HALLOWEEN, ÎNTUNERICUL DINTRE DOUĂ LUMI. de Ana Vrânceanu

Halloween-halloween-8448006-1024-768

Moartea şi viaţa sunt lucruri esenţiale şi de aceea, simple. Omul le-a complicat atunci cînd, orbecăind, a ales mai uşor întunericul decât lumina.

Copiii sunt cele mai vulnerabile făpturi iar părinţii sunt aceia despre care se presupune că îi ocrotesc atât timp cât sunt vulnerabili, adică toată copilăria lor.

Legătura dintre viaţă şi moarte sunt copiii. Fără ei, raportul dintre cele două ar fi atât de răsturnat încât de departe, moartea ar ieşi învingătoare.

Această victorie a morţii, greu de acceptat până şi în planul imaginaţiei, se realizează atunci când copiii trăiesc cultura ei. În România, părinţii şi şcoala îşi dau mâna an de an în realizarea acestui act de autodistrugere, atunci când copiii celebrează Halloween. Nu contează pentru nimeni că Halloween este sărbătoarea morţii, fiind una dintre cele 3 sarbatori anuale importante ale cultului satanist.

Ascultaţi povestea, înainte de a califica aceste afirmaţii, drept exagerare:

Samhain era numele zeului celtic al morţii, căruia între 31 octombrie şi 2 noiembrie i se închinau practici pline de smbolurile pe care le întâlnim azi în Halloween. Era un timp în care sufletele morţilor bântuiau lumea celor vii, pentru că hotarul dintre cele două lumi se subţia foarte mult, permiţând trecerea dintr-o parte in alta. Simbolurile folosite ajutau la realizarea ritualului, la fel cum astazi, aceleaşi simboluri şi imagini folosite de copii în celebrarea Halloween, pătrund în mental, sfâşiindu-l cu lama încărcăturii lor imaginative. Explicaţia consecinţelor în fiinţa care operează cu simboluri, o gasim exemplar sintetizată de Mircea Eliade: „psihologia profunzimilor ne-a învăţat să acordăm mai multă importanţă prezenţei active a unui simbol decât experienţei conştiente care îl manipulează şi-l valorizază”. Cu alte cuvinte, ceea ce produce consecinţe în mintea copilului este simbolul morţii şi nu gândul conştient că el doar se joacă.

Continuăm povestea pentru părinţi, trecând la un alt personaj aparent inofensiv, bostanul cu flacără în el sau lampa lui Jack. Acesta era un bătrân beţiv care a intrat într-un dialog cu Satana pe care a reuşit să îl păcălească, nefiind din aceasta cauza primit în iad atunci când, chiar de Halloween, a murit la fel cum nici în rai nu a putut fi primit din cauza păcatelor sale. Singura concesie care i s-a făcut, a fost aceea că a primit de la cel rău un tăciune aprins în focurile iadului cu care să străbată veşnic întunericul care se întinde în faţa porţilor iadului. Tăciunele a fost pus într-un bostan şi a fost adus din secol în secol până în mâinile copiilor noştrii care refac acelaşi ritual al întunericului dintre două lumi, sub zâmbetele celor care ar trebui să îi ocrotească de întuneric.

Vrăjitoarea, coasa, scheletul, etc. sunt restul recuzitei profund necreştine la care contribuie aceiaşi părinţi care, este adevărat că în restul duminicilor ajung adesea şi la biserică.

Care este explicaţia acestui trist paradox? Dacă dragostea presupune ocrotirea copilului până la jertfirea propriei fiinţe a părintelui care l-a nascut, cum este posibil ca tocmai acel părinte să îl lase pe copil ca o frunză în vântul pustiirii absurdului – într-o paradigmă filosofică, sau al duhurilor întunericului – în paradigma profund adevărata a creştinismului?

Ce mecanisme psihice îşi poate dezvolta un copil în faţa unui imaginativ negativ? Cum poate el, în lipsa discernamântului şi mecanismelor de apărare sa filtreze mesajul sufocant al simbolurilor folosite? Ce ramâne în sufletul lui din joaca cu şi despre moarte?

Este adevărat că moartea este marea necunoscută din viaţa noastră însă în creştinism, Hristos a călcat moartea „cu moartea pe moarte călcând” iar eu, părintele botezat care cânt la Paşti această călcare a morţii de către Viaţa însăşi, care aprind lumânări care simbolizează lumina vieţii veşnice în Hristos, care mărturisesc Adevărul ori de câte ori spun crezul în Biserică, tot eu zâmbesc permisiv şi amuzat la bostanul scobit şi cu flacără din iad în el, pe care îl ţine în mână copilul meu, simbol al tăciunelui bătrânului beţiv Jack blestemat să străbată veşnic întinderea întunecată dintre rai şi iad. Este acelaşi joc de rol pe care îl joacă fără să îi ştie semnificaţiile şi copilul de azi care celebreaza Halloween.

Este un proces pe care, la modul cel mai simplu si clar îl explică Virgiliu Gheorghe: „Pe parcursul implicării în scenariul mitului respectiv, individului chiar i se imprimă acele stări mentale sau sufleteşti care caracterizeaza personajele mitologizate …e ca şi cum s-ar produce un transfer de energie psihomentală între personajul mitologizat şi subiect”.

În 2003, Ministerul Educaţiei din Rusia a decis să interzică orice eveniment de sărbătorire a Halloween în şcoli cu motivarea că această sărbătoare promovează cultul morţii, personificarea morţii, a forţelor răului şi că „tulbură mintea şi afectează sănătatea spirituală şi morală a elevului”.

În România ultimilor ani, toate memoriile profund argumentate şi adresate Ministerului Educaţiei referitoare la agresiunea psihică la care sunt supuşi copiii prin această celebrare care este oricum străină de cultura noastră, au rămas complet fără răspunsul scontat.

În fond, despre ce este vorba? În ce constă pericolul grav asupra minţii şi sufletului unui copil, dincolo de explicaţia atât de clară redată mai sus din Virgiliu Gheorghe? Explicaţia o dă Mircea Eliade: „prezenţa fantastică într-un ins este nevroză” spunea acesta într–o o analiză comparativă a percepţiei ideii de moarte de către individ sau colectivităţi. Şi continuă savantul român în „Fragmente nefilosofice”: „povestirile fantastice … îţi repugnă prin exalaţiile lor neurotice, bolnave, inumane, demoniace”.

De ce nu simt profesorii şi părinţii aceasta evidenţă? De ce îşi supun an de an copiii acestui tratament bolnav, neurotic, demoniac prin folosirea aceleiaşi recuzite malefice şi prin jocul de rol în acelaşi ritual al morţii batjocoritoare? „Citiţi bine izvoarele şi veţi înţelege că fiecare om îşi întâlneşte moartea în care a crezut, moartea pe care şi-a reprezentat-o” atrage Mircea Eliade atenţia în continuare.

Se pare însă că există un prag de toleranţă extrem de ridicat la părinţi faţă de implicarea copiilor lor în jocuri al căror sens nu îl înţeleg şi nu caută să îl înţeleagă. Cu siguranţă însă că, dacă ne aplecăm cu atenţie privirea asupra semnificaţiilor mai sus redate şi asupra consecinţelor pe care aceste jocuri le au asupra copiilor noştri, atunci începem să ne îngrijorăm şi să ne dorim să îi ocrotim de aceste imagini ritualice care induc o frică în subconştientul lor. Dacă suntem cu adevărat atenţi la mişcările sufletului şi gândurilor lor după ce participă la astfel de jocuri cu şi despre moarte, astfel cum este ea reprezentată în Halloween, nu avem cum să nu observăm şi consecinţele lor asupra copiilor noştri căci „despre aceasta însăşi firea ne poate da mărturie, că ea însăşi nu îngăduie astfel de lucruri” spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.

Aşa cum ne îngrijim de lucrurile noastre din casă, lucruri pe care în niciun caz nu le-am accepta într-o estetică a urâtului, să ne straduim să păstrăm curată şi firea copiilor noştri. Halloween este ca un urât cu care în niciun caz nu am trăi în casă. De ce să acceptăm atunci să atingă sufletul copiilor noştri, comparat atât de frumos de Sfântul Ioan Gură de Aur cu „ o panză albă şi curată care, dacă o vopsim în vreo culoare, se vopseste atât de bine încât, ori de cate ori vom vrea s-o revopsim, mereu se va observa culoarea de la început” ?

Nu am altă încheiere decât o rugăminte venită de peste veacuri, a aceluiaşi mare sfânt, rugăminte la fel de sfâşietoare şi azi, ca şi atunci: „Vă rog din suflet şi vă implor să aveţi mare grijă de copii voştri şi să căutaţi mântuirea sufletului lor”.

Revelaţia Specială, by Dr. King Counts. Revelaţia specială oferă conţinutul necesar mântuirii.

download

Revelaţia Specială  by Dr. King Counts

Necesitate revelaţiei speciale

Căderea omului sub revelaţia generală

Romani 1:18-21 Romani 1:18 mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. 19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. 20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; 21 fiindcă, cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

Omul înăbuşe revelaţia specială a lui Dumnezeu

REVELAŢIA GENERALĂ

SIMŢURI
CONŞTIENŢĂ
SUBCONŞTIENŢĂ

Intervenţiile speciele divine sunt necesare, slujind unui scop împătrit
(1) Să corecteze şi să interpreteze adevărurile adunate în revelaţia generală.
(2) Să ilumineze omul astfel încât să poată citi încă o dată mesajul lui Dumnezeu în natură.
(3) Să funizeze omului revelaţia dragostei răscumpărătoare a lui Dumnezeu.
(4) Să schimbe întreaga condiţie spirituală a omului răscumpărându-l de sub puterea păcatului şi conducându-l înspre o viaţă de comuniune cu Dumnezeu

Mijloacele revelaţiei speciale

 • Teofanii sau manifestări ale lui Dumnezeu – Ps. 80:1; 99:1; Gen. 15:17; Ex. 3:2; 19:9; Iov 38:1; 40:6…Îngerul Domnului- Exod 23:20-23; Geneza 31:11 ªi Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: „Iacove!” „Iată-mã” am rãspuns eu. Geneza 31:13 Eu Sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-ai fãcut o juruinţă. Acum, scoalã-te, ieşi din ţara aceasta şi întoarce-te în ţara ta de naştere.” CĂ EL VA FI CRISTOSUL … Maleahi 3:1 Iatã, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodatã va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine, zice Domnul oştirilor.

  • Comunicări directe – voce auzibilă, Gen. 2:16; 3:8-19; 4:6-15; 9:1, 8, 12; 32:26; Ex. 19:9; Deut. 5:4, 5; 1 Sam. 3:4. Sorţul şi Urim şi Tumim, 1 Sam. 10:20, 21; 1 Cron. 24:5-31; Neemia. 11:1; Num. 27:21; Deut. 33:8. Visul a fost un mijloc obişnuit al revelaţiei, Num. 12:6; Deut. 13:1-6; viziunea, obişnuită în aczul profeţilor, Isa. 6; 21 :6f.; Ezec. 1—3; 8—–11; Dan. 1:17; 2:19; 7—10; Amos 7—9. Iluminarea interiară prin duhul revelaţiei. Marcu 13:11; Luca 12:12; Ioan 14:17; 15:26; 16:13; 20:22; Fapte 6:10; 8:29
  • Miracole – Ele erau mijloace supranaturale ale manifestării puterii speciale a lui Dumnezeu, simboluri ale prezenţei Sale speciale şi slujeau la simbolizarea adevărurilor spirituale. …

  În cartea Miracole, C. S. Lewis scria: Dacă deschidem cărţi precum cele de poveşti ale Fraţilor Grimm sau poemele italiene, intrăm într-o lume a miracolelor atât de diversă încât cu greu le clasificăm. Bestiile se transformă în oameni şi oamenii se transformă în bestii sau copaci.Copacii vorbesc, corăbiile se tranformă în zâne, iar un inel fermecat poate face să apară mese încărcate cu mâncare în locuri izolate…. Dacă asemenea lucruri se întâmplă în realitate, ele arată, cred, că natura a fost invadată. Dar ele arată că natura a fost invadată de o putere străină. Dacă aceste lucruri se întâmplă, ele vor arăta, cred, că natura este invadată. Dar ele vor arăta că este invadată de o putere duşmană. Miracolele creştine şi diferenţele lor faţă de miracolele mitologice stă în faptul că ele arată că invazia este facută de o forţă care nu e duşmană. Ele sunt ceea ce ar trebui să se întâmple atunci când natura nu este invadată de un simplu dumnezeu, ci de Dumnezeul naturii; de o putere care este de dincolo de jurisdicţia ei; nu ca şi străină, ci ca şi Suverană.
  • Mai faptuieşte Dumnezeu miracole…? Încă vorbeşte Dumnezeu prin revelaţia specială?

  WCF 1:1 Deşi lumina naturii şi lucrările creaţiei şi providenţa manifestă bunătatea, înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu , astfel încât oamenii nu se pot dezvinovăţii;[1] totuşi ele nu sunt suficiente pentru a ne oferi cunoaşterea lui Dumnezeu şi a voii sale, necesare pentru mântuire.[2] De aceea, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, a binevoit să se reveleze şi să-şi facă cunoscută voia bisericii sale;[3] şi apoi, pentru o mai bună păstrare şi propagare a adevărului şi pentru consolidarea şi mângâierea bisericii împotriva corupţiei cărnii, a maliţiozităţii lui Satan şi a lumii, a consemnat totul în scris:[4] astfel Sfânta Scriptură este foarte necesară ;[5] aceste modalităţi trecute de revelare a voii lui Dumnezeu să înceteze.[6]

  CONŢINUTUL REVELAŢIE SPECIALE

  (1) Este revelaţia răscumpărării – Arată omului cunoştinţa specifică a planului lui Dumnezeu pentru salvarea păcătoşilor,
  (2) Este atât cuvânt cât şi fapt revelator – Nu doar cuvintele Bibliei, dar şi în faptele lui Dumnezeu în istorie.
  (3) O revelaţie istorică – desfăşurată gradat în mai multe secole, şi este, aşadar, o dezvoltare istorică şi graduală .

Revelaţia generală versus Revelaţia specială

Revelaţia Generală Lege

 1. Face cunoscută puterea şi divinitatea lui Dumnezeu
  2. Face cunoscută natura
  3. Continuă
  4. Adresată tuturor oamenilor: Umanitate ca Oameni Om Qua Om ca Păcătos
  5. Împlineşte nevoile naturale ale omului
  6. Normală, Ordinară, „Naturală”
  7. Universală, toturor oamenilor din toate locurile şi toate timpurile
  8. Umanitatea este fără scuză

Revelaţia generală nu este mântuitoare. Revelaţia generală este o condiţie sau o fundaţie pentru revelaţia specială. Revalaţia generală oferă contextul revelaţiei speciale, dar nu conţinutul. Deci, revelaţia generală este necesară, dar insuficientă pentru mântuire.

Revelaţia specială Har

 1. Face cunoscut harul mântuitor a lui Dumnezeu
 2. Cunoaşterea revelaţiei supranaturale culminează în încarnarea lui Isus Cristos
 3. În istoria rascumpărării
 4. Adresată în special păcătoşilor
 5. Oferă cunoaştere mîntuitoare, dalvatoare, de exemplu, Fapte 10:1-48; 11:13-18s
 6. Revelaţie naturală prin intervenţie directă a lui Dumnezeu.
 7. Progresivă şi specifică oamenilor în anumite momente
 8. Îndreaptă păcătosul spre mântuire

Revelaţia specială oferă conţinutul necesar mântuirii.

Note H. Wayne House, Hărţi de teologie şi doctrină creştină (Grand Rapids: Zondervan, 1992).

http://www.voxdeibaptist.org/revelatia_speciala.htm

SFINŢENIE, SFÂNT, SFINŢI.

download

SFINŢENIE, SFÂNT, SFINŢI. Nu există probabil nici o religie fără o distincţie între sfânt şi profan, şi în majoritatea religiilor, dacă nu în toate, omul religios este cel pentru care ceva este sfânt. Aceasta se ilustrează în mod impresionant în Scriptură.

Principalele cuvinte sunt ebr. qados în VT şi gr. hagios în NT, ambele cuvinte având o etimologie nesigură. Dacă rădăcina principală qds este derivată de la rădăcina simplă qd, însemnând „a tăia” sau „a separa”, ea denotă calitatea de a fi aparte şi, prin urmare, separarea în scopul unei întrebuinţări divine a unei persoane sau a unui obiect, de ceea ce este comun sau profan. Terminologia NT sugerează distincţia dintre sfinţenie care este însăşi fiinţa lui Dumnezeu şi sfinţenia care marchează caracterul poporului Său. Termeniisemnos, aceea ce invocă reverenţă (1 Timotei 3:8), hieros, sacru, având legătură cu divinitatea (2 Timotei 3:15), şi hagnos, aceea ce este pur sau cast (2 Corinteni 11:2) sunt folosiţi cu referire la poporul lui Dumnezeu, în timp ce termenii hosios (Apocalipsa 15:4) şihagios (Ioan 17:11) sunt aplicaţi în primul rând la Dumnezeu, denotând un caracter care este în antiteză absolută faţă de caracterul lumii.

Sfinţenia ca separare şi puritate etică

Este limpede faptul că, în general în Scriptură, sfinţenia semnifică separare, şi termenul este folosit cu referire la persoane sau lucruri care au fost separate sau puse deoparte pentru Dumnezeu şi serviciul Lui. Astfel, în Exodul avem menţionat un pământ sfânt (3:5), o adunare sfântă (12:16), un Sabat sfânt (16:23), un neam sfânt (19:6) şi un loc sfânt (29:31), pentru a aminti doar câteva. În aceste cazuri, şi în altele asemănătoare, Cuvântul nu implică în mod direct atribute etice, ci în special o consacrare pentru Domnul şi serviciul Lui, şi astfel separare de sfera comună. Dumnezeu este Cel care cauzează această separare şi prin urmare transferă sfinţenia ce poate fi implicată prin această separare. De ex. cea de-a şaptea zi a fost desemnată sfântă, în primul rând pentru că a fost separată de celelalte şase zile ale săptămânii, şi în al doilea rând pentru că a fost dedicată serviciului Domnului. Când cuvântul este aplicat unui anumit loc, aceasta se întâmplă datorită unei asocieri divine cu acel loc. Lui Moise, la Horeb, în faţa rugului aprins i-a fost dată porunca: „…scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt” (Exod 3:5). Pământul era sfânt deoarece în acel moment el era locul revelaţiei divine. În mod similar, Dumnezeu a sfinţit poporul lui Israel, separându-l de celelalte naţiuni ale pământului şi intrând cu el în legământ, aceasta a implicat însă faptul că le-a dat o cunoaştere a legii divine, morale şi ceremoniale. Astfel este conferită noţiunea de etică. Aceste două aspecte ale sfinţeniei sunt în general prezente, de vreme ce s-a înţeles că a fi sfânt nu înseamnă numai a trăi o viaţă separată, ci şi a deţine un caracter diferit de cel al omului obişnuit. În acest fel cuvântul a ajuns la o implicaţie etică distinctă. Sfinţenia este, în consecinţă, recunoscută drept ţinând de ceea ce a fost ales şi pus de o parte de către Dumnezeu şi căruia i s-a dat un caracter ce se conformează legii lui Dumnezeu.

Sfinţenia caracterului lui Dumnezeu.

Din cele ce s-au spus deja este clar că sfinţenia nu reprezintă atât o legătură a creaturii cu Creatorul cât mai curând o legătură a Creatorului cu creatura. Cu alte cuvinte, sfinţenia lui Dumnezeu este cea care subliniază acea separare a vieţii şi acea natură distinctă a caracterului ce ţin de poporul lui Dumnezeu. Aceasta accentuează distincţia notată mai sus, cum că sfinţeniei lui Dumnezeu şi sfinţeniei poporului Său li se aplică termeni diferiţi. Sfinţenia aparţine lui Dumnezeu care este divin, şi El nu ar fi Dumnezeu fără de ea. În această privinţă „nimeni nu este sfânt ca Domnul” (1 Samuel 2:2). Calitatea etică din sfinţenie este aspectul care se află în modul cel mai obişnuit în prim plan atunci când cuvântul I se aplică lui Dumnezeu. El este în esenţă un termen care se referă la superioritatea morală a lui Dumnezeu şi pentru faptul că El este liber de toate limitările la perfecţiunea Lui morală (Habacuc 1:13). Din acest punct de vedere Dumnezeu singur este sfânt şi reprezintă standardul purităţii etice în creaturile Lui.

Întrucât sfinţenia cuprinde toate atributele distincte ale dumnzeirii, ea poate fi concepută ca strălucind mai puternic decât tot ceea ce este Dumnezeu. După cum razele soarelui, îmbinând toate culorile spectrului, se întâlnesc în strălucirea soarelui şi se combină dând lumina, tot aşa în auto-manifestarea lui Dumnezeu toate atributele Lui se întâlnesc şi se combină dând sfinţenia. Din acest motiv sfinţenia a fost numită „un atribut al atributelor”, cel care dă unitate tuturor atributelor lui Dumnezeu. A concepe fiinţa şi caracterul lui Dumnezeu ca fiind numai o sinteză a unor perfecţiuni abstracte înseamnă a-L priva pe Dumnezeu de întreaga realitate. În Dumnezeul Bibliei aceste perfecţiuni trăiesc şi funcţionează în sfinţenie.

Din aceste motive noi putem înţelege de ce în Scriptură sfinţenia este atribuită în mod expres fiecărei persoane din dumnezeire, Tatălui (Ioan 17:11), Fiului (Faptele Apostolilor 4:30), şi mai ales Duhului, cel care manifestă şi comunică sfinţenia lui Dumnezeu făpturilor Lui.

Sfinţenia lui Dumnezeu în raport cu poporul Lui

VT aplică cuvântul „sfânt” fiinţelor umane în virtutea consacrării lor unor scopuri religioase, de ex. preoţilor care au fost consacraţi prin ceremonii speciale, şi chiar întregii naţiuni a lui Israel în calitate de popor separat dintre naţiuni şi consacrat lui Dumnezeu. Astfel relaţia cu Dumnezeu a fost cea care a format din Israel un popor sfânt şi în acest sens ea a fost cea mai înaltă expresie a relaţiei legământului. Această idee nu este întru totul absentă din NT; în pasajul din 1 Corinteni 7:14, se arată cum soţul necredincios este sfinţit în virtutea relaţiei lui cu soţia credincioasă şi vice versa. Însă pe măsură ce conceptul de sfinţenie a progresat, alături de revelaţia progresivă a lui Dumnezeu, de la exterior la interior, de la ceremonial la realitate, el a dobândit o semnificaţie etică puternică, şi aceasta este conotaţia lui principală, şi practic exclusivă, în NT. Prorocii VT au proclamat sfinţenia ca fiind în mod proeminent auto-dezvăluirea lui Dumnezeu, mărturia pe care El Şi-o depune Lui însuşi şi aspectul sub care El vrea să fie cunoscut de făpturile Sale. Mai mult decât atât, prorocii au declarat că Dumnezeu vrea să le comunice creaturilor Lui sfinţenia Sa şi că, la rândul Lui Ei pretinde sfinţenie de la ele. Dacă „Eu sunt sfânt” este afirmaţia divină categorică despre Sine, ridicându-L pe Dumnezeu incomensurabil deasupra creaturilor Lui, atunci „Fiţi sfinţi” este chemarea divină adresată făpturilor Lui de a fi „părtaşe sfinţeniei Lui” (Evrei 12:10). Tocmai acest „părtaş sfinţeniei divine” are loc în sufletul omului în cadrul regenerării şi devine izvorul şi temelia caracterului sfânt.

Cristos, prin viaţa şi caracterul Lui, este exemplul suprem al sfinţeniei divine. În El sfinţenia a fost mai mult decât o simplă absenţă a păcatului: era întreaga Lui consacrare voii şi scopului lui Dumnezeu, şi în acest scop Isus S-a sfinţit pe Sine (Ioan 17:19). Sfinţenia lui Cristos este atât standardul caracterului creştin, cât şi garanţia lui: „Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul” (Evrei 2:11).

În NT desemnarea apostolică pentru creştini este sfinţi (hagioi) şi ea a continuat să fie folosită ca o desemnare generală cel puţin până în zilele lui Irenaeus şi Tertullian, deşi după aceea a degenerat într-un titlu onorific în întrebuinţarea ecleziastică. Deşi semnificaţia primară a acestui termen a fost de relaţie, ea a fost de asemenea descriptivă, cu privire la caracter, şi mai ales a caracterului asemenea lui Cristos. NT accentuează peste tot natura etică a sfinţeniei în contrast cu orice fel de necurăţie. Ea este prezentată drept vocaţia supremă a creştinilor şi a ţelul trăirii lor. În evaluarea finală a destinului omenesc cele două categorii cunoscute Scripturii sunt cei îndreptăţiţi şi cei răi.

Semnificaţia escatologică a sfinţeniei

Scriptura accentuează permanenţa caracterului moral (Apocalipsa 22:11). Ea accentuează de asemenea aspectul retributiv al sfinţeniei divine. Acest aspect implică lumea în judecată. Dintr-o necesitate morală în Dumnezeu, viaţa este astfel organizată, încât sfinţenia atrage după sine bunăstarea, iar păcatul, condamnarea. Deoarece sfinţenia divină nu a putut face un univers în care păcatul să prospere în cele din urmă, calitatea retributivă din guvernarea divină devine perfect inteligibilă, însă răspalta nu este sfârşitul; sfinţenia lui Dumnezeu ne asigură că va exista o restaurare finală, o palingenesia, care va determina o regenerare a universului moral. Escatologia Bibliei oferă promisiunea că sfinţenia lui Dumnezeu va face să treacă tot ce nu este curat din univers şi va crea ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea (2 Petru 3:13).

BIBLIOGRAFIE

 1. Murray,Holy in Chirist, 1888; R. Otto,The Idea of the Holy, 1946; ERE, 6, p. 731-759; W. E. Sangster, The Path to Perfection, 1943; H. Seebass, C. Brown, în NIDNTT 2, p. 223-238; TDNT 1, p. 88-115; 3, p. 221-230; 5, p. 489-493; 7, p. 175-185.

R.A.F.

http://dictionarbiblic.blogspot.com/2012/08/sfintenie-sfant-sfinti_1627.html

În Marea Britanie s-a dispus îndoctrinare sexuală cu ordin de la autorități — Revista ARMONIA – Saltmin Media

Inspectorul șef al Ofsted, Amanda Spielman, îndoctrinează elevii că „există familii care au două mame sau doi tați”, dar și acești exponenți ai limbajului de lemn „politically correct”, își încalcă proriile principii aberante, deoarece în acte, legea progresist-abracadabrantă a UE, impune a se numi părinte 1, părinte 2! Școlile trebuie să-i învețe pe elevi despre […] […]

Jurnal de Rugăciune: Testarea traducerii Noului Testament în Asia de Vest

În perioada, 21-27 februarie 2019, avem o nouă listă de motive de rugăciune pentru Marea Trimitere prin traducerea Bibliei. Notați și nu uitați să răspândiți speranță, binecuvântare și lumină prin rugăciune!

Rugăciune pentru plecarea pe câmpul de misiune
Dani urmează să plece din nou pe câmpul de misiune din Asia. Rugați-vă pentru protecția lui în călătorie și pentru tranziția la care va fi supus odată cu schimbarea țării și a culturii. Rugați-vă ca Dumnezeu să-l ajute să înțeleagă nevoile de pe câmpul de misiune și să deschidă oportunități potrivite pentru slujirea lui.Revizuirea politicilor pentru parteneriat și generozitate ale Alianței Globale Wycliffe

Săptămâna viitoare Ruben Dubei va călători în Singapore pentru a ajuta la o întâlnire internațională privitoare la revizuirea politicilor pentru parteneriat și generozitate ale Alianței Globale Wycliffe. Rugați-vă pentru o călătorie sub ocrotirea lui Dumnezeu. Rugați-vă ca discuțiile din timpul întâlnirii să fie călăuzite de Dumnezeu și folositoare astfel încât scopul propus să fie atins. Cereți-I lui Dumnezeu să binecuvânteze cu înțelepciune luarea deciziilor, ca ele să ducă la unitate după voia lui Dumnezeu și o bună colaborare între partenerii implicați în lucrarea de traducere a Bibliei la nivel global.

Testarea traducerii Noului Testament: Asia de Vest

Echipa unui proiect de traducere din Asia de Vest încearcă să finalizeze testarea traducerii Noului Testament până la sfârșitul lunii februarie. Sunt multe obstacole: probleme de sănătate, revizori* care anulează programarea, probleme financiare, nopți nedormite, coșmaruri și multe altele. Ei simt opoziție spirituală. Rugați-vă pentru unitate și dragoste între echipă, lider și traducătorii locali. Rugați-vă pentru cei care verifică pentru a da un rezultat bun și a fi disponibili conform planificării. Rugați-vă pentru înțelepciune pe măsură ce conducătorul analizează rezultatele testelor și ia decizii cu privire la text. Rugați-vă pentru putere și odihnă pentru toți cei implicați.

* Cei care verifică înțelegerea sunt vorbitori de limbă maternă care nu au mai fost expuși la pasajul tradus. Întrebările sunt adresate de către tester despre naturalețea formulării și despre înțelegerea ascultătorului atât a faptelor de bază, cât și a semnificației pasajului. Răspunsurile dezvăluie locurile în care traducătorul trebuie să ajusteze textul.
Mai multe copii ale Bibliei Uzbek disponibile: Uzbekistan, Statele Unite ale Americii
Societatea Biblică din Uzbekistan a sărbătorit cea de-a 25-a aniversare în luna noiembrie la un eveniment public. Lăudați-L pe Dumnezeu deoarece copiile de la ultima imprimare a Bibliei Uzbek au sosit la timp pentru a fi expuse și pot fi cumpărate local. În Statele Unite, Biblia Uzbek poate fi comandată direct de la distribuitor și prin Amazon. Este disponibilă digital ca aplicație prin Google Play și App Store și în diverse formate de la editură. Rugați-vă ca Biblia Uzbek să ajungă la oamenii care sunt mai flămânzi după Dumnezeu. Rugați-vă pentru o comunicare clară între diferite organizații pe măsură ce planifică să distribuie în viitor această Biblie.

Planificarea SIL: Federația Rusă, Asia Centrală

Echipa de Conducere SIL responsabilă de activitatea de traducere din Rusia și Asia Centrală s-a întâlnit recent. Unul dintre punctele principale ale programului lor era de a discerne modul în care SIL se încadrează în ceea ce face Dumnezeu în Rusia și în țările învecinate. Un participant a împărtășit: „În ultimii ani a fost îmbucurător să vedem și alte organizații care s-au implicat mai mult în traducerea Bibliei, completându-se reciproc și lucrând bine împreună. Rușii înșiși prind viziunea. Cu siguranță, acestea sunt lucruri pentru care să mulțumim.” Rugați-vă pentru discernământ și direcție pentru modul în care SIL poate contribui cel mai bine. Rugați-vă pentru unitatea continuă între organizațiile partenere.

Urmărirea Vindecării traumei: Asia de Vest
Aduceți mulțumiri pentru un foarte bun atelier de facilitare a vindecării traumeiorganizat recent. Au fost 24 de participanți dintr-o mare varietate de medii. Mulți dintre ei au planuri de a conduce grupuri de vindecare în diferite orașe și sate. Participanții au trecut prin anumite probleme dureroase în propriile lor vieți. Rugați-vă ca Dumnezeu să continue să folosească materialele de la atelier pentru a aduce vindecarea în viețile participanților. Rugați-vă ca noile grupuri de vindecare să fie formate la timpul potrivit și să atingă pe mulți cu dragostea și iertarea lui Dumnezeu.

Înregistrarea întregii Biblii: Asia Centrală
Înregistrarea audio a Bibliei într-o limbă majoră din Asia Centrală a început în ianuarie. Lăudați-L pe Dumnezeu că Societatea Biblică a primit permisiunea guvernului pentru acest proiect. Lăudați-L pe Dumnezeu că a fost găsit numărul necesar de actori pentru voce. Rugați-vă ca actorii să rămână dedicați. Rugați-vă pentru încredere reciprocă și pentru un bun raport între cei implicați, iar echipamentul de studio și logistica să funcționeze fără probleme.

Sursa: Wycliffe România

https://www.stiricrestine.ro/2019/02/21/jurnal-de-rugaciune-testarea-traducerii-noului-testament-in-asia-de-vest/?

Corectitudinea politică dezgroapă și morții. Legendarul actor John Wayne, linșat post-mortem pentru ce spunea în 1971 despre homosexualitate și „supremația albilor”

DE ȘTEFANIA BRÂNDUȘĂ  /   EXTERNE    /   Actualizat: Miercuri, 20 februarie 2019, 19:28   

Corectitudinea politică dezgroapă și morții. Legendarul actor John Wayne, linșat post-mortem pentru ce spunea în 1971 despre homosexualitate și „supremația albilor”

Unul dintre actorii legendari ai Hollywood-ului, ale căror roluri de cowboy au făcut istorie,  a ajuns să fie linșat post mortem pe rețelele de socializare pentru declarații făcute în anul 1971. Nemai având cu cine să polemizeze, adepții corectitudinii politice au dezgropat un interviu acordat de legendarul actor în urmă cu aproape 50 de ani revistei Playboy, în care vedeta critica egalitatea rasială și homosexualitatea.
În interviul respectiv John Wayne a făcut  o serie de declarații care, cu siguranță, dacă le-ar fi făcut în lumea de azi, i-ar fi atras o avalanșă de procese și chiar ostracizarea de către boșii de la Hollywood. Și asta pentru că John Wayne a numit  „relația sexuală sănătoasă și plină de dragoste” între un bărbat și o femeie ca fiind un lucru „minunat”.  În timp ce homosexualitatea era, în opinia actorului, o „depravare”. John Wayne considera că filmul „Midnight Cowboy”, realizat în 1969 de John Schlesinger, câștigător a trei premii Oscar, considerat la acea vreme primul film cu tematică LGBT, este „ o poveste de dragoste între doi homosexuali”.
Actorul a spus, de asemenea, că nu este de acord cu cei care susțin acordarea unor reparații morale nativilor americani și a acuzat Hollywood-ul pentru „tokenism” ( termen englez care desemnează o politică și practică socială de a efectua gesturi simbolice spre incluziunea membrilor grupurilor minoritare în cadrul celui majoritar, de obicei, acesta este aplicat pentru a crea aparența unei incluziuni sociale și a unei diversități – rasiale, religioase, sexuale, etc.  pentru a se devia posibilele acuzații de discriminare – n.r).
Pentru ca în final, să afirme că ”nu putem, dintr-o dată, să îngenunchem toți și să lăsăm totul pe mâna conducerii negrilor”.
„Cred în supremația albă până când negrii vor fi educați până la punctul de responsabilitate”, spunea John Wayne. „Nu cred că autoritatea și pozițiile de conducere și judecată pot fi lăsate pe mâna oamenilor iresponsabili”.
După cum era de așteptat, toate aceste afirmații, deși făcute cu aproape 5 decenii în urmă, au făcut ca rețelele de socializare să ia foc, pe Twitter declanșându-se un adevărat jihad împotriva legendarului actor, care a murit în 1979.
După moartea sa, mai multe pasaje din acest interviu au fost republicate, pentru a strârni controverse.  În 2016, când un senator republican  a încercat să organizeze comemorarea zilei de naștere a actorului (26 mai) în California, sub denumirea „Ziua lui John Wayne”, un senator democrat i-a respins propunerea, oferind ca argument citatul cu „supremația albă”.
Interviul a fost scos din nou de la naftalină în același an, când fiica lui John Wayne, Aissa, a anunțat că îl sprijină pe Donald Trump pentru funcția de președinte.

Alternativa Dreaptă: „La Eurovision există două subiecte tabu: Dumnezeu și familia!”

DE ANDREI NICOLAE  /   ȘTIRI, POLITIC    /   Actualizat: Joi, 21 februarie 2019, 16:19  

Alternativa Dreaptă: „La Eurovision există două subiecte tabu: Dumnezeu și familia!”

Alianța „Alternativa Dreaptă” a luat poziție față de discriminarea Laurei Bretan, interpreta ce a câștigat votul publicului pentru Eurovision la București.
„Duminică seara, cu Laura Bretan – un copil talentat și muncitor – a încetat orice urmă de decență sau imparțialitate a acestui concurs odată cu masacrarea șanselor ei de a reprezenta România, doar pentru că valorile care o reprezintă și după care ea se ghidează constituie subiecte tabu în cultura neomarxistă: Dumnezeu și familia!”
Mai departe alianța AD solitică stoparea finanțării din bani publici a unui astfel de „concurs” care a devenit „unul profund ideologizat”.
„După Conchita Wurst nimeni nu a mai avut vreun dubiu de politizarea și corectitudinea politică a Eurovisionului. Un show frumos în care s-au lansat talente notorii s-a transformat treptat în agenda „loud and proud” pentru toți militanții corectitudinii politice.”
Reamintim că România a optat în acest an pentru o jurizare internațională a melodiilor trimise la Eurovision iar Laura Bretan a fost depunctată de doi membri britanici din juriu care au declarat ulterior că au depunctat interpreta pentru poziționarea sa profamilie.
Alternativa Dreaptă este o alianță conservatoare de partide și grupuri civice înființată după Referendum în 2018.
CELE MAI POPULARE

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Alternativa-Dreapta-„La-Eurovision-exista-doua-subiecte-tabu-Dumnezeu-si-familia

DOC: Reforma a schimbat totul – Sambata, 23 februarie 2019, ora 21

21.02.2019  |    Recomandari Saptamanale  |

Acum, aproximativ 2000 ani, Biserica a luat naștere, atunci când Isus Hristos i-a însărcinat pe ucenicii Lui să răspândească Evanghelia, vestea cea bună, până la capătul pământului. Deși trebuiau să trăiască în dragoste și unitate, așa cum Domnul Isus s-a rugat pentru ei, acestă virtute a fost, și este încă, o provocare pentru Biserică.

Martin Luther, un călugăr german obscur, a provocat Biserica la reformă, chiar cu riscul vieții, dezlănțuind un dinamism incredibil, care a schimbat cursul istoriei.

DOC: Reforma a schimbat totul – Sambata, 23 februarie 2019, ora 21, la Alfa Omega TV. Urmareste canalul Alfa Omega TV live online: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Sursa: https://alfaomega.tv/canal-tv/recomandari-saptamanale/10164-doc-reforma-a-schimbat-totul-sambata-23-februarie-2019-ora-21#ixzz5gH1XcCjj Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

https://alfaomega.tv/canal-tv/recomandari-saptamanale/10164-doc-reforma-a-schimbat-totul-sambata-23-februarie-2019-ora-21

FILM: Streams in the Desert 2 – Vineri, 22 februarie 2019, ora 21

 21.02.2019  |    Recomandari Saptamanale  |

Streams in the Desert: Words of Life – Râurile deșertului: Cuvintele vieții Lettie și Charles sunt complet dedicați lucrării de misiune din Orient, având înalta țintă de a ajunge la fiecare japonez, când Charles este lovit de boală, iar cei doi se întorc acasă.

Pe măsură ce sănătatea soțului ei se șubrezește, Lettie începe să scrie un jurnal în care notează încurajările primite de la Domnul prin Biblie și prin cărțile adăugate în biblioteca lor în timpul misiunii. Astfel, jurnalul devine ultima lucrare pe care Charles și Lettie Cowman o realizează împreună.

FILM: Streams in the Desert 2 – Vineri, 22 februarie 2019, ora 21, la Alfa Omega TV. Urmareste canalul Alfa Omega TV live online: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Sursa: https://alfaomega.tv/canal-tv/recomandari-saptamanale/10163-film-streams-in-the-desert-2-vineri-22-februarie-2019-ora-21

https://alfaomega.tv/canal-tv/recomandari-saptamanale/10163-film-streams-in-the-desert-2-vineri-22-februarie-2019-ora-21

DOC: Enigmele manuscriselor de la Marea Moartă – Luni, 25 februarie 2019, ora 22

Evreii isi tin sarbatorile pe strazile Ierusalimului, orasul sfant. Ei aduc manuscrisele lor sacre, Tora sau Biblia ebraica,Prin care monoteismul a patruns in lumea vestica. Iudaismul de azi si Biblia au aparut in primele secole ale noului mileniu, un mileniu care a adus o schimbare dramatica prin aparitia crestinismului.

In subsolul muzeului Rockefeller din Ierusalim se gasesc depozitate cele mai vechi manuscrise biblice, manuscrisele de la Marea Moarta. Descoperirea acestor manuscrise a adus o raza de lumina.

DOC: Enigmele manuscriselor de la Marea Moartă – Luni, 25 februarie 2019, ora 22, la Alfa Omega TV. Urmareste canalul Alfa Omega TV live online: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

https://alfaomega.tv/canal-tv/recomandari-saptamanale/10167-doc-enigmele-manuscriselor-de-la-marea-moarta-luni-25-februarie-2019-ora-22

DOC: Istorie a închinarii creștine – Duminica, 24 februarie 2019, ora 21

Documentarul exploreza secole de experiente de inchinare, prin ochii bisericii protestante, catolice si ortodoxe. Versete din scriptura, predici si crezuri, la botez si Sfanta Taina a Euharistiei, de la arta si muzica la teatru si media; de la rugaciune si contemplare la slujire si consiliere.

Descoperiti oameni care s-au remarcat de-a lungul istoriei si invatati cum practicile de inchinare de azi sunt inradacinate in credinta crestina primara.

DOC: Istorie a închinarii creștine – Duminica, 24 februarie 2019, ora 21, la Alfa Omega TV. Urmareste canalul Alfa Omega TV live online: https://alfaomega.tv/canal-tv/alfa-omega-tv

Sursa: https://alfaomega.tv/canal-tv

https://alfaomega.tv/canal-tv/recomandari-saptamanale/10165-doc-istorie-a-inchinarii-crestine-duminica-24-februarie-2019-ora-21