Zeii vechi şi noi

download

Zeii vechi şi noi

Efes, al patrulea oraş ca mărime din Imperiul Roman, era cunoscut drept oraşul-gazdă al zeiţei Artemis, pentru greci şi Diana, pentru romani. Templul închinat zeiţei-mamă, una dintre cele şapte minuni ale lumii antice, era loc de pelerinaj , dar şi cea mai importantă sursă de venit a oraşului. Vistieria acestuia era atât de plină, încât servea drept bancă comercială, de aici împrumutându-se chiar şi împăraţii. Totul era de vânzare. Pe plan spiritual, mântuirea era relativ ieftină, dar totuşi aducătoare de venit: argintarii ofereau statuete cu Artemis sau cu templul Dianei, proprietarii de taverne şi hanuri ofereau confort, prostituatele îşi vindeau trupul, sexul fiind considerat drept act de închinare.

Într-o astfel de atmosferă, nu e de mirare că apariţia lui Pavel, cu al său mesaj despre un zeu nou, Hristos – fără cont în bancă şi imposibil de înduplecat cu arginţi – a scandalizat întreg oraşul. Pavel predica falimentul: exorcişti şi vrăjitori, argintari, prostituate şi bancheri, toţi ar fi ajuns în şomaj tehnic dacă urmau învăţătura sa. Din fericire pentru noi şi din păcate pentru ei, viaţa bate filmul şi Hristos idolii păgâni. Mulţi şi-au ars idolii înaintea tuturor şi au realizat că “zeii făcuţi de mâini omeneşti nu sunt dumnezei”.

Dar ce sunt atunci? Sunt micii demoni care ne “ajută” să-L ignorăm/uităm pe adevăratul Dumnezeu; au supravieţuit timpului, au însoţit creştinismul de-a lungul istoriei şi s-au întrupat în idolii moderni. Artemisul lor s-a fărâmiţat în mii de zei, coloraţi şi frumos împachetaţi, pe care îi purtăm în inimă şi-n minte, zilnic. Mai puţin vizibili,  dar la fel de dăunători.

Într-o zi banală, acum aproape două mii de ani, Isus te avea pe tine în gând. Ochii săi sfâşiaţi de durere erau aţintiţi spre cer, picioarele şi mâinile ţintuite pe o cruce, iar ultimele sale cuvinte au adus mântuirea unui tâlhar şi iertarea călăilor Săi. Şi tu, într-o zi obişnuită, vrei nu vrei, ai sute de gânduri ce-ţi ocupă mintea, ochii tăi privesc în mii de părţi, picioarele-ţi trec prin zeci de locuri, mâinile tale alină pe cineva sau te duc în păcat, vorbele tale încântă sau dezamăgesc. Tot ce faci este inchinat pe altarul cuiva, altarul tău, altarul altui om, zeu, Dumnezeu. În lumea noastră, cea în care “Hristos e totul”, uneori nimic nu pare a fi al Său, pentru că orice lucru devine idol, când ține loc de Dumnezeu: familie, casă, masă, jocuri video, muzică, pornografie, internet, filme, prieteni, cărţi, baruri, cumpărături, iubit(ă), somn, maşină, cruciuliţa, Kenvelo, fitness, biserica, arta, cariera, avere, televizor, cafea, zâmbete şi lacrimi, o viata căldicică şi o mântuire ieftină. Pe ce altar arde jertfa ta de zi cu zi?

Marius Bădescu – Timisoara

Citeşte mai mult pe http://www.stiricrestine.ro Zeii vechi şi noi – Stiri Crestine.ro

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/zeii-vechi-si-noi/

Spălarea picioarelor – des-centrarea Stăpînului

download

Joi. Isus a spălat picioarele ucenicilor Săi. Nimic mai rușinos și mai penibil.

Pentru ucenici, se înțelege! I-a făcut de pomină Isus.

Dumnezeu are acest obicei nefiresc de a ne întrerupe cursul previzibil al vorbelor și faptelor noastre, dar și pe ale Dînsului. Noi așteptăm continuarea, El rupe firul. Sparge toate scenariile calculate și pregătite de mințile noastre prea puțin cuprinzătoare. Tace ca să ne asurzească cu tăcerea Sa! Ne amețește cu oprirea Sa!

Ucenicii își dau rînd la slujire. Niciunul nu se mișcă să ducă farfuria la spălător. Niciunul nu trage ușa după el. Fiecare vrea să stea să soarbă ”cuvintele vieții veșnice”, ”cuvintele dătătoare de viață”. Vă puteți imagina exercițiu mai nobil? Toți sînt ochi și urechi. Stăpînul vorbește, robii ascultă! Sînt instrucțiuni importante. Filozofie, lucrare, viață! Partea cea bună! Ascultă toți ca niște Marii-adînc-cugetătoare, care își vor fi ales contemplarea, nu lucrarea Martelor-prea ocupate. Ucenicii învățaseră lecția, cel puțin așa credeau ei: nu activism, ci studiu biblic!

Las, firmiturile pot sta pe covor … las-o, domle, încolo de mătură … Acu ți-a găsit, cînd Învățătorul vorbește? Să luăm aminte, agitatule! Stai, odată, țapăn, Ioane, nu te mai fîțîi atîta că Îl deranjezi pe Domnul … tot te ghemuiești acolo … la pieptul Său! Nici măcar nu poate respira cum trebuie să ne vorbească… ei, copchil, copchil… la ce l-o fi luat Domnul de la maică-sa!?

Cînd toți sînt prinși în plasa metafizicii, cînd fiecare dă ochii peste cap, căutînd sub sprîncene sensurile profunde ale cuvintelor Cuvîntului … Tocmai atunci Maestrul se ridică, întrerupe lecția la mijloc, învățătura se oprește și Domnul Însuși iese din mijlocul lor. Central fiind, se exteriorizează, se retrage, se dezbracă de tot, își ia un ștergar, se înfășoară în jurul mijlocului precum un rob, ia ligheanul și se rotește la perimetrul descris acum de picioarele neslujite ale viitorilor Apostoli, în afara covorului pe care era așezată masa pascală.

Se știe! N-au stat la masă precum Da Vinci ne-a depictat scena.

Au stat în cot, pe jos, în cerc. Capul spre centru, picioarele spre exterior. Mîntuitorul mai în față, mai aproape de masă (unde numai iuda a mai îndrăznit să se apropie de același blid) mult spre centru, acolo unde era și pîinea și vinul și lumina și apa și mielul …

Ei, acolo … era de fapt Pîinea Vieții și Vinul Viței Celei Bune de Sînge și Lumina Lumii și Apa Vie și Mielul … central și cuvîntînd!

Dintr-o dată … tăcere! Cuvintele de învățătură sînt înlocuite de foșnet, picuri, clipocit, frecuș și foiala de învățare a unei noi lecții: ”așa să faceți și voi!”

Dumnezeu Stăpînul, Cel prin care toate s-au făcut, Se ghemuiește, El, Lumina, Se duce spre întuneric, Se retrage după perdele, Se des-centrează, ia chip de Rob, Se smerește dincolo de orice posibilitate de concepere a vreunui scenariu mai umilitor.

Fractura aceasta între cele două părți ale serii mă deconstruiește și mă recompune pe dinăuntru în acest an. Tranziția de la un Cristos Îmbrăcat, la Robul Dezgolit, de la Învățătorul central poziționat, la Slujitorul îmbrăcat în penumbrele din exteriorul cercului format de picioarele așezate cît mai departe de masă, trecerea de la Cuvîntare la Împlinire cu fapta, trecerea de la în-fățișarea ucenicilor spre picioarele acestora …

***

Există posibilitatea ca Dumnezeu să înceapă o tăcere foșnitoare în preajma noastră, în penumbre, retrăgîndu-ni-Se din vedere. Există posibilitatea să înceteze a ne vorbi pentru a ne arăta cum se face, pentru că am devenit harnici la ascultare și netrebnici la lucrare. Există posibilitatea ca Dumnezeu să se des-centreze, să Se autoexileze din privirile noastre tocmai pentru că ne vom fi obișnuit prea mult cu retorica în dauna religiunii curate și neîntinate a binelui față de cei sărmani, văduve și orfani. Există posibilitatea ca tocmai Cuvîntul să tacă, tocmai Lumina să se ascundă, tocmai Creatorul să se ascundă în creația Sa, cum a făcut la naștere, gîngurind, lăsîndu-ne cu prea puține indicii, cu prea puține clarități, fără descoperire și fără profeți. Există posibilitatea ca Dumnezeu să ne lase de capul nostru ca să ne oblige la împlinirea tuturor celor pe care prea și mult le știm, dar nu le facem.

Avem biserici care teologal își dau ochii peste cap, invitîndu-și mari vorbăreți ai veacului acestuia, dar sînt cu totul absente din spațiul slujirii în Cetate. Din ele, pentru ele, în ele. Biserici cu totul anesteziate de programele lor reușite, păstorind proiecte, cum spunea cineva, nu persoane. Comunități bine organizate ca să servească ego-urile noastre atît de gonflate încît cristologia ni s-a chircit sub povara propriilor noastre nevoi psihologice imaginate. Ne-am pus pe noi în centru ca să teologhisim despre un Dumnezeu care se retrage din fața noastră ca să meargă, după cum L-am rugat:

Doamne, vizitează Tu bolnavii, Doamne, treci Tu pe la casa văduvelor, Doamne, încurajează-i Tu pe cei osteniți, Doamne … Doamne, fă Tu ca neamul ăsta se Te cunoască …

Ne ascultă! Ce să facă! I-am delegat responsabilități serioase. I-am scris job-description-ul cu acribie! Noi sîntem stăpînii, El, robul! Are încotro?! Ce ironie feroce! Noi la masă, Cristos la treabă! Robii sînt stăpîni, Stăpînul este rob! El slujind, noi slujiți! De Joia Mare lumea e cu susul în jos, cu Capul la picioare. Toate-s razna, iar ucenicii boscorodesc, mărunți, fără măcar să priceapă o iotă din ce li se întîmplă lor și lumii întregi.

Dar lucrurile nu se opresc aici pentru noi! Ucenicii își vor fi învățat lecția amară. Noi, dacă nu pricepem ”… unde este credința ta fără fapte? Este moartă!” ne spune Iacov.

Și culmea pedepsei? Ne lasă singuri să ne cîntăm, să ne rugăm nouă înșine, să avem părtășie unii cu alții, într-o criptă pe care o numim … biserică, o mireasă des-căpățînată și neascultătoare. Dacă rămînem lungiți dîndu-I Lui și celălalt picior la spălat, dar mustrîndu-i pe ceilalți că n-au făcut ei treaba, ne lasă în voia minții noastre blestemate de căldicei pînă Îl vom auzi rostind:

Plecați de la Mine că nu v-am cunoscut niciodată!

Lecția din Joia Mare este să ne retragem noi în semintunericul acestei lumi, spre picioarele semenilor, pentru a-L lăsa pe El să-Și arate Gloria, să ne pună El pe masă, exact în mijloc, în timp ce noi ne tîrîim spre margini alunecînd în genunchi … nu să ne pună, ci să Se pună El pe masă ca PîineVițăApă și Miel!

https://wordpress.com/read/feeds/49323102/posts/2255119164

Marius David
Marius Cruceru

Săptămâna Mare, Joi- Cina momentul sincerități — Ciprian Barsan

PLANUL perfect, conceput în cer, trebuia împlinit până la capăt… Ziua de joi a început cu o întrebare pusă de ucenici: „Unde vrei să-Ți PREGATIM să mănânci PAȘTELE?” La acestă întrebare Domnul răspunde mărturisind ucenicilor: „Am dorit mult să mănânc cu voi”… Mesajul acesta simplu, sincer, scoate în evidență un adevăr: frumusețea PĂRTĂȘIEI. Celebrarea Cinei […]

Teroarea continuă în Sri Lanka – O nouă explozie în apropiere de Colombo! Poliția e în alertă — Noutati Crestine

O explozie a fost auzită joi în localitatea Pugoda, aflată la 40 de kilometri de Colombo, capitala statului Sri Lanka, au informat autoritățile și rezidenții orașului, relatează site-ul agenției Reuters, conform Mediafax. Poliția a informat că investighează explozia, declanșată într-un moment deja tensionat în Sri Lanka, pe fondul atacurilor teroriste de duminică. Cel puțin 359 […] […]

HAINELE DE SĂRBĂTOARE ALE BISERICII – PASTOR NELU ALIMAN /Coloseni 3:5 – 16 (12 – 13)

HAINELE DE SĂRBĂTOARE ALE BISERICII

Coloseni 3:5 – 16 (12 – 13)

Să lepădăm tot ce ține de viața „fiilor neascultării” și să ne dezvoltăm caracterul, atitudinile, acțiunile și vorbirea în asemănarea lui Hristos.

1. Dezbracă hainele vechi ale firii ! v.5 – 7

Aici Pavel ne surprinde cu o poruncă : „Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ” !

Este posibil ca după ce am murit și am înviat cu Hristos să mai vorbim de păcate, necurăție, pofte rele? Da, „deoarece” avem o fire pământească ! Tocmai datorită Faptelor mântuitoare ale Domnului Isustrebuie să omorâm(mortificăm) cele pământești din noi.

Pentru că sunt ale firii pământeștiv.5

 • Perfecționismul nebiblic susține că credinciosul nu mai păcătuiește deloc ! I Ioan 1:8, 10
 • Firea pământească este pe viață o sursă de păcate pentru credinciosI Ioan 2:16
 • Deprinderea cu ele în Poporul Domnului aduce neputința și cădereaI Corinteni 11:30
 • Domnul pedepsește pe cei ce nu se cercetează și nu se pocăiescI Corinteni 11:31 – 32 ; Evrei 12:5 – 11
 • Normalitatea pentru credincioșii nu este trăirea în păcat, ci în sfințenie I Ioan 3:10
 • De aici, conștientizarea luptei spirituale lăuntriceGalateni 5:17
 • De aceea trebuie să ne cercetetăm și în umilință, să ne pocăimI Ioan 1:7 – 2:2
 • Să umblăm sub cârmuirea Duhului SfântGalateni 5:16
 • Să renunțăm (rupere totală) la „hainele vechi” !Galateni 6:14
 • Stările care mocnesc în lăuntrul sufletului : maniavrajmășiarăutateaEfeseni 4:31
 • Rănirea semenilor : clevetirea
 • Izbucniri necontrolate : vorbirea rușinoasă
 • Să ne ridicăm starea de fapt la nivelul poziției de drept în HristosRomani 13:13 – 14
 • Să ne dezbrăcăm de puterea păcatului în practica zilnicăRomani 6:13
 • Să ne reamintim Statutul de Oameni noi în HristosII Corinteni 4:16
 • Să continuăm „înnoirea” în asemănarea cu Domnul IsusRomani 12:2 ; Efeseni 4:23
 • Nu te mai sili să trăiești fragmentat (și ca lumea și ca sfinții) !Iacov 4:4 – 5
 • Dedică-ți viața în întregime Domnului !Galateni 6:7 – 8
 • El face să dispară frontierele : naționale, religioase, culturale, socialeFapte 15:9 ; Romani 10:12 ; Galateni 3:28. În Poporul mântuit nu mai sunt deosebiri v.11
 • El este Totul în toți !Fapte 2:39 ; Romani 3:29
 • El aduce în inimi Virtuți noi ale Duhului Sfântv.12 Galateni 5:22 – 23
 • El ne transformă prin Dragoste – Legătura Desăvârșirii v.14
 • Biserica Domnului este stăpânită de paceFilipeni 4:7 ; I Corinteni 2:2
 • Biserica Domnului este recunoscătoare DomnuluiI Tesaloniceni 5:18
 • Cuvântul dă Autoritate, Har, Părtășie, Lumină de Sus și Hrană în întâlnirile frățești
 • Cuvântul trebuie să fie parte din noi „din belșug” = din abundență

Desăvârșirea nu are de-a face cu absența păcatului, ci cu maturitatea, plinătatea, completitudinea. Desăvârșirea biblică nu este în contrast cu păcătoșenia, ci cu imaturitatea credinciosului.

Ea funcționează în noi și după nașterea din nou ca roabă a păcatuluiRomani 7:25 ; Evrei 12:4

Pentru că sunt urâte Domnuluiv.6

Pentru că nu mai suntem ai lumiiv.7

Aplicații :

2. Nu folosi două garderobev.8 – 10

Aplicațiile făcute de Apostol au în vedere asemănarea credinciosului cu Domnul Isus Hristos.

Lucruri de abandonat v.8

Hotărâri de luatv.9

Motivații de reactualizatv.10

Aplicații :

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâniMatei 6:24

3. Îmbracă Hainele de Sărbătoare v.11 – 16

Domnul Isus Hristos este Sărbătoarea noastră !I Corinteni 5:7 – 8 Galateni 3:27

Comportamentul credinciosului trebuie să fie onorant pentru Numele lui Hristos !

Având în vedere Unitatea Trupului lui Hristosv.11 – 14

Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi v.13b

Având în vederePacea Trupului lui Hristosv.15

Având în vedere etalonul Cuvântului lui Dumnezeuv.16

Ne rugam ca Dumnezeu sa ne ajute sa fim oameni ai păcii în Biserica Domnului Christos. „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine…haine albe, ca să te îmbraci” Apocalipsa 3:18 Firea noastră poate fi ținută sub control numai prin actualizarea morții cu Domnul Isus, prin puterea Duhului Sfânt Galateni 5:24 – 25 ; II Corinteni 4:10.

Pastor Nelu Aliman

https://www.baptisti-arad.ro/articole/hainele-de-srbtoare-ale-bisericii-

ULEI, UNTDELEMN. 

download

ULEI, UNTDELEMN. Cu excepţia cazurilor când se referă la unguente cosmetice (Rut 3:3; 2 Samuel 14:2; Psalmul 104:15) sau la uleiul de mir (Estera 2:12), toate celelalte texte biblice care vorbesc despre ulei se referă la produsul extras din *măsline. Numărul mare al măslinilor (Olea europaea) în Palestina antică a permis desfăşurarea unui comerţ înfloritor cu ulei cu Tirul şi Egiptul. Solomon a furnizat cantităţi mari de ulei lui Hiram ca parte din plata pentru construirea Templului (1 Împăraţi 5:11; Ezechiel 27:17), iar Egiptul a importat cantităţi mari de ulei din Palestina (cf. Osea 12:1), întrucât climatul egiptean nu este favorabil pentru cultivarea măslinilor.

Ca element important în practicile religioase, uleiul ocupa un loc proeminent între primele roade (Exod 22:29) şi se dădea şi zeciuială din ulei (Deuteronom 12:17). Jertfele de mâncare erau amestecate adesea cu ulei (Levitic 8:26; Numeri 7:19), iar sfeşnicul din sanctuar (Exod 25:6) era alimentat cu ulei extras proaspăt (Levitic 24:2). Uleiul era folosit în mod ceremonial la consacrarea preoţilor (Exod 29:2), la curăţirea leproşilor (Levitic 14:10-18), la jertfele zilnice (Exod 29:40) şi la încheierea jurământului de nazireat (Numeri 6:15). Anumite ceremonii nu foloseau ulei, cum este jertfa de gelozie (Numeri 5:15) şi jertfa pentru păcat (Levitic 5:11).

Uleiul de măsline era folosit pe scară largă pentru gătit, înlocuind untul (1 Împăraţi 17:12-16). Tot în sfera casnică, uleiul era folosit în egală măsură ca şi combustibil pentru lămpile mici întâlnite în număr mare încă dintr-o perioadă timpurie în Palestina. Atât lămpile portabile cât şi alte tipuri de lămpi aveau în general o incizie în margine unde se punea un fitil de in (Isaia 42:3) sau câlţi de cânepă. Când lampa era umplută cu ulei de măsline, fitilul menţinea o flacără constantă până când se termina uleiul. Când asemenea lămpi erau purtate dintr-un loc în altul, era obiceiul în vremea NT ca purtătorul să lege cu o sfoară de deget un rezervor mic de ulei de măsline. Astfel, dacă era nevoie să completeze uleiul, avea la dispoziţie o rezervă adecvată (cf. Matei 25:1-13).

În afară de folosirea uleiului pentru consacrarea preoţilor (Exod 29:2), uleiul era un element ritual important în recunoaşterea ceremonială a funcţiei de rege (1 Samuel 10:1; 1 Împăraţi 1:39).

Ca medicament, uleiul de măsline era folosit atât intern cât şi extern. Calităţile sale de calmare l-au făcut să fie un remediu preţios pentru tulburări gastrice, iar proprietăţile de laxativ moderat erau de asemenea cunoscute în antichitate. Ca uz extern, uleiul era unguentul cel mai obişnuit aplicat pe zgârieturi şi răni (Isaia 1:6; Marcu 6:13; Luca 10:34).

În vremea VT uleiul era produs fie prin zdrobirea măslinelor cu un pistil şi mortar (Exod 27:20), fie prin zdrobirea măslinelor într-o presă de piatră. Excavaţiile făcute la Taanac, Meghido şi Ierusalim au scos la lumină prese săpate în stâncă masivă. Un tăvălug de piatră împins de doi bărbaţi zdrobea măslinele, iar acestea erau apoi tescuite (Deuteronom 33:24) sau presate. După îndepărtarea impurităţilor, uleiul era gata pentru folosinţă. Grădina Ghetsimani (gatsemen, „teasc de ulei”) şi-a primit numele de la teascurile de piatră folosite pentru extras ulei din fructele adunate pe Muntele Măslinilor.

Uleiul era folosit de obicei pentru ungerea trupului după baie (Rut 3:3; 2 Samuel 12:20) sau în unele ocazii festive (cf. Psalmul 23:5). În Egiptul antic un slujitor ungea de obicei capul fiecărui oaspete atunci când acesta ocupa locul la masă. Ungerea bolnavilor (Iacov 5:14) în vremea NT a devenit un ritual cvasi-sacramental. Josephus notează ca o ciudăţenie faptul că esenienii nu se ungeau cu ulei, întrucât considerau că îi „pângăreşte”(BJ 2.123).

Prezenţa uleiului simboliza bucuria (Isaia 61:3) iar absenţa lui indica tristeţea sau umilirea (Ioel 1:10). De asemenea, uleiul era folosit ca semn al mângâierii, al hranei spirituale sau al prosperităţii (Deuteronom 33:24; Iov 29:6; Psalmul 45:7).

BIBLIOGRAFIE

 1. N. şi A. L. Moldenke,Plants of the Bible, 1952, p. 97 ş.urm., 158 ş.urm.; A Goor „The place of the olive in the Holy Land and its history through the ages”,Economic Botany 20, 1966, p. 223-243; A. Goor şi M. Nurock, The Fruits of the Holy Land, 1968, p. 89-120.

R.K.H.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2013/04/ulei-untdelemn.html

A 70-a aniversare a congresului Pan-ortodox, prima parte (din două) Un pas important spre apostazie  de Episcopul Photius din Triaditsa

download

A 70-a aniversare a congresului Pan-ortodox, prima parte (din două)
Un pas important spre apostazie  de Episcopul Photius din Triaditsa

Introducere: autorul acestui articol, Episcopul Photius din Triaditsa, a fost ordinat ca episcop în 4/17 Ianuarie, 1993 de către Mitropolitul Cipirian din Fili, Abate al Mănăstirii Sf. Ciprian şi Iustina. Episcopul Photius este unicul ierarh susţinător al vechiului calendar în Bulgaria.

Lucrarea Profesorului T. Sibiff, Chestiunea Calendarului Bisericesc, apărută cu un sfert de secol în urmă cu scopul de a stabili bazele teologice pentru reforma calendarului bisericesc începută în Bulgaria în 1968, citează adesea aşa numitul Congres „Pan-ortodox” care s-a desfăşurat între 10 mai şi 8 iunie 1923 la Constantinopol.1 Autorul citează decizia acestui congres cu privire la revizuirea calendarului Iulian2, care a necesitat înlocuirea calendarului Iulian cu aşa numitul „Calendar Iulian nou,” care de fapt corespunde calendarului Grigorian apusean până în anul 2800. Profesorul Sibiff face referire la Congresul de la Constantinopole, nesfiindu-se să-l numească „Adunare Ortodoxă.” Pentru el, cât şi pentru toţi susţinătorii reformei calendarului, acel Congres deţine autoritatea neîndoielnică a unui forum Bisericesc. În acelaşi timp, ignorarea faptelor nu poate acoperi discrepanţele canonice serioase ale Congresului de la Constantinopole. Potrivit afirmaţiei Prof. C. Troitsky, „Nu există nici o îndoială că viitorii istorici ai Bisericii Ortodoxe vor fi obligaţi să accepte faptul că Congresul din 1923 a fost cel mai trist eveniment din viaţa Bisericii din secolul XX.”3 Prin faptul că şi-a auto-atribuit denumirea de „Pan-ortodox” fără a avea vreo bază reală pentru aceasta, Congresul de la Constantinopole a deschis porţile pentru schimbarea Calendarului Bisericesc Patristic şi a început goana Bisericii Ortodoxe către modernism. În ciuda faptului că încă de la început, deciziile Congresului au fost respinse de aproape toate Bisericile Ortodoxe locale, Congresul de la Constantinopole a reuşit să distrugă unitatea liturgică şi în privinţa sărbătorilor a Bisericii Ortodoxe. Calendarul revizuit a fost introdus treptat în multe Biserici locale. În consecinţă, a apărut o tragică divizare în ce priveşte practica liturgică nu numai printre Bisericile locale individuale, ci chiar şi în interiorul Bisericilor locale care acceptaseră în mod oficial această inovaţie necanonică.

Care a fost climatul spiritual şi filosofic care a generat întrunirea acestui Congres „Pan-ortodox” la Constantinopole? Cine a fost cel care a iniţiat [Congresul]? Cine au fost delegaţii acestuia, şi care a fost statutul său canonic? Care au fost activităţile şi deciziile [Congresului]? Acestea sunt, pe scurt, întrebările majore care vor fi atinse pe scurt în lucrarea de faţă.

La sfârşitul secolului nouăsprezece şi primele decenii ale celui de-al douăzecilea, viaţa spirituală a naţiunilor Ortodoxe a suferit şocuri şi schimbări profunde. Pe de-o parte, printre intelectuali şi păturile sociale superioare, s-a dezvoltat şi s-a chiar generalizat cu putere o atitudine lumească şi materialistă, iar înţelegerea valorilor spirituale a avut de suferit sub influenţa unor mişcări puternice, neo-păgâne în cultura Occidentală. Pe de-altă parte, cercurile teologie şi ale Bisericii au fost otrăvite cu idei generate de ecumenismul Protestant. Ierarhii şi teologii Ortodocşi au început să cheme la „unitatea tuturor Creştinilor.” Singura cale posibilă de întoarcere pentru cei care s-au depărtat de la Unica şi Indivizibila Biserică a lui Cristos este pocăinţa. „Unitatea tuturor Creştinilor” nu poate fi atinsă prin căutarea unui limbaj comun, prin supunerea la activităţi comune, şi nici chiar prin rugăciunile comune ale diferitelor confesiuni. Cu alte cuvinte, drumul spre unitate nu se descoperă pe cărări bătucite şi confuze ci mai degrabă în întoarcerea cu pocăinţă la Ortodoxie.4 Ambele enciclice ale Patriarhului Iaochim al III-lea al Constantinopolului (1879-1884; 1901-1912), care în general aderau la tradiţie, sunt fără îndoială primele documente oficiale ale Patriarhului Constantinopolului în care se pot deja percepe primele concepţii ecumenice.5

Sub influenţa indirectă a ideilor intens progresive şi revoluţionare, care îşi au originea în cei iniţiaţi în Masonerie, şi sunt susţinute de aceştia [persoane care doresc cu ardoare să îi unească pe toţi, dar neagă adevărul exclusiv al Ortodoxiei], liber-cugetătorii religioşi şi-au găsit adepţii şi în Ortodoxie. Aceşti liber-cugetători s-au regăsit îndeosebi între cei care au generat aşa-numita renaştere religioasă din Rusia din timpul primelor decenii ale acestui secol. Liber-cugetătorii religioşi au pregătit calea pentru renovaţionismul din Rusia – primele manifestări ale modernismului de a se forma într-o „Biserică Ortodoxă” (de fapt, un nou rit Protestant Oriental) în ţara noastră, Renovaţionismul este o mişcare religioasă tipică Rusiei post-revoluţionară, în cele mai extreme şi mai crude forme ale ei, şi în lumea Ortodoxă Grecească a anilor 1920, cu similarităţi corespondente. Ilustraţii ale tendinţelor renovaţioniste sunt reprezentate de Conciliul „Bisericii Vii” din Rusia (deschis în 16/29 Aprilie, 1923) şi „Congresul Pan-ortodox” de la Constantinopole (10 mai – 8 iunie, 1923), care a avut loc în aproximativ aceeaşi perioadă. În ciuda faptului că Congresul de la Constantinopole a făcut o rezoluţie în apărarea Patriarhului Tikhon şi astfel, într-un fel, s-a separat de Biserica Vie, deciziile ambelor forumuri au fost, fără îndoială, foarte asemănătoare: ambele au adoptat schimbarea Calendarului Bisericii, au permis recăsătorirea clericilor şi au publicat şi alte declaraţii similare, promovând reforme în spiritul liberalismului religios, cu totul de neconceput cu doar câţiva ani mai devreme.

Mişcarea decisivă a Constantinopolului în spiritul ecumenic în domeniul politicii Bisericii a fost exprimată într-o enciclică publicată în ianuarie 1920 de Locum Tenens al tronului Patriarhal, Mitropolitul Dorotheos de Brussa (1919-1921) sub titlul, „Bisericilor Creştine de pretutindeni.” Mişcarea dramatică a Patriarhatului Ecumenic înspre apostazie, un element specific ecumenismului, a fost precedat şi însoţit de mulţi factori filosofico-politici.

La sfârşitul Primului Război Mondial, Grecia era o ţară învingătoare. Înfrângerea Turciei i-a adus un succes nemaipomenit pentru grupul politic condus de Masonul Elevtherius Venizeles (1864-1936). Grecia a stat fără echivoc de partea Antantei şi declarase război guvernelor ce alcătuiau Tripla Alianţă. La sfârşitul războiului, potrivit Tratatelor de Pace de la Nice (1919) şi Sèvres (1920), Greciei i s-a dat teritoriul Nordic Epirus, Tracia de vest şi aproape toată partea ei de est, insulele Imroz, Tenedos şi Dodecaneze din Marea Egee, precum şi un teritoriu considerabil în Asia Mică cu centrul la Smirna. Fără îndoială, partidul lui Venizeles nu a fost satisfăcut de aceste achiziţii, ci a încercat cu toată forţa să recucerească fostul Imperiu Bizantin cu capitala sa de la Constantinopole. Ocupaţia Constantinopolului de către Aliaţi (16 martie 1920 – 6 octombrie 1923) a părut a grăbi împlinirea acestei dorinţe. Conducătorii cercurilor Bisericeşti din Constantinopole au căzut pradă spiritului naţionalist-politic al aliaţilor politici ai lui Venizeles. Patriarhul Ecumenic s-a adresat mai degrabă armatei ocupante Engleze decât guvernului Turc cu privire la o multitudine de probleme civile. Mitropolitul Dorotheos, ca Locum Tenens al Tronului Patriarhal, a vizitat ţările Europei Occidentale în 1920, incluzând Anglia, pentru a motiva cercurile conducătoare în favoarea poziţiei Greciei. Chiar a sugerat marilor puteri ideea de a lichida guvernul Turc. Factorii esenţiali care au încurajat Tronul de la Constantinopole spre a adopta ideea de ecumenism şi spre o colaborare activă cu organizaţii ecumenice occidentale au fost: interesele naţional-politice ale ierarhilor de la Constantinopole, speranţele lor de a primi ajutor de la membrii Antantei împotriva Turciei, ciuma tot mai răspândită a liberalismului Creştin, mişcarea ecumenică ce a înflorit în anii de după război şi interterenţa directă a politicienilor cu ierarhii Masonici în afacerile Bisericeşti.

La începutul Enciclicei din 1920 s-a anunţat faptul că Biserica din Constantinopole lua în considerare posibilitatea apropierii şi a legăturilor frăţeşti cu alte „Biserici Creştine” în ciuda diferenţelor dogmatice dintre ele. Comunităţile heterodoxe erau numite „onorate Biserici Creştine,” care „nu sunt nici străine nici depărtate, ci mai degrabă o familie, şi apropiate în Cristos.” Ele sunt de asemenea numite „împreună moştenitoare, care alcătuiesc un singur trup şi sunt părtaşe la promisiunile lui Dumnezeu în Cristos.” Enciclica sugerează fondarea unei „societăţi a Bisericilor.”6 Ca un semn al primului pas spre unire, enciclica propune „acceptarea unui calendar pentru sărbătorirea universală a principalelor sărbători Creştineşti.”7 Acest document nu doar anunţa începutul trădării Constantinopolului, şi unirea acestuia cu erezia ecumenică, ci dovedea şi caracterul său necanonic; pentru că în fapt ea era semnată de o singură Biserică Ortodoxă locală şi se adresa comunităţilor heterodoxe eretice, numindu-le „Biserici Creştine de pretutindeni.” Enciclica vorbea în termeni sofisticaţi despre probleme excepţional de importante de factură dogmatică şi canonică, în numele tuturor Bisericilor locale, cât şi în numele întregii Biserici Ortodoxe. Astfel enciclica a devenit prima încercare publică a Tronului de la Constantinopole de a uzurpa autoritatea Unicei şi Sfintei Biserici Ortodoxe.8

Odată cu enciclica din 1920, care a fost publicată şi răspândită fără acordul celorlalte Biserici surori, Patriarhatul Ecumenic a intrat în colaborare oficială cu reprezentanţii mişcării ecumenice. În August 1920, la Geneva, Patriarhatul Ecumenic a participat la congresul preliminar cu privire la „Credinţă şi Organizaţie”, fără a avea consimţământul celorlalte Biserici Ortodoxe.

Aproape un an mai târziu, de curând alesul Patriarh Ecumenic Meletius al IV-lea (1921-1923), despre care vom scrie în amănunt în rândurile ce urmează, a afirmat, rostindu-şi cuvântarea cu ocazia întronării sale, „Eu mă dedic pe mine însumi la slujirea Bisericii din cea mai înaltă catedră a ei să dezvolt, cât mai mult posibil, relaţii mai apropiate şi mai prieteneşti cu bisericile ne-Ortodoxe de la Răsărit şi de la Apus şi să promovez lucrarea unităţii între noi.”9 Acelaşi crez ecumenic a fost mărturisit de prietenul şi partizanul lui Melezius al IV-lea, Chrysostomos, Arhiepiscop al Atenei (1923-1938) care a introdus Noul Calendar în Biserica din Grecia. Iată ce a rostit acesta din urmă în cuvântarea sa de înscăunare, „…pentru o astfel de colaborare [cu cei heterodocşi] nu este necesară deţinerea unei baze comune sau a unităţii dogmatice, unitatea dragostei lui Cristos fiind suficientă.”10

Legătura apropiată cu politica Europeană de după război, cu mişcarea ecumenică şi cu cercurile Masonice din Grecia şi de peste hotarele ei, [legături] realizate de strădaniile naţionaliste ale ierarhiei din Constantinopole a ajuns la culmea stricăciunii la începutul anilor 1920, când Meletius al IV-lea (1871-1935) a urcat pe Tronul de la Constantinopole şi a devenit organizator şi a inspirat Congresul „Pan-ortodox” din 1923.

Cine era Meletius Metaxakis?

Numele său din lume era Emmanuel Metaxakis. S-a născut pe 21 Septembrie, 1871 în satul Parsas ce se găseşte pe insula Creta. A intrat în Seminarul Sfintei Cruci din Ierusalim în 1889. Când i s-a aplicat tonsura a primit numele de Meletius şi a fost ordinat ierodiacon în1892. Şi-a terminat studiile teologice la Sfânta Cruce şi a fost numit Secretar al Sfântului Sinod din Ierusalim de către Patriarhul Damianos în 1900. Meletius a fost alungat din Ţara Sfântă de către Patriarhul Damianos, împreună cu Chrysostomos, care pe-atunci era administrator, iar în 1908 ajungea Arhiepiscop al Atenei, pe motivul „activităţii împotriva Sfântului Mormânt.”11 Meletius Metaxakis a fost atunci ales Mitropolit de Kition în 1910. În anii dinaintea războiului, Mitropolitul Meletius a demarat cu succes în New York convorbiri cu reprezentanţii Bisericii Episcopale din America, cu intenţia de a „extinde relaţiile dintre cele două Biserici.”12

După decesul Patriarhului Ioachim al III-lea din 13 iunie 1912, Meletius a fost nominalizat ca şi candidat pentru Tronul Patriarhal din Constantinopol.13 Totuşi, Sfântul Sinod a hotărât în cele din urmă că Meletius nu putea fi înregistrat după canoane ca şi candidat.14 Cu sprijinul aliaţilor săi politici şi al cunoscuţilor săi, a fost ales necanonic în postura de Arhiepiscop al Atenei în 1918, însă după obişnuitele schimbări politice, a fost privat de scaunul său. Locul său a fost luat la 10 decembrie 1920 de un candidat îndreptăţit canonic, Theocletos, care fusese în trecut deposedat pe nedrept de funcţia sa de Arhiepiscop. Pe vremea când Meletius era încă Arhiepiscop al Atenei, împreună cu un grup de persoane cu aceleaşi convingeri ca ale sale, Meletius a vizitat Anglia unde a condus discuţii privitoare la unirea Anglicanilor cu Biserica Ortodoxă. În februarie 1921 Meletius vizita Statele Unite. În 17 decembrie 1921, ambasadorul Greciei la Washington a trimis un mesaj prefectului din Tesalonic scriindu-i că Meletius „s-a înveşmântat, a luat parte la o slujbă Anglicană, a îngenuncheat la rugăciune împreună cu Anglicanii, a venerat Sfântul lor Altar, a predicat, iar mai târziu i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.”15

La cea oră se conduceau audieri preliminare, organizate de profesorul universitar Paul Karolidis cu privire la plângerile formulate împotriva lui Meletius Metaxakis. S-a hotărât atunci că Meletius trebuia adus în faţa Sfântului Sinod al Bisericii din Grecia. Sinodul a publicat un raport la 21 noiembrie 1921, numind „comitetul de investigaţii” împotriva lui Meletius.16 Deşi cercetarea se desfăşura împotriva lui Metaxakis, el a fost ales pe neaşteptate ca Patriarh al Constantinopolului. În ciuda alegerii sale, Sfântul Sinod al Bisericii din Grecia l-a demis pe Meletius Metaxakis la 29 decembrie 1921 pentru o serie de infracţiuni împotriva legii canonice şi pentru a fi cauzat o schismă.17 În ciuda acestei decizii, Meletius Metaxakis a fost înscăunat ca Patriarh Ecumenic la 24 ianuarie 1922. Datorită unei presiuni politice intense, demisia lui Meletius a fost anulată în mod necanonic în 24 decembrie 1922. Cercurile politice din jurul lui Venizeles şi Biserica Anglicană fuseseră implicate în alegerea lui Meletius ca Patriarh.18 Mitropolitul Germanos (Karavangeis) al Sfântului Sinod de la Constantinopole a consemnat aceste evenimente, „Alegerea mea în 1921 la Tronul Ecumenic a fost incontestabilă. Din cele şaptesprezece voturi oferite, şaisprezece îmi erau favorabile. Apoi unul dintre prietenii mei laici mi-a oferit 10.000 de lire pentru a renunţa la alegerea mea în favoarea lui Meletius Metaxakis. Desigur, am refuzat această ofertă, nemulţumit şi dezgustat. Apoi, într-o noapte am primit pe neaşteptate vizita unei delegaţii formate din trei bărbaţi, de la „Liga Naţională de Apărare” şi am fost ameninţat cu toată seriozitatea să îmi retrag candidatura în favoarea lui Meletius Metaxakis. Delegaţii au spus că Meletius avea să contribuie cu $100.000 la averea Patriarhatului şi, de vreme ce dânsul beneficia de relaţii deosebit de prietenoase cu episcopii Protestanţi din Anglia şi America, putea fi foarte util cauzelor internaţionale. Interesele internaţionale au cerut ca Meletius Metaxakis să fie ales Patriarh. Aceeaşi a fost şi dorinţa lui Elevtherius Venizeles. M-am gândit tot restul acelei nopţi la această propunere. În Patriarhat domnea un adevărat haos pe plan economic. Guvernul din Atena încetase să mai acorde subvenţii, şi nu exista nici o altă sursă de venit. Salariile obişnuite nu se mai plătiseră de nouă luni. Organizaţiile caritabile ale Patriarhatului se aflau la rândul lor într-o stare economică critică. Din aceste motive şi pentru binele oamenilor [sau cel puţin aşa credea ierarhul înşelat] am acceptat oferta…”19 Astfel, spre uimirea tuturor, a doua zi, pe 25 noiembrie 1921, Meletius Metaxakis a devenit Patriarhul Constantinopolului.

Caracterul necanonic al alegerii sale a devenit evident atunci când, cu două zile înainte de alegeri, pe 23 noiembrie 1921, s-a primit propunerea din partea Sinodului de la Constantinopole de a amâna alegerile pe motive canonice. Majoritatea membrilor au votat favorabil această propunere. În acelaşi timp, în chiar ziua alegerilor, episcopii care votaseră amânarea alegerilor au fost înlocuiţi de alţi episcopi. Această înlocuire a permis alegerea lui Meletius ca Patriarh. În continuare, majoritatea episcopilor din cadrul Patriarhatului din Constantinopole care fuseseră înşelaţi, s-au întrunit la Tesalonic. Au anunţat că „alegerea lui Meletius Metaxakis a avut loc cu violarea evidentă a sfintelor canoane,” şi au propus să se întreprindă „o alegere validă şi canonică pentru [slujba de] Patriarh al Constantinopolului.” În ciuda acestei acţiuni, Meletius a fost confirmat pe Tronul Patriarhal.20

La insistenţele lui Meletius, Patriarhatul din Constantinopole a acceptat validitatea ordinelor Anglicane în 1922 – act faţă de care a protestat chiar şi Roma. Apoi în 1923 Meletius a iniţiat Congresul „Pan-ortodox” (10 mai – 8 iunie). La 1 iunie, clericii şi laicii nemulţumiţi de Patriarhul cel inovator au organizat o întâlnire care a sfârşit cu un atac asupra Phanarului cu scopul demiterii lui Meletius şi al alungării acestuia din Constantinopol. La 1 iulie 1923, sub pretextul bolii şi al necesităţii tratamentului medical, Meletius părăsea Constantinopolul. La 20 septembrie, 1923, la insistenţele guvernului Grec şi prin intervenţia Arhiepiscopului Chrysostomos al Atenei, Meletius s-a retras din funcţia de Patriarh.

Meletius a fost atunci nominalizat drept candidat secund pentru Tronul Patriarhatului din Alexandria în 1926. Primul candidat era Mitropolitul Nicolae al Nubiei. Potrivit procedurii normale, primul candidat trebuia să fi fost ales Patriarh. Cu toate acestea, guvernul Egiptean, după o amânare de un an întreg, l-a confirmat pe Meletius ca Patriarh la 20 mai, 1926.

Ca Patriarh, „cu preţul dezaprobării şi al schismei,” Meletius a instituit Noul Calendar în Patriarhatul Alexandrin.21 Pe când era încă Patriarh al Constantinopolului, [Meletius] stabilise legături cu „Biserica Vie” din Rusia. Sinodul „Bisericii Vii” scria cu ocazia alegerii lui Meletius în postura de Patriarh al Alexandriei, „Sfântul Sinod [al renovaţioniştilor] face apel cu cele mai sincere urări de bine la sprijinul moral pe care Sfinţia Voastră l-a arătat faţă de noi pe când eraţi Patriarh al Constantinopolului prin faptul că aţi intrat în strânsă legătură cu noi ca unic de drept legiuitor organ al Bisericii Ortodoxe Ruse.”22

Ca şi lider al unei delegaţii eclesiale Meletius Metaxakis a luat parte la Conferinţa de la Lambeth în 1930 şi a programat convorbiri asupra unirii cu Anglicanii.23

În cele din urmă, deşi grav bolnav, Meletius s-a oferit să candideze la funcţia de Patriarh al Ierusalimului, însă alegerile nu au avut loc. Mitropolitul Methodius Kondostanos (1942-1967) scria, „Acest exilat al Ţării Sfinte, al Kitionului, al Atenei, al Constantinopolului, Meletius Metaxakis – un suflet instabil, fără odihnă, însetat de putere, un demon – nu are nici o ezitare în a pofti Tronul de la Ierusalim chiar de la Alexandria în dorinţa sa de a-şi extinde influenţa.”24 Meletius Metaxakis înceta din viaţă la 28 iulie 1935, şi a fost înmormântat la Cairo.

După trecerea în revistă a tuturor acestor informaţii biografice, n-ar mai trebui să surprindă pe nimeni faptul că Meletius era Mason. Odată cu alegerea sa ca Mitropolit în Kition, Meletius a fost iniţiat în Masonerie în Constantinopole ca membru al Lojii Masonice „Armonia”, după cum se consemnează în Jurnalul Pathagore-Equerre (vol. IV, partea 7-8, 1935)25

În 1967, comitetul fondator al „Buletinului Masonic,” ziarul Marii Loji din Grecia i-a atribuit  Masonului Alexander Zervuldakis slujba de a scrie o monografie în care acesta-l descrie pe Meletius drept „o altă stea strălucitoare care sclipeşte şi luminează firmamentul Bisericii Ortodoxe Greceşti.”26 Zervuldakis a compilat o biografie detaliată a lui Meletius Metaxakis, pe care îl întâlnea în timp ce Metaxakis se afla încă în Constantinopol, în timpul acelor zile dramatice pentru Grecia de după înfrângerea din războiul din 1922 cu Turcia. „L-am salutat aşa cum salută un Mason un alt Mason,” scria Zervuldakis; Metaxakis a zâmbit şi a spus, „Văd că tu mă înţelegi.”27 Din monografia lui Zervuldakis ştim faptul că Meletius s-a întâlnit pentru prima oară cu Masoni în Constantinopole în 1906. Cooperarea totală între Meletius şi Masonii Greci din Constantinopole a început în 1908. Masonii cu care se întâlnea au început să se comporte violent pentru a determina „spiritul investigator şi curios al lui Meletius… să se hotărască… să urmeze exemplul multor episcopi Englezi şi de altă naţionalitate şi să se … dedice pe sine misterelor ascunse ale Masoneriei.”28 Meletius este înregistrat în loja „Armonia” din Constantinopole la nr. 44. A fost iniţiat în 1909. Cu privire la aceasta, Zervuldakis subliniază, „Îmi amintesc bucuria şi mândria exprimată de toată frăţia cu privire la iniţierea lui Meletius atunci când a fost ales în loja noastră.”29 „După iniţierea sa,” continuă Zervuldakis, „Fratele Meletius a răspândit activitatea Masonică pretutindeni unde s-a dus în toată viaţa sa tumultoasă şi atât de variată.”30 „Sunt foarte puţini,” concluzionează Masonul Grec, „care, acceptă Masoneria precum Fratele Meletius şi fac din aceasta experienţa supremă a vieţii lor. Pentru noi a fost o mare pierdere faptul că a trecut atât de repede în eternitate.”31

Principalii partizani ai lui Meletius în reformarea calendarului au fost cei menţionat pe scurt mai sus: Mitropolitul Chrysostomos Papadopoulos şi Gamilkar Alivizatos, profesor la şcoala teologică din Atena. În 1923 guvernul Grec a creat un sinod electoral alcătuit din cinci bărbaţi care l-au ales, prin trei voturi, pe Arhimandritul Chrysostomos Papadopoulos, pe atunci profesor de teologie, ca Arhiepiscop de Atena la 23 februarie 1923. Conducerea şcolii teologie din Atena a pregărir o recomandare pentru el, „la iniţiativa Profesorului G. Alivizatos şi cu aprobarea lui E. Venizelos şi a Patriarhului Metaxakis.”32 Alegerea a fost necanonică.33 Cu toate acestea, Chrysostomos a fost investit ca Arhiepiscop al Atenei două zile mai târziu de trei episcopi care votaseră în favoarea lui. În această perioadă, Mitropolitul Germanos (Karavangelos), menţionat mai sus, s-a pregătit să părăsească Atena. Mulţi dintre prietenii lui îl propuseseră drept candidat la funcţia de Arhiepiscop al Atenei, însă Primul Ministru Gonatas şi episcopii sinodului i-au convins să-l alege pe Chrysostomos Papadopoulos.34

Astfel vedem că reforma Calendarului Bisericesc instituită de Congresul „Pan-ortodox” în 1923 a fost inventată şi creată la originile ei de episcopul necanonic al Atenei, Chrysostomos, demisul Mitropolit Meletius Metaxakis, ales ilegal pe Tronul Constantinopolului, şi Profesorul G. Alivizatos. Ambii „ierarhi” au păstrat legături strânse cu protestanţii din America şi Anglia. Ambii şi-au obţinut scaunele prin interferenţa activă a autorităţilor seculare. Ambii au fost, prin urmare, obligaţi să se supună dorinţelor cercurilor Masonice şi politice care-i promovaseră drept candidaţi.

După cum scria Sfântul Basil cel Mare, „Cei ce câştigă puterea sunt robii celor care i-au ajutat s-o obţină.”

Note pentru partea întâi.

1) Sibev T., „The Church Calendar Question” (Chestiunea Calendarului Bisericesc), Synodal Publishing, 1968, pp 33–34, 54, 58, 62, 64 (în bulgară).

2) Ibid., pp 33–34.

3) Troitsky C., „Together We Will Struggle With Danger,” („Împreună ne vom lupta cu pericolul”) Jurnalul Patriarhatului Moscovei of the Moscow Patriarch, 1950, No. 2, p. 46 (în rusă).

4) Arhimandritul Constantin, „Pastoral Theology” (Teologie Pastorală), partea a II-a, Mănăstirea Ortodoxă Rusă Sfânta Treime, Jordanville, New York, 1961, pp 9–10, (în  rusă).

5) Tsetsis, G. „The Contribution of the Ecumenical Patriarch in the Establishment of the World Council of Churches” (Contribuţia Patriarhului Ecumenic în organizarea Conciliului Mondial al Bisericilor), Katerini, 1988, pp 31–51 (în greacă).

6) Citat din „Seventy Years of Ecumenistic Apostasy” (Şaptezeci de ani de apostazie ecumenică), capitolele 18–21, p.99 (în greacă).

7) Citat din „The Inspiration and Moving Spirits of the Innovations: The Two Luthers of the Orthodox Church” (Inspiraţia şi Duhurile mobilizatoare ale inovaţiilor: cei doi Lutheri ai Bisericii Ortodoxe), capitolul 17, p. 74 (în greacă).

8) Buevsky, A., „The Patriarch of Constantinople, Meletius IV, and the Russian Orthodox Church” (Patriarhul Constantinopolului, Meletius al IV-lea, şi Biserica Ortodoxă Rusă), 1953, No.3, p. 30 (în rusă).

9) „The Inspiration and Moving Spirits…”, capitolul 17, p.74.

10) Ibid

11) Mpatistatou, D. „Proceeding and Decisions of the Pan-Orthodox Council in Constantinople” (Procedură şi Decizie în cadrul Conciliului Pan-ortodox de la Constantinopol), 10.5–8.6.1923, Atena, 1982 (în greacă).

12) Buevsky, p. 29.

13) Delimpasis, A. D., „Pascha of the Lord, Creation, Renewal, and Apostasy” (Paştele Domnului, Creaţie, Înnoire şi Apostazie), Atena, 1985, p.661 (în greacă).

14) Cei mai apropiaţi conlucrători în ideologie ai lui Meletius Metaxakis au fost Mitropolitul (Strinopoulos), care mai târziu a devenit exarh în Europa Occidentală şi reprezentantul permanent al Patriarhatului de la Constantinopole la conferinţele ecumenice, Arhimandritul Chrysostomos (Papadopoulos), care ulterior a devenit Arhiepiscop al Atenei, şi vestitul adept al ecumenismului, G. Alivizatos, profesor de teologie în Atena.

15) Delimpasis, A.D. op. cit., p. 661.

16) Ibid.

17) Ibid.

18) Mpatistatou, D., op. cit., pagina d.

19) Vezi Delimpasis A. D., p.662.

20) Ibid. p. 663.

21) Vezi „The Church Herald” (Solul Bisericii), No. 13, 1929, p. 152 (în bulgară).

22) Vezi citatul din Buevsky, op. cit., p. 36.

23) Conciliul tuturor episcopilor Bisericii Anglicane care are loc la rezidenţa Arhiepiscopului de Canterbury la fiecare zece ani. În cadrul conferinţei de la Lambeth s-au discutat şi s-au luat anumite decizii cu privire la catehism, moralitate, ordinea şi practica Bisericească, relaţiile dintre Biserici, etc.

24) Citat din, Mpatistatou, D,. op. cit., p. e.

25) Citat din Troitsky, op. cit., p. 37.

26) „The Ecumenical Patriarch Meletius Metaxakis (1871–1935) a) the Masons, b) the Innovators, c) the Ecumenists,” [Patriarhul Ecumenic Meletius Metaxakis (1871-1935) a) Masonii, b) Inovatorii, c) Ecumeniştii] OEM, 1990, I–XII, Cap. 18–21, p. 149 (în greacă).

27) Ibid.

28) Ibid., p. 151.

29) Ibid., p. 152.

30) Ibid., P. 151.

31) Ibid., p. 152.

32) Delimpasis, A. D., op. cit., p. 663.

33) Ibid.

34) Ibid.

Prescurtări:

OEM — Orthodox Origins and Martyria, (Originile şi Martirii Ortodoxiei) publicat de Sfântul Sinod, de trei ori pe lună.

Din „Orthodox Life” (Viaţa Ortodoxă), Numerele 1 & 2, 1994

http://www.voxdeibaptist.org/Aniversarea_Pan_Ortodox01.htm

Escatologie: Păreri despre mileniu – de James P. Dawson.

download

Păreri despre mileniu De James P. Dawson

Introducere

În cadrul istoriei bisericii creştine oamenii au susţinut trei păreri majore despre mileniu (împărăţia de 1000 de ani, n. tr.). Există cele trei interpretări diferite ale Apocalipsa 20 şi relaţia sa faţă de a doua venire a lui Hristos. Interpretarea premilenială afirmă că A Doua Venire a lui Hristos va precede împărăţia de 1000 de ani a lui Hristos, şi satan va fi legat în adâncul fără de capăt în timpul acestor 1000 de ani. Interpretarea amilenială este că perioada de 1000 de ani are loc între prima venire şi a doua venire, cei ce cred aceasta susţin că împărăţia milenară nu este o perioadă actuală de 1000 de ani şi ei nu socotesc legarea lui satan în adâncul fără de capăt. În părerea amilenială satan ar trebui să fie legat acum, din moment ce Hristos nu s-a reîntors. Una din presupunerile amilenialiste este că împărăţia lui Hristos este spirituală şi interioară nu fizică şi/sau politică. Părerea postmilenială indică faptul că A Doua Venire a lui Hristos va avea loc după împărăţia milenară. Această părere ridică şi ea câteva întrebări:

1)    Cine domneşte în timpul împărăţiei milenare dacă Hristos nu s-a întors.

2)    Împărăţia milenară nu conţine nici un sfânt din moment ce ei se vor întoarce cu Hristos sau răpirea nu are loc până după împărăţia milenară.

3)    Cine l-a legat pe satan în acest timp?

Părerea postmilenială şi cea amilenială împărtăşesc ideea că domnia lui Hristos a început cu Prima Venire şi continuă până la înălţare prin prezenţa Duhului Sfânt. Aceasta este şi învăţătura filozofiei „Domni de Acum” care este învăţată în anumite biserici moderne. Ele încearcă să înlăture numele de „împărăţia milenară” din învăţătură, însă ele tot mai afirmă că de îndată ce biserica este complet de victorioasă, Hristos se va întoarce într-o lume cucerită de biserică dacă El are să se întoarcă cât de cât.

Mileniul pentru ultimul secol, sau cam aşa ceva, cu perspective escatologice total de diferite a fost de obicei clasificat conform părerii lor referitoare la mileniu.

Universalismul

În decursul secolelor, majoritatea creştinilor au crezut că unii oamenii vor fi în cele din urmă salvaţi în timp ce alţii vor fi pierduţi. Ei îşi asumau adesea faptul că ultimii îi vor întrece în număr pe primii. În partea timpurie a secolului al 3lea, totuşi, Origen (185-253) învăţa „universalismul”: doctrina că toţi vor fi în cele din urmă mântuiţi. (Origen l-a inclus chiar şi pe diavolul în acel număr, deşi această adăugire particulară a adus condamnarea oficială a bisericii.) În timp ce universalismul a fost revizuit din vreme în vreme, acesta nu a fost niciodată larg acceptat până în secolul al 19lea, când Protestantismul liberal a accentuat bunătatea naturii umane şi a ridicat în slăvi dragostea lui Dumnezeu către excluderea judecăţii finale. În acest secol, deşi discuţia despre judecata divină a devenit mult mai acceptabilă, chiar şi unii teologi conservativi precum Karl Barth, au fost în mod aparent universalişti.

Vorbind din punct de vedere numeric, oponenţii universalismului au mai multe texte biblice de partea lor. Vechiul Testament abundă cu judecăţi anihilatoare (1). Isus a proclamat judecăţile divine în parabole (2) şi multe ale spuse (3). Pavel a vorbit adesea despre o condamnare viitoare (4) precum şi alte scrieri ale Noului Testament (5).

Universaliştii, totuşi, pot cita pasaje care accentuează dorinţa lui Dumnezeu ca toţi să fie mântuiţi (6). Ei argumentează faptul că scopul mântuiri devine în mod continuu mai larg pe măsură ce istoria biblică avansează (7). În cele din urmă, anumite texte par să înveţe în mod direct universalismul (8): „Căci după cum toţi mor în Adam, tot aşa în Hristos toţi vor fi făcuţi vii” „Actul [lui Isus] de neprihănire duce la achitare şi viaţă pentru toţi”.

Poziţiile universalismului, totuşi, nu sunt influenţate doar de texte biblice specifice. Părerea cuiva despre caracterul lui Dumnezeu şi a umanităţii şi a mântuirii joacă roluri importante – uneori în feluri emoţionale. Universaliştii găsesc judecata negativă incompatibilă cu dragostea copleşitoare a lui Dumnezeu şi demnitatea persoanei umane. Oponenţii universalismului simt că aceasta subminează în mod serios urgenţa chemării la pocăinţa şi fermitatea judecăţii lui Dumnezeu şi ignoră prea multe texte biblice.

Amilenialismul

Această părere învaţă că nu va fi nici o domnie de o mie de ani, şi că biserica Nou Testamentală moşteneşte toate promisiunile şi profeţiile spirituale ale Israelului Vechiului Testament. În această părere minunata profeţie a lui Isaia despre ursul şi vaca ce stau împreună şi leul care mănâncă paie ca boul (9) pur şi simplu nu înseamnă ceea ce spune aceasta! Totuşi, dacă al 11lea capitol din Isaia nu poate fi luat literal, ce dovadă avem noi că măreţul capitol 53 nu ar trebui să fie şi el alegorizat?

Amilenialismul este perspectiva ultimelor lucruri care susţine că nu va fi nici un Mileniu înaintea sfârşitului lumii. Până la sfârşit va fi o dezvoltare paralelă atât a răului cât şi a binelui, a împărăţiei lui Dumnezeu cât şi a lui satan. După a doua venire a lui Hristos la sfârşitul lumii va exista o înviere generală şi judecată generală a tuturor oamenilor. În general, amilenialiştii şi postmilenialiştii susţin o perspectivă înaltă a inspiraţiei şi autorităţii Bibliei, şi unii erau propunători puternici ai infailibilităţii Scripturilor.

Părerea amilenială este că multe din profeţiile Vechiului Testament au fost împlinite la Prima Venire, dar părerea postmilenială este că biserica va împlini multe din profeţiile Vechiului Testament care mai rămân.

Amilenialistul crede că biserica a înlocuit Israelului în planurile lui Dumnezeu, şi este împlinirea acestor promisiuni ale lui Dumnezeu în mod anti-tip şi spiritual.

Atât amilenialistul cât şi postmilenialistul cred că împărăţia lui Hristos a fost stabilită la înălţare, domnia lui Hristos a început la Rusalii şi Duhul Sfânt este împlinirea cerinţelor împărăţiei milenare de acum.

Charles C. Ryrie declară (A) „Aceste poziţii ale amilenistului se datorează diferitelor hermeneutici sau principii de interpretare. Premilenialiştii folosesc interpretarea literală sau normală în toate domeniile de adevăr biblic în timp ce amilenialiştii întrebuinţează un principiu neliteral sau spiritual în domeniul escatologiei”.

Amilenialismul este perspectiva ultimelor lucruri care susţine că nu va fi nici un Mileniu înaintea sfârşitului lumii. Până la sfârşit va fi o dezvoltare paralelă atât a răului cât şi a binelui, a împărăţiei lui Dumnezeu cât şi a lui satan. La a doua venire a lui Hristos la sfârşitul lumii va exista o înviere generală şi o judecată generală a tuturor oamenilor. Amilenialiştii exprimă convingerea lor că nici o perioadă istorică numită mileniu nu există sau va exista. În mod paradoxal, în timpul antichităţii târzii, în timp ce mulţi lideri ai bisericii adoptau perspectiva postmilenială, tot atâta pietate populară înceta să mai spere după un mileniu istoric şi, concentrându-se în întregime pe viaţa de apoi, deveneau amileniali. În acest sens general, amilenialismul tinde să fie individualist, concentrându-se pe destinul ceresc al oricărei persoane mai degrabă decât pe fiitorul pământului. Acesta include mult misticism medieval.

Chiar şi teologii moderni existenţialişti, precum Rudolf Bultmann, care priveşte escatologia viitoare ca mitologică şi accentuează întâlnirea cu Dumnezeu în prezent, poate fi inclus sub această etichetă generală. În timpul secolului al 19lea, totuşi, „amilenialismul” a fost aplicat în mod crescut la o escatologie şi mai specifică. Ca şi postmilenialiştii, aceşti amilenialişti credeau că Hristos deja domneşte cu sfinţii lui. Ei argumentau ideea că El face aşa, totuşi, în cer cu creştinii depărtaţi, şi nu prin specifice mişcări eclesiastice sau sociale. Ca şi premilenialistii, aceşti amilenialişti aşteptau întoarcerea lui Isus, pentru a-şi cuceri duşmanii Săi şi să domnească peste un pământ transformat. Domnia Sa perfectă, totuşi, avea să fie stabilită imediat, şi nu precedată de un interimat numit mileniu. Această formă specifică de amilenialism, deci, este mai puţin individualistă decât cea generală, şi vede istoria dinaintea revenirii lui Isus la fel ca cei mai generali, sau „istoric”, premilenialism.

Postmilenialismul

Această teorie spune că prin predicarea evangheliei lumea va îmbrăţişa eventual Creştinismul şi va deveni o „societate de sfinţi” universală. În acest punct Hristos va fi invitat să-şi asume comanda şi domnia peste planeta paşnică a omului. Leoaine Boettner defineşte postmilenialismul astfel:

„Aceasta este o părere despre ultimele lucruri care susţine că împărăţia lui Dumnezeu se extinde acum în lume prin predicarea Evangheliei şi a lucrării salvatoare a Duhului Sfânt în inimile indivizilor, că lumea trebuie să fie eventual creştinizată, şi că întoarcerea lui Hristos are să aibă lor la încheierea unei lungi perioade de neprihănire şi pace de obicei numită „mileniu” . . . a doua venire a lui Hristos va fi urmată imediată de învierile generală, judecata generală, şi interdicţia cerului şi iadului în plinătatea lor” (B).

Astfel, deşi postmilenialiştii cred într-o domnie literală de 1000 de ani, această poziţie este falsă, căci Biblia învaţă în mod clar că situaţia lumii va deveni mai rea şi mai rea înainte de a doua venire a lui Hristos – nu din ce în ce mai bună (10)! Această poziţie a fost popularizată de un lucrător Unitarian numit Daniel Whitby (1638-1726), şi aceasta a înflorit până în partea timpurie a secolului al 20lea. Apoi a venit Primul Război Mondial, şi oamenii au început să se mire. În final teoria posmilenială a fost chiar pusă la odihnă în mijlocul gazărilor lui Hitler din timpul celui De-al 2lea Război Mondial! Astăzi e mai greu să găseşti un postmilenialist decât un nasture Wendelll Wilkie din 1940!

Având în vedere că premilenialiştii susţin că Isus se va întoarce înaintea mileniului, postmilenialiştii susţin că El se va întoarce după ce o domnie pământească este stabilită. Aceasta înseamnă, totuşi, că mileniul va fi simultan cu o eră de istorie umană ordinară. Această părere a fost pentru prima dată articulată în mod comprehensiv de Augustin (354-430), care a privit înfiinţarea bisericii încă din vremea lui Constantin ca domnia lui Hristos cu sfinţii Săi. Postmilenialismul a fost adesea perspectiva generală a Romano-Catolicilor, a Reformaţilor şi a altor biserici stabilite din punct de vedere social. Aceasta a devenit popular în cadrul secolului al 18lea şi al 19 din trezirile evanghelice, care au accentuat transformarea socială. Astăzi unii evanghelici cu orientare socială reînvie aceasta.

Într-un sens general, postmilenialismul slujeşte ca o etichetă pentru orice escatologie care aşteaptă activitatea socială şi religioasă pentru a juca un rol larg în stabilirea împărăţiei lui Dumnezeu. Toate astfel de mişcări recunosc că această împărăţie nu este încă pe deplin stabilită, căci mult rău încă mai există. Ei tot mai susţin că răul poate uneori să câştige mâna de sus. Cu toate acesta, ei susţin că istoria şi societatea în general au fost şi vor fi aduse crescute sub domnia lui Hristos şi că avansarea împărăţiei este îndeaproape relatată faţă de acea a anumitor forţe sociale şi religioase.

În sensul general, deci, mişcările ca cele din secolul al 20lea partea timpurie de „evanghelie socială” şi de teologii contemporane de eliberare pot fi numite postmileniale. Astfel de teologii, totuşi, rareori implică teorii detailate precum felul cum se va încheia istoria. Mulţi îl aşteaptă pe Dumnezeu să acţioneze în întregime prin forţele sociale care lucrează în prezent. Prin urmare, ei interpretează fenomenul ca întoarcerea lui Isus şi învierea finală ca simboluri mai degrabă decât ca întâmplări istorice.

În sensul mai specific, postmilenialiştii sunt aceia, precum mulţi evanghelici reformaţi din ultimele câteva secole, care privesc revenirea lui Isus ca un eveniment istoric şi intră în discuţie de parcă să arate cum vor avea loc evenimentele finale. Ei anticipează adesea o răbufnire scurtă a răului înainte ca Hristos să vină şi recunosc că domnia Sa după acest timp va fi mult mai penetrantă decât înainte. Deşi ei insistă că biserica trebuie să influenţeze în mod semnificativ sfera social-politică, ei pun de obicei evanghelismul în inima avansării împărăţiei.

Postmilenialistul crede că biserica prin predicarea evangheliei va câştiga inimile omului şi va schimba rezultatul prezis biblic al istoriei. Amilenialistul şi postmilenialistul cred ambii că mileniul a început cu Prima Venire şi că nu este necesar 1000 de ani literali. Atât postmilenialistul cât şi amilenialistul cred în autoritatea şi inspiraţia Bibliei şi o iau literal în cazurile pasajelor escatologice.

Premilenialismul

Premilenialiştii susţin că Isus se va întoarce înainte să stabilească o împărăţie milenară pe acest pământ. Această revenire va fi necesară pentru că forţele ostile lui Dumnezeu vor guverna lumea şi Hristos trebuie să le cucerească înainte ca El să poată domni. Spre finalul mileniului răul se va ridica din nou şi aceasta va trebui să fie din nou învins înainte ca domnia cosmică a lui Dumnezeu să fie desăvârşită. Până în secolul al 4lea, biserica timpurie era în general premilenială. Această perspectivă, care a pus biserica într-un conflict ascuţit cu Imperiul Roman, a declinat rapid după ce Constantin a făcut Creştinismul religia favorită a Imperiului. În secolele ulterioare premilenialismul a fost adesea susţinut de grupuri radicale în dezacord cu religia susţinută de stat. Aceia care susţin aşteptarea generală că Isus va reveni înaintea stabilirii unui mileniu pământesc sunt numiţi „premilenialişti istorici”.

Forma mai specifică a premilenialismului este calificată de adjectivul „dispensaţional”. Premilenialismul dispensaţional şi-a câştiga forma sa specifică în timpul lucrării lui John Nelson Darby (1800-1882), fondator al mişcării Plymouth Brethren. Aceasta a rămas populară printre mulţi fundamentalişti americani şi evanghelici conservativi. Dispensaţionalismul contrastează calea lui Dumnezeu de lucru în cel puţin două „dispensaţii” istorice: acea a Israelului şi cea a biserici. Vezi Dispensaţie. Sub dispensaţia israelită, Dumnezeu a încercat să stabilească o împărăţie pământească, naţională centrată în Palestina şi guvernată de legi cultice şi sociale. Când a venit Isus, El s-a prezentat pe Sine ca Rege al acestei împărăţii. Conform dispensaţionaliştilor, totuşi, dispensaţia israelită, sau „împărăţia” nu s-a încheiat când evreii L-au respins. Dispensaţionaliştii pretind să interpreteze toată profeţia biblică în mod literal. Ei argumentează că multe profeţii referitoare la Israel – precum rezidirea Templului de la Ierusalim, domnia unui rege Davidic peste un domeniu paşnic, universal pământesc – nu au fost încă împlinite.

Prin urmare, aceste profeţii vor fi împlinite, şi dispensaţia împărăţiei va fi completată, într-un timp încă din viitor. Chiar de la respingerea lui Israel a lui Isus, totuşi, Dumnezeu a lucrat prin dispensaţia bisericii. În loc să fie preocupat în principal cu o singură naţiune, Dumnezeu îi cheamă acum pe toţi oamenii. În locul stabilirii împărăţiei geografice, Dumnezeu îi adună în biserică. În loc să fie profund preocupat cu lucrurile socio-politice, lucrarea lui Dumnezeu în Era Bisericii se concentrează în principal pe lucrurile spirituale. Această dispensaţie, totuşi, va înceta la un punct particular. Când Isus revine săi adune biserica Sa (11), El o va răpi din lume, şi dispensaţia împărăţiei va fi reactivată. Aceasta va culmina atunci când, după câţiva ani de necaz, Isus se reîntoarce cu biserica pentru a centra domnia Sa milenară în Israel.

Această părere învaţă că Hristos se va întoarce chiar anterior de mileniu şi va domni în mod personal în timpul acestei domnii de 1000 de ani. Numai această poziţie este cea scripturală, şi este cea mai veche dintre aceste trei perspective. Începând cu perioada apostolică înainte, poziţia premilenială a fost susţinută de părinţii bisericii timpurii.

 1. Teologii care au susţinut-o în timpul primului secol d. Hr.

(1)            Clement din Roma – 40 la 100

(2)            Ignatius – 50-115

(3)            Policarp – 70-167

 1. Teologi care au susţinut-o în timpul celui de-al doilea secol d. Hr.

(1)            Iustin Martirul – 100-168

(2)            Irineu – 140-202

(3)            Tertulian – 150-220

 1. Teologi care au susţinut-o în timpul secolului al treilea d. Hr.

(1)            Ciprian – 200-258

(2)            Comodianus – 250

Începând cu secolul al 4lea, totuşi, Biserica Romano-Catolică a început să creastă şi premilenialismul a început să se vestejească, căci Roma se vedea pe sine ca instrumentul lui Dumnezeu de a inaugura împărăţia promisă a slavei. Pentru secole preţioasa doctrină a premilenialismului a fost pierdută cu excepţia a câtorva grupuri.

Oamenii pretind că Biblia descrie cinci evenimente majore finale: revenirea lui Isus, înfrângerea răului, învierea, judecata, şi reînnoirea cosmosului. Postmilenialiştii şi amilenialiştii aşteaptă ca acestea să se întâmple mai mult sau mai puţin laolaltă şi să fie precedate de un timp de necaz numit Necazul cel Mare (12) în care Antihristul va domni. Ei mai anticipează o conversie pe scară largă de evrei înaintea sfârşitului. Premilenialistii istorici aşteaptă şi conversia israelită şi Necazul cel Mare de a avea loc înaintea revenirii lui Hristos. Totuşi, ei împart celelalte patru evenimente finale în două faze.

(1)            La revenirea lui Isus: Antihristul va fi învins, şi satan va fi legat (deşi nu în întregime distrus); apoi „cei drepţi” vor învia din mormintele lor; ei vor fi judecaţi şi răsplătiţi pentru faptele lor bune; şi împărăţia milenară va fi stabilită.

(2)            Apoi, după mileniu: satan şi tot răul va fi distrus; apoi cei „nedrepţi” voi învia; ei vor fi judecaţi pentru faptele lor rele; şi cerul nou să pământul lor se vor coborî atunci.

Premilenialiştii dispensaţionali subdivizează mai departe schema. Ei disting două faze în întoarcerea lui Isus. În prima, El va răpi biserica. Necazul şi conversia lui Israel va urma (deşi în unele versiuni răpirea va avea loc la mijlocul sau după Necaz). Apoi Isus se va întoarce să-l înfrângă pe Antihrist, să-l lege pe satan, şi să stabilească o împărăţie milenară iudeo-centrică. De atunci înainte, evenimentele vor purcede în mare parte ca premilenialismul istoric. Învierea, totuşi, trebuie să aibă loc acum în trei faze: la răpire, toţi cei care au murit în Hristos până în acel timp vor fi înviaţi; la a doua venire a lui Isus, acei martirizaţi în timpul Necazului vor învia; în final, după mileniu, cei „nedrepţi” vor fi înviaţi. Judecata, de asemenea, va purcede oarecum diferit; „cei drepţi” care se alătură răpirii vor fi răsplătiţi atunci, în timp ce aceia care au fost înviaţi la a doua venire a lui Isus vor fi răsplătiţi numai după mileniu, când „cei nedrepţi” sunt înviaţi şi judecaţi.

La Judecata Finală în timp ce discuţia escatologică tradiţională a fost preocupată cu lucrurile milenare pentru mai mult de un secol, câteva alte doctrine au primit atenţia prin perioade mult mai lungi de istorie. Mulţi creştini de rând şi teologi au fost preocupaţi nu cu exact când va avea loc ultima judecată, ci câţi vor fi judecaţi favorabil, şi cum vor fi pedepsiţi cei condamnaţi.

Părerea premilenialistă dispensaţională este mult mai orientată spre profeţie deoarece priveşte spre împlinirea profeţiei şi la a Doua Venire a lui Hristos. Amilenialistul şi postmilenialistul nu aşteaptă revenirea lui Hristos. Premilenialistul dispensaţional aşteaptă de asemenea împlinirea profeţiilor legate de restaurarea lui Israel şi începutul celei de-a 70a săptămâni a lui Daniel.

Premilenialistul dispensaţional aşteaptă împlinirea completă a tuturor profeţiilor biblice. Începutul împlinirii acestor profeţii poate fi văzut în titlurile ziarelor zilnice.

Totuşi postmilenialiştii aşteaptă şi o împlinire mai completă a profeţiei decât am mărturisit noi până aici.

Premilenialistul dispensaţional crede că Hristos va veni pentru credincioşi, răpirea, înaintea necazului vina începe la sfârşitul erei bisericii.

Premilenialistul tradiţional crede că răpirea are loc la a Doua Venire a lui Hristos şi prin urmare biserica trebuie să treacă prin necazul săptămânii a 70a a lui Daniel. Premilenialiştii cred că biserica va eşua în a-i converti pe oamenii de pe pământ şi că atunci când vine Hristos el va confrunta o lume apostată, părerea dispensaţionalistă premilenială, datorită crezului ei în împlinirea literală a profeţiilor referitoare la Israel.

Figura 200 – Părerile despre vremea sfârşitului

Părerea istorică Pre-Milenară plasa răpirea la finalul Necazului şi o imediată revenire cu Hristos pentru a începe domnia Milenară. Această perspectivă face pe credincioşii bisericii să treacă prin Necazul cel Mare care contrazice Apocalipsa 3:10 – Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.

Părerea Amilenială declară că era bisericii va continua până ce Hristos se întoarce şi instituie un Cer Nou şi Pământ Nou. Această perspectivă nu admite o împărăţie milenară şi ignoră Apocalipsa 20 care specifică o Domnie Milenară a lui Hristos.

Părerea Post-Milenară este că Biserica va duce pământul într-o eră de aur de perfecţie şi apoi Hristos va reveni şi va crea un Cer Nou şi un Pământ Nou. Împărăţia Milenară este acum cu Hristos care domneşte în inimile noastre. Această perspectivă ignoră numeroase versete ale Scripturii.

Părerea mea este în esenţă dispensaţional premilenială cu anumite alteraţii. Eu cred că evenimentele vor urma în ordinea dată în Figura 139 Secvenţa Răpirii.

Antihrist descoperit

2 Tesaloniceni 2:7-12

Răpirea sfinţilor Bisericii

2 Tesaloniceni 2:7:12

Antihrist semnează legământul

Daniel 12:1-3

Începutul perioadei de Necaz

Daniel 9:27

Răpirea sfinţilor din Necaz

Daniel 11:40-45

Răpirea evreilor

Daniel 12:1-3

Finalul Necazului

Daniel 9:27

Hristos stă în Sion

Apocalipsa 14:1

Hristos stabileşte Împărăţia

http://www.voxdeibaptist.org/Pareri_despre_mileniu.htm

Povestea educatoarei care a muncit și a reușit să le ofere copiilor din sat o grădiniță ca afară: ”Atunci când vrei, se poate”

Foto: dascalita-creative.blogspot.com

La grădinița din Malu Vânăt, un sat mic din Prahova, sunt 25 de copii și o singură educatoare. Mihaela Mădălina Pîrvu a venit aici în septembrie 2018 și a găsit o grădiniță nu tocmai prietenoasă. A pus mâna pe șpaclu și, alături de muncitori și voluntari, s-a apucat să renoveze clădirea pentru că a vrut să le ofere micuților săi condiții ca la oraș și o grădiniță ca afară. Totul a pornit de la o centrală termică. Venise în luna februarie să țină locul educatoarei din sat și în sală era frig, foarte frig. Cu ajutorul prietenilor a obținut o donație, a cumpărat centrala și a mers mai departe. Așa a ajuns să transforme grădinița în opt luni de zile, să îi dea mai multă culoare și să amenajeze în curte un loc de joacă care i-a cucerit pe micuți. ”Vreau copiii mei să fie fericiți! Când faci ceea ce îți place nu consideri muncă”, spune educatoarea.

Mihaela Mădălina Pîrvu face naveta la Malu Vânăt. Este din Măneciu-Ungureni, o comună aflată la 6 km distanță, și a lucrat înainte, timp de șapte ani, la grădinița din Schiulești. S-a transferat pentru că educatoarea din sat ieșea la pensie și aici era mai aproape de casă. La 42 de ani, educatoarea are pentru prima dată o grupă cu copii de toate vârstele. Grădinița care aparține de Școala Gimnazială ”Traian Săvulescu” din comuna Izvoarele are program simultan. Este singurul educator pentru cei 25 de copii, de la 3 la 6 ani, într-o clădire vecină cu școala, în care există o sală de grupă, un hol și o baie.

În august 2018, Mihaela Mădălina Pîrvu pornea în aventura schimbării radicale. Atunci s-a dat startul activităților de renovare la Grădinița ”Veseliei” și povestea s-a încheiat după opt luni de muncă multă, voluntariat și ore state până târziu.

Educatoarea ne povestește cum a început ”această călătorie lungă și anevoioasă”, dar plină de satisfacții. ”În februarie, am suplinit-o pe colega mea care s-a pensionat și am descoperit acolo o grădiniță nu tocmai prietenoasă. Era foarte frig, de aici a pornit totul. Era frig, sobele nu făceau față și eu am apelat la niște prieteni care, la un moment dat, mi-au spus că ar putea să sponsorizeze o grădiniță. Le-am zis că acum ar fi momentul, avem nevoie de o centrală aici. Copiii aceștia fac frigul, era o zăpadă mare…”, își amintește Mihaela Mădălina Pîrvu care a reușit astfel, după ce a înscris grădinița în proiectul ”We help” al unei companii, să obțină cei 3.000 de euro necesari pentru a cumpăra o centrală termică.

”Și de la centrală am ajuns la renovare. Am fost la formări în străinătate, am participat la un schimb de experiență în Italia și am venit de acolo cu foarte multe idei și am zis: așa vreau să fie grădinița în care lucrez. Vreau copiii mei să fie fericiți! Și m-am apucat de treabă”, mărturisește educatoarea.

În vara anului trecut a desfășurat în grădiniță un proiect, împreună cu Asociația OvidiuRo, Atelierele de Vară ”Șotron”, și a vrut să îi primească pe copii într-un altfel de spațiu.

”Ne-am apucat să dărâmăm pereții inițial, pentru că era nevoie de zugrăveală. Când au dat cu lavabil, a început să pice tot și atunci am luat-o frumușel la șpaclu, împreună cu muncitorii, pentru că era timpul foarte scurt. Începea grădinița de vară și, din dorința de a-mi cunoaște copiii mai bine, am zis că mă duc și fac două săptămâni de voluntariat. Și ne-am apucat să zugrăvim, școala ne-a ajutat cu mobilier nou, am desfășurat atelierele de vară și apoi nu s-au mai terminat renovările, tot timpul a mai venit câte ceva”, povestește Mihaela Mădălina Pîrvu.

Lucrările au continuat și după ce ce a început anul școlar, însă totul a fost organizat astfel încât ”să nu încurcăm nici noi muncitorii, nici muncitorii pe noi”. S-a pus gresie, s-a realizat tot ce înseamnă instalație pentru centrală, iar copiii au acum toate condițiile și nu sunt nevoiți să meargă la toaletă în curte pentru că au baia în interior. Educatoarea spune că, pentru a reuși toate acestea, directorii școlii s-au implicat foarte mult, iar cu primăria există o colaborare foarte bună.

”E adevărat, eu nu sunt director, dar nu am fost niciodată genul să stau să aștept să vină cineva să facă. Directorul nostru plin și directorul adjunct au în subordine școli în cinci localități și atunci am considerat că trebuie să vin eu cu propuneri. M-am dus, am lucrat și în weekend când a fost nevoie, dânșii au fost deschiși, au făcut și dumnealor voluntariat alături de noi….”, spune educatoarea.

”Când faci ceea ce îți place nu consideri muncă”

”Ne presa timpul foarte tare și simțeam nevoia să îi impulsionez. Am zis că dacă eu pun mâna pe șpaclu, dumnealor vor lucra poate cu mai mult entuziasm să terminăm la timp.”

Mihaela Mădălina Pîrvu a muncit cot la cot cu muncitorii, a dat cu șpaclul, însă vorbește cu atâta modestie despre acest lucru… Nu vrea să pară că se laudă și, cu o voce caldă, aproape timidă, ne răspunde la fiecare întrebare. Ce a motivat-o să se înhame la schimbarea unei clădiri, oricât de mică ar fi ea? ”Mă întreabă toată lumea treaba aceasta: eu sincer nu am un răspuns care să lămurească pe cei din jur. Mie îmi place foarte mult meseria mea și cred că, atunci când faci ceea ce îți place, nu consideri muncă. Este o distracție continuă. În primul rând, m-am gândit că este foarte important ca și copiii din mediul rural să aibă parte de condițiile de la oraș, m-am gândit că nu degeaba m-am dus prin străinătate să văd cum merg lucrurile. Dacă nu aduc și aici ideile de acolo, atunci pur și simplu timpul meu a fost irosit. Îmi place ceea ce fac.”

”Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te implici”

Povestea renovării grădiniței la care lucrează a fost postată de educatoare pe blogul personal (Dăscălița Creative) și ne explică de ce a făcut-o: ”Dorința mea nu a fost de a ieși în evidență, nu asta mi-am dorit, dar am postat pentru că eu cred că se poate. Atunci când vrei se poate. Este ușor să stai deoparte și să faci o listă cu ce îți dorești și să aștepți să ți se îndeplinească, dar nu este așa, din punctul meu de vedere. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te implici. Cred că ne-am obișnuit să stăm să cerem și să dăm vina pe alții și am auzit de foarte mult ori: știi, eu am cerut, dar nu mi s-a dat. Eu nu plec de acolo până nu mi se dă. Trebuie să insiști și să te implici foarte tare. Atunci când se vede că vrei și te implici, automat vin și ceilalți către tine.

Copiii, lăsați să descopere singuri

Lucrările au fost finalizate în urmă cu o săptămână, odată cu amenajarea spațiului de joacă din curtea grădiniței, de care copiii sunt foarte încântați: ”Am zis că trebuie să facem și afară. M-am orientat, am căutat și pe internet și am găsit tot felul de idei apropiate de pedagogia Montessori, pentru că eu mă regăsesc mult acolo – copiii sunt lăsați să descopere singuri.

Adeptă a acestei pedagogii, educatoarea desfășoară multe activități în aer liber și, împreună cu copiii, au amenajat propria grădină. Au plantat fori și au pus semințe de legume, iar acum așteaptă să se facă răsadul pentru a-l planta în grădină.

”Activitățile desfășurate afară înseamnă fericirea copilului pentru că el ia contact cu natura, se dezvoltă mult mai sănătos, își consumă energia. În sală trebuie să respecte foarte multe reguli, ori afară, fiind spațiu generos, intră în contact cu natura… Ei caută cu lupele gândăcei… Sunt foarte interesați de tot ceea ce facem noi afară”, explică educatoarea.

La grupă, folosește foarte mult materialele din natură și aplică ideile pe care le-a descoperit la cursurile din străinătate. ”Sala nu este foarte mare, dar este împărțită pe centre, care sunt delimitate foarte clar. Merg pe ideea de fericire a copilului și de dezvoltare a fiecăruia în ritmul său. Trebuie să ții cont întotdeauna că nu poți să tragi de ei să îi uniformizezi, mai ales că am copii de toate vârstele. M-am speriat un pic la început, a fost primul meu an în care am lucrat cu copii de toate vîrstele deodată și m-am gândit atunci că pedagogia Montessori mă poate ajuta. Maria Montessori spunea că cel mic învață mult mai ușor de la cel mare. Ei se pot ajuta unii pe ceilalți, i-am învățat să ceară ajutor și să ofere și învață foarte frumos unii de la ceilalți.”

Despre modul în care reușește să îmbine activitățile specifice fiecărei vârste, educatoarea spune, râzând, că ”nu este ușor, dar este frumos”. ”În fiecare zi, pentru mine este altfel acolo și vin acasă încărcată pozitiv”, mărturisește Mihaela Mădălina Pîrvu, mamă a două fete, eleve în clasa a IV-a și a XII-a.

”Povești sub lupă”

Este un proiect, derulat de Asociația OvidiuRo, pentru care educatoarea a aplicat, a convins și grădinița a fost dotată cu o bibliotecă modernă. În plus, timp de trei luni, fiecare copil a primit, acasă, câte o carte. Ora de poveste are loc în fiecare zi și, ori de câte ori este posibil, vin să le citească copiilor părinții, profesorii… ”În fiecare zi, până se strâng toți copiii, pe rând, își aleg o carte din bibliotecă și încep să citească. Fiecare copil citește după imagini colegilor.”

Cu toate metodele pe care le folosește, copiilor le place la grădiniță, iar educatoarea are planuri cu micuții săi: le pregătește noi ateliere de vară și va organiza cât mai multe drumeții. Săptămâna trecută au fost în vizită la căminul de bătrâni dintr-un sat vecin, au mers pe jos 2 km, iar micuții au fost ”așa de încântați și ne-am gândit că ar fi grozav să pornim în drumeții mai des”:

Aproape de noi avem satul Cernești, aparține tot de comuna Izvoarele și de acolo vin copii la grădiniță. Ne gândeam să mergem în satul lor. Este un colț puțin rupt de lume, te gândești la Creangă, la copilăria aceea sănătoasă… Copiii mi-au propus să mergem cu trenul într-o zi, vom ieși la picnic cu părinții… Suntem deschiși la orice provocare. Eu sunt în căutare de nou în permanență.

Educatoarea spune că are o relație foarte bună cu părinții copiilor, sunt deschiși la toate propunerile și au ajutat ori de câte ori a fost nevoie, chiar și cu muncă fizică: ”Sunt foarte aproape de noi.”

Pentru Mihaela Mădălina Pîrvu, cel mai important lucru ca educator este ”să le fie bine bine copiilor” și, cu emoție în glas, ne spune: ”Dacă lor le este bine, pentru mine este perfect. Mă gândesc că suntem datori față de generațiile acestea să îi ajutăm să își îndeplinească visele. Să facem totul pentru ei, să îi învățăm să fie fericiți pentru că stresați vor fi destul”.

Foto: dascalita-creative.blogspot.com

Citește și: 

Povestea educatoarei care a muncit și a reușit să le ofere copiilor din sat o grădiniță ca afară: ”Atunci când vrei, se poate”

Îngroparea învierii: tu îți poți permite un Hristos înviat?

download

Atunci când relatează miracolul învierii Domnului Iisus Hristos, evanghelistul Matei alege să redea câteva detalii unice, care nu se regăsesc în celelalte Evanghelii. Dintre acestea, amintesc sigilarea mormântului de către guvernatorul roman Ponțiu Pilat și păzirea mormântului de către garda de soldați, ca Iisus să nu poată ieși de acolo nici mort, nici viu (Ev. Matei 27:62-66).

Al doilea detaliu, unic evanghelistului Matei, are loc după învierea Domnului, când garda de soldați care a păzit mormântul este plătită cu bani grei ca să spună o minciună prost încropită: că ucenicii lui Iisus i-au furat cadavrul, în timp ce ei toți dormeau în post (Ev. Matei 28:11-15). În ambele relatări, la originea acțiunilor sunt liderii religioși și politici ai Iudeii. Ei sunt cei care încercau cu orice preț să împiedice învierea! De ce? Pentru că nu își puteau permite un Hristos înviat. Căci învierea l-ar fi făcut un Personaj extrem de incomod, chiar periculos.

În cuvintele parafrazate ale scriitorului Philip Yancey: Cât de diferită ar fi fost lumea dacă Isus n-ar fi înviat din morți!După trei ani petrecuți în preajma Lui, impresia pe care ar fi lăsat-o asupra oamenilor L-ar fi păstrat în memorie ca pe cel mai înțelept învățător și făcătorul de minuni cum altul n-a mai fost. S-ar fi ridicat un monument în memoria Sa, iar noi astăzi am fi putut vizita monumentul acesta în Nazaret amintindu-ne de viața ilustrului dulgher. Lumea L-ar fi prețuit și astăzi, tot așa cum sunt prețuiți Buddha, Mohamed, Confucius sau Socrate. Un Isus neînviat ar fi, într-un fel, mai ușor de acceptat. Tocmai învierea îl face periculos! Oamenii prețuiesc geniile defuncte, dar se tem de cele vii. Cu mult mai mult, dacă acest Isus a înviat, atunci El este Dumnezeu! Și atunci lucrurile mele ascunse sunt dezgolite înaintea Lui. Răstignitul înviat are autoritatea de-a mă confrunta. Prezența lui vie se interferează la fiecare pas cu viața mea, cerându-mi socoteală pentru ea. Și acest din urmă adevăr este cel mai tulburător și le întrece pe toate.” 

Un Hristos înviat are autoritatea de a-mi cere socoteală pentru modul în care îmi trăiesc viața: iar viața mea, cu toateascunzișurile ei, este dezgolită înaintea Lui! Tocmai din această cauză, liderii religioși din Iudeea nu își puteau permite o înviere. Întrebarea acestei zile, însă, este dacă tu și eu ne-oputem permite…

Conducătorii religioși și politici ai iudeilor erau caracterizați de ceea ce teologul britanic John Stott numește „o mândrie rasială, națională, religioasă și morală”. Erau mândri de relația specială pe care pretindeau că o au cu Dumnezeu, mândri de faptul că erau conducătorii „poporului ales” de Dumnezeu, mândri de pretinsa calitate a vieții lor morale și religioase. Dar, mai presus de toate, erau mândri de autoritatea pe care o aveau în fața mulțimilor. O autoritate pe care nu avea nimeni dreptul să o conteste! Iar pentru a-și menține intactă autoritatea, trebuia să își mențină intactă reputația, aparența, imaginea exterioară. Motiv pentru care au și dus ipocrizia la rang de artă. O parte a acestor lideri religioși aparțineaupartidului fariseilor. Nu întâmplător, în limba română, cuvântul „fariseu” a ajuns sinonim cu „ipocrit, fățarnic, om cu mai multe fețe”. Prin felurite acțiuni de manipulare, liderii religioși și politici și-au atras admirația și respectul mulțimilor, iar autoritatea lor s-a consolidat în timp. Nimeni nu cuteza să le conteste calitatea morală și autoritatea religioasă! Imaginea lor publică era impecabilă și prin această aparență exterioară poporul era controlat, manipulat!

Dar a venit acest Iisus din Nazaret, acest nimeni, acest dulgher dintr-un sat fără însemnătate din nordul semi-păgân și rău famat al țării, numit Galileea. Și El și-a permis ceea ce nimeni nu și-a permis. Le-a contestat autenticitatea relației cu Dumnezeu, le-a contestat calitatea credinței lor, a contestat moralitatea faptelor lor; și, mai grav ca toate, le-a contestat autoritatea. Încă de la începutul lucrării Sale, Iisus a devenit un personaj extrem de incomod, de periculos pentru ei. Și aceasta pentru că avea capacitatea supra-omenească de a vedea dincolo de aparențe, dincolo de imaginea exterioară afișată și atât de atent construită și păzită. Iisus era extrem de incomod pentru că îi vedea așa cum erau ei în realitate, dincolo de aparențe!

Tocmai de aceea acest Iisus trebuia redus la tăcere. Nu doar pentru că acuzațiile Lui erau grave, cât mai ales pentru că erau adevărate. Cât de incomod trebuie să fi fost să stai față în față cu Cineva care te vedea dincolo de aparențe, cu Cineva care te cunoștea așa cum ești în realitate și care nu se sfia să facă public ce tu țineai în taină… Un astfel de Personaj incomod, periculos nu putea fi tolerat! Acest Iisus le amenința imaginea exterioară, prestigiul public, poziția lor religioasă, moralitatea și mai ales autoritatea. De aceea frământarea lor majoră nu era: „ De unde îmi cunoaște atât de bine ascunzișurile vieții? De ce mă poate citi atât de bine? Cum de El vede ceea ce nimeni nu vede, dincolo de aparențele mele?” Pentru acești conducători religioși întrebarea mistuitoarea era: „De unde are autoritatea să mă ia la rost? Să-mi conteste modul în care-mi trăiesc viața? Și să-mi ceară socoteală pentru tot ce sunt și tot ce fac?” (Ev. Mat. 21:23). Iar când au aflat că El pretinde că autoritatea Lui venea direct din identitatea Lui, aceea de Fiu a lui Dumnezeu, L-au acuzat de blasfemie, L-au agățat pe o cruce și apoi L-au ferecat într-un mormânt, crezând că așa îl vor reduce la tăcere. Iisus fusese pentru ei un Personaj incomod, chiar unul periculos, dar acum totul se sfârșise…

Liderii religioși își permiteau multe, dar nu o înviere! Pe aceasta chiar nu și-o puteau permite. Așa că au încercat să îl țină pe Iisus în mormânt. Iar dacă nu au reușit să Îl țină acolo, au încercat să îngroape adevărul învierii Sale, prin minciună! Pentru că învierea confirma că acest Iisus chiar este Fiul lui Dumnezeu; și, totodată, îi confirma dreptul și autoritatea de a le pune întrebări incomode și de-a le cere socoteală de modul în care își trăiau viața, în public sau în privat. Învierea Îl făcea mai incomod și mai periculos decât fusese vreodată. Căci Cel care îi citea dincolo de aparențe, scoțând la suprafață adâncul vieții lor, se dovedea a fi Însuși Dumnezeu!

Dar tu, dragă cititor, tu îți poți permite un Hristos înviat? Cine ești când nu te vede nimeni? Ce ascunzi dincolo de aparențe? Pentru orice om cu viață dublă sau tăinuită, Hristosul înviat devine incomod, chiar periculos.

În cuvintele aceluiași John Stott: „Atitudinea noastră față de Hristosul înviat este de multe ori aceeași cu a liderilor religioși evrei. Și astăzi, El este, așa cum l-a numit C.S. Lewis «un intrus transcendental». Iar noi suntem iritați de faptul că ne deranjează apărând în problemele noastre intime, de faptul că ne cere să ne supunem Lui, de faptul că se așteaptă să-L ascultăm. «De ce nu-și vede de treabă», întrebăm noi arțăgoși, «și să ne lase în pace? ». La care El răspunde instantaneu că noi suntem centrul preocupării Sale și că nu ne va lăsa niciodată în pace. Așa că și noi îl privim ca pe un rival care ne amenință poziția, care ne tulbură pacea, care ne răstoarnă lucrurile pe dos, care ne subminează autoritatea și diminuează simțul propriei noastre demnități. Și noi, ca și ei, dorim să scăpăm de El!”

Prin învierea Sa din morți, Domnul Iisus Hristos devine la modul continuu incomod, chiar periculos, pentru orice om cu viața compromisă și tăinuită. De aceea, atât de mulți preferă să Îi îngroape și astăzi adevărul învierii. Învierea lui Iisus nu e greu de crezut la nivel intelectual, ci e greu de acceptat la nivel moral. Reluând cuvintele lui Philip Yancey, „dacă acest Isus a înviat, atunci El este Dumnezeu! Și atunci lucrurile mele ascunse sunt dezgolite înaintea Lui. Răstignitul înviat are autoritatea de-a mă confrunta. Prezența lui vie se interferează la fiecare pas cu viața mea, cerându-mi socoteală pentru ea. Și acest din urmă adevăr este cel mai tulburător și le întrece pe toate.” Ca atare, nu există nici o altă soluție, decât să vii cu viața ta ascunsă și compromisă înaintea Celui care oricum o cunoaște în cele mai mici detalii, să-ți ceriiertare pentru toate fărădelegile comise și să accepți iertarea Lui, pe care ne-a asigurat-o murind pe cruce și înviind din mormânt. Doar atunci Hristosul înviat încetează să mai fie incomod, chiar periculos…

Așadar, dragă cititorule, tu își poți permite o înviere? Tu îți poți permite un Hristos înviat?

Mihai Bojin

Botez la Jamu Mare

download

Duminică, 21 aprilie, a fost mare bucurie în Biserica Creştină Baptistă din Jamu Mare, județul Timiş.  4 persoane, îmbrăcate în alb,  l-au mărturisit pe Hristos ca Mãntuitor personal cu ocazia botezului organizat de către Biserica Baptistă.

Evanghelia a fost propovăduită de către pastorii Phil Roberts din Woodstock,  America şi Ionel Tuțac, Lugoj.

Un grup de tineri din Timişoara,  parte a corului studenților evanghelici, a lăudat pe Dumnezeu prin cântari şi poezii.

Actul botezului a fost oficiat de către fratele Gheorghe Sporea, pastorul Bisericii locale

Dr. Stephen R. Graves: O poveste cu două înmormântări

Cu câteva luni în urmă, în comunitatea noastră am avut două înmormântări, în aceeași săptămână. Ambele au fost pentru doi oameni pe care i-am cunoscut, care au avut o viață lungă și au fost implicați în comunitate. Am presupus că înmormântările vor fi asemănătoare între ele. M-am înșelat.

Prima înmormântare a fost o celebrare impresionantă a vieții, cum nu mai văzusem de multă vreme. Toți copiii și nepoții celui decedat au fost prezenți. Mi-am dat seama că toți copiii ajunseseră oameni cu impact și oameni cu un caracter bun. Erau în relații bune (nu perfecte) unii cu alții și cu comunitatea din care făceau parte. Mai mulți dintre nepoți au vorbit despre ce au învățat de la bunicul lor și amintiri cu el. Mereu s-a spus: „Îmi amintesc că bunicul…”. În mod clar, omul acesta a avut un impact asupra mai multor generații în timpul vieții sale.

Dar nu a fost doar familia prezentă. Câteva personalități oficiale reprezentând compania unuia dintre fii au venit de pe coasta de Est pentru înmormântare. Camera a fost plină cu prieteni și rude. Am fost impresionat de câți oameni a influențat acest om.

Jucătorul de baseball Yogi Berra spunea mereu în glumă: „Ar trebui să mergem la înmormântările altora, ca să vină și ei la noi.” Nu de asta mă bucuram acum să eram prezent. Mă bucuram pentru că era genul de înmormântare care te face să te gândești: „Aș vrea ca înmormântarea mea să fie la fel ca aceasta”. Bineînțeles că înmormântarea lui arăta așa, pentru că viața lui a arătat așa.

Mai târziu, în aceeași săptămână, am participat la cealaltă înmormântare. Au fost în total mai puțin de 10 oameni prezenți. Au trebuit să plătească un predicator din altă parte să vină să predice pentru că nu era nimeni apropiat de cel decedat care să predice.

Acest om avusese și el o viață plină, dar a condus spre o înmormântare goală. De ce? Deoarece viața lui a fost plină de lucruri greșite. Viața lui a fost centrată pe el însuși, plină cu lucruri materiale, dar fără relații sănătoase și influențe pozitive.

Credeam că înmormântările vor fi la fel, dar au fost complet opuse.

Comentatorul și jurnalistul David Brooks care lucrează pentru New York Times a descris atmosfera mai bine, spunând că cultura noastră onorează „virtuțile din CV”, dar noi ar trebui să căutăm „virtuțile din eulogii” pentru viața noastră. Poate că fusese și el la o înmormântare când a scris asta.

Înmormântările au un mod de a ne face să încetinim pasul și să ne gândim la seriozitatea vieții – și la priorități. Ne fac să ne gândim la ce este etern și divin. Ne fac să trecem prin rutinele și zgomotul vieții și să ajungem să medităm la direcția în care se îndreaptă viața noastră. Ele ne fac să îi celebrăm pe oameni mai presus de lucruri și activități. Ne fac să privim în urmă, lucru care ne ajută să privim înainte.

Poate că de aceea cartea Eclesiastul  spune: „Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte, îşi pune la inimă lucrul acesta.” (Eclesiastul 7:2).

Cu siguranță că înțeleg că moartea are o parte tristă și chiar șocantă. Dar dacă ai ocazia să privești o celebrare a unei vieți trăite bine, profită!

Autor: de Dr. Stephen R. Graves

https://www.stiricrestine.ro/2019/04/24/dr-stephen-r-graves-o-poveste-cu-doua-inmormantari/?

Agenția Kairos: Copiii care și-au dat viața în duminica Paștelui din Sri Lanka!

Cu tristețe constatăm că, în fiecare an când vine perioada sărbătorilor pascale, creștinii din diferite zone ale globului plătesc cu viața Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Hristos.

În acest an au fost creștinii din Sri Lanka cei care au plătit acest greu tribut. Duminică dimineață (21.04.2019), după ce slujbele au început, în trei dintre biserici și cinci hoteluri din Sri Lanka au intrat atacatori sinucigași care și-au detontat încărcăturile explozibile de pe ei. Bilanțul acetor atacuri, este momentan de 290 de morți și 500 de răniți. Atacurile au avut loc în orașele Negombo, Batticaloa și în capitala Colombo.

Caroline Mahendran, învățătoarea de școală duminicală, de la biserica Sion (una din cele trei biserici atacate), mărturisește: „Astăzi, la școala duminicală am abordat subiectul morții și învierii Domnului Isus și apoi i-am întrebat pe copii, câți dintre ei ar fi gata să moară pentru El. Toți și-au ridicat mânuțele. Câteva minute mai târziu am coborât cu ei ca să participe la slujba din biserică. Imediat a avut loc explozia și jumătate din copilași au murit pe loc.”

Deși nu este clar cine se află în spatele celor opt explozii care au forțat blocajul celor 21 de milioane de locuitori ai țării, acestea sunt „cu siguranță acte de teroare”, a declarat Manisha Gunasekera, înaltul comisar al Sri Lanka în Marea Britanie.

În urmă cu 10 zile a circulat un avertisment cu privire la un posibil atac, ridicând întrebări dacă s-ar fi putut lua măruri de prevenire.

„Trebuie luate măsuri serioase cu privire la motivele pentru care acest avertisment a fost ignorat”, a subliniat ministrul telecomunicațiilor din Sri Lanka, Harin Fernando, într-un mesaj publicat pe Twitter,  postând și poza documentului intitulat „Informații despre un presupus plan de atac”, datat în 11 aprilie și semnat de către inspectorul general adjunct de poliție, Priyalal Dissanayake.

Sri Lanka ocupă locul 46 în Indexul Mondial de Persecuție, un clasament al celor 50 de țări în care este cel mai periculos să fi creștin. Religia majoritară a acestei țări este budismul, creștinii reprezentând doar 1,9 milioane din populația țării.

În mare parte, atacurile împotriva creștinilor din Sri Lanka provin din comunitate. Bisericile creștine sunt vizitate fracvent de către vecini, aceasta conducând în mod repetat la proteste și atacuri împotriva bisericilor, în special în zonele rurale. Potrivit Alianței Naționale Creștine Evanghelice din Sri Lanka, a existat o creștere accentuată a atacurilor violente asupra creștinilor, adesea efectuate de către mulțimi de oameni.

În acest moment, nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atacurile de duminică.

 • Haideți să ne unim în rugăciune pentru toți cei afectați:
 • Ca Domnul să îi mângâie pentru toți cei dragi care au murit;
 • Ca să rămână statornici pe calea Domnului, în ciuda persecuției;
 • Ca Domnul să aducă vremuri din înviorare și peste Sri Lanka.

Frați și surori, atunci când ne vom face timp să ne rugăm pentru creștinii din Sri Lanka, să fim totodată mulțumitori și recunoscători Domnului pentru vremurile de pace din țara noastră. Și, dacă Domnul ne-a arătat nouă un har mai deosebit, haideți să nu îl irosim acest har, ci mai degrabă să folosim aceste vremuri de pace pentru a vesti învierea Domnului, mai ales printr-o mărturie personală demnă de copii ai lui Dumnezeu.

Echipa Kairos

https://www.stiricrestine.ro/2019/04/24/agentia-kairos-copiii-care-si-au-dat-viata-in-duminica-pastelui-din-sri-lanka/?