Seria Ponturi Creştine – Cum să te laşi de bârfit?

download - Copie

"bârfitorul dezbină pe cei mai buni prieteni" (Prov. 16:28)

Asta chiar că o să fie pe „placul” multora care vor citi articolul. Adică nu te fac eu personal bârfitor, dar te ajut să vezi că de fapt eşti unu. Nu cred că există persoană care să nu fi fost vreodată implicată într-o bârfă, oricât de mică ar fi ea.

Deşi cei mai mulţi dintre noi nu ne dăm seama atunci când bârfim, parcă este un lucru natural pentru fiecare om – fie că este pocăit sau nu – să întrerprindă acţiunea de bârfire. Ceea ce este cel mai neplăcut este atunci când auzi tu cu urechile tale ce au spus alţii despre tine.

Bârfa este unul dintre cele mai distructive păcate umane. Ce crede Dumnezeu despre aceasta? Ce principii biblice am putea aplica pentru a opri bârfa în stadiile ei?

O definiţie a bărfei

Să ne uităm la o definiţie seculară a bărfei, din cadrul dicţionarului. Definiţia bârfei include: zvon sau o vorbă de natură intimă ce este personală şi senzaţională. Ceva rostit de o persoană care răspândeşte în mod habitual zvonuri private sau intime sau diferite fapte [1]Cuvintele care ies în relief pentru mine sunt „personal”, „senzaţional”, „zvonuri” şi „răspândeşte”. Acestea sunt rostite de alte persoane, lucruri care pot implica zvonuri sau fapte, însă în oricare fel ele sunt private… sau cel puţin aşa ar trebui să fie.

O conversaţie care implică discutarea despre o altă persoană, atunci când ea nu este prezentă, poate include zvonuri sau fapte răutăcioase, de pagubă. Aceste „pasaje picante” pot fi ori adevărate, ori false. În orice caz, ele sunt o daună pentru persoana care nu este prezentă ca să le audă. Precum un foc mistuitor, bărfa se poate răspândi rapid şi poate acoperi o mulţime de oameni într-un timp scurt. Personal trăiesc într-un oraş mic şi e ceva frecvent să auzi bârfe despre alţii. Din nefericire, nu e nici o modalitate de a confirma dacă acele zvonuri sunt adevărate sau nu. Şi chiar dacă ar fi adevărate, aceasta este o invaziune a privaţiunii cuiva şi tinde să asasineze caracterul unei persoane. Bârfa degradează persoana despre care se vorbeşte, o devalorizează, o pune în încurcătură şi o umileşte.

Ce spune Biblia despre bărfă

Proverbe 16:28 Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. 

Proverbe 26:20 Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.

Proverbe 11:13 Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.

Proverbe 26:22 Cuvintele clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor.

Proverbe 6:16-19 Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.

Proverbe 20:19 Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. 

Proverbe 17:4 Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.

Exod 23:1 Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.

2 Corinteni 12:20 Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngâmfări, tulburări. 

1 Timotei 5:13 Totodată se deprind să umble fără nici o treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare, şi vorbesc ce nu trebuie vorbit.

Levitic 19:16 Să nu umbli cu bârfe în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieţii aproapelui tău. Eu sunt Domnul.

Romani 1:29 Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori

Proverbe 10:18 Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfele este un nebun. 

Ponturi cu privire la cum să opreşti bârfa

Fugi de bărfă

Cei care ascultă la o bărfă sunt la fel de vinovaţi ca cei care o răspândesc, căci dacă nu ar fi nici o audienţă, nu ar avea cui să o spună, sau cum zice Biblia, „Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este nici un clevetitor, cearta se potoleşte” (Proverbe 26:20). Dacă toţi care aud o bârfă ar începe să plece, atunci focul s-ar stinge. Dacă nu e nimeni care să asculte, nu mai există la cine să se spună „povestea”. Dumnezeu ne porunceşte să nici nu stăm „în popor ca un bârfitor” (Levitic 19:16) şi nici să nu avem legătură cu ei (Exod 23:1). Dacă te afli la un loc de muncă sau într-o situaţie unde nu poţi să pleci de acolo, poţi refuza să asculţi sau să încerci să schimbi subiectul. Dacă eşti prins într-o audienţă captivantă, citeşte ultimul pont din această secţiune pentru a afla cum să o opreşti imediat.

Refuză să asculţi

Dacă refuzi să asculţi de o bârfă, vei fi mai puţin ispitit să o răspândeşti. Chiar dacă e prea târziu şi ai auzit bârfa deja, ţine-o pentru tine, pentru că Biblia spune, „Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat” (Proverbe 11:13). Dacă eşti un prieten al acelei persoane sau nu, aminteşte-ţi că „pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni” (Proverbe 16:28) şi „stârneşte certuri” (Proverbe 6:19).

Distanţează-te de bărfitor

Ştiu că aceasta sună puţin dur, însă dacă ai refuzat să asculţi şi a trebuit să te depărtezi, şi dacă ei tot insistă să-ţi spună lucruri care nu sunt treaba lor, alege doar să „nu te amesteci cu cel care nu-şi poate ţine gura” (Proverbe 20:19). Nu-ţi poţi alege duşmanii, dar îţi poţi alege prietenii sau măcar pe cei cu care să te asociezi.

Mustră bârfitorul

Din nou, deşi pare greu de făcut acest lucru, pentru Dumnezeu „martorului mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi” trebuie să i se spună că bârfa este o scârbă pentru El (Proverbe 6:19). Cuvântul scârbă înseamnă că Dumnezeu detestă sau urăşte bârfa. Poate că ei nu realizează în mod cinstit că acest lucru este greşit, însă eu mă îndoiesc serios cu privire la aceasta.

Du bârfitorul la victima bârfei

Acesta este cel mai puternic mijloc dintre toate pentru a opri bârfa din producţie. Am pus acest lucru la urmă dar probabil că este cea mai mare unealtă de a opri bârfa şi de a o tăia de la sursă. O persoană de la locul meu de muncă a venit la mine şi a început să-mi ofere o bârfă nesolicitată în timp ce lucram. Nu am avut şansa să plec de acolo, aşa că i-am spus persoanei: „Hei, de ce nu te duci să vorbeşti cu Darin (nu e numele real) despre ceea ce mi-ai spus. Se pare că el chiar e în probleme serioase. Poate l-am putea ajuta. Dacă el are o aventură cu secretara, ar putea avea probleme… sau mai rău, să fie concediat„. Dacă te oferi să mergi şi să vorbeşti cu persoana despre care s-a bârfit imediat, împreună cu bârfitorul, sau să le spui ce ai auzit de la acesta, şansele sunt că bârfitorul să se oprească să-ţi mai spună bârfe vreodată. Dacă nu te poţi duce imediat la cel bârfit, spune bârfitorului că tu vei vorbi cu persoana pe care o bârfeşte atunci când ajungi acasă, spune-i că o poţi suna, sau să mergi pe la cel bârfit să-i zici personal ceea ce ai auzit. Persoana care este bârfitoare, îţi promit eu, nu va mai vrea să meargă şi să spună în faţă celui bârfit ceea ce ţi-a spus ţie. Aceasta le arată în sinea lor că trebuie să ştie că ceea ce au făcut este greşit.

Concluzii

Bărfa este mai rea decât minciuna; aceasta
este distructivă pentru persoana despre care se vorbeşte,

  • asasinează caracterul unei persoane şi bunul său nume,
  • divizează pe oameni,
  • distorsionează adevărul,
  • îi face pe cei ce bârfesc să nu mai fie vrednici de încredere,
  • expune ceea ce se presupune a fi privat, şi
  • mai presus de toate, violează legile lui Dumnezeu.

Dumnezeu urăşte bârfa din cauza a ceea ce face ea pentru părţile implicate. Bârfa este un păcat. Nu ar trebui să ne băgăm nasul în treaba altcuiva şi nu ar trebui să ne folosim gura noastră să rostim, sau să ne mănânce urechile să auzim ceea ce de fapt nu e treaba noastră (1 Tesaloniceni 4:11). Nu este nimic mai distructiv, care să poată destrăma un cămin, să divizeze o biserică şi să facă duşmani din prieteni. Cei care bârfesc sunt plini de mândrie pentru că bârfa îi face să vrea să arate ei mai bine comparat cu alţii. Cine este cu adevărat smerit nu va vorbi niciodată în spatele altcuiva. Noi ştim că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi, aşa că Dumnezeu va sta împotiva ta daca nu ştii să-ţi îmblânzeşti limba (Iacov 4:6).

Bârfitul este asemănător cu încălcarea poruncii de a nu aduce o mărturie mincinoasă (Exod 20:16). De fapt, „dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică” (Iacov 1:26). Proverbele ne avertizează dinainte că „cine îşi păzeşte gura şi limba, îşi scuteşte sufletul de multe necazuri.” (Proverbe 21:23). Isus a spus că „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36). Am face bine să luăm aminte la aceste avertizări biblice.

NOTĂ: Articol preluat din site-ul What Christians Want to Know (Ce vor să ştie creştinii), scris de Jack Wellman. Tradus şi adaptat cu permisiunea autorului. Jack Wellman (foto alăturat) este un autor creştin, freelancer şi pastor al bisericii Mulvane Brethren Church din Mulvane, Kansas. Jack a absolvit seminarul Southern California Seminary şi a scris cărţi de natură teologică precum: “Teaching Children The Gospel/How to Raise Godly Children“ (Învaţă pe copii Evanghelia / Cum să creşti copii evlavioşi), “Do Babies Go To Heaven?/Why Does God Allow Suffering?“ (Bebeluşii merg în Rai? / De ce permite Dumnezeu suferinţa?), şi  “Blind Chance or Intelligent Design?, Empirical Methodologies & the Bible“ (Şansă oarbă sau Plan Inteligent? Metodologii empirice şi Biblia). Jack este tată şi bunic şi este licenţiat în istorie, educaţie şi ştiinţă. Pentru mai multe articole de Jack Wellman şi alţi autori, vizitaţi site-ul whatchristianswanttoknow.com

[1] Definiţie preluată de pe thefreedictionary.com (tradus în română)

https://crestinismtrait.blogspot.com/2013/06/seria-ponturi-crestine-cum-sa-te-lasi.html

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.