COSMOLOGIE – doctrina despre creaţie şi istorie / Oare nimic din cadrul biologiei nu are sens decât în lumina evoluţiei? – de Jerry Berman,

download

COSMOLOGIE – doctrina despre creaţie şi istorie

Oare nimic din cadrul biologiei nu are sens decât în lumina evoluţiei? – de Jerry Berman,

Decanul biologiei americane, Theodosius Dobzhansky (1900-1975), a pretinsă că „evoluţia” este piatra de temelie a biologiei şi este centrală pentru înţelegerea atât a organismelor vii cât şi a celor moarte. Afirmaţia sa că „nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei” a fost repetată în sute de articole care argumentau un loc central pentru Darvinism în toate domeniile educaţiei ştiinţei, incluzând medicina, agricultura şi biotehnologia (de exemplu, vezi Antolin and Herbers, 2001, p. 2379). O simplă căutare pe Google.com a descoperit peste circa 40.000 de potriviri pentru acest citat. În consecinţă, argumentează darviniştii, evoluţia trebuie să fie o parte centrală a tuturor şcolilor publice şi în viaţa colegiilor în clasele de ştiinţă. În cuvintele Academiei Naţionale de Ştiinţă, evoluţia este „cel mai important concept din biologia modernă, un concept esenţial pentru înţelegerea aspectelor cheie a lucrurilor vii” (1998, p. viii, accentuarea îmi aparţine). De ce se face această pretindere? Prosser conclude că aceasta este pentru că

Originea Speciilor a fost mult mai influenţatoare asupra culturii vestice decât oricare carte a vremurilor moderne. Aceasta nu era doar un mare tratat biologic, îndeaproape motivat şi revoluţionar, dar acesta purta implicaţii semnificative pentru filozofie, religie, sociologie şi istorie. Evoluţia este cel mai mare principiu singur de unificare din toată biologia (1959. p. 539).

Darwin notează că fără Darvinism biologia este o colecţie de fapte amestecate. Înainte ca ele să înveţe să gândească într-un fel evoluţionar, lucrurile pe care le învaţă copiii vor fi doar fapte, fără nici o aţă de legătură care să le ţină laolaltă, nimic care să le facă memorabile sau coerente. Fără evoluţie, o mare lumină pătrunde în cele mai mari locuri retrase, în fiecare colţ, al ştiinţei vieţii. Înţelegi nu numai ceea ce este ci şi de ce. Cum ai putea să predai biologia fără să începi cu evoluţia? Cum, de fapt, te poţi numi pe tine însuti o persoană educată, dacă nu ştii nimic despre motivul darvinian pentru propria ta existenţă? (2002, p. 58)

Deşi darviniştii vorbesc adesea despre importanţa centrală a „evoluţiei” în câştigarea unei înţelegeri de bază a lumii naturale, cercetarea mea dezvăluie faptul că lucrarea zilnică atât a educaţiei ştiinţifice (şi în majoritatea cercetării ştiinţifice), evoluţia este rareori menţionată sau chiar o preocupare. Aceasta a fost propria mea experienţă în calitatea de cercetător asociat implicat în cercetările despre cancer în departamentul de patologie experimentală de la Colegiul Medical din Ohio şi un profesor de colegiu din viaţa şi domeniul de ştiinţă comportamentală pentru mai mult de 30 de ani. Aşa cum Conrad E. Johanson, Ph.D. (Professor of Clinical Neurosciences and Physiology and Director of Neurosurgery Research at Brown Medical School in Rhode Island) a notat, în lumea cercetării ştiinţei într-o bază de zi cu zi, că

oamenii de ştiinţă rareori se preocupă direct cu teoria macroevoluţiei, fie ea biologică sau fizică. De exemplu, în cei 25 de ani ai mei de predare a neuroştiinţei şi a cercetării FOARTE rar am avut de a face cu selecţia naturală, origini, macroevoluţie, etc. Lucrarea mea de profesorat în domeniile ştiinţei de la pregătirea riguroasă în biologie, chimie, fizică şi matematică, nu din perspective despre evoluţie. Suspectez că acesta este şi cazul pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă din academie, industrie, şi din alte părţi (2003, p. 1).

Renumitul chimist carbene, Profesor emerit Dr. Philip Skell de la Universitatea Statului Pennsylvania, a făcut o cercetare a colegilor lui care erau „angajaţi în cercetări de biologie neistorice, în legătură cu proiectele de cercetare în desfăşurare” şi a descoperit că „cercetătorii darvinişti” pe care i-a intervievat la răspunsul întrebării „Ai fi făcut lucrarea mai diferit dacă ai fi crezut că teoria lui Darwin era greşită?” a descoperit că răspunsurile „pentru largul număr” al acelor persoane pe care le-a întrebat, „diferind doar în cantitatea de îngrădire şi de mormăire” a fost „în lucrarea mea nu ar fi făcut nici o diferenţă”, şi unii au adăugat că aceasta ar fi la fel şi pentru alţii (2003, p. 1). De interes sunt cursurile majore de Biologie Moleculară, a Celulei şi cea de Dezvoltare de la şcoala postuniversitară Yale University care nu vor mai fi cerute să fie luate ca cursuri în privinţa evoluţiei (Hartman, 2003).

O cercetare a manualelor

Deoarece am predat biologia, psihologia şi cursuri asemănătoare la nivel de colegiu pentru ultimii 30 de ani, am evoluat această pretindere prin examinarea conţinutului manualelor majore pe care noi le-am folosit în cadrul cursurilor de predare a ştiinţei. Majoritatea textelor despre biochimie / biologie moleculară, genetică şi biologia celulei pe care nu le-am folosit niciodată, sau rareori, menţionau Darvinismul. Singurul curs care îl cuprinde în orice detaliu este Biologia 101 şi Antropologia (şi chiar în aceste clase, în experienţa mea, mulţi instructori sar peste această secţiune). Chiar şi acele capitole etichetate „evoluţie” petrec adesea mult timp în acoperirea subiectelor care nu tratează evoluţia, precum genetica de bază, dezvoltarea umană, genetica populaţiei şi domenii similare. Nici unul din manualele de anatomie şi psihologie pe care le-am folosit nu menţionează vreodată evoluţia. Singura referinţă la aceasta în textele microbiologiei pe care le-am folosit noi este dezvoltarea rezistenţei bacteriale (care nu este o problemă pentru creaţionişti).

Tabelul I: Texte de Ştiinţă Naturală de la Colegiu pe care le-am folosit în ultimii 20 de ani şi acoperirea lor despre evoluţie

Text Conţinutul evoluţiei biologice
1. Introducere în Biologie  
Biology (Sylvia Mader) McGraw Hill 6th edition1998. Un total de 4 capitole acoperă evoluţia din 51, ocazional menţionat în celelalte 47 de capitole
Life (Ricki Lewis, et al.) McGraw Hill 4th edition, 2002. O unitate despre evoluţie (5 capitole din 45), ocazional menţionat şi în altă parte
Essential Biology. Campbell, Reece, and Simon. Pearson 2004 Menţionează Darvinismul aproape în fiecare capitol, şi o întreagă unitate despre evoluţie (unit 3, cap. 13 la 17 plus părţi din cap. 18).
2. Anatomia şi Fiziologia  
Anatomy and Physiology (Hole, et al.) McGraw Hill 10th ed 2003. Nimic.
Principles of Anatomy and Physiology (Tortora and Grabowski) Harper Collins. 1996. Nimic.
3. Biochimia / Biologia moleculară  
Biochemistry, A Foundation (Peck Ritter) Brooks Cole. 1996. Câteva propoziţii sau câteva scurte paragrafe adăugate, care par ca o reflexie târzie, în câteva secţiuni.
General, Organic, and Biochemistry (William Brown and Elizabeth Rogers) Brooks Cole 1987 Nimic.
General, Organic, and Biochemistry (Sally Solomon) McGraw Hill. 1987. Nimic.
Foundations of Life: An Introduction of General, Organic, and Biological Chemistry. Third Edition. (Feigl, Hill, and Erwin Boschmann) Macmillan. 1991. Nimic.
Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry.  2nd Edition. (McMurry and Castellion) Prentice-Hall. 1996. Nimic.
4. Microbiologia  
The Microbial Perspective (Nester, et al.) Saunders.  1982. Menţionat doar în relaţie faţă de rezistenţa bacterială.
Microbiology (Jacquelyn Black) Wiley N.Y.  5th ed. 2002. Microevoluţia pe scurt dezvoltată (precum în secţiunea dezvoltării rezistenţei bacteriale).
5. Genetica  
Human Genetics (Ricki Lewis) McGraw Hill 5th ed. 2003. Părţi din cap. 1 din 22, câteva secţiuni în alte părţi.
6. Zoologia  
College Zoology (Richard Boolootian and Karl Stiles) Macmillan 10th edition. 1981. Un capitol (cap. 41, pp. 664, 686); de asemenea menţionat şi în câteva alte locuri.
Zoology (Hickman et al.) McGraw Hill 12th edition. 2003. Părţi din cap. 1 şi câteva scurte secţiuni din câteva alte capitole din cele 38.
7. Antropologia  
Anthropology (Ember and Ember) Prentice-Hall 5th edition. 2003 Părţi din 5 capitole din 22 capitole.
Anthropology (Konrad Kottak) McGraw Hill 10th ed. 2003. Părţile majore a 3 capitole şi secţiuni mici a 2 alte capitole din cele 25.
8. Chimia  
Fundamentals of Chemistry (Ralph Burns) Prentice-Hall 4th ed. 2003. Nimic.
Chemistry and Society (Jones et al.) New York: Saunders 5th ed. 1987 Nimic.
9. Geologie  
Essentials of Geology (Chernicoff and Fox) Houghton Mifflin 2nd edition. 2003. Rareori menţionat. Acoperire în mare parte din ultimul capitol.
10. Ştiinţă Fizică  
Physical Science Principles and Applications (Payne, Falls and Whidden) Dubuque, IA: Wm. C Brown. 1992. Nimic. (Menţionat doar odată la pagina 320 ca referinţă faţă de ADN.)

Discuţie

Judecând după aceste manuale, Darvinismul este adesea în totalitate ignorat în clasele de ştiinţă. Judecând revizuirea mea a noilor manuale, conţinutul în special din manualele introductive este crescut, probabil ca răspuns la proiectul inteligent şi la mişcările creaţioniste. Deoarece am mare interes în acest subiect, de obicei îl acopăr în mai mare profunzime decât, în experienţa mea, este uzual. Mulţi din instructorii de la colegiile unde am predat eu ignoră în totalitate secţiunile despre evoluţie, parţial pentru că există prea mult alt material care trebuie acoperit şi ceva trebuie să fie tăiat – şi majoritatea aleg să sară peste evoluţie deoarece este unul dintre subiectele cel mai puţin importante în majoritatea cursurilor majore. Caţi lucrători din domeniul sănătăţii trebuie să înţeleagă teoriile lui Darwin? (Nu există nici o preocupare despre dezvoltarea rezistenţei anticorpilor, ceva ce eu accentuez în clasa mea de microbiologie.) pe scurt, cel puţin judecând după manualele majore folosite, pretenţia repetată adesea despre Darvinism că ar fi centrul ştiinţei naturale nu este adevărat.

Dacă, aşa cum a declarat Dobzhansky, „nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei” (1972, accentuarea îmi aparţine), de ce este aceasta rareori, sau vreodată, menţionată în majoritatea manualelor de ştiinţă naturală şi fizică? Şi noi folosim de obicei textele de colegiu de bază în fiecare domeniu (de exemplu, textele A&P pe care le folosim sunt ediţia a 10a a lui Hole, un text standard). Şi de ce este acesta un topic minor chiar şi în cea mai introductivă parte din cărţile de biologie care acoperă subiectul în mai mare profunzime decât majoritatea altora cu excepţia claselor formale despre evoluţie? De asemenea, în timp ce se dezvoltă un curs de nivel de colegiu despre evoluţie, eu am cercetat pe cei mai multe din colegiile şi universităţile de 4 ani din Ohio şi multe din Michigan. Am descoperit că, pentru cursurile majore de biologie, cel mai mult doar o singură clasă în evoluţie era obligatorie (şi toate şcolile cercetate au folosit acelaşi text, acela de Freeman and Herron, unul destul de bun pe care l-am considerat şi pentru clasa mea, care se dezvoltă acum).

Acoperirea Darvinismului în lucrarea mea de curs de Ştiinţă de la colegiu

Am revizuit de asemenea toate cursurile de lucru postuniversitare şi de colegiu din ştiinţă pentru a determina cantitatea de timp petrecut asupra Darvinismului. Am descoperit că în timpul educaţiei mele în ştiinţă biologică / naturală, care a necesitate peste 8 ani de colegiu cursuri de zi, Darvinismul era rareori menţionat. Pentru lucrarea mea de absolvire în ştiinţă biomedicală, aceasta niciodată nu a apărut decât cu excepţia notiţei că o genă era „conservată evoluţionar” (care înseamnă că secvenţa de genă este foarte similară în majoritatea formelor de viaţă, atât cea avansată cât şi cea primitivă). Deoarece acesta este un subiect în care sunt foarte interesat, oricând era el discutat, eu am ascultat cu atenţie şi îmi aminteam dacă era discutat în clasă. Chiar şi în cursul pe care l-am luat despre evoluţie (încă mai am notiţe detailate din această clasă aşa că se poate verifica) a acoperit majoritatea istoriei conflictului de evoluţie a creaţiei, geneticii, creşterea animalelor şi subiecte înrudite.

Revizuirea include lucrarea de cursuri luate la Wayne State University, Medical College of Ohio, Bowling Green State University, University of Wisconsin, Miami University (Oxford, OH), University of Toledo, University of California, Berkeley, şi câteva alte colegii. Toate orele erau convertite în ore de trimestru, şi unele clase sunt în proces.

Numărul Titlul Cursului (Credite) Conţinutul de Darvinism
     
Biologie / Ştiinţă
BIO 0161 Anatomy & Physiology I   (5) Nimic
BIO 0162 Anatomy & Physiology II  (4) Nimic
BIO 0151 General Biology I (6) Ceva din cap. ÎI din text (Kimball)
BIO 0152 General Biology II (6) Tot cap. VII (p. 540-614) dar nu a fost acoperit în clasă
BIO 0507 Genetics (4) Menţionat pe scurt (profesorul îşi bătea joc adesea de creaţionişti)
BIO 0220 Introduction to Microbiology (4) Nimic
BIO 0271 Comparative Vertebrate Zoology (6) Aproape nimic
BIO 0509 Evolution (4) Subiectul clasei, în majoritate acoperită istoria, generica şi alte subiecte care nu revizuiau evidenţa teoriei
BIO 137 Surface Phenomena in Physical and Biological Systems (4) Nimic
PSY 0330 Psychophysiology (4) Nimic
HYG 0281 Individual Hygiene (3) Nimic
PER 0172 First Aid (4) Nimic
SCE 3561 Science in the Elementary Schools (4) Nimic
GEG 0652 Field Study (4) Nimic
GEG 0390 Directed Study (2) Nimic
PHY 0191 Physics and Astronomy (4) Nimic
GSC 0156 Physical Science/Chemistry (4) Nimic
GEO 0110 World and Regional Geography (4) Nimic
GEO 0210 Elements of Geography (4) Nimic
U420-100 General Geology (4) Nimic
U640-100 Meteorology (3) Nimic
U736-101 Introduction to Philosophy (5) Discutat foarte pe scurt în câteva unituri
U224-103 General Chemistry I (4) Nimic
U224-104 General Chemistry II (4) Nimic
CHM 698.0 Organic Chemistry (3) Nimic
CHM 698 Topics in Biochemistry Technology (3) Nimic
20.879 Basic and Advanced Light Microscopy (4) Nimic
PSY 0490 Biology of Learning (4) Nimic
BIO 2805 Substance Abuse (3) Nimic
NV 0502 Topics in Nutrition (8) Nimic
BIO 0332 Nutrition and Health Habits (3) Nimic
BIO 0523 Studies in Literature (Biological Evolution) (4) Subiectul clasei
BIO 0507 Evaluation Concepts and Methods (Eugenics) (12) Subiectul clasei
BIO 0508 Biometry (12) Nimic
BIO 0515 Human Development (Brain & Communication) (8) Nimic
BIO 0521 Holism, Concept: Its Origins and Implications (4) Nimic
BIO 0522 Ecology (4) Nimic
BIO 0523 Health and Healing Perspectives (4) Nimic
BIO 0507 Parasitology (4) Nimic
BIO 0573 Neuroscience (4) Nimic
BIO 0503 Cell Ultrastructure (4) Nimic
BIO 0502 Cell Biology (4) Nimic
MM 0311 Materials and Methods (3) Nimic
MM 0512 Doctoral Supplement: Materials and Methods (1) Nimic
IS 0542 Ph.D. Diss. (noninvasive biology research/diagnostic Techniques) (12) Nimic
10.651 Basic Science Interdepartmental Seminar (1) Menţionat pe scurt
03.521 Recombinant DNA Methodology (2) Nimic
156898.02 Computed Tomography (4) Nimic
03.673 Research in Biochemistry (14) Nimic
03.657 Readings in Biochemistry (2) Nimic
03.672 Current topics in Biochemistry (3) Nimic
03.672 Current topics in Biochemistry (2) Nimic
20.886 Transmission Electron Microscopy (5) Nimic
20.877 Scanning Electron Microscopy (4) Nimic
15.889.09 Radiology: Magnetic Resonance Imaging (4) Nimic
CHM. 698 Separation Science (3) Nimic
20.611.01 Human Genetics (3) Nimic
15.898.02 Computer Tomography (4) Nimic
20.673 Research, Biomedical Science (4) Nimic
50.699 Thesis Research (8) Nimic
50.699 Thesis Research (4) Nimic
10.672 Current Topics in Pathology (Cancer) (4) Nimic
IND1500 Structure and Function of Normal Body (12) Nimic
IND1699 Thesis Research (10) Nimic
CHM 699.7 Research in Chemical Education. (1.5) Nimic
NERS 856 Readings in Neural Science. (1.5) Nimic
DENT 656 Readings in Oral Biology. (1.5) Nimic
PUBH689 Independent Study in Environment Health. (4) Nimic
CHM 698.M Risks and Choices (5) Nimic
OCCH 501 Occupational Health (4) Nimic
CHM 699V Industrial Chemistry follow-up (1.5) Nimic
PUBH 601 Public Health Epidemiology (4) Nimic
OCCH 673 Research in Occupational Health (4) Nimic
PUBH 603.01 Advanced Epidemiology (4) Nimic
CHM 698.P Foods and Flavors (3) Nimic
CHM 698.T Science of Pyrotechnics (3) Nimic
PUBH 698 Capstone Seminar (4) Nimic
HEAL 6600 Health Behavior (4) Nimic
PUBH 605 Intro to Environmental Health (4) Nimic
PUBH 696 Public Health Internship (3) Nimic
CI 595 Foundations of Grant Writing (4) Nimic
PATH 620.10 Principles of Toxicology (4) Nimic
PUBH 696 Public Health Internship (1) Nimic
CHM 689 Microscope (4) Nimic
PUBH 604 Public Health Administration (4) Nimic
PUBH 515 Principles of Environmental Health (4) Nimic
PUBH 550 Public Health Microbiology (4) Nimic
CHM 629 Chemical Aspects of Forensic Science (4) Nimic
CHM 628c Pharmacology (4) Nimic
HEAL 6640 Issues in Public Health (4) Nimic
OCCH 561 Physical Agents (4) Nimic
OCCH 689 Independent Study (Mutations) (4) Nimic
OCCH 510 Human Systems and Occupational Diseases (3) Nimic
OCCH 640 Environmental and Occupational Health Law (3) Nimic
CHM 689 Safety (2) Nimic
CHM 689 Artful Chemistry (3) Nimic
OCCH 505 Principles of Occupational Safety (3) Nimic
OCCH 520 Air Monitoring and Analytical Methods (4) Nimic
CHM 627 Chemistry Research (5) Nimic
CHM 689 Chemistry of Corrosion (3) Nimic
OCCH 699 Thesis Research (4) Nimic
OCCH 535 Human Factors and Ergonomics (3) Câteva secţiuni făceau aluzie la evoluţie ca fiind motivul problemelor de spate şi a altor probleme de sănătate
OCCH 525 Chemistry of Hazardous Materials (3) Nimic
MAT 0151 Comparative Mathematics (4) Nimic
ELE 3315 Methods & Materials in Mathematics (4) Nimic
PSY 0310 Statistical Methods (4) Nimic
EER 6660 Field Studies in Research (4) Nimic
EER 9666 Directed Research (4) Nimic
EER 7661 Evaluation and Measurement (4) Nimic
EER 7664 Fundamental Research Skills (4) Nimic
EER 9668 Advanced Research and Experimental Design (4) Nimic
EER 7663 Fundamentals of Statistics (4) Nimic
EER 8663 Advanced Problems in Measurement (4) Nimic
EER 7665 Computer Use in Research (4) Nimic
EER 8664 Variance and Co-Variance Analysis (4) Nimic
EER 9666 Research Problems (4) Nimic
EER 9669 Doctoral Research (Evaluation and Research) (45) Nimic
Total ore 549

În experienţa mea, Darvinismul este adesea discutat în clasele care nu sunt de ştiinţă. Pentru acest motiv am evaluat şi alte lucrări de curs ale mele, majoritatea dintre ele fiind în domeniul de comportament de ştiinţă, în acelaşi fel ca cel făcut mai sus.

Psihologie
PSY 0251 Introduction to Psychology (4) Menţionat în câteva capitole
PSY 0340 Developmental Psychology (4) Menţionat pe scurt
PSY 0305 Psychology of Perception (4) Nimic
PSY 0335 Theories of Personality (4) Nimic
PSY 0310 Statistical Methods Psychology (4) Nimic
PSY 0460 Social Psychology (4) Menţionat pe scurt
EDP 3731 Introduction to Study of Child (4) Menţionat pe scurt
PSY 0330 Psychology of Adjustment (4) Nimic
PSY 0430 Abnormal Psychology (5) Nimic
PSY 0111 Industrial Psychology (3) Nimic
EDP 5745 Child Psychology (3) Nimic
EDP 7735 The Learning Process (3) Nimic
CP  7830 Environment and Child Psy. (6) Nimic
CP  6831 Intro. to Psychological Testing (3) Nimic în afară de eugenetica care a fost acoperită modest
EDP 7741 Human Developmental Psychology (4) Menţionată pe scurt
EDP 5741 Mental Hygiene and Education (3) Nimic
EDP 7731 Advanced Educational Psychology (6) Nimic
EDP 5742 Juvenile Delinquency and Schools (3) Nimic
EDP 5745 Adolescent Psychology (3) Nimic
EGC 7701 Role of the Teacher in Guidance (3) Nimic
EGC 7704 Case Problems in Guidance (3) Nimic
EGC 7705 The Counseling Process (3) Nimic
EDP 7749 Terminal Master Dissertation (4) A fost socotit în cercetarea mea
PSY 0303 Intro to Experimental Psychology (6) Menţionat pe scurt
PSY 0562 Psychology of Influence (4) Nimic
PSY 0628 Psychoanalytic Theory (4) Nimic
PSY 0330 Psychophysiology (4) Menţionat pe scurt
PSY 0480 Concept Dev. in Children (4) Nimic
PSY 0508 Behavior Pathology I (5) Nimic
PSY 0509 Behavior Pathology II (5) Nimic
PSY 0440 Social Issues in Child Dev. (4) Nimic
PSY 0580 Psy of Chiliastic Movements (4) Nimic
REH 0567 Community Approach to Counseling (4) Nimic
PSY 0682 Issues in EEOC Compliance (3) Nimic
REH 0558 Psychosocial Aspects of Disability (3) Nimic
Total 137
 
Sociologie
SOC 0251 Introduction to Sociology (4) Nimic
SOC 0514 Social Stratification (4) Nimic
SOC 0541 Juvenile Delinquency (4) Acoperită pe scurt
SOC 0202 Social Problems (3) Discutată în legătura cu teoria crimei biologice
SOC 0506 The Family (4) Acoperită în clasă, nu în manual
SOC 0600 Methods in Social Research (4) Nimic
SOC 0616 Industrial Sociology (4) Nimic
SOC 0508 Race Relations in the U.S.A. (4) Nimic
SOC 0550 Marriage & Family Problems (4) Nimic
SSC 0151 Foundation of Modern Society, I (4) Acoperită pe scurt
SSC 0152 Foundation of Modern Society, II (4) Acoperită pe scurt
EDS 7621 Educational Sociology (3) Nimic
EDS 7623 Intergroup Rel. Comm. & School (4) Nimic
POL 0511 Public Opinion & the Political Process (4) Nimic
POL 0151 American Government (5) Nimic
SOC 0460 Social Psychology (4) Nimic
ECI 0251 Basic Economics (5) Darvinismul social acoperit pe scurt
ANT 0210 Introduction to Anthropology (5) Acoperit în mod extensiv atât în discursuri cât şi în citire
SOC 0612 Community (4) Nimic
SOC 0680 Women and Institutions (4) Nimic
SOC 0670 The Sociology of Homosexuality (4) Nimic
SOC 0540 The Sociology of Education (4) Nimic
SOC 0561 Corrections (4) Discutat în legătură cu teoria crimei biologice
SOC 0599 Master’s Thesis (10) Nimic
SOC 0590 Juvenile Delinquency (4) Nimic
SOC 0544 Deviant Behavior (4) Nimic
SOC 068 Issues in Criminology (4) Nimic
SOC 0570 Studies in Suicide (4) Nimic
SOC 0652 Collective Behavior (4) Nimic
SOC 0504 Development of Modern Sociology (4) Nimic
SOC 0680 Ethnic Groups in America (4) Nimic
SOC 0562 Criminal Law (4) Nimic
SOC 0523 Sociology of Organization (4) Nimic
SOC 0525 Demography (4) Acoperit în legătură cu problemele popolaţiei
SOC 0535 Proseminar in Social Psychology (4) Nimic
SOC 0680 Police and Community (4) Nimic
SOC 0580 Social Gerontology (4) Nimic
SOC 0580 World Poverty (4) Nimic
SOC 0580 Theories of Social Problems (4) Nimic
SOC 0580 Sociology of Sport (4) Nimic
SOC 0580 Applied Social Research (4) Nimic
SOC 0502 Modern Social Theory (4) Nimic
SOC 0460 Family and Sex Roles (4) Nimic
SOC 0660 Theories of Criminology (4) Nimic
SOC 0670 Male Sex Roles (4) Nimic
SOC 0660 Myth and Myth Making (4) Anumită acoperire relatată faţă de miturile lumii
Total 191
 
Educaţie / Ştiinţa Bibliotecii
ED 3015 Schools and Society (4) Nimic
SSE 4571 Methods Social Stud. Ed. (4) Nimic
SSE 4572 Student Teaching Seminar–High School (4) Nimic
ELE 3321 Literature for Children (4) Nimic
ELE 4312 Student Teaching (Elementary) (16) Nimic
SSH 4572 Student Teaching (Secondary) (16) Nimic
SPE 5404 Diagnostic Speech Improvement (3) Nimic
ELE 3317 Methods & Materials of Lang. Arts Ed. (4) Nimic
EDP 3601 Introduction to the Philosophy of Ed. (4) Acoperit atât în text cât şi în clasă
LIB 0101 Introduction to Library (4) Nimic
LIB 0103 Introduction to Audio-Visual Material (5) Nimic
IT 5761 Technology in Education (4) Nimic
Total 72
 
Istorie
HIS 0201 American Democracy to 1815 (4) Nimic
HIS 0202 American Democracy 1815-1885 (4) Nimic
HIS 0110 The World and the West-Foundations (4) Acoperită pe scurt
HIS 0120 The World and the West 800-1700 (4) Acoperită mai degrabă extensiv atât în text cât şi în cadrul discursurilor din clasă
HIS 0130 The World and the West-Modern (4) Acoperită în relaţia faţă de încercarea Scopurilor
Total 20
 
Alte lucrări de curs
DRT 0111 Lay Out Drafting (4) Nimic
DRT 0112 Production Drafting (4) Nimic
ENG 0205 Composition and Literature (4) Nimic
ENG 151 English I (4) Acoperită în mod indirect
ENG 152 English II (4) Acoperită în mod indirect
ENG 261 Public Speaking (4) Neacoperită
GER 0090 German Ph.D. Reading Requirement German (6) Neacoperită
GRK 0101 Elementary Greek (4) Neacoperită
ENG 0234 English Bible as Literature (4) Acoperită în discuţiile din clasă
ART 0156 Art Appreciation (40) Neacoperită
PE 0134 Handball (1) Nimic
PE 0135 Archery (1) Nimic
PE 0136 Bowling (1) Nimic
Total 45

Din nou, revizuirea propriei mele lucrări de curs a fost completată la 7 universităţi şi 5 colegii şi se conformă cu experienţa mea de predare. Cu excepţia cursurilor devotate evoluţiei, precum ar fi clasa numită evoluţie, subiectul a fost rareori acoperit în clasele de ştiinţă dar a fost acoperit în alte clase, adesea aceasta a fost presupus a fi adevărat şi această perspectivă a dominat. Darvinismul ce includea naturalismul a fost rareori pus la îndoială chiar şi în clasa mea de Biblie ca literatură, dar era presupusă a fi adevărată.

Concluzie

Revizuirea mea este în acord cu Adam S. Wilkins, aşa cum a fost publicată în jurnalul BioEssays, care întoarce citatul lui Dobzhansky complet invers. În cuvintele lui Wilkin,

Subiectul evoluţiei ocupă un loc special şi paradoxal în cadrul biologiei ca întreg. În timp ce marea majoritatea de biologi ar putea fi probabil de acord cu părerea lui Theodosius Dobzhansky că „nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei”, cei mai mulţi îşi pot conduce lucrarea lor chiar fericit fără de referinţa particulară la ideile evoluţionare. „Evoluţia” apare a fi ideea unificatoarea indispensabilă şi, în acelaşi timp, una destul de inutilă (2000, p. 1051, accentuările îmi aparţin).

Mulţi darvinişti sunt conştienţi de faptul că Darvinismul este în mare ignorat în instruirea ştiinţei. Un exemplu este oferit de Dawkins:

După ce am luat prânzul cu profesorii am fost invitat să particip la dezbaterile lor de după-amiază. Aproape la un om şi la o femeie, ei erau profund de îngrijoraţi despre programa nivelului A şi a efectelor distructive a presiunii examenului asupra educaţiei adevărate. Unul după altul, ei au venit la mine şi s-au destăinuit că, pe atât de mult pe cât ar fi vrut ei, ei nu au îndrăznit să facă justeţe faţă de evoluţie în clasele lor. Aceasta nu era datorită intimidării părinţilor fundamentalişti (care ar fi fost motivul în anumite părţi din America). Era pur şi simplu datorită unei programe de la nivelul A. Evoluţia primeşte doar o mică menţiune, şi aceasta numai la finalul cursului de la nivelului A. Aceasta este absurd, căci, aşa cum mi-a spus unul dintre profesori, citându-l pe marele biolog rus-american Theodosius Dobzhansky …, Nimic din biologie nu are sens decât în lumina evoluţiei (2003, p. 58).

Această afirmaţie este numai ideologică, nu şi faptică. Biologia are sens perfect fără chiar să se menţioneze Darvinismul. Problema este, aşa cum este relatată în The Harvard Crimson[Stacojiul Harvard]:

Deşi era postmodernă pune în discuţie orice altceva – posibilitatea cunoaşterii, a moralităţii de bază şi a însăşi realităţii – discuţia critică despre Darwin este tabu. În timp ce biologii evoluţionari testează ipoteza lui Darwin în fiecare experiment pe care-l conduc ei, premisa de bază a evoluţiei rămâne un ştiinţific Sfânta Sfintelor, în ciuda scepticismului nostru absurd din alte domenii. Zoologul de la Oxford Richard Dawkins scrie: „Este absolut sigur să spui că, dacă ai întâlnit pe cineva care nu crede în evoluţie, acea persoană ori este ignorantă, stupidă, ori nebună”. Biologii continuă să recite crezul uzat, „principiul central, unificator al biologiei este teoria evoluţiei”. Dar unde ar fi fizica dacă Einstein ar fi fost forţat să cânte, „principiul central unificator al fizicii este teoria Newtoniană”, până ce nu a putut să vadă dincolo de limitele sale? (Halvorson, 2003, p. 4).

Recunoaştere: Doresc să mulţumesc lui Bert Thompson Ph. D. pentru acest răspuns ajutător într-o versiune mai anterioară a acestui articol.

Referinţe

Antolin, Michael F. and Joan M. Herbers.  2001.  “Perspective: Evolution’s Struggle for Existence in America’s Public Schools.”  Evolution, 55(12):2379-2388.

Dobzhansky, Theodosius.  1973.  “Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution.”  American Biology Teacher, 35:125-129.

Freeman, Scott and Jon C. Herron. 2001. Evolutionary Analysis. Upper Saddle River, NJ.: Prentice-Hall.

Halvorson, Richard T. 2003.  “Confessions of a Skeptic.  The Harvard Crimson, April. 7, 2003, p. 4.

Hartman, Noel.  1997.  “MC&D Biology Eliminates Evolution Requirement.” www.yaledailynews.com.  Published: Thursday, March 27, 1997. Copyright © 1995-2003 Yale Daily News Publishing Company.

Johanson, Conrad. 2003. Personal communication to the author dated September 2, 2003.

Lewis, Ricki.  1992.  “Metal Atom Vapor Chemistry: A Field Awaits Its Breakthrough.”  The Scientist, 6(3):22, Feb. 03.

McGlinchey,  M.J. 2003.Biography.  http://www.chemistry.mcmaster.ca/faculty/mcglinchey/bio.htm.  2003.

Prosser, C.L.  1959.  “The ‘Origin’ after a Century: Prospects for the Future?”  American Scientist, 47(4):536-550, Dec.

Skell, Philip. 2003.  Personal communication to the author dated September 3, 2003.

National Academy of Science.  1998.  Teaching About Evolution and the Nature of Science. Washington, DC: National Academy Press.

Wilkins, Adam S.  2000.  “Introduction (issue on Evolutionary Processes).”  BioEssays, 22(12):1051-1052, December.

http://www.voxdeibaptist.org/Cadrul_biologiei_Berman.htm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.