ÎNTRE FĂȚĂRNICIE ȘI IGNORANȚĂ — Noutati Crestine

Deja am obosit citind despre cum înțeleg unii să diferențieze problema sărăciei, din Siria și tragedia secularei catedrale Notre Dame din Paris. Imaginile alăturate cu un copil flămând neîngrijit și catedrala în flăcări, circulă fără temei, fără logică la fel sculpturile, catedralei, cu demonul și oamenii chinuiți, invocându-se satanismul.De ce nu se ține seama de […] […]

Religia vechilor germani şi scandinavi

download

Religia vechilor germani şi scandinavi

Introducere

        Cele mai vechi date istorice despre credinţele religioase şi morala germanilor ne sunt furnizate de Caius Iulius Caesar, în De bello gallico. Ele sunt foarte sărace în comparaţie cu descrierea traiului germanilor. Dar Caesar prezintă aceste date punându-le faţă în faţă cu acelea ale galilor: «Germanii se deosebesc mult în privinţa acestor obiceiuri într-adevăr, ei n-au nici druizi care să rânduiască sacrificiile şi nici nu îndrăgesc jertfele. În rândul zeilor nu-i socotesc decât pe aceia pe care-i văd cu ochii şi de ale căror binefaceri se bucură în chip vădit: Soarele, Vulcan şi Luna; de ceilalţi nici n-au auzit măcar. Toată viaţa şi-o petrec la vânătoare sau îndeletnicindu-se cu meşteşugul armelor, de mici copii se învaţă cu munca şi cu traiul aspru. Acei care şi-au păstrat cât mai târziu fecioria se bucură de foarte mare laudă printre ai lor: ei cred că astfel ajung să-şi mărească statura trupului, să-şi sporească puterile şi mlădierea. Să fi cunoscut femeie înainte de douăzeci de ani trece la dânşii drept unul din lucrurile de mare ruşine; altminteri nu fac nici o taină din treburile acestea, căci pe de o parte bărbaţii şi femeile se scaldă în râuri lalolată şi, pe de alta, se îmbracă în piei şi în nişte scurte de ren, cea mai mare parte a corpului lăsând-o dezgolită» (De bello gallico, VI, 21).

Izvoare 

           Dintre scriitorii şi istoricii romani, Iulius Caesar descrie sumar şi nesigur credinţele religioase ale germanilor în De bello gallico, cum s-a observat în fragmentul de mai sus, dar informaţii mai ample oferă Tacitus în lucrarea sa intitulată Germania (De origine et sita germanorum), în Annales (1, 51) şi în Historiae (IV, 64). Se mai află unele date la Ammianus Marcellinus (sec. IV) şi Procopius din Cezareea (sec. VI). Acestea ar constitui izvoarele «externe». Izvoarele «interne» sînt însă următoarele: Edda – colecţie de cântece ale norvegienilor refugi­aţi în Islanda, în două redactări, una din sec. IX-XII, iar cea de a doua în proză, redactată de islandezul Snori Sturleson (1179-1241); Sagas (Povestiri) din sec. XII-XIII. Acestea pentru nordici. Cât priveşte pe germanii din sud, date ample despre religia lor se află în Cântecul Nibelungilor (Niebelungenlied). La anglo-saxoni poemul Beowulf (sec. VIII-X), ne furnizează date privitoare la religia lor. Alte informaţii se găsesc la autori cum sunt : Grigore de Tours şi Iordanes (sec. VI), Beda Venerabilul şi Paulus Diaconus (sec. VIII), Adam din Bremen (sec. XI), Saxo Grammaticus (sec. XII). Importante sunt, desigur, şi descoperirile arheologice.

Zeii sau divinităţile

          Germanii au avut trei mari zei : Wodan (Odin), Donar (Thor) şiZiu(Tyr). Aveau şi o zeiţă, Frijasau Frigg, soţia lui Wodan. Se socoteşte că ar fi adorat la început duhurile văzduhului, cele care glăsuiau prin şfichiuirile sau şuierăturile vântului.

a) Wodan (Odin).S-a deosebit cu vremea din mulţimea duhurilor morţilor ce alergau împreună cu vânturile. A devenit căpetenia acelor duhuri şi mai marele împărăţiei morţilor, ba chiar stăpânul vieţii şi al morţii. Datorită naturii sale, avea următoarele însuşiri: violenţa, cu care lipsea pe oameni de viaţa pământească; iuţeala, pentru a umbla sau călări prin văzduh; putinţa de a-şi schimba înfăţişarea după voie, în om sau animal; priceperea în lucrările magice. Este posibil ca el să fi fost adorat şi ca zeu al războiului în timpurile preistorice în nord-vestul Germaniei, dar în cele din urmă a devenit zeul cerului, zeul suprem al poporului german. Astfel, se ştie că Wodan (Odin) era adorat de longobarzi ca patron al bătăliilor şi al victoriei, la danezi şi la scandinavi ca zeu al poeziei şi patron al poeţilor, dar şi ca întâistătător al sufletelor strămoşilor (assas), primind după moarte cinstire divină. De asemenea, el domnea peste Walhalla – paradisul eroilor şi al vitejilor. Zeul ar fi dobândit puterea de a patrona poeţii numai după ce a indus-o în eroare pe Gunlod, fiica uriaşului Suttung, păzitoarea miedului (băutură din miere, nectar) şi i-a furat băutura sfântă. Din acea băutură el dădea unora dintre oamenii buni doar câte o picătură, iar ei deveneau poeţi.

Înfăţişarea obişnuită a lui Wodan (Odin) era următoarea: avea faţă şi trup de om bătrân, cu barbă lungă şi sură, vedea cu singurul ochi pe care îl avea şi purta o căciulă îndesată peste frunte. Pe trup purta întreaga ţinută de războinic. Ca zeu al războiului, avea şi coiful, ca Marte, şi ţinea în mână lancea Gungnir. Cu această lance stârnea la luptă şi-i lovea pe cei aleşi de el să facă parte din armata duhu­rilor de sub comanda lui. Îl însoţeau doi lupi: Geri(Lacomul) şi Freki(Devoratorul). De asemenea era însoţit de doi corbi: Hugin(gîndul) şi Munin (memoria). Aceştia sunt mesagerii care-i aduceau veşti de pretutindeni. Îi stau la îndemână Valkyriileîmplinitoarele dorinţelor sale. Acestea îi ajutau pe protejaţii zeului să obţină victoria şi îi aduceau la castelul său, în Walhalla, pe vitejii ucişi.

b)  Donar (Thor).Era zeul tunetului, adorat în special de norvegieni. Numele său derivă de la rădăcina tan – a suna (lat. tonare). îşi făcea cunoscută voia prin tunet. Purta în mână ciocanul – Miollnir (la înce­put poate o secure dublă). Tânăr, cu barbă, are chip vânjos. De aceea a fost numit în latineşte şi Hercules barbatus. Se purta în car prin norii de ploaie şi furtună şi, prinzând ciocanul Miollnir cu mănuşile de fier, lovea unde vrea să pedepsească. Donar folosea ciocanul şi pentru a face pământul să rodească sau pentru a binecuvânta căsătoria. Donar ajuta pe oameni în lupta cu puterile demonice, cu giganţii. Copacul lui sfânt era stejarul.

c)  Ziu (Tyr).Acest zeu pare să fi fost Tiwaz, zeul adorat de germani în preistorie, zeul cerului. Din această înaltă poziţie de odinioară, Ziu de abia îndeplinea funcţia de zeu al războiului. Numele lui era mai familiar germanilor din apus. Simbolul său era spada. Miturile îl descriu ca având doar mâna stângă, deoarece pe cea dreaptă ar fi pierdut-o în luptă, în urma vicleniei

lupului Fenrir.

 d) Frija-Frigg.Era un fel de Heră a nordului, soţia lui Wodan (Odin). Numele ei înseamnă «consoartă», «soaţă» sau «soţie» sau «cea iubită». Era protectoarea femeilor căsătorite şi dătătoarea de copii. În cele din urmă ea deveni «mama zeilor», deoarece Wodan (Odin) devenise «părintele zeilor».
Alte divinităţi: Eddele vorbesc despre două clase de divinităţi: Asir şi Vanir. Aceste două clase de zeităţi s-ar fi încăierat odinioară, dar au reuşit să se împace şi să devină un singur grup. Între divinităţile minore se amintesc: Frey,Niordşi FreyjaFrey era adorat în câmpiile suedeze, având templu în Uppsala, deci în Suedia, dar cultul său a fost răspândit şi în Norvegia, apoi în Islanda, de colonişti norvegieni. Numele Frey înseamnă «domn». Zeul ocrotea păşunile şi dăruia fertilitate pământului, dădea lumina solară, ploaia şi vânturile bune. În Edde este înfăţişat ca fiind purtat în car tras de un mistreţ. Sabia lui umbla prin văzduh şi putea să lupte singură, iar vasul Skidbladnir îl purta prin înălţimi. Niord, sora lui Frey, este desemnată de Tacitus prin cuvîntul Nerthus şi cu atributul de pământul-mamă (terra-mater). Frey şi Niord patronau împreună jurămintele sacre. Freyja este atestată numai de izvoarele norvegiene şi islandeze. Ea zbura prin văzduh, sub forma de şoim, purta vestita salbă Brisingamen şi patrona dragostea.
În mitologia veche germană şi scandinavă se mai amintesc o serie de divinităţi ca: Balder = Lumina. Era blând şi chipeş, învăluit cu lumină. Heimdall (Lumina lumii) – va suna din corn începutul marii încleştări dintre zei şi demoni (dintre bine şi rău). Loki  uneori ajută, alteori face rău – a cauzat moartea lui Balder şi, în final, nimicirea zeilor. Loki avea drept soţie pe Angrbodasau Spaima întruchipată, iar copiii lui erau lupul Fenrirşi zeiţa morţii, Heistăpâna lumii subpământene.

Giganţii, zânele, piticii

            Germanii credeau că au existat giganţi, cu o fire ciudată: minte puţină, putere multă, supărăcioşi şi nefavorabili oamenilor. Spre deosebire de aceştia, elfii şi elfele, silfiişi silfideleerau fiinţe-duhuri, trăitoare prin munţi, în pământ şi prin ape, prin livezi şi păduri. Silfidele atrăgeau pe muritori prin cântecul lor măiestrit şi fermecat. Cel prins de vraja cântecului şi a dansului lor era transformat în ceea ce voiau silfidele. Alături de celelalte fiinţe miraculoase, piticiise distingeau prin hărnicie şi bunătate, în ciuda staturii lor atât de mici. Uneori ştiau şi să tragă pe sfoară.

Valkyriile. Acestea erau fiinţe gingaşe, duhuri feminine, care îndeplineau poruncile lui Wodan. Purtau arme şi umblau călare, trecând ca vântul peste uscat şi peste mare. Duceau victoria celor ce învingeau în luptă şi conduceau în Walhalla pe cei ucişi pe câmpul de bătaie. Ele par să amintească de preotesele zeului războiului, jertfitoarele prinşilor după bătălie.

Cosmogoniile

          Potrivit mitologiei germanilor, lumea a apărut dintr-un gol: «în marginea dinspre nord a acestui gol a luat fiinţă o regiune a negurii şi îngheţului, Niflheimiar înspre sud, un ţinut al focului şi al luminii, Muspellsheimîn Niflheim era un izvor din care se revărsau douăsprezece pârâiaşe care îngheţau încetul cu încetul, pe măsură ce se depărtau de obârşie. Aşa au apărut gheţarii enormi care au umplut jumătatea de nord a abisului. Dar vântul cald care sufla dinspre Muspellsheim a topit gheaţa şi, din picăturile care cădeau, a luat naştere o făptură omenească, un gigant, Ymir, tatăl unui neam de giganţi ai îngheţului. Din picăturile de gheaţă s-a născut şi vaca Audhumbla(Authumla), care a hrănit cu laptele său pe YmirEa însăşi se hrănea lingând masele de gheaţă care erau sărate. Şi iată că, la sfârşitul primei zile, au apărut din gheaţă perii capului unui om, în ziua a doua a apărut capul şi în ziua a treia un om întreg. Acesta era Buricare a dat naştere lui BorLa rândul său, Bor a avut trei fii: Odin, Vili şiVe. Aceştia l-au ucis pe Ymir şi au creat din el lumea: cu sângele marea, cu oasele munţii, cu dinţii pietroaiele, cu craniul cerul, cu părul arborii, cu creierii norii. Pământul era rotund şi înconjurat de o mare adâncă. Pe marginea mării, cei trei fraţi au găsit într-o zi doi arbori, din care au făcut cea dintâi pereche de oameni, Ask şi Embla, din care s-a înmulţit apoi lumea»
                                  Poeţii scandinavi dau şi o altă versiune a cosmogoniei. Astfel, întreaga lume era ca un copac de dimensiuni uriaşe, uimitoare. Copacul se numea Yggdrasilşi avea frunzele întotdeauna verzi. Una dintre rădăcinile lui se împlânta în profunzimile ţinuturilor subterane, iar ramurile sale puternice ajungeau în cer. Copacul era numit şi «armăsarul» lui Odin deoarece, în fapt, armăsarul zeului păştea din frunza copacului Yggdrasil. De lângă rădăcina ce se înfigea înNiflhelîn lumea subpământeană, ţâşnea izvorul Hvergelmirizvorul înspumat al fluviilor primordiale. Lângă cea de-a doua rădăcină, care pătrunsese în ţara giganţilor acoperită cu sloiuri de gheaţă, curgea izvorul Mimirîn care se afla înţelepciunea şi din care însuşi Wodan (Odin) a dorit să bea, chiar cu preţul unuia din ochii săi. Sub cea de-a treia rădăcină a copacului Yggdrasil – frasinul, care era în cerul însuşi, se afla izvorul UrdDe aici scoteau oamenii apa şi udau copacul, astfel încât acesta să nu se usuce şi să nu putrezească. În ramurile sale cele mai înalte sta cocoţat un cocoş de aur. Acesta scruta orizontul şi dădea ştire zeilor dacă vechii lor vrăjmaşi, giganţii, se pregăteau să atace. Sub copac sta ascuns Heimdallservitorul şi duşmanul zeilor. El avea sa sune din corn ultima bătălie a zeilor cu toţi cei care le doreau căderea. Lângă copac se afla un loc sfânt, un loc al păcii, unde zeii se întâlneau zilnic pen­tru a împărţi dreptatea. În ramuri păştea capra Heidruncea care dăduse lapte războinicilor lui Wodan (Odin) şi. care îi crescuse. Dar copacul Yggdrasil era el însuşi atacat de un balaur viclean, şarpele Nidhoggaşezat la rădăcină şi rozând la ea neîncetat. Patru ţapi umblau de colo-colo prin frunze şi rodeau toţi mugurii. Numai datorită grijii oamenilor copacul continua să rămînă viguros, să dea frunze şi să stea neclintit în centrul lumii»

Lăcaşurile de cult

          Vechii germani şi scandinavi nu au avut de la început locaşuri speciale de cult, ci îşi desfăşurau ceremoniile în aer liber, în boschete sau lângă trunchiurile copacilor sfinţi, frasinul sau stejarul. Este posibil să fi avut şi unele sanctuare mai tîrziu (vi, vé,harg, horgrnume care intră în compunere cu acelea ale zeilor: Torshălla, Thorsharg). în cele din urmă, şi-au construit şi «temple». Acestea aveau o sală mare (pentru credincioşi) şi o încăpere mică, rezervată statuii zeului, sau zeilor. Un templu cu adevărat impresionant se afla la vechea Uppsala, iar în el se adăposteau statuile lui Wodan (Odin), Thor şi Frey. La goţi, Atanaric punea să fie plimbată în car (sec. IV) statuia unui zeu şi să i se plece şi să-i aducă sacrificii toţi goţii supuşi lui. Locaşurile sfinte, templele, se construiau lângă izvoare şi aveau lângă ele copacul sacru.

Sacerdoţiul

            Există unele dovezi despre existenţa unor persoane sacre la vechii germani şi scandinavi. Astfel de persoane nu purtau arme, deoarece considerau că sunt apărate de zeii pe care-i slujeau. Unii purtau un colier de metal, ca semn al oficiului, şi de aceea au fost descoperite multe coliere de aur şi de argint, în special în Suedia, datând din perioada migraţiei. Mai târziu, aşa-numiţii berserk(i)purtau piele de animal şi dispreţuiau armele, deoarece credeau că sunt apăraţi de Odin, dar îndemnau la luptă prin propriul exemplu. Un grup de oameni – astfel dedicaţi zeilor – luptau pentru regele Harold cel Bălai al Norvegiei în secolul al IX-lea.

Mai existau şi văzătoare, ghicitoare, purtând un costum tradiţional şi toiag. Ele se numeau volur (singular volva, poate corespondent la noi cu vâlva sau vâlvele apelor munţilor, pădurilor). Urcate pe o platformă înaltă, aceste femei văzătoare sau prezicătoare cădeau în transă şi răspundeau ritual diverselor întrebări ce li se puneau. Cert este că Tacitus ştia de un preot al zeiţei Nerthus. Mai târziu, în sec. VII, existau preoţi şi preotese pentru cult în Northumbria, ba chiar şi un mare preot. În Norvegia regii oficiau la marile sărbători şi prezidau mesele, aşa cum în mitologie Wodan prezida masa vitejilor, noaptea, în Walhalla.

Jertfele şi sărbătorile

         Jertfa obişnuită la germani se numeablótPe vremea vikingilor, sacrificiul era sângeros şi se aducea în hof(locul sfânt). Se întrebuinţau ca victime: cai, vite, porci şi capre, dându-se atenţie deosebită strângerii sângelui, deoarece acesta urma să fie amestecat într-o altă băutură şi consumat în chip ritual. De altfel, cuvintele riotha blothi(mânjit cu sânge) sunt aflate în creaţiile poetice ale skaldilor de odinioară. Tot cu sângele sacrificial se ungeau altarul de sacrificiu şi pereţii ineriori şi exteriori ai locaşului sacru.

Jertfa era urmată de un banchet ritual, ca semn al comuniunii dintre oameni şi zei şi dintre oameni laolaltă. Existau jertfe periodice în fiecare an, vizând naşterea lunilor, buna rodire etc. Dar la nivel de naţiune avea loc o mare jertfă din nouă în nouă ani (cifra 9 fiind sacră la vechii germani şi scandinavi). Se menţionează, astfel, o jertfă care se aducea la 14 octombrie, alta la 14 ianuarie (mijlocul iernii) şi încă una la mijlocul verii: midsumarsblot.

Au existat şi jertfe omeneşti. Regele însuşi era sacrificat în caz de secetă şi de mari nenorociri, pentru ca prin el să fie implorată mai adecvat mila, îndurarea zeilor faţă de popor.

Sfârşitul zeilor şi al oamenilor

           Vechii germani aveau o teamă specifică de un sfârşit general, al zeilor şi al oamenilor, şi credeau într-o miraculoasă regenerare după dezastrul universal.

Iată cum se descrie acest dezastru: va veni o zi când uriaşii împreună cu toate forţele răului din lume vor porni o luptă crâncenă împotriva zeilor şi a vitejilor care luptă pentru zei. «Ziua aceasta se va anunţa prin trei ani de mari neînţelegeri, războaie şi corupţie, cataclisme ale naturii etc. Sfârşitul însuşi este descris în Edda ca fiind într-adevăr teribil. Heimdall, paznicul zeilor, suflă tare din cornul său, anunţând sfârşitul. Garm, câinele infernal, latră îngrozitor. Lupul Fenrir scapă din lanţuri, gura sa imensă se cască de la cer până la pământ şi aruncă flăcări mistuitoare asupra lumii. Şarpele gigantic Jormundgandr (care înconjoară lumea de mijloc, Midgard) se ridică din ape şi varsă venin în mări şi oceane. Pe mare vine plutind corabia cadavreor condusă de Hrim. Loki, eliberat din cătuşele sale, conduce din nori giganţii îngheţului şi trupele zeiţei Hei. Din sud vine gigantul Surim (Suttung) cu fiii focului. Soarele şi luna sunt devoraţi de lupi, stelele fug, cerul se despică, munţii se rup, marea inundă pământul. Pe o câmpie imensă se întâlnesc adversarii şi începe o luptă năprasnică. Odin, strălucitor în armura sa de aur, luptă împotriva lupului Fenrir, dar este ucis şi devorat de acesta. În aceeaşi clipă însă, monstrul se prăbuşeşte şi moare. Însuşi puternicul Thor se apără în zadar cu ciocanul său, căci, deşi omoară şarpele (din) Midgard, este răpus de veninul acestuia. Zeii cad unul câte unul şi gigantul Surtur dă foc lumii, provocând marele dezastru, Götterdämmerung(«amurgul zeilor»). Neamul omenesc dispare, pământul se scufundă în ape, aştrii se sting».

Lumea renaşte după cataclism, după stingerea marelui incendiu universal: din ape se ridică un pământ nou, pe care grâul creşte de la sine, iar o pereche de oameni care a supravieţuit repopulează uscatul. Balder şi zeii buni reînvie, iar cu aceasta se începe o perioadă de pace şi de iubire fără sfârşit. Un singur zeu, suprem şi drept, va domni peste toţi.

Cultul morţilor, credinţa în nemurire

           Germanii aveau o varietate de opinii şi credinţe în legătură cu soarta omului după moarte, dar se poate spune că numai două erau locurile unde mergeau sufletele morţilor: vitejii în Walhalla, iar oamenii de rând şi sclavii în lumea zeiţei Hel şi a lui Thor : «Odin are conţii / Ucişi pe câmpul de luptă / Dar Thor are / Numai neamul robilor». Morţii de vază se bucurau de mari onoruri. Erau îngropaţi împreună cu armele şi caii lor, ba li se adăugau şi soţiile. Acestea erau spânzurate îndată, lângă locul de îngropare al soţului.

Succesiunea pe linie bărbătească era foarte importantă, tocmai fiindcă fiul sau fiii trebuiau să fie şi ei viteji. De aceea, copiii slabi şi lipsiţi de posibilităţi fizice erau expuşi undeva, spre a se sfârşi. Ei nu contau pentru viaţa viitoare, deci nu avea rost sa treacă prin viaţa de aici.

Înhumarea (sau incinerarea în anumite părţi ale lumii germanice) era urmată de ospăţul funerar. Se aducea hrană bogată şi se bea bere. Dacă ospăţul funerar se ţinea în cinstea capului familiei, atunci urma ritualul urcării fiului în scaunul cel mai de seamă, sau la locul cel mai înalt, ascensiunea făcându-se pe stâlpii casei – simbolul copacului sau al pomului vieţii.

Persoanele de vază erau aşezate în tumuli (gorgane), iar oamenii obişnuiţi erau îngropaţi fără prea multă cheltuiala de energie. Importanţă deosebită se dădea sufletului, deoarece acesta se transmitea în neam, redobândindu-şi un trup printr-o nouă naştere.

Urme din credinţele de odinioară ale germanilor în legătură cu cultul morţilor se regăsesc până astăzi în liturghia pentru morţi săvârşită în dimineaţa zilei de Crăciun.

Concluzii

            Religia germanilor şi a vechilor scandinavi nu a fost omogenă din cauzavastului teritoriu în care au trăit aceştia şi din cauza diverselor triburi care au constituit neamurile teutonice, anglo-saxone şi scandinave. Uneori zeii principali ai unor grupe pot să devină secundari în alte grupe etnice. Religia însăşi cultiva spiritul vitejiei, al luptei, poate şi pentru că populaţiile germanice aveau de înfruntat multe capricii ale naturii pentru a supravieţui. Sacrul este întotdeauna legat de victorie, de biruinţă. Aşa cum forţa nu poate să dăinuie veşnic, fără a se epuiza, germanii au crezut că şi forţa zeilor şi a vitejilor patronaţi de ei avea să sfârşească într-o bună zi. Conflictul forţelor binefăcătoare cu forţele răului cauzează dispariţia zeilor şi a oamenilor în cataclismul final, dar urmează o epocă nouă, a păcii, a armoniei.

Omul are destin secundar. Destinul principal este destinul zeilor aflaţi în conflict cu forţele răului. Dar omul este părtaş la destinul divin, de la început şi până la sfârşit. El este răsplătit de zei pentru ataşamentul său.

https://sites.google.com/site/istoriareligiilor/religia-vechilor-germani-i-scandinavi

Suntem singuri în univers? de Caius Obeada

Octavian C. Obeada, Presedintele Misiunii Vox Dei

Nostra Aetate  În Zilele Noastre

Suntem singuri în univers?  de Caius Obeada

„Când eram copil gândeam ca un copil….”

Îmi aduc aminte cât de fascinant eram de ideea existenţei altor vieţii pe alte planete. Împreună cu prietenii ne uitam la serialele ştiinţifico-fantastice, dezbătând „problemele” universului. Discuţii şi opinii care au acaparat curiozitatea, dorinţa de cercetare şi înţelegere a unui copil. Nu m-am gândit să devin un savant sau un cercetător, însă m-am gândit din tinereţe la perspectiva de a studia Scripturile, cu posibilitatea şi abilitatea de a înţelege studiul antropologic în universul lui Dumnezeu.

Extratereştrii, OZN-ri şi posibilitatea existenţei altor vieţii în univers, au fost şi sunt subiecte captivante, ajungând să fie de interes în cercurile creştine, mulţi pastori şi liderii de şcolii duminicale încercând să ocolească astfel de teme de studiu. Dacă până în secolul XX astfel de subiecte erau de neconceput, odată cu avansarea tehnologică, perspectiva existenţei altor vieţi pe alte planete devine o posibilitate ideologică şi matematică.

Calculele matematice şi descoperirile astronomice atestă posibilitatea existenţei a sute de mii de planete, cu posibilitatea de a fi populate cu fiinţe extraterestre, anticipând că unele planete să aibă un nivel mai avansat de viaţă. Unii cercetători au ajuns să facă aluzie la unele versete biblice din Vechiul Testament care ar demonstra existenţa unor aparate zburătoare înainte de naşterea lui Isus.

O serie de evenimente neexplicabile au ajutat pe unii să întărească convingerea existenţei unor fiinţe mult mai avansate ca omul. În 13 martie 1997, un Obiect Zburător Neidentificat (OZN) a fost văzut în zona Phoenix din Arizona, USA. 6 lumini în formă de V cu o coadă de alte 7 lumini, au putut fi observate şi filmate de mii de oameni. Acest fenomen a putut fi observat şi de turnul de control al Arizonei care a confirmat că nu au fost înregistrate sau detectate de ecranele de radar. Nimeni nu a putut explica acest eveniment, şi în zilele noastre rămânând un mister.

Unii au ajuns să fie aşa de convinşi de existenţa OZN-rilor încât şi-au dat viaţa. 39 de membri ai cultului „Poarta Cerului” (Heaven’s Gate) din Santa Fe, California, în martie 1997 sau sinucis în speranţa de a se reuni cu farfuria zburătoare care era ascunsă în coada cometei Hale-Bopp. Liderul cultului Marshall Applewhite care şi-a dat numele de „DO”, era convins că era Isus Cristos. Ucenicii săi şi restul membrilor din acest cult venerau pe Do ca fiind Isus Cristos. Şi-au dat viaţa ca să fie împreună cu Isus, promiţând că o farfurie zburătoare îi aşteaptă ascunsă în coada cometei Hale-Bopp.

Imaginaţia omului a rătăcit pe mulţi, captivaţi de ideea existenţei altor vieţi pe alte planete, în mod deosebit de posibilitatea întâlniri cu astfel de fiinţe extraterestre. O serie de filme au ajutat pe unii să recunoască posibilitatea unei astfel de întâlniri extraterestre în viitorul apropiat.

Se poate trata un astfel de subiect din punct de vedere teologic? Putem folosi argumente teologice pe baza textelor Biblice în explicarea unor astfel de fenomene?

Încercând să facem puţină lumină, în baza textului Biblic, trebuiesc clarificate câteva puncte de reper care să ajute pe creştini în evaluarea existenţei OZN-rilor sau a fiinţelor extraterestre.

 1. Scriptura este recunoscută în a conţine Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Adevărului.
 2. Scriptura ne este descris creaţia lui Dumnezeu prin crearea:
 • Universului (planetelor, stelelor şi tot ce cuprinde Universul)
 • Animalelor
 • Vegetaţiei
 • Omului
 • Îngerilor (nu în mare detalii)
 1. Dumnezeu creează îngerii diferit de natura umană, demonstrând capacităţi de manifestare superioare omului. Ca exemplu (observat pe paginile Bibliei) putem da următoarele capacităţi supranaturale:
 • apar ca fiinţe umane, fără să fie detectate de oameni
 • apar ca lumini, lumina lor fiind înfricoşătoare oamenilor
 • apar în visele oamenilor
 • apar în faţa animalelor dar invizibile omului
 • apar în formă de plagă
 • apar în formă de flăcări de foc

(Se pare că îngerii pot apărea în diferite forme depinzând de voinţa şi scopul pe care îl au.)

 1. Scriptura ne prezintă existenţa a două feluri de îngeri:
 • îngerii lui Dumnezeu
 • îngerii întunericului (sub organizaţia lui Lucifer)

Având în vedere ca Scriptura conţine cuvântul Adevărului, este greu de conceput ca Dumnezeu să fi ascuns sau să fi ţinut în secret creaţia altor forme de viaţă în Universul Său. Prezenţa îngerilor ne explică existenţa unei alte forme de viaţă care există în jurul nostru şi care poate să aibă un efect pozitiv sau negativ depinzând de sursa iniţiatoare.

În jurul nostru (în fiecare zi) pot exista sau manifesta lucruri naturale sau supranaturale. Lucrurile naturale sunt reacţii fizice sau lucruri explicabile prin legile naturale (fizice) pe care le cunoaştem. Manifestările supranaturale sunt apariţii, fenomene care nu se pot explica (aparţinând lumii supranaturale), lumea duhurilor a fiinţelor invizibile pe care Biblia ne descrie ca aparţinând lumii duhurilor.

Pavel în 2 Tesaloniceni 2:9-10 scrie: „Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”

Satana prin ideologia şi dogma sa, învaţă tot ce este fals încercând să ducă în eroare pe cât mai mulţi. Din păcate, manifestările întunericului au ajuns să ducă în eroare nu numai pe cei care nu cred în Dumnezeu însă să pună un semn de întrebare la adresa lui Dumnezeu pentru copiii Săi.

Un alt punct de studiu care ne ajută să găsim un răspuns în ce priveşte existenţa extratereştrilor, îl găsim în studiu Soteriologiei, adică a Planului de Mântuire. Dumnezeu este destul de clar pe paginile Bibliei în ce priveşte existenţa păcatului şi a sursei. Scriptura explicând sursa păcatului, ne prezintă existenţa unei lumii demonice (separată de lumea lui Dumnezeu), care lucrează împotriva lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne vorbeşte destul de clar prin Scriptură în ce priveşte căderea în păcat şi efectul păcatului în lume. Planul Mântuirii este descris în contextul creaţiei lui Dumnezeu în mod specific a omului şi a îngerilor. Dumnezeu aduce la o finalitate statutul şi existenţa îngerilor rebeli, care sau manifestat împotriva voii Sale. Dacă ar exista alte lumii (planete, etc…) nu se poate înţelege de ce Dumnezeu ar fi ascuns acest mic detaliu? În universul lui Dumnezeu, Scriptura ne explică existenţa unei singure creaţii pe care Dumnezeu ajunge să şi-o salveze, prin planul prestabilit de El înainte de întemeierea lumii.

Există extratereştrii?

DA – în forma manifestării duhurilor văzduhului, ci nu a altor lumii populate de alte fiinţe superioare omului, de care Dumnezeu nu face nici o menţiune.

Există Obiecte Zburătoare Ne-identificate?

DA – în forma manifestărilor duhurilor văzduhului, a manifestărilor întunericului să inducă în eroare pe cât mai mulţi.

Trăim în multe aspecte zilele din urma, zile pregătitoare venirii lui anti-Crist. Filmele şi serialele de televiziune au început să pregătească omul cu conceptul unei lumii superioare, a unei lumii a duhurilor. Pavel scrie lui Timotei:

„Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi învăţăturile dracilor….” (1 Timotei 4:1)

Dumnezeu să ajute pe fiecare să-şi păstreze credinţa şi nădejdea adevărului prin El!

Coram Deo!

 Nu ezita! Accesează pagina de CONTACT şi trimite-ne un email!

Întrebările care sunt adresate despre oricare dintre subiectele din această Publicaţie vor primi răspunsul la pagina de POŞTA REDACŢIEI.

Aşteptăm mesajele dumneavoastră la adresa Misiunii!

http://publicatia.voxdeibaptist.org/editorial_mar06.htm

Biserica pe care o zideşte Hristos – Partea 1 Matei 16:18

download

Biserica pe care o zideşte Hristos – Partea 1 Matei 16:18

Introducere

Centrul textului din Matei 16:13-20 este declaraţia lui Hristos, „Îmi voi zidi biserica” (v. 18). Orice altceva din acest pasaj amplifică această mare declaraţie.

Identificarea ziditorului bisericii

Cu ani în urmă cineva încerca să găsească motivul pentru care anumite biserici experimentau mari creşteri. Acea persoană a vizitat biroul meu şi a spus, „În toată ţara am descoperit că bisericile mari au lideri care doresc să zidească biserica. Vreau să te întreb aceiaşi întrebare pe care le-am pus-o şi lor: Ai o dorinţă mare de a zidi biserica?” I-am răspuns – în mare parte spre surpriza lui – că eu nu aveam nici o dorinţă de a zidi biserică pentru că Hristos a spus că El o va face. Este o mângâiere să ştim că zidirea bisericii nu depinde de oameni, de mecanisme sau de programe. Domnul este singurul Ziditor, şi este bucuria noastră de creştini să fim parte a ceea ce construieşte El.

 1. Descurajarea ucenicilor

Promisiunea lui Hristos de a zidi biserica Sa a apărut atunci când ucenicii se confruntau cu descurajarea. Datorită asocierii lor cu Hristos, ei au ajuns să fie obiecte urâte ale naţiunii Israelului. Ei au realizat că liderii evrei nu aveau să fie încântaţi cu moartea lui Hristos şi că populaţia evreiască era de fapt în căutarea unui Mesia doar politico-militar. Şi în loc să-l vadă pe Hristos domnind în împărăţia slavei şi în măreţie, ucenicii l-au auzit acum pe Hristos „că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât” (Matei 16:21).

 1. Persecutarea ucenicilor

După ce le-a spus acestora despre moartea de care avea să sufere El, Hristos a revelat faptul că ucenicii aveau să poarte o cruce (v. 24-28). Persecutarea poporului lui Dumnezeu nu este ceva nou. În Vechiul Testament poporul lui Dumnezeu era persecutat atât în captivitatea egipteană cât şi în cea babiloniană. Uneori identitatea lor unică drept popor al lui Dumnezeu era în pericol datorită apostaziei şi a căsătoriilor lor mixte cu naţiunile vecine. Întotdeauna au fost vremuri când mulţimea poporului lui Dumnezeu se părea că ajunge la un stop. Şi biserica, din zilele timpurii şi până în cele moderne, a experimentat persecuţia severă.

În mijlocul descurajării ucenicilor Hristos i-a asigurat că programul Său divin avea să meargă înainte. El a făcut-o prin a promite să-şi construiască biserica Sa. Deşi acea promisiune este o scurtă declaraţie, aceasta oferă încurajare pentru toţi ucenicii lui Hristos. Să vedem şi de ce.

Lecţia

 1. CERTITUDINEA EXISTENŢEI BISERICII

Îmi voi zidi biserica”

Este sigur că Hristos îşi va zidi biserica Sa deoarece aceasta este promisiunea Sa divină (cf. Isaia 55:11). Hristos este Dumnezeu şi Dumnezeu nu poate minţii. Timpul verbului accentuează continuarea acţiunii, nu timpul acţiunii. Adică, Hristos a zidit deja în trecut, zideşte în prezent şi va continua să o zidească în viitor.

 1. Datorită Metodei Divine

Hristos îşi va zidi cu certitudine biserica Sa fie că credincioşii trăiesc sau nu în ascultarea dreaptă faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Prin a merge în cadrul parametrilor setaţi de Scriptură, credincioşii devin canale prin care Hristos îşi zideşte biserica Sa. Dar Hristos nu va zidi acolo unde găseşte neascultare.

Liderii bisericii caută în mod constant anumite trucuri de comerţ pentru a face biserica să crească. Sunt întrebat adesea, ce metode folosesc eu. Dar Dumnezeu nu-şi clădeşte biserica Sa prin metodologia iscusită, ci doar prin credincioşii dedicaţi faţă de neprihănire. Dacă asculţi Cuvântul lui Dumnezeu, îl vei lăsa pe Hristos să-şi zidească biserica Sa în felul Lui.

 1. Datorită Ziditorului Divin

Scriptura arată în mod clar faptul că Hristos este Ziditorul divin al bisericii.

 1. Fapte 2:39 – „Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru”
 2. Ioan 6:37 – „Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară”
 3. Fapte 2:47 – „Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”
 4. Fapte 5:14 – „Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult”
 5. Fapte 13:48 – „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică, au crezut”
 6. Fapte 18:10 – „căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate”

Epistolele adaugă un mai mult detaliu cu privire la felul cu Domnul îşi zideşte biserica Sa. De exemplu, suntem instruiţi cu privire la închinare, rugăciune, învăţătură, sfinţenie, disciplina bisericii şi calificativele pentru lideri, diaconi şi diaconiţe. Aceste instrucţiuni indică spre nevoia unei trăiri drepte, care îi caracterizează pe cei pe care-i foloseşte Domnul în clădirea bisericii Lui.

 1. Datorită Ţelului Divin

Biserica există pentru a manifesta slava lui Hristos. Efeseni 5 spune că Hristos zideşte biserica pentru „ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană” (v. 26-27). Într-adevăr, „a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus” (Efeseni 3:21). O astfel de slavă manifestă înţelepciunea infinită a lui Dumnezeu chiar şi la sfinţii îngeri (3:10).

 1. INTIMITATEA DINTRE HRISTOS ŞI POPORUL SĂU

„Îmi voi zidi biserica mea

Termenul grecesc tradus prin „a mea” arată pe Hristos a fi Proprietarul, Arhitectul şi Ziditorul bisericii. Noi suntem parte a Trupului Său şi una cu El în intimitate sfântă (Efeseni 5:23). Intimitatea este zugrăvită în Scriptură.

 1. În Noul Testament
 2. Fapte 20:28 – „păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său”
 3. Fapte 9:4 – Hristos a spus lui Saul, „De ce mă prigoneşti?” Când Saul îi persecuta pe creştini, era acelaşi lucru ca şi când îl persecuta pe Hristos.
 4. 1 Corinteni 6:17 – „cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El”
 5. Ioan 10:27-28 – Isus a spus, „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. . . şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea”
 6. În Vechiul Testament

Vechiul Testament se referă la neprihănire ca lumina ochilor lui Dumnezeu (Psalmul 17:8; Zaharia2:8). Acea expresie figurativă se referă la pupilă, cea mai senzitivă parte a ochiului. Dumnezeu spunea, „Dacă bagi degetul în ochiul poporului Meu, e ca şi când l-ai băga la Mine în ochi”. Lui Dumnezeu îi pasă în acest fel pentru că biserica a fost cumpărată cu propriul sânge al lui Hristos (Fapte 20:28). Dumnezeu se apropie de poporul Său şi este ca prietenul care este mai aproape decât un frate (cf. Proverbe 18:24).

Minunea intimităţii cu Hristos

În timp ce se întorcea acasă cu un avion, un pasager m-a întrebat dacă beau.

I-am răspuns, „Nu beau”.

„Niciodată?” a întrebat el.

„Niciodată”, i-am răspuns eu.

„Aveţi cancer?” m-a întrebat.

„Din câte ştiu ei nu”, am răspuns eu.

Îmi spunea aşa de parcă îmi predica, „Eu beau zilnic. Într-o zi o să îmbătrâneşti şi apoi ce o să faci? Toată distracţia o să fie lăsată în urmă. Ar trebui să bei acum cât mai eşti tânăr”.

I-am răspuns, „Nu am nici o dorinţă să beau – deloc”.

Apoi m-a privit şi m-a întrebat, „Da ce ai de nu ai nevoie să bei?”

„Mă bucur că m-aţi întrebat”, i-am răspuns eu. „Am pace şi fericire totală”.

„Da de unde ai aşa ceva?” m-a întrebat el.

Şi eu i-am răspuns, „Îl cunosc pe Isus Hristos”.

Apoi a fost un moment de tăcere. Apoi a întrebat cu necredinţă, „Îl cunoşti pe Isus Hristos?”

I-am spus, „Exact, îl cunosc pe Isus Hristos”.

M-a privit în uluire şi a remarcat, „Am fost şi eu la o şcoală unde ne-au spus despre Isus Hristos, dar nu-L cunosc”.

I-am răspuns, „Ai putea”. Apoi am avut oportunitatea să-i explic evanghelia acestuia.

S-a întors la locul său şi eu mi-am luat locul din spatele lui. Apoi el i-a spus partenerului său de călătorie, „Nu o să-ţi vină să crezi, dar un domn din spatele nostru îl cunoaşte de fapt pe Isus Hristos!” Şi partenerul său, întorcându-se ca să mă privească, a spus, „Glumeşti!” Şi el a fost uimit că cineva putea să-l cunoască pe Isus Hristos în mod personal.

Este o realitate uimitoare că noi în calitate de credincioşi îl cunoaştem pe Isus Hristos. Dar ceea ce este mult mai şocant este că El ne cunoaşte pe noi!

III. IDENTITATEA CELOR DIN BISERICĂ

„Voi zidi biserica mea”

Termenul din greacă tradus prin „biserică” (ekkl[ma]esia) înseamnă „cei chemaţi afară şi se referă la o adunare. În evanghelii cuvântul apare doar aici în matei 18:17. Aici este folosit în sensul său general pentru orice adunare de oameni. Înţelesul original al cuvântului sinagogă se referă şi la o adunare generală de oameni. Din moment ce este probabil că Hristos a vorbit în aramaică, El a folosit probabil termenul general kahal, care înseamnă „congregaţie”, „adunare” sau „mulţime”. Doar mai târziu în epistole găsim ekkl[ma]esia investit cu un înţeles mai deplin. Aşadar Hristos vorbea despre o adunare, congregaţie, sau comunitate de oameni răscumpăraţi. Acel înţeles general este de asemenea evident şi în alte pasaje din Scriptură.

 1. Fapte 7:37-38 – „Acest Moise a zis fiilor lui Israel: „Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un proroc ca mine: de el să ascultaţi.” El este acela care, în adunarea Israeliţilor din pustie, cu îngerul, care i-a vorbit pe muntele Sinai”. Aici cuvântul se referă la poporul evreu adunat în deşert în timpul lui Moise.
 2. Fapte 19:32 – „Unii strigau una, alţii alta, căci adunarea era în învălmăşeală, şi cei mai mulţi nici nu ştiau pentru ce se adunaseră”. Aici ekkl[ma]esia se referă la o mulţime din Efes care respingea mesajul evangheliei.
 3. Evrei 12:22-23 – „Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi”. Aici „biserica” se referă la tot poporul lui Dumnezeu.

La fel ca în Evrei 12:23 „biserica” din matei 16 se referă la tot poporul lui Dumnezeu. Şi „împărăţia cerurilor” din Matei 16:19 – folosit în mod sinonim pentru cuvântul biserică – vorbeşte de asemenea de adunarea celor veniţi la Dumnezeu. În timp ce ucenicii mergeau pe drumul prăfuit din Cezarea din Filipi, ei au înţeles deodată ekkl[ma]esia în acelaşi sens general, nu ca o clădire cu clopotniţă. In acele zile nu existau denominaţii, episcopi, diaconi, sau congregaţii aşa cum avem noi astăzi. Deşi Hristos s-a confruntat cu ostilitatea şi respingerea, El avea să continue să adune pe poporul Său răscumpărat, aşa cum a făcut-o tot timpul şi continuă să facă şi acum.

Concluzie

Oamenii se miră adesea de ceea ce s-ar întâmpla cu biserica dacă va cădea America. Dar clădirea bisericii nu depinde de ridicarea sau coborârea Americii pentru că numai Domnul zideşte biserica. Din moment ce Hristos zideşte numai acolo unde găseşte neprihănire, este important ca noi să trăim în mod neprihănit. Fi dedicat faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi permite Duhului Său să schimbe viaţa ta. În acest fel vei manifesta slava Sa în biserică.

Concentrarea asupra faptelor

 1. Ce declaraţie este inima textului din Matei 16:13-20?
 2. Este o _____________ pentru credincios să fie parte a ceea ce zideşte Dumnezeu.
 3. De ce au fost descurajaţi ucenicii lui Hristos?
 4. Care este semnificaţia timpului verbului din Matei 16:18?
 5. Unde îşi clădeşte Hristos cu siguranţă biserica Sa?
 6. Hristos îşi clădeşte biserica Sa prin credincioşii dedicaţi faţă de __________.
 7. Ce arată Fapte 2:39?
 8. _______ adaugă mai multe detalii cu privire la felul cum Hristos îşi zideşte biserica Sa.
 9. De ce există biserica?
 10. Termenul „a mea” în Matei 16:18 revelează credinciosului a fi _____ cu Hristos în sfântă _______.
 11. În Fapte 9:4 pe cine persecuta de fapt Saul?
 12. De ce a numit Domnul pe poporul Său „lumina ochilor săi” (Zaharia 2:8)?
 13. Definiţi „biserica” din Matei 16:18. Susţineţi-vă răspunsul cu Scriptura.

Considerarea principiilor

 1. Ca partea a bisericii creştinii se bucură de intimitate sfântă cu Hristos. Cercetătorul biblic R. B. Kuiper scria, „Cum poate vedea Creatorul simplele creaturi drept prieteni ai Lui defineşte înţelegerea umană. Felul cum Dumnezeul sfânt poate atribui prietenia Sa asupra oamenilor păcătoşi este total incomprehensibil. Este destul să spunem că aici suntem martori ai unei manifestări supreme a bunăvoinţei divine. Şi intimitatea acelei prietenii transmite bunăvoinţa divină cu mult mai măreţ”(The Glorious Body of Christ[Edinburgh:  The Banner of Truth Trust, 1967], pp.  332-33). Te bucuri de intimitatea cu Domnul prin studiul Cuvântului Său şi rugăciune? Citeşte şi studiază Luca 10:38-42, examinează-ţi umblarea ta cu Domnul în lumina acelei Scripturi. Cere-i Domnului să te ajute să ai aceiaşi dorinţă pe care a avut-o apostolul Pavel: „privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos” (Filipeni 3:8).
 2. Nimic nu poate contrazice promisiunea lui Hristos de a clădi biserica Sa. Pastorul învăţător J. C. Ryle spunea, „Mare este puterea pe care o arată Hristos în zidirea bisericii Sale! El îşi îndeplineşte lucrarea Sa în ciuda opoziţiei din partea lumii, a cărnii şi a diavolului. În furtună, în vijelie, prin vremurile de necaz, de tăcere, fără gălăgie, fără vâlvă, fără încântare, clădirea progresează. . . . Ar trebui să fim profunde de mulţumitori că zidirea adevăratei bisericii este pusă pe umerii Aceluia care este măreţ. Dacă lucrarea depinde de om, aceasta avea să se năruie. Dar, binecuvântat să fie Dumnezeu, lucrarea este în mâinile Ziditorului care nu eşuează niciodată să îşi realizeze proiectele Sale! Hristos este Ziditorul atotputernic. El îşi va îndeplini lucrarea Sa, deşi naţiunile şi bisericile vizibile nu îşi pot cunoaşte datoria lor. Hristos nu va eşua niciodată. Ceea ce El a preluat El va îndeplini cu certitudine”(Holiness[Hertfordshire, England:  Evangelical Press, 1989], p.  214). Ai adus mulţumiri şi laudă Domnului pentru zidirea bisericii Sale? Citeşte Efeseni 1 şi închină-te Domnului pentru măreaţa Sa lucrare.

Adăugat la Colecţia John MacArthur localizată la:

Bible Bulletin Board
Box 314
Columbus, New Jersey, USA, 08022
Websites: www.biblebb.com and www.gospelgems.com
Email: tony@biblebb.com
Online since 1986

http://www.voxdeibaptist.org/Biserica_pe_care_o_zideste_Hristos.htm

ŢEFANIA.

download

ŢEFANIA. Singura referire biografică la Ţefania apare în primul verset al cărţii care îi poartă numele. Genealogia prorocului este urmărită în urmă timp de patru generaţii până la Ezechia. Deşi acest Ezechia nu este identificat cu regele iudeu cu acelaşi nume, forma neobişnuită a genealogiei lui Ţefania este explicată cel mai bine folosind această presupunere.

Numele lui Ţefania, „Iahve a ascuns”, poate sugera că prorocul a fost născut în perioada atrocităţilor comise de Manase, care „a vărsat mult sânge nevinovat” (2 Împăraţi 21:16).

Ţefania a prorocit în timpul domniei rudeniei sale, Iosia, strănepotul lui Ezechia. Iosia s-a urcat pe tron la vârsta de 8 ani (640 î.Cr.) şi a fost influenţat în mare măsură de marele preot Hilchia. Se poate presupune că Ţefania a influenţat de asemenea în bine pe regele Iosia. În al 18-lea an al domniei sale tânărul rege a poruncit renovarea Templului în cursul căreia a fost găsită „cartea Legii lui Iahve”. Când a fost citită înaintea regelui şi a locuitorilor Ierusalimului, această Scriptură a produs reformarea felului de viaţă al naţiunii.

Probabil că Ţefania a slujit în prima parte a domniei lui Iosia. El vorbeşte despre „rămăşiţa lui Baal” în Ierusalim (Ţefania 1:4) şi despre alte obiceiuri idolatre care au fot abandonate după descoperirea legii (1:5; cf. 2 Împăraţi 22:1-23:25; 2 Cronici 34:1-7).

Probabil că Naum, care a prorocit nimicirea cetăţii Ninive, care a avut loc în 612 î.Cr., a fost contemporan cu Ţefania, la fel ca şi Ieremia, care a ajuns să vadă distrugerea Ierusalimului (587 î.Cr.). Durata propovăduirii lui Ţefania nu este cunoscută.

C.F.P.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2013/04/tefania.html

Yoga şi Meditaţia Transcendentală de John Weldon şi Dr. Clifford Wilson

download

Yoga şi Meditaţia Transcendentală  de John Weldon şi Dr. Clifford Wilson

 Cuprins:

1. Influenţa hinduismului

    Sri Chinmoy

    Baba Ram Dass

    Mişcarea Hare Krishna

    Învăţături opuse doctrinei creştine

    Alte mişcări

    Salvarea: Hinduismul contra creştinismului

2. Meditaţia Transcendentală este o religie

    Natura religioasă a MT

    Viziunea lumii hinduse a MT

    Riscurile MT

3. Meditaţia transcendentală este ocultă şi necreştină

    MT şi ocultismul

    Legăturile metafizice: vehicule ale puterii oculte

    Pasivitatea mintală – şi mediumnitatea

    MT şi posedarea demonică

    Undele cerebrale din MT – Conştienţa cosmică

    Puterea corupe

    Promisiunea pe care orice instructor al MT trebuie s-o semneze

4. Yoga şi ocultismul

    Yoga şi magia

    Dereglarea fizică, boala, chiar nebunia

    Kundalini şi yoga

    Kundalini şi activitatea demonică

5. Reincarnarea: Adevărată sau falsă?

    Perfecţionarea de sine de-a lungul mai multor vieţi?

    Suferinţa în India şi reincarnarea

    Isus Cristos, Omul perfect şi unic, a respins ideea de reincarnare

    Biblia în ansamblul ei respinge reincarnarea

 Mai multe materiale pentru Theophilos  şi cărţi electronice găsiţi pe Internet la:  www.theophilos.3x.ro

CAPITOLUL 1  Influenţa hinduismului

Clifford Wilson a trăit în India timp de doi ani. El nu pretinde că este o autoritate în ceea ce priveşte religiile  orientale, dar cunoaşte de la sursă gândirea hindusă.

John Weldon a cercetat o bibliografie considerabilă şi a făcut cercetări aprofundate în ce priveşte practicile  oculte şi învăţăturile fundamentale ale misticismului şi sectelor religioase orientale.

Misticismul face într-adevăr parte din modul indian de a trăi şi, în această ţară, el a fost practicat sub diferite  forme de-a lungul secolelor. Sunt mii de ani de când ţări ca India sunt celebre prin învăţăturile lor mistice care,  într-o mare măsură, stau la baza întregii lor culturi. Însuşi termenul de „guru”, care este atât de strâns legat de  misticismul de astăzi, e un cuvânt indian. Gurul era poate un expert în diferite forme de învăţământ, în discipline  ca lupta şi muzica, dar titlul avea şi conotaţii spirituale centrate asupra structurii generale a religiei de stat  hinduse.

Despre guru se credea că este dovada vie că Dumnezeu Se manifestă în carne în epoca contemporană; a-i  urma exemplul însemna să faci posibilă dobândirea idealurilor spirituale ale divinităţii. Dacă voiai să fii iniţiat în  cunoaşterea zeilor, atunci trebuia să urmezi învăţăturile acestui guru, căci el era cel care putea conduce la  Dumnezeu. Căutătorul sincer auzea o voce interioară, şi această voce îl conducea la un guru care urma să aibă  o influenţă asupra direcţiei speciale pe care trebuia s-o urmeze viaţa sa. El continua să ducă o viaţă normală,  dar gurul lui îi recomanda să-şi facă sadhana, sau exerciţii spirituale, mai ales în timpul sfârşitului de săptămână.

Unii adepţi înflăcăraţi şi-au abandonat modul obişnuit de trai şi s-au consacrat în întregime căutării contopirii  sufletului cu Dumnezeu.

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy este un exemplu de acest fel. La vârsta de 12 ani, el s-a hotărât să urmeze această cale, iar la 13  ani atinsese deja Nirvikalpa Samadhi, adică starea în care sufletul său era considerat ca fiind în întregime  contopit cu Dumnezeu. La vârsta de 19 ani, el s-a stabilit în ashram-ul (reşedinţa, casa) gurului său ca să  studieze şi să mediteze, acceptând disciplina care face parte din viaţa într-o comunitate separată. La vârsta de  32 de ani, Sri Chinmoy a părăsit Bengalul şi, ascultând de o „poruncă lăuntrică”, s-a îmbarcat pentru America,  unde există astăzi mii de adepţi în „centrele sale Sri Chinmoy”. El a scris mai mult de patru sute de cărţi şi a  făcut peste o sută treizeci de mii de picturi şi desene, după părerea lui printr-un intermediar care nu este fiinţă  omenească (desenul automat, de exemplu).

Din când în când, diverse persoane, precum muzicienii rock, se identifică cu Mişcarea lui. El se află în Statele  Unite începând cu 1964. În 1970 este numit consilier spiritual la Naţiunile Unite; conduce sesiuni de meditaţie  bi-săptămânale pentru circa optzeci de delegaţi şi membri ai personalului. Scopul este totdeauna acelaşi: „a  deveni divin, sau a deveni Dumnezeu Însuşi” (Life-Tree Leaves – Frunze din pomul vieţii -, p. 12).

Se presupune că nişte lideri spirituali precum Sri Chinmoy au o cale specială; ei pretind că această cale a lor  este cea a dragostei, abnegaţiei şi uitării de sine. Deoarece ei sunt consideraţi că au devenit Dumnezeu, se  aşteaptă de la discipolii lor să trăiască conştienţi de gurul lor, acceptându-l total şi permiţându-i să le conducă  viaţa, pentru a le putea da tot ceea ce are el, mai ales capacitatea sa de a atinge niveluri spirituale mai înalte.

Teza e că această cale nu este pur şi simplu devoţiunea consacrată lui Sri Chinmoy ca fiinţă omenească, ci  divinităţii care se găseşte în interiorul persoanei umane. Pe cât se pare, o disciplină spirituală intensă l-a condus  la această unitate cu Dumnezeu, pe care el o pune acum la dispoziţia occidentalilor care vor să accepte o  asemenea unitate. A primi această unitate implică renunţarea la noi înşine şi la toate lipsurile noastre, precum  egoismul, şi la alte defecte, precum frustrarea şi neliniştea. Dacă încredinţăm toate acestea gurului şi acceptăm  ceea ce oferă el, vom găsi chipurile pacea, bucuria şi satisfacţia prin ajungerea la o viaţă divină.

Lucrul acesta este tipic pentru multe învăţături orientale; Dumnezeu poate fi revelat în fiecare dintre noi şi,  pentru a-L găsi pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să ne cucerim pe noi înşine printr-o viaţă de disciplină personală.  Eul individual este o formă de sclavie, el trebuie să fie învins cu ajutorul unei renunţări adevărate. Teza este că  omul trebuie să uite că e la fel de important cum credea mai înainte şi că trebuie să se reorienteze. Trebuie  să-şi uite vanitatea şi egocentrismul şi să se fixeze în Dumnezeu, făcând astfel să-i dispară propriul eu. În felul  acesta, omul poate deveni una cu Dumnezeu şi cu toţi ceilalţi: el va câştiga totul, pentru că va găsi o nouă  forţă atunci când propria sa individualitate va fi fost recunoscută ca nefiind nimic.

În toate acestea, gurul este indispensabil dacă se doreşte atingerea obiectivului. Numai el cunoaşte calea  respectivă; ca urmare, numai el poate s-o arate altora. Adeptul trebuie s-o găsească, să mediteze asupra ei şi  asupra învăţăturilor date de guru şi să urmeze conştiincios instrucţiunile date de el. În felul acesta, discipolul  poate urma calea care îl va duce la lumina spirituală.

Este mereu aceeaşi veche istorie cu Satan deghizat în înger de lumină, seducând, dacă este posibil, şi pe cei  aleşi. E adevărat că omul poate deveni „una” cu Dumnezeu, căci aceasta este învăţătura Domnului Isus*  Cristos, dar nu în sensul vedic hindus în care omul devine Dumnezeu. Este adevărat că noi ar trebui să medităm  la un Om – dar acest om nu este gurul oriental, ci este Fiul lui Dumnezeu născut la Betlehem (Betleem). Calea  divină nu e cea recomandată de un oarecare iluminat din secolul 20, ci cea pe care o găsim în învăţăturile Celui  care a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6) – şi lucrul  acesta este valabil şi pentru orice guru oriental din epoca modernă.

Este adevărat că învăţătura lui Isus implica o disciplină, dar drumul care duce la Dumnezeu se află la începutul  vieţii creştine. Nu poţi ajunge la Dumnezeu cu ajutorul faptelor şi activităţilor disciplinei. Noi vom intra, este  adevărat, într-o comuniune tot mai mare cu Dumnezeu, dar însăşi întâlnirea cu El se face prin intermediul Crucii  – puntea spre cer făcută la Golgota acum aproape două mii de ani. Este sigur că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei  care Îl caută sincer, dar aceştia Îl întâlnesc crezând în mod personal în Cristos mort pe o cruce ca să aducă  iertarea păcatelor şi să facă posibilă unirea cu Dumnezeu.

Sri Chinmoy pretinde că atunci când acceptă un discipol o face pentru eternitate; prin urmare, el va accepta  persoana care vrea sincer să urmeze calea a cărui ghid este el. Şi aceasta este o învăţătură falsă, căci numai  Isus Cristos poate oferi viaţa eternă. Numai El are puterea asupra morţii, lucru pe care l-a demonstrat din punct  de vedere istoric prin învierea Sa. Numai El poate oferi viaţa eternă celor care Îl urmează (Ioan 6). Sri Chinmoy  promite fiecărui discipol să-l ducă la Dumnezeu, dar ceea ce vrea el de fapt să zică este că furnizează o cale  de meditaţie care te va face să crezi că tu eşti Dumnezeu. Satan a făcut aceeaşi promisiune, aşa cum  relatează Geneza, capitolul 3. Dacă discipolul vrea să evite „iadul”, trebuie să fie total devotat gurului; dacă se  întâmplă aşa, nu mai există probleme cu situaţia de dincolo de moarte (gurul este atunci personal responsabil de  acest discipol). Şi aici suntem în prezenţa unei doctrine false: să atribui unui om prero-gativele lui Isus Cristos  Însuşi. În fine, analiza cărţilor lui Sri Chinmoy arată că el este implicat profund în ocultism. Chinmoy ar putea fi  încadrat între spiritişti. Spiritismul este interzis de Biblie (Deuteronom 18:9-12) şi are consecinţe de care puţini  îşi dau seama.

Baba Ram Dass

Cei mai mulţi guru sunt orientali, dar există excepţii remarcabile – printre care unul zis Baba Ram Dass, numit  înainte Richard Alpert. Fiul unui strălucit om de afaceri american, el a renunţat astăzi la totul ca să devină un  guru occidental pe care îl ascultă mii de oameni. Până în 1960, el era un evreu american pe care îl favoriza  succesul; el poseda propriul său avion Cessna, un apartament luxos şi tot ceea ce ţine de o viaţă trăită în lux.

El preda noţiuni de psihologie, printre care motivaţia, teoria freudiană şi dezvoltarea copilului. El putea răspunde  la întrebările legate de psihologie care îi erau puse, dar se spune că el însuşi era o fiinţă an-xioasă şi nevrozată.  În ciuda cunoştinţelor sale intelectuale, era tulburat şi neştiutor. Atunci l-a întâlnit pe Timothy Leary, al cărui  nume a rămas asociat cu călătoriile „spirituale” datorită LSD-ului. Ei au devenit prieteni, şi Richard Alpert l-a  urmat pe Leary în experienţele sale cu halucinogene. Prima sa experienţă i-a permis chipurile să dobândească o  mai mare pătrundere a propriei sale fiinţe interioare. Cu toate acestea, experienţa a trecut repede, şi el s-a  regăsit curând la punctul de plecare cu toate inhibiţiile şi neliniştile sale. A continuat să facă experienţe cu  „suişuri” urmate iremediabil de „coborâşuri”. În final, el s-a dus în Orient şi, în Nepal, l-a întâlnit pe Bhagwan  Dass, un tânăr american care petrecuse cinci ani în Orient.

Bhagwan Dass purta acum roba care îl indica drept un om sfânt şi vorbea curgător hindusa. Alpert a crezut că  el întruchipa pacea şi priceperea vieţii pe care o căuta şi l-a urmat într-un ashram situat la poalele Himalayei.  Acolo l-a întâlnit pe maharajahul Neem Karoli care a devenit gurul său. Neem Karoli l-a intimidat pe american, şi  acestuia, aflat în căutarea unor răspunsuri, i s-a părut că gurul putea să pătrundă până în gândurile sale cele  mai secrete. Americanul a rămas şase luni în tăcere, a meditat şi a primit învăţătura transmisă pe o tăbliţă şi  chiar prin vibraţiile gurului său. S-a întors pe urmă în Statele Unite, unde a început să i se răspândească  renumele de conducător spiritual. După exemplul dat de guru orientali, a început şi el să practice spiritismul.

Cartea sa Be Here Now (Fii aici acum), un ansamblu de meditaţii şi tehnici în care se regăsesc multe imitaţii ale  creştinismului, a fost pe placul publicului. Dass vorbeşte în ea despre căutarea pură a credinţei şi despre  puritatea credinţei. Ca şi Sri Chinmoy, el vorbeşte despre a fi una cu gurul. El subliniază şi lipsa de atracţie a  acestui guru care  l-a condus în această nouă experienţă. El era dispreţuit de unii care îl căutau şi care nu  vedeau în el decât un bătrânel scund învelit cu o cuvertură. Totuşi, în ochii iniţiatului (cum era Richard Alpert),  acest bătrânel scund era o personificare a iluminării universale. Pe el – şi pe discipolul său, Richard Alpert (acum  Baba Ram Dass) – trebuie să-i asculte lumea.

Ceea ce este ciudat e faptul că mii de americani îl ascultă. Aceasta dovedeşte că meditaţia şi religiile orientale  vor continua. De exemplu, Meditaţia Transcendentală a iniţiat peste un milion de persoane şi are mereu un  impact important.

Mişcarea Hare Krishna

Printre grupările care au invadat Occidentul, una dintre cele care se face cel mai mult auzită este Mişcarea  Hare Krishna.

Această societate e cunoscută şi sub numele de ISKON, Societatea Internaţională de Conştiinţă Krishna. Şi ea  este o varietate de hinduism şi pretinde că provine din învăţăturile date de Krishna, care a apărut în India pe la  anul 3000 î.Cr. cu un discipol numit Arjuna. Se pretinde că acest Krishna a cunoscut mai multe incarnări, ultima  în anul 1486 d. Cr. Mişcarea afirmă o succesiune neîntreruptă de discipoli, până la iniţierea gurului Prabhupada,  din 1933, care a primit aşa-zisa misiune de a răspândi conştiinţa lui Krishna în lumea occidentală. Mişcarea s-a  instalat la Londra în 1968 şi în Statele Unite în 1969, din acelaşi motiv. Există cel puţin trei temple în Anglia şi  vreo treizeci în Statele Unite. Prabhupada a murit în 1977, dar moartea sa n-a avut decât un slab impact  asupra mişcării.

Una dintre caracteristicile acestei grupări este faptul că membrii ei cred că pot atinge iluminarea cântând  numele zeului lor – şi acesta este motivul pentru care cete de oameni defilează pe străzile oraşelor cântând  „Hare Krishna” sau „Hare Rama”, Krishna şi Rama fiind cele două nume ale zeului lor. Melopeea este adesea  însoţită de transe şi devoţiune extatică.

Această grupare are reguli foarte stricte în ceea ce priveşte hrana (nici carne, nici peşte, nici ouă), băuturile  alcoolice sunt interzise, iar relaţiile sexuale sunt foarte reduse. Discipolii de sex masculin poartă un şir de 108  perle care sunt numărate ca nişte mătănii. Ei sunt îmbrăcaţi în nişte robe orientale, în general de culoarea  şofranului (galben), şi trupul lor este adesea pictat – toate acestea sunt privite ca demonstrând devotamentul  lor pentru Krishna. Revista lor, Back to Godhead (Înapoi la dumnezeire), se vinde pe străzi, iar cărţile lui  Prabhupada (considerate ca „Scriptură”) au fost chipurile tipărite în peste 66 milioane de exemplare. Ei recunosc  că Biblia şi Coranul sunt cărţi „divine”, dar susţin că şi una şi cealaltă au fost deformate în cursul secolelor. Ei  afirmă că nu încearcă să schimbe religia oamenilor, ci că se străduiesc să facă din ei adepţi mai buni ai religiei  lor, ajutându-i să facă experienţa conştiinţei lui Krishna.

Despre cântatul cuvintelor „Hare Krishna” se crede că transportă imediat individul dincolo de atmosfera  materială a iluziei (aşa-zisa Maya) în care se află, şi anume pe o platformă spirituală mai înaltă. Ei cred că unul  dintre simptomele care indică faptul că s-a ajuns la o asemenea platformă este impulsul de a începe să  danseze. Uneori, aceste simptome de dans şi de cântat se aseamănă unor stări de alie-nare mintală.

Învăţături opuse doctrinei creştine

ISKON susţine că, pentru a ajunge la salvare, trebuie să te abţii de la patru păcate primare, să cânţi „Hare  Krishna” de cel puţin 1728 de ori pe zi şi să te străduieşti să respecţi de reguli diferite. Ea afirmă că Isus Cristos  nu a murit pentru păcatele lumii, că El n-a făcut decât să neutralizeze karma discipolilor – şi aceasta nu avea  nimic de a face cu crucea. De fapt, după părerea lui Prabhupada, „sacrificiul” lui Dumnezeu e de „milioane de ori”  inferior „sacrificiului” lui Vasudeva, Datta Thakura, un simplu adept al lui Krishna incarnat în domnul Caitanya  Caritamirta (Sri Caitanya Caritamirta, cap. 15, textul 163).

Aceasta este în contradicţie directă cu doctrina creştină a salvării. Această învăţătură propune lucrări şi acţiuni  prin care se poate ajunge la salvarea cuiva, pe când doctrina creştină susţine că salvarea nu poate fi primită  decât ca un dar datorită ispăşirii făcute de Domnul Isus Cristos, care a murit ca să aducă întregii lumi iertarea  păcatelor (1.Ioan 2:2). A cânta un nume aşa-zis sfânt nu este un mijloc de salvare, şi o asemenea învăţătură  se opune doctrinelor Bibliei. Melopeea însăşi este o formă de meditare, şi aceasta ocupă un loc important în  învăţătura şi practicile oculte sub diferitele lor forme.

Susţinând că sufletul poate fi eliberat din trup prin cântatul cuvintelor „Hare Krishna”, Mişcarea Krishna se  apropie cel mai mult de conceptul unei salvări personale. De fapt, nici nu este o salvare, ci o eschivare.  Această Mişcare pune accentul pe melopee şi incită individul să se amăgească cu iluzii prin faptul că se  eschivează de realitate refugiindu-se în fiinţa lăuntrică în loc să o facă prin droguri, căutând extazul prin dansuri  şi cântece repetitive (cu cuvinte, propoziţii sau fraze care se tot repetă). Un asemenea „extaz” nu este decât  o stare trecătoare care nu poate fi comparată cu pacea liniştită şi cu sentimentul de realizare pe care le  descoperă adevăratul discipol al lui Isus Cristos prin aţintirea privirilor asupra lui Isus, Iniţiatorul şi Desăvârşitorul  credinţei” (Evrei 12:2).

Alte mişcări

Gurul Maharaj Ji şi Misiunea Luminii Divine (MLD) reprezintă o altă religie hindusă. Maharaj Ji a fost numit la  început „Domnul universului”, „a doua venire a lui Cristos”, etc. Totuşi, în 1973, MLD a început să modereze  „statutul divin” al gurului său, deşi continuă să fie considerat „mai bun decât Isus”. Această reacţie era în  legătură cu problemele sale personale (de exemplu, proces de familie, etc.) şi cu lipsa sa vizibilă de atotputere.  Atunci când pretenţiile grandilocvente ale „mileniului” s-au terminat cu un eşec, MLD a avut dificultăţi evidente  în menţinerea divinităţii gurului ei. Totuşi, recent, după ce a lăsat lucrurile să se mai potolească, pretenţiile la  divinitate – lucru deloc surprinzător – au reapărut. În revista Divine Times din ianuarie-februarie 1979 se află un  articol conţinând douăzeci şi patru de fotografii ale lui Maharaj Ji şi intitulat „Fotografiile secrete şi revelate ale  lui Dumnezeu”, şi în el se regăseau pretenţiile la atotputere. Desigur, adevăratul Dumnezeu vede aceste  pretenţii cu un alt ochi: „Inima ţi s-a înălţat, şi tu ai zis: Eu sunt Dumnezeu, şed pe scaunul lui Dumnezeu… de  aceea, pentru că îţi iei voia ta drept voia lui Dumnezeu… vei muri de moartea celor necircumcişi” (Ezechiel  28:2,6,10).

Sathya Sai Baba e un guru mai puternic, având milioane de adepţi. Este un om cu o putere ocultă considerabilă.  Un prieten al autorilor, Tal Brooke, a fost principalul discipol american timp de aproape doi ani al lui Baba şi  tocmai a scris o expunere aprofundată despre Sai Baba: The Lord of the Air (Advent Books, New York). Această  carte se bazează pe o experienţă personală şi dă în vileag unele dintre secretele întunecate referitoare la Sai  Baba, secrete până acum necunoscute de public.

Aceşti guru continuă să vină în Occident. Un lucru este limpede: aduc cu ei învăţături distrugătoare ale  moralităţii, ale spiritualităţii inteligente şi ale valorilor creştine. Pledoaria lor făţişă în favoarea diferitelor forme  de ocultism (de exemplu yoga), a spiritismului, a imoralităţii sexuale (de exemplu tantra) a ruinat mii de vieţi. Fie  că este vorba de Hare Krishna care e un atac la adresa caracterului sacru al căsătoriei, femeii şi familiei, fie că  e vorba de ritul de posedare divină şi anarhia socială a lui Bubba Free John, ori de credinţa lui Meher Baba că  nebunia este o formă de înaltă spiritualitate, ori de spiritismul lui Ram Dass, ori de ciudatele experienţe oculte  ale lui Muktananda, ori de eforturile lui Paramahansa Yohananda de a „hinduiza” creştinismul, etc…, mai  devreme sau mai târziu va trebui plătit preţul angajamentului personal. Adevăratul înţelept e cel care evită tot  ce este „ânţelepciune” şi „spiritualitate” orientală.

Salvarea: Hinduismul contra creştinismului

Înainte de a încheia acest capitol, se cuvine să examinăm subiectul salvării. Care este învăţătura hindusă? Ce  cred creştinii?

Cei mai mulţi guru care operează în America de astăzi sunt până la un punct aliaţi cu hinduismul, mai ales cu  şcoala vedică. Va fi deci util să facem o mică comparaţie între concepţiile hinduse şi cele creştine în ceea ce  priveşte salvarea.

 Creştinismul

         1. Dumnezeu este sfânt şi nu e întinat de păcat  (Isaia 5:16).

 1. Dumnezeu a creat lumea, şi aceasta este o realitate fizică. După ce a creat-o, Dumnezeu a zis că totul era „foarte bun” (Geneza 1:31).
 2. Dumnezeu este o Fiinţă personală.
 3. Dumnezeu n-a vorbit decât prin Cuvântul Său, Biblia.
 4. Dumnezeu există în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Spiritul (Duhul) Sfânt.
 5. Dumnezeu este independent şi distinct de creaţie.
 6. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său unic ca sacrificiu pentru păcatele noastre. Cristos este în mod plenar Dumnezeu (Coloseni 2:9, etc.) şi unic.
 1. Dumnezeu are toată autoritatea asupra creaţiei Sale.
 2. Dumnezeu a prevăzut un sacrificiu infinit pentru salvarea omului.
 3. Salvarea este obţinută numai prin har.
 4. Moartea pentru necreştin are consecinţele cele mai grave şi are ca rezultat o separare eternă de Dumnezeu.
 5. O singură incarnare unică în Cristos (Evrei 9).
 6. Comunicarea cu Dumnezeu se face prin rugăciune şi prin citirea Cuvântului Său.
 7. Pe cruce, Dumnezeu Şi-a dove-dit iubirea personală pe care o poartă creaţiei Sale (Ioan
 8. Dumnezeu are un plan şi un scop pentru creaţia Sa unică.

 Hinduismul

„Dumnezeu” este autorul răului. Aceasta atacă iubirea, mila, dreptatea, caracterul, etc. ale lui Dumnezeu.

 1. „Dumnezeu” a făcut lumea ca iluzie, şi lucrul acesta face parte dintr-un joc (lila).
 2. Dumnezeu este parţial sau complet impersonal.
 3. Biblia este de rangul doi în raport cu scrierile orientale care o înlocuiesc.
 4. Existenţa lui Dumnezeu este „monistă”, adică tot ce există este o unitate.
 5. Dumnezeu este creaţia (panteism) sau esenţa dinapoia ei (monism).
 6. Cristos este redus la a nu fi decât un guru, un maestru sau unul dintre numeroşii avatari (incarnări). El nu este unic.
 7. „Eu sunt aceasta” – Omul devine Dumnezeu. Omul are autoritate asupra „creaţiei”, ceea ce este demonstrat prin siddhas (puteri oculte).
 8. Salvarea în sens creştin e o „blasfemie”, e inutilă. Ea împiedică creşterea spirituală.
 9. Salvarea este obţinută prin fapte, după legea karmei – evoluţia lentă spre unitatea divină cu ajutorul unei avansări psiho-spirituale oculte şi/sau mai multe vieţi.
 10. Moartea este o iluzie, ea îl uneşte pe credincios cu Dumnezeu.
 11. Nenumărate incarnări ale lui Dumnezeu în cursul istoriei.
 12. Comunicarea are loc prin meditaţie psihico-mistică (distrugerea eului) şi prin sadhana (exerciţii spirituale). 3:16).
 13. Fiind impersonal, Brahma nu are iubire. Brahma este dincolo de orice dualism
 14. Pentru toată eternitatea, „creaţia” nu este altceva decât eterna iluzie ciclică a creaţiei, susţinerii şi distrugerii universale.

Creştinismul

1. Omul e moral şi esenţial separat de Dumnezeu. Omul este creaţia lui Dumnezeu. Creaţia e distinctă şi separată pentru totdeauna de Creator.

2. Răul este rezultatul păcatului omului şi al răzvrătirii lui faţă de Dumnezeu, adică a separării sale de El.

3. Erezia, înseamnă să susţii că omul nu este separat de Dumnezeu şi că nu există nevoie de pocăinţă

4. Salvarea este obţinută recunoscând realitatea separării şi nu încercând s-o ascunzi sau s-o priveşti ca pe o iluzie. Odată ce e recunoscută separarea de Dumnezeu, poţi atunci alege să-L  urmezi pe Dumnezeu crezând că Dumnezeu, prin Cristos, a  rezolvat problema păcatelor tale.

Hinduismul

1. Omul e Dumnezeu; Dumnezeu este totul (panteism), sau în exterior totul e maya (iluzie), dar adevărata esenţă  interioară este Brahma sau Dumnezeu  (monism).

2. Răul vine din ideea că există o separare adevărată între Dumnezeu şi om – căci de fapt nu există separare.  (Astfel, creştinismul este însăşi expresia  răului).

3. Erezia, înseamnă să susţii că omul e separat de Dumnezeu (ea este deci creştinismul).

1. Salvarea este obţinută luând la cunoştinţă despre iluzia (maya) se-parării şi acceptând unitatea fiecărei vieţi sau a  tot ceea ce există (monism).

CAPITOLUL 2  Meditaţia Transcendentală este o religie

Meditaţia Transcendentală este una dintre religiile cele mai la modă. (Da, e o religie!) Maharishi Mahesh Yogi  şi-a lansat Mişcarea în 1957, după ce gurul său spiritual (Guru Dev) i-a ordonat să pună la punct o tehnică  simplă care să permită oamenilor din popor să atingă unirea cu Dumnezeu după doctrina hindusă. Mişcarea a  crescut până a atins punctul culminant în 1975, când treizeci până la cincizeci de mii de persoane erau iniţiate  în fiecare lună în Statele Unite. John Weldon mărturiseşte: „Am fost iniţiat în 1970 şi am primit mantra ieng,  cuvânt la care trebuia să meditez. Mi-am dat repede seama cât de înşelător era sistemul şi, la puţină vreme  după aceea, am devenit creştin, ceea ce a suprimat dorinţa mea de a practica MT. Ca un creştin angajat, înţeleg mai bine de ce practică oamenii MT, şi totuşi cele două nu sunt comparabile. Cristos mi-a dat totul în  substanţă. MT nu-mi dăduse decât umbra; de fapt, astăzi, sunt convins că ea e un rău social şi spiritual”.  Partea majoră a informaţiei pe care o prezentăm aici este extrasă din expunerea sa apărută în 1975 care  conţine o documentaţie completă provenind chiar din scrierile lui Maharishi. Ne vom referi şi la nişte dări de  seamă interesante.

La ora actuală, peste un milion de persoane practică MT şi mai multe mii de noi adepţi li se alătură în fiecare  lună. Organizaţia internaţională World Plan Executive Council (WPEC) coordonează cele cinci filiale principale ale  MT, ca de exemplu Mişcarea de regenerare spirituală (Spiritual Regeneration Movement), Societatea  Internaţională de Meditaţie pentru Studenţi (Student International Meditation Society). Există centre ale MT în  90 de ţări (400 de centre în SUA), iar din 1970 până în 1975 organizaţia MT a strâns peste şaizeci milioane de  dolari numai în Statele Unite. În ciuda naturii hinduse a MT, nişte clerici îi fac o publicitate gălăgioasă, dând asigurări că nu este vorba de o religie, ci de o formă acceptabilă de meditaţie creştină. Ea este de fapt  diametral opusă meditaţiei biblice şi chiar îi izolează pe cei care o practică de modul de a vedea lumea pe care îl  dă Biblia.

MT, numită „ştiinţa inteligenţei creatoare” în şcolile unde este predată, se prezintă ca o metodă foarte naturală  care îl conduce pe individ la „o fericire mai mare”. După declaraţile publice ale conducătorilor ei, metoda este  absolut nereligioasă, poate fi în mare măsură verificată ştiinţific; ea mai este în stare să vindece practic orice  rău de care ar suferi cineva. Se spune că ea este o tehnică simplă şi progresivă care nu are absolut nici un  efect secundar nociv. Se afirmă că MT poate uni căminele distruse, poate aduce invincibilitate militară unei  naţiuni, poate fi un remediu eficient în caz de boală mintală, poate da diferite puteri oculte, şi de asemenea  poate face pe cineva infailibil!

Cineva devine adept luând parte la trei conferinţe publice şi trecând prin ritualul de iniţiere, sau puja (cuvânt  hindus care înseamnă „ânchinare” sau „adorare”). În acest moment, fiecare îşi primeşte mantra lui „unică” (de  fapt, deşi se zice că mantra este unică, nu există decât 16 mantre principale care sunt distribuite în funcţie de  categoria de vârstă: eng, em, enga, ema, ieng, iem, ienga, iema, shirim, sniring, kirim, kiring, hirim, hiring, sham,  shama). Se zice totdeauna celui iniţiat să nu spună nimănui ce mantră are şi să mediteze asupra ei de două ori  pe zi timp de 15-20 de minute. După publicitatea gălăgioasă care se face, MT este o metodă „de ameliorare a  sinelui” în toate domeniile, metodă ştiinţific valabilă. Totuşi, lucrul acesta nu este adevărat. Ca în cazul multor  altor grupări, pentru a ajunge la adevăratele doctrine şi credinţe ale Mişcării nu trebuie să ţii seama de  declaraţiile lor publice, ci să te apleci asupra învăţăturilor date de ei în particular.

Natura religioasă a MT

Mai întâi, „valabilitatea” ştiinţifică a MT e puţin convingătoare, în ciuda imensei propagande organizată de  WPEC. De fapt, ea este foarte superficială. Ceea ce lipseşte MT în materie de valabilitate ştiinţifică e satisfăcut  din plin de partea religioasă. În ciuda sutelor de pretenţii la contrariu, adevărata natură a MT este hinduismul  vedic după tradiţia nedualistă (advaita) a Shankarei. Cele patru texte principale ale lui Maharishi sunt pline de  hinduism abia voalat, mai ales Commentary on the Bhagavad Gita şi Meditations of Maharishi Mahesh Yogi. Puja  sau ritualul de iniţiere este o ceremonie religioasă, fără nici o îndoială, şi mantrele sunt în legătură cu divinităţile  hinduse. Fostul profesor de MT, Richard D. Scott dezvăluie, de exemplu în cartea sa Transcendental  Misconceptions, că mantra sa superioară „Shree aaing namah” înseamnă: „Oh, aaing foarte frumoasă, mă aplec  înaintea ta”. El mai arată că MT poate duce la boli mintale, la sinucidere şi la omor. Ca dovadă a naturii  religioase a MT am putea cita recenta decizie a tribunalului federal din New Jersey care interzice predarea MT în  şcoli, deoarece lucrul acesta constituie o încălcare a separării dintre Biserică şi Stat (Malnak V. Yogi, 440 F.  Supp. 1284-1977). În ciuda celor o mie cinci sute de pagini de documente predate de gruparea MT în favoarea  pretenţiilor sale „nereligioase”, judecătorul H. Curtis Meanor a declarat că: „Singura concluzie posibilă este că  învăţăturile SCI/MT şi puja sunt de natură religioasă, nu există altă concluzie‚ acceptabilă’ sau rezonabilă”. (E  interesant de remarcat faptul că „promisiunea făcută lui Maharishi” semnată de orice profesor de MT declară că  el îşi recunoaşte datoria de a „servi Sfânta Tradiţie şi de a răspândi Lumina lui Dumnezeu tuturor celor care au  nevoie de ea” – A se vedea ultimul paragraf al capitolului următor). Şi totuşi, la conferinţa sa publică, fiecare  profesor de MT pretinde că „MT nu e o religie”.

Aşa cum era de aşteptat, organizaţia MT a făcut recurs, dar în 2 februarie 1979 sentinţa a fost confirmată.  Pasajul de mai jos este reproducerea textuală a unui comunicat de presă publicat de organizaţia Spiritual  Counterfeits Project la Berkeley, în 6 februarie 1979.

În 2 februarie, Curtea de Apel a celei de a 3-a circumscripţii a SUA, cu sediul în Philadelphia, a confirmat decizia  tribunalului, potrivit căreia Meditaţia Transcendentală (MT) este de natură religioasă.

Tribunalul de Instanţă din New Jersey, prezidat de judecătorul Meanor, dăduse sentinţa originală în procesul  Malnak contra Maharishi Mahesh Yogi din 19 octombrie 1977. În argumentele sale care se întind pe 80 de pagini,  judecătorul Meanor trăsese concluzia că predarea MT şi a SCI („Ştiinţa inteligenţei creatoare”, filozofia MT) în  colegii particulare încălcau primul amendament al Constituţiei Statelor Unite. Cu alte cuvinte, principiul „separării  dintre Biserică şi Stat” ar fi fost încălcat prin aceea că banii contribuabililor fuseseră folosiţi pentru sprijinirea  învăţăturilor religioase şi practicilor Mişcării MT.

Maharishi şi Mişcarea sa MT au pretins că datele judecătorului Meanor nu erau corecte şi au făcut deci recurs  la Curtea de Apel din Philadelphia. Când argumentele au fost aduse în faţa Curţii de Apel în 11 decembrie 1978,  avocatul Mişcării MT a venit cu argumentul potrivit căruia trebuia să se permită intrarea MT şi a SCI în şcoli ca  „ştiinţă adevărată”. Curtea a pus imediat la îndoială această concepţie. Judecătorul care prezida a citat  paragraful de mai jos, extras din ceremonia de iniţiere în MT:  „Guru în gloria lui Brahma, Guru în gloria lui Vişnu, Guru în gloria plinătăţii transcendentale personificate a lui  Brahma, înaintea Lui, înaintea lui Shri Guru Dev împodobit cu glorie, eu mă proştern.

Apoi judecătorul a întrebat: „Ce este ştiinţific în aceasta?” În loc să răspundă direct, avocatul lui Maharishi s-a  referit la o declaraţie potrivit căreia asemenea ceremonii aveau uneori loc cu ocazia unor evenimente „profane”  în India. Mai târziu, Curtea a făcut observaţia că această declaraţie era totuna cu „a lua o vacă şi a agăţa de  ea o bucată de carton pe care scrie ‚cal’!”

Viziunea lumii hinduse a MT

În mod fundamental, viziunea MT asupra lumii include hinduismul vedic pur. Lucrul acesta este adevărat pentru  o serie de alte Mişcări întemeiate de guru, de exemplu de Sai Baba, Ram Dass (Richard Alpert), Muktananda, Sri  Chinmoy, Bubba Free John (Franklin Jones), Meher Baba, Paramahansa Yogananda (The Self-Realization  Fellowship – în ciuda folosirii de către ei a textelor biblice), etc. În esenţă, ceea ce se spune despre MT este  valabil şi pentru ele. Cei mai mulţi guru orientali vin din tradiţia vedică. Credinţa principală este monismul –  există o Realitate, şi această Realitate e o unitate. Această Realitate e definită de inexprimabilul şi impersonalul  Brahma. Corolarul său, maya, este doctrina iluziei lumii şi a universului. Dacă Realitatea este Una, dualitatea nu  e reală. Lila, adică „jocul” sau „amuzamentul” lui Brahma este motivul „existenţei” noastre. Deşi noi înşine şi  lumea din jurul nostru suntem ireali, esenţa din spatele tuturor acestora face parte din natura divină,  satchitananda (fiinţă, conştienţă şi fericire absolută). Termenul conştienţă absolută sau pură înseamnă de fapt  conştienţă inactivă, care nu gândeşte, adică nu e unită cu nici un dualism. Cu ajutorul meditaţiei, noi  „progresăm” până la a recunoaşte Absolutul. Noi nu ne percepem pe noi înşine (corp şi personalitate, etc.) ca  ireali şi ne recunoaştem adevăratul Eu ca fiind Divin. Această Realitate se găseşte dincolo de orice dualitate –  binele şi răul, om şi Dumnezeu, etc. Totul este Una, şi dacă dobândim această cunoaştere (care ne e dovedită  prin experienţa noastră în meditaţie), atunci şi numai atunci putem progresa spiritualiceşte şi nu vom avea  nevoie de reincarnare. Rămâi în lumea dualităţii, mai ales în cea a dualităţii creştine, şi vei rămâne sclav al lui  maya şi al decăderii spirituale.

Deşi mulţi ar prefera să gândească diferit, adevăratul scop al MT e de a ne schimba viziunea despre noi înşine şi  despre lume pentru a o face conformă celei a filozofiei nedualiste a Shankarei. Aceasta se înfăptuieşte prin  meditare la mantră şi atingând, de mai multe ori pe şedinţă, o stare „de Fiinţă” sau de „conştienţă creatoare  pură”. Din punct de vedere teoretic, făcând să pătrundă tot mai mult „din Fiinţă” în minte, sistemul nervos este  modificat lent până la punctul în care, într-un mod necunoscut, epistemologia individului e cu adevărat  transformată. În MT există patru stări avansate de conştienţă: transcendentală, cosmică, conştienţă a lui  Dumnezeu, conştienţă a Unităţii. La începutul fazei, conştienţă cosmică, persoana care meditează e  transformată până când recunoaşte că atman (adevăratul eu) e Brahma. Altfel zis, ea percepe maya (iluzia)  Creaţiei şi recunoaşte că adevărata esenţă a tot ce există, inclusiv ea însăşi (dincolo de aspectul fenomenal  iluzoriu) e satchitananda: fiinţă, conştienţă şi fericire deplină sau Brahma, Dumnezeul ultim şi impersonal al  hinduismului. În acest punct precis, după cum spune Maharishi, persoana care meditează urmează calea lui  Karma Yoga. Ea se desprinde de acţiunile ei şi de urmările lor, acţionează impersonal, fără dorinţă, şi prin  aceasta îşi ispăşeşte karma. (Ar trebui să observăm aici că yoga e o practică extrem de periculoasă; autorităţi  în materie au citat cazuri de moarte sau nebunie subită, stări de rău fizic fără bază organică care duceau la  infirmitate, sincope şi diferite boli rezultând din erori uneori infime în practicarea ei. Vom dezvolta aceste lucruri  în capitolul despre yoga. Deoarece yoga şi MT sunt în general definite şi considerate ca inofensive, se caută de  obicei în altă parte originea problemei). MT şi adevărata ei natură e deci contopirea cu Dumnezeu (Brahma)  potrivit hinduismului. Acesta e în mod clar planul lui Maharishi pentru lume. Când se examinează pretenţiile MT,  ale lui Maharishi şi ale aţâţătorilor lui şi se evaluează în mod cinstit Mişcarea, se descoperă că puţine persoane  pot aspira la o înşelare intenţionată a publicului la o scară atât de mare.

Riscurile MT

Mai trebuie să observăm că MT nu este inofensivă. Potrivit unor foşti instructori şi practicanţi ai MT, există  cazuri de posedare demonică. Numeroase probleme psihologice pot rezulta din practicarea sa asiduă şi se  notează cazuri de psihopatie gravă, printre care psihoza.  Mai mulţi cercetători şi foşti adepţi ai MT sunt convinşi că MT poate duce direct la o disfuncţie mintală şi poate  fi însăşi definiţia unei „călătorii rele”. Fostul profesor de MT Greg Randolph a făcut experienţa neliniştitoare de a  ajuta un alt adept, aproape invalid, şi a fost foarte înspăimântat să treacă prin tranziţia conştienţei cosmice:

„La un moment dat, el a fost foarte preocupat să ştie dacă era vorba sau nu de o stare schizofrenică. Lucrul  acesta îl neliniştea. Într-o zi am petrecut trei ore încercând să extragem ceva din resursele insuflate de  Maharishi în mintea noastră în timpul cursurilor de pregătire ca profesori… Rolul meu pentru a-l ajuta a fost  acela de a-l face să creadă că nu era vorba de schizofrenie. Era starea supremă a cunoaşterii… Trebuia să  creadă că o va atinge puţin câte puţin… şi că va fi în stare s-o întrebuinţeze. Credinţa devine un lucru foarte  important”.

Maharishi face această recomandare: „În absenţa unei interpretări corecte a acestei expresii de non-ataşament, poţi fi dezorientat, şi această mare binecuvântare a vieţii poate deveni un dezavantaj”.

Nodul problemei este de a integra experienţa conştienţei cosmice cu un stil de viaţă deja existent. Psihiatrul  Arthur Janov, autorul cărţii The Primal Scream, vorbeşte despre un călugăr hindus superior care a practicat MT  timp de vreo doisprezece ani. „Rezultatul final al acestei întregi fericiri a fost o depresie totală şi nevoia de  îngrijiri”. Dr. Janov crede că MT duce „la o stare de irealitate totală, oarecum la o psihoză instituţionalizată din  punct de vedere social”.

Printre persoanele psihotice aflate la limită, MT „poate produce o psihoză caracteristică”, spune cercetătorul  John White, şi se admite în general că trebuie să fii „ân formă” pentru a face exerciţii mintale anevoioase, altfel  te aşteaptă neplăceri serioase. MT cere o adaptare mintală şi pare prea dură pentru oamenii nepregătiţi pentru  asemenea schimbări. Din nenorocire, deseori tocmai oamenii obosiţi, frustraţi şi epuizaţi sunt cei care caută  remedii universale precum MT.

John Parks, fost manager al echipei „Beach Boys”, a fost iniţiat în MT personal de către Maharishi. El a avut deci  posibilitatea de a cunoaşte lucrurile din interior. A avut ocazia de a vedea că MT poate fi epuizantă şi  periculoasă. La început, în 1969, se pare că Maharishi a subapreciat faptul că unii americani nu erau pur şi  simplu gata pentru sistemul său. Parks relatează următoarele fapte, în legătură cu un curs de formare de  instructori în 1969:

„Maharishi nu dăduse limită în ceea ce priveşte durata meditaţiei, şi un anumit număr de persoane au ajuns în  spitalul de psihiatrie. Unii sunt şi acum acolo. Există cazuri de sinucidere datorită MT.”

Chuck Ashman, de la „Ashman File”, Los Angeles, a descoperit câteva asemenea persoane cu ocazia  cercetărilor sale asupra MT, deşi nu le căuta în mod special. Ceea ce studia el cu adevărat era latura financiară  a MT pentru emisiunea sa televizată.

Una dintre declaraţiile cele mai dăunătoare pentru programul MT date vreodată este cea a fostului profesor MT  Kathy Filler. Este uşor de înţeles dezamăgirea ei totală în faţa programului gurului.

„Dar, odată ce-am devenit instructori şi am început să-i învăţăm pe oameni, am înţeles de ce procentul de  sinucideri printre profesorii de Meditaţie Transcendentală este cu mult deasupra procentului naţional. Cei care  nu se omoară devin cu adevărat ciudaţi sau sfârşesc prin a redeveni toxicomani, ei sunt din nou dezaxaţi –  devin nebuni sau anahoreţi – astfel că cu greu mai pot reveni la o viaţă normală. E într-adevăr trist. N-am  născocit lucrul acesta. Charlie Lutes l-a amintit în timpul cursurilor de meditaţie pentru instructori. Ultimul curs  la care am luat parte a avut loc în noiembrie 1972 la Ashbury Park, în statul New Jersey, şi Charlie Lutes  (preşedinte al SRM) era prezent. Oamenii puneau întrebări cu privire la procentul de sinucideri – profesorii întrebau de ce atâţia oameni îşi luau viaţa. El a zis: Ei bine, în incarnările viitoare, Maharishi li se va arăta el  însuşi, sau Guru Dev, şi le va da mantra…”.

Ceea ce este tulburător e modul degajat în care Lutes vorbeşte despre o soluţie care nu este într-adevăr  . Oamenii îşi luau viaţa din disperare – nişte instructori MT experimentaţi -, şi el nu venea cu scuze sau  cu motive, ci nu făcea decât să rostească nişte urări pozitive pentru vreo reincarnare viitoare!

Atitudinea lui Lutes serveşte poate la a arăta jurământul absolut şi dogmatic de credinţă faţă de programul  insuflat de Maharishi discipolilor săi. Nici chiar moartea pe care şi-o impun unii nu este o cauză de alarmă, ci  este dovada unui „viitor” fericit.

Una Kroll, doctor în medicină, în articolul ei din Times, Londra, a menţionat printre pericolele posibile ale  programului MT sinuciderea şi chiar omorul.

MT este studiată în scopul de a ajuta persoana care meditează să opereze o întoarcere de 180 de grade spre  interior. Ea trebuie să intre în sine însăşi până ce atinge „conştienţa pură”, „divinul”, „brahma”. Se pare că în  adâncul fiinţei umane sunt ascunse nişte lucruri foarte bune, şi contactul cu ele este considerat ca având un  efect benefic asupra vieţii pe care o duce subiectul.

Din punct de vedere biblic, nu-L găseşti pe Dumnezeu dacă intri în tine însuţi. Desigur, îţi găseşti adevărata ta  natură, dar natura omului şi cea a lui Dumnezeu sunt diferite. Isus a spus foarte limpede:

„Căci din interior, din inima omului ies gânduri rele, imoralităţi sexuale, furturi, omoruri, adultere, lăcomii, răutăţi,  înşelăciune, desfrânare, privire invidioasă, blasfemie, orgoliu, nebunie. Toate aceste lucruri rele ies din interior şi  întinează omul” (Marcu 7:21-23).

Iată o imagine destul de bună a omului neregenerat care se află în interiorul unui individ, cel puţin după cum  zice Dumnezeu. Ar fi greu să se confunde acest caracter cu acela al lui Dumnezeu.

Am putea cita şi alte boli cauzate de MT şi am putea să le ilustrăm, aşa cum am făcut-o până acum. Un  rezumat scurt e însă de-ajuns pentru a zugrăvi tabloul. Priviţi atent aceste rezultate autentice ale prac- ticării  MT: posesiune demonică, crize de epilepsie, halucinaţii, sincope durând până la douăzeci de ore, probleme  vizuale, crampe puternice de stomac, confuzie mintală, dereglare sexuală, coşmare îngrozitoare, comportament  anti-social, reapariţia unor simptome psihosomatice grave care fuseseră mai înainte ţinute sub control, adică  ulcere hemoragice şi depresii care necesită tratament psihiatric şi medicamente.

Raportul definitiv al Institutului de Cercetări din Stanford asupra Meditaţiei Transcendentale (The Final Raport of  the Stanford Research Institute on Transcendental Meditation) dă o concluzie care ar trebui să circule pe scară  largă – cel puţin la fel de largă cât publicitatea făcută de aceşti guru:

„În final, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea unor efecte nocive pe termen lung produse de practicarea  MT mai ales la subiecţii instabili.

Probabil că unele tulburări cauzate de MT se datorează practicilor ei oculte. Se pare că pe cei implicaţi în  ocultism îi urmează nişte consecinţe grave. Astfel, pledoaria recentă şi crescândă a MT în favoarea ocultismului  ar trebui să constituie un avertisment pentru cel înţelept”.

CAPITOLUL 3 Meditaţia transcendentală este ocultă şi necreştină

MT şi alte Mişcări orientale nu sunt pur şi simplu neutre vizavi de revelaţia biblică: ele sunt ostile faţă de ea.  Premisa lor de bază e faptul că toţi oamenii trebuie să-şi dea seama că nu sunt separaţi de Dumnezeu, ci că  sunt Dumnezeu. Astfel, aceste Mişcări reprezintă culmea idolatriei, adorarea de sine. Pentru a ajuta cititorul, am  făcut o comparaţie între afirmaţiile făcute în Biblie şi cele făcute de Maharishi, ale cărui convingeri vedice sunt  paralele celor avute de alţi guru.

Isus Cristos

MT „Eu nu cred că Isus Cristos a suferit vreodată sau că a putut  să sufere. Omul care suferă de pe poziţia suferinţei (adică omul  neştiutor legat de iluzia că suferinţa există) vede Beatitudinea lui Cristos ca o suferinţă” (Meditations of Maharishi Mahesh  Yogi, Bantam, 1968, p. 123).

Biblia „O, oameni fără pricepere, şi a căror inimă  este înceată în a crede tot ce au zis  profeţii! Nu trebuia oare ca să sufere  Cristosul aceste lucruri şi să intre în gloria  Sa?” (Luca 24:25-26).

Suferinţa

MT „Nici un om, nici un creştin n-ar trebui să  sufere vreodată… Biblia afirmă aceasta” (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi,  Bantam, 1968, p. 63.).

Biblia „Bucuraţi-vă, dimpotrivă, de partea pe care o aveţi la  suferinţele lui Cristos… cei care suferă după voia lui  Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele Creatorului fidel,  făcând ceea ce este bine” (1 Petru 4:13,19).

Ocultismul

MT „Noi facem ceva aici… rugăciuni  concrete ca să… atragem atenţia  acestor fiinţe superioare sau zei care  trăiesc acolo (în lumea spiritelor)”  (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi,  Bantam, p. 17-18).

Biblia „Să nu se găsească la tine nimeni… care să aibă meseria de  ghicitor, de astrolog, de prezicător, de magician, de vrăjitor, nimeni  care să ceară sfatul celor care cheamă spiritele sau care ghicesc  cuiva, nimeni care să întrebe morţii. Căci cine face aceste lucruri  este o grozăvie pentru Domnul” (Deuteronom 18:10-12). „Să nu ai  alţi dumnezei înaintea feţei Mele” (Exod 20:3).

Natura interioară a omului

MT „Omul interior este Divin, complet  Divin, plin de beatitudine…”  (Meditations of Maharishi Mahesh  Yogi, Bantam, p. 157).

Biblia „Căci din interior, din inima omului ies gânduri rele, imoralităţi sexuale,  furturi, omoruri, adultere, lăcomii, răutăţi, înşelăciune, desfrânare,  privire invidioasă, blasfemia, orgoliul, nebunia. Toate aceste lucruri  rele ies din interior şi întinează omul” (Marcu 7:21-23).

Am putea continua să adăugăm contrast după contrast, dar obiectivul este atins: MT este anti-creştină, iar cel  care se asociază cu MT în Numele lui Cristos şi o practică este un om nehotărât şi ipocrit.

MT şi ocultismul

MT provine dintr-o tradiţie a ocultismului: hinduismul, astrologia, spiritismul şi diversele practici oculte sunt la  modă în India de astăzi. Deşi nu practică cu adevărat magia, o foarte mare parte din populaţia indiană crede  totuşi în ea. Se pretinde că o parte importantă a scrierilor hinduse a fost revelată în mod supranatural, într-un  fel asemănător celui prin care un medium primeşte mesaje în mod clarvăzător din partea spiritelor (adică a  demonilor, cum au observat Gasson şi alţii).1 Tehnicile yoga sunt recunoscute şi aplicate de către toate şcolile  de ocultism. Maharishi spune că MT „… este tehnica prin care cineva devine yoghin”. Baza întregului ocultism –  o dorinţă de a dobândi o forţă şi o cunoaştere supranaturală opuse voinţei lui Dumnezeu – este limpede  prezentă în ocultismul hindus, yoga şi MT.

Maharishi spune că MT aduce puterea absolută şi cunoaşterea ocultă – baza viselor ocultiştilor. Puţini oameni îşi  dau seama că ceremonia de iniţiere în MT prezintă numeroase analogii cu ritualul magic de tip ocult. Scopurile şi  metodele însele sunt asemănătoare: să intri în contact cu nişte „fiinţe superioare” sau cu nişte puteri pentru a  satisface dorinţa ocultistului prin primirea de putere din partea demonului sau a „dumnezeului”. O lectură atentă  a celor douăzeci de pagini pe care le conţine manualul secret al instructorilor de MT (The Holy Tradition), ca şi  paginile 38-39 din Meditations of Maharishi şi din comentariul său Bhagavad Gita (3:9-13 şi 4:24-25) arată  asemănările. În cele două cazuri, există purificarea ceremonială a atmosferei. În cadrul unui ritual magic, ea  serveşte la alungarea influenţelor nedorite, adică a spiritelor rele. Există purificarea spiritului şi trupului  participantului. După purificarea atmosferei exterioare şi celei interioare începe Invocarea. Atunci, sunt invocaţi  zeii şi maeştrii, fie ei hinduşi sau egipteni, şi se stabileşte o legătură metafizică între ei şi cel care îi invocă.  Spiritul individual este legat de domeniul spiritului cosmic sau Absolutul. Potrivit The Holy Tradition a MT:

„Scopul acestei invocaţii e să acorde spiritul activ îndreptându-l spre marii Maeştri (divinităţi), spre natura  esenţială a cunoaşterii de către ei a Fiinţei Absolute. La acest nivel, mantra este captată şi transmisă noului  iniţiat, conducându-i astfel conştiinţa spre acelaşi câmp al Fiinţei transcendentale… de mai multe ori, astfel ca  abundenţa (puterea) ei să fie incorporată tot mai mult în viaţa iniţiatului”.

Legăturile metafizice: vehicule ale puterii oculte

Legăturile metafizice se stabilesc ca vehicule ale transferului puterii oculte (Shaktipat), prin intermediul ritualului  de iniţiere în MT, instructorului sau iniţiatului. Ceremoniile comportă abandonul complet al participantului – fie  divinităţii care îl va poseda din clipa ritualului magic, fie gurului Dev, „mort” pentru MT. În cele două cazuri, se  face uz de tămâie. Nu suntem siguri de utilitatea voită a tămâiei în MT (deşi uneori prezenţa demonilor este  însoţită de un miros deosebit de neplăcut), dar în cadrul ritualului magic are un efect psihologic şi pare că este  în stare să permită demonilor să ia o formă tangibilă, aşa cum fac ritualurile cu sânge folosite în aceleaşi  scopuri. În cele două ceremonii se repetă în mod continuu o mantră (puja, adică ritualul de iniţiere, este alcătuit  doar dintr-o singură mantră). În cazul magicienilor, sco-pul e de a provoca o nebunie trecătoare, „nebunia  blândă”, care culminează cu pierderea raţiunii şi posedarea iniţatului de către „dumnezeu”. După cât se pare,  posedarea nu are loc cu ocazia iniţierii în MT.

În cele două cazuri există nişte mişcări fizice rituale, memorizate, care însoţesc ceremonia; în MT, acestea nu  sunt executate decât de către instructor. În cele două cazuri, participantul resimte un val de forţă  metapsihică; în general, lucrul acesta nu se întâmplă decât în cazul instructorului în MT. În cele două ceremonii  se regăseşte un altar pentru închinare, ofrande care sunt puse pe el şi faptul de a îngenunchia înaintea  altarului. Adesea, cu ocazia ritualului magic, există ceva pe altar, în scopul de a lega metapsihic spiritul  persoanei de vechea tradiţie – o relicvă străveche, fotografia unui templu, etc. Scopul e de a lega spiritul de  cunoaşterea ocultă a tradiţiei care este invocată, conducând la putere ocultă şi la cunoaştere.

În MT, fotografia pe altar care îl reprezintă pe gurul Dev, „yantra”, e asociată cu mantra pentru a „realiza cu  succes desensibilizarea spiritului faţă de orice sistem de gândire străin şi transplantarea spiritului unui sistem  cultural într-un altul…”Yantra şi mantra sunt folosite ca să se producă stări mintale pasive şi… receptive din  punct de vedere psihic, aşa cum se face într-un mare număr de secte. Însuşi termenul de „Brahma” înseamnă  „puterea activă conţinută într-un farmec magic”.

Cu ocazia ritualurilor magice, se recunoaşte uneori necesitatea destinderii spiritului şi trupului prin aceea că nu  se respiră decât printr-o nară (tehnică avansată în MT), ca şi prin utilizarea anumitor tipuri de ritmuri proprii la  anumite sunete (de exemplu, mantrele) pentru a influenţa lumea astrală. În MT:

„Noi facem aici ceva preluat de la riturile vedice, nişte litanii particulare şi specifice pentru a produce un efect  în cealaltă lume, pentru a atrage atenţia acestor fiinţe superioare sau dumnezei care trăiesc acolo. Întreaga  cunoaştere a mantrelor sau imnurilor Vedelor este consacrată legăturii cu omul, comunicării omului cu fiinţele  superioare în diferitele straturi ale creaţiei”.

Maharishi spune că este ceva foarte binefăcător să contactezi aceşti dumnezei, ba încă este chiar un păcat să  n-o faci. Ei sunt mai mult decât nişte puteri impersonale ale naturii, aşa cum se pretinde. Maharishi le numeşte  „fiinţele cele mai evoluate”.10………………..mai departe pe

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/yoga-si-meditatia-transcedentala/

Derogările la legislația anti-discriminare și pentru egalitate de șanse nu sunt corecte pentru toți: o perspectivă internațională (de Paul Coleman)

Paul Coleman este Director Executiv al ADF International cu sediul la Viena, Austria. ADF International este o organizație care oferă servicii de asistență juridică, protejează libertățile fundamentale și promovează demnitatea inerentă a tuturor oamenilor. Îl puteți urmări pe Paul pe Twitter: @Paul_ADFIntl.

Dacă acceptăm ideea că libertatea religioasă este a priori discriminatorie și poate fi permisă doar sub forma unei derogări, atunci atitudinea publicului față de această libertate odinioară sacrosanctă se va schimba pentru totdeauna.

În ultimii ani, aproape toate statele occidentale au adoptat măsuri legislative pentru promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării. La prima vedere, pare să fie o idee bună. La urma urmei, cine ar putea fi împotriva egalității?

Acum, când în Statele Unite are loc dezbaterea în jurul Legii Egalității, propusă de Nancy Pelosi, e un moment potrivit pentru a examina experiența altor state occidentale care au trecut deja prin asta.

Acceptare fără excepție

Să privim următorul caz. Peter și Hazelmary Bull erau un cuplu de pensionari în vârstă care dețineau o mica pensiune în locuința lor din sudul Angliei. Regula lor, încă din anii 1980, era să închirieze camera duble numai cuplurilor căsătorite. În calitate de creștini, ei considerau că închirierea camerelor către cupluri necăsătorite le-ar fi încălcat convingerile religioase referitoare la viața sexuală și căsătorie.

La mijlocul anilor 1990, ei au refuzat să închirieze o cameră dublă unui cuplu de tineri heterosexuali necăsătoriți. Incidentul a ajuns în presa națională, care a făcut haz pe tema regulii demodate a soților Bull. Cuplul necăsătorit s-a cazat la altă pensiune și așa s-a sfârșit acest caz. Alte cupluri necăsătorite au trecut prin experiențe similare de-a lungul timpului.

Vine anul 2008. După adoptarea măsurilor legislative pentru promovarea egalității de șanse în Regatul Unit, familia Bull a primit o scrisoare din partea unei organizații numită Stonewall – cea mai importantă organizație LGBT din Marea Britanie, al cărei slogan e „Acceptare fără excepție” – prin care erau avertizați că încalcă legea. În luna următoare, ca printr-o coincidență, un cuplu de același sex a venit să se cazeze cerând o cameră dublă și a fost refuzat. De această dată, a fost chemată poliția și familia Bull a fost chemată în judecată.

Familia Bull nu a îndeplinit condițiile pentru a beneficia de o derogare pe criterii de religie de la legislația pentru egalitate de șanse, iar faptul că regula lor se aplica în mod egal atât cuplurilor de același sex cât și cuplurilor heterosexuale a fost considerat irelevant. Au primit mesaje pline de ură și amenințări cu moartea iar proprietatea lor a fost vandalizată. După ce au fost târâți prin tribunale timp de cinci ani, afacerea lor (care le asigura veniturile după pensionare) a fost distrusă în final. Peter Bull a murit în 2016, după ce și-a petrecut ultimii ani din viață rezistând asaltului „Acceptării fără excepție”.

Vă recomandăm

Magazin Editura Anacronic

Nu se poate să te uiți la acest caz și să pretinzi că s-a înfăptuit egalitatea. În schimb, în acest caz și în multe altele, o lege pentru promovarea egalității de șanse a fost folosită ca armă pentru a ataca cetățeni deja marginalizați, mai degrabă decât ca un scut pentru a-i apăra.

Derogările rezolvă problema?

Legile pentru promovarea egalității de șanse sunt limitate în mod normal la relații de muncă și la furnizarea de bunuri și servicii. Legislația de acest gen conține în general o listă de „categorii protejate” și orice pretenție de discriminare trebuie să se refere la una dintre aceste categorii. Din anii 1960 până la mijlocul anilor 1990, legislația pentru egalitate include categorii protejate cum ar fi rasa, sexul și dizabilitățile. În ultimele decenii, legile pentru egalitate de șanse și-au extins aria de aplicare, ajungând să includă „religia sau convingerile” și „orientarea sexuală” ca categorii protejate. În prezent, „identitatea de gen” e în curs de a fi adăugată la listă.

În aceste condiții, apare o provocare majoră. Orientarea sexuală este o categorie protejată. Din păcate, instanțele au ajuns să o confunde în mod unanim cu comportamentul sexual. Religia este și ea o categorie protejată, și multe religii, inclusiv creștinismul, conțin învățături clare referitoare la comportamentul sexual. Chiar dacă creștinii încearcă să-și trateze toți semenii în mod egal cu respect și demnitate, aceasta nu înseamnă să scuze, să susțină sau să încurajeze orice acțiune sau comportament.

Prin urmare, dacă credincioșii își urmează convingerile refuzând să susțină un comportament pe care îl consideră greșit, ei ar putea fi acuzați de discriminare. Dacă sunt împiedicați să și le urmeze, atunci ei înșiși se vor simți discriminați. Dat fiind că legea instituie un conflict atât de evident, devine inevitabilă ierarhizarea drepturilor.

De-a lungul timpului, legiuitorii au căutat să echilibreze interesele concurente stabilite prin legea egalității definind derogări pentru organizațiile religioase. Derogările permit în mod normal cultelor și organizațiilor religioase non-profit să apere coduri morale de conduită și să angajeze și să concedieze în funcție de acestea. De asemenea, le permit acestor organizații să limiteze serviciile pe care le oferă. Într-un astfel de cadru, derogările permit ca cei care s-ar situa altfel în afara legii (de exemplu luarea în considerare a convingerilor religioase la angajare) să nu fie pasibili de sancțiuni. Sunt cel puțin trei probleme cu o astfel de abordare.

Libertatea ca derogare

În primul rând, derogările limitează exercitarea liberă a religiei. Libertatea religioasă este un drept preeminent și un fundament al democrației. Cu toate acestea, legile pentru promovarea egalității și derogările transmit mesajul că libertatea religioasă e ceva ce trebuie tolerat în anumite condiții extrem de limitate. E descrisă ca “permis pentru discriminare,” “chichiță care permite discriminarea,” sau ca “privilegiu care nu poate fi justificat.”

Recent, un raport comandat de guvernul australian a concluzionat că „un drept de a discrimina în cazul furnizării de bunuri și servicii nu este necesar pentru a asigura faptul că cetățenii australienii se bucură în mod liber și deplin de dreptul la libertate religioasă în condițiile dreptului internațional”. A încadra libertatea religioasă în acest mod – ca un „drept de a discrimina” – a devenit un loc comun. Președinta Curții Supreme a Marii Britanii, Lady Hale, a declarat recent că ”unele convingeri religioase îi pot face pe oameni să vrea să-i discrimineze pe cei cu alte caracteristici pe care legea le protejează, cum ar fi rasa, sexul sau, mai ales în aceste zile, orientarea sexuală”.

Dacă acceptăm ideea că libertatea religioasă este a priori discriminatorie și poate fi permisă doar sub forma unei derogări, atunci atitudinea publicului față de această libertate odinioară sacrosanctă se va schimba pentru totdeauna.

Derogările sunt limitative

În al doilea rând, derogările sunt, prin definiție, limitate. Ele nu acoperă fiecare situație în care cetățenii ar putea căuta să-și exercite dreptul fundamental la libertate religioasă.

De exemplu, derogările prevăzute de Legea egalității din Regatul Unit nu includ organizațiile „al căror scop unic sau principal este de natură comercială”. Ele nu li se aplică tipografilor, brutarilor, fotografilor, proprietarilor de pensiuni sau de săli de nunți ș.a.m.d.

Regula pentru aceste categorii e clară: dacă vrei să vinzi ceva oricui în orice scop, atunci trebuie s-o faci pentru oricine și pentru toate scopurile, chiar dacă făcând asta îți încalci conștiința. Este un mesaj ironic în era „responsabilității sociale corporative” și a altor apeluri la morală în afaceri. Aceste legi extreme sunt aplicate cu strictețe. În Polonia, de exemplu, un tipograf catolic a fost condamnat penal recent pentru refuzul de a imprima un banner cu un mesaj pro-LGBT.

În mod asemănător, derogările nu se aplică organizațiilor care beneficiază de fonduri publice sau furnizează servicii publice. Aceasta înseamnă că instituții din domeniile educației și sănătății, cum ar fi școli și spitale confesionale, nu sunt exceptate de la lege. În Regatul Unit, toate agențiile de adopții de confesiune catolică au fost închise, pentru simplul motiv că au încercat să își continue practica de lungă durată de a plasa copii în familii formate din mame și tați căsătoriți. Așa cum a explicat directorul Comisiei britanice pentru organizații non-profit:

În anumite condiții, nu este ilegal ca organizațiile non-profit să discrimineze pe motive de orientare sexuală. Totuși, deoarece interzicerea discriminării este un principiu fundamental al legislației pentru drepturile omului, acest gen de discriminare poate fi permisă numai în împrejurări extrem de convingătoare. Am stabilit că în acest caz, motivele invocate de Catholic Care nu justifică dorința lor de a discrimina.

Toată lumea era de acord că agențiile de adopții catolice făceau o treabă bună, iar politicile lor nu se schimbaseră. Totuși, când a fost adoptată legea egalității, directorul comisiei pentru non-profit a descris libertatea religioasă a Catholic Care drept „dorință de a discrimina” și a declarat că nou-creatul drept la non-discriminare pe criterii de orientare sexuală era un „principiu fundamental în legislația drepturilor omului”.

Derogările creează limitări și la locul de muncă. De exemplu, e adevărat că în majoritatea statelor occidentale cultele decid asupra angajării și concedierii preoților. Totuși, e mult mai greu pentru organizațiile religioase non-profit să le impună angajaților lor să adere la învățăturile religiei respective. În Uniunea Europeană, o lege a non-discriminării din anul 2000 prevede că trebuie să existe „o cerință ocupațională autentică, legitimă și justificată, care să fie în legătură cu ethosul organizației” pentru a putea lua decizii de angajare și de concediere pe baza convingerilor religioase ale candidatului. Este un prag foarte dificil de atins, a cărui interpretare este pînă la urmă la latitudinea instanțelor. Atunci când echivalentul britanic al al acestei derogări a fost testat, instanța pentru litigii de muncă a susținut că refuzul de a angaja un lider de tineret homosexual constituia discriminare – chiar și atunci când angajatorul în cauză era Biserica Anglicană.

Derogările devin tot mai limitate

În al treilea rând, derogările sunt întotdeauna vulnerabile la restrângeri ulterioare, fie prin amendarea legislației, fie prin interpretare juridică. Într-adevăr, cum se adoptă o derogare, cum încep să apară cereri pentru restrângerea sau eliminarea acesteia. Aceasta are sens, deoarece dacă libertatea religioasă este încadrată de la început ca discriminare tolerată de stat, cu timpul va crește presiunea pentru a elimina derogările. O „licență pentru a discrimina” nu poate fi tolerată pentru mult timp.

Încercați o căutare pe internet după sintagma “remove religious exemptions,” (eliminarea derogărilor pe criterii religioase) și veți găsi titluri ca acestea: „Sindicatele încearcă să interzică dreptul organizațiilor religioase de a discrimina la angajare” (Australia); „Propunere pentru eliminarea derogărilor pe criterii religioase din legea egalității în muncă” (Irlanda); și „Biserica Anglicană trebuie să își piardă dreptul la derogarea de la legile anti-discriminare” (Marea Britanie).

În urma legalizării căsătoriilor între persoane de același sex în Australia, fostul procuror general Philip Ruddock a efectuat un Studiu asupra Libertății Religioase pentru a analiza dacă legislația australiană protejează în mod corespunzător libertatea religioasă. Acest studiu a dus la dezbateri aprinse pe marginea limitării derogărilor actuale. Centrul Juridic pentru Drepturile Omului a opinat că „legile perimate care permit organizațiilor religioase să discrimineze … trebuie să fie abrogate”. Amnesty International a cerut ca „Organizațiile care beneficiază de fonduri publice pentru furnizarea de educație sau servicii nu ar trebui exceptate de la legislația anti-discriminare”. În final, studiul a recomandat limitarea derogărilor existente la școli confesionale și eliminarea lor în domeniul furnizării de bunuri și servicii. La finalul anului 2018, premierul australian Scott Morrison s-a angajat să modifice legislația pentru a limita derogările la școlile confesionale, o acțiune pentru care se bucură atât de susținerea puterii cât și a opoziției.

Mai mult, indiferent de voința legiuitorului în materia egalității de șanse, derogările pot fi restrânse periculos de mult prin interpretarea legii de către instanțe. În Australia, o tabără creștină pentru tineret a fost dată în judecată pentru că a refuzat să cazeze un grup care expunea o viziune asupra sexualității contrară învățăturilor confesiunii de care aparținea tabăra. Deși legea prevedea derogări pentru protecția confesiunii respective, acestea au fost interpretate limitativ de către instanțe. Redactând opinia majoritară, judecătorul Maxwell a menționat că:

Adepții unei religii trebuie să poată insista ca lăcașul sau lăcașurile lor de cult  să fie folosit pentru propagarea doctrinei și principiile la care aderă și numai a acestora. Totuși, tabăra nu are caracterul de lăcaș de cult. Nu este un spațiu pentru desfășurarea riturilor religioase. Iar activitatea de turism nu reprezintă o activitate religioasă în niciun sens relevant.

În consecință, tabăra creștină a fost acuzată că a discriminat în mod direct pe motive de orientare sexuală.

În Europa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a interpretat recent o derogare pe criterii religioase astfel încât să nu se aplice unui spital catolic din Germania care a concediat un medic catolic din cauză că acesta s-a recăsătorit după ce divorțase. Un comentator a observat că instanța germană „a decis că concedierea unui angajat catolic dintr-o instituție catolică pentru încălcarea învățăturii catolice reprezintă discriminare religioasă”.

În Canada, Curtea Supremă a decis recent împotriva Trinity Western University (TWU) – o universitate creștină care le cerea studenților să respecte învățătura creștină tradițională în privința comportamentului sexual. Deși cazul nu a avut legătură directă cu interpretarea unei derogări, raționamentul Curții Supreme ilustrează abordarea de tip „totul sau nimic” tipică ofensivei moderne pentru „egalitate”.

TWU a afirmat că studenților LGBTQ nu le vor fi afectate demnitatea sau identitatea personală după înscrierea la TWU deoarece Statutul îi obligă pe toți membrii comunității universității să „trateze fiecare persoană cu demnitate și respect în mod egal, indiferent de diferențele personale”… Totuși, Curtea consideră … că nu este posibil „să condamni o practică atât de fundamentală pentru identitatea unei minorități protejate și vulnerabile fără a-i discrimina astfel pe membrii acesteia, afectându-le demnitatea umană și personalitatea”

E de așteptat ca, în urma acestei decizii, în Canada să urmeze atacuri asupra derogărilor pe criterii religioase.

Derogările nu înseamnă corectitudine pentru toți

Deși derogările sunt deseori prezentate drept compromisuri, dovezile sugerează că ele nu vor fi niciodată de ajuns pentru a-i mulțumi pe cei care consideră că credincioșii discriminează fără a fi pedepsiți.

Să ne amintim lozinca organizației Stonewall. Obiectivul este „Acceptare fără excepție”.

Cei care promovează libertatea religioasă trebuie să trateze derogările de la legislația pentru egalitatea de șanse cu mare atenție. În teorie, derogările par să-i protejeze pe credincioși. În practică, modul în care se aplică aceste derogări arată cu totul altceva.


Traducere și adaptare după The Public Discourse

Derogările la legislația anti-discriminare și pentru egalitate de șanse nu sunt corecte pentru toți: o perspectivă internațională (de Paul Coleman)

Derogările la legislația anti-discriminare și pentru egalitate de șanse nu sunt corecte pentru toți: o perspectivă internațională (de Paul Coleman)

Derogările la legislația anti-discriminare și pentru egalitate de șanse nu sunt corecte pentru toți: o perspectivă internațională (de Paul Coleman)

Daniel Cristian Florea: Notre Dame – simbol al creștinismului sau al păgânismului?

A ars la Paris un simbol al creștinismului sau al paganismului? Când am fost la Paris, am trecut pe lângă catedrală, dar simțind în duhul meu că e idolatrie pură, n-am intrat în ea. Zilele astea, ni se prezintă nouă mulțimii, în toate știrile, păgânismul antic drept crestinism european. Confuzia vine de demult, de când biserica primului mileniu, a îmbrăcat religia și filozofia păgână în haina creștină.

Cei care au finanţat construirea marilor catedrale gotice din Europa, între anii 1130-1250, au fost templierii, cu cunoaşterea lor ezoterică avansată. Stilul gotic îşi are originea în arta ariană practicată în Orientul Apropiat-Mijlociu. Printre catedralele gotice finanţate şi concepute de templieri s-au numărat Westminster Abbey, York Minster din Nordul Angliei, Chartres din Franţa, nu departe de Paris, şi Notre Dame, chiar în centrul Parisului.

Notre Dame (Doamna Noastră: Isis/Semiramida/Ninkharsag) a fost construită pe un loc sacru închinat pe vremuri zeiţei Diana, iar catedrala din Chartres a fost construită pe un alt loc sacru din vechime, în care se adunau cândva druizii din întreaga Europă.

Atât catedrala din Chartres, cât şi Notre Dame au fost centre ale adorării Madonei Negre, o altă obsesie a templierilor. Cultul Madonei Negre nu are legătură cu Maria, mama lui Iisus, deşi aceasta era impresia pe care încercau să o lase templierii. În realitate, era vorba de adorarea reginei Semiramida şi a lui Isis/Barati. Egiptenii o reprezentau pe Isis îmbrăcată în alb în ipostaza ei binevoitoare şi în negru în ipostaza ei negativă. Madona Neagră era tot una cu Isis/Barati cea Neagră sau cu regina Semiramida, care era cunoscută în Babilon sub numele de Madona. Madona Neagră simbolizează folosirea negativă a energiei feminine a „lunii”, în timp ce Soarele Negru simbolizează folosirea negativă a energiei masculine a soarelui.

A ars templul satanei!

Pentru cei care n-ați cunoscut spiritualitatea și istoria Franței, citiți cât mai multe cărți despre Notre Dames. Așa veți afla că Franța a rămas idolatră prin biserica romano-catolică și a devenit atee prin Revoluția ei. Conform wikipedia în timpul iacobinilor (1793-1794), catedrala a fost profanată devenind Templu al Rațiunii și loc unde erau citite și dezbătute operele iluminiștilor în timp ce era venerată Ființa Supremă-adică diavolul. Sub figura din imagine citim o inscripție simplă și directă – diavolul. Da, ne confruntăm cu acea fantomă a tuturor terorilor, dragonul teogonilor, Ahrimanul perșilor, Typhonul egiptenilor, Pythonul grecilor, șarpele evreilor, monstrul fantastic, coșmarul, Croquemitaine, garguiul, fiara evului mediu, și – mai presus decât toate acestea – Baphometul Templierilor, idolul bărbos al alchimistului, deitatea obscenă a lui Mendes, capra Sabatului. Frontispiciul acestui „ritual” reproduce figura exactă a teribilului împărat al nopții, cu toate atributele și caracteristicile sale.”

Notre-Dame este legată intim și de istoria modernă a Franței, nu mai departe de finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Generalul Charles de Gaulle însoțit de generalii Leclerc și Koening au coborât din Place de l’Étoile (Arcul de Triumf) pe Champs-Élysées, pe 26 august 1944, într-o bucurie de nedescris pentru a saluta eliberatorii. Au mers apoi în Catedrala Notre-Dame, unde un oficiu religios – Liturghie și Magnificat în memoria celor căzuți pe câmpul de luptă, dar și pentru pacea lumii – a fost oficiat la cererea expresă a generalului De Gaulle. De atunci, în fiecare an, în duminica cea mai apropiată de 26 august este oficiată o Liturghie solemnă. Aici au avut loc funeraliile naționale ale lui Charles de Gaulle, ­Georges Pompidou și François Mitte­rrand. De aceea, ceea ce a ars în seara de 15 aprilie 2019 nu e doar o construcție omenească, ci un simbol al identității creștine și franceze asumate mai mult sau mai puțin de către poporul francez.

Autor: Preotul Daniel Cristian Florea

https://www.stiricrestine.ro/2019/04/20/daniel-cristian-florea-notre-dame-simbol-al-crestinismului-sau-al-paganismului/?

20 martie – 28 aprilie 2019 – 40 zile de Post și Rugăciune pentru România

Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebram jertfa Domnului Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, și Învierea Lui, este o perioadă în care cred că DOMNUL NE CHEAMĂ SĂ NE ÎNTOARCEM la EL cu toată ființa noastră, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din Romania, pentru țara noastră, România. Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE la El – din starea ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia (Apoc. 3:7-13), de a ne sui pe muntele Lui sfânt (Ps 24:3-6, Ps 15)

Vă chem să ne unim în această perioadă: 20 martie – 28 aprilie în post și rugăciune, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții , făcând această slujire de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu.

Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării- cum spune Daniel- “noi și părinții noștri am păcătuit”. Chiar dacă Daniel era un om neprihănit, el și-a cerut iertare Domnului.
Daniel 9 – Daniel s-a rugat pentru restaurare dupa dărâmarea Ierusalimului (la noi vedem un asalt pentru dărâmarea Bisericii, a țării, a conducerii spirituale – Biserica, cât și a conducerii țării). Familia, Biserica, națiunea noastră sunt sub asediul puterilor întunericului.

O altă rugăciune pentru poporul care a păcătuit a făcut-o și Neemia (Neemia 1:4-7), în care Neemia, trezit de Duhul Domnului, se pocăiește pentru păcatele poporului.
Domnul Isus – pe cruce – S-a rugat pentru cei care L-au răstignit: “Tată, iartă-i că nu stiu ce fac” .

Noi, astăzi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, suntem chemați să ne POCĂIM- de păcate personale, ale Bisericii, ale națiunii!
2 Cronici 7:14 – „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

Perioada aceasta de rugăciune și post ar trebui să aibă aceste 4 caracteristici:
– Pocăință intensă– să ne doară pacatele noastre, sa tânjim să ne curățim inimile, să fim plini de Duhul Sfânt.
– Tânjire după Domnul – apropiere de El, dor după Dumnezeu, foame și sete după Cuvânt și Duhul Sfant
– Rugăciune fierbinte – o comunicare pasionată, din dragoste, cu Creatorul universului și Mântuitorul nostru, mijlociri fierbinți pentru oameni, pentru țară
 Durere pentru cei pierduți– să ne doară pentru oameni, să luptăm ca sufletele lor să nu ajungă în iad!

20 martie –28 aprilie. Perioada de 40 zile este împărțită în săptămâni – în care ne vom focaliza pe anumite puncte de rugăciune:

Săptămâna 1: 20 martie – 24 martie – Personal
Săptămâna 2: 25 martie – 31 martie – Familii
Săptămâna 3: 1 aprilie – 7 aprilie – Biserică
Săptămâna 4: 8 aprilie – 14 aprilie – Națiune/populație
Săptămâna 5: 15 aprilie – 21 aprilie (Florii) – Țară
Săptămâna 6: 22 aprilie – 28 aprilie (Paștele) – Laudă, închinare, mulțumire

https://alfaomega.tv/intelegereavremurilor/romania-puls-spiritual/10316-20-martie-28-aprilie-2019-40-zile-de-post-si-rugaciune-pentru-romania#axzz5ldzk29AX