Închide

MODURI ÎN CARE FACTORII CULTURALI, SEX  ŞI SPIRITUALITATE INFLUENŢEAZĂ RAPORTAREA MEMBRILOR BISERICII LA  SECTELE  ŞI MIŞCĂRILE ERETICE DIN ROMÂNIA / Ardelean Viorel

download - Copie

CUPRINS :

1). INTRODUCERE

2). FACORII CULTURALI

 1. televiziunea
 2. literatura
 3. sportul
 4. abordarea de la om la om

3). FACTORI SPIRITUALI

 1. religia minţii
 2. sentimente umane
 3. psihologia
 4. îndumnezeirea omului

4). FACTORII DE  SEX

 1. televiziunea
 2. literatura
 3. relaţii extraconjugale
 4. pervertirea minţii

5). CONCLUZIE

6). BIBLIOGRAFIE

1). INTRODUCERE

Omenirea mileniului trei a pornit pe o pantă spirituală descendentă parcă fără precedent. Europa de Est scăpată din chingile comunismului, aflată într-o perioadă de tranziţie prelungită  şi o criză acută, scapă din vedere valorile creştine fundamentale,  mulţumindu-se doar cu aspectul declarativ al numelui de creştin,  viaţa şi spiritualitatea fiind golite de conţinut. 2 Timotei 3:2  Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie. România nu face excepţie de la această stare. Succesul material este acela care primează, iar din păcate, şi în biserică, „regula jocului” se numeşte realizare în plan profesional şi material[1]  Marcu 12:17  Atunci Isus le-a zis: „Daţi, deci, Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Şi se mirau foarte mult de El.  Etica protestantă s-a erodat suficient de mult  pentru ca multe din bisericile noastre, să nu mai fie sare şi lumină. Matei 5:13  Voi Sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni. Biserica are de luptat pe trei fronturi, ducând un război în plan cultural, sex şi spiritualitate (în afară de frământările interne), un război pe care pe care se pare  că îl pierde. Coloseni 2:8  Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Secolele XIX şi XX, au dus la definitivarea ideii scornite de Satan, în ideea că „veţi fi ca Dumnezeu”.[2] Pe de altă parte cea mai mare găselniţă a lui Satan este că „ el nu există.  Modernismul şi Pragmatismul au dorit ca Biserica să fie modernă[3]  mai actuală, dar schimbarea  formelor de închinare a dus şi la pierderea unora din funcţiile bisericii vizavi de textul din Fapte 2: 42.   Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. Paul Thilic  a redefinit termenii biblici[4]  lucru de care s-au folosit sectele şi cultele eretice, pentru a penetra creştinismul, dar sub această formă nu poate exista o comunicare reală între un credincios şi un eretic, sau necreştin.[5]  Misticismul face parte din modul indian de a trăi şi, în această ţară, el a fost practicat sub diferite  forme de-a lungul secolelor. Sunt mii de ani de când ţări ca India sunt celebre prin învăţăturile lor mistice care,  într-o mare măsură, stau la baza întregii lor culturi. Însuşi termenul de “guru”, care este atât de strâns legat de  misticismul de astăzi, e un cuvânt indian. Gurul era poate un maestru în diferite formă de învăţământ, în domenii  ca lupta şi muzica, dar poziţia avea şi conotaţii spirituale centrate deasupra structurii generale a religiei de stat  hinduse.[6] Pe de altă parte şi bisericile s-au schimbat  mult şi suntem martorii unor programe bisericeşti menite să satisfacă apetitul  simţurilor şi mândriei omeneşti[7]. Din păcate societatea este aceea care modelează bisericile şi nu Biserica este aceea care ar trebuii să fie diferită de lume, să se confrunte cu lumea şi să o transforme. Matei 5:14  Voi Sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Nu putem enumera toate sectele din România, care pot să influenţeze creştinismul, dar pe parcurs vom atinge câteva. Scopul alegerii aceste teme este de a arăta şi atenţiona pericolul care pândeşte Biserica lui Hristos, pericol care a planat atât asupra bisericii primare,  a Evului Mediu, cât şi asupra bisericii din mileniul trei, şi care constă în faptul a nu păstra puritatea învăţăturile creştine de bază şi modul în care se raportează credincioşii la lumea în care trăiesc şi la cultele eretice. Se va încerca o metodă de analiză a societăţii şi a influenţelor suferite de biserici în momentul actual.

2). FACORII CULTURALI

După  revoluţia din 1989, România scăpată din chingile comunismului a devenit o ţară deschisă tuturor posibilităţilor, privită mai ales sub aspectul negativ al influenţelor americane, occidentale, sau orientale. Până în 1989, în ţară printre alte lucruri de import, în principal erau interzise pentru a fi introduse în ţară trei lucruri: arme, droguri şi biblii.  După acest moment ţara a fost realmente invadată cu absolut orice începând de la lucruri materiale, până la aspectul cultural  spiritual şi religios. Pentru mentalitatea românului tot ce este străin este şi bun. Multe dintre realizările românilor, în plan spiritual sau cultural, au rămas în uitare. În România interesul pentru  cultura şi religia orientală există de multă vreme. Despre guru se credea că este dovada vie că Dumnezeu Se manifestă în carne în epoca contemporană; a-i  urma exemplul însemna să faci posibilă dobândirea idealurilor spirituale ale divinităţii. Dacă voiai să fii iniţiat în  cunoaşterea zeilor, atunci trebuia să urmezi învăţăturile acestui guru, căci el era cel care putea conduce la  Dumnezeu. Căutătorul sincer auzea o voce interioară, şi această voce îl conducea la un guru care urma să aibă  o influenţă asupra direcţiei speciale pe care trebuia s-o urmeze viaţa sa. El continua să ducă o viaţă normală,  dar gurul lui îi recomanda să-şi facă sadhana, sau exerciţii spirituale, mai ales în timpul sfârşitului de săptămână.  Unii adepţi înflăcăraţi şi-au abandonat modul obişnuit de trai şi s-au consacrat în întregime căutării contopirii  sufletului cu „Dumnezeu”[8]. Mircea Eliade a dezvoltat aceste ideii[9], „profunde  şi inedite”, ele având în general un ecou modest,  dar abia mai târziu în zilele noastre ele au luat un avânt considerabil. De fapt ele primează în gândirea multor credincioşi cochetând cu ele, şi acest lucru este periculos.

a) televiziunea

Televizorul a avut un impact deosebit asupra credincioşilor, timpul de închinare trecând pe planul al doilea. Înainte de 1989, programele erau puţine, şi timpul de vizionare foarte scurt, primând cultul personalităţii, iniţiat de „cel mai iubit dintre pământeni”, ca după revoluţie, să se producă reversul.  Pe ecran sunt prezentate horoscoape[10], vrăjitoare, (Exodul 22:18  Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.), divertisment de orice natură, ştiri mai mult sau mai puţin importante, toate fiind în vogă.  Ideile oculte apar  sub cele mai neaşteptate forme. Există o similaritate între ocultism şi fenomenul OZN.[11] Aceste teorii, oferă oamenilor o falsă salvare extraterestră, fiind de fapt o deviaţie de la Cuvântul lui Dumnezeu. Romani 1:17  deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Filmele science – ficţion, au făcut credibile[12] puterile supranaturale, copiii şi tineretul ajungând să facă grave confuzii între realul de zi cu zi, şi imaginarul de pe ecrane, mai târziu ei dorind să deţină cu adevărat aceste puteri.   Proverbe 22:6  Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.  Au apărut şi filmele creştine, în care actorii joacă rolul Mariei,  al lui Moise, dar şi mai grav al Domnului Isus Hristos, şi se calcă astfel prunca a doua din Exodul 20:4  Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care Sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, iar dacă gândim în termeni Trinitari responsabilitatea este şi mai mare.  Sunt mulţi credincioşi care se mulţumesc cu vizionarea unui program religios, dar se pierde părtăşia cu ceilalţi credincioşi.

 b). Literatura

Literatura de ficţiune a apărut mai de mult, ştim că nu este adevărată, dar acum a părut şi literatura creştină de ficţiune[13] şi pentru mulţi există o periculoasă extindere de la Cuvântul lui Dumnezeu în domeniul imaginaţiei. Dar realitatea este alta : Psalmi 18:30  Căile lui Dumnezeu Sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. Literatura de proastă calitate este consumată în detrimentul unor opere care fac parte din Literatura Universală, sau a Bibliei şi în care există valori mult mai reale.  Ioan 17:3  Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Pe de altă parte cultele eretice asaltează creştinii cu o serie de manuale, broşuri, tractate. Ca exemplu avem Martorii lui Iehova cu „Turnul de veghe” care şi-au dat seama că sunt milioane de creştini declaraţi,  care nu sunt suficient de bine ancoraţi în Scriptură, fiind uşor să se desprindă de Biblie, pentru a adera la secta lor.[14]  Scriptura ne avertizează asupra acestor aspecte. Coloseni 2:8  Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Şi alte secte au înţeles acest lucru şi asaltează creştinismul cu literatură specifică. Doctorul Koch afirmă faptul că se merge şi mai departe şi face afirmaţia că în spatele multora mişcări pseudo- creştine, sau necreştine, citirea cărţilor ocultice şi aderarea la aceste mişcări, este un lucru periculos, persoana în cauză poate deveni medium, cu grave consecinţe asupra spiritualităţii.[15]  Cartea sa Be Here Now (Fii aici acum), un ansamblu de meditaţii şi tehnici în care se regăsesc multe imitaţii ale  creştinismului, a fost pe placul publicului. Dass vorbeşte în ea despre căutarea pură a credinţei şi despre  puritatea credinţei. Totuşi, în ochii iniţiatului (cum era Richard Alpert),  acest bătrânel scund era o personificare a iluminării universale. Pe el – şi pe discipolul său, Richard Alpert (acum  Baba Ram Dass) – trebuie să-i asculte lumea.[16] 2 Timotei 4:3  Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 4  Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

c). sportul

A face sport nu este un lucru rău în sine, dar au apărut elemente noi care înseamnă mai mul decât sport în sensul că s-au înfiinţat tot feluri de cluburi şi societăţi care practică carate, yoga (în care realitatea ultimă este Brahma, care este un zeu hindus, deci un demon)[17], arte marţiale[18],  tot felul de meditaţii, cursuri de folosire a bioenergiei, iar în spatele acestui paravan se ascund tot felul de secte şi culte eretice dintre care unele cochetează cu  forţele ocultice. Bineînţeles tineretul este atras în primul rând, dar şi alte persoane în etate care aspiră la tot feluri de lucruri noi şi inedite, şi care nu au un orizont spiritual suficient de clar. Scriptura este clară în acesta privinţă. Evrei 12:2  Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Dacă sporul rămâne la nivel de activitate sportivă în sine, fără a tinde spre performanţă, şi nu mă refer aici ca exemplu la,  fotbal, box, alergare, etc, nu există nici o problemă în a dobândii o cupă de aur, argint sau bronz,  dar în privinţa  artelor marţiale lucrurile se schimbă, prin faptul că presupune dobândirea unor puteri specifice, dobândite prin contactarea forţelor demonice. Lucrul acesta este păcat.

 d). abordarea de la om la om

Cultele şi sectele eretice folosesc  abordarea de la om la om, care este invitat într-o discuţie, în care se foloseşte un limbaj religios creştin dar cu conotaţii şi semantici diferite[19], şi încearcă să le îmbrace într-o haină culturală adecvată.  Galateni 1:8  Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Dialogul de felul acesta nu este benefic pentru credincios, care simte cum îşi pierde echilibrul spiritual. În loc ca noi să evanghelizăm, se stă foarte comod în biserică, iar mesagerii cultelor eretice preiau iniţiativa, aşa fac Martorii lui Iehova, Ştiinţa Creştină, Spiritismul, Scientologia, etc. Scopul lor final este de a opune Evangheliei un fals credibil şi comod, pentru a înşela oamenii.[20] Acest lucru îl face şi mas – media prin televiziune, ziare, reviste şi alte mijloace pentru a dezinforma, denigra şi a duce oamenii în rătăcire, pentru a fi mai uşor manipulaţi.[21]  Noi nu respectăm  Matei 28:19  Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Standardul de căpetenie pentru credincioşi trebuie să fie Sfânta Scriptură, şi nici un alt fel de literatură nu trebuie să influenţeze gândirea credinciosului, ei trebuie să ţină pasul cu realizările acestei lumi în diferite domenii, dar să nu fie contaminaţi de ea. Realizarea în diferite domenii, culturale, sportive, profesionale, trebuie să fie pe locul doi în viaţa credinciosului şi „ Marea Trimitere” din Mat : 28:18-20 ar trebuii să fie motivaţia fiecărui dintre noi. Mesajul Evangheliei este adesea o piatră de poticnire şi supărătoare pentru mândria omenească conform cu Romani 9:33  după cum este scris: „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere: şi cine crede în El, nu va fi dat de ruşine.”  şi deşi de multe ori nu avem succes, exeplul lui Ieremia este  util pentru noi. Cultele eretice, mascate sau nu prin ceea ce fac influenţează spiritualitatea credinciosului. Pericolul major vine totuşi din interior.  2 Petru 2:1-2.   În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 2  Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.[22]

 3). FACTORI SPIRITUALI

a). religia minţi

Metafizica oferă o religie amintii, a intelectului şi o alternativă pentru oamenii „inteligenţi”[23]  care doresc o mântuire prin propriile puteri. Yoga oferă omului acest gen de mântuire, punând  accentul pe faptul că gândirea umană gândirea umană este cea mai mare din univers. Yoga aplicată în fiecare zi glorifică eul personal, dar adevărata decepţie va fi sub anticrist.[24]  În general, se crede că această Kundalini nu poate fi trezită în alt mod decât prin procedee specifice, însoţite  de semne specifice. Cu toate acestea, multe grupări oculte folosesc metode diferite pentru a trezi Kundalini (de  exemplu, metoda lui Edgar Cayce nu este cea a lui Avalon), dar rezultatele sunt asemănătoare, ceea ce arată  că trezirea are loc în moduri diferite. Astfel, “Kundalini” poate servi ca deghizare pentru activitatea demonică,  permiţând demonilor să-şi atingă scopurile prin metode diverse.[25] Pe de altă parte Meditaţia Transcedentală este o tehnică simplă, fără efort, ea se practică de două ori pe zi, nu este în sine o religie, nu presupune o credinţă anume şi are efecte imediate[26]. Dar Meditaţia Transcedentală face un lucru periculos în sensul că goleşte mintea umană care poate fi invadată de demoni[27]. Matei 12:43  Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte…. „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit…. 45  Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi.  Deşi nu s-a făcut cunoscut publicului larg posedarea adevărată datorată MT, există cazuri cunoscute. Ocultiştii  înşişi avertizează că cei care caută fără să ştie ce caută pot deveni primele ţinte ale spiritelor rele. Meditaţia  de genul non-MT, totdeauna orientală, a ocazionat posedarea şi stări apropiate de nebunie. Meditaţia, inclusiv  MT, poate produce scrierea şi pictura automată, fenomene care nu pot avea loc fără demonizare. Este de  remarcat că înşişi demonii, cu care comunică mediumii, îşi încurajează subiecţii să practice meditaţia de tip  oriental – zicând chiar că în ea se găseşte însăşi cheia contactului cu spiritele. Această meditaţie este uneori  absolut paralelă cu genul MT, completată cu utilizarea obligatorie a mantrelor[28]. Gândirea Pozitivă a cărei campioni sunt liderii charismatici[29], chiar dacă mulţi nu ştiu ce înseamnă acest lucru, cu adevărat, este la fel de periculoasă.  Noua gândire este mişcarea care l-a înlăturat pe Dumnezeu din calculele minţii omeneşti şi a ridicat raţiunea la rangul de dumnezeu.  New Age este un conglomerat de sincretism religios, nedefinit în termeni clari, care luat fiinţă în anii şaptezeci. În ciuda celor o mie cinci sute de pagini de documente predate de gruparea MT în favoarea  pretenţiilor sale “nereligioase”, judecătorul H. Curtis Meanor a declarat că: “Singura concluzie posibilă este că  învăţăturile SCI/MT şi puja sunt de natură religioasă, nu există altă concluzie‚ acceptabilă’ sau rezonabilă”. (E  interesant de remarcat faptul că “promisiunea făcută lui Maharishi” semnată de orice profesor de MT declară că  el îşi recunoaşte datoria de a “servi Sfânta Tradiţie şi de a răspândi Lumina lui Dumnezeu tuturor celor care au  nevoie de ea” – A se vedea ultimul paragraf al capitolului următor). Şi totuşi, la conferinţa sa publică, fiecare  profesor de MT pretinde că “MT nu e o religie”[30]. El a pătruns şi în biserică prin aşa zisă „ Evanghelie a prosperităţii, şi prin ideea de gândire pozitivă[31]. Dar dacă suntem deplini în El, Galateni 2:20  Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine, ce completări mai poate aduce o religie, orientală, indiană sau de altă natură care nu face altceva decât să fie o amăgire a Satanei.

 b). sentimentele umane

Teofizia susţine că Dumnezeu trebuie experimentat în mod direct, dacă vrem să-L cunoaştem într-un anumit fel[32],   astfel se ajunge la un sistem filozofic şi religios de tip panteist, cu trăsături mistice cristalizate în secolele XIX şi XX[33]. Ea nu are nici o legătură adevărată cu relaţia de tipul  Dumnezeu Tatăl şi omul regenerat prin puterea Duhului Sfânt. Luca 6:12  În zilele acela, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. În momentul în care rugăciunea creştină devine un şablon, a cărei încărcătură sentimentală este ignorată, ea devine un fel de mantră creştină,[34] dar fără vreun efect în domeniul relaţiei dintre om şi Divinitate. Isaia 59:1  Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 2  ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte! Din păcate mulţi dintre credincioşi vor să se simtă bine în biserică, şi mulţi clerici şi predicatori vor să placă oamenilor[35]. Nu există dragoste, se vorbeşte tot mai puţin despre păcat, de păcatele din biserică cum ar fi invidia, răutatea, mândria, bârfa, minciuna, lupta pentru putere, adică roadele firii pământeşti. Galateni 5:19  Şi faptele firii pământeşti Sunt cunoscute, şi Sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20  închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21  pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

 c). psihologia creştină

A apărut în scenă modernă şi psihologia creştină care este o altă amăgire a oamenilor. Se face afirmaţia că lumea modernă este influenţată şi modelată de psihologie[36] în contrast cu avertismentul din Biblie din Iacov 3:13  Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! 14  Dar dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. 15  Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească (Greceşte: sufletească.), drăcească. În cadrul acestei discipline se studiază senzaţiile, percepţia, imaginaţia, afectivitatea, temperamentul, caracterul, etc,  enumerând doar câteva dintre ele, dar care prezintă un teren alunecos, cu un grad mare de risc. Câţi dintre credincioşii care studiază psihologia, au un bagaj mare de încărcătură biblică, literatură creştină, sau teologică, pentru a contrabalansa riscul la care se expun. D-ea lungul istoriei au fost numeroase glasuri care au afirmat faptul că filozofia este necesară creştinismului, iar altele au afirmat contrariul. Credinţa sau puterea credinţei poate fi denaturată în scopuri negative, nefiind în acest caz vorba despre credinţa în Dumnezeu.  Matei 12:43  Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte. 44  Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. 45  Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.”Golul lăsat în inimă prin abandonarea credinţei, este umplut de parapsihologie, ocultism,[37] etc. În final prin aceste practici se ajunge la o închinare directă în faţa lui Satan. Unii evanghelici au împrumutat psihologia şi metodologia practicilor şi standardelor din lume[38], în contrast cu ce spune Biblia  în  1 Corinteni 1:17  De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. (Ocultismul şi alte practici necreştine, sunt o rătăcire fiind interzise de Dumnezeu. Exodul 22:18  Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.  În mod categoric ele implică contacte demonice[39] care sunt ostile creştinismului.

d). îndumnezeirea omului.

Setea de putere îşi face simţită prezenţa şi în biserici.[40] 2 Petru 2:3  În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează.  Există o tentaţie reală a puterii celor mulţi, care pretind faptul că vor să-l cunoască pe Dumnezeu, dar în realitate o face doar pentru o slavă deşartă, şi a manipula,[41]  dar sigurele puteri acceptarea de creştinii autentici sunt Darurile Duhului Sfânt din Gal. 5: 22-23. De fapt mulţi dintre aşa zişii credincioşi, încearcă să se afirme, eul personal fiind pe primul loc. Isaia 2:12  Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat. Se produce astfel procesul întoarcerii omului spre sine ceea ce înseamnă o îndumnezeire a omului, ceea ce este un păcat. Păcatul de bază nu este mândria ci chiar cel pomenit mai sus, păcat de care s-a făcut vinovat Adam şi rasa umană. Dorinţa omului de a fi apreciat, a condus inevitabil la căderea multora dintre lideri creştini de la credinţă. 2 Timotei 4:10  Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, şi a plecat la Tesalonic.….. Omul merge mai departe şi doreşte să exploreze supranaturalul, dar aceasta este o atitudine de răzvrătire faţă de Creator[42]. El doreşte puteri supranaturale şi astfel invocă puteri ostile lui Dumnezeu[43]. Matei 7:22  Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”. Oamenii umblă să dobândească o proprie neprihănire, o slavă deşartă, (ca şi iudeii din timpul lui Hristos ), dar numai Duhul Sfânt convinge omul de păcat. Ioan 16:8  Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata,  pe când firea caută justificare. Lauda în biserică,  înălţarea eului personal, este tema unui mare procentaj de predici creştine[44]. Credinţa adevărată este o credinţă în Dumnezeu şi  este în primul rând o credinţă a minţii dar şi o schimbare a inimi, care este puternic ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. Sentimentele umane îşi au locul în părtăşia pe care o are credinciosul cu Dumnezeu şi cu Biserica, factorul unificator fiind Duhul Sfânt. Efeseni 5:23  ………….., după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, mântuitorul trupului. Există zone interzise în Biblie în care ne opreşte să ne aventurăm. De asemenea în mintea şi inima noastră Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc.

 4)FACTORII DE SEX

a). televiziunea

Majoritatea programelor de televiziune abordează sexualitatea mai ales sub aspect negativ. Filmele şi alte programe trebuie să aibă o încărcătură sexuală pentru a fi atractive, intervenind nu calitatea ci preţul de piaţă. Chiar şi în unele reportaje despre animale se surprinde foarte des aspectul reproducerii. Este suficient ca să priveşti, nu este obligatoriu să faci păcatul şi în trup. El există şi sub aspectul mintal, te uiţi şi pofteşti în inima ta : Matei 5:27  Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” 28  Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui[45].  dar tot păcat rămâne.  Căsătoria este actul de bună voie prin care un bărbat şi o femeie consimt să trăiască împreună toată viaţa.  Bărbatului îi este îngăduit a avea o singură femeie, ca soţie; la fel şi femeii îi este îngăduit să aibă un singur bărbat, ca soţ.  După moartea unuia din soţi, cel rămas se poate căsători. 1 Corinteni 7:39  “O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul.[46]”  În calitate de creştin după ora 24, dar chiar şi mai devreme trebuie să fii atent ce fel de canal de televiziune alegi pentru vizionare. Prin faptul că televiziunea ocupă un loc important în viaţa cotidiană, ea oferă o educaţie de prost gust şi cu tendinţe agresive în domeniul depravării umane, pe care îl accentuează. Biblia spune altfel : În cazul de adulter dovedit sau a unei părăsiri răutăcioase a căminului, credem că Sfânta Scriptură admite divorţul. Matei 19:9  “Isus le-a răspuns: ‘Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară din pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte

 b).  literatura

La toate chioşcurile de ziare, poţi să găseşti reviste şi broşuri în care eşti asaltat de subiecte de acest gen. Mai grav este faptul că şi copii au acces la ele. Una din cele mai vândute cărţi din anul 2000 a fost Farmecul discret al adulterului, carte care reflectă prin succesul ei tendinţele oamenilor contemporani. Civilizaţia secolului XX, a ajuns o junglă sexuală[47]. Există o adevărată industrie în literatura pornografică, şi care aduce profituri enorme. La capitolul moralitate, raportat la etica din Scriptură stăm cel mai prost. Ceea ce seamănă omul aceea va secera şi aşa zisa libertate te transformă de fapt în rob al păcatului. Romani 1:28  Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. 29  Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; Sunt şoptitori, 30  bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31  fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Dacă se calcă porunca lui Dumnezeu, oamenii suferă consecinţele, fiindcă :  Plata păcatului este moartea (Rom. 6:23). Cu ce fel de informaţii se  hărănesc oamenii din punct de vedere spiritual, acele informaţii vor fi procesate de mintea lor, în cazul de faţă sub aspectul negativ. Se pune întrebarea câţi dintre tineri, sau adulţi citesc o literatură de calitate, chiar dacă nu este de factură creştină. În revista Divine Times din ianuarie-februarie 1979 se află un  articol conţinând douăzeci şi patru de fotografii ale lui Maharaj Ji şi intitulat “Fotografiile secrete şi revelate ale  lui Dumnezeu”, şi în el se regăseau pretenţiile la atotputere. Desigur, adevăratul Dumnezeu vede aceste  pretenţii cu un alt ochi: “Inima ţi s-a înălţat, şi tu ai zis: Eu sunt Dumnezeu, şed pe scaunul lui Dumnezeu… de  aceea, pentru că îţi iei voia ta drept voia lui Dumnezeu… vei muri de moartea celor necircumcişi” (Ezechiel  28:2,6,10)[48].

 c). relaţii extraconjugale

Rata divorţurilor a ajuns să fie alarmantă nu în lume ci chiar în biserici. Mai mult, persoane divorţate, cântă în cor sau au tot felul de activităţi în biserică. Societatea modernă a dezlănţuit un război fără precedent împotriva familiei.[49]  Pe de altă parte, pacea şi înţelegerea sunt mai importante decât o învăţătură sănătoasă ancorată în Scriptură şi preferăm să ne ocupăm de subiecte contemporane şi mondene.[50] Natura noastră păcătoasă nu opune rezistenţă la păcat şi ne complace-m în îndepărtarea faţă de Dumnezeu. Se calcă în mod deliberat porunca a şaptea din Exod 20, şi   Matei 5:31  S-a zis iarăşi: „Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire.” 32  Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.5: Matei 5:31  S-a zis iarăşi: „Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire.” 32  Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte. Iubirea aproapelui nu presupune relaţii cu partenera sa. Se ajunge la divorţ prin a pofti, şi prin relaţii extraconjugale. În Evrei 13:4 Cuvântul spune : căsătoria să fie ţinută în toată cinstea. Într-un studiu făcut acum 15 ani, 75 % dintre bărbaţii căsătoriţi  şi 60 % dintre femei au avut relaţii extraconjugale[51].   Din 10 fete, 8 îşi pierd virginitatea până la 18 ani. Mai grav în Arad există o mişcare denumită Familia, cu blazon creştin, dar admit relaţii sexuale libere între membrii grupării lor.[52] De asemenea şi rata avorturilor este foarte mare,  familiile din biserică au unul sau doi copii, chiar şi în cazul pastorilor. Rezultă printre altele şi o populaţie îmbătrânită. Din religiile orientale apar alte învăţături. Deseori oamenii sunt sfătuiţi de către ghizi spiritişti, de către adepţi ai reincarnării sau de către vindecători-mediumi să comită adulter sau să divorţeze pentru că nu s-ar fi căsătorit chipurile cu adevăratul lor “suflet-frate/soră”, adică cel cu care ar fi trăit într-o  viaţă precedentă. Dacă aceşti subiecţi doresc să înainteze din punct de vedere spiritual, ar trebui atunci să se  alăture acestui nou partener sub ameninţarea de a suferi consecinţele karmice. [53]

 d). Pervertirea minţii

Biblia ne îndemnă să „ fugiţi de curvie”, cuvântul grecesc este poreneia. 1 Corinteni 6:18  Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său, care implică toate formele în care conceptul de sexualitate permis de Dumnezeu este deformat. El este un păcat în trup, iar porunca a şaptea se poate traduce  prin a nu avea relaţii sexuale nelegitime cu altcineva[54]. Dar în primul rând acest păcat este un păcat al minţii, care ulterior se poate traduce şi în practică. Dacă se calcă porunca a şaptea se mai calcă şi câteva porunci, cum ar fi a treia, a opta,  nouă şi zece. Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fugă de poftele tinereţii. 2 Timotei 2:22  Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.  Un alt mare păcat al omului este mândria, el ţine să fie bine văzut.  Filipeni 2:3  Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuş,  iar smerenia a devenit desuetă. Telenovela preferată, microbiştii, un serial din care ai pierdut un episod anume, a devenit o problemă pentru un credincios. Dar cuvântul citit sau învăţat, are impact real asupra vieţii spirituale, prin ajutorul Duhului Sfânt. De cele mai multe ori nu Biblia este hrana noastră spirituală, ci folosim tot felul d surogate, şi fiind săraci în faţa ispitelor cedăm mult prea uşor. Se ajunge din păcate la o situaţie în care păcatul nu mai este recunoscut ca păcat, pentru că avem o minte stricată şi pervertită. Religiile orientale au un impact major. Mişcarea Hare Krishna  Una dintre caracteristicile acestei grupări este faptul că membrii ei cred că pot atinge iluminarea cântând  numele zeului lor – şi acesta este motivul pentru care cete de oameni defilează pe străzile oraşelor cântând  “Hare Krishna” sau “Hare Rama”, Krishna şi Rama fiind cele două nume ale zeului lor. Melopeea este adesea  însoţită de transe şi devoţiune extatică[55].

 5). CONCLUZIE

Dumnezeu alege pe Avram  Isac şi Iacob iar din mari partriahi apare pe scena istoriei poporul evreu, care trebuia să fie o lumină a neamurilor, având ca scop glorificarea lui Dumnezeu. (Deutr. 4:4-9). Deşii ei nu îşi îndeplinesc mandatul, fiind duşi în robie , şi o mică parte repatriaţi, Dumnezeu îşi îndeplineşte promisiunea făcută lui David, şi Mesia cel promis se Întrupează şi face Lucrarea Ispăşitoare pentru păcatele omenirii. Apariţia creştinismului a avut acelaşi rol de a fi lumina neamurilor. Religiile necreştine , sectele, cultele eretice,  ect, au avut ca scop de a prezenta un fals credibil, fiind o lucrare a diavolului. Mormonii , Hare Crisna,  Budismul Zen, Sahaja Yoga[56],  şi altele au negat divinitatea lui Hristos, şi Doctrina Trinităţii[57]. Ele prosperă în perioade de tranziţie sau instabilitatea socială[58]. Aceşti guru continuă să vină în Occident. Un lucru este limpede: aduc cu ei învăţături distrugătoare ale  moralităţii, ale spiritualităţii inteligente şi ale valorilor creştine. Pledoaria lor făţişă în favoarea diferitelor forme  de ocultism (de exemplu yoga), a spiritismului, a imoralităţii sexuale (de exemplu tantra) a ruinat mii de vieţi. Fie  că este vorba de Hare Krishna care e un atac la adresa caracterului sacru al căsătoriei, femeii şi familiei, fie că  e vorba de ritul de posedare divină şi anarhia socială a lui Bubba Free John, ori de credinţa lui Meher Baba că  nebunia este o formă de înaltă spiritualitate, ori de spiritismul lui Ram Dass, ori de ciudatele experienţe oculte  ale lui Muktananda, ori de eforturile lui Paramahansa Yohananda de a “hinduiza” creştinismul, etc…, mai  devreme sau mai târziu va trebui plătit preţul angajamentului personal. Adevăratul înţelept e cel care evită tot  ce este “înţelepciune” şi “spiritualitate” orientală[59].  În confruntarea dintre ele şi creştinism, în mod obligatoriu, termenii şi conceptele biblice trebuie să fie în mod clar definiţi, pentru a exista un dialog adevărat. Creştinismul nu este deloc o cale simplă, căci ni se cere să abandonăm ceea ce iubim,  orgoliul nostru, succesul şi stima de sine, tendinţa de a ne demonstra singuri valoarea,[60] alternativa fiind succesul de sine care au devenit importante şi în biserică.  Cu cât o biserică este mai mare cu atât mai mult este considerată o biserică de succes. Credincioşii care fac parte din „mega bisericii”, au înţeles că au probleme şi s-au format grupuri mai mici de rugăciune şi părtăşie, dar tot aparţinând bisericii. Smerenia a devenit ceva demodat. Credinţa este ceva ce ai înţeles şi realizat prin revelaţia personală prin Cuvânt,  iar adevărata părtăşie cu Hristos şi Biserica, o are doar cel care este regenerat, Născut din Nou. Nu se poate ajunge la dorinţa de „îndumnezeirea” omului, dacă suntem Născuţi din Nou, şi ancoraţi în Sfânta Scriptură. Factorii culturali, sex, literatură, sport, televiziune, şi alte forme, pot să influenţeze în mod negativ, datorită presiunii pe care o exercită. Mulţi credincioşi se raportează la factorii culturali, sau secte şi culte eretice, respingându-le în mod declarativ, dar acceptând în mod tacit învăţăturile lor. Alţii pur şi simplu părăsesc biserica. După 1989, a avut loc un proces de divizare a bisericilor, de coborâre a standardelor spirituale. La acest proces şi-au adus aportul factorii culturali şi sectele, cultele eretice, şi religiile orientale. Acolo unde învăţătura a rămas curată, factorii culturali sau ereziile nu au avut nici un succes. Întotdeauna mandatul cultural trebuie subordonat mandatului spiritual.

 6). Bibliografie:  

Dave, Hunt.  T.A. McMahon   Seducerea Creştinătăţii,  Editura Agape. 1995

Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei Pap

John, F. MacArthur    Când sarea îşi pierde gustul, Editura   „AGAPE”   Făgăraş  copyright 1997

Martin, Walter   Împărăţia Cultelor Eretice,   Editura Cartea Creştină Oradea 2001

Religii noi în România, de Constantin Ciucu

Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu

VALEA,  ERNEST   Creştinismul şi Spiritualitatea indiană,  Editura ARIEL, Timişoara, 1996

CELE 10 PORUNCI de Cristian Bărbosu Editura MULTIMEDIA Arad 2001

Sait www.theophilos.3x.ro

Sait http://www.baptist-tm.ro/

 Ardelean Viorel   

[1] Seducere Creştinătăţii de Dave Hunt, T. A. Mc Mahon, pag 13

[2] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei Pap, pag 13

[3] Când sarea îşi pierde gustul. de Jhon  F. MacArthur, pag 12

[4] Împărăţia Cultelor Eretice, de Walter Martin, pag 22-23

[5] Împărăţia Cultelor Eretice, de Walter Martin, pag 22-23

[6] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[7] Când sarea îşi pierde gustul. de Jhon  F. MacArthur, pag 14

[8] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[9] Religii noi în România, de Constantin Ciucu pag 105

[10] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 9-10

[11] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 9-10

[12] Seducere Creştinătăţii de Dave Hunt, T. A. Mc Mahon, pag 50

[13] Seducere Creştinătăţii de Dave Hunt, T. A. Mc Mahon, pag 51

[14] Împărăţia Cultelor Eretice, de Walter Martin, pag 158-159

[15] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 28

[16] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[17] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 40

[18] Religii noi în România, de Constantin pag 106

[19] Împărăţia Cultelor Eretice, de Walter Martin, pag 476

[20] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 8

[21] Când sarea îşi pierde gustul. de Jhon  F. MacArthur, pag 73-79

[22] N a.  o lucrare de rătăcire

[23] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 5

[24] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 5

[25] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[26] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag  pag 47

[27] Creştinismul şi Spiritualitatea Indiană de Ernest Valea pag 42

[28] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[29] Creştinismul şi Spiritualitatea Indiană de Ernest Valea pag  49

[30] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[31] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 67

[32] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 25

[33] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 25

[34] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 25

[35] Tendinţe şi practici oculte, în creştinismul contemporan de Timotei pag 25

[36] Seducere Creştinătăţii de Dave Hunt, T. A. Mc Mahon, pag 31

[37] Când sarea îşi pierde gustul. de Jhon  F. MacArthur, pag  35-43

[38] Când sarea îşi pierde gustul. de Jhon  F. MacArthur, pag 8

[39] Seducere Creştinătăţii de Dave Hunt, T. A. Mc Mahon, pag 31

[40] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 10

[41] Când sarea îşi pierde gustul. de Jhon  F. MacArthur, pag  115

[42] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 24

[43] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 24

[44] Seducere Creştinătăţii de Dave Hunt, T. A. Mc Mahon, pag 66

[45] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 36

[46]   Sait http://www.baptist-tm.ro/

[47] Devieri de la calea vieţii de Cristian Moisescu, pag 18

[48] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[49] Seducere Creştinătăţii de Dave Hunt, T. A. Mc Mahon, pag 66

[50] CELE 10 PORUNCI se Cristian Bărbosu pag 162

[51] CELE 10 PORUNCI se Cristian Bărbosu pag 162

[52] CELE 10 PORUNCI se Cristian Bărbosu pag 162

[53] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[54] CELE 10 PORUNCI se Cristian Bărbosu pag 153

[55] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[56] CELE 10 PORUNCI se Cristian Bărbosu pag 150

[57] CELE 10 PORUNCI se Cristian Bărbosu pag 150

[58] CELE 10 PORUNCI se Cristian Bărbosu pag 150

[59] Sait http://www.theophilos.3x.ro

[60] Religii noi în România, de C.  Constantin pag 5

Verdictul stiintei: Biblia si dinozaurii – cu dr. Emil Silvestru

26166405_528164660901519_2122504651006353946_n

Verdictul stiintei: Creatie – seria 6, episodul 5 – Biblia si dinozaurii – cu dr. Emil Silvestru, geolog (Answers in Genesis) mai multe programe

creationiste:http://alfaomega.tv/mediacenter/categ 

Verdictul stiintei: Biblia si dinozaurii – cu dr. Emil Silvestru

https://ardeleanlogos.wordpress.com/creationism/verdictul-stiintei-biblia-si-dinozaurii-cu-dr-emil-silvestru/

Urșii – Creaturi extraordinare care sfideaza evoluția

download - Copie

 28.11.2016  |    Stiinta si Creationism  |

Sunt într-o peşteră, e iarnă. Nu cumva urşii hibernează iarna în peşteri? Urşii sunt nişte animale mari, puternice. Ursul grizzly poate cântări până la 380 kg. Ursul polar poate ajunge chiar la 580 kg şi poate alerga cu 45 km pe oră. Dar au de asemenea, un apetit enorm şi îşi petrec marea parte a timpului căutând hrană, pentru a acumula grăsime pentru iarnă.

În timpul hibernării, are loc o minune incredibilă, unică. Când ursoaicele au pui, îi alăptează până la cinci luni. Nu beau nici un strop de apă. Dar de unde vine lichidul pentru a-l hrăni pe puiul de urs timp de cinci luni, alteori chiar şapte luni, dacă nu beau nimic?

Când ursul intră în hibernare, este gras. Grăsimea din urs se dizolvă. Din fiecare gram de grăsime rezultă un gram şi jumătate de apă. Această apă intră în sistemul circulator al ursului şi aşa rezultă laptele cu care ursoaica îşi hrăneşte puiul. Nu elimină deloc lichidele, aşa că surplusul de lichid este reciclat.

Ursul are mici uzine în interior care transformă lichidele în proteinele necesare pentru a-şi hrăni trupul, în timp ce îşi alăptează şi puiul. Oamenii de ştiinţă nu ştiu cum se întâmplă acest lucru.

Un alt mister este modul în care urşii îşi păstrează puterea musculară în timpul hibernării. Urşii pierd doar 20% din putere în timpul celor cinci luni de hibernare. Dacă un om stă la pat cinci luni, pierde 90% din puterea musculară. Muşchii se atrofiază chiar şi într-o lună. Dacă un leu s-ar năpusti asupra unui urs care tocmai a ieşit din hibernare, acesta s-ar lupta cu leul, căci este puternic.

De curând, s-au făcut unele experimente şi au ataşat de urs nişte instrumente, pe perioada hibernării. S-a descoperit astfel că urşii au spasme violente şi îşi încordă muşchii.

Se consideră că acestea sunt ca nişte exerciţii izometrice, prin care urşii îşi conservă puterea pe parcursul iernii, încordându-şi muşchii. Dumnezeu a creat acest sistem în urs pentru ca astfel să se poată proteja, să poată să aibă grijă de sine şi să îşi protejeze puii, imediat ce iese din hibernare. E fascinant ! Dumnezeul Bibliei s-a gândit la fiecare amănunt într-un mod unic. Este de neegalat !

Extras din Documentarul Creaturi extraordinare care sfidează evoluţia II – produs de Exploration Films și difuzat de Alfa Omega TV în cadrul Lunii Creaționiste – află mai multe: http://alfaomega.tv/creationism

https://alfaomega.tv/creationism/articole/6375-ursii-creaturi-extraordinare-care-sfideaza-evolutia

https://ardeleanlogos.wordpress.com/creationism/ursii-creaturi-extraordinare-care-sfideaza-evolutia/

Universul a fost creat? – de Lucian Frățilă

download - Copie

December 6, 2017Știință și CredințăBy Lucian Frățilă

 1. Trei abordări greșite ale acestei probleme
  B. Universul are început sau este infinit?
  C. Universul a apărut din nimic sau a fost creat?
  D. Cine a creat universul?
  E. Care este scopul pentru care am fost creați?

Înainte de a da un răspuns la această întrebare, ar trebui să vedem dacă universul a avut un început.

În sistemul de învățământ din Romania, manualele de Geografie de clasa a V-a (disponibile aici), realizate anul acesta (2017), definesc Universul într-un mod asemănător, dar în diferite nuanțe, astfel:

– “Universul este … nemărginit/infinit în timp și spațiu” (Editura Didactică și Pedagogică)

– “… tot ceea ce există astăzi în Univers (materia, spațiul, timpul) era comprimat într­o „sferă” minusculă, mult mai mică decât un atom, cu o energie uriașă, care a explodat” (Editura CD Press)

– “Până atunci [înainte de nașterea universului], exista doar un punct. Acest punct a explodat și a eliberat energie, materie, timp și spațiu.” (Editura Litera)

– “În prezent se consideră că universul se află în expansiune” / “Universul reprezintă spațiul considerat foarte întins, nesfârșit, …” (Editura Corint)

– “Vei descoperi mai întâi Universul nemăriginit …” / “Universul este tot ceea ce ne înconjoară, în permanentă expansiune, nemărginit” (Editura Art)

– “Universul … reprezintă lumea întreagă, nemărginită în spațiu și timp, cu vârsta de aproximativ 15 miliarde de ani.” (Editura Aramis)

A. Trei abordări greșite ale acestei probleme

 1. Dacă afirmăm că universul are un început, înseamnă că el nu este infinit. Infinitul nu are nici început nici sfârșit. Înțelegând acest aspect, putem să ne dăm ușor seama de neconcordanța dintre afirmațiile: “universul este infinit” și “universul a apărut acum 15 miliarde ani”. Dacă spunem că a apărut într-un moment din trecut, e clar că nu e infinit. Dacă spunem că e infinit, înseamnă că nu are un moment de început, ci e dintotdeauna.
 2. 2. Unii afirmă că universul este infinit și în expansiune. Această este o altă greșeală de logică, deoarece, dacă el se extinde, înseamnă că are niște margini/limite, care se distanțează de noi, deci nu e infinit. Dacă spunem că este infinit, în nici un caz nu poate fi în expansiune, pentru că un univers infinit nu are limite, deci nu are ce să se extindă.
 3. O altă greșeală: omul “a călătorit” în univers și neajungând la marginea lui, putem afirma că este infinit. Mergând pe aceeastă logică, ar însemna că o furnică, vrând să vadă dacă România este infinită, pleacă din București, parcurge doar câțiva kilometri, nu ajunge la marginea României și emite “teoria” că România este infinită pentru că nu a ajuns la marginea ei. Vă dați seama de absurditatea acestei afirmații. Nu poți să afirmi că ceva este infinit, doar pentru că nu ai ajuns la marginea lui. Poate există o margine, dar noi nu am putut ajunge la ea

B. Universul are început sau este infinit?

Raspunsul la această întrebare, nu-l putem afla “călătorind” (cu ajutorul imaginile date de telescoape) pănă la marginea universului, pentru că nu s-a ajuns acolo, ci doar s-au descoperit “câteva” sute de miliarde de galaxii (fiecare cu miliarde de stele). Aceastea pot reprezenta o mică parte din univers. Deaceea, dacă vrem să aflăm dacă universul este infinit sau are început, trebuie să căutăm răspunsul în altă parte.

Oameni de știință care studiază Universul (iar în prezent se ocupă și cu originea lui), au ajuns la concluzia că universul are un început și este în expansiune. Acestea afirmații sunt susținute de doua argumente: deplasarea spre roșu și fondul difuz cosmologic*.

* Pentru detalii despre aceste două argumente, puteți urmări înregistrarea video “Creație sau evoluție?” (de la minutul 46:00)  sau citi articolul Cunoşti tu legile cerului de sus?

Deasemenea, un răspuns pe scurt la această întrebare pusă la finalul unei conferințe de anul acesta a fizicianului de la CERN, Burkhard Schmidt, găsiți în filmarea de mai jos:

Analizând aceste dovezi, putem afirma că universul are un început și ne putem gândi la apariția sa, doar în două moduri:
1. A apărut din nimic, la întâmplare, s-a creat singur
2. A fost creat

C. Universul a apărut din nimic sau a fost creat?

Dacă afirmăm că: “Înainte să existe Universul nu exista nimic, iar acesta a apărut dintr-o dată, la întamplare, din nimic, apariția lui nefiind determinată de ceva sau cineva“, atunci ne înșelăm pe noi înșine. Este imposibil ca din nimic să apară ceva. Orice lucru trebuie să aibă o cauză. La fel și universul, pentru că are un început, a fost cauzat de ceva sau cineva. Este o eroare de logică să afirmi că din nimic, a fost o explozie și astfel a apărut universul. “Nimicul” nu are cum să dea naștere la ceva.  Deaceea această ipoteză trebuie înlăturată, invalidată și acceptat faptul că Universul a fost creat.

Acum se pune întrebarea, cine a creat universul? Ne putem gândi doar în două direcții:

 1. L-a creat CEVA
  2. L-a creat CINEVA

D. Cine a creat universul?

Ca să vedem dacă Universul a fost creat de CEVA (o forță, o putere, o energie) sau de CINEVA (o persoană, o ființă), trebuie să fie îndeplinite 4 condiții:

 1. a) să aibă o PUTERE extraordinar de mare. Altfel nu putea să dea naștere la un Univers de o asemenea mărime cu forțe și energii greu de calculat.
 2. b) să aibă o INTELIGENȚĂimpresionantă și mult peste puterile noastre de a o înțelege. Doar o inteligență superioară ar fi putut crea ceva atât de organizat, structurat, inteligibil și într-o perfectă armonie.
 3. c) să aibă DORINȚA de a-l crea. Nimeni nu crează ceva, așa, pur și simplu, ci crează pentru ca vrea lucrul acesta.
 4. d) să aibă un SCOP. Când cineva are dorința să creeze un lucru, nu îl face fără sens, fără un scop ci îl face după un plan bine stabilit, cu un scop precis.

Analizând cele 4 condiții, ne putem da seama cu usurință că nu le putem atribui unei energii sau forțe superioare, ci doar unei ființe/persoane superioare. Dorința, inteligența, scopul nu le putem atribui unei forțe sau energii creatoare de univers. O forță/energie nu are dorințe, nu își face planuri, nu are inteligență, rațiune. Acestea pot fi atribuite doar unei ființe superioare nouă. Această ființă este atotputernică, cu o inteligență ce depășește imaginația noastră, cu sentimente, dar și cu un plan bine rânduit, cu un scop în tot ceea ce face.

Trebuie deci să admitem existența unei ființe superioare, necreate. Putem să aflam cateva caracteristici ale Creatorului, privind în creația Sa. Dar pentru a afla cine este aceasta persoană, ar fi doar 2 variante:

– prima dintre ele, presupune să ieșim în afara universului (adică să ieșim din timp și spațiu) la Cel care nu este legat de timp și spațiu, ca să-L putem cunoaște, însă acest lucru este imposibil.

– a doua variantă, presupune ca Cel care a creat universul să ni se descopere El Însuși. Altă șansă n-am avea ca să-l putem cunoaște pe Cel ce ne-a creat.

Biblia, ne spune că Cel care a creat universul este Dumnezeu: “La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul.” (Geneza 1:1). Nu sunt nici metode nici argumente științifice care să susțină faptul că Dumnezeul pe care ni-L descrie Scriptura este Cel care a creat universul și nici n-ar putea știința vreodată să-L argumenteze pe Dumnezeu, cu atât mai puțin să-L explice. Aici știința se oprește, pentru că nu poate ieși din dimensiunile în care se află și să-L înțeleagă pe cel ce este veșnic și de necuprins în măreția Lui. Aici doar credința este aceea care-L acceptă pe Dumnezeul care ni s-a revelat în Scriptură, ca fiind Creatorul a tot ce există: “Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” (Evrei 11:2). Lumea în care noi ne aflăm, a fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce nu se vedea, nu din nimic, din ceea exista în planul Său. Dumnezeu a făcut un plan, apoi acel plan a luat ființă la Cuvântul puterii Lui.

După ce ni s-a descoperit “în vechime … prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul …” (Evrei 1:1-2). Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Isus Hristos, Cel care “a întemeiat pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Sale.. El a binevoit să intre în lumea noastră, ca să ne descopere pe deplin scopul pentru care ne-a creat și care este rostul nostru pe această mică planetă și singura locuită din întregul Univers.

E. Care este scopul pentru care am fost creați?

Scriptura ne spune că totul a fost creat pentru slava și plăcerea lui Dumnezeu: “Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile.”(Romani 11.36). Aceasta înseamnă că și noi am fost creați tot pentru slava Sa, pentru ca omul să arate în acest Univers ceva din gloria Creatorului (deoarece am fost creați după chipul și asemănarea Sa), ca omul să poata să Îl cunoască, să se bucure de Ființa aceasta măreață, pentru eternitate.

Asa cum o vioara nu a fost creată să stea undeva într-o groapă, ci sa producă o muzică placută urechilor, la fel omul nu a fost creat să stea cu capul în pământ gândindu-se că are doar viata aceasta, ci să își ridice capul în sus spre Creator, să Îl slăvească, să Îl iubească, să se închine Lui.

Vrei să-L cunoști și tu pe acest Dumnezeu glorios? Vrei ca după moarte să nu ajungi în locul de chin veșnic, ci să stai alături de Domnul Isus? Citește Biblia, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo Îl vei găsi și vei afla cum poți si tu să-I aduci lauda și cinstea pentru ceea ce este El, pentru ceea ce a făcut și continuă să facă, inclusiv pentru tine.

http://vesnicia.ro/universul-a-fost-creat/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/creationism/universul-a-fost-creat-de-lucian-fratila/

Spitalul FLOREASCA, un COLECTIV mai mic?

download - Copie

Spitalul FLOREASCA, un COLECTIV mai mic?Foto: Realitatea.net
1. Medicul Beuran nu mi-a produs nicio impresie plăcută atunci când a fost ministru. Ba, chiar jalnică în povestea cu plagiatul. E adevărat, nici nu a fost mult timp ministru. Nu am nicio simpatie pt el. Dar asta e problema mea.
2. Am consultat niște prieteni și cunoștințe din domeniu: la orice intervenție sunt niște proceduri medicale foarte clare, repetate de zeci de ori pe zi, care cu greu ar putea fi încălcate de personalul obișnuit cu ele. Doar dacă cineva…
3. Procedurile operaționale pentru a pune o sală în funcțiune nu aparțin echipei operatorii.
4. Echipa de conducere vine din timpurile PSDului. Ar trebui înlocuită, nu-i așa?
5. Iar mediul Beuran este și președinte al senatului UMF, unde se întâlnesc alte interesante interese, inclusiv financiare.
Și acum, o fabulă:
Avem un spital care ar putea trezi niște interese haitei flămânde venite la putere și păpușarilor lor din afară. Ce interese: păi unele de zeci și sute de milioane de euro constând în dotări, medicamente, dezinfectante, consumabile de tot soiul…
Interesele respective nu sunt chiar de amploarea schimbării unui guvern, așa că nici nu sunt puse la cale „accidente” de o amploare asemănătoare.
Avem un bolnav, o femeie aflată într-o stare gravă de cancer, fără speranțe de salvare, în mod real pe ultimii metri, care ar putea fi sacrificată fără mari probleme de conștiință. Căci nu e e același lucru cu niște tineri executați în incendiul dintr-un club.
Avem un scenariu pregătit în grabă după o schemă deja cunoscută. Un ars este întotdeauna un simbol mult mai puternic pentru zguduirea opiniei publice, decât un mort în timpul operației.
Avem tot aparatul de ofensivă: media, „lideri de opinie”, public indignat, brusc alte incidente/altercații cu medici de la Floreasca filmate de pacienți, presa internațională indignată, românul Iancu Moscu Peter condamnându-l deja pe Beuran în DW etc.
Scenariul unui incident era pregătit, așteptându-se doar un moment prielnic. Căruia să-i fie dat un bobârnac. Ca la profesorul ASTĂRĂSTOAIE, la profesorul IRINEL POPESCU; ca la COLECTIV; ca la asaltul coordonat din 10 august împotriva jandarmilor, ca la atâtea alte false dosare, false flag-uri (înscenări) din România și din lumea întreagă…
Cineva, un acoperit al serviciilor, un colaborator al serviciilor, un oportunist de serviciu, un membru de partid (USR, cel mai probabil, că tot au ridicat ei steagul primii) greșește intenționat: fie că umple sala cu dezinfectant, fie că pune la îndemână bisturiul electric, care nu avea ce căuta împreună cu soluția, fie… fie… Contează doar rezultatul. Și faptul că orice anchetă se va axa pe cei cu funcție; mai ales o anchetă „bine pregătită”…………………………………….https://www.activenews.ro/stiri-social/Spitalul-FLOREASCA-un-COLECTIV-mai-mic-159465

Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman: Sunt încrezător că 2020 va aduce succese și mai mari pentru România și parteneriatul nostru strategic. Americanii sunt aici, vor rămâne aici și, împreună cu poporul român, vor realiza lucruri extraordinare

via Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman: Sunt încrezător că 2020 va aduce succese și mai mari pentru România și parteneriatul nostru strategic. Americanii sunt aici, vor rămâne aici și, împreună cu poporul român, vor realiza lucruri extraordinare

Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman: Sunt încrezător că 2020 va aduce succese și mai mari pentru România și parteneriatul nostru strategic. Americanii sunt aici, vor rămâne aici și, împreună cu poporul român, vor realiza lucruri extraordinare

download - Copie

Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman: Sunt încrezător că 2020 va aduce succese și mai mari pentru România și parteneriatul nostru strategic. Americanii sunt aici, vor rămâne aici și, împreună cu poporul român, vor realiza lucruri extraordinareFoto: Ro.usembassy.gov/ro
Noul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a publicat pe pagina web a instituției, marți, 31 decembrie, un mesaj de felicitare adresat poporului român, cu ocazia trecerii în noul an.
Ca obiective pentru 2020, Adrian Zuckerman a exprimat: reafirmarea rolului de frunte al României pe plan mondial; construirea unei economii „vibrante”; respectarea Statului de Drept și a Libertății Religioase; siguranța personală și ferirea de „influențele străine maligne”; prosperitate și creșterea nivelului de trai pentru toți românii, nu doar pentru cei privilegiați; reforma judiciară; lupta împotriva corupției; combaterea traficului de persoane; colaborarea militară în cadrul NATO pentru „apărarea flancului estic al Europei”; reforma fiscală; privatizări suplimentare; transparentizarea mediului de afaceri.
CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Ambasadorul-SUA-Adrian-Zuckerman-Sunt-increzator-ca-2020-va-aduce-succese-si-mai-mari-pentru-Romania-si-parteneriatul-nostru-strategic.-Americanii-sunt-aici-vor-ramane-aici-si-impreuna-cu-poporul-roman-vor-realiza-lucruri-extraordinare-159466

Nigeria – ţară de interes special în 2020 după apariţia unor imagini cu execuţia a 11 creştini de Crăciun

download - Copie

Organizaţia de monitorizare a persecuţiei, Release International, a numit Nigeria ţară de interes special pentru anul 2020.

Anunţul vine după apariţia unui film ce arată 11 creştini ucişi în perioada Crăciunului. Statul Islamic al Regiunii Africii de Vest (ISWAP), un grup terorist desprins din gruparea Boko Haram, a revendicat crimele.

ISWAP a spus că actul de cruzime este drept răzbunare pentru moartea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, care s-a sinucis în timpul unui atac al forţelor speciale americane în luna octombrie.

O voce care se aude pe fundalul filmului spune: „Aceste mesaj este pentru creştinii din lumea largă. Cei pe care îi vedeţi aici sunt creştini şi le vom vărsa sângele în semn de răzbunare.”

În plus faţă de violenţele la care sunt supuşi creştinii din Nigeria de către ISWAP, aceştia mai sunt vizaţi şi de către Boko Haram şi de miliţiile Fulani. Mii dintre ei au fost ucişi sau goniţi din locuinţele lor.

„În timp ce numărul celor ucişi creşte, lumea întreagă asistă nepăsătoare. Guvernul Nigeriei pare că nu are nici voinţa, nici puterea de a opri aceste crime,” spune Paul Robinson, director executiv al Release International.

Partenerul din Nigeria al Release International, arhiepiscopul Ben Kwashi, a declarat: „În toată partea de nord, musulmanii Fulani au luat prin forţă pământul fermierilor creştini după ce fie i-au ucis, fie i-au izgonit pe aceştia din satele unde locuiau.”

„Ei atacă, în general, în timpul nopţii când oamenii dorm. Trag cu puştile în aer şi creează panică, care îi face pe săteni să încerce să fuge. Atunci când oamenii încearcă să fugă din sat, extremiştii Fulani îi aşteaptă la adăpostul întunericului cu macete şi îi taie în bucăţi. Aceasta se întâmplă tot mai des. Şi guvernul este incapabil să oprească aceste atacuri.”

Indexul Global al Terorismului plasează Nigeria pe locul trei din punct de vedere al violenţei teroriste, după Iraq şi Afganistan, cu menţiunea că în timp ce numărul crimelor comise de Boko Haran a scăzut, cele atribuite extremiştilor Fulani au crescut cu 261% într-un singur an.

„84% dintre atacurile armate vizează civili inocenţi,” conform raportului.

Paul Robinson avertizează că aceste atacuri de către extremiştii Fulani vor continua şi în 2020.

„Partenerii noştri din Nigeria ne spun că autorităţilor le lipsesc voinţa de a stopa confiscările de terenuri şi de a asigura securitatea creștinilor,” spune el.

Conform Release International, există multe ale zone fierbinţi pentru 2020, cum ar fi Iranul, unde persecuţia a fost în creştere în ultimii patru ani, iar organizaţiile internaţionale vorbesc despre existenţa unui „exod forţat” al creştinilor, determinat de încercările repetate ale guvernului de a „extermina biserica creştină persană.”

Predicţii sumbre sunt şi pentru Kurdistanul irakian, cu peste 100.000 de refugiaţi aşteptaţi să sosească în regiune ca urmare a frământărilor din sudul Irakului şi din Siria vecină.

Robinson a salutat şi promisiunea prim-ministrului britanic Boris Johnson, făcută de acesta în mesajul de Crăciun, de a fi alături de creştinii persecutaţi.

Boris Johnson a declarat: „Vreau să ne aducem aminte de creştinii din toată lumea care înfruntă persecuţia. Suntem solidari cu creştinii de pretutindeni şi vom apăra dreptul vostru de va practica credinţă.”

Sursa: Christian Today

https://www.stiricrestine.ro/2019/12/30/nigeria-tara-de-interes-special-in-2020-dupa-aparitia-unor-imagini-cu-executia-a-11-crestini-de-craciun/?

Înapoi sus
Tinerețe în cuvânt

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale!”

Ana-Maria Negrilă

Universul între paginile unei cărți

Nervi de Sezon

Blog Filozofic

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

Agora Christi

Blog evanghelic de teologie publica

Alteritas

cu Dănuț Jemna

Pagina creștină

Simion Ioanăș

Danut Tanase

E viată pe pământ!

danielmiclea

Inca un gand

Aradul Evanghelic

... pentru arădeni şi despre arădeni...şi nu numai!

barzilaiendan.wordpress.com/

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

Nickbags

Har si Pace

Vrăbiuțe

Cip! Cip!

Bogdan DUCA

Pentru ca în viitor nu vreau să se spună "Acele timpuri au fost întunecate pentru că până și el a tăcut"...

ARMONIA MAGAZINE - USA

Locul in care te intalnesti cu CREDINTA.

Mana Zilnica

Mana Zilnica

Life Mission

"Ceea ce face farmecul unui om este bunatatea lui"

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

Informatii si mesaje

Pecetea Dumnezeului Celui Viu primită de către Maria Divinei Milostiviri în mesajele de la Sfânta Treime și Fecioara Maria

Bucuresti Evanghelic

A topnotch WordPress.com site

Misiunea Genesis

Susținem misionari și proiecte de misiune peste tot în lume

Marius Cruceru

...fără cravată

Cu drezina

de Teofil Stanciu

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Miere și migdale

Luați cu voi ... puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale - Geneza 43:12

Noutati Crestine

Ca sa stii!

PERSPECTIVE CRESTINE

Gânduri către o altă lume...

Creştinul azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Persona

Blog of Danut Manastireanu

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Moldova Creștină

Răspunsuri relevante și actuale din Biblie

EvangheBlog - Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

%d blogeri au apreciat: