Închide

Isus din evanghelii (9)

download - Copie

scris pe pamant

Am ajuns la unul dintre textele din Evanghelia după Ioan care a iscat multe controverse și lungi dezbateri. În ansamblu, capitolul al optulea aduce în discuție tema libertății și este prefațat de o secțiune care nu apare în manuscrisele mai vechi care au transmis textele Noului Testament până astăzi. Atât pericopa cu femeia prinsă în adulter, cât și cea care urmează, care prezintă o confruntare dintre Isus și liderii religioși ai vremii, ne plasează în contextul unei evaluări în profunzime cu privire la raportul dintre om și Dumnezeu și cum anume Cristos se implică la acest nivel. Termenii utilizați, precum cei de adevăr, libertate, moarte, viață, minciună, păcat, Dumnezeu, diavol, nu numai că au o puternică încărcătură teologică și filosofică, ci primesc și o anvergură dincolo de cadrul religios iudaic, și nu se adresează doar intelectualilor vremii de atunci sau de astăzi, ci tuturor oamenilor, așa cum este și exemplul cu femeia păcătoasă. Identitatea lui Isus este din nou evaluată din mai multe perspective, iar textul biblic subliniază cu forță că tocmai modul în care noi ne raportăm la Cristos devine decisiv pentru maniera în care rezolvăm problemele pe care le aduc în joc termenii menționați mai sus. În acest capitol, Isus vorbește mult despre sine și despre misiunea sa, iar audiența este complet scandalizată atunci când el menționează că nu este din această lume și că a venit de la Dumnezeu tocmai pentru a aduce libertatea mult căutată de oameni. Ne oprim la câteva puncte de tensiune ale textului, mai ales acolo unde partenerii de dialog ai lui Cristos se blochează în anumite tipare și nu pot pricepe mesajul auzit.

Prima scenă interesantă este cea cu femeia prinsă realizând păcatul adulterului. Tabloul în sine pare aproape ireal. Cum adică, liderii și învățații poporului să aducă această femeie la Isus pentru a-i cere opinia despre cum ar trebui judecată? Înseamnă că situația de criză provocată de misiunea și personalitatea lui Cristos a atins cote îngrijorătoare. Am văzut că mulțimile îl urmau și îi confereau o anumită popularitate, dar știm și faptul că acestea sunt volatile și că nu reprezintă un criteriu solid pentru a apela la această strategie de a-l prinde pe Isus în flagrant. Mai sunt minunile care incomodează, dar cel mai mult deranjează atitudinea cu care Isus confruntă autoritățile religioase și politice, curajul cu care se adresează oamenilor printr-o nouă interpretare a Legii și îndrăzneala cu care nesocotește multe din tradițiile iudaice. Așadar, Isus este o amenințare reală și conducătorii sunt dispuși să facă orice pentru a-l acuza direct de un delict important. Însă atitudinea lui Cristos în fața situației pe care trebuie să o judece este genială. Nu răspunde provocării și nu intră în jocul adversarilor. Preferă să scrie pe pământ decât să vorbească cu ei, preferă acest gest simbolic ce reclamă o revizuire a atitudinii față de Lege și ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul scurt, pe care îl oferă în această stare de detașare față de miza pusă în joc de înțelepții vremii, reflectă tocmai ideea unei poziții noi de pe care omul este invitat să se raporteze la Dumnezeu. Când este vorba despre păcat și judecată, fiecare trebuie să se uite la sine mai întâi, însă când este vorba despre iubire și slujire, fiecare trebuie să privească mai întâi la folosul celorlalți. Această schimbare de paradigmă este inaugurată de Isus însuși. Misiunea sa nu reprezintă un act de rebeliune, nici atitudinea superioară a celui care nu s-a compromis și critică dur oamenii sistemului. Nu este vorba nici de elitismul unui rabin revoluționar care propune o nouă cale și care își caută adepți și popularitate. Isus se prezintă ca unul care se poziționează de partea celor mulți și aflați în nevoie, a celor marginalizați, bolnavi, păcătoși, neștiutori de carte și de cele sfinte, adică a celor care au nevoie de mântuire. Ca și în cazul femeii condamnate de Lege și de slujitorii ei, Isus prezintă vestea bună a lui Dumnezeu, dorința lui de a oferi oamenilor salvarea, șansa unei noi vieți și a unei schimbări profunde de gândire și comportament. Prin gestul său de a scrie, Isus pare să le spună înțelepților că acest mesaj îl regăsim și în Lege, dacă suntem dispuși să îi înțelegem spiritul și nu ne încăpățânăm să ne protejăm interesele și să ne dovedim dreptatea apelând la litera ei.

O altă situație care merită subliniată este confruntarea teologică dintre Isus și învățații evrei. Tema care provoacă dezbaterea este legată de identitatea lui Isus. Textul ne spune că asistăm la un soi de ofensivă a lui Cristos după ce a răspuns intrigii cu femeia păcătoasă. El le cere deschis oamenilor să îi accepte mesajul și misiunea, le cere să creadă că el este trimisul lui Dumnezeu care a venit să aducă lumina cunoașterii și călăuzire atât pentru poporul ales, cât și pentru întreaga lume. O asemenea pretenție pare exagerată nu numai pentru cunoscătorii Legii sfinte, ci și pentru orice om de rând. Isus pare un radical, un tip care se disociază de orice autoritate, de poporul său și de lume. Pretinde că nu este din această lume sau din această epocă istorică (ci din cea mesianică tocmai inaugurată de Dumnezeu) și că după puțină vreme va pleca dintre ei. Își asumă misiunea de a le fi oamenilor călăuză pentru cunoașterea adevărului și dobândirea libertății. Însă ceea ce se observă clar din textul biblic este faptul că între Isus și lideri nu se realizează un dialog autentic. Fiecare parte analizează lucrurile din alt plan: înțelepții rămân în paradigma lor literalistă, etnică și politică, în timp ce Isus deschide orizontul mesianic spre întreaga lume și istoria către dimensiunea escatologică a unei prezențe divine fără precedent în iconomia acestei lumi.

Un exemplu clar de decalaj dintre perspectiva lui Isus și a evreilor este reprezentat de discuția despre libertate. Pentru iudei, libertatea este asigurată prin cele două coordonate specifice vremii antice: sângele sau apartenența la un popor, etnie, familie sau categorie socială și credința sau raportul cu o divinitate validă, recunoscută. Cine nu respectă aceste coordonate este de altă categorie și este considerat străin, bastard, necredincios, sclav, adică neliber. Din perspectiva lui Isus, contrariul libertății este păcatul, nu sclavia determinată de originea etnică, socială și religioasă. Iar starea de păcat este una generală, nu îi privește doar pe cei ce nu sunt evrei, pentru că întreagă omenire se află sub robia păcatului. Calitatea de fiu a lui Avraam poate fi un avantaj de a beneficia de proximitatea iconomiei divine, dar ea nu oferă slobozenia mult căutată de oameni. Evreii profesau o idee despre libertate cu valențe ontologice, iar Isus le răspunde cumva în oglindă și introduce tema unui alt tip de filiație care oferă adevărata libertate. Dacă fiul lui Avraam nu poate fi liber prin sine, prin natura sa, cel ce devine fiul lui Dumnezeu dobândește slobozenia. Însă acestei exigențe ontologice îi corespunde întruparea. Cel care poate oferi acest statut și această identitate nouă este Fiul lui Dumnezeu însuși, cel care a venit în lume trimis de Tatăl pentru a elibera întreaga omenire. Isus se pune pe sine garantul dobândirii libertății în calitate de om autentic, ca cel care a venit să împlinească lucrarea lui Dumnezeu de mântuire de sub puterea păcatului. Cristos îi poate elibera pe semenii săi pentru că el însuși a trăit în lume ca un om liber, ca unul care a scos umanitatea de sub robia căderii. În acest punct, se observă cât de importantă este identitatea lui Isus și de ce textul biblic insistă pe acest subiect. Evreii au dreptate când dau libertății valențe ontologice, pentru că păcatul are implicații de același nivel. Libertatea și păcatul sunt cele două modalități de a trăi ale omului și ambele presupun modul său personal de existență și raportarea la ființa divină.

Pe final de capitol, disputa dintre Isus și dascălii vremii se radicalizează. Pe de o parte, Cristos este acuzat că este demonizat și că identitatea lui este bine cunoscută, că este un samaritean, adică un evreu de mâna a doua, un galilean ce poate fi considerat ca un rob, nicidecum ca unul care pretinde că oferă libertatea. Pe de altă parte, Isus le arată adversarilor că cei ce au ca tată pe diavol sunt tocmai cei care trăiesc în păcat, cei robiți de pofte și minciună. Cele două planuri se disting tot mai mult pe măsură ce se discută despre implicațiile fiecărui mod de viață, adică trăirea ca rob și ca om liber. Păcatul aduce moartea, fiind înțeleasă ca despărțire totală de Dumnezeu, nu ca sfârșit al vieții în lume. Însă Isus promite că cei ce îl ascultă și cred în el nu vor gusta moartea, ci dobândesc viața veșnică, darul lui Dumnezeu pentru oameni. Destinul fiecărui om este tranșat de modul în care se raportează la realitatea păcatului și la oferta divină de a dobândi libertatea și viața. Această ofertă este legată de persoana și misiunea lui Isus Cristos, iar adevărata sa identitate este crucială. El nu este doar un simplu evreu sau chiar semi-evreu, așa cum pretindeau liderii religioși iudei, și nici o ființă divină superioară care nu a avut de-a face cu umanitatea și starea ei căzută. El este Dumnezeu-omul, în același timp Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, sursă a libertății și eliberatorul ființei umane din sclavia păcatului.

Dănuț Jemna

https://danutj.wordpress.com/2020/03/28/isus-din-evanghelii-9/

Natalia, 50 — Marius Cruceru

Sănătatea nu-mi permite astăzi să scriu mai mult, deși aș dori. Incredibil, dar astăzi Natalia a împlinit 50 de ani. Ne cunoaștem de 34 de ani, sîntem căsătoriți de 29 și nu am cunoscut ființă mai bună și mai credincioasă decît ea. O cunosc cel mai bine și mărturia ei, caracterul ei, consistența, consecvența și […] […]

Cum să învățăm copiii atitudinea corectă față de bani? | Adevărul despre Adevăr

download - Copie

MOLDOVA CREȘTINĂ TV

Cum să învățăm copiii atitudinea corectă față de bani? Ce spune Biblia despre aceasta?

Cum să ai spor la bani? | Pastor Vasile Filat

download - Copie

VASILE FILAT

NTREBARE: Părinte, ce trebuie să fac ca să am spor la bani? Nu-mi reușește să agonisesc nimic ca să pot să-mi fac o casă, sau să cumpăr ceva de valoare. Muncesc greu din noapte până în noapte, sunt departe de casă și parcă câștig mult, dar nu mă pot bucura de banii pe care îi câștig, căci totdeauna intervine ceva sau cineva și nu se mai alege nimic din banii pe care îi câștig. Ce să fac?

PENTRU PROCURAREA CURSULUI „BANII ȘI POSESIUNILE – ÎN CĂUTAREA FERICIRII” ȘI PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPE DE STUDIU BIBLIC ONLINE SAU OFFLINE CONTACTAȚI LA +(373)69966779 SAU info@precept.md

CREŞTINUL ŞI DEPRESIA

download - Copie

Ce ar trebui să ştie un creştin despre depresie şi anxietate

De multe ori, depresia şi anxietatea sunt privite ca fiind două subiecte sensibile şi greu de abordat dintr-o perspectivă creştină, dae sunt din ce în ce mai multe persoane care suferă din această cauză, motiv pentru care ar trebui să ţinem de câteva aspecte importante ale acestor afecţiuni.

 

În general, în bisericile creştine predomină prejudecăţiile şi ideile greşite despre ceea ce este şi ce presupune depresia, de aceea, site u lrelevantmagazine.compropune câteva recomandări pe care creştinii ar trebui să le ştie şi să ţină cont de ele.

Depresia nu este ceea ce unii vor să te facă să crezi. Depresia nu este un defect de caracter, o tulburare din punct de vedere spiritual sau o dereglare emoţională şi nici măcar o alegere personală. Nu-i poţi cere unei persoane să nu mai fie deprimată, aşa cum nu-i poţi cere unei persoane care a murit să nu moară. Unii creştini îi compătimesc pe cei care suferă de depresie şi se gândesc că dacă ar avea măcar puţină credinţă, această problemă ar fi rezolvată. Bineînţeles, încrederea în puterea lui Dumnezeu este extrem de importantă, iar credinţa poate ajuta o persoană deprimată să treacă mai uşor prin aceasta, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie exclus tratamentul medical sau psihiatric. Dacă o boală fizică este normal şi firesc să fie tratată din punct de vedere medical, o boală psihică, chiar dacă diferă de cea fizică şi este aproape invizibilă, trebuie tratată de asemenea, medical.

O boală mintală nu este un păcat. Anumite păcate, precum abuzul fizic, consumul anumitor substanţe pot provoca depresie, însă acest lucru nu înseamnă că persoana care suferă de depresie este vinovată de acest lucru. Atunci când depresia este privită drept un păcat, persoanele afectate de aceasta nu-şi dau seama de nevoia căutării unui tratament. De asemenea, ei nu-şi dau seama că trebuie să analizeze care sunt cauzele acesteia, pentru a o putea trata în mod corespunzător, lucru care derivă în atitudini greşite faţă de aceasta.

Biblia nu oferă „răspunsuri uşoare”. Sfânta Scriptură oferă multă înţelepciune, încurajări şi alinare pentru cei care suferă de depresie şi anxietate, însă este important ca versetele în care se vorbeşte despre faptul că nu ar trebui să existe îngrijorare, să nu fie scoase din context. O altă greşeală pe care o poate face cineva cu o persoană care suferă de depresie este să încerce să o convingă de faptul că având această boală, ele nu-L ascultă pe Dumnezeu. Este ca şi cum ar pune mai multă sare pe rană. Cel mai bun ajutor care poate fi oferit unei persoane cu depresie este ca Biserica să se roage pentru ea şi să-i ofere tot sprijinul, înţelegerea şi căldura de care are nevoie.

Anxietatea şi depresia nu „arată” cum ne imaginam adesea. De multe ori, suntem surprinşi când auzim că o persoană, pe care noi o vedeam fericită şi bucuroasă, suferă de depresie. În general, persoanele care suferă de această afecţiune îşi ascund foarte bine simţămintele şi gândurile, chiar şi în faţa medicului, de teama prejudecăţilor care însoţesc depresia. Nu este uşor să identifici un caz de depresie, deoarece aceasta poate prezenta simptome contradictorii şi se manifestă diferit în funcţie de persoană. Este important ca Biserica să înveţe să recunoască simptomele depresiei şi să ofere sprijin şi încurajări persoanelor în cauză, pentru ca în felul acesta ele să se deschidă şi să fie dispuse să primească şi mai mult ajutor.

Biserica nu vindecă depresia. Chiar dacă biserica nu ar avea prejudecăţi faţă de cei care suferă de depresie şi anxietate, acest lucru nu este de ajuns pentru vindecarea acestora. Întâlnirile şi seminariile pot aduce multe beneficii, însă de ceea ce este cel mai important este dragostea, care îi face pe cei din jur să înţeleagă condiţia persoanei respective şi să-şi dorească să o ajute şi rugăciunile înălţate pentru ea. Biserica poate greşi în ceea ce priveşte felul în care abordează depresia şi anxietatea, însă Christos oferă vindecare, încurajare şi alinare celui care I-o cere, iar Biserica şi creştinii sunt invitaţi să-I urmeze exemplul.

Taguri:  depresieanxietatebisericacrestini,

Copiii cu Sindrom Down – „deșeurile” societății moderne

download - Copie

Peste 90% dintre copiii cu Trisomie 21 (sindrom Down) sunt avortați. Ce va urma? 

Diagnosticul prenatal nu a promovat acceptarea din partea societății. ”Nu ați știut asta dinainte?” aud mereu părinții afectați. Doar 10% dintre copiii cu sindromul Down mai ajung astăzi să se nască, majoritatea dintre aceștia din cauză că nu s-a identificat la timp trisomia.

Copiii cu sindromul Down se pare că nu se potrivesc cu lumea noastră modernă. Multe familii suferă de o mare presiune socială  sau financiară, astfel încât un DA față de copilul lor nenăscut pare să fie imposibil.

Fiecare copil, și copiii noștri cu sindromul Down au un DREPT LA VIAȚĂ; este datoria, chiar responsabilitatea noastră să le asigurăm acest drept fundamental.Suntem provocați să apărăm dreptul la viață.

Mama unui copil afectat a spus: „Noi ne-am decis pentru acest copil, deoarece a fost un copil dorit și ne-am gândit că doar nu putem pur și simplu să-l trimitem înapoi precum o comandă de la magazin și să primim altul în loc.”

Viața omenească merită ocrotirea noastră de la bun început până la moartea naturală. Societățile occidentale sunt impregnate de valorile creștine. Dintre acestea face parte demnitatea inalterabilă a vieții omenești. Predecesorii noștri au întemeiat patria noastră frumoasă din încredere în Dumnezeu, în „numele lui Dumnezeu cel Atotputernic”!

Contribuțiile caselor noastre de asigurări se măresc din an în an și lovesc tot mai mult familiile noastre cu mulți copii. Unde se mai pot economisi cheltuieli în aparatul nostru sanitar de stat? Nu cumva la cei mai săraci și slabi ai noștri, la copiii noștri cu sindromul Down? Să ne angajăm curajos, în cazul în care la următoarea revizie a asigurărilor de sănătate nu se mai admit costurile medicale ale copiilor cu sindrom Down. În calitate de țară creștină să nu permitem niciodată acest lucru!

Viitoarelor mame li se oferă teste de sânge în vederea stabilirii unui diagnostic prenatal!

Cataloagele de servicii oferite de către casele de sănătate din Europa prevăd de acum tot mai mult teste de sânge pentru diagnosticul prenatal – pentru a putea reacționa din timp! Mamele în devenire se află în fața alegerii de a se supune diagnosticului prenatal pentru a recunoaște defectele genetice în stare incipientă sau să renunțe la test. De când genetica este în stare să dea un diagnostic al bolilor înainte de naștere, viitorii părinți se află în fața unor conflicte uriașe, care nu existau cu un timp în urmă. Noul test de sarcină a condus în ultimii ani la o creștere extremă a întreruperilor de sarcină.

Cifrele arată o imagine sumbră:

Odată descoperiți cu trisomie 21, de acum 90% dintre toți feții sunt avortați!Lumea nu devine mai bună prin faptul că este locuită de oameni aparent ”perfecți”, ci atunci când cresc solidaritatea umană, acceptarea și respectul reciproc.

Hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) a decis acordarea unei despăgubiri pentru cazul în care nu se face avort. Curtea a formulat mai multe sentințe prin care a acordat femeilor gravide o despăgubire, din cauză că li s-a refuzat avortul (printre altele cauza Alicja Tysiac din Polonia)!

Unii oameni cu sindrom Down aproape că nu sunt restricționați în viața lor și pot chiar să absolve o facultate, în schimb alții sunt dependenți de ajutor străin și trebuie chiar să trăiască într-un cămin.

Apel urgent la rugăciune: Societatea noastră refuză tot mai mult copiilor noștri cu sindrom Down dreptul la viață. Dar Dumnezeu i-a creat și pe ei, are un plan și cu ei. Deseori ei aduc o îmbogățire comunității noastre umane, reprezintă un dar și deseori pot, în ciuda handicapului lor, să realizeze ceva măreț în viața lor.

Îi rog pe prietenii noștrii ai vieții nenăscute, bisericile noastre, comunitățile noastre creștine să se roage, pentru ca copiii noștri cu sindromul Down să fie în continuare recunoscuți și ocrotiți în țara noastră.

Fundația ”Ja zum Leben” – 
Mame în nevoi, Uznach
Pius Stössel, președinte

Sindromul Down în Islanda: 100% din copii, avortați!

Între timp, în Islanda toți copii diagnosticați cu sindromul Down sunt omorâți înainte de naștere. Aceasta se arată într-un raport actual al CBS, la care au fost invitați o consilieră pro-avort, un om de știință și mame de copii cu sindromul Down. Și o islandeză cu sindromul Down a fost invitată la cuvânt. Femeia povestește: „Nu ai un sentiment bun. Vreau ca oamenii să vadă că eu sunt ca toți ceilalți.” În 2009 încă s-au născut 3 copii cu sindromul Down în Islanda, dar între timp rata avortului a urcat la 100%.

Penny Nance, președinte al ”Concerned Women for America”, critică practica islandeză desemnând-o în mod clar ca fiind eugenie. „Totul este o barbarie de cel mai rău soi. Ce va urma? Ca o anumită țară să omoare pe toți bebelușii feminini în pântece? Oh, stați, că China deja face asta. Nu mai există graniță când te urci pe trenul devalorizării vieții umane.”

Și actrița Patricia Heaton își arată indignarea față de practica islandeză. Pe Twitter scrie: „Islanda nu șterge sindromul Down. Ea doar omoară pe fiecare ce îl poartă. Este o mare diferență.”

Sursa: Islanda (kath.net)

Recomandăm cărțile editurii „Anacronic”

CNCD a semnat un parteneriat cu organizație LGBT având ca obiectiv „contracararea utilizării abuzive a libertății religioase pentru a genera intoleranță la adresa minorităților”. Reacție: Vor să scoată Coaliția pentru Familie în afara legii (2018)

download - Copie

CNCD a semnat un parteneriat cu organizație LGBT având ca obiectiv „contracararea utilizării abuzive a libertății religioase pentru a genera intoleranță la adresa minorităților”. Reacție: Vor să scoată Coaliția pentru Familie în afara legii FOTO: Replica.hd
Asociația ACCEPT și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) au anunțat, joi, că implementează, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, un proiect cu finanțare europeană intitulat „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”, care are obiectivul de a crește capacitatea autorităților publice și a profesioniștilor din domeniul justiției, sănătății, educației și asistenței sociale de a relaționa cu petenți, pacienți, elevi, studenți, clienți care aparțin acestei comunități, informează News.ro.
Proiectul „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” este finanțat de Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014 – 2020) al Uniunii Europene.
Proiectul va începe cu instruirea unui grup de formatori ACCEPT și CNCD în trei domenii cheie, unul dintre acestea fiind: standarde/ recomandări profesionale și modele de bune practici pentru prevenirea și combaterea discriminării la nivel european, în domeniul justiției, sănătății, educației și asistenței sociale.
Alt domeniu cheie este contracararea utilizării abuzive a libertății religioase pentru a genera intoleranță la adresa minorităților și pentru a limita alte drepturi ale omului, inclusiv drepturile persoanelor LGBTI.
Cel de-al treilea domeniu cheie este reprezentat de drepturile persoanelor transgender, în privința recunoașterii juridice a identității de gen și a asigurării suportului medical în tranziție, precizează sursa citată.
Csaba Azsralos, președinte CNCD, a spus că din punctul său de vedere, perioada pe care România o traversează este una pozitivă, totuși, pentru că a ieșit din zona tabu referitoare la minoritățile sexuale.
„Din punctul meu de vedere, perioada pe care o traversăm este una totuși pozitivă, pentru că ceea ce a reușit România în ultimii 10 ani pe acest subiect este de a ieși din anonimat, dintr-o zonă tabu în care nu am discutat despre minoritățile sexuale, despre drepturile lor și despre încălcările drepturilor persoanelor care aparțin minorităților sexuale. Ceea ce putem vedea în ultimii ani este o prezență a acestui subiect în mediul public, ceea ce a condus la un grad mai ridicat de asumare a identității sexuale în spațiul public a acestor persoane”, a spus Azsralos.
„Toate aceste aspecte sunt importante, pentru că  este o cale de a gestiona stereotipuri și prejudecăți legate de persoane aparținând minorităților sexuale în România. Aceste dezbateri și acest dialog în societate deseori este mai intens, uneori chiar contondent, dar din punctul meu de vedere este benefic, pentru că ne exprimăm în societate punctele de vedere și este o cale prin care putem progresa în acest domeniu al drepturilor omului”, a adăugat președintele CNCD.
Proiectul „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” are ca scop și realizarea unei campanii de informare la nivel național privind drepturile persoanelor LGBTI, pentru a preveni și combate discriminarea acestora. Un obiectiv al campaniei ACCEPT și CNCD este realizarea unor sesiuni de informare în minim 4 universități relevante, cât și evenimente publice în parteneriat pentru a celebra istoria și cultura comunității LGBTI.

Anghel Buturugă, unul dintre editorialiștii ActiveNews, a comentat această informație:  „Romania are un indice 10 din 10 (adica maximum) in ceea ce priveste libertatile personale legate de same-sex relationships, in indexul realizat de Cato Institute, printre alte organizatii (The Human Freedom Index, editia pe 2017).

Cu toate acestea, CNCD si ACCEPT tocmai au declansat un jihad cu guler alb, european. Ei vor sa limiteze, practic, libertatea religioasa. Cum altfel sa interpretezi asta: ”contracararea utilizării abuzive a libertății religioase pentru a genera intoleranță la adresa minorităților”.
Pai tot ce tine de doctrina BOR, a Bisericii Catolice, a cultelor protestante si neoprotestante importante din Romania este foarte clar si ”intolerant” la adresa scopurilor minoritatilor LGBT: parteneriat, casatorie, adoptii.
Prin urmare, eu nu pot intelege decat ca daca eu, cetatean al Romaniei, in baza viziunii mele religioase, aceeasi cu cea a cultelor oficiale si legale, vreau sa militez pentru interdictia casatoriilor homosexuale, atunci mi se va rapi acest drept cetatenesc.
Adica CpF e scoasa in afara legii, mai pe scurt”.
ULTIMAORĂ

Comisia Europeană prezintă diferite opțiuni pentru următorul buget UE inclusiv legarea sa de statul de drept

40 zile pentru viață la Iași. Post, rugăciune și veghe pașnică pentru încetarea avorturilor

VIRAL pe net: o băbuță ortodoxă o pune la punct pe o jurnalistă care venise să investigheze dacă „era nevoie de atâta biserici în sat” în doar 1 minut și jumătate

Gabriela Firea și Silvia Radu, program de cooperare între București și Chișinău, în Anul Centenarulu

Sentință inedită a Tribunalului Iași: doi condamnați pentru evaziune fiscală sunt obligați să meargă la școală și să termine cel puțin patru cla

Război în toată regula între SUA și Rusia în Siria. Militarii americani au

CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri-social/CNCD-a-semnat-un-parteneriat-cu-organizatie-LGBT-avand-ca-obiectiv-„contracarare

Pagina de Apologetică este realizată de Octavian C. Obeada / Demografia Bibliei /  A DOUA PRIVIRE LA ADVENTISMUL DE ZIUA A ŞAPTEA 

download - Copie

Pagina de Apologetică

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

Eroarea, într-adevăr, nu este niciodată expusă în deformarea ei goală, ca nu cumva, fiind astfel expusă, să fie deodată detectată. Aceasta însă este ornată cu şiretenie într-o haină atractivă, ca prin această formă exterioară, să o facă să apară pentru cel neexperimentat (pe cât de ridicolă pară să fie expresia) mai adevărată decât adevărul în sine” (Irineu, Împotriva Ereziilor 1.2).

Cuvântul „erezie” provine de la grecescul hairesis, care înseamnă „alegere”, sau „sciziune”. La început termenul de erezie nu purta cu sine înţelesul negativ pe care îl are acum. Dar, pe măsură ce biserica timpurie a crescut în scopul şi influenţa ei în zona Mediteraneană, diferiţi învăţători au propus idei controversate cu privire la Hristos, Dumnezeu, mântuire, şi alte teme biblice. Devenise necesar pentru biserică să determine ce era şi nu era adevărat conform Bibliei. De exemplu, Arius de Alexandria (320 d. Hr.) a învăţat că Isus era o creaţie. Era aceasta adevărat? Era aceasta important? Ulterior au apărut alte erori. Docetiştii au învăţat că Isus nu era uman. Modaliştii au negat Trinitatea. Gnosticii au negat întruparea lui Hristos. Din necesitate, biserica a fost forţată să se confrunte cu aceste erezii prin a proclama ortodoxia. Şi prin a face astfel, a adus condamnare asupra acestor erezii şi ereticii au devenit o realitate.

Articolele din acest număr:

 

 Monotelitismul [pagina 1] [click aici…]
 Monothelitism şi monotheliţi [pagina 1] [click aici…]
 Demografia Bibliei [pagina 2] [click aici…]
 A DOUA PRIVIRE LA ADVENTISMUL DE ZIUA A ŞAPTEA [pagina 2] [click aici…]

DEMOGRAFIA BIBLIEI

Primul domeniu pe care trebuie sa-l examinam este cel demografic , studiul populatiilor. De fapt in mare masura, studiile asupra populatiei ale lui Thomas Malthus, din prima jumatate a secolului XIX-lea,  l-au condus pe Charels Darwin la ideile sale despre selectia naturala si supravietuirea celui mai puternic in natura. Malthus argumenteaza ca populatiile umane tind sa sporeasca in progresie geometrica sau exponentiala (populatia dublandu-se la intervale constante), in timp ce rezervele de hrana si celelalte necesitati pot fi marite doar in progresie aritmetica (adica liniar, cresterea pe unitatea  de timp fiind o constanta). Astfel, populatia sporeste mai rapid decat permit rezervele disponibile, rezultatul fiind ca numerosi oameni raman saraci, si poate ar fi mai bine pentru ei daca ar fi lasati sa moara. Acceiasi atitudine predomina in mare masura si azi printre ecologi si biologi, care cred ca populatia pamantului este deja prea mare pentru resursele sale si ca ea va creste rapid si in continuare. Donald Mann spune: “Exista tot mai mult un consens cum ca sporirea  neincetata a populatiei pe globul nostru deja supra populat ameninta sa distruga visul stravechi al omului despre o viata mai buna pentru toti, lipsita de nevoi materiale… Persoanele informate devin tot mai convinse ca singura solutie posibila rezida in stoparea  si apoi inversarea procesului de sporire a populatiei, astfel incat dimensiunea populatiei sa poata fi stabilizata in cele din urma la o fractiune rezonabila din cifra de azi.

       Actuala populatie a lumii este estimata la aproximativ 5 miliarde , desi exactitatea acestei estimari este discutabila. Mai departe, problema daca “capacitatea” optima a pamantului este de aproximativ 2 miliarde (cum crede Mann) sau chiar mult mai mare decat populatia actuala, este si ea mult controversata. Multi argumenteaza ca pamantul ar putea hrani in mod satisfacataor peste 50 de miliarde.

       Discutia noastra de fata insa trebuie sa se concentreze, nu asupra orientarilor viitoare ale populatiei, ci asupra ratelor istorice ale cresterii. Pare dificil de explicat de ce, daca omul exista pe pamant de aproximativ un milion de ani, populatiile lui au proliferat doar in timpurile moderne. Cum se poate ca planeta sa treaca  abia acum printr-o criza a populatiei de ce nu cu sute de mii de ani in urma, imediat ce a aparut omul prima oara pe pamant ?

       De fapt, acesta este un argumrnt solid in favoarea cronologiei biblice scurte. La inceput ai putea crede ca , cateva mii de ani de istorie umana, incepand cu Adam si Eva (sau mai bine zis cu Noe si sotia lui), nu ar fi suficiente pentru a explica populatia actuala a lumii, aproape cinci miliarde. Realitatea este ca dificultatea rezida de fapt in a explica de ce populatia, dupa un asemenea interval , este abia cinci miliarde!

        Aceasta fiind situatia, ganditi-va cat mai putin probabila este ipoteza istorica evolutiva de milioane de ani a rasei umane a avut drept rezultat doar actuala populatie.

        Desi pana in perioada moderna  nu detinem date precise despre  populatie in functie de un model rezonanbil, comparand implicatiile acestui model pentru orientarile moderne si, pe aceasta baza extrapoland apoi in trecut. Exista mai multe modele ce ar putea fi folosite in acest scop, toate indicand logica unei cronologii scurte.

Statistica populatiei poate fi facuta sa se incadreze intr-o cronologie evolutionista numai prin manipulari grosolane ale modelului, de fapt numai utilizand un model arbitrar, conceput sa se conformeze evolutiei, si nu un model rartional care sa se conformeze datelor ce le detin asupra populatiei. Toate acestea pot fi ilustrate prin urmatoarele calcule matematice ale ratelor de crestere ale populatiei.

CRESTEREA RAPIDA A POPULATIEI GLOBULUI.

Presupuneti ca pamantul avea o populatie initiala de doi oameni gata sa-si asume responsabilitatile de sot si sotie, iar apoi de parinti. Mai presupuneti si ca media de copii pe familie (care cresc pana la maturitate si casatorie) era de 2c , cu c baieti si c fete . In generatia imediat urmatoare au existat atunci  c familii (si 2c indivizi, plus primii doi inca in viata). A doua generatie, pe aceleasi considerente, va contine c x 2c, sau 2cindivizi. In generatia a treia vor exista 2cindivizi si asa mai departe. Cifra totala a indivizilor din lume la capatul a n generatii, presupunand ca nu s-a produs nici o moarte, poate fi calculata astfel:

Sn = 2+2c + 2c2 + 2c3 + … + 2cn                            (1)

Suma S poate fi calculata direct. Inmultiti ambele parti ale ecuatiei (1) cu c:

Sn(c) = 2+2c + 2c2 + 2c3 + … + 2c+ 2cn+1

Scazand prima ecuatie din cea de mai sus:

Sn(c) – Sn = 2cn+1 – 2            sau

Sn(c-1) = 2cn+1 – 2

Impartind totul la (c-1), rezulta suma S:

Astfel,

        S=              (2)

Totusi  numarul de oameni reprezentat de Sva trebui redus cu numarul celor care au murit incepand cu prima generatie pentru a se obtine populatia reala. Asadar, oamenii care murisera deja la vremea generatiei n , ar fi  cei din generatia (n-x), sau mai devreme. Acest numar este:

        S(n-x) =                 (3)

Atunci populatia totala la generatia n, combinand ecuatiile 2 si 3, devine :

        Pn = S– Sn-x =

Astfel,

               Pn =             (4)

Pe scurt, ecuatia 4 va da populatia lumii la n generatii de la prima familie, cu o durata medie de viata de x generatii si o medie a copiilor care cresc pana la maturitate si casatorie de 2c de familie. Ecuatia demonstreaza limpede cat de rapid poate spori populatia in conditii favorabile.

        De exemplu , presupuneti ca c=2 si x=2, ceea ce este echivalent cu a spune ca o familie obisnuita are 4 copii care ulterior vor avea familii proprii, si ca fiecare pereche de parinti apuca sa-si vada toti nepotii. Pentru aceste conditii, catusi de putin irationale, tabelul urmator arata, in dreptul  numerelor indicate ale generatiilor, populatiile calculate pe baza ecuatiei 4.

Calculul extins al populatiei pentru familia de 6 membri.

Generatii                            Populatia

        5                                      96

        10                                     3.070

        15                                     98.300

        20                                     3.150.000

        30                                     3.220.000.000

        31                                     6.500.000.000

Acest ultim numar este aproape egal cu populatia actuala a globului, astfel ca in aceste conditii ar fi suficiente doar 30 sau 31 de generatii pentru a ajunge la o populatie egala cu cea de azi.

        Evident , urmatoarea intrebare este: Care este durata unei generatii? Din nou ipoteza rezonabila ar fi ca in medie casatoria are loc la varsta de 25 de ani si ca pe la 35 de ani cei 4 copii se vor fi nascut. Atunci nepotii se vor fi nascut la varsta  de 70 de ani. Astfel generatia este de aproximativ 35 de ani. Multi considera generatia de numai 30 de ani.

        Aceasta ar insemna ca practic intreaga populatie mondiala actuala s-ar fi putut produce in aproximativ 30 x 35, sa 1050 de ani !!

        Faptul ca in realitate a fost nevoie de mult mai mult timp  pentru a se aduce populatia mondiala la dimensiunea ei actuala, arata ca marimea familiei obisnuite este mai mica de 4 copii, sau ca durata de viata este mai mica de 2 generatii, sau amandoua.

        Pentru a face o comparatie, sa presupunem ca familia obisnuita are numai 3 copii, si ca durata de viata este de 1 generatie (adica c=1,5 si x=1). Atunci, din ecuatia 4 rezulta cifrele din tabelul urmator:

Generatii                            Populatia

        10                                     106

        20                                     6.680

        30                                     386.000

        52                                     4.340.000

Astfel, in asemenea conditii ar fi nevoie de 52 de generatii ca sa rezulte populatia mondiala actuala. La 35 de ani per generatie, aceasta ar insemna tot numai 1820 de ani. Evident , a presupune chiar si 3 copii de familie este prea mult raportat la intraga istorie a omenirii. Totusi media trebuie sa fie mai mare de 2 copii de familie, altminteri populatia ar fi ramas statica. Devine cat se poate de evident ca rasa umana nu poate fi prea veche! Cronologia biblica traditionala este infinit mai realista decat istoria de milioane de ani pretinsa de evolutionisti. Daca admitem ipotezele  foarte conservatoare de mai sus (x=1 si c=1,5) pentru cele peste 28 600 de generatii presupuse a fi trait in prezumtivul milion de ani al vietii omului pe pamant, populatia pamantului ar trebui sa fie acum de peste 105000 de oameni! Acest numar poate fi redat prin 1 urmat de 5000 de zerouri, este inimaginabil de mare. Chiar daca ne-ar sta in putinta sa colonizam alte lumi si sa construim orase spatiale  pretutindeni in spatiul interstelar, se poate arata ca nu mai mult de 10100 de oameni ar putea fi ingramaditi in intregul univers cunoscut!

        Cronologia Ussher, pe de alta parte, bazata pe o acceptare literala a istoriilor biblice, dateaza Potopul aproximativ in 4300 de ani in urma. Actuala populatie a lumii provine initial de la cei trei fii ai lu Noe (Gen 9:19). Ca sa fim ultraconservatori, presupuneti ca o generatie  este de 43 de ani si ca astfel de la Noe au existat doar 100 de generatii. Ca sa produca o populatie de 4,6 miliarde de persoane, solutia lui c din ecuatia 4 este urmatoarea:

                4.600.000.000 = 2(c)100

din care  c=(2.300.000.000).01 = 1.24 (aproximativ 1 ¼)

sus

A DOUA PRIVIRE LA ADVENTISMUL DE ZIUA A ŞAPTEA

Acum există două tabere distincte în Adventism. Despărţirea a devenit evidentă la sfârşitul anilor 1970 când păstori mai în vârstă au început să pună sub semnul întrebării profeta lor, Ellen G. White. Ei au început să pună sub semnul întrebării doctrinele ei ciudate care nu putea să fie sprijinite în întregime de Scripturi. Mulţi au fost dezamăgiţi de descoperirea plagiatului ei, care era foarte vast şi a fost documentat în cartea „Minciuna White” de un fost pastor al Adventiştilor de ziua a şaptea, Walter Rea.

Sute de pastori care au pus-o sub semnul întrebării pe Ellen White ca şi autoritate absolută şi au descoperit muşamalizarea White Estate, s-au găsit a fi pe dinafară, încă încercând să aducă reforma din acea poziţie dezavantajată. S-au format repede două tabere, cei loiali lui Ellen White şi cei care erau determinaţi să fie loiali Bibliei mai presus de orice.

Cei loiali lui Ellen White au publicat astfel de afirmaţii ca cele conţinute în Revista „Misiunea” din octombrie 1981. Ron Graybill, care era atunci secretarul asistent al lui Ellen G. White Estate, a făcut această afirmaţie la pagina 8:

„Noi credem că revelaţia şi inspiraţia Bibliei şi a scrierilor lui Ellen White au o calitate egală. Supravegherea Duhului Sfânt a fost la fel de atentă într-un caz ca şi în celălalt”. Sfârşitul citatului.

Totuşi, Graybill a continuat să afirme că … „în chestiuni de doctrină îndrăznim să nu o folosim pe Ellen White ca şi arbitru final”. Mai târziu cu câţiva ani, el a demisionat din poziţia sa.

Biserica Adventistă de ziua a şaptea a „simţit căldura”, şi a format consilii care să cerceteze doctrinele ciudate ale lui Ellen White. Ei au petrecut luni în discuţie, au publicat ziare nesfârşite, dar nu au corectat punctele de vedere ale lui Ellen White. De aceea, de vreme ce a trecut o perioadă suficientă pentru ca aceste chestiuni să fie corectate de biserică, trebuie să privim din nou la Adventism aşa cum este el azi şi să decidem, este Creştin sau este un Cult?

–––––––––––––––––––––––––––

UNELE DIN DOCTRINELE ADVENTIŞTILOR DE ZIUA A ŞAPTEA SUNT ORTODOXE

Să începem spunând că Adventiştii de ziua a şaptea sunt ortodocşi într-un număr de doctrine. Fiecare persoană botezată la Adventiştii de ziua a şaptea primeşte un „Certificat de profesiune a credinţei”. Fiecare persoană care este botezată trebuie să semneze o afirmaţie de treisprezece puncte intitulată „Angajamentul meu”. Citind primele cinci puncte, documentul apare a fi perfect, fundamental, creştin.

Totuşi, la punctul şase găsim apariţia devierilor. Punctul şase spune: „Accept faptul că cele Zece Porunci sunt încă obligatorii pentru creştini şi scopul meu este ca prin puterea lui Hristos care locuieşte în mine, să ţin această lege, inclusiv cea de-a patra poruncă, care cere datina celei de-a şaptea zi ca şi Sabat al Domnului.” Punctul opt îl face pe convertit să creadă „că darul profeţiei este un semn de identificare a bisericii rămăşită”. Punctul treisprezece identifică Biserica Adventistă de ziua a şaptea ca „biserica rămăşită a Profeţiei Bibliei.”

Aceste doctrine sunt învăţăturile lui Ellen G. White. În timp ce convertitul urmăreşte broşura sa de botez, sub titlul „Credinţe fundamentale ale Adventiştilor de ziua a şaptea”, ciudăţeniile Adventismul devin evidente. Sub al şaptesprezecelea titlu, „Darul profeţiei”, găsim această afirmaţie: „Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămăşită şi a fost manifestat în misiunea lui Ellen G. White. Ca şi mesager al Domnului, scrierile ei sunt o sursă de adevăr continuu şi autoritar care oferă bisericii mângâiere, călăuzire, învăţământ şi corectare.”

Sub titlul 19, „Sabatul” ni se spune că (Dumnezeu)… „a instituit Sabatul pentru toţi oamenii ca un memorial al Creaţiei”. A patra poruncă din legea neschimbată a lui Dumnezeu cere ritualul sabatului în ziua a şaptea … El este un simbol al răscumpărării noastre în Hristos, un semn al sfinţirii noastre, un semn al loialităţii noastre şi o pregustare a viitorului nostru veşnic în Împărăţia lui Dumnezeu. Sabatul este semnul veşnic al legământului Său veşnic dintre El şi poporul Său.”

Titlul 23 devine şi mai mult decât o deviere. Intitulat, „Misiunea lui Hristos în Sanctuarul Ceresc”, el conţine această informaţie, „El (Hristos) a fost inaugurat ca Marele nostru Preot şi şi-a început misiunea Sa de mijlocire din momentul înălţării Sale. În 1844, la sfârşitul perioadei profetice de 2300 de zile, El a intrat în a doua şi ultima fază a misiunii Sale de ispăşire. Ea este lucrarea de investigare a judecăţii care este o parte din ultima dispoziţie a tuturor păcatelor, caracterizată prin curăţirea sanctuarului vechi evreiesc în Ziua Ispăşirii.”

Alte titluri acoperă subiecte cum ar fi dieta, o privire a morţii ca o stare inconştientă şi spălarea picioarelor. Putem vedea din acest scurt rezumat ceea ce face ca Adventismul să fie diferit de creştinismul ortodox. Cât sunt de importante aceste devieri – suficient de importante pentru a numi Adventismul de ziua a şaptea un cult?

–––––––––––––––––––––––––––

SABATUL ZILEI A ŞAPTEA

Adventiştii de ziua a şaptea se străduiesc să ţină „LEGEA” din Vechiul Testament. Ei pun accent pe cele zece porunci ca fiind „Legea”, când de fapt cele zece porunci formează doar o mică parte din întreaga Lege. Ţinerea Sabatului sâmbăta este foarte mult accentuată ca o cerinţă pentru mântuire în acest grup extrem de legalist.

Adventiştii de ziua a şaptea au un obicei de a se gândi că de fiecare dată unde Biblia menţionează „Legea” se referă la cele „Zece Porunci” sau la „Sabat”. Aceasta nu este corect. Cuvântul „Lege” apare de peste 400 de ori în Scriptură şi se referă la întreaga Lege, cuprinzând sărbătorile ceremoniale, zilele speciale, sacrificiile, restricţiile dietei, curăţirile etc. Termenul nu se aplică doar la cele zece porunci sau la Sabat singur.

Vorbind realist, nici un Adventist de ziua a şaptea nu ţine cu ADEVĂRAT „Legea”. Unde sunt sacrificiile lor însângerate? Îşi încălzesc casele sâmbăta? Ei sunt cu toţi călcători de Lege dacă îşi examinează cu atenţie şi cu cinste vieţile lor în lumina întregii Legi. Biblia nu face nici o distincţie cu privire la Lege, că unele părţi sunt „ceremoniale” aşa cum pretind Adventiştii de ziua a şaptea, o pretenţie care este destinată pentru a evita adevărata ţinere a Legii în întregime.

–––––––––––––––––––––––––––

LEGEA A FOST DOAR PENTRU NAŢIUNEA LUI ISRAEL

Cu privire la cele Zece Porunci, Exod 20:2 afirmă: „Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care TE-A SCOS DIN ŢARA EGIPTULUI, din casa robiei.”

Cele zece porunci au fost date evident celor care au fost scoşi din ţara Egiptului. Aceasta limitează cele zece porunci la poporul ales al lui Dumnezeu, la Israeliţi, la evrei.

Deuteronom 5:3 ne arată că Legea era obligatorie pentru acei Israeliţi sau evrei vii în zilele lui MOISE. „Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, cari suntem toţi vii astăzi aici.” De aceea, nici un legământ nu a fost făcut cu Adam, Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, etc. aşa pretind Adventiştii de ziua a şaptea.

–––––––––––––––––––––––––––

ŢINEREA SABATULUI

Adventiştii de ziua a şaptea fac din Sabatul de sâmbăta de o importanţă extremă în planul lor de mântuire. Totuşi nu creştinilor ci numai evreilor se aplică Deuteronom 5:15 „Adu-ţi aminte că şi TU AI FOST ROB ÎN ŢARA EGIPTULUI, şi DOMNUL, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins: DE ACEEA ţi-a poruncit DOMNUL, Dumnezeul tău, SĂ ŢII ZIUA DE ODIHNĂ.”

Observaţi că Sabatul era un legământ special pentru acei oameni care au fost eliberaţi din robia Egiptului. (vezi şi Ezechiel 20:10-12; Exod 31:12-18; Exod 16:29; Neemia 9:13, 14.)

–––––––––––––––––––––––––––

ESTE SABATUL UN MEMORIAL AL CREAŢIEI?

Este adevărat că Geneza 23 spune că Dumnezeu a binecuvântat a şaptea zi şi a sfinţit-o, dar nu a fost nici o poruncă de a o face un memorial ca o amintire a creaţiei. Porunca de a ţine ziua de sabat a fost numai pentru cei care au fost sclavi în Egipt. Nu există nici o înregistrare biblică a faptului că sabatul a fost ţinut interimar între creaţie şi zilele lui Moise. De ce? Evident, pentru că ea nu era o poruncă ce trebuia ţinută.

M-am uitat cu atenţie în fiecare referinţă biblică dată de Adventiştii de ziua a şaptea cu privire la ţinerea sabatului. (Geneza 21-2; Exod 20:8-11; Luca 4:16; Isaia 56:5, 6; 58:13, 14; Matei 12:1-12; Exod 31:13-17; Ezechiel 4:16, Ezechiel 20:12, 20; Deuteronom 5:12-15; Evrei 4:1-11; Levitic 23:32; Marcu 1:32). Toate poruncile de a ţine Sabatul sunt din Vechiul Testament pentru fiii lui Israel. Versetele din Isaia 56:5, 6 nu se referă deloc la sabat, ci se referă la un „NUME memorial”, nu o ZI. Referinţele din Noul Testament nu sunt porunci pentru a ţine sabatul.

–––––––––––––––––––––––––––

ESTE SABATUL „CEREMONIAL”?

Adventiştii de ziua a şaptea în special scapă de ţinerea tuturor punctelor din Lege pretinzând că unele sunt „ceremoniale” şi nu necesită o executare strictă, dar în înţelegerea lor sabatul necesită o executare strictă. Levitic capitolul 23 enumeră câteva „Adunări Sfinte”. Prima menţionată este sabatul zilei a şaptea. Capitolul continuă să enumere ale „adunări sfinte” şi anume Paştele, Sărbătoarea Azimilor, Darul legănat, Sărbătoarea Corturilor, etc. Toate sunt identificate ca şi „adunări sfinte”. De ce pretind ei că prima menţionată aici, adică sabatul zilei a şaptea NU este „ceremonială”, dar TOATE CELELALTE enumerate aici sunt! Haideţi să interpretăm Biblia onest şi în context!

–––––––––––––––––––––––––––

SUNT CREŞTINII SUB LEGEA SABATULUI?

Adventiştii de ziua a şaptea îi judecă pe creştini foarte aspru pentru că nu ţin ziua de la „apusul soarelui vinerea până la apusul soarelui sâmbăta.” Pe de altă parte, creştinii nu îi condamnă pe alţii pentru că se închină sâmbăta dacă aceasta este preferinţa lor. Creştinii recunosc faptul că noi suntem sub har şi nu sub Lege.

Apostolul Pavel le-a scris Colosenilor, „Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la O ZI DE SABAT, cari sînt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.” (Coloseni 2:16, 17)

Nici unul care se numeşte pe sine creştin nu ar trebui să îl judece pe altul în privinţa Sabatului, şi totuşi Adventiştii de ziua a şaptea spun că creştinii primesc „semnul fiarei” pentru că nu ţin sabatul de sâmbăta. De aceea ei au fost mântuirea dependentă de care zi a săptămânii o ţine cineva!

Evrei, capitolul patru, ne arată că împlinirea Sabatului evreiesc nu era ţinerea aceleiaşi zi de către creştini, ci intrarea creştinilor în odihna lui Dumnezeu. Creştinii timpurii predicau în Sabatul evreiesc deoarece evreii se adunau în sinagogă în acea zi. (Vezi Fapte 17:2-4). Părtăşia lor împreună era întotdeauna în „prima zi” a săptămânii, duminica, ziua învierii lui Hristos. (Vezi Fapte 20:7).

–––––––––––––––––––––––––––

CONCLUZII CU PRIVIRE LA SABAT

Nu există NICI un verset în Scriptură care să le poruncească creştinilor să ţină sabatul sâmbăta. Cu siguranţă aceasta ar exista ca o poruncă dacă ea ar fi fost de o astfel de importanţă încât să afecteze mântuirea noastră! Creştinii s-au întâlnit întotdeauna pentru părtăşie şi frângerea pâinii în prima zi a săptămânii, duminica, şi continuă să facă aceasta până azi. Ei nu pretind că duminică este „sabatul” ci mai degrabă, „Ziua Domnului”. Închinarea duminica nu a fost introdusă de Biserica Romano Catolică, deşi lor le place să li se atribuie lor meritul pentru aceasta. Catolicii doar au dus mai departe ceea ce au lăsat Apostolii. Pretenţia Adventiştilor de ziua a şaptea că creştinii se închină soarelui întâlnindu-se duminica, este la fel de ridicolă ca şi cea în care noi îi acuzăm pe Adventiştii de ziua a şaptea că se închină lui Saturn pentru că se întâlnesc sâmbăta!

–––––––––––––––––––––––––––

NOI NU SUNTEM SUB LEGE!

Legea a fost un îndrumător, sau un învăţător care ne-a condus la Hristos. Galateni 3:25 concluzionează „noi nu mai suntem sub un îndrumător”. Legea i-a despărţit pe evrei de neamuri, deci Hristos a desfiinţat-o. (Efeseni 2:14-16)

Chiar şi evreii ştiau că Legea vechiului Legământ va fi desfiinţată Ieremia 31:31 spune: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.” Dumnezeu va scrie legea Sa nouă pe inimile oamenilor (v. 33). Isus Hristos Însuşi a instituit noul legământ (vezi 1 Corinteni 11:25), împlinind şi desfiinţând Legea vechiului legământ. Da, Legea vechiului Legământ, inclusiv sărbătorirea zilei de sabat în a şaptea zi s-a terminat. Litera Legii este sfârşită. Hristos Însuşi este descris ca şi sfârşitul (grecescul „telos” sau „terminator”) Legii. (Romani 10:4)

Vom încheia acest subiect citând Romani 8:2-4, „În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii. Căci-lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească (Greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e „firea pământească”.) o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”

–––––––––––––––––––––––––––

DOCTRINA INVESTIGAŢIEI JUDECĂŢII DIN 1844

Această doctrină a investigaţiei judecăţii învaţă că în împlinirea tipologiei sanctuarului din Vechiul Testament, Hristos a intrat în al doilea compartiment al sanctuarului din cer în 1844 pentru a începe o lucrare de „investigaţie a judecăţii” pentru a vedea cine a fost vrednic de viaţa veşnică, dintre cei vii cât şi dintre cei morţi.

Se cere un scurt fundal pentru această învăţătură. Ellen G. White sub influenţa lui William Miller, un adventist timpuriu, a fost de acord cu data sa pentru întoarcerea vizibilă a lui Hristos. Octombrie 1844 a fost data setată pentru a doua venire a lui Hristos. Evident, Hristos nu s-a întors la acea dată, deci pentru a „salva faţa” de o profeţie falsă, s-a născut „investigaţia judecăţii”. 1844 a devenit data când lucrarea de ispăşire care lichidează păcatul credinciosului a început.

Această învăţătură este opusă ispăşirii complete învăţate de biserica creştină şi batjocoreşte cuvintele Mântuitorului nostru de pe Cruce, „S-a sfârşit.” (Ioan 19:30) Evrei 10:12 afirmă şi el „El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat PENTRU TOTDEAUNA la dreapta lui Dumnezeu.” Hristos a plătit pe deplin pentru păcatele noastre, ispăşindu-le pe deplin. Nici un alt verset din Scriptură nu învaţă altfel.

–––––––––––––––––––––––––––

RAMIFICAŢII GRAVE ALE ÎNVĂŢĂTURII INVESTIGAŢIEI JUDECĂŢII ÎN 1844

În 1877, Uriah Smith, un Adventist timpuriu a declarat: „Hristos nu a făcut ispăşirea când şi-a vărsat sângele pe cruce. Fie ca acest adevăr să fie fixat pentru totdeauna în mintea noastră”. (Sanctuarul şi Cele două mii trei sute de ani ai lui Daniel 8, 14, p. 276, citat în „Sunt compatibile Evanghelia şi teologia 1844?” de Robert D. Brinsmead, p.17).

Chiar Ellen White a declarat în „Marea Controversă” că „înainte ca lucrarea lui Hristos pentru răscumpărarea oamenilor este completă, există o lucrare de ispăşire pentru înlăturarea păcatului din sanctuar. Acesta este serviciul care a început când s-au sfârşit cele 2300 de zile.” (1844) Nu vom cita numărul paginii pentru „Marea Controversă” de vreme ce s-au tipărit atât de multe ediţii, dar prin privirea la index pentru subiect, cele citate se pot găsi. Deci, Ellen White situează timpul ispăşirii lui Hristos după 1844.
În timp ce a plagiat feluriţi scriitori evanghelici despre această dată ea a copiat şi afirmaţii care învaţă că răscumpărarea s-a terminat la cruce, şi unor Adventişti de ziua a şaptea le place să citeze numai aceste referinţe, ci cu toată onestitatea, ei trebuie să admită că punctul de vedere al Adventiştilor de ziua a şaptea era şi este o negare a lucrării de ispăşire a lui Hristos la Calvar. În „Marea Controversă” chiar se găseşte această negare a Lui ca şi mijlocitor absolut. „Cei care trăiesc pe pământ când mijlocirea lui Hristos se va încheia în sanctuarul de sus vor sta în faţa unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor. Robele lor trebuie să fie fără pată, caracterul lor trebuie să fie purificat de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu şi prin efortul lor harnic ei trebuie să fie biruitori în lupta cu răul.”

Mai târziu în aceeaşi carte această afirmaţie este făcută: „În acea vreme de temut cel neprihănit trebuie să trăiască în faţa unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor.”

Ce gând teribil că trebuie să stăm în faţa lui Dumnezeu fără Hristos ca mijlocitor al nostru! Mulţumim lui Dumnezeu pentru asigurarea găsită în 1 Ioan 21, „… Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.”

–––––––––––––––––––––––––––

CINE POARTĂ PĂCATELE NOASTRE?

Răspunsul la întrebarea de mai sus vine repede la un creştin deoarece Scripturile învaţă simplu că Hristos „a purtat păcatele noastre ÎN TRUPUL SĂU pe lemn” (1 Petru 2:24). 2 Corinteni 5:21 spune că Hristos a fost „făcut … păcat pentru noi”. Adventiştii de ziua a şaptea merg un pas mai înainte şi spun că Hristos în schimb va pune păcatele pe Satan, şi el le va purta! Ciudata lor interpretare a lui Levitic 16, făcându-l pe Satan Ţapul ispăşitor, nu este sprijinită din Scriptură şi este o dovadă în plus că prin folosirea „Marii controverse” ei adaugă la lucrarea de ispăşire terminată a lui Hristos.

–––––––––––––––––––––––––––

ESTE ISUS MIHAIL?

Adventiştii de ziua a şaptea persistă în comiterea greşelii lui Ellen White că Isus Hristos este Mihail. Ei subliniază repede că ei nu cred că Isus este un fel de înger. De vreme ce Mihail este numit „Arhanghel”, ei interpretează aceasta ca însemnând că Isus este „Şef peste îngeri”, în timp ce încă este Dumnezeu. Totuşi, Daniel 10:13 spune că Mihail este „UNA DINTRE căpeteniile de seamă”. Isus nu este „unul din” vre-un grup! Lui Mihail i-a lipsit autoritatea de a-l mustra pe Satan (Iuda 9). Pe de altă parte, Isus l-a mustrat în mod repetat pe Satan (Matei 17:18, Marcu 9:25, etc.). În mod evident Isus nu este Mihail.

–––––––––––––––––––––––––––

NEGAREA IADULUI ŞI DOCTRINA ADORMIRII SUFLETULUI

Devreme în anii 1800 au început să se ridice grupuri care învăţau că iadul nu este un loc de chin veşnic. „Adormirea sufletului” sau o stare de inconştienţă a înlocuit chinul. Adventiştii de ziua a şaptea au îmbrăţişat această doctrină.

–––––––––––––––––––––––––––

TREI CUVINTE PENTRU IAD

O mare parte din confuzia din jurul subiectului despre iad este datorată faptului că versiunea King James a Bibliei a tradus trei cuvinte greceşti distincte printr-unul singur „iad”. Cele trei cuvinte greceşti sunt „tartaros”, „hades” şi „Gehenna”. Numai unul dintre aceste trei cuvinte se referă la locul de chin veşnic care este numit în mod obişnuit „iad” iar la celelalte cuvinte li se dă adesea înţelesuri greşite. Să considerăm aceste trei cuvinte şi înţelesul lor.

–––––––––––––––––––––––––––

TARTAROS (IAD)

„Tartaros” nu ne preocupă atât de mult deoarece el este un loc special pentru îngerii care sunt închişi în această groapă întunecată. Cuvântul „Tartaros” apare o singură dată în Noul Testament în 2 Petru 2:4.

–––––––––––––––––––––––––––

HADES (IAD)

„Hades”, tradus şi prin „Iad” apare de zece ori în Noul Testament şi este folosit de trei scriitori, Matei, Luca şi Ioan. Cea mai detaliată informaţie pe care o putem găsi despre Iad este în Luca, capitolul 16, unde ni se spune despre un om bogat şi despre Lazăr. Lazăr a murit într-o stare de neprihănire şi îngerii l-au dus în sânul lui Avraam, un loc de pace şi de securitate. Omul bogat, pe de altă parte, a mers în „hades” sau „iad”, şi era într-un mare chin. El era în mod evident pe deplin conştient de ceea ce îl înconjura şi nu într-o condiţie aşa numită de „somn sufletesc”, pentru că povestirea din Luca afirmă, „A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, (sau hades) în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus” (Luca 16:22, 23). El a cerut un strop de apă pentru a-şi răcori limba din cauza chinului flăcării. El a putut vedea şi condiţia fericită a lui Lazăr, dar nu a putut să îşi părăsească locul de chin. El a vorbit despre îngrijorarea sa cu privire la cei cinci fraţi ai săi care urmau să moară. El a dorit să îi scutească de agonia sa din prezent. Da, acest jalnic om bogat avea toate aptitudinile şi într-adevăr experimenta un chin continuu.

–––––––––––––––––––––––––––

ESTE LUCA 16 DOAR O PILDĂ?

Grupuri care neagă realitatea iadului cu foc pretind într-adevăr că povestirea de mai sus este „doar o pildă”, sau este „figurativă” sau „spirituală”. Totuşi această povestire nu este o pildă, de vreme ce sunt folosite numele unor persoane din Biblie care pot fi recunoscute, în timp ce Isus nu a folosit niciodată nume proprii în pildele sale şi în general a indicat când El învăţa în pilde.

Chiar dacă lărgim punctul şi îngăduim că Luca 16 ar putea fi o parabolă, ea învaţă în adevăr spiritual şi Isus a învăţat adevărul, nu falsităţi.

–––––––––––––––––––––––––––

HADES NU ESTE DESTINAŢIA FINALĂ

„Hades” în greacă îşi găseşte paralela sa în ebraică prin cuvântul „Sheol”. Hades şi Sheol (amândouă sunt traduse „iad”) sunt adesea numite „locuri de reţinere” de unii cărturari ai Bibliei, de vreme ce sufletele din acest „iad” nu sunt în destinaţia lor finală. Potrivit lui Apocalipsa, capitolul 20, cei din hades încă vor sta înaintea Marelui Tron Alb de Judecată. Hades va fi distrus după aceea. Cei care au fost judecaţi şi condamnaţi vor fi aruncaţi în „Gehenna” (Iad), Lacul care arde cu Foc şi cu pucioasă.

–––––––––––––––––––––––––––

GEHENNA (IAD) – DESTINAŢIA FINALĂ

Termenul „Gehenna”, tradus şi prin „iad” apare de două ori în Noul Testament şi în fiecare el este citat de Isus Hristos. Şase dintre doisprezece referinţe la Gehenna menţionează focul ca una din caracteristicile lui. La sud-est de Ierusalim era Valea Fiului lui Hinnom. În timpurile Vechiului Testament, copiii erau oferiţi zeului fals Moloh în această vale şi mai târziu evreii au folosit această vale pentru a arunca gunoaiele, cât şi pentru trupurile animalele moarte şi criminalii neîngropaţi. Pentru a consuma toate acestea, un foc ardea continuu şi viermii rozători erau din abundenţă. Era un loc de nimic. Evreii din zilele lui Isus aveau o imagine vie a ceea ce era aruncat viu în Gehenna.

–––––––––––––––––––––––––––

CE A SPUS ISUS DESPRE GEHENNA?

Trebuie doar să citeşti cuvintele lui Isus din Marcu 9:42-48 pentru a cunoaşte seriozitatea unei destinaţii în Gehenna. „Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să ai două mâni, şi să mergi în gheenă (sau iad), în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.”

Aceeaşi avertizare se face şi cu privire la un picior sau un ochi care ne împiedică, că „focul nu se stinge” şi „viermele nu moare”. Hristos a accentuat că ar fi mai bine să pierzi cele mai preţioase lucruri în viaţa aceasta şi să eviţi iadul, decât să reţii tot ceea ce ai mai drag în viaţa aceasta şi să fii aruncat în acest loc groaznic. De ce toate aceste avertizări date de Domnul Însuşi, dacă vom fi inconştienţi?

–––––––––––––––––––––––––––

CE PUTEM SPUNE DESPRE „ADORMIREA SUFLETULUI”?

În mod evident, condiţia unui suflet adormit nu este învăţată de Hristos. Locuitorii iadului nu sunt inconştienţi sau anihilaţi. Când credem cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este el scris şi nu încercăm să îl facem „figurat” sau să îl „spiritualizăm”, devine evident că Iadul este o destinaţie foarte reală şi locuitorii ei sunt conştienţi.

Să comparăm Apocalipsa 19:20 cu Apocalipsa 20:10. Observaţi că înainte de domnia de 1,000 de ani a lui Hristos, fiara şi profetul mincinos au fost aruncaţi în Lacul de Foc. Au fost ei anihilaţi în acel Lac de Foc (Iad)? Nu, pentru că după 1,000 de ani mai târziu ei sunt încă vii şi Diavolul li se alătură lor în condiţia lor de chin. Scriptura spune simplu, „ei vor fi chinuiţi zi şi noapte, pentru totdeauna.”

–––––––––––––––––––––––––––

ALEGE-ŢI DESTINAŢIA!

Haideţi doar să credem cuvintele lui Isus Hristos din Matei 25:46, că există două destinaţii, una pentru credincioşi şi una pentru necredincioşi. „Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” Exact acelaşi cuvânt din greacă descrie ambele condiţii. Amândouă sunt „veşnice”, „eterne” şi „continue”. Putem alege viaţa veşnică sau pedeapsa şi chinul veşnic. Negarea realităţii Iadului nu ne va împiedica să mergem acolo! Alege viaţa şi adevărul azi.

–––––––––––––––––––––––––––

AVÂND ÎNCREDERE ÎN ELLEN G. WHITE

Adventismul de ziua a şaptea se ridică sau cade pe Ellen G. White. Nu trebuie să lucrez asupra excelentei cercetări pe care au făcut-o deja (foştii) ei urmaşi, de a dovedi că ea a plagiat aproape toate scrierile ei, chiar în timp ce pretindea că ele sunt „viziuni” de la Dumnezeu.

În schimb, am ales că răspund la devierile ei de doctrină din Biblie. Aş putea continua să enumăr profeţii false. Dar prefer să rămân la chestiuni de doctrină. Cu câţiva ani în urmă, eram la o dezbatere radio cu trei pastori Adventişti de ziua a şaptea. Ei s-au ascuns în spatele lui Ellen G. White, în timp ce în acelaşi timp profesau credinţa în Biblie ca şi autoritate finală. În mod constant ei au încercat să împace cumva afirmaţiile ei cu Scriptura şi să explice devierile ei. Unul dintre ei a devenit foarte abuziv când am ieşit din emisie.

După un deceniu în misiunea cu cultele putem afirma ca un fapt că cele mai mânioase şi pline de ură mail-uri vin de la Adventiştii de ziua a şaptea, multe dintre ele anonime, ceea ce nu de dă ocazia să le răspundem cu adevărul despre acea chestiune şi să le dăm referinţe în publicaţiile lor proprii.

Totuşi, sperăm că după zguduirea cauzată de expunerea profetei lor şi a White Estate, biserica Adventistă de ziua a şaptea va renunţa la doctrinele ei şi se va muta într-un grup Evanghelic creştin. Totuşi, am îngăduit un timp lung pentru ca aceasta să se întâmple. În loc de aceasta, biserica Adventistă de ziua a şaptea a ales-o pe profeta lor şi organizaţia ei. De aceea afirmăm că ei sunt un cult din pricina următoarelor motive:

  1. Expunerea greşită a lui Isus Hristos în privinţa persoanei Sale, a mijlocirii şi a lucrării de ispăşire.
  2. Ei sunt un cult datorită pretenţie lor la exclusivitate. Ei cred că numai ei vor primi mântuirea, evitând „semnul fiarei”, ei cred că numai ei singuri sunt „biserica rămăşiţă”.
  3. Mântuirea a fost „stabilită” în funcţie de care zi din săptămână o ţii. Harul a fost contaminat cu legalism extrem şi cu fapte.
  4. Adventismul de ziua a şaptea este un cult deoarece ei au ales să o aprobe pe o profetă falsă şi să îmbrăţişeze învăţăturile ei, chiar după ce adevărul a fost arătat conducătorilor.

Adventiştii de ziua a şaptea obişnuiau să le placă să sublinieze că Dr. Walter Martin, expertul în culte nu îi considera ca un cult în cartea sa, „Împărăţia Cultelor”. Totuşi, de atunci, Dr. Martin şi-a schimbat punctul său de vedere acum când au apărut toate aceste adevăruri. La televiziunea publică, în timpul „Spectacolului John Ankerberg”, el a făcut această afirmaţie: „Mi-e frică de faptul că dacă ei continuă să avanseze la această rată, atunci nu se poate ca clasificarea de cult să nu fie re-aplicată Adventismului de ziua a şaptea, deoarece odată ce ai un interpret al Scripturii, o curte finală de apel care îţi spune ce înseamnă Scriptura, cât de curând judeci Scriptura prin aceasta, tot atât de curând cât ai pe cineva care a făcut greşeli de doctrină în trecut, chiar asupra divinităţii lui Hristos şi asupra ispăşirii şi asupra altor lucruri, şi că acea persoană este ridicată la acea poziţie sau autoritate, ai o polarizare în jurul acelei persoane.”

Din nefericire, trebuie să coincidem cu Dr. Martin. Adventismul de ziua a şaptea s-a pus pe sine în categoria unui cult.

–––––––––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii şi documentaţie despre biserica Adventistă de ziua a şaptea vizitaţi aceste pagini de internet.

http://www.Bible.ca/sabbath.htm

http://www.truthorfables.com

http://www.ratzlaf.com

www.servant@ellenwhite.org

Articol apărut pe situl http://www.mmoutreach.org şi tradus pentru Biblioteca Vox Dei www.voxdeibaptist.org

Astfel familia obisnuita trebuie sa fi avut 2,5 copii pentru a aduce populatia la marimea ei actuala intr-un rastimp de 100 generatii. Acest fapt este cat se poate de logic, desi conservator, fiind o dovada puternica cel putin despre exactitatea ordinului magnitudinii in cronologia Ussher. Totusi, o durata a istoriei umane mult mai mare decat cea de cronologia indicata de cronologia postdeluviana a Bibliei devine, evident, extrem de improbabila in lumina datelor  despre  populatie. Chiar si la aceasta rata, un milion de ani ar produce o populatie de 102700 de oameni.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/apologetica_mai08.htm

Why We Serve the Persecuted

download - Copie

For years, International Christian Concern has been at the front lines of persecution ministry, with Jeff King at the helm. Jeff shares the Biblical foundation of the mission of ICC to serve God’s people. For more information about ICC, visit https://www.persecution.org/.

Pastorul răpit, care a fost presupus mort, eliberat de armata Arakan

download - Copie

De corespondentul Myanmar al ICC

27/03/2019 Washington DC (International Christian Concern)  International Christian Concern (ICC) se bucură de vestea că pastorul birman U Tun Nu, care a fost răpit de armata Arakan (AA) în statul Rakhine și se presupune că a fost eliberat 8 martie 2020, după 14 luni de detenție.

U Tun Nu a fost pastor la Biserica Credincioșilor Myanmar înainte de a fi răpit la punctul de armă în ianuarie 2019. Gospel pentru Asia, organizația misiunii nonprofit care a lucrat îndeaproape cu el, și-a confirmat moartea la 1 februarie.

Cu toate acestea, ICC a aflat că Pastorul U Tun Nu este în viață și a fost lansat recent. Într-un interviu, și-a împărtășit experiența sfințitoare cu ICC. În noaptea dinaintea eliberării, șeful echipei care l-a administrat a chemat și l-a informat că va fi eliberat a doua zi dimineață. Soldații l-au scos și l-au predat bătrânilor din sat, care erau atât de încântați să-l vadă. Unii chiar au plâns, a povestit el.

După eliberare, nu a contactat pe nimeni și a rămas în satul său două zile. El s-a mutat liniștit în capitala statului, Sittwe, înainte de a se îndrepta spre Yangon a doua zi, pentru a putea fi reîntâlnit cu soția sa și fiica sa cea mai tânără pe 14 martie. El și familia sa stau în prezent cu rude și sunt dornici să înceapă un nou capitol din viața lor.

Soția sa a declarat ICC că a așteptat soțul ei și se roagă pentru el în fiecare seară pentru întoarcerea lui. Acum că s-a întors, ea îi va cere să se concentreze doar asupra muncii misiunii, urmărind o altă muncă. De luni de zile, oamenii spuneau cu siguranță că soțul ei era deja mort și că era doar în negare. Cu toate acestea, ea a declarat din nou pentru ICC cererea de rugăciune pentru întoarcerea în siguranță a soțului ei. Când toți cunoscuții săi au crezut că va merge cu Domnul, revenirea în viață după 14 luni este cu adevărat o minune.

U Tun Nu a spus: „Cele 14 luni au fost cel mai infernal moment al vieții mele, fie el spiritual, mental și, în special, fizic. Uneori chiar m-am rugat lui Dumnezeu să nu mai stau și am rugat pe Dumnezeu să-mi ia viața. ”

U Tun Nu și-a amintit că într-o zi, unul dintre soldații AA a călcat pe o piatră, descărcând accidental arma în posesia sa. În momentul în care a auzit „bubuitul!” sunând chiar în spatele lui, a auzit o voce în capul lui spunând: „Sunteți protejat de Dumnezeu și nu vă va aduce niciun rău”. Când a deschis ochii, a văzut o gaură mare pe cămașă sub brațe, cu toate acestea nu era nici o rană pe corp. A ieșit nevătămat.

Oamenii din jurul său îl puneau deseori la întrebări pe Dumnezeul său și îl batjocoreau: „Cere-i Dumnezeului tău să vină să te salveze”. În timpul încercărilor de 14 luni, el a supraviețuit pe un platou de orez simplu și un litru de apă pe zi, trăind pe prima linie a intensului război civil din Myanmar, cu un dispozitiv radio ca unică conexiune la lumea exterioară. Eliberarea lui este cel mai bun răspuns la aceste întrebări neplăcute, deoarece el este martor la modul lui Dumnezeu de a-l salva de rău.

Pastorul U Tun Nu se pregătește acum să reintre în Biserica Credincioșilor în altă parte, deoarece șederea și munca în statul Rakhine nu mai este în siguranță pentru el. El este încă în proces de a afla unde să se reinstaleze și să înceapă din nou misiunile sale de lucru. El cere rugăciuni pentru ca el să-și poată găsi câmpul misiunii unde Dumnezeu îl felicită pe el și pe familia sa.

 

Pentru interviuri, vă rugăm să o contactați pe Olivia Miller, coordonatorul comunicațiilor: press@persecution.org

Gurașul de cauză produce daune pentru IDP-ul irakian

29 martie 2020: 29/03/2020 Irak (Preocuparea creștină internațională) – Restricțiile stricte ale coronavirusului din Irak au implicații potențial dezastruoase pentru creștinii persecutați de ISIS […]

MAI MULT

Pastorul din Nepal arestat pentru rugăciunea împotriva virusului COVID-19

29 martie 2020: 29/03/2020 Nepal (preocupări creștine internaționale) – Conform Morning Star News, un pastor creștin din Nepal a fost arestat pentru […]

MAI MULT

Înmormântarea episcopului subteran chinez restricționat de guvern

28 martie 2020: 28/03/2020 China (International Christian concern) – În numele prevenirii răspândirii Coronavirusului, guvernul chinez a intervenit în […]

MAI MULT

Turcia armonizează, apoi se restabilește, apa

28 martie 2020: 28/03/2020 Siria (îngrijorare creștină internațională) – La aproape o săptămână după ce grupurile armate sponsorizate de turci au tăiat aprovizionarea cu apă pentru 460.000 […]

MAI MULT

Fata în vârstă de 13 ani răsturnată revenită în familia creștină din Pakistan

28 martie 2020: 28/03/2020 Pakistan (International Christian concern) – La 26 martie, Curtea de sesiuni din Sahiwal, situată în provincia Punjab din Pakistan, a dispus […]

MAI MULT

 POVESTE PREZENTATĂ

Atacurile reclamante ale statului islamic care au capturat orașele din Mozambic

27 martie 2020: 27/03/2020 Mozambic (Preocuparea creștinilor internaționali) – În ultimele două săptămâni, armatarii au confiscat două orașe din nordul Mozambicului. […]

MAI MULT

Lucrători de ajutor răpiți eliberați

27 martie 2020: 27.03.2020 Irak (Preocuparea creștină internațională) – La două luni după ce au fost ostatici la Bagdad, ieri a fost anunțat că […]

MAI MULT

Problema globală a persecuției

27 martie 2020: 27/03/2020 Washington, DC (Internațional Creștin) – Când lumea s-a trezit astăzi, majoritatea s-au trezit la un personal […]

MAI MULT

 ICC @ WORK

 ICC dezvoltă afaceri de transport în Kenya

27 martie 2020: În 2017, Jonathan a suferit o vătămare la gât care aproape că l-a lăsat paralizat. Un grup de militanți al-Shabaab l-au atacat și pe alți patru bărbați, lăsându-l ca singurul supraviețuitor.

MAI MULT

Lucrători de salubritate creștină în pericol pe fondul blocării COVID-19 în Pakistan

27 martie 2020: 27/03/2020 Pakistan (Preocuparea creștinilor internaționali) – Forța de muncă în primul rând pentru creșterea creștinului din Pakistan rămâne la locul de muncă în timp ce restul țării […]

MAI MULT

Un autobuz trece un semn de conștientizare a elefanților în zona Kandhamal din Odisha, India.  Kandhamal, Odisha, India.  2018. Foto: John Fredricks
 FELLOW ICC

 Mânia elefanților

26 martie 2020: Un grup de șapte femei din sudul Indiei se reunesc pentru a vorbi, a plânge și a se ruga. Ei se reunesc ca creștini, se jelesc ca femei ale căror soți au fost uciși chiar în fața ochilor.

MAI MULT

Coronavirus chiar a închis casa Waffle

download - Copie

CHAMBERSBURG, Pennsylvania – Este duminică dimineața devreme de-a lungul uneia dintre puținele întinderi congestionate ale autostrăzii Lincoln, când o parcare goală de sub semnul galben familiar vesel pentru casa Waffle local atrage atenția.

Lanțul de mese 24 de ore, născut în Atlanta acum 65 de ani și răspândit acum în 25 de state din aproape 2.000 de locații, este cunoscut în primul rând pentru capacitatea sa de a servi drept piatră de atingere în fiecare comunitate pe care o servește. Hrănește un fel de urmărire cultă în rândul alimentarilor și războinicilor rutieri.

Dar este cunoscut și pentru alte două distincții foarte remarcabile: Se închide pentru nici un dezastru, iar magazinele nu au încuietori.

Cu toate acestea, la numărul magazinului 1673, ușile sunt acum încuiate. Este unul dintre cei 418 meseri de care s-a închis lanțul, un anunț făcut prin intermediul social media marți cu hashtag-ul #WaffleHouseIndexRed. Referința este la indexul Waffle House, o metrică informală creată de Agenția Federală de Management pentru Situații de Urgență pentru a descrie efectul unui dezastru asupra unei comunități. Un index verde înseamnă un serviciu cu meniu complet; galben înseamnă că dezastrul este suficient de rău încât serviciile au fost limitate. Roșul indică cel mai rău posibil – un dezastru major. O mulțime de case Waffle s-au lovit roșu duminică din cauza coronavirusului, inclusiv a acestui.

Recomandat pentru tine

Thomas Massie numește înfrângerea votului în apel nominal pentru un pachet de scutire de 2,2 trilioane de dolari ca „acoperire”

Ușile închise de-a lungul primei autostrăzi americane din coasta în coastă v-au spus totul despre starea lucrurilor. Răspândirea coronavirusului este probabil să se înrăutățească în următoarele săptămâni înainte de a se îmbunătăți – înainte de a ne îmbunătăți.

Indiferent unde te-ai plimba într-o casă Waffle din această țară, indiferent dacă este în statul natal din Georgia, aici, în Chambersburg, sau în Waffle House din Clark Summit, Pennsylvania, te poți aștepta fără a eșua un salut vesel la ușă, jukebox la masa ta, scaunele fără bătaie și mirosul nostalgic de ulei prăjit pentru fierul de călcat fierbinte. Chestia va aștepta cu siguranță „dragă” și, bineînțeles, veți auzi comenzi strigate la bucătărie în lingo-ul distinctiv al hainei.

Când chelnerița strigă „împrăștiată”, aceasta este ordinea cu hash a cuiva, ceea ce înseamnă că toate sunt răspândite pe grătar, astfel încât să devină frumoase și crocante. „Sufocat!“ înseamnă că cineva le-a comandat pe ale lor acoperite cu ceapă. „Iuți!“ este un dulce dulce de jalapeños. „Acoperit!” înseamnă brânză americană topită deasupra. Și „Țară!”, Desigur, înseamnă că este curățat în păsări de cârnați.

Waffle House a fost fondată în 1955 de către partenerii Joe Rogers și Tom Forkner. Ambii bărbați au murit la sfârșitul anilor 90 în 2017, la doar o lună de distanță. Compania privată este acum condusă de Joe Rogers Jr.

Waffle House este o mulțime de lucruri pentru o mulțime de oameni: este locul în care tipul obișnuit sau gal merge după o lungă noapte de sâmbătă în oraș și din nou duminică dimineață, după ce a căutat răscumpărarea la biserică pentru orice a făcut sâmbătă seara .

Este o noapte pentru o familie de patru persoane, farul de pe autostradă pentru șoferul înfometat pe distanțe lungi, locul unde te-ai dus și prietenii tăi după bal și poate unde tu sau copilul tău ai avut primul său loc de muncă.

Nu ești niciodată singur la Waffle House, chiar dacă îți petreci timpul contemplând viața, uitându-te la țiglele de metrou albe tapetate cu diamante negre pe un fundal galben. În perioadele normale, șansele sunt bune că vei ieși cu trei prieteni noi și să speri în viitor. Dar nu acum.

Njeri Boss, directorul relațiilor publice pentru lanț, a declarat într-o declarație că închiderile din această săptămână erau toate legate de COVID-19. „Ne-am referit la index ca o modalitate de a ajuta oamenii să înțeleagă cât de mare este un impact pe care acest virus l-a avut asupra industriei restaurantelor”, a spus ea. ore pentru ca asociații noștri să câștige banii necesari pentru a-și trăi viața și pentru a-și plăti facturile. Cel mai greu lovit până acum sunt restaurantele noastre din Midwest și de-a lungul unor părți ale coastei golfului. ”

Închiderea numărului magazinului 1673 aici din Chambersburg este listată online ca fiind temporară .

Ideea Americii despre normal este ca și cum ai asculta o melodie populară veche. Este umplut cu toate sunetele care alcătuiesc moștenirea noastră – banjo-ul din Africa, violetul din Europa și sunetele din Evanghelie din oamenii de munte care au sculptat prima dată frontiera.

Versurile sunt poveștile pe care le spunem când stăm la tejghea singuri și împreună la Waffle House în timp ce jukebox-ul ne cântă melodiile.

Venim cu toții dintr-un loc diferit, dar ajungem cu toții la aceeași destinație. De obicei în locuri precum acest restaurant. Când catedralele noastre sunt blocate, ne facem griji și ne întrebăm dacă vom reveni vreodată la ideea noastră de normal.

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/columnists/coronavirus-even-closed-the-waffle-house

 

Biserica și statul pot lucra împreună pentru a ușura tensiunile coronavirusului

download - Copie

O pandemie globală a atras atenția națiunii și pe bună dreptate. Drept răspuns, unii oficiali ai statului impun restricții la strângerea unui număr mare de oameni pe un loc la un moment dat. În timp ce NCAA, ligile sportive profesionale și altele și-au restricționat în mod voluntar adunările, liderii bisericilor și ale altor instituții religioase sunt, înțeles, nervoși că restricțiile impuse de stat pot încălca libertatea religioasă.

Nu trebuie. Ca și în trecut, respectul și cooperarea reciprocă între biserică și stat pot duce la un calm mai mare și pot contribui la reducerea impactului acestor pandemii asupra comunităților noastre. Am trecut prin asta înainte.

Pe măsură ce Primul Război Mondial s-a apropiat, lumea și-a îndreptat atenția către un inamic mai tăcut: gripa spaniolă din 1918. Ca și coronavirusul, gripa spaniolă s-a răspândit rapid pe măsură ce soldații se întorceau de la teatrul european în orașele lor de origine de pe glob. inclusiv Washington, DC Între octombrie 1918 și februarie 1919, gripa spaniolă a infectat 50.000 de rezidenți din capitala națiunii. Peste 3.000 au murit din cauza ei.

În vârful pandemiei, oficialii de sănătate din district au pus restricții la toate adunările publice, inclusiv la biserici și la alte instituții religioase. Pastorii locali s-au ferit inițial de aceste restricții, obișnuiți ca fiind garanția fără echivoc a Primului Amendament privind „exercitarea liberă a religiei” și „dreptul oamenilor de a se reuni în mod pașnic”.

Recomandat pentru tine

Sens. Portman și Graham: bateți coronavirusul și restabiliți cea mai mare economie din lume

O ședință adunată în grabă a conducătorilor religioși din zonă a discutat problema și a concluzionat că se vor conforma. De fapt, potrivit rapoartelor de la acea vreme , rezoluția a indicat că „se plasează în evidență ca respectând vesel cererea”, ceea ce au înțeles „se aplică tuturor bisericilor”. Și, deși nu s-au putut întâlni, o convingere prețioasă a bisericilor de-a lungul istoriei, și-au încurajat membrii să se angajeze în „o formă de închinare religioasă amintind în rugăciune, în special pe cei bolnavi”.

Bisericile nu au fost singurele afectate de restricții. Potrivit hârtiei locale de la acea vreme , oficialii din domeniul sănătății au cerut „închiderea [tuturor] locurilor de distracție publică din Washington pentru o perioadă nedeterminată”, care urma să includă „teatre obișnuite, case din Vaudeville și spectacole de imagini în mișcare.”

În cele din urmă, aceste restricții au redus impactul deja devastatoare gripa spaniolă asupra comunității. De asemenea, a dat exemplul generațiilor viitoare – un exemplu de care nu am avut nevoie până la această generație – a modului în care biserica și statul pot lucra împreună, chiar dacă suntem în tensiune asupra libertății asumate altfel.

La fel ca gripa spaniolă, coronavirusul prezintă o situație unică care necesită răspunsuri neobișnuite. La fel ca pastorii de la Washington din 1918, liderii instituțiilor religioase de astăzi au dreptate să se preocupe să cedeze prea mult statului. Dar, la fel ca pastorii din vechime, liderii religioși de astăzi au posibilitatea de a oferi confort unei societăți anxioase și, în acest sens, de a reduce impactul general al coronavirusului.

Bisericile și instituțiile religioase din America au jucat un rol central în îngrijirea comunităților locale de-a lungul istoriei. Acestea ar trebui să continue acest lucru, fie că este vorba de acte de milă, oferind adăpost sau pur și simplu fiind o sursă de încurajare și pace în timp de criză.

Însă ar trebui să înțeleagă că restricțiile temporare, aplicate în mod uniform, la adunare, pot fi permise în cadrul jurisprudenței primului amendament. Guvernul nu poate împărți substanțial libera exercitare a religiei decât dacă are un motiv convingător pentru a face acest lucru, și chiar atunci, trebuie să utilizeze abordarea cea mai puțin împovărătoare care atinge acest interes convingător. Acțiunea temporară pentru a reduce răspândirea unei pandemii globale este aproape sigur un motiv convingător, atât timp cât guvernul tratează întrunirile religioase cu alte adunări comparabile.

Gripa spaniolă este, din nou, instructivă. Acțiunea oficialilor din domeniul sănătății pentru a preveni adunările mari a fost aplicată bisericilor și tuturor „distracțiilor publice”. Și, deși nu mai avem mai multe „case de vaudeville”, oficialii de stat vor ajuta la ușurarea preocupărilor liderilor religioși, cerând săli de film și săli de concert să se alăture caselor de cult în suspendarea întrunirilor lor pentru o perioadă.

Realitatea este că statul va avea nevoie de confort și de care sunt cunoscute bisericile de îngrijire dezinteresată în timpul acestei pandemii. Și biserica are nevoie de aparatul de sănătate publică al statului pentru a-și influența efectele.

Ca și în cazul gripei spaniole, la fel și cu provocarea noastră actuală: Biserica și statul au posibilitatea de a colabora pentru a reduce impactul virusului asupra comunităților noastre, încurajând în același timp calmul și păstrarea libertății.

Jeremy Dys (@JeremyDys) este un avocat special pentru litigii și comunicări pentru First Liberty Institute , o firmă de avocatură nonprofit dedicată apărării libertății religioase.

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/church-and-state-can-work-together-to-ease-coronavirus-tensions

Confruntă Fricile: „Teama că nu ai cu ce să-ți hrănești copiii”, de Remus Runcan

download - Copie

 Doina Bejenaru  27-03-2020 08:15:02

Geneza 21:14-20,

Matei 6:11, 25-34

Avraam a avut un copil: primul născut, născut din teama Sarei că din punct de vedere biologic nici Dumnezeu nu mai putea să-și țină promisiunea făcută în Geneza 12:2-3 și reiterată în 15:2-5.

Agar și Ismael 1880-1912. Artist: Jean Charles Cazin

Așa s-a născut Ismael, fiul lui Avraam, născut dintr-o roabă egipteancă. După nașterea lui Isaac, copilul făgăduinței, Agar și fiul ei au fost izgoniți în pustiul Beer-Șeba. Rămași fără apă și fără mâncare, Agar a devenit pesimistă în ceea ce privea viața copilului și a început să plângă pentru că nu mai avea nici hrană și nici apă.

„Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă… Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut” (19-20)

Câți părinți se tem că nu vor avea hrană și îmbrăcăminte pentru copiii lor? Unii nici nu vor să aibă copii, din cauza unor astfel de temeri, uitând că Domnul Isus ne-a învățat să cerem în Rugăciunea Domnească „pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi” (Matei 6:11). Promisiunea lui Dumnezeu este clară pentru cei care caută Împărăția lui Dumnezeu: nu vor duce lipsă de apă, pâine și îmbrăcăminte (v.33).

Rugăciune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, îți cerem conform rugăciunii pe care ne-ai învățat să o facem, pâinea noastră cea de toate zilele pentru noi și pentru copiii noștri. Mi-ai promis în Psalmul 37:25 că noi și urmașii noștri nu ne vom cerși pâinea, de aceea, ne rugăm Ție să ne dai această pâine și să ne păzești permanent de îngrijorarea cu privire la ce vom mânca, ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca. Ajută-mă să caut mai întâi Împărăția și neprihănirea Ta! Amin

Remus Runcan este autorul a trei titluri de carte în limba română: „Se stinge o lume” (2015)„Capcanele Facebook-ului” (2016) și „Povestea lui Face” și două titluri în limba engleză: Virtual Communication (2015) și Facebook Mania (2020). Urmează să publice în curând un titlu de carte care vine să Confrunte Fricile. Puteți achiziționa online în format Kindle sau print, prin EmagAmazon sau din Librăriile creștine Kerigma și Scriptum, cărțile semnate de Remus Runcan pentru creșterea, dezvoltarea și vindecarea dvs.

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/27/confrunta-fricile-teama-ca-nu-ai-cu-ce-sa-ti-hranesti-copiii-de-remus-runcan/?

INTERVIU cu Eunice Candrianu și momentul despărțirii de Viorel Candrianu (VIDEO)

download - Copie

Pastorul Viorel Candrianu, din Ipotești, în vârstă de 63 de ani, a fost înmormântat, joi la amiază, în condiții speciale de securitate biologică, la aproximativ 8 ore după ce a murit la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Pastorul fusese internat miercuri, în secția Boli infecțioase, cu probleme respiratorii grave și a murit joi, în jurul orei 3.00 dimineața, notează Monitorul de Suceava.

Fiica pastorului, Eunice Candrianu, ne-a declarat, după înmormântare, că tatăl său suferea de mai mulți ani de afecțiuni respiratorii, astfel că săptămâna trecută, miercuri, când a început să tușească, nu s-au îngrijorat foarte tare.

„Ne-am gândit că este o bronșită ușoară, cum făcea frecvent. Joi s-a agravat, a făcut febră, dar nu a vrut să meargă la spital. Nu am crezut că e coronavirusul și nu ne-am speriat. Apoi marți, săptămâna asta, a făcut febră mare, am sunat la ambulanță și l-am dus direct la spital la Suceava, la Infecțioase”, a spus Eunice Candrianu.

Ea a subliniat că personalul de pe ambulanță era echipat în combinezoane și a luat toate măsurile de protecție. La spital, a povestit fiica lui Viorel Candrianu, la momentul când au ajuns nu mai era nici un test pentru noul coronavirus disponibil.

„L-au dus la radiografie și până când a revenit, au ajuns 100 de teste. I-au luat și lui probe, apoi am plecat acasă. Noaptea a făcut febră mare, nici masca de oxigen nu l-a mai ajutat. Am chemat ambulanța și l-au dus din nou la spital. L-au internat, i-au pus oxigen și miercuri seara, pe la 23.00, am reușit să vorbim la telefon cu cineva din personal și ne-au spus că e cumva stabil. Azi dimineață ne-a anunțat poliția că a murit”, a povestit Eunice Candrianu.

Potrivit acesteia, decesul s-a produs joi, la ora 2.45. Chiar dacă rezultatul testului pentru COVID-19 nu a ajuns încă, măsurile de bioprotecție pentru înmormântare au fost ca și în cazul unei persoane pozitive. Fiica pastorului a spus că cineva din familie a mers pentru identificarea acestuia, apoi sicriul cu corpul neînsuflețit al tatălui său a fost dus direct la cimitir. La ceremonie au avut voie să participe maximum opt persoane. Eunice Candrianu a precizat în mai multe rânduri că „la spital, pentru tata, ca și pentru ceilalți internați acolo, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil”.

„Toată lumea a făcut tot ceea ce s-a putut și noi ne rugăm pentru sănătatea tuturor cadrelor medicale de la spital, de la ambulanță și pentru tot personalul medical!”, a mai spus fiica pastorului.

Menționăm că, până când nu vine rezultatul testului făcut lui Viorel Candrianu, acesta nu poate fi înregistrat oficial ca decedat din cauza infecției cu coronavirus.

Sursa Text: Monitorul de Suceava

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/27/interviu-cu-eunice-candrianu-si-momentul-despartirii-cu-viorel-candrianu-video/?

Noul provocator al lui Trump 2020: Coronavirusul

download - Copie

FEA.NewChallenger.jpg

Pandemia coronavirusului a susținut campania prezidențială 2020. Raliile au fost anulate, primarele sunt întârziate și, chiar și în cazul în care votarea are loc în termen, votul și alte politici normale sunt în așteptare, deoarece alegătorii se adăpostesc din ce în ce mai mult. Încetinirea răspândirii virusului a avut prioritate asupra scoaterii mesajului, forțând candidații de pe traseu.

Președintele Trump este însă la fel de vizibil ca oricând. În timp ce fostul vicepreședinte Joe Biden și senatorul Bernie Sanders au fost retrogradați, Trump a fost un instrument al informațiilor de presă zilnice ale Casei Albe despre coronavirus. În timp ce setarea și subiectul sunt mult diferite decât manifestările sale gratuite „Face America Great Again”, Trump încă reușește să obțină înflorirea mărcii sale. Există glumele (Trump s-a prefacut că a fugit atunci când femeia de la coronavirus, Deborah Birx, a recunoscut că s-a simțit rău în weekend), împușcăturile către rivalii politici din Partidul Democrat („Am fost numită„ xenofobă ”de Sleepy Joe Biden”) și a lui ( „Romney este izolat? Gee, asta e prea rău”) și, desigur, a apărut cu mass-media („Eu zic că ești un reporter groaznic”).

Și conform datelor din scrutin, noua dinamică nu numai că îi împiedică pe rivalii lui Trump, ci stimulează poziția președintelui în spatele podiumului. După ce inițial i-a acordat lui Trump note relativ scăzute, Morning Consult a înregistrat un salt de aproape 10 puncte în aprobarea manipulării coronavirusului în timp de o săptămână. Aceasta a fost alimentată de independenți, a căror aprobare a crescut de la 43% la 51%, și chiar de democrați, al căror sprijin a urcat de la 18% la 26%. În total, publicul a susținut Trump cu gestionarea pandemiei cu 53% până la 39%. Un sondaj ABC News / Ipsos a spus o poveste similară, care arată un spike de 12 puncte în aprobarea coronavirusului lui Trump, cu 55% de aprobare și 39% de dezaprobare. Un sondaj CBS / YouGov a susținut 53% în sprijinul rezolvării lui Trump cu coronavirus la 47%. Gallup, între timp, 60% au declarat că Trump face o treabă bună cu amenințarea sănătății publice, în timp ce 38% au dezaprobat. Evaluarea sa generală de aprobare a unui loc de muncă a legat cele mai bune rezultate la sondaj, la 49%.

Este totul un posibil efect de raligiu, chiar și unii operatori republicani admiși la examinatorul de la Washington și unul mic, comparativ cu calificativele de aprobare ale lui George W. Bush după atacurile teroriste din 11 septembrie sau tatăl său după războiul din Golful Persic . S-ar putea evapora cu toții, deoarece observăm creșterea șomajului sau a deceselor coronavirusului, combinate cu creșterea economică în ritm. La 26 martie, Departamentul Muncii a anunțat că peste 3 milioane de oameni au depus pentru ajutoarele de șomaj, de departe cea mai mare înregistrare într-o săptămână. Totuși, în timp ce mulți democrați au considerat că comparația relevantă va fi Bush 43 după uraganul Katrina, Trump a continuat să se comporte ca Trump în timpul crizei și și-a văzut în continuare numerele crescând, cel puțin deocamdată.

Recomandat pentru tine

Administrația Trump solicită o justiție îndelungată pentru patria mea Venezuela

Nu a fost totul partizanat din partea lui Trump. El a apărat bani în plus pentru Centrul Kennedy în pachetul de cheltuieli pentru asistență de urgență, spunând că teatrul „a suferit foarte mult” și că este necesar un compromis. „Democrații ne-au tratat corect”, a spus el reporterilor. „Cred cu adevărat că am avut o întoarcere foarte bună și spun asta în ceea ce privește Chuck Schumer.” Trump a avut o feudă off-and-on cu guvernatorul democrat al statului său natal, Andrew Cuomo, din New York. Dar Trump a spus despre Cuomo la jumătatea lunii martie: „Guvernatorul face o treabă foarte bună.” Cuomo a replicat bunăvoința: „Echipa sa este pe teren. Au răspuns. Vreau să vă mulțumesc. (Deși de atunci, Cuomo a numit scutirea federală cheltuind „o picătură în găleată.”)

Și, pentru a pune accentul pe dorința lui Trump de a vedea distanțarea socială relaxată de Paște, a încetat să spună că acesta este un termen greu și rapid. „De asemenea, sper să am americanii care lucrează din nou de Paște – acea zi frumoasă de Paște”, a declarat Trump jurnaliștilor. „Dar fiți siguri, fiecare decizie pe care o luăm se bazează doar pe sănătatea, siguranța și bunăstarea cetățenilor noștri. Aceasta este o criză medicală; nu este o criză financiară. El a adăugat mai târziu: „Mai presus de toate, știm că cel mai bun lucru pentru economia noastră și pentru lume este acum o victorie foarte puternică asupra virusului.”

„Președintele Trump recunoaște că americanii sunt speriați și îngrijorați de viitor. Publicul își dorește un lider care să îi mângâie și să-i informeze zilnic ”, a spus strategul republican Ford O’Connell. „Mai departe, campania de dezinformare a presei împotriva lui și a efortului administrației sale de a combate coronavirusul este dincolo de scandaloasă – doom and gloom 24/7, beți de curățat rezervoare de pește etc.”

„El are un sens mai bun al proceselor și al tribulărilor americanilor obișnuiți decât inteligența, nu pentru că nu avea mijloace, ci pentru că a lucrat cu oameni în comerțul cu construcții”, a declarat fostul consilier Trump Sam Nunberg. „Nu a crescut pe Fifth Avenue, a crescut în Queens.”

Trump a beneficiat, de asemenea, de expertiza medicală a celor pe care i-a însărcinat să abordeze coronavirusul și să vorbească la ședințele de presă. „El ar trebui să se aplece să-i lase pe Mike Pence și Anthony Fauci să conducă cu adevărat spectacolul aici”, a spus Liz Mair, specialist în comunicații care i-a sfătuit pe Scott Walker și Rick Perry. „Într-o măsură, asta cedează amvonul”. Dar Fauci și Deborah Birx sunt profesioniști medicali respectați, iar Pence „a fost guvernatorul unui stat care este acasă la Eli Lilly” și „are o oarecare familiaritate cu terminologia medicală”.

„Politic, Trump știe că nu mai aleargă împotriva lui Biden în 2020”, a spus O’Connell. „El aleargă împotriva pandemiei. Reelecția lui Trump speră să se bazeze pe capacitatea sa de a-i insufla cetățeniei Americii, precum și capacitatea sa de a mobiliza guvernul federal pentru a intemni furtuna. ” În acest moment, președintele obține beneficiul îndoielii. Legiferarea unui pachet de ajutor este de asemenea un drum lung. Dar este o situație volatilă, iar opinia publică este supusă unor schimbări drastice.

Biden s-a străduit să-și găsească piciorul în acest mediu. El nu deține niciun birou și este blocat făcând interviuri televizate de la subsolul său, unde înregistrează, de asemenea, propriile sale videoclipuri de calitate a producției discutabile. Sanders, ultimul său adversar prim-democrat supraviețuitor, are problema opusă: El jonglează o campanie prezidențială din ce în ce mai tenuoasă, cu îndatoririle Senatului, în timp ce Congresul încearcă să acționeze asupra coronavirusului și să împiedice o perturbare economică ulterioară. Fostul vicepreședinte, în special, a vacilat între a-l critica pe Trump („Ar trebui să înceteze să vorbească și să înceapă să asculte experții medicali”, a spus Biden pentru CNN) și să încerce să se abțină să pară prea critic („Dacă observați ce am făcut , Nu l-am criticat pe președinte, dar am arătat unde este acolo ‘Vederea ).

Asta nu înseamnă că Trump nu are probleme dincolo de traiectoria virusului, care este în mare parte în afara controlului său. El continuă să fie la capătul unei critici intense pentru observațiile sale timpurii despre pandemie, pe care părea să o păstreze și că a pregătit în mod adecvat fie guvernul, fie țara pentru ceea ce urma. Referirea sa la critica democratică a răspunsului federal la coronavirus ca „farsă” a fost interpretată în mare măsură, dacă pe nedrept, ca o negare a gravității bolii în sine. Mesajele lui Trump cu privire la faptul că prioritatea sa este să urmărească conducerea funcționarilor medicali sau redeschiderea unei economii pline de carantină este incoerentă. El a abandonat recent o presă cu presa în legătură cu utilizarea expresiei „virusul Chinei”.

Mass-media a fost extrem de critică cu privire la sesizările lui Trump, temându-se că difuzarea lor completă îi va oferi același avantaj câștigat de media pe care l-a bucurat cu acoperirea sa de știri televizate în urmă cu patru ani. „Mass-media trebuie să oprească transmisiile în direct, pericolele distructive ale coronavirusului lui Trump”, a răsfoit titlul unei coloane Margaret Sullivan din Washington Post . Un afiliat la Radio Publică Național din zona Seattle a urmărit deja acest sfat. „Pentru mine și pentru mulți alții a devenit clar că informările zilnice despre virus se transformă în înlocuitori ai mitingurilor pe care Trump nu le poate ține în conformitate cu regulile de distanțare socială”, a replicat un profesor de jurnalism al Universității din New York, Jay Rosen. „Știrile prin cablu îi oferă lui Trump timp de aer liber”, a replicat pe Vanity Faireste Gabriel Sherman. „Repetați din 2016 tot din nou.” Sondajele arată o neîncredere publică față de mass-media în ceea ce privește pandemia.

Unii cred că abordarea președintelui ar putea fi perfecționată. „Trump trebuie să vegheze la superlative”, a spus Mair. „Trebuie să fie mult mai scenariu și mai atent cu limbajul său, dacă va vorbi despre lucruri care ating detalii medicale serioase”. Fauci și alții au fost nevoiți să se curețe după comentarii prezidențiale hiperbolice sau inexacte la ședințe și în interviurile media. „Este mai mult un lucru al lui Bill Clinton„ Îmi simt durerea ”, dar el trebuie să se îmbunătățească folosind un limbaj care este mai emoțional”, a adăugat ea. „E bine să o facă cu mânie și teamă.”

„În timpul unei urgențe de sănătate publică de această natură, președintele ar trebui să utilizeze amvonul pentru a face trei lucruri: diseminarea informațiilor corecte despre focar, să ofere oamenilor îndrumări utile despre cum să se protejeze și familiile lor și să ofere asigurări că guvernul face. tot ceea ce poate pentru a pune capăt crizei „, a declarat Alex Conant, fost consilier în comunicații pentru Marco Rubio. „Furnizarea de informații bune oamenilor înlătură incertitudinea și frica. Oferirea îndrumării oamenilor le oferă ceva de făcut și ajută la încetinirea răspândirii virusului. A spune oamenilor ce face guvernul dă speranță oamenilor. Amvonul este cel mai puternic instrument al președintelui – ar trebui să-l folosească în cele mai strategice moduri posibile. „

„S-ar putea să nu fie un plan rău în acest moment special să le cerem oamenilor să aibă grijă de propria sănătate”, a spus Mair. Ea a recomandat ca probabil Trump să meargă public în plimbări el însuși. De asemenea, dat fiind faptul că oamenii se adăpostesc în locul lor cu familiile lor în acest moment, s-ar putea să nu fie o mișcare proastă pentru ca președintele să se concentreze asupra lui atunci când vorbește în public. „Orice credeți despre Trump și orice credeți despre copiii lui, sunt în mod clar un grup strâns,” a observat ea. De asemenea, Trump are un fost chirurg de vârf în cabinetul său din Ben Carson, deși la Departamentul de Locuințe și Dezvoltare Urbană.

Pe măsură ce coronavirusul continuă, amenință să devină problema definitorie a campaniei prezidențiale 2020. Trump va fi judecat puternic nu doar pe cuvintele sale, ci și pe faptele sale – și cum se va încheia acest lucru, dacă se va întâmpla în vreun sens în ziua alegerilor. „Dacă va avea succes, va fi reales”, a spus O’Connell, strategul republican. „Dacă, din anumite motive, alegătorii consideră că Biden ar fi putut obține un rezultat mai bun, atunci Trump va fi un președinte pe un mandat. Până acum, strategia optimistă a lui Trump este plata dividendelor. ” Dar este un drum lung între acum și noiembrie.

  1. James Antle III este redactor politic laWashington Examiner .

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/trumps-new-2020-challenger-the-coronavirus?

Faza Grim ajunge în focar de coronavirus – încă trei orașe hot-spot

download - Copie

de Cassidy Morrison

00:1600:58

T el coronavirus pandemie este setat să se mute într – o fază nouă, mai periculoasă săptămâna viitoare, cu trei mai mari orașe susceptibile de a fi afectate grav, ca New York , a fost.

New York este mai rău decât oriunde altundeva în Statele Unite, cu 44.000 de cazuri confirmate, jumătate din totalul național. Numai New York City a raportat 23.000 de cazuri și 365 de decese. Medicii orașului spun că spitalele de acolo se confruntă cu o mai mare calamitate decât în ​​timpul epidemiei de SIDA sau a atacurilor teroriste din 11 septembrie.

Dar eforturile de atenuare din New York par să funcționeze pe măsură ce noile cazuri ale statului au început să aplaneze, a declarat vineri chirurgul general american, Jerome Adams. Așadar, orașul a decelerat infecțiile și a ajuns într-un punct de inflexiune, chiar dacă cel mai rău încă a venit și Centrul de Convenții Jacob K. Javits a fost transformat într-un spital temporar în pregătire pentru un aflux de pacienți.

Dar alte trei orașe se confruntă cu crize în creștere, a spus Adams. „De asemenea, vedem puncte fierbinți precum Detroit, precum Chicago, ca New Orleans, care vor avea o săptămână mai proastă săptămâna viitoare decât ceea ce au avut săptămâna aceasta”, a spus el, vineri, la CBS This Morning.

Recomandat pentru tine

„Veți vedea întunericul”: strigătul democrat exclus din ordin în discursul de la etaj, pe factura coronavirusului

 

În fiecare oraș, cazurile cresc în fiecare zi cu sute. Oficialii din domeniul sănătății din Michigan au confirmat joi 2.856 de cazuri, până la 564 în 24 de ore. Până vineri, numărul cazurilor a sărit la 3.000. Conform Fox 2 Detroit, Detroit și județul Wayne învecinate reprezintă jumătate din toate cazurile din Michigan .

Oficialii din Chicago au anunțat un total de 1.489 de cazuri de coronavirus, în creștere de la 1.149 joi și 950 miercuri. Spitalele din Chicago se pregătesc pentru o intervenție inevitabilă. De vineri, tot personalul sistemului de sănătate al Universității din Chicago, chiar și cei care nu lucrează cu pacienți, au fost obligați să poarte măști în orice moment în campus.

New Orleans se așteaptă, de asemenea, la o creștere săptămâna viitoare. Orașul reprezintă 1.170 din totalul de 2.746 de cazuri confirmate din Louisiana. Numărul deceselor din New Orleans a ajuns la 57, jumătate din totalul statului.

Primarul LaToya Cantrell este scouting pentru locuri de preaplin pentru spitale, care sunt susceptibile de a capacității lovit de a doua săptămână a lunii aprilie.

Guvernatorul John Bel Edwards a declarat că statul se află pe aceeași traiectorie ca Spania și Italia, unde sistemele spitalicești sunt copleșite și mii de oameni au murit de virus.

„Vedem că acum locurile care au fost agresive pentru a rămâne acasă, despre păstrarea sub grupuri de 10 au avut succes”, a spus Adams vineri. New Orleans a făcut totuși opusul. Se crede că a fost lovit puternic din cauza sărbătorilor masive de la Mardi Gras, care au umplut străzile până la sfârșitul lunii februarie.

Guvernatorii și primarii se grăbesc să crească capacitatea spitalului, în special a ventilatoarelor. Domnul guvernator din New York, Andrew Cuomo, este în curs de rezolvare pentru mai multe cazuri chiar și după ce a impus blocarea statului său și a solicitat guvernului federal zeci de mii de ventilatoare.

Președintele Trump, după ce a arătat nevoia de ventilatoare joi târziu, într-un interviu cu Sean Hannity de la Fox News, a schimbat abordarea și a invocat vineri autoritatea Defence Act Act pentru a-i direcționa pe General Motors Co. să fabrice ventilatoare, deși el a sugerat ulterior că nu ar trebui să aibă nevoie folosiți legea până la urmă.

„Nu ne putem permite să pierdem o singură zi, în special în următoarele 30 până la 60 de zile”, a spus el la o informare la Casa Albă, vineri seară, adăugând că SUA ar produce suficiente ventilatoare pentru a exporta unele către țările care suferă de pandemie.

Trump a discutat cu presa după semnarea unui proiect de lege istoric de 2,3 trilioane de dolari care vizează susținerea lucrătorilor, a întreprinderilor mici și a industriilor.

Legislația a inclus 150 de miliarde de dolari în ajutorul statelor în care veniturile s-au prăbușit. Cuomo a spus că sumele sunt mult mai mici decât cele necesare și a avertizat că va trebui să reducă serviciile pentru a echilibra bugetul, la fel ca nevoia să explodeze.

Întrebat despre această vineri, Trump a spus: „Poate că va trebui să ajutăm statele”.

https://www.washingtonexaminer.com/news/grim-phase-arrives-three-more-hot-spot-cities?

Înapoi sus
Tinerețe în cuvânt

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale!”

Ana-Maria Negrilă

Universul între paginile unei cărți

Nervi de Sezon

Blog Filozofic

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

Agora Christi

Blog evanghelic de teologie publica

Alteritas

cu Dănuț Jemna

Pagina creștină

Simion Ioanăș

Danut Tanase

E viată pe pământ!

danielmiclea

Inca un gand

Aradul Evanghelic

... pentru arădeni şi despre arădeni...şi nu numai!

barzilaiendan.wordpress.com/

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

Nickbags

Har si Pace

Vrăbiuțe

Cip! Cip!

Bogdan DUCA

Pentru ca în viitor nu vreau să se spună "Acele timpuri au fost întunecate pentru că până și el a tăcut"...

ARMONIA MAGAZINE - USA

Locul in care te intalnesti cu CREDINTA.

Mana Zilnica

Mana Zilnica

Life Mission

"Ceea ce face farmecul unui om este bunatatea lui"

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

Informatii si mesaje

Pecetea Dumnezeului Celui Viu primită de către Maria Divinei Milostiviri în mesajele de la Sfânta Treime și Fecioara Maria

Bucuresti Evanghelic

A topnotch WordPress.com site

Misiunea Genesis

Susținem misionari și proiecte de misiune peste tot în lume

Marius Cruceru

...fără cravată

Cu drezina

de Teofil Stanciu

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Miere și migdale

Luați cu voi ... puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale - Geneza 43:12

Noutati Crestine

Ca sa stii!

PERSPECTIVE CRESTINE

Gânduri către o altă lume...

Creştinul azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Persona

Blog of Danut Manastireanu

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Moldova Creștină

Răspunsuri relevante și actuale din Biblie

EvangheBlog - Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

%d blogeri au apreciat: