Pagina de Apologetică – Monarhianismul Dinamic – realizată de Octavian C. Obeada

Pagina de Apologetică

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

Eroarea, într-adevăr, nu este niciodată expusă în deformarea ei goală, ca nu cumva, fiind astfel expusă, să fie deodată detectată. Aceasta însă este ornată cu şiretenie într-o haină atractivă, ca prin această formă exterioară, să o facă să apară pentru cel neexperimentat (pe cât de ridicolă pară să fie expresia) mai adevărată decât adevărul în sine” (Irineu, Împotriva Ereziilor 1.2).

Cuvântul „erezie” provine de la grecescul hairesis, care înseamnă „alegere”, sau „sciziune”. La început termenul de erezie nu purta cu sine înţelesul negativ pe care îl are acum. Dar, pe măsură ce biserica timpurie a crescut în scopul şi influenţa ei în zona Mediteraneană, diferiţi învăţători au propus idei controversate cu privire la Hristos, Dumnezeu, mântuire, şi alte teme biblice. Devenise necesar pentru biserică să determine ce era şi nu era adevărat conform Bibliei. De exemplu, Arius de Alexandria (320 d. Hr.) a învăţat că Isus era o creaţie. Era aceasta adevărat? Era aceasta important? Ulterior au apărut alte erori. Docetiştii au învăţat că Isus nu era uman. Modaliştii au negat Trinitatea. Gnosticii au negat întruparea lui Hristos. Din necesitate, biserica a fost forţată să se confrunte cu aceste erezii prin a proclama ortodoxia. Şi prin a face astfel, a adus condamnare asupra acestor erezii şi ereticii au devenit o realitate.

MONARHIANISMUL DINAMIC – Monarhianismul Dinamic, precum Monarhienii Modalişti, şi-au bazat învăţăturile lor pe stricta unicitate a lui Dumnezeu învăţată în Biblie (monarhia, provenind de la rădăcinile din greacă pentru „singur” şi „început”, „sursă”, sau „domnie”, precum este în cuvântul „monarhie”).

Monarhianismul Dinamic

Introducere

Erezia doctrinară cunoscută drept Monarhianismul Dinamic (Adopţionismul) a apărut original în Roma şi Antiohia în partea timpurie a secolului al doilea. Susţinătorii timpurii ai doctrinei (care era de fapt un Ebionism modificat) au fost Theodotus de Bizanţ (c. 190) şi Paul de Samosata (c. 260-268). Paul şi învăţătura a au fost condamnate la Conciliul din Antiohia în 268 d. Hr. Impactul Monarhianismului Dinamic, totuşi, a dus mai târziu la o controversă şi mai urâtă asupra Arianismului, care a fost eventual condamnată de Biserică la Conciliul de la Nicea în 325 d. Hr. Respingerea atât a Monarhianismului Dinamic cât şi a Arianismului a contribuit la înţelegerea biblică a Bisericii despre Divinitatea lui Hristos şi despre Trinitate.

Învăţătura rezumată

Monarhienii Dinamici, precum Monarhienii Modalistici, şi-au bazat învăţăturile lor pe unicitatea strictă a lui Dumnezeu învăţată în Biblie (monarchia, provenind din rădăcini greceşti pentru „singur” şi „început”, „sursă” sau „regulă”, cum este în cuvântul „monarhie”). Monarhienii dinamici au insistat asupra faptului că Isus era un om, care la un anumit punct din viaţa sa (în mod normal identificat drept la botezul Său) a fost energizat şi împuternicit1 de Tatăl. Hristos, prin urmare, nu era Dumnezeu pe deplin, şi nici nu era Dumnezeu veşnic conform Monarhienilor Dinamici. Adiţional, Hristosul era doar un om de sălăşluire care a dus la un Hristos care era diferit de umanitate doar în grad, precum şi credincioşilor li se dă un anumit grad de sălăşluire a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Concluzie

La Sinodul din Antiohia din 268 d. Hr., Părinţii Bisericeşti au recunoscut că monarhianismul dinamic a păstrat o unicitate a lui Dumnezeu, a făcut aceasta cu costul divinităţii lui Hristos. De fapt, evanghelia conform monarhienilor dinamici ar fi fost omul devenind Dumnezeu, mai degrabă decât Dumnezeu devenind om. Prin urmare, Paul de Samosata şi teologia sa a fost condamnată şi divinitatea deplină a lui Hristos a fost afirmată. Biserica a fost incapabilă să tolereze învăţătura despre Hristos ca un om simplu sau de rând, care era doar locuit de o putere spirituală şi eventual a răspuns cu formularea Trinitariană a Dumnezeirii.

Note de subsol

  1. Puterea fiind însemnătatea din spatele cuvântului grecesc dunamis, de unde provine cuvântul „dinamită”. De aici provine şi desemnarea de „dinamic” din cadrul aşa zişilor monarhianişti.

*****

 Paul de Samosata, fl. 260-72, teolog creştin sirian, patriarh eretic de Antiohia. El a fost un prieten şi înalt oficial al lui Zenobia de Palmyra. Paul a enunţat un monarhianism dinamic, negând cele trei Persoane ale Trinităţii. El a învăţat că Logosul a venit să locuiască în Isus la botez, dar că Isus nu a posedat nici o natură extraordinară mai presus decât oamenii, Logosul fiind în întregime un atribut al lui Dumnezeu. Paul a fost în mod repetat acuzat şi în final excomunicat (269), însă a continuat să funcţioneze ca episcop sub protecţia lui Zenobia până ce romanii au luat Palmyra (272). Arius a fost elevul său şi influenţa sa asupra lui Nestorius a fost considerabilă, însă legătura sa cu Paulicienii este disputată.

Puteţi citi alte articole de apologetică

pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 [Apasă aici pentru detalii]

ADVENTISM  –  ATEISM

ORTODOXISM

Ce crezuri deţin Creştinii Ortodocşi Răsăriteni în comun cu tradiţia  Augustiniană / Reformată? Inspiraţia Scripturii; cele două naturi ale lui Hristos, unicitatea istorică a morţii lui Hristos pe cruce, învierea fizică a lui Hristos, speranţa noastră viitoare, şi crezurile creştine timpurii. Ca şi Ortodoxia Răsăriteană, şi noi deţinem în comun părerea că respingerea Trinităţii constituie erezia.

Venirea acasă? – Chestiuni evanghelice pentru Ortodoxia Răsăriteană – de Lawrence W. Carrino. În evaluarea mărturiilor convertiţilor la Ortodoxism, sunt lovit de limitările mărturiilor. Ele sunt aşa de… umane. Nu prea ai nevoie de mult timp să-ţi dai seama când cineva „devine asta” când el era „odată aceea”; există o anumită valoare de şoc care este prea adesea utilizată de convertit drept evidenţă a sincerităţii a ceea ce promovează el acum. „Am devenit Ortodox pentru că Protestantismul era prea fracturat”. „Am devenit Ortodox deoarece Evanghelicii erau prea deconectaţi din punct de vedere istoric”. „Am devenit Ortodox deoarece am dorit un sens mai profund al celor sfinte”. (courtesy of http://www.christiantruth.com)

Spune doar Nu – O evaluare evanghelică a apofaticismului răsăritean – de Lawrence W. Carrino. Printre distinctivele variate ale teologiei Răsăritene, apofaticismul este probabil printre cel mai constrânse şi mai dureroase. Acesta este constrângător pentru că implică un principiu familiar, chiar intrinsec, faţă de revelaţia specială, dar este şi dureros deoarece îşi preia acest principiu din contextul enscripturat şi enculturat. Folosirea metodologiei apofate în cadrul tradiţiei teologice Răsăritene se adresează încă o dată vechii probleme a „cunoaşterii lui Dumnezeu” precum şi a ramificărilor pentru abordarea cuiva a acestui subiect. (courtesy ofhttp://www.christiantruth.com)

În căutarea adevăratei Biserici Apostolice: Ce ar trebui să ştie Evanghelicii despre Ortodoxismul Răsăritean – de Paul Negruţ. Anii recenţi au mărturisit un val de Creştini Apuseni care se uneau cu Biserica Ortodoxă. Cu accentul său pe uniunea mistică cu Dumnezeu, bogata sa istorie şi frumoasele-i icoane (imagini sacre) şi liturghii, Ortodoxia apelează la cei care tânjesc după un sens mai profund de minute în cadrul închinări şi credinţei lor. Însă în spatele apelului stau câteva realităţi greoaie. Lumea ortodoxă nu este monolitică, şi cineva nu poate deveni ortodox în general. (courtesy of www.equip.org)

Ortodoxia Răsăriteană – de Rick Wade. Pentru mulţi dacă nu chiar majoritatea dintre noi, Ortodoxia Răsăriteană este un mister real. Imaginile preoţilor bărboşi şi lumânările, şi sunetul psaltirilor ne intră în minte. Ei sunt aşa de departe de noi, se pare. Suntem şi noi oare parte din aceiaşi biserică? O astfel de întrebare ar fi într-adevăr absurdă acestora, de sigur, căci ortodocşilor le placă să arate că ei stau mai aproape de biserica antică decât catolicii şi protestanţii. (courtesy of www.probe.org)

Ce cred ortodocşii – Patru diferenţe cheie dintre Ortodocşi şi Protestanţi – de Daniel B. Clendenin. Majoritatea americanilor se gândesc la religie în termenii a „Celor Trei Mari” – Protestanţii, Catolicii şi Evreii. Dar ortodocşii? Cine sunt ei? Ca şi Protestanţii, ei nu sunt un monolit cu crezuri uniforme. Pe de altă parte, există lucruri distincte care îi pun aparte faţă de Protestanţi. (courtesy of www.ctlibrary.com)

Zdrobitori şi pupători – De ce s-au ucis ortodocşi unii pe alţii în privinţa icoanelor – de Bradley Nassif. Pentru mulţi din Vestul de astăzi, devoţiunea ortodoxă faţă de icoane pare ciudată, în special practica sărutării lor. Şi când învăţăm că pentru mai multe de 100 de ani în Evul Mediu timpuriu argumentele s-au înfuriat în privinţa picturilor cu Isus, cauzând una dintre cele mai mari răscoale politice, culturale şi religioase în istoria creştină – ei bine, noi nu înţelegem aceasta.

O privire calvinistă la Ortodoxism – de Jack D. Kinneer. În timpul studiilor mele la Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vladimir, eram adesea întrebat de studenţi, „Sunteţi ortodox?” Mi se părea adesea penibil să fiu întrebat o asemenea întrebare. Credem despre mine că sunt din punct de vedere doctrinar ortodox. Am fost un slujitor în Biserica Presbiteriană Ortodoxă. Aşa că puteam pretinde cuvântul ortodox. (courtesy of www.opc.org)

Ortodoxia Răsăriteană, Icoanele şi Hristologia – de William J. Baldwin. Ortodoxia Răsăriteană este legată în mod auto-conştient de trecut. Moştenitorii săi se laudă cu distincţia lor faţă de evanghelicii moderni, fără rădăcini, care nici nu au şi nici nu par să dorească o legătură doctrinară cu biserica istorică. Benjamin Williams şi Harold Anstall fac un comentariu tipic în această privinţă: „Probabil că unul dintre cele mai uluitoare şi mai unice lucruri despre Creştinismul Ortodox, în special în această eră de schimbare rapidă şi chiar de dragul schimbării, este permanenţa şi neschimbabilitatea sa”1. (courtesy of www.pressiechurch.org)

Monasticismul Creştin Ortodox – Hesichasmul – de Ştefan Crisbasan. Hesichasmul este o orientare a monasticismului Răsăritean care caută perfecţiunea creştină în uniunea cu Dumnezeu prin rugăciunea continuă. Alături de rugăciune, considerată ea însăşi un ţel, finalul perfecţiunii şi „viaţa bună” sau „singurul lucru necesar” (Luca 10:24), Hesichasmul pune accentul pe hesychia (tăcere, concentrare interioară) şi păzirea minţii ca mijloc de ajungere la rugăciune pură şi uniune cu Dumnezeu. (courtesy of www.suite101.com)

O vedere de ansamblu a Ortodoxiei Răsăritene – de Susan C. Moeller. Ortodoxia Răsăriteană şi Creştinismul Apusean (incluzând ramurile sale Protestante şi Catolice) pot fi comparate cu doi gemeni care au fost separaţi la scurt timp după naştere. Reprezentanţii Ortodoxiei Răsăritene au participat la primele şapte concilii ecumenice terminându-se cu Al Doilea Conciliu de la Nicea din 787 unde ei au apărat ceea ce acum este acceptat drept Hristologia ortodoxă cu vigoare. În urma acestui conciliu au crescut diferenţe între Răsărit şi Apus şi au dus la o despărţire oficială în 1054 când Papa a excomunicat oraşul Constantinopol al Ortodoxiei Răsăritene. (courtesy of www.leaderu.com)

Diviziuni în Ortodoxia Răsăriteană de astăzi – de Janice Broun.  Disputele recente şi schismele din cadrul bisericilor Ortodoxe Răsăritene îşi au adesea originea în disputele înrădăcinate din punct de vedere istoric cu referire la barierele jurisdicţionale dintre Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi Patriarhul Moscovei. (courtesy of www.samford.edu)

Sfinţenia în Biserica Timpurie – Seria Moştenirea Sfinţeniei – de Jirair S. Tashijan.  Când spun „biserica timpurie” mă refer la biserica din jurul secolului al 2lea spre al 5lea. Uneori noi folosim termenul „biserica timpurie” de parcă toţi creştinii din secolele al 2lea până în al 5lea erau complet de acord în privinţa fiecărei doctrine creştine. (courtesy of www.cresourcei.org)

Un dialog Catolic-Ortodox despre Filioque – de William Klimon. Cadru preliminar: filioque (latinescul pentru „Şi Fiul”) este noţiunea teologică că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul, Isus. Această clauză este inclusă în Crezul Nicean – văzut ca o dezvoltare legitimă – în Biserica Catolică Apuseană, dar nu în Biserica Ortodoxă Răsăriteană, care o priveşte ca o corupere târzie şi erezie. Aceasta nu era chiar o chestiune de controversă până în vremea lui Photius în a doua jumătate a secolului al 9lea, dar până atunci aceasta era de o importanţă centrală în schisma Răsărit-Apus care s-a finalizat în secolul al 11lea. (courtesy of http://ic.net/~erasmus)

Ortodoxia Răsăriteană şi Evanghelismul: Situaţia unui dialog global promiţător – de Bradley Nassif, Ph.D.Scopul acestui articol este de a identificat şi a descrie cele mai importante dialoguri şi schimburi ştiinţifice care au avut loc în lume în ultima decadă între tradiţiile Ortodoxiei Răsăritene şi a Evanghelismului Protestant. Ace3stea includ lucrarea societăţilor academice, a cercetătorilor individuali, a agenţiilor ecumenice, şi a organizaţiilor misionare. Anteriorii 200 de ani de istorie Ortodox-Evanghelică de dinainte de 1990, şi numărul crescut de pelerinaje personale spre Ortodoxism de către credincioşii Evanghelici din anii recenţi, vor fi atinse într-un fel general mai jos, dar sunt prea numeroase şi complexe pentru a fi trasate într-un anumit detaliu aici. Ca rezultat al acestui studiu din 1990 şi până în prezent, cititorilor sperăm că li se va oferi informaţii proaspete şi vitale asupra unui moment posibil de întorsură în relaţiile Ortodoxe şi Evanghelice din istoria modernă a bisericii.(courtesy of http://www.roboam.com)

Tradiţia / Părinţii bisericii – citate din istoria Bisericii Primare referitor la „Cuvântul lui Dumnezeu în învăţătura apostolică verbală”. (courtesy of http://www.scripturecatholic.com)

Botezul Copiilor Mici In Primele 7 Secole a Crestinismului, de Caius Obeada; A existat practica botezului copiilor mici (prunci) inainte de anii 600 AD ??

Teologia icoanelor: o perspectivă protestantă – Teză scrisă pentru gradul de Masterat în Teologie, de Vitalji Ivanovici Petrenko Universitatea Brunel. Existenta icoanelor din cadrul Bisericii Ortodoxe de Răsărit stă drept mărturie pentru evolutia aspectelor artistice, religioase si psihologice ale fiintelor umane, care desi s-au despărtit de Dumnezeu după cădere, l-au căutat pe Dumnezeu prin diferite mijloace. Omenirea pare să fi căutat de-a lungul istoriei sale pentru a descoperii răspunsuri la felul cum cineva se poate apropia de Dumnezeu si să între într-o comuniune cu El.

Care este Formula Botezului: In Numele Trinitatii sau in Numele lui Isus?            

de Caius Obeada.

 Un Raspuns Baptist la Formula Botezului:

Part I  – Inceputurile Ereziilor Istorice in Cristologie

Prima parte face o analiza istorica in care se examineaza inceputurile invataturilor eretice impotriva doctrinei Cristologice. Incepind cu jumatatea secolului al II-lea o serie de erezii au inceput sa-si faca aparitia in Biserica lui Cristos. Parintii Bisericii Primare au fost nevoiti sa pune bazele doctrinei Trinitatii si printr-o serie de Sinoduri sa stabileasca crezul si marturisirea Bisericii in problema doctrinei Trinitatii. Vom ajunge la cunostinta diferitelor invataturi care au reusit sa rupa unele Biserici din unitatea Bisericii Primare.

Part II – Doctrina Trinitatii

         Avind in vedere ca problema nu consta in formula botezului, ci in doctrina Trinitatii, vom analiza o serie de versete Biblice excluzind marturia pasajul din Matei 28:19. Noul val eretic sugereaza ca Matei 28:19 a fost falsificat cu scopul de a demostra doctrina Trinatatii, mai ales ca acest verset reprezinta porunca Domnului Isus. Din peste 700 de versete Biblice, am ales un numar substantial care sa ajute  demonstrarea doctrinii Trinatatii.

Part III – Validitatea manuscriselor si practica Bisericii Primare

         Luind in considerare descoperirile arheologice care au scos la iveala o serie de manuscrise, vom incerca sa stabilim autenticitatea si validitatea manuscriselor care au fost folosite in crearea textului Biblic pe care il avem astazi in Bibliile noastre. Stabilind validitatea manuscriselor, vom analiza datele istorice cu referinta la practica Bisericii Primare. Vom incheia studiul cu citeva concluzii analitice referitor la validitatea practicii botezului in numele Tatalui, Fiului si al Duhului Sfint.

De ce Biblia Baptista este Diferita? de Caius Obeada.

        Studiul pe care il facem, este sa clarifice diferenta intre Biblia folosite de Baptisti si cea folosita de Ortodocsi. Ca sa  ajungem sa intelegem opinii si motive esentiale unei astfel de diferente, trebuia luat in considerare studiul a cel putin doua aspecte importante care caracterizeaza diferenta intre cele doua versiuni:

 Diferenta Canonicacare explica formarea Canonica a Bibliei Ebraica (Tanak)  pe care Protestantii au acceptat-o ca parte integrala in Bibliei Protestante in contrast cu cea Ortodoxa.

Diferenta Filologica, prin care analizam manuscrisele care stau la baza traducerilor celor doua Biblii.

Lupta Bisericii Protestante cu Imagineade David Morgan

Paştele – O sărbătoare păgână NU creştină. Se spune că Isus a murit în Vinerea Mare şi că a înviat în dimineaţa de Duminică. Drept rezultat al acestei învăţături, omul a instituit sărbătoarea numită Paştele. În duminica de Paşti, creştinii de pretutindeni plătesc tribut unei zile în care cred ei că Isus a fost înviat. Prin cercetarea scripturilor oricine poate descoperi că întregul concept al morţii lui Isus vinerea şi al învierii Sale în ziua de duminică este contrar Bibliei. Cu alte cuvinte, această tradiţie contrazice în mod direct Cuvântul lui Dumnezeu. Această lecţie va examina istoria Paştelui, apoi va examina Biblia referitor la moartea şi învierea lui Isus.

http://publicatia.voxdeibaptist.org/apologetica_ian07.htm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.