TERAFIM. 

download

TERAFIM. Aceste obiecte sunt menţionate în toate perioadele din VT: perioada Patriarhilor (Geneza 31:19), a judecătorilor (Judecători 17:5-18:30), a monarhiei (1 Samuel 15:23; 19:13-16; 2 Împăraţi 23:24; Osea 3:4; Ezechiel 21:21), cea post-exilică (Zaharia 10:2). Când sunt menţionaţi în contexte israelite terafimii sunt condamnaţi aproape întotdeauna, direct (1 Samuel 15:23; 2 Împăraţi 23:24) sau indirect (Judecători 17:6; Zaharia 10:2). În folosirea lor terafimii sunt asociaţi cel mai adesea cu *vrăjitoria: observaţi asocierea efodului şi terafimului în religia idolatră a lui Mica (Judecători 17:5, etc.); asocierea cu vrăjitoria cu săgeţi şi hepatoscopie (Ezechiel 21:21) şi cu practicile spiritiste (2 Împăraţi 23:24). Nu ni se spune nicăieri cum erau consultaţi terafimii şi nici măcar care era înfăţişarea lor. În timp ce Geneza 31:34 sugerează că erau obiecte mici, 1 Samuel 19:13-16 sugerează că erau de mărimea unui om sau cel puţin de mărimea unui bust. Totuşi, este posibil ca Mical să fi pus terafimul „lângă” pat şi nu „în” pat, sau se poate ca terafimii să fi fost consideraţi că ar avea proprietăţi profilactice sau curative. W. F. Albright (Archaeology and the Religion of Israel, 1942, p. 114) argumentează pe bună dreptate că toate dovezile disponibile sunt împotriva concepţiei că „în excavaţiile din Palestina nu a fost excavat nici un idol de mărime comparabilă”. El mai sugerează (op. cit., p. 207), pe baza formei canaanite trp, „a purta”, că „terafimul” în discuţie probabil că nu a fost o statuie ci nişte „zdrenţe” folosite probabil pentru a simula prezenţa lui David care fugise.

Ultimele două pasaje (precum şi Judecători 17:5 ş.urm.) asociază terapim cu familia, iar Laban, cel puţin, i-a considerat ca pe nişte zei casnici (Geneza 31:30). Totuşi sugestia că furtul zeilor lui Laban de către Rahela (Geneza 31:19, 30-35) ar fi simbolizat o revendicare a moştenirii, pe baza obiceiului de la Nuzi, nu stă în picioare. Posedarea zeilor casnici la Nuzi probabil că indica poziţia de cap al familiei, dar un asemenea privilegiu era acordat şi nu luat cu forţa (vezi M. Greenberg, JBL 81, 1962, p. 239-248; vezi de asemenea, M. J. Selman, TynB 27, 1976, p. 123-124). Scopul Rahelei poate fi doar presupus, dar exemplele din Mesopotamia sugerează că ea a dorit să aibă ocrotirea zeilor în călătoria periculoasă spre Palestina.

Termenul ebr. terapim are o formă de plural şi forma corespunzătoare de singular nu este cunoscută. Au fost propuse diferite derivări, de la rapa’ „a vindeca” sau de la termenul post biblic torep, „obscenitate” (W. F. Albright, From Stone Age to Christianity, 1957, p. 311), dar cea mai probabilă asociere este cu termenul hitit tarpis, un gen de spirit, uneori rău, alteori protector (H. A. Hoffner, POTT, p. 215 ş.urm.; JNES 27, 1968, p. 61-68). Alte sugestii au asociat terapim cu venerarea strămoşilor (B. Stade, Geschichte 1, 1887, p. 467), poate sub forma unei măşti a strămoşului (A. Phillips, Ancient Israel’s Criminal Law, 1970, p. 61) sau a unor capete de om mumificate (H. L. Ellison, despre Ezechiel 21:21 în Ezekiel: The Man and His Message, 1956).

BIBLIOGRAFIE

  1. H. Gordon, „Biblical Customs and the Nuzi Tablets”, BA 3, 1940, p. 1-12.

J.A.M.

M.J.S.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2013/04/terafim.html

SCIENTOLOGIA:  DE LA FICŢIUNE, LA RELIGIA EREI SPAŢIALE

download

SCIENTOLOGIA:  DE LA FICŢIUNE, LA RELIGIA EREI  SPAŢIALE

Unul dintre produsele cele mai stranii şi controversate ale pieţei religioase a zilelor noastre este Biserica Scientologiei. Biserica a fost întemeiată prin anii ’50 de către Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986), în California. Ea este rodul mai timpuriei sale teorii nereligioase a „Dianeticii”.

 În zilele noastre Scientologia pretinde că posedă peste 700 de centre în 65 de ţări şi că este una dintre cele mai prospere religii noi. Celebrităţi ca Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley şi Sonny Bono (sau cunoscutul jazzman, Chick Corea, aşa cum ne indică Time din 6 iunie 1991, care ne-a vizitat ţara în decembrie 1997; n.tr.), sunt doar câţiva dintre „credincioşii” din Hollywood care o susţin în mod activ (din acest motiv organizaţia a mai fost numită, „Biserica Celebrităţilor” – n.tr.). Totuşi această religie nouă îşi are criticii ei, aşa cum ne demonstrează numere recente şi încă în circulaţie ale publicaţiei Reader’s Digest (din mai 1980, şi septembrie 1981) şi ale revistei Time (din 6 mai, 1991 – număr aflat în posesia traducătorului!).

FILOZOFIA SCIENTOLOGIEI Crezurile de bază ale Scientologiei sunt rezultatul unui amestec omogen dintre filozofia orientală şi cercetările personale ale lui Hubbard făcute într-o varietate de discipline, cât şi ale „datelor” dezvăluite în urma „audierilor” (semnificaţia acestor termeni vă va fi dezvăluită pe parcursul materialului. Aceştia sunt specifici Scientologiei – n.tr.). „Audierea” (engl.”auditing”) reprezintă metoda de „consiliere” scientologică care constă în examinarea profundă a vieţii prezente, sau a „vieţilor anterioare”, a celui ce este numit „necurat” (engl. „preclear” – „înainte de curăţire”), sau novice. Într-una din numeroasele lui definiţii, Hubbard a descris Scientologia ca fiind, „continuarea vestică şi anglicizată a numeroase forme străvechi de înţelepciune”. Printre acestea se includ, scrierile Veda (literatura sacră a hinduşilor – n.tr.), Taoismul, Budismul, Iudaismul, Gnosticismul şi înţelepciunea civilizaţiei greceşti timpurii, învăţăturile lui Isus, Nietzsche şi Freud. Conform spuselor lui Hubbard, „Scientologia a atins ţelul religiei din toată istoria scrisă a Omului, eliberarea sufletului prin intermediul înţelepciunii”.

Scientologia împarte mintea omului în două compartimente – cel analitic şi cel reactiv – care sunt aproximativ paralele cu conştientul şi inconştientul omului, numit şi iraţional. Experienţele extrem de şocante, durerea, sau pierderea cunoştiinţei duc la producerea „engramelor”, a impresiilor senzoriale, care sunt înregistrate în compartimentul reactiv al minţii. Aceste imagini mintale, sunt la rândul lor cauza numeroaselor noastre probleme emoţionale sau chiar fizice, ale prezentului. De acestea se poate scăpa doar prin Scientologie.

Deşi aceste imagini de memorie sunt reţinute perfect, ele sunt inactive în creier până ce evenimente similare le restimulează, le readuc la viaţă. Când sunt trezite, acestea cauzează un comportament reflexiv şi condiţionat ce este dăunător dispoziţiei unei persoane. Astfel, atunci când creierul vede o situaţie asemănătoare unei experienţe ameninţătoare a trecutului, şi chiar dacă aceasta nu constituie acum o ameninţare asupra vieţii, el îi răspunde ca atare, producând un comportament impropriu şi defensiv. De exemplu, dacă un băiat cade dintr-un copac tocmai când pe stradă trece o maşină roşie şi îşi pierde cunoştinţa, mai târziu, ca adult, maşinile roşii (sau chiar alte lucruri de aceeaşi culoare) îi pot retrezi episodul nefericit în mai multe feluri şi să-l împingă la reacţii iraţionale. De aceea, acest om s-ar putea să refuze să se urce într-o maşină roşie, poate chiar să se simtă bolnav sau să aibe ameţeli, când este pus în faţa situaţiei.

Din acest punct de vedere, cu toţii suntem mai mult sau mai puţin nişte fiinţe condiţionate – adevărate „maşini” care răspund pur şi simplu la manipulatorul lor (care se spune că este compartimentul reactiv al minţii). Scientologia susţine că această restimulare sau trezire, este automată. Cu alte cuvinte, noi nu suntem fiinţe libere: suntem sclavii unei minţi (reactive) „aberante/deviate”. De aceea, Scientologia afirmă că prin Dianetică şi/sau prin terapie scientologică putem ajunge direct la „engramele” noastre şi să le „ştergem”, devenind astfel „curaţi” („clear”), sau altfel spus, stăpâni pe comportamentul nostru („la cauză”), în loc de a depinde de o minte reactivă bolnavă („în efect”).

Din nefericire Scientologia ne informează că din cauza reîncarnării, cu toţii am acumulat „engrame” timp de miliarde şi miliarde de ani. Astfel, pentru a rezolva „engramele” ascunse, iniţiatul nu doar că trebuie să fie azvârlit mintal, înapoi în timp pentru a reexperimenta efectele dăunătoare ale acestei vieţi, dar şi pe cele ale nenumăratelor vieţi anterioare.

Conform Scientologiei, fiecare om este de fapt un „tetan”, un spirit nemuritor care a fost atât de afectat de aceste engrame încât a uitat că este nemuritor şi că este un tetan. Tetanii, se spune, posedă controlul absolut asupra trupurilor lor, dar din nefericire, ei cred că sunt doar trup (o soartă urâtă) şi de aceea sunt limitaţi de universul TESM-ului (adică, de Timp, Energie, Spaţiu şi Materie). De fiecare dată când moare un trup, tetanul trebuie să intre într-un alt trup, aducând însă cu el toate engramele acumulate de-a lungul a mai multe miliarde şi miliarde de ani. Tetanii, nu mai sunt astfel liberi, ci sunt înrobiţi de universul material. Aici intervine Scientologia, afirmând că ea poate să-l elibereze pe tetan.

PRESUPUNERI TEOLOGICE ALE SCIENTOLOGIEI  În lumina pretenţiilor religioase ale Scientologiei, voi descrie care sunt presupunerile teologice ale bisericii cu privire la şase categorii fundamentale: la Dumnezeu, om, creaţie, mântuire, moarte şi supranatural.

Dumnezeu În Biserica Scientologiei conceptul de Dumnezeu pare să aibe o formă panenteistă (care înseamnă a crede că toate entităţile fizice sunt conţinute în Dumnezeu, dar nu sunt identice cu El), cu toate că se poate presupune şi existenţa unei forme monoteiste. Ceea ce biserica numeşte „Fiinţă Supremă”, este în mod intenţionat lăsat nedefinit şi chiar neglijat în teoria sau practica Scientologiei. Dumnezeu este uneori numit sau se sugerează a fi „Natura”, „Infinitul”, „Cea de-a Opta Dinamică”, „toată (viaţa) Teta”, şi aşa mai departe. De regulă, scientologul individual este liber să-l interpreteze pe Dumnezeu sub orice formă doreşte.

Omul Scientologia susţine că în adevărata lui natură omul nu este trupul şi eu-l limitat şi jalnic care în mod greşit îşi închipuie că este. El este un tetan a cărui natură fundamentală este în esenţă bună şi divină. Nu este decăzut moral, ci mai degrabă este ignorant de propria lui perfecţiune. Singura lui „cădere” s-a făcut în materie şi nu în păcat. Cum a venit această „cădere” ?

Se pare că în urmă cu trilioane de ani tetanii au devenit atât de plictisiţi încât au dat naştere la (au emanat) universuri mintale în care să se joace şi să se amuze. Însă, în scurt timp au devenit atât de absorbiţi de creaţia lor şi au fost atât de condiţionaţi de manifestările proceselor lor de gândire încât şi-au pierdut conştienţa adevăratei lor identităţi şi a naturii lor spirituale.

Aceştia au devenit hipnotizaţi de TESM (vă amintiţi, sistemul actual de timp, energie, spaţiu şi materie ? n.tr.) şi capturaţi de el. În compunerea problemei s-a mai adăugat şi nesfârşita acumulare de engrame de-a lungul a trilioanelor de ani de existenţă. Rezultatul final a fost o creatură cu adevărat jalnică – o fiinţă înrobită din punct de vedere material ce există asemenea unei maşinării stimulate de reflexe. Astăzi, tot ce-a mai rămas din glorioasele fiinţe spirituale, este doar sclavia faţă de o minte reactivă şi robia în universul TESM. Astfel, conceptul privitor la om al Scientologiei, este descris în lucrarea, Scientologia: O religie mondială se naşte în era spaţială, după cum urmează:

„Persoana”, este după Scientologie (şi se descoperă că este), un Tetan (fiinţă spirituală) având un potenţial creator infinit care acţionează în universul fizic însă fără a face parte din el…

„Eternul Eu Indestructibil” (supranumit, „Atman”) al Upanishad-elor hinduse a prevăzut de mai demult conceptul scientologic al „tetanului”…

Tetanul este de asemenea considerat a fi sursa înnăscută a propriului său univers imaginar care se suprapune într-o mare comunitate de suflete, universului creat al celorlalţi tetani. În acest fel este formată lumea simţurilor, faţă de care, asemenea personajului hindus „Lila” sau „Jocului Divin”, fiecare tetan joacă Jocul Vieţii, în comun cu partenerii lui spirituali…

Ca şi Fiinţă…când el descinde în Materialitate, manifestările vieţii sale devin tot mai greoaie şi încurcate, iar cunoaşterea de către el a realităţii, se deteriorează.

Creaţia Universul nu a fost creat ex nihilo (latină, „din nimic”), de către o singură fiinţă supremă, având astfel o existenţă separată proprie. În schimb, universul scientologic constă într-o emanaţie mintală subiectivă, sau „proiecţie” a tetanilor, acesta având doar o aparentă realitate şi nu una reală. Astfel, tot universul fizic este un Joc, un produs al ingeniozităţii unui tetan (cu scopul de a scăpa de plictiseală – !? ), care se pare că se trage de la preistoricul consens  original al tetanilor de „crea”.

Ca şi produs al minţilor tetanilor, universul poate suferi nenumărate manipulări din partea unui tetan conştient sau iluminat spiritual. De aceea, scientologii consideră puterile ocultice demonstrate în practica bisericii lor ca fiind confirmarea acestei doctrine. Dar pentru un tetan extrem de ignorant (în principiu, aceştia fiind toţi ne-scientologii), universul este o cursă amăgitoare şi fatală. Tetanii ignoranţi sunt limitaţi de engramele lor şi ca prin urmare cred că sunt doar nişte trupuri fizice. Ca şi rezultat al unei astfel de impresii, ei sunt fiinţe slabe, înrobite unui univers material care inhibează realizarea de sine a adevăratei lor naturi de spirit nemuritor. În concluzie, creaţia materială aşa cum o cunoaştem noi nu este doar o iluzie dar şi un rău absolut – ea fiind puternica barieră distructivă pe care cineva trebuie să o biruiască pentru a avansa spiritual.

Mântuirea Această jalnică sclavie a tetanului faţă de universul, timp, energie, spaţiu, materie, a continuat timp de milenii până ce L.Ron Hubbard a descoperit natura secretă a umanităţii şi a avansat soluţia pentru starea mizeră a tetanului, punând la punct un plan universal de mântuire. Prin „audierea” scientologică, engramele pot fi neutralizate iar tetanul poate treptat să devină conştient de sine sau „iluminat”. Folosind tehnici diverse s-a dezvoltat o metodologie practică pentru a-l putea face în stare pe iniţiat să-şi recunoască existenţa lui spirituală, să se despartă de trupul TESM şi să înceapă să-şi exercite controlul mintal asupra universului TESM. Cu alte cuvinte, iniţiatul poate în cele din urmă să ajungă la starea de „curat” şi după aceea, progresând prin numeroasele niveluri ale „Tetanului Operaţional” („Operating Thetan”- „OT”), să dobândească treptat realizarea sinelui. Un „Tetan Operaţional” este acela care este din ce în ce mai conştient de adevăratele sale puteri de tetan şi să acţioneze conform lor.

Moartea În concepţia Scientologiei moartea este uneori o binecuvântare, fiindcă ea poate permite eliberarea sufletului din temniţa trupului (adică, evoluţia tetanului, a sufletului, la o stare superioară de conştienţă). Cu toate acestea, dintr-un alt punct de vedere, moartea este considerată un eveniment atât de banal (unul prin care fiecare persoană a trecut de miliarde şi miliarde de ori), încât este un incident, aproape irelevant şi neobservabil în planul general.

Ocultul Implicarea puterilor spirituale şi a experienţelor „afară-din-trup” (ca şi mijloc în folosul tetanului pentru a-şi re-descoperi adevăratele lui puteri) este semnificativă pentru acceptarea de către biserică a tărâmului ocultic. Pe deasupra, propriul fiu al lui Hubbard merge până acolo încât să afirme că, „magia neagră constituie miezul Scientologiei”. De asemenea, se spune că însuşi Hubbard a mărturisit că o entitate spirituală l-a călăuzit toată viaţa lui, iar un număr de cercetători ştiinţifici au confirmat natura ocultă a Scientologiei.

O CRITICĂ ADUSĂ SCIENTOLOGIEI În ciuda încercărilor reuşite ale Bisericii Scientologiei de a inhiba criticismul îndreptat împotriva ei, există totuşi o cantitate apreciabilă de literatură disponibilă celui ce vrea să o cerceteze (din păcate, majoritatea doar în limba engleză – n.tr.). Deosebit de ajutătoare sunt, (1) investigaţiile şi rapoartele guvernamentale, (2) transcrierile a numeroase decizii judecătoreşti (unde Scientologia a apărut fie ca acuzator, fie ca pârât), (3) analizele ştiinţifice ale unor domenii înrudite cu teoriile Scientologiei (cum ar fi, filozofia, medicina, psihologia, sociologia, teologia, sau etica), (4) analizele presei şi investigaţiile făcute de ea, din mass-media, (5) cât şi literatura publicată de actuali sau foşti membrii ai grupării.

Scientologia şi/sau Dianetica nu este lipsită de afirmaţii care să nu se poată verifica, deşi biserica susţine că Hubbard nu a avut timp să le ia apărarea. Cu toate acestea Hubbard a crezut, printre multe alte lucruri că, filozofia şi metodologia lui este superioară în primul rând, în expertiza sănătăţii mintale, că (Dianetica) poate avea un succes total, ducând şi la ridicarea coeficientului personal de inteligenţă, că ea poate rezolva problemele majore ale umanităţii, şi că aceasta este o ştiinţă raţională şi demonstrată (cu excepţia cazului în care insistă asupra studiului spiritului). Însă, înainte ca Dianetica să fi evoluat în Scientologie ea a fost examinată şi criticată de o varietate de cercetători şi infirmată în clauzele ei esenţiale.

În realitate nici una din pretenţiile Scientologiei nu a fost confirmată. Spre exemplu, una dintre personalităţile legale cele mai cunoscute ale secolului nostru este Lordul Cancelar Hailsham, educat la Oxford. Acesta a deţinut de două ori cea mai înaltă poziţie accesibilă juriştilor englezi, şi anume aceea de Lord Cancelar, cât şi de Ministru al Educaţiei şi Ministru al Ştiinţei şi Tehnologiei. El afirmă că: „Nu găsesc conceptele filozofice (ale Scientologiei) potrivite pentru a-i sprijini teoriile…baza reală pe care au pretins că au obţinut rezultate bune în tratamentul indivizilor, nu mi se pare să fie pe deplin dovedită”.

În privinţa pretenţiilor ei asupra sănătăţii mintale, aplicarea tehnicilor scientologice a dus mai degrabă la tulburarea unor persoane. Aceste probleme se pot naşte din activitatea ocultică, din procesele scientologice şi inexperienţa „auditorilor”. Ele includ halucinaţiile şi  comportamentul iraţional, o dezorientare cronică, senzaţii corporale stranii, boli mintale şi fizice, inconştienţă şi sinucidere. (aşa cum dezvăluie notiţele de la urmă, aceste hazarde mai sus menţionate au fost recunoscute şi de Hubbard, deşi el a susţinut că acestea s-au manifestat doar în cazul aplicării greşite a „tehnologiei” scientologice.)

De asemenea, Hubbard mai pretinde că Scientologia este o ştiinţă dovedită care este raţională şi care foloseşte principii ştiinţifice. Cu toate acestea, metodele lui Hubbard contrazic această afirmaţie şi dezvăluie că din punct de vedere ştiinţific metodologia cercetărilor sale este dubioasă şi lipsită de încredere. Chiar şi afirmaţiile fiului său ne confirmă această convingere atunci când privitor la bestseller-ul de milioane de dolari, al tatălui său, „Dianetica: Ştiinţa Modernă a Sănătăţii Mintale”, el spune că,  „nu a făcut nici un fel de cercetare…iar ceea ce a făcut în realitate a fost să strângă bucăţi şi frânturi de la alţi oameni, pe care le-a pus într-un mixer unde le-a amestecat şi de unde a scos Dianetica ! Toate experienţele din carte – cam 200 de „experienţe reale din viaţă” – sunt toate rezultatul preocupării sale obsesive cu avorturile şi stările de inconştienţă…De fapt, marea majoritate a acestor întâmplări au fost inventate de el. Restul reies din viaţa lui secretă, în care a fost profund implicat în ocultism şi magie neagră. Aceea implicare o are de la vârsta de 16 ani”.

Pe deasupra, alţi cercetători care au examinat singurul presupus instrument „ştiinţific” al Scientologiei ce este capabil să producă „date”, au concluzionat că este inutil şi că nu are nici un fel de calităţi deosebite.

Acest instrument este „E-meter”-ul, un dispozitiv electric care este folosit la localizarea engramelor. „E-meter”-ul măsoară cu acurateţe variaţiile de rezistivitate electrică ale corpului omenesc, asemenea galvanometrului. (Conform descrierii articolului critic din revista Time din 6 Mai 1991, „E-meter”-ul este un detector de minciuni, mai simplificat, făcut să măsoare schimbările de electricitate de la nivelul pielii, în timp ce „pacienţii” sunt supuşi unui interogatoriu asupra unor subiecte intime ale vieţilor lor – n.tr.). Însă, „nici una din teoriile asociate acestui aparat, sau din pretenţiile cu privire la el (Hubbard a susţinut că şedinţele de consiliere în jurul „E-metrului”, pot şterge engramele, pot vindeca orbirea, şi pot chiar spori inteligenţa şi aspectului unui om – Time, 6 mai 1997), nu sunt justificate. Ele sunt contrare unor dovezi experte…”

MORALA SCIENTOLOGICĂ Scientologia menţine o puternică poziţie publică cu privire la chestiunile de etică: „Practicarea Scientologiei duce la un nivel superior de etică (morală) şi integritate…” „Milioane de oameni cred deja că morala Scientologiei, conţine mai multă greutate şi onestitate decât legile tradiţionale şi confuze ale neamurilor”. „Membrii internaţionali ai Scientologiei – sunt legătura d-voastră cu nişte oameni oneşti şi morali”.

Din nefericire, scientologii nu reuşesc întotdeauna să trăiască potrivit propriilor lor mărturisiri etice, în parte fiindcă etica lor pare valabilă doar pentru aceia pe care îi consideră vrednici de ea. De exemplu, criticii bisericii, pot fi trataţi ca şi duşmani.

Ar trebui de asemenea observat că Scientologia posedă propria ei definiţie unică de termeni. Astfel, cuvintele folosite în citatele de mai sus, cum ar fi „etica”, „morala”, poartă nu doar semnificaţiile binecunoscute ci şi cele ale Scientologiei.

ADEVĂRUL ESTE MAI CIUDAT DECÂT FICŢIUNEA Această afirmaţie ne aminteşte de o problemă asociată Scientologiei: utilizarea subiectivă de termeni pentru ca informaţiile obţinute să fie manipulate în vederea obţinerii  închipuitelor descoperiri şi adevăruri ale Scientologiei. Poate domeniul cel mai prolific cu care să începem este să observăm priceperea lui Hubbard ca şi scriitor (autor) de literatură ştiinţifico-fantastică. De fapt, multe din temele care se găsesc în Scientologie, se regăsesc şi în lucrările lui s.f („se-fe” – science fiction, sau literatură ştiinţifico-fantastică; n.tr.). Pentru Hubbard, „viaţa este un joc”, şi asta este cam singurul lucru care-i dă vreo semnificaţie reală. Variatele fapte de vitejie ale tetanilor din miliardele de ani trecuţi, constituie lila lor (sau, sportul lor) – jocurile pe care ei le joacă pentru a evita plictiseala eternităţii. Desigur că mulţi critici ar spune că aventurile tetanilor aşa cum sunt descrise în, „O istorie a Omului” şi „Ai mai trăit această viaţă înainte?”, ar trebui cotate printre operele  sale ştiinţifico-fantastice. Iată din ultima sa lucrare, o pretinsă întâmplare dintr-o „viaţă anterioară” pe care un auditor al Scientologiei l-a descoperit cu „E-metrul” la un „pacient” supus examinării:  „Necuratul (deci, e vorba de „pacient” – „preclear” , în engleză; n.tr.) s-a aflat pe Marte fără un trup, în urmă cu 469.476.600 de ani, unde a distrus un pod şi mai multe clădiri. Oamenii au fost chemaţi la templu, de o alarmă. Necuratul (încă odată, iniţiatul în Scientologie – n.tr.), s-a dus acolo şi a rupt ultima bancă şi a dărâmat turnul templului. S-a refugiat în oraş unde a văzut o păpuşă într-o vitrină în care a fost întrupat cu forţa, încercând să-i mişte membrele. Oamenii au pus mâna pe ea (l-au prins), au bătut-o şi au aruncat-o pe fereastră (o cădere de 10 metri). Păpuşa a fost dusă la templu, unde un episcop a executat-o cu pistolul lui în timp ce congregaţia cânta „Dumnezeu este dragoste”. Când oamenii au plecat, păpuşa care şi-a pierdut controlul, s-a târât afară unde a fost călcată de o maşină mare şi de un cilindru compresor. Atunci a fost readusă înaintea Episcopului, care a dat ordin să fie urcată împreună cu alţii într-un camion, şi dusă la săpat de tranşee sau şanţuri, pe o perioadă de 2.000 de ani. (Întreaga întâmplare a durat cam 2.000.000 de ani.)

După aceea, a fost luat iar trupul i-a fost înlăturat, necuratului (PC -ului, deci „preclear”-ului; n.tr) fiindu-i promis un corp de robot. Tetanul a ajuns într-o staţie de implantare unde a fost pus într-un cub de gheaţă şi transportat de o farfurie zburătoare şi lăsat pe planeta ZX 432.”

Hubbard însuşi mărturiseşte că adevărul este atât de ciudat şi de straniu, încât nimeni nu poate, cu adevărat, distinge între science fiction şi realitatea ştiinţifică (o revelaţie pe care, de asemenea, a găsit-o folositoare în respingerea şi manipularea „iluziilor” cunoaşterii convenţionale). De exemplu, Hubbard a observat spunând că, „una dintre cele mai asemănătoare descrieri ale unui tetan este Alice în Ţara Minunilor…Acolo, el poate născoci, (inventa) iepuri albi şi omide, eventual pe Urâcioşi. (Tetanul) s-ar simţi în elementul lui”. Atunci, „când priveşti la localizarea omului în Universul TESM, la ce a fost sau nu a fost în tot timpul, este pur şi simplu incredibil…este atât de fantastic încât nu se poate descrie în cuvinte, şi bineînţeles, dacă s-ar face nimeni nu ar crede-o.”

Dacă ne amintim de învăţătura lui Hubbard privitoare la creaţia materială observăm că el o consideră o iluzie: „Universul TESM poate fi uşor dovedit ca fiind o iluzie…” Nu se pune problema că universul nu există, ci mai degrabă, că el nu are o realitate independentă şi obiectivă. El este un frivol joc mintal creat şi jucat de tetani ! Realitatea convenţională, rezultă pur şi simplu din acordul primordial la care tetanii au convenit împreună („să inventeze”). Astfel, realitatea „obiectivă” este doar o simplă manifestare temporară a minţii tetanilor.

Desigur că un asemenea univers nu poate oferi o adevărată cunoaştere obiectivă a unor lucruri, pentru că nici un lucru nu are o existenţă independentă şi poate fi supus unei nesfârşite manipulări de către un tetan conştient. După spusele lui Hubbard, doar un tetan conştient (adică, cel care a fost într-adevăr iluminat prin intermediul Scientologiei) cunoaşte lucrurile aşa cum sunt în realitate, şi evident Hubbard, a fost cel mai iluminat tetan care există. De aceea, pentru scientologii care sunt de acord asupra acestei presupuneri, ceea ce Hubbard spune că este adevărat, este adevărat şi în realitate, indiferent de cât de fantastic sau contrar pare cunoaşterii convenţionale actuale.

SCIENTOLOGIA ŞI CREŞTINISMUL În ciuda faptului că până în 1970 (aproape la 20 de ani după ce Biserica Scientologiei a fost înfiinţată), cel puţin o carte a lui Hubbard pretindea fără echivoc că, „Scientologia…nu este o religie”, ea a devenit o religie şi încă una care concurează cu  Creştinismul. Un sondaj efectuat chiar de Biserica Scientologiei printre 3.000 dintre membrii săi, a determinat că trecutul acestora este predominant creştin (aprox.40% dintre ei fiind protestanţi şi 26%, catolici). 70% dintre cei ce provin din biserici creştine au susţinut că se consideră încă creştini practicanţi ai credinţei lor creştine, fapt care înseamnă că aproape jumătate (47%) dintre cei sondaţi, se consideră încă creştini.

Adăugând la aceste date şi faptul că 37% dintre cei intervievaţi au studii superioare, iar 80% provin din clasa de mijloc, avem dovada faptului că Scientologia constituie o atrăgătoare şi puternică organizaţie formată dintr-o pătură educată de oameni, ce în majoritate au fost recrutaţi din bisericile creştine. În ciuda acestei situaţii răspunsul Creştinismului a fost ca şi inexistent. La fel cum un scientolog care se consideră creştin, nu recunoaşte inconsecvenţa unei astfel de poziţii, Biserica Creştină nu recunoaşte încă pericolul pe care Scientologia îl reprezintă pentru rândurile sale.

Într-un univers raţional două religii contrare nu pot fi amândouă drepte. Ori una, ori cealaltă, va fi falsă. De aceea, dacă concepţia creştină despre lume şi viaţă este adevărată (şi am demonstrat cu altă ocazie cum acest lucru se poate stabili raţional, pe baze revelaţionale şi empirice, folosind măsura strictă a criteriului legal), atunci ceea ce o contrazice, nu poate avea dreptate.

În domeniul teologiei, se găsesc mai multe chestiuni esenţiale la care mulţi au chibzuit cu seriozitate. Acestea privesc domeniul teologiei propriu-zise (adică, natura şi existenţa lui Dumnezeu), al teologiei revelate (pot eu să ştiu dacă Dumnezeu există?), al antropologiei (ce sunt eu? Sau, cine sunt eu?), al soteriologiei (cum pot să fiu mântuit?), sau al tanatologiei (ce se întâmplă cu mine când mor?).

Aceste chestiuni ridică întrebări cu privire la natura lui Dumnezeu, a omului, a mântuirii, şi a morţii. Nu există chestiuni mai importante şi mai esenţiale decât acestea, iar a răspunde greşit la ele duce la deformarea întregii concepţii despre lume şi viaţă a individului. În continuare vom compara şi contrasta pe scurt răspunsurile pe care Scientologia le oferă la aceste întrebări, cu răspunsurile oferite de Biblie.

Dumnezeu Cum am mai spus, Scientologia este esenţialmente panenteistă. Ea afirmă că există o multitudine de tetani care, „în mod colectiv” alături de toate celelalte forme de viaţă alcătuiesc Fiinţa Supremă (vezi, notiţa nr.7, de la sfârşit).

Aceasta este o contradicţie a învăţăturii biblice care spune că există doar un singur Dumnezeu Creator perfect şi suveran care există imutabil (neschimbat) din veşnicie, fără început şi fără sfârşit, Dumnezeu ce există în trei Persoane, şi care este nespus de sfânt, drept şi iubitor (vezi, Gen.1:1; Isaia 43:10-11; Fapte 5:3-4; Isaia 61:8; Maleahi 3:6; 1Tim.2:5; Tit 2:13; 1Ioan 4:8-10).

Omul   Scientologia ne învaţă că omul este un spirit nemuritor asemenea atman-ului hindus. Ca şi în Hinduism, omul poate fi considerat una dintre divinităţile care a uitat că este divină.

Biblia respinge ideea că omul este un dumnezeu ignorant care are nevoie de realizarea sinelui sau de iluminare. Omul este doar o creaţie a lui Dumnezeu, făcută în imaginea lui Dumnezeu. Problema lui nu a apărut în urma engramelor sau a plictiselii, ci a păcatului şi a iubirii de sine (Romani 3:10-18; Efeseni 2:1-3).

Toată Scientologia se bizuie pe un singur concept, iar acela este conceptul de tetan. Toate celelalte lucruri, care mai au cât de cât importanţă, se bazează pe existenţa tetanilor şi pe conformarea lor la statutul pe care Hubbard l-a stabilit. De aceea, este evident că dacă nu există nici un tetan, aşa cum l-a definit Hubbard, atunci practicile Scientologiei sunt lipsite de justificare.

Să considerăm concepţia biblică. Există un singur Dumnezeu etern în tot universul (Isaia 43:10-11). El l-a creat pe om (trup şi spirit) la un moment dat în timp (Geneza 2:7). Ca prin urmare, acesta (omul) este o creatură finită. Astfel, este imposibil ca fiinţe divine asemenea „tetanilor” Scientologiei, să existe.

Din punct de vedere biblic, filozofia Scientologiei, tehnicile ei, soluţiile pe care le oferă, cât şi scopurile ei finale, se bazează pe presupunerea că sunt inerent greşite. În cuvinte mai simple, dacă nu există tetani, atunci toată Scientologia este bazată pe o eroare, deoarece „aproape întreaga Scientologie constă în descoperirea şi rafinarea metodelor prin care Tetanul poate fi înduplecat să renunţe la limitările pe care şi le-a impus singur”.

Dar pentru că Scientologia priveşte mintea cât şi anumite consideraţii practice (de exemplu, îmbunătăţirea capacităţii de comunicare), ea poate folosi sau descoperi informaţii relevante despre psihologia umană. Din nefericire, dacă asemenea informaţii sunt plasate într-un cadru creat de o concepţie despre lume şi viaţă ce este falsă sau îndoielnică, atunci în ciuda faptului că aceste informaţii sunt adevărate, ele pot fi folosite în sprijinul unei filozofii eronate.

Spre exemplu, în timpul consilierii scientologice, auditorul (consilierul) poate culege de la iniţiat anumite sentimente sau informaţii care să sugereze o iraţională frică de înălţime sau ameţeală. Această observaţie poate fi adevărată, dar pentru că mult mai luminatul auditor l-a şi interpretat pe iniţiat ca fiind un tetan ignorant de numeroasele lui vieţi, şi de asemenea pentru că „E-metrul” său i-a „localizat”, chipurile, o engramă (deci, o întâmplare care să aibe legătură cu senzaţia lui actuală de ameţeală), de acum 10 miliarde/trilioane de ani, auditorul poate interpreta greşit o asemenea informaţie sub forma unui incident dintr-o viaţă anterioară în care persoana în cauză, chipurile, cade dintr-o navă spaţială.

Dacă înţelegem că scopul esenţial al Scientologiei este de a ajuta un tetan (inexistent, din punct de vedere biblic) să-şi descopere adevărata lui natură, suntem obligaţi să concluzionăm că aceasta nu are nici un efect pe tărâmul realităţii. Dacă tetanul nu există, ce altă concluzie poate trage creştinul care investighează Scientologia ?

Mântuirea Mântuirea în Scientologie înseamnă progresul de la ignoranţă personală şi robie faţă de materie, la iluminare gnostică şi eliberare din trupul şi universul TESM. Pentru preţul final de zeci de milioane de dolari un om poate fi „salvat” progresiv din engramele sale, odată prin cunoaştere (prin crezurile Scientologiei), şi apoi prin fapte bune (prin audiere scientologică şi practică de acelaşi tip, etc.), pentru a ajunge la cel mai superior stadiu, acela de „tetan operaţional”.

Însă, de partea cealaltă Biblia ne învaţă că mântuirea este un dar fără plată. Omul este răscumpărat pe principiul harului, prin credinţă în ispăşirea lui Hristos (Efes.2:8-9; Ioan 6:47; Evrei 11:1; 1Ioan 2:2).

Moarte Scientologia pretinde că moartea este repetată la infinit prin reîncarnare şi de aceea aproape că ea nu survine. Cu toate acestea, moartea, este potenţial benefică prin faptul că permite eliberarea sufletului din temniţa trupului.

Din punct de vedere biblic, moartea este un eveniment care survine o singură dată şi care, fie aduce cele mai sublime binecuvântări (cerul veşnic), fie cele mai îngrozitoare consecinţe (iadul veşnic).

Moartea constituie o soartă ireversibilă atât pentru mântuiţi cât şi pentru cei pierduţi şi de aceea, oamenii au doar o singură viaţă de trăit pentru a se împăca cu Dumnezeu (Evrei 9:27; Matei 25:46; Luca 26:19-31; Apoc.20:10-15). În concluzie, Scientologia nu se conformează clasicei concepţii despre lume şi viaţă sau învăţăturii specifice a revelaţiei Iudeo-Creştine, şi examinată în ansamblul ei, ea respinge categoric credinţa creştină. Hubbard a repudiat dumnezeirea şi misiunea lui Hristos ca fiind produsul imaginaţiei unor minţi neiluminate (întunecate), iar ca prin urmare, filozofia lui Hubbard nu este „interesată în salvarea omului, însă poate face multe pentru a-l împiedica să fie„mântuit””.

Mai putem observa că Scientologia nu nutreşte o dorinţă sinceră de a îmbunătăţi lumea sau soarta de aici a omului, fie din punct de vedere material sau spiritual. Mulţi practicanţi ai ei sunt dedicaţi şi generoşi în îndeplinirea unei asemenea agende.

Fiecare, scientolog trebuie să cântărească în balanţa conştiinţei personale care este cea mai bună manieră de atingere a ţelului. Dar dacă omul nu este un tetan, cum pretinde Scientologia, ci o fiinţă căzută în păcat având nevoie de mântuire, aşa cum învaţă Creştinismul, care poate fi rodul efortului de o viaţă al scientologilor ?

Ar fi înţelept ca scientologii ce provin din biserici creştine şi în general pentru toţi aceştia, să asculte din nou cuvintele lui Hristos:

„Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său ?” (Matei 16:26)

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3) de John Weldon

Se crede că „Dianetica” priveşte trupul şi mintea, iar „Scientologia”, spiritul omului, deşi pe alocuri aceste teorii se suprapun. Conform bisericii, din punct de vedere tehnic, „para-scientologia” este aceea ramură a Scientologiei care priveşte vieţile anterioare, misticismul, ocultul şi altele. Noi vom folosi termenul „Scientologie” în sensul cel mai larg.

Notiţe suplimentare:

– Vosper, pag.31.

– Hubbard, Dianetics: The Modern Science of Mental Health(Sussex, England: Publications Organization Worldwide, 1968), pag.105. Vezi şi, Hubbard, The Volunteer Minister’s Handbook,pag.348-349; Wallis, pag.104.

Responsabilitatea pentru traducerea şi adaptarea articolului lui John Weldon publicat în Jurnalul CRI, din vara lui 1993, revine lui, Teodor Macavei. Materialul de faţă este proprietatea Capelei Creştine Petroşani şi nu se poate folosi fără permisiunea autorului traducerii. Orice comentarii sau întrebări pot fi referite pe adresa: CAPELA CREŞTINĂ PETROŞANI str.Radu Şapcă 2B Petroşani, 2675, HD

ROMÂNIA  De asemenea, dacă doriţi mai multe informaţii despre invazia cultică a României, vă rugăm să ne contactaţi neîntârziat ! Domnul Isus, să vă binecuvânteze !

https://www.rcrwebsite.com/scientol.htm

Jurnal de Rugăciune: „Trântiți la pământ, dar nu omorâți”

În perioada, 7-13 aprilie, continuăm să binecuvântăm și să atingem prin rugăciune minoritatea creștină din țările ostile acestui nume sublim pe care îl iubim – Isus Hristos. Milioane de creștini, atinși de dragostea Lui, sunt amenințați cu moartea, iar alții chiar o văd cu ochii deschiși. Nu este ușor să fii creștin într-o lume care aparține diavolului. El răcnește și sfâșie ca un leu tot ce îi pică în cale. Frații și surorile noastre sunt jertfele lui preferate. Haideți în săptămâna ce ne stă în față să nu uităm de acei ce fac parte din Biserica Persecutată!

Duminică, 7 aprilie

Dumnezeule atotputernic, aducem în rugăciune toate femeile și fetele creștine care trăiesc în contexte de marginalizare, sărăcie și persecuție. Multe sunt disprețuite de două ori – pentru că sunt creștine și pentru că sunt femei – și expuse riscului de abuz și violență. Fii scutul lor, slava lor și Tu ridică-le capul. Ne rugăm mai ales pentru văduvele ale căror soți au murit pentru Hristos. Mângâie-le inimile frânte și dă-le putere să se îngrijească de copiii lor și de ele însele. Cerem aceste lucruri în Numele Fiului Tău, Isus Hristos. (Psalmul 3:3)

Luni, 8 aprilie

Rugați-vă pentru minoritatea creștină din Sri Lanka, vulnerabilă la multe tipuri de hărțuire, presiune și persecuție. Rugați-vă ca toți creștinii să aibă înțelepciunea de a înțelege vremurile și contextul complex în care trăiesc și ca ei să știe ce să facă (1 Cronici 12:32). Mulțumim Domnului că noul prim-ministru pare să dorească să le facă dreptate creștinilor. Rugați-vă ca creștinii să poată să se întâlnească și să se închine liberi, fără a fi persecutați. Mulți creștini din Sri Lanka sunt săraci și adesea exploatați de angajatorii lor; ei suferă foarte mult atunci când au loc dezastre naturale. Rugați-vă ca ei să cunoască mângâierea Tatălui ceresc și se lase încurajați de faptul că, deși sunt săraci, ei sunt bogați (Apocalipsa 2:9).

Marți, 9 aprilie

Președintele Omar al-Bashir a condus Sudanul cu o mână de fier încă din 1989. Legea șaria fusese deja introdusă în 1983, iar al-Bashir a păstrat o conducere puternic islamică. După mulți ani de război civil, Sudanul de Sud a devenit independent, iar creștinii care au rămas în Sudan (aproximativ 3% din populație) au fost și mai persecutați decât înainte. Anul trecut a fost extrem de rău pentru creștini, având loc multe arestări și distrugeri ale clădirilor bisericești. La momentul redactării jurnalului, cetățenii sudanezi protestează de câteva săptămâni din cauza situației economice cumplite din țara lor și au cerut ca președintele al-Bashir să demisioneze. Rugați-vă pentru o conducere dreaptă în Sudan, care să asigure libertate și egalitate pentru toți cetățenii.

Miercuri, 10 aprilie

Mulți creștini sirieni și-au părăsit locuințele în timpul războiului, căutând să fie în siguranță într-o altă parte a patriei lor sau într-o altă țară. Printre cei care au rămas în cele mai dificile locuri se numără mulți vârstnici, invalizi și bolnavi care nu au putut călători. Rugați-vă pentru ei acum, căci au de dus lupte zilnice. Cereți ca Domnul să Se îngrijească de toate nevoile lor. Rugați-vă pentru creștinii sirieni din alte țări ca ei să fie mângâiați de prezența Duhului Sfânt și să fie primiți în marea familie de credincioși din lumea întreagă.

Joi, 11 aprilie

Rugați-vă pentru creștinii din Tadjikistan, unde legile aspre restricționează modul în care pot practica și împărtăși credința. Aduceți înaintea lui Dumnezeu creștinii care au fost arestați și închiși în baza „legii extremismului”; rugați-vă pentru eliberarea lor. Rugați-vă și pentru copiii părinților creștini, cărora li s-a interzis în ultimii opt ani să participe la activități religioase publice. Rugați-vă ca părinții să găsească alte metode pentru a-i învăța calea Domnului (Deuteronom 11:19).

Vineri, 12 aprilie

Mijlociți pentru creștinii vietnamezi și pakistanezi care au solicitat azil în Thailanda, dar pe care guvernul nu îi recunoaște drept refugiați. Rugați-vă pentru o schimbare a politicii guvernului thailandez și pentru eliberarea credincioșilor reținuți de autorități, care îndură condiții uneori mai grele decât în închisoare pentru simplul fapt că au încercat să scape de discriminarea sau persecuția din țara lor.  Aduceți înaintea Domnului convertiții thailandezi de la budism, care se confruntă adesea cu opoziție din partea familiei și rugați-vă să se lase încurajați de cuvintele Domnului Isus: „Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15:20).

Sâmbătă, 13 aprilie

Biserica puțin numeroasă din Tunisia este formată în mare din convertiți de la islam și copiii lor. Rugați-vă ca ei să crească în credință, înțelegere, curaj, unitate și dragoste, dar și numeric. Rugați-vă ca ei să facă totul fără cârtiri și fără șovăieli, și să strălucească ca niște stele în univers, în timp ce țin sus Cuvântul vieții în această țară, odinioară un important centru al creștinismului timpuriu. (Filipeni 2:14-16).

Sursa: Fondul Barnabas 

Cum biruiesc ispita?

La ce îmi folosește să știu răul pe care mi-l poate produce un lucru, dacă ori de câte ori intru în contact cu acel lucru sunt grav rănit? La ce folos îmi este să știu totul despre ispită, dacă mereu și mereu sunt biruit de ea? Este de dorit să știu despre pericolul care mă pândește, dar de un mare folos îmi este să știu cum să lupt să nu fiu rănit, cum să fac să ies biruitor! Teoria ca teoria, este bună cei drept, dar practica… este cea care în cele din urmă contează cu adevărat.

În continuare, vă propun 5 arme puternice, pe care le putem folosii pentru a birui ispita. În mod practic vom vedea cum poate fi biruită ispita, oricât de puternică ar fi ea. Indiferent de ispita care te necăjește și te înfrânge, ea poate fi biruită, numai să pui în practică ceea ce Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne învață!

Iată cum biruim ispita:

Sursa: Vlad Breană

Vedeți întreg playlist-ul acestui ministudiu despre ispită AICI!

https://www.stiricrestine.ro/2019/04/06/cum-biruiesc-ispita/?

Haydn Sennitt: Nu mai sunt homosexual!

download

Era anul 1998 și hotărâsem, după ce îmi „acceptasem” homosexualitatea și „ieșisem din dulap”, să merg pentru prima dată la sărbătoarea anuală din ultima zi înainte de postul Paștelui, Mardi Grass a Homosexualilor și Lesbienelor din Sydney. Părinții mei înstăriți, conservatori mi-au interzis cu severitate să merg, ceea ce a făcut ca totul să devină mai ademenitor pentru mine. Mass-media mă determinase să cred că comunitatea „homosexuală” era „strălucitoare” și foarte interesantă, lipsită de inhibiții; eram cu atât mai interesat fiindcă, deși eram pe cale să iau decizia de a deveni creștin, vroiam să văd în ce consta homosexualitatea. Poate că un bărbat avea să mă ducă la el acasă și să mă iubească așa cum nu o mai făcuse nimeni. Tocmai terminam liceul și încercam să „descopăr” cine eram, iar după ce văzusem filme ca Priscilla, regina deșertului devenisem interesat de acel spectacol „de prost gust”. Din păcate, efectiv aproape niciun creștin nu avusese răspunsuri bune pentru căutarea de către mine de semnificație în comunitatea homosexuală, așa că m-am gândit să-mi încerc șansa. Îmi amintesc că înainte de Mardi Gras hoinăream pe străzile Oxford și William, dorind doar ca bărbații să mă aleagă, dar din nefericire niciunul nu a făcut-o vreodată.

Am sosit în Piața Taylor în ziua de Mardi Gras în anul 1998 și am ocupat una din cele mai bune poziții de pe traseu, sosind cu câteva ore mai devreme. Stăteam în picioare chiar lângă gardul despărțitor, deși era extrem de inconfortabil, în timp ce un grup de turiști thailandezi s-au așezat în cele din urmă în spatele meu, sprijinindu-se de mine ca să poată vedea mai bine. Un anume bărbat thailandez a fost interesat de povestea mea și m-a tot îmbrățișat și s-a tot sprijinit de mine, spunându-mi că îmi era cel mai bun prieten. Probabil că cea mai mare parte din ceea ce spunea se datora consumului excesiv de alcool, dar mi-a spus că va încerca să găsească bărbați pentru mine și că mă va ajuta „să găsesc un iubit”.

În cele din urmă, parada a început. Lesbienele mânioase (clubul Lesbiene pe Biciclete) au dat startul și nu a trecut mult până ce bărbați îmbrăcați în călugărițe (Călugărițele Indulgenței Perpetue) și-au interpretat numărul. La început am fost încântat să fiu parte a toate acelea. Toți acei oameni, nerușinați și „neîncătușați” de reguli, păreau captivanți – de-abia dacă purtau ceva haine pe ei și nu le era teamă de nimic și de nimeni. Bărbați homosexuali pe patine cu rotile, purtând pălării de cowboy au trecut pe lângă mine, iar vecinul meu thailandez le-a spus să vină să mă sărute. Mulți dintre ei au fost mai mult decât fericiți să o facă, deși aceasta m-a făcut să mă simt vulnerabil, speriat, folosit și violat. Și am simțit mânie față de mine însumi din cauză că am permis să se întâmple. Dar în același timp eram ca Alice în Țara Minunilor, devenind „din ce în ce mai curios”.

Stând în picioare acolo, s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Un grup de creștini, bărbați și femei, se aflau în spatele meu, cam la zece sau douăzeci de metri depărtare, urcați pe un container mare de lapte; erau acolo ca să-i avertizeze pe oameni de judecata dreaptă a lui Dumnezeu pentru că trăiau în acel mod, dar au spus și despre îndurarea iubitoare a lui Dumnezeu, care vroia să îi ierte și să îi vindece. Nu au avut parte de o primire bună, deoarece Călugărițele Indulgenței Perpetue au început să arunce cu lucruri în ei și să-i abuzeze verbal. Mulțimea a început chiar să se ia de ei, iar eu, spre rușinea mea, m-am luat de ei, alăturându-mă abuzului. De fapt, îmi amintesc că am fost mai abuziv decât mulțimea – nu pentru că aș fi crezut cu adevărat ce spuneam, ci pentru că vroiam, pentru un oarecare motiv, să mă identific cu comunitatea homosexuală. Și am auzit o voce rostind înăuntrul meu: „Cine este Dumnezeu ca să-mi spună mie ce să fac?”

Evangheliștii nu s-au oprit; au continuat să persevereze. Dar cu toate acestea nu s-au evervat nici măcar o dată și nu au spus că ei sau Dumnezeu îi urăște pe homosexuali. Mă așteptam să o facă, dar nu au făcut-o. De fapt am înțeles că ceea ce îi motiva era dragostea. Mardi Gras a devenit mai puțin interesantă, iar ce au spus acei evangheliști mi-a captat atenția. După un oarecare timp m-am uitat în jur ca să-i găsesc, dar dispăruseră. Vroiam să primesc mai multe informații, dar din cine știe ce motiv plecaseră.

Am pornit spre casă în noaptea aceea simțindu-mă foarte abătut. Nu am văzut o comunitate homosexuală care iubea oamenii sau ceva de genul; ci o comunitate blasfematoare și în întuneric spiritual. Comunitatea nu a celebrat masculinitatea sau feminitatea; mai degrabă a exploatat simbolurile acestora pentru a le perverti, a le corupe și a le folosi pentru propria plăcere. Nu s-a desfătat atât de mult în ceea ce era, ci în ceea ce nu era și, spre deosebire de alte comunități (precum comunitatea evreilor și cea academică) era definită de răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu. Era – și este – o comunitate definită de încălcarea regulilor, înșelând așteptările societății, Bisericii și oricui altcuiva care are de-a face cu religia, tradiția și autoritatea. Ceea ce a produs tulburare în mintea mea, care pe atunci eram un băiat de optsprezece ani. Chiar și astăzi, aproape douăzeci de ani mai târziu, acea impresie încă persistă, indiferent cât de mulți oameni îi neagă realitatea.

Nici până acum nu știu cine au fost acei evangheliști de la paradă și poate că nu voi ști niciodată. Dar acțiunile lor au avut un impact atât de mare asupra mea… Și-au asumat atâtea riscuri ca să-mi spună adevărul, la fel cum Avraam a mijlocit pentru Sodoma și Gomora în Geneza 18. Nu au transmis un mesaj al „bigotismului” și „urii”, ci un mesaj al dragostei, pentru ca oamenii ca mine 1) să nu meargă în iad după moarte; și 2) să nu trăiască în iad înainte de moarte. (Ioan 10:10) Literamente plâng când îmi amintesc de acei oameni curajoși, fiindcă dacă nu ar fi fost ei, în anul 1998, probabil că acum nu aș fi creștin sau căsătorit, sau cu copii, sau pastor și nu m-aș bucura de atâtea binecuvântări în prezent. Dar în acea noapte, Dumnezeu mi-a spus: „Te iubesc și vreau să-ți dau viață, iar homosexualitatea nu-ți va da viață. Încrede-te în Mine și Eu voi fi cu tine și te voi ajuta.”

Viața mea nu este în niciun caz perfectă, dar detest să mă gândesc la ce ar fi fost viața mea acum dacă nu aș fi fost mântuit și dacă aș fi fost homosexual. Dacă așa ar fi stat lucrurile, probabil că la vârsta de aproape patruzeci de ani aș fi fost singur, fără partener, alcoolic și dependent de droguri și cu nenumărate suferințe fizice și mintale, care ar fi necesitat o viață întreagă de îngrijire și tratament. (Și nu, acele probleme nu ar fi cauzate de „homofobie”, ci de propriile mele alegeri în ceea ce privește stilul de viață.) Nu cred că este melodramatic să spun că probabil aș fi fost mort până acum.

Nu Îi voi putea niciodată mulțumi suficient de mult lui Dumnezeu pentru acei evangheliști impetuoși, urcați pe containerul de lapte. Poate că nu aveau idee că exist, dar dacă citesc aceste rânduri, le mulțumesc cu ochii în lacrimi. Vreau să le spun: „Vă mulțumesc că m-ați iubit și m-ați salvat de întuneric. Vă mulțumesc că L-ați ascultat pe Dumnezeu în noaptea aceea. Vă mulțumesc că v-ați ridicat deasupra mulțimii furioase și ați fost lumină într-un loc atât de întunecat – nu aveți idee cât de multă binecuvântare mi-a adus asta. Vă mulțumesc că nu m-ați urât și că nu ați numit răul (homosexualitatea) bine, pentru că nu este – fiindcă distruge sufletul și promite mult mai mult decât oferă, iar când dă ce promite, umple de gol sufletele oamenilor, la fel cum termitele înghit o casă. (Casa poate că nu se prăbușește imediat, dar este doar o problemă de timp până se va prăbuși.)

Vreau, de asemenea, să mulțumesc unui număr foarte mic de creștini care atunci au știut cu adevărat cum să vorbescă inimii mele, cu iubire și binecuvântare (în special Joe Dallas și Anne Paulk) – și deplâng că atât de mulți creștini ar fi putut să o facă, dar nu au făcut-o sau nu li s-a spus niciodată să o facă. Cei dintâi nu și-au cerut niciodată iertare pentru adevăr, ca și cum ar fi fost ceva rușinos. Nu au făcut niciodată compromisuri în ceea ce privește adevărul și nu mi-au spus să includ atracția față de cei de același sex în viața mea de creștin făcându-mi un „prieten spiritual” sau alte nonsensuri neisprăvite, ci mi-au arătat cum m-ar vindeca o viață predată lui Isus Hristos, printr-o umblare intimă cu Tatăl meu ceresc.

Am plecat de la parade de Mardi Gras în noaptea aceea convins că homosexualitatea nu era calea potrivită pentru mine și hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Totuși, nu a fost ușor după aceea și am fost îngrozitor de inconsecvent în ascultarea mea de El în ceea ce privea sexualitatea mea. Timp de aproximativ patru ani am „dat curs” dorințelor homosexuale și ar fi trebuit să fi petrecut mai mult timp ocupându-mă de rezolvarea problemei înainte de a mă căsători și chiar și acum mă lupt cu ispita. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează în viața mea – de fapt este o dovadă despre cât de credincios a fost El, ajutându-mă în umblarea mea! Și nu s-a întâmplat dintr-odată. Mai degrabă, Dumnezeu m-a ajutat ducându-mă la un specialist în terapia reparativă, care m-a ajutat să mă confrunt cu rădăcinile păcatului din viața mea și să umblu pe cărarea dreaptă și îngustă. (Coloseni 3:5-6, 1 Petru 2:11)

„Eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.” (Psalmul 73:22-26)

Dumnezeu, în acest proces, mi-a curățit inima (Psalmii 51, 139) și mi-a descoperit inima Lui iubitoare, plină de tandrețe de Tată (Psalmii 68:5-6, 27:10). Dacă este să mă gândesc, rana provocată de tatăl meu m-a dus la homosexualitate; o inimă iubitoare de tată (deși din partea unui bărbat) doream când făceam sex homosexual, dar relația cu Tatăl ceresc m-a condus înapoi la plinătate.

Dumnezeu să-i ajute și pe alții să părăsească Mardi Gras. Dacă ești homosexual și citești aceasta și crezi că Dumnezeu te urăște și că nu-I pasă de tine, vreau să-ți spun că El dorește să te salveze de viața ta de păcat. Dumnezeu nu te-a făcut așa și L-a trimis pe singurul Său Fiu, Isus Hristos, să moară ca să te salveze de nimicire. Dacă vei fi copilul lui Dumnezeu, El te va umple cu dragoste și binecuvântare, mai mult decât îți vei putea imagina vreodată, iar acea dragoste va fi mult mai satisfăcătoare decât dragostea homosexuală. Poți, dacă te încrezi în Dumnezeu și asculți poruncile Lui, să-L urmezi cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Dacă gândești că ai făcut atâtea lucruri rele, încât Dumnezeu nu te mai poate ierta, pot să-ți spun cu bucurie că te înșeli foarte mult. El poate să te ierte și te va ierta dacă Îl vei lăsa și te va ajuta să te iubești și să te ierți. El te iubește, chiar dacă ești homosexual sau orice altceva, dar numai dacă te încrezi în El și asculți de ce spune El, iar aceasta înseamnă (oricât de costisitor și de dureros este) să părăsești păcatul. Dă-I inima ta și lasă-L pe El să Se îngrijească de restul.

Fie ca aceia dintre noi care suntem creștini să nu numim homosexualitatea bună (Isaia 5:20) câtuși de puțin. Nu este sănătos pentru adulți să trăiască în homosexualitate și este deosebit de periculos pentru tineri să o experimenteze și să o ia în considerare. Păcatul nu face decât să ucidă și să distrugă; nu distruge pe jumătate și nu dă viață. Fie, de asemenea, să nu fim niște bărbați duri, care îi ocărăsc pe oameni, lovindu-i puternic cu Biblia, uitând că în trecut am făcut aceleași lucruri sau mai rău, facem aceleași lucruri. Nici nu trebuie să ne bucurăm când vedem că homosexualii suferă consecințele păcatului lor. Mai degrabă trebuie să acționăm conform convingerilor noastre și să mijlocim pentru comunitatea homosexuală, așa cum a făcut Avraam în Geneza 18:22-33, încercând să se asigure că cel puțin un om drept ar putea opri venirea judecății prin foc a lui Dumnezeu asupra cetăților în care domnea păcatul homosexual.

„Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate şi nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame şi de sete; le tânjea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.” (Psalmul 107:4-6)

Lumea de astăzi este întunecată, dar lumina lui Dumnezeu strălucește în continuare. Îi vom iubi noi, cei din Biserică, pe cei aflați în întuneric? Sau vom pune harul deasupra adevărului (fiind „toleranți” cu toate lucrurile rele) sau adevărul deasupra harului (rostind adevărul, dar cu duritate, criticând neîncetat tot răul din lume)? Nu putem face niciuna din cele două, fiindcă trebuie să îi iubim pe oameni în har și adevăr. (Ioan 1:17) Iar dacă ești homosexual, bisexual, transgender, curios, lesbiană sau orice altceva din zona homosexualității, te îndemn cu stăruință să ieși din lumea homosexuală ca să cunoști că Dumnezeu este bun.

Dumnezeu să te binecuvânteze.

[Haydn Sennitt, My Testimony – I Am No Longer „Gay”. Copyright © Haydn Sennitt. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Sursa: Exodus Global Alliance

https://www.stiricrestine.ro/2019/04/06/haydn-sennitt-nu-mai-sunt-homosexual/?

Colecția de Biblii a pastorului Ionel Tuțac expusă la Centrul Multifuncțional Bastion din Timișoara

Mult așteptatul eveniment și mărețul vis al pastorului Ionel Tuțac începe să ia contur, la Timișoara. Primul Muzeu al Bibliei temporar și-a deschis ușile la Centrul Multifuncțional Bastion, în perioada 02-25 aprilie 2019 și așteaptă zilnic vizitatori de toate vârstele să descopere „Autenticitatea Bibliei”.

Prima expoziție, aduce în fața publicului 500 de exemplare din colecția pastorului Ionel Tuțac. Biblii cu sute de ani vechime de diferite limbi, ediții și dimensiuni, pot fi admirate zilnic la Bastion Theresia Timișoara absolut gratuit. Evenimentul organizat de Asociației „Renașterea Familiei” în colaborare cu Consiliul Județean Timiș, este doar un prim pas în realizarea unui vis născut în inima pastorului Ionel Tuțac – deschiderea Muzeului Bibliei în România.

„BIBLIA – a schimbat viețile a milioane de oameni. Cuprinde 66 de cărți, scrise de peste 40 de oameni, cu un singur AUTOR – DUMNEZEU. Scopul muzeului este de a sublinia autenticitatea Bibliei și de a încuraja cât mai mulți oameni să citească și să cunoască influența Scripturii. Multitudinea documentelor istorice, parcursul manuscriselor și al traducerilor de-a lungul secolelor atestă autenticitatea Bibliei”, așa explică pastorul Ionel Tuțac motivația și efortul investit în această inițiativă.

Expoziția cuprinde fragmente din ediții vechi, manuscrise și informații despre locul și modul în care au fost scrise. Pe lângă simpla expunere a manuscriselor cu istorie lungă în spate, în cadrul Muzeului Bibliei vor fi găzduite mai multe evenimente: interviuri cu personalități, invitați speciali din țară și străinătate, proiecții de film documentar, dezbateri despre rolul și influența Bibliei, expoziții de caricaturi cu teme biblice, concerte și concursuri biblice.

Zeci de elevi, studenți, copii și maturi din țară și din străinătate au explorat Muzeul temporar al Bibliei fiind ghidați chiar de autorul ideii, Ionel Tuțac. Primele trei zile de la vernisajul expoziției au fost aglomerate la Muzeul Bibliei. Organizatorii ghidează gratuit vizitatorii, împărtășindu-le istoriile fascinante a fiecărui manuscris care cuprinde în coperțile sale „Calea, Adevărul și Viața”. Ba mai mult, copii au avut parte și de o surpriză. La sfârșitul turului au putut viziona un episod din celebrul desen animat Cartea Cărților, acum într-o versiune adaptată pentru copii secolului 21!

Se estimează că Muzeul Bibliei va avea mii de vizitatori – din școli, licee, biserici, din Timișoara și din țară. Puteți să vă implicați activ în acest proiect de mare anvergură. Este nevoie de voluntari în organizarea întâlnirilor, ghizi, coordonatori de grupuri. Rugați-vă pentru miile de oameni care vor vizita muzeul, ca să înțeleagă mesajul Bibliei și să îl trăiască.

Ușile Muzeului temporar al Bibliei vor fi deschise până în 25 aprilie 2019, între orele 09:00-17:00, la Centrul Multifuncțional Bastion din Timișoara.

Aflați  mai multe din povestea evenimentului într-un interviu oferit de Ionel Tuțac colegilor noștri de la RVE Timișoara.

Dacă sunteți interesat să susțineți financiar acest proiect, puteți trimite donațiile dumneavoastră în contul Asociației „Renașterea Familiei”:
IBAN:
EUR: RO48 BTRL EUR CRT0P 90363501
RON: RO63 BTRL RON CRT0P 90363501

Deși încă nu s-a lansat, filmul „Avengers: Endgame” este deja un fenomen. Cum de au devenit filmele cu supereroi atât de populare?

download

Filmul „Avengers: Endgame” (Răzbunătorii: sfârşitul jocului) va avea premiera în cinematografele din întreaga lume (inclusiv în România) pe 26 aprilie, însă, acum câteva zile, în momentul punerii în vânzare a biletelor pentru cinematografele din Statele Unite, internetul a fost luat cu asalt de către fani.

La şase ore după ce au fost puse în vânzare, numărul de bilete vândute a depăşit deţinătorul precedent al recordului de bilete vândute în primele 24 de ore de la lansare, „Războiul stelelor: Trezire forţei” din 2015. Website-urile a două mari reţele de cinematografe din Statele Unite, AMC şi Fandango, au căzut de mai multe ori, atunci când mii de fani încercau simultan să se conecteze pentru a-şi procura un bilet pentru premieră. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva,” a scris pe Tweeter editor-managerul reţelei Fandando.

De ce este Avengers un fenomen?

Un răspuns posibil ar fi emblema pe care el o poartă, ca fiind „finalul unei serii a Studiourilor Marvel ce cuprinde douăzeci şi două de filme” din această franciză. Fanii care au văzut celelalte filme sunt obligaţi să-l vadă şi pe acesta.

Însă, putem interpreta interesul enorm generat de acest film considerând şi faptul că trăim într-o cultură care este în mare nevoie de eroi.

Un critic de film, Erin Free, scria în 2016: „Indiferent că vorbim despre atacuri teroriste, criminalitate în creştere, ameninţarea unei crize financiare globale, infecţii cu viruşi ucigatori sau pur şi simplu un simplu blocaj în trafic, lumea în care trăim se află în permanenţă pe marginea prăpastiei. În vremuri tulburi, oamenii au nevoie de un mijloc de a evada din realitate, şi poate că-şi doresc în secret să fie ei supereroii care să înlăture spaimele unei lumi în derivă”

De la momentul în care a fost scris acest comentariu, în 2016, și până azi au rulat deja în cinematografe 12 noi filme cu supereroi.

Este clar că nevoia noastră de supereroi nu se află în declin.

Creaturile au nevoie de un Creator

Omenirea a avut întotdeauna nevoie de eroi, sau mai bine zis, de un Erou. Încă de la începuturile noastre, oamenii au fost creaturi care sunt dependente de un Creator.

După cum demonstrează şi popularitatea filmelor cu supereroi, cultura noastră este într-o continuă nevoie de eroi.

C.S. Lewis a scris: „Dumnezeu ne-a creat: ne-a inventat aşa cum un om inventează un motor. O maşină este făcută să meargă pe benzină, şi nu va merge bine cu nici un alt fel de combustibil. Dumnezeu a creat maşinăria numită om să funcţioneze cu energie ce provine din Persoana sa Divină. Dumnezeu însuşi este combustibilul cu care duhurile noastre au fost concepute să meargă, El este hrana pe care trebuie să o consumăm. Nu există un înlocuitor.”

„Din acest motiv nu are nici o valoare dorința ca Dumnezeu să ne facă fericiţi fără ca noi să ne preocupăm de credinţă. Nu putem fi fericiţi şi nici să avem pacea dacă suntem separaţi de Dumnezeu.”

Datorită faptului că am fost creaţi să depindem de Creator, Satana ne-a ispitit tot timpul de-a lungul istoriei „să fim ca Dumnezeu” (Gen. 3:5) . El ştie că atunci când devenim dependenţi de noi înşine, în loc de Dumnezeu, vom eşua inevitabil. Şi noi cedăm ispitei. Ne rănim pe noi înşine, şi rănim pe alţii. Istoria umanităţii este o poveste care se repetă neîncetat, despre oameni care se revoltă împotriva Creatorului şi care se rănesc unii pe alţii în nebunia lor.

Diavolul ştie că atunci când ne încredem în cineva sau ceva, mai mult decât ne încredem în Dumnezeu, atunci îl întristăm pe Dumnezeu. Creatorul nostru ne-a făcut să avem o relaţie strânsă cu El. Satan ştie şi este încântat să ne inspiteasca să ne  încredem doar în propriile puteri şi capacităţi, pentru că aceast lucru ne va îndepărta de Domnul.

Are efect strategia duşmanului sufletelor noastre?

 „Cea mai mare minciună din istoria creştinismului”

Matthey Kelly este un autor recunoscut, care apare și în lista celor mai bine vânduţi scriitori ai New York Times. El este de asemenea un vorbitor motivațional la diverse  conferinţe şi consultant în afaceri. Ultima lui carte este intitulată „Cea mai mare minciună din istoria creştinismului: cum îi jefuieşte cultura modernă pe oameni de fericire.”

Iată care este minciuna: „Sfinţenia nu este posibilă.”

Conform lui Kelly, cei mai mulţi dintre noi credem că sfinţenia este un lucru pe care doar alţi oameni îl pot atinge – poate vreo bunică sau vreun sfânt medieval – însă nu şi noi înşine.

El scrie: „Această minciună ne scoate din joc şi ne transformă în simpli spectatori în fabuloasa poveste a creştinismului, care continuă să se scrie în fiecare generaţie. Această minciună este în mare măsură, dacă nu chiar în primul rând, responsabilă pentru apariţia unei ere moderne post-creștine în lumea occidentală. Ar putea fi cea mai mare victorie a Diavolului în epoca modernă. Acest lucru nu este nimic mai puţin decât un adevărat holocaust pentru spiritualitatea creştină.”

Atunci când credem minciuna că nu putem fi sfinţi (sau echivalentul ei că toţi suntem păcătoşi şi nu putem schimba asta), atunci ne pierdem abilitatea şi chemarea de a schimba mediul din jurul nostru în mod eficient.

Ca şi consecinţă a acestui lucru, vom trece printr-o criză care este un „rezultat firesc al lipsei unei vieţi spirituale dinamice care să convingă societatea că ceea ce li s-a spus despre noi sunt minciuni. Aceasta este favorizată şi de nevoia noastră de a fi iubiţi şi acceptaţi, care ne-a determinat să ne amestecăm și să fim la fel ca oamenii care nu au nici o credinţă sau cu cei de alte credinţe.”

Kelly are dreptate. Dacă societatea nu vede în noi ceva ce diferă substanţial de restul oamenilor, de ce ar dori să aibă parte de credinţa noastră? Dacă nu credem că Dumnezeu este suficient de mare ca să ne facă sfinţi, de ce am crede că El este atât de mare ca să schimbe o lume păcătoasă?

Trei paşi spre sfinţenie care vor schimba lumea

Vestea bună este că nimic din ce face Domnul Isus Hristos nu s-a schimbat în această epocă post-creştină.

Când Petru şi Ioan au fost aduşi în faţa celor mai puternici oameni din Israel, Petru le-a spus cu îndrăzneală Evanghelia. „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi Ioan,…, au priceput că fuseseră cu Isus.”

Ce a făcut Duhul lui Dumnezeu în ei şi prin ei, o poate face şi azi prin noi. Cum?

Unu: Recunoaşte smerit că ai nevoie un erou, şi acela nu eşti tu.

Prima dintre fericirile pe care le-a proclamat Domnul în predica de pe munte, este fundamentul pentru toate celelalte: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor.” Cu alte cuvinte, ferice de cei recunosc nevoie lor profundă de Dumnezeu, căci ei vor fi cei care vor popula Împărăţia Divină.

Doi: Cere Duhului lui Dumnezeu să preia controlul asupra vieţii tale şi să-ţi dea puterea de care ai nevoie.

Petru putea să predice cu atât de mult curaj conducătorilor zilei pentru că „era plin de Duhul Sfânt”. (Fapte 4:8). Scriptura are şi pentru noi acelaşi îndemn: „Fiţi plini de Duh.” (Efeseni 5:18).

Trei: În toate crizele şi provocările prin care treci, pune-ţi încrederea în mod intenţionat și constantîn Dumnezeu.

Atunci când primii creştini au fost confruntaţi cu ameninţări privind viaţa lor, ei se rugau imediat pentru îndrăzneală. (Fapte 4:29). Drept urmare, ei erau „umpluţi cu Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.”

Matthew Kelly: „Nu există nimic mai atractiv decât sfinţenia. Atunci când cineva împlineşte cu adevărat învăţăturile lui Isus Hristos, devine în mod uluitor atractiv pentru toţi oamenii de bună credinţă.”

Hai să-i dovedim lui Kelly că are dreptate.

Sursa: Denison Forum

https://www.stiricrestine.ro/2019/04/06/desi-inca-nu-s-a-lansat-filmul-avengers-endgame-este-deja-un-fenomen-cum-de-au-devenit-filmele-cu-supereroi-atat-de-populare/?

Proiect – Campania media PRO-VIAȚĂ – martie 2019

Campania multimedia Pro-Familie și Pro-Viață, desfășurată pe TV și online în luna martie 2019, s-a încheiat. Mulțumim celor care v-ați rugat și ați fost parte! Iată câteva idei privind succesul acestui proiect.

Canalul Alfa Omega TV

În luna martie 2019, am difuzat pe TV pe canalul Alfa Omega TV aproximativ 100 de ore de programe pro-viață, traduse sau produse de noi (filme, documentare, mărturii, interviuri, emisiuni).

Site-ul alfaomega.tv

– 290 de pagini și clipuri video publicate pe site în secțiunile pro-viață, sexualitate sau relații-familie (articole/interviuri/mărturii/statistici)
– 19.000 de vizite în total pe secțiunea pro-viață din site în martie 2019  (adică 14% din totalul traficului pe site-ul alfaomega.tv). Față de 2018, vizitele la secțiunea pro-viață în aceeași perioadă au crescut cu 58% în 2019.
– TOP 5 pagini vizitate în secțiunea pro-viata in martie (și în top 10 pagini accesate în site-ul alfaomega.tv în martie 2019):
1. Mama lui Andrea Bocelli: „Medicii mi-au spus să fac avort”  (3.215 accesari)
2. Céline Dion este în viață datorită unui preot (2.207 accesari)
3. Mama lui Cristiano Ronaldo: „Am vrut să fac avort, dar Dumnezeu nu m-a lăsat”  (1.392 accesari)
4. 10 motive să nu faci avort   (1.379 accesari)
5. ADOPȚIA – Mărturia unui copil adoptat și a unei mame adoptive 
  (1.339 accesari)

Facebook

– 104 postări pro-viață în martie 2019 (clipuri video, linkuri spre site, poze, versete, intrebari, etc) – o medie de 3,3 postări pe zi
– În medie110.000 oameni au văzut postările Alfa Omega TV în fiecare zi (62% crestere fata de februarie, deși nu toate postările noastre au fost pe tema pro-viață/pro-familie)
– 2308 interacțiuni zilnice, în medie, la materialele noastre, în martie 2019 (like/love/sad/etc; comentarii, share-uri) față de 1557 în februarie (48% creștere față de februarie 2019)
– Cea mai discutată postare pro-viață a fost întrebarea: Sunteti de acord cu educatia sexuala in scoli? (1315 comentarii, 592 reactii)
– Cea mai văzută mărturie pro-viațăMama lui Andrea Bocelli: Medicii mi-au spus sa fac avort (34.000 persoane au vazut postarea)
– Cel mai văzut articol pro-viață10 motive sa nu faci avort (31.000 persoane au vazut postarea)

Mulțumim tuturor celor care ați sprijinit acest proiect și lucrarea Alfa Omega, fiți parte și în continuare!

https://alfaomega.tv/embed/vod/?vid=9906


Alfa Omega TV

Proiect – Campania media PRO-VIAȚĂ – martie 2019

În ultimele decenii, 20-25 de milioane de vieţi au fost stinse prin avort, în România. Ţara noastră e prima în Europa şi a doua în lume ca număr de avorturi raportat la numărul de locuitori. Această tragedie ne provoacă să luăm atitudine, să devenim apărătorii acestor vieţi fără valoare în ochii multora, dar cu valoare în ochii lui Dumnezeu.

Alfa Omega TVO femeie care a avortat mărturisea: “Avortul nu este o scăpare. Este o încărcare psihică, sufletească, o greutate emoțională, o depresie veșnică, o singurătate pe care o simți o viață, este o crimă, un măcel, un suflet nevinovat tocat mărunt. Un pui de om care simte absolut tot și nu se poate apăra.“

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/10192-proiect-campania-media-pro-viata-martie-2019#axzz5kPFEIygt