Închide

ÎNCHIPUIŢI APOSTOLI AI ZILELOR NOASTRE

download

Închipuiți apostoli ai zilelor noastre

 Posted on February 21, 2014 by barzilaiendan

La Bethel, ne-a vizitat o vreme un nou venit care mormăia mereu în timpul predicilor. Frații mi-au cerut să stau de vorbă cu el. L-am oprit la urmă și l-am întrebat ce-l doare. Mi-a răspuns că toate bisericile și toți creștinii suferă din caza înregimentării în secte și fragmente dogmatice. L-am întrebat cum ar dori să fie altfel. Mi-a spus limpede și clar. ,,Bisericile suferă pentru că sunt conduse de ,,păstori“, numire imposibil de găsit în vocabularul Domnului Isus. Ei le fac așa cum sunt ca să-și justifice poziția și salariul“.

Nu m-am supărat, ci am vrut să văd până unde merge el cu mintuța lui tulbure. ,,Și cine credeți că sunt cei chemați să conducă și călăuzească azi bisericile?“

,,Apostolii, bineînțeles. Numai ei au chemarea aceasta. Numai ascultarea de un apostolpoate ține împreună biserica lui Christos, biserica duhovnicească unică, adevărata biserică.“

I-am mărturisit că n-am mai întâlnit astfel de apostoli și l-am întrebat dacă știe el vreunul. Mi-a răspuns pe nerăsuflate, cu ochi senini și senili: ,,Bineînțeles că știu cine este apostol. Eu sunt unul din ei!“

(M-a distrat întotdeauna că astfel de oameni care-i condamnă pe păstorii bisericilor pentru autoritatea pe care o au în adunare, în loc să fie ei oameni plini de smerenie și modestie, dimpotrivă, sunt cei dintâi care se autopropun drept ,,învățători“, ,,profeți“ trimiși de Dumnezeu cu un mesaj nou sau chiar ,,apostoli“ de rangul celor ,,doisprezece“. Ei manifestă un foarte accentuat ,,complex de superioritate“, sunt cei mai importanți oameni din generația lor, oameni ai unui destin unic, cu o chemare deosebită. Criticând, criticând și iar criticându-i pe păstori, ei visează de fapt nemărturisit … să le ia locul. L-am ,,vizionat“ pe Youtube și pe cel care ținea neapărat să-l sfătuiască pe fratele Cristi Florea. Îl puteți vedea și voi. N-are audiență, dar vorbește de la un amvon improvizat și sună foarte, foarte … pastoral, chiar ,,apostolic“.)

Am mai schimbat câteva cuvinte cu vizitatorul nostru, dar mi-am dat seama că omul este dus cu pluta foarte departe, la vale, foarte la vale … Am devenit atunci foarte serios și categoric și i-am mărturisit că nici eu nu sunt pastor, așa cu greșit m-a indentificat el. Sunt ,,cioban“ și încă unul care este foarte grijuliu cu oile din turmă. Am și câini și ciomag și dacă-l mai prind pe la noi o să fac așa ca să nu se simtă prea bine. M-a privit mirat și m-a compătimit. Nu înțelegea cum de nu primesc autoritatea lui ,,apostolică“.

De plecat, a trebuit însă să plece repede, iar de venit nu l-am mai văzut venind. A plecat puțin speriat, probabil spre alte turme. Avea neapărat nevoie de niscaiva ,,naivi“ cărora să-și ofere criticile lui ,,autorizate“ și apostolia lui de psihopat.

Cu un alt asemenea om m-am întâlnit acum câțiva ani și la biserica ,,Dragostea“ din cartierul Pârneava. Eram în vizită împreună cu corul băieților americani de la universitatea ,,Azusa“.  Profitând de faptul că majoritatea celor prezenți nu mă cunoșteau, m-am dus să stau în sală, în timp ce corul era deja așezat pe scuanele din față. Am vrut să gust ceva din atmosfera unei biserici românești; să stau printre oameni și să mă las copleșit de atmosfera generală. Îmi era dor de bisericile românești în care mă simțisem alădată ,,acasă“.

Fratele Onisim m-a anunțat de câteva ori prin stația de amplificare să vin să stau alături de ei la amvon. Eu m-am făcut că nu-l aud și am stat acolo mai departe. Îmi era tare bine … Omul de lângă mine a început însă să se foiască, de parcă voia să-mi spună ceva. L-am încurajat din priviri și am început astfel o discuție cam trasă la indigo cu cea pe care v-am descris-o mai sus. Domnul îmi dăduse încă un motiv să nu mă grăbesc spre amvon. M-am bucurat că străinul se nimerise să stea lângă mine, nu lângă unul mai timid și mai plin de naivitate. Cam după cea de a patra chemare a lui Onisim eram deja spre final cu dialogul nostru. Omul s-a mirat mult când și-a dat seama că l-am citit bine și i-am dat de gândit cu replicile mele neașteptat de ,,bine pregătite“. Cel mai mult s-a mirat însă când m-am scuzat, m-am ridicat și am plecat prin mijlocul adunării spre amvon. L-am căutat apoi din priviri. Nu mai era acolo. Plecase … Nu avusese un început bun la pescuitul lui duminical. Plecase să pescuiască în altă parte …

,,Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v’a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o cu însuş sîngele Său.  Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vîrî între voi lupi răpitori, cari nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, cari vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheaţi, …“ (Fapte 20:28-31).

by barzilaiendan

http://cristianet.fr/index.php?option=com_

https://ardeleanlogos.wordpress.com/apologetica/inchipuiti-apostoli-ai-zilelor-noastre/

Doctrina Cuvântului – de Samuel Waldron PARTEA 2: REVELAŢIA RĂSCUMPĂRĂTOARE

download

Doctrina Cuvântului – de Samuel Waldron PARTEA 2: REVELAŢIA RĂSCUMPĂRĂTOARE

PARTEA 2: REVELAŢIA RĂSCUMPĂRĂTOARE

SECŢIUNEA 1: INTRODUCEREA EI – TERMINOLOGIA BIBLICĂ

Orice introducere în terminologia biblică trebuie să înceapă numai amintind faptul că există o materie vastă care trebuie să fie tratată. Aceasta nu ar trebui să ne surprindă. Chiar subiectul materie al Bibliei este revelaţia răscumpărătoare. De aici, există o abundenţă de termeni folosiţi cu referire la revelaţie.

I. O vedere de ansamblu a terminologiei biblice.

A. Vechiul Testament

În ciuda a ceea ce s-a spus mai sus, în Vechiul Testament există doar un cuvânt principal de studiat. Este rădăcina, GALAH ().

1. Înţelesul de bază: a dezveli, a îndepărta, a dezvălui

Acest cuvânt este folosit cu privire la transportarea Israelului în captivitate (Amos 1:5; 5:5); despre descoperirea goliciunii cuiva (Levitic 18:6-19); descoperirea urechii sau a ochiului cuiva (cu alte cuvinte sa le facă ceva de cunoscut sau să le descopere ceva) (1 Samuel 20:2, 12, 13; Numeri 24:4, 16); şi despre revelaţia fără metafora de mai sus (Isaia 40:5; 53:1).

2. Înţelesul relevant: descoperirea

GALAH înseamnă a descoperi ceva în sensul de a-l descoperi, dezveli, sau a-l arăta. Conform acestor texte ca ilustraţii (Ieremia 32:11; Isaia 49:9; 1 Samuel 14:8).

3. Diferitele utilizări

El este folosit atunci când un om îi descoperă ceva altui om (Proverbe 18:2); Dumnezeu îi descoperă ceva omului (Iov 12:22) şi când omul îi arată ceva lui Dumnezeu (Ieremia 11:20; 20:12).

4. Textele ieşite din comun privitoare la revelaţia divină

Observaţi Amos 3:7; 1 Samuel 2:27; 3:21; Iov 33:16; 12:22; Isaia 22:14; Isaia 40:5; Isaia 53:1, 56:1; Psalmul 98:2; Ieremia 33:6; Psalmul 119:18; Daniel 10:1. Observaţi şi în haldeul, Daniel 2:19, 22, 28, 29, 30.

B. Noul Testament

1. APOKALUPTOO () şi APOKALUPSIS ()

Această rădăcină este principala traducere a lui GALAH în secolul 70.

a. Înţelesul de bază

1) Verbul: descoperire, arătarea

2) Substantivul: revelaţie, dezvăluire

b. Utilizări semnificative

1) Este folosit cu privire la dezvăluirea publică a gândurilor şi a acţiunilor oamenilor (1 Corinteni 3:13; Luca 2:35, 12:2; Matei 10:26).

2) Este folosit cu privire la actualizarea şi manifestările istorice ale evenimentelor din jurul celei de-a doua veniri.

a) A doua venire în sine (Luca 17:30; 1 Corinteni 1:7).

b) Despre gloria fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:18, 19; 1 Petru 5:1).

c) Despre judecată (Romani 2:5 conform 1 Corinteni 3:13).

d) Despre apostazie şi antihrist (2 Tesaloniceni 2:3, 6, 8).

3) Despre actualizarea istorică şi manifestarea răscumpărării.

a) În evenimentele răscumpărării (Romani 16:25, 26; Galateni 3:23).

b) În descoperirile făcute apostolilor (Galateni 1:16; Efeseni 3:3, 5).

c) În predicarea epocală a evangheliei tuturor naţiunilor (Romani 1:17 conform 16:25).

d) În iluminaţia reală a indivizilor (Ioan 12:38; Filipeni 3:15; Luca 2:32; Efeseni 1:17; 1 Corinteni 2:10).

e) În darurile speciale ale Duhului (1 Corinteni 14:26, 30; 2 Corinteni 12:1, 7; Galateni 2:2; 1 Corinteni 2:10?).

4) Despre revelaţia mâniei lui Dumnezeu în descoperirea naturală (Romani 1:18, 19).

2. PHANEROOO (); PHANEROOSIS (); PHANEROS ()

Acest cuvânt este traducere rară a lui GALAH în secolul 70.

a. Înţelesul (înţelesurile) de bază

1) Verb: a descoperi, a face cunoscut, a arăta

2) Substantiv: dezvăluire, anunţ

3) Adjectiv: vizibil, clar, deschis, simplu, evident, cunoscut, observaţia publică, deschisă.

b. Utilizări semnificative

1) Este folosit cu privire la manifestarea gândurilor, acţiunilor şi a caracterelor oamenilor (1 Corinteni 3:13; 11:19; 1 Ioan 2:19; 3:10; Ioan 3:21; Marcu 4:22, 2 Corinteni 5:10, 11).

2) Este folosit cu privire la manifestarea Creatorului în revelaţia naturală (Romani 1:19).

3) Este folosit cu privire la arătările după înviere ale lui Isus (Marcu 16:12, 14; Ioan 21:1, 14).

4) Este folosit cu privire la dezvăluirile înconjurătoare ale celei de-a doua veniri a lui Hristos (1 Corinteni 4:5; Coloseni 3:4; 1 Petru 5:4; I Ioan 2:28, 3:2; Apocalipsa 15:4).

5) Este folosit cu privire la dezvăluirile răscumpărării în Hristos –

a) Prin evenimentele sale (Ioan 1:31, 2:11; Romani 3:21, 16:26; Coloseni 1:26; 1 Timotei 3:16; 2 Timotei 1:10; Evrei 9:26; 1 Petru 1:20; 1 Ioan 1:2; 3:5, 8, 4:9).

b) Prin predicarea ei (2 Corinteni 2:14; 4:10,11; Coloseni 4:4; Tit 1:3; 2 Corinteni 4:2).

6) Este utilizat cu privire la dezvăluirile speciale ale Duhului care sunt (sau întemeiază) darurile Duhului (1 Corinteni 12:7).

3. GNOORIDZOO ()

a. Înţelesurile de bază:

1) A face cunoscut, a descoperi

2) A cunoaşte (Filipeni 1:21)

b. Utilizări semnificative

1) Isus l-a făcut pe Tatăl cunoscut ucenicilor (Ioan 15:15, 17:26, conform () în Ioan 17:6).

2) Dumnezeu a făcut de cunoscut taina lui Hristos oamenilor (Romani 16:26; Efeseni 1:9, 3:3,5, 6:19; Coloseni 1:27).

3) Hotărârea lui Dumnezeu de a-şi face de cunoscut puterea şi mânia Sa şi bogăţiile harului (Romani 9:22, 23)

4) Dumnezeu a făcut de cunoscut întruparea prin îngeri (Luca 2:15).

4. Altă terminologie a Noului Testament

a. PHAINOO (() înseamnă a străluci sau a apărea (Matei 24:27,30; Ioan 5:35; Filipeni 2:15; 2 Petru 1:19; 1 Ioan 2:8).

b. EPIPHAINOO (() care înseamnă a străluci, a apărea (Luca 1:79; Tit 2:11, Tit 3:4).

c. EPIPHANEIA () care înseamnă o apariţie sau o înfăţişare. În Noul Testament acest cuvânt este folosit întotdeauna cu privire la a doua venire.

d. DEIKNUMI () care înseamnă (1) a arăta, a indica, a face cunoscut; (2) a explica, a dovedi.

e. DEILOOO ()care înseamnă a dezvălui, a face clar, a arăta (1 Corinteni 3:13; Evrei 9:8; 12:27; 1 Petru 1:11, 14).

f. EXEIGEOMAI ()care înseamnă a explica, a interpreta, a spune, a raporta, a descrie (Ioan 1:18).

g. CHREIMATIDZOO ()care înseamnă (1) când este folosit cu privire la Dumnezeu: a comunica o revelaţie; (2) a purta un nume, a fi chemat sau numit (Matei 2:12, 22; Luca 2:26; Fapte 10:22; Evrei 8:5, 11:7, 12:25).

h. CHREIMATISMOS ()care înseamnă a afirmaţie divină sau un răspuns (Romani 11:4).

i. ENDEIKNUMI ()care înseamnă a arăta sau a demonstra (Romani 2:15; 9:17, 22; Efeseni 2:7; 1 Timotei 1:16).

j. ENDEIXIS ()care înseamnă dovadă sau probabil o demonstraţie (Romani 3:25, 26).

k. EMPHANIDZOO () (1) care înseamnă a dezvălui sau a face cunoscut (Ioan 14:21, 22).

l. PHOOS ()care înseamnă lumină.

1) Isus este lumina (Ioan 1:4, 5, 7, 8, 9; 3:19, 20, 21; 8:12; 9:5; 11:9, 10; 12:35, 36, 46; 1 Ioan 1:5, 7; 2:8, 9, 10; Efeseni 5:8).

2) Dumnezeu este lumina (Iacov 1:17; 1 Ioan 1:5).

3) Ucenicii sunt lumini (Matei 5:14, 16; Efeseni 5:8).

4) Mântuirea este lumină (Luca 2:32; Matei 4:16; 1 Petru 2:9; Fapte 13:47, 26:13, 23).

m. PHOOSTEIR ()care înseamnă o lumină (cu alte cuvinte un corp care dă lumină sau o stea) (Filipeni 2:15).

n. PHOOSPHOROS ()care înseamnă care poartă sau dă lumină şi se referă şi la luceafăr (2 Petru 1:19).

o. PHOOTIDZOO ()care înseamnă a lămuri sau a ilumina (Ioan 1:9; 1 Corinteni 4:5; Efeseni 1:18; Efeseni 3:19; 2 Timotei 1:10; Evrei 6:4, 10:32).

p. PHOOTISMOS ()care înseamnă iluminare, lămurire, lumină(2 Cor. 4:4, 6).

II. Observaţii în terminologia biblică

A. O revelaţie divină are pentru materia ei sau ca şi conţinut lucrurile cunoscute de Dumnezeu, dar necunoscute de oameni, cum ar fi, secrete or taine (Daniel 2:22, 28, 29, 47). Nu sunt prezente idei panteiste.

B. Revelaţia divină include comunicarea simplă, verbală a informaţiei. Observaţi folosirea specială a lui în Luca 2:15; Efeseni 3:3-5 şi Romani 1:17, 16:25.

C. Revelaţia divină nu este doar o comunicare verbală, ci implică actualizarea istorică şi manifestarea realităţilor care formează conţinutul ei. (2) Pentru a sprijini această notă sigură de vocabularul biblic cheie: GALAH, APOKALUPTOO, şi PHANEROOO iată câteva din textele biblice cheie: Isaia 56:1; Psalmul 98:2; Ieremia 33:6. Trebuie să considerăm mai multe implicaţii ale declaraţiilor de mai sus.

(1) Aceasta subliniază legătura inseparabilă dintre gândul biblic al revelaţiei şi al răscumpărării. Nu numai că revelaţia însoţeşte răscumpărarea, răscumpărarea este revelaţie (Galateni 3:23; Romani 16:25?; Romani 3:21; 1 Petru 1:20; 1 Ioan 1:2; 3:5, 8). Isus a venit să aibă de-a face cu păcatul în apariţia şi în manifestarea sa. Conform Romani 9:22,23; Tit 2:11; 3:4? Nu doar proclamarea răscumpărării, ci actualizarea ei în evenimentele răscumpărătoare este revelaţie.

(2) Aceasta ne conduce spre ideea că revelaţia constă într-un complex cuvânt-faptă. Scripturile nu sunt doar un cod de legi, sau un catehism de doctrine, ci o înregistrare a unei interpretări a faptelor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu. Revelaţia este deopotrivă cuvânt şi faptă.

(3) Conceptul revelaţiei ca o actualizare şi manifestare istorică înseamnă că revelaţia răscumpărătoare în Hristos a preexistat în sfatul divin, în Scripturile profetice şi în Logos-ul preexistent al lui Dumnezeu. Pentru această preexistenţă în sfatul divin şi în Scripturile profetice vezi Romani 16:25, 26; 1 Corinteni 2:6-10; Coloseni 1:26, 27; 2 Timotei 1:10; Tit 1:3; 1 Petru 1:20; Efeseni 1:9, 3:5. Aceste două idei nu sunt antitetice, ci complementare – fiecare o implică pe cealaltă. Nu este surprinzător că scopul veşnic al lui Dumnezeu era sugerat în Scripturile profetice. Această legătură strânsă explică şi uşurează dificultatea deciziei în unele cazuri dacă sfatul veşnic sau Scripturile profetice sunt avute în vedere.

Conceptul revelaţiei ca o actualizare şi manifestare istorică este legat de preexistenţa Logos-ului ca sumă a revelaţiei lui Dumnezeu faţă de om. Observaţi în special 1 Ioan 1:2; 1 Timotei 3:16; conform Ioan 1:14-18; Evrei 9:26; 1 Petru 1:20; 1 Ioan 3:5, 8.

D. Revelaţia răscumpărării divine nu este limitată la cuvintele sau faptele răscumpărătoare ale lui Dumnezeu în prima sau a doua venire a lui Hristos. Revelaţia divină include revelaţia mântuitoare a lui Hristos pentru indivizi. Spectrul revelaţiei se extinde prin lucrarea lui Hristos, iluminarea apostolilor pentru lucrarea lor specială, predicarea mondială a evangheliei [Această predicare devine epocală în sine (Romani 16:25; Tit 1:3; Matei 24:14; Luca 24:47).], împărţirea darurilor speciale bisericii, şi nu se termină fără revelaţia mântuitoare a lui Hristos faţă de indivizi. Conform Ioan 12:38; Filipeni 3:15; Luca 2:32; 1:79; Efeseni 1:17; 1 Corinteni 2:10; 2 Corinteni 4:2-6. Revelaţia se încheie cu revelaţia mântuitoare a lui Hristos faţă de oameni. Desigur, aceasta este aşa deoarece revelaţia în această problemă a scopului amabil al lui Dumnezeu de a mântui (2 Timotei 1:9-10; Efeseni 1:9).

Desigur, această mântuire este spre finalul revelaţiei gloriei lui Dumnezeu pentru tot universul (Efeseni 3:10). Acest scop controlor al revelaţiei răscumpărătoare cere disponibilitatea revelaţiei până la sfârşitul erei.

E. Revelaţia definitivă a lui Dumnezeu în Hristos rezultă în manifestarea publică a gândurilor, inimilor, acţiunilor şi caracterelor oamenilor. Această revelaţie rezultantă a oamenilor este desăvârşită la a doua venire (1 Corinteni 3:13; 2 Corinteni 5:10). Totuşi, aceasta a început cu prima venire a lui Hristos (Luca 2:35, conform 2:32; Luca 12:2) şi continuă în acţiunea evangheliei (1 Corinteni 11:19; 1 Ioan 2:19; 3:10; Ioan 3:21, conform v. 19.) Conform 1 Timotei 5:24, 25.

F. Revelaţia divină este mediată şi întrupată prin Isus Hristos. Conform utilizării ei în Ioan şi în 2 Corinteni 4:4-6. Dacă o anumită exegeză a lui Ioan 1:4 şi 9 este corectă, Ioan învaţă că Logos-ul este şi el sursa luminii sau a revelaţiei creaţiei. Astfel, întreaga revelaţie îşi găseşte mediatorul ei în Fiul lui Dumnezeu.

SECŢIUNEA 2: RELAŢIILE EI

I. Relaţia ei cu revelaţia în general

Folosirea termenului revelaţie mântuitoare cere o anumită explicare a relaţiei dintre revelaţia mântuitoare şi revelaţia în general. Cât despre conceptul revelaţiei, tot ceea ce a fost spus despre caracterul principial, intenţional şi analogic al revelaţiei rămâne adevărat şi despre revelaţia răscumpărătoare în toate fazele şi formele ei. Revelaţia conţinută în Biblie este principială, intenţională şi analogică. Cât despre categoriile revelaţiei, este necesară o explicaţie mai lungă. Revelaţia răscumpărătoare este echivalentul revelaţiei legământului după cădere.

REVELAŢIA CREAŢIEI ÎNAINTE ŞI DUPĂ CĂDERE
_____________________________________________________________________________

REVELAŢIA LEGĂMÂNTULUI RĂSCUMPĂRĂTOR DINAINTE DE CĂDERE

CĂDEREA

Folosirea unui termen caracteristic special pentru revelaţia legământului de după cădere este justificată de trei motive. (1) Singura formă în care posedăm în mod autoritar revelaţia legământului acum după cădere este forma revelaţiei răscumpărătoare. Singura înregistrare a revelaţiei legământului dinainte de cădere este în acea revelaţie răscumpărătoare. (2) Revelaţia creaţiei nu este nici ea neschimbată de cădere. Ea este acum şi revelaţia mâniei şi a harului comun a lui Dumnezeu şi tot aşa este şi contextul revelaţiei răscumpărătoare (Romani 1:18; 2:4; Fapte 14:15-17). (3) Revelaţia răscumpărătoare, în ciuda revelaţiei legământului de după cădere care continuă, presupune o proeminenţă şi întruchipează elemente neadevărate despre revelaţia legământului după cădere. Există patru gânduri care subliniază aceasta. Primul, revelaţia răscumpărătoare este acum sursa iniţială, fundamentală şi regulatoare a cunoaşterii adevărate şi efective a lui Dumnezeu. Al doilea, revelaţia răscumpărătoare re-publică principalele linii ale revelaţiei creaţiei pe care revelaţia legământului de dinainte de cădere doar o presupune. Al treilea, revelaţia răscumpărătoare este diferită de revelaţia legământului de dinainte de cădere, care acum descoperă răscumpărarea şi calea de restaurare pentru omul căzut. (3) Desigur, există o anumită paralelă între revelaţia legământului de dinainte şi de după legământ. Amândouă au fost intenţionate ca mijloace de aducere a omului şi a lumii la perfecţiunea lor pentru care au fost destinate. Al patrulea, revelaţia răscumpărătoare cere o nouă formă, inscripturarea. (4) Renunţarea generală la om de către Dumnezeu cu corolarul contactului scăzut dintre om şi Dumnezeu, moartea, păcătoşenia minţii umane şi blestemul – toate fiind produse ale căderii – cer conservarea revelaţiei răscumpărătoare prin inscripturare. Revelaţia răscumpărătoare ca un titlu, întruchipează unicitatea revelaţiei legământului de după cădere.

II. Relaţia sa cu răscumpărarea

Intitulând această parte a cursului revelaţia răscumpărătoare, am examinat relaţia dintre revelaţia răscumpărătoare şi revelaţia în general aşa cum este explicată ea în Partea 1 a cursului. Acum este necesar să discutăm relaţia ei cu răscumpărarea. Desigur, aceasta este doar în relaţie cu ideea mai largă a răscumpărării prin care revelaţia răscumpărătoare poate fi înţeleasă corect. Multe idei false se nasc dintr-o înţelegere greşită a acestei relaţii. O înţelegere corectă a acestei relaţii va conduce spre întemeierea doctrinei oficial acceptate a Cuvântului lui Dumnezeu.

A. Relaţia sa cu scopul răscumpărării

1. Natura acestei relaţii

Revelaţia răscumpărătoare dată în Hristos îşi găseşte originea sa în misterele fiinţei eterne a lui Dumnezeu şi a sfatului său. Adevărurile ei au preexistat în sfatul lui Dumnezeu (Romani 16:25, 26; 1 Corinteni 2:7-10; Coloseni 1:26, 27; 2 Timotei 1:9, 10; Tit 1:2, 3; 1 Petru 1:20; Efeseni 1:9; 3:5). În recomandările voii lui Dumnezeu decretive există o bogăţie şi o varietate care confirmă în mod uimitor afirmaţia că revelaţia răscumpărătoare este iniţiată în scopul veşnic al lui Dumnezeu. Conform utilizării ei din Romani 16:26; în 1 Corinteni 2:7; în Coloseni 1:27; în 2 Timotei 1:9; în Tit 1:2; în 1 Petru 1:20; şi în Efeseni 1:9. Desigur, Răscumpărătorul Însuşi preexistă în fiinţa lui Dumnezeu (Ioan 1:1-3).

De aceea, revelaţia răscumpărătoare este expresia scopului etern de alegere al lui Dumnezeu în instrumentul acelui scop. Scopul lui Dumnezeu şi a revelaţiei răscumpărătoare implică iluminarea mântuitoare a celor aleşi (Ioan 12:38; Filipeni 3:15; Efeseni 1:17; Luca 2:32, 1:79; 2 Corinteni 4:2-6, şi 1 Corinteni 2:10).

2. Semnificaţia acestei revelaţii

Relaţia revelaţiei răscumpărătoare cu scopul de răscumpărare divin sugerează imediat faptul conservării ei şi oferă o mai multe perspective cruciale cu privire la revelaţia răscumpărătoare. De vreme ce coservarea revelaţiei răscumpărătoare este dobândită prin inscripturarea ei, putem declara că revelaţia răscumpărătoare inscripturată – Scripturile – trebuie să fie văzute pe fundalul scopului răscumpărător, dacă sunt înţelese corect.

a. Certitudinea conservării ei

Nu trebuie să fie uitat niciodată că scopul răscumpărării din care se curge revelaţia răscumpărătoare este un scop suveran şi irezistibil. Dintr-o perspectivă reformată ideea că Dumnezeu va împărţi revelaţia răscumpărătoare ca o expresie a scopului Său etern şi apoi eşuează să o conserve este ceva la care nu ne putem gândi. Dacă aceasta trebuie să devină instrumentul acelui scop, atunci este necesar ca aceasta să fie conservată. De vreme ce acest scop este suveran şi irezistibil, el va fi conservat. Dacă revelaţia răscumpărătoare este expresia şi instrumentul scopului divin, aceasta va împlini acest scop şi, astfel, cu siguranţă va fi conservată. Scopul răscumpărător suveran cere conservarea revelaţiei răscumpărătoare.

Adesea în discuţii populare ne întâlnim cu opinia care admite că Dumnezeu ar fi putut vorbi în trecut, dar că undeva în transmiterea acelui mesaj (în conservarea sa) conţinutul său a fost deformat şi acum este obscur fără speranţă. Se pune întrebarea: „Cum putem noi să fim atât de autoritari acum când s-a produs o astfel de deformare?” Astfel de păreri sunt inconsistente fără speranţă. În realitate ele sunt o negare că revelaţia răscumpărătoare este expresia scopului suveran de răscumpărare. O astfel de negare este într-adevăr o respingere a oricărei revelaţii divine, de vreme ce un dumnezeu care este atât de capricios sau neputincios încât să dea ci eşuează în a păstra revelaţia răscumpărătoare nu este un dumnezeu deloc.

b. Importanţa conservării

Opinia aceasta este prezentă adesea în discuţii despre doctrina Scripturii, explicit sau implicit, încât punctul de vedere al cuiva despre Scriptură este secundar. Se simte că dacă cineva recunoaşte o revelaţie divină prin cuvânt şi faptă, punctul de vedere al altcuiva este de o importanţă mai mică. Prea multă grijă cu privire la infailibilitatea unei cărţi îl va face pe cel grijuliu vinovat – pentru a folosi cuvintele lui Harnack – de vânarea Duhului din carte. Religia noastră va deveni doctrinară şi pedantă. Cineva va fi coborât din culmile revelaţiei divină pentru a se târî în praful teologic.

Aceste sentimente sau opinii nu trebuie să fie întreţinute nici măcar pentru o clipă. Când împărţirea revelaţiei răscumpărătoare este privită ca fiind împotriva scopului divin, nu poate fi nici o depreciere a conservării şi a inscripturării ei. Conservarea (şi astfel, inscripturarea) acelei revelaţii răscumpărătoare este o legătură crucială în lanţul scopului răscumpărător divin. Precizia este înţelegerea noastră a naturii conservării şi inscripturarea revelaţiei răscumpărătoare este văzută ca fiind crucială. Kuyper afirmă bine aceasta spunând:

Dar oricât de puternic am sublinia că inspiraţia reală a Scripturii trebuie să fie deosebită cu grijă de inspiraţia revelaţiei în întregime diferită, totuşi aceasta nu poate fi considerată ca şi când o acţiune a Duhului nu a avut nici o relaţie cu cealaltă. Într-adevăr, amândouă sunt expresii ale voii lui Dumnezeu, pentru a acorda rasei noastre, pierdute în păcat, o revelaţie centrală, şi să aducă această Revelaţie centrală la dispoziţia tuturor erelor şi a tuturor oamenilor. (5)

Berkhof a comentat şi el importanţa inscripturării revelaţiei răscumpărătoare.

Întruparea în scris a revelaţiei speciale a lui Dumnezeu a fost de cea mai mare importanţă, deoarece ea a fost dată în cursul a multor secole şi cuprinde fapte şi evenimente care nu se repetă, ci aparţin trecutului, astfel că cunoaşterea lor s-ar pierde curând în uitare, dacă ele nu ar fi fost înregistrate şi astfel conservate pentru posteritate. Şi era important ca această cunoaştere să nu se piardă, de vreme ce revelaţia divină conţine adevăruri eterne, care sunt semnificative cu un înţeles pentru toate timpurile, pentru toţi oamenii şi în toate circumstanţele. De aceea, Dumnezeu le-a oferit pentru inscripturare, astfel că revelaţia Sa vine acum la noi, nu sub forma unor fapte şi evenimente, ci ca o descriere a acestora. Pentru a o păstra ferită de volatilizare, corupere şi falsificare, El a dat-o în forma permanentă a scrisului. De aici rezultă că există o legătură strânsă între revelaţia specială şi Scriptură. (6)

c. Natura conservării ei

Noi nu câştigăm doar perspective cruciale referitoare la certitudinea şi importanţa păstrării revelaţiei răscumpărătoare care este expresia unui scop răscumpărător al unui Dumnezeu suveran, ci şi o perspectivă crucială care ne-a fost dată cu privire la natura precisă a conservării ei şi a inscripturării. Revelaţia răscumpărătoare a fost destinată pentru a fi instrumentul scopului răscumpărător. Scopul conservării şi inscripturării ei a fost doar „pentru a aduce această revelaţie centrală ca să ajungă la dispoziţia tuturor erelor şi a tuturor oamenilor,” ca să folosim cuvintele lui Kuyper. Întrebarea pusă în joc în doctrina Scripturii şi în discuţiile despre infailibilitate este dacă conservarea şi inscripturarea revelaţiei răscumpărătoare originale face cu adevărat disponibilă acea revelaţie a gloriei şi autorităţii ei native; sau, dacă acea revelaţie este neclară şi diluată în procesul inscripturării.

La această întrebare trebuie să dăm următorul răspuns. Nu este consecvent cu caracterul lui Dumnezeu să gândim că el a fost atât de neglijent în conservarea Scripturilor. Aceasta este consecventă cu întregul scop pentru care a fost dată revelaţia răscumpărătoare pentru a susţine ideea că acestea s-ar fi putut întuneca în procesul conservării. Cu cuvintele lui Kuyper: „Acest instrument central al revelaţiei nu este pus în mijlocul lumii, pentru ca Dumnezeu să se poată uita şi să vadă ce va face omul cu el,” ci pentru ca scopurile suverane ale lui Dumnezeu să fie realizate prin el.

Nu numai perfecţiunea lui Dumnezeu, dar şi depravarea oamenilor cere această perspectivă a conservării şi a inscripturării revelaţiei răscumpărătoare. Tocmai pentru că este o revelaţia răscumpărătoare, ea este adresată oamenilor în păcătoşenia, revolta, mândria şi perversitatea lor. Revelaţia răscumpărătoare trebuie neapărat să se adreseze lor într-o formă absolut autoritară. În orice altă formă, raţiunea umană decăzută devine arbitrul a ceea ce este şi ce nu este revelaţia răscumpărătoare. Omul rămâne autoritatea finală. Scopul răscumpărător este zădărnicit la un punct esenţial.

Doctrina infailibilităţii este rezultatul logic al conservării revelaţiei răscumpărătoare. Aceasta este pur şi simplu afirmarea faptului că noi posedăm revelaţia răscumpărătoare în gloria sa ne-întunecată şi a autorităţii sale native.

B. Relaţia ei cu activitatea de răscumpărare

Noi ne-am obişnuit să vorbim despre răscumpărare şi revelaţie ca despre două entităţi diferite realizând puţin din legătura intimă, inseparabilă şi complexă dintre ele. O anumită concepţie a acestei legături intime şi a relaţiei inseparabile dintre ele este de o mare importanţă pentru o înţelegere corectă a revelaţiei răscumpărătoare. Următoarele consideraţii subliniază această relaţie.

1. Răscumpărarea include revelaţia.

a. Demonstrarea ei

Revelaţia răscumpărătoare este o parte a lucrării de răscumpărare a lui Dumnezeu. Revelaţia este o faţetă a răscumpărării. Categoria răscumpărării este mai largă decât cea a revelaţiei (răscumpărătoare). De exemplu, în timp ce revelaţia are doar scopul de a schimba condiţia subiectivă a omului, răscumpărarea include şi satisfacerea justiţiei divine. Vos spune:

Desigur, nu ar trebui să uităm niciodată că, oriunde revelaţia şi faptele răscumpărătoare ale lui Dumnezeu coincid, ultima în mod frecvent are un scop ulterior care se extinde dincolo de sfera revelaţiei. Crucificarea şi învierea lui Hristos au fost acte nu intenţionate exclusiv pentru a revela ceva omului, ci în primul rând intenţionate pentru a sluji un scop precis cu referire la Dumnezeu. În ceea ce priveşte satisfacerea de către ele a justiţiei divine, ar fi inexact să le privim sub aspectul revelaţiei în primul rând sau exclusiv. (7)

Răscumpărarea are deopotrivă o referinţă îndreptată spre Dumnezeu şi om în timp ce revelaţia este exclusiv îndreptată spre om.

b. Implicaţiile ei

Implicaţiile celor de mai sus este că revelaţia răscumpărătoare nu este doar o simplă însoţitoare sau acompaniament al răscumpărării. Ea în sine este un act răscumpărător al lui Dumnezeu. Warfield comentează:

Oricum, revelaţia apare nu doar ca o simplă reflectare a faptelor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu în minţile oamenilor, ci ca un factor în lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu, o parte componentă a seriei faptelor Sale răscumpărătoare, fără de care acea serie ar fi incompletă şi până acum ineficace pentru scopul său principal. Astfel Scripturile o reprezintă, fără a confunda revelaţia cu seria faptelor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu, ci punând-o printre faptele răscumpărătoare ale lui Dumnezeu şi dându-i o funcţie ca un element independent în acţiunile prin care Dumnezeu cel milostiv salvează oameni păcătoşi. De aceea ea nu este făcută deşi o simplă companie constantă a faptelor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu, dându-le explicarea pentru ca ele să fie înţelese. Aceasta ocupă un loc mult mai independent printre acestea, şi în mod frecvent le precedă pentru a le pregăti calea în timp ce le însoţeşte sau le urmează pentru a interpreta înţelesul lor. Într-un cuvânt, ea este în sine un act de răscumpărare a lui Dumnezeu şi nu este printre cele mai puţin importante în seria actelor Sale răscumpărătoare. (8)

Este un lucru interesant că mijloacele prin care Dumnezeu a hotărât să îi aducă pe oameni să participe la împlinirea răscumpărării prin descoperirea acelei lucrări răscumpărătoare pe care El le-a făcut-o. De asemenea, mijloacele prin care el a hotărât să efectueze răscumpărarea şi înnoirea condiţiei interioare a omului a fost prin revelaţia către om a lucrării răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Ca o fiinţă inteligentă mântuirea omului a implicat în mod necesar împărţirea unei astfel de cunoştinţe a lui Dumnezeu. Warfield a subliniat aceasta:

Unul din cele mai dureroase efecte ale păcatului este deformarea imaginii lui Dumnezeu reflectată în mintea umană, şi nu poate fi nici o însănătoşire din păcat care să nu aducă cu ea corecţia acestei deformaţii şi reflecţia în sufletul omului a întregii glorii a Domnului Dumnezeu Atotputernic. Omul este o fiinţă inteligentă; superioritatea sa asupra animalelor este găsită printre alte lucruri, exact în direcţia întregii sale vieţi prin inteligenţa sa; şi binecuvântarea sa este înrădăcinată în adevărata cunoaştere a Dumnezeului său – căci aceasta este viaţa veşnică, ca noi să îl cunoaştem pe singurul Dumnezeu adevărat şi pe Cel pe care L-a trimis El. Tratând cu omul ca şi cu o fiinţă inteligentă, Domnul Dumnezeu l-a salvat prin revelaţie, prin care el a fost adus într-o cunoaştere tot mai suficientă a lui Dumnezeu şi a fost condus mai mult să îşi facă partea sa în lucrarea propriei sale mântuiri cu frică şi cutremur în timp ce a distins tot mai clar cum Dumnezeu lucrează pentru el prin mari fapte ale harului. (9)

Cuvintele lui John Murray sunt clasice şi formează o concluzie potrivită pentru această primă consideraţie. Vorbind despre revelaţia răscumpărătoare, el spune: „Revelaţia implicată este întotdeauna condiţionată răscumpărător, răscumpărător revelator, şi revelator răscumpărător.” (10)

2. Răscumpărarea este revelaţie.

Actele răscumpărătoare ale lui Dumnezeu sunt identificate adesea în Scripturi ca revelaţie. Vos remarcă:

Procesul revelaţiei nu este numai concomitent cu istoria, ci el devine întrupat în istorie. Faptele istorice în sine dobândesc o semnificaţie revelatoare. Crucificarea şi învierea lui Hristos sunt exemple ale acestui lucru. Trebuie să plasăm faptul-revelator lângă cuvântul-revelator. Desigur, aceasta se aplică la marile şi distinsele fapte ale răscumpărării. În astfel de cazuri răscumpărarea şi revelaţia coincid. (11)

Atunci, răscumpărarea nu numai că include revelaţia, răscumpărarea este revelaţie. Aşa cum Vos spune în alt loc:

Acum trebuie să adăugăm că nu în puţine cazuri revelaţia este identificată cu istoria. Înafara folosirii cuvintelor, Dumnezeu a întrebuinţat şi fapte pentru a descoperi marile principii ale adevărului. Dar nu ne gândim atât de mult la viziunile profetice sau la minuni când spunem aceasta. Ne referim în special la acele fapte mari, supranaturale, care au intrat în istorie din care avem exemple în răscumpărarea poporului de legământ din Egipt, sau la crucificarea şi învierea lui Hristos. În aceste cazuri istoria în sine formează o parte a revelaţiei. Există o descoperire de sine a lui Dumnezeu în astfel de fapte. Ele ar vorbi chiar dacă le-am lăsa singure să ne vorbească. (12)

Faptele lui Dumnezeu sunt cuvinte (Isaia 56:1; Psalmul 98:2; Ieremia 33:6; 1 Ioan 1:2; 3:5; 3:8; Romani 3:21). Cuvintele lui Dumnezeu sunt fapte (Psalmul 107:20, 147:18; Psalmul 33:6; Psalmul 148:8; Isaia 55:11; şi conform Geneza 1:3 şi următoarele versete). Revelaţia este actualizarea istorică a răscumpărării. Observaţi că ebraicul, DAVAR, () ar putea indica o faptă sau un eveniment, cât şi un cuvânt.

3. Răscumpărarea este însoţită de revelaţie.

a. Afirmată

Nu trebuie să credem că faptele răscumpărătoare ale lui Dumnezeu sunt conţinutul exclusiv al revelaţiei. Berkhof remarcă: „Barth greşeşte când vorbeşte ca şi când revelaţia lui Dumnezeu este mai degrabă faptică decât verbală, şi constă mai degrabă în fapte răscumpărătoare decât în comunicarea cunoştinţei.” (13) Interpretarea greşită a ideii că răscumpărarea este revelaţie este frecventa greşeală a gânditorilor neo-ortodocşi care definesc revelaţia în termeni de fapte, eveniment şi întâlnire. Warfield comentează:

Atât de expresă este relaţia sa cu dezvoltarea împărăţiei lui Dumnezeu, sau mai degrabă cu acea mare serie de operaţiuni Divine care sunt direcţionate către clădirea împărăţiei lui Dumnezeu în lume, încât uneori ea este confundată cu ele, sau este gândită ca o simplă reflecţie a lor în mintea contemplatoare a omului. Astfel nu se spune rar că revelaţia, adică această revelaţia răscumpărătoare specială, a fost comunicată în fapte, nu în cuvinte; şi ocazional s-a elaborat un argument că singura modalitate prin care Dumnezeu s-a revelat pe Sine ca Mântuitorul păcătoşilor este doar prin înfăptuirea acelor fapte măreţe prin care păcătoşii sunt mântuiţi. Totuşi, aceasta nu este reprezentarea Biblică. (14)

Astfel, este necesar de asemenea să afirmăm că răscumpărarea este însoţită de revelaţie. Faptele răscumpărătoare prin care Dumnezeu deschide o cale pentru Sine pentru a fi favorabil oamenilor nu sunt doar un cuvânt al revelaţiei pentru oameni, ci întotdeauna sunt însoţite de cuvinte explicative pentru oameni. De vreme ce aceste cuvinte explicative sunt aspecte necesare ale procesului răscumpărător, ele sunt într-un sens mai larg faptele răscumpărătoare ale lui Dumnezeu. Vos argumentează:

… trebuie să ne amintim că faptele de descoperire ale lui Dumnezeu nu apar niciodată despărţite de comunicarea Sa verbală a adevărului. Cuvântul şi fapta se însoţesc întotdeauna reciproc, şi în interdependenţa lor afirmă afirmaţia noastră anterioară, cu efectul să revelaţia este conectată organic cu introducerea unei noi ordini de lucruri în această lume păcătoasă. Revelaţia este lumina acestei noi lumi pe care Dumnezeu a chemat-o în fiinţă. Lumina are nevoie de realitate şi realitatea are nevoie de lumină pentru a produce viziunea frumoasei creaţii a harului Său. A aplica frazeologia Kantiană la un subiect mai înalt, fără faptele lui Dumnezeu ar fi goală, fără cuvintele Lui faptele ar fi oarbe. (15)

b. Demonstrată

Punctul făcut este evident în Scripturi, dar observaţi utilizarea sa specială în Romani 16:26; Ioan 15:15, 17:26, conform şi lui Ioan 17:14; Tit 1:3; Efeseni 1:17 şi următoarele versete. În Vechiul Testament observaţi în special Amos 3:7. Înregistrarea actului răscumpărător al lui Dumnezeu în salvarea izraeliţilor prin traversarea Mării Roşii este foarte instructivă. Observaţi cuvântul explicativ care o însoţeşte înainte şi după eveniment, conform Exod 14:13-18 şi Exod 15:1-21. Warfield argumentează:

Potrivit reprezentărilor biblice, elementul fundamental în revelaţie nu este procesul obiectiv de fapte răscumpărătoare, ci operaţiunile revelatoare ale Duhului lui Dumnezeu, care sunt în întreaga serie de moduri de comunicare potrivite Duhului, culminând în comunicări prin cuvântul obiectiv. Elementul caracteristic în ideea biblică a revelaţiei în sensul ei cel mai înalt este că organele revelaţiei nu sunt interesate creativ în revelaţiile făcute prin ele, dar ocupă o atitudine receptivă. Conţinutul mesajelor lor nu este ceva gândit, dedus, sperat sau temut de ele, ci ceva transmis lor, adesea cu forţa asupra lor du tăria irezistibilă a Duhului revelator. Nici o concepţie care neglijează aceste fapte nu poate face dreptate ideii biblice de revelaţie. Când ele sunt neglijate nu se face dreptate nici măcar ideii raţionale de revelaţie. Aici, trebuie să interpretăm prin cea mai mare categorie la care ajungem. „Poate omul să se consfătuiască cu omul,” s-a întrebat elocvent, „prin marele dar al limbajului, şi oare mintea Infinită nu se poate exprima, sau aceasta are de a face cu simboluri materiale mute, nesigure, niciodată prin limbajul binecuvântat?” (W. Morrison, „Footprints of the Revealer,” (Urmele de paşi ale Dezvăluitorului) p. 52.) (16)

c. Îmbunătăţită

Din cele menţionate mai sus putem concluziona că revelaţia răscumpărătoare poate fi definită ca şi cronica şi comentariul unui eveniment răscumpărător. Ea nu este doar o cronică a unui eveniment răscumpărător aşa cum cred unii. Această teorie uită nu numai transcendenţa lui Dumnezeu şi a faptelor sale, dar şi în special întunecimea mare a minţii umane pe care răscumpărarea este destinată să o remedieze. Întunericul nativ al minţii căzute este astfel că nu este suficient pentru Biblie doar să fie o cronică a evenimentului răscumpărător şi să lase interpretarea sa oamenilor căzuţi şi supuşi greşelilor. Biblia trebuie să includă şi un comentariu cu privire la înţelesul evenimentului răscumpărător.

Pe de altă parte, mulţi creştini ortodocşi au uitat că revelaţia răscumpărătoare aşa cum o avem în Biblie este în primul rând cronica şi comentariul evenimentului răscumpărător. Berkhof afirmă că revelaţia nu este doar comunicarea doctrinei. (17) Biblia nu este nici un catehism, nici o teologie sistematică sau un cod legal. Deşi aceasta ar putea include sau forma baza pentru toate aceste lucruri, în primul rând ea este documentarea unei părţi din viaţa umană. Kuyper spune bine: „De aceea, Biblia nu este nici o carte a legii nici un catehism, ci documentarea unei părţi din viaţa umană, şi în acea viaţă umană a unui proces divin.” (18)

4. Răscumpărarea controlează revelaţia.

Introducere:

Afirmaţiile că (1) răscumpărarea include revelaţia, (2) că răscumpărarea este revelaţie, şi (3) că răscumpărarea este însoţită de revelaţie sunt temelia unei a patra afirmaţie în legătură cu relaţia dintre răscumpărare şi revelaţie: răscumpărarea controlează revelaţia. Ce vreau să spun cu această afirmaţie? Ceea ce spun este că legătura intimă dintre răscumpărare şi revelaţie înseamnă că structura revelaţiei răscumpărătoare este guvernată de desfăşurarea activităţii răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Organizarea şi arhitectura revelaţiei este reflecţia procesului răscumpărător. Warfield afirmă autoritar că „desfăşurarea progresivă a revelaţiei stă într-o relaţie foarte expresivă faţă de progresul lucrării de răscumpărare a lui Dumnezeu.” (19) Controlul exersat de răscumpărare asupra structurii revelaţiei răscumpărătoare devine vizibil în trei feluri:

a. În dezvoltare sa organică şi progresivă.

b. În distincţia sa creativă şi continuă.

c. În divizarea sa obiectivă şi subiectivă.

a. În dezvoltare sa organică şi progresivă.

1) Originea ei

Răscumpărarea este organică şi progresivă în dezvoltarea sa. Această revelaţie trebuie să fie organică şi progresivă în dezvoltarea sa. Vos spune:

Deşi cunoştinţa despre Dumnezeu a crescut material de-a lungul erelor, nicăieri această creştere nu arată trăsăturile acumulării externe, ci în toate privinţele apare ca o expansiune internă, o desfăşurare organică din interior. Elementele adevărului, departe de a fi adăugate mecanic unul la celălalt în succesiuni fără viaţă, sunt văzute că au crescut unul din celălalt, fiecare mai bogat şi o dezvăluire mai deplină a cunoaşterii lui Dumnezeu fiind pregătite de cele precedente, şi fiind la rândul lor o pregătire pentru următoarele. Aceasta rezultă din scopul soteriologic pe care revelaţia este intenţionată a-l sluji în primă instanţă. Uneori, de la primul la ultimul, adevărul descoperit a fost ţinut în legătură apropiată cu dorinţele şi urgenţele generaţiei vii. Aceste nevoi umane, în ciuda tuturor variaţiilor circumstanţelor exterioare, fiind în esenţă acelaşi în toate perioadele, de aceea inima adevărului divin, prin care oamenii trăiesc, trebuie să fi fost prezentă de la început, şi fiecare creştere succesivă a constat în desfăşurarea a ceea ce era conţinut germinal în începutul revelaţiei. Evanghelia Paradisului este un astfel de germene în care evanghelia lui Pavel este potenţial prezentă; şi evanghelia lui Avraam, Moise, David, Isaia şi Ieremia sunt toate expansiuni al acestui mesaj original al mântuirii, fiecare arătând mai înainte spre următorul stadiu al creşterii, şi aducând ideea Evangheliei cu un pas mai aproape de realizarea ei deplină. În această Evanghelie a Paradisului deja vedem trăsăturile esenţiale a unei relaţii a legământului, deşi noţiunea formală a legământului nu se adaugă ei. În promisiunile legământului date lui Avraam aceste trăsături reapar, presupun o distincţie mai mare, şi sunt văzute crescând împreună, pentru a se cristaliza ca să spun aşa, în legământul formal. (20)

2) Explicarea ei

„Fiecare creştere este progresivă, dar nu fiecare creştere poartă un caracter organic.” (21) Aceste cuvinte perspicace ale lui Vos indică necesitatea şi importanţa înţelegerii cuvintelor „organic şi progresiv.” Ideea progresiei organice este de o importanţă supremă.

Progresul organic are un sens dublu:

a) Progresul organic indică faptul că nu există nici un defect iniţial în ceea ce este crescut.

Este necesar să folosim adjectivul organic pentru a evita ideea defectului iniţial al revelaţiei progresive. Aceasta ar contrazice perfecţiunea sa divină. Revelaţia progresivă nu este progres de la fals la adevăr sau de la mai rău la mai bun. Revelaţia progresivă nu implică nici una din acestea. Ea este progresul creşterii: de la bebeluş la adult, de la ghindă la stejar, sau de la mugure la floare. (22) Doar acest fel de progresie admite „suficienţa soterică” (23) a revelaţiei răscumpărătoare de la început. De vreme ce revelaţia este dată doar ca o problemă a scopului răscumpărării, trebuie să afirmăm că revelaţia dată lui Adam şi Eva după cădere avea „suficienţa soterică”. Cu alte cuvinte, era suficient să mijlocească mântuirea lui Adam şi Eva dacă ei au crezut-o.

Aceasta ridică întrebarea, ce este necesar ca să fie cunoscut pentru a exersa credinţa mântuitoare? Următoarele texte aruncă lumină cu privire la această chestiune importantă (Luca 1:6, 2:25, 2:38, 7:18-23; Matei 11:11; Luca 23:51).

Această idee a progresiei organice, fiind opusă defectului iniţial ne permite să păstrăm un punct de vedere echilibrat când extremiştii degradează sau înalţă revelaţia Vechiului Testament. În particular cei care sunt tentaţi de liberalism degradează revelaţia Vechiului Testament. Ei cred că revelaţia răscumpărătoare egalează defectul revelaţiei (cel puţin) în fazele sale iniţiale. Totuşi, nu am putea spune că un bebeluş este imperfect deoarece nu este un om. (24) Revelaţia răscumpărătoare este perfectă la fiecare fază a progresului ei deoarece progresul ei este cel al unei creşteri organice de la ghindă la puiet la stejar.

Pe de altă parte, credincioşii conservatori sunt vinovaţi adesea de supraestimarea cunoaşterii detaliate a răscumpărării posedată de credincioşii Vechiului Testament. Fără cunoaşterea anterioară cineva nu ar putea deduce stejarul înălţat din mica ghindă. Progresul este organic, dar totuşi este încă progres.

b) Progresul organic indică şi faptul că nu există o acumulare exterioară în ceea ce este crescut.

Ideea progresului organic ne apără de ideea că creşterea care este descoperită în revelaţia răscumpărătoare vine prin acumularea exterioară. Diferenţa între acumularea exterioară şi progresul organic poate fi ilustrată prin diferenţa dintre deschiderea unei flori, şi creşterea unui bebeluş, pe de o parte, şi aranjarea unei stive de butuci sau clădirea unei case. Legămintele diferite sunt desfăşurarea treptată a mugurului promisiunii originale (Efeseni 2:12; 2 Corinteni 1:20).

Această opoziţie dintre progresia organică şi acumularea exterioară ne avertizează împotriva sistemelor în care progresul este artificial şi extern. Dispensaţionalismul cu deosebirea dintre două scopuri ale lui Dumnezeu în istorie, două popoare ale lui Dumnezeu, cu destine diferite, legi diferite, şi (până la un anumit grad) feluri diferite de mântuire ilustrează un astfel de progres artificial şi extern. Dispensaţiile sale sunt stivuite una peste cealaltă cu o mică legătură între anterioara şi următoarea şi marile paranteze care separă dispensaţiile care sunt similare. Pedobaptismul şi forma sa de teologie a legământului conduce spre o uniformitate statică cu progres limitat de schimbările în administraţia sa sacră externă. Contrastul în tratarea subiectului legământului lui Dumnezeu dintre Mărturisirea de la Westminster şi cea Baptistă din 1689 este foarte reprezentativ aici. Observaţi capitolul 7 a celor două documente. Cel din 1689 accentuează desfăşurarea treptată a legământului harului. Tratatul de la Westminster este marcat de un contrast artificial, simplist şi superficial dintre timpul legii şi timpul evangheliei în care dezvoltarea pare să fie în principal datorată faptului că ea a fost administrată în decrete diferite. Într-un sistem organic trăsăturile caracteristice pot fi temporare, care apar pentru a dispărea mai târziu. Observaţi ilustraţiile dinţilor bebeluşului, schimbarea omizii în fluture, trecerea de la trunchi la ramuri. Totuşi, acest fapt este inacceptabil logic unui astfel de sistem ca teologia legământului pedobaptist deoarece acesta are scopul de a menţine o uniformitate maximă în orice perioadă şi să reducă orice dezvoltare care ar putea submina polemica lui pentru pedobaptism.

b. În distincţia sa creativă şi continuă.

Gândul că răscumpărarea controlează revelaţia implică distincţia dintre perioadele sale creative şi cele continuatoare. Dacă revelaţia este cronica şi comentariul faptelor răscumpărătoare, dacă este un complex cuvânt-faptă, nu este surprinzător că revelaţia se acumulează în jurul clipelor cruciale ale istoriei răscumpărătoare. Perioadele sale creatoare sunt paralele cu perioadele creatoare ale faptelor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu. Vorbind despre răscumpărare, Vos remarcă:

Ultima fiind progresivă organic, şi prima trebuie să împărtăşească aceeaşi natură. Unde răscumpărarea face paşi înceţi, sau devine inactivă, revelaţia procedează în consecinţă. Dar răscumpărarea, aşa cum se ştie bine, este eminent organică în progresul ei. Aceasta nu continuă cu o mişcare uniformă, ci mai degrabă este „epocală” în felul cum păşeşte. Putem observa că acolo unde marile fapte răscumpărătoare de epocă se acumulează, acolo mişcarea revelaţiei este accelerată în consecinţă şi volumul ei este mărit. Mai mult, din caracterul organic al revelaţiei putem explica multiformitatea sa, ultima fiind un indiciu al dezvoltării vieţii organice. Mai multă uniformitate este observabilă în Noul Testament decât în Vechiul, mai mult în perioada profeţilor decât în timpul lui Moise. (25)

O scurtă revedere a revelaţiei biblice întăreşte acest punct. Observaţi cum revelaţia se acumulează în jurul următoarelor perioade şi se răreşte între ele. În timp ce în perioadele creatoare forţele revelaţiei acţionează la maxim, în timpul perioadelor continuatoare Duhul este activ doar în baza a ceea ce deja a fost revelat ca o pregătire pentru o nouă dezvoltare.

Data aproximativă Numele figurilor principale

4000 î.Hr. Perioada primitivă Adam şi Eva

2400 î.Hr. Perioada lui Noe

2000 î.Hr. Perioada patriarhală Avraam – Iosif

1500 î.Hr. Perioada mozaică Moise, Aaron, Iosua

1000 î.Hr. Perioada Davidică Samuel, David, Solomon

800-400 î.Hr. Perioada exilului profeţii dinaintea şi după exil

0-100 d.Hr. Perioada Mesianică Ioan Botezătorul, Hristos, Apostolii

Observaţi găurile mari de timp între perioadele creatoare.

Perioadele creatoare corespund timpurilor legămintelor divine. Cele două excepţii dovedesc acest punct. Perioada primitivă conţine mama promisiunii desfăşurată în legămintele succesive. Probabil ea este în sine un legământ. Perioada exilului înregistrează călcarea Vechiului şi promisiunea Noului Legământ.

Acest contrast creator-continuator poate fi ilustrat în patriarhi în paralel cu actele divine ale creării şi ale conservării.

Creator – continuator – creator

Avraam – Isaac – Iacov

Avraam şi Iacov au fost activi. În comparaţie cu ei Isaac a fost pasiv.

Această deosebire dintre perioadele revelaţiei răscumpărătoare creative şi continuatoare ridică o întrebare importantă. Rămân perioade creative în istoria răscumpărătoare în care putem să ne aşteptăm la o revelaţie mai departe? Studiul nostru asupra terminologiei biblice ne constrânge să răspundem afirmativ acestei întrebări. (26) A doua venire a lui Hristos în revelaţia şi apariţia Sa şi timpul în care el face toate lucrurile noi. Acest eveniment răscumpărător va fi şi va atrage după sine revelaţie (1 Ioan 3:1-3).

Totuşi trebuie să ne amintim o calificare crucială. A doua venire va desăvârşi lucrarea răscumpărării şi astfel distruge starea de lucruri care la început a impus revelaţia răscumpărătoare. Încă odată, Dumnezeu locuieşte cu oamenii aşa cum a făcut-o înainte de cădere (Apocalipsa 21:3; 1 Corinteni 15:28). În timp ce revelaţia răscumpărătoare are rodul său nesfârşit în starea sa veşnică şi cunoaşterea dată de ea este reţinută, aşa cum forma ei este înlăturată. Imaginea lui Hristos este înlăturată de prezenţa sa. Oracolele lui Dumnezeu sunt înlăturate de viziunea lui Dumnezeu. (27) A doua venire a lui Hristos desăvârşeşte revelaţia răscumpărătoare doar pentru a anula necesitatea ei (în sensul descris mai sus).

Astfel, Noul Testament insistă pe finalitatea revelaţiei dată în prima venire a lui Hristos. Vos argumentează:

Fiecare dezvoltare organică slujeşte la întruparea unei idei; şi de îndată ce această idee a găsit o expresie potrivită şi deplină, organismul primeşte ştampila perfecţiunii şi nu se mai dezvoltă. Deoarece timpurile Noului Testament au adus realizarea finală a sfatului divin de răscumpărare în ce privesc obiectivele sale şi adevărurile ei centrale, de aceea revelaţia Noului Testament a adus Cuvântul lui Dumnezeu maturizat, în care lumea născută din nou, care este desăvârşită în Hristos, se reflectă pe sine. În această etapă finală a revelaţiei cele mai adânci profunzimi ale eternităţii sunt deschise pentru ochiul Apostolului şi al Profetului. De aici, repetarea frecventă a expresiei „înainte de întemeierea lumii.” În fiecare punct simţim că ultimul văl este dat la o parte şi că stăm faţă în faţă cu dezvăluirea marelui mister care a fost ascuns în scopul divin de-a lungul erelor. Toată mântuirea, tot adevărul cu privire la om, îşi are fundaţia sa veşnică în triunicul Dumnezeu în Sine. Cel care se descoperă pe Sine aici ca o realitate veşnică este Dumnezeu cel triunic, de la care purcede tot adevărul, de la care tot adevărul se reflectă, fie el micul pârâiaş al Paradisului sau largul râu al Noului Testament case se pierde în oceanul eternităţii. După aceasta nu poate veni nimic mai mare. (28)

Epistola către Evrei poartă o mărturie elocventă cu privire la finalitatea revelaţiei în Hristos în Evrei 1:1-2. (Observaţi timpul aorist în v. 2.) Profeţii au cedat în faţa Fiului, Vechiul la Noul, pământescul la ceresc, slabul la puternicul, temporarul la veşnic. Nici o revelaţie mai departe, nici o etapă mai înaltă nu poate fi concepută înainte de desăvârşirea reală a tuturor lucrurilor.

c. Divizarea sa obiectivă şi subiectivă.

Relaţia inseparabilă dintre activitatea răscumpărătoare şi revelaţia răscumpărătoare produce o a treia înţelegere semnificativă în structura revelaţiei. Vos distinge între faptele răscumpărării obiectiv-centrale şi faptele subiectiv-centrale. Crucificarea şi învierea sunt obiective şi centrale, regenerarea şi justificarea sunt subiective şi individuale. (29) Punctul lui Vos este bun, dar paralela trebuie extinsă. Tot aşa cum răscumpărarea trebuie să fie remarcată în „faptele sale obiectiv-centrale” pe de o parte şi faptele sale subiectiv individuale pe de altă parte, la fel este şi cu revelaţia. Terminologia biblică pentru revelaţie cât şi pentru răscumpărare nu se opreşte fără iluminarea mântuitoare individuală. Aceasta nu neagă posibilitatea de a distinge între revelaţia obiectiv-centrală şi cea subiectiv-individuală. Tocmai utilizarea aceleiaşi terminologii neagă deosebirea dintre răscumpărarea realizată şi cea aplicată. În timp ce Biblia nu face această deosebire în terminologia sa, face aceasta în concepţiile sale. Finalitatea revelaţiei în Hristos (Evrei 1:2), (30) şi autoritatea distinctivă a Apostolilor ca martori ai lui Hristos (Evrei 2:3, 4) cere ca noi să distingem între revelaţia obiectiv-centrală şi cea subiectiv-individuală. (31)

Este interesant să observăm că potrivit lui Evrei 2:3, 4 minunile sunt asociate cu lucrarea apostolilor, „cei care au auzit”. Minunile sunt însoţiri distinctive, vehicule şi autentificări ale revelaţiei obiective.

Această deosebire, bine înrădăcinată în istoria răscumpărătoare, este crucială pentru modul nostru de a trata mişcarea carismatică. Deosebirile dintre perioadele creatoare şi continuatoare ale revelaţiei şi dintre revelaţia obiectivă şi cea subiectivă trage linia de demarcare între biserica apostolică şi cea prezentă care este crucială pentru a rezista argumentului adus de Carismatici, că fenomenele acelei perioade sunt prezente în acelaşi fel şi azi. Fenomenele miraculoase sunt prezente în perioade creatoare ale revelaţiei obiective şi acel fel de perioadă a fost caracteristică primei veniri a lui Hristos şi a încetat cu trecerea martorilor apostolici la Hristos. A aştepta continuarea fenomenelor miraculoase în toate privinţele în era evangheliei este contrară acestei caracteristici a revelaţiei biblice. A aştepta ca ea să aibă loc din nou chiar înainte de a doua venire a lui Hristos înseamnă să aştepţi ceva pentru care nu avem justificare în Biblie. Aşa cum am văzut, următoarea perioadă obiectivă în istoria răscumpărătoare începe cu a doua venire a lui Hristos.

C. Relaţia ei cu Răscumpărător în Sine

Cineva ar putea intitula aceasta ca relaţia ei cu Mijlocitorul Răscumpărării, sau cu Hristos Răscumpărătorul. Ca şi secţiunile referitoare la scopul şi activitatea răscumpărării, scopul nostru este să subliniem relaţia intimă şi inseparabilă dintre revelaţia răscumpărătoare şi Răscumpărătorul în Sine. Punctele noastre vor fi relaţia sa cu Răscumpărătorul în Sine:

1. Ca sursă a revelaţiei

2. Ca temă a revelaţiei

3. Ca apogeu al revelaţiei

1. Ca sursă a revelaţiei

Ca Mijlocitor al Creaţiei, ca şi al răscumpărării, Hristos este sursa întregii revelaţii, chiar şi a celei generale sau a creaţiei (Ioan 1:1-3; Coloseni 1:16). Totuşi, acum tratăm revelaţia răscumpărătoare. Fiul lui Dumnezeu este sursa întregii revelaţii răscumpărătoare (Matei 11:27). Profeţii Vechiului Testament au primit revelaţiile lor de la El (1 Petru 1:11; şi probabil Apocalipsa 19:10). Apostolii Noului Testament au fost şi ei purtătorii de cuvânt ai lui Hristos (1 Corinteni 14:37; 2 Corinteni 13:3; Romani 10:14; Efeseni 2:17; Fapte 1:1).

2. Ca temă a revelaţiei

Relaţia strânsă dintre revelaţie şi Hristos este dovedită în faptul că El este tema revelaţiei. Aceasta ar putea fi o implicaţie a lui 1 Petru 1:11 şi Apocalipsa 19:10. Pasajele următoare sunt cele mai semnificative cu referire la tema Scripturilor Vechi Testamentale: Luca 24:27 afirmă că Isus a explicat „lucrurile referitoare la El” în „Moise şi în toţi proorocii” şi „în toate Scripturile.” Luca 24:44 îl înregistrează pe Isus spunând că „trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.” Referinţa explicită la toate trei părţile din Vechiul Testament şi referinţa paralelă în versetul 45 la „Scripturi” ca un întreg organic mărturiseşte ideea că Isus este tema revelaţiei răscumpărătoare. Ioan 1:45 îl înregistrează pe Filip spunând „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Este ca şi când ei nu au scris despre nimic altceva. Observaţi şi Fapte 3:18; 10:43; 13:27; 13:22; şi conform 2 Corinteni 1:20, 21. 1 Corinteni 2:2 ia această temă şi o enunţă pentru Scriptura Noului Testament. Conform şi lui 1 Timotei 3:16.

Epocile principale ale revelaţiei sunt definite prin reducerea progresivă a denumirilor lui Mesia. Vos spune:

Atunci, dacă acest proces supranatural al transformării continuă în baza principiilor organice, şi dacă, aşa cum am arătat, revelaţia este doar lumina care o însoţeşte în cursul ei, reflecţia realităţilor ei divine în sfera cunoaşterii, nu putem scăpa de concluzia că revelaţia în sine trebuie să expună un progres organic similar. De fapt, descoperim că lucrarea răscumpărătoare din Vechiul Testament până la venirea lui Hristos în trup, şi dezvoltarea cunoaşterii revelate despre Hristos, ţin pasul peste tot. Feluritele etape în concentrarea treptată a profeţiei Mesianice, ca atunci când natura umană a Mântuitorului nostru este în mod succesiv denumită sămânţa femeii, sămânţa lui Avraam, sămânţa lui Iuda, sămânţa lui David, forma Sa preia trăsături mai precise cu fiecare îngustare a cercului – ce sunt ele decât dezvăluiri ale sfatului divin corespunzând în fiecare caz noilor realităţi şi noilor condiţii create de puterea Sa răscumpărătoare? Şi la fel cum în istoria răscumpărării există etape critice în care au fost acumulate marile fapte ale lui Dumnezeu, tot aşa aflăm că în astfel de crize procesul revelaţiei este accelerat corespunzător, şi că puţini ani arată, probabil, o creştere mai rapidă şi o expansiune mai mare decât secolele care stau între ele. Căci, deşi dezvoltarea rădăcinii poate fi înceată iar tulpina şi frunzele ar putea să crească aproape imperceptibil, vine un timp când din mugur apare într-o zi o floare care se dezvoltă într-o oră în faţa privirii noastre uimite. (32)

Astfel de epoci de revelaţie grăbită au fost timpurile lui Avraam, Moise, David şi în special în zilele Fiului omului. (33)

sămânţa femeii – Perioada primitivă

sămânţa lui Avraam – Perioada patriarhală

sămânţa lui David – Perioada Davidică

Chiar legământul Mozaic poate fi privit ca o piedică împotriva căreia sămânţa lui Avraam ar putea să stea împotriva eşecului naţional a seminţei colective. Probabil cel mai uşor fel de a sublinia tematica centrului lui Hristos este prin a considera Scripturile ca un întreg în termenii unui complex mare cuvânt-faptă. Evenimentele răscumpărătoare sunt însoţite de cuvinte explicative. Adesea înainte sau după apariţia lor există o explicaţie.

Cuvântß Faptă àCuvânt

Evenimentul Hristos este tema centrală a Bibliei. Scriptura Vechiului Testament poate fi privită ca o pre-interpretare profetică a ei şi Scriptura Noului Testament ca o post-interpretare apostolică a ei.

APOSTOLIß HRISTOS àPROFEŢI

Un fel de a privi aceasta este de a-l vedea pe Hristos ca descoperit între testamente. Ca şi Trinitatea, El este întrezărit în Vechiul Testament şi implicit în Noul Testament. (34) Acest caracter hristocentric al revelaţiei nu trebuie să fie considerat într-un fel îngust sau limitat. A-l predica pe Hristos cere doar predicarea cererilor, exemplul şi legile lui Hristos. Observaţi 1 Timotei 4:11, conform v. 6; 1 Timotei 5:7; 1 Timotei 6:2, 17 şi următoarele versete; şi Fapte 24:24, 25.

3. Ca apogeu al revelaţiei

a. El este instanţa supremă a principiului că răscumpărarea este revelaţie. Răscumpărătorul este Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:14-18; Apocalipsa 19:11).

b. El este instanţa supremă a principiului revelaţiei analogice. Îl cunoaştem pe Dumnezeu doar în termenii analogiei umane. În Hristos Dumnezeu a devenit un om pentru a se descoperi pe sine oamenilor în termenii experienţei lor.

c. El este desăvârşirea procesului revelaţiei răscumpărătoare (Evrei 1:2-2a).

În Evrei 1:2-2a apogeul revelaţiei răscumpărătoare în Hristos este învăţată prin contrastul dintre prima vorbire a lui Dumnezeu şi a doua vorbire a lui Dumnezeu. (35) Contrastul:

Revelaţia veche Revelaţia nouă

Timpul ei: „în vechime” „la sfârşitul acestor zile”

Destinatarii ei: „părinţilor” „nouă”

Mesagerul ei: „prin prooroci” „prin Fiul”

Plinătatea ei: „în multe chipuri” „în Fiul” (1)

NOTE:

(1) Fiul anarthrous subliniază calitatea şi caracterul substantivului. „În unul care este Fiu.”

(2) Multele modalităţi de revelaţie din Vechiul Legământ sunt contrastate cu modalitatea Întrupării. (36)

Nu simpla discontinuitate, ci aspecte ale continuităţii sunt subliniate în acest pasaj.

Revelaţia Veche – Revelaţia Nouă

Vorbitorul ei: Dumnezeu (1) Dumnezeu

Condiţia ei: Aorist participiu Aorist indicativ

Terminată Terminată

Trei puncte conspiră pentru a accentua finalitatea revelaţiei noi: (1) Timpul aorist (2) Contrastul dintre „porţiuni succesive” şi „vorbirea în Fiul” (37) (3) Contrastul dintre „cu mult timp în urmă” şi „în aceste zile din urmă”. (38)

Aplicaţia acestui punct trebuie făcută alături de trei linii:

(1) Finalitatea vorbirii lui Dumnezeu în Fiul vorbeşte împotriva mişcării Carismatice. (39)

(2) Nu poate fi nici o separaţie dintre Hristos şi revelaţie şi în particular nici o separaţie între Hristos şi revelaţia inscripturată. Posesia noastră a lui Hristos şi a revelaţiei este simultană deoarece Hristos este revelaţie şi este cunoscut doar prin intermediul revelaţiei. (40)

(3) Vorbirea finală a lui Dumnezeu în Fiul Său este mijlocită bisericii de mărturia Apostolică. Doar în părtăşie cu mărturia Apostolică şi cu viziunea profetică a lui Hristos găsim părtăşia cu Hristos şi cu Dumnezeu (1 Ioan 1:1-3; Evrei 2:1-4). Doar prin recepţionarea mesajului Apostolic îl întâlnim pe Isus Hristos. Doar în părtăşia Apostolilor ca mesageri autoritari ai lui Hristos putem avea părtăşie cu Hristos.

1. PHAINOO, EPIPHAINOO, EPIPHANEIA şi EMPHANIDZOO sunt toate derivate din rădăcina trunchiului Indo-european.

2. The Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 13, pp. 573, 582f, 591.

3. Geerhardus Vos, Biblical Theology, pp. 29f.

4. Vos, Biblical Theology, p.30.

5. Kuyper, op. cit., p. 363.

6. Berkhof, Introduction to Systematic Theology, p. 141.

7. Vos, Redemptive History and Biblical Interpretation, p. 9.

8. Warfield, Revelation and Inspiration, p. 12ff.

9. Warfield, Revelation and Inspiration, p. 13.

10. John Murray, Collected Writings, vol. 1, p. 24.

11. Vos, Biblical Theology, p. 15.

12. Vos, Redemptive History …, p.9.

13. Berkhof, Introduction to Systematic Theology, p. 137.

14. Warfield, Revelation and Inspiration, pp. 11, 12.

15. Vos, Redemptive History …, p.9f.

16. Warfield, Revelation and Inspiration, pp. 44,45.

17. Berkhof, op. cit., p. 137. Note Kuyper also in Principles …, p. 363.

18. Kuyper, Principles …, p. 377.

19. Warfield, Revelation and Inspiration, p. 46.

20. Vos, Redemptive History …, pp. 11f.; Berkhof, op. cit., p. 136f.

21. Vos, Biblical Theology, p. 15.

22. Vos, Redemptive History …, pp. 10ff.

23. Vos, Biblical Theology, p.15.

24. Vos, Biblical Theology, p. 15.

25. Vos, Biblical Theology, p.16 (Observaţi şi p.106.) şi conform Redemptive History .., p.12ff.

26. Vos, Biblical Theology, p.15.

27. Kuyper, Principles …, pp. 369ff.

28. Vos, Redemptive History …, p.13.

29. Observaţi Vos, Biblical Theology, p.14 şi Redemptive History …, p.8f.

30. Calvin comentează aceasta în Evrei 1:1 şi 2: „Şi când el vorbeşte despre vremurile din urmă, el afirmă că nu mai există nici un motiv pentru a aştepta vre-o nouă revelaţie; căci aceasta nu a fost un cuvânt în părţi pe care Hristos l-a adus, ci concluzia finală.”

31. Autoritatea distinctivă a apostolilor împotriva restului bisericii va fi descrisă detalii în tratarea Părţii 3, Secţiunea 2 despre Canonul Scripturii.

32. Conform T. D. Bernard, The Progress of Doctrine in the New Testament, p. 44.

33. G. Vos, Redemptive History …, p.12.

34. Vos are o perspectivă uşor diferită în cartea sa Biblical Theology, p.15. El pune evangheliile la centru cu Vechiul Testament ca şi cuvânt înainte şi restul Noului Testament ca un cuvânt următor.

35. Vezi comentariul lui Westcott, pp. 3:ff.

36. Conform comentariului lui Westcott, p.5.

37. Conform comentariului lui Hughes, p.36.

38. Conform comentariului lui Bruce, p.3.

39. Această vorbire a lui Dumnezeu în Fiul Său presupune mijlocirea ei Apostolică faţă de biserică (Evrei 2:3, 4). De asemenea, finalitatea acestei vorbiri presupune unicitatea şi încetarea slujbei Apostolice.

40. Van Til, Doctrine of Scripture, p.61.

 http://www.voxdeibaptist.org/revelatie_Samuel_Waldron02.htm

SLUJITOR.

download

SLUJITOR. Termenul ebr. mesaret (LXX leitourgos) şi asociaţii lui se referă de obicei la slujirea în Templu sau la slujirea îngerilor (Psalmul 104); dar într-un sens mai general Iosua este un mesaret sau „slujitor” al lui Moise (Exod 24:13; Iosua 1:1) şi „slujitorii lui Solomon” (1 Împăraţi 10:5) sunt servitorii lui domestici. În NT cuvântul caracteristic estediakonos, la început nu într-un sens caracteristic, apoi în Filipeni 1:1 şi în pastorale ca denumire a unui lucrător subordonat al bisericii. El se referă la slujire în general, temporară sau permanentă, fie în stare de robie, fie în stare de libertate.; dar el are conotaţia specială de slujire la masă (verbul corespunzător este folosit în sensul acesta, Luca 12:37; 17:8 şi îngrijorarea Martei însemna un exces de diakonia, Luca 10:40). Cristos apare între ucenici ca un ho diakonon, „cel ce slujeşte la masă” (Luca 22:27) şi poate fi descris ca un diakonos al tăierii împrejur (Romani 15:8); urmând exemplul slujirii Lui umile, cel mai mare dintre creştini trebuie să fie slujitorul celorlalţi (Matei 20:26; Marcu 10:43).

Astfel, îi găsim pe apostoli şi pe colaboratorii lor descrişi ca slujitori ai lui Dumnezeu (2 Corinteni 6:4; 1 Tesaloniceni 3:2), ai lui Cristos (2 Corinteni 11:23; Coloseni 1:7; 1 Timotei 4:6), ai Evangheliei (Efeseni 3:7; Coloseni 1:23), ai noului legământ (2 Corinteni 3:6), ai bisericii (Coloseni 1:25) sau la modul absolut (1 Corinteni 3:5; Efeseni 6:21; Coloseni 4:7). Dar trebuie observat că şi Satan îşi are slujitorii lui (2 Corinteni 11:15) şi poate exista un slujitor al păcatului (Galateni 2:17); Mai mult, puterea seculara poate fi considerată ca şi slujitoare a lui Dumnezeu (Romani 13:4). Cei şapte au fost desemnaţi ca să slujească la mese (diakonein trapezais, Faptele Apostolilor 6:2); este improbabil că cuvântul este folosit aici pentru a desemna o funcţie specifică, întrucât imediat după aceea (v. 4) este pus în opoziţie cu diakonia apostolilor pentru Cuvânt şi de fapt Ştefan şi Filip au lucrat mai curând ca şi evanghelişti decât ca diaconi; în plus, se pare că ajutorul pentru săraci trimis la Ierusalim a fost administrat de către prezbiteri, nu de către diaconi (Faptele Apostolilor 11:30). Dar se poate ca cei şapte să fi oferit într-un sens oarecare un prototip pentru asistenţii de mai târziu ai episcopilor, menţionaţi în Filipeni 1:1 şi caracterizaţi în 1 Timotei 3:8 ş.urm. ca oameni serioşi, cinstiţi, cumpătaţi şi credincioşi. Lucrarea lor principală se pare să fi fost nu învăţătura, ci vizitarea din casă în casă şi ajutorarea săracilor şi a bolnavilor; diaconii erau aşadar principalii agenţi prin care biserica îşi exprima părtăşia reciprocă în slujire. Se pare că ei participau şi la închinarea în plenul bisericii.

Nu este sigur dacă 1 Timotei 3:11 se referă la soţiile diaconilor sau la diaconiţe; Fivi este descrisă (Romani 16:1) ca o diakonos (fără distincţie de gen) a bisericii din Chencrea, dar probabil că aceasta înseamnă mai degrabă că ea ajuta decât că a deţinut o poziţie oficială; este posibil ca cele două ministrae menţionate de către Pliniu în scrisoarea lui către Traian să fi fost diaconiţe, dar această lucrare nu s-a dezvoltat cu adevărat până în secolul al treilea.

Umilinţa slujirii lui Cristos este accentuată şi mai mult prin folosirea cuvântului doulos sau rob; Cristos Şi-a asumat condiţia aceasta de rob (Filipeni 2:7) şi, urmând exemplul Lui, apostolii şi colaboratorii lor sunt numiţi robi ai lui Dumnezeu sau ai lui Cristos (Romani 1:1; Galateni 1:12); Coloseni 4:12; Tit 1:1; Iacov 1:1; 2 Petru 1:1).

Un alt termen este hyperetes, desemnând la propriu un trăgător la galere, apoi pe oricine într-o poziţie subordonată. Cuvântul este folosit pentru hazzan, un fel de îngrijitor al sinagogii evreieşti, care avea în custodie cărţile sacre (Luca 4:20) şi îl descrie şi pe Ioan Marcu (Faptele Apostolilor 13:5) atunci când a slujit ca şi alujitor pentru Pavel şi Barnaba. Dar Pavel însuşi era mândru să pretindă o poziţie similară în relaţie cu Cristos (Faptele Apostolilor 26:16; 1 Corinteni 4:1) şi Luca (1:2) o foloseşte ca termen generic pentru slujitorii Cuvântului.

În sfârşit, termenul leitourgos este preluat de NT într-un sens creştin. La început el s-a referit la serviciul public, aşa cum putea el fi oferit de către cetăţenii bogaţi în favoarea Statului; apoi el a dobândit o conotaţie distinct religioasă, aşa cum este folosit în LXX Astfel, Cristos apare ca un leitourgos al templului ceresc (Evrei 8:2) şi îngerii sunt spirite „liturgice”, adică slujitoare (Evrei 1:14). Verbul corespunzător este folosit atunci când prorocii şi apostolii I-au slujit Domnului la Antiohia (Faptele Apostolilor 13:2); la fel, Pavel se descrie pe sine ca şi leitourgos al lui Cristos Isus, slujind (hierourgon) în lucrarea preoţească a Evangheliei lui Dumnezeu (Romani 15:16). Dar terminologia NT rămâne suficient de fluidă pentru că acelaşi cuvânt trebuie folosit despre Epafrodit ca şi slujitor al nevoilor lui Pavel (Filipeni 2:25), despre ajutorul Neamurilor în problemele materiale (Romani 15:27) şi despre puterea civilă ca şi slujitoare a lui Cristos (Romani 13:6). În înţelegerea creştină a *slujirii, fie ea oficială sau altfel, slujitorul face o slujire umilă dar iubitoare, închinată lui Dumnezeu sau oamenilor.

BIBLIOGRAFIE

Vezi sub *SLUJIRE.

G.S.M.W. R.T.B.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/slujitor.html

Mituri, realități actuale și traiectorii viitoare ale inteligenței artificiale

  05-03-2019 09:52:45

1. Ce NU ESTE inteligența artificială (AI): dezvăluirea „miturilor”

Multe personalități proeminente se îngrijorează în ce privește inteligența artificială, și predicțiile pentru viitor fie tind să anticipeze apocalipsa, fie să creadă că inteligența artificială ne va permite să depășim limitele umane. Considerăm că este nevoie să dezvăluim aceste „mituri”. Folosim acest termen, nu pentru că astfel de idei sunt complet implauzibile, ci pentru că ele sunt conduse mai mult de temeri puternice și aspirații decât de știință. Noi susținem că AI nu va aduce nici distrugerea și nici salvarea omenirii, și că astfel de „mituri” (inclusiv singularitatea tehnologică, autonomia și conștiința calculatoarelor) au atras prea multă atenție, împiedicând dialogul productiv și elaborarea reglementărilor. Sunt necesare mai multe dezbateri undeva la mijloc între extreme.

2. Ce este inteligența artificială: îngrădirea conversației

  • În urma consultării cu experții pe care i-am intervievat, credem că putem defini cel mai bine inteligența artificială drept un instrument extrem de complex, care îi ajută pe oameni în executarea unor procese repetitive.
  • Luând în considerare distincția lui Martin Buber între „acela” (engl. ‘it’) și „Tu” (engl. Thou), argumentăm că interacțiunea cu sistemele de inteligență artificială este aceea dintre ‘eu’ și un obiect (‘acela’), și această interacțiune influențează modul în care interacționăm mai departe cu alte obiecte și subiecți. Chiar dacă sistemele de inteligență artificială vor stimula din ce în ce mai mulți subiecți, este improbabil ca ele să ajungă să fie experimentate drept un ‘Tu’ într-adevăr liber.
  • Deoarece inteligența artificială este atât un instrument pentru sarcinile noastre, cât și un intermediar în relațiile noastre, trebuie să înțelegem cum ar trebui să fie direcționată pentru ca omenirea să prospere. Acest lucru necesită o înțelegere și din perspectiva unor domenii din afara gamei înguste a inteligenței artificiale, a informaticii și a neuroștiinței.

3. Analiza biblicăînțelegerea umanității

Imago Dei

Având în vedere starea periculoasă a identității umane în lumea postmodernă, nu este o coincidență faptul că oamenii încep să se compare tot mai mult cu niște calculatoare. Ne bazăm pe Imago Dei(imaginea lui Dumnezeu) pentru a afirma distincția între oameni și AI. Trei identificatori esențiali ai Imago Dei sunt capacitatea umană de a se afla în relații, responsabilitatea și dragostea care se dăruie pe sine. Oamenii sunt diferiți, creați pentru relații semnificative cu ceilalți și având responsabilitatea să creeze (lucru care influențează motivul pentru care construim instrumente cu inteligență artificială: ori pentru a evita greutatea acestei responsabilități, ori pentru a avea un îndrumător în procesul de a lua decizii bune). Deși unii ar putea cataloga performanțele exceptionale, cum sunt lucrările lui Beethoven, ca indicator al unicității umane, aceste reușite în ce privește creativitatea pălesc în comparație cu importanța iubirii care se dăruiește – o capacitate latentă în fiecare ființă umană. Experimentarea frumuseții iubirii care se dăruiește pe sine este posibilă pentru fiecare om, ea necesită însă sacrificiu și nu poate fi redusă la o sarcină pentru sisteme care folosesc inteligența artificială, ele nu pot nici măcar să facă acest proces mai eficient.

Doctrina căderii

Gândirea seculară nu este echipată corespunzător pentru a explica sau pentru a anticipa realitățile imperfecțiunii și răutății în natura umană și în lume.

Căderea în păcat reprezintă o provocare și pentru domeniul dezvoltării inteligenței artificiale, în care progresul, succesul, bunăvoința și comportamentul bun sunt considerate pur și simplu de la sine înțelese. Una dintre implicațiile căderii pentru dezvoltarea AI ar putea însemna proiectărea sistemelor în așa fel încât acestea să eșueze, să fie întrebuințate greșit sau să aibe un impact neprevăzut asupra unor părți interesate.

Escatologie

Ce spune Biblia despre sfârșitul omenirii? Se spune că vom fi încă în trup, fapt care contracarează opinia că trupul este ceva incomod și care speră că inteligența artificială ne va ajuta să renunțăm la el. De asemenea, indică spre o comunitate dinamică și care nu ține cont de etnie, care va provoca aspirații pentru o uniformitate din punct de vedere tehnologic. În cele din urmă, Biblia prezintă Împărăția lui Dumnezeu ca un loc caracterizat de simplitate și puritate, fapt care se împotrivește unor narațiuni seculare care aspiră la cunoaștere vastă, eficiență și complexitate.

Între timp, pilda grâului și a neghinei poate să ne ajute ca și creștini să interpretăm veștile aparent conflictuale despre traiectoria lumii. Pilda insistă asupra faptului că atât răul cât și binele vor continua să crească, să se intensifice în lume până la revenirea lui Isus. Mai mult decât atât, o teologie a surprinderii anticipează în mod activ că Dumnezeu va face lucruri surprinzătoare prin creștinii care acționează ca sare și lumină pe pământ, ceea ce ne poate oferi speranțe neașteptate chiar și pentru utilizarea sistemelor inteligenței artificiale.

4. Traiectorii: impactul inteligenței artificiale

În timp ce instrumentele AI sunt implementate din ce în ce mai mult în societate, ele vor avea atât efecte pozitive cât și negative asupra relațiilor. În mod implicit, multe din aceste efecte vor fi oarecum negative, consolidând în continuare ideologiile actuale ale capitalismului, individualismului și consumerismului. Însă este, de asemenea, posibil ca instrumente AI să contribuie la reformă, deși acest lucru cere eforturi comune și intenționale.

În funcție de domenii, iată câteva traiectorii posibile ale AI:

Domeniul investițiilor: acționari, afaceri de tip startup, universități

Principala preocupare este faptul că instrumentele AI sporesc diferența dintre clasele sociale. Instrumentele AI vor permite celor care dețin capital să valorifice resursele la un alt nivel, eliminând astfel multe costuri legate de forța de muncă. Traiectoriile negative ale inteligenței artificiale în domeniul investițiilor sunt strâns legate de corporații și de creșterea monopolurilor din domeniul tehnologic.

Pe de altă parte, instrumentele AI ar putea diminua inegalitatea, odată ce inteligența artificială devine mai ieftină și mai accesibilă pentru firmele de mici dimensiuni. Acest lucru poate fi influențat numai de acționari, directori și manageri, care să dorească să promoveze dezvoltarea într-un mod pozitiv a lumii în care trăim. Reformarea investițiilor în implicare și a recompenselor în relații de calitate ar putea asigura că investițiile din domeniul cercetării și învățării sistemelor inteligente se vor îndrepta într-o direcție bună.

Ocuparea forței de muncă: companii, biserici și comunitate

Traiectoriile negative prevăd companii care înlocuiesc muncitorii cu agenți inteligenți în lupta lor pentru profit. Persoanele cu venituri moderate sau mari sunt în special vulnerabile, deoarece companiile pot genera economii mai mari prin înlocuirea lor, decât prin automatizarea locurilor de muncă rău plătite. Poate că cea mai mare amenințare nu este atât de mult înlocuirea forței de muncă, ci diferența tot mai mare între munca de jos și meseriile satisfăcătoare, conducând la o subclasă crescândă în societate.

Obiectivul intrumentelor inteligente ar trebui să fie îmbunătățirea nu înlocuirea locului de muncă. Acest lucru necesită o viziune mai largă legată de lucru, decât simplul fapt de a munci, iar un om de afaceri creștin are posibilitatea de a se axa pe moștenirea creștină legată de valorea muncii și de vocație. Bisericile și comunitățile ar trebui să ia în considerare ce beneficii și ce împlinire ar putea aduce munca voluntară și semnificativă; chiar dacă un venit universal de bază nu va deveni realitate, va exista o nevoie tot mai mare de reformare și recalificare, cerințe ce nu pot fi pe deplin îndeplinite de către stat.

Reglementare: big data, big tech, state și mediu înconjurător

Globalizarea a făcut ca multe aspecte ale lumii corporaliste să ajungă în afara controlului efectiv al structurilor actuale de guvernământ. Dacă dezvoltarea inteligenței artificiale continuă după traiectoria sa actuală, societatea va putea fi controlată din ce în ce mai mult de companiile din domeniul tehnologiei, decât de guvernele politice. Cel mai important aspect este utilizarea, controlul, protecția și confidențialitatea datelor, GDPR (Regulamentul General Privind Protecția Datelor) fiind un prim pas pozitiv în ce privește reglementarea utilizării datelor. Atât timp cât profitul corporativ și PIB-ul național dunt obiectivele principale, reglementarea în domeniul inteligenței artificiale va fi caracterizată de relații tensionate între companii și autorități.

Este posibil să ne imaginăm și o traiectorie în care analiza sofisticată a datelor ar îmbunătăți relația dintre companii și stat, oferind informații superioare în timp util pentru politica de planificare, fapt care ar aduce beneficii pentru mulți. Am putea lua în considerare și ideea unui proiect de „permisiune de angajare”. Deși orice formă de „taxe pentru roboți” va fi dificilă de pus în aplicare, aceasta merită urmărită încă stadiile incipiente în înlocuirea forței de muncă pentru ca astfel consecințele neașteptate să poată fi corectate cu daune colaterale minime.

Produse și servicii: eficiență și divertisment

O nevoie urgentă este ca publicul să devină conștient de faptul că suntem simultan clienți și produse. Traiectoria actuală a inteligenței artificiale are în vedere multe instrumente care operează după un tip de dependență încorporată de o companie. Acest lucru schimbă relația dintre clienți și companie la o relație de dependență acceptată, mai degrabă decât una de loialitate aleasă liber. Mai degrabă decât să se simtă împuterniciți de un instrument care îi poate ajuta în îndeplinirea sarcinilor, oamenii exprimă că sunt din ce în ce mai blocați într-un ciclu de activități și sarcini pe care trebuie să le facă acum, pe care nu intenționau să le facă în primul rând.

Cele mai bune produse și servicii care se folosesc de inteligența artificială, vor fi cele care favorizează și întrețin înflorirea umanității și întărirea autocontrolului individual și al relațiilor interpersonale. Instrumentele AI funcționează cel mai bine în a-i ajuta pe oameni să atingă obiective prestabilite, nu pentru a ajuta la determinarea acestor obiective. Aceasta este diferența între a intra pe o pagină pe internet cu scopul de a achiziționa un anumit produs, folosind algoritmi pentru găsirea celui mai bun produs, în comparație cu accesarea unei pagini web cu dorința de a cumpăra orice lucru satisfăcător, lăsând astfel algoritmii să stabilească ce lucru este de fapt acesta.

5. Ce poate fi inteligența artificială: aplicație

Îndrumări pentru contactul cu inteligența artificială, care se pot aplica atât la nivelul experților cât și la nivelul începător.

  • Competență – folosirea intrumentelor AI într-un mod cât mai eficient, sigur și util
  • Responsabilizare – atât în ce privește proiectarea cât și în utilizare
  • Diversitate – desprinderea de la o gândire omogenă în rândul dezvoltatorilor
  • Transparență – atât în operațiile interne, cât și legat de scopurile finale ale instrumentelor AI
  • Precizie – claritate și simplitate în proiectare și focalizare, obiective măsurabile pentru aplicațiile AI
  • Certificare – utilizarea și proiectarea instrumentelor inteligente pentru îmbunătățirea unor sarcinilor umane, nu pentru înlocuirea lor.
  • Eficiență – proiectarea pentru eficiență, decât numai pentru funcționalitate, iar utilizatorii să beneficieze de eficiență, amintindu-și în același timp că eficiența nu este o prioritate adecvată pentru majoritatea sarcinilor personale, umane

Concluzie

În calitate de ambasadori și slujitori ai lui Hristos, ca și creștini în societate, ar trebui să ne străduim să direcționam impactul inteligenței artificiale pentru ca să beneficiem de moduri prin care să îi putem ajuta pe oameni să trăiască la maxim și să binecuvintăm comunitățile, orașele și țările în care trăim.

Sursa: Jubilee Centre

https://www.stiricrestine.ro/2019/03/05/mituri-realitati-actuale-si-traiectorii-viitoare-ale-inteligentei-artificiale/?

Operație efectuată asupra unui bebeluş nenăscut pentru a corecta o malformaţie congenitală

   04-03-2019 20:16:55download

Bethan Simpson se afla la mijlocul sarcinii şi aştepta cu emoţie ziua când îşi va întâlni fiica pentru prima dată.

Aceasta mămică din Marea Britanie a auzit bătăile inimii bebeluşului şi a văzut-o crescând în timpul ecografiilor care le făcea periodic. A început chiar să o simtă când se mişca în burtică şi a început să se gândească și la un nume potrivit.

Însă în timpul unei ecografii de rutină din a 20-a săptămână, o veste a căzut ca un trăsnet peste Simpson: bebeluşul pe care îl purta în burtică avea o malformaţie congenitală numită spina bifida, un defect al tubului neural caracterizată prin lipsa sudurii complete a arcului vertebral, astfel încât măduva spinării rămâne neprotejată.

Doctorii care i-au dat vestea i-au spus şi ce opţiuni are: poate să pună capăt sarcinii sau ar putea aduce pe lume un bebeluş care va avea nevoie de tratament pentru a vindeca leziunea. Sau ar putea alege să treacă printr-o operaţie – prin care doctorii vor interveni asupra bebeluşului aflat în burtica mamei – operaţie care a fost realizată de puţine ori în Marea Britanie.

Pe timpul operaţiei, chirurgii londonezi vor tăia abdomenul lui Simpson, vor reface leziunea de la măduva spinării bebeluşului, vor închide abdomenul la loc şi vor aştepta ca bebeluşul să vină pe lume la termenul normal de naştere.

Simpson s-a decis pentru operaţie. „Nu puteam să concep să pun capăt sarcinii. Simţeam cum copilul loveşte în burtică şi că totul pare atât de normal,” a declarat ea pentru ziarul Washington Post.

„Dacă copilaşul nu este tratat înainte de naştere, atunci el poate rămâne paralizat în partea de jos,” a declarat Scott Adzick, un medic care este şi fondatorul Spitalului pentru Tratament şi Diagnostic Fetal din Philadelphia. „Mai mult, pot exista leziuni la creier şi hidrocefalie, care pot cauza probleme privind respiraţia şi la înghiţire.”

Conform lui Adzick, chirurgia fetală nu vindecă toate complicaţiile cauzate de spina bifida, însă rezultatele înregistrate arată că operaţia îmbunătăţeşte dramatic situaţia pacienţilor care suferă de această condiţie.

După mai multe analize, Simpson şi bebeluşul ei au fost supuşi operaţiei pe 8 ianuarie la Spitalul Universitar din Londra. Câteva zile mai târziu, Simpson anunţa pe Facebook: „Operaţia a fost un succes.”

 „Leziunea a fost de mici dimensiuni. Am ceva dureri însă atâta vreme cât ea e bine asta e tot ce contează.”

La peste o lună de la operaţie, Simpson a declarat pentru Washington Post că nu ştie ce îi rezervă viitorul. Nu ştie încă dacă fetiţa ei va avea nevoie de tratament sau alte operaţii. Însă ea ştie că există speranţă.

„Simt cum loveşte cu picioruşele zi şi noapte. O văd cum se mişcă în timpul ecografiilor. E dificil să nu ştii care va fi rezultatul final.”

Cum se va numi bebeluşul? Simpson spune că s-a gândit la Elouise, cuvânt care înseamnă „sănătos”.

„Ce-i drept, i se cam potriveşte!”, a mai spus Simpson.

Sursa: Washington Post

https://www.stiricrestine.ro/2019/03/04/operatie-efectuata-asupra-unui-bebelus-nenascut-pentru-a-corecta-o-malformatie-congenitala/?

Oana-Maria Bogdan, membră de bază a PLUS, susține ideea marxistă a desființării proprietății private: „Am fi mai buni dacă am trăi în grupuri în loc de cupluri”. Despre ea, Cioloș a spus că „genul de femeie de care politica românească are nevoie”.

Oana-Maria Bogdan, membră de bază a PLUS, susține ideea marxistă a desființării proprietății private: „Am fi mai buni dacă am trăi în grupuri în loc de cupluri”. Despre ea, Cioloș a spus că „genul de femeie de care politica românească are nevoie”.
Dacian Cioloș se întrece pe sine însuși când vine vorba de promovarea unor personaje controversate în garnitura de ”oameni noi” ai formațiunii pe care o conduce. O membră de bază a conducerii PLUS – Oana-Maria Bogdan – pe care Dacian Cioloș a lăudat-o public, susține idei comuniste precum desființarea proprietății sau idei  excentrice, precum renunțarea la viața de cuplu în favoarea traiului în grup, scrie cotidianul.ro.
Convingerile noii stele a partidului  Cioloș au fost expuse de aceasta pe rețelele sociale și sesizate de alți internauti.

”Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planeta Pământ. Eu am în credere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele”, a scris Oana-Maria Bogdan.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Bogdan redă un interviu acordat unei publicații belgiene, în care a fost întrebată ce ar schimba dacă ar avea puterea să schimbe trecutul.
”Aș desființa agricultura și nu aș domestici animalele. Cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenți ai vânătorilor și culegătorilor, nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”, a spus Oana Bogdan.
Cum a descris-o Dacian Cioloș? „Oana-Maria Bogdan este genul de femeie de care politica românească are nevoie pentru a căpăta substanță, omenie și justețe”.
„E persoana cu cea mai mare capacitate de muncă creativă și ordonată pe care o cunosc. În vara lui 2016, venea în guvernul pe care l-am condus ca secretar de stat responsabil cu patrimoniul la Ministerul Culturii. A fost suficientă o oră de discuții despre modul în care patrimoniul material și cel imaterial pot oferi valoare societății și pot contribui la dezvoltare, pentru a înțelege că am de-a face cu o femeie nu doar foarte competentă, care vorbea din propria-i experiență (arhitect consacrat în Bruxelles, membru al Comisiei de experți UNESCO al orașului Bruges), dar și cu o vizionară și o inovatoare pe care nimic nu o poate împiedica să transforme visurile în realitate.
Acea primă impresie s-a transformat în certitudine în 2017, când a decis să fie unul dintre inițiatorii Platformei civice România 100 și apoi, în 2018, unul dintre cei nouă fondatori ai proiectului politic RO+ care s-a concretizat, acum două luni, în PLUS. Iar la începutul anului trecut, a lăsat propriul birou de arhitectură și urbanism din Bruxelles pe mâna salariaților și s-a întors în România.
A fost și este roata motrice în jurul căreia s-a construit echipa executivă care a dat formă și substanță proiectului politic RO+ devenit, mai apoi, PLUS.
Oana are o capacitate înnăscută de a atrage oameni inovatori, entuziaști, determinați, cu spirit de echipă. Și face asta pentru că deține ea însăși aceste calități.
Ea este, acum, membru al Biroului Național al partidului, responsabilă cu inovarea și cu integrarea ideilor care – aparent disparate – capătă coerență și direcție clară atunci când ajung pe mâna ei.
Cu toate că ar fi avut profilul perfect, a decis să nu candideze la europarlamentare, pentru a se dedica în totalitate construirii partidului și, prin asta, proiectului prin care România poate deveni o țară din care nu doar să nu vrei să pleci, dar o țară în care să te întorci – așa cum a făcut-o și ea.
Oana este un arhitect vizionar, pentru care forma lumii construite de om trebuie să reflecte armonia interioară din noi înșine. De aici, și preocuparea sa constantă pentru Om si pentru bunăstarea lui”, mai scria Dacian Ciolos pe 16 februarie.

Orașul american care se declară sută la sută LGBT. Inclusiv mașinile poliției

Orașul american care se declară sută la sută LGBT. Inclusiv mașinile poliției
În Statele Unite există un oraș care se declară în întregime pro-LGBT. Wilton Manors, un oraș din Florida cu aproape 12.000 de locuitori, situat în zona centrală a Contea di Broward.
Din noiembrie anul trecut, a devenit „al doilea oraș cel mai gay din America”, grație alegerii unui consiliu municipal diin care fac parte numai reprezentanți ai comunității LGBT. Justin Flippen este primar peste oraș și este primul dintre homosexuali, la fel ca și ceilalți membri ai consiliului local, Gary Resnick și Paul Rolli, Tom Greeen și Julie Carson. Toți aparțin comunității locale homosexuale.
După cum scrie Vice News, un drapel în culorile curcubeului flutură la intrarea în Primărie. Tot în culorile curcubeului sunt pictate și mașinile poliției. „Wilton Manors este un oraș care a fost, realmente, pionierul integrării și egalității persoanelor Lgbt”, a declarat Stratton Pollitzer, director adjunct al grupului Lgbtq-Equality Florida. „Este locul de naștere a comunității noastre”, spune el.
După cum îl descria un reportaj din Forbes, orașul este considerat mai curând un sat gay cu aspect de kitch dată fiind concentrea neobișnuită a rezidenților LGBT, a activităților comerciale și a cluburilor de noapte destinate homosexualilor. Pe baza datelor recensământului din 2010, Wilton Manors a fost numit al doilea oraș „cel mai gay din America” (după Provincetown, Massachusetts), cu 140 de cupluri homosexuale la o mie de familii. Strada principală, Wilton Drive, este o adunătură de magazine, restaurante și activități toate Lgbt.
”Wilton Manors este cunoscut pentru comunitatea sa diversă și a avut un primar homosexual declarat timp de mai mulți ani”, spune David Packard, președintele Fort Lauderdale Stays, adăugând că în prezent orașul ”se mândrește și cu un consiliu municipal care este sută la sută format din homosexuali”.
Foorgrafii ale mașinilor locale de poliție, în culorile curcubeului, au făcut deja înconjurul lumii. ”Deși mașina noastră cu simbolul Gay Pride de la departamentul de poliție Wilton Manors este nouă, semnificația acestor însemne și inițiativa nu sunt noi”, spun polițistul Jennifer Bickhardt pentru Gay Star News.
Fiecare ofițer de poliție Wilton Manors a jurat să protejeze și să servească populația, fiind mândru de comunitatea sa.
”Suntem foarte mândri de relația noastră puternică cu comunitatea LGBT”, spune detectivul Ernesto Rodriguez, purtătorul de cuvânt al Departamentului. Pentru că la Wilton Manors totul este pro-Lbgt, inclusiv poliția.
CELE MAI POPULARE

MITUL SUFLETULUI PERECHE – PASTOR DAVID LAVRIC

Nu am găsit până acum vorbindu-se în Scriptură despre compatibilitate între parteneri, în schimb am observat că Scriptura vorbește despre complementarism, ceea ce este diferit.

Conceptul de suflet pereche presupune doua aspecte: mai întâi atracție fizică sau chimie sexuală, și mai apoi, existența unui partener care să te accepte așa cum ești și care nu va solicita nici o ajustare în comportamentul și gândirea personală. Ne-am găsit perechea când ne simțim atrași fizic și când celălalt este dipus să creadă în noi și în obiectivele noastre fără a produce vreo alterație.

Stanley Hauerwas spune: “Presupunerea că există cineva special pentru noi cu care să ne căsătorim și dacă ne vom uita cu atenție vom gasi exact acea persoană omite unul dintre aspectele cruciale ale familiei, eşuează în a aprecia faptul ca întotdeauna ne vom căsători cu persoana “greşită”. Noi niciodată nu ştim cu cine ne căsătorim, doar credem că ştim. Și chiar dacă ne căsătorim cu persoana potrivită, după un timp aceasta se va schimba. Casnicia este atât de complexă, încât noi nu mai suntem aceleaşi persoane dupa ce am intrat în ea. Problema majoră este să învăţăm să iubim şi să avem grijă de străinul cu care ne-am căsătorit.”

Cei mai mulți dintre noi uităm că Zâna din poveste și Harap Alb sunt oameni păcătoși, iar păcatul este în esență atisocial. Păcatul este inamicul relațiilor. Păcatul dezumanizează oamenii din viaţa noastră. Ei nu mai sunt nici persoanele față de care ne exprimăm afecțiunea și nici oamenii în care ne găsim bucuria iubindu-i. Mai degrabă ei sunt redusi la două aspecte: sunt ori vehiculele care ne ajută să ne atingem obiectivele, ori obstacolele.

Autorul cărţii “When Sinners say I do” continuă ideea lui Stanley și spune: “ Cauza bătăliilor din familie, prieteni, nu este nici căsătoria în sine și nici partenerul de viată, ci este păcatul din inimile noastre, pe de-a-ntregul, total, exclusiv, fără excepţie. Această cauză este prezentată în mod clar și consistent în Scriptură.“

John MacArthur dezvoltă acelaşi subiect: “Foarte rapid creștinii pierd din vedere faptul că păcatul este rădăcina problemelor umane si foarte mulţi dintre ei neagă că pacatul lor este posibila cauză a chinului din viaţa lor. Din ce în ce mai mult suntem tentaţi să explicăm dilema umană în termeni care sunt complet nebiblici: şi spunem este vorba despre temperament, dependență, familii disfuncţionale, codependenţă.” O asemenea schimbare are un impact înfricoșător. – Îndepărtează realitatea păcatului şi vei îndepărta posibilitatea pocăinţei. Anulează doctrina depravării umane şi vei evita divinul plan de salvare. Şterge noţiunea de vină personală şi vei elimina nevoia de un Salvator.”

Aţi observat că ne vine uşor în anumite momente să-i urâm şi să ne comportăm ciudat cu cei pe care îi iubim cel mai mult? Care este explicația? Suntem păcătoși.

Compatibilitatea, așa cum este descrisă ea astăzi, este o simplă și nimicitoare fabulație, un mit. Biblia vorbește despre doi oameni care se ajută unul pe celălalt în procesul sfințirii, doi oameni care se completează și care învață în timp să nu-și caute foloasele lor, ci pe cele ale celorlalți.

Pastor David Lavric

https://www.baptisti-arad.ro/articole/mitul-sufletului-pereche-pastor-david-lavric?

Pastori, agenda gay și implicațiile în comunitățile evanghelice de azi

download

Pastori, agenda gay și implicațiile în comunitățile evanghelice de azi

Trăim vremuri din urmă, vremuri grele, în care atacul satanei și a întunericului asupra bisericii evanghelice este fără precedent. Teologii false care au pătruns în comunitățile evanghelice ale neoprotestanților, ca teologia prosperității, teologia din bisericile emergente, misticismul demonic de la Redding cu minuni, semne și circ, neocalvinismul 9 Marks-ist etc, parcă nu au fost îndeajuns, acum marxismul cultural și agenda globalistă își face loc în bisericile de astăzi, printre altele și prin agenda homosexualilor.

Cunoscutul apologet creştin Ravi Zacharias, invitat și în Parlamentul României cu ani în urmă și binecunoscut în comunitățile baptiste, penticostale și alte denominațiuni evanghelice de limbă română, a invitat în luna Februarie 2019 la un eveniment pe preotul Anglican gay Sam Allberry, pentru a explica “How To Know Your Gender” („Cum să-ți cunoști sexul”).

La acest eveniment preotul gay Sam Allberry, a susținut că “Isus a suferit de disforie și a folosit Isaia 53 pentru a susține că – asemenea oamenilor transgender – Isus a avut „probleme de corp”.” (citește aici)

”Allberry nu învață că practicarea sodomiei este acceptabilă, ci mai degrabă învață că Atracția Sexuală a Persoanelor de același sex nu este un păcat, că homosexualii nu se pot aștepta să fie schimbați de Duhul Sfânt și că au doar o natură nedorită de sodomie și că există elemente de „cultura homosexuală” care este recuperabilă și trebuie să fie sărbătorită. În viziunea lui Allberry, practic totul despre homosexualitate poate fi îmbrățișat, cu excepția actului de penetrare.” (citește aici)

Acest preot gay, Sam Allberry, face parte din organizația creștină neocalvinistă, The Gospel Coalition, la care i-a pus bazele D.A. Carson și Tim Keller, însă care îl are în conducere printre alții și pe Mark Dever, pastor baptist la Capitol Hill Baptist Church.
Despre neocalvinistul baptist Mark Dever și învățătura 9Marks, am mai scris cu ceva timp în urmă, legat de influența și abuzul acestei erezii în rândul multor biserici baptiste din Statele Unite, care au îmbrățișat erezia acestei organizații de tip parachurch, prin abuzul instituit în aceste biserici prin legâmântul care trebuie membrii să-l semneze cu conducerile bisericilor, disciplina inchizitorie instituită în aceste biserici și refuzul eliberării biletului membral în aceste biserici, eliberarea făcându-se doar în condițiile impuse de ei. ( vezi articol 1vezi articol 2 )

Pe website-ul 9 Marks, Sam Allberry are articole și recomandări, deși se cunoaște că este preot gay. De asemenea cine mai promovează pe Sam Allberry este Southern Baptists. ”Allberry a vorbit la ERLC (The Ethics & Religious Liberty Commission) care îi încurajează pe Southern Baptists să redefinească familia tradițională pentru a include și „familii netradiționale” și a folosit de asemenea platforma sa la TGC pentru a promova ca homosexualii singuri să adope copii, astfel încât ei nu vor fi singuri.” (Citește aici).

Tim Keller (de la Gospel Coalition), împreună cu “Living Out”, au inițiat, Inclusion Audit for Churches, un sondaj în biserici, prin care oamenii din biserici trebuie să răspundă la întrebări legate de acceptarea homosexualilor în bisericile din care fac parte sau atitudinea față de ei. (Citește aici)

Prin atitudinile acestea putem observa cât de avansată este strategia satanei de-a distruge Biserica în aceste vremuri și așa cum în societatea socialist marxistă de astăzi și-a impus agenda, la fel este pe cale prin pastori și organizații așa zis creștine să-și ducă la îndeplinire planul său diabolic și în bisericile evanghelice, baptiste, penticostale și de alte denominații.

Indiferent cu ce ai dori astăzi să corectezi biserica de la deviațiile doctrinare sau să îndemni la sfințire, imediat acești oameni supuși sistemului globalist socialist te acuză de lipsă de dragoste, de lipsă de toleranță și te acuză că vrei dezbinarea, iar printr-un sistem inchizitoriu așa ca și cel impus de „9 marks” ești redus la tăcere. Exact ce se întâmplă de o bună bucată de vreme în societățile din occident, socialiste, globaliste, impunerea politicii LGBTQ în societate, respingerea valorilor biblice, etc, exact așa se întâmplă astăzi în biserici. Așa cum sunt folosite în societate ONG-urile, așa în biserici sunt organizații și coaliții așa zis creștine, care impun în biserici aceeași politică anticristică.
Dumnezeu ne îndeamnă în aceste vremuri la veghere și să ne îndepărtăm de acești hristoși mincinoși ai vremurilor noastre, să privim Țintă la Domnul nostru, de unde ne vine izbăvirea. Trebuie ca în vremuri ca acestea să fim la fel ca și creștinii din Bereea să cercetăm tot ce se spune în Biserică, în lumina Cuvântului, astfel să umblăm în Adevăr.
De asemenea, atitudinea față de învățătorii mincinoși trebuie să fie o despărțire categorică imediată, așa cum și apostolul Pavel ne învață.

”Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători.” (Rom 16:17-18)

Simion Ioanăș

https://paginacrestina.wordpress.com/2019/03/04/pastori-agenda-gay-si-implicatiile-in-comunitatile-evanghelice-de-azi/

Înapoi sus
Tinerețe în cuvânt

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale!”

Ana-Maria Negrilă

Universul între paginile unei cărți

Nervi de Sezon

Blog Filozofic

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

Agora Christi

Blog evanghelic de teologie publica

Alteritas

cu Dănuț Jemna

Pagina creștină

Simion Ioanăș

Danut Tanase

E viată pe pământ!

danielmiclea

Inca un gand

Aradul Evanghelic

... pentru arădeni şi despre arădeni...şi nu numai!

barzilaiendan.wordpress.com/

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

Nickbags

Har si Pace

Vrăbiuțe

Cip! Cip!

Bogdan DUCA

Pentru ca în viitor nu vreau să se spună "Acele timpuri au fost întunecate pentru că până și el a tăcut"...

ARMONIA MAGAZINE - USA

Locul in care te intalnesti cu CREDINTA.

Mana Zilnica

Mana Zilnica

Life Mission

"Ceea ce face farmecul unui om este bunatatea lui"

Ciprian I. Bârsan

...din inima pentru tine

Informatii si mesaje

Pecetea Dumnezeului Celui Viu primită de către Maria Divinei Milostiviri în mesajele de la Sfânta Treime și Fecioara Maria

Bucuresti Evanghelic

A topnotch WordPress.com site

Misiunea Genesis

Susținem misionari și proiecte de misiune peste tot în lume

Marius Cruceru

...fără cravată

Cu drezina

de Teofil Stanciu

Semnele vremurilor

Lumea contemporana in lumina profetiilor

Miere și migdale

Luați cu voi ... puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale - Geneza 43:12

Noutati Crestine

Ca sa stii!

PERSPECTIVE CRESTINE

Gânduri către o altă lume...

Creştinul azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Persona

Blog of Danut Manastireanu

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Hrană pentru minte și lumină pentru suflet

Moldova Creștină

Răspunsuri relevante și actuale din Biblie

EvangheBlog - Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

%d blogeri au apreciat: