Sherri DeLoach Oliver: Before John Wayne passed away!

download - Copie

ON FEBRUARY 4, 2020 BY GEORGEIN EVENIMENT

Before John Wayne passed away! Most of you know John Wayne as an actor. You may not know what happened to him before he died. This is that story!

Robert Schuller’s teenage daughter, Cindy, was in a motorcycle accident and had to have her leg amputated. John Wayne is a big fan of Robert Schuller. He heard Dr. Schuller say on one of his programs that his daughter had been in an accident and had to have her leg amputated.

John Wayne wrote a note to her saying: Dear Cindy, sorry to hear about your accident. Hope you will be all right. Signed, John Wayne. The note was delivered to her and she decided she wanted to write John Wayne a note in reply.

She wrote: Dear Mr. Wayne, I got your note. Thanks for writing to me. I like you very much. I am going to be all right because Jesus is going to help me. Mr. Wayne, do you know Jesus? I sure hope you know Jesus, Mr. Wayne, because I cannot imagine heaven being complete without John Wayne being there. I hope, if you don’t know Jesus, that you will give your heart to Jesus right now. See you in heaven. And she signed her name.

She had just put that letter in an envelope, sealed it, and written across the front of it “John Wayne” when a visitor came into her room to see her. He said to her: What are you doing? She said: I just wrote a letter to John Wayne, but I don’t know how to get it to him. He said: That’s funny, I am going to have dinner with John Wayne tonight at the Newport Club down at Newport Beach. Give it to me and I will give it to him. She gave him the letter and he put it in his coat pocket. There were twelve of them that night sitting around the table for dinner. They were laughing and cutting up and the guy happened to reach in his pocket and felt that letter and remembered.

John Wayne was seated at the end of the table and the guy took the letter out and said: Hey, Duke, I was in Schuller’s daughter’s room today and she wrote you a letter and wanted me to give it to you. Here it is.

They passed it down to John Wayne and he opened it. They kept on laughing and cutting up and someone happened to look down at John Wayne. He was crying. One of them said: Hey, Duke, what is the matter? He said (and can’t you hear him saying it?): I want to read you this letter. He read the letter.
Then he began to weep. He folded it, put it in his pocket, and he pointed to the man who delivered it to him and said: You go tell that little girl that right now, in this restaurant, right here, John Wayne gives his heart to Jesus Christ and I will see her in heaven. Three weeks later John Wayne died!

You never know how your witness to another will affect their eternity!

Continue Reading

Actor John Wayne becomes a Christian because of a note from the daughter of Dr. Robert Schuller–Fiction!

Citiți și această variantă a ceea ce a fost, care poate îndreptăți povestea chiar dacă numele fiicei e Carol (nu Cindy), iar Carol a avut accidentul  în 1978, iar actorul a decedat în 1979, deci nu după cca 3 săptămâni cum se afirmase: https://www.truthorfiction.com/johnwayne-schuller/

Sherri DeLoach Oliver: Înainte de a muri John Wayne!

LA 4 FEBRUARIE 2020 DE EVENIMENTUL GEORGEIN

Înainte de a muri John Wayne! Cei mai mulți dintre voi îl cunosc pe John Wayne ca actor. Poate nu știți ce s-a întâmplat cu el înainte de a muri. Aceasta este povestea asta!

Fiica adolescentă a lui Robert Schuller, Cindy, a fost într-un accident de motocicletă și a trebuit să-i amputeze piciorul. John Wayne este un mare fan al lui Robert Schuller. L-a auzit pe dr. Schuller spunând într-unul din programele sale că fiica lui a fost într-un accident și a trebuit să-i amputeze piciorul.

John Wayne i-a scris o notă spunând: Dragă Cindy, îmi pare rău să afli despre accidentul tău. Sper că vei fi în regulă. Semnat, John Wayne. Biletul i-a fost trimis și a decis că vrea să scrie John Wayne o notă ca răspuns.

Ea a scris: Stimate domnule Wayne, am primit nota ta. Mulțumesc că mi-ai scris. Imi placi foarte mult. O să fiu în regulă, deoarece Isus mă va ajuta. Domnule Wayne, îl cunoașteți pe Isus? Sper sigur că îl cunoști pe Isus, domnule Wayne, pentru că nu-mi pot imagina că cerul este complet fără John Wayne să fie acolo. Sper, dacă nu-l cunoști pe Isus, că acum îți vei da inima lui Isus. Ne vedem în ceruri. Și a semnat numele ei.

Tocmai pusese acea scrisoare într-un plic, o sigilase și scria pe fața ei „John Wayne” când un vizitator venea în camera ei să o vadă. El i-a spus: Ce faci? Ea a spus: Tocmai i-am scris o scrisoare lui John Wayne, dar nu știu cum să o ajung. El a spus: Este amuzant, voi lua o cină cu John Wayne diseară la Newport Club, pe plaja Newport. Dă-mi-l și eu îl voi da. Ea îi dădu scrisoarea și el o băgă în buzunarul hainei. În noaptea aceea erau doisprezece dintre ei stând în jurul mesei la cină. Râdeau și tăiau și tipul se întâmpla să ajungă în buzunar și simți acea scrisoare și își amintea.

John Wayne era așezat la capătul mesei, iar tipul scoase scrisoarea și spuse: Hei, Ducele, am fost astăzi în camera fiicei lui Schuller și ți-a scris o scrisoare și voia să mi-o dau. Aici este.

L-au transmis către John Wayne și el la deschis. Au continuat să râdă și să taie și cineva s-a întâmplat să se uite în jos la John Wayne. Plângea. Unul dintre ei a spus: Hei, Duke, care este problema? El a spus (și nu-l puteți auzi spunând-o?): Vreau să vă citesc această scrisoare. A citit scrisoarea.

Apoi a început să plângă. El a pliat-o, a introdus-o în buzunar și a arătat către bărbatul care i-a livrat-o și i-a spus: Du-te să spui fetiței că chiar acum, în acest restaurant, chiar aici, John Wayne își dă inima lui Isus Hristos și O voi vedea în ceruri. Trei săptămâni mai târziu, John Wayne a murit!

Nu știi niciodată cum va afecta martorul tău al altuia eternitatea lor!

Continuați lectură

Actorul John Wayne devine creștin din cauza unei note de la fiica Dr. Robert Schuller – Ficțiune!

Citiți și această variantă este un lucru care poate fi îngrijit, poate să se poată îndrepta povestea chiar dacă este posibil să se numească și Carol (nu Cindy), iar Carol a avut un accident în 1978, iar acțiunea a fost decedată în 1979, deci nu după ce cca 3 membre sunt cum se afirmă: https://www.truthorfiction.com/johnwayne-schuller/

Sherri DeLoach Oliver: Before John Wayne passed away!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.