Două tablouri cu chipul autentic al lui Hristos (partea a doua)

download - Copie

Două tablouri cu chipul autentic al lui Hristos

Al doilea tablou!

Mulți în zilele noastre aleargă disperați să găsească tablouri cu chipul autentic al Domnului Hristos. Ba mulți le declară pe unele drept având chipul Domnului, fiind făcătoare de minuni, când de fapt sunt doar modele care au pozat pictorilor în decursul veacurilor.

Vestea bună, este că există două tablouri autentice ale Domnului, care îl ajută pe orice om să-L cunoască pe Hristos așa cum este El în realitate. Deoarece cu ceva timp în urmă am privit la primul tablou, vom privi împreună în acest material la câteva aspecte ale celui de-al doilea tablou:

Tabloul lui Hristos din Slavă


Acest tablou datează din jurul anului 96 d. Hr, atunci când apostolului Ioan i s-a revelat Hristos Domnul, în toată Slava și Splendoarea Lui de Dumnezeu, găsim asta în Apocalipsa capitolul 1. Dacă în primul tablou Îl vedem pe Hristos dezbrăcat de Slava Lui și coborât pe pământ plin de modestie, simplitate, răbdare, suferind și murind ca să ne mântuiască, în acest tablou putem observa detalii care ne fascinează, ne îngrozesc sau ne dau speranță, vom privi împreună la acestea:

a) Hristos Cuvântul Atotputernic speranță și judecată


Apoc 1:10. În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11. care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”

Apoc 1:17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, 18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

Dacă mulți astăzi pot să vorbească în bătaie de joc la adresa lui Hristos Domnul, tabloul acesta al Domnului în Slavă, este o mângâiere și-o speranță pentru noi care la fel ca și apostolul Ioan, am urmat sau urmăm pe Hristos aici pe pământ. Noi știm că Domnul este Atotputernic și chiar dacă astăzi este rău și nedreptate pe pământ, într-o zi o să vină ziua Judecății, atunci când Domnul o să judece cu dreptate, atunci când orice faptă o să primească o dreaptă răsplătire.

Pentru cineva însă, care trăiește departe de voia Domnului, de Cuvântul Întrupat, de Cuvântul descoperit în Scriptură, tabloul aduce groază, frică și trebuie să ducă doar la Împăcarea cu Dumnezeu, la pocăință și la o trăire după voia Lui, altfel Glasul lui Dumnezeu o să de-a verdictul final: Pedeapsă veșnică!

Fapte 10:42. Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi. 43. Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”

Romani 2:16. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.

b) Hristos Cuvântul prezent în mijlocul bisericilor Lui Apoc 1:12. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi, când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur. 13. Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur.

Cele șapte sfetnice, reprezintă șapte biserici, numărul șapte reprezintă perfecțiunea Lui Dumnezeu. Chiar cu probleme majoritatea celor șapte biserici la care se adresează Domnul, Hristos este prezent acolo ca și Cap al Bisericii, cheamă la pocăință, la îndreptare, la sfințire și lucrează în Biserica Lui, așa o să fie până la Sfârșitul veacurilor.
Ba mai mult, brâul de aur și roba lungă ne arată că Hristos Domnul este Marele Preot care mijlocește pentru noi acolo sus în Cer, dorește o relație personală cu biserica și credincioșii Lui, ne asigură tot ce avem nevoie ca într-o zi să fim în prezența Lui veșnică, doar să ascultăm și să punem în practică Cuvântul Său.

c) Hristos Cuvântul Sfânt, Curat, Drept, Atotcunoscăto Apocalipsa 1:14. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului; 15. picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.

În mare parte oamenii îl percep pe pământ pe Domnul, ca pe Unul care-i cu treaba Lui în Cer, care nu le face nimic dacă trăiesc cum vor, care e un copil mic și nevinovat care nu-ți face rău dar nici bine etc.

Domnul însă în acest tablou ne prezintă pe Hristos Domnul Cel Sfânt, Drept, Nevinovat, Fără Păcat, Cel care cunoaște totul și vede totul. Oriunde ne-am ascunde pe pământul acesta ochii Lui pătrund, orice păcat face omul în ascuns Dumnezeu vede, El cunoaște gândurile și toată umblarea noastră. Judecata Lui o să fie Dreaptă în Ziua Judecății, acolo nimeni în fața curăției, dreptății și sfințeniei Lui nu are cu ce să se motiveze.

Ca noi să avem parte de haine albe și să fim priviți ca nevinovați se poate face doar prin spălarea prin Sângele Lui, altfel vom avea parte de pedeapsa marelui Judecător și vom fi despărțiți veșnic de acest tablou al perfecțiunii lui Dumnezeu, unde nimic întinat nu poate locui.

Apoc 7:13. Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” 14. „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.

d) Hristos Cuvântul Judecătorul, care dă Viață sau care poate aduce pedeapsă Apoc 1:16. În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.

Cele șapte stele reprezintă îngerii celor șapte biserici, însă ne redă și pe Hristos ca Stăpân veșnic atât peste Cer, cât și peste pământ. Cuvântul care iese din gura Domnului poate curăți sau poate pedepsi, poate da viață sau poate aduce pedeapsa morții veșnice.

După moartea omului nu mai rămâne decât un verdict drept în dreptul fiecăruia, nu se mai poate schimba nimic. Vestea bună este că atât cât suntem pe acest pământ Cuvântul lui Dumnezeu Viu vrea să pătrundă în noi, să ne judece în mintea și inima noastră, să ne schimbe mintea și inima prin pocăință și să ne dea o inimă nouă, o minte nouă, o viață nouă în Hristos.

Evrei 4:12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

Pentru aceasta Evanghelia Lui ne aduce speranță, ne arată că suntem păcătoși dar pentru păcatele noastre S-a Jertfit Hristos, Sângele Lui a curs pentru vina noastră, noi doar să credem, să ne pocăim și să trăim în sfințenie și ascultare de El.

Hristos Cuvântul este Lumina, El poate da la o parte întunericul din viețile noastre cât suntem aici pe pământ, prin Cuvântul revelat în Sfânta Scriptură are putere să pătrundă în mintea și inima noastră să dea la o parte întunericul păcatului, să facă ca lanțurile diavolului să fie dezlegate și să fim liberi să ieșim din temnița întunecată a diavolului și să locuim în prezența lui Hristos, Lumina lui Dumnezeu care este veșnică și care Luminează atât aici pe pământ cât și dincolo în veșnicii.

Ce facem în fața unui astfel de tablou? Ce facem știind că este Real și ne cutremurăm la vederea Lui, oare ne cuprinde frica și ne pocăim, căutăm împăcarea cu Marele Judecător, acceptându-L ca Mântuitor și Stăpân al vieții noastre sau Îl respingem, Îl ignorăm și într-o zi vom sta în fața Scaunului de Judecată așteptând verdictul: „Pedeapsă veșnică”?

Simion Ioanăș

Citiți prima parte aici: Două tablouri cu chipul autentic al lui Hristos (prima parte)

https://paginacrestina.wordpress.com/2020/02/12/doua-tablouri-cu-chipul-autentic-al-lui-hristos-partea-a-doua/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.