ÎN CUPTORUL APRINS

mihai sarbu

”Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” – (Daniel 3:6)

Porunca era clară și trebuia respectată fără comentarii: ”să vă aruncaţi cu faţa la pământ, şi să vă închinaţi chipului de aur, pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar!” (Dan. 3:5). Nu aveai de ales pentru că: ”Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” – (Dan.3:6). Și totuși se află în mulțime trei tineri care nu se supun autorității împăratului și nu se închină în fața chipului de aur ridicat în Valea Dura. Informatorii își fac datoria cu sârguință și raportează imediat ce se întâmplă, lucru care îl înfurie la culme pe împăratul sfidat de cei trei imigranți și atrage asupra lor pedeapsa capitală.

La insistența împăratului de a se închina ei răspund foarte decent și politicos rămânând neclintiți în hotărârea lor. Cuptorul a fot încălzit, iar tinerii au fost legați și aruncați în foc. Restul este istorie. Privind la secvența relatată de Scriptură suntem provocați să înțelegem câteva lecții care ar trebui să le știm atunci când trecem prin focul încercărilor.

 1. Suntem aruncațiNimeni nu se aruncă de bună voie în cuptorul aprins. Doar unul care nu este întreg la minte poate face așa ceva. (Vezi Marcu 9:22). Istoria creștinismului este plină de relatări despre sfinții care au acceptat să fie arși pe rug sau aruncați la fiare dar nu s-au lepădat de Domnul Isus. Trebuie să știm că din momentul în care ne-am pocăit statutul nostru este hotărât: ”toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.” (2Tim.3:12). Asta este! Nu contează orânduirea social-economică în care trăiești și nici poziția în care te afli. Relația ta cu Domnul Isus (nu religia ta) presupune să plătești un preț. Câteodată costul este cuptorul aprins. Nu doresc să sperii pe nimeni cu acest mesaj dar de multe ori calea mântuirii este prezentată ca un fel de ”la dolce vita” fără probleme și fără sacrificii. Nimic mai fals. Domnul Isus stabilește modul în care te poți califica să fii urmașul Său și spune clar și răspicat că: ”Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.” (Matei 10:38). Crucea este un instrument de tortură și face referire la moartea față de păcat și la viață din belșug pentru Dumnezeu. Exact cum proclamă apostolul când strigă: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” (Gal. 2:20). Iar poetul în modul cel mai realist scrie: El n-a promis căi fără dureri, / Fără ispite, fără poveri. / Și nici n-a spus El, că vom avea / Cruci mai ușoare decât a Sa.”Bine! Dar atunci de ce să merg pe urmele Lui? Deoarece în cele mai grele momente ale vieții El face ceva extraordinar. Fii atent: ”Dar ne-a promis din puterea sa / Pe drum lumină că ne va da / Al său bogat har în încercări / Şi mângâiere în întristări.” (Resurse creștine). Aceste versuri ne introduc deja în gândul următor al meditației. Când suntem aruncați în cuptorul aprins nu suntem singuri, ci:
 2. Suntem însoțițiRelatarea din cartea lui Daniel marchează ce s-a întâmplat după ce ”imigranții” au fost aruncați în cuptor. Împăratul merge să privească ce se-ntâmplă și rămâne fără replică. Era sigur că în foc au fost aruncați trei tineri legați, iar acum declară că: ” … eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului, şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” (Daniel 3:25). Trăiască Domnul! Singurul care face minuni și Singurul specialist în imposibil. Iată cum înțelege și comentează Nebucadnețar evenimentul: “Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Săuşi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El!” (Daniel 3:28). Nu! Nu ești singur când vine încercarea și focul. El este acolo ca să te scape. Poetul recunoaște acest adevăr când scrie: ”Chin, dureri vei afla uneori / Piedici multe vei întâmpina. / Dar vei fi însoțit de Isus /  Și vei merge spre Cer parcă-n zbor.” (C.Ev. # 100). Îmi vine în minte dimineața zilei de 24 Oct. 1990 când am intrat în sala de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Sfântul Iacob din orașul Becanson (Franța). Medicii și-au dat verdictul: ”nici o șansă!” Au trecut 26 de ani de-atunci, iar eu sunt în viață pentru că ”Regele Vieții” a fost lângă mine. Nici până atunci și nici de-atunci încoace n-am avut mai multă liniște și pace ca în dimineața aceea. Exact cum afirmă Scriptura când procamă că: ”Dumnezeu … împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea.” (1Cor. 10:13). Poate chiar acum ești confruntat cu încercări grele și nu ști ce să faci. Boala, singurătatea, nevoile te-au adus în pragul disperării. Nu-i nimic pierdut. Vino la Domnul Isus. El Cel care a purtat povara lumii întregi  se angajează să o poarte și pe-a ta.  Chiar acum strigă: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28). Ridică-te și pășește în față prin credință! Dumnezeu are pentru tine surprize extraordinare.
 3. Suntem împuternicițiDeznodământul intervenției divine are repercursiuni immense chiar aici pe pământ. ”Eroii din Valea Dura”sunt răsplătiți pe măsură:”… împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste.” (Daniel 3:30).  Ridicați la rang înalt și împuterniciți cu autoritate pentru că datorită curajului și credinței lor Dumnezeu a schimbat soarta unui imperiu.  Iată proclamația împăratului după izbăvirea tinerilor din cuptorul aprins: ”orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că… nu este nici un alt dumnezeu, care să poată izbăvi ca El.” (Daniel 3:29). Un împărat păgân a ajuns să proclame autoritatea Singurului Dumnezeu adevărat. Pentru asta se merită să trăiești și să nu accepți compromisul. Întâi a fost înălțat Dumnezeu, apoi au fost înălțați și ei. Ce onoare! Ce prestigiu! Dar și ce responsabilitate. Să trăiești și să-L slujești pe Dumnezeu la nivel de excelență. Să-L onorezi prin viața ta și să fi arătat ca și: ”epistola lui Hristos, scrisă … cu Duhul Dumnezeului celui viu” (2Cor.3:3). Exact cum remarcă și omul lui Dumnezeu în versurile sale: ”Cineva bine a luptat / Pe mulți la Isus i-a-ndrumat. / Cineva nobil a trăit / Pentru alții, mulți s-a jertfit. / Fost-ai acela tu? / Fost-ai acela tu?” (C.Ev.#653). Chiar așa! Cum stau lucrurile în dreptul tău? Dacă umbli cu jumătăți de măsură s-ar putea  să fi confruntat cu cuptorul aprins ca să înțelegi provocarea Lui. A pus în tine valori și pentru a le folosi este nevoie de curățire și sfințire. Iar pentru asta trebuie să te prăbușești înaintea Stăpânului și să strigi ca și omul lui Dumnezeu din vechime: ”Vină smerirea! (Iov 22:29). Mă rog să se-ntâmple chiar acum în viața ta și-n casa ta.

RUGĂCIUNE

”La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!” (Ps.25:1-2)

Mihai Sarbu

http://www.baptist-tm.ro/in-cuptorul-aprins/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/in-cuptorul-aprins/

În ce fel a împlinit Domnul Isus Legea și cum împlinim noi, ca și creștini, Legea?

download

ANASTASIA FILAT

11 MAI 2018  DOCTRINĂ

Întrebare:

Este Legea celor zece porunci a Lui Dumnezeu veșnică sau temporară? Definiția cea mai exactă a păcatului este dată de ucenicul iubit a Domnului Isus, și anume, apostolul Ioan în prima sa epistolă: „…și păcatul este călcarea Legii…” (1Ioan 3:4). Deci, jertfa Domnului Isus Christos a avut ca țintă darea păcatului la o parte, nicidecum anularea Legii Divine. Cum explicați voi desființarea Legii Lui Dumnezeu?

Aș avea multe de explicat la această întrebare, de aceea am hotârât să răspund în mai multe articole la ea.

Parțial la această întrebare am răspuns în articolul „Este Legea lui Dumnezeu veșnică? Trebuie creștinii să țină Legea”.

În acest articol vreau să clarificăm două lucruri:

 1. Ce înseamnă „Legea celor 10 porunci”
 2. În ce fel Domnul Isus a împlinit Legea și cum împlinim noi Legea.

Legea celor zece porunci

În Sfintele Scripturi nu găsim expresia „Legea celor zece porunci”. Cele 10 porunci au fost date de Dumnezeu în cadrul Vechiul Legământ, care mai este numit și „Lege” (în special de apostolul Pavel). Aceste 10 porunci cuprind voia lui Dumnezeu pentru poporul Israel în ce privește relația pe care trebuiau să o aibă cu Dumnezeu și relația cu cei din jur. Primele 4 porunci privesc relația poporului cu Dumnezeu, iar următoarele 6 cuprind porunci legate de relația cu cei din jur. Toate celelalte porunci din Vechiul Legământ sunt o explicare a acestor 10 porunci.

Domnul Isus spune că toată Legea și Prorocii (adică Sfintele Scripturi) se cuprind în două porunci: să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele:

Isus i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău”. „Aceasta este cea dintâi, și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii” (Matei 22:37-40)

Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea și Proorocii. ( Matei 7:12)

Este important să atragem atenția la faptul că Domnul Isus obișnuia să folosească expresia „Legea și prorocii”. El nu face referință doar la Lege, adică la Vechiul Legământ. Deci, Domnul Isus, vorbind despre Lege și Proroci, se referea la Sfintele Scripturi.

În ce fel Domnul Isus a împlinit Legea

Când Domnul Isus spune că nu a venit să strice Legea sau Prorocii, ci ca  să împlinească, El, de fapt, se referă la împlinirea prorociilor din Sfintele Scripturi:

Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. (Matei 5:17-18)

Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui.(Rom. 9:28)

Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. (Fapte 3:18)

Deci, Domnul Isus se referă la împlinirea prorociilor din Sfintele Scripturi pe care le numește „Legea și Prorocii”. Filip, când găsește pe Natanael, îi spune că au găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și prorocii.

Filip a găsit pe Natanael, și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. (Ioan 1:45)

„Legea” cuprinde cele 5 cărți ale lui Moise, în care găsim contextul dării Legii, cum a fost dată Legea și în ce constă Legea (care sunt drepturile și responsabilitățile poporului). Astfel, prin Vechiul Legământ (adică prin Lege) Dumnezeu instituiește statul Israel ca și un stat teocratic, în care El avea să fie împăratul lor. Deci, Legea este Vechiul Legământ, încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel la muntele Sinai, la ieșire din robia Egiptului, înainte de intrarea în țara promisă. (Exod 24)

Un alt text care ne confirmă faptul că Domnul Isus când vorbește despre împlinirea Legii și prorocilor se referă la împlinirea prorociilor, este textul de la Luca 24. Aici Domnul Isus le vorbește celor doi ucenici care mergeau spre Emaus și care nu L-au cunoscut când S-a apropiat de ei. Aceștia s-au arătat îngrijorați și tulburați de cele întâmplate cu Domnul Isus și de zvonurile cum că El ar fi înviat și mormântul Lui este gol. Atunci, Domnul Isus i-a mustrat și le-a arătat începând cu Moise (Legea) și de la toți prorocii, că tot ceea ce I S-a întâmplat Lui, a fost, de fapt, împlinirea prorociilor cu privire la El!

Cei doi ucenici I-au spus: Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineață la mormânt, nu I-au găsit trupul, și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, cari ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi, s-au dus la mormânt, și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut” Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, și să intre în slava Sa?” Și a început de la Moise, și de la toți proorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. (Luca 24:21-26)

Deci, Domnul Isus a venit să împlinească Legea și Prorocii, împlinind tot ceea ce a fost scris în Lege și în proroci cu privire la El, după cum găsim scris și la Evrei 10:

De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat”, (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule”. El desființează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această „voie” am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. (Evrei 10:5-10)

Vedem din acest text că tot sistemul de închinare a Legii (adică a Vechiului Legământ) nu a fost ceea ce a voit Dumnezeu cu adevărat. Dumnezeu a știut că omul nu va putea ajunge la sfințenie prin acest sistem de închinare, de aceea a pregătit un trup Domnului Isus, care este Dumnezeu din veșnicii, ca prin jertfa trupului Său, noi să fim sfințiți odată pentru totdeauna. Atunci cine ar pune întrebarea: pentru ce a dat Dumnezeu Legea?

Toată epistola către Evrei demonstrează că toate elementele sistemului de închinare a Legii arătau la Hristos:

În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe, cari se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. (Evrei 10:1)

Cum împlinim noi ca și creștini Legea

Mulți se întreabă dacă noi ca și creștini trebuie să ținem Legea, adică să nu lucrăm sâmbăta, să nu mâncăm carne de porc, alții mai au întrebări și cu privire la tăierea împrejur. Aceste întrebări le-au avut și creștinii din primul secol. Unii iudei, care crezuseră în Evanghelie, învățau pe alții că trebuie să țină Legea. Ei au ajuns și în ținuturile unde apostolul Pavel plantase biserici. Din epistola către Galateni înțelegem că după ce apostolul Pavel a vestit Evanghelia în Galatia, au venit unii iudei, care îi învățau că trebuie să se taie împrejur (galatenii nu erau evrei și nu aveau tăierea împrejur) și trebuie să țină Legea. Pavel scrie epistola sa către galateni cu scopul ca să combată această erezie și să-i oprească pe sfinții din Galatia să nu se plece „sub jugul robiei” Legii. În acest context, apostolul Pavel le spune că ei împlinesc Legea, fiindcă în ei se împlinesc făgăduințele Legii:

Spuneți-mi voi, cari voiți să fiți supt Lege, n-ascultați voi Legea? Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s’anăscut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate într’alt înțeles: acestea sînt două legăminte: unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar,- căci Agar este muntele Sinai din Arabia;-și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, și el este mama noastră. Fiindcă este scris: „Bucură-te, stearpo, care nu naști de loc! Izbucnește de bucurie și strigă, tu, care nu ești în durerile nașterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decît copiii celei cu bărbat”. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sînteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întîmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul tot așa se întîmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? „Izgonește pe roabă și pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode”. De aceea, fraților, noi nu sîntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. (Galateni 4:21-31)

Înseamnă aceasta că putem trăi după îndemnurile firii pământești? Putem trăi în păcat, scuzându-ne că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum! Am scris la început că Domnul Isus spune că toată Legea și Prorocii se cuprind în două porunci: să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Și apostolul Pavel scrie în epistola către Romani că dragostea este împlinirea Legii:

Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții: căci cine iubește pe alții, a împlinit Legea. De fapt: „Să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu poftești„, și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. (Romani 13:8-10)

Iar sursa dragostei este Duhul Sfânt în noi pe care-L primim prin credință.

… pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5:5)

Articole similare:

https://moldovacrestina.md/isus-a-implinit-legea/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/in-ce-fel-a-implinit-domnul-isus-legea-si-cum-implinim-noi-ca-si-crestini-legea/

Împărăteasa din Seba şi famenul etiopian G. Bellett

download

Aceste două întâmplări, care se găsesc în locuri depărtate între ele în Cuvântul lui Dumnezeu, ilustrează în comun adevăruri la fel de limpezi şi de importante pentru noi în acest timp şi loc îndepărtat cum au fost din totdeauna, fie în vremea din 2. Cronici 9 fie din Fapte 8. La împărăteasa din Seba şi la famenul etiopian, care se poate să fi aparţinut aceleiaşi ţări, deşi în timpuri atât de diferite, găsim insatisfacţie în cele mai bune lucruri care nu Îl au pe Hristos; însă găsim odihnă şi plinătate în El, dacă Îl cunoaştem, atât în har cât şi în glorie. Împărăteasa sudului avea asupra ei toate onorurile regale, şi toate mijloacele de divertisment împrejurul ei; ea putea dispune de plăcerile fiilor oamenilor şi avea în mod evident sănătatea şi capacitatea de a se bucura de ele. Lumea era la dispoziţia ei, însă lumea a lăsat-o cu o inimă îndurerată, însetată, şi ea nu a găsit nicio satisfacţie la reşedinţa ei regală şi, nefiind în largul ei, ea a plecat într-o călătorie lungă, pe care nu o mai experimentase, de la marginile pământului la Ierusalim, fiindcă auzise despre înţelepciunea împăratului de acolo „legat de Numele Domnului”. Ea a ajuns la Ierusalim, iar acolo a găsit totul şi chiar mai mult decât auzise sau socotise ea că va gasi. Duhul ei era umplut; privirea ei a văzut în tot ce era acolo ceva ce i-a înzestrat sufletul cu bucurie negrăită şi cu glorie deplină; căci Hristos era acolo. El a strălucit în acele timpuri, în imaginea şi oglindirea Lui – Solomon, iar ea a fost adusă în părtăşie cu Hristos în gloria Lui în cetatea marelui împărat. Lumea a lăsat-o cu un gol dureros în inimă iar acum Hristos i-a umplut-o până la revărsare; ea a considerat această marfă mai bună decât aceea de aur şi argint, mai bună decât aceea plină de bogăţii, şi obţinând răspunsuri la întrebările ei sufletul ei a fost satisfăcut, privirea ei s-a umplut de viziunile gloriei, glorie după gândul lui Dumnezeu, şi-a dăruit aurul, tămâia, pietrele ei preţioase, bogăţia împărăţiei ei, ca o mică ofrandă. Famenul era o persoană importantă sub împărăteasa Candace a etiopienilor; însă i-a luat ceva timp până ce, aş putea spune, şi-a dat seama că deşertăciunile Etiopiei nu îi foloseau la nimic. El ne este prezentat ca unul care deja îşi aruncase idolii acelei ţări la cârtiţe şi la lilieci (Isaia 2:20) şi îmbrăţişase credinţa în numele Dumnezeului lui Israel. În ascultarea acestei credinţe el a plecat, atunci când îl vedem prima oară, la Ierusalim, cetatea ritualurilor, acolo unde se aducea închinare Dumnezeului lui Israel, iar el s-a dus acolo ca închinător. Însă el a părăsit Ierusalimul nesatisfăcut; era pe drumul de întoarcere acasă către ţara din sud cu o inimă îndurerată şi însetată; el încă era unul care avea întrebări, după cum cu siguranţă aşa fusese şi împărăteasa din Seba în vremea ei, atunci când şi-a părăsit ţara ei de baştină pentru acelaşi oraş – Ierusalim – iar contrastul de aici este strălucitor. Ierusalimul a satisfăcut duhul împărătesei, însă a lăsat sufletul famenului ca un loc arid şi uscat. Acestea sunt printre lucrurile care ni se arată în aceste fragmente însemnate ale istoriei. Însă de ce aceasta? De ce n-ar face Ierusalimul pentru famen ce a făcut pentru împărăteasă? Hristos nu era acolo în această vreme a lui aşa cum fusese în vremea ei. Ierusalimul nu mai era acum cetatea unde împăratul gloriei, în frumuseţea Lui, era văzut şi oglindit, şi unde anumite imagini ale Lui, şi anumite simboluri ale prezenţei şi măreţiei Sale puteau fi văzute pretutindeni. Pentru el nu era muntele schimbării la faţă aşa cum fusese pentru ea. Evlavia era acolo, însă Hristos nu; ritualurile şi ceremoniile unei închinări trupeşti, faptele unui sanctuar pământesc, erau acolo, însă nu şi prezenţa Hristosului lui Dumnezeu. Acest lucru a făcut întreaga diferenţă, şi ne spune de ce famenul a părăsit cu o inimă împovărată acelaşi Ierusalim care umpluse duhul împărătesei din Seba cu o bucurie ce se revărsa din belşug. Totuşi inima lui va fi umplută asemenea inimii ei, şi din aceeaşi fântână – Hristos; numai că Hristos îi va umple inima prin profetul Isaia şi nu prin Solomon. Într-un loc din pustie, în călătoria în care pornise înapoi de la Ierusalim spre Etiopia, Filip slujitorul şi martorul lui Isus, este trimis de Duhul Sfânt ca să-l întâlnească. El i se adresează în starea îndurerată şi însetată a minţii la care deja m-am referit; era absorbit cu totul, aşa că nicio întâmplare neobişnuită, ca de exemplu întâlnirea unui străin într-un loc pustiu, care i se adresează, nu are puterea de a-l clinti. Întreaga scenă poartă acest caracter – exista prezenţa captivantă a unui lucru în sufletul său. El citea din Isaia cu inima emoţionată sub convingerea şi trezirea Duhului lui Dumnezeu; însă curând i-a fost prezentat Hristos, iar pustia trebuie să se fi bucurat atunci, iar în acel ţinut secetos trebuie să fi curs izvoare de apă. „Şi Filip, deschizând gura şi începând de la Scriptura aceasta, i-a vestit Evanghelia lui Isus”. Iar atunci famenul după aceea „mergea pe drumul său, bucurându-se”. Bucuria a făcut în el şi cu el ce făcuse în timpuri mai vechi cu împărăteasa din sud. Ea a făcut negoţ pentru înţelepciune, şi a socotit valoarea ei mai preţioasă decât aceea a aurului, argintului şi a pietrelor preţioase şi a fost dispusă să renunţe la bogăţia împărăţiei ei pentru ea. Famenul poate acum să se despartă de Filip, întrucât duhul lui este umplut de bucuria Domnului, iar el L-a primit pe Hristosul lui Dumnezeu tot aşa cum l-a primit şi împărăteasa. Sunt exemple preţioase şi minunate ale acestor adevăruri importante, doar că observăm anumite diferenţe. Lumea cu toate resursele şi cu splendoarea ei regală, aşa cum a gustat-o în ţara ei, a fost cea care i-a lăsat inima săracă împărătesei. Religiozitatea, aşa cum a arătat-o el în cetatea ritualurilor, i-a lăsat inima săracă famenului; dar fie una fie cealaltă, splendorile lumii sau religia ei, inima nu este decât sărăcă şi secetoasă fără Isus. Iar apoi vedem în continuare această diferenţă – Hristos în glorie a fost Cel prezentat împărătesei, Hristos în har şi în umilinţă Cel prezentat famenului. Solomon oglindea către ea pe Împăratul în frumuseţea Lui, Isaia vestea famenului Mielul în sângele Lui; însă oricum, amândoi au fost satisfăcuţi. Hristos în dispensaţia harului prezent şi a mântuirii prin sânge, dăruieşte satisfacţie şi odihnă păcătosului. Hristos, în imaginea gloriilor viitoare în împărăţie, va dărui satisfacţie locuitorilor pământului şi întregii creaţii a lui Dumnezeu. Este Hristos, fie ca Mielul lui Dumnezeu pe altar, fie ca Împăratul gloriei pe tron; iar ai Săi sunt satisfăcuţi, căutările şi întrebărilor lor au luat sfârşit. Păcătosul pleacă satisfăcut cu Mielul şi cu odihnă; creaţia lui Dumnezeu se va bucura în El, Cel despre care este scris: „Măreţie şi splendoare sunt înaintea Lui, putere şi bucurie în locaşul Lui.” Întreaga creaţie, cu toate diferitele ei domenii, va lua parte la puterea acelei zile. Fiica Sionului, locuitorii cu împăraţii lor, animalele pădurii şi vitele de pe dealuri, râurile şi pădurile, dealurile, văile, vor gusta şi vor mărturisi această bucurie universală, adânca satisfacţie în care creaţia lui Dumnezeu se va odihni atunci. Dar să mai remarcăm încă o diferenţă. În ziua gloriei împăratul trebuie căutat – împărăteasa sudului s-a suit să viziteze pe împărat în Sion. În ziua harului Mântuitorul caută – nobilul etiopian a fost căutat şi găsit de slujitorul şi martorul lui Isus Mântuitorul. Ce potrivire! Cât de minunate, precise şi totuşi diferite sunt toate acestea! Cum ne spun ele câte ceva despre desăvârşirea care străluceşte în căile Aceluia cu care avem de a face!

preluat şi tradus de pe stempublishing.com

© http://www.comori.org 3

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/imparateasa-din-seba-si-famenul-etiopian-g-bellett/

Împăratul Iosafat

download

Împăratul Iosafat din revista „Cercetați Scripturile”.

 Împăratul Iosafat. Iosafat a urmat pe tronul lui Iuda după tatăl său, Asa, care a fost un om temător de Dumnezeu. „Şi Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în căile dintâi ale lui David, tatăl său, şi n-a căutat pe baali; ci L-a căutat pe Dumnezeul tatălui său şi a umblat în poruncile Sale, şi nu după faptele lui Israel“ (2. Cronici 17:3, 4). Dumnezeu i-a răsplătit această credincioşie: „A avut avere şi onoare din belşug. Şi inima lui s-a întărit în căile Domnului: şi a îndepărtat chiar şi înălţimile şi aşerele din Iuda“. Ce binecuvântare a fost pentru Iuda având un astfel de împărat! În Israel, lucrurile stăteau altfel. Acolo domnea Ahab, care făcea mai mult rău decât toţi împăraţii lui Israel care fuseseră înaintea lui. „Şi a fost aşa: ca şi cum i-ar fi fost puţin lucru să umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de soţie pe Izabela, fiica lui Etbaal, împăratul sidonienilor, şi a mers şi i-a slujit lui Baal şi i s-a închinat“ (1. Împăraţi 16:31). Religia sidonienilor şi întreaga lor slujbă au devenit familiare în Israel. Ce tristă era starea din această ţară şi cât de mult era dezonorat Dumnezeu! Dar acest lucru nu-l interesa deloc pe Ahab. După ce l-a omorât pe credinciosul Nabot şi a luat în posesie via acestuia, lucrare în care Izabela a fost planificatorul şi executorul, după vestirea judecăţii asupra acestui împărat nelegiuit, Duhul lui Dumnezeu nu se poate abţine să comunice următoarea sentinţă: „Cu adevărat nu fusese nimeni ca Ahab, care s-a vândut ca să facă rău în ochii Domnului după cum îl întărâta Izabela, soţia sa. Şi a lucrat foarte urât, umblând după idoli, după tot ce au făcut amoriţii pe care îi alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel“ (1. Împăraţi 21:25, 26). În 1 Împăraţi 22 citim că Iosafat a coborât la împăratul lui Israel. Cum de ajunsese aici? El se încuscrise cu Ahab; fiul său luase de soţie una din fiicele lui Ahab (2. Cronici 18:1; 21:6). Chiar dacă acest lucru s-a petrecut cu ani în urmă, totuşi Iosafat l-a vizitat pe acest împărat ticălos. Legătura cu lumea aduce roadele ei rele. La începutul domniei sale a fost altfel; atunci citim despre el: „S-a întărit împotriva lui Israel“. Dacă apar legături cu lumea, chiar şi prin căsătoria copiilor, judecata este cu timpul tulburată, iar mersul devine nesigur. Acest lucru îl vedem la Iosafat. El a fost binevenit pentru Ahab, deoarece acesta era preocupat de gândul de a lua sirienilor cetatea Ramot-Galaad. Această cetate, odinioară o cetate de refugiu, nu a fost restituită împăratului Ahab de către Ben-Hadad, în ciuda promisiunii sale. Pentru a o lua din nou în stăpânire era necesar războiul, dar omul, care se află sub domnia diavolului, nu întreabă de voia lui Dumnezeu într-o astfel de situaţie. El acţionează după propria gândire. Iosafat putea fi un ajutor preţios împăratului. La întrebarea lui Ahab, dacă vrea să meargă cu el în luptă, Iosafat a răspuns: „Eu sunt ca tine, poporul meu ca poporul tău şi caii mei ca şi caii tăi“. Ce fericire că Dumnezeu nu îl consideră şi nu îl tratează pe slujitorul său ca pe Ahab! El face o deosebire între cei doi. Ahab l-a crezut pe cuvânt pe noul său aliat şi l-a rugat să îmbrace hainele sale împărăteşti, în timp ce Ahab dorea să se deghizeze. Ce fatal ar fi decurs totul, dacă Dumnezeu nu şi-ar fi ţinut mâna peste Iosafat! Ce parte are un credincios cu un necredincios? Nici una! Ce părtăşie are lumina cu întunericul? Nici una! Împăratul lui Iuda nu mai înţelegea aceste lucruri şi s-a adus pe sine în mari necazuri, pe care Dumnezeu nu le-a dorit. „Şi Iosafat a zis împăratului lui Israel: «Întreabă, te rog, mai întâi cuvântul Domnului»“ (1. Împăraţi 22:5). Iosafat, fiind temător de Dumnezeu, nu a dorit să facă o astfel de lucrare importantă fără să afle înainte gândurile Domnului. Este însă ciudat să observăm că el şi-a continuat drumul şi a plecat împreună cu Ahab la luptă, deşi Dumnezeu a vestit clar prin prorocul Mica judecata asupra lui Ahab şi insuccesul războiului. El îşi pierduse puterea; el ar fi putut să o redobândească numai prin smerire cu privire la modul său greşit de acţionare. Aşa stau lucrurile întotdeauna; şi noi putem primi puterea pentru părăsirea unei căi greşite numai în smerire cu privire la vina noastră, pe care ne-am atras-o prin păşirea prin voinţă proprie pe această cale. Ahab a îndeplinit dorinţa lui Iosafat, a strâns patru sute de profeţi şi i-a întrebat dacă să meargă sau nu împotriva cetăţii Ramot-Galaad. Toţi au răspuns: „Suie-te, şi Domnul îl va da în mâna împăratului“. Patru sute de profeţi care spun acelaşi lucru, ar fi trebuit să fie suficienţi. Erau mulţi, dar totuşi prea puţini, pentru că nu era printre ei nici un profet al Domnului. Unul singur ar fi fost suficient. Simţul spiritual al lui Iosafat a deosebit acest lucru. „Şi Iosafat a zis: «Nu mai este aici vreun profet al Domnului, ca să-L întrebăm?»“ Mai era unul, Mica, fiul lui Imla; Ahab a spus despre el: „Dar îl urăsc, pentru că nu profeţeşte de bine despre mine, ci de rău. …Şi Iosafat a zis: «Să nu vorbească aşa împăratul.»“ Din comportamentul lui Ahab observăm că lumea nu vrea să asculte adevărul, ci vrea să continue să meargă mai departe nestingherită în acţiunea ei. Astăzi vedem că ea doreşte să primească aprobarea pentru acţiunea ei şi nu o interesează cunoaşterea adevărului. Aceasta arată: caracterul ei este stricat şi se află sub domnia prinţului ei, tatăl minciunii. Ahab a îndeplinit dorinţa împăratului lui Iuda şi l-a chemat pe Mica. Este remarcabil cum diavolul a dorit să-l conducă pe profet, pe purtătorul Cuvântului lui Dumnezeu, spre minciună: solul a insistat ca Mica să vorbească la fel ca ceilalţi proroci. „Şi Mica a zis: «Viu este Domnul: ce-mi va zice Domnul, aceea voi vorbi.»“ Ca şi cum cerinţa solului ar fi avut succes, la început Mica a vorbit ca ceilalţi profeţi. El dorea să arate neînsemnătatea cuvintelor lor şi să acorde mai multă greutate profeţiei pe care i-a dat-o Dumnezeu. Şi într-adevăr, împăratul lui Israel nu a fost mulţumit cu aceasta: „De câte ori să te pun să juri, că nu-mi vei spune decât adevărul în Numele Domnului? Şi el a zis: «Am văzut tot Israelul împrăştiat pe munţi, ca oile care n-au păstor. Şi Domnul a zis: Aceştia nu au stăpân; să se întoarcă fiecare în pace acasă.»“ – „Nu ţi-am spus eu că nu profeţeşte de bine despre mine, ci numai de rău?“ Dar era Mica sau Dumnezeu de vină pentru aceasta? Nu erau de vină căile lui rele? Dar omul care trăieşte în întuneric, nu poate gândi atât de departe. Este un semn trist când chiar şi creştinii caută vina la alţii, la cei care le arată ce este greşit pe calea lor, şi nu o caută la ei înşişi. Să lăsăm ca lumina Cuvântului lui Dumnezeu să cadă asupra căilor şi inimilor noastre pentru a nu ajunge într-o astfel de stare întunecoasă! „Deci, dacă lumina care este în tine este întuneric, ce mare este întunericul!“ Profetul le-a arătat celor doi împăraţi că cei patru sute de profeţi au prorocit o minciună. El le-a deschis cerurile şi le-a arătat adunarea din faţa tronului Domnului. „Toată oştirea cerurilor stând împrejurul Lui, la dreapta Lui şi la stânga Lui“. Nu avem multe locuri în Scriptură care ne arată astfel de procese în cer. Vedem lămurit acest lucru în cartea Iov. Din cele două texte învăţăm că evenimentele de pe pământ au o preistorie în cer, că acolo se iau deciziile pentru acestea. Ochiului omenesc i se pare că cei care acţionează pe pământ sunt liberi să decidă asupra acţiunii lor şi a altora. Dar căile sunt stabilite deja în cer. Aşa stăteau lucrurile şi aici: Ahab trebuia să cadă în acea luptă şi să-şi primească judecata. Martorul fidel al Domnului a fost lovit de conducătorul acelor mulţi profeţi, iar împăratul l-a pus în închisoare şi l-a hrănit „cu pâinea întristării şi cu apa întristării, până mă voi întoarce în pace.“ Iosafat nu s-a lăsat abătut de la promisiunea sa faţă de Ahab. El a plecat împreună cu acesta la luptă, îmbrăcat la dorinţa lui Ahab în hainele sale împărăteşti, în timp ce Ahab s-a deghizat. Ahab credea că astfel va scăpa de atacurile duşmanului, în timp ce pericolul era îndreptat spre Iosafat. Porunca împăratului Siriei pentru cele treizeci şi două de căpetenii ale carelor sale coincidea cu intenţia lui Ahab: „«Nu vă luptaţi nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci numai cu împăratul lui Israel.» Şi a fost aşa: cum l-au văzut căpeteniile carelor pe Iosafat, au zis: «Negreşit, acesta este împăratul lui Israel.» Şi s-au abătut, ca să lupte împotriva lui. Şi Iosafat a strigat. Şi a fost aşa: când au văzut căpeteniile carelor că nu era împăratul lui Israel, s-au întors de la el.“ „Şi Iosafat a strigat şi Domnul l-a ajutat şi Dumnezeu i-a îndepărtat de la el“ (2. Cronici 18:31). Din această situaţie grea în care s-a adus slujitorul lui Dumnezeu, putea fi scăpat numai de Domnul, iar El a făcut acest lucru. Ce har! exclamăm noi. Şi noi am aflat deseori harul Său salvator în împrejurări în care am ajuns prin greşeala noastră proprie. Odinioară, Dumnezeu la salvat la fel pe Lot de sub puterea împăraţilor care se răsculaseră contra Sodomei. Să admirăm şi să adorăm îndelunga răbdare a lui Dumnezeu! Este important să învăţăm din astfel de întâmplări şi să ţinem seama de Cuvânul lui Dumnezeu şi de atenţionările Domnului. Gândurile şi măsurile lui Ahab s-au dovedit a fi inutile. Cum ar putea oameni neputincioşi să zădărnicească planurile lui Dumnezeu? „Ştiu că Tu poţi face orice şi că nici o hotărâre a Ta nu poate fi împiedicată“ (Iov 42:2). „Şi un om a tras cu arcul la întâmplare şi a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armurii. Şi Ahab a zis celui care conducea carul său: «Întoarce-ţi mâna şi scoate-mă din tabără, pentru că sunt rănit.»“ „Şi împăratul a murit şi a fost dus la Samaria; şi l-au înmormântat pe împărat în Samaria. Şi au spălat carul în iazul Samariei. Şi câinii au lins sângele său, …după cuvântul Domnului, pe care-l spusese.“ Omul poate scăpa de judecată numai prin pocăinţă, iar noi găsim exemple impresionante în Scriptură, cum Dumnezeu a renunţat la rău când cel vinovat s-a smerit. Vedem acest lucru foarte clar la cetatea Ninive. Noi, cei care aparţinem Domnului, să nu încheiem nici un fel de legături, nici de căsnicie, nici de alt fel, cu lumea, ci să ne păstrăm departe de ea! Nici principiile ei să nu devină principiile noastre! Mai degrabă să condamnăm prin comportamentul şi gândirea noastră acţiunile lumii, pentru ca Domnul să fie cu noi şi să poată fi proslăvit prin noi! În zilele în care asemănarea cu lumea ia proporţii tot mai mari între creştini, este foarte important pentru fiecare din noi să ţinem seama de cuvintele Domnului pe care le-a spus despre ucenicii Săi: „Ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.“ Calea noastră duce într-acolo unde este El, Domnul nostru iubit, loc în care vom fi şi noi curând. „Ce legătură este între dreptate şi fărădelege sau ce comuniune are lumina cu întunericul? Şi ce înţelegere are Hristos cu Belial sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Şi ce înţelegere are templul lui Dumnezeu cu idolii? … De aceea: Ieşiţi din mijlocul lor şi fiţi despărţiţi, spune Domnul; şi nu atingeţi ce este necurat, şi Eu vă voi primi; şi vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, spune Domnul Cel Atotputernic“ (2. Corinteni 6:14-18).

http://comori.org/home.php © http://www.comori.org 4

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/imparatul-iosafat/

Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu

download

Adăugat de Arise For Christ 23 May 2018   <a\ class=”ng-binding” style=”box-sizing: border-box;”>Viața Creștină</a\>

„Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și, după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare” . Efeseni 6:11,13

Stăteam cu Dumnezeu în cadrul unui devotional și meditam la o întrebare “Ce ne poate asigura biruința în lupta spirituală zilnică, nu doar atunci când participăm la întâlnirile de grup?” Atunci am primit un gând / exemplul practic pentru armura pe care o primim din partea lui Dumnezeu ce-o găsim în Efeseni 6:10-18. Gândiți-vă că într-o seară, după o zi plină în care ne-am chinuit noi să luptăm, ne-am străduit să o facem într-un mod cât mai bine, să fim eficienți… comandantul unității ne face o evaluare și vede că pierdem unele lucruri din vedere.

Pavel ne vorbește dintr-o cultură romană, o cultură a războaielor, o cultură a disciplinei.

Și Comandantul nostru vine și îți spune: ”Uite Dani (aici poți pune numele tău), ți-am făcut o evaluare și am văzut că pierzi lucruri din vedere, poate nu le știi, poate nu ai fost învățat să le folosesti, poate ai fost așa de obișnuit cu ele încât nu le-ai mai considerat importante și nu le mai faci. Atunci când te-ai înrolat în armata Mea ți-am oferit drept cadou un coif, ți-am oferit în dar mântuirea și arăti așa de frumos, fața ta s-a schimbat după acest cadou primit, dar în această seara vreau să-ți ofer o armură întreagă, vreau să-ți ofer și pregătirea necesară pentru a fi nu doar frumoas, ci și pregătit de luptă, vreau să stai alături de mine în locurile cerești și să luptăm împreună! Eu sunt de partea Ta și Te voi învăța cum să le folosesti, îți voi arata Calea, îti ofer toate aceste lucruri gratis, ți le dau cu toată inima și Îmi doresc să te văd îmbrăcat ca un soldat adevărat, dar este un lucru pe care vreau să-l faci și tu! Trebuie să iei acest cadou, să te îngrijești de el și cel mai important lucru e să-l folosesti, să-l îmbraci în fiecare dimineață!”

Pavel folosește în Efeseni 6:10-18 această imagine simplă, a soldatului echipat de luptă și ne arată etapele pregătirii:

Ø  avem nevoie ca în fiecare dimineață să ne schimbăm, să lăsăm firea pâmântească acasă, așa cum e ea, slabă, șireată, fricoasă, murdară… și să ne îmbrăcăm în hainele de aur primite din partea Comandantului Suprem, haine strălucitoare, haine care ne vor garanta succesul în luptă.

Ø  avem nevoie ca în fiecare dimineață să ne îmbrăcăm cu grijă, nu în grabă, nu pe fugă ca să nu scape nici un detaliu important, nu din obișnuință sau din inerție, ci să fim atenți la modul de pregătire, iar apoi să mergem în prezența Comandantului, dis de dimineață, înaintea zorilor, ca El să ne învețe cum să le folosim cu eficiență, să ne învețe cum să le purtăm, să ne învețe cum să beneficiem de ele la capacitate maximă…

Și care este acest cadru în care ne putem îmbrăca și învața? – RUGĂCIUNEA!

Gândiți-vă la David înainte de lupta cu Goliat, el a primit o armura care nu era concepută pentru el, nu avea experiență în luptă cu acea armura pe el, îl dezavantaja purtarea ei pentru că nu o cunoștea, nu experimentase nici o victorie cu ea, nu știa care sunt punctele tari de care să se folosească…

Avem un Comandant fascinant, El e Dumnezeul întregului univers și totuși, se pleacă spre noi, simpli și umili soldați în armata Lui, ne onorează cu Prezența Lui și vrea să ne învețe fiecare caracteristică unică a armurii care ne va aduce biruința în luptă, dar dacă noi nu facem nici cel mai mic pas, nu renunțăm la confortul nostru de a dormi câteva minute în plus, pierdem această oportunitate atât de mare! Este o onoare să putem sta față în față cu Comandantul Oștirilor și să ne instruiască personal, avem acest Har minunat… Suntem binecuvântați cu adevărat; conștientizăm noi acest lucru?

Indiferent de circumstanțe, indiferent de luptele pe care le duci, indiferent de locurile în care te afli, nu este nimic mai de folos decât să stai în RUGĂCIUNE, în prezența Comandantului și să te umpli de energie, de putere, de înțelepciune, să poți birui în absolut fiecare luptă ce se va dă în acea zi!

Avem acest Har nemărginit, Slăvit să fie El!

Daniel Marinescu

http://ariseforchrist.com/blog/articles/16/imbracati-toata-armura-lui-dumnezeu-773?utm_source

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole-crestine/imbracati-toata-armura-lui-dumnezeu/

ISTORIE BAPTISTĂ De la fondarea biserici creştine până în prezent de J. M. Cramp, D.D. (1796-1881) Capitolul VI – Perioada Agitată, din anul 1567 până în anul 1688   Secţiunea VI. Istoria Bisericii Broadmead, din Bristol Secţiunea IX

Pagina de Istorie

Începând cu luna Februarie 2005, vă punem la dispoziţie o lucrare de Istorie Baptistă scrisă de autorul J. M. Cramp, care prezintă istoria mişcării baptiste într-o formă condensată şi interesantă, începând cu fondarea bisericii primare şi ajungând până în perioada prezentă. Sperăm ca prin acest material să vă îmbogăţiţi cunoştinţele şi să aflaţi detalii diversificate şi interesante legate de istoria creştină. Mai multe informaţii şi scrieri din domeniul istoriei creştine puteţi găsi pe paginile Bibliotecii electronice a Misiunii Vox Dei, prin accesarea link-ului din dreapta, cu Istorie Baptistă.

ISTORIE BAPTISTĂ

De la fondarea biserici creştine până în prezent  de J. M. Cramp, D.D. (1796-1881)

Capitolul VI – Perioada Agitată, din anul 1567 până în anul 1688

 Secţiunea VI. Istoria Bisericii Broadmead, din Bristol

Secţiunea IX

Note biografice – John Smyth, Thomas Helwys şi John Spilsbury – Henry Denne – Francis Cornwell, A.M. – Christopher Blackwood – Maiorul-General Harrison – Colonel Hutchinson

 Voi continua acum să ofer câteva relatări despre personalităţile principale Baptiste din secolul al şaptesprezecelea.

Trebuie să regretăm mult faptul că cunoaştem aşa puţin despre istoria personală a lui John Smyth, Thomas Helwys şi John Spilsbury. Toate informaţiile pe care le-am putut aduna cu privire la Smyth a fost deja comunicată. Nu putem adăuga multe cu privire la Helwys, a cărui stabilire în Londra a fost înregistrată într-o secţiune anterioară. El a scris câteva tratate mici, care au fost mult preţuite. Sentimentele sale asupra persecuţiei, şi cu privire la interferenţa magistratului în treburile religioase, au fost atât de inacceptabile pentru John Robinson, sărbătoritul lucrător Independent, de a cărui biserică New England Pilgrims a aparţinut, încât acesta a publicat o replică, arătând că, deşi el şi cu prietenii să au suferit aşa de mult din acel amestec, ei nu au fost de acord să renunţe. Robinson susţinea că magistratul ar putea „folosi puterea sa legitimă în mod legal pentru promovarea împărăţiei şi legilor lui Hristos”. El a observat: „Este adevărat că ei [magistraţii] nu au nici o putere împotriva legilor, doctrinei şi religiei lui Hristos; însă pentru ei, dacă puterea lor ar fi de la Dumnezeu, ei ar putea-o folosi legitim, şi împotriva contrariului”1. Aceasta este o predare a întregului caz. Părerile lui Helwys, care au fost pe deplin exprimate în Persecuţia Judecată şi Condamnată, au fost cu mult mai sănătoase şi mai Scripturale. Crosby spune, „Cât timp a trăit Helwys, şi a continuat să fie bătrânul acestei biserici de Baptişti din Londra, nu pot să îmi dau seama. Cărţile scrise împotriva lui în această vreme arata că ei au continuat cu mare curaj şi rezoluţie; şi, fără a lua în considerare severităţile folosite împotriva lor de către puterea civilă, au crescut foarte mult în numărul lor”2.

Nici nu am putea satisface curiozitatea cu privinţa lui John Spilsbury, pastorul primei Biserici Baptiste Particulare sau Calviniste, care se întâlnea în Broadstreet, Wapping, Londra. Putem spune doar că semnătura sa este pusă pe Confesiunea de Credinţă publicată în 1646, şi pe diverse alte documente publice, ultimul fiind „Umila Apologie a câtorva numiţi în mod comun Anabaptiştii”, prezentată lui Charles II în 1660, ca o negare a simpatiei cu insurecţia lui Venner. Observăm că, deşi el s-a unit cu William Kiffin într-o scrisoare către Baptiştii din Dublin, înduplecându-i să se supună tăcut faţă de Protectorat, el mai apoi s-a unit cu un alt număr într-o adresare către Cromwell, protestând în mod serios împotriva asumării acestuia a titlului regal. S-ar putea conclude că Spilsbury a fost un om de influenţă în denominaţie. Cât de mult a trăit el după Restauraţie nu apare. Hercules Collins a devenit pastor al bisericii din Broadstreet în 1677. Dacă acesta era succesorul imediat al lui Spilsbury, nu avem mijloacele de a decide aceasta.

 HENRY DENNE a fost un om de notat. El a fost educat în Universitatea de la Cambridge, unde a dobândit un statut respectabil. După ce şi-a primit ordinarea de la Episcop de Sf. David, în jurul anului 1630, el a fost prezentat celor din Pyrton, în Hertfordshire, loc care l-a deţinut pentru zece ani, în mare parte pentru profitul locuitorilor, prin care el a fost pe drept stimat ca un predicator instructiv şi credincios. În 1641 el a fost numit să predice în cadrul unei vizite ţinute la Baldock, şi el s-a determinat să profite de oportunitatea de a expune relele care de mult timp l-au supărat şi iritat, în particular „păcatul persecuţiei, viciile clerului, şi coruperile în doctrină şi închinare pe care el le-a priceput a fi în Biserica Stabilită”. Textul său a fost Ioan 5:35. După o introducere ingenioasă, el a purces să îşi execute scopul, şi a dat cu biciul destul de liber. Mândria şi lăcomia clerului, pluralităţile lor, neglijarea lor a datoriei prin ne-rezistenţă, şi alte rele, au fost aduse la vedere, şi s-a cerut cu îndrăzneală reformarea. „Trebuie să fac apel la cei din autoritate”, spunea el, „pentru a face căutări silitoare după aceste vulpi. Dacă curţile ar fi fost aşa de vigilente încât să descopere pe aceştia drept predicatori nonconformabili, cu certitudine că până acum biserica ar fi fost pe atât de liberă de ei, precum ţara de lupi. Însă ei au preferat tradiţiile oamenilor înaintea poruncilor Dumnezeului Atotputernic. Vă spun că conformitatea a prins viteză mai rău pentru dragul lor, care prin încălcarea poruncilor lui Dumnezeu cred că fac despăgubiri cu conformitatea faţă de tradiţiile oamenilor”3.

Nu putem fi surprinşi la auzirea faptului că de îndată el şi-a anunţat schimbarea sentimentelor sale. În partea timpurie a lui 1643, el a fost botezat de Thomas Lamb, un pastor al bisericii din Bell Alley, Coleman Street, Londra. Darurile sale au fost recunoscute cu mulţumire de către biserică, şi prin direcţia lor el s-a angajat într-o misiune în judeţele din Staffordshire şi Cambridgeshire, unde a predicat Evanghelia cu mare succes şi a format multe biserici. Aceasta a stârnit mânia autorităţilor Prezbiteriene. El a fost arestat şi întemniţat la Cambridge. Prin interferenţa unui prieten, cazul său a fost adus înaintea Parlamentului, motiv pentru care a fost scos şi dus la Peterhouse, Aldersgate Street, Londra. Notoriul Dr. Featly se afla în aceiaşi temniţă, în calitate de monarhist. Denne l-a provocat la o dispută. Ei s-au întâlnit şi s-au luptat, în felul uzual, cu propoziţii şi silogisme, până ce doctorul a obosit, şi s-a retras din conflict. Denne a continuat războiul cu peniţa sa, şi a publicat o replică la faimoasa carte a Dr. Featly, Canciogul Hoţului (The Dippers Dipt,), etc. El a fost curând eliberat, şi a fost numit Predicator al parohiei Eltisley, Cambridgeshire, loc din care, ca punct central, el a făcut itinerarii în diferite direcţii, predicând şi botezând. În 1645 el a vizitat judeţul Kent, şi strădaniile sale au fost o binecuvântare pentru mulţi.

Opoziţia cu care s-a confruntat Denne a apărut la plecarea sa din Eltisley. Apoi el a intrat în armată, şi a slujit câţiva ani. Însă nu s-a oprit din predicat, şi nici nu a fost necesar, căci predicatul şi rugăciunea erau lucruri atât de ciudate printre soldaţii Parlamentului. „Cornet Denne” era titlul său militar, însă „Popa Denne” era apelativul prin care a fost cunoscut între asociaţii lui. Nu putem spune dacă a văzut sau nu vreo bătaie, nici din ce părţi ale Angliei era regimentul la care era ataşat el din timp în timp. Singurul eveniment înregistrat este scăparea sa îngustă de la moarte ca rebel. În mai, 1649, el a luat parte la o rebeliune a trupelor, în parte ocazionată de nevoinţa oamenilor de a se alătura expediţiei înspre Irlanda, şi în parte datorită nemulţumirii cu starea existentă a lucrurilor. Măsurile prompte au fost luate şi revolta a fost înăbuşită; însă Denne şi alţi trei au fost osândiţi să fie împuşcaţi.

„Cornet Denne, fiind un om al părţilor, şi unul care a fost stimat pentru pietate şi onestitate, şi-a primit sentinţa cu mare bărbăţie şi curaj de spirit, şi totuşi cu aşa multă îmbunare şi recunoaştere a mâinii drepte a lui Dumnezeu, justeţea sentinţei, şi predarea sa ca urmare, încât el s-a părut că se bucură cu plăcere să sufere sub o sentinţă aşa de dreaptă, şi el a profesat în mod deschis, că deşi inima sa nu l-ar putea acuza de vreun înţeles greşit, cu toate acestea el a fost convins de răul acţiunii, şi consecinţele periculoase ale acestuia; că dacă mai continuau încă trei sau patru zile, ţara avea să ajungă în mizerie şi ruină”: Cornet Tompson şi Caporalii Church şi Perkins au fost împuşcaţi; şi „Cornet Denne fiind chemat la apel, a venit cu mult calm de spirit, aşteptând să moară, însă generalul, după ce a poruncit locotenentului general Cromwell să-l înştiinţeze la locul execuţiei că excelenţa sa i-a extins milă faţă de el, la care el a răspuns sobru şi brusc, ‚Nu sunt vrednic de o astfel de milă; mi-e mult mai ruşine să trăiesc decât să mă tem să mor’ plângând amar”4. Mai apoi el s-a străduit să repare stricăciunea prin a publica un pamflet în care originea şi obiectele revoltei erau declarate, şi consecinţele deplorabile, care ar fi urmat dacă nu ar fi fost înăbuşită, au fost expus cu credincioşie.

Nu se prea pare că el ar mai fi continuat mult timp după aceea în armată. Mai târziu îl găsim în locul său ca membru al bisericii de la Fenstanton, în 1653, luând parte în anumite proceduri disciplinare. La una din întâlnirile lor, Henry Denne a început să vorbească, spunând, „Fraţilor, doresc să consideraţi Cuvântul lui Hristos, spunând, Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele (Matei 28:19); din care ultimele cuvinte sunt folosite adesea de noi, deşi cred că nu adesea. Dar doresc ca noi să considerăm în mod serios pe primele, anume, Mergeţi, învăţaţi toate naţiunile, botezându-le, etc., [sau] cum spune Marcu, Mergeţi, predicaţi Evanghelia la orice făptură: şi astfel, fie că nu suntem aşa de mult legaţi, să observăm una din ele. Şi dacă se pare că noi o facem, atunci mă rog să considerăm dacă nu cumva suntem într-o mare greşeală, în a fi atât de neglijenţi în a trimite persoane să divulge Evanghelia, în acele multe locuri care sunt atât de ignorante. Într-adevăr, concep faptul că suntem mult de blamat, mai ales că vedem că sunt aşa de multe oraşe pe aici care nu au nici un învăţător; şi cine poate spune că Domnul poate lucra în această oportunitate”5. Rezultatul a fost că Denne şi un alt membru au fost trimişi într-o excursie misionară, dând socoteală de aceasta bisericii la întoarcerea lor. În anul următor a mers din nou în Kent şi a petrecut ceva timp la Canterbury. Strădaniile sale au fost atât de acceptabile încât biserica l-a invitat să se stabilească în mijlocul lor. Biserica Fenstanton a încuviinţat, a numit un alt frate să-l însoţească într-o călătorie, şi „bani şi cai li s-au oferit acestora”. El a sosit în siguranţă, şi a fost primit cu bucurie. „I s-a oferit o casă”, a spus Biserica Canterbury, într-o scrisoare către ceea de la Fenstanton, datată 19 februarie 1655, „şi nu ne îndoim de o fiinţă confortabilă şi subzistenţă în mijlocul nostru”6. El a fost privit ca unul dintre şefii denominaţiei. În 1658 el s-a angajat într-o dispută privitoare la botez cu Dr. Gunning, un preot celebrat al zilei, mai apoi episcop, în mod succesiv, al Chichester şi Ely. Aceasta a avut loc în biserica Sf. Clement Dane, Strand, şi a fost frecventată de câteva mii de persoane. Denne a publicat o relatare a acesteia, şi la scurtă vreme a botezat-o pe doamna la a cărui caz a avut loc disputa. Îndoielile ei au fost înlăturate prin argumentele lui Denne.

Nimic mai mult nu se ştie de Denne, decât publicarea a două mici pamflete. Semnătura sa apare printre altele pe Umila Apologie (Humble Apology), etc., emisă după insurecţia lui Venner. Crosby presupune că el a murit în anul 1661, şi declară că un cler episcopal a compus următorul epitaf pentru mormântul său: „Să spun de înţelepciunea, învăţătura, bunătatea faţă de oameni Nu mai trebuie să spun nimic mai mult – decât că aici odihneşte Henry Denne”7.

 FRANCIS CORNWELL, A.M., a fost educat la Colegiul Emanuel, Cambridge. Neal spune că „el a fost unul dintre cei mai învăţaţi preoţi car ea expus cauza Baptiştilor”. Aceasta a avut loc sub circumstanţe singulare. Cornwell era vicar de Marden, Kent, unde a refuzat să se conformeze cu anumite ceremonii impuse de Arhiepiscopul Laud, şi pentru refuzul său a fost încredinţat temniţei Maidstone. În timp ce se afla acolo, o femeie care l-a vizitat i-a sugerat că avea câteva îndoieli cu privire la legitimitatea botezului pruncilor. El a încercat să le înlăture prin cele mai bune argumente la care se putea gândi, însă a eşuat să o satisfacă. Aceasta l-a dus la cercetări ulterioare, al căror rezultat a fost, că el a abandonat botezul pruncilor, şi a fost botezat de William Jeffery, un lucrător Baptist eminent. După eliberarea sa din temniţă, a fost chemat să predice la o întâlnire de lucrători la Cranbrook. Aceasta a fost în 1644. El şi-a ales drept text Marcu 7:7, şi „şi-a luat libertatea de a declara sentimentele sale liber în acest punct; şi le-a spus că Pedobaptismul era o inovaţie anti-creştină, o tradiţie umană, şi o practică pentru care nu exista nici percept şi nici deducţie adevărată din Cuvântul lui Dumnezeu”8. A urmat multă discuţie, şi s-a manifestat o mare indignare; însă C. Blackwood, unul din lucrătorii prezenţi, care a înjosit predica în stenografie, după ce a promis că va oferi o replică acesteia, considerarea ulterioară a subiectului a fost amânată până la următoarea lor întâlnire. În locul replicii, totuşi, Blackwood a urmat exemplul lui Cornwell, găsind a fi imposibil să-l infirme, şi a fost şi el botezat de Jeffery. Cornwell a fost foarte zelos pentru principiile Baptiste. Lucrarea sa în privinţa botezului, intitulată, O apărare a comisiei regala a Regelui Isus, a fost distribuită printre membri Camerei Comunelor, şi a produs mare tulburare. El a părăsit curând Organizarea, şi a format o Biserică Baptistă în vecinătatea din Cranbrook, peste care a prezidat până la moartea sa.

 CHRISTOPHER BLACKWOOD a fost un predicator capabil. El s-a născut în 1606, a absolvit de la Cambridge în 1624 şi a devenit preot de Rye, în Sussex. Când a îmbrăţişat principiile Baptiste, el a devenit pastorul unei biserici care se întâlnea la Spillshill House, lângă Staplehurst, Kent. După ce a lucrat acolo câţiva ani, el a mers la armată, a însoţit forţele trimise în Irlanda, şi a fost pentru o vreme pastor al unei biserici la Dublin, exercitând, după cum se pare, o supraveghere generală asupra altor Biserici Baptiste din acel judeţ. Într-o scrisoare trimisă Secretarului Thurloe, în anul 1655, el este desemnat, „Oracolul Anabaptiştilor din Irlanda”. El se pare că s-a întors în Anglia cam în vremea Restaurării, căci numele său este pe declaraţia Baptistă împotriva rebeliunii lui Venner. În 1661 a mers în Olanda, unde a rămas un an. La scurt timp după revenirea sa şi-a rezumat rezidenţa în Dublin, unde a murit în 1670. El a fost un om învăţat, bine citit între părinţi. Atât el cât şi Cornwell au fost apărători aprinşi ai libertăţii sufletului, şi au protestat în scrierile lor contra intoleranţei partidei Prezbiteriene. Prima sa publicaţie a fost intitulată Atacul lui Antihrist în ultimele lui două garnizoane – Constrângerea conştiinţei şi Botezul pruncilor9.

MAIORUL-GENERAL HARRISON a fost unul din cei mai buni soldaţi ai lui Cromwell, şi pentru o vreme s-a bucurat de întreaga sa confidenţă. El a condus trupei de cai numită să transmită pe Charles I din Insula Wight către Castelul Hurst. El a fost unul din judecătorii Regelui. El l-a asistat pe Cromwell în dizolvarea Lungului Parlament. Tot el a fost membru al Conciliului de Stat sub Republica Engleză. Însă el era un republican aspru, şi prin urmare opus în întregime faţă de Protectorat. Tot el a îmbrăţişat principiile Monarhiei a Cincia. În aceste relatări Cromwell l-a degradat şi l-a pus în captivitate. La Restauraţie el a fost exceptat din clemenţă. Zece din regicizi (cum erau numiţi judecătorii Regelui) au fost spânzuraţi, înecaţi şi tăiaţi în patru. Maiorul-General Harrison a fost unul dintre ei. El a suferit cu mult calm şi intrepiditate, declarând la locul execuţiei „că era pe deplin convins că ceea ce a făcut el era cauza şi lucrarea lui Dumnezeu, de care era confident că Dumnezeu o deţine şi o va ridica din nou, oricât de mult ar suferii el în acel timp”.

Ivimey spune că „deşi Maiorul-General Harrison era un Baptist la vremea procesului şi a execuţiei, cu toate acestea el nu era în perioada morţii Regelui”; şi că „nu există nici o evidenţă a vreunui Baptist care să fi fost printre judecătorii Regelui”10. Aceasta nu este chiar atât de clar. Thurloe, în lucrarea sa State Pacers, referindu-se la refuzul lui Harrison de a se supune faţă de Protectorat, în decembrie 1654, îl numeşte „cel mai eminent bărbat din partida Anabaptistă”. El abia dacă era vrednic de acel apelativ dacă nu a fost pentru ceva vreme în legătură cu denominaţia Baptistă.

Harrison este descris în general de istoric ca un fanatic. Este sigur că el era o figură impulsivă, şi oarecum vopsit cu vanitate. Însă nu poate fi nici o îndoială că el era sincer şi sobru în seriozitate, deşi s-ar putea admite că era un om singular chiar şi în acele vremuri. Nu trebuie să măsurăm secolul 17 după al 19lea. Un scriitor modern spune despre Harrison: „Pentru integritatea vieţii sale, şi eroismul creştin cu care a îndurat o moarte crudă şi de nimic, el poate fi clasat în mod meritat, dacă nu ar provoca prioritatea, cu un More, un Russell, un Sydney”11.

Aici este un extras dintr-o scrisoare scrisă de el lui Cromwell în ocazia preluării comenzii de către el a armatei trimise să invadeze Scoţia în 1650: „O! Un duh de credinţă şi de mijlocire să fie vărsat peste voi şi armata voastră! E mai mult de avut în această cale simplă săracă decât s-ar aştepta cei mai mulţi sfinţi. Domnul meu, fie ca aşteptarea după Iehova să fie cea mai mare şi cea mai considerabilă afacere pe care o ai zilnic; socoteşte-o astfel, mai mult decât a mânca, dormi, sau sfatul laolaltă. Depărtează-te uneori de compania ta, şi primeşte un cuvântul de la Domnul. De ce să nu ai trei sau patru suflete preţioase care să stea adesea la braţul tău, cu care acum şi atunci să te întorci la un colţ? Am găsit împrospătare şi milă într-un astfel de cale. Ah! Domnul compasiunii, să se îndure de greutăţile voastre, să se îngrijească de voi, să stea şi să vă împrospăteze inima în fiecare moment! Dacă aş putea v-aş face bine în orice fel. Inima mea este cu voi, şi slabele mele rugăciuni către Dumnezeul meu pentru voi”. Într-o parte primară a scrisorii el spunea, „Nu mă îndoiesc de succesul vostru; însă cred că credinţa şi rugăciunea trebuie să fie motoarele principale”12.

 Cromwell a iubit o astfel de discuţie. „Într-un astfel de spirit”, spune Carlyle, „merge la războaie. ‚Un om intoxicat cu Dumnezeu’, aşa cum Novalis o pune în altă parte. M-am întrebat, dacă undeva în istoria modernă Europeană, sau chiar în Asia antică, s-a găsit un bărbat care să practice lucrurile rele ale acestei lumi cu o inimă mai plică cu ideea Celui Prea Înalt! Scăldat în splendorile etene – astfel păşeşte el pământul nostru slăbit. Acest om este unul din puţini. El este proiectat cu o forţă teribilă din eternităţi, şi în vremurile şi arenele lor nu există nimic care să poată să i se opună”13.

 COLONEL HUTCHINSON a fost un om cu minte nobilă şi inimă caldă. El este perpetuat în Memoirs scrise de văduva sa, şi bine cunoscut tuturor studenţilor din istoria engleză. Este de valoare, în privinţa relatărilor istorice, precum diversele paragrafele vag elucidate de la alţi scriitori. Însă marele său farmec constă în schiţările excelente de caracter cu care abundă. Doamna Hutchinson ne oferă o portretistică de lungă durată a soţului ei excelent, atras, într-adevăr, cu mâna afecţiunii, şi prin urmare unii ar putea fi dispuşi să-l considere flatant; însă este un aşa aer de veridicitate în narativă încât este imposibil să te îndoieşti de corectitudinea generalului din imagine. Există şi multe alte schiţări discriminante a altor persoane care au figurat proeminent în scenele acelei bătălii pentru libertatea pe care Clarendon o numeşte „Marea Rebeliune”.

 Colonelul a fost pentru o vreme Guvernator de Nottingham, sub Parlament. Mai apoi a stat în Casa Comunelor, unde a fost întotdeauna ascultat cu mare respect. Fiind unul din judecătorii Regelui, el era în mare primejdie la Restauraţie. Însă el avea relaţii puternice, şi şi-a conciliat atenţia duşmanilor săi prin acte de moderaţie şi bunătate când se afla la birou. Viaţa sa a fost cruţată; totuşi a fost tratat ca o persoană suspectată, pe care oricine ar putea-o irita şi supăra cu impunitate, şi care, în oricare pretext, Guvernul l-ar putea pune în detenţie. Aşa s-a şi dovedit a fi. El a fost deodată arestat, cu o acuzaţie de complicitate într-un complot de trădare, şi a fost încredinţat Turnului, de unde a fost transmis către Sandown Castle, lângă Deal. Nu a avut loc nici o investigare legală – nici un proces. Acuzaţia a fost în totalitate falsă: însă s-a determinat să fie dat la o parte. Aerul intens al coastei mării era nepotrivit pentru starea delicată a sănătăţii sale; la care s-a adăugat, acomodările temniţei din cel mai mizerabil fel. Doctorul a declarat că „locul l-a ucis”. El a murit în captivitate, septembrie 11, 1664.

 Doamna Hutchinson a dat o relatare a felului în care ea şi soţul ei s-au convertit la principiile Baptiste. S-a întâmplat la Nottingham în anul 1647.

 „Când anterior lucrătorii Prezbiterieni l-au forţat, de dragul tăcerii, să meargă şi să rupă o întâlnirea privată în camera canonului, s-au găsit câteva note cu privire la Paedobaptism, care au fost aduse în locuinţele guvernatorului; şi soţia sa având pe atunci mai mult timp liber ca să le citească decât el, după ce le-a citit cu atenţie şi le-a comparat cu Scripturile, nu a găsit ce să spună împotriva adevărurilor pe care le afirmau ei, cu privire la aplicarea greşită a ordonanţei către prunci; însă fiind pe atunci tânără şi modestă, ea a gândit-o a fi un fel de virtute ca să supună judecăţii şi practicii pentru majoritatea Bisericilor, mai degrabă decât să apere o opinie singulară a ei proprie, pe atunci nefiind iluminată în acea mare greşeală a Bisericilor Naţionale. Însă în acest an ea, fiind totodată cu prunc, şi-a comunicat îndoielile către soţul ei, şi a dorit ca el să dea curs satisfacţiei ei; care în timp ce le făcea, el însuşi a devenit nesatisfăcut, sau mai degrabă satisfăcut contra acesteia. Mai întâi, prin urmare, el a cercetat cu de-amănuntul doar Scripturile, şi n-a putut găsi în ele nici o bază pentru acea practică; apoi el a adus şi a citit tratatele eminente din ambele părţi, care în acea vreme veneau groase de la prese, şi era mult mai satisfăcut de eroarea Paedobaptiştilor. După aceasta, soţia sa fiind adusă la pat, ca el să nu dea nici o ofensă partidei religioase, a invitat pe toţi lucrătorii la cină, şi şi-a supus îndoiala sa şi fundamentul acesta către ei. Nici unul din ei nu a putut apăra practica cu vreun motiv satisfăcător, decât tradiţia Bisericii din vremurile primitive, şi scutul lor de sfinţenie federală, pe care Tombes şi Denne l-au răsturnat atât de excelent. El şi soţia sa atunci, profesând a fi nesatisfăcuţi cu practica, au dorit opiniile lor, ce trebuiau dar să facă. Majoritatea au răspuns, să se conformeze practicii generale a celorlalţi creştini, oricât de întunecat li s-ar părea; însă Foxcraft, unul din adunare, a spus, că dacă nu erau convinşi de garanţia practicii din Cuvânt, ei păcătuiau în a face astfel; prin urmare acel prunc nu a fost botezat. Şi acum guvernatorul şi soţia sa, în ciuda faptului că nu şi-au părăsit adunările, nici nu şi-au retras bunăvoinţele şi politeţile de la ele, cu toate acestea au fost ocărâte de ele, au fost numiţi fanatici şi Anabaptişti, şi adesea menţionaţi în predicile lor publice. Şi nu numai lucrătorii, dar şi sectarele lor zeloase, au conceput răutăţi implacabile împotriva lor datorită acestora; care au fost duse la îndeplinire cu un duh de invidie şi persecuţie până la sfârşit, deşi el, de partea lui, putea să le fi spus acestora, precum a spus Stăpânul său vechilor farisei: ‚Multe lucruri bune am făcut în mijlocul vostru: pentru care dintre ele mă urâţi?”14

 Note de subsol:

  1   Tracts, p. 92.

 2  History, i. p. 275.

  3  Crosby, i. 298-301

  4  Fenstanton Records, Introductory Notice, pp. xii., xiii.

  5  Fenstanton Records, p. 71.

  6  Ibid. p. 135.

  7  History, i, p. 306.

  8  History, i. p. 346.

  9  See Baptist Magazine for June, July, August, and September, 1867, for a valuable collection of letters written   by Mr. Blackwood.

 10  History, i. p. 293.

 11  Burton’s Diary, by Rutt, iv. p. 432, note.

 12  Fenstanton Records, pp. 315-317.

 13  Cromwell’s Letters and Speeches, ii. p. 173.

 14  Memoirs of Col. Hutchinson, pp. 299-301.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/istorie_iun07.htm

Doctrina Cuvântului – de Samuel Waldron 2 Ereziile timpurii.

download

Doctrina Cuvântului – de Samuel Waldron 2 Ereziile timpurii.

Trei erezii timpurii au ajutat biserica să îşi adune laolaltă înţelegerea sa oficială a listei cărţilor canonice. În mod repetat în istoria bisericii Dumnezeu a stăpânit împotriva ereziei cu scopul de a clarifica bisericii Sale problemele doctrinare importante. Aceasta este în special adevărat cu privire la doctrina decisivă a canonului. Instinctul canonic nativ al bisericii, credinţa ei că Dumnezeu s-a descoperit pe Sine cu autoritate prin anumiţi oameni şi scrierile lor, au realizat o claritate doctrinară ca răspuns la Gnosticism, Marcionism şi Montanism. Gnosticismul în special în formele sale timpurii a pretins o revelaţie directă de la Hristos care trecea pe lângă apostoli şi îi minimiza. Ca răspuns, biserica a devenit conştientă de importanţa accentuării caracterului apostolic scris al autorităţii sale. Adevărul despre canon a devenit clar prin Gnosticism. Marcionismul, o formă modificată şi mai târzie de Gnosticism, a acceptat părţi din Noul Testament, dar a respins Vechiul Testament şi orice parte din Noul Testament prea clar influenţată de acesta. Marcionismul a făcut conştientă biserica de pericolul micşorării canonului. Nevoia de a menţine întinderea totală a canonului a devenit clară prin Marcionism. Montanismul a pretins revelaţii profetice la sfârşitul secolului al doilea. Ca răspuns, biserica s-a gândit la limitele canonului biblic. Închiderea sau limitarea canonului a devenit clară prin Montanism.

Richardson ne oferă o afirmaţie asupra căreia aproape toate bisericile istorice sunt de acord când el remarcă asupra acestui subiect: „Interesul dominant în Biserica secolului al doilea era ordonarea vieţii şi învăţăturii ei. Pentru a conserva mărturia apostolică împotriva perversiunilor Gnostice şi a extravaganţelor Montaniste, s-au dezvoltat episcopatul, canonul şi crezul.” (1) Interesul nostru este felul în care aceste erezii au forţat biserica să îşi clarifice şi să afirme cu grijă canonul ei. Vom începe cu Gnosticismul.

I. Gnosticismul

1) Origini istorice

Se admite în mod obişnuit că Gnosticismul a fost o manifestare creştină profesată a unei mişcări intelectuale care deja izvora prin lumea elenistă când Mesia s-a născut. Richardson remarcă:

Gnosticismul este mai vechi decât creştinismul. El reprezintă fuziunea [combinarea – SW] de idei orientale şi greceşti în diferite sisteme elaborate [complicate – SW] a căror scop este să dobândească „gnosis” sau cunoştinţa despre divin. Materialul mitologic antic este amestecat cu idei filozofice şi religioase. Uneori interesul dominant este cel filozofic – problema despre unul şi cei mulţi. Alteori elementul religios este primar, şi este căutată mântuirea de nesiguranţa şi răul din lumea naturală. Noţiunile populare magice au pătruns şi ele; şi mişcarea vastă a Gnosis-ului a avut forme variate în toată lumea elenistă. Gnosis este cunoştinţa bazată pe revelaţie, dar nu este cunoştinţa intelectuală. Ea este cunoştinţa mântuitoare, care face în stare sufletul să scape de curgerea şi schimbarea vieţii şi să găsească siguranţa nemuririi. Prin gnosis-ul adevărat sufletul este eliberat de închisoarea rea a trupului în care el a căzut, şi este împuternicit să se înalţe spre casa sa originală în lumea spirituală. (2)

Deşi acesta a precedat creştinismul, curând el a intrat în contact cu el şi l-a infectat. În Fapte 8 Noul Testament înregistrează convertirea profesată, ambiţia rea şi respingerea finală a lui Simon Magul. Harold O. J. Brown comentează:

Ideile Gnostice erau deja simţite în cercurile creştine în Era Apostolilor. Tradiţia timpurie a bisericii atribuie ridicarea Gnosticismului lui Simon Magul, menţionat pe scurt în Fapte 8:9-24. … Tradiţiile de mai târziu ne spun că el a mers la Roma, unde el a fost în competiţie cu Apostolul Pavel şi a întemeiat o sectă Gnostică. (3)

De asemenea găsim în mod clar replica la tendinţele Gnostice în Epistole şi probabil şi în Evanghelia după Ioan. Ne vom întoarce la acele scrieri în cursul discuţiei noastre despre Gnosticismul creştin. Tradiţia timpurie înregistrează o listă lungă de învăţători Gnostici care s-au îmbrăcat în robele creştinismului. Ştim despre Cerinthus care a trăit în Efes în acelaşi timp cu Apostolul Ioan. Demn de menţionat sunt Saturninus, Basilides, Valentinus, şi, desigur, Marcion.

2) Trăsături tipice

Rezumând trăsăturile sistemului lui Saturninus (cunoscut şi ca Saturnilus), Brown ne oferă un rezumat ajutător despre trăsăturile tipice ale celor mai multe sisteme Gnostice:

În viziunea realităţii dezvoltată de Saturnilus, reies trei lucruri: (1) noţiunea unui lanţ descendent de puteri spirituale intermediare, mai mult sau mai puţin coruptibile între Tatăl care nu poate fi cunoscut şi lume; aceştia sunt numiţi „eoni” de la un cuvânt grec care se traduce în mod obişnuit prin „ere,” dar aici are un înţeles special al unei entităţi spirituale divine. Dumnezeul evreilor şi îngerii săi sunt eoni degeneraţi, josnici [răi – SW], Hristos este unul bun. (2) Suprapus pe acest lanţ este un dualism între lumea spirituală şi lumea materială; entităţile [fiinţele] spirituale, eonii, pot fi buni sau răi, dar lumea materială este produsul eonilor răi şi este în sine rea. (3) Ideea specifică Gnostică de mântuire implică eliberarea duhurilor omeneşti întrupate din închisoarea trupului şi întoarcerea lor la Tatăl. (4)

Evident, aici avem un sistem care încorporează cele două idei eleniste de emancipare prin care dumnezeul infinit este mijlocit în lumea finită şi ideea unui dualism duh / trup în care trupul este un rău înnăscut şi duhul este privit ca un bine înnăscut.

Calea prin care această idee a funcţionat în sistemele Gnostice a implicat panteoni fantastici, mitici şi complecşi. Brown afirmă din nou: „Potrivit lui Valentinus, Hristos este urmaşul lui Sophia, ultimul dintre cei mai înalţi treizeci de eoni care alcătuiesc Pleroma, sau plinătatea eonilor. El îl revelează pe Tatăl celor care au natură spirituală şi îi conduce la mântuire printr-o cale de iluminare.” (5)

Desigur, un astfel de sistem a suferit soarta auto-produsă de a încerca să împace pe cei care nu pot fi împăcaţi. Dacă duhul şi trupul sunt într-adevăr opuse total şi infinit atunci nici un număr de emanaţii de la dumnezeul infinit nu poate acoperi prăpastia dintre ele. Brown comentează:

Cu toate acestea, dacă cineva începe cu presupunerea că spiritualul nu are nimic de a face cu materialul, este dificil să vedem cum numărul care creşte de fiinţe intermediare poate face cu adevărat saltul de la duh la materie mai uşor şi mai plauzibil. Irineu satirizează sistemul lui Valentinus într-o satiră în care eonul cel mai spiritual, Singurul Născut, produce un alt eon spiritual Utternothingness, care la rândul lui produce un eon numit Gourd (tărtăcuţă) – palpabil [fizic – SW], comestibil, şi absolut [cu totul – SW] delicios. Gourd la rândul lui produce un eon numit Cucumber (Castravete), şi aceştia patru generează toţi ceilalţi „pepeni nebuni ai lui Valentinus.” (6)

3) Semne distinctive

Când astfel de premize au fost făcute punctul de start al unei re-interpretări a creştinismului, nu este surprinzător faptul că ele au adus haos şi au generat erezia. Epistola 1 Ioan este înţeleasă acum în mod obişnuit ca fiind direcţionată împotriva Gnosticismului. Acest Gnosticism s-a arătat pe sine ca un fel de super-creştinism. John Scott comentează:

Aceasta a condus majoritatea comentatorilor să descopere ereticii dintre Gnostici a căror preocupare era eliberarea de „trup”, pe care ei îl priveau ca pe o închisoare materială a sufletului. „Gnosticismul este un termen răspândit care îmbrăţişează diverse sisteme păgâne, evreieşti şi semi-creştine. … Plummer însumează cele două principii de bază ale sale ca fiind „impuritatea materiei” şi „supremaţia cunoştinţei”. (7)

1 Ioan descoperă cel puţin trei tendinţe deviatoare ale Gnosticismului creştinat care tulburau bisericile cărora le scria Ioan.

 

II. a) Docetismul Hristologic

Cea mai fundamentală şi mai distinctivă dintre ereziile cu care Gnosticismul şi-a început violul asupra creştinismului era un punct de vedere docetic asupra persoanei lui Hristos. Docetismul derivă din verbul grec, , care înseamnă a gândi sau a se părea şi era punctul de vedere care a negat umanitatea reală şi realitatea materială a lui Hristos. Şi anume, aceşti învăţători învăţau că Hristosul ceresc nu a fost pământescul Isus, ci a coborât peste el la botez părăsindu-l pe Isus înainte ca el să moară (1 Ioan 2:22; 4:2, 3, 15, 5:1). Acest punct de vedere este cel care face de neînţeles limbajul într-un fel misterios din 1 Ioan 5:5-11 (conform Mark 1:9-11). Docetismul a fost, desigur, rezultatul natural al dihotomiei duh / trup a gândirii Gnostice. Indiferent dacă acesta a influenţat mai târziu creştinismul acesta a născut inevitabil Docetismul. Marcionismul, exemplul clasic de Gnosticism creştinat la aproape un secol mai târziu, a avut şi el o Hristologie Docetică. Kelly remarcă: „Hristologia lui Marcion a fost şi ea docetică în orice măsură cât priveşte trupul Domnului.” (8)

 1. b) Elitismul arogant

Un elitist, aşa cum îl folosesc eu aici este unul care gândeşte că el este printr-un drept inerent unul dintre puţinii aleşi şi îi dispreţuieşte pe cei care nu sunt aleşi. Gnosticismul a fost elitist în întregime. Brown remarcă:

Mişcarea Gnostică are două trăsături proeminente [izbitoare – SW] care apelează la nenumărate minţi în fiecare epocă, adică, pretenţia de a prezenta o ştiinţă [cunoştinţă – SW] secretă, explicând altfel mistere incomprehensibile [imposibil de înţeles – SW], şi afirmaţia că secretele ei sunt accesibile numai elitei – astfel prin implicaţie definind ca şi elită toţi cei care au un interes activ cu privire la ei. (9)

O gradare detaliată triplă a oamenilor şi explicaţia originii acestor diviziuni a fost adesea oferită de teoria Gnostică. Vorbind despre Gnosticismul creştinat al lui Valentinus, Kelly remarcă:

Când el a făcut omul, el a făcut mai întâi „omul pământesc,” şi apoi a suflat propria sa substanţă psihică în el; dar fără cunoştinţa sa Achamoth a plantat pneuma, sau duhul, născut din ea, în sufletul unor anumiţi oameni. Acest element spiritual tânjeşte după Dumnezeu şi mântuirea constă în eliberarea sa de elementele inferioare cu care el este unit. Aceasta este sarcina pe care Mântuitorul Isus o îndeplineşte. Potrivit constituţiei lor, există trei clase de oameni – carnalul sau materialul, psihicul şi pneumaticul. Cei care sunt carnali nu pot fi mântuiţi în nici un caz, în timp ce pentru a dobândi răscumpărarea pneumaticul are nevoie doar să priceapă învăţătura lui Isus. Clasa psihică poate şi mântuită, deşi cu dificultate, prin cunoaşterea şi imitarea lui Isus. (10)

Clasa spirituală a oamenilor a fost identificată uneori prin terminologia biblică ca şi aleşi. De asemenea este probabil ca deosebirea dintre clasa psihică şi cea pneumatică a oamenilor era folosită pentru a distinge între creştinii obişnuiţi, ne-iluminaţi şi super-creştinii Gnostici.

În 1 Ioan acest elitism arogant pare să fie vizibil în mai multe locuri (1 Ioan 2:19, 20 şi conform 2:9-11, 4:20, 21). Elitismul Gnostic poate oferi un indiciu al universalismului emfatic al lui 1 Ioan 2:2 unde se spune că Hristos este „jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” Arminianiştii au arătat acest text împotriva punctului de vedere Calvinist asupra alegerii. Acesta este mai bine înţeles ca fiind adresat împotriva unei perversiuni elitiste şi Gnostice a alegerii în care cei aleşi diferă de restul oamenilor natural şi prin creaţie.

Aşa cum am sugerat, acest elitism este strâns legat de pretenţiile Gnosticilor că ei au fost desăvârşiţi prin cunoştinţa lor secretă. Probabil că astfel de pretenţii de cunoştinţă specială şi de perfecţiune constantă cele cu care Ioan se confruntă când el pretinde perfecţiune şi cunoştinţă pentru toţi creştinii (1 Ioan 2:5, 20, 27).

 1. c) Indiferenţa morală

Ideea Gnostică că există un contrast absolut între duh şi trup putea conduce (aşa cum notează istoricii) la două rezultate morale foarte diferite: ascetismul (punctul de vedere care vede valoarea morală în negarea plăcerilor şi nevoilor legitime ale trupului) sau libertinism (punctul de vedere care nu vede nimic greşit în tolerarea fiecărei dorinţe a trupului). Bruce remarcă:

În consecinţele sale practice pentru viaţa creştină, Gnosticismul era în mod uzual asociat cu un ascetism strict. Această tendinţă apare tot atât de repede precum Gnosticismul incipient a atacat în Epistola către Coloseni, unde tendinţa acestei învăţături este rezumată în aceste cuvinte: „Nu atinge, nu gusta, nu mânca.” Într-adevăr, aceasta este o dovadă a Gnosticismului care a tras concluzii opuse din doctrina deşertăciunii inerente [înnăscute – SW] a materiei; se argumenta că trupul este material şi de aceea este indiferent moral [fără importanţă – SW], şi dorinţele lui pot fi tolerate după voie, fără nici o consecinţă [rezultat – SW] dăunător faţă de adevărata viaţă a duhului. Dar această perspectivă nu a fost caracteristică principalelor şcoli Gnostice. (11)

La prima vedere se pare că această tendinţă târzie care a caracterizat Gnosticismul creştinat a fost atacată de Ioan în prima sa epistolă (1 Ioan 2:3, 4; 3:7-9). Probabil este posibil ca dispreţuirea legii de către Gnostici presupusă în aceste pasaje nu reflectă atât de mult libertinismul ca un sens au unei superiorităţi morale care îi punea pe ei mai presus şi dincolo de legile şi regulile care îi leagă pe creştinii obişnuiţi (1 Ioan 1:6-10). Bruce remarcă, „La un nivel practic aceşti noi învăţători au pretins că au ajuns la un asemenea nivel în experienţa spirituală încât ei erau „dincolo de bine şi de rău”. (12) Evident, un astfel punct de vedere era aproape întotdeauna o profeţie a dezastrului moral. Astfel, îl putem descrie în mod corect ca şi indiferenţă morală.

Acum trebuie să examinăm felul în care aceste pretenţii au afectat direct subiectul revelaţiei şi al canonului.

4) Pretenţii asupra revelaţiei

Numele Gnosticism este derivat din pretenţia acestor secte faţă de o revelaţie divină specială sau cunoştinţă, gnosis (). Brown comentează felul în care acest nume specifică o trăsătură distinctivă a Gnosticismului.

Mişcarea Gnostică are două trăsături proeminente [izbitoare – SW] care apelează la nenumărate minţi în fiecare epocă, adică, pretenţia de a prezenta o ştiinţă [cunoştinţă – SW] secretă, explicând altfel mistere incomprehensibile [imposibil de înţeles – SW], şi afirmaţia că secretele ei sunt accesibile numai elitei – astfel prin implicaţie definind ca şi elită toţi cei care au un interes activ cu privire la ei. (13)

O parte din subtilitatea şi apelul acestei pretenţii la gnosis este că, creştinismul a făcut în sensul său o pretenţie de a poseda o cunoştinţă specială despre Dumnezeu care nu este posedată de cei ne-spirituali (Matei 13:11; 1 Corinteni 2:6-16). Aceasta explică tendinţa unor teologi creştini mai mult sau mai puţin ortodocşi, cum este Clement şi Origen din Alexandria să prezinte creştinismul ca un gnosis pentru cel spiritual şi să îi descrie pe creştinii bine-învăţaţi ca şi Gnostici. (14) Datorită acestei similarităţi superficiale şi verbale dintre creştinism şi modurile de gândire Gnostice. Nu este surprinzător faptul că învăţătorii Gnostici puteau trece uşor ca şi creştini şi probabil, chiar să creadă că ei sunt creştini.

Obstacolul în calea acestei re-interpretări Gnostice a creştinismului era diferenţa fundamentală între punctul de vedere al universului susţinut de Gnosticism şi cel susţinut de creştinism. Amândouă puteau vorbi despre o revelaţie specială şi un mântuitor, dar aceste asemănări superficiale erau întemeiate în puncte de vedere complet diferite despre univers. Gnosticii au presupus o distincţie fundamentală şi finală între duh şi trup, au rezolvat toate deosebirile etice în el, şi au încercat să acopere prăpastia dintre duh şi trup printr-o teorie complexă a emanaţiilor personale. În contrast, creştinismul a văzut deosebirea fundamentală dintre Creator şi creatură, şi au învăţat că lumea materială a fost o creaţie bună a lui Dumnezeu, şi au învăţat că păcatul era mai degrabă o chestiune etică decât una ontologică (care are legătură cu fiinţa). Astfel, acesta a fost în punctul de evaluare a trupului care a început să exprime doctrinele creştine vitale ale învierii trupului şi a persoanei lui Hristos, încât diferenţele clare şi de neîmpăcat dintre creştinismul autentic şi cel Gnosticizat au fost evidente. Aceste doctrine au fost atât de importante şi de strategice pentru creştinism încât era imposibil să deghizezi diferenţele dintre Gnosticism şi creştinism chiar şi pentru cele mai simple minţi. De aceea, considerăm că este ne-teologic un suflet ca cel al lui Ignaţiu care abordează tendinţele Gnostice în scrisorile sale doar cu aceste puncte:

De dragul nostru el a suferit toate acestea, pentru a ne mântui. El a suferit într-adevăr, tot aşa cum a înviat într-adevăr. Nu este aşa cum spun unii necredincioşi, că Pasiunea sa a fost o înşelăciune. Ei sunt o înşelăciune! Da, şi soarta lor se va potrivi cu fanteziile lor – ei vor fi fantome şi apariţii.

Cât despre mine, eu sunt convins şi cred că chiar după înviere el a fost în trup. Într-adevăr, când el a venit la Petru şi la prietenii săi şi le-a spus, „Pipăiţi-mă şi vedeţi că nu sunt o fantomă fără trup.” Şi ei dintr-odată l-au atins şi au fost convinşi, apucând trupul său şi suflarea sa. Din acest motiv ei au dispreţuit moartea în sine şi s-au dovedit biruitorii ei. Mai mult, după înviere el a mâncat şi a băut cu ei ca şi o persoană umană reală, deşi în duhul el era unit cu Tatăl. (15)

Din cauza acestui accent asupra realităţii trupului lui Hristos Ignaţiu subliniază necesitatea de a fi încredinţat lui Hristos „în trup şi în suflet” (16) şi de asemenea el afirmă că Cina Domnului „este [reprezintă? – SW] trupul Mântuitorului nostru Isus Hristos” (17).

Contrastul evident între creştinismul Apostolic şi creştinismul Gnosticizat i-a forţat pe ereticii Gnostici timpurii să pretindă o revelaţie de la Hristos care întrecea, respingea, sau în general umbrea evanghelia predicată de Apostoli. De aici, în 1 Ioan Apostolul subliniază atât de emfatic autoritatea de martor ocular a predicării sale (1 Ioan 1:1-3). Folosirea persoanei întâi a pronumelui personal în această afirmaţie de început a lui 1 Ioan este o referinţă clară în acest context la mărturia oculară comună a apostolilor numiţi de Hristos. Potrivit lui Fapte 1:22, un nume tehnic pentru apostol era un „martor”. Aceasta dă un accent afirmaţiei lui 1 Ioan 4:4-6 (conform 4:13, 14) în care Ioan contrastează explicit „voi”, „ei” şi „noi”. „Voi sunteţi de la Dumnezeu” le spune el creştinilor adevăraţi. „Ei sunt din lume” spune el despre învăţătorii falşi Gnostici. „Noi suntem de la Dumnezeu” afirmă el despre Apostoli şi continuă să facă această pretenţie emfatică, „cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.” Aici Ioan declară că standardul prin care este deosebit creştinismul adevărat de cel fals este standardul proclamării Apostolice a evangheliei. Nu există nici o altă evanghelie secretă care să întreacă proclamarea publică a Apostolilor lui Hristos. Acesta este punctul subliniat în 1 Ioan 2 asupra faptului că toţi cunosc (1 Ioan 2:20, 27).

După ce Apostolii au murit, nu mai era necesară pretenţia unei revelaţii care să îi întreacă. O serie de alte alternative puteau fi utilizate de Gnostici pentru a da învăţăturii lor o înfăţişare a autorităţii. În acest moment era necesar doar să scrie evanghelii contrafăcute şi scrisori care erau atribuite apostolilor; sau ei puteau prin felul de interpretare alegorică să îşi susţină teoriile lor din documente apostolice autentice. (18) În final, ei ar fi putut pretinde că apostolii înşişi au rezervat o gnosis secretă pentru acei creştini vrednici de ea. Kelly spune despre Tertulian care îi respingea pe Gnosticii din această perioadă târzie, „El a fost emfatic în faptul că nu exista nici o tradiţie secretă şi că era incredibil că apostolii nu au ştiut sau au eşuat în a transmite revelaţia în întregimea ei.” (19)

Pretenţiile Gnosticismului la o revelaţie secretă au forţat foarte devreme biserica să reflecteze conştient asupra surselor şi autorităţilor ei. Răspunsul bisericii la Gnosticism accentuează două trăsături importante ale canonului ei sau ale standardului de credinţă şi viaţă. Acesta era un standard apostolic. Acesta era un standard public – nu unul secret. Natura publică a acestui standard a determinat biserica să accentueze slujba Apostolică, adică, ortodoxia presupusă a bisericilor întemeiate de Apostoli şi a condus la o succesiune directă prin oameni care au fost urmaşi ai bătrânilor bisericii numiţi de apostoli. De asemenea, aceasta a condus biserica să accentueze Crezul Apostolilor, adică, un rezumat scris al credinţei Apostolice bazată pe jurămintele de la botez făcute de fiecare creştin. În final, şi cel mai important aceasta a condus biserica să accentueze, să colecteze şi să diferenţieze scrierile Apostolice originale de cele care pretindeau în mod fals autoritate apostolică şi în special scrierile eretice.

III. Marcionismul

1) Descrierea lui Marcion

Ceea ce ştim cu siguranţă despre ereticul Marcion este rezumat bine de articolul din The New Schaff-Herzog Religious Encyclopedia:

Faptele despre cariera timpurie a lui Marcion sunt greu de stabilit în parte datorită tendinţei scriitorilor clerici, de la care informaţia este dobândită, de a crede şi de a raporta povestiri dăunătoare cu privire la eretici. Sursele principale cu privire la viaţa sa sunt scrierile lui Iustin Martirul, Hippolytus, Irineu, Epifanius, şi Tertulian, şi aceşti scriitori nu sunt într-un acord general. Locul său de naştere oferit este la Sinope, în Paphlagonia, pe Euxin, şi el este descris ca un conducător de vas în Pontus. Tertulian ne spune despre venirea sa din Pontus (c. 140) şi alăturarea sa la comunitatea creştină la Roma, în prima sa căldură a credinţei sale când le-a dat un cadou de 200,000 sestertii … El vorbeşte despre diferenţele sale faţă de comunitatea Romană, despre excomunicarea sa, despre înapoierea darului său, şi despre ataşarea sa ulterioară faţă de învăţătorul Gnostic Cerdo … Potrivit aceleiaşi autorităţi Marcioniţii au datat timpul separării lor principale faţă de Biserică … în toamna lui 144. În prima sa apologetică scrisă în jurul anului 150, Iustin … observă activitatea mare a lui Marcion. Irineu … vorbeşte despre prosperitatea lui Marcion [era activ şi avea o influenţă mare – SW] în timpul episcopatului lui Anicetus (154-165) şi vorbeşte despre felul în care Policarp l-a întâlnit pe Marcion şi l-a numit întâiul născut al lui Satan … Acestea sunt cele câteva fapte cu privire la viaţa lui Marcion, separarea sa de biserică în 144, studiul său despre Gnosticism şi întemeierea de către el a unei comunităţi creştine separate. (20)

Autorul acestui articol omite câteva fapte pe care el le consideră îndoielnice. Se zvoneşte în tradiţiile timpurii că el a fost fiul Episcopului din Sinope şi astfel a crescut într-un cămin creştin. Se presupune că din cauza felului cum a fost crescut el a devenit îndrăgostit în special de scrierile lui Pavel. Se mai spune de asemenea că propriul său tată l-a excomunicat pentru că a „corupt o virgină”. Din cauza motivelor deja oferite în articolul citat mai sus în particular această informaţie ultimă ar trebui să fie tratată cu suspiciune.

2) Relaţia cu Gnosticismul

Este clar din informaţiile deja oferite că Marcian a fost foarte influenţat de Gnosticism, în special de învăţătorul Gnostic Cerdo. Cu Gnosticismul el a făcut distingerea dinte dumnezeul Vechiului Testament şi Dumnezeul şi Tatăl Domnului Isus Hristos. De asemenea, el a învăţat docetismul, punctul de vedere că Hristos doar a părut că este un om adevărat, cel puţin într-o formă modificată – negând faptul că Hristos s-a născut din Maria şi învăţând mai degrabă că el a coborât din cer. Evanghelia sa „purificată” începe cu cuvintele: „În al cincisprezecelea an al Împăratului Tiberiu Dumnezeu a coborât în Capernaum şi învăţa în zilele de sabat”. (21)

Marcion a insuflat şi ascetismul. Membrii din biserica sa rivală trebuiau să fie celibatari, abţinându-se de la sex şi de la căsătorie şi să se angajeze în alte practici ascetice. Astfel, putem clasa Marcionismul ca o formă de Gnosticism.

Cu toate acestea, este potrivit să vedem câteva deosebiri care arată că Marcionismul a fost distinct faţă de Gnosticism. Prima dintre aceste deosebiri care trebuie notată este un interes real dar pervertit faţă de doctrina harului. Principala lucrare originală a lui Marcion a fost Antitheses (Antiteze). Potrivit articolului citat mai sus, acesta „era un tratat semi-dogmatic [o carte doctrinară care pretinde o anume autoritate – SW] care contrastează propoziţii contradictorii din lege şi Evanghelie.” (22) Acelaşi autor continuă să remarce:

Pentru el doar Pavel a fost un apostol adevărat; totuşi el a dispreţuit elementele evreieşti ale lui Pavel. Favoritele antiteze ale lui Pavel dintre lege şi Evanghelie, mânie şi har, fapte şi credinţă, firea şi duhul, păcatul şi neprihănirea, moartea şi viaţa, erau apropiate [armonioase – SW] cu gândul său şi apropiate de metoda sa. În sistemul lui Marcion Evanghelia harului liber a lui Dumnezeu în Isus Hristos primeşte o atât de mare greutate încât l-a determinat pe el să privească concepţia Bisericii despre Evanghelie ca pe o falsificare inacceptabilă [un fals ilegal – SW]. (23)

O altă trăsătură care accentuează supremaţia interesului său în lege şi har a lui Marcion şi îl face diferit de alţi Gnostici în eşecul său de a dezvolta panteonul complex de emanaţii (înţelegerea complicată a tuturor zeilor diferiţi care provin din primul zeu) prezentate de alţi învăţători Gnostici din era sa precum era Valentinus şi Basilides. Acelaşi autor tocmai citat mai spune:

Învăţătura lui Marcion este remarcabilă în particular pentru lipsa sa de interes faţă de întrebări metafizice [întrebări teoretice despre Dumnezeu şi fiinţă]. Totuşi, este sigur faptul că el nu a privit Cosmosul [lumea – SW] ca şi creaţia Dumnezeului suprem; el a fost producţia unui demiurg [un dumnezeu mai mic – SW] … Marcion este diferit în întregime faţă de Valentinus în eşuarea de a discuta despre eoni. Gândul lui Marcion a fost preocupat în întregime cu înregistrări religioase ale evreilor şi ale creştinilor. (24)

Marcionismul a fost diferit faţă de Gnosticism fiind mai puţin fantastic, mai limitat şi practic şi mai interesat în întrebări despre caracterul creştin autentic.

3) Contribuţia faţă de Canon

Relevanţa lui Marcion faţă de subiectul canonului Noului Testament este indiscutabilă. În cuvintele lui F. F. Bruce, „Marcion este prima persoană cunoscută nouă care a publicat o colecţie fixă din ceea ce noi ar trebui să numim cărţile Noului Testament. Probabil că şi alţii au făcut-o înaintea lui; dacă este aşa, noi nu avem nici o cunoştinţă despre ei.” (25)

Totuşi, canonul lui Marcion a fost diferit semnificativ faţă de canonul pe care îl cunoaştem noi astăzi. Kelly spune:

Totuşi dualismul său [punctul de vedere că există doi zei egali şi opuşi, unul bun şi unul rău – SW], l-a condus să respingă Vechiul Testament, şi era ceva natural ca el să încerce să canonizeze un set alternativ de Scripturi pentru a se folosi în biserica sa. Sf. Pavel, atât de direct ostil faţă de Lege, a fost eroul său, şi el a privit astfel de scrieri creştine ca fiind infectate [otrăvite] cu un aspect evreiesc suspect [îndoielnic – SW]. De aici lista pe care el a considerat-o ca proiect consta din Evanghelia Sf. Luca, cu toate pasajele care păreau iudaizatoare şterse, şi zece epistole Paveliene (toate, de fapt, cu excepţia Pastoralelor) care au fost similar curăţate. (26)

Datorită faptelor date mai sus, Marcion a fost uneori înălţat în poziţia creatorului ideii canonului Noului Testament. (27) Faptele par mai consecvente cu ideea că, departe de a fi un creator, el a fost un mutilator al canonului creştin. Kelly remarcă perceptiv:

Semnificaţia acţiunii lui Marcion nu trebuie să fie înţeleasă greşit. Uneori el a fost aclamat (de exemplu de marele cărturar german Harnack) ca fiind începătorul canonului Catolic, dar acesta este un punct de vedere extravagant [excesiv – SW]. Biserica deja avea definită colecţia sa definită ordinar, sau (ca să fim mai precişi) colecţii de cărţi creştine care, aşa cum am văzut, au început să fie tratate ca şi Scriptură. (28)

Având în minte această importanţă limitată a lui Marcion, putem totuşi să recunoaştem că erezia lui Marcion a fost de o mare importanţă pentru biserică şi acceptarea de către ea a canonului ca o reacţie pe care el a creat-o. Kelly remarcă mai departe:

Cu toate acestea, dacă ideea unui canon creştin specific a fost înrădăcinat adânc în convingerile şi practica Bisericii, Marcion a jucat un rol important în apariţia sa practică. Din câte ştim, ceea ce nu a făcut nici unul din marile centre clerice şi ceea ce iniţiativa [ambiţia – SW] sa le-a provocat să facă, a fost să delimiteze [să stabilească limitele – SW] listele lor de cărţi creştine autorizate într-un fel public, oficial. (29)

Mai întins, Orr rezumă subtil semnificaţia ereziei lui Marcion pentru acceptarea canonului Noului Testament.

Primul câştig important al Bisericii din controversa în care s-a afundat, a fost colecţia unui trup de Scripturi ale Noului Testament, sau formarea [punerea împreună – SW] a unui canon al Noului Testament. Nu că Biserica nu ar fi cunoscut ea însăşi înainte de acest timp că poseda scrieri inspirate şi autoritare. În particular Evangheliile şi colecţiile care au fost făcute din Epistolele lui Pavel au fost foarte mult utilizate în biserici. Totuşi, astfel de colecţii au crescut natural, neoficial, pentru edificare, şi cu nici o idee prezentă conştient de a forma ceea ce înţelegem noi printr-un Canon al Scripturii. Trebuie doar să ne amintim cât de aproape stătea Biserica din secolul al doilea de Era Apostolică, şi ce accent era încă pus pe tradiţia Apostolică vie, pentru a vedea cât de departe se întindea aceasta de minţile oamenilor pentru a ridica aceste scrieri ale Apostolilor şi pe oamenii Apostolici într-o regulă permanentă de credinţă şi de practică pentru întreaga Biserică. Acum sub presiunea controversei Gnostice, când Biserica a fost confruntată cu Canonul mutilat al lui Marcion şi a văzut marginile sale depăşite de producţii pseudonime [numite fals – SW] şi apocrife [îndoielnice – SW], a fost inevitabil ca aceasta să fie forţată să înceapă în mod corect să alcătuiască o colecţie de cărţi pe care le-a privit ca fiind Apostolice – despre care ştia din istoria lor şi din folosirea lor îndelungată a fi astfel – şi că acestea ar trebui să fie separate definitiv de masa plutitoare şi ridicate la o poziţie de autoritate exclusivă [unică – SW]. (30)

Astfel, dacă Gnosticismul a învăţat biserica din erorile sale de necesitatea unui canon apostolic public, următoarea fază a Gnosticismului a clarificat pericolul unui canon mutilat. Astfel, aceasta a întipărit asupra bisericii necesitatea menţinerii canonului în întinderea lui completă fără a fi diminuat.

IV. Montanismul

Introducere:

Aşa cum adesea este cazul cu mişcările care în final au fost respinse de majoritatea bisericii în istoria sa timpurie, este dificil să cunoaştem cât de mult din ceea ce spun scriitorii ortodocşi despre Montanism să privim ca fiind credibil. Totuşi, cel puţin două lucruri tind să facă informaţia noastră despre Montanişti mai credibilă. Primul, într-un număr de puncte avem afirmaţii făcute de Montaniştii în sine care tind să confirme punctul de vedere general despre ei a scriitorilor ortodocşi. Al doilea, opoziţia oferită de Montanişti a fost mai amestecată. Astfel, avem informaţii de la mai mulţi scriitori ortodocşi care tind să fie mai compătimitori faţă de Montanism. Exemplul clasic al unei astfel de compătimiri nu este altul decât însuşi Tertulian care adesea este identificat ca şi misiunea sa târzie ca fiind un Montanist. Din aceste motive putem fi destul de încrezători că avem faptele corecte despre Montanişti.

Istoricii Bisericii au observat frecvent că Montanismul reprezintă o reacţie opusă în al doilea secol faţă de Gnosticism şi Marcionism. Marcionismul şi Gnosticismul sunt privite ca şi mişcări cu un caracter speculativ şi intelectual, în timp ce Montanismul este privit ca fiind mai subiectiv sau experimental şi practic în caracter. (31) În acest caz, extrema practică, subiectivă apare cumva mai puţin eretică decât cea teoretică, intelectuală. De fapt, aplicarea termenului erezie, în sensul ei strict la Montanism nu este corectă deoarece cu privire la conţinutul de bază al credinţei ortodoxe din a doua jumătate a secolului al doilea ea era ortodoxă. Lawlor remarcă:

Este adevărat, Montanus nu a deviat [nu s-a depărtat – SW] conştient de dogma clericală [doctrina bisericii oficială – SW]. Oponenţii săi mărturisesc să el a acceptat Scripturile canonice şi a fost ortodox în ce priveşte învierea morţilor şi doctrina Trinităţii. Dar în altă sferă inovaţiile [invenţiile – SW] sale au fost considerabile [semnificative]. (32)

Această afirmaţie a lui Lawton trebuie luată cu o anumită măsură de calificare de vreme ce nici cu privire la Canon şi nici cu privire la Trinitate doctrina bisericii nu era foarte bine definită la sfârşitul secolului al doilea. Totuşi este adevărat că novelele Montanismului în timp ce erau serioase ele nu erau atât de fundamentale ca cele ale Gnosticismului în caracterul lor. Devierile sau depărtările dintre Gnosticism şi Montanism erau chiar diferite. Richardson spune: „La polul opus al Gnosticismului stă mişcarea Montanistă …” (33) Această diferenţă drastică între cele două devieri a servit, totuşi, la sublinierea a două griji distincte cu privire la subiectul canonului Noului Testament. Bruce afirmă:

Provocarea Montanistă dintr-o direcţie, ca şi provocările Marcionite şi cele Gnostice din alte direcţii, au făcut mai important ca limitele sfintei Scripturi să fie definite clar. Sfânta Scriptură, definită corect, va oferi o verificare a profeţiei necontrolate aşa cum a făcut asupra speculaţiei ne-disciplinate. (34)

Semnificaţia Montanismului faţă de canonul Noului Testament ne conduce să facem următoarea legătură. Vom considera aceasta sub cinci titluri:

1) Originea istorică

2) Identitatea distinctivă

3) Opoziţia clericală

4) Dezvoltarea târzie

5) Semnificaţia canonică

1) Originea istorică

Lawlor ne oferă câteva fapte importante în legătură cu istoria timpurie a Montanismului:

Mişcarea cunoscută acum în general de la numele fondatorului ei, Montanismul s-a născut într-un sat numit Ardabau în partea cu Mysia învecinată cu Phrygia, probabil nu departe de Philadelphia. … Se pare că acolo, în anul 156 î. Hr., Montanus, un convertit recent care a fost un preot păgân, a început să profeţească. Profeţiile sale erau însoţite de fenomene [evenimente – SW] stranii asemănătoare cu cele asociate cu posedarea demonică. … După un timp – după cum se pare un timp considerabil [lung – SW] – Montanus i s-au alăturat două femei, Maximilla şi Priscilla, sau Prisca, care cu aprobarea lui şi-au părăsit soţii lor, şi cei care pretindeau că posedă carismă profetică. Declaraţiile lor erau similare în materie şi în manieră cu cele ale conducătorului lor. … Nu suntem surprinşi să aflăm că această izbucnire subită a profeţiei şi pretenţiile care au fost făcute pentru conducătorii lor, au provocat multă opoziţie. Mulţi dintre cei care l-au auzit pe Montanus şi pe tovarăşii săi i-ar fi redus la tăcere. Doi episcopi din Phrygia un făcut un efort ineficient de a „dovedi şi a respinge” duhul care a vorbit în Maximilla; un altul care a venit din Anchiale în Thrace, a încercat să o exorcizeze [să scoată demonii afară din – SW] Priscilla. Ni se spune că la început mişcarea a avansat încet: „doar puţini dintre cei din Phrygia au fost înşelaţi.” Dar după un timp, de pare că majoritatea creştinilor din Phrygia au devenit aderenţi [urmaşi] ai lui Montanus. Astfel putem justifica faptul că într-o perioadă timpurie urmaşii săi erau numiţi obişnuit ca şi „Phrygiani,” şi învăţătura lor ca şi „erezia Phrygianilor”. La scurt timp după ce Montanus a început să profeţească, el a traversat graniţa Phrygiană şi s-a stabilit împreună cu urmaşii săi în oraşul Pepuza … Pepuza, împreună cu satul învecinat Tymion, au fost numite de el Ierusalim. În această aşezare, care de atunci în colo a fost centrul şi oraşul sfânt al Montanismului estic, el s-a străduit să îşi adune aderenţi [urmaşi] din toate împrejurimile. Aceste fapte legate cu promisiunile risipitoare făcute de profeţi aderenţilor [urmaşilor] lor şi anumite preziceri ale lui Maximilla … în afară de un oracol mai explicit [o profeţie clară – SW] atribuită altei proorociţe … ne va conduce la concluzia că „noua profeţie” i-a învăţat pe oameni să se aştepte în viitorul apropiat, în Pepuza, la Parousia finală a Domnului … De fapt, Montaniştii primitivi au susţinut doctrina premilenistă, dar un premilenism de un nou fel. Speranţa Parousiei în Ierusalimul lor a câştigat numirea lor ca şi Pepuziani … Nu este necesar să urmărim istoria Montanismului estic în detaliu. Timp de câţiva ani după moartea lui Maximilla, ultima din acest trio original, în 179-180, nu existat nici un profet, şi biserica şi lumea s-au bucurat de pace – fapte care, aşa cum au arătat anti-Montaniştii, au combătut pretenţiile primilor profeţi. (35)

La această povestire de bază trebuie să mai fie adăugate doar două comentarii adiţionale. Primul, motivul pentru care moartea lui Maximilla a avut tendinţa de a combate profeţia Montanistă este că ea a asociat moartea sa cu sfârşitul timpurilor. (36) Al doilea, este important să notăm faptul că Phrygia a fost notată pentru tendinţa naţională spre forme de extaz ale religiei. Aceasta este un fel de religie care pretinde revelaţie directă de la Dumnezeu care cauzează primitorii ei să se comporte sălbatic. Bonwetsch spune: „Montanus, devenit creştin doar de recent, a apărut într-un sat din Phrygia ca şi profet. Jerome spune că el a fost un preot al lui Cybelle, şi „noua profeţie” a fost influenţată fără îndoială de entuziasmul sălbatic al naturii religioase Phrygiane.” (37)

2) Identitatea distinctivă

Introducere:

Deja am notat că în esenţă Montanismul a avut tendinţa de a sprijini ortodoxia creştină din al doilea secol, în special împotriva ereticilor Gnostici. Cu toate acestea, devierile lor sau depărtările lor au fost suficient de serioase în final pentru a provoca asupra capetele lor cenzura clericală sau mustrarea oficială a „Vechii Biserici Catolice”. Trebuie să detaliem pe scurt patru dintre particularităţile lor distinctive.

 1. a) Profeţia nouă a lor

Scriitorii ortodocşi sunt plini de polemică sau de argumente împotriva formei noi pe care a luat-o profeţia Montanistă, şi pare sigur să presupunem că „noua profeţie” era foarte diferită de cea cu care era obişnuită biserica sau pe care o folosea în experienţa amintită şi în scrierile ei sacre. Lawlor remarcă:

În ce fel exerciţiul lui al carismei [darului – SW] profeţiei a fost privit de oponenţii săi ca fiind diferit de cel al profeţilor adevăraţi, avem indicii variate din documentele contemporane lui: el a vorbit când era de fapt într-o stare de extaz; adevăraţii profeţi au primit mesajul lor când erau în extaz [o stare în care o persoană îşi pierde controlul asupra sa – SW], dar nu îl dădeau până când facultăţile lor reveneau la o condiţie normală. Mai mult, „extazul” lui Montanus era un fel de nebunie indusă deliberat, în timp ce profeţii, recunoscuţi astfel de către Biserică, chiar atunci când erau într-o stare de extaz, aveau o minte sănătoasă; … În asentiment cu aceste afirmaţii, un oracol al lui Montanus declară că profetul este ca o liră la care cântă plectrul divin; şi forma în care majoritatea rostirilor sale existente sunt exprimate implică faptul că el era doar un instrument pasiv, şi că frazele care au ieşit de pe buzele lui au fost de fapt ipsissima verba [chiar cuvinte – SW] ale Divinităţii. Oponenţii săi i-au amintit de stilul profeţilor antici, care ca şi agenţi umani au proclamat voia lui Dumnezeu – „Aşa vorbeşte Domnul.” (38)

Răspunsul Montanist la contrastele ortodoxe dintre forma profetică a Montanismului şi profeţia biblică a recunoscut faptul că, contrastul era real, dar l-a explicat pe fundamentul finalităţii sale şi al supremaţiei profeţiilor lor.

Nu este nici un dubiu că Montanus a susţinut că această „nouă profeţie” diferă esenţial de toate profeţiile anterioare. Astfel noutatea formei sale trebuia explicată. Ei au pretins că aceasta a fost împlinirea promisiunii Domnului despre venirea unui Paraclet (Ioan 14:12-18). Apostolii nu au avut perfecţiunea Duhului Sfânt (1 Corinteni 13:8-10); aceasta a fost rezervată pentru noii profeţi, despre care Isus a vorbit în Matei 23:34. Aceasta afirmă mulţi scriitori că este doctrina Montanistă, şi ea este baza afirmaţiei exagerate [extreme – SW] a lui Eusebiu … că Montanus a pretins că el însuşi era Paracletul. (39)

Acest punct de vedere despre ei înşişi şi noua profeţie a condus, deşi probabil nu intenţionat, la ideea că aceasta a anulat toată revelaţia anterioară. Lawlor spune din nou: Este evident că acceptarea „noii profeţii” ca o întruchipare a învăţăturii finale a Paracletului, şi într-un anume sens înlăturarea revelaţiei anterioare, a fost principiul principal al Montanismului. Aceasta s-a dovedit prin expresia „noua profeţie” folosită constant de aderenţii [urmaşii] lui; prin titlul pe care ei şi l-au arogat [uzurpat sau apucat – SW] pentru ei înşişi, ca să îi deosebească pe ei de alţi creştini () … şi prin polemica scriitorilor anti-Montanişti, a căror argument este în principal îndreptat pentru a dovedi că această aşa-numită „profeţie” era cu adevărat o profeţie falsă care provenea de la un duh rău. (40)

Pretenţiile canonice implicite sau subtile ale unui astfel de punct de vedere asupra profeţiilor sale nu pot fi evitate. Într-un anumit sens profeţia Montanistă a pretins că aduce o completare a revelaţiei anterioare. Aceasta pare să însemne că aceasta a pretins o relaţie cu scrierile Noului Testament într-un fel asemănător cu cea pretinsă de scrierile Noului Testament faţă de Vechiul Testament. Bonwetsch este de acord cu aceasta:

Montaniştii au apelat la exemplele de extaz [o stare în care o persoană îşi pierde controlul asupra trupului său – SW] înregistrate în Biblie pentru a-şi susţine propria lor formă de profeţie, totuşi în acelaşi timp au pretins că modul lor era o dovadă a importanţei noii revelaţii. Aceasta era, într-adevăr, împlinirea legii lui Hristos, şi în ea Paracletul promis a apărut, de vreme ce timpul maturităţii totale a înlocuit acum copilăria (1 Corinteni 13:11). De aceea, noua profeţie nu numai că a fost un protest împotriva reprimării, ci a şi pretins dreptul de a regulariza viaţa din Biserică datorită apropierii sfârşitului tuturor lucrurilor. (41)

 1. b) Premilenismul lor specific

Forma specifică de Premilenism susţinută de Montanişti a fost notată deja. Extremele lor au avut tendinţa marcată de a aduce dezonoare asupra Premilenismului din biserica primară şi puteau contribui la decesul său gradat. Acesta a avut tendinţa de a avea o influenţă specifică asupra chestiunilor canonice. Aceasta s-a întâmplat deoarece unii care au reacţionat împotriva Montanismului au început să respingă scrierile lui Ioan la care Montanismul a făcut trimitere atât de des. F. F. Bruce descrie această reacţie după cum urmează:

Un rezultat interesant al mişcării Montaniste a fost suspiciunea cu care a produs [a cauzat – SW] în unele minţi împotriva literaturii Ioanine [cărţi scrise de Ioan – SW] din Noul Testament, la care au apelat Montaniştii atât de încrezător. Doctrina lor despre a doua venire s-a bazat pe o interpretare literală asupra mileniului menţionat în cartea Apocalipsa, şi ei au fost cei cărora li s-a părut imposibilă respingerea acestei doctrine Montaniste fără a respinge în acelaşi timp cartea Apocalipsa. Unul din cei care au respins cartea a fost un prezbiter Roman numit Gaius, autorul cărţii Dialogue (Dialog) în care el a susţinut o dezbatere cu Proclus, conducătorul Montaniştilor în zilele sale (c. 200). Aparent Gaius a atribuit cartea lui Cerinthus, un eretic care a prosperat aproape de sfârşitul primului secol. Dar există motive să credem că Gaius a respins şi autoritatea apostolică a celei de-a patra Evanghelii, din care, desigur, Montaniştii şi-au extras doctrina lor despre Paraclet. … Gaius nu a fost urmat de mulţi în acest punct de vedere asupra celei de-a patra Evanghelii, totuşi; un grup mic de oameni care au susţinut un punct de vedere similar cu cel al lui, dar (ca şi el) erau ortodocşi în toate celelalte privinţe, sunt descrişi de un scriitor din secolul al patrulea ca şi Alogoi. (42)

 1. c) Vechiul lor feminism

Datorită evidenţierii timpurii a proorociţelor Priscilla şi Maximilla, Montanismul a fost caracterizat de un feminism inconsecvent cu punctul de vedere al bisericii din vremea aceea. Lawlor relatează:

… asocierea cu Montanus a două proorociţe a implicat recunoaşterea [acceptarea – SW] faptului că femeile ar putea să aibă o slujbă înaltă în Biserică. Priscilla şi Maximilla au avut contribuţii independente la învăţătura Montanistă … şi probabil ele aveau obiceiul să proorocească în adunare … Există dovezi că, în orice caz în vremurile mai târzii, alte femei au urmat exemplul lor …, sau chiar le-au depăşit; pentru că citim despre o proorociţă în Cappadocia în al treilea secol, probabil o Montanistă, care a botezat şi a sărbătorit Împărtăşania … şi despre femei episcopi şi preotese, şi despre virgine care au prezidat oficial în adunarea din Pepuza … (43)

 1. d) Rigoarea [stricteţea] lor etică

Rigoarea sau stricteţea etică a Montanismului şi tendinţele sale către ascetism era legată de aşteptarea iminentă sau îndată a sfârşitului lumii. Bonwetsch spune:

De fapt, întregul scop al noii profeţii era pregătirea pentru sfârşitul care se apropia, şi aşteptarea acestui mare eveniment ar trebui să determine întreaga viaţă a creştinului. Totuşi noua profeţie a fost rar introdusă de noi forme; ceea ce a fost până acum voluntar acum devine datorie. Astfel, dacă Biserica a aprobat doar căsătoria şi virginitatea, Montaniştii au privit căsătoriile făcute a doua oară ca fiind impure şi i-a exclus pe cei care le-au contractat. Puritatea sexuală era o condiţie necesară pentru primirea revelaţiilor, şi posturile voluntare în „zilele de staţionare” erau extinse de la trei la şase după amiază şi erau obligatorii [necesare moral – SW]. … Din nou, oricând Biserica permitea o distincţie între o regulă mai moale [mai liberă – SW] şi una mai strictă, Montaniştii o permiteau invariabil doar pe cea din urmă, astfel de exemplu, fuga în timpul persecuţiei era interzisă şi martirajul era încurajat. Toate aceste cerinţe erau făcute de Paraclet deoarece ultima zi era aproape, şi căsătoria nu mai era permisă. Datorită scurtului timp, Paracletul putea anula cuvintele lui Pavel aşa cum Hristos a anulat cuvintele lui Moise. (44)

Observaţii de încheiere:

Montanismul ne prezintă o combinaţie remarcabilă de trăsături care anticipează mişcările de mai târziu anormale din biserică. Această aşteptare escatologică intensă; pretenţiile la profeţie, neglijarea graniţelor create între bărbaţi şi femei, şi chiar rigoarea etică au re-apărut în felurite combinaţii din nou şi din nou. Cineva trebuie să se gândească doar la anumite grupuri Anabaptiste, grupurile vechi de Penticostali şi chiar la Carismaticii din zilele noastre. Re-apariţia din nou şi din nou a unor astfel de grupuri cu combinaţia lor unică de trăsături ne constrânge să întrebăm ce răspuns şi evaluare i-a dat biserica primară Montanismului. Răspunsul ei este de un interes intens pentru noi.

3) Opoziţia clericală

Montanismul nu a existat mult timp înainte ca să înceapă să se întâlnească, cu opoziţia formală a episcopilor catolici. Lawlor spune:

În timp ce mişcarea era încă în starea sa incipientă, Claudius Apollinarius, episcop de Hierapolis, a scris un tratat [o carte – SW] împotriva ei, la care au fost adăugate semnăturile multor episcopi, cel puţin a unuia care venea din Thrace. Au urmat alte combateri ale noii învăţături … Multe sinoade s-au întâlnit în Asia şi i-au excomunicat pe aderenţii [urmaşii] lor. … Este imposibil să determinăm cu acurateţe data crizei inevitabile; dar cu siguranţă că în Phrygia înainte de anul 177 Montaniştii au fost excluşi din Biserica Catolică … (45)

Repede şi ferm, aşa cum pare acest răspuns, Montanismul nu a fost peste tot tratat ca fiind incompetent şi dezaprobat în totalitate. Creştinii din Gaul, în timp ce se opuneau Montaniştilor, au scris la Roma pledând pentru o moderaţie cu privire la unele din punctele lor de vedere. (46) Chiar mai compătimitor faţă de Montanişti a fost marele episcop african, Tertulian, pe care trebuie să îl considerăm acum.

4) Dezvoltarea târzie

În ciuda condamnării sale de către episcopii catolici, Montanismul s-a răspândit în multe părţi ale Imperiului Roman. Totuşi, răspândirea sa l-a costat deopotrivă unitatea şi multe dintre trăsăturile sale distinctive. Notând că Montaniştii timpurii erau scriitori productivi, şi că printre Montanişti ei au tins să fie priviţi într-un anume sens canonici, Lawlor continuă să comenteze:

Un rezultat necesar al acestui lucru a fost tendinţa de divizare. Montaniştii trebuie să fi privit scrierile propriilor lor profeţi cel puţin având o valoare egală cu cea a Scripturilor: de fapt ei au constituit, dacă nu intenţionat, o lărgire a Canonului. Era inevitabil că ele trebuiau să fie folosite, ca şi Scripturile canonice, ca expoziţii autoritare ale creştinismului dogmatic [doctrine oficiale – SW], şi că, la fel ca şi ele, ele ar trebui să fie interpretate variat. La sfârşitul secolului al doilea existau două partide ale Montaniştilor, care au luat poziţii diferite în controversa Montanistă, şi amândouă au apelat la oracolele profeţilor cât şi la Scripturi … Astfel autoritatea atribuită scrierilor profeţilor a produs o tendinţă de formare a partidelor care difereau unul de celălalt în chestiuni de credinţă, şi probabil şi în chestiuni de disciplină. Această tendinţă era mai mare dacă, aşa cum se pare, astfel de scrieri nu erau adunate într-o culegere de legi. Fiecare comunitate urma învăţătura din astfel de cărţi pe care s-a întâmplat să le aibă, fără obligaţia de a o armoniza cu cea a cărţilor deţinute de alte comunităţi. (47)

Acest rezultat sigur sau inevitabil al acestui tip de diviziune a fost ruperea Montanismului în multe partide diferite în regiuni diferite. Lawlor confirmă: „Abia dacă putem vorbi corect despre Montanism ca fiind o sectă. În fazele sale târzii a fost mai degrabă o serie variată de secte într-un fel ţinute împreună nedesluşit de o recunoaştere a manifestării unui Paraclet în Montanus.” (48)

Aceasta este ceea ce formează punctul necesar de pornire al discuţiei despre Montanismul presupus al lui Tertulian. În majoritatea timpului ei îşi limitează afirmaţiile lor. Totuşi, adesea scriitorii afirmă emfatic faptul că Tertulian a fost un Montanist. De exemplu Richardson scrie: „… acesta a trecut în final în Africa de Nord, unde l-a câştigat pentru cauza sa pe vehementul Tertulian, în a cărui scrieri acesta are o notă puritană severă.” (49) Dacă Tertulian ar trebui să fie numit ca şi Montanist, aceasta doar cu anumite limitări sau calificări. Adevărul este că Montanismul pe care el l-a îmbrăţişat era diferit semnificativ de ceea ce a fost în Phrygia la sfârşitul secolului al doilea. Bonwetsch scrie: „Montanismul s-a răspândit spre vest cu o suprimare a trăsăturilor sale extazice şi accentuarea cerinţelor sale etice.” (50) Lawlor confirmă aceasta, dar îşi dă părerea că Tertulian nu a fost conştient de extinderea diferenţelor: „Montanismul, aşa cum apare în paginile lui Tertulian, diferă atât de mult, şi este atât de puţin conştient de diferenţa faţă de Montanismul din Phrygia încât suntem obligaţi să presupunem că cunoştinţa sa cu privire la învăţătura profeţilor a fost imperfectă.” (51)

Lawlor cataloghează un număr de diferenţe între Tertulian şi Montanismul original. Nu există nici un indiciu al fenomenului ciudat care însoţea profeţia Phrygianp la Tertulian. Tertulian afirmă împotriva Montanismului Phrygian că apostolii aveau plinătatea Duhului. Tertulian nu menţionează niciodată Pepuza. Tertulian a refuzat să îi dea voie unei femei să vorbească în biserică, sau să înveţe, să boteze, să administreze Cina Domnului, sau „să îşi însuşească vre-o funcţie care aparţine unui bărbat.” (52)

5) Semnificaţia canonică

Expunerea de mai sus a Montanismului justifică în totalitate multitudinea mărturiei printre istoricii bisericii care confirmă semnificaţia importantă, canonică a mişcării Montaniste. Desigur, importanţa lor a fost în întregime negativă. Cu alte cuvinte, biserica primară a văzut în ei catastrofa care se aştepta dacă semnul de stop sau de lumină roşie semnalizând închiderea canonului a fost ignorată. Richardson este perfect corect când afirmă:

Opoziţia Catolică faţă de Montanism s-a bazat pe convingerea că revelaţia creştină a fost completă. Nimic nou în principiu nu putea fi adăugat la depozitul apostolic al credinţei. Biserica, de asemenea, a fost precaută asupra extaziilor în care profetul şi-a pierdut folosirea raţiunii sale şi s-a identificat pe sine cu Dumnezeu. „Nu am venit nici ca un înger, nici ca un ambasador, ci ca Dumnezeu Tatăl,” a spus Montanus. Împotriva unor astfel de pretenţii extravagante, Biserica a insistat asupra suficienţei tradiţiei apostolice. (53)

Acordul de mai târziu

Introducere:

Suma discuţiei precedente despre Părinţii Apostolici şi despre ereziile timpurii a fost să accentueze şi să clarifice ideea autorităţii apostolice. Biserica post-apostolică vine în viziunea noastră cu o înţelegere clară asupra diferenţei distincte dintre conducătorii şi învăţătorii ei, şi autoritatea apostolilor. Aceasta vine în viziunea noastră cu o obligaţie practică clară faţă de scrierile lor, în special cele patru Evanghelii şi Epistolele lui Pavel.

Această înţelegere originală a autorităţii apostolice este întărită de ereziile timpurii pe care Providenţa le-a aranjat să atace biserica în al doilea secol. Pretenţia Gnosticismului de a avea o revelaţie secretă şi directă a accentuat mărturia publică a Apostolilor în special aşa cum este ea cristalizată în scrierile lor. Mutilarea lui Marcion a tradiţiei Apostolice a alertat biserica faţă de pericolul unei limitări prin prejudecată a tradiţiei Apostolice. Astfel, a fost oferit un semn care accentua importanţa menţinerii întregii întinderi a canonului Noului Testament. Totuşi, Montanismul a venit la timp pentru a împiedica biserica de a lărgi în mod greşit canonul Scripturii. Excesele şi extravaganţele sale au subliniat în mod clar pericolele asociate cu orice eşec de a limita canonul la era Apostolică şi la acele scrieri.

În lumina acestei clarificări şi a afirmării îngrijite a semnificaţiei canonului Apostolic al bisericii putem accepta şi să zicem amin la cuvintele lui Brown care rezumă rezultatul controverselor din al doilea secol:

Putem considera că, canonul Noului Testament a fost complet efectiv în anul 200 d. Hr., deşi câteva cărţi au rămas controversate până în al patrulea secol. Încheierea canonului a fost de o importanţă imensă, deoarece aceasta a însemnat că de atunci în colo disputele teologice nu au mai putut afecta sursa doctrinei, textul Scripturii în sine. De la această închidere virtuală a canonului Noului Testament în jurul anului 200, va mai dura încă două secole şi jumătate pentru creştinism să ajungă la un acord asupra a două dintre cele mai fundamentale doctrine: doctrina Trinităţii şi doctrina unei persoane şi a celor două naturi a lui Hristos. (54)

Cuvintele lui Brown aşa cum le-a calificat el însuşi pot fi acceptate ca fiind o povestire exactă a situaţiei de la sfârşitul secolului al doilea. El are dreptate să vadă că în clarificarea ideii naturii publice, întreaga întindere, şi caracterul închis al canonului Apostolic, chestiunea şi caracterul canonului Noului Testament au fost închise efectiv în 200 d. Hr. Totuşi, acum trebuie să considerăm dovada afirmaţiei lui Brown şi felul în care aceste perspective controlatoare şi specifice au devenit o expresie finală şi formală în acceptarea oficială a canonului Noului Testament în veche Biserică Catolică. Vom face aceasta utilizând distincţia acceptată implicată în cuvintele lui Brown dintre cărţile Noului Testament cunoscute ca şi Homologoumena şi cele cunoscute ca şi Antilegomena.

Acceptarea universală şi timpurie a lui Homologoumena

1) Canonul lui Muratori

Ca şi când dacă am sublinia semnificaţia ereziilor timpurii am observat pentru acceptarea canonului Noului Testament, canonul lui Muratori care poate fi datat „la sfârşitul secolului al doilea” (55) ne oferă prima listă ortodoxă a cărţilor canonului Noului Testament. Documentul în care acest canon vine la noi este într-o condiţie fragmentată. Acesta începe, de exemplu, cu cuvintele: „a treia carte a evangheliei; potrivit lui Luca” (56). Aşa cum ilustrează aceasta, unele dintre problemele create de caracterul fragmentat al documentului pot fi rezolvate. Evident, canonul începea cu Matei şi Marcu. Presupunând că lista începea cu Matei şi Marcu, douăzeci şi două dintre cărţile pe care le-am primit în Noul Testament al nostru sunt listate în acest canon ca fiind acceptabile. Cele care lipsesc sunt Evrei, 3 Ioan, Iacov, 1 Petru şi 2 Petru.

În acest canon au fost incluse două cărţi care nu sunt în Noul Testament al noastre. Ele sunt Înţelepciunea lui Solomon şi Apocalipsa lui Petru. (57) Totuşi, există o notă că Apocalipsa lui Petru nu este privită de unii ca fiind canonică. Referinţa la Înţelepciunea lui Solomon este ciudată deoarece ea este parte din Apocrifa Vechiului Testament. Păstorul din Hermas w menţionată favorabil, dar i se neagă statutul canonic deoarece „Păstorul a fost scris de Hermas în oraşul Roma de recent, în timpurile noastre, când fratele Pius a ocupat scaunul episcopului în bis din oraşul Roma; şi de aceea ea poate fi citită, dar nu poate fi dată oamenilor din biserică sau profeţilor, de vreme ce numărul lor este complet, sau printre apostoli la sfârşitul timpurilor.”

Mai interesant pentru scopurile noastre este menţionarea unui număr de scrieri Marcionite şi Gnostice care sunt respinse complet. Fragmentul menţionează în primul rând falsurile Marcionite: „Se spune că există o altă scrisoare în numele lui Pavel către Laodiceeni, şi alta către Alexandrini, [amândouă] falsificate potrivit ereziei lui Marcion, şi multe altele care nu pot fi primite în biserica Catolică, de vreme ce nu este potrivit ca otrava să fie amestecată cu mierea.” Mai târziu fragmentul menţionează alte producţii Gnostice: „Dar nici una din scrierile lui Arsinous sau Valentinus sau Miltiades nu le primim deloc. Şi ei au compus o nouă carte de psalmi pentru Marcion; [pe acestea le respingem] împreună cu Basilides [şi] fondatorul asiatic al Cataphrygienilor …”

În aceste două părţi ale canonului Muratorian există o referinţă explicită şi replici la trei erezii distincte pe care le-am tratat mai sus. Existenţa şi falsurile acestor erezii a fost unul dintre factorii care au condus la scrierea acestei prime liste ortodoxe de cărţi canonice ale Noului Testament pe care o avem. Aceasta este o dovadă explicită pentru însemnătatea acestor erezii în formularea canonului Noului Testament.

2) Irineu

Irineu stă chiar la sfârşitul perioadei ereziilor timpurii despre care am discutat. Ştim că el a fost ales episcop în Lyons la scurt timp după anul 177. Semnificativ pentru teza noastră este principala lucrare scrisă a lui Irineu care a fost un răspuns la ereziile gnostice pe care el a intitulat-o An Exposure and Refutation of the Knowledge that is Falsely So Called (O expunere şi o respingere a cunoştinţei care este numită aşa în mod fals). [Această lucrare este cunoscută în titlul său latin ca Against Heresies (Împotriva ereziilor).] Bruce remarcă potrivit, de aceea, „Irineu este principalul purtător de cuvânt al răspunsului catolic la Gnosticism şi alte devieri ale secolului al doilea.” (58)

De aceea, este semnificativ faptul că a fost făcut un progres evident în clarificarea canonului Noului Testament în mintea lui Irineu. Bruce remarcă mai departe:

În tot argumentul lui Irineu, Scriptura joacă un rol dominant. Mărturia care rămâne despre singurul Dumnezeu viu şi adevărat, „pe care Legea îl anunţă, pe care profeţii îl proclamă, pe care Hristos îl revelează, despre care apostolii învaţă, în care biserica crede”. Irineu este în stare să distingă bine „scrierile adevărului” din „multitudinea de scrieri apocrife şi contrafăcute [îndoielnice şi false – SW]”. … Cât despre Noul Testament, Hans von Campenhausen descrie „perioada critică dintre Marcion şi Irineu” ca „perioada în care „Noul Testament” a apărut”. În nici una din scrierile existente ale lui Irineu nu este o listă a cărţilor Noului Testament, dar este evident că el a avut o noţiune clară a identităţii lor. El foloseşte liber frazeologia despre „vechiul legământ” şi „noul legământ”, dar încă nu foloseşte expresia din urmă pentru a denota [însemna – SW] colecţia de scrieri autoritare clădite de noul legământ, aşa cum Clement din Alexandria şi Tertulian din Carthage au făcut în curând. Totuşi, colecţia în sine era o realitate pentru el. În folosirea scripturilor pentru a expune şi a respinge învăţătura distrugătoare [trădătoare – SW], era important să cunoască ce scripturi puteau fi folosite efectiv, şi el le-a cunoscut, şi le-a folosit. (59)

Canonul Noului Testament al lui Irineu este remarcabil de apropiat de Canonul lui Muratori. Bruce remarcă: De fapt, Irineu a recunoscut şi a apelat la aceeaşi colecţie de scrieri creştine aşa cum sunt enumerate în fragmentul Muratorian, cu excepţia că el a inclus şi 1 Petru, care nu este menţionată acolo. Dacă lista Muratoriană este de origine Romană, probabil ea a fost în timpul vizitelor sale timpurii la Roma când Irineu a devenit obişnuit cu conţinutul scripturilor „Noului Testament” recunoscute în biserica din capitală. Probabil ar trebui să fim împotriva numirii lui un canon „închis” de faptul că acesta a fost adăugat mai târziu; dar a fost luat în considerare ca un corp de legi coerent [un corp consistent – SW], conţinând [alcătuit din – SW] douăzeci şi două de cărţi – toate cărţile Noului Testament, cu excepţia lui Evrei, Iacov, 2 Petru, 3 Ioan şi Iuda.

Vechiul şi Noul Testament împreună i-au oferit lui Irineu o fundaţie largă şi sigură nu numai pentru scopul negativ de a respinge erezia dar chiar mai mult pentru expunerea pozitivă a ceea ce a fost denumită „teologia biblică a Sf. Irineu”. Începând cu timpul său, întreaga biserică din est şi din vest au acceptat colecţia Noului Testament ca alcătuind, împreună cu Vechiul Testament, Biblia creştină. (60)

3) Tertulian

Scrierile lui Tertulian aparţin perioadei 196-212 d. Hr. În scrierile sale aflăm prima oară denumirea „Noul Testament” pentru a doua parte a Bibliei creştine. (61) El nu a folosit cuvântul canon, dar a aprobat ideea pe care acesta a exprimat-o mai târziu. (62) Canonul lui Tertulian includea cu siguranţă homologumena plus Apocalipsa şi Iuda. El cunoaşte şi îi place Evrei şi o compară favorabil cu cartea pe care el a numit-o „Păstorul adulterilor”. Deşi ea nu a venit în Africa de Nord ca şi canonică, el a considerat-o ca fiind lucrarea lui Barnaba şi vrednică de a fi pusă alături de scrierile apostolice. (63) Astfel, vedem din nou un canon stabil al Noului Testament de 23 sau 24 de cărţi similar cu Canonul lui Muratori şi Irineu.

4) Clement din Alexandria

Acest Clement a fost un contemporan cu Tertulian din Alexandria în Egipt. În anumite privinţe el este ecoul lui Tertulian. Bruce remarcă: „Catolicitatea lui Clement este evidentă în mod egal cu privire la scrierile creştine. El vorbeşte despre cele două părţi ale Bibliei creştine ca fiind Vechiul Testament şi Noul Testament.” (64) În alte privinţe, totuşi, el reflectă atitudinea mai liberă şi mai lipsită de griji a Alexandriei cu privire la canon. Aceasta înseamnă că el citează în plus faţă de cărţile canonice un număr de cărţi care nu se găsesc în Noul Testament al nostru. (65)

5) Origen

Origen fixează şi el o colecţie de cărţi ale Noului Testament pe lângă Vechiul Testament. Bruce comentează: Faptul că Origen a recunoscut o colecţie a Noului Testament alături de Vechiul Testament este sigur, deşi el se exprimă ca şi când folosirea cuvântului „Testament” … în acest sens ar fi fost destul de nouă în cercul său: el vorbeşte despre „ceea ce credem noi a fi scripturi divine deopotrivă ale Vechiului Testament, aşa cum spun oamenii, şi ale Noului {Testament}, aşa cum este el numit.” (66)

Origen avansează în discuţia despre canonul Noului Testament prin menţionarea tuturor cărţilor din Noul Testament al nostru şi le clasează ca fiind fie disputate fie nedisputate. Cele nedisputate sunt homologoumena şi Apocalipsa. Cele disputate sunt Evrei, 2 Petru, 2 şi 3 Ioan, Iacov şi Iuda. Printre cele disputate el situează şi unele cărţi care în final nu s-au calificat pentru canonul Noului Testament. Acestea au inclus Epistola lui Barnaba şi Didache.

6) Versiunile timpurii

Westcott nu acordă o mică importanţă mărturiei date de două versiuni timpurii faţă de acceptarea canonului Noului Testament, versiunea siriană veche cunoscută ca şi Peshitta şi versiunea latină din Africa de Nord cunoscută ca şi Itala. (67) Totuşi, el începe să recunoască faptul că dificultăţi enorme care blochează orice investigaţie sau studiu ale acestor versiuni timpurii. Astfel, anumite măsuri de precauţie sunt necesare cu privire la conţinutul lor. Totuşi, se pare că în Siria şi în Africa de Nord chiar atât de devreme la jumătatea secolului al doilea, erau folosite versiuni ale Noului Testament care confirmă acceptarea timpurie şi universală a lui homologoumena. Westcott concluzionează că timpuria Peshitta includea un canon de 22 de cărţi şi omitea doar 2 şi 3 Ioan, 2 Petru, Epistola lui Sf. Iuda şi Apocalipsa lui Ioan. (68) Canonul lui Itala potrivit lui Westcott mărturiseşte de asemenea despre acceptarea lui homologoumena. Aceasta conţinea cu siguranţă 24 de cărţi, probabil conţinea şi Evrei, şi omitea doar Iacov şi 2 Petru.

Westcott argumentează faptul că acel canon al bisericilor estice sugerat de Peshitta şi cel al bisericilor vestice reprezentat de Itala ar trebui să fie combinate. El spune:

Pentru a obţine o idee completă a judecăţii Bisericii trebuie să combinăm cele două Canoane; şi apoi vom descoperi că din cărţile pe care primim doar una, a doua Epistolă a lui Petru, vrea aprobarea cea mai timpurie a folosirii clerice ca şi lucrare Apostolică. Cu alte cuvinte, prin lărgirea punctului nostru de vedere astfel încât să obţinem cu o excepţie un Nou Testament perfect, fără amestecul vre-unui element străin. (69)

Concluzie:

Westcott se luptă pentru un canon aproape perfect pe la mijlocul secolului al doilea. Dar chiar dacă nu suntem de acord cu el, există o mulţime de martori care confirmă faptul că homologoumena era posesiunea canonică asigurată a bisericii creştine la sfârşitul secolului al doilea.

 1. Acceptarea universală şi mai târzie a antilegomena

1) O explicaţie a întârzierii

În acest punct un factor care este responsabil pentru întârzierea în acceptarea universală a Antilegomena trebuie să fie menţionată. Se poate ridica întrebarea: Dacă acele cărţi canonice posedau autoritate original în biserică datorită faptului că aveau apostolii ca şi autori, de ce au fost unele din ele puse sub semnul întrebării atât de serios înainte de a fi acceptate universal? Spre deosebire de poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, biserica era extinsă vast geografic. Spre deosebire de poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, aceasta nu a avut un centru ca Ierusalim pentru a promova cu autoritate cărţile canonice recunoscute. Ierusalimul a fost distrus şi biserica mamă de acolo s-a risipit în timp ce Noul Testament încă se scria. De aceea, trebuie să luăm în considerare piedicile limitării geografice şi comunicarea slabă care a întârziat acceptarea universală a unor cărţi. (70) Datorită unor astfel de factori unele scrieri (care au avut o acceptare completă în regiunea bisericii în care ele şi-au avut originea) au fost puse sub semnul întrebării în altă regiune.

2) O explicaţie a acceptării lor

De ce şi cum a câştigat acceptare Antilegomena? Se pare că doi factori au fost vitali. Primul, unitatea crescândă a bisericii în Imperiul Roman a înlăturat întrebările despre anumite cărţi deoarece completa lor acceptare de către restul bisericii a devenit cunoscută. Al doilea, caracterul, adevărul şi conţinutul auto-autentificator real al cărţilor originale au exercitat o mare influenţă.

3) O explicare a dificultăţilor

Vom arăta aici că motivele pentru care diferite cărţi din Antilegomena au fost puse sub semnul întrebării sunt compatibile cu autoritatea originală şi canonicitatea lor autentică.

 1. a) Evrei şi Apocalipsa

Acestea două dintre cele şapte Antilegomena conţin peste 75% din conţinutul lor. Din acest motiv faptul că ele au fost chestionate poate ridica cele mai serioase probleme în unele minţi. Totuşi, acesta este un motiv bun pentru a concluziona că dificultăţile ridicate asupra lor au venit mai târziu. Herman Ridderbos remarcă, cum se cade:

Trebuie să notăm că nesiguranţa cu privire la unele dintre aceste scrieri s-a ridicat doar mai târziu, ca rezultat al unor acţiuni care au avut loc în interiorul sau împotriva bisericii. Acesta este cazul, de exemplu, pentru două dintre cele mai răspândite exemple de incertitudine: îndoiala asupra canonicităţii lui Evrei în vest şi asupra Cărţii Apocalipsa în est. După cum se ştie prea bine, opoziţia faţă de Cartea Apocalipsa în est a fost târzie în origine şi a fost rezultatul unor consideraţii dogmatice antichiliastice [convingeri doctrinare care au respins premilenismul]. Aparent, obiecţiile faţă de canonicitatea lui Evrei nu au fost „originale” şi nici nu au apărut în primul rând deoarece apartenenţa sa Paveliană a fost pusă la îndoială. Mai degrabă, acele obiecţii au fost târzii şi s-au ridicat datorită apelului Montanist la Evrei 6:4. Într-adevăr, Cartea Evrei era folosită deja undeva între anii 90 şi 100 d. Hr. de Clement din Roma şi mai târziu a fost citată şi de Tertulian. Mai mult, aşa cum a demonstrat recent Van Unnik, între anii 140 şi 150 d. Hr. în Roma toate felurile de expresii din Evrei erau o parte din limbajul bisericii în aceeaşi manieră în care frazeologia din alte scrieri care nu au fost niciodată contestate în vest. Astfel, şi aici se pare că doar o reflectare mai târzie a afectat autoritatea unui document care a avut-o de la început şi a distrus siguranţa originală a bisericii. (71)

 1. b) 2 şi 3 Ioan şi Iuda

Deşi există o dovadă istorică bună pentru aceste cărţi, acesta este de o întindere mai mică decât cea care susţine Homologoumena. Motivul foarte probabil pentru aceasta este pur şi simplu scurtimea lor. Aceasta a făcut ca ele să fie treacă neobservate şi improbabil că ele atunci trebui să fie citate ca extinse cum sunt cărţile mai mari ale Noului Testament.

 1. c) Iacov

Există o dovadă istorică timpurie pentru canonicitatea lui Iacov. „Clement din Roma foloseşte Epistola lui Iacov, aşa cum o face Hermas. Ea este inclusă în versiunea Peshitto.” (72) Întrebările asupra canonicităţii lui Iacov, potrivit lui Harris, s-au ridicat probabil datorită confuziei asupra identităţii exacte a lui Iacov care a scris-o, de vreme ce sunt cel puţin trei de Iacov în Noul Testament cu pretenţii apostolice.

 1. d) 2 Petru

Dovada istorică externă pentru 2 Petru este cea mai limitată dintre toate cărţile Noului Testament. Origen este primul care menţionează cartea pe nume şi pare să o privească, ca fiind canonică, deşi el menţionează că unii creştini au avut dubii asupra acestui lucru. Guthrie citează un număr de scrieri creştine timpurii care pot manifesta dependenţă de 2 Petru şi astfel ele susţin într-o anumită măsură o sursă apostolică pentru epistolă. (73) Printre astfel de cărţi este Hypotoposes a lui Clement din Alexandria. Alţii care ar putea face aluzie la 2 Petru sunt of Antioch, Aristides, Policarp, Irineu, şi Iustin Martirul. Pseudo-numita [numită fals – SW] Apocalipsa lui Petru care datează din prima jumătate a secolului al doilea face aluzie [se referă – SW] în mod repetat la 2 Petru. Totuşi, unii au argumentat că dependenţa este într-o direcţie opusă. Guthrie concluzionează studiul său cu aceste remarci: „Ar părea o concluzie corectă a acestui studiu al dovezilor externe să sugerăm că nu există nici o dovadă din nici o parte a Bisericii primare că această Epistolă a fost vreodată respinsă ca fiind falsă, în ciuda ezitării care a existat cu privire la primirea ei.” (74) În lumina angajamentului nostru faţă de o presupunere în favoarea canonului primit şi a primirii universale a acestei scrisori ca fiind canonică în timpul secolului al patrule, dovada istorică pare să fie consecventă cu canonicitatea lui 2 Petru.

Pot fi atribuite mai multe motive care explică originea întrebărilor cu privire la 2 Petru. A existat un corp larg de literatură numită fals care purta numele lui Petru. Probabil aceasta a aruncat o umbră asupra lui 2 Petru. Există anumite diferenţe evidente în stilul limbajului dintre 1 Petru şi 2 Petru. Aceasta i-a determinat pe unii să se uite cu suspiciune la 2 Petru. Astfel de diferenţe în stil pot fi explicate într-un număr diferit de căi care au fost sugerate de interpreţi. Probabil cea mai bună explicaţie este că Sila l-a ajutat pe Petru să scrie 1 Petru (şi a curăţat greaca sa). Observaţi 1 Petru 5:12. Stilul ordinar de greacă al lui 2 Petru poate indica faptul că Petru a scris acea scrisoare fără ajutor.

Observaţii culminante:

Mişcarea finală a bisericii de acord asupra canonului Noului Testament poate fi schiţată printr-o scurtă referinţă către doi oameni care rezumă procesul care avea loc în biserica din Imperiul Roman.

Eusebiu, Episcop de Cezarea, marchează tranziţia de la Părinţii Ante-Niceeni la cei Post-Niceeni. El ne oferă o probă reprezentativă a opiniei referitoare la canonul Noului Testament la sfârşitul erei persecuţiei şi la începutul perioadei Constantiniene. Afirmaţiile sale sunt explicite, deşi nu fără câteva incertitudini. El divizează cărţile care au o pretenţie la canonicitatea Noului Testament în trei categorii: cele recunoscute, cele disputate (îndoielnice), şi cele contrafăcute (false). Cele recunoscute sunt echivalente exact cu homologoumena. De asemenea, în această categorie el pune Apocalipsa lui Ioan adăugând cuvintele: „ar trebui să pară corect”. Cele disputate sunt echivalente exact cu restul de şase cărţi din antilegomena. El spune despre ele că sunt disputate, „dar recunoscute de majoritatea.” Cărţile contrafăcute includ Apocalipsa lui Petru, Păstorul, Barnaba, şi Didache şi de asemenea şi Apocalipsa lui Ioan despre care spune din nou: „ar trebui să pară corect”. De ce Eusebiu pune Apocalipsa lui Ioan printre cărţile recunoscute şi de asemenea şi printre cărţile contrafăcute, şi nu între cele disputate este o întrebare dificilă, dar explicaţia este legată probabil de faptul că lui Eusebiu nu îi plăcea aparentul ei Premilenism. (75) În Eusebiu vedem cât de repede se îndrepta biserica spre un consens asupra Noului Testament.

Aşa cum Eusebiu reprezintă penultima fază a dezvoltării canonice, aşa Atanasie reprezintă ultima fază. Bruce ne spune: „Atanasie este primul scriitor cunoscut nouă care a enumerat exact cele douăzeci şi şapte de cărţi care alcătuiesc în mod tradiţional Noul Testament în creştinismul catolic şi ortodox, fără a face vre-o deosebire în privinţa statului printre ele.” (76) Aceasta a avut loc în anul 367 d. Hr.

 1. Richardson, loc. cit., p. 26.
 2. Richardson, loc. cit., p. 24.
 3. Harold O. J. Brown, Heresies, (Doubleday, Garden City, 1984), p. 50.
 4. Brown, loc. cit., pp. 57, 58.
 5. Brown, loc. cit., p. 59.
 6. ibid.
 7. John R. W. Stott, The Epistles of John, (Eerdmans, Grand Rapids, 1983), p. 45.
 8. Kelly, loc. cit., p. 142.
 9. Brown, loc. cit., p. 44.
 10. Kelly, loc. cit., p. 24.
 11. F. F. Bruce, The Spreading Flame, p. 249.
 12. Bruce, The Epistles of John, p. 26.
 13. Brown, loc. cit., p.44.
 14. Kelly, loc. cit., p. 27.
 15. Ignatius, To the Smyrnaeans, capitolele 2 şi 3.
 16. Ignatius, To the Ephesians, 10:3; To the Magnesians 13:2.
 17. Ignatius, To the Smyrnaeans, chapter 7.
 18. Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by James Hastings, vol. VI, (Charles Scribner’s Sons, New York, 1922), p. 232.
 19. Kelly, loc. cit., p. 40.
 20. The New Schaff-Herzog Religious Encyclopedia, ed. by Samuel MaCauley Jackson, vol. VII, (Funk & Wagnalls, New York, 1910), p. 172.
 21. The New Schaff-Herzog …, ibid., p. 173.
 22. The New Schaff Herzog …, ibid.
 23. The New Schaff-Herzog …, ibid., p. 173.
 24. The New Schaff-Herzog …, ibid., p. 172.
 25. Bruce, The Canon of Scripture, p. 134.
 26. Kelly, loc. cit., p. 57.
 27. Notaţi comentariul lui Richardson cu acest efect, loc. cit., p. 22, „Canonul Catolic a fost fără îndoială întocmit având în vedere cel al lui Marcion …”
 28. Kelly, loc. cit., pp. 57, 58.
 29. Kelly, loc. cit., p. 58.
 30. James Orr, Progress of Dogma, pp. 64, 65.
 31. Notaţi graficul lui Robert C. Walton, din Chronological and Background Charts of Church History, (Zondervan, Grand Rapids, 1986), # 78.
 32. Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by James Hastings, vol. VIII, (Charles Scribner’s Sons, New York, 1922), H. J. Lawlor, „Montanism,” 1922, p. 829.
 33. Richardson, loc. cit., p. 25.
 34. F. F. Bruce, The Canon of Scripture, p. 168.
 35. Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit., pp. 828,829.
 36. The New Schaff-Herzog Religious Encyclopedia, vol. VII, p. 485.
 37. ibid.
 38. Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit., p. 828.
 39. ibid.
 40. ibid.
 41. The New Schaff-Herzog …, loc. cit., p. 486.
 42. F. F. Bruce, The Spreading Flame, p. 220.
 43. Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit., p. 829.
 44. The New Schaff-Herzog …, loc. cit., p. 486.
 45. Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit., p. 828.
 46. ibid, p. 830.
 47. Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit., p. 830.
 48. ibid.
 49. Richardson, loc. cit., p. 25.
 50. The New Schaff-Herzog …, loc. cit., p. 487.
 51. Encyclopedia of Religion and Ethics, loc. cit., p. 831.
 52. ibid.
 53. Richardson, op. cit., p. 26.
 54. Brown, op. cit., p. 74.
 55. Bruce, The Canon of Scripture, p. 158.
 56. Bruce, The Canon …, p. 159. Bruce oferă o traducere a ceea ce el numeşte fragmentul Muratorian de la paginile 159 la 161 din această carte.
 57. Zahn a corectat ipotetic referirea din „Apocalipsa lui Ioan o primim, şi pe cea a lui Petru, pe care unii nu au citit-o în biserică” în „Apocalipsa lui Ioan, o primim şi pe cea a lui Petru [epistolă. Mai există şi o altă Epistolă a lui Petru,] pe care unii nu au citit-o în biserică”. Cf. Bruce, The Canon …, p. 165.
 58. Bruce, The Canon …, p. 171.
 59. Bruce, The Canon …, p. 173.
 60. Bruce, The Canon …, p. 177. Mai multe lucruri interesante despre asocierea canonului lui Irineu care pare foarte apropiat de un fragment Muratorian sunt că el citează o dată din Shepherd of Hermas (Păstorul din Hermas) ca şi Scriptură şi de asemenea şi din Wisdom of Solomon (Înţelepciunea lui Solomon). El nu menţionează Apocalypse of Peter (Apocalipsa lui Petru). Există şi referinţa posibile la Evrei şi Iacov.
 61. Bruce, The Canon …, p. 180.
 62. ibid, p. 182.
 63. ibid, p. 183.
 64. ibid., p. 188.
 65. ibid, pp. 188f.
 66. ibid, p. 192.
 67. Westcott, op. cit., pp. 235ff.
 68. Westcott, op. cit., p. 244.
 69. Westcott, op. cit., p. 268.
 70. Westcott, op. cit., pp. 3-5.
 71. Herman Ridderbos, Redemptive History and the New Testament Scriptures, (Baker, Grand Rapids, 1988), p. 44.
 72. R. Laird Harris, Inspiration and Canonicity, p. 262.
 73. Donald Guthrie, New Testament Introduction, (Inter-Varsity, Downers Grove, 1979), pp. 815-819.
 74. ibid.
 75. Bruce, The Canon …, pp. 197-199.
 76. ibid., p. 209.

http://www.voxdeibaptist.org/revelatie_Samuel_Waldron_erezii.htm

Biruinta asupra pacatelor sexuale

Descarca in format PDF

Întoarcerea la planul lui Dumnezeu pentru puritatea morală

Sexualitatea umană poate fi una dintre cele mai frumoase aspecte ale planului lui Dumnezeu pentru copiii Lui aici pe pământ.

De fapt, dacă nu suntem atenți, dacă nu privim la Tatăl nostru ceresc și dacă nu urmăm învățăturile Lui în acest domeniu, vom trăi o viață care ne face sclavi păcatului și care eșuează în a aduce glorie Domnului nostru.

Nu suntem singuri

Dacă te lupți cu păcatele sexuale, să știi că nu ești singur. Chiar regele David – un om după inima lui Dumnezeu – s-a luptat cu păcatul sexual. Când a văzut o femeie frumoasă numită Batșeba, a fost biruit de propria-i poftă. Apoi a făcut multe lucruri pentru a ascunde păcatul. Dar mulțumită unui prieten credincios și a unui Dumnezeu iertător, David a găsit drumul spre casă (2 Samuel 11:12). Și tu poți găsi drumul spre casă.

Libertate în adevăr

Adesea, pășim pe cărarea greșită în sexualitatea noastră pentru că eșuăm în a acționa bazat pe adevărul lui Dumnezeu. Isus, într-un pasaj din Biblie, examinează libertatea găsită în adevăr și puterea înrobirii minciunii. În acel pasaj, Domnul spune deschis: adevărul vă va face liberi. Fie răspundem adevărului, fie minciunilor lui Satana (Ioan 8:31-47).

Recunoașterea adevărului despre sex poate fi un prim pas important în obținerea victoriei asupra păcatelor sexuale. Mai întâi, Dumnezeu vrea ca ai Lui copii să se bucure de relațiile sexuale corespunzătoare. Regele universului are multe de spus în Cuvântul Său despre bucuria care se poate găsi în căsătorie, unde atât soțul, cât și soția, Îl cunosc și Îl iubesc pe Hristos (Geneza 2:24-25, Proverbe 5:19, Cântarea Cântărilor).

Totuși, diavolul, acuzatorul sufletelor noastre, încearcă în mod constant să distrugă planurile lui Dumnezeu. El ne minte, ispitindu-ne să credem că putem avea relații sexuale și în afara căsătoriei. Folosește presiunile zilnice și natura noastră păcătoasă pentru a-și îndeplini scopul în viețile noastre. Ceea ce începe ca fiind numai un „gând trecător” poate să ne ispitească rapid să acționăm în mod păcătos (Iacov 1:14-15).

Aceste păcate pot implica pornografia, curvia, adulterul, prostituția, homosexualitatea și alte practici sexuale nedumnezeiești. Indiferent de ce fel de păcate ne biruiesc, trebuie să recunoaștem că pofta este la rădăcina păcatului nostru (1 Ioan 2:16, Galateni 5:16-20).

Pofta ne orbește și ne conduce mai adânc în păcatul sexual (1 Timotei 4:1-2, Romani 1:21-27, Efeseni 4:17-19).

Fiecare păcat are același sfârșit (Romani 6:23) și poate purta consecințe mortale de boală, și mai rău: moarte spirituală.

sex

Rupe lanturile

Pentru a rupe legăturile păcatelor sexuale, trebuie să te pocăiești. Acest lucru înseamnă o schimbare totală a direcției, departe de păcat și ispite, către harul, iertarea unui Dumnezeu iubitor. Dacă ai permis poftei să-ți controleze viața, cedează Domnului în timp ce Duhul Sfânt te convinge de păcat. Dumnezeu te va ierta și te va curăța fizic, emoțional și spiritual dacă vei merge înaintea Lui cu o inimă smerită (1 Ioan 1:8-9, Psalmul 103:12, Romani 6:23).

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/sexualitate/1958-biruinta-asupra-pacatelor-sexuale

Îmbărbătare pentru slujitor Câteva gânduri despre 2 Timotei 2

download

A doua epistolă către Timotei ni-l arată pe slujitorul lui Dumnezeu în vremuri grele. Pavel îi aduce aminte colaboratorului său tânăr Timotei, că în „în zilele din urmă vor veni timpuri grele“ (2 Timotei 3.1).

În aceste ultime zile trăim noi astăzi. Totuşi, şi în aceste vremuri putem să stăm la dispoziţia lui Dumnezeu şi să-i slujim cu râvnă şi dăruire. Putem să înflăcărăm darul de har, pe care l-am primit fiecare (2 Timotei 1.6).

Pentru aceasta avem nevoie de îmbărbătare şi îndemn. Acestea le găsim în capitolul 2 din această epistolă. Pavel foloseşte acolo şapte imagini diferite, care stau toate în legătură cu munca şi slujba noastră pentru Domnul. Aceste cuvinte, adresate iniţial lui Timotei, putem să le aplicăm şi la noi ca un îndemn.

1) Copilul

Pavel a început capitolul cu cuvintele: „Tu deci, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus“ (versetul 1). Pavel îl numeşte de mai multe ori pe Timotei „copilul său“. El era tatăl său în sensul că Pavel fusese instrumentul prin care Timotei se întorsese la Dumnezeu. Tânărul bărbat era „copilul său preaiubit şi credincios“, şi el îi slujise lui Pavel ca „un copil“ pentru tatăl său (1 Corinteni 4.17; Filipeni 2.22). Aici, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fie tare. În slujba pentru Domnul avem nevoie de putere. Această putere nu este în noi înşine sau printr-un principiu legal, ci o găsim în harul care este în Hristos Isus.

Contextul ne arată ce avea concret Pavel pe inimă. Timotei trebuia să pună în practică nu numai el însuşi ceea ce auzise la Pavel, ci el trebuia să fie şi în stare să încredinţeze altora, care la rândul lor erau vrednici să-i înveţe pe alţii cele auzite (versetul 2). În principal este deci vorba de a administra cu fidelitate învăţătura Noului Testament şi de a o da mai departe. Pentru aceasta este nevoie de puterea care vine prin har.

Acest verset ne prezintă patru generaţii. Prima este Pavel însuşi. El a dat ceea ce a primit de la Domnul către a doua generaţie, Timotei. A treia generaţie sunt oamenii fideli, iar a patra sunt aceia, care au fost învăţaţi de oamenii fideli. Gândul lui Dumnezeu este întotdeauna de a transmite mai departe Cuvântul Său. Acest Cuvânt nu este legat, ci el trebuie să se răspândească şi să fie glorificat (2 Timotei 2.9; 2 Tesaloniceni 3.1).

În acest sens putem fi şi noi „copii“, care nu doar administrăm cu fidelitate ceea ce am auzit, ci suntem şi vrednici şi apţi să dăm mai departe altora ceea ce am auzit, darurile fiind diferite. În faţa noastră se deschide un câmp mare de acţiune, care se referă atât la slujba în Adunare, cât şi la îndrumarea generală a credincioşilor cu diverse ocazii şi în mod special învăţarea în familia creştină.

2) Soldatul

„Ia-ţi partea ta la suferinţă ca un bun ostaş al lui Isus Hristos.“ Calea creştinului pe acest pământ nu este o plimbare comodă. Ea este în legătură cu luptă şi conflict, iar acestea duc la rândul lor la necazuri şi suferinţe. Suntem noi gata să luptăm această luptă a credinţei şi să acceptăm suferinţele care stau în legătură cu ea? Iuda a scris o întreagă scrisoare, pentru că se simţea constrâns să-i îndemne pe credincioşi „să lupte pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna“ (Iuda 3). Adevărurile credinţei sunt atacate masiv tocmai în aceste ultime zile. De aceea, îndemnul de a fi un bun soldat este mai mult decât actual.

Pavel adaugă: „Nimeni, slujind ca ostaş, nu se încurcă în treburile vieţii, ca să placă celui care l-a înrolat“ (versetul 4). Acesta este punctul decisiv spre care indică aici Pavel. Este vorba spre ce ne concentrăm. Dacă avem pe inimă lupta pentru Domnul nostru, dacă dorim să apărăm adevărurile credinţei, atunci avem nevoie de multă concentrare. Atunci nu ne putem lăsa amestecaţi şi implicaţi în lucrurile acestui pământ şi deloc în problemele acestei lumi. Aceasta nu înseamnă că nu ne îndeplinim obligaţiile zilnice (cum ar fi meseria), ci este vorba de faptul ca aceste preocupări să nu ne umple complet timpul şi să dea la o parte toate celelalte. Pavel ne este în acest sens un mare exemplu. El spune: „Pentru mine a trăi este Hristos“ (Filipeni 1.21). Aceasta conta pentru el. Toate celelalte erau de ordinul doi.

3) Alergătorul

În versetul 5, Pavel vorbeşte din nou despre o luptă: „Dacă cineva se luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu se luptă după legile jocului.“ Observaţiile din subsolul Bibliei germane arată clar că nu mai este vorba despre imaginea soldatului, ci despre o imagine nouă, aceea a alergătorului. Această imagine era foarte bine cunoscută oamenilor din perioada în care s-a scris Noul Testament. Şi noi o înţelegem bine. Un sportiv poate să aibă doar atunci succes, când respectă regulile valabile pentru respectivul joc. Cine nu le respectă, nu poate fi niciodată victorios într-o competiţie, ci se descalifică.

Această ilustraţie ne arată clar că scopul nu scuză niciodată mijloacele. Desigur, este vorba despre ceea ce facem, dar nu este suficient numai atât. Cine doreşte să se lase folosit în slujba pentru Domnul, trebuie să-şi pună şi întrebarea cum trebuie să o facă. Şi desigur, este important şi când se face ceva. „Regulile“ pentru munca în lucrarea Domnului nu sunt stabilite de noi înşine. Nu este lucrarea noastră, ci este lucrarea Lui. Numai Domnul trebuie să decidă cum se face ceva pentru El. Pentru aceasta ne-a pus la dispoziţie principiile corespunzătoare în Cuvântul Său, pe care le putem aplica sub călăuzirea Duhului Sfânt la respectivele împrejurări. Aceasta exclude orice acţiune arbitrară.

Cel care este victorios în competiţie este răsplătit. Pavel aminteşte acest aspect când vorbeşte despre cununi. În contrast cu decoraţiile din această lume, cununa creştinului este o cunună de victorie, care nu se veştejeşte. „Orice luptător pentru premiu se înfrânează în toate; ei deci, în adevăr, ca să primească o cunună care se veştejeşte, iar noi, una care nu se veştejeşte“ (1 Corinteni 9.25).

4) Agricultorul

Exemplul agricultorului ne arată un alt principiu în slujba pentru Domnul: „Agricultorul trebuie să se ostenească mai înainte de a se bucura de roade“ (versetul 6). Principiul enunţat aici este foarte simplu: „din nimic nu iese nimic“. Aceste cuvinte au valabilitate în lume, dar au valabilitate şi în slujba pentru Domnul. Dacă nu suntem dispuşi să arătăm implicare, nici nu putem aştepta că vor fi rezultate corespunzătoare.

Pavel le scrie corintenilor cum el însuşi s-a angajat în lucrarea Domnului. În acelaşi timp arată însă că fără harul lui Dumnezeu orice osteneală este în zadar. El scrie: „Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ci am lucrat mult mai mult decât ei toţi; dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine“ (1 Corinteni 15.10). Recunoaştem aici două laturi: una vorbeşte despre responsabilitatea noastră, cealaltă despre acţiunea Duhului lui Dumnezeu. Ambele laturi au rostul şi locul lor în viaţa noastră. Nu ne putem odihni pe harul lui Dumnezeu, dar nici nu putem renunţa la el. În ciuda hărniciei şi străduinţei agricultorului, el nu poate face de la sine procesul de creştere. El depinde în totul de Dumnezeu. Eclesiastul spune: „Aruncă-ţi pâinea pe ape, pentru că după multe zile o vei găsi“ (Eclesiastul 11.1). Să facem acest lucru şi noi astăzi cu toată dăruirea şi tot angajamentul.

5) Lucrătorul

„Străduieşte-te să te prezinţi pe tine însuţi lui Dumnezeu aprobat, un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, împărţind drept Cuvântul adevărului“ (versetul 15). În epistolele Noului Testament este vorba în multe locuri despre lucrători. Există lucrători răi şi lucrători buni. Lucrătorii buni sunt întotdeauna colaboratori, pentru că lucrăm la o lucrare comună. Aici este vorba despre un lucrător

care nu are de ce să se ruşineze, deoarece el împarte drept Cuvântul adevărului. În contradicţie stau vorbirile deşarte şi lumeşti, de care trebuie să se ferească (versetul 16). Astfel de vorbiri nu numai că sunt inutile, dar ele dăunează ascultătorilor. Aşa a fost pe vremea lui Timotei, aşa este pe vremea noastră.

Un lucrător dovedit în slujba pentru Domnul nu va discuta asupra Bibliei, ci va împărţi drept Cuvântul adevărului. Dacă suntem astfel de lucrători, atunci vom deosebi diversele faţete ale adevărului, pe care ni le dă Dumnezeu în Cuvântul Său, în mod corect, fără să le separăm. Dumnezeu ne explică adevărul aşa cum îl putem noi înţelege. De noi depinde să deosebim corect părţile diverse şi aspectele adevărului, ca să ne putem face o imagine cuprinzătoare.

Un astfel de lucrător nu este pur şi simplu unul, care, fără să ştie prea multe despre lucrarea sa, o face fie rău, fie bine. Dumnezeu doreşte să fim specialişti, lucrători care se dovedesc. Dumnezeu poate judeca dacă este aşa sau nu. Lucrătorul în lucrarea Domnului stă înaintea Sa.

6) Vasul

„Dar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre onoare şi altele spre dezonoare. Deci, dacă cineva se va curăţi pe sine însuşi de acestea, va fi un vas spre onoare, sfinţit, folositor Stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună“ (versetele 20, 21). Un vas trebuie să fie de folos celui care îl foloseşte. Cu un vas murdar nu poţi face nimic, este nefolositor.

Casa mare vorbeşte despre creştinătate. Vasele sunt oamenii, care se deosebesc pe de o parte în funcţie de material, deci după structura lor de principiu (aur, argint, respectiv lemn sau lut) şi pe de altă parte în funcţie de utilizarea lor (spre onoare sau spre dezonoare). Întrebarea care se pune este dacă aceştia, dacă noi, tu şi eu, suntem slujitori ai lui Dumnezeu spre onoare sau spre dezonoare. Ne poate folosi Domnul în slujba Sa pentru Sine? Ca să fie aşa, trebuie să ne menţinem curaţi noi înşine, separându-ne de tot ce nu este spre onoarea lui Dumnezeu. A ne curăţa înseamnă în acest loc să ne separăm de ceea ce nu este curat. Aici este vorba deci despre legăturile noastre. Ne putem gândi atât la legăturile noastre de slujire pentru Dumnezeu, cât şi la legăturile noastre de închinare înaintea lui Dumnezeu. Părtăşia în slujire cu vase spre dezonoare ne face nefolositori pentru munca în lucrarea Domnului.

Următorul verset ne prezintă latura pozitivă: „Urmăreşte dreptatea, credinţa, dragostea, pacea, cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată“ (versetul 22). Sunt dintre aceia care au inima curată şi sunt dedicaţi Domnului. Cu astfel de oameni putem să urmărim împreună dreptatea, credinţa, dragostea şi pacea. Aceasta este o colaborare plăcută în slujba pentru Domnul.

7) Robul

Ultima imagine ne prezintă relaţia noastră ca şi robi faţă de Domnul nostru. Noi toţi suntem robi, adică sclavi (slujitori) ai Domnului nostru, care nu trebuie să facă voia lor proprie, ci voia Stăpânului lor. Despre un astfel de om citim: „Dar fereşte-te de întrebările nechibzuite şi lipsite de învăţătură, ştiind că nasc certuri. Şi un rob al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă de toţi, capabil să-i înveţe, răbdător, corectându-i cu blândeţe pe cei care se împotrivesc“ (versetele 23-25). Aici apar două caracteristici mari ale unui rob bun, şi anume pe de o parte hotărârea de a respinge tot ce este greşit, iar pe de altă parte smerenia, blândeţea şi bunătatea sa.

Cu toţii tindem mai mult sau mai puţin spre unilateralitate. Întâlnim adesea oameni care resping cu hotărâre orice este greşit, dar care nu arată bunătate şi blândeţe. Pe de altă parte sunt oameni care sunt foarte blânzi şi buni, dar care duc lipsă de hotărâre. Dumnezeu doreşte ca aceste două caracteristici să fie găsite într-un echilibru. Să facem cunoscut tuturor oamenilor blândeţea noastră (Filipeni 4.5). Dar în acelaşi timp să respingem vehement orice este greşit şi nebiblic.

Deci ambele caracteristici trebuie să modeleze slujba noastră. Acest lucru are valabilitate pentru lucrarea în poporul lui Dumnezeu, în slujba în strângerile laolaltă, în lucrarea personală de la om la om, în lucrarea de evanghelizare, dar are valabilitate şi în modul de lucru şi în relaţiile de familie. Chiar şi educarea copiilor noştri trebuie să se bazeze pe aceşti doi stâlpi: bunătatea şi blândeţea pe de o parte, iar hotărârea şi consecvenţa pe de altă parte. La Pavel le găsim pe amândouă. El a fost pentru tesaloniceni ca o doică, care îşi îngrijeşte cu drag copiii. În acelaşi timp i-a îndemnat ca un tată, i-a mângâiat şi i-a sfătuit (1 Tesaloniceni 2.7 şi 11.12).

Pavel le scrie corintenilor: „De aceea, fraţii mei preaiubiţi, fiţi tari, neclintiţi, prisosind întotdeauna în lucrarea Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul“ (1 Corinteni 15.58). În lumina acestui cuvânt putem să luăm cele şapte imagini din 2 Timotei 2 ca îmbărbătare şi îndemn pentru noi.

Acest verset citat este motto-ul oricărei activităţi creştine: pe de o parte stabilitate neclintită, pe de altă parte activitate din prisos.

„Fiţi tari, neclintiţi!“ Cuvântul lui Dumnezeu este baza oricărei acţiuni în lucrarea Domnului. Vrem să ne plecăm sub autoritatea Sa şi să nu ne abatem niciun milimetru de la adevăr. În orice activitate să întrebăm: acţionez eu conform Bibliei? Nu părerea mea contează, ci voia lui Dumnezeu.

„Prisosind întotdeauna în lucrarea Domnului.“ Din teama de a face ceva greşit, există pericolul de a nu face nimic. Acest lucru nu ar fi drept. De aceea suntem îndemnaţi să lucrăm cu hărnicie pentru Domnul, cât timp ne lasă aici. El doreşte să punem la dispoziţia Sa timpul şi puterea noastră. Atunci ne va da cu siguranţă o lucrare, pe care dorim apoi să o facem cu toată energia şi cu stăruinţă.

Principiile biblice nu avem voie să le părăsim niciodată, dar să continuăm cu hărnicie lucrarea Domnului. Una nu o exclude pe cealaltă. Dacă punem ambele laturi în practică, slujba noastră va fi echilibrată şi va primi recunoaştere din partea Domnului.

http://www.clickbible.org/teme-biblice/slujire/imbarbatare-pentru-slujitor/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/imbarbatare-pentru-slujitor-cateva-ganduri-despre-2-timotei-2/

Iubirea Tatălui J. N. Darby

download

Dragostea este activă; ea are un subiect. Subiectul suprem şi etern al inimii lui Dumnezeu este Fiul Său: „Tatăl iubeşte pe Fiul” (loan 5:20), proclama Duhul Sfânt prin pana apostolului loan. „Acesta este Fiul Meu preaiubit“, este declaraţia Tatălui, repetată de două ori pe pământ: „Tatăl Mă iubeşte“ (Ioan 15:9 ), spunea Domnul ucenicilor Săi; iar Tatălui Îi spune: „Tu M-ai iubit inainte de întemeierea lumii“ (Ioan 17:24 ).

În profunzimile eternităţii, iubirea de nespus a Tatălui îşi găseşte plăcerea în Fiul; pe pământ, unde mergea în umilinţă, ca Om perfect şi ascultător, privirea Tatălui cobora cu tandreţe asupra Lui și inima Sa Îşi găsea plăcere în El. Cerurile Îi erau deschise, iar în secolele care au urmat, dragostea cu care este iubit a strălucit în ochii încântaţi ai sfinţilor.

Dar noi, suntem oare în afara acestei sfere? Ni se îngăduie numai să ştim aceste lucruri, să le vedem de departe ca pe nişte splendori faţă de care trebuie să rămânem străini, fără să luăm parte la ele? Nu! Această iubire voia să se extindă în afara sânului Tatălui, nu numai pentru a se arăta în Persoana Fiului, ci pentru a se transmite fiinţelor omeneşti create, ca să fie şi ele aduse in bucuria Lui; nu îngerilor aleşi, ci păcătoşilor din descendenţa vinovată a lui Adam.

În aceasta străluceşte desăvârşirea acestei iubiri, a cărei profunzime este vizibilă: iubire curată, dezinteresată, suverană, care coboară până la cei mai de jos şi ticăloşi, ca să-i atragă la El şi să-i facă nespuşi de fericiţi.

Dumnezeu este dragoste”, spune apostolul (1. loan 4:8,16). Această dragoste este pentru mine, este cu mine, este în mine, este a mea. De ce să mă mai tem? Cea mai mică teamă din inima unui  credincios ofensează iubirea desăvârşită a lui Dumnezeu.

http://comori.org/dumnezeu/iubirea-tatalui/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/iubirea-tatalui-j-n-darby/

Iubește Iisus „penalii”?

Isus-iubeste-penalii

Am simțit nevoia să scriu acest articol pentru a încerca să transmit un mesaj, nu al meu ci al Domnului Iisus Hristos.

În pușcărie deținuții folosesc termenul „penal” pentru a numi diferite obiecte pe care le primesc din partea penitenciarului. De aceea dacă ai primit în momentul încarcerării o pătură din partea penitenciarului, aceea este o pătură „penală”. Dacă îți aduce familia o pătură de acasă, aceea este o pătură „civilă”. Așadar, lingură, castron, săpun, șampon sunt numite obiecte „penale” dacă nu vin de la persoane civile, adică din libertate.

Nu la fel stau lucrurile când vine vorba de oameni, cel puțin nu în pușcărie. Eu nu am auzit încă un deținut care să îl numească pe alt deținut „penal”, nici vreun gardian sau cadru al unității să strige după deținuți ceva de genul „măi penalilor”. În percepția noastră suntem cu toții oameni și cel puțin în penitenciarul în care sunt cazat, cu mici excepții, relațiile inter-umane deținut-deținut și deținut-cadru, se bazează pe omenie. Am scris mai sus, cu mici excepții, pentru că ele există.

Urmăresc cu uimire și cu părere de rău la TV cum oameni în toată firea, jurnaliști, politicieni, oameni învățați, cu multă școală, folosesc acest cuvânt „penal” pe post de bolovani cu care ei doresc să lovească puternic fie în adversari, fie în oamenii pe care dumnealor îi desconsideră dintr-un motiv sau altul.

De exemplu, nu îi place de X, aruncă piatra:

–       Cine domnule? Ăla? E penal dom’le.

–       Dar de unde știți?

–       Știu eu, am auzit, mi-a zis cineva….

Piatra a fost aruncată, răul a fost deja făcut. Dumnezeu are un cuvânt pentru acest gen de oameni, se numește „Pilda vameșului și a fariseului”. Nu voi scrie aici toată pilda, o găsiți în Luca 18 de la versetul 9 la 14, dar vreau totuși să scriu primul verset: „A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți”. Domnul Hristos a spus această pildă special pentru aceia care au darul de a disprețui. Conform spuselor unora și eu fac parte din această categorie a „penalilor”. Nu este un lucru cu care să mă mândresc ci dimpotrivă mă rușinez, însă nu mai pot schimba nimic din ceea ce a fost; singurul vinovat pentru această situație sunt eu, nimeni altcineva.

Nu mă mai uit la trecut pentru că așa cum am scris, el nu poate fi schimbat, mă uit însă cu încredere spre viitor pentru că într-adevăr viitorul poate fi altul. Am greșit în trecut, nu sunt obligat să o fac și în viitor; am primit ocara și pedeapsa pentru ce am greșit, însă nu sunt obligat să port această ocară și pe viitor.

Cei mai mulți oameni care au greșit și au plătit cu ani grei de pușcărie nu își mai revin niciodată pentru că societatea nu este gata să îi primească, să le ofere un loc de muncă, o șansă la o altfel de viață. Recidiva, adică acei care se reîntorc în pușcărie odată eliberați, trec de 50%; poate vă întrebați de ce? Pentru că dincolo de gardurile pușcăriei pe deținut nu îl mai așteaptă nimeni, decât ură, dispreț și ignoranță. O societate creștină, din punctul meu de vedere, ar trebui să se implice activ în reabilitarea celor din pușcării; în loc de dispreț să arate o urmă de compasiune. Desigur că deținutul odată eliberat nu va găsi compasiune din partea semenilor, până la urmă este doar un „penal” ce merită ignorat.

Atât eu cât și frații mei de credință de aici din pușcărie îi mulțumim lui Dumnezeu care ne-a arătat nu doar compasiune ci și o dragoste nemaiîntâlnită la oameni. Dumnezeu, prin Fiul Său, a fost gata să ne arate înțelegere, să ne ofere iertare și în bunătatea Lui să ne pregătească pentru ca atunci când vom fi liberi să dăm dovadă că într-adevăr suntem copiii Săi.

Mai mult decât să ne iubească pe noi cei din închisori, Domnul Iisus face un pas mai departe și merge până acolo că se identifică cu deținuții, dacă vreți cu „penalii”. Am găsit acest lucru minunat în Matei 25  Vă spun din toată inima că atunci când am citit acest capitol m-am bucurat ca un copil, am fost atât de fericit! De ce? Pentru că în sfârșit am găsit pe Cineva care să spună: „de câte ori faceți un bine celor din pușcării, Mie îmi faceți acel bine”. Acest cineva nu este oricine, este Fiul lui Dumnezeu.

M-am gândit atunci: „cum? Fiul lui Dumnezeu, El care a trăit fără greșeală, fătă păcat, fără să fi făcut ceva rău, tocmai El se identifică cu nenorociții din pușcării?” Nu mi se părea real la început, apoi cercetând Scriptura mi-am dat seama că Iisus Hristos a venit să cheme la pocăință pe cei păcătoși nu pe cei neprihăniți și tot Domnul spune: „nu cei sănătoși au trebuință de doctor ci cei bolnavi” Luca 5:31.

Deci Domnul Iisus Hristos ar fi putut să ignore pe păcătoși, dar El tocmai pentru ei a venit. În bunătatea Sa s-a aplecat  asupra păcătosului sau „penalului” până acolo că se identifică în persoana acestuia. Ce Dumnezeu măreț am! Câtă bunătate și câtă dragoste! Vă spun din inimă, câteodată mă gândesc și zic: „Doamne de ce atâta bunătate pentru un om păcătos și rău ca mine?”

Uitându-mă la cine am fost, vă scriu cu toată sinceritatea că eu nu aș fi meritat atenția lui Dumnezeu nici măcar pentru o secundă, darămite ca El să coboare din înălțimile cerului, să lase slava pe care o avea la Tatăl Său, să sufere ocară, batjocuri, dispreț și o moarte crudă pe cruce, făcând toate acestea pentru mine. Unii ar spune că așa ceva nu se poate, că am înnebunit, însă eu nu spun aceste lucruri de la mine, ci le-am găsit scrise în Sfânta Scriptură.

Bineînțeles că Fiul lui Dumnezeu nu a venit doar pentru Ghiță Ignat, nu doar pentru cei din pușcării, ci pentru lumea întreagă, pentru oricine este gata să dezbrace haina de fariseu și să adopte starea smerită și sinceră a vameșului păcătos. Ca să răspund la întrebarea din titlu, zic da! Dumnezeu deși urăște păcatul îl iubește pe păcătos, își dorește reabilitarea lui, îl prețuiește și dorește ca el, păcătosul, „penalul” să devină un alt om. Mai greu este la noi, oamenii care știm să punem etichete, știm să căutăm paiul, dar ne dăm seama atât de greu de bârna pe care o purtăm noi înșine.

Închei aici cu speranța că vom adopta cu toții o atitudine plăcută Domnului nostru Iisus Hristos!

Iubește Iisus „penalii”?

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/iubeste-iisus-penalii/

Isus, considerat extremist de unii britanici

Un nou sondaj a relevat faptul că 1 din 4 persoane din Regatul Unit consideră că Isus Hristos, Martin Luther King Jr. și Nelson Mandela au fost „extremiști”.

În cadrul sondajului, comandat de Alianţa Evanghelică din Regatul Unit împreună cu o coaliţie de alte organizaţii, au fost intervievaţi 2.004 adulţi, eșantionul fiind apreciat ca „reprezentativ demografic pentru toţi adulţii din Marea Britanie”. Alianţa Evanghelică, reprezentând 2 milioane de creștini ai Marii Britanii, a afirmat într-un comunicat de presă că acest studiu este „primul sondaj reprezentativ la nivel naţional cu privire la extremism”.

Potrivit datelor comunicate de Christian Post, 28% dintre respondenţi au răspuns afirmativ atunci când au fost întrebaţi dacă îl consideră pe Iisus un „extremist”. Aproximativ 25% au fost de aceeași părere când au fost întrebaţi referitor la Mandela și la Martin Luther King, 20% au fost de acord că și Mahatma Gandhi a fost „extremist”, iar 13% au spus același lucru despre Dalai Lama.

„Limbajul extremismului este o reţetă a haosului și a separării. Acest sondaj arată amploarea confuziei morale în societatea noastră, cu un public care nu poate să decidă dacă ceva este extrem sau nu”, a spus David Landrum, directorul Alianţei Evanghelice. Landrum a adăugat că rezultatul arată eroarea din spatele eforturilor guvernului de a defini extremismul, în condiţiile în care acesta „a încercat și a eșuat în ultimii doi ani să definească extremismul, iar acest sondaj nu face decât să confirme confuzia opiniei publice”.

CITESTE MAI MULT: https://semneletimpului.ro/international/terorism/iisus-considerat-extremist-de-unii-britanici.html

Isus, considerat extremist de unii britanici

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/isus-considerat-extremist-de-unii-britanici/

Isus Hristos devansează figuri istorice de primă mână precum Napoleaon, Lincoln, Aristotel sau Alexandru Macedon. 

download

Isus Hristos a fost numit ca fiind personajul cel mai important din istoria umanităţii, conform unui sistem de clasificare în Internet bazat pe vizitele şi actualizările de pe Wikipedia, după cum ne informează portalul The Christian Post.

Autorii sistemului, Steven Skiena şi Charles Ward, care au publicat acest studiu în cartea intitulată “Who`s Bigger? Where Historical Figures Reallz Rank”, au utilizat ca şi parte a sistemului de clasificare, versiunea în engleză a bazei de date Wikipedia, pe lângă alte surse adiţionale, pentru a crea o listă a unor figuri istorice, bazată în popularitatea acestora şi numărul aproximativ de admiratori.

Skiena, care este profesor de ştiinţe computaţionale la Universitatea Stony Brook din New York – Statele Unite, a spus că fiecare figură istorică a fost clasificată “punând laolaltă amprenta a milioane de opinii într-o manieră foarte riguroasă. “Am analizat pagini de Wikipedia a peste 800 000 de persoane, pentru a măsura cantităţile ce corespund relevanţei istorice a fiecăruia în parte”.

“Importanţa lui Isus este demonstrată prin popularitatea acestuia în ziua de azi, la 2000 de ani după moartea Lui. Nu vedem că acest lucru se va întâmpla şi cu Justin Bieber”, a spus Skiena, adăugând că Isus dispune de peste două miliarde de admiratori, conform studiului său.

Cu toate că în cadrul acestui studiu, nu s-au luat în considerare date din reţelele sociale precum Facebook sau Twitter, “aceleaşi forţe ce contribuie la popularitate în Twitter sau Facebook, sunt evidenţieate prin numărul de vizite şi editări din paginile de Wikipedia”, a spus Skiena.

Conform studiului lui Skiena şi Ward, lui Isus Hristos îi urmează în importanţă liderul francez Napoleon Bonaparte şi scriitorul englez William Shakespeare, în a doua respectiv în a treia poziţie. În a patra poziţie se situează liderul islamic Mahomed, urmat de către preşedinţii americani Abraham Lincoln şi George Washington.

Curios lucru, pe lista primilor 10 figuri mai importante, conform studiului, nu apare nici o figură feminină, lucru pe care Skiena îl atribuie de fapt unei inechităţi existente între genuri, de-a lungul istoriei, până în urmă cu câţiva ani.

Dictatorul german Adolf Hitler ocupă a şaptea poziţie, în timp ce filozoful grec Aristotel, Alexandru Macedon şi Thomas Jefferson, completează lista celor mai relevante figuri din istorie, publicată de autorii acestui studiu.

Pentru Știri Creștine, Beni Drădici

Citeşte mai mult pe http://www.stiricrestine.ro Isus Hristos a fost numit personajul cel mai important din istoria umanităţii – Stiri Crestine.ro

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/isus-hristos-personajul-cel-mai-important/

IRAN: AMINTINDU-NE DE CEI LEGAŢI PENTRU HRISTOS

download

BisericaPersecuțiiRugăciune | 27 ianuarie 2014, 14:58

IRAN: Amintindu-ne de cei legați pentru Hristos

Davoud Alijani, un creștin iranian închis în luna decembrie, 2011, împreună cu alți patru creștini, a fost eliberat după mai bine de 250 de zile petrecute în închisoare. Davoud a fost acuzat de convertire de la islam la creștinism.

Pastorul Farhad Sabokrouh și Naser Zamen – Dezfuli au fost închiși împreună cu Davoud și eliberați pe custodie în luna decembrie a anului 2013.

Conform unui raport recent, cel de-al patrulea creștin închis – Shahnaz Jayzan – soția pastorului Farhad, a rămas în închisoare. Cu toate acestea, surse neconfirmate spun că ea va fi eliberată.

Între timp, data de 16 ianuarie marcheaza al treilea an în închisoare pentru Benham Irani (43 de ani), un lider al unei case de rugăciune, închis pentru „ofensarea securității naționale”. Benham este deținut în condiții grele la închisoarea Ghezal Hesar și este foarte bolnav. Mai multe detalii aici.

Benham a fost foarte grav bătut și ne temem că ar putea să moară în închisoare. Într-o scrisoare din partea lui, el a scris:

„În închisoare am avut parte de noi experiențe legate de dragoste. Aici trăiesc cu colegi de celulă de la care este greu să vezi ceva pozitiv în viețile și personalitățile lor. Nu se gândesc la nimic decât la valori negative, acte de violență și citesc literatură murdară. Îi privesc și mă întreb: „Oare chiar merită ei rugăciuni și mijlociri?” Imediat îmi amintesc că Isus Hristos a murit și pentru păcatele lor.  „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2 : 2)

Familia pastorului se confruntă cu raiduri din parte forțelor de securitate. În data de 15 decembrie 2012, forțele de securitate au percheziționat casa soției pastorului, Kristina, și casele altor trei creștini și au confiscat biblii și alte materiale creștine, cât și laptopul Kristinei.

Mulțumim Domnului pentru răspunsul la rugăciune și pentru eliberarea lui Davoud, Farhad și Naser. Fie ca Shahnaz să fie următoarea eliberată! Cereți Domnului ajutor pentru recuperarea emoțională și fizică. Cereți Domnului ca prezența Lui să-l însoțească pe pastorul Benham în aceste momente. Rugați-vă pentru Kristina și pentru cei doi copii, Rebecca și Adriel.
(Persecution.net)

Citeşte mai mult pe http://www.stiricrestine.ro IRAN: Amintindu-ne de cei legați pentru Hristos – Stiri Crestine.ro

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/iran-amintindu-ne-de-cei-legati-pentru-hristos/

IOSIF TON: MESAJ DE INVIERE

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe unicul Său Fiu–

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de bunătate şi de adevăr–

Publicat pe 19 Aprilie 2017 de CrestinTotal.ro în Articole

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe unicul Său Fiu–

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de bunătate şi de adevăr–

Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu a intrat în umanitate şi a cuprins în Sine toată umanitatea, aşa încât pe dealul Golgota noi toţi, toată omenirea,

am fost răstigniţi împreună cu El, am murit înpreună cu El, am fost îngropaţi împreună cu El.

Măcar că eram morţi în greşelile şi în păcatele noastre, Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,

ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos.

Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Cristos şi ne-a făcut să şedem împreună cu El în locurile cereşti, fiindcă suntem în Cristos.

Căci noi suntem capodopera (în greacă „poema”) lui Dumnezeu si am fost plantaţi (încorporaţi) în Cristos în vederea unui nou fel de viaţă, caracterizat prin bunătate.

Notă explicativă: Fiul lui Dumnezeu S-a făcut una cu noi prin întrupare; această realitate a devenit a noastră când am crezut în El, (Romani 3:26) şi când am facut mărturia credinţei noastre prin botez (Romani 6:1-6).

Ce urmează?

Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi după (să gândiţi, să urmăriţi) lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la (preocupaţi-vă cu) lucrurile de sus, nu cu cele de pe pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.

Omul vostru cel vechi a murit şi a fost îngropat cu Cristos

şi voi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care este în proces de înnoire după chipul lui Dumnezeu.

Noul fel de viaţă (chipul lui Dumnezeu în voi) descris pe larg:

Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu (însuşiţi-vă, dezvoltaţi în caracterul vostru) o inimă plină de compasiune, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă (toleraţi-vă, acceptaţi-vă) unul pe altul şi dacă unul are motiv să se plângă de altul, iertaţi-vă cum v-a iertat Cristos pe voi. Dar mai presus de toate, echipaţi-vă cu dragostea, care este perfecţiunea în relaţii… Cuvântul (învăţătura) lui Cristos să locuiască din plin în voi, cu toată înţelepciunea (adică toată înţelepciunea voastră să fie informată şi dirijată de învăţătura lui Isus!).

În Vinerea Mare, pe Golgota, păcatele voastre au fost spălate, voi aţi fost împăcaţi cu Dumnezeu şi stăpânirea celui rău şi a duhurilor rele asupra voastră a fost anulată. Dar cel rău şi duhurile rele sunt lăsate să existe şi să încerce să vă înşele, dar nu mai au autoritate şi putere decât dacă voi ascultaţi de ele. De acum, proprietarul vostru este Isus. Dar voi decideţi dacă Îl ascultaţi pe El sau decideţi să ascultaţi de cel rău.

CITESTE MAI MULT – http://iosifton.ro/blog/mesaj-de-inviere_2017_04_16_blog

IOSIF TON: MESAJ DE INVIERE

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/iosif-ton-mesaj-de-inviere/

INVITAȚIE LA DRUMEȚIE

”Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.” (Luca 10:33)

mihai sarbuViața noastră este o călătorie din efemeritate spre eternitate. Scriptura ne descoperă că suntem:  ”nişte străini şi călători” (1Petru 2:11) și că este foarte important să găsim drumul adevărat care ne ajută să ajungem la destinația finală pregătită de Creatorul. Domnul Isus a făcut lucrurile clare și a proclamat acest adevăr când a spus: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Oamenii au căile lor, Dumnezeu are Calea Sa. Iată de ce vă provocăm să faceți liniște în suflet și să priviți la câteva căi pe care aleargă oamenii în căutarea unui drum care să ducă în glorie. În această meditație plecăm în drumeție pe câteva trasee ce ni le oferă  Scriptura în Pilda Samariteanului milostiv.

1. Pe drumul care coboarăCartea Sfântă relatează că: “Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon.” (Luca 10:30/a). Ierihonul și Damascul sunt cele mai vechi orașe din lume locuite în permanență. Dar ca să ajungi la Ierihon trebuie să cobori în cel mai de jos loc de pe pământ la aproape 400 de metri sub nivelul mării. Este drumul pe care călătorim fiecare dintre noi. Exact cum remarcă și poetul în versurile sale:  ”Anii noştri, ani puţini, / Cum se duc de iute! / Şi pe loc de-ai vrea să-i ţini – / Tot îţi vor scăpa din mâini, / Că-s făcuţi din săptămâni, / Zile şi minute.  / Anii noştri de necaz, / Cum îşi sapă cale! / Lăsând cute pe obraz, / Jug ce-apasă pe grumaz, / Ce-a fost ieri, nu mai eşti azi! / Mergi cu ei la vale… ” (P.Dugulescu – Anii noștri). Caută o poză de acum 20 de ani și privește la ea uitându-te în oglindă. Vei vedea diferența. Dar ”legea entropiei” acționează în toate domeniile vieții. Din punct de vedere economic lumea se prăvălește spre dezastru. La fel și sub aspect social. Dar, ce-i mai trist este că și din punct de vedre spiritual lucrurile nu arată prea diferit. Suntem în vremea când până și urmașii Domnului Isus sunt caracterizați ca: ”având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea.” (2Tim.3:5) Deasemenea trăim momente în care: ”din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Matei 24:12). Ce trist. Să ai la îndemână toate resursele Cerului și să trăiești o viață săracă și lipsită de sens. Dacă te afli pe drumul acesta ești în mare pericol. Da! Nu poți opri îmbătrânirea trupului dar poți să faci ca sufletul tău să întinerească în Domnul.

2. Pe drumul oamenilor frustrațiEste o altă potecă pe care călătoresc mulți. Întâlnim pe drumul acesta tâlharii care jefuiesc  la drumul mare fără milă: ”… A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat aproape mort.” (Luca 10:30/b). Oameni neîmpliniți! Tot pe drumul acesta facem cunoștință cu Bartimeu:  ”un cerşetor orb, şedea jos lângă drum, şi cerea de milă.” (Marcu 10:46). Ce tragedie! Timeu însemană: ”Cel stimat, apreciat, onorat” (Dicționar biblic) iar fiul său – Bartimeu – este un cerșetor de lângă drum. Imaginea este întregită de Zacheu: un om bogat … mai marele vameşilor” (Luca 19:2). De profesie ”inspector ANAF” era aservit romanilor și urât de evrei. Ba –  mai mult – avea bani și chiar și religie (era fiul lui Avraam) dar toate aceste l-au făcut tare nefericit. Are curajul să se urce într-un pom cu coroană deasă pentru a nu fi văzut deoarece fiind mic de statură nu putea să-l zărească pe Domnul Isus decât în felul acesta. N-a știu că Cel ce trecea prin Ierihon era chiar Dumnezeu în persoana Fiului Său și că-l zărește chiar și în pomul în care era ascuns. O, voi cei trudiți și împovărați! Opriți-vă! Orice neîmplinire și orice frustrare se termină la întâlnirea cu Domnul Isus. Bartimeu își capătă vedrea, Zacheu se pocăiește iar tâlharii au șansa să devină copii ai lui Dumnezeu prin jertfa de la Golgota (vezi tâlharul mântuit). Este valabil și pentru tine care te zbați să fi fericit și împlinit dar  nu reușești fiindcă o faci pe cont propriu fără Mântuitorul. Ia aminte la mesajul poetului care te îndeamnă să meditezi profund la viața ta și să faci ce trebuie cu ea: ”În grabă trece viața ta / Și ziua ta s-a dus. / Deci vino azi în plină zi / La crucea lui Isus La crucea lui Isus.” (C.Ev.#779).Dar astăzi deoarece mâine s-ar putea să fie prea târziu.

3. Pe drumul unei religii fără impactEste una din rutele cele mai frecventate din toate vremurileCuvântul relatează că: ”Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un Levit trecea şi el prin locul acela; şi când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.” (Luca 10:31-32). Amândoi – preotul și levitul – aveau menirea și slujirea de a sta lângă oameni și de le fi de folos în salvarea sufletului lor. Dar amândoi au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari fără să-l ajute cu ceva. Și asta pentru că religia nu rezolvă problema. Ea înseamnă să faci tu ceva ca să fi mântuit. Este ca și cum te-ai trage de șireturi ca să ieși din mlaștină. Ori asta nu se poate. Omul lui Dumnezeu este tranșant când întreabă direct: ”Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?” Iar apoi vine și face lumină explicând că: ” Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:20, 27). Ce clar și porvocator! Fac fapte bune pentru că am fost mântuit și nu ca să fiu mântuit. Cum stau lucrurile în dreptul tău? Ai doar o religie sau ai o relație adevărată cu Fiul lui Dumnezeu? Porți doar un nume sau se vede în tine  viață din Dumnezeu. Ai doar o Biblie sau ai și credință? Care este impactul slujirii tale printre ”cei căzuți între tâlhari” din jurul tău? Te cunosc orfanii și văduvele? Dar săracii, bolnavii și necăjiții acestei lumi? Dumnezeu I-a lăsat lângă tine ca să te ocupi de ei și să faci o slujbă cu Evanghelia în așa fel ca ei să fie mântuiți. Oprește-te și ia aminte la aceste întrebări!

4. Pe drumul samariteanului care urcăAjungem să facem cunoștință cu: ”un Samaritean, care era în călătorie” (Luca 10:33), asta însemnând că el urca. De la Ierihon în jos drumul se înfundă la Marea Moartă. Singura explicație este că samaritenul urca spre Cetatea Păcii. Ceea ce a făcut el îți taie respirația:  ”a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: “Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.“ (Luca 10:33-35). Nu și-a pus în nici un fel problema că n-ar putea să-l ajute și nici că nu ajunge la timp unde avea treabă. N-a făcut ce-au făcut oamenii religiei, ci – dezinteresat – a jertfit și a cheltuit ca să salveze un om de la moarte. Exact cum a făcut și Dumnezeu care: ”a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Fantastic! Ce dragoste jertfitoare și ce exemplu de slujire! Numai cei care ”urcă” pot face așa ceva. Ca și exemplul din mesajul poetului care scrie: ”Pe-o oaie ce căzuse jos / A ridicat-o El duios. / Și-a dus-o-n brațe iubitor / blândul Păstor, blândul Păstor. / Pe alta care la pământ / Zăcea cu piciorușul frânt. / El o legă mângăietor / blândul Păstor, / blândul Păstor.” (Traian Dorz – Blândul păstor). Ridică-te și pornește să urci din spațiu și timp spre veșnicie. Dar nu oricum, ci slujindu-L pe Stăpânul cu dedicare și consacrare la nivel de excelență. Domnul Isus a lăsat ”mielușeii, oițele și oile” în grija urmașilor Săi. Este și motivul pentru care te-ai născut și trăiești în acest segment de timp al istoriei: ca să-L arăți pe El celor din jurul tău. Așa că: ”În via lui Isus intră să lucrezi / Pe slabi să-I întărești pe toți să-i servești. / Ceas cu ceas din viața ta, / Folosește-le în lucru pentru Isus.” (C.Ev.#552). Iar la sfârșit să ajungi pe podiumul de premiere al veșniciei ca să primești răsplata meritată.

RUGĂCIUNE

”Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Ps.139:24)

Mihai Sarbu

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/invitatie-la-drumetie/

INTELIGENŢA RASEI UMANE ÎN DECLIN

Genetician de la Stanford: Inteligența rasei umane este în declin 20 feb 2013 

download

Vestea că oamenii devin din ce în ce mai puțin inteligenți poate părea surprinzătoare în contextul lumii super-tehnologizate în care trăim. Cu toate acestea, cercetări din domeniul geneticii indică faptul că oamenii sunt mai puțin inteligenți și mai instabili emoțional decât în urmă cu câteva zeci sau sute de ani în urmă, conform unui studiu publicat în revista Natural Society.

Un cercetător de la Universitatea Stanford (SUA), Dr. Gerald Crabtree, crede că declinul nostru intelectual ca rasă are de-a face într-o bună măsură cu mutațiile genetice degenerative. „Pot să pariez că dacă un cetățean din Atena anului 1.000 î.Hr. ar apărea brusc în mijlocul nostru, ar fi printre cei mai sclipitori intelectuali în viață, cu o memorie grozavă, un orizont larg de idei și o claritate remarcabilă în a distinge esența lucrurilor. În plus, cred că ar fi printre prietenii și colegii noștri cu cea mai mare stabilitate emoțională”; așa își începe geneticianul de la Stanford articolul publicat în jurnalul Trends in Genetics.

În timp ce această ipoteză își are cu siguranță meritele sale, ar trebui să ținem cont și de alți factori care contribuie la declinul inteligenței rasei umane, precizează Mike Barrett, autorul articolului din revista Natural Society, făcând referire la rolul pe care sistemul alimentar îl joacă în această problemă.

Fluorul adăugat în apa curentă scade IQ-ul

Un grup de cercetători de la Harvard a descoperit că fluorul, o substanță adăugată din abundență în apa curentă, scade IQ-ul populației. Cercetătorii, care și-au publicat studiul în revista de specialitate Environmental Health Perspectives, au concluzionat că „rezultatele noastre susțin posibilitatea unor efecte adverse ale expunerii la fluor asupra dezvoltării cerebrale a copiilor”. În acest studiu s-a descoperit o relație semnificativă doză-răspuns între nivelul de fluor din organism și IQ-ul copiilor respectivi; acesta este al 24-lea studiu care a stabilit această asociere.

„E lipsit de noimă să continuăm să ne expunem copiii la experimentul acesta de fluorizare a apei doar pentru a satisface agendele politice ale unor grupuri de interes. Chiar dacă fluorizarea apei reduce riscul de carii, este sănătatea dentară mai importantă decât sănătatea creierului? E timpul să lăsăm politica la o parte și să punem capăt fluorizării apei”, a adăugat Paul Beeber, președintele organizației New York State Coalition Opposed to Fluoridation.

 Pesticidele scad inteligența umană

Un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences a descoperit că pesticidele, care se găsesc din abundență în industria alimentară, produc schimbări durabile în structura creierului, asociate cu niveluri scăzute ale inteligenței. Cercetătorii au descoperit că pesticidul numit Chlorphrifos (CPF) generează „anomalii semnificative”, având un impact negativ asupra creierului, chiar și atunci când este absorbit în cantități mici.

 Alimentele procesate scad IQ-ul

Într-un studiu ce a monitorizat 14.000 de copii, o echipă de cercetători britanici a descoperit o legătură directă între alimentele procesate și scăderea IQ-ului, conform revistei Natural Society. Cercetătorii au constatat că atunci când copiii încep să consume hrană procesată la vârsta de 3 ani, declinul IQ-ului poate începe în următorii cinci ani. În contrast, copiii care au consumat o hrană consistentă, incluzând fructe și legume, au înregistrat o creștere a IQ-ului într-o perioadă de 3 ani.

Băuturile cu fructoză scad inteligența

Un ingredient omniprezent în hrana procesată și în băuturile dulci – fructoza din sirop de porumb – a fost de asemenea pus în legătură cu scăderea inteligenței. Un grup de cercetători de la University of California, Los Angeles (UCLA) a descoperit că acest ingredient poate avea efecte distrugătoare asupra funcțiilor creierului, sabotând capacitățile de învățare și memorare. De fapt, cercetătorii merg până într-acolo încât afirmă că un consum ridicat de fructoză din sirop de porumb te poate face „prost”.

Mutațiile genetice joacă cu siguranță un rol în procesul declinului inteligenței umane, însă vestea bună e că există și aspecte asupra cărora putem interveni pentru a evita accentuarea acestui declin.

Galerie video

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rAWmqGn29iM#t=0

Taguri:   geneticianiqinteligentascadererasa umana,

Recomandăm:

semnele timpului.ro

https://ardeleanlogos.wordpress.com/articole/inteligenta-rasei-umane-in-declin/

Integrare sau apartenență

Una din preocupările mele de ceva vreme referitor la biserica locală este această dezbatere care în mintea mea e foarte aprinsă și încerc să nu „o scap pe afară”. Mă frământă profund și tulburător, uneori chiar simt revoltă în aceste gânduri pentru că nu putem trece ca biserici locale de stadiul de integrare spre cel de apartenență.

Astăzi citind o carte interesantă, care abordează puțin și această problemă încerc să scriu despre această zbatere lăuntrică în speranța că va fi poate util și altor persoane și de ce nu poate ar avea unii curaj să mă ajute cu argumente pertinente să înțeleg și să accept situația mai bine.

În mare procent, în cel mai mare procent, adunările sau bisericile locale îți cer/impun să te integrezi. În unele nici să asiști ca simplu spectator la slujbă nu îți este permis fără să îți ceară cineva să te integrezi.

CE ÎNSEAMNĂ INTEGRAREA?

Integrarea o definesc simplist acum ca fiind „conformarea din proprie inițiativă sau din constrângere valorilor și regulilor scrise sau nescrise ale unui grup cu scopul de a fi acceptat și sau apreciat de acel grup” . Integrarea nu o consider rea în sine deși încurcă tare apartenența, rea o consider stagnarea în integrare și lipsa evoluției. „Cu toții încercăm să ne integrăm, știind exact ce trebuie să facem pentru a cerși aprobarea și acceptarea celorlalți oameni. De pildă, știm ce haine trebuie să purtăm în diferite cercuri, ce subiecte de discuție să abordăm, cum să îi facem pe oameni să se simtă fericiți, ce subiecte să evităm şi cum să ne transformăm ca un cameleon în funcție de persoana cu care discutăm.” Spune Brené Brown în cartea sa Darurile imperfecțiunii iar dacă ar fi să vorbesc de adunări aș putea înșirui sute de practici care fac parte dintr-un astfel de tipar al integrării.

CE ÎNSEAMNĂ APARTENENȚA?

Tot simplist definesc deși merită un spațiu generos ambele concepte: „apartenența este acea dorință înnăscută, pusă în noi de Dumnezeu, de a face parte din ceva mai important decât noi chiar și în condițiile dezvăluirii sinelui nostru imperfect”. Biblic explicat e acel concept al trupului în care se accentuează funcționalitatea, unitatea, utilitatea și nu se insistă asupra perfecțiunii cărămizilor. Apartenența e atunci când chiar te simți parte din acel grup, când poți acolo să fii tu însuți fără a fi nevoie de improvizații ieftine și conformări inutile care fac parte din categoria minciunilor.

Realitatea este că apartenența depinde de grup dar și de persoana care vrea să se integreze acelui grup. Din păcate ea se realizează foarte rar și e înlocuită cu surogatul numit „integrare”. Grupul nu are nici o problemă cu tine dacă tu te integrezi, iar dacă nu o faci într-un capitol nu o faci în nici unul. Nu mai ai libertatea să te duci trudit și împovărat ca la Mântuitorul pentru că trebuie să te duci la un anumit nivel minim necesar.

Așa se face că oamenii simulează la greu, și eu am fost unul care am simulat mult. Am simulat râsul, plânsul, bucuria, rugăciunea, pocăința publică, slujirea și cam tot a fost afectat de dorința și pretenția de integrare. Și simularea mea nu a fost ca să ascund ceva ci pentru a ajunge la acea apartenență. Asta m-a transformat într-un activist religios perfect și am mers multă vreme în această stare și bănuiesc că intuiți că am fost și apreciat pentru asta. Problema mare era că nu realizam apartenența și eu aveam nevoie disperată de ea, era ca și cum consumam litri mulți de apă dar nu stâmpăram setea.

Inevitabilul s-a produs, am picat obosit lângă drum și atunci am putut vedea clar dacă e vorba de integrare sau de apartenență și am realizat negru pe alb că era vorba de integrare doar. Vina mi-o asum în totalitate dar vreau să atrag atenția celor ca mine că nu integrare ne trebuie ci apartenența. Dacă mergi la biserică de ani de zile și tot cu gura uscată te întorci, tot secătuit de puteri, tot gol e posibil să fii în situația mea: integrat deplin, dar nu simți că aparții.

Oare ce lipsește bisericilor locale ca să treacă de la cerința de a mă integra la oferirea apartenenței. Sigur că și individul e responsabil de realizarea apartenenței, dar când o organizație definită ca fiind trup, definită ca fiind locul apartenenței, impune integrare și nu trece de acolo mai departe avem o problemă de fond. Declarăm una și oferim alta și asta nu e deloc conform Scripturii.

Biserica locală trebuie să ofere acel mediu de apartenență, ea care se declară trup, asemenea Mântuitorului care spune „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele” sau „viața voastră este ascunsa cu Hristos in Dumnezeu” sau „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.”  Și multe alte pasaje în care se vorbește clar și explicit de apartenență.

Accept că sunt imperfect, accept și că adunarea locală e formată din oameni imperfecți, dar voi accepta cu greu sau deloc să persist în integrare și să nu obțin apartenența. Îmi doresc din toată inima pentru bisericile locale din România măcar să ajungă cât mai multe la a fi acel mediu în care oamenii să simtă că aparțin, să aibă confirmarea că dincolo de integrare se realizează apartenența la grup, la un grup mai important decât ei. Îmi doresc renunțarea la mentalitatea „dacă nu ești cu noi ești împotriva noastră”, îmi doresc renunțare la mentalitatea de club și îmi doresc renunțare la mentalitatea „dacă nu te integrezi e numai vina ta”. Doamne ajută!

https://www.filedinjurnal.ro/2017/06/10/integrare-sau-apartenenta/