. Ei vor merge „de vii“ în iazul cel veșnic. Așa cum Enoh și Ilie au fost mutați în cer fără să moară, tot așa acești doi dușmani ai lui Dumnezeu vor fi aruncați fără să moară în pierzarea veșnică. Îi vom vedea vii acolo și la finalul împărăției de o mie de ani (Apoc. 20:10).

Este surprinzător ce puține amănunte ni se dau aici despre marea confruntare de la Armaghedon. Motivul este că s-a vorbit despre ea destul în alte părți ale Scripturii.

Cu revenirea Domnului Isus se împlinește profeția străbună făcută odată cu ispitirea femeii și căderea primilor oameni:

OXYGEN Volume 09

Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul“ (Geneza 3:15).

Cu revenirea Domnului Isus se încheie un ciclu al istoriei profețit încă din Geneza 49:

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda,
Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
Până va veni Şilo. Şi de El vor asculta popoarele“ (Geneza 49:10).

Cu revenirea Domnului Isus se împlinește profeța din 2 Samuel 7:13 care ne vorbeșe despre Fiul lui David care îi va zidi Numelui lui Dumnezeu o casă și un scaun de domnie care va dăinui veșnic.

Cu revenirea Domnului Isus se împlinesc profețiile din Ezechiel 37 și 38 care vorbesc despre adunarea lui Gog și Magog în valea lui Meghido. Dacă vreți amănuntele grozave ale măcelului de la Armaghedon, citiți Ezechiel 39 și țineți cont că evenimentul se desfășoară cronologic în perioada celui de al șaptelea potir al mâniei despre care am studiat în Apocalipsa 16:

Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. … Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon“ (Apocalipsa 16:14-16).

Cu revenirea Domnului Isus la acest ultim conflict se împlinește profeția din Zaharia care vorbește despre  Ierusalim ca de nodul problemelor imposibil de rezolvat ale omenirii:

În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui“ (Zaharia 12:3).

Am văzut cum au fost nimiciți fiara și profetul mincinos la revenirea Domnului Isus.

Al patrulea dușman învins cu această ocazie vor fi Neamurile care l-au urmat pe Antichrist. Ei nu vor fi aruncați deocamdată în iazul cu foc, ci se vor coborî în locuința morților:

revelation 19-20

Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” (Apoc. 19:17-18).

Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor“ (Apoc. 19:21).

Războiul de la Armaghedon prilejuiește desfințarea barierei temporară dintre cer și pământ. Cerul se deschide și din el coboară biruitor Fiul lui Dumnezeu împreună cu suita Sa regală. Prin aceasta, pământul nu va mai fi niciodată ce a fost mai înainte. Vom vedea încapitolul următor ce urmări extraordinare va avea aceasta pentru pământ, care nu va mai fi împărăția lui Satan, ci va intra în Împărățiea odihnei de o mie de ani. Ard de nerăbdare să ajungem împreună acolo.

https://barzilaiendan.com/2020/04/03/apocalipsa-1911-21-marea-batalie-de-la-armaghedon/?fbclid=IwAR3i-3VQUIsFXnnSe64SQV3eJiSKItqGgL-8W99TVMn9SM2dSviHASvQARI

Articole: Cum au fost racolati informatorii? – de Daniel Branzei /  Babilonul religios – de Daniel Branzei

download - Copie - Copie

Articole

 

Articolele din acest număr:

 

 Analiza lucrării baptiste sub comunism – de Daniel Branzei [pagina 1] [click aici…]
 Alianta evanghelica, un proiect nascut si ramas mort – de Daniel Bulzan [pagina 1] [click aici…]
 8 milioane de asistati social, in Romania – de Emanuel Adrian Sarbu [pagina 2] [click aici…]
 Religie si secularizare in modernitatea tarzie – de Danut Manastireanu [pagina 2] [click aici…]
 Cum au fost racolati informatorii? – de Daniel Branzei [pagina 3] [click aici…]
 Babilonul religios – de Daniel Branzei [pagina 3] [click aici…]
Cum au fost racolati informatorii?

de Daniel Branzai

Procesul de racolare a „informatorilor si agentilor” care au lucrat pentru Securitate s-a bazat pe realitatea ca fiecare om are o capacitate nelimitata de a fi bun si de a fi rau. Istoria a dovedit de nenumarate ori ca, plasat in circumstante corespunzatoare si pregatit cum se cuvine, orice om poate deveni bun, cat se poate de bun, sau rau si cat se poate de rau. Omul poate fi construit, caramida cu caramida, spre desavarsire sau corrupt, bucata cu bucata, pana la ruina totala.

„Stapanii” din tarile comuniste au folosit tactici invatate la institute „de specialitate” (in Romania a fost „Stefan Gheorghiu”) unde au fost instruiti in metode de „conducere”, prin macro si micro inginerie sociala. Materialul predate acolo ar putea fi socotit un adevarat Manual al lui Nicolo Machiavelli.

Cei care au fost promovati in aparatul Securitatii au fost „specializati” mai departe, prin studii facute de obicei la Moscova. Ofiterii Securitatii au devenit astfel foarte priceputi in studiul naturii umane, foarte buni psihologi si au avut la dispozitie o uriasa masinarie cu resurse aparent nelimitate. Sarcina lor a fost sa racoleze oameni din toate categoriile sociale. Membrii cultelor crestine n-au facut exceptie. In statul totalitar, supravegherea se dorea totala. Pentru realizarea ei trebuia instaurat un climat de nesiguranta si neincredere totala. Nimeni nu putea fi sigur de nimeni. Subalterni se temeau de sefi si sefi tremurau la gandul ca subalternii ii „toarna”. Nici macar anchetatorii nu puteau fi siguri ca cei anchetati nu erau de fapt agenti sub acoperire veniti sa le verifice corectitudinea si eficienta. Calaii de pana mai ieri puteau fi victimele de maine, iar „tovarasii iubiti” de azi puteau ajunge peste noapte „dusmanii poporului” care trebuiau starpiti fara mila.

Sistemul desavarsise niste supravegheri incrucisate sub care agentii si informatorii se turnau reciproc, verificandu-si astfel unul altuia corectitudinea. La un moment dat, pastorul unei anumite biserici din Bucureati (V.T.) stia ca din totalul de 12 membrii ai Comitetului de conducere al Bisericii ase erau informatorii Securitatii.

In perioada comunismului agresiv (vezi cartea lui Daniel Mitrofan), partasia sau prietenia cu crestini din alte tari erau pedepsite cu mari amenzi sau chiar cu inchisoarea. Legile Romaniei comuniste interziceau orice contact cu strainii. Imi amintesc ca Nicolae Sfatcu, responsabilul Bisericii Baptiste din Iasi, dus la Securitate si luat la intrebari cu privire la niste americani care tocmai vizitasera adunarea, le-a raspuns: „La noi n-au fost nici un fel de „straini”. Numai niste „frati” de-ai mei care au venit de departe”. Cand l-a fortat sa le spuna numele vizitatorilor, nea Culita le-a intors-o sugubat: „Nu pot domnule.! Ca astia au toti nume ciudate: Ron, Bon, Tom, Steve, Mim … N-au nume ca ale noastre.”

Departamentul Cultelor era un fel de brat al Securitatii care-I supraveghea pe crestini. Este semnifcativa replica data de reprezentantii „terdelasului” de la Bucureati (grup de pastori care s-a legat cu orice risc sa nu mai accepte imixtiunea Statului ateu in viata bisericilor crestine) unuia din directorii Departamentului Cultelor. Nemultumit de lipsa de colaborarea a pastorilor mentioati, domnul director le-a zis: „Domnilor, Statul comunist a vrut sa se asigure ca nu va nedreptateste in ravna lui pentru instaurarea noii oranduiri comuniste. Departamentul Cultelor exista ca sa vegheze asupra libertatilor dumneavoastra. Noi functionam pentru dumneavoastra.” Iosif Serac i-a raspuns: „Nu, domnule director, dumneavoastra nu existati pentru noi, ci din cauza noastra. Aceasta este realitatea.”

In majoritatea cazurilor, pretextul solicitarii de informatii era prezentat drept „datoria cetateneasca obligatorie” de a raporta orice „atac duamanos” din partea puterilor imperialiste exterioare, care-si trimeteau „emisarii” in Romania sub forma misionarilor religiosi. Alcatuirea unor astfel de rapoarte periodice sau ocazionale devenea astfel un act de patriotism, iar nerespectarea sau neachitarea unei astfel de indatoriri putea fi pedepsita prin lege.

Ca sa-si atinga scopul, specialiatii securitatii, au stiut sa-si adapteze metodele la caracterul si circumstantele fiecarei potentiale victime. „Orice nas isi are nasul”, „orice om isi are pretul”, orice zid isi are fisura lui fatala, orice caracter isi are un calcai al lui Ahile.

Ca sa ramanem in contextual „Fermei animalelor” lui Orwell, vom prezenta apropierea securistilor de potentialii „informatori sau agenti” cu ingrijirea unei „faune umane” usor de pus in tipare de fabula. Vom incerca mai jos sa ilustram diferite tipuri de personalitati racolate cu imaginea unui animal tipic.

Au existat mai multe tipuri de racolari:

a. Racolarea ideologica

Comunistii au stiut sa prezinte aparitia si propasirea sistemului lor drept un progres „natural si inevitabil” al societatii umane. Pentru ei, comunismul era un produs normal al „evolutiei” societatii umane inspre culmile unei umanitati care se chinuise prin metamorfoza sclavagismului, evului mediu si al capitalismului spre mult asteptatul socialism si inspre promisiunile nelimitate ale raiului comunist.

Prezentat astfel maselor largi, comunismul era trambitat drept superior si singura alternativa pentru viitor. Conferintele de pace si sedintele numite sugestiv „de orientare”, la care erau obligati sa participe reprezentantii bisericilor crestine, erau destinate sa instaureze aceasta perspectiva generala pentru ca „alinierea” celor lamuriti sa se faca apoi mult mai usor. Vorbele a doi reprezentanti ai Comunitatii crestine de Baptiste de Bucuresti, Sandru si Bolea, ilustreaza cat de eficienta a fost racolarea ideological. Ca sa-I potoleasca pe pastorii plecati pe calea rezistentei si a revendicarii de drepturi „garantate” de Constitutie, cei doi le-au spus: „Ce va mai luptati atata zadarnic! N-are rost! Si asa, peste cateva decenii Biserica crestina nu va mai exista…”

Metoda racolarii ideologice consta in „convingerea” subiectului, nu in constrangerea lui. Magarul trebuia luat cu incetul, recuperat prin reeducare” si dresat ca proverbialul personaj care tocmai cand s-a deprins sa traiasca fara mancare … a murit.

b. Racolarea prin forta

Daca „recuperarea si reeducarea” nu dadeau rezultate, securistul trecea la amenintarea cu forta. Atitudinile „dusmanoase” se puteau pedepsi cu arestarea, exilarea sau cu distrugerea fizica.

Pentru intelegerea climatului de teroare, va pun la dispozitie marturia lui Petru Popovici (click aici), care, impreuna cu fratele lui Alexa, doi dintre cei mai mari predicatori pe care i-a avut vreodata neamul nostru, au fost impinsi sa paraseasca Romania.

Asa cum colectivizarea s-a facut prin forta (click aici pentru articolul despre colectivizare), si racolarea s-a facut pe alocuri tot prin aplicarea fortei brute. Iata doar cateva din metodele folosite.

a. Unii au fost luati de pe stada sau ridicati cu duba de acasa si dusi, legati la ochi, in locuri unde au fost batuti crunt pana cand au semnat actele de adeziune.

b. Altii au fost legati la ochi si dusi zile la rand prin locuri necunoscute, aruncati ziua prin pivnite sau celule subterane si convinsi ca se afla in drum spre „canal” sau spre „Siberia”.

c. Celor „tari” le-au fost inscenate „realitati oribile”. Securitatea nu s-a sfiit sa le ridice nevestele si copiii. Pastori care ar fi murit fara sa-si plece genunchiul inaintea comunistilor au fost ingenunchiati cand si-au vazut pe cei dragi in pericolul de a fi violati, schingiuiti sau omorati „accidental”.

d. Pentru cei slabi a fost suficient sa fie dusi „la interogatoriu,si lasati in singuratate „sa astepte”. In acest rastimp, ca din intamplare, dicolo de pereti sau de usa intredeschisa era lasat sa functioneze un magnetofon pe a carui banda erau inregistrate strigatele si gemetele unor interogatorii „facute la sange”.

Cei care au cedat au facut-o cu socoteala ca este „mai bine sa fi un caine viu, decat un leu mort”.

c. Racolarea prin cointeresare

Cu „vulpile”, securistii au aplicat metoda cointeresarii. Oamenii au fost pusi in situatia de a pierde bruma de lucruri pe care le aveau: salariile mari, studiile unui copil aflat la facultate, postul sau pozitiile pe care le aveau.

Harciogii plecati pe calea agonisirii au cazut foarte repede in capcana unor astfel de inscenari. Momeala a fost un salariu mai mare, intrarea unui copil la facultate, posibilitatea unor vizite in strainatate, etc. Oameni care au cszut pe aceasta cale au fost negustori pagubosi gata sa-si vanda dreptul de intai nascut pentru „un blid de linte” (Geneza 25:27-34).

Alteori, colaborarea cu securitatea le-a fost prezentata acestor cameleoni ai caracterului drept singura cale pentru „ungerea” mecanismului legal pentru dobandirea unei autorizatii de functionare sau de constructie pentru biserica. Multi pastori au fost „programati” astfel „sa se faca frate cu dracul pana trec puntea”. Directorul Seminarului de la Bucuresti se lauda in fata studentilor cu stupii sai de albine care „i-au indulcit” relatiile cu organelle de Stat.

d. Racolarea prin lingusire

Aceasta metoda a fost aplicata acelor oameni care semanau cu niste „pauni” infoiati si fascinati de propria lor frumusete. Ei erau tratati ca oameni „deosebiti”, ridicati desupra „maselor care nu inteleg si care trebuiesc ajutate”.

Pentru acesti „fazani prosti ca noaptea”, strangerea de informatii si legaturile cu „organele” prezentau o posibilitate in plus ca sa se simta importanti si bagati in seama. Oricat ar parea astazi de ciudat, majoritatea informatorilor n-au profitat nimic din activitatea lor nenorocita si nenorocitoare. Singura lor motivatie pentru ceea ce au facut va ramane in esenta „prostia” lor fundamentala. „Informatorul perfect” nu trebuia sa aiba neaparat creier. Era suficient sa aibe doua urechi mari si putina memorie. Ca acel Sandulescu promovat din croitor in consiler la Uniujnea Baptista (vezi cartea lui Mitrofan). „Prostii satului” erau comori nepretuite pentru organele de Securitate. (Click pentru extrase comice din Rapoarte informative)

O alta categorie usor de cucerit prin lingusire a fost acea a „armasarilor de parada”, care au considerat sub demnitatea si valoarea lor sa traga la carul bunastarii comune alaturi de ceilalti truditori de rand. Eu ii numesc „magari salbatici cu complex mesianic”, „cocosei triumfalisti care-si inchipuiau ca ei dau semnalul cand sa inceapa ziua si ca soarele se grabeste sa rasara numai din dorinta de a nu le scapa cumva recitalul”.

Mandria merge intotdeauna inaintea caderii. Astfel de „personalitati” pot fi mari cunoscatori al Scripturilor, dar se pot instraina foarte repede de Autorul lor. Ei nu pot face parte niciodata dintr-o miscare condusa de vreun altul. Singurul lor partid, singura miscare careia ii pot sluji cu consecventa este propria lor personalitate, prestigiul si imaginea lor publica. Ei sunt intotdeauna de acord cu cei care nu-i contrazic si se inconjoara cu admiratori fara personalitate. Pe cei din jur nu-i pot considera niciodata „egali”, ci doar oglinzi de ocazie in care isi pot admira stralucirea, subalterni de care se pot folosi cand sunt utili si de care se pot apoi descotorisi fara cea mai vaga urma de regret sau de vinovatie. Ei sunt oameni cu firea pamanteasca nerastignita, crestini a caror cauza nu este cauza lui Christos, ci propria lor cauza; oameni care nu defileaza sub drapelul crucii, ci sub blazonul propriu, trudind toata viata la soclul pe care viseaza sa-si aseze pentru posteritate bustul figurii lor infatuate.

Trebuie sa spunem ca acesti oameni mandri si imposibil de inregimentat intr-o anumita tabara din cauza momuntalei lor mindrii s-au dovedit la fel de instabili si nedemni de incredere si pentru biserici si pentru Securitate. Ei au incercat mereu „sa mearga pe doua carari”, „sa tina doi pepeni intr-o mana”, slujind doar apparent altora, in realitate servindu-se intotdeauna pe ei insisi, grandomania lor si bolnaviciosul lor complex de superioritate. Au fost niste „corbi” nauci ca noaptea, prada mult prea usoara pentru vulpile mereu gata sa le fure bucata de cascaval prefacandu-se ca le lauda „calitatile vocale”.

Racolarea prin lingusire s-a aplicat si celor care seamau cu niste „papagali” vorbareti, barfitori de vocatie, ciripitori din natura, vesnic suferinzi de logoree, care si-au gasit un auditoriu atat de necesar fericirii lor in bunavointa securistilor care atiau sa le cultive „prietenia” si sa le acorde importanta.

e. Racolarea prin santaj

Nimeni nu este perfect! Trebuie sa stii doar unde sa privesti. Exista pete si in soare! Comunistii au alcatuit o societate cu atatea reglementari si restrictii ca era aproape imposibil sa traiesti fara sa faci ceva „ilegal”.

Racolarea prin santaj a fost aplicata celor care „au calcat pe bec” din punct de vedere moral sau financiar, iar o posibila dare pe fata i-ar fi descalificat in fata bisericii. In aceasta categorie au fost pastori care au facut o „pastorala prea apropiata” cu enoriasele din adunare, barbati care au furat sau delapidat la servici, etc. Ei au fost racolati fie ca au savarsit in realitate aceste lucruri, fie ca au cazut victim unor inscenari viclene.

„Pentru crearea retelei informative, Securitatea recurgea deseori la santaj si compromitere, obligand astfel persoanele sa ofere, din interiorul cultului, informatii privind problemele vizate. Se stipula ca „in procesul studierii candidatului (sic!) este bines a se acorde o atentie sporita identificarii si gasirii unor abateri de la normele de convietuire sociala, afaceri ilicite, nerespectarea dogmelor gruparii religioase de care apartin, deoarece acestea ajuta la determinarea lor sa colaboreze cu organelle noastre”. … Concomitent, urmau a fi diversificate si extinse actiunile de influentare, compromitere, dezinformare si descurajare a persoanelor din cadrul cultelor neoprotestante care nu aprobau politica religioasa a Statului. Compromiterea acestora urma sa se realizeze atat in randul masei credinciosilor. Cat si al conducerii cultelor” … Reteaua informative trebuie sa fie folosita pentru a arata ca aceste personae „nu urmaresc decat obtinerea de foloase material la adapostul sectei, sunt meschini, individualisti, lacomi si avari”. Se dorea crearea de disensiuni intre conducatorii aceluiasi cult prin lansarea in randul credinciosilor a unor versiuni compromitatoare reciproce. Totodata, „elementele stabilite ca deosebit de fanatice si active vor fi contactate periodic, in mod deschis, spre a fi compromise”. Daca si aceste planuri esuau, trebuia actionat „prin organelle de militia si cele locale ale puterii si administratiei de Stat, spre a-I surprinde in adunari si activitati ilegale, urmand a li se aplica masura amendarii contreventionale si trimiterea in justitie pentru fapte de drept comun” (Partidul, Securitatea si Cultele, pag. 373).

„Pour la bon bouche ” am pentru voi un exemplu personal al amenzilor contraventionale pomenite mai sus (click).

Aurel Popescu, a inceput sa vorbeasca de la amvoanele bisericilor baptiste intr-o vreme in care complicitatea fricoasa a liderilor crestini instaurase o liniste vinovata asupra subiectelor declarate „tabu”. Era o „tacere graitoare”, marturisind despre taria persecutiei, dar si despre slabiciunea slujitorilor chemati sa publice mesajul crestin.
Nu-i de mirare ca noi, tinerii, care suntem in orice generatie fermentul chemat sa-si contureze o identitate prin contestarea tuturor randuielilor prezente, eram fermecati de aparitia acestui „protestatar” optimist, pornit parca sa se ia de piept de unul singur cu intreaga opresiune ideologica din Romania.

Desele lui chemari la „ordine” din partea Securitatii politice si ideologice, repetatele lui arestari si indelungatele interogatorii, il faceau sa capete in ochii nostri de tineri idealisti dimensiuni epice.

Aurel Popescu

Ceea ce dadea si mai mult haz situatiei generale era faptul ca, odata eliberat din stransoare de securitate, Aurel Popescu venea iar la biserica si povestea de la amvon, ca sa auda toata lumea, discutia lui cu organele de ancheta ale Securitatii. Aerul lui relaxat si smecheresc, vorbirea intoarsa si mereu parca ironica, zambetul sugubat care-i aparea din cand in cand pe fata ne dadea tuturor curaj si ne facea sa-l urmam in mesaj si atitudine.

Imi aduc aminte ca a venit odata dupa un interogatoriu „la sange” si ne-a povestit ca unul din coloneii care-l anchetase i-a spus:

„Pregateste-te sa mori, domnule Popescu. te facm martir! De aici nu mai scapi!”

Toata pornirea violenta a colonelului si toata asprimea lui premeditata s-au topit in fata replicii linistite si parca numai jumatate serioase a fratelui Aurel:

„Nu ma faceti dumneavoastra, domnule colonel, martir! Martir nu poate ajunge oricine! Harul asta este pastrat de Dumnezeu doar pentru cativa oameni alesi. N-am eu stofa de martir, domnule colonel.”

Alta data ne-a spus:

„M-au intrebat de ce vorbesc de la amvon, ca doar n-am studii teologice. I-am raspuns sa nu ma jigneasca. Eu n-am diploma de la Seminar, dar am foarte multe studii teologice. Ba inca si acum studiez Biblia mai mult decat foarte multi preoti cu diplome de la Seminare …”

„Mi-au cerut sa nu mai vorbesc de la amvon despre |ant, despre Spinoza, despre Dar[in, despre Marx si despre Lenin. Le-am raspuns: „De ce, domnule colonel? Am acasa o biblioteca cu carti scrise de toti acestia. Stau asa de bine unul langa altul, impreuna cu toate cartile mele crestine. Nu se cearta, nu fac galagie. De ce sa nu-i lasam impreuna si in biserica ?”

„Mi-au spus ca toata chestia asta cu Isus Christos este o poveste de adormit copiii, buna doar pentru mosi si babe cu frica de moarte. Le-am raspuns: „Daca este asa si o credeti din toata inima, de ce nu lasati Biblia in mainile oamenilor? De ce nu o vindeti in librarii? Nimeni nu se supara ca exista in librarii carti de povesti! Lasati-L pe Isus Christos sa stea in mainile copiilor, tot asa cum este cu Fat Frumos si cu Scufita Rosie. De ce va luptati cu Isus Christos? Domnule colonel, nimeni nu se lupta cu Ileana Cosanzeana … Nu cumva chiar si dumneavoastra v-ati dat seama ca acest Isus Christos este periculos pentru ca viata Lui n-a fost doar o poveste, iar Biblia si mesajul Lui au foarte mult de a face cu realitatea pe care o traim si noi astazi ?”

Articol apărut pe Blogul Dezvaluiri, dezinformari si divagatii (http://dezvaluiri.wordpress.com )

sus

Babilonul religios

de Daniel Branzai

In Apocalipsa 17:1 ne este prezentata caderea Babilonului:

„Apoi unul din cei sapte ingeri, care tineau cele sapte potire, a venit de a vorbit cu mine, si mi-a zis: „Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari, care sade pe ape mari”.

Identitatea acestei femei stricate a fost disputata de-a lungul istoriei. Reformatorii si cei care au suferit din cauza Bisericii Catolice au fost si unii chiar mai sunt de parere ca femeia curva este religia de Stat, care si-a pervertit loialitatea fata de Christos din pricina concubinajului cu „mai marii” vremii”.

Exista insa o precizare in caracterizarea facuta de Dumnezeu in textul Apocalipsei care pune la indoiala aceasta interpretare:

„Cu ea au curvit imparatii pamantului, si locuitorii pamantului s-au imbatat de vinul curviei ei!” (Apoc. 17:2).

„A cazut, a cazut Babilonul cel mare! A ajuns un locas al dracilor, o inchisoare a oricarui duh necurat, o inchisoare a oricarei pasari necurate si urate, pentru ca toate neamurile au baut din vinul maniei curviei ei, si imparatii pamantului au curvit cu ea, si negustorii pamantului s-au imbogatit prin risipa desfatarii ei” (Apoc. 18:2-3)

Daca aceasta biserica adultera este catolicismul, ce facem cu … ortodoxia? Jumatatea de est a Imperiului Roman si toate conducerile care s-au perindat de atunci pe aceste meleaguri au cochetat cu ortodoxia, nu cu catolicismul. Niciodata insa, catolicismul si ortodoxia n-au fost influente asupta tuturor imparatilor pamantului. Zone imense ale Asiei si marile teritorii ale Africii, au trait sub influenta unor alte forme religioase pagane, confucianismul, zoroastrismul si animismul, ca sa nu numim pe decat trei dintre ele. Asta ca sa nu mai spunem ca de cateva sute de ani, influenta crestinismului asupra celor care conduc lumea moderna este ca si inexistenta. Ei practica astazi credinta in alte forme alternative de religie.

In cea mai adanca decadere a ei, Biserica catolica a ajuns sa semene cu o religie pagana, dar n-a fost si nu este o religie pagana. In ea au patruns, ca in toate celelalte religii, elementele unei „proto-religii” cu originea, ati ghicit, in … Babilon.

Iata ce ne spune John Walvoord, in comentariul sau asupra cartii Apocalipsa:

„Numerosi scriitori noteaza faptul ca multe ritualuri pagane necurate ale Babilonului s-au strecurat in biserica crestina primara, iar mai tarziu au fost incorporate in Romano-Catolicism (si Ortodoxie) , de care Protestantismul s-a separat in Evul Mediu. Texte stravechi din surse extrabiblice indica faptul ca sotia lui Nimrod, cel care a intemeiat cetatea Babilon, a devenit conducatoarea unei miscari mistice numite „misterele babiloniene”, care constau in ritualuri religioase secrete. Femeia aceasta, cunoscuta sub numele de Semiramis, a ajus mare preoteasa idolatra. In stravechea religie a Babilonului se spune ca ea ar fi nascut un fiu pe care l-a conceput in chip miraculos. Acest fiu, numit Tamuz, a fost considerat salvatorul poporului sau, un fel de precursor fals al lui Mesia, presupus a fi implinirea promisiunii date de Dumnezeu lui Eva:

„Vrajmasie voi pune intre tine si femeie, intre samanta ta si samanta ei. Aceasta iti va zdrobi capul, si tu ii vei zdrobi calcaiul” (Geneza 3:15).

Elementele acestei legende babiloniene au fost incorporate in ritualurile religioase ale marilor religii ale lumii. Imaginea mamei, regina a cerului, tinand un fiu in brate este intalnita in toata lumea antica si a fost introdusa in practici cu semnificatia curatirii de pacat. Cu toate ca ritualurile practicate in falsa religie a Babilonului erau mult diferite de la o cetate la alta, aproape in fiecare loc exista un ordin de preoti care se inchinau „mamei fecioare si fiului ei”, practicau stropirea cu apa sfanta si au infintat un ordin al fecioarelor care sa practice prostitutia religioasa. Despre Tamuz, cum s-a numit acest fiu, se spune ca a fost ucis de o fiara salbatica si apoi a fost readus la viata, ceea ce, evident, este o imitatie satanica care anticipa invierea lui Christos.

Religia Babilonului nu este descrisa expres in Biblie, dar avem referinte clare la conflictul dintre adevarata credinta si aceasta pseudoreligie. Profetul Ezechiel s-a ridicat sa protesteze din partea lui Dumnezeu fata de ceremonia bocirii lui Tamuz:

„Si mi-a zis: „Vei mai vedea si alte uraciuni mari, pe care le savarsesc ei!” Si m-a dus la intrarea portii Casei Domnului dinspre miaza-noapte si iata ca acolo stateau niste femei care plangeau pe Tamuz” (Ezechiel 8:13-14).

Ieremia condamna practica pagana a facerii de turte in cinstea imparatesei cerului si arderea tamaiei in cinstea ei:

„Nu vezi ce fac ei in cetatile lui Iuda si pe ulitele Ierusalimului? Copiii strang lemne, parintii aprind focul, si femeile framanta plamadeala, ca sa pregateasca turte imparatesei cerului, si sa toarne jertfe de bautura altor dumnezei, ca sa Ma manie” (Ieremia 7:17-18).

„Nu te vom asculta in nimic din cele ce ne-ai spus in Numele Domnului. Ci voim sa facem cum am spus cu gura noastra, si anume: sa aducem tamaie imparatesei cerului, si sa-i turnam jertfe de bautura, cum am facut, noi si parintii nostri, imparatii nostri si capeteniile noastre, in cetatile lui Iuda si in ulitele Ierusalimului. Atunci aveam paine de ne saturam, eram fericiti, si nu treceam prin nici o nenorocire! Dar, de cand am incetat sa aducem tamaie imparatesei cerului, si sa-i turnam jertfe de bautura, am dus lipsa de toate, si am fost nimiciti de sabie si de foamete…”

„De altfel, cand aducem tamaie imparatesei cerului si-i turnam jertfe de bautura, oare fara voia barbatilor nostri ii pregatim noi turte ca s-o cinstim facandu-i chipul, si-i aducem jertfe de bautura?” … Asa vorbeste Domnul, Dumnezeul lui Israel: „Voi si nevestele voastre ati marturisit cu gurile voastre si ati implinit cu mainile voastre ce spuneti: „Vrem sa implinim juruintele pe care le-am facut, sa aducem tamaie imparatesei cerului, si sa-i turnam jertfe de bautura!” (Ieremia 44:17-19,25).

Pentru cei care privesc cu atentie, inchinarea catre Baal, foarte raspandita la popoarele Canaanului, a fost o alta forma a aceleasi religii a misterelor originara in Babilon. Baal este echivalentul perfect al lui Tamuz. Mai toate religiile antice contin elementele „tainelor” din religia babiloniana. Europa precrestina a fost fascinata de „Mitraism”, o religie a acestor „taine” care a lasat urme adanci in practicile si ritualurile catolicismului si ortodoxiei. Pe vremea bisericilor din primul secol, cultul misterelor Babilonului ajunsese si in Pergam, locul uneia din cele sapte biserici ale Asiei (Apocalipsa 2:12-17).

Probabil ca multi v-ati intrebat de ce episcopii si cardinalii catolici poarta pe cap acele turnuri asemanatoare cu niste capete de peste. Ei bine, marii preoti ai cultului babilonian purtau pe cap coroane in forma de cap de peste, ca o recunoasterea lui Dagon, zeul peste. Acesti mari preoti se numeau „pazitori ai podului”, adica ai pasajului de trecere dintre oameni si satan, titlu imprimat pe aceste coroane. Echivalentul roman al acestui titplu, „Pontifex Maximus”, a fost folosit de Cezar Augustus si de imparatii romani de mai tarziu, dar a fost adoptat si ca titlu al episcopului Romei. In primele secole de existenta ale bisericii din Roma, confuzia a crescut la cote incredibile. S-a incercat combinarea unor elemente ale religiei misterelor din Babilon (Mitraismul) cu credinta crestina. Rezultatul n-a fost increstinarea paganismului, cum s-a dorit, ci paganizarea crestinismului, cum vedem astazi. Confuzia amalganului de atunci este prezenta si astazi. Apostazia, vizibila astazi in forma ei latenta, va inflori in forma ei finala in vremea acestei „superbiserici” care se pare ca va inghiti toate formele religioase de dupa rapirea adevaratei Biserici la cer.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/articole2_mai08.htm

COVID-19 și noile „calcule ale morții” (de John Waters)

download - Copie - Copie

Cei care compară această pandemie cu un război s-ar putea să o subestimeze: criza coronavirusului s-ar putea dovedi a fi mult mai rea decât atât. Indiferent dacă va reizbucni la anul sau se va sfârși în vară, avem toate motivele să fim preocupați de moștenirea pe care COVID-19 o poate lăsa.

Când eram copil, tatăl meu, care își făcuse un obicei din a transmite condoleanțe de fiecare dată când murea cineva din localitate, mă trimitea pe mine la înmormântări dacă el era la serviciu și nu putea participa. Acolo, după ce stăteam la coadă timp de o oră sau mai mult, străbăteam lungul șir al rubedeniilor, îngânând: „Îmi pare rău pentru necazul vostru”. Îmi amintesc multe lucruri despre aceste ocazii, dar una dintre cele mai pregnante amintiri era modul în care, atunci când decedatul era o persoană mai în vârstă, oamenii îi consolau rudele – și se consolau pe ei înșiși – prin repetarea, asemănătoare unei mantre, a expresiei „Dar a avut parte de vremuri bune.”

Atunci când o persoană mai în vârstă moare este o consolare să te concentrezi pe durata și bogăția vieții pe care a trăit-o persoana respectivă. Dar… doar o mică consolare. Atunci când îngropăm un părinte sau un bunic o asemenea consolare este rareori – în afară de cazurile în care moartea este apogeul unei boli extreme și dureroase – un argument convingător. În acele ocazii, protocolul necesită utilizarea unor expresii de genul „A scăpat de griji, sărmana creatură” sau „S-a dus într-un loc mai bun.” Dar pentru cei rămași, aproape indiferent de circumstanțe, momentul morții unei persoane dragi anulează orice sens pe care consolarea care decurge din vârsta cronologică a decedatului ar putea-o aduce. Cei dragi ai noștri mor ca ființe fără vârstă într-un univers al exilului, unici și de neînlocuit. Că defunctul a pornit în următoarea etapă a călătoriei sale veșnice, asta este cu totul altă problemă. Noi, cei care am rămas în urma sa, suntem de nemângâiat.

Acum, în prima fază a crizei coronavirusului, simt că sintagma „a avut parte de vremuri bune” a început să fie aplicată nu morților, ci celor vii. Auziți tot timpul că „cei care vor muri vor fi bătrânii”. Nu este vorba de o observație de fapt, ci de un fel de condamnare la moarte. Ne pregătește pentru ceva: pentru faza următoare.

Multe autorități europene și cadre medicale vorbesc deja în termeni destul de veseli despre triajul în favoarea bolnavilor mai tineri, victimele mai „productive” ale virusului. Contextul este, de obicei, „alegerea grea” care trebuie făcute atunci când resursele și personalul sunt suprasolicitate. Și pentru că, cu excepția cazului în care un anumit sistem de sănătate reușește să „aplatizeze curba”, niciun sistem sanitar de pe Pământ nu este capabil să facă față în mod adecvat virusului, situația aceasta poartă aparența unei alegeri rezonabile. Dar numai pentru că am fost deja pregătiți pentru o astfel de schimbare culturală.

Am găsit și în mine dovezi despre o astfel de schimbare. De două ori grav bolnav fiind în ultimii doi ani, am avut ocazia să observ, în vizitele frecvente la diferite spitale, așteptând pentru o radiografie sau un examen CT, un comportament care nu m-a încercat niciodată până acum. L-aș numi mai degrabă o premoniție decât o simplă intuiție sau un simplu sentiment. În mod obișnuit, acesta ar fi declanșat de vederea unei tărgi pe rotile împinsă de-a lungul unui coridor, ducând o persoană în vârstă spre o sală de operație sau de examinare. Cu un deceniu în urmă, o astfel de priveliște nu ar fi purtat nicio conotație nefavorabilă. Dar într-o Irlandă în care crima [avortul, n.tr.] a devenit legală, m-am trezit întrebându-mă involuntar: Cât timp vom mai vedea astfel de scene? Cât timp va mai continua societatea noastră să sprijine dreptul persoanelor în vârstă de a trăi atâta timp cât Dumnezeu le dă viață și de a se folosi de îngrijirile medicale pe care societatea noastră le oferă, ca parte integrantă a contractului social?

Sentimentul meu este că deja cultura noastră ne desensibilizează, „antrenându-ne” pentru următoarea fază, cea în care vedem boala ca pe un lux, tratamentul ca pe o concesie și pe cei în vârstă ca pe o categorie separată de oameni. Deoarece bătrânii sunt ascunși din ce în ce mai mult de societate în cămine construite special, atunci când se întâmplă să îi întâlnim, deja întoarcem privirea, ferindu-ne de fragilitatea lor și, prin urmare, de propria lor umanitate – și de umanitatea noastră, în egală măsură.

Un articol din rubrica financiară ale Daily Telegraph din 3 martie avansează ipoteza că, spre deosebire de pandemia de gripă spaniolă din 1918, care a „afectat în mod disproporționat” tinerii „care asigurau pâinea familiei”, criza coronavirusului ar putea avea un prim beneficiu în lichidarea fizică a vârstnicilor. „Dintr-o perspectivă economică total dezinteresată, COVID-19 s-ar putea dovedi chiar benefic pe termen lung prin sacrificarea în mod disproporționat a persoanelor în vârstă,” scrie Jeremy Warner.

Ar trebui să fie evident că nu există „perspectivă economică dezinteresată”. O economie centrată pe neglijarea deceselor unor categorii de ființe umane ar fi rezultatul calculului unei tiranii criminale.

În urmă cu douăzeci și cinci de ani, Papa Ioan Paul al II-lea avertiza în Evangelium Vitae că alegerile, odată considerate în unanimitate criminale și respinse de bunul simț comun, devin treptat acceptabile social, chiar și în rândul sectoarelor profesiei medicale. „Privind situația din acest punct de vedere”, scria el,

„putem, într-un anumit sens, să vorbim de un război al celor puternici împotriva celor slabi: viața care ar avea nevoie de mai multă primire, iubire şi îngrijire este considerată inutilă sau este considerată ca o povară insuportabilă şi deci, este refuzată în multe feluri. Cel care, prin boala sa, prin handicapul său sau, mult mai simplu, prin însăşi prezența sa pune în discuție bunăstarea sau obişnuințele de viață ale celor mai avantajați, tinde să fie văzut ca un duşman de care trebuie să te aperi sau pe care trebuie să-l elimini. Se dezlănțuie astfel un soi de «conspirație împotriva vieții».”

Unii pot argumenta că ne aflăm aici într-o categorie diferită. Resursele au devenit deja sloganul pentru această dispensare aflată într-un stadiu emergent. Resursele înseamnă bani, iar mai departe banii înseamnă „alegeri”, care conferă diferite niveluri de protecție unor categorii diferite de oameni. Dar, deși sunt prezentate drept „alegeri dificile” cu care se confruntă personalul medical de prim rang, atunci când privim mai adânc, e vorba despre bani. La doar câteva săptămâni de la începutul pandemiei COVID-19, este deja clar că mulți actori sociali sunt pregătiți să admită excluderea bătrânilor și a celor foarte bolnavi de la protecția acordată membrilor familiei umane.

La un post de radio irlandez, săptămâna trecută, un medic prezentat drept „medic cu specialitatea medicină de urgență și cadru didactic” a vorbit despre necesitatea de a acorda prioritate pacienților care suferă de infecția cu virus în cazul (probabil) în care sistemul de sănătate irlandez va fi curând copleșit. Întrucât Irlanda are doar aproximativ 250 de paturi de terapie intensivă și până la 6.000 de persoane ar putea avea nevoie de asistență de urgență la un moment dat, este puțin probabil ca acel moment să întârzie.

Faptul că COVID-19 afectează în mod disproporționat persoanele în vârstă „ridică întrebări cu privire la contractul social”, a mai spus medicul. Trebuie să ne gândim la „ce înseamnă să fii cetățean al acestei țări”, a continuat el.

„Ne confruntăm cu considerente cu adevărat decisive, cum ar fi triajul celor relativ tineri față de cei relativ vârstnici.”

Prezentatoarea s-a trezit pentru scurt timp din somnul ei adânc și s-a găsit să întrebe ce semnificație au spusele medicului, care i-a răspuns:

„Avem prea puține paturi de terapie intensivă în spitalele noastre pentru a face față numărului mare de persoane foarte bolnave, muribunde, cu vârste de peste 75-80 de ani și, în același timp, avem sute de oameni de 40-50 de ani, la un maxim de productivitate, în ceea ce privește utilitatea lor pentru stat și contractul social. Acordăm prioritate celor tineri și productivității, sau celor vârstnici?”

și mai departe,

„Cred că unul dintre avantajele acestui coronavirus este că acum trebuie să avem discuții cu adevărat dificile pe care le-am amânat de ani și ani: despre capacitate, despre contractul social și despre faptul că toți trăim din ce în ce mai mult și nu avem suficiente locuri în cămine, ca să nu mai spun despre paturi în unitățile de terapie intensivă.”

La fel ca și „a avut parte de vremuri bune”, sintagma „trăim din ce în ce mai mult” a dobândit o conotație neplăcută. În noua noastră cultură expresia a ajuns un fel de critică: ești încă aici? Cu toate acestea, conținutul ambiguu al declarațiilor medicului a fost ignorat, iar dialogul a continuat.

Un alt argument auzit destul de mult în aceste zile, aruncat cu nonșalanță în discuții, este că, în perioadele de urgență națională, când personalul medical și resursele sunt limitate, logica militară a „triajului de front” va fi aplicată și dificilelor decizii privind tratamentul civililor care au nevoie de îngrijire de urgență.

Deja, din punctele fierbinți ale epidemiei, vin rapoarte despre implementarea de procese și proceduri care reflectă aceste schimbări în activitatea umană. În nordul Italiei, răspândirea virusului a fost exponențială, așa încât medicii făceau comparații cu medicii militari care decideau cine trăiește și cine moare, cine are acces la numărul limitat de paturi ATI și cine nu.

„Este un raționament pe care colegii noștri îl fac”, a spus dr. Guido Giustetto, șeful asociației medicilor din nordul Piemontului, într-un interviu larg distribuit. „Ca în orice război, trebuie să alegem pe cine tratăm și pe cine nu”.

În mod normal, din moment ce Italia are asistență medicală universală, nimeni nu este refuzat. Săptămâna trecută însă, un anestezist la un spital din Bergamo, unul dintre cele mai afectate orașe, a declarat pentru Il Corriere della Sera că unitatea ATI era deja plină și că medicii erau obligați să-și bazeze deciziile cu privire la ce persoane primesc ventilația mecanică pe vârsta pacienților, pe speranța lor de viață și pe alți factori non-medicali.

Pe 10 martie, un registrator medical din Londra, Jason Van Shoor, a trimis o serie de mesaje pe care le-a primit de la „un prieten care lucrează în prezent în Italia de Nord într-o unitate ATI”. Colegul său relata că spitalul a fost copleșit de pacienții cu COVID-19 și lucra „la o capacitate de 200%”. Aceasta, a subliniat el, nu într-o „țară din lumea a treia”, ci într-un spital din Lombardia, „cea mai dezvoltată regiune din Italia”. Toate sălile de operație fuseseră transformate în unități de ATI, iar toate celelalte cazuri fuseseră amânate sau redirecționate. Din sutele de pacienți cu insuficiență respiratorie severă „mulți nu au acces la nimic mai mult decât o mască de oxigen”.

„Pacienții peste 65 de ani sau cei mai tineri dar cu co-morbidități nu mai sunt nici măcar evaluați la ATI. Nu spun că nu mai sunt intubați, ci că nu sunt nici măcar evaluați la sosirea în spital de nimeni de la ATI. Personalul muncește din greu, dar începe să se îmbolnăvească și este copleșit emoțional. Prietenii mei mă sună în lacrimi pentru că văd oameni murind în fața lor și tot cel le pot oferi este niște oxigen.”

În Newsweek, săptămâna trecută, un „medic cu experiență” dintr-un „spital important din Europa Occidentală” scria:

„Majoritatea prietenilor din copilărie sunt acum medici care lucrează în nordul Italiei. La Milano, la Bergamo, în Padova, trebuie să aleagă între intubarea unui tânăr de 40 de ani cu doi copii, în formă și fără co-morbidități și a unui pacient de 60 de ani cu hipertensiune arterială, deoarece nu au suficiente paturi. Între timp, pe hol, mai așteaptă alte 15 persoane care deja respiră dificil și au nevoie de oxigen.”

Societatea italiană de anestezie și terapie intensivă a publicat 15 recomandări etice pentru cei care decid admiterea în ATI în timpul crizei coronavirusului. Aceste criterii includ vârsta pacientului și probabilitatea sa de supraviețuire și subliniază că „nu se aplică pur și simplu criteriul primul venit – primul servit”.

Spania, acum a doua țară europeană în clasamentul celor mai afectate, a luat măsuri similare. La 11 martie, Spitalul Paz din Madrid a început să facă triaj la ATI, în baza unor reguli care exclud persoanele de peste 80 de ani, cu excepția cazului în care medicul a luat decizia clinică expresă de a le trata.

Cei care vorbesc cu nepăsare despre „triajul de front” par să spună că locul de muncă modern este echivalent unui câmp de bătălie și că problema principală, prin urmare, este de a acorda prioritate celor care pot fi puși pe picioare ca să revină la „luptă”. Cu alte cuvinte, dacă cineva a depășit un anumit număr de ani – vârsta de pensionare sau așa ceva -, acea persoană ar trebui să fie lăsată să moară.

Mai mult, ideea că ar trebui să se acorde prioritate pacienților pe baza „productivității” este o eroare capitală a interpretării modului de funcționare a „triajului de luptă”. Triajul este, în esență, un proces de sortare care permite „să faci cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de oameni”. Deciziile de triaj de luptă sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv numărul de pacienți și starea lor medicală; rezervele de materiale medicale și capacitățile instalațiilor de tratament medical; numărul și capacitățile personalului medical. Prevede, de asemenea, prioritizarea tratamentului soldaților care pot fi capabili să se întoarcă pe câmpul de luptă. Pentru a permite această ordine, alți pacienți, care nu se află în pericol iminent, pot aștepta.

În conformitate cu regulile triajului militar, pacienții pot fi de-prioritizați dacă, indiferent de nivelul de îngrijire acordat, pacientul este probabil să moară. După ce toți ceilalți pacienți au fost tratați, se face o re-triere a celorlalți și se instituie tratamentul, dacă este cazul. Triajul, prin definiție, este un proces dinamic, deoarece starea pacientului se poate schimba rapid. Chiar și triajul militar, cu alte cuvinte, este departe de a lua decizii bazat doar pe vârstă sau pe concepții noționale precum „productivitate” sau „utilitate”. Este o cale lungă de aici și până la a-i da la o parte pe cei în vârstă.

Există dispoziții, în cazul unei pandemii de gripă sau ceva similar, în cazul în care vaccinurile nu sunt o opțiune larg disponibilă, de a acorda prioritate vaccinării lucrătorilor din domeniul sanitar, a pacienților cu un risc mai mare de complicații și rezultate adverse, precum și a celor care contribuie la servicii cruciale, precum securitatea, transportul și comunicațiile, producția și distribuția de energie, apă și produse alimentare. Însă orice astfel de prioritate trebuie să reflecte criterii etice și medicale general acceptate, precum și preocupările economice și societale.

Cei care compară această pandemie cu un război s-ar putea să o subestimeze: criza coronavirusului s-ar putea dovedi a fi mult mai rea decât este. Indiferent dacă va reizbucni la anul sau se va sfârși în vară, noi, cei deja bătrâni sau îmbătrânind zi de zi, avem toate motivele să fim preocupați de moștenirea pe care COVID-19 o poate lăsa.

Despre autor

John Waters este scriitor și comentator irlandez, autor al zece cărți și o piesă de teatru. Traducere și adaptare după FirstThings.com

COVID-19 și noile „calcule ale morții” (de John Waters)

De ce un comportament sexual moral poate fi cu mult mai important decât ne-am imagina (de Kirk Durston)

download - Copie - Copie

Istoric, atunci când castitatea prenupțială strictă a fost abandonată, monogamia absolută, deismul și gândirea rațională au dispărut și ele în decursul a trei generații. Cum stau lucrurile acum, când intrăm în a doua generație de la „revoluția sexuală” cu care noi înșine am fost contemporani?

Într-o după-amiază de iarnă îmi petreceam timpul relaxându-mă cu șase colegi, studenți la filosofie, și discutam teoriile legate de aplicarea legilor și pedepse. După vreo oră de discuții, am realizat că anumite legi morale ar putea limita plăcerea și amuzamentul pe termen scurt, însă pe termen lung ar putea minimiza suferința și maximiza sentimentul împlinirii.

Acum câteva zile am terminat de citit Sex and Culture a doua oară. Este o carte remarcabilă care cuprinde cercetarea de o viață a antropologului social de la Universitatea Oxford J.D. Unwin.[i] Volumul de peste 600 de pagini este, în termenii lui Unwin, doar un „rezumat” al cercetării sale, căci ar fi necesare șapte volume pentru a o pune pe hârtie pe toată.[ii] Scrierile sale sugerează că este un raționalist, care se încrede în știință ca instrument fundamental de cercetare (și nu pare să fie o persoană religioasă). Trecând prin concluziile sale, mi-am amintit în mai multe rânduri de ideile pe care le aveam ca student la filosofie: unele legi morale pot fi concepute pentru a minimiza suferința și a maximiza bunăstarea și prosperitatea pe termen lung.

Unwin examinează datele culese din 86 de societăți și civilizații pentru a vedea dacă există o legătură între libertatea sexuală și înflorirea culturilor. Cartea este în mod special interesantă pentru că în Occident s-a trecut printr-o revoluție sexuală la sfârșitul anilor ’60, în anii ’70 și ’80 și suntem acum în măsură să testăm concluziile la care a ajuns autorul cu mai mult de 40 de ani înainte.

Categoriile culturale ale lui Unwin

Unwin a descris patru „mari tipare ale culturii” și grade de înflorire măsurate în funcție de realizările din arhitectură, artă, științe exacte, literatură, agricultură etc. Primul criteriu de clasificare este felul în care se leagă de lumea naturală și de forțele pe care le conține.[iii]

 1. Tiparul zoist:Este în întregime focalizat pe viața de zi cu zi, pe dorințele și nevoile obișnuite, fără a avea un interes în a înțelege natura. Este descris în termeni de „cultură moartă” sau „inertă”.
 2. Tiparul monist:Acest tipar achiziționează credințe și/sau un tratament special acordat morților pentru a face față lumii naturale.
 3. Tiparul deist:Este un tipar care atribuie puteri naturale unuia sau mai multor dumnezei.
 4. Tiparul raționalist:Acest tipar utilizează gândirea rațională pentru a înțelege natura și a lua decizii de zi cu zi.

Gradele de înfrânare sexuală ale lui Unwin

Gradele de înfrânare sexuală au fost împărțite în două mari categorii – prenupțiale și de după căsătorie (postnupțiale). Categoriile prenupțiale erau:[iv]

 1. Liberate sexuală totală: nu există limitări prenupțiale;
 2. Înfrânare ocazională: regulile culturale cer perioade ocazionale de abstinență;
 3. Castitate totală: femeia rămâne virgină până la căsătorie.

Categoriile postnupțiale erau:[v]

 1. Monogamia modificată: un singur soț/o singură soție odată, dar căsătoria poate fi terminată de fiecare dintre soți.
 2. Poligamia modificată: bărbații pot avea mai mult de o soție, dar soțiile sunt libere să-și părăsească soțul.
 3. Monogamie absolută: un singur soț/o singură soție permis(ă) pe viață (sau până la moarte, în anumite culturi).
 4. Poligamie absolută: bărbații pot avea mai multe soții odată, dar soțiile trebuie „să-și restrângă activitatea sexuală dedicând-o total soțului pe toată viața”.

Am realizat o colecție de 26 de pagini de citate din carte care adună concluziile sale, însă chiar și așa cititorul nu va putea aprecia pe de-a întregul rigoarea cercetării și amănuntele absolut fascinante descoperite în datele culese din 86 de culturi. Iată câteva dintre cele mai importante concluzii:

 1. Singurul cel mai influent factor:În mod surprinzător, datele au arătat că singura cea mai importantă legătură strânsă cu înflorirea unei culturi a fost dată de existența sau nu a castității prenupțiale, care a avut un efect semnificativ în ambele forme de manifestare (prezentă sau absentă).
 2. Cea mai mare înflorire culturală:Cea mai puternică combinație a fost cea între castitatea prenupțială și monogamia absolută. Culturile raționaliste care au avut această combinație timp de cel puțin trei generații au fost superioare tuturor celorlalte culturi în toate ariile de interes, inclusiv literatură, artă, științe, mobilier, arhitectură, inginerie și agricultură. Numai trei din cele 86 de culturi studiate au atins acest nivel superior.
 3. Efectul renunțării la castitatea prenupțială:Când castitatea prenupțială strictă nu a mai fost norma, monogamia absolută, deismul și gândirea rațională au dispărut și ele în decursul a trei generații.
 4. Libertatea sexuală totală:Când s-a îmbrățișat libertatea sexuală totală, cultura a intrat în colaps în decursul a trei generații, ajungând la cel mai scăzut nivel de înflorire – pe care autorul o descrie ca „inertă” și aflată la „nivelul mort de concepere”, fiind caracterizată de oameni care au un interes scăzut față de orice altceva decât propriile dorințe și nevoi. La acest nivel, cultura este de obicei cucerită sau preluată de o altă cultură cu o energie socială mai mare.
 5. Întârziere în timp: Dacă a avut loc o schimbare în privința constrângerilor sexuale, în sensul unei înfrânări mai accentuate sau mai laxe, efectul pe de-a întregul al acestei schimbări nu se resimte decât la a treia generație.[vi]

Cum comparăm cultura noastră de azi cu rezultatele studiului?

Unwin și-a publicat concluziile în 1936, cu mult înainte de revoluția sexuală din Occident. Avem acum ocazia să-i testăm concluziile, observând dacă propria noastră cultură urmează tiparele prevăzute. „Generația” lui Unwin pare să aibă aproximativ 33 de ani, așa că este necesar să treacă un secol până ca schimbările culturale să aibă un efect deplin, însă suntem în plin proces de observare a anumitor efecte previzionate.

Avem acum ocazia să-i testăm concluziile, observând dacă propria noastră cultură urmează tiparele prevăzute.

Înainte de revoluția sexuală care a început la sfârșitul anilor ’60, castitatea prenupțială era încă respectată pe scară largă în cultura occidentală. Dar la începutul anilor ’70 libertatea sexuală pre-maritală a început să fie din ce în ce mai acceptată. Până la începutul anilor 2000 majoritatea adolescenților aveau o viață sexuală activă până într-acolo încât a rămâne virgină înainte de căsătorie era un fapt văzut cu neîncredere și chiar luat în derâdere. În același timp, cultura noastră s-a schimbat de la norma socială bazată pe monogamia absolută la cea bazată pe monogamia modificată.

Predicțiile lui Unwin pentru cultura noastră

Datorită generațiilor raționaliste precedente, prima generație a unei societăți care pune între paranteze înfrânarea sexuală se poate bucura încă de noua libertate sexuală înainte ca un declin serios în cultură să aibă loc, însă datele demonstrează că această situație în care „ai și prăjitura, și o și mănânci” este o fază care durează maximum o generație înainte ca declinul să înceapă. Unwin scria:

„Istoria acestor societăți este formată dintr-o serie de repetiții monotone, și este greu de stabilit care aspect anume al poveștii este mai important: lipsa deplorabilă a gândirii originale pe care au arătat-o reformiștii de fiecare dată sau vioiciunea uimitoare, după o perioadă de abstinență sexuală (sau înfrânare sexuală), pe care o are organismul uman când se folosește de cea mai nouă ocazie pentru a-și satisface dorințele instinctive într-un mod direct sau pervertit. De-a lungul timpului oamenii au declarat că doresc să se bucure de avantajele culturii înalte și în același timp să desființeze abstinența sexuală. Natura instinctivă a organismului uman pare însă să fie în așa fel încât aceste dorințe să se afle în incompatibilitate și chiar în contradicție unele cu altele. Reformistul poate să fie asemuit puștiului prostuț care vrea să aibă prăjitura, dar să o și mănânce. Orice societate omenească are libertatea să aleagă fie să-și afișeze o mare energie, fie să se bucure de libertatea sexuală, însă există dovezi care arată că acestea două nu pot exista simultan decât pe parcursul unei singure generații.”[vii]

Privind acum la revoluția noastră sexuală, faza în care vrei să ai și prăjitura, și să o și mănânci a durat până în anii 2000. Acum suntem într-o etapă în care ar trebui să observăm cum se verifică caracterul adevărat sau fals al predicțiilor lui Unwin.

Unwin a observat că, atunci când castitatea prenupțială strictă a fost abandonată, monogamia absolută, deismul și gândirea rațională au dispărut și ele în decursul a trei generații în care a avut loc schimbarea spre libertatea sexuală. Cum stau lucrurile acum, când intrăm în a doua generație de la revoluția noastră sexuală desfășurată la sfârșitul secolului XX?

 1. Așa cum a prezis autorul, monogamia absolută a fost deja înlocuită de monogamia modificată. Legăturile de concubinaj devin normă. Deși divorțul a apărut înainte de anii ’70, cultura de masă reținea încă ideea că mariajul ar trebui să fie pe viață, iar concubinajul era privit cu o anumită antipatie. Acest lucru s-a schimbat total. Cuplurile care se angajează în relații pe viață prin căsătorie sunt în minoritate, iar căsătoria pe viață are loc mai ales în cazul persoanelor născute înainte de revoluția sexuală.
 2. Deismul este deja într-un declin rapid, exact cum a prezis autorul. Înainte de anii ’60, norma pentru cultura de masă era o combinație între rațiune și credință în Dumnezeu. S-a întâmplat ca nu doar credința în Dumnezeu să cunoască o pantă descendentă accentuată începând cu anii ’60, ci s-a înregistrat și tendința de a înlătura conceptul de Dumnezeu din aparatul administrativ, sistemul de educație și spațiul public. Cei care încă cred în Dumnezeu simt o mare presiune socială de a-și ține credința în sfera privată. În locul ei, crește rolul superstițiilor[viii], care sunt clasificate de Unwin drept cultură monistă, aflată două niveluri mai jos de cultura raționalistă pe care am avut-o înainte de revoluția sexuală. S-a văzut și o imensă creștere a procentului de oameni care se consideră non-religioși, un simptom al celui mai jos nivel – zoist – din categoriile lui Unwin.[ix]
 3. Rapiditatea cu care gândirea rațională a decăzut după anii ‘70 este uimitoare. În locul ei a apărut postmodernismul, caracterizat prin „scepticism, subiectivism sau relativism” și printr-o „suspiciune generală la adresa judecății raționale”.[x]Însă lucrurile se înrăutățesc, întrucât postmodernismul lasă loc „postadevărului”. Aflat în contrast clar cu gândirea rațională, cultura postadevăr abandonează „standardele obiective împărtășite de toată lumea cu privire la adevăr”, și în schimb face apel la sentimente și emoții și la ceea ce vrea să creadă lumea.[xi] Oamenii se pot „identifica” acum ca persoane ce contrazic flagrant știința și gândirea rațională și care, în multe cazuri, primesc susținerea totală a guvernelor și sistemului de educație. Oamenii nu doar că simt că au dreptul să creadă orice doresc, ci și orice punere la îndoială a acelei credințe, chiar și susținută de adevăr și logică, este de neacceptat și jignitoare. Iată un citat din Unwin devenit foarte relevat pentru ultimele decenii de la revoluția sexuală:

„Dacă aș fi întrebat cum definesc un sofist, l-aș descrie ca pe un om ale cărui concluzii nu urmează logic din premise. Sofismul este apreciat doar de cei pentru care entropia umană este în curs de dispariție, căci îl consideră în mod greșit o judecată rațională solidă. El înflorește la acei oameni care și-au mărit activitatea sexuală după o perioadă de interdicții.”[xii]

Spre ce se îndreaptă cultura noastră, urmând concluziile lui Unwin

În prima parte a secolului 20, cultura de masă occidentală era rațională și a trecut printr-un progres tehnologic extraordinar – de la căruțe la mașini, de la baloane la avioane supersonice și nave spațiale care duc oamenii pe Lună, de la riglă de calcul la computer. Cele trei predicții principale ale lui Unwin – abandonarea rațiunii, a deismului și a monogamiei absolute – sunt toate în desfășurare, ceea ce face ca ultima predicție să pară credibilă: colapsul civilizației occidentale la a treia generație, cândva în ultima treime a acestui secol.

Va face cultura noastră excepție de la acest scenariu?

Presupun că putem spera, dar va fi mereu tendința să credem că nu ni se poate întâmpla tocmai nouă. Unwin descrie această atitudine ca pe un „egocentrism scuzabil” și ca pe o „doctrină ciudată și dătătoare de confort” care se opune datelor, ce indică faptul că tiparul declinului apare cu o regularitate „monotonă”. Acesta este un alt mod de a spune că „nebunia acționează încă o dată, dar cu rezultate diferite”. Predicțiile prime se desfășoară deja cu o „vioiciune” alarmantă.

De ce apare o astfel de corelație perfectă, inversă și „monotonă”?

Vechea zicală: „Corelația nu atrage după sine raportul de cauzalitate” probabil că are un sâmbure de adevăr. Unwin afirmă limpede că nu știe de ce libertatea sexuală are ca efect direct declinul și colapsul culturilor, deși sugerează că atunci când energia sexuală este ținută în frâu prin celibat sau monogamie, aceasta se redirecționează în energie socială mai productivă.

Este posibil, dar mi-e greu să o accept ca primă cauză. Mary Eberstadt are un studiu recent despre uciderea în masă, creșterea dramatică a problemelor de sănătate mintală, inclusiv a depresiei, și explozia politicilor identitare, cercetare care este un „strigăt de alarmă fundamental” ce arată pierderea identității care era odinioară asigurată de educația primită în sânul familiei, alături de frați și surori, veri și verișoare, unchi și mătuși, care toți asigurau definirea identității, esențială pentru starea de bine a individului. Eberstadt arată, documentându-se cu numeroase studii, că distrugerea familiei a fost consecința directă a revoluției sexuale de la sfârșitul secolului XX.[xiii]

Cercetarea sa indică faptul că libertatea sexuală din ce în ce mai mare a dus la o destrămare a familiei, care a avut ca rezultat pierderea identității familiale, care duce la strigătele de alarmă fundamentale ale autoarei – prezența unei creșteri a bolilor mintale, uciderea în masă, nașterea grupurilor identitare extremiste, care se află în război unele cu altele, toate acestea fiind simptome ale unei societăți care se îndreaptă rapid spre colaps. Această ipoteză pare să aibă o putere explicativă mai mare decât sugestiile de ordin psihologic ale lui Unwin, cu toate că cele două ipoteze pot fi strâns legate, dacă luăm în considerare rezultatele lui Eberstadt.

Atât Unwin, cât și Eberstadt furnizează dovezi substanțiale pentru ideea că revoluția sexuală are consecințe devastatoare pe termen lung pentru cultură și civilizație. După cum afirmă Unwin, „istoria acestor societăți este formată dintr-o serie de repetiții monotone”, și se pare că civilizația noastră urmează același drum bătut care duce la colaps.

Înapoi la gândirea filosofică

Să ne întoarcem la după-amiaza de iarnă și seminarul de filosofie, când mi-am dat seama că anumite legi morale par să limiteze plăcerea pe termen scurt, dar să prevină marea suferință și să maximizeze fericirea și împlinirea pe termen lung. Am crezut ani la rând că legile morale ale lui Dumnezeu nu sunt doar un mănunchi de reguli arbitrare date pentru a limita libertatea umană. De fapt, ele sunt ca instrucțiunile de utilizare, concepute pentru a-i feri pe oameni de suferință în timp ce maximizează înflorirea umanității. Cercetările lui Unwin și Eberstadt ne oferă justificări puternice și raționale pentru deducția potrivit căreia legile morale ale lui Dumnezeu care țin de sexualitatea noastră, deși ne pot înfrâna de la plăcerea imediată, ne protejează de o suferință enormă în timp ce ne maximizează înflorirea pe termen lung.

Despre autor

Kirk Durston se prezintă ca „om de știință, cleric, filosof, tată, soț, fotograf de natură și „aventurier în sălbăticie”. Traducere și adaptate după www.kirkdurston.com

[i] O versiune descărcabilă în format pdf a cărții lui J.D. Unwin Sex and Culture este disponibilă

aici.
[ii] Am făcut o colecție de 26 de pagini de citate (disponibilă aici) care poate ajuta la o mai bună înțelegere a cărții lui Unwin, dar este recomandabil ca cititorul să o parcurgă măcar pe sărite pentru a-și face o idee asupra rigorii și întinderii cercetării sale, precum și asupra unora dintre multele exemple pe care le furnizează datele sale.
[iii] Vezi Sex and Culture, secțiunea 7, p. 13, pentru o mai bună înțelegere a acestor termeni.
[iv] Unwin, p. 341.
[v] Unwin, p. 342.
[vi] O relaxare a constrângerilor sexuale nu apare de la un an la altul și nici chiar pe o perioadă de 10 ani. În cazul nostru, s-ar putea argumenta că revoluția sexuală a început la sfârșitul anilor ’60, a durat pe tot parcursul anilor ’70 și a mers probabil până la începutul anilor ’80. Potrivit lui Unwin, numai schimbările mici dintr-o cultură se manifestă la prima generație, datorită „avântului” cultural al generației anterioare, care continuă să aibă o influență puternică asupra generației următoare, după ce a avut loc relaxarea sau întărirea constrângerilor sexuale. Schimbările devin mai vizibile la a doua generație, dar abia la a treia generație, după ce prima generație s-a stins complet, schimbările au un efect deplin, manifestându-se rapid. La sfârșitul celei de-a treia generații, schimbările s-au produs în totalitate și cultura se stabilizează la un nou nivel. Cu toate acestea, dacă s-a stabilizat la nivelul său cel mai ridicat, înflorirea culturii continuă cu generațiile următoare (deși Unwin observă că nicio cultură nu își menține această stare mult timp). Dacă s-a stabilizat la nivelul său cel mai scăzut (de „colaps”), atunci cultura este distrusă din interior, cucerită sau preluată de o altă cultură mai „energică”.
[vii] Unwin, p. 412.
[viii] Vezi, spre exemplu, Stuart Vyse, “Why are millennials turning to astrology?”, în Skeptical Inquirer, 2018. și Denyse O’Leary, “As traditionalism declines, superstition—not atheism—is the big winner”, în Intellectual Takeout, 2018.
[ix] O cultură non-religioasă nu este în mod obligatoriu o cultură atee. Membrii acesteia nu neagă sau nu au probleme cu acceptarea existenței lui Dumnezeu sau a altor zei, ci mai degrabă credința într-un dumnezeu sau în zei nu face parte din viața lor, este irelevantă.
[x] Enciclopedia Britannica, “Postmodernism”.
[xi] Description of Post Truth.
[xii] Unwin, p. 413.
[xiii] Mary Eberstadt, Primal Screams: How the sexual revolution created identity politics.

Simina Bălășoiu

Masterand la „Teoria și practica editării” în cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București, master în „Limba română contemporană”, licențiată a aceleași facultăți, specializarea română-engleză, traducător (autorizat), cap limpede pentru copywriteri, redactor de carte, îngrijitor de ediții, designer de interior în timpul liber. Preocupată de promovarea valorilor familiei creștine.

Meditația Zilei cu Sorin Cigher – Ziua #20: Un preț mare, rezultate mici

   04-04-2020 08:00:36

Lot and his family fleeing Sodom. Catherine Leblanc / Getty Images

Lot, nepotul lui Avraam, a călătorit cu unchiul său multă vreme, în multe locuri și a experimentat destule minuni dumnezeiești. Ar fi putut să trăiască mult și bine aproape de Avraam, dar s-a îmbogățit, a devenit prosper și, la un moment dat, a făcut o alegere pripită, care l-a costat mult. A decis să meargă pe cont propriu, departe de duhovnicul lui. Locul pe care l-a ales era unul atractiv, așa că nu a stat mult pe gânduri. Nu s-a gândit la consecințele acestei alegeri care s-a dovedit a fi greșită. S-a uitat mai mult în jos și în jur, mai puțin în sus, cum făcea unchiul său. După o vreme, a fost nevoit să părăsească totul. Trebuia să se despartă de tot ce adunase o viață. A mai contat ceva pentru el, atunci?

Nu i-a fost ușor, nu a înțeles, dar în regim de urgență, a abandonat toate bogățiile, proiectele, visele, familia… a reușit să își scape viața, pe a lui și pe a fiicelor sale. A privit spre locul de salvare cu inima tremurândă, pentru că înspre cel părăsit, făcut scrum acum, nu avea voie să privească, chiar dacă o parte a familiei rămăsese acolo.

S-a izolat într-o peșteră. O vreme a fost al nimănui, însă Dumnezeu, ținându-se de promisiunea făcută unchiului său, l-a ridicat. Lot este omul care a fost obligat, datorită nelegiuirii accentuate din jur, să stea departe de tot ce înseamnă civilizație. Acolo, în peșteră, fără condiții, s-a obișnuit și cu răul, a experimentat umilința, a învățat ce înseamnă să ai mai mult decât e nevoie și să pierzi totul, într-o clipă. Și-a însușit lecția dependenței de Dumnezeu! Experiența din tinerețe l-a costat mult! Nu a uitat-o niciodată!

Dragilor, ca Lot suntem cei mai mulți. Privim la ACUM și AICI. Ne gândim că trăim pe acest pământ o veșnicie. Ne legăm de tot ce este pământesc și parcă nu am vrea să se mai termine viața aceasta, pentru că o ducem foarte bine. Iubim pământul mai mult decât cerul… Uităm de toți, ne gândim doar la noi. Dumnezeu este nevoit să intervină, în forță, pentru a ne învăța lecția umilinței, a dependenței de El. Toate rămân aici! Totul este trecător! Să învățăm de la Lot! Nu vă legați de Sodoma și Gomora! Legați-vă de cer, de Dumnezeul care este și în vale și pe munte cu noi!

Este mai bine să fim izolați cu Domnul, decât risipiți de capul nostru și fără El!

Sorin Cigher
4 aprilie 2020
Pastorul Bisericii  Baptiste Sion Sibiu

Meditația Zilei cu Sorin Cigher – Ziua #20: Un preț mare, rezultate mici

Confruntă Fricile: „Groaza care te apără”, de Remus Runcan

download - Copie - Copie

   04-04-2020 08:15:16

Geneza 35:1-12, Psalmul 23:5

Iacov este cuprins din nou de teamă după ce fii săi, Simeon și Levi, au ucis pe toți bărbații din Sihem pentru că prințul Sihemului, fiul domnitorului țării, a necinstit pe sora lor, Dina.

Iacov nu a căutat dreptatea socială, deoarece voia să-și păstreze o bună imagine publică, dar și pentru că se temea de faptul că nu va putea rezista cu un mic număr de oameni pe care îi avea la dispoziție în fața unei alianțe a locuitorilor canaaniți și fereziți (34:30).

Dumnezeu intervine și îi cere lui Iacov să zidească un altar, amintindu-i că El îl protejase atunci când îi era frică și fugea de fratele său Esau (v.1). În procesul de închinare, casa lui Iacov scoate dumnezeii străini din mijlocul lor, renunță la bijuteriile pe care le purtau, se curăță și își schimbă hainele. Cu alte cuvinte ei îi dau prioritate lui Dumnezeu în toate domeniile vieții și apoi pornesc pe un drum nou. În aceste condiții intervine Dumnezeu „Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au mai urmărit pe fii lui Iacov”.

Este uimitor cum Dumnezeu își folosește armele pe care le are pentru a proteja pe copiii Lui care se închină sincer și care fac din El o prioritate. Nu te teme, când Domnul este de partea ta, El te apără de dușmanii care te înfricoșau.

Rugăciune: Doamne Tată, vreau să te pun pe Tine pe locul întâi în viața familiei mele. Vreau să te onorez și să te slăvesc prin tot ceea ce fac și de aceea mă bazez că Tu mă vei apăra în fața potrivnicilor mei. Vino, te rog în apărarea mea pentru că doresc ca promisiunea Ta de a-mi întinde masa în fața potrivnicilor mei să fie o experiență vie pentru mine!

Remus Runcan este autorul a trei titluri de carte în limba română: „Se stinge o lume” (2015), „Capcanele Facebook-ului” (2016) și „Povestea lui Face” și două titluri în limba engleză: Virtual Communication (2015) și Facebook Mania (2020). Urmează să publice în curând un titlu de carte care vine să Confrunte Fricile. Puteți achiziționa online în format Kindle sau print, prin EMAGAmazon sau din Librăriile creștine Kerigma și Scriptum, cărțile semnate de Remus Runcan pentru creșterea, dezvoltarea și vindecarea dvs.

Confruntă Fricile: „Groaza care te apără”, de Remus Runcan

Florin Ianovici: Încercați cu lacrimi

download - Copie - Copie

 Doina Bejenaru  04-04-2020 09:37:46

Dumnezeu nu lucrează prin sms-uri sau filmulețe. Dumnezeu nu lucrează prin amin-uri spuse din vârful buzelor fără acoperire în trăire. Dumnezeu nu lucrează prin declarații postate pe facebook prin care îi jurăm credință până la moarte. Dumnezeu nu lucrează prin live-uri în care cântăm, recităm sau predicăm.

Țara e pe butuci. Mor oameni. Mulți credincioși sunt la terapie intensivă cu clipele numărate, în timp ce noi ne lăsăm „provocați” să postăm tot felul de copilării, fotografii, jonglerii sportive sau liste cu filme.

Nu mai ispitiți pe Dumnezeu. Pentru numele Domnului luați viața și necazul în serios. Nu așteptați ca izoleta să ajungă la ușa voastră ca să vă treziți.

Iată cum lucrează Dumnezeu: „Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” Ioel 2:12

Și ca să nu creadă nimeni că arunc cu vorbe, să știți că toți credincioșii bisericii Renovatio sunt în post, pe rând și rugăciune zilnică de la orele 21.00. Alergăm zi de zi la cei ce sunt izolați și nu au mâncare prin samaritenii noștri dragi.

Am declarat că România este vindecată de coronavirus, am poruncit demonilor în fața camerei video și ne-am făcut de râs. Opriți-vă din ridicol și citiți Biblia.

Rugați-vă cu lacrimi, cu plâns, bocet și post. Nu spuneți: „ne rugăm” și apoi să vă uitați pe facebook sau la televizor.

Nu căutați cuvinte cu care să impresionăm oamenii, ci căutați puterea cu care să mișcăm inima lui Dumnezeu.

Rugați-vă cu lacrimi.
Dumnezeu nu ascultă rugăciunea lipsită de dragoste. Iar dragostea se roagă înlăcrimată.

Cineva îmi va spune: cum să mă rog cu dragoste dacă nu cunosc persoanele aflate în suferință?

Dacă nu știi ce înseamnă dragostea, îți spune Biblia.

Dragostea înseamnă milă.
E destulă suferință, e destulă tragedie ca să ne fie milă de cei ce se sufocă, de cei care au organele blocate și trăiesc doar prin ventilație.

Dragostea înseamnă recunoștință.
Putem respecta jertfa celor care sunt la terapie intensivă, alergarea lor pentru Domnul, cadrele medicale care își pun viața în pericol și să ne rugăm cu dragoste.

Dragostea înseamnă responsabilitate.
Te-a chemat Dumnezeu să trăiești nu doar pentru tine, ci și pentru cei de lângă tine. Azi sunt ei, mâine ești tu și vei auzi: cum ai făcut, ți se va face, cu ce măsură ai cântărit, cu aceiași măsură ți se va cântări.

Nimic nu mișcă mai mult inima lui Dumnezeu decât rugăciunea cu lacrimi. E timpul rugăciunii înlăcrimate.

Ne putem trezi?

Florin Ianovici
Pastorul Bisericii Renovatio București

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/04/florin-ianovici-incercati-cu-lacrimi/?

Vizitaţi Ierusalimul prin Realitate Virtuală 360

download - Copie - Copie

În fiecare primăvară, străzile din Ierusalim sunt animate de pelerini evrei şi creştini care sunt dornici să sărbătorească Paştele. Anul acesta şi sărbătoarea musulmană Ramadan va începe în luna aprilie.

Din pacate, din cauza pandemiei de Covid-19, străzile Ierusalimului nu vor mai putea fi vizitate în acest an. Cu toate acestea tehnologia face posibil ca oameni din toată lumea să poată călători virtual prin Ierusalim, chiar din confortul caselor lor. Cunoscutul muzeu „Turnul lui David” foloseşte realitatea virtuală pentru a permite pelerinilor să viziteze Zidul Plângerii în timpul Paştelui evreiesc, Biserica Sfântului Mormânt pe perioada Paştelui şi moscheele Cupola Stâncii şi Al Aqsa în timpul Ramadanului.

Laboratorul de inovare al muzeului a creat o experienţă captivantă de realitate virtuală de 360 de grade pe care orice persoană cu un calculator sau un smartphone şi o conexiune la internet o poate accesa. „Vizitatorii” vor putea să vadă Ierusalimul aşa cum arată în prezent dar şi cum arăta acum 2.000 de ani, printr-o experienţă recreată.

„Tururile şi experienţele redau esenţa viziunii inovative din cadrul muzeului Turnul lui David – aceea de a crea un limbaj modern, dinamic şi unic prin care să spunem istoria Ierusalimului. Realitatea Virtuală poate activa emoţii care vor fi foarte apropiate de cele pe care le-ai simţi dacă ai fi prezent aici în mod fizic. Dorinţa noastră este ca cei  care caută speranţa în aceste vremuri dificile…şi toţi cei care își îndreaptă fața spre Ierusalim în rugăciune – vor găsi această speranţă atunci când se vor lăsa captivaţi de experienţa unei vizite virtuale în Oraşul Sfânt,” spune Eilat Lieber, directorul muzeului Turnul lui David.

„Aceste sunt vremuri de încercare pentru noi toţi. Milioane de rugăciuni şi vise ale oamenilor din toată lumea s-au adunat timp de mii de ani printre turlele, cupolele şi zidurile acestui oraş. Acest oraş a dăruit speranţă şi inspiraţie tuturor celor care au căutat-o de-a lungul istoriei.”

Vizitatorii vor putea accesa tururile de realitate virtuală, fără nici un cost, în perioada 9-24 aprilie.

Sursa: CBN News

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/04/vizitati-ierusalimul-prin-realitate-virtuala-360/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+StiriCrestine+%28STIRI+CRESTINE%29

22 de zile de POST şi RUGĂCIUNE pentru naţiune

download - Copie - Copie

 Doina Bejenaru  04-04-2020 12:48:34

Apreciez toţi slujitorii duhovniceşti, conducerile bisericilor locale, ale comunităţilor teritoriale, comisii etc., care au chemat şi cheamă oamenii în mod organizat la post şi rugăciune pentru naţiune. Ştiu că sunteţi mulţi. Domnul să asculte rugăciunile noastre! Apreciez și iniţiativa președinților de comunităţi care s-au organizat şi cheamă frăţietatea în următoarea perioadă la smerire şi la mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu este uşor să fii în mod continuu în prima linie, colegii din comunităţile teritoriale au făcut un grafic de implicare prin post și rugăciune. Felicitări!

Vă invit să răspundem pozitiv în număr cât mai mare. Sper ca ceilalţi, chiar dacă nu suntem pe tabel în ziua respectivă, să fim alături de ei pe genunchi. Concret, în perioada, 05-26 aprilie 2020, mijlocim pentru ţară şi lume în ordinea următoare:
05 Aprilie – Comunitatea teritorială Valea Crișului Alb
06 Aprilie – Comunitatea teritorială Arad
07 Aprilie – Comunitatea teritorială Bacău
08 Aprilie – Comunitatea teritorială Brăila
09-10 Aprilie – Comunitatea teritorială București
11-12 Aprilie – Comunitatea teritorială Caraș-Severin
13-14 Aprilie – Comunitatea teritorială Cluj
15 Aprilie – Comunitatea teritorială Constanța
16 Aprilie – Comunitatea teritorială Hunedoara
17 Aprilie – Comunitatea teritorială Oltenia
18-19 Aprilie – Comunitatea teritorială Oradea
20 Aprilie – Comunităţile teritoriale din judeţul Arad
21-22 Aprilie – Comunitatea teritorială Sibiu
23 Aprilie – Comunitatea teritorială Suceava
24-25 Aprilie – Comunitatea teritorială Timișoara
26 Aprilie – Convenția Baptistă Maghiară.

Tot pe 26 aprilie 2010 este şi duminica în care, în mod obişnuit, mijlocim în rugăciune cu toate bisericile din Alianța Evanghelică din România. Pentru detalii apelaţi cu încredere la slujitorii voştri duhovniceşti!

Viorel Iuga,
Președintele Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste
Președintele Alianței Evaghelice Baptiste

https://www.stiricrestine.ro/2020/04/04/22-de-zile-de-post-si-rugaciune-pentru-natiune/?