Echilibrându-Ţi Viaţa

download

Adăugat de Arise For Christ

Binecuvântaţi sunt cei echilibraţi; ei vor trăi mulţi ani.

Unul din evenimentele olimpiadelor de vară este pentatlonul. Este compus din cinci evenimente: pistol, garduri, călărie, fugă şi înot. Ţelul pentatlonului este să și fii învingător în toate cele cinci domenii, nu numai în unul ori două.

 Viaţa ta este un pentatlon cu cinci scopuri, care trebuie ţinute în echilibru. Aceste scopuri au fost practicate de primii creştini, relatate în Faptele Apostolilor 2; explicate de Pavel în Efeseni 4 şi prezentate de Isus în Ioan 17; dar ele sunt însumate în Marea Poruncă şi Marea Trimitere dată de Isus. Acestea două mari însărcinări însumează adevărurile prezentate în aceste meditaţii – cinci scopuri ale lui Dumnezeu pentru viaţa ta:

Iubeşte-L pe Dumnezeu cu toată inima ta”: Ai fost planificat pentru plăcerea lui Dumnezeu, aşa că scopul existenţei tale este să-L iubeşti pe Dumnezeu închinându-te Lui.

Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi”: Ai fost dăltuit pentru slujire, aşa că scopul existenţei tale este să-i iubeşti pe alţii prin lucrarea de slujire.

Mergeţi şi faceţi ucenici”: Ai fost făcut pentru o misiune, aşa că scopul existenţei tale este să împărtăşeşti mesajul lui Dumnezeu prin evanghelizare.

botezându-i în…”: Ai fost format pentru familia lui Dumnezeu, aşa că scopul existenţei tale este să te identifici cu Biserica Lui prin părtăşie.

învăţaţi-i să păzească tot…”: Ai fost creat să devii ca şi Christos, deci scopul existenţei tale este să creşti la maturitate prin ucenicie

Un Mare devotament la Marea Poruncă şi la Marea Trimitere te va face un Mare CreştinŢinerea acestor cinci scopuri ale existenţei tale în echilibru nu este un lucru uşor. Noi toţi tindem să accentuăm scopurile de care suntem pasionaţi cel mai mult şi să le neglijăm pe celelalte. Bisericile fac acelaşi lucru. Dar tu poţi ţine viaţa ta în echilibru şi pe făgaş intrând într-un grup mic unde să fii răspunzător, prin evaluarea regulată a sănătăţii tale spirituale, prin înregistrarea unui progres într-un caiet personal şi prin transmiterea a ceea ce ai învăţat altora. Aceste patru activităţi sunt importante pentru viaţa condusă de scopuri. Dacă tu eşti serios în a sta pe cale, tu va trebui să dezvolţi aceste obiceiuri.

Discută-le cu un partener spiritual sau un mic grup. Cea mai bună cale să interiorizezi principiile din aceste meditaţii este să le discuţi cu alţii sau stând într-un mic grup. Scriptura spune: După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om(Proverbe 27.17). Noi învăţăm cel mai bine în comunitatea Duhului. Minţile noastre se ascut şi convingerile noastre se adâncesc prin comunicare.

Puternic de tot, te îndemn să aduni câţiva prieteni şi să formezi un grup de citirea acestor meditaţii: The purpose driven life = Viaţa condusă de scopuri; şi să revizuieşti aceste meditaţii, câte una pe săptămână. Te întrebi: „De ce?” şi „De ce acum?” Ce înseamnă asta pentru mine, familia mea şi biserica noastră? Ce ar trebui să fac? Pavel a zis: Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. (Filipeni 4.9). În anexa 1, am pregătit o listă de întrebări ce se pot folosi în discuţiile dintr-un grup mic ori grup de şcoală duminicală.

Un grup mic de citire aduce multe beneficii pe care cartea întreagă citită personal nu le aduce. Tu poţi să dai şi să primeşti idei noi despre ce ai învăţat. Tu poţi discuta exemple reale din viaţă. Te poţi ruga, încuraja, şi ajuta pe alţii aşa că tu vei putea trăi toate cele cinci scopuri. Aminteşte-ţi că suntem făcuţi să creştem împreună, şi nu separat. Scriptura spune: mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (1 Tesaloniceni 5.11). După ce parcurgi toate aceste meditaţii, în grup, poate iei în considerare alte studii referitoare la viaţa condusă de scopuri, care sunt valabile pentru clase şi grupe de studii. (vezi anexa 2).

De asemenea te încurajez să studiezi în mod personal Scriptura. În aceste meditaţii găseşti peste o mie de versete luate din Scriptură, studiază-le în contextul în care au fost scrise. Dat fiind faptul că Scriptura, în original, conţine 11.280 cuvinte în ebraică, aramaică şi greacă; şi traducerile în engleză folosesc numai în jur de 6.000 de cuvinte, în originalul acestor meditaţii am folosit 15 versiuni ale limbii engleze, căutând să le potrivesc cel mai bine contextului. Să ţin aceste meditaţii la mărimea folosirii zilnice, nu am putut să explic contextul fascinant în care au fost folosite aceste versete. Dar Scriptura ne este dată să o studiem pe paragrafe, capitole, cărţi şi ca un întreg. Cartea mea Metodele de studierea personală a Scripturii(Personal Bible Study Methods) îţi dă o ghidare a studiilor inductive.

Fă-ţi o verificare personală în mod regulat. Cea mai bună metodă de a echilibra cele cinci scopuri în viaţă este să te evaluezi periodic. Dumnezeu a plasat o mare valoare în obiceiul auto evaluării. De cel puţin cinci ori în Scriptură ni se spune să ne verificăm şi să ne examinăm sănătatea noastră spirituală. (citeşte Plângeri 3.40, 1 Corinteni 11.28, 31; 13.5 şi Galateni 6.4)  Scriptura spune: Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi. (2 Corinteni 13.5)

Ca să-ţi păstrezi o sănătate fizică, ai nevoie de un control la un doctor care are posibilitate să-ţi verifice semnele vitale: tensiunea, temperatura, greutatea şi aşa mai departe. Pentru sănătatea ta spirituală ai nevoie de verificarea regulată a cinci semne vitale: al închinării, părtăşiei, creşterii în caracter, lucrării de slujire şi misiunii. Ieremia ne îndeamnă: Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, şi să ne întoarcem la Domnul. (Plângeri 3.40).

La biserica Saddleback am dezvoltat un plan de evaluare personală care ajută mii de oameni să trăiască cu scop pentru Dumnezeu. Dacă vrei o copie ale însărcinărilor unei vieţi conduse de scopuri în menţinerea unei sănătăţi spirituale, poţi să-mi trimiţi un email (vezi anexa 2). Vei fi mirat peste măsură de mult cum acest mic instrument de ghidare te va ajuta să-ţi echilibrezi viaţa pentru sănătate şi creştere. Pavel ne îndeamnă: Isprăviţi dar acum de făcut; pentru ca, după graba voinţei să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. (2 Corinteni 8.11).

Scrie progresul tău într-un jurnal. Cea mai bună metodă de a întări progresul ce-l faci în împlinirea scopurile lui Dumnezeu pentru viaţa ta este să ţii un jurnal spiritual. Acesta nu este o agendă de evenimente, ci o înregistrare ale lecţiilor vieţii, învăţate cu scopul de a nu le uita. Scriptura spune: trebuie să ne ţinem de lucrurile, pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. (Evrei 2.1). Ni le amintim dacă le înregistrăm.

Scriindu-le te ajută să clarifici ce face Dumnezeu în viaţa ta. Dawson Trotman obişnuia să spună: „Gândurile se descurcă singure când sunt transmise la vârful degetelor tale.” Scriptura ne dă multe exemple în care Dumnezeu spune oamenilor să ţină un jurnal spiritual. Ea spune: Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca DOMNULUI. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor. (Numeri 33.2). Nu te bucuri că Moise s-a supus poruncii lui Dumnezeu de a înregistra jurnalul spiritual al israeliţilor? Dacă ar fi fost leneş, am fi fost văduviţi de lecţiile pline de putere din cartea Exod.

E posibil ca jurnalul tău spiritual să nu fie aşa de mare ca a lui Moise, dar şi al tău este important. Tradus pe româneşte versiunea Scripturii numită New International Version spune: „Moise a înregistrat fazele călătoriei”. Viaţa este o călătorie, şi o călătorie cere un jurnal. Nădăjduiesc că tu vei scrie între fazele călătoriei tale spirituale trăirea unei vieţi conduse de scopuri.

Nu scrie numai lucruri plăcute. Aşa cum David a făcut, înregistrează căderile tale, temerile şi luptele cu Dumnezeu. Cele mai mari lecţii vin din dureri şi Scriptura spune că Dumnezeu are o înregistrare a lacrimilor tale (Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta? (Psalm 56.8)). Indiferent ce problemă apare, aminteşte-ţi că Dumnezeu o foloseşte să împlinească cele cinci scopuri în viaţa ta: problemele te vor forţa să te concentrezi la Dumnezeu, să te apropie de alţii în părtăşie, să construieşti un caracter ca şi al lui Christos, să participi în lucrarea de slujire şi să depui mărturie. Fiecare problemă este condusă de un scop.

În mijlocul experienţelor dureroase, psalmistul a scris: Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni, şi poporul, care se va naşte, să laude pe DOMNUL! (Psalm 102.18) Tu eşti dator generaţiile viitoare să păstrezi mărturia cum Dumnezeu te-a ajutat să-ţi împlineşti scopul pe pământ. Este o mărturie care va continua să vorbească mult  timp după ce tu ajungi în cer.

Transmite ce ştii la alţii. Dacă tu vrei să creşti continuu, cea mai bună cale de a învăţa este să transmiţi mai departe ceea ce tu ai învăţat. Cartea Proverbe ne spune: Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. – (Proverbe 11.25). Acei care transmit mai departe, ideile lăuntrice la alţii primesc altele de la Dumnezeu.

Acum după ce ai înţeles scopul trăirii tale, este responsabilitatea ta să duci mesajul la alţii. Pavel a zis: încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. (2 Timotei 2.2b). În aceste meditaţii am transmis ceea ce alţii m-au învăţat despre scopurile vieţii; acum este datoria ta să o transmiţi la alţii.

Tu probabil ştii sute de oameni care nu ştiu pentru ce trăiesc. Dă aceste adevăruri copiilor tăi, vecinilor tăi, şi celor cu care lucrezi. Dacă dai aceste meditaţii unui prieten, scrie un mesaj personal pe pagina de dedicare.

Cu cât ştii mai mult, cu atât Dumnezeu aşteaptă de la tine să foloseşti aceste cunoştinţe în a ajuta pe alţii. Iacov a spus: cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat! (Iacov 4.17). Cunoştinţa măreşte responsabilitatea. Transmiţând mai departe scopurile vieţii este mai mult decât o obligaţie; este cel mai mare privilegiu al vieţii. Imaginează-ţi ce diferenţă ar fi în lume dacă fiecare şi-ar şti rostul lui. Pavel a zis: Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Christos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-o până acum. (1 Timotei 4.6).

TOTUL ESTE SPRE GLORIA LUI DUMNEZEU

Raţiunea pentru care noi transmitem este că noi ceea ce învăţăm este spre gloria lui Dumnezeu şi creşterea Împărăţiei Lui. În noaptea înainte de a fi crucificat, Isus i-a raportat Tatălui: Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac. (Ioan 17.4). Când Isus s-a rugat aceste cuvinte, El încă nu murise pentru păcatele noastre, acea „lucrare”, deci nu a fost complectă? În această instanţă El s-a referit la altceva decât reconciliere. Răspunsul se poate vedea în cele spuse în continuarea capitolului. (citeşte Ioan 17.6-26).

Domnul Isus a spus Tatălui ce El a făcut în ultimii trei ani: a pregătit ucenicii să-L iubească pe Dumnezeu (închinare), i-a învăţat să se iubească unii pe alţii (părtăşie), le-a dat Cuvântul ca să crească la maturitate (ucenicie), le-a arătat cum să slujească (lucrarea de slujire) şi i-a trimis să spună la alţii (misiune). Domnul Isus a demonstrat viaţa condusă de scopuri, şi El i-a învăţat pe alţii, de asemenea. Aceasta a fost „lucrarea” ce a adus glorie lui Dumnezeu.

Astăzi Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să facem aceiaşi lucrare. Nu numai că El vrea să trăim pentru scopurile Lui, ci El vrea să-i ajutăm pe alţii să facă la fel. Dumnezeu ne vrea să conducem oameni la El, să-i aducem la părtăşia cu El, să-i ajutăm să crească spre maturitate şi să-şi descopere locul lor în lucrare astfel încât să fie trimişi să aducă pe alţii.

Ăsta este de fapt adevăratul sens al vieţii condusă de scopuri. Indiferent de vârsta ta, restul vieţii tale poate fi cea mai bună perioadă a vieţii dacă tu începi să trăieşti cu scop, astăzi.

http://ariseforchrist.com/blog/articles/16/echilibrandu-i-via-

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.