TIMIȘOARA. Pastor amenințat pentru criticile la adresa săptămânii de evenimente homosexuale: „Vă iubim, nu ne temem de voi” — Știri pentru viață

Ionel Tuțac, președintele Comunității Baptiste Timișoara, a anunțat azi pe contul personal de Facebook: „Jegos, idiot, nenorocit, satanist, diavol, criminal, analfabet, fundamentalist…sunt doar câteva din expresiile folosite de catre unii din adepții LGBTQ la adresa mea, a lui Mihai Bojin sau a altor persoane care au avut curajul de a dezaproba seria de evenimente organizate… via […]

Implicațiile oculte ale terapiei „Quantum Touch” (Atingerea cuantică)

download-1

Am primit așa o întrebare despre atingerea cuantică (Quantum Touch):

Doresc să fac un curs de terapeut de medicină alternativă “Atingere Cuantică” (Quantum Touch) pe baza căruia să-i pot ajuta pe cei în suferință. Am auzit diverse păreri conform cărora nici un creștin nu ar trebui să se implice în astfel de activități, că ar fi lucrări ale unor duhuri necurate etc. Pot face acest curs și să ajut alți oameni fără a păcătui?

atingerea cuantica (Quantum touch)

Este adevărat că părerile despre Atingerea Cuantică (Quantum Touch) este împărțită și nu întâmplător: despre Atingerea Cuantică, de obicei, se vorbește foarte vag, căutând să se lase în umbră substratul spiritual. Pentru a scrie acest articol, a trebuit să petrec mai multe ore căutând informații despre Atingerea Cuantică pe internet. Inițial, mi s-a părut că această metodă nu are implicații oculte. De exemplu, iată ce scrie fondatorul acestei metode, Richard Gordon, la întroducerea cărții sale “Atingerea Cuantică – puterea de vindecare” (apropo, cartea este tipărită la editura “Adevăr divin” din colecția “Vindecarea spirituală”):

Atingerea Cuantică este o metodă de vindecare cu mâinile atât de eficientă, încât literalmente trebuie să vezi cu ochii tăi pentru a crede în ea. Cu o simplă atingere uşoară pe propriul corp sau pe corpul unei alte persoane, orice om poate accelera dramatic răspunsul vindecător al organismului în cauză. Efectul este atât de imediat şi de ieşit din comun încât poţi asista chiar la o realiniere spontană a oaselor în urma unei simple atingeri uşoare cu mâna. Vindecătorul nu trebuie să se gândească la alinierea corectă a oaselor, întrucât acestea ştiu ce au de făcut. În afară de realinierea structurală, Atingerea Cuantică permite reducerea rapidă a durerilor şi a inflamaţiilor, precum şi echilibrarea organelor, sistemelor fiziologice şi a glandelor.

Insistând să caut mai multă informație despre această metodă, am găsit mai multe date care arată la substratul ocult a acesteia. De exemplu, pe site-ul românesc Terapii la distanță  scrie că în Atingerea Cuantică se mobilizează energia vitală sau universală care contribuie la vindecare:

…Richard Gordon a devenit interesat de modul în care Energia Universală, numita și “Chi”, poate să ajute în vindecarea diferitelor probleme de sănătate. În ultimii 32 de ani el a descoperit și alte modalități prin care energia aduce vindecarea și eliberarea corpului de durerile fizice. Pe parcursul anilor el a descoperit ca energia influențează starea pacientului, chiar dacă acesta se află în cel mai îndepărtat colț al lumii. Astfel, distanța dintre terapeut și pacient “dispare”, nefiind un obstacol în eliberarea durerilor fizice.

Potrivit site-ului Lumea Spirituală, Energia Chi este

“lumina echivalentă cu Duhul Sfânt sau bioenergetica și este o vibrație de energie superioară ce se primește în reiki prin inițierea de la maestu. Energia chi poate fi folosită nu doar pentru îmbunățirea sănătății, dar și pentru rezolvarea unor probleme cotidiene, adică schimbarea destinului, și aceasta se numește magie.”

Această practică învață omul să direcționeze energia, care ei o numesc vitală sau universală, sau Ki, sau Chi, sau Duhul Sfânt.

Un astfel de mod de abordare a Duhului Sfânt nu este deloc biblic. Duhul Sfânt nu este un duh sau o energie pusă la dispoziția omului, ci Duhul Sfânt este Cel care călăuzește pe om în umblarea lui și-i dă direcții ca să trăiască o viață în ascultare de Dumnezeu.

 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, umblă după lucrurile firii pămînteşti; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. (Romani 8:5)

De fapt, vindecările care se fac prin folosirea energiei vitale sau universale se fac prin puterea duhurilor necurate. Cei care posedă practica direcționării energiei universale sunt numiți vrăjitori, șamani, ghicitori, clarvăzători sau extrasenși. În Biblie găsim scris despre un astfel de om care făcea mari minuni așa că-i făcea pe oameni să se minuneze și să creadă că lucrează cu puterea lui Dumnezeu:

În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei. Toţi, de la mic pînă la mare, îl ascultau cu luare aminte, şi ziceau: „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte, mare”. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.

După ce au venit Petru și Ioan în Samaria și și-au pus mâinile peste cei ce crezuseră și se botezaseră și ei au primit Duhul Sfânt, Simon a socotit că acesta poate fi o afacere bună și s-a gândit să cumpere de la apostoli puterea de a da oamenilor Duhul Sfânt, crezând că Duhul Sfânt este o energie care poate fi direcționată așa cum se întâmpla și cu energia universală (sau duhurile rele), el nu înțelegea că Dumnezeu este Cel care dă Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt este Cel care conduce cu omul și nu invers.

Atunci Petru şi Ioan au pus mîinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt. Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mînilor apostolilor, le-a dat bani, şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mîinile, să primească Duhul Sfînt.” Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăieşte-te dar de această răutate a ta, şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gîndul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă; căci văd că eşti plin de fiere amară, şi în lanţurile fărădelegii.” Simon a răspuns:„Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întîmple nimic din ce aţi zis.” (Fapte 8:17-24)

Când Dumnezeu a scos pe copiii lui Israel din Egipt, înainte ca să treacă Iordanul și să intri în stăpânirea țării promise, le-a dat următoarea poruncă cu privire la practicile oculte:

Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta. Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine:să ascultaţi de el! (Deuteronom 18:10-15)

În cartea Apocalipsa găsim scris că partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă:

Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua. (Apocalipsa 21:8)

Dar Dumnezeu va pedepsi nu numai pe cei ce se ocupă cu ocultismul, dar și pe cei care apelează la serviciile lor:

Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. (Levitic 20:6)

și

Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru. (Levitic 19:31)

Nu întâmplător am făcut referință la aceste texte din Biblie, fiindcă această practică implică și conceptul de lumi paralele și telepatie și multe alte lucruri de genul acesta. De altfel, poveștile despre Harry Potter sunt un fel de a deprinde mintea copilului cu astfel de practici oculte. Nu de mult am vorbit cu o persoană, a cărui mamă și frate erau extrasenși și el spune că de mic a crescut cu convingerea că duhurile care umblă prin apartament noaptea și fac să cadă obiectele, să schârție scările, sunt lucruri obișnuite tot așa cum unii copii, cresc cu animale în apartament și nu înțeleg cum alții nu au animale în casă. Dacă veți deschide cartea „Atingerea cuantică – puterea de a vindeca”, veți vedea perspectiva lui Gordon pentru o „lume nouă”. Ultimul capitol din această carte (cap. IV) are titlul „Noua știință, noul viitor” și temele capitolelor: (22) Noul om: intuiții și speculații. (23) O conjunctură cosmică. (24) Viziune asupra unui nou viitor. Doar temele capitolelor vorbesc mult despre perspectiva autorului asupra lumii. O altă carte scrisă de același autor este „Atingerea Cuantică: Noul om”. Descrierea acestei cărți descoperă implicațiile spirituale a acestei practici:

Prin intermediul tehnicilor şi exerciţiilor pe care le prezintă, această carte te poate ajuta să dobândeşti o înţelegere practică extinsă a realităţii fiinţei umane şi a potenţialului acesteia. Prin explorarea şi punerea în practică a acestor capacităţi, tu te vei transforma în ceea ce noi numim Noul Om, o persoană care trăieşte şi acţionează pe un nivel nou al realităţii, mai profund, mai expansiv şi mai dătător de satisfacţie.

Aceste afirmații contravin învățăturii Sfintelor Scripturi, care spun că devenim o făptură nou, un om nou prin nașterea din nou, care este posibilă numai prin credință în Domnul Isus.

Vreau să vă invit să studiem împreună Biblia în fiecare joi la orele 18:00 la biserica „Harul” pe adresa: str. Ciocârliei 2/8, or. Chișinău.

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologie/implicatiile-oculte-ale-terapiei-quantum-touch-atingerea-cuantica/

Planul mântuirii – Partea III (Sacerdotalismul) Benjamin B. Warfield

download-1

Planul mântuirii – Partea III (Sacerdotalismul)

Benjamin B. Warfield

Este mărturia consistentă a Bisericii universale faptul că mântuirea este de la Dumnezeu şi numai de la Dumnezeu. Tendinţa care se prezintă în mod constant în toate ramurile Bisericii asemănătoare este aceea de a concepe mântuirea ca, într-un fel sau altul, la un grad mai mare sau mai mic, faţă de om, fiind întipărită de întreaga Biserică în cadrul mărturiei sale oficiale ca o amintire pentru păgâni care nu a fost încă eliminată pe deplin din gândirea şi simţirea acelora care profesează şi se numesc creştini. Continua reapariţie a acestei tendinţe într-o formă sau alta în cadrul Bisericii este destul de evidentă, totuşi, a dificultăţii pe care o simt oamenii în păstrarea în puritatea sa a atribuirii creştine de mântuire doar lui Dumnezeu. Şi această dificultate se impune pe sine într-un alt fel într-o diferenţă mult mai depărtată care a apărut în cadrul mărturiei organizate a însăşi Bisericii cu referire la modul operaţiei divine din lucrarea de mântuire din oameni.

Deşi mântuirea este declarată a fi în întregime a lui Dumnezeu, care doar El poate mântui, s-a învăţat într-o mare porţiune a Bisericii (până în zilele de astăzi într-o mare porţiune a Bisericii), că Dumnezeu atunci când produce mântuirea nu operează asupra sufletului uman în mod direct ci indirect; adică, prin instrumentalităţi pe care El le-a stabilit ca mijloace prin care harul Său salvator este comunicat oamenilor. Atunci când aceste instrumentalităţi sunt încredinţate în mâini umane pentru administrarea lor, un factor uman este astfel nepoftit între harul salvator al lui Dumnezeu şi operaţia sa eficientă în sufletele oamenilor; şi acest factor uman este făcut de fapt factorul determinant în mântuire. Împotriva acestui sistem Sacerdot, după cum este acesta numit corespunzător, întreaga Biserică Protestantă, în toate părţile ei, Luterană şi Reformată, Calvinistă şi Arminiană, îşi ridică protestul ei mânios. În interesul supranaturalismului pur de mântuire aceasta insistă asupra faptului că Dumnezeu însuşi lucrează prin harul Său în mod imediat asupra sufletelor oamenilor, şi că nu a suspendat mântuirea nici unui om pe credincioşia sau capriciul urmaşilor Săi. În cuvintele lui John Hooper, aceasta condamnă ca „o opinie neevlavioasă” noţiunea „care atribuie mântuirea omului pe primirea unui sacrament extern,” „ca şi când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ar putea fi dus prin credinţă în conştiinţa penitentă şi mâhnită decât dacă aceasta călăreşte într-o căruţă şi un sacrament extern.” Opus faţă de această „opinie neevlavioasă” Protestantismul suspendă bunăstarea sufletului în mod direct, fără nici un intermediar, în favoare doar a harului lui Dumnezeu.

Principiul sacerdot îşi găseşte expresia completă în sistemul compactat complet dezvoltat şi logic al Bisericii din Roma. Conform acestui sistem Dumnezeu Domnul nu face nimic referitor la mântuirea omului în mod direct şi imediat: tot ceea ce face El pentru mântuirea oamenilor o face prin medierea Bisericii, către care, fiind înzestrată cu puteri adecvate acestei sarcini, El i-a încredinţat întreaga lucrare a mântuirii. „Este foarte incorect să spunem,” remarca Dr. W. P. Peterson în explicarea doctrinei Bisericii din Roma despre acest punct, „că în concepţia Romano-catolică trăsătura centrală din religia creştină este instituţia supranaturală care reprezintă pe Hristos, care continuă lucrarea Sa, şi care acţionează ca mediator virtual al binecuvântării şi a mântuirii. Vocaţia sau comisiunea ei este cu nimic mai puţin decât perpetuarea lucrării Răscumpărătorului. Aceasta nu elimină, de sigur, lucrarea lui Hristos. Presupoziţia sa este că Hristos, Fiul Veşnic al lui Dumnezeu, a pus temelia lucrării ei în întruparea şi în moartea Sa ispăşitoare; ca prin El să vină în final toată puterea, autoritatea şi harul, şi ca din El purced toate binecuvântările spirituale, aşa că Lui îi aparţine toată slava. Însă în dispensaţia prezentă, Biserica, în mare măsură, a preluat lucrarea lui Hristos. Aceasta este într-un sens real, o reincarnare a lui Hristos spre finalul continuării şi completării misiunii Sale răscumpărătoare. Prin Biserica Sa, El continuă să execute funcţiile de Profet, Preot, şi de Rege. Slujba Sa profetică o perpetuează aceasta prim mărturisirea adevărului odată dat sfinţilor, şi prin interpretare şi determinarea doctrinei cu o autoritate infailibilă care poartă aceeaşi greutate şi asigurare cu cea a revelaţiei Lui originale. În ceea ce priveşte slujba de preot, biserica în succede pe pământ pentru a exercita această funcţie. Aceasta Îl reprezintă atât de complet în funcţia preoţească de mediator dintre Dumnezeu şi om încât aşa cum nu mai este nici un alt nume dat printre oameni decât cel al lui Isus, prin care să fim mântuiţi, în acelaşi fel nu există nici o mântuire de înţelegere în afara organizaţiei vizibile în care El este Capul nevăzut. Aceasta este mai departe concepută că Îl reprezintă în calitate de preot jertfitor prin repetarea perpetuă din cadrul Împărtăşaniei a ispăşirii pe care El a oferit-o odată pe cruce. În acest sacrificiu divin care este sărbătorit la Mesa, se învaţă că ‚acelaşi Hristos este conţinut şi sacrificat într-o manieră netrupească pe altarul crucii; şi aceste sacrificiu este într-adevăr binefăcător’. Şi, în cele din urmă, aceasta administrează puterea împărătească a lui Hristos pe pământ. Aceasta are o revendicare absolută la ascultare din partea membrilor ei în toate materiile de credinţă şi datorie, cu dreptul şi sarcina de a pedepsi pe cei neascultători pentru încălcarea legilor ei, şi spre a constrânge pe cei nesupuşi.

Într-un cuvânt, Biserica din acest sistem este concepută a fi însăşi Isus Hristos în forma Sa pământească, şi este prin urmare substituită pentru El ca obiect apropiat de credinţa creştinilor. „Biserică vizibilă,” declară Mohler, „este Fiul lui Dumnezeu care apare în mod continuu, se repetă pe Sine însuşi şi îşi reînnoieşte tinereţea printre oameni în formă umană. Aceasta este întruparea perpetuă.” Deci, oamenii trebuie să privească la Biserică pentru mântuirea lor; doar prin ea şi decretele ei este comunicată oamenilor mântuirea; cu alte cuvinte este Biserica mai degrabă decât Hristos sau harul lui Dumnezeu către care este atribuită în mod imediat mântuirea oamenilor. Doar „prin cele mai sfinte sacramente ale Bisericii,” este declarat simplu, „se începe judecata adevărată, sau dacă a început este crescută; sau dacă s-a pierdut, aceasta este reparată.” „Defectul religios al concepţiei,” comentează Dr. Peterson cu justeţe, „este că acesta îl face pe păcătos să cadă în mâinile oamenilor, mai degrabă decât în mâinile atotmilostivului Dumnezeu. Noi privim la Dumnezeu pentru mântuire, şi noi suntem referiţi la o instituţie, care în ciuda revendicărilor ei elevate, este prea coruptă în mod manifestat şi controlată de gândurile oamenilor ca noi înşine.” Şi din nou: „Eroarea radicală a sistemului Roman a fost că Biserica vizibilă, care este umană atât de mult cât este divină, şi care a devenit mai mult umană, s-a împins pe sine în locul lui Dumnezeu şi al Mântuitorului: şi pentru intuiţia religioasă mai profundă se părea că oamenii erau invitaţi şi li se cerea să facă o aventură nesatisfăcătoare de a se încrede pe ei înşişi în proviziile şi legile de origine umană drept condiţie pentru obţinerea mântuirii divine. S-a simţit că nevoia sufletului a fost aceea de a presa instrumentul pământesc nesigur, cu serviciile şi revendicările ei mediatoare, spre promisiunile lui Dumnezeu şi spre o lucrare terminată a Salvatorului divin, şi să privească la Dumnezeu pentru o mai bună asigurare a adevărului şi a mântuirii care este oferită în interior de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Revizia Protestantă, pe scurt, a fost cu mult mai justificată de nevoia religioasă de a baza mântuirea pe un fundament pur divin, şi de împărţire cu maşinăria eclesiastică ceea ce era în mare uman în originea şi concepţia sa.” Întrebarea care se naşte în sacerdotalism, într-un cuvânt, este dacă e Dumnezeu Domnul care ne mântuieşte, sau sunt oamenii, acţionând în numele şi îmbrăcaţi cu puterea lui Dumnezeu, spre care trebuie să privim în ceea ce priveşte mântuirea. Aceasta este chestiunea care divizează sacerdotalismul şi religia evanghelică.

Esenţa schemei sacerdote referitoare la mântuirea actuală a oamenilor individuali, s-ar putea a fi exprimată mai bine prin a spun că, conform acesteia, Dumnezeu doreşte cu adevărat (sau aşa cum o spune şi jargonul în fraza, voieşte printr-o voinţă condiţională antecedentă)mântuirea tuturor oamenilor, şi a făcut proviziile adecvate pentru mântuirea lor în Biserică cu sistemul ei sacramental: însă El încredinţează lucrarea actuală a Bisericii şi a sistemului ei sacramental operaţiei cauzelor secundare prin care aplicare harului prin Biserică şi sistemul ei este efectuat. În timp ce acest sistem de cauze secundare nu a fost instituit cu ideea de transmitere a sacramentelor la oameni particulari sau la reţinerea lor de la aceştia, ci aparţine proviziei Sale generale pentru guvernarea lumii, distribuirea actuală a harului lui Dumnezeu prin Biserică şi sacramente stă în afara guvernării voii Sale graţioase. Aceia care sunt mântuiţi prin obţinerea sacramentelor, şi aceia ce sunt pierduţi prin pierderea lor, sunt salvaţi sau respectiv pierduţi, nu prin ordinea divină, ci prin lucrarea naturală a cauzelor secundare. Voia condiţională antecedentă a lui Dumnezeu ca toţi să fie mântuiţi, adică, prin condiţia ca ei să primească harul prin sacramentele distribuite sub guvernarea cauzelor secundare, este înlocuită de o voinţă absolută subsecventă de mântuire, deci, doar în cazul acelora care El îi prevede, fiind sub guvernarea cauzelor secundare, vor primi de fapt sacramentele şi harul care este transmis de ei. Astfel, se presupune că Dumnezeu este eliberat de toată responsabilitatea în ceea ce priveşte inegalitatea de distribuire a harului divin. Prin voinţa Sa condiţional antecedentă El vrea mântuirea tuturor. Faptul că nu toţi sunt mântuiţi se datorează eşecului unora de a primi harul necesar prin intermediul sacramentelor; iar aceasta se datorează acţiunii cauzelor secundare faţă de care au fost încredinţată distribuirea sacramentelor, adică, înspre lucrarea unei cauze generale, destul de independente de voinţa antecedentă a lui Dumnezeu de mântuire. Aceasta pare să satisfacă minţile raţionaliştilor sacerdoţi. Pentru unul din afară aceasta ar părea că înseamnă doar că Dumnezeu, prin faptul că a făcut anumite provizii generale pentru mântuire, încredinţează mântuirea oamenilor în lucrarea sistemului general de cauze secundare; adică, El declină în a fi personal preocupat de mântuirea oamenilor şi îi lasă pe oameni în seama „naturii” pentru şansele mântuirii lor.

Întregul materie este foarte precis explicată  de un scriitor iezuit acut, William Humphrey S. J., cu referinţă particulară la cazul special al copiilor care mor nebotezaţi (şi, prin urmare, sunt pierduţi în mod inevitabil), care este privit aparent ca fiind un caz destul de greu, necesitând un tratament foarte atent. Aceasta ne va recompensa pentru a-i urma expunerea sa.

„Ordinea de gândire,” ne spune el, „este după cum urmează. Consecvent pe provizia păcatului original, şi de infecţia ulterioară a întregii rase umane, prin libera infracţiune a lui Adam, progenitura şi capul acestuia, Dumnezeu în mila Sa doreşte restaurarea întregii rase umane. Pentru acest moment El este menit din veşnicie, şi promite şi trimite la plinătatea vremii, pe Fiul Său Întrupat, cu o natură însuşită de la aceeaşi rasă umană. El doreşte ca acest Fiu Întrupat, care este Hristos, să expună întreaga compensaţie pentru toate păcatele, pe care El, aşa cum a fost prevăzut, o acceptă. La vremea rânduită, Hristos o oferă de fapt pentru toate păcatele umane. ‚Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca lumea să fie mântuită prin EL.’ ‚El este jertfa de ispăşire pentru păcatele întregii lumi.’ În cadrul rasei umane restaurate toate sunt cuprinse, chiar şi cei ce mor în pruncie, înainte să-şi folosească raţiunea. În voinţa de răscumpărare toţi aceşti prunci sunt prin urmare cuprinşi. În cadrul voii divine care acceptă compensaţia, şi în voinţa umană a lui Hristos care oferă compensaţia pentru toate păcatele umane, mai există şi o acceptare şi o oferire a compensaţiei pentru păcatul original cu care toţi aceşti prunci sunt infectaţi. De aici, în perspectiva şi în meritele vărsării de sânge a lui Hristos, Dumnezeu instituie pentru toţi aceşti prunci un sacrament, prin ca cărui mijloc se poate aplica fiecăruia meritele şi compensaţia lui Hristos. Toate aceste provizii au fost, prin natura lor, predestinate de Dumnezeu pentru mântuirea pruncilor.

„O voinţă de mântuire care este ca aceasta nu mai este o complezenţă în bunătatea obiectului privit de aceasta, în acest caz, complezenţa în bunătatea mântuirii. Din partea lui Dumnezeu aceasta este o voinţă activă şi operativă de a mântui pruncii. Iar această voinţă de răscumpărare această relatată pentru toţi şi fiecare dintre ei.

„Dumnezeu voieşte să efectueze aplicare sacramentului de botez, nu prin sine în mod imediat, ci prin intermediul cauzelor secundare; iar prin aceste cauze nu la toţi pruncii prin voinţă absolută, ci la toţi pruncii în ceea ce priveşte cauzele secundare, aşezate în conformitate cu providenţa Sa universală şi ordinară, care acţionează sub ea.

„Printre aceste cauze secundare sunt, în primul rând, voinţele libere ale fiinţelor umane, asupra cărora aplicarea sacramentului în cazul a cel puţin foarte mulţi prunci, este dependentă. Dumnezeu anticipează aceste voinţe umane, le agită şi le înclină prin preceptele, sfaturile şi ajutoarele Sale, atât de prin natural câte şi supranatural. El oferă aceasta prin sârguinţa şi solicitudinea acelora preocupaţi; prin ascultare şi cooperarea lor cu harul primit, prin meritele corespunzătoare şi fapte bune, prin fapte de milostenie şi în special de rugăciunile părinţilor, şi a acelora spre care au fost încredinţaţi spre tutelă pe cei micuţi, şi prin faptele apostolice ale lucrătorilor Lui, copii trebuie aduşi la harul botezului. Ca şi în cazul ordinii naturale la fel este şi în cel supranatural de sfinţire şi mântuire veşnică, Dumnezeu voieşte să se îngrijească şi pentru prunci prin alte fiinţe umane, şi în concordanţă cu cerinţele legii generale ale providenţei divine.

„În acest fel voinţa divină a actelor de mântuire bazat pe voinţele oamenilor pentru a procura mântuirea a cât mai mulţi prunci care, cu toate acestea, din greşeala oamenilor nu sunt mântuiţi. În ceea ce priveşte pe aceşti prunci, voia antecedentă a lui Dumnezeu este una activă, ca ei să fie mântuiţi; deşi aceasta nu este absolută, ci sub condiţia ca oamenii din partea lor să secundeze voinţa divină, aşa cum pot de fapt şi ar trebui să facă, şi cu toate acestea, în consecinţa acţiunii contrare din partea oamenilor, Dumnezeu permite moarte în cadrul păcatului original, şi, în prevederea acestuia, nu voieşte cu o voinţă consecventă salvarea acelor prunci.

Pe lângă voinţele fiinţelor umane, care sunt în ordinea morală şi sunt libere, mai există şi cauzele secundare ale ordinii fizice şi acestea nu sunt libere. Aceste cauze contribuie, în conformitate cu legile comune şi ordinare ale providenţei, la acordarea botezului ca fiind ori posibil or imposibil. Cursul acestor cauze, şi legile universale prin care sunt acestea guvernate, Dumnezeu, consecvent faţă de păcatul original, voieşte ca ei să rămână aşa cum sunt acum. Dumnezeu nu a restaurat starea supranaturală a nemuririi, chiar după ce răscumpărarea rasei umane de către Hristos a fost decretată şi efectuată. De aici, în concordanţă cu cursul ordinar al acestor legi, urmează moartea a mulţi prunci înainte de a folosi raţiunea, iar aceasta uneori în mod independent de orice exerciţiu al voinţei şi a liberei acţiuni a fiinţelor umane.

„Odată cu acest curs natural al evenimentelor, există în întregime consistentă o voinţă antecedentă condiţională în Dumnezeu despre mântuirea a tuturor acestor prunci. Condiţia în care El voieşte ca lor să li se aplice botezul este pe departe ca ordinul general, care a fost instituit pe drept şi înţelepţeşte, permiţând.

„Dacă Dumnezeu a voit această ordine de cauze fizice până la sfârşit ca pruncii să moară în păcatul original, cu siguranţă că El a voit salvarea acestora. Dumnezeu nu a instituit acest ordin până la acest final şi nici nu îl direcţionează prin voia Sa. EL voieşte aceasta pentru alte sfârşituri, cele mai înţelepte.

„De aici, Dumnezeu nu intenţionează în mod direct moartea consecventă a pruncilor în păcat. El doar permite aceasta, tot atât de mult precum nu împiedică, pentru toţi pruncii, cerinţele naturale ale legilor fizice, printr-o schimbare a ordinii generale sau prin minuni continue.

„O astfel de permisiune dovedeşte doar că în Dumnezeu nu există o voinţă absolută de salvare a acestor prunci şi că nu există deloc în Dumnezeu o voinţă condiţională de salvarea tuturor acestora.

„Pe scurt, Dumnezeu voieşte mântuirea tuturor pruncilor care mor în păcatul original printr-o voinţă antecedentă, în conformitate cu providenţa Sa comună. În cadrul acesteia Dumnezeu predefineşte pentru toate un anumit sfârşit, El concepe şi pregăteşte mijloacele suficiente în vederea obţinerii acelui sfârşit, El lasă toate lucrurile să folosească aceste mijloace, în conformitate cu cererea naturii sale. Aceasta este pentru a spune că El lasă cauzele naturale şi cele necesare pentru a acţionat în consecinţă, cauzele accidentală să acţioneze accidental, iar cauzele libere să acţioneze în mod liber.”

Destul! Întreaga schemă este acum înaintea noastră (care generalizează din exemplul particular tratat) şi în mod evident este după cum urmează: că Dumnezeu a făcut provizii suficiente pentru mântuirea tuturor oamenilor, le-a pus toate în lume sub guvernarea cursului ordinar al naturii, şi a lăsat mântuirea actuală a oamenilor să se desfăşoare de la sine în conformitate cu acest curs ordinar al naturii. Aceasta este un fel de concepţie Deistă a planului de mântuire: Dumnezeu introduce în afluenţa cauzelor prin care este guvernată lumea un nou set de cauze, lucrând în conformitate ce acestea, lucrând pentru mântuire, iar apoi le lasă spre lucrarea interioară a acestor două seturi de cauze atârnarea rezultatelor actuale. El nu va „schimba ordinea generală”; şi El nu va interveni în ordinea generală prin „miracole continui”. El doar încredinţează mântuirea ordinii generale aşa cum a fost stabilit de fapt. Aceasta este în mod evident a atribui mântuirea individului lui Dumnezeu, doar în sensul în care îi atribui lui Dumnezeu oricare alt eveniment care îl face El să se întâmple; acesta are loc sub operarea legilor generale. Nu există nici un supranaturalism special în mântuirea Sa, deşi El a mântuit prin operaţia mijloacelor speciale supranaturale inserate în ordinea lumii. Dumnezeu se retrage în spatele faptelor Sale, şi omul, dacă vrea să fie mântuit, este mântuit prin lege.

Prin urmare dacă ne întrebăm, după această schemă, de ce un om este mântuit mai degrabă decât altul, trebuie să răspundem, Pentru că sacramentele ajung la unul şi nu la altul. Dacă ne întrebăm de ce sacramentele vin la unul mai degrabă decât altul, trebuie să răspundem, Deoarece ordinea generală a providenţei, instituită cu dreptate şi înţelepciune pentru guvernarea lumii le permite acestora să vină la unul şi nu la altul; iar agenţii liberi implicaţi, sub comanda lui Dumnezeu se desfăşoară la acel sfârşit într-un caz şi nu într-altul. Dacă întrebăm dacă nu este Dumnezeu acela care a dispus astfel providenţa pentru a produce aceste efecte precise, trebuie să răspundem, Nu, căci ordinea generală a providenţei a fost instituită pentru guvernarea înţeleaptă generală a lumii şi aceste efecte particulare sunt doar incidentale faţă de aceasta. Dacă continuăm şi întrebăm, Nu a putut oare Dumnezeu să aranjeze în aşa fel providenţa Sa generală încât să producă rezultate mai bune, şi nu putea El oare să guverneze lumea în aşa fel încât să asigure tot ce ar mai fi dorit El şi încă şi mântuirea oamenilor în numere mari şi cu o particularitate mai mare a alegerii din partea sa, că noi suntem posaci. Căci există o supunere clară a activităţilor lui Dumnezeu aici faţă de lucrarea mijloacelor pe care le-a rânduit El; există o subordonare evidentă a lui Dumnezeu în operaţiile Sale faţă de cauzele secundare; sau, să o punem în alt fel, există o clară înlăturare a omului în materia mântuirii Sale de la controlul direct al lui Dumnezeu şi încredinţarea Lui în schimbul îndurărilor unui mecanism.

Explicaţia Creştinismului în termeni de sacerdotalism nu este din nefericire limitată în zilele noastre de vechea Biserică nereformată din care s-a rupt Protestantismul, mai precis ca aceasta să poată scăpa de dependenţa de Biserică mai degrabă decât doar de Dumnezeu în materia mântuirii. O grupare foarte influentă (poate că în prezent este cea mai influentă, şi în special pentru spectatori, cea mai evident) în marea Biserică Protestantă a Angliei şi, urmând aceasta, în multe grupări în cadrul Bisericilor ei fiice, a revitalizat aceasta într-o completare mai mică sau mai mare de expresie şi cu siguranţă fără nici o ezitare de afirmare. Este comun în zilele de astăzi să auzi de oameni referiţi de scriitori anglicani Bisericii mai degrabă decât lui Dumnezeu pentru mântuire, mai ale să ai Biserica drept definiţie pentru ei ca fiind „extensia întrupării”. „La oricine care se gândeşte cu atenţie şi crede în Întrupare,” ni se spune de către clericul influenţator al Bisericii Angliei, cu tot accentul pe convingere, „este evident faptul că Biserica, Trupul lui Hristos, unit din totdeauna cu Capul ei divin, deţine în sine forţele vieţii lui,” şi prin urmare este „echipată,” nu doar ca să vorbească pentru Domnul ei, ci în mod predominant „să aplice sufletului individual harul câştigat pentru Biserica Sa de către Răscumpărătorul nostru binecuvântat, şi să locuiască în acel Trup datorită unirii sale veşnice de Cap.” Întregul sistem sacerdot este împachetat în această afirmaţie. Biserica, după cum ne spune Darwell Stone, este o societate vizibilă, a cărei lucrare este dublă, aceea de a corespunde lucrării Domnului, după cum este exprimat în Ioan 1:17: „Harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos”: „Biserica, în calitate de trup mistic şi organ al Său în lume, este învăţătorul adevărului şi depozitul harului.” „De la Rusalii, ziua înfiinţării Bisericii Creştine,” explică acesta mai departe, „felul normal prin care Dumnezeu atribuie har asupra sufletelor oamenilor este prin umanitatea glorificată a Domnului nostru, şi prin lucrarea lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Cele mai apropiate mijloace de uniune cu umanitatea glorificată a lui Hristos, şi cel mai imediat mod de contact cu Dumnezeu Duhul Sfânt, sunt în cadrul trupului mistic al lui Hristos, adică Biserica, şi sunt deschise pentru oameni în cadrul folosirii sacramentelor. Astfel Biserica Creştină este canalul harului.” De la început, domnul Stone continuă să clarifice sistemul sacerdot într-o manieră nedistingătoare de expunerea sa ordinară din cadrul Bisericii din Roma.

Vom întreba, totuşi, un preot american să ne explice sistemul sacerdot aşa cum a fost acesta învăţat în Bisericile Episcopale Protestante. „Omul,” citim în cartea Dr. A. G. Mortimer, Catholic Faith and Practice [Credinţa şi practica catolică], „fiind căzut dinaintea scopului iubitor al lui Dumnezeu putea fi împlinit, el trebuie să-şi amintească aceasta, adus înapoi din robia sa, eliberat de păcatul său, reunit încă o dată cu Dumnezeu, aşa încât Viaţa Divină să poată curge din nou în natura sa slăbită” (p. 65). „Prin viaţa şi moartea Sa, Hristos a compensat pentru păcatele tuturor oamenilor, adică, suficient pentru toată omenirea, căci prin Ispăşire harul suficient se acordă fiecărui suflet pentru mântuirea sa; dar harul, deşi este suficient, dacă este neglijat, devine nefolositor” (p. 82). „Întruparea şi Ispăşirea a afectat omenirea doar ca rasă. Era astfel nevoie de anumite mijloace pentru a se transmite darurile nepreţuite care curgeau din acestea înspre indivizii pentru care rasa a fost compromisă, nu numai la vremea când Domnul nostru a fost pe pământ, ci până la capătul lumii. Pentru această nevoie, prin urmare, Domnul nostru a fondat Biserica” (p. 84). „Astfel Biserica a devenit agentul viu prin care harurile şi binecuvântările, care curgeau din Hristos, au fost revărsate peste fiecare suflet individual care s-ar apropia de ele” (p. 84). „Biserica revendică nu numai că ar fi învăţătorul adevărului şi ghidul în lucrurile morale, ci. . . şi dispensatoarea acelui har care ne ajută să-i împlinim legile ei” (p. 100), „a acelui har care doar el poate permite omului să creadă ceea ce este adevărat, să facă ceea ce este drept şi să-şi atingă adevăratul său final, să-l slujească în mod acceptabil pe Dumnezeu aici, şi să trăiască cu Dumnezeu fericit în viaţa de apoi” (p. 114). „Mijloacele principale ale harului sunt Sacramentele” (p. 120). „Aceste sunt canalele prin care darurile spirituale sunt transmise sufletelor noastre. . . . Sacramentele Creştine, prin urmare, nu semnifică doar har, ci îl şi conferă. De aici ele sunt numite semne ‚efective’ ale harului. Acţiunea lor este ex opere operato” (p. 122). „Botezul este absolut necesar pentru mântuire, căci o persoană nu poate avea viaţă dacă nu s-a născut. Acesta este numit ‚necessitas medii’, din moment ce Botezul este mijlocul prin care viaţa supranaturală este oferită sufletului şi individul este întrupat în Hristos.” „Fără ajutorul (Eucharistului), mântuirea ar fi atât de dificilă de obţinut pe cât este de imposibil de practicat” (p. 127). Aici este evident un sacerdotalism ca cel al Bisericii din Roma, de la care, într-adevăr aceasta s-a împrumutat pur şi simplu. Biserica a preluat în mod complet locul Duhului lui Dumnezeu ca sursă proximă a harului, şi acţiunea Duhului divin în aplicare mântuirii este amânată şi supusă operaţiilor Bisericii prin decretele ei. Astfel sufletul este scos din dependenţa imediată de Dumnezeu şi este învăţat mai degrabă să vină la Biserică şi să se aştepte la toate înzestrările harului directe de la aceasta.

O formă modificată şi mai blândă de sacerdotalism este inerentă în Luteranismul Confesional, şi continuă să se ridice la o proeminentă mai mică sau mai mare în anumite faze ale gândirii luterane, astfel creând o mare partidă bisericească şi în cadrul Bisericii Luterane. A fost lauda Luteranismului că acesta reprezintă, în distincţia faţă de Calvinism, o reformă „conservativă”. Lauda este justificată, însă în alte privinţe precum şi în cel menţionat, acesta a integrat în cadrul sistemului său confesional esenţa sacerdotalismului care a caracterizat învăţătura Bisericii vechi. Luteranismul Confesional, ca şi Romanismul, învaţă să harul mântuirii este transmis oamenilor în mijloacele harului, altfel nu. Însă acesta face anumite modificări în învăţătura sacerdotă pe care acesta la preluat de la Biserica veche, şi aceste modificări sunt de un caracter aşa de depărtat încât transformă întregul sistem. Nu auzim prea comun în cadrul sacerdotalismului Luteran prea multe despre „Biserică”, care este de fapt cor cordis al sacerdotalismului Roman: ceea ce auzim în schimb este „mijloacele harului”. Printre aceste mijloace ale harului, principalul accent nu este pus pe sacramente, ci pe „Cuvântul” care este definit ca principalul „mijloc de har”. Şi mijloacele harului nu sunt reprezentate ca acţionând ex opere operato ci este constant declarat că ele sunt eficiente doar faţă de credinţă. Nu spun că schema este una consistentă: de fapt este îngrădită cu inconsistenţe. Însă acesta rămâne suficient de sacerdot a limita activităţile harului salvator către mijloacele harului, adică, către Cuvânt şi sacramente, şi astfel să interpună mijloacele harului dintre păcătos şi Dumnezeul lui. Răul central din sacerdotalism este prin urmare prezent în această schemă în deplina sa manifestare, şi oriunde îl vedem a fi pe deplin operativ descoperim oameni care înalţă mijloacele harului şi uită mai mult sau mai puţin de adevăratul agent a tuturor operaţiunilor graţioase, însăşi Duhul Sfânt, în preocuparea lor cu mijloacele doar prin care poate el să lucreze. Într-un sens de interes pur religios Reformaţii, precum şi Luteranii, insistă cu energie că, pe cât sunt de importante mijloacele harului, şi pe cât de onorate trebuie să fie acestea de către noi pentru că sunt onorate de Dumnezeu Duhul Sfânt ca instrumente de şi prin care El lucrează harul în inimile oamenilor, deşi tot harul pe care El îl înfăptuieşte de şi prin ele, El le împlineşte nu din ele ci în mod imediat din Sine, extrinsecus accedens.

Există trei aspecte ale lucrării sistemului sacerdot care trebuiesc ţinute clar în vedere, dacă dorim să apreciem cu vreo acurateţe injuriile faţă de interesele religioase pe care acesta le produce în mod inevitabil. La acestea s-a făcut mai multă sau mai puţină aluzie deja, însă se pare că este de dorit să atragem atenţia asupra lor în mod formal şi laolaltă.

În primul loc, sistemul sacerdot separă sufletul de contactul direct cu dependenţa imediată de Dumnezeu Duhul Sfânt ca sursă a tuturor activităţilor sale graţioase. Acesta se interpune între suflet şi sursa întregului har cu un trup de instrumentalităţi de care se vrea să se depindă; şi acesta trădează astfel sufletul în favoarea unei concepţii mecanice despre mântuire. Biserica, mijloacele harului, iau locul lui Dumnezeu Duhul Sfânt în cadrul gândirii creştinului, şi astfel acesta pierde toată bucuria şi puterea care vine în urma unei comunicări directe conştiente cu Dumnezeu. Acesta face toată diferenţa în viaţa religioasă cât şi în ceea ce priveşte confortul şi asigurarea speranţei religioase, fie că suntem sau nu dependenţi în mod conştient de mijloacele harului, sau de însăşi Dumnezeu Domnul, experimentată în mod personal de sufletele noastre, lucrând mântuirea în harul Său iubitor. Cele două tipuri de pietate, nutrite de dependenţa de mijloacele jarului şi comuniunea conştientă cu Dumnezeu Duhul Sfânt ca un Salvator personal, sunt total diferite, şi diferenţa din punctul de vedere al religiei vitale nu este favorabil sacerdotalismului. Acesta este interesul religiei vitale, deci, ca spiritul Protestant să repudieze sacerdotalismul. Şi această repudiere este cea care constituie esenţa în sine a evanghelismului. Mai precis ceea ce înseamnă religia evanghelică este dependenţa imediată a sufletului de Dumnezeu şi doar de Dumnezeu pentru mântuire.

În al doilea loc, sacerdotalismul are de a face cu Dumnezeu Duhul Sfânt, sursa întregului har, în totală neglijare a personalităţii Sale, de parcă El ar fi o forţă naturală care operează, nu când unde şi cum îi place Lui, ci uniform şi regular acolo unde activităţile Sale sune eliberate. Acesta vorbeşte despre Biserică în calitate de „instituţie a mântuirii,” sau chiar ca „depozit al harului” cu o aparentă inconştienţă completă că astfel el vorbeşte de mântuire ca ceva ce poate fi acumulat sau depozitat pentru folosinţă după nevoie. Concepţia nu este diferită de cea a depozitării electricităţii, să spunem, într-un borcan Leyden, de unde se poate scoate ca să fie folosită. Cât de teribilă este concepţia poate fi văzut prin simpla vorbire despre ea cu francheţe sub adevăratele ei forme de expresie: este echivalent a spune că harul salvator, Dumnezeu Duhul Sfânt, este ţinut la robinet, şi este eliberat la voinţa Bisericii de a face lucrarea cerută de ea. Probabil că nu ar fi nici o exagerare să spunem că nici o erezie nu ar putea fi mai grosolană decât acea erezie care îşi imaginează operaţiile lui Dumnezeu Duhul Sfânt sub formele acţiunii unei forţe naturale, impersonale. Şi totuşi este destul de evident că la bază aceasta este concepţia care subliniază sistemul sacerdot. Biserica, mijloacele harului, conţin în el Duhul Sfânt ca o putere făcătoare de mântuire care operează oricând şi oriunde aceasta, abia dacă am putea spune că El, este aplicată.

Şi aceasta implică în mod evident al treilea loc, supunerea Duhului Sfânt în cadrul operaţiilor Sale graţioase controlului oamenilor. În schimbul Bisericii şi a sacramentelor, mijloacele harului, fiind exprimate, aşa cum sunt ele reprezentate în Scripturi, şi aşa cum trebuiesc ele învăţate în toate concepţiile religioase sănătoase despre ele, ca mijloace pe care Duhul Sfânt le foloseşte în înfăptuirea mântuirii, Duhul Sfânt este făcut un instrument pe care Biserica, mijloacele harului, îl folosesc în a produce mântuirea. Iniţiativa este pusă în Biserică, în mijloacele harului, şi Duhul Sfânt sunt puse la dispoziţia lor. El merge acolo unde este El transmis de acestea; lucrează atunci când îl eliberează să lucreze; operaţiile lui aşteaptă permisiunea lor; şi aparte de direcţia şi controlul lor El nu poate înfăptui nici o mântuire. Nu ar mai fi necesar să spunem că există o concepţie degradantă a modurilor de activitate ale Duhului Sfânt. Afinităţile ei nu sunt cu religia în nici un sens vrednic al cuvântului, care implică relaţii personale nu cu un Dumnezeu personal, ci cu magia. În fine, aceasta se exprimă cu privire la operaţiile divine ca fiind la dispoziţia omului, care îl foloseşte pe Dumnezeu pentru propriile sale ţeluri; şi uită în totalitate că mai degrabă Dumnezeu trebuie să fie conceput ca fiind Cel ce îl foloseşte pe om pentru ţelurile Lui.

Să ne rupem de toate aceste şi să ne întoarcem la Dumnezeu Duhul Sfânt într-o umilă dependenţă de El ca Salvator graţios al nostru, Domnul nostru personal şi sfântul nostru Guvernator şi Lider, ca evanghelismul să refuze să nu aibă nimic de a face cu sacerdotalismul şi să se întoarcă de la toate mijloacele de mântuire pentru a-şi pune unica încredere în Salvatorul personal al sufletului.

http://www.voxdeibaptist.org/plan_salvation_warfield03_trd.htm

INTERVIU Parenting-ul model trăit sau critica ca formă disciplinară

download-1

„Copii au mai mare nevoie de modele, decât de critici” spunea Joseph Joubert.

În contextul Sărbătorii Familiei şi a Zilei Internaţionale a Copilului, ne-am propus să analizăm relaţia părinte-copil. Am discutat acest subiect cu Elena Băbălău, psiholog în consilierea familiilor. Un specialist pasionat şi bine pregătit în domeniul parenting-ului.

În viziunea dumneavoastră ce reprezintă familia?

Familia este forma primara și principală de organizare a indivizilor umani. Aceasta este considerată elementul natural și fundamental al societății. Este de fapt o formă superioară de comunitate ce se bazează pe relații sociale și biologice, având drept scop principal pregătirea unei generații viitoare, sănătoase și temeinic educate, care să participe la dezvoltarea societății.

INTERVIU Parenting-ul model trăit sau critica ca formă disciplinară

Cum ați putea descrie parenting-ul?

Parenting-ul descrie procesul de promovare și suport al dezvoltării fizice, emoționale, sociale și intelectuale a copilului începând de la naștere și până la vârsta adultă.

În societatea modernă, tot mai mulți părinți sunt preocupați de lucru și uită să acorde timp copiilor săi. În acest context, cum arată o relație bună dintre părinte și copil?

Orice părinte ar trebui să cunoască și respectiv să răspundă la nevoile de bază ale copilului. Nevoia de securitate, afectivitate, stabilitate, nevoia de a exprima emoțiile și de a se simți valoros și acceptat.

Cum trebuie să îşi educe părinții copii în fața lui Dumnezeu?

Trăim în sec. 21 și în ultimii ani se promovează tot mai mult non-disciplinarea fizică a copiilor, aceasta fiind înlocuită cu izolarea sau cu privare de la anumite evenimente, joaca cu copiii în curte, jucării, internet, etc. Eu sunt împotriva abuzului în disciplinarea fizică, totuși este necesar de menționat modul în care este utilizată această metodă. Biblia menționează un astfel de procedeu în disciplinarea copiilor și face referire la nuiaua care nu trebuie cruțată (Proverbe 13:24, 22:15, 20:30). Deci, în nici un caz nu folosim părțile corporale a părintelui (mână, picior) în disciplinarea fizică a copilului, ci folosim o nuia pentru a struni copilul în momentul în care a încălcat o lege cunoscută conștient. Nu folosim pedeapsa pentru un orgoliu personal al părinților. De menționat, faptul că un copil va prinde frică de nuia, și nu de părinte. În momentul când copilul este lovit de mâna părintelui, acesta va fi afectat emoțional suferind o traumă legată de părintele său, astfel va evita ulterior să se apropie de părinte sau să-l cuprindă, având frică de palma părintelui. Deci, mâna părintelui este destinată pentru mângâiere nu pentru disciplinare. Pentru disciplină se folosește nuiaua, și aceasta foarte rar, doar în cazuri extreme, ieșite din comun, ca mai apoi să se facă referire la nuia în momentul neascultării copilului. Copilul trebuie mai întâi strunit, apoi cuprins, mângâiat și de explicat pentru ce a fost disciplinat. Acesta este modelul biblic de parenting.

În relația cu copii săi, ce greșeli nu ar trebui să comită părinții?

Părinții ar trebui să fie precauți în relația cu copiii săi. De aceea, părintele trebuie să stabilească reguli de conduită, să evite pedepsele fizice – mă refer la cele abuzive și elucidarea hiper-protecției. La fel umilirea copilului, compensarea lipsei de atenție, respingerea, lipsa respectării promisiunilor și procurarea oricărui lucru pe care copilul și-l dorește împiedică ca relația dintre părinte – copil să fie una sănătoasă?

În urma cercetării am constat că în unele familii, părinții sunt autoritari, iar în altele părinții prietenesc cu copii lor. În opinia dumneavoastră, care este direcția cea mai eficientă?

Cred că un părinte at trebui să aibă un stil echilibrat în relația și educarea copilului. Stilul de parenting echilibrat pornește de la premisa că un copil are nevoie de limite, dar, în cadrul acestor limite, copilul are șansa de a face alegeri și, astfel, nevoia sa de autonomie este satisfăcută. Desigur, limitele sunt stabilite în funcție de vârsta și responsabilitatea copilului.

Care sunt cele mai eficiente activități pentru a stabili o relație bună dintre părinte și copil?

Timpul de calitate este cea mai eficientă activitate care stabilește o relație bună dintre părinte – copil.

Ce sfaturi le puteți da părinților pentru a crea relații bune cu copii săi?

Acordarea timpului necesar și de a fi deschiși pentru a răspunde nevoilor copiilor săi. La fel, consultațiile cu un consilier ajută mult în crearea relației bune cu copilul.

Vă mulţumim doamna Elena pentru interviul acordat. Multe realizări frumoase în continuare!

Mulţumesc, de asemenea! Numai bine!

Interviu realizat de Sanda Scutari

 

https://www.stiricrestine.ro/2019/06/07/interviu-parenting-ul-model-trait-sau-critica-ca-forma-disciplinara/?

Bisericile din Sri Lanka și-au reluat activitățile după atacurile cu bombă de Paște

Bisericile din Sri Lanka și-au reluat activitățile după atacurile cu bombă de Paște

Bisericile din Sri Lanka și-au redeschis ușile și au revenit la viață din 19 mai 2019. La o lună de la atacurile cu bombă, soldate cu viața a 253 de oameni și peste 500 de răniți, creștinii participă la serviciile divine sub protecția poliției. Școlile, inclusiv școlile creștine își reiau activitatea, iar copii se întorc încet, încet la programul lor școlar, relatează Fondul  Barnabas..

Atacul revendicat de Statul Islamic nu a reușit să împrăștie Biserica lui Cristos, dimpotrivă a sporit securitatea în jurul bisericilor. Poliția a sugerat liderilor spirituali să înceteze orice întâlnire religioasă, dar o mare parte din biserici au continuat să funcționeze în regim obișnuit.

Bisericile din Sri Lanka și-au reluat activitățile după atacurile cu bombă de Paște

De asemenea, poliţia a solicitat informaţia amănunţită cu privire la locurile desfăşurării adunărilor creştine, pentru a-i apăra de eventualele atacuri teroriste. Însă, o mare parte din enoriaşi s-au simţit incomodaţi de faptul dat, în special cei ce se adună la biserici de casă şi în spaţii arendate, precum şi cei care s-au convertit la creştinism. În ultimii ani, guvernarea insulei Sri Lanka încearcă să oblige bisericile să se înregistreze oficial. Dar, prezentarea informaţiei despre locurile unde se adună creştinii poate duce la grave probleme de represiune religioasă pe viitor.

În urma atacului cu bombă ce avut loc cu 5 săptămâni în urmă, în Biserica Evanghelică Creştină Sion din Batticaloa, unde au decedat 29 de oameni, 14 din ei fiind copii, s-au reluat serviciile divine la care participă 800 de enoriaşi. Din cauza daunelor grave aduse clădirii bisericii în urma bombardamentelor, întâlnirile creștine se petrec într-o altă încăpere.

Păstorul Thrukumaran, al cărui fiu în vârstă de 12 ani, Malaki, ce a decedat în urma exploziei, a menţionat: „Creştinii au nevoie de a se închina Domnului. Frecventarea bisericii nu a scăzut în pofida tuturor faptelor.”

În data de 14 mai, poliţia a arestat 23 de persoane ce aparţin culturii budiste, bănuiţi de participarea la atacurile asupra moscheelor, caselor şi magazinelor a proprietarilor musulmani din nord-estul insulei Sri Lanka. Pe 13 mai, într-unul din atacuri, a fost ucis un bărbat musulman, tatăl a patru copii, ce îşi apăra familia. Liderii creştini au condamnat aceste atacuri.

Pe data de 23 mai, preşedintele insulei Sri Lanka a emis ordinul de eliberare înainte de termen a Gnanasara Thero din închisoare, ce a fost condamnat pe un termen lung din cauza lipsei de respect faţă de instanţă. Gnanasara, fiind secretarul Organizaţiei Naţionale Budiste, cu denumire Bodu Bala Sena, a avut cândva un rol important în incitarea violenţei faţă de confesiunile religioase, ce nu erau adepţi a culturii budiste. În prezent, conflictul dintre budişti şi musulmani se incintă tot mai tare. Creştinii se îngrijorează de a nu fi ținta acestui conflict. Gnanasara Thero, acuza musulmanii că converteau mii de induşi, budişti şi creştini a insulei Sri Lanka la Islam, oferind în schimb un loc de muncă în calitate de menajeri în Orientul Mijlociu.

Republica Democrată Socialistă Sri Lanka, ocupă locul 46 în Indexul Mondial de Persecuție, cu două poziții mai jos în comparație cu 2018. Sri Lanka este considerată un stat secular, însă constituţia acesteia spune că „Republica Sri Lanka va da religiei budiste un loc proeminent.” Cea mai mare parte din persecuţia din ţară este generată de către grupările radicale budiste care, în unele zone, primesc chiar sprijinul unor autorităţi locale. Unele dintre aceste grupări budiste, cum ar fi de exemplu Bodu Bala Sena (Forţă Armată Budistă) şi Sinhala Ravaya sunt conduse de către călugări budişti şi sunt notorii pentru modul în care agită mulţimile care atacă creştinii şi alte minorităţi religioase.

Mai multe știri despre atacul de la Paște 2019 și situația creștinilor din Sri Lanka, vedeți AICI!

https://www.stiricrestine.ro/2019/06/07/bisericile-din-sri-lanka-si-au-reluat-activitatile-dupa-atacurile-cu-bomba-de-paste/?

C. S. Lewis: Patru tipuri de dragoste

C. S. Lewis: Patru tipuri de dragoste

În ziua de astăzi, dragostea este suprautilizată și subevaluată în același timp. Noi iubim totul, de la diverse alimente, până la mașini, de la filme, până la oferte, de la oameni, până chiar la Dumnezeu Însuși. Ne este greu să distingem în mod conștient diferitele feluri în care utilizăm iubirea, în parte, pentru că exprimarea noastră devine din ce în ce mai informală, însă este important să fim atenți în privința diferențelor. Știm cu toții că Scriptura vorbește despre dragoste ca fiind cel mai înalt atribut. Haideți, deci, să ne uităm la cele patru tipuri de dragoste pe care le găsim în Biblie, și la felul cum C. S. Lewis încearcă să scoată în evidență diferențele dintre acestea în cartea lui Cele patru iubiri (engl. The Four Loves), publicată în 1960 pe baza unei serii de emisiuni radiofonice transmise de BBC.

În 1 Corinteni 13:1-3 ni se spune:

Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

Afecțiunea (Storge)

Afecțiunea acoperă o serie mai largă de iubiri. De exemplu, în rândul animalelor, grija pe care o poartă o femelă pentru puii ei este o imagine a afecțiunii. Aceasta se bazează pe obișnuință și familiaritate. Lewis descrie acest tip de dragoste ca fiind cea mai umilă dintre iubiri. „Afecțiunea aproape că se strecoară în viețile noastre”, spune el. „Ea trăiește prin lucrurile umile, neprefăcute, private; atașamentul pentru pantofii moi, hainele vechi, glumele vechi, bătaia cozii unui câine adormit pe podeaua din bucătărie…” Afecțiunea poate sta alături de celelalte tipuri de iubiri și de cele mai multe ori o face. De exemplu, un bărbat și o femeie se îndrăgostesc, și acest lucru se întâmplă adesea din cauza anumitor atașamente – un anumit loc, o anumită experiență, personalitate sau interes – care încep să înfășoare cuplul, astfel încât dragostea devine o parte așteptată și familiară a vieții lor împreună. Este acea familiaritate, ca în cazul „oamenilor puși împreună într-o familie, universitate, suferință, pe aceași navă sau într-o comunitate religioasă”, spune Lewis. Afecțiunea pentru oamenii care sunt mereu în jurul nostru, în viața obișnuită de zi cu zi, este majoritatea iubirii pe care o trăim, chiar dacă nu o etichetăm în felul acesta.

Prietenia (Filia)

Prietenia este iubirea respinsă. „Anticilor, prietenia le părea cea mai fericită şi cea mai deplin umană dintre toate iubirile”, spune Lewis, „coroana vieţii şi şcoala virtuții. Prin comparaţie, lumea modernă o ignoră.” De ce? Poate că știm că ea cere cel mai mult timp, este cea mai puțin sărbătorită, este iubirea fără de care am putea trăi. Poate și pentru faptul, că – așa cum spune Lewis – „puțini o prețuiesc, pentru că puțini o experimentează”. Dragostea romantică se dăruiește conceperii vieții, afecțiunea ne dă un sentiment de apartenență, iar mila oferă o cale de răscumpărare. Dar prietenia nu oferă același nivel de productivitate, dacă ne exprimăm dintr-o mentalitate de consumator. Cu toate acestea, Lewis consideră că prietenia este cea mai asemănătoare cu raiul, unde vom fi împletiți în relațiile noastre. Dezvoltăm o legătură prin ceva ce avem în comun și acea dorință de tovărășie face ca prietenia să fie mai dorită. „Prietenia trebuie să fie despre ceva”, spune Lewis, „chiar dacă e vorba numai despre un entuziasm pentru domino sau pentru șoareci albi. Cei care nu au nimic, nu pot împărtăși nimic; cei care nu merg nicăieri, nu pot avea tovarăși de drum.” Prieteniile au inițiat mișcări de credință, au dezvoltat concepte întregi și au contribuit la multe proiecte începând cu artă și până la afaceri.

Romantismul (Eros)

Diferit decât în cazul prieteniei, iubiții „vorbesc mereu unul cu celălalt despre dragostea lor” și „stau deobicei față în față, absorbiți unul de celălalt”, spune Lewis. Pericolul iubirii romantice este acela de a urmări orbește un sentiment de pasiune. Apoi, sărbătorim pasiunea și credem că absența ei înseamnă că dragostea romantică a murit. Cu siguranță, dragostea adevărată nu este schimbătoare. Totuși sentimentul este util. „Natura îndrăgostirii este de așa fel încât, pe bună dreptate, ne face să respingem ideea intolerabilă, că ar putea fi vorba de ceva trecător”, spune Lewis. „Dintr-o săritură, iubirea romantică trece peste zidul masiv al egoismului nostru; făce chiar din dorință ceva altruist, lasă fericirea personală deoparte ca fiind ceva trivial și plantează interesele altcuiva în centrul ființei noastre. Spontan şi fără efort, am împlinit legea (față de o persoană) de a ne iubi aproapele ca pe noi înşine. Este o imagine, o anticipare a ceea ce ar trebui să devenim faţă de toţi dacă Iubirea în Sine ar domni în noi fără concurenţă.” Există un motiv pentru care Scriptura ne vorbește despre această legătură dintre un bărbat și o femeie, ca fiind imaginea dragostei lui Dumnezeu pentru lume, imaginea dragostei lui Hristos pentru mireasa Sa, Biserica. Când descoperim din nou că romantismul este ceva mai profund decât înclinația care ne este servită de cultura în care trăim, atunci vom putea să ne iubim soțul sau soția după modelul Iubirii Necondiționate.

Mila (Agape)

Aceasta trebuie să fie țelul nostru principal, iubirea necondiționată a Tatălui care ne-a fost arătată prin Fiul Său. Afecțiunea, prietenia și dragostea romantică sunt fiecare un teren de formare în care caritatea sau mila să poate crește. Ea este, de asemenea, un rival al celorlalte trei tipuri. Lewis menționează despre Sfântul Augustin, care spune după moartea unui prieten de al lui, că o astfel de dezolare este ceea ce se întâmplă atunci când ne dăm inima noastră altcuiva sau pentru altceva înafara lui Dumnezeu. „Toți oamenii mor”, spune Lewis. „Nu îți pune bunurile într-un vas care curge. Nu cheltui prea mult pe o casă din care va trebui să pleci.” Totuși, suntem făcuți să iubim și vrem să avem parte de dragoste. Dacă vrem să nu riscăm nimic, nu trăim Evanghelia, ci îngropăm moneda într-un teren sigur, cum ne spune pilda. C. S. Lewis ne amintește:

„Nu există investiție sigură. A iubi înseamnă a fi vulnerabil. Iubește orice, și inima ta va fi cu siguranță secată și eventual frântă. Dacă vrei să te asiguri că o păstrezi intactă, trebuie să nu îți încredințezi inima nimănui, nici măcar unui animal. Înfășoar-o cu atenție în hobby-uri și mici desfătări; evită orice implicare, zăvorește-o în siguranță în cutia sau sicriul egoismului tău. Însă în acel sicriu – la adăpost, în întuneric, nemișcată, fără aer – ea se va schimba. Nu se va frânge; dar va deveni indestructibilă, impenetrabilă, iremediabilă. Alternativa la tragedie, sau la riscul unei tragedii, este distrugerea. Singurul loc înafara raiului unde poți fi absolut ferit de toate pericolele și perturbările pe care le presupune iubirea, este iadul.”

Dacă ne gândim că poate nu se merită să suferim de dragul iubirii, atunci suntem mai mult păgâni decât creștini. Deși căderea a făcut ca un astfel de egoism să se îmbibe în cultura noastră, nouă ne rămâne sarcina Evangheliei – să fim gată să facem orice pentru a-i iubi pe aceia care sunt frânți, nu într-un efort umanitar vag, ci pentru a face ucenici în toate națiunile „botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:19-20). Să Îi cerem lui Dumnezeu să trezească o astfel de iubire în noi, o iubire nelimitată și curajoasă.

Sursa: Zack Kincaid | The Official Website of C. S. Lewis

https://www.stiricrestine.ro/2019/06/07/c-s-lewis-patru-tipuri-de-dragoste/?

Voia lui Dumnezeu pentru creștini

download-1

Vitalie Marian

Vitalie Marian

Orice creștin dorește să afle voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Scriptura ne face cunoscută voia Lui. Am sintetizat câteva locuri din Noul Testament care abordează acest subiect direct și indirect.

Am întâlnit creștini care mereu se roagă ca să afle voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Dumnezeu, însă, și-a revelat voia pe paginile Sfintelor Scripturi. Eu mă voi opri doar la câteva locuri din Noul Testament care se referă la voia lui Dumnezeu direct sau indirect. Așadar, voia lui Dumnezeu este:

1. Sfințirea noastră

„Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.” 1 Tesaloniceni 4:3-5

Pornografia este un fel de a-ți aprinde pofta sexuală. De asemenea, mersul la întâlniri. Glumele cu caracter sexual, etc. Un copil al lui Dumnezeu va ști să-și țină în frâu mintea și trupul și nu-l va expune la lucrurile care-i pot provoca dorințele sexuale. Dumnezeu a creat sexualitatea umană și a rânduit căsătoria ca și cadru exclusiv pentru relații sexuale. Și cei căsătoriți trebuie mereu să vegheze în minte lor ca să nu păcătuiască unul împotriva celuilalt și înaintea lui Dumnezeu.

2. Să fim mulțumitori

„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18

Trăim într-o lume, în care oamenii sunt nemulțumiți de starea lor, mai ales materială. Dragostea de bani i-a cuprins și pe mulți creștini care, în loc să se mulțumească de starea lor și să umble după lucrurile de sus, sunt nemulțumiți și se fugăresc după lucrurile materiale. Avem ce învăța de la apostolul Pavel care spunea despre sine așa: “…căci m’am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit, și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.”. Filipeni (4:11b-12). Pentru apostolul Pavel prioritatea era Evanghelia și era mulțumit cu orice stare.

3. Să fim supuși autorităților și să facem bine

„Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști.” 1 Petru 2:15

Aici Petru vorbește în contextul supunerii autorităților publice. Mai sus el spune: „Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii cari sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe ceice fac bine”. Dincolo că trebuie să facem bine unii altora, oamenilor din jurul nostru, trebuie să fim supuși legilor statului (celor ce nu contravin Cuvântului) și să fim activi din punct de vedere social. De fapt, dragostea noastră față de Dumnezeu întotdeauna se va reflecta și asupra relațiilor față de aproapele nostru.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dacă aveți nevoi de rugăciune sau întrebări din Biblie, la care căutați răspuns, contactați-ne pe una din căile de comunicare de mai jos.

O zi binecuvântată să aveți.

Cu drag, Vitalie Marian.
Administratorul siteu-ului Moldova Creștină.

https://moldovacrestina.md/voia-lui-dumnezeu-pentru-crestini/

De ce să păzești poruncile? | Metanoia

download-1

Bună dimineața,
Vă mulțumim pentru că ne urmăriți zilnic și pentru mesajele de încurajare pe care le primim de la voi. De asemenea, vă mulțumim pentru întrebări. Facem tot efortul ca să răspundem la toate întrebările dumneavoastră. Vom aprecia mult rugăciunile voastre ca să reușim să facem față la volumul de lucru care ne stă în față. Suntem o echipă mică de autori iar nevoile sunt mari. Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.

Dacă relația dintre Hristos și Biserică e comparată cu relația dintre soț și soție, care este rolul poruncilor lui Dumnezeu în viața credinciosului? De ce împlinirea poruncilor este o dovadă a dragostei? Aflați răspunsul în emisiunea Metanoia – o colecție de meditații asupra Scripturilor și a modului în care trebuie să răspundem

provocărilor zilnice.

Publicat pe 6 iun. 2019

Dacă relația dintre Hristos și Biserică e comparată cu relația dintre soț și soție, care este rolul poruncilor? De ce împlinirea poruncilor este o dovadă de dragoste? METANOIA este o colecție de meditații asupra scripturilor și a modului în care trebuie să răspundem provocărilor zilnice. Această emisiune este o încercare de a redescoperi înțelesul termenilor și conceptelor creștine cu care ne-am obișnuit. Abonați-vă la canal: http://clc.am/Wu3t6A Abonați-vă la Facebook:
https://www.facebook.com/moldovacrestina Răspunsuri la alte întrebări de pe site-ul nostru: https://moldovacrestina.md

Publicat pe 6 iun. 201

Descoperă, dezvoltă și folosește darul pe care îl ai!

 30.10.2018  |    Intimitate cu Dumnezeu  |

Dacă darurile spirituale, practice aşa cum ar trebui să fie, sunt la fel de importante pentru Dumnezeu, biserică şi creştinii individuali, aşa cum am încercat să descriu, ar fi mai bine să se facă ceva cu ele într-o manieră practică, personală. Acestea nu sunt doar teorii; sunt practice.

În lumina învățăturii clare a Cuvântului lui Dumnezeu, nu cred că exagerez atunci când spun că unul dintre exercițiile spirituale primordiale pentru orice persoană creştină este să-şi descopere, să-şi dezvolte şi să-şi folosească darul spiritual. Alte exerciții spirituale pot fi la fel de importante: închinarea, rugăciunea, citirea Cuvântului lui Dumnezeu, hrănirea celor flămânzi, sacramentele sau ceea ce aveți fiecare. Dar nu cunosc nimic mai important decât descoperirea, dezvoltarea şi folosirea darurilor spirituale.

Credincioşii care doresc să facă voia lui Dumnezeu, dar care nu ştiu exact cum sunt darurile spirituale destinate să funcționeze în Trupul lui Hristos, trebuie să acorde cea mai mare prioritate descoperirii acestora. Elizabeth O’Connor, de la Biserica Mântuitorului din Washington, D.C., o biserică cunoscută la nivel naţional pentru folosirea darurilor spirituale, formulează aceasta astfel: „Noi ne rugăm să cunoaştem voia lui Dumnezeu, fără să bănuim că voia Lui este scrisă chiar în ființele noastre. Noi percepem această voință când ne discernem darurile.”

Ordinea este aceasta: „descoperă” înainte de „a dezvolta”, pentru că darurile spirituale sunt primite, nu realizate. Dumnezeu dă darurile după cum doreşte. Versetul 11 din 1 Corinteni 12 vorbeşte despre Duhul care dă daruri „fiecăruia în parte cum voiește”. Mai târziu, în versetul 18, textul spune că Dumnezeu pune membrele în Trup „după cum I-a plăcut”. Dumnezeu nu a lăsat în seama niciunei ființe umane faptul de a da daruri spirituale. Niciun pastor, niciun administrator de zonă, niciun preşedinte de seminar, nici chiar papa însuşi nu sunt calificaţi să împartă daruri spirituale.

În plus, nimeni nu munceşte din greu, ca apoi să fie răsplătit cu un dar. Ele sunt daruri ale harului şi, ca atare, vin de la Dumnezeu fără vreo referire la gradul de merit sau sfințire pe care primitorul l-ar fi putut realiza. Faptul că acestea sunt date creştinilor nou-născuți, înainte de a avea timp să se maturizeze spiritual, confirmă acest lucru.

Este „descoperirea darurilor” primejdioasă?

Gene Getz, unul dintre remarcabilii învăţători ai Bibliei din America şi conducători ai bisericii, nu este de acord cu ideea că este important pentru creştini să-şi descopere darurile spirituale. Timp de mulți ani el însuşi i-a învățat pe creştini că ar trebui să depună eforturi pentru a-şi descoperi darurile, dar mai târziu şi-a schimbat poziția.

Punctul de vedere al lui Getz merită o analiză atentă. În primul rând, el este un student care aprofundează Biblia şi nu ar fi înclinat să tragă rapid asemenea concluzii. Pe de altă parte şi în mod direct în legătură cu această carte, biserica pe care a înfiinţat-o în 1970, Fellowship Bible Church [Biserica Biblică a Părtăşiei], s-a bucurat de o creştere remarcabilă. În clarificarea filozofiei slujirii pentru biserica sa, Getz subliniază conceptul de „maturitate a Trupului”. El pune accentul pe credință, speranță şi dragoste, împreună cu calitățile de conducere enumerate în 1 Timotei 3 şi Tit 1, în loc să sublinieze darurile spirituale…………………

https://alfaomega.tv/viata-spirituala/intimitate-cu-dumnezeu/9619-descopera-dezvolta-si-foloseste-darul-pe-care-il-ai