Suferința ca obstacol sau oportunitate

download - Copie

În ciuda evenimentelor care se precipită de la o zi la alta, cu pași mărunți, ne apropiem de una din sărbătorile cele mai profunde ale creștinismului: comemorarea morții și învierii Lui Hristos. Dualitatea mesajului sărbătorii, moarte și înviere, parcă este mai actuală ca oricând în aceste momente. Suferința și moartea par sumbre și reci, dar sunt inevitabile – nici Fiul lui Dumnezeu nu a fost scutit de ele. Solemnitatea și profunzimea suferinței lui Hristos ne provoacă la contemplarea propriei noastre suferințe. De-a lungul vieții Dumnezeu ne trece adesea prin ”valea umbrei morții”: fie în mod intenționat, fie la modul permisiv, pentru a ne aduce cu picioarele pe pământ și a ne face să realizăm cât de trecători și de fragili suntem. O constatare tristă este că în astfel de situații suferința ne ocupă atât de mult loc în minte și în inimă încât aproape că nu mai putem să ne concentrăm pe nimic altceva…iar cu cât ne afundăm mai adânc în plasa descurajării, cu atât mai greu ne este să fim atenți la lucrurile importante  pentru care merită să trăim. Experimentăm atunci ”sindromul omului bolnav” care se manifestă prin faptul că toată lumea trebuie să ne plângă de milă, să ne stea în preajmă, să ne împlinească nevoile…totul să se învârtă în jurul nostru.

Datorită acestor situații inevitabile pentru oricare dintre noi m-am gândit să sistematizez atât câteva pericole care ne pasc în momentele de suferință (pericole care devin adevărate obstacole pe drumul vieții), cât și câteva soluții sau oportunități care se dezvoltă în asemenea contexte.

Printre cele mai diabolice și ucigătoare pericole, la mare distanță de următoarele, este izolarea și sentimentul de singurătate. Atât Domnul Isus, pe cruce, când afirmă ”Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Matei 27:46), cât și alți mari oameni ai credinței, au experimentat sentimentul de singurătate: Moise, când fuge în Madian și spune ”sunt străin într-o țară străină”; Ilie, când trage să moară în pustie după biruința de pe Muntele Carmel; David, când părăsește palatul și fuge de Absalom; Pavel, în temniță, când relatează că toți l-au părăsit atunci când și-a început apărarea… Sentimentul izolării nu poate fi oprit să intervină, dar nu trebuie neapărat să se și instaleze sau să se permanentizeze. Atunci când se întrerupe comunicarea relațională, atât social, cât și spiritual, pasul imediat următor este deznădejdea.

Un alt pericol este sentimentul paralizant de neputință asociat cu fatalismul. Este dezarmant atunci când specialiști sau mai puțin specialiști dau din umeri și spun: ”asta-i tot ce se mai poate face!”, când înțelegi că nu mai există nici o soluție din perspectivă umană. Cu toate astea, nu oamenii au ultimul cuvânt. Multitudinea și diversitatea minunilor pe care le-a făcut Dumnezeu în situații limită sunt o dovadă incontestabilă că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință!

Sentimentul de non-valoare, că nu insemni nimic pentru tine sau pentru alții, este un alt pericol substanțial în suferință. Provocator este sentimentul pe care l-a trăit bolnavul de la scăldătoarea Betezda din Ierusalim, exprimat într-o expresie simplă, dar deosebit de profundă:”n-am pe nimeni să mă bage în apă!” Uneori nu ne punem problema că ne-ar înțelege ceilalți, sau că ar schimba cu ceva contextul, dar simpla compasiune și relaționare ar putea atenua din greutatea poverii. Cu toate acestea, prezența lui Dumnezeu este întotdeauna acolo, prin Duhul Sfânt, gata să ofere sprijin și încurajare, gata să intervină și să dea sens vieții în ciuda circumstanțelor dificile.

Neîncrederea în Dumnezeu și în ceilalți, asociată cu cârtirea și judecata subiectivă, este unul din cele mai mari pericole. Ironic, dar în felul acesta ne întoarcem tocmai împotriva Celui care mai poate schimba ceva, care poate influența cursul evenimentelor. În plus, suferința nu ne dă dreptul să îl judecăm pe Dumnezeu sau să ne comparăm cu ceilalți pentru că nu suntem cu nimic mai buni ca alții ca să merităm o soartă mai favorabilă.

Consumerismul este un alt pericol: în loc să mai producem ceva pentru ceilalți sau pentru Dumnezeu, devenim o ”gaură neagră” care absoarbe și înghite tot doar pentru a uita de adevărata problemă sau pentru a evita confruntarea cu realitatea. Consumerismul are de a face cu nevoia de uitare, evadare din realitate, dar efectul lui trece repede și realitatea ne ajunge din urmă din nou.

Disperarea este pericolul reprezentat de modul în care nu mai filtrăm din punct de vedere rațional sfaturile și soluțiile pe care Dumnezeu, prin Scriptură, prin Duhul sau prin oameni, ni le oferă și ajungem să ne comportăm haotic, contrar statutului pe care îl avem și în antiteză clară cu mărturisirea credinței noastre. Realitatea este că, până când nu înțelegem că suferința este un simptom, și nu o cauză, vom fi tentați mai mult să scăpăm de ea decât să îi înțelegem cauzele și lecțiile. Tendința orbească de a scăpa de durere cu orice preț, mai ales apelând la soluții aleatorii și nechibzuite, face ca disperarea să crească cu fiecare eșec al acelor soluții. Schimbarea de paradigmă vine din schimbarea modului de abordare a suferinței: în loc să căutăm soluții pentru a scăpa de ea, să căutăm să înțelegem scopul ei, lecțiile pe care le include și impactul asupra prezentului și viitorului nostru.

Din perspectiva oportunităților pe care le oferă suferința, de departe cea mai mare oportunitate o reprezintă cea de cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu. Este trist că ne apropiem de Dumnezeu în cel mai profund mod doar atunci când ne ajunge cuțitul la os, dar este o lege a firii care spune că cele mai deosebite esențe și arome se obțin prin zdrobire…în mijlocul teascului descoperi dulceața părtășiei cu Cel care s-a apropiat de noi prin zdrobire. Rugăciunea, postul, Scriptura au o cu totul altă valență în interiorul teascului și ar trebui să profităm la maximum de această oportunitate.

O altă oportunitate este legată de cunoaștere mai profundă a capacităților și limitelor personale. De atâtea ori ne plângem de tot felul de mărunțișuri, ne speriem de orice umbră, credem că vom claca dacă ni se întâmplă ceva rău și chiar ne rugăm să ne ferească Dumnezeu de rău, dar în suferință descoperim că putem purta mult mai mult decât am crezut. Este adevărat că nu prin noi înșine, ci prin Acela care poartă toate poverile și îngrijorările noastre împreună cu noi, dar nu am fi descoperit asta fără circumstanțele suferinței. În utimă instanță suferința crește reziliența: cu fiecare durere, cu fiecare necaz, cu fiecare dificultate, putem fi tot mai întăriți și mai maturi din punct de vedere spirituali.

Dezvoltarea empatiei față de ceilalți este o oportunitate ce nu trebuie ratată atunci când este vorba de suferință. Numai așa înțelegem ce simt alții, ce trăiesc cei care au probleme cu mult mai împovărătoare decât noi, și putem să ne deschidem inima mai mult pentru cei din jur. Empatizarea are și rolul de a minimaliza durerea personală și de a înțelege că se putea și mai rău, că viața altora este nespus mai grea și mai dificilă.

Evaluarea valorilor, principiilor și priorităților este o altă oportunitate pe care nu putem să o încadrăm corect decât în suferință. Un medic de pe o secție de terapie intensivă spunea odată că atunci când vezi un bolnav în fază terminală, sau când îți dai seama că viața cuiva atârnă de un fir de păr, nu prea mai contează ce culoare are canapeaua din living, sau că trebuie să îți iei altă mașină, sau că ți-ai pierdut slujba și trebuie să îți găsești alta… În suferință înțelegem că sunt lucruri mai importante decât lucrurile materiale, că ceea ce suntem este mai important decât ceea ce avem, mai ales în plan spiritual.

În ultimă instanță, suferința aduce cu sine oportunitatea unei reevaluări a identității și a semnificației existențiale. Cine suntem cu adevărat? Pentru ce trăim? Ce urmează? Ce lăsăm după noi? Încotro ne îndreptăm? Toate aceste întrebări sunt măcinate ca într-o moară în mintea omului care suferă și aduc cu ele provocarea căutărilor profunde după răspunsuri. Deși Scriptura nu ne dă de înțeles că Solomon ar fi suferit fizic, se pare că a fost unul dintre cei mai chinuiți oameni din punct de vedere lăuntric: o dovedește căutarea lui continuă după fericire, după împlinire și, totodată, concluzia amară pe care o trage după fiecare soluție nefolositoare: totul este deșertăciune și goană după vânt. Spre sfârșitul vieții acesta declară: ”să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.” (Eclesiast 12:13)

Marii oameni ai lui Dumnezeu au fost oameni ai suferinței: au fost trecuți prin cuptorul ei, au fost zdrobiți în teascul ei, au fost frământați în malaxorul ei, dar niciodată nu au văzut suferința ca un obstacol, ci întotdeauna au privit la ea ca la o ocazie prin care să demonstreze cine sunt, cui îi aparțin și care este menirea vieții lor. Uneori suntem invidioși pe măreția lor, ne dorim să fim ca și ei, dar nu suntem în stare să plătim prețul sacrificiului pe care l-au plătit ei!

Adesea, după matrița folosită cu Hristos, Tatăl găsește cu cale să ne zdobească și pe noi prin suferință…convinși de faptul că Dumnezeu nu face niciodată greșeli, că este suveran și nimic nu-L poate lua prin surprindere, acceptând că planul Lui pentru noi este desăvârșit, în atmosfera propriului nostru Ghetsimani, rostim cu emoție și cu încredere: ”Tată, facă-se voia Ta!”

Pastor Florin Iosub

Nanotehnologia: între optimism și reticență

download - Copie

Cercetarea științifică în domeniul nanoparticulelor este foarte intensă și prezintă mare potențial pentru domenii, cum ar fi medicina, tehnologia informației și comunicațiile. Deja există aplicații care și-au găsit loc în viața noastră cotidiană. Viitorul aparține nanotehnologiilor – dar, odată cu acestea, se fac auzite și voci care recomandă prudența și evaluarea etică lucidă.

În Evul Mediu, alchimiștii au încercat să transforme materialele de bază în aur printr-un proces de reconfigurare a materiei. Au fost etichetați ca șarlatani. În prezent, lumea S.F.-ului este populată de aparate de teleportare, de mașini care pot produce aproape orice obiect fizic (de la arme la alimente), de ființe anorganice inteligente, superioare omului, care se înmulțesc și distrug lumea organică (replicanți), de aparate care transforma orice material în aur etc. Cei care scriu aceste lucruri sunt considerați vizionari, nu șarlatani.

Astăzi, oamenii cred că asemenea scenarii sunt o posibilitate reală. Cum a fost posibilă o astfel de schimbare radicală de percepție colectivă? Datorită nanotehnologiei. Nanotehnologiile au jucat un rol important în producerea unor dispozitive din ce în ce mai mici, mai eficiente și multifuncționale. În viitor, viața noastră s-ar putea schimba prin intermediul multor inovații tehnologice.

Termenul „nano-tehnologie” a fost inventat de profesorul Norio Taniguchide la Universitatea din Tokyo, în 1974, pentru a descrie fabricarea cu precizie a materialelor cu toleranțe la nanometri (un nanometru = a miliarda parte dintr-un metru). Nanotehnologia este o știință multidisciplinară, care arată modul în care putem manipula materia la nivel molecular și atomic. Nanotehnologiile reprezintă deci ingineria la o scară foarte mică care operează cu nanoparticule (particulele a căror dimensiune variază între 1 și 100 de nanometri).

Cercetarea științifică în domeniul nanoparticulelor a fost foarte intensă, mai ales în ultimile două decenii, deoarece au potențial de aplicație în numeroase domenii, cum ar fi: medicina, tehnologia informației și comunicațiile, energia, mediul înconjurător etc. Deja există aplicații care și-au găsit loc în viața noastră cotidiană.

Demarcația nanotehnologiei cu zonele conexe sau învecinate (cum ar fi microtehnologia și biotehnologia) este dificil de făcut, deoarece, adesea, se înterpătrund de o manieră indisociabilă. Provocarea din domeniul nanotehnologiei constă în faptul că nano-particulele au proprietăți diferite de particule mai mari ale aceluiași material și deci trebuie să învățăm mai multe despre materiale și proprietățile acestora la scară nanometrică.

Proprietățile și modul de acțiune al nanoparticulelor nu sunt încă complet elucidate și necesită cercetări suplimentare.

Fără îndoială, viitorul aparține nanotehnologiilor. În medicină, avem sau vom avea (într-un interval estimat la 5-10 ani) mecanisme individuale (tatuaje pe piele) de supraveghere a parametrilor biologici și depistare precoce a bolii, medicamente care vor fi dirijate țintit doar spre celula agresivă, nanotuburi pentru generarea de țesut osos nou, medicamente cu nanoparticule pentru tratarea cancerului sau pentru diminuarea durerii, tehnologia de scanare ionanoanalitică (in vitro și in vivo), implanturi biocompatibile și biofuncționale, inginerie de țesuturi, sisteme de transport nanoparticulat etc.

De ce există totuși voci care recomandă prudența?

Eric Drexler, unul dintre „părinții fondatori” ai nanotehnologiei, în celebra sa carte din 1986, Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology („Motoarele de creație: Era viitoare a nanotehnologiei”) pe lângă avantaje descrie și scenarii apocaliptice. Un scenariu: nanoroboții care se auto-replică de miliarde de ori, consumând rapid tot carbonul din mediul înconjurător pentru a construi mai mulți semenii de-ai lor și unde un dispozitiv sintetic de nano-dimensiune înlocuiește toate materialele organice. Un alt scenariu implică nanodispozitivele realizate din material organic, care distrug Pământul – scenariul „materiei verzi”. De acest motiv el recomandă o reflecție etică profundă.

Discursul bioetic trebuie să abordeze întrebările legate de riscul de utilizare a nanoparticulelor, pe dreptate socială, pe evitarea abuzurilor, pe imaginea de sine umană, precum și pe discursul politic.

1. Problemele de risc se referă la:

  • protecția individului și apar mai ales în domeniul aplicării medicale (de exemplu, în legătură cu administrarea medicamentelor). Există situații în care toxicitatea potențială nu a fost încă cercetată în mod adecvat. Nanotehnologiile utilizează materiale la nanoscară, care sunt extrem de mici, și există îngrijorarea că ar putea vătăma oamenii prin penetrarea barierelor de protecție, cum ar fi pielea sau bariera hemato-encefalică, cauzând daune asupra corpului uman. Până în prezent, probele științifice relevă faptul că nanoparticulele nu penetrează pielea și bariera hematoencefalică. Totuși, cercetarea continuă pentru a verifica și detecta orice toxicitate a materialelor la nanoscară, mai ales pentru produsele care intră în contact direct cu corpul uman.
  • protecția mediului, deoarece toate produsele devin deșeuri la sfârșitul duratei de viață. Întrebări: nanomaterialele din produsele pe bază de nanotehnologie produc efecte nocive atunci când ajung la groapa de gunoi? Ar putea interfera aceste reziduuri cu animalele și plantele și ar putea produce efecte nocive? Acestea sunt întrebări complexe, iar găsirea unor răspunsuri necesită timp și cercetări numeroase. Unele organizații ale societății civile susțin că bunurile de consum care conțin nanomateriale nu ar trebui să fie comercializate până când nu se găsesc răspunsuri certe la aceste întrebări. Alții susțin că am coexistat deja cu numeroase nanoparticule naturale din mediul înconjurător, din natură și din poluare și nu s-au întâmplat fenomene senzaționale.

2. Problema dreptății/ justiției distributive apare atât în ceea ce privește accesul individual la servicii medicale, dar și în cadrul nano-diviziunii. Termenul nano-diviziune descrie corectitudinea distribuției între țările mai sărace și cele mai bogate. Realizările nanotehnologice pot deveni, pentru țările sărace, o problemă și o povară din cauza competiției economice. Fără un ajutor extern țările sărace nu vor putea satisface interesele tuturor cetățenilor și se vor accentua inechitățile sociale deja existente (mai ales în medicină).

3. Evitarea abuzurilor. Utilizarea obligatorie a sistemelor de biocip și de laborator pentru diagnosticare ridică problema posibilului abuz de utilizare a datelor obținute de terți, precum și probleme care ating conceptul de protecție a datelor, de secret personal și intimitate.

4. Probleme ale imaginii de sine a omului. Identitatea este deosebit de importantă și se realizează în timp. Când schimbăm corpul prin nanotehnologii, prin îmbunătățiri genetice (corporale și/sau neuro) putem avea rezultate negative.

5. Discursul politic este legat, pe de o parte de sarcinile clasice ale statului (funcția sa de protecție generală și de protecție a drepturilor de proprietate), iar pe de altă parte, de proiecția evoluțiilor viitoare prin politica de cercetare, prin politica informațională proactivă etc. Ținând cont de principiul precauției apare, în primul rând, întrebarea dacă legiuitorul a creat un cadru juridic special în domeniu? Există îngrijorări, de exemplu, că nanotehnologia ar putea, să creeze arme mai puternice, atât letale, cât și non-letale, iar noi vom ajunge doar să examinăm implicațiile etice ale nanotehnologiei (în ceea ce privește armamentul), abia după ce dispozitivele sunt deja construite. Prin urmare, o legislație specifică este necesară.

În concluzie, nanotehnologia este un domeniu în care se manifestă, în proporții diferite, optimismul și reticența.

P.S.: K. Eric Drexler (născut la 25 aprilie 1955) este un om de știință vizionar și un inginer genial care este cunoscut pentru faptul că a dezvoltat conceptul de nanotehnologie moleculară (MNT) și a subliniat beneficiile sale potențiale. Drexler este un „produs” al Massachusetts Institute of Technology (MIT): a obținut licența în științe interdisciplinare în 1977, un Masterat în inginerie astro / aerospațială în 1979 și Doctorat în 1991. Teza a fost publicată cu titlul Nanosystems: Molecular Machinery Manufacturing and Computation (1992). A mai publicat Unbounding the Future: The Nanotechnology Revolution (1991), Radical Abundance: How a Revolution in Nanotechnology Will Change Civilization (2013). Cea mai citită, citată și tradusă carte este Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology (1986).

Despre autor

Vasile Astărăstoae (n. 1 august 1949) este un medic legist român și profesor universitar. A fost președinte al Colegiului Medicilor din România și rector al Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Predă medicină legală, bioetică, deontologie și drept medical. Este membru al mai multor organizații științifice naționale și internaționale. Publicare cu acordul autorului.

Tehnologiile reproductive și demnitatea umană (de Melissa Moschella)

download - Copie

Având în vedere riscurile, atât pentru indivizi, cât și pentru societatea în ansamblu, ale tehnologiilor de reproducere asistată și ale tehnologiilor de editare a genelor, o abordare liberală, libertariană a acestor probleme este iresponsabilă din punct de vedere etic. Deoarece aceste tehnologii implică o transformare radicală în înțelegerea sensului parentalității și a abordării cu care ne aplecăm spre generația următoare, trebuie să ne întrebăm ce fel de lume „nasc” aceste tehnologii și dacă este aceasta lumea pe care dorim pentru copiii noștri și nepoții.

Inovațiile științifice din ultima jumătate de secol au mărit dramatic măiestria tehnică pe care o putem exercita asupra vieții umane în originea acesteia. Până de curând, procrearea umană a fost în afara controlului nostru direct. Dacă cineva dorea un copil, trebuia să găsească un partener dispus de sex opus și să fie aibă intimitate cu persoana respectivă – de obicei nu doar o dată, ci în mod regulat, pe o perioadă mai lungă de timp – în speranța că una din aceste uniri ar duce la concepția unei noi ființe umane. Mai mult, nu puteam decât să sperăm, nu să facem ceva anume pentru a ne asigura că copilul astfel conceput va fi relativ sănătos.

Astăzi, lucrurile arată foarte diferit. Datorită dezvoltării fertilizării in vitro (FIV), este posibil să avem un copil fără să avem și relații sexuale. Cuplurile care au probleme cu conceperea pe cale naturală pot încerca o „unire” într-un vas petri, cu ajutorul medicilor și tehnicienilor dintr-o clinică FIV. O singură persoană, fie bărbat fie femeie, poate avea un copil biologic folosind donatori de ovule sau spermă, iar în unele cazuri folosind o femeie ca surogat gestațional. O femeie aflată la post-menopauză poate avea un copil folosind fie un ovul donat, fie un ovul care i-a fost extras în anii fertili și apoi congelat.

Cei care sunt îngrijorați de posibilitatea transmiterii unor boli genetice pot utiliza diagnosticul genetic pre-implantare pentru a selecta numai embrioni sănătoși pentru implantare, iar cei care doresc un copil de un anumit sex, sau cu anumite trăsături genetice, îl pot avea. Acum, cu noile tehnologii de editare a genelor, este posibilă chiar și modificarea genetică a copiilor în stadiul embrionar. Acest lucru a fost deja făcut – cu controversele cunoscute – de un om de știință chinez, care a modificat embrioni umani pentru a-i face rezistenți la HIV. Ce doi gemeni „modificați genetic” s-au născut în octombrie anul trecut. În plus, capacitatea de a crea viață umană într-un vas Petri a făcut posibile și experimentări pe scară largă pe embrionul uman.

Aceste evoluții științifice sunt bune, rele, sau câte ceva din ambele? Ar trebui să căutăm să elaborăm politici publice care să promoveze și să faciliteze aceste practici, sau politici care să descurajeze sau poate chiar să interzică unele dintre ele? Și care este miza unei evaluări etice eronate? Unii ar putea susține că ar trebui să lăsăm doar știința să se auto-guverneze și să abordăm practic aceste probleme. Asta ar fi o greșeală gravă, pentru că aici avem de-a face cu tehnologii care ar putea literalmente modifica rasa umană și care au început deja să altereze înțelegerea unor noțiuni fundamentale, cum ar fi sensul parentalității și natura relațiilor de familie – aspecte fundamentale nu doar pentru bunăstarea indivizilor, ci pentru sănătatea societății în ansamblu.

Aș dori să ofer câteva considerații etice care ar putea ajuta evaluarea acestor dileme dificile. Principiul general care ar trebui să ne ghideze judecățile în aceste probleme este imperativul respectării demnității egale a fiecărei ființe umane. Întrucât demnitatea umană este un termen neclar, permiteți-mi să clarific: atunci când spun că toate ființele umane au demnitate, ceea ce vreau să spun este că există norme morale speciale care guvernează interacțiunile dintre ființele umane. Aceste norme includ interdicții privind violul, tortura sau omuciderea și ne impun, în diverse moduri, să respectăm aspectele fundamentale ale bunăstării altora.

Toate ființele umane sunt egale în demnitate, pentru că toate posedă o natură rațională – adică suntem cu toții tipul de ființă orientată spre exercitarea capacităților raționale, precum capacitatea de a gândi și de a face alegeri libere. Deși oamenii nu sunt toți egali în actualizarea sau manifestarea acestor capacități raționale, cu toții suntem egali în ce privește posesia capacității esențiale de a raționa, indiferent de starea noastră de sănătate sau stadiul de dezvoltare.

Este demn de remarcat modul în care această apărare filosofică a noțiunii de demnitate umană își găsește corespondență în noțiunea biblică similară, că toate ființele umane au o demnitate egală deoarece toate sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi, ființele umane, împărtășim această capacitate asemănător lui Dumnezeu în măsura în care natura noastră rațională ne permite să acționăm cu libertate autentică, să fim cauza nealterată a propriilor noastre acțiuni prin deliberare și alegere raționale.

Având în vedere această egalitate în demnitate a tuturor ființelor umane, ce preocupări etice sunt ridicate de practicile pe care le-am descris la început?

Prima este o preocupare generală cu privire la modul în care astfel de practici „comercializează” procrearea umană și nu respectă în mod clar demnitatea ființelor umane în stadiu embrionar. Ar trebui să încurajăm o abordare a copiilor ca daruri la care le putem spera, dar la care nu avem un „drept”: o abordare în care copiii sunt tratați, de la bun început – adică din concepție – ca persoane umane care merită primirea, dragostea și protecția noastră necondiționate. Însă tehnologiile reproductive, sub diferite forme, facilitează tratarea copiilor ca mărfuri, produse de fabricație sau chiar materie primă pentru cercetare.

Mutând procreația în afara corpului mamei, în laborator, ființa umană embrionară devine supusă logicii procesului de fabricație și producție. Această logică vizează eficiența, controlul calității, maximizarea profitului și satisfacerea cererii clienților cu ceea ce aceștia doresc. Aceste caracteristici sunt clar prezente în reproducerea asistată. Există, de exemplu, practica producerii mai multor embrioni simultan – chiar dacă acest lucru înseamnă că unii nu vor fi folosiți – pentru că este mai eficient să o faci în acest fel decât să încerci să producă doar unul sau doi simultan. Dintre toți embrionii produși, „cei mai buni” (unul sau doi) sunt selectați pentru a fi transferați în uterul femeii și, uneori, diagnosticul genetic pre-implantare este utilizat pentru a selecta pentru anumite trăsături sau contra anumitor boli.

Embrionii suplimentari sunt fie congelați, în cazul în care individul sau cuplul dorește să îi utilizeze la o dată ulterioară, fie distruși sau donați pentru cercetare. Uneori, când apare o sarcină multiplă – un eveniment care este mult mai frecvent în reproducerea asistată decât în cea pe cale naturală – se realizează o așa-numită „reducere selectivă”: cu alte cuvinte, unul sau mai mulți feți sunt avortați pentru a crește șansa ca alții să supraviețuiască sau, pur și simplu, pentru că părinții nu își doresc atât de mulți copii.

Reproducerea asistată este o industrie de multe miliarde de dolari care încearcă să facă fericit clientul – adultul sau adulții care doresc un copil înrudit biologic cu ei și care nu aduce nicio îngrijorare directă pentru soarta noilor ființe umane. Luați în considerare, de exemplu, că FIV a fost utilizată în practica clinică fără studii anterioare asupra primatelor sau a rezultatelor pe termen lung. Prima femeie concepută prin FIV are încă doar patruzeci și unu de ani, iar studiile longitudinale privind efectele asupra sănătății încep să fie publicate abia acum. Unul dintre aceste studii a descoperit că adolescenții concepuți prin FIV aveau un risc mai mare de hipertensiune arterială din cauza îmbătrânirii vasculare premature, indusă de FIV. Cine știe ce alte probleme pot apărea pe măsură ce copiii cresc?

Tehnologiile reproductive fac, de asemenea, posibilă creșterea mono-parentajului prin utilizarea donatorilor de spermă (pentru femei) sau a donatoarelor de ovule și a mamelor surogat, pentru bărbați. În aceste cazuri, copiii sunt concepuți în mod intenționat într-un mod care să îi privează de un părinte biologic și de jumătate din strămoșii lor. Se gândește cineva la prejudiciile psihologice care ar putea rezulta atunci când copiii sunt lipsiți de tată sau de mamă în acest fel, prejudicii care acum devin evidente pe măsură ce prima generație concepută cu terț donor a ajuns la vârsta adultă? Un studiu, de exemplu, a constatat că adulții concepuți astfel sunt, în medie, mai confuzi cu privire la identitatea lor și mai izolați de familiile lor decât cei crescuți de părinții biologici – și chiar față de cei crescuți de părinții adoptivi.

Și, desigur, crearea copiilor în laborator le permite să fie supuși experimentelor științifice care îi afectează sau îi distrug. De asemenea, face posibil acel tip de experimente umane de editare a genelor efectuate anul trecut în China, experimente care pot avea ca rezultat vătămări durabile aduse copiilor și tuturor descendenților acestora.

Utilizarea ovulelor donate și a mamelor-surogate pentru a avea copii implică, de asemenea, comercializarea femeilor și le expune unor vătămări fizice și psihologice semnificative. Sumele mari de bani oferite, în special pentru donatoarele „de elită” (studente de la colegiu sau tinere profesioniste apăsate de datoria împrumuturilor pentru plata studiilor), pot fi foarte greu de refuzat și mulți susțin că oferirea acestor sume mari înseamnă exploatare. Într-adevăr, ideea de a „vinde” o parte atât de intimă a sinelui este fără îndoială o amenințare pentru demnitatea umană; de aceea folosim expresia „donare”, deși majoritatea donatoarelor recunosc că nu ar face-o fără un stimulent financiar.

Același lucru este valabil și pentru mamele surogate gestaționale. Din această cauză, multe țări, cum ar fi Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia și Bulgaria au interzis în întregime surogatul. Altele, cum ar fi Canada, Australia, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca și Belgia, interzic contractele de surogație plătite. Cu toate acestea, în SUA surogația rămâne nereglementată, lăsând femeile extrem de vulnerabile în fața daunelor psihologice, fizice și financiare.

Luați în considerare, de exemplu, cazul lui Crystal Kelley, mamă surogat. Părinții contractanți i-au cerut lui Kelley să avorteze, atunci când ecografia de la cinci luni a arătat că fătul avea o serie de probleme medicale, inclusiv un chist cerebral și o afecțiune cardiacă. Când Kelley a refuzat, ei i-au oferit 10.000 de dolari, iar când a persistat în refuzul ei, au amenințat-o că vor plasa copilul într-o instituție, după naștere. Kelley a căutat sprijin juridic și i s-a recomandat să meargă din Connecticut în Michigan, unul dintre puținele state în care mama gestațională primește automat custodia copilului. Când se apropia data nașterii, Kelley a fugit clandestin în Michigan pentru a naște, iar o familie care avea deja un copil cu nevoi speciale a fost deja de acord să adopte copilul.

Având în vedere riscurile reale puse de tehnologiile de reproducere asistată și de tehnologiile de editare a genelor, atât pentru indivizi, cât și pentru societatea în ansamblu, o abordare liberală sau libertariană a acestor probleme este etic iresponsabilă. Nu sunt problematici mai „private” decât este cea a avortului și tratează, în mod fundamental, aceleași preocupări: protecția celor mai vulnerabili dintre noi și afirmarea demnității egale a fiecărui om, oricât de mărunt. Deoarece aceste tehnologii implică o transformare radicală a înțelesului pe care îl are noțiunea de parentalitate și a abordării generației următoare, trebuie să ne întrebăm ce fel de lume creează aceste tehnologii – și dacă este aceasta lumea pentru care o dorim pentru copiii și nepoții noștri.

Despre autor

Melissa Moschella este profesor de filozofie la Catholic University of America din Washington, D.C. Cursul pe care îl predă se concentrează pe dreptul natural, etica biomedicală, starea morală și politică a familiei. Traducere și adaptare după The Public Discourse

Sensul unei crize într-o epocă post-creștină (de Shenan Boquet)

download - Copie

Așa cum există medicină a corpului, tot astfel există și medicină spirituală. Ambele sunt necesare. În răspunsul Bisericii față de coronavirus, măsurile practice pentru evitarea contaminării ar trebui echilibrate cu măsuri menite să cheme oamenii înapoi la rugăciune și la pocăință.

The congregation praying on the steps of the Cathedral of Saint Mary of the Assumption, where they gathered to hear mass and pray during the influenza epidemic, San Francisco, California.

O imagine de pe timpul gripei spaniole. Oamenii îngenunchiază sau stau în picioare pe treptele Catedralei Fecioarei Maria a Ridicării la Cer din San Francisco, în 1918. Gripa spaniolă făcuse între 50 și 100 de milioane de victime. Era extrem de contagioasă, se răspândea rapid în jurul globului și în opoziție cu virusul despre care se vorbește în aceste zile, nu scutea pe nimeni: nici pe cel tânăr, nici pe cel sănătos.

Din cauza fricii de pandemie, autoritățile din multe jurisdicții interziseseră toate evenimentele ori recomandaseră ca acestea să fie ținute în aer liber.

Credincioșii totuși erau adunați pe treptele Bisericii.

Poate nu era chiar înțelept – într-un anumit sens al cuvântului – pentru acești oameni să se afle acolo, o mulțime în mijlocul unei epidemii de boală infecțioasă.

Dar, înțelept sau nu, această imagine reprezintă pentru mine o mărturie puternică a tendinței umane universale în vremuri de mari încercări, de a ne întoarce inimile și mințile înspre transcendent, pentru a căuta înțelepciune la cel Atotputernic.

Batjocorirea rugăciunii


Vice President Mike Pence meets with the President’s Coronavirus Taskforce Wednesday, February 26, 2020, in his West Wing Office of the White House. OFFICIAL WHITE HOUSE PHOTO BY D. MYLES CULLEN

O altă fotografie a făcut vâlvă în ultimele zile: vicepreședintele Mike Pence și grupul de consilieri care alcătuiesc grupul de combatere a epidemiei plecând capul în rugăciune, înainte de o întâlnire despre modul de combatere a epidemiei. Din păcate, această fotografie a primit multă atenție, dar nu pentru că, așa cum ați crede, oamenii consideră reconfortant să-și vadă liderii politici caută ajutor divin în mijlocul unei crize. Dimpotrivă.

Un comentator al New York Times, Thomas Chatterton Williams, a scris pe Twitter că „Mike Pence și echipa sa de urgență anti-coronavirus se roagă pentru o soluție. Suntem terminați.” Tweetul său a fost apreciat și retransmis de zeci de mii de ori. Alți editorialiști l-au acuzat pe vicepreședintele american că a încercat să oprească un virus cu rugăciune. „Încă n-am participat la o reuniune științifică începută cu o rugăciune creștină”, a scris dr. Angela Rasmussen, virolog la Universitatea Columbia, pe Twitter.

Răspunsuri ca acestea arată cât de post-creștină a devenit societatea noastră și cât de prost informați sunt oamenii în legătură cu elementele de bază ale învățăturii creștine. Din anumite motive, acum se consideră că este de necontestat dicotomia între rugăciune și măsuri practice: adică, mulți oameni consideră acum ca fiind de la sine înțeles că putem să ne rugăm sau putem să luăm măsuri rezonabile, fundamentate științific, dar nu le putem face pe ambele.

În primul rând, acest lucru este pur și simplu necinstit. Indiferent de ceea ce credeți despre modul în care răspunde echipa lui Pence, în mod clar, el nu încearcă doar să „roage” virusul; rugăciunea a fost preliminară unei întâlniri cu experți, întâlnire care a dus la propuneri concrete și practice, bazate pe principii epidemiologice, menite să stopeze răspândirea virusului. În al doilea rând, aceste critici se bazează pe o înțelegere grosolan de eronată a modului în care creștinii concep relația dintre natural și supranatural.

Semnificația spirituală a unei crize

Știm din Sf. Scriptură și din istorie că Dumnezeu folosește calamitățile naturale și molimele ca mijloace pentru a-și chema poporul la întoarcere de la neascultarea sa păcătoasă la conștientizarea Sa și a Legilor Sale. (…)

În vremuri de pandemie, Biserica are un rol crucial. Exact în acest fel de vremuri oamenii își dau seama cât de înfometați sunt după Dumnezeu. Biserică se află în posesia acestor adevăruri și are o responsabilitate solemnă să facă aceste adevăruri accesibile.

Circulă o povestioară faimoasă despre Sf. Grigore cel Mare. El a devenit Papă în mijlocul unei epidemii îngrozitoare. Imediat după ce și-a preluat scaunul, i-a chemat pe credincioși la rugăciune și a organizat procesiuni ample în jurul orașului, iar în fruntea ei a fost purtată o pictură a Fecioarei Maria, cu reputația de a fi fost pictată de însuși Sf. Luca. Se spune că la finalul procesiunii, Sf. Grigore a avut o viziune cu un înger pe vârful mausoleului lui Hadrian, cunoscut acum ca fiind Castelul Sant’ Angelo: îngerul își vâra sabia în teacă. Papa a înțeles astfel că pedeapsa ciumei era încheiată.

Oare coronavirusul este o pedeapsă pentru păcatele noastre? Nu știu. Desigur, în lumea noastră modernă și hedonistă, pare că nu mai există sațiu de păcat. Dar ceea ce știu cu certitudine absolută este că răspunsul potrivit față de această criză este cel la care ne îndeamnă Sf. Grigore și orice alt sfânt sau profet, până la începuturile revelației Scripturii: Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu.

„De atunci a început Isus să predice şi să spună: „Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor”. Mt.4.17

Ca răspuns la răspândirea coronavirusului, multe biserici din Italia, Japonia și din alte părți au suspendat Liturghiile sau au pus restricții. Dat fiind ceea ce știm despre căile pe care se răspândesc virușii letali, unele dintre aceste măsuri sunt rezonabile. Pe de altă parte, unele dintre ele sunt excesive sau premature. În unele cazuri, bisericile au suspendat întâlnirile pentru rugăciune chiar înainte ca guvernele să suspende întâlnirile în cluburi, baruri sau piețe. Rezultatul este că exact atunci când oamenii sunt cel mai receptivi la problemele spirituale și când sunt însetați după alinarea și adevărurile pe care Biserica le poate oferi, ele nu mai sunt accesibile.

Așa cum există medicină a corpului, tot astfel există și medicină spirituală. Ambele sunt necesare. În răspunsul Bisericii față de coronavirus, măsurile practice pentru evitarea contaminării ar trebui echilibrate cu măsuri menite să cheme oamenii înapoi la rugăciune și la pocăință. Oficialii bisericilor ar trebui să se străduiască să găsească moduri creative pentru a aduna oamenii la rugăciune, fie și numai pe cale virtuală sau spirituală, organizând novene, zile de post, transmisiuni de Liturghii la televizor sau pe internet.

Trăim într-o lume decăzută, speriată de suferință și de moarte. Dar Dumnezeu deține controlul. Chiar dacă rasa umană a făcut eforturi mari în a contracara răspândirea bolii și a suferinței, nu vom fi niciodată în stare să deținem un control perfect. Recunoscând lipsa noastră de control și realitatea ființei umane muritoare, această criză oferă o adevărată milostenie chemându-ne înapoi la înțelegerea suveranității lui Dumnezeu și al destinului nostru veșnic. Precum acele mulțimi de oameni aflați pe treptele Catedralei din San Francisco, primul nostru răspuns ar trebui să fie îngenunchierea în fața celui Atotputernic, cerșind îndrumarea și îndurarea Sa. Acesta este cel mai rezonabil lucru pe care îl putem face în aceste circumstanțe, după cum a înțeles, în mod intuitiv, aproape fiecare generație dinaintea noastră.

Să ne rugăm pentru conducătorii noștri spirituali în aceste vremuri, pentru ca să știe cum să aducă, în mijlocul crizei, pacea, care vine din dragostea încrezătoare în Providența lui Dumnezeu. Și să ne rugăm pentru conducătorii noștri politici pentru ca înțelepciunea lui Dumnezeu să-i călăuzească atunci când formulează un plan pentru limitarea răspândirii virusului și ca oamenii de știință și cercetătorii medicali să fie călăuziți în găsirea remediilor.

Despre autor


Shenan Boquet este preot romano-catolic american și președinte al Human Life International, cea mai importantă organizație pro-viață și pro-familie afiliată Bisericii Catolice. Un excelent vorbitor, pr. Boquet a călătorit în timpul mandatului său la HLI peste 1,5 milioane de km pentru a le vorbi tinerilor și liderilor civici din peste 80 de țări. Traducere și adaptare după HLI.org.

Sensul unei crize într-o epocă post-creștină (de Shenan Boquet)

Patru lucruri pe care fiecare femeie ar trebui să le știe despre controlul nașterii (de Sarah Horgan)

download - Copie

Cât timp vom crede în minciuna că femeile trebuie să-și reprime sau chiar să-și facă rău organismului pentru a fi femei „de succes”? Cât timp vom lăsa companiile farmaceutice să stabilească ce este cel mai bine pentru femei?

Pentru fete, debutul adolescenței în Occidentul modern include multe ritualuri: epilarea picioarelor, permisul de conducere, mersul la bal. Pentru multe din ele, această listă include și începerea utilizării metodelor de control al nașterii. Potrivit unui raport guvernamental [al autorităților medicale din SUA, n.tr.] din 2017, 37% dintre femeile cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani folosesc metode de control al nașterilor, iar între ele, pilula contraceptivă și contraceptivele reversibile cu acțiune îndelungată [1] sunt cele mai frecvente tipuri de contracepție, după sterilizarea feminină. Dar, cu excepția unuia dintre tipurile de dispozitiv intrauterin implantabil (DIU), aceste contraceptive se bazează pe hormoni sintetici pentru a preveni sarcina. Aceste tipuri de contraceptive hormonale par simple și ușor de utilizat, dar nu trebuie să ne lăsați păcăliți: aceste aparente soluții miraculoase ascund mai multe lucruri decât realizează majoritatea femeilor.

Luați în considerare următoarele date puțin cunoscute:

1. Controlul nașterii pe cale „hormonală” simulează hormonii, nu îi stimulează.

Multe femei au impresia că pilula le „provoacă” ciclul sau că le păcălește corpul să nu rămână însărcinate, producând hormoni. Lara Briden explică: contracepția nu oferă aceiași hormoni pe care corpul îi produce în mod natural. Pilula, DIU, plasturele, Depo-Provera [2] și implantul conțin hormoni sintetici care nu numai că suprimă ovulația, „oprind astfel unica sursă de estrogen și progesteron”, dar provoacă și multe efecte care sunt opuse celor produse de hormonii naturali. Aceste tipuri de dispozitive contraceptive conțin progestine și nu trebuie confundate cu hormonul natural progesteron. Progestinele avortează timpuriu sarcina și cresc riscul unor cheaguri de sânge fatale, în timp ce progesteronul ajută la nidație [3] și ajută sarcina.

Briden spune că sângerările cauzate de anticoncepționale nu sunt adevărate cicluri menstruale, ci „sângerări induse farmaceutic, care sunt coordonate în mod arbitrar într-un model de 28 de zile, doar pentru a vă asigura că corpul dvs. se comportă natural.” Nici vorbă să se comporte natural.

2. Controlul hormonal al nașterii poate cauza multe probleme de sănătate.

Efectele secundare ale contraceptivelor hormonale includ pierderea libidoului, erupții cutanate, decolorarea pielii, căderea părului, modificări de greutate, cicluri mai abundente sau mai dureroase, greață, migrene, schimbări de dispoziție și depresie. Experiența mea personală cu pilula anticoncepțională au inclus greață, cicluri mai lungi și mai abundente, pierderea libidoului și crize emoționale, ceea ce înseamnă puțin în comparație cu experiențele multor femei pe care le cunosc. Apoi apar infecții cu fungi, disfuncționalități hepatice, dureri și balonări gastrointestinale, avitaminoze și deficiențe de vedere. Riscul de cancer de sân este de trei ori mai mare pentru utilizatorii de pilule cu mult estrogen; au existat mii de procese îndreptate împotriva producătorilor de anticoncepționale pentru atacuri de cord, cheaguri de sânge, accidente vasculare cerebrale, tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară și boli ale vezicii urinare. O revizuire sistematică a literaturii științifice indică faptul că „între trei și patru sute de femei mor în fiecare an în Statele Unite, în urma utilizării contracepției hormonale”.

Majoritatea femeilor nu vor muri din cauza pilulei, dar multe s-au convins că efectele secundare negative pe care le experimentează, oricât de ușoare ar fi, sunt un rău necesar. Din fericire, acest lucru nu este adevărat! Există o altă opțiune.

3. Există o metodă non-hormonală de control al nașterilor care nu produce efecte secundare.

Există multe metode de combatere a nașterii non-hormonale, cum ar fi DIU din cupru, diafragma, spermicidul și… cauciucul preferat al tuturor. Cu toate acestea, DIU poate fi scump și poate provoca sângerări și dureri puternice, diafragma este practic imposibil de obținut în Statele Unite, spermicidul este toxic, iar prezervativele nu sunt atractive pentru mulți.

Există însă o altă metodă de control al nașterii numită Metoda bazată pe conștientizarea fertilității (Fertility Awareness-based Method, FAM). FAM funcționează prin observarea semnelor corporale pentru a ști când sunteți fertilă; cele mai frecvente trei semne observate sunt mucusul cervical, temperatura corpului bazal și poziția cervicală. Un al patrulea semn utilizat de unele metode FAM este nivelul hormonal, care poate fi testat folosind monitoare de fertilitate sau simple benzi de testare a ovulației. Acești biomarkeri se schimbă în tipare previzibile și observabile de-a lungul ciclului menstrual al unei femei. Dacă știi să „citești” semnele, poți ști dacă ești fertilă sau nu.

FAM necesită sârguință și autocontrol și poate fi greu de învățat. Dar, din experiența mea, cu cât înveți mai multe despre propriul corp, cu atât mai puțin vrei să te întorci la alte metode. Devine ușor și, îndrăznesc să spun, distractiv. FAM nu este doar o metodă de control al nașterii, ci este și educație. Oferă femeilor o înțelegere incredibilă a propriului corp – ceva pe care nicio pastilă nu ar putea să facă vreodată. FAM are, de asemenea, potențialul de a îmbunătăți relația. Toni Weschler o descrie astfel: „Spre deosebire de majoritatea celorlalte metode, FAM le oferă bărbaților posibilitatea de a împărtăși cu iubire și în mod activ responsabilitatea concepției.” Conform cu website-ul Natural Womanhood cuplurile care utilizează FAM au o viață sexuală mai intimă și mai împlinită, iar rata lor de divorț este sub 5%.

4. Metoda de conștientizare a fertilității nu este același lucru cu metoda „ritmului”.

Când eram pe punctul de a mă căsători, am discutat despre opțiunile de control al nașterii cu mulți membri ai familiei, medici și prietene. După ce m-am hotărât spre FAM, răspunsul pe care l-am primit de la oameni a fost adesea ceva de genul: „Oh, aia? Mult noroc!” Chiar dacă FAM există de mult, oamenii par să creadă că este o metodă ineficientă pe care doar creștinii o folosesc. O femeie mi-a spus: „Acesta este genul de control al nașterilor pe care îl folosesc cutare și cutare de la biserica noastră. Și au avut trei copii.”

Pe broșura informativă privind controlul nașterilor, furnizată de ministerul Sănătății din SUA, FAM nu este nici măcar listată, ceea ce contribuie fără îndoială la stigma din jurul acesteia. Metoda „ritmului” este însă listată – a doua de la coadă, pe scara eficienței. Dar, contrar credinței populare, FAM nu este același lucru cu metoda ritmului.

Să explic: FAM este uneori utilizat ca termen general pentru a cuprinde toate formele de metode naturale de prevenire a sarcinii pe baza observației și a graficului semnelor de fertilitate dovedite științific. Planificarea familială naturală (NFP) este o formă de FAM, dar diferă, în principiu, prin faptul că necesită abstinență în faza fertilă. NFP poate fi considerat un mod de viață, mai degrabă decât un mijloc practic de a evita sarcina și este folosit de multe cupluri religioase.

Metoda ritmului sau calendarului este adesea combinată cu NFP și FAM. După cum explică Toni Weschler, metoda ritmului este o metodă veche „bazată pe un calcul strict matematic al mediei lungimii perioadelor de ciclu ale unei femei, fără absolut nicio observație zilnică pentru a determina ovulația iminentă a fiecărui ciclu individual.” Cu alte cuvinte, metoda ritmului face predicții ale ovulației bazate pe trecut, fără a lua în considerare prezentul. Dar ciclurile femeilor variază de la lună la lună, motiv pentru care prezicerea fertilității dvs. pe baza celor întâmplate luna trecută poate fi foarte nesigură. Simpla calculare a lungimii totale a ciclului este, de asemenea, inutilă, deoarece lungimea fazei luteale diferă. Indiferent ce ar spune manualele, nu toate femeile ovulează în ziua a paisprezecea a unui ciclu de douăzeci și opt de zile. Clinica Mayo raportează că 24% dintre femei rămân însărcinate în primul an de utilizare a metodei ritmului. FAM recunoaște însă că fiecare femeie este diferită, și la fel sunt și perioadele lor menstruale. Când sunt utilizate corect, eficacitatea medie a tuturor tipurilor de FAM este mai mare de 95%. Un tip particular de FAM, denumit metoda simpto-termală, are o rată uluitoare de eficiență la utilizarea tipică – 98%.

Concluzie

Pilula a fost declarată de mult timp un mijloc pentru a le oferi femeilor o șansă la egalitate. În mod ironic, este comercializată ca o soluție unică la toate problemele de sănătate ale femeilor; numai că fertilitatea nu este o problemă de sănătate.

Cât timp vom crede în minciuna că femeile trebuie să-și reprime sau chiar să-și facă rău organismului sănătos, funcțional pentru a deveni femei „de succes”? Cât timp vom lăsa companiile farmaceutice și prestatorii de servicii de avort [4] să decidă ce este cel mai bine pentru femei? Departe de a oferi femeilor „putere”, cei care promovează agresiv anticoncepționalele hormonale le denigrează, promițându-le că vor „vindeca” de o varietate absurd de largă de afecțiuni și apoi convingându-le că efectele secundare negative sunt un sacrificiu necesar pentru dobândirea egalității.

Este timpul ca femeile să afle adevărul: pilula nu este prietena ta și există alternative la controlul hormonal al nașterii.

Despre autor

Sarah Horgan este scriitoare, iubitoare de literatură victoriană și un suporter ardent al drepturilor copiilor. Locuiește în Nord-vestul american. Traducere și adaptare după The Public Discourse.

[1] Contraceptivele reversibile cu acțiune lungă sunt metode de control al nașterii care oferă contracepție pentru o perioadă îndelungată, fără a necesita intervenții sau acțiuni. Printre ele, injecții, dispozitive intrauterine și implanturi contraceptive.

[2]. Contraceptiv hormonal reversibil injectabil

[2] Nidația = Implantarea ovulului fertilizat in uter

[4] În America de Nord există clinici specializate de avorturi și medici cu această „specializare”, nefiind vorba despre obișnuitul ginecolog. Pentru acest motiv articolele pe aceste teme scrise de autori americani fac o separație clară între ginecologi și avorționiști.

Patru lucruri pe care fiecare femeie ar trebui să le știe despre controlul nașterii (de Sarah Horgan)

Convenția de la Istanbul, sau cum să desființezi specia umană sub un pretext nobil

download - Copie

Guest Post –
21/03/2020 172

Sub haina nobilă a prevenirii violenței, protecției victimelor și pedepsirii infractorilor, Convenţia de Istanbul inventează o nouă specie umană a cărei identitate este definită social și politic.

Convenția Internațională pentru Combaterea Violenței împotriva Femeii și a Violenței Domestice, pe scurt, Convenția de la Istanbul reprezintă un tratat internațional adoptat de Consiliul Europei pe 11 mai 2011 care a fost vândut statelor sub haina nobilă a prevenirii violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a infractorilor. În mod oficial, Convenția de la Istanbul stabilește că tolerarea și nepedepsirea unor acte de violență împotriva femeilor, precum violul, violența domestică, hărțuirea sexuală, căsătoriile forțate sau sterilizarea forțată constituie încălcări ale drepturilor omului și forme de discriminare pe criteriul de gen.

Eticheta este de nerefuzat, iar cei care au criticat această Convenție au devenit, automat, apărătorii violatorilor, retrograzi sălbatici și niște susținători ai violenței. Este un truc vechi al globaliștilor să de denumiri și justificări frumoase celor mai aberante legi și tratate pentru ca să îi poată pune la zid pe criticii care citesc mai mult decât titlul propunerilor.

În România, Convenția de la Istanbul a fost semnată și asumată din partea Guvernului României la 27 iunie 2014, la Strasbourg, de Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice din cabinetul Ponta. După un an, în septembrie 2015, Guvernul Ponta, prin HG, supune președintelui spre aprobare, pentru a fi supus parlamentului spre adoptare, proiectul de Lege privind ratificarea Convenției. Pe 13 octombrie 2015, Adresa Președintelui și Adresa Guvernului ajunge pe masa Camerei Deputaților și peste doar o lună, pe 18 noiembrie, proiectul este adoptat de Camera Deputaților, cu unanimitate de voturi: 204 deputați din 204 prezenți.

Mai departe, în aceeași zi, proiectul aprobat este înaintat la Senat, unde, pe 29 februarie 2016, cu 100 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, proiectul este adoptat. În continuare, pe 8 martie Legea este trimisă la președinte spre promulgare, iar apoi, pe data de 16.03.2016 proiectul este promulgat prin decretul 306/2016 și devine Legea 30/2016, publicată ulterior în Monitorul oficial nr 224/2016. Este de remarcat celeritatea instituțiilor românești în această privință: de la adresa Guvernului din septembrie 2015 până la promulgare au trecut 5 luni.

România se demonstra astfel, încă o dată, un stat captiv, care răspunde la comandă și votează pe nemestecate tot ce i se cere, fără nici o dezbatere publică. În timp ce în alte state Convenția a fost desfăcută și interpretată pe toate părțile, românii nici nu au auzit de ea, iar în afară de câteva site-uri și lideri de opinie conservatori discreditați de mainstream, nici nu a avut loc punerea la îndoială a adevăratelor scopuri ale Convenției. Multe state, inclusiv din UE, au și respins această convenție în urma unor dezbateri furtunoase, în România a fost liniște și pace, pentru că în colonie nu se fac dezbateri, colonia adoptă tot ce îi cere Imperiul.

Bărbații, acești criminali care trebui opriți

Dar ce spune și ce vrea, de fapt, această Convenție, al cărei text integral poate fi consultat aici ?

Câteva citate din document sunt suficiente pentru a deschide ochii orișicui asupra adevăratelor intenții ale acestuia. Iată ce se spune, printre altele, în preambul:

„Violența împotriva femeilor este o manifestare a relațiilor istoric inegale de putere dintre femei și bărbați, care au condus la dominarea asupra și la discriminarea împotriva femeilor de către bărbați și la împiedicarea avansării depline a femeilor“.

„Natura structurala a violenței împotriva femeilor drept violență de gen și violența împotriva femeilor este unul dintre mecanismele sociale cruciale, prin care femeile sunt forțate într-o poziție subordonată comparativ cu bărbații.“

Din start, suntem poziționați într-o viziune asupra lumii în care bărbații sunt criminalii de serviciu, iar Convenția va face toate modificările necesare în societate pentru a opri barbarii – cei care alcătuiesc, din principiu, tot genul masculin — să mai ucidă și să violeze. În fața acestui „genocid” axiomatic, impus ca o revelație divină a Convenției care, astfel, se vrea un text sacru al Europei, cine va mai fi atent la ce „soluții” propune documentul și dacă nu cumva face mai mult rău decât încearcă să rezolve?

Redefinirea identității sexuale

Abia în textul propriu-zis al documentului se observă intenția reală a inițiatorilor.

Astfel, Convenția de la Istanbul este primul act internațional ce redefinește noțiunea de sex, o durere eternă a globaliștilor care nu pot modifica specia umană după bunul lor plac atâta vreme cât mai există credință, națiuni, familii, identități și sexe bine definite, toate acestea fiind fundamente ale devenirii umane.

Ajungem astfel  la Art. 3 care definește umanul și genurile. Atenție, globaliștii au pretenția de a „defini” umanul printr-un document care, o dată ratificat, devine obligatoriu și, își imaginează ei, modifică natura umană doar pentru că a fost votat de niște parlamente făcute din aleși mânați de la spate ca niște oi. Ca și cum s-ar putea vota ca ziua să fie noapte și viceversa, pentru că așa e democratic!

Ceea ce propune Convenția de la Istanbul nu e foarte diferit de a-i spune întunericului lumină.

Așadar, Art. 3, lit. c. definește „genul“, care, o dată ratificată Convenția,

„va însemna rolurile construite social, comportamentele, activitățile și însușirile pe care o societate data le considera adecvate pentru femei și bărbați”.

Brusc, genul nu mai este un dat natural, legat de constituția fizică și psihologică inerentă a persoanei umane, ci un rol social, care poate fi modificat de societate după bunul plac. De aici, fiecare persoană ar putea să își aleagă sexul după cum vrea, iar societatea nu are decât să accepte și chiar să încurajeze acest comportament.

Ce are joaca patologică de-a identitatea sexuală cu prevenirea violenței împotriva femeilor, asta nimeni nu poate să spună, dar nu acesta era scopul. Scopul Convenției era să redefinească umanul și să îl scoată din datele sale naturale și divine. Iar dacă bărbații se vor crede femei, iar femeile se vor crede bărbați, brusc va dispărea violența? Nu are nici o legătură, desigur, cu scopul declarat oficial, ci doar cu înnebunirea populației. Ca dovadă, mediile transsexuale, homosexuale și ce alte categorii multiple s-au mai inventat, sunt pline de acte de violență.

În felul acesta, Convenţia de Istanbul inventează o nouă specie umană, în care genul persoanei este definit social și chiar politic, pentru că pasul următor este introducerea de legi care să permită, să încurajeze și să stabilească modificările aleatorii de gen ca o nouă normă socială, până la a-i transforma pe oamenii normali în aberații pentru că rămân de genul stabilit prin naștere.

Eradicarea tradițiilor

Dar modificările sociale pe care le propune Convenția nu se opresc aici.

Articolul 12 trece la obligațiile generale ale celor care vor ratifica această Convenție.

Astfel, la punctul 1 al art. 12 se spune clar:

„Părţile vor lua măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale şi culturale de comportament al femeilor şi bărbaţilor, în vederea eradicării prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor şi a altor practici, care sunt bazate pe ideea inferiorităţii femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbaţi.”

Inferioritatea femeilor ca element de sensibilizare este introdusă aici pentru a lăsa câmp larg și vag celorlalte modificări care trebuie operate în societate, adică eradicarea „prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor”. De aici încolo, câmpul este liber pentru anularea normalității, de vreme ce căsătoria normală, nașterea de copii dintr-o familie, creșterea copiilor de către mama și tatăl lor, toate sunt niște „prejudecăţi, obiceiuri și tradiţii” pentru a căror anulare se introduc noile concepte aberante de familie din părinți de același sex, mamele surogat și orice altceva vă puteți imagina pe această linie.

Din nou, ce legătură are anularea tradițiilor cu prevenirea violenței pe care și-o propune, cică, acest documente? Nici una. Dar Convenția face alăturarea perversă între obiceiurile sălbatice ale mutilării genitale și instituția sacrosantă a căsătoriei, de exemplu. Pentru Convenție, acestea toate fac parte din aceeași „tradiție” barbară care trebuie anulată pentru propășirea umanității.

Alte tradiții și stereotipii care trebuie anulate? Tot ceea ce constituie umanul este o tradiție și stereotipie pentru Convenție care își propune astfel, nici mai mult, nici mai puțin, decât să redeseneze harta umanului pe baza unei bucăți de hârtie! Practica religioasă este tradiție, sărbătorile, obiceiurile străvechi, tot ceea ce constituie bagajul cultural al unei națiuni, toate acestea trebuie înlăturate, conform Convenției, pentru a opri, pasămite, violența împotriva femeilor. Pentru că, desigur, în Noua Ordine Mondială, nu va mai exista violență, ci numai femei transformate în obiecte sexuale, eventual în mame surogat dacă sunt sărace, ca și cum ruperea femeii de rolul ei de mamă, obligarea ei de a-și vinde corpul pentru a face copii pentru bogați, prostituarea ei conform cu cerințele societății pornografice de masă, imposibilitatea de a mai fi parteneră a unui bărbat normal sau aruncarea ei în programul de muncă de 12-14 ore al corporațiilor pentru a nu mai avea timp pentru o familie nu constituie forme de violență și de sclavie extremă! Timp în care abrutizarea, violurile și agresiunile vor fi în creștere pentru că o societate construită în laborator, cu oameni modificați după scheme aberante, fără rădăcini și fără morală, nu are cum să conducă decât spre sălbăticie extremă!

Educarea noilor generații

Dar intențiile ascunse ale Convenției nu se termină aici. Articolul 14 prevede și educarea publicului în lumina noilor „revelații”.

Astfel, la punctul 1 al articolului pomenit se spune că:

„Părţile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen împotriva femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacităţii în evoluţie a elevilor, în curriculumul formal şi la toate nivelele de educaţie.”

Aici ajungem deja la ingineria socială dorită de globaliști. Prin educația întru nebunia desființării genurilor, Convenția stabilește că „rolurile de gen ne-stereotipe” trebuie introduse în materialul didactic. Copiii trebuie să învețe de mici că nu sunt băieți sau fetiție, ci ce le trece prin cap sau ce au văzut la televizor. Iar dacă vor fi copii cu părinți homosexuali sau de alte naturi deviante, cam ce se va naște în mintea lor inocentă. Iar școala trebuie să îi încurajeze în această privință. Dacă părinții se opun și corectează acasă aberațiile de la școală, atunci statul le ia copiii, că doar statul este semnatar al Convenției, nu? Cazurile din țările nordice unde copiii din familii conservatoare sunt preluați de stat pentru a fi „eliberați” de educația religioasă „opresivă” sunt deja de notorietate. Dacă statul a stabilit cum trebuie să arate specia umană prin ratificarea Convenției de la Istanbul, cine sunt părinții să se opună? Niște inamici ai statului!

Ce urmează pentru statele care au adoptat Convenția
Ca urmare a ratificării Convenției de către România, statul român nu are decât să aplice în legislația proprie măsurile care se impun, la fel cum fac toate statele satelit care au făcut acest pas.

Iată de exemplu ce spunea președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților de la acea vreme, Ana Birchall, în 2016, despre măsurile care trebuie luate pentru ca prevederile Convenției de la Istanbul să fie cât mai curând transpuse în legislația din România:

“Ratificarea Convenției de la Istanbul reprezintă o realizare importantă pentru România, dar este numai începutul unui proces complex de aliniere a legislației naționale la un nivel de toleranță zero pentru orice formă de violență. În acest sens, Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților a adoptat propunerea mea de înființare a unui grup de lucru care să identifice şi să analizeze modificările legislative necesare prin care Convenţia de la Istanbul devine un instrument efectiv şi funcţional pentru România”.

Cine participa la grupul de lucru? Reprezentanţi ai ministerelor Justiţiei, Educaţiei, Afacerilor Interne, membri ai ONG-urilor de profil, reprezentanţi ai ambasadelor, actori instituţionali cu experienţă în domeniul reglementării violenţei domestice precum şi reprezentanţi din mass-media.

„Sper ca implementarea prevederilor din Convenţia de la Istanbul să reprezinte o nouă etapă în combaterea violenţei din societatea românească”, spune Birchall la acel moment, iar cariera ei ulterioară de ministru al Justiției susținut direct de către oficialii SUA arată că nu a luptat degeaba pentru Convenția de la Istanbul.

Agenții globalizării au acum instrumentul legal de constrângere a României să urmeze calea desființării normalității și să introducă în școli otrăvirea minților copiilor. Lucrurile se petrec încet și pe tăcute, departe de ochii publicului, dar modificările se acumulează în același ritm cu datoriile externe ale țării. Când în sfârșit românii se vor trezi la realitate, ei vor vedea nu doar că sunt îndatorați la bănci străine pentru zece generații, dar și că odraslele lor nu mai sunt băieți sau fetițe, cum credeau ei, ci sunt ceea ce vrea Convenția de la Istanbul: material genetic manipulabil social după cum vrea statul. Nu statul român, care a fost dizolvat de mult, ci statul global.

Articol de Teodor Bujor pentru izborsk.md

Convenția de la Istanbul, sau cum să desființezi specia umană sub un pretext nobil

Am început să plâng, un plâns cu durere și jale…

download - Copie

ON MARCH 21, 2020 BY GEORGEIN CREDINTAEVENIMENTNATURA UMANA

În seara de vineri, 20 martie 2020, am intrat la rugăciune împreună cu mama mea, o soră și o prietenă, de la ora 21.

Am lăudat pe Domnul, am citit din Cuvântul lui Dumnezeu și ne-am rugat. În timpul rugăciunii am simțit o cercetare deosebită și mi s-a schimbat vorbirea în limbi, într-o italiană pură și cursivă. Mărturisesc că nu cunosc această limbă. După rugăciune, celelalte fete s-au retras, eu am simțit un impuls puternic să rămân în continuare în rugăciune. Știam că oricum la ora 23 urmează să intru în rugăciunea grupului. M-am pus pe genunchi și am simțit o durere în piept…

Am continuat să mă rog. Din nou am început să vorbesc în limba italiană,  și fără să vreau, am început să plâng, un plâns cu durere și jale…

Atunci am simțit cum cineva mă atinge pe umăr. Am deschis ochii, am crezut că a intrat cineva în cameră. Era Domnul, aplecat lângă mine și plângea și El.  Mi-a spus: “Vreau să îți arăt ceva! Această durere în piept o simt Eu, ai să înțelegi de ce.

M-am văzut împreună cu El, într-o încăpere imensă unde erau foarte mulți morți, nu pot ști numărul… Mi-a spus: Suntem în Italia.

Domnul a întins mâna deasupra lor, și plângea… A trecut mâna ca și cum ar scana, și s-a oprit deasupra unui suflet, și din degetele mâinii Sale s-a ridicat ca un văl lung și  transparent care l-a înălțat la cer. Am văzut că din acea mulțime, doar foarte puține, extrem de puține persoane a putut să ridice așa la cer… Eu am văzut doar două… În acest timp El nu se oprea din plâns, nici eu…  Am repetat mereu…”Moartea e reală!

Apoi m-am văzut deasupra țării noastre. Era noapte, întunecat… Am văzut multe luminițe mai mari sau mai mici… M-a apropiat într-atât încât să pot vedea ce sunt aceste luminițe.

Mi-a spus, “Acestea sunt altarele care se ridică din casele copiilor Mei.” Atunci am văzut mai bine, unele altare erau doar câteva cărămizi ridicate și deasupra ardea foc, altele erau bine zidite și mai înalte, și focul era mai mare… A spus “Acolo unde sunt aceste altare, în aceste corturi, fiindcă au ridicat focul înaintea Mea, nu vor fi atinși, este semnul Meu între Mine și ei.

Am întrebat “Doamne, și eu? Cortul meu?” Mi-a arătat și altarul meu, era jos, doar din două rânduri de piatră, dar ardea focul deasupra, și mi-a spus, “Cu cât vei zidi mai mult, cu atât focul se va înălța mai sus“.

Apoi a desfășurat un sul ca de hârtie, dar era de pânză, pe care erau gravate niște litere, un scris pe care eu nu l-am înțeles.  A spus, “Acest sul se va desfășura în scurtă vreme, în următoarea perioadă și copiii Mei vor înțelege, copiii în a căror case vezi aceste focuri aprinse pe altar. Celorlalți, chiar dacă le va fi dezvăluită această taină de lucrare, nu o vor înțelege până la vremea înfăptuirii!

Apoi mi-a arătat steagul Spaniei și harta acestei țări, și a pășit pe teritoriul acestei țări…
Eu am înțeles că, ce este acum atât de real în Italia, se va întâmpla în Spania.

Am întrebat “Doamne, dar România?” A spus, “Nu am îngăduit încă nici un caz de deces, din pricina acestor rugăciuni care s-au aprins în multe corturi...”.  Dar erau la fel, foarte multe, chiar zone întregi unde era întuneric, beznă totală!

Aproape de ora 24, am revenit, am intrat în camera fetelor plângând în hohote, eu care doar am râs și am fost optimistă mereu… S-au speriat, nu au înțeles ce se întâmplă cu mine, m-a auzit și mama plângând, a venit și ea…

Le-am spus și lor… “Domnul e aproape! Mi-a spus că mă va îmbrăca cu îndoită putere, să cer în fiecare zi aceasta… pentru că voi avea nevoie și mi-a mai spus să rămân la această stare de rugăciune mereu, pentru că aici mă va întâlni și vrea să îmi mai descopere taine, în vederea pregătirii poporului Său”.

Am spus “Doamne, cu mine, chiar? Eu sunt neînsemnată…atât de mică și slabă…”
A spus, “Mai sunt ca tine și prin voi,  Voi face lucrări de ridicare în vremea aceasta, pentru că Eu aleg!

Înainte de această lucrare, cu două zile, am simțit ceva deosebit, nu știam ce…

De aproape 5 săptămâni, în fiecare noapte Dumnezeu îmi arată vedenii și vise sau trăiesc peste zi experiențe cu Domnul pe care nu le pot descrie în cuvinte…
Inclusiv la locul de muncă… Eu sunt pe metereze, am atâta pace, nu mă tem de nimic. Știu că Dumnezeu e cu mine. Îl simt!

E vremea pocăinței reale, a trezirii conștiinței! Eu simt că vine Domnul. Doamne ajută-mă să fiu pregătită! Și împreună cu mine, toți copiii Domnului și familiile noastre!

Vă iubesc în Domnul și doresc să rămânem aproape unii de alții și de Domnul, orice ar fi!

Ridicați altare! Să nu stingem focul!

Am început să plâng, un plâns cu durere și jale…

Pastor Vasile Filat | 5 sfaturi pentru pastorii și preoții din România și Moldova

download - Copie

 Educatie, Important, Predici, Video

 Doina Bejenaru  20-03-2020 21:12:47

Oamenii căora le slujim așteaptă de la slujitori direcții în această epidemie de Coronavirus. În acest video prezint 5 sfaturi pentru pastori, preoți, slujitori, luând drept exemplu cursele în care a căzut împăratul Saul, care sunt descrise în

1 Samuel 14:1-46.
1. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care-i purta armele: „Vino, şi să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta.” Şi n-a spus nimic tatălui său.
2. Saul stătea la marginea cetăţii Ghibeea, sub rodiul din Migron, şi poporul care era cu el era aproape şase sute de oameni.
3. Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui I-Cabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul Domnului la Silo, purta efodul. Poporul nu ştia că Ionatan s-a dus.
4. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor, era un pisc de stâncă de o parte şi un pisc de stâncă de cealaltă parte; unul purta numele Boţeţ, şi celălalt Sene.
5. Unul din aceste piscuri este la miazănoapte, faţă în faţă cu Micmaş, şi celălalt la miazăzi, faţă în faţă cu Gheba.
6. Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Vino, şi să pătrundem până la straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi printr-un mare număr.”
7. Cel ce-i ducea armele i-a răspuns: „Fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simţământul tău şi iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde.”
8. „Ei bine!”, a zis Ionatan, „haidem la oamenii aceştia şi să ne arătăm lor.
9. Dacă ne vor zice: „Opriţi-vă până vom veni noi la voi!” vom rămâne pe loc şi nu ne vom sui la ei.
10. Dar dacă vor zice: „Suiţi-vă la noi!” ne vom sui, căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta să ne fie semnul.”
11. S-au arătat amândoi străjii filistenilor, şi filistenii au zis: „Iată că evreii ies din găurile în care s-au ascuns.”
12. Şi oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan şi celui ce-i ducea armele: „Suiţi-vă la noi, ca să vă arătăm ceva.” Ionatan a zis celui ce-i ducea armele: „Suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel.”
13. Şi Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile şi picioarele, şi cel ce-i ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan, şi cel ce-i ducea armele arunca moartea în urma lui.
14. În această întâi înfrângere, Ionatan şi cel ce-i ducea armele au ucis douăzeci de oameni, pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ.
15. A intrat groaza în tabără, în ţară şi în tot poporul; straja şi chiar şi prădătorii s-au înspăimântat; ţara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu.
16. Străjerii lui Saul, care erau la Ghibeea lui Beniamin, au văzut că mulţimea se împrăştie şi fuge în toate părţile.
17. Atunci Saul a zis poporului care era cu el: „Număraţi, vă rog, şi vedeţi cine a plecat din mijlocul nostru.” Au numărat, şi iată că lipsea Ionatan şi cel ce-i purta armele.
18. Şi Saul a zis lui Ahia: „Adu încoace chivotul lui Dumnezeu!” – Căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. –
19. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra filistenilor se făcea tot mai mare; şi Saul a zis preotului: „Trage-ţi mâna!”
20. Apoi Saul şi tot poporul care era cu el s-au strâns şi au înaintat până la locul luptei; şi filistenii au întors sabia unii împotriva altora, şi învălmăşeala era nespus de mare.
21. Evreii care erau mai dinainte la filisteni şi care se suiseră cu ei în tabără de pe unde erau împrăştiaţi s-au unit cu israeliţii care erau cu Saul şi Ionatan.
22. Toţi bărbaţii lui Israel care se ascunseseră pe muntele lui Efraim, aflând că filistenii fugeau, au început să-i urmărească şi ei în bătaie.
23. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea, şi lupta s-a întins până dincolo de Bet-Aven.
24. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbaţii lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmaşii mei!” Şi nimeni nu mâncase.
25. Tot poporul ajunsese într-o pădure, unde se găsea miere pe faţa pământului.
26. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând; dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ţinea jurământul.
27. Ionatan nu ştia de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă; a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână, l-a vârât într-un fagure de miere şi a dus mâna la gură; şi ochii i s-au luminat.
28. Atunci cineva din popor, vorbindu-i, i-a zis: „Tatăl tău a pus pe popor să jure, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca astăzi!” Şi poporul era sleit de puteri.
29. Şi Ionatan a zis: „Tatăl meu tulbură poporul; vedeţi, dar, cum mi s-au luminat ochii, pentru că am gustat puţin din mierea aceasta!
30. Negreşit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmaşii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare?”
31. În ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaş până la Aialon. Poporul era foarte obosit
32. şi s-a aruncat asupra prăzii. A luat oi, boi şi viţei, i-a înjunghiat pe pământ şi i-a mâncat cu sânge cu tot.
33. Au spus lucrul acesta lui Saul şi i-au zis: „Iată că poporul păcătuieşte împotriva Domnului, mâncând cu sânge.” Saul a zis: „Voi faceţi o nelegiuire; rostogoliţi îndată o piatră mare încoace.”
34. Apoi a adăugat: „Împrăştiaţi-vă printre popor şi spuneţi fiecăruia să-şi aducă boul sau oaia şi să-l înjunghie aici. Apoi să mâncaţi şi nu păcătuiţi împotriva Domnului, mâncând cu sânge.” Şi peste noapte, fiecare din popor şi-a adus boul cu mâna, ca să-l înjunghie pe piatră.
35. Saul a zidit un altar Domnului: acesta a fost cel dintâi altar pe care l-a zidit Domnului.
36. Saul a zis: „Să ne coborâm în noaptea aceasta după filisteni, să-i jefuim până la lumina zilei şi să nu lăsăm să rămână unul măcar.” Ei au zis: „Fă tot ce vei crede.” Atunci preotul a zis: „Să ne apropiem aici de Dumnezeu.”
37. Şi Saul a întrebat pe Dumnezeu: „Să mă cobor după filisteni? Îi vei da în mâinile lui Israel?” Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns.
38. Saul a zis: „Apropiaţi-vă aici, toate căpeteniile poporului; căutaţi şi vedeţi de cine şi cum a fost săvârşit păcatul acesta astăzi.
39. Căci viu este Domnul, Izbăvitorul lui Israel: chiar dacă l-ar fi săvârşit fiul meu Ionatan, va muri.” Şi nimeni din tot poporul nu i-a răspuns.
40. Atunci a zis întregului Israel: „Aşezaţi-vă voi de o parte; şi eu şi fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă.” Şi poporul a zis lui Saul: „Fă ce vei crede.”
41. Saul a zis Domnului: „Dumnezeul lui Israel, arată adevărul.” Sorţul a căzut pe Ionatan şi pe Saul, şi poporul a scăpat.
42. Saul a zis: „Aruncaţi sorţii între mine şi fiul meu Ionatan.” Şi sorţul a căzut pe Ionatan.
43. Saul a zis lui Ionatan: „Spune-mi ce-ai făcut.” Ionatan i-a spus şi a zis: „Am gustat puţină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri.”
44. Şi Saul a zis: „Dumnezeu să Se poarte cu toată asprimea faţă de mine, dacă nu vei muri, Ionatane!”
45. Poporul a zis lui Saul: „Ce! să moară Ionatan, el, care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta.” Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte.
46. Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni, şi filistenii s-au dus acasă.

Sursa: Moldova Creștină TV

TREI Adevăruri încurajatoare de amintit când lucrurile se precipită…

download - Copie

Gândește-te la ucenicii care stau cu Isus pe o barcă atunci când o furtună periculoasă izbucnește pe mare. Nu sunt pregătiți să o înfrunte și, panicându-se, își dau seama că ar putea muri. În tot acest timp, Isus doarme liniștit.

În loc să privească reacția lui Isus în situația dată, discipolii au permis ca aceasta să le influențeze reacțiile.

După ce l-au implorat pe Isus să facă ceva, El calmează furtuna… dar nu înainte de a-i întreba: „De ce sunteți fricoși?”

Reacția Lui blândă la necredința lor nu a fost pentru că nu credeau că Isus i-ar putea salva din furtună, ci pentru că le era greu să creadă că El îi va trece prin aceasta.

Cum răspundem cu credință când ne aflăm în furtuni pe care nu le putem controla? Iată trei adevăruri încurajatoare de ținut minte:

1. Dumnezeu are putere asupra fiecărei furtuni.
Dacă vântul și valurile nu Îl îngrijorează, atunci nu ar trebui să te sperie. S-ar putea să nu poți să schimbi împrejurarea, dar poți alege să ai încredere totală în Dumnezeu în mijlocul ei.

2. Dacă privim țintă la Isus vom avea pace.
Te uiți la amploarea furtunii sau te îndrepți spre Cel care o poate potoli? Numai concentrându-te pe Dumnezeu, care știe totul dinainte, poți trece prin orice situație având înțelepciunea și pacea Lui.

3. Isus este întotdeauna în barca ta.
Este ușor să te concentrezii asupra temerilor tale atunci când poți controla viitorul. Dar, din fericire, Isus îți cunoaște viitorul și El este întotdeauna alături de tine. Și El te cheamă să trăiești prin credință, nu prin vedere.

Ori de câte ori te trezești copleșit de situațiile grele din viață, ai mereu două opțiuni: te poți concentra pe circumstanțele tale sau poți privi țintă la Isus.

Dacă alegi să privești la Isus mai presus decât la toate celelalte lucruri, vei începe să vezi că furtunile cu care te confrunți nu sunt nici pe departe la fel de puternice ca Mântuitorul care alege să meargă prin furtună alături de tine.

Sursa: YouVersion Blog

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/21/trei-adevaruri-incurajatoare-de-amintit-cand-lucrurile-se-precipita/?

Cristian Istrate: Ce putem învăța acum? (Video)

download - Copie

Important, Interne, Misiune, Opinii, Rugăciune

Meditația Zilei cu Sorin Cigher – Ziua #6: Un Dumnezeu așa mare în fața unor probleme așa de mici

download - Copie

Educatie, Important, Interne, Meditaţii

 Doina Bejenaru  21-03-2020 08:00:42

„Căci Tu esti mare și faci minuni, numai Tu esti Dumnezeu”. (Ps.86:10)

Cred că realizăm cât de mici suntem, dar la fel sunt și problemele în fața unui Creator așa de mare. Poate ne-ar sta mai bine să medităm, să ne concetrăm tot mai mult la Dumnezeul măreț și atotputernic. Pe măsură ce privim la El, ne dăm seama că suntem așa de neputincioși. Ne cuprinde emoția, panica, teama, îngrijorarea zilei de mâine. Problema este că privim strict la noi și la știrile care se vehiculează pe toate canalele. Știrea adevărată este că avem de-a face cu un Dumnezeu mare și plin de îndurare față de noi. Tot ce se petrece în jurul nostru și cu noi este un mesaj clar că El există și că noi depindem de El.

În toată istoria, în astfel de situații, oamenii au capitulat în fața Lui și au realizat cât de mici și falimentari sunt. Soluția pentru orice situație de criză este la Dumnezeu! Cea mai importantă decizie a noastră ar fi să ne rezolvăm problema cu El și atunci vom fi în siguranță. Cele mai mari temeri apar atunci când ne știm lacunele, neputințele, starea noastră reală și realizăm pe cine avem în față.

Nu vă tulburați, nu vă temeți, nu intrați în disperare, Dumnezeu este mare și vrednic de toată cinstea. El nu ne lasă, El nu ne-a uitat, El nu întârzie! Dacă ne punem toată încrederea în El, dacă suntem serioși cu El, dacă ne punem viața în rânduială, nu este niciun pericol. Teama cea mai mare și panica ar trebui să îi cuprindă pe cei care știu că nu au o stare bună, știu că relația cu Creatorul este stricată. Soluția este simplă. Să ne apropiem de Cel care face minuni! Da, avem nevoie de o minune! El poate, El este în acțiune și vom vedea Slava Lui. O întrebare care mă frământă este: după ce vom vedea aceste minuni, după ce va trece necazul, vom fi la fel de sensibili și credincioși? Nu aș dori să avem o credință de circumstanță, ci acest duș rece să ne trezească și să putem fi oameni devotați, dedicați, autentici în mânile unui Dumnezeu mare!

Sorin Cigher,
20 martie 2020
Pastorul Bisericii Sion din Sibiu

https://www.stiricrestine.ro/2020/03/21/meditatia-zilei-cu-sorin-cigher-ziua-6-un-dumnezeu-asa-mare-in-fata-unor-probleme-asa-de-mici/?

NOUL TESTAMENT – APOCRIFELE. 

Proporţia apocrifelor Noului Testament este mai dificil de determinat decât cea a apocrifelor Vechiului Testament. Termenul se va limita aici la lucrările necanonice atribuite lui Cristos sau apostolilor, sau cele care pretind a da informaţii extra-canonice despre Cristos şi apostoli. Lucrările scrise fără asemenea pretenţii sunt aşadar excluse, chiar şi în cazul în care, o vreme, ele s-au bucurat de un statut cvasi-canonic în unele biserici (*LITERATURA PATRISTICĂ): aşa sunt lucrările creştine (sau versiunile creştinizate ale unor lucrări) puse pe seama unor personaje din VT (*SCRIERILE PSEUDOEPIGRAFE), şi interpolarea sau tratarea din nou a unor texte NT cu materiale străine (*TEXTE ŞI VERSIUNI, secţiunea NT).

Rămâne o cantitate imensă de literatură, păstrată parţial în greacă şi latină, dar încă şi mai multă în coptă, etiopiană, siriacă, arabă, slavonă şi chiar în anglo-saxonă sau în limbile vest-europene contemporane. Unele lucrări, despre care ştim că au avut o influenţă foarte mare, au fost aproape pierdute, şi multe dintre cele mai importante există doar în stare fragmentară. Totuşi, se fac în permanenţă noi descoperiri, adeseori de o importanţă deosebită pentru istoria creştină timpurie. Se întâlnesc frecvent probleme literare complexe, deoarece multe din lucrările apocrife au căzut pradă repovestirii, interpolării şi plagierii.

I.Forme

O mare parte din literatura apocrifă se încadrează în una din formele literare ale NT: evanghelie, fapte, epistolă, apocalipsă. Însă această similaritate formală este adeseori însoţită de o deosebire uriaşă de concepţie. Acest lucru se poate observa mai ales cu privire la evanghelii: avem evangheliile copilăriei, evangheliile patimilor, documente ale zicerilor şi meditaţii teologice; însă (dacă excludem evangheliile fragmentare timpurii, referitor la care suntem în orice caz prost informaţi) este greu să se găsească lucrări care, asemenea evangheliilor canonice, să manifeste vreun interes faţă de cuvintele şi lucrările Domnului întrupat. Faptele alcătuiesc o clasă numeroasă şi probabil cea mai populară, negreşit prin interesul mare şi nesectant pe care îl trezesc multe dintre povestiri. Epistolele nu sunt comune: în ciuda faptului că aproape toate lucrările din NT despre care se spune că sunt pseudoepigrafe sunt epistole. În ceea ce privesc apocalipsele, a existat un precedent iudaic pentru atribuirea lor unei celebrităţi din trecut.

S-a dezvoltat o altă clasă de literatură care a preluat câteva trăsături ale literaturii apocrife: Ordinele bisericeşti din Siria şi Egipt. Aceste colecţii de canoane cu privire la disciplina bisericii şi la liturghie, dintre care Apostolic Constitutions (Constituţiile apostolice) este cea mai populară, pretinzând a reprezenta practica apostolică, au ajuns prin convenţie să revendice o origine apostolică: şi cea mai cutezătoare, Testament of our Lord (Testamentul Domnului nostru), se pretinde a fi un discurs de după înviere al lui Cristos. Obiceiul a fost probabil stimulat de succesul acestuia în Didascalia din secolul al III-lea, şi de înţelegerea greşită a pretenţiei la caracter apostolic al lucrării Apostolic Tradition de Ipolit – două lucrări au fost mult exploatate – alături de, în unele cazuri, popularitatea avută de romanţul clementin. (Cf.Studia Patristica, ed. K. Aland şi F. L. Cross, 2, 1957, pag. 83 şi urm.)

Motivele

Crearea literaturii apocrife a început în vremurile apostolice: Pavel a trebuit, după câte se pare, să-şi autentifice semnătura din cauza lucrărilor contrafăcute puse în circulaţie (cf. 2 Tesaloniceni 3:17). În secolul al 2-lea literatura intră în drepturile ei, moment din care prinde avânt, mai ales în Egipt şi Siria. Ea continuă de-a lungul Evului Mediu (în care vechile legende erau încă îndrăgite) şi ocazional, prin sentimentalism, parti pris sau printr-o excentritate absolută până în zilele noastre. Diversele motive din spatele ei sunt astfel legate de întreaga orientare a istoriei creştine şi sub-creştine; însă câteva din motivele operative la început sunt deosebit de importante.

Romanţul şi impulsul literar

Acesta se prezintă sub diverse forme. Există dorinţa de a satisface curiozitatea cu privire la probleme despre care NT nu spune nimic. Un noian de evanghelii ale copilăriei, lipsite de valoare, acoperă anii de tăcere ce s-au scurs între Betleem şi botez. Pe măsură ce Fecioara Maria devine mai proeminentă în cadrul teologiei şi devoţiunii, lucrări pseudoapostolice îi descriu naşterea, viaţa şi, în cele din urmă, adormirea şi luarea la cer. Un cititor al versetului 16 din Coloseni 4 a găsit că este de datoria lui să suplinească epistola către laodicieni care era, evident, absentă. Impulsul literar apare mai presus de toate în faptele romaneşti, în romanţuri şi în unele din evanghelii – bizare, fetide, însă pline până la refuz cu minuni şi anecdote, şi multe din ele, cu toate greşelile lor, având o anumită animaţie. Cel mai bine putem înţelege această mişcare ca o ramură a literaturii creştine populare, şi, studiate în această lumină, cărţile cele mai timpurii dezvăluie unele din subiectele care au preocupat comunităţile religioase în secolele al 2-lea şi al 3-lea: relaţiile cu statul, controversele cu evreii, dezbateri cu privire la căsătorie şi celibat; şi, prin insistarea lor combativă asupra minunilor, dezvăluie faptul că adevărata epocă a minunilor a trecut. Operele sunt lipsite de gust, chiar vulgare; însă autorii lor îşi cunoşteau publicul. Pentru mulţi ei trebuie să fi înlocuit literatura populară erotică păgână şi, în multe cazuri, cu o dorinţă reală de a da învăţături şi sfaturi. Autorilor le-ar fi fără îndoială, greu să-şi diferenţieze motivele de cele ale autorului secolului al 20-lea care a scris The Robe sau The Big Fisherman. Nu este nevoie să punem la îndoială sinceritatea prezbiterului din Asia dat afară din slujbă pentru publicarea Faptelor lui Pavel, care a afirmat că a făcut aceasta „din dragoste pentru Pavel”, care murise cu o sută de ani înainte ca prezbiterul să fi scris Faptele lui Pavel. Faptul acesta ajută să se explice cum anume istorisiri şi cărţi întregi izvorâte din cercurile eretice şi-au păstrat şi intensificat circulaţia în cercurile ortodoxe. Învăţătorii eretici au fost cei care au făcut cel mai devreme uz efectiv de această formă de literatură; şi ea s-a bucurat de atâta succes, încât alţii au transmis, epurat şi imitat formele intenţionate ca mijloace pentru propaganda lor.

Inculcarea unor principii insuficient de clar enunţate, după părerea autorului, în cărţile NT

Fireşte, chiar şi într-o lucrare „din dragoste pentru Pavel” orice disproporţie sau aberaţie doctrinară a autorului a trecut în lucrarea lui; într-adevăr, se prea poate ca inculparea aberaţiei să facă parte din scopul lui edificator: prezbiterul asiatic, de exemplu, avea o idee fixă referitor la virginitate ceea ce face ca lucrarea lui, altminteri mai mult sau mai puţin conservatoare, să fie departe de un spirit evanghelic. Există însă multe lucrări al căror scop este în mod deliberat sectant: să promulge un grup de doctrine care să suplimenteze sau să dea la o parte doctrinele din cărţile necontestate. Acestea au fost în principal roadele a două mari mişcări reacţionare din secolul al 2-lea, *gnosticismul şi montanismul. „Scripturile” montaniste au apărut aproape întâmplător, şi nu au fost în sensul nostru strict apocrife deoarece, deşi pretindeau a conserva mărturia vie a Duhului Sfânt, ele nu erau pseudonime; de fapt ele au dispărut (cf. cele adunate în R. M. Grant, Second Century Christianity, p. 95 şi urm.). Totuşi, scrieri din exprimările multiforme ale gnosticismului au supravieţuit în cantitate mare. Lucrări asemenea cum ar fi Evanghelia adevărului, o meditaţie în termeni gnostici reflectând limbajul Scripturilor necontestate, sunt mai puţin comune decât lucrările care selectează, modifică şi interpretează acele Scripturi într-o direcţie sectantă (cf. cu Nag Hammadi Evanghelia lui Toma), cele care pretind ostentativ a conţine o doctrină secretă ce nu se găseşte în altă parte (cf. Apocrifa lui Ioan) şi cele care pun pur şi simplu pe seama Domnului sau a apostolilor banalităţile din învăţătura gnostică. Şi pentru toate aceste scopuri forma apocrifă a devenit convenţională.

Logica nu trebuie căutată departe, în epoca sub-apostolică şi după, această epocă, odată cu imensa expansiune a bisericii, cu intensificarea pericolului persecuţiei şi proliferarea învăţăturii false, caracterul apostolic a devenit norma credinţei şi a practicii: şi, pe măsură ce amintirea vie a apostolilor a început să pălească, caracterul apostolic s-a concentrat tot mai mult asupra Scripturilor Noului Testament, aşa cum îl cunoaştem noi, în biserică existând o unanimitate cu privire la cea mai mare parte a acestuia. Prin urmare, dacă urma să se răspândească o nouă formă de învăţătură, ea trebuia să-şi stabilească caracterul apostolic. Aceasta se făcea de obicei prin pretinderea unei tradiţii secrete din partea unui apostol, sau de la Domnul printr-un apostol, fie ca un supliment la tradiţia făţişă a evangheliilor sau ca o rectificare. Apostolul favorizat variază: multe secte aveau tendinţe iudaice, şi Iacov cel Drept şi, în mod curios, Salome sunt surse frecvente de tradiţie; Toma, Filip, Bartolomeu şi Matei apar de asemenea în mod constant. În Evanghelia lui Toma, de exemplu, Toma este cel care arată cea mai deplină înţelegere în legătură cu persoana Domnului (Matei şi Petru – probabil în calitate de apostoli ce stau în spatele primelor două Evanghelii ale bisericii – apar în dezavantajul lor). Încă şi mai ciudata Pistis Sophia preconizează un gen de congres al apostolilor şi al femeilor cu Domnul, dar arată că Filip, Toma şi Matei urmează să scrie misterele (Pistis Sophia, eh. 42, Schmidt). Factorii locali au probabil o oarecare contribuţie la alegerea apostolului – toţi cei numiţi erau asociaţi cu Siria şi cu Orientul, unele din cele mai fertile terenuri pentru literatura de acest tip; şi speculaţiile cu privire la Toma, ca frate geamăn al Domnului, exercitau o fascinaţie suplimentară. Procesul a determinat un accent nou asupra perioadei de după înviere, în care erau de obicei situate discursurile Domnului; ceea ce este de înţeles, deoarece în evangheliile necontestate se relatează puţine lucruri cu privire la această perioadă, şi acest accent nou era o trăsătură gnostică constantă pentru a subevalua caracterul uman al Domnului întrupat. Merită să fie notat faptul că, în timp ce acele secte sincretiste care adoptaseră unele elemente creştine puteau să-şi ia revelaţiile de unde doreau ele, gnosticismul creştin trebuia să arate că el îşi derivă cunoaşterea dintr-o sursă apostolică.

Conservarea tradiţiei

În mod inevitabil, în zilele de început au fost transmise generaţiilor următoare cuvinte ale Domnului în afara evangheliilor canonice. Unele din aceste cuvinte au fost probabil transformate în cursul procesului, ajungând să fie de nerecunoscut, altele au fost denaturate în mod tendenţios. Celebra prefaţă a lui Papias (Eusebiu, EH 3.39), arătându-l pe acesta adunând oracole ale Domnului pentru expunerile lui, dezvăluie cât de conştienţi erau creştinii adevăraţi de la începutul secolului al 2-lea de acest material instabil şi de problemele legate de colectarea lui. Papias, indiferent care au fost lipsurile lui, era conştiincios în examinarea minunţioasă a materialului său: cu toate acestea, rezultatele nu erau întotdeauna îmbucurătoare, şi probabil nu toţi contemporanii lui aveau scrupulele lui. Materialul autentic se poate aşadar să fi fost uneori conservat printre gunoaie necontestate.

În mod similar, este posibil să fi dăinuit amintiri despre viaţa şi moartea apostolilor, iar Faptele apocrife, chiar şi atunci când sunt dubioase din punct de vedere teologic, pot să păstreze uneori tradiţii autentice, sau să reflecte situaţii corespunzătoare. Dorinţa de a transmite asemenea amintiri a jucat negreşit un rol în producerea literaturii apocrife; însă nu a putut birui tendinţa de a inventa, elabora, îmbunătăţi sau redirecţiona. Orice proces de cernere este aşadar riscant; şi, aşa după cum erudiţi asemenea lui Origen ştiau, a fost riscant deja în vremurile patristice. În consecinţă, necesitatea de a clădi corect pe ceea ce era de necontestat a fost universal recunoscută.

III. Literatura apocrifă în biserica primară

Prezenţa unor asemenea scrieri sub nume apostolice, când caracterul apostolic reprezenta norma, a impus necesitatea identificării scrierilor cu adevărat apostolice şi primilor erudiţi creştini nu le lipseau discernământul şi pătrunderea critică (*CANONUL NOULUI TESTAMENT). Este însă izbitor cât de puţin este afectată de discuţiile cu privire la literatura apocrifă lista cărţilor canonice acceptată în majoritatea cazurilor. Unele biserici au acceptat cu greu unele cărţi considerate acum drept canonice. Altele au dat un loc de cinste unor lucrări ca 1 Clement şi Păstorul lui Hermas. Însă aproape niciodată o carte inclusă în culegeri apocrife cum ar fi, Apocryphal New Testament de M. R. James nu a fost, clasificată ca „o carte exclusă din Noul Testament”. Ele se situau în afara oricărei discuţii. Lucrările aparţinând apostolului Petru, mai mult decât oricare altele, au ridicat nenumărate întrebări (cf.cu R. M. Grant şi G. Quispel, VC 6, 1952, p.31 şi urm.). Până la vremea lui Eusebiu discuţia este încheiată, cu excepţia celei asupra Epistolei 2 Petru (EH 3. 3), există însă dovezi pozitive că, cel puţinApocalipsa lui Petru a fost pentru un timp folosită în unele zone (vezi mai jos).

În acest sens este interesantă scrisoarea lui Serapion, episcop al Antiohiei, către adunarea din Rhossus pe la 190 d.Cr. Biserica începuse să folosească Evanghelia lui Petru. În mod evident a existat o opoziţie faţă de ea, însă Serapion, satisfăcut de stabilitatea adunării, a aprobat, după o privire superficială, citirea ei publică. Au urmat necazuri. Serapion a citit Evanghelia cu mai multă atenţie şi a descoperit nu numai că fusese acceptată de biserici ale căror tendinţe erau suspecte, dar şi că reflecta în unele puncte erezia docetică (care nega realitatea umanităţii lui Cristos). În final el afirmă că „o mare parte din ea reprezintă învăţătura adevărată a Mântuitorului”, dar că unele lucruri (cu privire la care el a anexat o listă) au fost adăugate. El spune: „Noi îl acceptăm pe Petru şi îi acceptăm pe ceilalţi apostoli ca şi pe Cristos, însă ca oameni cu experienţă, verificăm scrierile atribuite lor în mod greşit, ştiind că asemenea lucruri nu ne-au fost transmise din generaţie în generaţie.”

Cu alte cuvinte, lista cărţilor apostolice era deja tradiţională. Alte cărţi puteau fi citite, cu condiţia de a fi conservatoare. Evanghelia lui Petru nu era tradiţională: folosirea ei la Rhossus a fost rezultatul unei anumite dorinţe, şi nu a fost lipsită de opoziţie. Pentru început Serapion nu a văzut nimic care să reclame o controversă prelungită: chiar dacă era contrafăcută, cel puţin era inofensivă. În momentul în care o examinare mai atentă i-a dezvăluit tendinţele, întrebuinţarea ei sub orice formă în biserică a fost interzisă.

Cursul evenimentelor pare să fie cel mai bine înţeles dacă, urmărind ideea din acţiunea lui Serapion, ne dăm seama de faptul că recunoaşterea unei cărţi ca fiind contrafăcută nu implica neapărat refuzul complet de a permite citirea ei publică, cu condiţia ca acea lucrare să aibă o oarecare valoare devoţională şi să nu aibă nici o tendinţă eretică: un gen de statut intermediar, analog celui al Apocrifelor din cel de-al şaselea Articol anglican. Dar chiar şi o carte eretică, dacă prezenta un alt interes, putea fi citită în continuare în particular şi considerată ca fiind tributară. Prin aceste mijloace literatura apocrifă a ajuns să aibă un efect de durată asupra devoţiunii medievale şi asupra artei şi povestirii creştine.

Totuşi, nu există nimic care să sugereze că faptul de a compila lucrări în numele unui apostol, un proces indicat în mod indirect în unele teorii despre paternitatea anumitor cărţi din NT, ar fi fost o parte acceptată a practicii catolice din secolul întâl şi al doilea (cf cu D. Guthrie, ExpT 67, 1955-6, p. 341 şi urm.), şi cazul autorului Faptelor lui Pavel este un exemplu al acţiunii drastice împotriva unei asemenea publicaţii.

Trecând de la oricare dintre scrierile NT la cele mai bune dintre apocrifele NT – adevărata creaţie a comunităţii creştine primare – treci într-o lume diferită. Dacă 2 Petru – ca să luăm scrierea NT atribuită cel mai adesea secolului al 2-lea – ar fi o scriere apocrifă, ea este unică printre apocrife.

Câteva lucrări reprezentative

Se pot da câteva lucrări reprezentative ale diferitelor forme apocrife. Ele sunt, vorbind la general, câteva din lucrările mai vechi şi mai importante. Puţine din ele au un text complet; cât priveşte unele dintre ele, depindem de citate din scriitorii timpurii.

Evangheliile apocrife primare

Un număr de fragmente din evangheliile timpurii sunt citate de scriitori din secolele al 3-lea şi al 4-lea. Continuă dezbaterile pe seama naturii şi a inter-relaţiilor acestor evanghelii. Gospel according to the Hebrews (Evanghelia după Evrei) îi era cunoscută lui Clement din Alexandria, Origen, Hegesippus, Eusebiu şi lui Ieronim, care afirmă (deşi nu este întotdeauna crezut) că a tradus-o în greacă şi latină (De Viris Illustribus 2) din aramaică în caractere ebraice, şi că a fost folosită de nazarineni, un grup iudeo-creştin. Majoritatea oamenilor, spune el, au crezut în mod eronat că originalul ebraic menţionat de Papias a fost cel al Evangheliei lui *Matei, ceea ce aminteşte de faptul că Iraeneus cunoştea secte ce foloseau numai Matei (Adv. Haer. 1. 26. 2; 3. 11. 7.). Câteva din extrasele pe care le avem au fără îndoială puncte de contact cu Matei; altele reapar în alte lucrări, cel mai recent în Evanghelia lui Toma. Există un puternic ton iudeo-creştin, şi este consemnată o arătare de după înviere lui Iacov cel Drept. Eusebiu se referă la o istorisire, ce se găseşte atât la Papias, cât şi în Evanghelia Evreilor, istorisire despre o femeie acuzată înaintea lui Isus de multe păcate. Aceasta a fost adeseori identificată cu istorisirea despre femeia adulteră, ce se găseşte în multe manuscrise ale lui Ioan 8.

Evanghelia reflectă probabil activitatea creştinilor evrei sirieni folosind tradiţia după Matei (Evanghelia „locală”) şi o altă tradiţie locală, din care o parte este fără îndoială valabilă. Nazarinenii o numeau „Evanghelia după apostoli” (Ieronim, Contra Pelag. 3. 2) – un titlu suspect de combativ. (Vezi V. Burch, JTS 21, 920, p. 310 şi urm.; M. J. Lagrange, KB 31, 1922, p. 161 şi urm., 321 şi urm.; şi în apărarea ei ca sursă primară, H. J. Schonfield, According to the Hebrews, 1937.)

Epifan, care a fost întotdeauna un scriitor confuz, menţionează o versiune mutilată a lui Matei, folosită de secta iudeo-creştină pe care el o numeşte „ebioniţi”. Aceasta a fost identificată cu Evanghelia Evreilor, însă extrasele prezentate arată o concepţie diferită despre naştere şi botez, şi lucrarea este în mod evident sectantă şi tendenţioasă. Se poate să fie aceeaşi cu (Evanghelia celor doisprezece apostoli) menţionată de Origen (Luca Hom. 1; cf cu J. R. Harris, The Gospel of the Twelve Apostles, 1900, p. 11 şi urm.).

Evanghelia Egiptenilor este cunoscută mai ales prin intermediul unei serii de citate ce apar în Stromateis de Clement din Alexandria. Unii gnostici au folosit-o (Ipolit, Philosophoumena), şi ea a apărut fără îndoială într-o sectă egipteană. Fragmentele existente se leagă de un dialog între Cristos şi Salome cu privire la repudierea relaţiilor sexuale. Un document cu acelaşi titlu este inclus în biblioteca Nag Hammadi, nu este însă legat de lucrarea cunoscută lui Clement. El este un tratat gnostic ezoteric.

Papirusurile au oferit un număr de fragmente din evangheliile necanonice. Cel mai celebrat, P. Oxy. 1. 654-655, va fi considerat ulterior sub titlul Evanghelia lui Toma. Următorul ca interes este aşa-zisa Evanghelie Necunoscută (P. Egerton 2) publicat de H. I. Bell şi T. C. Skeat în 1935, descriind întâmplări îmr-o manieră sinoptică, însă cu un dialog şi vocabular ioanin. Manuscrisul, datat în jurul anului 100 d.Cr., este unul din cele mai vechi manuscrise creştine greceşti cunoscute. Unii au susţinut că se inspiră din cea de-a patra Evanghelie şi probabil şi din una din evangheliile sinoptice, iar alţii au afirmat că este un exemplu timpuriu de literatură populară creştină independentă de acestea (cf. cu Luca 1:1). (Vezi H. I. Bell şi T. C. Skeat, The New Gospel Fragments, 1935; C. H. Dodd, BJRL 20, 1936, p. 56 şi urm. = New Testament Studies, 1953, p. 12 şi urm.; G. Mayeda, Das Leben-Jesu-Fragment Egerton 2, 1946; H. I. Bell, HTR 42, 1949, p. 53 şi urm.)

Evangheliile patimilor

Cea mai importantă Evanghelie din care avem o parte substanţială este Evanghelia lui Petru din secolul al 2-lea (mijlocul secolului), din care există un mare fragment în limba coptă, acoperind perioada de la judecată la înviere (Fragmentul Akhmim). A fost identificat cu „memoriile lui Petru”, probabil menţionate de Iustin (Trypho 106), însă această identificare este improprie. (Cf. V. H. Stanton, JTS 2, 1900, p. 1 şi urm.)

Elementul miraculos este exagerat. Paza vede trei bărbaţi ieşind din mormânt, doi dintre ei ajungând cu capul până la cer, iar cel de-al treilea trecând cu capul mai sus de cer. Ei sunt urmaţi de o cruce. O voce din cer strigă: „Le-ai predicat acel somn?” şi o voce din cruce spune „Da” (cf. cu 1 Petru 3:19). Partea de vină a lui Pilat este redusă, iar cea a lui Irod şi a evreilor este accentuată: reflectând probabil atât o apărare formală la adresa statului, cât şi o controversă cu evreii.

Judecata lui Serapion (vezi mai sus) nu a fost greşită; cea mai mare parte a lucrării este sinistră, dar nu periculoasă. Există însă expresii denunţătoare: „El a păstrat tăcerea ca unul care nu simte durerea”, iar interpretarea strigătului abandonării: „Puterea Mea, Tu M-ai părăsit”, urmat de pregnantul „El a fost ridicat la cer”, arată că autorul nu a preţuit cum trebuie umanitatea Domnului, (Vezi L. Vaganay, L’Evangile de Pierre, 1930.)

Gospel of Nicodemus (Evanghelia lui Nicodim) este numele dat unei lucrări compuse, existând în diverse texte revizuite în greacă, latină şi coptă, din care elementele principale sunt reprezentate de „Faptele lui Pilat”, după cum se presupune un raport oficial asupra procesului, a răstignirii şi a înmormântării, de un rezumat al dezbaterilor şi investigaţiilor ulterioare ale Sinedriului, şi de o relatare cum nu se poate mai colorată a „Coborârii în iad”. Există diverse anexe la diferitele versiuni; una dintre ele, o scrisoare a lui Pilat către împăratul Claudius, se poate să dea cea mai timpurie mostră din „Faptele lui Pilat”. Apologeţi asemenea lui Iustin (Apoi. 35.48) apelează cu încredere la consemnările procesului, presupunând că ele există. Tertullian cunoştea istorisiri din rapoartele favorabile ale lui Pilat către Tiberius cu privire la Isus (Apol. 5. 21). Asemenea „consemnări” vor fi construite în timp: mai ales când un guvern persecutant, în jurul anului 312 d.Cr., folosea rapoarte falsificate şi blasfemiatoare în legătură cu procesul, în scopuri de propagandă (Eusebiu, EH 9.5). Se poate ca „faptele” noastre prezente să fie o contracarare la acestea. „Coborârea în iad” ar putea proveni dintr-o dată mai târzie în acelaşi secol, însă ambele părţi ale lucrării se inspiră probabil dintr-un material mai vechi. Trăsătura izbitoare este dezvinovăţirea efectivă a lui Pilat, fără îndoială din motive de politică. Pe măsură ce istorisirile au trecut în legenda bizantină, Pilat a devenit un sfânt, iar martirajul lui continuă să fie sărbătorit în biserica coptă. Nu există nici un text critic corespunzător. Vezi J. Quasten, Patrology, 1, p. 115 şi urm. în vederea versiunilor.

Evangheliile copilăriei

Protoevanghelia lui Iacov a avut o popularitate imensă; există multe manuscrise în diferite limbi (deşi nici unul în latină) şi lucrarea a influenţat profund o mare parte din mariologia ulterioară. I-a fost cunoscută lui Origen, prin urmare trebuie să fie din secolul al 2-lea. Redă naşterea şi prezentarea Mariei, logodna ei cu Iosif (un bărbat de vârstă înaintată cu copii) şi naşterea miraculoasă a Domnului (o moaşă atestând virginitatea in partu). Este evident scrisă în interesul anumitor teorii cu privire la virginitatea perpetuă. Presupusul autor este Iacov cel Drept, deşi la un moment dat Iosif devine naratorul. (Vezi M. Teshiz, Papyrus Bodmer S, 1958; E. de Strycker, La forme plus ancienne du Protévangile de Jacques, 1961.)

Cealaltă Evanghelie influentă a copilăriei, din antichitate, a fost Evanghelia lui Toma, care povesteşte câteva istorisiri mai degrabă respingătoare din anii de tăcere. Versiunea noastră pare să fi fost golită de discursurile ei gnostice. Ea este distinctă de lucrarea de la Nag Hammadi ce poartă acelaşi nume (vezi mai jos); este uneori dificil de stabilit la care lucrare se referă scriitorii patristici.

Evangheliile Nag Hammadi

În biblioteca Nag Hammadi există mai multe evanghelii în coptă care nu au fost cunoscute în prealabil, cu excepţia versiunilor noi ale altora (*CHENOBOSKION).

Un text începe cu „Evanghelia Adevărului este o bucurie” (primele cuvinte, nu un titlu) şi continuă cu o meditaţie cu înflorituri şi adeseori obscură asupra schemei răscumpărării. Terminologia gnostică de tipul şcolii valentiniene este evidentă, însă nu sub forma dezvoltată pe care o întâlnim la Iraeneus. Face aluzie la majoritatea cărţilor NT într-un mod care sugerează recunoaşterea autorităţii acestora. A fost de obicei identificată cu Evanghelia adevărului atribuită lui Valentinus de către Iraeneus, cu toate că acest lucru s-a negat. (cf. cu H. M. Schenke, ThL 83, 1958, p. 497 şi urm.). Van Unnik a sugerat într-un mod atractiv că a fost scrisă înainte de ruptura lui Valentinus cu biserica romană (unde cândva candidase la un scaun de episcop), când încerca să-şi stabilească ortodoxia. Ar fi astfel o dovadă importantă la lista cărţilor cu autoritate (şi în mod considerabil similară listei pe care o avem noi) din Roma în jurul anului 140 d.Cr. (Vezi G. Quispel şi W. C. van Unnik în The Jung Codex, ed. de F. L. Cross, 1955; text de M. Malinine ş. a., Evangelium Veriatis, 1956 şi 1961; comentariu de K. Grobel, The Gospel of Truth, 1960.) Cea mai recentă traducere în limba engleză este de G. W. MacRae în The Nag Hammadi Library, 1977.

Evanghelia lut Toma, faimoasă în prezent, este o colecţie de ziceri ale lui Isus, numărând la aproximativ 114, cu un aranjament puţin evident. O mare parte din ele aduce cu zicerile din evangheliile sinoptice (cu o predilecţie spre Luca) însă aproape întotdeauna cu diferenţe semnificative. Acestea iau adeseori o direcţie gnostică, şi printre alte teme gnostice este minimalizat VT şi se accentuează necesitatea de a şterge orice urmă de conştientă a sexului. Lucrarea a fost identificată cu Evanghelia folosită de gnosticii naasseni (cf. cu R. M. Grant cu D. N. Freedman, The Secret Sayings of Jesus, 1959; W. R. Schoedel, VC 14, 1960, p. 225 şi urm.), însă caracterul ei gnostic la origine a fost pus la îndoială (R. McL. Wilson, Studies in the Gospel of Thomas, 1961) şi unii sunt gata să vadă în ea tradiţii independente, de o oarecare valoare. G. Quispel a găsit variantele similare ca tip celor din Textul Bezan („occidental”) (VC 14, 1960, p. 204 şi urm.) precum şi din Diatessaron a lui Tartan şi din pseudoClementine (vezi mai jos). Într-un articol mai recent Quispel leagă Evanghelia lui Toma mai degrabă de encratiţi decât de gnostici (VC 28, 1974, pag. 29 şi urm.). Oxyrhynchus Logia P. Oxy. 1. 654-655, cuprinzând celebrul „Raise the stone and thou shalt find me” (Ridicaţi piatra şi mă veţi găsi), se repetă sub o formă ce sugerează că ele au făcut parte dintr-o versiune grecească mai timpurie a cărţii. Toma (imaginat probabil drept fratele geamăn al lui Isus) joacă rolul principal în tradiţie (vezi mai sus), însă despre Iacov cel Drept se spune că devine conducătorul ucenicilor – una dintre mai multele indicaţii că o sursă iudeo-creştină este demnă de luat în considerare.

Multe probleme copleşesc această carte stranie şi neconsecventă însă, deocamdată, se pare că originea ei poate fi plasată cu siguranţă în Siria (ceea ce ar putea explica semitismele din limbă), unde a existat întotdeauna o atitudine mai liberă faţă de textul Evangheliei şi o mai mare contaminare decât oriunde altundeva. (Vezi textul şi traducerea de A. Guillaumont ş. a., 1959; H. Koester şi T. O. Lambdin în The Nag Hammadi Library in English, p. 117-130; B. Gärtner, The Theology of the Gospel of Thomas, 1961; bibliografie la 1960 în J. Leipoldt şi H. M. Schenke, Koptisch-Gnostische Schriften aus den Papyrus-Codices von Nag-Hamadi, 1960, p. 79 şi urm.)

Principalul aspect de interes din Evanghelia lui Filip (gnostică, deşi secta este greu de identificat) constă în doctrina ei sacramentală dezvoltată într-un mod neobişnuit, în care există taine mai mari în mir şi în „camera mirelui” decât în botez (vezi E. Segelberg, Numen 7, 1960, p. 189 şi urm.; R. McL. Wilson, The Gospel of Philip, 1962, asigură o traducere şi comentariul. Compară de asemenea cu The Nag Hammadi Library in English, p. 131-151 (trad. de W. W. Isenberg). Limbajul este respingător: interesul faţă de repudierea sexuală ajunge la obsesie.

Faptele „leuciene”

Cele cinci Fapte apocrife majore trebuie să servească drept scrieri reprezentative dintr-un număr mare de lucrări. Ele au fost adunate într-o culegere de Manicheeni, care le-ar fi moştenit de la surse gnostice. Bibliofilul Photius din secolul al 9-lea a găsit întreaga culegere atribuită unui oarecare „Leucius Charinus” (Bibliotheca, 114), este însă posibil ca Leucius să fi fost numai numele fictiv al autorului lucrării Faptele lui Ioan, cea mai timpurie (şi cea mai liberală) din culegere.

Ea aparţine perioadei din jurul anilor 150-160 d.Cr. şi descrie minuni şi predici (în mod hotărât gnostice) ale lui Ioan în Asia Mică. Lucrarea reflectă idealuri ascetice, are însă câteva anecdote plăcute în mijlocul unui material de o reputaţie mai proastă. Ea lasă de asemenea impresia că relatează propriile istorisiri ale lui Ioan despre unele evenimente avute cu Domnul, cuvântarea lui de rămas bun şi moartea lui. Din punct de vedere liturgic ea prezintă un oarecare interes şi cuprinde prima împărtăşanie cunoscută pentru cei morţi.

Faptele lui Pavel este tot o lucrare timpurie, deoarece Tertullian cunoştea oameni care pornind de la această lucrare au justificat predicarea şi botezarea de către femei (De Baptismos 17). El spune că a fost scrisă aparent „din dragoste faţă de Pavel” de un prezbiter asiatic, care a fost dat afară din slujbă pentru această acţiune. Aceasta trebuie să se fi întâmplat înainte de anul 190 d.Cr., probabil mai aproape de anul 160 d.Cr. Faptele reflectă o vreme a persecuţiilor. Există trei secţiuni principale:

(i) Faptele lui Pavel şi ale Theclei, o tânără din Iconia care rupe logodna la predica lui Pavel, este miraculos protejată de la martiraj (câştigând interesul „reginei Tryphaena” – *TRYPHAENA ŞI TRYPHOSA), şi îl asistă pe Pavel în călătoriile lui misionare. Se poate să fi existat vreun sâmbure de adevăr istoric, chiar dacă nu o sursă scrisă cu privire la Thecla (după Ramsay, CRE, p. 375 şi urm.).

(ii) O corespondenţă suplimentară cu biserica din Corint.

(iii) Martirajul lui Pavel (legendar).

Tonul este intens ascetic (cf. cu Beatitudes for the celibate ale lui Pavel, ch. 5), însă altminteri conservator. Există multe manuscrise incomplete, cuprinzând o secţiune voluminoasă a originalului în limba greacă, vezi L. Vouaux, Les Actes de Paul, 1913; E. Peterson, VC 3, 1949, p. 142 şi urm.

Faptele lui Petru este de o dată ceva mai târzie, dar tot din secolul al 2-lea. Manuscrisul principal, în latină (adeseori numit Vercelli Acts), începe cu discursul de rămas bun al lui Pavel ţinut în faţa creştinilor din Roma (probabil dintr-o altă sursă). Prin maşinaţiile lui *Simon Magul biserica din Roma a căzut în erezie, dar, ca răspuns la rugăciuni, soseşte Petru şi îl biruieşte pe Simon într-o serie de întâlniri publice. Urmează un complot împotriva lui Petru, iniţiat de păgânii părăsiţi de soţiile lor ca urmare a predicării lui, fuga lui Petru cuprinzând istorisirea Quo Vadis?, şi reîntoarcerea lui la răstignire, care are loc cu capul în jos. Un fragment în limba coptă şi aluziile referitoare la o porţiune pierdută sugerează faptul că alte istorisiri tratau despre întrebările apărute în comunitate cu privire la suferinţă şi moarte. Asemenea altor Fapte, Faptele lui Petru consideră că lucrarea lui Petru şi a lui Pavel se suplimentează reciproc; iar biserica din Roma ca fiind întemeiată de Pavel. Tonul ascetic este la fel de intens ca întotdeauna, dar altminteri elementul gnostic nu este prea des impus; se poate însă ca noi să avem ediţii epurate. Locul de origine este contestat, dar el a fost aproape cu siguranţă oriental. Vezi L. Vouaux, Les Actes de Pierre, 1922. Merită notat faptul că în biblioteca Nag Hammadi singurele două documente descrise drept Fapte sunt legate de Petru. Faptele lui Petru din limba coptă are o oarecare afinitate cu Faptele lui Petru din limba latină, acestea din urmă însă au un accent ascetic mai pregnant, ajungând până la extrem.

Faptele lui (Iuda) Toma se detaşează de celelalte Fapte. Ele sunt un produs al creştinătăţii siriace şi au fost scrise aproape cu certitudine în siriacă în Edessa la începutul secolului al 3-lea. Ele descriu cum au împărţit apostolii lumea prin tragere la sorţi, iar Iuda Toma Geamănul a fost numit pentru India. El a mers ca sclav, a fost însă mijlocul convertirii regelui „Gundaphar” şi a multor alţi indieni de seamă. Pretutindeni el predică virginitatea şi este frecvent închis ca urmare a succesului lui. În cele din urmă este martirizat.

Faptele au anumite trăsături gnostice: faimosul Imn al sufletului, ce apare în ele, include familiara temă gnostică despre răscumpărarea sufletului de stricăciunea materiei – fiul regelui este trimis să ucidă balaurul şi să aducă înapoi perla din ţinutul îndepăratat. Există în mod evident o oarecare legătură, deocamdată neverificată, cu Evanghelia lui Toma; şi titlul lui Toma, de „frate geamăn al lui Mesia”, este elocvent. Chemarea la virginitate este mai puternică, mai insistentă decât în oricare din celelalte Fapte, însă aceasta a fost o caracteristică a creştinătăţii siriace. Există puţine urme ale gnosticismului în sensul posedării unor mistere ascunse: autorul este prea serios în predicarea şi recomandarea Evangheliei lui.

Există versiuni complete în siriacă şi în greacă. Faptele par să dovedească o oarecare cunoaştere reală a istoriei şi topografiei *Indiei. (Vezi A. A. Bevan, The Hymn of the Soul, 1897; F. C. Burkitt, Early Christianity outside the Roman Empire, 1899; A. F. J. Mijn, VC 14, 1960, p. 154 şi urm.; idem, The Acts of Thomas, 1962).

Acts of Andrew (Faptele lui Andrei) sunt cele mai târzii (în jurul anului 260? d.Cr.) şi, în manuscrisele noastre, cele mai fragmentare dintre Faptele „leuciene”. Lucrarea este strâns legată de Acts of John, şi caracterul ei gnostic este menţionat de Eusebiu (EH 3. 25). Ea descrie predicări printre canibali, minuni, îndemnuri la virginitate şi, probabil adăugat dintr-o altă sursă, martirajul în Grecia. Gregory of Tours dă un rezumat. (Vezi P. M. Peterson, Andrew, Brother of Simon Peter, 1958; F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, 1958, p. 181 şi urm.; G. Quispel, VC 10, 1956, p. 129 şi urm.; compară cu D. Guthrie, „Acts and Epistles in Xpocryphal Writings”, în W. W. Gasque şi R. P. Martin (editori), Apostolic History and the Gospel, 1970.)

Epistolele apocrife

Cele mai importante sunt A treia epistolă către corinteni (vezi Faptele lui Pavel, mai sus); Epistola apostolilor, de fapt o serie de viziuni apocaliptice de la începutul secolului al 2-lea turnate în forma unei adrese în numele tuturor apostolilor, pentru a exprima o învăţătură de după înviere a lui Cristos (importantă ca unul dintre cele mai timpurii exemple ale acestei forme);Corespondenţa lui Cristos şi a lui Abgar, în care împăratul din Edessa îl invită pe Domnul în statul lui, Eusebiu îşi permite o traducere timpurie din siriacă (EH 1. 13); Corespondenţa lui Pavel şi Seneca (în latină) (vezi Ieronim, De Viris Illustribus 12), o justificare din secolul al 3-lea pentru dicţia lui Pavel, în mod evident intenţionată pentru a câştiga o citire a Epistolelor autentice în cercurile distinse; şi Epistola către Laodiceni, în latină, o compilaţie în limbaj paulin evocată de Coloseni 4:16. Fragmentul Muratorian menţionează Epistola către Laodiceni, şi pe cea către Alexandrinieni, de origine marcionită – nu există însă nici o urmă a acestora.Scrisoarea lui Lentulus citată în mod obişnuit, care îl descrie pe Isus fiind, după cum se pretinde, adresată senatului, este medievală. (Vezi H. Duensing, Epistula Apostolorum, 1925; J. de Zwaan în Amicitiae Corolla editată de H. G. Wood, 1933, p. 344 şi urm.; pentru toate scrisorile pseudopauline, L. Vouaux, Les Actes de Paul, 1913, pag. 315 şi urm.)

Apocalipsele

Apocalipsa lui Petru este singura lucrare strict apocrifă despre care există dovezi pozitive că a avut un statut cvasi-canonic pentru o perioadă de timp. Ea apare în Fragmentul Muratorian, fiind însă însoţită de observaţia că unii nu vor ca ea să fie citită în biserică. Clement din Alexandria pare să fi comentat că ar fi fost canonică într-o lucrare pierdută (Eusebiu, EH 6. 14), şi în secolulal al 5-lea ea era citită în Vinerea Mare în unele biserici palestiniene (Sozomen, Eccles. Hist. 7.19). Dar ea nu s-au bucurat niciodată de o acceptare generală iar canonicitatea ei nu a constituit o problemă reală în zilele lui Eusebiu (EH 3.3). Conservatorismul ei substanţial pare cert. O veche stihometrie îi dă 300 de rânduri: în jur de jumătate din acestea apar în copia principală a Evangheliei lui Petru (vezi mai sus). Conţine viziuni în legătură cu Domnul transfigurat, şi relatări lugubre despre chinurile celor blestemaţi – poate cu o referinţa confuză la o perioadă de încercare viitoare. (Vezi M. R. James, JTS 12, 1911, p. 36 şi urm., 362 şi urm., 573 şi urm., 32, 1931, p. 270 şi urm.)

Au existat mai multe Apocalipse gnostice ale lui Pavel, una dintre ele cunoscută lui Origen, inspirată de 2 Corinteni 12:2 şi urm. O versiune a uneia (care l-a influenţat pe Dante) a supravieţuit (vezi R. P. Casey, JTS 24, 1933, p. 1 şi urm.).

În biblioteca Nag Hammadi Cartea V constă din patru apocalipse, una a lui Pavel, două ale lui Iacov şi una a lui Adam. Apocalipsa lui Pavel din această colecţie este distinctă de cele cunoscute în prealabil. Toate aceste lucrări sunt gnostice în învăţătura lor. Cf. A. Bohlig şi P. Labib, Koptisch-gnostische Apocalypsen aus Codex V von Nag Hammadi, 1963.

Alte lucrări apocrife

Kerygmata Petrou, sau Predicile lui Petru, ne este cunoscută doar în fragmente, cele mai multe păstrate de Clement din Alexandria. Origen a avut legături cu erudiţi gnostici care foloseau această lucrare şi i-a provocat să dovedească autenticitatea ei (în Ioan 13:17, De Principiis Pref.8). Lucrarea a fost postulată ca o sursă a romanţului clementul original (vezi mai jos).

Fragmentele pe care le avem pretind că păstrează cuvinte ale Domnului şi ale lui Petru şi, cel puţin unul dintre fragmente concordă cu Evanghelia Evreilor.

Omiliiile lui Clement şi Recunoaşterile lui Clement sunt cele două forme principale ale unui romanţ în care Clement din Roma, căutând adevărul absolut, călătoreşte pe urmele apostolului Petru şi, în cele din urmă, se converteşte. Este posibil ca amândouă să derive dintr-un roman creştin din secolul al 2-lea, de o imensă popularitate, care a folosit probabilPredicile lui Petru. Problemele literare şi teologice implicate sunt foarte complexe. Predicile (Omiliile) mai ales impun o formă sectară iudaizată a creştinismului. (Vezi O. Cullmann, Le Probleme Litteraire et Historique du Roman Pseudo-Clémentin, 1930; H. J. Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 1949; E.T. of Homilies and Recognitions in Ante-Nicene Christian Library.)

Apocrifa lui Ioan a fost populară în cercurile gnostice şi a reapărut la Nag Hammadi. Mântuitorul i se arată lui Ioan pe Muntele Măslinilor, îi porunceşte să scrie o doctrină secretă, să o depoziteze cu grijă şi să o comunice doar celor al căror spirit o poate înţelege şi al căror mod de viaţă este demn. Există un blestem asupra oricui împarte doctrina unei persoane nevrednice în schimbul unei recompense. Ea trebuie datată înainte de anul 180 d.Cr., probabil în Egipt. (Vezi W. C. Till, Die Gnostischen Schriften des Koptischen Papyrus Berol. 8502, 1955; cf.cu JEH 3, 1952, pag 14 şi urm.) În documentele Nag Hammadi este dată o prezentare a creării, a căderii şi a răscumpărării umanităţii.

Apocrifa lui Iacov a fost şi ea descoperită la Nag Hammadi. Ea este un îndemn la căutarea Împărăţiei, conceput în forma unui discurs de după înviere adresat lui Petru şi lui Iacov, care se înalţă cu Domnul, dar nu sunt în stare să pătrundă în al treilea cer. Valoarea ei constă în data timpurie (125-150? d.Cr.), în proeminenţa lui Iacov (cel Drept?) care, după înălţare, îi trimite pe apostoli la treburile lor şi, după părerea lui van Unnik, în faptul că ea este liberă de influenţa gnostică. (Vezi W. C. van Unnik, VC 10, 1956, p. 149 şi urm.) F. E. Williams, în observaţiile introductive la traducerea lui din engleză textului Nag Hammadi, din bibliotecaNag Hammadi Library, p. 29, găseşte unele dovezi ale temelor gnostice şi sugerează ca sursă aApocrifei lui Iacov gnosticismul creştin.

Pistis Sophia şi Cărţile lui Jeu sfat lucrări gnostice obscure şi bizare din secolul al 2-lea şi al 3-lea. (Vezi C. Schmidt, Koptisch-gnostische Schriften (3), editat de W. Till, 1959; G. R. S. Mead,Pistis Sophia (3), 1947, E.T. – cf. cu F. C. Burkitt, JTS 23, 1922, p. 271 şi urm.; C. A. Baynes, ACoptic Gnostic Treatise, 1933.)

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ.

Este încă nevoie de ediţii critice ale multora din aceste lucrări. Texte în limba greacă şi latină ale descoperirilor mai timpurii cu privire la evanghelii sunt asigurate de C. Tischendorf,Evangelia Apocrypha, 1886, şi au fost suplimentate de A. de Santos, Los Evangelios Apocrifos, 1956 (cu traduceri spaniole). Cea mai bună colecţie a Faptelor este R. A. Lipsius şi M. Bonnet,Acta Apostolorum Apocrypha, 1891-1903. Câteva texte şi studii mai noi sunt furnizate în M. R. James, ANT (o colecţie superbă de traduceri în limba engleză până în 1924); E. Hennecke – W. Schneemelcher (E.T. de R. M. Wilson), New Testament Apocrypha, 1, 1963; 2, 1965 (lucrare indispensabilă pentru un studiu serios). Ziceri necanonice: A. Resch, Agrapha (2), 1906; B. Pick, Paralipomena, 1908; J. Jeremias, Unknown Sayings of Jesus, 1957; J. Finegan, Hidden Records of the Life of Jesus, 1969; F. F. Bruce, Jesus and Christian Origins outside the New Testament, 1974. Ordine bisericeşti: J. Cooper şi A. J. Maclean, The Testament of our Lord, 1902; R. H. Connolly,The So-Called Egyptian Church Order and its Derivatives, 1917.

A.F.W.

http://dictionarbiblic.blogspot.ro/2012/07/noul-testament-apocrifele.html

NOUL TESTAMENT

download - Copie
Noul Testament

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

 Cărțile  Noului Testament

Evanghelii
Matei · Marcu · Luca · Ioan
Fapte
Faptele Apostolilor
Epistole
Romani
1 Corinteni · 2 Corinteni
Galateni · Efeseni
Filipeni · Coloseni
1 Tesaloniceni · 2 Tesaloniceni
1 Timotei · 2 Timotei
Tit · Filimon
Evrei · Iacob
1 Petru · 2 Petru
1 Ioan · 2 Ioan · 3 Ioan
Iuda
Apocalipsa
Apocalipsa lui Ioan

Manuscrisele

Noul Testament este a doua parte a Bibliei, ce are 27 de cărți. Prima parte a Bibliei este Biblia ebraică, denumită de creștini Vechiul Testament. Noul Testament este un element fundamental al civilizației creștine.

Parte a seriei despre  Biblie

Canoane biblice și cărți
Tanakh
(Torah · Nevi’im · Ketuvim)

Biblia creștină
Vechiul Testament (VT)
Noul Testament (NT)
Biblia ebraică
Deuterocanon
Antilegomena
Capitole și versete

Apocrifă
(iudaică · VT · NT)
Autori
Scriitori
Canonul ebraic
Canonul Vechiului Testament
Canonul Noului Testament
Autori ai cărților lui Moise
Epistolele Sf. Apostol Pavel
Lucrările Sf. Ioan Evanghelistul
Epistolele Sf. Apostol Petru

Traduceri și manuscrise

Torah Samariteană

Manuscrisele de la Marea Moartă
Text masoretic
Targums · Peshitta
Septuaginta · Biblia vulgata
Biblia gotică · Vetus Latina
Biblia luterană · Biblii în română
Studii biblice
Datarea Bibliei
Critica Bibliei
Historical criticism
Textual criticism
Source criticism
Form criticism
Redaction criticism
Canonical criticism
Novum Testamentum Graece
Documentary hypothesis
Wiseman hypothesis
Synoptic problem
NT textual categories

Historicity
People · Locuri · Nume

Coerența internă
Arheolog · Artifacte
Știința și Biblia
Interpretări
Hermeneutics
Pesher · Midraș · Pardes
Interpretare alegorică
Literalism
Profeție
Perspective
Gnostic · Islamice · Coran
Christianity and Judaism
Inerrancy · Infailibilitate
Criticism of the Bible
Carte Biblia

Proiect
v • d • m
Cuprins

·                        1 Titlu

·                        2 Alcătuirea Noului Testament

§                                      2.1 Stabilirea canonului Noului Testament

§                                      2.2 Autenticitate

·                        3 Cărți

·                        4 Manuscrisele Noului Testament

·                        5 Noul Testament în limba română

·                        6 Vezi și

·                        7 Note

·                        8 Bibliografie

·                        9 Legături externe

Titlu

Mai este numit uneori Testamentul grecesc sau Scripturile grecești, întrucât a fost scris în limba greacă. Este vorba despre greaca „koine dialektos”, limba care s-a vorbit în bazinul mediteraneean începând cu epoca lui Alexandru cel Mare (sec. IV î.d. Hr.) și până în jurul anului 500 d. Hr.[1]. Termenul este o traducere a latinului Novum Testamentum, care corespunde cu originalul grecesc Ἡ Καινή Διαθήκη, adică „Noul Legământ” sau „Noul Testament”. Termenul Noul Testament este folosit pentru a descrie credințacreștinilor în Isus Cristos în contrast cu iudaismul vetero-testamentar și contemporan (vezi 2 Corinteni 3:6-15; Evrei 9:15-20). Ulterior, Noul Testament va include 27 de cărți.

Alcătuirea Noului Testament

Noul Testament este alcătuit din :

4 Evanghelii:

Evanghelia după Matei
Evanghelia după Marcu
Evanghelia după Luca
Evanghelia după Ioan

21 Epistole:

14 scrise conform tradiției de Pavel (dacă luăm în calcul epistolele pastorale șiEpistola către evrei)
3 scrise conform tradiției de Ioan
2 scrise conform tradiției de Petru
1 scrisă conform tradiției de Iacob
1 scrisă conform tradiției de Iuda

1 carte istorică :

Faptele Apostolilor

1 carte de revelație:

Apocalipsa lui Ioan

Stabilirea canonului Noului Testament

Noul Testament (Simion Ștefan, Bălgrad1648)

Canonul muratorian, document anonim scris de un creștin, datând probabil de la sfârșitul sec. al II-lea, probabil din Vest (eventual din Roma), nu acceptă Epistola către evrei, Iacob, 1 și 2 Petru și 3 Ioan, dar acceptă Apocalipsa lui Petru șiÎnțelepciunea lui Solomon drept scriptură.[2]

Epistola lui Barnaba și Păstorul lui Hermas sunt prezente în cea mai veche Biblie din lume, dar au fost mai târziu abandonate, de exemplu Păstorul lui Hermas a fost abandonată pe motiv că ar fi prea recentă.[2]

Cărți care au fost foarte aproape de a fi definitiv incluse în acest canon, dar în cele din urmă au ratat includerea: Evanghelia după Petru și Apocalipsa lui Petru, prima pe motiv că ar putea fi interpretată docetic iar ultima pe motiv că descrie prea simplist și literal viața de apoi.[2] Unii Părinți ai Bisericii erau de părere că Apocalipsa lui Petru trebuie considerată drept scriptură, ca egală cuApocalipsa lui Ioan sau chiar ca preferată față de Apocalipsa lui Ioan.[2]

Cărți care aproape au ratat includerea în canon: Epistola către evrei, pe motiv că n-a fost semnată de Apostolul Pavel și Apocalipsa lui Ioan, pe motiv că mileniul Împărăției lui Dumnezeu este redat în mod prea simplist și literal.[2]

În canonul Noului Testament au fost incluse cărți care erau: vechi, apostolice (scrise de apostoli sau de asociați ai apostolilor), populare și în mod special ortodoxe (adică erau conforme cu învățăturile taberei ortodoxe sau proto-ortodoxe).[2] De aceea evangheliilor, deși au fost scrise anonim, le-au fost aplicate nume de apostoli sau de asociați ai apostolilor, altfel ele n-ar fi putut fi incluse în canon.[2]

Prima mențiune a celor 27 de cărți care compun azi Noul Testament și numai a lor datează din anul 367, într-o scrisoare a lui Atanasie din Alexandria, la circa trei sute de ani după scrierea acestor cărți.[2] Canonul era încă disputat în acea vreme, iar scrisoarea sa nu a rezolvat disputele.[2] Consensul în privința acestui canon s-a format începând cu secolul a V-lea.[2] Acest consens se baza pe opinia populară.[2] În mod oficial canonul Noului Testament a fost hotărât pentru Biserica Catolică la Conciliul Tridentin, la mijlocul secolului al XVI-lea.[2] Până atunci niciun conciliu ecumenic nu se pronunțase în această privință.[2]

Sinodul de la Ierusalim (1672) a stabilit canonul Bibliei pentru bisericile ortodoxe. Acest sinod a aprobat același canon al Noului Testament ca cel catolic, dar a aprobat un canon diferit în ce privește Vechiul Testament.[3]

Autenticitate

Numai 8 din cele 27 de cărți sunt în mod sigur scrise de autorii cărora le sunt atribuite,[4] și anume șapte din epistolele pauline și Apocalipsa lui Ioan (care e cert scrisă de cineva numit Ioan, deși nu e clar cine era acel Ioan, de exemplu nu știm dacă era apostol).[2] Cele șapte epistole sunt ortonime (adică numele autorului este corect redat de tradiție), iar Apocalipsa este omonimă (adică scrisă de cineva care avea același nume cu autorul atribuit ei în mod tradițional).[5] Restul sunt fie falsuri fie false atribuiri fie cărți a căror autenticitate nu este certă.

De remarcat că Martin Luther a marcat patru cărți din Noul Testament drept „Antilegomena”: Evrei, Iacob, Iuda și Apocalipsa lui Ioan.[6][7] Luteranii de azi le numesc deuterocanonice în loc de Antilegomena.[6]

Cărți

·                        Evangheliile

§                                      Evangheliile sinoptice

o                                                    Matei

o                                                    Marcu

o                                                    Luca

§                                      Ioan

·                        Faptele Apostolilor

·                        Epistolele pauline

§                                      Romani

§                                      1 Corinteni

§                                      2 Corinteni

§                                      Galateni

§                                      Efeseni

§                                      Filipeni

§                                      Coloseni

§                                      1 Tesaloniceni

§                                      2 Tesaloniceni

§                                      Epistolele pastorale

o                                                    1 Timotei

o                                                    2 Timotei

o                                                    Tit

§                                      Filimon

§                                      Evrei

·                        Epistolele catolice

§                                      Iacob

§                                      1 Petru

§                                      2 Petru

§                                      1 Ioan

§                                      2 Ioan

§                                      3 Ioan

§                                      Iuda

·                        Apocalipsa

Manuscrisele Noului Testament

Sunt cunoscute aproximativ 250 de manuscrise unciale pe pergament, prin care s-a transmis textul cărților considerate părți ale Noului Testament.[8][9] Cele mai importante manuscrise sunt:

·                        Codex Sinaiticus (Alef/S 01), sec. IV, păstrat la British Museum;

·                        Codex Alexandrinus (A 02), sec. V, păstrat la British Library;

·                        Codex Vaticanus (B 03), sec. IV, păstrat în Biblioteca Vaticanului;

·                        Codex Ephraemi rescriptus (C 04), sec. V, păstrat în Biblioteca Națională din Paris;

·                        Codex Bezae Cantabrigiensis (D 05), sec. V, donat de Théodore de Bèze Universității din Cambridge.

Noul Testament în limba română

Prima traducere integrală este publicată în 1648 la Bălgrad (Alba Iulia)[10][11], având titlul Noul Testament sau împăcarea au Leagea Noao a lui Isus Hristos, Domnului nostru, sub îngrijirea mitropolitului Simion Ștefan. Traducerea în limba română are la bază, în principal, noua versiune latină a lui Théodore de Bèze, comparată cu textul grecesc, cu Vulgata, cu Bibliaslavonă de la Ostrog (1581) și cu cea maghiară a lui Károlyi Gáspár (1590). Noul Testament de la Bălgrad va fi reeditat, sub auspiciile Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Alba Iulia, în 1988 și în 1998.

Vezi și

·                        Tetravanghel

Note

1.                     ^ Vezi Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Paris, Seuil, 1996, p. 286

2.                     ^ a b c d e f g h i j k l m n Bart Ehrman – The History of the Bible: The Making of the New Testament Canon The Teaching Company, Lecția nr. 12.

3.                     ^ Schaff, Philip (ed.) Creeds of Christendom, with a History and Critical notes. Volume I. The History of Creeds. § 17. The Synod of Jerusalem and the Confession of Dositheus, A.D. 1672.

4.                     ^ Bart’s Most Recent New York Times Bestseller PR Newswire Association LLC, 2009.

5.                     ^ Ehrman, Bart D. (februarie 2011). „A World of Deceptions and Forgeries. The Terms of the Debate.” (în engleză) (EPUB).FORGED: Writing in the Name of God—Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are. (ed. First Edition. EPub). New York: HarperCollins e-books. pp. 28–29. ISBN 978-0-06-207863-6. Accesat la 2 septembrie 2011

6.                     ^ a b Lutheran Cyclopedia: Canon: „6. Throughout the Middle Ages there was no doubt as to the divine character of any book of the NT. Luther again pointed to the distinction between homologoumena and antilegomena* (followed by M. Chemnitz* and M. Flacius*). The later dogmaticians let this distinction recede into the background. Instead of antilegomena they use the term deuterocanonical. Rationalists use the word canon in the sense of list. Lutherans in America followed Luther and held that the distinction between homologoumena and antilegomena must not be suppressed. But caution must be exercised not to exaggerate the distinction.”

7.                     ^ Luther’s Antilegomena at bible-researcher.com

8.                     ^ R. Dupont-Roc, P. Mercier, Les manuscrits de la Bible et la critique textuelle, Paris, Cerf, 1997, p. 49-51

9.                     ^ Significance Codexsinaiticus.org.

10.                 ^ Sfânta Scriptură sau calea spre împărăție, 13 noiembrie 2009, Alexandru Chituță, Ziarul Lumina, accesat la 12 iulie 2013

11.                 ^ Prima traducere integrală a Noului Testament în limba română expusă la Muzeul Național al Unirii, 3 septembrie 2012,Adevărul, accesat la 30 iulie 2013

Bibliografie

·                        Nicolae I. Nicolaescu, Grigorie Marcu, Sofron Vlad, Liviu G. Munteanu, Studiul Noului Testament, Manual pentru institutele teologice, ediția a II-a, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1977.

·                        Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament, A-Z, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1984.

·                        Giuseppe Segalla, Panorama storico del Nuovo Testamento (col. „Leggere la Bibbia oggi”, 3.5), ed. a II-a, Brescia, Queriniana, 1992.

·                        Étienne Charpentier, Să citim Noul Testament, București, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 1999 (titlul original:Pour lire Le Nouveau Testament, Paris, Cerf, 1992).

·                        Stelian Tofană, Introducere în studiul Noului Testament, I: Text și canon. Epoca Noului Testament, ed. a II-a, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2000.

·                        Sorin Marțian, Introducere în studiul Noului Testament, Cluj, Editura Napoca Star, 2003.

Legături externe

·                        Limba si scrierea originalelor Noului Testament, 15 iulie 2008, Părintele Stelian Tofana, CrestinOrtodox.ro

Cărțile Bibliei

Părți majore
Vechiul Testament
Geneza  · Exodul  · Levitic  · Numeri  · Deuteronom  · Iosua  · Judecători  · Rut  · Cartea întâi a Regilor(1 Samuel)  · Cartea a doua a Regilor (2 Samuel)

· Cartea a treia a Regilor (1 Regi)  ·Cartea a patra a Regilor (2 Regi)  · Cartea întâi Paralipomena (1 Cronici)  · Cartea a doua Paralipomena(2 Cronici)

· Ezra  · Neemia  · Estera  · Iov  · Psalmi  · Proverbe  · Ecleziast  · Cântarea Cântărilor  · Isaia  ·Ieremia  · Plângerile lui Ieremia  · Ezechiel  · Daniel  · Osea  · Ioel  · Amos  · Obadia  ·

Iona  · Mica  · Naum  ·Habacuc  · Țefania  · Hagai  · Zaharia  · Maleahi

Deutero-
canonice
Apocrife
catolice
ortodoxe
Cartea lui Tobit  · Iudita  · Adăugiri la Estera  · 1 Macabei  · 2 Macabei  ·Înțelepciunea lui Solomon  · Sirach  · Baruh & Epistola lui Ieremia  ·Adăugiri la cartea lui Daniel (Istoria Susanei  · Cântarea celor trei tineri  · Istoria balaurului)

ortodoxe
1 Ezdra  · 2 Ezdra („Rugăciunea lui Manase„)  · Psalmul 151  · 3 Macabei  · 4 Macabei  · Odes

siriace
2 Baruh  · Psalmii 152–155

etiopiene
ortodoxe
4 Baruh  · Cartea lui Enoh  · Jubileele  · 1-3 Meqabyan

Noul Testament
Matei  · Marcu  · Luca  · Ioan  · Faptele Apostolilor  · Romani  · 1 Corinteni  · 2 Corinteni  · Galateni  · Efeseni  ·Filipeni  · Coloseni  · 1 Tesaloniceni  · 2 Tesaloniceni  · 1 Timotei  · 2 Timotei  · Tit  · Filimon  · Evrei  · Iacob  ·1 Petru  · 2 Petru  · 1 Ioan  · 2 Ioan  · 3 Ioan  · Iuda  · Apocalipsa

Canon biblic
Capitole și versete din Biblie  · Tanakh  · Text masoretic

Subdiviziuni
Literatură apocaliptică · Evangheliile sinoptice
 
Manuscrise
Manuscrisele de la Marea Moartă  · Septuaginta  · Torah Samariteană  · Targum  · Diatessaron  · Peșitta  · Vetus Latina  ·Canonul Muratorian  · Manuscrisele Noului Testament

Vezi și
Coerența internă  · Versiuni ale Bibliei  · Autorii Bibliei  · Traduceri ale Bibliei (în română) · Doctrine biblice  ·Biblia de la București  · Biblia de la Blaj  · Isaia 7:14  · Biblia lui Jefferson

Categorie:Biblia · Portal:Creștinism · Proiect Biblia

Categorii:

·                        Noul Testament

·                        Termeni creştini

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Noul_Testament

NAŢIUNI / TABEL

download - Copie

NAŢIUNI, TABEL. O prezentare pe care o găsim în Geneza 10, şi cu câteva modificări minore şi în 1 Cronici 1:5-23, a urmaşilor lui Noe, prin cei trei fii ai săi, *Sem, *Ham şi *Iafet.

Tabelul

Tabelul naţiunilor reprezintă gradele de rudenie, şi plasează numele descendenţilor unui individ dedesubtul şi la dreapta numelui său.

Poziţia listei în Geneza

Dacă împărţim cartea Genezei în mai multe părţi după locul în care se repetă formula „Iată generaţiile (în ebr. toledot) lui…”, tabelul naţiunilor se încadrează în pasajul Geneza 10:2-11:9, formula apărând în Geneza 10:1 şi în 11:10. Părerile sunt împărţite, unii considerând că această formulă este un titlu, iar alţii că este nota finală, dar în cazul nostru lucrurile nu se schimbă, fie că vom considera că tabelul naţiunilor împreună cu relatarea despre turnul Babel se referă la generaţiile fiilor lui Noe (dacă 10:1 este titlul), sau la generaţiile fiilor lui Sem (dacă 11:10 este nota finală).

III. Aranjamentul

Versetul 32 face încheierea tabelului, afirmând că acest tabel dă familiile (mispehot; *FAMILIA, VT) fiilor şi a descendenţilor (bene) lui Noe, după genealogiile ior (letoledot; *GENERAŢIE) fiecare în naţiunea (begoyim) lui, şi că din acestea (me’elleh, adică ori din familiile ori din naţiunile care le alcătuiesc), după potop, pe faţa pământului (‘eres) s-au răspândit naţiunile (goyim). Întrucât acest verset formează o notă finală a întregii liste, versetele 5, 20 şi 31 formează note finale la subdiviziunile 2-4, 6-19 şi 21-30 care se referă la descendenţii lui Iafet, Ham şi respectiv Sem. În general, rolul acestor versete este ca şi cel al v. 32, dar acestea afirmă în plus că listele pe care le conţin dau numele „după” familiile lor (mispehot) şi după limbile lor (lesonot; nota finală a generaţiilor lui Iafet se deosebeşte de celelalte prin faptul că ea conţine expresia „după limba fiecăruia”) şi după ţările şi naţiunile (goyim). În nota finală a generaţiilor lui Iafet, aceste criterii sunt prezentate într-o ordine diferită şi se afirmă în plus că „de la ei se trag popoarele de pe malul mării”. Mulţi comentatori cred că această expresie se referă numai la descendenţii lui Iavan, întrucât expresia „popoarele de pe malul mării” (VA, „de pe insule”) nu se potriveşte celorlalţi membri ai grupului. Mai departe, se sugerează că, în baza afirmaţiilor paralele din v. 20 şi 31, iniţial cuvintele „fiii lui Iafet au fost” au stat înainte de „din ţările” în v. 5 şi că, din neglijenţă s-au pierdut în procesul de copiere repetată a textului. Acest punct de vedere este adoptat în VSR şi s-ar putea să fie corect.

În cadrul celor trei arbori genealogici, numele sunt legate unele de altele ori prin formula „fiii (bene) lui…” sau prin „…a devenit tatăl lui (VA, „a născut pe”) (yalad)…” (*GENEALOGIE). Cea de-a doua formulă nu se găseşte în linia descendenţilor lui Iafet, dar în ceea ce priveşte descendenţii lui Ham se foloseşte cu referire la Nimrod şi la descendenţii lui Miţraim şi Canaan, iar în ceea ce priveşte descendenţii lui Sem, se foloseşte pentru întreaga secţiune de la Şelah la Iobab, adică pentru toţi descendenţii lui Arpacşad. O excepţie la aceste două formule o găsim în v.14, unde ni se spune că filistenii „au ieşit” (yasa’) din Casluhimi (v. 14). Aranjarea obişnuită în cele trei liste de nume este modificată prin inserarea altor versete care ne aduc informaţii suplimentare, fie că leagă numele unele de altele, fie că ne dau informaţii suplimentare cu privire la anumiţi indivizi. Aranjarea capitolului poate fi prezentată pe scurt după cum urmează:

Titlu (sau nota finală pentru secţiunea precedentă) (1)

Descendenţii lui Iafet (2-4)

Detalii cu privire la Iavan (5a)

Notă finală (5b)

Descendenţii lui Ham (6-7, 13-18a)

Detalii cu privire la Nimrod (8-12) şi la Canaan (18b-19)

Notă finală (20)

Descendenţii lui Sem (22-29a)

Detalii cu privire la Sem (21) şi la Ioctan (29b-30)

Notă finală (31)

Notă finală pentru întreaga listă (32)

Ordinea în care sunt prezentaţi cei trei arbori genealogici şi care îl pune pe Sem pe ultimul loc, se conformează felului general în care tratează Geneza lucrurile, adică arborele genealogic cel mai important este tratat după ce au fost discutaţi ceilalţi arbori mai puţin importanţi. Genealogia din Geneza 11 urmăreşte generaţiile începând cu Peleg şi până la Avraam.

Conţinut

Multe dintre numele din listă au de-a face cu numele unor popoare sau ale unor regiuni cunoscute din inscripţiile din antichitate, şi cu privire la multe dintre acestea există un consens suficient de puternic pentru a ne putea face o idee de ansamblu cu privire la scopul celor trei liste.

Consideraţii preliminare

Numele din tabel au fost probabil numele unor indivizi şi au ajuns să fie adoptate de popoarele care au descins din aceştia, iar în unele cazuri au fost folosite pentru teritoriile care au fost locuite de aceste popoare. Este important să observăm faptul că, în anumite perioade istorice, aceste nume au putut avea diferite semnificaţii, astfel încât indentificarea morfologică a unui nume din Geneza 10 cu a unui nume ce apare în surse nebiblice poate fi valabilă întru totul numai dacă cele două nume provin din aceeaşi perioadă. Schimbarea semnificaţiei acestor nume se datorează în mare măsură fluctuaţiei popoarelor prin deplasări, infiltraţii, cuceriri sau migrări.

Există trei caracteristici principale ale unui popor care sunt suficient de distinctive pentru a da o anumită nuanţă numelui lui. Acestea sunt: rasa sau înfăţişarea; limba, care este un component al culturii; precum şi zona geografică în care trăieşte populaţia sau forma politică în care este organizată. Caracteristicile rasiale nu se pot schimba, dar pot deveni atât de amestecate sau de dominate prin căsătorii inter-rasiale, încât nu mai pot fi distinse. Limba se poate schimba complet în sensul că limba unui grup subjugat poate fi înlocuită cu limba cuceritorilor, în multe cazuri cu caracter permanent. Zona geografică poate fi schimbată complet prin migraţie. Întrucât într-o anumită perioadă unul din aceşti factori are cea mai mare influenţă asupra semnificaţiei numelui acelui popor, iar într-o altă perioadă un altul, este puţin probabil ca lista din Geneza 10 să se bazeze pe un singur sistem. Astfel, de exemplu, nu ne putem aştepta ca toţi descendenţii lui Sem să fi vorbit aceeaşi limbă, sau să fi locuit în aceeaşi zonă geografică, sau chiar să fi format o singură rasă, căci toate acestea au fost probabil imposibile datorită căsătoriilor mixte. Acest punct de vedere este argumentat şi prin prezenţa unor nume duble în mai multe liste: Asur (*ASIRIA), Seba, Havila şi Lud(imi) apar atât în lista generaţiilor lui Sem cât şi a lui Ham, iar Meşec (Meşa în lista lui Sem; *MEŞEC) apare probabil atât în lista lui Iafet cât şi în cea a lui Sem. Cu toate că este posibil ca acestea să fie nume cu totul distincte, este posibil şi ca ele să reprezinte cazuri în care un popor mai puternic a asimilat unul mai slab. Este necesar să notăm faptul că din acest capitol s-au adoptat nume pentru anumite utilizări specifice din vremurile noastre. Astfel, în studiul limbilor, termenii „semitic” şi „hamitic” se folosesc, primul pentru a defini un grup de limbi ce includ ebraica, aramaica, acadiana, araba, etc., iar cel de-al doilea pentru un alt grup dintre care cea mai importantă este egipteana veche. Aceasta este însă o utilizare convenţională şi nu înseamnă că toţi descendenţii lui Sem au vorbit limbi semitice şi că toţi descendenţii lui Ham, limbi hamitice. Astfel, faptul că Elam apare în genealogia lui Sem iar Canaan în cea a lui Ham nu este în mod necesar o eroare, cu toate că elamiţii nu au fost un popor semit iar canaaniţi au fost. Pe scurt, numele din Geneza 10 indică probabil uneori entităţi geografice, alteori entităţi lingvistice, iar alteori entintăţi politice, dar nu indică în mod consecvent doar una din ele.

Iafet

În această listă, se acceptă în general următoarele identificări, cu toate că acestea nu sunt acceptate universal: Gomer = cimerienii; Aşchenaz = sciţii; Madai = mezii; Meşec = muski; popor care au intrat în Orientul Apropiat venind din stepa din N. Iavan = ionienii, şi descendenţii lui, inclusib Elişa = Alasia (în Cipru), iar Dodanim (probabil o formă alterată a numelui Rodanim; cf. 1 Cronici 1:7, VSR) = locuitorii insulei Rodos, au fost probabil un popor din V, care au trecut prin Ionia spre insule şi spre ţinuturile de coastă (‘iyye, v. 5) ale Mării Egee şi ale Mării Mediterane. Aşadar, se pare că descendenţii lui Iafet au format popoare care, în mileniul al doilea se găseau în regiunile de N şi NV ale Orientului Apropiat.

Ham

Următoarele identificări sunt acceptate în general: Cuş = Etiopia; Seba = Saba (în S Arabiei); Dedan = Dedan (în N Arabiei); Miţraim = Egiptul; Lud = Lidia(?); Filistenii = Filistenii; Caftorim = cretanii; Put = Libia; Canaan = Canaan; Sidon = Sidon; Het = hetiţii; Amorit = amoriţii; Heviţii = cei din Hur; Hamatiţii = hamatiţii.

Sub numele lui *Nimrod ni se dă o informaţie suplimentară, şi anume, că el a început să domnească în ţara *Şinear = Babilonia unde a domnit în Babel = Babilon, în Erec = Uruk, în Acad = Agade şi în *Calne (este posibil să fie vocalizat în kullana, „toate acestea”), primele fiind trei oraşe importante din Mesopotamia, cu toate că vatra oraşului Agade nu este cunoscută nici acum. De acolo a plecat la Asur = Asiria (sau „Asur a plecat mai departe”- vezi VA) şi a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah = Kalhu şi Resen. Ninive şi Kalhu au fost cetăţi împăteşti, dar celelalte două nume sunt necunoscute.

Conform situaţiei pe care o găsim în inscripţiile nebiblice, afirmaţiile conform cărora locuitorii Mesopotamiei (Nimrodului) au venit din Etiopia, şi că filistenii şi cretanii provin din Egipt par să fie eronate, dar natura şi originea tuturor elementelor referitoare la populaţia cea mai veche a Mesopotamiei sunt încă necunoscute, iar legăturile timpurii ale Egiptului cu Creta şi cu ţările din zona Mării Egee arată posibilitatea unor contacte şi mai timpurii neatestate. În general, popoarele din S Orientului Apropiat sunt arătate în această listă.

Sem

În lista descendenţilor lui Sem, identificările general acceptate sunt puţine: Elam = Elam (partea de SE a câmpiei Mesopotamiei); Asur = Asiria; Aţarmavet = Adramaut (în S Arabiei); Seba = Saba; Lud = Lidia; Aram = Aram. Aceste nume sugerează că zona în care s-a aşezat acest grup de popoare se întinde de la N din Siria până în Mesopotamia şi Arabia.

II. Surse

Studiul Orientului Apropiat în perioada antichităţii ne ajută să ne formăm o oarecare idee cu privire la orizonturile cunoaşterii geografice din mileniul al doilea î.Cr. şi mai devreme.

III. Mesopotamia

În mileniul al patrulea î.Cr., dovezi ale arheologiei preistorice ne arată că, în zona geografică cuprinsă între Golful Persic şi Mediterană a înflorit sporadic câte o cultură comună întregii zone. Găsim atestări cu privire la contacte comerciale în jurul anului 3000 î.Cr., între Peninsula Arabică, Anatolia, Iran şi India. Scrierile cuneiforme se referă la aceste contacte pe la sfârşitul mileniului al 3-lea şi al 2-lea mileniu. Conducători de state din timpuri străvechi au întreţinut relaţii comerciale şi de altă natură cu Iranul, cu Libanul („Pădurile de cedru”), cu Mediterana („Marea de Sus”), cu Taurus („Muntele de argint”) şi cu Anatolia (Burushatum) în N, iar în S cu Bahrain (Dilmun), unde săpăturile au descoperit un centru de comerţ cu Arabia şi India. În al 18-lea sec. î.Cr., a existat o colonie de negustori asirieni în Capadocia (Kultepe) şi aproximativ din această perioadă cunoaştem un itinerar al negustorilor care duce din S Mesopotamiei până în acest oraş (JCS 7, 1953, p. 51-72).

O migrare a popoarelor în mileniul al treilea în stepa din N, a avut ca rezultat sosirea în Orientul Apropiat, în prima parte a mileniului al 2-lea, a unor popoare care se pare că au adus cu ele îndeletnicirile din ţările de N.

IV.Egiptul

În timpuri preistorice, locuitorii de pe Nilul inferior au avut contacte comerciale cu cei de pe coasta Mării Roşii, cu Nubia, cu Libia şi probabil cu alte teritorii din Sahara, iar în timpul primelor dinastii din mileniul al 3-lea, s-au făcut în mod regulat călătorii la Sinai şi la Byblos, pe coasta siriană. În prima parte a sec. al 2-lea, Egiptul a întreţinut legături comerciale cu Ciprul, cu Cilicia şi în special cu Creta, aceste lăgături fiind atestate de obiecte care s-au găsit în toate aceste locuri. Egiptenii aveau obiceiul de a înşira nume iar Textele Blestemate din sec. al 18-lea precum şi listele cu cetăţile şi popoarele „supuse” faraonilor din sec. al 15-lea î.Cr. ne arată că geografia Palestinei şi a Siriei era cunoscută. Arhiva de tăbliţe cuneiforme care s-au găsit la el-Amarna ne arată că în scopuri diplomatice se folosea o singură limbă (acadiana) în întreg Orientul Apropiat şi că era posibil să se fi cunoscut bine şi alte zone geografice.

V. Critica literară

Mulţi erudiţi consideră că distincţia care există în formulele folosite în aranjarea tabelului, unele folosind bene iar altele yalad, trădează faptul că acest tabel a fost alcătuit de mai mulţi autori. Conform acestei opinii, scheletul principal al tabelului, care foloseşte formula bene, trebuie atribuit Codului preoţesc (P), iar partea care este introdusă prin formula yalad, împreună cu informaţiile suplimentare care se dau în legătură cu unele nume din listă, provine din documentul iahvist, un document mai vechi şi mai puţin ştiinţific (I), care a fost împletit printre elementele cadrului de bază de scriitori mai metodici care au aparţinut preoţimii. Diviziunea care a rezultat este următoarea: P = 1a, 2-7, 20, 22-23, 31-32; I = 1b, 8-19, 21, 24-30. Putem considera tot aşa de bine, însă, că această variaţie se datorează unui stil literar mai liber şi, în lumina cunoştinţelor geografice care au existat în al 2-lea mileniu î.Cr., nu mai este necesar să presupunem că documentul (I) a fost scris în prima parte a perioadei monarhice, iar documentul (P) în perioada post-exilică. Într-adevăr, este greu de explicat absenţa Persiei din listă, dacă tabelul a fost compilat în mare măsură şi pus în forma lui finală de preoţi care datorau chiar politicii tolerante a persanilor întoarcerea lor din exil.

VI.Scopul

Lăsând la o parte acele teorii care susţin că tabelul din Geneza 10 aparţine unei perioade târzii şi că nu inspiră încredere, există două puncte de vedere care se referă la scopul lui. Unii susţin că acest tabel menţionează popoarele întregii lumi, iar alţii că menţionează numai pe acele popoare ale Orientului Apropiat cu care este posibil ca israeliţii să fi avut legături. Lucrul acesta depinde în mare măsură de cuvântul eres în v. 32. În unele versiuni în limba engleză acest cuvânt a fost tradus cu *pământ, dar el este un termen al cărui sens este foarte variat, astfel încât poate fi tradus cu „întregul pământ”, cu, „lumea cunoscută” sau cu „ţară”, după context. Punctul de vedere general al celor care acceptă în genere identificările numelor din tabel este că eres înseamnă aici Jumea cunoscută”; însă faptul că multe nume din tabel nu pot fi încă identificate, arată că nici celălalt punct de vedere nu poate fi negat complet. A accepta primul punct de vedere nu înseamnă a susţine că pe lângă Noe au mai supravieţuit şi alţii în urma potopului, căci, în timp ce implicaţia v. 9 din cap. 9 este că pământul a fost populat de descendenţii celor trei fii ai lui Noe (*NOE), tabelul nu pretinde că îi numeşte pe toţi.

VII. Autorul şi data

Aspectele menţionate mai sus ne arată că prin conţinutul lui tabelul nu depăşeşte în mod necesar cunoştinţele pe care le putea poseda o persoană educată în şcolile egiptene din sec. al 15-lea şi al 14-lea î.Cr. Cei care pretind că tabelul a fost scris într-o perioadă după Moise se bazează pe faptul că popoare cum au fost cimerienii, sciţii, mezii şi poate poporul numit Muski nu apar în documentele scrise decât în primul mileniu î.Cr. şi pe baza acestui fapt, se postulează întocmirea acestui tabel la o dată plasată în prima parte a mileniului unu. Aceste popoare, însă, trebuie să fi existat ca triburi sau ca grupuri mai mari înainte de a fi menţionate în documentele care s-au păstrat şi este posibil ca invadatori din perioade mai timpurii, cum au fost cassiţii şi cârmuitorii din Mitani care aveau legături cu triburile mai de la N, să fi păstrat informaţii cu privire la aceste popoare. De asemenea, se susţine că *filistenii (v. 14) nu au apărut pe scena lumii biblice decât în sec. al 12 î.Cr., dar diferite consideraţii ne indică posibilitatea existenţei unor legături cu acest popor într-o perioadă mai timpurie. În mod similar, popoarele din S Arabiei, care sunt menţionate în tabel şi care nu apar în documentele scrise decât în primul mileniu, trebuie să fi existat înainte de această perioadă ca triburi.

Pe scurt, cu toate că acest punct de vedere prezintă dificultăţi, nu este imposibil ca Tabelul Naţiunilor să fi fost compilat în sec. al 13-lea î.Cr., poate de către Moise.

BIBLIOGRAFIE

W.F. Albright, Recent Discoveries in Bible Lands, 1955, p. 70-72; W. Brandenstein, „Bemerkungen zur Völkertafel der Genesis”, Festschrift… Debrunner, 1954, p. 57-83; G. Holscher, Drei Erdkarten…, 1949, eh. 5; J. Simons, „The Table of Nations (Geneza 10): Its General Structure and Meaning”, OTS 10, 1954, p. 155-184; DJ. Wisemann, „Genesis 10: Some Archeological Considerations”, JTVI 87, 1955, p. 14-24, 113-118 şi POTT, p. xv-xxi; E.A. Speiser, Genesis, 1964, p. 64-73; majoritatea punctelor de vedere care nu sunt atât de recente sunt discutate în lucrarea lui S.R. Driver, The Book of Genesis, 1926, xxvi-xxvii, 112-132; G.R. Driver, ibid., p. 444-447; J. Skinner, Genesis, 1930, p. 196-207.

T.C.M.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/07/natiuni-tabel.html

NATURĂ.

26166405_528164660901519_2122504651006353946_n

NATURĂ. Sunt puţine cuvinte care să depăşească prin ambiguitatea lor cuvântul „natură”. Ne este cu neputinţă să facem o distincţie clară între toate utilizările lui. Următoarea analiză are de-a face numai cu cuvintele care au fost traduse cu „natură”, „natural” şi „în mod natural” în VA şi VSR. Este semnificativ faptul că şi acestea provin din diferite rădăcini, una ebr. şi trei gr.

1.Cuvântul ebr.leah, tradus cu „forţa naturală” în Deuteronom 34:7, are ca idee de bază ideea prospeţimii şi a umezelii şi, deci, ideea de vigoare care este asociată de obicei cu supleţea tinereţii.

2.Adverbul grecescgnesios şi substantivul genesis provin dintr-o rădăcină care se referă la „naştere”, „intrare în existenţă”. Primul cuvânt, adverbul, cu toate că este tradus „în mod natural” în Filipeni 2:20 în VA, şi-a pierdut sensul etimologic în greaca elenistică şi se traduce mai bine prin „autentic” (ca şi în VSR), „cu sinceritate” (cf. MM, sub cuvântul „sincer”, pentru o documentare cu privire la această schimbare a sensului). Substantivul genesis apare la cazul genitiv în Iacov 1:23; 3:6. În primul caz, VSR traduce genitivul prin „natural”, iar în cel de-al doilea, prin „de la natură”. Ideea este aceea a succesiunii a naşterii, a descompunerii şi a unei noi naşteri, caracteristice lumii din jurul nostru. Un om îşi vede în oglindă faţa care a ajuns în această stare prin procesul acesta (1:23); versetul (3:6) scoate în evidenţă şi mai mult procesul acesta continuu prin expresia „roata” sau „cursul” lumii schimbătoare. În Filon găsim din abundenţă indicii cu privire la contrastul dintre genesis, lumea schimbătoare din jurul nostru, şi eternitatea lui Dumnezeu.

3.Cuvântul tradus cu „natural” în 1 Corinteni 2:14; 15:44, 46 (VA) este termenul gr.psychikos. Acest adjectiv este folosit în NT cu privire la ceea ce ţine de psyche, nu în sensul mai general de „viaţă”, „suflet”, ci în sensul care îl face să se distingă de pneuma. Cuvântul psyche în sensul acesta este viaţa senzaţiilor, a emoţiilor, a intelectului, excepţie făcând orice contact conştient cu Dumnezeu. Trupul natural din 1 Corinteni 15 este un trup care răspunde nevoilor unuipsyche inferior; în mod similar, trupul spiritual, care de fapt nu este definit, va fi un trup care nu va fi în mod necesar „compus din spirit”, ci va fi un „vehicol” adecvat, ca să spunem aşa, desfăşurării activităţii spiritului.

4.Cuvintele traduse cel mai frecvent cu „natură”, „natural”, suntphysis şi physikos. Înţelesul de bază al cuvântului physis este „procesul creşterii” şi, ca atare, ceea ce ia fiinţă printr-un asemenea proces (vezi Romani 11:21, 24 pentru deosebirea dintre physis, creşterea normală a unei plante, şi rezultatele altoirii. Fiecare soi de făpturi au propriul lor physis, Iacov 3:7 (cf. adnotării de pe margine din VR); este posibil să vorbim despre un physis distinct al lui Dumnezeu (2 Petru 1:4), cu toate că nu putem concepe nici un proces de creştere care să caracterizeze Fiinţa lui Dumnezeu. Sensul precis al lui physis, physikos, este dat deseori de elementul cu care physis este pus în contrast. Astfel, physis poate fi privit ca o caracteristică a fiarelor sălbatice în contrast cu oamenii (2 Petru 2:12; Iuda 10) sau poate fi contrastat cu ceea ce se crede în general, dar este fals (Galateni 4:8, Moffatt; „dumnezei care sunt într-adevăr”,physei, „nici un dumnezeu”; cf. 1 Corinteni 8:5).

Deosebit de important specială este felul în care Pavel foloseşte physis în contrast cu (i) pervertirile societăţii păgâne, (ii) harul nemeritat al lui Dumnezeu în Cristos şi consecinţele lui în viaţa omului.

Prima utilizare se găseşte în Romani 1:26-27; aici se are în vedere pervertirea sexuală, ca o abatere de la norma acceptată de omul „natural”. Probabil că aceeaşi idee este prezentă şi în 1 Corinteni 11:14, cu toate că aici physis poate să se refere la sensul lui de bază, „procesul creşterii”, şi la aspecte fiziologice cu privire la lungimea părului netăiat.

Spre deosebire de har, psysis îl aşează pe iudeu într-o poziţie privilegiată (Galateni 2:15); el îl face pe iudeu să se distingă de ne-evrei, care nu sunt sub legământ (Romani 11:21,24), cu toate că de unul singur nu mântuie. Pe de altă parte, cel dintre neamuri, în ciuda faptului că nu are semnul legământului şi este ek physeos, netăiat împrejur, este uneori un physei capabil să înfăptuiască faptele cerute de Lege (Romani 12:14, 27). În contrast cu tot privilegiul şi cu faptele bune stă adevărul că toţi oamenii sunt „din fire (physei) copii ai mâniei” (Efeseni 2:3). Aşadar, în aceste pasaje, physis, physikos, se referă la toate lucrurile care aparţin lumii, iudeilor şi celor dintre Neamuri, şi care nu au nimic de a face cu actul plin de bunăvoinţă al lui Dumnezeu în Cristos.

M.H.C.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/07/natura.html

MINUNILE LUI ISUS

download - Copie

Minunile lui Isus

Minunile lui Isus (sau miracolele lui Isus) sunt faptele supranaturale despre care creștinii cred că au fost săvârșite de Isus Hristos în timpul vieții sale pământene și care sunt menționate în Evangheliile canonice. Aceste minuni pot fi clasificate în patru grupe: vindecări,exorcizăriînvierea morților și control asupra naturii.

Isus și minunile

Principala întrebare cu privire la istoricitatea lui Isus nu este dacă a existat sau nu, ci dacă Isus a trăit sau nu felul de viață pe care-l descriu autorii Evangheliilor: acești scriitori relatează ostentativ că Isus a făcut minuni.[1]

Cuvântul miracol sau minune este într-un fel evaziv. Chiar și în Webster’s New World Dictionary se dau două definiții: „1.: un eveniment sau o acțiune ce contrazice aparent legile științifice cunoscute; 2.:un lucru extraordinar”. Definiția aleasă va trimite argumentele în direcții total diferite. Noul Testament grecesc folosește două cuvinte grecești pentru acest cuvânt: primul este dunamis care are sensul literal de „o lucrare de putere” și semeion, folosit mai rar de scriitorii greci, care are sensul de „semn”. Prin urmare o definiție a termenului minune folosit în Noul Testament ar fi „o lucrare de putere rară sau neobișnuită ce indică sau arată către un fapt semnificativ”.

Miracolele lui Isus relatate de Evanghelii nu au avut scopul de a furniza unor neîncrezători ostili o siguranță obiectivă de 100%, dimpotrivă Isaia 45:15 spune că Tu ești un Dumnezeu care Te ascunzi. De cele mai multe ori Isus refuza să facă minuni în fața celor care îi cereau semne, dar făcea minuni celor umili și celor apropiați sincer de Dumnezeu care nu aveau nevoie de minuni pentru a-și întări credința lor. Acest lucru este în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu din Ieremia 29:13: Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu inima.[4]

https://ardeleanlogos.wordpress.com/religia-crestina/minunile-lui-isus/

Minunile lui Isus din Evangheliile canonice

 

Numărul Eveniment Matei Marcu Luca Ioan
1 Transformarea apei în vin la nunta din Cana Galileii       Ioan 2:1-11
2 Exorcismul de la Sinagoga din Capernaum   Marcu 1:21-28 Luca 4:31-37  
3 Prima pescuire miraculoasă     Luca 5:1-11  
4 Învierea tânărului din Nain     Luca 7:11-17  
5 Vindecarea unui lepros Matei 8:1-4 Marcu 1:40-45 Luca 5:12-16  
6 Vindecarea slugii sutașului Matei 8:5-13   Luca 7:1-10 Ioan 4:46-54
7 Vindecarea soacrei lui Petru Matei 8:14-17 Marcu:1 Luca 4:38-41  
8 Exorcismul dintr-o seară Matei:8 Marcu:1 Luca 4:38-41  
9 Potolirea furtunii Matei 8:23-27 Marcu 4:35-41 Luca 8:22-25  
10 Vindecarea îndrăciților gadareni Matei 8:28-34 Marcu:5 Luca 4:26-39  
11 Vindecarea slăbănogului din Capernaum Matei 9:1-8 Marcu:2 Luca:5  
12 Învierea fiicei lui Iair Matei 9:18-26 Marcu 5:21-43 Luca 8:40-56  
13 Vindecarea femeii cu scurgere de sânge Matei 9:20-22 Marcu 5:25-34 Luca 8:43-48  
14 Vindecarea celor doi orbi Matei 9:27-31      
15 Exorcismul unui mut Matei 9:32-34      
16 Vindecarea slăbănogului de la Scăldătoarea Betezda       Ioan 5:1-18
17 Vindecarea omului cu mâna uscată Matei 12:9-13 Marcu 3:1-6 Luca 6:6-11  
18 Exorcismul unui om orb și mut Matei 12:22-28 Marcu 3:20-30 Luca 11:14-23  
19 Vindecarea femeii gârbove     Luca 13:10-17  
20 Prima înmulțire a pâinilor (5000   de oameni) Matei 14:13-21 Marcu 6:31-34 Luca 9:10-17 Ioan 6:5-15
21 Mersul pe apă Matei 14:22-33 Marcu 6:45-52   Ioan 6:16-21
22 Vindecările din Ghenizaret Matei 14:34-36 Marcu 6:53-56    
23 Vindecarea fiicei femeii cananeence Matei 15:21-28 Marcu 7:24-30    
24 Vindecarea surdomutului din Decapole   Marcu 7:31-37    
25 A doua înmulțire a pâinilor (4000   de oameni) Matei:15 Marcu 8:1-9    
26 Vindecarea orbului din Betsaida   Marcu 8:22-26    
27 Schimbarea la față Matei 17:1-13 Marcu 9:2-13 Luca 9:28-36  
28 Vindecarea lunaticului Matei 17:14-21 Marcu 9:14-29 Luca 9:37-49  
29 Moneda din gura peștelui Matei 17:24-27      
30 Vindecarea bolnavului de dropică     Luca 14:1-6  
31 Vindecarea celor zece leproși     Luca 17:11-19  
32 Vindecarea orbului din naștere       Ioan 9:1-12
33 Vindecarea orbului din Ierihon Matei 20:29-34 Marcu 10:46-52 Luca 18:35-43  
34 Învierea lui Lazăr       Ioan 11:1-44
35 Miracolul smochinului blestemat Matei 21:18-22 Marcu 11:12-14    
36 Vindecarea urechii slujitorului     Luca 22:49-51  
37 A doua pescuire miraculoasă       Ioan 21:1-24

https://ardeleanlogos.wordpress.com/religia-crestina/minunile-lui-isus/