Închide

Ce facem ca sala ceremoniei veșnice să fie plină? — Istorie Baptistă

Luca 14: 15 – 24Rugăciunile noastre scurte, făcute în grabă, sunt mai mult cereri de tot felul și Dumnezeu, de partea Lui, ne dă, pentru că este bun, plin de îndurare și dragoste. Avem o mare obligație față de Dumnezeu, care este Stăpânul tuturor lucrurilor și ființelor, pentru că suntem făcuți de El. Dumnezeu are… via […]

Jonathon van Maren: ,,Fiecare copil conceput ar trebui să fie un semn al sperantei pentru întreaga lume. De aceea susținătorii vieții participă la Marșul pentru viață astăzi!” — Știri pentru viață

de Jonathon van Maren, LifeSiteNews „Toți cei care sunt puternic pro-viață au un moment care i-a făcut să se simtă astfel. Care este al tău?” 24 ianuarie 2020:Pentru cine priveste din exterior, marșul de astăzi pentru Viața de la Washington pare să fie un eveniment ciudat și fără legătură cu el. Sute de mii de… via […]

Părinţii sau statul?

download - Copie

Institutul Mises Romania

Cel mai important element al oricărei strategii de reformă a învăţământului rămâne instaurarea unei alternative autentice în afara sistemului public.

Problema principală a domeniului educaţiei (cea obligatorie, în special; multe se aplică însă şi celorlalte segmente) – aşa cum sugerează şi titlul – gravitează în jurul întrebării: cine trebuie să decidă, în ultimă instanţă, dacă, ce anume, cât timp, cu cine, sub îndrumarea cui etc. ar trebui să studieze copiii? Răspunsul în vigoare azi este cât se poate de limpede: statul. Dacă vreun părinte se simte nedreptăţit de ceea ce spun, îl invit să facă modificări în programele analitice ale materiilor pe care copiii le studiază la şcoală, sau chiar să retragă copilul din sistemul public pentru a-l educa (exclusiv) pe cont propriu. Dacă în primul caz nu va face decât să se izbească de veritabilul decident (statul, prin organul de resort – Ministerul Educaţiei) putând încerca cel mult să-l influenţeze, în cel de-al doilea s-ar putea foarte bine să înfunde puşcăria sau să-şi piardă copii pentru neglijenţă parentală.

Sistemul ubicuu al meditaţiilor nu arată decât că – în ilegalitate – părinţii mai pot de facto repara stricăciunile provocate de sistemul public. (Sau, mai rău, că sunt nevoiţi să-şi treacă odraslele prin furcile caudine ale unor examene impuse prin decret, sau necesare pentru a accede în mod legal la nivele superioare de salarizare sau în branşe cu privilegii de monopol gen avocaţi, notari, ofiţeri ai stării civile etc.).

În spatele indignării oamenilor de bine (pe care doar o bănuiesc) care mi-ar putea aspru răspunde că uit de copiii şi oamenii săraci fără posibilităţi şi fără şanse, cred că se ascunde o încredere de neînţeles (cel puţin pentru mine) în bunele intenţii şi deplina competenţă ale autorităţilor publice. Aş putea numi acest lucru viziunea „statului angelic şi infailibil”. Sau statolatrie. Aceeaşi oameni care, atunci când acţionează în mod privat, sunt consideraţi nu suficient de responsabili şi competenţi pentru a rezolva problemele educării odraslelor lor (şi, eventual, ale altora), devin în mod magic – prin simpla trecere în slujba statului – îngeraşi atotştiutori şi atotputernici. Şi ceea ce mă indignează (pe mine, de data asta) cel mai tare este că diferenţa specifică între cele două situaţii nu pare să fie alta decât posibilitatea de a utiliza forţa (fără consecinţe pentru cel ce o utilizează). Carevasăzică degeaba eşti părinte (că poate eşti denaturat); degeaba eşti antreprenor privat în domeniul educaţiei (că poate eşti hrăpăreţ sau nu te gândeşti decât la cei bogaţi care-şi permit educaţie mai scumpă); degeaba eşti firmă privată de certificare a calităţii educaţiei (că poate eşti parţială, coruptibilă, „mituibilă”); degeaba eşti profesor privat (că poate predai prostii, neinteresat decât de onorariu); dar dacă eşti ministru al educaţiei, inspector sau alte poziţii din acestea „publice” (adică de stat) onorabile, „toate le poţi câte le voieşti” – tu si bunul Dumnezeu.

Un lucru care mi se pare straniu este acela că ori de câte ori întreb pe cineva cum a apărut învăţământul public, văd un exerciţiu de istorie apriori prin care cel chestionat, mânat de bune intenţii, îşi închipuie care ar fi motivele pentru care el ar apela la aşa o soluţie, expunând apoi argumente gen egalitatea de şanse, alfabetizarea etc. O incursiune istorică veritabilă însă ar dezvrăji rapid acest mit: educaţia publică a fost la origini cam peste tot (Prusia, Franţa, SUA, Anglia sau chiar România) un program de creare de „cetăţeni” buni. Adică fideli statului, plătitori de taxe, pasibili de martiriu pentru conducători în forţele armate, docili etc. Mă gândesc de multe ori că o lele cumsecade de aiurea de prin România pe care învăţământul public vrea cică s-o scutească de sarcina (pentru care nu e înzestrată, vezi Doamne!) de a-şi educa odraslele, i-ar scoate afară cu mătura din casă pe un Dewey sau un Horace Mann în primele momente în care le-ar audia progresistele idei cu iz protestant despre cum trebuie educaţi copiii la grămadă.

Ce-i de făcut? Cred că singurii despre care se poate prezuma în mod rezonabil că sunt autentic interesaţi de binele copiilor sunt părinţii. Aşadar lor trebuie să le fie integral şi deplin restituită suveranitatea (dacă vreţi) în materie de educaţie. Nu parlamentului, nu ministerului, nu diverselor comitete şi comiţii sau diverşi inspectori. Iar aceasta este totuna cu libertatea întreprinderii în sfera educaţională (şcoli private, antreprenori, profesori şi certificatori privaţi, în concurenţă). Pentru cei săraci – şcoli ale unor fundaţii caritabile sau umanitare (private), ale unor mănăstiri sau biserici.

Presimt în ceafă încordarea pragmaticilor gradualişti care se întreabă ce se poate face „aici şi acum” pentru a îmbunătăţi calitatea educaţiei. Că doar n-o să desfiinţăm Ministerul Educaţiei mâine! Parafrazându-l pe William Lloyd Garrison, oponentul sagace al sclaviei în America secolului al XIX-lea, nu zic că se va desfiinţa mâine – dar că ar trebui să dispară chiar azi, susţin. Până una alta – păstrând scopul strategic al privatizării autentice a educaţiei în minte mereu – există şi paşi mai mărunţi ce pot fi făcuţi. De pildă, libertatea de a educa tinerii la domiciliu (homeschooling, zic anglo-saxonii), evident cu scutire aferentă de taxe (nu mai utilizez sistemul public, nu mai dau părticica aceea de impozit). Cel mai important element al oricărei strategii de reformă a învăţământului rămâne însă instaurarea unei alternative autentice în afara sistemului public. Că degeaba dau liber la şcoli private dar le oblig să se certifice la un organ public. Mai subtil, dar tot învăţământ public e.

Despre autor
Mihai-Vladimir Topan este conferențiar la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Preşedinte al Institutului Mises România (www.mises.ro). Co-fondator al Academiei Private (www.academiaprivata.ro).

Întâlniri care te sfinţesc

download - Copie

Doina Bejenaru  27-12-2017 

„Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.” Iov 22:21

Prietenii sunt ca liftul. Ori te ridică, ori te coboară! Săptămâna aceasta am fost invitat la un prieten și când m-am întors acasă, m-am simțit mai sfânt (mai doritor de Dumnezeu, de Scriptură, de rugăciune)!  Cum așa? Uite-așa! Nici bine nu m-am descălțat și fratele-gazdă a început să-mi spună cu un mare entuziasm și patos: „Frate, eu nu mai vreau s-o scald cu viața spirituală! NU mai vreau să fiu și cu lumea și cu Dumnezeu! Nu sunt mulțumit de nivelul meu spiritual! Vreau mai mult! Vreau să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu! Vreau să-mi arate ce să fac! Vreau să-I aud vocea așa cum i-o auzea Moise! Vreau să mă rog mai mult, să cunosc mai bine Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu!”… și așa a început părtășia noastră frumoasă din seara respectivă. O legătură frățească încântătoare!

Cea mai mare dorință a conducătorului poporului Israel, Moise, era: „Doamne, arată-mi slava Ta!”  Exod 33:18  Cea mai mare dorință a apostolului Pavel era: „să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui” Filipeni 3:10

Domnul Isus, în cadrul rugăciunii din Grădina Ghețimani, înainte să-și dea viața pentru noi, a rostit următoarele cuvinte „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3)

Tu ce vizite faci? Cu cine te întâlnești? Urmărești sfințirea? Da ce-i așa important? Origen spunea că „Sfințenia este mama tuturor virtuților.” Din poruncile lui Dumnezeu, amintim: „Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (Levitic 11:44) „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14) „După cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15

Am avut și eu vizitatori, care au influențat negativ atmosfera casei noastre. După ce au plecat de la noi ne-am simțit foarte rău. Richard Wurmbrand spunea: „Nu uita: prietenia cu oamenii păcătoși e un mare pericol pentru tine”.

În mediul politic se folosește expresia „întâlnire la nivel înalt”. Tradusă în limbaj spiritual, aceasta expresie înseamnă: întâlnirea ta zilnică cu Domnul Isus și apoi întâlnirea cu oameni care-L au pe Domnul Isus ca Prioritate a vieții lor. Adică oameni care luptă alături de Dumnezeu pentru lărgirea Împărăției Sale! Oameni care călătoresc contra curentului! Oameni care în orice problemă îl consultă pe Dumnezeu și nu fac nimic fără să primească „Accept” de la Dumnezeu. Oameni care mai mult decât orice, își doresc ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața lor!

Există cel puțin 3 întâlniri care te sfințesc:

1) întâlnirea personală cu Dumnezeu „Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt” Exod 3:5 „Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Iosua 5:15;

2) întâlnirea cu persoane sfinte „Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.” Ps. 119:63 și

3) întâlnirile Bisericii „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” Fapte 2:42 Tot Richard Wurmbrand a spus și următoarele: „Singurul mijloc de sfințire este să-ți faci timp să cugeți la Cuvântul lui Dumnezeu.”

„Credința adevărată aduce Mântuirea, iar Sfințirea este un rod al Mântuirii. Orice creștin adevărat este un sfânt și urmărește necurmat sfințirea, adică se desăvârșește în sfințenie, căci sfințirea nu este o lucrare terminată atât timp cât trăim în trupul de carne.” (Nicolae Moldoveanu)

Prezbiter Laurențiu Leonaș,

Biserica Creștină Baptistă „Vestea Bună” Gherla

https://www.stiricrestine.ro/2017/12/27/intalniri-care-te-sfintesc/?utm_

Îndemn la sfințire

download - Copie

Adăugat de Arise For Christ 16 May 2018 <a\ class=”ng-binding” style=”box-sizing: border-box;”>Viața Creștină</a\>

”Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luați după obiceiurile lor. Să împlinești poruncile Mele și să țineți legile Mele: să le urmați.  Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.Șă păziți legile și poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! ”( Leviticul 18:2-5)

Suntem chemați la sfințire!  Suntem chemați la o viață de biruință, nu la o viață trăită în incertitudini, în lucruri și obiceiuri care au ca scop pierderea mântuirii noastre și  depărtarea de adevărata viață,  de dragostea Domnului.  Cine trăiește în legile și poruncile Lui, acela are viață și binecuvântare. Deci, înseamnă că cel ce nu trăiește după plăcerea Lui, trăiește in moarte si blestem.  Și ce e mai crunt pe pământul acesta, nu e să n-ai mașina, sau partener de viață, sau nu știu ce carieră strălucită, ci să trăiești sub blestemul păcatului.

Depresia e numită  boala secolului.   Că e de lungă durată, sau de scurtă durată, tot depresie e.  Sentimente de ingrijorare, de frică? Când Domnul ne spune: ” nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”  N-avem cum să biruim toată această stare de stres dacă nu vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Dacă nu îi cerem sfatul și lumina pentru pașii nostri, nu are cum să înaintăm.  Pierderea interesului pentru activități care înainte produceau plăcere și incapabilitate de a mai simți emoții? Plâns, gânduri de moarte?  Trăim timpul când creierul nostru este invadat de o mulțime de informații, când cunoaștem prea mult, și trăim prea puțin.  E timpul în care spicele de grâu trebuie să rodească. Cât despre pleavă, cine are nevoie de ea?!  Din păcate, uneori atât de subtil ne alimentăm mintea și inima cu tot felul de otrăvuri din ceea ce Mass Media ne expune. De ce oare credeți că Dumnezeu i-a atenționat pe oamenii din poporul Lui să nu facă faptele și să nu adopte obiceiurile popoarelor  printre care vor trăi?  Pentru că dacă nu există disciplină și o stare permanentă de apropiere de Dumnezeu,  azi acceptăm un rău mai mic, mâine unul mai mare. Scopul diavolului este de a modifica felul în care Dumnezeu vede viața, căsnicia, relațiile și chiar veșnicia.  Biblia spune să ne ferim de orice lucru ni se pare rău. Asta inseamnă că nu mai avem voie să privim un film? Sau să purtăm o anumită haină? Sau sa mergem cu anumiți oameni, în anumite locuri? Ei bine, dacă filmul îți expune idei care spurcă voia Lui Dumnezeu și murdărește imaginea pe care El o prezintă in Biblie despre om și despre viața lui, atunci da… te indemn renunță el! Dacă haina ți se pare păcătoasă, atunci da…renunță la ea! Dacă anturajul  sau prezența într-un loc anume te face să te simți incomfortabil și rușinos, atunci da…renunță!  Dacă nu suntem precauți, puțin câte puțin mentalitatea de copil a Lui Dumnezeu ni se strică. Și ceea ce azi ni se pare greșit și păcătos, mâine s-ar putea să-l îmbrățișăm fără ezitare.  Dumnezeu este cu omul care îl caută sincer, și binecuvintează dorința de a rămâne in poruncile Lui.

”El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.”( 1Corinteni 1:8)

Miron Daria

http://ariseforchrist.com/blog/articles/16/indemn-la-sfintire-766?utm

Înconjurat Cu Îndurare

download - Copie

 “Cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.” Psalmul 32:10

Ce minunat să ai această promisiune! Dumnezeu este credincios pentru totdeauna, iar cei ce se încred în EL nu vor rămâne nerăsplătiți. Încrede-te în Domnul în orice vreme!

Frumoasă răsplată asigurată încrederii! Doamne, -mi parte de ea din plin! Mai mult ca oricare alt suflet, omul încrezător se simte păcătos; dar iată, harul îi este pregătit. El ştie că nu merită îndurare; dar ea vine peste el şi îi este dată din belşug. Doamne, te rog dă-mi harul să mă încred în Tine!

Priveşte, suflete al meu, ce corp de gardă ţi-a fost pregătit! Precum un prinţ este înconjurat de soldaţii săi, tot aşa eşti tu înconjurat de îndurarea Sa. În faţă, în spate, din toate părţile poţi vedea această pază a harului. Tu te găseşti chiar la mijloc, dacă rămâi în Domnul Cristos.

Ce aer poţi respira acolo, sufletul meu! Aşa cum te înconjoară aerul pe care-l respiri, tot aşa te înconjoară dragostea lui Dumnezeu. Pentru cel rău sunt mari rele; dar pentru tine sunt atâtea haruri încât necazurile nici nu mai sunt menţionate.

David zice: “Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul şi veseliţi-vă, cântaţi de bucurie voi toţi cu inima dreaptă”. Şi ascultând de această poftire, inima mea va arăta bucuria ei. Aşa cum Tu m-ai înconjurat cu îndurarea Ta, voi înconjura şi eu altarul Tău, cu cântări de mulţumire.

Charles Spurgeon

Sursa: https://goo.gl/vJ4CvF

 

http://ariseforchrist.com/blog/articles/all/inconjurat-cu-indurare-141?utm_source

 Marcionismul   Marcion, canonul, Legea şi istoricul Isus /Octavian C. Obeada

download - Copie

Pagina de Apologetică

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

Eroarea, într-adevăr, nu este niciodată expusă în deformarea ei goală, ca nu cumva, fiind astfel expusă, să fie deodată detectată. Aceasta însă este ornată cu şiretenie într-o haină atractivă, ca prin această formă exterioară, să o facă să apară pentru cel neexperimentat (pe cât de ridicolă pară să fie expresia) mai adevărată decât adevărul în sine” (Irineu, Împotriva Ereziilor 1.2).

Cuvântul „erezie” provine de la grecescul hairesis, care înseamnă „alegere”, sau „sciziune”. La început termenul de erezie nu purta cu sine înţelesul negativ pe care îl are acum. Dar, pe măsură ce biserica timpurie a crescut în scopul şi influenţa ei în zona Mediteraneană, diferiţi învăţători au propus idei controversate cu privire la Hristos, Dumnezeu, mântuire, şi alte teme biblice. Devenise necesar pentru biserică să determine ce era şi nu era adevărat conform Bibliei. De exemplu, Arius de Alexandria (320 d. Hr.) a învăţat că Isus era o creaţie. Era aceasta adevărat? Era aceasta important? Ulterior au apărut alte erori. Docetiştii au învăţat că Isus nu era uman. Modaliştii au negat Trinitatea. Gnosticii au negat întruparea lui Hristos. Din necesitate, biserica a fost forţată să se confrunte cu aceste erezii prin a proclama ortodoxia. Şi prin a face astfel, a adus condamnare asupra acestor erezii şi ereticii au devenit o realitate.

Articolele din acest număr:

 

 Marcionismul [pagina 1] [click aici…]
 Marcion, canonul, Legea şi istoricul Isus [pagina 1] [click aici…]
 Elita Globală – Cine sunt ei? (1) [pagina 2] [click aici…]
 Elita Globală – Cine sunt ei? (2) [pagina 2] [click aici…]
 “Sectantii” si mentalitatea de handicapat – de Emanuel Adrian Sarbu [pagina 3] [click aici…]
 Demonizarea Baptistilor – de Aurel Mateescu [pagina 3] [click aici…]

Marcionismul

Timothy Ministries

Dictionary of Theology Reference

http://timothyministries.org/theologicaldictionary/references.asp?theword=Marcionism

Marcionismul este sistemul de credinţă dualist născut din învăţăturile lui Marcion din Sinope la Roma prin anul 144 CE (115 ani şi 6 luni de la Crucificare, conform însemnării lui Tertullian din Adversus Marcionem, xv).

Marcionismul reflectă o înţelegere diferită a rădăcinilor credinţei creştine faţă de cea ştiută în mod obişnuit astăzi. Pentru biserica timpurie, sursa celor mai persistente persecuţii ale creştinilor era din iudaism, iar ei au înţeles că teologia Vechiului Testament despre mânie era diferită de cea din Noul Testament despre iubire şi mântuire.

Marcion a profitat de acest conflict pentru a-şi propovădui crezul că un Demiurg, un dumnezeu rău, a creat universul. Aceasta este cheia pentru a-i înţelege pe anticii marcioniţi.

Marcionismul a fost denunţat ca erezie, scriindu-se împotriva lui; notabil este Tertullian, cu un tratat în cinci volume – Adversus Marcionem, scris prin 208. Oricum, criticile împotriva marcionismului au prevenit autorităţile, solicitându-se în Primul Consiliu din Niceea din 325, să se declare ce este eretic (vezi erezia) împotriva Bisericii. Scrierile lui Marcion s-au pierdut, deşi ele au fost citite în multe locuri şi trebuie să fi existat multe manuscrise. Chiar şi aşa, mulţi scolastici (inclusiv Henry Wace) susţin că este posibilă reconstruirea şi deducerea unei părţi însemnate a străvechiului marcionism prin ceea ce criticii, îndeosebi Tertullian, au scris referitor la Marcion.

Organizaţia ecleziastică cunoscută ca marcionism a început cu excomunicarea lui Marcion din Biserica Romană prin 144. Marcion era un creştin bogat din Pontus, fiul unui episcop; a ajuns la Roma prin anul 140, curând după revolta lui Bar Kokhba. Această răscoală, împreună cu alte războaie iudeo-romane (Marea Răscoală a iudeilor şi Războiul Kitos), furnizează un context istoric al întemeierii marcionismului.

Marcion şi-a folosit bogăţia, care i-a fost returnată după ce a donat-o Bisericii Romane, penru a fonda o organizaţie ecleziastică. Aceasta a devenit rivală celeai a Bisericii Romane. Marcionismul a continuat în Vest pentru încă 300 de ani, însă ideile marcioniste au persistat mult mai mult timp.

Organizaţia s-a menţinut în Est pentru încă vreo câteva secole, îndeobşte în afara Imperiului Bizantin, în zone care mai târziu vor fi dominate de maniheism. Nu este accidental: Mani se crede că a fost un mandaean, iar mandaeanismul este legat de marcionism în câteva feluri. De pildă, atât mandaeanismul, cât şi marcionismul sunt caracterizate de credinţa într-un demiurg. Organizaţia marcionistă este astăzi dispărută, pe când mandaeanismul nu.

Un episcop hirotonisit din Sinope, Asia Minor, Marcion declara că creştinismul era distinct de şi în opoziţie cu iudaismul. Nu era nimic nou pentru biserica şi contemporanii săi. Într-adevăr, un mare număr de părinţi ai bisericii timpurii atacaseră iudaismul; de exemplu, Sf. Ioan Chrysostom credea că iudeii „se închină diavolului.” Marcion a mers chiar mai departe. Mai întâi, el a respins întreaga Biblie în afară de Evanghelia lui Luca. Mai apoi, el a adoptat credinţa în doi dumnezei. Unul era bun; celălalt era dumnezeul iudeilor şi era rău, dar a creat totuşi universul.

Premisa marcionismului este că multe din învăţăturile lui Hristos cu ceea ce acum este numit Vechiul Testament. Marcion a adunat scripturile tradiţionale iudaice, şi le-a juxtapus împotriva pildelor şi învăţăturilor lui Hristos, într-o lucrare intitulată Antitezele. Sursa lui Marcion pentru pildele şi învăţăturile lui Hristos a fost Evanghelia lui Luca, pe care Marcion o numea simplu – Evanghelia. Asta nu doar că a omis toate profeţiile despre venirea lui Hristos, ci a avut şi alte implicaţii teologice seriose. Merită menţionat faptul că Marcion a republicat Evanghelia lui Luca pentru a elimina din ea orice influenţe iudaice.

Marcion a mai scris şi Apostolicon, care era alcătuit din 10 epistole tradiţionale ale lui Pavel, pe care iarăşi le-a republicat pentru a strămuta orice influenţe iudaice din ele. Evreii şi Epistolele Pastorale par să nu fi fost incluse, iar Laodiceenii s-a folosit în locul Efesenilor. La compilarea acestor texte, Marcion a redactat ceea ce este, probabil, primul canon al Noului Testament consemnat.

Marcioniţii susţineau că dumnezeul cunoscut ca YHVH este inconsecvent, gelos, mânios şi pornit spre genocid. Lumea materială creată de el este imperfectă, un loc al suferinţei; dumnezeul care a făurit o astfel de lume este un demiurg cârpaci sau maliţios. În credinţa marcionită, Isus nu este Mesia; persoana pe care iudeii religioşi o anticipau ca şi cuceritor şi lider politic. Mai degrabă, conform marcioniţilor, Hristos a fost trimis de Elohim — un dumnezeu sau o comunitate de dumnezei priviţi ca fiind mai puternici decât YHWH. Rolul lui Hristos era de a-l dezvălui pe supremul Dumnezeu al luminii şi gândirii curate, diferit ca şi caracter de YHWH. Acest Dumnezeu suprem este considerat de marcioniţi ca fiind liber de patimă şi mânie, binefăcător în întregime; Hristos fusese trimis să-i conducă pe credincioşi dincolo de supunerea faţă de limitatul, mâniosul YHWH.

Marcionismul nu este identic, dar este legat de diverse credinţe numite per ansamblu gnosticism. În diferite surse, Marcion este adesea trecut în rândul gnosticilor, dar conform Oxford Dictionary of the Christian Church (ediţia a 3-a.), „este limpede că el ar fi stârnit puţină simpatie cu speculaţiile lor mitologice” (p. 1034). În 1911 Henry Wace afirma: „O faţă bisericească modernă s-ar întoarce de la visurile valentinianismului într-un dispreţ tăcut; dar nu ar fi putut refuza să discute problema ridicată de Marcion, căci dacă există o astfel de opoziţie legată de diferitele aspecte privitoare la cuvântul lui Dumnezeu, nu poate proveni totul de la un singur autor.” O primă diferenţă între marcioniţi şi gnostici era că gnosticii îşi bazau teologia pe o înţelepciune tăinuită (cum ar fi, de pildă, Valentinius găsit în Scrisorile lui Pavel) pe care ei pretindeau că o deţin, în vreme ce Marcion şi-a bazat teologia pe conţinutul Scrisorilor lui Pavel şi spusele scrise ale lui Isus — cu alte cuvinte, un argument din scripturi, Marcion definind ce a fost din scripturi şi ce nu. Cristologia marcioniţilor era la bază docetică, negând natura omenească a lui Hristos.

Marcionism arată influenţa filosofiei elenistice asupra creştinismului, prezentând o critică moralistă a Vechiului Testament privit din unghiul platonismului. secta îi putea conduce pe alţi creştini la introducerea unei exprimări formale a credinţelor în liturghia lor (vezi Crezul) şi la formarea unui canon autoritar al Scripturii propriu, producând astfel un canon de actualitate al Noului Testament, susţine Adolf Harnack.

Potrivit unei remarci a lui Origen (Comentariu despre Evanghelia lui Matei 15.3), Marcion „a interzis interpretările alegorice ale scripturii”. Tertullian a dezbătut aceasta în tratatul său împotriva lui Marcion, cum a menţionat Henry Wace:

Continuăm povestea spunând că el le-a cerut presbiterilor romani să explice textele, „Un copac bun nu poate zămisli fructul răului,” şi „Nici un om nu ia o bucată din haina nouă pentru a petici pe cea veche” texte din care el a dedus că lucrurile în care se regăseşte răul nu pot proveni de la Dumnezeul cel bun, iar ca atare religia creştină ar putea să nu aibă nimic în comun cu cea iudaică. Respingând explicaţiile oferite de presbiteri, el şi-a îndepărtat oportunitatea de a ameninţa cu o schismă biserica lor.

Tertullian, laolaltă cu Epifanius din Salamis, au obiectat şi ei că Marcion a avut la îndemână evangheliile lui Matei, Marcu şi Ioan, folosind-o numai pe a lui Luca. Tertullian a citat din Luca 6:43-45 (un copac bun nu zămisleşte fructul răului) şi Luca 5:36-38 (nimeni nu ia o bucată dintr-o haină nouă pentru a petici una veche ori nu pune vinul nou în burdufuri vechi), pentru a teoretiza că Marcion voia să redobândească învăţăturile autentice ale lui Isus. Irenaeus afirma, „Izbăvirea [lui Marcion] va fi obţinută doar de acele suflete care au învăţat doctrina lui; în timp ce trupul, fiind luat încă de pe pământ, este incapabil de a se alătura izbăvirii.” Tertullian a atacat şi el această opinie în De Carne Christi.

Hippolytus a consemnat şi el că  fantasmagoricul (şi docetistul) Hristos al lui Marcion era „înfăţişat ca om, deşi nu era om ” şi că nu ar fi murit cu adevărat pe cruce.[15] Oricum, Ernest Evans, la editarea acestei lucrări, observa:

Aceasta s-ar putea să nu fie tocmai convingerea lui Marcion. A fost cu siguranţă Hermogenes (cf. Tertullian, Adversus Hermogenem) şi probabil şi alţi gnostici şi marcioniţi, care au susţinut că rigiditatea acestei chestiuni explică multele imperfecţiuni ale lumii.

Din cauza respingerii Vechiului Testament ce îşi are originile în Biblia iudaică marcioniţii sunt priviţi de unii creştini ca fiind antisemiţi. Într-adevăr, cuvântul marcionism este uneori folosit în timpurile moderne pentru a desemna tendinţele antiiudaice în bisericile creştine, îndeosebi când astfel de tendinţe sunt văzute ca reziduuri supravieţuitoare ale anticului marcionism. De exemplu, pe site-ul său de web, Biserica Tawahedo  din Etiopia se pretinde singura biserică creştină complet curată de marcionism. Pe de altă parte, Marcion nu le-a pretins creştinilor să fie Noul Israel ai Teologiei Înlocuirii, nici nu a încercat să folosească scripturile ebraice pentru a-şi susţine opiniile. Marcion însuşi nu pare să fi fost antisemit.

Marcion se crede că a impus o moralitate severă acoliţilor săi, dintre care unii au suferit persecuţii. În particular, el a refuzat să îi reprimească pe cei care s-au dezis de credinţă sub persecuţie romană. Alţii dintre adepţi, cum ar fi Apelles, au creat propriile secte cu învăţături derivate.

Marcion, canonul, Legea şi istoricul Isus

Un studiu al vieţii şi moştenirii lui Marcion
de Chris Price (Octombrie 14, 2002)

http://www.christianorigins.com/marcion.html

Este ironic faptul că una dintre cele mai influente figuri din istoria Bisericii este şi unul din cei mai batjocoriţi eretici: Marcion. Cu toate că ideile sale au fost complet respinse de  părinţii apostolici ai bisericii secolului al doilea, tocmai nevoia de a le respinge a împins  biserica secolului al doilea să ia în considerare, să clarifice şi să consolideze propriile credinţe despre probleme importante: conţinutul Bibliei creştine (Canonul), relaţia dintre creştinism şi iudaism (ori dintre Lege şi Slavă) şi, în fine, sursa cunoaşterii bisericeşti despre Isus.

SURSELE NOASTRE DE INFORMARE

Principalele surse pentru viaţa lui Marcion sunt Iranaeus, Tertullian şi Hippolytus. Însă şi scriitorul evreu Celsus ştia despre Marcion şi i-a folosit argumentele pentru a argumenta împotriva creştinismului. Robin L. Fox, Pagans and Christians – Păgâni şi creştini, la pag. 516. Informaţii adiţionale despre Marcion şi adepţii lui pot fi luate şi de la alţi scriitori creştini care au continuat să-i combată pe marcioniţi la secole după moartea acestuia.

Lucrarea de căpătâi a lui Marcion se intitula Antiteze şi nu s-a păstrat. Iar asta nu din cauza unei distrugeri sau arderi intenţionate din partea creştinilor ortodocşi. Este doar rezultatul trecerii timpului. Scrierile grupărilor religioase care s-au stins au fost în general condamnate la pieire pur şi simplu pentru că materialele scrise ale acelor vremuri nu durau foarte mult. Fără noi generaţii de scribi dornici de a copia textele mai vechi, este foarte improbabil ca vreun manuscris să fi putut supravieţui.

MARCION PLEACĂ LA ROMA

Marcion s-a născut de fapt într-o familie creştină. Tatăl său era episcop creştin. S-a născut în Sinope, Asia Mică, prin anul 85 d.Hr. Marcion era un negustor bogat şi armator. După ce a fost acuzat de „batjocorirea unei fecioare” şi, pare-se, excomunicat de biserica din Sinope, Marcion a părăsit Asia Minor şi s-a mutat la Roma, prin anul 135 d.Hr. Poate pentru a-şi asigura primirea în Biserica Romană după fărădelegile din Asia Mică, Marcion a dat Bisericii Romane 200.000 de sesterţii (un dar foarte consistent) la sosirea sa. La început, Marcion a fost acceptat de Biserica Romei.

Oricum, a devenit curând evident că învăţătura sa era o abatere radicală de la creştinismul tradiţional. Marcion a ajuns sub influenţa învăţătorului gnostic Cedro „care credea că Dumnezeu din Vechiul Testament era diferit de Dumnezeu şi Tatăl Domnului Isus Hristos. Dumnezeul Vechiului Testament era de necunoscut; cel din urmă a fost revelat.” Marcion, din Dermot McDonald, în The History of Christianity- Istoria Creştinismului, la pag.104-105. Cedro a susţinut şi existenţa unei „cunoaşteri secrete” de la Isus, care nu mai fusese făcută publică până atunci (o afirmaţie comună în rândul gnosticilor). Marcion a adoptat aceste idei în doctrina sa „eretică” despre creştinism.

ÎNVĂŢĂTURILE LUI MARCION

Învăţăturile lui Marcion s-au abătut de la creştinismul tradiţional în mai multe feluri. Cel mai dramatic, poate, Marcion a respins ideea că Dumnezeu al Vechiului Testament şi cel al Noului Testament erau aceeaşi fiinţă. Până atunci, biserica tradiţională a considerat sacru Vechiul Testament şi a mers pe ideea că creştinismul era o împlinire sau o continuare a iudaismului. Respingerea acelei idei de către Marcion a afectat multe idei şi crezuri.

PROPRIUL CANON AL LUI MARCION DESPRE SCRIPTURĂ

Marcion a pornit o luptă neostoită prin ideile sale revoluţionare. A înfruntat o problemă evidentă. De mai mult de 100 de ani, creştinii foloseau Vechiul Testament ca Scriptură creştină, ba chiar cele mai sacre documente ale creştinilor se raportau şi se bizuiau mult pe Vechiul Testament. Pentru Marcion, soluţia a fost să respingă complet Vechiul Testament şi să stabilească un canon care a estompat rădăcinile Vechiului Testament creştin şi iudaic pe cât de mult posibil.

Pavel, cu predilecţia sa pentru slava neîngrădită, era de departe apostolul favorit al lui Marcion. Drept urmare, acesta a respins scrierile atribuite celorlalţi apostoli şi s-a bazat pe formele Evangheliei lui Luca şi pe zece epistole ale lui Pavel pe care le-a redactat. Deşi un mic număr de scolastici au argumentat, din când în când, că Marcion ar fi putut avea acces la forme mai timpurii ale evangheliilor (îndeosebi la cea a lui Luca), chiar şi John Knox, cel mai proeminent promotor al acestei teorii, admite că Marcion intenţionat şi de bună voie a înlăturat atât de multe influenţe din Vechiul Testament şi din cele iudaice pe cât a putut, folosindu-se de epistolele lui Pavel şi Evanghelia lui Luca. „Acel  Marcion, de pildă, nu a ţinut cont de proclamarea de către Ioan Botezătorul a lui Isus ca Mesia, sau povestea ispitirii lui Isus; în mod sigur i se poate imputa lui Marcion omiterea acestor pasaje. Nu numai că ele nu se potrivesc cu poziţia teologică a lui Marcion, dar (cel mai important) sunt şi adânc implicate în tradiţia sinoptică, iar a le explica ca adăugiri ulterioare la o Evanghelie care era deja dependentă (ca şi Marcion) de această tradiţie, este aproape imposibil.” John Knox, Marcion and the New Testament – Marcion şi Noul Testament, pag. 95.

Scopul redactărilor lui Marcion este vast. Aşa cum Dr. Fisher explica, Marcion a respins „în întregime Vechiul Testament, [şi] s-a îndreptat spre Evanghelia lui Luca (eliminând capitolele 1 şi 2 ca fiind prea iudaice) şi scrisorile lui Pavel (cu excepţia celor pastorale).” „Canonul Noului Testament,” de Milton Fisher, din The Origin of the Bible- Originea Bibliei, ed. Philip Comfort, la 71. Pe lângă capitolele 1 şi 2 din Luca, Marcion a mai înlăturat şi Luca 4:1-3 (descrierea ispitei, referitor la Dueteronom, de 3 ori), Luca 4:16-30 (Isus afirma—în timp ce predica într-o sinagogă—că slujba Sa era era o împlinire a Vechiului Testament), Luca 5:39 („Cel vechi este bun”), şi Luca 8:19 (referire la familia lui Isus). Toate aceste versete erau prea evreieşti şi contraveneau prea mult ereziilor lui Marcion.

În mod semnificativ, Marcion a ciuntit şi scrisorile lui Pavel, eliminând cât mai multe referiri pozitive la iudaism sau la Vechiul Testament posibil. „Marcion a abordat textele din epistolele lui Pavel în aceeaşi manieră ca textul Evangheliei lui Luca: tot ce părea inconsistent cu ceea ce credea el a fi autentica învăţătură a lui Pavel era privit ca o denaturare provenind de la o mână străină.” F.F. Bruce, The Canon of Scripture- Canonul Scripturii, pag. 140. Menţionarea lui Avraam ca exemplu de credinţă a fost eliminată din Galateni (3:6-9), la fel ca şi legătura dintre Lege şi evanghelii (3:15-25). A eliminat Romanii 1:19-21:1, 3:21-4:25, şi majoritatea Romanilor 9-11, precum şi tot după Romani 14:23.

Mai mult, Marcion a denaturat pur şi simplu conţinutul mulotr versete din Luca şi epistolele lui Pavel, pentru a le slăbi legătura cu iudaismul. De exemplu, în loc de „Vie Împărăţia Ta” din Rugăciunea Domnului (Luca 11:2), evanghelia lui Marcion spunea „Fie ca Sfântul Duh să vie pentru a ne curăţa.” Bruce, The Canon of Scripture, pag. 138. În Efeseni el a schimbat „isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile” (3:9) isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri de Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile.” Id. la 139. Această micuţă schimbare l-a schimbat pe Dumnezeul creator cu Dumnezeu cel din Noul Testament.

Doi Dumnezei diferiţi

Odată ce Marcion a rescris scripturile creştine, şi-a putut susţine cauza. Ori, cum scria Robin Lane Fox :”răstălmăcind scripturile, el a prezentat o cauză puternică.” Fox, Pagans and Christians- Păgâni şi creştini, la pag. 332. Teologia sa a fost o abatere extraordinară de la cea a bisericilor creştine în care a crescut. Crucială pentru teologia sa era noţiunea potrivit căreia existau de fapt doi „dumnezei.” Unul dintre aceşti doi „dumnezei” era Dumnezeul din Vechiul Testament. El era complet diferit —şi cu adevărat mai prejos—ca entitate, faţă de Dumnezeu din Noul Testament. Isus era produsul Noului Dumnezeu. Acest Dumnezeu nu era Iehova, ci „Dumnezeu cel necunoscut”, la care se referea Pavel în Faptele Apostolilor, în discursul său din Atena.

„Marcion a şocat Biserica negând orice legătură între Dumnezeii din Vechiul şi Noul Testament. . . . Creatorul, argumenta el, era o fiinţă incompetentă: altfel de ce ar fi dat femeii agonia naşterii? ‘Dumnezeu’ din Vechiul Testament era un ‘barbar convins’ care a favorizat bandiţi şi satrapi precum regele David al Israelului. Hristos, prin contrast, era revelaţia nouă şi separată a unui Dumnezeu superior. Învăţătura lui Marcion era cea mai extremă declaraţie de înnoire a credinţei creştine. Combinare a virginităţii cu respingerea căsătoriei, a devenit ‘marcionism’ şi a continuat să atragă adepţi, îndeosebi printre vorbitorii răsăriteni de siriană, tocmai până prin secolul al patrulea.” Robin Lane Fox, Pagans and Christians, pag. 332.

Astfel afirma Marcion, că Dumnezeul din Vechiul Testament nu era cel din Noul Testament. Dumnezeul Vechiului Testament era „Dumnezeul creator,” dar era aspru, crud şi incompetent. Marcion îl punea în contrast pe acest Dumnezeu creator with cu Dumnezeul lui Isus, care era numai dragoste şi slavă.

Isus – nici aşteptatul Mesia, nici om

Gândirea revoluţionară a lui Marcion despre identitatea lui Dumnezeu a fost însoţită de o idee asemănătoare despre identitatea lui Isus şi relaţia Lui cu Dumnezeu. Marcion „adoptase ideea gnostică despre Demiurg şi gândea că Hristos doar ‘a părut’ să fie uman. . . .” Cu toate că Isus „L-a dezvăluit pe Dumnezeul iubirii şi iertării, nu va exista nici o înviere a trupului, o a doua venire sau o judecată a lui Hristos. Marcion a respins cu vehemenţă ideea Judecăţii. Potrivit lui, Dumnezeul Vechiului Testament ar fi trimis un mesia pentru a-i strânge pe cei aleşi în Împărăţie, să conducă întregul pământ şi să îşi exercite judecata asupra păcătoşilor. Dar în acest moment a intervenit Dumnezeu, arătând îndurare păcătoşilor şi eliberându-i pe toţi de robia Dumnezeului evreilor.” Hinson, The Early Church- Biserica timpurie, pag. 92.

Cu alte cuvinte, în timp ce Dumnezeul creator al Vechiului Testament se pregătea să trimită un mesia care să stabilească o Împărăţie pământeană, noul Dumnezeu a acţionat mai rapid, trimiţându-L pe Isus pentru a ne învăţa dragostea şi îndurarea în toate. Nu va fi nici judecată, nici înviere a trupului şi nici a doua venire a lui Isus. Scopul lui Isus era de a elibera oamenii din robia Dumnezeului iudeu, nu din robia firii păcătoase.

Tertullian a descris crezurile lui Marcion după cum urmează: „Marcion a înfăţişat poziţia prin care Hristos, care pe vremea lui Tiberius era, printr-un precedent dumnezeu necunoscut, o revelaţie întru mântuirea tuturor naţiilor, este o fiinţă diferită de cel ce a fost uns Dumnezeu, Creator şi restaurator al neamului lui Israel, care va veni. Între aceste lucruri, el interpune o separare, printr-o diferenţă mare şi absolută, o diferenţă la fel de mare între dreptate şi adevăr, între lege şi evanghelie, între creştinism şi iudaism.” Against Marcion – Împotriva lui Marcion, IV.6.

Căsătoria şi sexul

Deşi păreau aproape antinomianişti, Marcion şi adepţii lui erau de fapt foarte stricţi. „Curios, Marcion a propovăduit un strict ascetism, negând dreptul la căsătorie şi a formulat reguli drastice privind postul.” Hinson, The Early Church, pag. 92. Acest lucru nu era neobişnuit, în sine. „În timpul secolelor al doilea şi al treilea, multe grupări eretice gândeau că mariajul era satanic şi desprins din desfrâu; unii îl asociau cu lucrarea unui creator inferior. Discipolii lui Marcion vorbeau despre trup ca de un ‘cuib al vinovăţiei’. Câteva zicale erau puse pe seama lui Isus, în care El dezvăluia şi lăuda starea androgină a omului la zămislire.” Robin Lane Fox, Pagans and Christians, pag. 358. Nu mai este nevoie să subliniem, ideea unui celibat complet a marcioniţilor avea să aibă un mare impact asupra abilităţii sectei de a se susţine.

REACŢIA CREŞTINĂ

Învăţăturile lui Marcion au fost combătute de biserică şi de părinţii apostolici. „Pentru orice conducător bisericesc, erezia lui Marcion era cea mai  şocantă abatere de la adevărul apostolic. El nega inspiraţia divină a Vechiului Testament şi continuitatea lui Dumnezeu Creatorul cu Hristos . Episcopul Policarp a ştiut cum să se poarte cu el. Când  Policarp l-a întâlnit pe Marcion, spune ucenicul lui Policarp, Iraneaus, l-a numit ‘primul fiu născut al Satanei.'” Robin Lane Fox, Pagans and Christians, la pag. 492.

Marcion a fost alungat din cadrul Bisericii Romane în anul 144 d.Hr. Clericii erau atât de vehemenţi în a respinge învăţăturile sale, încât i-au returnat şi generoasa donaţie pe care o făcuse. „Înlăturarea lui Marcion a fost o grea lovitură financiară pentru Biserica Romei,  iar banii lui l-au ajutat să atragă un număr imens de adepţi în Răsărit.” Paul Johnson, A History of Christianity, pag. 47. Ulterior, Marcion a folosit aceste fonduri în încercarea de a rivaliza cu Pavel, angajându-se în activităţi misionare pentru a răspândi versiunea sa de creştinism. Marcion a avut ceva succes. După cum arăta Tertullian, el a făcut biserici „aşa cum îşi fac viespile cuiburi.” A făcut biserici în Roma, Cartagina, Nicomedia, Smirna, Frigia, Gartyna, Antiohia şi în Siria.

Aparent, bisericile lui Marcion — în pofida faptului că au fost ridicate într-o completă sfidare a legalităţii sau a legii — erau foarte riguroase în privinţa membrilor. Doar câţiva erau, până la urmă, consideraţi demni de a primi botezul şi a deveni membri ai bisericilor sale. S-a constatat o prezenţă ceva mai durabilă în Siria, dar şi ea a pierit complet începând cu mijlocul anilor 300. Aşa cum afirma profesorul Johnson, „crezul în celibat se dovedeşte neapărat fatal unei mişcări eretice.” Id. la pag. 47. Totuşi, faptul că mişcarea a durat mai bine de 150 de ani, bazându-se doar pe convertiri, arată că ideile lui Marcion au avut o atracţie puternică.

IMPACTUL LUI MARCION

Impactul controversei marcionite în istoria Bisericii a fost mare, în trei privinţe. Prima, stabilirea unui Canon Creştin Ortodox al Scripturii (Noul Testament). A doua, creştinismul a îmbrăţişat moştenirea sa iudaică. A treia, reazemul Bisericii pe „tradiţia apostolică.”

Canonul creştin

Opţiunea lui Marcion  pentru un canon foarte selectiv şi mutilarea scripturilor creştine  a obligat Biserica să îşi îndrepte atenţia în mod deosebit asupra scrierilor lui. Într-un fel, Marcion este prima persoană pe care o cunoaştem că a înfiinţat un „canon”— adică, să specifice exact care scrieri sunt „în” şi care sunt „pe dinafară.” Făcând astfel, el a îmboldit Biserica tradiţională să specifice ce anume se poate considera a fi canon. „Ereticul Marcion, apărând un canon limitat al său (c. 140) a dus la grăbirea momentului în care credincioşii ortodocşi au trebuit să îşi declare poziţia în această problemă.” Fisher, „The Canon of the New Testament” – „Canonul Noului Testament”, din The Origin of the Bible, ed. Philip Comfort. Biserica a replicat prin adeziunea la cele patru Evanghelii: Marcu, Luca (tomul întreg), Matei şi Ioan. Biserica a mai aderat şi la toţi apostolii, nu doar la Pavel. Asta duce la acceptarea Epistolelor lui Ioan, la cele ale lui Iacov şi a celor ale lui Petru. Ca urmare, Biserica a aderat la o teologie şi o perspectivă mult mai largă  decât viziunea lui Marcion în domeniu.

Relaţia creştinismului cu iudaismul

Respingerea completă de către Marcion a oricărei legături între iudaism şi creştinism, a Legii şi Evangheliei, a forţat Biserica să conchidă asupra legăturii dintre creştinism şi predecesorul lui iudaic, şi dintre Evanghelie şi Lege. Aşa cum afirmă prof. Hinson, „Nici un gânditor creştin anterior, heterodox ori ortodox, nu a făcut mai mult decât Marcion pentru a scoate la iveală chestiunea relaţiei creştinismului cu iudaismul.” The Early Church, pag. 9.

Aceşti creştini timpurii şi-au dat seama că creştinismul nu era o revelaţie separată de iudaism, ci împlinirea făgăduită în iudaism. N.T. Wright explică că până şi concentrarea lui Marcion asupra lui Pavel şi atenţia lui pentru slavă şi dezrobire, ca reprezentând o ruptură completă de tradiţie, era în mod fundamental şubredă:

„Unii cititori, începând cel puţin de la Marcion în secolul al doilea, au văzut asta ca o dovadă că [Pavel] abandonase Povestea Iudaică, aderând la un univers simbolist foarte diferit. . . . Însă povestea de fundament a lui Pavel nu ar da un ecou mai profund acestui păgânism în secolul său de început sau sub alte forme. Ea continuă să rezoneze cu Povestea lui Israel. Pentru că această poveste vorbeşte despre un Dumnezeu creator care pretinde toate neamurile, toate ţinuturile pentru El, Pavel fiind capabil să extragă esenţa acestei poveşti pentru a o adresa evreilor şi celorlalte naţii. El afirmă astfel că povestea lui Isus împlineşte scopul pentru care Dumnezeul creator l-a chemat pe Avraam într-un loc de frunte.” N.T. Wright, The New Testament and the People of God- Noul Testament şi Poporul lui Dumnezeu, pag. 407.

Ca rezultat, Canonul creştin include Vechiul şi Noul Testament, iar creştinismul respectă Legea în timp ce recunoaşte atotputernica lucrare a Slăvitului Isus, împlinită pe Cruce. Într-adevăr, probabil că singura cale de a aprecia cum se cuvine împlinirea lui Isus pe cruce este recunoaşterea validităţii legii.

Tradiţia Apostolică

Sprijinul lui Marcion (şi al altor gnostici) pe „cunoaşterea secretă” s-a confruntat în forţă cu „tradiţia apostolică.” Marcion nu a fost singura figură care a argumentat pentru „cunoaşterea secretă.” Alţii, precum Valentenius, au afirmat că ei posedă cunoaştere  care le-a fost transmisă tainic de la apostoli sau Isus. Biserica a reacţionat respingând ideea acestei ” cunoaşteri secrete ” care a fost născocită de lideri gnostici. În schimb, Biserica s-a bizuit pe „tradiţia apostolică.” Aceasta era considerată mesajul public declarat Biserică de la începuturile existenţei sale. Mai poate fi numită şi o sprijinire iniţială pe „istoricul Isus.” Asta însemnând că i s-a dat Bisericii un standard la care ea s-a subordonat: Noul Canon conţinea propovăduirile publice ale apostolilor. Învăţătura Bisericii trebuie bazată pe acest standard, în locul vreunei învăţături nou descoperite sau revelate de care nu a mai auzit nimeni.

Concluzie

În multe feluri, Marcion a cauzat mai multă moderaţie Bisericii Ortodoxe. Biserica a trebuit să ia aminte la rădăcinile ei iudaice şi să adere la scrierile ebraice, fără a se abate de la revelaţia sa creştină. Biserica a consimţit faptul că Isus a adus slavă şi dezrobire, dar a refuzat să lunece spre antinomianism sau să respingă ideea că legea are îndrumări morale de oferit. Biserica se opunea ferm desfrâului şi adulterului, dar încuviinţa sexul în cadrul căsătoriei, iar procrearea era morală şi necesară. Una peste alta, în ciuda ereziei sale evidente, impactul lui Marcion asupra istoriei Bisericii a fost în fapt unul pozitiv.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/apologetica_ian08.htm

Ce este pocăinţa?

download - Copie

Ce este pocăința? Această întrebare îi frământă pe mulţi oameni, dar foarte puţini sunt în stare să dea un răspuns. Mulţi confundă pocăinţa cu căinţa. Mie mi-a luat mult timp să pot înţelege ce înseamnă pocăinţa şi anume ce sens are acest cuvânt în Sfintele Scripturi. Vreau acum să vă împărtăşesc ce am înţeles cu privire la acest subiect în urma studierii Sfintelor Scripturi mai mulţi ani la rând.

pocăința

1. Pocăința înseamnă schimbarea gândirii

Cuvântul din limba greacă tradus în limba română “pocăinţă” este metanoie de la [meta ] – a schimba, şi [noie] – minte, gândire. Deci, pocăinţa este o schimbare a gândirii, a conceptului despre viaţă. Omul trăieşte aşa cum gândeşte. De aceea înţeleptul Solomon scrie:

Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23)

Omul, din moment ce acceptă un lucru în mintea lui, mai devreme sau mai târziu, ajunge să-l şi înfăptuiască. Domnul Isus spune:

 … ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.Iată lucrurile cari spurcă pe om. (Matei 15:17-20)

(Aici cred că este nevoie de menţionat că în vechime oamenii credeau că inima este locul gândirii şi simţurilor). O schimbare adevărată se poate produce în viaţa unui om numai atunci când acesta îşi schimbă gândirea.

2. Pocăința este produsă de Dumnezeu în viaţa celui care intră în Noul Legământ

Perioada robiei babilonene a fost o una destul de grea pentru poporul Israel. Mulţi credeau că Dumnezeu îi va distruge ca naţiune. În acest context Dumnezeu le vesteşte că vor veni zile când va încheia cu ei un Nou Legământ şi potrivit acestui legământ le va da o inimă nouă. La Ieremia 31:33 spune că

Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor

iar la Ezechiel 11:19-20 spune

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne,ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

( Nu uitaţi că orice referinţă la inimă are în vedere gândirea omului). Acelaşi lucru este scris şi la Ezechiel 36:25-27. Deci, în Noul Legământ Dumnezeu promite că va schimba gândirea omului şi aceasta îl va determina pe om să trăiască o viaţă în ascultare şi supunere faţă de Dumnezeu.

3. Pocăința se produce în viaţa omului atunci când acesta intră în Noul Legământ

Ca să înţelegem mai bine când un om intră în Noul Legământ este important să înţelegem ce înseamnă “Legământ”. Cuvântul ebraic folosit pentru “legământ” este “berit” şi înseamnă “o înţelegere solemnă făcută prin trecerea printre bucăţile de animal jertfit”. În vechime când se încheia un legământ, se aducea un animal ca jertfă, care era despicat în două jumătăţi şi persoanele care intrau în legământ trebuiau să treacă printre aceste două jumătăţi de animal. Această procedură se mai numea “umblarea prin moarte”. Prin aceasta partenerii de legământ îşi jurau unul altuia credincioşie; şi anume că ei aleg să moară pentru ei înşişi şi să trăiască pentru a împlini condiţiile legământului. Pe de altă parte ei parcă spuneau : aşa să-mi facă şi mie Dumnezeu (ca acestui animal) dacă voi călca condiţiile legământului. De aceea şi Domnul Isus le spune tuturor la Luca 9:23-24:

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va mîntui.

Poate veţi spune că Noul Legământ a fost promis poporului Israel, dar noi nu suntem evrei! Care este partea neevreilor la acest legământ… Acesta va fi subiectul unui alt articol.

 

https://moldovacrestina.md/ce-este-pocainta/

Ce să facă soția dacă soțul îi cere să se îmbrace indecent?

download - Copie

Întrebare:

Ce să facă soția dacă soțul îi cere să se îmbrace indecent?

Pe site puteți găsi mai multe articole despe vestimentația femeii:

Ce spune Biblia despre lungimea fustei?

 Ce spune Biblia despre vestimentația femeii?

Despre purtarea pantalonilor (video)

Care trebuie să fie atitudinea creștinului față de vestimentație (haine)?

indecent

Totuși, întrebarea este cum să procedezi atunci când soțul îți cere să îmbraci o fustă prea scurtă ori o bluză sau o rochie prea decoltată? Presupun că întrebarea a fost pusă de o doamnă a cărui soț îi cere să se îmbrace într-un mod cum ea nu se simte confortabil. Probabil că sunt mai multe femei care se confruntă cu probleme de genul acesta. Dificultatea stă în faptul că, pe de o parte, ca și nevastă, trebuie să asculți de soțul tău și să-i fii supusă, iar pe de altă parte cunoști că Dumnezeu cere să ne îmbrăcăm decent, cu rușine și sfială! Știm că Biblia este insuflată de Dumnezeu și ea nu se poate contrazice. În

Sfintele Scripturi găsim indicații specifice cum trebuie să se îmbrace o femeie credincioasă. Deci, dacă o femeie s-ar îmbrăca indecent, prin aceasta s-ar face vinovată înaintea lui Dumnezeu. În cazul când soțul (sau orice altă autoritate pământească) ne-ar cere să facem ceva ce vine în contradicție cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie mai degrabă să ascultăm de Dumnezeu, care este autoritatea supremă, lucru pe care îl vedem foarte bine din răspunsul dat de apostolii Petru și Ioan mai marilor norodului (care erau autoritate pentru ei), care le-au interzis să vorbească și să învețe norodul despre Domnul Isus:

Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decît de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit. (Fapte 4:19-20)

Mai marii norodului erau autorități de care poporul trebuia să asculte. În cazul în care ei au cerut apostolilor ceva ce venea în contradicție cu voia lui Dumnezeu, apostolii au ales mai degrabă să asculte de Dumnezeu decât de ei.

În prima sa epistolă, apostolul Petru dă indicații cum să se comporte femeile a căror soți nu vor să asculte de Cuvânt. În acest context, apostolul Petru le spune femeilor credincioase “să facă binele fără a se teme de ceva”:

… Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, cari nădăjduiau în Dumnezeu, şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam, şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. (1 Petru 3:5-6)

Din acest text vedem că apostolul Petru le îndeamnă pe femeile care au bărbați care nu ascultă de Cuvânt (și un bărbat care cere nevestei lui să se îmbrace indecent este unul care nu ascultă de Cuvânt, fiindcă Cuvântul spune clar că femeia trebuie să se îmbrace decent, cu rușine și sfială) să fie supuse lor și să facă binele fără să se teamă de ceva, adică fără să se teamă de reacția soților lor! Deci, în cazul când soțul cere soției să se îmbrace indecent, soția trebuie mai degrabă să asculte de Dumnezeu decât de soțul ei. Cum să o facă în mod practic? Să-i arate ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre vestimentație și faptul că Scripturile ne învață că trebuie mai degrabă să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni și lucrul acesta trebuie făcut cu înțelepciune: căutați momentul potrivit când soțul este dispus să vă asculte și faceți lucrul acesta cu un duh blând și potolit așa ca soțul să înțeleagă că lucrurile care sunt potrivite în dormitor nu trebuie scoase afară. O femeie se poate îmbrăca decent și frumos!

https://moldovacrestina.md/te-poti-imbraca-indecent-la-cererea-sotului

Bancul zilei: – Iubito, plec la sală, ai vrea să vii cu mine?

download - Copie

de A.S.     HotNews.ro
Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 6:07 Life | Fun
– Iubito, plec la sală, ai vrea să vii cu mine?

– Îți par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi.

– Acum sunt și leneșă?

– Calmează-te dragă, nu am insinuat nimic.

– Acum sunt și isterică, nu?!

– Nu am spus asta!!

– Ok, sunt și mincinoasă… –

– Ok. Nu mergi!

– Stai puțin. Dar de ce vrei să te duci singur?!

Citeste mai multe despre    

Subiectele zilei

Sambata, 25 Ianuarie 2020

Virusul chinez a ajuns în Europa: două cazuri de infectare au fost diagnosticate în Franța

Două cazuri de infectare cu noul coronavirus chinez au fost confirmate în Franța, fiind primele de acest tip din Europa, a anunțat vineri seară ministrul francez al Sănătății, Agnès
citeste tot articolul
Brexit: Boris Johnson a semnat acordul de ieșire din UE

Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, pe Twitter, că a semnat vineri acordul de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, prevăzut pentru 31 ianuarie, salutând un „nou capitol
citeste tot articolul
VIDEO UPDATE Un cutremur puternic de 6,8 grade a lovit estul Turciei: cel puțin 18 morți, peste 500 de răniți, numeroase clădiri prăbușite

Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri seară în estul Turciei, provocând moartea a cel puțin 18 persoane, precum și pagube materiale importante, au
citeste tot articolul
Business report: Topul salariilor minime din Europa și unde se situează România; Noi descoperiri despre dublul standard de calitate a produselor din statele membre; Decizie istorică a OMV Petrom

Infrastructura rutieră din România nu mai face față numărului tot mai mare de mașini. De ce încep europenii să renunțe la automobilele personale…. Președintele Renault, despre posibile
citeste tot articolul
Subiectele zilei: Cum s-a văzut celebrarea Unirii Principatelor de la Iași; Drama cuplurilor nevoite să meargă în străinătate pentru a face copii, din cauza unei legi care îi sperie pe medici; Niciunul dintre președinții și premierii României după `89 nu este moldovean

Mica Unire la preț mare: din 280.000 de euro, Primăria Sectorului 5 putea împărți icre negre și șampanie. A dat tot fasole, cârnați și play-back… Sondaj. PNL a devansat Alianța USR-PLUS
citeste tot articolul
VIDEO China vrea să construiască în 10 zile un spital cu 1.000 de paturi pentru bolnavii infectați cu noul coronavirus

China a demarat vineri în Wuhan (centru) construcția unui spital care ar urma să fie gata în maxim zece zile și care va găzdui până la o mie de victime ale noului coronavirus,
citeste tot articolul
Atac armat în orașul german Rot am See: Șase persoane au fost ucise, suspectul a fost arestat / Victimele și atacatorul fac parte din aceeași familie

Șase persoane au fost ucise și două grav rănite vineri după ce o persoană a deschis focul în orașul Rot am See (sud-vestul Germaniei), potrivit poliției locale, care evocă o pistă familială,
citeste tot articolul
VIDEO Iohannis, Orban și Ciolacu, la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române / Președintele și premierul, huiduiți din mulțime / Iohannis: PSD vrea să blocheze toate reformele și de aceea avem nevoie de alegeri anticipate. Nu este un moft

Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită la Iași, prin mai multe manifestări la care au participat președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților,
citeste tot articolul
George Soros anunță că va finanța cu un miliard de dolari o nouă rețea universitară / Un nou atac la adresa lui Trump: Un escroc și un narcisist

Miliardarul american George Soros a anunțat că va finanța cu un miliard de dolari crearea unei noi rețele universitare care să promoveze valorile liberale și viziunea sa asupra unei societăți
citeste tot articolul
Simona Halep, în optimi la Australian Open (6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva)/ În deplin control

Simona Halep a obținut biletul pentru a doua săptămână de la Australian Open, jucătoarea noastră reușind să se califice în optimi fără să piardă vreun set. A fost 6-1, 6-4 cu Yulia
citeste tot articolul
?Declarația unică 2020. ANAF a publicat modelul Declarației unice care trebuie depusă până la 15 martie. Citește explicațiile unui consultant fiscal pe acest subiect

În Monitorul oficial de ieri 23 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 139/2020, ce adoptă modelul Declarației unice pentru anul 2019. Ordinul reamintește termenul de depunere
citeste tot articolul
Rolls-Royce planifică construirea de mini reactoare nucleare până în 2029

Producătorul Rolls-Royce a declarat pentru BBC că intenționează să instaleze și să puna in functiune centralele electrice pănă în 2029.
citeste tot articolul
Actrița Annabella Sciorra a povestit la proces cum a fost violată de Harvey Weinstein

Actrița americană Annabella Sciorra a depus mărturie joi în procesul mogulului de la Hollywood, Harvey Weinstein, povestind că a fost atacată și violată de acesta, în urmă cu 25 de ani,
citeste tot articolul
Davos 2020 se încheie fără un acord climatic

Întâlnirea anuală a liderilor de afaceri și politici de la Davos s-a încheiat vineri, informează BBC .
citeste tot articolul
Mumia vorbește: Vocea unui preot egiptean care a trăit acum 3.000 de ani, reconstituită de oamenii de știință

Sunetul produs pe baza reconstituirii căilor respiratorii ale unei mumii egiptene de acum 3.000 de ani se aude într-un scurt clip audio publicat de platforma online Science, transmite Mediafax.
citeste tot articolul
Motociclistul Edwin Straver, accidentat grav la Raliul Dakar, a murit

Motociclistul olandez Edwin Straver, care s-a accidentat grav la ediția din acest an a Raliului Dakar, la 16 ianuarie, în penultima etapă a competiției, a murit.
citeste tot articolul
Bancul zilei: – Iubito, plec la sală, ai vrea să vii cu mine?

– Iubito, plec la sală, ai vrea să vii cu mine? – Îți par grasă?…
citeste tot articolul
Caru`cu vedete: Cântăreața Taylor Swift, despre tulburarea de alimentație: Este mai bine să gândești că arăți grasă decât să arăți bolnavă; Delia și soțul ei au fost obligați să rămână în Singapore, din cauza virusului ucigaș. „Venim acasă”

Florin Piersic e mai în formă ca niciodată! La câteva zile după ce va implini 84 de ani, actorul are un spectacol la Londra: “Nu-ntreba câți ani am!”… Numărul
citeste tot articolul
Faze tari: O șoferiță acuză că pompele de benzină sunt “sexiste”; Biscuiții cu ciocolată, primele prăjituri create în spațiu, la bordul ISS

Record mondial: au făcut lanț din 200.000 de sutiene… Artistul devenit viral cu lucrări din blugi: de ce par fotorealiste…
citeste tot articolul
Utile: Dieta care vindecă depresia. Ce spun nutriționiștii; Endometrioza, „boala femeilor neiubite”

Legătura dintre aluminiu și Alzheimer. Știința a confirmat: Expunerea la acest element chimic, factor de risc în cazurile ereditare… Cauzele căderii părului: de la infecții la boli de
citeste tot articolul
https://life.hotnews.ro/stiri-fun-23621340-bancul-zile

Toiagul Cuvântului Lui Dumnezeu

download - Copie

Acasă la tatăl meu, la ţară, este un dulap mic lângă şemineu, unde ţinem bastoanele sau toiegele a câtorva generaţii ale familiei noastre. În timpul vizitelor mele la casa părintească, când eu şi tatăl meu obişnuim să ieşim la o plimbare, deseori mergem la dulap şi ne luăm toiegele potrivite pentru această ocazie. Şi de fiecare dată când făceam asta, îmi revenea în minte cum Cuvântul lui Dumnezeu este un toiag.

În timpul războiului, când experimentam o perioadă descurajantă şi plină de pericole iminente, versetul „El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul“ (Psalmul 112:7) era un toiag cu care umblam în multe din acele zile negre.

Când copilul nostru a murit şi am rămas cu inimile zdrobite, am găsit un alt toiag în promisiunea: „Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia“ (Psalmul 30:5).

Când am fost nevoit să plec departe de casă pentru un an din cauza sănătăţii mele precare, fără să ştiu dacă Dumnezeu îmi va îngădui vreodată să mă întorc acasă şi să muncesc din nou, am ales acest toiag, care nu s-a rupt niciodată: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, … gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde“ (Ieremia 29:11).

În momente de pericol iminent sau îndoială, când judecata omenească pare să nu mai aibă valoare, am mers înainte uşor cu acest toiag: „În seninătate şi încredere va fi tăria voastră“ (Isaia 30:15). Şi-n situaţii critice, urgente, când nu mai era timp pentru deliberare sau acţiune, acest toiag niciodată nu m-a dezamăgit: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă“ (Isaia 28:16).   Abbott Benjamin Vaughan, din The Outlook

Soţia lui Martin Luther spunea: „N-aş fi cunoscut niciodată semnificaţia anumitor psalmi, n-aş fi ajuns să apreciez anumite dificultăţi, sau să cunosc frământările interioare ale sufletului;  n-aş fi înţeles niciodată cum se practică viaţa de credinţă şi cum se slujeşte, dacă Dumnezeu n-ar fi adus necazuri în viaţa mea“. Este foarte adevărat că nuiaua lui Dumnezeu este asemenea unui băţ indicator al învăţătorului pentru un copil, indicând o literă pentru ca elevul s-o remarce. În acelaşi fel, Dumnezeu ne arată multe lecţii preţioase pe care nu le-am putea învăţa altfel.  selectat

Dumnezeu trimite întotdeauna toiagul Său împreună cu nuiaua Sa.

Încălţămintea ta să fie de fier şi de aramă, şi puterea ta să ţină cât zilele tale!“ (Deuteronom 33:25 KJV).

Fiecare din noi poate fi sigur că dacă Dumnezeu ne trimite pe cărări stâncoase, El ne va da încălţăminte rezistentă. El nu ne va trimite niciodată într-o călătorie fără să ne echipeze corespunzător. Alexander Maclaren

Sursa: https://barzilaiendan.com/2020/01/24/toiagul-si-nuiaua-ta-ma-mangaie-psalmul-234/

Toiagul Cuvântului Lui Dumnezeu

Eco activista Greta, trimisă la școală de un înalt oficial american: Să studieze economie și apoi să vină să ne dea lecții!

download - Copie

Eco activista Greta, trimisă la școală de un înalt oficial american: Să studieze economie și apoi să vină să ne dea lecții!
Steven Mnuchin, secretarul Trezoriei americane, i-a recomandat activistei de mediu Greta Thunberg să meargă la facultate și să studieze economie înainte să recomande Statelor Unite să pună capăt investițiilor în exploatarea combustibililor fosili, relatează CNBC.
Într-o conferință de presă la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, Mnuchin a fost întrebat dacă Statele Unite ar trebui să înceteze complet și imediat investițiile în sectorul combustibililor fosili, după cum a sugerat Thunberg. Inițial, ministrul de finanțe american s-a prefăcut că nu știe cine este Thunberg, după care a respins îngrijorările activistei de mediu drept prost-informate. „Este ea economistul șef? Cine este ea? Sunt confuz”, a spus Mnuchin, după care a clarificat că a glumit.
Persoanele care cer dezinvestire ar trebui să țină minte că există „probleme enonomice semnificative (asociate), probleme cu locuri de muncă”, a mai spus secretarul trezoreriei din administrația Trump.
În discursul său de la Davos,  președintele Donald Trump a respins ceea ce numește „predicțiile despre apocalipsă”, făcute de oameni de știință și de militanți pentru mediu, insistând că America „își va apăra economia”.
Ulterior, Greta i-a atacat din nou pe liderii politici, reproșându-le lipsa unor măsuri durabile pentru protecția mediului. „În caz că nu ați observat, lumea a luat foc”, a spus ea.

În viruși să ne batem? Sau în neputințe să ne măsurăm?

download - Copie

În viruși să ne batem? Sau în neputințe să ne măsurăm?FOTO: Supa de liliac
Virusul ucigaș din Wuhan se răspândește cu repeziciune, la fel și zvonurile despre el. Că ar fi cauzat de un șarpe cumpărat de localnicii chinezi din piața din centrul orașului. Ba nu, de la liliac ar fi pornit totul, ipoteză sustinuță cu pozele cu supa de liliac, devenite virale în online.
Dar noi putem să stăm liniștiți, imaginile de film SF, cu orașe închise și armată pe străzi păzind oamenii care circulă doar cu măști pe față, se întâmplă într-o țară îndepărtată, de peste mări și țări. Nu o să răzbată virusul până în România, nu?
Ba bine că nu, căci deseori ceasul rău bate așteptările raționale, și așa se face că membrii filarmonicii din Timișoara au concertat fix în orașul cu pricina, timp de trei săptămâni. Și s-au întors muzicienii în țară, și zvonurile au început să ne îngrijoreze mai abitir decât temutul virus. Că nu e vorba doar despre muzicieni din Timișoara, ci și din Constanța, Brașov, chiar și din București, vreo doi.
E momentul să ne panicăm? Nu încă, autoritățile române par destul de relaxate, ne liniștesc spunând că sunt pregătite și de cel mai negru scenariu legat de o eventuală pandemie cu virusul din China. Bine, bine, dar cum? Păi….au fost montate niște panouri informative despre acest nou virus în aeroporul din Cluj și, mai nou, chiar și în aeroportul Otopeni și….cam atât.
Între timp, la Wuhan s-a dat ordin ca în 6 zile să se construiască un spital special pentru pacienții cu coronavirus.
Nici statele în care nu a ajuns încă virusul nu stau degeaba. Rusia a început deja să lucreze la dezvoltarea unui vaccin împotriva tulpinii de coronavirus.
Noi sperăm să ne ocolească virusul măcar în acest week-end prelungit, când doar câteva spitale asigură permanența pentru cazurile de urgență. De luni încolo, mai vedem.
Noi să fim sănătoși!
Înapoi sus
Tinerețe în cuvânt

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale!”

Ana-Maria Negrilă

Universul între paginile unei cărți

Nervi de Sezon

Blog Filozofic

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

Agora Christi

Blog evanghelic de teologie publica

Alteritas

cu Dănuț Jemna

Pagina creștină

Simion Ioanăș

Danut Tanase

E viată pe pământ!

danielmiclea

Inca un gand

Aradul Evanghelic

... pentru arădeni şi despre arădeni...şi nu numai!

barzilaiendan.wordpress.com/

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

Nickbags

Har si Pace

Vrăbiuțe

Cip! Cip!

Bogdan DUCA

Pentru ca în viitor nu vreau să se spună "Acele timpuri au fost întunecate pentru că până și el a tăcut"...

ARMONIA MAGAZINE - USA

Locul in care te intalnesti cu CREDINTA.

Mana Zilnica

Mana Zilnica

Life Mission

"Ceea ce face farmecul unui om este bunatatea lui"

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

Informatii si mesaje

Pecetea Dumnezeului Celui Viu primită de către Maria Divinei Milostiviri în mesajele de la Sfânta Treime și Fecioara Maria

Bucuresti Evanghelic

A topnotch WordPress.com site

Misiunea Genesis

Susținem misionari și proiecte de misiune peste tot în lume

Marius Cruceru

...fără cravată

Cu drezina

de Teofil Stanciu

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Miere și migdale

Luați cu voi ... puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale - Geneza 43:12

Noutati Crestine

Ca sa stii!

PERSPECTIVE CRESTINE

Gânduri către o altă lume...

Creştinul azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Persona

Blog of Danut Manastireanu

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Moldova Creștină

Răspunsuri relevante și actuale din Biblie

EvangheBlog - Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

%d blogeri au apreciat: