De ce? De ce? De ce?

Abia ne naștem și mintea noastră devine răvășită de o sumedenie de întrebări. Ne trezim cu ele și plecăm la culcare fără a găsi răspuns. Interesant este că majoritatea întrebărilor încep cu: „DE CE?”

Am cunoscut un om cu numele JOB care a avut doi fii și care au fost martirizați. Acest era supranumit Billy Graham al Indiei. A călătorit în peste 96 de țări și a predicat Evanghelia la sute de mii de oameni. După martirizarea celor doi copii a scris o carte cu titlul “Why God, Why?”

Iată una din întrebările ce ne frământă viață de fiecare zi. „De ce nu ne dă Dumnezeu binecuvântările odată pentru toată viață?” De ce a ales să ni le dea precum a făcut-o cu evreii, le dat mană în fiecare zi. Nu-i așa că aceasta este una din întrebările tale? Unii credem că odată ce ne-am pocăit nu vom mai duce lipsă de nimic. Am memorat bine versetul care spune: Preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn. (Psalmul 127:2) Ne frământă această problemă așa de mult încât nu mai putem dormi.

Am cunoscut un creștin care a încercat din răsputeri să se îmbogățească. După ani de zile de încercări prin diferite metode a ajuns să spună: „Am găsit soluția…” Bineînțeles că eram și eu curios să o aflu.. Răspunsul lui a fost: „Ultima șmecherie este tot munca…” Un alt frate spunea: „Vreau să-i mai dau o șansa lui Dumnezeu să mă îmbogățesc. Am să joc la loterie.” Și totuși nu acestea sunt modurile prin care Dumnezeu ne binecuvântează.

Mi-a fost dat să aud că dorința neîmplinită a multor români este să ajungă în America că să vadă și să cunoască ceva despre organizația numită “WELFARE” , organizație la care te duci să te plângi cât de oropsit ești într-o țara atât de îmbelșugată și că în cele mai multe cazuri îți dă niște cecuri cu care să te aprovizionezi pentru o bună perioadă. Așa ceva să tot vezi și să nu crezi. Se pare că vrem să coborâm standardele lui Dumnezeu la ceea ce face această organizație. Vrem să-L înduplecam pe Dumnezeu să-și deschidă un office care să funcționeze după standardele acestei organizații. Cu toate insistențele noastre Dumnezeu nu lucrează așa.

Adevărul de netăgăduit este că totuși bunătățile Lui nu s-au sfârșit, hambarele lui încă mugesc de binecuvântări. Întrebarea mea și a ta este: De ce totuși El nu ni le dă după cum am vrea noi? Este El un tată zgârcit sau un Dumnezeu rău? Faptul că nu-l putem înduplecă pe Dumnezeu să aplice felul nostru de gândire am ales o altă cale. Am renunțat să mai întrebăm DE CE și am hotărât să muncim precum tractoarele sau combinele. Se pare că întrebarea această nu o au doar adulții, ci chiar și copiii. Un copil a întrebat odată pe profesorul lui de religie: „De ce nu le-a dat Dumnezeu evreilor din pustie mai multă mană odată? De ce a trebuit să le de-a zilnic doar cât aveau nevoie în fiecare zi.” Profesorul a răspuns: „O să-ți explic cu ajutorul unei pilde. A fost odată un rege care a avut un fiu. Regele îi dădea fiului în fiecare zi o anumită sumă de bani, o alocație care trebuia să-i ajungă timp de un an. Curând însă regele a ajuns să nu-și mai vadă fiul decât odată pe an când aceasta venea să-și ridice alocația. Astfel, regele s-a hotărât să-i dea fiului doar bani care să-i ajungă pentru o singură zi. În felul acesta regele a ajuns să nu mai ducă dorul copilului, ci putea să-l vadă zilnic. Înțelept tată! Dumnezeu a fost cu Israel și este și cu noi în viață de zi cu zi. Dacă ne-ar da totul dintr-odată, noi am fi tentați să-L căutăm pe Dumnezeu extrem de rar. Aproape că nu i-am duce dorul. Cu siguranță că ceva asemănător este și cu noi.

Prorocul Ieremia era omul care gândea nu numai cu mintea, ci și cu inima. El are răspuns la problema noastră, răspuns pe care merită să-l luăm în serios. Eu și tu putem să ne bazăm întru-totul pe cuvintele lui.

Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde: bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!


Plâng. lui Ieremia 3:21-23

Cu cât ne numărăm mai bine binecuvântările cu atât ducem mai puțin dorul după extravaganțele pe care nu ni le putem permite.

avatar

REV. ILIE U. TOMUȚA

DIRECTOR GENESIS MISSION

Uțu Tomuța este căsătorit cu Mariana și au doi copii. Coordonează Misiunea Genesis și Revista Genesis. Scrie jurnalul online „Din viața de zi cu zi” în care publică săptămânal texte scurte pentru suflet și minte.

https://www.misiuneagenesis.org/de-ce-de-ce-de-ce/

Inspiraţia Cuvântului lui Dumnezeu Inspiraţia şi Autoritatea Scripturii, de Herman Ridderbos.

download

Inspiraţia Cuvântului lui Dumnezeu

Inspiraţia şi Autoritatea Scripturii, de Herman Ridderbos.

 Inspiraţia şi Autoritatea Scripturii  de Herman Ridderbos

Când vorbim despre autoritatea Scripturii, trebuie să facem încă de la început o distincţie clară între această autoritate propriu-zisă şi doctrina noastră despre Scriptură, supremaţia ei, infailibilitatea şi toate calificările şi conceptele privind Biblia, rezultate în urma reflecţiilor şi discuţiilor cu bază teologică de-a lungul anilor. Biblia nu oferă o doctrină sistematică a atributelor sale, a interrelaţionării divinului cu umanul în paginile ei. Scopul ei nu este unul teologic.

Bineînţeles, aceasta nu înseamnă că Scriptura nu are nimic de spus în ceea ce priveşte autoritatea şi infailibilitatea proprie. Autoritatea ei este cea mai mare ipoteză a întregii propovăduiri şi dogme biblice. Aceasta e evidenţiată în mod special, în modalitatea clară a Noului Testament de a se relaţiona la Vechiul Testament. Ceea ce apare în Vechiul Testament este citat în Noul Testament folosindu-se afirmaţii precum: „Dumnezeu a zis…”, „Duhul Sfânt spune”, etc.(Faptele Apostolilor 3:24,25; 2 Corinteni 6:16; Faptele Apostolilor 1:16). Ce „Scriptura spune” este unul şi acelaşi lucru cu ce „spune Dumnezeu”. Scriptura poate fi personificată cu Însăşi Persoana Lui Dumnezeu (Galateni 3:8; Romani 9:17). „Acest lucru ridică o anumită confuzie, în vorbirea cotidiană, anume între Scriptură şi Dumnezeu, o consecinţă a unei convingeri înrădăcinate care susţine: cuvântul Bibliei este Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu Scriptura,ci Dumnezeu i s-a adresat lui Faraon (Romani 9:17) sau i-a făcut marea promisiune lui Avraam (Galateni 3:8). Însă, în gândurile autorilor Noului Testament cele două cuvinte sunt atât de apropiate ca sens, încât, puteau vorbi foarte simplu despre Scriptură ca făcând ceea ce Biblia scria despre Dumnezeu ca făcând”(B.B. Warfield). Aceasta implică în mod direct autoritatea. Afirmaţia din Noul Testament „Este scris”(grecescul gegraptai) pune capăt oricărei neînţelegeri.

Autoritatea Scripturii, anume cea a Vechiului Testament este aceea pe care însăşi apostolii şi-o atribuie lor înşişi, ei fiind vestitorii, martorii, trimişii (aleşii) Lui Dumnezeu şi ai Domnului Isus (Romani 1:1,5; 1 Timotei 2:7; Galateni 1:8,9; 1 Tesaloniceni 2:13). Ei ataşează o aceeaşi autoritate atât scrierilor lor, cât şi cuvintelor lor (1 Corinteni 15:1; 2 Tesaloniceni 2:15; 3:14). Scrierile apostolice din Noul Testament sunt aşezate la egalitate cu cele din Vechiul Testament (2 Petru 3:15,16; Apocalipsa 1:3).Gegraptai este deja folosit în scrierile Noului Testament (Ioan 20:31). Tot aici conceptul credinţei este în acord cu supunerea faţă de mărturisirea apostolică( Romani 1:5; 16:26; 10:3). Această mărturisire este deosebită într-un mod fundamental în ce priveşte alte manifestări ale Duhului, cerând congregaţiei (ekklesia) nu doar ascultare, ci şi un discernământ critic între ce este adevăr ori fals (1 Tesaloniceni 5:21; 1 Ioan 4:1). Pentru că acestei mărturisiri trebuie acordate o supunere şi încredere necondiţionată, atât în forma scrisă cât şi în cea orală.

La fel se întâmplă şi cu infailibilitatea. Deşi după cunoştinţele mele, echivalentul cuvântului „infailibilitate” ca atribut al Scripturii, nu este găsit în terminologia biblică, totuşi în acord cu originea şi conţinutul divin al Bibliei, este accentuată în mod repetat plauzibilitatea ei. Sursa profeţiei este de netăgăduit (bebaios)(2 Petru 1:19). În epistolele pastorale, Pavel nu oboseşte în a-şi asigura cititorii că ceea ce a scris este demn de încredere (pistos) şi vrednic de a fi acceptat în totalitate ( 1 Timotei 1:15; 3:1; 4:9; 2 Timotei 2:11; Tit 3:8). În Evrei 2:3 autorul afirmă că mântuirea a fost mai întâi proclamată de Domnul, iar mai apoi a fost mărturisită (adusă la nivelul bebaios) nouă de către aceia care L-au auzit. Este cu siguranţă adevărat ceea ce se spune despre om, şi anume, „orice făptură este ca iarba”, însă Cuvântul Lui Dumnezeu „rămâne în veac”. „Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.” ( 1 Petru 1:24,25)

Astfel Cuvântul statornic şi demn de încredere al Lui Dumnezeu a luat fiinţă prin cuvintele scrise sau vorbite ale apostolilor. După cum Luca îi spune lui Teofil, ceea ce a fost auzit şi văzut de cei care, încă de la început, au fost martori şi propovăduitori ai Cuvântului care a fost scris, astfel încât el să recunoască temeinicia (asphaleia) învăţăturilor care i-au fost vestite ( Luca 1:1-4). Întreaga Scriptură este plină de afirmaţii conform cărora omul care clădeşte pe Cuvântul şi promisiunea Lui Dumnezeu nu va fi dat de ruşine (Isaia 28:16; Romani 9:33; 1 Petru 2:6); lucrul acesta se adevereşte atât în ceea ce priveşte cele scrise ori vorbite de apostoli (Ioan 19:35, 20:31; 1 Ioan 1:1-3). Putem rezuma totul spunând: Scriptura este infailibilă pentru că nu dă greş, pentru că are însemnătatea unei baze pe care biserica a fost înălţată şi prin care ea însăşi se atestă ( Coloseni 2:6,7).Întregul concept al tradiţiei, în modul în care este folosit de Pavel,are, de exemplu, conotaţia de autoritate, certitudine, este un fapt de netăgăduit. Astfel protestanţii dau dovada de înţelepciune prin faptul că nu renunţă la acest concept datorită reacţiei împotriva utilizării lui în religia romano-catolică. Aşadar autoritatea şi infailibilitatea Bibliei reprezintă câte o parte a aceleaşi monede: şi anume, Scriptura izvorăşte din Dumnezeu.

Al doilea lucru pe care trebuie să îl constatăm încă de la bun început este faptul că toate atributele pe care Biblia şi le atribuie stau în strânsă legătură cu scopul şi natura ei. Astfel, trebuie ca modul nostru de relaţionare la Scriptură, cât şi definiţiile noastre să se raporteze la acest scop.

Evident este faptul că Biblia ne-a fost încredinţată pentru un ţel bine definit. Pavel spune: „Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde”( Romani 15:4). Esenţiala aserţiune din 2 Timotei 3:15-16 are acelaşi rol: Sfânta Carte este „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…”. Nu doar natura şi puterea Scripturii sunt de găsit în învăţătura călăuzitoare spre salvare, ci şi mijloacele şi „cheia succesului” pentru a le pricepe –credinţa în Isus Cristos. Numai datorită iluminării aduse de o astfel de credinţă poate fi pătrunsă (înţeleasă) adâncimea înţelepciunii şi a cunoaşterii Scripturii.

Acest scop al Scripturii (atât Noul cât şi Vechiul Testament) şi utilizarea care îi corespunde trebuie să existe întotdeauna în gândul nostru atunci când alcătuim o definiţie teologică a atributelor Bibliei. Aceasta este concluzia comentariului lui Calvin în ceea ce priveşte 2 Timotei 3:15: „ Pentru ca mântuirea să aducă roade în noi, trebuie să învăţăm să o folosim într-un mod înţelept. Pavel are într-adevăr un motiv temeinic pentru care ne reaminteşte să ne încredem în Cristos, Cel care este centrul şi deplinătatea Scripturii.” Ceea ce urmează în versetul 16 vine ca o completare perfectă: „ Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”- semnificaţia predicativă a theopuenstos este indiscutabilă, după părerea mea –„ şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire”. Astfel ţelul şi natura Cuvântului se găseşte în acel fel de învăţătură şi aprofundare specială care este capabilă să ne facă destoinici, aceea care desăvârşeşte copiii lui Dumnezeu şi îi pregăteşte pentru orice lucrare.

Un alt punct de plecare al oricărei evaluări şi definiţii a autorităţii biblice ar trebui să fie următoarea afirmaţie: nu putem vorbi pe de o parte despre însuşirile Bibliei şi pe de altă parte de rostul şi factura ei. Această autoritate nu trebuie separată de conţinutul ori finalitatea Cărţii Sfinte şi nici nu se cuvine a fi tratată aparte de conţinutul şi caracterul propriu al Scripturii. Nu are importanţă în ce măsură respingem doctrina dualistă a inspiraţiei, conform căreia doar părţile religioase-etice a Scripturii sunt inspirate şi au autoritate, neputând omite faptul că, în cuvintele lui Herman Bavinck găsim scris: „ Sfânta Scriptură are în întregime un scop religios-etic (constituire, intenţie), nefiind un manual folositor mai multor ştiinţe.” Nu putem aplica Bibliei standarde care nu i se potrivesc. Nu numai că nu face referire la o învăţătură specifică matematicii sau biologiei, dar nici nu prezintă istoria poporului Israel sau biografia lui Isus în acord cu standardele ştiinţei istorice. De aceea autoritatea biblică nu trebuie să fie transferată.

Dumnezeu ne vorbeşte prin Scriptura nu pentru a ne face şcolari, ci pentru a ne face creştini. O foloseşte pentru a se asigura că ne creştinează (transformă) în obiceiurile noastre, însă nu într-un fel în care ştiinţa umană să fie inutilă sau să ne înveţe într-un mod supranatural tot felul de lucruri care ar putea şi ne-ar fi înfăţişate printr-o instruire sau cercetare ştiinţifică.

Ceea ce doreşte Scriptura cu adevărat să facă este să ne poziţioneze într-un mod cât mai adecvat, pe noi, oamenii faţă de Dumnezeu., chiar şi în mijlocul studiilor şi încercărilor noastre de domeniu ştiinţific. Biblia nu este preocupată numai de nevoile spirituale ale persoanelor în sensul pietist sau existenţial al cuvântului. Dimpotrivă, ţelul şi autoritatea ei ne învaţă să înţelegem totul despre relaţia Divinitate (Dei)- omenire,despre lume, natură,istorie, originile şi destinaţia lor, trecutul şi viitorul lor. Aşadar Biblia nu este doar cartea unei schimbări, ci şi o relatare a istoriei şi a creaţiei. Dar este cartea ce conţine istoria salvării; şi acest punct reprezintă şi defineşte autoritatea Scripturii.

Nu devine oare o persoană subiectivă atunci când apropie definiţia autorităţii şi infailibilităţii ca atribute ale Scripturii atât de mult cu scopul şi natura ei? Cine va stabili cu precizie limitele între ceea ce aparţine şi ceea ce nu aparţine ţelului Bibliei? Nu este astfel deschisă calea spre părtinire şi un spirit arbitrar în chestiunea autorităţii Scripturii, după cum a fost atât de dăunătoare acestei probleme de-a lungul istoriei bisericii? Aş dori să precizez în acest sens câteva lucruri:

Mai întâi, folosirea greşită, a Cuvântului lui Dumnezeu nu desfiinţează sensul bun, corect. Scriptura nu este cartea formată din mai multe preziceri divine, ci, începând de la Geneza până la Apocalipsa, ea este o unitate organică în aceeaşi măsură în care se constituie ca o relatare a modului de salvare şi judecată a lui Dumnezeu, unde naşterea şi lucrarea lui Cristos situându-se ca punct primordial al tuturor lucrurilor. Mărturia (viaţa) lui Isus a însufleţit profeţiile (Apocalipsa 19:10), iar Scriptura duce la mântuire vestind credinţa în Isus Cristos ( 2 Timotei 3:15). Acesta este punctul de legătură prin care totul se relaţionează şi stă în coeziune – începutul şi sfârşitul, creaţia şi recreaţia, umanitatea, lumea, istoria, viitorul, căci toate acestea ocupă un loc pe paginile sfinte. De aceea, există o relaţie între Scriptură şi credinţă, şi anume, credinţa în Isus Cristos. Dacă îndepărtăm această unitate, denaturăm Biblia şi credinţa propovăduită; de asemenea, autoritatea şi infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu pierd definiţia lor de natură teologică – cristică, devenind concepte formale sustrase naturii şi conţinutului individual (specific) Scripturii.

În al doilea rând, asta nu înseamnă că avem permisiunea să aplicăm tot felul de operaţii bilaterale Bibliei şi să diferenţiem ceea ceste şi ce nu inspirat, sau provenit ori nu din Dumnezeu – să zicem, spre exemplu, că nu forma ci conţinutul, sau esenţa şi nu cuvântul a fost motivul puterii, inspiraţiei şi supremaţiei lui Dumnezeu. El ne-a dăruit Scriptura sub această formă concretă, folosind anumite cuvinte şi exprimări. Mărturisirea corespunde unui lucru, nu anumitor părţi sau idei specifice, şi anume: cuvântul inspirat de Dumnezeu este acela care ne este îndrumător pentru viaţă, este lumina Lui pe calea noastră, candela pentru picioarele noastre. Însă, inspiraţia divină nu înseamnă neaparat că oamenii care au vorbit şi au scris sub influenţa ei au fost sustraşi pentru un timp limitărilor cunoaşterii, a memoriei, a limbajului şi a capacităţii de a se exprima ca reprezentanţi umani a unei anumite perioade istorice.

Cred că trebuie să fim foarte atenţi în a nu acţiona ca şi cum am şti dinainte în ce măsură inspiraţia divină se îmbină sau nu cu limitele umane menţionate mai sus. Inspiraţia nu înseamnă apoteoză (divinizare). Nu putem spune totul despre Scriptură precum spunem despre Cuvântul lui Dumnezeu, nici nu putem identifica apostolii şi profeţii cu Duhul Sfânt, pe parcursul scrierilor lor. Cuvântul lui Dumnezeu există din veşnicie,este perfect. Însă Scriptura nu este nici eternă nici perfectă. Actul inspiraţiei constă în: Dumnezeu foloseşte cuvintele oamenilor ca instrumente pentru a-şi exprima voia Sa, utilizează vorbele omeneşti pentru scopurile Lui divine. Astfel cuvintele oamenilor stau în serviciul lui Dumnezeu şi participă la clădirea autorităţii şi infailibilităţii Bibliei, corespund perfect scopului lui Dumnezeu, pe scurt, funcţionează ca şi Cuvânt a lui Dumnezeu şi de aceea poate fi numit ca atare. Însă acestea rămâne un instrument uman în mâinile lui Dumnezeu. Şi aceasta nu depinde de noi ci de alegerea lui Dumnezeu de a decide ce fel de efect divin să aibă inspiraţia în mintea, cunoaşterea, memoria, acurateţea acelora pe care ia folosit în serviciul Său astfel încât cuvântul lor să poată fi cu adevărat acceptat şi primit ca un cuvânt inspirat de Dumnezeu. Dacă negăm şi ignorăm aceasta, noi, ne îndepărtăm de chiar însăşi natura Scripturii ca şi Cuvânt divin, şi de asemenea de natura autorităţii şi infailibilităţii sale. Cea mai bună cale pentru a nu întâmpina un astfel de pericol este să studiezi Scriptura însăşi din acest punct de vedere.

***

Pentru a nu fi copleşiţi de atâtea generalităţi şi abstracţii vă voi demonstra ce am spus folosind mai multe exemple din Biblie.

Una din dovezile conform căreia autoritatea şi infailibilitatea Scripturii trebuie să fie înţelese în adevăratul sens este felul în care evangheliile sinoptice prezintă acelaşi material însă cu diferite aranjamente, secvenţe, expresii. Cu siguranţă imaginea Domnului Isus creată de evanghelişti este cu desăvârşire aceeaşi, nu doar per ansamblu ci şi în cele mai mici detalii. De aceea, când studiem evangheliile una după alta, (în felul şi cu scopul cu care fiecare biserică ar trebui să le citească) nimeni nu va avea nici măcar pentru o clipă impresia că, Cristosul ce apare într-o evanghelie este diferit în comparaţie cu imaginea aceleaşi Persoane din altă evanghelie.

Totuşi aceasta nu înseamnă că nu există diferenţe în detaliile istorice, sau în felul de a nara aceeaşi istorie din perspectiva a doi sau trei evanghelişti, în redarea aceloraşi cuvinte şi fapte ale lui Isus, ori în prezentarea şi interpretarea Veştii Bune luate ca întreg. Însă acele diferenţe nu sunt limitate la nişte simple detalii, pe care cineva să le poată cu uşurinţă neglija sau respinge. Comparaţi spre exemplu rugăciunea „Tatăl nostru” din Matei şi Luca. În aparenţă, se pare că Luca pe lângă faptul că oferă o prezentare abreviată a rugăciunii, nu a notat a treia cerere în întregime şi din ultima rugăminte găsim scris doar „şi nu ne duce pe noi în ispită”.

Acum, se poate sugera faptul că Isus a spus rugăciunea „Tatăl nostru” ucenicilor în două ocazii diferite,în două formulări diferite astfel că aceste deosebiri trebuiesc căutate în exprimarea lui Isus şi nu în redarea evangheliştilor. Nimeni nu poate dovedi că acest lucru este imposibil. Dar este cu totul altceva să afirmi că Învăţătorul a spus cu siguranţă rugăciunea de două ori,în două forme diverse; astfel privind inspiraţia şi infailibilitatea Scripturii ar eşua. Omul trebuie să fie capabil să înţeleagă, că în aceeaşi ocazie cuvintele rostite de Isus au fost înscrise în moduri diferite şi că nu se poate stabili care este cea mai exactă citare din punct de vedere istoric. Pentru că şi dacă ezităm asupra numărului ocaziilor în care rugăciunea a fost rostită (o problemă despre care Calvin spune „ nu o voi disputa cu nimeni”), cu toate acestea nu putem să ne relaţionăm în acelaşi fel în ce priveşte alte cuvinte ale lui Isus. „Fericirile” scrise de Matei diferă în mod considerabil de cele exprimate de Luca, deşi cu siguranţă nimeni nu ar fi dispus să accepte existenţa a două Predici pe Munte. Redarea instituirii Cinei Domnului, deşi în esenţa problemei este în mare parte aceeaşi, se desfăşoară în perspectiva lui matei şi Marcu într-un fel, pe când Luca şi Pavel o abordează puţin mai diferit, cu modificări mai mult sau mai puţin importante.

Şi totuşi acestea toate nu au nimic a face cu valoarea de netăgăduit sau infailibilitatea Bibliei. Căci evangheliile, constituindu-se ca o bază pe care Cristos Îşi clădeşte biserica, deşi conţin toate acele diferenţe în tradiţia privind rugăciunea „Tatăl nostru”, „Fericirile”, sau cuvintele Domnului rostite la Cină, nu constituie de fapt o problemă. Dacă cineva încearcă să schiţeze o doctrină privind Sfânta Scriptură, nu trebuie să piardă nicidecum din vedere libertatea şi diversitatea prezentării. Nu se poate presupune pe baza adevărului conform căruia cărţile Noului Testament sunt inspirate de Dumnezeu,că „fiecare cuvânt trebuie să redea atunci cu precizie situaţia istorică, fiind că altfel Scriptura nu ar fi infailibilă”. Cert este faptul că supremaţia Bibliei are în multe aspecte un caracter diferit de cel pe care un concept teoretic al inspiraţiei sau infailibilităţii, detaşat de scopul sau realitatea pragmatică, l-ar cere în mod general. Trebuie să fim atenţi când raţionăm asupra a ceea ce este şi ce nu este posibil sub inspiraţia lui Dumnezeu. Aici trebuie onorată libertatea Duhului; şi va trebui mai întâi să detectăm conduita Duhului în reverenţă, decât să rostim afirmaţii exagerat de încrezătoare reprezentând propriile noastre intenţii.

Vom menţiona un alt exemplu, puţin diferit,însă care va aduce şi el mai multă lumină asupra acestui caracter organic (inseparabil):vedem cum, câteodată, un evanghelist a introdus intenţionat unele schimbări faţă de ceea ce a scris altul, pentru ca, în aparenţă doar, să-l corecteze. Deşi nu este certă reciprocitatea legăturii sau influenţei între Matei, Marcu şi Luca, există o probabilitate mare ca Marcu să fi fost primul care a scris o evanghelie, ca mai apoi Matei şi Luca să o conceapă bazând-o pe baza primei evanghelii scrise. Este notabilă însă sistematizarea clară a materialului de către Matei, lucru care la Marcu nu prea există. Aceasta indică un plan şi o desfăşurare diferită a elementelor comune. Nu se indică neapărat o diferenţă valorică, ci evidenţiază libertatea îngăduită evangheliştilor în relatarea lor a aceluiaşi mesaj.

Câteodată, acest fapt dezvăluie lucruri extraordinare. În istorioara care ne prezintă dialogul lui Isus cu tânărul bogat, conform textului din Marcu 10:18, Învăţătorul spune: „Pentru ce Mă numeşti bun?…Nimeni nu este bun decât Unul Singur, Dumnezeu.” În Matei 19:17 citim despre acelaşi lucru: „De ce mă întrebi: Ce bine? Binele este Unul Singur.” Este posibil să avem aici parte de două reproduceri diferite, însă trebuie să reţinem că există posibilitatea ca Matei să fi exprimat oarecum diferit de Marcu, acelaşi fapt, pentru a evita o autosugestionare a lui Isus de a se numi pe El însuşi „bun”. Asta nu înseamnă că Marcu a scris intenţionat acel lucru, ci reliefează dorinţa lui Matei de a se păzi de o posibilă neînţelegere a versiunii întâlnite în Marcu.

Deosebirea dintre cei doi nu dă naştere unei dificultăţi în ce priveşte supremaţia esenţială a evangheliei, ci ne ajută să vedem că o doctrină a „inspiraţiei verbale”, care ţinteşte spre închiderea discuţiei despre precizia şi acurateţea istorice a fiecărui cuvânt din Biblie, depăşeşte aria ei de competenţă. Aceasta nu înseamnă că avem de-a face cu inspiraţia divină doar în ce priveşte subiectul, dau nu şi cuvintele prin care e redat: o asemenea distincţie este prea dogmatică (mecanică). Este adevărat însă, că, inspiraţia este cu totul altceva decât o eliminare a libertăţii şi a limitării umane. Duhul Sfânt se îngrijeşte ca Biserica să nu sufere datorită unei deficienţe, pentru ca să poată trăi şi predica pe baza cuvintelor scrise. Dar felul în care Duhul Sfânt lucrează, libertatea acordată de el şi scriitorii Bibliei nu sunt capabile de a fi exprimate într-o corectă formulă dogmatică. Aici vorbim despre libertatea Duhului Sfânt; trebuie să o tratăm cu respect şi să ne referim la ea cu multă atenţie.

Faptul că nu trebuie să ne formăm un concept teologic abstract despre inspiraţia şi autoritatea Cărţii sfinte , ci ar fi nevoie să acordăm importanţă felului în care scriitorii Bibliei şi-au tratat munca, apare de asemenea ca un lăstar al unui alt lucru neobişnuit care ne surprinde pe măsură ce înaintăm în studiul Bibliei. Deşi scriitorii biblici au fost înzestraţi de Duhul Sfânt pentru sarcina pe care o aveau de îndeplinit în slujba revelării speciale ale lui Dumnezeu destinată tuturor timpurilor şi generaţiilor, totuşi, ei au continuat să „aparţină” în multe aspecte vremurilor în care trăiau; astfel că, ei au gândit, au scris, au narat asemeni contemporanilor lor. Faptul este atestat nu doar de limbile în care ei au scris, care sunt azi limbi moarte (total nefolosite), ci şi datorită concepţiilor, ideilor, modului lor de exprimare, metodelor lor de comunicare. Toate acestea au fost influenţate în multe feluri de timpul şi locul în care au vieţuit. Nu se poate spune că toate aceste concepţii şi idei, doar graţie faptului că fac parte din Biblie, au primit de asemenea importanţa unei revelaţii infailibile.

Oricât de dificil-chiar de periculos – ar fi să operăm cu această stratagemă formă-conţinut, nimeni nu trebuie să aibă impresia greşită că o poate evita în exegeza teologică sau explicarea unui mesaj din Biblie. Totul depinde de felul şi de motivul pentru care o astfel de stratagemă este folosită. Ori de câte ori este utilizată într-o cercetare naturalistă sau revoluţionară a lumii, constituie un element distructiv, un cuţit care disecă şi desparte Scriptura de Sursa existenţei ei, transformând-o într-o altă simplă rămăşiţă al spiritului grec sau Răsăritean.

Biblia a fost tratată în acest fel de nenumărate ori; deci nu e de mirare faptul că perspectiva evanghelică ascultă cu o suspiciune extremă, ridică sprâncenele şi îşi măreşte vigilenţa atunci când erudiţii vremii noastre aplică Bibliei această stratagemă formă-conţinut, aceste teorii compromiţătoare.

Există şi o altă parte a problemei. Din punctul de vedere al credinţei, natura Scripturii şi supremaţia ei pot fi cu siguranţă distinsă cu atenţie, într-un mod clar şi cu precizie când vedem contextul scrierii Bibliei, timpul în care a fost creată. Pe deoparte constatăm diversitatea Cuvântului, iar pe de altă parte ne dăm seama de legăturile şi limitările impuse de vremea respectivă.

În această legătură se menţionează deseori influenţa pe care a avut-o asupra felului de gândire a scriitorilor Bibliei, concepţia antică despre Univers a Orientului Apropiat. Unii au dorit să nege influenţa aceasta susţinând că autorii vorbeau despre acele lucruri după cum şi noi pomenim astăzi cuvinte ca „răsărit de soare” ori altele de acest fel. Dar este cu siguranţă dificil să sprijini acest fapt. Dacă se afirmă că sunt trei stratificări în Univers, cum este menţionat şi în Exod 20 sau în Filipeni 2 (cer, pământ şi ceea ce este sub pământ), nu este neapărat un fapt ştiinţific, ci un lucru obişnuit, o expunere în mod general a structurii Universului. O asemenea gândire nu se prea mai întâlneşte în ziua de azi. Nu mai avem o viziune atât de generală asupra cerului sau asupra înălţării, perspectivă ivită în scrierile biblice. Este evident faptul că „traducerea” acesteia ridică mai mari probleme pentru noi decât translaţia Vechiului şi Noului Testament într-o limbă modernă, însă nu se îndepărtează astfel adevărul că Scriptura vorbeşte prin imagini şi concepte, expunând tiparul şi de asemenea relativitatea timpului în care ei trăiau.

Pe de altă parte, este clar faptul că autorii Bibliei s-au asociat pe ei înşişi cu ceea ce, prin educaţie sau obişnuinţă, corespundea felului de vorbire şi gândire a contemporanilor lor, fără să permită unui om să afirme că din moment ce o idee sau o expresie îşi găsesc locul în Biblie, devine astfel o „revelaţie”. Acest fapt este reliefat datorită conţinutului Bibliei care semnalează fără îndoială o ruptură radicală de toate convingerile şi obiceiurile contemporane. Pentru a exemplifica ne vom uita la felul de propovăduire al lui Pavel care este o continuă antiteză a planului de mântuire conceput de către sinagoga evreiască. În acest caz fundamental, Pavel este apostolul lui Cristos şi cel inspirat de Duhul Sfânt. Totuşi nu omitem faptul că acelaşi apostol se mai dezvăluie unele influenţe a educaţiei sale rabinice, evidenţiată de felul în care dezbate, ori foloseşte argumentarea rabinică şi materialul tradiţional, sau citează Vechiul Testament.

Cu siguranţă chiar şi în acest sens „formal”, diferenţa dintre Pavel şi sinagogă este mai mare decât concordanţa dintre ei; iar mesajul lui Cristos are impact în ucenicii Săi, curăţind şi îndepărtând orice urmă subtilă a învăţăturii cazuistice a rabinilor. Dar în anumite privinţe evreimea şi cadrul rabinic al scrierilor Noului Testament sunt foarte clare. Dacă cea de-a doua carte scrisă lui Timotei vorbeşte despre Iane şi Iambre care
s-au împotrivit lui Moise, nu putem să-i considerăm vrăjitori egipteni de la curtea lui Faraon, până când le întâlnim numele în anumite scrieri evreieşti care făceau o referire directă la acei vrăjitori. În alt pasaj, când Pavel vorbeşte despre participarea îngerilor când a fost dată legea pe Sinai (Galateni 3:19), sau când, dorind să reliefeze supremaţia lui Cristos deasupra tuturor celorlalte puteri spirituale, el numeşte o serie de îngeri ( Coloseni 1:16); sau afirmă ca promisiunea a fost făcută cu 430 de ani înaintea legii ( Galateni 3:17)- acestea sunt toate expresii ale căror cadru u-l putem găsi în Vechiul sau Noul Testament, dar care devin înţelese prin scrierile evreieşti de mai târziu. Cum trebuie interpretat acest lucru? Să spunem că pentru că Pavel, apostolul lui Isus, inspirat de Duhul, îi numeşte pe vrăjitorii lui Faraon Iane şi Iambre, acesta a fost cu adevărat numele lor? Deşi poate că în trecut ar fi existat anumiţi oameni care ar fi răspuns afirmativ întrebării, azi nu mulţi ar prelua acest punct de vedere, cel puţin în rândul celor care sunt conştienţi de faptul că aceste nume au fost probabil folosite în literatura ebraică.

Acum, bineînţeles că, semnificaţia concretă a ultimului exemplu este lipsit de prea multă importanţă. Din punct de vedere al credinţei, nimeni nu este interesat de numele vrăjitorilor lui Faraon. Totuşi, ca exemplu, cazul lui Iane şi Iambre nu este nesemnificativ. Ne ajută să vedem că inspiraţia poate conţine o legătură cu anumite elemente de factură ebraică sau necreştine, fără ca aceste elemente să fie aduse în acelaşi timp sub pecetea inspiraţiei şi astfel să aparţină caracterului normativ al Scripturii.

Că aici este în joc mai mult decât un nume sau un număr o poate înţelege doar cineva care a fost confruntat cu astfel de lucruri în studiul Bibliei. Un simplu (neînvăţat) cititor al Cărţii sfinte poate deduce şi alte lucruri. Poate să aibă a face cu genuri literare, cu metode de scriere a istoriei, cu limitele schimbătoare ale unei povestiri parabolice sau unei relatări istorice. Când minunatul dialog dintre Iov şi prietenii săi (găsit în cartea Iov) este redat într-un limbaj artistic, oricine poate înţelege că aceasta nu este o transcriere stenografică a unui număr de discuţii rostite improvizat de un om îndurerat şi prietenii săi, care stătuseră tăcuţi, acoperiţi în cenuşă pentru şapte zile; mai degrabă concluzionăm că aici problema divinităţii, a „justificării căilor lui Dumnezeu pentru om”, este pusă şi tratată într-un mod dramatic. Când observăm că genealogia lui isus din evanghelia după Matei este formulată într-o serie de trei grupuri a câte paisprezece nume, cineva, comparând aceasta cu datele din Vechiul Testament, care includ mai multe nume în aceeaşi listă a descendenţilor, ajunge la concluzia că evanghelistul fie a „stilizat” lista în mod deliberat, fie s-a folosit de una deja stilizată. Nu ar fi un lucru prea înţelept să spunem: „Nu se cuvine” sau ceva de genul acesta. Trebuie să apreciem corect diferenţa dintre spiritul nostru exact, occidental şi cineva care a trăit acum două mii de ani în alte circumstanţe sau având alte obiective în vedere, dorind să scrie perspectiva sa asupra istoriei.

În aceeaşi genealogie găsim mai multe dovezi susţinătoare a aceluiaşi fapt. Oricum, preocuparea noastră nu constă detectarea detaliilor ci dorim o apropiere generală de lucrurile care susţin atât cât este posibil natura specială şi autoritatea Bibliei. Trebuie să reţinem faptul că atunci când avem de-a fac cu Scriptura avem de-a fac cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi chiar o negare a naturii Scripturii dacă, în privinţa a ceea c am discutat aici, am recunoaşte Biblia doar ca fiind o încercare umană în a da expresie şi a interpreta ceea ce, cu mult timp în urmă, nişte scriitori au putut înţelege din Cuvântul lui Dumnezeu, datorită credinţei lor; mai mult, am considera că angajamentul nostru faţă de Scriptură ar consista exact în ceea ce au făcut şi predecesorii noştri: să menţinem suita obiceiurilor noastre şi să dăm mai departe ceea ce au înţeles ei din Cuvântul lui Dumnezeu, dar folosindu-ne de limba noastră, de felul nostru de gândire, de modul nostru de interpretare.

Cred că aceasta ar fi o pervertire a Scripturii. Pentru că noi nu suntem confruntaţi în Biblie cu nişte simplii oameni cu credinţă, nu suntem martorii unor eforturi omeneşti de a înţelege revelaţia lui Dumnezeu; avem de-a face cu Însuşi Dumnezeu care ni se adresează prin intermediul oamenilor. Aceasta este diferenţa reală şi esenţială, fiind o deosebire care priveşte adevăratul subiect şi autor a Scripturii. Întotdeauna trebuie să fim conştienţi de faptul că Dumnezeu vorbeşte omului într-un mod minunat, „adaptându-se” la limbajul uman şi totodată limitărilor înţelegerii noastre. De aceea când ne vom referi la Scriptură va trebui să avem o atitudine veşnică de supunere faţă de autoritatea divină a lui Dumnezeu. Nu va deveni niciodată o problemă de „a interpreta de unul singur”, pentru că nici o profeţie nu s-a datorat vreunui îndemn interior al omului, ci datorită Duhului care a vorbit fiinţei (2 Petru 1:20,21). În acelaşi timp ascultând Scriptura ascultăm de fapt limbaj, concepţii şi imagini umane, pe care trebuie să le studiem pentru ca să înţelegem ce ne spune Dumnezeu prin intermediul Scripturii.

***

Vă invit să concluzionăm acum ceea ce am studiat.

Încercarea d a defini teologic Scriptura nu este un lucru uşor. Aceasta rezultă din caracterul şi originea ei unică. Toată Biblia este inspirată de Dumnezeu. De aceea orice definiţie alcătuită de om va rămâne una incompletă. Pentru că este divină, se ridică deasupra cunoaşterii noastre, fără ca vreodată să realizăm complet „lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea” (Efeseni 3:18). Aceasta se aplică şi autorităţii şi infailibilităţii sale. Supremaţia ei este mult mai mare decât am putea noi exprima în cuvinte. În acelaşi timp, însă, recunoaştem că Biblia a pătruns atât de mult umanul şi s-a identificat atât de mult cu el încât vom fi puşi mereu în faţa întrebării ce se referă în mod concret la partea divină incontestabilă şi la relativismul omenesc din Scriptură. Ne aflăm în faţa unei sarcini grele şi misterioase, transferând gânduri din viaţa şi lumea unor oameni de acum două mii de ani. Aceasta este marea întrebare a hermeneuticii, de care, mulţi sunt preocupaţi în ziua de azi.

Cu toate acestea, rămâne adevărat faptul că Scriptura şi autoritatea ei, în cel mai profund şi principal sens al cuvântului, nu sunt obscure ci clare, şi anume, în modul în care învaţă oamenii să se privească pe ei înşişi, să privească lumea, istoria şi viitorul în lumina lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Din acest motiv claritatea Bibliei rămâne o sursă veşnică de înţelepciune şi viaţă, învăţând toţi oamenii simplii. Din pricina acestei transparenţe şi a scopului ei, Scriptura poate fi identificată cu Cuvântul lui Dumnezeu, care are o autoritatea necondiţionată, constituind în acelaşi timp baza credinţei statornice.

În încheiere, aş dori să răspund celor care susţin că felul complicat în care tratează teologia autoritatea şi infailibilitatea Scripturii este lipsit de convingerea şi simplitatea unei apropieri mult mai „naive”.În primul rând, atunci când o apare o nouă perspectivă asupra Scripturii, prin studiile ştiinţei istorice, biserica trebuie să se bucure, chiar dacă aceasta o obligă să se pregătească pentru a reconsidera şi defini concepţiile teologice relaţionate Bibliei.

În al doilea rând, nu uitaţi că doar aceia care au ocazia de-a face cu o apropiere istorică de Biblie şi autoritatea ei vor putea să înţeleagă semnificaţia unică şi incomparabilă a Scripturii. Lumea Orientului Apropiat ne devine din ce în ce mai accesibilă. Se descoperă scrieri foarte vechi în care sunt exprimate problemele religioase ale oamenilor care erau contemporani cu scriitorii biblici. Se măreşte spaţiul ebraic prin Talmud şi prin pătrunderile în mişcările radicale ale iudaismului din vremea Domnului Isus datorită descoperirilor scrierilor Qumran. Cea mai recentă descoperire este o întreagă bibliotecă (în Egipt) ce conţine literatură gnostică din secolul al doilea.

Toate acestea ne învaţă mai mult decât niciodată să realizăm legătura dintre Scriptură şi lumea din care ia naştere. Totodată observăm o uimitoare stabilire a corectitudinii istorice a datelor biblice, după care sunt puse din nou întrebări la care nu putem susţine dinainte că „Biblia are dreptate”. Dar există lucruri mult mai importante: şi anume, nu este nimic altceva care să evidenţieze mai clar unicitatea caracterului Scripturii decât comparaţia calitativă între ceea ce apare mereu în calea noastră. Diferenţa nu constă într-o dezvoltare avansată umană, o mai mare acurateţe sau o altă tradiţie. Se subînţelege în ceea ce am descris noi ca fiind scopul şi conţinutul calitativ al Scripturii. Pe de o parte găsim o conştiinciozitate legală, trecută într-o invincibilă şi speculativă frică de moarte. Pe de altă parte, În Vechiul şi Noul Testament vedem o diferenţă calitativă a cunoaşterii de Dumnezeu şi a naturii Sale, cât şi iertarea fărădelegii, învingerea morţii, prin moartea cu Cristos pe care Pavel o descrie ca fiind cel mai neînţeles principiu al lumii.

Diferenţa nu este uşor de pus în cuvinte. Expresia unei confesiuni a Reformării din secolul XVI nu este prea puternică sau naivă: Scriptura „poartă o evidenţă în ea însăşi” a divinităţii şi autorităţii ei (Belgic Confession, Art. V). Pentru că unde apare mărturia lui Cristos, nu numai că răsare lumina, ci se vede puternic chiar în întuneric; se spune despre Isus că El a vorbit cu autoritate, nu cum au făcut-o autorii. Faptul nu implică o scădere valorică a doctrinei Scripturii. În lumina acestei autorităţi, noi putem depăşi teama de a ne situa pe o cale periculoasă dacă privim metodele Duhului de a scrie Cuvântul lui Dumnezeu mai mult istoric, critic, mai umbrit, decât în modul unui raţionament exclusiv dogmatic.

Vom ajunge să avem mai multe întrebări, decât răspunsuri. Acela va fi beneficiul omului care va strânge cunoştinţe pentru el însuşi: el îşi creează de asemenea durere. Dar în acelaşi timp, lumina care străluceşte în întuneric este atât de strălucitoare şi puternică încât nu doar un profet, ci chiar şi cel mai sceptic teolog ar mărturisi: „Văd că tot ce este desăvârşit are margini:poruncile Tale însă sunt fără margini” (Psalmi 119:96).

Despre autor

Herman Ridderbos a fost profesor emerit în Noul Testament la Şcoala Teologică a Bisericilor reformate din Kampen, Olanda. Este autorul a numeroase cărţi, printre care unele având subiect principal apostolul Pavel: An Outline of His Theology (Un rezumat al teologiei lui Pavel) , The self-disclosure of Jesus ( O prezentare a Domnului Isus) , cât şi un comentariu asupra cărţii Galateni pentru New International Commentary asupra Noului Testament, etc.

http://www.voxdeibaptist.org/inspiratia_Ridderbos.htm

 

SFINŢIRE, A SFINŢI. 

download

SFINŢIRE, A SFINŢI. Substantivul şi verbul, derivate din lat. sanctus, „sfânt”, şi facere, „a face”, traduc ebr. qds şi gr. hagiasmos, hagiazo.

Sensul de bază al rădăcinii ebr. qds este dat în mod diferit ca (1) „a pune de o parte”, (2) „strălucire”. Cel dintâi ar putea sta la baza referirilor la sfinţenie sau sfinţire prin prisma poziţiei, a statutului, a relaţiei, unde cuvintele sunt traduse „tăiat”, „separat”, „pus de o parte pentru uz exclusiv”, „dedicat” sau „consacrat”, „considerat sacru sau sfânt în contrast cu comun, profan sau secular”. Cel de-al doilea sens ar putea sta la baza acelor întrebuinţări care se raportează la condiţie, stadiu sau proces, ducând mai departe în NT la conceptul unei schimbări lăuntrice ce are loc progresiv, având drept rezultat puritate, verticalitate morală şi gânduri sfinte, spirituale, ce se exprimă într-o viaţă exterioară de bunătate şi evlavie. În legătură cu aceasta trebuie notat faptul că în timp ce în VA a VT este folosit verbul „a sfinţi”, în forma substantivală substantiv este folosit mai degrabă termenul de „sfinţenie” decât cel de „sfinţire”.

I. În Vechiul Testament

Cele două grupuri de semnificaţii schiţate mai sus pot fi denumite în mare semnificaţiile preoţeşti, şi cele profetice, însă ele nu sunt reciproc exclusive. Referinţa primară în ambele cazuri este îndreptată spre Dumnezeu.

Dumnezeu este înfăţişat ca sfânt în maiestate, misterios în neasemănarea Lui luminoasă, îndepărtat cu măreţie de om, păcat şi pământ (cf. Exod 3:5; Isaia 6:3 ş.urm.).

Oamenii sunt îndemnaţi să-L considere pe Domnul oştirilor sfânt (Isaia 8:13), şi Dumnezeu spune că El Se va sfinţi şi va fi sfinţit în ei sau de ei, cu alte cuvinte, recunoscut în revendicările Lui suverane (în mod similar El va fi glorificat, adică, caracterul Lui sublim va fi mărturisit prin atitudinea şi relaţia poporului Lui faţă de El).

Orice lucru sau persoană sfinţită este recunoscută ca fiind pusă de o parte de Dumnezeu precum şi de om (de ex. Sabatul, Geneza 2:3; altarul, Exod 29:37; cortul, Exod 29:44; veşmintele, Levitic 8:30; postul, Ioel 1:14; casa, Levitic 27:14; poporul. Exod 19:14; adunarea, Ioel 2:16; preoţii, Exod 28:41. Acestea nu implică neapărat o trasformare lăuntrică. Ritualul ceremonial al legii avea în vedere încălcările de care era vinovat poporul lui Dumnezeu, care fusese pus de o parte de Dumnezeu că să-I aparţină exclusiv Lui pentru a fi folosit ca instrument al Lui.

Deşi acestea erau în primul rând exemple exterioare şi rituale de sfinţire, ele erau uneori însoţite de realitatea lăuntrică, mai profundă. Îndemnul lui Dumnezeu „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”, reclama de la popor un răspuns moral şi spiritual, o reflectare a superiorităţii Lui morale în ceea ce priveşte neprihănirea, puritatea, ura faţă de răul moral, preocuparea iubitoare pentru bunăstarea altora, în conformitate cu voia Lui; deoarece Sfântul lui Israel îşi lua în mod activ răspunderea pentru binele poporului Său (Exod 19:4) precum şi pentru ca el să fie separat de rău. Sfinţenia Lui era atât transcendentă, cât şi imanentă (Deuteronom 4:7; Psalmul 73:28), iar sfinţenia lor trebuia să se caracterizeze în mod corespunzător. Profeţii erau vigilenţi faţă de pericolele unei simple sfinţiri exterioare, şi astfel ei îndemnau poporul să Îl venereze pe Domnul; ei au mers chiar până acolo încât să discrediteze manifestările „sfinte” exterioare atunci când nu erau însoţite de o sfinţenie practică (Isaia 1:4, 11; 8:13). Copiii lui Israel au ştirbit sfinţenia lui Dumnezeu prin vieţile lor lipsite de sfinţenie în mijlocul naţiunilor. Ei nu au reuşit să respecte legea sfinţeniei (Levitic 17-26), ce combina în mod admirabil aspectul moral cu cel ritual.

II. În Noul Testament

Există şase referiri la sfinţire (hagiasmos) şi alte patru cazuri în care acelaşi cuvânt este tradus „sfinţenie” în VSR. Alţi cinci termeni greceşti sunt traduşi tot cu „sfinţenie” (hagiotes, hagiosyne, eusebeia, hosiotes, hieroprepes). Ca şi în VT, găsim o întrebuinţare dublă a sfinţirii, există însă diferenţe semnificative. Cele două întrebuinţări sinoptice ale verbului „a sfinţi” sunt ceremoniale sau rituale. Domnul nostru vorbeşte despre Templul care sfinţeşte aurul şi despre altarul care sfinţeşte darul (Matei 23:17,19). Aici semnificaţia primară este consacrarea; aurul şi darul sunt dedicate, puse de o parte, şi socotite ca fiind mai ales sacre şi preţioase prin relaţia lor cu Templul şi altarul deja sfinte. În cadrul unei întrebuinţări paralele a acestui concept, însă o întrebuinţare mai solemnă şi mai directă spiritual, deoarece are de-a face cu domeniul personal, Cristos Se sfinţeşte sau Se consacră în vederea lucrării Lui jertfitoare, Tatăl Îl sfinţeşte pe El, iar El porunceşte discipolilor Lui să-L „sfinţească” (să-L considere cu reverenţă sacră, să-I dedice o poziţie unică) pe Tatăl (Ioan 10:36; 17:19; Matei 6:9). O mai mare extindere a ideii este exprimată în sfinţirea de către Isus a poporului cu propriul Lui sânge (Evrei 13:12) şi posibil în Ioan 17:17, sfinţirea de către Tatăl a credincioşilor prin Cuvântul adevărului.

Referitor la Ioan 17:17 şi la textele înrudite, cuvântul „posibil” este folosit în mod judicios deoarece ideea „sfinţirii” pare să-şi lărgească aici înţelesul în direcţia unei schimbări morale şi spirituale. Epistola către evrei formează ca o fel de punte între semnificaţia exterioară şi cea lăuntrică a sfinţirii. Prin jertfa Lui, Cristos Îşi sfinţeşte fraţii nu numai în sensul că îi pune de o parte, ci şi în sensul că îi pregăteşte în vederea adorării şi slujirii lui Dumnezeu. El înfăptuieşte această sfinţire făcând ispăşire pentru păcatele lor (Evrei 2:17) şi le curăţă cugetele de faptele moarte (Evrei 9:13 ş.urm.). Totuşi, această sfinţire nu este concepută în primul rând ca un proces, ci ca o realitate împlinită, deoarece „printr- o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi” (Evrei 10:10,14). În acelaşi timp nu este absent îndemnul de a creşte în sfinţire (cf. Evrei 12:14), unde sfinţenia este mai curând o stare, o condiţie, decât o poziţie.

Deşi „sfinţire” în Evrei este întrucâtva apropiat de „justificare” în epistole ca şi cea către Romani şi cea către galateni, nu trebuie exagerată distincţia dintre întrebuinţările termenului „sfinţire” în aceste scrieri. Şi Pavel foloseşte termenul în două sensuri. În unele cazuri el îl consideră ca pe un statut conferit credincioşilor care sunt în Cristos în vederea sfinţirii ca şi a justificării. Cuvântul derivat „sfânt” se referă în primul rând la statutul lor în Cristos („sfinţiţi în Cristos Isus”, 1 Corinteni 1:2; cf. 1 Petru 1:2). O sfinţire înlocuitoare este privilegiul partenerului şi al copiilor necreştini când unul dintre părinţi este credincios; aceasta din nou este sfinţire prin statut (1 Corinteni 7:14).

Cea de a doua semnificaţie a sfinţirii, la Pavel, se referă la transformarea morală şi spirituală a credinciosului justificat care este regenerat de Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a dat o viaţă nouă. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea noastră (1 Tesaloniceni 4:3), şi a fi întru totul sfinţit înseamnă a fi conformat după chipul lui Cristos şi astfel a realiza în trăire ce înseamnă să fii după chipul lui Dumnezeu. Cristos este conţinutul şi norma vieţii sfinţite: viaţa Lui de după înviere este cea care este reprodusă în credincios pe măsură ce acesta creşte în har şi reflectă slava Domnului Său. În această experienţă progresivă de eliberare de litera legii, duhul omului este pus în libertate de Duhul Domnului (2 Corinteni 3:17-18). Duhul Sfânt este cel care operează în sfinţirea omului, însă El lucrează prin Cuvântul adevărului şi prin rugăciunea credinţei, şi prin părtăşia credincioşilor (Efeseni 5:26) pe măsură ce aceştia se verifică în lumina idealului de dragoste a Duhului şi de indispensabilitate a sfinţeniei (Evrei 12:14). Credinţa, ea însăşi produsă de Duhul, pune stăpânire pe resursele sfinţirii.

După cum justificarea implică eliberarea de pedeapsa păcatului, tot aşa sfinţirea implică eliberarea de impurificările, privaţiunile şi puterea păcatului. Totuşi, sunt multe discuţii în ceea ce priveşte intensitatea, extinderea şi etapele acestei a doua eliberări. Rugăciunea ca Dumnezeu să-i sfinţească pe deplin pe credincioşi, astfel ca duhul lor, sufletul lor şi trupul lor să fie păstrate fără prihană până la venirea lui Cristos este urmată de afirmarea că „Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta” (1 Tesaloniceni 5:23-24). Aceasta atrage după sine trei întrebări importante.

Va face Dumnezeu lucrul acesta pe neaşteptate?

Înseamnă sfinţirea prin credinţă că sfinţirea completă este primită ca un dar în aceeaşi modalitate ca justificarea, astfel încât credinciosul este făcut în mod instantaneu sfânt şi intră odată pentru totdeauna în sfinţenia practică, reală, ca o stare? Unii pretind că în cadrul unei experienţe-criză, ulterior convertirii, omul vechi este răstignit odată pentru totdeauna, iar rădăcina păcatului este extrasă sau principiul păcatului este eradicat. Alţii merg mai departe şi accentuează nevoia de recepţionare şi exercitare a darurilor Duhului (mai ales al darului vorbirii în limbi) ca dovadă a unei asemenea lucrări a Duhului. Alţii iarăşi consideră că învăţătura NT este categoric opusă acestui punct de vedere şi că tocmai existenţa epistolelor cu afirmaţiile lor raţionale de doctrină, cu argumentele lor, cu apelurile şi îndemnurile lor, este cea care îl contrazice. Vezi şi mai jos.

Va face Dumnezeu lucrul acesta de-a lungul vieţii credinciosului?

Atât printre cei care pun accentul pe caracterul de criză al experienţei de sfinţire, cât şi printre cei care o văd mai degrabă ca pe un proces, sunt unii care îşi revendică deprinderi foarte înalte ale unei trăiri sfinţite. Subliniind porunci de genul „Voi fiţi dar desăvârşiţi” (Matei 5:48), fără a interpreta aici „desăvârşirea” ca însemnând „maturitate”, ei susţin că dragostea desăvârşită poate fi dobândită în această viaţă. Totuşi, pretenţiile înalte în direcţia unei „perfecţiuni lipsite de păcat” minimalizează de obicei atât descrierea păcatului, cât şi standardul de trăire morală reclamat. Păcatul este definit mai degrabă drept „încălcarea voluntară a unei legi cunoscute” (John Wesley), decât drept „orice lipsă a conformării la legea lui Dumnezeu, sau încălcare a legii lui Dumnezeu” (Westminster Shorter Catechism), aceasta din urmă fiind o definiţie ce acoperă starea noastră de păcat şi păcatele prin omisiune precum şi păcatele comise pe faţă şi deliberat. Alţii, fiind de acord că o sfinţenie intactă şi o perfecţiune nepătată nu pot fi posibile, pretind că este cu toate acestea posibil să se posede în mod perfect motivul perfect al dragostei.

În pretenţia lui C.G. Finney cum că Biblia „în mod expres limitează obligaţia la capacitate” are loc o minimalizare a standardului. Tocmai limbajul legii, scrie el, este de un asemenea gen încât să uniformizeze pretenţiile acesteia la capacitatea subiectului, oricât de mare sau mic ar putea fi acel subiect. „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta.” Aici prin urmare este limpede că tot ce cere legea este exercitarea în slujirea lui Dumnezeu a oricărei puteri pe care o avem. Aşadar, deoarece sfinţirea deplină constă în ascultarea perfectă faţă de legea lui Dumnezeu, şi întrucât legea nu pretinde nimic mai mult decât întrebuinţarea corectă a oricărei puteri pe care o avem, este bineînţeles stabilit pentru totdeauna că în această viaţă poate fi dobândiră o stare de sfinţire deplină, pe baza capacităţii naturale” (Sistematic Theology, 1851, p. 407). Aceasta se bazează pe o regretabilă înţelegere greşită a versetului din Deuteronom 6:5.

Va face Dumnezeu lucrul acesta fără o activitate din partea credinciosului?

Cei care minimalizează rolul păcatului şi standardul de sfinţenie reclamat de Dumnezeu se află în pericolul de a plasa un accent nemeritat asupra iniţiativei omeneşti în sfinţire. Există, în orice caz, o extremă opusă ce aşează întreaga răspundere în legătură cu sfinţirea asupra lui Dumnezeu. Se aşteaptă de la El ca El să producă un sfânt în mod instantaneu sau să-l umple pe creştin progresiv cu har sau cu Duhul. Aceasta înseamnă a-l reduce pe om la un simplu robot, lipsit de orice structură morală şi astfel a produce efectiv o sfinţire imorală – care este o contradicţie de termeni. Cei care sunt preocupaţi de caracterul intrinsec al duhului omenesc neagă asemenea operaţiuni impersonale ale Duhului Sfânt. Ei pun de asemenea la îndoială afirmaţia că Duhul Sfânt lucrează mai degrabă direct asupra inconştientului, decât prin intermediul proceselor conştiente ale minţii omului.

Creştinul nu trebuie să-şi facă nici un fel de iluzii cu privire la intensitatea luptei cu păcatul (Romani 7-8; Galateni 5), trebuie însă de asemenea să-şi dea seama că sfinţirea nu are loc, în etape, numai prin propriile sale sforţări de a neutraliza propriile lui înclinaţii rele. Există o succesiune a desăvârşirii morale, dar există şi o lucrare misterioasă, de sfinţire, în el însuşi. Mai mult decât atât, nu este numai un sinergism în care Duhul şi credinciosul contribuie fiecare cu câte ceva. Acţiunea este atribuibilă atât Duhului, cât şi credinciosului în paradoxul harului. Dumnezeu Duhul lucrează prin recunoaşterea, în credincioşie, a legii adevărului şi prin răspunsul de dragoste al credinciosului, iar rezultatul net este maturitatea spirituală exprimată în îndeplinirea legii dragostei faţă de aproapele. Desăvârşirea sfinţirii la credinciosul care, prin credinţă îndatoritoare în lucrarea lui Cristos, „se curăţeşte” (1 Ioan 3:3) prin Duhul, este indicată prin asigurarea: „ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El; pentru că fi vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3:2). (*DUHUL SFÂNT; *MÂNTUIRE.)

BIBLIOGRAFIE

  1. Marshall,The Gospel Mystery of Sanctification, 1692, retip. 1955; J. John Wesley,A Plain Account of Christian Perfection, retip. 1952; C. Hodge, Systematic Theology, 3, 1971-3; J. C. Ryle, Holiness, retip. 1952; B. B. Warfield, Perfectionism, 2 vol. 1931; R. E. D. Clark, Conscious and Unconscious Sin, 1934; N. H. Snaith, The Distinctive Ideas of the Old Testament, 1944; D. M. Lloyd-Jones, Christ or Sanctification, 1948; G. C. Berkouwer, Faith and Sanctification, 1952; W. E. Sangster, The Path to Perfection, 1957; J. Murray, „Definitive Sanctification, CTJ 2, 1967, p. 5; K. F. W. Prior, The Way of Holiness, 1967.  G.W.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/sfintire-sfinti.html

HINDUISM de Fritz Ridenour

download

HINDUISM  de Fritz Ridenour

fragment

Fiecare om este dumnezeu

Pentru gîndirea apuseană, Hinduismul este o concepţie stranie despre viaţă. Aceasta deoarece Europa şi America  (de Nord şi de Sud), adică lumea apuseană, are o moştenire foarte diferită de aceea a Asiei.

Gîndirea apuseană a început în Grecia antică, unde oamenii ca Socrate, Platon şi Aristotel au înţeles că universul  are un plan şi un scop. La aceste idei greceşti timpurii, Iudaismul şi Creştinismul au adăugat învăţăturile Bibliei,  care arată că planul şi scopul universului reflectă natura unui Dumnezeu raţional şi dătător de energie, care a  creat tot ceea ce există. Ştiinţa s-a născut deoarece omul a crezut această explicaţie, adică a crezut că poate  găsi legi în natură. De ce era el aşa de sigur? Savantul de astăzi poate privi un microb, o plantă sau o stea, şi  vede un plan şi un scop în existenţa lor. El poate vedea exact unde se potrivesc acestea în ordinea lucrurilor.  Dar să ne aducem aminte că acest mod de gîndire s-a impus datorită faptului că omul a crezut în Dumnezeul  Bibliei.

Omul oriental gîndeşte pe altă lungime de undă

Lucrurile s-au petrecut altfel în Orient. Omul oriental tipic, din China, India, Asia de Sud-Est, priveşte lumea  într-un mod diferit. Religia lui îl învaţă că toate lucrurile din Univers, inclusiv el însuşi, sînt fără importanţă,  deoarece sînt temporare. El crede că singurul lucru important este domeniul care există în afară şi dincolo de  lumea aceasta. El doreşte să ajungă în acel domeniu şi crede că poate ajunge doar dacă neagă complet lumea  din jurul său. Puteţi vedea cît de greu ar apărea o ştiinţă reală din această atitudine faţă de univers? Este  adevărat că ţări ca Japonia şi China au făcut progrese ştiinţifice în ultima vreme, dar asta, deoarece în domeniul  ştiinţei au adoptat modul apusean de a privi lucrurile.

O altă consecinţă a diferenţei aşa de mare între gîndirea apuseană şi cea orientală este dificultatea de a se  înţelege una pe alta sau chiar de a dori o apropriere reală. Este aproape imposibil să se explice una faţă de  cealaltă. Totuşi, să vedem ce putem înţelege despre religiile orientale, începînd cu Hinduismul. Vom încerca să  urmărim curentul principal al Hinduismului fără să ne abatem pe nenumărate ramuri secundare. Vom observa  dezvoltarea Hinduismului de la începuturile sale din Valea Indului pînă la sosirea sa la Hollywood sub forma  Vendeta – o formă modernă, întîlnită atît la intelectuali cît şi la „hippy”.

Originile şi dedesupturile Hinduismului

Hinduismul a început să crească în importanţă în jurul anului 2000 î.Cr., cînd Arienii au cucerit Valea Indului. Ei au  adus aici religia lor, o religie a imnelor, rugăciunilor şi cîntărilor, care au fost scrise, cu timpul, în ceea ce se  numeşte acum literatura Vedică. Vedele sînt considerate „înţelepciune revelată” şi sînt tot atît de sacre pentru  hinduşi ca şi Biblia pentru creştini.

Paginile Vedelor sînt populate cu mulţi zei, ceea ce ne reaminteşte de panteonul grec sau roman. Ca şi multe  alte popoare antice, Arienii credeau că aceşti zei pot cauza moartea şi dezastrul, aşa că obiectivul religiei lor era  să întreţină o bună dispoziţie zeilor.

A apărut treptat grupul preoţilor, numiţi Brahmani. Ei au devenit din ce în ce mai puternici, pînă cînd au constituit  clasa socială cea mai înaltă. Ei au adăugat o nouă literatură a Vedelor, numită Brahmane care descriu ceremonii  sacrificiale complicate.

În jurul anului 500 î.Cr. au fost adăugate alte scrieri. Scopul lor era să stabilească un sistem rigid de clase  sociale. Un imn spune cum patru clase au ieşit din capul, braţele, coapsele şi picioarele zeului creator, Brahma.  Cele patru clase erau: Brahmanii sau preoţii; Cşatria sau războinicii şi nobilii; Vaisia sau ţăranii şi Sudra sau  sclavii. Primele trei clase se puteau bucura de tot ceea ce oferea religia lor, pe cînd Sudra nu erau admişi nici  măcar să asculte citirea Vedelor sau să le folosească în găsirea mîntuirii.

Patru etape şi patru obiective în viaţa hindusului

Brahmanii au prezentat un sistem complex pentru obţinerea mîntuirii, pentru membrii primelor trei clase  privilegiate. Fiecare băiat Hindu este în primul rînd iniţiat (fetele nu sînt vrednice să fie menţionate conform  acestui sistem!). După iniţiere e privit ca „născut a doua oară”. Apoi el parcurge patru etape ale vieţii:

1. student;

2. capul familiei cu soţie şi copii;

3. călugăr care meditează în căutarea iluminării;

4. rătăcitor fără  cămin, care a renunţat la toate lucrurile lumii.

Hindusului îi sînt fixate patru obiective în viaţă:

1. să devină drept şi virtuos;

2. să posede lucruri materiale;

3. să se bucure de viaţă prin dragoste, plăceri şi aprecierea frumuseţii;

4. să obţină victoria spirituală în viaţă.

Scrierile Upanişadelor, compuse între anii 800 şi 300 î.Cr., susţin o altă cale pentru mîntuire. Aceste scrieri sînt  considerate de asemenea sfinte pentru hinduşi şi conţin o imagine asupra lumii complet străină pentru mintea  apuseană.

Upanişadele susţin că în afara acestei lumi se află Brahmanatman (ceva ca un Dumnezeu), singurul lucru care  exisă cu adevărat şi are sens. Ceea ce vede omul, lumea spaţiului şi timpului, se numeşte maya. Maya este doar  temporară şi nu are înţeles real. Totuşi, orice trăieşte şi respiră are un atman, sau suflet, care este o parte din  paramatman sau sufletul lumii. Fiecare atman individual, în timpul cît se află în maya, caută să ajungă înapoi în  paramatman. Pînă aici aţi înţeles? Bine, dar mai sînt încă multe lucruri de înţeles.

Reîncarnarea conduce, eventual, la Mokşa

Upanişadele susţin că singura cale prin care atman se poate reîntoarce acolo de unde aparţine, este  reîncarnarea, sau samsara. Atman-ul unei persoane poate începe sub forma unui vierme, apoi, prin moarte şi  renaştere merge din ce în ce mai sus în ordinea lucrurilor, pînă cînd devine o fiinţă umană. Odată ce atman-ul  s-a reîncarnat într-un trup omenesc, el trebuie să progreseze în clase sociale mai înalte.

Fiinţa umană poate atinge o clasă socială mai înaltă, urmîndu-şi darma – datoria sa de a împlini anumite lucruri în  clasa socială în care este. Acestea sînt obligaţiile morale, sociale şi religioase – ele sînt de importanţă vitală  pentru un hindu. O altă cale pentru eliberarea sufletului este Yoga, o disciplină care controlează dorinţele fizice  astfel încît atman-ul poate ieşi din ciclu de morţi şi renaşteri şi se uneşte cu paramatman. Odată ce atman-ul  şi-a pierdut identitatea prin contopire cu paramatman, sau realitatea adevărată, se spune că a trecut în mokşa  (veşnicie). Prin aceasta, şcoala vieţii a luat sfîrşit pentru hindu. El a fost promovat în veşnicie.

Hinduşii cred că lumea nu are valoare

Hindu crede că lumea aceasta nu are valoare reală deoarece nu este permanentă, iar singura realitate poate fi  percepută doar prin disciplină şi meditaţie intensă.

El crede că sufletul său a parcurs un lung ciclu de naşteri, morţi şi renaşteri şi că este condamnat să continue  acest ciclu pînă cînd va găsi eliberare în mokşa. El este convins că Upanişadele îi dau înţelepciunea de care are  nevoie, pentru a respinge această lume în favoarea paramatman-ului etern către care se mişcă sufletul său.  Învăţătura Upanisadelor are încă o influenţă mare asupra învăţătorilor religioşi Hindu, în special asupra acelora  prinşi în curentul Vendata.

Totuşi, în ciuda popularităţii de lungă durată, această învăţătură a avut şi critici în cadrul credinţei Hindu. De  pildă, în ceea ce priveşte eliberarea sufletului pentru a se „reîntoarce la Brahman”, aceasta este probabilă doar  după ce s-a ajuns în clasa socială a brahmanilor. Dar asta este foarte greu de realizat pentru marea masă de  analfabeţi care nu pot citi Upanişadele. Ei sînt condamnaţi la un ciclu fără sfîrşit de reîncarnări. În jurul anului  500 î.Cr., Gautama Buda a respins această concepţie, susţinînd că mîntuirea se poate obţine prin „calea de  mijloc”. Budismul însă a dispărut în India, aproximativ în anul 1000 d.Cr., cînd a apărut o nouă formă de Hinduism.  Acest „hinduism popular” a prins foarte repede. A apărut o nouă literatură, de pildă poemele epice ample  Ramayana şi Mahabharata. „Cîntecele zeilor” – Bogavad – Gita, care descriu o cale de mîntuire prin închinarea  faţă de zeul Krişna. Au apărut de asemenea Puranas, povestiri erotice despre zei, foarte populare între sătenii  hinduşi.

Noul Hinduism permite existenţa a 330 milioane de zei. Aproximativ 200 milioane de hinduşi venerează pe zeul  Vişnu, şi cred că el s-a revelat pe sine omului de cel puţin 10 ori, sub forma unei broaşte ţestoase uriaşe, sau ca  Buda sau ca Rama şi Krişana (eroii poemelor epice).

Alte milioane de hinduşi se închină zeului Şiva, zeul fertilităţii, ale cărui rituale sînt tot atît de degradante ca şi  cele ale popoarelor canaanite, a căror nimicire a fost poruncită de Dumnezeu copiilor lui Israel.

„Hinduismul popular arată că mîntuirea se poate obţine prin una din cele trei căi: calea faptelor – adică  urmîndu-şi „darma” proprie, calea cunoaşterii – aşa cum se arată în Upanişade, şi calea venerării unui zeu, de  pildă Vişnu sau Siva. Ultima cale este cea mai abordabilă de către clasele de jos (majoritatea indienilor) deoarece  oferă o cale uşoară pentru ca sufletele lor să urce într-o clasă superioară, sau eventual să se contopească cu  Mokşa.

Pentru omul apusean…

un talmeş-balmeş total dezordonat

Pentru gîndirea apuseană, Hinduismul apare ca un talmeş-balmes fără ieşire (fără speranţa de a putea fi  ordonat). Este plin de schimbări, adăugări şi contradicţii. Orice încercare de a-l aranja într-un sistem logic  seamănă cu încercarea de a repara un computer cu mănuşile în mîini şi cu ochii legaţi. Dar indienii se împacă  foarte bine cu complicaţiile Hinduismului, deoarece au crescut odată cu el, de la începutul istoriei lor. Este adînc  încrustat în cultura lor şi nici nu visează să-l pună sub semnul întrebării.

Acesta este cel mai important motiv pentru care Creştinismul nu a avut un impact însemnat asupra poporului  Indiei. Există, desigur, indieni care L-au acceptat cu bucurie pe Cristos, dar cei mai mulţi dintre ei au respins  Evanghelia deoarece ea pare că face parte prea mult din gîndirea apuseană străină celor mai mulţi indieni.

Cîteva forme de Hinduism au preluat unele idei creştine. Vendata este una dintre acestea. Conform acestei  forme de Hinduism, zeul creator Brahman s-a încarnat de mai multe ori în formă umană şi o va face din nou în  viitor. Buda, Cristos, Krişna şi mulţi alţii reprezintă încarnări ale lui Brahman. Aceştia sînt numiţi avatari  („Super-mîntuitori”).

Credincioşii Vendata îl consideră pe Sri Ramakrişna cea mai recentă încarnare a lui Brahman. Ramakrişna a trăit în  Bengal către sfîrşitul secolului XIX. Se spune că el a practicat toate disciplinele spirituale ale Hinduismului,  Creştinismului şi Islamului şi că el a ajuns de fiecare dată la o viziune a lui Dumnezeu. Astfel că el a putut  declara: „Adevărul este unul singur; înţelepţii îl denumesc în mod diferit”; şi „Credinţele diferite nu sînt decît căi  diferite ce duc la aceeaşi realitate -Dumnezeu”.

Vendata este deci tolerantă cu toate religiile. Aldoux Huxley, autorul cărţii „Brave New World”, şi unul dintre  discipolii înfocaţi ai Vendatei a spus: „Este perfect posibil pentru oameni să rămînă buni creştini, hinduşi, budişti  sau islamici şi totuşi să fie uniţi în acord deplin asupra doctrinelor de bază ale Filozofiei Veşnice”.

Dar ce spune Vendata despre Isus Cristos? Swami Prabavananda spune că un Hindu va accepta foarte uşor că  Cristos reprezintă o încarnare divină şi-L va adora fără rezerve, exact aşa cum îl venerează pe Krişna sau pe alt  avatar (învăţător) pe care l-a ales. Dar el nu-L poate accepta pe Cristos ca pe singurul Fiu al lui Dumnezeu”.

Ce a gîndit Gandi despre Isus Cristos

Marele lider Indian Mohandas K. Gandi a făcut o afirmaţie similară: „Este prea mult ca să cred că Cristos este  singurul Fiu întrupat al lui Dumnezeu. Şi că numai cel care crede în El poate avea viaţă veşnică. Dacă Dumnezeu  ar putea avea fii, noi toţi am fi fiii Săi. Dacă Isus era ca şi Dumnezeu… atunci toţi oamenii ar putea fi asemenea  lui Dumnezeu, ar putea fi ca Dumnezeu”! Gandi a spus că el nu poate crede că a existat ceva miraculos sau  misterios în moartea lui Cristos pe cruce.

Gandi ca şi alţi hindu, nu a putut accepta răspunsul creştin la problema păcatului. Şi totuşi simţea o nevoie  adîncă pentru salvarea din păcat. El a scris: „Este o tortură fără întrerupere faptul că mă simt încă foarte  departe de El, Cel care guvernează, după cum bine ştiu, fiecare respiraţie a vieţii mele şi a Cărui progenitură  sînt. Ştiu că sînt ţinut departe de El din cauza patimilor rele din mine, dar nu mă pot depărta de ele”.

Cît de minunat ar fi fost dacă Gandi ar fi putut spune împreună cu apostolul Pavel: „O, nenorocitul de mine! Cine  mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, Domnul nostru!…  Acum dar nu este nici-o osîndire pentru cei ce sînt în Cristos Isus” (Romani 7:24-25; 8:1).

Isus Cristos: problema critică

Isus Cristos este subiectul dificil asupra căruia Hinduismul şi creştinismul nu se înţeleg. Hindu crede că Dumnezeu  S-a încarnat de multe ori în istoria omului. Biblia arată că Dumnezeu S-a încarnat o singură dată în toată istoria  umană. Iar El nu a făcut asta pentru a învăţa pe om ci pentru „ca să poarte păcatele multora” (Evrei 9:28). Cînd  El va veni din nou, o va face ca Judecătorul puternic al celor vii şi al celor morţi (vezi Apocalipsa 20:11-15).

Cristos a adus dovezi pentru revendicările Sale. În Ioan cap. 5, sînt citate: mărturia lui Ioan Botezătorul (v. 33);  lucrările Sale proprii (v. 36); mărturia Tatălui (v. 37); şi Scripturile (v. 39).

Învierea lui Cristos este o altă piatră de poticnire pentru Hinduşi. Creştinul respinge învăţătura hindusă despre  reîncarnarea continuă şi credinţa lor că Cristos este doar un alt învăţător – avatar (super mîntuitor).

Crezul Vendata afirmă: „Noi nu respingem pe nimeni, fie el ateu, monist, politeist, agnostic sau teist. Singura  condiţie pentru a fi discipol o reprezintă modelarea unei personalităţi, dintr-o dată, la modul cel mai larg şi cel  mai intens. Noi nu insistăm asupra unui anumit cod de morală… Fiecare este binevenit cu particularităţile sale,  dar el nu are dreptul să critice comportarea altora”.

Prin contrast, Biblia ne spune că Dumnezeu a venit în Cristos. De ce a intrat El în istoria umană? El a venit ca să  moară pentru mîntuirea omului. Biblia ne învaţă că El a înviat. Dar, pentru hindu, Cristos este doar unul dintre  mulţii, marii învăţători; nu este deci nevoie de mîntuire deoarece ei nu recunosc realitatea păcatului.

De ce este prea mic dumnezeul hindus?

De fapt, Hinduismul este mai degrabă o filozofie decît o teologie (O ştiinţă despre Dumnezeu). Hindu face foarte  mult caz de („măreţia”) „imensitatea” zeului său impersonal – Brahma – acel „dincolo de” şi în „spatele realităţii”.  Şi unde îl caută oare hindusul pe Brahma? În el însuşi. Pentru hindus, omul este Dumnezeu. Dumnezeul hindus  este prea mic. Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său (vezi 1 Ioan  5:11-12). Dacă-L avem pe Fiul, avem viaţa veşnică (nu o serie de reîncarnări mitice, absolut neverificate). Dacă  nu-L avem pe Fiul, avem felul de viaţă a lui Gandi: „… o tortură neîntreruptă… încă atît de departe de El…”.

Creştinul, trebuie să fie atent la cuvintele lui Pavel: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o  amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Cristos.

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei  domnii şi stăpîniri” (Coloseni 2:8-10).

Care este diferenţa?

Ce cred „Creştinii”

DUMNEZEU

1. Fiinţă sprirituală, personală în trei persoane, ca  Tată, Fiu şi Duh Sfînt (Matei 3:13-17; 28:19; 2  Corinteni 13:14).

ISUS CRISTOS

2. Cristos este singurul născut din Dumnezeu Tatăl. El  este Dumnezeu, dar este şi om fără păcat; şi El a murit  pentru răscumpărarea noastră (Ioan 1:13-14; 10:30;  8:46; Evrei 4:15; Marcu 10:45; 1 Petru 2:24).

PĂCAT

3. Păcatul este rebeliunea trufaşă şi independenţa  care separă pe om de Dumnezeu. Este falimentul în a  împlini standardele fixate de Dumnezeu pentru om în  Cuvîntul Său. Păcatul trebuie pedepsit, consecinţa sa  fiind separarea omului de Dumnezeu (Romani 3:23;  6:23).

MÎNTUIRE

4. Omul este justificat prin moartea sacrificială şi prin învierea  lui Isus Cristos (Romani 3:24; 1 Corinteni 15:3).

 Ce cred „Hinduşii”

 DUMNEZEU

 1. Brahman este o fiinţă eternă abstractă, fără formă  şi fără atribute. Ia forma trinităţii ca şi a milioane de  zei mai mici.

ISUS CRISTOS

2. Cristos este doar una din multele încarnări ale lui  Dumnezeu, sau unul din fii lui Dumnezeu. El nu a  fost singurul Fiu al lui Dumnezeu. El nu a fost mai  divin decît oricare om şi nu a murit pentru păcatele  omului.

PĂCAT

3. Binele şi răul sînt termeni relativi. Orice ajută este  bine; orice împiedică este rău. Omul nu poate evita  „împiedicarea” de aceste obstacole în străduinţa sa de  a se cunoaşte pe sine. Dacă el nu reuşeşte în viaţa în  aceasta, va încerca din nou în altă formă reîncarnată.

MÎNTUIRE

4. Omul este justificat prin devoţiune,  meditaţie, fapte bune şi auto-control.

Mai multe materiale pentru Theophilos  şi cărţi electronice găsiţi pe Internet la:

  www.theophilos.3x.ro

Marea Britanie: Toti elevii trebuie sa invete despre cuplurile de același sex, indiferent de religia lor

 Info Crestin  22/02/2019

Ofsted spune că școlile trebuie să-i învețe pe elevi despre cuplurile de același sex

Toți copiii trebuie să învețe despre cuplurile de același sex, indiferent de originea lor religioasă, spune șeful Ofsted.

Ofsted este Biroul pentru standarde în educație, servicii și competențe pentru copii, un departament non-ministerial al guvernului britanic, care raportează Parlamentului. Ofsted este responsabil pentru inspectarea unei serii de instituții de învățământ, inclusiv a școlilor de stat și a unor școli independente.

Sute de părinți au protestat în fața unei școli din Birmingham împotriva faptului că îi învață pe elevi despre cuplurile de același sex și despre identitatea de gen.

Inspectorul șef din Ofsted, Amanda Spielman, a declarat pentru BBC că este crucial pentru copiii să fie expuși unor diferențe în societate.

Ea a spus că este important ca și copiii să știe că „există familii care au două mame sau doi tati”.

Părinții credinței musulmane și creștine au organizat demonstrații în afara școlii comunității Parkfield din zona Alum Rock a orașului, unde copiii sunt învățați despre cupluri de același sex prin cărți de povești.

Protestatarii au afirma ca lecțiile, parte din programul „Fără Discriminare”, contrazic credința lor.

Ei au susținut că șeful asistentului Andrew Moffat, care a început lecțiile și este homosexual, a „promovat credințele și convingerile personale despre acceptabilitatea universală a homosexualității ca fiind normală și moral corectă”.

Dar doamna Spielman a spus că lecțiile au fost „de a se asigura că ei [copiii] știu că unii oameni preferă să nu se căsătorească cu cineva de sex opus și că uneori există familii care au două mame sau doi tati.

„Este vorba de asigurarea faptului că acei copii care se întâmplă să realizeze că ei înșiși nu se potrivesc unui model convențional știu că nu sunt răi sau bolnavi”.

În lumina protestelor, doamna Spielman a spus că trebuie să existe o „explorare atentă a soluțiilor de compromis”, dar lecțiile care acoperă subiectele LGBT au fost importante.

Citeste mai departe aici

https://www.infocrestin.com/marea-britanie-toti-elevii-trebuie-sa-invete-despre-cuplurile-de-acelasi-sex-indiferent-de-religia-lor/?

De ce Dumnezeu a exterminat anumite popoare | Adevărul despre Adevăr

#AdevărulDespreAdevăr #MoldovaCreștină #Istorie

Publicat pe 4 aug. 2016

#AdevărulDespreAdevăr #MoldovaCreștină #Istorie De ce Dumnezeu a exterminat anumite popoare? Care este diferența între Dumnezeu care a exterminat anumite popoare și Alah care poruncește în Coran să fie nimiciți acei care nu cred.

Conturi ale susținătorilor pro-viață blocate de Twitter. Victimele cenzurii acuză implicarea în decizia Twitter a Planned Parenthood, principala rețea de avorturi din SUA

Twitter a blocat două conturi ale activiștilor pro-viață, Terrisa Bukovinac, care administrează contul Pro-life San Francisco și Eric Cochran. Cei doi se fac „vinovați” de publicarea de informații privind identitatea celor 14 angajați ai rețelei de avorturi Planned Parenthood (PP), filmați în timp ce negociau vânzarea de organe și țesuturi ale copiilor avortați.

Informațiile au legătură cu procesul lui David Daleiden, directorul organizației anti-avort Center for Medical Progress. În 2015, Daleiden împreună cu partenera lui Sandra Merritt au realizat, sub acoperire, mai multe filmări în care angajați ai PP își exprimau disponibilitatea să vândă părți din rămășițele copiilor avortați. În loc să ia măsuri pentru investigarea cazului, Kamala Harris, procuror general la acea vreme al statului California, s-a îndreptat împotriva lui Delaiden și a organizației lui, pe care i-a anchetat și trimis în judecată pentru încălcarea intimității, prin filmarea fără consimțământ și pentru intenția de a cumpăra țesuturi și organe ale copiilor avortați. Harris a făcut percheziții la domiciliul lui Daleiden și a confiscat toate materialele care incriminau PP. Kamala Harris, fost procuror general al districtului San Francisco, apoi al statului California, în prezent senator și candidat la președinția SUA, este o puternică susținătoare pro-avort și o apropiată a PP, de a cărei finanțare a beneficiat în toate campaniile pentru funcțiile pe care le-a ocupat sau le ocupă în momentul de față.

Twitter i-a somat pe Cochran și Bukovinac să șteargă postările cu numele lucrătorilor PP. Aceștia au refuzat și au invocat faptul, perfect adevărat, că în spațiul public a fost deja dezvăluită identitatea celor 14 angajați PP, cu milioane de vizualizări, unii dintre aceștia apărând ei înșiși în public. În urma refuzului, Twitter le-a blocat conturile.

Judecătorul în cazul Daleiden a decis că numele sau orice altă informație privind identitatea celor 14 nu trebuie să apară în spațiul public, decizie puternic susținută de acuzare, Johnette Jauron, adjunct al procurorului general fiind de părere că dezvăluirea identității ar pune în pericol siguranța acestora. Avocatul lui Merritt susține, însă, că motivul real al interzicerii publicării oricăror informații privind identitatea celor 14 angajați PP este acela de a nu permite redifuzarea în spațiul public a materialelor video care îi incriminează (acestea au fost blocate imediat după difuzare de către Kamala Harris). Avocatul consideră că acestea sunt o dovadă clară a ilegalităților comise de PP și angajații săi și ar arăta opiniei publice că procesul împotriva lui Delaiden și Merritt se bazează pe o minciună.

Avocatul lui Daleiden consideră procesul împotriva clientului său o vendetă politică, orchestrată de PP și politicienii apropiați de rețeau de avorturi, cum ar fi, de exemplu, Kamala Harris. Investigațiile sub acoperire ale organizației lui Daleiden au scos la iveală numeroase atrocități comise în clinicile PP de pe întreg teritoriul SUA. În urma acestor dezvăluiri, comisii din camerele Congresului SUA, dar și din legislativele mai multor state s-au sesizat și, după ce au analizat dovezile au recomandat Departamentului de Justiție să investigheze PP, deoarce există indicii clare ale încălcării legilor de către rețeaua de avorturi. PP a negat, în mod repetat, toate acuzațiile și a invocat faptul că materialele video ar fi fost editate. O expertiză a unui laborator independent a demonstat, însă, că înregistrările sunt autentice, iar în acestea apar cei 14 angajați ai PP care negociază cinic și chiar glumind prețul inimilor, plămânilor, creierelor sau altor părți din trupurile micuților avortați.

În contextul cele prezentate, este foarte plauzibilă afirmația lui Bukovinac, care a declarat că „vizarea în mod selectiv a organizației noastre este ori pur și simplu discriminare ori o cedare jalnică în fața presiunilor PP și National Abortion Federation”. Având în vedere că Twitter are deja o istorie în ceea ce privește blocarea conturilor susținătorilor pro-viață, înclinăm să credem că ambele variante sugerate de Bukovinac sunt adevărate. Dacă PP cheltuiește zeci de milioane de dolari pentru a-și impune favoriții în toate forurile legislative sau judecătorești din SUA, nu vedem de ce ar „neglija” rețelele de socializare, atât de importante, pentru promovarea lobby-ului pro-avort și denigrarea sau reducerea la tăcere a susținătorilor pro-viață, prin blocare conturilor, în special ale celor care vorbesc despre ilegalitățile și atrocitățile comise de rețeaua de avorturi în scopul creșterii profiturilor organizației.

Sursă: lifenews.com

http://stiripentruviata.ro/conturi-ale-sustinatorilor-pro-viata-blocate-de-twitter-victimele-cenzurii-acuza-implicarea-in-decizia-twitter-a-planned-parenthood-principala-retea-de-avorturi-din-sua/?fbclid

Chuck Norris: „Oameni buni, succesul meu nu are nimic de-a face cu norocul, ci cu Dumnezeu”

După ce Chuck Norris a renunțat la faima Hollywood-ului, actorul povesteste cum a ajutat copiii și adolescenții să depășească intimidarea și să-și recastige increderea in sine.

Când Norris a fost elev, a suferit si a foat agresat fizic din partea băieților mai în mari, de aceea, când părăsea școala el se grabea tot timpul sa plece acasă, pleca cât de repede putea. Aceasta a fost o realitate cruda, trăită de actor și din pacate si în prezent sunt afectati foarte mulți copii care suferă si sunt agresati fizic.

Băiatul timid care a suferit la școală, a învățat mai târziu artele marțiale în Coreea, în timp ce lucra la Forțele Aeriene. În acel moment, Carlos Ray Norris i s-a dat porecla „Chuck”.

Chuck Norris s-a născut pe 10 martie 1940 în Ryan, Oklahoma, în sânul unei familii sărace cu trei copii, s-a înrolat în Forţele Aeriene imediat după terminarea liceului, pentru a-şi întreţine mama şi cei doi fraţi mai mici.Chuck Norris a servit în Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, şi a devenit expert în arte marţiale.

El şi-ar fi dorit să fie poliţist, dar fiind trimis într-o misiune militară în Osan Air Base din Coreea de Sud, a fost atras de artele marţiale (tang soo do şi judo) .Când și-a terminat serviciul militar în 1962, a continuat să predea lectii în școli de arte martiale și să exceleze în competiții.

Din copilărie, Norris era creștin. El și-a predat viața lui Isus la vârsta de 12 ani și a participat la o cruciadă evanghelică prezentata de Evanghelistul Billy Graham. Dar culmea, ca la Hollywood nimeni reuseste prea mult să-si pastreze credința in Dumnezeu.

A devenit celebru după ce a apărut în filmul Way of the Dragon, în care a jucat alături de Bruce Lee. Apoi a urmat o serie de filme care i-au adus faima. De asemenea, acesta a jucat pentru mai mulţi ani (1993-2001) în serialul Walker, Texas Ranger. S-a căsătorit cu Dianne Holecheck în 1958, iar în ‪1963 s-a născut primul lor‬ fiu, Mike.

Chuck Norris are 9 nepoţi acum. El și soția sa au lansat Fundația Kickstart pentru a implementa cursuri de arte marțiale legate de predarea morală în școlile publice.

După ce s-a retras din Forţele Aeriene, Norris a început să participe la mai multe turne de arte marţiale, mai târziu şi-a fondat propria şcoală numită Chun Kuk Do. El a câștigat titlul de campion la categoria mijlocie de arte martiale „Lumea Professional full-contact“, în 1968 – a deținut titlu până cand s-a pensionat în anul 1974.

Programul, consolidează auto-apărarea si increderea in sine,a copiilor și a adolescenților, acest program a ajuns până la 6.500 de școli. „Artele marțiale sunt o filosofie care transmit în mod practic principiile Bibliei”, a spus Norris.

„Chiar dacă nu putem vorbi despre Isus, putem vorbi despre ceea ce spune Isus în Biblie: dragoste pentru aproapelui tău, de a fi o persoană bună” Norris nu a fost intimidat și chiar isi împărtășește credința sa la Hollywood.

Ca parte a acestui lucru, el a făcut tot ce putea pentru a promova filmul „Patimile lui Hristos” de Mel Gibson. Vorbind despre succesul carierei sale, Chuck Norris își amintește că nu are nimic de-a face cu norocul, ci cu un scop bine definit.„Oamenii vin la mine și spun,„Chuck, tu ești cel mai norocos tip pe care-l stim, pentru că esti un campion mondial la karate, esti un star de cinema și de televiziune“, a spus Norris.

El spune cu zâmbetul pe fata și le răspunde ca acel noroc, nu are nimic de-a face cu realitatea. .,,Succesul meu nu are nimic de-a face cu norocul, ci cu Dumnezeu.” În prezent, Chuck Norris este implicat în politică, fiind un conservator devotat, scrie cărţi despre importanţa exerciţiilor fizice, dar şi despre creştinism.

Accident mortal la Nădab. Trei maşini și un camion cu butelii, implicate

De Ioana Costas

Reactualizat la:
O persoană a decedat, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs, joi după amiaza, în zona satului Nădab. Traficul rutier este blocat pe DN 79 (Arad-Oradea), circulația rutieră fiind deviată prin satul Nădab.

NĂDAB. Un echipaj de descarcerare din cadrul Gărzii nr. 2 de Intervenție Chișineu Criș a intervenit pentru scoaterea persoanei decedate – un bărbat – dintr-unul din autoturismele implicate în accident. Potrivit primelor informații, autoturismul în care se afla persoana decedată s-a răsturnat în urma impactului. Pentru celelalte victime ale accidentului au intervenit, pentru acordarea primului ajutor, echipaje SMURD și din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme și un camion care transporta butelii. Primele indiciii arată că accidentul rutier s-ar fi produs din cauza unei depășiri neregulamentare.

„În urma accidentului au rezultat trei victime. O persoană, din nefericire, a decedat. O altă persoană a suferit un traumatism cranian și este confuză, iar a treia victimă a suferit traumatisme minore. Au fost alocate trei echipaje al ambulanței”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, dr. Maria Raveca Nicoară, managerul general al Serviciului Județean de Ambulanță Arad.

UPDATE: În urma cercetărilor efectuate la fața locului polițiștii au stabilit cauzele producerii accidentului de la Nădab, unde un tânăr de 29 de ani, din Sântana, a decedat.
“Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că un bărbat de 61 de ani, din Timișoara, a condus un autoturism pe DN 79, și în momentul efectuării unei depășiri a intrat în coliziune cu un autocamion care se deplasa din sens opus, condus de un bărbat din județul Argeș, apoi în coliziune laterală cu un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din Chișineu-Criș și apoi într-o altă coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat din Sântana. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto din Sântana, în vârstă de 29 de ani și rănirea ușoară a șoferului vinovat și a bărbatului din Chișineu-Criș, în vârstă de 36 de ani. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat agent șef de poliție Claudia Iuga, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Arad.

http://www.aradon.ro/accident-mortal-la-nadab-trei-masini-si-un-camion-cu-butelii-implicate/2200984?fbclid=IwAR39A9_riJSOGSc1sF8XZFyQAKsk29vj1f5Hl3oNc7KKb0-2jfCb4_dZmr0

Sport și studiu biblic, un nou mijloc de a cuceri tinerii pentru Cristos în Madagascar

  21-02-2019 21:44:42

În urmă cu doi ani am început un proiect și o colaborare mai strânsă între noi, familia Șaitiș (Marcel și Ioana), reprezentând Misiunea Română „Joy 4 Madagascar”, CRST (Centrul Român de Studii Transculturale din Agigea), condus de Directoarea Ina Hrișcă și APME (Agenția Penticostală de Misiune Externă), condus de păstorul Ghiță Rițișan.

Proiectul privea crearea unui cadru pentru stagiul misionar al unor studenți cu „profil misionar” din anul al doilea, studenți la CRST, care să vină pentru 6 săptămâni la noi și să lucreze alături de noi în proiectele Misiunii Joy 4 Madagascar: lucrări spirituale, educaționale, de ajutorare sau chiar medicale, dacă este cazul și există specializarea studenților.

Anul trecut a venit la noi Denisa Moldovan. Stagiul ei a fost un adevărat succes și binecuvântare pentru noi și pentru ea, așa că a revenit ca misionară alături de echipa noastră acum o lună. Așteaptă viză pe termen lung și suntem încântați să ne fie parteneră de lucrare.

Anul acesta, pentru luna ianuarie până în 18 februarie, l-am avut ca student stagiar în misiune pe Daniel Silaghi, din Oradea.

Când am discutat cu Daniel ce ar dori să facă, am fost surprins: evanghelizare prin sport. Sincer, nu am mai întâlnit un asemenea mod de a pune două lucruri împreună: evanghelizare și sport. Asta pentru că eu nu sunt un sportiv și pentru că sunt probabil mai conservator ca și stil de gândire evanghelic.

Am discutat cu echipa Joy 4 Madagascar, cei mai apropiați din echipă și am văzut că fața lor strălucea de bucurie. Ei mi-au spus că va prinde acest mod de a evangheliza prin sport.

  • Am ales două moduri în care să lucreaze Daniel: Să meargă miercuri, joi și vineri la cele trei școli partenere: Le Manoro, Les Moineaux Rouges și Les Pigeons și să se implice în orele lor de Educație Fizică și Sport (EPS), predându-le în același timp lecții biblice.
  • Să creez o echipă „ad-hoc” de fotbal din tinerii din Bisericile Penticostale Assemblée de Dieu și să folosim fotbalul ca să atragem tinerii și oamenii alături de teren, apoi să le vestim Evanghelia. Trebuia să atingem toate cele 12 cartiere ale orașului Antsirabe, având meciuri miercuri după amiaza și sâmbătă după amiaza.

Prima variantă, cea legată de Educația fizică și Evanghelia predată în școală la orele de Educație Fizică și Sport mi se părea fezabilă, iar rezultatul a fost cu adevărat o mare binecuvântare. Daniel a fost constant, iar în proiect ne-a ajutat atât Denisa Moldovan, care îl traducea miercuri la Le Manoro (Izvorul), Florin Popa la Les Moineaux Rouges (Vrăbiuțele Roșii), iar eu ieșeam din oraș și mergeam vinerea cu el la Les Pigeons (Porumbeii).

Daniel a ținut cu seriozitatea studii biblice legate de viețile unor oameni ai lui Dumnezeu: Ehud (Judecători 3 – despre handicapuri și puterea lui Dumnezeu care vine dintr-o relație strânsă cu El), Barac și Debora (lucrul în echipă – Judecători 4), Ghedeon (Judecători 6 – încrederea în Dumnezeu) și Pavel (revelația și întâlnirea lui cu Hristos pe drumul spre Damasc – Faptele Apostolilor 9).

Alături de aceste lecții biblice ne-a vorbit tuturor despre importanța mișcării, beneficiile sportului sau ale dezvoltării armonioase a corpului). Cei de la Les Moineaux Rouges nu doreau să facă sport cu copiii din clasele mici, că spuneau că sunt prea slabi, nu prea mănâncă pe acasă și ar putea leșina în urma mișcării de la Educație Fizică și Sport. La finalul celor 4 lecții, îi tot mulțumeau atât lui Daniel, cât și mie pentru că i-am ajutat să vadă diferit lucrurile. Copiii erau plini de energie și bucurie și jucau fotbal cu o minge, îngrămădiți pe un mic teren din curtea școlii.

Lecțiile biblice au fost foarte valoroase și au binecuvântat atât pe copii, cât și pe profesorii care au ascultat aceste lecții. Ne-am rugat de fiecare dată cu ei, pentru ei și pentru profesorii lor.

Cel de-al doilea proiect s-a concretizat într-un turneu de fotbal și evanghelizare numit ”Speranța Campionilor”. Mizam pe câteva lucruri: am creat tricouri atrăgătoare pentru echipa Joy4Madagascar, am avut un set de tricouri pentru „adversari”, ca să vadă că îi respectăm, am avut un arbitru oficial (prieten) care arbitra, am stabilit reguli clare (nu jucăm pentru scor, ci pentru relaxare și avem ca scop evanghelizarea oamenilor), am avut două difuzoare mari și doi-trei dintre păstori comentau meciul de pe marginea terenului, iar apoi, în pauză și la final de meci, făceam evanghelizare.

Am crezut că vom avea problemă să ne creăm o echipă, dar fiecare biserică s-a implicat din plin, așa că la un moment dat aveam peste 40 de tineri și 6 păstori dornici să intre în teren și să joace, iar apoi stăteau la evanghelizare (unii dintre ei chiar au avut nevoie să fie evanghelizați), dădeau broșuri oamenilor care ascultau și au creat o relație care nu exista înainte între ei.

În loc de 12 meciuri, câte ne-am propus, am avut doar 10 meciuri. La unele dintre ele am participat și 300 de persoane, pe care i-am strâns apoi în jurul nostru și cărora le-am vorbit despre Domnul Isus Hristos, chemându-i la o decizie clară pentru viața lor. La altele, au fost 40-50 de persoane, în afară de echipa adversă.

Acest turneu a adus împreună tinerii din mai multe biserici și ne-a făcut să întărim relații și prietenii pe care era greu să le stabilim în alte feluri.

Nu sunt un mare fan „fotbal”, însă Turneul „Speranța Campionilor” m-a pus în postura de a predica despre „Speranța noastră – Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu”, despre „a fi Campion în meciul vieții, fapt care se poate doar avându-L pe Hristos ca Mântuitor și Domn”, despre faptul că „cu Dumnezeu în viața noastră, suntem Campioni”, despre lupta împotriva ispitelor și păcatului, folosind analogiile sportive folosite de Apostolul Pavel pentru a-i chema la împăcare cu Dumnezeu (Filipeni 3, Coloseni 1, 1Corinteni 9, 2Corinteni 10, Efeseni 6, 1Timotei6:12, Evrei 12).

Daniel Silaghi și-a terminat stagiul misionar la noi. Ne-a împins puțin limitele minții și ne-a pus creativitatea la încercare, însă ceea ce a ieșit de aici ne-a binecuvântat pe toți. A fost binecuvântată lucrarea lui Dumnezeu din orașul Antsirabe și împrejurimi. Suntem mulțumitori că a venit la noi, suntem mulțumitori că am lucrat împreună. Ne-am întâlnit cu păstorii Bisericilor Penticostale Assemblee de Dieu la o ultimă masă, împreună cu Daniel. Toți au fost recunoscători pentru acest mod „atipic”, dar fructuos de a lucra împreună. Tinerii lor au fost încântați. Vor să continue.

Pentru Joy4Madagascar, a fost un pas înainte și a fost o expunere la un nou mod de a lucra. Dar am câștigat de aici multe: oameni intrați în Împărăția lui Dumnezeu, tineri apropiați de misionarii români, prieteni pentru viitor. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate!

Autor: Marcel Saitiș

Misionar român în Madagascar

https://www.stiricrestine.ro/2019/02/21/sport-si-studiu-biblic-un-nou-mijloc-de-a-cuceri-tinerii-pentru-cristos-in-madagascar/?

Suedia testează solicitanţii de azil pentru a determina dacă sunt creştini „adevăraţi”

   22-02-2019 07:23:35

Ce spune Matei 10:34? Ce lucruri sunt interzise în creştinism? Poţi să enumeri care sunt sacramentele bisericii?

Dacă întrebările de mai sus ţi se par dificile, atunci consideră-te norocos că nu trebuie să ceri azil politic în Suedia.

De o bună bucată de timp, Comitetul Suedez pentru Migrare vrea să facă o diferenţă între „adevăraţii” convertiţi de la islam la creştinism, care riscă persecuţia în ţara de origine, şi cei „falşi”, care vreau doar o cale simplă de a obţine azil, prin obligația de a răspundela un set de întrebări.

Cum Suedia este o ţară laică, cei mai mulţi dintre oficialii care formulează respectivele întrebări nu sunt ei înşişi creştini. Mai mult, ei nu a nici cunoştinţe de bază despre creştinism.

Michael Greenholm, un pastor suedez din Uppsala, şi editor şef  al portalului „Penticostalii şi Carismaticii pentru pace şi dreptate” a conceput un test denumit „Sunt creştin?”, bazat pe întrebările pe care Comitetul pentru Migraţie le-au adresat convertiţilor de-a lungul anilor.

În afară de cele trei întrebări de mai sus, testul include şi întrebări cum ar fi: „Câte părţi are Noul Testament?”, „Ce diferenţe sunt între Biserică Ortodoxă şi cea Protestantă?”, precum şi întrebări despre chestiuni mai controversate cum ar fi: „Ce părere ai despre faptul că Noul Testament ar fi împotriva femeilor?”

Testul s-a viralizat în scurt timp. Pastori, preoţi, teologi, celebrităţi şi oameni obișnuiți au răspuns la întrebări şi şi-au împărtăşit răspunsurile cu prietenii pe reţelele sociale. În patru zile, la test au participat peste 100.000 de persoane. Doar 300 dintre ei (0,3%) au obţinut un scor de peste 60% de răspunsuri corecte.

Testul „Sunt creştin?” a dus la o dezbatere aprinsă. Cei mai mulţi oameni sunt de acord că întrebările sunt prea grele, şi nu sunt relevante pentru a determina dacă credinţa cuiva este autentică sau nu. Unele întrebări nu fac altceva decât să arate părtinire şi ignoranţă cu privire la ce reprezintă cu adevărat credinţa creştină.

Conform Consiliului Bisericilor din Suedia, preoţii şi pastorii sunt mai competenţi pentru a recunoaşte o credinţă creştină reală. Mai degrabă, mărturia acestora ar putea fi relevantă în acest tip de investigaţii.

Comitetul de Migrare a dat răspunsuri contradictorii. Reprezentanţii acestuia au apărat întrebările care sunt folosite şi în aceeaşi zi au negat că se folosesc astfel de întrebări în interviuri.

În ultimele săptămâni, s-au aflat detalii despre  multe alte exemple de întrebări ridicole folosite în interviuri. În decembrie 2018, un convertit a fost etichetat ca nesincer pentru că nu putea spune ce reprezintă Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.  Cu puţin timp înainte, altui convertit i s-a spus că nu poate evangheliza pentru că „biserica din Suedia nu face misiune.”

Un fapt şi mai absurd s-a petrecut atunci când unui convertit i s-a cerută să recite Tatăl Nostru. Traducătorul a interpretat eronat cu „izbăveşte-ne de accidente rutiere” lucru care a determinat condamnarea la deportare a celui investigat, pentru că formularea „izbăveşte-ne de accidente rutiere” a fost considerată suspicioasă.

Sursa: Christian Post

https://www.stiricrestine.ro/2019/02/22/suedia-testeaza-solicitantii-de-azil-pentru-a-determina-daca-sunt-crestini-adevarati/?

Alfa Omega in obiectiv – 21 februarie 2019

 21.02.2019  |    Noutati Alfa Omega  |

In editia din aceasta saptamana la Alfa Omega in obiectiv: Redirectioneaza 2% din impozitul pe venit – https://alfaomega.tv/doilasuta! Acord pentru folosirea datelor personale (GDPR) – https://alfaomega.tv/acord; Prezentare revista Alfa Omega TV Magazin; Interviu: Alexandru Buzila (Rep. Moldova) – despre conferinta de femei de la Mamaia si impactul canalului Alfa Omega TV; Interviu: Gigel Olariu – despre viziunea Centrului Precept Ministries Romania; Joyce Meyer – DVD pachet promotional : O viata; Campul de batalie al mintii; Nu mai fi suparat pe tine insuti; Fii increzator; Scapa de teama si ingrijorare;

Resurse recomandate in aceasta saptamana: carte, Femeile, arma secreta a lui Dumnezeu, de Ed Silvoso; carte, Ungerea Divina pentru afaceri, de Ed Silvoso; carte, Rugaciunea de evanghelizare, de Silvoso; carte, Ekklesia, de Ed Silvoso

Sursa: https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/10168-alfa-omega-in-obiectiv-21-februarie-2019
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

https://alfaomega.tv/alfa-omega-tv/noutati-alfa-omega/10168-alfa-omega-in-obiectiv-21-februarie-2019#axzz5gNCfTxso

SEMINAR INTREG GRATUIT – Momeala satanei – John Bevere

18.02.2019  |    Noutati Alfa Omega  |   149  |     Timp de citire: 1 min

Un seminar de 6 sesiuni susținut de John Bevere, despre cum să nu îl lăsăm pe Satan să aibă câștig de la noi. Momeala Satanei da in vileag una dintre cele mai inselatoare curse pe care le foloseste Diavolul pentru a-i indeparta pe credinciosi de voia lui Dumnezeu: ofensa. Cei mai multi oameni care-i cad in plasa nici macar nu-si dau seama de starea lor. Nu te lasa pacalit! Te vei infrunta cu diferite ofense si depinde de tine modul in care acestea iti vor afecta relatia cu Dumnezeu. Raspunsul tau iti va determina viitorul. Daca actionezi corect in fata jignirii, vei deveni o persoana mai puternica, nu una plina de amaraciune.

……………………………………………..

François, tânăr cu Sindrom Down: Lăsați-ne să trăim!

 05.02.2019  |    Sectiunea ProViata  |   460  |     Timp de citire: 2 min

Discursul unui tânăr cu sindrom Down a emoționat zecile de mii de persoane prezente la Marșul pentru Viață din Paris. François reclamă faptul că medicina și știința resping persoanele cu Sindrom Down prin depistarea din timpul sarcinii și recomandarea avortului.

„Dragi prieteni, sunt François, am 20 de ani și sunt bucuros să vă văd pe toți aici. Sunt bucuros să văd atât de mulți oameni mărșăluind pentru viață. Sunt bucuros pentru că astăzi ați mărșăluit un pic și pentru mine. Asta îmi încălzește inima. Eu știu că în Franța persoanele ca mine sunt depistate deja din pântecele mamei. Există oameni care nu vor să ne lase să trăim. Dar tata și mama m-au iubit și m-au primit. Eu lucrez și sunt mândru de munca mea. Și colegii mei sunt mândri de treaba pe care o fac. Locuiesc într-un cămin, împreună cu alți adulți. Sunt fericit. Am o familie genială. Am prieteni grozavi. Știu să citesc, știu să scriu. Joc și fotbal. Sunt un om ca voi, am o inimă ca a voastră, am totul ca voi și am și un cromozom în plus! Am dreptul să trăiesc așa cum aveți și voi. Viața mea e frumoasă și cu trisomia 21. Este frumoasă chiar dacă e greu uneori handicapul meu. Prieteni, nu trebuie să încetăm să mărșăluim pentru viață! Noi, cei cu trisomia 21, nu vrem să fim suprimați. Vrem să trăim. Medicina și știința trebuie să ne îngrijească și să ne vindece, nu să ne respingă! Profesorul Jérôme Lejeune, care a ajutat persoanele cu trisomie 21, a spus: <calitatea unei civilizații se măsoară în respectul pe care îl are ea pentru cei mai slabi dintre membrii ei>. Eu, François, vă cer să protejați mereu pe cei mai slabi dintre noi. Trăiască viața! Vă iubesc!”

În România și Republica Moldova anul acesta Marșul pentru Viață va fi organizat în mai multe orașe sâmbătă, 23 martie 2019.

Tema Marșului pentru viață din România va fi „Unic din prima secundă”.

Sursă: Știri pentru viață

Informatiile publicate pe site-ul alfaomega.t

Sursa: https://alfaomega.tv/pro-viata/resurse-pro-viata/10095-francois-tanar-cu-sindrom-down-lasati-ne-sa-traim#ixzz5gNEy7jfH
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

https://alfaomega.tv/pro-viata/resurse-pro-viata/10095-francois-tanar-cu-sindrom-down-lasati-ne-sa-traim#axzz5gNCfTxso

Copiii din părinţi divorţaţi riscă să își piardă credinţa

 14.02.2019  |    Crestinul si RELATIILE

Numărul americanilor care se îndepărtează de religie este în creștere, iar divorţul ar părea să fie un catalist în această direcţie, conform unui nou studiu.

Centrul de Cercetare al Religiei Publice (PRRI), unul dintre cele mai importante organizaţii de investigare a vieţii religioase din Statele Unite, a realizat un studiu despre „exodul” americanilor care „își părăsesc religia și nu se uită înapoi”.

Studiind forţele care stau la baza nonafiliaţilor religios, grupul cu cea mai rapidă creștere printre denominaţiunile americane, cercetătorii observă că trendul a început în anii 1990, când procentul celor care declarau că nu aparţin niciunei religii era de doar 6%, un procent neschimbat încă de la începutul anilor 1970.

Deja la finalul anilor 1990, 14% dintre americani susţineau că nu aparţin niciunei religii. Iar astăzi, patru din zece tineri (39%) cu vârste între 18-29 de ani nu mai aparţin de nicio religie, de trei ori mai mult ca rata neafiliţilor în rândul persoanelor de peste 65 de ani. Ce s-a schimbat?

Pe lângă observaţiile altor studii, care indică spre o pleiadă de carateristici generaţionale ale tinerilor ce nu favorizează deloc alipirea de vreo instituţie religioasă, studiul PRRI face încă o legătură interesantă, bazată pe faptul că 62% dintre tinerii neafiliaţi își părăsesc religia în care au crescut înainte de a împlini 18 ani și doar 28% o fac între 18 și 19 de ani.

Printre motivele principale identificate în studiu PRRI se numără faptul că nu mai cred în învăţăturile religioase (60%), faptul că familiile în care au crescut nu erau de fapt prea religioase (32%) și faptul că au trecut prin experienţe negative din cauza învăţăturilor religioase în ce privește homosexualitatea (29%). Apoi urmează scandalurile de abuz sexual din biserică (19%), un eveniment traumatic care i-a marcat (18%) și focusarea comunităţii religioase pe probleme politice (16%).

Cercetări anterioare au arătat cum stabilitatea și instabilitatea din sânul familiei poate impacta transmiterea identităţii religioase între generaţii. Confirmând acele studii, PRRI arată că americanii care au fost crescuţi de părinţi divorţaţi vor avea o tendinţă semnificativ mai pronunţată de a renunţa la religie în anii formativi decât cei care au fost crescuţi în familii complete, de 35% faţă de 23%.

Asta este și din cauză că frecvenţa mersului la biserică suferă după divorţ. Chiar și printre americanii care nu și-au abandonat biserica după divorţul părinţilor, rata de participare săptămânală este mai mică decât în cazul celor crescuţi de părinţi căsătoriţi, arată studiul.

Autor: Eliza Vlădescu

Sursă: Semnele timpului

Sursa: https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/relatii/10122-copiii-din-parinti-divortati-risca-sa-isi-piarda-credinta

https://alfaomega.tv/crestinulsisocietatea/relatii/10122-copiii-din-parinti-divortati-risca-sa-isi-piarda-credinta