Biserica lui Dumnezeu ȘI Împărăția

download

(DIN articol seria  „Biblia profetică“ )

Biserica Nu cu forma TREBUIE confundată o finala lui dumnezeu Împărăției. Au facut ACEASTA Greseala-o la ȘI apostolii Domnului inceput (FA 1: 6). Inainte de Înălțarea Sa la Cer, Domnul Isus a vorbit cu ucenicii Sai Timp de 40 de zile „despre lucrurile privitoare la Împărăția lui dumnezeu“ (FA 1: 3), Dar DIN cauză CĂ Israelul La refuzat pe Mesia, instaurarea „Împărăției lui Israel “ a Fost amânată.

(a) lui Împărăția DUMNEZEU Este acum, deocamdata, lăuntrică Noi traim version epoca Harului Sau din Vremea Bisericii, Cși lui DUMNEZEU Este Împărăția înăuntrul Oamenilor. „Nu se VA Zice:«Uite-o aici!»Sau:«Uite-o Acolo!»CACI lui IATA CĂ Împărăția DUMNEZEU Este Vostru înăuntrul.“ (Lc 17,21.).

 (b) Biserica, forma tainică a Împărăției INTR-Adevăr, Biserica lui Cristos Este o forma tainică un Împărăției.lui dumnezeu. Principal În ce Timp le vorbea evreilor version neînțelese pilde, Domnul Isus GRIJA SA- Avea i ia pe deoparte le apostoli Si Sa explice sensul ascuns, pentru cerule CĂ „le fusese dat Să cunoască tainele Împărăției cerurilor“(Mat. 13:11).

 (c) Biserica, o Avanpremiera a Împărăției La SCARA redusa, tot ce se intampla VA mesianică se version Împărăția intampla astazi version inimile Celor credincioși. Ei acum experimentează: Pacea Împărăției, Bucuria Împărăției, o călăuzirea lăuntrică Împărăției, Biruința Asupra diavolului, Si un neprihănită Natura Împărăției.

 (d) Biserica, o asociație secretă Oricât de stranie s-ar PAREA ACEASTA afirmație, ea Este absolut Reala. Nebăgată ȘI version necunoscuta seamă, Biserica lui Cristos Este astazi Cea mai redutabilă „asociație secretă“ DIN CATE au cunoscut vremurile. Ioan Apostolul exclamă: „Lumea ne Nu Cunoaște, pentru Nu La CĂ pe El cunoscut Nici.“ (1 Ioan 3: 1).

(e) Biserica ȘI Împărăția, doua entități distincte , bro Biserica lui dumnezeu Este intr-un , anume SENS „Împărăție“ Dar CĂ mentionate Nu este veritabila Împărăție, se vede si DIN compararea urmatoarelor texte Două DIN Noul Testament: Matei 5: 9 ȘI Apocalipsa 1: 5-6.

Principal În Pasaj Primul, Domnul Isus Biserica Invata Sa se roage: „Viña Ta Împărăția“; Si, de Aproape mii de ani Două, Biserica repetă ACEASTA invocare.

În Al DOILEA Pasaj, Ioan Scrie: „A Lui, … vit noi o facut DIN Împărăție ȘI pentru preoți DUMNEZEU, TATAL saun …“ Împărăția, în forma ei tainică, VA înceta să mai existe dupa Sfârșitul Necazului celui Mare, la o Doua Faza a Celei de-a Doua veniri a Domnului Isus, respectiv „Descoperirea Lui“ (2 Tes. 1.7), CAND Împărăția VA fi proclamată publice cu instaurată ȘI Putere, „… în în îngrijirea Zilele al șaptelea Îngerul VA trâmbița lui suna DIN, se VA sfârși Taina (misterion) lui dumnezeu, dupa Vestea Bună(Evanghelia) vestită de El robilor Sai, Proorocii. “ (Apoc . 10: 7). Dar, Pană atunci, Biserica lui Este reprezentanta pe Pământ DUMNEZEU SI în ea Sunt depozitate „Tainele Împărăției“ . Aceste Taine Sunt de îngrijire a le Cunoștințe lui aparțin exclusiv copiilor DUMNEZEU ȘI Nu Oamenilor de îngrijire acestei lumi refuză Să accepte Mesajul Evangheliei. El Este pentru „o Pricina de iudei poticnire pentru neamuri care aveau onebunie ȘI“ (1 Cor. 01:23).

Un al Rezumat „tainelor Împărăției“ Iata, pe Scurt, îngrijire Tainele i-au Fost de revelate Către Sfinții Apostoli lui Cristos Bisericii: întrupării Taina Coloseni 2: 2, 9 si 1 Timotei 3:16 despre vorbesc de neînchipuit ACEASTA întrupare a crea Creatorului version dimensiunile.

Taina lui Cristos version locuirii noi Credinciosul mentionate Nu este Numai răscumpărat, ci prin natura ȘI îndumnezeit lui Cristos pe vit-O în Primit Momentul nasterii vânzare DIN nou (2 Corinteni 5:17; 2 Petru 1:.. 4). TEXTE la ACEASTA referitoare DIVINA Sunt prezență: 1 Coloseni: 26-27 mai ALES SI 2 tesaloniceni 1:10.

împietririi lui Israel Taina  Biserica mentionate Nu este Israel ȘI mentionate Nu este Israelul SCO definitiv lui DIN PLANUL DUMNEZEU. Lui Israel împietririi Motivele, Durata acestei STARI ȘI Sunt descrise revenirea Israelului pe larg de Pavel Intr-o cu Biserica polemică aparentă îngâmfată ȘI disprețuitoare (. Vezi Rom 9.10 ȘI 11: 7, 25).

 taina fărădelegii Taina Este în 2 tesaloniceni amintită 2: 7 se ȘI VA Manifesta cu toata Puterea OData cu SFARSITULUI apropierea.

 Taina Mare Babilonului celui istoria timpurie a omenirii (Geneza 11: 1-9) cu o reinstaurat ȘI amploare surprinzătoare version DIN URMA vremurile (Apocalipsa 17: 5-7 . ).

 Taina Bisericii Amintită version Apocalipsa 01:20 ȘI nebăgată de îngrijire a version seamă lumea Prefera Să stea „În Intuneric“.

Taina răpirii Bisericii Eveniment șocant (1Tes 4:. 15-19) de îngrijire VA năuci o întreaga omenire ȘI VA Intr-o prăbuși spirală de neascultare fatală răzvrătire ȘI, de îngrijire vor fi răsplătite Atitudini-o serie printr de pedepse cumplite „ejaculare na Fost de la niciodata Inceputul lumii pána acum ȘI VA Nici Nu mai fi“(Mat. 24:21).

Taina relației Dintre Biserica Lui Cristos ȘISau Mirele ȘI Mireasa. Principal În ce vorbea despre Timp de viața familie, Pavel introduce Apostolul brusc this temă,-o prezentând o drept „mare taină“ (Efes . 5: 22- 32). Dupa răpire, VA Biserica îmbinați la nunta Mielului (Apocalipsa 19:. 7-9).

 Taina Bisericii cca Trup duhovnicesc Tratată version Efeseni 1: 9, 3: 3, 5-6, 9, mai mare Este CEA Dintre Toate Tainele. DUMNEZEU İȘİ ONU formează trup duhovnicesc: din Evrei ȘI neamuri, DIN ȘI Saraci bogați, Invatati ȘI neînvățați, Bărbați femei ȘI, Robi ȘI Oameni liberi.

Tainele descoperite azi Celor credincioși Sunt ale harului Lucrări. Biserica Este mântuită prin HAR ȘI tot prin HAR VA fi instaurată ȘI lui DUMNEZEU cu Împărăția Israelul. Epistola Către Efeseni Este de îngrijire Biserica Tratat onu lui Cristos abordează ca Trup al Lui. Principal În capitolele 1 – 3 se gaseste Invatatura despre Trup, IAR version capitolele perioada 4 – 6 Sunt descrise viața și interacțiunea lui Cristos version Trupul. Primul Verset DIN ACEASTA Epistola CA AFLI Prezinta credincioșii așezați „în Cristos“ . Noi Nu am ajuns Numai CĂ Să Credem version Cristos, Dari de dumnezeu suntem așezați „în Cristos“ . INTR-Adevăr, „în El AVEM viața, Mișcarea ȘI ființă“ (FA 17:27) (vezi si 1 Cor. 12:12). VA fi Israelul ȘI el tot prin har mântuit.

Romani Este Epistola Către de tratatul „Teologie sistematică“ al Bisericii. Pavel Apostolul İȘİ dA seamă Foarte Repede CĂ FIECARE Ramuri Două Dintre Cele ale Bisericii, Evreii ȘI Neamurile, Risca Să CADA version CATE o Greseala caracteristică. Riscau SA- Evreii perpetueze ȘI „Pricina de LAUDA“DIN cauza cerule Pozitiei privilegiate version mesianic PLANUL, IAR Risca Să ignore Neamurile Orice „un iudeului întâietate“. Pentru a corecta o Sau contracara aceste înclinații naturale, Pavel Apostolul vorbeste despre Capitoliul version Primele „Starea de un păcat omenirii“ (Romani 1: 18-32; 2:. 1-29), arătând CĂ „Pricina de LAUDA“ o sa evreilor dus DIN cauza păcatelor cerule, Dar „ramane întâietatea cerule“(Rom. 3: 1-8), DIN Pricina pe ingrijirea alegerii unui dumnezeu-o facut o Nu ȘI regretă (Romani 11,29.). INSA, Apostolul subliniază faptul CĂ au transformat păcatele evreilor „Pricina de LAUDA“ Intr-o „Pricina de Hula“: „CACI,«DIN Pricina Voastra Este hulit Numele lui dumnezeu Între neamuri», cum dupa Este scris.“ (Rom. 2:24).

INSA, „foloasele iudeilor“ RAMAN mari (Rom. 3: 1-2), pentru ei Nu CĂ Si- au pierdut, ci au Si- Doar amânat mesianic Destinul (FA 3: 19-21). Ca Sa domolească ne Mandria ȘI pretențiile-evreilor, ce o Dupa îngrijire prin Harul explicat Au Primit Neamurile mântuirea (Romani 9:. 30-33),“evreul“ Pavel vrea sa le descopere de la romi cititorilor o Parte a planului profetic intrinsecă. Acesta Este 9 Continutul capitolelor 11 ale Epistolei ȘI. „Întâietatea evreilor“ Ramane valabila si Ea Este IMPORTANTA version Foarte Perspectiva profetică. „Ei Sunt Israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, Slujba dumnezeiască , făgăduințele, patriarhii, si DIN ei un iesit, dupa trup, Cristosul, îngrijire Este mai presus De toate lucrurile, dumnezeu binecuvantat version veci. Amin!“ (Romani 9: 4)

 „Nu la dumnezeu Lepădat pe poporul Sau, îngrijire pe la mai cunoscut dinainte“ (Rom11: 2).

 „Alunecarea cerule a Fost o pentru bogăție cerule lume Cu un ȘI paguba o Fost pentru bogăție neamurilor“ (Rom. 11:12). Este rânduită existență Bisericii Sa „stârnească gelozia“ evreilor (Rom. 11:11, 14). Despre pisica Viitorul evreilor, cerule la Întoarcerea la dumnezeu Este LEF de Sigura cca ȘI Legile naturii (Ier 33:. 20-21) lumea din care am pentru UNII ea DACA Paré incașilor CEVA incredibil: „Fratilor, pentru ca Să nu VĂ socotiți singuri înțelepți, Nu vreau Să nu Stiti Taina this: O Israel o Parte DIN Cazut Intr-o împietrire, de îngrijire VA cuțitelor Pána VA intra al Numarul deplin Neamurilor. Si tot atunci VA fi Israelul mântuit, cum dupa Este scris: «Izbăvitorul VA DIN Sion veni, SI VA îndepărta de la Toate nelegiuirile Iacov. Acesta VA fi de îngrijire pe-legământul l voi Cu fata cu ei, le poti STERGE Voi păcatele »“ În ce Priveste Evanghelia, ei Sunt vrăjmași, Si Vostru this spre binele.; Dar ce version Priveste Alegerea, Sunt Iubiți, DIN Pricina Parintilor cerule. CACI lui dumnezeu nu-I tunde Râu de Darurile de ȘI Chemarea va putea sa faca. Dupa cum n-Voi odinioară ATi de ascultat dumnezeu, Si cum prin neascultarea Dupa cerule ATi acum căpătat îndurare, tot asa, ei acum n-au ascultat, pentru cca prin îndurarea arătată Voua Să capete ȘI ei îndurare. Fiindcă un dumnezeu închis pe toti Oamenii neascultare version, Ca Sa AIBA de îndurare TOTI „.(Romani 11:. 25-32).

Cand se VA împlini „al Neamurilor Numarul deplin“ , dumnezeu VA „altoi“ ramurile firești din „radacina“ cerule multimilenară SI-L VA reașeza pe Israel în vânzare de popor ALES prerogativele DIN PLANUL al Împărăției mesianice profetic. Lui cu Împărăția DUMNEZEU Israel, poporul Este o Tema Principală DIN Vechiul cartilor profetice Testament. Majoritatea cerule, simfoniilor lui Bach asemenea, se desfășoară tonalități version sumbre, întunecate, Dar se termina intr-o tonalitate vesela, Majora, o împărăției Viitoare. Puteți Vedea ACEST tipar în:

– 66 Isaia: 18-24

– Iezechil 40-48

– Daniel 3:44; 12: 1-3

– 14 Osea: 4-9

– IOEL 3: 18-21

– Amos 9: 11-15

– Obadia 21

– Mica 7: 11-20

– Țefania 3: 13-20

– Zaharia de 12 – 13 – 14

– Maleahi 4: 1-3

Cartea Zaharia a profetului Fost supranumită „Apocalipsa Vechiului Testament“. Cum Iata descrie Profetul acesta un vremurile lui Împărăției lui Israel Viitoare: „În ziua aceea, vor izvori ape vii DIN Ierusalim, Si vor curge spre Marea de Jumatate RASARIT, de Jumatate spre Marea apus; ASA VA fi ȘI ȘI vara iarna. Si Domnul VA fi peste tot Pământul împărat. Principal În ziua aceea, Domnul VA fi singurul Domn, Si Lui VA fi Numele singurul Nume. Toata tara VA CA Sesul IORDANULUI Ajunge, de la Gheba la Rimon PANĂ, la miazăzi de Ierusalim; VA fi IAR Ierusalimul înălțat, SI VA Ramane la LOCUL lui liniștit, de la Poarta lui Beniamin Pana la Portii LOCUL dintâi, Pana la Poarta unghiurilor, Si de la Turnul lui Hananeel Pana la teascurile împăratului. Ei vor locui în El, Si Nu VA mai fi blestem onu ​​în El Nici; VA fi Ierusalimul liniștit“.

 „Toti Cei ce vor mai ramane DIN Toate neamurile Venite Împotriva Ierusalimului, se vor sui o FIECARE Sa se închine Inaintea Împăratului, Domnul oștirilor, Si Sa prăznuiască Corturilor Sărbătoarea. DACA DIN unele vor Nu familiile pamantului Sa se Șuie Voi la Ierusalim Ca Sa se închine Inaintea Împăratului, Domnul oștirilor, VA Nu Cadea ploaie peste ELE. DACA Nu se familia Egiptului VA sui, DACA Nu VA Veni, Nu vo Cadea ea ploaie Nici peste; VA fi Lovita cu urgie cu pasa Aceeasi VA lovi Domnul de îngrijire Nu se vor neamurile sui prăznuiască Să Corturilor Sărbătoarea. ACEASTA VA fi pedeapsa Egiptului, si pedeapsa de îngrijire Nu Tuturor neamurilor se vor sui prăznuiască Să Corturilor Sărbătoarea.

 Principal În ziua aceea, VA sta scris Pána si pe zurgălăii Cailor: «! Sfinti Domnului» din Casa Si oalele vor fi cca Domnului potirele de jertfă Altarului Inaintea. Orice oală DIN Ierusalim si DIN VA fi închinată Iuda Domnului oștirilor; Toti Cei ce vor aduce jerfe vor veni se vor ȘI de sluji ELE-și Ca Sa fiarbă carnea; Nu vor mai ȘI fi canaaniți la Casa Domnului oștirilor, în ziua aceea“ (Zah14: 8-21).

Avertismentul Domnului pentru Isus vremea SFARSITULUI inscrise sens DECAT Cãtãlin context version ACEST al Israelului refăcut: „-VA ca Rugați FUGA Voastra Să nu uf iarna, Intr-o zi de Sabat Nici.“ (Mat. 24:20).

Biserica ȘI EGAL Israelul au Statut lui dumnezeu Inaintea. Ce VA facut exclamați Ultima Dată Să: „! Extraordinar“, „! Formidabil“, „! Minunat“, „! Uimitor“?

O astfel de reacție un Avut Pavel Apostolul la Teologice despre Sfârșitul analizei asemănările ȘI deosebirile Salvării Si a Bisericii Israelului. Pentru a fi Superioară, o gândire uf TREBUIE Să deopotrivă analitică ȘI integratoare. UNII Nu VAD Pădurea din cauza copacului, în ce altii Nu VAD Timp copacul DIN Pădurii cauza. Le vedem Să TREBUIE si pe UNUL si pe celălalt.

Dupa ce face o evaluare a aspectelor particulare analitică legatului prin mântuirea ADEVARATA Credința CEA, Pavel İȘİ dizertația cu o încheie îngrijire de Concluzie integrează Intr-o Totul imagina complexa: „O, adâncul bogăției, înțelepciunii lui dumnezeu ȘI Științei! De nepătrunse Sunt CAȚ Lui judecățile, Si de neînțelese Sunt CAȚ Lui Căile! Si intr-Adevăr «Cine a cunoscut Gândul Domnului? Sau cine o sfetnicul Lui Fost? Cine Ia dat CEVA întâi, Ca Sa AIBA de Primit Înapoi? »Din El, prin El, Si pentru El Sunt Toate lucrurile. A Lui Sa fie Slava version veci! Amin „. (Romani 11:. 33-36).

Dincolo de amănuntele SPECIFICE, Pavel Apostolul a descoperit cu uimire CĂ TOTI Oamenii ȘI Toate neamurile Sunt, paradoxal, Egali ȘI Egale lui dumnezeu Inaintea! Văzuți de Aproape, DIN vecinătatea imediata, Evreii ȘI Neamurile, se deosebesc mult Foarte ei Între. INSA, de la Inaltimea se VAD Cerului cu lucrurile Totul Altfel. Si anume, lui DUMNEZEU Inaintea, Evreii ȘI Neamurile:

 (A) Sunt Egali version păcătoșenie: „Dupa cum n-Voi odinioară ATi de ascultat dumnezeu, Si cum prin neascultarea Dupa cerule ATi acum căpătat îndurare, tot asa, ei acum n-au ascultat, pentruca, prin îndurarea arătată VOUA, sa capete ei ȘI îndurare“(Rom11: 30-31). Inaintea divină sfințeniei, cel mai păcătos om cel mai putin ȘI Sunt Egali păcătos version vinovăție.

 (B) Sunt Egali îndurării version Fața Domnului: „Fiindcă un dumnezeu închis pe toti Oamenii neascultare version, Ca Sa AIBA de îndurare Față TOTI“ (Romani 11:. 32).

 (C) Sunt Egali version neștiință: „Si-INTR Adevăr,« Cine a cunoscut Gândul Domnului? Sau cine o sfetnicul Lui Fost »? (Rom11: 34).

 (D) Sunt Egali version neputință: „Cine Ia dat CEVA întâi, Ca Sa AIBA de Primit Înapoi?“ (Rom. 11:35).

 (E) Sunt Egali version Oportunități ȘI îndatoriri Sunt neevreii Evreii ȘI Egali lui DUMNEZEU Inaintea version Oferite de privința El oportunităților, Dar Si un recunoștinței Lui datorate: „Din El, prin El, Si pentru El Sunt Toate lucrurile. A Lui Sa fie Slava version veci! Amin“ (Romani 11:. 36).

https://semnelevremurilor.wordpress.com/biblia-profetic/bpp-11-biserica-si-imparatia-lui-dumnezeu/

https://ardeleanlogos.wordpress.com/biserica/biserica-lui-dumnezeu-si-imparatia/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.